ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΜΑ) ΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΜΑ) ΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: «ΟΙΚΟΣΦΑΙΡΙΚΗ» ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Ν. ΜΑΝ ΥΛΑΣ & Συνεργάτες ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΈΡΕΥΝΕΣ, κατ. 27Β ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ 3Γ, Μυτιλήνη, Τ.Κ Τηλ/fax: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Αγρονόµος Τοπογραφος Μηχανικός, κατ. 10Α & 13Α' ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 100, Αθήνα Τ.Κ Τηλ/fax: / ΠΑΝΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, κατ. 16Α' ΡΟ ΟΥ 33, Αθήνα, Τ.Κ Τηλ/fax: ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΜΑ) ΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Α ΣΤΑ ΙΟ: ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΜΑ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΥΠΟΣ ΣΜΑ) & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΑΜΠΕΤΣ ΒΕΝΙΕΡΗ ΚΟΡΝΕΛΙΑ Ηλεκτροµηχανολόγος, κατ. 9Α' ΕΛΦΩΝ 3, Αθήνα, Τ.Κ Τηλ/fax: ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΕΙΡΗΝΗ Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, κατ. 8Α' Κ.ΜΟΥΤΟΥΣΗ 15, Βάρη Αττικής ΤΚ16672 Τηλ/fax: ΜΟΥΛΑΤΣΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Γεωλόγος κατ. 20Α' και 21Α' ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 2, Νίκαια Πειραιά, Τ.Κ Τηλ: ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΤΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΙΩΝ 9, Αθήνα, Τ.Κ Τηλ.: , fax: ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Η ανά χείρας Ειδική Μελέτη αποτελεί το Α ΣΤΑ ΙΟ της ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ που εκπονήθηκε σύµφωνα µε την υπ αριθµ... Σύµβαση, για λογαριασµό του ήµου Γορτυνίας, της Περιφ. Ενότητας Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, από τη Σύµπραξη των µελετητών: Χριστόφορου Ν. Μανδυλά, Περιβαλλοντολόγο-Χωροτάκτη, κατ.27β Περιβαλλοντικές Μελέτες, ΑΜ ΓΕΜ, Αγ.Ειρήνης 3Γ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, Τηλ/fax: , Γεώργιου Παπαβασιλείου, Αγρ. Τοπ. Μηχανικό, κατ. 10Α Συγκοινωνιακές Μελέτες & 13Α Υδραυλικές Μελέτες, ΑΜ ΓΕΜ, Μακεδονίας 100 ΑΘΗΝΑ, Τηλ./fax: , , Πανάγου Μαρία, Αγρ. Τοπ. Μηχανικό ΕΜΠ, κατ. 16Α Τοπογραφικές µελέτες, ΑΜ ΓΕΜ, Ρόδου 33, ΑΘΗΝΑ, Τηλ/fax: , Βράµπετς Βενιέρη Κορνέλια, Ηλεκτροµηχανολόγο, κατ. 9Α Η.Μ µελέτες, ΑΜ ΓΕΜ, ελφών 3, ΑΘΗΝΑ, Τηλ/fax: , Μπαντέκα Ειρήνη, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, κατ. 8Β Στατικές µελέτες, ΑΜ ΓΕΜ, Κ. Μουτούση 15, ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Μουλατσιώτη Γιάννη, Γεωλόγος, κατ. 20Β Γεωλογικές µελέτες & 21Α Γεωτεχνικές µελέτες, ΑΜ ΓΕΜ, Νεστορίου 2, ΝΙΚΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, τηλ και του ειδικού συνεργάτη µελετητή: Τράκου Νικόλαου, Πολιτικού Μηχανικού ΕΜΠ, Μαυροµαταίων 9, Αθήνα, Τ.Κ , Τηλ.: , fax: Η µελέτη συντάσσεται σύµφωνα µε τις σύγχρονες επιστηµονικές τεχνικές αντιλήψεις και είναι σύµφωνη µε το νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων και τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις και έργα, ιδίως: - Το Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 1909/Α/ ) «Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ» - Την ΚΥΑ 50910/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/ ) «Μέτρα & Όροι για τη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων...» - Την ΚΥΑ /1997 (ΦΕΚ 1016/Β/ ) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων». - Τους ειδικούς όρους υλοποίησης των έργων που θέτει η ένταξη του έργου στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «υτικής Ελλάδας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων » ή του ΕΠΠΕΡΑΑ. - Το λοιπό ισχύον σχετικό θεσµικό πλαίσιο. Το παρόν τεύχος µαζί µε τα σχετικά ιαγράµµατα, Χάρτες και Σχέδια, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της κειµένης Νοµοθεσίας, αποτελεί το φάκελο της Προκαταρτική Μελέτη, στην οποία εµπεριέχονται όλα τα απαιτούµενα στοιχεία που αφορούν το Α ΣΤΑ ΙΟ: Εύρεση Κατάλληλων Θέσεων Χωροθέτηση ΣΜΑ, Επιλογή Τεχνολογίας (Τύπος ΣΜΑ) και Εξοπλισµού. 1

3 Η µελέτη περιλαµβάνει και τις διαπιστώσεις που απορρέουν από την ανάλυση των δεδοµένων και άλλων πληροφοριών, ώστε να καταστεί δυνατή η επιλογή των θέσεων ΣΜΑ του. Γορτυνίας και η συναγωγή συµπερασµάτων και σχετικών προδιαγραφών όσον αφορά στην επιλογή του τύπου και του απαιτούµενου εξοπλισµού ΣΜΑ. Φορέας υλοποίησης του µελετώµενου Έργου είναι ο ήµος Γορτυνίας. 1.2 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ - ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ο ήµος Γορτυνίας βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο του πρώην Νοµού Αρκαδίας, συνορεύει µε τους Νοµούς Ηλείας και Αχαΐας και εντάσσεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στην Αποκεντρωµένη ιοίκηση Πελοποννήσου υτικής Ελλάδας Ιονίου. Η έδρα της Περιφέρειας βρίσκεται στην Τρίπολη, ενώ της Αποκεντρωµένης ιοίκησης στην Πάτρα. Στα διοικητικά όρια του ήµου Γορτυνίας συµπεριλαµβάνονται 8.Ε.: Βυτίνας, ηµητσάνης, Ηραίας, Κλείτορος, Λαγκαδίων, Τροπαίων Κοντοβαζαίνης και Τρικολώνων, µετά την εφαρµογή του Καλλικράτη Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-10). Πρόκειται για έναν ορεινό ήµο µε 70 Τοπικές Κοινότητες, 131 Οικισµούς και κατοίκους, σύµφωνα µε την απογραφή 2011 ΕΛΣΤΑΤ. Η συνολική έκταση του ήµου Γορτυνίας, ανέρχεται σε 1.054,34 τετραγωνικά χιλιόµετρα. Αν και η έκτασή του είναι αρκετά µεγάλη, αποτελεί τον µικρότερο σε έκταση και σε πληθυσµό από τους πέντε ήµους του Νοµού Αρκαδίας. Βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Νοµού Αρκαδίας, µε τον Νοµό Ηλείας και τον Νοµό Αχαΐας και συγκεκριµένα συνορεύει µε του ήµους Αρχαίας Ολυµπίας, Καλαβρύτων, Τρίπολης, Μεγαλόπολης και Ανδριτσαίνης. 2

4 1.3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Εναρµόνιση - Εξειδίκευση µε τον Περιφερειακό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ Α) Περιφέρειας Πελοποννήσου Η επικαιροποίηση του ΠΕΣ Α Πελοποννήσου εγκρίθηκε την υπ αρ. Α.Π.5145/ Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το έτος 2012 συστήθηκε (ΦΕΚ 1810/Β/ ) ο Περιφερειακός Σύνδεσµος Φo ΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο οποίος έχει ενεργοποιηθεί για την επίλυση µιας σειράς προβληµάτων στη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και κυρίως στην εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης αυτών. Σύµφωνα µε τον ΠΕΣ Α, στην Περιφέρεια προβλέπονται τρεις (3) ιαχειριστικές Ενότητες, όπου θα εφαρµοστούν κοινές µέθοδοι διαχείρισης του συνόλου των σύµµεικτών ΑΣΑ που περιλαµβάνουν: µεταφόρτωση, επεξεργασία σε κεντρικές µονάδες επεξεργασίας µε ή χωρίς ενεργειακή αξιοποίηση, ανακύκλωση, κοµποστοποίηση και ασφαλή τελική διάθεση υπολειµµάτων. Επίσης, ως βασική στρατηγική, θα γίνει παράλληλη εφαρµογή προγραµµάτων ιαλογής στην Πηγή ( σπ) των υλικών συσκευασίας και των οργανικών αποβλήτων σε όλες τις Π.Ε. Ο ήµος Γορτυνίας, σύµφωνα µε τον ΠΕΣ Α ανήκει στην 2η ιαχειριστική Ενότητα Πελοποννήσου. Για την 2η.Ε. προβλέπονται τα εξής: ηµιουργία Ολοκληρωµένης Εναλλακτικής ιαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕ Α) για την 2η ιαχειριστική Ενότητα: - Μία (1) Μονάδα Μηχανικής διαλογής και Επεξεργασίας (ΜΕΑ) των σύµµεικτων ΑΣΑ, ανάκτηση-συµπίεση ανακυκλώσιµων υλικών, αναερόβια ή αερόβια χώνευση οργανικού κλάσµατος, παραγωγή εδαφοβελτιωτικού Β ποιότητας, πιθανόν αερόβια κοµποστοποίηση προδιαλεγµένων βιοαποβλήτων για παραγωγή compost Α ποιότητας, πιθανόν Μονάδα παραγωγής ενέργειας από καύση βιοαερίου της ΜΕΑ και τέλος - Ένας (1) ΧΥΤΥ των υπολειµµάτων της επεξεργασίας και λοιπών µη επικινδύνων αποβλήτων - Εγκατάσταση ενός (1) σταθµού ΣΜΑ στο. Πύλου - Νέστωρος - Εγκατάσταση ενός (1) σταθµού ΣΜΑ στο. Καλαµάτας - Εγκατάσταση ενός (1) σταθµού ΣΜΑ στο. Γορτυνίας Ανακυκλώσιµα - Υλικά Συσκευασίας - Βιοποικοδοµήσιµα Απόβλητα: Ο ΠΕΣ Α Πελοποννήσου προβλέπει δράσεις για την ανακύκλωση υλικών συσκευασίας µε: Εντατική καµπάνια ενηµέρωσης του κοινού, επέκταση και αναβάθµιση των υποδοµών συλλογής, δηµιουργία χωριστού τµήµατος ανακύκλωσης εντός του φορέα διαχείρισης ώστε να παρακολουθεί και να συντονίζει απρόσκοπτα την όλη προσπάθεια, αύξηση των πόρων που διατίθενται για την ανακύκλωση και βελτιστοποίηση του συστήµατος διαδροµών/συχνότητας συλλογής και χωροθέτησης κατάλληλου αριθµού κάδων. Επίσης προβλέπει αναβάθµιση µηχανολογικού εξοπλισµού των Κ ΑΥ, αυτοµατοποίηση διαλογής στα Κ ΑΥ, ώστε να µην απαιτείται υψηλό κόστος προσωπικού, διαρκής και εντατικότερη προσπάθεια ενηµέρωσης του κοινού ώστε στον µπλε κάδο να καταλήγουν τα υλικά-στόχος. εδοµένου ότι τα ΒΑΑ δεν µπορούν να µεταφέρονται για µεγάλες αποστάσεις, προτείνεται ο αριθµός των µονάδων κοµποστοποίησης ή αναερόβιας χώνευσης να 3

5 είναι τουλάχιστον δύο ανά Περιφερειακή Ενότητα. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα δηµιουργίας αυτών εντός κάθε ΟΕ Α, ώστε να συνδυαστούν µε τους ΧΥΤΥ και αξιοποίηση της ΜΟΛΑΚ προς αυτή την κατεύθυνση. Η χωροθέτηση των µονάδων αυτών πρέπει να λάβει υπόψη τη χωρική κατανοµή των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων, διότι είναι δυνατή η συν-επεξεργασία µε κάποια ρεύµατα (π.χ. κλαδέµατα) ή η «φιλοξενία» χωριστών γραµµών επεξεργασίας ρευµάτων γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων (π.χ. αποσυρόµενα φρούτα), στο ίδιο οικόπεδο. Σχήµα 1-1: Χάρτης Εγκεκριµένου ιαχειριστικού Σεναρίου 2 Από το ΠΕΣ Α Πελοποννήσου, εγκρίθηκε το 2ο ιαχειριστικό Σενάριο. Στο σενάριο αυτό διαµορφώνονται τρεις (3) διαχειριστικές ενότητες ( Ε), σε κάθε µία από τις οποίες λαµβάνει χώρα ολοκληρωµένη διαχείριση. Στο σενάριο αυτό προτείνονται τα επόµενα: 2η Ε: Στην 2η Ε συµµετέχουν ο Νοµός Μεσσηνίας και 2 ήµοι του Νοµού Αρκαδίας, ο. Μεγαλόπολης και ο. Γορτυνίας. Απαιτείται δίκτυο ΣΜΑ για την 4

6 βελτιστοποίηση της µεταφοράς των αποβλήτων καθώς και ενδιάµεσες µεταφορτώσεις για τους αποµακρυσµένους ήµους. Ανάλογα µε τη χωροθέτηση των ΟΕ Α θα πρέπει να αναπτυχθεί και ένα δίκτυο ΣΜΑ το οποίο θα βελτιστοποιεί τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Προκειµένου να µπορεί να γίνει σύγκριση µεταξύ των διαχειριστικών σεναρίων θα γίνει ενδεικτική πρόταση για το δίκτυο ΣΜΑ. Η οριστικοποίηση του δικτύου θα γίνει µε την οριστικοποίηση της χωροθέτησης του γηπέδου της ΟΕ Α ή του γηπέδου της Μονάδας Επεξεργασίας και του γηπέδου του ΧΥΤΥ αν οι εγκαταστάσεις αυτές δεν φιλοξενηθούν στο ίδιο γήπεδο. Στα σενάρια που έχουν αναπτυχθεί έχει θεωρηθεί ότι και η µονάδα επεξεργασίας και ο ΧΥΤ χωροθετούνται στο ίδιο γήπεδο. 2η Ε: Στην 2η προτείνεται η χωροθέτηση ΣΜΑ στο. Πύλου - Νέστωρος και πιο συγκεκριµένα στη θέση που έχει επιλεγεί για την τοποθέτηση του δεµατοποιητή, ο οποίος θα εξυπηρετεί το σύνολο του ήµου, ΣΜΑ στο ήµο Καλαµάτας, και πιο συγκεκριµένα στη θέση που έχει επιλεγεί για την τοποθέτηση του δεµατοποιητή ο οποίος θα εξυπηρετεί το ήµο υτικής Μάνης και το ήµο Καλαµάτας και ΣΜΑ στο ήµο Γορτυνίας, ο οποίος θα εξυπηρετεί το ήµο. Για κάθε Νοµό και ήµο της Περιφέρειας, οι ποσότητες των αστικών στερεών αποβλήτων, παρουσιάζονται παρακάτω: Πίνακας 1.1: Εκτιµώµενη Παραγωγή ΑΣΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου kg/cap.year ΜΠΑ 1,27 1,32 1,38 1,45 1,54 1,64 tn/year tn/year tn/year tn/year tn/year tn/year ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Ε. ΗΜΗΤΣΑΝΗΣ Ε. ΗΡΑΙΑΣ Ε. ΛΑΓΚΑ ΙΩΝ Ε. ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ Ε. ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ Ε. ΤΡΟΠΑΙΩΝ Ε. ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ Ε. ΒΥΤΙΝΑΣ Πηγή: ΠΕΣ Α Περ. Πελοποννήσου 2010 Ο υπολογισµός της παραγόµενης ποσότητας, έγινε χρησιµοποιώντας Μέση Παραγωγή Αποβλήτων (ΜΠΑ) 1,27 kg ανά άτοµο και ηµέρα. ράσεις για την Ανακύκλωση υλικών συσκευασίας Έχουν εντατικοποιηθεί τα Προγράµµατα σπ µε αγορά κάδων ανακύκλωσης σε όλους τους ήµους της Περιφέρειας έχοντας ταυτόχρονα δηµιουργήσει οµάδες ενηµέρωσης του κοινού για την καλύτερη επίτευξη της διαλογής σε ανακυκλώσιµα, οργανικά και µη ανακυκλώσιµα υλικά. Συνολικά λειτουργούν 3 Κ ΑΥ (Καλαµάτας, Τρίπολης και Κορίνθου) για ολόκληρη την Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι οποίες είναι συµβεβληµένες µε την ΕΕΑΑ. 5

7 Κ ΑΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (. Καλαµάτας-ΕΕΑΑ), στο γήπεδο της υφιστάµενης ΜΟ.Λ.Α.Κ. µε εξυπηρέτηση το 2011 το ήµο Καλαµάτας και τους ΟΤΑ του ΕΣ ΙΣΑ Μεσσηνίας (Μεσσήνης, υτικής Μάνης, Τριφυλλίας, Πύλου-Νέστορος, Οιχαλίας) ( κατ.). Κ ΑΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Πελοποννησιακή Ανακύκλωση ΑΕ), βρίσκεται στη ΒΙΠΕ Τριπόλεως µε εξυπηρ. το 2011 τους ήµους Επιδαύρου, Τριπόλεως και Μεγαλόπολης Π.Ε. Αρκαδίας, και το Σύνδεσµος Ν. Λακωνίας (Ανατ. Μάνης, Ασωπού, Βοϊών, Γερονθρών, Γορτυνίας, Γυθείου, Ελαφόνησου, Έλους, Ζάρακα, Θεραπνών, Καρυών, Κροκεών, Μολάων, Μονεµβασιάς, Μυστρά, Οινούντος, Οιτύλου, Σκάλας, Πελλάνας, Σµήνους, Σπάρτης και Φάριδος) της Π.Ε. Λακωνίας ( κατ.). Κ ΑΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ECORAP Α.Ε.), ξεκίνησε το Β' εξάµηνο του 2011 και βρίσκεται στο.. Μπολατίου του ήµου Κορινθίας µε εξυπηρέτηση το 2011 τους ήµους Βόχας-Βέλου, Κορινθίων, Λουτρακίου, Ξυλόκαστρου και Σικυωνίων της Π.Ε. Κορίνθου ( κατ.). ράσεις για την Επεξεργασία και Ολοκληρωµένη ιαχείριση (ΠΕΣ Α) Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχώρησε σε ένταξη του συνολικού έργου των Ο ΣΑ και ΣΜΑ σε Σ ΙΤ Ανταγωνιστικού ιαλόγου και είναι σε εξέλιξη η Β' φάση του διαγωνισµού µε εκτίµηση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου µέσα στο Α' εξάµηνο του Εντούτοις η διαδικασία των Σ ΙΤ είναι χρονοβόρα µε συνεχόµενα δύσκολα προβλήµατα και καθυστερήσεις. Συµπερασµατικά της υφιστάµενης κατάστασης Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι ότι η µοναδική Περιφέρεια στην Ελλάδα που δεν έχει κάνει πρόοδο σε σχέση µε τα προβλεπόµενα στον εγκεκριµένο ΠΕΣ Α, παρότι ήταν από τις πρώτες που κατάρτισε ΠΕΣ Α. Ακόµη και σήµερα εφαρµόζεται η πρακτικής της ανεξέλεγκτης διάθεσης (ΧΑ Α) στην Περιφέρεια σε όλες πλην µίας ιαχειριστικής Ενότητας µε αποτέλεσµα να υπάρχουν οι περιοχές µε σοβαρά προβλήµατα ρύπανσης που δύσκολα εντοπίζονται εφόσον δεν υπάρχουν για αυτά τα απόβλητα συγκεκριµένες καταγραφές. Υπογραµµίζεται το γεγονός, ότι εκτός της 1ης ιαχειριστικής Ενότητας ( ήµοι Συκυωνίων και Βέλου- ΧΥΤΑ Κιάτου) δεν λειτουργεί κανένας άλλος ΧΥΤΑ στην Περιφέρεια. Πρόβληµα εντοπίζεται αναφορικά µε τον ΧΥΤΑ 3ης ιαχειριστικής Ενότητας ( υτική Κορινθία- Ξυλόκαστρου) για τον οποίο ενώ έχει κατασκευαστεί δεν λειτουργεί λόγω προβληµάτων στην κατασκευή του-βρίσκεται υπό µελέτη. Επίσης, παρατηρείται ότι ενώ έχουν εγκριθεί οι ΠΠΕ από το 2005/2006 για την πλειοψηφία των ΧΥΤΑ, ακόµη εκπονούνται οι ΜΠΕ, µε αποτέλεσµα να µην έχουν ολοκληρωθεί τα έργα κατασκευής µετά από 5-6 χρόνια. Σήµερα φαίνεται να ευρίσκεται σε εξέλιξη µία προσπάθεια από όλους τους εµπλεκόµενους, να αναλάβει η Περιφέρεια την ευθύνη υλοποίησης των όποιων δράσεων από τους κατά τόπους φορείς. Αυτή εξάλλου είναι και η δική µας θέση, πιστεύοντας ότι τέτοιες δράσεις βοηθούν στην απεµπλοκή από επιµέρους τοπικά µικροσυµφέροντα που καλύπτονται πίσω από «την κοινωνική συναίνεση» Συνοπτικά Στοιχεία και Πλεονεκτήµατα από τη Χρήση ΣΜΑ Η µεταφορά των απορριµµάτων είναι διαφορετική δραστηριότητα από τη αποκοµιδή τους και αποτελεί ξεχωριστό στάδιο ενός Συστήµατος ιαχείρισης Απορριµµάτων (Σ..Α.) µιας περιοχής. Έτσι ώστε να είναι προφανές ότι και τα αντίστοιχα οχήµατα που χρησιµοποιούνται στις διαδικασίες αυτές έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τα 6

8 Απορριµµατοφόρα (Α/Φ) οχήµατα είναι σχεδιασµένα κυρίως για τη συλλογή, ενώ τα Οχήµατα Μεταφοράς-Μεταφόρτωσης (ΟΜ) κυρίως για τη µεταφορά. Σταθµός Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (Σ.Μ.Α.) είναι µια εγκατάσταση όπου τα απορρίµµατα, που συλλέγονται από τα Α/Φ, µεταφορτώνονται σε άλλα Οχήµατα Μεταφόρτωσης (ΟΜ) τα οποία είναι ειδικά διαµορφωµένα και σχεδιασµένα για µεταφορά. Από το ΣΜΑ, τα απόβλητα µεταφέρονται στο χώρο τελικής διάθεσης ή επεξεργασίας απόθεσης (π.χ. σε ΧΥΤΑ ή σε εγκατάσταση µηχανικής διαλογής, ανακύκλωσης, καύσης κλπ) ή σε µεγαλύτερο ΣΜΑ όταν στο σύστηµα διαχείρισης υπάρχουν τοπικοί και περιφερειακοί ΣΜΑ. Στους σταθµούς µεταφόρτωσης επιδιώκεται η συµπίεση των απορριµµάτων ώστε να µεγιστοποιείται το ωφέλιµο φορτίο των ΟΜ. Για την µεταφορά των απορριµµάτων είναι δυνατή η χρήση των Α/Φ, πλην όµως σχεδόν πάντα µε αυξηµένες δαπάνες. Το επιπρόσθετο κόστος για την εγκατάσταση και λειτουργία του ΣΜΑ και την ειδικών µεταφορικών οχηµάτων αναµένεται να υπερκαλυφθεί από πλεονεκτήµατα όπως: Το συνολικό κόστος µεταφοράς (ανά τόνο-χιλιόµετρο) είναι µικρότερο από το αντίστοιχο κόστος των Α/Φ που διενεργούν την συλλογή. Αυτό οφείλεται αφενός µεν στην οικονοµία κλίµακας των µεγάλων ΟΜ, αφετέρου στο γεγονός ότι το πλήρωµα των ΟΜ αποτελείται από µόνο ένα άτοµο - τον οδηγό. Απαιτούνται λιγότερα Α/Φ για την συλλογή αφού τα δροµολόγια θα έχουν µικρότερη διάρκεια οπότε θα µπορούν να εκτελούνται περισσότερα δροµολόγια ανά ωράριο εργασίας. Επέρχεται ελάφρυνση του κυκλοφοριακού φόρτου στην διαδροµή µέχρι τον χώρο τελικής απόθεσης. Μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας (και οι αντίστοιχες περιβαλλοντικές επιπτώσεις) για την µεταφορά. Υπάρχει ευχέρεια στην χρήση (µη απαίτηση για εξειδικευµένο προσωπικό) αλλά και στην προσαρµογή σε διακυµάνσεις των προς µεταφορά ποσοτήτων (επιλέγοντας µεγέθη και αριθµό ΟΜ). Παρέχεται η δυνατότητα διαχωρισµού των απορριµµάτων σε επιµέρους κατηγορίες (υλικά στόχος) στις εγκαταστάσεις του ΣΜΑ. Μειώνεται το µέτωπο εργασίας στο ΧΥΤΑ καθώς µειώνεται ο αριθµός άφιξης των προς εκκένωση οχηµάτων. Οι ΣΜΑ συνήθως διακρίνονται σε πολύ µικρούς (δυναµικότητα < 30 tn/day), µικρούς (από 30 έως 100 tn/day), µεσαίους ( tn/day) και µεγάλους (δυναµικότητα > 500 tn/day). Σε µικρούς και µεσαίους ΣΜΑ τα επίπεδα θορύβου, σκόνης και αιωρούµενων σωµατιδίων είναι πολύ χαµηλά και πολύ πιο κάτω από τα επιτρεπτά όρια. εδοµένου ότι η συµπίεση των απορριµµάτων γίνεται µέσα σε απορριµµατοκιβώτια (διεθνής όρος container (κοντέινερ), δεν παρουσιάζεται διαφυγή στραγγισµάτων στους ΣΜΑ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προβλέπονται τα κατάλληλα έργα για την συλλογή και διάθεση τυχών διαφυγόντων στραγγισµάτων. Συνοπτικά, η χρήση ΣΜΑ έχει σηµαντικά οικονοµικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά οφέλη µε βασική όµως προϋπόθεση την εύρυθµη διαχείριση των αποβλήτων και στα υπόλοιπα στάδια του Σ Α (βελτιστοποίηση της αποκοµιδής τους, άρτια λειτουργία του ΧΥΤΑ κλπ). 7

9 1.4 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ/ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ α) Εκ µέρους του Κυρίου του Έργου Υπηρεσία : ήµος Γορτυνίας Ονοµατεπώνυµο: Ιωάννης Γιαννόπουλος, ήµαρχος Ταχ. /νση : ΗΜΗΤΣΑΝΑ Αρκαδίας Τ.Κ Τηλ./fax : (27953) 60330, fax: (27950) β) Εκ µέρους των Αναδόχων Νόµιµος Εκπρόσωπος: Χριστόφορος Μανδυλάς, Περιβαλλοντολόγος-Χωροτάκτης Αναπληρωτής Εκπρόσ. : Τράκος Νίκος, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Έδρα Σύµπραξης : Μαυροµαταίων 9 - Μουσείο, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ Τηλ. : (210) , Fax. : (210) Ε-mail : Το επιστηµονικό προσωπικό που συµµετείχε στην εκπόνηση της µελέτης είναι: Χριστόφορος Ν. Μανδυλάς, Περιβαλλοντολόγο Χωροτάκτης (Συντονιστής), Κάρολος Αήγγης, Περιβαλλοντολόγος, Expert στα GIS/ΑCADMAP, Τράκος Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Θέµης Κοντός, Περιβαλλοντολόγος, PhD, Λέκτορας Τµήµατος Περιβάλλοντος Πανεπιστηµίου Αιγαίου. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.Ε. : ηµοτική Ενότητα Ο.Τ.Α.: Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΚΥΑ: Κοινή Υπουργική Απόφαση Α.Σ.Α.: Αστικά Στερεά Απόβλητα.Σ.Α.: ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων Χ.Υ.Τ.Υ.: Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων Χ.Υ.Τ.Α.: Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων Χ.Α..Α.: Χώρος Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων σπ: ιαλογή στην πηγή Σ.Μ.Α: Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων Α/Φ: Απορριµµατοφόρο ΟΜ: Όχηµα Μεταφοράς 8

10 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται πλήρης καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης του ήµου Γορτυνίας, σε ότι αφορά, τα χωροταξικά και τα πολιτιστικά στοιχεία, καθώς και καταγραφή των υφιστάµενων τεχνικών υποδοµών, διότι αποτελούν βασικές παραµέτρους στην χωροθέτηση του Σταθµού Μεταφόρτωσης. Επίσης θα γίνει ανάλυση των δηµογραφικών δεδοµένων και εκτίµηση των παραγόµενων ποσοτήτων ΑΣΑ, για ολόκληρο το ήµο. Τέλος θα γίνει καταγραφή και των υφιστάµενων τρόπων και µεθόδων διαχείρισης των ΑΣΑ που επικρατούν στη Γορτυνία Εισαγωγή Ο ήµος Γορτυνίας βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο του Νοµού Αρκαδίας, συνορεύει µε τους Νοµούς Ηλείας και Αχαΐας και εντάσσεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στην Αποκεντρωµένη ιοίκηση Πελοποννήσου υτικής Ελλάδας Ιονίου. Η έδρα της Περιφέρειας βρίσκεται στην Τρίπολη, ενώ της Αποκεντρωµένης ιοίκησης στην Πάτρα. Στα διοικητικά όρια του ήµου Γορτυνίας συµπεριλαµβάνονται οι ηµοτικές Ενότητες Βυτίνας, ηµητσάνης, Ηραίας, Κλείτορος, Κοντοβαζαίνης, Λαγκαδίων, Τροπαίων και Τρικολώνων µετά την εφαρµογή του Ν. 3852/ (ΦΕΚ 87/Α/ ) «Πρόγραµµα Καλλικράτης». Πρόκειται για έναν ορεινό ήµο µε 70 τοπικές κοινότητες και 131 οικισµούς. Έδρα του ήµου αποτελεί ο οικισµός της ηµητσάνας, ο οποίος βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο του. Η συνολική έκταση του ήµου Γορτυνίας, που προέκυψε µετά την εφαρµογή του Προγράµµατος Καλλικράτης, 1.054,34 τετραγωνικά χιλιόµετρα. Αν και η έκτασή του είναι αρκετά µεγάλη, αποτελεί τον µικρότερο σε έκταση από τους πέντε ήµους του Νοµού Αρκαδίας. Βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Νοµού Αρκαδίας µε τον Νοµό Ηλείας και τον Νοµό Αχαΐας και συγκεκριµένα συνορεύει µε του ήµους Αρχαίας Ολυµπίας, Καλαβρύτων, Τρίπολης, Μεγαλόπολης και Ανδριτσαίνης. Σύµφωνα µε την Απογραφή Πληθυσµού 2011, ο ήµος Γορτυνίας στο σύνολό του έχει µόνιµο πληθυσµό άτοµα και εµφανίζει πυκνότητα πληθυσµού ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο µόλις 9,82 (ΕΛΣΤΑΤ, 2011). Ο Νοµός Αρκαδίας είναι ένας από τους πλέον αραιοκατοικηµένους νοµούς της Ελλάδας. Πρωτεύουσα του Νοµού είναι η Τρίπολη. Το ανάγλυφο του εδάφους - ορεινό - η τραχύτητα του κλίµατος, η χαµηλή παραγωγικότητα στη γεωργία, η υποτυπώδης βιοµηχανική και τουριστική ανάπτυξη και ο µεγάλος αριθµός των µικρών οικισµών φαίνεται ότι δηµιουργούν δυσµενείς συνθήκες ανάπτυξης της περιοχής. Σύµφωνα µε τα στοιχειά της Απογραφής του 2001, οι ηµοτικές Ενότητες Βυτίνας, ηµητσάνης, Κλείτορος, Κοντοβαζαίνης, Λαγκαδίων και Τρικολώνων έχουν χαρακτηριστεί ως ορεινές ενώ οι Ηραίας και Τροπαίων ως ηµιορεινές. Συνεπώς, πρόκειται για έναν ορεινό ήµο σχεδόν στο σύνολό του. Σε συνδυασµό µε το πλήθος αλλά και τη γεωγραφική κατανοµή των οικισµών, προκύπτει µεγάλο πρόβληµα στην αποκοµιδή των Αστικών Αποβλήτων. Το πρόβληµα αυτό θα διογκωθεί ακόµη περισσότερο όταν τεθεί σε λειτουργία η ΟΕ Α 2ης ιαχειριστική Ενότητας. 9

11 2.1.2 Χωροταξικά Στοιχεία Εδαφοκάλυψη - Χρήσεις Γης Σε όλη την έκταση του ήµου Γορτυνίας, κυριαρχεί το φυσικό περιβάλλον, µαζί µε διάφορες γεωργικές χρήσεις, ενώ δεν υπάρχουν καθόλου χρήσεις όπως: Συνεχής αστική οικοδόµηση, βιοµηχανικές ή εµπορικές ζώνες, ζώνες λιµένων, αεροδρόµια, χώροι εξορύξεως ορυκτών, χώροι απορρίψεως απορριµµάτων, χώροι οικοδόµησης, περιοχές αστικού πράσινου, µεγάλες εγκαταστάσεις αθλητισµού και αναψυχής, µόνιµα αρδευόµενη γη, ορυζώνες, οπωροφόρα δένδρα και φυτείες µε σαρκώδεις καρπούς, ετήσιες καλλιέργειες που συνδέονται µε µόνιµες καλλιέργειες, αγροτικές δασικές περιοχές, θάµνοι και χερσότοποι, απογυµνωµένοι βράχοι, βάλτοι στην ενδοχώρα, τυρφώνες, παραθαλάσσιοι βάλτοι, αλυκές, παλιρροιακά επίπεδα, παράκτιες λιµνοθάλασσες, εκβολές ποταµών, θάλασσα και ωκεανός σύµφωνα µε τις Χρήσεις Γης κατά Corine Σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί η χρήση που κυριαρχεί στην περιοχή του ήµου Γορτυνίας είναι η γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία µε σηµαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης (22,89%) και ακολουθεί το δάσος κωνοφόρων (14,51%). Αντίθετα, η χρήση µε τη µικρότερη κάλυψη είναι οι παραλίες αµµόλοφοι αµµουδιές (0,04%) και οι ροές υδάτων µε τη διακεκοµµένη αστική δόµηση (0,2% έκαστος). Συνεπώς, οι οικισµοί καταλαµβάνουν πολύ µικρή έκταση στο σύνολο της έκτασης του ήµου. Κωδικός Πίνακας 2.1: Χρήσεις Γης κατά Corine 2000 Περιγραφή Εκτάσεις (km 2 ) Ποσοστό στο σύνολο του ήµου (%) 112 ιακεκοµµένη αστική οικοδόµηση 2,21 0, Μη αρδεύσιµη αρόσιµη γη 14,61 1, Αµπελώνες 1,39 0, Ελαιώνες 21,09 2, Λιβάδια 11,83 1, Σύνθετα συστήµατα καλλιέργειας 42,19 4, Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία µε σηµαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης 240,25 22, άσος πλατυφύλλων 16,53 1, άσος κωνοφόρων 152,36 14, Μικτό δάσος 54,68 5, Φυσικοί βοσκότοποι 57,5 5, Σκληροφυλλική βλάστηση 248,67 23, Μεταβατικές δασώδεις θαµνώδεις εκτάσεις 170,91 16, Παραλίες αµµόλοφοι αµµουδιές 0,37 0, Εκτάσεις µε αραιή βλάστηση 9,08 0, Ροές υδάτων 2,13 0, Συλλογές υδάτων 3,95 0,38 Πηγή: Πρόγραµµα Corine 2000, ΟΚΧΕ, Προκαταρκτική Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ. Γορτυνίας 10

12 Θεσµοθετηµένες Χρήσεις Γης Στην περιοχή µελέτης δεν υπάρχουν εγκεκριµένα ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ, τα οποία περιέχουν διατάξεις και καθορίζουν περιοχές ειδικής προστασίας, έτσι ώστε να ληφθούν υπ όψη στην αξιολόγηση της καταλληλότητας των περιοχών, για τη χωροθέτηση ΣΜΑ. Περιοχές NATURA 2000 και άλλοι τόποι Όρος Μαίναλο (κωδικός GR ) Εντός της περιοχής µελέτης υπάρχει µία περιοχή που έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura, πρόκειται για το Όρος Μαίναλο, που ανήκει στην κατηγορία SCI και έχει συνολική έκταση ,07 εκτάρια. Για τη συγκεκριµένη περιοχή, έχει εγκριθεί η αντίστοιχη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ), η οποία καθορίζει το είδος της προστασίας, και τις εντός της, επιτρεπόµενες χρήσεις γης Ποταµός Ερύµανθος (µε κωδικό AB ) Στην περιοχή µελέτης, σύµφωνα µε τη Βάση εδοµένων για την Ελληνική Φύση - Φιλότης στην κατηγορία άλλοι βιότοποι ανήκει και ο ποταµός Ερύµανθος, ο οποίος είναι και το διοικητικό όριο της περιοχής µε τον Νοµό Ηλείας. Είναι παραπόταµος Αλφειού µε συνολική έκταση 4.132,32 εκτάρια και συνολική περίµετρο 92,8 χιλιόµετρα. Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) O Λάδωνας (ΦΕΚ 328/Β/ ), µε έκταση ha Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους Στην περιοχή µελέτης, σύµφωνα µε τη Βάση εδοµένων για την Ελληνική Φύση - Φιλότης δεν υπάρχουν τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, παρόλο που η περιοχή και ειδικότερα το Φαράγγι του Λάδωνα, πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια για να χαρακτηρισθεί Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους. Βιότοποι Corine Φαράγγι Λούσιου (µε κωδικό A ) Πρόκειται για ένα µικρό φαράγγι µε πλούσια βλάστηση και µόνιµη ροή νερού. Υπάρχουν κοντινά χωριά και καλλιεργήσιµη γη, νερόµυλοι, τρία µοναστήρια ( δύο από αυτά λειτουργούν ακόµα) και µια αρχαιολογική τοποθεσία. Ποταµός Λάδων (µε κωδικό A ) Αποτελεί µια περιοχή προστασίας, µε συνολική έκταση 369,47 εκτάρια, χερσαία έκταση 400 εκτάρια και συνολική περίµετρο 17,3 χιλιόµετρα. Το µέγιστο υψόµετρο της περιοχής προστασίας είναι 200 µέτρα και το ελάχιστο 160 µέτρα. Η κατάσταση του τόπου είναι καλή. Απειλή για την περιοχή αποτελεί το παράνοµο ψάρεµα (µε χρήση χλωρίνης), υγρά απόβλητα από αγροχηµικές, αστικές και βιοµηχανικές (υδατοκαλλιέργειες) πηγές, επιδηµίες από τις υδατοκαλλιέργειες. Τέλος η προτεραιότητα προστασίας είναι δευτερεύουσα. 11

13 2.1.3 Πολιτιστικά Στοιχεία Παραδοσιακοί Οικισµοί Στο ήµο Γορτυνίας, όπως προαναφέρθηκε, από τους 131 οικισµούς του ήµου οι 16 είναι κηρυγµένοι παραδοσιακοί, οι οποίοι παρουσιάζονται εκτενώς στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2.2). Οι οικισµοί Βλόγγος, ηµητσάνα και Λαγκάδια έχουν χαρακτηριστεί µε το ΦΕΚ 594/ /1978 ενώ οι υπόλοιποι µε το ΦΕΚ 908/ /1998. Πίνακας 2.2: Κηρυγµένοι Παραδοσιακοί Οικισµοί ηµ. Ενότητα Οικισµός ΦΕΚ Κήρυξης Βυτίνας ηµητσάνας Κοντοβάζαινας Λαγκαδίων Βυτίνα 908/ / Λάστα >> Μαγουλιανά >> Πυργάκι >> Βλόγγος 594/ / ηµητσάνα >> Ζιγοβίτσι 908/ / Ζάτουνα >> Μελισσόπετρα >> Ράδος >> Κοντοβάζαινα >> Παράλογγοι >> Λαγκάδια Λευκοχώρι 594/ / / / Τρικολώνων Στεµνίτσα >> Τροπαίων Βυζίκι >> Πηγή: ΦΕΚ 594/ /1978, ΦΕΚ 908/ /1998, Προκαταρκτική Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ. Γορτυνίας Στις αποφάσεις κήρυξης αναφέρονται εκτενώς οι όροι και περιορισµοί δόµησης, οι επιτρεπτές χρήσεις καθώς και οι µορφολογικοί όροι και περιορισµοί Αρχαιολογικοί Χώροι - Μνηµεία Σε όλη την έκταση του ήµου Γορτυνίας η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει αφήσει τα ίχνη της κατά τη διάρκεια όλων των ιστορικών περιόδων. Έτσι στην περιοχή µελέτης υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι ιστορικοί τόποι µνηµεία που µπορούν να καταταχθούν αν ακολουθήσουµε και τη διάρθρωση των αντίστοιχων διευθύνσεων του ΥΠΠΟ σε: α) Προϊστορικές και κλασσικές αρχαιότητες, β) Βυζαντινές και µεταβυζαντινές και γ) Νεότερα µνηµεία και λαϊκός πολιτισµός. Παρακάτω αναφέρονται οι θεσµοθετηµένοι αρχαιολογικοί χώροι µνηµεία σύµφωνα µε το ιαρκή Κατάλογο Κηρυγµένων Αρχαιολογικών Χώρων & Μνηµείων και την Προκαταρκτική Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ. Γορτυνίας. Προϊστορικές & κλασσικές αρχαιότητες που προστατεύονται από ΛΘ' Ε.Π.Κ.Α. - Αρχαίο οχυρό «Ελληνικόν» (ΦΕΚ 33/Β/1952) - Οικισµός Στεµνίτσας (ΦΕΚ 408/Β/1985, ΦΕΚ 1211/ /1994, ΦΕΚ 908/ /1998) - Συναρµοδιότητα µε 25η ΕΒΑ, ΥΝΜΤΕ Πελοποννήσου, ΥΠΕΧΩ Ε 12

14 Βυζαντινές και µεταβυζαντινές που προστατεύονται από την 25η Ε.Β.Α. - Ι. Ναός Αγίου Τρύφωνα στη Βυτίνα (ΦΕΚ 703/Β/1981) - Ι. Ναός Κοιµήσεως Θεοτόκου στη Βυτίνα (ΦΕΚ 680/Β/1981) - Ι. Ναός Αγίων Αποστόλων στη Βυτίνα (ΦΕΚ 703/Β/1981) - Ασκηταριό Ανάληψης στη θέση «Tαµπούρια» Καµενίτσας (ΦΕΚ 529/Β/1993) - Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου στη Λάστα (ΦΕΚ 680/Β/1981) - Ι. Ναός Κοιµήσεως Θεοτόκου στα Μαγούλιανα (ΦΕΚ 854/Β/1984) - Ι. Ναός Αγίου ηµητρίου στα Μαγούλιανα (ΦΕΚ 804/Β/1989) - Ι. Μονή Φιλοσόφων στη ηµητσάνα (ΦΕΚ 68/Α/1921) - Ι. Μονή Προδρόµου Στεµνίτσης (ΦΕΚ 33/Β/1952) - Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου στη ηµητσάνα (ΦΕΚ 33/Β/1952) - Ι. Ναός Κοιµήσεως Θεοτόκου - Ι. Μονή Αιµυαλών (ΦΕΚ 33/Β/1952) - Λείψανα αρχαίας ακροπόλεως στη ηµητσάνα (ΦΕΚ 33/Β/1952) - Κτίριο στη ηµητσάνα, ιδ. Γ. Βερροιόπουλου (ΦΕΚ 396/Β/1963) - Οικία Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' στη ηµητσάνα (ΦΕΚ 183/Β/1967) - Παραδοσιακός οικισµός ηµητσάνας (ΦΕΚ 282/Β/ , ΦΕΚ 594/ / , ΦΕΚ 326/ / ) Συναρµοδιότητα µε ΥΠΕΧΩ Ε - Οικία Στάικου Σταϊκόπουλου στη Ζάτουνα (ΦΕΚ 867/Β/1974, ΦΕΚ 42/Β/1977) - Ληνός Κολοκοτρωναίων (ΦΕΚ 477/Β/1980) - Ι. Ναός Αγίου Χαραλάµπους στη ηµητσάνα (ΦΕΚ 696/Β/1981) - Ι. Ναός Παναγίας του «Λύρη» στη ηµητσάνα (ΦΕΚ 698/Β/1981) - Ι. Ναός Αγίου Βασιλείου στη ηµητσάνα (ΦΕΚ 703/Β/1981) - Ι. Ναός Αγίου Νικόλαου στο Ζιγοβίστι (ΦΕΚ 816/Β/1984) - Ι. Ναός Μεταµορφώσεως Ζιγοβίστι (ΦΕΚ 873/Β/1984) - Αλευρόµυλος στην κοιλάδα του Λουσίου ποταµού (ΦΕΚ 739/Β/1988) - Βυρσοδεψείο στην κοιλάδα του Λουσίου ποταµού (ΦΕΚ 739/Β/1988) - Μπαρουτόµυλος στην κοιλάδα του Λουσίου ποταµού (ΦΕΚ 739/Β/1988) - Ι. Ναός Μεταµορφώσεως Σωτήρος στο Ζιγοβίστι (ΦΕΚ 803/Β/1989) - Ι. Ναός Αγίου Ιωάννου Προδρόµου στη Μελισσόπετρα (ΦΕΚ 75/Β/1990) - Γέφυρα επί του ποταµού Λουσίου (ΦΕΚ 680/Β/1992) - Κωδωνοστάσιο στη Ζάτουνα (ΦΕΚ 740/Β/1992) - Ζώνη Α και Β Αρχαιολογικού Χώρου Κοιλάδας ποταµού Λουσίου (ΦΕΚ 761/Β/1997, ΦΕΚ 29/ΑΑΠ/2007) - Οικία Αντωνοπούλου στη ηµητσάνα (ΦΕΚ 1142/Β/1997) - Ι. Ναός Αγίων Αποστόλων στο Ζιγοβίστι (ΦΕΚ 36/Β/2000) - Ι. Ναός Αγίου Βασιλείου στα Κακουραίικα (ΦΕΚ 956/Β/1996) 13

15 - Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου Λουτρών Ηραίας (ΦΕΚ 87/Β/1981) - Ι. Ναός Παναγίας Λουτρών Ηραίας (ΦΕΚ 309/Β/1981) - Οικία ηµητράκη Πλαπούτα στην Παλούµπα (ΦΕΚ 219/Β/1950) - Ι. Ναός Ζωοδόχου Πηγής (ΦΕΚ 280/Β/1990) - Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου στο Ψάρι (ΦΕΚ 580/Β/1987) - Ασκηταριό Αγίου Νικολάου και Αναλήψεως στο Βαλτεσινίκο (ΦΕΚ 854/Β/1984) - Ι. Μονή Βαλτεσινίκου (ΦΕΚ 473/Β/1962, ΦΕΚ 854/Β/1984) - Ι. Ναός Αγίων Θεοδώρων στο Βαλτεσινίκο (ΦΕΚ 87/Β/1981) - Ι. Μονή Αγίας Παρασκευής στη Βάχλια (ΦΕΚ 945/Β/1996) - Ναός Αγίου Νικολάου στην Κοντοβάζαινα (ΦΕΚ 87/Β/1981) - Ι. Ναός Ζωοδόχου Πηγής στη Στεµνίτσα (ΦΕΚ 328/Α/1923) - Ι. Ναός Παναγίας Μπαφέρω Στεµνίτσης (ΦΕΚ 328/Α/1923) - Νέα Μονή Φιλοσόφου Στεµνίτσης (ΦΕΚ 328/Α/1923) - Ι. Μονή Προδρόµου Στεµνίτσης (ΦΕΚ 33/Β/1952) - Ι. Ναός Αγίου Ανδρέα Στεµνίτσης (ΦΕΚ 328/Α/1923) - Ι. Ναός Αγίων Αναργύρων (Τρεις Iεράρχαι) στη Στεµνίτσα (ΦΕΚ 328/Α/1923) - Ι. Ναός Προφήτη Ηλία στη Στεµνίτσα (ΦΕΚ 328/Α/1923) - Οικισµός Στεµνίτσας (ΦΕΚ 408/Β/1985, ΦΕΚ 1211/ /1994, ΦΕΚ 908/ /1998) Συναρµοδιότητα µε ΛΘ' ΕΠΚΑ, ΥΝΜΤΕ Πελοποννήσου, ΥΠΕΧΩ Ε - Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου στη Στεµνίτσα (ΦΕΚ 36/Β/2000) - Ι. Ναός Αγίου Ιωάννη Προδρόµου στη Στεµνίτσα (ΦΕΚ 389/Β/2000) - Κτίριο στο Βυζίκιο, ιδ. Γεωργίου Στασινοπούλου (ΦΕΚ 1389/Β/1973) - Ι. Ναός Αγίας Τριάδας στις Ράχες Αρκαδίας (ΦΕΚ 494/Β/1988) - Φρούριον Ακόβης (ΦΕΚ 429/Β/1966) Νεότερα µνηµεία και λαϊκός πολιτισµός που προστατεύονται από την ΥΝΜΤΕ Πελοποννήσου - Κτίριο παλαιού ηµοτικού Σχολείου Βυτίνας (ΦΕΚ 409/Β/1994) - Κτίριο στη Βυτίνα, ιδ. Γεωργίου Θαλασσινού (ΦΕΚ 457/Β/1996) - Κτίριο «Άγιος Ανδρέας» στα Μαγούλιανα, ιδ. ηµοτικού ιαµερίσµατος Μαγουλιάνων (ΦΕΚ 1035/Β/2000) - Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήµονος στο Μεθύδριον Πυργακίου (ΦΕΚ 173/Β/2004) - Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» στη Βυτίνα του Νοµού Αρκαδίας, φεροµένης ιδιοκτησίας «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» (ΦΕΚ 436/ΑΑΠ/2008) - Κτίριο παλαιού ιδακτηρίου Ζιγοβιστίου (Καποδιστριακόν Σχολείον) (ΦΕΚ 239/Β/1964) - Οικία Αντωνοπούλου στη ηµητσάνα (ΦΕΚ 1142/Β/1997) - Παλαιό ηµοτικό Σχολείο ηµητσάνας (ΦΕΚ 82/Β/2002) - Σχολικό συγκρότηµα ηµητσάνας (ΦΕΚ 770/Β/2002) 14

Αθήνα, 25/6/2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /νση: Χωροταξίας

Αθήνα, 25/6/2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /νση: Χωροταξίας Αθήνα, 25/6/2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /νση: Χωροταξίας Τµήµα: Α Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : 115 23 TELEX : 216 938 TELEFAX : 64 58 690 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Βασική παράμετρο στην εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης αποτελούν τα κριτήρια αποκλεισμού χωροθέτησης των έργων επεξεργασίας, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 2011-2014 Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασµού Σύνοψη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα...4 1.2 Ορισµός, στόχοι & διάθρωση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος...4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: ημόσια Έκταση της περιοχής Ερμιόνης, Ν. Αργολίδος, που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 8 2.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 8 2.2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 9 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 10 3.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128 Ενότητα 1: «Στρατηγικόςς Σχεδιασμός» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014» ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ιούλιος 2012 Σελίδα 1 από 128 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Τίτλος : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κωδικός Ε.Π. : 10 CCI : 2007GR161PO007 Αθήνα, Ιούνιος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης 2015-2019

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. Γενικά

Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. Γενικά Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Γενικά Σκοπός και κύριος στόχος της Α φάσης αυτής της µελέτης, της οποίας αντικείµενο είναι η αξιολόγηση του βαθµού και του τρόπου εφαρµογής των κατευθύνσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 ΗΜΟΥ ΒΟΪΟY

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 ΗΜΟΥ ΒΟΪΟY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΒΟΙΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 ΗΜΟΥ ΒΟΪΟY ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1 Α/Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet Ενεργειακό Θεματικό Δίκτυο ΟΤΑ της ελληνοβουλγαρικής διασυνοριακής περιοχής Απρίλιος 2014 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών)

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 9 Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ... 11 Α.1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ... 11 α. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Β.4.10 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου Προστασία της βιοποικιλότητας Οι προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος του ΡΣΗ έχουν ως κοινή συνισταµένη την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Εισαγωγή Η παρούσα µελέτη µε τίτλο «Ρυθµιστικό Σχέδιο και πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου» ανατέθηκε από τo πρώην ΥΠΕΧΩ Ε και νυν ΥΠΕΚΑ στο µελετητικό γραφείο ΧΩΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020»

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1)

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: CCI 2007CB163PO058

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ TAMEIO ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ MH TEXNIKH ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περιβαλλοντικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α Ρ ΙΣΤΟΤ ΕΛ ΕΙΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα