ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1990 ΕΩΣ ΚΑΙ 2012 ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1990 ΕΩΣ ΚΑΙ 2012 ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1990 ΕΩΣ ΚΑΙ 2012 ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

2 2

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΒΑΣΙΣΤΗΚΑΜΕ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΈΣΟΔΑ ΈΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑ 1ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 74 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 76 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ 1ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 60 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 61 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 62 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 63 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 64 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 65 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 68 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ 1ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΈΣΟΔΑ ΈΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑ 1ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 71 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 73 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 74 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 75 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 76 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 77 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ 1ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 60 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 61 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 62 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 63 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 64 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 65 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 69 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ 1ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΠΧΠ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

5 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΥΠΟΥ «ΜΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ» ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΠΧΠ ΈΓΓΡΑΦΟ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Εντολή και σκοπός της έρευνας Με βάση την από προσφορά μας, μετά από αίτημα της διοίκησης του Ασύλου, αναλάβαμε τον «έλεγχο» των οικονομικών καταστάσεων των ετών του Ασύλου Ανιάτων και του Ιδρύματος Περίθαλψης Χρονίως Πασχόντων, που αφορούσε συνολικά 46 διαχειριστικές χρήσεις. Στην προσφορά μας αναφέρονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις ολοκλήρωσης ενός ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με βάση τα ισχύοντα Ελεγκτικά Πρότυπα. Όπως προέκυψε από την εξέλιξη της εργασίας μας, οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν στη λογιστική πληροφόρηση ήταν πολύ σημαντικές, οι ελλείψεις σε διαβεβαιώσεις επίσης, το οργανωτικό πλαίσιο κυρίως για τον εσωτερικό έλεγχο πολύ ατελές. Οι «παρατηρήσεις» που εντοπίσαμε από τον έλεγχό μας ήταν σημαντικές, διαχρονικές και «διάχυτες» με την έννοια ότι επιδρούσαν σε πολλούς λογαριασμούς των οικονομικών καταστάσεων. Στον ετήσιο έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χορηγούμε μία συνοπτική έκθεση ελέγχου, που ανάλογα με το είδος των ευρημάτων, αφορά συγκεκριμένο τύπο. Είναι: I. «Με σύμφωνη γνώμη», αν δεν έχουμε εντοπίσει κανένα σημαντικό εύρημα αναφορικά με την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων II. «Με θέματα έμφασης», αν πρόκειται να επισημάνουμε κάποιο ζήτημα που δεν επιδρά στις οικονομικές καταστάσεις III. «Με εξαιρέσεις», αν εντοπίσαμε κάποια ευρήματα, τα ποσοτικοποιήσαμε και επιδρούν στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά δεν είναι πολύ σημαντικά ή «διάχυτα» IV. «Με αδυναμία έκφρασης γνώμης», αν η διοίκηση δεν διευκόλυνε επαρκώς το έργο μας, αν για αντικειμενικούς λόγους δεν μπορέσαμε να εξετάσουμε επαρκή πληροφόρηση ή αν τα ευρήματά μας ήταν πολύ σημαντικά και «διάχυτα» V. «Με αρνητική γνώμη», αν η διοίκηση δεν διευκόλυνε το έργο μας και τα ευρήματά μας είναι τέτοια που πρέπει να «απορρίψουμε» συνολικά τις οικονομικές καταστάσεις. Η διοίκηση και τα στελέχη του Ασύλου έκαναν κάθε δυνατή προσπάθεια να συμβάλλουν στο έργο μας. Παρόλαυτά λόγω του πολύ μεγάλου διαστήματος που αφορούσε η έρευνα, των τεράστιων αδυναμιών στη λογιστική πληροφόρηση, αλλά και σε πληροφόρηση για σημαντικά νομικής φύσης ζητήματα τα οποία συνδέονται με το παρελθόν, ήταν πρακτικά αδύνατο να λάβουμε επαρκή πληροφόρηση και επαρκείς διαβεβαιώσεις από τη διοίκηση και τους νομικούς του Ασύλου, για μία σειρά σοβαρά θέματα. Σε συνδυασμό με το πλήθος και τη σοβαρότητα των ευρημάτων μας, προέκυψε ότι ο τύπος της έκθεσης ελέγχου που θα έπρεπε να χορηγήσουμε για όλες τις χρήσεις είναι «Με αδυναμία έκφρασης γνώμης». Η χορήγηση 46 εκθέσεων ελέγχου στις οποίες με συνοπτικό τρόπο ο ελεγκτής, λόγω των ευρημάτων του αδυνατεί να εκφράσει γνώμη, εκτιμήθηκε ότι δεν θα έχει πρακτικό αποτέλεσμα. Για το λόγο αυτό, αφού συνεννοηθήκαμε με τη διοίκηση, κάτι που υποδηλώνεται και στην ενδιάμεση αναφορά μας προς αυτήν στις , τροποποιήσαμε την προσέγγισή μας, με σκοπό να γίνουν ορισμένες εργασίες από την πλευρά μας που κανονικά γίνονται από τη διοίκηση και να επεξεργαστούμε τις διαθέσιμες πληροφορίες με τρόπο που να είναι πιο χρηστικός για τη διοίκηση, στα πλαίσια μίας συνολικής αναδιοργάνωσης του Ασύλου και του ΙΠΧΠ. Με αυτή την αναθεωρημένη προσέγγιση: I. Ανασυντάξαμε τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις του Ασύλου Ανιάτων και του ΙΠΧΠ, ώστε να είναι σύμφωνες με το πλαίσιο που προσδιορίζεται από το ΠΔ 1123/80 (Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο), γιατί αυτές που μας παραδόθηκαν είχαν ουσιώδεις αποκλίσεις, κάτι που δεν θα ήταν επιτρεπτό στα πλαίσια του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων. II. Συντάξαμε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το Άσυλο Ανιάτων, κάτι που δεν γίνονταν στο παρελθόν ώστε να εμφανίζεται ενιαία η χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματά του, κάτι που επίσης δεν θα ήταν επιτρεπτό στα πλαίσια του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων. 6

7 III. Συγκεντρώσαμε ένα πολύ πλούσιο υλικό για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ιδιαίτερα για τα ακίνητα, που παρά τις όποιες αδυναμίες στην πληροφόρηση, μπορεί να χρησιμεύσει σαν βάση διαμόρφωσης των απαραίτητων βάσεων δεδομένων, που αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει το Άσυλο IV. Συντάξαμε 4 συνολικά αναλυτικές εκθέσεις, για τις οποίες αναφερόμαστε στη συνέχεια, οι οποίες δεν ήταν συμβατικά απαραίτητο να συνταχθούν αν χορηγούνταν εκθέσεις ετήσιου ελέγχου, γιατί η υποχρέωση περιορίζεται στις συνοπτικές εκθέσεις, αλλά ήταν απαραίτητο να γίνουν με τη νέα προσέγγιση. V. Όλα τα ευρήματά μας που θα αναφέρονταν για την τεκμηρίωση της χορήγησης έκθεσης ελέγχου «Με αδυναμία έκφρασης γνώμης», περιλαμβάνονται σε αυτές τις αναλυτικές εκθέσεις μας και έτσι δεν υποβαθμίζεται η πληροφόρηση των χρηστών με βάση την αρχική εντολή Στο Προσάρτημα αυτής της έκθεσης ευρημάτων, περιλαμβάνεται και ένα πρότυπο έκθεσης ελέγχου ««Με αδυναμία έκφρασης γνώμης», για την καλύτερη κατανόηση του ζητήματος από τους χρήστες. Το τμήμα που λείπει είναι «Βάση για Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης», στο οποίο θα περιλαμβάνονταν τα ευρήματά μας που αναφέρονται στις αναλυτικές μας εκθέσεις. 2. Πρότυπο που εφαρμόστηκε και αναθεωρημένος σκοπός Η νέα προσέγγιση που ακολουθήσαμε αφορά την εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Λοιπών Εργασιών 4400, που αφορά εργασίες προσυμφωνημένων διαδικασιών σχετικές με την οικονομική πληροφόρηση. Με βάση αυτό το πρότυπο συμφωνείται με τον εντολέα, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η διοίκηση του Άσυλο υανιάτων, ο σκοπός της εργασίας, οι διαδικασίες που θα εκτελεστούν και τα δεδομένα που θα δοθούν από τον εντολέα σε εμάς, προκειμένου να διενεργηθούν οι διαδικασίες αυτές. Στο τέλος χορηγείται αναλυτική έκθεση ευρημάτων, στην οποία εκτός των ίδιων των ευρημάτων, τα οποία μπορεί να αφορούν επανυπολογισμούς και άλλες διεργασίες, αναφέρονται με σαφήνεια οι διαδικασίες που προσυμφωνήθηκαν και ο βαθμός εκτέλεσής τους. Επειδή η έκθεση ευρημάτων απευθύνεται σε εκείνον που παρέχει την πληροφόρηση και όχι στο κοινό ή σε άλλον χρήστη, τυπικά οι «προσυμφωνημένες διαδικασίες» δεν θεωρούνται έλεγχος. Αν ήταν έλεγχος, η έκθεση θα έπρεπε να λάβει έναν από τους τύπους που προαναφέρθηκαν. Από την άποψη της ουσίας όμως, δηλαδή των διατυπωμένων ευρημάτων, αποτελεί έλεγχο, πάντα όμως με τον περιορισμό ότι ο ελεγκτής βασίστηκε στην πληροφόρηση που είχε και αν η πληροφόρηση είναι ατελής, τα ευρήματά του μπορεί να πάσχουν. Εφόσον η αρχική εντολή αφορούσε ετήσιο έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ο σκοπός αυτής της εντολής περιλήφθηκε στον αναθεωρημένο σκοπό, με τις κατάλληλες τροποποιήσεις. Έτσι συνοπτικά ο σκοπός διαμορφώθηκε ως εξής: I. Να ερευνηθούν οι οικονομικές καταστάσεις του Ασύλου Ανιάτων και του Ιδρύματος Περίθαλψης Χρονίως Πασχόντων για τις χρήσεις , με την προσέγγιση του ετήσιου ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων και ανάλογα με τα ευρήματα, να προσδιοριστεί ο τύπος της έκθεσης ελέγχου που θα χορηγούνταν από έναν εξωτερικό ελεγκτή για κάθε μία χρήση. II. Να συνταχθούν οικονομικές καταστάσεις για τις πιο πάνω χρήσεις των δύο οντοτήτων, συμβατές στο βαθμό του δυνατού με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο του ΠΔ 1123/80, καθώς και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το Άσυλο III. Να συγκεντρωθούν οι υπάρχουσες αναλυτικές πληροφορίες για τα λογιστικά δεδομένα των χρήσεων των δύο οντοτήτων, να γίνουν σχετικές επεξεργασίες και να παρουσιαστούν με οργανωμένο τρόπο, για κατανόηση από τη διοίκηση της οικονομικής πορείας των δύο οντοτήτων IV. Να συγκεντρωθούν αναλυτικές πληροφορίες για τα ακίνητα, τις αποδόσεις και τα έξοδά τους για όλη την περίοδο και να παραδοθούν ηλεκτρονικά για την αξιοποίησή τους από τη διοίκηση του Ασύλου 7

8 V. Να ερευνηθούν κίνδυνοι βιωσιμότητας του Ασύλου και να διατυπωθούν απόψεις για την αντιμετώπισή τους καθώς και απόψεις για την αντιμετώπιση άλλων σημαντικών ευρημάτων που θα εντοπιστούν. Όπως είναι προφανές, ο αρχικός σκοπός με την προσφορά μας, παραμένει, αλλά επεκτείνεται σημαντικά, χωρίς επιπλέον κόστος για το Άσυλο, σε τομείς πολύ πιο χρήσιμους από την απλή διαπίστωση των αδυναμιών που σχετίζονται με τις οικονομικές καταστάσεις. 3. Διαδικασίες για εκτέλεση Με βάση τον πιο πάνω σκοπό, οι διαδικασίες που προσδιορίστηκαν για την υλοποίησή του είναι οι εξής: Α. Διαδικασίες που εμφανίζουν αναλογία με τον έλεγχο των ετήσιων καταστάσεων I. Να εξεταστούν οι βασικές πλευρές λειτουργίας του Ασύλου Ανιάτων και του Ιδρύματος Περίθαλψης Χρονίως Πασχόντων, προκειμένου να γίνει αξιολόγηση των κινδύνων για επιμέρους διαχειριστικά κυκλώματα και να προσδιοριστούν τα πλαίσια έρευνάς τους με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων ελέγχου II. Να εξεταστούν οι οικονομικές καταστάσεις των ετών των δύο οντοτήτων, όπως αυτές περιλαμβάνονται στους ετήσιους απολογισμούς του Ασύλου και έχουν διαχρονικά εγκριθεί από τις διοικήσεις του, με την έννοια αν βασίζονται σε συγκεκριμένο λογιστικό πλαίσιο και στη συνέχεια να συμφωνηθεί ότι αυτές προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία. III. Να ερευνηθούν τα λογιστικά κυκλώματα (συναλλακτικοί κύκλοι), ανάλογα με τον κίνδυνο που προσδιορίστηκε κατά τη φάση αξιολόγησης των κινδύνων, για να προσδιοριστεί η ακρίβεια και πληρότητα των σχετικών λογαριασμών IV. Να εντοπιστούν ευρήματα που σχετίζονται με τις οικονομικές καταστάσεις, από την άποψη της ακρίβειας και πληρότητάς τους, περιλαμβανομένων ευρημάτων που ασκούν επίδραση λόγω αδυναμιών του εσωτερικού ελέγχου Β. Διαδικασίες πέραν των υποχρεώσεων που σχετίζονται με τον έλεγχο των ετήσιων καταστάσεων I. Αν προκύψει ότι οι οικονομικές καταστάσεις δεν είναι συμβατές με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο, να συνταχθούν νέες οικονομικές καταστάσεις, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία που να είναι συμβατές II. Να συνταχθούν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το Άσυλο Ανιάτων, στις οποίες θα έχουν ενοποιηθεί και τα κονδύλια των καταστάσεων του ΙΠΧΠ III. Να γίνει επεξεργασία και οργανωμένη παρουσίαση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών που αφορούν την κίνηση των λογαριασμών για την εξεταζόμενη περίοδο, ώστε αυτές οι πληροφορίες να είναι διαθέσιμες για μελλοντική χρήση από τη διοίκηση IV. Να γίνει επεξεργασία και οργανωμένη παρουσίαση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών που αφορούν τα ακίνητα, τις προσόδους και τα έξοδά τους. Η οργανωμένη παρουσίαση για είναι σε ηλεκτρονική μορφή για μελλοντική μετάπτωση των δεδομένων V. Στα οργανωτικής φύσης ευρήματα, να διατυπωθούν σκέψεις και προτάσεις αντιμετώπισής τους στο μέλλον VI. Να εξεταστεί να υφίσταται πρόβλημα βιωσιμότητας για το Άσυλο και να διατυπωθούν σκέψεις για την αντιμετώπισή του, αν υπάρχει Γ. Ειδικές εκθέσεις που πρέπει να μελετηθούν μαζί με αυτήν την έκθεση Πέραν των πιο πάνω διαδικασιών, είχε ζητηθεί εξαρχής να γίνει έρευνα, στα πλαίσια του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, για το «Κληροδότημα Β. Σπέντζα». Αυτή η έρευνα σχεδιάστηκε στα πλαίσια της έρευνας για τα πάγια τις αποδόσεις και τα έξοδά τους και εκτελέστηκε ανεξάρτητα, αλλά κάλυπτε φυσικά την περίοδο και δεν υπεισήλθε σε υπερβολικό βάθος ανάλυσης. Κατά τη διάρκεια της εργασίας μας, προέκυψε ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο έπρεπε να αντιμετωπιστεί από τη διοίκηση και αφορούσε την κατάθεση νομικής προσφυγής για πρόστιμο ποσού 9,8 8

9 εκ. που επιβλήθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση με αιτιολογία τη μη ορθή διαχείριση του Κληροδοτήματος «Β. Σπέντζα». Λόγω αυτού του γεγονότος η διοίκηση μας ανέθεσε ειδική εντολή για έρευνα του κληροδοτήματος για την περίοδο , με σκοπό την απάντηση σε συγκεκριμένα ερωτήματα που τέθηκαν από τους δικηγόρους του Ασύλου. Η εργασία αυτή εκτελέστηκε σε μεγάλο βάθος, πολύ μεγαλύτερο από αυτό που συνδέονταν με τα ερωτήματα που τέθηκαν και συντάχθηκε ειδική έκθεση. Η έκθεση αυτή πρέπει να συνεξετάζεται με αυτήν την έκθεση ευρημάτων, επειδή αφενός συνδέεται με τις οικονομικές καταστάσεις και αφετέρου καταδεικνύει εμπεριστατωμένα το ότι η μη ύπαρξη οργανωμένης και ελεγμένης πληροφόρησης, μπορεί να έχει υπερβολικό κόστος για το Άσυλο, πέραν από κάθε λογική αιτιολόγηση. Μέχρι την παράδοση αυτής της έκθεσής μας, η διοίκηση για λόγους που συνδέονταν και με τα τεράστια προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζει το Άσυλο και την ανάγκη να τεθούν για έγκριση στη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012, ζήτησε να υποβληθούν από την πλευρά μας πληροφορίες και τα ευρήματά μας για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε ειδική έκθεση, στην οποία σαν ευρήματα αναφέρονται όλα τα βασικά ευρήματα που αφορούν την περίοδο Στην έκθεση για τη χρήση 2012, γίνεται σχετικά αναλυτική τεκμηρίωση των ευρημάτων αυτών και των προτάσεων για την αντιμετώπισή τους. Η έκθεση για τη χρήση 2012 πρέπει να μελετηθεί σε συνδυασμό με την παρούσα έκθεση, επειδή στην παρούσα γίνεται σχετικά συνοπτική αναφορά στα ευρήματα που αναλυτικότερα εμφανίζονται στην πρώτη. Μέχρι την παράδοση αυτής μας της έκθεση, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για την κα Πρόεδρο του Ασύλου, για καθυστερημένες οφειλές δόσεων ρύθμισης στο ΙΚΑ, οι οποίες μάλιστα φαίνεται ότι είχαν εξοφληθεί. Το γεγονός αυτό επέτεινε την ανάγκη για λήψη άμεσων στρατηγικής φύσης αποφάσεων, αναφορικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος βιωσιμότητας. Για την υποστήριξη της διοίκησης, στα πλαίσια των πιο πάνω συμφωνημένων διαδικασιών, συντάξαμε συνοπτική έκθεση με τις απόψεις μας για στρατηγικής φύσης αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν από τη διοίκηση. Αυτή η έκθεση προτάσεων αναφέρεται σε οικονομικά μεγέθη, τα οποία τεκμηριώνονται κυρίως από τις αναλύσεις της έκθεσης για τη χρήση Θα πρέπει να μελετηθεί και αυτή μαζί με την παρούσα έκθεση ευρημάτων, επειδή εδώ η διατύπωση των προτάσεων γίνεται πολύ συνοπτικά. Στις υποβάλλαμε ένα συνοπτικό έγγραφο στη διοίκηση, για την πορεία του έργου μας, στο οποίο αναφέρονται πληροφορίες για τον όγκο των δεδομένων που επεξεργαστήκαμε, το οποίο περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα αυτής της έκθεσης. 4. Δεδομένα που βασιστήκαμε και έλλειψη δεδομένων Τα δεδομένα στα οποία βασιστήκαμε για να εκτελέσουμε το έργο μας είναι πάρα πολλά και στη συνέχεια αναφερόμαστε συνοπτικά σε αυτά. Υπήρξαν και αρκετές περιπτώσεις που απαραίτητα δεδομένα για την έρευνά μας, δεν στάθηκε δυνατό να ληφθούν. Τέλος επειδή η έρευνα μας, όπως και κάθε έρευνα αυτής της φύσης, έθεσε ορισμένα πλαίσια μέσα στα οποία κινήθηκε, υπάρχουν και τομείς που μελλοντικά θα έπρεπε, αν η διοίκηση το κρίνει, να ερευνηθούν σε μεγαλύτερο βάθος και δεν ερευνήθηκαν σε αυτό το βάθος από την πλευρά μας. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να σημειωθεί, πως τα ευρήματά μας βασίζονται στα δεδομένα που εξετάσαμε και στην επαγγελματική μας κρίση. Η ύπαρξη τυχόν δεδομένων που δεν μας τέθηκαν υπόψη, μπορεί να μετέβαλλε την άποψή μας για κάποια ευρήματα. Δεδομένα που βασιστήκαμε I. Οι απολογισμοί των χρήσεων για τις δύο οντότητες, που περιλάμβαναν ατελείς οικονομικές καταστάσεις και άλλες πληροφορίες II. Τα λογιστικά βιβλία για τις χρήσεις τα οποία τηρούνταν μηχανογραφικά, όπου λάβαμε ηλεκτρονικά τις σχετικές πληροφορίες, τις επεξεργαστήκαμε και τις παρουσιάζουμε οργανωμένα σε αυτήν μας την έκθεση III. Τα λογιστικά βιβλία των χρήσεων των δύο οντοτήτων, τα οποία τηρούνταν χειρόγραφα. Χρησιμοποιήσαμε τις σχετικές πληροφορίες για την ανασύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και άλλες 9

10 διεργασίες, αλλά δεν εμφανίζονται στην οργανωμένη παρουσίαση που κάνουμε, επειδή κάτι τέτοιο θα απαιτούσε εξαιρετικά σημαντικό χρόνο, χωρίς το αντίστοιχο αποτέλεσμα IV. Τα φορολογικά έγγραφα όλων των χρήσεων στο βαθμό που σχετίζονταν με τα ακίνητα, από τα οποία, με εξαιρετικά επίπονο και χρονοβόρο τρόπο, αντλήσαμε ζωτικά και αξιόπιστα δεδομένα για τα ακίνητα. V. Τα στοιχεία (δικαιολογητικά) των εγγραφών, όπου απαιτήθηκε να ερευνηθούν από την πλευρά μας VI. Πληροφορίες που αντλήσαμε από τη διοίκηση και τα στελέχη του Ασύλου. Δεδομένα που δεν λήφθηκαν (τα πιο σημαντικά) I. Διαβεβαιώσεις από τους δικηγόρους ότι τα ακίνητα που εμφανίζονται στα βιβλία είναι όλα τα ακίνητα του Ασύλου και μόνο αυτά, καθώς και τα βάρη επί αυτών των ακινήτων. Για να απαντηθεί ένα τέτοιο ζήτημα για ακίνητα, όταν δεν υπάρχει οργανωμένη υποδομή και πρέπει να εξεταστούν οι τίτλοι και οι εγγραφές στα υποθηκοφυλακεία, είναι προφανώς ένα κολοσσιαίο έργο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά δεν είναι ολοκληρωθεί μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνάς μας II. Διαβεβαιώσεις από τους δικηγόρους, για το ποια είναι τα κληροδοτήματα στα οποία εμπλέκεται το Άσυλο και ποιες οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις που σχετίζονται με αυτά. Και εδώ η έρευνα από νομικούς βρίσκεται σε εξέλιξη και φαίνεται ότι έχει προχωρήσει σημαντικά, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί. III. Διαβεβαιώσεις από τη διοίκηση, ότι τα δεδομένα των οικονομικών καταστάσεων που εμφανίζονται στους απολογισμούς, είναι πλήρη και ακριβή. Αυτό πρακτικά δεν μπορούσε να γίνει, αφού είχε ήδη εντοπιστεί η μη πληρότητα και ακρίβεια και επιπλέον η διοίκηση δεν είχε εμπλοκή στη διαχείριση του Ασύλου σε όλα σχεδόν τα προηγούμενα χρόνια που εξετάζονται. IV. Αναλυτικά μητρώα παγίων για τον πάγιο εξοπλισμό του Ασύλου και του ΙΠΧΠ. Τέτοια μητρώα δεν υπάρχουν, δεν λογίζονται αποσβέσεις, ούτε προσαρμόζονται σε εύλογες αξίες τα πάγια. Δεδομένα για τυχόν μεταγενέστερη έρευνα Η άποψή μας είναι πως όλα τα σημαντικά δεδομένα, πρέπει να ψηφιοποιηθούν και να αποθηκευτούν στο cloud, δηλαδή σε απομακρυσμένους, ασφαλείς και φθηνούς στη χρήση Servers. Μεταξύ αυτών των δεδομένων πρέπει να είναι: I. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η τακτή οικονομική πληροφόρηση προς τη διοίκηση ή τρίτους II. Όλα τα βασικά φορολογικά έγγραφα, αλλά και τα βασικά έγγραφα που αφορούν δικαστικές εμπλοκές III. Όλα τα συμβόλαια απόκτησης ή πώλησης περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται με συμβολαιογραφικές πράξεις IV. Όλα τα βασικά έγγραφα που στοιχειοθετούν την ιδιοκτησία επί ακινήτων V. Ένα ειδικά διαμορφωμένο Check List για την κατάσταση κάθε ακινήτου VI. Όλες οι μισθωτικές συμβάσεις που εκμισθωτής είναι το Άσυλο VII. Όλες οι ατομικές συμβάσεις με εργαζόμενους ή συμβάσεις συνεργαζόμενους τρίτους VIII. Κάθε άλλη σύμβαση, περιλαμβανομένων τυχόν δανειακών συμβάσεων IX. Εκθέσεις αξιολόγησης για δομές ή πρόσωπα X. Πρακτικά των οργάνων διοίκησης και της Γενικής Συνέλευσης και κανονισμούς που εγκρίνονται από τη διοίκηση XI. Κάθε άλλο σημαντικό έγγραφο 10

11 5. Επισημάνσεις για το είδος της εργασίας Η εργασία μας, όπως προαναφέρθηκε, δεν αποτελεί τακτικό έλεγχο, ούτε επισκόπηση, ούτε ειδικό έλεγχο με βάση τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και κατά συνέπεια δεν εκφράζεται γνώμη, όπως αυτή θα εκφράζονταν αν διενεργούνταν έλεγχος ή επισκόπηση των Οικονομικών Καταστάσεων. Όπως γίνεται φανερό, οι πληροφορίες που παρέχονται δεν αφορούν όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις Οικονομικές Καταστάσεις του Ασύλου και του Ιδρύματος Περίθαλψης Χρονίως Πασχόντων, αλλά μόνο τις πληροφορίες στάθηκε δυνατό να αντληθούν από την πλευρά μας Η αξιολόγηση των πληροφοριών αυτής της έκθεσης, είναι ευθύνη της Διοίκησης του «Ασύλου Ανιάτων», ενώ η δική μας ευθύνη περιορίζεται στην παροχή των πληροφοριών. 6. Ανεξαρτησία Η Εταιρία μας και τα πρόσωπα που διενήργησαν την έρευνα, είναι ανεξάρτητοι απέναντι στο «Άσυλο Ανιάτων», με βάση τις προϋποθέσεις της ανεξαρτησίας που προβλέπονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας της IFAC, ο οποίος έχει ενταχθεί στο νομοθετικό πλαίσιο της χώρας μας. 7. Αποδέκτες έκθεσης Το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης, προορίζεται αποκλειστικά για το «Άσυλο Ανιάτων», είναι αυστηρά εμπιστευτικό και απαγορεύεται η χρήση του για άλλο σκοπό, χωρίς την έγγραφη άδειά μας. 8. Εκτέλεση διαδικασιών Οι διαδικασίες που προαναφέρονται εκτελέστηκαν. Η διοίκηση και τα στελέχη του «Ασύλου», μας παρείχαν για όλο το διάστημα απασχόλησής μας σε αυτήν την εργασία, όλα τα δεδομένα, τις πληροφορίες και τις επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Όπως γίνεται αντιληπτό η εκτέλεση μίας διαδικασίας που περιγράφεται με συνοπτικό τρόπο απαιτεί στην πράξη πλήθος επιμέρους «διαδικασιών» για την εκτέλεσή της. Δεν υπεισερχόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, γιατί πρακτικά δεν θα είχε καμία χρησιμότητα. Γεγονός είναι ότι η εργασία εξελίχθηκε από τον Απρίλιο μέχρι και το Οκτώβριο του 2013, από ευάριθμη ομάδα έργου και κάλυψε ένα πολύ ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων του Ασύλου και του ΙΠΧΠ. 11

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται συνοπτική αναφορά στα ευρήματα της έρευνάς μας, πάντα σε συνδυασμό με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Α. Στα επόμενα κεφάλαια αυτής της έκθεσης αλλά και των τριών άλλων εκθέσεων που προαναφέρθηκαν (για το Κληροδότημα Σπέντζα, για τη Χρήση 2012 και για το ζήτημα της Βιωσιμότητας), αναφέρονται εκτενέστερα τα ευρήματά μας και τεκμηριώνονται. Αν κάποια από τα ευρήματά μας δεν είναι κατανοητά ή γεννιούνται ερωτήματα για την τεκμηρίωση τους, είμαστε στη διάθεσή σας για την παροχή επιπλέον εξηγήσεων. I. Προσδιορισμός τύπου τυχόν έκθεσης ελέγχου Από την έρευνά μας προέκυψε πως αν διενεργούνταν ετήσιος έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων, στην παρούσα φάση, για τις χρήσεις για το Άσυλο Ανιάτων και το Ίδρυμα Περίθαλψης Χρονίως Πασχόντων, για όλες τις χρήσεις θα είχε τον τύπο της «Αδυναμίας Έκφρασης Γνώμης». Η βάση για τη διατύπωση μίας τέτοιας γνώμης στα βασικά της σημεία, εμφανίζεται στη συνέχεια. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για τη συνέχιση της δραστηριότητας των δύο οντοτήτων και δεν υπάρχει ένα επιστημονικά σχεδιασμένο πρόγραμμα αντιμετώπισης αυτού του κινδύνου, ενώ οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας. Αυτό το εύρημα αφορά τις χρήσεις με δεδομένο ότι όλοι οι κίνδυνοι είχαν διαφανεί κατά το χρόνο σύνταξης ή έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων. Η ύπαρξη και η αποτίμηση των Οικοπέδων και Κτιρίων που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν αξιόπιστα. Αυτό το εύρημα αφορά όλες τις χρήσεις, αναφέρεται κυρίως στο Άσυλο και λόγω του ύψους αυτών των περιουσιακών στοιχείων στον Ισολογισμό, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Υπάρχουν σημαντικές ενδεχόμενες υποχρεώσεις, ορισμένες από τις οποίες σχετίζονται με κληροδοτήματα, που δεν μπορούν να προσδιοριστούν και δεν εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Αφορά όλες τις χρήσεις για το Άσυλο, ενώ τα μεγέθη είναι σημαντικά και μία ένδειξή τους περιλαμβάνεται στην έκθεσή μας για το Ίδρυμα Σπέντζα. Ο λογιστικός σχεδιασμός, ο τρόπος λογιστικής αποτύπωσης των συναλλαγών και ο τρόπος εμφάνισης των οικονομικών καταστάσεων, δεν βασίζεται επαρκώς σε συγκεκριμένο λογιστικό πλαίσιο. Παρουσιάζει ομοιότητες με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΠΔ 1123/80) αλλά εμφανίζει πολύ σημαντικές αποκλίσεις, με αποτέλεσμα οι καταστάσεις να μην απεικονίζουν επαρκώς την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα. Αφορά και τις δύο οντότητες για όλες τις χρήσεις. Ειδικότερα πρέπει να σημειωθεί ο μη προβλεπόμενος τρόπος λογιστικής αποτύπωσης της αύξησης της περιουσίας από κληρονομιές ή δωρεές εν ζωή, η μη διενέργεια αποσβέσεων και εύλογων αποτιμήσεων, η μη ορθή αποτύπωση των μειώσεων περιουσίας, η μη χρήση των ορθών λογαριασμών για τη συγκέντρωση δεδομένων κ.λ.π.. Δεν υφίσταται ικανοποιητικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου που να καλύπτει τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη διαχείριση και τη λειτουργία, με ιδιαίτερη έμφαση στις διαδικασίες απόκτησης, αποτίμησης, παρακολούθησης και αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων από δωρεές εν ζωή ή κληροδοσίες. Αφορά και τις δύο οντότητες για όλες τις χρήσεις. II. Σύνταξη και παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων Με βάση τα δεδομένα που είχαμε στη διάθεσή μας, συντάξαμε τις προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες περιλαμβάνονται σε αυτήν την έκθεση. Πρέπει να επισημανθεί πως με δεδομένα τα ευρήματα της προηγούμενης παραγράφου, αυτές οι καταστάσεις δεν είναι απαλλαγμένες από λάθη ή παραλείψεις, αλλά προσεγγίζουν περισσότερο, από άποψη εμφάνισης το πλαίσιο που ορίζεται 12

13 από το ΠΔ 1123/80. Η βασική αρχή που ακολουθήσαμε για το ΙΠΧΠ ήταν ότι το έλλειμμα που εμφανίζεται στα αποτελέσματά του καλύπτεται με αντίστοιχη επιχορήγηση από το Άσυλο, με δεδομένη τη μη μεταβολή της καθαρής του θέσης από τη μεταφορά αποτελεσμάτων. Για τα έξοδα διοίκησης θεωρήσαμε ότι για το Άσυλο ανέρχονται σε 10 των συνολικών εξόδων και για το ΙΠΧΠ στο 5. Επιπλέον, κυρίως επειδή ο τρόπος διενέργειας των εγγραφών στην καθαρή θέση δεν ήταν ορθός, συμπεριλάβαμε στις καταστάσεις «Πίνακας Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων», από τον οποίο σε αρκετές περιπτώσεις προκύπτει ότι υπάρχουν και μεγέθη που δεν διευκρινίστηκαν από την έρευνά μας. Η παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων γίνεται: Στο Κεφάλαιο ΣΤ για τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις του Ασύλου Ανιάτων Στο Κεφάλαιο Ζ για τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις του Ιδρύματος Περίθαλψης Χρονίως Πασχόντων Στο Κεφάλαιο Η για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ασύλου Ανιάτων III. Επεξεργασία και παρουσίαση λογιστικών πληροφοριών Στο κεφάλαιο Δ εμφανίζονται οργανωμένα αναλυτικές λογιστικές πληροφορίες για τις χρήσεις , για τις οποίες υπήρχε ηλεκτρονική τήρηση του λογιστηρίου. Για τις χρήσεις που υπήρχε χειρόγραφη τήρηση, δεν αναλύθηκαν οι πληροφορίες λόγω σημαντικών δυσχερειών στην επεξεργασία τους, παρότι λήφθηκαν υπόψη για τη διαμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων. Το σχετικό αρχείο με τις λογιστικές πληροφορίες περιλαμβάνεται και στο «ηλεκτρονικό αρχείο» που επισυνάπτεται σε αυτήν την έκθεση. IV. Επεξεργασία και παρουσίαση πληροφοριών για τα ακίνητα Στο κεφάλαιο Ε αναφέρονται συνοπτικά στοιχεία για τα ακίνητα, αλλά η οργανωμένη παρουσίαση γίνεται στο «ηλεκτρονικό αρχείο» που επισυνάπτεται σε αυτήν την έκθεση. Ο λόγος σχετίζεται με το μεγάλο πλήθος των δεδομένων που ήταν πρακτικά αδύνατο να παρουσιαστεί με τη μορφή της τυπικής έκθεσης V. Κίνδυνοι βιωσιμότητας Σε ειδική έκθεσή μας, συνοπτικά αναφερόμαστε στους κινδύνους που υπάρχουν και στους στρατηγικούς άξονες που πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων. Η εκτίμησή μας είναι πως υπάρχουν πράγματι κίνδυνοι και επομένως είναι πιθανό το Άσυλο να μην μπορέσει να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, όπως το έκανε μέχρι σήμερα. Η εκτίμησή μας επίσης είναι πως υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, αν γίνει ο κατάλληλος σχεδιασμός και υπάρξει εύλογη συμπαράσταση από την πολιτεία. Σε κάθε περίπτωση αποτελεί προϋπόθεση ο άμεσος προσδιορισμός ενός εύλογου ετήσιου κόστους ανά ασθενή, με αυτονόητη την πλήρη και ελεγχόμενη τήρηση όλων των προβλεπόμενων προτύπων για το συγκεκριμένο είδος νοσηλείας. VI. Έρευνα για το Κληροδότημα Σπέντζα Σε ειδική έκθεση ερευνήθηκε σε βάθος το ζήτημα του συγκεκριμένου κληροδοτήματος. Τα κύρια είναι συμπεράσματα είναι: Η επίδρασή του στις Οικονομικές Καταστάσεις είναι σημαντική και δεν έχει αποτυπωθεί Οι αιτιάσεις που προκύπτει να έγιναν από συγκληρονόμους και αναφέρονται σε υπέρογκα ποσά δεν έχουν βάση αφού: o Τα συνολικά δικαιώματά τους από ενοίκια είναι 750 χιλ. o Αν υπολογιστούν τόκοι σε αυτά τα μισθώματα του ανήκουν επιπλέον 308 χιλ. o Οι υπολογισμοί κατανομής έγιναν στα «καθαρά μισθώματα» με βάση κάποιες παραδοχές που κάναμε. Αν γίνονταν στα μικτά μισθώματα, τα πιο πάνω ποσά θα ήταν αυξημένα κατά 23 περίπου. 13

14 Οι αιτιάσεις για μη ορθή διαχείριση του κληροδοτήματος από το Άσυλο, δεν τεκμηριώνεται. Η μέση απόδοση σε ενοίκια επί των αντικειμενικών αξιών ανήλθε σε 14, ενώ το ποσοστό που προβλέπεται από το νόμο είναι της τάξης του 3 και στις κανονικές συνθήκες του παρελθόντος οι αποδόσεις κυμαίνονταν συνήθως από 3-5 VII. Ειδική έκθεση για το 2012 Σε ειδική έκθεση που συντάξαμε για τη χρήση 2012, αναφερόμαστε αναλυτικότερα στα ευρήματα που εντοπίσαμε, και αναφέρονται συνοπτικά στην πρώτη παράγραφο αυτού του κεφαλαίου. Οι χρήστες πρέπει να μελετήσουν όλες τις εκθέσεις που αναφέρονται σε αυτό το κεφάλαιο. 14

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Στην επιστολή μας της 9 ης προς τη διοίκηση αναφερόμαστε συνοπτικά σε ορισμένα ποσοτικά μεγέθη για τη συγκέντρωση των δεδομένων επί των ακινήτων. Τα ακίνητα συνολικά που εξετάσαμε είναι Συγκεντρώσαμε πληροφορίες για όλα τα ακίνητα ως εξής: Καταγράψαμε τις διευθύνσεις τους Καταγράψαμε την έκτασή τους σε m2, διακεκριμένα για τα οικόπεδα και τα κτίρια, όπως αυτές εμφανίζονταν στις δηλώσεις του ΦΑΠ Καταγράψαμε τις ίδιες εκτάσεις σε m2, όπως εμφανίζονταν στο έντυπο Ε9 και εντοπίσαμε τις διαφορές με τις δηλώσεις του ΦΑΠ όπου υπήρχαν. Επομένως τίθεται ζήτημα για τις εκτάσεις αφού διαφέρουν σε επίπεδο καταγραφής σε φορολογικά έγγραφα Καταγράψαμε από τις δηλώσεις Ε2, όλα τα ενοίκια, για όλα τα ακίνητα, για όλες τις χρήσεις, μία εργασία εξαιρετικά χρονοβόρα Αναλύσαμε για όλες τις χρήσεις που είχαμε δεδομένα, τα έξοδα συντηρήσεων και επισκευών, μία εργασία πολύ πιο χρονοβόρα και επίπονη από την προηγούμενη Επομένως για ακίνητα έχει γίνει μια σημαντική εργασία υποδομής, προκειμένου να αρχίσει να λειτουργεί ένα σύγχρονο Μητρώο Παγίων, αλλά μένουν πολλά ακόμη να γίνουν, όπως: Η ολοκλήρωση συγκέντρωσης και οργανωμένης αρχειοθέτησης των τίτλων ιδιοκτησίας και πιθανών βαρών Μία αποτίμησή τους σε εύλογες αξίες και η διενέργεια αποσβέσεων στο εξής Ο διαχωρισμός αυτών που αφορούν κληροδοτήματα και η σύνταξη ειδικών οικονομικών καταστάσεων για αυτά Η οργανωμένη έρευνα για την εμπορική τους αξιοποίηση κ.λ.π. Σε πιθανή προσπάθεια του Ασύλου να αντιμετωπίσει το μείζον πρόβλημα του σχεδιασμού παρακολούθησης των ακινήτων και των προσόδων τους, είμαστε στη διάθεσή σας. Στο ηλεκτρονικό προσάρτημα που επισυνάπτεται σε αυτήν την έκθεση με μορφή USB, περιλαμβάνεται πλήθος πληροφοριών και για τις δύο οντότητες που ερευνώνται, που μπορεί να αξιοποιηθούν μελλοντικά και συγκεκριμένα: Οι λογαριασμοί Ισολογισμού για όλες τις χρήσεις Η συμφωνία τους με τα αντίστοιχα ποσά των Ισοζυγίων Απογραφής με εντοπισμό των διαφορών όπου υπάρχουν Οι λογαριασμοί Αποτελεσμάτων για όλες τις χρήσεις Η συμφωνία τους με τα αντίστοιχα ποσά των Ισοζυγίων Λογαριασμών Αποτελεσμάτων με εντοπισμό των διαφορών όπου υπάρχουν Οι μετατροπές των κονδυλίων που είναι σε δραχμές σε αντίστοιχα ποσά σε Ευρώ, για τις χρήσεις που εθνικό νόμισμα ήτα η δραχμή Πίνακες με τα βασικά στοιχεία των Οικοπέδων και Κτιρίων (Διεύθυνση, χρήση, έτος κτήσης, έκταση από εναλλακτικές πηγές) Πίνακες με τα αποτελέσματα του κάθε ακινήτου ανά χρήση (ενοίκια, έξοδα συντήρησης) Πίνακες με τις αντικειμενικές αξίες των παγίων διαχρονικά (αν είναι σε δραχμές και η μετατροπή τους σε ευρώ) Πίνακες με τα ποσά που δόθηκαν από ευεργέτες κατά χρόνο της προσφοράς 15

16 Πίνακες με τους μισθωτούς των δύο οντοτήτων για το 2012 με πρόγραμμα υπολογισμού των αποζημιώσεων, ανάλογα με ορισμένες παραμέτρους Σημειώνουμε ότι κατά τη διάρκεια της εργασίας μας κάναμε και ένα πλήθος άλλων επεξεργασιών δεδομένων οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο Ηλεκτρονικό Προσάρτημα, γιατί δεν κρίθηκε αναγκαίο. 16

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό εμφανίζετε μία πλήρης ανάλυση και συμφωνία των λογαριασμών για το Άσυλο Ανιάτων για την περίοδο Η ανάλυση εμφανίζεται με πίνακες. Κάθε πίνακας εμφανίζεται σε ένα φύλλο. Κάτω από τον πίνακα μπορεί να εμφανίζονται ορισμένες επισημάνσεις για τις μεταβολές, τις σχέσεις των κονδυλίων, αδυναμίες στη λογιστική παρακολούθηση κ.λ.π. 17

18 2. Συνολικά Έσοδα Έξοδα και Αποτελέσματα Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται τα συνολικά αποτελέσματα του Α.Α. για τη συγκεκριμένη περίοδο. ΑΑ1. Διαχρονική Σύνοψη Αποτελεσμάτων κατά Είδος - ΑΑ Έτος Ομάδα 7 Ομάδα 6 Ομάδα 8 Οργανικά Έσοδα μεταβολή Οργανικά Έξοδα μεταβολή Ανόργανα Αποτελέσματα Αποτέλεσμα Χρήσης μεταβολή , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Από τα δεδομένα του πίνακα, προκύπτει ότι: Τα συνολικά έσοδα της περιόδου ήταν 88 εκ. περίπου Τα έξοδα όμως ανήλθαν σε 96 εκ. για την ίδια περίοδο Τα σωρευμένα αποτελέσματα αφορούν μία ζημιά της τάξης των 8 εκ. Υπάρχει μία ανοδική πορεία στα έσοδα μέχρι το 2010 (επιδρά και ο πληθωρισμός) που φθάνουν στο ανώτερο ύψος τους (7,5 εκ. ). Στο 2011 τα έσοδα μειώνονται κατά 35, λόγω και της κρίσης και στο εξής κυμαίνονταν κάτω από τα 5 εκ.. 18

19 3. Ανάλυση οργανικών εσόδων κατά 1βάθμιο λογαριασμό Ομάδα 7: Οργανικά Έσοδα - ΑΑ Έτος Επιχορηγήσεις και λοιπά έσοδα μεταβολή Έσοδα Κεφαλαίων μεταβολή Σύνολο Ομάδας 7 μεταβολή , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Τα έσοδα παρακολουθούνται σε δύο πρωτοβάθμιους λογαριασμούς Τα έσοδα από ενοίκια παρακολουθούνται στο Λ. 74 που αφορά βασικά τις επιχορηγήσεις Στα έσοδα κεφαλαίων περιλαμβάνονται και κέρδη από εκποίηση περιουσίας 19

20 4. Ανάλυση Λ. 74 κατά 2βάθμιο λογαριασμό ΑΑ 1.1.5: 2βάθμιοι Λ Επιχορηγήσεις και Διάφορα Έσοδα Έτος Ενοίκια Δωρεές μεταβολή Κληροδοτήματα Έσοδα Συνδρομές Διάφορα Ενοίκια ακινήτων Έσοδα Έσοδα ακινήτων μεταβολή παρεκκλησίων μεταβολή μελών μεταβολή έσοδα μεταβολή ακινήτων προηγούμενης μεταβολή κληρονομιών κληροδοτημάτων χρήσης Σύνολο μεταβολή , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 70, , , , , , , , , , Από τα 76,5 εκ. του λογαριασμού τα 70,5 εκ. ή το 92 αφορά έσοδα από ενοίκια. Το υψηλότερο ποσό εμφανίζεται στο 2008 (5,6 εκ. ) και στη συνέχεια αρχίζει η πτώση (μέχρι το 2012 κατά -40) με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν στα 3,3 εκ.. Αρκετά σημαντικά είναι και τα έσοδα από δωρεές (3,6 εκ. εκ. ) που δεν παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές σε απόλυτο μέγεθος, αλλά αν ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός βαίνουν μειούμενα Οι συνδρομές μελών αποτελούν εξαιρετικά μικρό μέγεθος και μόνο το 2012 φαίνεται να παρουσιάζουν αύξηση. Είναι μία πηγή που μπορεί να αποφέρει πόρους αν επεκταθεί σχεδιασμένα η βάση των μελών 20

21 5. Ανάλυση Λ. 76 κατά 2βάθμιο λογαριασμό ΑΑ 1.1.7: 2βάθμοι Λ Έσοδα Κεφαλαίου Έτος Διαφορές από Λοιποί πώληση μεταβολή πιστωτικοί τόκοι μεταβολή μεταβολή χρεογράφων Έσοδα χρεογράφων Λοιπά έσοδα κεφαλαίων μεταβολή Σύνολο μεταβολή , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Τα έσοδα από χρεόγραφα ήταν αξιόλογα στη δεκαετία του 90 αλλά από το 2000 άρχισε η κάμψη τους μέχρι την εξάλειψή τους σχεδόν Στο Λ περιλαμβάνονται και κέρδη από πώληση ακινήτων και για αυτό το λόγο εμφανίζουν αυτό το σύνολο, κυρίως λόγω των εκποιήσεων που έγιναν από το 2009 μέχρι το

22 6. Ανάλυση οργανικών εξόδων κατά 1βάθμιο λογαριασμό Ομάδα 6: Οργανικά Έξοδα - ΑΑ Έτος Αμοιβές και Τόκοι και Παροχές Φόροι και Διάφορα έξοδα συναφή μεταβολή μεταβολή τρίτων μεταβολή τέλη μεταβολή έξοδα μεταβολή τρίτων έξοδα Αμοιβές και έξοδα προσωπικού μεταβολή Προβλέψεις Σύνολο Ομάδας 6 μεταβολή , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Το σημαντικότερο ποσό 72 εκ. ή το 75 του συνόλου αφορά «διάφορα έξοδα» στα οποία βρίσκονται ενσωματωμένες οι επιχορηγήσεις προς το ΙΠΧΠ Οι φόροι παρουσίασαν από το 2009 τεράστια αύξηση και υπερβαίνουν πλέον το 1 εκ. το χρόνο. Για το 2012 όπως αναφέρεται και στη σχετική έκθεση, δεν εμφανίζεται ο ΦΠΑ ποσού 610 χιλ. Οι παροχές τρίτων που αφορούν τιμολόγια φορέων κοινής ωφέλειας, αποτελούν ένα επίσης σημαντικό μέγεθος Η μισθοδοσία διαμορφώθηκε σε ποσό της τάξης των 500 χιλ. 22

23 7. Ανάλυση Λ. 60 κατά 2βάθμιο λογαριασμό ΑΑ 1.2.1: 2βάθμιοι Λ Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού Έτος Εργοδοτικές Αμοιβές Αποζημιώσεις εισφορές Διάφορες Έμμισθου απολύσεως ή Αναδρομικά μεταβολή έμμισθου μεταβολή Αποζημιώσεις Προσωπικού εξόδου προσωπικού Σύνολο μεταβολή , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Αφορά αμοιβές προσωπικού και εργοδοτικές εισφορές, τα άλλα ποσά είναι αμελητέα 23

24 8. Ανάλυση Λ. 61 κατά 2βάθμιο λογαριασμό ΑΑ 1.2.2: 2βάθμιοι Λ. 61 -Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων Έτος Αμοιβές Ελεύθερων Επαγγελματιών με Παρακράτηση μεταβολή Αμοιβές μη Ελεύθερων Επαγγελματιών με Παρακράτηση μεταβολή Λοιπές αμοιβές τρίτων Σύνολο μεταβολή #DIV/0! , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 2.64, , , , , , , , ,9 2.64, , ,0 2.64, , , , , Αφορά αμελητέα ποσά και συνδέεται με το χαμηλό επίπεδο λειτουργίας σε ότι αφορά τα νομικά, τα λογιστικά και τα φορολογικά ζητήματα 24

25 9. Ανάλυση Λ. 62 κατά 2βάθμιο λογαριασμό ΑΑ βάθμιοι Λ. 62 -Παροχές Τρίτων Έτος Επισκευές και Έξοδα κτήματος Έξοδα ΟΤΕ Ασφάλιστρα συντηρήσεις μεταβολή μεταβολή μεταβολή Κιτέζας μεταβολή παρεκκλησίων ακινήτων μεταβολή Σύνολο μεταβολή , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Το 84 του λογαριασμού (3,9 εκ. ) αφορά επισκευές και συντηρήσεις. Τα υπόλοιπα είναι μικρά σχετικά ποσά Γεννάται ζήτημα με την πληρότητα της ασφαλιστικής κάλυψης της περιουσίας, κάτι που είναι προφανές ότι δεν συμβαίνει 25

26 10. Ανάλυση Λ. 63 κατά 2βάθμιο λογαριασμό ΙΠΧΠ 1.2.4: 2βάθμιοι Λ Φόροι και τέλη Έτος Φόρος Εισοδήματος Εσωτερικού μεταβολή Διάφοροι φόροι τέλη μεταβολή Σύνολο μεταβολή , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Στους διάφορους φόρους και τέλη περιλαμβάνεται και ο ΦΑΠ. Για το 2012 δεν εμφανίζεται το σχετικό έξοδο 610 χιλ. Η ραγδαία αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης, επιβάλλει υψηλό επίπεδο συμβούλων σε αυτό το πεδίο, που να είναι σε θέση να κάνουν «φορολογικό σχεδιασμό» ώστε να επιτυγχάνεται η νόμιμη ελαχιστοποίηση του κόστους 26

27 11. Ανάλυση Λ. 64 κατά 2βάθμιο λογαριασμό ΑΑ βάθμιοι Λ. 64 -Διάφορα Έξοδα Έτος α 64.98β Διαφορές απο Οδοιπορικά Συνδρομές - Επιχορήγηση στο Έντυπα και Έξοδα Επιχορηγήσεις πώληση Α/Κ- Διάφορα έξοδα έξοδα μεταβολή Εισφορές μεταβολή Ι.Π.Χ.Π. σε είδος μεταβολή γραφική ύλη μεταβολή δημοσιεύσεων μεταβολή στο ΙΠΧΠ χρεογράφων Σύνολο μεταβολή , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 0 #DIV/0! , , , , , , , #DIV/0! , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Το 94 του λογαριασμού ή το 68 των συνολικών εξόδων της περιόδου αφορούν επιχορηγήσεις προς ΙΠΧΠ Το σημαντικότερο είναι πως το 74,4 των εσόδων όλης της περιόδου του Ασύλου, δόθηκε σαν επιχορηγήσεις για το ΙΠΧΠ, κάτι που καταδεικνύει ότι ορθά κατένειμε τα έσοδά του με βάση το σκοπό του Στα άλλα «διάφορα έξοδα» περιλαμβάνονται πολλοί και διάφοροι λογαριασμοί, ορισμένοι από αυτούς θα έπρεπε να εμφανίζονται σε διαφορετικές θέσεις, όπως ανόργανα έξοδα όπως προσαυξήσεις και πρόστιμα, συναλλαγματικές διαφορές, δικαστικά έξοδα, διαφορές αποτίμησης κ.λ.π. Όλα τα άλλα έξοδα σε 2βάθμιο επίπεδο είναι αμελητέα 27

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΚΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΚΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΚΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΉ... 2 1. ΤΑ ΕΡΩΤΉΜΑΤΑ... 3 2. Η ΛΎΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΊΤΗΣΗΣ... 4 3. ΟΙ ΠΑΛΙΈΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 (1.1 31.12.2012) ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ (Αποτελεί τμήμα της Έκθεσης Ευρημάτων για έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) ποσά σε 31ης Δεκεμρίου 2015 21η εταιρική χρήση (01/01/15-31/12/15) Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. ( Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014 )

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. ( Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014 ) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ( Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014 ) της επιχείρησης : "ΣΤΕΛΙΟΣ Κ. ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ" ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΧΡΩΣΤΗΡΕΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2015

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3. Σταμάτιος Δρίτσας,

ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3. Σταμάτιος Δρίτσας, ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3 Σταμάτιος Δρίτσας, CRP, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Ανάθεση εργασιών σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC): Συναφείς Υπηρεσίες Σταμάτιος Δρίτσας

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, 382 21 ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ. 095026584 - Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121578399000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση για το Σχέδιο Εξυγίανσης : Του Ασύλου Ανιάτων. Με βάση το Νόμο 4262 ( άρθρα 55 & 56)

Διαβούλευση για το Σχέδιο Εξυγίανσης : Του Ασύλου Ανιάτων. Με βάση το Νόμο 4262 ( άρθρα 55 & 56) Διαβούλευση για το Σχέδιο Εξυγίανσης : Του Ασύλου Ανιάτων Με βάση το Νόμο 4262 ( άρθρα 55 & 56) Νοέμβριος 2014 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A. ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ... 3 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ: Επανεξέταση δεδομένων διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53428/62/Β/02/0293 ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. Βιομηχανικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75 Υπηρεσίες ΣΤΑΤΗΡ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Βιβλία και στοιχεία (παραστατικά)... 2 1.2 Μηνιαίες Λογιστικές Υπηρεσίες... 2 1.3 Έξοδα Επομένων Χρήσεων... 2 1.4 Παγία Στοιχεία... 2 1.5 Εργασίες Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ:

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ: Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: 19420528000 ΑΦΜ: 092638282 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 01/01/2015-31/12/2015 Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29) Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Μηχανολογικός εξοπλισμός 78.636,56 88.912,88 Λοιπός εξοπλισμός 33.072,93 38.785,72 Σύνολο 111.709,49 127.698,60 Άυλα πάγια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. & 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών Καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. & 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών Καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2015 31/12/2015 ΤΗΣ MARINET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

TESSERA MULTIMEDIA AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

TESSERA MULTIMEDIA AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49388/62/Β/01/159 TESSERA MULTIMEDIA A.Ε. Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ Η λεπτομερής καταμέτρηση, καταγραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της οικονομικής μονάδας σε ενιαίο νόμισμα σε μια ορισμένη χρονική στιγμή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών 1 Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44633107000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /56/Β/95/06

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /56/Β/95/06 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34389/56/Β/95/06 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01. - 31.12. ( βάσει των διατάξεων του κωδικ. Ν 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 205/15-7-1998) ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε.

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ «ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε.: 61101/59/Β/06/03(2011) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η. 10132453000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του Ισολογισμού της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

CLICKHOUSE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ , ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

CLICKHOUSE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ , ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. CLICKHOUSE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 008755901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 6 ης εταιρικής χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νάξου 12, Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νάξου 12, Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νάξου 12, 15238 Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133445201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Περίοδος 13 Φεβρουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Έκθεση Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ του Π.Δ. 315/29.12.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ του Π.Δ. 315/29.12. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/29.12.1999) ΤΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακα που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων: - Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής ή την εύλογη

Πίνακα που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων: - Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής ή την εύλογη A.G.BEST ON WEB SINGLE MEMBER P.C ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ MARKETING, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΡΩΑΔΟΣ 34, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ : 125173301000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ.

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ. ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015 Α.Φ.Μ 998383690 Αρ.ΓΕΜΗ 88965010000 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες αξιολόγησης από την ΕΠΟ

Διαδικασίες αξιολόγησης από την ΕΠΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ: Διαδικασίες αξιολόγησης από την ΕΠΟ Α. Αρχή Οι διαδικασίες αξιολόγησης για να ελεγχθεί η συμμόρφωση με τα χρηματοοικονομικά κριτήρια που ορίζονται στο Άρθρο 10 αποτελούνται από συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Άρθρο 29 και 30 του Ν.4308/2014) της επιχείρησης: ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ ΑΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 01/01/2015-31/12/2015 Μέγεθος Οντότητας: "Μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως 1 Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως Με τον όρο κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, εννοούμε τη λογιστική κατάσταση, η ο- ποία παρουσιάζει συνοπτικά όλους εκείνους τους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ.

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ. ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ----------------------------------------- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ IDEAFON Α.Ε. ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Νοέμβριος 2013 Περιεχόμενα 1. Στατιστικά Στοιχεία υποχρεωτικών ελέγχων (Νοέμβριος 2013) 2. Στελέχωση Ομάδας Ποιοτικού Ελέγχου 3. Μεθοδολογία Ποιοτικών Ελέγχων 4. Ευρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/1999). 1. Παρ.

Διαβάστε περισσότερα

DPG NEWS DIGITAL MEDIA

DPG NEWS DIGITAL MEDIA DPG NEWS DIGITAL MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜ. ΚΑΙ ΥΠΗΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 9206501000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 6 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π.

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π. Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ. Παράδειγμα 1 ο Δ. 16 Παράδειγμα Λογιστικής Αντιμετώπισης Εξόδων κτήσης ακινήτων με Δ. και Συναλλαγή : Αγορά Ακινήτου συνολικής ς 400.000,00 ευρώ Στο συμβόλαιο αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε. ΑΡ.Μ.ΑΕ: 170/78/62/B/88/88

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, 106 74 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4209901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Διαχειριστικός Έλεγχος των χρήσεων 2000-2014 της Ανώνυμης Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΕ- ΑΕ ΟΤΑ όπως μετονομάστηκε σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2 Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

DELTA MEDI-SERV Ε.Π.Ε. Λ. Μεσογείων 208 Χολαργός, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

DELTA MEDI-SERV Ε.Π.Ε. Λ. Μεσογείων 208 Χολαργός, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 DELTA MEDI-SERV Ε.Π.Ε. Λ. Μεσογείων 208 Χολαργός, Τ.Κ. 155 61 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 1972001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2015) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Λ. Αθηνών 181, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Λ. Αθηνών 181, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Λ. Αθηνών 181, 124 61 Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 9288001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεν έγινε. Δεν έγινε.

Δεν έγινε. Δεν έγινε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει της 2 του Άρθρου 22 του Κωδ. Ν. 3190/1955 και της 2 του Άρθρου 43 α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21 Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων 21 1.1 Έννοια της λογιστικής 21 1.1.1 Γενικά 21 1.2 Οι σκοποί της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΜΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67658 / 62 / Β / 09

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II «Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II «Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων» 1352 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II «Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/ Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/27.7.2015 Αθήνα, 27.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 1155 ΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΤΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση για το Σχέδιο Εξυγίανσης :

Διαβούλευση για το Σχέδιο Εξυγίανσης : Διαβούλευση για το Σχέδιο Εξυγίανσης : Του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων Με βάση το Νόμο 4262 ( άρθρα 55 & 56) Οκτώβριος 2014 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Σχέδιο Εξυγίανσης 3 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» ΕΔΡΑ: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 24 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» ΕΔΡΑ: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 24 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» ΕΔΡΑ: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 24 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΗΞΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των προσωπικών εταιρειών σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των προσωπικών εταιρειών σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των προσωπικών εταιρειών - πολύ μικρών οντοτήτων (άρθρου 1 2γ Ν. 4308/2014), σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Του Πολύκαρπου Γιώτη I. Εισαγωγή Oι προσωπικές εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΠΕ «GKK ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο «GKK ΕΠΕ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 009118901000 ( βάση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Λ. Κηφισίας 132, 115 26 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2388001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Accountants & Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Βασει των διαταξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Ρ. Μ Α Ε : 1 9 0 8 5 / 6 2 / Β / 8 9 / 8 6 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Αρ. Μ.Α.Ε. 36552/93/Β/96/05

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΤΝΘΟ Α.Δ. ΣΔΥΝΙΚΗ-ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ-ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΚΟΤΝΘΟ Α.Δ. ΣΔΥΝΙΚΗ-ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ-ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΤΝΘΟ Α.Δ. ΣΔΥΝΙΚΗ-ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ-ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΣΗΙΔ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ τρήσεως 1 Ιανοσαρίοσ 2015 έως 31 Γεκεμβρίοσ 2015 ύμυωνα με τα Δλληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015... 2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα