Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων"

Transcript

1 Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων Αύγουστος 2006

2 Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων Σηµαντική πρόοδος στην υλοποίησή του Εξακολουθεί να χρειάζεται δράση Το φθινόπωρο του 2005 η Ελλάδα ολοκλήρωσε το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) για την εφαρµογή της Στρατηγικής της Λισαβόνας. Το ΕΠΜ αποβλέπει στη βελτίωση των δοµών και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας. Αντίστοιχα προγράµµατα εξελίσσονται σε όλες τις χώρες µέλη της ΕΕ. Στο πλαίσιο της συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων τόσο στη διαδικασία σύνταξης όσο και στον έλεγχο προόδου της εφαρµογής του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων, ο ΣΕΒ συµβάλλει στην παρακολούθηση της προόδου των µεταρρυθµίσεων που περιλαµβάνονται σε αυτό. Σε πρώτη φάση αποδελτιώθηκαν και σχολιάστηκαν 193 δράσεις στόχοι. ιαπιστώθηκε ότι: Υπήρξε κάποια πρόοδος στο 69% των δράσεων εν υπήρξε πρόοδος στο 31% Στο 42% των δράσεων στόχων υπήρξε µεν πρόοδος χρειάζονται όµως σηµαντικές συµπληρώσεις Συνολικά εξακολουθεί να χρειάζεται δράση στο 73% των δράσεων. Παρακολούθηση 193 δράσεων του ΕΠΜ εν υπήρξε πρόοδος Υπήρξε πρόοδος εν χρειάζονται συµπληρώσεις Χρειάζονται συµπληρώσεις Υπήρξε πρόοδος 69% εν υπήρξε πρόοδος 31% Υπήρξε πρόοδος αλλά χρειάζονται συµπληρώσεις 42% Εξακολουθεί να χρειάζεται δράση 73% Ανάγκη δράσης διαπιστώνεται σχεδόν µε οµοιόµορφο τρόπο σε όλες τις ενότητες του ΕΠΜ µε ιδιαίτερη έξαρση στην ενότητα για την Επανίδρυση της ηµόσιας ιοίκησης. Παράλληλα, ο ΣΕΒ από κοινού µε την ICAP διεξάγουν έρευνα επιχειρώντας να καταγράψουν τις απόψεις του επιχειρηµατικού κόσµου για την πορεία των µεταρρυθµίσεων (Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων) που συνεπάγεται η στρατηγική της Λισαβόνας. Τα στοιχεία από την έρευνα αυτή αναδεικνύουν ότι κατά την αντίληψη της επιχειρηµατικής κοινότητας: 1. Υπάρχει αξιόλογη πρόοδος στην υλοποίηση µέτρων που αφορούν στο επιχειρηµατικό περιβάλλον, στην απελευθέρωση αγορών, στην προώθηση ηλεκτρονικών συναλλαγών µε τη δηµόσια διοίκηση και στην υιοθέτηση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών.

3 2. Καθυστερούν µεταρρυθµίσεις στην εκπαίδευση και στην επαγγελµατική κατάρτιση, στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, στην καινοτοµία, έρευνα και ανάπτυξη καθώς επίσης και στη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. Στον επόµενο πίνακα καταγράφονται συστηµατικά οι στόχοι και οι δράσεις του ΕΠΜ, όπως αποδελτιώθηκαν από το Παρατηρητήριο της ΟΚΕ, και σηµειώνονται σχόλια για την εξέλιξη ή/και τις υστερήσεις κάθε δράσης.

4 Βιωσιµότητα των ηµοσίων Οικονοµικών Βασικός Στόχος: 2 Η αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής ισορροπίας και η εξασφάλιση της µακροχρόνιας βιωσιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών, µε άµεση προτεραιότητα στην επαναφορά του ελλείµµατος κάτω από την τιµή αναφοράς µέχρι το τέλος του 2006 και περαιτέρω περιορισµό του τα επόµενα χρόνια Επιµέρους Στόχοι 2.1 ηµοσιονοµική προσαρµογή µε µείωση του ελλείµµατος κάτω από το 3% του ΑΕΠ µέχρι το τέλος του 2006 και περαιτέρω µείωση κατά τα επόµενα χρόνια σε περιβάλλον ανάπτυξης της τάξεως του 3-4% - Το 2005 µειώθηκε στο 4,5%, δηλαδή λιγότερο - Χρειάζεται φροντίδα για τον περαιτέρω έλεγχο από το στόχο. των δαπανών, κυρίως των καταναλωτικών. - Σύµφωνα µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού το α' 4µηνο του 2006, το έλλειµµα µειώθηκε κατά 46% σε σχέση µε το αντίστοιχο 4µηνο του Βλ. Συµπληρώσεις για τα µέτρα που ελήφθησαν Ενέργειες µείωσης των συνολικών δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης από το 48,2% του ΑΕΠ το 2004 στο 44.9% του ΑΕΠ το Σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό του 2006 οι συνολικές κρατικές δαπάνες το 2004 ανήλθαν στο 48,2%, ενώ το 2005 µειώθηκαν στο 45,4%. - Προβλέπεται να µειωθούν στο 44,7% το 2006, στο 44,3% το 2007 και στο 43,7% το Συνολικές δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισµού το α' 4µηνο του 2006 µειωµένες κατά 2,4% σε σχέση µε την ίδια περίοδο του 2005 λόγω του σηµαντικού περιορισµού των πληρωµών για τόκους. Η στοχευόµενη µείωση των κυβερνητικών δαπανών φαίνεται ανεπαρκής, δεδοµένου ότι ο στόχος για περιορισµό του ελλείµµατος κάτω από το 3% µέσα στο 2006, βάσει στοιχείων Ε.Ε. και ΟΟΣΑ, δεν είναι εφικτός. - Χρειάζεται φροντίδα για τον περαιτέρω έλεγχο των δαπανών, κυρίως των καταναλωτικών Ενέργειες µείωσης καταναλωτικών δαπανών σε ονοµαστικούς όρους κατά 3,5% το 2006 έναντι αύξησης 6,7% το 2005 Η προγενέστερη εµπειρία, αποκλίσεων στην - Το 2005 οι καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν υλοποίηση του προϋπολογισµού του 2005, υποβάλει κατά 6,7% (αντί να µειωθούν κατά 16,2% όπως την ανάγκη συστηµατικής παρακολούθησης κατά το προβλεπόταν στον προϋπολογισµό του 2005) Σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό του 2006 πρόκειται να µειωθούν κατά 3,9%. Να συνεχιστεί η προσπάθεια περαιτέρω µείωσης των καταναλωτικών δαπανών κάτω από το όριο σταθεροποίησης στο ύψος του 2005 (-3,9%) Ενέργειες µείωσης των πρωτογενών δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης από 42,6% ΑΕΠ το 2004 στο 40,1% του ΑΕΠ το 2006 Αύξηση των πρωτογενών δαπανών του τακτικού προϋπολογισµού κατά 3,1% το α' 4µηνο του 2006 µε ετήσιο στόχο αύξησης 6% Ενέργειες µείωσης του χρέους από 109,3% το 2004 στο 105,2% το Το Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης το 2004 ανήλθε στο 109,3 % του ΑΕΠ - Το 2005 υπήρξε µείωση 1,4 % και διαµορφώθηκε στο 107,9 % - Το 2006 αναµένεται να µειωθεί αρκετά και να κυµανθεί στο 104,8 % - Το 2007 εκτιµάται ότι θα µειωθεί στο 101,1 % και το 2008 στο 96,8% του ΑΕΠ. (Επικαιροποιηµένο πρόγραµµα σταθερότητας και ανάπτυξης). - Σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη του ΟΟΣΑ, το χρέος το 2005 ήταν στο 108,1% του ΑΕΠ, ενώ για τα ακόλουθα έτη 2006 και 2007 προβλέπεται να διαµορφωθεί στο 106,1% και 104,2% αντίστοιχα. - Χρειάζεται ιδιαίτερη µέριµνα κυρίως στην κατεύθυνση των δαπανών για την αποφυγή αποκλίσεων από τον αρχικό στόχο Μέτρα καταπολέµησης της φοροδιαφυγής και διεύρυνσης της φορολογικής βάσης Προώθηση ηλεκτρονικών καταγραφών και διασταυρώσεων Νέο σύστηµα για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής στα καύσιµα Εξαγγέλθηκε, αλλά η εφαρµογή απoδείχθηκε ανέφικτη. Αντικατασταθέν µε διαδικασία που δεν φαίνεται αποτελεσµατική. Εκπόνηση-εφαρµογή αποτελεσµατικού συστήµατος Αναδιοργάνωση των ελεγκτικών µηχανισµών µε τη σύσταση της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων Πραγµατοποιήθηκε. Περαιτέρω εµπλουτισµός του καταλόγου των εκπιπτώµενων δαπανών Πολιτικές ήπιας προσαρµογής Τιτλοποίηση για την είσπραξη βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ηµόσιο Περαιτέρω απλοποίηση και αντικειµενοποίηση φορολογικών ελέγχων. Σελίδα 1 από 19

5 Αποκρατικοποιήσεις Έσοδα ύψους εκατ. ως αποτέλεσµα σειράς αποκρατικοποιήσεων από το 2004 έως σήµερα (ΕΛΠΕ, ΕΤΕ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ). Τα συνολικά έσοδα από αποκρατικοποιήσεις για την περίοδο ανήλθαν σε Ολοκλήρωση διάθεσης µετοχών της ΑΤΕ - Ολοκλήρωση δηµόσιας προσφοράς για την εισαγωγή των µετοχών του ΤΤ στο ΧΑ - Στους βασικούς στόχους του προγράµµατος περιλαµβάνονται η Εµπορική Τράπεζα η Εγκαταστάσεις και επιχειρηµατικές µονάδες της Εταιρίας Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε. και η ηµόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε.Τα συνολικά έσοδα του Ελληνικού ηµοσίου από τις αποκρατικοποιήσεις της Αγροτικής Τράπεζας και του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου έχουν ήδη ανέλθει σε εκατ., ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 83% των προβλεπόµενων εσόδων του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων για το Με τα έσοδα αυτά έχει µειωθεί σηµαντικά το δηµόσιο χρέος. Εισαγωγή του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών στο ΧΑΑ. 2.2 Αποτελεσµατικότερη κατανοµή των πόρων και βελτίωση της ποιότητας των δηµοσίων οικονοµικών Ενίσχυση των θεσµών των δηµοσιονοµικών ελέγχων Ίδρυση υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου σε υπουργεία, ΟΤΑ και ΝΠ µε προϋπολογισµό >3εκ ευρώ Καµία πρόοδος Κατάρτιση νέου πλαισίου λειτουργίας των ΕΚΟ Σηµειώθηκε πρόοδος, ψηφίστηκε ο νόµος και εφαρµόστηκαν τα καταστατικά. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ν. 3429/2005, οι ΕΚΟ κατήρτισαν σε συνεννόηση µε την Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή και τον Συνήγορο του Καταναλωτή Χάρτα Υποχρεώσεων Καταναλωτή, όπου προβλέπονται µε σαφήνεια οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων προς τους πολίτες. Αυστηρή τήρηση των διατάξεων του Νόµου 3429/05, παρακολούθηση της εφαρµογής Αποστολή Τεχνικής βοήθειας από ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο Εξορθολογισµός φορολογίας ακινήτων Σηµειώθηκε πρόοδος. ΦΠΑ στα ακίνητα. Αντίστοιχη αύξηση αφορολογήτων για ΦΜΑΠ. εν έχει γίνει ενοποίηση υφιστάµενων φόρων για ακίνητα ΦΠΑ στις πωλήσεις νεόδµητων κατοικιών Σηµειώθηκε πρόοδος Αναπροσαρµογή αντικειµενικών αξιών Σηµειώθηκε πρόοδος. Κατάργηση της διάταξης προσδιορισµού της αντικειµενικής αξίας από Έφορο Θέσπιση Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠΕΕ) η οποία αντικαθιστά το Σ ΟΕ Ισχύει ότι και για τη δράση/στόχο Περαιτέρω απλοποίηση και αντικειµενικοποίηση φορολογικών ελέγχων Αξιοποίηση της ακίνητης δηµόσιας περιουσίας µε την ενεργό συµµετοχή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας θεσµικό πλαίσιο για τη αξιοποίηση της δηµόσια περιουσίας της ΚΕ και άλλων δηµόσινω φορέων Ν.3342/2005 για αξιοποίηση Ολυµπιακών ακινήτων - Νόµος 3342/2005 για την αξιοποίηση των ολυµπιακών εγκαταστάσεων - Υπογραφή σύµβασης για το Ολυµπιακό Κέντρο Γαλατσίου, για την αρένα του Badmiton και για το ιεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης - Σε εξέλιξη οι διαγωνισµοί παραχώρησης άλλων 3 εγκαταστάσεων Νόµος 3389/2005 για Συµπράξεις ηµοσίου-ιδιωτικού Τοµέα (Σ ΙΤ) - Μέχρι στιγµής ενδιαφέρον για έργα ΟΤΑ (τουριστικά ακίνητα, χώροι στάθµευσης), σχολικά κτήρια, σωφρονιστικά καταστήµατα, στέγαση υπηρεσιών ηµοσίου. - Σύσταση Ειδικής Γραµµατείας για τις Σ ΙΤ - Κατάθεση στην Ειδική Γραµµατεία Σ ΙΤ προτάσεων συνολικού ύψους 548 εκατοµµυρίων ευρώ - Αναµένεται η υποβολή νέων προτάσεων ύψους 300 εκατοµµυρίων ευρώ - 87 προτάσεις για Σ ΙΤ από τους ΟΤΑ ενταγµένες στον «Θησέα» - Υπαγωγή της ανακατασκευής του κλειστού γυµναστηρίου του Φαλήρου για τη δηµιουργία ιεθνούς Συνεδριακού Κέντρου - Έγκριση για την κατασκευή 7 νέων πυροσβεστικών σταθµών στην περιφέρεια (Αλεξανδρούπολη, Βέροια, Λευκάδα, Γιαννιτσά, Μεσολόγγι, Γαργαλιάνοι, Θεσσαλονίκη). 2.3 Μακροχρόνια Βιωσιµότητα των ηµοσίων Οικονοµικών Καθυστερεί η προώθηση αξιοποίησης των υπόλοιπων ακινήτων. - Εξαίρεση από την κύρωση από τη Βουλή συµβάσεων Σ ΙΤ προϋπολογισµού µέχρι 200 εκατ. (ρητή αναφορά στον Νόµο). - υνατότητα για παράκαµψη διαδικασιών (κατά τα άρθρα 3, 4, 5 του Ν. 3389) σε περιπτώσεις ωρίµων σχεδίων συµπράξεων. - Αποφυγή συµφόρησης λόγω συγκέντρωσης αρµοδιοτήτων σε κεντρικές υπηρεσίες. Συµπράξεις υψηλού προϋπολογισµού (µεγάλα έργα υποδοµής) ενόψει και έναρξης της επόµενης προγραµµατικής περιόδου. Συµβάσεις για Κανόε Καγιάκ, Άγιο Κοσµά, Μπιτς Βόλεϋ. - Βλ. Συµπληρώσεις για τα µέτρα που ελήφθησαν. - Ωρίµανση-κύρωση-ενεργοποίηση Σ ΙΤ για βασικές υποδοµές. - Ενεργοποίηση συµβάσεων για όλα τα ώριµα έργα και κυρίως για έργα στα οποία η ευθύνη του επενδυτή µεγιστοποιείται. Σελίδα 2 από 19

6 2.3.1 Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης Κοινωνικός ιάλογος για το ασφαλιστικό Εφαρµογή διατάξεων Ν. 3029/2002 για Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης Ολοκλήρωση αναλογιστικών µελετών για το σύνολο του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης Περιορισµός των δαπανών για την Υγεία Ενιαίο πληροφοριακό σύστηµα IASYS για το ΕΣΥ, εφαρµογή σε 18 νοσοκοµεία έως το 2008 ώστε να έχουµε µείωση κόστους (εκτός µισθοδοσίας) λειτουργίας νοσηλευτικών µονάδων που θα υπαχθουν έως 50% Αναδιοργάνωση της ηµόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων ( ΕΠΑΝΟΜ) Προετοιµασία νοµοσχεδίου για κεντρική διαχείριση προµηθειών που σε συνδιασµό µε τη λειτουργία ενιαίου συστήµατος πληροφορικής θα επιτρέπει τη διενέργεια Κεντρικών ιεθνών ιαγωνισµών για µείωση κόστους προµηθειών κατά 15% ιαρθρωτικές αλλαγές στις αγορές προϊόντων Βασικός Στόχος: 3 Η επιτάχυνση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων στο επιχειρηµατικό περιβάλλον µε στόχο την ενίσχυση της ιδιωτικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας, την αύξηση των επενδύσεων, την ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και το άνοιγµα των αγορών Υλοποίηση της συγκεκριµένης δράσης. Επιµέρους Στόχοι 3.1 Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος Φορολογικοί συντελεστές επιχειρηµατικών κερδών των Α.Ε. στο 25% το 2007 από 35% το 2004 Σηµειώθηκε πρόοδος - Οι φορολογικοί συντελεστές για τις µικρές, µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις από 25% που ήταν το 2004 θα µειωθούν σε 20% το 2007 για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. και θα παραµείνουν στο 25% για τις Α.Ε. και τις Ε.Π.Ε Απλούστευση φορολογικού συστήµατος - Περαιτέρω απλούστευση φορολογικού συστήµατος Αντικειµενική διενέργεια φορολογικών ελέγχων - Περαιτέρω αντικειµενικοποίηση ελέγχων Επενδυτικός νόµος για ανάπτυξη νέων και παλαιών επιχειρήσεων, εκσυγχρονισµό τους, την προώθηση νέων τεχνολογιών & καινοτοµίας, την απασχόληση & την ανάπτυξη της περιφέρειας Ο Ν. 3299/04 λειτουργεί οµαλά ενεργοποιηµένος σε υψηλό επίπεδο, η δε ανταπόκριση των επενδυτών είναι πολύ ικανοποιητική. Μέχρι τις 6/7/06 είχαν εγκριθεί επενδυτικά σχέδια ύψους 1,9 δισ. που προβλέπουν τη δηµιουργία νέων άµεσων θέσεων εργασίας και πολλών περισσότερων έµµεσων. Νέος Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. Πλήρης ενεργοποίηση δυνατοτήτων (µεταποίηση Στην έγκαιρη ενεργοποίηση των αναφεροµένων στις - Έγκαιρη (31/12/06) προσαρµογή ενόψει νέας αγροτικών προϊόντων και από µεγάλες επιχειρήσεις). συµπληρώσεις για τα µέτρα που ελήφθησαν. προγραµµατικής περιόδου µε τελικό ζητούµενο έναν «Νόµο Οµπρέλα» για τις κρατικές ενισχύσεις, συµβατό µε τον νέο «χάρτη» και µε µη αλληλεπικαλυπτόµενα µέτρα. Σηµείο εκκίνησης ο Ν 3299/ Ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα παρακολούθησης ενισχυόµενων επενδύσεων. - Πληροφοριακό σύστηµα υποστήριξης υποψηφίων επενδυτών Νόµος για Συµπράξεις ηµοσίου-ιδιωτικού Τοµέα (Ν 3389/2005) - Μέχρι στιγµής ενδιαφέρον για έργα ΟΤΑ (τουριστικά ακίνητα, χώροι στάθµευσης), σχολικά κτήρια, σωφρονιστικά καταστήµατα, στέγαση υπηρεσιών ηµοσίου. - Σύσταση Ειδικής Γραµµατείας για τις Σ ΙΤ - Κατάθεση στην Ειδική Γραµµατεία Σ ΙΤ προτάσεων συνολικού ύψους 548 εκατοµµυρίων ευρώ - Αναµένεται η υποβολή νέων προτάσεων ύψους 300 εκατοµµυρίων ευρώ 87 προτάσεις για Σ ΙΤ από τους ΟΤΑ ενταγµένες στον «Θησέα». - Εξαίρεση από την κύρωση από τη Βουλή συµβάσεων Σ ΙΤ προϋπολογισµού µέχρι 200 εκατ. (ρητή αναφορά στον Νόµο). - υνατότητα για παράκαµψη διαδικασιών (κατά τα άρθρα 3, 4, 5 του Ν. 3389) σε περιπτώσεις ωρίµων σχεδίων συµπράξεων. - Αποφυγή συµφόρησης λόγω συγκέντρωσης αρµοδιοτήτων σε κεντρικές υπηρεσίες. Συµπράξεις υψηλού προϋπολογισµού (µεγάλα έργα υποδοµής) ενόψει και έναρξης της επόµενης προγραµµατικής περιόδου. - Βλ. Συµπληρώσεις για τα µέτρα που ελήφθησαν. - Ωρίµανση-κύρωση-ενεργοποίηση Σ ΙΤ για βασικές υποδοµές. - Ενεργοποίηση συµβάσεων για όλα τα ώριµα έργα και κυρίως για έργα στα οποία η ευθύνη του επενδυτή µεγιστοποιείται Νόµος (Ν. 3325/2005) για αδειοδότηση επιχειρήσεων µεταποίησης - Συµπλήρωση του Ν µε τα προβλεπόµενα Νοµοθετήµατα (2 Π.., 7 Υ.Α., 2 Κ.Υ.Α.) - Έκδοση ερµηνευτικής εγκυκλίου (22/5/06). Πλήρης στελέχωση και ενεργοποίηση των νέων υπηρεσιών που προβλέπει ο Προώθηση ανάλογου θεσµικού πλαισίου για τη µέση και υψηλή όχληση. - Υποχρέωση για µετεγκατάσταση µόνον εφόσον υφίστανται ενεργοί χώροι υποδοχής. Κάλυψη των αναφεροµένων εκκρεµοτήτων Προετοιµαζόµενο νοµοσχέδιο για αδειοδότηση των επιχειρήσεων του Εµπορίου και των Υπηρεσιών Επιµελητηριακή Νοµοθεσία για την παροχή «υπηρεσιών µιας στάσης» από τα Επιµελητήρια, όσον αφορά τη σύσταση εταιριών & την αδειοδότηση Απλοποιείται η διαδικασία ίδρυσης νέων εταιριών µε σχέδιο πρότασης του ΥΠΑΝ. Επιµελητηριακή Νοµοθεσία για την παροχή «υπηρεσιών µιας στάσης» από τα Επιµελητήρια, όσον αφορά τη σύσταση εταιριών & την αδειοδότηση Νοµοσχέδιο για το Γενικό Εµπορικό Μητρώο Σηµειώθηκε πρόοδος. Σελίδα 3 από 19

7 Επέκταση του ικτύου Βιοµηχανικών Περιοχών: Υπογραφή αποφάσεων χρηµατοδότησης για αναβάθµιση 25 υφιστάµενων Βιοµηχανικών & Επιχειρηµατικών Περιοχών (ΒΕΠΕ) ( ηµιουργία ή αναβάθµιση υποδοµών για εγκατάσταση επιχειρήσεων σε πάνω από στρέµµατα) /Στόχος να επωφεληθούνε πάνω από επιχειρήσεις σε χρονικό ορίζοντα δεκαετίας Προχωρεί η διαδικασία ένταξης στο ΥΠΑΝ. Καθυστερήσεις ως προς την υλοποίηση των περισσοτέρων λόγω παράλειψης υποβολής Μ.Π.Ε. (ευθύνη φορέων υλοποίησης). Πρόταση για νέα ΒΕΠΕ εθνικής εµβέλειας στην Τανάγρα. Αντιµετώπιση του διαµορφούµενου υψηλού κόστους Καθυστερήσεις ως προς την υλοποίηση όχι µε κύρια βιοµηχανικής γης (ιδιαίτερα στην Αττική) λόγω ευθύνη της πολιτείας. αυξηµένης ζήτησης (µετεγκαταστάσεις). Προώθηση των Σ ΙΤ για επιχειρηµατικές περιοχές ως εναλλακτικής προσέγγισης. Προώθηση νέου Νόµου για τις Επιχειρηµατικές Περιοχές (διανύουµε την περίοδο διαβούλευσης). Εναρµόνιση µε τα προβλεπόµενα σε σχέση µε τις ανωτέρω περιοχές από τη µελέτη για το «Ειδικό Χωροταξικό της Βιοµηχανίας» Αναθεώρηση νόµου (Ν. 2190/1920) διαδικασίας σύστασης Ανωνύµων Εταιριών Προτάσεις για απλοποίηση ίδρυσης εταιρείας όλων των µορφών: - 4 επισκέψεις του επιχειρηµατία σε υπηρεσίες - Ολοκλήρωση ίδρυσης εταιρείας το πολύ σε 5 εργάσιµες µέρες - Μείωση γραφειοκρατίας για την ίδρυση εταιρείας έως και 85% - ε θα χρειάζεται η φυσική παρουσία του ενδιαφεροµένου σε πολλές υπηρεσίες, ενώ θα πραγµατοποιείτα 1 µόνο πληρωµή σε τράπεζα και όλοι οι ενδιαφερόµενοι φορείς θα ενηµερώνονται για τη νέα επιχειρηµατική δραστηριότητα - Αποσύνδεση ίδρυσης νέας εταιρείας από τυχόν ύπαρξη οφειλών που ανακόπτουν τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων - Προσδιορισµός ρόλου κράτους και επιχειρηµατία - Άµεση ωφέλεια από την απλοποίηση περίπου νέων Α.Ε. και Ε.Π.Ε., νέων Ο.Ε. και Ε.Ε. και µερικές δεκάδες χιλιάδες ατοµικών επιχειρήσεων που ιδρύονται κάθε χρόνο. Αναθεώρηση του νόµου (Ν. 2190/20) περί Α.Ε Αναµόρφωσης κινήτρων νόµου 89/1967 για ενθάρρυνση εγκατάστασης στην Ελλάδα ξένων και εγχώριων Σηµειώθηκε πρόοδος. επιχειρήσεων που παρέχουν off-shore υπηρεσίες Σύσταση & λειτουργία νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής για αναµόρφωση πτωχευτικού δικαίου Σηµειώθηκε πρόοδος Νοµοσχέδιο για την «Ευρωπαϊκή Εταιρία» για αναδιάρθρωση παραγωγικών δοµών σε κοινοτικό επίπεδο Κατάρτιση Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου Οι σχετικές µελέτες ολοκληρώθηκαν. - Άµεση ολοκλήρωση των διαδικασιών διαβούλευσης και αποδοχής από το ΥΠΕΧΩ Ε στο πλαίσιο σχετικής δέσµευσης του Υπουργού (εντός του 2006) - Προώθηση στο Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικής Πολιτικής. - Προσαρµογές των Περιφερειακών Χωροταξικών για επίτευξη συµβατότητας µε το εκπονηµένο Εθνικό Γενικό Χωροταξικό Κατάρτιση Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, Ολοκληρώθηκε η µελέτη. Μεγαλύτερη έµφαση στην αναπτυξιακή συνιστώσα. - Άµεση ολοκλήρωση των διαδικασιών διαβούλευσης και αποδοχής από το ΥΠΕΧΩ Ε στο πλαίσιο σχετικής δέσµευσης του Υπουργού (εντός του 2006). - Προώθηση στο Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικής Πολιτικής Κατάρτιση Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τον Τουρισµό Ολοκληρώθηκε η µελέτη. Μεγαλύτερη έµφαση στην αναπτυξιακή συνιστώσα. - Άµεση ολοκλήρωση των διαδικασιών διαβούλευσης και αποδοχής από το ΥΠΕΧΩ Ε στο πλαίσιο σχετικής δέσµευσης του Υπουργού (εντός του 2006). - Προώθηση στο Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικής Πολιτικής Κατάρτιση Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τη Βιοµηχανία Ολοκληρώθηκε η µελέτη. Κρίνεται ικανοποιητικό. - Άµεση ολοκλήρωση των διαδικασιών διαβούλευσης και αποδοχής από το ΥΠΕΧΩ Ε στο πλαίσιο σχετικής δέσµευσης του Υπουργού (εντός του 2006). - Προώθηση στο Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικής Πολιτικής Κατάρτιση Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων για τον Παράκτιο & Ορεινό χώρο Έχουν θεσµοθετηθεί Ίδρυση και λειτουργία δικτύου θυρίδων επιχειρηµατικότητας Θεσµοθέτηση Παρατηρητηρίου Επιχειρηµατικότητας στη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς Καθιέρωση µαθηµάτων επιχειρηµατικότητας στο κανονικό προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών των ΑΕΙ & ΤΕΙ Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Σελίδα 4 από 19

8 3.2 Στρατηγικός στόχος της κυβερνητικής πολιτικής για τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις είναι η απελευθέρωση του τεράστιου δυναµικού που διαθέτουν για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την τόνωση της απασχόλησης την οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή Επενδυτικά κίνητρα προς ΜΜΕ µέσω του νέου επενδυτικού νόµου: Επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων µέχρι και 55% ανάλογα µε την κατανοµή των περιφερειακών ενισχύσεων Γίνεται ήδη σήµερα στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ, του 3299, των ΠΕΠ/ΜΜΕ και των δράσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε ότι αφορά στις δράσεις του Γ ΚΠΣ και εφόσον παρασχεθεί δυνατότητα για εντάξεις έργων και µέσα στο 2007 απαιτείται προσαρµογή στα προβλεπόµενα από τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Κατά τα άλλα σε ότι αφορά στην επόµενη περίοδο ( ) ισχύουν τα παρατιθέµενα στο Ειδικά για τις αρχικές επενδύσεις «µικρών» επιχειρήσεων ο νέος Χάρτης προβλέπει επιπροσθέτως την επιδότηση του κόστους λειτουργίας για τα πρώτα χρόνια ζωής της επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτό η σχετική δυνατότητα πρέπει να µελετηθεί ως προς το εύρος και τον τρόπο εφαρµογής της έτσι ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύµητες παρενέργειες και στρεβλώσεις. Ισχύουν τα αναφερθέντα στο στόχο/δράση Συγκρότηση Εθνικού Συµβουλίου Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων Συγκροτήθηκε και ήδη συνεδριάζει Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των δοµών στήριξης των ΜΜΕ Πρόταση για ίδρυση ένωσης προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία Σώµα Εθελοντών Συµβούλων Μικρών Επιχειρήσεων (ΣΕΣΜΕ) αποτελούµενου από συνταξιούχους ή άτοµα που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση και εθελοντικά θα παρέχουν συµβουλές και υπηρεσίες προς τις ΜΜΕ Απλούστευση του καθεστώτος αδειοδότησης των µεταποιητικών επιχειρήσεων. Επικάλυψη µε 22 (3.1.6) Μέτρα για τη βελτίωση του χρηµατοδοτικού πλαισίου Μέτρα για την εξασφάλιση υγιών συνθηκών ανταγωνισµού Μέτρα για τον εκσυγχρονισµό των εµπορικών δραστηριοτήτων Συστηµατική ενηµέρωση και εξέταση των προβληµάτων των ΜΜΕ της περιφέρειας Γίνονται συναντήσεις σε τοπικο επίπεδο (ΥΠΑΝ/ΓΓΒ). Παράδειγµα προς µίµηση από συναρµόδια Υπουργεία Μέτρα για τον εκσυγχρονισµό του Επιµελητηριακού θεσµού Χρηµατοδότηση εµπορικών δραστηριοτήτων από το Γ' ΚΠΣ µε συνολικό προϋπολογισµό 200 εκ. Ικανοποιούνται στο πλαίσιο των δράσεων του Γ ΚΠΣ και ιδιαίτερα του ΕΠΑΝ ενώ έχει εξασφαλισθεί και η συνέργια του ΤΕΜΠΕ σε ότι αφορά στο σκέλος του δανεισµού. Οι προϋπολογισµοί των σχετικών προγραµµάτων ενισχύονται λόγω της αποφασισθείσας µεταφοράς κονδυλίων του ΕΠΑΝ από τις υποδοµές στις ενισχύσεις για επίτευξη καλύτερων ρυθµών απορρόφησης. Όπως και στις υπόλοιπες δράσεις που αφορούν σε ενισχύσεις απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε θέµατα επιλεξιµότητας και συµβατότητας καθώς και στο σωρευτικό ύψος των ενισχύσεων στις περιπτώσεις που εφαρµόζεται ο Κανονισµός «de minimis». Έγκαιρη προετοιµασία για προγραµµατική περίοδο µε βάση και τις επισηµάνσεις που παρατίθενται στα , Υλοποίηση προγράµµατος ύψους 200 εκατ. για την ανάπτυξη & και τον εκσυγχρονισµό των επαγγελµατικών Ισχύει ότι και για τη δράση/στόχο Ισχύει ότι και για τη δράση/στόχο Ισχύει ότι και για τη δράση/στόχο δραστηριοτήτων των Πολύ Μικρών επιχειρήσεων (ΠΜΕ) στον τοµέα των υπηρεσιών Εφαρµογή ειδικής αξιολόγησης των επιπτώσεων της νοµοθεσίας στις ΜΜΕ Πρόταση για οργάνωση Εθνικής Εβδοµάδας Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα (στο κέντρο και σε 3-4 περιφερειακές πόλεις) Προώθηση και εφαρµογή της ρύθµισης Απλούστευση του καθεστώτος αδειοδότησης των εµπορικών επιχειρήσεων Μέτρα για την µεταβίβαση των ΜΜΕ Οι εργασίες της αρµόδιας επιτροπής έχουν ξεκινήσει. Νοµοθετική Ρύθµιση, Ολοκλήρωση-θεσµοθέτηση Μέτρα για τη βιοµηχανική υπεργολαβία Μέτρα για την ενίσχυση του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας για την αντιµετώπιση του ανταγωνισµού από τρίτες χώρες Προωθείται άµεσα ειδική δράση του ΕΠΑΝ. Αποφυγή στρεβλώσεων. Έµφαση σε δράσεις αναδιάρθρωσης και όχι σε ενισχύσεις συντήρησης. Ολοκλήρωση-θεσµοθέτηση Μέτρα για την ενίσχυση του κλάδου ένδυσης για την αντιµετώπιση του ανταγωνισµού από τρίτες χώρες Προωθείται άµεσα ειδική δράση του ΕΠΑΝ. Αποφυγή στρεβλώσεων. Έµφαση σε δράσεις αναδιάρθρωσης και όχι σε ενισχύσεις συντήρησης. Ολοκλήρωση-θεσµοθέτηση Μέτρα για την ενίσχυση του κλάδου υπόδησης και δέρµατος για την αντιµετώπιση του ανταγωνισµού από τρίτες χώρες Προωθείται άµεσα ειδική δράση του ΕΠΑΝ. Αποφυγή στρεβλώσεων. Έµφαση σε δράσεις αναδιάρθρωσης και όχι σε ενισχύσεις συντήρησης. Ολοκλήρωση-θεσµοθέτηση Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών προς τις ΜΜΕ από το εθελοντικό Σώµα Συµβουλών Εµπειρογνωµόνων Οι σχετικές ρυθµίσεις δηµοσιοποιήθηκαν στα µέσα Ιουλίου και αποτελούν αντικείµενο διαβούλευσης ικτύωση των ΜΜΕ Σελίδα 5 από 19

9 Βελτίωση συστήµατος χρηµατοδότησης και συνεργασίας µε το τραπεζικό σύστηµα µέσω του Ταµείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΕ) ιάγνωση της κατάστασης, της εξέλιξης και της ανταγωνιστικής θέσης των ΜΜΕ για τη διαµόρφωση κατάλληλων πολιτικών, από το Εθνικό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ Ίδρυση δύο Ινστιτούτων Μελετών και Ερευνών από φορείς των ΜΜΕ, µε τη στήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ισχύει ότι και για τη δράση/στόχο Ισχύει ότι και για τη δράση/στόχο Ισχύει ότι και για τη δράση/στόχο Μέτρα για την εξωστρέφεια και διεθνοποίηση των ΜΜΕ για την εκµετάλλευση των ευκαιριών που παρουσιάζει τόσο η διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και οι τρίτες χώρες Μέτρα αξιοποίησης του Εθνικού Συµβουλίου Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων και άλλων µηχανισµών Σηµειώθηκε πρόοδος Συνέργεια και τη συνεκτικότητα µεταξύ της Ευρωπαϊκής και της Εθνικής πολιτικής έναντι των ΜΜΕ Συνέχιση της διαδικασίας εκπόνησης της εθνικής ετήσιας έκθεσης εφαρµογής του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις Μικρές Επιχειρήσεις, διαδικασίας που θα προσαρµοστεί στις νέες απαιτήσεις Τριετές Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΜΜΕ, µε κυλιόµενη διάρκεια Βιοµηχανία 3.3 Αυξηµένη συµµετοχή του τοµέα στα προγράµµατα ενίσχυσης, στην ενθάρρυνση των επενδύσεων στη µείωση της φορολογίας στην εξασφάλιση υγιών συνθηκών ανταγωνισµού στη βελτίωση των υποδοµών στην εισαγωγή της ποιότητας, της καινοτοµίας και της νέας τεχνολογίας, στην απλούστευση του διοικητικού περιβάλλοντος, στις συνεργασίες των Επιχειρήσεων και στην επιχειρηµατική αρίστευση Αναµόρφωση του θεσµικού καθεστώτος για τις βιοµηχανικές περιοχές Το Ν/Σ τελεί υπό διαβούλευση. Αντιµετώπιση του διαµορφούµενου υψηλού κόστους βιοµηχανικής γης (ιδιαίτερα στην Αττική) λόγω αυξηµένης ζήτησης (µετεγκαταστάσεις). Προώθηση των Σ ΙΤ για επιχειρηµατικές περιοχές ως εναλλακτικής προσέγγισης. Εναρµόνιση µε τα προβλεπόµενα στο ειδικό χωροταξικό για τη βιοµηχανία Βελτίωση της οργανωτικής δοµής των περιφερειακών υπηρεσιών για την αδειοδότηση των βιοµηχανικών επιχειρήσεων, την προσέλκυση των επενδύσεων, την πληροφόρηση για τα διάφορα προγράµµατα και κίνητρα - Συµπλήρωση του Ν µε τα προβλεπόµενα Νοµοθετήµατα (2 Π.., 7 Υ.Α., 2 Κ.Υ.Α.) - Έκδοση ερµηνευτικής εγκυκλίου (22/5/06). - ραστηριότητες ΚEΤΑ-ΚΥΕ-ΕUROINFO Πλήρης στελέχωση και ενεργοποίηση των νέων υπηρεσιών που προβλέπει ο υσλειτουργίες σε κάποια ΚΕΤΑ-ΚΥΕ. - Προώθηση ανάλογου θεσµικού πλαισίου για τη µέση και υψηλή όχληση. - Υποχρέωση για µετεγκατάσταση µόνον εφόσον υφίστανται ενεργοί χώροι υποδοχής. - Ενοποίηση-δικτύωση µηχανισµών προσέλκυσηςενηµέρωσης. Τελικό ζητούµενο τα κέντρα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων. Κάλυψη των αναφεροµένων εκκρεµοτήτων Απλούστευση του νοµικού και κανονιστικού πλαισίου, µέσω της εφαρµογής του συστήµατος αξιολόγησης των εν σηµειώθηκε πρόοδος. επιπτώσεων της νοµοθεσίας στις επιχειρήσεις Μέτρα για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισµό, την ποιότητα και την εισαγωγή καινοτοµιών στις βιοµηχανίες Προβλέπονται σε ΕΠΑΝ και ιατήρηση και για τη νέα περίοδο Μέτρα εκσυγχρονισµού και αναδιάρθρωσης επιλεγµένων κλάδων Οι σχετικές δράσεις προωθούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ. Αποφυγή στρεβλώσεων. Έµφαση σε δράσεις αναδιάρθρωσης και όχι σε ενισχύσεις συντήρησης Μέτρα βελτίωση της συµµετοχής της βιοµηχανίας στις κρατικές προµήθειες Υλοποίηση του συγκεκριµένου µέτρου Βελτίωση του συστήµατος παροχής επιχειρηµατικών κεφαλαίων Μέτρα για την ενίσχυση των συµπράξεων (clusters) και της συνεργασία µεταξύ των επιχειρήσεων Κανόνες λιγότερο "σφιχτοί" από ότι ίσχυε στο ΕΠΒ ( ). Ένταξη στο νέο ΕΠΑΝ Μέτρα ενίσχυσης της επιχειρηµατικής αρίστευσης Καθιέρωση αντικειµενικού και αξιόπιστου συστήµατος Εποπτείας της Αγοράς που εξασφαλίζει την τήρηση των αρχών της Ποιότητας στα προϊόντα και τις Υπηρεσίες Σταδιακή ανάπτυξη υποδοµών. Συµπλήρωση υποδοµών. Ζήτηµα πρώτης προτεραιότητας τα επόµενα χρόνια µε πρόσθετο δεδοµένο τον µελλοντικό ρόλο της χώρας ως πύλης εισόδου και διαµετακόµισης. Τουρισµός 3.4 Αναβάθµιση και διεύρυνση - εµπλουτισµός του τουριστικού προϊόντος µε διαρθρωτικές παρεµβάσεις στο πλαίσιο µιας στρατηγικής µε µακροπρόθεσµο (δεκαετή) χαρακτήρα Σύσταση επιτελικού οργάνου για τη χάραξη τουριστικής πολιτικής (Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης) Θέσπιση κινήτρων για εκσυγχρονισµό, αλλαγή χρήσης ή και απόσυρση τουριστικών µονάδων Στρατηγικό επιχειρησιακό σχέδιο για αξιοποίηση της τουριστικής ακίνητης περιουσίας Συγκρότηση νέου θεσµικού πλαισίου για τις ειδικές µορφές τουρισµού (π.χ. ιαµατικός, αγροτουρισµός, κλπ.) Αναδιοργάνωση Περιφερειακών Υπηρεσιών ΕΟΤ Ανασυγκρότηση της τουριστικής εκπαίδευσης µε νέα προγράµµατα κατάρτισης (ΟΤΕΚ) Ριζικός εκσυγχρονισµός του συστήµατος προβολής και προώθησης (µάρκετινγκ) του τουριστικού προϊόντος Άνοιγµα των αγορών και ενίσχυση του ανταγωνισµού 3.5 Σηµασία στο άνοιγµα των αγορών και την αύξηση του ανταγωνισµού, µε στόχο την αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων, την τόνωση της απασχόλησης, τη συγκράτηση των τιµών και τη βελτίωση των παρεχόµενων στον καταναλωτή προϊόντων και υπηρεσιών. Ενισχύονται οι συνθήκες λειτουργίας της αγοράς σε τοµείς όπου λειτουργούν «κλειστοί» κλάδοι και αίρονται τα εµπόδια εισόδου προς νέους επιχειρηµατίες Νόµος 3373/2005 για την αναβάθµιση της Επιτροπής Ανταγωνισµού Σηµειώθηκε πρόοδος. Σελίδα 6 από 19

10 3.5.2 Θεσµοθέτηση Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης για αποτελεσµατική επίβλεψη της αγοράς Εξυγίανση εµπορίου, αντιµετώπιση στρεβλώσεων ανταγωνισµού, ανάπτυξη εµπορίου, δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας µέσω Ν.3377/2005 για λειτουργία εµπορικών καταστηµάτων Ίδρυση Εθνικού Συµβουλίου Ηλεκτρονικού Εµπορίου Ριζική αναµόρφωση νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τα δηµόσια έργα Έχει ολοκληρωθεί Κατάργηση «Μαθηµατικής Μεθόδου» (Νόµος 3263/2004) και εναρµόνιση θεσµικού πλαισίου ανάθεσης των Έχει ολοκληρωθεί. ηµοσίων Έργων µε το Κοινοτικό ίκαιο και τη Νοµολογία του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου - Πλαίσιο για τις µελέτες. - τιµολόγια Εφαρµογή Ενιαίων Τιµολογίων Εργασιών εν σηµειώθηκε πρόοδος Έκδοση και ισχύς Προτύπων τευχών ιακηρύξεων και Προτύπων Εντύπων Προσφορών για οµοιοµορφία όρων & προϋποθέσεων συµµετοχής σε διαγωνισµούς έργων Μεταρρύθµιση θεσµικού πλαισίου δηµοσίων έργων (Ν.3316/2005) Έχει ολοκληρωθεί. - Πλαίσιο για τις µελέτες. - τιµολόγια Κωδικοποίηση εθνικής νοµοθεσίας και νοµολογίας περί δηµοσίων έργων εν σηµειώθηκε πρόοδος Αναθεώρηση συστήµατος διαχείρισης Κρατικών Προµηθειών. Σχέδιο Π.. προς υπογραφή. εν σηµειώθηκε πρόοδος. Υλοποίηση της συγκεκριµένης δράσης/στόχου Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Προµηθειών (ΕΣΗ Π) Προκήρυξη διαγωνισµού. Κλάδοι ικτύου 3.6 Η ταχύτερη απελευθέρωση των κλάδων δικτύων, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και να εξασφαλισθούν καλύτερες τιµές και υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών για τους καταναλωτές - Προκηρύχθηκαν διαγωνισµοί για την εκµετάλλευση του λιγνιτωρυχείου Βεύης (πρόκριµα για ιδιωτική ηλεκτροπαραγωγή µε καύσιµο τον λιγνίτη) καθώς και για την πρώτη ιδιωτική µονάδα συνδυασµένου κύκλου - Πρόβλεψη για ανεξαρτητοποίηση του διαχειριστή του δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας κατά τρόπο ανάλογο µε τον ισχύοντα για τον ΕΣΜΗΕ (Ν. 3426/05). - Παροχή δυνατότητας για απευθείας γραµµές (Απευθείας σύνδεση συγκεκριµένης µονάδας ηλεκτροπαραγωγής µε συγκεκριµένο πελάτη ή προµηθευτή (Ν. 3426/05). - Άνοιγµα αγοράς Η/Ε για Κρήτη και Ρόδο (εξαίρεση από ρυθµίσεις για αποµονωµένα µικροδίκτυα (Ν. 3426/05). - ιαχωρισµός ΕΠΑ- ΕΣΦΑ (Ν. 3428/05). - Καθορισµός τιµολογίων χρήσης υποδοµών µεταφοράς και αποθήκευσης ΦΑ και ΥΦΑ (η σχετική Υ.Α. υπεγράφη τον Μάρτιο του 2006). Φαίνεται ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήµατα σε ότι αφορά τις σχέσεις παρόχων υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και ΟΤΕ. ροµολόγηση διαδικασιών για απελευθέρωση σιδηροδροµικών µεταφορών Ενίσχυση ρόλου Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) στο πλαίσιο νοµοσχεδίου για τον ηλεκτρισµό Προβλέπεται ενισχυµένος ρόλος της ΡΑΕ µέσα από Ενίσχυση υποδοµών ΡΑΕ σε έµψυχο και άψυχο τους Νόµους για την επιτάχυνση της λειτουργίας της υλικό. απελευθερωµένης αγοράς Η/Ε (Ν. 3246/05) και την απελευθέρωση της αγοράς Φ/Α (Ν. 3428/05). Πλήρης ανεξαρτητοποίηση ΡΑΕ (θεσµική κατοχύρωση). Σαφής διαχωρισµός αρµοδιοτήτων από τις αντίστοιχες του Εθνικού Συµβουλίου Ενεργειακής Πολιτικής (αποφυγή επικαλύψεων) Νέος Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οι κώδικες έχουν ήδη θεσµοθετηθεί από το περασµένο καλοκαίρι. Άρση του αντικινήτρου που συνιστά για τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας η υποχρέωση προµήθειας πιστοποιητικών διαθεσιµότητας από την εγχώριο αγορά. Λογιστικός διαχωρισµός (Unbundling) σε συνέχεια σχετικής υποχρέωσης της ΕΗ. Unbundling Νοµοσχέδιο για την απελευθέρωση της αγοράς Φυσικού Αερίου Έχει ψηφισθεί ο σχετικός Νόµος (3438/05) που ιεύρυνση του φάσµατος των επιλεγόντων π.χ. ικανοποιεί τις κοινοτικές προδιαγραφές προς τα κύρια εξαίρεση βιοµηχανικών περιοχών από την ζητούµενα. Η ανωριµότητα της αγοράς ήδη αρµοδιότητα των ΕΠΑ. δηµιουργεί στρεβλώσεις ιδιαίτερα ως προς τον πληθυσµό των καταναλωτών που µπορούν να είναι επιλέγοντες. (Για τα επόµενα χρόνια). Ευελιξία ως προς τα βιοµηχανικά τιµολόγια και τις ρήτρες κατανάλωσης Αναβάθµιση και επέκταση εγχωρίων δικτύων µεταφοράς και παροχής ενέργειας Έχουν γίνει σχετικές ανακοινώσεις στο πλαίσιο της υποχρέωσης του ΕΣΜΗΕ για εκπόνηση προγραµµατισµού για τα επόµενα έτη. Επείγουσα προώθηση των διασυνδέσεων του νησιωτικού χώρου µε το ηπειρωτικό σύστηµα, αρχής γενοµένης από τις Κυκλάδες. Υποδοµές µεταφοράς Η/Ε από περιοχές µε καλά ανεµολογικά χαρακτηριστικά και σε συνάρτηση µε το χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Εν αναµονή υλοποίησης των προαναφερθέντων. Σελίδα 7 από 19

11 3.6.5 Προώθηση µεγάλων διεθνών ενεργειακών έργων Σηµαντικές εξελίξεις ως προς τον οριζόντιο άξονα Φ/Α (Τουρκία-Ελλάδα-Ιταλία). Συµφωνία για αγωγό Μπουργκάς-Αλεξ/πολης (µε κάποια επιφύλαξη σε ότι αφορά στην υπό διαµόρφωση τελική στάση της Βουλγαρίας). Υπογραφή συµφωνίας για ενιαία αγορά Ν.Α.- Ευρώπης που συνεπάγεται δεσµεύσεις για συµπλήρωση/ενίσχυση των διεθνών διασυνδέσεων Νοµοσχέδιο για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίας Ολοκλήρωση µέχρι το 2008 του συγχρηµατοδοτούµενου από την Ε.Ε. έργου «Προµήθεια Εθνικού Συστήµατος ιαχείρισης και Εποπτείας Φάσµατος» (ΕΣ ΕΦ) ράσεις εκσυγχρονισµού ταχυδροµικών υπηρεσιών Απλούστευση του νοµικού και κανονιστικού πλαισίου, µέσω της εφαρµογής του συστήµατος αξιολόγησης των επιπτώσεων της νοµοθεσίας στις επιχειρήσεις Προεδρικό ιάταγµα (ΦΕΚ 60Α'/ ) για διαχωρισµό της εκµετάλλευσης από την υποδοµή των ελληνικών σιδηροδρόµων (ΟΣΕ) Νόµος 3333/2005 για δηµιουργία και λειτουργία εµπορευµατικών κέντρων (freight villages) Έκτοτε καµµία εξέλιξη Προσαρµογή εθνικής νοµοθεσίας στο κανονιστικό πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (Single European Sky - SES) Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, Ίδρυση Εθνικής Εποπτικής Αρχής στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού Σχέδιο Εφαρµογής των προτύπων Eurocontrol (Safety Regulatory Requirements - ESARRs) για θέµατα Ασφάλειας (Safety) της Αεροναυτιλίας Μέτρα συµµόρφωσης προς το κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον περιορισµό του θορύβου στα µεγάλα αεροδρόµια Αποκρατικοποίηση Στόχος: 3.7 Υλοποίηση της νέας γενιάς αποκρατικοποιήσεων µε στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισµού και την Έσοδα ύψους εκατ. ως αποτέλεσµα σειράς απελευθέρωση των αγορών µε απόλυτα διαφανείς διαδικασίες. αποκρατικοποιήσεων από το 2004 έως σήµερα (ΕΛΠΕ, ΕΤΕ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ). Τα συνολικά έσοδα από αποκρατικοποιήσεις για την περίοδο ανήλθαν σε Ολοκλήρωση διάθεσης µετοχών της ΑΤΕ - Ολοκλήρωση δηµόσιας προσφοράς για την εισαγωγή των µετοχών του ΤΤ στο ΧΑ - Στους βασικούς στόχους του προγράµµατος περιλαµβάνονται η Εµπορική Τράπεζα η Εγκαταστάσεις και επιχειρηµατικές µονάδες της Εταιρίας Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε. και η ηµόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε.Τα συνολικά έσοδα του Ελληνικού ηµοσίου από τις αποκρατικοποιήσεις της Αγροτικής Τράπεζας και του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου έχουν ήδη ανέλθει σε εκατ., ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 83% των προβλεπόµενων εσόδων του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων για το Με τα έσοδα αυτά έχει µειωθεί σηµαντικά το δηµόσιο χρέος. Βελτίωση της συµµετοχής της βιοµηχανίας στις κρατικές προµήθειες Εισαγωγή του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Εισαγωγή του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών εν σηµειώθηκε πρόοδος στην εισαγωγή του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών στο ΧΑΑ Αποκρατικοποίηση λιµένων Αξιοποίηση της συµµετοχής του ηµοσίου στην Αγροτική Τράπεζα Αξιοποίηση της συµµετοχής του ηµοσίου στην Εµπορική Τράπεζα Προστασία των Καταναλωτών 3.8 Η έγκυρη πληροφόρηση και αποτελεσµατική προστασία των καταναλωτών ιασφάλιση των δικαιωµάτων του καταναλωτή ηµιουργία του Συνηγόρου του Καταναλωτή Λειτουργία της γραµµής 1520 Χρειάζεται συνεχής ενηµέρωση Νοµοθετικό έργο στον τοµέα προστασίας καταναλωτών Υλοποίηση της συγκεκριµένης δράσης/στόχου ράσεις ενηµέρωσης και εκπαίδευσης των καταναλωτών Έλεγχοι στην αγορά Εντατικοποίηση ελέγχων για πάταξη του παραεµπορίου και της νοθείας. ράσεις για την Εξωστρέφεια Σελίδα 8 από 19

12 3.9 Να εξασφαλίσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε οι Ελληνικές επιχειρήσεις να είναι ανταγωνιστικές στο νέο οικονοµικό περιβάλλον της ολοκλήρωσης των παγκόσµιων αγορών Συγκρότηση ενιαίας στρατηγικής προβολής της χώρας στο εξωτερικό µε συντονισµένες και συµπληρωµατικές δράσεις για το εξωτερικό εµπόριο, τον τουρισµό, τον πολιτισµό, το περιβάλλον, και τη ναυτιλία µεταξύ των φορέων του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα Λειτουργία της αναδιαρθρωµένης Β Γενικής ιευθύνσεως του ΥΠΕΞ ως «στρατηγείου» προώθησης των Ελληνικών εξαγωγών και προσέλκυσης ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα Άσκηση της οικονοµικής διπλωµατίας τόσο από τα Γραφεία Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων των Αρχών µας στο εξωτερικό, όσο και από το Υπουργείο Εξωτερικών µέσω των εξειδικευµένων στελεχών του - Καθιέρωση αντικειµενικού συστήµατος µέτρησης παραγωγικότητας. - Περαιτέρω προσπάθεια εξασφάλισης ανθρώπινων και οικονοµικών πόρων. Υπάρχουν περιπτώσεις ανάληψης δράσεων από διάφορους φορείς χωρίς συντονισµό (πχ επιχειρηµατικές αποστολές στο εξωτερικό). Οι διεργασίες για το υπό έκδοση Ν/Σ περί Γραφείων ΟΕΥ δεν εξασφάλισε κοινή αποδοχή. Ορισµένα Γραφεία ΟΕΥ ανησυχούν για το µέλλον τους και την στήριξη που θα τύχουν µε επιπτώσεις στην λειτουργία τους. Εξασφάλιση πόρων στα Γραφεία ΟΕΥ σε χώρεςστόχους για αύξηση αποτελεσµατικότητας ηµιουργία διαδικτυακής πύλης στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΞ προς ενηµέρωση επιχειρηµατιών που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό Βρίσκεται σε ικανοποιητικό βαθµό ενηµέρωσης, αρκετές εταιρίες ανατρέχουν για εύρεση πληροφοριών. Βελτίωση των πληροφοριών της ιστοσελίδας. Καµπάνια ευρύτερης ενηµέρωσης των εξωστρεφών ελληνικών εταιριών ώστε περισσότεροι ενδιαφερόµενοι να την αξιοποιούν Ενεργοποίηση του Εθνικού Συµβουλίου Εξαγωγών Θεσµοθετήθηκε µε το Ν. 3470/06. Αποτελεσµατικότερη λειτουργία µε σαφείς στόχους στρατηγικής Αναδιοργάνωση ΟΠΕ και ανάδειξή του σε φορέα υλοποίησης της εξαγωγικής πολιτικής Έχουν αυξηθεί ποσοτικά και ποιοτικά οι δράσεις του µε καλύτερα σε σχέση µε το παρελθόν αποτελέσµατα. Υπάρχει µεγαλύτερος επαγγελµατισµός των στελεχών. Η γενική αίσθηση των πελατών (εξαγωγικών εταιριών) είναι θετική για την πορεία του. Έχει δοθεί έµφαση στην προώθηση προϊόντων πρωτογενούς τοµέα, χρειάζεται όµως να προωθηθούν και βιοµηχανικά προϊόντα που έχουν δυναµική και δυνατότητες παρουσίας σε ξένες αγορές. Χρειάζεται µεγαλύτερη εµπλοκή των επιχειρηµατικών φορέων και συντονισµός µε τον ΟΠΕ για αποφυγή αποσπασµατικών δράσεων, επικαλύψεωνεπαναλήψεων κλπ. Ο σχεδιασµός των δράσεών του να λαµβάνει υπόψη από το αρχικό στάδιο τις προτάσεις των φορέων και να υπάρχει συνεχής διαβούλευση και ευελιξία καθ' όλη τη διάρκεια της υλοποίησης Ενίσχυση ΕΛΚΕ µε στόχο την ουσιαστική δραστηριοποίησή του στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων Παρατηρείται κάποια πρόοδος ως προς το - εν τίθεται θέµα αποσπασµατικών συµπληρώσεων. εν έχει καταστεί ουσιαστικό σηµείο υποδοχής ζητούµενο, ιδιαίτερα σε ότι αφορά µεγάλες τουριστικές επενδύσεις (και πάντα σύµφωνα µε σχετικές επίσηµες ανακοινώσεις). Παρά ταύτα, η Απαιτείται ριζική αναδιοργάνωση του ΕΛΚΕ και πλήρης θεσµική κατοχύρωση του ρόλου του ως One Stop Shop και Facilitator µε ταυτόχρονη δηµιουργία ξένων επενδυτών. συνεισφορά του ΕΛΚΕ ως προς τα ανωτέρω δεν είναι υποδοµών σε επιλεγµένες χώρες. διακριτή. - Πλήρης ηλεκτρονική δικτύωση των υποδοµών O.S.S. σε όλη τη χώρα. - Εκπόνηση ολοκληρωµένου σχεδιασµού για συνεργατική λειτουργία. Να µετεξελιχθεί σε one-stop-shop για τις επενδύσεις ξένων εταιριών και αργότερα ίσως και των ελληνικών Μελέτη Προσανατολισµού Ελληνικών εξαγωγών Σηµειώθηκε πρόοδος. Στενότερη συνεργασία στα Προγράµµατα Προβολής & Προώθησης Ελληνικών Προϊόντων και Τουρισµού, µε ΟΠΕ & ΕΟΤ και λοιπούς φορείς ηµόσιου & Ιδιωτικού Τοµέα, για θέµατα που άπτονται της περαιτέρω ενίσχυσης των ελληνικών εξαγωγών (π.χ. Κ.Π.Σ., Μεταφορές κ.λπ.) Αναδιοργάνωση Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) ως βασικού αρωγού, των Ελλήνων επιχειρηµατιών εξαγωγέων, που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στις χώρες ελληνικού ενδιαφέροντος και στις µεγάλες αναδυόµενες αγορές Εµβάθυνση της Εσωτερικής Αγοράς 3.10 Ισότιµη συµµετοχή της στη διαδικασία ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς Ενσωµάτωση των κοινοτικών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο Συµµετοχή της Ελλάδας στη διαδικασία ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς Κοινωνία της γνώσης Βασικός στόχος : 4 Κάλυψη του ελλείµµατος σε έρευνα, καινοτοµία & τεχνολογία, συγκριτικά µε τις άλλες Χώρες-Μέλη της ΕΕ, και σύνδεση µε την παραγωγική διαδικασία Βελτιώθηκε η σχετική νοµοθεσία µε το Ν. 3470/06. εν είναι γνωστές στην πλειονότητα των εξαγωγικών Να γίνει οργανωµένη καµπάνια ενηµέρωσης των εταιριών οι υπηρεσίες που προσφέρει και σχετικά εξαγωγικών εταιριών-και ειδικότερα των λίγες προστρέχουν σε αυτόν. µικροµεσαίων- για όλο το εύρος των υπηρεσιών που µπορούν να λάβουν από τον ΟΑΕΠ. Επιµέρους στόχοι 4.1 Αύξηση των επενδύσεων σε έρευνα και καινοτοµία. Αύξηση δαπανών για έρευνα από 0,65% σε 1,5% έως το 2010 µε τη συµβολή ιδιωτικού τοµέα. Προσέλκυση ξένων επενδυτών σε τοµείς αιχµής Σελίδα 9 από 19

13 4.1.1 Νέος επενδυτικός Νόµος για προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων (εγχώριων & ξένων) στην έρευνα Ισχύουν τα παρατιθέµενα στη δράση/στόχο Ειδικά σε ότι αφορά στις επενδύσεις που στοχεύουν Ευρυζωνικές Υποδοµές-Υπηρεσίες. στην εκµετάλλευση ερευνητικών αποτελεσµάτων προτείνεται ενόψει της επικείµενης τροποποίησης του Αναπτυξιακού Νόµου η επεξεργασία ειδικών κριτηρίων ένταξης προσαρµοσµένων στις ιδιαιτερότητες του χώρου είτε πρόκειται για αρχικές επενδύσεις είτε για ειδικά επιχειρηµατικά σχέδια υφισταµένων επιχειρήσεων ή τεχνολογικών clusters. Τα ισχύοντα για τηδράση/στόχο µε παράλληλη ενσωµάτωση των προτεινόµενων στο παρόν. Εναρµόνιση µε τα προβλεπόµενα από το Εθνικό Πρόγραµµα Έρευνας και Τεχνολογίας µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαβούλευσηςθεσµοθέτησης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» για την προώθηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Έρευνα & την Τεχνολογία Συνεχίζονται περισσότερο ή λιγότερο επιτυχείς προσπάθειες απορρόφησης κονδυλίων. Αποτελούν ως προς τη γενικότερη λογική αντικείµενο ειδικού υποµνήµατος που εκπονήθηκε σε συνεργασία µε το δίκτυο ΠΡΑΞΗ και θα συζητηθεί µε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΝ για βελτίωση των εθνικών επιδόσεων σε ΕΤΑ. Το υπόµνηµα συµπεριλαµβάνει και «roadmap» για τον ιδιωτικό τοµέα Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» για προώθηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Έρευνα & την Τεχνολογία Ενεργοποίηση δεύτερης φάσης Προγράµµατος PRAXE για αξιοποίηση Ακαδηµαϊκής Έρευνας Ισχύει ότι και για το στόχο/δράση Ισχύει ότι και για το στόχο/δράση Επανενεργοποίηση Προγράµµατος PAVE για βιοµηχανική έρευνα και εφαρµογή Προγράµµατος για διεθνή συνεργασία σε βιοµηχανική έρευνα και ανάπτυξη σε προ-ανταγωνιστικό στάδιο Εφαρµογή Προγράµµατος για τη διεθνή συνεργασία σε βιοµηχανική έρευνα και ανάπτυξη σε προ-ανταγωνιστικό στάδιο Εφαρµογή ολοκληρωµένης «Ψηφιακής Στρατηγικής» ( ), για ενίσχυση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του δηµόσιου τοµέα και τη βελτίωση ποιότητας ζωής πολιτών Ισχύει ότι και για το στόχο/δράση Ισχύει ότι και για το στόχο/δράση Παρουσίαση Ψηφιακής Στρατηγικής Πρόγραµµα «Επιχειρείτε ηλεκτρονικά» για χρηµατοδότηση 1475 επιχειρήσεων µε 54 εκ. ευρώ - Από 19/6/2006 παρέχεται δωρεάν Internet στο Σύνταγµα και σε 85 σηµεία της Ελλάδος. Ο προϋπολογισµός για την ανάπτυξη του γρήγορου Internet ανέρχεται σε 450 εκ. ευρώ - ηµιουργία Νέου Προγράµµατος µε την ονοµασία «Ψηφιακό µέλλον» - Ερευνητικά έργα στο πλαίσιο του προγράµµατος «Επεξεργασία εικόνων ήχου και γλώσσας» Εναρµόνιση µε τα προβλεπόµενα από το Εθνικό Πρόγραµµα Έρευνας και Τεχνολογίας µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαβούλευσηςθεσµοθέτησης. Έναρξη εφαρµογής της στρατηγικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σύµφωνα µε την οµόφωνη πρόταση του ΕΣΑΑ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση & Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση» για αναβάθµιση µεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας σε ΑΕΙ Στην αναβάθµιση µεταπτυχιακών σπουδών έχει Πρόβλεψη αξιολόγησης των αποτελεσµάτων της σηµειωθεί πρόοδος µε νέα τµήµατα και νέα διεύρυνσης των µεταπτυχιακών τµηµάτων και προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών, παρεµβάσεις προγραµµάτων. αναβάθµισης και υποτροφίες. Ανάπτυξη της έρευνας και έµφαση στην "ποιοτική" - όχι ποσοτική - βελτίωση των πανεπιστηµίων. 4.2 Αύξηση δηµόσιας δαπάνης για εκπαίδευση στο 5% του ΑΕΠ µέχρι το 2008 µε παράλληλη βελτίωση ποιότητας και αποτελεσµατικότητας εκπαιδευτικού συστήµατος Ενίσχυση θεσµοθετηµένων περιφερειακών διοικητικών οργάνων εκπαίδευσης (περιφερειακές διευθύνσεις) Ενεργοποίηση κείµενης νοµοθεσίας για αξιολόγηση σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας & δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (συµπεριλαµβανοµένων και των Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων) Κατατέθηκε στη Βουλή το Νοµοσχέδιο για την Οργάνωση και Λειτουργία της ευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. ΤοΤο Νοµοσχέδιο έπρεπε να είχε σχεδιασθεί στα εν έχει ξεκινήσει η αξιολόγηση σχολικών µονάδων πλαίσια του ΕΣΣΕΕΚΑ, το οποίο ξεκίνησε τις εργασίες 1οβάθµιας & 2οβάθµιας εκπαίδευσης. του, ώστε το περιεχόµενο των σπουδών των σχολών να συνδέεται απευθείας µε την αγορά εργασίας. Βελτίωση της ποιότητας της 1οβάθµιας και 2οβάθµιας εκπαίδευσης για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Εκσυγχρονισµός των συστηµάτων για να παρέχουν τα εφόδια που απαιτεί η κοινωνία της γνώσης Θεσµοθέτηση συστήµατος διασφάλισης ποιότητας (Ν.3374/2005) µε στόχο την τακτική αξιολόγηση του συνόλου του έργου (διδακτικού, ερευνητικού, διοικητικού) των ΑΕΙ Ενίσχυση Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης νέων και Συνεχιζόµενης Κατάρτισης ανέργων ναυτικών (εκσυγχρονισµός τεχνικού εκπαιδευτικού εξοπλισµού, επιµόρφωση εκπαιδευτών, εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας & µεθόδων διδασκαλίας) µε προσπάθεια του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας 4.3 Ανάπτυξη της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εφαρµογή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων Επιµόρφωση (υποχρεωτική ή προαιρετική, εντός ή εκτός σχολικού ωραρίου) εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας & τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης (ταχύρρυθµη, εισαγωγική, ενδοσχολική, εξ αποστάσεως, µέσης & µακράς διάρκειας). Εκτιµάται ότι θα επιµορφωθούν εκπαιδευτικοί σε βασικές δεξιότητες νέων τεχνολογιών & εκπαιδευτικοί σε παιδαγωγική-διδακτική αξιοποίηση νέων τεχνολογιών Τροποποίηση του συστήµατος ώστε να γίνεται εφικτή η συµµετοχή των αποφοίτων, ανέργων εργαζοµένων, επιχειρήσεων στο σύστηµα αξιολόγησης. εν έχει αξιολογηθεί το σύνολο του έργου των ΑΕΙ. Η αξιολόγηση τους σύµφωνα µε τον Ν. 3374/2005 που έχει ψηφισθεί είναι ανεπαρκής. εν αναµένεται να φέρει τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα εφόσον δεν προβλέπεται η αξιολόγηση των ΑΕΙ από την αγορά εργασίας. Επιµόρφωση εκπαιδευτικών σε βασικές δεξιότητες χρήσης νέων τεχνολογιών και στην παιδαγωγικήδιδακτική αξιοποίησή τους. Συµµετοχή των εκπροσώπων της αγοράς εργασίας στο σύστηµα αξιολόγησης των ΑΕΙ. Συνεχής αναβάθµιση των δεξιοτήτων των δασκάλων και καθηγητών µε επιµόρφωση για την αποτελεσµατική βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης. Σελίδα 10 από 19

14 4.3.2 ηµιουργία κατάλληλων υποδοµών σε επίπεδο µηχανηµάτων και λογισµικού. Πλήρης εξοπλισµός του 47% των δηµοτικών και του 81% των σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έως σήµερα. Ολοκλήρωση δράσεων έως τέλος Ενσωµάτωση εκπαιδευτικών λογισµικών στη διδακτέα ύλη έως 2008 Ανάπτυξη συστήµατος βιβλιοθηκών και εργαστηρίων Αποτελεσµατική διαχείριση των πόρων για τις υποδοµές και εξοπλισµό των σχολείων. Αγορές κεφαλαίου Βασικός Στόχος: 5 Η εδραίωση ενός ολοκληρωµένου ρυθµιστικού πλαισίου τα προσεχή έτη αναµένεται να επιφέρει ουσιαστική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στις χρηµαταγορές και τη µείωση του διοικητικού κόστους για τους χρηµατοοικονοµικούς διαµεσολαβητές και τις εισηγµένες εταιρίες Επιτάχυνση της εφαρµογής µέτρων που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα δράσης για τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες της Ε.Ε. (FSAP) Βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης στην αγορά, συνεργασίας και αµοιβαίας κατανόησης µεταξύ των Σηµειώθηκε πρόοδος. συµµετεχόντων στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά Πλήρης ευθυγράµµιση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς µε την Ευρωπαϊκή ενιαία αγορά Σηµειώθηκε πρόοδος Ν. 3340/2005 για την Κατάχρηση Αγοράς Σηµειώθηκε πρόοδος Αναµόρφωση του Νόµου περί Ανωνύµων Εταιρειών (2190/1920) Σχέδιο νόµου σε διαβούλευση Παρακολούθηση ευρωπαϊκών εξελίξεων για αναθεώρηση 8ης, 10ης, 14ης Οδηγίας για εταιρικό δίκαιο & εταιρική διακυβέρνηση Παρακολούθηση ευρωπαϊκών εξελίξεων σε θέµατα που αφορούν στα συστήµατα εκκαθάρισης και διακανονισµού Σηµειώθηκε πρόοδος. κινητών αξιών και στην αναθεώρηση πλαισίου λειτουργίας τραπεζών & εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών επενδύσεων που αφορά σε θέµατα κεφαλαιακής επάρκειας Αναδιοργάνωση ιστοσελίδας Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σηµειώθηκε πρόοδος Υλοποίηση προγράµµατος µηχανογράφησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που έχει ενταχθεί στην Κοινωνία της πληροφορίας Περιβάλλον και βιώσιµη ανάπτυξη Βασικός στόχος: 6 ιαµόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για βιώσιµη ανάπτυξη, προστασία του περιβάλλοντος και µείωση της ρύπανσης Νέος επενδυτικός νόµος (3299/2004) - παρέχει κίνητρα µε σκοπό την προώθηση επενδυτικών σχεδίων για την προστασία του περιβάλλοντος ιδιαίτερα την παραγωγή ηλεκτρισµού από ΑΠΕ Παραµένουν σε ισχύ τα προβλεπόµενα από τον Ν 3299/2004 υπό την προϋπόθεση συµβατότητας µε τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς για χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον τοµέα του περιβάλλοντος. Ως προς τα επενδυτικά σχέδια ΑΠΕ παρατηρούνται σηµαντικές επικαλύψεις µε το ΥΠΑΝ. Επιλεξιµότητα δαπανών διασύνδεσης µονάδων ΑΠΕ. ιευκρινιστική εγκύκλιος ως προς την επιλεξιµότητα των επενδύσεων προστασίας περιβάλλοντος, ιδιαίτερα σε ότι αφορά σε περιπτώσεις που προβλέπεται µεταβατική περίοδος για εφαρµογή της κοινοτικής περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας. Προσαρµογές ενόψει της νέας προγραµµατικής περιόδου άρση επικαλύψεων και ασαφειών Απλοποίηση διαδικασιών για αδειοδότηση επενδύσεων ΑΠΕ Ψήφιση 3468 (27/6/06). Πρόκειται για βελτιωµένη παραλλαγή αυτού που είχε εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή τον Απρίλιο. Θετική η προς τα άνω προσαρµογή του ορίου ισχύος που δεν απαιτεί αδειοδότηση Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για ΑΠΕ Καθυστερεί η παραλαβή της Μελέτης από το ΥΠΕΧΩ Ε. Παραµένουν (παρά τις βελτιώσεις) ιδιαίτερα πολύπλοκες οι διαδικασίες αδειοδότησης. Χρειάζεται περαιτέρω απλοποίηση σε συνδυασµό και µε το Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Περισσότερο εκπεφρασµένη η βούληση για διάδοση των ΑΠΕ ιδιαίτερα σε ότι αφορά στα αιολικά πάρκα, τα οποία είναι και αυτά που συνδυάζουν οικονοµικότητα και αποτελεσµατικότητα. Παραµένουν αποκεντρωµένες οι διαδικασίες αδειοδότησης. Περισσότερη απλοποίηση λόγω συµβατότητας µε το Ειδικό Χωροταξικό. - Ολοκλήρωση διαδικασιών διαβούλευσης και αποδοχής από το ΥΠΕΧΩ Ε. - Προώθηση στο Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικής Πολιτικής. - Έκδοση Π.. εντός του 2006 µε βάση τις εξαγγελίες Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τη βιοµηχανία Αναφορά στο στόχο/δράση Αναφορά στο στόχο/δράση Αναφορά στο στόχο/δράση Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τον Τουρισµό Αναφορά στο στόχο/δράση Αναφορά στο στόχο/δράση Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τον Παράκτιο & Ορεινό χώρο Αναφορά στο στόχο/δράση Αναφορά στο στόχο/δράση Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο Αναφορά στο στόχο/δράση Αναφορά στο στόχο/δράση Υλοποίηση πολιτικών και λήψη µέτρων για την εξοικονόµηση ενέργειας (περιορισµός της αέργου ισχύος στον οικιακό τοµέα, µείωση της κατανάλωσης της ενέργειας της τάξης του 11-12% έως το 2008) Μείωση του συντελεστή θερµοπερατότητας εν τίθεται θέµα συµπληρώσεων αλλά συνολικής επεξεργασίας µέτρων. Ουδεµία πρόοδος ως προς την άεργο. Οι σχετικές παρεµβάσεις αφορούν µέχρι σήµερα µόνο στη βιοµηχανία, στα δηµόσια κτήρια και στις µεγάλες λοιπές µη βιοµηχανικές καταναλώσεις (ξενοδοχεία, εµπορικές δραστηριότητες). Το αυτό παρατηρείται και ως προς την εξοικονόµηση όπου οι όποιες επιδόσεις µέχρι το 2006 αναµένεται να σχετίζονται άµεσα µε τη διαµόρφωση των τιµολογίων. Αλλαγές στη δοµή των τιµολογίων. Κίνητρα εξοικονόµησης (π.χ. µείωση ΦΠΑ για οικονοµικούς λαµπτήρες, εγκαταστάσεις-συσκευές φυσικού αερίου, φορολογικές απαλλαγές- επιδοτήσεις για επενδύσεις εξοικονόµησης-υποκατάστασης, κ.λπ.). πιθανόν σε αντιστάθµισµα ενδεχόµενης εξίσωσης ΕΦΚ πετρελαίου θέρµανσης-κίνησης (πλην βιοµηχανικού diesel). Σελίδα 11 από 19

15 Αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας Το Νοµοσχέδιο για τις ΑΠΕ προβλέπει ισχυράβελτιωµένα κίνητρα για την εισαγωγή Φ/Β συστηµάτων (Τιµή πώλησης παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας). Εκστρατεία ενηµέρωσης για διατάξεις-πρακτικές βελτίωσης των αποδόσεων από τη χρήση ηλιακών θερµοσιφώνων σε συνδυασµό µε πολιτικές κινήτρων. Υποχρεωτική εφαρµογή στα νέα κτήρια Ανακύκλωση καυσίµων αερίων σε υφιστάµενες µονάδες καύσης Όπου είναι τεχνολογικά εφικτό και οικονοµικά αποδοτικό εφαρµόζεται. Η διεύρυνση της χρήσης Φ/Α δηµιουργεί πρόσθετες δυνατότητες σε ότι αφορά στην εφικτότητα. Μάλλον ανέφικτη η εφαρµογή στις κεντρικές θερµάνσεις κτηρίων Συµπαραγωγή Ενθαρρύνεται στο πλαίσιο του Νοµοσχεδίου για τις ΑΠΕ µέσω της διαµόρφωσης της τιµής πώλησης της περίσσειας ηλεκτρικής ενέργειας σε ικανοποιητικά επίπεδα. Προτεραιότητα εισόδου στο σύστηµα στο πλαίσιο της ηµερήσιας αγοράς Η/Ε Σύνδεση όλων των Νοσοκοµείων µε φυσικό αέριο Υλοποιείται σταδιακά Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Κατανοµής ικαιωµάτων Εκποµπών Αερίων Θερµοκηπίου Το ΕΣΥ ξεκίνησε τη διαπίστευση των πιστοποιητών, Θεσµοθέτηση Ε.Σ.Κ διαδικασία η οποία συνεχίζεται κανονικά. Βελτιωτικές παρεµβάσεις ως προς την ενταξιµότητα ηµοσιοποιήθηκε από το ΥΠΕΧΩ Ε το τελικό συγκεκριµένων δραστηριοτήτων (π.χ. χυτήρια). Να (επικαιροποιηµένο) Ε.Σ.Κ. της περιόδου ισχύσει ότι και στους ανταγωνιστές µας. (14/3/06). Στις αρχές του έτους δροµολογήθηκαν από το ΥΠΕΧΩ Ε προσπάθειες για εντοπισµό δραστηριοτήτων που εµπίπτουν στο σύστηµα εµπορίας ρύπων και δεν έχουν συµπεριληφθεί στο Ε.Σ.Κ. Έναρξη διαβούλευσης για κατανοµή την περίοδο Προσαρµογή του ΕΦΚ του βιοµηχανικού diesel Εφαρµογή πολιτικών ενθάρρυνσης στο πλαίσιο των (εναλλακτικό του Φ/Α στις περιοχές που δεν υπάρχει ευρωπαϊκών δράσεων για βελτίωση της ενεργειακής δίκτυο) στα επίπεδα που ισχύουν για τον πρωτογενή αποδοτικότητας. τοµέα. Τηλεθέρµανση-εξυπηρέτηση αναγκών ΒΕΠΕ. Κατανοµή δικαιωµάτων για την επόµενη περίοδο ( ) Σύσταση Γραφείου Εµπορίας ικαιωµάτων Εκποµπών Αερίων Θερµοκηπίου (ΓΕ Ε) στο ΥΠΕΧΩ Ε Έχει συσταθεί από τις αρχές του έτους. Ολοκλήρωση της στελέχωσης (λειτουργεί σήµερα µε 2 άτοµα) Ενεργοποίηση του Ελληνικού Κέντρου Περιβάλλοντος για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΚΠΑΑ) στην τήρηση των ηλεκτρονικών µητρώων παρακολούθησης των συναλλαγών των Αερίων Θερµοκηπίου Μέχρι στιγµής το µητρώο φιλοξενείται στον αντίστοιχο αυστριακό φορέα. Ουδεµία εξέλιξη (κάποιες προπαρασκευαστικές ενέργειες για προσαρµογή του απαραίτητου λογισµικού στα ελληνικά δεδοµένα). Εξασφάλιση κανονικής λειτουργίας ΓΕ Ε. Ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού µητρώου στην Ελλάδα Μέτρα για βελτίωση του εθνικού δικτύου παρακολούθησης και ενίσχυση του ελέγχου πηγών αέριας ρύπανσης Ουδεµία εξέλιξη. Υλοποίηση των εξαγγελθέντων Αύξηση χρήσης φυσικού αερίου και ΑΠΕ Σταδιακή αύξηση της συµµετοχής του Φ/Α και των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο. - Ενεργοποίηση Νόµου για ΑΠΕ. - Θεσµοθέτηση χωροταξικού ΑΠΕ. - Επιτυχής ολοκλήρωση διαγωνισµών ΕΣΜΗΕ για ιδιωτικές µονάδες ηλεκτροπαραγωγής. - Υλοποίηση προγράµµατος αντικατάστασης παλαιών µονάδων της ΕΗ. - Επεκτάσεις δικτύου Φ/Α και σε άλλες περιοχές της χώρας. - Περαιτέρω υποστήριξη των πολιτικών διείσδυσης Φ/Α. Συνέχιση της προσπάθειας Ενδυνάµωση ενεργειών για µείωση των εκποµπών διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και οργανικών πτητικών υδρογονανθράκων Κάποιες προετοιµασίες στο πλαίσιο της υποχρέωσης προσαρµογής στο Κοινοτικό δίκαιο. Η ενσωµάτωση των σχετικών Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο να µην εξαντλεί κάθε αυστηρότητα ως προς την αντιµετώπιση των επιχειρήσεων (στην Ελλάδα αυτό συµβαίνει δυστυχώς πολύ συχνά). Συνεννόηση µε ΕΛΠΕ-ΜOTOR OIL σχετικά µε timing για κατάργηση µαζούτ υψηλού θείου. Σταδιακή προσαρµογή λαµβανοµένων υπόψη και των προαναφερθέντων Προώθηση της χρήσης καθαρότερων καυσίµων Προωθείται η χρήση φυσικού αερίου (σε ορισµένες περιπτώσεις υποχρεωτική η χρήση από τις επιχειρήσεις). Προσαρµογή ποιότητας καυσίµων στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Συνεχείς έλεγχοι για αντιµετώπιση της νοθείαςδηµοσιοποίηση παραβατών (πρατήρια)-επιβολή υψηλών προστίµων. Αντιµετώπιση χρήσης πετρελαίου θέρµανσης από τα οχήµατα. Αποτελεσµατικότερα µέτρα κατά της λαθρεµπορίας. Συνεννόηση µε ΕΛΠΕ-ΜOTOR OIL σχετικά µε timing για κατάργηση µαζούτ υψηλού θείου. Αποτελεσµατική αντιµετώπιση λαθρεµπορίας, πετρελαίου θέρµανσης ως υποκατάστατου του πετρελαίου κίνησης. Εντατικοποίηση προσπαθειών καταπολέµησης νοθείας-λαθρεµπορίας Ανάπτυξη Εθνικού Μητρώου απογραφής εκποµπών Ισχύει ότι και το στόχο/δράση Ισχύει ότι και το στόχο/δράση Ισχύει ότι και για το στόχο/δράση Ανάπτυξη χρήσης οικονοµικών εργαλείων για την ενσωµάτωση των στόχων της πολιτικής διαχείρισης της Ουδεµία εξέλιξη µε εξαίρεση τις εκποµπές CO2. ποιότητας του αέρα στις πολιτικές των τοµέων της ενέργειας και των µεταφορών Προµήθεια λεωφορείων φυσικού αερίου που εξυπηρετούν τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας - Κυκλοφορούν στην Αθήνα περί τα Ξεκίνησε η λειτουργία οργανωµένου κέντρου εφοδιασµού µε Φ/Α (Αµυγδαλέζα) Πρόβλεψη επέκτασης του δικτύου του τραµ - Επεκτείνεται ήδη προς Βούλα. - Οριστικοποιήθηκε η διαδροµή ενόψει της επέκτασης προς Πειραιά. Μελλοντική σύνδεση µε τερµατικό σταθµό ΜΕΤΡΟ στον παλαιό Ανατολικό Αερολιµένα. Συµφωνία ΥΠΜΕ-ΥΠΕΧΩ Ε για προτεραιότητα (πράσινο κύµα). «Πράσινο κύµα». Σελίδα 12 από 19

16 Χρήση υβριδικών οχηµάτων για τις ανάγκες του ΥΠΕΧΩ Ε και προώθησή τους σε όλη τη ηµόσια ιοίκηση Κατάθεση νόµου για τη διείσδυση των βιοκαυσίµων στην ελληνική αγορά πετρελαιοειδών Ψηφίσθηκε ο Ν. 3423/05 (13/12/05) για τη σταδιακή Θέσπιση προδιαγραφών αρχής γενοµένης από το εισαγωγή των βιοκαυσίµων στο ενεργειακό ισοζύγιο. βιοντίζελ. Στον ίδιο Νόµο προβλέπονται φοροαπαλλαγές για τις Προβλήµατα µε ένταξη νέων επενδύσεων στον 3299 «αδειοδοτούµενες» ποσότητες. λόγω εξάντλησης της θεσµοθετηµένης οροφής Εντάχθηκαν στον Αναπτυξιακό Νόµο οι πρώτες παραγωγής βιοκαυσίµων. µονάδες παραγωγής βιοκαυσίµων Ψήφιση νόµου για απαλλαγή από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, κατάλληλων ποσοτήτων βιοντήζελ, για µε Ισχύει ότι και για τη δράση/στόχο Ισχύει ότι και για τη δράση/στόχο Αντιµετώπιση ενδεχόµενης κατάργησης στόχο την υποκατάσταση του 5,75% του συνόλου των καυσίµων για µεταφορές, από βιοκαύσιµα φοροαπαλλαγής και απελευθέρωσης ποσοτήτων εφόσον τεχνολογικά είναι εφικτή η πρόσµιξη σε µεγαλύτερο ποσοστό Οργάνωση και συντονισµός από το ΥΠΕΧΩ Ε του εθνικού προγράµµατος συστηµατικής παρακολούθησης της θαλάσσιας ρύπανσης (MED POL Monitoring) Ποιοτική ανάλυση θαλασσινού νερού µε δειγµατοληπτικούς ελέγχους σε 1522 ακτές της Ελληνικής επικράτειας Πολιτικές Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, για µηδενική ανοχή έναντι υποσυντήρητων πλοίων, µηδενικό ποσοστό κράτησης ελληνικών πλοίων για θέµατα ασφαλείας & προστασίας του περιβάλλοντος, προσέλκυση ποιοτικών πλοίων στα ελληνικά νηολόγια, εφαρµογή συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σε λιµένες Αποτελεσµατικότερη και βιώσιµη διαχείριση αποβλήτων εστιάζοντας σε εναλλακτικά συστήµατα ανακύκλωσης & αναµόρφωσης του νοµοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, όπως αυτά του ηλεκτρικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισµού και των µονάδων υγείας Οικονοµική ενίσχυση 27 φορέων διαχείρισης προστατευµένων περιοχών για τη µείωση της βιοποικιλότητας Έχουν ήδη θεσµοθετηθεί και λειτουργούν εναλλακτικά συστήµατα διαχείρισης οχηµάτων, υλικών συσκευασίας, ελαστικών αυτοκινήτων, ορυκτελαίων, µπαταριών-συσσωρευτών, ηλεκτρικώνηλεκτρονικών συσκευών. - ιαχείριση-απόθεση τοξικών-επικινδύνων αποβλήτων. - ευτερογενή καύσιµα. Προώθηση των εκκρεµοτήτων Συµµετοχή της Ελλάδας στη διεθνή συνεργασία Μεσογειακών χωρών Medwet, που αποσκοπεί στην προστασία των υδροβιοτόπων και των αξιών τους Ενσωµάτωση περιβαλλοντικής διάστασης στις τοµεακές πολιτικές & στην αξιολόγηση έργων & δραστηριοτήτων (Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) µε την υιοθέτηση της οδηγίας SEA (2001/42/ΕΚ) σχετικά µε την εκ των προτέρων εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων Υποχρεωτική τήρηση από παραγωγούς ορθών περιβαλλοντικών συνθηκών & γεωργικών πρακτικών στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) - προϋπόθεση για χορήγηση ενισχύσεων (πολλαπλή συµµόρφωση) Εφαρµόζεται από την περασµένη δεκαετία ενώ επήλθαν κάποιες επικαιροποιήσεις-προσαρµογές λόγω αναθεώρησης της Κοινοτικής νοµοθεσίας. Σηµειώθηκε πρόοδος. Αντιµετώπιση χρονοβόρων διαδικασιών αδειοδότησης ως προς την εγκατάσταση που συνιστούν και κύριο αντικίνητρο (σύντµηση χρόνων!). Κατάργηση της αποκλειστικότητας σύνταξης ΜΠΕ από µελετητές Προώθηση βιώσιµων προτύπων παραγωγής & κατανάλωσης & προώθησης περιβαλλοντικής διαχείρισης στους Οργανισµούς µε εφαρµογή του EMAS, του ISO και του Οικολογικού σήµατος ECO-label στα προϊόντα Ενεργοποιήθηκε το ΑΣΑΟΣ (Ανώτατο Συµβούλιο Απονοµής Οικολογικού Σήµατος) προχωρώντας και στις πρώτες απονοµές. Συνεχίζεται η προώθηση δράσεων που ενθαρρύνουν την περιβαλλοντική πιστοποίηση (ΕΠΑΝ). Ενηµερωτική εκστρατεία για το οικολογικό σήµα (σε πρώτη φάση προς τις επιχειρήσεις). Συνέχιση των δράσεων-προσπάθεια για σταδιακή µετεξέλιξη της οικολογικής σήµανσης σε εργαλείο της αγοράς Χρηµατοδότηση έργων που ενσωµατώνουν περιβαλλοντικές τεχνολογίες, ερευνητικών κοινοτικών προγραµµάτων - χρηµατοδοτικό µέσο η δράση LIFE-Περιβάλλον Συµφωνία κατασκευής ελληνοτουρκικού αγωγού φυσικού αερίου - αναµένεται να λειτουργήσει εντός του 2007 Προχωρούν τα έργα του ελληνο-τουρκικού αγωγού. Ο ελληνο-ιταλικός αγωγός έχει καθυστερήσει σηµαντικά Υπογραφή πρωτοκόλλου εκδήλωσης πρόθεσης Ελλάδας - Ιταλίας για προώθηση της κατασκευής υποθαλασσίου αγωγού, όπου θα µεταφέρονται µεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου στην Ιταλία και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες Περιφερειακή και Κοινωνική Συνοχή Βασικός στόχος : 7 Η ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας µέσα από την οικονοµική αναβάθµιση των λιγότερο ανεπτυγµένων περιοχών, η καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού και η αντιµετώπιση των στρεβλώσεων της ανάπτυξης των προηγούµενων ετών Ολοκλήρωσης του ελληνο-τουρκικού σκέλους µέσα στο 2007, έναρξη κατασκευής ελληνο-ιταλικού τµήµατος. Ισχύει ότι και για το στόχο/δράση Ισχύει ότι και για το στόχο/δράση Ισχύει ότι και για το στόχο/δράση Επιµέρους στόχοι 7.1 Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής Παροχή επενδυτικών κινήτρων µέσω του νέου Επενδυτικού νόµου (σε παραµεθόριους νοµούς & νοµούς µε κατά κεφαλήν ΑΕΠ µικρότερο ή ίσο του 65% του Ευρωπαϊκού µέσου µε πρόσθετη επιχορήγηση κατά 15%) Ισχύει και εφαρµόζεται στο πλαίσιο του Ν 3299/2004. Προσαρµογή (έγκαιρη) στα προδιαγραφόµενα από τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για την περίοδο όπου και πάλι υπάρχει ανάλογη πρόβλεψη. Εφαρµογή στο πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου Σελίδα 13 από 19

17 7.1.2 Αναβάθµιση & επέκταση περιφερειακών έργων υποδοµής µέσω Νόµου για Συµπράξεις ηµοσίου & Ιδιωτικού Τοµέα - Έγκριση για κατασκευή και συντήρηση 27 νέων σχολείων - ηµιουργία 7 νέων πυροσβεστικών σταθµών - Τεχνική διαχείριση 4 κτηριακών συγκροτηµάτων της Ελληνικής Αστυνοµίας - ηµιουργία διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου στο Κλειστό Γυµναστήριο του Ολυµπιακού Συγκροτήµατος Φαλήρου. - Εξαίρεση από την κύρωση από τη Βουλή Συµπράξεις υψηλού προϋπολογισµού (µεγάλα έργα συµβάσεων Σ ΙΤ προϋπολογισµού µέχρι 200 εκατ. υποδοµής) ενόψει και έναρξης της επόµενης (ρητή αναφορά στον Νόµο). προγραµµατικής περιόδου. - υνατότητα για παράκαµψη διαδικασιών (κατά τα άρθρα 3, 4, 5 του Ν. 3389) σε περιπτώσεις ωρίµων σχεδίων συµπράξεων. - Αποφυγή συµφόρησης λόγω συγκέντρωσης αρµοδιοτήτων σε κεντρικές υπηρεσίες. - Βλ. Συµπληρώσεις για τα µέτρα που ελήφθησαν. - Ωρίµανση-κύρωση-ενεργοποίηση Σ ΙΤ για βασικές υποδοµές. - Ενεργοποίηση συµβάσεων για όλα τα ώριµα έργα και κυρίως για έργα στα οποία η ευθύνη του επενδυτή µεγιστοποιείται Ίδρυση και λειτουργία τοπικών κέντρων αγροτικής ανάπτυξης Προώθηση θεσµού αγροτικού συµβούλου ράσεις για τη στήριξη των νέων αγροτών Eνίσχυση επενδύσεων εντός & εκτός γεωργίας (Β Πυλώνα της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής - ΚΑΠ) για δηµιουργία περισσότερων & καλύτερων θέσεων εργασίας ως πηγών πρόσθετου εισοδήµατος για τους αγρότες Θεσµοθέτηση & εφαρµογή Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου για την οικονοµική ανάπτυξη της περιφέρειας µε τρόπο ορθολογικό και περιβαλλοντολογικά βιώσιµο Οι σχετικές µελέτες ολοκληρώθηκαν. - Άµεση ολοκλήρωση των διαδικασιών διαβούλευσης και αποδοχής από το ΥΠΕΧΩ Ε στο πλαίσιο σχετικής δέσµευσης του Υπουργού (εντός του 2006). - Προώθηση στο Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικής Πολιτικής. - Προσαρµογές των Περιφερειακών Χωροταξικών για επίτευξη συµβατότητας µε το εκπονηµένο Εθνικό Γενικό Χωροταξικό Θεσµοθέτηση & εφαρµογή Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων για την οικονοµική ανάπτυξη της περιφέρειας µε τρόπο ορθολογικό και περιβαλλοντολογικά βιώσιµο Ολοκληρώθηκαν οι µελέτες. Μεγαλύτερη έµφαση στην αναπτυξιακή συνιστώσα για τουρισµό και ΑΠΕ. Ικανοποιητική η µελέτη για τη βιοµηχανία. - Άµεση ολοκλήρωση των διαδικασιών διαβούλευσης και αποδοχής από το ΥΠΕΧΩ Ε στο πλαίσιο σχετικής δέσµευσης του Υπουργού (εντός του 2006). - Προώθηση στο Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικής Πολιτικής Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων κάθε περιοχής για την ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού (εκθεσιακός-συνεδριακός, προσκυνηµατικός, ιαµατικός, οικοτουρισµός, κλπ) µε στόχο την προσφορά δυνατοτήτων απασχόλησης & εισοδήµατος, ειδικότερα σε περιοχές µε περιορισµένες δυνατότητες ανάπτυξης άλλων οικονοµικών δραστηριοτήτων, όπως µικρά νησιά και ορεινές περιοχές Ενίσχυση τουριστικής ανάπτυξης περιφέρειας µέσα από τις δράσεις του Υπουργείου Πολιτισµού για την προβολή και αξιοποίηση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και µέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και τη σχεδιαζόµενη µέχρι το 2013 ανάπτυξη Εθνικού Ιστού Πολιτισµικής Γνώσης Αναβάθµιση οδικών αξόνων ιευρωπαϊκού Οδικού ικτύου για βελτίωση προσβασιµότητας και σύνδεσης της Ανάδειξη ως ένας από τους κύριους άξονες του ΕΣΠΑ Έγκαιρη εξειδίκευση-ωρίµανση έργων. Περιφέρειας µε τα µεγάλα αστικά κέντρα Συµβατότητα µε Εθνικό Γενικό Χωροταξικό και Περιφερειακό Χωροταξικό. Εξειδίκευση-Ωρίµανση-Πρώτες αναθέσεις µέσα στο Επέκταση και βελτίωση λοιπού οδικού δικτύου Υλοποιείται στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ. Οµαλή έναρξη υλοποίησης ανάλογων δράσεων στο πλαίσιο της επόµενης προγραµµατικής περιόδου Εκσυγχρονισµός σιδηροδροµικού δικτύου Υλοποιείται στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ. Μεγάλες καθυστερήσεις - Ανάγκη αντιµετώπισης προβληµάτων Εκσυγχρονισµός αεροδροµίων και λιµένων Υλοποιείται στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ. Μεγάλες καθυστερήσεις για αεροδρόµιο Θεσσαλονίκης. Οµαλή έναρξη υλοποίησης ανάλογων δράσεων στο πλαίσιο της επόµενης προγραµµατικής περιόδου Σύναψη συµβάσεων ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας σε δροµολογιακές γραµµές για εξασφάλιση κοινωνικής, οικονοµικής & εδαφικής συνοχής νησιωτικής Ελλάδας Επέκταση ευρυζωνικών υποδοµών σε µειονεκτικές και λιγότερο ευνοηµένες περιοχές για αναβάθµιση του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών Εγκρίθηκε από ΕΕ κρατική ενίσχυση 200 MEURO για ανάπλαση ευρυζωνικών υποδοµών - υπηρεσιών στην περιφέρεια - Ενεργοποίηση ειδικής δράσης στο πλαίσιο του τοµεακού προγράµµατος ΚΤΠ - Μέριµνα για συνέχιση προσπάθειας και κατά την επόµενη προγραµµατική περίοδο Ίδρυση «Περιφερειακών Πόλων Καινοτοµίας» (Νόµος 3377/2005) [κατά τα πρότυπα των Γαλλικών Poles de Εξαγγέλθηκε η ίδρυση του ΠΠΚ Θεσσαλίας. competitivite και των Φινλανδικών Regional Centres of Expertise ] ηµιουργία Περιφερειακών Ταµείων Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων (Regional Venture Capital Funds) ηµιουργία Ταµείων Τιτλοποιηµένων Πιστώσεων προς Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 7.2 Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής Θέσπιση του Εθνικού Συµβουλίου για την κοινωνική προστασία (ΕΣΥΚΠ) Καµία πρόοδος. Άµεση σύγκλιση του Εθνικού Συµβουλίου για την Κοινωνική Προστασία Ενίσχυση πολλαπλασιασµός και εκσυγχρονισµός των βρεφονηπιακών σταθµών και των ολοήµερων σχολείων για την ενίσχυση του θεσµού της οικογένειας ηµιουργία νέου θεσµικού πλαισίου για τη οικονοµική στήριξη των πολυτέκνων, των οικογενειών µε χαµηλά εισοδήµατα Αξιοποίηση εµπειριών και τεχνογνωσίας από τον πρώτο κύκλο εφαρµογής της Κ.Π. EQUAL, σχεδιασµός και υλοποίηση στοχευµένων δράσεων. Αποσπασµατικές ενέργειες. Σελίδα 14 από 19

18 7.2.4 Πρόγραµµα για την καταπολέµηση της παιδικής φτώχειας σε συνεργασία µε τοπικούς φορείς Αξιοποίηση εµπειριών και τεχνογνωσίας από τον πρώτο κύκλο εφαρµογής της Κ.Π. EQUAL, σχεδιασµός και υλοποίηση στοχευµένων δράσεων. Αποσπασµατικές ενέργειες Επανεξέταση και εφαρµογή του θεσµού της αναδοχής ανηλίκων σε πανελλαδικό επίπεδο Οικονοµική στήριξη ηλικιωµένων διασφάλιση αξιοπρεπούς κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου διαβίωσης για άτοµα άνω των 65 ετών (αξιοπρεπής κατώτατη σύνταξης, υγεία, µεταφορές, στέγαση κ.λπ.) Φορολογικές ελαφρύνσεις χαµηλών εισοδηµάτων Βελτίωση της πρόσβασης των ΑΜΕΑ στις δηµόσιες υπηρεσίες, στις νέες τεχνολογίες, στην παιδεία και στην απασχόληση Εφαρµογή των Προτύπων Κανόνων του ΟΗΕ για την ισότητα των ευκαιριών Νοµοσχέδιο για την ισότητα των δυο φύλων και νόµος για την καταπολέµηση διακρίσεων Καταγραφή των ΑΜΕΑ από το Εθνικό Παρατηρητήριο Εφαρµογή αναλυτικών προγραµµάτων εκπαίδευσης και ενίσχυσης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ΑΜΕΑ, Eνίσχυση βιωσιµότητας θεσµών στήριξης οικογένειας και φύλαξη στο σπιτι. ιάχυση - ενηµέρωση - ευαισθητοποίηση σε συνεργασία µε κοινωνικούς εταίρους Αξιοποίηση διδακτικών εργαλείων, µεθόδων διδασκαλίας και εκπαιδευτικού υλικού, προσανατολισµένων στις ανάγκες των ΑΜΕΑ Λειτουργία συστήµατος έγκαιρης και συστηµατικής ανίχνευσης των µαθητών µε µαθησιακά προβλήµατα και προβλήµατα λόγου και οµιλίας ράσεις ευαισθητοποίησης, ενηµέρωσης και επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών για την υλοποίηση υποστηρικτικών παρεµβάσεων Προµήθεια και εγκατάσταση Υπολογιστικού και Ειδικού Εξοπλισµού στις Μονάδες Ειδικής Αγωγής σε όλη την επικράτεια για τις µαθησιακές και διδακτικές ανάγκες των ατόµων µε προβλήµατα όρασης, νοητικής υστέρησης, ακοής και ατόµων µε κινητικά προβλήµατα Απλοποίηση διαδικασιών νοµιµοποίησης µεταναστών Ολοκληρωµένο σύστηµα για την ενσωµάτωση των µεταναστών Ενοποίηση αδειών διαµονής και εργασίας µεταναστών Λήψη µέτρων για σωστή εφαρµογή του υπάρχοντος νοµοθετικού πλαισίου για την παράνοµη διακίνηση ανθρώπων (κατά το µεγαλύτερο µέρος γυναίκες µετανάστριες) Ενίσχυση δράσεων υποστήριξης και αρωγής των θυµάτων εµπορίας ανθρώπων Ένταξη µαθητών µε πολιτισµικές και γλωσσικές διαφορές στο εκπαιδευτικό σύστηµα: α) Υλοποίηση δράσεων για την ευαισθητοποίηση και επιµόρφωση των εµπλεκόµενων εκπαιδευτικών ιαπολιτισµικά Σχολεία Τάξεις υποδοχής και φροντιστηριακά τµήµατα αλλοδαπών µαθητών Στήριξη γονέων και µαθητών µε πολιτισµικές και γλωσσικές διαφορές Ίδρυση ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδας ( Ι.ΠΑ.Ε.) για νέους Βαλκανικών χωρών, Παρευξείνιων, Αραβικών και Λειτουργεί προσωρινά µε διοικητικά στελέχη. χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου αλλά και οµογενείς της υτικής Ευρώπης και της Αµερικής, µε στόχο την Αναµένεται να λειτουργήσει κανονικά µε σταθερή προσέγγιση και οµαλή ένταξη των αλλοδαπών φοιτητών στην σύγχρονη ελληνική πραγµατικότητα έδρα στο διάστηµα Επανίδρυση της ηµόσιας ιοίκησης Βασικός Στόχος: 8 Η ανασυγκρότηση της ηµόσιας ιοίκησης καθώς αναγνωρίζεται ο καθοριστικός ρόλος που διαδραµατίζει στη διαµόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την οικονοµική και κοινωνική πρόοδο της χώρας : Βελτίωση της παραγωγικότητας και ποιότητας των δηµοσίων υπηρεσιών: βελτίωση της αποτελεσµατικότητας, της αποδοτικότητας και εν γένει του κόστους λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών εν σηµειώθηκε πρόοδος. Να τεθεί συγκεκριµένος στόχος απλούστευσης διαδικασιών πχ Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε στόχο µείωση κατά 25% Καθιέρωση συστήµατος αξιολόγησης των επιπτώσεων των νέων νόµων στην ανταγωνιστικότητα εν σηµειώθηκε πρόοδος Άρση διοικητικών εµποδίων: να γίνει η δηµόσια διοίκηση φιλικότερη, ταχύτερη, ευέλικτη και οικονοµικότερη, διευκολύνοντας την επιχειρηµατική δράση και συµβάλλοντας στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής Υλοποίηση προγραµµάτων για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της δηµόσιας διοίκησης Συµβολή της δηµόσιας διοίκηση στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης Ενοποίηση των αδειών διαµονής και εργασίας των µεταναστών (Ν. 3386/2005) Απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών νοµιµοποίησης των µεταναστών (Ν. 3386/2005) µε στόχο την κοινωνική τους ένταξη ιαφάνεια και καταπολέµηση της διαφθοράς µέσω της δηµιουργία µηχανισµών αµφίδροµης επικοινωνίας µεταξύ Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. των δηµοσίων υπηρεσιών και των πολιτών ιαφάνεια και καταπολέµηση της διαφθοράς µέσω της συµµετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων ηµόσια διαβούλευση ιαφάνεια και καταπολέµηση της διαφθοράς µέσα από τη διαφάνεια και τη χρηστή αξιοποίηση των δηµοσίων οικονοµικών Ανάπτυξη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηµιουργία του κατάλληλου τεχνολογικού και θεσµικού περιβάλλοντος, εν σηµειώθηκε πρόοδος. ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών µε ηλεκτρονικό τρόπο Καθιέρωση συστήµατος και µεθόδων δια βίου µάθησης και εκπαίδευσης των δηµοσίων υπαλλήλων εν σηµειώθηκε πρόοδος ηµιουργία παρατηµάτων της Εθνικής Σχολής ηµόσιας ιοίκησης στις Περιφέρειες Ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας: η λειτουργική αναβάθµιση και η οργανωτική ανάπτυξη των δοµών εν σηµειώθηκε πρόοδος. της αποκέντρωσης Μετατροπή των ΚΕΠ σε κέντρα ολοκληρωµένων συναλλαγών εν σηµειώθηκε πρόοδος. Σελίδα 15 από 19

19 Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών µε τη σύσταση και λειτουργία κεντρικής επιτροπής απλούστευσης διαδικασιών (Νόµος 3242/2004) Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών µε την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών (Νόµος 3242/2004) Μερική πρόοδος. Παρόλο που έχει συσταθεί δεν λειτουργεί αποτελεσµατικά Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών µε τη θεσµική κατοχύρωση της τηλεδιάσκεψης (Νόµος 3242/2004) εν σηµειώθηκε πρόοδος Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών µε τη δ) ανασύσταση φακέλου (Νόµος 3242/2004) εν σηµειώθηκε πρόοδος Καθιέρωση νέου συστήµατος προαγωγών στη δηµόσια διοίκηση/καθιέρωση του θεσµού της θητείας στο επίπεδο των Γενικών ιευθυντών και ιευθυντών (Νόµος 3260/2004) Ρύθµιση ζητηµάτων οργάνωσης και λειτουργίας της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας αυτοδιοίκησης (Νόµος 3247/2004) - Ψήφιση νέου ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006), ο οποίος αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση - Πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» - 5αετές αναπτυξιακό πρόγραµµα, µε δυνατότητα παράτασης για δύο ακόµη χρόνια. Έχει προϋπολογισµό τουλάχιστον 3,5 δις ευρώ, ποσό το οποίο αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά Ρύθµιση ζητηµάτων που άπτονται των οικονοµικών θεµάτων των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Νόµος 3345/2005) Τριπλασιασµός των πόρων της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης µε τον ν. 3345/2005 & διαµόρφωση σύγχρονου θεσµικού πλαισίου χρηµατοδότησης. Θεσµοθετήθηκαν, για πρώτη φορά, σταθεροί, αυτοτελείς και δυναµικοί πόροι, οι οποίοι οδήγησαν σε τριπλασιασµό των πόρων της µεταξύ Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ανακουφίσθηκε από τα προνοιακά βοηθήµατα. Απασχόληση - Κατάρτιση - Εκπαίδευση Βασικός στόχος : 9 ηµιουργία ευέλικτων δοµών για τη σύζευξη της προσφοράς µε τη ζήτηση στην αγορά εργασίας, την παρεχόµενη κατάρτιση και την µελέτη και έρευνα των εργασιακών και ασφαλιστικών θεµάτων, σε συνεργασία µε τους κοινωνικούς εταίρους ως αποτέλεσµα ενός ευρύτερου κοινωνικού διαλόγου µε στόχο την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς εργασίας Επιµέρους στόχοι 9.1 Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας ελληνικής οικονοµίας και ενδυνάµωση κοινωνικής συνοχής. ηµιουργία περισσότερων και ποιοτικότερων θέσεων απασχόλησης- προσβάσιµες σε όλους - καθώς και ανάπτυξη όλων των περιοχών της χώρας µέσα από την κινητοποίηση του συνόλου του οικονοµικού και ανθρώπινου δυναµικού και την ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτοµίας, καθώς και την εκµετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της χώρας ηµιουργία συνθηκών πλήρους απασχόλησης Βελτίωση ποιότητας εργασίας και παραγωγικότητας, αύξηση απασχόλησης και οικονοµική & κοινωνική ανάπτυξη Ενίσχυση προσαρµοστικότητας επιχειρήσεων στις µεταβαλλόµενες συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισµού και των τεχνολογικών & παραγωγικών εξελίξεων Ενίσχυση απασχόλησης γυναικών και προώθηση ισότιµης πρόσβασης σε αυτήν Μείωση κοινωνικού αποκλεισµού και βελτίωση της κοινωνικής συνοχής. 9.2 Η ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας στο σύνολο της οικονοµίας, αλλά και περιφερειακά η δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών ώστε η ανάπτυξη αυτή να οδηγήσει και στη δηµιουργία επαρκούς αριθµού θέσεων απασχόλησης Μείωση ανεργίας ανεπαρκούς ζήτησης (κυρίως µε αναπτυξιακά, φορολογικά και διαρθρωτικά µέτρα) Αναβάθµιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού και µείωση της διαρθρωτικής ανεργίας µε βελτίωση των χαρακτηριστικών της προσφοράς (εκπαίδευση-κατάρτιση σχετική µε τις ανάγκες της αγοράς) Αναβάθµιση της λειτουργίας οργανισµών που ασχολούνται µε τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας ώστε να µειωθεί η ανεργία τριβής Μείωση της εποχικής ανεργίας µε τη λήψη ειδικών ανά περίπτωση µέτρων υνατότητα σύναψης ειδικών συµβάσεων Ενίσχυση της ευελιξίας σχετικά µε εργασιακές συµβάσεις, αλλά και η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, µε παράλληλη διατήρηση της ασφάλειας της απασχόλησης Μέτρα διατήρησης υψηλών ρυθµών ανάπτυξης Ουσιαστική συµµετοχή κοινωνικών εταίρων Σελίδα 16 από 19

20 9.3 Ταχύτερη σύγκλιση δεικτών απασχόλησης µε το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αύξηση του ποσοστού απασχόλησης, της βελτίωσης της ποιότητας και της παραγωγικότητας εργασίας και της ενίσχυσης της κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής Λήψη επενδυτικών & φορολογικών µέτρων Τοπικά Σύµφωνα Απασχόλησης ενεργοποίησης Ν. 2639/ Νόµος 3385/2005 διευθέτησης του χρόνου εργασίας β) Μεγαλύτερη ευελιξία στη δυνατότητα χρήσης της διευθέτησης Προώθηση Μερικής Απασχόλησης και ενίσχυση ευελιξίας µε διατήρηση της ασφάλειας στην απασχόληση α) Συµφωνία για τηλεεργασία (ΕΓΣΣΕ ). ιάχυση ενηµέρωση για το ισχύον νοµικό πλαίσιο της µερικής απασχόλησης. - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού συστήµατος. - Λήψη φορολογικών και άλλων µέτρων για την προώθηση της ενεργούς γήρανσης Ν.3250/2004 για την ενίσχυση θεσµικής κατοχύρωσης πλήρους και µερικής απασχόλησης στο ηµόσιο Τοµέα ατόµων ευπαθών, ΑΜΕΑ, γυναίκες κλπ Ενίσχυση λειτουργίας Ιδιωτικών Γραφείων Εργασίας (ΙΓΣΕ) και Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) για εργασιακά & ασφαλιστικά δικαιώµατα εργαζοµένων Καµία πρόοδος Ν.3385/2005 για την προώθηση της απασχόλησης & ενίσχυση κοινωνικής συνοχής Μερική αντιµετώπιση. - Αναθεώρηση ασφαλιστικού συστήµατος και συστήµατος κοινωνικής προστασίας. - Εκσυγχρονισµός του Ν. 2639/98 περί αναγκαστικών τοποθετήσεων Αξιοποίηση της µεθόδου της εξατοµικευµένης παρέµβασης και ειδικών προγραµµάτων ενίσχυσης της απασχολησιµότητας, στα οποία εντάσσονται οι άνεργοι για τη βελτιστοποίηση των προσόντων και δεξιοτήτων τους, µέσω των ηµοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης ( ΥΑ) Ολοκλήρωση ΚΠΑ. Συνεργασία µε τις επιχειρήσεις. Ποιοτική αναβάθµιση των µεθόδων εξατοµικευµένης παρέµβασης, άµεση σύνδεση µε τις ανάγκες των επιχειρήσεων Εξειδίκευση των προγραµµάτων ενίσχυσης της απασχολησιµότητας των ανέργων, µε βάση κλαδικές ανάγκες της αγοράς (π.χ. προγράµµατα περιβάλλοντος, τουρισµού), αλλά και των ειδικών χαρακτηριστικών των ανέργων (φύλο, ηλικία, κλπ), µε ιδιαίτερη έµφαση στις γυναίκες και τους νέους Μερική αντιµετώπιση. Έµφαση στις κλαδικές ανάγκες/συνεργασία µε επιχειρήσεις. Ενεργός συµµετοχή κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασµό και υλοποίηση Ποιοτική και ποσοτική αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών από τις.υ.α. (ειδικά προγράµµατα για άνεργες γυναίκες και άνεργους νέους) Ενίσχυση των υποστηρικτικών δοµών που διευκολύνουν τη συµφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής, ειδικά για τις γυναίκες εν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν υλοποίηση δράσεων. Ενίσχυση βιωσιµότητας των υπαρχουσών δοµών στήριξης της οικογένειας Προώθηση µέτρων διεύρυνσης υποδοµών φροντίδας και υπηρεσιών, µε την υιοθέτηση κινήτρων για την δηµιουργία και ανάπτυξη υπηρεσιών παιδικής φροντίδας από τον ιδιωτικό τοµέα (π.χ µέσω της δηµιουργίας σχετικών δοµών τουλάχιστον σε µεγάλες επιχειρήσεις) Θεσµικό πλαίσιο γονικών αδειών Επαρκές ηµιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη υπηρεσιών παιδικής φροντίδας από τον ιδιωτικό τοµέα Ενίσχυση της λειτουργίας δοµών κοινωνικής φροντίδας Σχεδιασµός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων σε «ολοήµερα σχολεία», προσχολική αγωγή & πρωτοβάθµια εκπαίδευση (λειτουργία ολοήµερων σχολείων&2.000 ολοήµερων νηπιαγωγείων έως 2006) Υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράµµατα σε ολοήµερα δηµοτικά σχολεία που λειτουργούν και σε ολοήµερα νηπιαγωγεία. Αποτελεσµατική "ποιοτική" λειτουργία των ολοήµερων σχολείων Ειδικά µέτρα για εξάλειψη διακρίσεων εισόδου-προόδου στην αγορά εργασίας µεταναστών, ατόµων µε αναπηρία, τσιγγάνων, ατόµων µε περιορισµένες δεξιότητες Βελτίωση διαδικασιών σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας στις.υ.α., συνεχής αποτύπωση των αναγκών ειδικοτήτων και δεξιοτήτων από το Παρατηρητήριο Απασχόλησης ΟΑΕ Επαρκές νοµοθετικό πλαίσιο. Μερική πρόοδος. Οι επιχορηγήσεις του ΟΑΕ είτε σε επιχειρήσεις για την απασχόληση ανέργων, είτε σε ανέργους για να ανοίξουν δική τους επιχείρηση είτε σε stages αφορούν συνολικά 2204 ωφελουµένους τα τελευταία δύο χρόνια. ιάχυση ενηµέρωση ευαισθητοποίηση. Στενή συνεργασία µε επιχειρήσεις και οργανώσεων κοινωνικών εταίρων Εκσυγχρονισµός των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε οι ανάγκες της αγοράς να αποτυπώνονται στα προγράµµατά τους - νέος Νόµος για τη ια Βίου Μάθηση (Νόµος 3369/2005) Ειδικά προγράµµατα απασχόλησης από ΟΑΕ για άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας (επιχορήγηση όλων των ιδιωτικών επιχειρήσεων και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα για πρόσληψη ανέργων που τους υπολείπονται έως 1500 ένσηµα και έως 5 χρόνια εργασίας για συµπλήρωση ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση) Μέσω ΛΑΕΚ, πραγµατοποίηση ορισµένων προγραµµάτων αποσπασµατικά. Προγραµµατισµός δράσεων βάσει αξιολόγησης και ειδικού προγράµµατος δράσης Προγράµµατα διευκόλυνσης της γεωγραφικής κινητικότητας του εργατικού δυναµικού που υλοποιούνται από τον ΟΑΕ Συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων. Σελίδα 17 από 19

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων Επιμελητηριακά Θέματα: Απλοποίηση των διαδικασιών για την εγγραφή των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και θέσπιση ετήσιου τέλους που θα καλύπτει το κόστος διατήρησης και λειτουργίας της μερίδας

Διαβάστε περισσότερα

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος στη συνάντηση µε τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη Αθήνα, Τρίτη 16 Ιουνίου 2009 Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής Η

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας

«Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας «Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας Ανάπτυξη: το εθνικό µας στοίχηµα Ανάσχεση της ύφεσης, τόνωση των επενδύσεων, ρευστότητα στην αγορά και στην πραγµατική οικονοµία για επανεκκίνηση στα τέλη του 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ 3 η ιάσκεψη Προέδρων Επιτροπών Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, ΕΠΑΑ, ΕΠΑΛ 2007-2013 2013 Πορεία Υλοποίησης ΕΣΠΑ 14.12.2011 1 Πορεία Υλοποίησης ΕΣΠΑ 2 Πορεία Υλοποίησης ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007-2013 3 Πορεία Υλοποίησης ΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις»

Ενημερωτικό σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013 Ενημερωτικό σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» Με την κατάθεση στη Βουλή του Σχεδίου Νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η βιομηχανική πολιτική αποτελεί εθνική ανάγκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Στόχος της αναθεώρησης του Προγράµµατος είναι η διασφάλιση ρεαλιστικών προϋποθέσεων υλοποίησης των στόχων και των έργων, µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Βασικά μεγέθη ελληνικού τουρισμού Διεθνείς Ταξιδιωτικές Εισπράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 19 ΜΕΡΟΣ 1 - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ... 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική βοήθεια που έχει δώσει η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα

Τεχνική βοήθεια που έχει δώσει η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα Τεχνική βοήθεια που έχει δώσει η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα Φεβρουάριος 2014 Μάιος 2014 Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα 1 Τομείς δραστηριότητας της ΟΔΕ 1. Επιτάχυνση έργων της Πολιτικής για τη Συνοχή 2. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση»

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» «Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» Ελένη Κρικέλα, Προϊσταµένη Μονάδας Γ ΕΥΣΕΚΤ ράσεις Επαγγελµατικής Κατάρτισης Συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΚΤ στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.3 : «ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα, σημειώνουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις επί των σκέψεων για τις τροποποιήσεις του Α.Ν.:

Ειδικότερα, σημειώνουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις επί των σκέψεων για τις τροποποιήσεις του Α.Ν.: Αναπτυξιακός Νόμος (6/2002) Ο ΣΕΤΕ θέλοντας να συμβάλει θετικά στις αλλαγές του Αναπτυξιακού Νόμου υπέβαλε μια σειρά προτάσεων, εκφράζοντας τις θέσεις των επιχειρήσεων από ολόκληρο το τουριστικό φάσμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 2.7: Ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων (υποδομές, επιχειρηματικές δραστηριότητες, προώθηση -προβολή)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 2.7: Ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων (υποδομές, επιχειρηματικές δραστηριότητες, προώθηση -προβολή) ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.7: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

26 δισ. ευρώ. δισ. ευρώ 20% 80%

26 δισ. ευρώ. δισ. ευρώ 20% 80% Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-20 είναι το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας που επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της πολιτικής Συνοχής και της Στρατηγικής «Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση Προτάσεις για τον Τομέα Δημιουργικών Βιομηχανιών Πρόγραμμα ΜΕDNETA 1 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ Τον Ιούλιο του 2004, υποβλήθηκε στην Ε.Ε. το τελικό προτεινόµενο κείµενο για την αναθεώρηση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Το προτεινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.1 Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / ) ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / ) ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / 22.06.16) «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας Σύσταση Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΑΡΓΚΟ: ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΕΒ

ΕΜΠΑΡΓΚΟ: ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΕΒ ΕΜΠΑΡΓΚΟ: 19.00 Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2007 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΕΒ Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας, η οποία συµβάλει στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προκηρύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προς ΥΠΑΝ από Π. Κάπρο (ΡΑΕ) ( ) Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασµός

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προς ΥΠΑΝ από Π. Κάπρο (ΡΑΕ) ( ) Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασµός ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προς ΥΠΑΝ από Π. Κάπρο (ΡΑΕ) (20-5-2002) Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασµός 1. Εντός του Ιουνίου η ΡΑΕ καταθέτει στον Υπουργό Ανάπτυξης το σχέδιο Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασµού το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.3 Υποδομές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής για τον μηχανισμό στήριξης από την Ευρωζώνη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 2/5/2010

Σημείωμα για το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής για τον μηχανισμό στήριξης από την Ευρωζώνη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 2/5/2010 Σημείωμα για το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής για τον μηχανισμό στήριξης από την Ευρωζώνη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 2/5/2010 Η Ελλάδα, με τη συμφωνία του προγράμματος οικονομικής πολιτικής ολοκληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Υλοποίησης Ε.Π. 2 Μαρτίου 2017

Στοιχεία Υλοποίησης Ε.Π. 2 Μαρτίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & AΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ΕΥΔ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» Ετήσια Συνάντηση Υλοποίησης Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

11170/17 ΘΚ/γπ/ΜΑΠ 1 DGG1B

11170/17 ΘΚ/γπ/ΜΑΠ 1 DGG1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11170/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες EF 162 ECOFIN 638 UEM

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 267 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας της Πάτρας ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Αποφάσισες το επόμενο βήμα; Έχεις την επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας 15 Σεπτεμβρίου 2016 Ανάλυση SWOT Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας (1/2) Βασικές Διαπιστώσεις Δυνατά Σημεία Επενδυτική δυναμική,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; Έχεις 4 λόγους και 38 συγκριτικά πλεονεκτήματα! ΗΓΕΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΗΓΕΣΙΑ Θέλω να είμαι μέλος στον κορυφαίο σύνδεσμο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Θέσεις Προτάσεις ΣΒΒΕ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων Σε συνάντηση εργασίας, της ιοικητικής Επιτροπής του ΣΒΒΕ µε εκπροσώπους της Task Force

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικός Προϋπολογισμός 2013

Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2012 1 Περιεχόμενα 1. Διαχρονικά Προβλήματα της

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 43886/07 (ΦΕΚ 1574 Β/17-8-2007) ΘΕΜΑ : «Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής.» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Δημιουργικές Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα Υποδήματα-

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικός Προϋπολογισμός 2013

Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2012 1 Περιεχόμενα 1. Διαχρονικά Προβλήματα της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

της Τυποποίησης και των Προτύπων

της Τυποποίησης και των Προτύπων «Αξιοποίηση της Τυποποίησης και των Προτύπων από τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις» Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013 Διονύσιος Τσαγκρής Προϊστάμενος Δ/νσης ΜΜΕ SME Envoy το πλαίσιο & τα εργαλεία υλοποίησης Small

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο ΙΕΝΕ Σε συνεργασία και με την υποστήριξη της Νομ/κης Αυτ/σης Κυκλάδων, του Δήμου Ερμούπολης και του ΤΕΔΚ Ν.

Συνέδριο ΙΕΝΕ Σε συνεργασία και με την υποστήριξη της Νομ/κης Αυτ/σης Κυκλάδων, του Δήμου Ερμούπολης και του ΤΕΔΚ Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δυνατότητα Αξιοποίησης ΑΠΕ, Εξοικονόμησης Ενέργειας και Σταδιακή Απεξάρτηση από το Πετρέλαιο Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού ηµόσιου ιεθνή ιαγωνισµού µε κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου

Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του παρόντος νόμου είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

'Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά.

'Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά. Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά. Η Ελλάδα, με τη συμφωνία του προγράμματος οικονομικής πολιτικής ολοκληρώνει σχεδόν τις διαδικασίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 3 ΑΘΗΝΑ 6/11/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΑΑΑ_ΕΠ005)

ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΑΑΑ_ΕΠ005) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΑΑΑ_ΕΠ005) Διάλεξη 11: Πηγές χρηματοδότησης ΜΜΕ: Δημόσιοι πόροι 10/05/2017

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αποτίμηση και Προγραμματισμός Δράσεων Διασφάλισης Ποιότητας Συναντήσεις Εργασίας (20 & 21/03/2017) Συνάντηση Εργασίας ΑΔΙΠ, Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα