ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Το NetQues (Δίκτυο για τους Κανόνες Εναρμόνισης & Ποιότητας των Προγραμμάτων Εκπαίδευσης για Λογοθεραπευτές στην Ευρώπη) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης Ακαδημαϊκά Δίκτυα ERASMUS. Φέρνει κοντά Πανεπιστήμια και επαγγελματικές οργανώσεις από όλες τις χώρες της ΕΕ με προγράμματα Λογοθεραπείας. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο ΣΗΜ.. "ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ" είναι ο αγγλικός όρος και χρησιμοποιείται σε όλη την έρευνα. Σε άλλες χώρες ο αναγνωρισμένος επαγγελματίας μπορεί να ονομάζεται λογοπεδικός / ορθοφωνικός / παθολόγος λόγου και ομιλίας. Το ακρωνύμιο Λ/Θ χρησιμοποιείται για να αναφερθεί στην θεραπεία λόγου και ομιλίας / στο Λογοθεραπευτή. Στόχος και δομή της έρευνας Ένας από τους κύριους στόχους του προγράμματος NetQues είναι μια συγκριτική μελέτη (ακολουθώντας την αναγνωρισμένη μεθοδολογία Εναρμόνισης) της συνάφειας των γενικών και εξειδικευμένων ικανοτήτων σε όλα σχεδόν τα προγράμματα Λογοθεραπείας (Λ/Θ) σε 31 ευρωπαϊκές χώρες. Τα στοιχεία του ερωτηματολογίου της έρευνας έχουν επιλεγεί με τη χρήση αναγνωρισμένων διεθνώς οδηγιών απόκτησης πτυχίου Λογοθεραπείας. (Ο κατάλογος των πηγών είναι συνημμένος). Λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία ως προς το περιεχόμενο, τη διάρκεια, το επίπεδο και την ορολογία των προγραμμάτων Λ/Θ, αποφασίστηκε να διαμορφωθεί η έρευνα όσον αφορά τις «ικανότητες». Η ικανότητα μπορεί να οριστεί ως «ένα απαραίτητο φάσμα γνώσεων, δεξιοτήτων και δυνατοτήτων για την εκτέλεση των καθηκόντων της εργασίας». Για τη Λ/Θ, αυτό σημαίνει, ότι επιδιώκουμε να περιγράψουμε ακριβώς τη γνώση, τις δεξιότητες και τις δυνατότητες που απαιτούνται για να είναι σε θέση κάποιος να εργαστεί ή να ασκήσει το επάγγελμα του Λογοθεραπευτή ανεξάρτητος, με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Το ερωτηματολόγιο θα συμπληρωθεί σε κάθε χώρα από: 1. Ακαδημαϊκούς, καθηγητές, ερευνητές των προγραμμάτων Λογοθεραπείας σε κάθε χώρα 2. Πρόσφατα (τελευταία πενταετία) πτυχιούχους από προγράμματα Λογοθεραπείας 3. Εργοδότες Λογοθεραπευτών Αποτελέσματα και περαιτέρω στόχοι Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν στον δικτυακό τόπο του NetQues (www.netques.eu) και θα δώσουν τη δυνατότητα: Να συμφωνηθούν κοινά σταθμά και σημεία αναφοράς για έναν νέο πτυχιούχο * Λογοθεραπείας Να διευκολυνθεί μεγαλύτερη κινητικότητα των πτυχιούχων επαγγελματιών από χώρα σε χώρα. Να διευκολυνθεί η ανάπτυξη του επαγγέλματος. Να δοθεί καθοδήγηση στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και τους κύριους ενδιαφερόμενους σχετικά με την εκπαίδευση των Λ/Θ σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Να βοηθήσει τους Ευρωπαίους πολίτες να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες των κατάλληλα και επαρκή εκπαιδευμένων Λογοθεραπευτών. * Νέος πτυχιούχος = αυτός που έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα εκπαίδευσης Λογοθεραπείας και είναι έτοιμος να εργαστεί ανεξάρτητα ως Λογοθεραπευτής (δηλαδή «ικανός και έτοιμος να ασκήσει το επάγγελμα») Page 1

2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ανωνυμία και εμπιστευτικότητα Η έρευνα αυτή θα πραγματοποιηθεί, έτσι ώστε όλοι οι επί μέρους ερωτηθέντες να είναι ανώνυμοι και όλα τα δεδομένα εμπιστευτικά. Τα ηθικά πρότυπα είναι υψίστης σημασίας. Το φυλασσόμενο αρχείο των απαντήσεων σας στην έρευνα δεν περιέχει οποιοδήποτε διακριτικό στοιχείο σχετικά με εσάς προσωπικά. Συγκεκριμένες ερωτήσεις στην έρευνα ζητούν πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική κατάστασής σας / απασχόληση. Οποιαδήποτε διακριτικό εντοπισμού / ηλεκτρονικό μήνυμα που σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στην έρευνα δεν φυλάσσεται με τις απαντήσεις σας. Αυτά αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης σε ξεχωριστή βάση δεδομένων, και θα ενημερώνονται μόνο ώστε να μας επιτρέψει να γνωρίζουμε τι κατηγορίες ανθρώπων που έχουν (ή δεν έχουν) ολοκληρώσει την έρευνα. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος αντιστοίχισης των διακριτικών εντοπισμού με τα αποτελέσματα της έρευνας. Για να είμαστε σε θέση να πάρουμε μια ρεαλιστική εικόνα της τρέχουσας εκπαίδευσης των Λογοθεραπευτών στην Ευρώπη, η απάντησή σας στο ερωτηματολόγιο αυτό είναι πολύ σημαντική. Οι απόψεις και η εμπειρία σας έχουν υψηλή αξία. ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ / ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Η έρευνα αποτελείται από 3 μέρη: Ι. Εισαγωγή / Πληροφορίες για την έρευνα II. Πληροφορίες ερωτώμενου μερικές σύντομες ερωτήσεις για τη κατάστασή σας σχετικά με την εκπαίδευσή σας, την εργασία σας και την εμπειρία. III. Η κύρια έρευνα: εδώ θα πρέπει να αποφασίσετε σχετικά με την καταλληλότητα των ικανοτήτων που πρέπει να έχει ο Λογοθεραπευτής για να εργαστεί. Η έρευνα περιλαμβάνει δύο ενότητες: P>Α. Εξειδικευμένες ικανότητες του Λογοθεραπευτή B. Γενικές ικανότητες. Συνολικά 109 ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν. Είναι σχεδιασμένο για απλές απαντήσεις μαρκάροντας ένα κουτάκι και θα χρειαστείτε περίπου λεπτά για να ολοκληρώσετε το ερωτηματολόγιο. Εσείς μόνο έχετε να επιλέξετε και να μαρκάρετε το κατάλληλο κουτάκι/κύκλο. Αυτή η διαδικτυακή έρευνα θα σας επιτρέψει να προχωρήσετε στην επόμενη ερώτηση, όταν έχετε ολοκληρώσει την προηγούμενη. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να απαντήσετε σε κάθε ερώτηση και να μην παραλείψετε καμία. Μπορείτε να σταματήσετε και να αποθηκεύσετε τις απαντήσεις σας σε οποιοδήποτε στάδιο και μπορείτε να επιστρέψετε σε αυτό αργότερα. Μην προσπαθήσετε να υποβάλετε τη συμπληρωμένη έρευνα προτού απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Μόνο κάντε κλικ στο «Υποβολή» όταν τις έχετε ολοκληρώσει όλες τις ερωτήσεις και έχετε φτάσει στο τέλος! Η ίδια τριών βαθμίδων κλίμακα αξιολόγησης εφαρμόζονται σε όλες τις ερωτήσεις στην κύρια έρευνα των ικανοτήτων Για κάθε δήλωση ικανοτήτων θα πρέπει να αποφασίσετε εάν: Αυτή η ικανότητα είναι Για κάθε δήλωση ικανοτήτων θα πρέπει να αποφασίσετε εάν: Αυτή η ικανότητα είναι 0. ΜΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ώστε να είναι σε θέση να ασκεί το επάγγελμα του πρόσφατα πτυχιούχος Λογοθεραπείας (Λ/Θ) 1. ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΛΛΑ ΜΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ώστε να είναι σε θέση να ασκεί το επάγγελμα του πρόσφατα πτυχιούχος Λογοθεραπείας (Λ/Θ) 2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ώστε να είναι σε θέση να ασκεί το επάγγελμα του πρόσφατα πτυχιούχος Λογοθεραπείας (Λ/Θ) (Σημείωση: να ασκεί = να εργαστεί ανεξάρτητα) ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ που χρησιμοποιούνται στην έρευνα Λ/Θ: Λογοθεραπευτής τρια Θεραπεία/Θεραπευτής Λόγου και Ομιλίας ΣΠΚ: Σίτιση, Πόση, Κατάποση CT (scan): Μηχανογραφημένη Τομογραφία PET (scan): Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων MRI (scan): Απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού. Page 2

3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ Πρέπει να συγκεντρώσουμε πληροφορίες για το ποιες κατηγορίες ατόμων συμπληρώνουνε αυτό το ερωτηματολόγιο και ως εκ τούτου σας ζητάμε να παρέχετε σύντομες πληροφορίες για τον εαυτό σας που θα είναι εμπιστευτικές και χρησιμοποιηθούν μόνο ανώνυμα. ΕΙΜΑΙ Άντρας Γυναίκα ΑΝΟΙΚΩ ΣΤΗΝ ΕΞΗΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ Η ΗΛΙΚΙΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΙΚΙΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 6 ΕΙΜΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΕΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 6 ΣΠΟΥΔΑΣΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΊΑ ΣΤΗΝ: ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΧΩΡΑ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΧΩΡΑ 6 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΤΡΙΑ ΕΓΙΝΕ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ BΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΤΥΧΙΟ ΒΑΣΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΤΥΧΙΟ ME ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΩΣ Λ/Θ ΣΤΗΝ: ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΧΩΡΑ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΧΩΡΑ 6 ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΩΣ Λ/Θ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑ ΝΑΙ ΟΧΙ Page 3

4 ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΩΣ Λ/Θ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΕΣ ΝΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΩ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΕΙΝΑΙ (επιλέξτε μόνο ένα το υψηλότερο επίπεδο) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ BΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΤΥΧΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ Λ/Θ (επιλέξτε ανάλογα με το ποιο ισχύει) 30 ώρες ΑΝΑ ΕΤΟΣ ή περισσότερο 20 ώρες ΑΝΑ ΕΤΟΣ ή περισσότερο Λιγότερο από 20 ώρες ανά έτος Σπάνια ή ποτέ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ: Παρακαλώ σημειώστε ΟΛΑ όσα ισχύουν O εργάζομαι σε θέση σχετική με το πτυχίο μου/ ειδικότητα μου O εργάζομαι σε θέση που δεν συνδέεται με το πτυχίο μου/ ειδικότητα μου O πραγματοποιώ περαιτέρω σπουδές O άνεργος O άλλο Παρακαλούμε δηλώστε ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΠΟΙΟ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ (παρακαλώ επιλέξτε ΟΛΑ όσα ισχύουν) Πτυχιούχος Λογοθεραπείας Εργοδότης Λογοθεραπευτών * ( Glossary ) Ακαδημαϊκός στο τμήμα Λογοθεραπείας Page 4

5 If you are employed did you send the link to this survey to your employer? Yes No Παρακαλώ μην προσπαθήσετε να υποβάλετε το ερωτηματολόγιο προτού έχετε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Παρακαλούμε να υποβάλετε την απάντησή σας στο διαδίκτυο μέσα σε διάστημα 2 εβδομάδων. 28th January 2012 Δηλαδή κατά την ημερομηνία Η κύρια έρευνα ακολουθεί παρακάτω. Κατ 'αρχάς θα σας ζητηθεί να αποφασίσετε για τις εξειδικευμένες ικανότητες του Λογοθεραπευτή και στη συνέχεια τις γενικές ικανότητες. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Για κάθε δήλωση ικανοτήτων θα πρέπει να αποφασίσετε εάν: <Η ικανότητα="" αυτή="" είναι= ΜΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ώστε να είναι σε θέση να ασκεί το επάγγελμα του πρόσφατα πτυχιούχος Λογοθεραπείας (Λ/Θ) 1. ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΛΛΑ ΜΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ώστε να είναι σε θέση να ασκεί το επάγγελμα του πρόσφατα πτυχιούχος Λογοθεραπείας (Λ/Θ) 2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ώστε να είναι σε θέση να ασκεί το επάγγελμα του πρόσφατα πτυχιούχος Λογοθεραπείας (Λ/Θ) <Η> I. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Α. Σκοπός του επαγγέλματος Β. Αξιολόγηση και προσδιορισμός των διαταραχών επικοινωνίας και σίτισης, πόσης και κατάποσης. Γ. Σχεδιασμός και υλοποίηση της παρέμβασης Δ. Σχεδιασμός, συντήρηση και αξιολόγηση των υπηρεσιών Ε. Πρόληψη ΣΤ. Διασφάλιση ποιότητας Γ. Έρευνα Η. Επαγγελματική εξέλιξη, συνεχή εκπαίδευση και συγκεκριμένες ηθικές ευθύνες. Α. Σκοπός του επαγγέλματος 1. Μπορεί να αξιολογήσει, να διαγνώσει και να παρέμβει στις διαταραχές γλώσσας και ομιλίας 2. Μπορώ να αξιολογήσει, να διαγνώσει και να παρέμβει σε διαταραχές σίτισης, πόσης και κατάποσης (ΣΠΚ) Page 5

6 Β. Αξιολόγηση και αναγνώριση των αναγκών επικοινωνίας και σίτισης, πόσης και κατάποσης 1. Δημιουργεί σχέση με τον πελάτη και διευκολύνει συμμετοχή του στην αξιολόγηση και τη διαδικασία διαφορικής διάγνωσης 2. Μπορεί να εφαρμόσει και να συνθέσει τη γνώση των διαταραχών της επικοινωνίας, της γλωσσολογίας, της φωνητικής, της ψυχολογίας και των βιοϊατρικών επιστημών, προκειμένου να εντοπίσει, να αξιολογήσει και διαγνώσει διαταραχές της επικοινωνίας και διαταραχές ΣΠΚ 3. Κατέχει τη φωνητική μεταγραφή 4. Κατέχει στη γλωσσική και ψυχογλωσσική ανάλυση 5. Μπορεί να χορηγεί, να καταγράφει, να βαθμολογεί και να ερμηνεύει μια σειρά από δημοσιευμένα ή / και άτυπα εργαλεία αξιολόγησης καταλλήλως 6. Μπορεί να χορηγεί, να καταγράφει και να ερμηνεύει τις ακόλουθες εργαστηριακές μετρήσεις: ακοομετρία, τυμπανομετρία, ακουστική ανάλυση, λαρυγγογραφία, ρινομετρία, στροβοσκόπηση, ρινοενδοσκόπηση, βιντεοακτινοσκόπηση 7. Κατανοεί τις επιπτώσεις των αποτελεσμάτων των κλινικών νευρολογικών ερευνών, όπως η CT, PET, MRI, ή ακτινολογικές έρευνες, όπως οι ακτίνες Χ στο στήθος, στην ομιλία, τη γλώσσα, την επικοινωνία και των λειτουργιών ΚΠΣ. 8. Αναλύει, και ερμηνεύει τα αποτελέσματα αξιολόγησης με ακρίβεια και ενσωματώνει πληροφορίες από το ιστορικό του περιστατικού και από άλλες σχετικές πηγές ευρημάτων. 9.Μπορεί να κρίνει κλινικά ή να διαγνώσει τη φύση και την έκταση των διαταραχών και προτείνει πιθανές προγνώσεις. 10. Εξακριβώνει κενά στην πληροφορίες που απαιτούνται για την κατανόηση των διαταραχών του πελάτη, και αναζητά πληροφορίες για να καλυφθούν τα κενά 11. Μπορεί να παραγάγει προφορικές και γραπτές εκθέσεις των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης και της ερμηνείας των πληροφοριών της αξιολόγησης 12. Παρέχει κατάλληλη ανατροφοδότηση σχετικά με την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης στον πελάτη και των άλλων σημαντικών ατόμων, με έναν τρόπο που μπορούν να τα κατανοήσουν εύκολα 13. Εξακριβώνει την επιρροή των διαφορετικών καταστάσεων, περιβαλλόντων ή πλαισίων για τα προβλήματα των πελατών 14. Αναγνωρίζει την επίδραση των διαταραχών στην ψυχοκοινωνική ευημερία, την κοινωνική και ιατρική κατάσταση του πελάτη και των σημαντικών άλλων ατόμων 15. Όταν είναι αναγκαίο, παραπέμπει τον πελάτη σε άλλους επαγγελματίες έγκαιρα και με θεμιτό τρόπο Page 6

7 Γ. Σχεδιασμός και εφαρμογή παρέμβασης 1. Συζητά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της θεραπείας και αποφασίζει, σε συνεννόηση με τον πελάτη, αν η λογοθεραπεία είναι κατάλληλη ή απαραίτητη. Περιλαμβάνει ανθρώπους κλειδιά σε αυτές τις συζητήσεις 2. Ενσωματώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης με άλλες σχετικές πληροφορίες για να θέσει τους στόχους. 3. Κατανοεί την αιτιολογία και τις αρχές που αποτελούν τη βάση συγκεκριμένων μεθόδων θεραπείας. 4. Αξιολογεί την έρευνα και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για να προσαρμόσει την κλινική του πρακτική. Αλλάζει προσέγγιση στην πρακτική του για να λάβει υπόψη τις νέες εξελίξεις 5. Επιλέγει και σχεδιάζει κατάλληλες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις στον τομέα της θεραπείας που αφορούν ανθρώπους κλειδιά στο περιβάλλον του πελάτη. 6. Καθορίζει και συμφωνεί με τους ρόλους και τις αρμοδιότητες του λογοθεραπευτή, του πελάτη, και άλλων σημαντικών στη σχεδιαζόμενη παρέμβαση 7. Καταγράφει την ανταπόκριση στην παρέμβαση και τυχόν αλλαγές στο σχέδιο παρέμβασης 8. Κατανοεί τους ρόλους των άλλων μελών της ενδο / διεπιστημονικής ομάδας και παράγει σχέδια παρέμβασης σε συνεννόηση με αυτούς 9. Επιλέγει τον κατάλληλο ρόλο / ρόλους του υπεύθυνου αξιολόγησης, του παιδαγωγού, του συμβούλου, του συνηγόρου, του ερευνητή, του υπεύθυνου εκπαιδευτή και του μέντορα του συμβούλου, και έχει επίγνωση των ορίων. 10. Εφαρμόζει τις κατάλληλες τεχνικές θεραπείας με τη χρήση των απαραίτητων υλικών και εργαστηριακού εξοπλισμού 11. Συλλέγει πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων, ώστε να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας 12. Παίρνει αιτιολογημένες αποφάσεις για την έναρξη, τη συνέχιση, την τροποποίηση ή την παύση χρήσης των επιλεγμένων τεχνικών, θεραπειών ή διαδικασιών, και καταγράφει τις αποφάσεις και τις αιτιολογεί κατάλληλα 13. Ετοιμάζει τον πελάτη για το τερματισμό της θεραπείας με κατάλληλο τρόπο, συμφωνώντας στο σημείο ολοκλήρωσης της θεραπείας με τον πελάτη και τους σημαντικούς άλλους, και ακολουθεί τις σχετικές διαδικασίες αποπεράτωσης των υπηρεσιών Λογοθεραπείας 14. Διατηρεί κατανοητά και ορθά σύγχρονα αρχεία πελατών σύμφωνα με τις επαγγελματικές και νομικές προϋποθέσεις και χρησιμοποιεί μόνο αποδεκτή ορολογία 15. Εφαρμόζει τις αρχές της τεκμηριωμένης κλινικής πρακτικής για την κλινική διαδικασία λήψης αποφάσεων. 16. Κατανοεί τις έννοιες της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας σε σχέση με την παρέμβαση του Λογοθεραπευτή. 17. Κατανοεί τις ηθικές και νομικές επιπτώσεις της παρακράτησης και διακοπής της διατροφής Page 7

8 Δ. Σχεδιασμός, διατήρηση και αξιολόγηση των υπηρεσιών 1. Έχει επίγνωση της δομής και λειτουργίας της εκπαιδευτικού συστήματος, των κοινωνικών και υγειονομικών υπηρεσιών στη χώρα άσκησης του επαγγέλματος, και των καθημερινών συνεχών εξελίξεων 2. Αποφασίζει μεταξύ των διαθέσιμων επιλογών για παροχή υπηρεσιών στον πελάτη 3. Διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα περιστατικά του ή την πελατεία του, και μπορεί να θέτει προτεραιότητες, να διαχειρίζεται το χρόνο του και να κάνει αποδοτική χρήση των μοντέλων παροχής υπηρεσιών 4. Συμμετέχει σε αξιολογήσεις των υπηρεσιών Λογοθεραπείας 5. Ανταποκρίνεται στη σχετική νομοθεσία της χώρας του και τους κανόνες στο χώρο εργασίας, και κατανοεί τις επιπτώσεις τους για τις Υπηρεσίες Λογοθεραπείας. Ε. Πρόληψη: συμβάλλει στην πρόληψη της εμφάνισης ή την ανάπτυξη διαταραχών της επικοινωνίας, της σίτισης, πόσης ή της κατάποσης από: 1. Εκπαίδευση των πολιτών και άλλων επαγγελματιών 2. Έγκαιρο εντοπισμό των παραγόντων κινδύνου και των συγκεκριμένων διαταραχών 3. Έγκαιρη παρέμβαση σε διαταραχές ΣΤ. Διασφάλιση ποιότητας: 1. Κατανοεί τις αρχές του ποιοτικού ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας 2. Αντιλαμβάνεται την ανάγκη για παρακολούθηση της ποιότητας της κλινικής του πρακτικής 3. Συμβάλλει στη δημιουργία των προγραμμάτων για τη διασφάλιση της ποιότητας 4. Διατηρεί μια αποτελεσματική διαδικασία ελέγχου και εργάζεται προς την κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης της 5. Αναγνωρίζει την αξία των διασκέψεων για κλινικές υποθέσεις και άλλων μεθόδων ανασκόπησης Page 8

9 Ζ. Έρευνα: 1. Αξιολογεί τις τρέχουσες τεκμηριωμένες έρευνες με αποδείξεις και τις εφαρμόζει, στην κλινική πράξη 2. Κατανοεί τις αρχές της έρευνας και τη μεθοδολογία της έρευνας 3. Είναι εξοικειωμένοι με στατιστικά πακέτα 4. Συνεργάζεται στην έρευνα με πρωτοβουλία άλλων η υποστήριξη άλλων 5. Αξιολογεί επίσημα και ανεπίσημα εργαλεία αξιολόγησης και μέσα παρέμβασης και μεθόδους σε σχέση με την τρέχουσα έρευνα. 6. Κάνει προτάσεις για την ανάπτυξη ή απόκτηση νέων πόρων, ή την εισαγωγή νέων μεθόδων 7. Συμβάλλει στην ανάπτυξη της επιστήμης και του επαγγέλματος με την ανάληψη και τη δημοσίευση έρευνας και μελετών περιπτώσεων Η. Επαγγελματική εξέλιξη, συνεχή εκπαίδευση και συγκεκριμένες ηθικές ευθύνες 1. Επιδεικνύει δεξιότητες κριτικού προβληματισμού ως βάση για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη 2. Κάνει χρήση των επίσημων και ανεπίσημων δικτύων για την επαγγελματική ανάπτυξη 3. Αναπτύσσει την προσωπική του εξέλιξη ανάπτυξη ως Λογοθεραπευτής μέσω ενημερώσεων για τις ισχύουσες κλινικές δεξιότητες και την περαιτέρω ανάπτυξη μιας σειράς διαπροσωπικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων 4. Σαν έμπειρος και καλά εκπαιδευμένος κατά προτίμηση, βοηθά και διδάσκει φοιτητές του επαγγέλματος 5. Τηρεί τον κώδικα δεοντολογίας του εθνικού επαγγελματικού φορέα ή / και όπως προβλέπεται από τον εργοδότη, ή / και την εθνική / κρατική κυβέρνηση. 6. Κατανοεί τους επαγγελματικούς ρόλους και τα όρια ενός Λογοθεραπευτή II. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Α. Επιτελικές Ικανότητες Β. Διαπροσωπικές και ενδοπροσωπικές ικανότητες Γ. Συστηματικές ικανότητες Page 9

10 A. Επιτελικές Ικανότητες 1. Ικανότητα για ανάλυση και σύνθεση 1. Συνθέτει πληροφορίες από ποικίλες πηγές για να επιλέξει την κατάλληλη πορεία δράσης ή να απαντήσει σε μια ερώτηση. 2. Αναλύει πληροφορίες για να συνάγει τα κατάλληλα συμπεράσματα και να αναγνωρίσει τις επιπτώσεις αυτών των συμπερασμάτων 2. Ικανότητα για οργάνωση και προγραμματισμό 1. Χωρίζει δραστηριότητες σε συγκεκριμένα βήματα και βάζει χρονοδιαγράμματα με ρεαλιστικούς στόχους, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις άλλες απαιτήσεις 2. Επιτυγχάνει τους στόχους ή παραδίδει τα αποτελέσματα του έργου του εντός των πλαισίων του χρονοδιαγράμματος 3. Προφορική και γραπτή επικοινωνία 1. Χρησιμοποιεί κατάλληλες, αποτελεσματικές δεξιότητες και υλικά σε γραπτή, προφορική και οπτική επικοινωνία για πληροφορίες και οδηγίες. 2. Είναι σε θέση να γράψει επαγγελματικά και επιστημονικά, και να κάνει παρουσιάσεις, με ένα κατάλληλα σαφή και συνοπτικό τρόπο. 3. Είναι σε θέση να διαβάσει και να κατανοήσει επαγγελματικά έγγραφα, επιστημονικά άρθρα και επαγγελματικές παρουσιάσεις σε μια ξένη γλώσσα 4. Είναι σε θέση να γράψει επαγγελματικά έγγραφα, επιστημονικά άρθρα και να κάνει επαγγελματικές παρουσιάσεις σε μια ξένη γλώσσα 4. Στοιχειώδεις δεξιότητες τεχνολογίας των πληροφοριών 1. Χρησιμοποιεί κοινά προγράμματα / λογισμικά για την παραγωγή, τη δημιουργία και την αποθήκευση των σχετικών εγγράφων και δεδομένων για την κλινική και ερευνητική του δραστηριότητα 2. Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει ηλεκτρονικές πηγές μάθησης και προσαρμόζεται στις νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες Page 10

11 5. Δεξιότητες διαχείρισης της πληροφορίας 1. Συγκεντρώνει τα δεδομένα με τη χρήση διαφόρων μεθόδων, συμπεριλαμβανομένης και της ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, συνεντεύξεων, ερωτηματολογίων και παρατήρηση. 2. Εφαρμόζει νομικές και ηθικές αρχές για τη διαχείριση των πληροφοριών και προστατεύει την ακεραιότητα, την αξιοπιστία και την αυθεντικότητα των αρχείων 6. Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων 1. Εξακριβώνει τους σημαντικούς παράγοντες σε ένα πρόβλημα και προτείνει πιθανές λύσεις 2. Εντοπίζει τους κινδύνους ή τις παγίδες που συνδέονται με κάθε δυνατή λύση 3. Χρησιμοποιεί αυτή τη γνώση για να επιλέξει την πιο κατάλληλη λύση για τις συγκεκριμένες καταστάσεις. 4. Εκφράζει η προτιμώμενη λύση / απόφαση με κατανοητό τρόπο και περιγράφει τις συγκεκριμένες δράσεις που απαιτούνται Β. Οι διαπροσωπικές και ενδοπροσωπικές ικανότητες B.1. Οι διαπροσωπικές ικανότητες: 1. Έχει ενσυναίσθηση με τους πελάτες και τους συναδέλφους 2. Έχει την ικανότητα να αποσπά πληροφορίες από πληροφοριοδότες αποτελεσματικά και με συμπάθεια 3. Έχει την ικανότητα να παρέχει ακριβή ανατροφοδότηση με κατανοητό και ευαίσθητο τρόπο 4. Έχει κοινωνικές δεξιότητες όπως η αυτοπεποίθηση, η συνεργασία, η διαπραγμάτευση 5. Έχει εκτίμηση της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας Page 11

12 B.2. Ενδοπροσωπικές αρμοδιότητες: θα πρέπει να επιδείξει στοιχεία που αφορούν: 1. Τη δυνατότητα να βλέπει τον εαυτό του με κριτική διάθεση και να στοχάζεται σχετικά την απόδοσή τους 2. Ανθεκτικότητα στην αντιμετώπιση των απαιτήσεων του επαγγέλματος κατά τρόπο που του επιτρέπει να διατηρήσει την αυτοεκτίμηση και να διαχειρίζεται το άγχος. 3. Συμπεριφορά η οποία είναι τίμια, ειλικρινής και αξιόπιστη 4. Θετική στάση και προνοητικότητα Γ. Συστηματικές ικανότητες 1. Ικανότητα να μαθαίνει, να δημιουργεί νέες ιδέες και να προσαρμόζεται σε νέες καταστάσεις 1. Προσαρμόζει τη συμπεριφορά του / της και προσεγγίσεις του, ώστε να ταιριάζουν σε νέες καταστάσεις 2. Διατυπώνει δημιουργικές και πρωτότυπες λύσεις για νέες καταστάσεις 3. Διεξάγει αναζήτηση επιστημονικής βιβλιογραφίας για να βρει τις πιο σχετικές πληροφορίες για να απαντήσει σε ένα ερώτημα 4. Αξιολογεί τη μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τις αναλύσεις δημοσιευμένων; ερευνητικών μελετών για να κρίνει την αξία τους 5. Σχεδιάζει και εφαρμόζει μία ερευνητική μελέτη για να απαντήσει σε μια συγκεκριμένη ερώτηση αποτελεσματικά 2. Ικανότητα ηγεσίας 1. Καθοδηγεί άλλους ανάλογα με την περίπτωση 2. Διαχειρίζεται τους άλλους για την επίτευξη συμφωνίας 3. Δυνατότητα για αυτόνομη εργασία 1. Εργάζεται ανεξάρτητα 2. Αναλαμβάνει την ευθύνη για την ανάπτυξη των δικών του γνώσεων και των δεξιοτήτων καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής του Page 12

13 4. Πρωτοβουλία / επιχειρηματικό πνεύμα 1. Συμμετέχει σε νέα επιχείρηση ή ακολουθεί μια δύσκολη πορεία δράσης, αν είναι απαραίτητο 5. Εκπαιδεύει και αναπτύσσει άλλους είναι διατεθειμένος να: 1. Παρέχει την κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών των άλλων επαγγελμάτων ή των σημαντικών άλλων που εμπλέκονται με τους πελάτες τους 2. Εκπαιδεύει τους νεοεισερχόμενους και τα άλλα μέλη της ομάδας 6. Ενεργός εκπρόσωπος στην κοινωνία και προς φορείς λήψης αποφάσεων 1. Συνηγορεί για το επάγγελμα και τους πελάτες του στους σχετικούς φορείς λήψης αποφάσεων σε άλλα μέλη της κοινότητας Thank! Σας ευχαριστούμε που πήρατε μέρος σε αυτή τη μελέτη Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας και τη βοήθεια σας O Παρακαλώ πιέστε εδώ για να τερματίσετε το ερωτηματολόγιο Page 13

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Κριτήρια για την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση των Διαιτολόγων

Ευρωπαϊκά Κριτήρια για την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση των Διαιτολόγων Ευρωπαϊκά Κριτήρια για την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση των Διαιτολόγων Το έγγραφο αυτό δημιουργήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Συλλόγων Διαιτολόγων (European Federation of Associations of

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 Αγ. Σπυρίδωνας Αιγάλεω ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΒΟΗΘΟΥΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΒΟΗΘΟΥΣ Are you a Personal Assistant? Learning is not only classroom ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΒΟΗΘΟΥΣ Επίπεδα 2,3,4,5 Δημιουργία: KAI Συντελεστές: Πίνακας Περιεχομένων A. Οι Τομείς Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα)

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου High Heels Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου RNo 15 Συνολική δομή του προγράμματος κατάρτισης και μικτής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες IFLA Professional Report (Greek translation) Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες Επιμέλεια Nancy Bolt και Suzanne Burge Μετάφραση από τα Αγγλικά: Μαρία Μονόπωλη και Άννα Μάστορα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 στα πλαίσια του Ν. 3374/2005 ΛΑΡΙΣΑ Φεβρουάριος 2010 ΠΡΌΛΟΓΟΣ... 6 1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA

ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA Είδη εργασιών σε σχέση με το επίπεδο σπουδών Σε σχέση με το επίπεδο σπουδών του ερευνητή, το μέγεθος και το θέμα της εργασίας, τη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Αθήνα 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το ΣΥΜΒΟΥΛΟ

Οδηγός για το ΣΥΜΒΟΥΛΟ Οδηγός για το ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Οδηγός για το ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2012 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Υπηρεσία Συμβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης

Εγχειρίδιο προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης Α.Σ. ΕΠ-ΕΝ ΥΣΗ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΕΝ ΥΣΗΣ ΡΑΣΗ 3 Προσδιορισµός λειτουργίας Συστήµατος Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση)

IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση) IMPROVE Improving Validation of Not-Formal Learning in European Career Guidance Practitioners IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση) Επιμέλεια: Peter Weber

Διαβάστε περισσότερα

MEMBER OF THE CPLOL-LCSTL

MEMBER OF THE CPLOL-LCSTL 1 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών - Λογοθεραπευτών κρίνει σκόπιµο αλλά και σηµαντικό να καθορίσει τα βασικά κριτήρια της αρχικής εκπαίδευσης στη Λογοπεδική, όπως αυτά καθορίζονται σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά εξάμηνα: εαρινό 2007/8 χειμερινό 2008/9 Βόλος Φεβρουάριος 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

DACTIVE. disability and active citizenship. Project n : 510773- LLP- 1-2010- 1- IT- GRUNDTVIG- GMP

DACTIVE. disability and active citizenship. Project n : 510773- LLP- 1-2010- 1- IT- GRUNDTVIG- GMP DACTIVE disability and active citizenship Επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς για πρακτικές παρεμβάσεις που απευθύνονται σε άτομα με νοητικές αναπηρίες με σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων ενεργής

Διαβάστε περισσότερα

Νέες προσεγγίσεις για την Ανεξάρτητη Διαβίωση - Ένα

Νέες προσεγγίσεις για την Ανεξάρτητη Διαβίωση - Ένα Νέες προσεγγίσεις για την Ανεξάρτητη Διαβίωση - Ένα εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών σε έξι ευρωπαϊκές χώρες ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ: ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ: ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA- TQM) ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακάλυψη Ικανοτήτων. Εργαλεία για το μέλλον σας. Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους

Ανακάλυψη Ικανοτήτων. Εργαλεία για το μέλλον σας. Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους Ανακάλυψη Ικανοτήτων Εργαλεία για το μέλλον σας Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους 1 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εύρεση εργασίας είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους νέους με λίγα ή καθόλου τυπικά προσόντα.

Διαβάστε περισσότερα

..υποστήριξη για νέους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες, στην εκπαίδευση άνω των 16 ετών... Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων:

..υποστήριξη για νέους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες, στην εκπαίδευση άνω των 16 ετών... Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: ..υποστήριξη για νέους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες, στην εκπαίδευση άνω των 16 ετών... Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: Αυτισμός 75% funded by Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Πνευματικά

Διαβάστε περισσότερα