Περιεχόμενα. Ανάλυση προβλήματος. Δομή ακολουθίας. Δομή επιλογής. Δομή επανάληψης. Απαντήσεις. 1. Η έννοια πρόβλημα Επίλυση προβλημάτων...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. Ανάλυση προβλήματος. Δομή ακολουθίας. Δομή επιλογής. Δομή επανάληψης. Απαντήσεις. 1. Η έννοια πρόβλημα Επίλυση προβλημάτων..."

Transcript

1 Περιεχόμενα Ανάλυση προβλήματος 1. Η έννοια πρόβλημα Επίλυση προβλημάτων...17 Δομή ακολουθίας 3. Βασικές έννοιες αλγορίθμων Εισαγωγή στην ψευδογλώσσα Οι πρώτοι μου αλγόριθμοι Ασκήσεις στη δομή ακολουθίας Σύνθετες ασκήσεις στη δομή ακολουθίας Βασικά στοιχεία προγραμματισμού στη ΓΛΩΣΣΑ...69 Δομή επιλογής 9. Λογικές εκφράσεις Η δομή απλής επιλογής Ασκήσεις στη δομή απλής επιλογής Η δομή σύνθετης επιλογής Ασκήσεις στη δομή σύνθετης επιλογής Εμφωλευμένες δομές επιλογής Δομή πολλαπλής επιλογής Η δομή πολλαπλής επιλογής Επίλεξε Κλιμακωτή επεξεργασία δεδομένων Γενικές ασκήσεις στη δομή επιλογής Η δομή επιλογής στη ΓΛΩΣΣΑ Δομή επανάληψης 20. Η δομή επανάληψης Όσο Οι πρώτες ασκήσεις με τη δομή Όσο Η δομή επανάληψης Μέχρις_ότου Οι πρώτες ασκήσεις με τη δομή Μέχρις_ότου Η δομή επανάληψης Για Οι πρώτες ασκήσεις με τη δομή Για Συγκριτική μελέτη των δομών επανάληψης Εμφωλευμένες δομές επανάληψης Μετατροπές Διαγράμματα ροής στις δομές επανάληψης Ασκήσεις στις δομές επανάληψης Ι Ασκήσεις στις δομές επανάληψης ΙΙ Ασκήσεις στις δομές επανάληψης ΙΙΙ Ασκήσεις στις δομές επανάληψης ΙV Γενικές ασκήσεις στις δομές επανάληψης Ι Γενικές ασκήσεις στις δομές επανάληψης ΙΙ Οι δομές επανάληψης στη ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Απαντήσεις και λύσεις των ασκήσεων...343

2

3 Πρόταση αξιοποίησης βιβλίου Το βιβλίο χωρίστηκε σε δύο τεύχη με ομοιόμορφη κατανομή του υλικού. Το πρώτο τεύχος περιέχει την ενότητα ανάλυση προβλήματος και ενότητες που περιγράφουν τις αλγοριθμικές δομές ακολουθίας, επιλογής και επανάληψης. Στο δεύτερο τεύχος περιλαμβάνονται οι ενότητες δομές δεδομένων, τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων, εισαγωγή στον προγραμματισμό και τμηματικός προγραμματισμός. Κάθε ενότητα του βιβλίου έχει διασπαστεί σε κεφάλαια, με τη λογική «κεφάλαιο ανά αντικείμενο διδασκαλίας». Μ αυτόν τον τρόπο ο καθηγητής, αλλά και ο μαθητής έχουν στη διάθεσή τους πλούσιο υλικό (ερωτήσεις, ασκήσεις λυμένες, ασκήσεις για λύση κ.λπ.) που αφορά σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Επίσης, υπάρχουν κεφάλαια που περιέχουν μόνο ασκήσεις και προτείνεται να αξιοποιηθούν στην επανάληψη. Η αρίθμηση των κεφαλαίων είναι ενιαία και στα δυο τεύχη. Ακόμη, στην αρχή κάθε κεφαλαίου αναφέρεται η ενότητα που ανήκει, αλλά και οι σχετικές με αυτό σελίδες στο σχολικό βιβλίο μαθητή. Έχει φανεί από τις απόψεις έμπειρων συναδέλφων πως είναι προτιμότερο να παρουσιάζονται ταυτόχρονα η ψευδογλώσσα και η ΓΛΩΣΣΑ. Αυτό προτείνεται άλλωστε και από το βιβλίο του καθηγητή. Στο βιβλίο αυτό η ΓΛΩΣΣΑ παρουσιάζεται σε ανεξάρτητα κεφάλαια στο τέλος κάθε ενότητας (κεφάλαια 8, 19, 36, 56). Έτσι, ο διδάσκων, αν το επιθυμεί, έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει τη σπειροειδή προσέγγιση. Μπορεί, εναλλακτικά, να τα παρουσιάσει σε δεύτερη φάση. Καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια, ώστε κάθε κεφάλαιο-διδακτική ενότητα να είναι ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα. Για παράδειγμα, οι δομές επανάληψης Όσο, Μέχρις_ότου και Για, αποτελούν ξεχωριστά κεφάλαια, με τη σειρά που αναφέρθηκαν. Ωστόσο, μπορούν να διδαχθούν με οποιαδήποτε διάταξη ή ακόμα και ταυτόχρονα. Η δομή απλής επιλογής μπορεί να παρουσιαστεί πριν ή και παράλληλα με τη δομή σύνθετης επιλογής. Όμοια για τις λειτουργίες της αναζήτησης και της ταξινόμησης στους πίνακες αλλά και για τις διαδικασίες και τις συναρτήσεις στην ενότητα του τμηματικού προγραμματισμού. Με λίγα λόγια, η διάταξη των κεφαλαίων αποτελεί πρόταση για τη σειρά διδασκαλίας των αντικειμένων αλλά δεν είναι δεσμευτική και το υλικό δίνει στο διδάσκοντα την ευχέρεια να ακολουθεί όποιο μονοπάτι εξυπηρετεί καλύτερα το έργο του. Το βιβλίο καλύπτει όλα τα ζητήματα που πραγματεύεται το σχολικό διδακτικό πακέτο, τα θέματα των απολυτήριων εξετάσεων καθώς και πολλά άλλα πιο εύκολα ή πιο δύσκολα. Τα θέματα πρέπει να επιλυθούν και να μελετηθεί η μεθοδολογία που χρησιμοποιούν. Οι ερωτήσεις κατανόησης πρέπει να επιλυθούν όλες, ώστε να γίνουν αντιληπτά τα «λεπτά» σημεία της θεωρίας. Μετά την ολοκλήρωση κάθε ενότητας πρέπει να επιλύονται και τα κριτήρια αξιολόγησης. Σε αυτό το σημείο, προτείνονται κάποια απαραίτητα θέματα που πρέπει να μελετηθούν ειδικότερα από τον μαθητή στη διάρκεια της προετοιμασίας του και στην επανάληψη. Ενότητα: Δομή ακολουθίας 4.17, 4.18, 4.24, 4.25, 4.26, 5.1, 5.6, 6.1, 6.4, 7.3, Ενότητα: Δομή επιλογής 10.13, 10.14, 11.3, 11.4, 12.8, 12.9, 12.11, 13.4, 13.5, 14.6, 14.7, 14.10, 15.8, 15.12, 15.14, 16.7, 16.11, 17.1, 17.4, 18.1, 18.2, Ενότητα: Δομή επανάληψης 20.11, 20.12, 21.5, 21.6, 21.7, 22.9, 23.1, 23.2, 24.8, 25.1, 25.2, 25.5, 26.8, 26.9, 26.12, 27.6, 27.9, 28.4, 28.5, 28.6, 29.5, 29.6, 29.7, 30.3, 31.2, 31.4, 31.5, 32.1, 32.3, 33.4, 34.2, 35.1, 36.5.

4

5

6

7 1.1 Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Να δώσετε τον ορισμό του προβλήματος. (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006) Πρόβλημα είναι μια κατάσταση που χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή ούτε προφανής. [Δείτε και σελίδα 3 σχολικού βιβλίου.] 2. Τι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; Τη σωστή διατύπωση εκ μέρους του δημιουργού του και τη σωστή ερμηνεία εκ μέρους του λύτη. [Δείτε και σελίδα 5 σχολικού βιβλίου.] 3. Ποιο μέσο χρησιμοποιείται για τη διατύπωση ενός προβλήματος; Ο προφορικός είτε ο γραπτός λόγος. [Δείτε και σελίδα 6 σχολικού βιβλίου.] 4. Να δώσετε τους ορισμούς των παρακάτω όρων: α. Δεδομένο β. Πληροφορία γ. Επεξεργασία δεδομένων (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007) Δεδομένο είναι οποιοδήποτε γνωσιακό στοιχείο μπορεί να γίνει αντιληπτό από έναν τουλάχιστον παρατηρητή με μία από τις πέντε αισθήσεις του. Πληροφορία είναι οποιοδήποτε γνωσιακό στοιχείο προέρχεται από επεξεργασία δεδομένων. Επεξεργασία είναι η διαδικασία κατά την οποία ένας «μηχανισμός» δέχεται δεδομένα, τα επεξεργάζεται και αποδίδει πληροφορίες. [Δείτε και σελίδα 8 σχολικού βιβλίου.] 5. Να δώσετε τον ορισμό της δομής ενός προβλήματος. (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006) ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 13

8 Δομή προβλήματος είναι τα συστατικά του μέρη, τα επιμέρους τμήματα που το αποτελούν, καθώς και ο τρόπος που συνδέονται μεταξύ τους. Αναπαρίσταται με διαγραμματική απεικόνιση. [Δείτε και σελίδα 8 σχολικού βιβλίου.] 6. Να περιγράψετε τους τρόπους περιγραφής και αναπαράστασης των προβλημάτων. Φραστικά και διαγραμματικά. [Δείτε και σελίδα 10 σχολικού βιβλίου.] 7. Τι εννοούμε με τον όρο καθορισμός απαιτήσεων ενός προβλήματος; Καθορισμός δεδομένων και καταγραφή των ζητούμενων. [Δείτε και σελίδα 11 σχολικού βιβλίου.] 8. Να περιγράψετε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006) Κατανόηση, ανάλυση, επίλυση. [Δείτε και σελίδα 16 σχολικού βιβλίου.] 1.2 Ερωτήσεις του τύπου Σωστό-Λάθος 1. Πρόβλημα είναι μια αποκλειστικά μαθηματική κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. 2. Πρόβλημα είναι μια οποιαδήποτε κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. 3. Ο υπολογιστής και το πρόβλημα είναι έννοιες αλληλένδετες. 4. Η κατανόηση ενός προβλήματος εξαρτάται από τη σωστή διατύπωση του δημιουργού του. 5. Η κακή διατύπωση ενός προβλήματος μπορεί να οδηγήσει στη μη επίλυσή του. 6. Η κατανόηση ενός προβλήματος εξαρτάται μόνο από τη διατύπωσή του. 7. Πριν από την επίλυση ενός προβλήματος πρέπει αυτό να έχει διατυπωθεί με ακρίβεια και σαφήνεια. 8. Η σαφήνεια στη διατύπωση ενός προβλήματος είναι πολύ σημαντική για την επίλυσή του. 9. Μόνο μέσω του προφορικού λόγου μπορεί να αποτυπωθεί επαρκώς ένα πρόβλημα. 10. Ένα πρόβλημα για την ευκολότερη επίλυσή του πρέπει να αναλυθεί σε επιμέρους προβλήματα. 11. Δομή ενός προβλήματος είναι μόνο η εύρεση του συνόλου των μερών που το απαρτίζουν. 12. Στη δομή ενός προβλήματος περιλαμβάνονται τα συστατικά του μέρη. 13. Ένα πρόβλημα μπορεί να αναπαρασταθεί είτε διαγραμματικά είτε φραστικά Η ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

9 14. Η καταγραφή της δομής ενός προβλήματος σημαίνει αυτόματα ότι έχει αρχίσει η διαδικασία ανάλυσης του προβλήματος σε άλλα απλούστερα. (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008) 1.3 Ερωτήσεις του τύπου Σωστό-Λάθος 1. Τα δεδομένα ενός προβλήματος είναι πάντοτε κάποιοι αριθμοί. 2. Πληροφορία είναι το αποτέλεσμα από την επεξεργασία των δεδομένων. 3. Για την παραγωγή πληροφοριών απαιτούνται δεδομένα ή άλλες πληροφορίες. 4. Αν υποβάλλουμε τα δεδομένα σε επεξεργασία, παίρνουμε πληροφορίες. 5. Αν επαναϋποβάλλουμε πληροφορίες σε επεξεργασία, παίρνουμε νέες πληροφορίες. 6. Με τον όρο δεδομένο αναφέρεται οποιοδήποτε γνωσιακό στοιχείο προέρχεται από επεξεργασία δεδομένων. (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2002) 7. Το ότι το ύψος ενός ατόμου είναι 1.90 αποτελεί δεδομένο, ενώ το ότι το άτομο αυτό είναι ψηλό αποτελεί πληροφορία. 8. Για την επίλυση ενός προβλήματος πρέπει να έχουν καθοριστεί τα δεδομένα και τα ζητούμενα. 9. Η διαδικασία μέσω της οποίας βρίσκεται το ζητούμενο ενός προβλήματος ονομάζεται επίλυση του προβλήματος. 10. Η κατανόηση ενός προβλήματος ακολουθεί την ανάλυσή του. 1.4 Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού 1. Η είναι η βάση της επίλυσης ενός προβλήματος. 2. Σημαντικός παράγοντας στην κατανόηση ενός προβλήματος είναι η του. 3. Η είναι το αποτέλεσμα επεξεργασίας δεδομένων. 4. Τα μπορούν να παρέχουν όταν υποβάλλονται σε. 5. Οποιοδήποτε στοιχείο γίνεται αντιληπτό με μία από τις πέντε αισθήσεις ενός παρατηρητή ονομάζεται. 6. Με τον όρο προβλήματος αναφερόμαστε στα συστατικά μέρη του προβλήματος, καθώς και στον τρόπο που αυτά συνδέονται μεταξύ τους. 7. Τα συστατικά μέρη που αποτελούν ένα πρόβλημα προσδιορίζουν τη του. 8. Η μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απεικόνιση της δομής ενός προβλήματος. 9. Ένα πρόβλημα αναπαρίσταται είτε. 10. Για την επίλυση ενός προβλήματος πρέπει να γίνει ο καθορισμός. 11. Τα στάδια αντιμετώπισης προβλήματος είναι: κατανόηση,, επίλυση. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 15

10 1.5 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Τα δεδομένα ενός προβλήματος πρέπει: α. να είναι δομημένα β. να έχουν καθοριστεί με σαφήνεια γ. να είναι αριθμητικά. 2. Η διαδικασία μέσω της οποίας βρίσκουμε το ζητούμενο ενός προβλήματος ονομάζεται: α. επίλυση β. ανάλυση γ. αξιολόγηση δ. εύρεση. 1.6 Να τοποθετήσετε τις παρακάτω έννοιες στην ορθή σειρά. 1. α. επίλυση β. ανάλυση γ. κατανόηση. 2. α. επεξεργασία β. έλεγχος γ. έξοδος δ. είσοδος. 1.7 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, από τη Στήλη Α και δίπλα το γράμμα α, β, της Στήλης Β που δίνει το σωστό χαρακτηρισμό. Στήλη Α 1. Εύστοχη χρήση ορολογίας 2. Τήρηση λεξικολογικών και συντακτικών κανόνων 3. Επακριβής προσδιορισμός δεδομένων 4. Λεπτομερειακή καταγραφή ζητουμένων Στήλη Β α. Σαφήνεια διατύπωσης προβλήματος β. Καθορισμός απαιτήσεων (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008) Η ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

11 2.1 Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Σύμφωνα με ποιους τρόπους κατηγοριοποιούμε τα προβλήματα; Ως προς τη δυνατότητα επίλυσης, τον βαθμό δόμησης και το είδος επίλυσης. [Δείτε και σελίδα 16 σχολικού βιβλίου.] 2. Να περιγράψετε τις κατηγορίες προβλημάτων σύμφωνα με τη δυνατότητα επίλυσής τους. Να αναφέρετε παραδείγματα. Επιλύσιμα (παράδειγμα: επίλυση δευτεροβάθμιας εξίσωσης), ανοικτά (παράδειγμα: ενοποίηση των τεσσάρων πεδίων δυνάμεων) και άλυτα (παράδειγμα: τετραγωνισμός του κύκλου). [Δείτε και σελίδα 16 σχολικού βιβλίου.] 3. Να περιγράψετε τις κατηγορίες προβλημάτων σύμφωνα με το βαθμό δόμησής τους. Να αναφέρετε παραδείγματα. Δομημένα (παράδειγμα: επίλυση δευτεροβάθμιας εξίσωσης), ημιδομημένα (παράδειγμα: επιλογή μέσου μεταφοράς) και αδόμητα (παράδειγμα: επιλογή τρόπου, τόπου και χρόνου εφηβικού πάρτι). [Δείτε και σελίδα 17 σχολικού βιβλίου.] 4. Να αναφέρετε ονομαστικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται τα προβλήματα, με κριτήριο το είδος της επίλυσης που επιζητούν αυτά. Aναφέρετε παραδείγματα. (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007) Απόφασης (παράδειγμα: έλεγχος αν ένας αριθμός είναι άρτιος), υπολογιστικά (παράδειγμα: υπολογισμός μέσου όρου αριθμών) και βελτιστοποίησης (παράδειγμα: εύρεση της παραγοντοποίησης αριθμού Ν με το μεγαλύτερο πλήθος παραγόντων). [Δείτε και σελίδες σχολικού βιβλίου.] ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 17

12 5. Με ποια κριτήρια κατηγοριοποιούνται τα προβλήματα σε επιλύσιμα, άλυτα και δομημένα; Να αναφέρετε από ένα παράδειγμα για καθεμιά από τις παραπάνω κατηγορίες. (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2002) Επιλύσιμα: δυνατότητα επίλυσης (παράδειγμα: επίλυση δευτεροβάθμιας εξίσωσης). Άλυτα: δυνατότητα επίλυσης (παράδειγμα: τετραγωνισμός κύκλου). Δομημένα: βαθμός δόμησης (παράδειγμα: επίλυση δευτεροβάθμιας εξίσωσης). [Δείτε και σελίδες σχολικού βιβλίου.] Πότε λέμε ότι ένα πρόβλημα είναι: α. επιλύσιμο β. άλυτο γ. δ ομημένο; (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2002) 2. Πότε ένα πρόβλημα χαρακτηρίζεται: α. απόφασης β. βελτιστοποίησης; (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008) 1. α. Επιλύσιμα: η λύση τους είναι ήδη γνωστή και έχει διατυπωθεί ή είναι προβλήματα συναφή με ήδη λυμένα προβλήματα. β. Άλυτα: έχει αποδειχτεί ότι δεν επιλύονται. γ. Δομημένα: Η λύση τους προέρχεται από μια αυτοματοποιημένη διαδικασία. [Δείτε και σελίδες σχολικού βιβλίου.] 2. α. Πρέπει να δοθεί απάντηση σε ένα πρόβλημα με Ναι/ Όχι. β. Ζητείται η βέλτιστη λύση για συγκεκριμένα δεδομένα ενός προβλήματος. [Δείτε και σελίδες σχολικού βιβλίου.] Πότε ένα πρόβλημα χαρακτηρίζεται: α. ημιδομημένο β. ανοικτό γ. δομημένο; 2. Να αναφέρετε από ένα παράδειγμα προβλήματος για καθεμία από τις προηγούμενες κατηγορίες. (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005) 1. α. Όταν η λύση του προβλήματος διερευνάται στα πλαίσια ενός εύρους πιθανών λύσεων και ο ανθρώπινος παράγοντας έχει σημαντικό ρόλο στην επίλυσή του. β. Όταν η λύση του προβλήματος δεν έχει βρεθεί και δεν έχει αποδειχτεί ότι δεν επιδέχεται λύση. γ. Όταν η λύση του προβλήματος προέρχεται από μια αυτοματοποιημένη διαδικασία. 2. α. Επιλογή μεταφορικού μέσου για μετακίνηση. β. Ενοποίηση των τεσσάρων πεδίων δυνάμεων. γ. Επίλυση πρωτοβάθμιας εξίσωσης. [Δείτε και σελίδες σχολικού βιβλίου.] 8. Να γράψετε από ένα παράδειγµα για τις ακόλουθες κατηγορίες προβληµάτων: α. άλυτο β. αδόµητο γ. ανοικτό δ. επιλύσιµο ε. δοµηµένο. (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2001) α. Τετραγωνισμός του κύκλου. β. Επιλογή τόπου εφηβικού πάρτι. γ. Ενοποίηση των τεσσάρων πεδίων δυνάμεων. δ. Επίλυση δευτεροβάθμιας εξίσωσης. ε. Εύρεση εμβαδού κύκλου. [Δείτε και σελίδες σχολικού βιβλίου.] ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

13 9. Ποιοι είναι οι μηχανισμοί επεξεργασίας δεδομένων; Ανθρώπινος εγκέφαλος, ηλεκτρονικός υπολογιστής. [Δείτε και σελίδα 18 σχολικού βιβλίου.] 10. Να αναφέρετε συνοπτικά τους λόγους για τους οποίους αναθέτουμε την επίλυση ενός προβλήματος σε υπολογιστή. (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2002) Πολυπλοκότητα υπολογισμών, επαναληπτικότητα διαδικασιών, ταχύτητα εκτέλεσης πράξεων και ικανότητα χειρισμού μεγάλου όγκου δεδομένων. [Δείτε και σελίδα 19 σχολικού βιβλίου.] 11. Να αναφέρετε τις τρεις λειτουργίες που μπορεί να εκτελέσει ένας υπολογιστής. (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007) Πρόσθεση, σύγκριση, μεταφορά δεδομένων. [Δείτε και σελίδα 19 σχολικού βιβλίου.] 2.2 Ερωτήσεις του τύπου Σωστό-Λάθος 1. Επιλύσιμο είναι ένα πρόβλημα για το οποίο ξέρουμε ότι έχει λύση, αλλά αυτή δεν έχει βρεθεί ακόμη. (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2000) 2. Άλυτα χαρακτηρίζονται εκείνα τα προβλήματα για τα οποία έχουμε φτάσει στην παραδοχή ότι δεν επιδέχονται λύση. (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005) 3. Ανοικτά είναι τα προβλήματα που δεν είναι άλυτα ούτε επιλύσιμα. 4. Ανοικτά είναι τα προβλήματα που μπορούν να επιλυθούν με πολλούς τρόπους. 5. Ο υπολογισμός του εμβαδού ενός τριγώνου είναι ανοικτό πρόβλημα. 6. Ο υπολογισμός του εμβαδού τετραγώνου είναι πρόβλημα άλυτο. (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2000) 7. Τα προβλήματα για τα οποία δεν μπορούμε να απαντήσουμε ακόμη εάν είναι δυνατόν να επιλυθούν ονομάζονται μη επιλύσιμα. 8. Ένα επιλύσιμο πρόβλημα είναι πάντοτε δομημένο. 9. Ένα δομημένο πρόβλημα είναι πάντοτε επιλύσιμο. 10. Ένα επιλύσιμο πρόβλημα μπορεί να είναι αδόμητο. (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007) 11. Η επίλυση της πρωτοβάθμιας εξίσωσης αποτελεί αδόμητο πρόβλημα. 12. Ο υπολογισμός του εμβαδού ενός τριγώνου είναι δομημένο πρόβλημα. 13. Άλυτα ονομάζουμε τα προβλήματα των οποίων η λύση δεν έχει βρεθεί. 14. Με κριτήριο το είδος επίλυσης ενός προβλήματος, διακρίνουμε τις εξής κατηγορίες προβλημάτων: επιλύσιμα, βελτιστοποίησης και απόφασης. 15. Με κριτήριο τη δυνατότητα επίλυσης ενός προβλήματος, διακρίνουμε τις εξής κατηγορίες προβλημάτων: επιλύσιμα, υπολογιστικά και άλυτα. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 19

14 2.3 Ερωτήσεις του τύπου Σωστό-Λάθος 1. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένας μηχανισμός επεξεργασίας δεδομένων. 2. Ο ταχύτερος μηχανισμός επεξεργασίας δεδομένων είναι ο υπολογιστής. 3. Ο Η/Υ δεν μπορεί να επιτελέσει όλες τις λειτουργίες του ανθρώπινου εγκεφάλου. 4. Η χρήση Η/Υ για την επίλυση προβλημάτων ενδείκνυται στις περιπτώσεις που χρειάζεται διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων. 5. Αν ένα πρόβλημα απαιτεί απλούς υπολογισμούς σε μικρό όγκο δεδομένων, δεν μπορεί να ανατεθεί σε έναν Η/Υ. 6. Όλα τα προβλήματα μπορούν να λυθούν με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2000) 7. Με τη χρήση αλγορίθμων επιλύονται όλα τα προβλήματα. 8. Για κάθε πρόβλημα υπάρχει μοναδικός αλγόριθμος επίλυσής του. 9. Αλγόριθμος είναι μια «συνταγή» που ορίζει τι πρέπει να γίνει ώστε να φτάσουμε στον επιθυμητό σκοπό. 10. Ένα άλυτο πρόβλημα είναι και αδόμητο. 11. Η πρόσθεση είναι μία από τις βασικές λειτουργίες που μπορεί να επιτελέσει ένας Η/Υ. 12. Η μεταφορά δεδομένων είναι μία από τις λειτουργίες που εκτελεί ο υπολογιστής. (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007, 2008) 13. Αναθέτουμε την επίλυση προβλημάτων στους υπολογιστές, λόγω της δυνατότητάς τους να επιτελούν πρόσθεση, σύγκριση και μεταφορά δεδομένων. 2.4 Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού 1. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα. 2. Το πρόβλημα τετραγωνισμού του κύκλου είναι πρόβλημα. 3. Ανάλογα με το, τα προβλήματα διακρίνονται σε υπολογιστικά, βελτιστοποίησης και απόφασης. 4. Ο είναι ο ταχύτερος μηχανισμός επεξεργασίας δεδομένων. 2.5 Επιλέξτε από τα παρακάτω όσα θεωρείτε κατάλληλα. 1. Τα ημιδομημένα είναι κατηγορία προβλημάτων που διακρίνονται με κριτήριο: α. το είδος επίλυσης β. τη δυνατότητα επίλυσης γ. τον βαθμό δόμησης (Μία επιλογή σωστή.) 2. Οι λόγοι για τους οποίους αναθέτουμε την επίλυση προβλημάτων σε Η/Υ σχετίζονται με: α. την ταχύτητα εκτέλεσης πράξεων β. τον χειρισμό μεγάλου όγκου δεδομένων γ. την ικανότητα εκτέλεσης συγκρίσεων ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

15 δ. την ικανότητα για ανάλυση δεδομένων ε. το ότι μπορεί να λύσει όλα τα υπολογιστικά προβλήματα δεδομένων. 3. Βασικές λειτουργίες που μπορεί να επιτελέσει ένας Η/Υ είναι: α. ο πολλαπλασιασμός β. ο χειρισμός μεγάλου όγκου δεδομένων γ. η μεταφορά δεδομένων δ. η ικανότητα για ανάλυση δεδομένων ε. η σύγκριση στ. ο υπολογισμός δυνάμεων. 4. Ανάλογα με το είδος επίλυσης που επιζητούν τα προβλήματα διακρίνονται σε: α. ημιδομημένα β. απόφασης γ. ανοικτά δ. υπολογιστικά. 2.6 Ερωτήσεις αντιστοίχισης Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης Β. 1. Στήλη Α (Προβλήματα) 1. Η διαδικασία λύσης τους είναι αυτοματοποιημένη. 2. Δεν έχει βρεθεί ακόμη λύση, αλλά δεν έχει αποδειχθεί και η μη ύπαρξη λύσης. 3. Ο τρόπος λύσης τους μπορεί να επιλεγεί από πλήθος δυνατών λύσεων. Στήλη Β (Είδος προβλημάτων) α. Ανοικτά β. Δομημένα γ. Άλυτα δ. Ημιδομημένα (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2000) 2. Στήλη Α (Τύπος προβλήματος) 1. Υπολογιστικό 2. Βελτιστοποίησης 3. Απόφασης Στήλη Β (Παράδειγμα προβλήματος) α. Εύρεση εμβαδού κύκλου β. Αγορά ενός συγκεκριμένου αυτοκινήτου γ. Ταχύτερη διανομή επιστολών δ. Έλεγχος αν ένας αριθμός είναι άρτιος ε. Πόσοι μαθητές θα πάρουν αριστείο στ. Ο μαθητής Ιωάννου θα πάρει αριστείο (Κάθε στοιχείο της στήλης Α μπορεί να αντιστοιχίζεται με περισσότερα στοιχεία της στήλης Β.) 3. Στήλη Α (Τύπος προβλήματος) 1. Ανοικτό 2. Δομημένο 3. Απόφασης Στήλη Β (Χαρακτηριστικό προβλήματος) α. Έχει αποδειχθεί ότι δεν επιδέχεται λύση β. Απαντά σε κάποιο ερώτημα με ένα «Ναι» ή ένα «Όχι» γ. Η λύση προέρχεται από μια αυτοματοποιημένη διαδικασία δ. Η λύση του δεν έχει βρεθεί, αλλά δεν έχει αποδειχτεί ότι δεν επιδέχεται λύση ε. Η λύση του επιδιώκεται στα πλαίσια ενός εύρους πιθανών λύσεων ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 21

16 4. Στήλη Α Στήλη Β 1. Λόγος ανάθεσης της επίλυσης προβλήματος σε υπολογιστή 2. Λειτουργίες που μπορεί να εκτελέσει ένας υπολογιστής α. Μεταφορά δεδομένων β. Ταχύτατη εκτέλεση πράξεων γ. Επαναληπτικότητα διαδικασιών δ. Σύγκριση και κατ επέκταση λογικές πράξεις ε. Χειρισμός μεγάλου όγκου δεδομένων (Κάθε στοιχείο της στήλης Α μπορεί να αντιστοιχίζεται με περισσότερα στοιχεία της στήλης Β.) 5. Στήλη Α (Κατηγορίες) 1. Ανοικτά 2. Επιλύσιμα 3. Άλυτα Στήλη Β (Προβλήματα) α. Εύρεση ζωής στη Γη β. Αποικισμός του Ήλιου γ. Ύπαρξη ζωής στο σύμπαν δ. Τετραγωνισμός του κύκλου ε. Ενοποίηση τεσσάρων πεδίων δυνάμεων στ. Υπολογισμός εμβαδού κύκλου ζ. Εύρεση μέσου όρου τριών αριθμών 2.7 Δίνεται το παρακάτω τμήμα κειμένου: Οι λόγοι που αναθέτουμε την επίλυση ενός προβλήματος σε υπολογιστή σχετίζονται με: την των υπολογισμών. την των διαδικασιών. την ταχύτητα εκτέλεσης των το μεγάλο πλήθος των Δίνονται οι παρακάτω λέξεις: α. πολυπλοκότητα β. δ εδ ομένων γ. ζητουμένων δ. αληθοφάνεια ε. πράξεων στ. επαναληπτικότητα Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 που βρίσκονται στα κενά διαστήματα και δίπλα να γράψετε το γράμμα α, β, γ, δ, ε, στ που αντιστοιχεί στη σωστή λέξη. Δύο λέξεις δεν χρησιμοποιούνται. (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008) 2.8 Σταυρόλεξο επαναληπτικό στα κεφάλαια 1 και 2 Οριζόντια 2. Η κατανόηση ενός προβλήματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την του, είτε γραπτή είτε προφορική. 4. Οποιοδήποτε στοιχείο γίνεται αντιληπτό από έναν παρατηρητή με μία από τις πέντε αισθήσεις του ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

17 6. Κατηγορία προβλημάτων των οποίων η λύση δεν έχει ακόμη βρεθεί, αλλά και δεν έχει αποδειχτεί ότι δεν επιδέχονται λύση. 10. Λόγος που αναθέτουμε την επίλυση ενός προβλήματος σε Η/Υ: διαδικασιών. 12. Κατηγορία προβλημάτων όπου απαιτείται η διενέργεια υπολογισμών για την εύρεση της απάντησης. 13. Κατάσταση που χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση δεν είναι προφανής. 20. Με τον όρο προβλήματος αναφερόμαστε στα συστατικά μέρη ενός προβλήματος και τον τρόπο που αυτά συνδέονται μεταξύ τους. 23. Ο προσδιορισμός των δεδομένων και των ζητούμενων ενός προβλήματος ονομάζεται και καθορισμός. 24. Λειτουργία που μπορεί να επιτελέσει ένας υπολογιστής, σχετική με δεδομένα. 25. Στάδιο αντιμετώπισης ενός προβλήματος: Κατανόηση Ανάλυση. 26. Κατηγορία προβλημάτων των οποίων η λύση επιδιώκεται στα πλαίσια ενός εύρους πιθανών λύσεων. Κατακόρυφα 1. Κατηγορία προβλημάτων των οποίων η λύση προέρχεται από μια αυτοματοποιημένη διαδικασία. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 23

18 3. Κατηγορία προβλημάτων που δεν μπορούν να δομηθούν. 5. Διαδικασία δημιουργίας πληροφοριών από δεδομένα. 7. Κατηγορία προβλημάτων όπου ζητείται το βέλτιστο αποτέλεσμα για τα συγκεκριμένα δεδομένα που διαθέτουμε. 8. Αναπαράσταση της δομής ενός προβλήματος με γραφικό τρόπο. 9. Λόγος που αναθέτουμε την επίλυση προβλήματος σε Η/Υ: εκτέλεσης πράξεων. 11. Λόγος που αναθέτουμε την επίλυση ενός προβλήματος σε Η/Υ: υπολογισμών. 13. Οποιοδήποτε γνωσιακό στοιχείο προέρχεται από επεξεργασία δεδομένων. 14. Κατηγορία προβλημάτων για την οποία έχουμε φτάσει στην παραδοχή πως δεν επιδέχονται λύση. 15. Λειτουργία που μπορεί να επιτελέσει ένας υπολογιστής, σχετική με τις λογικές πράξεις. 16. Ταχύτερος μηχανισμός επεξεργασίας δεδομένων από τον ανθρώπινο εγκέφαλο. 17. Κατηγορία προβλημάτων των οποίων η λύση είναι ήδη γνωστή και έχει διατυπωθεί. 18. Λειτουργία που μπορεί να επιτελέσει ένας υπολογιστής, σχετική με αριθμητικές πράξεις. 19. Κατηγορία προβλημάτων τα οποία απαντούν σε κάποιο ερώτημα με ένα «Ναι» ή ένα «Όχι». 21. Η σωστή διατύπωση και ερμηνεία ενός προβλήματος αποτελούν εγγύηση για την του. 22. Στάδιο αντιμετώπισης ενός προβλήματος. Σχετίζεται με τη διάσπαση ενός προβλήματος σε επιμέρους απλούστερα προβλήματα ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

19

20

21 3.1 Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Να δώσετε τον ορισμό του αλγορίθμου. (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2000, 2006) Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο που στόχο έχουν την επίλυση ενός προβλήματος. [Δείτε και σελίδα 25 σχολικού βιβλίου.] 2. Να αναφέρετε τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί κάθε αλγόριθμος. (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2004, 2005) Κάθε αλγόριθμος πρέπει να διαθέτει είσοδο, έξοδο, καθοριστικότητα, περατότητα και αποτελεσματικότητα. [Δείτε και σελίδα 26 σχολικού βιβλίου.] 3. Από ποιες σκοπιές μελετά τους αλγορίθμους η Πληροφορική; Η πληροφορική μελετά τους αλγορίθμους από τις σκοπιές: υλικού, γλωσσών προγραμματισμού, θεωρητική και αναλυτική. [Δείτε και σελίδα 27 σχολικού βιβλίου.] 4. Ποια η διαφορά της θεωρητικής από την αναλυτική προσέγγιση στην επίλυση ενός προβλήματος με χρήση αλγορίθμου; Η θεωρητική προσέγγιση προσδιορίζει τα όρια της λύσης ενός αλγορίθμου που θα βρεθεί σε σχέση με ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, ενώ η αναλυτική προσέγγιση μελετά τους υπολογιστικούς πόρους που απαιτούνται απο έναν αλγόριθμο. [Δείτε και σελίδα 27 σχολικού βιβλίου.] 5. Με ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένας αλγόριθμος; Ποια μειονεκτήματα έχει ο καθένας; (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2000) Ή αλλιώς: Να αναφέρετε τους τρόπους αναπαράστασης ενός αλγορίθμου. (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006) ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 27

22 Ένας αλγόριθμος μπορεί να αναπαρασταθεί με: ελεύθερο κείμενο (παραβίαση αποτελεσματικότητας), φυσική γλώσσα κατά βήματα (παραβίαση καθοριστικότητας), διαγραμματικές τεχνικές (όχι η καλύτερη λύση) και κωδικοποίηση. [Δείτε και σελίδα 28 σχολικού βιβλίου.] 3.2 Ερωτήσεις του τύπου Σωστό-Λάθος 1. Η έννοια του αλγορίθμου συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με προβλήματα της Πληροφορικής. (EΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007) 2. Η έννοια του αλγορίθμου συνδέεται αποκλειστικά με την Πληροφορική. (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2003) 3. Η αλγοριθμική υποστήριξη βοηθά στην επίλυση προβλημάτων. 4. Ο αλγόριθμος αποτελείται από ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών. 5. Ένας αλγόριθμος είναι μία πεπερασμένη σειρά ενεργειών. (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2003) 6. Ο αλγόριθμος μπορεί να περιλαμβάνει και εντολές που δεν είναι σαφείς. 7. Ένας αλγόριθμος στοχεύει στην επίλυση ενός προβλήματος. (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2003) 8. Ένας αλγόριθμος μπορεί να μη διαθέτει έξοδο, αρκεί να ικανοποιεί τα άλλα κριτήρια. 9. Οι ενέργειες που ορίζει ένας αλγόριθμος είναι αυστηρά καθορισμένες. (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2003) 10. Ο αλγόριθμος ουσιαστικά είναι η περιγραφή ενός προβλήματος με συγκεκριμένα βήματα. 11. Ένας αλγόριθμος επιλύει μόνο υπολογιστικά προβλήματα. 12. Όλα τα προβλήματα λύνονται και αλγοριθμικά. 3.3 Ερωτήσεις του τύπου Σωστό-Λάθος 1. Ένας αλγόριθμος πρέπει απαραίτητα να έχει έξοδο. 2. Ο αλγόριθμος τελειώνει έπειτα από πεπερασμένα βήματα εκτέλεσης εντολών. (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2003) 3. Η περατότητα ενός αλγορίθμου αναφέρεται στο γεγονός ότι καταλήγει στη λύση του προβλήματος έπειτα από πεπερασμένο αριθμό βημάτων (εντολών). (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2000) 4. Κάθε εντολή ενός αλγορίθμου πρέπει να καθορίζεται χωρίς αμφιβολία για τον τρόπο εκτέλεσής της. (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008) 5. Η αποτελεσματικότητα είναι ένα από τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί ένας αλγόριθμος. (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005) 6. Μια διαδικασία που δεν τελειώνει έπειτα από συγκεκριμένο αριθμό βημάτων αποτελεί λογιστική διαδικασία. 7. Η Πληροφορική μελετά τους αλγορίθμους μόνο από τη σκοπιά των γλωσσών προγραμματισμού ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

23 8. Η ταχύτητα εκτέλεσης ενός αλγορίθμου επηρεάζεται από τις διάφορες τεχνολογίες του υλικού του υπολογιστή. 9. Η αναπαράσταση των αλγορίθμων μπορεί να γίνει μόνο με χρήση ελεύθερου κειμένου και φυσικής γλώσσας. 10. Η απεικόνιση αλγορίθμων με φυσική γλώσσα κατά βήματα εγκυμονεί τον κίνδυνο παραβίασης του κριτηρίου της καθοριστικότητας. 11. Ο πιο δομημένος τρόπος παρουσίασης αλγορίθμων είναι με ελεύθερο κείμενο. (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2003) 12. Η απεικόνιση αλγορίθμων με ελεύθερο κείμενο ενδείκνυται σε κάποιες κατηγορίες προβλημάτων. 13. Η αναπαράσταση ενός αλγορίθμου γίνεται συνήθως με ελεύθερο κείμενο. 14. Ο επικρατέστερος τρόπος απεικόνισης αλγορίθμων είναι η ψευδογλώσσα. 3.4 Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού 1. Η ενός αλγορίθμου γίνεται με ένα πρόγραμμα που όταν εκτελεσθεί θα δώσει τα ίδια αποτελέσματα με έναν αλγόριθμο. 2. Από την σκοπιά, η πληροφορική μελετά τους αλγορίθμους σε σχέση με τις ανάγκες τους σε υπολογιστικούς πόρους. 3. Ένας αλγόριθμος πρέπει να τελειώνει έπειτα από αριθμό βημάτων. 3.5 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Κάθε αλγόριθμος πρέπει να ικανοποιεί το κριτήριο της: α. επιλογής β. ακολουθίας γ. ανάθεσης δ. περατότητας. 2. Η επιστήμη της Πληροφορικής περιλαμβάνει τη μελέτη των αλγορίθμων μεταξύ άλλων και από τη σκοπιά: α. υλικού β. ελεύθερου κειμένου γ. αποτελεσματικότητας δ. ανάγνωσης / εκτύπωσης. 3. Ένας από τους τρόπους αναπαράστασης των αλγορίθμων είναι: α. λογικές εκφράσεις β. θεωρητική τυποποίηση γ. διαγραμματικές τεχνικές δ. αριθμητικές πράξεις. 3.6 Επιλέξτε από τα παρακάτω όσα θεωρείτε κατάλληλα. 1. Ποια από τα παρακάτω κριτήρια πρέπει να ικανοποιεί απαραίτητα ένας αλγόριθμος; α. είσοδος / έξοδος β. ύπαρξη βρόχου ή συνθήκης επανάληψης γ. μη περατότητα δ. καθοριστικότητα ε. αποτελεσματικότητα. 2. Η πληροφορική είναι η επιστήμη που μελετά τους αλγορίθμους από τις ακόλουθες σκοπιές: α. υλικού β. θεωρητική γ. πιθανολογική δ. αναλυτική. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 29

24 3.7 Να κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις στις παρακάτω προτάσεις ώστε να ισχύουν. 1. Η αναπαράσταση αλγορίθμου με ελεύθερο κείμενο αποτελεί τον πιο καλά δομημένο τρόπο παρουσίασης αλγορίθμου. 2. Η κωδικοποίηση ενός αλγορίθμου γίνεται με ένα πρόγραμμα που όταν εκτελεσθεί μπορεί και να μη δώσει τα ίδια αποτελέσματα με τον αλγόριθμο. 3.8 Δίνονται οι παρακάτω έννοιες: 1. Έξοδος 2. Περατότητα 3. Διάγραμμα ροής - διαγραμματικές τεχνικές 4. Ψευδοκώδικας - κωδικοποίηση 5. Καθοριστικότητα 6. Αποτελεσματικότητα 7. Είσοδος 8. Ελεύθερο κείμενο 9. Φυσική γλώσσα με βήματα. Ποιες από τις παραπάνω έννοιες ανήκουν: α. στα χαρακτηριστικά-κριτήρια ενός αλγορίθμου, και β. στους τρόπους περιγραφής-παρουσίασης-αναπαράστασής του; (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2001) 3.9 Ερώτηση αντιστοίχισης Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης Β. Στήλη Α ( Χαρακτηριστικά ) αλγορίθμων 1. Περατότητα 2. Είσοδος 3. Έξοδος Στήλη Β (Αλγοριθμικές έννοιες) α. Δεδομένα β. Αποτελέσματα γ. Ακρίβεια στην έκφραση των εντολών δ. Πεπερασμένος χρόνος εκτέλεσης (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2000) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

25 4.1 Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Να αναφέρετε τις βασικές αλγοριθμικές δομές (συνιστώσες/εντολές ενός αλγορίθμου). (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2001) Δομή ακολουθίας, δομή επιλογής και δομή επανάληψης. [Δείτε και σελίδα 28 σχολικού βιβλίου.] 2. Να δώσετε τον ορισμό της δομής ακολουθίας. Η ακολουθιακή δομή εντολών χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση απλών προβλημάτων όπου είναι δεδομένη η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών. [Δείτε και σελίδα 28 σχολικού βιβλίου.] 3. Ποια είναι τα κυριότερα χρησιμοποιούμενα γεωμετρικά σχήματα σε ένα διάγραμμα ροής και τι ενέργεια ή λειτουργία δηλώνει το καθένα; (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008) Σε ένα διάγραμμα ροής χρησιμοποιείται η έλλειψη, που δηλώνει την αρχή και το τέλος του αλγορίθμου, το πλάγιο παραλληλόγραμμο, που δηλώνει την είσοδο και έξοδο τιμών, το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, που δηλώνει την εκτέλεση πράξεων, και ο ρόμβος, που εκφράζει τις συνθήκες που διατυπώνονται σε έναν αλγόριθμο. [Δείτε και σελίδα 29 σχολικού βιβλίου.] 4. Τι είναι οι μεταβλητές; Ποια είναι τα είδη μεταβλητών που υπάρχουν; Μεταβλητή είναι ένα γλωσσικό αντικείμενο που χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει ένα στοιχείο δεδομένου. Το περιεχόμενο μιας μεταβλητής (όπως και το όνομά της δηλώνει) μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός αλγορίθμου. Τα είδη των μεταβλητών είναι: αριθμητικές, αλφαριθμητικές (κείμενο ή χαρακτήρες) και λογικές (τιμές αληθής/ψευδής). [Δείτε και σελίδα 31 σχολικού βιβλίου.] ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 31

26 5. Τι είναι οι σταθερές; Οι σταθερές είναι προκαθορισμένες τιμές που δεν τροποποιούνται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός αλγορίθμου. [Δείτε και σελίδα 31 σχολικού βιβλίου.] 6. Για τις απλές αριθµητικές πράξεις να αναφέρετε τους αντίστοιχους τελεστές και να δώσετε τη σειρά προτεραιότητας (ιεραρχία) των τελεστών αυτών στις αριθµητικές εκφράσεις. (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2001) Οι αριθμητικοί τελεστές είναι οι: +,, *, /, ^, div, mod. [Δείτε και σελίδα 46 του σχολικού βιβλίου.] Η ιεραρχία είναι η ίδια που ισχύει και στα μαθηματικά: ^, * /, +. Όσον αφορά την ιεραρχία στις πράξεις οι τελεστές div και mod ιεραρχούνται στο ίδιο επίπεδο με τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση και ακολουθούν όλα όσα αναφέρονται στη σελίδα 154 του βιβλίου του μαθητή. [Έγγραφο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με αρ. πρωτ. 630/ ] Έτσι, η χρήση παρενθέσεων αλλάζει την ιεραρχία, ενώ, όταν υπάρχουν πράξεις ίδιας προτεραιότητας σε μια έκφραση, αυτές εκτελούνται από αριστερά προς τα δεξιά. [Δείτε και σελίδα 154 σχολικού βιβλίου.] 7. Τι είναι οι τελεστές και ποιες είναι οι κατηγορίες των τελεστών; Να αναφέρετε τους τελεστές ανά κατηγορία. (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007) Τελεστές είναι ειδικά σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις διάφορες πράξεις. [Δείτε και σελίδα 31 του σχολικού βιβλίου.] Υπάρχουν οι αριθμητικοί τελεστές (+,, *, /, ^, div, mod), οι συγκριτικοί (>, <, >=, <=, =, <>) και οι λογικοί τελεστές (και, ή, όχι). [Δείτε και σελίδα 46 σχολικού βιβλίου.] 8. Τι είναι έκφραση; Οι εκφράσεις διαμορφώνονται από μεταβλητές, σταθερές, τελεστές και παρενθέσεις. [Δείτε και σελίδα 31 σχολικού βιβλίου.] 9. Για την εντολή εκχώρησης: α. Να γράψετε τη σύνταξή της. β. Να περιγράψετε τη λειτουργία της. (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007) α. Μεταβλητή έκφραση. β. Αρχικά αποτιμάται η τιμή της έκφρασης στο δεξί σκέλος και αποδίδεται η τιμή αυτή στη μεταβλητή που υπάρχει αριστερά. Η έκφραση και η μεταβλητή πρέπει να είναι του ίδιου τύπου. [Δείτε και σελίδα 31 σχολικού βιβλίου.] 10. Με ποιες εντολές ξεκινά και τερματίζεται ένας αλγόριθμος; Για την έναρξη ενός αλγορίθμου χρησιμοποιείται η δεσμευμένη Αλγόριθμος και ακολουθεί το όνομά του. Ο τερματισμός δηλώνεται με τη δεσμευμένη λέξη Τέλος, που ακολουθείται ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΕΥΔΟΓΛΩΣΣΑ

Περιεχόμενα. Ανάλυση προβλήματος. Δομή ακολουθίας. Δομή επιλογής. Δομή επανάληψης. Απαντήσεις. 1. Η έννοια πρόβλημα Επίλυση προβλημάτων...

Περιεχόμενα. Ανάλυση προβλήματος. Δομή ακολουθίας. Δομή επιλογής. Δομή επανάληψης. Απαντήσεις. 1. Η έννοια πρόβλημα Επίλυση προβλημάτων... Περιεχόμενα Ανάλυση προβλήματος 1. Η έννοια πρόβλημα...13 2. Επίλυση προβλημάτων...17 Δομή ακολουθίας 3. Βασικές έννοιες αλγορίθμων...27 4. Εισαγωγή στην ψευδογλώσσα...31 5. Οι πρώτοι μου αλγόριθμοι...54

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ανάλυση προβλήματος

Κεφάλαιο 1 Ανάλυση προβλήματος Κεφάλαιο 1 Ανάλυση προβλήματος 1.1 Η έννοια πρόβλημα Με τον όρο πρόβλημα εννοείται μια κατάσταση η οποία χρειάζεται αντιμετώπιση, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής. 1.2 Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Θέματα Προς Απάντηση Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις ακόλουθες προτάσεις ως Σωστή (Σ) ή Λανθασμένη (Λ):

1.1 Θέματα Προς Απάντηση Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις ακόλουθες προτάσεις ως Σωστή (Σ) ή Λανθασμένη (Λ): 1.1 Θέματα Προς Απάντηση 1.1.1 Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις ακόλουθες προτάσεις ως Σωστή (Σ) ή Λανθασμένη (Λ): 1. Πρόβλημα είναι μια μαθηματική κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. 2. Αν υποβάλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

1. Ανάλυση προβλήµατος

1. Ανάλυση προβλήµατος 1. Ανάλυση προβλήµατος 1.1 Η έννοια πρόβληµα. ΕΣΕΠ06-Θ1Α1 Να δώσετε τον ορισµό του προβλήµατος. 1.2 Κατανόηση προβλήµατος. ΕΣ02-Θ1Α2 Με τον όρο δεδοµένο αναφέρεται οποιοδήποτε γνωσιακό στοιχείο προέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1 1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε 2. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα 3. Για την επίλυση ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Πρόβλημα είναι μία κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Πρόβλημα είναι μία κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε πρόβλημα; Πρόβλημα είναι μία κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής. 2. Τι ονομάζουμε επίλυση προβλήματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 1.1 Να δοθεί ο ορισμός του προβλήματος καθώς και τρία παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Η έννοια πρόβληµα Ανάλυση προβλήµατος Με τον όρο πρόβληµα εννοούµε µια κατάσταση η οποία χρήζει αντιµετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή ούτε προφανής. Μερικά προβλήµατα είναι τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2. Α1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2. Α1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2 Α1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής Α2. Ο αλγόριθμος αποτελείται από ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών Α3. Ο αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον (στοιχεία θεωρίας)

Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον (στοιχεία θεωρίας) Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον (στοιχεία θεωρίας) Εισαγωγή 1. Τι είναι αυτό που κρατάς στα χέρια σου. Αυτό το κείµενο είναι µια προσπάθεια να αποτυπωθεί όλη η θεωρία του σχολικού µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 1 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 1 ο Να δοθεί ο ορισμός του προβλήματος καθώς και τρία παραδείγματα σημαντικών ιστορικών ή επιστημονικών προβλημάτων. Με τον όρο Πρόβλημα, εννοείται μια κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης,και απαιτεί λύση

Διαβάστε περισσότερα

1 Ανάλυση Προβλήματος

1 Ανάλυση Προβλήματος 1 Ανάλυση Προβλήματος 1.1 Η Έννοια Πρόβλημα Τι είναι δεδομένο; Δεδομένο είναι οτιδήποτε μπορεί να γίνει αντιληπτό από έναν τουλάχιστον παρατηρητή, με μία από τις πέντε αισθήσεις του. Τι είναι επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τετάρτη, 24 Φεβρουάριος :31 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 25 Φεβρουάριος :40

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τετάρτη, 24 Φεβρουάριος :31 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 25 Φεβρουάριος :40 πρόβλημα Πρόβλημα είναι μια κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή ούτε προφανής. Καθορισμός απαιτήσεων Η κατανόησης ενός προβλήματος αποτελεί συνάρτηση δυο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης Περιεχόμενα Δομές δεδομένων 37. Δομές δεδομένων (θεωρητικά στοιχεία)...11 38. Εισαγωγή στους μονοδιάστατους πίνακες...16 39. Βασικές επεξεργασίες στους μονοδιάστατους πίνακες...25 40. Ασκήσεις στους μονοδιάστατους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 1. Έστω ότι ο καθηγητής σας δίνει δύο αριθμούς και σας ζητάει να του πείτε πόσο είναι το άθροισμά τους. Διατυπώστε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 MACROWEB Προβλήματα Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 Παραδείγματα Προβλημάτων. Πως ορίζεται η έννοια πρόβλημα; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η κατανόηση ενός προβλήματος; Τι εννοούμε λέγοντας χώρο ενός προβλήματος;

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. Επικοινωνία:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. Επικοινωνία: Επικοινωνία: spzygouris@gmail.com Να δοθεί ο ορισμός του Αλγορίθμου. Αλγόριθμος, σύμφωνα με το βιβλίο, είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών (όχι άπειρες), αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλημα είναι μια κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής.

Πρόβλημα είναι μια κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής. Κεφάλαιο 2 - Πρόβλημα 2.1.1. Η έννοια του προβλήματος Πρόβλημα είναι μια κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής. 2.1.2. Κατηγορίες προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή - Βασικές έννοιες. Ι.Ε.Κ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Τεχνικός Τεχνολογίας Internet Αλγοριθμική Ι (Ε) Σχολ. Ετος A Εξάμηνο

Εισαγωγή - Βασικές έννοιες. Ι.Ε.Κ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Τεχνικός Τεχνολογίας Internet Αλγοριθμική Ι (Ε) Σχολ. Ετος A Εξάμηνο Εισαγωγή - Βασικές έννοιες Ι.Ε.Κ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Τεχνικός Τεχνολογίας Internet Αλγοριθμική Ι (Ε) Σχολ. Ετος 2012-13 A Εξάμηνο Αλγόριθμος Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση προβλήματος. Κεφάλαιο 1

Ανάλυση προβλήματος. Κεφάλαιο 1 Ανάλυση προβλήματος Κεφάλαιο 1 Η έννοια πρόβλημα Με τον όρο πρόβλημα εννοείται μια κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής Στάδια αντιμετώπισης

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι ονομάζουμε πρόβλημα; Δώστε παραδείγματα.

1. Τι ονομάζουμε πρόβλημα; Δώστε παραδείγματα. 1. Τι ονομάζουμε πρόβλημα; Δώστε παραδείγματα. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ορισμός: Με τον όρο πρόβλημα εννοείται μια κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής. Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ )

Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ ) Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ. 25 48) Τι είναι αλγόριθμος; Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αλγόριθμος είναι μία πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρονικό διάστημα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο. Εισαγωγή στις έννοιες Πρόβλημα, Αλγόριθμος, Προγραμματισμός, Γλώσσες Προγραμματισμού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο. Εισαγωγή στις έννοιες Πρόβλημα, Αλγόριθμος, Προγραμματισμός, Γλώσσες Προγραμματισμού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο Εισαγωγή στις έννοιες Πρόβλημα, Αλγόριθμος, Προγραμματισμός, Γλώσσες Προγραμματισμού ΣΙΝΑΤΚΑΣ Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2010-11 1 Πρόβλημα Ως πρόβλημα θεωρείται μια κατάσταση που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 : Ανάλυση προβλήματος

Κεφάλαιο 1 : Ανάλυση προβλήματος Ποια είναι η σχέση προβλήματος και υπολογιστή; 1.1 Η έννοια πρόβλημα Παραδείγματα προβλημάτων Κοινωνικά προβλήματα (ναρκωτικά, ανεργία, επιδημίες) Φυσικά φαινόμενα (σεισμοί, πλημμύρες, επιδημίες) Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Έννοια του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό. Η έννοια του προβλήματος

Εισαγωγή στην Έννοια του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό. Η έννοια του προβλήματος Εισαγωγή στην Έννοια του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό Η έννοια του προβλήματος Τι είναι πρόβλημα; ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Πρόβλημα είναι κάθε κατάσταση που μας απασχολεί και χρήζει αντιμετώπισης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Στέργιος Παλαμάς 2006- ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Πλήρης Κατανόηση του Προβλήματος Προσδιορισμός των Συστατικών Μερών του Προβλήματος Ανάλυση Προβλήματος σε απλούστερα Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Πρόβλημα: Με τον όρο αυτό εννοείται μια κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής. Δομή προβλήματος: Με τον όρο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2 1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων Πληροφορικής 2. Ο αλγόριθμος αποτελείται από ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών 3. Ο αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη: Γ Λυκείου Κατεύθυνση: Τεχνολογική Μάθημα: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγ/κό Περιβάλλον Είδος Εξέτασης: Διαγώνισμα Ημερομηνία Εξέτασης:

Τάξη: Γ Λυκείου Κατεύθυνση: Τεχνολογική Μάθημα: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγ/κό Περιβάλλον Είδος Εξέτασης: Διαγώνισμα Ημερομηνία Εξέτασης: Τάξη: Γ Λυκείου Κατεύθυνση: Τεχνολογική Μάθημα: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγ/κό Περιβάλλον Είδος Εξέτασης: Διαγώνισμα Ημερομηνία Εξέτασης: Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Θέμα 1 ο - (0) Α. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµοί κεφαλαίου. Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου

Ορισµοί κεφαλαίου. Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου Ορισµοί κεφαλαίου Αλγόριθµος είναι µια πεπερασµένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισµένων και εκτελέσιµων σε πεπερασµένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήµατος. Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου Κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΘΕΩΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΘΕΩΡΙΑ Ερωτήσεις Σωστό / Λάθος 1. Η έννοια του αλγορίθμου συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με προβλήματα της Πληροφορικής (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2003, 2007) 2. Ο αλγόριθμος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα στην πληροφορική

Το πρόβλημα στην πληροφορική Το πρόβλημα στην πληροφορική Γενικές έννοιες ΤΕΛΟΣ Ανάλυση Προβλήματος (1) Ορισμός Κατανόηση Σωστή διατύπωση από τον δημιουργό Σωστή ερμηνεία από αυτόν που αναλαμβάνει την επίλυση Δομή προβλήματος Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Ερωτήσεις Σωστό - Λάθος 1. Ο αλγόριθµος πρέπει να τερµατίζεται µετά από εκτέλεση πεπερασµένου αριθµού εντολών. 2. Η είσοδος σε έναν αλγόριθµο µπορεί να είναι έξοδος σε έναν άλλο αλγόριθµο. 3. Ένας αλγόριθµος

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Καθορισμός απαιτήσεων

1.4 Καθορισμός απαιτήσεων 1.4 Καθορισμός απαιτήσεων Είναι η διαδικασία κατά την οποία πρέπει να κάνουμε: τον επακριβή προσδιορισμό των δεδομένων που παρέχει το πρόβλημα την λεπτομερειακή καταγραφή των ζητούμενων που αναμένονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλημα είναι μία κατάσταση που χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε και να δώσουμε λύση η Οποία δεν είναι προφανής ή γνωστή

Πρόβλημα είναι μία κατάσταση που χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε και να δώσουμε λύση η Οποία δεν είναι προφανής ή γνωστή Πρόβλημα είναι μία κατάσταση που χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε και να δώσουμε λύση η Οποία δεν είναι προφανής ή γνωστή Προβλήματα υπήρχαν από την αρχαιότητα όπως η πολιορκία της Τροίας που αναφέρεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1) Τι είναι πρόβλημα (σελ. 3) 2) Τι είναι δεδομένο, πληροφορία, επεξεργασία δεδομένων (σελ. 8) 3) Τι είναι δομή ενός προβλήματος (σελ. 8)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 2 Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης Υπολογιστών

Κεφ. 2 Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης Υπολογιστών Κεφ. 2 Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης Υπολογιστών Αυτός ο κύριος δείχνει να έχει σοβαρά προβλήματα!!! 2.1.1 Πρόβλημα Ορισμός: Πρόβλημα είναι μια οποιαδήποτε κατάσταση χρειάζεται αντιμετώπιση, απαιτεί λύση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ : ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1. Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Σου προτείνω να τυπώσεις τις επόμενες τέσσερις σελίδες σε ένα φύλο διπλής όψης και να τις έχεις μαζί σου για εύκολη αναφορά.

Σου προτείνω να τυπώσεις τις επόμενες τέσσερις σελίδες σε ένα φύλο διπλής όψης και να τις έχεις μαζί σου για εύκολη αναφορά. AeppAcademy.com facebook.com/aeppacademy Γεια. Σου προτείνω να τυπώσεις τις επόμενες τέσσερις σελίδες σε ένα φύλο διπλής όψης και να τις έχεις μαζί σου για εύκολη αναφορά. Καλή Ανάγνωση & Καλή Επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΑΓΟΡΙΘΜΩΝ ΕΡΩΤΗΕΙ ΑΞΙΟΟΓΗΗ ΕΡΩΤΗΕΙ ΩΤΟΥ ΑΘΟΥ 1. ηµειώστε το γράµµα αν η πρόταση είναι σωστή και το γράµµα αν είναι λάθος. 1. Ο αλγόριθµος πρέπει να τερµατίζεται µετά από εκτέλεση πεπερασµένου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Στις Αρχές Της Επιστήμης Των Η/Υ. Η έννοια του Προβλήματος - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Εισαγωγή Στις Αρχές Της Επιστήμης Των Η/Υ. Η έννοια του Προβλήματος - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Εισαγωγή Στις Αρχές Της Επιστήμης Των Η/Υ Η έννοια του Προβλήματος - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2. Η έννοια του προβλήματος 2 2. Η έννοια του προβλήματος 2.1 Το πρόβλημα στην επιστήμη των Η/Υ 2.2 Κατηγορίες προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για καθένα από τα παρακάτω:

Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για καθένα από τα παρακάτω: Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για καθένα από τα παρακάτω: 1ο ΓΕΛ Καστοριάς K εφ. 1 σχολικού βιβλίου 1. Επιλύσιμο είναι ένα πρόβλημα για το οποίο ξέρουμε ότι έχει λύση, αλλά αυτή δεν έχει βρεθεί ακόμη. 2. Για

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2.4 Βασικές συνιστώσες/εντολές ενός αλγορίθμου 2.4.1 Δομή ακολουθίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 7.1 7.9 Σταθερές (constants): Προκαθορισμένες τιμές που παραμένουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ ΜΕΡΛΙΑΟΥΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΠΕ19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αλγόριθμοι 3. Αλγόριθμοι 2 3. Αλγόριθμοι 3.1 Η έννοια του αλγορίθμου 3.2 Χαρακτηριστικά αλγορίθμου 3.3 Ανάλυση αλγορίθμων

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι ονομάζουμε αλγόριθμο; Δώστε παράδειγμα.

1. Τι ονομάζουμε αλγόριθμο; Δώστε παράδειγμα. 1. Τι ονομάζουμε αλγόριθμο; Δώστε παράδειγμα. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ορισμός: Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική ΙΙ. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Πληροφορική ΙΙ. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Πληροφορική ΙΙ Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Πληροφορική ΙΙ», 2015-2016 Μάθημα 1: Εισαγωγή στους Αλγόριθμους Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2 1. 1-Σ, 2-Σ, 3-Λ, 4-Σ, 5-Σ 2. 1-α, 2-α, 3-β, 4-β, 5-α, 6-α, 7-α, 8-β, 9-β, 10-β 3. Τι ονομάζουμε αλγόριθμο; Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού.

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. 7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. ΗΜ01-Θ1Γ Δίνονται οι παρακάτω έννοιες: 1. Λογικός τύπος δεδοµένων 2. Επιλύσιµο 3. Ακέραιος τύπος δεδοµένων 4. Περατότητα 5. Μεταβλητή 6. Ηµιδοµηµένο 7. Πραγµατικός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ. 10. Τα επιλύσιμα προβλήματα κατηγοριοποιούνται περεταίρω με βάση το βαθμό δόμησης και το είδος επίλυσής τους.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ. 10. Τα επιλύσιμα προβλήματα κατηγοριοποιούνται περεταίρω με βάση το βαθμό δόμησης και το είδος επίλυσής τους. Βουλιαγμένης 2/10/2011, Μάθημα : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Καθηγητής/τρια: Χρόνος: 3 ώρες Ονοματεπώνυμο: Τμήμα: Γ ΘΕΜΑΤΑ Θέμα 1. Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη Θεωρίας. Καστούμης Γιώργος

Επανάληψη Θεωρίας. Καστούμης Γιώργος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ορισµοί: Με τον όρο πρόβληµα εννοείται µια κατάσταση η οποία χρήζει αντιµετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ»

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ» 1 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ» Β Με τον όρο Πρόβλημα προσδιορίζεται μια κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Όπως για όλες τις επιστήμες, έτσι και για την επιστήμη της Πληροφορικής, ο τελικός στόχος της είναι η επίλυση προβλημάτων. Λύνονται όμως όλα τα προβλήματα;

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρείς σημαντικό το γεγονός να μιλάς και να γράφεις πολύ καλά τη φυσική γλώσσα στην προσπάθειά σου να επιλύσεις ένα τυχαίο πρόβλημα;

Θεωρείς σημαντικό το γεγονός να μιλάς και να γράφεις πολύ καλά τη φυσική γλώσσα στην προσπάθειά σου να επιλύσεις ένα τυχαίο πρόβλημα; ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ & ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Η Έννοια Πρόβλημα Προερωτήσεις Θεωρείς σημαντικό το γεγονός να μιλάς και να γράφεις πολύ καλά τη φυσική γλώσσα στην προσπάθειά σου να επιλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. ΗρώωνΠολυτεχνείου 13, Τηλ / Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. ΗρώωνΠολυτεχνείου 13, Τηλ / Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Τάξη Μάθημα Εξεταστέα ύλη Γ Λυκείου Α.Ε.Π.Π. ΠΕΝΤΕΛΗ Κτίριο 1 : Πλ. ΗρώωνΠολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Καθηγητής Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

σας δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

σας δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 1 Ημερομηνία Μάθημα Υπεύθυνος καθηγητής Ονοματεπώνυμο μαθητή Τμήμα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Γιώργος Δρες ΘΕΜΑ Α Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ Τεύχος Πανελλαδικών Ι

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ Τεύχος Πανελλαδικών Ι Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ Τεύχος Πανελλαδικών Ι Περιλαμβάνει τα πρώτα θέματα όλων των πανελληνίων εξετάσεων από το 2000 μέχρι και σήμερα ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2000 A. Να γράψετε στο τετράδιό σας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για καθένα από τα παρακάτω:

Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για καθένα από τα παρακάτω: Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για καθένα από τα παρακάτω: 1ο ΓΕΛ Καστοριάς Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Δομή Ακολουθίας (κεφ. 2 και 7 σχολικού βιβλίου) 1. Οι μεταβλητές αντιστοιχίζονται από τον μεταγλωττιστή κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις τύπου Σωστό-Λάθος

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις τύπου Σωστό-Λάθος ΑΕΠΠ Ερωτήσεις τύπου Σωστό-Λάθος Κεφάλαιο 1 1. Πρόβλημα είναι μια μαθηματική κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε 2. Αν υποβάλλουμε τα δεδομένα σε επεξεργασία παίρνουμε πληροφορίες 3. Ο υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Προγραμματισμού Η/Υ Μέθοδοι παρουσίασης του αλγόριθμου και Βασικές έννοιες

Αρχές Προγραμματισμού Η/Υ Μέθοδοι παρουσίασης του αλγόριθμου και Βασικές έννοιες Αρχές Προγραμματισμού Η/Υ Μέθοδοι παρουσίασης του αλγόριθμου και Βασικές έννοιες Βελώνης Γεώργιος Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 Περιεχόμενα Μέθοδοι Παρουσίασης του αλγόριθμου Εισαγωγή Φραστική μέθοδος Ψευδοκώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Διάρκεια 3 ώρες. Όνομα... Επώνυμο... Βαθμός...

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Διάρκεια 3 ώρες. Όνομα... Επώνυμο... Βαθμός... 1 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Διάρκεια 3 ώρες Στοιχεία Μαθητή: Όνομα... Επώνυμο... Βαθμός... 2 Θεμα Α (30%) Α1 ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ 1. Ένα υποπρόγραμμα δεν μπορεί να κληθεί περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Ο αλγόριθμος πρέπει να τηρεί κάποια κριτήρια

Ο αλγόριθμος πρέπει να τηρεί κάποια κριτήρια Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Ο αλγόριθμος πρέπει να τηρεί κάποια κριτήρια Είσοδος:

Διαβάστε περισσότερα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5.1 Εισαγωγή στους αλγορίθμους 5.1.1 Εισαγωγή και ορισμοί Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών οι οποίες εκτελούν κάποιο ιδιαίτερο έργο. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικές Λογικές - Σύνθετες εκφράσεις, εντολή εκχώρησης, εντολές εισόδου εξόδου, Δομές ακολουθίας/ επιλογής/ επανάληψης

Αριθμητικές Λογικές - Σύνθετες εκφράσεις, εντολή εκχώρησης, εντολές εισόδου εξόδου, Δομές ακολουθίας/ επιλογής/ επανάληψης Αριθμητικές Λογικές - Σύνθετες εκφράσεις, εντολή εκχώρησης, εισόδου εξόδου, Δομές ακολουθίας/ επιλογής/ επανάληψης Ενότητες βιβλίου: 7.7-7.9, 2.4.1 Ώρες διδασκαλίας: 2 Αριθμητικές Λογικές - Σύνθετες εκφράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Αγγελίδης Ενότητες βιβλίου: 2.1, 2.3, 6.1 (εκτός ύλης αλλά χρειάζεται για την συνέχεια) Ώρες διδασκαλίας: 1

Μάριος Αγγελίδης Ενότητες βιβλίου: 2.1, 2.3, 6.1 (εκτός ύλης αλλά χρειάζεται για την συνέχεια) Ώρες διδασκαλίας: 1 Ενότητα 1 Ενότητες βιβλίου: 2.1, 2.3, 6.1 (εκτός ύλης αλλά χρειάζεται για την συνέχεια) Ώρες διδασκαλίας: 1 Τι είναι αλγόριθμος Σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο: Ορισμός: Μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά

Διαβάστε περισσότερα

β. Δομημένα 3. Ο τρόπος λύσης τους μπορεί να επιλεγεί από πλήθος δυνατών λύςεων. γ. Άλυτα

β. Δομημένα 3. Ο τρόπος λύσης τους μπορεί να επιλεγεί από πλήθος δυνατών λύςεων. γ. Άλυτα ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα «Σ», αν είναι σωστή, ή το γράμμα «Λ», αν είναι λανθασμένη.

Διαβάστε περισσότερα

Η EΝΝΟΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός. 1.1 Τι ονομάζουμε πρόβλημα;

Η EΝΝΟΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός. 1.1 Τι ονομάζουμε πρόβλημα; ΑΝΑΛΥΣΗ Π 1 ΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Η EΝΝΟΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1.1 Τι ονομάζουμε πρόβλημα; Ορισμός Πρόβλημα ονομάζουμε μια κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ & ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΘ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ & ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΘ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ & ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΘ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ [μέχρι τη ομή Επιλογής] Περιεχόμενα >ΕΝΟΤΗΤΑ 1/ΚΕΦ.1.1/... 2 ΤΥΠΟΥ Β1: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ... 2 ΤΥΠΟΥ Β2: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ... 2 >ΕΝΟΤΗΤΑ 2/ΚΕΦ.2.1/...

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι ονομάζουμε αλγόριθμο; Δώστε παράδειγμα.

1. Τι ονομάζουμε αλγόριθμο; Δώστε παράδειγμα. 1. Τι ονομάζουμε αλγόριθμο; Δώστε παράδειγμα. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ορισμός: Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Θέμα 1ο Α) Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος). 1) Ο έλεγχος μιας συνθήκης έχει μόνο δυο τιμές,

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι Αναπαράσταση αλγορίθμων Η αναπαράσταση των αλγορίθμων μπορεί να πραγματοποιηθεί με:

Αλγόριθμοι Αναπαράσταση αλγορίθμων Η αναπαράσταση των αλγορίθμων μπορεί να πραγματοποιηθεί με: Αλγόριθμοι 2.2.1. Ορισμός: Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά εντολών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Τα κυριότερα χρησιμοποιούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Ακολουθίας- Επιλογής - Επανάληψης. Δομημένος Προγραμματισμός

Δομές Ακολουθίας- Επιλογής - Επανάληψης. Δομημένος Προγραμματισμός Δομές Ακολουθίας- Επιλογής - Επανάληψης Δομημένος Προγραμματισμός 1 Βασικές Έννοιες αλγορίθμων Σταθερές Μεταβλητές Εκφράσεις Πράξεις Εντολές 2 Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Σταθερά: Μια ποσότητα που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 ΘΕΜΑ Α : Α1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 MAΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων 2.1 Τι είναι αλγόριθμος Ο όρος προέρχεται από μετάφραση του βιβλίο του Αμπού Αμπντουλάχ Μοχάμεντ Ιμπν Μούζα Αλ Χουαρίζμι

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL)

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές έννοιες αλγορίθμων Εισαγωγή Αρχικά εξηγείται ο όρος αλγόριθμος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληροί κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΑΣΜΑ 12/10/2014

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΑΣΜΑ 12/10/2014 Γ ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ Α [40 μόρια] ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ α) Να επιλέξτε το γράμμα Σ, αν μια πρόταση είναι σωστή και

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικό Γενικό Λύκειο Π.Κ. Σχ. Έτος

Πειραματικό Γενικό Λύκειο Π.Κ. Σχ. Έτος 1 ο Κεφάλαιο: Ανάλυση Προβλήματος Σύντομη Θεωρία Πρόβλημα: Μία κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής. Υπάρχει μία σχετικότητα στον ορισμό? Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2008

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2008 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα, αλγόριθμοι, ψευδοκώδικας

Προβλήματα, αλγόριθμοι, ψευδοκώδικας Προβλήματα, αλγόριθμοι, ψευδοκώδικας October 11, 2011 Στο μάθημα Αλγοριθμική και Δομές Δεδομένων θα ασχοληθούμε με ένα μέρος της διαδικασίας επίλυσης υπολογιστικών προβλημάτων. Συγκεκριμένα θα δούμε τι

Διαβάστε περισσότερα

8. Η δημιουργία του εκτελέσιμου προγράμματος γίνεται μόνο όταν το πηγαίο πρόγραμμα δεν περιέχει συντακτικά λάθη.

8. Η δημιουργία του εκτελέσιμου προγράμματος γίνεται μόνο όταν το πηγαίο πρόγραμμα δεν περιέχει συντακτικά λάθη. 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2015 Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 MAΪΟΥ ΑΕΠΠ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 MAΪΟΥ ΑΕΠΠ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 MAΪΟΥ 2008 - ΑΕΠΠ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επαναληπτικό: 1 2 κεφάλαιο ΗΜ/ΝΙΑ :.. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :.. ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-10 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 MAΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 η Επιστήμη των Υπολογιστών

Ενότητα 1 η Επιστήμη των Υπολογιστών Ενότητα 1 η 1.1. Επιστήμη των Υπολογιστών Στόχοι του κεφαλαίου είναι οι μαθητές - να περιγράφουν τους βασικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών και - να μπορούν να αναφερθούν στα πεδία τόσο της Θεωρητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Τεχνολογική Κατεύθυνση Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ο Σ Κ. Λ Ε Υ Κ Α Κ Η Σ ΧΙΟΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Πρόλογος Το παρόν βοήθημα προτείνεται ως συμπλήρωμα

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08-09-2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-8 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο. Επαναληπτικό ΛΥΣΕΙΣ

Θέμα 1 ο. Επαναληπτικό ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 Μαΐου 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια του προβλήματος

Η έννοια του προβλήματος Η έννοια του προβλήματος Οι άνθρωποι, από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής τους, ήρθαν αντιμέτωποι με ποικίλα προβλήματα, τόσο στις καθημερινές τους δραστηριότητες όσο και σε διάφορους επιστημονικούς τομείς.

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος αποτελείται από μία πεπερασμένη ακολουθία βημάτων, καθένα από τα οποία μας οδηγεί πιο κοντά στη λύση.

Η διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος αποτελείται από μία πεπερασμένη ακολουθία βημάτων, καθένα από τα οποία μας οδηγεί πιο κοντά στη λύση. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος αποτελείται από μία πεπερασμένη ακολουθία βημάτων, καθένα από τα οποία μας οδηγεί πιο κοντά στη λύση. «ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι. Βασικές έννοιες ΤΕΛΟΣ

Αλγόριθμοι. Βασικές έννοιες ΤΕΛΟΣ Αλγόριθμοι Βασικές έννοιες ΤΕΛΟΣ Κριτήρια πληρότητας Είσοδος Έξοδος Καθοριστικότητα Περατότητα Αποτελεσματικότητα 04/01/09 βασικές έννοιες Αλγορίθμων 2 Σκοπιές μελέτης αλγορίθμων Υλικού Η ταχύτητα εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Αρχές της επιστήμης των ΗΥ

Εισαγωγή στις Αρχές της επιστήμης των ΗΥ Εισαγωγή στις Αρχές της επιστήμης των ΗΥ Ερωτήσεις και ασκήσεις για επανάληψη 1. Τι είναι πρόβλημα (σελ 14) 2. Ποιες είναι οι κατηγορίες προβλημάτων με βάση την επίλυση; Δώστε τον ορισμό για κάθε μια κατηγορία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Κόννης Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Προγραμματισμός Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες του Υπολογιστικού Προβλήματος και του Προγράμματος/Αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Εισαγωγή Η μεγάλη ανάπτυξη και ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα