Κατευθυντήριες Αρχές για την Πολιτική και την Διαδικασία στα πλαίσια εξέτασης αιτημάτων ασύλου Ασυνόδευτων Παιδιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατευθυντήριες Αρχές για την Πολιτική και την Διαδικασία στα πλαίσια εξέτασης αιτημάτων ασύλου Ασυνόδευτων Παιδιών"

Transcript

1 Κατευθυντήριες Αρχές για την Πολιτική και την Διαδικασία στα πλαίσια εξέτασης αιτημάτων ασύλου Ασυνόδευτων Παιδιών ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Γενεύη, Φεβρουάριος 1997

2 Τίτλος Αγγλικής Έκδοσης 1η Ελληνική Έκδοση ΑΘΗΝΑ, Οκτώβριος 1997 Copyright Guidelines on Policies & Procedures in dealing with Unaccompanied Children seeking Asylum - Geneva, February 1997 ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3.1 Ασυνόδευτο παιδί 3.2 Παιδί συνοδευόμενο από ενήλικες που δεν είναι οι γονείς του 4. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΑΣΥΛΟΥ 5. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ & ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Καθορισμός του καθεστώτος του παιδιού ως ασυνόδευτου 5.6 Καταγραφή και Τεκμηρίωση 5.7 Συνάντηση με τον Επίτροπο ή το Σύμβουλο Οι πρώτες συνεντεύξεις 5.11 Καθορισμός της ηλικίας 5.12 Υπεύθυνοι της Συνέντευξης 5.13 Διερμηνείς Συμβουλευτική 5.16 Εμπιστευτικότητα 5.17 Αναζήτηση 5.18 Τεκμηρίωση 5.19 Στατιστικά 6. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ 7. ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΤΑΒΑ- ΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 7.1 Γενικά Φροντίδα & Στέγη Κράτηση Φροντίδα της Υγείας 7.12 Εκπαίδευση 8. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Διαδικασίες Κριτήρια 9. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΔΙΑΡΚΗ ΛΥΣΗ 9.1 Παιδιά που αναγνωρίζονται πρόσφυγες Παιδιά που δεν αναγνωρίζονται πρόσφυγες 9.8 Κριτήρια 10. ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ 10.1 Γενικά Ενσωμάτωση στη χώρα ασύλου 10.5 Αναζήτηση της Οικογένειας / Οικογενειακή συνένωση Φροντίδα, Διαμονή και μακροπρόθεσμη τοποθέτηση Μετεγκατάσταση Επαναπατρισμός ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 12. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τα τελευταία χρόνια αρκετά Κράτη έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για τα ασυνόδευτα παιδιά που ζητούν άσυλο είτε κατά την άφιξή τους στα συνοριακά σημεία εισόδου των εδαφών τους, είτε αργότερα μετά την είσοδο στο έδαφός τους. Οι περιστάσεις τις οποίες βιώνουν αυτά τα ιδιαίτερα ευάλωτα άτομα ποικίλλουν και είναι συχνά πολύπλοκες. Μερικά παιδιά μπορεί να φοβούνται στις πατρίδες τους τις διώξεις, την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή τις κοινωνικές αναταραχές. Άλλα μπορεί να στάλθηκαν με, ή και χωρίς την θέλησή τους, ώστε να εξασφαλίσουν καλλίτερο μέλλον σε περιβάλλον που οι έχοντες την ευθύνη της φροντίδας τους θεωρούν ότι είναι πιο αναπτυγμένες χώρες. Σε άλλες περιπτώσεις τα κίνητρα και οι λόγοι αναχώρησης από την χώρα καταγωγής τους είναι ανάμικτα. 1.2 Ανεξάρτητα από τα προαναφερόμενα αίτια, τα ασυνόδευτα παιδιά έχουν συχνά μικρό ή καθόλου περιθώριο επιλογής στις αποφάσεις που τα αναγκάζουν να βιώνουν δύσκολες καταστάσεις και να αποτελούν ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα. Ανεξάρτητα από το μεταναστευτικό τους καθεστώς έχουν ιδιαίτερες ανάγκες που πρέπει να ικανοποιούνται. 1.3 Οι συστάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρμοστείας για τα Παιδιά Πρόσφυγες 1. Η παρούσα έκδοση αποσκοπεί στην προαγωγή της ενημέρωσης για τις ειδικές ανάγκες των ασυνόδευτων παιδιών και για τα δικαιώματά τους ό- πως αποτυπώνονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, της σημασίας προσέγγισής τους με τρόπο που να ανταποκρίνεται στην ιδιαιτερότητα της θέσης τους και στην πρόκληση συζητήσεων για τον τρόπο ανάπτυξης και εφαρμογής αρχών και πρακτικών που θα διασφαλίσουν την ικανοποίηση όλων των αναγκών των ασυνόδευτων παιδιών. 1.4 Οι χώρες υποδοχής έχουν ανταποκριθεί στην ιδιαίτερη κατάσταση που βιώνουν αυτά τα παιδιά με μια σειρά κυβερνητικών και μη κυβερνητικών δραστηριοτήτων. Παρόλα αυτά η Ύπατη Αρμοστεία κρίνει επιτακτική την ανάγκη να διασφαλισθεί η αποτελεσματική προστασία και βοήθεια στα ασυνόδευτα παιδιά με τρόπο συστηματικό, ανταποκρινόμενο στην ιδιαιτερότητα της παιδικής ηλικίας και ολοκληρωμένο 2. Η θέση αυτή αναπόφευκτα απαιτεί την στενή συνεργασία διαφόρων κυβερνητικών οργάνων, ειδικευμένων οργανώσεων και ατόμων ώστε να παρέχεται αποτελεσματική συνεχής φροντίδα και προστασία. 1.5 Για τους λόγους αυτούς η Ύπατη Αρμοστεία υιοθετεί τις παγκόσμιες, θεμελιώδεις αρχές της παιδικής πρόνοιας και προστασίας που περιλαμβάνονται στην Σύμβαση 1 «Refugee Children - Guidelines on Protection and Care», UNHCR, Geneva Το εγχειρίδιο θα κυκλοφορήσει σύντομα σε ελληνική μετάφραση με τον τίτλο : «Παιδιά Πρόσφυγες - Κατευθυντήριες Αρχές για την Προστασία και την Φροντίδα». 2 Άρθρο 22 παρ. 1 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού : Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου ένα παιδί, το οποίο επιζητεί να αποκτήσει το νομικό καθεστώς του πρόσφυγα ή που θεωρείται πρόσφυγας δυνάμει των κανόνων και των διαδικασιών του ισχύοντος διεθνούς ή εθνικού δικαίου, είτε αυτό είναι μόνο, είτε συνοδεύεται από τους γονείς του ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να χαίρει της κατάλληλης προστασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας που θα του επιτρέψουν να απολαμβάνει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζουν η παρούσα Σύμβαση και τα άλλα διεθνή όργανα τα σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα, στα οποία μετέχουν τα εν λόγω Κράτη» ( όπως κυρώθηκε με τον Ν. 2101/1992 ΦΕΚ 192 Α ). 4

5 για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ειδικότερα στην διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3, που ορίζει ότι : «Σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά, είτε αυτές λαμβάνονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς κοινωνικής προστασίας, είτε από τα δικαστήρια, τις διοικητικές αρχές ή από τα νομοθετικά όργανα, πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το συμφέρον του παιδιού». 2. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.1 Στην αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν τα ασυνόδευτα παιδιά - αιτούντες άσυλο συμβάλλουν αποτελεσματικά τα ακόλουθα κύρια διεθνή κείμενα ( αναλυτικότερος κατάλογος στο Παράρτημα Ι) : Σύμβαση για το Καθεστώς των Προσφύγων (1951), Πρωτόκολλο για το Καθεστώς των Προσφύγων (1954), Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1989). 2.2 Συνιστάται επίσης ως συμβουλευτικό βοήθημα το εγχειρίδιο της Ύπατης Αρμοστείας «Refugee Children - Guidelines on Protection and Care», Geneva ΟΡΙΣΜΟΙ 3.1 Ασυνόδευτο Παιδί : είναι κάθε ανθρώπινο όν μικρότερο των 18 ετών, εκτός εάν, σύμφωνα με την ισχύουσα για το παιδί νομοθεσία η ενηλικίωση επέρχεται νωρίτερα, το οποίο «έχει αποχωριστεί του γονείς του και κανένας ενήλικας - που θα μπορούσε σύμφωνα με το νόμο ή το έθιμο - δεν φέρει ευθύνη για την φροντίδα του». 3.2 Παιδί συνοδευόμενο από ενήλικες που δεν είναι οι γονείς του : σε πολλές περιπτώσεις το παιδί συνοδεύεται από έναν ενήλικα που του παρέχει όλες τις απαραίτητες φροντίδες : το πρόσωπο αυτό μπορεί να προέρχεται από το συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον του παιδιού. Για την διαδικασία χαρακτηρισμού του παιδιού ως συνοδευόμενου ή ασυνόδευτου σύμφωνα με πρακτικές κατευθυντήριες αρχές βλ. Παράρτημα ΙΙ. 4. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΑΣΥΛΟΥ 4.1 Επειδή το ασυνόδευτο παιδί - αιτών άσυλο βρίσκεται σε ευάλωτη κατάσταση πρέπει πάντα να δικαιούται εισόδου στην χώρα ασύλου. Το αίτημά του για αναγνώριση στο πρόσωπό του του καθεστώτος του πρόσφυγα πρέπει να εξετάζεται πάντα σύμφωνα με την διαδικασία καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα. 4.2 Με την άφιξή του στη χώρα ασύλου πρέπει να ορίζεται για το παιδί νόμιμος εκπρόσωπος. Οι ισχυρισμοί του ασυνόδευτου παιδιού πρέπει να εξετάζονται με τρόπο δίκαιο και ανταποκρινόμενο στην ηλικία του. 3 Βλ. ανωτέρω υποσημείωση υπ αριθμ. 1. 5

6 5. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Καθορισμός του καθεστώτος του παιδιού ως ασυνόδευτου 5.1 Ειδικές διαδικασίες για τον εντοπισμό των ασυνόδευτων παιδιών πρέπει να υιοθετηθούν στις χώρες που δεν έχουν ακόμα θεσπίσει αυτό το μέτρο. Δύο είναι οι στόχοι αυτών των διαδικασιών : πρώτον να διαπιστωθεί αν το παιδί χαρακτηρίζεται συνοδευόμενο ή ασυνόδευτο και δεύτερο να καθορισθεί αν το παιδί ζητάει ά- συλο (αιτών άσυλο). 5.2 Ο χαρακτηρισμός του παιδιού ως ασυνόδευτου πρέπει να γίνει αμέσως με την άφιξή του στα συνοριακά σημεία εισόδου της χώρας ασύλου. Εφόσον είναι εφικτό, ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό ή προσωπικό που έχει την απαραίτητη εμπειρία ή τις ικανότητες για να ασχολείται με παιδιά συμμετέχει στη διαδικασία χαρακτηρισμού του παιδιού ως συνοδευόμενου ή ασυνόδευτου. 5.3 Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα παιδιά ανακαλύπτονται από τις Αρχές τις χώρας ασύλου μετά την είσοδό τους σε αυτήν. Η διαδικασία που προαναφέρθηκε πρέπει εξίσου να εφαρμόζεται σε αυτά τα παιδιά, λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες τους κατά το διάστημα παραμονής τους στην χώρα ασύλου.καταβάλλονται προσπάθειες για το συντονισμό της αλληλοπληροφόρησης μεταξύ των διαφόρων οργανισμών και προσώπων (συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών οργανισμών, οργανισμών πρόνοιας και οργανισμών υγείας) ώστε να εξασφαλισθεί ότι τα ασυνόδευτα παιδιά εντοπίζονται το συντομότερο δυνατό. 5.4 Αφού το παιδί χαρακτηρισθεί «ασυνόδευτο» σύμφωνα με τα κριτήρια που αποτυπώνονται στο Παράρτημα ΙΙ, το επόμενο στάδιο δράσης αφορά τον καθορισμό στο πρόσωπό του του καθεστώτος του πρόσφυγα. Εάν επιβεβαιωθεί ότι το παιδί είναι αιτών άσυλο πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την κατά προτεραιότητα εξέταση του αιτήματός του λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων που συνεπάγεται η παιδική ηλικία. Εάν όμως δεν υπάρχει λόγος να θεωρηθεί ότι το παιδί επιθυμεί να υποβάλει αίτημα ασύλου ή ότι να επανασυνδεθεί με την οικογένειά του, τότε πρέπει κατ αρχήν και κατά γενικό κανόνα να διευκολύνεται ο επαναπατρισμός του. Σε αυτήν την περίπτωση λαμβάνονται υπόψη η αρχή της μη διάκρισης, το «συμφέρον» του παιδιού, όπως αποτυπώνεται στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 4 και της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού αντίστοιχα καθώς και άλλες συναφείς εγγυήσεις που α- ναφέρονται στο παρόν υπό στοιχείο Υπάρχουν περιπτώσεις οικογενειών που είναι διασπασμένες σε διάφορες χώρες. Εάν ένας από τους γονείς του παιδιού βρίσκεται σε κάποια άλλη χώρα ασύλου πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να συνενωθεί το παιδί με αυτόν τον γονέα στο στάδιο που προηγείται του καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα στο πρόσωπο του παιδιού. Καταγραφή και Τεκμηρίωση 5.6 Η καταγραφή των ασυνόδευτων παιδιών γίνεται με την εφαρμογή της διαδικασίας της συνέντευξης. (Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. στην συνέχεια υπό στοιχεία 4 «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να σέβονται τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση και να τα εγγυώνται σε κάθε παιδί που υπάγεται στη δικαιοδοσία τους, χωρίς καμία άλλη διάκριση φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων του παιδιού ή των γονέων του ή των νομίμων εκπροσώπων του ή της εθνικής, εθνικιστικής ή κοινωνικής καταγωγής τους, της περιουσιακής τους κατάστασης, της ανικανότητάς τους, της γέννησής τους ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης». 6

7 5.8 έως 5.16). Εκτός από την αρχική καταγραφή που περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία ταυτότητας του παιδιού ο φάκελος του πρέπει να περιέχει το κοινωνικό ιστορικό του που μπορεί να συμπληρώνεται οποτεδήποτε. Ο φάκελος αυτός πρέπει να συνοδεύει το παιδί σε όλες τις μετακινήσεις του καθώς και κατά την λήψη α- ποφάσεων που αφορούν σε ρυθμίσεις της φροντίδας που του παρέχεται. Η ύπαρξη πλήρους φακέλου με όλα τα στοιχεία που αφορούν το παιδί, το ιστορικό του καθώς και όλες τις συναφείς πληροφορίες συμβάλλει στη διασφάλιση και στην τήρηση της αρχής του «συμφέροντος» του παιδιού σε όλα τα επόμενα στάδια δράσης. Συνάντηση με τον Επίτροπο ή το Σύμβουλο 5.7 Προτείνεται η ίδρυση ή ο καθορισμός σε κάθε χώρα ενός ανεξάρτητου και τυπικά εξουσιοδοτημένου προς τούτο φορέα του οποίου αρμοδιότητα θα είναι, αμέσως μετά τον χαρακτηρισμό του παιδιού ως ασυνόδευτου, να ορίζει Επίτροπο ή Σύμβουλο. Ο Επίτροπος ή ο Σύμβουλος πρέπει να έχει την αναγκαία εξειδίκευση στο τομέα της φροντίδας των παιδιών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τηρούνται και τυγχάνουν σεβασμού τα συμφέροντα του παιδιού και ότι ικανοποιούνται όλες οι ανάγκες τους, νομικές, κοινωνικές, ιατρικές και ψυχολογικές, κατά την διάρκεια της διαδικασίας του καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα και μέχρι την εξεύρεση και εφαρμογή μιας διαρκούς λύσης για το παιδί. Ως προς την άποψη αυτή ο Ε- πίτροπος ή ο Σύμβουλος ενεργεί ως σύνδεσμος μεταξύ του παιδιού και των υπαρχόντων εξειδικευμένων οργανώσεων/προσώπων που μπορούν να παρέχουν συνεχώς την απαιτούμενη για το παιδί φροντίδα. Οι πρώτες συνεντεύξεις 5.8 Οι πρώτες συνεντεύξεις με τα ασυνόδευτα παιδιά για τη συλλογή των προσωπικών στοιχείων της ταυτότητας τους και των πληροφοριών που αφορούν το κοινωνικό ιστορικό τους πρέπει να διεξάγονται αμέσως με την άφιξή τους στη χώρα ασύλου και με τρόπο που να ανταποκρίνεται στην ηλικία τους. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Πρόκειται για ουσιαστικό στάδιο της διαδικασίας αφού συμβάλλει στη διαδικασία του καθορισμού του καθεστώτος του παιδιού και στην προαγωγή των διαρκών λύσεων. 5.9 Εκτός από τα προσωπικά στοιχεία της ταυτότητας του παιδιού πρέπει να καταγράφονται και οι ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες : Πληροφορίες που αφορούν την οικογένεια του παιδιού ( στην χώρα καταγωγής ή αλλού) Πληροφορίες για άτομα σημαντικά για το παιδί, που δεν είναι μέλη της οικογένειάς του Περιστάσεις τις οποίες βίωσε το παιδί ή υπό τις οποίες ανακαλύφθηκε Πληροφορίες που αφορούν τον χωρισμό του από την οικογένειά του Πληροφορίες για τη ζωή του παιδιού πριν και μέχρι τον χωρισμό από την οικογένειά του Φυσική κατάσταση του παιδιού, υγεία και ιατρικό ιστορικό Εκπαιδευτικό υπόβαθρο (τυπικό και άτυπο) Ρυθμίσεις που αφορούν τη φροντίδα του στην χώρα ασύλου Επιθυμίες και σχέδια του παιδιού για το μέλλον Προκαταρκτική απόφαση για την πνευματική και συναισθηματική ανάπτυξη και ωριμότητα του παιδιού Καθορισμός της ηλικίας του (Βλ. αναλυτικά υπό στοιχείο 5.11). 7

8 5.10 Οι κατευθυντήριες οδηγίες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο της Ύπατης Αρμοστείας «Working with Unaccompanied Minors in the Community - a family based approach» 5 μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως έγγραφο αρχής κατά την άσκηση συλλογής πληροφοριών που αναφέρονται στα προσωπικά στοιχεία του παιδιού. Το εγχειρίδιο «Η Συνέντευξη με τους Αιτούντες την Αναγνώριση του Καθεστώτος του Πρόσφυγα» 6 περιλαμβάνει επίσης χρήσιμες οδηγίες όσον αφορά την συνέντευξη με τα παιδιά - αιτούντες άσυλο. Καθορισμός της ηλικίας 5.11 Στη διαδικασία απόφασης που αφορά τον καθορισμό της ηλικίας του παιδιού (όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο) εφαρμοστέες οι παρακάτω αρχές : Λαμβάνεται υπόψη όχι μόνον το φυσικό παρουσιαστικό του παιδιού αλλά και η ψυχολογική ωριμότητά του. Όταν εφαρμόζονται επιστημονικές μέθοδοι για τον καθορισμό της ηλικίας του παιδιού υπολογίζεται ότι υπάρχουν πάντα περιθώρια λανθασμένων αποτελεσμάτων. Αυτές οι μέθοδοι πρέπει να είναι ασφαλείς και να προσιδιάζουν στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Στην περίπτωση που είναι αβέβαιη η ακριβής ηλικία αναγνωρίζεται στο παιδί το ευεργέτημα της αμφιβολίας. Στα πλαίσια του εφικτού, οι νόμιμες συνέπειες ή η σημασία των κριτηρίων της η- λικίας πρέπει να υποβαθμίζονται ή να μην συνεκτιμώνται. Δεν είναι σκόπιμο να διαφαίνεται ότι τα κριτήρια για τον καθορισμό της ηλικίας συνεπάγονται νομικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα γιατί υπάρχει ο κίνδυνος της παρουσίασης από το παιδί εικόνας που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η κατευθυντήρια αρχή είναι αν το άτομο επιδεικνύει «ανωριμότητα» και εάν είναι ευάλωτο, διαπίστωση που μπορεί να απαιτεί ευαισθητοποιημένη μεταχείριση. Υπεύθυνοι της Συνέντευξης 5.12 Είναι σκόπιμο όλες οι συνεντεύξεις με ασυνόδευτα παιδιά (συμπεριλαμβανομένης και της συνέντευξης για τον καθορισμό του καθεστώτος του πρόσφυγα) να διεξάγονται από επαγγελματίες και ειδικά επιμορφωμένο προσωπικό που έχει την κατάλληλη γνώση και εμπειρία σχετικά με την ψυχολογική, συναισθηματική και φυσική ανάπτυξη και συμπεριφορά του παιδιού. Αυτό το ειδικευμένο προσωπικό πρέπει να έχει το ίδιο πολιτισμικό υπόβαθρο με το παιδί καθώς και να γνωρίζει την μητρική του γλώσσα, όπου αυτό είναι εφικτό. Διερμηνείς 5.13 Στο μέτρο του δυνατού, οι διερμηνείς θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι και να έ- χουν τα απαραίτητα προσόντα εργασίας σε θέματα προσφύγων και παιδιών. Συμβουλευτική 5.14 Τα παιδιά δικαιούνται να ενημερώνονται με τρόπο που αρμόζει στην ηλικία τους για τις διαδικασίες, τις αποφάσεις που λαμβάνονται για λογαριασμό τους και για 5 Το εγχειρίδιο θα κυκλοφορήσει σύντομα σε ελληνική μετάφραση με τον τίτλο : «Δουλεύοντας στην Κοινότητα με Ασυνόδευτους Ανήλικους : προσέγγιση βασισμένη στον θεσμό της οικογένειας». 6 Η Συνέντευξη με τους Αιτούντες την Αναγνώριση του Καθεστώτος του Πρόσφυγα, Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, Αθήνα 1996, Κεφάλαιο Πέμπτο, Σελ. 41 έως 47. 8

9 τις συνέπειες αναγνώρισης στο πρόσωπό τους του καθεστώτος του πρόσφυγα. Αυτή η συμβουλευτική διαδικασία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την απόφαση της διαρκούς λύσης που θα επιλεγεί και για την εφαρμογή της Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να αξιολογούνται και να προβάλλονται οι απόψεις και οι επιθυμίες του παιδιού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 12 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού : «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη εγγυώνται στο παιδί που έχει ι- κανότητα διάκρισης το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης της γνώμης του σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που το αφορά, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του παιδιού ανάλογα με την ηλικία του και με το βαθμό της ωριμότητάς του». Εμπιστευτικότητα 5.16 Κατά την συλλογή, γνωστοποίηση και διατήρηση των πληροφοριών που συμπληρώνουν το φάκελο του παιδιού ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη διασφάλιση της ευημερίας των προσώπων που συνεχίζουν να ζουν στην χώρα καταγωγής του παιδιού, ειδικότερα των μελών της οικογένειας του. Τονίζεται η σημασία του τρόπου χρήσης των πληροφοριών: δεν πρέπει να γνωστοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους συνελέχθησαν. Αναζήτηση 5.17 Η αναζήτηση των γονέων ή των οικογενειών είναι ουσιαστικής σημασίας και πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό. Για το σκοπό αυτό απαιτείται συνεργασία με τις υπηρεσίες της εθνικής οργάνωσης του Ερυθρού Σταυρού ή της Ερυθράς Ημισελήνου και τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Αν απειλείται η ζωή ή η ασφάλεια του παιδιού ή των στενών συγγενών του, ειδικά εάν έχουν παραμείνει στη χώρα καταγωγής τους, υιοθετούνται τα α- παραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλισθεί ότι η συλλογή, η διαδικασία συλλογής και η γνωστοποίηση των πληροφοριών που αφορούν τα πρόσωπα αυτά διέπονται από την αρχή της εμπιστευτικότητας προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε προσβολή της ασφάλειάς τους. Τεκμηρίωση 5.18 Είναι σημαντικό να υπάρχουν αρχεία για κάθε ασυνόδευτο παιδί (τόπος διαμονής του, ρυθμίσεις που αφορούν την φροντίδα του κλπ.) ώστε να διασφαλίζεται ότι απολαμβάνει την κατάλληλη φροντίδα και να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος της κακοποίησής του. Όπου είναι δυνατό η Ύπατη Αρμοστεία συστήνει τη δημιουργία κεντρικού ηλεκτρονικού τρόπου καταγραφής επιδεκτικού ενημέρωσης για την ε- ξέλιξη του νομικού και κοινωνικού καθεστώτος του παιδιού. Στατιστικά 5.19 Η τήρηση και η περιοδική ενημέρωση των στατιστικών πληροφοριών που αφορούν τα ασυνόδευτα παιδιά είναι ουσιαστικής σημασίας. Με τις πληροφορίες αυτές επιβάλλεται να ενημερώνονται οι αρμόδιες οργανώσεις και οι Αρχές προς το συμφέρον της αλληλοπληροφόρησης και της δημιουργίας δικτύου υποστήριξης. 6. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ Τα παιδιά δικαιούνται της πρόσβασης στην διαδικασία ασύλου ανεξάρτητα από την ηλικία τους. 9

10 7. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Γενικά 7.1 Τα παιδιά - αιτούντες άσυλο ιδιαίτερα αν είναι ασυνόδευτα δικαιούνται ιδιαίτερης φροντίδας και προστασίας. Φροντίδα και Στέγαση 7.2 Προκειμένου να εξασφαλισθεί ο διαρκής χαρακτήρας της φροντίδας και λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον του παιδιού οι αλλαγές στην διαμονή των ασυνόδευτων παιδιών πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο. 7.3 Τα αδέρφια επιβάλλεται να μένουν μαζί κατ εφαρμογή της αρχής της οικογενειακής ενότητας. 7.4 Στο παιδί που έχει ενήλικες συγγενείς με τους οποίους αφίχθη στη χώρα ασύλου ή που ήδη διαμένουν στην χώρα ασύλου πρέπει να επιτραπεί να μείνει μαζί τους μέχρι τον καθορισμό του καθεστώτος του ως πρόσφυγα. Λόγω του ευάλωτου χαρακτήρα της παιδικής ηλικίας και του κινδύνου κακοποίησης των παιδιών, πρέπει να διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές κοινωνικής πρόνοιας. 7.5 Ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους, σε ανάδοχες οικογένειες ή σε ειδικά κέντρα υποδοχής, τα παιδιά - αιτούντες άσυλο πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη και να διαπιστώνονται οι ανάγκες τους από ειδικευμένο προσωπικό, ώστε να εξασφαλίζεται η φυσική και η ψυχολογική τους ευημερία. Κράτηση 7.6 Επιβάλλεται να μην υπόκεινται στο μέτρο της κράτησης τα παιδιά - αιτούντες άσυλο. Πρόκειται για αρχή ιδιαίτερα σημαντική για τα ασυνόδευτα παιδιά. 7.7 Τα Κράτη, που δυστυχώς αντίθετα με την προηγούμενη σύσταση υποβάλουν τα παιδιά αιτούντες άσυλο στο μέτρο της κράτησης υποχρεούνται, σε κάθε περίπτωση, να εγγυώνται την εφαρμογή του άρθρου 37 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σύμφωνα με το οποίο η κράτηση πρέπει να επιβάλλεται μόνον ως μέτρο τελευταίας λύσης και για το συντομότερο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση που παιδιά - αιτούντες άσυλο κρατούνται σε αεροδρόμια, κέντρα κράτησης μεταναστών ή κρατητήρια, αυτά δεν πρέπει να έχουν συνθήκες διαβίωσης όπως αυτές που επικρατούν στις φυλακές. Πρέπει να καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να αφήνονται ελεύθερα και να τοποθετούνται σε άλλες εγκαταστάσεις, κατάλληλες για την διαμονή τους. Εφόσον αυτό είναι ανέφικτο, υιοθετούνται ειδικά μέτρα και εφαρμόζονται ιδιαίτερες ρυθμίσεις στους χώρους διαμονής, ώστε να καθίστανται κατάλληλοι για τη διαβίωση των παιδιών και των οικογενειών τους. Η κυρίαρχη προσέγγιση σε αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι «φροντίδα» και όχι «κράτηση». Οι εγκαταστάσεις δεν πρέπει να βρίσκονται σε απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές όπου πιθανόν να μην υπάρχει πρόσβαση σε κοινοτικές υπηρεσίες κατάλληλου πολιτισμικού υπόβαθρου και σε νομική συμβουλευτική υπηρεσία. 7.8 Κατά την διάρκεια της κράτησης τα παιδιά δικαιούνται εκπαίδευσης που πρέπει, κατ αρχήν και κατά γενικό κανόνα να παρέχεται εκτός των εγκαταστάσεων κράτησης προκειμένου να διευκολυνθεί η συνέχιση των σπουδών τους μετά την αποχώρηση από τα κρατητήρια. Σύμφωνα με τους «Κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για την Προστασία των Ανηλίκων που στερούνται της προσωπικής τους ελευθερί- 10

11 ας» 7 τα Κράτη υποχρεούνται να παρέχουν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα στα παιδιά αλλοδαπής καταγωγής ικανοποιώντας παράλληλα τις πολιτισμικές ή εθνικές ανάγκες τους. Φροντίδα της Υγείας 7.9 Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού ορίζει στην διάταξη του άρθρου 24 ότι τα «Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού να απολαμβάνει το καλλίτερο δυνατό επίπεδο υγείας και να επωφελείται από τις υπηρεσίες ιατρικής θεραπείας και αποκατάστασης αναπήρων». Τα παιδιά - αιτούντες άσυλο δικαιούνται πρόσβασης στην φροντίδα της υγείας όπως ακριβώς και τα παιδιά που είναι πολίτες της χώρας ασύλου. Στις χώρες από τις οποίες αναχώρησαν μπορεί να μην υπήρχε βασική προληπτική ιατρική όπως εμβολιασμός και ενημέρωση για την υ- γεία, την υγιεινή και τη διατροφή. Αυτές οι ελλείψεις πρέπει να αναπληρωθούν στην χώρα ασύλου με τρόπο ευαισθητοποιημένο και αποτελεσματικό Τα ασυνόδευτα παιδιά έχουν βιώσει τον αποχωρισμό από τα μέλη της οικογένειας και διάφορα επίπεδα απώλειας, τραυματικών καταστάσεων, διαταραχών και βίας. Η κατάσταση βίας και έντασης σε μια χώρα που έχει πληγεί από τον πόλεμο μπορεί να δημιουργήσει βαθιά αισθήματα απελπισίας και να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη του παιδιού προς τους άλλους. Αναφέρεται κατ επανάληψη η εμφάνιση σε πολλά παιδιά σημαντικού ψυχολογικού τραύματος, που πρέπει να αντιμετωπίζεται με ευαισθησία και ιδιαίτερη προσοχή στα πλαίσια της φροντίδας και της αποκατάστασης της ψυχικής τους υγείας Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο άρθρο 39 ορίζει ότι τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διευκολύνουν τη σωματική και ψυχολογική ανάρρωση και την κοινωνική επανένταξη κάθε παιδιού θύματος παραμέλησης, εκμετάλλευσης ή κακοποίησης, βασανισμού ή κάθε άλλης μορφής σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας ή ένοπλης σύρραξης. Για να επιτευχθεί η θεραπεία και η επανένταξη πρέπει να αποδίδεται πρωταρχικός ρόλος στην ανάπτυξη της πολιτισμικά κατάλληλης πνευματικής υγιεινής φροντίδας και στην εξειδικευμένη ψυχολογική και κοινωνική συμβουλευτική. Εκπαίδευση 7.12 Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 28 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, κάθε παιδί, ανεξάρτητα από το καθεστώς του, δικαιούται πλήρους πρόσβασης στην εκπαίδευση στην χώρα ασύλου. Οι αρμόδιες σχολικές αρχές οφείλουν να καταγράψουν το παιδί το συντομότερο δυνατό Σε όλα τα παιδιά - αιτούντες άσυλο πρέπει να αναγνωρίζεται το δικαίωμα να διατηρούν την πολιτισμική τους ταυτότητα και τις αξίες τους, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ομιλίας και γραφής στην μητρική τους γλώσσα καθώς και της περαιτέρω εκμάθησης της Σε όλους τους ανήλικους πρέπει να αναγνωρίζεται το δικαίωμα συμμετοχής σε επιμορφωτική / επαγγελματική εκπαίδευση, που θα αναβαθμίσει το μέλλον τους, ειδικά όταν επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους. 7 Συλλογή Συμβάσεων & Κειμένων Διεθνούς Δικαίου Αναφορικά με τους Πρόσφυγες & τους Ε- κτοπισμένους Πληθυσμούς, Ύπατη Αρμοστεία Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, Αθήνα 1996, Τόμος Ι, σελ

12 8. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 Διαδικασίες 8.1 Κατά την εκτίμηση των ειδικών αναγκών και της ιδιαίτερα ευάλωτης κατάστασης είναι ουσιαστικό να δοθεί προτεραιότητα στην εξέταση του αιτήματος καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα που υποβάλλεται από το παιδί. Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε να ληφθεί έγκαιρα και δίκαια η σχετική απόφαση. Κάθε προσφυγή κατά της αρνητικής απόφασης επί του αιτήματος ασύλου του παιδιού - αιτούντα άσυλο πρέπει να εξετάζεται κατά προτεραιότητα. 8.2 Οι ελάχιστες διαδικαστικές εγγυήσεις περιλαμβάνουν τον καθορισμό του καθεστώτος του πρόσφυγα από αρμόδια αρχή, εξειδικευμένη σε θέματα ασύλου και προσφύγων. Πριν ληφθεί η τελική απόφαση επί του αιτήματος ασύλου και εφόσον το επιτρέπουν η ηλικία και η ωριμότητα του παιδιού παρέχεται η ευκαιρία προσωπικής συνέντευξης του παιδιού με ειδικά εκπαιδευμένο για το σκοπό αυτό αξιωματούχο. Αναγνωρίζεται επίσης η δυνατότητα άσκησης προσφυγής κατά της αρνητικής απόφασης. 8.3 Το παιδί - αιτών άσυλο δεν είναι νομικά ανεξάρτητο (αυτεξούσιο). Πρέπει να εκπροσωπείται από κάποιον ενήλικα, οικείο με το υπόβαθρο του που έχει την αρμοδιότητα να προστατεύει τα συμφέροντά του. Αναγνωρίζεται το δικαίωμα πρόσβασης του παιδιού σε ειδικευμένο νομικό αντιπρόσωπο. Αυτή η αρχή πρέπει να ε- φαρμόζεται σε όλα τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων και όσων δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δέκα οκτώ ετών και είναι μεγαλύτερα των δέκα έξη ετών, ακόμα και όταν η εξέταση της αίτησης για τον καθορισμό του καθεστώτος του πρόσφυγα διεξάγεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στους ενήλικες. 8.4 Οι συνεντεύξεις πρέπει να διεξάγονται από ειδικά εκπαιδευμένους και εξειδικευμένους αντιπροσώπους της Αρχής καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα, που θα συνεκτιμήσουν, προκειμένου να αποφασίσουν για το καθεστώς τους, την ιδιαίτερη θέση των ασυνόδευτων παιδιών. 8.5 Ο αιτών άσυλο και ο νόμιμος αντιπρόσωπός του δικαιούνται να ζητήσουν την α- ναθεώρηση της αρνητικής απόφασης που εκδίδεται επί του αιτήματος ασύλου. Ο- ρίζονται κατάλληλες προθεσμίες για την άσκηση του δικαιώματος αυτού από τα παιδιά. Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να ληφθεί η απόφαση με τρόπο αποτελεσματικό ώστε να ορισθεί το συντομότερο δυνατό το καθεστώς των παιδιών και κατά συνέπεια να σχεδιαστεί το μέλλον τους. Όλες οι αιτήσεις τους για αναθεώρηση της αρνητικής απόφασης εξετάζονται δίκαια, κατά προτεραιότητα, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Κριτήρια 8.6 Αν και ο ίδιος ορισμός του «πρόσφυγα» εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα ανεξάρτητα από την ηλικία τους, κατά την εξέταση των πραγματικών περιστατικών - στοιχείων της αίτησης ασύλου του ασυνόδευτου παιδιού, πρέπει να αποδίδεται ι- διαίτερη σημασία σε παράγοντες όπως το στάδιο ανάπτυξης του παιδιού, οι πιθανόν περιορισμένες γνώσεις του για την κατάσταση στην χώρα καταγωγής του και η επίπτωσή τους στη νομική έννοια του καθεστώτος του πρόσφυγα καθώς και το 8 Βλ. επίσης και Εγχειρίδιο για τις Διαδικασίες και τα Κριτήρια Καθορισμού του Καθεστώτος του Πρόσφυγα, Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, Αθήνα 1993, παραγράφους 213 έως 219, σελ

13 γεγονός ότι βρίσκεται σε ευάλωτη θέση. Τα παιδιά εκδηλώνουν τους φόβους τους με τρόπο διαφορετικό από τους ενήλικες. Επομένως, κατά την εξέταση των αιτημάτων τους, κρίνεται αναγκαίο να αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε μερικούς αντικειμενικούς παράγοντες που αποτελούν τη βάση καθορισμού του βάσιμου και δικαιολογημένου φόβου δίωξης του παιδιού. 8.7 Υπενθυμίζεται ότι η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναγνωρίζει κάποια ειδικά ανθρώπινα δικαιώματα στα παιδιά και ότι ο τρόπος με τον οποίο παραβιάζονται καθώς και η φύση της παραβίασής τους μπορεί να πραγματώνονται διαφορετικά σε σχέση με τους ενήλικες. Μερικές πολιτικές και πρακτικές που αποτελούν σημαντικές παραβιάσεις των ειδικών δικαιωμάτων των παιδιών είναι δυνατόν, υπό ορισμένες συνθήκες, να οδηγήσουν σε καταστάσεις που υπάγονται στο πεδίο ε- φαρμογής της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων. Παραδείγματα παρόμοιων πολιτικών και πρακτικών είναι η στράτευση των παιδιών σε τακτικό ή άτακτο στρατό, η καταναγκαστική εργασία, το λαθρεμπόριο των παιδιών για λόγους πορνείας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης και η πρακτική της γυναικείας κλειτοριδεκτομής. 8.8 Είναι σημαντικό να εκτιμώνται οι συνθήκες της οικογενειακής ζωής καθώς μπορεί να αποτελούν το πυρήνα του αιτήματος ασύλου του παιδιού. Επιβάλλεται η απαρέγκλιτη τήρηση της αρχής της εμπιστευτικότητας. Ενώ το παιδί μπορεί να εκφράζει προσωπικό φόβο δίωξης ή να έχει ήδη υποστεί δίωξη, συχνά μπορεί να φοβάται ή να έχει πληγεί από άλλα μέτρα δίωξης ή διάκρισης που πλήττουν όλη την οικογένειά του. 8.9 Συνήθως τα παιδιά δεν εγκαταλείπουν τη χώρα καταγωγής τους με δική τους πρωτοβουλία. Κατά γενικό κανόνα αναχωρούν από την πατρίδα τους με την φροντίδα των γονέων τους ή ελλείψει αυτών με την φροντίδα των προσώπων που είναι επιφορτισμένα με την άσκηση της γονικής μέριμνας. «Αν υπάρχει λόγος να πιστεύεται ότι οι γονείς επιθυμούν να παραμένει το παιδί τους έξω από την χώρα καταγωγής εξαιτίας δικαιολογημένου φόβου δίωξης, μπορεί να συναχθεί ότι και το ίδιο το παιδί έχει τέτοιο φόβο» 9. Αν δεν μπορεί να συναχθεί η επιθυμία των γονέων ή εάν υπάρχουν αμφιβολίες για τη βούλησή τους, τότε η απόφαση πρέπει να ληφθεί εκτιμώντας το βάσιμο και δικαιολογημένο φόβο του παιδιού βάσει όλων των γνωστών περιστάσεων και συνθηκών Οι τελικές αποφάσεις βασίζονται στην κατά περίπτωση εξέταση του μοναδικού συνδυασμού των στοιχείων που παρουσιάζονται από κάθε παιδί, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού, οικογενειακού και πολιτισμικού υπόβαθρου. Κατά συνέπεια είναι σημαντικό οι αξιωματούχοι που εφαρμόζουν τις διαδικασίες καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα να κατανοούν την ιστορία, το πολιτισμικό και το γενικότερο υπόβαθρο του παιδιού. 9. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΔΙΑΡΚΗ ΛΥΣΗ Παιδιά που αναγνωρίζονται πρόσφυγες 9.1 Εάν αναγνωρίζεται στο παιδί το καθεστώς του πρόσφυγα ή εάν του αναγνωρίζεται το δικαίωμα να παραμείνει στην χώρα ασύλου για ανθρωπιστικούς λόγους, οι πιθανές διαρκείς λύσεις είναι είτε η ενσωμάτωση στην χώρα ασύλου είτε η μετεγκα- 9 Εγχειρίδιο για τις Διαδικασίες και τα Κριτήρια Καθορισμού του Καθεστώτος του Πρόσφυγα, Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, Αθήνα 1993, παραγρ.218, σελ

14 τάσταση σε τρίτη χώρα, κατά κανόνα βάσει της αρχής της οικογενειακής συνένωσης (Βλ. επίσης στη συνέχεια υπό στοιχείο 10). Παιδιά που δεν αναγνωρίζονται πρόσφυγες 9.2 Εάν απορριφθεί το αίτημα ασύλου του παιδιού και δεν αναγνωρισθεί στο πρόσωπο του το καθεστώς του πρόσφυγα ή το δικαίωμα παραμονής στην χώρα ασύλου για ανθρωπιστικούς λόγους πρέπει να αποφασισθεί - εφόσον επιβεβαιωθεί το αρνητικό αποτέλεσμα της αίτησης ασύλου - το συντομότερο και προς το συμφέρον του παιδιού η εφαρμοστέα λύση. 9.3 Η απόφαση για το μέλλον του παιδιού είναι ιδιαίτερης σημασίας προκειμένου για τις απαραίτητες ενέργειες που αφορούν στον επαναπατρισμό, στην αναζήτηση της οικογένειας και στις συνθήκες διαβίωσης του παιδιού. Για την αποτελεσματικότητα της απόφασης δυνατό να απαιτείται όπως οι διαδικασίες για τις συνθήκες διαβίωσης του παιδιού ή για την αναζήτηση της οικογένειάς του διεξαχθούν στη χώρα καταγωγής του. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν π. χ. την απόφαση για την ικανότητα της οικογένειας του παιδιού στην χώρα καταγωγής του να δεχθεί το παιδί και να του παρέχει την κατάλληλη φροντίδα, την αξιολόγηση της ανάγκης χορήγησης υλικής βοήθειας στην ενδιαφερόμενη οικογένεια κλπ. Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά την αναζήτηση της οικογένειας και κατά την έρευνα για τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας συχνά παρέχουν μια στέρεη βάση ώστε η σχετική απόφαση να ληφθεί με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού αναφορικά με το μέλλον του. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που μπορεί ήδη να λειτουργούν στην χώρα καταγωγής του παιδιού και νομιμοποιούνται για το έργο αυτό. 9.4 Το συμφέρον του ασυνόδευτου παιδιού επιτάσσει να μην επαναπατρισθεί αν, πριν από την εφαρμογή του επαναπατρισμού δεν αναλάβει την ευθύνη γι αυτό, την προστασία του και την φροντίδα του, ο κατάλληλος φορέας, όπως ο γονέας, κάποιος άλλος συγγενής, άλλος ενήλικας στον οποίο ανατίθεται η υποχρέωση παροχής φροντίδας στο παιδί, κάποια κυβερνητική οργάνωση, ή οργάνωση παιδικής πρόνοιας στην χώρα καταγωγής του. 9.5 Ιδιαίτερη προσπάθεια πρέπει να καταβάλλεται ώστε να εξασφαλισθεί η κατάλληλη συμβουλευτική υποστήριξη στο επαναπατριζόμενο παιδί. Ο παράγοντας αυτός έχει ουσιαστική σημασία όταν το παιδί αντιστέκεται στον επαναπατρισμό καθώς και ό- ταν η οικογένεια πιέζει ενάντια στην επιστροφή του παιδιού στην χώρα καταγωγής του. Εφόσον είναι εφικτό, το παιδί ενθαρρύνεται να επικοινωνεί με τα μέλη της οικογένειάς του πριν την επιστροφή του στην χώρα καταγωγής. 9.6 Μπορεί να ερευνηθεί και η δυνατότητα χρήσης του δικτύου, της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας των διεθνών οργανισμών ειδικότερα για τις επαφές με την οικογένεια του παιδιού και με τις αρχές της χώρας καταγωγής καθώς και για την υιοθέτηση προγράμματος βοήθειας για την οικογένεια, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο και προσήκον. 9.7 Για τον καθορισμό της εφαρμοστέας λύσης για παιδί - αιτούντα άσυλο του οποίου το αίτημα απορρίφθηκε κρίνεται αναγκαίο να συνεκτιμηθούν όλα τα δεδομένα της περίπτωσης. Αυτή η πολυδιάστατη προσέγγιση μπορεί π. χ. να διασφαλισθεί με την δημιουργία Επιτροπών αρμοδίων για την κατά περίπτωση εκτίμηση της ε- φαρμοστέας λύσης με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού και για την διατύπωση της κατάλληλης πρότασης. Η σύνθεση αυτών των Επιτροπών μπορεί να είναι ευρεία και να περιλαμβάνει αντιπροσώπους των αρμόδιων κυβερνητικών οργάνων ή οργανισμών, αντιπροσώπους οργανώσεων παιδικής πρόνοιας (ειδικότερα αυτών 14

15 που γνωρίζουν τη συγκεκριμένη περίπτωση του παιδιού) και αντιπροσώπους οργανισμών ή ομάδων ατόμων της ίδιας ιθαγένειας με αυτήν του παιδιού. Κριτήρια 9.8 Για τον καθορισμό της λύσης πρέπει να συνεκτιμηθούν όλες οι πτυχές της περίπτωσης. Η αρχή της οικογενειακής ενότητας και η αρχή του συμφέροντος, αρχές που δεν αλληλοσυγκρούονται, αποτελούν τον γνώμονα καθορισμού της εφαρμοστέας λύσης. Επομένως, η συνένωση του παιδιού με τους γονείς αποτελεί κατά γενικό κανόνα το συμφέρον του παιδιού. Όμως αν οι αρχές του συμφέροντος του παιδιού και της οικογενειακής συνένωσης συγκρούονται στην υπό εξέταση περίπτωση, πρέπει να υπερισχύσει η αρχή του συμφέροντος του παιδιού. Είναι πιθανόν να διαπιστωθούν συνθήκες και περιστάσεις που δημιουργούν αμφιβολίες για την καταλληλότητα και για την σκοπιμότητα της οικογενειακής συνένωσης του παιδιού με τους γονείς του ή εν απουσία αυτών με το πρόσωπο στο οποίο έχει α- νατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας. Παραδείγματα παρόμοιων περιπτώσεων είναι αυτά όπου υπάρχουν βάσιμοι ισχυρισμοί του παιδιού για σεξουαλική κακοποίηση ή για παρόμοια σοβαρά αδικήματα. 10. ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Γενικά 10.1 Αναγνωρίζοντας ότι τα ασυνόδευτα παιδιά αποτελούν ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι αποφάσεις που τα αφορούν λαμβάνονται και εφαρμόζονται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Ενσωμάτωση στη χώρα ασύλου 10.2 Εφόσον αναγνωρισθεί στο παιδί το καθεστώς του πρόσφυγα ή το δικαίωμα παραμονής στη χώρα για ανθρωπιστικούς λόγους ρυθμίζεται, στα πλαίσια της κοινότητας, η μακροπρόθεσμη τοποθέτησή του. Οι Αρχές, τα σχολεία, οι οργανισμοί, οι οργανώσεις παροχής φροντίδας και τα άτομα που ασχολούνται με την φροντίδα του ασυνόδευτου παιδιού - πρόσφυγα στην κοινότητα συντονίζουν τις προσπάθειές τους ώστε να ελαχιστοποιήσουν τον αριθμό των επίσημων αξιωματούχων με τους οποίους επικοινωνεί το παιδί Για τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης του παιδιού στην φιλοξενούσα χώρα το παιδί παρακολουθεί πρόγραμμα προσανατολισμού που περιλαμβάνει εξήγηση για το νομικό καθεστώς του και σύντομη εισαγωγή στον πολιτισμό της χώρας ασύλου. Η ενημέρωση αυτή πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην ηλικία του παιδιού Αν και η τοποθέτηση του παιδιού εξαρτάται από τα κριτήρια και την πρακτική του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας κάθε χώρας η απόφαση λαμβάνεται πάντα με γνώμονα το συμφέρον το παιδιού και «χωρίς καμία διάκριση» 10. Βασίζεται στους παράγοντες της συγκεκριμένης περίπτωσης όπου συνεκτιμώνται η ηλικία του παιδιού, το φύλο, η συναισθηματική κατάσταση, το οικογενειακό υπόβαθρο, η διαρκής ή διακεκομμένη φύση της παρεχόμενης φροντίδας, η προοπτική της οικογενειακής συνένωσης, οι λόγοι αναχώρησης του παιδιού από την χώρα καταγωγής, το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο κλπ. Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρμοστείας «Working with Unaccompanied Minors in the Community - a family based approach» 11 αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την συλλογή πληροφοριών με σκο- 10 Άρθρο 2 παρ. 1 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 11 Βλ. ανωτέρω υποσημείωση υπ αριθμ

16 πό την τεκμηρίωση του κοινωνικού ιστορικού του παιδιού. Είναι σημαντικό οι αξιωματούχοι της κοινωνικής πρόνοιας / το προσωπικό των Κέντρων Υποδοχής που ασχολούνται με ασυνόδευτα παιδιά να έχουν τον χρόνο να διαπιστώσουν τις συνθήκες διαβίωσης του παιδιού και να το ρωτήσουν για τις προσδοκίες του σχετικά με την φροντίδα που επιθυμεί να του παρέχεται στο στάδιο που προηγείται της υιοθέτησης της οριστικής απόφασης. Αναζήτηση της Οικογένειας / Οικογενειακή Συνένωση 10.5 Η οικογενειακή συνένωση αποτελεί προτεραιότητα. Η συνδρομή των ασυνόδευτων παιδιών στον εντοπισμό και στην επικοινωνία με τα μέλη των οικογενειών τους είναι καίριας σημασίας. Μπορεί να ζητηθεί η συνεργασία της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού ή, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, των υπηρεσιών αναζήτησης άλλων διεθνών οργανισμών. Η συμβολή της εθνικής επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού ή της Ερυθράς Ημισελήνου είναι καθοριστική για την αποκατάσταση των δεσμών του παιδιού με την οικογένειά του. Όταν το συμφέρον του παιδιού ικανοποιείται με αυτήν τη συνένωση καταβάλλονται όλες οι προσπάθειες για τη συνένωση του παιδιού με την οικογένειά του ή με άλλα πρόσωπα του στενού περιβάλλοντός του. Η οικογενειακή συνένωση μπορεί να πραγματοποιείται μετά από μακρόχρονο χωρισμό της οικογένειας. Άρα πρέπει να δοθεί χρόνος και να παρασχεθεί υποστήριξη για την αποκατάσταση των οικογενειακών σχέσεων (Βλ. επίσης υπό στοιχείο 9.4). Φροντίδα, Διαμονή και Μακροπρόθεσμη Τοποθέτηση 10.6 Στα παιδιά που από την άφιξή τους στην χώρα ασύλου διαμένουν με ενήλικες συγγενείς / φίλους επιτρέπεται να συνεχίσουν να συμβιώνουν μαζί τους εφόσον οι αρμόδιες υπηρεσίες της κοινωνικής πρόνοιας ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο όργανο αποφασίσει ότι οι ανάγκες τους ικανοποιούνται προσηκόντως. Ανάλογα με την η- λικία του παιδιού, το επίπεδο ανάπτυξης και την προοπτική οικογενειακής συνένωσης συνιστώνται οι μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις που αναφέρονται στην συνέχεια Στους περισσότερους πολιτισμούς τα παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας τους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό στο στάδιο της ανάπτυξης και της διαμόρφωσης της προσωπικότητάς τους από την οικογένεια. Όταν αποχωρίζονται από τους γονείς τους για μεγάλο χρονικό διάστημα πρέπει να έ- χουν την ευκαιρία να επωφελούνται ενός σταθερού οικογενειακού περιβάλλοντος. Προτιμάται, όταν αυτό είναι εφικτό, το παιδί να τοποθετηθεί σε οικογένεια ίδιου πολιτισμικού υπόβαθρου με το δικό του. Όταν το παιδί τοποθετείται σε ανάδοχη οικογένεια ή με συγγενείς υιοθετείται τρόπος επικοινωνίας με τις αρχές της κοινωνικής πρόνοιας. Συχνά απαιτείται επαγγελματική υποστήριξη, ειδικά στο πρώτο στάδιο Όταν είναι ανέφικτη η εφαρμογή του θεσμού της ανάδοχης οικογένειας εξετάζεται η δυνατότητα τοποθέτησης του παιδιού σε μικρή ομάδα που διαμένει στην ίδια στέγη, ενσωματωμένη στην φιλοξενούσα κοινότητα και αποτελούμενη από ενήλικες με πολιτισμική ευαισθησία. Είναι ενδεχόμενο να δυσκολευθούν οι ανήλικοι να αποδεχθούν άλλους ενήλικες, ως πρόσωπα υπεύθυνα για την φροντίδα τους. Γι αυτούς η τοποθέτηση σε μικρές ομάδες μπορεί να είναι η καλλίτερη εναλλακτική λύση. Όμως δεν κρίνεται σκόπιμο να υπερεκτιμάται η σημασία της παρουσίας ε- νηλίκων που τους καθοδηγούν στην καθημερινή ζωή τους. Η ομάδα δεν αντικαθιστά την οικογένεια αλλά συμβάλλει στη διαμόρφωση ανεξάρτητης και αυτάρκους προσωπικότητας. 16

17 10.9 Οι νεαροί ενήλικες που εγκατέλειψαν το «προστατευτικό» περιβάλλον πρέπει να έχουν πρόσβαση σε άλλης μορφής συνδρομή: πρέπει να ορίζεται πρόσωπο με το οποίο επικοινωνούν και έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση και σε συμβουλευτική σε θέματα όπως τα κοινωνικά δικαιώματά τους, η στέγαση, η εκπαίδευση κλπ. Αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται στους νεαρούς ενήλικες για όσο διάστημα κρίνεται αναγκαίο Τα παιδιά δικαιούνται να απολαμβάνουν όλων των δικαιωμάτων, νομικών, ιατρικών, εκπαιδευτικών και άλλων, που προαναφέρθηκαν υπό τον τίτλο:«φροντίδα και Προστασία των Παιδιών - Αιτούντων Άσυλο κατά το Μεταβατικό Στάδιο» (βλ. ανωτέρω υπό στοιχείο 7) ώστε να διασφαλίζεται μακροπρόθεσμα η ευημερία τους. Στα παιδιά πρόσφυγες διασφαλίζεται η τήρηση και ο σεβασμός όλων των δικαιωμάτων που αποτυπώνονται στην Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Μετεγκατάσταση Επιβάλλεται η προσήκουσα εφαρμογή της λύσης της μετεγκατάστασης όταν κρίνεται ότι αποτελεί το συμφέρον του παιδιού, κατά γενικό κανόνα βάσει της αρχής της οικογενειακής ενότητας. Επαναπατρισμός Εφόσον αποφασισθεί ότι ο επαναπατρισμός αποτελεί την καταλληλότερη διαρκή λύση η επιστροφή πρέπει να γίνει αφού πληρωθούν οι προϋποθέσεις που αποτυπώνονται ανωτέρω (Βλ. υπό στοιχείο 9.4) και εφόσον έχουν ρυθμισθεί όλα τα θέματα που αφορούν στην επιστροφή του παιδιού στην χώρα καταγωγής του Καταβάλλονται ιδιαίτερες προσπάθειες για την διασφάλιση παροχής κατάλληλης συμβουλευτικής υποστήριξης στο επαναπατριζόμενο παιδί. Η αντιμετώπιση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική κυρίως στις περιπτώσεις όπου το παιδί αντιστέκεται στην λύση του επαναπατρισμού του καθώς και στην περίπτωση άσκηση πίεσης από την οικογένεια για να αποτραπεί η επιστροφή του παιδιού στην χώρα καταγωγής του. Στο στάδιο που προηγείται της διαδικασίας του επαναπατρισμού και εφόσον είναι εφικτό, το παιδί ενθαρρύνεται να επικοινωνεί με τα μέλη της οικογένειάς του Ειδικότερα, για την αποκατάσταση και τη διατήρηση επαφών τόσο μεταξύ του παιδιού και της οικογένειάς του όσο και με τις Αρχές της χώρας καταγωγής του καθώς και για την υιοθέτηση προγράμματος υποστήριξης της οικογένειας, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο και κατάλληλο, διερευνάται η δυνατότητα συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς εξειδικευμένους στην αντιμετώπιση αυτών των περιπτώσεων. 11. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Είναι επιθυμητό οι οργανισμοί που ασχολούνται με ασυνόδευτα παιδιά να υιοθετούν ειδικές πρακτικές πρόσληψης και σχήματα επιμόρφωσης, ώστε να διασφαλισθεί ότι τα πρόσωπα που καλούνται να εκπληρώσουν το έργο της φροντίδας των παιδιών κατανοούν τις ανάγκες τους και διαθέτουν τα αναγκαία προσόντα να βοηθούν τα παιδιά με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. 12. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Η διαδικασία που περιγράφηκε απαιτεί αλληλο-ενημέρωση και συλλογική δουλειά μεταξύ των οργανώσεων και επαγγελματιών διαφόρων ειδικοτήτων, που συχνά έχουν διαφορετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις. Η στενή συνεργασία των διαφόρων κυβερνητικών οργάνων, των ειδικευμένων οργανισμών και των ατόμων που παρέχουν αποτελεσματική συνεχή φροντίδα είναι καίριας σημασίας. 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 12 Σύμβαση για το Καθεστώς των Προσφύγων, 1951 ( ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201). Πρωτόκολλο για τα Καθεστώς των Προσφύγων, 1967 ( Α.Ν. 389/1968, ΦΕΚ Α 125). Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Σύμβαση για το Καθεστώς των Ανιθαγενών, 1954 (Ν. 139/1975, ΦΕΚ Α 176). Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο, 1966 ( Ν. 2462/1997, ΦΕΚ Α 25). Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα, 1966 (Ν. 1532/1985, ΦΕΚ Α 45). Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, 1950 ( 53/1974, ΦΕΚ Α 256 & Ν. 2400/1996 ΦΕΚ Α 96). Σύμβαση της Χάγης για την Προστασία των Ανηλίκων, Διεθνής Σύμβαση για τα Αστικά Θέματα της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών, 1980 (Ν. 2102/1992, ΦΕΚ Α 193). Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 1989 (Ν. 2101/1992, ΦΕΚ Α 192). Σύμβαση για την Προστασία των Παιδιών και την Συνεργασία σε Θέματα Διεθνούς Υιοθεσίας, Κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για την Προστασία των Ανηλίκων που στερούνται της προσωπικής τους ελευθερίας, Ύπατη Αρμοστεία Η.Ε. για τους Πρόσφυγες - Πορίσματα της Εκτελεστικής Επιτροπής, Νο. 47 και Νο Ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Ελάχιστες Διαδικαστικές Εγγυήσεις στις Διαδικασίες Ασύλου, Άλλα βοηθήματα «Εγχειρίδιο για τις Διαδικασίες και τα Κριτήρια Καθορισμού του Καθεστώτος των Προσφύγων, Ύπατη Αρμοστεία Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, Αθήνα Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας των Η.Ε. για τους Πρόσφυγες για τα Παιδιά Πρόσφυγες, «Παιδιά - Πρόσφυγες - Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Προστασία και την Φροντίδα», Ύπατη Αρμοστεία Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, Εντός παρενθέσεων σημειώνονται οι κυρωτικοί Νόμοι των Διεθνών Συμβάσεων. 13 Συλλογή Συμβάσεων και Κειμένων Διεθνούς Δικαίου αναφορικά με τους Πρόσφυγες & τους Εκτοπισμένους Πληθυσμούς, Τόμος Ι, Ύπατη Αρμοστεία Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, Αθήνα 1996, σελ Πορίσματα για την Διεθνή Προστασία των Προσφύγων, Ύπατη Αρμοστεία Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, Αθήνα, 1995, σελ. 82 & 110 αντίστοιχα. 15 Παρουσιάστηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ύπατης Αρμοστείας των Η.Ε. για τους Πρόσφυγες τον Οκτώβριο 1993 ως Έγγραφο : EC/SCP/82 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ Υπεύθυνοι για την φροντίδα των παιδιών 1. Σε πολλές περιπτώσεις το παιδί μπορεί να συνοδεύεται από ενήλικα, υπεύθυνο για την φροντίδα του που μπορεί να προέρχεται από το συγγενικό περιβάλλον του παιδιού. Για το χαρακτηρισμό του παιδιού ως ασυνόδευτου εφαρμόζονται οι κατευθυντήριες οδηγίες που περιγράφονται στην συνέχεια. Έτσι προσδιορίζεται και αξιολογείται η ποιότητα της σχέσης του παιδιού με τον υπεύθυνο για την φροντίδα του. Σημειώνεται ότι η απαρίθμηση των οδηγιών είναι ενδεικτική και σε καμία περίπτωση εξαντλητική. 2. Όταν το παιδί δεν είναι μαζί με τους γονείς του στην πρώτη χώρα ασύλου, τότε κατ αρχήν χαρακτηρίζεται ως ασυνόδευτο. 3. Στα πλαίσια καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα ο συσχετισμός του παιδιού με το αίτημα ασύλου ενός ενήλικα, υπεύθυνου για την φροντίδα του, συνεκτιμάται μόνον μετά την προσεκτική εξέταση όλων των γνωστών γεγονότων. Α- παιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την εξέταση παρόμοιων αιτημάτων. Κατά τον καθορισμό του καθεστώτος του πρόσφυγα και συνεκτιμώντας την αρχή της οικογενειακής συνένωσης οι συνέπειες λανθασμένης ή απερίσκεπτης απόφασης για τον χαρακτηρισμό του παιδιού ως συνοδευόμενου από ενήλικα, υπεύθυνο για την φροντίδα του είναι σοβαρές : κατά την παρουσίαση του αιτήματος ασύλου ενδέχεται να στερήσει από την αρμόδια αρχή τη δυνατότητα να διερευνήσει προσηκόντως την προσωπική ιστορία του παιδιού με τρόπο ανταποκρινόμενο στην ηλικία του, ενδέχεται να εμποδίσει την αρμόδια Αρχή να επιστήσει την προσοχή της στις ιδιαίτερες ανάγκες και στην ευάλωτη θέση του παιδιού καθώς και στην υιοθέτηση της απόφασης για την εφαρμοστέα διαρκή λύση προς το συμφέρον του παιδιού, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα. 4. Αν ο υπεύθυνος της συνέντευξης αμφιβάλλει για την αξιοπιστία της σχέσης που παρουσιάζεται ή για την φύση της σχέσης παιδιού και υπεύθυνου για την φροντίδα του, τότε το παιδί χαρακτηρίζεται ως ασυνόδευτο. 5. Όταν το παιδί συνοδεύεται από ενήλικα υπεύθυνο για την φροντίδα του επιβάλλεται η αξιολόγηση της ποιότητας και της διάρκειας της σχέσης τους ώστε αποφασισθεί αν θα αποκλεισθεί η πιθανότητα χαρακτηρισμού του ως «ασυνόδευτου». Εάν, μετά την αξιολόγηση της φύσης της σχέσης παιδιού και υπεύθυνου φροντίδας του κριθεί ότι αυτό συνοδεύεται, τότε η υπόθεση του παιδιού υπάγεται στη διαδικασία καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα του ενήλικα που το συνοδεύει, κατ εφαρμογή της αρχής της οικογενειακής συνένωσης (Βλ. παράγραφο 10). 6. Οι πρωταρχικές γονεϊκές υποχρεώσεις του βιολογικού γονέα είναι η ανατροφή και η ανάπτυξη του παιδιού να ικανοποιούν τις θεμελιώδεις ανάγκες του (φυσικές, ψυχολογικές και πνευματικές) σύμφωνα με τα δικαιώματα του παιδιού, όπως αποτυπώνονται στην Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Για πολιτισμικούς, κοινωνικούς ή άλλους λόγους ενδέχεται ένα παιδί να μην ανατρέφεται από τους βιολογικούς γονείς του. Εάν το παιδί βρίσκεται στην πρώτη χώρα ασύλου με κάποιον ενήλικα, άλλον από τον βιολογικό του γονέα που όμως εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του τελευταίου έναντι του παιδιού, η σχέση αυτή απολαμβάνει σεβασμού α- κόμα και αν δεν είναι νομικά αναγνωρισμένη. Υπενθυμίζεται ότι οι όροι «υιοθεσία» 19

20 και «αναδοχή» χρησιμοποιούνται συχνά σε μερικούς πολιτισμούς άτυπα, από συνήθεια, και δεν πρέπει να συγχέονται με την νομική χρήση των όρων αυτών στις ανεπτυγμένες χώρες. Από την άλλη επιβάλλεται η παρεχόμενη στο παιδί φροντίδα από τον υπεύθυνο γι αυτή να εξασφαλίζει ότι η κατάσταση που παρουσιάζεται από αυτόν αντανακλά την πραγματική σχέση τους και ότι δεν υπάρχει παραπληροφόρηση. 7. Καθώς οι πρωταρχικές υποχρεώσεις φροντίδας για την ανατροφή και την ανάπτυξη του παιδιού εκπληρώνονται συνήθως από τους βιολογικούς γονείς, η αρμόδια Αρχή οφείλει να ικανοποιείται όταν οι βιολογικοί γονείς έχουν εμπιστευθεί την υ- ποχρέωση φροντίδας του παιδιού τους στον ενήλικα που συνοδεύει το παιδί : το πρόσωπο αυτό οφείλει να έχει πλήρη επίγνωση των μακροπρόθεσμων συνεπειών της ανάληψης ευθύνης για ένα επιπλέον παιδί. 8. Η αρμόδια Αρχή πρέπει επίσης να ικανοποιείται όταν ο συνοδός του παιδιού έχει την ωριμότητα, την ικανότητα δέσμευσης και την εξειδίκευση να εκπληρώνει προσηκόντως αυτές τις υποχρεώσεις του (π.χ. η εκπλήρωση της υποχρέωσης πρέπει να είναι διαρκής και όχι απλά μεταβατική και να συνεχίζεται ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της διαδικασίας καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα). Όταν η ικανοποίηση των βασικών οικογενειακών αναγκών είναι καθημερινός αγώνας το παιδί δεν πρέπει να κινδυνεύει από απόρριψη, εγκατάλειψη ή εκμετάλλευση. 9. Όταν το παιδί βρισκόταν υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση πολλών «εν τοις πράγμασι υπεύθυνων φροντίδας του» και για σημαντικό χρονικό διάστημα της ανάπτυξής του στην χώρα καταγωγής του, τότε πρέπει να εντοπισθεί ο πρωταρχικός υπεύθυνος για την ανατροφή και την ικανοποίηση των αναγκών του. Όταν οι βιολογικοί γονείς αποτελούν μέρος αυτής της οικογενειακής δομής, δεν κρίνεται σκόπιμο να συνδεθεί το παιδί με οιονδήποτε ενήλικα που το φροντίζει εκτός αν υπάρχει σαφής απόδειξη ότι οι βιολογικοί γονείς εμπιστεύθηκαν την μακρόχρονη φροντίδα του παιδιού σε κάποιον άλλον συγγενή για λόγους που δεν οφείλονται στην αναχώρηση από την χώρα καταγωγής. 10. Αν ο επικεφαλής της οικογένειας δεν είναι πρόσφυγας «τίποτε δεν παρακωλύει οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα από αυτόν μέλη, εφόσον μπορούν να επικαλεσθούν δικούς τους λόγους, να υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να αναγνωρισθούν πρόσφυγες σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1951 ή το Πρωτόκολλο του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων» 16. Συνεπώς, στα πλαίσια της διαδικασίας καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα αξιολογείται η ουσία των περιστάσεων που αφορούν το παιδί πρέπει να αξιολογηθούν ακόμα και αν αυτό αποτελεί μέρος μιας οικογενειακής ενότητας. Ενήλικα Αδέρφια 1. Στην περίπτωση εξέτασης αιτήματος για την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα σε παιδί που συνοδεύεται από ενήλικα αδερφό του, αυτό υπάγεται στην διαδικασία και περιλαμβάνεται στον φάκελο του αδερφού του εφόσον : η προσωπική τους ιστορία είναι η ίδια ή υπάρχουν κοινά σημεία, και ο ενήλικας αδερφός γνωρίζει και είναι ικανός να αρθρώσει το αίτημα του παιδιού για το καθεστώς του πρόσφυγα. 2. Εάν από την αποδεικτική διαδικασία προκύψει ότι η πιθανότητα παρόμοιου υπόβαθρου δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή ότι ο ενήλικας αδερφός δεν είναι ικανός να εκφράσει τους ισχυρισμούς του παιδιού για το καθεστώς του πρό- 16 Βλ. Εγχειρίδιο για τις Διαδικασίες και τα Κριτήρια Καθορισμού του Καθεστώτος των Προσφύγων, Ύπατη Αρμοστεία των Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, Αθήνα 1993, παρ. 185 σελ

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία *

Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία * Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία * Η Εκτελεστική Επιτροπή, α) Υπογραμμίζει με ανησυχία τις διαστάσεις και την πολυπλοκότητα του σύγχρονου προσφυγικού προβλήματος, του πιθανού κινδύνου εμφάνισης νέων προσφυγικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τις Γυναίκες Πρόσφυγες

Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τις Γυναίκες Πρόσφυγες Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τις Γυναίκες Πρόσφυγες Εκτελεστική Επιτροπή του Προγράμματος του Ύπατου Αρμοστή Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για του Πρόσφυγες για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

γ) «Φυλακισμένος» είναι καθένας που στερείται την προσωπική του ελευθερία λόγω καταδίκης

γ) «Φυλακισμένος» είναι καθένας που στερείται την προσωπική του ελευθερία λόγω καταδίκης Κώδικας Αρχών για την Προστασία όλων των Ατόμων που στερούνται την προσωπική τους ελευθερία με οιαδήποτε μορφή κράτησης ή φυλάκιση 1 Υιοθετήθηκε με την από 9.12.1988 υπ' αριθμ. 43/173 Απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις ΤΟΜΕΑΣ YΓΕΙΑΣ Δράση 4: Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην υγεία, την παιδεία και την εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 4 η Aναθεωρημένη Έκδοση. Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για τα Ασυνόδευτα Παιδιά Separated Children in Europe Programme

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 4 η Aναθεωρημένη Έκδοση. Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για τα Ασυνόδευτα Παιδιά Separated Children in Europe Programme ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 4 η Aναθεωρημένη Έκδοση Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για τα Ασυνόδευτα Παιδιά Separated Children in Europe Programme Το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για τα Ασυνόδευτα Παιδιά (SCEP) ξεκίνησε ως κοινή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (ΠΠΣ), λόγω της στενής τους συνεργασίας με την Πανεπιστημιακή κοινότητα, αποτελούν συχνά πεδία διεξαγωγής έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελέσματα από την παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα κέντρα κράτησης μεταναστών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 www.msf.gr Εισαγωγή Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Καλλιόπη Στεφανάκη/Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Σύνοψη της παρουσίασης Βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

«Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες «Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 06 Απριλίου 2015 Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες επιθυμεί να θέσει υπόψη της νέας ελληνικής Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του ΔΟΜ, Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM

Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του ΔΟΜ, Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του ΔΟΜ, Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM Χρηματοδότηση Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Ανάλυση του περιεχομένου της έννοιας της εναλλακτικής του ασύλου λύσης ή της μετεγκατάστασης εντός της χώρας καταγωγής

ΙΙ. Ανάλυση του περιεχομένου της έννοιας της εναλλακτικής του ασύλου λύσης ή της μετεγκατάστασης εντός της χώρας καταγωγής Η Δυνατότητα Εγκατάστασης σε άλλη Περιοχή της Χώρας Καταγωγής στα πλαίσια του άρθρου 1 Α (2) της Σύμβασης του 1951 και / ή του Πρωτοκόλλου του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων Η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης στη Βικτώρια GREEK

Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης στη Βικτώρια GREEK Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης στη Βικτώρια GREEK 2 Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Για την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 «Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για

ΣΧΟΛΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Για την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 «Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για ΣΧΟΛΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Για την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 «Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την:

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: Μάθε για τη σύμβαση. Γνώρισε τα δικαιώματά σου. Το βιβλιαράκι που κρατάς στα χέρια σου περιέχει 54 άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Κατηγοριοποίηση της θεματικής των Άρθρων της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1) : 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση

Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση Έγγραφο θέσης της Κάριτας Ευρώπης (ΚΕ) για τα δικαιώµατα των µεταναστών σε αντικανονική κατάσταση Εισαγωγή Η Κάριτας Ευρώπης (ΚΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύοντας τους. Ανιθαγενείς. Η Σύμβαση του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών

Προστατεύοντας τους. Ανιθαγενείς. Η Σύμβαση του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών Προστατεύοντας τους Ανιθαγενείς Η Σύμβαση του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Σήμερα, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους

Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Αναθεωρημένη), 1949, Νο. 97 Σύμβαση για τους Μετανάστες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo. Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.gr Διαχείριση κρίσεων: Ψυχο-κοινωνικές «Ακόμα και οι χώρες που είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ημερομηνία διεξαγωγής της έρευνας Ημερομηνία παραλαβής της αναφοράς/ εισαγγελικής εντολής από τον κοινωνικό λειτουργό Στοιχεία κοινωνικής υπηρεσίας -διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, email Κοινωνικός Λειτουργός-

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι Ελληνική Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014 Α.Π.: οικ. 30651 /2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Πρόσβαση αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων σε Ι.Ε.Κ. (Αναφορά υπ αρ. πρωτ: 14976/2008) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστής: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ιατρική Ένωση

Παγκόσμια Ιατρική Ένωση Δράση: «Κατάρτιση δημοσίων λειτουργών (ιατρικών λειτουργών, ψυχολόγων κτλ) για διαπίστωση βασανιστηρίων και ανίχνευση ειδικών αναγκών σε θύματα βασανιστηρίων» Εκπαιδευτής: Dr. Thomas Wenzel Medical University

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πληροφοριακό έντυπο για οικογενειακή επανένωση πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νομίμως στην Ελλάδα με σύζυγο και τέκνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας του Δήμου με τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για την Ίδρυση και Λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ.

1. Το Υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας του Δήμου με τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για την Ίδρυση και Λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ. Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 Αρ. Πρωτ.: 602/10/21977 Ανοιχτή Πρόσκληση προς τους Δήμους της Επικράτειας στο πλαίσιο των Πράξεων: «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός 13.12.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/13 ΟΔΗΓΙΑ 2005/85/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία της τεκµηρίωσης και αξιολόγησης των προγραµµάτων εργασίας µε άντρες δράστες ενδοοικογενειακής βίας

Σηµαντικά σηµεία της τεκµηρίωσης και αξιολόγησης των προγραµµάτων εργασίας µε άντρες δράστες ενδοοικογενειακής βίας WWP Work with Perpetrators of Domestic Violence in Europe Daphne II Project 2006-2008 1 Σηµαντικά σηµεία της τεκµηρίωσης και αξιολόγησης των προγραµµάτων εργασίας µε άντρες δράστες ενδοοικογενειακής βίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Γιατροί Χωρίς Σύνορα- Ελληνικό Τμήμα, 20 Μαΐου 2008 Εισαγωγή Η Ελλάδα βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΕΚΤΟΣ»

«ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΕΚΤΟΣ» «Κ Α Ν Ε Ι Σ Δ Ε Ν Μ Ε Ν Ε Ι Ε Κ Τ Ο Σ» π ρ ό γ ρ α μ μ α π ρ ό λ η ψ η ς κ α ι π α ρ έ μ β α σ η ς γ ι α ν έ ο υ ς σ ε κ ί ν δ υ ν ο έ λ λ ε ι ψ η ς σ τ έ γ η ς φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες

Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 1 Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Η Σύμβαση και το Πρωτόκολλο υιοθετήθηκαν στις 13.12.2006 κατά την 61η σύνοδο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Ορισμός μαθησιακών διαταραχών Η αδυναμία των μαθητών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός κανονικού σχολείου. Τα μαθησιακά προβλήματα ΔΕΝ οφείλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ) ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΕΣ

ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ) ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ) ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΙΣΗΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο δικαιωμάτων. Τα δικαιώματά σας:

Έγγραφο δικαιωμάτων. Τα δικαιώματά σας: Έγγραφο δικαιωμάτων Το φυλλάδιο αυτό σας παρέχει σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά τα δικαιώματά σας όταν βρίσκεστε στο αστυνομικό τμήμα. Με τον όρο δικαιώματα εννοούμε σημαντικές ελευθερίες και δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 15-07-2012 Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) Κατά τα τελευταία χρόνια, το θέμα της κακοποίησης και αμέλειας κατά της ευάλωτης ομάδας των ηλικιωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι μια μεταβολική διαταραχή και αποτελεί ένα από τα συχνότερα χρόνια νοσήματα και μια από τις σημαντικότερες αιτίες πρόωρης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 26 ο & 29 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Κανονισμός Λειτουργίας ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1 ο Μάθημα Προγραμματισμένα μαθήματα 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών

Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται μεταξύ των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

European Federation of Psychological Associations (EFPA)

European Federation of Psychological Associations (EFPA) European Federation of Psychological Associations (EFPA) Εκπαιδευτικά Κριτήρια για τους ψυχολόγους που ειδικεύονται στην Ψυχοθεραπεία 24/3/2003 http://www.efpa.be/documentsonprofissues/docmain.htm Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου. (Συνήφθη την 19 η Οκτωβρίου 1996)

Σχέδιο νόμου. (Συνήφθη την 19 η Οκτωβρίου 1996) Σχέδιο νόμου «Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα μέτρα προστασίας των παιδιών» Άρθρο πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική EXPOSEC 2015 5-6 Μαΐου 2015 Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική Δρ Ελένη-Ανδριανή Σαμπατάκου Εργαστήριο για τη Μελέτη της Μετανάστευσης και της Διασποράς Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση (2005)5 της Επιτροπής Υπουργών στα κράτη µέλη Τα δικαιώµατα των παιδιών που ζουν σε ιδρύµατα παιδικής προστασίας

Σύσταση (2005)5 της Επιτροπής Υπουργών στα κράτη µέλη Τα δικαιώµατα των παιδιών που ζουν σε ιδρύµατα παιδικής προστασίας ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠHΣ Σύσταση (2005)5 της Επιτροπής Υπουργών στα κράτη µέλη Τα δικαιώµατα των παιδιών που ζουν σε ιδρύµατα παιδικής προστασίας ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠHΣ Σύσταση (2005)5 της Επιτροπής Υπουργών στα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 Θέμα : Διευκρινήσεις αναφορικά με θέματα της διαδικασίας του ελέγχου καταλληλότητας με σκοπό την ενιαία και συνεπή εφαρμογή του άρθρου 25 παράγραφος 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία

Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Γεώργιος Κοντορίνης, Δημοτικός Σύμβουλος Solna, Σουηδία Κοινωνική Αλληλεγγύη ΗπόληSolna

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία έτους 2011

Στατιστικά στοιχεία έτους 2011 Στατιστικά στοιχεία έτους 2011 Κρατητήρια Αλλοδαπών Αττικής: Πέτρου Ράλλη (Δ/νση Αλλοδαπών), Αμυγδαλέζα, Διεθνής Αερολιμένας Ελ. Βενιζέλος, Ελληνικό, Ασπρόπυργος Δημογραφικά Στοιχεία ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Άνδρες:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000 Ο περί της Σύµβασης περί των ικαιωµάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2000, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ eco-commerce Το eco-commerce αναπτύχθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ»

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ» ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ» Το παρόν συμπληρώνει και αναθεωρεί την προηγούμενη θέση με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Οδηγία 2005/85/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 2010 Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ»

«ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ» ΑΝΤΙΓΟΝΗ -- 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ζητήματα διακρίσεων έναντι ευπαθών κοινωνικών ομάδων στους τομείς της εκπαίδευσης και της στέγασης στην Ελλάδα «ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ. Εικοστή Ένατη σύνοδος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ. Εικοστή Ένατη σύνοδος CRC/C/15/Add.170 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ Εικοστή Ένατη σύνοδος ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 44 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΖΑ- ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΛΙΖΑ- ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Το Σωματείο ΕΛΙΖΑ, Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού, διανύει τον έβδομο χρόνο από την ίδρυσή του το 2008. Τα τελευταία δύο χρόνια σημειώθηκε σημαντική πρόοδος σε πολλούς τομείς ενώ

Διαβάστε περισσότερα

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη Σελίδα 1 Ενεργοί Δεσμοί (links) Τοποθετήστε τον κέρσορα σε οποιαδήποτε λέξη των δικαιωμάτων (με γαλάζιο χρώμα) που προκηρύσσονται και πιέστε το πλήκτρο του ποντικιού. Αμέσως θα μεταβείτε στο πλήρες κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή.

Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή. Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή. Η ιστοριογραμμή (ή γραμμή του χρόνου) αποτελεί εργαλείο καταγραφής γεγονότων σε χρονολογική σειρά, πολύ χρήσιμο για το μάθημα της Ιστορίας.

Διαβάστε περισσότερα