Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού Βόλος 14/07/2011 Αρ. Πρωτ. Ανταποκρινόµενοι στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράµµατος : «ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας», του Άξονα προτεραιότητας 7 «ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Ε.Π «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού», που προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο ήµος Βόλου καθώς και τα νοµικά του πρόσωπα θα συµµετέχουν στο πρόγραµµα ως συµπράττοντες φορείς, υπογράφοντας µνηµόνιο συνεργασίας µε τον δικαιούχο φορέα ΙΝΕ ΓΕΣΕΕ, το οποίο διαθέτει διαχειριστική επάρκεια τύπου Γ. Η ωφέλεια για το ήµο και τα νοµικά πρόσωπα, έγκειται στη δυνατότητα πεντάµηνης απασχόλησης ατόµων µε µηνιαίες αποδοχές 625 περιλαµβανοµένων των ασφαλιστικών εισφορών, σε προγραµµατισµένες δράσεις (όχι σε κάλυψη πάγιων αναγκών των υπηρεσιών του ήµου). Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος για τη Μαγνησία είναι ,50 και αφορά ωφελούµενους περίπου. Κατόπιν συνεργασίας µε διευθυντές και εκπροσώπους των υπηρεσιών του ήµου, καθώς επίσης µε τις ιοικήσεις και τα υπηρεσιακά στελέχη των νοµικών του προσώπων, έγινε καταγραφή των αναγκών της κάθε υπηρεσίας και του κάθε νοµικού προσώπου σε επίπεδο αριθµού ατόµων και αναγκαίων ειδικοτήτων. Με δεδοµένο ότι στο πρόγραµµα θα συµµετέχουν και όµοροι δήµοι καθώς και η Περιφερειακή Ενότητα, προσαρµόσαµε την πρόταση περίπου στα 950 άτοµα για να ελαχιστοποιηθεί η περικοπή δράσεων. Υπογράφονται τέσσερα (4) µνηµόνια συνεργασίας, ως εξής: ήµος Βόλου ( /νση πρασίνου, /νση καθαριότητας, Τεχνική Υπηρεσία, ΚΑΠΗ, /νση προγραµµατισµού) ΙΝΕ ΓΣΕΕ ( 632 εργαζόµενοι) Ν.Π...( ηµοτικός Οργανισµός Εκπ/σης Παιδιού, Αθλητισµού και Πολιτισµού ΗΠΕΘΕ Βόλου) ΙΝΕ ΓΣΕΕ (236 εργαζόµενοι) 1

2 Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - ηµοτικό Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης ήµου Βόλου (ΚΕΚΠΑ - ΙΕΚ) ΙΝΕ ΓΣΕΕ (60 εργαζόµενοι) ΕΥΑΜΒ ΙΝΕ ΓΣΕΕ ( 52 εργαζόµενοι) Τα προγράµµατα κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν τοπικό χαρακτήρα και µπορούν ενδεικτικά να περιλαµβάνουν: - έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας, όπως π.χ. διαµόρφωση και φροντίδα πάρκων και λοιπών έργων πρασίνου, αναδάσωση, δασοπροστασία και φύλαξη περιοχών υψηλού φυσικού κάλους, καθαριότητα παραλίων περιοχών, καθαρισµούς και µικρές αντιπληµµυρικές παρεµβάσεις ρεµάτων κλπ - υπηρεσίες φροντίδας, µέριµνας ηλικιωµένων, ΑµεΑ και παιδιών κλπ - κοινωνικές δράσεις όπως κοινωνικά παντοπωλεία, συλλογή και διάθεση χρησιµοποιηµένου ρουχισµού, - δράσεις για παιδιά και νέους, εξωσχολικά προγράµµατα για µαθητές και παιδιά, οδική ασφάλεια µαθητών, σίτιση σε ολοήµερα σχολεία φτωχών περιοχών, - δράσεις διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, κ.α Οι τελικοί αποδέκτες κοινωνικών υπηρεσιών δεν θα πρέπει να ωφελούνται ταυτόχρονα από άλλη συγχρηµατοδοτούµενη δράση του ΕΚΤ. Η κοινωφελής εργασία απευθύνεται σε άνεργους µε δελτίο ανεργίας σε ισχύ, µε προτεραιότητα σε: - µακροχρόνια ανέργους, - βραχυχρόνια ανέργους που δεν λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας, - εµπόρους και λοιπούς επαγγελµατίες που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους πριν δύο έτη, - υποαπασχολούµενους, ελεύθερους επαγγελµατίες, επιστήµονες (δικηγόροι, µηχανικοί, ιατροί, κλπ) βάσει εισοδηµατικών κριτηρίων, - άνεργους έως 30 ετών που αναζητούν εργασία - Αγρότες, ασφαλισµένους στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατοµικό εισόδηµα έως ,00 το οικονοµικό έτος 2010 (εισοδήµατα που αποκτήθηκαν από έως ), θα προσκοµίζουν βεβαίωση από τον ΟΑΕ, αφού καταχωρηθούν σε ειδική κατάσταση συµµετοχής στη δράση. - Προϋπόθεση αποτελεί να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της ΕΕ ή να είναι οµογενείς ή µετανάστες που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας. 2

3 Η επιλογή των ωφελουµένων ανέργων για την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής εργασίας γίνεται µε βάση κριτήρια, που αποδεικνύονται µε νόµιµα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία αφορούν την οικονοµική, κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση των ωφελουµένων, ενώ θα δοθεί προτεραιότητα στους µακροχρόνιους ανέργους. Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κουτρουµάνης ζήτησε από τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ Γ. Βέη, τον οποίο επισκέφθηκε την περασµένη εβδοµάδα, τη συνδροµή της Αρχής, ώστε να διασφαλιστεί πλήρως η αντικειµενικότητα στην εφαρµογή των κριτηρίων για την επιλογή των ανέργων που θα απασχοληθούν στα προγράµµατα της Κοινωφελούς Εργασίας. Ο πρόεδρος της Αρχής ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτηµα του υπουργού Εργασίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί, µε τη συνδροµή και του ΑΣΕΠ, η απόλυτη διαφάνεια και αντικειµενικότητα στην υλοποίηση των προγραµµάτων Κοινωφελούς Εργασίας. Οι τεχνικές λεπτοµέρειες θα αποτελέσουν αντικείµενο συζήτησης των υπηρεσιών του υπουργείου Εργασίας µε στελέχη του ΑΣΕΠ τις επόµενες ηµέρες. Παράλληλα, για τη διασφάλιση του τρόπου επιλογής είναι υποχρεωτική η ανάρτηση των ωφελούµενων στο διαδίκτυο και στον Τύπο. Η πρόσληψη γίνεται από το φορέα απασχόλησης (ΙΝΕ ΓΣΕΕ). Οι ωφελούµενοι τοποθετούνται στις θέσεις εργασίας από τους συµπράττοντες φορείς ( ήµοι κλπ), που έχουν συνάψει µνηµόνια συνεργασίας µε τους δικαιούχους φορείς απασχόλησης Με δεδοµένη την οικονοµική συγκυρία και τη µεγάλη αύξηση της ανεργίας και σε τοπικό επίπεδο, κυρίως στις γυναίκες και τους νέους αλλά και σε άτοµα που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη, ο ήµος Βόλου συµµετέχει στο πρόγραµµα παρά τον έντονα εποχιακό του χαρακτήρα, το βραχύβιο της διάρκειας και το χαµηλό επίπεδο των αµοιβών των εργαζοµένων σε αυτά. Συµµερίζεται την κριτική που ασκεί η ΠΟΕ-ΟΤΑ στο συγκεκριµένο πρόγραµµα, δεν µπορεί όµως να παραβλέψει ότι η ανεργία στην τοπική κοινωνία καλπάζει και συνεπώς χρέος του ήµου είναι να αξιοποιήσει όσα και όποια προγράµµατα εργασίας µπορούν να ανακουφίσουν έστω και πρόσκαιρα. Είναι σταθερή η πολιτική µας θέση υπέρ των σταθερών σχέσεων εργασίας των εργαζοµένων στο ήµο για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών του. Παράλληλα όµως και υπέρ της ορθολογικής αξιοποίησης προγραµµάτων που βελτιώνουν το αστικό και περιαστικό περιβάλλον, τις συνθήκες φροντίδας ηλικιωµένων, ΑµεΑ και παιδιών, συµβάλλουν στην προστασία της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, στη δια βίου µάθηση κλπ. Εισηγούµαστε το θέµα στο ηµοτικό Συµβούλιο για ενηµέρωση και λήψη σχετικής εγκριτικής απόφασης για συµµετοχή του ήµου Βόλου στα προγράµµατα της Κοινωφελούς Εργασίας. Συνηµµένα καταθέτουµε τα τέσσερα (4) µνηµόνια συνεργασίας. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 3

4 ΜΝΗΜΟΝΙΟ/ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Του Επωνυµία: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ (ΙΝ.Ε/Γ.Σ.Ε.Ε.) του και Επωνυµία: ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΒΟΛΟΥ (.Ο.Ε.Π.Α.Π.- Η.ΠΕ.ΘΕ) για τη ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Θεσσαλίας (Π.Ε. Μαγνησίας - ήµος Βόλου- ηµοτικός Οργανισµός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού Και Πολιτισµού Η.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου (.Ο.Ε.Π.Α.Π.- Η.ΠΕ.ΘΕ) Στο Βόλο σήµερα 8/07/2011 οι κάτωθι συµβαλλόµενοι που εκπροσωπούνται νόµιµα: A. ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: ΑΦΜ ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ εφεξής ικαιούχος, και ο, 4

5 Γ. ΦΟΡΕΑΣ: ηµοτικός Οργανισµός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού Και Πολιτισµού Η.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου (.Ο.Ε.Π.Α.Π.- Η.ΠΕ.ΘΕ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΑΒΙ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΠΡΟΕ ΡΟΣ Σ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΙΚΟΜΗ ΕΙΑΣ 2 - ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: ΑΦΜ ΟΥ A ΒΟΛΟΥ εφεξής Συµπράττων φορέας, συνυπογράφουν το παρόν Μνηµόνιο/Συµφωνία Συνεργασίας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της αίτησης που υποβάλει προς χρηµατοδότηση ο ικαιούχος. Έχοντας υπόψη: 1) Την µε αριθµ /οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 613/ ) ΚΥΑ «Σύστηµα ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ιαδικασία Εφαρµογής της πράξης: ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραµµατική Περίοδο » 2) Την Ανοιχτή πρόσκληση µε Κωδικό 38, αριθµ. πρωτ /οικ / (Α Α: 4Α3ΨΛ-Ε) της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» για υποβολή προτάσεων στην πράξη «ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην περιφέρεια Θεσσαλίας» που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. 3) Την αποδοχή των από σηµείο 1) και 2) ανωτέρω, κανονιστικών πράξεων. 5

6 Άρθρο 1ο Προοίµιο Η πράξη «ηµιουργία Θέσεων απασχόλησης για υπηρεσίες και δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα» εντάσσεται στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) τα οποία µε τις δράσεις τους υποστηρίζουν την προτεραιότητα 1β του άρθρου 3 του Κανονισµού (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5 ης Ιουλίου Άρθρο 2 ο Σκοπός Σκοπός του παρόντος είναι η αµοιβαία συνεργασία και υποστήριξη των µερών για την υλοποίηση προγράµµατος κοινωφελούς χαρακτήρα µε τίτλο : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΒΟΛΟΥ (.Ο.Ε.Π.Α.Π.- Η.ΠΕ.ΘΕ)» Στόχος και αναµενόµενα αποτελέσµατα του συγκεκριµένου προγράµµατος είναι Με το προτεινόµενο έργο επιδιώκεται η διευκόλυνση στην πρόσβαση της απασχόλησης, µέσω της πρόσληψης ατόµων για την υλοποίηση προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα. Παράλληλα, στόχος είναι η ανάπτυξη συνεργασίας µεταξύ φορέων προάγοντας τον κοινωνικό διάλογο και η συνέργεια, προκειµένου αφενός να αµβλυνθούν τα προβλήµατα στην αγορά εργασίας και αφετέρου να θεµελιωθεί µια διαφορετική κουλτούρα αντιµετώπισης κρίσιµων ζητηµάτων, που αφορούν στο σύνολο της κοινωνίας. ικαιούχος του προτεινόµενου έργου είναι το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ και αναλαµβάνει τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης. Σε περίπτωση έγκρισης, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ ως επικεφαλής του έργου θα επιδιώξει κατά την υλοποίηση, όσο το δυνατόν, την ευρύτερη συνεργασία αξιοποιώντας και υπάρχουσες δικτυώσεις όπως του ικτύου «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ». Το δίκτυο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ δηµιουργήθηκε την 12 η Ιουνίου του 2009 και σε αυτό, εκτός από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, συµµετέχουν το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας, ο Σύνδεσµος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΘΕΒ) το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης «Θέσις» καθώς και το Εργαστήριο Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Ειδικότερα µέσω των προτεινόµενων παρεµβάσεων του επιτυγχάνεται: Η δηµιουργία 236 νέων θέσεων εργασίας Η ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, µέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Η ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών, µέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης Η ενεργοποίηση των µακροχρόνια ανέργων και των ατόµων από ειδικές κοινωνικές οµάδες, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισµό από 6

7 την αγορά εργασίας, µέσω της εφαρµογής ειδικά στοχευόµενων δράσεων. Η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών απασχόλησης. Η δηµιουργία µιας άλλης νοοτροπίας για την αντιµετώπιση των προβληµάτων της αγοράς εργασίας, µέσω της έννοιας «κοινωφέλεια». Σε ότι αφορά στα επιµέρους αποτελέσµατα που ανακύπτουν µέσω των πράξεων αυτά συνοψίζονται ως εξής: Στην αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος το οποίο αποτελεί το ζωτικό καθηµερινό χώρο δράσης των δηµοτών συµβάλλοντας έτσι και στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής Στην δηµιουργική διέξοδο του πληθυσµού µέσα από δράσεις που συµβάλλουν πέρα από τους προφανείς λόγους και στην εδραίωση του αισθήµατος της συµµετοχής και της συνεργασίας στα πλαίσια µιας οµάδας. Στην ανάδειξη του πολιτισµού της περιοχής και την ενίσχυση του τουρισµού µε απώτερο στόχο την αύξηση του τουριστικού προϊόντος στη διαµόρφωση του κατά κεφαλήν εισοδήµατος Παράλληλα, τα οφέλη διαχέονται σε όλη την κοινωνία, καθώς, µέσω της ενίσχυσης της απασχόλησης µέσα από καινοτόµες πράξεις προωθείται η ένταξη των ωφελουµένων στην αγορά εργασίας µε πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα, που διαχέονται σε όλο το φάσµα της τοπικής οικονοµίας, αλλά και της κοινωνίας, αφού αµβλύνονται οι αντιθέσεις που απειλούν τη συνοχή του κοινωνικού ιστού. Άρθρο 3 ο Αντικείµενο του προγράµµατος Α. Επιχειρησιακό σχέδιο (Αναλυτική περιγραφή όλων των κατωτέρω) ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αστικό περιβάλλον Πολιτισµός Τουρισµός ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικείµενου έργου (αναφορά στα βασικά τεχνικά / λειτουργικά κ.α. χαρακτηριστικά του): Η πράξη αφορά τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης κοινωφελούς εργασίας στο ηµοτικό Οργανισµό Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού Και Πολιτισµού Η.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου (.Ο.Ε.Π.Α.Π.- Η.ΠΕ.ΘΕ) της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. Το προτεινόµενο έργο επιχειρεί µια καινοτόµο παρέµβαση αποσκοπώντας στην ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ των φορέων, στην ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών, στην αναβάθµιση των δηµόσιων και δηµοτικών υπηρεσιών. Ο Βόλος είναι πόλη της Θεσσαλίας, χτισµένη στον µυχό του Παγασητικού 7

8 κόλπου, κοντά στην θέση της αρχαίας Ιωλκού στους πρόποδες του Πηλίου. Είναι επίσης µία από τις πιο µεγάλες πόλεις και ένα από τα σηµαντικότερα λιµάνια της Ελλάδας. Στα πλαίσια της Αυτοδιοικητικής Μεταρρύθµισης µε το πρόγραµµα "Καλλικράτης", ο νέος δήµος Βόλου προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήµων Ιωλκού, Νέας Αγχιάλου, Βόλου, Αγριάς, Πορταριάς, Νέας Ιωνίας, Αρτέµιδας και Αισωνίας και της Κοινότητα Μακρινίτσας ενώ έδρα του νέου δήµου ορίστηκε ο Βόλος. Η έκταση του νέου ήµου είναι τ.χλµ και ο πληθυσµός του κάτοικοι σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 ( ο έκτος µεγαλύτερος σε πληθυσµό δήµος της χώρας). Η χωρική του έκταση καταλαµβάνει µια περιοχή η οποία εκτείνεται από το υψηλότερο σηµείο του Πηλίου τα Χάνια, µέχρι τον Παγασητικό, συνδυάζοντας δασικά τοπία του Πηλίου, παραδοσιακούς οικισµούς της Μακρινίτσας και της Πορταριάς, αγροτικές περιοχές όπως η Αγχίαλος και τα Λεχώνια, περιαστικές περιοχές όπως το ιµήνι και η Αγριά και ο καθαρά αστικός ιστός όπως η πόλη του Βόλου και της Νέας Ιωνίας. Ο νέος ήµος που γεννήθηκε πλέον έχει γιγαντωθεί ως προς τις ανάγκες του και το πεδίο δράσης για την κοινωφελή επιχείρηση που συστήθηκε στα πλαίσια των νέων δοµών µε την επωνυµία «ηµοτικός Οργανισµός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού Και Πολιτισµού Η.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου (.Ο.Ε.Π.Α.Π.- Η.ΠΕ.ΘΕ), είναι αρκετά µεγάλο. Ο.Ο.Ε.Π.Α.Π.- Η.ΠΕ.ΘΕ δραστηριοποιείται ως Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου στους στους τοµείς του αθλητισµού,(λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων) του πολιτισµού ( λειτουργία Η.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου, ανώτερης σχολής δραµατικής τέχνης, δηµοτικού κέντρου ιστορίας, δηµοτικών ωδείων και σχολών µουσικής, συµφωνικής ορχήστρας, φιλαρµονικής ορχήστρας, χορωδιών)και της εκπαίδευσης παιδιού (λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών). Συνοπτικά,.Ο.Ε.Π.Α.Π.- Η.ΠΕ.ΘΕ οι σκοποί του αφορούν: την προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων µαζικού αθλητισµού, την διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και τη δηµιουργία και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων. την εφαρµογή πολιτικών και προγραµµάτων για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς, την προβολή πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων, την προώθηση της καλλιτεχνικής παιδείας, καθώς και τη δηµιουργία και διαχείριση πολιτιστικών υποδοµών (µουσεία, βιβλιοθήκες, θεατρικές σκηνές, κινηµατογραφικές λέσχες, πολιτιστικά κέντρα, ωδεία, σχολές χορού, εργαστήρια εικαστικών τεχνών, κ.α.) την εφαρµογή πολιτικών και τη συµµετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και της παιδικής ηλικίας, την υποστήριξη της οικογένειας, καθώς και τη µελέτη και υλοποίηση σχετικών προγραµµάτων. Η σύγχρονη πόλη του Βόλου, αξιοποιώντας τη βιοτεχνική τεχνογνωσία του Πηλίου, το εργατικό δυναµικό της Θεσσαλίας και τις ιδιωτικές επενδύσεις εξελίχθηκε σε σηµαντικό βιοτεχνικό και βιοµηχανικό κέντρο, µε το τρίτο κατά σειρά µεγέθους λιµάνι της χώρας. Η οικονοµία της πόλης στηρίζεται στη βιοµηχανία, το εµπόριο, τη βιοτεχνία, τις υπηρεσίες και τον τουρισµό. Ωστόσο, αυτό είναι το παρελθόν καθώς υπάρχουν µεγάλες αλλαγές. Ο νέος ήµου Βόλου είναι πλέον ένας ακόµη µεγάλος ήµος που γεννήθηκε λόγω Καλλικράτη και περιλαµβάνει περιοχές µε απίστευτο φυσικό κάλλος, µε µεγάλη όµως έκταση και ανάγκες µέσα στο ιδιαίτερα αρνητικό στοιχείο που διαµορφώθηκε για την οικονοµία του Βόλου αλλά και στην ευρύτερη περιφέρεια της Θεσσαλίας την τελευταία δεκαετία αλλά ειδικά κατά τη διάρκεια της διετούς οικονοµικής κρίσης. Συγκεκριµένα, για την ανεργία της Θεσσαλίας, ενδεικτικά είναι τα στοιχεία για το Μάρτιο 2011: από τους ανέργους οι είναι εγγεγραµµένοι λιγότερο από 12 µήνες, ενώ είναι περισσότερο διάστηµα. Αντίστοιχα το Φεβρουάριο οι ήταν εγγεγραµµένοι λιγότερο από 12 µήνες και οι περισσότερο από ένα χρόνο, γεγονός που επιβεβαιώνει και τη δυστοκία στην εξεύρεση άλλης εργασίας. Αντίστοιχα, τον Ιανουάριο του 2011 συνολικά άτοµα ήταν εγγεγραµµένα στον ΟΑΕ και παραµένουν άνεργα περισσότερο από 12 µήνες, ενώ λιγότερο από ένα χρόνο καταγράφηκαν στην ανεργία περίπου άτοµα. Για πρώτη φορά µέσα στο Μάρτιο άτοµα έκαναν αίτηση για να επιδοτηθούν πρώτη φορά από το ταµείο ανεργίας, ενώ καταµετρήθηκαν να είναι µεν εγγεγραµµένοι στον ΟΑΕ, αλλά χωρίς να αναζητούν εργασία. Είναι η κατηγορία των ανέργων που εντάσσονται στα µητρώα του 8

9 Οργανισµού για τη µοριοδότηση, προκειµένου να έχουν καλύτερη τύχη στους διαγωνισµούς µέσω ΑΣΕΠ. Αντίστοιχα το Φεβρουάριο έκαναν αίτηση για επιδοτηθούν από τον ΟΑΕ για να δικαιούνται ταµείο ανεργίας άτοµα, ενώ τον Ιανουάριο άτοµα.μέσα στο Μάρτιο εξάλλου καταγγέλθηκαν συµβάσεις αορίστου χρόνου, έληξαν 850 συµβάσεις ορισµένου χρόνου και 955 εργαζόµενοι αποχώρησαν από την εργασίας τους µε το σύστηµα οικειοθελών αποχωρήσεων. Μέσα στο Φεβρουάριο αντίστοιχα είχαν καταγγελθεί στον ΟΑΕ συµβάσεις αορίστου χρόνου, συµβάσεις ορισµένου χρόνου, ενώ επίσης δηλώθηκαν 742 οικειοθελείς αποχωρήσεις. Τον Ιανουάριο του 2011 καταγγέλθηκαν στον ΟΑΕ συµβάσεις αορίστου χρόνου, έληξαν συµβάσεις ορισµένου χρόνου, ενώ επίσης δηλώθηκαν οικιοθελείς αποχωρήσεις. Τα συγκριτικά στοιχεία τέλος για το πρώτο τρίµηνο του 2011 (Ιανουάριο- Φεβρουάριο και Μάρτιο) µε το εκέµβριο του 2010 πάντα σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΑΕ είναι αµείλικτα, καθώς οι µεταβολές προς το χειρότερο διευρύνονται ενώ υπήρξαν µεταβολές και στους µακροχρόνιους ανέργους. Στο Βόλο, η ανεργία πριν δυο χρόνια ήταν 12,5% για να φθάσει σήµερα στο 14,5% και εκτιµά ότι φέτος θα επιδεινωθεί η κατάσταση εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης, που αποτυπώνεται πιο έντονα στους κλάδους που εµπλέκονται µε την οικοδοµή. Σύµφωνα επίσης, µε τα στοιχεία των Επιµελητηρίων το 2010, ο αριθµός των επιχειρήσεων που έκλεισαν ανήλθε στις 4.352, ενώ ο αριθµός των νέων εταιριών που άνοιξαν ήταν Οι δύο ανατολικοί νοµοί, Λάρισας και Μαγνησίας, εµφανίζουν αρνητικό ισοζύγιο, µε περισσότερες διαγραφές από εγγραφές, ενώ, αντίθετα, στους δύο δυτικούς νοµούς, Καρδίτσας και Τρικάλων, τα ισοζύγια παραµένουν, έστω και οριακά, θετικά. Όλη αυτή η εικόνα άλλωστε είναι µία σειρά αρνητικών ειδήσεων σε µία πάλαι ποτέ βιοµηχανική πόλη, που την τελευταία εικοσαετία βίωσε ένα µεγάλο σοκ από τη σταδιακή αλλά επώδυνη αποβιοµηχάνιση της που συνεχίζεται ακόµη και στο 2011 µε τις τελευταίες εναποµείνασες βιοµηχανίες και µεγάλες επιχειρήσεις που µαστίζονται από την πρωτόγνωρη οικονοµική κρίση. Ωστόσο, ο.ο.ε.π.α.π.- Η.ΠΕ.ΘΕ µε την ευκαιρία ανάπτυξης δράσεων µέσω του προγράµµατος της κοινωφελούς εργασίας, προσπαθεί να δηµιουργήσει θέσεις εργασίας που θα ανακουφίσουν τις προαναφερόµενες αρνητικές διαστάσεις της ανεργίας να τη συνδυάσει µε τα οφέλη που µπορεί να αποκτήσει η περιοχή µέσα από τις δράσεις αυτές. Με το προτεινόµενο έργο επιδιώκεται η διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση και η αξιοποίηση των ευκαιριών απασχόλησης µέσω της πρόσληψης ατόµων για την υλοποίηση προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας. Επίσης, προάγεται η ανάπτυξη συνεργασίας µε τοπικούς φορείς, ο κοινωνικός διάλογος και η συνέργεια δράσεων, δηµιουργώντας διεξόδους απασχόλησης για πληθυσµιακές οµάδες που πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία. Ειδικότερα µέσω των προτεινόµενων παρεµβάσεων επιτυγχάνεται: Η ενίσχυση της απασχόλησης των νέων µέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Η ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών µέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Η ενεργοποίηση των µακροχρόνια ανέργων και των ατόµων από ειδικές κοινωνικές οµάδες, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισµό από την αγορά εργασίας µέσω της εφαρµογής ειδικά στοχευµένων δράσεων. Ουσιαστικά, διευκολύνεται η πρόσβαση στην απασχόληση για όλους, µε ιδιαίτερη µέριµνα στην προώθηση της απασχόλησης των γυναικών, των νέων και των µακροχρόνια ανέργων. Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού για την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών εκ µέρους των κοινωνικών φορέων, αυξάνοντας ταυτόχρονα τα ποσοστά απασχόλησης και προωθώντας τις ίσες ευκαιρίες στο ανθρώπινο δυναµικό. Η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών απασχόλησης Η δηµιουργία 236 νέων θέσεων εργασίας Η κοινωνική και εργασιακή ένταξη / επανένταξη ατόµων ευπαθών οµάδων του πληθυσµού που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισµό. Παράλληλα, τα οφέλη διαχέονται σε όλη την κοινωνία, καθώς µέσω της ενίσχυσης της απασχόλησης, της απόκτησης συγκριτικών πλεονεκτηµάτων εκ µέρους των 9

10 ωφελουµένων και της ένταξής τους στην αγορά εργασίας, ενισχύεται ο κοινωνικός ιστός µε πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα, που διαχέονται σε όλο το φάσµα της τοπικής κοινωνίας, αµβλύνοντας τις αντιθέσεις που απειλούν τη συνοχή του κοινωνικού ιστού. Οι προτεινόµενες ενέργειες καλούνται από τη µια να δηµιουργήσουν διεξόδους απασχόλησης για πληθυσµιακές οµάδες, που πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία και από την άλλη, παρεµβαίνουν ουσιαστικά στον τοµέα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αφού προβλέπονται δράσεις ανάπτυξης και εµπλουτισµού της λειτουργίας των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας κοινωνικού ενδιαφέροντος, µε στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας. Στην κατεύθυνση αυτή συµβάλλει και το προτεινόµενο έργο, το οποίο παρεµβαίνει στους παρακάτω τοµείς µε συγκεκριµένες ενέργειες και δράσεις. Α. Τοµέας Παρέµβασης: Αστικό Περιβάλλον Ολόκληρος ο νέος ήµος Βόλου είναι ένας µωσαϊκό εικόνων: Μία πολύβουη σύγχρονη πόλη, µε ένα υπέροχο λιµάνι, µε τις γειτονιές της που έχει αγκαλιαστεί µέσω Καλλικράτη µε το Πήλιο. Το βουνό και η θάλασσα αυτή τη φορά έσµιξαν µε µία διοικητική µεταρρύθµιση, οι επιπτώσεις της οποίας σίγουρα θα καταγραφούν στο µέλλον. Ωστόσο, αυτός ο τεράστιος ήµος όπου διαβιούν δεκάδες χιλιάδες δηµότες του, έχει το πλεονέκτηµα να δέχεται πολλαπλάσιο αριθµό επισκεπτών µιας και έχει να προσφέρει ανεξάντλητα ερεθίσµατα εικόνων, γεύσεων, ακουσµάτων και οσµών σε όλους, δηµότες και µη. Εποµένως, οι συνέπειες αυτής της «συγκατοίκησης» µε το αστικό περιβάλλον χρήζει την ανάγκη φροντίδας του για να εξασφαλίσει ποιοτικό περιβάλλον διαβίωσης στους κατοίκους και στους επισκέπτες του ήµου. Μέρος αυτής της σύθγχρονης πολης συνιστούν και οι αθλητικές εγκαταστάσεις του νέου ήµου και οι αύλειοι χώροι των σχολείων, η συντήρηση των οποίων κρίνεται απαραίτητη για την ασφάλεια τόσο των χρηστών όσο και των εργαζοµένων. Οι παρακάτω δράσεις θα αναπτυχθούν σε όλη την έκταση του ήµου (δηλαδή στις ηµοτικές Ενότητες Βόλου, Ν. Ιωνίας, Νέας Αγχιάλου, Αγριάς, Αρτέµιδας, Αισωνίας, Πορταριάς, Μακρινίτσας, Ιωλκού ) και συνίστανται στα εξής σηµεία: Ενέργεια 1: Συντήρηση και εξωραισµός Αθλητικών εγκαταστάσεων : Οι εργασίες περιλαµβάνουν τη συντήρηση και εξωραϊσµός αθλητικών Εγκαταστάσεων και περιβαλλόντων χώρων, σε συνολικά 57 κλειστές και υπαίθριες Αθλητικές Εγκαταστάσεις, του ήµου Βόλου, όπου συχνάζουν χιλιάδες δηµότες καθ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Αριθµός Ωφελουµένων (συνολικά για (2) πεντάµηνα) Ελαιοχρωµατιστές ΥΕ/ Ε 12 Υδραυλικοί Ε 6 Ηλεκτρολόγοι ΤΕ 6 Ξυλουργοί ΥΕ/ Ε 4 Κηπουροί ΥΕ/ Ε 8 Γεωπόνοι ΠΕ 2 ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Περίοδος απασχόλησης 1/1/ /5/2012 1/6/ /10/2012 Ηµέρες εργασίας: ευτέρα έως Παρασκευή Ωράριο εργασίας 07:00πµ - 15:00µµ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 38 10

11 Ενέργεια 2: Εξωραϊσµός αύλειων χώρων παιδικών σταθµών Με τη συγκεκριµένη δράση θα γίνουν παρεµβάσεις εξωραϊσµού των αύλειων χώρων παιδικών σταθµών έτσι ώστε να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες υγιεινής και ασφαλούς παραµονής των ατόµων, µικρών και µεγάλων, στους χώρους αυτούς. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων ΥΕ/ Ε Αριθµός Ωφελουµένων (συνολικά για δύο (2) πεντάµηνα) 14 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 14 ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Περίοδος απασχόλησης 1/1/ /5/2012, 1/6/ /06/2012 µε 1/9/ /12/2012 Ηµέρες εργασίας: ευτέρα έως Παρασκευή Ωράριο εργασίας 07:00πµ - 15:00µµ Β. Τοµέας Παρέµβασης: Εκπαίδευση Ο ΟΕΠΑΠ ΗΠΕΘΕ µε τις δράσεις που θα αναπτύξει στον τοµέα αυτό, θέλει να δηµιουργήσει ένα ολοκληρωµένο πλέγµα δραστηριοτήτων στις οποίες θα συµµετάσχουν τα παιδιά και οι νέοι σε διάφορες θεµατικές. Έτσι, από πολύ νωρίς θέλει να τους εµπλέξει µε ενεργές βιωµατικές τακτικές σε ενδιαφέρουσες θεµατολογίες και να ενεργοποιήσει ανάλογα. Οι παρακάτω δράσεις θα αναπτυχθούν σε όλη την έκταση του ήµου (δηλαδή στις ηµοτικές Ενότητες Βόλου, Ν. Ιωνίας, Νέας Αγχιάλου, Αγριάς, Αρτέµιδας, Αισωνίας, Πορταριάς, Μακρινίτσας, Ιωλκού ) και συνίστανται στα εξής σηµεία: Ενέργεια 1: "Εκπαιδεύω τα παιδιά " ηµιουργία σχεδίων εργασίας (projects), και πιλοτική εφαρµογή στους 16 παιδικούς σταθµούς του ήµου Βόλου, µε σκοπό τη δηµιουργία οικολογικής συνείδησης και ευαισθητοποίησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η δράση θα περιλαµβάνει δραστηριότητες σε φυσικά οικοσυστήµατα και αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής µε βιωµατική προσέγγιση ηµιουργία σχεδίων εργασίας (projects), και πιλοτική εφαρµογή στους 16 παιδικούς σταθµούς του ήµου Βόλου, µε σκοπό τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς (παραδοσιακοί χοροί, µουσικές του κόσµου, γνωριµία µε παραδοσιακά επαγγέλµατα προς εξαφάνιση, εικαστικές εφαρµογές, ζωγραφική, πηλοπλαστική, γύψο, δραµατοποίηση, αυτοσχέδιες κούκλες κουκλοθέατρου κατασκευασµένες από τα παιδιά Εφαρµογή ενός προγράµµατος µε σκοπό την εκµάθηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, από τους µικρούς µαθητές, καθώς και από µαθητές ολόκληρης της περιφέρειάς µας από ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό. Επιπρόσθετα για την υλοποίηση του προγράµµατος «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ», που απευθύνεται σε παιδιά δηµοτικών σχολείων γυµνασίων, αθλητικών σχολείων, συλλόγων κ.α. και την ολοκλήρωσή του, απαιτούνται επαναλαµβανόµενες επισκέψεις, µε δραστηριότητες αυξανόµενου βαθµού δυσκολίας. 11

12 Αριθµός Ωφελουµένων ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ (συνολικά για δύο (2) πεντάµηνα) Περιβαλλοντολόγοι ΠΕ 2 Αρχαιολόγος ΠΕ 2 Νηπιαγωγοί ΠΕ 34 Βοηθοί Νηπιαγωγών Ε (γνώστες θεατρικού παιχνιδιού ή µουσειακής αγωγής ή πολιτισµού) Βοηθοί Πρόνοιας Ε µε ειδίκευση στη ζωγραφική και κεραµική Γυµναστές ΠΕ 2 Μουσικολογίας ΠΕ ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Περίοδος απασχόλησης : 1/1/ /5/2012 1/6/ /10/2012 Ηµέρες εργασίας: ευτέρα έως Παρασκευή Ωράριο εργασίας 07:00πµ - 15:00µµ Εικαστικών Πε 2 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 72 Ενέργεια 2: Εξωσχολικά προγράµµατα και δράσεις για νέους Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα πραγµατοποιούνται σε χώρο όπου υπάρχει η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή (εργαστήρια εικαστικών, αίθουσα µουσικοκινητικών δραστηριοτήτων, Βιβλιοθήκη, Η/Υ, τεχνολογικός εξοπλισµός). Απευθύνονται στα σχολεία της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και πραγµατοποιούνται κατόπιν συνεννόησης µε τους υπευθύνους των σχολείων και αφορούν θέµατα τοπικής ιστορίας, αρχαιολογίας, τέχνης, περιβαλλοντολογικά και προγράµµατα προώθησης της ανάγνωσης και του βιβλίου. Τα προγράµµατα µπορούν να πραγµατοποιηθούν στους κάτωθι χώρους: Στέκι Παιδιού (Πολυµέρη και Περρραιβού), Κέντρο Νεότητας Χιλιαδούς (Γ. ήµου και Μεταµορφώσεως). Εκπαιδευτικά προγράµµατα επίσης θα πραγµατοποιηθούν στη διάρκεια των προγραµµατισµένων εκθέσεων, στους εκθεσιακούς χώρους, όπου εκτός των έργων τέχνης υπάρχει βιβλιοθήκη και ψηφιακό αρχείο. Τα προγράµµατα απευθύνονται σε µαθητές όλων των βαθµίδων και φοιτητές τµηµάτων µε συναφή µαθήµατα[πολιτισµού τεχνών, καλλιτεχνικών τεχνικών και ιστορίας τέχνης]. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Αριθµός Ωφελουµένων (συνολικά για δύο (2) πεντάµηνα) ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ θεατρολόγος πε 2 Περίοδος απασχόλησης : Ιστορικός Αρχαιολογος ή 1/1/ /5/2012 σχολής Μεθοδολογίας, 2 1/6/ /10/2012 Ιστορίας και θεωριας της Ηµέρες εργασίας: Επιστήµης ευτέρα έως Παρασκευή Βιβλιοθηκονόµος ΤΕ/ΠΕ 2 Ωράριο εργασίας 07:00πµ - 15:00µµ (ή όπως Κεραµίστες Ε 2 αλλιώς µπορεί να διαµορφωθεί το ωράριο µε απογευµατινή Εικαστικών Πε 2 απασχόληση πχ συνοδεία 12

13 . Μουσειοπαιδαγωγικής Εκπάιδευσης ή τοµέας Πολιτισµού και Νέων µέσων ή Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 2 12 ΑµεΑ, πάντα όµως σε οχτάωρη βάση) Γ. Τοµέας Παρέµβασης: Πολιτισµός Πριν από λίγα χρόνια, ο Βόλος και η Λάρισα είχαν επιλεγεί για να διοργανώσουν τους Μεσογειακούς Αγώνες του Ωστόσο, για ορισµένους λόγους η ΕΜΑ αποφάσισε οι Μεσογειακοί Αγώνες του 2013 να µην πραγµατοποιηθούν στη Ελλάδα όπου στον πολιτιστικό τοµέα είχαν δηµιουργηθεί οι βάσεις για ένα πλούσιο πλέγµα πολιτιστικών δραστηριοτήτων και φυσικά αθλητικών γεγονότων. Ένα µικρό µέρος του πολιτιστικού αυτού ελλείµµατος το οποίο δηµιουργήθηκε µε την αφαίρεση των Αγώνων, προσπαθεί να καλύψει ο ΟΕΠΑΠ- ΗΠΕΘΕ µε την ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων στο σύνολο του ήµου Βόλου. Άλλωστε, είναι γνωστό το ταξίδι του Ιάσονα για το χρυσόµαλλο δέρας µε την «Αργώ» (είναι και το σύµβολο της πόλης) αντίγραφο της οποίας κατασκευάστηκε πριν από λίγα χρόνια και εκπροσώπησε την περιοχή και την Ελλάδα αναβιώνοντας ένα µεγάλο µέρος εκείνου του ταξιδιού. Οι δράσεις που σχεδιάστηκαν αντανακλούν την αγάπη και το ενδιαφέρον των κατοίκων αυτού του ήµου για την πολιτιστική ράση. Άλλωστε, υπάρχουν αρκετές εστίες Πολιτισµού είτε τεχνητές είτε φυσικές που αποτελούν το στήριγµα του τουρισµού αλλά και των κοινωνικών δράσεων που εξελίσσονται στην περιοχή. Ενέργεια 1: ραστηριοποίηση παιδιών σε µη διαδεδοµένα αθλήµατα Α) Γνωριµία παιδιών ηµοτικών Σχολείων µε µη διαδεδοµένα αθλήµατα και µε αθλήµατα όπου δεν είναι δυνατή η άσκηση ή έστω η επίδειξη στο προαύλιο του Σχολείου. Η γνωριµία θα γίνεται µε προγραµµατισµένες επισκέψεις σε αντίστοιχους αθλητικούς χώρους. Ενδεικτικά αναφέρουµε: -Ιππασία -Αναρρίχηση -Σκοποβολή -Τοξοβολία -Κανόε-Καγιάκ -Ιστιοπλοϊα -Τζούντο -Ρυθµική Γυµναστική -Σκι -Ορεσίβιες δραστηριότητες -Πάλη -Ταε κβο ντο -Ξιφασκία κ.α Β) Απασχόληση παιδιών ηµοτικών Σχολείων µε αθλητικές κ δηµιουργικές δραστηριότητες κατά τους θερινούς µήνες µετά την λήξη της σχολικής περιόδου (Αθλητικό Καλοκαίρι) ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Αριθµός Ωφελουµένων (συνολικά για δύο (2) πεντάµηνα) ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 13

14 Γυµναστές ΠΕ 20 Περίοδος απασχόλησης : 1/2/ /6/2012 1/7/ /11/2012 Ηµέρες εργασίας: ευτέρα έως Παρασκευή Ωράριο εργασίας 07:00πµ - 15:00µµ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 20 Ενέργεια 2 : Αθλητισµός και Υγεία Πρόκειται για ένα πρόγραµµα που απευθύνεται σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις. Στόχος είναι να υλοποιηθεί σε συνεργασία µε το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Θεσσαλίας και το Νοσοκοµείο Βόλου, µε Καθηγητές Φυσικής Αγωγής αντίστοιχης ειδικότητας. (π.χ Θεραπευτική Γυµναστική ). Απευθύνεται σε άτοµα που έχουν προβλήµατα π.χ. Καρδιαγγειακά, Οστεοπόρωσης ιαβήτη αλλά και σε άτοµα µε σκελετικές παθήσεις π.χ. Σκολίωση. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Αριθµός Ωφελουµένων (συνολικά για δύο (2) πεντάµηνα) Γυµναστές ΠΕ 12 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 12 ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Περίοδος απασχόλησης : 1/1/ /5/2012 & 1/6/ /10/2012- Ηµέρες εργασίας: ευτέρα έως Παρασκευή Ωράριο εργασίας 10.00πµ-14.00µµ & 17.00µµ-21.00µµ Ενέργεια 3: ιεύρυνση Ωραρίου µουσείων και βιβλιοθηκών Ο τουρισµός είναι βασικό στοιχείο της οικονοµίας του Βόλου. Είναι αναπόφευκτο ότι ο επισκέπτης δε βρίσκεται κάπου µε προκαθορισµένο και ασφυκτικό ωράριο διακοπών. Εποµένως, η λειτουργία µε διευρυµένο ωράριο δοµών που αφορούν την πολιτιστική κληρονοµιά (µουσεία, ιστορικές βιβλιοθήκες) του νέου ήµου Βόλου, κατά την τουριστική περίοδο, θα είναι κέρδος για την περιοχή που συνιστά τουριστικό προορισµό τόσο τους θερινούς, όσο και τους χειµερινούς µήνες. Συγκεκριµένα η δράση αφορά τις παρακάτω δοµές: Μουσείο Ιστορίας και Λαϊκής Τέχνης Μακρινίτσας Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Πορταριάς Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Ν. Ιωνίας Μουσείο Μεταξουργίας Ν. Ιωνίας Ιστορική Βιβλιοθήκη Ν.Ι. Πανταζόπουλου ( Η.Κ.Ι) Βόλου ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Αριθµός Ωφελουµένων (συνολικά για ένα (1) πεντάµηνο) Γενικών Καθηκόντων ΥΕ/ Ε 3 Συντηρητής µηχανολογικού εξοπλισµού Ε/ΤΕ 1 ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Περίοδος απασχόλησης : 1/1/ /5/2012 Ηµέρες εργασίας: 14

15 Βιβλιοθηκονόµος ΤΕ/ΠΕ 1 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 5 ευτέρα έως Παρασκευή Ωράριο εργασίας 14.00µµ-22.00µµ Ενέργεια 4 : Καταγραφή, ταξινόµηση, αρχειοθέτηση και ψηφιοποίηση βιβλίων και συγγραµµάτων ηµοτικής Βιβλιοθήκης Νέας Αγχιάλου Καταγραφή, ταξινόµηση αρχειοθέτηση και ψηφιοποίηση του µεγάλου αριθµού βιβλίων και συγγραµµάτων που διαθέτει και που συχνά δέχεται ως δωρεές και για τη λειτουργία της ως δανειστική, προς όφελος των δηµοτών και κυρίως των µαθητών και των νέων. Επισηµαίνεται ότι η ηµοτική Βιβλιοθήκη Νέας Αγχιάλου προσφέρει σηµαντικό έργο στους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής, συνεργάζεται µε τα σχολεία Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης της ηµοτικής Ενότητας και εξυπηρετεί µεγάλο αριθµό πολιτών κάθε χρόνο. Στεγάζεται στο κτίριο του ηµοτικού Καταστήµατος Νέας Αγχιάλου και διαθέτει Η/Υ µε πρόγραµµα διαχείρισης Βιβλιοθήκης. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Αριθµός Ωφελουµένων (συνολικά για δύο (2) πεντάµηνα) Βιβλιοθηκονόµος ΤΕ/ΠΕ 2 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 2 ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Περίοδος απασχόλησης : 1/1/ /5/2012 1/6/ /10/2012 Ηµέρες εργασίας: ευτέρα έως Παρασκευή Ωράριο εργασίας 07.00πµ-15.00µµ Ενέργεια 5 : ράσεις πολιτιστικής κληρονοµιάς Οι επιµέρους δράσεις της ενέργειας αυτής περιλαµβάνουν: Την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των νεώτερων αποκτηµάτων της ηµοτικής Συλλογής µε σκοπό την αρτιότερη προβολή της σε έντυπη και ψηφιακή µορφή προκειµένου να επωφελούνται άτοµα µε πολιτιστικά ενδιαφέροντα και ειδικοί ερευνητές Τη συντήρηση των τελευταίων αποκτηµάτων της ηµοτικής Συλλογής αλλά και την καταγραφή-τεκµηρίωση των νέων έργων που περιέρχονται από τους πρώην ήµους- Κοινότητες στο ήµο Βόλου, προκειµένου µε την παρουσίασή τους να επωφεληθεί το φιλότεχνο κοινό της πόλης και ειδικοί ερευνητές Την αντιµετώπιση τεχνικών εργασιών προκειµένου να υλοποιηθεί το πρόγραµµα των θεατρικών παραστάσεων του ηµοτικού Θεάτρου. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Προσωπικό γενικών καθηκόντων Ε/ ΙΕΚ ιακόσµησης ή Γραφικών Τεχνών και γνώση ξένης γλώσσας Συντηρητή έργων /ΙΕΚ Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής Αριθµός Ωφελουµένων (συνολικά για ένα (1) πεντάµηνο) 4 2 ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Περίοδος απασχόλησης : 1/1/ /5/2012 Ηµέρες εργασίας: ευτέρα έως Παρασκευή Ωράριο εργασίας 07.00πµ-15.00µµ 15

16 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 6 Ενέργεια 6 : Προετοιµασία καρναβαλικών Εκδηλώσεων Υποδοχή της άνοιξης Κάθε χρόνο διοργανώνονται καρναβαλικές εκδηλώσεις σε όλες τις περιοχές του ήµου Βόλου. Ο ΟΕΠΑΠ- ΗΠΕΘΕ συνδυάζει τη διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων µε δηµιουργικές δραστηριότητες µε τις οποίες µικροί και µεγάλοι θα υποδεχτούν την άνοιξη. Μερικές από τις δραστηριότητες είναι : Κατασκευή αρµάτων, εµψύχωση οµάδων, στολισµός πόλης, διοργάνωση ανοιξιάτικων εκδηλώσεων, ζωγραφική παιδιών στις πλατείες και στα πάρκα του ήµου κα ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Νηπιαγωγοί ΠΕ /Εµψυχωτές παιδιών Αριθµός Ωφελουµένων (συνολικά για ένα (1) πεντάµηνο) 2 ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ιακοσµητές Ε/ΙΕΚ/ΤΕΙ 2 Εικαστικά Ε/ΙΕΚ/ΤΕ 2 Ενδυµατολόγοι ΙΕΚ/ΤΕ 2 Χορευτές Ε 2 Περίοδος απασχόλησης : 1/1/ /5/2012 Ηµέρες εργασίας: ευτέρα έως Παρασκευή Ωράριο εργασίας 07.00πµ-15.00µµ Γενικών Καθηκόντων ΥΕ/ Ε 4 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 14 Ενέργεια 7 : Υλοποίηση Προγραµµάτων Μαζικής Άθλησης Ο Βόλος προσφέρει την κατάλληλη υποδοµή για την ανάπτυξη τέτοιου είδους προγραµµάτων τόσο κατά τη χειµερινή περίοδο όσο και την καλοκαιρινή. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Αριθµός Ωφελουµένων (συνολικά για δύο (2) πεντάµηνα) Γυµναστές ΠΕ 6 Γραµµατειακή υποστήριξη Ε/ΤΕ/ΠΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 2 8 ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Περίοδος απασχόλησης : 1/1/ /5/2012 & 1/6/ / Ηµέρες εργασίας: ευτέρα έως Παρασκευή Ωράριο εργασίας 10.00πµ-14.00µµ & 17.00µµ-21.00µµ 16

17 Ενέργεια 8 : Υποστήριξη πολιτιστικών δοµών των ηµοτικών Ενοτήτων Αγριάς και Αρτέµιδας Στις συγκεκριµένες πολιτιστικές δοµές συρρέουν δηµότες δεκάδες καθηµερινά και προσφέρουν πλούσιες δράσεις. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Αριθµός Ωφελουµένων (συνολικά για δύο (2) πεντάµηνα) ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Εκπαιδευτές 8 ιοικητικοί. Υπάλληλοι /Γραµµατεία Ε Υπάλληλος Μουσείου Ε/ΤΕ/ΠΕ 2 Καθαρίστριες ΥΕ 2 2 Περίοδος απασχόλησης : 1/1/ /5/2012 1/6/ /10/2012 Ηµέρες εργασίας: ευτέρα έως Παρασκευή Ωράριο εργασίας 14.00µµ-22.00µµ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 14 Ενέργεια 9 : Καθαρισµός και διαφύλαξη - συντήρηση διατηρητέων µνηµείων (δίκτυο καλντεριµιών, κρηνών κλπ) Η πλευρά του Πηλίου που ανήκει στο νέο ήµο Βόλου είναι πραγµατικά υπέροχη. Η εικόνα και η µυρωδιά της φύσης είναι ανεπανάληπτες. Ο περιηγητής που θα κινηθεί στα πανέµορφα καλντερίµια του βουνού και των χωριών του, θα πιεί νερό από τις τρεχούµενες βρύσες, θα ταξιδέψει πίσω στο παρελθόν. Ο δήµος Βόλου προσπαθεί να διατηρήσει τις µνήµες αυτές στον επισκέπτη διαφυλάσσοντας όλα αυτά τα στοιχεία άλλων εποχών που πλέον αποτελούν στοιχεία πολιτισµού. Η δράση θα λάβει χώρα στην περιοχή της Πορταριάς και της Μακρινίτσας. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων ΥΕ/ Ε ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Αριθµός Ωφελουµένων (συνολικά για ένα (1) πεντάµηνο) 5 5 ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Περίοδος απασχόλησης : 1/1/ /5/2012 Ηµέρες εργασίας: ευτέρα έως Παρασκευή Ωράριο εργασίας 07.00πµ-15.00µµ. Τοµέας Παρέµβασης: Τουρισµός Ο τουρισµός είναι η ανάσα της ελληνικής οικονοµίας ιδιαίτερα στη δύσκολη εποχή που 17

18 περνάει η χώρα. Στην περιοχή του Βόλου υπάρχουν πανέµορφες παραλίες µε γαλάζιες σηµαίες που κατακλύζονται από χιλιάδες Έλληνες και ξένους επισκέπτες η ασφάλεια των οποίων προφανώς είναι το σηµαντικότερο όλων. Ο ΟΕΠΑΠ- ΗΠΕΘΕ για την ασφάλεια όλων των επισκεπτών που θα χαρούν τις θάλασσες του ήµου, σχεδιάζει να προσλάβει ναυγασώστες οι οποίοι καθόλη τη διάρκεια της ηµέρας θα ελέγχουν τυχόν προβλήµατα που µπορεί υπάρξουν για τους επισκέπτες στις βασικές παραλίες του ήµου. Ενέργεια 1: Προστασία λουοµένων Η δράση στοχεύει στην επάνδρωση παραλίων µε Ναυαγοσώστες στις παραλίες Άναυρος, Αλυκές, Αγριά, Αγχίαλος και Κατήραγα. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Αριθµός Ωφελουµένων (συνολικά για ένα (1) πεντάµηνο) Ναυγοσώστες Ε 14 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 14 ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Περίοδος απασχόλησης : 1/5/ /9/2012 Ηµέρες εργασίας: ευτέρα έως Κυριακή (µε δύο ρεπό κυλιόµενα /εβδοµάδα) Ωράριο εργασίας 11.00πµ-19.00µµ (ώρες αιχµής ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Α/Α ΗΜΟΣ ΗΜΟΤΙΚΗ/ΕΣ - ΤΟΠΙΚΗ/ΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ΕΣ 1 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ 2 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 3 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑΣ 4 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙ ΑΣ 5 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΣΩΝΙΑΣ 6 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ 7 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΛΚΟΥ 8 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 18

19 Αριθµός ωφελουµένων ανά ειδικότητα που θα προσληφθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση του προγράµµατος A/A ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΥΕ/ Ε Υ ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΕ/ Ε 6 30 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΤΕ 6 30 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ ΥΕ/ Ε 4 20 ΚΗΠΟΥΡΟΙ ΥΕ/ Ε 8 40 ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΠΕ 2 10 ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ/ Ε ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ ΠΕ 2 10 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ ΠΕ 2 10 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ε (ΓΝΩΣΤΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ή ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ή ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗ 4 20 ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕ 2 10 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕ 4 20 ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕ 2 10 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 2 10 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ ΤΕ/ΠΕ 5 25 ΚΕΡΑΜΙΣΤΕΣ Ε 2 10 ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2 10 ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ε/ΤΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ/ Ε 7 35 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Ε/ΙΕΚ ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ή ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

20 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΕΚ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 2 10 ΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ Ε/ΙΕΚ/ΤΕΙ 2 10 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Ε/ΙΕΚ/ΤΕ 2 10 ΕΝ ΥΜΑΤΟΛΟΓΟΙ ΙΕΚ/ΤΕ 2 10 ΧΟΡΕΥΤΕΣ Ε 2 10 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ε/ΤΕ/ΠΕ 2 10 ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ Ε ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ 8 40 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε 2 10 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Ε/ΤΕ/ΠΕ 2 10 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΥΕ Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2012 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/

21 Αναλυτική χρονική κατανοµή της αναγκαίας εργασίας σε ανθρωποµήνες ανά ειδικότητα και ενέργεια έως 5 µήνες σε χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών Α. Τοµέας Παρέµβασης: Αστικό Περιβάλλον ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ 2012 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ΑΝΘΡΩΠ/ ΜΗΝΩΝ 1. Συντήρηση Εξωραϊσµός Αθλητικών Εγκαταστάσεων 6 30 Ελαιοχρωµατιστές ΥΕ/ Ε Υδραυλικοί ΥΕ/ Ε Ηλεκτρολόγοι ΤΕ Ξυλουργοί ΥΕ/ Ε 2 10 Κηπουροί ΥΕ/ Ε Γεωπόνοι ΠΕ

22 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ 2012 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ΑΝΘΡΩΠ /ΜΗΝΩΝ 2. Εξωραϊσµός αύλειων χώρων παιδικών σταθµών Εργάτες Γενικών Καθηκόντων ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Αστικό Περιβάλλον 52 ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Αστικό Περιβάλλον 260 Β. Τοµέας Παρέµβασης: Εκπαίδευση ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ 2012 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ΑΝΘΡΩΠ/ ΜΗΝΩΝ 1. «Εκπαιδεύω τα παιδιά» Περιβαλλοντολόγοι ΠΕ Αρχαιολόγος ΠΕ Νηπιαγωγοί ΠΕ Βοηθοί Νηπιαγωγών Ε (γνώστες θεατρικού παιχνιδιού ή µουσειακής αγωγής ή πολιτισµού)

23 Βοηθοί πρόνοιας Ε µε ειδίκευση στη ζωγραφική και κεραµική Γυµναστές ΠΕ Μουσικολογίας ΠΕ Εικαστικών ΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ 2012 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ΑΝΘΡΩΠ/ ΜΗΝΩΝ 2. Εξωσχολικά προγράµµατα και δράσεις για νέους Θεατρολόγος ΠΕ Ιστορικός Αρχαιολογίας ή Σχολής Μεθοδολογίας, Ιστορίας και θεωρίας της επιστήµης Βιβλιοθηκονόµος ΤΕ/ΠΕ Κεραµίστες Ε Εικαστικών ΠΕ Μουσειοπαιδαγωγικής 23

24 Εκπαίδευσης ή τοµέας Πολιτισµού και Νέων µέσων ή Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ΠΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Εκπαίδευση 84 ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Εκπαίδευση 420 Γ. Τοµέας Παρέµβασης: Πολιτισµός ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. ραστηριοποίηση παιδιών σε µη διαδεµένα αθλήµατα ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Γυµναστές ΠΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ 2012 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ΑΝΘΡΩΠ/ ΜΗΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ 2012 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ΑΝΘΡΩΠ/ ΜΗΝΩΝ 2. Αθλητισµός και Υγεία Γυµναστές ΠΕ

25 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ 2012 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ΑΝΘΡΩΠ/ ΜΗΝΩΝ 3. ιεύρυνση Ωραρίου µουσείων και βιβλιοθηκών Γενικών καθηκόντων ΥΕ/ Ε Συντηρητές µηχανολογικού εξοπλισµού Ε/ΤΕ 3 15 Βιβλιοθηκονόµος ΤΕ/ΠΕ 5 25 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4. Καταγραφή, ταξινόµηση, αρχειοθέτηση και ψηφιοποίηση βιβλίων συγγραµάτων ηµοιτκής Βιβλιοθήκης Νέας Αγχιάλου ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Βιβλιοθηκονόµος ΤΕ/ΠΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ 2012 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ΑΝΘΡΩΠ/ ΜΗΝΩΝ

26 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5. ράσεις Πολιτιστικής Κληρονοµιάς ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Προσωπικό γενικών καθηκόντων Ε/ ΙΕΚ ιακόσµησης ή Γραφικών Τεχνών και γνώση ξένης γλώσσας Συντηρητή έργων /ΙΕΚ Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ 2012 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ΑΝΘΡΩΠ/ ΜΗΝΩΝ

27 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ 2012 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ΑΝΘΡΩΠ/ ΜΗΝΩΝ 6. Προετοιµασία καρναβαλικών Εκδηλώσεων Υποδοχή της άνοιξης Νηπιαγωγοί ΠΕ /Εµψυχωτές παιδιών ιακοσµητές Ε/ΙΕΚ/ΤΕΙ 2 Εικαστικά Ε/ΙΕΚ/ΤΕ 2 Ενδυµατολόγοι ΙΕΚ/ΤΕ 2 2 Χορευτές Ε 2 Γενικών Καθηκόντων Ε ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ 2012 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ΑΝΘΡΩΠ /ΜΗΝΩΝ 7 Υλοποίηση προγραµµάτων Μαζικής Άθλησης Γυµναστές ΠΕ Γραµµατειακή Υποστήριξη Ε/ΤΕ/ΠΕ

28 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ 2012 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ΑΝΘΡΩΠ /ΜΗΝΩΝ 8. Υποστήριξη πολιτιστικών δοµών των ηµοτικών Ενοτήτων Αγριάς και Αρτέµιδας Εκπαιδευτές ανεξαρτήτως ειδικότητας ιοικητικοί Υπάλληλοι/ Γραµµατεία Ε Υπάλληλος Μουσείου Ε/ΤΕ/ΠΕ Καθαρίστριες ΥΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 9 Καθαρισµός και διαφύλαξη συντήρηση διατηρητέων µνηµείων (δίκτυο καλντεριµιών, κρηνών κλπ) ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων ΥΕ/ Ε ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ΣΥΝΟ ΛΟ ΑΝΘΡ ΩΠ/Μ ΗΝΩΝ

29 5 25 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ : Πολιτισµός 86 ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Πολιτισµός 430. Τοµέας Παρέµβασης: Τουρισµός ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Προστασία λουοµένων ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ 2012 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ΑΝΘΡΩΠ/ ΜΗΝΩΝ Ναυγοσώστες δε ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Τουρισµός 14 ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Τουρισµός ΓΕΝΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 236 ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ ΕΡΓΟΥ

30 Περιγραφή των όρων εργασίας Ωράριο, αποδοχές κ.ά. Για το σύνολο των δράσεων του τοµέα Α: οι ωφελούµενοι θα εργάζονται από ευτέρα έως Παρασκευή, στο ωράριο 07.00πµ-15.00µµ επιµερισµένοι στα πεντάµηνα όπου υπάρχουν, όπως άλλωστε αναλυτικά έχει αποτυπωθεί στην περιγραφή των δράσεων και στα αναλυτικά χρονοδιαγράµµατα ανά δράση που έχουν προηγηθεί. Για τις δράσεις του τοµέα Β: οι ωφελούµενοι θα εργάζονται από ευτέρα έως Παρασκευή, στο ωράριο 07.00πµ-15.00µµ στην Ενέργεια 1 και, οµοίως στη Ενέργεια 2 ή µπορεί και σε απογευµατινές ώρες όταν χρειάζεται (πχ για απογευµατινή βόλτα των ΑµεΑ) αλλά σε κάθε περίπτωση χωρίς να ξεπερασθεί το οχτάωρο επιµερισµένοι στα πεντάµηνα όπου υπάρχουν, όπως άλλωστε αναλυτικά έχει αποτυπωθεί στην περιγραφή των δράσεων και στα αναλυτικά χρονοδιαγράµµατα ανά δράση που έχουν προηγηθεί. Για τις δράσεις του τοµέα Γ: οι ωφελούµενοι θα εργάζονται από ευτέρα έως Παρασκευή, στο ωράριο 07.00πµ-15.00µµ στις Ενέργειες 1, 4, 5, 6 και 9, στην Ενέργεια 2 σε σπαστό ωράριο & µµ και στην Ενέργεια 3 στο ωράριο µµ, στην Ενέργεια 7 σε σπαστό ωράριο µµ & µµ, στην Ενέργεια 8 σε ωράριο µµ επιµερισµένοι στα πεντάµηνα όπου υπάρχουν, όπως άλλωστε αναλυτικά έχει αποτυπωθεί στην περιγραφή των δράσεων και στα αναλυτικά χρονοδιαγράµµατα ανά δράση που έχουν προηγηθεί. Για το σύνολο των δράσεων του τοµέα : οι ωφελούµενοι θα εργάζονται από ευτέρα έως Κυριακή στις ώρες αιχµής µµ µε δύο ρεπό κυλιόµενα / εβδοµάδα.. Ως προς τις αποδοχές αυτές ορίζονται από την πρόσκληση µε Κωδικό 38, αριθµ. πρωτ /οικ / (Α Α: 4Α3ΨΛ-Ε) και συγκεκριµένα: Η καταβαλλόµενη αµοιβή προσώπων, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελµατικής εξειδίκευσης τους, που θα απασχολούνται σε προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας δικαιούχων φορέων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι θα χρηµατοδοτούνται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού», ορίζεται σε 25 ευρώ ηµερησίως άλλως και όχι πλέον των 625 ευρώ µηνιαίως. Εκτός των αναφεροµένων καταβαλλόµενων ποσών της ανωτέρω παραγράφου, ο δικαιούχος φορέας, ουδέν άλλο υποχρεούται να καταβάλλουν στα απασχολούντα πρόσωπα. Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόµενου)των µισθωτών, στο σύνολό τους θα καλυφθούν από ειδικό Πρόγραµµα Απασχόλησης του ΟΑΕ, που θα καταρτισθεί µε απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µετά από πρόταση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΑΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/ ) και του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ Α 258). Β. Προϋπολογισµός µε ανάλυση σε άµεσες και έµµεσες δαπάνες Π/Υ ΠΟΣΟ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ,00 30

31 ΕΜΜΕΣΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , ,00 Γ. Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας επιλογής ωφελουµένων που περιλαµβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβάλλουν οι δυνητικά ωφελούµενοι, τη βαθµολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις µε τη χρήση µηχανογραφικού λογισµικού. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Η διαδικασία επιλογής ωφελουµένων θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται από το εγχειρίδιο διαχειριστικής επάρκειας του Ινστιτούτου Εργασίας/ΓΣΕΕ (3.4 ιενέργεια διαγωνισµού, ανάθεση σύµβασης /επιλογή ωφελουµένων), λαµβάνοντας υπόψη το σύστηµα επιλογής ωφελούµενων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, τους όρους της πρόσκλησης και τις γενικότερες απαιτήσεις, οι οποίες προκύπτουν από την φύση και τα χαρακτηριστικά του προγράµµατος. ιαδικασία ηµοσίευσης της Πρόσκλησης Η διαδικασία επιλογής ωφελουµένων περιλαµβάνει, συνοπτικά, τα ακόλουθα βήµατα (Λειτουργική Περιοχή 4 ιαδικασία 04-01): 1. Σύνταξη Προκήρυξης Η Μονάδα ιενέργειας ιαγωνισµών και ιαχείρισης Συµβάσεων του ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε συντάσσει την πρόσκληση προς τους δυνητικούς ωφελούµενους, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών του προκηρυσσόµενου έργου. Η πρόσκληση περιλαµβάνει συνοπτική περιγραφή της δράσης, το χρονικό διάστηµα απασχόλησης, τις απαιτούµενες δεξιότητες/προσόντα των ωφελουµένων, τα κριτήρια επιλογής, τον τόπο και τον καταληκτικό χρόνο υποβολής των αιτήσεων. 2. Προσυµβατικός έλεγχος από τη ιαχειριστική Αρχή Η Μονάδα ιενέργειας ιαγωνισµών και ιαχείρισης Συµβάσεων του ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε αποστέλλει την πρόκληση για τη σύµφωνη γνώµη της διαχειριστικής αρχής. 3. ηµοσίευση της Προκήρυξης Τα µέσα δηµοσιότητας που θα χρησιµοποιηθούν είναι: Έκδοση και διανοµή δελτίου τύπου σε όλα τα µέσα ενηµέρωσης, που εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα. Μία πληρωµένη καταχώρηση σε ηµερήσια τοπική εφηµερίδα. Ανάρτηση της πρόσκλησης σε όλα τα δηµοτικά καταστήµατα του ήµου, όπου υλοποιείται η δράση. Ανάρτηση ανακοίνωσης σε όλα τα γραφεία του ΟΑΕ της περιφέρειας. Ανάρτηση της πρόσκλησης στο site του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. 4. Παροχή ιευκρινήσεων επί της Προκήρυξης Η Μονάδα ιενέργειας ιαγωνισµών και ιαχείρισης Συµβάσεων του ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε ορίζει το αρµόδιο άτοµο (ή τα αρµόδια άτοµα), το (τα) οποίο (οποία), παρέχουν διευκρινίσεις, στην περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους, σύµφωνα µε όσα σχετικά αναφέρονται στην προκήρυξη. 5. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και Αξιολόγησης διαγωνισµού και Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων 31

32 Με απόφαση του Προεδρείου του.σ. του ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε, συγκροτείται Επιτροπή διενέργειας και Αξιολόγησης διαγωνισµού, σύµφωνα µε όσα σχετικά αναφέρονται στην προκήρυξη και κατά τη διαδικασία που ορίζει η σχετική νοµοθεσία. Κατά τον ίδιο τρόπο συγκροτείται και η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, της οποίας τα µέλη είναι διάφορα από τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών. 6. ιενέργεια διαγωνισµού/ κατάθεση αιτήσεων Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται και παραλαµβάνονται από το ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην οικεία προκήρυξη. ιαδικασία Επιλογής Ωφελουµένων Το σύστηµα επιλογής βασίζεται στη µοριοδότηση συνδυαστικά των κριτηρίων επιλογής, όπως αυτά ορίζονται στην πρόσκληση, στον καθορισµό των απαραίτητων δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούµενους και στη βαθµολόγηση, κατάταξη των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις µε τη χρήση µηχανογραφικού λογισµικού από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ σε διάστηµα ενός µηνός από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων των ωφελουµένων, προβαίνει στην αξιολόγηση τους, τη σύνταξη πίνακα κατάταξης και την ανάρτησή του στο διαδίκτυο. Με βάση αυτόν προσκαλεί για ανάληψη εργασίας ίσο αριθµό ωφελουµένων µε τον αριθµό των θέσεων απασχόλησης που έχουν εγκριθεί στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης. Από τον ίδιο πίνακα αντικαθιστά ωφελούµενους που ενδεχοµένως παραιτούνται. Η αξιολόγηση από την αρµόδια επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης των αιτήσεων περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια (Λειτουργική Περιοχή 4 ιαδικασία 04-02): ΣΤΑ ΙΟ Ι Αξιολόγηση ικαιολογητικών - Προκαταρκτική εξέταση πληρότητας αιτήσεων. - Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων συµµετοχής. - Πρακτικό Αξιολόγησης της Επιτροπής ιενέργειας/ Αξιολόγησης των αιτήσεων των ωφελουµένων. - Έγκριση πρακτικού από το Προεδρείο του.σ του ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε.. ΣΤΑ ΙΟ ΙΙ Αξιολόγηση Αιτήσεων - Βαθµολόγηση και µοριοδότηση των αιτήσεων των υποψηφίων, σύµφωνα µε τα κριτήρια της πρόσκλησης, µε τη χρήση µηχανογραφικού λογισµικού - Σύνταξη Πίνακα Κατάταξης. - Πρακτικό Αξιολόγησης της Επιτροπής ιενέργειας/ Αξιολόγησης των αιτήσεων των ωφελουµένων. - Έγκριση πρακτικού από το Προεδρείο του.σ. του ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε.. - Ανάρτηση του Πίνακα Κατάταξης στο διαδίκτυο και τα οικεία δηµοτικά καταστήµατα, όπου υλοποιείται η πράξη. Εντός δέκα ηµερών από την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσµάτων, οι επιλεχθέντες ωφελούµενοι αποδέχονται εγγράφως τη θέση απασχόλησης. Σε αντίθετη περίπτωση διαγράφονται από τον πίνακα και αντικαθίστανται. ιαδικασία Ενστάσεων/Προσφυγών Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωµα υποβολής ένστασης εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων και τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης. Η διαδικασία Ενστάσεων/Προσφυγών περιλαµβάνει τα παρακάτω βήµατα ( Λειτουργική Περιοχή 4 ιαδικασία 04-03): 1. Παραλαβή και Εξέταση Ενστάσεων / Προσφυγών Γνωµοδότηση / Εισήγηση Η ένσταση/προσφυγή παραλαµβάνεται και εξετάζεται από την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, µε την υποστήριξη, εφ όσον απαιτηθεί του Νοµικού Συµβούλου του ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε. Η εξέταση της ένστασης / προσφυγής καταλήγει σε εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, που διαβιβάζεται προς το Προεδρείο του.σ. του ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε., για την έκδοση σχετικής απόφασης. 2. Απόφαση επί των Υποβληθεισών Ενστάσεων / Προσφυγών και 32

Θέμα: «Έγκριση των μνημονίων συνεργασίας με ΙΝ.Ε της Γ.Σ.Ε.Ε για την Κοινωφελή Εργασία»

Θέμα: «Έγκριση των μνημονίων συνεργασίας με ΙΝ.Ε της Γ.Σ.Ε.Ε για την Κοινωφελή Εργασία» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2011 Τοπάλη 97/Γαλλίας Βόλος ΤΚ 38221 Αρ. Πρωτ: 192 Τηλ.& Fax: 24210 29576 Προς Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας παρέµβασης: Φυσικό Περιβάλλον.

Τοµέας παρέµβασης: Φυσικό Περιβάλλον. Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.3/202 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 08/202 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικαιροποίηση της αριθ.32/20 απόφασης.σ. µε θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 1.1 1.2 2 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΔΙΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2001-2012 της ΚΕΠΚΑ ΔΙΕΚ

Περιεχόμενα. ΔΙΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2001-2012 της ΚΕΠΚΑ ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ Διετές Σχέδιο δράσης 2011-2012 Κ Ε Κ Π Α Δ Ι Ε Κ Περιεχόμενα Πρόλογος...5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.

Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης Αθήνα, 21/3/2011 και Αυτοδιοίκησης Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Β45ΑΛ-Θ2Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ταχ. Διεύθυνση : Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 Τ.Κ. : 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ 2015 ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 6-12 ΕΤΩΝ

ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ 2015 ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 6-12 ΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 6-12 ΕΤΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου»

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Δικαιούχος: ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Δ/νση: Δημαρχείο Διδυμοτείχου,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΗΓΟΡΙΝ-0Κ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 03-04-2014 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 718/03-04-2014 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 507/03-04-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

================================================= =================================================

================================================= ================================================= ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ================================================= ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ /ΝΤΩΝ Α ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ =================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ιούλιος 2012 Το παρόν κείμενο παρουσιάζει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων για την Κοινωνική Ανασυγκρότηση της Πόλης των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 01 /31-01-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1. Ενίσχυση της πολιτιστικής και αθλητικής ανάπτυξης της περιοχής στη βάση των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1. Ενίσχυση της πολιτιστικής και αθλητικής ανάπτυξης της περιοχής στη βάση των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο νέο Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων (Ν3463/2006) θεσπίστηκε, για πρώτη φορά, η υποχρεωτική κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους δήµους µε πληθυσµό άνω των δέκα χιλιάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3...1 Μέτρα πολιτικής...3 Στόχος 1.1 Μέτρα πολιτικής για την

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3...1 Μέτρα πολιτικής...3 Στόχος 1.1 Μέτρα πολιτικής για την ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3...1 Μέτρα πολιτικής...3 Στόχος 1.1 Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση...4 Πυλώνας 1 Απασχολησιµότητα...4 1. Κίνητρο επανένταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Έργο:«ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS WEB GIS) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» Χρηµατοδότηση:

ΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Έργο:«ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS WEB GIS) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» Χρηµατοδότηση: Αναθέτουσα Αρχή: Χρηµατοδότηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Σ.Βενιζέλου 114 - ΤΚ 16342 Τηλ. 210 9970000 210 9970123-126 Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΕΥΜΑΤΩΝ σχ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» Η οικονομική ύφεση του 2007-2008, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια καθολική οικονομική κρίση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2005-2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2005-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2005-2006 ΑΘΗΝΑ 2005 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΥΡΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 2003-2004...4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 91.868 θέσεις για ανέργους σε προγράµµατα απασχόλησης #185 ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 91.868 θέσεις για ανέργους σε προγράµµατα απασχόλησης #185 ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 21.05.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #185 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Θέσεις στον ιατρικό και φαρµακευτικό κλάδο σε όλη την Ελλάδα σελ. 14-15 ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ 91.868

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ Δήμος Αλεξανδρούπολης Λ. Δημοκρατίας 306 68100 Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη, Σεπτέμβριος 2014 ΠΡΑΞΗ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία,

Διαβάστε περισσότερα