ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΜΑ) ΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΜΑ) ΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: «ΟΙΚΟΣΦΑΙΡΙΚΗ» ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Ν. ΜΑΝ ΥΛΑΣ & Συνεργάτες ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΈΡΕΥΝΕΣ, κατ. 27Β ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ 3Γ, Μυτιλήνη, Τ.Κ Τηλ/fax: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Αγρονόµος Τοπογραφος Μηχανικός, κατ. 10Α & 13Α' ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 100, Αθήνα Τ.Κ Τηλ/fax: / ΠΑΝΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, κατ. 16Α' ΡΟ ΟΥ 33, Αθήνα, Τ.Κ Τηλ/fax: ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΜΑ) ΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Α ΣΤΑ ΙΟ: ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΜΑ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΥΠΟΣ ΣΜΑ) & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΑΜΠΕΤΣ ΒΕΝΙΕΡΗ ΚΟΡΝΕΛΙΑ Ηλεκτροµηχανολόγος, κατ. 9Α' ΕΛΦΩΝ 3, Αθήνα, Τ.Κ Τηλ/fax: ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΕΙΡΗΝΗ Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, κατ. 8Α' Κ.ΜΟΥΤΟΥΣΗ 15, Βάρη Αττικής ΤΚ16672 Τηλ/fax: ΜΟΥΛΑΤΣΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Γεωλόγος κατ. 20Α' και 21Α' ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 2, Νίκαια Πειραιά, Τ.Κ Τηλ: ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΤΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΙΩΝ 9, Αθήνα, Τ.Κ Τηλ.: , fax: ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Η ανά χείρας Ειδική Μελέτη αποτελεί το Α ΣΤΑ ΙΟ της ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ που εκπονήθηκε σύµφωνα µε την υπ αριθµ... Σύµβαση, για λογαριασµό του ήµου Γορτυνίας, της Περιφ. Ενότητας Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, από τη Σύµπραξη των µελετητών: Χριστόφορου Ν. Μανδυλά, Περιβαλλοντολόγο-Χωροτάκτη, κατ.27β Περιβαλλοντικές Μελέτες, ΑΜ ΓΕΜ, Αγ.Ειρήνης 3Γ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, Τηλ/fax: , Γεώργιου Παπαβασιλείου, Αγρ. Τοπ. Μηχανικό, κατ. 10Α Συγκοινωνιακές Μελέτες & 13Α Υδραυλικές Μελέτες, ΑΜ ΓΕΜ, Μακεδονίας 100 ΑΘΗΝΑ, Τηλ./fax: , , Πανάγου Μαρία, Αγρ. Τοπ. Μηχανικό ΕΜΠ, κατ. 16Α Τοπογραφικές µελέτες, ΑΜ ΓΕΜ, Ρόδου 33, ΑΘΗΝΑ, Τηλ/fax: , Βράµπετς Βενιέρη Κορνέλια, Ηλεκτροµηχανολόγο, κατ. 9Α Η.Μ µελέτες, ΑΜ ΓΕΜ, ελφών 3, ΑΘΗΝΑ, Τηλ/fax: , Μπαντέκα Ειρήνη, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, κατ. 8Β Στατικές µελέτες, ΑΜ ΓΕΜ, Κ. Μουτούση 15, ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Μουλατσιώτη Γιάννη, Γεωλόγος, κατ. 20Β Γεωλογικές µελέτες & 21Α Γεωτεχνικές µελέτες, ΑΜ ΓΕΜ, Νεστορίου 2, ΝΙΚΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, τηλ και του ειδικού συνεργάτη µελετητή: Τράκου Νικόλαου, Πολιτικού Μηχανικού ΕΜΠ, Μαυροµαταίων 9, Αθήνα, Τ.Κ , Τηλ.: , fax: Η µελέτη συντάσσεται σύµφωνα µε τις σύγχρονες επιστηµονικές τεχνικές αντιλήψεις και είναι σύµφωνη µε το νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων και τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις και έργα, ιδίως: - Το Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 1909/Α/ ) «Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ» - Την ΚΥΑ 50910/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/ ) «Μέτρα & Όροι για τη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων...» - Την ΚΥΑ /1997 (ΦΕΚ 1016/Β/ ) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων». - Τους ειδικούς όρους υλοποίησης των έργων που θέτει η ένταξη του έργου στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «υτικής Ελλάδας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων » ή του ΕΠΠΕΡΑΑ. - Το λοιπό ισχύον σχετικό θεσµικό πλαίσιο. Το παρόν τεύχος µαζί µε τα σχετικά ιαγράµµατα, Χάρτες και Σχέδια, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της κειµένης Νοµοθεσίας, αποτελεί το φάκελο της Προκαταρτική Μελέτη, στην οποία εµπεριέχονται όλα τα απαιτούµενα στοιχεία που αφορούν το Α ΣΤΑ ΙΟ: Εύρεση Κατάλληλων Θέσεων Χωροθέτηση ΣΜΑ, Επιλογή Τεχνολογίας (Τύπος ΣΜΑ) και Εξοπλισµού. 1

3 Η µελέτη περιλαµβάνει και τις διαπιστώσεις που απορρέουν από την ανάλυση των δεδοµένων και άλλων πληροφοριών, ώστε να καταστεί δυνατή η επιλογή των θέσεων ΣΜΑ του. Γορτυνίας και η συναγωγή συµπερασµάτων και σχετικών προδιαγραφών όσον αφορά στην επιλογή του τύπου και του απαιτούµενου εξοπλισµού ΣΜΑ. Φορέας υλοποίησης του µελετώµενου Έργου είναι ο ήµος Γορτυνίας. 1.2 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ - ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ο ήµος Γορτυνίας βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο του πρώην Νοµού Αρκαδίας, συνορεύει µε τους Νοµούς Ηλείας και Αχαΐας και εντάσσεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στην Αποκεντρωµένη ιοίκηση Πελοποννήσου υτικής Ελλάδας Ιονίου. Η έδρα της Περιφέρειας βρίσκεται στην Τρίπολη, ενώ της Αποκεντρωµένης ιοίκησης στην Πάτρα. Στα διοικητικά όρια του ήµου Γορτυνίας συµπεριλαµβάνονται 8.Ε.: Βυτίνας, ηµητσάνης, Ηραίας, Κλείτορος, Λαγκαδίων, Τροπαίων Κοντοβαζαίνης και Τρικολώνων, µετά την εφαρµογή του Καλλικράτη Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-10). Πρόκειται για έναν ορεινό ήµο µε 70 Τοπικές Κοινότητες, 131 Οικισµούς και κατοίκους, σύµφωνα µε την απογραφή 2011 ΕΛΣΤΑΤ. Η συνολική έκταση του ήµου Γορτυνίας, ανέρχεται σε 1.054,34 τετραγωνικά χιλιόµετρα. Αν και η έκτασή του είναι αρκετά µεγάλη, αποτελεί τον µικρότερο σε έκταση και σε πληθυσµό από τους πέντε ήµους του Νοµού Αρκαδίας. Βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Νοµού Αρκαδίας, µε τον Νοµό Ηλείας και τον Νοµό Αχαΐας και συγκεκριµένα συνορεύει µε του ήµους Αρχαίας Ολυµπίας, Καλαβρύτων, Τρίπολης, Μεγαλόπολης και Ανδριτσαίνης. 2

4 1.3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Εναρµόνιση - Εξειδίκευση µε τον Περιφερειακό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ Α) Περιφέρειας Πελοποννήσου Η επικαιροποίηση του ΠΕΣ Α Πελοποννήσου εγκρίθηκε την υπ αρ. Α.Π.5145/ Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το έτος 2012 συστήθηκε (ΦΕΚ 1810/Β/ ) ο Περιφερειακός Σύνδεσµος Φo ΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο οποίος έχει ενεργοποιηθεί για την επίλυση µιας σειράς προβληµάτων στη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και κυρίως στην εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης αυτών. Σύµφωνα µε τον ΠΕΣ Α, στην Περιφέρεια προβλέπονται τρεις (3) ιαχειριστικές Ενότητες, όπου θα εφαρµοστούν κοινές µέθοδοι διαχείρισης του συνόλου των σύµµεικτών ΑΣΑ που περιλαµβάνουν: µεταφόρτωση, επεξεργασία σε κεντρικές µονάδες επεξεργασίας µε ή χωρίς ενεργειακή αξιοποίηση, ανακύκλωση, κοµποστοποίηση και ασφαλή τελική διάθεση υπολειµµάτων. Επίσης, ως βασική στρατηγική, θα γίνει παράλληλη εφαρµογή προγραµµάτων ιαλογής στην Πηγή ( σπ) των υλικών συσκευασίας και των οργανικών αποβλήτων σε όλες τις Π.Ε. Ο ήµος Γορτυνίας, σύµφωνα µε τον ΠΕΣ Α ανήκει στην 2η ιαχειριστική Ενότητα Πελοποννήσου. Για την 2η.Ε. προβλέπονται τα εξής: ηµιουργία Ολοκληρωµένης Εναλλακτικής ιαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕ Α) για την 2η ιαχειριστική Ενότητα: - Μία (1) Μονάδα Μηχανικής διαλογής και Επεξεργασίας (ΜΕΑ) των σύµµεικτων ΑΣΑ, ανάκτηση-συµπίεση ανακυκλώσιµων υλικών, αναερόβια ή αερόβια χώνευση οργανικού κλάσµατος, παραγωγή εδαφοβελτιωτικού Β ποιότητας, πιθανόν αερόβια κοµποστοποίηση προδιαλεγµένων βιοαποβλήτων για παραγωγή compost Α ποιότητας, πιθανόν Μονάδα παραγωγής ενέργειας από καύση βιοαερίου της ΜΕΑ και τέλος - Ένας (1) ΧΥΤΥ των υπολειµµάτων της επεξεργασίας και λοιπών µη επικινδύνων αποβλήτων - Εγκατάσταση ενός (1) σταθµού ΣΜΑ στο. Πύλου - Νέστωρος - Εγκατάσταση ενός (1) σταθµού ΣΜΑ στο. Καλαµάτας - Εγκατάσταση ενός (1) σταθµού ΣΜΑ στο. Γορτυνίας Ανακυκλώσιµα - Υλικά Συσκευασίας - Βιοποικοδοµήσιµα Απόβλητα: Ο ΠΕΣ Α Πελοποννήσου προβλέπει δράσεις για την ανακύκλωση υλικών συσκευασίας µε: Εντατική καµπάνια ενηµέρωσης του κοινού, επέκταση και αναβάθµιση των υποδοµών συλλογής, δηµιουργία χωριστού τµήµατος ανακύκλωσης εντός του φορέα διαχείρισης ώστε να παρακολουθεί και να συντονίζει απρόσκοπτα την όλη προσπάθεια, αύξηση των πόρων που διατίθενται για την ανακύκλωση και βελτιστοποίηση του συστήµατος διαδροµών/συχνότητας συλλογής και χωροθέτησης κατάλληλου αριθµού κάδων. Επίσης προβλέπει αναβάθµιση µηχανολογικού εξοπλισµού των Κ ΑΥ, αυτοµατοποίηση διαλογής στα Κ ΑΥ, ώστε να µην απαιτείται υψηλό κόστος προσωπικού, διαρκής και εντατικότερη προσπάθεια ενηµέρωσης του κοινού ώστε στον µπλε κάδο να καταλήγουν τα υλικά-στόχος. εδοµένου ότι τα ΒΑΑ δεν µπορούν να µεταφέρονται για µεγάλες αποστάσεις, προτείνεται ο αριθµός των µονάδων κοµποστοποίησης ή αναερόβιας χώνευσης να 3

5 είναι τουλάχιστον δύο ανά Περιφερειακή Ενότητα. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα δηµιουργίας αυτών εντός κάθε ΟΕ Α, ώστε να συνδυαστούν µε τους ΧΥΤΥ και αξιοποίηση της ΜΟΛΑΚ προς αυτή την κατεύθυνση. Η χωροθέτηση των µονάδων αυτών πρέπει να λάβει υπόψη τη χωρική κατανοµή των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων, διότι είναι δυνατή η συν-επεξεργασία µε κάποια ρεύµατα (π.χ. κλαδέµατα) ή η «φιλοξενία» χωριστών γραµµών επεξεργασίας ρευµάτων γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων (π.χ. αποσυρόµενα φρούτα), στο ίδιο οικόπεδο. Σχήµα 1-1: Χάρτης Εγκεκριµένου ιαχειριστικού Σεναρίου 2 Από το ΠΕΣ Α Πελοποννήσου, εγκρίθηκε το 2ο ιαχειριστικό Σενάριο. Στο σενάριο αυτό διαµορφώνονται τρεις (3) διαχειριστικές ενότητες ( Ε), σε κάθε µία από τις οποίες λαµβάνει χώρα ολοκληρωµένη διαχείριση. Στο σενάριο αυτό προτείνονται τα επόµενα: 2η Ε: Στην 2η Ε συµµετέχουν ο Νοµός Μεσσηνίας και 2 ήµοι του Νοµού Αρκαδίας, ο. Μεγαλόπολης και ο. Γορτυνίας. Απαιτείται δίκτυο ΣΜΑ για την 4

6 βελτιστοποίηση της µεταφοράς των αποβλήτων καθώς και ενδιάµεσες µεταφορτώσεις για τους αποµακρυσµένους ήµους. Ανάλογα µε τη χωροθέτηση των ΟΕ Α θα πρέπει να αναπτυχθεί και ένα δίκτυο ΣΜΑ το οποίο θα βελτιστοποιεί τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Προκειµένου να µπορεί να γίνει σύγκριση µεταξύ των διαχειριστικών σεναρίων θα γίνει ενδεικτική πρόταση για το δίκτυο ΣΜΑ. Η οριστικοποίηση του δικτύου θα γίνει µε την οριστικοποίηση της χωροθέτησης του γηπέδου της ΟΕ Α ή του γηπέδου της Μονάδας Επεξεργασίας και του γηπέδου του ΧΥΤΥ αν οι εγκαταστάσεις αυτές δεν φιλοξενηθούν στο ίδιο γήπεδο. Στα σενάρια που έχουν αναπτυχθεί έχει θεωρηθεί ότι και η µονάδα επεξεργασίας και ο ΧΥΤ χωροθετούνται στο ίδιο γήπεδο. 2η Ε: Στην 2η προτείνεται η χωροθέτηση ΣΜΑ στο. Πύλου - Νέστωρος και πιο συγκεκριµένα στη θέση που έχει επιλεγεί για την τοποθέτηση του δεµατοποιητή, ο οποίος θα εξυπηρετεί το σύνολο του ήµου, ΣΜΑ στο ήµο Καλαµάτας, και πιο συγκεκριµένα στη θέση που έχει επιλεγεί για την τοποθέτηση του δεµατοποιητή ο οποίος θα εξυπηρετεί το ήµο υτικής Μάνης και το ήµο Καλαµάτας και ΣΜΑ στο ήµο Γορτυνίας, ο οποίος θα εξυπηρετεί το ήµο. Για κάθε Νοµό και ήµο της Περιφέρειας, οι ποσότητες των αστικών στερεών αποβλήτων, παρουσιάζονται παρακάτω: Πίνακας 1.1: Εκτιµώµενη Παραγωγή ΑΣΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου kg/cap.year ΜΠΑ 1,27 1,32 1,38 1,45 1,54 1,64 tn/year tn/year tn/year tn/year tn/year tn/year ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Ε. ΗΜΗΤΣΑΝΗΣ Ε. ΗΡΑΙΑΣ Ε. ΛΑΓΚΑ ΙΩΝ Ε. ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ Ε. ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ Ε. ΤΡΟΠΑΙΩΝ Ε. ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ Ε. ΒΥΤΙΝΑΣ Πηγή: ΠΕΣ Α Περ. Πελοποννήσου 2010 Ο υπολογισµός της παραγόµενης ποσότητας, έγινε χρησιµοποιώντας Μέση Παραγωγή Αποβλήτων (ΜΠΑ) 1,27 kg ανά άτοµο και ηµέρα. ράσεις για την Ανακύκλωση υλικών συσκευασίας Έχουν εντατικοποιηθεί τα Προγράµµατα σπ µε αγορά κάδων ανακύκλωσης σε όλους τους ήµους της Περιφέρειας έχοντας ταυτόχρονα δηµιουργήσει οµάδες ενηµέρωσης του κοινού για την καλύτερη επίτευξη της διαλογής σε ανακυκλώσιµα, οργανικά και µη ανακυκλώσιµα υλικά. Συνολικά λειτουργούν 3 Κ ΑΥ (Καλαµάτας, Τρίπολης και Κορίνθου) για ολόκληρη την Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι οποίες είναι συµβεβληµένες µε την ΕΕΑΑ. 5

7 Κ ΑΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (. Καλαµάτας-ΕΕΑΑ), στο γήπεδο της υφιστάµενης ΜΟ.Λ.Α.Κ. µε εξυπηρέτηση το 2011 το ήµο Καλαµάτας και τους ΟΤΑ του ΕΣ ΙΣΑ Μεσσηνίας (Μεσσήνης, υτικής Μάνης, Τριφυλλίας, Πύλου-Νέστορος, Οιχαλίας) ( κατ.). Κ ΑΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Πελοποννησιακή Ανακύκλωση ΑΕ), βρίσκεται στη ΒΙΠΕ Τριπόλεως µε εξυπηρ. το 2011 τους ήµους Επιδαύρου, Τριπόλεως και Μεγαλόπολης Π.Ε. Αρκαδίας, και το Σύνδεσµος Ν. Λακωνίας (Ανατ. Μάνης, Ασωπού, Βοϊών, Γερονθρών, Γορτυνίας, Γυθείου, Ελαφόνησου, Έλους, Ζάρακα, Θεραπνών, Καρυών, Κροκεών, Μολάων, Μονεµβασιάς, Μυστρά, Οινούντος, Οιτύλου, Σκάλας, Πελλάνας, Σµήνους, Σπάρτης και Φάριδος) της Π.Ε. Λακωνίας ( κατ.). Κ ΑΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ECORAP Α.Ε.), ξεκίνησε το Β' εξάµηνο του 2011 και βρίσκεται στο.. Μπολατίου του ήµου Κορινθίας µε εξυπηρέτηση το 2011 τους ήµους Βόχας-Βέλου, Κορινθίων, Λουτρακίου, Ξυλόκαστρου και Σικυωνίων της Π.Ε. Κορίνθου ( κατ.). ράσεις για την Επεξεργασία και Ολοκληρωµένη ιαχείριση (ΠΕΣ Α) Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχώρησε σε ένταξη του συνολικού έργου των Ο ΣΑ και ΣΜΑ σε Σ ΙΤ Ανταγωνιστικού ιαλόγου και είναι σε εξέλιξη η Β' φάση του διαγωνισµού µε εκτίµηση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου µέσα στο Α' εξάµηνο του Εντούτοις η διαδικασία των Σ ΙΤ είναι χρονοβόρα µε συνεχόµενα δύσκολα προβλήµατα και καθυστερήσεις. Συµπερασµατικά της υφιστάµενης κατάστασης Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι ότι η µοναδική Περιφέρεια στην Ελλάδα που δεν έχει κάνει πρόοδο σε σχέση µε τα προβλεπόµενα στον εγκεκριµένο ΠΕΣ Α, παρότι ήταν από τις πρώτες που κατάρτισε ΠΕΣ Α. Ακόµη και σήµερα εφαρµόζεται η πρακτικής της ανεξέλεγκτης διάθεσης (ΧΑ Α) στην Περιφέρεια σε όλες πλην µίας ιαχειριστικής Ενότητας µε αποτέλεσµα να υπάρχουν οι περιοχές µε σοβαρά προβλήµατα ρύπανσης που δύσκολα εντοπίζονται εφόσον δεν υπάρχουν για αυτά τα απόβλητα συγκεκριµένες καταγραφές. Υπογραµµίζεται το γεγονός, ότι εκτός της 1ης ιαχειριστικής Ενότητας ( ήµοι Συκυωνίων και Βέλου- ΧΥΤΑ Κιάτου) δεν λειτουργεί κανένας άλλος ΧΥΤΑ στην Περιφέρεια. Πρόβληµα εντοπίζεται αναφορικά µε τον ΧΥΤΑ 3ης ιαχειριστικής Ενότητας ( υτική Κορινθία- Ξυλόκαστρου) για τον οποίο ενώ έχει κατασκευαστεί δεν λειτουργεί λόγω προβληµάτων στην κατασκευή του-βρίσκεται υπό µελέτη. Επίσης, παρατηρείται ότι ενώ έχουν εγκριθεί οι ΠΠΕ από το 2005/2006 για την πλειοψηφία των ΧΥΤΑ, ακόµη εκπονούνται οι ΜΠΕ, µε αποτέλεσµα να µην έχουν ολοκληρωθεί τα έργα κατασκευής µετά από 5-6 χρόνια. Σήµερα φαίνεται να ευρίσκεται σε εξέλιξη µία προσπάθεια από όλους τους εµπλεκόµενους, να αναλάβει η Περιφέρεια την ευθύνη υλοποίησης των όποιων δράσεων από τους κατά τόπους φορείς. Αυτή εξάλλου είναι και η δική µας θέση, πιστεύοντας ότι τέτοιες δράσεις βοηθούν στην απεµπλοκή από επιµέρους τοπικά µικροσυµφέροντα που καλύπτονται πίσω από «την κοινωνική συναίνεση» Συνοπτικά Στοιχεία και Πλεονεκτήµατα από τη Χρήση ΣΜΑ Η µεταφορά των απορριµµάτων είναι διαφορετική δραστηριότητα από τη αποκοµιδή τους και αποτελεί ξεχωριστό στάδιο ενός Συστήµατος ιαχείρισης Απορριµµάτων (Σ..Α.) µιας περιοχής. Έτσι ώστε να είναι προφανές ότι και τα αντίστοιχα οχήµατα που χρησιµοποιούνται στις διαδικασίες αυτές έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τα 6

8 Απορριµµατοφόρα (Α/Φ) οχήµατα είναι σχεδιασµένα κυρίως για τη συλλογή, ενώ τα Οχήµατα Μεταφοράς-Μεταφόρτωσης (ΟΜ) κυρίως για τη µεταφορά. Σταθµός Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (Σ.Μ.Α.) είναι µια εγκατάσταση όπου τα απορρίµµατα, που συλλέγονται από τα Α/Φ, µεταφορτώνονται σε άλλα Οχήµατα Μεταφόρτωσης (ΟΜ) τα οποία είναι ειδικά διαµορφωµένα και σχεδιασµένα για µεταφορά. Από το ΣΜΑ, τα απόβλητα µεταφέρονται στο χώρο τελικής διάθεσης ή επεξεργασίας απόθεσης (π.χ. σε ΧΥΤΑ ή σε εγκατάσταση µηχανικής διαλογής, ανακύκλωσης, καύσης κλπ) ή σε µεγαλύτερο ΣΜΑ όταν στο σύστηµα διαχείρισης υπάρχουν τοπικοί και περιφερειακοί ΣΜΑ. Στους σταθµούς µεταφόρτωσης επιδιώκεται η συµπίεση των απορριµµάτων ώστε να µεγιστοποιείται το ωφέλιµο φορτίο των ΟΜ. Για την µεταφορά των απορριµµάτων είναι δυνατή η χρήση των Α/Φ, πλην όµως σχεδόν πάντα µε αυξηµένες δαπάνες. Το επιπρόσθετο κόστος για την εγκατάσταση και λειτουργία του ΣΜΑ και την ειδικών µεταφορικών οχηµάτων αναµένεται να υπερκαλυφθεί από πλεονεκτήµατα όπως: Το συνολικό κόστος µεταφοράς (ανά τόνο-χιλιόµετρο) είναι µικρότερο από το αντίστοιχο κόστος των Α/Φ που διενεργούν την συλλογή. Αυτό οφείλεται αφενός µεν στην οικονοµία κλίµακας των µεγάλων ΟΜ, αφετέρου στο γεγονός ότι το πλήρωµα των ΟΜ αποτελείται από µόνο ένα άτοµο - τον οδηγό. Απαιτούνται λιγότερα Α/Φ για την συλλογή αφού τα δροµολόγια θα έχουν µικρότερη διάρκεια οπότε θα µπορούν να εκτελούνται περισσότερα δροµολόγια ανά ωράριο εργασίας. Επέρχεται ελάφρυνση του κυκλοφοριακού φόρτου στην διαδροµή µέχρι τον χώρο τελικής απόθεσης. Μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας (και οι αντίστοιχες περιβαλλοντικές επιπτώσεις) για την µεταφορά. Υπάρχει ευχέρεια στην χρήση (µη απαίτηση για εξειδικευµένο προσωπικό) αλλά και στην προσαρµογή σε διακυµάνσεις των προς µεταφορά ποσοτήτων (επιλέγοντας µεγέθη και αριθµό ΟΜ). Παρέχεται η δυνατότητα διαχωρισµού των απορριµµάτων σε επιµέρους κατηγορίες (υλικά στόχος) στις εγκαταστάσεις του ΣΜΑ. Μειώνεται το µέτωπο εργασίας στο ΧΥΤΑ καθώς µειώνεται ο αριθµός άφιξης των προς εκκένωση οχηµάτων. Οι ΣΜΑ συνήθως διακρίνονται σε πολύ µικρούς (δυναµικότητα < 30 tn/day), µικρούς (από 30 έως 100 tn/day), µεσαίους ( tn/day) και µεγάλους (δυναµικότητα > 500 tn/day). Σε µικρούς και µεσαίους ΣΜΑ τα επίπεδα θορύβου, σκόνης και αιωρούµενων σωµατιδίων είναι πολύ χαµηλά και πολύ πιο κάτω από τα επιτρεπτά όρια. εδοµένου ότι η συµπίεση των απορριµµάτων γίνεται µέσα σε απορριµµατοκιβώτια (διεθνής όρος container (κοντέινερ), δεν παρουσιάζεται διαφυγή στραγγισµάτων στους ΣΜΑ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προβλέπονται τα κατάλληλα έργα για την συλλογή και διάθεση τυχών διαφυγόντων στραγγισµάτων. Συνοπτικά, η χρήση ΣΜΑ έχει σηµαντικά οικονοµικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά οφέλη µε βασική όµως προϋπόθεση την εύρυθµη διαχείριση των αποβλήτων και στα υπόλοιπα στάδια του Σ Α (βελτιστοποίηση της αποκοµιδής τους, άρτια λειτουργία του ΧΥΤΑ κλπ). 7

9 1.4 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ/ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ α) Εκ µέρους του Κυρίου του Έργου Υπηρεσία : ήµος Γορτυνίας Ονοµατεπώνυµο: Ιωάννης Γιαννόπουλος, ήµαρχος Ταχ. /νση : ΗΜΗΤΣΑΝΑ Αρκαδίας Τ.Κ Τηλ./fax : (27953) 60330, fax: (27950) β) Εκ µέρους των Αναδόχων Νόµιµος Εκπρόσωπος: Χριστόφορος Μανδυλάς, Περιβαλλοντολόγος-Χωροτάκτης Αναπληρωτής Εκπρόσ. : Τράκος Νίκος, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Έδρα Σύµπραξης : Μαυροµαταίων 9 - Μουσείο, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ Τηλ. : (210) , Fax. : (210) Ε-mail : Το επιστηµονικό προσωπικό που συµµετείχε στην εκπόνηση της µελέτης είναι: Χριστόφορος Ν. Μανδυλάς, Περιβαλλοντολόγο Χωροτάκτης (Συντονιστής), Κάρολος Αήγγης, Περιβαλλοντολόγος, Expert στα GIS/ΑCADMAP, Τράκος Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Θέµης Κοντός, Περιβαλλοντολόγος, PhD, Λέκτορας Τµήµατος Περιβάλλοντος Πανεπιστηµίου Αιγαίου. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.Ε. : ηµοτική Ενότητα Ο.Τ.Α.: Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΚΥΑ: Κοινή Υπουργική Απόφαση Α.Σ.Α.: Αστικά Στερεά Απόβλητα.Σ.Α.: ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων Χ.Υ.Τ.Υ.: Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων Χ.Υ.Τ.Α.: Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων Χ.Α..Α.: Χώρος Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων σπ: ιαλογή στην πηγή Σ.Μ.Α: Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων Α/Φ: Απορριµµατοφόρο ΟΜ: Όχηµα Μεταφοράς 8

10 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται πλήρης καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης του ήµου Γορτυνίας, σε ότι αφορά, τα χωροταξικά και τα πολιτιστικά στοιχεία, καθώς και καταγραφή των υφιστάµενων τεχνικών υποδοµών, διότι αποτελούν βασικές παραµέτρους στην χωροθέτηση του Σταθµού Μεταφόρτωσης. Επίσης θα γίνει ανάλυση των δηµογραφικών δεδοµένων και εκτίµηση των παραγόµενων ποσοτήτων ΑΣΑ, για ολόκληρο το ήµο. Τέλος θα γίνει καταγραφή και των υφιστάµενων τρόπων και µεθόδων διαχείρισης των ΑΣΑ που επικρατούν στη Γορτυνία Εισαγωγή Ο ήµος Γορτυνίας βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο του Νοµού Αρκαδίας, συνορεύει µε τους Νοµούς Ηλείας και Αχαΐας και εντάσσεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στην Αποκεντρωµένη ιοίκηση Πελοποννήσου υτικής Ελλάδας Ιονίου. Η έδρα της Περιφέρειας βρίσκεται στην Τρίπολη, ενώ της Αποκεντρωµένης ιοίκησης στην Πάτρα. Στα διοικητικά όρια του ήµου Γορτυνίας συµπεριλαµβάνονται οι ηµοτικές Ενότητες Βυτίνας, ηµητσάνης, Ηραίας, Κλείτορος, Κοντοβαζαίνης, Λαγκαδίων, Τροπαίων και Τρικολώνων µετά την εφαρµογή του Ν. 3852/ (ΦΕΚ 87/Α/ ) «Πρόγραµµα Καλλικράτης». Πρόκειται για έναν ορεινό ήµο µε 70 τοπικές κοινότητες και 131 οικισµούς. Έδρα του ήµου αποτελεί ο οικισµός της ηµητσάνας, ο οποίος βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο του. Η συνολική έκταση του ήµου Γορτυνίας, που προέκυψε µετά την εφαρµογή του Προγράµµατος Καλλικράτης, 1.054,34 τετραγωνικά χιλιόµετρα. Αν και η έκτασή του είναι αρκετά µεγάλη, αποτελεί τον µικρότερο σε έκταση από τους πέντε ήµους του Νοµού Αρκαδίας. Βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Νοµού Αρκαδίας µε τον Νοµό Ηλείας και τον Νοµό Αχαΐας και συγκεκριµένα συνορεύει µε του ήµους Αρχαίας Ολυµπίας, Καλαβρύτων, Τρίπολης, Μεγαλόπολης και Ανδριτσαίνης. Σύµφωνα µε την Απογραφή Πληθυσµού 2011, ο ήµος Γορτυνίας στο σύνολό του έχει µόνιµο πληθυσµό άτοµα και εµφανίζει πυκνότητα πληθυσµού ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο µόλις 9,82 (ΕΛΣΤΑΤ, 2011). Ο Νοµός Αρκαδίας είναι ένας από τους πλέον αραιοκατοικηµένους νοµούς της Ελλάδας. Πρωτεύουσα του Νοµού είναι η Τρίπολη. Το ανάγλυφο του εδάφους - ορεινό - η τραχύτητα του κλίµατος, η χαµηλή παραγωγικότητα στη γεωργία, η υποτυπώδης βιοµηχανική και τουριστική ανάπτυξη και ο µεγάλος αριθµός των µικρών οικισµών φαίνεται ότι δηµιουργούν δυσµενείς συνθήκες ανάπτυξης της περιοχής. Σύµφωνα µε τα στοιχειά της Απογραφής του 2001, οι ηµοτικές Ενότητες Βυτίνας, ηµητσάνης, Κλείτορος, Κοντοβαζαίνης, Λαγκαδίων και Τρικολώνων έχουν χαρακτηριστεί ως ορεινές ενώ οι Ηραίας και Τροπαίων ως ηµιορεινές. Συνεπώς, πρόκειται για έναν ορεινό ήµο σχεδόν στο σύνολό του. Σε συνδυασµό µε το πλήθος αλλά και τη γεωγραφική κατανοµή των οικισµών, προκύπτει µεγάλο πρόβληµα στην αποκοµιδή των Αστικών Αποβλήτων. Το πρόβληµα αυτό θα διογκωθεί ακόµη περισσότερο όταν τεθεί σε λειτουργία η ΟΕ Α 2ης ιαχειριστική Ενότητας. 9

11 2.1.2 Χωροταξικά Στοιχεία Εδαφοκάλυψη - Χρήσεις Γης Σε όλη την έκταση του ήµου Γορτυνίας, κυριαρχεί το φυσικό περιβάλλον, µαζί µε διάφορες γεωργικές χρήσεις, ενώ δεν υπάρχουν καθόλου χρήσεις όπως: Συνεχής αστική οικοδόµηση, βιοµηχανικές ή εµπορικές ζώνες, ζώνες λιµένων, αεροδρόµια, χώροι εξορύξεως ορυκτών, χώροι απορρίψεως απορριµµάτων, χώροι οικοδόµησης, περιοχές αστικού πράσινου, µεγάλες εγκαταστάσεις αθλητισµού και αναψυχής, µόνιµα αρδευόµενη γη, ορυζώνες, οπωροφόρα δένδρα και φυτείες µε σαρκώδεις καρπούς, ετήσιες καλλιέργειες που συνδέονται µε µόνιµες καλλιέργειες, αγροτικές δασικές περιοχές, θάµνοι και χερσότοποι, απογυµνωµένοι βράχοι, βάλτοι στην ενδοχώρα, τυρφώνες, παραθαλάσσιοι βάλτοι, αλυκές, παλιρροιακά επίπεδα, παράκτιες λιµνοθάλασσες, εκβολές ποταµών, θάλασσα και ωκεανός σύµφωνα µε τις Χρήσεις Γης κατά Corine Σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί η χρήση που κυριαρχεί στην περιοχή του ήµου Γορτυνίας είναι η γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία µε σηµαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης (22,89%) και ακολουθεί το δάσος κωνοφόρων (14,51%). Αντίθετα, η χρήση µε τη µικρότερη κάλυψη είναι οι παραλίες αµµόλοφοι αµµουδιές (0,04%) και οι ροές υδάτων µε τη διακεκοµµένη αστική δόµηση (0,2% έκαστος). Συνεπώς, οι οικισµοί καταλαµβάνουν πολύ µικρή έκταση στο σύνολο της έκτασης του ήµου. Κωδικός Πίνακας 2.1: Χρήσεις Γης κατά Corine 2000 Περιγραφή Εκτάσεις (km 2 ) Ποσοστό στο σύνολο του ήµου (%) 112 ιακεκοµµένη αστική οικοδόµηση 2,21 0, Μη αρδεύσιµη αρόσιµη γη 14,61 1, Αµπελώνες 1,39 0, Ελαιώνες 21,09 2, Λιβάδια 11,83 1, Σύνθετα συστήµατα καλλιέργειας 42,19 4, Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία µε σηµαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης 240,25 22, άσος πλατυφύλλων 16,53 1, άσος κωνοφόρων 152,36 14, Μικτό δάσος 54,68 5, Φυσικοί βοσκότοποι 57,5 5, Σκληροφυλλική βλάστηση 248,67 23, Μεταβατικές δασώδεις θαµνώδεις εκτάσεις 170,91 16, Παραλίες αµµόλοφοι αµµουδιές 0,37 0, Εκτάσεις µε αραιή βλάστηση 9,08 0, Ροές υδάτων 2,13 0, Συλλογές υδάτων 3,95 0,38 Πηγή: Πρόγραµµα Corine 2000, ΟΚΧΕ, Προκαταρκτική Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ. Γορτυνίας 10

12 Θεσµοθετηµένες Χρήσεις Γης Στην περιοχή µελέτης δεν υπάρχουν εγκεκριµένα ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ, τα οποία περιέχουν διατάξεις και καθορίζουν περιοχές ειδικής προστασίας, έτσι ώστε να ληφθούν υπ όψη στην αξιολόγηση της καταλληλότητας των περιοχών, για τη χωροθέτηση ΣΜΑ. Περιοχές NATURA 2000 και άλλοι τόποι Όρος Μαίναλο (κωδικός GR ) Εντός της περιοχής µελέτης υπάρχει µία περιοχή που έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura, πρόκειται για το Όρος Μαίναλο, που ανήκει στην κατηγορία SCI και έχει συνολική έκταση ,07 εκτάρια. Για τη συγκεκριµένη περιοχή, έχει εγκριθεί η αντίστοιχη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ), η οποία καθορίζει το είδος της προστασίας, και τις εντός της, επιτρεπόµενες χρήσεις γης Ποταµός Ερύµανθος (µε κωδικό AB ) Στην περιοχή µελέτης, σύµφωνα µε τη Βάση εδοµένων για την Ελληνική Φύση - Φιλότης στην κατηγορία άλλοι βιότοποι ανήκει και ο ποταµός Ερύµανθος, ο οποίος είναι και το διοικητικό όριο της περιοχής µε τον Νοµό Ηλείας. Είναι παραπόταµος Αλφειού µε συνολική έκταση 4.132,32 εκτάρια και συνολική περίµετρο 92,8 χιλιόµετρα. Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) O Λάδωνας (ΦΕΚ 328/Β/ ), µε έκταση ha Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους Στην περιοχή µελέτης, σύµφωνα µε τη Βάση εδοµένων για την Ελληνική Φύση - Φιλότης δεν υπάρχουν τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, παρόλο που η περιοχή και ειδικότερα το Φαράγγι του Λάδωνα, πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια για να χαρακτηρισθεί Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους. Βιότοποι Corine Φαράγγι Λούσιου (µε κωδικό A ) Πρόκειται για ένα µικρό φαράγγι µε πλούσια βλάστηση και µόνιµη ροή νερού. Υπάρχουν κοντινά χωριά και καλλιεργήσιµη γη, νερόµυλοι, τρία µοναστήρια ( δύο από αυτά λειτουργούν ακόµα) και µια αρχαιολογική τοποθεσία. Ποταµός Λάδων (µε κωδικό A ) Αποτελεί µια περιοχή προστασίας, µε συνολική έκταση 369,47 εκτάρια, χερσαία έκταση 400 εκτάρια και συνολική περίµετρο 17,3 χιλιόµετρα. Το µέγιστο υψόµετρο της περιοχής προστασίας είναι 200 µέτρα και το ελάχιστο 160 µέτρα. Η κατάσταση του τόπου είναι καλή. Απειλή για την περιοχή αποτελεί το παράνοµο ψάρεµα (µε χρήση χλωρίνης), υγρά απόβλητα από αγροχηµικές, αστικές και βιοµηχανικές (υδατοκαλλιέργειες) πηγές, επιδηµίες από τις υδατοκαλλιέργειες. Τέλος η προτεραιότητα προστασίας είναι δευτερεύουσα. 11

13 2.1.3 Πολιτιστικά Στοιχεία Παραδοσιακοί Οικισµοί Στο ήµο Γορτυνίας, όπως προαναφέρθηκε, από τους 131 οικισµούς του ήµου οι 16 είναι κηρυγµένοι παραδοσιακοί, οι οποίοι παρουσιάζονται εκτενώς στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2.2). Οι οικισµοί Βλόγγος, ηµητσάνα και Λαγκάδια έχουν χαρακτηριστεί µε το ΦΕΚ 594/ /1978 ενώ οι υπόλοιποι µε το ΦΕΚ 908/ /1998. Πίνακας 2.2: Κηρυγµένοι Παραδοσιακοί Οικισµοί ηµ. Ενότητα Οικισµός ΦΕΚ Κήρυξης Βυτίνας ηµητσάνας Κοντοβάζαινας Λαγκαδίων Βυτίνα 908/ / Λάστα >> Μαγουλιανά >> Πυργάκι >> Βλόγγος 594/ / ηµητσάνα >> Ζιγοβίτσι 908/ / Ζάτουνα >> Μελισσόπετρα >> Ράδος >> Κοντοβάζαινα >> Παράλογγοι >> Λαγκάδια Λευκοχώρι 594/ / / / Τρικολώνων Στεµνίτσα >> Τροπαίων Βυζίκι >> Πηγή: ΦΕΚ 594/ /1978, ΦΕΚ 908/ /1998, Προκαταρκτική Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ. Γορτυνίας Στις αποφάσεις κήρυξης αναφέρονται εκτενώς οι όροι και περιορισµοί δόµησης, οι επιτρεπτές χρήσεις καθώς και οι µορφολογικοί όροι και περιορισµοί Αρχαιολογικοί Χώροι - Μνηµεία Σε όλη την έκταση του ήµου Γορτυνίας η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει αφήσει τα ίχνη της κατά τη διάρκεια όλων των ιστορικών περιόδων. Έτσι στην περιοχή µελέτης υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι ιστορικοί τόποι µνηµεία που µπορούν να καταταχθούν αν ακολουθήσουµε και τη διάρθρωση των αντίστοιχων διευθύνσεων του ΥΠΠΟ σε: α) Προϊστορικές και κλασσικές αρχαιότητες, β) Βυζαντινές και µεταβυζαντινές και γ) Νεότερα µνηµεία και λαϊκός πολιτισµός. Παρακάτω αναφέρονται οι θεσµοθετηµένοι αρχαιολογικοί χώροι µνηµεία σύµφωνα µε το ιαρκή Κατάλογο Κηρυγµένων Αρχαιολογικών Χώρων & Μνηµείων και την Προκαταρκτική Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ. Γορτυνίας. Προϊστορικές & κλασσικές αρχαιότητες που προστατεύονται από ΛΘ' Ε.Π.Κ.Α. - Αρχαίο οχυρό «Ελληνικόν» (ΦΕΚ 33/Β/1952) - Οικισµός Στεµνίτσας (ΦΕΚ 408/Β/1985, ΦΕΚ 1211/ /1994, ΦΕΚ 908/ /1998) - Συναρµοδιότητα µε 25η ΕΒΑ, ΥΝΜΤΕ Πελοποννήσου, ΥΠΕΧΩ Ε 12

14 Βυζαντινές και µεταβυζαντινές που προστατεύονται από την 25η Ε.Β.Α. - Ι. Ναός Αγίου Τρύφωνα στη Βυτίνα (ΦΕΚ 703/Β/1981) - Ι. Ναός Κοιµήσεως Θεοτόκου στη Βυτίνα (ΦΕΚ 680/Β/1981) - Ι. Ναός Αγίων Αποστόλων στη Βυτίνα (ΦΕΚ 703/Β/1981) - Ασκηταριό Ανάληψης στη θέση «Tαµπούρια» Καµενίτσας (ΦΕΚ 529/Β/1993) - Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου στη Λάστα (ΦΕΚ 680/Β/1981) - Ι. Ναός Κοιµήσεως Θεοτόκου στα Μαγούλιανα (ΦΕΚ 854/Β/1984) - Ι. Ναός Αγίου ηµητρίου στα Μαγούλιανα (ΦΕΚ 804/Β/1989) - Ι. Μονή Φιλοσόφων στη ηµητσάνα (ΦΕΚ 68/Α/1921) - Ι. Μονή Προδρόµου Στεµνίτσης (ΦΕΚ 33/Β/1952) - Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου στη ηµητσάνα (ΦΕΚ 33/Β/1952) - Ι. Ναός Κοιµήσεως Θεοτόκου - Ι. Μονή Αιµυαλών (ΦΕΚ 33/Β/1952) - Λείψανα αρχαίας ακροπόλεως στη ηµητσάνα (ΦΕΚ 33/Β/1952) - Κτίριο στη ηµητσάνα, ιδ. Γ. Βερροιόπουλου (ΦΕΚ 396/Β/1963) - Οικία Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' στη ηµητσάνα (ΦΕΚ 183/Β/1967) - Παραδοσιακός οικισµός ηµητσάνας (ΦΕΚ 282/Β/ , ΦΕΚ 594/ / , ΦΕΚ 326/ / ) Συναρµοδιότητα µε ΥΠΕΧΩ Ε - Οικία Στάικου Σταϊκόπουλου στη Ζάτουνα (ΦΕΚ 867/Β/1974, ΦΕΚ 42/Β/1977) - Ληνός Κολοκοτρωναίων (ΦΕΚ 477/Β/1980) - Ι. Ναός Αγίου Χαραλάµπους στη ηµητσάνα (ΦΕΚ 696/Β/1981) - Ι. Ναός Παναγίας του «Λύρη» στη ηµητσάνα (ΦΕΚ 698/Β/1981) - Ι. Ναός Αγίου Βασιλείου στη ηµητσάνα (ΦΕΚ 703/Β/1981) - Ι. Ναός Αγίου Νικόλαου στο Ζιγοβίστι (ΦΕΚ 816/Β/1984) - Ι. Ναός Μεταµορφώσεως Ζιγοβίστι (ΦΕΚ 873/Β/1984) - Αλευρόµυλος στην κοιλάδα του Λουσίου ποταµού (ΦΕΚ 739/Β/1988) - Βυρσοδεψείο στην κοιλάδα του Λουσίου ποταµού (ΦΕΚ 739/Β/1988) - Μπαρουτόµυλος στην κοιλάδα του Λουσίου ποταµού (ΦΕΚ 739/Β/1988) - Ι. Ναός Μεταµορφώσεως Σωτήρος στο Ζιγοβίστι (ΦΕΚ 803/Β/1989) - Ι. Ναός Αγίου Ιωάννου Προδρόµου στη Μελισσόπετρα (ΦΕΚ 75/Β/1990) - Γέφυρα επί του ποταµού Λουσίου (ΦΕΚ 680/Β/1992) - Κωδωνοστάσιο στη Ζάτουνα (ΦΕΚ 740/Β/1992) - Ζώνη Α και Β Αρχαιολογικού Χώρου Κοιλάδας ποταµού Λουσίου (ΦΕΚ 761/Β/1997, ΦΕΚ 29/ΑΑΠ/2007) - Οικία Αντωνοπούλου στη ηµητσάνα (ΦΕΚ 1142/Β/1997) - Ι. Ναός Αγίων Αποστόλων στο Ζιγοβίστι (ΦΕΚ 36/Β/2000) - Ι. Ναός Αγίου Βασιλείου στα Κακουραίικα (ΦΕΚ 956/Β/1996) 13

15 - Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου Λουτρών Ηραίας (ΦΕΚ 87/Β/1981) - Ι. Ναός Παναγίας Λουτρών Ηραίας (ΦΕΚ 309/Β/1981) - Οικία ηµητράκη Πλαπούτα στην Παλούµπα (ΦΕΚ 219/Β/1950) - Ι. Ναός Ζωοδόχου Πηγής (ΦΕΚ 280/Β/1990) - Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου στο Ψάρι (ΦΕΚ 580/Β/1987) - Ασκηταριό Αγίου Νικολάου και Αναλήψεως στο Βαλτεσινίκο (ΦΕΚ 854/Β/1984) - Ι. Μονή Βαλτεσινίκου (ΦΕΚ 473/Β/1962, ΦΕΚ 854/Β/1984) - Ι. Ναός Αγίων Θεοδώρων στο Βαλτεσινίκο (ΦΕΚ 87/Β/1981) - Ι. Μονή Αγίας Παρασκευής στη Βάχλια (ΦΕΚ 945/Β/1996) - Ναός Αγίου Νικολάου στην Κοντοβάζαινα (ΦΕΚ 87/Β/1981) - Ι. Ναός Ζωοδόχου Πηγής στη Στεµνίτσα (ΦΕΚ 328/Α/1923) - Ι. Ναός Παναγίας Μπαφέρω Στεµνίτσης (ΦΕΚ 328/Α/1923) - Νέα Μονή Φιλοσόφου Στεµνίτσης (ΦΕΚ 328/Α/1923) - Ι. Μονή Προδρόµου Στεµνίτσης (ΦΕΚ 33/Β/1952) - Ι. Ναός Αγίου Ανδρέα Στεµνίτσης (ΦΕΚ 328/Α/1923) - Ι. Ναός Αγίων Αναργύρων (Τρεις Iεράρχαι) στη Στεµνίτσα (ΦΕΚ 328/Α/1923) - Ι. Ναός Προφήτη Ηλία στη Στεµνίτσα (ΦΕΚ 328/Α/1923) - Οικισµός Στεµνίτσας (ΦΕΚ 408/Β/1985, ΦΕΚ 1211/ /1994, ΦΕΚ 908/ /1998) Συναρµοδιότητα µε ΛΘ' ΕΠΚΑ, ΥΝΜΤΕ Πελοποννήσου, ΥΠΕΧΩ Ε - Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου στη Στεµνίτσα (ΦΕΚ 36/Β/2000) - Ι. Ναός Αγίου Ιωάννη Προδρόµου στη Στεµνίτσα (ΦΕΚ 389/Β/2000) - Κτίριο στο Βυζίκιο, ιδ. Γεωργίου Στασινοπούλου (ΦΕΚ 1389/Β/1973) - Ι. Ναός Αγίας Τριάδας στις Ράχες Αρκαδίας (ΦΕΚ 494/Β/1988) - Φρούριον Ακόβης (ΦΕΚ 429/Β/1966) Νεότερα µνηµεία και λαϊκός πολιτισµός που προστατεύονται από την ΥΝΜΤΕ Πελοποννήσου - Κτίριο παλαιού ηµοτικού Σχολείου Βυτίνας (ΦΕΚ 409/Β/1994) - Κτίριο στη Βυτίνα, ιδ. Γεωργίου Θαλασσινού (ΦΕΚ 457/Β/1996) - Κτίριο «Άγιος Ανδρέας» στα Μαγούλιανα, ιδ. ηµοτικού ιαµερίσµατος Μαγουλιάνων (ΦΕΚ 1035/Β/2000) - Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήµονος στο Μεθύδριον Πυργακίου (ΦΕΚ 173/Β/2004) - Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» στη Βυτίνα του Νοµού Αρκαδίας, φεροµένης ιδιοκτησίας «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» (ΦΕΚ 436/ΑΑΠ/2008) - Κτίριο παλαιού ιδακτηρίου Ζιγοβιστίου (Καποδιστριακόν Σχολείον) (ΦΕΚ 239/Β/1964) - Οικία Αντωνοπούλου στη ηµητσάνα (ΦΕΚ 1142/Β/1997) - Παλαιό ηµοτικό Σχολείο ηµητσάνας (ΦΕΚ 82/Β/2002) - Σχολικό συγκρότηµα ηµητσάνας (ΦΕΚ 770/Β/2002) 14

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Βυτίνας, στις 1 του μηνός Απριλίου 2011, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές δραστηριότητες στον χώρο

Οικονοµικές δραστηριότητες στον χώρο Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ειδικό Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασµού Εργαστήριο επιλογής χειµερινού εξαµήνου, Πάτρα 2016 Οικονοµικές δραστηριότητες στο χώρο Βασίλης Παππάς, Καθηγητής vpappas@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ημερομηνία Χώρος Ώρα Εξυπηρέτηση κτηνοτρόφων Τ.Δ. Δευτέρα 3/12/2012 & Τρίτη 4/12/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ημερομηνία Χώρος Ώρα Εξυπηρέτηση κτηνοτρόφων Τ.Δ. Δευτέρα 3/12/2012 & Τρίτη 4/12/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Από τη Δ/νση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι από 3-12-12 έως 31-1- 2013 θα παραληφθούν οι ετήσιες απογραφές και θα διανεμηθούν νέα μητρώα στους αιγοπροβατοτρόφους της

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 1

Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 1 Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ... 3 1. ΈΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ... 3 3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ... 1

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ...1 1.2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ...1 1.3. ΠΗΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 2 1.4. ΟΜΑ Α ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡ. 14/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 15/12/2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡ. 14/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 15/12/2014. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡ. 348/2014 ΘΕΜΑ: «Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Γορτυνίας έτους 2015» ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡ. 14/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 15/12/2014. Στη Δημητσάνα

Διαβάστε περισσότερα

Έργα κάθε χωριό της Γορτυνίας

Έργα κάθε χωριό της Γορτυνίας Y T F O L A O G Ο Ρ Σ Τ Υ Ν Ι Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011-2014 T Y N A Δ Η Μ Ο Σ R Γ P C N U M 0 1 0 2 σε Έργα κάθε χωριό της Γορτυνίας ΤΕΥΧΟΣ01 01 Έργα σε κάθε χωριό της Γορτυνίας Ο Δήμος Γορτυνίας προγραμμάτισε

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 20-10-2010 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 20-10-2010 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 20-10-2010 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Που δείχνει τα Εκλογικά Τμήματα του Νομού Αρκαδίας που ορίσθηκαν με την αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Γορτυνίας. Εκλογική Περιφέρεια Βυτίνας. Δημοτικό Διαμέρισμα Βυτίνης. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)

Δήμος Γορτυνίας. Εκλογική Περιφέρεια Βυτίνας. Δημοτικό Διαμέρισμα Βυτίνης. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι) Εκλογική Περιφέρεια Βυτίνας Δημοτικό Διαμέρισμα Βυτίνης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι) ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 39 1ο Βυτίνης 439 242 10 2 12 230 6 40 1ο Βυτίνης 430 257 9 1 10 247

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Υποψήφιοι)

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Υποψήφιοι) Εθνικές Εκλογές 2015 Σταυροί Προτίμησης Υποψηφίων ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Υποψήφιοι) Εκλογικό Τμήμα Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Ακ+Λε Έγκυρ. ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασµός των γεωγραφικών ενοτήτων στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡ. 14/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 15/12/2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡ. 14/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 15/12/2014. ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡ. 341/2014 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός δημοτικών τελών ύδρευσης- αποχέτευσης» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡ. 14/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 15/12/2014. Στη

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: πλ. Αγίου Δημητρίου 4 Τ.Κ. - Πόλη: Τρίπολη

Ταχ. Δ/νση: πλ. Αγίου Δημητρίου 4 Τ.Κ. - Πόλη: Τρίπολη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ --------- Ταχ. Δ/νση: πλ. Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ (Έδρα: Δημητσάνα) Παγγορτυνιακή Συμμαχία Πολιτών Υποψήφιος Δήμαρχος Γιάννης Γιαννόπουλος. α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ (Έδρα: Δημητσάνα) Παγγορτυνιακή Συμμαχία Πολιτών Υποψήφιος Δήμαρχος Γιάννης Γιαννόπουλος. α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ (Έδρα: Δημητσάνα) Παγγορτυνιακή Συμμαχία Πολιτών Υποψήφιος Δήμαρχος Γιάννης Γιαννόπουλος α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Γιάννης Γιαννόπουλος

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Γιάννης Γιαννόπουλος ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Γιάννης Γιαννόπουλος α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΠΟΥΡΝΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Τίτλος δράσης ιαχείριση και Εμπορία Αρωματικών και

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 28 ΗΜΕΡΑ 1. Κόρινθος - Κουτσοπόδι 17/10/15 71,60 1 1 ΜILES ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΚΑ 5,49 0,39 3,43 0,24 ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ 6

Page 1 of 28 ΗΜΕΡΑ 1. Κόρινθος - Κουτσοπόδι 17/10/15 71,60 1 1 ΜILES ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΚΑ 5,49 0,39 3,43 0,24 ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ 6 Page of ΗΜΕΡΑ ΗΜ/ΝIA Km ΣΚΕΛΟΣ ΣΕΛΙΔΑ Κόρινθος - Κουτσοπόδι /0/,0 Ντράσσα Ntrassa,0,0 Άγιος Ιωάννης Agios Ioannis,,0 SHELL Επιδαύρου,9 0,9, 0, Επίδαυρος Αρχ. Θέατρο Κρανίδι Ερμιόνη EUROPECAR,0,00 ΤΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων. 1. Εισαγωγή

Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων. 1. Εισαγωγή Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων 1. Εισαγωγή Για την επιτυχή εφαρµογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης, είναι απαραίτητο αφενός µεν να εξετασθεί ένας ικανός και αναγκαίος

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο. Ερµούπολη, Α.Π. : Προς: ΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο. Ερµούπολη, Α.Π. : Προς: ΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση : Σάκη Καράγιωργα 22 Ερµούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Πληροφορίες : ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΚΙΛΗΣ Τηλέφωνο : 2281360800 Fax : 2281360860

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 3.1 Πληθυσµιακά στοιχεία σε επίπεδο Ν. ΡΑΜΑΣ Πίνακας 3.1.1 : Πληθυσµός του Νοµού ράµας (1961-1991) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ \ ΕΤΗ 1961 1971 1981

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση και παραχώρηση της. εκµετάλλευσης για 25 έτη Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων Νοµού Ηµαθίας».

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση και παραχώρηση της. εκµετάλλευσης για 25 έτη Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων Νοµού Ηµαθίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ.ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΟΤΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Μητροπόλεως 14 59100, Βέροια τηλ:2331075131 fax:2331075132 Βέροια 12-12- 2007 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Εκλογική Περιφέρεια Βυτίνας ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΛΟΥΠΗ) ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Τίτλος δράσης Εκτροφή Σαλιγκαριών του είδους Helix

Διαβάστε περισσότερα

ηµογραφικά στοιχεία της Επαρχίας Γορτυνίας, του ήµου Ελευσίνος, της Κοινότητας Βεληµαχίου και της ευρύτερης περιοχής από το 1815

ηµογραφικά στοιχεία της Επαρχίας Γορτυνίας, του ήµου Ελευσίνος, της Κοινότητας Βεληµαχίου και της ευρύτερης περιοχής από το 1815 ηµογραφικά στοιχεία της Επαρχίας Γορτυνίας, του ήµου Ελευσίνος, της Κοινότητας Βεληµαχίου και της ευρύτερης περιοχής από το 1815 Το.Σ. του συλλόγου των Βεληµαχιτών Αρκαδίας παρουσιάζει στους συµπατριώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

επιπτώσεων στο περιβάλλον απαιτήσεις σε αντιρρυπαντικά συστήµατα Αέριες Εκποµπές Εκποµπές οσµών

επιπτώσεων στο περιβάλλον απαιτήσεις σε αντιρρυπαντικά συστήµατα Αέριες Εκποµπές Εκποµπές οσµών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Για την επιτυχή εφαρµογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης, είναι απαραίτητο αφενός µεν να εξετασθεί ένας ικανός και αναγκαίος αριθµός κριτηρίων που θα δίνουν µία αντιπροσωπευτική και πλήρη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση για τη Διαβούλευση

Παρουσίαση για τη Διαβούλευση Παρουσίαση για τη Διαβούλευση Νομικό Πλαίσιο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Τοπικό (Δημοτικό) Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΑΔΑ) Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα CORINE LAND COVER (CLC) στην Κύπρο

Το πρόγραμμα CORINE LAND COVER (CLC) στην Κύπρο ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ-GIS) ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Cleopatra Hotel, Λευκωσία Το πρόγραμμα CORINE LAND COVER (CLC) στην Κύπρο Ανδρέας Αντωνίου Λειτουργός Περιβάλλοντος Τομέας Προστασίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων της Αττικής (Νεο ΠΕΣΔΑ)

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων της Αττικής (Νεο ΠΕΣΔΑ) Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων της Αττικής (Νεο ΠΕΣΔΑ) Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής Αφροδίτη Μπιζά, Αντιπρόεδρος Ε ΣΝΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΣΔΑ Το Περιφερειακό Σχέδιο διαχείρισης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕ : ΜΑΡΤΙΟΣ 2007

ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕ : ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 ρ. Νίκος Βασιλάκος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνοµοσπονδίας Παραγωγών ΑΠΕ (EREF) & Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Οµίλου για τη ιάδοση των ΑΠΕ (ELFORES) ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕ : ΜΑΡΤΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Βασική παράμετρο στην εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης αποτελούν τα κριτήρια αποκλεισμού χωροθέτησης των έργων επεξεργασίας, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΤΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Σε σχέση με την πρόταση του μελετητή

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι

Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι Εκλογική Περιφέρεια Βυτίνας ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΡΑΤΑΣΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πηγή: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων Κύριο αντικείµενο της Εταιρίας είναι ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η λειτουργία του ΟΣ Α της υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε το Σχέδιο ιαχείρισης του 1995. Μέτοχοι: Οι ήµοι Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 3 η Άσκηση - Παρουσίαση

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 3 η Άσκηση - Παρουσίαση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3 η Άσκηση - Παρουσίαση Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Το 1991 ιδρύθηκε η ENVITEC Ο.Ε. από τους Χηµικούς Μηχανικούς κκ. ρακόπουλο και Καλογερόπουλο, οι οποίοι ασχολούνται στο χώρο της κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου για τη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων του ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης.»

Διαβάστε περισσότερα

16o ΡΑΛΛΥ 24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ

16o ΡΑΛΛΥ 24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ Page of o ΡΑΛΛΥ ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΗΜΕΡΑ ΜΕΓΑΡΑ - ΛΟΥΤΡΑΚΙ /0/ 9,0,0 0,0, 0, SHELL Μάζι,0 0,0, 0,0 ΕΚΟ,00,0 SUPERMARKET MY MARKET,9 0, ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ,0 0,0, 0, ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ,0 0,9, 0,0 ΣΧΙΝΟΣ, 0,9,0 0,9 0,9 0,9 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 1 Η Ελλάδα βρίσκεται σε οριακή καμπή στο ζήτημα των απορριμμάτων. Με βάση τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, το μέλλον προδιαγράφεται ζοφερό και δύσκολο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΑΦΝΗ 17.070 τ.χ. 179 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Δάφνης είχε 254, 200,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ. Περίληψη. Ε.Θ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠ.ΚΑΘ. :Τ. ΚΟΣΜΑΚΗ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥ.

ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ. Περίληψη. Ε.Θ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠ.ΚΑΘ. :Τ. ΚΟΣΜΑΚΗ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥ. ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ Περίληψη Ε.Θ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠ.ΚΑΘ. :Τ. ΚΟΣΜΑΚΗ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥ. : ΖΙΟΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1 Το νερό, ως βασικό στοιχείο της ζωής, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΦΝΗ Οι δράσεις του 2007 και η διαµόρφωση των στόχων για την αειφορική ανάπτυξη του ήµου Κέας ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Στόχος είναι η υλοποίηση προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Αναστασία Στρατηγέα. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Αναστασία Στρατηγέα. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Περιφερειακού Συμβουλίου. 2. Καθορισμός έδρας ενιαίας διοικητικής μονάδας ΕΔΧ αυτοκινήτων, σύμφωνα με το Ν.4070/2012.

Προς: Κοιν: Περιφερειακού Συμβουλίου. 2. Καθορισμός έδρας ενιαίας διοικητικής μονάδας ΕΔΧ αυτοκινήτων, σύμφωνα με το Ν.4070/2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Προς: Κοιν: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Τρίπολη 1 6 2012 Αρ. Πρωτ.: 35216/13656 1. Τον κ. Περιφερειάρχη 2. Τους κ. Αντιπεριφερειάρχες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ο ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Σ Υ ΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ σε επίπεδο Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περικλής Καφάσης Δ/ντης Προμηθειών Υπηρεσιών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στράτος 29-12 - 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟY ΠΛΗΡ: Πατσέας Αναστάσιος ΤΗΛ: 6978558904 Π Ρ Ο Σ Κο Αντιδήμαρχο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Επισημάνσεις Παραρτήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σχετικά με την αναθεώρηση του πολεοδομικού σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΣΧΕΤ.:

ΘΕΜΑ: «Επισημάνσεις Παραρτήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σχετικά με την αναθεώρηση του πολεοδομικού σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΣΧΕΤ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -------------------------------------------------- ------------- Ταχ. Δ/νση: ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 24, ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 1-1 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ... 1-2 1.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο 1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο Η αξιολόγηση του προγραµµατικού πλαισίου µε βάση τις προδιαγραφές εντάσσεται σε κάθε θεµατική ενότητα (πίνακες προγραµµατιζόµενων έργων και αξιολόγησή/κατάστασή τους). Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3 ης /18-02-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

2η Τροποποίηση της Πράξης "ΔΡΟΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι"

2η Τροποποίηση της Πράξης ΔΡΟΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥΡΛΟΥΚΗ Τηλέφωνο : 2713601300 2713601349

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ / ΠΗΓΗ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ITHAKH_ANALYSIS & ITHAKH_ PROPOSAL

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ / ΠΗΓΗ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ITHAKH_ANALYSIS & ITHAKH_ PROPOSAL 7. «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΩΝ» Στον πίνακα που ακολουθεί τεκμηριώνονται τα στοιχεία των χαρτών ως προς την προέλευσή τους και τη σχεδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 : Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Νοµού

Κεφάλαιο 2 : Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Νοµού VII σελίδα Πρόλογος - Ευχαριστίες Περιεχόµενα V VII 0. Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1 : Ιστορική Εξέλιξη 1.1 Αρχαίοι χρόνοι 5 1.2 Βυζαντινή Περίοδος 6 1.3 Οθωµανική Κυριαρχία 7 1.4 Αφετηρία της σύγχρονης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μ.Π.Ε. ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Οι προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι του Τεχνικού Επιµελητηρίου Νοµού Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax : ΠΡΟΣ: Κομοτηνή 11-02-2008 Αριθ. Πρωτ.: 97 Θέμα : Σύμβαση συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 1 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΕΗ Α.Ε., προωθεί την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Βασική παράμετρο στην εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης αποτελούν τα κριτήρια αποκλεισμού χωροθέτησης των έργων επεξεργασίας, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία Θεσσαλονίκη Ταχ.Κώδικας : 570 01 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Το Kalimera-arkadia.gr κατέγραψε τα έργα που αφορούν την Αρκαδία βρίσκονται στη λίστα απένταξης. Αυτά είναι

Το Kalimera-arkadia.gr κατέγραψε τα έργα που αφορούν την Αρκαδία βρίσκονται στη λίστα απένταξης. Αυτά είναι Η ΛΙΣΤΑ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Το Kalimera-arkadia.gr κατέγραψε τα έργα που αφορούν την Αρκαδία βρίσκονται στη λίστα απένταξης. Αυτά είναι 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΑΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2. ΕΠΙΧ/ΣΗ -Δ.

Διαβάστε περισσότερα

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Βασική παράμετρο στην εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης αποτελούν τα κριτήρια αποκλεισμού χωροθέτησης των έργων επεξεργασίας, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

Δημογραφία. Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση

Δημογραφία. Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημογραφία Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση Μιχάλης Αγοραστάκης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΠΕ-Π-4: ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΠΕ-Π-4: ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ Ο δείκτης προσδιορίζει τις αλλαγές από αγροτική σε µη αγροτική χρήση ως αποτέλεσµα των πιέσεων που αναµένεται να προκύψουν σε σηµεία του άξονα (ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Κοιν: 1. κ.κ. Βουλευτές Περιφέρειας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κοιν: 1. κ.κ. Βουλευτές Περιφέρειας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Τρίπολη: 14 1 2014 Αρ. Πρωτ: 2568/764 Προς: 1. Τον κ. Περιφερειάρχη 2. Τους κ. Αντιπεριφερειάρχες 3. Τα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Γεωπληροφορική και Τοπογραφία Θέμα Πτυχιακή Εργασία : Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων στην πόλη των Σερρών Επιμέλεια: Γκότσικα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Ν0-ΥΟ3. Fax :

ΑΔΑ: Β41Ν0-ΥΟ3. Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας: 115 26 Πληροφορίες: Θ. ερµεντζόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 23/07/2014 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δημοκρατίας 2 T.K : 82100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 23/07/2014 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δημοκρατίας 2 T.K : 82100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου : «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ (σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» 19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Για την εφαρμογή του ο Ν. 3468/2006 διαμορφώθηκε πρωτόγνωρο σε φύση και έκταση κανονιστικό πλαίσιο όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Για την εφαρμογή του ο Ν. 3468/2006 διαμορφώθηκε πρωτόγνωρο σε φύση και έκταση κανονιστικό πλαίσιο όπως περιγράφεται κατωτέρω. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο Για την εφαρμογή του ο Ν. 3468/2006 διαμορφώθηκε πρωτόγνωρο σε φύση και έκταση κανονιστικό πλαίσιο όπως περιγράφεται κατωτέρω. Υπουργική απόφαση Δ6/Φ1/οικ.18359/14.9.2006 "Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΕΦΥΡΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΕΦΥΡΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΕΦΥΡΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 2.8 ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΙΚΤΥΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TEXNIKA (αριθµός) Ροδόπης Πρωτεύον Εθνικό ίκτυο Ν.Ε.Ο. 2 Όρια Νοµού Ξάνθης (Λάγος) - Κοµοτηνή 8 Ροδόπης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_SKOPELAKIA 11,96 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_SKOPELAKIA 11,96 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 11.963,2 kwp στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Σ.Κ.Υ. & Ε.Ε. Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Προϋπολογισµός: 413.069,00 (συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο "ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ-

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ- 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. - φορέας υλοποίησης µελετητής Η παρούσα µελέτη αφορά τη βελτίωση τµηµάτων της επαρχιακής οδού Βέλου Στιµάγκα Νεµέα και πιο συγκεκριµένα των οδικών τµηµάτων : Νεµέα - Κούτσι και Κούτσι

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά Προγράµµατα βιώσιµης ανάπτυξης σε εφαρµογή της Habitat Agenda (2).

Τοπικά Προγράµµατα βιώσιµης ανάπτυξης σε εφαρµογή της Habitat Agenda (2). ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΠΣ- ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ M.Sc. Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πλαίσιο της έρευνας του Τ.Ε.Ε. Πελ/σου

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα