ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS"

Transcript

1 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS

2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ Η κλινική δε συνηθίζει πλέον να εξετάζει σε προαιρετικές. Η εξέταση είναι µε πέντε θέµατα ανάπτυξης, ποικίλων περιεχοµένων, σε δύο ώρες. Σας παραθέτουµε ένα µεγάλο αριθµό παλιών θεµάτων, όπως και τα κοµµάτια της ύλης που θεωρούµε SOS και super SOS για την εξέταση του µαθήµατος. Καλή επιτυχία σε όλους! SOS ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤ 1. Μικροσκοπική δοµή των οστών (σελ. 01) 2. Μακροσκοπική δοµή των οστών (σελ. 01) 3. Οστική ανακατασκευή : ορισµός και γενικά (σελ. 03, 207) 4. Αιµάτωση µακρών αυλοειδών οστών, σπογγοειδών οστών, επίφυσης (σελ. 04) 5. Αιµάτωση των οστών (σελ. 04) 6. Επιφυσιακή πλάκα και αυξητικός χόνδρος. Γενικά, σύσταση και οργάνωση (σελ. 05) 7. Εµβιοµηχανική άρθρωσης του ισχίου (σελ. 14) 8. ARDS (σελ. 41) 9. Σύνδροµο διαµερίσµατος (σελ. 41) 10. Έκτοπος οστεοποίηση (σελ. 41, 42) 11. Για ποιο λόγο τα κατάγµατα χωρίζονται σε σταθερά και ασταθή (σελ. 44) 12. Χειρουργική αντιµετώπιση καταγµάτων. Γενικά (σελ ) 13. Αντιµετώπιση ανοιχτού κατάγµατος στο νοσοκοµείο (σελ. 53) 14. Ταξινοµική ανοιχτών καταγµάτων (σελ. 53) 15. Στόχοι θεραπείας ανοιχτών καταγµάτων (σελ. 53) 16. Απόλυτες και σχετικές ενδείξεις και αντενδείξεις χειρουργικής αντιµετώπισης καταγµάτων (σελ. 56) 17. Ασταθής οστεοποίηση µε παρενέργειες (σελ. 58) 18. Τι είδους πώρωση εµφανίζεται µε ασταθείς µη συµπιεστικές οστεοσυνθέσεις. Ποιοι κίνδυνοι προκύπτουν από την αστάθεια της οστεοσύνθεσης και πώς µπορούν αυτοί να µειωθούν. (σελ. 58) 19. Βιολογική οστεοσύνθεση (σελ. 58) 20. Εξωτερική οστεοσύνθεση. Πού χρησιµοποιείται, πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα (σελ. 59) 21. Επιπλοκές χειρουργικής αντιµετώπισης καταγµάτων (σελ. 61) 22. Τρεις κύριες επιπλοκές χειρουργικής αντιµετώπισης καταγµάτων (σελ. 61) 23. Εξελικτικά στάδια πώρωσης καταγµάτων (σελ. 65) 24. Τύποι οστικής αντίδρασης µετά από κάταγµα (σελ. 66) 25. Κάταγµα κλείδας (σελ. 69) 26. Κατάγµατα πλευρών. Κλινική εικόνα, απεικονιστικός έλεγχος, θεραπεία, επιπλοκές (σελ. 71) 27. Πρόσθιο εξάρθρηµα ώµου. Κλινική εικόνα, µέθοδοι θεραπείας, επιπλοκές (σελ. 73) 28. Κάταγµα κεφαλής βραχιονίου (σελ. 78) 29. Κάταγµα διάφυσης βραχιονίου (σελ. 82) 30. Εξάρθρηµα αγκώνα (σελ. 87) 31. Κάταγµα σκαφοειδούς. Κλινική εικόνα, διάγνωση, θεραπεία, επιπλοκές (σελ. 96) 32. Κατάγµατα λεκάνης (σελ. 101, 102) 33. Κλινική εικόνα καταγµάτων κοτύλης (σελ. 110) 34. Οπίσθιο εξάρθρηµα ισχίου (σελ. 114)

3 35. Κατάγµατα αυχένα µηριαίου οστού. Θεραπεία, πρόγνωση, επιπλοκές (σελ. 119) 36. Αντιµετώπιση καταγµάτων διάφυσης µηριαίου (σελ. 132) 37. Κάταγµα διάφυσης µηριαίου. Επιπλοκές (σελ. 132) 38. Πώς ανατάσσεται το κάταγµα διάφυσης µηριαίου (σελ. 132) 39. Συνδεσµικές κακώσεις γόνατος (σελ. 138) 40. Εξάρθρωση γόνατος (σελ. 143) 41. Ποια είναι τα σηµεία κλειδιά για τις κακώσεις της ΣΣ (σελ. 163 πιν.) 42. Ποια η νευρολογική και λειτουργική ταξινόµηση των κακώσεων του ΝΜ. Ποια τα σηµεία κλειδιά για τη διάγνωσή τους (σελ. 163, 180) 43. Κατάγµατα οδοντοειδούς απόφυσης. Τύποι και πρόγνωση βάσει του τύπου (σελ. 166) 44. Αµφοτερόπλευρο και ετερόπλευρο εξάρθρηµα κατώτερης αυχενικής µοίρας της ΣΣ. Τι γνωρίζετε (σελ. 169) 45. Κακώσεις ΝΜ. Χαρακτηριστικά τους ως προς το επίπεδο (σταδιοποίηση) (σελ. 178) 46. Κλινικά σύνδροµα από κακώσεις της θωρακοσφυικής µοίρας της ΣΣ (σελ. 178) 47. Ενδείξεις χειρουργείου σε κατάγµατα παιδιών (σελ. 194) 48. Χειρουργική αντιµετώπιση καταγµάτων στα παιδιά (σελ. 194) 49. Ταξινόµηση Salter-Harris (σελ. 197) 50. Ατελής οστεογένεση. Αίτια, κλινική εικόνα, θεραπεία (σελ. 203) 51. Παράγοντες κινδύνου οστεοπόρωσης (σελ. 219) 52. Οστεοπόρωση. Θεραπεία (σελ. 230) 53. Εγκεφαλική παράλυση. Τι είναι και ποιοι τύποι υπάρχουν (σελ. 243) 54. Οστεοχονδρίτιδα Dissecans (σελ. 247) 55. Οστεοχονδρίτιδες. Ειδικά κνηµιαίου κυρτώµατος (σελ. 248) 56. Κλινική εικόνα εκφυλιστικής οστεοχονδρίτιδας ισχίου και γόνατος (σελ. 255) 57. Οστεονέκρωση. Ορισµός, αίτια, εντοπίσεις, αιτιολογία (σελ. 258) 58. Οξεία αιµατογενής οστεοµυελίτιδα. Κλινική εικόνα, διάγνωση, διαφορική διάγνωση (σελ. 264) 59. Οστική λοίµωξη. Αντιβιωτικά, σχήµατα, δόσεις (σελ. 264) 60. Οστική ανακατασκευή. Ορισµός, τι γνωρίζετε γενικά, τι συµβαίνει σε αυξηµένη φόρτιση και τι σε ακινητοποίηση (σελ. 267, 03) 61. Όγκοι (σελ. 271) 62. Ταξινόµηση νεοπλασµάτων (σελ. 273) 63. Οστεοειδές οστεώµα (σελ. 274) 64. Τι γνωρίζετε για το οστοεοχόνδρωµα (σελ. 275) 65. Ινώδης δυσπλασία. Επιδηµιολογία, εντόπιση, κλινική εικόνα, διαφορική διάγνωση (σελ. 280) 66. Γιγαντοκυτταρικός όγκος (σελ. 281) 67. Μεταστατικές νεοπλασίες. Κλινική εικόνα, διάγνωση, θεραπεία (σελ. 282) 68. Οστεοσάρκωµα (σελ. 282) 69. Όγκος του Ewing (σελ. 286) 70. Μεταστατικά νεοπλάσµατα των οστών (σελ. 288) 71. Επικονδυλίτιδα του αγκώνα (σελ. 306) 72. ΟΑ ισχίου (σελ. 323) 73. Κλινική εικόνα συγγενούς εξαρθρήµατος ισχίου (σελ. 345) 74. Συγγενές εξάρθρηµα ισχίου. Πρόγνωση όταν τεθεί η διάγνωση : α. περιγεννητικά, β. στον 9 ο µήνα, γ. µετά το πρώτο έτος (σελ. 345, 319, 361) 75. Συγγενές εξάρθρηµα ισχίου. Κλινική διάγνωση στο νεογέννητο (σελ. 346) 76. Παθήσεις εκτατικού µηχανισµού γόνατος (σελ. 351) 77. Κυρτώµατα ΣΣ. Κλινική εικόνα και θεραπεία (σελ. 375) 78. Σκολίωση (σελ. 377) 79. Αίτια οσφυαλγίας. Ενδείξεις χειρουργικής αντιµετώπισης (σελ. 420) 80. Αίτια ισχιαλγίας και ενδείξεις χειρουργικής αντιµετώπισης (σελ. 425) 81. Κλινική εικόνα και διάγνωση κήλης µεσοσπονδύλιου δίσκου (σελ. 425)

4 ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ SUPER SOS ΘΕΜΑΤΑ Βασικές γνώσεις µυσκελετικού συστήµατος Αντιµετώπιση πολυτραυµατία Βασικές γνώσεις κακώσεων µυσκελετικού Ανοιχτά κατάγµατα Αρχές και µέθοδοι οστεοσύνθεσης Συµπιεστική, µη συµπιεστική, βιολογική οστεοσύνθεση Ενδείξεις χειρουργικής αντιµετώπισης καταγµάτων και επιπλοκές Πώρωση καταγµάτων Κατάγµατα ωµικής ζώνης και θώρακα Κάταγµα κεφαλής βραχιονίου Εξάρθρηµα αγκώνα Κάταγµα σκαφοειδούς Κάταγµα λεκάνης ( ) Κάταγµα κοτύλης Εξάρθρηµα ισχίου ( ) Κάταγµα άνω άκρου µηριαίου ( ) Εξάρθρηµα γόνατος Κακώσεις αυχενικής µοίρας ΣΣ Κακώσεις βραχιονίου πλέγµατος Μαιευτική παράλυση Κατάγµατα στα παιδιά Ραιβόκρανο Σκολίωση Οστεονέκρωση Παράγοντες οστεοπόρωσης Λαχνοοζώδης υµενίτιδα Σηπτική αρθρίτιδα Κακώσεις ΝΜ ανά επίπεδο Οστεοχονδρίτιδα ΣΕΙ Οστεοµυελίτιδα Οσφυαλγία Οστεοειδές οστέωµα Γιγαντοκυτταρικός όγκος Ηωσινόφιλο κοκκίωµα Οστεοχόνδρωµα Οστεοσάρκωµα Όγκος Ewing

5 ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤ Μάιος ) Οπίσθιο τραυµατικό εξάρθρηµα ισχίου 2) Συγγενές εξάρθρηµα ισχίου.κλινική διάγνωση στο νεογέννητο. 3) Κατάγµατα αυχένα µηριαίου οστού.θεραπεία, πρόγνωση, επιπλοκές 4) Βλαισογονία, ραιβογονία 5) Οστεοειδές οστέωµα Οκτώβριος ) Κάταγµα κλείδας 2) Κατάγµατα διάφυσης βραχιονίου 3) Κλινική εικόνα και διάγνωση κήλης µεσοσπονδυλίου δίσκου 4) Κυρτώµατα Σ.Σ.Κλινική εικόνα και θεραπεία 5) Έσω στροφή κάτω άκρων 1) Κατάγµατα κεφαλής βραχιονίου 2) Βλαίσος µέγας δάκτυλος 3) Συγγενής σκολίωση 4) Κήλη µεσοσπονδυλίου δίσκου.θεραπεία 5) Κακώσεις ακρωµιοκλειδικής άρθρωσης. Φεβρουάριος ) Αιµάτωση οστών 2) Τύποι ανοιχτών καταγµάτων 3) Κάταγµα σκαφοειδούς 4) Κατάγµατα στα παιδιά 5) Σύνδροµο Οξείας Αναπνευστικής Ανεπάρκειας Μάρτιος ) Αντιµετώπιση πολυτραυµατία-νοσοκοµειακή περίοδος 2) Κάταγµα σκαφοειδούς 3) Εξελικτικά στάδια πορώσεως καταγµάτων 4) Οστεοαρθρίτιδα ισχίου 5) Αιτιολογία-Παθογένεια εξαρθρήµατος ισχίου Ιούνιος ) Eπιπλοκες καταγµάτων 2) Αιτια οσφυαλγιας.κηλη µεσοσπ.δισκου 3) Συνδεσµικες κακωσεις γονατος 4) Συνδροµο διαµερισµ. προσθιας κνηµης 5) Εξαρθρηµα ωµου Ιούλιος ) Οστική ανακατασκευή (Διατήρηση,προσαρµογή και συντήρηση) 2) Επιπλοκές σε ορθοπαιδικές εγχειρήσεις 3) Πώς ανατάσσεται το κάταγµα διάφυσης του µηριαίου 4) Αίτια ισχυαλγίας και ενδείξεις χειρουργικής επεµβάσεως 5) Μορφές οστεοχονδρίτιδας

6 Σεπτέµβριος ) Προδιαθεσικοί παράγοντες οστεοπόρωσης 2) Κακώσεις νωτιαίου µυελού-χαρακτηριστικά τους προς το επίπεδο(σταδιοποίηση) 3) Κατάγµατα λεκάνης(αιµορραγία) 4) Ασταθής οστεοποίηση µε παρενέργειες 5) Αιτιολογία-Παθογένεια εξαρθρήµατος ισχίου 1) Τι είδους πόρωση εµφανίζεται σε κατάγµατα µε ασταθείς, µη συµπιεστικές οστεοσυνθέσεις.ποιοι κινδυνοί προκύπτουν από την αστάθεια της οστεοσύνθεσης και πως αυτοί µπορούν να µειωθούν 2) Οστεονέκρωση, ορισµός, αίτια,εντοπίσεις.αιτιολογία 3) Παράγοντες κινδύνου οστεοπόρωση 4) Κατάγµατα λεκάνης - αιµορραγία, συχνότητα, θνησιµότητα, αντιµετώπις 5) Ποια η νευρολογική και λειτουργική ταξινόµηση των κακώσεων του νωτιαίου µυελού. Ποια τα σηµεία κλειδιά για τη διάγνωσή τους Ιανουάριος ) Μικροσκοπική δοµή των οστών 2) Κάταγµα σκαφοειδούς του καρπού. 3) Οπίσθιο εξάρθρηµα του ισχίου 4) Νοσοκοµειακή περίοδος αντιµετώπισης πολυτραυµατία. Ποια οι θεραπευτικές προτεραιότητες για τη διάσωσή του 5) Ενδείξεις (απόλυτες και σχετικές ) και αντενδείξεις χειρουργικής αντιµετώπισης καταγµάτων Φεβρουάριος ) Οστεοειδές οστέωµα 2) Οστική λοίµωξη και αντιβιοτικά 3) Κλινική εικόνα Σ.Ε.Ι. 4) Ποιες είναι οι 3 κύριες επιπλοκές των καταγµάτων που αντιµετωπίζονται χειρουργικά 5) Αίτια οσφυαλγίας 1) Διάγνωση και διαφορική διάγνωση οξείας αιµατογενούς οστεοµυελίτιδος 2) Τι γνωρίζετε για το οστεοχόνδρωµα 3) Θεραπεία και πρόγνωση ΣΕΙ σε σχέση µε το χρόνο έναρξης της θεραπείας a. Ταξινόµηση ανοιχτών καταγµάτων b. Στόχοι θεραπείας ανοιχτών καταγµάτων 4) Ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας οσφυαλγίας-ισχιαλγίας Φεβρουάριος ) Σ.Ε.Ι.θεραπεία και πρόγνωση 2) Τι γνωρίζετε για το οστεοχόνδρωµα 3) Ταξινόµηση ανοικτών καταγµάτων 4) Χειρουργικές ενδείξεις οσφυαλγίας 5) Οξεία οστεοµυελίτιδα

7 1) Οστικες λοιµώξεις και αντιβιότικα.δόσεις -Σχήµατα 2) Σ.Ε.Ι. Κλινική εικόνα 3) Τι γνωρίζετε για το οστεοειδές οστέωµα 4) Αναφέρατε τις 3 βασικές επιπλοκές των καταγµάτων που αντιµετωπίζονται χειρουργικά. 5) Αίτια οσφυαλγίας Μάρτιος ) Κάταγµα σκαφοειδούς- κλινική εικόνα, διάγνωση, θεραπεία, επιπλοκές 2) Εξωτερική οστεοσύνθεση πού χρησιµοποιείται - πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα 3) Κάταγµα κλείδας - θεραπεία, επιπλοκές 4) Ατελής οστεογένεση - αίτια, κλινική εικόνα, θεραπεία 5) Αµφοτερόπλευρο και ετερόπλευρο εξάρθρηµα κατώτερης αυχενικής µοίρας της σπονδυλικής στήλης. Τι γνωρίζετε Πτυχιακή Μαρτίου ) Θεραπεία κήλης µεσοσπονδυλίου δίσκου και ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας αυτής 2) Εσωτερική στροφή κάτω άκρων σε παιδιά 3) Τι γνωρίζετε για τον γιγαντοκυτταρικό όγκο; 4) Εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα γόνατος (κλινική-ακτινολογική εικόνα-θεραπεία) 5) Αναφερθείτε στις 3 βασικές µορφές σπονδυλολίσθησης και περιγράψτε την θεραπεία της σπονδυλολίσθησης στους ενήλικες και στα παιδιά Ιούλιος ) Ποια είναι τα σηµεία κλειδιά για τις κακώσεις της σπονδυλική στήλης 2) Τι γνωρίζετε για την κλινική εικόνα των καταγµάτων 3) κλινική εικόνα κατάγµατων κοτύλης 4) Πρόσθιο έξάρθρηµα γόνατος 5) Μηνιγγοµυελοκήλη Σεπτέµβριος ) Μορφες οστεοχονδρίτιδας 2) Απεικονιστικές εξετάσεις σε κατάγµατα της αυχενικής µοίρας ΣΣ 3) Για ποιό λόγο τα κατάγµατα χωρίζονται σε σταθερά και ασταθή? 4) Χειρουργικές επιπλοκές καταγµάτων 5) Παθήσεις εκτατικού µηχανισµού γόνατος Νοέµβριος ) Επιπλοκές χειρουργικής θεραπείας καταγµάτων 2) Οπίσθιο εξάρθρηµα ισχίου 3) Ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας ΚΜΔ 4) Αίτια οσφυαλγίας 5) Ενδοµυελική ήλωση κάταγµατων 6) Αντιµετώπιση πολυτραυµατία ενδονοσοκοµειακή φάση

8 Πτυχιακή Δεκεµβρίου ) ΑRDS 2) Σύνδροµο καρπιαίου σωλήνα 3) Αίται οσφυαλγίας 4) Κατάγµατα κεφαλής βραχιονίου 5) Κατάγµατα διάφυσης κνήµης Προαιρετική Ιανουαρίου ) Αιµάτωση των οστών 2) Σύνδροµο διαµερίσµατος 3) Αντιµετώπιση ανοικτού κατάγµατος µε το που φτάνει στο νοσοκοµείο 4) Ταξινόµηση Salter - Haris 5) Κλινική εικόνα εκφυλιστικής οστεοαρθρίτιδος ισχίου και γόνατος. Μάρτιος ) Οστικη ανακατασκευη-ορισµος +γενικα 2) Αντιµετωπιση καταγµατατων διαφυσης µηριαιου 3) Οστεοχονδριτιδες-ειδικα κνηµιαιου κυρτωµατος 4) Επιπλοκες χειρουργικης αντοµετωπισης καταγµάτων 5) Ενδειξεις χειρουργικης αντιµετωπισης οσφυαλγιας-αιτια Πτυχιακή Μαρτίου ) Γενικά για τη χειρουργική αντιµετώπιση των καταγµάτων 2) Μακροσκοπική δοµή των οστών 3) Σ.Ε.Ι. Κλινική εικόνα 4) Επιπλοκές οπισθίου εξαρθρήµατος του ισχίου 5) Κλινικά σύνδροµα από κακώσεις της θωρακοοσφυικής µοίρας της ΣΣ Πτυχιακή Ιουνίου ) Οστική λοίµωξη. αντιβιοτικά, σχήµατα, δόσεις 2) ARDS 3) Παράγοντες κινδύνου οστεοπόρωσης 4) Ταξινόµηση νεοπλασµάτων 5) Θεραπεία κατάγµατος διάφυσης µηριαίου. Ιούλιος ) Επιφυσιακη πλακα και αυξητικος χονδρος.γενικα,συσταση και οργανωση. 2) Προσθιο εξαρθρηµα ωµου.κλινικη εικονα,µεθοδοι θεραπειας,επιπλοκες. 3) Καταγµατα πλευρων.κλινικη εικονα,απεικονιστικος ελεγχος,θεραπεια,επιπλοκες. 4) Τι ειναι εγκεφαλικη παραλυση?τυποι εγκεφαλικης παραλυσης. 5) Διαγνωση,διαφορικη διαγνωση οξειας αιµατογενους οστεοµυελιτιδας. Πτυχιακή Οκτωβρίου ) Οστική ανακατασκευή: a. ορισµός, τι γνωριζετε γενικά b. τι συµβαινει σε αυξηµένη φορτιση και τι σε ακινητοποιήση 2) 3 κύριες επιπλοκές χειρουργικής αντιµετώπισης καταγµάτων. 3) Αίτια οσφυαλγίας, ενδείξεις χειρουργικής αντιµετώπισης. 4) Τι γνωρίζετε για τις οστεοχονδρίτιδες.οστεοχονδριτιδα κνηµιαιου κυρτωµατος 5) Θεραπεία καταγµατος διαφυσης µηριαίου

9 Νοέµβριος ) Οστικες λοιµώξεις και αντιβιότικα.δόσεις -Σχήµατα 2) Κάταγµα σκαφοειδούς- κλινική εικόνα, διάγνωση, θεραπεία, επιπλοκές 3) Τί γνωρίζετε για τον γιγαντοκυτταρικό όγκο; 4) Εµβιοµηχανική άρθρωσης ισχίου 5) Σκολίωση - ορισµός, λειτουργική, οργανική Ιανουάριος ) Αιµάτωση οστών: a. µακρών αυλοειδών οστών b. σπογγωδών οστών c. επίφυσης 2) Οστεοσάρκωµα (τα πάντα...) 3) Πρόσθιο εξάρθρηµα ώµου (κλινική εικόνα, αντιµετώπιση) 4) Έκτοπος Οστεοποίηση 5) Σ.Ε.Ι (Κλινική εικόνα, διάγνωση) Ιούνιος ) Τι γνωρίζετε για την οστεοχονδρίτιδα Dissecans. 2) Τι γνωρίζετε για την επικονδυλίτιδα του αγκώνα. 3) Κάταγµα οδοντοειδούς απόφυσης. Τύποι και πρόγνωση βάση τύπου. 4) Εξάρθρηµα αγκώνα. 5) Όγκος Ewing.

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 7 ου ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 7 ου ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6μηνου ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 7 ου ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΠΟΡΩ! Ορθοπαιδική i CAN! Orthopaedicς ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κωνσταντίνος Ν. ΜΑΛΙΖΟΣ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Δέκατη Αναθεώρηση Έκδοση 2008 Τόμος 1: Κατάλογος Κωδικών Τεύχος Β Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Γενεύη Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘ. Ε. Σ. Υ. ΠΑΝ/ΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ

ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘ. Ε. Σ. Υ. ΠΑΝ/ΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘ. Ε. Σ. Υ. ΠΑΝ/ΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΩΡΙΜΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΑΝΩΡΙΜΟΥ ΟΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών [αφιέρωμα] 20 χρόνια 1993-2013 Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών 20 χρόνια - Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής

Διαβάστε περισσότερα

Oστεοαρθρίτιδα ισχίου Οστεοαρθρίτιδα γόνατος Παιδοορθοπαιδική Κατάγματα μακρών οστών ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Η ΚΕΧΟΤ οργανώνει το:

Oστεοαρθρίτιδα ισχίου Οστεοαρθρίτιδα γόνατος Παιδοορθοπαιδική Κατάγματα μακρών οστών ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Η ΚΕΧΟΤ οργανώνει το: Η ΚΕΧΟΤ οργανώνει το: Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου στο Ιntercontinental Aphrodite Hills Resort Hotel, Πάφο ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Oστεοαρθρίτιδα ισχίου Οστεοαρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Χαιρετισμός σελ. 5. Επιτροπές σελ. 7. Προσκεκλημένοι Ομιλητές σελ. 9. Γενικές Πληροφορίες σελ. 11. Ευχαριστίες σελ.

Περιεχόμενα. Χαιρετισμός σελ. 5. Επιτροπές σελ. 7. Προσκεκλημένοι Ομιλητές σελ. 9. Γενικές Πληροφορίες σελ. 11. Ευχαριστίες σελ. Χαιρετισμός σελ. 5 Επιτροπές σελ. 7 Προσκεκλημένοι Ομιλητές σελ. 9 Γενικές Πληροφορίες σελ. Περιεχόμενα Ευχαριστίες σελ. 9 Ευρετήριο Εκθετών σελ. 0 Εκθεσιακό Πλάνο σελ. 0 Επιστημονικό Πρόγραμμα σελ. Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΣΟΣ PAGET ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Η ΝΟΣΟΣ PAGET ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α. Η ΝΟΣΟΣ PAGET ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ (Παραμορφωτική οστεΐτις) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 Εκδόσεις «ΡΟΤΟΝΤΑ» Χαβαλές Α. - Χατζησυμεών Κ. Ο.Ε. Καμβουνίων 5, 546 21 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 285.785, Fax: 2310 280.287

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ Σύγγραμμα: Rubin E., Βασική Παθολογική Ανατομική Ύλη: Τόμος Ι: Κεφάλαιo 13 Τόμος ΙΙ: Κεφάλαια 14-19, 21, 24-29 SOS: Συνήθως τα θέματα κατανέμονται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Η. Παναγιωτόπουλος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ορθοπαιδικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ Σε ποιούς ασθενείς µε τι µακροχρόνια αποτελέσµατα. Νικ. Λάγιος Χειρ. Ορθοπαιδικός Διευθυντής Α Ορθοπαιδικής Κλινικής Ι ΙΑΣΩ GENERAL ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπολασμός των ρευματικών νοσημάτων στην Ελλάδα: Περιγραφική επιδημιολογική μελέτη. Η μελέτη ESORDIG

Επιπολασμός των ρευματικών νοσημάτων στην Ελλάδα: Περιγραφική επιδημιολογική μελέτη. Η μελέτη ESORDIG ΙΑΤΡΙΚΗ 2003;84:18-206 Επιπολασμός των ρευματικών νοσημάτων στην Ελλάδα: Περιγραφική επιδημιολογική μελέτη. Η μελέτη ESORDIG Α. Ανδριανάκος, Π. Τρόντζας, Φ. Χριστογιάννης, Π. Ντάντης, Κ. Βουδούρης, Α.

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Οσφυαλγία Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αγαπητοί συνάδελφοι,

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί συνάδελφοι, Μια κοινή και αποδεκτή αλήθεια είναι το πόσο γρήγορα κυλάει ο χρόνος. Το λέμε και το ζούμε καθημερινά όλοι μας. Στον καθημερινό πολυπρόσωπο αγώνα όλων σε προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός Η ρευµατολογία είναι ο κλάδος (ειδικότητα) της ιατρικής επιστήµης που ασχολείται µε την παθολογία των νοσηµάτων (αρθρίτιδα και ρευµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΓΓΟΥΛΕΣ Xειρουργός Ορθοπαιδικός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Α Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA:NOΣHΛEYTIKH ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ. τ. Διευθυντής B Κλινικής Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ. - Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ JOHN

Διαβάστε περισσότερα

crossline ΜΕΛΑΝΩΜΑ Η σκοτεινή πλευρά του ήλιου ΚΩΝ. ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ «Η λαπαροσκόπηση αλλάζει τη χειρουργική»

crossline ΜΕΛΑΝΩΜΑ Η σκοτεινή πλευρά του ήλιου ΚΩΝ. ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ «Η λαπαροσκόπηση αλλάζει τη χειρουργική» crossline 04 MAΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ TΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝ. ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ «Η λαπαροσκόπηση αλλάζει τη χειρουργική» «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» - ΕΒΕΑ Προνοµιακή κάρτα για 100.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Η ενδοαρθρική έγχυση υαλουρονικού οξέος ως θεραπευτική επιλογή στην οστεοαρθρίτιδα του σκύλου. Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικό πρόγραµµα

Επιστηµονικό πρόγραµµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 1 98 4 1990 Επιστηµονικό πρόγραµµα Τετάρτη 6 Σεπτεµβρίου 2006 14.00-15.00 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 15.00-18.00 ΗΜΕΡΑ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ Πρόεδρος Ηµέρας Ειδικευoµένων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ Η ΑΝΟΙΞΗ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ. & οι αλλεργίες της. και τους 9 μήνες. η θέση και η στάση του πατέρα στην επιτυχία του

ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ Η ΑΝΟΙΞΗ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ. & οι αλλεργίες της. και τους 9 μήνες. η θέση και η στάση του πατέρα στην επιτυχία του ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2008 Η ΑΝΟΙΞΗ & οι αλλεργίες της ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ και τους 9 μήνες ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ η θέση και η στάση του πατέρα στην επιτυχία του ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΑΣΚΗΣΗ MY CLUB CARD VISA η κάρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ. τ. Διευθυντής B Κλινικής Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ. - Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ JOHN

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Εγχειρίδιο οδηγιών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Εγχειρίδιο οδηγιών ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Εγχειρίδιο οδηγιών Για τα εξής προβλήματα: ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΠΛΗΞΙΑ, ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ, ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ, ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΥΟΥ, ΑΡΤΗΡΙΑΚΕΣ ΝΟΣΟΙ, ΑΫΠΝΙΑ, ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΨΥΧΟΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΨΥΧΟΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. Εκτίμηση Λήψη Ιστορικού Εξέταση των Ψυχοδιανοητικών Λειτουργιών Εξέταση του Λόγου Εξέταση των Εγκεφαλικών Συζυγιών Οι λειτουργίες των Εγκεφαλικών Συζυγιών Ι-ΧΙΙ Λειτουργική εξέταση των Εγκεφαλικών Συζυγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 Περιεχόμενα 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω.

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium Comfort B 1500 (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30245) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30245 / 06.2012 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως

Διαβάστε περισσότερα