Ένα σχολείο για όλους! Αν θέλουμε να το υλοποιήσουμε, τότε το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών αποτελεί την αφετηρία.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ένα σχολείο για όλους! Αν θέλουμε να το υλοποιήσουμε, τότε το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών αποτελεί την αφετηρία."

Transcript

1 Γαρυφαλιά Χαριτάκη Ένα σχολείο για όλους! Αν θέλουμε να το υλοποιήσουμε, τότε το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών αποτελεί την αφετηρία. Ph.D.c. in Special Education M.Ed. in Emotional-Affective Dynamics & Education School Psychology M.Sc. In Methodology & Didactics of Mathematics B.Sc. in Pure Mathematics

2 Ιστορικό-Κοινωνική Εξέλιξη της Ειδικής Αγωγής H ιστορική εξέλιξη της αντιμετώπισης της αναπηρίας από την κοινωνία, διήρθε στις περισσότερες χώρες του κόσμου από τα παρακάτω βασικά στάδια, τα οποία διαδέχονταν μεν το ένα το άλλο, αλλά συχνά συνυπήρχαν : Το στάδιο της φιλανθρωπίας, Το στάδιο της πρόνοιας, Το στάδιο των δικαιωμάτων και Το στάδιο των ίσων ευκαιριών. Πολυχρονοπούλου, 2012

3 Ιστορικό-Κοινωνική Εξέλιξη της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα 1906 : Λειτουργία του πρώτου ιδρύματος για τυφλά παιδιά στην Καλλιθέα : Ιδρύεται το πρώτο σχολείο για κωφά παιδιά : Ιδρύεται το Εθνικό Ίδρυμα Κωφαλάλων στους Αμπελόκηπους : Ιδρύεται το φιλανθρωπικό σωματείο Ε.Λ.Ε.Π.Α.Π. (Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων). Τον ίδιο χρόνο λειτουργεί μέσα στο Ασκληπιείο Βούλας δημοτικό σχολείο για τα σωματικώς ανάπηρα παιδιά και ψηφίζεται ο νόμος (453/1937) σύμφωνα με τον οποίο επιτρέπεται η ίδρυση εκπαιδευτικών μονάδων και ειδικών τάξεων για παιδιά με νοητική αναπηρία : Ιδρύεται και λειτουργεί το Πρότυπο Ειδικό Σχολείο Ρόζα Ιμβριώτη, στην Καισαριανή : Το Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης (Π.Ι.Κ.Π.Α.) ιδρύει το Κέντρο Αποκατάστασης Παίδων Βούλας.

4 Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες......θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης (Nόμος 3699/2008).

5 Τι προβλέπει ο νόμος για τη φοίτηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Κατοχυρώνεται η ίδρυση Ειδικών Τάξεων μέσα στα γενικά σχολεία (Νόμος 1586/1985). Οι Ειδικές Τάξεις μετονομάζονται σε Τμήματα Ένταξης (Νόμος 2817/2000, ΦΕΚ 78/ ). Ο νέος αυτός θεσμός στηρίχθηκε στην εικοσαετή λειτουργία των Ειδικών Τάξεων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι «οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να φοιτούν σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης που λειτουργούν μέσα στα σχολεία της γενικής και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης».

6 Σχετικά με την ενταξιακή εκπαίδευση H ενταξιακή εκπαίδευση, τις τελευταίες δεκαετίες αποτελεί ένα από τα πιο βασικά ζήτηματα στην εκπαιδευτική πολιτική των αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών (Παπαδοπούλου, 2013). Παρά όμως τη σπουδαιότητα ενός τέτοιου ζητήματος, η ένταξη συνεχίζει να δημιουργεί ανησυχίες για ζητήματα που έχουν να κάνουν σχέση με το περιεχόμενο, το σκοπό και τους τρόπους υλοποίησης της, τόσο σε επίπεδο θεωρητικού λόγου όσο και σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής.

7 Συχνότητα εμφάνισης των ειδικών μαθησιακών αναγκών Η συχνότητα εμφάνισης των ειδικών μαθησιακών αναγκών, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί (Αναγνωστάκη, 2003). Το ποσοστό εμφάνισης της μπορεί να ποικίλει από χώρα σε χώρα, γιατί η διάγνωση των ειδικών μαθησιακών αναγκών επηρεάζεται: τόσο από τα διαγνωστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε κάθε περίσταση, όσο και από το γλωσσικό περιβάλλον που υπάρχει σε κάθε χώρα. Το ποσοστό στον ελληνικό χώρο υπολογίζεται να είναι γύρω στο 5% του γενικού πληθυσμού.

8 Πώς μπορεί να υποστηριχθεί η ενταξιακή εκπαίδευση Για να μπορέσει να υπάρξει ένα σχολείο με ένταξη, χρειάζεται να ελεγχθούν και να επανατοποθετηθούν οι αξίες και οι στόχοι της εκπαίδευσης Θέτοντας ως βασικό και κύριο στόχο την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και τον σχεδιασμό ενός νέου αναλυτικού προγράμματος σπουδών (Ζώνιου-Σιδέρη, 2000), Αλλάζοντας την υπάρχουσα εκπαιδευτική δομή, αλλάζουμε έτσι και το υπάρχον μοντέλο κοινωνικής πρόνοιας, δημιουργώντας ένα μοντέλο ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων, καταργώντας τη προκατάληψη που υπάρχει και οριοθετώντας την διαφορετικότητα (Τζίμας & Λαμπροπούλου, 2007) Σύμφωνα με τον Zigmond (2003), η ένταξη αφορά όλες εκείνες τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην κοινή φοίτηση των μαθητών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο ίδιο σχολικό πλαίσιο.

9 Ο όρος άτομα με ειδικές ανάγκες είναι μια γενική κατηγορία ανθρώπων, η οποία περιλαμβάνει άλλες μικρότερες υποκατηγορίες ξεχωριστές και διαφορετικές (Κασσιωτάκης, Παπαπέτρου, & Φακιόλας,1999). Ως άτομα με ειδικές ανάγκες, μπορούν να οριστούν και να νοηθούν, οι τυφλοί και κωφοί, άτομα με σοβαρές κινητικές διαταραχές, άτομα με νοητική καθυστέρηση, άτομα με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες, άτομα που πάσχουν από ψυχικές νόσους και άλλες συναισθηματικές αναστολές, τα παιδιά που είναι επιληπτικά, άτομα που πάσχουν από ασθένεια του Χάνσεν, καθώς και τα άτομα που παρουσιάζουν διαταραχές προσωπικότητας. Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικής ικανότητας (Μπότσα και Παντελιάδου, 2007). Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο, αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και μπορεί να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής.

10 Η κοινωνική μάθηση κατά Cole & Cole Με βάση τις απόψεις των Cole & Cole (2001), η κοινωνική μάθηση και η διαμόρφωση της προσωπικότητας, είναι δύο έννοιες συμπληρωματικές. Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, ως έννοια χρησιμοποιείται για να δείξει το επιθυμητά αναμενόμενο αποτέλεσμα της ανάπτυξης ενός παιδιού. Δηλώνει δηλαδή, την ικανότητα κάποιου να αλληλεπιδρά αποτελεσματικά με το περιβάλλον και να επιτυγχάνει κοινωνικούς στόχους. Να εμπλέκεται σε πολύπλοκες διαπροσωπικές σχέσεις και να αναπτύσσει ειδικές δεξιότητες όπως, φιλικές σχέσεις με τους γύρω του, αποδοχή, συμπάθεια, ενσυναίσθηση. Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων επιτρέπει στο παιδί την ομαλή προσαρμογή στην ομαδική ζωή της τάξης και την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων με τους γύρω του.

11 Μαθησιακές δυσκολίες & Κοινωνικοποίηση Συνδέοντας σε αυτό το κομμάτι την κοινωνικοποίηση των παιδιών σχολικής ηλικίας με αυτή των παιδιών που έχουν μαθησιακές δυσκολίες βλέπουμε μέσα από τις απόψεις του Mishna (2003), ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, εκτός από τα προβλήματα που έχουν πολλές φορές στο γνωστικό τομέα, αντιμετωπίζουν πολύ συχνά έντονα προβλήματα στο συναισθηματικό και κοινωνικό τομέα, καθώς και στον τρόπο ανάπτυξης της συμπεριφοράς τους. Έτσι μέσα από έρευνες που έχουν γίνει υποστηρίζεται ότι παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, είναι πιο εύκολο να πέσουν θύματα εκφοβισμού ή και κοροϊδίας.

12 Μαθησιακές δυσκολίες & προβλήματα συμπεριφοράς Αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι μαθησιακές δυσκολίες συναρτώνται με την εκδήλωση διαταρακτικής συμπεριφοράς, επιθετικότητας και νεανικής παραβατικότητας (π.χ. Grigorento, 2006). Αυτή η φύση της σχέσης των μαθησιακών δυσκολιών και των προβλημάτων εκδήλωσης στη συμπεριφορά και την κοινωνικοποίηση, είναι γενικά αποδεκτό ότι δεν αποτελούν συστατικό στοιχείο των μαθησιακών δυσκολιών, αλλά ότι είναι συνέπεια αυτών.

13 Έννοια και στόχοι της σχολικής Ένταξης Αντίδραση από ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ομάδες γονέων για προώθηση ίσων ευκαιριών σε όλα τα παιδιά. Σημαντικές διακηρύξεις (Warnock Report, 1978/ Education Act, 1981). Οδηγεί στην ένταξη κάποιων παιδιών από τα ειδικά στα γενικά σχολεία της γειτονιάς τους. Αποτελέσματα: Εκπαίδευση σε ξεχωριστές μονάδες μέσα στο χώρο του σχολείου. Διδασκαλία από παιδαγωγούς με εξειδίκευση σε θέματα ειδικών αναγκών. Εξειδικευμένα ειδικά προγράμματα για κάθε μαθητή.

14 Έννοια και στόχοι της σχολικής Ενσωμάτωσης Διαδοχικός μεταβατικός όρος που χρησιμοποιήθηκε μετά την «ένταξη». Υποδηλώνει την αποδοχή των παιδιών στο γενικό σχολείο αλλά και την αποδοχή τους μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Διδασκαλία μέσα στην τάξη με μερική απόσυρση παιδιών κάποιες ώρες της ημέρας για επιπλέον στήριξη από ειδικούς παιδαγωγούς.

15 Λόγοι Αποτυχίας τόσο της Ένταξης όσο και της Ενσωμάτωσης Απομονωμένη εκπαίδευση μέσα στο γενικό σχολείο. Διακρίσεις ανάμεσα στο γενικό σύνολο και στα παιδιά που χρειάζονται επιπλέον στήριξη. Περιθωριοποίηση και στιγματισμός ως αποτέλεσμα της κατηγοριοποίησης και προώθησης στερεότυπων μέσα στο σχολείο.

16 Μετάβαση από την Ειδική Εκπαίδευση στην Ενσωμάτωση

17 Έννοια και Στόχοι της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών γενικής, αλλά και ειδικής αγωγής, υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση όλων των παιδιών πρέπει να στηρίζεται στην παροχή ίσων ευκαιριών για μάθηση, χωρίς φραγμούς και διαχωριστικές γραμμές (Σούλης, 2008). Ήδη, από το 1978, υπήρχε η σαφής έκφραση της άποψης ότι η συμπεριληπτική εκπαίδευση αποτελεί ειδική έκφραση της απόλυτης πια πίστης μας ότι όσο είναι ανθρώπινα δυνατό, όλα τα άτομα πρέπει να έχουν το μερίδιό τους στις ευκαιρίες για ολοκλήρωση και αυτοπραγμάτωση (Πολυχρονοπούλου, 2012). Κάνουμε εντελώς σαφή την αμετάκλητη απόφασή μας να πολεμήσουμε την άποψη για εκπαίδευση των ειδικών και των συνηθισμένων παιδιών σαν ν αποτελούν δύο διαφορετικές ομάδες παιδιών. Υποστηρίζουμε ολόψυχα την αρχή της παροχής κοινών προγραμμάτων για όλα τα παιδιά (Warnock Report, 1982).

18 Ειδική Εκπαίδευση Συμπεριληπτική Εκπαίδευση Αρχές 20 ου αιώνα Αργότερα ιστορικά: αρχές 90 Η Φιλοσοφία της βασίζεται κυρίως στο ιατρικό μοντέλο (το πρόβλημα οφείλεται στο άτομο με αναπηρία) Φοίτηση σε ξεχωριστά σχολεία Διδασκαλία από ειδικούς εκπαιδευτικούς Εξειδικευμένο πρόγραμμα μάθησης Ξεχωριστές ευκαιρίες σε διδασκαλία & μάθηση Κατηγοριοποιεί τη διαφορετικότητα Διαφορετικότητα ως πηγή περιθωριοποίησης Η Φιλοσοφία της βασίζεται στο γεγονός ότι το «πρόβλημα» οφείλεται στην αποτυχία εκπαιδευτικών συστημάτων να προάγουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Φοίτηση σε σχολεία της γειτονιάς Διδασκαλία από το δάσκαλο της τάξης Ίδια αναλυτικά προγράμματα Ίσες ευκαιρίες σε διδασκαλία & μάθηση Σέβεται τη διαφορετικότητα Διαφορετικότητα ως πηγή μάθησης

19 Συμπεριληπτική Εκπαίδευση (Ορισμός) Γενικότερα, αποφεύγεται η χρήση ορισμού γιατί η συμπερίληψη ως διαδικασία δεν πρέπει να οριοθετείται. Ευρείας μορφής ορισμός που σχετίζεται με τις ακόλουθες φιλοσοφίες: Ανθρώπινα δικαιώματα (human rights), Κοινωνική δικαιοσύνη (social justice), Ισότητα (equality) και Σεβασμό προς οποιαδήποτε μορφή διαφορετικότητας (respect for diversity).

20 Συμπεριληπτική Εκπαίδευση (Επισημάνσεις) Είναι μια διαδικασία χωρίς τέλος. Έχει σκοπό την παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές που αντιμετωπίζουν τον αποκλεισμό από την ενεργή συμμετοχή και συμπερίληψη στα κανονικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, και δεν επικεντρώνεται μόνο στα άτομα που θεωρούνται ότι έχουν ειδικές ανάγκες. Προάγει την: Παρουσία όλων των μαθητών στο σχολειό, Συμμετοχή όλων των μαθητών στη διδασκαλία, Ακαδημαϊκή επιτυχία όλων των μαθητών και Κοινωνική συμπερίληψη και την μείωση του αποκλεισμού από το κοινωνικό σύνολο του σχολείου (Booth & Ainscow, 2002).

21 Σημασία για Εκπαιδευτικούς

22 ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Αναλυτικό πρόγραμμα Εξειδικευμένες γνώσεις εκπαιδευτικών Στάσεις διευθυντών & εκπαιδευτικών Εμπόδια Ενσωμάτωσης Κουλτούρα σχολείου Έμφαση στο ιατρικό μοντέλο

23 Υπερπήδηση εμποδίων ενσωμάτωσης Θετικές στάσεις εκπαιδευτικών Ανάπτυξη πρακτικών ενσωμάτωσης Ανάπτυξη συνεργασιών Συμμετοχή παιδιών σε όλες τις δραστηριότητες της τάξης Άτυπα περιβάλλοντα μάθησης

24 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ Θετικές στάσεις από τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς. Συμμετοχή όλων των παιδιών στις δραστηριότητες της τάξης. Υπερπήδηση παραγόντων που δρουν ως εμπόδια στη συμπερίληψη. Ανάπτυξη συνεργασιών. Άτυπα περιβάλλοντα μάθησης.

25 Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της Γενικής Τάξης για την ένταξη μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες Οι απόψεις για την εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες ακολούθησαν διάφορα στάδια, αρχίζοντας από τον αποκλεισμό τους από την κοινωνία και τα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα (Barnes, 1997). Ακολούθησαν διαχωριστικές πρακτικές, σύμφωνα με τις οποίες τα παιδιά με ειδικές ανάγκες ήταν καλύτερα να εκπαιδεύονται σε ειδικά σχολεία από εξειδικευμένα άτομα. Η ένταξη, αν και αρχικά αποτέλεσε ελπιδοφόρα διέξοδο για την παροχή ισότιμης εκπαίδευσης σε όλα τα παιδιά, στην πορεία αμφισβητήθηκε. Χαρακτηρίστηκε μάλιστα ως ακόμα μια μορφή διαχωρισμού, αφού η γενικότερη αντίληψη εξακολουθούσε να θεωρεί ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν το πρόβλημα και το σχολείο τα αποδέχεται κάνοντας κάποιες απαραίτητες διευθετήσεις, οι οποίες έχουν διαχωριστικό χαρακτήρα (Allan, 2006).

26 Η παρούσα έρευνα (1) Σκοπός της έρευνας είναι να μελετηθούν οι απόψεις, η γνώση και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών γενικής τάξης σχετικά με την ένταξη και πως νιώθουν σχετικά με την υπάρχουσα γνώση και εφαρμογή της ένταξης οι μαθηματικοί της γενικής τάξης. Χρησιμοποιείται τόσο η ποσοτική, όσο και η ποιοτική μεθοδολογία έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, έγινε συνδυασμός της ημι-δομημένης συνέντευξης σε 4 μαθηματικούς και της χρήσης ερωτηματολογίου σε 40 ακόμα διαφορετικούς εκπαιδευτικούς ειδικότητας μαθηματικών (ΠΕ.03) που συμμετείχαν στην έρευνα. Ο συνδυασμός και των δύο μεθόδων έγινε ώστε να ερευνηθεί πολύπλευρα το θέμα. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν μέσα από το ερωτηματολόγιο και την ημι-δομημένη συνέντευξη φανερώνουν ότι, οι εκπαιδευτικοί τείνουν να αντιμετωπίζουν τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κάποιων παιδιών με γνώμονα το ιατρικό και φιλανθρωπικό μοντέλο, εκφράζουν απόψεις που στηρίζονται στο διαχωρισμό και την κατηγοριοποίηση και θεωρούν ως κύριο σκοπό της ένταξη την κοινωνικοποίηση των μαθητών.

27 Η παρούσα έρευνα (2) Επίσης, οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν πολύ λίγα για την ισχύουσα νομοθεσία της ένταξης, ωστόσο δείχνουν να είναι ικανοποιημένοι από την ικανότητά τους να εφαρμόζουν την ένταξη, αισθάνονται σε κάποιο βαθμό ικανοποίηση από την ικανότητά τους να κάνουν διαφοροποίηση και να συνεργάζονται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την ένταξη, ενώ αντίθετα νιώθουν πολύ ικανοποιημένοι από την ικανότητά τους να προωθούν την κοινωνικοποίηση των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την ένταξη των παιδιών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, δείχνουν την θετική στάση και αντίληψη που έχουν οι εκπαιδευτικοί προς την ένταξη, παρά το γεγονός ότι σε κάποιους τομείς μπορεί να μην έχουν την κατάλληλη επιμόρφωση και γνώση.

28 Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετηθούν και να καταγραφούν οι απόψεις, οι αντιλήψεις και οι γνώσεις των μαθηματικών της γενικής τάξης σχετικά με την ένταξη των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και για το πώς νιώθουν σχετικά με την υπάρχουσα γνώση και εφαρμογή της.

29 Μέθοδος Στην παρούσα ερευνητική διαδικασία έγινε συνδυασμός τόσο της ποιοτικής, όσο και της ποσοτικής μεθόδου. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογική τεχνική του ερωτηματολογίου στους εκπαιδευτικούς, αλλά και της ημιδομημένης συνέντευξης.

30 Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να δώσει απάντηση στα παρακάτω βασικά ερωτήματα : Είναι οι εκπαιδευτικοί ικανοποιημένοι από την ικανότητα τους να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τη νομοθεσία, να οργανώνουν την ένταξη και να προωθούν την κοινωνικοποίηση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες; Είναι ικανοποιημένοι οι εκπαιδευτικοί από την ικανότητα τους να διαφοροποιούν την διδασκαλία τους για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της τάξης και στο να έχουν μια καλή συνεργασία μεταξύ τους οι εκπαιδευτικοί; Ποιες οι απόψεις τους, για την εκπαίδευση των παιδιών με μαθησιακές εκπαιδευτικές ανάγκες στο ειδικό σχολείο, τι πιστεύουν για τις βασικές προϋποθέσεις ένταξης ενός παιδιού με ειδικές μαθησιακές εκπαιδευτικές ανάγκες; Ποιες οι απόψεις τους περί της χρήσης του ιατρικού και φιλανθρωπικού μοντέλου;

31 Γνώση και Εφαρμογή Νομοθεσίας Εντοπίζω ένα παιδί που πιθανόν να έχει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ακολουθώ τη διαδικασία παραπομπής προς αξιολόγηση παιδιού που πιθανόν να έχει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Καταρτίζω ατομικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για ένα παιδί ΜΕΑ Εκπαιδεύω παιδιά ΜΕΑ που είναι ενταγμένα στο γενικό σχολείο Εντοπίζω τους κύριους εκπαιδευτικούς στόχους που πρέπει να θέσω για ένα παιδί ΜΕΑ Συχνότητα (Ν) 11 27, , , Ποσοστό (%)

32 Οργάνωση της Ένταξης Οργανώνω αποτελεσματική ένταξη ενός παιδιού ΜΕΑ στη τάξη μου Οργανώνω αποτελεσματική ένταξη ενός παιδιού ΜΕΑ στο σχολείο μου Δημιουργώ συνθήκες αποτελεσματικής μάθησης για ένα παιδί ΜΕΑ Προσαρμόζομαι σε κάθε είδους ειδική ανάγκη που μπορεί να έχει ένα παιδί ΜΕΑ που είναι ενταγμένο στη τάξη μου Εντάσσω αποτελεσματικά ένα παιδί ΜΕΑ στο μάθημα των Μαθηματικών Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 11 27, ,5 8 20

33 Προώθηση της Κοινωνικοποίησης Καλλιεργώ την ανάπτυξη θετικών στάσεων των μαθητών χωρίς ειδικές ανάγκες προς τους μαθητές ΜΕΑ Χειρίζομαι τους μαθητές με τρόπο που ένα παιδί ΜΕΑ να νιώθει αποδεκτό από τους συμμαθητές του Συχνότητ α (Ν) 25 62, ,5 Ποσοστό (%) Δημιουργώ συνθήκες κοινωνικοποίησης για ένα παιδί ΜΕΑ Χειρίζομαι αποτελεσματικά καταστάσεις αποδοκιμασίας ενός παιδιού ΜΕΑ από τους συμμαθητές του Αποδέχομαι ένα παιδί ΜΕΑ ανεξάρτητα από το είδος της αναπηρίας του 31 77, ,5

34 Διαφοροποίηση Διαφοροποιώ την ύλη για να ανταποκριθώ σε όλα τα παιδιά της τάξης συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών ΜΕΑ Διαφοροποιώ το υλικό μου για να ανταποκρίνομαι σε όλα τα παιδιά της τάξης μου με ή χωρίς ειδικές ανάγκες Διαφοροποιώ τη διδασκαλία μου για να ανταποκρίνομαι σε όλα τα παιδιά της τάξης μου με ή χωρίς ειδικές ανάγκες Διαφοροποιώ τις δραστηριότητες εκμάθησης και εμπέδωσης ενός αντικειμένου για να ανταποκρίνομαι σε όλα τα παιδιά της τάξης μου, με ή χωρίς ειδικές ανάγκες Διαφοροποιώ τον τρόπο αξιολόγησης ενός παιδιού ΜΕΑ Συχνότητ α (Ν) Ποσοστό (%)

35 Συνεργασία Συνεργάζομαι με τον ειδικό εκπαιδευτικό για την ένταξη ενός παιδιού ΜΕΑ στην τάξη μου Εντοπίζω τα άτομα στα οποία μπορώ να απευθυνθώ για να με στηρίξουν όταν έχω στην τάξη μου ένα παιδί ΜΕΑ Χρησιμοποιώ την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς για να βελτιώσω τις συνθήκες ένταξης ενός παιδιού ΜΕΑ Ενημερώνω τους γονείς ενός παιδιού ΜΕΑ για τα δικαιώματα τους με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς Συνεργάζομαι με τους γονείς ενός παιδιού ΜΕΑ για την αποτελεσματικότερη ένταξη του Συνεργάζομαι με τους υπόλοιπους γενικούς εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το παιδί ΜΕΑ που είναι ενταγμένο στη τάξη μου Συχνότητα (Ν) , , , , ,5 Ποσοστό (%)

36 Προυποθέσεις Ένταξης Βασική προϋπόθεση για ουσιαστική ένταξη ενός παιδιού ΜΕΑ είναι η στάση του εκπαιδευτικού γενικής τάξης Βασική προϋπόθεση για ουσιαστική ένταξη ενός παιδιού ΜΕΑ είναι η στάση των συμμαθητών του Βασική προϋπόθεση για ουσιαστική ένταξη ενός παιδιού ΜΕΑ είναι η στάση της οικογένειας του παιδιού Συχνότητα (Ν) 5 12, Ποσοστό (%)

37 Ενιαία Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Προγράμματα σπουδών με διαφοροποιημένες δραστηριότητες προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους μαθητές. Ας δούμε μερικά παραδείγματα Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών. Σύνδεση των αναλυτικών προγραμμάτων με την έρευνα, μιας και η έρευνα δράσης είναι εκείνη που θα καθορίσει τον γενικότερο σχεδιασμό των αναλυτικών προγραμμάτων.

38 Ευχαριστώ

Τελικά τι γνωρίζουν, τι πιστεύουν και πώς νιώθουν οι εκπαιδευτικοί γενικής τάξης για την ένταξη;

Τελικά τι γνωρίζουν, τι πιστεύουν και πώς νιώθουν οι εκπαιδευτικοί γενικής τάξης για την ένταξη; Τελικά τι γνωρίζουν, τι πιστεύουν και πώς νιώθουν οι εκπαιδευτικοί γενικής τάξης για την ένταξη; Συμεωνίδου Σιμώνη Πανεπιστήμιο Κύπρου & Φτιάκα Ελένη Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Το άρθρο αφορά στην ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ70 kontogiannism@yahoo.

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ70 kontogiannism@yahoo. ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ70 kontogiannism@yahoo.gr ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο 20 ος αιώνας υπήρξε επαναστατικός για την τεχνολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διπλωματική εργασία Σχολική ένταξη και εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ «Μαθησιακές Δυσκολίες και λογισμικά» Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος 2

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. Εταιρία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων Τσαμαδού 46, 175 63 Παλαιό Φάληρο - Πειραιάς ΤΗΛ: 4227530. Έρευνα:

Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. Εταιρία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων Τσαμαδού 46, 175 63 Παλαιό Φάληρο - Πειραιάς ΤΗΛ: 4227530. Έρευνα: Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. Εταιρία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων Τσαμαδού 46, 175 63 Παλαιό Φάληρο - Πειραιάς ΤΗΛ: 4227530 Έρευνα: Η επαγγελματική προετοιμασία και ένταξη των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες: Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία Τίτλος Εργασίας: Διαστάσεις συνεργασίας εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μπράτιτσης Θαρρενός

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μπράτιτσης Θαρρενός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Ανάπτυξη λογισμικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Ο Τάκης Αγροτάκης και η κηποπαρέα του. Πιλοτική εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

«Η ειδική αγωγή στην Ελλάδα»

«Η ειδική αγωγή στην Ελλάδα» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σεμινάριο Επιμόρφωσης και Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή «Η ειδική αγωγή στην Ελλάδα» Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Τμήμα: ΞΑΝΘΗΣ 2 ΜΑΙΟΣ 2010 1 Περιεχόμενα: Περίληψη..σελ. 3 Εισαγωγή:...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Παιδαγωγική της Ένταξης του παιδιού με Κινητική Αναπηρία στο Σχολείο

Η Παιδαγωγική της Ένταξης του παιδιού με Κινητική Αναπηρία στο Σχολείο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η Παιδαγωγική της Ένταξης του παιδιού με Κινητική Αναπηρία στο Σχολείο ΣΥΓΓΡΑΦΕAΣ: Ανδρονίκη Παπαδημητρίου Ειδική Παιδαγωγός Μ.Α. 1 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας. σε συνεργασία με το

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας. σε συνεργασία με το Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Φιλολογίας Πρακτικά Ημερίδας Θέμα: «Η ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Ένταξη: το επιδιωκόμενο

Σχολική Ένταξη: το επιδιωκόμενο Σχολική Ένταξη: το επιδιωκόμενο Βασίλειος Κωτούλας Διδάσκων ΠΔ407 vkotoulas@sed.uth.gr Σκοπός: Ο κάθε άνθρωπος να αναγνωρίζεται και να μαθαίνει σαν ένα ολοκληρωμένο άτομο έτσι ώστε να συμμετέχει ισότιμα

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο σπουδάστριας: Σάββα Μυροφόρα Α.Μ: 10132 Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνος Δρόσος Θέμα Εργασίας: Πτυχιακή

Ονοματεπώνυμο σπουδάστριας: Σάββα Μυροφόρα Α.Μ: 10132 Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνος Δρόσος Θέμα Εργασίας: Πτυχιακή ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 4 Ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Τ.Κ. 45500 Τηλ: 26510-50712 & 50710, Fax: 26510-50734 e-mail: logotherapy@ioa.teiep.gr Θέμα: Ψυχοκινητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική παρουσίαση οκτώ μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης. Σύγχρονες ενταξιακές συνθήκες και μελλοντικοί προβληματισμοί.

Συγκριτική παρουσίαση οκτώ μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης. Σύγχρονες ενταξιακές συνθήκες και μελλοντικοί προβληματισμοί. Συγκριτική παρουσίαση οκτώ μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης. Σύγχρονες ενταξιακές συνθήκες και μελλοντικοί προβληματισμοί. Χατζηγεωργιάδου Σοφία, 2 ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, ΤΕΠΑΕ,

Διαβάστε περισσότερα

από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου κ. Μηνά Α. Ευσταθίου

από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου κ. Μηνά Α. Ευσταθίου Ανακοίνωση των Πορισµάτων του 6 ου Πανελλήνιου Επιστηµονικού Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής του Π.Ε.Σ.Ε.Α. από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου κ. Μηνά Α. Ευσταθίου Κυρίες και κύριοι προσκεκληµένοι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 58 Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Φύτρος Κωνσταντίνος Καθηγητής Πληροφορικής Γραφείο ΚτΠ / ΥπΕΠΘ kfitros@ypepth.gr, www.kfitros.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γεγονός, ότι στον τομέα της εκπαίδευσης, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1.1. Εισαγωγή Η νοητική καθυστέρηση αναφέρεται σε γενική νοητική λειτουργία κάτω από το μέσο όρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ / ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασιλική Γιαννούλη Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασιλική Γιαννούλη Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Σχολική Ψυχολογία Ενότητα 1: Εισαγωγή Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ-ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δυσλεξία και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Στεφανία Κομνηνού : (12270) Ελένη Κέλλη : (11772) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος Χριστοδουλίδης Παύλος «.. Τα παιδιά σε

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική ένταξη σε σχολείο και η μετάβαση σε χώρο εργασίας για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού: Θεωρητικά ζητήματα και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις

Η κοινωνική ένταξη σε σχολείο και η μετάβαση σε χώρο εργασίας για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού: Θεωρητικά ζητήματα και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις Η κοινωνική ένταξη σε σχολείο και η μετάβαση σε χώρο εργασίας για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού: Θεωρητικά ζητήματα και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΦΗΜΑ Δ.Γούναρη 62-68, 54635, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ για την εκπαίδευση Παιδιών µε Βαριά Νοητική Καθυστέρηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα