Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:"

Transcript

1 Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως απαιτείται διευκρίνιση ή περαιτέρω διεύρυνση. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Ικανότητα Γενικές ικανότητες Επιτελικές ικανότητες Διαπροσωπικές και ενδοπροσωπικές ικανότητες Συστηματικές ικανότητες Εξειδικευμένες ικανότητες Μεθοδολογία «Εναρμόνισης» Ένα σύνολο από γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που είναι αναγκαίες για να ασκεί τα καθήκοντα της εργασίας του/της. Οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για να είναι σε θέση να εργαστεί / εξασκήσει το επάγγελμα του Λογοθεραπευτή με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, ανεξάρτητα. Το γενικό αναφέρεται σε κάτι που είναι γενικό, κοινό, ή χωρίς αποκλεισμούς και όχι ειδικό, μοναδικό, ή επιλεκτικό. Η εναρμόνιση των ικανοτήτων διακρίνει τρεις τύπους γενικών ικανοτήτων: Επιτελικές ικανότητες: γνωστικές ικανότητες, μεθοδολογικές ικανότητες, τεχνολογικές ικανότητες και γλωσσικές ικανότητες; Διαπροσωπικές ικανότητες: ατομικές ικανότητες, όπως κοινωνικές δεξιότητες (κοινωνική αλληλεπίδραση και συνεργασία); Συστηματικές ικανότητες: ικανότητες και δεξιότητες που αφορούν ολόκληρα συστήματα (συνδυασμός κατανόησης, ευαισθησίας και γνώσης; πριν από την απόκτηση των απαιτούμενων επιτελικών και διαπροσωπικών ικανοτήτων). Σε αυτή την περίπτωση, συγκεκριμένες ικανότητες για την εργασία ενός Λογοθεραπευτή Το έργο «Εναρμόνιση των εκπαιδευτικών δομών στην Ευρώπη» ξεκίνησε το 2000, από μια ομάδα πανεπιστημίων που επιθυμούσαν να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που θέτει η διακήρυξη της Μπολόνια συλλογικά, που συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο του Deusto (ES) και το Πανεπιστήμιο του Groningen (NL). Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνισης» μια μεθοδολογία έχει σχεδιαστεί για να κατανοήσουμε τα προγράμματα σπουδών και για να καταστούν συγκρίσιμα. Πέντε άξονες έχουν διακριθεί για την οργάνωση των συζητήσεων στις θεματικές περιοχές: 1) γενικές (γενικές ακαδημαϊκές) ικανότητες, 2) εξειδικευμένες ικανότητες κατά γνωστικό πεδίο, 3) ο ρόλος του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς διδακτικών μονάδων, ως σύστημα συσσώρευσης γνώσεων 4) προσεγγίσεις στη μάθηση, τη διδασκαλία και την αξιολόγηση και 5) Ο ρόλος της ποιοτικής διεύρυνσης στην εκπαιδευτική διαδικασία (δίνοντας έμφαση σε συστήματα που βασίζονται σε εσωτερική θεσμική ποιοτική κουλτούρα).

2 ΛΕΞΕΙΣ/ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ Η κατάλληλη ανατροφοδότηση ΟΡΙΣΜΟΙ/ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ Κατάλληλη: αρμόζουσα για ένα συγκεκριμένο άτομο ή τόπο ή κατάσταση ανατροφοδότηση: 1. Πληροφορίες που δόθηκαν ως απάντηση στην απόδοση ενός ατόμου από μια εργασία, κλπ., που χρησιμοποιείται συχνά ως βάση για τη βελτίωση 2. Συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα συμπεριφορά ενός ατόμου, ώστε να τον βοηθήσει είτε να συνεχίσει τη συμπεριφορά ή να τροποποιήσει τη συμπεριφορά. Κατάλληλες τεχνικές θεραπείας Αξιολόγηση Αξιολογητής Πορεία ελέγχου Αριθμός περιστατικών Σύμβουλος Δεξιότητες κριτικής σκέψης και συλλογισμού Μια πρακτική μέθοδος ή διαδικασία που είναι αποτελεσματική για την επίτευξη ενός στόχου, μια διαδικασία που χρησιμοποιείται για να επιτευχθεί μια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή έργο, που έχει ως στόχο τη βελτίωση της κατάστασης του ασθενούς και η οποία είναι κατάλληλη για τη συγκεκριμένη πάθηση Αξιολόγηση του ασθενούς ή πελάτη με σκοπό τη διαμόρφωση της διάγνωσης και του σχεδίου θεραπείας Άτομο που προβαίνει σε αξιολόγηση (βλέπε παραπάνω) Μια βήμα προς βήμα χρονολογική καταγραφή των δράσεων π.χ. αλληλεπιδράσεις με ένα συγκεκριμένο ασθενή, από το οποίο μια ιστορία γεγονότων μπορεί να ανασυγκροτηθεί. Η ύπαρξη μιας αξιόπιστης, εύκολη στο να ακολουθηθεί πορεία ελέγχου, θεωρείται μία ένδειξη καλού εσωτερικού ελέγχου σε έναν οργανισμό. Ο αριθμός των περιστατικών που ο Λογοθεραπευτής χειρίζεται κάποια στιγμή; Ο αριθμός των περιστατικών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα ενός συγκεκριμένου Λογοθεραπευτή. Μερικές φορές, επίσης, το είδος των περιστατικών που χειρίζεται ένας Λογοθεραπευτής π.χ. παιδιατρικά, επίκτητες ενηλίκων, κλπ Κάποιος που δίνει συμβουλές σχετικά με προβλήματα, ιδιαιτέρως προσωπικά, κοινωνικά, ή ψυχολογικά προβλήματα Η ικανότητα να σκέφτομαι ξανά τις εμπειρίες κάποιου, να ενσωματώνω τη γνώση που αποκτήθηκε από την εμπειρία με την αποκτηθείσα γνώση, και να αναλαμβάνω δράση για τις ιδέες που προκύπτουν με αυτόν τον τρόπο. Η κριτική σκέψη και ο συλλογισμός είναι οι διαδικασίες με την οποίες οι ενήλικες εντοπίζουν τις υποθέσεις που διέπουν τις πράξεις τους, εντοπίζουν την ιστορική και πολιτιστική προέλευση των υποθέσεων, αμφισβητούν την έννοια των υποθέσεων,

3 και αναπτύσσουν εναλλακτικούς τρόπους δράσης. Μέρος των διαδικασιών της κριτικής σκέψης και συλλογισμού είναι να προκαλούν τους επικρατούντες κοινωνικούς, πολιτικούς, πολιτιστικούς ή επαγγελματικούς τρόπους δράσης. Μέσω των διαδικασιών της κριτικής σκέψης και συλλογισμού, οι ενήλικες έρχονται να ερμηνεύσουν και να δημιουργήσουν νέα γνώση και ενέργειες από τις συνήθεις και μερικές φορές εξαιρετικές εμπειρίες τους. Η κριτική σκέψη και ο συλλογισμός συνδυάζουν μάθηση μέσω της εμπειρίας με θεωρητική και τεχνική μάθηση για να σχηματίσουν νέες δομές γνώσης, διορατικότητα και νέες συμπεριφορές. Η μάθηση μέσω της κριτικής σκέψης και συλλογισμού δημιουργεί νέες αντιλήψεις, κάνοντας συνειδητές τις κοινωνικές, πολιτικές, επαγγελματικές, οικονομικές και ηθικές απόψεις περιορίζοντας ή υποστηρίζοντας τη δράση κάποιου σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Η έφεση της κριτικής σκέψης ως στρατηγική μάθησης των ενηλίκων έγκειται στον ισχυρισμό της πνευματικής ανάπτυξης και της βελτίωσης της ικανότητας κάποιου να δει την ανάγκη και να πραγματοποιήσει προσωπική αλλαγή και αλλαγή του συστήματος.. Η διαδικασία του συλλογισμού μπορεί να είναι ένα εργαλείο εκμάθησης για την καθοδήγηση και την ενημέρωση της πρακτικής άσκησης, η επιλογή μεταξύ εναλλακτικών λύσεων σε ένα περιβάλλον πρακτικής άσκησης, ή η μετατροπή της. Υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας Η ενσυναίσθηση Απόδειξη Συντονιστής Παρέμβαση Λογική σκέψη Ρινοενδοσκόπηση Βιβλιογραφία: Διδασκαλία της κριτικής σκέψης, David Stein [online] Διαθέσιμο στο [Ημερομηνία πρόσβασης 21/09/2011]. Οι άνθρωποι με την ευθύνη και την εξουσία να λαμβάνουν αποφάσεις μέσα σε μια οργάνωση ή δημόσιο οργανισμό, ειδικά εκείνοι που καθορίζουν τη μελλοντική κατεύθυνση και στρατηγική, ή εκείνοι που ελέγχουν τους πόρους και τους προϋπολογισμούς. Η ποιότητα της θεραπείας που επιφέρει την επιθυμητή αλλαγή, ότι είναι η θεραπεία που είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την αλλαγή και όχι οποιοσδήποτε άλλος παράγοντας. Την ικανότητα να κατανοήσουμε και να μοιραστούμε τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά των άλλων Απόδειξη, κάτι που αποδεικνύει ή διαψεύδει; βάση για την πίστη ή δυσπιστία; γνώση πάνω στην οποία να βασιστεί η άποψη Κάποιος που κάνει πιο εύκολη την πρόοδο, συμβάλλει στη δημιουργία ενός αποτελέσματος (όπως μάθηση, παραγωγικότητα, ή επικοινωνία), παρέχοντας έμμεση ή διακριτική βοήθεια, καθοδήγηση ή εποπτεία Δράσεις που λαμβάνονται για τη βελτίωση μιας διαταραχής ή πάθησης; Θεραπεία Σκέψη που έχει συνοχή και λογική; συλλογισμός; αφηρημένη σκέψη Μια εξέταση της ανατομίας και φυσιολογίας του υπερωοφάρυγγα κατά

4 τη διάρκεια της ομιλίας χρησιμοποιώντας ένα εύκαμπτο ενδοσκόπιο που εισάγεται μέσω της μύτης Προτείνει πιθανά αποτελέσματα Διασφάλιση της ποιότητας Λογική εξήγηση Ανθεκτικότητα Σκοπός του επαγγέλματος Μοντέλα παροχής υπηρεσιών Εξηγεί πιθανά αποτελέσματα ή συνέπειες μιας ειδικής δράσης ή κατάστασης; κάνει μια πρόγνωση Πρόγραμμα για τη συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαφόρων πτυχών ενός έργου, υπηρεσιών ή δομών για να διασφαλίσει ότι τα πρότυπα ποιότητας επιτυγχάνονται Μια εξήγηση της βάσης ή των βασικών λόγων για κάτι; Μια σειρά από λόγους ή μια λογική βάση για μια πορεία δράσης ή μια πεποίθηση; Εξήγηση των αρχών κάποιας γνώμης, προσφυγής, υπόθεσης, κλπ., Επίσης, οι αρχές οι ίδιες Σε θέση να αντέξει ή να επανέλθει γρήγορα από δύσκολες συνθήκες Το εύρος των ευθυνών π.χ. τύποι των ασθενών ή θεραπειών και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής που καθορίζουν τα όρια εντός των οποίων ένας επαγγελματίας εξασκεί το επάγγελμα του. Ένα σύνολο αρχών, προτύπων, κανόνων και περιορισμών που χρησιμοποιούνται για την καθοδήγηση του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και λειτουργίας των υπηρεσιών που παρέχονται από έναν Λογοθεραπευτή, με σκοπό να προσφέρει μια εμπειρία σταθερής υπηρεσία σε μια συγκεκριμένη κοινότητα χρηστών σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Η παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνει τους τρόπους που η θεραπεία μπορεί να χορηγηθεί στους ασθενείς, π.χ. σε συνεδρίες ένας με έναν που κατευθύνονται από τον κλινικό, σε ομαδικές συνεδρίες, μέσω της κατάρτισης των άλλων παραγόντων, μέσω διαβουλεύσεων, σε διαφορετικά περιβάλλοντα, κλπ. Σύνθεση γνώσης Οπτική επικοινωνία Συνδυάζουν γνώση από διάφορες πηγές ή διαφόρων τύπων για να σχηματίσουν ένα συνεκτικό σύνολο Η επικοινωνία μέσω οπτικού βοηθήματος; η μεταφορά των ιδεών και των πληροφοριών σε γραφική ή εικονική μορφή. Η οπτική επικοινωνία βασίζεται αποκλειστικά στην όραση, και περιλαμβάνει: πινακίδες, τυπογραφία, σχέδιο, γραφιστική σχέδια, εικονογράφηση, χρώμα και ηλεκτρονικές πηγές. Διερευνά, επίσης, την ιδέα ότι ένα οπτικό μήνυμα που συνοδεύει το κείμενο έχει μεγαλύτερη δύναμη στην ενημέρωση, την εκπαίδευση, ή στο να πείσουμε ένα πρόσωπο ή το κοινό. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ που χρησιμοποιούνται στην έρευνα Λ/Θ: Λογοθεραπεία/Λογοθεραπευτής ΣΠΚ: Σίτιση, Πόση, Κατάποση

5 CT (scan): Μηχανογραφημένη Τομογραφία MRI (scan): Απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού. PET (scan): Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων - Δεν είμαι πτυχιούχος Λογοθεραπείας - Δεν εργάζομαι ως Λογοθεραπευτής - Λιγότερο από ένα χρόνο Εργοδότης: Ως Εργοδότη εννοούμε το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη της εργασίας του πτυχιούχου Λογοθεραπευτή- αυτός πιθανώς μπορεί να είναι ο προϊστάμενος στον οποίο δίνει άμεση αναφορά που μπορεί να είναι ένας ανώτερος Λογοθεραπευτής ή μπορεί να είναι Ο Διευθυντής του τμήματος στο οποίο δουλεύει ο Λογοθεραπευτής και οποίος ιάνει ενήμερος της φύσης και των αναγκών της εργασίας και των πελατών. Δεν σημαίνει κάποιος σε διοικητική υπηρεσία που είναι ξένος προς την γνώση της εργασίας του Λογοθεραπευτή και τις ανάγκες των πελατών

Ευρωπαϊκά Κριτήρια για την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση των Διαιτολόγων

Ευρωπαϊκά Κριτήρια για την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση των Διαιτολόγων Ευρωπαϊκά Κριτήρια για την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση των Διαιτολόγων Το έγγραφο αυτό δημιουργήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Συλλόγων Διαιτολόγων (European Federation of Associations of

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου High Heels Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου RNo 15 Συνολική δομή του προγράμματος κατάρτισης και μικτής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ)

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ) Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελµατικών Προσόντων Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ) Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ GRAND HOTEL, MITSIS CLUB HOTELS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΑΞΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Κοινό πλαίσιο αξιολόγησης (ΚΠΑ) Εργαλείο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση Βελτιώνοντας μία δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ανακάλυψη Ικανοτήτων. Εργαλεία για το μέλλον σας. Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους

Ανακάλυψη Ικανοτήτων. Εργαλεία για το μέλλον σας. Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους Ανακάλυψη Ικανοτήτων Εργαλεία για το μέλλον σας Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους 1 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εύρεση εργασίας είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους νέους με λίγα ή καθόλου τυπικά προσόντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Επιμορφωτικό Υλικό για την Αξιολόγηση Στελεχών και Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π 152/2013) Πράξη: Προκαταρκτικές

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων. Διπλωματική Εργασία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Δεξιότητες των επαγγελματιών και Διαδρομές απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη Επαγγελματοποιώντας τη

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα)

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προγράμματος VISTA

Οδηγός Προγράμματος VISTA - 1 - Οδηγός Προγράμματος VISTA CENTER FOR REHABILITATION - PHYSICAL AND SOCIAL REHABILITATION (KAFIAP) ILIAS GREECE GENERAL HOSPITAL OF PYRGOS- ANDREAS PAPANDREOU - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I: Το Συμμετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες γραμμές:

Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες γραμμές: Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες γραμμές: για την ανάπτυξη μηχανισμών/εργαλείων υποστήριξης της ατομικής ζήτησης για κατάρτιση μέσω της χρήσης Κουπονιών Κατάρτισης ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Μέρος B - Δράση 1.3 Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Στόχοι Αυτή η επιμέρους Δράση υποστηρίζει τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή. Στόχος της είναι να ενθαρρύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών 1 ενότητα Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ 1. Ι ΑΚΤΙΚΗ Τον όρο διδακτική χρησιμοποίησε πρώτος ο γερμανός παιδαγωγός Ratke (1571-1655). Οι διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης και λειτουργίας υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Τόμος

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Πτυχιακή Παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση και η ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες στα 4* και 5* ξενοδοχεία της

Διαβάστε περισσότερα