ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Το NetQues (Δίκτυο για τους Κανόνες Εναρμόνισης & Ποιότητας των Προγραμμάτων Εκπαίδευσης για Λογοθεραπευτές στην Ευρώπη) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης Ακαδημαϊκά Δίκτυα ERASMUS. Φέρνει κοντά Πανεπιστήμια και επαγγελματικές οργανώσεις από όλες τις χώρες της ΕΕ με προγράμματα Λογοθεραπείας. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο ΣΗΜ.. "ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ" είναι ο αγγλικός όρος και χρησιμοποιείται σε όλη την έρευνα. Σε άλλες χώρες ο αναγνωρισμένος επαγγελματίας μπορεί να ονομάζεται λογοπεδικός / ορθοφωνικός / παθολόγος λόγου και ομιλίας. Το ακρωνύμιο Λ/Θ χρησιμοποιείται για να αναφερθεί στην θεραπεία λόγου και ομιλίας / στο Λογοθεραπευτή. Στόχος και δομή της έρευνας Ένας από τους κύριους στόχους του προγράμματος NetQues είναι μια συγκριτική μελέτη (ακολουθώντας την αναγνωρισμένη μεθοδολογία Εναρμόνισης) της συνάφειας των γενικών και εξειδικευμένων ικανοτήτων σε όλα σχεδόν τα προγράμματα Λογοθεραπείας (Λ/Θ) σε 31 ευρωπαϊκές χώρες. Τα στοιχεία του ερωτηματολογίου της έρευνας έχουν επιλεγεί με τη χρήση αναγνωρισμένων διεθνώς οδηγιών απόκτησης πτυχίου Λογοθεραπείας. (Ο κατάλογος των πηγών είναι συνημμένος). Λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία ως προς το περιεχόμενο, τη διάρκεια, το επίπεδο και την ορολογία των προγραμμάτων Λ/Θ, αποφασίστηκε να διαμορφωθεί η έρευνα όσον αφορά τις «ικανότητες». Η ικανότητα μπορεί να οριστεί ως «ένα απαραίτητο φάσμα γνώσεων, δεξιοτήτων και δυνατοτήτων για την εκτέλεση των καθηκόντων της εργασίας». Για τη Λ/Θ, αυτό σημαίνει, ότι επιδιώκουμε να περιγράψουμε ακριβώς τη γνώση, τις δεξιότητες και τις δυνατότητες που απαιτούνται για να είναι σε θέση κάποιος να εργαστεί ή να ασκήσει το επάγγελμα του Λογοθεραπευτή ανεξάρτητος, με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Το ερωτηματολόγιο θα συμπληρωθεί σε κάθε χώρα από: 1. Ακαδημαϊκούς, καθηγητές, ερευνητές των προγραμμάτων Λογοθεραπείας σε κάθε χώρα 2. Πρόσφατα (τελευταία πενταετία) πτυχιούχους από προγράμματα Λογοθεραπείας 3. Εργοδότες Λογοθεραπευτών Αποτελέσματα και περαιτέρω στόχοι Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν στον δικτυακό τόπο του NetQues (www.netques.eu) και θα δώσουν τη δυνατότητα: Να συμφωνηθούν κοινά σταθμά και σημεία αναφοράς για έναν νέο πτυχιούχο * Λογοθεραπείας Να διευκολυνθεί μεγαλύτερη κινητικότητα των πτυχιούχων επαγγελματιών από χώρα σε χώρα. Να διευκολυνθεί η ανάπτυξη του επαγγέλματος. Να δοθεί καθοδήγηση στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και τους κύριους ενδιαφερόμενους σχετικά με την εκπαίδευση των Λ/Θ σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Να βοηθήσει τους Ευρωπαίους πολίτες να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες των κατάλληλα και επαρκή εκπαιδευμένων Λογοθεραπευτών. * Νέος πτυχιούχος = αυτός που έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα εκπαίδευσης Λογοθεραπείας και είναι έτοιμος να εργαστεί ανεξάρτητα ως Λογοθεραπευτής (δηλαδή «ικανός και έτοιμος να ασκήσει το επάγγελμα») Page 1

2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ανωνυμία και εμπιστευτικότητα Η έρευνα αυτή θα πραγματοποιηθεί, έτσι ώστε όλοι οι επί μέρους ερωτηθέντες να είναι ανώνυμοι και όλα τα δεδομένα εμπιστευτικά. Τα ηθικά πρότυπα είναι υψίστης σημασίας. Το φυλασσόμενο αρχείο των απαντήσεων σας στην έρευνα δεν περιέχει οποιοδήποτε διακριτικό στοιχείο σχετικά με εσάς προσωπικά. Συγκεκριμένες ερωτήσεις στην έρευνα ζητούν πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική κατάστασής σας / απασχόληση. Οποιαδήποτε διακριτικό εντοπισμού / ηλεκτρονικό μήνυμα που σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στην έρευνα δεν φυλάσσεται με τις απαντήσεις σας. Αυτά αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης σε ξεχωριστή βάση δεδομένων, και θα ενημερώνονται μόνο ώστε να μας επιτρέψει να γνωρίζουμε τι κατηγορίες ανθρώπων που έχουν (ή δεν έχουν) ολοκληρώσει την έρευνα. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος αντιστοίχισης των διακριτικών εντοπισμού με τα αποτελέσματα της έρευνας. Για να είμαστε σε θέση να πάρουμε μια ρεαλιστική εικόνα της τρέχουσας εκπαίδευσης των Λογοθεραπευτών στην Ευρώπη, η απάντησή σας στο ερωτηματολόγιο αυτό είναι πολύ σημαντική. Οι απόψεις και η εμπειρία σας έχουν υψηλή αξία. ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ / ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Η έρευνα αποτελείται από 3 μέρη: Ι. Εισαγωγή / Πληροφορίες για την έρευνα II. Πληροφορίες ερωτώμενου μερικές σύντομες ερωτήσεις για τη κατάστασή σας σχετικά με την εκπαίδευσή σας, την εργασία σας και την εμπειρία. III. Η κύρια έρευνα: εδώ θα πρέπει να αποφασίσετε σχετικά με την καταλληλότητα των ικανοτήτων που πρέπει να έχει ο Λογοθεραπευτής για να εργαστεί. Η έρευνα περιλαμβάνει δύο ενότητες: P>Α. Εξειδικευμένες ικανότητες του Λογοθεραπευτή B. Γενικές ικανότητες. Συνολικά 109 ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν. Είναι σχεδιασμένο για απλές απαντήσεις μαρκάροντας ένα κουτάκι και θα χρειαστείτε περίπου λεπτά για να ολοκληρώσετε το ερωτηματολόγιο. Εσείς μόνο έχετε να επιλέξετε και να μαρκάρετε το κατάλληλο κουτάκι/κύκλο. Αυτή η διαδικτυακή έρευνα θα σας επιτρέψει να προχωρήσετε στην επόμενη ερώτηση, όταν έχετε ολοκληρώσει την προηγούμενη. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να απαντήσετε σε κάθε ερώτηση και να μην παραλείψετε καμία. Μπορείτε να σταματήσετε και να αποθηκεύσετε τις απαντήσεις σας σε οποιοδήποτε στάδιο και μπορείτε να επιστρέψετε σε αυτό αργότερα. Μην προσπαθήσετε να υποβάλετε τη συμπληρωμένη έρευνα προτού απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Μόνο κάντε κλικ στο «Υποβολή» όταν τις έχετε ολοκληρώσει όλες τις ερωτήσεις και έχετε φτάσει στο τέλος! Η ίδια τριών βαθμίδων κλίμακα αξιολόγησης εφαρμόζονται σε όλες τις ερωτήσεις στην κύρια έρευνα των ικανοτήτων Για κάθε δήλωση ικανοτήτων θα πρέπει να αποφασίσετε εάν: Αυτή η ικανότητα είναι Για κάθε δήλωση ικανοτήτων θα πρέπει να αποφασίσετε εάν: Αυτή η ικανότητα είναι 0. ΜΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ώστε να είναι σε θέση να ασκεί το επάγγελμα του πρόσφατα πτυχιούχος Λογοθεραπείας (Λ/Θ) 1. ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΛΛΑ ΜΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ώστε να είναι σε θέση να ασκεί το επάγγελμα του πρόσφατα πτυχιούχος Λογοθεραπείας (Λ/Θ) 2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ώστε να είναι σε θέση να ασκεί το επάγγελμα του πρόσφατα πτυχιούχος Λογοθεραπείας (Λ/Θ) (Σημείωση: να ασκεί = να εργαστεί ανεξάρτητα) ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ που χρησιμοποιούνται στην έρευνα Λ/Θ: Λογοθεραπευτής τρια Θεραπεία/Θεραπευτής Λόγου και Ομιλίας ΣΠΚ: Σίτιση, Πόση, Κατάποση CT (scan): Μηχανογραφημένη Τομογραφία PET (scan): Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων MRI (scan): Απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού. Page 2

3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ Πρέπει να συγκεντρώσουμε πληροφορίες για το ποιες κατηγορίες ατόμων συμπληρώνουνε αυτό το ερωτηματολόγιο και ως εκ τούτου σας ζητάμε να παρέχετε σύντομες πληροφορίες για τον εαυτό σας που θα είναι εμπιστευτικές και χρησιμοποιηθούν μόνο ανώνυμα. ΕΙΜΑΙ Άντρας Γυναίκα ΑΝΟΙΚΩ ΣΤΗΝ ΕΞΗΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ Η ΗΛΙΚΙΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΙΚΙΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 6 ΕΙΜΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΕΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 6 ΣΠΟΥΔΑΣΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΊΑ ΣΤΗΝ: ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΧΩΡΑ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΧΩΡΑ 6 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΤΡΙΑ ΕΓΙΝΕ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ BΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΤΥΧΙΟ ΒΑΣΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΤΥΧΙΟ ME ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΩΣ Λ/Θ ΣΤΗΝ: ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΧΩΡΑ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΧΩΡΑ 6 ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΩΣ Λ/Θ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑ ΝΑΙ ΟΧΙ Page 3

4 ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΩΣ Λ/Θ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΕΣ ΝΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΩ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΕΙΝΑΙ (επιλέξτε μόνο ένα το υψηλότερο επίπεδο) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ BΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΤΥΧΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ Λ/Θ (επιλέξτε ανάλογα με το ποιο ισχύει) 30 ώρες ΑΝΑ ΕΤΟΣ ή περισσότερο 20 ώρες ΑΝΑ ΕΤΟΣ ή περισσότερο Λιγότερο από 20 ώρες ανά έτος Σπάνια ή ποτέ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ: Παρακαλώ σημειώστε ΟΛΑ όσα ισχύουν O εργάζομαι σε θέση σχετική με το πτυχίο μου/ ειδικότητα μου O εργάζομαι σε θέση που δεν συνδέεται με το πτυχίο μου/ ειδικότητα μου O πραγματοποιώ περαιτέρω σπουδές O άνεργος O άλλο Παρακαλούμε δηλώστε ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΠΟΙΟ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ (παρακαλώ επιλέξτε ΟΛΑ όσα ισχύουν) Πτυχιούχος Λογοθεραπείας Εργοδότης Λογοθεραπευτών * ( Glossary ) Ακαδημαϊκός στο τμήμα Λογοθεραπείας Page 4

5 If you are employed did you send the link to this survey to your employer? Yes No Παρακαλώ μην προσπαθήσετε να υποβάλετε το ερωτηματολόγιο προτού έχετε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Παρακαλούμε να υποβάλετε την απάντησή σας στο διαδίκτυο μέσα σε διάστημα 2 εβδομάδων. 28th January 2012 Δηλαδή κατά την ημερομηνία Η κύρια έρευνα ακολουθεί παρακάτω. Κατ 'αρχάς θα σας ζητηθεί να αποφασίσετε για τις εξειδικευμένες ικανότητες του Λογοθεραπευτή και στη συνέχεια τις γενικές ικανότητες. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Για κάθε δήλωση ικανοτήτων θα πρέπει να αποφασίσετε εάν: <Η ικανότητα="" αυτή="" είναι= ΜΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ώστε να είναι σε θέση να ασκεί το επάγγελμα του πρόσφατα πτυχιούχος Λογοθεραπείας (Λ/Θ) 1. ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΛΛΑ ΜΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ώστε να είναι σε θέση να ασκεί το επάγγελμα του πρόσφατα πτυχιούχος Λογοθεραπείας (Λ/Θ) 2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ώστε να είναι σε θέση να ασκεί το επάγγελμα του πρόσφατα πτυχιούχος Λογοθεραπείας (Λ/Θ) <Η> I. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Α. Σκοπός του επαγγέλματος Β. Αξιολόγηση και προσδιορισμός των διαταραχών επικοινωνίας και σίτισης, πόσης και κατάποσης. Γ. Σχεδιασμός και υλοποίηση της παρέμβασης Δ. Σχεδιασμός, συντήρηση και αξιολόγηση των υπηρεσιών Ε. Πρόληψη ΣΤ. Διασφάλιση ποιότητας Γ. Έρευνα Η. Επαγγελματική εξέλιξη, συνεχή εκπαίδευση και συγκεκριμένες ηθικές ευθύνες. Α. Σκοπός του επαγγέλματος 1. Μπορεί να αξιολογήσει, να διαγνώσει και να παρέμβει στις διαταραχές γλώσσας και ομιλίας 2. Μπορώ να αξιολογήσει, να διαγνώσει και να παρέμβει σε διαταραχές σίτισης, πόσης και κατάποσης (ΣΠΚ) Page 5

6 Β. Αξιολόγηση και αναγνώριση των αναγκών επικοινωνίας και σίτισης, πόσης και κατάποσης 1. Δημιουργεί σχέση με τον πελάτη και διευκολύνει συμμετοχή του στην αξιολόγηση και τη διαδικασία διαφορικής διάγνωσης 2. Μπορεί να εφαρμόσει και να συνθέσει τη γνώση των διαταραχών της επικοινωνίας, της γλωσσολογίας, της φωνητικής, της ψυχολογίας και των βιοϊατρικών επιστημών, προκειμένου να εντοπίσει, να αξιολογήσει και διαγνώσει διαταραχές της επικοινωνίας και διαταραχές ΣΠΚ 3. Κατέχει τη φωνητική μεταγραφή 4. Κατέχει στη γλωσσική και ψυχογλωσσική ανάλυση 5. Μπορεί να χορηγεί, να καταγράφει, να βαθμολογεί και να ερμηνεύει μια σειρά από δημοσιευμένα ή / και άτυπα εργαλεία αξιολόγησης καταλλήλως 6. Μπορεί να χορηγεί, να καταγράφει και να ερμηνεύει τις ακόλουθες εργαστηριακές μετρήσεις: ακοομετρία, τυμπανομετρία, ακουστική ανάλυση, λαρυγγογραφία, ρινομετρία, στροβοσκόπηση, ρινοενδοσκόπηση, βιντεοακτινοσκόπηση 7. Κατανοεί τις επιπτώσεις των αποτελεσμάτων των κλινικών νευρολογικών ερευνών, όπως η CT, PET, MRI, ή ακτινολογικές έρευνες, όπως οι ακτίνες Χ στο στήθος, στην ομιλία, τη γλώσσα, την επικοινωνία και των λειτουργιών ΚΠΣ. 8. Αναλύει, και ερμηνεύει τα αποτελέσματα αξιολόγησης με ακρίβεια και ενσωματώνει πληροφορίες από το ιστορικό του περιστατικού και από άλλες σχετικές πηγές ευρημάτων. 9.Μπορεί να κρίνει κλινικά ή να διαγνώσει τη φύση και την έκταση των διαταραχών και προτείνει πιθανές προγνώσεις. 10. Εξακριβώνει κενά στην πληροφορίες που απαιτούνται για την κατανόηση των διαταραχών του πελάτη, και αναζητά πληροφορίες για να καλυφθούν τα κενά 11. Μπορεί να παραγάγει προφορικές και γραπτές εκθέσεις των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης και της ερμηνείας των πληροφοριών της αξιολόγησης 12. Παρέχει κατάλληλη ανατροφοδότηση σχετικά με την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης στον πελάτη και των άλλων σημαντικών ατόμων, με έναν τρόπο που μπορούν να τα κατανοήσουν εύκολα 13. Εξακριβώνει την επιρροή των διαφορετικών καταστάσεων, περιβαλλόντων ή πλαισίων για τα προβλήματα των πελατών 14. Αναγνωρίζει την επίδραση των διαταραχών στην ψυχοκοινωνική ευημερία, την κοινωνική και ιατρική κατάσταση του πελάτη και των σημαντικών άλλων ατόμων 15. Όταν είναι αναγκαίο, παραπέμπει τον πελάτη σε άλλους επαγγελματίες έγκαιρα και με θεμιτό τρόπο Page 6

7 Γ. Σχεδιασμός και εφαρμογή παρέμβασης 1. Συζητά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της θεραπείας και αποφασίζει, σε συνεννόηση με τον πελάτη, αν η λογοθεραπεία είναι κατάλληλη ή απαραίτητη. Περιλαμβάνει ανθρώπους κλειδιά σε αυτές τις συζητήσεις 2. Ενσωματώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης με άλλες σχετικές πληροφορίες για να θέσει τους στόχους. 3. Κατανοεί την αιτιολογία και τις αρχές που αποτελούν τη βάση συγκεκριμένων μεθόδων θεραπείας. 4. Αξιολογεί την έρευνα και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για να προσαρμόσει την κλινική του πρακτική. Αλλάζει προσέγγιση στην πρακτική του για να λάβει υπόψη τις νέες εξελίξεις 5. Επιλέγει και σχεδιάζει κατάλληλες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις στον τομέα της θεραπείας που αφορούν ανθρώπους κλειδιά στο περιβάλλον του πελάτη. 6. Καθορίζει και συμφωνεί με τους ρόλους και τις αρμοδιότητες του λογοθεραπευτή, του πελάτη, και άλλων σημαντικών στη σχεδιαζόμενη παρέμβαση 7. Καταγράφει την ανταπόκριση στην παρέμβαση και τυχόν αλλαγές στο σχέδιο παρέμβασης 8. Κατανοεί τους ρόλους των άλλων μελών της ενδο / διεπιστημονικής ομάδας και παράγει σχέδια παρέμβασης σε συνεννόηση με αυτούς 9. Επιλέγει τον κατάλληλο ρόλο / ρόλους του υπεύθυνου αξιολόγησης, του παιδαγωγού, του συμβούλου, του συνηγόρου, του ερευνητή, του υπεύθυνου εκπαιδευτή και του μέντορα του συμβούλου, και έχει επίγνωση των ορίων. 10. Εφαρμόζει τις κατάλληλες τεχνικές θεραπείας με τη χρήση των απαραίτητων υλικών και εργαστηριακού εξοπλισμού 11. Συλλέγει πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων, ώστε να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας 12. Παίρνει αιτιολογημένες αποφάσεις για την έναρξη, τη συνέχιση, την τροποποίηση ή την παύση χρήσης των επιλεγμένων τεχνικών, θεραπειών ή διαδικασιών, και καταγράφει τις αποφάσεις και τις αιτιολογεί κατάλληλα 13. Ετοιμάζει τον πελάτη για το τερματισμό της θεραπείας με κατάλληλο τρόπο, συμφωνώντας στο σημείο ολοκλήρωσης της θεραπείας με τον πελάτη και τους σημαντικούς άλλους, και ακολουθεί τις σχετικές διαδικασίες αποπεράτωσης των υπηρεσιών Λογοθεραπείας 14. Διατηρεί κατανοητά και ορθά σύγχρονα αρχεία πελατών σύμφωνα με τις επαγγελματικές και νομικές προϋποθέσεις και χρησιμοποιεί μόνο αποδεκτή ορολογία 15. Εφαρμόζει τις αρχές της τεκμηριωμένης κλινικής πρακτικής για την κλινική διαδικασία λήψης αποφάσεων. 16. Κατανοεί τις έννοιες της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας σε σχέση με την παρέμβαση του Λογοθεραπευτή. 17. Κατανοεί τις ηθικές και νομικές επιπτώσεις της παρακράτησης και διακοπής της διατροφής Page 7

8 Δ. Σχεδιασμός, διατήρηση και αξιολόγηση των υπηρεσιών 1. Έχει επίγνωση της δομής και λειτουργίας της εκπαιδευτικού συστήματος, των κοινωνικών και υγειονομικών υπηρεσιών στη χώρα άσκησης του επαγγέλματος, και των καθημερινών συνεχών εξελίξεων 2. Αποφασίζει μεταξύ των διαθέσιμων επιλογών για παροχή υπηρεσιών στον πελάτη 3. Διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα περιστατικά του ή την πελατεία του, και μπορεί να θέτει προτεραιότητες, να διαχειρίζεται το χρόνο του και να κάνει αποδοτική χρήση των μοντέλων παροχής υπηρεσιών 4. Συμμετέχει σε αξιολογήσεις των υπηρεσιών Λογοθεραπείας 5. Ανταποκρίνεται στη σχετική νομοθεσία της χώρας του και τους κανόνες στο χώρο εργασίας, και κατανοεί τις επιπτώσεις τους για τις Υπηρεσίες Λογοθεραπείας. Ε. Πρόληψη: συμβάλλει στην πρόληψη της εμφάνισης ή την ανάπτυξη διαταραχών της επικοινωνίας, της σίτισης, πόσης ή της κατάποσης από: 1. Εκπαίδευση των πολιτών και άλλων επαγγελματιών 2. Έγκαιρο εντοπισμό των παραγόντων κινδύνου και των συγκεκριμένων διαταραχών 3. Έγκαιρη παρέμβαση σε διαταραχές ΣΤ. Διασφάλιση ποιότητας: 1. Κατανοεί τις αρχές του ποιοτικού ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας 2. Αντιλαμβάνεται την ανάγκη για παρακολούθηση της ποιότητας της κλινικής του πρακτικής 3. Συμβάλλει στη δημιουργία των προγραμμάτων για τη διασφάλιση της ποιότητας 4. Διατηρεί μια αποτελεσματική διαδικασία ελέγχου και εργάζεται προς την κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης της 5. Αναγνωρίζει την αξία των διασκέψεων για κλινικές υποθέσεις και άλλων μεθόδων ανασκόπησης Page 8

9 Ζ. Έρευνα: 1. Αξιολογεί τις τρέχουσες τεκμηριωμένες έρευνες με αποδείξεις και τις εφαρμόζει, στην κλινική πράξη 2. Κατανοεί τις αρχές της έρευνας και τη μεθοδολογία της έρευνας 3. Είναι εξοικειωμένοι με στατιστικά πακέτα 4. Συνεργάζεται στην έρευνα με πρωτοβουλία άλλων η υποστήριξη άλλων 5. Αξιολογεί επίσημα και ανεπίσημα εργαλεία αξιολόγησης και μέσα παρέμβασης και μεθόδους σε σχέση με την τρέχουσα έρευνα. 6. Κάνει προτάσεις για την ανάπτυξη ή απόκτηση νέων πόρων, ή την εισαγωγή νέων μεθόδων 7. Συμβάλλει στην ανάπτυξη της επιστήμης και του επαγγέλματος με την ανάληψη και τη δημοσίευση έρευνας και μελετών περιπτώσεων Η. Επαγγελματική εξέλιξη, συνεχή εκπαίδευση και συγκεκριμένες ηθικές ευθύνες 1. Επιδεικνύει δεξιότητες κριτικού προβληματισμού ως βάση για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη 2. Κάνει χρήση των επίσημων και ανεπίσημων δικτύων για την επαγγελματική ανάπτυξη 3. Αναπτύσσει την προσωπική του εξέλιξη ανάπτυξη ως Λογοθεραπευτής μέσω ενημερώσεων για τις ισχύουσες κλινικές δεξιότητες και την περαιτέρω ανάπτυξη μιας σειράς διαπροσωπικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων 4. Σαν έμπειρος και καλά εκπαιδευμένος κατά προτίμηση, βοηθά και διδάσκει φοιτητές του επαγγέλματος 5. Τηρεί τον κώδικα δεοντολογίας του εθνικού επαγγελματικού φορέα ή / και όπως προβλέπεται από τον εργοδότη, ή / και την εθνική / κρατική κυβέρνηση. 6. Κατανοεί τους επαγγελματικούς ρόλους και τα όρια ενός Λογοθεραπευτή II. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Α. Επιτελικές Ικανότητες Β. Διαπροσωπικές και ενδοπροσωπικές ικανότητες Γ. Συστηματικές ικανότητες Page 9

10 A. Επιτελικές Ικανότητες 1. Ικανότητα για ανάλυση και σύνθεση 1. Συνθέτει πληροφορίες από ποικίλες πηγές για να επιλέξει την κατάλληλη πορεία δράσης ή να απαντήσει σε μια ερώτηση. 2. Αναλύει πληροφορίες για να συνάγει τα κατάλληλα συμπεράσματα και να αναγνωρίσει τις επιπτώσεις αυτών των συμπερασμάτων 2. Ικανότητα για οργάνωση και προγραμματισμό 1. Χωρίζει δραστηριότητες σε συγκεκριμένα βήματα και βάζει χρονοδιαγράμματα με ρεαλιστικούς στόχους, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις άλλες απαιτήσεις 2. Επιτυγχάνει τους στόχους ή παραδίδει τα αποτελέσματα του έργου του εντός των πλαισίων του χρονοδιαγράμματος 3. Προφορική και γραπτή επικοινωνία 1. Χρησιμοποιεί κατάλληλες, αποτελεσματικές δεξιότητες και υλικά σε γραπτή, προφορική και οπτική επικοινωνία για πληροφορίες και οδηγίες. 2. Είναι σε θέση να γράψει επαγγελματικά και επιστημονικά, και να κάνει παρουσιάσεις, με ένα κατάλληλα σαφή και συνοπτικό τρόπο. 3. Είναι σε θέση να διαβάσει και να κατανοήσει επαγγελματικά έγγραφα, επιστημονικά άρθρα και επαγγελματικές παρουσιάσεις σε μια ξένη γλώσσα 4. Είναι σε θέση να γράψει επαγγελματικά έγγραφα, επιστημονικά άρθρα και να κάνει επαγγελματικές παρουσιάσεις σε μια ξένη γλώσσα 4. Στοιχειώδεις δεξιότητες τεχνολογίας των πληροφοριών 1. Χρησιμοποιεί κοινά προγράμματα / λογισμικά για την παραγωγή, τη δημιουργία και την αποθήκευση των σχετικών εγγράφων και δεδομένων για την κλινική και ερευνητική του δραστηριότητα 2. Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει ηλεκτρονικές πηγές μάθησης και προσαρμόζεται στις νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες Page 10

11 5. Δεξιότητες διαχείρισης της πληροφορίας 1. Συγκεντρώνει τα δεδομένα με τη χρήση διαφόρων μεθόδων, συμπεριλαμβανομένης και της ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, συνεντεύξεων, ερωτηματολογίων και παρατήρηση. 2. Εφαρμόζει νομικές και ηθικές αρχές για τη διαχείριση των πληροφοριών και προστατεύει την ακεραιότητα, την αξιοπιστία και την αυθεντικότητα των αρχείων 6. Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων 1. Εξακριβώνει τους σημαντικούς παράγοντες σε ένα πρόβλημα και προτείνει πιθανές λύσεις 2. Εντοπίζει τους κινδύνους ή τις παγίδες που συνδέονται με κάθε δυνατή λύση 3. Χρησιμοποιεί αυτή τη γνώση για να επιλέξει την πιο κατάλληλη λύση για τις συγκεκριμένες καταστάσεις. 4. Εκφράζει η προτιμώμενη λύση / απόφαση με κατανοητό τρόπο και περιγράφει τις συγκεκριμένες δράσεις που απαιτούνται Β. Οι διαπροσωπικές και ενδοπροσωπικές ικανότητες B.1. Οι διαπροσωπικές ικανότητες: 1. Έχει ενσυναίσθηση με τους πελάτες και τους συναδέλφους 2. Έχει την ικανότητα να αποσπά πληροφορίες από πληροφοριοδότες αποτελεσματικά και με συμπάθεια 3. Έχει την ικανότητα να παρέχει ακριβή ανατροφοδότηση με κατανοητό και ευαίσθητο τρόπο 4. Έχει κοινωνικές δεξιότητες όπως η αυτοπεποίθηση, η συνεργασία, η διαπραγμάτευση 5. Έχει εκτίμηση της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας Page 11

12 B.2. Ενδοπροσωπικές αρμοδιότητες: θα πρέπει να επιδείξει στοιχεία που αφορούν: 1. Τη δυνατότητα να βλέπει τον εαυτό του με κριτική διάθεση και να στοχάζεται σχετικά την απόδοσή τους 2. Ανθεκτικότητα στην αντιμετώπιση των απαιτήσεων του επαγγέλματος κατά τρόπο που του επιτρέπει να διατηρήσει την αυτοεκτίμηση και να διαχειρίζεται το άγχος. 3. Συμπεριφορά η οποία είναι τίμια, ειλικρινής και αξιόπιστη 4. Θετική στάση και προνοητικότητα Γ. Συστηματικές ικανότητες 1. Ικανότητα να μαθαίνει, να δημιουργεί νέες ιδέες και να προσαρμόζεται σε νέες καταστάσεις 1. Προσαρμόζει τη συμπεριφορά του / της και προσεγγίσεις του, ώστε να ταιριάζουν σε νέες καταστάσεις 2. Διατυπώνει δημιουργικές και πρωτότυπες λύσεις για νέες καταστάσεις 3. Διεξάγει αναζήτηση επιστημονικής βιβλιογραφίας για να βρει τις πιο σχετικές πληροφορίες για να απαντήσει σε ένα ερώτημα 4. Αξιολογεί τη μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τις αναλύσεις δημοσιευμένων; ερευνητικών μελετών για να κρίνει την αξία τους 5. Σχεδιάζει και εφαρμόζει μία ερευνητική μελέτη για να απαντήσει σε μια συγκεκριμένη ερώτηση αποτελεσματικά 2. Ικανότητα ηγεσίας 1. Καθοδηγεί άλλους ανάλογα με την περίπτωση 2. Διαχειρίζεται τους άλλους για την επίτευξη συμφωνίας 3. Δυνατότητα για αυτόνομη εργασία 1. Εργάζεται ανεξάρτητα 2. Αναλαμβάνει την ευθύνη για την ανάπτυξη των δικών του γνώσεων και των δεξιοτήτων καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής του Page 12

13 4. Πρωτοβουλία / επιχειρηματικό πνεύμα 1. Συμμετέχει σε νέα επιχείρηση ή ακολουθεί μια δύσκολη πορεία δράσης, αν είναι απαραίτητο 5. Εκπαιδεύει και αναπτύσσει άλλους είναι διατεθειμένος να: 1. Παρέχει την κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών των άλλων επαγγελμάτων ή των σημαντικών άλλων που εμπλέκονται με τους πελάτες τους 2. Εκπαιδεύει τους νεοεισερχόμενους και τα άλλα μέλη της ομάδας 6. Ενεργός εκπρόσωπος στην κοινωνία και προς φορείς λήψης αποφάσεων 1. Συνηγορεί για το επάγγελμα και τους πελάτες του στους σχετικούς φορείς λήψης αποφάσεων σε άλλα μέλη της κοινότητας Thank! Σας ευχαριστούμε που πήρατε μέρος σε αυτή τη μελέτη Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας και τη βοήθεια σας O Παρακαλώ πιέστε εδώ για να τερματίσετε το ερωτηματολόγιο Page 13

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

SUMMARY. NetQues Project Report Speech and Language Therapy Education in Europe United in Diversity

SUMMARY. NetQues Project Report Speech and Language Therapy Education in Europe United in Diversity SUMMARY NetQues Project Report Speech and Language Therapy Education in Europe United in Diversity Network for Tuning Standards and Quality of Education Programmes in Speech and Language Therapy/Logopaedics

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1207002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Διεθνής Έκθεση Αναφοράς Ανάλυσης Αναγκών για την Κύπρο Φεβρουάριος 2016 IO1 How to Get There? Η έκθεση αναφοράς αναπτύχθηκε από: This project has been funded with support

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1 Παράρτημα 1 του Καταστατικού του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου Κώδικας Δεοντολογίας Με βάση το άρθρο 28 του Καταστατικού του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου η Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Εγγεγραμμένων γρ Λογοπαθολόγων

Σύλλογος Εγγεγραμμένων γρ Λογοπαθολόγων Σύλλογος Εγγεγραμμένων γρ Λογοπαθολόγων Λογοθεραπεία: Ο Ρόλος του Λογοπαθολόγου και η Κυπριακή Πραγματικότητα 29-30 Νοεμβρίου 2014 Τι είναι Λογοθεραπείαοθερα εία Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ικανοποίησης Σπουδαστή

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ικανοποίησης Σπουδαστή ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ικανοποίησης Σπουδαστή Από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Του ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγαπητοί Σπουδαστές /Σπουδάστριες, Στα πλαίσια της Πρακτικής σας Άσκησης θα θέλαμε να σας

Διαβάστε περισσότερα

Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017

Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017 Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017 Αποτύπωση της γνώμης εργαζομένων και υποψηφίων για την αγορά εργασίας Ιούλιος 2017 #Employability2017 Ο όμιλος Adecco Η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση , Matrix, Ελληνική έκδοση Matrix Ελληνική Έκδοση Συντάχθηκε από: LMETB Μεταφράστηκε από: CARDET , Matrix Εισαγωγικό Επίπεδο (για μαθητές ηλικίας 12 14 χρονών) Προσωπικό προφίλ ( ) (να θεωρηθούν από τη

Διαβάστε περισσότερα

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Greece

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Greece ZA4986 Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Greece FLASH 260 STUDENTS AND HIGHER EDUCATION REFORM Κωδικός ερευνητή Όνομα Δήμου/Κοινότητας Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΨΗΦΙΔΩΝ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΨΗΦΙΔΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΨΗΦΙΔΩΝ A B C D 1 A1 Εμπορική μελέτη και προσέγγιση των ξένων αγορών 154 11 154 154 2 A2 Σύστημα εμπορικής πληροφόρησης 112 8 112 112 3 B1 Διεθνή οικονομικά 168 12 168 168 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ενότητα: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Εισδοχής. στο Επαγγελματικό Πρόγραμμα MBA (Ελληνόφωνο Πρόγραμμα) Ακαδημαϊκό Έτος Ονοματεπώνυμο

Αίτηση Εισδοχής. στο Επαγγελματικό Πρόγραμμα MBA (Ελληνόφωνο Πρόγραμμα) Ακαδημαϊκό Έτος Ονοματεπώνυμο Αίτηση Εισδοχής στο Επαγγελματικό Πρόγραμμα MBA (Ελληνόφωνο Πρόγραμμα) Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012 Ονοματεπώνυμο 2 Αίτηση Εισδοχής στο Επαγγελματικό Πρόγραμμα MBA Η αίτηση υποβάλλεται για το Επαγγελματικό

Διαβάστε περισσότερα

«Αρμοδιότητες, προσόντα και επαγγελματική σταδιοδρομία του λογοθεραπευτή. Η ημέρα ενός λογοθεραπευτή»

«Αρμοδιότητες, προσόντα και επαγγελματική σταδιοδρομία του λογοθεραπευτή. Η ημέρα ενός λογοθεραπευτή» «Αρμοδιότητες, προσόντα και επαγγελματική σταδιοδρομία του λογοθεραπευτή. Η ημέρα ενός λογοθεραπευτή» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Λογοπεδική / Λογοθεραπεία είναι ένα επάγγελμα στη διασταύρωση ανθρωπιστικών και εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Η εισήγηση πλαισίων διασφάλισης ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (VET) αποτελεί προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια. Οι πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατά τα πρώιμα

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διδάσκων: Βασίλης Γραμματικόπουλος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμες Επικοινωνίας Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών

Διαβάστε περισσότερα

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Cyprus

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Cyprus ZA4986 Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Cyprus FLASH 260 STUDENTS AND HIGHER EDUCATION REFORM Κωδικός αριθμός του ερευνητή Ονομασίας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51040101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Bachelor of Science (Hons) in Psychology

Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Bachelor of Science (Hons) in Psychology Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 Bachelor of Science (Hons) in Psychology Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τίτλος σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός Τύπος σύμβασης Κωδικός αναφοράς Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 1 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συστημική διάγνωση που προσφέρει το Λόγω Ψυχής Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Distance Education Unit Δημόσια Υγεία (18 ΜΗΝΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO) Περιγραφή Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Δημόσια Υγεία είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Συναισθηματική Νοημοσύνη Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Συναισθηματική Νοημοσύνη E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AD 9 Τύπος σύμβασης Κωδικός Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων Τόπος εργασίας Εμπειρογνώμονας διαχείρισης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία-Φιλοσοφία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ξένες Γλώσσες Τμήματα: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής & Ιταλικής

Διαβάστε περισσότερα

.... ) :..././

.... ) :..././ Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Κοινωνιολογίας Πρακτική Άσκηση Επιστηµονικά Υπεύθυνος: Γιάννης Ζαϊµάκης Τηλ. επικοινωνίας: 28310 77495 Email: zaimakis@social.soc.uoc.gr Αγαπητέ κύριε, αγαπητή κυρία, Θα σας παρακαλούσαµε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δημόσια σχολεία οποιασδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ενηλικιότητα Δεν προσδιορίζεται με βάση την ηλικία. Ο ίδιος αναγνωρίζει τον εαυτό του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ

Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ Το ερωτηματολόγιο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη την οργάνωση, σε ένα τμήμα σε μια συγκεκριμένη δράση ή ομάδα εργασίας. Είναι σημαντικό να διασαφηνιστεί σε πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών ΤΜΗΜΑ Οικονομικών Επιστημών ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕ87 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Αξιότιμε κύριε, Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Αξιότιμη κυρία, Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη κυρία,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Θετική Ψυχολογία και Ψυχολογία Coaching

Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Θετική Ψυχολογία και Ψυχολογία Coaching Θετική Ψυχολογία και Ψυχολογία Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο με ιστορία 35 ετών, πρωτοπορεί από το 1982 στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι το μοναδικό Κολλέγιο στην Ελλάδα μέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Προπτυχιακό NKΔΙ0301 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 ο ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ενότητα 09: Σχεδιασμός και Οργάνωση ενός Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΙΙ Πολυξένη

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επιστημών Υγείας

Σχολή Επιστημών Υγείας ς Σχολή Επιστημών Υγείας Ψυχολογία Σχολή Επιστημών της Υγείας www.nup.ac.cy ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πτυχίο στην Ψυχολογία BSc in Psychology Περιγραφή Προγράμματος Το πτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας εστιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ οπως προτεινονται απο το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ (Tunning Medicine)

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ οπως προτεινονται απο το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ (Tunning Medicine) ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ οπως προτεινονται απο το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ (Tunning Medicine) των ιατρικών προπτυχιακών σπουδών ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - σε ενιαίο κύκλο. Εχει προσαρμοσθεί μετά από την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Πλήρωση κενής θέσης: Ανώτερου εμπειρογνώμονα νοσημάτων που προλαμβάνονται με εμβολιασμό Μονάδα: Μονάδα υποστήριξης σε θέματα επιτήρησης και αντίδρασης Κωδικός: (ECDC/AD/2017/SRS-SEVPD) Πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 93Κ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK Το Γραφείο Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης του πανεπιστημίου Frederick, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Η αφορμή ( 1 ) Ήρθε η ώρα να παρουσιάσουν τις εργασίες τους. Η μια δεν ήξερε να βάλει το στικάκι στη θύρα, ενώ ο άλλος παιδευόταν να ανοίξει την

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις

Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις 30 Μαρτίου 2015 Εισηγητής : B.Αϊβαζίδης MSc, PhDc Χαρακτηριστικά του σημερινού εργασιακού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων Πλήρωση κενής θέσης Ανώτερου εμπειρογνώμονα γενικής επιτήρησης / επικεφαλής ομάδας γενικής επιτήρησης στη Μονάδα Υποστήριξης Επιτήρησης και Αντίδρασης (ECDC/AD/2015/SRS-GLGS)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP2021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Τρίτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων

Πλαίσιο Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων MENTEE Mentoring, Networking and Training for European Entrepreneurs Proj.no: 2014-1-PL01-KA202-003383 Πλαίσιο Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων Μάιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 2 Πλαίσιο Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.2.1 Αναφορά Έκθεση διαδικασίας επιλογής προσωπικού ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Πλαισίωση ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ με εξειδικευμένο Δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση στα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Η περίπτωση του ΠΕΓΑ «Πρακτική Βασισμένη σε ενδείξεις»

Η αξιολόγηση στα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Η περίπτωση του ΠΕΓΑ «Πρακτική Βασισμένη σε ενδείξεις» Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51030101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Νομικός (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ) 31/12/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Νομικός (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ) 31/12/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AD 6 Τύπος σύμβασης Κωδικός αναφοράς Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηγετικές Ικανότητες. Στάλω Λέστα

Ηγετικές Ικανότητες. Στάλω Λέστα Στάλω Λέστα stalo.lesta@gmail.com 96511011 Μερικά στατιστικά στοιχεία Οι γυναίκες αποτελούν μόνο το: 8,9 % των μελών διοικητικών συμβουλίων των μεγάλων εταιρειών στην Κύπρο (Largest publically listed companies)

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ. Ενότητα 5: Έρευνα Μάρκετινγκ και Έρευνα Αγοράς

Μάρκετινγκ. Ενότητα 5: Έρευνα Μάρκετινγκ και Έρευνα Αγοράς Μάρκετινγκ Ενότητα 5: Έρευνα Μάρκετινγκ και Έρευνα Αγοράς Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τοπογράφοι Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα