ΚΙΚΚΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΙΚΚΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ."

Transcript

1 Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Ε Υ Σ Τ Α Θ Ι Ο Υ Κ Ι Κ Κ Ι Ν Ι Δ Η Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Α. Π. Θ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Οικογενειακή Κατάσταση Διεύθυνση ΚΙΚΚΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Τηλέφωνο Τηλεομοιοτυπία Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ ΈΓΓΑΜΟΣ, ΠΑΤΕΡΑΣ ΔΥΟ(2) ΤΕΚΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνίες (από έως) Επωνυμία και διεύθυνση του εργοδότη Απασχόληση ή θέση που κατείχατε Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες 10/2015- παρόν Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καθηγητής, Γνωστικό αντικείμενο: ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΦΕΚ 1012 τ.γ'/ ). Διδακτικά καθήκοντα: - Διδασκαλία μαθημάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο - Επίβλεψη διδακτορικών διατριβών - Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών Επιστημονική έρευνα στα κάτωθι αντικείμενα: - Διαχωρισμός / καθαρισμός αερίων και υγρών με χρήση πορωδών υλικών (μεμβράνες, προσροφητικά υλικά) - Απομάκρυνση και διαχείριση του διοξειδίου του άνθρακα - Συσχέτιση δομικών χαρακτηριστικών και φυσικοχημικών ιδιοτήτων σε πορώδη υλικά - Προσομοίωση πολλαπλής κλίμακας φυσικοχημικών διεργασιών - Διεπιφανειακα φαινόμενα και πολυφασικές ροές. Ημερομηνίες (από έως) 6/ /2015 Επωνυμία και διεύθυνση του Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. εργοδότη Απασχόληση ή θέση που Καθηγητής, Γνωστικό αντικείμενο: ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ κατείχατε ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΦΕΚ 209 τ.γ'/ ). Κύριες δραστηριότητες και Διδακτικά καθήκοντα: αρμοδιότητες - Διδασκαλία μαθημάτων σε προπτυχιακό ή/και μεταπτυχιακό επίπεδο - Επίβλεψη διδακτορικών διατριβών (6 περατωθείσες) - Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών (20 περατωθείσες) Επιστημονική έρευνα στα κάτωθι αντικείμενα: - Φυσικές διεργασίες επεξεργασίας και καθαρισμού αερίων και υγρών αποβλήτων με χρήση μεμβρανών ή/και διεργασιών προσρόφησης. - Τεχνολογίες αποθήκευσης υδρογόνου. - Φυσικές διεργασίες για την απομάκρυνση και διαχείριση του διοξειδίου του άνθρακα. - Συσχέτιση δομικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων μεταφοράς σε πορώδη μέσα. - Μοντελοποίηση δομής πορωδών ή/και σύνθετων υλικών με συνδυασμό δεδομένων μικροσκοπίας και στοχαστικών μεθόδων ανακατασκευής. - Υπολογιστικές μέθοδοι φυσικοχημικών διεργασιών σε συνεχή και διακριτά μέσα. Σελ. 1 Βιογραφικό του Ευσταθίου Κικκινίδη

2 Διοικητικά καθήκοντα ή άλλες αρμοδιότητες - Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (7/2011-3/2015). - Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (1/9/ /12/2012). - Επιστημονικός υπέυθυνος της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ( /2015). - Μέλος της προσωρινής γενικής συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ( ). Ημερομηνίες (από έως) 5/2000-6/2004 Επωνυμία και διεύθυνση του ΕΚΕΤΑ-ΙΤΧΗΔ/ΙΔΕΠ, ΤΘ 361, 6ο χλμ οδού Χαριλάου-Θέρμης, Θέρμη-Θεσσαλονίκη. εργοδότη Απασχόληση ή θέση που Ερευνητής Γ Βαθμίδας συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ (7/2004-παρον) κατείχατε Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες - Συντονισμός και παρακολούθηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων. - Συγγραφή ερευνητικών προτάσεων - Επίβλεψη διδακτορικών διατριβών - Έρευνα στα κάτωθι αντικείμενα: - Στοχαστική προσομοίωση πορωδών ή/και σύνθετων υλικών από πρωτογενή δεδομένα μικροσκοπίας, τομογραφίας, ποροσιμετρίας, κλπ., με εφαρμογές στη μελέτη και το χαρακτηρισμό καταλυτών, μεμβρανών, φίλτρων, ταμιευτήρων ύδατος, πετρελαίου, φυσικού αερίου, κλπ., για βιομηχανικές ή περιβαλλοντικές εφαρμογές. - Συσχέτιση δομικών χαρακτηριστικών και καταλυτικής ενεργότητας στους καταλύτες FCC. - Χαρακτηρισμός και εφαρμογές μεμβρανών για διαχωρισμό και καθαρισμό αερίων μιγμάτων και αναβάθμιση αερίων καυσίμων. - Προσομοίωση φυσικοχημικών διεργασιών σε πορώδη υλικά σε μικροσκοπική και μακροσκοπική κλίμακα. - Θεωρητική προσομοίωση και χαρακτηρισμός ταμιευτήρων πετρελαίου και φυσικού αερίου για τη βελτιωμένη εξόρυξη των παραπάνω καυσίμων. - Ανάπτυξη τεχνολογίας ιχνηθετών φιλικών προς το περιβάλλον για το χαρακτηρισμό ταμιευτήρων πετρελαίου. Ημερομηνίες (από έως) 1/1997 4/2000, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Επωνυμία και διεύθυνση του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Αγ. Παρασκευή Αττικής, Αθήνα. εργοδότη Απασχόληση ή θέση που Συνεργαζόμενος Ερευνητής κατείχατε Κύριες δραστηριότητες και - Συντονισμός και παρακολούθηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων. αρμοδιότητες - Συγγραφή ερευνητικών προτάσεων - Έρευνα στα κάτωθι αντικείμενα: - Θεωρητική προσομοίωση και πειραματική μελέτη ροής αερίων σε μικροπορώδη και μεσοπορώδη υλικά για βιομηχανικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές. - Χαρακτηρισμός και εφαρμογές μεμβρανών για διαχωρισμό και καθαρισμό αερίων μιγμάτων και αναβάθμιση αερίων καυσίμων. - Θεωρητική προσομοίωση και χαρακτηρισμός ταμιευτήρων πετρελαίου και φυσικού αερίου για τη βελτιωμένη εξόρυξη των παραπάνω καυσίμων. - Αναβάθμιση του Φυσικού Αερίου με χρήση φυσικών και τροποποιημένων ζεολίθων κλινοπτιλόλιθου. - Θεωρητική και πειραματική μελέτη ελεγχόμενης αποδέσμευσης φαρμακευτικών ουσιών από διαδερμικά ή πολυμερικά συστήματα. - Επίβλεψη διδακτορικών διατριβών - Διδασκαλία Φαινομένων Μεταφοράς σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ημερομηνίες (από έως) 1/1997 4/2000 Επωνυμία και διεύθυνση του ΙΤΕ ΕΙΧΗΜΥΘ, Οδός Σταδίου, Πλάτανι, Πάτρα. εργοδότη Απασχόληση ή θέση που Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (μερικής απασχόλησης) κατείχατε Σελ. 2 Βιογραφικό του Ευσταθίου Κικκινίδη

3 Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες Ημερομηνίες (από έως) 3/ / Υπολογισμός διαπερατότητας πορωδών φίλτρων από δεδομένα σειριακής τομογραφίας, με εφαρμογές σε βιομηχανικούς διαχωρισμούς και επεξεργασία νερού / υδατικών αποβλήτων. - Προσομοίωση πορωδών υλικών από δεδομένα σειριακής τομογραφίας με χρήση στοχαστικών μοντέλων με εφαρμογή στο χαρακτηρισμό ταμιευτήρων ύδατος, πετρελαίου και φυσικού αερίου. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Τίτλος Διδάκτωρ στη Χημική Μηχανική (βαθμός πτυχίου, «Άριστα», 4.0/4.0) Ημερομηνίες (από έως) 7/1990 9/1994 Επωνυμία και είδος του Department of Chemical Engineering, State University of New York at Buffalo, Buffalo, NY, USA. οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση Κύρια θέματα/επαγγελματικές Μεταπτυχιακός φοιτητής, υποψήφιος διδάκτωρ, βοηθός Καθηγητή. δεξιότητες Έρευνα στα κάτωθι αντικείμενα: - Καθαρισμός βιομηχανικών απαερίων και αερίων καυσίμων με χρήση διεργασιών προσρόφησης (Pressure Swing Adsorption, Temperature Swing Adsorption). - Σύνθεση και χαρακτηρισμός μικροπορωδών υλικών για τις ακόλουθες εφαρμογές: Καθαρισμός απαερίων από SO2. Απομάκρυνση CO2 και H2S από το φυσικό αέριο Διαχωρισμός ολεφινών από παραφίνες Διαχωρισμός Ο2 από Ν2 (αέρας) - Μαθηματική προσομοίωση και πειραματική μελέτη φαινομένων μεταφοράς σε διεργασίες διαχωρισμού αερίων με μεθόδους ρόφησης. Διδακτορική Διατριβή: I. New materials and Applications for gas Separations by Adsorption. ΙΙ. Effect of Different Transport Mechanisms and Multiplicity of Cyclic Steady States in Pressure Swing Adsorption. Τίτλος Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός (βαθμός πτυχίου, «Άριστα», 8.52/10) Ημερομηνίες (από έως) 9/1984 7/1989 Επωνυμία και είδος του Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Ελλάδα. οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση Κύρια θέματα/επαγγελματικές Προπτυχιακός φοιτητής δεξιότητες Διπλωματική Εργασία: Θεωρητική και Πειραματική Μελέτη της Μικροδιήθησης με Εγκάρσια Ροή. Τίτλος Απολυτήριο Λυκείου (βαθμός πτυχίου, 18 και 9/10 ) Ημερομηνίες (από έως) 9/1978 7/1984 Επωνυμία και είδος του Αμερικάνικο Κολλέγιο ANATOLIA, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση Κύρια θέματα/επαγγελματικές Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο-Λύκειο) δεξιότητες Σελ. 3 Βιογραφικό του Ευσταθίου Κικκινίδη

4 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ) Διδασκαλία προπτυχιακών/μεταπτυχιακων μαθημάτων, τμήμα Χημικων Μηχανικων, ΑΠΘ: «Εφαρμογές Η/Υ στη Χημική Μηχανική» (Προπ., 2015) «Αριθμητικές Μέθοδοι στη Χημική Μηχανική» (Μεταπ., 2015) Διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων, τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Π.Δ.Μ.: «Τεχνική Φυσικών Διεργασιών» ( ) «Υπολογιστική Μηχανική I» ( ) «Μηχανική Ρευστών Ι» ( ) «Τεχνολογίες Υδρογόνου» ( ) «Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Φυσικές Διεργασίες» ( ) «Φυσικοχημικές διεργασίες ενεργειακών πόρων» ( ) «Τεχνολογίες Διαχείρισης Αποβλήτων από Μονάδες Παραγωγής Ενέργειας» ( ) «Γενική Χημεία» (2004). Διδασκαλία άλλων μεταπτυχιακών μαθημάτων / μαθημάτων εξειδίκευσης: Modeling of Material Structure: Pore/grain models and 3D reconstruction in Nanostructured materials and membrane modelling and simulation, training course, FORTH/ICE-HT, Patras, June 18-27, 2008 Digital reconstruction methods for the simulation of equilibrium and dynamic processes in porous media, 2 nd International School and Workshop on INSItu study and DEvelopment of processes involving PORous Solids, Feb. 2007, Thessaloniki, Greece. «Φαινόμενα μεταφοράς σε πορώδη υλικά με έμφαση σε περιβαλλοντικές εφαρμογές», ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, (συν-διδασκαλία με Δρ. Α. Στούμπο). ΕΡΕΥΝΑ (Ερευνητικές δραστηριότητες, προγράμματα κλπ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1. Development and Testing of Zeolite Membranes for Gas Separations. BRPR-CT ( έως ) (ΕΚΕΦΕ Δ / ΙΦΧ) 2. Innovative Adsorption System and Process for Cost efficient Natural Gas Treatment.BRPR-CT ( έως ) (ΕΚΕΦΕ Δ / ΙΦΧ) 3. An Integrated Pore Space Reconstruction and Property Simulation Tool for Core Analysis and Reservoir Evaluation. OG/0032/96 ( έως ) (ΕΚΕΦΕ Δ /ΙΠΤΑ) 4. Heterogeneous and Damaged Core Analysis for Reservoir Evaluation. OG/0263/98 ( έως ) (ΕΚΕΦΕ Δ / ΙΠΤΑ) 5. Αναπαράσταση της πορώδους δομής κεραμικών υλικών και προσδιορισμός ιδιοτήτων μεταφοράς και ρόφησης. ΠΕΝΕΔ 99ΕΔ485 (ΙΤΕ / ΕΙΧΗΜΥΘ) 6. Development and Validation of an integrated numerical tool for scaling control and squeeze treatment optimisation. ΕΝΚ6-CΤ ( έως ) 7. Development of Ceramic Membranes For Olefin Recovery from Liquefied Petroleum Gases. GRD (-2001 έως -2004) (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΧΗΔ) 8. Development of Environmentally Friendly Tracer Technology For Improved Reservoir Description NNE (-2002 έως -2005) (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΧΗΔ) 9. Ανάπτυξη τεχνολογιών Παραγωγής Υδρογόνου προς Χρήση σε Κυψελίδες Καυσίμου ΕΠΑΝ- Δράση (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) Ε22 α.π.12001/ (-2003 έως -2006) (Υπεργολάβος ΕΚΕΤΑ / ΙΤΧΗΔ). 10. IN-SItu study and DEvelopment of processes involving nano-pore Solids Network of Excellence (συνεργασία με ΕΚΕΤΑ / ΙΤΧΗΔ) ( ) 11. Towards knowledge-based processing systems, PRISM, Marie Curie Action, MRTN- CT (Aristotle University of Thessaloniki, EY - τυπ. Καθ. Ι. Μπάρτζης) ( ) 12. Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός νέων διαμεταλλικών υλικών στερεάς κατάστασης για αποθήκευση υδρογόνου, Διακρατική Συνεργασία Ελλάδας-Σλοβενίας (συνεργασία με ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος). 13. Novel Efficient Solid Stores for Hydrogen, Integrated Project IP-FP6 (συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος) ( ). 14. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΦΙΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΟΠΑΓΚ, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Σελ. 4 Βιογραφικό του Ευσταθίου Κικκινίδη

5 15. Κατεργασία Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων για την Απομάκρυνση Ρύπων με τη Χρήση Καινοτόμων Μικρο-/ Μεσοπορωδών Προσροφητικών Υλικών και Κεραμικών Μεμβρανών, ΠΕΝΕΔ, 03ΕΔ900, , EY για το ΠΔΜ (Ανάδοχος, ΑΠΘ). 16. Development of Integrated Advanced Materials and Processes for Efficient Hydrogen Storage, DIAMANTE, Marie Curie, Transfer of Knowledge, Contract number No: MTKI-CT , , EY για το ΠΔΜ. 17. Macropore Modeling Studies for Gas Separations απ ευθείας ανάθεση έργου από την εταιρεία PRAXAIR inc. (USA), (EY με ΕΚΕΤΑ / ΙΤΧΗΔ) ( ) 18. Διερεύνηση μηχανισμών μικροκλίμακας στο διαχύτη της καθόδου κυψελών καυσίμου τύπου μεμβράνης ανταλλαγής πρωτονίων, ΕΠΑν πράξη δ, Ε&Τ συνεργασία με οργανισμούς χωρών εκτός Ευρώπης, (EY, Ανάδοχος, ΠΔΜ, ). 19. Macropore Modeling Studies for Gas Separations-Phase II απ ευθείας ανάθεση έργου από την εταιρεία PRAXAIR inc. (USA), (EY με ΕΚΕΤΑ / ΙΤΧΗΔ) ( ) 20. Modeling Studies on Dense Membranes for Fuel Cell Applications απ ευθείας ανάθεση έργου από την εταιρεία PRAXAIR inc. (USA), (EY με ΕΚΕΤΑ / ΙΤΧΗΔ) (2008). 21. Macropore Modeling Studies for Gas Separations-Phase III απ ευθείας ανάθεση έργου από την εταιρεία PRAXAIR inc. (USA), (EY με ΕΚΕΤΑ / ΙΤΧΗΔ) ( ) 22. Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων μεμβρανών επαφής αερίου-υγρού για απομάκρυνση, δέσμευση και διαχείριση του CO2 από βιομηχανικά απαέρια (CO2 MembraneCapture), Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΠΡΑΞΗ Ι: «Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας», Macropore Modeling Studies for Gas Separations-Phase IV απ ευθείας ανάθεση έργου από την εταιρεία PRAXAIR inc. (USA), (EY με ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ) ( ) 24. Post Combustion Carbon Capture using MOFs: Materials and Process Development (MOFCCS), Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ, Προτάσεις Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NET (FENCO-NET) ), (EY με ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ) ( ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (Τίτλος, συγγραφείς, έτος, όνομα περιοδικού, τόμος, σελίδες) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (Τίτλος, συγγραφείς, έτος, συνέδριο, σελίδες) ΆΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (Βιβλία, ευρεσιτεχνίες) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ( /2015) 80 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (σύμφωνα με το διεθνές σύστημα αξιολόγησης ΙSI) (βλ. παράρτημα) 81 δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων 7 κεφάλαια σε βιβλία, 1 διεθνής πατέντα (US Patent application), και 17 δημοσιεύσεις σε ειδικές εκδόσεις από διεθνή συνέδρια μετά από κρίση (βλ. παράρτημα) Με αυτο-αναφορές : 1447 (Web of Science), 2306 (Google Scholar) Χωρίς αυτο-αναφορές : 1320 (Web of Science) h-index=21 (Web of Science), 27 (Google Scholar) Σελ. 5 Βιογραφικό του Ευσταθίου Κικκινίδη

6 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Χορήγηση υποτροφιών από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ( ). Χορήγηση υποτροφιών από το Department of Chemical Engineering SUNY, at Buffalo (7/90-9/94). Βιογραφικό προφίλ επιλέχθηκε στο Marquis Who s Who in Science and Engineering (2002). Βιογραφικό προφίλ επιλέχθηκε στο Marquis Who s Who in the World 19 th edition (2002). Βιογραφικό προφίλ επιλέχθηκε από το International Biographical Center (Cambridge) στην έκδοση: 2000 eminent Scientists of Today - First Edition. Βραβείο καλύτερης αναρτημένης εργασίας 1ο Εθνικό Συνέδριο Τεχνολογιών Υδρογόνου: Έρευνα Ανάπτυξη Εφαρμογές, Ελληνική Εταιρία Υδρογόνου, Αθήνα, 30/9-2/10, 2004 (Σ.Σ. Μακρίδης, M. Kωνσταντάκου, Θ. A. Στεριώτης, E.Σ. Kικκινίδης και Α. Κ. Στούμπος Υδρογονωμένα σιδηρομαγνητικά υλικά σπάνιας γαίας μεταβατικών μετάλλων ) Βιογραφικό προφίλ επιλέχθηκε στο Marquis Who s Who in Science and Engineering (2006). ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ 1. Theoretical and Experimental Studies on the Flow of Condensable Vapours through Mesoporous Media. State University of New York at Buffalo, USA, 10/6/ Προσομοίωση Φυσικοχημικών Διεργασιών σε Πορώδη Υλικά με Εφαρμογή σε Διαχωρισμούς Αερίων. Τμήμα Χημείας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 16/3/ Προσομοίωση Φαινομένων Μεταφοράς σε Πορώδη Μέσα. Εργαστήριο Μοριακής Μοντελοποίησης Υλικών, Ινστιτούτο Φυσικοχημείας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, 25/4/ Προσομοίωση Φυσιχοχημικών Διεργασιών σε Πορώδη Υλικά, Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών, ΕΚΕΤΑ, 8/10/ Στοχαστική προσομοίωση δομής και φυσικοχημικών ιδιοτήτων νανο-πορωδών υλικών Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών, ΕΚΕΤΑ, 15/1/ Selected topics on multi-scale simulations in porous membranes, 9 th Network Young Membranes Meeting, 28/9/2007, Thessaloniki, Greece. 7. Micro-structure representations for the Simulation of Physicochemical Processes in Porous Media, Praxair Inc., Tonawanda, NY, USA, 4/2/ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΡΩΔΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΟΡΩΔΗ ΚΕΡΑΜΙΚΑ-ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ-ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ», (Ελληνική Κεραμική Εταιρία), Θέρμη, 14/5/ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΡΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», Συμπόσιο στη Μνήμη του Καθηγητή Α.Χ. Παγιατάκη, Πάτρα, 17/12/ «Το υδρογόνο ως εναλλακτικός φορέας ενέργειας: Τεχνολογικές προκλήσεις και κοινωνική επίγνωση». Ευρωπαϊκό FORUM πολιτών. Ημερίδα υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, «Ενέργεια και Περιβάλλον: Νομοθετικές και Πολιτικές Προτεραιότητες του ΕΚ». Κοζάνη, 18/1/2011. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΗΜΕΡΙΔΩΝ Πρόεδρος/Υπεύθυνος Οργάνωσης 1. «Διασύνδεση Έρευνας και Επιχειρηματικής Δραστηριότητας σε Ελλάδα και Ευρώπη». Ημερίδα Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Π.Δ.Μ. (όπου διατελώ Ε.Υ.), Φλώρινα, 8/12/ «Νεοφυείς επιχειρήσεις: Ευκαιρίες για Απασχόληση και Σταδιοδρομία». Ημερίδα Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Π.Δ.Μ. (όπου διατελώ Ε.Υ.), Κοζάνη, 28/3/ «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση». Ημερίδα Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Π.Δ.Μ. (όπου διατελώ Ε.Υ.), Φλώρινα, 27/2/2013. Σελ. 6 Βιογραφικό του Ευσταθίου Κικκινίδη

7 4. «Υπεύθυνη Καινοτομία και Κανόνες Βιοηθικής» Ημερίδα Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Π.Δ.Μ. (όπου διατελώ Ε.Υ.), Κοζάνη, 27/6/2013. Μέλος Οργανωτικής ή Επιστημονικής Επιτροπής Συνεδρίων 2 ο Ελληνικό Συνέδριο Τεχνολογιών Υδρογόνου (Θεσ/νικη 2005) 2 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πορωδών Υλικών (Αθήνα, 2005). 6 th European Conference in Chemical Engineering (Κοπεγχάγη, 2007). 3 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πορωδών Υλικών (Θεσ/νικη 2007). 4 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πορωδών Υλικών (Πάτρα, 2009). 5 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πορωδών Υλικών (Ηράκλειο, 2011). 6 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πορωδών Υλικών (Καβάλα, 2013). ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ AIChE J., International Journal of Hydrogen Energy, Chemical Engineering Science, Industrial and Engineering Chemistry and Research, Journal of Colloid & Interface Science, Journal of Membrane Science, Colloids and Surfaces A, Powder Technology, Computers & Chemical Engineering, Drying Technology, Physical Review E., Adsorption, J. Chemical & Engineering Data. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΓΓΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1. Science for Peace/SfP/NATO Novel Membrane Materials for Separation of Hydrocarbons in Natural and Petroleum Gas (Project Number: ). 2. Πρόγραμμα Ελληνο-Γαλλικής συνεργασίας, 2002-αξιολογητής προτάσεων. Δημιουργία και αξιολόγηση της Πρώτης Ολοκληρωμένης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοντήζελ στην Ελλάδα (συμπληρωματικός κριτής ενδιάμεσης έκθεσης προόδου) ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Π.Δ.Μ. ( ). Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Δ.Μ ( ). Μέλος της προσωρινής γενικής συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, Π.Δ.Μ. ( ) Μέλος της προσωρινής γενικής συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Π.Δ.Μ. ( ) Ε.Υ. της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΠΔΜ (2011-παρόν). Πρόεδρος επιτροπής επιστημονικών διαλέξεων του ΙΤΧΗΔ ( ). Πρόεδρος επιτροπής επιστημονικών δημοσιεύσεων του ΙΤΧΗΔ ( ). Μέλος επιτροπής WEB του ΙΤΧΗΔ ( ). Μέλος (ταμίας) στο ΔΣ της Ελληνικής εταιρείας ελεγχόμενης αποδέσμευσης (1998). ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΕΕ (1994-ΠΑΡΟΝ). INTERNATIONAL ADSORPTION SOCIETY (1998-ΠΑΡΟΝ). AMERICAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS, AICHE ( ). CONTROLLED RELEASE SOCIETY - LOCAL CHAPTER IN GREECE ( ). MATERIAL RESEARCH SOCIETY (MRS) ( ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΕΛΕΤΥ (2004-ΠΑΡΟΝ) Σελ. 7 Βιογραφικό του Ευσταθίου Κικκινίδη

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΓΚΡΙΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 1) Kikkinides E.S. and Yang R.T. Simultaneous SO2/NOx removal and SO2 Recovery from Flue Gas by Pressure Swing Adsorption. Ind. Eng. Chem. Res. 30, 1981 (1991). 2) Kikkinides E.S., Ritter J.A. and Yang R.T. Pressure Swing Adsorption for Simultaneous Purification and Sorbate Recovery, Chin. I.Ch. E. Journal, (1991). 3) Baksh M.S.A., Kikkinides E.S. and Yang R.T. Characterisation by physisorption of a New Class of Microporous Adsorbents : Pillared Clays. Ind Eng. Chem. Res., 31, 2181 (1992). 4) Baksh M.S.A., Kikkinides E.S. and Yang R.T. Lithium type X Zeolite as a Superior Sorbent for Air Separations. Sep.Sci.Technol., 27(3), 277 (1992). 5) Yang R.T., Chen J.P., Kikkinides E.S. and Cheng L.S., Pillared Clays as Superior Catalysts for Selective Catalytic Reduction of NO with NH3. Ind. Eng Chem. Res., 31, 1440, (1992). 6) Kikkinides E.S. and Yang R.T. Further work on Approximations for Intraparticle Diffusion Rates in Cyclic Adsorption and Desorption. Chem Eng Sci. 46(6), 1169 (1993). 7) Kikkinides E.S. and Yang R.T. Effects of Bed Pressure Drop on Isothermal and Adiabatic Adsorber Dynamics. Chem. Eng. Sci 48(9), 1545 (1993). 8) Kikkinides E.S. and Yang R.T. Gas Separation and Purification by Polymeric Adsorbents. Flue Gas Desulfurization and SO2 Recovery by Styrenic Polymers. Ind. Eng. Chem. Res. 32, 2365 (1993). 9) Kikkinides E.S., Yang R.T and Cho S.H. Concentration and Recovery of CO2 from Flue Gas by Pressure Swing Adsorption. Ind. Eng. Chem. Res. 32, 2714 (1993). 10) Kikkinides E.S., Yang R.T and Cho S.H. Response to comments on Concentration and Recovery of CO2 from Flue Gas by Pressure Swing Adsorption. Ind. Eng. Chem. Res. 33, 2881 (1994). 11) Kikkinides E.S. Sikavitsas V. and Yang R.T. Natural Gas Desulfurization and H2S Recovery by Pressure Swing Adsorption. Feasibility Study and Multiplicity of Cyclic Steady States. Ind. Eng. Chem. Res. 34, 255 (1995). 12) Yang R.T. and Kikkinides E.S., New Sorbents for Olefin Paraffin Separations by Adsorption via π-complexation. AIChE Journal, 41(3), 509 (1995). 13) Kikkinides E.S., Tzevelekos K.P., Stubos A.K., Kainourgiakis M.E. and Kanellopoulos N.K. Application of Effective Medium Approximation for the Determination of the Permeability of Condensable Vapours Through Mesoporous Media. Chem. Eng. Sci, 52(16) 2837 (1997). 14) Kikkinides E.S., Charalambopoulou G.C., Varelas C.G., Stubos A.K. Kanellopoulos N.K. and Steiner C. A two-phase flow model for controlled drug-release from biphasic polymer hydrogels. J. Of Controlled Rel., 51, 313 (1998). 15) Tzevelekos K.P, Kikkinides E.S., Stubos A.K., Kainourgiakis M.E. and Kanellopoulos N.K. On the Possibility of Characterizing Mesoporous Materials by Permeability Measurements of Condensable Vapours. Theory and Experiments. Advances in Colloid and Interface Sci., 76-77, 373 (1998). 16) Kainourgiakis M.E., Kikkinides E.S., Stubos A.K. and Kanellopoulos N.K. Adsorption-Desorption Gas Relative Permeability through Mesoporous Media. Network Modeling and Percolation Theory Chem. Eng. Sci., 53(13) 2353 (1998). 17) Kikkinides E.S., Stubos A.K., Tzevelekos K.P, Mitropoulos N. and Kanellopoulos N.K., Ceramic Membranes- Characterization and Applications STUD. SURF. SCI. CATAL., 120A, 687 (1999). 18) Tzevelekos K.P., Romanos G.E., Kikkinides E.S., Kanellopoulos N.K. and Kaselouri V. Experimental Investigation on Separations of Condensable from Non-Condensable Vapors Using Mesoporous Membranes. J. of Microporous and Mesoporous Mat., 31, 151 (1999). 19) Kikkinides E.S. and Burganos V.N. Structural and Flow Properties of Binary Media Generated by Fractional Brownian Motion Models. Physical Review E, 59(6) 7185 (1999). 20) Kainourgiakis M.E., Kikkinides E.S., Stubos A.K. and Kanellopoulos N.K. Simulation of Self Diffusion of Point-like and Finite-size Tracers in Stochastically Reconstructed Vycor Porous Glasses J. Chem. Phys., 111(6) 2735 (1999). 21) Tzevelekos K.P., Kikkinides E.S., Kainourgiakis M.E., Stubos A.K., Kanellopoulos N.K. and Kaselouri V. Adsorption- Desorption Condensable Vapor Permeability through Mesoporous Media. Network Modeling and Percolation Theory J. Colloid Interf. Sci., 223, 89 (2000). 22) Kikkinides E.S., Kainourgiakis M.E., Stefanopoulos K., Mitropoulos A.Ch., Stubos A.K. and Kanellopoulos N.K. Combination of Small Angle Scattering and 3-D Stochastic Reconstruction for the Study of Adsorption-Desorption Processes in Vycor Porous Glass J. Chem. Phys., 112(22), 9881 (2000). 23) Charalambopoulou G.Ch., Kikkinides E.S., Stubos A.K., Varelas C.G. and Papaioannou A., Modeling Sustained Drug Release from Biphasic Polymer Hydrogels, J. Contr. Rel., 64, S (2000). 24) Zouridakis N.M., Economou I.G., Tzevelekos K.P., and Kikkinides E.S., Investigation of the Physicochemical Characteristics of Ancient Mortars by Static and Dynamic Studies Cement and Concrete Research, 30(7), 1151 (2000). 25) M.E. Kainourgiakis, E.S. Kikkinides, Th.A. Steriotis, A.K. Stubos, K.P. Tzevelekos, and N.K. Kanellopoulos, Structural and Transport Properties of Alumina Porous Membranes from Process-Based and Statistical Reconstruction Techniques, J. Colloid Interf. Sci., 231,157 (2000). 26) G.Ch. Charalambopoulou, P. Karamertzanis, E.S. Kikkinides, A.K. Stubos, N.K. Kanellopoulos, A.Th. Papaioannou, A Study on Structural and Diffusion Properties of Porcine Stratum Corneum based on Very Small Angle Neutron Scattering Data, Pharmaceutical Research, 17(9) 1085 (2000). Σελ. 8 Βιογραφικό του Ευσταθίου Κικκινίδη

9 27) Kikkinides E.S. and Burganos V.N. Permeation properties of three-dimensional self-affine reconstructions of porous materials, Physical Review E, 62(5) 6906 (2000). 28) Kikkinides E.S., Steriotis Th., Stubos A.K., Stefanopoulos K., Mitropoulos N. and Kanellopoulos N.K., Structural Characterization and Applications of Ceramic Membranes for Gas Separations Characterisation of Porous Solids (COPS V), STUD. SURF. SCI. CATAL., 128: 429 (2000) 29) Kallus S., Langlois P., Romanos G.E., Steriotis Th., Kikkinides E.S., Kanellopoulos N.K. and Ramsay J.D.F., Zeolite Membranes - Characterisation and Application in Gas Separations Characterisation of Porous Solids (COPS V) STUD. SURF. SCI. CATAL., 128: 467 (2000) 30) G.Ch. Charalambopoulou, E.S. Kikkinides, K.G. Papadokostaki, A.K. Stubos, A. Papaioannou, Numerical and Experimental Investigation of the Diffusional Release of a Dispersed Solute from Polymeric Multilaminate Matrices, J. Contr. Rel., 70, 309 (2001). 31) Romanos G.E., Steriotis T.A., Kikkinides E.S., Kanellopoulos N.K., Ramsay J.D.F., Langlois P. and Kallus S. Innovative methods for preparation and testing of Al2O3 supported silicalite-1 membranes J. of European Ceramic Society, 21, 119 (2001). 32) G.Ch. Charalambopoulou, K.G. Papadokostaki, E.S. Kikkinides, A.K. Stubos, A. Papaioannou, Experimental and Theoretical Study of Solute Release from Polymeric Multilaminate Matrices, J. Contr. Rel., 72, 303 (2001). 33) Kikkinides E.S., Lappas A., Nalbadian A., Vasalos I.A. Correlation of Reactor Performance with Catalyst Structural Changes During Coke Formation in FCC Processes, Chem. Eng. Sci., 57(6) (2002). 34) Kainourgiakis M.E., Steriotis Th.A., Kikkinides E.S., Romanos G., Stubos A.K.. Adsorption and Diffusion in Nanoporous Materials from Stochastic and Process-Based Reconstruction Techniques. Colloids and Surfaces A, 206 (1-3), (2002). 35) Kainourgiakis M.E., Kikkinides E.S., Stubos A.K.. Diffusion and Flow in Porous Domains Constructed using Process- Based and Stochastic Techniques, J. of Porous Materials, 9, (2002). 36) Kikkinides E.S., Stefanopoulos K, Steriotis Th.A., Kanellopoulos N.K., Treimer W., Combination of SANS and 3D Stochastic Reconstruction Techniques for the Study of Dynamic and Equilibrium Properties of Nanostructured Materials. Applied Physics A, 74, S954-S956 (2002). 37) Stefanopoulos K, Mitropoulos A., Kikkinides E.S., Kanellopoulos, Christofides A., Study of the Macroporosity of Vycor Porous Glass by Combining Scattering and Permeability Techniques. Applied Physics A, 74, S1336-S1338 (2002). 38) Kainourgiakis M.E., Kikkinides E.S., Charalambopoulou G.Ch., Stubos A.K. Simulation of Adsorption in 3-D Reconstructed Mesoporous Materials by a Simulated Annealing Algorithm. STUD. SURF. SCI. CATAL., 144, (2002). 39) Kikkinides E.S, Stoitsas K.A. and Zaspalis V.T., Correlation of Structural and Permeation Properties in Sol-Gel made Nanoporous Membranes. J. Colloid Interf. Sci, 259, (2003). 40) Kikkinides E.S., Kainourgiakis M.E. and Stubos A.K., Origin of hysteresis of Gas Adsorption in Disordered Porous Media: Lattice Gas Model versus Percolation Theory, Langmuir, 19, (2003). 41) Kainourgiakis M.E., Kikkinides E.S., Charalambopoulou G.Ch. and Stubos A.K., Determination of the Spatial Distribution of a Condensable Adsorbate in Mesoporous Materials, Langmuir, 19, (2003). 42) Huseby O., Haugan A. Sagen J., Muller J., Bennet B., Kikkinides E.S., Stubos A.K., Yousefian F., Thovert J.F. and Adler P.M., Transport of Organic Oil Components from Immobile and Bypassed Oil in Heterogeneous Porous Media, AIChE J., 49(5), (2003). 43) P. Vareltzis, E.S. Kikkinides, and M.C. Georgiadis, Modeling and Optimization of Zeolite Membranes for Gas Separations. CHEM ENG RES DES 81 (A5): (2003). 44) V.T. Zaspalis, E.S. Kikkinides, M. Kolenbrander and R. Mauczok, Method for the morphological characterization of powder raw materials for the manufacturing of ceramics. J. Mat. Proc. Technol., 142 (1) 267 (2003). 45) I. Díaz, V. González-Peña, C. Márquez-Alvarez and E.S. Kikkinides, Transmission electron microscopy combined with stochastic reconstruction methods for structural characterization of porous alumina synthesized via non-ionic surfactant-templating route. Microporous and Mesoporous Materials, 68(1-3), (2004). 46) T.A. Steriotis, E.S. Kikkinides, M.E. Kainourgiakis, A.K. Stubos, J.D.F. Ramsay, Monitoring Adsorption by Small Angle Neutron Scattering in Tandem with Digital Reconstruction-Simulation Techniques, Colloids and Surfaces A, 241(1-3) (2004). 47) A. N. Galani, M. E. Kainourgiakis, E.S. Kikkinides, Th.Steriotis, A. K. Stubos, and A. Papaioannou, Diffusion in reconstructed porous domains filled by two fluid phases, Colloids and Surfaces A, 241(1-3) (2004). 48) E.S. Kikkinides, K. Stoitsas, V.T. Zaspalis, and V.N. Burganos, Simulation of structural and permeation properties of multi-layer ceramic membranes, J. Membrane Sci., 243(1-2) (2004). 49) K.A. Stoitsas, A. Gotzias, E.S. Kikkinides, Th.A. Steriotis, N.K. Kanellopoulos, M. Stoukides and V.T. Zaspalis, Porous ceramic membranes for propane propylene separation via the π-complexation mechanism: unsupported systems, Microporous and Mesoporous Materials, 78(2-3), (2005). 50) M. E. Kainourgiakis, E.S. Kikkinides, A. N. Galani, G.Ch. Charalambopoulou, A. K. Stubos, Digitally reconstructed porous media: Transport and Sorption properties, Transport in Porous Media, 58,43-62 (2005). 51) M.E. Kainourgiakis, T.A. Steriotis, E.S. Kikkinides, G.Ch. Charalambopoulou, J.D.F. Ramsay, A.K. Stubos, Combination of Small Angle Neutron Scattering data and mesoscopic simulation techniques as a tool for the structural characterization and prediction of properties of bi-phasic media, Chemical Physics, 317, (2-3), (2005). 52) S. S. Makridis, M. Konstantakou, Th. A. Steriotis, K. G. Efthimiadis, Ε. Pavlidou, E.S. Kikkinides and A. K. Stubos Structural and magnetic properties of rare earth-transition metal compounds for hydrogen storage materials, Journal of Alloys and Compounds, , (2005). Σελ. 9 Βιογραφικό του Ευσταθίου Κικκινίδη

10 53) Diaz I, Gonzalez-Pena V, Marquez-Alvarez C, Perez-Pariente J, Kikkinides E.S, Investigation of organised porous aluminas by transmission electron microscopy, Studies in Surface Science and Catalysis, 158: , Part A-B ) E.S. Kikkinides, M.E. Georgiadis, A.K. Stubos, On the Optimization of Hydrogen Storage in Metal Hydride Beds, International Journal of Hydrogen Energy, 31(6), (2006). 55) E.S. Kikkinides, M.E. Georgiadis, A.K. Stubos, Dynamic Modelling and Optimization of Hydrogen Storage in Metal Hydride Beds, Energy - The International Journal, 31(13) (2006). 56) F.A. Coutelieris, M.E. Kainourgiakis, A.K. Stubos, E.S. Kikkinides and Y.C. Yortsos, Multiphase mass transport with partitioning and inter-phase transport in porous media, Chem. Eng. Sci., 61(14) (2006). 57) E.S. Kikkinides, M. Konstantakou, M.E. Georgiadis, Th.A. Steriotis, A.K. Stubos, Multiscale Modelling and Optimization of H2 Storage using Nanoporous Adsorbents, AIChE J., 52(8) (2006). 58) Konstantakou A, Steriotis TA, Papadopoulos GK, Kainourgiakis M, Kikkinides ES, Stubos AK, Characterization of nanoporous carbons by combining CO2 and H-2 sorption data with Monte Carlo simulations, Applied Surface Science, 253, , ) E.S. Kikkinides, K.L. Stefanopoulos, Th.A. Steriotis, A.Ch. Mitropoulos and N.K. Kanellopoulos, Characterisation of nanostructured materials by combination of neutron scattering and 3D stochastic reconstruction techniques, Studies in Surface Science and Catalysis, 160, , ) M. Konstantakou, S. Samios, Th.A. Steriotis, M. Kainourgiakis, G.K. Papadopoulos, E.S. Kikkinides and A.K. Stubos, Determination of pore size distribution in microporous carbons based on CO2 and H2 sorption data, Studies in Surface Science and Catalysis, 160, , ) Politis M.G., Kikkinides E.S., Kainourgiakis M.E., Stubos A.K., A hybrid process-based and stochastic reconstruction method of porous media, Microporous and Mesoporous Materials, 110(1) 92-99, ) A.E. Pagana, S.D. Sklari, Ε.S. Kikkinides, V.T. Zaspalis Microporous ceramic membrane technology for the removal of Arsenic and Chromium ions from contaminated water, Microporous and Mesoporous Materials, 110(1) , ) Nikolic, D., Giovanoglou, A., Georgiadis, M.C., Kikkinides, E.S., Generic modeling framework for gas separations using multibed pressure swing adsorption processes Ind. Eng. Chem. Res., 47(9), , ) E.S. Kikkinides, A.G. Yiotis, M.E. Kainourgiakis, and A.K. Stubos, Thermodynamic consistency of liquid-gas lattice Boltzmann methods: Interfacial property issues, Physical Review E 78, (2008). 65) Michael C. Georgiadis, Eustathios S. Kikkinides, Sofoklis S. Makridis, Konstantinos Kouramas, Efstratios N. Pistikopoulos, Design, Optimization of Advanced Materials and Processes for Efficient Hydrogen Storage, Computers & Chemical Engineering, 33(5), (2009). 66) Dragan Nikolic, Eustathios S. Kikkinides, and Michael C. Georgiadis, Optimization of Multibed Pressure Swing Adsorption Processes, Ind. Eng. Chem. Res., 48, (2009). 67) Krokos C.A., Nikolic D., Kikkinides E.S., Georgiadis M.C., Stubos A.K., Modeling and Optimization of Multi-tubular metal hydride beds for efficient hydrogen storage, International Journal of Hydrogen Energy, 34, (2009). 68) Yiotis A.G., Kainourgiakis M.E., Kikkinides E.S., Stubos A.K.., Application of the Lattice-Boltzmann method to the modeling of population blob dynamics in 2D porous domains, Computers & Mathematics with Applications, 59(7) (2010). 69) E.S. Kikkinides, A.G. Yiotis, M.E. Kainourgiakis, and A.K. Stubos, Lattice Boltzmann method for Lennard-Jones fluids based on the gradient theory of interfaces, Physical Review E 78, (2010). 70) Konstantakou, M., Steriotis, Th.A., Kikkinides, E.S., Stubos, A.K., Monte Carlo simulations of CO2 sorption in nanoporous carbons, Special Topics and Reviews in Porous Media 1 (3), (2010). 71) Pagana A.E., Sklari S.D., Kikkinides E.S., Zaspalis V.T., Combined adsorption-permeation membrane process for the removal of chromium (III) ions from contaminated water, J. Of Membrane Science, 367(1-2), (2011). 72) E.S. Kikkinides, Design and optimization of hydrogen storage units using advanced solid materials: General mathematical framework and recent developments, Computers and Chemical Engineering, 35, (2011). 73) E. D. Koultoukis, S. S. Makridis, L. Röntzsch, E. Pavlidou, A. Ioannidou, E.S. Kikkinides, and A. K. Stubos, Structural, Microchemistry, and Hydrogenation Properties of TiMn0.4Fe0.2V0.4, TiMn0.1Fe0.2V0.7 and Ti0.4Zr0.6Mn0.4Fe0.2V0.4 Metal Hydrides, J. Nanosci. Nanotechnol. 12(6), (2012). 74) G. Pantoleontos, E.S. Kikkinides and M.C. Georgiadis, A heterogeneous dynamic model for the simulation and optimisation of the steam methane reforming reactor, International Journal of Hydrogen Energy, 37(21), (2012). 75) Anagnostou, N. G.; Makridis, S. S.; Kikkinides, E. S.; Christodoulou C.N., Stubos A.K., Synthesis and Characterization of TiFe0.7-xMn0.3Vx (x=0.05, and 0.1) and Ti1-yTayFe0.7Mn0.3 (y=0.2, and 0.4) Nanostructured Metal Hydrides for Low Temperature Applications, J. Nanosci. Nanotechnol. 12(12), (2012). 76) Makridis, SS; Gkanas, EI; Panagakos, G; Kikkinides, ES; Stubos, AK; Wagener, P; Barcikowski, S., Polymer-stable magnesium nanocomposites prepared by laser ablation for efficient hydrogen storage. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, Volume: 38(26), (2013). 77) Kikkinides E.S. and Politis M.G., Linking Pore Diffusivity with Macropore Structure of Zeolite Adsorbents. Part I: Three Dimensional Structural Representation Combining Scanning Electron Microscopy with Stochastic Reconstruction methods, Adsorption, 20(1), 5-20 (2014). 78) Kikkinides E.S. and Politis M.G., Linking Pore Diffusivity with Macropore Structure of Zeolite Adsorbents. Part II: Simulation of Pore Diffusion and Mercury Intrusion in Stochastically Reconstructed Zeolite Adsorbents., Adsorption, in press, 20(1), (2014). Σελ. 10 Βιογραφικό του Ευσταθίου Κικκινίδη

11 79) Kikkinides E.S. and Monson P.A. Dynamic density functional theory with hydrodynamic interactions: Theoretical development and application in the study of phase separation in gas-liquid systems, J. Chem. Phys. 142(9), (2015). 80) Nikolic D.D. and Kikkinides E.S. Modelling and optimization of hybrid PSA/membrane separation processes, Adsorption, 21(4) (2015). ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ 1) Kikkinides E.S., Kainourgiakis M.E. and Kanellopoulos N.K., Simulation of Gas Transport in a Network of Micropores. The effect of pore structure on Transport Properties, in Membrane Science and Technology Series 6, N. Kanellopoulos ed., Elsevier, Chapter 2 p.297 (2000). 2) Charalambopoulou G., Steriotis Th., Stefanopoulos K., Kikkinides E. and Stubos A. The combination of neutron scattering techniques for the study of hydration of porcine stratum corneum, Stratum Corneum, Chapter 15, (2002). 3) Georgiadis M.G., Kikkinides E.S. and Kostoglou M., Modeling frameworks of complex separations systems, Computer Aided Process and Product Engineering, Luis Puigjaner and Georges Heyen Eds, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KgaA, Weinheim (ISBN ), Chapter 4, p , ) Kikkinides E.S., Hydrogen-based energy Systems: The Storage Challenge, E.N. Pistikopoulos, M.C. Georgiadis and E.S. Kikkinides, Eds, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KgaA, Weinheim (ISBN ), Chapter 3, p , ) G.E. Marnellos, C. Athanasiou, S.S. Makridis and E.S. Kikkinides, Integration of Hydrogen Energy Technologies in Autonomous Power Systems, Ch. 3, p in Hydrogen based autonomous power systems. Technoeconomic analysis of the integration of hydrogen in autonomous power systems by N. Lymberopoulos and E.I. Zoulias, Springer ) Maurice G. Politis, Michael E. Kainourgiakis, Eustathios S. Kikkinides and Athanasios K. Stubos, Application of Simulated Annealing on the study of Multiphase Systems, in Simulated Annealing, Editor: Cher Ming Tan, I-Tech Education and Publishing, Vienna, (ISBN ) Chapter 11, p , ) Kikkinides E.S., Microstructure Representations for the Simulation of Physicochemical Processes in Porous Media, in Progress in Porous Media Research, Editors: Kong Shuo Tian and He-Jing Shu, Novascience, (ISBN ), ΠAΤΕΝΤΕΣ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 1) M.W. Ackley, P.A. Barret, N.A. Stephenson, E.S. Kikkinides, High Rate Compositions, US Patent Application Publication, US 2013/ A1, 26/12/2013. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ) 1) Kikkinides E.S. and Yang R.T. Polymeric Adsorbents for Gas Separation and Purification AIChE Symp. Series (1992). 2) Kikkinides E.S., Tzevelekos K.P, Romanos G.E., Stubos A.K., and Kanellopoulos N.K. Theoretical and Experimental Studies on the Permeability of Condensable Vapours in Mesoporous Media AIDIC Conference Series, Vol. 3, (1997). 3) Kikkinides E.S. and Burganos V.N. Stokes Flow in Random, Anisotropic and Correlated Pixelized Porous Media Computational Methods in Water Resources XII, V.N. Burganos, G.P. Karatzas, A.C. Payatakes, C.A. Brebbia, W.G. Gray, G.F. Pinder, eds, Computational Mechanics Pub., v.1, 215 (1998). 4) Romanos G.E., Kikkinides E.S., Kanellopoulos N.K., Ramsay J.D.F., Langlois P. and Kallus S. Synthesis, Characterization and Testing of Zeolite Membranes for Gas Separations Fundamentals of Adsorption 6, F. Meunier ed., Elsevier, 1077 (1998). 5) Galani, A.N., Kainourgiakis M.E., Kikkinides E.S., Stubos A.K., Chatzichristos C., Muller J. & Papaioannou A., Tracer Dispersion in Stochastically Reconstructed Porous Media. HTD (American Society of Mechanical Engineers) 369-2, (2001). 6) E.S. Kikkinides, V.T. Zaspalis, and V.N. Burganos, Stochastic reconstruction and permeation of ceramic membranes prepared by the sol-gel method, Mat. Res. Soc. Symp. Proc. Vol. 752, AA6.5.1-AA6.5.6 (2003). 7) M.E. Kainourgiakis, E.S. Kikkinides, T.A. Steriotis, and A.K. Stubos, Transport properties of reconstructed alumina and Vycor membranes, Mat. Res. Soc. Symp. Proc. Vol. 752, AA7.7.1-AA7.7.6 (2003). 8) M.C. Georgiadis, E.S. Kikkinides and A.K. Stubos. On the Optimisation of Hydrogen Storage in Metal Hydride Beds, European Symposium on Computer-Aided Process Engineering - 15, pp , Luis Puigjaner and Antonio Espuna (Eds). (2005). 9) S. S. Makridis, M. Konstantakou, Th. A. Steriotis, K. G. Efthimiadis, M. Daniil, A. Ioannidou, E.S. Kikkinides and A. K. Stubos, Structural and magnetic properties of new Zr(Fe0.8Cu0.2)2 and Zr(Fe0.8Co0.1Cu0.1)2 Hydrogen Storage Materials, Materials Science Forum, , , ) S. S. Makridis, Ch. Christodoulou, Th. A. Steriotis, M. Konstantakou, M. Daniil, E.S. Kikkinides and A. K. Stubos, Intermetallic hydrides based on (Zr-Ti)(Fe-Cr)2 type of compounds, Materials Science Forum, , , ) Nikolic, D., Giovanoglou, A., Georgiadis, M.C., Kikkinides, E.S., Modelling and simulation of multi-bed pressure swing adsorption processes, Computer Aided Chemical Engineering, 24, (2007). Σελ. 11 Βιογραφικό του Ευσταθίου Κικκινίδη

12 12) Nikolic, D., Georgiadis, M.C., Kikkinides, E.S., An optimization framework of multibed pressure swing adsorption systems, Computer Aided Chemical Engineering, 25, (2008). 13) Georgiadis, M.C., Kikkinides, E.S., Makridis, S.S., Kouramas, K., Pistikopoulos, E.N., Design and Optimization of Advanced Materials and Processes for Efficient Hydrogen storage, Computer Aided Chemical Engineering 26, pp (2009). 14) Ioannidou, A., Makridis, S.S., Zupanic, E., Prodan, A., Kikkinides, E.S., Stubos, A.K. Structural and hydrogenation properties of Zr0.9Ti 0.1Cr1.2-xV0.8Nix (x=0, 0.4) compounds, Materials Science Forum , pp (2010). 15) Makridis, S.S., Ioannidou, A., Zupanic, E., Prodan, A., Kikkinides, E.S., Stubos, A.K. Effect of V substitution on the composite Zr-Ti-Cr-V-Ni intermetallic hydrides, Materials Science Forum , pp (2010). 16) Kikkinides, E.S., Kainourgiakis, M.E., Yiotis, A.G., Stubos, A.K., A Lattice Boltzmann Method for Non Ideal Gases Based on the Gradient Theory of Interfaces, Computer Aided Chemical Engineering 29, pp (2011). 17) Nikolaidis, G.N., Kikkinides, E.S., Georgiadis, M.C. Modelling and Simulation of Pressure Swing Adsorption (PSA) Processes for post-combustion Carbon Dioxide (CO2) capture from flue gas, Computer Aided Chemical Engineering, 37, (2015). Σελ. 12 Βιογραφικό του Ευσταθίου Κικκινίδη

E UROPEAN C U R R I C U L U M V I T A E FORMAT

E UROPEAN C U R R I C U L U M V I T A E FORMAT E UROPEAN C U R R I C U L U M V I T A E FORMAT PERSONAL INFORMATION Name Address EUSTATHIOS S. KIKKINIDES DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING, UNIVERSITY OF WESTERN MACEDONIA, BAKOLA & SIALVERA STR.,

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοιωση Ροης με τη Μεθοδο lattice-boltzmann

Προσομοιωση Ροης με τη Μεθοδο lattice-boltzmann Προσομοιωση Ροης με τη Μεθοδο lattice-boltzmann Υποψήφιος διδάκτορας: Γιάννης Γ. Ψυχογιός Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή Άγγελος Θ. Παπαϊωάννου, Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π (Επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Υπηκοότητα Ημερομηνία Γέννησης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Υπηκοότητα Ημερομηνία Γέννησης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Υπηκοότητα Ημερομηνία Γέννησης ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΟΡΑΗ 13, ΛΑΡΙΣΑ 2410 551415, κιν. 6942 846

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥ του έργου ρ. Ε. Μαθιουλάκης ο οποίος είναι και ο αρµόδιος ερευνητής στο συγκεκριµένο φυσικό αντικείµενο, πραγµατοποίησε

Ο ΕΥ του έργου ρ. Ε. Μαθιουλάκης ο οποίος είναι και ο αρµόδιος ερευνητής στο συγκεκριµένο φυσικό αντικείµενο, πραγµατοποίησε Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για δυο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών στο πρόγραµµα SolMeD δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» Την 17/07/2015 συνεκλήθη η Επιτροπή Αξιολόγησης, όπως ορίστηκε µε την απόφαση µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μηχανική Περιβάλλοντος Διατμηματικό Πρόγραμμα: Ενεργειακές Τεχνολογίες & Αειφόρος Σχεδιασμός Ερευνητικές Οντότητες:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : Πτυχίο Χημικού Μηχανικού της Πολυτεχνικής Σχολής του Α- ριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : Πτυχίο Χημικού Μηχανικού της Πολυτεχνικής Σχολής του Α- ριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο : Βλαχομήτρου Μαρία Ημερομηνία γεννήσεως : 9/8/1975 Διεύθυνση κατοικίας : Εθνικής Αντίστασης 130, 41335 Λάρισα Τηλέφωνα επικοινωνίας : 6978481329, 2410628379, 2421074317

Διαβάστε περισσότερα

Προσρόφηση και Αποθήκευση Αερίων σε Νανοπορώδη Υλικά

Προσρόφηση και Αποθήκευση Αερίων σε Νανοπορώδη Υλικά NCSR "DEMOKRITOS" INSTITUTE OF NUCLEAR TECNOLOGY & RADIATION ROTECTION ENVIRONMENTAL RESEARC LABORATORY Προσρόφηση και Αποθήκευση Αερίων σε Νανοπορώδη Υλικά Μαρία Κωνσταντάκου Χηµικός Πανεπιστήµιο υτικής

Διαβάστε περισσότερα

Phone: (0030) Phone: (0030) Fax: (0030) Homepage: inn.demokritos.

Phone: (0030) Phone: (0030) Fax: (0030) Homepage: inn.demokritos. Αναστάσιος Γκότζιας ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας Κτήριο Φυσικοχημείας Αγία Παρασκευή Αττικής Τ.Θ. 60037, 15310 Αθήνα Ελλάδα Phone: (0030) 210 650 3408 Phone: (0030) 6974

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονομα : ΕΙΡΗΝΗ Επώνυμο : ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ονομα πατρός : ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ημερ. γέννησης : 24/04/1978 Τόπος γέννησης : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Διεύθυνση : ΜΑΔΥΤΟΥ 43-56727 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

MALMÖ UNIVERSITY HEALTH AND SOCIETY DISSERTATION 2014:3 ANTON FAGERSTRÖM EFFECTS OF SURFACTANT ADJUVANTS ON PLANT LEAF CUTICLE BARRIER PROPERTIES

MALMÖ UNIVERSITY HEALTH AND SOCIETY DISSERTATION 2014:3 ANTON FAGERSTRÖM EFFECTS OF SURFACTANT ADJUVANTS ON PLANT LEAF CUTICLE BARRIER PROPERTIES MALMÖ UNIVERSITY HEALTH AND SOCIETY DISSERTATION 2014:3 ANTON FAGERSTRÖM EFFECTS OF SURFACTANT ADJUVANTS ON PLANT LEAF CUTICLE BARRIER PROPERTIES 1 Malmö University Health and Society, Doctoral Dissertation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Μηχανολόγος Μηχανικός. Ανάπτυξη και αξιολόγηση μικρο/μεσοπορωδών κεραμικών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Μηχανολόγος Μηχανικός. Ανάπτυξη και αξιολόγηση μικρο/μεσοπορωδών κεραμικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΓΑΝΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ανάπτυξη και αξιολόγηση μικρο/μεσοπορωδών κεραμικών μεμβρανών για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων Διδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις. Ιωάννης Γ.

Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις. Ιωάννης Γ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις Ιωάννης Γ. Αβιζιώτης ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΡΩΔΩΝ

ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΡΩΔΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΡΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μ. Γ. Πολίτης 1, 2, Ε. Σ. Κικκινίδης 1, 2, Μ. Ε. Καινουργιάκης 3 και Α. Κ. Στούμπος 3 1 Εργαστήριο Ανόργανων Υλικών, Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών,

Διαβάστε περισσότερα

NIKOΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ MEMBRANES AND MATERIALS FOR ENVIRONMENTAL SEPARATIONS

NIKOΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ MEMBRANES AND MATERIALS FOR ENVIRONMENTAL SEPARATIONS NIKOΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ MEMBRANES AND MATERIALS FOR ENVIRONMENTAL SEPARATIONS 1976-2016 Ερευνητής (Δ/ση Χημείας, ΙΦΧ, ΙΝΝ) 2011-2016 Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΕΦΕ «Δ» ΜΕSL is specialized center for the preparation, structural

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

239 Χημικών Μηχανικών Πάτρας

239 Χημικών Μηχανικών Πάτρας 239 Χημικών Μηχανικών Πάτρας Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1977. Οι πρώτοι προπτυχιακοί φοιτητές του εισήχθησαν το 1978 και αποφοίτησαν το 1983. Από την ίδρυσή του το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2002-2007 ιδακτορικό ίπλωµα στη Χηµική Μηχανική. 1996-2001 Πτυχίο στη Χηµική Μηχανική ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2002-2007 ιδακτορικό ίπλωµα στη Χηµική Μηχανική. 1996-2001 Πτυχίο στη Χηµική Μηχανική ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: ΟΜΠΑΖΗΣ Όνοµα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επάγγελµα: Χηµικός Μηχανικός Τόπος Γεννήσεως: ιδυµότειχο Ηµ/νία Γεννήσεως: 13/04/1978 Οικογενειακή Κατάσταση: Άγαµος ιεύθυνση: Μ. Μπότσαρη 46, 68200

Διαβάστε περισσότερα

10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2015.

10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2015. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΘΜΙΔΩΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (PSA) ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2) ΑΠΟ ΑΠΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ Γ.Ν. Νικολαΐδης, Μ.Χ. Γεωργιάδης Τμήμα Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας (από τον Ιούνιο 1998) στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας (από τον Ιούνιο 1998) στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δημήτριος Ν. Σπαρτινός Γεννήθηκε το 1954 στην Πάτρα Επαγγελματική κατάσταση Λέκτορας (από τον Ιούνιο 1998) στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 2016 Η συνεισφορά της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D ƒ π ª À ƒ À Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Â ÎˆÛ 2009 , Ph.D : 2009 , 2009 Copyright ISBN: 978-9963-9599-4-5 : : Theopress Ltd.. 10 2113 (470.. - 399..).,,,,.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ» (Ε-12192)

«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ» (Ε-12192) Αρ. Πρωτ.: 260/2018-903 08/03/2018 Πρακτικό για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος με αρ. 015/2018-473 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ» (Ε-12192) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002704.

Διαβάστε περισσότερα

Supporting information. An unusual bifunctional Tb-MOF for highly sensing of Ba 2+ ions and remarkable selectivities of CO 2 /N 2 and CO 2 /CH 4

Supporting information. An unusual bifunctional Tb-MOF for highly sensing of Ba 2+ ions and remarkable selectivities of CO 2 /N 2 and CO 2 /CH 4 Electronic Supplementary Material (ESI) for Journal of Materials Chemistry A. This journal is The Royal Society of Chemistry 2015 Supporting information An unusual bifunctional Tb-MOF for highly sensing

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Θεοδώρας Χ. Παπαδάμ

Βιογραφικό Σημείωμα. Θεοδώρας Χ. Παπαδάμ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Όνομα: Παπαδάμ Θεοδώρα Διεύθυνση κατοικίας: Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Θεοδώρου 4, Τ.Κ. 83100, Σάμος 2273350429 Όνομα Πατρός: Χριστόδουλος e-mail: tpapadam@yahoo.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 10/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πρόγραµµα σπουδών Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών Π Μ 2019-2020 1 ο εξάµηνο Γενική και Ανόργανη Χημεία 5 5 Μαθηματικά Ι Τεχνικό Σχέδιο 4 4 Φυσική Ι Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική Εισαγωγή Η/Υ Αγγλικά Ι 2 0 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Energy resources: Technologies & Management

Energy resources: Technologies & Management Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Energy resources: Technologies & Management Τεχνολογίες άνθρακα Δρ. Γεώργιος Σκόδρας Αν. Καθηγητής Μαθησιακοί στόχοι Η μελέτη της συμμετοχής του άνθρακα στην ενέργεια, η

Διαβάστε περισσότερα

Η ρόφηση H 2 σαν αποτελεσματικό μέσο χαρακτηρισμού νανοπορώδους άνθρακα

Η ρόφηση H 2 σαν αποτελεσματικό μέσο χαρακτηρισμού νανοπορώδους άνθρακα Η ρόφηση H 2 σαν αποτελεσματικό μέσο χαρακτηρισμού νανοπορώδους άνθρακα Μ. Κωνσταντάκου 1,2, Σ. Σάμιος 2, Θ. Α. Στεριώτης 1, Μ. Καινουργιάκης 1, Γ. Κ. Παπαδόπουλος 3, Ε. Σ. Κικκινίδης 2 και Α. Κ. Στούμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΟΡΟΝΕΩΣ 347 Τ.Κ.:21200 (ΑΡΓΟΣ) Τηλ.:2751021952, 2751086000 Κιν.τηλ.:6942986834 e-mail:xariskar@gmail.com ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Προσωπικές Πληροφορίες Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Ηλικία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Σεπτέμβριος 2003 Ιούνιος 2006: Εργαστηριακός Συνεργάτης με πλήρη προσόντα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Σεπτέμβριος 2003 Ιούνιος 2006: Εργαστηριακός Συνεργάτης με πλήρη προσόντα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο Περδίου Όνομα Αγγελική Ημερομηνία γέννησης 19 Απριλίου 1974 Τόπος γέννησης Καλαμάτα Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμη με ένα παιδί Διεύθυνση κατοικίας Αγίων Πατέρων 3, Πάτρα, τ.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ : ΤΣΟΒΟΛΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ : ΑΘΗΝΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Οικογένεια με δύο παιδιά

ΕΠΩΝΥΜΟ : ΤΣΟΒΟΛΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ : ΑΘΗΝΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Οικογένεια με δύο παιδιά ΕΠΩΝΥΜΟ : ΤΣΟΒΟΛΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ : ΑΘΗΝΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 1968 ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Οικογένεια με δύο παιδιά ΣΠΟΥΔΕΣ : 1) Πτυχιούχος τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Όνομα: Λαφατζής Δημήτριος ΣΠΟΥΔΕΣ 1988-1991: Απόφοιτος από το 2 0 Λύκειο Συκεών 1992-1997: Πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής της Φυσικομαθηματικής Σχολής του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε., ΣΤΕΦ/ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Γνωστικό Αντικείμενο: Computer Aided Design (CAD) Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα: Γεώργιος Σταθάκης Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία γεννήσεως: 21 Ιουνίου 1972 Τηλέφωνα: +30 2281097114 e-mail: gstath@syros.aegean.gr Σπουδές 1997-2000 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Μαθήματος. Ώρες Γραφείου : ΔΕΥ-ΠΑ 08:00-16:00 (εκτός ωρών μαθημάτων)

Περιγραφή Μαθήματος. Ώρες Γραφείου : ΔΕΥ-ΠΑ 08:00-16:00 (εκτός ωρών μαθημάτων) + Περιγραφή Μαθήματος Τίτλος - Κωδικός Αριθμός του Μαθήματος : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Ι Επίπεδο - Τύπος του Μαθήματος : ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Έτος Σπουδών - Εξάμηνο : 1 ο Β Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 NETWORKING DAY Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 Νάνο/Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ BAYER

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ BAYER Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Για το γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Υλικών με έμυαση στα προηγμένα σύνθετα, νανοσύνθετα και αμυντικά υλικά».

γ. Για το γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Υλικών με έμυαση στα προηγμένα σύνθετα, νανοσύνθετα και αμυντικά υλικά». γ. Για το γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Υλικών με έμυαση στα προηγμένα σύνθετα, νανοσύνθετα και αμυντικά υλικά». ΜΗΣΡΩΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΗ ΗΜΕΔΑΠΗ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΙΔΡΤΜΑ ΣΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: Mάιος 2015

Τελευταία ενημέρωση: Mάιος 2015 Τελευταία ενημέρωση: Mάιος 2015 ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΑΣΠΑΛΗΣ Καθηγητής, Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών Διευθυντής Εργαστηρίου Τεχνολογίας των Υλικών Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Electronic Supplementary Material (ESI) for Physical Chemistry Chemical Physics. Supplementary to Theoretical Study on the Gas Adsorption Capacity and

Electronic Supplementary Material (ESI) for Physical Chemistry Chemical Physics. Supplementary to Theoretical Study on the Gas Adsorption Capacity and Electronic Supplementary Material (ESI) for Physical Chemistry Chemical Physics. This journal is the Owner Societies 2017 Electronic Supplementary Material (ESI) for Physical Chemistry Chemical Physics.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα αξιολόγησης και χρήσης Βιομάζας

Εκπαιδευτική Ημερίδα αξιολόγησης και χρήσης Βιομάζας Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ) σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης σας προσκαλεί σε Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Supporting Information. Enhanced energy storage density and high efficiency of lead-free

Supporting Information. Enhanced energy storage density and high efficiency of lead-free Supporting Information Enhanced energy storage density and high efficiency of lead-free CaTiO 3 -BiScO 3 dielectric ceramics Bingcheng Luo 1, Xiaohui Wang 1*, Enke Tian 2, Hongzhou Song 3, Hongxian Wang

Διαβάστε περισσότερα

Διατριβή για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Διατριβή για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Χημικών Μηχανικών Διατριβή για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Διεργασίες διαχωρισμού και χημικών αντιδράσεων σε διατάξεις πορωδών μεμβρανών»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ / ΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»-(κωδ.4709)-(THUNDER)» - «Νανοδομές φωτονικών-φωνονικών

Διαβάστε περισσότερα

High order interpolation function for surface contact problem

High order interpolation function for surface contact problem 3 016 5 Journal of East China Normal University Natural Science No 3 May 016 : 1000-564101603-0009-1 1 1 1 00444; E- 00030 : Lagrange Lobatto Matlab : ; Lagrange; : O41 : A DOI: 103969/jissn1000-56410160300

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Συνέδριο Χημείας Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών Φοιτητών του ΑΠΘ 2-3 Νοεμβρίου 2018, Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη

2 ο Συνέδριο Χημείας Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών Φοιτητών του ΑΠΘ 2-3 Νοεμβρίου 2018, Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη 2 ο Συνέδριο Χημείας Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών Φοιτητών του ΑΠΘ 2-3 Νοεμβρίου 2018, Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη 11 11-2018 Το 2 ο Συνέδριο Χημείας Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών Φοιτητών του ΑΠΘ, με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Εκπαιδευτικό Έργο της Σχολής

Το Εκπαιδευτικό Έργο της Σχολής Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ - Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη Το Εκπαιδευτικό Έργο της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ Από την Σκοπιά της Αειφορίας Εμμανουήλ Γ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος Σχολής ΧΜ Ένα Παράδειγμα:

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους

Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους Συστάδες Συνεργατικών Δρ Παναγιώτης Γραμμέλης, Δ/ντής Ερευνών, Ι.Δ.Ε.Π. / Ε.ΚΕ.Τ.Α. Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους Logistics Conferences Γλυφάδα Golf Gardens, 19-20 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ σε περιοδικά με κριτές

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ σε περιοδικά με κριτές ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ σε περιοδικά με κριτές 1. Patsis, P. A. & Zachilas, L.: 1990, Complex Instability Of Simple Periodic-Orbits In A Realistic 2-Component Galactic Potential, Astron. & Astroph., 227, 37 (ISI,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Επιμέλεια: Ανανίας Τομπουλίδης Καθηγητής ΤΜΜ ΠΔΜ Συνεργάτης Γραφείου Διασύνδεσης ΠΔΜ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής. Σύντομη Παρουσίαση Προγράμματος

Πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής. Σύντομη Παρουσίαση Προγράμματος Πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής Σύντομη Παρουσίαση Προγράμματος Τι είναι η Χημική Μηχανική; Τι είναι η Χημική Μηχανική Η χημική μηχανική αποτελεί διακριτό, τεχνολογικό και επιστημονικό κλάδο της επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα» Μάθημα: Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης σχετικά με τις Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά

Πρόταση Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης σχετικά με τις Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόταση Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

7/1993 Ολοκλήρωση του Κύκλου Μεταπτυχιακών Μαθημάτων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, με βαθμό «Άριστα, 9.88».

7/1993 Ολοκλήρωση του Κύκλου Μεταπτυχιακών Μαθημάτων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, με βαθμό «Άριστα, 9.88». Βιογραφικό Σημείωμα Σταύρος Αθ. Παπαθανασίου Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Προσωπικά στοιχεία Όνομα πατρός: Αθανάσιος Όνομα μητρός: Θεοδώρα Ημερομηνία γεννήσεως: 4-3-1968 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

"Preparation, characterization and modeling of zeolite NaA membranes for the pervaporation dehydration of alcohol mixtures"

Preparation, characterization and modeling of zeolite NaA membranes for the pervaporation dehydration of alcohol mixtures Tesi doctoral presentada per En/Na Marc PERA TITUS amb el títol "Preparation, characterization and modeling of zeolite NaA membranes for the pervaporation dehydration of alcohol mixtures" per a l'obtenció

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο: Βαϊρακτάρης

Επώνυμο: Βαϊρακτάρης Επώνυμο: Βαϊρακτάρης Όνομα: Τμήμα: Εμμανουήλ Δομικών Έργων Βαθμίδα: Επιστημονικός Συνεργάτης Γνωστικό Αντικείμενο (ΦΕΚ Διορισμού): Θεμελιώσεις 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1989.94 Φοίτηση στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Microwave Sintering of Electronic Ceramics

Microwave Sintering of Electronic Ceramics 25,,, Microwave Sintering of Electronic Ceramics Hideoki Fukushima, Goro Watanabe, Hiroyuki Mori, Masao Matsui ZnO PZT ZnO PZT Microwave heating offers advantages over conventional technologies such as

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου Καθηγητής Εφαρµογών MSc Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και ΣΤΕΦ ΤΕΙ Μ Κ. Τσιτσιλίκη 2 Κοζάνη 50100 Tel: 24610-40161 εσωτ.224 & 2461024273 e-mail: vsoum@teikoz.gr ΣΠΟΥ ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπληρώθηκε (Πεζικό, Υπαξιωματικός Κινήσεως) Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Α.Μ

Εκπληρώθηκε (Πεζικό, Υπαξιωματικός Κινήσεως) Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Α.Μ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαυρίκιος Πολίτης Χαλκιδικής 53, Πυλαία 55535 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (+30) 2310 942 591 Κινητό: (+30) 6945 087 521 email: mgpolitis@uowm.gr mgpolitis@gmail.com http://about.me/mgpolitis

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ e-mail: s.zafeiris@gel.demokritos.gr Αγ. Παρασκευή : 21-12-2017 Αρ. Πρωτ. : 015/2017-2828 Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

GF GF 3 1,2) KP PP KP Photo 1 GF PP GF PP 3) KP ULultra-light 2.KP 2.1KP KP Fig. 1 PET GF PP 4) 2.2KP KP GF 2 3 KP Olefin film Stampable sheet

GF GF 3 1,2) KP PP KP Photo 1 GF PP GF PP 3) KP ULultra-light 2.KP 2.1KP KP Fig. 1 PET GF PP 4) 2.2KP KP GF 2 3 KP Olefin film Stampable sheet JFE No. 4 20045 p 82 Composite Material for Automotive Headliners Expandable Stampable Sheet with Light Weight and High Stiffness A JFE SUZU JFE HA KP 50 mass 30 UL 800 g/m 2 7.2 N/mm Abstract: KP-Sheet

Διαβάστε περισσότερα

Table of contents. 1. Introduction... 4

Table of contents. 1. Introduction... 4 Table of contents 0. Motivation.... 1 1. Introduction... 4 2. Inclusion compounds of [Al(OH)(bdc)] n and [V(O)(bdc)] n... 11 2.1 [(η 5 -C 5 H 5 ) 2 Fe] 0.5 @MIL-53(Al) and [(η 5 -C 5 H 5 ) 2 Co] 0.25 @MIL-53(Al)

Διαβάστε περισσότερα

Analysis and Decision Making in Oil Exploration and Production (1975) και Modern Refinery Technology (1976). Κατά τη διάρκεια των σπουδών του

Analysis and Decision Making in Oil Exploration and Production (1975) και Modern Refinery Technology (1976). Κατά τη διάρκεια των σπουδών του Σταμούλης Στούρνας Ο Καθηγητής Σταμούλης Στούρνας, Στάμος για όλους εμάς τους φίλους και συνεργάτες του, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1943. Αμέσως μετά τις γυμνασιακές του σπουδές στο Κολλέγιο Αθηνών, ενεγράφη

Διαβάστε περισσότερα

Computer No.53 (1992) IBM 650. Bacon TSS JRR-2.[1] free inductin decay IBM 7044 FACOM

Computer No.53 (1992) IBM 650. Bacon TSS JRR-2.[1] free inductin decay IBM 7044 FACOM Computer No.53 (1992) 49-60 1 30 33 10 IBM 650 32 4 Bacon IBM 650 TSS JRR-2.[1] 2 43 IBM FACOM Abragam CaF 2 free inductin decay IBM 7044 FACOM 230-60 1 S34-47 [2-5] FACOM 230-60 S48-52 [6-8] FACOM 230-60

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Συμμετοχές φορέων στα έργα Κατανομή χρηματοδότησης ανά περιφέρεια Χώρες με περισσότερες συνεργασίες ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ Αριθμός προτάσεων 693 6.479 Αριθμός συμμετοχών σε προτάσεις Αριθμός σε προτάσεις Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 2015 Η συνεισφορά της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

Κοζάνη, Ιούνιος 2012 Παρουσίαση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ

Κοζάνη, Ιούνιος 2012 Παρουσίαση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ Κοζάνη, Ιούνιος 2012 Παρουσίαση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ Ανανίας Τομπουλίδης Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Υπεύθυνος Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

APPENDIX A. Summary of the English Engineering (EE) System of Units

APPENDIX A. Summary of the English Engineering (EE) System of Units Appendixes A. Summary of the English Engineering (EE) System of Units B. Summary of the International System (SI) of Units C. Friction-Factor Chart D. Oblique-Shock Charts (γ = 1.4) (Two-Dimensional) E.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΠΔΔ 1985/ Ν 1514. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Δ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Φεβρουάριος 2011

ΝΠΔΔ 1985/ Ν 1514. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Δ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Φεβρουάριος 2011 ΝΠΔΔ 1985/ Ν 1514 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Δ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Φεβρουάριος 2011 ΕΚΕΦΕ «Δ» σήμερα. 600 στρέμματα 2 3 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Επίλυση μεγάλων προκλήσεων έρευναs σε περιοχές αιχμής (Solving grand

Διαβάστε περισσότερα

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο : ιεύθυνση : Email: Web: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙ ΗΣ Τµήµα Μαθηµατικών, Λεωφ. Κνωσσού, Ηράκλειο, 71409. chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF CENTRAL MACEDONIA SCHOOL OF TECHNOLOGICAL APPLICATIONS DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Graduate Studies Program: Academic Year 2015-16 Renewable Energy Systems:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΧΡΩΜΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΧΡΩΜΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΧΡΩΜΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ Αδαµαντία Ε. Παγανά,, Στυλιανή. Σκλαρή, Ευστάθιος Σ. Κικκινίδης,, Βασίλειος Τ. Ζασπάλης Εργαστήριο Ανόργανων Υλικών, Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Δρ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Δρ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Δρ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση ΜΑΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Χρ. Σμύρνης, 1 Β, 65403, Καβάλα Τηλέφωνο 2510 247 245, 6944 381 268

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανουργική Τεχνολογία ΙΙ

Μηχανουργική Τεχνολογία ΙΙ Μηχανουργική Τεχνολογία ΙΙ Χαρακτηριστικά διεργασιών - Παραμετροποίηση-Μοντελοποίηση Associate Prof. John Kechagias Mechanical Engineer, Ph.D. Παραμετροποίηση - Μοντελοποίηση Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3332/16-6-2015(ΣΥΝ) ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σπανό Ιωάννη Α.Μ. 148

Σπανό Ιωάννη Α.Μ. 148 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ηλεκτροχημική εναπόθεση και μελέτη των ιδιοτήτων, λεπτών υμενίων μεταβατικών μετάλλων, για παραγωγή H2 Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

60 χρόνια ΕΙΕ. Δρ. Ευστράτιος Ι. Καμίτσος Διευθυντής ΙΘΦΧ

60 χρόνια ΕΙΕ. Δρ. Ευστράτιος Ι. Καμίτσος Διευθυντής ΙΘΦΧ 60 χρόνια ΕΙΕ Δρ. Ευστράτιος Ι. Καμίτσος Διευθυντής ΙΘΦΧ 10 Οκτωβρίου 2018 Κέντρο Φυσικοχημείας (ιδρ. 1968) Δ/ντής Γ. Καραγκούνης Κέντρο Θεωρητικής Χημείας (ιδρ. 1976) Δ/ντής Κλ. Νικολαΐδης συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτα Νικολάου Ερωτοκρίτου 2, Ηράκλειο

Παναγιώτα Νικολάου Ερωτοκρίτου 2, Ηράκλειο Παναγιώτα Νικολάου Ερωτοκρίτου 2, Ηράκλειο 0030 6993005050 pan_nicolaou@hotmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 11/2010 07/2012 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Χημεία Περιβάλλοντος», Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Χρηματοδοτούμενων Ερευνητικών Έργων 1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών

Περιγραφή Χρηματοδοτούμενων Ερευνητικών Έργων 1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών Περιγραφή Χρηματοδοτούμενων Ερευνητικών Έργων 1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών Τίτλος Ερευνητικού Έργου «Aλληλεπιδράσεις μίκρο/μάκρο-κλίμακας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «FORMULATIONS AND COMPUTATIONAL ENGINEERING (FORCE)» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS):80000

ΕΡΓΟ: «FORMULATIONS AND COMPUTATIONAL ENGINEERING (FORCE)» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS):80000 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 16/02/2017 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΠΕΔΙΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Θ. 158 Τ.Κ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΠΕΔΙΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Θ. 158 Τ.Κ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΑΤΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1960 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΠΕΔΙΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Θ. 158 Τ.Κ. 45500 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 2651093627

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος 2015-16 1 Στρατηγικός Προγραμματισμός ΟΠΑ 2016-2021 (Αποστολή Όραμα,

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Development of New High-Purity Alumina

Development of New High-Purity Alumina Development of New High-Purity Alumina Sumitomo Chemical Co., Ltd. Basic Chemicals Research Laboratory Shinji FUJIWARA Yasuaki TAMURA Hajime MAKI Norifumi AZUMA Yoshiaki TAKEUCHI Sumitomo s high-purity

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (III) Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE SCHOOL of

Διαβάστε περισσότερα

Πλασμονικές Οργανικές Δίοδοι Εκπομπής Φωτός Υψηλής Απόδοσης

Πλασμονικές Οργανικές Δίοδοι Εκπομπής Φωτός Υψηλής Απόδοσης Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. Πλασμονικές Οργανικές Δίοδοι Εκπομπής Φωτός Υψηλής Απόδοσης Πτυχιακή Εργασία Φοιτήτρια: Μακρή Δέσποινα ΑΜ: 43059

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ. ΦΕΚ διορισμού. Ιστοσελίδα Βιογραφικού - Δημοσιεύσεων. Α/Α Όνομα Επώνυμο Τμήμα Παν/μιο Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ. ΦΕΚ διορισμού. Ιστοσελίδα Βιογραφικού - Δημοσιεύσεων. Α/Α Όνομα Επώνυμο Τμήμα Παν/μιο Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή χρηματοδότησης ανά περιφέρεια. Συμμετοχές ελληνικών φορέων στα έργα. Χώρες με περισσότερες Συνεργασίες ΕΛΛΑΔΑ.

Κατανομή χρηματοδότησης ανά περιφέρεια. Συμμετοχές ελληνικών φορέων στα έργα. Χώρες με περισσότερες Συνεργασίες ΕΛΛΑΔΑ. ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ Συμμετοχές φορέων στα έργα Κατανομή χρηματοδότησης ανά περιφέρεια Χώρες με περισσότερες Συνεργασίες Αριθμός προτάσεων Αριθμός συμμετοχών σε προτάσεις Αριθμός οργανισμών σε προτάσεις Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ζαχαρόπουλος

Νικόλαος Ζαχαρόπουλος Νικόλαος Ζαχαρόπουλος Τηλ.: +306974607996 +302281097139 Διεύθυνση: Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων Κωνσταντινουπόλεως 1 84100 Ερµούπολη E-mail: nzacharo@aegean.gr Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Αξιολόγηση υπηρεσιών: Έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Μ. Korfiati - P. Georgiou

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 1 Introduction to Observational Studies Part 2 Cross-Sectional Selection Bias Adjustment

Chapter 1 Introduction to Observational Studies Part 2 Cross-Sectional Selection Bias Adjustment Contents Preface ix Part 1 Introduction Chapter 1 Introduction to Observational Studies... 3 1.1 Observational vs. Experimental Studies... 3 1.2 Issues in Observational Studies... 5 1.3 Study Design...

Διαβάστε περισσότερα