Θέµατα προς ανάλυση: Κινηµατική ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέµατα προς ανάλυση: Κινηµατική ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «Αρχές Βιοκινητικής» Μάθηµα του βασικού κύκλου σπουδών (Γ εξάµηνο) 3η ιάλεξη: «Γραµµικά κινηµατικά µεγέθη» Ι ΑΣΚΩΝ: ρ. Αθανάσιος Λ. Τσιόκανος Επ. Καθηγητής Βιοκινητικής Θέµατα προς ανάλυση: Εισαγωγή στην κινηµατική Είδη κινήσεων Θέση διάστηµα µετατόπιση Ταχύτητα ιάγραµµα απόστασης χρόνου Επιτάχυνση Επιτάχυνση της βαρύτητας ιάγραµµα ταχύτητας χρόνου Εξισώσεις των γραµµικών κινηµατικών µεγεθών Κινηµατική Η κινηµατική είναι ο κλάδος της µηχανικής που ασχολείται µε την περιγραφή των χωρικών (του χώρου) και των χρονικών συνιστωσών της κίνησης. Μεταβλητές που εξετάζονται είναι η αλλαγή θέσης του κινητού (µετατόπιση), ο ρυθµός µεταβολής της θέσης του κινητού (ταχύτητα) και ο ρυθµός µεταβολής της ταχύτητας (επιτάχυνση), χωρίς να γίνεται αναφορά στις δυνάµεις που προκαλούν την κίνηση. Οι τρεις παραπάνω παράµετροι µπορεί να είναι γραµµικές (να βασίζονται στη µετατόπιση που µετριέται σε µέτρα ή υποδιαιρέσεις τους) ή να είναι γωνιακές (να βασίζονται στη µετατόπιση που µετριέται σε µοίρες ή ακτίνια και τις υποδιαιρέσεις τους). Είναι διανυσµατικά µεγέθη µε αρχή, µέτρο, διεύθυνση και φορά. Είδη κινήσεων Μεταφορική: όλα τα σηµεία του σώµατος διαγράφουν τις ίδιες, παράλληλα η µία µε την άλλη καµπύλες, δεν υπάρχει κάποια περιστροφή γύρω από τον άξονα του σώµατος. Καµπύλη ή περιστροφική: όλα τα σηµεία του σώµατος διαγράφουν οµόκεντρους κύκλους γύρω από το σηµείο περιστροφής. Το σηµείο περιστροφής µπορεί να βρίσκεται τόσο εντός όσο και εκτός του σώµατος. Μεταφορική κίνηση Περιστροφική κίνηση 1

2 Μεταφορική και περιστροφική κίνηση Θέση του κινητού διανυόµενο διάστηµα -µετατόπιση Θέση ενός κινητού είναι η τοποθέτησή του στο χώρο σε σχέση µε κάποιο σύστηµα αναφοράς (σηµεία και άξονες αναφοράς). Για παράδειγµα η θέση του αθλητή καταδύσεων στην αφετηρία, στη σανίδα 10 m ύψους (10 m απόσταση από την επιφάνεια του νερού, που είναι το επίπεδο αναφοράς). Όταν ο καταδύτης αφήσει τη σανίδα, επιτελείται κίνηση, καθώς αυτός ταξιδεύει διαµέσου του αέρα προς το νερό. Κίνηση συµβαίνει όταν ένα κινητό αλλάζει θέση. Η κίνηση δεν γίνεται στη στιγµή, αλλά απαιτείται κάποιος χρόνος για να συµβεί. Εποµένως, κίνηση είναι η διαδοχική µεταβολή της θέσης µέσα σε µια χρονική περίοδο. Μετατόπιση είναι η ευθεία που ενώνει δύο διαδοχικές θέσεις ενός κινητού, και δεν πρέπει να τη συγχέουµε µε τη διανυόµενη απόσταση ή διανυόµενο διάστηµα, που είναι το µήκος της τροχιάς που διαγράφει ένα κινητό (η µετατόπιση είναι διανυσµατικό µέγεθος, ενώ το διανυόµενο διάστηµα µονόµετρο). Θέση του κινητού διανυόµενο διάστηµα -µετατόπιση Θέση του κινητού διανυόµενο διάστηµα -µετατόπιση Το διάστηµα που διανύει ο αθλητής του χόκεϊ µπορεί να µετρηθεί από την τροχιά του πάνω στην παγοπίστα. Η µετατόπιση του ίδιου αθλητή είναι µια ευθεία γραµµή από την αρχική µέχρι την τελική του θέση. Οι οριζόντιες και οι κατακόρυφες µετατοπίσεις σε ένα σύστηµα αναφοράς, κατά την τροχιά του κινητού από το Α στο Β και από το Β στο C. Ορισµός της ταχύτητας ιάγραµµα απόστασης - χρόνου Ταχύτητα είναι το πηλίκο της διανυόµενης απόστασης δια του απαιτούµενου χρόνου. Στιγµιαία ταχύτητα είναι η ταχύτητα που παρατηρείται σε ένα συγκεκριµένο χρονικό σηµείο (χρονική στιγµή). Μέση ταχύτητα είναι η ταχύτητα που προκύπτει από το µέσο όρο των ταχυτήτων σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Στον κατακόρυφο άξονα θέτουµε τηναπόσταση(x) και στον οριζόντιο τον χρόνο ( t ). χ = Χ 2 - Χ 1 = = 5 m t = t 2 -t 1 = 4-2 = 2 sec V = χ / t = 5 / 2 = 2,5 m/sec 2

3 ιάγραµµα απόστασης - χρόνου ιάγραµµα απόστασης - χρόνου Η οριζόντια θέση, σχεδιασµένη ως συνάρτηση του χρόνου. Η κλίση της ευθείας από το Α στο Β είναι η ταχύτητα χ/ t. Απεικόνιση των διαφορετικών κλίσεων στην κατακόρυφη θέση ως συνάρτηση του χρόνου. Οι κλίσεις a, b και e είναι θετικές. Οι κλίσεις c και f είναι αρνητικές, ενώ η d έχει µηδενική κλίση. ιάγραµµα απόστασης - χρόνου (σταθερή και µεταβαλλόµενη ταχύτητα) ιάγραµµα απόστασης χρόνου Η κλίση της εφαπτοµένης σε ένα χρονικό σηµείο της καµπύλης είναι ίση µε τη στιγµιαία ταχύτητα στο σηµείο αυτό. Η κλίση της εφαπτοµένης ισούται µε τοπηλίκοτης µεταβολής του διανυόµενου διαστήµατος δια της µεταβολής του χρόνου. VΣ 1 = 14,5 / 0,7 = 20,71 m/sec VΣ 2 = 4 / 1,75 = 2,29 m/sec ιάγραµµα απόστασης χρόνου Το διάγραµµαπαρουσιάζειτη διανυόµενη απόσταση σε συγκεκριµένους χρόνους. ιάγραµµα απόστασης χρόνου Όσο µεγαλύτερη είναι η κλίση της καµπύλης σε ένα χρονικό σηµείο t, τόσο µεγαλύτερη είναι η ταχύτητα σε αυτό το χρονικό σηµείο. Όταν η καµπύλη τείνει να γίνει παράλληλη µε τονάξονα του χρόνου, τότε η ταχύτητα είναι ίση µε µηδέν. 3

4 ιάγραµµα απόστασης χρόνου Επιτάχυνση Επιτάχυνση: το πηλίκο της µεταβολής της ταχύτητας δια του διανυόµενου χρόνου. Επιτάχυνση έχουµε µόνο όταν µεταβάλλεται η ταχύτητα (όταν η ταχύτητα είναι σταθερή η επιτάχυνση είναι ίση µε µηδέν). α = v / t = (m/sec) / sec = m / sec 2 Η επιτάχυνση είναι το µέτρο της µεταβολής της ταχύτητας. Θετική επιτάχυνση = αύξηση της ταχύτητας Αρνητική επιτάχυνση = µείωση της ταχύτητας. (σταθερά επιταχυνόµενη κίνηση) Στον κατακόρυφο άξονα θέτουµε την ταχύτητα ( V ) και στον οριζόντιο τον χρόνο ( t ). Όταν η επιτάχυνση ( α ) είναι σταθερή η ταχύτητα είναι µία ευθεία γραµµή, η κλίση της οποίας είναι ανάλογη του µέτρου της επιτάχυνσης. v = V 2 -V 1 = 7-6 = 1 m/sec t = t 2 -t 1 = 2,5-2 = 0,5 sec Επιτάχυνση της βαρύτητας Αναφέρεται στο πεδίο βαρύτητας της γης. Eπιδρά σε όλα τα σώµατα, µε κατεύθυνσητοκέντροτηςγης. Είναι σταθερή επιτάχυνση, g = 9,81 m/sec 2. Ένα σώµα κατά τη διάρκεια της ελεύθερης πτώσης του, υπό την επίδραση της επιτάχυνσης της βαρύτητας, αυξάνει την ταχύτητά του κατά 9,81 m κάθε δευτερόλεπτο της πτώσης του. α = v/ t = 1 / 0,5 = 2,5 m/sec 2 (µεταβαλλόµενη επιτάχυνση) Η ταχύτητα σχηµατίζει καµπύλη. α 1 = v 1 / t 1 = (V 1 -V 0 ) / (t 1 - t 0 )= v 1 / t 1 α 2 = v 2 / t 2 = (V 2 -V 1 ) / (t 2 - t 1 ) = 0 α 3 = v 3 / t 3 = (V 3 -V 2 ) / (t 3 - t 2 ) Η κλίση της εφαπτοµένης σε ένα χρονικό σηµείο της καµπύλης είναι ίση µε τηστιγµιαία επιτάχυνση στο σηµείο αυτό. Η κλίση της εφαπτοµένης ισούται µε τοπηλίκοτης µεταβολής της ταχύτητας δια της µεταβολής του χρόνου. Όταν t > 0 => α = lim v / t α = v / t = (14-6,5) / (4-1) = 7,5 / 3 = 2,5 m/sec 2 4

5 Εφαρµογές Πότε θα σταµατήσει η µπάλα; Μια µπάλα του ποδοσφαίρου κυλάει στο χόρτο. Τη χρονική στιγµή t = 0, η µπάλα έχει στιγµιαία ταχύτητα V 1 =4m/s. Λόγω της τριβής η µπάλα χάνει ταχύτητα και κάποια στιγµή θα σταµατήσει. Αν η επιβράδυνσή της είναι σταθερή a = -0.3 m/s 2, σε πόσο χρόνο η µπάλα θα σταµατήσει; Απάντηση: Αν V 2 = 0 η ταχύτητα που θα έχει η µπάλα όταν σταµατήσει, έχουµε: a = (V 2 V 1 )/t, Οπότε λύνοντας ως προς t: t = (V 2 V 1 )/a = (0 4 m/sec)/ -0.3 m/sec 2 =13.3 sec 5

6 Εφαρµογές ροµική ταχύτητα Στα δροµικά αγωνίσµατα η ταχύτητα προώθησης (V run ) είναι συνισταµένη δύο παραγόντων, του µήκους (SL) και της συχνότητας (SR) των διασκελισµών: V run = SL * SR Οι δροµείς µπορούν να αυξήσουν τη δροµική τους ταχύτητα, είτε αυξάνοντας το µήκος, είτε τη συχνότητα διασκελισµών, είτε και τις δύο συνιστώσες ταυτόχρονα. Μέχρι τα 7 m/s η αύξηση των δύο συνιστωσών είναι σχεδόν γραµµική. Στις υψηλότερες ταχύτητες έχουµε µικρή αύξηση του µήκους και µεγάλη αύξηση της συχνότητας διασκελισµού. Βιβλιογραφία Κόλλιας Η. (1997). Βιοκινητική της αθλητικής κίνησης. Θεσσαλονίκη. Τσαρούχας Λ. (1983) Βιοµηχανική αθλητικών κινήσεων, Αθήνα. Φωτεινόπουλος Β. (). Μηχανική. Εκδόσεις Βλάσση, Αθήνα. Baumann W. (1996). Βασικές αρχές της βιοµηχανικής των αθλητικών κινήσεων. Εκδόσεις Σάλτο, Θεσσαλονίκη. Abernethy B., Kippers V., Mackinnon L.T., Neal R.J., Hanrahan S. (1997). The Biophysical Foundations of Human Movement. Human Kinetics, Champaign, IL. Adrian M.J., Cooper J.M. (1995). Biomechanics of Human Movement. Brown & Benchmark Publishers, IA, USA. Hall S.J. (1995). Basic Biomechanics. McGraw-Hill Companies, USA. Hamill J., Knutzen K.M. (1995). Biomechanical Basis of Human Movement. Williams & Wilkins, PA, USA. Θέµατα για συζήτηση ή µελέτη Επίλογος Μια µπάλα ποδοσφαίρου κυλά στο έδαφος µε επιτάχυνση -0.5 m/sec 2. Αν αυτή σταµατήσει µετά από 9 sec, ποια ήταν η αρχική της ταχύτητα; Ένα κινητό κινείται από τη θέση Α (4, 6) στη θέση Β (8, 9). Ποια θα είναι: α) η οριζόντια µετατόπιση, β) η κατακόρυφη µετατόπιση, γ) η συνισταµένη µετατόπιση; Όταν η ταχύτητα αποκτά µέγιστη τιµή, πως θα περιγράφαµε την αντίστοιχη επιτάχυνση σε αυτή τη χρονική στιγµή; Ένας δροµέας από τη γραµµή της εκκίνησης επιταχύνει και φτάνει στη µέγιστή του ταχύτητα 9 m/sec µετά από 7 min. Σε όλη αυτή τη διαδροµή ποια ήταν η µέση του επιτάχυνση; Οι κινήσεις διακρίνονται σε µεταφορικές και σε περιστροφικές ή κυκλικές. Τα γραµµικά κινηµατικά χαρακτηριστικά (χρόνος, διανυόµενο διάστηµα, µετατόπιση, ταχύτητα, επιτάχυνση) είναι αυτά που περιγράφουν τις µεταφορικές κινήσεις. Η ταχύτητα είναι η πρώτη χρονοπαράγωγος του διαστήµατος, ενώ η επιτάχυνση, που είναι ο ρυθµός µεταβολής της ταχύτητας, είναι η δεύτερη χρονοπαράγωγος του διαστήµατος ή η πρώτη χρονοπαράγωγος της ταχύτητας. Όταν µια κίνηση έχει σταθερή ταχύτητα ονοµάζεται οµαλή, ενώ όταν αυξοµειώνεται η ταχύτητά του ονοµάζεται επιταχυνόµενη (µε θετική ή αρνητική επιτάχυνση). Ειδική περίπτωση επιταχυνόµενης κίνησης είναι η ελεύθερη πτώση των σωµάτων µε σταθερή επιτάχυνση (επιτάχυνση της βαρύτητας ίση µε 9,81 m/sec 2 ). 6

Θέµατα προς ανάλυση: Σύστηµα C.G.S. Συστήµατα µονάδων ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

Θέµατα προς ανάλυση: Σύστηµα C.G.S. Συστήµατα µονάδων ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2η ιάλεξη: «Αρχές Βιοκινητικής» Μάθηµα του βασικού κύκλου σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Γενικά Οι ικανότητες για στάση και για βάδισµα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Κινήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΕΙΣ. Φυσική Β Γυμνασίου

Φυσική Β Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Κινήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΕΙΣ. Φυσική Β Γυμνασίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΕΙΣ Φυσική Β Γυμνασίου Εισαγωγή Τα πάντα γύρω μας κινούνται. Στο διάστημα όλα τα ουράνια σώματα κινούνται. Στο μικρόκοσμο συμβαίνουν κινήσεις που δεν μπορούμε να τις αντιληφθούμε άμεσα.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Γυμνασίου. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Φυσική Β Γυμνασίου. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com Φυσική Β Γυμνασίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 2 Εισαγωγή 1.1 Οι φυσικές επιστήμες και η μεθοδολογία τους Φαινόμενα: Μεταβολές όπως το λιώσιμο του πάγου, η

Διαβάστε περισσότερα

φυσική κατεύθυνσης γ λυκείου ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κεφ.4) Γκότσης Θανάσης - Τερζής Πέτρος

φυσική κατεύθυνσης γ λυκείου ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κεφ.4) Γκότσης Θανάσης - Τερζής Πέτρος 1 Ένα στερεό εκτελεί μεταφορική κίνηση όταν: α) η τροχιά κάθε σημείου είναι ευθεία γραμμή β) όλα τα σημεία του έχουν ταχύτητα που μεταβάλλεται με το χρόνο γ) μόνο το κέντρο μάζας του διαγράφει ευθύγραμμη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

ENOTHTA 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ENOTHTA. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ο. Πώς προσδιορίζουμε τη θέση των αντικειμένων; A O M B ' y P Ì(,y) Ð Για τον προσδιορισμό της θέσης πάνω σε μία ευθεία πρέπει να έχουμε ένα σημείο της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος;

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; 2. Ποιο από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση Περιεχόµενα Κεφαλαίου 10 Γωνιακές Ποσότητες Διανυσµατικός Χαρακτήρας των Γωνιακών Ποσοτήτων Σταθερή γωνιακή Επιτάχυνση Ροπή Δυναµική της Περιστροφικής Κίνησης, Ροπή και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 1 - 1. ΔΥΝΑΜΕΙΣ. (6 π) Οι μαθητές και μαθήτριες να: 1.1 Η δύναμη ως διάνυσμα. 1.1.1 Ορίζουν τη δύναμη από τα αποτελέσματά της. 1.1.1.1 Μια δύναμη μπορεί να προκαλέσει:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Α. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Κάθε διανυσµατική σχέση τη Φυσικής µπορεί να µετατραπεί σε σχέση µη διανυσµατική (µέτρων αλγεβρική) αν καθορίσουµε θετική-αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 19 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 3 Απριλίου, 5 Ώρα: 1: - 13: Προτεινόµενες Λύσεις ΘΕΜΑ 1 (1 µονάδες) (α) Το διάστηµα που διανύει ο κάθε αθλητής είναι: X A = υ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M6. Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα

Κεφάλαιο M6. Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα Κεφάλαιο M6 Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα Κυκλική κίνηση Αναπτύξαµε δύο µοντέλα ανάλυσης στα οποία χρησιµοποιούνται οι νόµοι της κίνησης του Νεύτωνα. Εφαρµόσαµε τα µοντέλα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4 x2 - x1. x = x2 x1 . . 1

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4  x2 - x1. x = x2 x1 . . 1 1 1 o Κεφάλαιο: Ευθύγραµµη Κίνηση Πώς θα µπορούσε να περιγραφεί η κίνηση ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου; Πόσο γρήγορα κινείται η µπάλα που κλώτσησε ένας ποδοσφαιριστής; Απαντήσεις σε τέτοια ερωτήµατα δίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Όταν ένα σώμα μεταφερθεί στη Σελήνη θα αλλάξει: 1. Ο όγκος του 2. Το χρώμα του 3. Η μάζα του 4. Το βάρος του 2. Το αλουμίνο έχει μικρότερη πυκνότητα απο το χαλκό, οπότε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Εκπαιδευτικό υλικό. Τρόπος βαθµολόγησης. http://www.pi-schools.gr/lessons/physics/ Βαθµολογία Φυσικά.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Εκπαιδευτικό υλικό. Τρόπος βαθµολόγησης. http://www.pi-schools.gr/lessons/physics/ Βαθµολογία Φυσικά. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Να έχετε: Τετράδιο εργαστηρίου (Physics book) File για φυλλάδια Απλό υπολογιστή (calculator) Οι σηµειώσεις του µαθήµατος βρίσκονται στην προσωπική µου ιστοσελίδα:http://www.pantelis.net

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 1 1 ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ). Οι προτάσεις αφορούν την ευθύγραµµη οµαλή

Διαβάστε περισσότερα

1 ΦΕΠ 012 Φυσική και Εφαρμογές

1 ΦΕΠ 012 Φυσική και Εφαρμογές 1 ΦΕΠ 012 Φυσική και Εφαρμογές Διάλεξη 10 η Ομαλή κυκλική κίνηση Δθ = ω = σταθερό Δt X = Rσυν (ωt) => X 2 +Υ 2 = R 2 Υ = Rημ(ωt) Οι προβολές της κίνησης στους άξονες των x και y είναι αρμονικές ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Φυσικής Α Λυκείου

Θεωρία Φυσικής Α Λυκείου Αγαπητέ μαθητή, Εισαγωγή και Περιεχόμενα Στα χέρια σου κρατάς τις σημειώσεις για το μάθημα της Φυσικής. Αυτές οι σημειώσεις θα σε βοηθήσουν να έχεις συνοπτικά μια γενική ιδέα της φυσικής Α Λυκείου (ή PCB).

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου 1) Να γράψετε 3 διανυσματικά μεγέθη και 2 μονόμετρα μεγέθη καθώς και τις μονάδες μέτρησής τους (στο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 13 Απριλίου, 2014 Ώρα: 10:00-13:00 Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τα πιο κάτω, πριν απαντήσετε οποιαδήποτε ερώτηση. Γενικές οδηγίες: 1.

Διαβάστε περισσότερα