ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΟΛΙΩΣΗ, ΚΥΦΩΣΗ, ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΟΛΙΩΣΗ, ΚΥΦΩΣΗ, ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ"

Transcript

1 ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΟΛΙΩΣΗ, ΚΥΦΩΣΗ, ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 11 Ευθύµιος Σαµολαδάς Α. ΣΚΟΛΙΩΣΗ Η φυσιολογική σπονδυλική στήλη στο οβελιαίο επίπεδο εµφανίζει φυσιολογικά κυρτώµατα στην αυχενική θωρακική και οσφυϊκή µοίρα. Τα κυρτώµατα είναι συνδεδεµένα µεταξύ τους, κάθε αλλαγή σ ένα τ µήµα οδηγεί σε δευτεροπαθείς αλλαγές σε άλλο τµήµα. Στο στεφανιαίο επίπεδο η σπονδυλική στήλη είναι ευθεία χωρίς παρέκλιση από τη µέση γραµµή. Η κλίση προς τα πλάγια ορίζεται ως σκολίωση. Η έννοια σκολίωση προέρχεται από το αρχαίο σκολιός που σηµαίνει στραβός, ελικοειδής. H σκολίωση είναι η τρισδιάστατη παραµόρφωση της σπονδυλικής στήλης που εµφανίζεται ως αποτέλεσµα της στροφής και της πλάγιας απόκλισης µιας σειράς σπονδύλων. Η σκολίωση είναι ένας περιγραφικός όρος και όχι διάγνωση. Στον φυσιολογικό σκελετό είναι δυνατόν να υπάρχουν µικρά κυρτώµατα προς τα πλάγια, έτσι η Εταιρεία Έρευνας της Σκολίωσης θεωρεί ως σκολίωση κάθε κύρτωµα της σπονδυλικής προς τα πλάγια που ξεπερνά τις 10 µοίρες. Με την πρόοδο της καµπύλης επέρχονται δοµικές αλλαγές τόσο στους σπονδύλους. όσο και στο θωρακικό τοίχωµα µε τελικό αποτέλεσµα ασυµµετρία στην εµφάνιση του κορµού. Η λειτουργική ή µη δοµική σκολίωση αποτελεί ειδική κατηγορία καθώς οι σπόνδυλοι έχουν φυσιολογική µορφολογία αλλά η κλιση οφείλεται σε αίτια εκτός σπονδυλικής στήλης, όπως ανισοσκελία, µυϊκός σπασµός, κλίση της λεκάνης. Το χαρακτηριστικό είναι ότι η παραµόρφωση εξαφανίζεται όταν ο ασθενής εκτελέι τη δοκιµασία επίκυψης (Εικ. 11Α1). Κάθε άλλη µορφή σκολίωσης ορίζεται ως οργανική ή δοµική.

2 Eικ. 11Α1. Δοκιµασία επίκυψης για σκολίωση. Στην περίπτωση που το αίτιο της παραµόρφωσης είναι γνωστό τότε η σκολίωση ονοµάζεται δευτεροπαθής ή δευτερογενής, ενώ όταν δε γνωρίζουµε το αίτιο ονοµάζεται ιδιοπαθής. Η δευτεροπαθής σκολίωση ανάλογα µε το αίτιο ταξινοµείται σε: Νευροµυική α. Βλάβη του ανώτερου κινητικού νευρώνα (εγκεφαλική παράλυση, αταξία, όγκος-τραύµα νωτιαίου µυελού, Charcot-Marie Tooth) β. Βλάβη του κατώτερου κινητικού νευρώνα (νωτιαία µυική ατροφία, πολυοµυελίτιδα, µυεολοµηνιγγοκήλη) Μυοπαθητιική Μυική δυστροφία (Duschene), αρθρογρύπωση, συγγενής υποτονία, µυοτονίες Μεσεγχυµατικές διαταραχές Σύνδροµο Marfan, Ehlers Danls, Morquio Νευροϊνωµάτωση Συγγενής α. Αποτυχία σχηµατισµού (ηµισπόνδυλος, σφηνοειδής σπόνδυλος) β. Αποτυχία διαχωρισµού (ετερόπλευρη, αµφοτερόπλευρη, µεικτή) γ. Συνδεόµενη µε διαταραχή νευρικού ιστού (µηνιγγοκήλη) Μεταβολικές διαταραχές (ραχίτιδα, νεανική οστεοπόρωση) Η συχνότερη µορφή σκολίωσης είναι η ιδιοπαθής σε ποσοστό 80%. Εµφανίζεται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και επιδεινώνεται συνήθως κατά τις έντονες αυξητικές ώσεις του σκελετού. Δεν προκαλεί πόνο και συχνά δεν γίνεται αντιληπτή παρά µόνο όταν η παραµόρφωση µεγαλώσει. Η ιδιοπαθής

3 σκολίωση ανάλογα µε την ηλικία εµφάνισης ταξινοµείται σε : Α) νηπιακή (0-3 έτη), Β) παιδική ( 4-9 έτη), Γ) εφηβική ( 10-ενηλικίωση), Δ) ενηλίκων. Οι παραπάνω ηλικίες έχουν συσχετισθεί µε περιόδους αυξηµένης ανάπτυξης της σπονδυλικής στήλης. Παρά το γεγονός ότι η ταχύτητα ανάπτυξης είναι αυξηµένη κατά τη διάρκεια της νηπιακής και εφηβικής φάσης παραµένει σχετικά σταθερή στην παιδική φάση. Στο γεγονός αυτό στηρίχθηκε η ταξινόµηση του Dickson, η οποία διακρίνει 2 τύπους ανάλογα µε την ηλικία έναρξης της σκολίωσης. Ο πρώτος τύπος (early onset) αφορά ηλικίες 0-5 έτη, και ο δεύτερος (late onset) µετά το 5ο έτος. Η ταξινόµηση αυτή έχει και προγνωστική σηµασία. Ο λόγος είναι ότι οι απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές όπως περιοριστικού τύπου πνευµονοπάθεια, πνευµονική υπέρταση, σχετίζονται µε µεγάλες καµπύλες σκολίωσης που εµφανίζονται πριν το 5ο έτος της ηλικίας. Η αιτία βρίσκεται στο γεγονός ότι διαταράσσεται η διαδικασία ωρίµανσης των πνευµονικών κυψελίδων. Από την άλλη πλευρά, η πνευµονική λειτουργία έχει βρεθεί ότι παραµένει εντός φυσιολογικών ορίων σε ασθενείς που εµφανίζουν σκολίωση µετά το 5ο έτος, ακόµα και όταν η καµπύλη σκολίωσης πλησιάσει τις 100 µοίρες. Ιδιοπαθής νηπιακή σκολίωση Η συχνότητα της είναι περίπου 1% και είναι συχνότερη στην Ευρώπη σε σχέση µε τις Η.Π.Α. Η έγκαιρη διάγνωση είναι σηµαντική γιατί επηρεάζει την πρόγνωση. Η εµφάνιση της είναι ιδιαίτερη, γιατί στο 90% των περιπτώσεων η καµπύλη είναι αριστερή θωρακική. Ε µφανίζεται στα κορίτσια συχνότερα σε σχέση µε τα αγόρια (3:2). Οι περισσότερες καµπύλες αναπτύσσονται στους πρώτους 6 µήνες και περίπου το 90% αυτοπεριορίζονται. Οι διπλές καµπύλες έχουν χειρότερη πρόγνωση και οδηγούν σε σηµαντικές παραµορφώσεις. Επίσης οι δεξιές θωρακικές καµπύλες σε κορίτσια έχουν χειρότερη πρόγνωση. Συχνά συνυπάρχουν και άλλες συγγενείς ανωµαλίες, ραιβόκρανο, πλαγιοκεφαλία, δυσπλασία ισχίου, συγγενείς καρδιοπάθεις. Η διάγνωση συνήθως γίνεται κατά την διάρκεια του πρώτου εξαµήνου µετά τη γέννηση. Συνεπώς θα πρέπει να αποκλεισθούν συγγενής σκολίωση, διάφορα σύνδροµα, και πιθανές δυσπλασίες κεντρικού νευρικού συστήµατος. Η εξέλιξη

4 της νηπιακής σκολίωσης µπορεί να προβλεφθεί µε τη διαφορά της πλευροσπονδυλικής γωνίας που περιγράφηκε από τον Mehta. Η πλευροσπονδυλική γωνία (Εικ. 11Α2), η οποία σχηµατίζεται από την κάθετη γραµµή στη µέση του σώµατος του σπονδύλου και τη γραµµή κατά µήκος του αυχένα και της κεφαλής της πλευράς, σε φυσιολογικές συνθήκες είναι ίδια και από τις δύο πλευρές. Στα παιδία µε νηπιακή σκολίωση η πλευροσπονδυλική γωνία µετρούµενη στον κορυφαίο σπόνδυλο είναι πιο µεγάλη στην πλευρά του κυρτού από ότι στην πλευρά του κοίλου του κυρτώµατος. Όταν η διαφορά των δυο γωνιών είναι µεγαλύτερη από 20 µοίρες, τότε πρόκειται για επιδεινούµενη µορφή σκολίωσης. Εικ. 11Α2. Μέτρηση πλευροσπονδυλικής γωνίας. Παιδική ιδιοπαθής σκολίωση Ο ορισµός της παιδικής ιδιοπαθής σκολίωσης είναι η ηλικία εµφάνισης της σκολιωτικής καµπύλης, µεταξύ 4-10 ετών. Αντιπροσωπεύει το 12-21% των ασθενών µε σκολίωση. Η αναλογία κοριτσιών προς αγοριών είναι µεταξύ 2:1 και 4:1. Το χαρακτηριστικό της είναι ότι υπάρχει τάση επιδείνωσης σε µια χρονική περίοδο που η σπονδυλική στήλη δεν αναπτύσσεται. Εξαιτίας αυτού του χαρακτηριστικού η φυσική της πορεία είναι πιο επιθετική από την εφηβική ιδιοπαθή. Αποτέλεσµα αυτής της συµπεριφοράς είναι το 70% των κυρτωµάτων να απαιτούν κάποια µορφή θεραπείας. Σε αντίθεση µε την νηπιακή οι παραµορφώσεις σπάνια διορθώνονται αυτόµατα. Η µορφολογία των κυρτωµάτων µοιάζει περισσότερο µε αυτή της εφηβικής ιδιοπαθής. Η αιτιολογία της παραµένει άγνωστη, υπάρχουν διάφορες θεωρίες νευροµυϊκές, νευροενδοκρινικές, αλλά δεν υπάρχει επαρκής τεκµηρίωση για κάποια συγκεκριµένη.

5 Εφηβική ιδιοπαθής σκολίωση Η εφηβική ιδιοπαθής σκολίωση είναι συχνότερη στα κορίτσια σε σχέση µε τα αγόρια µε αναλογία 9:1 έως 10:1. Η ανίχνευση της παραµόρφωσης συχνότερα γίνεται από τους γονείς ή από τον παιδίατρο. Συνήθως παρατηρούνται οι αλλαγές στον κορµό όπως ασυµµετρία των ώµων, προβολή πλευρών στο οπίσθιο θωρακικό τοίχωµα. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται µε ακτινολογικό έλεγχο σε οπισθοπρόσθιες και πλάγιες ακτινογραφίες ολόκληρης της σπονδυλικής στήλης σε όρθια θέση. Οι περισσότεροι ασθενείς είναι ασυµπτωµατικοί, η ύπαρξη πόνου συνήθως οφείλεται σε άλλη αιτία (οστεοειδές οστέωµα, λοίµωξη, τραύµα) και πρέπει να διερευνηθεί µε απεικονιστικές µεθόδους. Σηµαντικά στοιχεία από το ιστορικό είναι η έναρξη της έµµηνος ρύσης στα κορίτσια, και πιθανά κληρονοµικά νοσήµατα στην οικογένεια. Η κλινική εξέταση οφείλει να είναι πλήρης, και θα πρέπει να αξιολογηθεί η ασυµµετρία των ώµων, του θώρακα και της οσφύος. Η λεπτοµερής νευρολογική εξέταση των άνω και κάτω άκρων θα αναδείξει πιθανές βλάβες του κεντρικού νευρικού συστήµατος. Η αντιµετώπιση της σκολίωσης εξαρτάται από τον τύπο της σκολίωσης, την ηλικία έναρξης, το βαθµό της σκελετικής ωρίµανσης και το µέγεθος της καµπύλης. Η συντηρητική αντιµετώπιση στηρίζεται στη χρήση ειδικών κηδεµόνων µε στόχο να ελλαττώσει το ρυθµό επιδείνωσης η να σταµατήσει την επιδείνωση. Υπάρχουν διαφορετικοί τύπο κηδεµόνων, όλοι έχουν την κοινή αρχή της εφαρµογής πίεσης αντίθεη µε την παραµόρφωση της καµπύλης και η αποτελεσµατικότητα εξαρτάται από τη διάρκεια θεραπείας. Η χειρουργική θεραπεία έχει ένδειξη σε καµπύλες που ξεπερνούν τις 45 µοίρες και στόχο έχει τη διόρθωση της καµπύλης και τη σπονδυλοδεσία. Η συνηθέστερη προσπέλαση έιναι η οπίσθια σπονδυλεδεσία µε τη χρήση διαυχενικών κοχλιών (Εικ. 11Α3).

6 Εικ. 11Α3. Χειρουργική διόρθωση σκολίωσης µε οπίσθια σπονδυλοδεσία. Β. Κύφωση Κύφωση είναι η υπερβολική αύξηση της (φυσιολογικής) κύρτωσης της θωρακικής περιοχής της σπονδυλικής στήλης ("ράχη"). Είναι από τα πιo συχνά προβλήµατα που µπορεί να παρουσιαστούν σε όλη τη διάρκεια της ζωής από την παιδική ηλικία και την εφηβεία έως τις προχωρηµένες ηλικίες. Ο συχνότερος τύπος είναι η λειτουργική κύφωση. Συνήθως οι γονείς παρατηρούν την αλλαγή στο σώµα του παιδιού. Το χαρακτηριστικό είναι ότι είναι εύκαµπτη και διορθώνεται στην όρθια θέση µε υπερέκταση του κορµού. Στην ακτινογραφία η συνολική κύφωση συνήθως είναι πάνω από 45 µοίρες αλλά δεν φτάνει τις 60 µοίρες. Η αντιµετώπιση είναι συντηρητική µε συγκεκριµένες ασκήσεις. Η νεανική κύφωση ή νόσος scheurmann είναι διαφορετική κλινική οντότητα. Η αιτιολογία της παραµένει άγνωστη αν και υπάρχουν αρκετές θεωρίες. Η τελική διαταραχή είναι η ανωµαλία στις επιφυσιακές πλάκες των σπονδυλικών σωµάτων µε αποτέλεσµα την γωνιώδη παραµόρφωση των σπονδυλικών

7 σωµάτων. Σε αντίθεση µε την λειτουργική κύφωση η παραµόρφωση είναι µη ανατάξιµη σε όρθια θέση και κατά την επίκυψη η κύφωση εµφανίζει οξεία γωνία. Οι ασθενείς αναφέρουν ραχιαλγία και οι οπίσθιοι µηριαίοι έχουν αυξηµένη τάση. Ακτινολογικά η συνολική κύφωση είναι πάνω από 50 µοίρες και υπάρχει ανωµαλία των τελικών πλάκων των σπονδυλικών σωµάτων. Υπάρχει γωνίωση των σπονδυλικών σωµάτων τουλάχιστον 5 µοιρών. Η νόσος µπορεί να συνυπάρχει µε σπονδυλολίσθηση. Εικ. 11Β1. Κλινική εικόνα κύφωσης στη δοκιµασία επίκυψης. Η αντιµετώπιση εξαρτάται από το βαθµό της παραµόρφωσης (Εικ. 11Β1). Κύφωση µέχρι τις 70 µοίρες µπορεί να αντιµετωπισθεί συντηρητικά µε ειδικές ασκήσεις και κηδεµόνες. Εάν η παραµόρφωση ξεπεράσει τις 75 µοίρες τότε η χειρουργική αντιµετώπιση έχει ένδειξη. Η συγγενής κύφωση είναι σπάνια πάθηση και οφείλεται σε διαταραχή στο σχηµατισµό των σπονδυλικών σωµάτων κατά την ενδοµήτρια ζωή. Ανάλογα µε την διαταραχή υπάρχουν δύο τύποι. Ο πρώτος οφείλεται σε αποτυχία σ το σχηµατισµό (υποπλασία ή απουσία µέρος ή ολοκλήρου του σπονδυλικού σώµατος) και ο δεύτερος σε αποτυχία στο διαχωρισµό του πρόσθιου τ µήµατος ενός ή περισσότερων σπονδύλων. Συνήθως δηµιουργεί οξεία κύφωση η οποία επιδεινώνεται. Η συντηρητική θεραπεία δεν έχει θέση και η χειρουργική θεραπεία µε σπονδυλοδεσία είναι η ενδεδειγµένη πρόταση (Εικ. 11Β2).

8 Εικ. 11Β2. Χειρουργική διόρθωση κύφωσης µε οπίσθια σπονδυλοδεσία. Γ. Λοιµώξεις Σπονδυλικής Στήλης Η σπονδυλική στήλη µπορεί να προσβληθεί από διάφορα µικρόβια σε διαφορετικές ανατοµικές θέσεις και να αναπτυχθεί κλινική λοίµωξη. Ανάλογα µε τη θέση και τον τύπο του µικροβίου µπορεί να εµφανισθεί δισκίτιδα, οστεοµυελιτίδα (πυογόνος ή κοκκιωµατώδης), επισκληρίδιο απόστηµα. Η πυογόνος δισκίτιδα η οποία µπορεί να εξελιχθεί σε σπονδυλοδισκίτιδα οστεοµυελίτιδα οφείλεται συνήθως σε στελέχη staphylococcus και λιγότερα συχνά σε Eshericia coli, proteus, pseudomonas. Ο ενοφθαλµισµός γίνεται µε αιµατογενή διασπορά από τα τελικά αρτηριόλια των σπονδυλικών πλακών. Προδιαθεσικοί παράγοντες είναι η µεγάλη ηλικία, σακχαρώδης διαβήτης, χρήστες τοξικών ουσιών, ανοσοσκατασταλµένοι ασθενείς, νεφροπαθείς. Ο δίσκος προσβάλλεται στην αρχή και σε επόµενο στάδιο το σπονδυλικό σώµα, σε αντίθεση µε τις κοκκιωµατώδεις λοιµώξεις όπου ο δίσκος προσβάλλεται αργά στο στάδιο της λοίµωξης. Η διάγνωση συνήθως καθυστερεί καθώς στα αρχικά στάδια τα συµπτώµατα είναι µη ειδικά (οσφυαλγία, δυσκολία στη βάδιση). Ο πυρετός εµφανίζεται µόνο σε 50% των ασθενών. Οι εργαστηριακοί

9 δείκτες λοίµωξης είναι αυξηµένοι και θέτουν την υποψία της πάθησης. Απεικονιστικά στα αρχικά στάδια η ακτινογραφία είναι φυσιολογική, στα επόµενα στάδια εµφανίζεται η διάβρωση του µεσοσπονδυλίου διαστήµατος και τελικά η σκλήρυνση. Η µαγνητική τοµογραφία µε σκιαστικό και το σπινθηρογράφηµα οστών θέτουν τη διάγνωση. Η θεραπεία στα Εικ. αρχικά 11Γ1. στάδια Μαγνητική είναι τοµογραφία η χορήγηση σπονδυλοδισκίτιδας της κατάλληλης αντιβιωτικής ΟΜΣΣ. αγωγής. Αυτό προϋποθέτει τη λήψη υλικού από την περιοχή της βλάβης έτσι ώστε να γίνει αποµόνωση του αιτιολογικού παράγοντα αλλά και ιστολογική διερεύνηση της βλάβης. Η διάρκεια της θεραπείας είναι µακρά ανάλογα µε τον τύπο του µικροβίου και την ανταπόκριση στην θεραπεία. Η χειρουργική θεραπεία έχει ένδειξη όταν δεν υπάρχει ανταπόκριση στη συντηρητική αγωγή, όταν εµφανίζεται νευρολογική σηµειολογία και όταν λόγω της λοίµωξης και της καταστροφής εµφανίζεται σπονδυλική παραµόρφωση.

Θεραπευτική αντιμετώπιση της παιδικής και εφηβικής σκολίωσης

Θεραπευτική αντιμετώπιση της παιδικής και εφηβικής σκολίωσης Θεραπευτική αντιμετώπιση της παιδικής και εφηβικής σκολίωσης Γ. ΣΑΠΚΑΣ Αν. Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Οι παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης μπορούν να συμβούν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΣΚΟΠΑΘΕΙΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ (ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΟΜΣΣ, ΣΠΟΝΔΥΛΟΛΗΣΗ, ΣΠΟΝΔΥΛΟΛΙΣΘΗΣΗ)

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΣΚΟΠΑΘΕΙΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ (ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΟΜΣΣ, ΣΠΟΝΔΥΛΟΛΗΣΗ, ΣΠΟΝΔΥΛΟΛΙΣΘΗΣΗ) ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΣΚΟΠΑΘΕΙΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ (ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΟΜΣΣ, ΣΠΟΝΔΥΛΟΛΗΣΗ, ΣΠΟΝΔΥΛΟΛΙΣΘΗΣΗ) 10 Ευθύµιος Σαµολαδάς Α. ΔΙΣΚΟΠΑΘΕΙΑ Α.1 Οσφυαλγία Είναι σύµπτωµα πολλών παθήσεων που περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ: ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ: ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ: ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ 2.1. Ορισµός Οστεοπόρωση είναι η νόσος των οστών, η οποία χαρακτηρίζεται από χαµηλή ο- στική πυκνότητα και µια καταστροφική τάση στη µικροαρχιτεκτονική του οστικού ιστού, µε συνέπεια

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ»

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ» Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΚΥΡΙΑΚΗ Α.Μ.:4362 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Α.Μ.:4392

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ (FRACTURES OF THE PELVIS)

Α.1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ (FRACTURES OF THE PELVIS) ΜΑΘΗΜΑ 7 ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ, ΚΟΤΥΛΗΣ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΕΠΙΦΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ 2ου ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ, ΤΗΣ ΠΤΕΡΝΑΣ, ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ, ΤΟΥ ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ ΚΥΡΤΩΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Οσφυαλγία κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης και ο ρόλος του νοσηλευτή στην αντιµετώπισή της»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Οσφυαλγία κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης και ο ρόλος του νοσηλευτή στην αντιµετώπισή της» Α.Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Οσφυαλγία κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης και ο ρόλος του νοσηλευτή στην αντιµετώπισή της» ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΓΛΕΖΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Νοσηλευτικής. Πτυχιακή Εργασία των:

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Νοσηλευτικής. Πτυχιακή Εργασία των: Επιπλοκές κακώσεων σπονδυλικής στήλης 1 Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Νοσηλευτικής Πτυχιακή Εργασία των: Ευθυμίου Άννα Κουνδουράκη Ειρήνη Φλώρο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μαλακάση 1, Κ. Σουλτάνης 2, Θ. Γρίβας 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Τμήμα Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, ΓΝΠ «Τζάνειο».

Α. Μαλακάση 1, Κ. Σουλτάνης 2, Θ. Γρίβας 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Τμήμα Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, ΓΝΠ «Τζάνειο». 106 4. Προεγχειρητική Προετοιμασία για Χειρουργική Διόρθωση της Εφηβικής Ιδιοπαθούς Σκολίωσης. Ανασκόπηση επ Ευκαιρία της Πρώτης Χειρουργηθείσας Εφηβικής Ιδιοπαθούς Σκολίωσης στο Γ.Ν.Π. «Τζάνειο». Α. Μαλακάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΚΥΛΩΤΙΚΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Εργασία στο μάθημα «Εργονομία» 5 ου Εξαμήνου: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ερευνητική Ομάδα: Δεσύπρη Μαργαρίτα Πίτσα Αικατερίνη-Κάθυ

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΝ ΡΟΜΑ ΠΟΝΟΥ

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΝ ΡΟΜΑ ΠΟΝΟΥ www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΝ ΡΟΜΑ ΠΟΝΟΥ 1) Συνώνυµα Συνδρόµου Ινοµυαλγίας Η ινοµυαλγία ανήκει στην οµάδα του «συνδρόµου του γενικευµένου ιδιοπαθούς µυοσκελετικού πόνου». Η ινοµυαλγία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Eπιδιδυμίτιδα. Oρχίτιδα

Eπιδιδυμίτιδα. Oρχίτιδα Το οξύ όσχεο στα παιδιά Eπιδιδυμίτιδα Oρχίτιδα Συστροφή των αποφύσεων του όρχεως και της επιδιδυμίδας Συστροφή του όρχεως Όγκοι όρχεων Λοίμωξης του ουροποιητικού Λιθίαση ουροποιητικού Νυχτερινή ενούρηση

Διαβάστε περισσότερα

TO OΞY OΣXEO ΣTA ΠAIΔIA EΠΙΔΙΔΥΜΙΤΙΔΑ OΡΧΙΤΙΔΑ ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΌΡΧΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΌΡΧΕΩΣ

TO OΞY OΣXEO ΣTA ΠAIΔIA EΠΙΔΙΔΥΜΙΤΙΔΑ OΡΧΙΤΙΔΑ ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΌΡΧΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΌΡΧΕΩΣ TO OΞY OΣXEO ΣTA ΠAIΔIA EΠΙΔΙΔΥΜΙΤΙΔΑ OΡΧΙΤΙΔΑ ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΌΡΧΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΌΡΧΕΩΣ ΌΓΚΟΙ ΌΡΧΕΩΝ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΝΟΥΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΘΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΝΘΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΘΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Σύστημα Παρακολούθησης Ιδιοπαθούς Σκολίωσης με Χρήση Aισθητήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΗΛΗ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΚΗΛΗ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΗΛΗ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: κ. ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

A.T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

A.T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ A.T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΕΟΓΝΙΚΗ XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΕΟΓΝΙΚΗ XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 17 Αν. Πετρόπουλος ΑΝ. Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ιευθυντής - Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. B Πανεπιστηµιακής Κλινικής Χειρουργικής Παίδων Γ. Ν. «Παπαγεωργίου» ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΕΟΓΝΙΚΗ XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ JADIX (JUVENILE ARTHRITIS DAMAGE INDEX) ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΙΑΛΓΙΑ. Dr Δημ. Γουλές, Ρευματολόγος

ΡΑΧΙΑΛΓΙΑ. Dr Δημ. Γουλές, Ρευματολόγος ΡΑΧΙΑΛΓΙΑ Dr Δημ. Γουλές, Ρευματολόγος Με τον όρο αυτόν εννοούμε άλγος στη ράχη, δηλαδή προβαλλόμενο στη ΘΜΣΣ και πιθανότατα προερχόμενο από αυτήν. Αποτελεί κύριο σύμπτωμα των εντοπισμένων μηχανικώνεκφυλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...σελ. 5. Ευχαριστίες...σελ. 5

Περιεχόμενα. Πρόλογος...σελ. 5. Ευχαριστίες...σελ. 5 Περιεχόμενα Πρόλογος...σελ. 5 Ευχαριστίες...σελ. 5 1. Εισαγωγή και ορισμοί...σελ. 6 1.1. Παραπληγία...σελ. 6 1.2. Ανατομικά στοιχεία της σπονδυλικής στήλης...σελ. 7 1.3. Ανατομικά στοιχεία του νωτιαίου

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1995 2004 ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗ ΤΑΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Πτυχιακη εργασία ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΜΣ «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΣΠΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΣΟΣ PAGET ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Η ΝΟΣΟΣ PAGET ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α. Η ΝΟΣΟΣ PAGET ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ (Παραμορφωτική οστεΐτις) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 Εκδόσεις «ΡΟΤΟΝΤΑ» Χαβαλές Α. - Χατζησυμεών Κ. Ο.Ε. Καμβουνίων 5, 546 21 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 285.785, Fax: 2310 280.287

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Η Επίδραση Διαφορετικού Επιπέδου Φυσικής Δραστηριότητας στο Μέγεθος και Τύπο Μυϊκών Ινών του Πολυσχιδούς Μυός. Συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ Γιγής Π. Ιωάννης 2 Α. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ Α.1. Σύνδροµο Υπακρωµιακής Προστριβής (Shoulder Impingement Syndrome) Oι κινήσεις έσω και έξω στροφής του ώµου αλλά και η καθήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεαρός άνδρας 28 ετών προσήλθε στον αξονικό τομογράφο με πόνο στη ράχη η οποία εντείνεται κατά την ύπτια θέση. Επίσης αυτός ο πόνος είναι η αιτία να ξυπνάει από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΝΕΣΤΟΡΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. «Κινητικές Αναπηρίες σε Παιδιά»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΝΕΣΤΟΡΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. «Κινητικές Αναπηρίες σε Παιδιά» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Η Υποστηρικτική Τεχνολογία στην Εκπαίδευση ΝΕΣΤΟΡΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ «Κινητικές Αναπηρίες σε Παιδιά» Περίληψη 9 Εισαγωγή 10 Αιτίες κινητικήςαναπηρίας 11 Εγκεφαλική παράλυση 12 Αίτια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Γιγής Π. Ιωάννης 5 Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Α.1. Κατάγµατα του κάτω άκρου του µηριαίου Τα κατάγµατα αυτά, όπως και τα κατάγµατα της διάφυσης του µηριαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Κλινικές και Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Κλινικές και Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Κλινικές και Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα