Θέµατα προς ανάλυση: ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέµατα προς ανάλυση: ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «Αρχές Βιοκινητικής» Μάθηµα του βασικού κύκλου σπουδών (Γ εξάµηνο) Θέµατα προς ανάλυση: Κέντρο βάρους σώµατος Σταθερότητα στην όρθια στάση του σώµατος 8η ιάλεξη: «Συνθήκες ισορροπίας στην ανθρώπινη κίνηση» Ι ΑΣΚΩΝ: ρ. Αθανάσιος Λ. Τσιόκανος Επ. Καθηγητής Βιοκινητικής Οι δυνάµεις προκαλούν µετατοπίσεις. Οι ροπές προκαλούν περιστροφές. Ισορροπία επιτυγχάνεται όταν : α) το σύνολο όλων των δυνάµεων είναι ίσο µε µηδέν. β) το σύνολο όλων των ροπών είναι ίσο µε µηδέν. F1 + F Fm = 0 ή ΣFi = 0 (ΣFχ = 0 και ΣFΥ = 0 ) (όπου i = 1 έως m). Η δύναµη FB του ΚΒΣ ενεργεί προς τα κάτω. Η αντίδραση FA του εδάφους είναι δύναµη του ίδιου µέτρου, ίδιας διεύθυνσης και αντίθετης φοράς. Το άθροισµά τους ισούται µε µηδέν και το σώµα ισορροπεί. F B + F A = 0 M1 + M Mn = 0 ή ΣMj = 0 (όπου j = 1 έως n). Η δύναµη FΧ εφαρµόζεται µέσω του χεριού στη χορδή του τόξου. Η FΣ (συνισταµένη των συµµετρικών ελκτικών δυνάµεων FΕ1 και FΕ2) είναι του ίδιου µέτρου µε την FΧ, ίδιας διεύθυνσης και αντίθετης φοράς. Το άθροισµά τους ισούται µε µηδέν και το σύστηµα ισορροπεί. FΣ + FΧ = 0 Το σύστηµα ισορροπεί: α) το σύνολο όλων των δυνάµεων είναι ίσο µε µηδέν (ΣF = 0, B+C-A = 0) β) το σύνολο όλων των ροπών είναι ίσο µε µηδέν (ΣΜ = 0, Μ Β Μ C = 0) 1

2 Το σύστηµα ισορροπεί και στις 4 περιπτώσεις (Α,Β,C,D): Μια αρνητική ροπή 50 Nm, παραγόµενη από δύναµη 200Ν και µε µοχλοβραχίονα 0.25 m (25 cm), εξισορροπείται από ίσου µεγέθους θετική ροπή, παραγόµενη από (σε κάθε περίπτωση) µεταβαλλόµενη δύναµη και µεταβαλλόµενο µοχλοβραχίονα. Σηµειώνουµε ότι ασκείται σε καθεµιά από τις περιπτώσεις δύναµη προς τα πάνω, διερχόµενη από το κέντρο περιστροφής (δεν παράγει ροπή), µε µέτρο ίσο µε το άθροισµα των µέτρων των ασκούµενων προς τα κάτω δυνάµεων. FΠ = ύναµη στην ποδοκνηµική FΜ = ύναµη εκτεινόντων πέλµατος FΑ = ύναµη αντίδρασης εδάφους Προϋπόθεση ισορροπίας : FΜ + FΠ + FΑ = 0 (1) FΜ.rΜ - FA.rA = 0 (2) FΜ = ( ra / rm ). FA (3) Από τις (1) και (3) έχουµε: {( ra / rm ). FA} + FΠ + FΑ = 0 => FA. { 1 + ( ra / rm )} + FΠ = 0 => FΠ = - FA. { 1 + ( ra / rm )} FΠ = - ( FA + FΜ ) Κέντρο βάρους σώµατος Κάθε σώµα στο πεδίο βαρύτητας της γης επηρεάζεται από τη δύναµη της βαρύτητας. Η δύναµη της βαρύτητας εφαρµόζεται σε κάθε σωµατίδιο της µάζας του σώµατος (πολλές µικρές δυνάµεις, διευθυνόµενες προς τα κάτω, µε διαφορετικά σηµεία εκκίνησης). Μπορούµε να κρατήσουµε το σώµα σε ισορροπία µε µια αντίθετη δύναµη που ενεργεί σε συγκεκριµένη θέση πάνω του. Αυτή είναι ίση µε το βάρος του σώµατος. Το σηµείο εφαρµογής της ονοµάζεται ΚΒΣ ή Κέντρο Μάζας (ΚΜ). Το ΚΒΣ εκφράζει τη συνολική µάζα του σώµατος, µαζεµένη σε αυτό το σηµείο, και κινείται σαν να εφαρµόζονταν πάνω του όλες οι εξωτερικές δυνάµεις. Στο ανθρώπινο σώµα : α) το ΚΒΣ δεν έχει σταθερή ανατοµική θέση β) ορίζεται από την σε κάθε στιγµή θέση των µελών, και γ) µπορεί να βρίσκεται και εκτός του σώµατος. Κέντρο βάρους σώµατος Το κέντρο βάρους ή κέντρο µάζας του σώµατος είναι το σηµείο γύρω από το οποίο η µάζα του σώµατος είναι όµοια κατανεµηµένη σε όλες τις κατευθύνσεις, είναι το σηµείο γύρω από το οποίο το άθροισµα των ροπών (που προκαλούνται από το βάρος των διαφόρων µελών του σώµατος) ισούται µε µηδέν (κέντρο ισορροπίας του σώµατος). Για ένα συµµετρικό και οµοιογενές σώµα (µε γεωµετρικό σχήµα) το κέντρο µάζας είναι το συµµετρικό του κέντρο. Για τα µη συµµετρικά και µη σταθερής πόζας (µη σταθερής κατανοµής της µάζας) σώµατα το Κ.Β.Σ. βρίσκεται προς την κατεύθυνση της µεγαλύτερης µάζας και ο εντοπισµός της θέσης του κάθε στιγµή γίνεται µε τη χρήση του αθροίσµατος των ροπών. Το Κ.Β.Σ. αντιπροσωπεύει όλη τη µάζα του σώµατος που θεωρητικά βρίσκεται συγκεντρωµένη σε αυτό το σηµείο. Πολλές φορές στη βιοκινητική, αυτό το σηµείο χρησιµοποιείται για να περιγράψει την κίνηση ολόκληρου του σώµατος (π.χ. η δυναµική της ταχύτητας ενός σπρίντερ, η πτήση ενός άλτη, κλπ.). Αδιάφορη ισορροπία: Ο άξονας περνά από το ΚΜΣ. Εάν το σώµα περιστραφεί µε οποιαδήποτε γωνία, το είδος ισορροπίας δεν αλλάζει. Μετά την περιστροφή, το σώµα επανέρχεται στη νέα θέση ηρεµίας του. Ένα σώµα είναι σε ισορροπία όταν δεν υπάρχει καµιά δύναµη ή ροπή δύναµης που να επηρεάζει τη θέση του. Υπάρχουν τρία είδη ισορροπίας: ευσταθής, ασταθής και αδιάφορη. Ευσταθής: Αυτή που αν εφαρµόσουµε µια δύναµη στο σώµα, αυτό τείνει να επανέλθει στην παλιά του θέση. Ασταθής: Αυτή που αν εφαρµόσουµε µια δύναµη το σώµα, αυτό δεν επανέρχεται στη θέση του και συνεχίζει να κινείται. Αδιάφορη: Αυτή που αν εφαρµόσουµε µια δύναµη στο σώµα, αυτό µετακινείται και σταµατά, χωρίς να συνεχίσει να κινείται και χωρίς να επανέλθει στην αρχική του θέση. Ευσταθής ισορροπία: Ο άξονας περνά από ένα σηµείο της κατακόρυφης που βρίσκεται πάνω από το ΚΜΣ. Αν το σώµα περιστραφεί κατά µια ορισµένη γωνία, δηµιουργείται ροπή δύναµης λόγω της βαρύτητας, η οποία επαναφέρει το σώµα στην παλιά του θέση (εξάρτηση στο µονόζυγο). Ασταθής ισορροπία: Ο άξονας βρίσκεται κατακόρυφα κάτω από το ΚΜΣ. Εάν το σώµα περιστραφεί, η δηµιουργούµενη ροπή λόγω της βαρύτητας θα εντείνει την περιστροφή µέχρι να επιτευχθεί η ευσταθής ισορροπία (στήριξη στο δίζυγο). 2

3 Σταθερότητα µπορούµε να ονοµάσουµε την αντίσταση στην απώλεια της ισορροπίας. Επιφάνεια στήριξης ενός σώµατος είναι η περιοχή που περικλείεται από τα ακραία σηµεία στήριξης του σώµατος. Όταν το διάνυσµα του βάρους (προβολή του ΚΜΣ) περνά µέσα από την επιφάνεια στήριξης, τότε το σώµα έχει ευσταθή ισορροπία, δηλαδή σταθερότητα. Μερικά αθλήµατα αποβλέπουν στο να έχει το σώµα σταθερότητα απέναντι στις πλάγια ασκούµενες δυνάµεις (πυγµαχία, πάλη, αµερικάνικο ποδόσφαιρο), ενώ στη στρατηγική άλλων είναι η ελαχιστοποίηση της σταθερότητας (θέση εκκίνησης στα σπριντ και στην κολύµβηση για γρήγορο πέρασµα στη φάση επιτάχυνσης). Η συγκεκριµένη χορευτική φιγούρα (arabesque on pointe) απαιτεί µεγάλη ικανότητα ισορροπίας λόγω της εξαιρετικά µικρής βάσης στήριξης Η κολυµβήτρια στο βατήρα εκκίνησης προβάλλει το ΚΜΣ κοντά στο µπροστινό χείλος της επιφάνειας στήριξής της, προετοιµαζόµενη για την προς τα µπροστά επιτάχυνση. Στη µηχανική διακρίνουµε τρία διαφορετικά µέτρα της σταθερότητας: το γεωµετρικό, το ενεργειακό και το δυναµικό. Γεωµετρικό µέτρο σταθερότητας: Ως τέτοιο θεωρούµε την ονοµαζόµενη γωνία ανατροπής. Είναι η γωνία κατά την οποία πρέπει να περιστραφεί το σώµα, ώσπου το ΚΜΣ να βρεθεί πάνω από την άκρη ανατροπής (άκρη της βάσης στήριξης). εφ α = s /h ή α = τοξ εφ s /h Όταν η γωνία ανατροπής είναι µεγάλη το σώµα έχει µεγάλη σταθερότητα (το ζητούµενο είναι µεγάλο s και µικρό h). Ενεργειακό µέτρο σταθερότητας: Στην προσπάθεια ανατροπής του σώµατος (περιστροφή γύρω από την άκρη της βάσης στήριξης) ανυψώνεται το ΚΜΣ. Το διάστηµα ανύψωσης του ΚΜΣ και το εκτελούµενο µε αυτό τον τρόπο µηχανικό έργο (ενεργειακό µέτρο) αυξάνονται ανάλογα µε το µέγεθος της γωνίας ανατροπής. Όσο µεγαλύτερη είναι η γωνία ανατροπής (µεγάλη τιµή της εφαπτοµένης της γωνίας α) τόσο µεγαλύτερο διάστηµα ανύψωσης του ΚΜΣ απαιτείται (παραγωγή µεγάλης ποσότητας µηχανικού έργου) και συνεπώς η σταθερότητα του σώµατος είναι µεγάλη. Σώµα βρίσκεται σε ισορροπία όταν η κατακόρυφη προβολή του ΚΒΣ βρίσκεται εντός της επιφάνειας στήριξης. Αν κάποιος θέλει να παραβιάσει την ισορροπία του µπορεί να δηµιουργήσει σηµείο περιστροφής, µε εφαρµογή κάθετης δύναµης προς την προβολή του ΚΒΣ, έτσι ώστε να το µετατοπίσει εκτός της επιφάνειας στήριξης. ύναµη ανατροπής : F > ( a / h ). G υναµικό µέτρο σταθερότητας: Στην προσπάθεια ανατροπής του σώµατος λόγω της άσκησης πλευρικών δυνάµεων, το σώµα παραµένει στη θέση ισορροπίας, όσο η σχηµατιζόµενη από την πλάγια δύναµη F M και τη δύναµη του βάρους Β συνισταµένη δύναµη Fσ περνά µέσα από τη βάση στήριξης (δυναµικό µέτρο). Μεγαλύτερη σταθερότητα όταν : α) µεγάλο βάρος του σώµατος β) χαµηλά το ΚΒΣ γ) µεγάλη απόσταση α. 3

4 Σταθερότητα στην όρθια στάση του σώµατος Στο ανθρώπινο σώµα για να υπάρχει ευσταθής ισορροπία θα πρέπει η προβολή του ΚΜΣ να περνά µέσα από την επιφάνεια στήριξης. Στην όρθια στάση το σώµα στηρίζεται σε δύο σηµεία, τα κέντρα των ποδοκνηµικών αρθρώσεων. Στο µετωπιαίο επίπεδο έχει ευσταθή ισορροπία (δύο σηµεία στήριξης), ενώ στο προσθιοπίσθιο επίπεδο έχει ασταθή ισορροπία (στήριξη πάνω στην άρθρωση). Η ισορροπία στο προσθιοπίσθιο επίπεδο επιτυγχάνεται µε τη συνεχή αλληλεπίδραση των καµπτήρων και εκτεινόντων µυών της ποδοκνηµικής (Fεµ και Fγ). Υπό την επίδραση αυτών των δυνάµεων η άρθρωση κρατείται σε συγκεκριµένη γωνιακή θέση ώστε να ισορροπεί το υπερκείµενο σώµα. Υπό την επίδραση των ροπών δύναµης των µυών του κορµού, εµποδίζεται η πτώση του κορµού προς τα µπροστά και ισορροπεί το σώµα. Σταθερότητα στην όρθια στάση του σώµατος Ανάλογα µε την µετατόπιση του ΚΜΣ στον προσθιοπίσθιο άξονα, αναπτύσσονται και αντίστοιχες δυνάµεις αντίδρασης του εδάφους για ισορροπία του σώµατος. Σε κατάσταση ισορροπίας στην όρθια στάση οι πιέσεις στην επιφάνεια στήριξης είναι κατανεµηµένες µπροστά και πίσω. Αν το άτοµο σταθεί στα δάχτυλα το ΚΜΣ θα µετακινηθεί προς τα µπροστά και οι δυνάµεις αντίδρασης του εδάφους θα αναπτυχθούν στο µπροστινό µέρος της στήριξης. Αν η προβολή του ΚΜΣ βγει έξω από την επιφάνεια στήριξης τότε παραβιάζεται η ισορροπία και το σώµα πέφτει µπροστά. Το σώµα µπορεί να χάσει την ισορροπία του και να περιστραφεί προς τα µπροστά είτε λόγω ανάπτυξης εσωτερικών (µυϊκών) δυνάµεων, είτε από την άσκηση εξωτερικής δύναµης που προκαλεί ροπή ανατροπής. Προς αποφυγή της ανατροπής βγάζουµε το πόδι µπροστά ως στήριγµα. Όταν όµως το πόδι δεν µπορεί να βγει (για διάφορους λόγους) µπροστά, τότε για να αποφευχθεί η πτώση και να επανέλθει το σώµα στη θέση ισορροπίας απαιτείται µεγάλη δύναµη τριβής µεταξύ του εδάφους και των ποδιών, καθώς και σειρά αντισταθµιστικών κινήσεων από το άτοµο για αποφυγή της πτώσης. Εφαρµογές Πόση δύναµη πρέπει να αναπτυχθεί από τον δικέφαλο βραχιόνιο, που προσφύεται µε 90 ο γωνία στην κερκίδα σε απόσταση 3 cm από το κέντρο περιστροφής (αγκώνας), ώστε να αντισταθεί (ισορροπία) σε βάρος 70 Ν που κρατιέται στο χέρι σε απόσταση 30 cm από τον αγκώνα; (θεωρούνται αµελητέα το βάρος του πήχη και του άκρου χεριού, καθώς και η δράση κάθε άλλου µυός). εδοµένα: dm =3cm =0.03 m W = 70 N dw = 30 cm = 0.30 m Λύση: Το άθροισµα όλων των ροπών πρέπει να είναι ίσο µε το µηδέν: ΣΜ = (Fm * dm) (W * dw) 0 = [Fm * (0.03m)] [(70N) * (0.30m)] Fm = 700 N Εφαρµογές ύο άτοµα εφαρµόζουν δύναµη στις αντίθετες πλευρές µιας πόρτας. Εάν ο Α εφαρµόσει δύναµη 30 Ν σε γωνία 40 ο και σε απόσταση 45 cm από τον αρµό (άξονα περιστροφής) της πόρτας και ο Β εφαρµόσει δύναµη σε γωνία 90 ο και σε αντίστοιχη απόσταση 38 cm, τι ποσότητα δύναµης εφαρµόζεται από τον Β ώστε η πόρτα να ισορροπεί (να µην περιστρέφεται). εδοµένα: F A =30 N d A = (0.45m)(ηµ40) d B = 0.38 m Λύση: Το άθροισµα όλων των ροπών πρέπει να είναι ίσο µε το µηδέν: ΣΜ = [(F A )*(d A )] [(F B )*(d B )] 0 = [(30N)*(0.45m)*(ηµ40)]- [(F B )*(0.38m)] F B = 22.8 N Βιβλιογραφία Θέµατα για συζήτηση ή µελέτη Κόλλιας Η. (1997). Βιοκινητική της αθλητικής κίνησης. Θεσσαλονίκη. Τσαρούχας Λ. (1983) Βιοµηχανική αθλητικών κινήσεων, Αθήνα. Φωτεινόπουλος Β. (). Μηχανική. Εκδόσεις Βλάσση, Αθήνα. Baumann W. (1996). Βασικές αρχές της βιοµηχανικής των αθλητικών κινήσεων. Εκδόσεις Σάλτο, Θεσσαλονίκη. Abernethy B., Kippers V., Mackinnon L.T., Neal R.J., Hanrahan S. (1997). The Biophysical Foundations of Human Movement. Human Kinetics, Champaign, IL. Adrian M.J., Cooper J.M. (1995). Biomechanics of Human Movement. Brown & Benchmark Publishers, IA, USA. Hall S.J. (1995). Basic Biomechanics. McGraw-Hill Companies, USA. Hamill J., Knutzen K.M. (1995). Biomechanical Basis of Human Movement. Williams & Wilkins, PA, USA. Ένα αγόρι 23 Kg κάθεται σε απόσταση 1,5 m από τον άξονα περιστροφής µιας τραµπάλας. Σε τι από στάση από τον άξονα περιστροφής πρέπει να καθίσει απ την άλλη πλευρά της τραµπάλας ένα αγόρι 21 Kg ώστε η τραµπάλα να ισορροπήσει; Επιλέξτε µια ανθρώπινη κίνηση που σας είναι οικεία και σχεδιάστε σε µια γραφική παράσταση τη µεταβολή της θέσης του ΚΜΣ που πιστεύετε ότι θα συµβεί κατά την εκτέλεση της κίνησης. ώστε ένα παράδειγµα ακροβάτη σε ασταθή, αδιάφορη και ευσταθή ισορροπία. 4

5 Επίλογος Σε ένα σώµα, όταν το άθροισµα των ασκούµενων δυνάµεων ισούται µε µηδέν και το άθροισµα των ασκούµενων ροπών ισούται µε µηδέν, τότε αυτό ισορροπεί. Η µηχανική συµπεριφορά ενός σώµατος ως προς κάποια δύναµη ή κάποιες δυνάµεις που ασκούνται σε αυτό επηρεάζεται τα µέγιστα από τη θέση του ΚΜΣ (το σηµείο γύρω από το οποίο η µάζα του σώµατος είναι όµοια κατανεµηµένη σε όλες τις κατευθύνσεις). Στο σηµείο αυτό πρέπει να εφαρµοστεί µια δύναµη ίση και αντίθετη µε το βάρος του σώµατος ώστε το σώµα να ισορροπήσει. Σταθερότητα είναι η αντίσταση στην απώλεια της ισορροπίας ενός σώµατος (η αντίσταση στο να προσδοθεί στο σώµα γραµµική και γωνιακή επιτάχυνση). Παράγοντες που επηρεάζουν τη σταθερότητα του σώµατος είναι η µάζα του, η τριβή, το ΚΜΣ και η βάση στήριξης. 5

Θέµατα προς ανάλυση: Κινηµατική ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

Θέµατα προς ανάλυση: Κινηµατική ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «Αρχές Βιοκινητικής» Μάθηµα του βασικού κύκλου σπουδών (Γ εξάµηνο)

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα προς ανάλυση: ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

Θέµατα προς ανάλυση: ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «Αρχές Βιοκινητικής» Μάθηµα του βασικού κύκλου σπουδών (Γ εξάµηνο)

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα προς ανάλυση: Σύστηµα C.G.S. Συστήµατα µονάδων ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

Θέµατα προς ανάλυση: Σύστηµα C.G.S. Συστήµατα µονάδων ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2η ιάλεξη: «Αρχές Βιοκινητικής» Μάθηµα του βασικού κύκλου σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Γενικά Οι ικανότητες για στάση και για βάδισµα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD Ανάλυση της Ανθρώπινης Κίνησης Εμβιομηχανική Κινησιολογία Κινηματική Κινητική Λειτουργική Ανατομική Γραμμική Γωνιακή Γραμμική Γωνιακή Θέση Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

φυσική κατεύθυνσης γ λυκείου ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κεφ.4) Γκότσης Θανάσης - Τερζής Πέτρος

φυσική κατεύθυνσης γ λυκείου ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κεφ.4) Γκότσης Θανάσης - Τερζής Πέτρος 1 Ένα στερεό εκτελεί μεταφορική κίνηση όταν: α) η τροχιά κάθε σημείου είναι ευθεία γραμμή β) όλα τα σημεία του έχουν ταχύτητα που μεταβάλλεται με το χρόνο γ) μόνο το κέντρο μάζας του διαγράφει ευθύγραμμη

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 159 Εισαγωγή: Μηχανική ονομάζεται το τμήμα της Φυσικής, το οποίο εξετάζει την κίνηση και την ισορροπία των σωμάτων. Επειδή η σημασία της είναι μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Σε όλες τις κινήσεις που μελετούσαμε μέχρι τώρα, προκειμένου να απλοποιηθεί η μελέτη τους, θεωρούσαμε τα σώματα ως υλικά σημεία. Το υλικό σημείο ορίζεται ως σώμα που έχει

Διαβάστε περισσότερα

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Αρχές Εμβιομηχανικής (Biomechanics)

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Αρχές Εμβιομηχανικής (Biomechanics) University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική Αρχές Εμβιομηχανικής (Biomechanics) Εισαγωγή Τι είναι εμβιομηχανική; Η μελέτη των εσωτερικών και εξωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 11η Διάλεξη: «Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Πτυχιακή Εργασία «Δημιουργία Προγράμματος σε περιβάλλον MATLAB για τον υπολογισμό και την αξιολόγηση της ροπής που αναπτύσσεται στην ποδοκνημική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 9η Διάλεξη: «Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική ενότητα: Μηχανική Τεχνική των ασκήσεων

Θεματική ενότητα: Μηχανική Τεχνική των ασκήσεων Θεματική ενότητα: Μηχανική Τεχνική των ασκήσεων ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1. Ο όρος «σε ισορροπία» στην ενόργανη γυμναστική δηλώνει ότι το Κ.Β.Σ. βρίσκεται: α) πλησίον του σημείου ή της βάσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου.

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. ii Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 1 Εισαγωγή... Κεφάλαιο 1 ο Βασικές αρχές και έννοιες της Μηχανικής... 4 1.1 Η δύναμη...6 1. Τύποι συστημάτων δυνάμεων...8 1.3 Ροπή δύναμης

Διαβάστε περισσότερα

Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε τη συνισταμένη δύναμη στις πιο κάτω περιπτώσεις.

Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε τη συνισταμένη δύναμη στις πιο κάτω περιπτώσεις. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε τη συνισταμένη δύναμη στις πιο κάτω περιπτώσεις. F 2=2N F 1=6N F 3=3N F 4=5N (α) (β) F 5=4N F 6=1N F 7=3N (γ) Να σχεδιάσετε και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Α. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Κάθε διανυσµατική σχέση τη Φυσικής µπορεί να µετατραπεί σε σχέση µη διανυσµατική (µέτρων αλγεβρική) αν καθορίσουµε θετική-αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος;

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; 2. Ποιο από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη Κεφάλαιο 1 ο Φυσικά μεγέθη 1.1. Μέγεθος Μέγεθος είναι κάθε ποσότητα η οποία μπορεί να μετρηθεί. 1.2. Μέτρηση Είναι η διαδικασία που χρησιμοποιούμε για να συγκρίνουμε όμοια μεγέθη. 1.. Φυσικά μεγέθη Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Α ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Α ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Α ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ - 1 - ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ Σελ. ερ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Μονόμετρα και διανυσματικά μεγέθη. 4 0,5 1.2 Το Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε κίνηση ενός κινητού; 2. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού; 3. Τι ονομάζουμε υλικό σημείο; 4. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΡΜΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ Το αποτέλεσμα μιας σύγκρουσης δύο σωμάτων εξαρτάται από τις ορμές τους. Όταν δύο κριάρια συγκρούονται και

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ι Σταύρος Κομηνέας Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Κρήτης 2 Περιεχόμενα 0.1 Πρόλογος.......................................... ii 1 Μηχανική 1 1.1 Εισαγωγή..........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 10η Διάλεξη: «Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Στο κεφάλαιο των κινήσεων ασχοληθήκαμε με τη μελέτη της κίνησης χωρίς να μας απασχολούν τα αίτια που προκαλούν την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα