Τελικά τι γνωρίζουν, τι πιστεύουν και πώς νιώθουν οι εκπαιδευτικοί γενικής τάξης για την ένταξη;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τελικά τι γνωρίζουν, τι πιστεύουν και πώς νιώθουν οι εκπαιδευτικοί γενικής τάξης για την ένταξη;"

Transcript

1 Τελικά τι γνωρίζουν, τι πιστεύουν και πώς νιώθουν οι εκπαιδευτικοί γενικής τάξης για την ένταξη; Συμεωνίδου Σιμώνη Πανεπιστήμιο Κύπρου & Φτιάκα Ελένη Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Το άρθρο αφορά στην ανάλυση και συζήτηση μέρους των αποτελεσμάτων επισκόπησης που στόχευε στην καταγραφή της κατάρτισης, των αντιλήψεων, των στάσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών γενικής τάξης της Κύπρου σχετικά με διάφορα θέματα που σχετίζονται με τη ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο γενικό σχολείο. Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί τείνουν να αντιμετωπίζουν το θέμα των ειδικών αναγκών με γνώμονα το ιατρικό και το φιλανθρωπικό μοντέλο, εκφράζουν απόψεις που στηρίζονται στο διαχωρισμό και στην κατηγοριοποίηση και θεωρούν ότι κύριος σκοπός της ένταξης είναι η κοινωνικοποίηση. Σχετικά με την ικανοποίησή τους από την ικανότητά τους να εφαρμόζουν την ένταξη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν πολύ λίγα για την ισχύουσα νομοθεσία της ένταξης, δεν είναι ικανοποιημένοι από την ικανότητά τους να εφαρμόζουν την ένταξη, αισθάνονται σε κάποιο βαθμό ικανοποίηση από την ικανότητά τους να κάνουν διαφοροποίηση και να συνεργάζονται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την ένταξη, ενώ αντίθετα νιώθουν πολύ ικανοποιημένοι από την ικανότητά τους να προωθούν την κοινωνικοποίηση των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Συζητείται η χρησιμότητα των αποτελεσμάτων για τη διαμόρφωση επιμορφωτικών προγραμμάτων ένταξης που να ανταποκρίνονται στην προηγούμενη γνώση και στις ανάγκες των εκπαιδευτικών γενικής τάξης. Εισαγωγή Οι απόψεις για την εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες ακολούθησαν διάφορα στάδια, αρχίζοντας από τον αποκλεισμό τους από την κοινωνία και τα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα (Barnes, 1997). Ακολούθησαν διαχωριστικές πρακτικές, σύμφωνα με τις οποίες τα παιδιά με ειδικές ανάγκες ήταν καλύτερα να εκπαιδεύονται σε ειδικά σχολεία από εξειδικευμένα άτομα. Οι διαχωριστικές πρακτικές τέθηκαν υπό αμφισβήτηση τη δεκαετία του 80, όταν πρωτοεμφανίστηκε η ιδέα της ένταξης των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο γενικό σχολείο. Η ένταξη, αν και αρχικά αποτέλεσε ελπιδοφόρα διέξοδο για την παροχή ισότιμης εκπαίδευσης σε όλα τα παιδιά, στην πορεία αμφισβητήθηκε. Χαρακτηρίστηκε μάλιστα ως ακόμα μια μορφή διαχωρισμού, αφού η γενικότερη αντίληψη εξακολουθούσε να θεωρεί ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν το πρόβλημα και το σχολείο τα αποδέχεται κάνοντας κάποιες απαραίτητες διευθετήσεις, οι οποίες έχουν διαχωριστικό χαρακτήρα (Allan, 2006). Τα τελευταία χρόνια, εμφανίστηκε στο προσκήνιο η φιλοσοφία της ενιαίας εκπαίδευσης (inclusion), σύμφωνα με την οποία όλα τα παιδιά μπορούν να αποτελέσουν μέρος του γενικού συστήματος εκπαίδευσης, το οποίο θα πρέπει να αναδομηθεί για να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους. Η φιλοσοφία της ενιαίας εκπαίδευσης στηρίζεται στην αρχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προϋποθέτει ριζικές αλλαγές δομές του εκπαιδευτικού συστήματος, της σχολικής μονάδας και όλων των εμπλεκομένων ώστε να ανταποκριθούν στο νέο τους ρόλο, μετατοπίζοντας το πρόβλημα από το παιδί, στην κοινωνία και στο σχολείο. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 530

2 Στην Κύπρο, η εκπαιδευτική πολιτική και πρακτική ακολούθησε το παράδειγμα της Αγγλίας, θεσμοθετώντας αρχικά την παροχή ειδικής, διαχωριστικής εκπαίδευσης (Ν.47/79) και στη συνέχεια την ένταξη (Ν.113(Ι)99). Η νομοθεσία της ένταξης τέθηκε σε εφαρμογή το 2001, χωρίς ωστόσο να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες προετοιμασίας των εκπαιδευτικών για το νέο τους ρόλο στην πρακτική εφαρμογή της. Σε πρόσφατη ερευνητική έκθεση που πραγματοποιήθηκε για το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού διαπιστώνονται τα προβλήματα στην εφαρμογή της νομοθεσίας και γίνονται εισηγήσεις για βελτίωση της πρακτικής πτυχής της ένταξης (Φτιάκα, 2007; Φτιάκα, Μιχαηλίδου, Τσουρής και Βλάμη, 2005). Αν και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της γενικής τάξης θα έπρεπε να αποτελεί το πρώτο και βασικό στάδιο υλοποίησης της πολιτικής της ένταξης (Ζώνιου-Σιδέρη, 2000), δεν καταγράφονται οποιεσδήποτε συστηματικές προσπάθειες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου για επιμόρφωση προς αυτή την κατεύθυνση. Αντίθετα, η επιμόρφωση είναι περιστασιακή, εξαρτάται συνήθως από εξωτερική χρηματοδότηση και επικεντρώνεται σε θέματα ειδικής και όχι ενταξιακής εκπαίδευσης που απευθύνονται σε ειδικούς δασκάλους και όχι σε εκπαιδευτικούς γενικής τάξης (Συμεωνίδου και Φτιάκα, υπό κρίση). Η παρούσα κατάσταση απαιτεί την ετοιμασία επιμορφωτικών προγραμμάτων για την ένταξη που να στοχεύουν στη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των εκπαιδευτικών γενικής τάξης σχετικά με το ρόλο τους στη διαδικασία της ένταξης. Μεθοδολογία Στόχος της έρευνας είναι η καταγραφή των αντιλήψεων, γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών γενικής τάξης για την ένταξη, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη ενός επιμορφωτικού προγράμματος για την ένταξη, που θα σέβεται την προηγούμενη γνώση των εκπαιδευτικών και θα ανταποκρίνεται στην Κυπριακή πραγματικότητα. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε αρχικά επισκόπηση, κατά την οποία ετοιμάστηκε και χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο σε εκπαιδευτικούς γενικής τάξης που εργοδοτούνταν σε όλες τις ελεύθερες επαρχίες της Κύπρου τη σχολική χρονιά Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από πέντε μέρη: ατομικά στοιχεία, απόψεις για την ένταξη, βασική και ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση, ικανοποίηση από την ικανότητα εφαρμογής της ένταξης, χαρακτήρας επιμορφωτικού σεμιναρίου για την ένταξη. Οι ερωτήσεις που περιλήφθηκαν ήταν κυρίως κλειστού τύπου και χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Likert, σύμφωνα με την οποία οι συμμετέχοντες δηλώνουν το βαθμό συμφωνίας τους με κάθε δήλωση σε κλίμακα 1 μέχρι 5, όπου 1 αντιστοιχεί σε πλήρη διαφωνία και 5 σε πλήρη συμφωνία. Στο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε ο όρος παιδιά με ειδικές ανάγκες (παιδιά ΜΕΑ) που επικρατεί στη σχολική πρακτική και που προκύπτει από τον επίσημο όρο παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τον πληθυσμό του δείγματος αποτέλεσαν όλα τα δημοτικά σχολεία (343) που λειτουργούσαν στην Κύπρο τη σχολική χρονιά (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 2006). Η επιλογή του δείγματος έγινε με δύο τρόπους: επιλεκτικά και συστηματικά. Σε πρώτο στάδιο, θεωρήθηκε σημαντική η συμπερίληψη των δημοτικών σχολείων στα οποία λειτουργούσε μονάδα ειδικής εκπαίδευσης, με το σκεπτικό ότι αυτό το χαρακτηριστικό καταδεικνύει ότι οι εκπαιδευτικοί γενικής τάξης είχαν κάποια εμπειρία σχετικά με την ένταξη παιδιών με ειδικές ανάγκες στο γενικό σχολείο, το ρόλο της ειδικής παιδαγωγού, το ρόλο των εκπαιδευτικών γενικής τάξης κατά την ένταξη κτλ. Ακολούθησε η συστηματική επιλογή του δείγματος, η οποία στηρίχθηκε στον επίσημο κατάλογο των δημοτικών σχολείων (Υπουργείο 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 531

3 Παιδείας και Πολιτισμού, 2006). Στο δείγμα συμπεριλήφθηκε ένα στα τέσσερα σχολεία του καταλόγου, εξαιρουμένων των σχολείων με μονάδα ειδικής εκπαίδευσης τα οποία είχαν ήδη συμπεριληφθεί στο δείγμα. Αναλυτικά, στο δείγμα συμπεριλήφθηκαν 127 από τα 343 δημοτικά σχολεία, 55 από τα οποία ήταν σχολεία με μονάδα ειδικής εκπαίδευσης. Τα ερωτηματολόγια αποστάληκαν ταχυδρομικώς στα σχολεία και απευθύνονταν σε όλους τους εκπαιδευτικούς του κάθε σχολείου. Συνολικά 87 από τα 127 δημοτικά σχολεία επέστρεψαν τα ερωτηματολόγια μέχρι το τέλος Ιουνίου 2007 (ποσοστό ανταπόκρισης: 68.5%). Σε επίπεδο εκπαιδευτικών, παραλήφθηκαν 521 ικανοποιητικά συμπληρωμένα ερωτηματολόγια από τα 1255 που αποστάληκαν (ποσοστό ανταπόκρισης: 41.5%). Η ανάλυση των ερωτηματολογίων επικεντρώθηκε σε περιγραφική στατιστική (συχνότητα, μέσοι όροι), ενώ για τρία μέρη του ερωτηματολογίου έγινε παραγοντική ανάλυση. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται παρακάτω εστιάζονται στην παραγοντική ανάλυση που αφορά στις απόψεις των εκπαιδευτικών για την ένταξη και στην ικανοποίηση που οι ίδιοι νιώθουν για την ικανότητά τους να εφαρμόζουν την ένταξη. Αποτελέσματα Δημογραφικά Στοιχεία Τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων ανταποκρίνονται στη γενική εικόνα του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου: Δημογραφικά Στοιχεία Συμμετεχόντων Συχνότητα (N) Ποσοστό (%) Φύλο Γυναίκες Άντρες Θέση Διευθυτής/ντρια Βοηθός Διευθυντής/ντρια Εκπαιδευτικός Γενικής Τάξης Χρόνια Υπηρεσίας 1-5 χρόνια χρόνια χρόνια χρόνια Περισσότερο από 20 χρόνια Βασικές Σπουδές Πανεπιστήμιο Κύπρου Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου-Εξομοίωση Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου Πανεπιστήμιο στο εξωτερικό Μεταπτυχιακές Σπουδές Master στην Ειδική/Ενιαία Εκπαίδευση Master σε θέματα Εκπαίδευσης PhD Εκπαίδευση Απουσία Master ή PhD Σύνολο o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 532

4 Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων δήλωσε ότι δεν έχει παρακολουθήσει σχετικά επιμορφωτικά σεμινάρια για την ένταξη από το 1999 που ψηφίστηκε η ισχύουσα νομοθεσία για την ένταξη μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα μόνο 16.7% δήλωσαν ότι παρακολούθησαν περιστασιακά σεμινάρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ενώ το 83.3% δεν είχε τέτοια εμπειρία. Το 19.4% παρακολούθησαν προαιρετικά σεμινάρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, ενώ το 80.6% δεν είχε τέτοια εμπειρία. Σημειώνεται ότι και οι δύο τύποι σεμιναρίων που αναφέρονται εδώ δεν σχετίζονται με θέματα ένταξης, αλλά με θέματα ειδικών αναγκών. Τέλος, το 22.9% παρακολούθησαν σεμινάρια που γίνονται από άλλους οργανισμούς, ενώ το 70.8% δεν είχε τέτοια εμπειρία. Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Ένταξη Από την παραγοντική ανάλυση με ορθογώνια περιστροφή (varimax rotation) που έγινε στις 26 δηλώσεις του μέρους του ερωτηματολογίου που ερευνούσε τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την ένταξη, προέκυψαν τέσσερις παράγοντες που περιλαμβάνουν 18 δηλώσεις και συνολικά ερμηνεύουν ποσοστό % της διασποράς: εκπαίδευση στο ειδικό σχολείο, ιατρικό μοντέλο, φιλανθρωπικό μοντέλο, προϋποθέσεις ένταξης. Ο συντελεστής ΚΜΟ ήταν ικανοποιητικός (0.789) και το Bartlett Test of Sphericity ήταν σημαντικό (X 2 (210) = , p<0.0001), καταδεικνύοντας την ύπαρξη παραγόντων. Τηρήθηκε το κριτήριο του Kaiser ότι συμπεριλαμβάνονται μόνο παράγοντες με απόλυτη τιμή μεγαλύτερη από 1. Περισσότερα στοιχεία για τους παράγοντες και τη σύνθεσή τους παρουσιάζονται στο Παράρτημα 1. Ο πρώτος παράγοντας, Εκπαίδευση στο Ειδικό Σχολείο, αποτελείται από 5 δηλώσεις, έχει συντελεστή εσωτερικής αξιοπιστίας (Cronbach alpha).73 και αντιπροσωπεύει τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη συνέχιση της διαχωριστικής εκπαίδευσης για μερικές από τις κατηγορίες παιδιών με ειδικές ανάγκες. Ο δεύτερος παράγοντας ονομάζεται Ιατρικό Μοντέλο, αποτελείται από 5 δηλώσεις, έχει συντελεστή εσωτερικής αξιοπιστίας (Cronbach alpha).60 και αντιπροσωπεύει τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την εξειδικευμένη εκπαίδευση και διδασκαλία των παιδιών με ειδικές ανάγκες που φοιτούν στο γενικό σχολείο. Ο τρίτος παράγοντας ονομάζεται Φιλανθρωπικό Μοντέλο, αποτελείται από 5 δηλώσεις, έχει συντελεστή εσωτερικής αξιοπιστίας (Cronbach alpha).62 και αντιπροσωπεύει τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την προώθηση φιλανθρωπικών συναισθημάτων, πράξεων και ρητορικής ως προς τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ο τέταρτος παράγοντας ονομάζεται Προϋποθέσεις Ένταξης, αποτελείται από 3 δηλώσεις, έχει συντελεστή εσωτερικής αξιοπιστίας (Cronbach alpha).81 και αντιπροσωπεύει τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη σημασία των στάσεων στην επιτυχία της ένταξης. Ικανοποίηση από την ικανότητα για πρακτική εφαρμογή της ένταξης Από την παραγοντική ανάλυση με ορθογώνια περιστροφή (varimax rotation) που έγινε στις 31 δηλώσεις του μέρους του ερωτηματολογίου που ερευνούσε την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την ικανότητά τους για πρακτική εφαρμογή της ένταξης προέκυψαν πέντε παράγοντες που περιλαμβάνουν 29 δηλώσεις και συνολικά ερμηνεύουν ποσοστό % της διασποράς: εφαρμογή της νομοθεσίας, οργάνωση της ένταξης, προώθηση της κοινωνικοποίησης, διαφοροποίηση, συνεργασία. Ο συντελεστής ΚΜΟ ήταν ικανοποιητικός (0.942) και το Bartlett Test of Sphericity ήταν σημαντικό (X 2 (406) = , p<0.0001), καταδεικνύοντας την ύπαρξη παραγόντων. Τηρήθηκε το κριτήριο του Kaiser ότι συμπεριλαμβάνονται μόνο 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 533

5 παράγοντες με απόλυτη τιμή μεγαλύτερη από 1. Περισσότερα στοιχεία για τους παράγοντες και τη σύνθεσή τους παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2. Ο πρώτος παράγοντας Γνώση και Εφαρμογή της Νομοθεσίας αποτελείται από 5 δηλώσεις. έχει συντελεστή εσωτερικής αξιοπιστίας (Cronbach alpha).78 και αντιπροσωπεύει το βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από τη γνώση που έχουν για τη νομοθεσία, αλλά και για τον τρόπο εφαρμογής της. Ο δεύτερος παράγοντας Οργάνωση της Ένταξης αποτελείται από 8 δηλώσεις, έχει συντελεστή εσωτερικής αξιοπιστίας (Cronbach alpha).91 και αντιπροσωπεύει το βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από την ικανότητά τους να οργανώνουν την ένταξη. Ο τρίτος παράγοντας Προώθηση της Κοινωνικοποίησης αποτελείται από 5 δηλώσεις, έχει συντελεστή εσωτερικής αξιοπιστίας (Cronbach alpha).88 και αντιπροσωπεύει το βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από την ικανότητά τους να προωθούν την κοινωνικοποίηση των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Ο τέταρτος παράγοντας Διαφοροποίηση αποτελείται από 5 δηλώσεις, έχει συντελεστή εσωτερικής αξιοπιστίας (Cronbach alpha).88 και αντιπροσωπεύει το βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από την ικανότητά τους να εφαρμόζουν διαφοροποίηση. Ο πέμπτος παράγοντας Συνεργασία αποτελείται από 6 δηλώσεις, έχει συντελεστή εσωτερικής αξιοπιστίας (Cronbach alpha).87 και αντιπροσωπεύει το βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από την ικανότητά τους να συνεργάζονται με άτομα που σχετίζονται με την εφαρμογή της ένταξης. Συμπεράσματα Στο άρθρο αυτό παρουσιάστηκαν συνοπτικά τα αποτελέσματα της επισκόπησης που αφορούσαν στις απόψεις των εκπαιδευτικών για την ένταξη και στις ικανότητές τους να εφαρμόζουν την ένταξη. Τα αποτελέσματα που αφορούν στις απόψεις των εκπαιδευτικών για την ένταξη καταδεικνύουν ότι η κατηγοριοποίηση κυριαρχεί στη σκέψη τους, με αποτέλεσμα να θεωρούν ότι παιδιά που ανήκουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες ειδικών αναγκών πρέπει να εκπαιδεύονται στο ειδικό σχολείο και κάποιες άλλες στο γενικό σχολείο. Η ίδια πεποίθηση καταγράφεται ερευνητικά και στον Ελλαδικό χώρο (Zoniou-Sideri and Vlachou, 2006) Στην έρευνα φαίνεται ξεκάθαρα η τάση των εκπαιδευτικών να θεωρούν την εξειδικευμένη εκπαίδευση ανώτερη από αυτήν που ενδεχομένως θα μπορούσαν να προσφέρουν οι ίδιοι. Σύμφωνα με τη Hanko (1995), αυτή η αντίληψη καταγράφεται και σε εκπαιδευτικούς άλλων κουλτούρων. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η παραδοχή των εκπαιδευτικών ότι θεωρούν ως κύριο σκοπό της φοίτησης των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο γενικό σχολείο την κοινωνικοποίησή τους. Επίσης, πιστεύουν στην προώθηση φιλανθρωπικών πρωτοβουλιών, όπως είναι αυτή του Ραδιομαραθωνίου, για την οικονομική ενίσχυση των οικογενειών των παιδιών με ειδικές ανάγκες που επιθυμούν να παρέχουν στα παιδιά τους εξειδικευμένη εκπαίδευση από ιδιώτες. Η καλλιέργεια συναισθημάτων φιλανθρωπίας μέσω του Ραδιομαραθωνίου καταγράφεται και αλλού (Phtiaka, 1999; Symeonidou, 2005) και προβληματίζει αφού λειτουργεί εις βάρος της αποδοχής της διαφορετικότητας στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι βασική προϋπόθεση της ένταξης αποτελούν οι στάσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών, των συμμαθητών των παιδιών με ειδικές ανάγκες και των οικογενειών τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της επισκόπησης ως προς την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από τις δεξιότητές τους να εφαρμόζουν την ένταξη, οι εκπαιδευτικοί 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 534

6 φαίνεται να μην γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό την ισχύουσα νομοθεσία για την ένταξη. Δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τις ικανότητές τους να οργανώνουν αποτελεσματικά την ένταξη σε επίπεδο τάξης και σε επίπεδο σχολείου, ενώ φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην οργάνωση της ένταξης σε επίπεδο μαθημάτων. Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ικανότητά τους για διαφοροποίηση διδασκαλίας, ύλης, υλικού και δραστηριοτήτων, ούτε από τις δεξιότητες συνεργασίας τους με όλους τους φορείς. Η μειωμένη αυτοπεποίθησή τους στις παιδαγωγικές τους ικανότητες συνδέεται με την εμπιστοσύνη που δείχνουν στους ειδικούς για την εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες και υποδηλώνει ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται στήριξη και ενθάρρυνση ώστε να αναδείξουν τις παιδαγωγικές ικανότητές τους στον τομέα της ένταξης (Hanko, 1995). Τέλος, οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τις ικανότητές τους να προωθούν την κοινωνικοποίηση των παιδιών με ειδικές ανάγκες στην τάξη τους. Δηλώνουν ότι αποδέχονται τα παιδιά ανεξάρτητα από την αναπηρία τους, ότι είναι σε θέση να καλλιεργούν θετικές στάσεις προς αυτά και να δημιουργούν συνθήκες κοινωνικοποίησης τους. Ωστόσο, το αποτέλεσμα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με επιφύλαξη αφού, αν αναλογιστεί κανείς τα υπόλοιπα αποτελέσματα της έρευνας, πιθανόν να οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι η κοινωνικοποίηση μπορεί να λειτουργεί εις βάρος της εκπαίδευσης ή ακόμα να συνδέεται αποκλειστικά με την ανάπτυξη συναισθημάτων φιλανθρωπίας προς τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Η χρησιμότητα των αποτελεσμάτων της έρευνας κρίνεται πολύ σημαντική λόγω της ενδεχόμενης συμβολής τους στον προβληματισμό για την ανάπτυξη επιμορφωτικών προγραμμάτων για την ένταξη. Συστατικό στοιχείο της επιμόρφωσης θα πρέπει να αποτελεί ο συνδυασμός της θεωρητικής και πρακτικής πτυχής της ένταξης. Τα αποτελέσματα της έρευνας μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η θεωρητική κατάρτιση για την ένταξη θα πρέπει να στηριχθεί στην μετακίνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών από τη διαχωριστική σκέψη που χαρακτηρίζει το ιατρικό μοντέλο και στην αμφισβήτηση των στερεοτύπων για την αναπηρία που στηρίζονται στο φιλανθρωπικό μοντέλο. Επιπλέον, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να προσανατολίζεται και προς την πρακτική πτυχή του θέματος, με την ενημέρωση των εκπαιδευτικών για την υφιστάμενη νομοθεσία για την ένταξη, την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησής τους σε θέματα πρακτικής της ένταξης και την ενθάρρυνσή τους να χρησιμοποιήσουν νέες διδακτικές προσεγγίσεις οι οποίες ωστόσο στηρίζονται την παιδαγωγική κατάρτιση που ήδη κατέχουν. Η έμφαση θα πρέπει λοιπόν να είναι στην παρότρυνση των εκπαιδευτικών να πιστέψουν στην παιδαγωγική τους κατάρτιση (Thomas and Loxley, 2001) και να επικεντρωθούν σε αυτήν (Rose, 2003). Τέλος, η πρόκληση του σχεδιασμού τέτοιων προγραμμάτων έγκειται στον αποτελεσματικό συνδυασμό δύο χαρακτηριστικών: την επιστημονικότητα του περιεχομένου και τη σύνδεση με την τοπική κουλτούρα. Συνεπώς, επιβάλλεται η αξιοποίηση της διεθνούς βιβλιογραφίας (Hanko, 1995; Ainscow, 1997; Booth, Nes and Strømstad; 2003; Eggertsdóttir and Marinósson; 2005) αλλά και της τοπικής έρευνας (Φτιάκα, 2007; Symeonidou, 2007; 2008) σχετικά με το θέμα, ώστε η επιμόρφωση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εκπαιδευτικών της Κύπρου. Ευχαριστίες Ευχαριστούμε το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου το οποίο χρηματοδοτεί την έρευνα αυτή. Ευχαριστούμε επίσης τους/τις εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο. Τέλος, ευχαριστούμε την Ελίνα 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 535

7 Συμεωνίδου και την Παναγιώτα Κενδέου, οι οποίες βοήθησαν στη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων. Αναφορές Ελληνικά Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (2000) (Επιμ.) Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και η Ένταξή τους. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. N. 47/79. Ο Περί Ειδικής Εκπαιδεύσεως Νόμος. N. 113(I)/99. Ο Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμος. Συμεωνίδου, Σ. και Φτιάκα, Ε. (υπό κρίση). Πόσο ικανοποιημένοι είναι οι εκπαιδευτικοί από την ικανότητά τους να εντάσσουν αποτελεσματικά τα παιδιά με ειδικές ανάγκες; Σκέψεις και προβληματισμοί για την ανάπτυξη επιμορφωτικών προγραμμάτων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (2006). Στελέχωση Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης. Σχολική Χρονιά Λευκωσία: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Φτιάκα, Ε. (2007) (Επιμ.). Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση στην Κύπρο. Αθήνα: Ταξιδευτής. Φτιάκα, Ε., Μιχαηλίδου, Α., Τσουρής, Χ. και Βλάμη, Σ. (2005). Αξιολόγηση του Θεσμού της Ένταξης των Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες στο Γενικό Σχολείο (Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση). Παραδόθηκε στον Υπουργό Παιδείας στις 16 Ιανουαρίου Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου και Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Αγγλικά Ainscow, M. (1997) Teacher Training as a Strategy for Developing Inclusive Schools, in: R. Slee (Ed.) Is there a desk with my name on it? The Politics of Integration. London: Falmer Press. Allan, J. (2006). The repetition of exclusion, International Journal of Inclusive Education, 10(2-3), Barnes, C. (1997). A legacy of oppression: a history of disability in Western culture, in: L. Barton and M. Oliver (Eds) Disability Studies: Past, Present and Future. Leeds: The Disability Press. Booth, T., Nes, K. and Strømstad, M. (2003) (Eds). Developing Inclusive Teacher Education. London: RoutledgeFalmer. Eggertsdóttir, R. and Marinósson, G. (2005). Pathways to Inclusion. A Guide to Staff Development. Reykjavik: University of Iceland Press. Hanko, G. (1995). Special Needs in Ordinary Classrooms. From Staff Support to Staff Development. London: David Fulton Publishers. Phtiaka, H. (1999). Disability, human rights and education in Cyprus. In: F. Armstrong and L. Barton (Eds) Disability, Human Rights and Education. Cross- Cultural Perspectives. Buckingham: Open University Press. Rose, R. (2003). Ideology, reality and pragmatics: Towards an informed policy for inclusion, in: C. Tilstone and R. Rose (Eds) Strategies to Promote Inclusive Practice. London: RoutledgeFalmer. Symeonidou, S. (2005). Inclusive policy, segregating practice: a cultural analysis of the impairment discourse reflected in the official and hidden curricula in Cyprus, in: ISEC 2005 Conference Proceedings, Inclusion: Celebrating Diversity. Scotland. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 536

8 Symeonidou, S. (2007) Parental involvement in education politics: the case of disabled children, Mediterranean Journal of Educational Studies, 12(2): Symeonidou. S. (2008, forthcoming) Trapped in our past: The price we have to pay for our cultural disability inheritance. International Journal of Inclusive Education. Thomas, G. and Loxley, A. (2001). Deconstructing Special Education and Constructing Inclusion. Buckingham: Open University Press. Zoniou-Sideri, A. and Vlachou, A. (2006) Greek teachers belief systems about disability and inclusive education, International Journal of Inclusive Education, 10 (4-5), o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 537

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Πίνακας 1.1 : Απόψεις εκπαιδευτικών για την ένταξη Παράγοντας Δήλωση: Πιστεύω ότι M SD 1. Ένα παιδί που έχει σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς θα πρέπει να εκπαιδεύεται σε ειδικό σχολείο (b12) 2. Ένα παιδί με νοητική καθυστέρηση θα πρέπει να εκπαιδεύεται σε ειδικό σχολείο (b13) 3. Ένα παιδί με προβλήματα όρασης θα πρέπει να εκπαιδεύεται σε ειδικό σχολείο (b14) 4. Κάποιες κατηγορίες παιδιών ΜΕΑ μπορούν να εκπαιδεύονται στο γενικό σχολείο και κάποιες όχι (b15) Ένα παιδί ΜΕΑ μπορεί να μην τα καταφέρει να ενταχθεί αποτελεσματικά γιατί δεν του το επιτρέπει το είδος της αναπηρίας του (b20) Εκπαίδευση στο Ειδικό Σχολείο Ιατρικό Μοντέλο Φιλανθρωπικό Μοντέλο Προϋποθέσεις Ένταξης 1. Βασική προϋπόθεση για ουσιαστική ένταξη ενός παιδιού ΜΕΑ είναι ο αριθμός των περιόδων ειδικής εκπαίδευσης που λαμβάνει (b10) 2. Βασική προϋπόθεση για ουσιαστική ένταξη ενός παιδιού ΜΕΑ είναι το είδος της αναπηρίας που έχει το παιδί (b11) 3. Ο/η ειδικός/ή εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνος/η για την εκπαίδευση του παιδιού ΜΕΑ που είναι ενταγμένο σε μια γενική τάξη (b18) 4. Η αξιολόγηση ενός παιδιού ΜΕΑ από την Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης είναι απαραίτητη για να αρχίσει ο εκπαιδευτικός της τάξης να ασχολείται με την εκπαίδευση του παιδιού (b22) 5. Οι ειδικοί που ασχολούνται με ένα παιδί ΜΕΑ γνωρίζουν καλύτερα πώς να το αντιμετωπίσουν (b23) 1. Ο όρος παιδιά με ειδικές ικανότητες είναι καλύτερος από τον όρο παιδιά με ειδικές ανάγκες (ΜΕΑ) (b1) 2. Στο σχολείο πρέπει να καλλιεργείται το αίσθημα της φιλανθρωπίας προς τα παιδιά ΜΕΑ (b3) 3. Κύριος σκοπός της ένταξης ενός παιδιού ΜΕΑ στο γενικό σχολείο θα πρέπει να είναι η κοινωνικοποίησή του (b4) 4. Ο Ραδιομαραθώνιος είναι μια ευκαιρία για να διδάξουμε στα παιδιά χωρίς ειδικές ανάγκες ότι πρέπει να συνεισφέρουν οικονομικά για τους συνανθρώπους τους ΜΕΑ (b6) 5. Η οικονομική βοήθεια που παρέχει ο Ραδιομαραθώνιος για στήριξη των παιδιών ΜΕΑ από ιδιώτες ειδικούς είναι απαραίτητη (b26) 1. Βασική προϋπόθεση για ουσιαστική ένταξη ενός παιδιού ΜΕΑ είναι η στάση του εκπαιδευτικού γενικής τάξης (b7) 2. Βασική προϋπόθεση για ουσιαστική ένταξη ενός παιδιού ΜΕΑ είναι η στάση των συμμαθητών του (b8) 3. Βασική προϋπόθεση για ουσιαστική ένταξη ενός παιδιού ΜΕΑ είναι η στάση της οικογένειας του παιδιού (b9) , o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 538

10 Πίνακας 1.2: Απόψεις εκπαιδευτικών για την ένταξη - Παραγοντική ανάλυση (principal axis factoring with varimax rotation) με τις δηλώσεις του ερωτηματολογίου ως μεταβλητές Δήλωση/Μεταβλητή Παράγοντας 1 Παράγοντας 2 Παράγοντας 3 Παράγοντας 4 Εκπαίδευση στο Ιατρικό Φιλανθρωπικό Προϋποθέσεις Ειδικό Σχολείο Μοντέλο Μοντέλο Ένταξης b b b b b b b b b b b1.572 b3.706 b4.535 b6.655 b b7.841 b8.850 b o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 539

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Πίνακας 2.1: Ικανοποίηση εκπαιδευτικών από τις δεξιότητες ένταξης Παράγοντας Δήλωση: Είμαι ικανοποιημένος/η από την ικανότητα μου να M SD 1. Εντοπίζω ένα παιδί που πιθανόν να έχει ειδικές ανάγκες (d1) Ακολουθώ τη διαδικασία παραπομπής προς αξιολόγηση παιδιού που πιθανόν να έχει ειδικές ανάγκες (d2) 3. Καταρτίζω ατομικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για ένα παιδί ΜΕΑ (d3) 4. Εκπαιδεύω παιδιά ΜΕΑ που είναι ενταγμένα στο γενικό σχολείο (d4) Εντοπίζω τους κύριους εκπαιδευτικούς στόχους που πρέπει να θέσω για ένα παιδί ΜΕΑ (d21) 1. Οργανώνω αποτελεσματική ένταξη ενός παιδιού ΜΕΑ στην τάξη μου (d9) 2. Οργανώνω αποτελεσματική ένταξη ενός παιδιού ΜΕΑ στο σχολείο μου (d10) 3. Δημιουργώ συνθήκες αποτελεσματικής μάθησης για ένα παιδί ΜΕΑ (d19) 4. Προσαρμόζομαι σε κάθε είδους ειδική ανάγκη που μπορεί να έχει ένα παιδί ΜΕΑ που είναι ενταγμένο στην τάξη μου (d26) 5. Εντάσσω αποτελεσματικά ένα παιδί ΜΕΑ στο μάθημα της Γλώσσας (d27) 6. Εντάσσω αποτελεσματικά ένα παιδί ΜΕΑ στο μάθημα των Μαθηματικών (d28) 7. Εντάσσω αποτελεσματικά ένα παιδί ΜΕΑ στα μαθήματα κοινωνικού περιεχομένου (π.χ. Θρησκευτικά, Ιστορία, Γεωγραφία) (d29) Γνώση και Εφαρμογή της Νομοθεσίας Οργάνωση της Ένταξης Προώθηση της Κοινωνικοποίησης Διαφοροποίηση Συνεργασία 8. Εντάσσω αποτελεσματικά ένα παιδί ΜΕΑ σε μαθήματα που καλλιεργούν τις τέχνες (π.χ. Μουσική, Τέχνη) (d30) 1. Καλλιεργώ την ανάπτυξη θετικών στάσεων των μαθητών χωρίς ειδικές ανάγκες προς τους μαθητές ΜΕΑ (d12) 2. Χειρίζομαι τους μαθητές/τριες με τρόπο που ένα παιδί ΜΕΑ να νιώθει αποδεκτό από τους συμμαθητές/τριες του (d17) 3. Δημιουργώ συνθήκες κοινωνικοποίησης για ένα παιδί ΜΕΑ (d18) 4. Χειρίζομαι αποτελεσματικά καταστάσεις αποδοκιμασίας ενός παιδιού ΜΕΑ από τους/τις συμμαθητές/τριες του (d20) 5. Αποδέχομαι ένα παιδί ΜΕΑ ανεξάρτητα από το είδος της αναπηρίας του (νοητική, σωματική, ψυχο-συναισθηματική) (d31) 1. Διαφοροποιώ την ύλη για να ανταποκριθώ σε όλα τα παιδιά της τάξης, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών ΜΕΑ (d5) 2. Διαφοροποιώ το υλικό μου για να ανταποκρίνομαι σε όλα τα παιδιά της τάξης μου, με ή χωρίς ειδικές ανάγκες (d6) 3. Διαφοροποιώ τη διδασκαλία μου για να ανταποκρίνομαι σε όλα τα παιδιά της τάξης μου, με ή χωρίς ειδικές ανάγκες (d7) 4. Διαφοροποιώ τις δραστηριότητες εκμάθησης και εμπέδωσης ενός αντικειμένου για να ανταποκρίνομαι σε όλα τα παιδιά της τάξης μου, με ή χωρίς ειδικές ανάγκες (d8) Διαφοροποιώ τον τρόπο αξιολόγησης ενός παιδιού ΜΕΑ (d11) Συνεργάζομαι με τον/την ειδική εκπαιδευτικό για την ένταξη ενός παιδιού ΜΕΑ στην τάξη μου (d13) 2. Εντοπίζω τα άτομα στα οποία μπορώ να απευθυνθώ για να με στηρίξουν όταν έχω στην τάξη μου ένα παιδί ΜΕΑ (d14) Χρησιμοποιώ την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς για να βελτιώσω τις συνθήκες ένταξης ενός παιδιού ΜΕΑ (d22) 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 540

12 4. Ενημερώνω τους γονείς ενός παιδιού ΜΕΑ για τα δικαιώματά τους με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς (d23) 5. Συνεργάζομαι με τους γονείς ενός παιδιού ΜΕΑ για την αποτελεσματικότερη ένταξή του (d24) 6. Συνεργάζομαι με τους υπόλοιπους γενικούς εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το παιδί ΜΕΑ που είναι ενταγμένο στην τάξη μου (d25) Πίνακας 2.2: Ικανοποίηση εκπαιδευτικών από τις δεξιότητες ένταξης - Παραγοντική ανάλυση (principal axis factoring with varimax rotation) με τις δηλώσεις του ερωτηματολογίου ως μεταβλητές Δήλωση/ Παράγοντας 1 Παράγοντας 2 Παράγοντας 3 Παράγοντας 4 Παράγοντας 5 Μεταβλητή Γνώση-Εφαρμ. Οργάνωση της Προώθηση Διαφοροποίηση Συνεργασία Νομοθεσίας Ένταξης Κοινωνικοποίησης d1.561 d2.596 d3.727 d4.692 d d9.479 d d d d d d d d d d d d d5.596 d6.855 d7.864 d8.815 d d d d d d d o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 541

Ένα σχολείο για όλους! Αν θέλουμε να το υλοποιήσουμε, τότε το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών αποτελεί την αφετηρία.

Ένα σχολείο για όλους! Αν θέλουμε να το υλοποιήσουμε, τότε το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών αποτελεί την αφετηρία. Γαρυφαλιά Χαριτάκη Ένα σχολείο για όλους! Αν θέλουμε να το υλοποιήσουμε, τότε το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών αποτελεί την αφετηρία. Ph.D.c. in Special Education M.Ed. in Emotional-Affective Dynamics &

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της Γενικής Τάξης για την ένταξη μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες

Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της Γενικής Τάξης για την ένταξη μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της Γενικής Τάξης για την ένταξη μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες Βασιλείου Ευγενία Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας Tzenh.vasileiou@gmail.com Γαρυφαλιά Χαριτάκη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμβάθυνση και κριτική

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύουσα νομοθεσία ένταξης και γονείς

Ισχύουσα νομοθεσία ένταξης και γονείς Ισχύουσα νομοθεσία ένταξης και γονείς Σιμώνη Συμεωνίδου Επίκουρη καθηγήτρια symeonidou.simoni@ucy.ac.cy Ημερίδα Κ.Ο.Ε.Ε. & Π.Ο.ΣΥ.ΓΟ.Π.Ε.Α. «Από τη θεωρία στην πράξη: Ο ρόλος των γονιών των παιδιών με

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με μεγάλο αριθμό/ποσοστό παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό

Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με μεγάλο αριθμό/ποσοστό παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με μεγάλο αριθμό/ποσοστό παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό 1. Ταυτότητα της έρευνας Κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

(Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Ανατροφοδότηση από Διευθυντές/Διευθύντριες και εκπαιδευτικούς, σχετικά με τις ενέργειες για στήριξη των παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό (Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Αξιολόγηση των Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων που Εφαρμόζονται στα Ειδικά Σχολεία και στις Ειδικές Μονάδες Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Κατσούγκρη Αναστασία

Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Κατσούγκρη Αναστασία Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Κατσούγκρη Αναστασία akatsou0708@gmail.com Διαφοροποίηση στη διδασκαλία Προϋπόθεση για την συνεκπαίδευση Η προσαρμογή της διδασκαλίας για να ανταποκριθεί σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 2. Ηλικία Θέση εργασίας Μόνιμος Αναπληρωτής

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 2. Ηλικία Θέση εργασίας Μόνιμος Αναπληρωτής ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α. Δημογραφικά χαρακτηριστικά 1. Φύλο Άνδρας Γυναίκα 2. Ηλικία 22 30 31 40 41 50 51 + 3. Χρόνια υπηρεσίας 1 5 6 15 16+ 4. Σημειώστε τα πτυχία που κατέχετε Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Ερευνητικό Πρόγραμμα «Αξιολόγηση Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου» 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιστημονική υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ζωή Παπαναούμ Ημερίδα Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θεσμός του Μέντορα στην Ελληνική Εκπαίδευση: Διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των Εκπαιδευτικών Λυκείου του Ν. Χανίων.

Ο Θεσμός του Μέντορα στην Ελληνική Εκπαίδευση: Διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των Εκπαιδευτικών Λυκείου του Ν. Χανίων. Ο Θεσμός του Μέντορα στην Ελληνική Εκπαίδευση: Διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των Εκπαιδευτικών Λυκείου του Ν. Χανίων. Όνομα: Ρασούλη Εμμανουέλα Επόπτης: Λαγός Δημήτριος Αναγκαιότητα έρευνας Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών των Τ.Ε. των Δημοτικών σχολείων για το εξειδικευμένο πρόγραμμα των μαθητών με νοητική ανεπάρκεια

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών των Τ.Ε. των Δημοτικών σχολείων για το εξειδικευμένο πρόγραμμα των μαθητών με νοητική ανεπάρκεια ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Οι απόψεις των εκπαιδευτικών των Τ.Ε. των Δημοτικών σχολείων για το εξειδικευμένο πρόγραμμα των μαθητών με νοητική ανεπάρκεια Ερευνητική προσέγγιση ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων»

1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων» Στόχοι υπό έμφαση 2015-2016 1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων» Συνέδρια Διευθυντών Επαρχιακών Γραφείων Παιδείας Νοέμβριος 2015 ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Γιατί συνεχίζεται ο στόχος για 2 η

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας 1 2 Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας μας, διεξήγαγε έρευνα ανάμεσα στους συμμαθητές μας.

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μάθηση εκπαιδευτικών στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: εισαγωγικές παρατηρήσεις

Επαγγελματική μάθηση εκπαιδευτικών στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: εισαγωγικές παρατηρήσεις Επαγγελματική μάθηση εκπαιδευτικών στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: εισαγωγικές παρατηρήσεις Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Λοϊζίδου Προϊσταμένη Τομέα Επιμόρφωσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 23 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Παράρτημα Ι Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω προτάσεις, με βάση την επεξήγηση που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή και αξιολόγηση προγράμματος συνεκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα σε ένα σχολικό έτος

Εφαρμογή και αξιολόγηση προγράμματος συνεκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα σε ένα σχολικό έτος Εφαρμογή και προγράμματος συνεκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα σε ένα σχολικό έτος Δρ Σύρου Νίκη ΠΕ 25 Νούλα Ιωάννα ΠΕ 06 Μακρυγιάννη Κων/να ΠΕ 71 Μέκρας Δημήτριος ΠΕ 70 Εισαγωγή Η συνεκπαίδευση είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Χαράλαμπος Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 2017 Υπεύθυνος Πράξης Σπυρίδων Δουκάκης Συντονίστρια Δράσης Μαρία Νίκα 1η Έκδοση Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( )

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( ) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης (2008-2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Μέσα στα πλαίσια των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Στελεχών της Εκπαίδευσης (Π.Ε.Σ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση. εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ. Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου

Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση. εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ. Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ Έλενα Παπαναστασίου Έλενα Παπαναστασίου Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου Ανάγκη για επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Σπύρος Φερεντίνος, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Γ Αθήνας Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ

Σπύρος Φερεντίνος, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Γ Αθήνας Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥΣ Σπύρος Φερεντίνος, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Γ Αθήνας Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο εκπαιδευτών των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης για τη σχολική

Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο εκπαιδευτών των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης για τη σχολική ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών της Εκπαίδευσης Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ» -

«ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ» - «ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ» - http://blogs.sch.gr/nikitpapa ΜΙΑ ΙΔΙΑΤΕΡΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΡΑΚΗΣ κ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΞΑΝΘΗ «Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ» 1. κ. Κωσταντινίδου υπηρετείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Προγράμματα για την Ενιαία Εκπαίδευση: Μια προσέγγιση στην πρόκληση της διαφοροποίησης

Αναπτύσσοντας Προγράμματα για την Ενιαία Εκπαίδευση: Μια προσέγγιση στην πρόκληση της διαφοροποίησης Αναπτύσσοντας Προγράμματα για την Ενιαία Εκπαίδευση: Μια προσέγγιση στην πρόκληση της διαφοροποίησης Σταυρούλα Φιλίππου Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου & Σιμώνη Συμεωνίδου Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Η

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Εξ Αποστάσεως)

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Εξ Αποστάσεως) Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Εξ Αποστάσεως) ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών προσφέρουν μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Master

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση 390 παιδιά Το πλαίσιο εφαρμογής 18 τμήματα Μονάδα Ειδικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΥ 002 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΟ ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗ (ΜΟΥΣΙΚΗΣ) 21/11/2007

ΠΡΥ 002 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΟ ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗ (ΜΟΥΣΙΚΗΣ) 21/11/2007 ΠΡΥ 002 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΟ ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗ (ΜΟΥΣΙΚΗΣ) 21/11/2007 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η ειδική εκπαίδευση(special education) ειναι η παιδεία η οποία επικεντρώνονται σε άτομα με ειδικές ανάγκες όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην Α και

Διαβάστε περισσότερα

Το σχολείο ως εστία προώθησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μέσω της επαγγελματικής μάθησης ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Το σχολείο ως εστία προώθησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μέσω της επαγγελματικής μάθησης ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Μάιος 2017 Το σχολείο ως εστία προώθησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μέσω της επαγγελματικής μάθησης ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Δρ Γεωργία Πασιαρδή (Διευθύντρια) Χριστίνα Σταύρου (Λειτουργός Π.Ι.) Ημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε συμπληρώστε με το σύμβολο «ν» ή υπογραμμίστε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει.

Παρακαλούμε συμπληρώστε με το σύμβολο «ν» ή υπογραμμίστε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει. «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ (SPSS, EXCEL) ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΚΩΔ: SPSS)» Η ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δυσκολίες: Προσεγγίζοντας από την θεωρία την πράξη. 1. Μαθησιακές δυσκολίες: ορισμοί-περιορισμοί, διάγνωση-αντιμετώπιση

Μαθησιακές δυσκολίες: Προσεγγίζοντας από την θεωρία την πράξη. 1. Μαθησιακές δυσκολίες: ορισμοί-περιορισμοί, διάγνωση-αντιμετώπιση 1. Μαθησιακές δυσκολίες: ορισμοί-περιορισμοί, διάγνωση-αντιμετώπιση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Η Ελένη Λιβανίου είναι Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος με Διδακτορικό στη γνωστική και κοινωνική ψυχολογία από το πανεπιστήμιο του

Διαβάστε περισσότερα

Τι αναμένουμε να πάρουμε;

Τι αναμένουμε να πάρουμε; Φωνάζει, διακόπτει, παίζει στο μάθημα Εφαρμόζοντας τη στρατηγική Eλέγχω και Aποχωρώ σε παιδιά με ήπια και συχνά προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη A Λευκή Κουρέα, Πανεπιστήμιο Κύπρου Έλενα Αγαπίου, Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό και παιδαγωγικό πλαίσιο των προγραμμάτων της συνεκπαίδευσης μαθητών/ριών με ΕΕΑ ή και Αναπηρία

Θεσμικό και παιδαγωγικό πλαίσιο των προγραμμάτων της συνεκπαίδευσης μαθητών/ριών με ΕΕΑ ή και Αναπηρία Θεσμικό και παιδαγωγικό πλαίσιο των προγραμμάτων της συνεκπαίδευσης μαθητών/ριών με ΕΕΑ ή και Αναπηρία Κωνσταντίνα Πηλείδου Σχολική Σύμβουλος 10 ης ΕΠ ΕΑΕ Σταυρούπολη 05/09/2017 https://pileidou.wordpress.com/

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Αγωγή αναπόσπαστο τµήµα ολόκληρης της Εκπαίδευσης. µάθηση Απορρίπτοντας στερεότυπες αντιλήψεις και κατηγοριοποιήσεις

Ειδική Αγωγή αναπόσπαστο τµήµα ολόκληρης της Εκπαίδευσης. µάθηση Απορρίπτοντας στερεότυπες αντιλήψεις και κατηγοριοποιήσεις Σύγχρονες αντιλήψεις στο χώρο της παιδαγωγικής Επιστήµης θεωρούν την Ειδική Αγωγή αναπόσπαστο τµήµα ολόκληρης της Εκπαίδευσης Σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών όλοι έχουν δικαίωµα στην εκπαίδευση και τη µάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ. Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας»

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ. Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Γενικές επιμορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Το Παραπρόγραμμα ή κρυφό Αναλυτικό Πρόγραμμα Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

«Ερευνώ, Βελτιώνομαι και Προχωρώ»

«Ερευνώ, Βελτιώνομαι και Προχωρώ» «Ερευνώ, Βελτιώνομαι και Προχωρώ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 1 Ερευνώ Απόψεις μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων Πραγματικές ανάγκες Σχέδια δράσης Βελτιώνομαι Επιμορφωτικές δράσεις:

Διαβάστε περισσότερα

5 Οκτωβρίου 2012 Θέµα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο Mητρώο Eκπαιδευτών για τα Σεµινάρια σε σχολική βάση και Σεµινάρια για γονείς

5 Οκτωβρίου 2012 Θέµα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο Mητρώο Eκπαιδευτών για τα Σεµινάρια σε σχολική βάση και Σεµινάρια για γονείς ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Σεµινάρια σε σχολική βάση και Σεµινάρια για γονείς Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

2. Να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών.

2. Να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.7.02 Αρ. Τηλ.: 22 402306/ 361/ 387 Aρ. Τηλεομ.: 22480505 email: proairetika@cyearn.pi.ac.cy ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 4 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για διδασκαλία στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης υποψήφιων καθηγητών Τεχνολογίας

Θέμα: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για διδασκαλία στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης υποψήφιων καθηγητών Τεχνολογίας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Aρ. Φακ.: ΠΙ 7.7.09.5 Αρ. Tηλ.: 22402300 Aρ. Φαξ: 22560118 e-mail: tehnologia@cyearn.pi.ac.cy Διευθυντές/ντριες Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ε Ν O ΤΗ Τ Α Ε ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 117 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Π Ρ Ο Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α Μ Ε Π Α Ρ Ε Μ Β Α Τ Ι Κ Ο Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα PROFILES ανακοινώνει τη δυνατότητα δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο δεύτερο κύκλο βιωματικών εργαστηρίων (2012-2013) με θέμα το σχεδιασμό και

Διαβάστε περισσότερα

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας»

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» «Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» Ονοματεπώνυμο: Παππάς Ορέστης-Σταύρος Σειρά: 9 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Ο. Κυριακίδου Δεκέμβριος 2013 η Υπόθεσ Η1 Η2 Η3 Η4 Η5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού στο σχολείο: η περίπτωση των ΝΑΠ

Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού στο σχολείο: η περίπτωση των ΝΑΠ Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού στο σχολείο: η περίπτωση των ΝΑΠ Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης 15 Μαΐου 2012 ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Ενότητα 1: Βασίλης Γιαλαμάς Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Περιεχόμενα ενότητας Παρουσιάζονται βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης. Αποφασίζουμε

ΘΕΜΑ: Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης. Αποφασίζουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε.

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε. 38 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας έρευνας ήταν η εύρεση εκείνων των χαρακτηριστικών των εφήβων τα οποία πιθανόν συνδέονται με τις μελλοντικές επαγγελματικές τους επιλογές. Ως

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ (SPSS, EXCEL) ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι Συνάντησης. Λευκή Κουρέα & Έλενα Αγαπίου Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 10/23/16

Στόχοι Συνάντησης. Λευκή Κουρέα & Έλενα Αγαπίου Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 10/23/16 Στηρίζοντας Ομάδες Μαθητών μέσω Δευτερογενούς Πρόληψης: Η Εφαρμογή της Στρατηγικής «Ελέγχω Αποχωρώ» στο Σύστημα ΠροΘεΣυ μέσα από Μελέτη Περίπτωσης Λευκή Κουρέα & Έλενα Αγαπίου Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Κόπτσης Ρ. Γεωργακόπουλος Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο/Εργαστήριο Διατροφικής Αγωγής (Focus on Food) για τις δασκάλες Οικιακής Οικονομίας στην Κύπρο

Επιμορφωτικό Σεμινάριο/Εργαστήριο Διατροφικής Αγωγής (Focus on Food) για τις δασκάλες Οικιακής Οικονομίας στην Κύπρο Επιμορφωτικό Σεμινάριο/Εργαστήριο Διατροφικής Αγωγής (Focus on Food) για τις δασκάλες Οικιακής Οικονομίας στην Κύπρο Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ολοήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο/Εργαστήριο Διατροφικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ Υποέργο 3: Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ Ευδοκία Καραβά, Επίκουρη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ευαγγελία Μανούσου Εκπαιδευτικός, Υποψήφια διδάκτωρ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Εφαρμογές Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ευαγγελία Μανούσου Εκπαιδευτικός, Υποψήφια διδάκτωρ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εφαρμογές Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ευαγγελία Μανούσου Εκπαιδευτικός, Υποψήφια διδάκτωρ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Περιεχόμενα Μερικά διεθνή παραδείγματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

Α ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) Ειδίκευση Α ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) Η ειδίκευση προσφέρει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές σε βάθος θεωρητική κατάρτιση σε ζητήματα διδακτικής της ελληνικής γλώσσας, εξετάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ: ιαδικασίες πρότασης και φοίτησης µαθητή/µαθήτριας µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Τµήµα Ένταξης Η αναγνώριση και αρχική αξιολόγηση µαθητή/µαθήτριας

Διαβάστε περισσότερα

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Γενικές επιμορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Μάθηση σχολικής μονάδας

Επαγγελματική Μάθηση σχολικής μονάδας Επαγγελματική Μάθηση σχολικής μονάδας Γ Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας- Στυλιανός Λένας 2016-2017 Διευθύντρια- Συντονίστρια: Νέφη Καμέρη Υποστηρίκτρια: Έφη Παπαριστοδήμου Στάδια προώθησης του 1 ου στόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Από: ΔΜΕ, Κυπριανό Δ. Λούη (μέσω Γ. Κούμα, Προϊσταμένης Γραφείου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης)

ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Από: ΔΜΕ, Κυπριανό Δ. Λούη (μέσω Γ. Κούμα, Προϊσταμένης Γραφείου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προς: Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού Από: ΔΜΕ, Κυπριανό Δ. Λούη (μέσω Γ. Κούμα, Προϊσταμένης Γραφείου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) Ημερομηνία: 24 Ιουνίου 2016 Θέμα: Εισήγηση υλοποίησης σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ THΣ ΕΝΤΑΞΗΣ. Χρύσω Στυλιανού

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ THΣ ΕΝΤΑΞΗΣ. Χρύσω Στυλιανού ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ THΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Παρουσίαση Χρύσω Στυλιανού Τέως Διευθύντρια Σχολής Κωφών ΕΝΤΑΞΗ: Συνεκπαίδευση με Ακούοντα Παιδιά Η.Β. OΡΟΛΟΓΙΑ: Η.Π.Α. Σ.Χ. Ενσωμάτωση Integration Ένταξη Μainstreaming Inclusion

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Ενσωμάτωση ή η Ένταξη των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στον τομέα της εκπαίδευσης αποτελεί ζωτικό μέρος της δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 6 Σημειώστε προβλήματα που αντιμετωπίσατε Αν και από τους τίτλους των ενοτήτων φαινόταν να υπάρχει συνάφεια με την προσχολική, ωστόσο με ελάχιστες εξαιρέσεις υπήρξε απογοητευτικό για εμάς. Το σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις των ειδικών μονάδων στην ένταξη παιδιών με αναπηρίες: Μία μελέτη περίπτωσης στην Κύπρο. Πιερίδου Μύρια Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οι επιπτώσεις των ειδικών μονάδων στην ένταξη παιδιών με αναπηρίες: Μία μελέτη περίπτωσης στην Κύπρο. Πιερίδου Μύρια Πανεπιστήμιο Κύπρου Οι επιπτώσεις των ειδικών μονάδων στην ένταξη παιδιών με αναπηρίες: Μία μελέτη περίπτωσης στην Κύπρο Περίληψη Πιερίδου Μύρια Πανεπιστήμιο Κύπρου Το άρθρο περιγράφει έρευνα που μελετά τις επιπτώσεις των

Διαβάστε περισσότερα