Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 Με το ν.3852 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» καθιερώθηκε ο θεσμός της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και αναγνωρίστηκε από το νομοθέτη η ανάγκη οργάνωσης των υπηρεσιακών μονάδων πολιτικής προστασίας των Περιφερειών σε επίπεδο Αυτοτελών Διευθύνσεων, που ήρθαν να αντικαταστήσουν τα γραφεία Πολιτικής Προστασίας των πρώην Νομαρχιών. Έτσι και στην Περιφέρεια Αττικής οργανώθηκε η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας που απαρτίζεται από 10 τμήματα 1 και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο Οργανισμός εσωτερικής λειτουργίας της Περιφέρειας. Οι ενέργειες στις οποίες προέβη η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας κατά την διάρκεια του έτους 2012 περιλαμβάνουν διαδικασίες σχεδιασμού για την ετοιμότητα, πρόληψη και αντιμετώπιση καταστροφών, ενώ παράλληλα αναλήφθηκαν δράσεις αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και αποκατάστασης καταστροφών, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς καταστολής. Οι προαναφερθείσες ενέργειες και δράσεις αναφέρονται αναλυτικά στη συνέχεια: Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ Α1. ΓΕΝΙΚΑ 1. Επικαιροποίηση του σχεδιασμού και βέλτιστη οργάνωση των πόρων της Περιφέρειας (ιδιόκτητων ή αυτών που μπορούν να διατεθούν κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης κατάστασης ανάγκης από άλλους φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς). 1. Μέχρι τη στελέχωση με προσωπικό των Τμημάτων Περιφερειακών Ενοτήτων Νότιου, Βόρειου και Δυτικού Τομέα Αθήνας, αρμοδιότητες του έργου πολιτικής προστασίας ασκεί η Δ/νση διά του τμήματος ΠΠ Κεντρικού τομέα, όπως αυτό ορίζεται σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.002/448/37788/ απόφαση κατανομής προσωπικού του προϊσταμένου της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας.

2 Αποστάλθηκαν συνοπτικές οδηγίες στους ΟΤΑ σχετικά με τη βέλτιστη οργάνωση των πόρων τους (ανθρώπινο δυναμικό και υλικά μέσα) και ζητήθηκαν στοιχεία για τους πόρους που μπορούν να μας διαθέσουν σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Για την οργάνωση των πόρων της Περιφέρειας Αττικής ζητήθηκαν: o από τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών αναλυτικές καταστάσεις σχετικά με τα μέσα o (μηχανήματα έργου, χώροι στάθμευσης κτλ). από το ΥΠΟΜΕΔΙ αναλυτικές καταστάσεις των μηχανημάτων έργων που κυκλοφορούν εντός των χωρικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής. o από τους Γενικούς Δ/ντές και τους προϊσταμένους Διευθύνσεων και Αυτοτελών τμημάτων τα στοιχεία επικοινωνίας τους, για την επικαιροποίηση του μητρώου. 2. Συγκρότηση Μητρώου Προμηθευτών και Εταιριών εκτέλεσης εργασιών Πολιτικής Προστασίας Καταρτίστηκε το Μητρώο των εργοληπτικών εταιριών που δύναται να συμβάλουν με μέσα για την αντιμετώπιση πλημμυρών έτους 2012 (από 01/01/2012 έως 31/12/2012). Υπό εξέλιξη βρίσκεται το νέο Μητρώο έτους 2013 (από 01/01/2013 έως 31/12/2013). Καταρτίστηκε το Μητρώο των εργοληπτικών εταιριών που δύναται να συμβάλουν με μέσα για την αντιμετώπιση των συνεπειών από χιονοπτώσεις παγετό (έως 31/5/2012). Υπό εξέλιξη βρίσκεται νέο Μητρώο για το 2013 (έως 30/04/2013). Καταρτίστηκε το Μητρώο των εργοληπτικών εταιριών που δύναται να συμβάλουν με μέσα για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών (από 1/5/2012 έως 31/10/2012). Καταρτίσθηκε το Μητρώο των ναυτιλιακών εταιριών που δύναται να συνδράμουν στο έργο της αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών στα νησιά του Αργοσαρωνικού, για τη μεταφορά πυροσβεστικών μέσων, μηχανημάτων και υδροφόρων έτους Υπό κατάρτιση βρίσκονται τα κάτωθι Μητρώα Προμηθευτών: o o Μητρώο Προμηθευτών οι οποίοι σε μια έκτακτη κατάσταση ανάγκης θα μπορούν να προμηθεύσουν την Υπηρεσία μας με βασικά υλικά όπως σκηνές, χημικές τουαλέτες κτλ. Μητρώο Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων οι οποίες διατίθενται να στεγάσουν πολίτες οι οποίοι χρήζουν άμεσης στέγασης μετά από εξελισσόμενη η επικείμενη καταστροφή (αφορούν πιστώσεις εξόδων του Υπουργείου Υγείας). 2

3 o Μητρώο επιχειρήσεων διατροφής οι οποίες θα αναλάβουν να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες πολιτών σε περιπτώσεις εκκενώσεων εξαιτίας κάποιας φυσικής απειλής, σε πόσιμο νερό και την παροχή πρόχειρου γεύματος (αφορούν πιστώσεις εξόδων του Υπουργείου Υγείας). 3. Προμήθεια Υλικών Για τις ανάγκες των εργασιών αποχιονισμού της χειμερινής περιόδου και σε συνεργασία με την Δ/νση Προμηθειών έγιναν ενέργειες για την προμήθεια τόνων αλατιού με ανοικτό διαγωνισμό (υπό εξέλιξη), το οποίο θα διανεμηθεί σε αποθήκες και σταθμούς αποχιονισμού της Περιφέρειας. 4. Διαχείριση συστήματος Επικοινωνιών Για τη βελτίωση του συστήματος Επικοινωνιών ανανεώθηκε η σύμβαση με τον ΟΤΕ για την υποστήριξη του ψηφιακού συστήματος ραδιοεπικοινωνιών ΟΤΕLink (ΤΕΤΡΑ). 5. Αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Στα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδιασμού και της επικαιροποίησης των στοιχείων που αφορούν τη δραστηριοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων, ζητήθηκε από τις ΕΟ να συμπληρώσουν απογραφικά στοιχεία και απολογισμό των δράσεων τους για το έτος Στην παρούσα φάση γίνεται στατιστική επεξεργασία των αποσταλμένων στοιχείων με σκοπό την συνεργασία και τον αποδοτικότερο συντονισμό των ομάδων. Αποστάλθηκε έγγραφο προς τους Αντιπεριφερειάρχες KΤ ΝΤ, ΔΤ, ΒΤ Αθηνών σχετικά τις Δράσεις των Εθελοντικών Ομάδων (Ε.Ο.) και καταδείχθηκε το ότι οι δράσεις που αναλαμβάνουν οι Ε.Ο. πρέπει να καθορίζονται μέσα από τα Συντοντιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων ή τα Συντονιστικά Όργανα των Δήμων 6. Σχέδια Εκκένωσης των Κτιρίων της Περιφέρειας Αττικής (ΣΑΕΚ) Αποστάλθηκε ενημερωτικό έγγραφο προς τους Αντιπεριφερειάρχες KΤ ΝΤ, ΔΤ, ΒΤ Αθηνών για την ανάγκη κατάστρωσης σχεδίου εκκένωσης και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (ΣΑΕΚ) των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής. Έχει ήδη ολοκληρωθεί το ΣΑΕΚ για το κτίριο επί της Λ. Συγγρού 15-17, υπό την εποπτεία της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας το οποίο και διαβιβάστηκε αρμοδίως. 3

4 Υπό εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες και για άλλα κτίρια της χωρικής μας αρμοδιότητας (πχ Φειδιππίδου 31, Αλεξάνδρας 196, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Μεσογείων 448 κτλ). 7. Συμμετοχή σε Ασκήσεις, Συσκέψεις, Ομάδες εργασίας, Ημερίδες Για τη βελτίωση της επιχειρησιακής συνοχής των σχέσεων συνεργασίας της Δ/νσης με άλλους φορείς που εμπλέκονται στην Πολιτική Προστασία καθώς και την αύξηση της επιχειρησιακής μας ετοιμότητας, η Υπηρεσία συμμετείχε σε : o Συνεδριάσεις των Σ.Ο.Π.Π. των Περιφερειακών Ενοτήτων o Συσκέψεις (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Δασαρχείο Πάρνηθας κλπ) o Ασκήσεις Πολιτικής Προστασίας (ΠΥΡΣΟΣ 2012 και ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2012 του Πυροσβεστικού Σώματος, ΝΗΡΕΑΣ 2012 του Λιμενικού Σώματος για θαλάσσια ρύπανση, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΑΣ 2012 των Π.Σ.Ε.Α, ΑΤΛΑΝΤΙΣ 2012 για εφαρμογή Οδηγίας Seveso κλπ) o Ενημερωτικές Ημερίδες (ΟΑΣΠ, ΕΜΥ, ΕΘΙΑΓΕ, ΠΕΔΑ κτλ) o Ομάδες εργασίας (Forest Cities, Ινστιτούτο Δασικών Οικοσυστημάτων) 8. Οργάνωση Ψηφιακών Δεδομένων Χαρτογραφήθηκε (σε ψηφιακούς χάρτες GIS και googlemaps) το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας, προκειμένου να είναι πιο γρήγορη και αποδοτική η επέμβαση της υπηρεσίας μας, όταν αυτό απαιτείται σε μια έκτακτη κατάσταση ανάγκης. Σχεδιάστηκε ο χάρτης όλου του οδικού περιφερειακού δικτύου, επί του οποίου επισημάνθηκαν οι σταθμοί αποχιονισμού, τα διαθέσιμα μέσα και οι θέσεις αποθήκευσης άλατος. 9. Ενημέρωση Αντιπεριφερειαρχών Διαβιβάσθηκαν στους Αντιπεριφερειάρχες όλες οι σχετικές εγκύκλιοι της Γενικής Γραμματείας οι οποίες εκδόθηκαν κατά το έτος 2012 και αφορούν στο Σχεδιασμό και τις Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων, με στόχο την ενημέρωση σχετικά με τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων και εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται σε αυτές. 4

5 Α2. ΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 1. Οργάνωση χώρων Καταφυγής και Καταυλισμού Οδικό Δίκτυο Εκκένωσης Ζητήθηκε από τους Δήμους να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία για τους χώρους καταφυγής και καταυλισμού του πληθυσμού και να καθορίσουν οδικό δίκτυο εκκένωσης. Για το σκοπό αυτό δόθηκαν συνοπτικές οδηγίες. Στην παρούσα φάση ενεργείται έλεγχος της καταλληλότητας των χώρων καταφυγής και καταυλισμού, που μας έχουν ήδη αποσταλεί από τους ΟΤΑ και χαρτογραφούνται τα δεδομένα σε σύστημα GIS. 2. Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων (Δημόσιων και Κοινωφελών) Ζητήθηκαν από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) αναλυτικές καταστάσεις των κτιρίων για τα οποία έχει ήδη πραγματοποιηθεί προσεισμικός έλεγχος (στην πλειοψηφία των περιπτώσεων τα σχετικά δελτία προσεισμικού ελέγχου των κτιρίων αποστάλθηκαν από τους εμπλεκόμενους φορείς κατευθείαν στον ΟΑΣΠ) με σκοπό τον συντονισμό ενεργειών για την αντισεισμική ασφάλεια των κτιρίων που ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος έδειξε ότι είναι αυξημένης επικινδυνότητας, Ζητήθηκαν διευκρινήσεις από τον ΟΑΣΠ σχετικά με τις διαδικασίες και τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν τον Δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο των κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής. Αναμένεται η υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης που αναφέρεται στις διαδικασίες και τις τεχνικές προδιαγραφές του Δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου, με σκοπό τον συντονισμό ενεργειών των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών για το δευτεροβάθμιο έλεγχο των κτιρίων που βαθμονομήθηκαν με Α βαθμό. 3. Καθορισμός Κρίσιμων Υποδομών και Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής Ζητήθηκε από τους Γενικούς Δ/ντές και τους Προϊσταμένους των Αυτοτελών τμημάτων να μας γνωρίσουν τις κρίσιμες λειτουργίες και υποδομές των υπηρεσιών τους, η απρόσκοπτη λειτουργία των οποίων συμβάλλει στην παροχή αρωγής στους πληγέντες καθώς επίσης και να εξετάσουν εναλλακτικούς χώρους/τρόπους λειτουργίας σε περίπτωση αδυναμίας χρήσης των υφιστάμενων συνεπεία ενός καταστροφικού σεισμού. 5

6 Επίσης δόθηκαν συνοπτικές οδηγίες και ζητήθηκε και από τους ΟΤΑ ο καθορισμός των ανωτέρω δράσεων (κρίσιμες λειτουργίες και υποδομές). 4. Συγκρότηση Υγειονομικών Κλιμακίων Για την αρωγή και την κοινωνική μέριμνα των πληγέντων, ζητήθηκε από τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής ο σχεδιασμός τους σχετικά με δράσεις των υπηρεσιών τους όπως: συγκρότηση υγειονομικών κλιμακίων εμβολιασμών, δειγματοληψίας πόσιμου ύδατος, και απολυμάνσεων σε χώρους καταφυγής και καταυλισμού καθώς και κλιμακίων υγιεινής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 24ωρης βάρδια, τήρηση μητρώου κοινωνικών λειτουργών κτλ. 5. Έλεγχος για διάθεση αποθηκευμένων υλικών σε πληγέντες και ευθύνη λειτουργίας αποθηκευτικών κέντρων Υ.Υ.Κ.Α. Ζητήθηκε ενημέρωση από την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας σχετικά την διαχείριση αποθηκευμένων υλικών για ανακούφιση πληγέντων από σεισμό και κατάλογος αυτών, καθώς και αν έχει την ευθύνη λειτουργίας των αποθηκευτικών κέντρων του Υ.Υ.Κ.Α. (απήντησαν αρνητικά και στα δύο). 6. Συνδιοργάνωση Συνάντησης Εργασίας ΟΑΣΠ και Περιφέρειας Αττικής Πραγματοποιήθηκε Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών σε Σεισμό» σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) στις 7 Δεκεμβρίου Στην συνάντηση εργασίας ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας κ. Γ. Φουντάς αναφέρθηκε στους βασικούς άξονες παρέμβασης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής στην αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου και οι επιστήμονες του ΟΑΣΠ έδωσαν τις απαραίτητες οδηγίες και μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη δυσμενών επιπτώσεων σε περίπτωση σεισμού. Την συνάντηση παρακολούθησαν κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων, στελέχη της Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής καθώς και εκπρόσωποι επιχειρησιακά εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και άλλων φορέων σε Περιφερειακό Επίπεδο. Στους παρευρισκόμενους διανεμήθηκε ηλεκτρονικό υλικό με τη μορφή CD με τις παρουσιάσεις των στελεχών του Ο.Α.Σ.Π., τη σχετική Νομοθεσία και τα σχετικά έντυπα εγχειρίδια του ΟΑΣΠ. 6

7 Α3. ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ - ΚΑΥΣΩΝΑΣ 1. Αποψίλωση οδικού δικτύου Καθαρισμοί Βλάστησης 1.1 Ενημερώθηκαν οι Αντιπεριφερειάρχες και η Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού σχεδιασμού τις προληπτικές ενέργειες που πρέπει γίνουν για την αποψίλωση του περιφερειακού οδικού δικτύου και προληπτικού καθαρισμού βλάστησης για την αποτροπή κινδύνου πυρκαγιάς. 1.2 Πραγματοποιήθηκε αποψίλωση του επαρχιακού οδικού δικτύου (πρ. Νομαρχίας Αθηνών) μεταξύ 01-03/7/2012 με βάση τεχνική έκθεση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Κεντρικού Τομέα και υπό τις συντονιστικές οδηγίες της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (και όχι της Δ/νσης τεχνικών έργων) προκειμένου να μην υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις. 1.1 Αποστάλθηκε έγγραφο προς τους Αντιπεριφερειάρχες του Κεντρικού και Δυτικού Τομέα Αθηνών και τον Μητροπολιτικό Φορέα Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών Αττικής σχετικά με την διασπορά πυροσβεστικών δυνάμεων για την αντιπυρική περίοδο. 1.2 Δόθηκαν στους ΟΤΑ Α βαθμού οι κατάλληλες οδηγίες για την εκτέλεση μικρών έργων και εργασιών πρόληψης δασικών πυρκαγιών, καθώς και για άλλα έργα αντιπυρικής προστασίας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, όπως: η παρουσία υδροφόρου σε ΧΑΔΑ, αποψίλωση από ξερά χόρτα και απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών από οικόπεδα και λοιπούς ακάλυπτους χώρους σε κατοικημένες περιοχές. 2. Ανεξέλεγκτες Χωματερές 2.1. Ενημερώθηκαν οι Αντιπεριφερειάρχες σχετικά με το φαινόμενο και τους κινδύνους από την ανεξέλεγκτη απόθεση απορριμμάτων και καταδείχθηκε η ανάγκη συνεργασίας των δύο βαθμών της τοπικής αυτοδιοίκησης προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν αυξημένα προβλήματα ή ανομία σε σχέση με την τήρηση ορθών μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων Ενημέρωση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Ανατολικής Αττικής για λειτουργία ανεξέλεγκτων χωματερών στην περιοχή του Δήμου Ραφήνας. 3. Συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Γ.Γ.Π.Π 7

8 3.1. Στα πλαίσια της συνεργασίας με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αποφασίσθηκε η διάθεση συνεργείων υδροφόρων οχημάτων της Περιφέρειας Αττικής τα οποία θα τίθενται σε επιφυλακή, κατά τις ημέρες Υψηλής Επικινδυνότητας (κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 4 και 5) βάσει του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς σε επιλεγμένα σημεία μεγάλης ευαλώτητας, (βλ. παρακάτω πίνακα) τα οποία κρίνονται επικίνδυνα για την εκδήλωση πυρκαγιών (συνολικά 24 ημέρες) Προσωπικό της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας παρευρίσκοντο σε κάθε συμβάν και ήταν σε συνεργασία με τον Επικεφαλή Αξιωματικό της Π.Υ. Πιν. 1: ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ Α/Α ΣΕ 15 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (σύνολο ημερών επιφυλακής: 16) ΣΕ 10 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (σύνολο ημερών επιφυλακής: 8) 1. Π.Υ. Μεγάρων Π.Υ. Μεγάρων 2. 1 η Ε.Μ.Α.Κ. (Ελευσίνα) 1 η Ε.Μ.Α.Κ. (Ελευσίνα) 3. 6 ος Π.Σ. Αθηνών (Ολυμπιακό Χωριό) 6 ος Π.Σ. Αθηνών (Ολυμπ. Χωριό) 4. Αφίδνες (διόδια) ος Π.Σ. Αθηνών (Παλλήνη) 12 ος Π.Σ. Αθηνών (Παλλήνη) 6. Π.Υ. Λαυρίου Π.Υ. Λαυρίου 7. Π.Υ. Μαρκόπουλου Π.Υ. Μαρκόπουλου 8. 8 ος Π.Σ. Αθηνών (Ελληνικό) 9. Π.Υ. Νέας Μάκρης Π.Υ. Νέας Μάκρης 10. Π.Υ. Κορωπίου Π.Υ. Κορωπίου 11. Κατσιμίδι Κατσιμίδι 12. Κουβαράς Κουβαράς 13. Πεδίον Άρεως 14. Αττικό Άλσος 15. Πάρκο Τρίτση 8

9 4. Οργάνωση και λειτουργία Κέντρου Επιφυλακής και συντονισμού 4.1 Οργάνωση και λειτουργία Κέντρου Επιφυλακής και συντονισμού δράσεων πολιτικής προστασίας στην έδρα της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17) προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη αποτελεσματικότητα των δράσεων της Δ/νσης κατά την αντιπυρική περίοδο Το εν λόγω Κέντρο Επιφυλακής λειτούργησε κατά τις απογευματινές ώρες μέχρι 22:00 καθημερινά, όταν σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνων πυρκαγιών της ΓΓΠΠ η κατηγορία κινδύνου ήταν μεγαλύτερη ή ίση με 3 (κίνδυνος ΥΨΗΛΟΣ, ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΣ, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ) και στελεχώθηκε από υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας. 5. Δράσεις πρόληψης για την πυροπροστασία των Κατασκηνώσεων (Σχέδια εκκένωσης και Μεταφορά κατασκηνωτών) 5.1 Επειδή οι σχετικές δράσεις όπως αναφέρονται στο Γενικό Σχέδιο Δασικών Πυρκαγιών της ΓΓΠΠ, εμφανίζουν ζητήματα αλληλοεπικαλύψεων ή ασαφειών ζητήθηκαν πρόσθετες διευκρινήσεις από τη ΓΓΠΠ. Το θέμα δεν έχει απαντηθεί γιατί η ΓΓΠΠ ζήτησε πρόσθετες διευκρινήσεις από το Υπουργείο Υγείας. 6. Κλιματιζόμενοι Χώροι 6.1. Ζητήθηκε από τους ΟΤΑ να μας καθορίσουν εντός των ορίων της χωρικής τους αρμοδιότητας κλιματιζόμενους χώρους στους οποίους μπορούν να καταφύγουν οι πολίτες προκειμένου να προστατευθούν από ενδεχόμενο καύσωνα, καθώς και το σχεδιασμό τους για τη σχετική ενημέρωση των πολιτών Τα απεσταλμένα δεδομένα έχουν χαρτογραφηθεί σε σύστημα GIS και αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής κατά την διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων (καύσωνας) για ενημέρωση και προστασία των πολιτών (ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων). 7. Ενέργειες σχετικά με τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Π.Ε.Α.Α. Χαρακτηρισμός πυρόπληκτων περιοχών οικονομική ενίσχυση πληγέντων (Δήμοι Λαυρεωτικής, Σαρωνικού κλπ) 7.1 Επικοινωνία-ενημέρωση του ΥΠΟΜΕΔΙ/Υ.Α.Σ./Δνση Προγραμματισμού (ως αρμόδια Υπηρεσία για την αποκατάσταση πυροπλήκτων) σχετικά με τα συμβάντα πυρκαγιών ( Ιουνίου, 19 Ιουλίου 2012) και την ανάγκη περαιτέρω ενεργειών. 9

10 7.2 Έγγραφο στον ΟΚΧΕ για την χορήγηση στην Υπηρεσία μας Δορυφορικών Εικόνων των καμένων εκτάσεων από τις πυρκαγιά Ιουνίου 2012 στην περιοχή της Λαυρεωτικής, τις οποίες ελάβαμε τον Σεπτέμβριο και άμεσα διαβιβάσαμε στην Υ.Α.Σ. 7.3 Σε συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής αποστολή συγκεντρωτικών καταστάσεων και εκθέσεων αυτοψίας των πληγέντων κατοικιών από τις πυρκαγιές ( Ιουνίου, 19 Ιουλίου και Αυγούστου 2012) στο ΥΠΟΜΕΔΙ/Υ.Α.Σ., προκειμένου η ΥΑΣ λόγω αρμοδιότητας να προβεί σε ενέργειες για την οριοθέτηση των καμένων εκτάσεων και τον χαρακτηρισμό των περιοχών ως «πυρόπληκτες». 8. Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση πολιτών για πρόληψη πυρκαγιών 8.1 Ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες ενέργειες για την έγκριση δαπάνης για την παραγωγή/μετατροπή/αναπαραγωγή και για την δωρεάν μετάδοση Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών μηνυμάτων της Περιφέρειας Αττικής, με θέμα την πρόληψη δασικών πυρκαγιών με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών. 8.2 Αποστάλθηκε ενημερωτικό έγγραφο προς τις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες όπου δόθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες για την συμβολή των κυνηγών στην μείωση των πυρκαγιών και τα βασικά προληπτικά μέτρα προστασίας που πρέπει να τηρούνται κατά την άσκηση της κυνηγητικής δραστηριότητας με στόχο την άρση των επικινδυνοτήτων. 9. Διάφορα 9.1. Πυρασφάλεια του Λυκαβηττού: Έγγραφο προς το Δήμο Αθηναίων μετά από σχετικές καταγγελίες στο ΣΟΠΠ του ΚΤ 9.2. Αντιμετώπιση προβλήματος Δασικών Πυρκαγιών και Καταυλισμών Ρομά: Έγγραφο σε αρμόδιους ΟΤΑ και σχετικούς Φορείς για τον συντονισμό ενεργειών Συνδρομή σε πρωτοβουλίες του ΣΠΑΠ: Αποστολή υδροφόρων οχημάτων για ποτίσματα σε αναδασωμένες περιοχές στην Πεντέλη Μεταφορά ηλικιωμένων σε προληπτική εκκένωση κτιρίου: Κατά την διάρκεια της καταστροφικής πυρκαγιάς της 16 ης Ιουνίου 2012 και στα πλαίσια της προληπτικής εκκένωσης του γηροκομείου Κωνσταντινοπολιτών στη Παλαιά Φώκαια, η Περιφέρεια διέθεσε δύο οχήματα τύπου jeep για την μεταφορά των ηλικιωμένων σε ξενοδοχείο. 10

11 Α4. ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 1. Μέτρα και δράσεις πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων 1.1 Ενημερώθηκαν οι Αντιπεριφερειάρχες για τις ενδεδειγμένες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι ΟΤΑ Α βαθμού των Περιφερειακών τους Ενοτήτων, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση τυχόν πλημμυρικών φαινομένων. 1.2 Έγγραφο προς την ΕΥΔΑΠ για τον καθαρισμό και συντήρηση των αγωγών και των οικείων φρεατίων παντορροΐκού συστήματος του Νομού Αττικής. 1.3 Ενημερωτικά έγγραφα προς την ΓΓΠΠ σχετικά με τον προσδιορισμό των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας οι οποίες είναι αρμόδιες για την συντήρηση οδικών και πλημμυρικών έργων καθώς και για την συντήρηση δικτύου ομβρίων υδάτων. 1.4 Έγγραφο προς την ΓΓΠΠ για διόρθωση της εγκυκλίου η οποία αναφέρει ότι η συντήρηση των φρεατίων του επαρχιακού δικτύου υπάγεται «στην Περιφέρεια» στο ορθό που είναι «στους ΟΤΑ». 1.5 Έγγραφο προς την ΓΓΠΠ με το οποίο ζητήθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με τις διαδικαστικές λεπτομέρειες που αναφέρονται στις προκύπτουσες δαπάνες προσωρινών εγκαταστάσεων σε ξενοδοχεία ή άλλους χώρους και διατροφής, σε περίπτωση οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών λόγω πλημμυρικού κινδύνου (αφορούν πιστώσεις εξόδων του Υπουργείου Υγείας). 2. Καθαρισμός ρεμάτων που υπάγονται στην Περιφέρεια Αττικής 2.1 Ενημέρωση των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων για θέσεις όπου σύμφωνα με τα αρχεία της Υπηρεσίας μας παρουσιάζεται έντονος πλημμυρικός κίνδυνος και διαβίβαση των σχετικών εγγράφων των ΟΤΑ Α με τα οποία ενημερώνουν για τα ρέματα που βρίσκονται εντός των ορίων τους και τα οποία χρήζουν άμεσης παρέμβασης για καθαρισμό (Δήμοι Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Αγίου Δημητρίου, Χαϊδαρίου, Αγίων Αναργύρων Καματερού κλπ) προκειμένου να ενταχθούν στο έργο καθαρισμού ρεμάτων. 3. Καταγραφή ιστορικών πλημμυρών και δεδομένα συνεπειών και σημεία επικινδυνότητας 11

12 3.1 Απεστάλη στους ΟΤΑ έγγραφο για την παροχή των σχετικών στοιχείων. Στην παρούσα φάση, γίνεται επεξεργασία των δεδομένων που απέστειλαν οι Δήμοι και αποτύπωση τους σε χάρτες επικινδυνότητας σε σύστημα GIS. 3.2 Διαβίβαση των παραπάνω δεδομένων στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων προκειμένου να ληφθούν υπόψη και να συμπεριληφθούν στις μελέτες κατάρτισης Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού. Α5. ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΓΕΤΟΣ Ο σχεδιασμός-προγραμματισμός για την χειμερινή περίοδο έχει πραγματοποιηθεί από την προηγούμενη χειμερινή περίοδο και έχει ήδη αναφερθεί στον απολογισμό έτους Για τον λόγο αυτό, παρακάτω αναφέρονται οι ενέργειες που έχουν γίνει εντός του έτους 2012 και αφορούν την χειμερινή περίοδο Μέτρα & δράσεις προετοιμασίας για την χειμερινή περίοδο Ενημερώθηκαν οι Αντιπεριφερειάρχες για τις ενδεδειγμένες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι ΟΤΑ Α βαθμού των Περιφερειακών τους Ενοτήτων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό. 1.2 Αποστάλθηκαν ενημερωτικά έγγραφα προς την ΓΓΠΠ σχετικά με τον προσδιορισμό των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας οι οποίες είναι αρμόδιες για την συντήρηση έργων χειμερινής συντήρησης. 1.3 Διαβίβαση στην ΓΓΠΠ χάρτη της Υπηρεσίας μας όπου παρουσιάζονται οι θέσεις των σταθμών αποχιονισμού καθώς και ο σχεδιασμός μας σχετικά με το είδος και τον αριθμό των μέσων αποχιονισμού που δύναται να χρησιμοποιηθούν σε έκτακτη ανάγκη λόγω χιονοπτώσεων. 1.4 Επικαιροποίηση του σχεδιασμού για την εκτέλεση δράσεων για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και παγετού βάσει των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας ανά Περιφερειακή Ενότητα. 2. Προληπτικές δράσεις χειμερινής συντήρησης για την αντιμετώπιση προβλημάτων από χιονοπτώσεις και παγετό στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής 4.1 Στάδιο Σχεδιασμού (μέχρι 31 Οκτωβρίου 2012) 12

13 o Συσκέψεις με αρμόδιους ΔΕΣΕ, ΔΚΕΣΟ και Δ/νσεις Τεχνικών έργων για αποτίμηση του έργου του αποχιονισμού κατά την προηγούμενη χειμερινή περίοδο με συστηματική καταγραφή των προβλημάτων που προέκυψαν. o Προγραμματισμός πόρων και ανθρώπινου δυναμικού για την τρέχουσα χειμερινή περίοδο, βάσει νέας εμπειρίας και νέας αποτίμησης προηγουμένων ετών. o Διατύπωση προτάσεων για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων. Ένταξη στον προϋπολογισμό του έτους 2013 ποσού συνολικά για δράσεις πολιτικής προστασίας. o Έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή προμήθειας 1700τον. άλατος βάσει των προβλεπόμενων αναγκών για το έτος o Προγραμματισμός έτους 2013 για προμήθεια άλατος αποχιονισμού 2000τον. και προμήθεια δύο εκχιονιστικών μηχανημάτων (λεπίδα και αλατοδιανομέας), ώστε αυτά να περιληφθούν στον προγραμματισμό προμηθειών του Δημοσίου του επόμενου έτους. o Επίσκεψη και αυτοψία σε όλα τα εργοτάξια που θα λειτουργήσουν ως σταθμοί αποχιονισμού και ανεφοδιασμού άλατος. o Εντοπισμός νέων υπαίθριων θέσεων για προσωρινή αποθήκευση άλατος αποχιονισμού. o Καθαρισμός και απομάκρυνση υπολειμμάτων άλατος από υπαίθριες θέσεις αποθήκευσης. o Προγραμματισμός ενεργειών για την λειτουργική ετοιμότητα του νέου Σταθμού Αποχιονισμού στην Οινόη του Δ. Μάνδρας. o Τεχνική επιθεώρηση των οχημάτων - ΜΕ και του εξοπλισμού αποχιονισμού της ΔΕΣΕ, από την αρμόδια επιτροπή επισκευών και συντήρησης της Περιφέρειας (ΠΕ ΚΤ) και καταγραφή των απαιτούμενων εργασιών για την αποκατάσταση της λειτουργίας τους. 4.2 Στάδιο Συνήθους Ετοιμότητας (μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2012) o Έκδοση του παρόντος μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και παγετού βάσει των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας ανά Περιφερειακή Ενότητα. o Έκδοση χάρτη με θέσεις Σταθμών Αποχιονισμού, Σταθμών Ανεφοδιασμού άλατος, θέσεων προσωρινής αποθήκευσης άλατος και αρχικής στάθμευσης ιδιόκτητων και μισθωμένων μέσων αποχιονισμού, που θα χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 13

14 o Κατάρτιση μητρώου εμπλεκόμενων υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής, που έχουν οριστεί από τις Δ/νσεις τους, για συνδρομή, στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών χειμερινής περιόδου (από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμυρικά φαινόμενα) (Παράρτημα ΙΙΙ). o Κατάρτιση μητρώου εργοληπτικών εταιρειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό και πλημμύρες. o Προμήθεια άλατος αποχιονισμού 1700τον., που με τα περυσινά αποθέματα η συνολική διαθέσιμη για την χειμερινή περίοδο θα ανέρχεται σε 2000τον. o Προμήθεια μουσαμάδων για την κάλυψη των σωρών άλατος που θα αποθηκευθούν προσωρινά υπαίθρια. o Ανάληψη δέσμευση πίστωσης από τον προϋπολογισμό του έτους 2012, κωδ. ΚΑΕ 5152, για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών χειμερινής περιόδου μέχρι o Κατανομή προσωπικού και ορισμός υπευθύνων για την οργάνωση και λειτουργία των προβλεπόμενων από το σχεδιασμό εγκαταστάσεων (σταθμοί αποχιονισμού, αποθήκες άλατος, κλπ) o Καθορισμός υπευθύνων ανά οδικό άξονα για τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση παγετού βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού. Ορισμός επικεφαλής συντονιστή και της έδρας του. o Προτεραιοποίηση των οδικών αξόνων ως προς την επέμβαση των συνεργείων αποχιονισμού σε περιπτώσεις αδυναμίας συνολικής αντιμετώπισης προβλημάτων λόγω εκτεταμένων χιονοπτώσεων και παγετού. o Συσκέψεις με άλλους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς (ΕΛ.ΑΣ, Π.Σ., Γ.Γ.Π.Π.), για την καλύτερη επικοινωνία και συντονισμό των επιχειρήσεων στην από κοινού αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις και παγετό. o Σύσκεψη με τους υπεύθυνους των υπηρεσιών, αρμόδιους για τη συντήρηση του περιφερειακού οδικού δικτύου. o Εισηγήσεις στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ) με θέμα το συντονισμό των υπηρεσιών των ΠΕ με άλλους φορείς που εμπλέκονται σε δράσεις αποχιονισμού στο οδικό δίκτυο της κάθε ΠΕ. Πραγματοποιήθηκαν 8 συγκλήσεις ΣΟΠΠ.ΠΕ. Αξιοποίηση των συμπερασμάτων. 14

15 o Εισήγηση στη Συντονιστική Μητροπολιτική Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας σχετική με τον προγραμματισμό των δράσεων πολιτικής προστασίας χειμερινής περιόδου με προτάσεις και συμπεράσματα. 4.3 Στάδιο Αυξημένης ετοιμότητας (από 15 Δεκεμβρίου έως 31 Μαρτίου) o Διασφάλιση ροής πληροφοριών προς την έδρα του επικεφαλής συντονιστή σχετικών με μετεωρολογικές προβλέψεις και προειδοποιήσεις καθώς και πληροφοριών από την επιτήρηση του οδικού δικτύου για λόγους ετοιμότητας. o Θέση μηχανημάτων σε κατάσταση επιφυλακής, στους σταθμούς αποχιονισμού με χειριστές o Τροφοδοσία με αλάτι των θέσεων προσωρινής αποθήκευσης o Φόρτωση άλατος στους αλατοδιανομείς o Αποχιονισμός και προστασία αντιμετώπισης παγετού o Ανακατανομή πόρων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο, βάσει της εξέλιξης των καιρικών φαινόμενων. o Προμήθεια επιπλέον υλικών (άλατος) όταν οι επικρατούσες ή οι προβλεπόμενες συνθήκες το απαιτούν. Άμεση επιδιόρθωση βλαβών εξοπλισμού και μέσων. o Αποκλιμάκωση εργασιών και δράσεων βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού. 3. Θερμαινόμενοι χώροι καταφυγής 3.1 Ζητήθηκε από τους ΟΤΑ α βαθμού η ενημέρωση και η επικαιροποίηση των θερμαινόμενων χώρων εντός των ορίων της χωρικής τους αρμοδιότητας στους οποίους μπορούν να καταφύγουν οι πολίτες προκειμένου να προστατευθούν συνθήκες ακραίου ψύχους καθώς και το σχεδιασμό τους για τη σχετική ενημέρωση των πολιτών. 3.2 Τα απεσταλθέντα δεδομένα αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής κατά την διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων για ενημέρωση και προστασία των πολιτών (ιδιαίτερα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων). 4. Ενέργειες για ευαισθητοποίηση και ενημέρωση πολιτών 4.1 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής Οδηγιών πρόληψης και αυτοπροστασίας έναντι χιονοπτώσεων-παγετού και πλημμυρικών φαινομένων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 15

16 Β. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 Β1. ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ - Αντιπυρική περιόδος 2012 Η Περιφέρεια Αττικής στα χωρικά όρια αρμοδιότητάς της, υποστήριξε το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 2 με μηχανολογικό εξοπλισμό, υδροφόρες αλλά και JCB και πιο συγκεκριμένα προσφέραμε: Συνδρομή στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατά την διάρκεια όλων των ημερών αυξημένης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς (συνολικά 24 ημέρες με στάδιο επιφυλακής 4), σε επιλεγμένες θέσεις μεγάλης ευαλώτητας κατόπιν αιτήματος του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος Π.Υ Αττικής. Ειδικότερα, τέθηκαν σε επιφυλακή υδροφόρες σε επιλεγμένα 3 15 σημεία για 16 ημέρες και σε επιλεγμένα 10 σημεία για 8 ημέρες. Συνδρομή στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με μέσα για την κατάσβεση (κυρίως) Δασικών Πυρκαγιών. Προσωπικό της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας παρευρίσκοντο σε κάθε συμβάν σε συνεργασία με τον Επικεφαλή Αξιωματικό της Π.Υ. για τον πιο αποτελεσματικό συντονισμό των μέσων που διαθέτει η Περιφέρεια Αττικής μέσω της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας. Για τις προαναφερθείσες υποστηρικτικές δράσεις στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δαπανήθηκαν ,50 πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι η συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ είναι ,67 και μεταφράζονται σε ώρες συνδρομής που κατανέμονται σε : o ώρες επιφυλακής υδροφόρων οχημάτων σε επιλεγμένες θέσεις με κόστος περίπου πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι ,65. o ώρες συνδρομής με μέσα για την κατάσβεση πυρκαγιών με κόστος περίπου πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι ,02. Παρακάτω δίνονται σχετικά στατιστικά και χωρικά στοιχεία υπό μορφή πινάκων και διαγραμμάτων. 2 Πίνακας 4: Συνδρομή Περιφέρειας Αττικής σε συμβάντα Αντιπυρικής περιόδου Πίνακας 1: Θέσεις στάθμευσης υδροφόρων οχημάτων σε επιφυλακή κατά την αντιπυρική

17 17

18 Πιν.2 : Κατανομή ωρών υποστήριξης έργου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΕ Π.Υ. ΩΡΕΣ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ ΏΡΕΣ ΣΕ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ,00 ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Γράφημα 1 : Κατανομή ωρών συνδρομής σε Πυροσβεστική Υπηρεσία Πιν. 3: ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012 ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΟΥΣ 2012 ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ , , , ,00 0, ,65 18

19 Γράφημα 2: Μηνιαίο κόστος δαπάνης επιφυλακών αντιπυρικής περιόδου 2012 Πιν. 4 : Συνδρομή Περιφέρειας Αττικής σε συμβάντα Αντιπυρικής περιόδου 2012 Α.Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΤΟΠΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1 ΧΥΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ 27-28/6 8475, , /12 2 ΕΠΙΦΥΛΑΚΕΣ + ΜΑΡΚ/ΛΟ 1-3/ , , /12 3 ΚΑΛΑΜΟΣ 6-7/7 3686, , /12 4 ΒΑΡΝΑΒΑΣ 8-10/ , , /12 5 ΥΜΗΤΤΟΣ 14/7 776,00 954, /12 6 ΚΕΡΑΤΕΑ 14-15/7 4559, , /12 7 ΕΠΙΦΥΛΑΚΕΣ + ΣΑΛΑΜΙΝΑ + ΚΕΡΑΤΕΑ 18-21/ , , /12 8 ΕΠΙΦΥΛΑΚΕΣ 31/ , , /12 9 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 8/8 1164, , /12 10 ΚΕΡΑΤΕΑ 16-17/ , , /12 11 ΕΠΙΦΥΛΑΚΕΣ 2/9/ , , /12 12 ΕΠΙΦΥΛΑΚΕΣ + ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ 25-27/ , , /12 13 ΕΠΙΦΥΛΑΚΕΣ + Ν. ΒΟΥΤΖΑΣ 28/ , , /12 14 ΕΠΙΦΥΛΑΚΕΣ20-21/ , , Ι/12 15 ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ 20-22/ , , ΙΙ/12 16 ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ 14-24/ , , /12 17 ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ ΒΙΛΛΙΩΝ 7/ , , /12 18 ΚΥΘΗΡΑ 18-19/7 3395, , /12 19 ΕΠΙΦΥΛΑΚΕΣ+ΜΑΝΔΡΑ+ΚΑΛΥΒΙΑ+ΣΑΛΑΜΙΝΑ 18-19/ , , /12 20 ΕΠΙΦΥΛΑΚΕΣ 17/ , , /12 21 ΕΠΙΦΥΛΑΚΕΣ 18/ , , /12 22 ΕΠΙΦΥΛΑΚΕΣ + ΚΕΡΑΤΕΑ 19+20/ , , /12 23 Ν. ΒΟΥΤΖΑΣ 30-31/8 7081, , /12 24 ΕΠΙΦΥΛΑΚΕΣ 8/9/ , , /12 25 ΕΠΙΦΥΛΑΚΕΣ 9/9/ , , /12 26 ΕΠΙΦΥΛΑΚΕΣ 10/9/ , , /12 27 ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ 25-26/9 4219, , /12 28 ΠΙΚΕΡΜΙ + ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 8-9/8/ , , /12 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΕ Π.Υ , ,67 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΑ σε ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 2032, , /12 19

20 ΣΥΝΟΛΟ , ,67 20

21 Β2. ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ - ΠΑΓΕΤΟΣ Στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής από περιήλθε και το οδικό δίκτυο της πρώην κρατικής Περιφέρειας (ΔΕΣΕ) καθώς και των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιών Έργων (ΔΚΕΣΟ). Χρησιμοποιήθηκαν 3 κέντρα διανομής άλατος σε Διόνυσο, Πάρνηθα και Τατόι και μαζί με τους σταθμούς αποχιονισμού της ΔΕΣΕ στο Καπανδρίτι και στην Κάζα και της ΔΚΕΣΟ στο Σχιστό, στην Παιανία και στο Ο.Α.Κ.Α. για την συνολική κάλυψη της Περιφέρειας Αττικής. Αντιμετωπίστηκαν με ταχύτητα και επιτυχία όλες οι περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν προβλήματα από χιονοπτώσεις και παγετό στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής. Για κάθε περιστατικό, οποιαδήποτε ώρα και ημέρα, διενεργείτο αυτοψία από υπαλλήλους της Δ/νσης και δίνονταν εντολές στους εργολάβους να διαθέσουν μέσα αποχιονισμού σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εγκεκριμένο μητρώο και τα σχέδια δράσης ανά οδικό άξονα. Για τις προαναφερόμενες επεμβάσεις της Περιφέρειας Αττικής εκδιδόταν Δελτίο Τύπου και αναρτιόταν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. Οι περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν προβλήματα παγετού στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής και αντιμετωπίσθηκαν ήταν στις εξής περιοχές: Μαλακάσας Σφενδάλης Αγίου Μερκουρίου. Κόµβος Βαρυμπόμπης Θρακοµακεδόνες. 414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Πεντέλης Άγιος Πέτρος. ιόδια Αφιδνών Αφίδναι. Περιοχή Κατσιµιδίου Ιπποκράτειου Πολιτείας Άγιος Κων/νος Καµάριζα. Λεωφόρος Αγίου Κων/νου Αναβύσσου. ρόµος Αναβύσσου προς Σαρωνίδα. Λεωφόρος Λαυρίου Κερατέας. Επαρχιακή Οδός Βαρνάβα Καπανδριτίου. Επαρχιακή Οδός Βαρνάβα Γραµµατικού. Επαρχιακή Οδός Βαρνάβα Παραλίας Βαρνάβα. Επαρχιακή Οδός Γραµµατικού Σέσι. Επαρχιακή Οδός Μαραθώνα Καλέτζι. ήµος Μάνδρας (περιοχή Αγίας Σωτήρας, Καραούλι). Θριάσιο Πεδίο. 21

22 Παλαιά Εθνική Οδός Ελευσίνας Θηβών. Παλαιά Εθνική Οδός Ελευσίνας Θηβών (περιοχή Κάζας). Σχιστό Κορυδαλλού (Ποταμού). Λεωφόρος Σχιστού Σκαραµαγκά. Λεωφόρος Σχιστού - Κορυδαλλού. Σύνολο Δαπανών για το Οδικό Περιφερειακό Δίκτυο: Κατά το διάστημα από 21/12/11 έως 11/3/12 υπήρξαν συνολικά 17 ημέρες με σοβαρά περιστατικά χιονοπτώσεων και παγετού και για τις εργασίες αποχιονισμού δαπανήθηκαν συνολικά για το σύνολο της Περιφέρειας, που ανά Περιφερειακή Ενότητα κατανέμεται ως εξής: Πιν. 5 : ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ Γράφημα 3: Δαπάνες αποχιονισμού οδικού δικτύου ανά Περιφερειακή Ενότητα έτους

23 Πιν. 6 : ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ ΠΕΑΑ 11-12/3/ / , ,60 ΚΑΖΑ 11-12/3/ / , ,28 ΚΑΖΑ 10-12/1/ α/ ,00 ΚΑΖΑ 10-12/1/ β/ , ,12 ΚΑΖΑ 21-24/12/ α/ ,00 ΚΑΖΑ 21-24/12/ β/12 960, ,36 ΚΑΖΑ 21-24/12/ γ/ ,00 ΥΜΗΤΤΟΣ 26-27/1/ / , ,56 ΥΜΗΤΤΟΣ 10-12/1/ / , ,35 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΟΣ 30-1/2/ / , ,50 ΚΑΜΑΤΕΡΟ 532/12 920, ,60 ΚΑΖΑ 8-10/2/ α/ ,00 ΚΑΖΑ 8-10/2/ β/ , ,72 ΚΑΖΑ 8-10/2/ γ/ ,00 ΚΑΙΣΑΡ 18/2/ /12 572,00 703,56 ΚΑΖΑ + ΠΕΑΑ 8-10/2/ α/ ,00 ΚΑΖΑ + ΠΕΑΑ 8-10/2/ β/ ,00 ΚΑΖΑ + ΠΕΑΑ 8-10/2/ γ/ , ,79 ΚΑΖΑ + ΠΕΑΑ 8-10/2/ δ/ ,00 ΦΥΛΗ 9/2/ / , ,69 ΦΥΛΗ 10-12/2/ / , ,75 ΦΥΛΗ 28-29/2/ / , ,80 ΦΥΛΗ 31-1/2/ / , ,38 ΠΕΑΑ 29/1-2/2/ α/ ,00 ΠΕΑΑ 29/1-2/2/ β/ ,00 ΠΕΑΑ 29/1-2/2/ γ/ , ,00 ΠΕΑΑ 29/1-2/2/ δ/ ,00 ΠΕΑΑ 29/1-2/2/ ε/ ,00 ΠΕΑΑ 10-12/1/ α/ ,00 ΠΕΑΑ 10-12/1/ β/ , ,82 ΠΕΑΑ 28/2-2/3/ α/ ,00 ΠΕΑΑ 28/2-2/3/ β/ ,00 ΠΕΑΑ 28/2-2/3/ γ/ , ,80 ΠΕΑΑ 28/2-2/3/ δ/ ,00 ΠΕΑΑ 28/2-2/3/ ε/ ,00 ΠΕΑΑ 16-17/2/ / , ,80 ΠΕΑΑ 8-10/2/ α/ ,00 ΠΕΑΑ 8-10/2/ β/ ,00 ΠΕΑΑ 8-10/2/ γ/ , ,90 ΠΕΑΑ 8-10/2/ δ/ ,00 ΚΑΖΑ+ΠΕΑΑ 30/1-2/2/ α/ ,00 ΚΑΖΑ+ΠΕΑΑ 30/1-2/2/ β/ , ,56 23

24 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΟΣ 812/ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,94 24

25 Β3. ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Η Υπηρεσία επενέβη με επιτυχία προκειμένου να κατασταλούν όλες οι περιπτώσεις πλημμυρικών φαινομένων και αποφράξεων φρεατίων και άντλησης υδάτων με κυριότερες: Ρέμα Εσχατιάς, Ρέμα Πικροδάφνης, Απόφραξη Φρεατίου στη Λ. Συγγρού έμπροσθεν Παντείου, Ρέμα Αγ.Νικολάου στον Άλιμο κλπ με συνολική δαπάνη ύψους Β4. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ Άμεση αντιμετώπιση της βλάβης που παρουσιάστηκε στο αντλιοστάσιο του Βιολογικού Καθαρισμού Νεωρίου του Πόρου στις 7-11/6/12 προκειμένου να αποφευχθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος από τα λύματα. (διάθεση βυτιοφόρου για άντληση και μεταφορά λυμάτων από το αντλιοστάσιο Πόρου στο οποίο, λόγω βλάβης στις αντλίες του υπερχείλιζε με λύματα, τα οποία στη συνέχεια κατέκλυζαν το οδόστρωμα και κατέληγαν στη θάλασσα) συνολικής δαπάνης περίπου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%). Β5.ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Απομάκρυνση δέντρων κλπ) Στην διάρκεια του έτους έγιναν επεμβάσεις σε όλο το περιφερειακό οδικό δίκτυο για την απομάκρυνση επτά (7) στύλων ηλεκτροφωτισμού (Λεωφόρος Νάτο, Παλαιό Φάληρο, Γλυφάδα, Λ.Ποσειδώνος κλπ) που αποτελούσαν άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια των οδηγών συνολικής δαπάνης ύψους περίπου. Έγιναν ενέργειες για την απομάκρυνση πέντε (5) δένδρων με επικίνδυνη κλίση (περιοχή Ζωγράφου, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» κλπ) συνολικής δαπάνης ύψους περίπου. Αποκατάσταση φθοράς οδοστρώματος (Λ. Αθηνών Κορίνθου) με κόστος περίπου

26 Πιν. 7 : Κόστος Δαπανών για Δράσεις Πολιτικής Προστασίας έτους 2012 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ (Επιφυλακές + Πυρκαγιές) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ Γράφημα 4: Καταμερισμός δαπανών Πολιτικής Προστασίας ανά είδος δράσης για το έτος Ο Διευθυντής Αυτοτελούς Δ/νσης ΠΠ Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας Βασίλειος Χαλιώτης Χημικός Μηχανικός-Υγιεινολόγος με Β Βαθμό Γεώργιος Φουντάς 26

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα Ιούλιος 2013 - 2 - Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 3 Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ... 7 Α1. Νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΘΕΜΑ: 15 ο Έγκριση διαδικασίας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 291/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 291/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 291/2015 ΘΕΜΑ: 45 ο Έγκριση διαδικασίας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΖΑΓΟΡΑ Τμήμα Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης - Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21-03 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθ. Πρωτ. 1521 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά

Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά «Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά φαινόμενα Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόληψη & την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου» Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Προϊσταµένη Τµηµ. Εκπαίδευσης Ενηµέρωσης Ο.Α.Σ.Π. e-mail: akourou@oasp.gr

Προϊσταµένη Τµηµ. Εκπαίδευσης Ενηµέρωσης Ο.Α.Σ.Π. e-mail: akourou@oasp.gr Στέγαση του Πληθυσµού µετά από ένα σεισµό ρ Α. Κούρου Προϊσταµένη Τµηµ. Εκπαίδευσης Ενηµέρωσης Ο.Α.Σ.Π. e-mail: akourou@oasp.gr Ηµερίδα: «Πρόληψη και Ετοιµότητα για τη Διαχείριση της Έκτακτης Ανάγκης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Το ΚΕΠΠ που, ως γνωστόν, λειτουργεί σε μόνιμη βάση και καθ όλη τη διάρκεια του έτους, επί 24ώρου βάσεως, κατά το έτος 2006 ανέλαβε την κινητοποίηση και το

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. οικ. 824. Θέμα: Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες

Αριθ. Πρωτ. οικ. 824. Θέμα: Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11-4-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα: Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης Πληροφορίες: Δρ Κούρου Α. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Θέκλα Θωμά Τμήμα Προγραμματισμού Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Προγραμματισμού Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ Ιούνιος 2014 1 Αθήνα, 17-7-2014 Αρ. πρωτ. : οικ. 663 ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09-04 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. Πρωτ.: 2450 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09-04 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. Πρωτ.: 2450 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09-04 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. Πρωτ.: 2450 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Φ. Θεοδώρου,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π.

Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Σεισμός Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες www.oasp.gr Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες Βασικός Στόχος: η μείωση των επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1ος ΤΟΜΕΑΣ Αγκίστρι Κ. Ψ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αίγινα Δ/νση: Μπουμπουλίνας και Νοταρά 16, Τ.Κ. 18535 Αμπελάκια Τηλ.: 210-4170500, 4118748 Αντικύθηρα Δραπετσώνα Παιδοψυχιατρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ σε ΣΕΙΣΜΟ

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ σε ΣΕΙΣΜΟ ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ σε ΣΕΙΣΜΟ ΜΑΡΙΑ ΠΟΔΗΜΑΤΑ Πολιτικός Μηχανικός Τμήμα Παροχής Βοήθειας Ετοιμότητα Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: ΥΠΟΥΡ/ΠΡΟΣ/ΠΟΛ/Γ.Γ.Π.Π./Αρ.Πρωτ./7432/13-10-2010.

ΣΧΕΤ.: ΥΠΟΥΡ/ΠΡΟΣ/ΠΟΛ/Γ.Γ.Π.Π./Αρ.Πρωτ./7432/13-10-2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Καλαμβόκη 2α Προς : Πίνακας αποδεκτών 15127 Μελίσσια Κοιν: Πίνακας αποδεκτών Τηλ; 2132050000 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 48 η Απόφαση υπ αριθ. 1712/2015

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση : Στους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας που ακολουθούν προσθέσαμε μία στήλη που δείχνει τις διαφορές περικοπές

Σημείωση : Στους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας που ακολουθούν προσθέσαμε μία στήλη που δείχνει τις διαφορές περικοπές των αιρετού Κώστα Τουλγαρίδη 6977002645, kostoulgaridis@yahoo.gr, και αναπληρωτή αιρετού Μαρκάκη Γιάννη, 6946389589, gmark1965@yahoo.gr εκλεγμένων με το ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ από: τους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

β. Προληπτικός καθαρισμός και διαπλάτυνση των κοιτών των ρεμάτων μετά από αυτοψία για αποκατάσταση της φυσικής ροής των ομβρίων υδάτων.

β. Προληπτικός καθαρισμός και διαπλάτυνση των κοιτών των ρεμάτων μετά από αυτοψία για αποκατάσταση της φυσικής ροής των ομβρίων υδάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ε Τ Ο Σ: 2013 ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Όπως είναι γνωστό οι καταστροφικές πλημμύρες που πλήττουν τη χώρα μας προέρχονται κυρίως από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-2 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 984

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-2 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 984 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-2 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 984 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ ΛΑΡΙΣΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Φοίβου Θεοδώρου Προϊσταμένου της Δ/νσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πολιτική Προστασία ως έννοια συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (Ν.3852/10) ΔΗΜΟΙ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (Ν.3852/10) ΔΗΜΟΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (Ν.3852/10) ΔΗΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 58 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (σ.1812) 2. Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθ. πρωτ.: 5768/21-7-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθ. πρωτ.: 5768/21-7-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθ. πρωτ.: 5768/21-7-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 13/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Θεσµικό πλαίσιο. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. Μέτρα Προστασίας σε περίπτωση σεισµού

Σχεδιασµός Θεσµικό πλαίσιο. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. Μέτρα Προστασίας σε περίπτωση σεισµού Σχέδια Εκκένωσης Κτιρίων Μέτρα Αντισεισµικής Προστασίας ρ Α. Κούρου Προϊσταµένη Τµηµ. Εκπαίδευσης - Ενηµέρωσης Ο.Α.Σ.Π. email: akourou@oasp.gr Ενηµερωτική Ηµερίδα: «ιαχείριση Κρίσεων Φυσικές Καταστροφές

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής

Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής Μαρία Πανουτσοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Άφιξ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ Σ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1 3 2 9 3 11 4 13 5 14 6 15 ΒΟΡΕΙΟΥ Δρομολόγιο 8 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μαρούσι-Μαρούσι ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης προληπτικού σχεδιασμού αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών μετά την πυρκαγιά 3 ο Συμμετοχικό Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 30-1-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 30-1-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 30-1-2014 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιωτοπούλου Διονυσία Προϊσταμένη Τμήματος Αντισεισμικής Τεχνολογίας Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α )

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Εργασιακά Θέματα Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Συνοπτική παρουσίαση.. 3 2. Γενικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 21-01-2015. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 21-01-2015. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 21-01-2015 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων ούµα Αθανασία /νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας- Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές έννοιες κινδύνου Σχέδια Εκτάκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Παρασκευή Μπάτσου, Πρόεδρος Δάφνη Μπαρμπαγιανέρη, Αντιπρόεδρος Μηνάς Αγγελίδης, Τακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι τροποποιήσεις προέρχονται απο δικές σας αποκλειστικά παρατηρήσεις και επισημάνσεις.

Όλες οι τροποποιήσεις προέρχονται απο δικές σας αποκλειστικά παρατηρήσεις και επισημάνσεις. Αθήνα 28 Μαρτίου 2014 MEMO Αγαπητοί συνεργάτες, Παραθέτουμε αλλαγές - απλοποιήσεις στις διαδικασίες και το underwriting που θα βοηθήσουν στην ομαλότερη προσκτιση παραγωγης. Όλες οι τροποποιήσεις προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 377362 383550 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

& ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & Τηλέφωνο : 2132161352 Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

& ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & Τηλέφωνο : 2132161352 Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28-1-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ:ΔΥΓ2/οικ.9283 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προτάσεις στο σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΘΕΜΑ: Προτάσεις στο σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Ε Ν Ω Σ Η ΑSSOCI ΑΤΙΟN OF GREEK ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. PUΒLIC HEALTH INSPECTORS Γλάδστωνος 10 106 77 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 6460040 FAX: 210 6464372. www.edye.gr peedy@otenet.gr Τηλ.Προέδρου:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδήµαρχος Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης

Αντιδήµαρχος Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 2 η /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 26-05-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 4/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 26 ης /05/2015 της 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ (Ο.Α.Σ.Π.)

Η ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ (Ο.Α.Σ.Π.) Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κ. Μ. Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτων Αναγκών σε Σεισμό»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Μελέτη. Διατήρηση και προσαρμογή των υγροτόπων της Περιφέρειας Αττικής στην κλιματική αλλαγή

Πιλοτική Μελέτη. Διατήρηση και προσαρμογή των υγροτόπων της Περιφέρειας Αττικής στην κλιματική αλλαγή ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ξηρασία, Νερό και Ακτές Πιλοτική Μελέτη Διατήρηση και προσαρμογή των υγροτόπων της Περιφέρειας Αττικής στην κλιματική αλλαγή Τρεις πιλοτικές μελέτες υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου OrientGate

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ

Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ (Ανατολική Οδός Πελοποννήσου: Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος-Τρίπολη- Καλαμάτα & κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη) Ιωάννης Δημητρόπουλος Διευθυντής Λειτουργίας-Συντήρησης, ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. ΜΟΡΕΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 Ε.Δ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ 1.799.113,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 Ε.Δ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ 1.799.113,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΑΝΑΝΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Προς τα Mέλη Της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Προς τα Mέλη Της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 01-06-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2580 ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Προς τα Mέλη Της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση συμπλήρωση διατάξεων Π.Δ. 318/1992.

Α. Τροποποίηση συμπλήρωση διατάξεων Π.Δ. 318/1992. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 21-01 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 14695 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς. Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ

Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς. Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 23-01- 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 16912 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7 η ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία

Μεταπτυχιακή Εργασία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ Μεταπτυχιακή Εργασία Ιωάννης Φλώρος, Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Επιβλέπων : Ν. Μαµάσης, Λέκτορας ΕΜΠ Αθήνα, Μάρτιος 2009 Σκοπός Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγιεινή χώρων Πανεπιστημίου Υγεία φοιτητών και προσωπικού.

Ασφάλεια και Υγιεινή χώρων Πανεπιστημίου Υγεία φοιτητών και προσωπικού. Θέμα Ασφάλεια και Υγιεινή χώρων Πανεπιστημίου Υγεία φοιτητών και προσωπικού. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης θα πρέπει να ενημερώνονται κατά την εισαγωγή τους (ημέρα υποδοχής πρωτοετών), για τα παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα

----------------------------------

---------------------------------- Αθήνα, 18 Ιουλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Π αράρτημα Ανατολικής Στερεάς ---------------------------------- Διδότου 26, 106 80 Αθήνα ΤΗΛ.: 210 3618118-3605579, FAX: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας Οργάνωση, λειτουργία. Δρ. Σπύρου Σπύρος Υποδιοικητής ΕΚΕΠΥ

Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας Οργάνωση, λειτουργία. Δρ. Σπύρου Σπύρος Υποδιοικητής ΕΚΕΠΥ Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας Οργάνωση, λειτουργία και ρόλος του ΕΚΕΠΥ Δρ. Σπύρου Σπύρος Υποδιοικητής ΕΚΕΠΥ Ιστορική αναδρομή Απρ 2004 Νόμος περί ιδρύσεως ΣΟΤΥ για τις ανάγκες του Τομέα Υγείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 23-06-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 23-06-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 23-06-2014 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΑΝ-ΝΑΦ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ & ΜΕ FAX

ΑΔΑ: Β41ΑΝ-ΝΑΦ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ & ΜΕ FAX Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ & ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Ιουλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α. Π.: 29905 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. Προς : Πίνακας Αποδεκτών

Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. Προς : Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 3-4 - 2007 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. 2033 ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /18.02.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 26

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /18.02.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Πειραιάς 01 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Αριθ. Πρωτ. οικ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Πειραιάς 01 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Αριθ. Πρωτ. οικ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Πειραιάς 01 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Αριθ. Πρωτ. οικ. 132854/2180 Ταχ. Δ Ταχ. Διεύθυνση: Δημοσθένους 1 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομοθεσία πυρασφαλείας στα πρατήρια υγρών καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Εισηγητής: Διονύσιος Κουτσούκος Υπεύθυνος Τμήματος Επιστημονικής Έρευνας & Μεθοδολογίας Δ/νσης Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερήσιας διάταξης

o εκτός ημερήσιας διάταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 1 η Απόφαση υπ αριθ. 14/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ Της ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» Καματερό 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ Της ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» Καματερό 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ Της ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» Καματερό 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Κε Πρόεδρε του ΑΣΔΑ, κοι Δήμαρχοι, κοι εκπρόσωποι

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002609937 2015-03-03

15REQ002609937 2015-03-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ============================ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3013/1-5-02 (ΦΕΚ-102 Α') Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ν. 3013/1-5-02 (ΦΕΚ-102 Α') Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ν. 3013/1-5-02 (ΦΕΚ-102 Α') Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ - ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: " Λήψη μέτρων ασφαλείας και εκτάκτου ανάγκης σε όλους τους Σχηματισμούς του Ι.Κ.Α."

ΘΕΜΑ:  Λήψη μέτρων ασφαλείας και εκτάκτου ανάγκης σε όλους τους Σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. ΘΕΜΑ: " Λήψη μέτρων ασφαλείας και εκτάκτου ανάγκης σε όλους τους Σχηματισμούς του Ι.Κ.Α." ΣΧΕΤΙΚΑ: α) Πυροσβεστική Διάταξη Νο 3 Π.Υ. β) Οδηγίες υπ αριθ. 107/1/54/24.11.75 Υπ. Δημ. Τάξεως. γ) Οδηγίες Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. Πρωτ: Δ17α/02/279/Φ.2.2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.)

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Τίτλος Προγράμματος: «Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων Φυσικών Καταστροφών με την εφαρμογή G.I.S.» Περίγραμμα εκπαίδευσης (Syllabus) 1. Πρόληψη Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεων ανασφαλίστων.»

Θέμα: «Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεων ανασφαλίστων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ κ. Κ.ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Τηλέφωνα : 213 2065116, 213 2065421 Τηλεομοιότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) Το 2015 θεωρείται μια πολύ σημαντική χρονιά για τα δάση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς τουλάχιστον τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ3Ι-9Γ7 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΛΛ3Ι-9Γ7 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΒΛΛ3Ι-9Γ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα 25 /10/2013 Αριθ. Πρωτ. 6140 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. 4. Η υπ αριθµ. 74713/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β 30-12-2010) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. 4. Η υπ αριθµ. 74713/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β 30-12-2010) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β4Μ9Ν-Π3Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Δεκεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 47473 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΗΕΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 07/09/2015 Αρ. Πρωτ : 113467/42722 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 07/09/2015 Αρ. Πρωτ : 113467/42722 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 07/09/2015 Αρ. Πρωτ : 113467/42722 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Χριστίνα Κάτσουλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΔΧ-ΓΚ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β41ΔΧ-ΓΚ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα 21/10/2014 Αριθ. Πρωτ. 6658 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα