Ευκαιρίες ανάπτυξης στους καιρούς της κρίσης: η περίπτωση της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΒΚΠ ΠΠ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευκαιρίες ανάπτυξης στους καιρούς της κρίσης: η περίπτωση της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΒΚΠ ΠΠ)"

Transcript

1 Ευκαιρίες ανάπτυξης στους καιρούς της κρίσης: η περίπτωση της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΒΚΠ ΠΠ) Παναγιώτης Γεωργίου Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών

2 Επιβίωση ή ανάπτυξη?

3 Πλαίσιο λειτουργίας ΒΚΠ (2009) (1) Τακτικός Προϋπολογισμός : 90% συνδρομών (περιοδικά και βάσεις δεδομένων εκτός HEAL Link 95% των λειτουργικών αναγκών ΕΠΕΑΕΚ: Το σύνολο των προσκτήσεων σε βιβλία (εντυπα και ηλεκτρονικά) 80% των αναγκών σε εξοπλισμό Η/Υ περίπου το 40% του κόστους μισθοδοσίας του απαραίτητου προσωπικού της, με τη μορφή συμβάσεων έργου

4 Πλαίσιο λειτουργίας ΒΚΠ (2009) (2) Συμβασιούχοι: Παροχή έργου/υπηρεσιών υψηλού επιπέδου από βιβλιοθηκονόμους και πληροφορικούς (περίπου το 70% των διαδικασιών ανάπτυξης, διαχείρισης και υποστήριξης των απαιτούμενων εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων (ΠΣ) της βιβλιοθήκης) Μείωση προϋπολογισμών o διακοπές συνδρομών, μείωση λειτουργικών εξόδων, μηδενισμός δαπανών για νέο εξοπλισμό

5 Πλαίσιο λειτουργίας ΒΚΠ (2009) (3) Μη χρηματοδότηση κάθετης δράσης στο πλαίσιο του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση o αμφιβολίες για την αξιοπρεπή καθημερινή λειτουργία της βιβλιοθήκης καταστροφή ή ευκαιρία? Ανθρώπινοι πόροι o 20 άτομα μόνιμο και ΙΔΑΧ προσωπικό o υποστήριξη απογευματινής λειτουργίας από μεταπτυχιακούς φοιτητές του ιδρύματος > χρήστες από όλο το φάσμα των επιστημονικών πεδίων o Η συντριπτική πλειοψηφία της χρήσης αφορά στις ηλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες της βιβλιοθήκης

6 Πλαίσιο λειτουργίας ΒΚΠ (2009) (4) Υποδομές o Πληροφοριακό σύστημα (ILS) προηγούμενης γενιάς ανάγκη αντικατάστασής του με μια εφαρμογή νεότερης γενιάς o Αυτοματοποιημένη υλοποίηση του συνόλου των εσωτερικών λειτουργικών διαδικασιών Συνδρομές σε περίπου 500 τίτλους περιοδικών και βάσεων δεδομένων (εκτός ΗEAL Link) Ηλεκτρονικές υπηρεσίες o Ιδρυματικό Καταθετήριο o Ηλεκτρονικές εκδόσεις o Ψηφιακές συλλογές περιοδικών: Κοσμόπολις, Πλειάς, Δανιηλίδα

7 Πλαίσιο δράσεων Επικαιροποίηση στρατηγικού σχεδιασμού για την περίοδο o ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης (υποδομές, υπηρεσίες και ανθρώπινο δυναμικό, τις ανάγκες/απαιτήσεις της κοινότητας, τους διαθέσιμους πόρους, τα δυνατά και αδύναμα σημεία ) o (Επανα)προσδιορισμός στόχων προτάσεις μεθοδολογίας επίτευξης των στόχων αυτών. Βασικοί άξονες : o Η συνέχιση & επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών o Η προσαρμογή στις τρέχουσες ανάγκες του ιδρύματος και των χρηστών o Η διασφάλιση και επέκταση του ενεργού και πρωταγωνιστικού ρόλου της βιβλιοθήκης μέσα στο ίδρυμα

8 Ανάλυση Δυνάμεων, Αδυναμιών, Ευκαιριών και Απειλών (SWOT Analysis) (1) Ανάλυση Δυνατών Σημείων 1. Ικανοποιητικό επίπεδο υποδομών. 2. Υψηλό επίπεδο ηλεκτρονικών υπηρεσιών + ψηφιακό περιεχόμενο 3. Σημαντική τεχνογνωσία σε θέματα: ψηφιακών βιβλιοθηκών, ανοικτής πρόσβασης, αυτοματοποίησης, διαχείρισης έργων, e learning a. διαχείριση περιεχομένου στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών 4. Υψηλό επίπεδο αυτοματοποίησης. 5. Υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και υποστήριξης χρηστών 6. Διαρκές πρόγραμμα εκπαίδευσης/ενημέρωσης προσωπικού 7. Θετική παρουσία & απήχηση της ΒΚΠ σε διεθνές επίπεδο 8. Ενεργός και πρωταγωνιστικός ρόλος σε εθνικό επίπεδο (HEAL Link, συνεργατικά σχήματα, παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου, ηλεκτρονικές εκδόσεις κ.ά.)

9 (SWOT Analysis) (2) Ανάλυση Αδύνατων Σημείων 1. Ευρεία χρήση έκτακτων πόρων 2. «Ξεπερασμένο» ILS o Ανύπαρκτοι πόροι για την αντικατάσταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος της Βιβλιοθήκης (ILS) μεσοπρόθεσμα. 3. Μικρή συλλογή βιβλίων Μηδενικός ρυθμός εμπλουτισμού της συλλογής βιβλίων. 4. Έλλειψη κατάλληλων πόρων & υποδομών για την επίτευξη πλήρους αυτοματοποίησης: ελεγχόμενη πρόσβαση σε χώρους και πόρους, ελεγχόμενη χρήση πόρων (Η/Υ, εκτυπώσεις, φωτοτυπικά, αποκλειστικά αυτόματος δανεισμός, κλπ).

10 (SWOT Analysis) (3) Ανάλυση Ευκαιριών Εξωτερικού Περιβάλλοντος 1. Ευκαιρίες «διείσδυσης» της ΒΚΠ στην εκπαιδευτική διαδικασία 2. Συγκριτικά πλεονεκτήματα της ΒΚΠ : o Ψηφιακές συλλογές/ιδρυματικά αποθετήρια/ανοικτή πρόσβαση o Ψηφιακά αρχεία/ηλεκτρονική έκδοση ελληνικών περιοδικών 3. Συνεργασίες με βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία 4. Ευκαιρίες χρηματοδότησης ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων o συνεργασίες με υπηρεσίες/τμήματα του ιδρύματος 5. Δεξαμενή εξειδικευμένου προσωπικού (ΔΕΠ, προπτυχιακοί & μεταπτυχιακοί φοιτητές, ερευνητές) τμημάτων και μονάδων του ιδρύματος (Τμήμα Η/Υ & Πληροφορικής κλπ)

11 (SWOT Analysis) (4) Ανάλυση Απειλών Κινδύνων Εξωτερικού Περιβάλλοντος 1. Έλλειψη οργανισμού 2. Συχνές, μεταβολές του προσωπικού της ΒΚΠ ΠΠ o ακύρωση επένδυσης της ΒΚΠ ΠΠ στους ανθρώπινους πόρους της (εκπαίδευση), o αντικίνητρα για την συμμετοχή του προσωπικού σε νέες δράσεις. 3. Χειροτέρευση οικονομικών συνθηκών o προβλήματα χρηματοδότησης συνδρομών και προσκτήσεων υλικού o μεγαλύτερες δυσκολίες κάλυψης λειτουργικών αναγκών ή δαπανών συντήρησης ΠΣ και εξοπλισμού. 4. Η κάλυψη σημαντικών αναγκών από μη τακτικό προσωπικό o Κίνδυνοι για τη συνέχεια και συνέπεια της λειτουργίας των υπηρεσιών της ΒΚΠ

12 Κατηγορίες Δαπανών Περιοδικά & ηλεκτρονικές πηγές Λοιπά & λειτουργικά έξοδα και υπηρεσίες 2010 (πραγματικά ποσά) , , , , , , , ,00 Σύνολο , , , , , , , ,00 Πίνακας 1: Εκτίμηση Δαπανών ΒΚΠ (βάση των υφιστάμενων δεδομένων και μεγεθών: συνδρομές, τιμές κλπ + χωρίς περικοπές). Υπόθεση εργασίας: ετήσια αύξηση 7% (για περιοδικά και βάσεις)

13 Καθορισμός στόχων (1) Ενεργός ρόλος «τεχνολογικός» εταίρος στο ίδρυμα (e learning, ψηφιακές συλλογές, ηλεκτρονικές εκδόσεις, CRIS (Current Research Information System, νέες υπηρεσίες για τους χρήστες κλπ) o Συντονισμός με τη στρατηγική και τις ανάγκες του ιδρύματος. Διασφάλιση των«εσωτερικών» παραμέτρων σταθερής λειτουργίας της ΒΚΠ (ωράριο, σταθερό προσωπικό, επάρκεια βασικών πόρων κλπ) Βέλτιστη χρήση των ανθρώπινων πόρων της ΒΚΠ και του ιδρύματος για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης. Επένδυση στη συνεχή κατάρτιση/ενημέρωση του προσωπικού Επανεξέταση του συνόλου των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης (σκοπιμότητα, απήχηση, αποτελεσματικότητα). Ορθολογική διαχείριση προσκτήσεων ο 21 Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών,, Πανεπιστήμιο Πειραιά Οκτωβρίου 2012

14 Καθορισμός στόχων (2) Ψηφιακές υπηρεσίες: Συνέχεια και επέκταση (1) o ηλεκτρονικές εκδόσεις περιοδικών ανοικτής πρόσβασης εντός και εκτός του ιδρύματος o Αναβάθμιση & εμπλουτισμός Ιδρυματικού Καταθετηρίου αρχειοθέτηση των δημοσιεύσεων των μελών του ιδρύματος επετηρίδα βάση των στοιχείων της Νημερτούς αρχείο ιδρύματος στην Νημερτή διασύνδεση με Ηλεκτρονικές Εκδόσεις και CRIS. o λειτουργία μονάδας υποστήριξης χρηστών σε θέματα δημοσιεύσεων: ενημέρωση για πολιτικές, στοιχεία περιοδικών, πνευματικά δικαιώματα κλπ, επιμέλεια κειμένων, γραφικά, αρχειοθέτηση στο Ιδρυματικό Καταθετήριο

15 Καθορισμός στόχων (3) Ψηφιακές υπηρεσίες: Συνέχεια και επέκταση (2) o Δημιουργία υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης βιβλίων ανοικτής πρόσβασης o Εμπλουτισμός ψηφιακών συλλογών με νέο περιεχόμενο: παλαιά ελληνικά περιοδικά, υλικό υψηλής ιστορικής και επιστημονικής αξίας από τις συλλογές της βιβλιοθήκης (δωρεές κλπ), υλικό τρίτων κλπ. o παραγωγική λειτουργία του Ευρετηρίου Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών (έργο ΣΕΑΒ) o Υπηρεσία καταγραφής και ανάδειξης του ερευνητικού έργου των μελών του ιδρύματος CRIS (Current Research Information System) (έργο ΣΕΑΒ)

16 Καθορισμός στόχων (4) Yποδομές της ΒΚΠ o ILS: Εξέταση εναλλακτικών επιλογών (ΕΛ/ΛΑΚ?) o Εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών RFID o Συνεργασίες με δομές του ιδρύματος (π.χ. Κέντρο Δικτυών): χρήση κεντρικών υποδομών, ψηφιακή διατήρηση, υποστήριξη συστημάτων o Bιώσιμο μοντέλου διαχείρισης υποδομών και συστημάτων της ΒΚΠ Πολιτικές o Ενταντικοποίηση των δραστηριοτήτων Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα o στρατηγικές συνεργασίες σε εθνικός και διεθνές επίπεδο (DOAJ, LIBER, SPARC κλπ).

17 Η προσέγγιση της ΒΚΠ (1) Επανεξέταση υφιστάμενων υπηρεσιών διατήρηση/ αναβάθμιση «επιτυχημένων» & «βιώσιμων» μετασχηματισμός ή εγκατάλειψη «προβληματικών». Εστίαση στα «δυνατά» σημεία της ΒΚΠ (SWOT ανάλυση) Ανθρώπινο δυναμικό o εσωτερική ανακατανομή/βέλτιστη αξιοποίηση τακτικού προσωπικού o αναδιάρθρωση/επέκταση καθηκόντων των μεταπτυχιακών φοιτητών o συνεργασίες με τμήματα του ιδρύματος καθώς και άλλων ιδρυμάτων θέσεις πρακτικής θέματα για σχετικές πτυχιακές εργασίες/διατριβές Διαρκής αξιολόγηση των συνδρομών (χρήση, απήχησή, αποτελέσματα?), Eξωστρέφεια (δημοσιεύσεις, έργα, συνεργασίες, και πρωτοβουλίες)

18 Η προσέγγιση της ΒΚΠ (2) Αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου (ευρωπαϊκά & εθνικά προγράμματα, δωρεές κλπ) Yιοθέτηση ΕΛ/ΛΑΚ Βέλτιστη χρήση του υφιστάμενου εξοπλισμού Πρόγραμμα προβολής του έργου της βιβλιοθήκης Ενεργός συμμετοχή στη διαμόρφωση και υλοποίηση ιδρυματικών δράσεων Σχεδιασμός ορθολογικής διαχείρισης και λειτουργίας του συνόλου των βιβλιοθηκών και υλικού του ιδρύματος

19 Αποτελέσματα Πρώτη αποτίμηση (1) Μηδενισμός λειτουργικών & λοιπών δαπανών διατήρηση της πλειοψηφίας των συνδρομών o Ζητούμενο: ο εμπλουτισμός της συλλογής βιβλίων Αναδιάρθρωση υπηρεσιών μικρού εύρους αλλά μεγάλης σημασίας, ανατανομή καθηκόντων Ανθρώπινο δυναμικό: o δύο (2) πτυχιούχοι πληροφορικής και ένα (1) βιβλιοθηκονόμος με συμβάσεις έργου στο πλαίσιο των συμμετοχών της ΒΚΠ ΠΠ σε μια σειρά από έργα έρευνας και ανάπτυξης (βλ. Παρακάτω).

20 Αποτελέσματα Πρώτη αποτίμηση (2) o αναδιάρθρωση του προγράμματος απασχόλησης μεταπτυχιακών φοιτητών δύο θέσεις μερικής απασχόλησης μεταπτυχιακών φοιτητών για την συνεχή υποστήριξη των πληροφοριακών μας συστημάτων καθήκοντα ψηφιοποίησης υλικού (π.χ. κατά την διάρκεια απασχόλησής τους στα γκισέ πληροφόρησης της βιβλιοθήκης) o Προγράμματα πρακτικής άσκησης 3 φοιτητές τμήματος Η/Υ & Πληροφορικής (υποστήριξη και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων) 3 φοιτητές του τμήματος Φιλολογίας (ψηφιοποίηση και ευρετηρίαση υλικού) 4 φοιτητές από τμήματα βιβλιοθηκομίας ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας (ευρετηρίαση υλικού των ψηφιακών συλλογών)

21 Αποτελέσματα Πρώτη αποτίμηση (3) Παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου o ψηφιοποίηση και ευρετηρίαση του αρχείου της «Ελληνικής Φιλοσοφικής Επιθεώρησης» νέα τεύχη του περιοδικού «Αξιολογικά» o Ψηφιοποίηση των παλαιών περιοδικών «Ελλάς» και «Μπουκέτο» ευρετηρίαση σε εξέλιξη «Μπουκέτο» συνεργασία με την Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων και με το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο ΕΛΙΑ o Ψηφιοποίηση προγραμμάτων των θεατρικών παραστάσεων του «Αμφιθεάτρου» του Σπύρου Ευαγγελάτου (κατόπιν σχετικής συμφωνίας με τον σκηνοθέτη). ευρετηρίαση σε εξέλιξη

22 Αποτελέσματα Πρώτη αποτίμηση (4) Ψηφιακές υπηρεσίες (1) o Αναβάθμιση της πλατφόρμας ηλεκτρονικών εκδόσεων Πασιθέη ενσωμάτωση ψηφιακού αρχείου της Δεξαμένης (άρθρα περιοδικών Αξιολογικά και Δευκαλίων) νέα περιοδικά : Review of Science, Mathematics and ICT Education και Academia o λειτουργία της νέας έκδοσης του Ιδρυματικού Καταθετηρίου Διαδικασία εισαγωγής δημιοσιεύσεων των μελών του ιδρύματος σε εξέλιξη o σχεδιασμός νέου ιστοτόπου o αναβάθμιση των εφαρμογών αυτοματοποιημένης υλοποίησης εσωτερικών διαδικασιών

23 Αποτελέσματα Πρώτη αποτίμηση (5) Ψηφιακές υπηρεσίες (2) o πιλοτική εγκατάσταση και λειτουργία της εφαρμογής Koha (έργο ΣΕΛΙΔΑ) σε εξέλιξη o πιλοτική λειτουργία πλατφόρμας έκδοσης ηλεκτρονικών βιβλίων Open Monograph Press σε εξέλιξη o δοκιμαστική χρήση της εφαρμογής OMEKA για τη δημιουργία ψηφιακών συλλογών αρχειακού/ιστορικού υλικού (σπάνια βιβλία, θεατρικά προγράμματα, φωτογραφίες κλπ) σε εξέλιξη

24 Αποτελέσματα Πρώτη αποτίμηση (6) Εργα (1) o «Προηγμένες Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β.» (Πρόσκληση 21.1 Ε.Π. Ψηφιακής Σύγκλισης) Συντονισμός δράσεων: Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών Πληροφόρησης Yπηρεσία καταγραφής και ανάδειξης του ερευνητικού έργου των ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων CRIS (Current Research Information System) (σε συνεργασία με το ΕΚΤ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)

25 Αποτελέσματα Πρώτη αποτίμηση (7) Εργα (2) o «ΣΕΛΙΔΑ: Σύστημα Διαχείρισης Έντυπου Υλικού με Χρήση Τεχνολογίας Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης», το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», Πράξη Ι: Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας, Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, (ΓΓΕΤ). Εφαρμογή RFID τεχνολογιών για τη διαχείριση του υλικού Πιλοτική εγκατάσταση και λειτουργία του ΕΛ/ΛΑΚ ILS Koha o «Ανάπτυξη και Διάθεση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (Ανοικτά Μαθήματα) Πανεπιστημίου Πατρών», Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Η ΒΚΠ μονάδα υλοποίησης του έργου.

26 Αποτελέσματα Πρώτη αποτίμηση (8) Εργα (3) o «APARSEN: Alliance for Permanent Access to the Records of Science Network» FP7 NoE, Δίκτυο Αριστείας που επιδιώκει την δημιουργία ενός βιώσιμου Εικονικού Κέντρου Αριστείας για τη Διατήρηση και Προστασία του Ψηφιακού περιεχομένου. απόκτηση και μεταφορά σε ιδρυματικό και εθνικό επίπεδο της τεχνογνωσίας της σε θέματα ψηφιακής διατήρησης. o «LinkedHeritage» (EC CIP ICT PSP Digital Libraries) εμπλουτισμός Europeana η ΒΚΠ ΠΠ συμμετέχει ως πάροχος περιεχομένου. o Δύο προτάσεις ευρωπαϊκών έργων στο στάδιο των τελικών διαπραγματεύσεων

27 Συμπεράσματα...ένα καλό σχέδιο και η πιστή υλοποίησή του μπορεί να δώσει διεξόδους ανάπτυξης και βελτίωσης... Βασικές παράμετροι: ειλικρινής και λεπτομερής ανάλυση των δυνατοτήτων και αναγκών της βιβλιοθήκης και της κοινότητας των χρηστών ρεαλιστικός σχεδιασμός ενός πλάνου δράσεων βασισμένο πάνω στα δυνατά σημεία της βιβλιοθήκης το οποίο θα αποτελέσει τον οδηγό για την εκμετάλλευση των ευκαιριών ανάπτυξης βέλτιστη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου πόρου και μέσου ανάπτυξη ουσιαστικών συνεργασιών εντός και εκτός του ιδρύματος με γνώμονα την εξυπηρέτηση του σχεδίου

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Δημιουργία εμπλουτισμός Ιδρυματικού Καταθετηρίου / Αποθετηρίου ΤΕΙ Μεσολογγίου Αναθέτουσα Αρχή: Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Προϋπολογισμός: 144.552,85 (χωρίς ΦΠΑ) Δικαίωμα προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» Μέρος Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ/ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Προϋπολογισμός: 180.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ..(ελκε)/2012 με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ..(ελκε)/2012 με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ..(ελκε)/2012 με Δημοσίευση για το Έργο «Δημιουργία Ιδρυματικού Καταθετηρίου/Αποθετηρίου Ψηφιακό Αρχείο Ελληνικής Μουσικής» στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2008-2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2008202 Α. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά τα έτη 20042007 Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την. «Ανάπτυξη Υπηρεσίας Υποστήριξης & Εμπλουτισμού Ιδρυματικού Αποθετηρίου» {K.E.2094 (80801)}

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την. «Ανάπτυξη Υπηρεσίας Υποστήριξης & Εμπλουτισμού Ιδρυματικού Αποθετηρίου» {K.E.2094 (80801)} Αποθετηρίου» Μέρος Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Υπηρεσίας Υποστήριξης & Εμπλουτισμού Ιδρυματικού Αποθετηρίου» {K.E.2094 (80801)} Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» Μέρος Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Δ. ΤΣΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 του Έργου «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες ΤΕΙ Αθήνας (ΤΕΙ-Α)» με κωδικό ΟΠΣ 304187 ΜΕΡΟΣ Α. Αντικείμενο & Προδιαγραφές έργου Διακήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ερευνητικού και Πολιτιστικού Υλικού» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εμπλουτισμός Ψηφιακού Αποθετηρίου Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού, Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών» του Υποέργου 2 Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν»

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟ ΙΔΡΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΛΙΩΝ ΕΡΕΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 268/Φ30.1 Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΣΑΦΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΜΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΣΑΦΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΜΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΣΑΦΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΜΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας. aπολογισμός. ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας. aπολογισμός. ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας aπολογισμός 2009-2012 ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α aπολογισμός 2009-2012 Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 πρόσβαση στη γνώση πρόσβαση στη γνώση Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 1 Περιεχόμενα 1 2 3 4 5 6 7 Αντί Προλόγου Το Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 Σχέδιο Νέου Οργανογράμματος Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ 2011 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009-2010 ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας» του Υποέργου 1 Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας της Πράξης «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Λαμίας» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ Με τίτλο: Δημιουργία παιδαγωγικών προδιαγραφών Ενιαίας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Μεθοδολογία Ψηφιακής Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: «Δημιουργία και εμπλουτισμός ιδρυματικού αποθετηρίου, δημιουργία ιστορικού αρχείου και αναβάθμιση ιστότοπου βιβλιοθήκης και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Λειτουργίας Εικονικής Βιβλιοθήκης για την Ανάδειξη, Παροχή και Αξιοποίηση του Τεχνολογικού Κεφαλαίου του Ε.Μ.Π.

Μοντέλο Λειτουργίας Εικονικής Βιβλιοθήκης για την Ανάδειξη, Παροχή και Αξιοποίηση του Τεχνολογικού Κεφαλαίου του Ε.Μ.Π. Μοντέλο Λειτουργίας Εικονικής Βιβλιοθήκης για την Ανάδειξη, Παροχή και Αξιοποίηση του Τεχνολογικού Κεφαλαίου του Ε.Μ.Π. Δημήτρης Κουής 1, Διονύσης Κόκκινος 2 1 Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών,

Διαβάστε περισσότερα