ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF"

Transcript

1

2 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns MMC Management Centre Ltd Instytut Technlgii Eksplatacji PIB Dimitra Institute Vcatinal Rehabilitatin Cnsultants Ltd Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

3 Ευρωπαϊκός Πίνακας Ικανοτήτων «Μέντορας» επίπεδο 5, βάσει του EQF Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες Ανάπτυξη καλών σχέσεων με τους εκπαιδευόμενους στη διαδικασία καθοδήγησης Έχει ευρεία γνώση: συγκεκριμένων θεωριών, μοντέλων και μεθόδων επικοινωνίας. (Γ1) συγκεκριμένων θεωριών επίλυσης διαφορών, μεθόδων και μοντέλων, αρχών και τεχνικών ενεργητικής ακρόασης. (Γ2) συγκεκριμένων θεμάτων εμπιστευτικότητας. (Γ3) Έχει αντικειμενική γνώση: του περιβάλλοντος στο οποίο λαμβάνει χώρα η επικοινωνία, η ενεργητική ακρόαση και η επίλυση διαφορών όπως επίσης και του ρόλου του κάθε εμπλεκόμενου στο περιβάλλον. (Γ4) Έχει ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τον εκπαιδευόμενο χρησιμοποιώντας πρακτικά επικοινωνιακά εργαλεία και τεχνικές. (Δ1) να βρίσκει δημιουργικές λύσεις σε αφηρημένα προβλήματα λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του εκπαιδευόμενου. (Δ2) να επιδεικνύει δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης όταν μιλά με τον εκπαιδευόμενο, είτε τηλεφωνικώς είτε αυτοπροσώπως ώστε να επιλύει διάφορα ζητήματα. (Δ3) να βοηθά τον εκπαιδευόμενο να αποκτήσει επίγνωση και να αποσαφηνίσει τους προσωπικούς και επαγγελματικούς στόχους και προτεραιότητές του/της, να κατανοήσει καλύτερα τις σκέψεις, συναισθήματα και επιλογές του/της. (Δ4) να αναλαμβάνει τις απαραίτητες δράσεις για να αλλάξει τη ζωή του/της, να πετύχει τους στόχους του/της και να αισθανθεί πλήρης. (Δ5) Δημιουργεί και διατηρεί μια αποτελεσματική εργασιακή σχέση με τον εκπαιδευόμενο, η οποία θα τον βοηθήσει να πετύχει τους επαγγελματικούς του/της στόχους. (Ι1) Διασφαλίζει την ευημερία του εκπαιδευόμενου και τον/την στηρίζει στα προσωπικά του/της ζητήματα. (Ι2) Αναθεωρεί και βελτιώνει το δικό του/της ρόλο στην ανάπτυξη της εργασιακής σχέσης η οποία θα μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματα της καθοδηγητικής διαδικασίας. (Ι3) 3 P age

4 Συντονισμός και στήριξη του συμβούλου εκπαιδευτή Έχει ευρεία γνώση: των βασικών αρχών του σχεδιασμού και της εφαρμογής ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του εκπαιδευόμενου, του μέντορα και του συμβούλου εκπαιδευτή, διασφαλίζοντας ότι ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει το καλύτερο δυνατό επίπεδο στήριξης. (Γ5) του ρόλου κάθε εμπλεκόμενου στο βασισμένο σε εργασία πρόγραμμα. (Γ6) των συγκεκριμένων συνθηκών που διέπουν τις διατυπώσεις μεταξύ του επαγγελματικού/εκπαιδευτικού ιδρύματος και του χώρου εργασίας. (Γ7) του συστήματος βαθμολόγησης στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το οποίο ο μαθητευόμενος θα αξιολογηθεί. (Γ8) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΡΟΛΩΝ Έχει ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών τον καθορισμό μαζί με τον σύμβουλο εκπαιδευτή των αρμοδιοτήτων του/της. (Δ6) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ Έχει ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών να εγκαθιδρύσει μια αποτελεσματική εργασιακή σχέση και ξεκάθαρη επικοινωνία με τον σύμβουλοεκπαιδευτή, διευκολύνοντας την αξιολόγηση προόδου και το θέσιμο προβληματισμών σε τακτά χρονικά διαστήματα. (Δ7) να επικοινωνεί με τον σύμβουλοεκπαιδευτή για τυχόν προβληματισμούς. (Δ8) να λαμβάνει συμβουλές και να αποδέχεται την εποικοδομητική ανατροφοδότηση από τον σύμβουλοεκπαιδευτή σε περίπτωση διαφοράς/ σύγκρουσης με τον εκπαιδευόμενο. (Δ9) ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έχει ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών 4 P age ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΡΟΛΩΝ Διασφαλίζει ότι οι διαφορετικοί ρόλοι των εμπλεκόμενων μερών διατηρούνται και αποκαθιστά την ισορροπία σε περίπτωση που κάτι πηγαίνει λάθος. (Ι4) ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αποδέχεται την ευθύνη για επαρκή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα ούτως ώστε να συνεισφέρει σε αυτό αποτελεσματικά και σε περίπτωση ερωτήσεων ή προβληματισμών, αναφέρεται αυτόνομα στον σύμβουλοεκπαιδευτή. (Ι5) ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΝΤΟΡΑ Αναθεωρεί και βελτιώνει τη δική του/της απόδοση στην αποτελεσματική στήριξη του συμβούλου εκπαιδευτή. (Ι6)

5 να αναγνωρίζει μαζί με τον σύμβουλοεκπαιδευτή τομείς του προγράμματος που δεν λειτουργούν αποτελεσματικά ή άλλα ζητήματα στη σχέση σύμβουλουεκπαιδευόμενου και να τα επαναδιαπραγματεύεται αν είναι απαραίτητο. (Δ10) να αναγνωρίζει και να μετριάζει προβλήματα με την υποστήριξη του εκπαιδευόμενου. (Δ11) να εγείρει ζητήματα και να επαναδιαπραγματεύεται την υποστήριξη με τον σύμβουλοεκπαιδευτή και άλλους εκπροσώπους εργοδοτών. (Δ12) Σχεδιασμός, διαπραγμάτευση και εφαρμογή του χώρου εκμάθησης του προγράμματος του εκπαιδευόμενου ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Έχει βασικές γνώσεις: των αρχών Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Επαγγελματικής Κατάρτισης. (Γ9) διαφορετικών τρόπων και δυνατοτήτων εκμάθησης. (Γ10) Έχει ευρεία και εξειδικευμένη γνώση: των σταδίων της διαδικασίας καθοδήγησης και των καθοριστικών παραγόντων για την επιτυχία κάθε σταδίου. (Γ11) της προηγούμενης γνώσης και επιτευγμάτων του εκπαιδευόμενου, των ατομικών μαθησιακών στόχων και άλλων προσωπικών παραγόντων σχετικών με την ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Έχει ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών να προετοιμάζει την διαδικασία καθοδήγησης σε χρόνο και ενέργεια και να εφαρμόζει δημιουργικές λύσεις όπου είναι απαραίτητο. (Δ13) να προετοιμάζει τον χώρο εργασίας για να υποδεχθεί τον εκπαιδευόμενο (ενημερώνει τον εκπαιδευόμενο και τους υπόλοιπους). (Δ14) να χρησιμοποιεί τα μαθησιακά αποτελέσματα για να σχεδιάσει την μάθηση στον χώρο εργασίας και να 5 P age ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ Αναλαμβάνει ευθύνη για την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευόμενου. (Ι7) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σχεδιάζει δραστηριότητες και εργασίες για να διασφαλίζει ότι θα επιτευχθούν οι συμφωνηθέντες μαθησιακοί στόχοι. (Ι8) Σχεδιάζει, διαπραγματεύεται και εφαρμόζει το πρόγραμμα μάθησης με τον εκπαιδευόμενο, τον σύμβουλο εκπαιδευτή του και όπου απαιτείταιμε άτομα κλειδιά στον οργανισμό. (Ι9) Διασφαλίζει ότι η εφαρμογή του εργασιακού προγράμματος επιτρέπει την επίτευξη των

6 εργασία και μάθηση. (Γ12) συγκεκριμένων θεμάτων κοινωνικού αποκλεισμού και ένταξης στην κοινωνία (να γνωρίζει πώς να χρησιμοποιεί πολιτικές που αφορούν τον κοινωνικό αποκλεισμό). (Γ13) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Έχει ευρεία γνώση: της φύσης του προγράμματος βασισμένο σε εργασία και των προσπαθειών που χρειάζονται για την επιτυχή εφαρμογή του. (Γ14) των συγκεκριμένων αρχών εφαρμογής επιτυχημένων προγραμμάτων που βασίζονται σε εργασία. (Γ15) των κοινών παραγόντων και φραγμών στην μετάβαση από την εκπαίδευση ή από την ανεργία στην εργασία ή από ένα εργασιακό ρόλο σε ένα άλλο. (Γ16) των μαθησιακών στόχων οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν από το πρόγραμμα βασισμένο σε εργασία. (Γ17) το πρόγραμμα του εκπαιδευόμενου συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος, των στόχων και των απαιτήσεων αξιολόγησης. (Γ18) Έχει αντικειμενική γνώση: του λειτουργικού πλαισίου, μεθόδων εργασίας, πόρων και σχετικού προσωπικού στον εργοδότη οργανισμό. (Γ19) του βασικού προσωπικού κα της διαθέσιμης υποστήριξης από το αναγνωρίζει εργασίες οι οποίες ανταποκρίνονται σε αυτά τα μαθησιακά αποτελέσματα (όπως τέθηκαν στο αναλυτικό πρόγραμμα του εκπαιδευτικού ιδρύματος). (Δ15) να αναγνωρίζει τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του εκπαιδευόμενου, ανακαλύπτοντας τις ικανότητές του/της. (Δ16) να σχεδιάζει, αναπτύσσει και παρουσιάζει το πλαίσιο καθοδήγησης στον εκπαιδευόμενο, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη φύση, το μαθησιακό στυλ, τη ζωή και την επαγγελματική του κατάσταση. (Δ17) να αξιολογεί τους πόρους του οργανισμού, το προσωπικό και την ικανότητα του προσωπικού στην υποστήριξη ενός προγράμματος βασισμένο στην εργασία. (Δ18) να κατανοεί και να εφαρμόζει πρακτικές ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό. (Δ19) να εφαρμόζει τις καλύτερες πρακτικές για την επίτευξη της κοινωνικής ένταξης. (Δ20) να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη δικτύωση του εκπαιδευτικού προγράμματος με ποικίλους φορείς (τοπικούς/περιφερειακούς οργανισμούς, εταιρείες, οργανισμούς επαγγελματικής κατάρτισης, δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης κτλ.) (Δ21) 6 Page μαθησιακών στόχων στο πλαίσιο του συγκεκριμένου χώρου εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις απρόβλεπτες αλλαγές. (Ι10) Διασφαλίζει ότι όλοι οι απαιτούμενοι πόροι για την υποστήριξη του προγράμματος είναι διαθέσιμοι (συμπεριλαμβανομένου του κατάλληλου/έμπειρου προσωπικού). (Ι11) Συμφωνεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα με τον εκπαιδευόμενο και τον σύμβουλο εκπαιδευτή. (Ι12) Συμφωνεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα με τον εκπαιδευόμενο και τον σύμβουλο εκπαιδευτή συνεισφέροντας στον σχεδιασμό τους όπου είναι δυνατό. (Ι13) Εφαρμόζει τις απαιτούμενες προσαρμογές στον χώρο εργασίας ή μεθόδους εργασίας για να εξυπηρετεί τον εκπαιδευόμενο. (Ι14) Σχεδιάζει και παρακολουθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τα ανθρώπινα, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα. (Ι15) Δικτυώνεται και επικοινωνεί για να στηρίζει το εργασιακό πρόγραμμα. (Ι16) ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΝΤΟΡΑ Αναθεωρεί και βελτιώνει την απόδοσή του/ της όσον αφορά τον σχεδιασμό, τη διαπραγμάτευση και εφαρμογή του προγράμματος βασισμένο σε εργασία του εκπαιδευόμενου. (Ι17)

7 κολέγιο/εκπαιδευτικό οργανισμό/ εκπαιδευτικό τμήμα του εκπαιδευόμενου. (Γ20) του αναλυτικού προγράμματος για την εκπαίδευση στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ενότητας στον χώρο εργασίας. (Γ21) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Έχει ευρεία γνώση: της συγκεκριμένης μεθόδου που χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος, των στόχων και των απαιτήσεων αξιολόγησης. (Γ22) να αξιολογεί το ταίριασμα μεταξύ του εκπαιδευόμενου και του προγράμματος που μπορεί να προσφέρει ο οργανισμός. (Δ22) ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έχει ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών να διαπραγματευτεί το εργασιακό πρόγραμμα με όλους τους εμπλεκόμενους: εκπαιδευόμενο, σύμβουλο εκπαιδευτή, διοίκηση εταιρείας και προσωπικό. (Δ23) να καθιερώνει τις δεσμεύσεις και να συμφωνεί για τους στόχους, τις διαδικασίες και τις μεθόδους της διαδικασίας ανάπτυξης. (Δ24) να συμφωνεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα (συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος, των στόχων και των προϋποθέσεων αξιολόγησης) μαζί με τον εκπαιδευόμενο και τον σύμβουλο εκπαιδευτή. (Δ25) να κάνει προσαρμογές όταν χρειάζεται λόγω των συγκεκριμένων αναγκών του εκπαιδευόμενου ή λόγω απρόβλεπτων αλλαγών στον χώρο εργασίας. (Δ26) να αξιολογεί και να διαπραγματεύεται τις απαραίτητες προσαρμογές για την εξυπηρέτηση των ατομικών αναγκών του εκπαιδευόμενου, καθώς επίσης και να ταιριάζει τους στόχους, τις διαδικασίες και τις μεθόδους της 7 Page

8 διαδικασίας ανάπτυξης με το ατομικό μαθησιακό στυλ του εκπαιδευόμενου. (Δ27) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έχει ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών να ισορροπεί τις απαιτήσεις εργασίας και τις μαθησιακές ανάγκες. (Δ28) να δημιουργεί και να διαπραγματεύεται επαρκείς ευκαιρίες μάθησης για να διασφαλίζει ότι ο εκπαιδευόμενος στηρίζεται για την επίτευξη των στόχων του μαθησιακού προγράμματος. (Δ29) να ενθαρρύνει την πειραματική και δημιουργική σκέψη στην πορεία της διαδικασίας καθοδήγησης. (Δ30) Υποστήριξη και ενθάρρυνση του εκπαιδευομένου στον χώρο εργασίας Έχει ευρεία γνώση: συγκεκριμένων θεωριών παρακίνησης και των θεωριών που σχετίζονται με την υποστήριξη και καθοδήγηση. (Γ23) συγκεκριμένων αρχών και μεθόδων για την υποστήριξη των εκπαιδευομένων ή νέων υπαλλήλων στον χώρο εργασίας όπως επίσης και την διαδικασία στήριξης κατά τη διάρκεια της καθοδήγησης. (Γ24) των βασικών επαγγελματικών αξιών όπως επίσης και του κώδικα ηθικής και εργασιακής κουλτούρας στον συγκεκριμένο οργανισμό. (Γ25) Έχει ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών να παρέχει αποτελεσματική εκπαίδευση και καθοδήγηση στον χώρο εργασίας χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα εργαλεία και τεχνικές. (Δ31) να περιγράφει, εξηγεί και χρησιμοποιεί συγκεκριμένες τεχνικές για τον χειρισμό ερωτήσεων του εκπαιδευόμενου (όπως επίσης ανησυχίες και άγχος). (Δ32) να υποστηρίζει την πρόοδο του εκπαιδευόμενου στο μαθησιακό πρόγραμμα και στον οργανισμό, 8 P age Υποστηρίζει την πρόοδο του εκπαιδευόμενου στο μαθησιακό πρόγραμμα τόσο μέσα στον οργανισμό αλλά και λειτουργώντας όπου είναι απαραίτητο ως αντιπρόσωπος του εκπαιδευόμενου. (Ι18) Παρέχει το κατάλληλο επίπεδο υποστήριξης στον εκπαιδευόμενο για να επιτύχει τους μαθησιακούς και προσωπικούς του στόχους και (μέσα σε όρια) την επίλυση προσωπικών ζητημάτων του/της. (Ι19) Διασφαλίζει ότι ο εκπαιδευόμενος έχει ένα επαρκές και συνεχές επίπεδο υποστήριξης από τη διοίκηση του χώρου εργασίας και τους

9 των συγκεκριμένων μεθόδων εκπαίδευσηςσυμβουλευτικής και καθοδήγησης στον χώρο εργασίας, των εφαρμογών και συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους. (Γ26) της συγκεκριμένης διαδικασίας στήριξης κατά την καθοδήγηση. (Γ27) του όρου εταιρική κουλτούρα και γιατί αυτή είναι σημαντική. (Γ28) συγκεκριμένων θεμάτων πολυπολιτισμικότητας και θεμάτων πολιτισμικής διαφορετικότητας. (Γ29) Έχει αντικειμενική γνώση: των ανθρώπινων και άλλων πόρων οι οποίοι θα συνεισφέρουν στην επιτυχία του εκπαιδευόμενου στο εργασιακό πρόγραμμα. (Γ30) εκπροσωπώντας όπου είναι αναγκαίο τα συμφέροντα του εκπαιδευόμενου στο εργασιακό πλαίσιο. (Δ33) να αξιολογεί την οικειότητα του εκπαιδευόμενου στον χώρο εργασίας και να τον υποστηρίζει όσο χρειάζεται κατά την διάρκεια εισαγωγής, συμπεριλαμβάνοντας εργασιακές και κοινωνικές πρακτικές, εργασιακές εγκαταστάσεις και κανονισμούς. (Δ34) να περιγράφει, εξηγεί και χρησιμοποιεί συγκεκριμένες τεχνικές για παρακίνηση του εκπαιδευόμενου, συμπεριλαμβανομένης της παρακίνησης για υιοθέτηση νέας συμπεριφοράς, λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές εναλλακτικές και επιλέγοντας την καταλληλότερη. (Δ35) να επικοινωνεί και να ακούει τον εκπαιδευόμενο σχετικά με ζητήματα του εργασιακού προγράμματος. (Δ36) να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανησυχίες του εκπαιδευόμενου στο πώς να ισορροπήσει τις απαιτήσεις του προϊσταμένου, μέντορα και συμβούλουεκπαιδευτή σε καθημερινή βάση. (Δ37) να αξιολογεί τον τύπο και επίπεδο υποστήριξης που χρειάζονται οι εκπαιδευόμενοι και να πράττει ανάλογα. (Δ38) να συζητά για επαγγελματικές αξίες όπως επίσης και για τον κώδικα ηθικής τον οποίο πρέπει να έχει ο 9 Page συναδέλφους, για μάθηση αλλά και ότι αφορά την εγκατάστασή του/της στον οργανισμό. (Ι20) Αναθεωρεί και επικοινωνεί με τον σύμβουλοεκπαιδευτή για να επιλύσει ζητήματα σχετικά με την υποστήριξη. (Ι21) ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΝΤΟΡΑ Αναθεωρεί και βελτιώνει την απόδοσή του/της στην υποστήριξη του εκπαιδευόμενου. (Ι22)

10 εκπαιδευόμενος για να εισχωρήσει ή να διατηρήσει την εργασία του/της για να αναπτύξει περαιτέρω την καριέρα του/της. (Δ39) να προκαλεί και να καθοδηγεί την διαδικασία προβληματισμού. (Δ40) να αναγνωρίζει και να ενσωματώνει την διάσταση της κουλτούρας στην εκπαιδευτική διαδικασία. (Δ41) Παρακολούθηση της προόδου και παροχή ανατροφοδότησης στον χώρο εργασίας Έχει ευρεία γνώση: των συγκεκριμένων αρχών και μεθόδων για την αξιολόγηση και παρακολούθηση των εργασιακών προγραμμάτων. (Γ31) των συγκεκριμένων θεωριών για παροχή εποικοδομητικής ανατροφοδότησης. (Γ32) των συγκεκριμένων διαδικασιών για αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανησυχίες του εκπαιδευόμενου. (Γ33) των συγκεκριμένων αρχών για την διαχείριση κρίσεων. (Γ34) των συγκεκριμένων αρχών για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. (Γ35) Έχει αντικειμενική γνώση: των πιθανών πηγών επιπρόσθετης υποστήριξης η οποία μπορεί να γίνει διαθέσιμη στον εκπαιδευόμενο (συμπεριλαμβανομένου θεματολογίας/επαγγέλματος, μαθησιακής υποστήριξης και ευημερίας). (Γ36) των υπεύθυνων επικοινωνίας στον οργανισμό στους οποίους μπορούν να Έχει ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών να εφαρμόζει μια συστηματική διαδικασία (χρησιμοποιώντας εργαλεία και τεχνικές) για την αναθεώρηση της προόδου του εκπαιδευόμενου μέσω του ελέγχου σε συγκεκριμένα βήματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί βάσει των μαθησιακών στόχων. (Δ42) να παρέχει αποτελεσματική και εποικοδομητική ανατροφοδότηση στον εκπαιδευόμενο. (Δ43) να συμφωνεί με τον εκπαιδευόμενο σε περαιτέρω βήματα που πρέπει να γίνουν. (Δ44) να επικοινωνεί και να ακούει τον εκπαιδευόμενο σε ζητήματα σχετικά με το εργασιακό πρόγραμμα. (Δ45) να παρεμβαίνει με κατάλληλο τρόπο και σε κατάλληλο χρόνο για να υποστηρίζει την μάθηση και την πρόοδο του εκπαιδευόμενου. (Δ46) 10 P age Παρέχει εποικοδομητική ανατροφοδότηση στον εκπαιδευόμενο και διασφαλίζει ότι έχει επαρκείς ευκαιρίες για να συζητήσει ζητήματα και να διαπραγματευτεί αλλαγές. (Ι23) Αναπτύσσει τις προϋποθέσεις αξιολόγησης για τον εκπαιδευόμενο. (Ι24) Αναθεωρεί τη μαθησιακή πορεία με τον εκπαιδευόμενο σε τακτά χρονικά διαστήματα, αναλαμβάνοντας υποστηρικτική δράση όπου χρειάζεται βοήθεια για την πρόοδό του. (Ι25) Διαχειρίζεται αποτελεσματικά κρίσεις οι οποίες επηρεάζουν το πρόγραμμα του εκπαιδευόμενου. (Ι26) Παρακολουθεί την πρόοδο του εκπαιδευόμενου και παρέχει ανατροφοδότηση. (Ι27) Διασφαλίζει ότι όλες οι προϋποθέσεις για επίσημη αξιολόγηση ή αναφορά ικανοποιούνται σε συντονισμό με τον σύμβουλο εκπαιδευτή. (Ι28) Διασφαλίζει ότι η πρόοδος του εκπαιδευόμενου αναθεωρείται αποτελεσματικά μέσω συνεργασίας με τον εκπαιδευόμενο και τον

11 αποταθούν οι εκπαιδευόμενοι για διαφορετικές καταστάσεις. (Γ37) του συγκεκριμένου ελέγχου, αξιολόγησης και των απαιτήσεων αναφοράς του προγράμματος του εκπαιδευόμενου. (Γ38) της συγκεκριμένης θεωρητικής γνώσης μέσα στο συγκεκριμένο τεχνικό πεδίο. (Γ39) να καθοδηγεί τον εκπαιδευόμενο να χρησιμοποιεί πηγές επιπρόσθετης υποστήριξης οι οποίες είναι διαθέσιμες σε αυτόν (συμπεριλαμβανομένου θεματολογίας/επαγγέλματος, μαθησιακής υποστήριξης και ευημερίας). (Δ47) να υποστηρίζει τα άτομα υπεύθυνα για την επικοινωνία για να επικεντρωθούν στην μαθησιακή διαδικασία, καταγράφοντάς την και διασφαλίζοντας ότι πληρούνται οι δυνατότητες του εκπαιδευόμενου. (Δ48) να δημιουργεί και να χρησιμοποιεί εργαλεία για την αυτό αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου. (Δ49) να ξεσκεπάζει προβλήματα τα οποία μπορεί να προκύψουν σχετικά με την ικανοποίηση στην εργασία του εκπαιδευόμενου και να βοηθά στην επίλυσή τους. (Δ50) σύμβουλο εκπαιδευτή του/της σε συμφωνημένο και συχνό χρόνο λαμβάνοντας υποστηρικτική δράση όπου είναι απαραίτητο. (Ι29) Διασφαλίζει την εμπλοκή άλλων στο εργασιακό πρόγραμμα επιβεβαιώνοντας ότι έχουν επαρκείς ευκαιρίες για να συζητήσουν ζητήματα και να διαπραγματευτούν αλλαγές. (Ι30) Διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα των απρόσμενων επαγγελματικών καταστάσεων που προκύπτουν κατά την μάθηση στην εργασία. (Ι31) Διαχειρίζεται τις όποιες δυσκολίες έχει ο εκπαιδευόμενος με το πρόγραμμα, τις εργασίες ή την οργάνωση και διαπραγματεύεται τις κατάλληλες δράσεις με τον εκπαιδευόμενο ή και με άλλους αν είναι απαραίτητο. (Ι32) ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Αναθεωρεί και βελτιώνει την απόδοση παρακολούθησής του. (Ι33) Αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας και της συνεισφορά του/της σε αυτή Έχει ευρεία γνώση: των συγκεκριμένων αρχών αξιολόγησης προγραμμάτων βασισμένων σε εργασία με βάση τα αποτελέσματα της απόδοσης. (Γ40) των συγκεκριμένων μεθοδολογιών και εργαλείων αξιολόγησης (συμπεριλαμβανομένων εργαλείων Έχει ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών να σχεδιάζει και να χρησιμοποιεί μεθόδους αξιολόγησης όπως επιβράβευση απόδοσης, επιτεύγματα απόδοσης όπως επίσης και επίσημες συνεντεύξεις ή ανεπίσημες συζητήσεις με τον εκπαιδευόμενο και άλλους 11 P age Αξιολογεί το ατομικό πρόγραμμα του εκπαιδευόμενου σε σχέση με την αποτελεσματικότητα επίτευξης των μαθησιακών στόχων. (Ι34) Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου χώρου εργασίας παρέχοντας σχετικές μαθησιακές ευκαιρίες και υποστήριξη αναλαμβάνοντας δράση για την βελτίωσή του.

12 αξιολόγησης και μεθόδων ερμηνείας). (Γ41) των συγκεκριμένων μεθόδων ανάλυσης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης όπως επίσης και της χρήσης τους για την αναγνώριση τομέων για βελτίωση, τόσο γενικότερα όσο και σε επίπεδο συγκεκριμένων προγραμμάτων. (Γ42) των συγκεκριμένων αρχών για καταγραφή και παρουσίαση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. (Γ43) Έχει αντικειμενική γνώση: των εμπλεκομένων φορέων οι οποίοι συμμετέχουν στην αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένων του συμβούλουεκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου. (Γ44) των κρίσιμων περιστατικών, ζητημάτων και επιτυχιών στην υποστήριξη του προγράμματος.(γ45) αρμόδιους ενδιαφερόμενους. (Δ51) να σχεδιάζει και να χρησιμοποιεί εργαλεία και τεχνικές για την ανάλυση των δεδομένων αξιολόγησης. (Δ52) να εξαγάγει χρήσιμα συμπεράσματα από την αξιολόγηση και να αναλαμβάνει τις κατάλληλες δράσεις. (Δ53) να καταγράφει και να παρουσιάζει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. (Δ54) να χρησιμοποιεί εργαλεία αξιολόγησης και τεχνικές για να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του εργασιακού χώρου παρέχοντας σχετικές ευκαιρίες μάθησης και υποστήριξης και να διαπραγματεύεται βελτιώσεις, αν χρειάζεται. (Δ55) να βοηθά τον εκπαιδευόμενο να προβληματίζεται σχετικά με την απόδοση και τις πράξεις του/της, να αναγνωρίζει τις ευκαιρίες ανάπτυξης και να αναλαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα. (Δ56) (Ι35) Αξιολογεί το ατομικό πρόγραμμα του εκπαιδευόμενου σε σχέση με την αποτελεσματικότητα επίτευξης των μαθησιακών στόχων, δίνοντας έμφαση στην εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος στον συγκεκριμένο χώρο εργασίας για τον συγκεκριμένο εκπαιδευόμενο. (Ι36) Διασφαλίζει ότι η αξιολόγηση του εργασιακού προγράμματος γίνεται συστηματικά και ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη για την βελτίωση του εργασιακού προγράμματος. (Ι37) Διασφαλίζει τον βαθμό στον οποίο ο εκπαιδευόμενος έχει επιτύχει τα σχετικά μαθησιακά αποτελέσματα. (Ι38) Διασφαλίζει ότι η προοπτική βελτίωσης για τρέχοντες ή και μελλοντικούς εκπαιδευόμενους έχει αναγνωριστεί και ότι αυτή η πληροφορία θα μεταδοθεί σε σχετικούς παράγοντες. (Ι39) Διασφαλίζει ότι ο εκπαιδευόμενος αντανακλά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, αναγνωρίζει τη συμβολή του/της στα αποτελέσματά της και πράττει ανάλογα. (Ι40) Αναλαμβάνει την ευθύνη για τη δική του/της εργασιακή προσέγγιση και ρόλο. (Ι41) Αναθεωρεί και βελτιώνει την προσέγγισή του/της για την αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας. (Ι42) 12 P age

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ Project LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Project coordinator: Schulungszentrum Fohnsdorf

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 6 ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ/ΜΕΝΤΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 6 ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ/ΜΕΝΤΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 6 ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ/ΜΕΝΤΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 6 ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ/ΜΕΝΤΟΡΑ Έργο LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των Ικανοτή των

Περιγραφή των Ικανοτή των Περιγραφή των Ικανοτή των * Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης

Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Εργαστήριο 1: «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση»

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» INFO KIT Μέρος 2 Μάης 2011 1. Η ΕΕΥ ως εμπειρία μάθησης Η συμμετοχή ως εθελοντής ΕΕΥ είναι μια πολύτιμη προσωπική, κοινωνική και πολιτισμική εμπειρία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Το εργαστήρι για εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς προσφέρει μεθοδολογικά εργαλεία και στρατηγικές ενίσχυσης των

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για ημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ PRO SKILLS

Η ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ PRO SKILLS Η ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ PRO SKILLS «Το παιχνίδι είναι γνώση, συναίσθημα και δράση» Η «Εργαλειοθήκη» Pro Skills δημιουργήθηκε και προσφέρεται, προκειμένου να προωθήσει την μεθοδολογία του Pro Skills, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. «Η αξιοποίηση του mentoring στην εκπαιδευτική διαδικασία» Συντονιστής: Ιωσήφ Φραγκούλης

Θέμα Διαλόγου. «Η αξιοποίηση του mentoring στην εκπαιδευτική διαδικασία» Συντονιστής: Ιωσήφ Φραγκούλης Θέμα Διαλόγου «Η αξιοποίηση του mentring στην εκπαιδευτική διαδικασία» Συντονιστής: Ιωσήφ Φραγκούλης Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση , Matrix, Ελληνική έκδοση Matrix Ελληνική Έκδοση Συντάχθηκε από: LMETB Μεταφράστηκε από: CARDET , Matrix Εισαγωγικό Επίπεδο (για μαθητές ηλικίας 12 14 χρονών) Προσωπικό προφίλ ( ) (να θεωρηθούν από τη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση, κοινωνικός σχεδιασμός. Ρέμος Αρμάος MSc PhD, Υπεύθυνος εκπαίδευσης στελεχών ΚΕΘΕΑ

Εκπαίδευση, κοινωνικός σχεδιασμός. Ρέμος Αρμάος MSc PhD, Υπεύθυνος εκπαίδευσης στελεχών ΚΕΘΕΑ Εκπαίδευση, κοινωνικός σχεδιασμός Ρέμος Αρμάος MSc PhD, Υπεύθυνος εκπαίδευσης στελεχών ΚΕΘΕΑ armaos@kethea.gr Προτεραιότητες & βασικά μεγέθη εκπαίδευσης 2 Η ΔΒΜ αποτελεί προτεραιότητα σε διεθνές επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μαρία Καραγιάννη Σύμβουλος Αγωγής Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Δρ. Μαρία Καραγιάννη Σύμβουλος Αγωγής Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Δρ. Μαρία Καραγιάννη Σύμβουλος Αγωγής Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 3.2 Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και σχέσεων Να επιδεικνύουν τρόπους αποτελεσματικής επικοινωνίας Να επιδεικνύουν ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 8: Ηγεσία στις ομάδες. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 8: Ηγεσία στις ομάδες. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 8: Ηγεσία στις ομάδες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ

Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ Το ερωτηματολόγιο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη την οργάνωση, σε ένα τμήμα σε μια συγκεκριμένη δράση ή ομάδα εργασίας. Είναι σημαντικό να διασαφηνιστεί σε πιο

Διαβάστε περισσότερα

Maximizing Training Effectiveness

Maximizing Training Effectiveness Maximizing Training Effectiveness Ευθυγράμμιση της Εκπαίδευσης με την Εταιρική Στρατηγική Ομιλήτρια: Δρ. Κατερίνα Μαρκεζίνη, Senior Consultant Trainer John Wooden: Σημασία έχουν αυτά που μαθαίνει κανείς

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Η εισήγηση πλαισίων διασφάλισης ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (VET) αποτελεί προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια. Οι πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατά τα πρώιμα

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Αυτόνομης Μάθησης: Ικανότητες και Δεξιότητες

Τομέας Αυτόνομης Μάθησης: Ικανότητες και Δεξιότητες Τομέας Αυτόνομης Μάθησης: Ικανότητες και Η Μάθηση Μου: Προηγούμενη Γνώση, Καθορισμός Στόχων, Στρατηγικές, Τεκμήρια, Αυτοαξιολόγηση Σύντομη Περιγραφή: Οι μαθητές/μαθήτριες σχεδιάζουν τη μάθησή, αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

EOF European Outplacement Framework (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προώθησης στην Αγορά Εργασίας)

EOF European Outplacement Framework (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προώθησης στην Αγορά Εργασίας) 2011 EOF European Outplacement Framework (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προώθησης στην Αγορά Εργασίας) Επαγγελματική Υποστήριξη για Άτομα που Αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Ένταξη στην Αγορά Εργασίας EOF European

Διαβάστε περισσότερα

Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή

Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή Εργαστήρι για την επαγγελματική ζωή Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή 4 0 Θ Ε Ρ Ι Ν Ο Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΕΙΝΑΙ:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΕΙΝΑΙ: Θέμα Διαλόγου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ MENTORING ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ» Συντονιστής: Ιωσήφ Φραγκούλης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις, καλές πρακτικές που

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (επικοινωνία) απεικονίζει τις απόψεις μόνο του

Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (επικοινωνία) απεικονίζει τις απόψεις μόνο του Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (επικοινωνία) απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

3o Πανελλήνιο Συνέδριο: «Ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία»

3o Πανελλήνιο Συνέδριο: «Ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία» 3o Πανελλήνιο Συνέδριο: «Ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία» Η Διδασκαλία των μηχανών αναζήτησης με τη μέθοδο της Πολυεπίπεδης Συναλλαγής Τριών Επιπέδων Λιόβας Δημήτριος Δέγγλερη Σοφία Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (επικοινωνία) απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 2016-2017 Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φθιώτιδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φθιώτιδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φθιώτιδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΠΕΚ Λαμίας Υπεύθυνος: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα #8: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Πλαίσιο πολιτικής ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεθνή στοιχεία δείχνουν ότι τα άτομα με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΕΤ - Κινητοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού/ Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

ΤΥΠΕΤ - Κινητοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού/ Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων ΤΥΠΕΤ - Κινητοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού/ Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Διαπροσωπικές Σχέσεις στο Χώρο Εργασίας: Παρακίνηση Ενδυνάμωση - Επαναπληροφόρηση Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος Να διερευνήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργοδότες

Οδηγός για Εργοδότες EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Εταιρικό Βραβείο Οδηγός για Εργοδότες εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης (EIPIL)

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοπολιτισμικές. Θεωρίες Μάθησης. & Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Κοινωνικοπολιτισμικές. Θεωρίες Μάθησης. & Εκπαιδευτικό Λογισμικό Κοινωνικοπολιτισμικές Θεωρίες Μάθησης & Εκπαιδευτικό Λογισμικό Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις Η σκέψη αναπτύσσεται (προϊόν οικοδόμησης και αναδόμησης γνώσεων) στα πλαίσια συνεργατικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις

Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις 30 Μαρτίου 2015 Εισηγητής : B.Αϊβαζίδης MSc, PhDc Χαρακτηριστικά του σημερινού εργασιακού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Σε συνεργασία με το Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Δυο Λόγια για το Εργαστήριο Μάρκετινγκ To Εργαστήριο Μάρκετινγκ (ALARM) ανήκει στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Regional Operational Programme of Western Macedonia

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Regional Operational Programme of Western Macedonia Regional 2014-2020 Επιχειρηματική Ανακάλυψη στην Δυτική Μακεδονία Ο κλάδος της Γουνοποιίας Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS 3 ) στην Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Παράρτημα Ι Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω προτάσεις, με βάση την επεξήγηση που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Κρίνοντας το Σύστημα Αξιολόγησης των ΑΕΙ με βάση το Πρότυπο Αριστείας του EFQM

Κρίνοντας το Σύστημα Αξιολόγησης των ΑΕΙ με βάση το Πρότυπο Αριστείας του EFQM Κρίνοντας το Σύστημα Αξιολόγησης των ΑΕΙ με βάση το Πρότυπο Αριστείας του EFQM Φίλιππος Ι. Καρυπίδης Καθηγητής ΑΤΕΙ-Θ Συνέδριο Διασφάλισης Ποιότητας στα ΑΕΙ: Μοχλός Ανάπτυξης, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ FRANCHISE & ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΚΤΥΑ FRANCHISE & ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑ FRANCHISE & ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Άρθρο του Παναγιώτη Γ. Ρουσόπουλου, Γενικού Διευθυντή της εταιρείας συμβούλων THE FRANCHISE CO. και Διευθύνοντα Συμβούλου της Dale Carnegie Training Hellas Στην

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης

Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Ευρωπαϊκά Περιγράμματα για Επαγγέλματα σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης 1 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 3 Το Εκπαιδευτικό Υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό, έχει έντυπη

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους Δελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους Αθήνα, 25/4/2012 Τα αποτελέσματα της έρευνας με θέμα τα Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Η βιωσιμότητα της σχολικής μονάδας

Η βιωσιμότητα της σχολικής μονάδας A: Συμμετέχοντες Η βιωσιμότητα της σχολικής μονάδας Ποιοι είναι οι συμμετέχοντες/εταίροι; - Μαθητές - Σύλλογος γονέων - Σύλλογος Διδασκόντων - Δήμος - Πολιτιστικοί Σύλλογοι - Ιδιωτικές Επιχειρήσεις - ΜΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Εισαγωγή Στη σημερινή παρουσίαση εξετάζεται και αναλύεται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012 «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012 Εισήγηση με θέμα: «ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΑΤΟΜΑ» Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 2 - Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος 2007 R1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 1) Κωδικός αριθµός: 2) Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΑΥ. Ειδικές Διαγνωστικές Επιτροπές Αξιολόγησης Υποστήριξης

ΕΔΕΑΥ. Ειδικές Διαγνωστικές Επιτροπές Αξιολόγησης Υποστήριξης ΕΔΕΑΥ Ειδικές Διαγνωστικές Επιτροπές Αξιολόγησης Υποστήριξης Καινοτόμος θεσμός που έχει ως στόχο τη διεπιστημονική ενίσχυση της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών με την ανάπτυξη πρακτικών υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Μέθοδος Project Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Developing Leadership Skills Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Απρίλιος 2013 Χαρακτηριστικά που ζητούν οι εργοδότες αναπηρία Πως θα όριζες τη λέξη προσόν ή τη λέξη δεξιότητα ; Και τι εννοούν οι εργοδότες

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία. Εκπαίδευση Επιμορφωτών. ΠΑΚΕ ΕργΦΕΤΠ/ΠΤΔΕ/ΠΑ

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία. Εκπαίδευση Επιμορφωτών. ΠΑΚΕ ΕργΦΕΤΠ/ΠΤΔΕ/ΠΑ Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία Εκπαίδευση Επιμορφωτών ΠΑΚΕ ΕργΦΕΤΠ/ΠΤΔΕ/ΠΑ Ενότητα 7 Μεθοδολογία Επιμόρφωσης Εκπαίδευση Ενηλίκων Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ Το mentoring στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ένα χρόνο μετά: Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε συμπληρώστε με το σύμβολο «ν» ή υπογραμμίστε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει.

Παρακαλούμε συμπληρώστε με το σύμβολο «ν» ή υπογραμμίστε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει. «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 3/10/2016

Αξιολόγηση. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 3/10/2016 Αξιολόγηση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 3/10/2016 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Τι γνωρίζουν οι μαθητές; (Pellegrino, Chudowsky) Σε ποιο βαθμό; Τι δεν μάθανε; Βάσει ενδείξεων Τι λένε Τι κάνουν Βοηθά να δούμε αν πετύχαμε

Διαβάστε περισσότερα

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου KENTΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έντυπο Παρακολούθησης/ Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ 1 Η Επαγγελματική αποτελεί κεντρικό παράγοντα για την επιτυχία της Στρατηγικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ A. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1 Διαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών) 2 Αξιοποίηση διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου

H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου kchatzop@uth.gr Περιεχόμενα Ορισμός Ιστορική αναδρομή Μορφές και τύποι της αξιολόγησης Η συζήτηση γύρω από την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy Μεθοδολογία Αντιστοίχισης των Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy «European Certificate for Consultants of Social

Διαβάστε περισσότερα

Ηγετικές Ικανότητες. Στάλω Λέστα

Ηγετικές Ικανότητες. Στάλω Λέστα Στάλω Λέστα stalo.lesta@gmail.com 96511011 Μερικά στατιστικά στοιχεία Οι γυναίκες αποτελούν μόνο το: 8,9 % των μελών διοικητικών συμβουλίων των μεγάλων εταιρειών στην Κύπρο (Largest publically listed companies)

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ενότητα #5: Ομαδική Εργασία

Εκπαιδευτική Ενότητα #5: Ομαδική Εργασία Εκπαιδευτική Ενότητα #5: Ομαδική Εργασία Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Θεωρητικό πλαίσιο 3. Δραστηριότητες Επίλυση προβλημάτων Το Ορυχείο Κατασκευάζοντας μια Γέφυρα, πιο ψηλή από τις άλλες Από το μάρμαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 1590 1765 η Μέθοδος Project σε σχολές Αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη 1765 1880 συνήθης µέθοδος διδασκαλίας - διάδοσή της στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Συναισθηματική Νοημοσύνη Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Συναισθηματική Νοημοσύνη E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα