Eρευνητική εργασία Research article

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eρευνητική εργασία Research article"

Transcript

1 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 18 (1), Eρευνητική εργασία Research article Το κόστος αντιμετώπισης της σχιζοφρένειας στην Ελλάδα M. Γείτονα, 1 M. Ολλανδέζος, 2 X. Κουσουλάκου, 3 Η. Aγγελόπουλος, 4 Κ. Ζαχαράκης, 5 Π. Κακαβάς, 6 Β. Καρπούζα, 7 Σ. Κεσίδου, 8 Ν. Μπιλανάκης, 9 Ε. Παπαμιχαήλ, 10 Σ. Παπανικολάου, 11 A. Χαϊδεμένος, 12 Θ. Χαμογεωργάκης, 13 Γ. Κυριόπουλος 2 1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 2 Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, 3 Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, 4 Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 5 Ιδιωτικό Θεραπευτήριο «Υγεία», Αθήνα, 6 Ιδιωτική Ψυχιατρική Κλινική Σινούρη, Αθήνα, 7 Ψυχιατρείο Θεσσαλονίκης, 8 ΙΚΑ Γλυφάδας, 9 Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, 10 Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», 11 Janssen-Cilag Φαρμακευτική ΑΕΒΕ, 12 Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, 13 Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο» Ψυχιατρική 2007, 18:47 58 Σ κοπός αυτής της μελέτης ήταν η εκτίμηση του άμεσου ετήσιου κόστους της διαχείρισης της σχιζοφρένειας στην Ελλάδα το Δεδομένης της έλλειψης ποσοτικών δεδομένων αναφορικά με την κατανάλωση πόρων για την αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας στη χώρα μας, η παρούσα μελέτη βασίστηκε στην ποιοτική προσέγγιση μέσω των εργασιών ενός consensus panel, στο οποίο συμμετείχαν εννέα ψυχίατροι και πέντε οικονομολόγοι της υγείας. Οι ειδικοί κλήθηκαν να περιγράψουν τη διαδικασία διαχείρισης της νόσου και την κατανάλωση πόρων που προκύπτει ανά επίπεδο περίθαλψης και βαθμό σοβαρότητας. Βάσει αυτών των κριτηρίων ορίστηκαν οι παρακάτω τρεις κατηγορίες ασθενών, για τις οποίες και υπολογίστηκε το κόστος διαχείρισης της νόσου: (α) ασθενείς σε εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, (β) ασθενείς σε ανοικτή περίθαλψη με χρήση νοσοκομειακής περίθαλψης και (γ) ασθενείς σε παρατεταμένη περίθαλψη/φροντίδα. Το ετήσιο κόστος θεραπείας εκτιμήθηκε σε ( ) ανά ασθενή της πρώτης κατηγορίας, σε ( ) ανά ασθενή της δεύτερης κατηγορίας και σε ( ) ανά ασθενή της τρίτης κατηγορίας. Το κόστος του νοσήματος αυξανόταν με τη σοβαρότητα της νόσου και τη χρήση νοσοκομειακής περίθαλψης. H έρευνα πάνω στον τομέα αυτόν πρέπει να διευρυνθεί, ώστε να καταστεί ακριβής ο υπολογισμός του κόστους της διαχείρισης του νοσήματος στην Ελλάδα, γεγονός που θα συμβάλει στην αποδοτική χρήση των πόρων και στη βελτίωση της υγειονομικής φροντίδας. Λέξεις ευρετηρίου: Σχιζοφρένεια, κόστος, διαχείριση νοσήματος, Ελλάδα, οικονομική αξιολόγηση.

2 50 Μ. ΓΕΙΤΟΝΑ και συν ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 18 (1), 2007 Εισαγωγή Η σχιζοφρένεια αποτελεί την πλέον συχνή σοβαρή ψυχική διαταραχή, με ιδιαίτερα υψηλό κόστος, καθόσον απορροφά το 1,5 3% των δαπανών υγείας στις αναπτυγμένες χώρες. 1 4 Ιδιαίτερο βάρος στη μελέτη της συγκεκριμένης νόσου δεν έχει τόσο η συχνότητα εμφάνισής της, δεδομένου ότι η επίπτωση της σχιζοφρένειας εκτιμάται στα 15,2 άτομα ανά πληθυσμό, όσο το εύρος των λειτουργιών που προσβάλλει, η διάρκειά της, καθώς και οι ατομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της. 5,6 Ως νόσος, προκαλεί διαταραχές στη σκέψη, την αντίληψη, το συναίσθημα και τη βούληση του ασθενούς, με αποτέλεσμα να μεταβάλλει τη συμπεριφορά του λόγω εμφάνισης των λεγόμενων θετικών (παραληρητικές ιδέες, ψευδαισθήσεις, αλλόκοτη συμπεριφορά κ.ά.) ή/και αρνητικών (φτωχή σκέψη, αμβλύτητα ή επιπέδωση του συναισθήματος, κοινωνική απόσυρση, απάθεια, υποβουλησία κ.ά.) 7 συμπτωμάτων. Επίσης, συνδέεται με υψηλή συννοσηρότητα, εφόσον οι ασθενείς με σχιζοφρένεια εμφανίζουν διαβήτη, παχυσαρκία, μεταβολικό σύνδρομο και ισχαιμικά επεισόδια σε υψηλότερη συχνότητα από το γενικό πληθυσμό. 8 Από τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας διαπιστώνεται ότι τα επικρατέστερα χαρακτηριστικά της νόσου είναι η πρώιμη εμφάνισή της, η χρονιότητα, η συχνότητα των υποτροπών, η ανάγκη νοσοκομειακής νοσηλείας, η μη συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή και η υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής των ασθενών. 1,9 11 Πρέπει να επισημανθεί ότι τα χαρακτηριστικά αυτά θα πρέπει να διερευνώνται κατά την κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση, δεδομένου ότι μπορεί να επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα των αναλύσεων. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι η σχιζοφρένεια εμφανίζεται κατά κανόνα στο τέλος της εφηβείας ή στην αρχή της ενηλικίωσης στα δύο φύλα αποτελεί χαρακτηριστικό το οποίο διαφοροποιεί τις επιπτώσεις της ανάλογα με την οπτική της ανάλυσης, την επιλεγείσα μεθοδολογία και το χρονικό ορίζοντα της μελέτης. Επιπρόσθετα, το ότι η νόσος χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενες υποτροπές, οι οποίες οδηγούν σταδιακά στην κατάρρευση της κοινωνικής ζωής του ασθενούς και στη χρόνια ανικανότητα, αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό παράγοντα για την οικονομική αποτίμηση της νόσου, του οποίου οι επιπτώσεις επεκτείνονται και επιβαρύνουν οικονομικά και συναισθηματικά το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον του ασθενούς. Με δεδομένα αφενός την ιδιαιτερότητα της νόσου και την πολλαπλότητα των μεθοδολογικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι ερευνητές κατά την αποτίμηση των κοινωνικών επιπτώσεών της και αφετέρου την απουσία ενιαίων επιδημιολογικών καταγραφών και αναλυτικών δεδομένων στη χώρα, η παρούσα μελέτη αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση κοστολόγησης της νόσου. Ειδικότερα, η μεθοδολογία που έχει επιλεγεί επικεντρώνεται στον υπολογισμό του άμεσου ιατρικού κόστους αντιμετώπισης του πάσχοντος από σχιζοφρένεια στην Ελλάδα, το Υλικό και μέθοδος Η μεθοδολογία της έρευνας για την αποτίμηση της νόσου βασίστηκε στη χρησιμοποίηση ποιοτικής μεθόδου για τη συλλογή δεδομένων με τη δημιουργία ομάδας σύγκλισης (consensus panel). Η ομάδα σύγκλισης περιελάμβανε εμπειρογνώμονες (experts) ψυχιάτρους και οικονομολόγους υγείας, εξειδικευμένους στα πεδία της κλινικής διαχείρισης της σχιζοφρένειας, της έρευνας και της οικονομικής αξιολόγησης. Η ομάδα των εννέα ψυχιάτρων προερχόταν από διαφορετικά επίπεδα παροχής φροντίδας υγείας (πανεπιστημιακές κλινικές, γενικά νοσοκομεία του ΕΣΥ, ψυχιατρεία, ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές, ιδιωτικά ιατρεία, ασφαλιστικά ταμεία), καθώς επίσης από διαφορετικές γεωγραφικές περιφέρειες, δηλαδή: Αιγινήτειο Νοσοκομείο Πανεπιστημίου Αθηνών, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο», Γενικό Κρατικό Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», Ψυχιατρική Κλινική Σινούρη, Ιδιωτικό Θεραπευτήριο «Υγεία», Κρατικό Ψυχιατρείο Θεσσαλονίκης, Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Η επιλογή των ψυχιατρικών μονάδων έγινε με κριτήριο τη γεωγραφική κατανομή των δημόσιων ψυχιατρικών κλινών, η οποία αντιστοιχεί στο 65% της χώρας (περιφέρεια πρωτευούσης, Μακεδονία, Ήπειρος). 15 Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα επίτευξης της αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος και γενίκευσης των αποτελεσμάτων. Η ομάδα των οικονομολόγων υγείας, η οποία είχε συντονιστικό ρόλο, αποτελείτο από στελέχη ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημιακών τμημάτων (ΕΣΔΥ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΙΟΒΕ). Κύριος στόχος της ομάδας εμπειρογνωμόνων ήταν η αποτύπωση της κλινικής διαχείρισης της νόσου, καθώς και ο προσδιορισμός και η ποσοτικοποίηση των υγειονομικών πόρων που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή φροντίδα των ασθενών. Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε συνίσταται στα παρακάτω βήματα:

3 PSYCHIATRIKI 18 (1), 2007 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 2. Αναγνώριση και διαμόρφωση των πεδίων (ερωτήσεων) προς διερεύνηση. 3. Προκαταρκτικές συνεντεύξεις με ψυχιάτρους. 4. Καταγραφή καίριων ερευνητικών ερωτημάτων σε μορφή ερωτηματολογίου. 5. Συγκρότηση ομάδας ειδικών. 6. Διήμερη σύσκεψη της ομάδας των ειδικών, κατά την οποία ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: α. Κατάθεση απόψεων και εμπειριών από τους ειδικούς αναφορικά με τη διαχείριση της νόσου, κατευθυνόμενη από το ήδη διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο. β. Συζήτηση επί των απόψεων κατά τη διάρκεια της σύσκεψης. γ. Προσδιορισμός των διισταμένων απόψεων. δ. Συζήτηση και σύγκλιση των απόψεων. 7. Προκαταρκτική αναφορά αποτελεσμάτων. 8. Γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στους ιατρούς για επεξεργασία. 9. Εξέταση των παρατηρήσεων των ιατρών. 10. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Με την προαναφερθείσα διαδικασία δόθηκε η δυνατότητα στους ερευνητές να δημιουργήσουν τον αλγόριθμο της διαχείρισης ασθενούς με διαγνωσμένη σχιζοφρένεια. Πιο συγκεκριμένα, επισημάνθηκε η πορεία του ασθενούς μέσα στο σύστημα παροχής υγειονομικής φροντίδας κατά κατηγορία σοβαρότητας της νόσου, εντοπίστηκαν οι αναγκαίες υπηρεσίες (επιλογή, διάρκεια και δοσολογία φαρμακευτικής αγωγής, εργαστηριακές εξετάσεις, ιατρικές επισκέψεις, νοσοκομειακή φροντίδα, παραμονή σε εναλλακτικές δομές περίθαλψης), προσδιορίστηκε η μονάδα μέτρησης για καθεμία από αυτές, καθώς και η συχνότητα χρήσης τους. Στη συνέχεια, οι ψυχίατροι κλήθηκαν να εκτιμήσουν το ποσοστό των ασθενών που χρησιμοποιούν τις εκάστοτε υπηρεσίες κατά επίπεδο περίθαλψης (εξωνοσοκομειακή, νοσοκομειακή ή εναλλακτική φροντίδα) ανάλογα με τη σοβαρότητα της νόσου, τη συχνότητα της χρήσης υπηρεσιών και των υποτροπών, τη συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπευτική αγωγή και την επιδείνωση των συμπτωμάτων τους (πίνακας 1). Όσον αφορά στη μεθοδολογία υπολογισμού του άμεσου ιατρικού κόστους της σχιζοφρένειας με κριτήριο την οπτική του εθνικού συστήματος υγείας, τέθηκε ως εξεταζόμενη χρονική περίοδος το ένα έτος (2005). Συμπεριλαμβάνοντας το εκτιμημένο από τους εμπειρογνώμονες ποσοστό των ασθενών που χρησιμοποιούν τις εκάστοτε υπηρεσίες κατά επίπεδο περίθαλψης και τη μέση συχνότητα μηνιαίας κατανάλωσης, ορίστηκε η μηνιαία χρήση κάθε είδους φροντίδας (πίνακας 2). Συγκεκριμένα, για τη φαρμακευτική αγωγή, στον υπολογισμό του κόστους συμπεριλήφθηκαν οι θεραπείες που χορηγούνται συνολικά σε ποσοστό ασθενών μεγαλύτερο του 10%. Στη συνέχεια, το μηνιαίο κόστος υπολογίστηκε, πολλαπλασιάζοντας τη μηνιαία χρήση με τις μονάδες κόστους για κάθε είδος φροντίδας (πίνακας 2). Οι τιμές που χρησιμοποιήθηκαν βασίστηκαν στις υφιστάμενες τιμολογήσεις (ΦΕΚ, υπουργικές αποφάσεις) και σε πραγματικές τιμές. Η επιλογή των τιμών που χρησιμοποιήθηκαν κατά περίπτωση βασίστηκε στη διαθεσιμότητα οικονομικών δεδομένων κατά επίπεδο περίθαλψης και στον τύπο της παρεχόμενης φροντίδας υγείας. Πιο συγκεκριμένα, οι πηγές από τις οποίες αντλήθηκαν τα δεδομένα κόστους έχουν ως εξής: Κόστος ιατρικής επίσκεψης Σε ελευθεροεπαγγελματία γιατρό, βασίστηκε στη μέση αμοιβή ιδιώτη γιατρού, όπως αυτή ορίστηκε από συνεντεύξεις γιατρών. Στα εξωτερικά ιατρεία (ΕΙ) γενικού νοσοκομείου και ψυχιατρικού νοσοκομείου, βασίστηκε στο μισθολογικό κόστος του προσωπικού που στελεχώνει τις εκάστοτε μονάδες και τον επιμερισμό του χρόνου εργασίας αυτών στα ΕΙ, στον αριθμό των πραγματοποιούμενων ιατρικών επισκέψεων κατά κατηγορία, συμπεριλαμβανομένου και ενός σταθερού ποσοστού αναφορικά με το λειτουργικό κόστος των μονάδων κατά περίπτωση. Τα δεδομένα προέρχονται από το Τζάνειο Νοσοκομείο, το Γενικό Κρατικό Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής και το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Τριπόλεως. Σε κέντρο ψυχικής υγείας (ΚΨΥ), βασίστηκε στην κοστολόγηση της παρεχόμενης ψυχιατρικής φροντίδας του ΚΨΥ Χαλανδρίου. Κόστος νοσοκομειακής περίθαλψης Το κόστος νοσηλείας βασίστηκε σε τρεις υποθέσεις εργασίας με τη χρήση ονομαστικών και πραγματικών τιμών. Στην πρώτη υπόθεση, ο υπολογισμός βασίστηκε στις τιμολογήσεις του νοσηλίου των ψυχιατρικών τομέων των νοσοκομείων της χώρας. Η τιμή του ημερήσιου νοσηλίου που χρησιμοποιήθηκε είναι η μέση τιμή της ισχύουσας τιμολόγησης για νοσηλεία στον ψυχιατρικό τομέα με βάση την υπ

4 52 Μ. ΓΕΙΤΟΝΑ και συν ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 18 (1), 2007 Πίνακας 1. Κατηγοριοποίηση των ασθενών. Α κατηγορία ασθενών 1 Β κατηγορία ασθενών 2 Γ κατηγορία ασθενών 3 Είδος φροντίδας υγείας Πιθανότητες Χρήση Πιθανότητες Χρήση Πιθανότητες Χρήση Ανοικτή περίθαλψη 1. Επίσκεψη σε ψυχίατρο/ιδιωτικό ιατρείο 2. Επίσκεψη σε ψυχίατρο/εξωτερικά ιατρεία γενικού νοσοκομείου 3. Επίσκεψη σε ψυχίατρο/εξωτερικά ιατρεία ψυχιατρικού νοσοκομείου 3. Επίσκεψη σε ψυχίατρο/κέντρο ψυχικής υγιεινής Νοσοκομειακή περίθαλψη 70% των ασθενών 1 επίσκεψη ανά 15% των ασθενών 1 επίσκεψη ανά 10% των ασθενών 1 επίσκεψη ανά 5% των ασθενών 1 επίσκεψη ανά 1. Νοσηλεία σε γενικό νοσοκομείο 50% των ασθενών νοσηλεύονται. 85% των ασθενών που θα νοσηλευθούν, νοσηλεύονται σε γενικό νοσοκομείο 2. Νοσηλεία σε ψυχιατρικό νοσοκομείο Φαρμακευτική περίθαλψη 1. Χορήγηση ρισπεριδόνης (ΡΟ ή/και LA) (6 mg/ημέρα, 50 mg/15 ημέρες) 2. Χορήγηση αλοπεριδόλης depot (50 mg/3 ml/) 3. Χορήγηση ολανζαπίνης (15 mg/ ημέρα) 4. Χορήγηση κλοζαπίνης (400 mg/ ημέρα) 50% των ασθενών νοσηλεύονται. 15% των ασθενών που θα νοσηλευθούν, νοσηλεύονται σε ψυχιατρικό νοσοκομείο 50% των ασθενών 1 επίσκεψη ανά 30% των ασθενών 1 επίσκεψη ανά 15% των ασθενών 1 επίσκεψη ανά 5% των ασθενών 1 επίσκεψη ανά 20 ημέρες 65% των ασθενών 50 ημέρες 20 ημέρες 35% των ασθενών 50 ημέρες 65% των ασθενών 22 ημέρες το 40 80% των ασθενών 90% των ασθενών 1 επίσκεψη ανά 5% των ασθενών 1 επίσκεψη ανά 5% των ασθενών 1 επίσκεψη ανά 0% 65% των ασθενών 60 ημέρες 35% των ασθενών 60 ημέρες 22 ημέρες το 30 80% των ασθενών 15% των ασθενών 22 ημέρες το 22 ημέρες το 20% των ασθενών 22 ημέρες το 20% των ασθενών 22 ημέρες το 10% των ασθενών 22 ημέρες το 0% 0% 10% των ασθενών 22 ημέρες το Συνεχίζεται

5 PSYCHIATRIKI 18 (1), 2007 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 53 Πίνακας 1. (συνέχεια) Α κατηγορία ασθενών 1 Β κατηγορία ασθενών 2 Γ κατηγορία ασθενών 3 Είδος φροντίδας υγείας Πιθανότητες Χρήση Πιθανότητες Χρήση Πιθανότητες Χρήση Εργαστηριακές εξετάσεις 1. Γενική αίματος 100% των ασθενών 1 εξέταση 100% των ασθενών 1 εξέταση 100% των ασθενών 1 εξέταση πριν από τη λήψη και 25 εξετάσεις το χρόνο 2. Ηπατικές δοκιμασίες 100% των ασθενών 1 εξέταση 3. Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα 100% των ασθενών 1 εξέταση 100% των ασθενών 100% των ασθενών 1 εξέταση 4. Αξονική τομογραφία εγκεφάλου 100% των ασθενών 1 εξέταση 100% των ασθενών 1 εξέταση 5. Ψυχομετρικές δοκιμασίες 100% των ασθενών 1 εξέταση 100% των ασθενών 1 εξέταση Εναλλακτικές μορφές κοινωνικής φροντίδας 100% των ασθενών 1 εξέταση 100% των ασθενών 1 εξέταση 1. Παραμονή σε οικοτροφεία 0% 0% 40% των ασθενών που θα νοσηλευθούν, θα συνεχίσουν την περίθαλψή τους σε κάποια εναλλακτική δομή. 15% των ασθενών αυτών θα εισαχθούν σε οικοτροφείο 305 ημέρες Συνεχίζεται

6 54 Μ. ΓΕΙΤΟΝΑ και συν ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 18 (1), 2007 Πίνακας 1. (συνέχεια) Α κατηγορία ασθενών 1 Β κατηγορία ασθενών 2 Γ κατηγορία ασθενών 3 Είδος φροντίδας υγείας Πιθανότητες Χρήση Πιθανότητες Χρήση 0% 0% 2. Παραμονή σε ξενώνες Πιθανότητες Χρήση 40% των ασθενών που θα νοσηλευθούν, θα συνεχίσουν την περίθαλψή τους σε κάποια εναλλακτική δομή. 70% των ασθενών αυτών θα εισαχθούν σε ξενώνα 305 ημέρες 3. Παραμονή σε προστατευόμενα διαμερίσματα 0% 0% 40% των ασθενών που θα νοσηλευθούν, θα συνεχίσουν την περίθαλψή τους σε κάποια εναλλακτική δομή. 15% των ασθενών αυτών θα εισαχθούν σε προστατευόμενο διαμέρισμα 305 ημέρες 1 Ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν εξωνοσοκομειακή φροντίδα υγείας (50% πιθανότητα νοσηλείας 20 ημερών σε γενικό ή ψυχιατρικό νοσοκομείο) 2 Ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν εξωνοσοκομειακή φροντίδα υγείας, αλλά λόγω της σοβαρότητας της νόσου κάνουν μεγαλύτερη χρήση νοσοκομειακής περίθαλψης (100% πιθανότητα νοσηλείας 50 ημερών σε γενικό ή ψυχιατρικό νοσοκομείο) 3 Ασθενείς οι οποίοι κάνουν επί μακρόν χρήση ψυχιατρικής περίθαλψης και εναλλακτικών δομών (με 100% πιθανότητα νοσηλείας 60 ημερών σε γενικό ή ψυχιατρικό νοσοκομείο και 40% πιθανότητα διαμονής 305 ημερών σε οικοτροφείο, ξενώνα ή προστατευόμενο διαμέρισμα).

7 PSYCHIATRIKI 18 (1), 2007 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 55 Πίνακας 2. Συνολική αποτίμηση του κόστους της σχιζοφρένειας.* Είδος φροντίδας υγείας Α κατηγορία Β κατηγορία Γ κατηγορία Κόστος μονάδας Μηνιαίο Μηνιαίο Μηνιαίο σε κόστος κόστος κόστος Ανοικτή περίθαλψη 1. Επίσκεψη σε ψυχίατρο/ιδιωτικό ιατρείο Επίσκεψη σε ψυχίατρο/εξωτερικά ιατρεία γενικού νοσοκομείου 15 2,25 4,5 0,75 3. Επίσκεψη σε ψυχίατρο/εξωτερικά ιατρεία ψυχιατρικού νοσοκομείου 25 2,5 3,75 1,25 4. Επίσκεψη σε ψυχίατρο/κέντρο ψυχικής υγιεινής 86 4,3 4,3 Συνολικό μηνιαίο κόστος ανοικτής περίθαλψης 51,05 42,55 56 Ποσοστό (%) επί του συνολικού μηνιαίου κόστους 19,2 5,0 3,2 Νοσοκομειακή περίθαλψη* 1. Ημερήσια νοσηλεία σε γενικό νοσοκομείο ,6 319, Ημερήσια νοσηλεία σε ψυχιατρικό νοσοκομείο ,4 172,2 210 Συνολικό μηνιαίο κόστος νοσοκομειακής περίθαλψης Ποσοστό (%) επί του συνολικού μηνιαίου κόστους 0,4 58,3 34,3 Φαρμακευτική περίθαλψη Συνολικό μηνιαίο κόστος φαρμακευτικής περίθαλψης 106,9 298,3 333,8 Ποσοστό (%) επί του συνολικού μηνιαίου κόστους 40,2 35,3 19,3 Εργαστηριακές εξετάσεις 1. Γενική αίματος 15 1,3 1,3 4,3 2. Ηπατικές δοκιμασίες Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα 25 2,1 2,1 2,1 4. Αξονική τομογραφία εγκεφάλου 75 6,3 6,3 6,3 5. Ψυχομετρικές δοκιμασίες 25 2,1 2,1 2,1 Σ υνολικό μηνιαίο κόστος εργαστηριακών εξετάσεων 11,7 11,7 14,7 Ποσοστό (%) επί του συνολικού μηνιαίου κόστους 4,4 1,4 0,8 Εναλλακτικές μορφές κοινωνικής φροντίδας 1. Ημερήσια νοσηλεία σε οικοτροφεία 58 88,74 2. Ημερήσια νοσηλεία σε ξενώνες ,68 3. Ημερήσια νοσηλεία σε προστατευόμενα διαμερίσματα ,84 Σ υνολικό μηνιαίο κόστος μορφών κοινωνικής φροντίδας 727,26 Ποσοστό (%) επί του συνολικού μηνιαίου κόστους 42,0 Υπόθεση 2* (κόστος ημερήσιας νοσηλείας σε γενικό και ψυχιατρικό νοσοκομείο: 120 ) Υπόθεση 1* Συνολικό μηνιαίο κόστος (κόστος ημερήσιας νοσηλείας σε γενικό και ψυχιατρικό νοσοκομείο: 65 ) Υπόθεση 3* (κόστος ημερήσιας νοσηλείας σε γενικό νοσοκομείο: 240 και σε ψυχιατρικό: 120 ) * Τρεις υποθέσεις εργασίας για το κόστος ημερήσιας νοσηλείας έχουν χρησιμοποιηθεί στον υπολογισμό του συνολικού κόστους. Αναλυτικά, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τη δεύτερη υπόθεση εργασίας (μέση υπόθεση), ενώ συνοπτικά παρουσιάζονται τα τελικά αποτελέσματα για τις υποθέσεις εργασίας 1 (υποτιμημένη) και 3 (υπερτιμημένη υπόθεση), διατηρώντας όλα τα υπόλοιπα δεδομένα σταθερά

8 56 Μ. ΓΕΙΤΟΝΑ και συν ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 18 (1), 2007 αριθ. Υ4α/οικ.1320 υπουργική απόφαση του ΦΕΚ Β αριθ /2/1998. Μελέτες που υπολογίζουν το πραγματικό κόστος νοσηλείας σε ψυχιατρική κλινική γενικού και ψυχιατρικού νοσοκομείου δεν έχουν δημοσιευτεί. Για το λόγο αυτό, στηριχθήκαμε σε δύο μεθοδολογίες, που αποτέλεσαν τη δεύτερη και τρίτη υπόθεση εργασίας. Η δεύτερη υπόθεση στηρίχθηκε στη χρήση πραγματικών τιμών, οι οποίες προέκυψαν από τα απολογιστικά δεδομένα των ψυχιατρικών νοσοκομείων της χώρας. 15,16 Η ίδια τιμή χρησιμοποιήθηκε και για τα δύο είδη νοσοκομείου, δεδομένου ότι στην προαναφερθείσα υπουργική απόφαση η νοσηλεία στον ψυχιατρικό τομέα κοστολογείται το ίδιο και στα δύο είδη νοσοκομείου (ψυχιατρικό, γενικό). Η τρίτη υπόθεση στηρίχθηκε πάλι στη χρήση πραγματικών τιμών, οι οποίες προέκυψαν από τα απολογιστικά δεδομένα των ψυχιατρικών νοσοκομείων της χώρας 15,16 και, όσον αφορά στο κόστος νοσηλείας σε γενικό νοσοκομείο, χρησιμοποιήθηκε η μέση τιμή του ημερήσιου κόστους νοσηλείας σε γενικό 17 και ψυχιατρικό νοσοκομείο της χώρας. 15,16 Όλες οι τιμές ανάχθηκαν στο έτος Λόγω της έλλειψης πηγών καταγραφής του πραγματικού κόστους νοσηλείας στην Ελλάδα, σκοπός της χρήσης των τριών αυτών υποθέσεων εργασίας ήταν να δοθεί το πιθανό εύρος απόκλισης του συνολικού κόστους διαχείρισης της σχιζοφρένειας με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Κόστος φαρμακευτικής αγωγής και διαγνωστικών εξετάσεων Το κόστος των φαρμάκων βασίστηκε στις ισχύουσες λιανικές και νοσοκομειακές τιμές κατά περίπτωση. Το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων αναφέρεται στη μέση τιμή χρέωσης των ανάλογων εξετάσεων σε διαγνωστικά κέντρα της Αθήνας. Κόστος εναλλακτικών δομών Το κόστος της κοινωνικής ψυχιατρικής φροντίδας σε οικοτροφεία, ξενώνες και προστατευόμενα διαμερίσματα προήλθε από δεδομένα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 18 Αποτελέσματα Διαχείριση της νόσου Έπειτα από την κατάθεση των απόψεων των εμπειρογνωμόνων και τη συζήτηση που επακολούθησε, εντοπίστηκαν αποκλίσεις και συγκλίσεις στον τρόπο αντιμετώπισης των περιστατικών σχιζοφρένειας. Οι αποκλίσεις σχετίζονταν κυρίως με τη διαχείριση των ασθενών εντός των συγκεκριμένων δομών στις οποίες παρεχόταν η φροντίδα υγείας, ενώ οι συγκλίσεις αναφέρονταν κυρίως στη διαχείριση των ασθενών μεταξύ των διαφόρων επιπέδων περίθαλψης, στα κριτήρια προσδιορισμού της σοβαρότητας της νόσου και στις προοπτικές εξέλιξης των πασχόντων. Ως εκ τούτου, ως πρώτο και σημαντικό στοιχείο σύγκλισης προέκυψε η αδρή κατηγοριοποίηση των ασθενών σε τρία βασικά επίπεδα-κατηγορίες (πίνακας 1), στα οποία ως κοινά σημεία αναδείχθηκαν η συχνότητα και η διάρκεια πιθανής νοσηλείας: Α κατηγορία: Ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν εξωνοσοκομειακή φροντίδα υγείας (50% πιθανότητα νοσηλείας 20 ημερών σε γενικό ή ψυχιατρικό νοσοκομείο) Β κατηγορία: Ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν εξωνοσοκομειακή φροντίδα υγείας, αλλά λόγω της σοβαρότητας της νόσου κάνουν μεγαλύτερη χρήση νοσοκομειακής περίθαλψης (100% πιθανότητα νοσηλείας 50 ημερών σε γενικό ή ψυχιατρικό νοσοκομείο) Γ κατηγορία: Ασθενείς οι οποίοι κάνουν επί μακρόν χρήση ψυχιατρικής περίθαλψης και εναλλακτικών δομών (με 100% πιθανότητα νοσηλείας 60 ημερών σε γενικό ή ψυχιατρικό νοσοκομείο και 40% πιθανότητα διαμονής 305 ημερών σε οικοτροφείο, ξενώνα ή προστατευόμενο διαμέρισμα). Η σύγκλιση των απόψεων ως προς την αδρή κατηγοριοποίηση των ασθενών έδωσε τη δυνατότητα προσδιορισμού των συνολικών και επιμέρους κλινικών χαρακτηριστικών της ασθένειας, τα οποία συνέβαλαν σημαντικά στην προτυποποίηση της κλινικής διαχείρισης αυτής, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 1. Με αυτόν τον τρόπο δόθηκε η δυνατότητα μέτρησης της κατανάλωσης πόρων από τους ερευνητές. Κοστολόγηση της νόσου Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται αναλυτικά η ταξινόμηση των ασθενών στις τρεις κατηγορίες, τα είδη της παρεχόμενης φροντίδας υγείας (συνθετικά κόστους) και οι χρησιμοποιηθείσες μονάδες κόστους, πραγματικές ή ονομαστικές, ανάλογα με το επίπεδο ή τον τύπο περίθαλψης, στις οποίες βασίστηκε ο αλγόριθμος της κοστολόγησης σε μηνιαία και ετήσια βάση. Πιο συγκεκριμένα: Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται η κατανομή του κόστους του πάσχοντος από σχιζοφρένεια σύμφωνα

9 PSYCHIATRIKI 18 (1), 2007 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 57 Πίνακας 3. Μέσο ετήσιο κόστος (σε ) αντιμετώπισης της σχιζοφρένειας κατά κατηγορία περίθαλψης και σοβαρότητα του πάσχοντος, το Υπόθεση 1 Υπόθεση 2 Υπόθεση 3 Μέσο ετήσιο κόστος 1η 2η 3η 1η 2η 3η 1η 2η 3η ασθενούς κατηγορία κατηγορία κατηγορία κατηγορία κατηγορία κατηγορία κατηγορία κατηγορία κατηγορία Ανοικτή περίθαλψη Κόστος ασθενούς Ποσοστό (%) επί του συνολικού ετήσιου κόστους Νοσοκομειακή περίθαλψη Κόστος νοσοκομειακής περίθαλψης Ποσοστό (%) επί του συνολικού ετήσιου κόστους Φαρμακευτική περίθαλψη Κόστος φαρμακευτικής περίθαλψης Ποσοστό (%) επί του συνολικού ετήσιου κόστους Εργαστηριακές εξετάσεις Κόστος εργαστηριακών εξετάσεων Ποσοστό (%) επί του συνολικού ετήσιου κόστους Εναλλακτικές μορφές κοινωνικής φροντίδας Κόστος εναλλακτικών δομών Ποσοστό (%) επί του συνολικού ετήσιου κόστους Συνολικό ετήσιο κόστος

10 58 Μ. ΓΕΙΤΟΝΑ και συν ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 18 (1), 2007 με τις τρεις υποθέσεις για το κόστος νοσηλείας, κατά είδος φροντίδας υγείας και κατηγορία. Από την επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε ότι το μέσο ετήσιο ιατρικό κόστος αντιμετώπισης της σχιζοφρένειας στην Ελλάδα, το 2005, εκτιμάται για τους ασθενείς που υπάγονται στην πρώτη κατηγορία από έως 4.166, για τους ασθενείς της δεύτερης κατηγορίας από έως και για τους ασθενείς της τρίτης κατηγορίας από έως Η διακύμανση του συνολικού κόστους διαχείρισης των ασθενών κάθε κατηγορίας δείχνει πόσο επηρεάζει το κόστος της νοσηλείας το τελικό αποτέλεσμα. Από τα δεδομένα του πίνακα 3 διαπιστώνεται ότι τα επιμέρους συνθετικά του κόστους διαφοροποιούνται κατά κατηγορία του πάσχοντος. Γενικότερα, η φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη αποτελούν σημαντικούς συντελεστές κόστους σε όλες τις κατηγορίες ασθενών, καθώς και το κόστος ανοικτής περίθαλψης και εναλλακτικής φροντίδας στην πρώτη και τρίτη κατηγορία, αντίστοιχα. Παρά το γεγονός ότι το κόστος της φαρμακευτικής αγωγής αυξάνεται κατά κατηγορία, η κατά μέσο όρο συμβολή της φαρμακευτικής περίθαλψης στο συνολικό κόστος διαχείρισης της νόσου μειώνεται από 40% στην κατηγορία Α σε 19% στην κατηγορία Γ, καθώς αυξάνεται η κατά μέσο όρο συμβολή της περίθαλψης σε νοσοκομείο ή/και εναλλακτικές δομές (από 37% στην κατηγορία Α σε 77% στην κατηγορία Γ) (εικόνα 1). Συζήτηση Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν ο υπολογισμός του άμεσου ιατρικού κόστους του πάσχοντος Εικόνα 1. Τα επιμέρους συνθετικά του μέσου συνολικού κόστους κατά κατηγορία ασθενών. από σχιζοφρένεια στην Ελλάδα το 2005 με βάση το μοντέλο διαχείρισης της ασθένειας που προέκυψε από σύγκλιση των απόψεων ομάδας εμπειρογνωμόνων. Παρά το γεγονός ότι στη διεθνή βιβλιογραφία η χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου συναντάται με μεγάλη συχνότητα, 19,20 στην Ελλάδα και ειδικότερα στο πεδίο των οικονομικών της υγείας, η χρήση της δεν είναι συχνή. Η ερευνητική ομάδα, λαμβάνοντας υπόψη την ανυπαρξία αναλυτικών και συνολικών δεδομένων καθώς και τους μεθοδολογικούς περιορισμούς τους οποίους εμπεριέχει η συγκεκριμένη προσέγγιση, προέβη στην επιλογή αυτής της τεχνικής, στοχεύοντας στην αποτίμηση του κόστους της σχιζοφρένειας από την οπτική του εθνικού συστήματος υγείας και ευελπιστώντας η μελέτη αυτή να αποτελέσει την αφετηρία συζήτησης για το κόστος της διαχείρισης της σχιζοφρένειας στη χώρα. Το ετήσιο κόστος της διαχείρισης της νόσου υπολογίστηκε για τους ασθενείς σε εξωνοσοκομειακή περίθαλψη (κατηγορία Α) από , για τους ασθενείς σε ανοικτή περίθαλψη με χρήση νοσοκομειακής περίθαλψης (κατηγορία Β) από και για τους ασθενείς σε παρατεταμένη περίθαλψη/ φροντίδα (κατηγορία Γ) από Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι το κόστος της νόσου αυξάνεται με τη σοβαρότητά της και τη χρήση νοσοκομειακής περίθαλψης, οι οποίες σχετίζονται με υποτροπές των ασθενών και επιδείνωση των συμπτωμάτων τους. Παρατηρήθηκε επίσης ότι η συμβολή της φαρμακευτικής περίθαλψης στο συνολικό κόστος μειώνεται με την επιδείνωση της νόσου. Η βαρύτητα της νοσοκομειακής περίθαλψης, ως συντελεστής του κόστους, έχει διαπιστωθεί και σε άλλες μελέτες (εικόνες 2, 3). 10,24 Τα τελευταία χρόνια, όμως, καταβάλλεται προσπάθεια από τους ειδικούς και το κράτος για παραμονή των ασθενών στο σπίτι και την επανένταξή τους στην κοινωνία. Η διασφάλιση της συμμόρφωσης των ασθενών στη χορηγούμενη αγωγή και η παρακολούθησή τους, διατηρώντας επαφή ή αναπτύσσοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ειδικούς, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση αυτού του στόχου. Η διακύμανση του συνολικού κόστους διαχείρισης των ασθενών κάθε κατηγορίας ανάλογα με τη μονάδα κόστους της νοσηλείας που χρησιμοποιήθηκε στην ανάλυση τονίζει τη σημασία της καταγραφής αναλυτικών δεδομένων για τον τρόπο διαχείρισης της νόσου και κοστολόγησης των ιατρικών πράξεων κατά διαγνωστική κατηγορία.

11 PSYCHIATRIKI 18 (1), 2007 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 59 Εικόνα 2. Επιμέρους συνθετικά του άμεσου συνολικού κόστους διαχείρισης της σχιζοφρένειας στην Αγγλία. 10 Εικόνα 3. Ετήσιο άμεσο κόστος θεραπείας σχιζοφρένειας ανά ασθενή σε 5 ευρωπαϊκές χώρες. 24 Κατά συνέπεια, η αποτίμηση του κόστους αντιμετώπισης της σχιζοφρένειας στην Ελλάδα μπορεί να χαρακτηριστεί ως υποεκτιμημένη (υπόθεση εργασίας 1) ή υπερεκτιμημένη (υπόθεση εργασίας 3), λόγος για τον οποίο η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε τις τρεις εναλλακτικές υποθέσεις για το κόστος της ημερήσιας νοσηλείας στα ψυχιατρικά και γενικά νοσοκομεία της χώρας και επομένως για το συνολικό κόστος διαχείρισης της νόσου. Τα αποτελέσματα της δεύτερης υπόθεσης εργασίας συγκλίνουν με τα αποτελέσματα αντίστοιχων μελετών οι οποίες διεξήχθηκαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, παρά το γεγονός ότι δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα λόγω των διαφορετικών μεθοδολογιών που χρησιμοποιήθηκαν και τη διαφορετική διαχείριση των πασχόντων στις χώρες αυτές (εικόνα 3). 24 Η σύγκλιση των διεθνών ερευνητικών δεδομένων με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης τεκμηριώνει σε μεγάλο βαθμό την απόφαση της ερευνητικής ομάδας για τη χρησιμοποίηση της συγκεκριμένης μεθόδου (consensus panel), αναδεικνύει την ορθότητα της επιλογής της τεχνικής κοστολόγησης της νόσου (bottom up approach) και, τέλος, δίνει τη δυνατότητα αδρής αλλά έγκυρης και αξιόπιστης αποτίμησης του συνολικού κόστους της νόσου. Οι προαναφερθείσες κλινικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες της νόσου είναι αυτές που της προσδίδουν ένα υψηλό κοινωνικό κόστος, καθόσον τα ευρήματα διεθνών μελετών συγκλίνουν στο ότι το έμμεσο κόστος της σχιζοφρένειας (μείωση της παραγωγικότητας λόγω νοσηρότητας ή πρόωρης θνησιμότητας, επιπτώσεις στο οικογενειακό περιβάλλον) προσεγγίζει περίπου το 2/3 του συνολικού κόστους της ασθένειας Στην παρούσα μελέτη, λόγω έλλειψης συλλογικών καταγραφών, η ερευνητική ομάδα δεν είχε τη δυνατότητα υπολογισμού του έμμεσου ή του κοινωνικού κόστους της σχιζοφρένειας. Επίσης, δεν συμπεριλήφθηκαν στον υπολογισμό το κόστος συννοσηρότητας ή σχετιζόμενων νοσημάτων, καθώς και το άμεσο μη ιατρικό κόστος σχετικά με τη διακίνηση των ασθενών και των συγγενών τους. Τέλος, εξαιρέθηκε από την ανάλυση το κόστος νοσηλείας στις ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές, αφού η ανάλυση έγινε από την οπτική του εθνικού συστήματος υγείας. Ο προβληματισμός για την έλλειψη αναλυτικών δεδομένων και συλλογικών καταγραφών στην Ελλάδα αποτέλεσε ταυτόχρονα και την πρόκληση να επιχειρήσουμε αφενός την προτυποποίηση της διαχείρισης της ασθένειας και αφετέρου την κοστολόγηση αυτής. Πιστεύουμε ότι ανάλογα εγχειρήματα μπορεί να οδηγήσουν στη δημιουργία κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών, καθώς επίσης επιδημιολογικών και οικονομικών βάσεων δεδομένων, με την ύπαρξη των οποίων ο υπολογισμός του κοινωνικού κόστους της σχιζοφρένειας στη χώρα δεν θα αποτελεί πλέον τόλμημα. Ευχαριστίες Οι συντάκτες του άρθρου ευχαριστούν τους συμμετέχοντες στη συνάντηση του consensus panel, καθώς επίσης τον κ. Α. Κωνσταντόπουλο, Διευθυντή του ΚΨΥ Χαλανδρίου και την κ. Κ. Κωνσταντοπούλου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Πληροφορικής του Τζάνειου Νοσοκομείου, για τη σημαντική συνεισφορά τους στην ολοκλήρωση της μελέτης.

12 60 Μ. ΓΕΙΤΟΝΑ και συν ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 18 (1), 2007 The cost of treating schizophrenia in Greece M. Geitona, 1 M. Ollandezos, 2 C. Kousoulakou, 3 E. Agelopoulos, 4 K. Zaharakis, 5 P. Kakavas, 6 B. Karpouza, 7 S. Kesidou, 8 N. Bilanakis, 9 E. Papamichael, 10 S. Papanicolaou, 11 A. Chaidemenos, 12 Th. Chamogeorgakis, 13 J. Kyriopoulos 2 1 Department of Economic Science, University of Thessaly, 2 Department of Health Economics, National School of Public Health, Athens, 3 Institute for Economic and Industrial Research, Athens, 4 Eginitio Hospital, University of Athens, 5 Ygeia Hospital, Athens, 6 Sinouri Hospital, Athens, 7 Psychiatric Hospital of Thessaloniki, 8 Social Insurance Institute, Athens, 9 University Hospital of Ioannina, 10 General Public Hospital, Nikea, Piraeus, 11 Janssen-Cilag Pharmaceutical SACI, 12 Psychiatric Hospital of Attika, 13 Dromokaitio Psychiatric Hospital of Athens, Greece Psychiatriki 2007, 18:47 58 The objective of this study was to estimate the direct annual cost of treating patients with schizophrenia in Greece in Due to the lack of quantitative data, information on the treatment pathway and medical resource utilization of patients were collected from a consensus panel of 9 psychiatrists and 5 health economists. For estimating the costs a bottom up approach from the National Health System perspective was used. The panel of experts defined three patient categories based on the severity of the disease and the medical setting where treatment is received: (a) outpatient setting, (b) ambulatory care, (c) inpatient setting and long-term care. The annual direct cost of treatment per patient was found to be 3,187 (2,659 4,166 ) in the first category, 10,135 (7,429 13,972 ) in the second category and 20,782 (17,482 25,462 ) in the third category. The total cost of treatment increased with the severity of the disease and the use of hospitalization. Systematic data collection on medical resource utilization must be established at the national level to facilitate further research, guide the efficient use of resources and improve the healthcare provision. Key words: Schizophrenia, cure, cost, Greece. Bιβλιογραφία 1. Κnapp M. Costs of schizophrenia. Br J Psychiatry 1997, 171: Knapp M, Mangalore R, Simon J. The global costs of schizophrenia. Schizophr Bull 2004, 30: Terkelsen KG, Menikoff A. Measuring the costs of schizophrenia. Implications for the post-institutional era in the US. Pharma coeco nomics 1995, 8: Davies L, Drummond M. The economic burden of schizophrenia. Psychiatr Bull 1990, 14: McGrath J, Saha S, Welham J et al. A systematic review of the in cidence of schizophrenia: the distribution of rates and the influence of sex, urbanicity, migrant status and methodology. BMC Medicine 2004, 2 [online]. URL: [Πρόσβαση: Απρίλιος 2006] 6. Ραμπαβίλας A, Χριστοδούλου ΓΝ. Σχιζοφρένεια. Στο: Χριστοδούλου ΓΝ και συν (Συντ.) Ψυχιατρική. Τόμος Α. ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις, Αθήνα, 2000: Bart MS, Heeg E, Buskens M et al. Modeling the treated course of schizophrenia: Development of a discrete event simulation model. Pharmacoeconomics 2005, 23(Suppl 1): McDonald M, Hertz RP, Lustik MB et al. Healthcare spending among community-dwelling adults with schizophrenia. Am J Manag Care 2005, 11:S242 S Almond S, Knapp M, Francois C et al. Relapse in schizophrenia: costs, clinical outcomes and quality of life. Br J Psychiatry 2004, 184: Davies LM, Drummond MF. Economics and schizophrenia: the real cost. Br J Psychiatry 1994, 25: Weiden PJ, Olfson M. Cost of relapse in schizophrenia. Schizophr Bull 1995, 21: Simpson GM. Atypical antipsychotics and the burden of disease. Am J Manag Care 2005, 11:S235 S Wiersma D. Natural course of schizophrenic disorders: a 15-year follow-up of a Dutch incidence cohort. Schizophr Bull 1998, 24:75 85 Η μελέτη διεξήχθη υπό τη χορηγία της Janssen-Cilag Φαρμακευτική ΑΕΒΕ. 14. Lindstrom E, Bingefors K. Patient compliance with drug therapy in schizophrenia. Economic and clinical issues. Pharmacoeconomics 2000, 18: ΕΣΥΕ. Στατιστική Κοινωνικής Πρόνοιας & Υγιεινής, Αθήνα, Κοινωνικοί Προϋπολογισμοί. Υπουργείο Εργασίας και Κοινω νικών Ασφαλίσεων, Αθήνα, Γείτονα Μ. Ο χάρτης της νοσοκομειακής περίθαλψης στην Ελλάδα. Περιφερειακές ανισότητες στην υγεία. Ιατρική 2001, 79: ΕΠΙΨΥ. Μελέτη για τις ανοικτές δομές ψυχιατρικής περίθαλψης στην Ελλάδα. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (μη δημοσιευμένα στοιχεία), Campbell SM, Cantrill JA. Consensus methods in prescribing research. J Clin Pharm Ther 2001, 26: Allen J, Dyas J, Jones M. Building consensus in health care: a guide to using the nominal group technique. Br J Commun Nurs 2004, 9: Knapp M, Chisholm D, Leese M et al, and the EPSILON Study Group. Comparing patterns and costs of schizophrenia care in five European countries: the EPSILON study. Acta Psychiatr Scand 2002, 105:42 54 Munksgaard, Wyatt RJ. The cost of schizophrenia-productive person years: making direct and indirect costs understandable. Neuropsychopharmacology 1994, 10(Suppl 3):597S 23. Goeree R, Farahati F, Burke N et al. The economic burden of schizophrenia in Canada in Curr Med Res Opin 2005, 21: Knapp M, Chisholm D, Leese M et al. Comparing patterns and costs of schizophrenia care in five European countries: the EPSILON study. European Psychiatric Services: Inputs linked to outcome domains and needs. Acta Psychiatr Scand 2002, 105:42 54 Αλληλογραφία: Σ. Παπανικολάου, Λ. Ειρήνης 56, Πεύκη, Αθήνα, Τηλ.: , Fax: 210, ,

Ποιότητα Ζωής. Ασθενοκεντρική-Εξατομικευμένη Επιλογή Αντιδιαβητικής αγωγής. Αποτελεσματικότητα Υπογλυκαιμία Βάρος Ανεπιθύμητες ενέργειες Κόστος

Ποιότητα Ζωής. Ασθενοκεντρική-Εξατομικευμένη Επιλογή Αντιδιαβητικής αγωγής. Αποτελεσματικότητα Υπογλυκαιμία Βάρος Ανεπιθύμητες ενέργειες Κόστος Ασθενοκεντρική-Εξατομικευμένη Επιλογή Αντιδιαβητικής αγωγής Ηλικία Ποιότητα Ζωής Αποτελεσματικότητα Υπογλυκαιμία Βάρος Ανεπιθύμητες ενέργειες Κόστος Καρδιαγγ ειακή νόσος Νεφρική νόσος παχυσαρκ ία Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έρευνα χρησιµοποίησης υπηρεσιών υγείας χρησιµοποιούνται επιδηµιολογικές, κοινωνιολογικές, οικονοµετρικές, καθώς και καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟΧΟΙ Το ερευνητικό αυτό σχέδιο εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο της οικονομικής αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, συνίσταται στη συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α Ο όρος «προσφορά υπηρεσιών υγείας» εκφράζει την παροχή υπηρεσιών που προέρχονται από προµηθευτές υγείας (γιατρούς, νοσοκοµεία κ.τ.λ). Οι παράγοντες που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης

Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης Μαρία Ζησιοπούλου Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΡΟΣ 2 Ο ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκα, Υγεία και Ανάπτυξη 2000, 1989, Κυριόπουλος Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων / WHO

Γυναίκα, Υγεία και Ανάπτυξη 2000, 1989, Κυριόπουλος Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων / WHO 1987-1990 Γυναίκα, Υγεία και Ανάπτυξη 2000, 1989, Κυριόπουλος Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων / WHO Γ., (χρηματοδότηση) Η Ικανοποίηση των Χρηστών / Ασθενών από τις Υπηρεσίες Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014-2020 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Στόχος: η ομοιόμορφη ανά νομό κατανομή των δομών ψυχικής υγείας σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης Ανάπτυξη και

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη

Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη 3 η Πανελλήνια Συνάντηση Συλλόγων Ατόμων και Γονέων Παιδιών με Ρευματικές παθήσεις Αθήνα 3-4 Οκτωβρίου 2014 Κατερίνα Κουτσογιάννη Πρόεδρος Σ Ρ Κ Ορισμός Ως "συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα. M.G.Koutras,MD.

Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα. M.G.Koutras,MD. Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα M.G.Koutras,MD. Τι είναι το ehealth? What Is ehealth (3): A Systematic Review of Published Definitions. Hans Oh et al, J Med Internet Res 2005;7(1).

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ακούσια νοσηλεία ασθενών σε µια ψυχιατρική κλινική

Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ακούσια νοσηλεία ασθενών σε µια ψυχιατρική κλινική 110 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 14 (2), 2003 Ερευνητική εργασία Research paper Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ακούσια νοσηλεία ασθενών σε µια ψυχιατρική κλινική Β. Μποζίκας, 1 Β. Τσιπροπούλου, 1 Χ. εσερή, 1 Μ. Κοσµίδου,

Διαβάστε περισσότερα

«Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

«Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» «Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» Νίκος Μανιαδάκης, ρ. Οικονοµίας & ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, ιοικητής Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Κρήτης ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ To Περιβάλλον Εξελίξεις και κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Άσθμα Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Σύνοψη παροχών AXAPPP Ένα απλό γράφημα για να σας βοηθήσει να επιλέξετε το επίπεδο της κάλυψης που σας ταιριάζει Οι τέσσερις επιλογές που μπορείτε να επιλέξετε Prestige Plus Prestige

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.Πολίτης, Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ Μ. Αλεξάκη, Κοινωνική Λειτουργός, ΚΥ Άνδρου

Α.Μ.Πολίτης, Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ Μ. Αλεξάκη, Κοινωνική Λειτουργός, ΚΥ Άνδρου Α.Μ.Πολίτης, Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ Μ. Αλεξάκη, Κοινωνική Λειτουργός, ΚΥ Άνδρου Περιεχόμενα Tηλε-ψυχιατρική Τηλε-ψυχογηριατρική Πρόγραμμα Τηλε-ψυχογηριατρικής Σκοπός, περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΙΩΝ (ΚΕΝ/GR - DRGs) ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ. Γενικός Γραμματέας ΥΥΚΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΙΩΝ (ΚΕΝ/GR - DRGs) ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ. Γενικός Γραμματέας ΥΥΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΙΩΝ (ΚΕΝ/GR - DRGs) ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ Γενικός Γραμματέας ΥΥΚΑ Ορισμός: Diagnosis Related Groups (DRGs) Diagnosis Related Groups (DRGs): Ομοιογενείς Διαγνωστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ. Κώστας Τσιλίδης Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ. Κώστας Τσιλίδης Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Κώστας Τσιλίδης Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Στόχος αναλύσεων ποιότητας ζωής Ο υπολογισμός της επιβίωσης σε έτη με συνεκτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον όρο «υπηρεσίες υγείας», προσδιορίζονται όχι µόνο οι παρεχόµενες φροντίδες υγείας και ιατρικής περίθαλψης αλλά γενικότερα το πλέγµα των δοµών µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Number of people with diabetes by IDF Region, 2013 IDF Diabetes Atlas.

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Εργασίας: Οι 20 αλλαγές στις παροχές Υγείας

Υπ. Εργασίας: Οι 20 αλλαγές στις παροχές Υγείας Υπ. Εργασίας: Οι 20 αλλαγές στις παροχές Υγείας Καθιέρωση ποσοστού συμμετοχής ασφαλισμένων ύψους 10% επί της δαπάνης προϊόντων ειδικής διατροφής, ορισμό ανώτατου ορίου ωρών ημερησίως για υπηρεσίες φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα

Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα Φωτεινή Γιαλαμά Επιστημονικός Συνεργάτης Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τεχνικές Αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης Προαγωγή Υγείας Προγράμματα άσκησης Σύσταση 13: Συστήνεται οι Γενικοί Ιατροί, άλλοι Ιατροί, καθώς και επαγγελματίες υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να ενθαρρύνουν τους ασθενείς με κατάθλιψη (κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010 H ποιότητα ζωής στον αντίποδα της ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 16-2-2010 2010 Μ. Τζινιέρη Κοκκώση, Ph.D Επικ. Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας Α Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών-Αιγινήτειο

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις

Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις Παναγιώτης Βίγλας, Οδοντίατρος, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φτάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι μια μεταβολική διαταραχή και αποτελεί ένα από τα συχνότερα χρόνια νοσήματα και μια από τις σημαντικότερες αιτίες πρόωρης

Διαβάστε περισσότερα

CORIM Ltd. Intermediary induction

CORIM Ltd. Intermediary induction Intermediary induction BUPA International Ιδρύθηκε πριν από 60 χρόνια 10 εκατοµµύρια ασφαλισµένοι 190 χώρες 7.500 συµβεβληµένα νοσοκοµεία σε όλο τον κόσµο Ο µεγαλύτερος διεθνής φορέας ασφάλισης εκπατρισµένων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης

Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής: Πρόεδρος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής, Novartis Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτικές εξετάσεις (screening) στη φροντίδα του παιδιού

Ανιχνευτικές εξετάσεις (screening) στη φροντίδα του παιδιού Ανιχνευτικές εξετάσεις (screening) στη φροντίδα του παιδιού Μάιος 2007 Τ. Παναγιωτόπουλος Τομέας υγείας του παιδιού Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας «Όλα τα προγράμματα screening προκαλούν βλάβη, ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Σοβαρό άσθμα: Μαθήματα από το παρελθόν Λύσεις για το παρόν Προοπτικές για το μέλλον Βόλος, Απρίλης 2009

Σοβαρό άσθμα: Μαθήματα από το παρελθόν Λύσεις για το παρόν Προοπτικές για το μέλλον Βόλος, Απρίλης 2009 Σοβαρό άσθμα: Μαθήματα από το παρελθόν Λύσεις για το παρόν Προοπτικές για το μέλλον Βόλος, Απρίλης 2009 Kόστος για τον ασθενή και το σύστημα υγείας από τη Γεωργία Παυλάκου Αντωνίου Πνευμονολόγο 2007: 300

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ψαλτοπούλου Θεοδώρα Παθολόγος, Επίκουρη Καθ. Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Α. Σχεδιασμός ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας!

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Medical Safety Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! - Έχετε φανταστεί ένα ολόκληρο μηχανισμό προηγμένων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σχεδιασμένο από εσάς και προσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας

Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Team Spirit. Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Team Spirit. Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Team Spirit Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Team Spirit Το ανθρώπινο δυναμικό σε πρώτο πλάνο! Το ανθρώπινο δυναμικό είναι το σημαντικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Greek Leadership Diabetes Forum 11-April 2014

Greek Leadership Diabetes Forum 11-April 2014 Greek Leadership Diabetes Forum 11-April 2014 MΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Σ.Ι.Παππάς «Το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση του ΣΔτ2. Ο Διαβήτης ως πρότυπο χρόνιων νόσων» ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΒΙΩΣIΜΟΤΗΤΑΣ Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ(Διαφ.1) Στη 10χρονη εμπειρία μου με χρήστες ηρωίνης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Αποτελεσμάτων Πανελλή Πανελλ νια ς Έρ Έ ευνα ς για γ τ η τ ν η ν Ψωρ Ψω ίασ ίασ

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Αποτελεσμάτων Πανελλή Πανελλ νια ς Έρ Έ ευνα ς για γ τ η τ ν η ν Ψωρ Ψω ίασ ίασ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλήνιας Έρευνας ςγ για την Ψωρίαση Ετοιμάστηκε για τις: Ταυτότητα Έρευνας Μθδλ Μεθοδολογία: Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου στο internet και αυτοσυμπληρούμενα ερωτηματολόγια

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, Γ.Ν.Π. «Π.. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΟΜEΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μακαρίτη Χ. Παναγιώτα Τσάρτα Ν. Δάφνη. Επιβλέπουσα καθ/τρια: Αβραμίκα Μαρία

Μακαρίτη Χ. Παναγιώτα Τσάρτα Ν. Δάφνη. Επιβλέπουσα καθ/τρια: Αβραμίκα Μαρία Μακαρίτη Χ. Παναγιώτα Τσάρτα Ν. Δάφνη Επιβλέπουσα καθ/τρια: Αβραμίκα Μαρία Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της ποιότητας ζωής των ασθενών με αναπνευστικά νοσήματα και ιδιαίτερα με χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010)

Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010) Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010) Καραγιάννη Δ. 1, Μπάμπα Α. 2, Σουμανίδησ τ. 2, Ρίζοσ Π 2., Μπαλτζήσ Δ. 3, κούτασ Δ., ΚοτςαμίδηΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1., Παπαδόπουλος Π., Νταϊλιάνης Κ., Παναγούλιας Ευστ. Κ.Ψ.Υ. Περιστερίου: οι 6 πρώτοι μήνες 12ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο Βόλος, 18-21 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδική 6ία στην κοινωνία και την υγεία

Η παιδική 6ία στην κοινωνία και την υγεία Η παιδική 6ία στην κοινωνία και την υγεία Γιάννης Υφαντόπουλος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ πάρχουν πολλές περιπτώσεις Βίας σε Βάρος των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεμετρία και τηλεφροντίδα σε ασθενείς με αναπνευστικά νοσήματα

Τηλεμετρία και τηλεφροντίδα σε ασθενείς με αναπνευστικά νοσήματα Ανασκόπηση Τηλεμετρία και τηλεφροντίδα σε ασθενείς με αναπνευστικά νοσήματα Αγορίτσα Κουλούρη 1, RN, RMN, MSc Ζωή Ρούπα 2, MD, RN, PhD Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης 3, MD 1 Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας 2 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Θέματα που θα αναπτυχθούν Άσκηση και κατάθλιψη Άσκηση και σχιζοφρένεια Άσκηση και αλκοόλ Εισαγωγή Για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης και

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί άξονες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια νόσο Alzheimer

Βασικοί άξονες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια νόσο Alzheimer Βασικοί άξονες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια νόσο Alzheimer Παρασκευή Σακκά Νευρολόγος Ψυχίατρος Πρόεδρος Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών Διευθύντρια Τμήματος Νευροεκφυλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Φωτεινή Γιαλαµά Υποψήφια Διδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης

Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης 3 η Συνάντηση Ελληνικού Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2014 Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Νικολαϊδου Κλινική Κοινωνική Λειτουργός Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Ιωάννα Νικολαϊδου Κλινική Κοινωνική Λειτουργός Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΟΤΑΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ... Τα προβλήματα στη διάρκεια της μακρόχρονης νοσηλείας και παρακολούθησης : Ο ρόλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιωάννα Νικολαϊδου Κλινική Κοινωνική Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Νέες στρατηγικές προσέγγισης των επαγγελματιών υγείας

Νέες στρατηγικές προσέγγισης των επαγγελματιών υγείας Innovating in Uncertain Times Επιστημονική Ημερίδα ΕΕΦΑΜ 27Νοεμβρίου Νοεμβρίου, 2010 Βασίλης Τριαντόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος, BIΟΑXIS Healthcare Ltd London UK Νέες στρατηγικές προσέγγισης των επαγγελματιών

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακή μελέτη PNA

Νοσοκομειακή μελέτη PNA Νοσοκομειακή μελέτη PNA 1 Η εταιρεία PNA Παρέχει μηνιαία στοιχεία, από δημόσια νοσοκομεία με την δημιουργία δυο βάσεων δεδομένων (δυο κύβων): o o Αγορές και καταναλώσεις φαρμάκων ανά Νοσοκομείο (Ισοζύγιο

Διαβάστε περισσότερα

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 Καθηγητής Γεώργιος N. Νταλέκος Δ/ντής Παθολογικής Κλινικής και Ερευνητικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ως βασικός πυλώνας του Εθνικού Συστήματος Υγείας πριν, κατά και μετά την κρίση

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ως βασικός πυλώνας του Εθνικού Συστήματος Υγείας πριν, κατά και μετά την κρίση Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ως βασικός πυλώνας του Εθνικού Συστήματος Υγείας πριν, κατά και μετά την κρίση ΤΑΣΟΣ ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης Εκδήλωση «Υγεία

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι, Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Συν/φοι, 27/10/2014 Οι συνεχείς κυβερνητικές επιθέσεις, με τις μεγάλες και δυσβάστακτες περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις, με τις συνεχείς ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή. Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης

Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή. Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί ένα σύνδροµο µε ζοφερή πρόγνωση :! ΝΥΗΑ Ι-ΙΙ: 2-5% θνητότητα ανά έτος! ΝΥΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Γνώσεις, στάσεις και ποιότητα ζωής σε ασθενείς με λέμφωμα Οι ασθενείς που πάσχουν από λέμφωμα στην Ελλάδα εμφανίζονται ελλιπώς ενημερωμένοι σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2 (2010) ΚΕΚ Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής 3 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα που αφορούν στον καρκίνο είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ελέγχου του καρκίνου

Τα δεδομένα που αφορούν στον καρκίνο είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ελέγχου του καρκίνου Τα δεδομένα που αφορούν στον καρκίνο είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ελέγχου του καρκίνου Πέτρος Καρακίτσος Καθηγητής Κυτταρολογίας Διευθυντής Εργαστηρίου Διαγνωστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 29-1-02 μέχρι 30-9-04 Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 29-1-02 μέχρι 30-9-04 Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΗΣ Π. ΔΡΟΥΜΠΑΛΗΣ Τηλ. οικίας 2721-0-92824 Φιλοποίμενος 23 εργασίας 2761-0-24270 Καλαμάτα Τ.Κ. 24100 Fax 2761-0-62209 κινητό 6976333407 E-mail: ghkypa@otenet.gr fdroumbalis@teikal.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Ονοματεπώνυμο: Αικατερίνη Καρούτα Σειρά: 8 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Άνοια: Αντιμετώπιση από υπηρεσίες Κοινωνικής Ψυχιατρικής

Άνοια: Αντιμετώπιση από υπηρεσίες Κοινωνικής Ψυχιατρικής Άνοια: Αντιμετώπιση από υπηρεσίες Κοινωνικής Ψυχιατρικής ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ 49, 55-59, 2012 θεοφανησ βορβολακοσ* Περίληψη η ανοϊκή συνδρομή θεωρείται μείζων πρόβλημα δημόσιας υγείας. Πολλοί επιστήμονες από διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο καθένας στο αντικείμενο του επιστημονικού του ενδιαφέροντος

Ο καθένας στο αντικείμενο του επιστημονικού του ενδιαφέροντος «Κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες: από την Ανάπτυξη έως την Εφαρμογή» Ομάδα Ανάπτυξης Κλινικών Κατευθυντηρίων Οδηγιών (ΟΑΚΚΟ) Τομέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών

Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Το άσθμα είναι μία νόσος με διακυμάνσεις Συμπτώματα & προσαρμογή θεραπείας Παροξυσμοί Χορήγηση per os

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ. για την έρευνα. «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ. για την έρευνα. «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ για την έρευνα «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας» Η Έρευνα - γενικά Η έρευνα αυτή αφορά τη σχεδίαση και διεξαγωγή μιας πανελλαδικής έρευνας για την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Φάρμακα φαρμακοποιοί και φαρμακευτική πολιτική: αλήθειες, ψεύδη και διλήμματα

Φάρμακα φαρμακοποιοί και φαρμακευτική πολιτική: αλήθειες, ψεύδη και διλήμματα Φάρμακα φαρμακοποιοί και φαρμακευτική πολιτική: αλήθειες, ψεύδη και διλήμματα Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας ΚΗ Συνέδριο ΟΣΦΕ, Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΧΟΞ7Μ-ΣΗΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30046/2012

ΑΔΑ: Β4ΛΧΟΞ7Μ-ΣΗΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30046/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30046/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ:.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ.: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151

Διαβάστε περισσότερα

Υπό την αιγίδα της Ε.Ψ.Ε.

Υπό την αιγίδα της Ε.Ψ.Ε. Υπό την αιγίδα της Ε.Ψ.Ε. Μήνυμα Προέδρου Οργανωτικής Επιτροπής Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες, Με ικανοποίηση αλλά και αίσθημα ευθύνης σας προσκαλώ στην παρακολούθηση της σειράς «Σεμιναρίων Νευρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr Ο Προμηθευτικός & Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Αστυνομικών Αττικής εξασφαλίζει ασφαλιστικά προνόμια, ειδικά για τα μέλη του! Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned. Aris Sissouras

Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned. Aris Sissouras Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned Aris Sissouras Το«Υπόδειγµα» Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ενός Συστήµατος Υγείας Λειτουργικό Επίπεδο (Οργάνωση και λειτουργία του συστήµατος)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ Θεσσαλονίκη, 17 Δεκεμβρίου 2014 Αξιότιμε κύριε Τσομπανίδη, Η Euromedica ως γνωστόν αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πληρέστερους ιδιωτικούς φορείς παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ o ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 6298/1934 o Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 12&13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Πρόγραμμα ALCOVE: Η χρήση των ψυχοτρόπων στην Άνοια, ευρωπαϊκές απόψεις και οδηγίες, Focus Group για την Ελλάδα Το ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ αξιολογείται με 6 μόρια

Διαβάστε περισσότερα

Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1

Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1 Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1 1 Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, Α.Π.Θ., Γ.Π.Ν. «Γ.Παπανικολάου» 2 Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ MSc ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Ν.Α. Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ. 15 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ- «Νοσοκομειακό

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Όπως συμβαίνει με κάθε ετησίως ανανεούμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, έτσι και το ασφαλιστήριο υγείας είναι σχεδιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα περίθαλψης (ΠΠ) για ανθρώπους με ρευματοειδή αρθρίτιδα

Πρότυπα περίθαλψης (ΠΠ) για ανθρώπους με ρευματοειδή αρθρίτιδα Πρότυπα περίθαλψης (ΠΠ) για ανθρώπους με ρευματοειδή αρθρίτιδα Μετάφρασ η σε: Ολοκληρώθ ηκε από: Email: ΠΠ 1 Οι άνθρωποι με συμπτώματα ρευματοειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ) θα πρέπει να έχουν έγκαιρη πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη Τι συμβαίνει από εδώ και πέρα Το αμέσως επόμενο βήμα της έρευνας 50+ στην Ευρώπη είναι η προσθήκη, στην υπάρχουσα βάση δεδομένων, πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΣ» Ευστάθιος Χρονόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Β Πανεπιστημιακή ήορθοπαιδική ήκλινική Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Ν.

«ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΣ» Ευστάθιος Χρονόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Β Πανεπιστημιακή ήορθοπαιδική ήκλινική Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Ν. «ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΣ» Ευστάθιος Χρονόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Β Πανεπιστημιακή ήορθοπαιδική ήκλινική Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Ν.ΙΩΝΙΑΣ Εισαγωγή: γή Η συνηθέστερη των παθήσεων που προσβάλλει τους ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας «Εκπαιδευτικά εργαστήρια για την Άνοια: πρακτικές απαντήσεις σε προβλήματα» Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA

2 ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας «Εκπαιδευτικά εργαστήρια για την Άνοια: πρακτικές απαντήσεις σε προβλήματα» Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA 2 ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας «Εκπαιδευτικά εργαστήρια για την Άνοια: πρακτικές απαντήσεις σε προβλήματα» Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013 17:00-17:15 Προσέλευση

Διαβάστε περισσότερα

101 Τίτλος Μονάδας Ψυχικής Υγείας: Κωδικός*

101 Τίτλος Μονάδας Ψυχικής Υγείας: Κωδικός* Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 201 (υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το αργότερο έως 28 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα