Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός"

Transcript

1 Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων σε µια βάση δεδοµένων µε τελικό σκοπό την εξαγωγή συµπερασµάτων για τις καιρικές συνθήκες. Στόχοι Γνωστικό Αντικείµενο Βασικός διδακτικός στόχος είναι η εξοικείωση των µαθητών µε απλές µετεωρολογικές παρατηρήσεις, η καταγραφή αυτών των δεδοµένων µε τρόπο µεθοδικό, η κατανόηση του ρόλου της οργάνωσης των δεδοµένων σε συστηµατικές µορφές καταγραφής, η επεξεργασία αυτών και η εξαγωγή συµπερασµάτων που αφορούν τα χαρακτηριστικά του καιρού σε κάθε περίοδο του χρόνου. Συγκεκριµένα επιδιώκουµε οι µαθητές : να εντοπίζουν παραµέτρους παρατήρησης των καιρικών φαινοµένων, να διεξάγουν µετρήσεις µε συνέπεια και µεθοδικότητα, να χρησιµοποιούν τα απαιτούµενα για το σκοπό αυτό όργανα µετρήσεων 1, να αποφασίζουν τρόπους οργάνωσης των δεδοµένων σε ηλεκτρονική βάση, να επεξεργαστούν τα δεδοµένα τους µέσα από διαφορετικές αναπαραστάσεις (διαγράµµατα Venn γραφήµατα αξόνων κλπ). Χρήση Νέων Τεχνολογιών Βασικοί στόχοι είναι: Εισαγωγή, αποθήκευση και ανάκτηση δεδοµένων σε µια ηλεκτρονική βάση δεδοµένων. Χρήση βασικών εντολών διαχείρισης αρχείων. 1 Στο βαθµό βέβαια που είναι διαθέσιµα σε κάθε σχολείο Θέµα ιερεύνησης: ο Καιρός 1

2 Οργάνωση δεδοµένων σε ηλεκτρονικές βάσεις. Η εξοικείωση µε βασικές έννοιες των ηλεκτρονικών βάσεων (πεδίο, εγγραφή, τύπος δεδοµένων κλπ). Η χρήση εργαλείων για την διατύπωση ερωτήσεων. Η χρήση και αξιολόγηση διαφορετικών τρόπων αναπαράστασης των δεδοµένων. Η διαχείριση και επεξεργασία δεδοµένων µε διαγράµµατα Venn και γραφήµατα αξόνων πίτες κλπ. Μαθησιακή ιαδικασία Βασικοί στόχοι είναι η άσκηση των µαθητών στην ανάλυση ενός προβλήµατος στα συστατικά του, η αντιµετώπιση καθενός από αυτά χωριστά και τέλος η σύνθεση των επιµέρους απαντήσεων σε ένα ενιαίο όλο, διεξαγωγή µετρήσεων (συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης οργάνων) και συλλογή δεδοµένων, οργάνωση των δεδοµένων σε βάση, διατύπωση ερωτήσεων και τη χρήση των διατιθέµενων πληροφοριών για τη λήψη απαντήσεων, διατύπωση και έλεγχο υποθέσεων, ερµηνεία διαγραµµάτων και γραφηµάτων, εξαγωγή συµπερασµάτων για το σύνολο ή µέρος των δεδοµένων, διατύπωση και υποστήριξη επιχειρηµάτων µε στοιχεία που προκύπτουν από τη διαχείριση των δεδοµένων. 2 Θέµα διερεύνησης: ο Καιρός

3 Εργαλεία Τεχνολογική πλατφόρµα: Αβάκιο/Ε-Slate Ψηφίδες: Βάση εδοµένων, Σύνολο, Ερώτηση, Γράφηµα Λειτουργικότητες και µαθησιακό περιβάλλον: Οι µαθητές οργανώνουν την ψηφίδα βάση δεδοµένων στην οποία εγγράφουν τα δεδοµένα που συλλέγουν. Στη συνέχεια χειριζόµενοι την ψηφίδα ερώτηση έχουν απόκριση για ότι ρωτούν στην ψηφίδα σύνολο. ηλαδή οι µαθητές µπορούν και χειρίζονται δυναµικά τις πληροφορίες που περιέχει η βάση και έτσι µπορούν να πειραµατίζονται και να καταλήγουν σε συµπεράσµατα. Tάξη: ηµοτικού Προτεινόµενη πορεία διδασκαλίας Η δραστηριότητα εξελίσσεται σε 3 φάσεις: 1. Συλλογή δεδοµένων 2. Εισαγωγή και οργάνωση δεδοµένων στη βάση 3. Ανάλυση και επεξεργασία των δεδοµένων για εξαγωγή συµπερασµάτων Παρουσίαση συµπερασµάτων ΦΑΣΗ 1: ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ Η συλλογή των δεδοµένων σχετικά µε τις καιρικές συνθήκες µπορεί να ξεκινήσει από την αρχή της χρονιάς και να διεξάγεται καθ όλη την διάρκεια της παράλληλα µε άλλες δραστηριότητες. Για το σκοπό αυτό χρειάζεται να γίνει µία συζήτηση πρώτα σε επίπεδο οµάδων και µετά σε επίπεδο τάξης στην οποία θα συζητηθεί το θέµα και θα καθοριστεί ένα ενιαίο «σχέδιο παρατήρησης» και καταγραφής των παρατηρήσεων. Μέσα από την συζήτηση και µε τις παρεµβάσεις του διδάσκοντα θα πρέπει να έρθουν στο προσκήνιο και να αντιµετωπισθούν κρίσιµες πτυχές της όλης διαδικασίας Τι θα παρατηρηθεί (π.χ. βροχοπτώσεις, θερµοκρασία κλπ) Πώς θα παρατηρηθεί θα χρησιµοποιηθούν όργανα µετρήσεων και ποια; Καταµερισµός δουλειάς µεταξύ των οµάδων (π.χ. κάθε οµάδα θα καταγράφει το σύνολο των παρατηρήσιµων µεγεθών για µια συγκεκριµένη Θέµα διερεύνησης: ο Καιρός 3

4 χρονική περίοδο ή κάθε οµάδα θα αναλάβει µια δυο παρατηρήσιµα µεγέθη για όλη τη χρονιά;) Η συζήτηση, στην οποία θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε τα επιχειρήµατα και οι απόψεις των µαθητών να αιτιολογούνται, σκόπιµο είναι να καταλήξει σε µια κοινή για όλους "φόρµα παρατήρησης" την οποία θα χρησιµοποιεί η κάθε οµάδα. ΦΑΣΗ 2: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ Η φάση αυτή µπορεί να ξεκινήσει γύρω στα µέσα της άνοιξης. Αρχικά χρειάζεται να εξοικειωθούν οι µαθητές µε βασικές έννοιες της οργάνωσης µιας βάσης δεδοµένων όπως είναι τα πεδία και οι εγγραφές και να τα συσχετίσουν τις έννοιες αυτές µε τις παρατηρήσεις του καιρού 2 : Πεδία της βάσης τους θα πρέπει να αποτελέσουν οι µονάδες (ερωτήσεις ) παρατήρησης που έχουν καταγράψει στη φόρµα. Οι εγγραφές της βάσης τους θα συµπληρωθούν από τα στοιχεία (απαντήσεις ή καταγραφές) της κάθε φόρµας. Στη συνέχεια οι µαθητές χρειάζεται να έρθουν σε επαφή µε τα είδη των δεδοµένων που είναι δυνατόν να εισαχθούν σε ένα πεδίο (αλφαριθµητικός, αριθµός, αληθές-ψευδές κλπ). Συζητούν πρώτα σε επίπεδο οµάδων και στη συνέχεια σε επίπεδο τάξης για το όνοµα των πεδίων και το είδος των δεδοµένων που θα περιέχουν. Για παράδειγµα µία οµάδα µπορεί να προτείνει ένα πεδίο µε το όνοµα «χαρακτηριστικό καιρού» όπου θα παίρνει αλφαριθµητικά δεδοµένα του τύπου ηλιοφάνεια, συννεφιά, βροχή, άνεµος κλπ, ενώ µία άλλη οµάδα για τον ίδιο σκοπό µπορεί να προτείνει 4 πεδία (ηλιοφάνεια, συννεφιά, βροχή, άνεµος) τα δεδοµένα των οποίων θα είναι της µορφής αληθές ψευδές. Εάν προκύψει τέτοια περίπτωση οι µαθητές το συζητούν και προβάλουν επιχειρήµατα για να στηρίξουν την πρότασή τους. Στο σηµείο αυτό η συζήτηση που έχει ήδη προηγηθεί για την διαµόρφωση της "φόρµας παρατήρησης" µπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιµη, αφού το είδος των δεδοµένων που έχουν αποφασίσει να συλλέξουν επηρεάζει την διαµόρφωση και την ονοµασία των πεδίων της βάσης. Π.χ. ας υποθέσουµε ότι έχουν συλλέξει στοιχεία για τις βροχοπτώσεις. ιαφορετικά θα οργανωθεί η βάση δεδοµένων αν τα στοιχεία τους είναι του τύπου: έβρεξε ναι ή όχι ή λίγο, πολύ, καθόλου και διαφορετικά αν 2 Εάν µάλιστα αυτή είναι η πρώτη δραστηριότητα στην οποία χρησιµοποιείται µια βάση δεδοµένων θα πρέπει να αφιερωθεί ένα ικανό χρονικό διάστηµα για την εξοικείωση µε τη λειτουργία του λογισµικού. 4 Θέµα διερεύνησης: ο Καιρός

5 έχουν χρησιµοποιήσει ένα βροχόµετρο οπότε εκτός από ένα πεδίο στο οποίο θα καταγράφονται λέξεις (λίγο, πολύ, καθόλου κλπ) θα χρειαστεί και ένα στο οποίο θα καταγράφονται τα αριθµητικά δεδοµένα από το βροχόµετρο 3. Αφού καταλήξουν σε επίπεδο τάξης οι µαθητές στα πεδία και τα είδη των δεδοµένων που θα περιέχουν µοιράζονται οι οµάδες τις φόρµες µε τα δεδοµένα και ξεκινούν να τα εντάσσουν στα αντίστοιχα πεδία. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας γίνεται ένωση των βάσεων που έχει φτιάξει η κάθε οµάδα και έτσι όλες οι οµάδες έχουν τελικά σε µία βάση το σύνολο όλων των δεδοµένων. Το επόµενο βήµα αυτής της φάσης θα είναι ο εντοπισµός πιθανών λαθών πληκτρολόγησης που µπορεί να υπάρχουν στη βάση. Αυτό µπορεί φανεί από µία πρώτη επεξεργασία των δεδοµένων. Μήπως η λέξη Βροχή είναι γραµµένη µε πολλούς τρόπους; Για παράδειγµα αν έχουν διατυπώσει την ερώτηση «Χαρακτηριστικό καιρού = Βροχή» µπορεί να µην επιλέγονται όλες οι εγγραφές που αντιστοιχούν σε αυτήν την ερώτηση. Οι µαθητές θα πρέπει εδώ να µπουν στη διαδικασία να συγκρίνουν την ερώτηση µε τις εγγραφές (τα στοιχεία) που την απαντούν και να εντοπίσουν διαφορές. Συγκεκριµένα για τον υπολογιστή η λέξη Βροχή δεν είναι ίδια µε τη λέξη βροχή, ούτε µε τη λέξη βροχή ούτε µε τη λέξη ΒΡΟΧΗ κοκ.. ΦΑΣΗ 3: ΑΝΑΛΥΣΗ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ Στη φάση αυτή οι µαθητές διατυπώνουν ερωτήσεις στην ψηφίδα ερώτηση και καταλήγουν σε συµπεράσµατα ερµηνεύοντας τα διαγράµµατα Venn στην ψηφίδα σύνολο. Ο εκπαιδευτικός παρεµβαίνει στις οµάδες µαθητών και προσπαθεί µε ερωτήσεις να παρακινήσει τους µαθητές να συσχετίσουν διαφορετικά πεδία της βάσης, να διατυπώνου υποθέσεις και να προσπαθούν να τις εκφράσουν µε συµβολικό τρόπο (βλ. εικόνα), να διατυπώνουν απλές και σύνθετες ερωτήσεις (βλ. δραστηριότητα «Το πάρτι»), να ερµηνεύουν τα διαγράµµατα κλπ. Για την καλύτερη οργάνωση της παρέµβασης της εκπαιδευτικού παραθέτουµε παρακάτω τους ιδιαίτερους στόχους αυτής της φάσης. Στόχοι αυτής της φάσης: 3 Η συζήτηση για την οργάνωση της βάσης είναι ιδιαίτερα κρίσιµη αφού το πώς είναι οργανωµένα τα δεδοµένα επηρεάζει την δυνατότητα διατύπωσης ερωτήσεων και λήψης απαντήσεων. Είναι µάλιστα πιθανόν την διάρκεια της τρίτης φάσης να χρειαστεί να επανέλθουν στο ζήτηµα της οργάνωσης των δεδοµένων. Θέµα διερεύνησης: ο Καιρός 5

6 να επεξεργαστούν και να συγκρίνουν οι µαθητές διαφορετικές αναπαραστάσεις των δεδοµένων (πίνακας στη βάση, διαγράµµατα Venn, διαγράµµατα αξόνων ή πίτες κλπ), να εξετάσουν τα δεδοµένα και να διαµορφώσουν γενικές ερωτήσεις που τα κατηγοριοποιούν, να διατυπώσουν υποθέσεις για «κανονικότητες» και κανόνες που διέπουν τα δεδοµένα και να τις ελέγξουν µε τη χρήση των γραφηµάτων και των διαγραµµάτων Venn, να ερµηνεύσουν διαφορετικές αναπαραστάσεις των δεδοµένων (διαγράµµατα Venn, γραφήµατα αξόνων, πίτες κλπ), να χρησιµοποιήσουν τις γραφικές αναπαραστάσεις για να δικαιολογήσουν συµπεράσµατα στα οποία κατέληξαν, να χρησιµοποιήσουν τα συµπεράσµατά τους ως στοιχεία για τη διατύπωση επιχειρηµάτων. Κάθε οµάδα θα πρέπει να καταλήξει σε κάποια συµπεράσµατα τα οποία θα καταγράψει (σε ένα αρχείο word ) και θα τα παρουσιάσει στην τάξη µαζί µε τα αντίστοιχα διαγράµµατα Venn. Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί (επιλεκτικά) και η ψηφίδα διάγραµµα για µια εναλλακτική παρουσίαση των δεδοµένων και τον εντοπισµό αξιοσηµείωτων µετρήσεων. Στο τέλος της συζήτησης και των παρουσιάσεων που θα γίνουν στην τάξη καταγράφονται τα διαφορετικά συµπεράσµατα όλων των οµάδων και συγκρίνονται µε συµπεράσµατα προηγούµενων ετών (αν υπάρχουν). Από αυτή τη σύγκριση µπορεί οι µαθητές να βγάλουν συµπεράσµατα που αφορούν περισσότερες από µία χρονιά. ιάρκεια ΦΑΣΗ 1 Η συλλογή 4 των δεδοµένων θα µπορούσε να ξεκινήσει περίπου τον Οκτώβριο και να συνεχιστεί µέχρι το Μάρτιο. [Αν υπάρχουν περιορισµοί οι µαθητές µπορούν να συγκεντρώσουν αναλυτικά δεδοµένα για ένα µήνα µόνο, κάνοντας 2 µετρήσεις την ηµέρα]. 4 Η φάση της συλλογής θα µπορούσε να διενεργηθεί στο περιθώριο άλλων δραστηριοτήτων. 6 Θέµα διερεύνησης: ο Καιρός

7 Ενδεικτικά αναφέρεται η διάρκεια των επόµενων 2 φάσεων της δραστηριότητας, έχοντας ωστόσο υπ όψιν ότι ο χρόνος ουσιαστικά διαµορφώνεται και προσαρµόζεται από τον εκπαιδευτικό ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των µαθητών του και της τάξης του γενικότερα. ΦΑΣΗ δίωρα ΦΑΣΗ δίωρα ΣΥΝΟΛΟ 8 10 δίωρα Credits Ανάπτυξη της δραστηριότητας: Νάντσου Τ. Φορέας ανάπτυξης: Εργαστήρι Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, ΦΠΨ, Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. /ντης: Χ. Κυνηγός Επ. Καθηγητής. Περιγραφή της δραστηριότητας: Γιαννούτσου Ν. Εφαρµογή της δραστηριότητας: Σχολή Χιλλ, Κολλέγιο Ψυχικού Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «E56, Έργα Επίδειξης Νέων Τεχνολογιών: Ανάπτυξη Ψηφίδων Γενικής Χρήσης» Υπ.Ε.Π.Θ., Β Κ.Π.Σ., Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., ενέργεια Ο ΥΣΣΕΙΑ: Αξιοποίηση των Υπολογιστικών και ικτυακών Τεχνολογιών στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Θέµα διερεύνησης: ο Καιρός 7

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΕΝΤΥΠΟ Α. Μιχάλης Αργύρης

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΕΝΤΥΠΟ Α. Μιχάλης Αργύρης ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Μιχάλης Αργύρης ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑ Α ΦΥΛΟ ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΡΟΣ ΥΨΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΛΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΕΝΤΥΠΟ Β Ο ΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης

Διαβάστε περισσότερα

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Χρήστος Πράμας

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Χρήστος Πράμας Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στην κατεύθυνση της καλλιέργειας Γνώσεων και Ικανοτήτων για τη ζωή με την αξιοποίηση των ΤΠΕ: Διδακτικές παρεμβάσεις στην ενότητα της "Θερμότητας" στην Ε' τάξη Χρήστος Πράμας

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Πράξη 2.2.2.α. «Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών» Κεντρική Υποστήριξη H πλατφόρµα ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Κατασκευή εκπαιδευτικής φόρµας σε web site για την δηµιουργική

Θέµα: Κατασκευή εκπαιδευτικής φόρµας σε web site για την δηµιουργική ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Κατασκευή εκπαιδευτικής φόρµας σε web site για την δηµιουργική απασχόληση των

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης 1 Λόγοι και αναλογίες Περίληψη Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους μια υπολογιστική οντότητα, ένα καγκουρό του οποίου το μέγεθος μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή E2-Λογισμικό Οργάνωση και Σχεδίαση Δομικών Έργων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για Επιμορφωτές Τεχνολογιών της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ 31-14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΓΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 - 10 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α/Α Τροποποίησης Αριθµός και Ηµερ/νία γής Τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣ ΜΕΛΕΣ: ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οδηγός για εκπαιδευτικούς

ΜΕΛΕΣ ΜΕΛΕΣ: ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οδηγός για εκπαιδευτικούς Ερευνητικό Πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου ΜΕΛΕΣ ΜΕΛΕΣ: ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 1 που χαρακτηρίζει την εποχή

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΕΙ Αθήνας Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Επιτροπή Σύνταξης: Κ. Γεωργούλη Κ. Βουδούρης Θ. Γεροστάθης 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δικαιούχος Φορέας Συνδικαιούχος Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή με Υπολογιστές

Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή με Υπολογιστές Π. Γ. Μιχαηλίδης, Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή με Υπολογιστές, Διεθνής Συνδιάσκεψη με θέμα "Νέες Τεχνολογίες και Ανάπηρα Άτομα", Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 21-22 Σεπτεμβρίου 1991 που οργανώθηκε

Διαβάστε περισσότερα