Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού Βόλος 14/07/2011 Αρ. Πρωτ. Ανταποκρινόµενοι στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράµµατος : «ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας», του Άξονα προτεραιότητας 7 «ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Ε.Π «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού», που προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο ήµος Βόλου καθώς και τα νοµικά του πρόσωπα θα συµµετέχουν στο πρόγραµµα ως συµπράττοντες φορείς, υπογράφοντας µνηµόνιο συνεργασίας µε τον δικαιούχο φορέα ΙΝΕ ΓΕΣΕΕ, το οποίο διαθέτει διαχειριστική επάρκεια τύπου Γ. Η ωφέλεια για το ήµο και τα νοµικά πρόσωπα, έγκειται στη δυνατότητα πεντάµηνης απασχόλησης ατόµων µε µηνιαίες αποδοχές 625 περιλαµβανοµένων των ασφαλιστικών εισφορών, σε προγραµµατισµένες δράσεις (όχι σε κάλυψη πάγιων αναγκών των υπηρεσιών του ήµου). Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος για τη Μαγνησία είναι ,50 και αφορά ωφελούµενους περίπου. Κατόπιν συνεργασίας µε διευθυντές και εκπροσώπους των υπηρεσιών του ήµου, καθώς επίσης µε τις ιοικήσεις και τα υπηρεσιακά στελέχη των νοµικών του προσώπων, έγινε καταγραφή των αναγκών της κάθε υπηρεσίας και του κάθε νοµικού προσώπου σε επίπεδο αριθµού ατόµων και αναγκαίων ειδικοτήτων. Με δεδοµένο ότι στο πρόγραµµα θα συµµετέχουν και όµοροι δήµοι καθώς και η Περιφερειακή Ενότητα, προσαρµόσαµε την πρόταση περίπου στα 950 άτοµα για να ελαχιστοποιηθεί η περικοπή δράσεων. Υπογράφονται τέσσερα (4) µνηµόνια συνεργασίας, ως εξής: ήµος Βόλου ( /νση πρασίνου, /νση καθαριότητας, Τεχνική Υπηρεσία, ΚΑΠΗ, /νση προγραµµατισµού) ΙΝΕ ΓΣΕΕ ( 632 εργαζόµενοι) Ν.Π...( ηµοτικός Οργανισµός Εκπ/σης Παιδιού, Αθλητισµού και Πολιτισµού ΗΠΕΘΕ Βόλου) ΙΝΕ ΓΣΕΕ (236 εργαζόµενοι) 1

2 Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - ηµοτικό Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης ήµου Βόλου (ΚΕΚΠΑ - ΙΕΚ) ΙΝΕ ΓΣΕΕ (60 εργαζόµενοι) ΕΥΑΜΒ ΙΝΕ ΓΣΕΕ ( 52 εργαζόµενοι) Τα προγράµµατα κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν τοπικό χαρακτήρα και µπορούν ενδεικτικά να περιλαµβάνουν: - έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας, όπως π.χ. διαµόρφωση και φροντίδα πάρκων και λοιπών έργων πρασίνου, αναδάσωση, δασοπροστασία και φύλαξη περιοχών υψηλού φυσικού κάλους, καθαριότητα παραλίων περιοχών, καθαρισµούς και µικρές αντιπληµµυρικές παρεµβάσεις ρεµάτων κλπ - υπηρεσίες φροντίδας, µέριµνας ηλικιωµένων, ΑµεΑ και παιδιών κλπ - κοινωνικές δράσεις όπως κοινωνικά παντοπωλεία, συλλογή και διάθεση χρησιµοποιηµένου ρουχισµού, - δράσεις για παιδιά και νέους, εξωσχολικά προγράµµατα για µαθητές και παιδιά, οδική ασφάλεια µαθητών, σίτιση σε ολοήµερα σχολεία φτωχών περιοχών, - δράσεις διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, κ.α Οι τελικοί αποδέκτες κοινωνικών υπηρεσιών δεν θα πρέπει να ωφελούνται ταυτόχρονα από άλλη συγχρηµατοδοτούµενη δράση του ΕΚΤ. Η κοινωφελής εργασία απευθύνεται σε άνεργους µε δελτίο ανεργίας σε ισχύ, µε προτεραιότητα σε: - µακροχρόνια ανέργους, - βραχυχρόνια ανέργους που δεν λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας, - εµπόρους και λοιπούς επαγγελµατίες που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους πριν δύο έτη, - υποαπασχολούµενους, ελεύθερους επαγγελµατίες, επιστήµονες (δικηγόροι, µηχανικοί, ιατροί, κλπ) βάσει εισοδηµατικών κριτηρίων, - άνεργους έως 30 ετών που αναζητούν εργασία - Αγρότες, ασφαλισµένους στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατοµικό εισόδηµα έως ,00 το οικονοµικό έτος 2010 (εισοδήµατα που αποκτήθηκαν από έως ), θα προσκοµίζουν βεβαίωση από τον ΟΑΕ, αφού καταχωρηθούν σε ειδική κατάσταση συµµετοχής στη δράση. - Προϋπόθεση αποτελεί να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της ΕΕ ή να είναι οµογενείς ή µετανάστες που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας. 2

3 Η επιλογή των ωφελουµένων ανέργων για την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής εργασίας γίνεται µε βάση κριτήρια, που αποδεικνύονται µε νόµιµα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία αφορούν την οικονοµική, κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση των ωφελουµένων, ενώ θα δοθεί προτεραιότητα στους µακροχρόνιους ανέργους. Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κουτρουµάνης ζήτησε από τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ Γ. Βέη, τον οποίο επισκέφθηκε την περασµένη εβδοµάδα, τη συνδροµή της Αρχής, ώστε να διασφαλιστεί πλήρως η αντικειµενικότητα στην εφαρµογή των κριτηρίων για την επιλογή των ανέργων που θα απασχοληθούν στα προγράµµατα της Κοινωφελούς Εργασίας. Ο πρόεδρος της Αρχής ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτηµα του υπουργού Εργασίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί, µε τη συνδροµή και του ΑΣΕΠ, η απόλυτη διαφάνεια και αντικειµενικότητα στην υλοποίηση των προγραµµάτων Κοινωφελούς Εργασίας. Οι τεχνικές λεπτοµέρειες θα αποτελέσουν αντικείµενο συζήτησης των υπηρεσιών του υπουργείου Εργασίας µε στελέχη του ΑΣΕΠ τις επόµενες ηµέρες. Παράλληλα, για τη διασφάλιση του τρόπου επιλογής είναι υποχρεωτική η ανάρτηση των ωφελούµενων στο διαδίκτυο και στον Τύπο. Η πρόσληψη γίνεται από το φορέα απασχόλησης (ΙΝΕ ΓΣΕΕ). Οι ωφελούµενοι τοποθετούνται στις θέσεις εργασίας από τους συµπράττοντες φορείς ( ήµοι κλπ), που έχουν συνάψει µνηµόνια συνεργασίας µε τους δικαιούχους φορείς απασχόλησης Με δεδοµένη την οικονοµική συγκυρία και τη µεγάλη αύξηση της ανεργίας και σε τοπικό επίπεδο, κυρίως στις γυναίκες και τους νέους αλλά και σε άτοµα που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη, ο ήµος Βόλου συµµετέχει στο πρόγραµµα παρά τον έντονα εποχιακό του χαρακτήρα, το βραχύβιο της διάρκειας και το χαµηλό επίπεδο των αµοιβών των εργαζοµένων σε αυτά. Συµµερίζεται την κριτική που ασκεί η ΠΟΕ-ΟΤΑ στο συγκεκριµένο πρόγραµµα, δεν µπορεί όµως να παραβλέψει ότι η ανεργία στην τοπική κοινωνία καλπάζει και συνεπώς χρέος του ήµου είναι να αξιοποιήσει όσα και όποια προγράµµατα εργασίας µπορούν να ανακουφίσουν έστω και πρόσκαιρα. Είναι σταθερή η πολιτική µας θέση υπέρ των σταθερών σχέσεων εργασίας των εργαζοµένων στο ήµο για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών του. Παράλληλα όµως και υπέρ της ορθολογικής αξιοποίησης προγραµµάτων που βελτιώνουν το αστικό και περιαστικό περιβάλλον, τις συνθήκες φροντίδας ηλικιωµένων, ΑµεΑ και παιδιών, συµβάλλουν στην προστασία της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, στη δια βίου µάθηση κλπ. Εισηγούµαστε το θέµα στο ηµοτικό Συµβούλιο για ενηµέρωση και λήψη σχετικής εγκριτικής απόφασης για συµµετοχή του ήµου Βόλου στα προγράµµατα της Κοινωφελούς Εργασίας. Συνηµµένα καταθέτουµε τα τέσσερα (4) µνηµόνια συνεργασίας. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 3

4 ΜΝΗΜΟΝΙΟ/ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Του Επωνυµία: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ (ΙΝ.Ε/Γ.Σ.Ε.Ε.) του και Επωνυµία: ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΒΟΛΟΥ (.Ο.Ε.Π.Α.Π.- Η.ΠΕ.ΘΕ) για τη ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Θεσσαλίας (Π.Ε. Μαγνησίας - ήµος Βόλου- ηµοτικός Οργανισµός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού Και Πολιτισµού Η.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου (.Ο.Ε.Π.Α.Π.- Η.ΠΕ.ΘΕ) Στο Βόλο σήµερα 8/07/2011 οι κάτωθι συµβαλλόµενοι που εκπροσωπούνται νόµιµα: A. ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: ΑΦΜ ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ εφεξής ικαιούχος, και ο, 4

5 Γ. ΦΟΡΕΑΣ: ηµοτικός Οργανισµός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού Και Πολιτισµού Η.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου (.Ο.Ε.Π.Α.Π.- Η.ΠΕ.ΘΕ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΑΒΙ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΠΡΟΕ ΡΟΣ Σ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΙΚΟΜΗ ΕΙΑΣ 2 - ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: ΑΦΜ ΟΥ A ΒΟΛΟΥ εφεξής Συµπράττων φορέας, συνυπογράφουν το παρόν Μνηµόνιο/Συµφωνία Συνεργασίας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της αίτησης που υποβάλει προς χρηµατοδότηση ο ικαιούχος. Έχοντας υπόψη: 1) Την µε αριθµ /οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 613/ ) ΚΥΑ «Σύστηµα ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ιαδικασία Εφαρµογής της πράξης: ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραµµατική Περίοδο » 2) Την Ανοιχτή πρόσκληση µε Κωδικό 38, αριθµ. πρωτ /οικ / (Α Α: 4Α3ΨΛ-Ε) της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» για υποβολή προτάσεων στην πράξη «ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην περιφέρεια Θεσσαλίας» που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. 3) Την αποδοχή των από σηµείο 1) και 2) ανωτέρω, κανονιστικών πράξεων. 5

6 Άρθρο 1ο Προοίµιο Η πράξη «ηµιουργία Θέσεων απασχόλησης για υπηρεσίες και δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα» εντάσσεται στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) τα οποία µε τις δράσεις τους υποστηρίζουν την προτεραιότητα 1β του άρθρου 3 του Κανονισµού (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5 ης Ιουλίου Άρθρο 2 ο Σκοπός Σκοπός του παρόντος είναι η αµοιβαία συνεργασία και υποστήριξη των µερών για την υλοποίηση προγράµµατος κοινωφελούς χαρακτήρα µε τίτλο : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΒΟΛΟΥ (.Ο.Ε.Π.Α.Π.- Η.ΠΕ.ΘΕ)» Στόχος και αναµενόµενα αποτελέσµατα του συγκεκριµένου προγράµµατος είναι Με το προτεινόµενο έργο επιδιώκεται η διευκόλυνση στην πρόσβαση της απασχόλησης, µέσω της πρόσληψης ατόµων για την υλοποίηση προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα. Παράλληλα, στόχος είναι η ανάπτυξη συνεργασίας µεταξύ φορέων προάγοντας τον κοινωνικό διάλογο και η συνέργεια, προκειµένου αφενός να αµβλυνθούν τα προβλήµατα στην αγορά εργασίας και αφετέρου να θεµελιωθεί µια διαφορετική κουλτούρα αντιµετώπισης κρίσιµων ζητηµάτων, που αφορούν στο σύνολο της κοινωνίας. ικαιούχος του προτεινόµενου έργου είναι το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ και αναλαµβάνει τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης. Σε περίπτωση έγκρισης, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ ως επικεφαλής του έργου θα επιδιώξει κατά την υλοποίηση, όσο το δυνατόν, την ευρύτερη συνεργασία αξιοποιώντας και υπάρχουσες δικτυώσεις όπως του ικτύου «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ». Το δίκτυο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ δηµιουργήθηκε την 12 η Ιουνίου του 2009 και σε αυτό, εκτός από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, συµµετέχουν το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας, ο Σύνδεσµος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΘΕΒ) το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης «Θέσις» καθώς και το Εργαστήριο Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Ειδικότερα µέσω των προτεινόµενων παρεµβάσεων του επιτυγχάνεται: Η δηµιουργία 236 νέων θέσεων εργασίας Η ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, µέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Η ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών, µέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης Η ενεργοποίηση των µακροχρόνια ανέργων και των ατόµων από ειδικές κοινωνικές οµάδες, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισµό από 6

7 την αγορά εργασίας, µέσω της εφαρµογής ειδικά στοχευόµενων δράσεων. Η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών απασχόλησης. Η δηµιουργία µιας άλλης νοοτροπίας για την αντιµετώπιση των προβληµάτων της αγοράς εργασίας, µέσω της έννοιας «κοινωφέλεια». Σε ότι αφορά στα επιµέρους αποτελέσµατα που ανακύπτουν µέσω των πράξεων αυτά συνοψίζονται ως εξής: Στην αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος το οποίο αποτελεί το ζωτικό καθηµερινό χώρο δράσης των δηµοτών συµβάλλοντας έτσι και στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής Στην δηµιουργική διέξοδο του πληθυσµού µέσα από δράσεις που συµβάλλουν πέρα από τους προφανείς λόγους και στην εδραίωση του αισθήµατος της συµµετοχής και της συνεργασίας στα πλαίσια µιας οµάδας. Στην ανάδειξη του πολιτισµού της περιοχής και την ενίσχυση του τουρισµού µε απώτερο στόχο την αύξηση του τουριστικού προϊόντος στη διαµόρφωση του κατά κεφαλήν εισοδήµατος Παράλληλα, τα οφέλη διαχέονται σε όλη την κοινωνία, καθώς, µέσω της ενίσχυσης της απασχόλησης µέσα από καινοτόµες πράξεις προωθείται η ένταξη των ωφελουµένων στην αγορά εργασίας µε πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα, που διαχέονται σε όλο το φάσµα της τοπικής οικονοµίας, αλλά και της κοινωνίας, αφού αµβλύνονται οι αντιθέσεις που απειλούν τη συνοχή του κοινωνικού ιστού. Άρθρο 3 ο Αντικείµενο του προγράµµατος Α. Επιχειρησιακό σχέδιο (Αναλυτική περιγραφή όλων των κατωτέρω) ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αστικό περιβάλλον Πολιτισµός Τουρισµός ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικείµενου έργου (αναφορά στα βασικά τεχνικά / λειτουργικά κ.α. χαρακτηριστικά του): Η πράξη αφορά τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης κοινωφελούς εργασίας στο ηµοτικό Οργανισµό Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού Και Πολιτισµού Η.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου (.Ο.Ε.Π.Α.Π.- Η.ΠΕ.ΘΕ) της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. Το προτεινόµενο έργο επιχειρεί µια καινοτόµο παρέµβαση αποσκοπώντας στην ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ των φορέων, στην ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών, στην αναβάθµιση των δηµόσιων και δηµοτικών υπηρεσιών. Ο Βόλος είναι πόλη της Θεσσαλίας, χτισµένη στον µυχό του Παγασητικού 7

8 κόλπου, κοντά στην θέση της αρχαίας Ιωλκού στους πρόποδες του Πηλίου. Είναι επίσης µία από τις πιο µεγάλες πόλεις και ένα από τα σηµαντικότερα λιµάνια της Ελλάδας. Στα πλαίσια της Αυτοδιοικητικής Μεταρρύθµισης µε το πρόγραµµα "Καλλικράτης", ο νέος δήµος Βόλου προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήµων Ιωλκού, Νέας Αγχιάλου, Βόλου, Αγριάς, Πορταριάς, Νέας Ιωνίας, Αρτέµιδας και Αισωνίας και της Κοινότητα Μακρινίτσας ενώ έδρα του νέου δήµου ορίστηκε ο Βόλος. Η έκταση του νέου ήµου είναι τ.χλµ και ο πληθυσµός του κάτοικοι σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 ( ο έκτος µεγαλύτερος σε πληθυσµό δήµος της χώρας). Η χωρική του έκταση καταλαµβάνει µια περιοχή η οποία εκτείνεται από το υψηλότερο σηµείο του Πηλίου τα Χάνια, µέχρι τον Παγασητικό, συνδυάζοντας δασικά τοπία του Πηλίου, παραδοσιακούς οικισµούς της Μακρινίτσας και της Πορταριάς, αγροτικές περιοχές όπως η Αγχίαλος και τα Λεχώνια, περιαστικές περιοχές όπως το ιµήνι και η Αγριά και ο καθαρά αστικός ιστός όπως η πόλη του Βόλου και της Νέας Ιωνίας. Ο νέος ήµος που γεννήθηκε πλέον έχει γιγαντωθεί ως προς τις ανάγκες του και το πεδίο δράσης για την κοινωφελή επιχείρηση που συστήθηκε στα πλαίσια των νέων δοµών µε την επωνυµία «ηµοτικός Οργανισµός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού Και Πολιτισµού Η.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου (.Ο.Ε.Π.Α.Π.- Η.ΠΕ.ΘΕ), είναι αρκετά µεγάλο. Ο.Ο.Ε.Π.Α.Π.- Η.ΠΕ.ΘΕ δραστηριοποιείται ως Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου στους στους τοµείς του αθλητισµού,(λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων) του πολιτισµού ( λειτουργία Η.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου, ανώτερης σχολής δραµατικής τέχνης, δηµοτικού κέντρου ιστορίας, δηµοτικών ωδείων και σχολών µουσικής, συµφωνικής ορχήστρας, φιλαρµονικής ορχήστρας, χορωδιών)και της εκπαίδευσης παιδιού (λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών). Συνοπτικά,.Ο.Ε.Π.Α.Π.- Η.ΠΕ.ΘΕ οι σκοποί του αφορούν: την προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων µαζικού αθλητισµού, την διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και τη δηµιουργία και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων. την εφαρµογή πολιτικών και προγραµµάτων για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς, την προβολή πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων, την προώθηση της καλλιτεχνικής παιδείας, καθώς και τη δηµιουργία και διαχείριση πολιτιστικών υποδοµών (µουσεία, βιβλιοθήκες, θεατρικές σκηνές, κινηµατογραφικές λέσχες, πολιτιστικά κέντρα, ωδεία, σχολές χορού, εργαστήρια εικαστικών τεχνών, κ.α.) την εφαρµογή πολιτικών και τη συµµετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και της παιδικής ηλικίας, την υποστήριξη της οικογένειας, καθώς και τη µελέτη και υλοποίηση σχετικών προγραµµάτων. Η σύγχρονη πόλη του Βόλου, αξιοποιώντας τη βιοτεχνική τεχνογνωσία του Πηλίου, το εργατικό δυναµικό της Θεσσαλίας και τις ιδιωτικές επενδύσεις εξελίχθηκε σε σηµαντικό βιοτεχνικό και βιοµηχανικό κέντρο, µε το τρίτο κατά σειρά µεγέθους λιµάνι της χώρας. Η οικονοµία της πόλης στηρίζεται στη βιοµηχανία, το εµπόριο, τη βιοτεχνία, τις υπηρεσίες και τον τουρισµό. Ωστόσο, αυτό είναι το παρελθόν καθώς υπάρχουν µεγάλες αλλαγές. Ο νέος ήµου Βόλου είναι πλέον ένας ακόµη µεγάλος ήµος που γεννήθηκε λόγω Καλλικράτη και περιλαµβάνει περιοχές µε απίστευτο φυσικό κάλλος, µε µεγάλη όµως έκταση και ανάγκες µέσα στο ιδιαίτερα αρνητικό στοιχείο που διαµορφώθηκε για την οικονοµία του Βόλου αλλά και στην ευρύτερη περιφέρεια της Θεσσαλίας την τελευταία δεκαετία αλλά ειδικά κατά τη διάρκεια της διετούς οικονοµικής κρίσης. Συγκεκριµένα, για την ανεργία της Θεσσαλίας, ενδεικτικά είναι τα στοιχεία για το Μάρτιο 2011: από τους ανέργους οι είναι εγγεγραµµένοι λιγότερο από 12 µήνες, ενώ είναι περισσότερο διάστηµα. Αντίστοιχα το Φεβρουάριο οι ήταν εγγεγραµµένοι λιγότερο από 12 µήνες και οι περισσότερο από ένα χρόνο, γεγονός που επιβεβαιώνει και τη δυστοκία στην εξεύρεση άλλης εργασίας. Αντίστοιχα, τον Ιανουάριο του 2011 συνολικά άτοµα ήταν εγγεγραµµένα στον ΟΑΕ και παραµένουν άνεργα περισσότερο από 12 µήνες, ενώ λιγότερο από ένα χρόνο καταγράφηκαν στην ανεργία περίπου άτοµα. Για πρώτη φορά µέσα στο Μάρτιο άτοµα έκαναν αίτηση για να επιδοτηθούν πρώτη φορά από το ταµείο ανεργίας, ενώ καταµετρήθηκαν να είναι µεν εγγεγραµµένοι στον ΟΑΕ, αλλά χωρίς να αναζητούν εργασία. Είναι η κατηγορία των ανέργων που εντάσσονται στα µητρώα του 8

9 Οργανισµού για τη µοριοδότηση, προκειµένου να έχουν καλύτερη τύχη στους διαγωνισµούς µέσω ΑΣΕΠ. Αντίστοιχα το Φεβρουάριο έκαναν αίτηση για επιδοτηθούν από τον ΟΑΕ για να δικαιούνται ταµείο ανεργίας άτοµα, ενώ τον Ιανουάριο άτοµα.μέσα στο Μάρτιο εξάλλου καταγγέλθηκαν συµβάσεις αορίστου χρόνου, έληξαν 850 συµβάσεις ορισµένου χρόνου και 955 εργαζόµενοι αποχώρησαν από την εργασίας τους µε το σύστηµα οικειοθελών αποχωρήσεων. Μέσα στο Φεβρουάριο αντίστοιχα είχαν καταγγελθεί στον ΟΑΕ συµβάσεις αορίστου χρόνου, συµβάσεις ορισµένου χρόνου, ενώ επίσης δηλώθηκαν 742 οικειοθελείς αποχωρήσεις. Τον Ιανουάριο του 2011 καταγγέλθηκαν στον ΟΑΕ συµβάσεις αορίστου χρόνου, έληξαν συµβάσεις ορισµένου χρόνου, ενώ επίσης δηλώθηκαν οικιοθελείς αποχωρήσεις. Τα συγκριτικά στοιχεία τέλος για το πρώτο τρίµηνο του 2011 (Ιανουάριο- Φεβρουάριο και Μάρτιο) µε το εκέµβριο του 2010 πάντα σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΑΕ είναι αµείλικτα, καθώς οι µεταβολές προς το χειρότερο διευρύνονται ενώ υπήρξαν µεταβολές και στους µακροχρόνιους ανέργους. Στο Βόλο, η ανεργία πριν δυο χρόνια ήταν 12,5% για να φθάσει σήµερα στο 14,5% και εκτιµά ότι φέτος θα επιδεινωθεί η κατάσταση εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης, που αποτυπώνεται πιο έντονα στους κλάδους που εµπλέκονται µε την οικοδοµή. Σύµφωνα επίσης, µε τα στοιχεία των Επιµελητηρίων το 2010, ο αριθµός των επιχειρήσεων που έκλεισαν ανήλθε στις 4.352, ενώ ο αριθµός των νέων εταιριών που άνοιξαν ήταν Οι δύο ανατολικοί νοµοί, Λάρισας και Μαγνησίας, εµφανίζουν αρνητικό ισοζύγιο, µε περισσότερες διαγραφές από εγγραφές, ενώ, αντίθετα, στους δύο δυτικούς νοµούς, Καρδίτσας και Τρικάλων, τα ισοζύγια παραµένουν, έστω και οριακά, θετικά. Όλη αυτή η εικόνα άλλωστε είναι µία σειρά αρνητικών ειδήσεων σε µία πάλαι ποτέ βιοµηχανική πόλη, που την τελευταία εικοσαετία βίωσε ένα µεγάλο σοκ από τη σταδιακή αλλά επώδυνη αποβιοµηχάνιση της που συνεχίζεται ακόµη και στο 2011 µε τις τελευταίες εναποµείνασες βιοµηχανίες και µεγάλες επιχειρήσεις που µαστίζονται από την πρωτόγνωρη οικονοµική κρίση. Ωστόσο, ο.ο.ε.π.α.π.- Η.ΠΕ.ΘΕ µε την ευκαιρία ανάπτυξης δράσεων µέσω του προγράµµατος της κοινωφελούς εργασίας, προσπαθεί να δηµιουργήσει θέσεις εργασίας που θα ανακουφίσουν τις προαναφερόµενες αρνητικές διαστάσεις της ανεργίας να τη συνδυάσει µε τα οφέλη που µπορεί να αποκτήσει η περιοχή µέσα από τις δράσεις αυτές. Με το προτεινόµενο έργο επιδιώκεται η διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση και η αξιοποίηση των ευκαιριών απασχόλησης µέσω της πρόσληψης ατόµων για την υλοποίηση προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας. Επίσης, προάγεται η ανάπτυξη συνεργασίας µε τοπικούς φορείς, ο κοινωνικός διάλογος και η συνέργεια δράσεων, δηµιουργώντας διεξόδους απασχόλησης για πληθυσµιακές οµάδες που πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία. Ειδικότερα µέσω των προτεινόµενων παρεµβάσεων επιτυγχάνεται: Η ενίσχυση της απασχόλησης των νέων µέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Η ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών µέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Η ενεργοποίηση των µακροχρόνια ανέργων και των ατόµων από ειδικές κοινωνικές οµάδες, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισµό από την αγορά εργασίας µέσω της εφαρµογής ειδικά στοχευµένων δράσεων. Ουσιαστικά, διευκολύνεται η πρόσβαση στην απασχόληση για όλους, µε ιδιαίτερη µέριµνα στην προώθηση της απασχόλησης των γυναικών, των νέων και των µακροχρόνια ανέργων. Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού για την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών εκ µέρους των κοινωνικών φορέων, αυξάνοντας ταυτόχρονα τα ποσοστά απασχόλησης και προωθώντας τις ίσες ευκαιρίες στο ανθρώπινο δυναµικό. Η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών απασχόλησης Η δηµιουργία 236 νέων θέσεων εργασίας Η κοινωνική και εργασιακή ένταξη / επανένταξη ατόµων ευπαθών οµάδων του πληθυσµού που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισµό. Παράλληλα, τα οφέλη διαχέονται σε όλη την κοινωνία, καθώς µέσω της ενίσχυσης της απασχόλησης, της απόκτησης συγκριτικών πλεονεκτηµάτων εκ µέρους των 9

10 ωφελουµένων και της ένταξής τους στην αγορά εργασίας, ενισχύεται ο κοινωνικός ιστός µε πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα, που διαχέονται σε όλο το φάσµα της τοπικής κοινωνίας, αµβλύνοντας τις αντιθέσεις που απειλούν τη συνοχή του κοινωνικού ιστού. Οι προτεινόµενες ενέργειες καλούνται από τη µια να δηµιουργήσουν διεξόδους απασχόλησης για πληθυσµιακές οµάδες, που πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία και από την άλλη, παρεµβαίνουν ουσιαστικά στον τοµέα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αφού προβλέπονται δράσεις ανάπτυξης και εµπλουτισµού της λειτουργίας των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας κοινωνικού ενδιαφέροντος, µε στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας. Στην κατεύθυνση αυτή συµβάλλει και το προτεινόµενο έργο, το οποίο παρεµβαίνει στους παρακάτω τοµείς µε συγκεκριµένες ενέργειες και δράσεις. Α. Τοµέας Παρέµβασης: Αστικό Περιβάλλον Ολόκληρος ο νέος ήµος Βόλου είναι ένας µωσαϊκό εικόνων: Μία πολύβουη σύγχρονη πόλη, µε ένα υπέροχο λιµάνι, µε τις γειτονιές της που έχει αγκαλιαστεί µέσω Καλλικράτη µε το Πήλιο. Το βουνό και η θάλασσα αυτή τη φορά έσµιξαν µε µία διοικητική µεταρρύθµιση, οι επιπτώσεις της οποίας σίγουρα θα καταγραφούν στο µέλλον. Ωστόσο, αυτός ο τεράστιος ήµος όπου διαβιούν δεκάδες χιλιάδες δηµότες του, έχει το πλεονέκτηµα να δέχεται πολλαπλάσιο αριθµό επισκεπτών µιας και έχει να προσφέρει ανεξάντλητα ερεθίσµατα εικόνων, γεύσεων, ακουσµάτων και οσµών σε όλους, δηµότες και µη. Εποµένως, οι συνέπειες αυτής της «συγκατοίκησης» µε το αστικό περιβάλλον χρήζει την ανάγκη φροντίδας του για να εξασφαλίσει ποιοτικό περιβάλλον διαβίωσης στους κατοίκους και στους επισκέπτες του ήµου. Μέρος αυτής της σύθγχρονης πολης συνιστούν και οι αθλητικές εγκαταστάσεις του νέου ήµου και οι αύλειοι χώροι των σχολείων, η συντήρηση των οποίων κρίνεται απαραίτητη για την ασφάλεια τόσο των χρηστών όσο και των εργαζοµένων. Οι παρακάτω δράσεις θα αναπτυχθούν σε όλη την έκταση του ήµου (δηλαδή στις ηµοτικές Ενότητες Βόλου, Ν. Ιωνίας, Νέας Αγχιάλου, Αγριάς, Αρτέµιδας, Αισωνίας, Πορταριάς, Μακρινίτσας, Ιωλκού ) και συνίστανται στα εξής σηµεία: Ενέργεια 1: Συντήρηση και εξωραισµός Αθλητικών εγκαταστάσεων : Οι εργασίες περιλαµβάνουν τη συντήρηση και εξωραϊσµός αθλητικών Εγκαταστάσεων και περιβαλλόντων χώρων, σε συνολικά 57 κλειστές και υπαίθριες Αθλητικές Εγκαταστάσεις, του ήµου Βόλου, όπου συχνάζουν χιλιάδες δηµότες καθ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Αριθµός Ωφελουµένων (συνολικά για (2) πεντάµηνα) Ελαιοχρωµατιστές ΥΕ/ Ε 12 Υδραυλικοί Ε 6 Ηλεκτρολόγοι ΤΕ 6 Ξυλουργοί ΥΕ/ Ε 4 Κηπουροί ΥΕ/ Ε 8 Γεωπόνοι ΠΕ 2 ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Περίοδος απασχόλησης 1/1/ /5/2012 1/6/ /10/2012 Ηµέρες εργασίας: ευτέρα έως Παρασκευή Ωράριο εργασίας 07:00πµ - 15:00µµ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 38 10

11 Ενέργεια 2: Εξωραϊσµός αύλειων χώρων παιδικών σταθµών Με τη συγκεκριµένη δράση θα γίνουν παρεµβάσεις εξωραϊσµού των αύλειων χώρων παιδικών σταθµών έτσι ώστε να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες υγιεινής και ασφαλούς παραµονής των ατόµων, µικρών και µεγάλων, στους χώρους αυτούς. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων ΥΕ/ Ε Αριθµός Ωφελουµένων (συνολικά για δύο (2) πεντάµηνα) 14 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 14 ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Περίοδος απασχόλησης 1/1/ /5/2012, 1/6/ /06/2012 µε 1/9/ /12/2012 Ηµέρες εργασίας: ευτέρα έως Παρασκευή Ωράριο εργασίας 07:00πµ - 15:00µµ Β. Τοµέας Παρέµβασης: Εκπαίδευση Ο ΟΕΠΑΠ ΗΠΕΘΕ µε τις δράσεις που θα αναπτύξει στον τοµέα αυτό, θέλει να δηµιουργήσει ένα ολοκληρωµένο πλέγµα δραστηριοτήτων στις οποίες θα συµµετάσχουν τα παιδιά και οι νέοι σε διάφορες θεµατικές. Έτσι, από πολύ νωρίς θέλει να τους εµπλέξει µε ενεργές βιωµατικές τακτικές σε ενδιαφέρουσες θεµατολογίες και να ενεργοποιήσει ανάλογα. Οι παρακάτω δράσεις θα αναπτυχθούν σε όλη την έκταση του ήµου (δηλαδή στις ηµοτικές Ενότητες Βόλου, Ν. Ιωνίας, Νέας Αγχιάλου, Αγριάς, Αρτέµιδας, Αισωνίας, Πορταριάς, Μακρινίτσας, Ιωλκού ) και συνίστανται στα εξής σηµεία: Ενέργεια 1: "Εκπαιδεύω τα παιδιά " ηµιουργία σχεδίων εργασίας (projects), και πιλοτική εφαρµογή στους 16 παιδικούς σταθµούς του ήµου Βόλου, µε σκοπό τη δηµιουργία οικολογικής συνείδησης και ευαισθητοποίησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η δράση θα περιλαµβάνει δραστηριότητες σε φυσικά οικοσυστήµατα και αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής µε βιωµατική προσέγγιση ηµιουργία σχεδίων εργασίας (projects), και πιλοτική εφαρµογή στους 16 παιδικούς σταθµούς του ήµου Βόλου, µε σκοπό τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς (παραδοσιακοί χοροί, µουσικές του κόσµου, γνωριµία µε παραδοσιακά επαγγέλµατα προς εξαφάνιση, εικαστικές εφαρµογές, ζωγραφική, πηλοπλαστική, γύψο, δραµατοποίηση, αυτοσχέδιες κούκλες κουκλοθέατρου κατασκευασµένες από τα παιδιά Εφαρµογή ενός προγράµµατος µε σκοπό την εκµάθηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, από τους µικρούς µαθητές, καθώς και από µαθητές ολόκληρης της περιφέρειάς µας από ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό. Επιπρόσθετα για την υλοποίηση του προγράµµατος «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ», που απευθύνεται σε παιδιά δηµοτικών σχολείων γυµνασίων, αθλητικών σχολείων, συλλόγων κ.α. και την ολοκλήρωσή του, απαιτούνται επαναλαµβανόµενες επισκέψεις, µε δραστηριότητες αυξανόµενου βαθµού δυσκολίας. 11

12 Αριθµός Ωφελουµένων ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ (συνολικά για δύο (2) πεντάµηνα) Περιβαλλοντολόγοι ΠΕ 2 Αρχαιολόγος ΠΕ 2 Νηπιαγωγοί ΠΕ 34 Βοηθοί Νηπιαγωγών Ε (γνώστες θεατρικού παιχνιδιού ή µουσειακής αγωγής ή πολιτισµού) Βοηθοί Πρόνοιας Ε µε ειδίκευση στη ζωγραφική και κεραµική Γυµναστές ΠΕ 2 Μουσικολογίας ΠΕ ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Περίοδος απασχόλησης : 1/1/ /5/2012 1/6/ /10/2012 Ηµέρες εργασίας: ευτέρα έως Παρασκευή Ωράριο εργασίας 07:00πµ - 15:00µµ Εικαστικών Πε 2 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 72 Ενέργεια 2: Εξωσχολικά προγράµµατα και δράσεις για νέους Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα πραγµατοποιούνται σε χώρο όπου υπάρχει η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή (εργαστήρια εικαστικών, αίθουσα µουσικοκινητικών δραστηριοτήτων, Βιβλιοθήκη, Η/Υ, τεχνολογικός εξοπλισµός). Απευθύνονται στα σχολεία της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και πραγµατοποιούνται κατόπιν συνεννόησης µε τους υπευθύνους των σχολείων και αφορούν θέµατα τοπικής ιστορίας, αρχαιολογίας, τέχνης, περιβαλλοντολογικά και προγράµµατα προώθησης της ανάγνωσης και του βιβλίου. Τα προγράµµατα µπορούν να πραγµατοποιηθούν στους κάτωθι χώρους: Στέκι Παιδιού (Πολυµέρη και Περρραιβού), Κέντρο Νεότητας Χιλιαδούς (Γ. ήµου και Μεταµορφώσεως). Εκπαιδευτικά προγράµµατα επίσης θα πραγµατοποιηθούν στη διάρκεια των προγραµµατισµένων εκθέσεων, στους εκθεσιακούς χώρους, όπου εκτός των έργων τέχνης υπάρχει βιβλιοθήκη και ψηφιακό αρχείο. Τα προγράµµατα απευθύνονται σε µαθητές όλων των βαθµίδων και φοιτητές τµηµάτων µε συναφή µαθήµατα[πολιτισµού τεχνών, καλλιτεχνικών τεχνικών και ιστορίας τέχνης]. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Αριθµός Ωφελουµένων (συνολικά για δύο (2) πεντάµηνα) ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ θεατρολόγος πε 2 Περίοδος απασχόλησης : Ιστορικός Αρχαιολογος ή 1/1/ /5/2012 σχολής Μεθοδολογίας, 2 1/6/ /10/2012 Ιστορίας και θεωριας της Ηµέρες εργασίας: Επιστήµης ευτέρα έως Παρασκευή Βιβλιοθηκονόµος ΤΕ/ΠΕ 2 Ωράριο εργασίας 07:00πµ - 15:00µµ (ή όπως Κεραµίστες Ε 2 αλλιώς µπορεί να διαµορφωθεί το ωράριο µε απογευµατινή Εικαστικών Πε 2 απασχόληση πχ συνοδεία 12

13 . Μουσειοπαιδαγωγικής Εκπάιδευσης ή τοµέας Πολιτισµού και Νέων µέσων ή Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 2 12 ΑµεΑ, πάντα όµως σε οχτάωρη βάση) Γ. Τοµέας Παρέµβασης: Πολιτισµός Πριν από λίγα χρόνια, ο Βόλος και η Λάρισα είχαν επιλεγεί για να διοργανώσουν τους Μεσογειακούς Αγώνες του Ωστόσο, για ορισµένους λόγους η ΕΜΑ αποφάσισε οι Μεσογειακοί Αγώνες του 2013 να µην πραγµατοποιηθούν στη Ελλάδα όπου στον πολιτιστικό τοµέα είχαν δηµιουργηθεί οι βάσεις για ένα πλούσιο πλέγµα πολιτιστικών δραστηριοτήτων και φυσικά αθλητικών γεγονότων. Ένα µικρό µέρος του πολιτιστικού αυτού ελλείµµατος το οποίο δηµιουργήθηκε µε την αφαίρεση των Αγώνων, προσπαθεί να καλύψει ο ΟΕΠΑΠ- ΗΠΕΘΕ µε την ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων στο σύνολο του ήµου Βόλου. Άλλωστε, είναι γνωστό το ταξίδι του Ιάσονα για το χρυσόµαλλο δέρας µε την «Αργώ» (είναι και το σύµβολο της πόλης) αντίγραφο της οποίας κατασκευάστηκε πριν από λίγα χρόνια και εκπροσώπησε την περιοχή και την Ελλάδα αναβιώνοντας ένα µεγάλο µέρος εκείνου του ταξιδιού. Οι δράσεις που σχεδιάστηκαν αντανακλούν την αγάπη και το ενδιαφέρον των κατοίκων αυτού του ήµου για την πολιτιστική ράση. Άλλωστε, υπάρχουν αρκετές εστίες Πολιτισµού είτε τεχνητές είτε φυσικές που αποτελούν το στήριγµα του τουρισµού αλλά και των κοινωνικών δράσεων που εξελίσσονται στην περιοχή. Ενέργεια 1: ραστηριοποίηση παιδιών σε µη διαδεδοµένα αθλήµατα Α) Γνωριµία παιδιών ηµοτικών Σχολείων µε µη διαδεδοµένα αθλήµατα και µε αθλήµατα όπου δεν είναι δυνατή η άσκηση ή έστω η επίδειξη στο προαύλιο του Σχολείου. Η γνωριµία θα γίνεται µε προγραµµατισµένες επισκέψεις σε αντίστοιχους αθλητικούς χώρους. Ενδεικτικά αναφέρουµε: -Ιππασία -Αναρρίχηση -Σκοποβολή -Τοξοβολία -Κανόε-Καγιάκ -Ιστιοπλοϊα -Τζούντο -Ρυθµική Γυµναστική -Σκι -Ορεσίβιες δραστηριότητες -Πάλη -Ταε κβο ντο -Ξιφασκία κ.α Β) Απασχόληση παιδιών ηµοτικών Σχολείων µε αθλητικές κ δηµιουργικές δραστηριότητες κατά τους θερινούς µήνες µετά την λήξη της σχολικής περιόδου (Αθλητικό Καλοκαίρι) ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Αριθµός Ωφελουµένων (συνολικά για δύο (2) πεντάµηνα) ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 13

14 Γυµναστές ΠΕ 20 Περίοδος απασχόλησης : 1/2/ /6/2012 1/7/ /11/2012 Ηµέρες εργασίας: ευτέρα έως Παρασκευή Ωράριο εργασίας 07:00πµ - 15:00µµ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 20 Ενέργεια 2 : Αθλητισµός και Υγεία Πρόκειται για ένα πρόγραµµα που απευθύνεται σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις. Στόχος είναι να υλοποιηθεί σε συνεργασία µε το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Θεσσαλίας και το Νοσοκοµείο Βόλου, µε Καθηγητές Φυσικής Αγωγής αντίστοιχης ειδικότητας. (π.χ Θεραπευτική Γυµναστική ). Απευθύνεται σε άτοµα που έχουν προβλήµατα π.χ. Καρδιαγγειακά, Οστεοπόρωσης ιαβήτη αλλά και σε άτοµα µε σκελετικές παθήσεις π.χ. Σκολίωση. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Αριθµός Ωφελουµένων (συνολικά για δύο (2) πεντάµηνα) Γυµναστές ΠΕ 12 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 12 ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Περίοδος απασχόλησης : 1/1/ /5/2012 & 1/6/ /10/2012- Ηµέρες εργασίας: ευτέρα έως Παρασκευή Ωράριο εργασίας 10.00πµ-14.00µµ & 17.00µµ-21.00µµ Ενέργεια 3: ιεύρυνση Ωραρίου µουσείων και βιβλιοθηκών Ο τουρισµός είναι βασικό στοιχείο της οικονοµίας του Βόλου. Είναι αναπόφευκτο ότι ο επισκέπτης δε βρίσκεται κάπου µε προκαθορισµένο και ασφυκτικό ωράριο διακοπών. Εποµένως, η λειτουργία µε διευρυµένο ωράριο δοµών που αφορούν την πολιτιστική κληρονοµιά (µουσεία, ιστορικές βιβλιοθήκες) του νέου ήµου Βόλου, κατά την τουριστική περίοδο, θα είναι κέρδος για την περιοχή που συνιστά τουριστικό προορισµό τόσο τους θερινούς, όσο και τους χειµερινούς µήνες. Συγκεκριµένα η δράση αφορά τις παρακάτω δοµές: Μουσείο Ιστορίας και Λαϊκής Τέχνης Μακρινίτσας Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Πορταριάς Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Ν. Ιωνίας Μουσείο Μεταξουργίας Ν. Ιωνίας Ιστορική Βιβλιοθήκη Ν.Ι. Πανταζόπουλου ( Η.Κ.Ι) Βόλου ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Αριθµός Ωφελουµένων (συνολικά για ένα (1) πεντάµηνο) Γενικών Καθηκόντων ΥΕ/ Ε 3 Συντηρητής µηχανολογικού εξοπλισµού Ε/ΤΕ 1 ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Περίοδος απασχόλησης : 1/1/ /5/2012 Ηµέρες εργασίας: 14

15 Βιβλιοθηκονόµος ΤΕ/ΠΕ 1 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 5 ευτέρα έως Παρασκευή Ωράριο εργασίας 14.00µµ-22.00µµ Ενέργεια 4 : Καταγραφή, ταξινόµηση, αρχειοθέτηση και ψηφιοποίηση βιβλίων και συγγραµµάτων ηµοτικής Βιβλιοθήκης Νέας Αγχιάλου Καταγραφή, ταξινόµηση αρχειοθέτηση και ψηφιοποίηση του µεγάλου αριθµού βιβλίων και συγγραµµάτων που διαθέτει και που συχνά δέχεται ως δωρεές και για τη λειτουργία της ως δανειστική, προς όφελος των δηµοτών και κυρίως των µαθητών και των νέων. Επισηµαίνεται ότι η ηµοτική Βιβλιοθήκη Νέας Αγχιάλου προσφέρει σηµαντικό έργο στους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής, συνεργάζεται µε τα σχολεία Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης της ηµοτικής Ενότητας και εξυπηρετεί µεγάλο αριθµό πολιτών κάθε χρόνο. Στεγάζεται στο κτίριο του ηµοτικού Καταστήµατος Νέας Αγχιάλου και διαθέτει Η/Υ µε πρόγραµµα διαχείρισης Βιβλιοθήκης. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Αριθµός Ωφελουµένων (συνολικά για δύο (2) πεντάµηνα) Βιβλιοθηκονόµος ΤΕ/ΠΕ 2 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 2 ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Περίοδος απασχόλησης : 1/1/ /5/2012 1/6/ /10/2012 Ηµέρες εργασίας: ευτέρα έως Παρασκευή Ωράριο εργασίας 07.00πµ-15.00µµ Ενέργεια 5 : ράσεις πολιτιστικής κληρονοµιάς Οι επιµέρους δράσεις της ενέργειας αυτής περιλαµβάνουν: Την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των νεώτερων αποκτηµάτων της ηµοτικής Συλλογής µε σκοπό την αρτιότερη προβολή της σε έντυπη και ψηφιακή µορφή προκειµένου να επωφελούνται άτοµα µε πολιτιστικά ενδιαφέροντα και ειδικοί ερευνητές Τη συντήρηση των τελευταίων αποκτηµάτων της ηµοτικής Συλλογής αλλά και την καταγραφή-τεκµηρίωση των νέων έργων που περιέρχονται από τους πρώην ήµους- Κοινότητες στο ήµο Βόλου, προκειµένου µε την παρουσίασή τους να επωφεληθεί το φιλότεχνο κοινό της πόλης και ειδικοί ερευνητές Την αντιµετώπιση τεχνικών εργασιών προκειµένου να υλοποιηθεί το πρόγραµµα των θεατρικών παραστάσεων του ηµοτικού Θεάτρου. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Προσωπικό γενικών καθηκόντων Ε/ ΙΕΚ ιακόσµησης ή Γραφικών Τεχνών και γνώση ξένης γλώσσας Συντηρητή έργων /ΙΕΚ Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής Αριθµός Ωφελουµένων (συνολικά για ένα (1) πεντάµηνο) 4 2 ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Περίοδος απασχόλησης : 1/1/ /5/2012 Ηµέρες εργασίας: ευτέρα έως Παρασκευή Ωράριο εργασίας 07.00πµ-15.00µµ 15

16 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 6 Ενέργεια 6 : Προετοιµασία καρναβαλικών Εκδηλώσεων Υποδοχή της άνοιξης Κάθε χρόνο διοργανώνονται καρναβαλικές εκδηλώσεις σε όλες τις περιοχές του ήµου Βόλου. Ο ΟΕΠΑΠ- ΗΠΕΘΕ συνδυάζει τη διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων µε δηµιουργικές δραστηριότητες µε τις οποίες µικροί και µεγάλοι θα υποδεχτούν την άνοιξη. Μερικές από τις δραστηριότητες είναι : Κατασκευή αρµάτων, εµψύχωση οµάδων, στολισµός πόλης, διοργάνωση ανοιξιάτικων εκδηλώσεων, ζωγραφική παιδιών στις πλατείες και στα πάρκα του ήµου κα ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Νηπιαγωγοί ΠΕ /Εµψυχωτές παιδιών Αριθµός Ωφελουµένων (συνολικά για ένα (1) πεντάµηνο) 2 ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ιακοσµητές Ε/ΙΕΚ/ΤΕΙ 2 Εικαστικά Ε/ΙΕΚ/ΤΕ 2 Ενδυµατολόγοι ΙΕΚ/ΤΕ 2 Χορευτές Ε 2 Περίοδος απασχόλησης : 1/1/ /5/2012 Ηµέρες εργασίας: ευτέρα έως Παρασκευή Ωράριο εργασίας 07.00πµ-15.00µµ Γενικών Καθηκόντων ΥΕ/ Ε 4 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 14 Ενέργεια 7 : Υλοποίηση Προγραµµάτων Μαζικής Άθλησης Ο Βόλος προσφέρει την κατάλληλη υποδοµή για την ανάπτυξη τέτοιου είδους προγραµµάτων τόσο κατά τη χειµερινή περίοδο όσο και την καλοκαιρινή. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Αριθµός Ωφελουµένων (συνολικά για δύο (2) πεντάµηνα) Γυµναστές ΠΕ 6 Γραµµατειακή υποστήριξη Ε/ΤΕ/ΠΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 2 8 ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Περίοδος απασχόλησης : 1/1/ /5/2012 & 1/6/ / Ηµέρες εργασίας: ευτέρα έως Παρασκευή Ωράριο εργασίας 10.00πµ-14.00µµ & 17.00µµ-21.00µµ 16

17 Ενέργεια 8 : Υποστήριξη πολιτιστικών δοµών των ηµοτικών Ενοτήτων Αγριάς και Αρτέµιδας Στις συγκεκριµένες πολιτιστικές δοµές συρρέουν δηµότες δεκάδες καθηµερινά και προσφέρουν πλούσιες δράσεις. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Αριθµός Ωφελουµένων (συνολικά για δύο (2) πεντάµηνα) ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Εκπαιδευτές 8 ιοικητικοί. Υπάλληλοι /Γραµµατεία Ε Υπάλληλος Μουσείου Ε/ΤΕ/ΠΕ 2 Καθαρίστριες ΥΕ 2 2 Περίοδος απασχόλησης : 1/1/ /5/2012 1/6/ /10/2012 Ηµέρες εργασίας: ευτέρα έως Παρασκευή Ωράριο εργασίας 14.00µµ-22.00µµ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 14 Ενέργεια 9 : Καθαρισµός και διαφύλαξη - συντήρηση διατηρητέων µνηµείων (δίκτυο καλντεριµιών, κρηνών κλπ) Η πλευρά του Πηλίου που ανήκει στο νέο ήµο Βόλου είναι πραγµατικά υπέροχη. Η εικόνα και η µυρωδιά της φύσης είναι ανεπανάληπτες. Ο περιηγητής που θα κινηθεί στα πανέµορφα καλντερίµια του βουνού και των χωριών του, θα πιεί νερό από τις τρεχούµενες βρύσες, θα ταξιδέψει πίσω στο παρελθόν. Ο δήµος Βόλου προσπαθεί να διατηρήσει τις µνήµες αυτές στον επισκέπτη διαφυλάσσοντας όλα αυτά τα στοιχεία άλλων εποχών που πλέον αποτελούν στοιχεία πολιτισµού. Η δράση θα λάβει χώρα στην περιοχή της Πορταριάς και της Μακρινίτσας. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων ΥΕ/ Ε ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Αριθµός Ωφελουµένων (συνολικά για ένα (1) πεντάµηνο) 5 5 ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Περίοδος απασχόλησης : 1/1/ /5/2012 Ηµέρες εργασίας: ευτέρα έως Παρασκευή Ωράριο εργασίας 07.00πµ-15.00µµ. Τοµέας Παρέµβασης: Τουρισµός Ο τουρισµός είναι η ανάσα της ελληνικής οικονοµίας ιδιαίτερα στη δύσκολη εποχή που 17

18 περνάει η χώρα. Στην περιοχή του Βόλου υπάρχουν πανέµορφες παραλίες µε γαλάζιες σηµαίες που κατακλύζονται από χιλιάδες Έλληνες και ξένους επισκέπτες η ασφάλεια των οποίων προφανώς είναι το σηµαντικότερο όλων. Ο ΟΕΠΑΠ- ΗΠΕΘΕ για την ασφάλεια όλων των επισκεπτών που θα χαρούν τις θάλασσες του ήµου, σχεδιάζει να προσλάβει ναυγασώστες οι οποίοι καθόλη τη διάρκεια της ηµέρας θα ελέγχουν τυχόν προβλήµατα που µπορεί υπάρξουν για τους επισκέπτες στις βασικές παραλίες του ήµου. Ενέργεια 1: Προστασία λουοµένων Η δράση στοχεύει στην επάνδρωση παραλίων µε Ναυαγοσώστες στις παραλίες Άναυρος, Αλυκές, Αγριά, Αγχίαλος και Κατήραγα. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Αριθµός Ωφελουµένων (συνολικά για ένα (1) πεντάµηνο) Ναυγοσώστες Ε 14 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 14 ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Περίοδος απασχόλησης : 1/5/ /9/2012 Ηµέρες εργασίας: ευτέρα έως Κυριακή (µε δύο ρεπό κυλιόµενα /εβδοµάδα) Ωράριο εργασίας 11.00πµ-19.00µµ (ώρες αιχµής ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Α/Α ΗΜΟΣ ΗΜΟΤΙΚΗ/ΕΣ - ΤΟΠΙΚΗ/ΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ΕΣ 1 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ 2 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 3 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑΣ 4 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙ ΑΣ 5 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΣΩΝΙΑΣ 6 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ 7 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΛΚΟΥ 8 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 18

19 Αριθµός ωφελουµένων ανά ειδικότητα που θα προσληφθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση του προγράµµατος A/A ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΥΕ/ Ε Υ ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΕ/ Ε 6 30 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΤΕ 6 30 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ ΥΕ/ Ε 4 20 ΚΗΠΟΥΡΟΙ ΥΕ/ Ε 8 40 ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΠΕ 2 10 ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ/ Ε ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ ΠΕ 2 10 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ ΠΕ 2 10 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ε (ΓΝΩΣΤΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ή ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ή ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗ 4 20 ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕ 2 10 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕ 4 20 ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕ 2 10 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 2 10 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ ΤΕ/ΠΕ 5 25 ΚΕΡΑΜΙΣΤΕΣ Ε 2 10 ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2 10 ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ε/ΤΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ/ Ε 7 35 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Ε/ΙΕΚ ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ή ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

20 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΕΚ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 2 10 ΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ Ε/ΙΕΚ/ΤΕΙ 2 10 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Ε/ΙΕΚ/ΤΕ 2 10 ΕΝ ΥΜΑΤΟΛΟΓΟΙ ΙΕΚ/ΤΕ 2 10 ΧΟΡΕΥΤΕΣ Ε 2 10 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ε/ΤΕ/ΠΕ 2 10 ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ Ε ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ 8 40 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε 2 10 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Ε/ΤΕ/ΠΕ 2 10 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΥΕ Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2012 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/

21 Αναλυτική χρονική κατανοµή της αναγκαίας εργασίας σε ανθρωποµήνες ανά ειδικότητα και ενέργεια έως 5 µήνες σε χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών Α. Τοµέας Παρέµβασης: Αστικό Περιβάλλον ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ 2012 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ΑΝΘΡΩΠ/ ΜΗΝΩΝ 1. Συντήρηση Εξωραϊσµός Αθλητικών Εγκαταστάσεων 6 30 Ελαιοχρωµατιστές ΥΕ/ Ε Υδραυλικοί ΥΕ/ Ε Ηλεκτρολόγοι ΤΕ Ξυλουργοί ΥΕ/ Ε 2 10 Κηπουροί ΥΕ/ Ε Γεωπόνοι ΠΕ

22 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ 2012 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ΑΝΘΡΩΠ /ΜΗΝΩΝ 2. Εξωραϊσµός αύλειων χώρων παιδικών σταθµών Εργάτες Γενικών Καθηκόντων ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Αστικό Περιβάλλον 52 ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Αστικό Περιβάλλον 260 Β. Τοµέας Παρέµβασης: Εκπαίδευση ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ 2012 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ΑΝΘΡΩΠ/ ΜΗΝΩΝ 1. «Εκπαιδεύω τα παιδιά» Περιβαλλοντολόγοι ΠΕ Αρχαιολόγος ΠΕ Νηπιαγωγοί ΠΕ Βοηθοί Νηπιαγωγών Ε (γνώστες θεατρικού παιχνιδιού ή µουσειακής αγωγής ή πολιτισµού)

23 Βοηθοί πρόνοιας Ε µε ειδίκευση στη ζωγραφική και κεραµική Γυµναστές ΠΕ Μουσικολογίας ΠΕ Εικαστικών ΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ 2012 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ΑΝΘΡΩΠ/ ΜΗΝΩΝ 2. Εξωσχολικά προγράµµατα και δράσεις για νέους Θεατρολόγος ΠΕ Ιστορικός Αρχαιολογίας ή Σχολής Μεθοδολογίας, Ιστορίας και θεωρίας της επιστήµης Βιβλιοθηκονόµος ΤΕ/ΠΕ Κεραµίστες Ε Εικαστικών ΠΕ Μουσειοπαιδαγωγικής 23

24 Εκπαίδευσης ή τοµέας Πολιτισµού και Νέων µέσων ή Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ΠΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Εκπαίδευση 84 ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Εκπαίδευση 420 Γ. Τοµέας Παρέµβασης: Πολιτισµός ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. ραστηριοποίηση παιδιών σε µη διαδεµένα αθλήµατα ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Γυµναστές ΠΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ 2012 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ΑΝΘΡΩΠ/ ΜΗΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ 2012 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ΑΝΘΡΩΠ/ ΜΗΝΩΝ 2. Αθλητισµός και Υγεία Γυµναστές ΠΕ

25 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ 2012 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ΑΝΘΡΩΠ/ ΜΗΝΩΝ 3. ιεύρυνση Ωραρίου µουσείων και βιβλιοθηκών Γενικών καθηκόντων ΥΕ/ Ε Συντηρητές µηχανολογικού εξοπλισµού Ε/ΤΕ 3 15 Βιβλιοθηκονόµος ΤΕ/ΠΕ 5 25 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4. Καταγραφή, ταξινόµηση, αρχειοθέτηση και ψηφιοποίηση βιβλίων συγγραµάτων ηµοιτκής Βιβλιοθήκης Νέας Αγχιάλου ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Βιβλιοθηκονόµος ΤΕ/ΠΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ 2012 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ΑΝΘΡΩΠ/ ΜΗΝΩΝ

26 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5. ράσεις Πολιτιστικής Κληρονοµιάς ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Προσωπικό γενικών καθηκόντων Ε/ ΙΕΚ ιακόσµησης ή Γραφικών Τεχνών και γνώση ξένης γλώσσας Συντηρητή έργων /ΙΕΚ Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ 2012 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ΑΝΘΡΩΠ/ ΜΗΝΩΝ

27 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ 2012 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ΑΝΘΡΩΠ/ ΜΗΝΩΝ 6. Προετοιµασία καρναβαλικών Εκδηλώσεων Υποδοχή της άνοιξης Νηπιαγωγοί ΠΕ /Εµψυχωτές παιδιών ιακοσµητές Ε/ΙΕΚ/ΤΕΙ 2 Εικαστικά Ε/ΙΕΚ/ΤΕ 2 Ενδυµατολόγοι ΙΕΚ/ΤΕ 2 2 Χορευτές Ε 2 Γενικών Καθηκόντων Ε ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ 2012 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ΑΝΘΡΩΠ /ΜΗΝΩΝ 7 Υλοποίηση προγραµµάτων Μαζικής Άθλησης Γυµναστές ΠΕ Γραµµατειακή Υποστήριξη Ε/ΤΕ/ΠΕ

28 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ 2012 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ΑΝΘΡΩΠ /ΜΗΝΩΝ 8. Υποστήριξη πολιτιστικών δοµών των ηµοτικών Ενοτήτων Αγριάς και Αρτέµιδας Εκπαιδευτές ανεξαρτήτως ειδικότητας ιοικητικοί Υπάλληλοι/ Γραµµατεία Ε Υπάλληλος Μουσείου Ε/ΤΕ/ΠΕ Καθαρίστριες ΥΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 9 Καθαρισµός και διαφύλαξη συντήρηση διατηρητέων µνηµείων (δίκτυο καλντεριµιών, κρηνών κλπ) ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων ΥΕ/ Ε ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ΣΥΝΟ ΛΟ ΑΝΘΡ ΩΠ/Μ ΗΝΩΝ

29 5 25 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ : Πολιτισµός 86 ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Πολιτισµός 430. Τοµέας Παρέµβασης: Τουρισµός ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Προστασία λουοµένων ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ 2012 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ΑΝΘΡΩΠ/ ΜΗΝΩΝ Ναυγοσώστες δε ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Τουρισµός 14 ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Τουρισµός ΓΕΝΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 236 ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ ΕΡΓΟΥ

30 Περιγραφή των όρων εργασίας Ωράριο, αποδοχές κ.ά. Για το σύνολο των δράσεων του τοµέα Α: οι ωφελούµενοι θα εργάζονται από ευτέρα έως Παρασκευή, στο ωράριο 07.00πµ-15.00µµ επιµερισµένοι στα πεντάµηνα όπου υπάρχουν, όπως άλλωστε αναλυτικά έχει αποτυπωθεί στην περιγραφή των δράσεων και στα αναλυτικά χρονοδιαγράµµατα ανά δράση που έχουν προηγηθεί. Για τις δράσεις του τοµέα Β: οι ωφελούµενοι θα εργάζονται από ευτέρα έως Παρασκευή, στο ωράριο 07.00πµ-15.00µµ στην Ενέργεια 1 και, οµοίως στη Ενέργεια 2 ή µπορεί και σε απογευµατινές ώρες όταν χρειάζεται (πχ για απογευµατινή βόλτα των ΑµεΑ) αλλά σε κάθε περίπτωση χωρίς να ξεπερασθεί το οχτάωρο επιµερισµένοι στα πεντάµηνα όπου υπάρχουν, όπως άλλωστε αναλυτικά έχει αποτυπωθεί στην περιγραφή των δράσεων και στα αναλυτικά χρονοδιαγράµµατα ανά δράση που έχουν προηγηθεί. Για τις δράσεις του τοµέα Γ: οι ωφελούµενοι θα εργάζονται από ευτέρα έως Παρασκευή, στο ωράριο 07.00πµ-15.00µµ στις Ενέργειες 1, 4, 5, 6 και 9, στην Ενέργεια 2 σε σπαστό ωράριο & µµ και στην Ενέργεια 3 στο ωράριο µµ, στην Ενέργεια 7 σε σπαστό ωράριο µµ & µµ, στην Ενέργεια 8 σε ωράριο µµ επιµερισµένοι στα πεντάµηνα όπου υπάρχουν, όπως άλλωστε αναλυτικά έχει αποτυπωθεί στην περιγραφή των δράσεων και στα αναλυτικά χρονοδιαγράµµατα ανά δράση που έχουν προηγηθεί. Για το σύνολο των δράσεων του τοµέα : οι ωφελούµενοι θα εργάζονται από ευτέρα έως Κυριακή στις ώρες αιχµής µµ µε δύο ρεπό κυλιόµενα / εβδοµάδα.. Ως προς τις αποδοχές αυτές ορίζονται από την πρόσκληση µε Κωδικό 38, αριθµ. πρωτ /οικ / (Α Α: 4Α3ΨΛ-Ε) και συγκεκριµένα: Η καταβαλλόµενη αµοιβή προσώπων, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελµατικής εξειδίκευσης τους, που θα απασχολούνται σε προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας δικαιούχων φορέων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι θα χρηµατοδοτούνται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού», ορίζεται σε 25 ευρώ ηµερησίως άλλως και όχι πλέον των 625 ευρώ µηνιαίως. Εκτός των αναφεροµένων καταβαλλόµενων ποσών της ανωτέρω παραγράφου, ο δικαιούχος φορέας, ουδέν άλλο υποχρεούται να καταβάλλουν στα απασχολούντα πρόσωπα. Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόµενου)των µισθωτών, στο σύνολό τους θα καλυφθούν από ειδικό Πρόγραµµα Απασχόλησης του ΟΑΕ, που θα καταρτισθεί µε απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µετά από πρόταση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΑΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/ ) και του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ Α 258). Β. Προϋπολογισµός µε ανάλυση σε άµεσες και έµµεσες δαπάνες Π/Υ ΠΟΣΟ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ,00 30

31 ΕΜΜΕΣΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , ,00 Γ. Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας επιλογής ωφελουµένων που περιλαµβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβάλλουν οι δυνητικά ωφελούµενοι, τη βαθµολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις µε τη χρήση µηχανογραφικού λογισµικού. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Η διαδικασία επιλογής ωφελουµένων θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται από το εγχειρίδιο διαχειριστικής επάρκειας του Ινστιτούτου Εργασίας/ΓΣΕΕ (3.4 ιενέργεια διαγωνισµού, ανάθεση σύµβασης /επιλογή ωφελουµένων), λαµβάνοντας υπόψη το σύστηµα επιλογής ωφελούµενων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, τους όρους της πρόσκλησης και τις γενικότερες απαιτήσεις, οι οποίες προκύπτουν από την φύση και τα χαρακτηριστικά του προγράµµατος. ιαδικασία ηµοσίευσης της Πρόσκλησης Η διαδικασία επιλογής ωφελουµένων περιλαµβάνει, συνοπτικά, τα ακόλουθα βήµατα (Λειτουργική Περιοχή 4 ιαδικασία 04-01): 1. Σύνταξη Προκήρυξης Η Μονάδα ιενέργειας ιαγωνισµών και ιαχείρισης Συµβάσεων του ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε συντάσσει την πρόσκληση προς τους δυνητικούς ωφελούµενους, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών του προκηρυσσόµενου έργου. Η πρόσκληση περιλαµβάνει συνοπτική περιγραφή της δράσης, το χρονικό διάστηµα απασχόλησης, τις απαιτούµενες δεξιότητες/προσόντα των ωφελουµένων, τα κριτήρια επιλογής, τον τόπο και τον καταληκτικό χρόνο υποβολής των αιτήσεων. 2. Προσυµβατικός έλεγχος από τη ιαχειριστική Αρχή Η Μονάδα ιενέργειας ιαγωνισµών και ιαχείρισης Συµβάσεων του ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε αποστέλλει την πρόκληση για τη σύµφωνη γνώµη της διαχειριστικής αρχής. 3. ηµοσίευση της Προκήρυξης Τα µέσα δηµοσιότητας που θα χρησιµοποιηθούν είναι: Έκδοση και διανοµή δελτίου τύπου σε όλα τα µέσα ενηµέρωσης, που εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα. Μία πληρωµένη καταχώρηση σε ηµερήσια τοπική εφηµερίδα. Ανάρτηση της πρόσκλησης σε όλα τα δηµοτικά καταστήµατα του ήµου, όπου υλοποιείται η δράση. Ανάρτηση ανακοίνωσης σε όλα τα γραφεία του ΟΑΕ της περιφέρειας. Ανάρτηση της πρόσκλησης στο site του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. 4. Παροχή ιευκρινήσεων επί της Προκήρυξης Η Μονάδα ιενέργειας ιαγωνισµών και ιαχείρισης Συµβάσεων του ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε ορίζει το αρµόδιο άτοµο (ή τα αρµόδια άτοµα), το (τα) οποίο (οποία), παρέχουν διευκρινίσεις, στην περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους, σύµφωνα µε όσα σχετικά αναφέρονται στην προκήρυξη. 5. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και Αξιολόγησης διαγωνισµού και Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων 31

32 Με απόφαση του Προεδρείου του.σ. του ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε, συγκροτείται Επιτροπή διενέργειας και Αξιολόγησης διαγωνισµού, σύµφωνα µε όσα σχετικά αναφέρονται στην προκήρυξη και κατά τη διαδικασία που ορίζει η σχετική νοµοθεσία. Κατά τον ίδιο τρόπο συγκροτείται και η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, της οποίας τα µέλη είναι διάφορα από τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών. 6. ιενέργεια διαγωνισµού/ κατάθεση αιτήσεων Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται και παραλαµβάνονται από το ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην οικεία προκήρυξη. ιαδικασία Επιλογής Ωφελουµένων Το σύστηµα επιλογής βασίζεται στη µοριοδότηση συνδυαστικά των κριτηρίων επιλογής, όπως αυτά ορίζονται στην πρόσκληση, στον καθορισµό των απαραίτητων δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούµενους και στη βαθµολόγηση, κατάταξη των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις µε τη χρήση µηχανογραφικού λογισµικού από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ σε διάστηµα ενός µηνός από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων των ωφελουµένων, προβαίνει στην αξιολόγηση τους, τη σύνταξη πίνακα κατάταξης και την ανάρτησή του στο διαδίκτυο. Με βάση αυτόν προσκαλεί για ανάληψη εργασίας ίσο αριθµό ωφελουµένων µε τον αριθµό των θέσεων απασχόλησης που έχουν εγκριθεί στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης. Από τον ίδιο πίνακα αντικαθιστά ωφελούµενους που ενδεχοµένως παραιτούνται. Η αξιολόγηση από την αρµόδια επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης των αιτήσεων περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια (Λειτουργική Περιοχή 4 ιαδικασία 04-02): ΣΤΑ ΙΟ Ι Αξιολόγηση ικαιολογητικών - Προκαταρκτική εξέταση πληρότητας αιτήσεων. - Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων συµµετοχής. - Πρακτικό Αξιολόγησης της Επιτροπής ιενέργειας/ Αξιολόγησης των αιτήσεων των ωφελουµένων. - Έγκριση πρακτικού από το Προεδρείο του.σ του ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε.. ΣΤΑ ΙΟ ΙΙ Αξιολόγηση Αιτήσεων - Βαθµολόγηση και µοριοδότηση των αιτήσεων των υποψηφίων, σύµφωνα µε τα κριτήρια της πρόσκλησης, µε τη χρήση µηχανογραφικού λογισµικού - Σύνταξη Πίνακα Κατάταξης. - Πρακτικό Αξιολόγησης της Επιτροπής ιενέργειας/ Αξιολόγησης των αιτήσεων των ωφελουµένων. - Έγκριση πρακτικού από το Προεδρείο του.σ. του ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε.. - Ανάρτηση του Πίνακα Κατάταξης στο διαδίκτυο και τα οικεία δηµοτικά καταστήµατα, όπου υλοποιείται η πράξη. Εντός δέκα ηµερών από την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσµάτων, οι επιλεχθέντες ωφελούµενοι αποδέχονται εγγράφως τη θέση απασχόλησης. Σε αντίθετη περίπτωση διαγράφονται από τον πίνακα και αντικαθίστανται. ιαδικασία Ενστάσεων/Προσφυγών Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωµα υποβολής ένστασης εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων και τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης. Η διαδικασία Ενστάσεων/Προσφυγών περιλαµβάνει τα παρακάτω βήµατα ( Λειτουργική Περιοχή 4 ιαδικασία 04-03): 1. Παραλαβή και Εξέταση Ενστάσεων / Προσφυγών Γνωµοδότηση / Εισήγηση Η ένσταση/προσφυγή παραλαµβάνεται και εξετάζεται από την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, µε την υποστήριξη, εφ όσον απαιτηθεί του Νοµικού Συµβούλου του ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε. Η εξέταση της ένστασης / προσφυγής καταλήγει σε εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, που διαβιβάζεται προς το Προεδρείο του.σ. του ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε., για την έκδοση σχετικής απόφασης. 2. Απόφαση επί των Υποβληθεισών Ενστάσεων / Προσφυγών και 32

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Κοραή 4, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 5271400 Fax : 52 71420 e-mail: eysekt@mou.gr Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση Κλεισόβης 12 Τ.Κ. 106 77, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3303060 e- mail: info@epeksa.gr Αθήνα, 11/03/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 79 Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση των μνημονίων συνεργασίας με ΙΝ.Ε της Γ.Σ.Ε.Ε για την Κοινωφελή Εργασία»

Θέμα: «Έγκριση των μνημονίων συνεργασίας με ΙΝ.Ε της Γ.Σ.Ε.Ε για την Κοινωφελή Εργασία» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2011 Τοπάλη 97/Γαλλίας Βόλος ΤΚ 38221 Αρ. Πρωτ: 192 Τηλ.& Fax: 24210 29576 Προς Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση: Κλεισόβης 12 Τ.Κ. 106 77, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3303060 e- mail: epeksa@otenet.gr Αθήνα, 3/9/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 627/3-9-13 Παράταση προθεσμίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2/4/2015 Αρ. Πρωτ. : 868 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Γραμματέων στο πλαίσιο της πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ9Γ-ΔΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΩ9Γ-ΔΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Πέτρος Μαραγκάκης Τηλέφωνο : 2103307613 Fax

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Αναβάθµιση Υποδοµών & Εξοπλισµών για την Προώθηση Ισότητας Ευκαιριών Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8215853 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: www.keaep.gr E-mail: keaep@otenet.gr Αθήνα, 26/11/2012 Αρ. Πρωτ. εξερχόµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Πρωτοβουλία για την υποστήριξη της Τοπικής ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Θυρίδες Επιχειρηματικότητας» Έργο ΤΟΠΣΑ: «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΩ» Συντονισμός Διαχείριση: ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε. Βενιζέλου 1, 42100 Τρίκαλα Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤ.Α. Κρέστενα: 12/07/2010 Κρέστενα Ηλείας, 270 55 Αριθµ. Πρωτ. : 239 Τηλ. 2625024990,24965 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Ιωάννινα, 03/03/2015 Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας - 6 ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ9-ΤΓ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ9-ΤΓ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΦΛ-57Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΦΛ-57Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση Κλεισόβης 12 Τ.Κ. 106 77, Αθήνα Αθήνα, 10/1/2014 Τηλέφωνο: 210 3303060 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15 e- mail: info@epeksa.gr Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για τη Δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού», στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) Ταχ. Διεύθυνση : Κυψέλης 101 Πόλη: Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 11361 Ημερομηνία :02/05/2012 Πληροφορίες : Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης Αρ. Πρωτ. 3Α Τηλέφωνο : 2108215853 Fax : 2108215853 E-mail : keaep@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ.

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ. Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η Σ» Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», Ανώγεια

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ»

«ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» Α.Σ. «TEXNHMA» Ιστοσελίδα: http://tehnima.omegatechnology.gr/ ΕΤΑΙΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΚΕ.Α.ΕΠ. (ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) Ταχ. Δν/ση : Κυψέλης 16, 113 62, Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8210419

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 05/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 5829 ΔΗΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ Πρωτ. Δημοτικής Φροντίδας:6241/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΓΓ-Ε9Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β43ΓΓ-Ε9Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015 Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΤΤΙΚΑΙΝ

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΤΤΙΚΑΙΝ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΤΤΙΚΑΙΝ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση των µεταναστών στην

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΗΔΡΩΜΕΝΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΗΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΗΔΡΩΜΕΝΑ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την ανάπτυξη και αξιοποίηση πολιτισμικών δυνατοτήτων στο Δήμο Αιγάλεω»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Δικαιούχος Φορέας: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ψ.Ε.Π.) Οδός ΚΑΛΟΥΔΗ Αριθμός 8Β Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Τηλ. 2651039820. e-mail : epsep_ioa@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος . Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προς τους Δυνητικά Ωφελούμενους για την κάλυψη θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω του σχεδίου δράσης για την «δημιουργία και λειτουργία κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1. Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προς τους Δυνητικά Ωφελούμενους για την κάλυψη θέσεων απασχόλησης στα πλαίσια της πράξης «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Α. Αποδέκτες της πρόσκλησης Απευθύνεται σε άνεργους/ες κατοίκους των δήμων: Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου και Πετρούπολης.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Α. Αποδέκτες της πρόσκλησης Απευθύνεται σε άνεργους/ες κατοίκους των δήμων: Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου και Πετρούπολης. ΚΑΜΑΤΕΡΟ 24/02/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Η Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» VOUCHER 29 Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε (Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση στην απασχόληση στον αγροδιατροφικό τομέα και υποστήριξη για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα.

Προώθηση στην απασχόληση στον αγροδιατροφικό τομέα και υποστήριξη για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα. Προγράμματα για μείωση της ανεργίας Τουλάχιστον 368.540 άνεργοι καλύπτονται ή θα καλυφθούν από τα προγράμματα απασχόλησης τα οποία είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε θα υλοποιηθούν έως το τέλος του 2013,

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιών κατ οίκον σε άτομα του συγγενικού τους περιβάλλοντος (εξυπηρετούμενους) έχουν:

υπηρεσιών κατ οίκον σε άτομα του συγγενικού τους περιβάλλοντος (εξυπηρετούμενους) έχουν: ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ( ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ. ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Η Δομή «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» του Δήμου Πετρούπολης στα πλαίσια του νέου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.); Εργαζόμενοι στα Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.

Τι είναι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.); Εργαζόμενοι στα Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α. Τι είναι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.); - Θεσμός κοινωνικής πρόνοιας συχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Εχετλαίος. www.exetleos.gr

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Εχετλαίος. www.exetleos.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Εχετλαίος www.exetleos.gr Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Α.Σ «Eχετλαίος», που υλοποιεί την Πράξη «Πολιτιστική παρέμβαση για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Συνεδρίαση: 39 η /30.05.2014 Αρ. Θέματος: 27 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY www.festivalfactory.gr Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για τη Δημιουργία επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΤΓ-ΩΦΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΣΤΓ-ΩΦΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 04 Μαΐου 2015 Αριθμ.Πρωτ.: 343 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ιωάννινα, 04 Μαΐου 2015 Αριθμ.Πρωτ.: 343 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Α.Μ.Α.Ε.: 10532/42/Β/86/0043 Α.Φ.Μ.: 094090977/ΔΟΥ Ιωαννίνων Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. ιεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 07-03-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. ιεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 07-03-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το µη Κερδοσκοπικό Σωµατείο «Γιατροί του Κόσµου Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης µε τίτλο «Κοινωνικές οµές Αντιµετώπισης της Φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. - Περιφέρειας Κρήτης) Ταχ. Δ/νση: Ηγ. Γαβριήλ 103-105, Τ.Κ.:74100, Ρέθυμνο Τηλ.: 28310-40052, 28310-40050

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Α.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ηρώων Πολυτεχνείου 229, Λάρισα 2410-287061 /2 www.tirnavs-tpek.gr kek@dynamiki.gr Αρμόδια: Βουτσελά Πολίνα ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΛΓ-ΟΛΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β43ΛΓ-ΟΛΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Δελτίο Τύπου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης- Σαμοθράκης»

1 ο Δελτίο Τύπου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης- Σαμοθράκης» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ» Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ. για συμμετοχή στην Πράξη: «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» υλοποιεί την Πράξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ. για συμμετοχή στην Πράξη: «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» υλοποιεί την Πράξη ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» Υπεύθυνοι επικοινωνίας ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ : Παναγιώτα Μπέκα τηλ. 210-8210519 ΚΕΑΝ: Ηρώ Λούκα τηλ. 210-2692880 4ELEMENTS: Ελίνα Κολοκοτρώνη τηλ. 210-3306086 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ Α.Π. Ηµερ... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΦΥΛΟ Άνδρας Γυναίκα ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεσμικό Πλαίσιο Ο Ν. 4019/2011(ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις»

1. Θεσμικό Πλαίσιο Ο Ν. 4019/2011(ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» Α.Μ.Α.Ε.: 10532/42/Β/86/0043 Α.Φ.Μ.: 094090977/ΔΟΥ Ιωαννίνων Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

<< Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση >> ΑΠΟΦΑΣΗ

<< Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση >> ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνη, 4 Μαρτίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.:19834 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διαδρομές στην Αθήνα" με κωδικό MIS 453654 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Διαδρομές στην Αθήνα με κωδικό MIS 453654 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 16/4/2014 Α Π : 9424 (Βαθμός Προτεραιότητας) ΠΡΟΣ: ΠΔ Ταχ Δ/νση: Αμαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις της ΕΛΣ. Αλέξανδρος Ευκλείδης Σκηνοθέτης Δρ. Θεατρολογίας 11/05/2014

Εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις της ΕΛΣ. Αλέξανδρος Ευκλείδης Σκηνοθέτης Δρ. Θεατρολογίας 11/05/2014 Εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις της ΕΛΣ Αλέξανδρος Ευκλείδης Σκηνοθέτης Δρ. Θεατρολογίας 11/05/2014 Η Εθνική Λυρική Σκηνή επενδύει στην εκπαίδευση για τη δημιουργία αφενός μιας νέας γενιάς Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 8/9/2014 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 457 ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» Ν.Π... Βάρνης 1-Ν. Σμύρνη-171 24 Τηλ.: 210-9335948 210-9319188

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου.

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου. Αγιος Νικόλαος, 24-1-2014 Αρ. πρωτ: 2 4 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ97ΛΚ-5Ε6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΑΔΑ: Β4Γ97ΛΚ-5Ε6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4Γ97ΛΚ-5Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7, 71202 - Ηράκλειο Πληροφορίες: Μ.Βλασάκης Τηλέφωνο : 2813 404540 Fax

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 2. ΕΥΑΚ

1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 2. ΕΥΑΚ 1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Πραγµατοποιήθηκε χθες 6 Σεπτεµβρίου η δηµοπράτηση του έργου «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου (Γ Φάση)» και αναµένεται η έγκριση δηµοπράτησης για το έργο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Καλαµάτας».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Δραστηριότητες απασχόλησης και ψυχαγωγίας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Δραστηριότητες απασχόλησης και ψυχαγωγίας ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Ενέργειες Στήριξης Ηλικιωμένων και Λοιπών Ατόμων που χρήζουν Βοηθείας για την Ενίσχυση της Απασχολησιμότητας των Εμμέσως Ωφελουμένων Ατόμων» του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013»

Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013» ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - Αθήνα 105 55 Τηλ. 2103310080-2, Fax: 2103310083 E-mail: info@ kpolykentro.gr Site: www.kpolykentro.gr Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16-11-2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ: Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Ο ήµος Καλαµάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΜΕΣΣΗΝΗ», που υλοποιεί στην Περιφέρεια Μεσσηνίας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ 1 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ * ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Αντίρροπον

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Αντίρροπον Αντίρροπον Αθήνα, 30-7- 2012 Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Αριθμ. Πρωτ.: 34 Κωλέττη 30, Τ.Κ 106 82, Αθήνα Τηλ - Fax: 210 3802225 Email: antirropon@yahoo.gr Web: www.antirropon.gr Πληροφορίες: κα Ζερμπίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Πάτρα 8-5-2014 Αριθμ. Πρωτ. 21008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 299967 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 299967 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 11/12/2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4919- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Α Ν.Π... ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Κομοτηνή, 08/06/2015 Αριθμ. Πρωτ. 384 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1992 Μ.Μ. Βασιλείου 6 Α, 69100 Κομοτηνή Τηλ & Fax: 2531036420 e-mail: secretary@thracehotels.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔ8Γ-Ι04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΔ8Γ-Ι04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Αγαπητοί φίλοι, Το πρόβλημα της ανεργίας καθημερινά κλιμακώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΛ5-Ο. Αριθμός Απόφασης Νο 167 /2011

ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΛ5-Ο. Αριθμός Απόφασης Νο 167 /2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 8725/1-7-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 12 / 29-6-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα