Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονοµίας & Πολιτικής (ΙΝ.ΑΓΡ.Ο.Π.) Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονοµίας & Πολιτικής (ΙΝ.ΑΓΡ.Ο.Π.) Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ"

Transcript

1 Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονοµίας & Πολιτικής (ΙΝ.ΑΓΡ.Ο.Π.) Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNACT RWG ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

2 Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

3 Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ (% επί αριθµού εκµεταλλεύσεων) Ευρώπη 44,10% Ωκεανία 0,60% Λατινική Αµερική 19,00% Αφρική 9,90% Ασία 15,10% Βόρεια Αµερική 11,30%

4 Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: (% επί της έκτασης) Ευρ ώ π η 22,6% Ωκεανία 46,3% Αφρική 1,0% Ασία 2,6% Βόρεια Α µ ερική 6,7% Λ α τινική Α µ ερική 20,8%

5 Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: Αριθµός εκµεταλλεύσεων Σ ο υ η δ ία α ν ία Ηνωµ ένο Βασίλειο Φινλανδία Ελ λ άδα Γαλλία Γερµ ανία Ισ π α ν ία Α υ σ τ ρ ία Ιτ α λ ία Thousands

6 Βέλγιο Ιρ λ α ν δ ία Ελλάδα Ολλανδία Πορτογαλ Φινλανδία ανία Σουηδία Αυστρία Γαλλία Ισ π α ν ία Γερµ ανία Ηνωµ ένο Ιτ α λ ία Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Καλλιεργούµενες εκτάσεις Thousands

7 Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: ιαχρονική εξέλιξη καλλιεργούµενων εκτάσεων Thousands

8 Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: Κύριες βιολογικές καλλιέργειες Σιτηρά 13% ιάφορα 13% Οιν άµ πελοι- Σταφίδα 8% Ζωοτροφές 9% Εσ π εριδο ειδή 7% Ελ ιές - Λάδι 50%

9 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: % βιολογικών εκτάσεων στοσύνολοτωνκαλλιεργούµενων Νότιο Αιγαίο Ανατ. Μακεδονία Ηπειρος Ιόνιοι Νήσοι Θεσσαλία Αττική Βόρειο Αιγαίο υτική Μακεδονία Στερεά Ελλάδα Κρήτη Κεντρική Μακεδονία υτική Ελλάδα Πελοπόννησος

10 Λίγα Λόγια για την Έρευνα

11 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Βιο-καλλιεργητές Συµβατικοί Παραγωγοί Αριθµός % Αριθµός % Ελαιοκαλλιέργεια 52 27, ,8 Σταφίδα 30 15, ,5 Λεµόνια 41 21, ,7 Εσπεριδοειδή 40 21, ,9 ιάφορα 26 13, ,1 Σύνολο , ,0

12 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ

13 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ Φύλο Αρχηγού Εκµετάλλευσης Απασχόληση στην Εκµετάλλευση Φύλλο Συµβατικοί Βιολογικοί % Συµβατικοί Βιολογικοί 0 Άντρες Γυναίκες 0 Κύρια ευτερεύουσα

14 50 45 ΗΛΙΚΙΑ ΑΡΧΗΓΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Μ.Ο. ηλικίας βιολογικών = 51 έτη Μ.Ο. ηλικίας συµβατικών = 43 έτη Ηλικία Αρχηγού Εκµετάλλευσης % 25 Συµβατικοί Βιολογικοί >50

15 45 ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Επίπεδο Εκπαίδευσης Αρχηγού Εκµετάλλευσης ΑΡΧΗΓΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ % Συµβατικοί Βιολογικοί ηµοτικό Γυµνάσιο Λύκειο ΤΕΙ ΑΕΙ

16 ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ

17 ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΩΝ Μέσος Αριθµός Ετών Απασχόλησης στη Γεωργία για Παραγωγούς Συµβατικών και Βιολογικών Προϊόντων ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ , ,34 Έτη Βιολογικοί Συµβατικοί

18 50 45 ΥΠΑΡΞΗ ΙΑ ΟΧΟΥ Ύπαρξη ιαδόχου στην Εκµετάλλευση ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 45, % 25 24, Βιολογικοί Συµβατικοί

19 120 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ Συνεργαζόµενος Οργανισµός Πιστοποίησης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ,43 80 % 60 ΒΙΟΕΛΛΑΣ 100 ΗΩ 40 79, Βιολογικοί 0 Συµβατικοί

20 ΠΡΩΤΗ ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Πρώτη Πηγή Πληροφόρησης για Βιολογική Γεωργία-Παραγωγοί Βιολογικών ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ % Γεωπόνος ΕΑΣ 33,88 Γεωπόνος /νσης Γεωργίας 8,6 Βιοκαλλιεργητής 29,03 Μέλος Οικογένειας 4,3 Οµάδα Παραγωγών 10,57 Τοπικός Γεωπόνος 9,14 Άλλος 4,3

21 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Σηµαντικότερη Πηγή Πληροφόρησης για Βιολογική Γεωργία-Παραγωγοί Βιολογικών ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ % ΓΕΩΡΓΙΑ Γεωπόνοι 13,69 Γεωπόνοι ΕΑΣ 23,81 Εµπειρία 14,29 Άλλος Γεωπόνος 2,98 Γεωπόνοι/Εµπειρία 2,38 Γεωπόνοι ΗΩ 4,17 Γεωπόνοι ΕΑΣ/ ΗΩ 2,98 Άλλες Πηγές 35,7

22 100 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ Ποσοστό Ένταξης σε Προγράµµατα Επιδότησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ 93, % 50 47, Βιολογικοί Συµβατικοί

23 25,00% ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕ ΙΑΖΟΥΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ποσοστό Παραγωγών οι Οποίοι Σχεδιάζουν Επέκταση της Εκµετάλλευσής τους ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΣ 20,00% 19,25% 15,00% 13,71% 10,00% 5,00% 0,00% Βιολογικοί Συµβατικοί

24 49,00% 48,00% ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ Ποσοστό Παραγωγών µε Εξωγεωργική Απασχόληση ΕΞΩΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 48,13% 47,00% 46,00% 45,00% 44,00% 43,00% 43,18% 42,00% 41,00% 40,00% Βιολογικοί Συµβατικοί

25 100% 90% ΓΝΩΜΗΓΙΑΤΗΒΙΟΛΟΓΙΚΗΓΕΩΡΓΙΑ: Γνώµη για Βιολογική: Συνέχεια Παραδοσιακής Συνέχιση της παραδοσιακής 90% 80% 72,79% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Βιολογικοί Συµβατικοί

26 ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ποσοστό Παραγωγών οι Οποίοι Πιστεύουν Ότι Υπάρχει Ανάγκη για Τυποποίηση των Βιολογικών Προϊόντων Συµβατικοί 78,24% Βιολογικοί 89,84% 72,00% 74,00% 76,00% 78,00% 80,00% 82,00% 84,00% 86,00% 88,00% 90,00% 92,00%

27 ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ποσοστό Παραγωγών οι Οποίοι Πιστεύουν Ότι Υπάρχει Ανάγκη για Επεξεργασία των Βιολογικών Προϊόντων Συµβατικοί 73,10% Βιολογικοί 84,62% 66,00% 68,00% 70,00% 72,00% 74,00% 76,00% 78,00% 80,00% 82,00% 84,00% 86,00%

28 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ

29 Ποσοστό Παραγωγών οι Οποίοι Συµµετέχουν σε Οµάδα Παραγωγών ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΟΜΑ Α ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 25,00% ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ 20,00% 19,05% 15,00% 10,00% 7,77% 5,00% 0,00% Βιολογικοί Συµβατικοί

30 ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ Ποσοστό Συµµετοχής σε Συνεταιρισµό ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ Συµβατικοί 77,25% Βιολογικοί 66,08% 60,00% 62,00% 64,00% 66,00% 68,00% 70,00% 72,00% 74,00% 76,00% 78,00% 80,00%

31 80,00% ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΟΥ Ποσοστό Συνεταιρισµών οι Οποίοι Επεξεργάζονται και Μετά ιαθέτουν τα Προϊόντα τους ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ 79,03% 78,00% 76,00% 74,00% 72,00% 70,00% 70,20% 68,00% 66,00% 64,00% Βιολογικοί Συµβατικοί

32 ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ποσοστό Παραγωγών Ικανοποιηµένων µε το Συνεταιρισµό τους ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ Συµβατικοί 67,74% Βιολογικοί 55,26% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

33 ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑ ΙΩΝ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ Μέσος Αριθµός Σταδίων ιακίνησης Προϊόντων µέχρι τον Τελικό Καταναλωτή ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 3 2,79 2,5 2 # 1,5 1,58 1 0,5 0 Βιολογικοί Συµβατικοί

34 ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Παραγωγοί Βιολογικών Προϊόντων: Στάδια Μέχρι Τελικό Καταναλωτή ΣΤΑ ΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 4 Στάδια 27% 1 Στάδιο 10% 3 Στάδια 13% 2 Στάδια 50%

35 ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Παραγωγοί Συµβατικών Προϊόντων: Στάδια Μέχρι Τελικό Καταναλωτή ΣΤΑ ΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1 Στάδιο 0% 4 Στάδια 31% 2 Στάδια 52% 3 Στάδια 17%

36 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μεγαλύτερο ποσοστό των παραγωγών βιολογικών έχει εξασφαλίσει διάδοχη κατάσταση στην εκµετάλλευσή τους Η Ένωση Συνεταιρισµών και η Οµάδα Παραγωγών συνέβαλαν ουσιαστικά στη διάδοση της βιολογικής γεωργίας στη υτική Ελλάδα. Υπάρχει έντονη ανάγκη για βελτίωση της µεταποίησης και τυποποίησης των βιολογικών προϊόντων Στη υτικήελλάδα, η βιολογική γεωργία προϋποθέτει συλλογική επιχειρηµατικότητα (συνεταιρισµοί, οµάδες παραγωγών)

37 Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονοµίας & Πολιτικής (ΙΝ.ΑΓΡ.Ο.Π.) «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNACT RWG ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

38 ΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΝΤΑΞΗΣ Τα κύρια κίνητρα ενασχόλησης των παραγωγών µετη βιολογική γεωργία αφορούν οικονοµικούς παράγοντες (καλύτερη τιµή [75%] και εξασφάλιση διάθεσης των προϊόντων στην αγορά [62,8%]). Σε δεύτερη µοίρα τίθεται η προστασία του περιβάλλοντος [44.1%]. Μια µικρή µειοψηφία [23-25%] εµφανίζονται ως περισσότερο συνειδητοποιηµένοι βιοκαλλιεργητές, καθώς περιλαµβάνουν και λόγους υγείας ως αιτία ενασχόλησής τους µε τη βιολογική γεωργία

39 ΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 22% των βιοκαλλιεργητών εκδήλωσε πρόθεση εγκατάλειψης της βιολογικής καλλιέργειας. Οι περισσότεροι απ αυτούς τους «δυσαρεστηµένους» παραγωγούς [85%] ανέφεραν ως κύριες αιτίες εγκατάλειψης των σχετικών προγραµµάτων τη λήξη των επιδοτήσεων, τη µείωση του εισοδήµατός τους, την έλλειψη οργάνωσης αγοράς και τη δυσκολία να βρουν διαθέσιµη εργατική δύναµη.

40 ΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Άλλοι δευτερεύοντες λόγοι εγκατάλειψης της βιολογικής γεωργίας ήταν : ηυπέρµετρη γραφειοκρατία, η έλλειψη εµπιστοσύνης στις προοπτικές της βιολογικής καλλιέργειας, η έλλειψη ενηµέρωσης του καταναλωτή για την ποιότητα των βιολογικών προϊόντων, η έλλειψη πληροφόρησης για τις αντίστοιχες τάσεις στην αγορά η απουσία χρόνου για την ενασχόληση µε τη

41 ΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Ελάχιστοι εκ των δυσαρεστηµένων παραγωγών [12%] αναφέρουν την έλλειψη σήµανσης των βιολογικών προϊόντων ως αιτία εγκατάλειψης της βιολογικής καλλιέργειας.

42 ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ

43 Υπάρχουν προοπτικές για τη βιολογική γεωργία στη χώρα µας 2 1,12 ( 2 ) συµφωνώ απόλυτα 1 ( 1 ) συµφωνώ εν µέρει 0-0,67 ( 0 ) ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ -1 (-1) διαφωνώ εν µέρει -2 Βιοκαλλιεργητές Συµβατικοί Καλλιεργητές (-2) διαφωνώ απόλυτα

44 Προτίθεµαι να χρησιµοποιήσω τεχνικές βιολογικής γεωργίας στο άµεσο µέλλον 2 1,68 ( 2 ) συµφωνώ απόλυτα 1 ( 1 ) συµφωνώ εν µέρει 0-0,87 ( 0 ) ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ -1 (-1) διαφωνώ εν µέρει -2 Βιοκαλλιεργητές Συµβατικοί Καλλιεργητές (-2) διαφωνώ απόλυτα

45 ΤΑ ΑΜΕΣΑ ΟΦΕΛΗ

46 Τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας έχουν µεγαλύτερη ζήτηση από τους καταναλωτές 2 1 1,05 ( 2 ) συµφωνώ απόλυτα ( 1 ) συµφωνώ εν µέρει 0-0,64 ( 0 ) ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ -1 (-1) διαφωνώ εν µέρει -2 Βιοκαλλιεργητές Συµβατικοί Καλλιεργητές (-2) διαφωνώ απόλυτα

47 Τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας επιτυγχάνουν καλύτερες τιµές από τα συµβατικά 2 1 1,32 ( 2 ) συµφωνώ απόλυτα ( 1 ) συµφωνώ εν µέρει 0 ( 0 ) ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ -1 0,33 (-1) διαφωνώ εν µέρει -2 Βιοκαλλιεργητές Συµβατικοί Καλλιεργητές (-2) διαφωνώ απόλυτα

48 Τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας έχουν εξασφαλισµένη τη διάθεσή τους 2 1,09 ( 2 ) συµφωνώ απόλυτα 1-0,41 ( 1 ) συµφωνώ εν µέρει 0 ( 0 ) ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ -1 (-1) διαφωνώ εν µέρει -2 Βιοκαλλιεργητές Συµβατικοί Καλλιεργητές (-2) διαφωνώ απόλυτα

49 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Η ΥΓΕΙΑ

50 Θεωρώ ότι οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις µε εντατικό χαρακτήρα προκαλούν σοβαρά προβλήµατα στο περιβάλλον I believe that conventional farming causes serious problems to environment 2 1,52 ( 2 ) συµφωνώ απόλυτα strongly agree 1 0,67 ( 1 ) συµφωνώ εν µέρει partly agree 0 ( 0 ) ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ neither-nor -1 (-1) διαφωνώ εν µέρει partly disagree -2 Organic farmers Βιοκαλλιεργητές Conventional farmers Συµβατικοί Καλλιεργητές (-2) διαφωνώ απόλυτα strongly disagree

51 ΟΙ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

52 Οι τεχνικές βιολογικής καλλιέργειας είναι πιο δύσκολες από τις συµβατικές 2 1 0,91 1,38 ( 2 ) συµφωνώ απόλυτα ( 1 ) συµφωνώ εν µέρει 0 ( 0 ) ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ -1 (-1) διαφωνώ εν µέρει -2 Βιοκαλλιεργητές Συµβατικοί Καλλιεργητές (-2) διαφωνώ απόλυτα

53 Η βιολογική καλλιέργεια απαιτεί µεγαλύτερες δαπάνες παραγωγής 2 1,27 1,38 ( 2 ) συµφωνώ απόλυτα 1 ( 1 ) συµφωνώ εν µέρει 0 ( 0 ) ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ -1 (-1) διαφωνώ εν µέρει -2 Βιοκαλλιεργητές Συµβατικοί Καλλιεργητές (-2) διαφωνώ απόλυτα

54 Η βιολογική καλλιέργεια απαιτεί περισσότερη απασχόληση 2 1,47 1,65 ( 2 ) συµφωνώ απόλυτα 1 ( 1 ) συµφωνώ εν µέρει 0 ( 0 ) ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ -1 (-1) διαφωνώ εν µέρει -2 Βιοκαλλιεργητές Συµβατικοί Καλλιεργητές (-2) διαφωνώ απόλυτα

55 εν υπάρχει επαρκής πληροφόρηση για τις τεχνικές βιολογικής καλλιέργειας στην περιοχή 2 ( 2 ) συµφωνώ απόλυτα 1 ( 1 ) συµφωνώ εν µέρει 0-0,63 0,24 ( 0 ) ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ -1 (-1) διαφωνώ εν µέρει -2 Βιοκαλλιεργητές Συµβατικοί Καλλιεργητές (-2) διαφωνώ απόλυτα

56 ΟΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ

57 Με προβληµατίζει η περίπτωση να µην µπορεί να αντιµετωπισθεί η ασθένεια των καλλιεργειών µου µε τη χρήση των τεχνικών βιολογικής γεωργίας 2 1,34 ( 2 ) συµφωνώ απόλυτα 1 0 0,14 ( 1 ) συµφωνώ εν µέρει ( 0 ) ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ -1 (-1) διαφωνώ εν µέρει -2 Βιοκαλλιεργητές Συµβατικοί Καλλιεργητές (-2) διαφωνώ απόλυτα

58 Με προβληµατίζει τυχόν αλλαγή στο καθεστώς των επιδοτήσεων 2 1,71 1,63 ( 2 ) συµφωνώ απόλυτα 1 ( 1 ) συµφωνώ εν µέρει 0 ( 0 ) ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ -1 (-1) διαφωνώ εν µέρει -2 Βιοκαλλιεργητές Συµβατικοί Καλλιεργητές (-2) διαφωνώ απόλυτα

59 Με προβληµατίζει η ανεπαρκής πληροφόρησή µου γιατιςτάσειςτηςαγοράςκαιτιςεξελίξειςστον τοµέα της γεωργίας 2 1,23 1,38 ( 2 ) συµφωνώ απόλυτα 1 ( 1 ) συµφωνώ εν µέρει 0 ( 0 ) ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ -1 (-1) διαφωνώ εν µέρει -2 Βιοκαλλιεργητές Συµβατικοί Καλλιεργητές (-2) διαφωνώ απόλυτα

60 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα κύρια κίνητρα ενασχόλησης των παραγωγών µε τη βιολογική γεωργία αφορούν οικονοµικούς παράγοντες (τιµή - διάθεση προϊόντων). Οι βιοκαλλιεργητές εµφανίζονται, εν γένει, περισσότερο αισιόδοξοι, σε σχέση µε τους συµβατικούς παραγωγούς, για τις προοπτικές της βιολογικής γεωργίας, αναγνωρίζοντας, παράλληλα, συγκεκριµένα προβλήµατα (π.χ. αυξηµένο κόστος παραγωγής, έλλειψη εργατικής δύναµης). Για τους συµβατικούς αυτά τα προβλήµατα φαντάζουν δυσθεώρητα.

61 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι βιολογικοί παραγωγοί δείχνουν να πατούν «σε δυο βάρκες»: απ τη µια, εξακολουθούν να στηρίζονται σε µεγάλο βαθµό στις επιδοτήσεις, και απ την άλλη, προσεγγίζουν τις νέες αγορές βιολογικών προϊόντων. Σηµειώνεται αξιοσηµείωτο έλλειµµατεχνικής υποστήριξης των βιοκαλλιεργητών, και υπογραµµίζεται η ανάγκη ενηµέρωσης όλων (βιοκαλλιεργητών - συµβατικών) για τις τάσεις της αγοράς.

62 Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονοµίας & Πολιτικής (ΙΝ.ΑΓΡ.Ο.Π.) «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNACT RWG ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

63 ΒΙΟΛΟΓΙKΟ ΕΛΑΙΟΛΑ Ο

64 ΕΛΑΙΟΛΑ Ο ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΟ ΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Χαµηλότερη ακαθάριστη πρόσοδος Εισοδηµατικές Ενισχύσεις /στρέµµα ,61 Βιολογικές Εκµεταλλεύσεις 392,54 Συµβατικές Εκµεταλλεύσεις Ακαθάριστη Πρόσοδος Συνολικές Ενισχύσεις

65 ΕΛΑΙΟΛΑ Ο ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΙΜΗ κιλά κιλά / / στρέµµα ,53 80,53 Βιολογικές Εκµεταλλεύσεις 110,97 Συµβατικές Εκµεταλλεύσεις /κιλό /κιλό 2,8 2,8 2,6 2,6 2,4 2,4 2,2 2,2 2 2,88 2,88 Βιολογικές Εκµεταλλεύσεις 2,4 2,4 Συµβατικές Εκµεταλλεύσεις

66 ΕΛΑΙΟΛΑ Ο ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ /στρέµµα /στρέµµα Συνολικές απ απάνες απ απάνες απ απάνες εργασ εργασίας ίας Αναλωσίµ ου ου Βιολογικές Εκ Εκ µ εταλλεύσ εις εις Συµ Συµ βατικές βατικές Εκ Εκ µ εταλλεύσ εις εις

67 ΕΛΑΙΟΛΑ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ , /στρέµµα ,32 240,07 80,82 178, ,09 Κέρδος ή ζηµιά Ακαθάριστο Κέρδος Καθαρά Πρόσοδος Βιολογικές Εκµεταλλεύσεις Συµβατικές Εκµεταλλεύσεις

68 ΕΛΑΙΟΛΑ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ /στρέµµα ,86 307,33 150,45 261,65 70,94 207,26 20,9 138,31 0 Γεωργικό εισόδηµα Γεωργικό Οικογενειακό εισόδηµα Εισόδηµα εργασίας Έγγειος Πρόσοδος Βιολογικές Εκµεταλλεύσεις Συµβατικές Εκµεταλλεύσεις

69 ΕΛΑΙΟΛΑ Ο ΚΙΝ ΥΝΟΣ 1,2 CV 0,8 0,4 0,39 0,85 0,5 0,75 0,49 1,04 0,59 0 0,18 Τιµή Απόδοση Ακαθάριστο κέρδος Γεωργικό εισόδηµα Βιολογικές Εκµεταλλεύσεις Συµβατικές Εκµεταλλεύσεις

70 ΕΛΑΙΟΛΑ Ο ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Αλλοι 6,78 10,7 Καταναλωτές 21,43 32,59 Συµβατικό Προϊόν 20,62 Συνεταιριστικές οργανώσεις 15,09 33,96 Έµποροι 13,29 45, Βιολογικές Εκµεταλλεύσεις Συµβατικές Εκµεταλλεύσεις

71 ΒΙΟΛΟΓΙKΗ ΣΤΑΦΙ Α

72 ΣΤΑΦΙ Α ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΟ ΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Υψηλότερη ακαθάριστη πρόσοδος Αυξηµένες εισοδηµατικές ενισχύσεις /στρέµµα ,31 Βιολογικές Εκµεταλλεύσεις 619,6 Συµβατικές Εκµεταλλεύσεις Ακαθάριστη Πρόσοδος Συνολικές Ενισχύσεις

73 ΣΤΑΦΙ Α ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΙΜΗ Βιολογικές Εκµεταλλεύσεις Συµβατικές Εκµεταλλεύσεις κιλά / στρέµµα Βιολογικές Εκµεταλλεύσεις Συµβατικές Εκµεταλλεύσεις κιλά / στρέµµα 0,74 0,92 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Βιολογικές Εκµεταλλεύσεις Συµβατικές Εκµεταλλεύσεις /κιλό 0,74 0,92 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Βιολογικές Εκµεταλλεύσεις Συµβατικές Εκµεταλλεύσεις /κιλό

74 ΣΤΑΦΙ Α ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ /στρέµµα Συνολικές απάνες απάνες εργασίας απάνες Αναλωσίµου Βιολογικές Εκµεταλλεύσεις Συµβατικές Εκµεταλλεύσεις

75 ΣΤΑΦΙ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ /στρέµµα Κέρδος ή ζηµιά Ακαθάριστο Κέρδος Καθαρά Πρόσοδος Βιολογικές Εκµεταλλεύσεις Συµβατικές Εκµεταλλεύσεις

76 ΣΤΑΦΙ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ /στρέµµα Γεωργικό εισόδηµα 1 Γεωργικό Οικογενειακό εισόδηµα Εισόδηµα εργασίας Έγγειος Πρόσοδος Βιολογικές Εκµεταλλεύσεις Συµβατικές Εκµεταλλεύσεις

77 ΣΤΑΦΙ Α ΚΙΝ ΥΝΟΣ 1 0,6 CV 0,2 0,14 0,1 0,44 0,39 0,19 0,19 0,22 0,21-0,2 Τιµή Απόδοση Ακαθάριστο κέρδος Γεωργικό εισόδηµα Βιολογικές Εκµεταλλεύσεις Συµβατικές Εκµεταλλεύσεις

78 ΣΤΑΦΙ Α ΙΑΘΕΣΗ ΣΤΑΦΙ ΑΣ Συνεταιριστικές οργανώσεις Έµποροι Βιολογικές Εκµεταλλεύσεις Συµβατικές Εκµεταλλεύσεις

79 ΒΙΟΛΟΓΙKΑ ΛΕΜΟΝΙΑ

80 ΛΕΜΟΝΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΟ ΟΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Υψηλότερη ακαθάριστη πρόσοδος Εισοδηµατικές ενισχύσεις /στρέµµα ,37 463,18 Βιολογικές Εκµεταλλεύσεις Συµβατικές Εκµεταλλεύσεις Ακαθάριστη Πρόσοδος Συνολικές Ενισχύσεις

81 ΛΕΜΟΝΙΑ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΙΜΗ ,3 0,3 κιλά κιλά / / στρέµµα /κιλό /κιλό 0,2 0,2 0,1 0,1 0,22 0,22 0,18 0,18 0 Βιολογικές Εκµεταλλεύσεις Συµβατικές Εκµεταλλεύσεις 0 Βιολογικές Βιολογικές Εκµεταλλεύσεις Συµβατικές Συµβατικές Εκµεταλλεύσεις

82 ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ /στρέµµα Συνολικές απάνες απάνες εργασίας Βιολογικές Εκµεταλλεύσεις Συµβατικές Εκµεταλλεύσεις απάνες Αναλωσίµου

83 ΛΕΜΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ /στρέµµα Κέρδος ή ζηµιά Ακαθάριστο Κέρδος Καθαρά Πρόσοδος Βιολογικές Εκµεταλλεύσεις Συµβατικές Εκµεταλλεύσεις

84 ΛΕΜΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ /στρέµµα Γεωργικό εισόδηµα Γεωργικό Οικογενειακό εισόδηµα Εισόδηµα εργασίας Έγγειος Πρόσοδος Βιολογικές Εκµεταλλεύσεις Συµβατικές Εκµεταλλεύσεις

85 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 1 0,88 0,6 0,72 CV 0,2 0,2 0,15 0,55 0,32 0,37 0,4-0,2 Τιµή Απόδοση Ακαθάριστο κέρδος Γεωργικό εισόδηµα Βιολογικές Εκµεταλλεύσεις Συµβατικές Εκµεταλλεύσεις

86 ΛΕΜΟΝΙΑ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Άλλοι 6,3 Συµβατικό προϊόν 9,56 Συνεταιριστικές οργανώσεις 74,82 Έµποροι 9, Βιολογικές Εκµεταλλεύσεις Συµβατικές Εκµεταλλεύσεις

87 ΒΙΟΛΟΓΙKΑ ΕΣΠΕΡΙ ΟΕΙ Η

88 ΕΣΠΕΡΙ ΟΕΙ Η ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΟ ΟΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Υψηλότερη Ακαθάριστη πρόσοδος Εισοδηµατικές ενισχύσεις /στρέµµα ,65 467,3 Βιολογικές Εκµεταλλεύσεις Συµβατικές Εκµεταλλεύσεις Ακαθάριστη Πρόσοδος Συνολικές Ενισχύσεις

89 ΕΣΠΕΡΙ ΟΕΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ /στρέµµα Συνολικές απάνες απάνες εργασίας Βιολογικές Εκµεταλλεύσεις Συµβατικές Εκµεταλλεύσεις απάνες Αναλωσίµου

90 ΕΣΠΕΡΙ ΟΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ /στρέµµα Κέρδος ή ζηµιά Ακαθάριστο Κέρδος Καθαρά Πρόσοδος Βιολογικές Εκµεταλλεύσεις Συµβατικές Εκµεταλλεύσεις

91 ΕΣΠΕΡΙ ΟΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ /στρέµµα Γεωργικό εισόδηµα Γεωργικό Οικογενειακό εισόδηµα Εισόδηµα εργασίας Έγγειος Πρόσοδος Βιολογικές Εκµεταλλεύσεις Συµβατικές Εκµεταλλεύσεις

92 ΕΣΠΕΡΙ ΟΕΙ Η ΚΙΝ ΥΝΟΣ 1 CV 0,6 0,68 0,59 0,73 0,71 0,2-0,2 Ακαθάριστο κέρδος Γεωργικό εισόδηµα Βιολογικές Εκµεταλλεύσεις Συµβατικές Εκµεταλλεύσεις

93 ΕΣΠΕΡΙ ΟΕΙ Η ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Λιανική Πώληση & Αλλα 11,1 Συµβατικό Προϊόν 61,3 Συνεταιριστικές οργανώσεις 19,2 Έµποροι 8, Βιολογικές Εκµεταλλεύσεις Συµβατικές Εκµεταλλεύσεις

94 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα ακαθάριστα έσοδα είναι υψηλότερα στις βιολογικές καλλιέργειες σε σχέση µε τις συµβατικές (µε εξαίρεση το ελαιόλαδο) Οι παραγωγικές δαπάνες είναι αυξηµένες στις βιολογικές καλλιέργειες σε σχέση µε τις συµβατικές (κυρίως στις δαπάνες εργασίας και στις δαπάνες λιπασµάτων) Οι τιµές που απολαµβάνουν οι βιο-καλλιεργητές είναι υψηλότερες σε σχέση µε τους παραγωγούς συµβατικών προϊόντων

95 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η απόδοση στις βιολογικές καλλιέργειες είναι χαµηλότερη σε σχέση µε τιςσυµβατικές Τα οικονοµικά αποτελέσµατα διαφοροποιούνται ανάλογα µε τηνκαλλιέργεια Οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζουν οι βιοκαλλιεργητές είναι συνήθως αυξηµένοι ιάθεση βιολογικών προϊόντων ως συµβατικά;

Διερεύνηση ανάπτυξης ευκαιριών

Διερεύνηση ανάπτυξης ευκαιριών ΕΘΙΑΓΕ 14 / 15 Διερεύνηση ανάπτυξης ευκαιριών στροφής των καπνοπαραγωγών προς άλλες απασχολήσεις Δρ Δημήτρης Παπαδόπουλος, Δόκιμος Ερευνητής Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών & Κοινωνιολογικών Ερευνών Το Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓH-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ......σελ. 5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ.10 1.1 Ζωικός πληθυσμός -τρόπος και συνθήκες εκτροφής σελ.11 1.2 Χωροταξική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Εισαγωγή Η νέα περίοδος προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014 2020

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014 2020 Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014 2020 Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 (Ε.Π.ΑΛ) ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 11-12 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία. ιερεύνηση αναγκών για στήριξη τοποθέτησης στην αγορά εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Τίτλος : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κωδικός Ε.Π. : 10 CCI : 2007GR161PO007 Αθήνα, Ιούνιος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

(Σε εκατοµµύρια ευρώ. Σε τρέχουσες τιµές)

(Σε εκατοµµύρια ευρώ. Σε τρέχουσες τιµές) 1.2 Οικονοµική φυσιογνωµία 1.2.1.α Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 1.2.1.α.1 Συνολικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία για την εξέλιξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στην υτική Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων (α)

Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων (α) 5.3.1.2.1. Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων (α) ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (β) (i) και 26 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 17 και σηµείο 5.3.1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 03 ΤΕΥΧΟΣ Νο ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αρωματικά φυτά Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η ανταγωνιστικότητα περνά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ. Μελέτη Σχεδιασμού και Υλοποίησης Πιλοτικής Δράσης: "Διαχείριση και Εμπορία Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών"

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ. Μελέτη Σχεδιασμού και Υλοποίησης Πιλοτικής Δράσης: Διαχείριση και Εμπορία Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ Μελέτη Σχεδιασμού και Υλοποίησης Πιλοτικής Δράσης:

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ 3. 0.1 Βασικοί Ορισµοί 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ 3. 0.1 Βασικοί Ορισµοί 3 Υ ΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ 3 0.1 Βασικοί Ορισµοί 3 1.2 Βασικά Συµπεράσµατα για τη ιεθνή Εµπειρία

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Σταύρος Ιωαννίδης Άγγελος Τσακανίκας Νοέµβριος 2008 Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών Επιµέλεια έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την προετοιμασία του 2 ου Παραδοτέου (Πρώτο Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος)

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την προετοιμασία του 2 ου Παραδοτέου (Πρώτο Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος) M;era ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Σταύρος Ιωαννίδης Άγγελος Τσακανίκας Στελίνα Χατζηχρήστου Νοέµβριος 2009 Το είναι ιδιωτικός, µη κερδοσκοπικός, κοινωφελής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Ο.Α.Δ.Α.Χ.) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Ο.Α.Δ.Α.Χ.) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Ο.Α.Δ.Α.Χ.) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ)

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΜΕΛΕΤΗ «ιερεύνηση της

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007

Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007 Έρευνα και Ανάλυση Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007 Ιούνιος 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ. Εισαγωγή Σύνοψη Συµπεράσµατα 3 1. Χαρακτηριστικά της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα