Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού Βόλος 14/07/2011 Αρ. Πρωτ. Ανταποκρινόµενοι στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράµµατος : «ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας», του Άξονα προτεραιότητας 7 «ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Ε.Π «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού», που προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο ήµος Βόλου καθώς και τα νοµικά του πρόσωπα θα συµµετέχουν στο πρόγραµµα ως συµπράττοντες φορείς, υπογράφοντας µνηµόνιο συνεργασίας µε τον δικαιούχο φορέα ΙΝΕ ΓΕΣΕΕ, το οποίο διαθέτει διαχειριστική επάρκεια τύπου Γ. Η ωφέλεια για το ήµο και τα νοµικά πρόσωπα, έγκειται στη δυνατότητα πεντάµηνης απασχόλησης ατόµων µε µηνιαίες αποδοχές 625 περιλαµβανοµένων των ασφαλιστικών εισφορών, σε προγραµµατισµένες δράσεις (όχι σε κάλυψη πάγιων αναγκών των υπηρεσιών του ήµου). Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος για τη Μαγνησία είναι ,50 και αφορά ωφελούµενους περίπου. Κατόπιν συνεργασίας µε διευθυντές και εκπροσώπους των υπηρεσιών του ήµου, καθώς επίσης µε τις ιοικήσεις και τα υπηρεσιακά στελέχη των νοµικών του προσώπων, έγινε καταγραφή των αναγκών της κάθε υπηρεσίας και του κάθε νοµικού προσώπου σε επίπεδο αριθµού ατόµων και αναγκαίων ειδικοτήτων. Με δεδοµένο ότι στο πρόγραµµα θα συµµετέχουν και όµοροι δήµοι καθώς και η Περιφερειακή Ενότητα, προσαρµόσαµε την πρόταση περίπου στα 950 άτοµα για να ελαχιστοποιηθεί η περικοπή δράσεων. Υπογράφονται τέσσερα (4) µνηµόνια συνεργασίας, ως εξής: ήµος Βόλου ( /νση πρασίνου, /νση καθαριότητας, Τεχνική Υπηρεσία, ΚΑΠΗ, /νση προγραµµατισµού) ΙΝΕ ΓΣΕΕ ( 632 εργαζόµενοι) Ν.Π...( ηµοτικός Οργανισµός Εκπ/σης Παιδιού, Αθλητισµού και Πολιτισµού ΗΠΕΘΕ Βόλου) ΙΝΕ ΓΣΕΕ (236 εργαζόµενοι) 1

2 Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - ηµοτικό Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης ήµου Βόλου (ΚΕΚΠΑ - ΙΕΚ) ΙΝΕ ΓΣΕΕ (60 εργαζόµενοι) ΕΥΑΜΒ ΙΝΕ ΓΣΕΕ ( 52 εργαζόµενοι) Τα προγράµµατα κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν τοπικό χαρακτήρα και µπορούν ενδεικτικά να περιλαµβάνουν: - έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας, όπως π.χ. διαµόρφωση και φροντίδα πάρκων και λοιπών έργων πρασίνου, αναδάσωση, δασοπροστασία και φύλαξη περιοχών υψηλού φυσικού κάλους, καθαριότητα παραλίων περιοχών, καθαρισµούς και µικρές αντιπληµµυρικές παρεµβάσεις ρεµάτων κλπ - υπηρεσίες φροντίδας, µέριµνας ηλικιωµένων, ΑµεΑ και παιδιών κλπ - κοινωνικές δράσεις όπως κοινωνικά παντοπωλεία, συλλογή και διάθεση χρησιµοποιηµένου ρουχισµού, - δράσεις για παιδιά και νέους, εξωσχολικά προγράµµατα για µαθητές και παιδιά, οδική ασφάλεια µαθητών, σίτιση σε ολοήµερα σχολεία φτωχών περιοχών, - δράσεις διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, κ.α Οι τελικοί αποδέκτες κοινωνικών υπηρεσιών δεν θα πρέπει να ωφελούνται ταυτόχρονα από άλλη συγχρηµατοδοτούµενη δράση του ΕΚΤ. Η κοινωφελής εργασία απευθύνεται σε άνεργους µε δελτίο ανεργίας σε ισχύ, µε προτεραιότητα σε: - µακροχρόνια ανέργους, - βραχυχρόνια ανέργους που δεν λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας, - εµπόρους και λοιπούς επαγγελµατίες που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους πριν δύο έτη, - υποαπασχολούµενους, ελεύθερους επαγγελµατίες, επιστήµονες (δικηγόροι, µηχανικοί, ιατροί, κλπ) βάσει εισοδηµατικών κριτηρίων, - άνεργους έως 30 ετών που αναζητούν εργασία - Αγρότες, ασφαλισµένους στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατοµικό εισόδηµα έως ,00 το οικονοµικό έτος 2010 (εισοδήµατα που αποκτήθηκαν από έως ), θα προσκοµίζουν βεβαίωση από τον ΟΑΕ, αφού καταχωρηθούν σε ειδική κατάσταση συµµετοχής στη δράση. - Προϋπόθεση αποτελεί να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της ΕΕ ή να είναι οµογενείς ή µετανάστες που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας. 2

3 Η επιλογή των ωφελουµένων ανέργων για την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής εργασίας γίνεται µε βάση κριτήρια, που αποδεικνύονται µε νόµιµα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία αφορούν την οικονοµική, κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση των ωφελουµένων, ενώ θα δοθεί προτεραιότητα στους µακροχρόνιους ανέργους. Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κουτρουµάνης ζήτησε από τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ Γ. Βέη, τον οποίο επισκέφθηκε την περασµένη εβδοµάδα, τη συνδροµή της Αρχής, ώστε να διασφαλιστεί πλήρως η αντικειµενικότητα στην εφαρµογή των κριτηρίων για την επιλογή των ανέργων που θα απασχοληθούν στα προγράµµατα της Κοινωφελούς Εργασίας. Ο πρόεδρος της Αρχής ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτηµα του υπουργού Εργασίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί, µε τη συνδροµή και του ΑΣΕΠ, η απόλυτη διαφάνεια και αντικειµενικότητα στην υλοποίηση των προγραµµάτων Κοινωφελούς Εργασίας. Οι τεχνικές λεπτοµέρειες θα αποτελέσουν αντικείµενο συζήτησης των υπηρεσιών του υπουργείου Εργασίας µε στελέχη του ΑΣΕΠ τις επόµενες ηµέρες. Παράλληλα, για τη διασφάλιση του τρόπου επιλογής είναι υποχρεωτική η ανάρτηση των ωφελούµενων στο διαδίκτυο και στον Τύπο. Η πρόσληψη γίνεται από το φορέα απασχόλησης (ΙΝΕ ΓΣΕΕ). Οι ωφελούµενοι τοποθετούνται στις θέσεις εργασίας από τους συµπράττοντες φορείς ( ήµοι κλπ), που έχουν συνάψει µνηµόνια συνεργασίας µε τους δικαιούχους φορείς απασχόλησης Με δεδοµένη την οικονοµική συγκυρία και τη µεγάλη αύξηση της ανεργίας και σε τοπικό επίπεδο, κυρίως στις γυναίκες και τους νέους αλλά και σε άτοµα που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη, ο ήµος Βόλου συµµετέχει στο πρόγραµµα παρά τον έντονα εποχιακό του χαρακτήρα, το βραχύβιο της διάρκειας και το χαµηλό επίπεδο των αµοιβών των εργαζοµένων σε αυτά. Συµµερίζεται την κριτική που ασκεί η ΠΟΕ-ΟΤΑ στο συγκεκριµένο πρόγραµµα, δεν µπορεί όµως να παραβλέψει ότι η ανεργία στην τοπική κοινωνία καλπάζει και συνεπώς χρέος του ήµου είναι να αξιοποιήσει όσα και όποια προγράµµατα εργασίας µπορούν να ανακουφίσουν έστω και πρόσκαιρα. Είναι σταθερή η πολιτική µας θέση υπέρ των σταθερών σχέσεων εργασίας των εργαζοµένων στο ήµο για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών του. Παράλληλα όµως και υπέρ της ορθολογικής αξιοποίησης προγραµµάτων που βελτιώνουν το αστικό και περιαστικό περιβάλλον, τις συνθήκες φροντίδας ηλικιωµένων, ΑµεΑ και παιδιών, συµβάλλουν στην προστασία της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, στη δια βίου µάθηση κλπ. Εισηγούµαστε το θέµα στο ηµοτικό Συµβούλιο για ενηµέρωση και λήψη σχετικής εγκριτικής απόφασης για συµµετοχή του ήµου Βόλου στα προγράµµατα της Κοινωφελούς Εργασίας. Συνηµµένα καταθέτουµε τα τέσσερα (4) µνηµόνια συνεργασίας. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 3

4 ΜΝΗΜΟΝΙΟ/ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Του Επωνυµία: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ (ΙΝ.Ε/Γ.Σ.Ε.Ε.) του και Επωνυµία: ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΒΟΛΟΥ (.Ο.Ε.Π.Α.Π.- Η.ΠΕ.ΘΕ) για τη ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Θεσσαλίας (Π.Ε. Μαγνησίας - ήµος Βόλου- ηµοτικός Οργανισµός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού Και Πολιτισµού Η.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου (.Ο.Ε.Π.Α.Π.- Η.ΠΕ.ΘΕ) Στο Βόλο σήµερα 8/07/2011 οι κάτωθι συµβαλλόµενοι που εκπροσωπούνται νόµιµα: A. ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: ΑΦΜ ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ εφεξής ικαιούχος, και ο, 4

5 Γ. ΦΟΡΕΑΣ: ηµοτικός Οργανισµός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού Και Πολιτισµού Η.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου (.Ο.Ε.Π.Α.Π.- Η.ΠΕ.ΘΕ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΑΒΙ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΠΡΟΕ ΡΟΣ Σ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΙΚΟΜΗ ΕΙΑΣ 2 - ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: ΑΦΜ ΟΥ A ΒΟΛΟΥ εφεξής Συµπράττων φορέας, συνυπογράφουν το παρόν Μνηµόνιο/Συµφωνία Συνεργασίας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της αίτησης που υποβάλει προς χρηµατοδότηση ο ικαιούχος. Έχοντας υπόψη: 1) Την µε αριθµ /οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 613/ ) ΚΥΑ «Σύστηµα ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ιαδικασία Εφαρµογής της πράξης: ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραµµατική Περίοδο » 2) Την Ανοιχτή πρόσκληση µε Κωδικό 38, αριθµ. πρωτ /οικ / (Α Α: 4Α3ΨΛ-Ε) της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» για υποβολή προτάσεων στην πράξη «ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην περιφέρεια Θεσσαλίας» που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. 3) Την αποδοχή των από σηµείο 1) και 2) ανωτέρω, κανονιστικών πράξεων. 5

6 Άρθρο 1ο Προοίµιο Η πράξη «ηµιουργία Θέσεων απασχόλησης για υπηρεσίες και δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα» εντάσσεται στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) τα οποία µε τις δράσεις τους υποστηρίζουν την προτεραιότητα 1β του άρθρου 3 του Κανονισµού (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5 ης Ιουλίου Άρθρο 2 ο Σκοπός Σκοπός του παρόντος είναι η αµοιβαία συνεργασία και υποστήριξη των µερών για την υλοποίηση προγράµµατος κοινωφελούς χαρακτήρα µε τίτλο : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΒΟΛΟΥ (.Ο.Ε.Π.Α.Π.- Η.ΠΕ.ΘΕ)» Στόχος και αναµενόµενα αποτελέσµατα του συγκεκριµένου προγράµµατος είναι Με το προτεινόµενο έργο επιδιώκεται η διευκόλυνση στην πρόσβαση της απασχόλησης, µέσω της πρόσληψης ατόµων για την υλοποίηση προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα. Παράλληλα, στόχος είναι η ανάπτυξη συνεργασίας µεταξύ φορέων προάγοντας τον κοινωνικό διάλογο και η συνέργεια, προκειµένου αφενός να αµβλυνθούν τα προβλήµατα στην αγορά εργασίας και αφετέρου να θεµελιωθεί µια διαφορετική κουλτούρα αντιµετώπισης κρίσιµων ζητηµάτων, που αφορούν στο σύνολο της κοινωνίας. ικαιούχος του προτεινόµενου έργου είναι το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ και αναλαµβάνει τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης. Σε περίπτωση έγκρισης, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ ως επικεφαλής του έργου θα επιδιώξει κατά την υλοποίηση, όσο το δυνατόν, την ευρύτερη συνεργασία αξιοποιώντας και υπάρχουσες δικτυώσεις όπως του ικτύου «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ». Το δίκτυο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ δηµιουργήθηκε την 12 η Ιουνίου του 2009 και σε αυτό, εκτός από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, συµµετέχουν το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας, ο Σύνδεσµος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΘΕΒ) το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης «Θέσις» καθώς και το Εργαστήριο Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Ειδικότερα µέσω των προτεινόµενων παρεµβάσεων του επιτυγχάνεται: Η δηµιουργία 236 νέων θέσεων εργασίας Η ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, µέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Η ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών, µέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης Η ενεργοποίηση των µακροχρόνια ανέργων και των ατόµων από ειδικές κοινωνικές οµάδες, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισµό από 6

7 την αγορά εργασίας, µέσω της εφαρµογής ειδικά στοχευόµενων δράσεων. Η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών απασχόλησης. Η δηµιουργία µιας άλλης νοοτροπίας για την αντιµετώπιση των προβληµάτων της αγοράς εργασίας, µέσω της έννοιας «κοινωφέλεια». Σε ότι αφορά στα επιµέρους αποτελέσµατα που ανακύπτουν µέσω των πράξεων αυτά συνοψίζονται ως εξής: Στην αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος το οποίο αποτελεί το ζωτικό καθηµερινό χώρο δράσης των δηµοτών συµβάλλοντας έτσι και στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής Στην δηµιουργική διέξοδο του πληθυσµού µέσα από δράσεις που συµβάλλουν πέρα από τους προφανείς λόγους και στην εδραίωση του αισθήµατος της συµµετοχής και της συνεργασίας στα πλαίσια µιας οµάδας. Στην ανάδειξη του πολιτισµού της περιοχής και την ενίσχυση του τουρισµού µε απώτερο στόχο την αύξηση του τουριστικού προϊόντος στη διαµόρφωση του κατά κεφαλήν εισοδήµατος Παράλληλα, τα οφέλη διαχέονται σε όλη την κοινωνία, καθώς, µέσω της ενίσχυσης της απασχόλησης µέσα από καινοτόµες πράξεις προωθείται η ένταξη των ωφελουµένων στην αγορά εργασίας µε πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα, που διαχέονται σε όλο το φάσµα της τοπικής οικονοµίας, αλλά και της κοινωνίας, αφού αµβλύνονται οι αντιθέσεις που απειλούν τη συνοχή του κοινωνικού ιστού. Άρθρο 3 ο Αντικείµενο του προγράµµατος Α. Επιχειρησιακό σχέδιο (Αναλυτική περιγραφή όλων των κατωτέρω) ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αστικό περιβάλλον Πολιτισµός Τουρισµός ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικείµενου έργου (αναφορά στα βασικά τεχνικά / λειτουργικά κ.α. χαρακτηριστικά του): Η πράξη αφορά τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης κοινωφελούς εργασίας στο ηµοτικό Οργανισµό Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού Και Πολιτισµού Η.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου (.Ο.Ε.Π.Α.Π.- Η.ΠΕ.ΘΕ) της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. Το προτεινόµενο έργο επιχειρεί µια καινοτόµο παρέµβαση αποσκοπώντας στην ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ των φορέων, στην ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών, στην αναβάθµιση των δηµόσιων και δηµοτικών υπηρεσιών. Ο Βόλος είναι πόλη της Θεσσαλίας, χτισµένη στον µυχό του Παγασητικού 7

8 κόλπου, κοντά στην θέση της αρχαίας Ιωλκού στους πρόποδες του Πηλίου. Είναι επίσης µία από τις πιο µεγάλες πόλεις και ένα από τα σηµαντικότερα λιµάνια της Ελλάδας. Στα πλαίσια της Αυτοδιοικητικής Μεταρρύθµισης µε το πρόγραµµα "Καλλικράτης", ο νέος δήµος Βόλου προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήµων Ιωλκού, Νέας Αγχιάλου, Βόλου, Αγριάς, Πορταριάς, Νέας Ιωνίας, Αρτέµιδας και Αισωνίας και της Κοινότητα Μακρινίτσας ενώ έδρα του νέου δήµου ορίστηκε ο Βόλος. Η έκταση του νέου ήµου είναι τ.χλµ και ο πληθυσµός του κάτοικοι σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 ( ο έκτος µεγαλύτερος σε πληθυσµό δήµος της χώρας). Η χωρική του έκταση καταλαµβάνει µια περιοχή η οποία εκτείνεται από το υψηλότερο σηµείο του Πηλίου τα Χάνια, µέχρι τον Παγασητικό, συνδυάζοντας δασικά τοπία του Πηλίου, παραδοσιακούς οικισµούς της Μακρινίτσας και της Πορταριάς, αγροτικές περιοχές όπως η Αγχίαλος και τα Λεχώνια, περιαστικές περιοχές όπως το ιµήνι και η Αγριά και ο καθαρά αστικός ιστός όπως η πόλη του Βόλου και της Νέας Ιωνίας. Ο νέος ήµος που γεννήθηκε πλέον έχει γιγαντωθεί ως προς τις ανάγκες του και το πεδίο δράσης για την κοινωφελή επιχείρηση που συστήθηκε στα πλαίσια των νέων δοµών µε την επωνυµία «ηµοτικός Οργανισµός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού Και Πολιτισµού Η.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου (.Ο.Ε.Π.Α.Π.- Η.ΠΕ.ΘΕ), είναι αρκετά µεγάλο. Ο.Ο.Ε.Π.Α.Π.- Η.ΠΕ.ΘΕ δραστηριοποιείται ως Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου στους στους τοµείς του αθλητισµού,(λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων) του πολιτισµού ( λειτουργία Η.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου, ανώτερης σχολής δραµατικής τέχνης, δηµοτικού κέντρου ιστορίας, δηµοτικών ωδείων και σχολών µουσικής, συµφωνικής ορχήστρας, φιλαρµονικής ορχήστρας, χορωδιών)και της εκπαίδευσης παιδιού (λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών). Συνοπτικά,.Ο.Ε.Π.Α.Π.- Η.ΠΕ.ΘΕ οι σκοποί του αφορούν: την προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων µαζικού αθλητισµού, την διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και τη δηµιουργία και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων. την εφαρµογή πολιτικών και προγραµµάτων για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς, την προβολή πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων, την προώθηση της καλλιτεχνικής παιδείας, καθώς και τη δηµιουργία και διαχείριση πολιτιστικών υποδοµών (µουσεία, βιβλιοθήκες, θεατρικές σκηνές, κινηµατογραφικές λέσχες, πολιτιστικά κέντρα, ωδεία, σχολές χορού, εργαστήρια εικαστικών τεχνών, κ.α.) την εφαρµογή πολιτικών και τη συµµετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και της παιδικής ηλικίας, την υποστήριξη της οικογένειας, καθώς και τη µελέτη και υλοποίηση σχετικών προγραµµάτων. Η σύγχρονη πόλη του Βόλου, αξιοποιώντας τη βιοτεχνική τεχνογνωσία του Πηλίου, το εργατικό δυναµικό της Θεσσαλίας και τις ιδιωτικές επενδύσεις εξελίχθηκε σε σηµαντικό βιοτεχνικό και βιοµηχανικό κέντρο, µε το τρίτο κατά σειρά µεγέθους λιµάνι της χώρας. Η οικονοµία της πόλης στηρίζεται στη βιοµηχανία, το εµπόριο, τη βιοτεχνία, τις υπηρεσίες και τον τουρισµό. Ωστόσο, αυτό είναι το παρελθόν καθώς υπάρχουν µεγάλες αλλαγές. Ο νέος ήµου Βόλου είναι πλέον ένας ακόµη µεγάλος ήµος που γεννήθηκε λόγω Καλλικράτη και περιλαµβάνει περιοχές µε απίστευτο φυσικό κάλλος, µε µεγάλη όµως έκταση και ανάγκες µέσα στο ιδιαίτερα αρνητικό στοιχείο που διαµορφώθηκε για την οικονοµία του Βόλου αλλά και στην ευρύτερη περιφέρεια της Θεσσαλίας την τελευταία δεκαετία αλλά ειδικά κατά τη διάρκεια της διετούς οικονοµικής κρίσης. Συγκεκριµένα, για την ανεργία της Θεσσαλίας, ενδεικτικά είναι τα στοιχεία για το Μάρτιο 2011: από τους ανέργους οι είναι εγγεγραµµένοι λιγότερο από 12 µήνες, ενώ είναι περισσότερο διάστηµα. Αντίστοιχα το Φεβρουάριο οι ήταν εγγεγραµµένοι λιγότερο από 12 µήνες και οι περισσότερο από ένα χρόνο, γεγονός που επιβεβαιώνει και τη δυστοκία στην εξεύρεση άλλης εργασίας. Αντίστοιχα, τον Ιανουάριο του 2011 συνολικά άτοµα ήταν εγγεγραµµένα στον ΟΑΕ και παραµένουν άνεργα περισσότερο από 12 µήνες, ενώ λιγότερο από ένα χρόνο καταγράφηκαν στην ανεργία περίπου άτοµα. Για πρώτη φορά µέσα στο Μάρτιο άτοµα έκαναν αίτηση για να επιδοτηθούν πρώτη φορά από το ταµείο ανεργίας, ενώ καταµετρήθηκαν να είναι µεν εγγεγραµµένοι στον ΟΑΕ, αλλά χωρίς να αναζητούν εργασία. Είναι η κατηγορία των ανέργων που εντάσσονται στα µητρώα του 8

9 Οργανισµού για τη µοριοδότηση, προκειµένου να έχουν καλύτερη τύχη στους διαγωνισµούς µέσω ΑΣΕΠ. Αντίστοιχα το Φεβρουάριο έκαναν αίτηση για επιδοτηθούν από τον ΟΑΕ για να δικαιούνται ταµείο ανεργίας άτοµα, ενώ τον Ιανουάριο άτοµα.μέσα στο Μάρτιο εξάλλου καταγγέλθηκαν συµβάσεις αορίστου χρόνου, έληξαν 850 συµβάσεις ορισµένου χρόνου και 955 εργαζόµενοι αποχώρησαν από την εργασίας τους µε το σύστηµα οικειοθελών αποχωρήσεων. Μέσα στο Φεβρουάριο αντίστοιχα είχαν καταγγελθεί στον ΟΑΕ συµβάσεις αορίστου χρόνου, συµβάσεις ορισµένου χρόνου, ενώ επίσης δηλώθηκαν 742 οικειοθελείς αποχωρήσεις. Τον Ιανουάριο του 2011 καταγγέλθηκαν στον ΟΑΕ συµβάσεις αορίστου χρόνου, έληξαν συµβάσεις ορισµένου χρόνου, ενώ επίσης δηλώθηκαν οικιοθελείς αποχωρήσεις. Τα συγκριτικά στοιχεία τέλος για το πρώτο τρίµηνο του 2011 (Ιανουάριο- Φεβρουάριο και Μάρτιο) µε το εκέµβριο του 2010 πάντα σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΑΕ είναι αµείλικτα, καθώς οι µεταβολές προς το χειρότερο διευρύνονται ενώ υπήρξαν µεταβολές και στους µακροχρόνιους ανέργους. Στο Βόλο, η ανεργία πριν δυο χρόνια ήταν 12,5% για να φθάσει σήµερα στο 14,5% και εκτιµά ότι φέτος θα επιδεινωθεί η κατάσταση εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης, που αποτυπώνεται πιο έντονα στους κλάδους που εµπλέκονται µε την οικοδοµή. Σύµφωνα επίσης, µε τα στοιχεία των Επιµελητηρίων το 2010, ο αριθµός των επιχειρήσεων που έκλεισαν ανήλθε στις 4.352, ενώ ο αριθµός των νέων εταιριών που άνοιξαν ήταν Οι δύο ανατολικοί νοµοί, Λάρισας και Μαγνησίας, εµφανίζουν αρνητικό ισοζύγιο, µε περισσότερες διαγραφές από εγγραφές, ενώ, αντίθετα, στους δύο δυτικούς νοµούς, Καρδίτσας και Τρικάλων, τα ισοζύγια παραµένουν, έστω και οριακά, θετικά. Όλη αυτή η εικόνα άλλωστε είναι µία σειρά αρνητικών ειδήσεων σε µία πάλαι ποτέ βιοµηχανική πόλη, που την τελευταία εικοσαετία βίωσε ένα µεγάλο σοκ από τη σταδιακή αλλά επώδυνη αποβιοµηχάνιση της που συνεχίζεται ακόµη και στο 2011 µε τις τελευταίες εναποµείνασες βιοµηχανίες και µεγάλες επιχειρήσεις που µαστίζονται από την πρωτόγνωρη οικονοµική κρίση. Ωστόσο, ο.ο.ε.π.α.π.- Η.ΠΕ.ΘΕ µε την ευκαιρία ανάπτυξης δράσεων µέσω του προγράµµατος της κοινωφελούς εργασίας, προσπαθεί να δηµιουργήσει θέσεις εργασίας που θα ανακουφίσουν τις προαναφερόµενες αρνητικές διαστάσεις της ανεργίας να τη συνδυάσει µε τα οφέλη που µπορεί να αποκτήσει η περιοχή µέσα από τις δράσεις αυτές. Με το προτεινόµενο έργο επιδιώκεται η διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση και η αξιοποίηση των ευκαιριών απασχόλησης µέσω της πρόσληψης ατόµων για την υλοποίηση προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας. Επίσης, προάγεται η ανάπτυξη συνεργασίας µε τοπικούς φορείς, ο κοινωνικός διάλογος και η συνέργεια δράσεων, δηµιουργώντας διεξόδους απασχόλησης για πληθυσµιακές οµάδες που πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία. Ειδικότερα µέσω των προτεινόµενων παρεµβάσεων επιτυγχάνεται: Η ενίσχυση της απασχόλησης των νέων µέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Η ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών µέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Η ενεργοποίηση των µακροχρόνια ανέργων και των ατόµων από ειδικές κοινωνικές οµάδες, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισµό από την αγορά εργασίας µέσω της εφαρµογής ειδικά στοχευµένων δράσεων. Ουσιαστικά, διευκολύνεται η πρόσβαση στην απασχόληση για όλους, µε ιδιαίτερη µέριµνα στην προώθηση της απασχόλησης των γυναικών, των νέων και των µακροχρόνια ανέργων. Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού για την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών εκ µέρους των κοινωνικών φορέων, αυξάνοντας ταυτόχρονα τα ποσοστά απασχόλησης και προωθώντας τις ίσες ευκαιρίες στο ανθρώπινο δυναµικό. Η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών απασχόλησης Η δηµιουργία 236 νέων θέσεων εργασίας Η κοινωνική και εργασιακή ένταξη / επανένταξη ατόµων ευπαθών οµάδων του πληθυσµού που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισµό. Παράλληλα, τα οφέλη διαχέονται σε όλη την κοινωνία, καθώς µέσω της ενίσχυσης της απασχόλησης, της απόκτησης συγκριτικών πλεονεκτηµάτων εκ µέρους των 9

10 ωφελουµένων και της ένταξής τους στην αγορά εργασίας, ενισχύεται ο κοινωνικός ιστός µε πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα, που διαχέονται σε όλο το φάσµα της τοπικής κοινωνίας, αµβλύνοντας τις αντιθέσεις που απειλούν τη συνοχή του κοινωνικού ιστού. Οι προτεινόµενες ενέργειες καλούνται από τη µια να δηµιουργήσουν διεξόδους απασχόλησης για πληθυσµιακές οµάδες, που πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία και από την άλλη, παρεµβαίνουν ουσιαστικά στον τοµέα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αφού προβλέπονται δράσεις ανάπτυξης και εµπλουτισµού της λειτουργίας των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας κοινωνικού ενδιαφέροντος, µε στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας. Στην κατεύθυνση αυτή συµβάλλει και το προτεινόµενο έργο, το οποίο παρεµβαίνει στους παρακάτω τοµείς µε συγκεκριµένες ενέργειες και δράσεις. Α. Τοµέας Παρέµβασης: Αστικό Περιβάλλον Ολόκληρος ο νέος ήµος Βόλου είναι ένας µωσαϊκό εικόνων: Μία πολύβουη σύγχρονη πόλη, µε ένα υπέροχο λιµάνι, µε τις γειτονιές της που έχει αγκαλιαστεί µέσω Καλλικράτη µε το Πήλιο. Το βουνό και η θάλασσα αυτή τη φορά έσµιξαν µε µία διοικητική µεταρρύθµιση, οι επιπτώσεις της οποίας σίγουρα θα καταγραφούν στο µέλλον. Ωστόσο, αυτός ο τεράστιος ήµος όπου διαβιούν δεκάδες χιλιάδες δηµότες του, έχει το πλεονέκτηµα να δέχεται πολλαπλάσιο αριθµό επισκεπτών µιας και έχει να προσφέρει ανεξάντλητα ερεθίσµατα εικόνων, γεύσεων, ακουσµάτων και οσµών σε όλους, δηµότες και µη. Εποµένως, οι συνέπειες αυτής της «συγκατοίκησης» µε το αστικό περιβάλλον χρήζει την ανάγκη φροντίδας του για να εξασφαλίσει ποιοτικό περιβάλλον διαβίωσης στους κατοίκους και στους επισκέπτες του ήµου. Μέρος αυτής της σύθγχρονης πολης συνιστούν και οι αθλητικές εγκαταστάσεις του νέου ήµου και οι αύλειοι χώροι των σχολείων, η συντήρηση των οποίων κρίνεται απαραίτητη για την ασφάλεια τόσο των χρηστών όσο και των εργαζοµένων. Οι παρακάτω δράσεις θα αναπτυχθούν σε όλη την έκταση του ήµου (δηλαδή στις ηµοτικές Ενότητες Βόλου, Ν. Ιωνίας, Νέας Αγχιάλου, Αγριάς, Αρτέµιδας, Αισωνίας, Πορταριάς, Μακρινίτσας, Ιωλκού ) και συνίστανται στα εξής σηµεία: Ενέργεια 1: Συντήρηση και εξωραισµός Αθλητικών εγκαταστάσεων : Οι εργασίες περιλαµβάνουν τη συντήρηση και εξωραϊσµός αθλητικών Εγκαταστάσεων και περιβαλλόντων χώρων, σε συνολικά 57 κλειστές και υπαίθριες Αθλητικές Εγκαταστάσεις, του ήµου Βόλου, όπου συχνάζουν χιλιάδες δηµότες καθ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Αριθµός Ωφελουµένων (συνολικά για (2) πεντάµηνα) Ελαιοχρωµατιστές ΥΕ/ Ε 12 Υδραυλικοί Ε 6 Ηλεκτρολόγοι ΤΕ 6 Ξυλουργοί ΥΕ/ Ε 4 Κηπουροί ΥΕ/ Ε 8 Γεωπόνοι ΠΕ 2 ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Περίοδος απασχόλησης 1/1/ /5/2012 1/6/ /10/2012 Ηµέρες εργασίας: ευτέρα έως Παρασκευή Ωράριο εργασίας 07:00πµ - 15:00µµ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 38 10

11 Ενέργεια 2: Εξωραϊσµός αύλειων χώρων παιδικών σταθµών Με τη συγκεκριµένη δράση θα γίνουν παρεµβάσεις εξωραϊσµού των αύλειων χώρων παιδικών σταθµών έτσι ώστε να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες υγιεινής και ασφαλούς παραµονής των ατόµων, µικρών και µεγάλων, στους χώρους αυτούς. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων ΥΕ/ Ε Αριθµός Ωφελουµένων (συνολικά για δύο (2) πεντάµηνα) 14 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 14 ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Περίοδος απασχόλησης 1/1/ /5/2012, 1/6/ /06/2012 µε 1/9/ /12/2012 Ηµέρες εργασίας: ευτέρα έως Παρασκευή Ωράριο εργασίας 07:00πµ - 15:00µµ Β. Τοµέας Παρέµβασης: Εκπαίδευση Ο ΟΕΠΑΠ ΗΠΕΘΕ µε τις δράσεις που θα αναπτύξει στον τοµέα αυτό, θέλει να δηµιουργήσει ένα ολοκληρωµένο πλέγµα δραστηριοτήτων στις οποίες θα συµµετάσχουν τα παιδιά και οι νέοι σε διάφορες θεµατικές. Έτσι, από πολύ νωρίς θέλει να τους εµπλέξει µε ενεργές βιωµατικές τακτικές σε ενδιαφέρουσες θεµατολογίες και να ενεργοποιήσει ανάλογα. Οι παρακάτω δράσεις θα αναπτυχθούν σε όλη την έκταση του ήµου (δηλαδή στις ηµοτικές Ενότητες Βόλου, Ν. Ιωνίας, Νέας Αγχιάλου, Αγριάς, Αρτέµιδας, Αισωνίας, Πορταριάς, Μακρινίτσας, Ιωλκού ) και συνίστανται στα εξής σηµεία: Ενέργεια 1: "Εκπαιδεύω τα παιδιά " ηµιουργία σχεδίων εργασίας (projects), και πιλοτική εφαρµογή στους 16 παιδικούς σταθµούς του ήµου Βόλου, µε σκοπό τη δηµιουργία οικολογικής συνείδησης και ευαισθητοποίησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η δράση θα περιλαµβάνει δραστηριότητες σε φυσικά οικοσυστήµατα και αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής µε βιωµατική προσέγγιση ηµιουργία σχεδίων εργασίας (projects), και πιλοτική εφαρµογή στους 16 παιδικούς σταθµούς του ήµου Βόλου, µε σκοπό τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς (παραδοσιακοί χοροί, µουσικές του κόσµου, γνωριµία µε παραδοσιακά επαγγέλµατα προς εξαφάνιση, εικαστικές εφαρµογές, ζωγραφική, πηλοπλαστική, γύψο, δραµατοποίηση, αυτοσχέδιες κούκλες κουκλοθέατρου κατασκευασµένες από τα παιδιά Εφαρµογή ενός προγράµµατος µε σκοπό την εκµάθηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, από τους µικρούς µαθητές, καθώς και από µαθητές ολόκληρης της περιφέρειάς µας από ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό. Επιπρόσθετα για την υλοποίηση του προγράµµατος «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ», που απευθύνεται σε παιδιά δηµοτικών σχολείων γυµνασίων, αθλητικών σχολείων, συλλόγων κ.α. και την ολοκλήρωσή του, απαιτούνται επαναλαµβανόµενες επισκέψεις, µε δραστηριότητες αυξανόµενου βαθµού δυσκολίας. 11

12 Αριθµός Ωφελουµένων ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ (συνολικά για δύο (2) πεντάµηνα) Περιβαλλοντολόγοι ΠΕ 2 Αρχαιολόγος ΠΕ 2 Νηπιαγωγοί ΠΕ 34 Βοηθοί Νηπιαγωγών Ε (γνώστες θεατρικού παιχνιδιού ή µουσειακής αγωγής ή πολιτισµού) Βοηθοί Πρόνοιας Ε µε ειδίκευση στη ζωγραφική και κεραµική Γυµναστές ΠΕ 2 Μουσικολογίας ΠΕ ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Περίοδος απασχόλησης : 1/1/ /5/2012 1/6/ /10/2012 Ηµέρες εργασίας: ευτέρα έως Παρασκευή Ωράριο εργασίας 07:00πµ - 15:00µµ Εικαστικών Πε 2 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 72 Ενέργεια 2: Εξωσχολικά προγράµµατα και δράσεις για νέους Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα πραγµατοποιούνται σε χώρο όπου υπάρχει η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή (εργαστήρια εικαστικών, αίθουσα µουσικοκινητικών δραστηριοτήτων, Βιβλιοθήκη, Η/Υ, τεχνολογικός εξοπλισµός). Απευθύνονται στα σχολεία της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και πραγµατοποιούνται κατόπιν συνεννόησης µε τους υπευθύνους των σχολείων και αφορούν θέµατα τοπικής ιστορίας, αρχαιολογίας, τέχνης, περιβαλλοντολογικά και προγράµµατα προώθησης της ανάγνωσης και του βιβλίου. Τα προγράµµατα µπορούν να πραγµατοποιηθούν στους κάτωθι χώρους: Στέκι Παιδιού (Πολυµέρη και Περρραιβού), Κέντρο Νεότητας Χιλιαδούς (Γ. ήµου και Μεταµορφώσεως). Εκπαιδευτικά προγράµµατα επίσης θα πραγµατοποιηθούν στη διάρκεια των προγραµµατισµένων εκθέσεων, στους εκθεσιακούς χώρους, όπου εκτός των έργων τέχνης υπάρχει βιβλιοθήκη και ψηφιακό αρχείο. Τα προγράµµατα απευθύνονται σε µαθητές όλων των βαθµίδων και φοιτητές τµηµάτων µε συναφή µαθήµατα[πολιτισµού τεχνών, καλλιτεχνικών τεχνικών και ιστορίας τέχνης]. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Αριθµός Ωφελουµένων (συνολικά για δύο (2) πεντάµηνα) ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ θεατρολόγος πε 2 Περίοδος απασχόλησης : Ιστορικός Αρχαιολογος ή 1/1/ /5/2012 σχολής Μεθοδολογίας, 2 1/6/ /10/2012 Ιστορίας και θεωριας της Ηµέρες εργασίας: Επιστήµης ευτέρα έως Παρασκευή Βιβλιοθηκονόµος ΤΕ/ΠΕ 2 Ωράριο εργασίας 07:00πµ - 15:00µµ (ή όπως Κεραµίστες Ε 2 αλλιώς µπορεί να διαµορφωθεί το ωράριο µε απογευµατινή Εικαστικών Πε 2 απασχόληση πχ συνοδεία 12

13 . Μουσειοπαιδαγωγικής Εκπάιδευσης ή τοµέας Πολιτισµού και Νέων µέσων ή Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 2 12 ΑµεΑ, πάντα όµως σε οχτάωρη βάση) Γ. Τοµέας Παρέµβασης: Πολιτισµός Πριν από λίγα χρόνια, ο Βόλος και η Λάρισα είχαν επιλεγεί για να διοργανώσουν τους Μεσογειακούς Αγώνες του Ωστόσο, για ορισµένους λόγους η ΕΜΑ αποφάσισε οι Μεσογειακοί Αγώνες του 2013 να µην πραγµατοποιηθούν στη Ελλάδα όπου στον πολιτιστικό τοµέα είχαν δηµιουργηθεί οι βάσεις για ένα πλούσιο πλέγµα πολιτιστικών δραστηριοτήτων και φυσικά αθλητικών γεγονότων. Ένα µικρό µέρος του πολιτιστικού αυτού ελλείµµατος το οποίο δηµιουργήθηκε µε την αφαίρεση των Αγώνων, προσπαθεί να καλύψει ο ΟΕΠΑΠ- ΗΠΕΘΕ µε την ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων στο σύνολο του ήµου Βόλου. Άλλωστε, είναι γνωστό το ταξίδι του Ιάσονα για το χρυσόµαλλο δέρας µε την «Αργώ» (είναι και το σύµβολο της πόλης) αντίγραφο της οποίας κατασκευάστηκε πριν από λίγα χρόνια και εκπροσώπησε την περιοχή και την Ελλάδα αναβιώνοντας ένα µεγάλο µέρος εκείνου του ταξιδιού. Οι δράσεις που σχεδιάστηκαν αντανακλούν την αγάπη και το ενδιαφέρον των κατοίκων αυτού του ήµου για την πολιτιστική ράση. Άλλωστε, υπάρχουν αρκετές εστίες Πολιτισµού είτε τεχνητές είτε φυσικές που αποτελούν το στήριγµα του τουρισµού αλλά και των κοινωνικών δράσεων που εξελίσσονται στην περιοχή. Ενέργεια 1: ραστηριοποίηση παιδιών σε µη διαδεδοµένα αθλήµατα Α) Γνωριµία παιδιών ηµοτικών Σχολείων µε µη διαδεδοµένα αθλήµατα και µε αθλήµατα όπου δεν είναι δυνατή η άσκηση ή έστω η επίδειξη στο προαύλιο του Σχολείου. Η γνωριµία θα γίνεται µε προγραµµατισµένες επισκέψεις σε αντίστοιχους αθλητικούς χώρους. Ενδεικτικά αναφέρουµε: -Ιππασία -Αναρρίχηση -Σκοποβολή -Τοξοβολία -Κανόε-Καγιάκ -Ιστιοπλοϊα -Τζούντο -Ρυθµική Γυµναστική -Σκι -Ορεσίβιες δραστηριότητες -Πάλη -Ταε κβο ντο -Ξιφασκία κ.α Β) Απασχόληση παιδιών ηµοτικών Σχολείων µε αθλητικές κ δηµιουργικές δραστηριότητες κατά τους θερινούς µήνες µετά την λήξη της σχολικής περιόδου (Αθλητικό Καλοκαίρι) ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Αριθµός Ωφελουµένων (συνολικά για δύο (2) πεντάµηνα) ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 13

14 Γυµναστές ΠΕ 20 Περίοδος απασχόλησης : 1/2/ /6/2012 1/7/ /11/2012 Ηµέρες εργασίας: ευτέρα έως Παρασκευή Ωράριο εργασίας 07:00πµ - 15:00µµ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 20 Ενέργεια 2 : Αθλητισµός και Υγεία Πρόκειται για ένα πρόγραµµα που απευθύνεται σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις. Στόχος είναι να υλοποιηθεί σε συνεργασία µε το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Θεσσαλίας και το Νοσοκοµείο Βόλου, µε Καθηγητές Φυσικής Αγωγής αντίστοιχης ειδικότητας. (π.χ Θεραπευτική Γυµναστική ). Απευθύνεται σε άτοµα που έχουν προβλήµατα π.χ. Καρδιαγγειακά, Οστεοπόρωσης ιαβήτη αλλά και σε άτοµα µε σκελετικές παθήσεις π.χ. Σκολίωση. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Αριθµός Ωφελουµένων (συνολικά για δύο (2) πεντάµηνα) Γυµναστές ΠΕ 12 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 12 ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Περίοδος απασχόλησης : 1/1/ /5/2012 & 1/6/ /10/2012- Ηµέρες εργασίας: ευτέρα έως Παρασκευή Ωράριο εργασίας 10.00πµ-14.00µµ & 17.00µµ-21.00µµ Ενέργεια 3: ιεύρυνση Ωραρίου µουσείων και βιβλιοθηκών Ο τουρισµός είναι βασικό στοιχείο της οικονοµίας του Βόλου. Είναι αναπόφευκτο ότι ο επισκέπτης δε βρίσκεται κάπου µε προκαθορισµένο και ασφυκτικό ωράριο διακοπών. Εποµένως, η λειτουργία µε διευρυµένο ωράριο δοµών που αφορούν την πολιτιστική κληρονοµιά (µουσεία, ιστορικές βιβλιοθήκες) του νέου ήµου Βόλου, κατά την τουριστική περίοδο, θα είναι κέρδος για την περιοχή που συνιστά τουριστικό προορισµό τόσο τους θερινούς, όσο και τους χειµερινούς µήνες. Συγκεκριµένα η δράση αφορά τις παρακάτω δοµές: Μουσείο Ιστορίας και Λαϊκής Τέχνης Μακρινίτσας Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Πορταριάς Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Ν. Ιωνίας Μουσείο Μεταξουργίας Ν. Ιωνίας Ιστορική Βιβλιοθήκη Ν.Ι. Πανταζόπουλου ( Η.Κ.Ι) Βόλου ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Αριθµός Ωφελουµένων (συνολικά για ένα (1) πεντάµηνο) Γενικών Καθηκόντων ΥΕ/ Ε 3 Συντηρητής µηχανολογικού εξοπλισµού Ε/ΤΕ 1 ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Περίοδος απασχόλησης : 1/1/ /5/2012 Ηµέρες εργασίας: 14

15 Βιβλιοθηκονόµος ΤΕ/ΠΕ 1 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 5 ευτέρα έως Παρασκευή Ωράριο εργασίας 14.00µµ-22.00µµ Ενέργεια 4 : Καταγραφή, ταξινόµηση, αρχειοθέτηση και ψηφιοποίηση βιβλίων και συγγραµµάτων ηµοτικής Βιβλιοθήκης Νέας Αγχιάλου Καταγραφή, ταξινόµηση αρχειοθέτηση και ψηφιοποίηση του µεγάλου αριθµού βιβλίων και συγγραµµάτων που διαθέτει και που συχνά δέχεται ως δωρεές και για τη λειτουργία της ως δανειστική, προς όφελος των δηµοτών και κυρίως των µαθητών και των νέων. Επισηµαίνεται ότι η ηµοτική Βιβλιοθήκη Νέας Αγχιάλου προσφέρει σηµαντικό έργο στους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής, συνεργάζεται µε τα σχολεία Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης της ηµοτικής Ενότητας και εξυπηρετεί µεγάλο αριθµό πολιτών κάθε χρόνο. Στεγάζεται στο κτίριο του ηµοτικού Καταστήµατος Νέας Αγχιάλου και διαθέτει Η/Υ µε πρόγραµµα διαχείρισης Βιβλιοθήκης. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Αριθµός Ωφελουµένων (συνολικά για δύο (2) πεντάµηνα) Βιβλιοθηκονόµος ΤΕ/ΠΕ 2 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 2 ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Περίοδος απασχόλησης : 1/1/ /5/2012 1/6/ /10/2012 Ηµέρες εργασίας: ευτέρα έως Παρασκευή Ωράριο εργασίας 07.00πµ-15.00µµ Ενέργεια 5 : ράσεις πολιτιστικής κληρονοµιάς Οι επιµέρους δράσεις της ενέργειας αυτής περιλαµβάνουν: Την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των νεώτερων αποκτηµάτων της ηµοτικής Συλλογής µε σκοπό την αρτιότερη προβολή της σε έντυπη και ψηφιακή µορφή προκειµένου να επωφελούνται άτοµα µε πολιτιστικά ενδιαφέροντα και ειδικοί ερευνητές Τη συντήρηση των τελευταίων αποκτηµάτων της ηµοτικής Συλλογής αλλά και την καταγραφή-τεκµηρίωση των νέων έργων που περιέρχονται από τους πρώην ήµους- Κοινότητες στο ήµο Βόλου, προκειµένου µε την παρουσίασή τους να επωφεληθεί το φιλότεχνο κοινό της πόλης και ειδικοί ερευνητές Την αντιµετώπιση τεχνικών εργασιών προκειµένου να υλοποιηθεί το πρόγραµµα των θεατρικών παραστάσεων του ηµοτικού Θεάτρου. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Προσωπικό γενικών καθηκόντων Ε/ ΙΕΚ ιακόσµησης ή Γραφικών Τεχνών και γνώση ξένης γλώσσας Συντηρητή έργων /ΙΕΚ Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής Αριθµός Ωφελουµένων (συνολικά για ένα (1) πεντάµηνο) 4 2 ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Περίοδος απασχόλησης : 1/1/ /5/2012 Ηµέρες εργασίας: ευτέρα έως Παρασκευή Ωράριο εργασίας 07.00πµ-15.00µµ 15

16 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 6 Ενέργεια 6 : Προετοιµασία καρναβαλικών Εκδηλώσεων Υποδοχή της άνοιξης Κάθε χρόνο διοργανώνονται καρναβαλικές εκδηλώσεις σε όλες τις περιοχές του ήµου Βόλου. Ο ΟΕΠΑΠ- ΗΠΕΘΕ συνδυάζει τη διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων µε δηµιουργικές δραστηριότητες µε τις οποίες µικροί και µεγάλοι θα υποδεχτούν την άνοιξη. Μερικές από τις δραστηριότητες είναι : Κατασκευή αρµάτων, εµψύχωση οµάδων, στολισµός πόλης, διοργάνωση ανοιξιάτικων εκδηλώσεων, ζωγραφική παιδιών στις πλατείες και στα πάρκα του ήµου κα ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Νηπιαγωγοί ΠΕ /Εµψυχωτές παιδιών Αριθµός Ωφελουµένων (συνολικά για ένα (1) πεντάµηνο) 2 ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ιακοσµητές Ε/ΙΕΚ/ΤΕΙ 2 Εικαστικά Ε/ΙΕΚ/ΤΕ 2 Ενδυµατολόγοι ΙΕΚ/ΤΕ 2 Χορευτές Ε 2 Περίοδος απασχόλησης : 1/1/ /5/2012 Ηµέρες εργασίας: ευτέρα έως Παρασκευή Ωράριο εργασίας 07.00πµ-15.00µµ Γενικών Καθηκόντων ΥΕ/ Ε 4 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 14 Ενέργεια 7 : Υλοποίηση Προγραµµάτων Μαζικής Άθλησης Ο Βόλος προσφέρει την κατάλληλη υποδοµή για την ανάπτυξη τέτοιου είδους προγραµµάτων τόσο κατά τη χειµερινή περίοδο όσο και την καλοκαιρινή. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Αριθµός Ωφελουµένων (συνολικά για δύο (2) πεντάµηνα) Γυµναστές ΠΕ 6 Γραµµατειακή υποστήριξη Ε/ΤΕ/ΠΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 2 8 ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Περίοδος απασχόλησης : 1/1/ /5/2012 & 1/6/ / Ηµέρες εργασίας: ευτέρα έως Παρασκευή Ωράριο εργασίας 10.00πµ-14.00µµ & 17.00µµ-21.00µµ 16

17 Ενέργεια 8 : Υποστήριξη πολιτιστικών δοµών των ηµοτικών Ενοτήτων Αγριάς και Αρτέµιδας Στις συγκεκριµένες πολιτιστικές δοµές συρρέουν δηµότες δεκάδες καθηµερινά και προσφέρουν πλούσιες δράσεις. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Αριθµός Ωφελουµένων (συνολικά για δύο (2) πεντάµηνα) ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Εκπαιδευτές 8 ιοικητικοί. Υπάλληλοι /Γραµµατεία Ε Υπάλληλος Μουσείου Ε/ΤΕ/ΠΕ 2 Καθαρίστριες ΥΕ 2 2 Περίοδος απασχόλησης : 1/1/ /5/2012 1/6/ /10/2012 Ηµέρες εργασίας: ευτέρα έως Παρασκευή Ωράριο εργασίας 14.00µµ-22.00µµ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 14 Ενέργεια 9 : Καθαρισµός και διαφύλαξη - συντήρηση διατηρητέων µνηµείων (δίκτυο καλντεριµιών, κρηνών κλπ) Η πλευρά του Πηλίου που ανήκει στο νέο ήµο Βόλου είναι πραγµατικά υπέροχη. Η εικόνα και η µυρωδιά της φύσης είναι ανεπανάληπτες. Ο περιηγητής που θα κινηθεί στα πανέµορφα καλντερίµια του βουνού και των χωριών του, θα πιεί νερό από τις τρεχούµενες βρύσες, θα ταξιδέψει πίσω στο παρελθόν. Ο δήµος Βόλου προσπαθεί να διατηρήσει τις µνήµες αυτές στον επισκέπτη διαφυλάσσοντας όλα αυτά τα στοιχεία άλλων εποχών που πλέον αποτελούν στοιχεία πολιτισµού. Η δράση θα λάβει χώρα στην περιοχή της Πορταριάς και της Μακρινίτσας. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων ΥΕ/ Ε ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Αριθµός Ωφελουµένων (συνολικά για ένα (1) πεντάµηνο) 5 5 ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Περίοδος απασχόλησης : 1/1/ /5/2012 Ηµέρες εργασίας: ευτέρα έως Παρασκευή Ωράριο εργασίας 07.00πµ-15.00µµ. Τοµέας Παρέµβασης: Τουρισµός Ο τουρισµός είναι η ανάσα της ελληνικής οικονοµίας ιδιαίτερα στη δύσκολη εποχή που 17

18 περνάει η χώρα. Στην περιοχή του Βόλου υπάρχουν πανέµορφες παραλίες µε γαλάζιες σηµαίες που κατακλύζονται από χιλιάδες Έλληνες και ξένους επισκέπτες η ασφάλεια των οποίων προφανώς είναι το σηµαντικότερο όλων. Ο ΟΕΠΑΠ- ΗΠΕΘΕ για την ασφάλεια όλων των επισκεπτών που θα χαρούν τις θάλασσες του ήµου, σχεδιάζει να προσλάβει ναυγασώστες οι οποίοι καθόλη τη διάρκεια της ηµέρας θα ελέγχουν τυχόν προβλήµατα που µπορεί υπάρξουν για τους επισκέπτες στις βασικές παραλίες του ήµου. Ενέργεια 1: Προστασία λουοµένων Η δράση στοχεύει στην επάνδρωση παραλίων µε Ναυαγοσώστες στις παραλίες Άναυρος, Αλυκές, Αγριά, Αγχίαλος και Κατήραγα. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Αριθµός Ωφελουµένων (συνολικά για ένα (1) πεντάµηνο) Ναυγοσώστες Ε 14 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 14 ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Περίοδος απασχόλησης : 1/5/ /9/2012 Ηµέρες εργασίας: ευτέρα έως Κυριακή (µε δύο ρεπό κυλιόµενα /εβδοµάδα) Ωράριο εργασίας 11.00πµ-19.00µµ (ώρες αιχµής ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Α/Α ΗΜΟΣ ΗΜΟΤΙΚΗ/ΕΣ - ΤΟΠΙΚΗ/ΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ΕΣ 1 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ 2 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 3 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑΣ 4 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙ ΑΣ 5 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΣΩΝΙΑΣ 6 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ 7 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΛΚΟΥ 8 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 18

19 Αριθµός ωφελουµένων ανά ειδικότητα που θα προσληφθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση του προγράµµατος A/A ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΥΕ/ Ε Υ ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΕ/ Ε 6 30 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΤΕ 6 30 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ ΥΕ/ Ε 4 20 ΚΗΠΟΥΡΟΙ ΥΕ/ Ε 8 40 ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΠΕ 2 10 ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ/ Ε ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ ΠΕ 2 10 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ ΠΕ 2 10 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ε (ΓΝΩΣΤΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ή ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ή ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗ 4 20 ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕ 2 10 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕ 4 20 ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕ 2 10 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 2 10 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ ΤΕ/ΠΕ 5 25 ΚΕΡΑΜΙΣΤΕΣ Ε 2 10 ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2 10 ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ε/ΤΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ/ Ε 7 35 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Ε/ΙΕΚ ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ή ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

20 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΕΚ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 2 10 ΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ Ε/ΙΕΚ/ΤΕΙ 2 10 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Ε/ΙΕΚ/ΤΕ 2 10 ΕΝ ΥΜΑΤΟΛΟΓΟΙ ΙΕΚ/ΤΕ 2 10 ΧΟΡΕΥΤΕΣ Ε 2 10 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ε/ΤΕ/ΠΕ 2 10 ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ Ε ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ 8 40 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε 2 10 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Ε/ΤΕ/ΠΕ 2 10 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΥΕ Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2012 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/

21 Αναλυτική χρονική κατανοµή της αναγκαίας εργασίας σε ανθρωποµήνες ανά ειδικότητα και ενέργεια έως 5 µήνες σε χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών Α. Τοµέας Παρέµβασης: Αστικό Περιβάλλον ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ 2012 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ΑΝΘΡΩΠ/ ΜΗΝΩΝ 1. Συντήρηση Εξωραϊσµός Αθλητικών Εγκαταστάσεων 6 30 Ελαιοχρωµατιστές ΥΕ/ Ε Υδραυλικοί ΥΕ/ Ε Ηλεκτρολόγοι ΤΕ Ξυλουργοί ΥΕ/ Ε 2 10 Κηπουροί ΥΕ/ Ε Γεωπόνοι ΠΕ

22 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ 2012 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ΑΝΘΡΩΠ /ΜΗΝΩΝ 2. Εξωραϊσµός αύλειων χώρων παιδικών σταθµών Εργάτες Γενικών Καθηκόντων ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Αστικό Περιβάλλον 52 ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Αστικό Περιβάλλον 260 Β. Τοµέας Παρέµβασης: Εκπαίδευση ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ 2012 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ΑΝΘΡΩΠ/ ΜΗΝΩΝ 1. «Εκπαιδεύω τα παιδιά» Περιβαλλοντολόγοι ΠΕ Αρχαιολόγος ΠΕ Νηπιαγωγοί ΠΕ Βοηθοί Νηπιαγωγών Ε (γνώστες θεατρικού παιχνιδιού ή µουσειακής αγωγής ή πολιτισµού)

23 Βοηθοί πρόνοιας Ε µε ειδίκευση στη ζωγραφική και κεραµική Γυµναστές ΠΕ Μουσικολογίας ΠΕ Εικαστικών ΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ 2012 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ΑΝΘΡΩΠ/ ΜΗΝΩΝ 2. Εξωσχολικά προγράµµατα και δράσεις για νέους Θεατρολόγος ΠΕ Ιστορικός Αρχαιολογίας ή Σχολής Μεθοδολογίας, Ιστορίας και θεωρίας της επιστήµης Βιβλιοθηκονόµος ΤΕ/ΠΕ Κεραµίστες Ε Εικαστικών ΠΕ Μουσειοπαιδαγωγικής 23

24 Εκπαίδευσης ή τοµέας Πολιτισµού και Νέων µέσων ή Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ΠΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Εκπαίδευση 84 ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Εκπαίδευση 420 Γ. Τοµέας Παρέµβασης: Πολιτισµός ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. ραστηριοποίηση παιδιών σε µη διαδεµένα αθλήµατα ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Γυµναστές ΠΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ 2012 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ΑΝΘΡΩΠ/ ΜΗΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ 2012 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ΑΝΘΡΩΠ/ ΜΗΝΩΝ 2. Αθλητισµός και Υγεία Γυµναστές ΠΕ

25 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ 2012 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ΑΝΘΡΩΠ/ ΜΗΝΩΝ 3. ιεύρυνση Ωραρίου µουσείων και βιβλιοθηκών Γενικών καθηκόντων ΥΕ/ Ε Συντηρητές µηχανολογικού εξοπλισµού Ε/ΤΕ 3 15 Βιβλιοθηκονόµος ΤΕ/ΠΕ 5 25 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4. Καταγραφή, ταξινόµηση, αρχειοθέτηση και ψηφιοποίηση βιβλίων συγγραµάτων ηµοιτκής Βιβλιοθήκης Νέας Αγχιάλου ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Βιβλιοθηκονόµος ΤΕ/ΠΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ 2012 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ΑΝΘΡΩΠ/ ΜΗΝΩΝ

26 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5. ράσεις Πολιτιστικής Κληρονοµιάς ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Προσωπικό γενικών καθηκόντων Ε/ ΙΕΚ ιακόσµησης ή Γραφικών Τεχνών και γνώση ξένης γλώσσας Συντηρητή έργων /ΙΕΚ Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ 2012 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ΑΝΘΡΩΠ/ ΜΗΝΩΝ

27 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ 2012 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ΑΝΘΡΩΠ/ ΜΗΝΩΝ 6. Προετοιµασία καρναβαλικών Εκδηλώσεων Υποδοχή της άνοιξης Νηπιαγωγοί ΠΕ /Εµψυχωτές παιδιών ιακοσµητές Ε/ΙΕΚ/ΤΕΙ 2 Εικαστικά Ε/ΙΕΚ/ΤΕ 2 Ενδυµατολόγοι ΙΕΚ/ΤΕ 2 2 Χορευτές Ε 2 Γενικών Καθηκόντων Ε ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ 2012 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ΑΝΘΡΩΠ /ΜΗΝΩΝ 7 Υλοποίηση προγραµµάτων Μαζικής Άθλησης Γυµναστές ΠΕ Γραµµατειακή Υποστήριξη Ε/ΤΕ/ΠΕ

28 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ 2012 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ΑΝΘΡΩΠ /ΜΗΝΩΝ 8. Υποστήριξη πολιτιστικών δοµών των ηµοτικών Ενοτήτων Αγριάς και Αρτέµιδας Εκπαιδευτές ανεξαρτήτως ειδικότητας ιοικητικοί Υπάλληλοι/ Γραµµατεία Ε Υπάλληλος Μουσείου Ε/ΤΕ/ΠΕ Καθαρίστριες ΥΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 9 Καθαρισµός και διαφύλαξη συντήρηση διατηρητέων µνηµείων (δίκτυο καλντεριµιών, κρηνών κλπ) ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων ΥΕ/ Ε ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ΣΥΝΟ ΛΟ ΑΝΘΡ ΩΠ/Μ ΗΝΩΝ

29 5 25 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ : Πολιτισµός 86 ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Πολιτισµός 430. Τοµέας Παρέµβασης: Τουρισµός ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Προστασία λουοµένων ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ 2012 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ΑΝΘΡΩΠ/ ΜΗΝΩΝ Ναυγοσώστες δε ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Τουρισµός 14 ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Τουρισµός ΓΕΝΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 236 ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ ΕΡΓΟΥ

30 Περιγραφή των όρων εργασίας Ωράριο, αποδοχές κ.ά. Για το σύνολο των δράσεων του τοµέα Α: οι ωφελούµενοι θα εργάζονται από ευτέρα έως Παρασκευή, στο ωράριο 07.00πµ-15.00µµ επιµερισµένοι στα πεντάµηνα όπου υπάρχουν, όπως άλλωστε αναλυτικά έχει αποτυπωθεί στην περιγραφή των δράσεων και στα αναλυτικά χρονοδιαγράµµατα ανά δράση που έχουν προηγηθεί. Για τις δράσεις του τοµέα Β: οι ωφελούµενοι θα εργάζονται από ευτέρα έως Παρασκευή, στο ωράριο 07.00πµ-15.00µµ στην Ενέργεια 1 και, οµοίως στη Ενέργεια 2 ή µπορεί και σε απογευµατινές ώρες όταν χρειάζεται (πχ για απογευµατινή βόλτα των ΑµεΑ) αλλά σε κάθε περίπτωση χωρίς να ξεπερασθεί το οχτάωρο επιµερισµένοι στα πεντάµηνα όπου υπάρχουν, όπως άλλωστε αναλυτικά έχει αποτυπωθεί στην περιγραφή των δράσεων και στα αναλυτικά χρονοδιαγράµµατα ανά δράση που έχουν προηγηθεί. Για τις δράσεις του τοµέα Γ: οι ωφελούµενοι θα εργάζονται από ευτέρα έως Παρασκευή, στο ωράριο 07.00πµ-15.00µµ στις Ενέργειες 1, 4, 5, 6 και 9, στην Ενέργεια 2 σε σπαστό ωράριο & µµ και στην Ενέργεια 3 στο ωράριο µµ, στην Ενέργεια 7 σε σπαστό ωράριο µµ & µµ, στην Ενέργεια 8 σε ωράριο µµ επιµερισµένοι στα πεντάµηνα όπου υπάρχουν, όπως άλλωστε αναλυτικά έχει αποτυπωθεί στην περιγραφή των δράσεων και στα αναλυτικά χρονοδιαγράµµατα ανά δράση που έχουν προηγηθεί. Για το σύνολο των δράσεων του τοµέα : οι ωφελούµενοι θα εργάζονται από ευτέρα έως Κυριακή στις ώρες αιχµής µµ µε δύο ρεπό κυλιόµενα / εβδοµάδα.. Ως προς τις αποδοχές αυτές ορίζονται από την πρόσκληση µε Κωδικό 38, αριθµ. πρωτ /οικ / (Α Α: 4Α3ΨΛ-Ε) και συγκεκριµένα: Η καταβαλλόµενη αµοιβή προσώπων, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελµατικής εξειδίκευσης τους, που θα απασχολούνται σε προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας δικαιούχων φορέων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι θα χρηµατοδοτούνται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού», ορίζεται σε 25 ευρώ ηµερησίως άλλως και όχι πλέον των 625 ευρώ µηνιαίως. Εκτός των αναφεροµένων καταβαλλόµενων ποσών της ανωτέρω παραγράφου, ο δικαιούχος φορέας, ουδέν άλλο υποχρεούται να καταβάλλουν στα απασχολούντα πρόσωπα. Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόµενου)των µισθωτών, στο σύνολό τους θα καλυφθούν από ειδικό Πρόγραµµα Απασχόλησης του ΟΑΕ, που θα καταρτισθεί µε απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µετά από πρόταση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΑΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/ ) και του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ Α 258). Β. Προϋπολογισµός µε ανάλυση σε άµεσες και έµµεσες δαπάνες Π/Υ ΠΟΣΟ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ,00 30

31 ΕΜΜΕΣΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , ,00 Γ. Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας επιλογής ωφελουµένων που περιλαµβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβάλλουν οι δυνητικά ωφελούµενοι, τη βαθµολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις µε τη χρήση µηχανογραφικού λογισµικού. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Η διαδικασία επιλογής ωφελουµένων θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται από το εγχειρίδιο διαχειριστικής επάρκειας του Ινστιτούτου Εργασίας/ΓΣΕΕ (3.4 ιενέργεια διαγωνισµού, ανάθεση σύµβασης /επιλογή ωφελουµένων), λαµβάνοντας υπόψη το σύστηµα επιλογής ωφελούµενων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, τους όρους της πρόσκλησης και τις γενικότερες απαιτήσεις, οι οποίες προκύπτουν από την φύση και τα χαρακτηριστικά του προγράµµατος. ιαδικασία ηµοσίευσης της Πρόσκλησης Η διαδικασία επιλογής ωφελουµένων περιλαµβάνει, συνοπτικά, τα ακόλουθα βήµατα (Λειτουργική Περιοχή 4 ιαδικασία 04-01): 1. Σύνταξη Προκήρυξης Η Μονάδα ιενέργειας ιαγωνισµών και ιαχείρισης Συµβάσεων του ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε συντάσσει την πρόσκληση προς τους δυνητικούς ωφελούµενους, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών του προκηρυσσόµενου έργου. Η πρόσκληση περιλαµβάνει συνοπτική περιγραφή της δράσης, το χρονικό διάστηµα απασχόλησης, τις απαιτούµενες δεξιότητες/προσόντα των ωφελουµένων, τα κριτήρια επιλογής, τον τόπο και τον καταληκτικό χρόνο υποβολής των αιτήσεων. 2. Προσυµβατικός έλεγχος από τη ιαχειριστική Αρχή Η Μονάδα ιενέργειας ιαγωνισµών και ιαχείρισης Συµβάσεων του ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε αποστέλλει την πρόκληση για τη σύµφωνη γνώµη της διαχειριστικής αρχής. 3. ηµοσίευση της Προκήρυξης Τα µέσα δηµοσιότητας που θα χρησιµοποιηθούν είναι: Έκδοση και διανοµή δελτίου τύπου σε όλα τα µέσα ενηµέρωσης, που εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα. Μία πληρωµένη καταχώρηση σε ηµερήσια τοπική εφηµερίδα. Ανάρτηση της πρόσκλησης σε όλα τα δηµοτικά καταστήµατα του ήµου, όπου υλοποιείται η δράση. Ανάρτηση ανακοίνωσης σε όλα τα γραφεία του ΟΑΕ της περιφέρειας. Ανάρτηση της πρόσκλησης στο site του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. 4. Παροχή ιευκρινήσεων επί της Προκήρυξης Η Μονάδα ιενέργειας ιαγωνισµών και ιαχείρισης Συµβάσεων του ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε ορίζει το αρµόδιο άτοµο (ή τα αρµόδια άτοµα), το (τα) οποίο (οποία), παρέχουν διευκρινίσεις, στην περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους, σύµφωνα µε όσα σχετικά αναφέρονται στην προκήρυξη. 5. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και Αξιολόγησης διαγωνισµού και Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων 31

32 Με απόφαση του Προεδρείου του.σ. του ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε, συγκροτείται Επιτροπή διενέργειας και Αξιολόγησης διαγωνισµού, σύµφωνα µε όσα σχετικά αναφέρονται στην προκήρυξη και κατά τη διαδικασία που ορίζει η σχετική νοµοθεσία. Κατά τον ίδιο τρόπο συγκροτείται και η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, της οποίας τα µέλη είναι διάφορα από τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών. 6. ιενέργεια διαγωνισµού/ κατάθεση αιτήσεων Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται και παραλαµβάνονται από το ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην οικεία προκήρυξη. ιαδικασία Επιλογής Ωφελουµένων Το σύστηµα επιλογής βασίζεται στη µοριοδότηση συνδυαστικά των κριτηρίων επιλογής, όπως αυτά ορίζονται στην πρόσκληση, στον καθορισµό των απαραίτητων δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούµενους και στη βαθµολόγηση, κατάταξη των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις µε τη χρήση µηχανογραφικού λογισµικού από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ σε διάστηµα ενός µηνός από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων των ωφελουµένων, προβαίνει στην αξιολόγηση τους, τη σύνταξη πίνακα κατάταξης και την ανάρτησή του στο διαδίκτυο. Με βάση αυτόν προσκαλεί για ανάληψη εργασίας ίσο αριθµό ωφελουµένων µε τον αριθµό των θέσεων απασχόλησης που έχουν εγκριθεί στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης. Από τον ίδιο πίνακα αντικαθιστά ωφελούµενους που ενδεχοµένως παραιτούνται. Η αξιολόγηση από την αρµόδια επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης των αιτήσεων περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια (Λειτουργική Περιοχή 4 ιαδικασία 04-02): ΣΤΑ ΙΟ Ι Αξιολόγηση ικαιολογητικών - Προκαταρκτική εξέταση πληρότητας αιτήσεων. - Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων συµµετοχής. - Πρακτικό Αξιολόγησης της Επιτροπής ιενέργειας/ Αξιολόγησης των αιτήσεων των ωφελουµένων. - Έγκριση πρακτικού από το Προεδρείο του.σ του ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε.. ΣΤΑ ΙΟ ΙΙ Αξιολόγηση Αιτήσεων - Βαθµολόγηση και µοριοδότηση των αιτήσεων των υποψηφίων, σύµφωνα µε τα κριτήρια της πρόσκλησης, µε τη χρήση µηχανογραφικού λογισµικού - Σύνταξη Πίνακα Κατάταξης. - Πρακτικό Αξιολόγησης της Επιτροπής ιενέργειας/ Αξιολόγησης των αιτήσεων των ωφελουµένων. - Έγκριση πρακτικού από το Προεδρείο του.σ. του ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε.. - Ανάρτηση του Πίνακα Κατάταξης στο διαδίκτυο και τα οικεία δηµοτικά καταστήµατα, όπου υλοποιείται η πράξη. Εντός δέκα ηµερών από την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσµάτων, οι επιλεχθέντες ωφελούµενοι αποδέχονται εγγράφως τη θέση απασχόλησης. Σε αντίθετη περίπτωση διαγράφονται από τον πίνακα και αντικαθίστανται. ιαδικασία Ενστάσεων/Προσφυγών Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωµα υποβολής ένστασης εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων και τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης. Η διαδικασία Ενστάσεων/Προσφυγών περιλαµβάνει τα παρακάτω βήµατα ( Λειτουργική Περιοχή 4 ιαδικασία 04-03): 1. Παραλαβή και Εξέταση Ενστάσεων / Προσφυγών Γνωµοδότηση / Εισήγηση Η ένσταση/προσφυγή παραλαµβάνεται και εξετάζεται από την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, µε την υποστήριξη, εφ όσον απαιτηθεί του Νοµικού Συµβούλου του ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε. Η εξέταση της ένστασης / προσφυγής καταλήγει σε εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, που διαβιβάζεται προς το Προεδρείο του.σ. του ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε., για την έκδοση σχετικής απόφασης. 2. Απόφαση επί των Υποβληθεισών Ενστάσεων / Προσφυγών και 32

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Κοραή 4, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 5271400 Fax : 52 71420 e-mail: eysekt@mou.gr Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προς

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση των μνημονίων συνεργασίας με ΙΝ.Ε της Γ.Σ.Ε.Ε για την Κοινωφελή Εργασία»

Θέμα: «Έγκριση των μνημονίων συνεργασίας με ΙΝ.Ε της Γ.Σ.Ε.Ε για την Κοινωφελή Εργασία» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2011 Τοπάλη 97/Γαλλίας Βόλος ΤΚ 38221 Αρ. Πρωτ: 192 Τηλ.& Fax: 24210 29576 Προς Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση Κλεισόβης 12 Τ.Κ. 106 77, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3303060 e- mail: info@epeksa.gr Αθήνα, 11/03/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 79 Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8215853 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: www.keaep.gr E-mail: keaep@otenet.gr Αθήνα, 26/11/2012 Αρ. Πρωτ. εξερχόµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ Α.Π. Ηµερ... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΦΥΛΟ Άνδρας Γυναίκα ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Α.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ηρώων Πολυτεχνείου 229, Λάρισα 2410-287061 /2 www.tirnavs-tpek.gr kek@dynamiki.gr Αρμόδια: Βουτσελά Πολίνα ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου.

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου. Αγιος Νικόλαος, 24-1-2014 Αρ. πρωτ: 2 4 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Δικαιούχος Φορέας: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ψ.Ε.Π.) Οδός ΚΑΛΟΥΔΗ Αριθμός 8Β Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Τηλ. 2651039820. e-mail : epsep_ioa@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ9Γ-ΔΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΩ9Γ-ΔΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Πέτρος Μαραγκάκης Τηλέφωνο : 2103307613 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Μελίσσια 24 Σεπτεµβρίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.:2240 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη προσωπικού εβδοµήντα (70) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY www.festivalfactory.gr Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για τη Δημιουργία επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο χρηµατοδοτείται από το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2000 2006 ΜΕΤΡΟ 4.2 :«Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις αστικής ανάπτυξης σε

Το Έργο χρηµατοδοτείται από το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2000 2006 ΜΕΤΡΟ 4.2 :«Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις αστικής ανάπτυξης σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σελ. 03

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σελ. 03 «Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Ι Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ε Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Διεύθυνση: Αργυροπούλου 3-72100 Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Τηλέφωνο:2841091110, Fax: 28410 91120 Ε-mail: anoiktoiorizontes@anlas.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) Ταχ. Διεύθυνση : Κυψέλης 101 Πόλη: Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 11361 Ημερομηνία :02/05/2012 Πληροφορίες : Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης Αρ. Πρωτ. 3Α Τηλέφωνο : 2108215853 Fax : 2108215853 E-mail : keaep@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 8/9/2014 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 457 ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» Ν.Π... Βάρνης 1-Ν. Σμύρνη-171 24 Τηλ.: 210-9335948 210-9319188

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Ιωάννινα, 03/03/2015 Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας - 6 ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ «Ι. Ηµερίδα Παρουσίασης των αποτελεσµάτων και ΙΙ. ηµιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηµατικής Αριστείας σε Θέµατα Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός τέκνων: εν καλύπτουν τη φοίτηση όλων των παιδιών του προσωπικού των Ε.

Αριθµός τέκνων: εν καλύπτουν τη φοίτηση όλων των παιδιών του προσωπικού των Ε. Μελέτη του Προέδρου της ΕΣΠΕΘ Λγου (Ο) Ηλία Νατσιούλα και προτάσεις για αντιµετώπιση των δυσχερειών και της διαφορετικής οικονοµικής επιβάρυνσης των στελεχών, από την εγγραφή των τέκνων τους σε ηµοτικούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

1. Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος . Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προς τους Δυνητικά Ωφελούμενους για την κάλυψη θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω του σχεδίου δράσης για την «δημιουργία και λειτουργία κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 0. Συµπράττων φορέας: 0 Κολυµπώ και παίζω Ε ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ 5 02 Κολυµπώ και παίζω ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (µε ειδίκευση στην κολύµβηση) 5 03 Γυµνάζοµαι σ όλη την πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020

ΕΣΠΑ 2014-2020. Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 ΕΣΠΑ 2014-2020 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 Νέα προγραμματική περίοδος Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ»

«ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» Α.Σ. «TEXNHMA» Ιστοσελίδα: http://tehnima.omegatechnology.gr/ ΕΤΑΙΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΚΕ.Α.ΕΠ. (ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) Ταχ. Δν/ση : Κυψέλης 16, 113 62, Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8210419

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Πανόραµα, 27/4/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13453 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες: Γ. Ζγουρής Ταχ. ιεύθυνση: Απ. Σαµανίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» VOUCHER 29 Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε (Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πτολεμαίων 35 & Συγγρού Τ.Κ. : 546 30, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κ. Αλέξης Βραχνός ΤΗΛ: 2310 526150 E-MAIL: a_vrahnos@hotmail.com Θεσσαλονίκη, 12/03/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015 Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου»

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Α.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου, της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες»,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Αγαπητοί φίλοι, Το πρόβλημα της ανεργίας καθημερινά κλιμακώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας Μαρούσι, 25/06/2015

Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας  Μαρούσι, 25/06/2015 Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9, Μαρούσι, 15124 Τηλέφωνο: 2132031930-9 Fax: 2132031950, 2106146421 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@eddyppy.gr

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιών κατ οίκον σε άτομα του συγγενικού τους περιβάλλοντος (εξυπηρετούμενους) έχουν:

υπηρεσιών κατ οίκον σε άτομα του συγγενικού τους περιβάλλοντος (εξυπηρετούμενους) έχουν: ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ( ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ. ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Η Δομή «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» του Δήμου Πετρούπολης στα πλαίσια του νέου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη Δικαιούχος: ΑΘΗΝΑ, 02/04/2012 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Αριθμ. Πρωτ.: 1700 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ (66) Ταχ. Δ/νση: Αλκαμένους 8 και Χαρίσης, Τ.Κ.: 10439 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α1/8104 Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ. για συμμετοχή στην Πράξη: «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» υλοποιεί την Πράξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ. για συμμετοχή στην Πράξη: «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» υλοποιεί την Πράξη ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» Υπεύθυνοι επικοινωνίας ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ : Παναγιώτα Μπέκα τηλ. 210-8210519 ΚΕΑΝ: Ηρώ Λούκα τηλ. 210-2692880 4ELEMENTS: Ελίνα Κολοκοτρώνη τηλ. 210-3306086 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνη, 4 Μαρτίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.:19834 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 05/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 5829 ΔΗΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ Πρωτ. Δημοτικής Φροντίδας:6241/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16-11-2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ: Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Ο ήµος Καλαµάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για τη Δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού», στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ναύπακτος 20 /6/2012 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΟΥ «Ο ΠΛΑΤΩΝ» Αριθμ. Πρωτ.: 786 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (Κ.Ε.Μ.Ο.Π.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ναύπακτος 20 /6/2012 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΟΥ «Ο ΠΛΑΤΩΝ» Αριθμ. Πρωτ.: 786 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (Κ.Ε.Μ.Ο.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ναύπακτος 0 /6/0 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΟΥ «Ο ΠΛΑΤΩΝ» Αριθμ. Πρωτ.: 786 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (Κ.Ε.Μ.Ο.Π.) (54) Ταχ. /νση: 7 χλμ. Ε.Ο. Αντιρρίου-Ναυπάκτου Τ.Κ.: 303 00 - Ναύπακτος Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΤΤΙΚΑΙΝ

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΤΤΙΚΑΙΝ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΤΤΙΚΑΙΝ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» Εθννιικό ΣΣττραττηγγιικό Πλαίίσιιο Ανναφοράςς 2007 2013 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. ιεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 07-03-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. ιεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 07-03-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το µη Κερδοσκοπικό Σωµατείο «Γιατροί του Κόσµου Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης µε τίτλο «Κοινωνικές οµές Αντιµετώπισης της Φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΚΥΟΝΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΓΟΝΕΩΝ Η ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΩΝ. στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού»

Η ΑΛΚΥΟΝΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΓΟΝΕΩΝ Η ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΩΝ. στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» ικαιούχος: ΑΛΚΥΟΝΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΓΟΝΕΩΝ Η ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΩΝ (91) Ταχ. /νση: Πλαστήρα 9 Ναύπακτος,15-2-2012 Αρθµ. Πρωτ.127 ΤΚ:30300 Πληροφορίες: Κ.Παναγοπούλου Τηλ:2634027313

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ: ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ: ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ Α.Π.... Ημερ.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩ Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ: ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΤΚ 37003 ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛ: Γ. ΓΟΥΛΑΣ / Β. ΓΚΙΚΑ ΤΗΛΕΦ.ΕΠΙΚΟΙΝ.: 2424350103-131 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΤΚ 37003 ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛ: Γ. ΓΟΥΛΑΣ / Β. ΓΚΙΚΑ ΤΗΛΕΦ.ΕΠΙΚΟΙΝ.: 2424350103-131 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκόπελος 17/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. 1922 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµπάκα 21 / 4/2014 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αρ. πρωτ.: 4559 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ IOIKHΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. νση : Ευθ. Βλαχάβα 1 Ταχ. Κώδικας : 42200-Καλαµπάκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΩΝ ΥΠ.ΕΣ ΕΣ. - Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΩΝ Εισήγηση µε θέµα: ΣΥΝΤΑΞΗ Ο.Ε.Υ. ΝΟΜΙΚΟΥ ΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού» στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 18/3/2015 Αρ. Πρωτ: 19943

Θεσσαλονίκη 18/3/2015 Αρ. Πρωτ: 19943 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βασ. Γεωργίου Α 1-546 40 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Θεσσαλονίκη 18/3/2015 Αρ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Πάτρα 8-5-2014 Αριθμ. Πρωτ. 21008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δωρεάν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δωρεάν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων Δράμα 09-01-2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δωρεάν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων Το Δημοτικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δράμας, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» / ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ:4710 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Συγχώνευση νοµικών προσώπων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Δραστηριότητες απασχόλησης και ψυχαγωγίας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Δραστηριότητες απασχόλησης και ψυχαγωγίας ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Ενέργειες Στήριξης Ηλικιωμένων και Λοιπών Ατόμων που χρήζουν Βοηθείας για την Ενίσχυση της Απασχολησιμότητας των Εμμέσως Ωφελουμένων Ατόμων» του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ. πρωτ: 1551/ 29-3-2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ. πρωτ: 1551/ 29-3-2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σητεία : 21-06- 2011 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:Π.Βαρθολοµαίου 9 72300 ΣΗΤΕΙΑ Αριθµ. Πρωτ.: 3038 Τηλ.:283340543,501 FAX : 2843024584 E-mail : info@sitia.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» από τη Δικαιούχο Α.Σ. «Δίκτυο για

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Μελίσσια 18 Σεπτεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 2247 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΝΕ / ΓΣΕΕ. Ανακοινώνει

Το ΙΝΕ / ΓΣΕΕ. Ανακοινώνει ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Ε.(5) Αθήνα,22 /03/2012 Ταχ.Δ/νση: Εμ.Μπενάκη 71Α Αριθμ. Πρωτ.: 3512 Τ.Κ.:10681 Αθήνα Πληροφορίες: Λ.Στεργιάννη, Μ.Πλατή Τηλ.:2103327730, 2103327781 Fax: 2103304452 Email:kox@inegsee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ανδρόγεω 2, Τ.Κ 71202 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2810399265 Fax: 2810399195 Emai: dikeh@heraklion.gr Ηράκλειο,3-10-2011 Αριθμ. Πρωτ.:156

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Συνοπτικά στοιχεία για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών: ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς Διεύθυνση: Μεσοποταμία Καστοριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ ISBN 978-960-02-3056-7, Σχήµα 17x24, Σελίδες 350, Τιµή: 25,00 (δεν συµπερ. 6,5% ΦΠΑ), Έκδοση Αθήνα, εκέµβριος 2014, Κωδικός στον Εύδοξο: 41986851

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ομάδες Στόχου Η Πράξη απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες στόχου: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με

Διαβάστε περισσότερα