Ιογενείς Ηπατίτιδες B και C και HIV Λοίµωξη στο Γενικό Πληθυσµό και σε Μετακινούµενους Πληθυσµούς: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα της µελέτης Hprolipsis

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιογενείς Ηπατίτιδες B και C και HIV Λοίµωξη στο Γενικό Πληθυσµό και σε Μετακινούµενους Πληθυσµούς: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα της µελέτης Hprolipsis"

Transcript

1 Ιογενείς Ηπατίτιδες B και C και HIV Λοίµωξη στο Γενικό Πληθυσµό και σε Μετακινούµενους Πληθυσµούς: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα της µελέτης Hprolipsis Γιώτα Τουλούµη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργ. Υγιεινής, Επιδηµιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιου Αθηνών Εργ. Υγιεινής, Επιδηµιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής

2 Ηπατίτιδες Β & C και HIV λοίµωξη Μεγάλο νοσολογικό φορτίο Μελλοντική αύξηση στην Ελλάδα Χωρίς συµπτώµατα για µεγάλο χρονικό διάστηµα Κοινός τρόπος µετάδοσης Υπάρχει δυνατότητα πρόληψης Υπάρχει δυνατότητα θεραπείας Σύγχρονο πρόβληµα δηµόσιας υγείας µείζονος σηµασίας Τάση αλλαγής επιδηµιολογικών δεδοµένων στις αναπτυγµένες χώρες λόγω µετακίνησης πληθυσµών

3 Φορτίο ηπατιτίδων B και C και HIV λοίµωξης παγκοσµίως 350 εκατοµµύρια µε χρόνια ηπατίτιδα B θάνατοι κάθε χρόνο εκατοµµύρια µε χρόνια ηπατίτιδα C θάνατοι κάθε χρόνο Καρκίνος του ήπατος: 3 η πιο συχνή αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσµίως Wierma, Viral Hep, : 34 εκατοµµύρια ζουν µε τον ΗΙV 2,5 εκατοµµύρια νέες µολύνσεις 1,7 εκατοµµύρια θάνατοι από AIDS UNAIDS

4 HBV & HCV λοίµωξη στην Ελλάδα Εκτιµάται ότι: 1-2% του πληθυσµού έχει αντισώµατα έναντι του HCV 2% είναι θετικό στο αντιγόνο επιφανείας του HBV (HΒsAg) Δεν υπάρχουν µελέτες σε αντιπροσωπευτικό δείγµα του γενικού πληθυσµού µελέτες σε συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές µελέτες σε συγκεκριµένες οµάδες (έγκυες, νεοσύλλεκτοι, αιµοκαθαιρόµενοι, ΧΕΝ, εργαζόµενοι σε βιοµηχανίες) Hatzakis et al, Journal of Viral Hepatitis 2013; 20 (Suppl.2) 1-20 (Summit)

5 Η HIV λοίµωξη στην Ελλάδα Στην Ελλάδα, από το 1981 µέχρι 31/12/2012 δηλώθηκαν: HIV οροθετικά άτοµα περιπτώσεις AIDS θάνατοι σε άτοµα µε AIDS Μέχρι το 2010, η επιδηµία της HIV λοίµωξης στην Ελλάδα κινούνταν σταθερά σε χαµηλά επίπεδα Από το 2011 και µετά υπάρχει επιδηµία µεταξύ των χρηστών ενδοφλεβίων ναρκωτικών στην Αθήνα Αριθµός νεοδηλωθέντων περιπτώσεων ηλωθέντα HIV οροθετικά άτοµα σε ΧΕΝ Συνολικός αριθµός δηλωθέντων HIV οροθετικών ατόµων Έτος

6 Πού βασίζεται η γνώση µας για την κατάσταση της επιδηµίας HIV στην Ελλάδα; Επιδηµιολογική επιτήρηση: Πραγµατοποιείται κυρίως µέσω του συστήµατος υποχρεωτικής δήλωσης των περιστατικών HIV, AIDS και των θανάτων Δεδοµένα από συγκεκριµένους πληθυσµούς νεογνά, αιµοδότες, χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών Δεν υπάρχουν επαρκή δεδοµένα για την αξιόπιστη εκτίµηση του επιπολασµού της HIV λοίµωξης στο γενικό πληθυσµό

7 Αδιάγνωστες περιπτώσεις χρόνιας HCV Μεγάλο ποσοστό ασθενών µε χρόνια ηπατίτιδα C παραµένει αδιάγνωστο στις ΗΠΑ 50% Το ποσοστό των αδιάγνωστων ατόµων µε χρόνια HCV διαφέρει σηµαντικά από χώρα σε χώρα στην Ευρώπη Γαλλία: 44% Αγγλία: 69% Βόρεια Ισπανία: 84% Γερµανία: 90% Πολωνία: 98%

8 Υποδιάγνωση και φραγµοί στη λήψη θεραπείας: Ελλάδα Συνολικές περιπτώσεις ιαγνωσµένες περιπτώσεις Έλαβαν θεραπεία ,83% Αριθµός ατόµων % 9.4% HCV Papatheodoridis et al, J Viral Hep, in press

9 Καθυστερηµένη Διάγνωση HIV /φραγµοί πρόσβασης στο σύστηµα υγείας Ορισµός CD4<200 κύτταρα/µl Και/ή AIDS Ελληνικής καταγωγής % Αφρικανικής Καταγωγής % CD4<350 κύτταρα/µl 50,9 72,1 Και/ή AIDS Πηγή: προοπτική µελέτη AMACS (>3000 HIV + άτοµα) % Καθυστερηµένης διάγνωσης στην Ευρώπη: 53,8% Αφρικανικής καταγωγής: 65,1% Πηγή: Plos Med 2013; COHERE in EuroCoord

10 Πληθυσµοί σε κίνηση Οι αντίξοες συνθήκες διαβίωσης µετακινούµενων πληθυσµών, όπως Τσιγγάνων/Ροµά και µεταναστών, διευκολύνουν τη µετάδοση λοιµώξεων Υψηλότερος επιπολασµός ηπατιτίδων (κυρίως Β) Εντυπωσιακά χαµηλή εµβολιαστική κάλυψη για ηπατίτιδα Β βρέθηκε σε παιδιά Τσιγγάνων/Ροµά συγκριτικά µε µη-ροµά παιδιά (14% προς 96%) Goritsa et al. Hepatogastroentology 2000; 47:782-5

11 Ιδιαιτερότητα των HIV, HBV & HCV λοιµώξεων Και οι 3 είναι συνήθως ασυµπτωµατικές για µεγάλο χρονικό διάστηµα Μικρό % ασθενών γνωρίζει ότι πάσχει Μακροπρόθεσµα επιπτώσεις στην υγεία του πάσχοντα λόγω καθυστερηµένης διάγνωσης και λήψης θεραπείας Μετάδοση και σε άλλα άτοµα

12 Σχεδιασµός και Ανάπτυξη προγράµµατος Ελέγχου Ιογενών Ηπατιτίδων B, C και HIV λοίµωξης στο Γενικό Πληθυσµό και σε Μετακινούµενους Πληθυσµούς Μελέτη HES

13 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

14 Σκοποί Εκτίµηση επιπολασµού ιογενών ηπατιτίδων B, C και HIV λοίµωξης στο γενικό ενήλικο πληθυσµό και σε µετακινούµενους πληθυσµούς Ταυτοποίηση παραγόντων κινδύνου Ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης πληθυσµών στόχων Προσφορά εµβολιασµού κατά του ιού της ηπατίτιδας Β στους µετακινούµενους πληθυσµούς Παροχή ατοµικής συµβουλευτικής σε οροθετικά άτοµα Παραποµπή οροθετικών ατόµων

15 Γενικός πληθυσµός Υπεύθυνη: Ιατρική Αθήνας, Συνεργασία µε όλες τις Ιατρικές Δείγµα: ατόµων ( 18 ετών) Επιπολασµός αντισωµάτων HCV: 1,5%, ακρίβεια 0,3% Μέθοδος δειγµατοληψίας Πολυσταδιακή στρωµατοποιηµένη κατά συστάδες δειγµατοληψία Γεωγραφική περιοχή, βαθµός αστικότητας Δεδοµένα Απογραφής 2011

16 Περιοχές που έχουν επιλεγεί

17 Μετανάστες-Υπεύθυνοι: Γιατροί του κόσµου, συµµετοχή ΜΚΟ PRAKSIS Κριτήρια ένταξης Προερχόµενοι από χώρες εκτός Ευρωζώνης Ηλικία 18 ετών Έχουν εισέλθει και παραµένουν στη χώρα τουλάχιστον 6 µήνες (κατά δήλωση) Περιοχές Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Χανιά 1 ο στάδιο: Χαρτογράφηση 2 ο στάδιο: Δείγµα 600 ατόµων (Πολυϊατρεία Γιατρών του Κόσµου και της ΜΚΟ PRAKSIS, κοινότητες µεταναστών)

18 Τσιγγάνοι/Ροµά Υπεύθυνος: ΜΠΣ «Διεθνής Ιατρική Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» Δείγµα ευκολίας: 500 άτοµα 1 ο στάδιο: Καταγραφή καταυλισµών/οικισµών ανά τύπο (αµιγής καταυλισµός, µεικτός, γειτονιά) Επιλογή 4 περιοχών (Αττική, Πελοπόννησος, Θεσσαλία, Μακεδονία) Δειγµατοληψία από κάθε περιοχή και τύπο

19 Πηγές Δεδοµένων Ερωτηµατολόγια (προσαρµοσµένα στον πληθυσµό στόχο) Ηλεκτρονική καταχώρηση Μετάφραση ερωτηµατολογίων Διαµεσολαβητές Λήψη δειγµάτων αίµατος Αντισώµατα HIV 1/2 Anti-HCV HBsAg Αντιγόνο επιφανείας HBsAb Αντίσωµα επιφανείας HBcAb Αντίσωµα πυρήνα (ολικό) HΒcAb(IgM) Αντίσωµα IgM πυρήνος

20

21 Δεδοµένα γενικού πληθυσµού Ερωτηµατολόγια Επίσκεψη γιατρού 2804 Αποκλεισµός από αιµοληψία 47 Άρνηση αιµοληψίας-μη συνεργασία Αιµοληψίες 2615 Διαθέσιµα Αποτελέσµατα αιµατολογικών Διαθέσιµα αποτελέσµατα Ιολογικών Λείπουν κάποιες βασικές πληροφορίες (επίπεδο εκπαίδευσης / εισόδηµα) Άτοµα που συµµετέχουν στην ανάλυση 142 5, % ανταπόκρισης

22 Δηµογραφικά Χαρακτηριστικά (1) Μεταβλητή Γενικός πλ. Ν(%) Μετανάστες Ν(%) Ροµά Ν(%) Φύλο Άνδρας 1021 (44.7) 178 (51.1) 201 (46.0) Γυναίκα 1262 (55.3) 170 (48.9) 236 (54.0) Ηλικιακή οµάδα (έτη) (9.5) 89 (25.6) 138 (34.2) (13.2) 113 (32.6) 97 (24.1) (17.1) 80 (23.1) 73 (18.1) (19.5) 44 (12.7) 46 (11.4) (19.4) 20 (5.8) 34 (8.4) (14.3) 1 (0.3) 13 (3.2) (7.0) 0 2 (0.5) Μέση (SD) ηλικία 54.5 (26.7) 38.9 (11.7) 38.8 (15.2) (έτη) Σύνολο

23 Δηµογραφικά Χαρακτηριστικά (2) Οικογενειακή Κατάσταση Γενικός πλ. Μετανάστες Ροµά Μόνος 729 (31.9) 125 (35.9) 98 (21.5) Σε συµβίωση 69 (3.0) 27 (7.8) 171 (37.6) Έγγαµος/η 1483 (65.0) 196 (56.3) 185 (40.7) Δεν Απαντώ 2 (0.1) 0 1 (0.2) Εκπαίδευση Καθόλου 35 (1.5) 25 (7.2) 195 (49.9) 1-6 χρόνια 847 (37.1) 51 (14.7) 114 (29.1) (6-12] 745 (32.6) 206 (59.2) 80 (20.46) Πάνω από (28.3) 66 (19.0) 2 (0.5) Δεν ξέρω-δεν απαντώ 9 (0.4) 0 0

24 Εξετάσεις για HBV Γενικός πλ. Ν(%) Μετανάστες N(%) Ροµά N (%) Εξέταση για Ηπατίτιδα Β στο παρελθόν (αυτοαναφορά) Ποτέ 1280 (56,0) 227 (65,2) 313 (71,6) Ναι 608 (26,7) 80 (23,0) 78 (17,8) Δεν ξέρω/δα 395 (17,3) 41 (11,8) 46 (10,5) Αποτελέσµατα στο σύνολο αυτών που δήλωσαν ότι εξετάστηκαν Αρνητικό 524 (86,2) 55 (68,8) 63 (80,8) Θετικό 54 (8,9) 12 (15,0) 9 (11,5) Άγνωστο αποτέλεσµα 30 (4,9) 13 (16,2) 6 (7,7) Αυστραλιανό Αντιγόνο Αρνητικό 2250 (98,6) 321 (92,2) 411 (94,05) Θετικό 33 (1,45) (1,0 2,0) Ανάµεσα σε όσους βρέθηκαν θετικοί: 27 (7,8) (5,1 11,3) 26 (5,9) (3,9 8,7) Το γνώριζαν: 13 (39,4) 8 (29,6) 3 (11,5) Παρακολουθούνται από ιατρό: 6 (18,2/46,2) 4 (14,8/50,0) 1 (3,8/33,3) Έχουν λάβει θεραπεία 4 (12,1/30,8) 2 (7,4/25,0) 1 (3,8/33,3)

25 Μετανάστες: Χώρα γέννησης Χώρα γέννησης Ν (%) Βαλκάνια/Αλβανία 147 (42,25) Αφρική 66 (18,96) Ανατολική Ευρώπη 42 (12,06) Ασία /Μέση Ανατολή 60 (17,25) Άλλο 33 (9,84)

26 Εξετάσεις για HCV Γενικός πλ. Ν(%) Μετανάστες N(%) Ροµά N (%) Εξέταση για Ηπατίτιδα C στο παρελθόν (αυτοαναφορά) Ποτέ 1418 (62,1) 244 (70,1) 373 (85,3) Ναι 412 (18,05) 55 (15,8) 28 (6,4) Δεν ξέρω/δα 453 (19,8) 49 (14,1) 36 (8,2) Αποτελέσµατα στο σύνολο αυτών που δήλωσαν ότι εξετάστηκαν Αρνητικό 382 (92,7) 42 (76,4) 23 (82,1) Θετικό 8 (1,9) 5 (9,1) 2 (7,2) Άγνωστο αποτέλεσµα 22 (5,3) 8 (14,6) 3 (10,7) Anti-HCV Αρνητικό 2262 (99,1) 333 (95,7) 433 (99) Θετικό 20 (0,9) (0,5-1,4) Ανάµεσα σε όσους βρέθηκαν θετικοί: 14 (4,02) (2,2 6,7) 4 (1,0) Το γνώριζαν: 4 (19) 5 (35,7) 2 (50) Παρακολουθούνται από ιατρό: 2 (10/50) 4 (28,6/80) 0 Έχουν λάβει θεραπεία 2 (10/50) 1 (7,1/25) (0,2 2,3)

27 Εξετάσεις για HIV Γενικός πλ. Ν(%) Μετανάστες N(%) Ροµά N (%) Εξέταση για HIV στο παρελθόν (αυτοαναφορά) Ποτέ 1592 (69,7) 243 (69,8) 400 (91,5) Ναι 423 (18,5) 77 (22,1) 17 (3,9) Δεν ξέρω/δα 268 (11,8) 28 (8,1) 20 (4,6) Αποτελέσµατα στο σύνολο αυτών που δήλωσαν ότι εξετάστηκαν Αρνητικό 414 (97,9) 75 (97,4) 16 (94,1) Θετικό 1 (0,2) 0 0 Άγνωστο αποτέλεσµα 0 2 (2,6) 1 (5,9) Anti-HIV Αρνητικό 2282 (99,9) 437 (100) 437 (100) Θετικό 1 (0,04) Ανάµεσα σε όσους βρέθηκαν θετικοί: Το γνώριζαν: 1 (100) Παρακολουθούνται από ιατρό: 1 (100) (0,001 0,24)

28 Γνώσεις για τις Ιογενείς ηπατίτιδες B και C και την HIV λοίµωξη Έγιναν 17 ερωτήσεις σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των Ηπατίτιδων B και C και της HIV λοίµωξης καθώς και για τον τρόπο µετάδοσης τους. Για την αξιολόγηση των γνώσεων για κάθε νόσηµα δηµιουργήθηκαν τρια σκορ, ανταµείβοντας κάθε σωστή απάντηση µε έναν βαθµό έτσι ώστε υψηλό σκορ να σηµαίνει καλύτερο επίπεδο γνώσεων: Συνολικό σκορ (τιµές 0-17): Γενική αξιολόγηση γνώσεων. Σκορ γνώσεων µετάδοσης (τιµές 0-5): Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά µε τους τρόπους που πράγµατι µεταδίδεται το νόσηµα. Σκορ παρανοήσεων µετάδοσης (τιµές 0-5): Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά µε τους τρόπους που ΔΕΝ µεταδίδεται το νόσηµα. Υψηλό σκορ σηµαίνει υψηλό επίπεδο παρανοήσεων σχετικά µε τους τρόπους µετάδοσης.

29 Γνώσεις: Γενικός πληθυσµός Συνολικό επίπεδο γνώσεων HBV HCV HIV Χαµηλό 802 (35.1) 968 (42.4) 772 (33.8) Μέτριο 839 (36.7) 886 (38.8) 906 (39.7) Υψηλό 642 (28.1) 429 (18.8) 605 (26.5) Eπίπεδο γνώσεων τρόπου µετάδοσης Χαµηλό 638 (27.9) 773 (33.9) 521 (22.8) Μέτριο 363 (15.9) 345 (15.1) 326 (14.3) Υψηλό 1282 (56.2) 1165 (51.0) 1436 (62.9) Παρανοήσεις τρόπων µετάδοσης Χαµηλό 385 (16.9) 364 (15.9) 515 (22.6) Μέτριο 540 (23.7) 531 (23.3) 540 (23.7) Υψηλό 1358 (59.5) 1388 (60.8) 1228 (53.8)

30 Γνώσεις: Μεταναστευτικός πληθυσµός Συνολικό επίπεδο γνώσεων HBV HCV HIV Χαµηλό 159 (45.7) 167 (48.0) 108 (31.0) Μέτριο 123 (35.3) 126 (36.2) 170 (48.9) Υψηλό 66 (19.0) 55 (15.8) 70 (20.1) Eπίπεδο γνώσεων τρόπου µετάδοσης Χαµηλό 145 (41.7) 148 (42.5) 76 (21.8) Μέτριο 50 (14.4) 47 (13.5) 51 (14.7) Υψηλό 153 (44.0) 153 (44.0) 221 (63.5) Παρανοήσεις τρόπων µετάδοσης Χαµηλό 49 (14.1) 51 (14.7) 80 (23.0) Μέτριο 78 (22.4) 75 (21.6) 98 (28.2) Υψηλό 221 (63.5) 222 (63.8) 170 (48.9)

31 Γνώσεις: Πληθυσµός Τσιγγάνων/Ροµά Συνολικό επίπεδο γνώσεων HBV HCV AIDS Χαµηλό 164 (37.5) 211 (48.3) 204 (46.7) Μέτριο 233 (53.3) 202 (46.2) 215 (49.2) Υψηλό 40 (9.2) 24 (5.5) 18 (4.1) Eπίπεδο γνώσεων τρόπου µετάδοσης Χαµηλό 138 (31.6) 161 (36.8) 142 (32.5) Μέτριο 117 (26.8) 123 (28.1) 103 (23.6) Υψηλό 182 (41.6) 153 (35.0) 192 (43.9) Παρανοήσεις τρόπων µετάδοσης Χαµηλό 21 (4.8) 22 (5.0) 23 (5.3) Μέτριο 76 (17.4) 68 (15.6) 73 (16.7) Υψηλό 340 (77.8) 347 (79.4) 341 (78.0)

32 Συσχέτιση συνολικού σκορ γνώσεων για τα τρία νοσήµατα µε διάφορα χαρακτηριστικά: Μοντέλο για τον γενικό πληθυσµό Συντελεστής 95% διάστηµα εµπ. p-value Φύλο Άνδρας* 0 Γυναίκα ( to 3.980) Ηλικιακή οµάδα 18-29* ( to 4.248) ( to 0.560) ( to 1.310) ( to ) ( to ) < ( to ) <0.001 Εισόδηµα <900* 0 > (6.921 to ) <0.001 Έτη εκπαίδευσης 0-6 * (9.760 to ) < ( to ) <0.001 Σταθερά ( to ) <0.001 * Κατηγορία αναφορας Εξαρτηµένη µεταβλητή: Σκορ γνώσεων και τα τρια νοσήµατα (συνεχές), κλίµακα 0-100

33 Συσχέτιση συνολικού σκορ γνώσεων για τα τρία νοσήµατα µε διάφορα χαρακτηριστικά: Μοντέλο για τον µετανεστευτικό πληθυσµό Συντελεστής 95% διάστηµα εµπ. p-value Φύλο Άνδρας Γυναίκα ( to 6.437) Ηλικιακή οµάδα <=40 έτη* έτη ( to 8.779) >65 έτη ( to ) Έτη εκπαίδευσης 0-6 * (9.634 to ) < ( to ) <0.001 Εισόδηµα <=700 ευρώ* 0 >700 ευρώ (3.719 to ) Σταθερά ( to ) <0.001 * Κατηγορία αναφορας Εξαρτηµένη µεταβλητή: Σκορ γνώσεων και τα τρια νοσήµατα (συνεχές), κλίµακα 0-100

34 Συσχέτιση συνολικού σκορ γνώσεων για τα τρία νοσήµατα µε διάφορα χαρακτηριστικά: Μοντέλο για τον πληθυσµό Τσιγγάνων\Ροµά Συντελεστής 95% διάστηµα εµπ. p-value Φύλο Άνδρας* 0 Γυναίκα ( to 0.550) Ηλικιακή οµάδα <=40 έτη* έτη ( to ) >65 έτη ( to 1.387) Σχολείο Δεν πήγα* 0 Μέχρι δηµοτικό ( to 9.445) Πάνω από δηµοτικό (3.351 to ) Εισόδηµα Πάνω από τον βασικό µισθό* 0 Βασικός µισθός ( to ) Κάτω από τον βασικό µισθό ( to 1.446) Δεν έχω εισόδηµα ( to 6.115) Σταθερά ( to ) <0.001 * Κατηγορία αναφορας Εξαρτηµένη µεταβλητή: Σκορ γνώσεων και τα τρια νοσήµατα (συνεχές), κλίµακα 0-100

35 Συσχέτιση εξετάσεων και γνώσεων: Μοντέλο για τον γενικό πληθυσµό Odds Ratio 95% διάστηµα εµπ. p-value Φύλο Άνδρας* 1 Γυναίκα ( ) Ηλικιακή οµάδα 18-29* ( ) < ( ) ( ) < ( ) Εισόδηµα <=900 ευρώ 1 >900 ευρώ ( ) Έτη εκπαίδευσης ( ) < ( ) <0.001 Συνολικό επίπεδο γνώσεων Χαµηλό* 1 Μέτριο ( ) <0.001 Υψηλό ( ) <0.001 *Κατηγορία αναφοράς Εξαρτηµµένη µεταβλητή: εξέταση στο παρελθόν για κάποιο από τα µεταδιδόµενα

36 Συσχέτιση εξετάσεων και γνώσεων: Μοντέλο για τον µεταναστευτικό πληθυσµό Odds Ratio 95% διάστηµα εµπ. p-value Φύλο Άνδρας* 1 Γυναίκα (0.467 to 1.212) Ηλικία Ανά 10 έτη (0.892 to 1.332) Έτη εκπαίδευσης (0.623 to 2.256) (1.102 to 5.311) Εισόδηµα <=700 ευρώ* 1 >700 ευρώ (0.564 to 1.811) Συνολικό επίπεδο γνώσεων Χαµηλό* 1 Μέτριο (1.101 to 3.240) Υψηλό (1.592 to 6.591) *Κατηγορία αναφοράς Εξαρτηµµένη µεταβλητή: εξέταση στο παρελθόν για κάποιο από τα µεταδιδόµενα

37 Συσχέτιση εξετάσεων και γνώσεων: Μοντέλο για τον πληθυσµό Τσιγγάνων\Ροµα Odds Ratio 95% διάστηµα εµπ. p-value Φύλο Άνδρας* Γυναίκα ( ) Ηλικία ανά 10 άτη ( ) Εισόδηµα Πάνω από τον βασικό µισθό* 1 Βασικός µισθός ( ) Κάτω από τον βασικό µισθό ( ) Δεν έχω εισόδηµα ( ) Σχολείο Δεν πήγα* 1 Μέχρι δηµοτικό ( ) Πάνω από δηµοτικό ( ) Συνολικό επίπεδο γνώσεων Χαµηλό* 1 Μέτριο ( ) Υψηλό ( ) *Κατηγορία αναφοράς Εξαρτηµµένη µεταβλητή: εξέταση στο παρελθόν για κάποιο από τα µεταδιδόµενα

38

39

40

41

42

43 Θέµατα Δεοντολογίας Έγκριση από την Επιτροπή Δεοντολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Αρχή προστασίας προσωπικών δεδοµένων Ενυπόγραφη συναίνεση Συµπλήρωση ερωτηµατολογίων Εξετάσεις αίµατος χωριστά για ηπατίτιδες και HIV

44 Συµπεράσµατα Εκτιµώµενος επιπολασµός στο γενικό πληθυσµό: ΗΒV 1,45% (1,0% - 2,0%) HCV 0,9% (0,5% - 1,4%) HIV 0,04% (0,001% - 0,24%) Επιπολασµός HBV υψηλότερος σε µετανάστες και σε Τσιγγάνους-Ροµά Επιπολασµός HCV υψηλότερος σε µετανάστες Πολύ µικρό ποσοστό έχει εξεταστεί

45 Συµπεράσµατα Περίπου 60% και 80% των θετικών του γενικού πληθυσµού δεν γνωρίζει ότι έχει µολυνθεί µε HBV και HCV αντίστοιχα. Τα ποσοστά αυτά είναι ακόµη υψηλότερα στους ευάλωτους πληθυσµούς και κυρίως στους Τσιγγάνους-Ροµά όσον αφορά στην HBV. Πολύ µικρό ποσοστό έχει λάβει θεραπεία Υπάρχει πολύ µεγάλο κενό στις γνώσεις σχετικά µε τη µετάδοση, τα µέτρα πρόληψης και τη διαθεσιµότητα θεραπείας σε όλους τους πληθυσµούς και κυρίως στους Τσιγγάνους-Ροµά

46 Συµπεράσµατα Υπάρχει επιτακτική ανάγκη ανάπτυξης και υλοποίησης δράσεων ευαισθητοποίησης όλου του πληθυσµού και κυρίως των ευάλωτων πληθυσµών µε απώτερο στόχο την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιµωδών αυτών νοσηµάτων

47 Επιστηµονική Επιτροπή Τουλούµη Γιώτα (Επιστηµονική Υπεύθυνη) Σύψα Βάνα Καντζανού Μαρία Παπαθεοδωρίδης Γεώργιος Θεόφιλος Ρόζενµπεργκ Τερζίδης Άγης Ψαρά Χριστίνα Αντύπας Τζανέτος Βανταράκης Απόστολος Γαβανά Μαγδαληνή Ραχιώτης Γεώργιος ΜΠΣ Τσιγγάνοι/Ροµά Γιατροί Του Κόσµου PRAKIS Ιατρική Πατρών Ιατρική ΑΠΘ Ιατρική Παν. Θεσσαλίας ΕΚΠΑ

48 Ευχαριστίες Χατζηχριστοδούλου Χρήστο Σοφιανοπούλου Ελένη Νικήτογλου Ρωξάνη Αναγνώστου Όλγα Στασινόπουλος Νίκος Σταµίρη Εµµανουέλλα Μπριάνα Μαρία Πετράκη Ιωάννα Βασιλειάδου Μαρία Τερζίδου Ελένη Πανούτσος Ανδρέας Αργυρώ Καρακώστα Κατερίνα Μαρκετάκη Γεωργία Βουρλή Πωλίνα Κουκουλοµάτη Σωτηρία Κασκαφέτου Σε όλους τους γιατρούς συνεντευκτές και συµµετέχοντες στη µελέτη

49 Σας Ευχαριστώ

Ηπατίτιδα C και HIV λοίμωξη: Επιδημιολογία

Ηπατίτιδα C και HIV λοίμωξη: Επιδημιολογία Ηπατίτιδα C και HIV λοίμωξη: Επιδημιολογία Γιώτα Τουλούμη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών gtouloum@med.uoa.gr Επιπολασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΙ 6 ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΙ 6 ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΙ 6 ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 6.1 ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΝΕΣΙΜΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΧΕΝ) 6.1.1 Εισαγωγή Ο επιπολασµός της µόλυνσης από τους ιούς της Ηπατίτιδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Με την συγχρηματοδότηση www.ygeiapronoia.gr της Ευρωπαϊκής Ένωσης www.epanad.gov.gr www.espa.gr ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση Γνώσεων, Στάσεων και Αντιλήψεων Φοιτητών Σχολών Επαγγελµάτων Υγείας σε σχέση µε το AIDS

ιερεύνηση Γνώσεων, Στάσεων και Αντιλήψεων Φοιτητών Σχολών Επαγγελµάτων Υγείας σε σχέση µε το AIDS ιερεύνηση Γνώσεων, Στάσεων και Αντιλήψεων Φοιτητών Σχολών Επαγγελµάτων Υγείας σε σχέση µε το AIDS Μαριάννα ιοµήδους, MD PhD λέκτορας Επιδηµιολογίας 1, ηµήτρης Ζήκος, RN PhD 1, Ευφροσύνη Τζιµογιάννη MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΔΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΔΑ: ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16/1/2015 Αρ. Πρωτ. 03261/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιογενείς ηπατίτιδες. Περιεχόμενα

Ιογενείς ηπατίτιδες. Περιεχόμενα Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000, info@keelpno.gr, http://www.keelpno.gr Μάρτιος 2012 Αρ. 13 / Έτος 2ο ISSN 1792-9016 Περιεχόμενα Κυρίως θέμα: Ιογενείς ηπατίτιδες

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχοντα προγράμματα

Υπάρχοντα προγράμματα HIV λοίμωξη και χρήστες ουσιών: Ελλάδα 2014 Υπάρχοντα προγράμματα Βάνα Σύψα Επίκουρη Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

NïóèìåùôéëÜ ð é ó ô Ü í è Æ Þ í ï 2, Æ å à ø ï 1, ¹ á î ï ù À ò é ï -» À ò ô é ï 2 0 0 9

NïóèìåùôéëÜ ð é ó ô Ü í è Æ Þ í ï 2, Æ å à ø ï 1, ¹ á î ï ù À ò é ï -» À ò ô é ï 2 0 0 9 E ì ì è î é ë Þ ð å ò é ï ä é ë Þ ô è NïóèìåùôéëÜ ð é ó ô Ü í è Æ Þ í ï 2, Æ å à ø ï 1, ¹ á î ï ù À ò é ï -» À ò ô é ï 2 0 0 9 ISSN 1791-9002 Tο Eπιστηµονικό Περιοδικό της Ένωσης Nοσηλευτών Eλλάδος ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το HIV/AIDS 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το HIV/AIDS 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το HIV/AIDS 2008 2013

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το HIV/AIDS 2008 2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το HIV/AIDS 2008 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΥΥ&ΚΑ 1 2 Εισαγωγή Υπουργού Εισαγωγή Προέδρου ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Εισαγωγή Συντονιστή Μονάδας Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το HIV/AIDS 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το HIV/AIDS 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Το κάπνισμα στην Ελλάδα

Το κάπνισμα στην Ελλάδα Εθνική Μελέτη Νοσηρότητας και Παραγόντων Κινδύνου (Ε.ΜΕ.ΝΟ.) Το κάπνισμα στην Ελλάδα Καρακατσάνη Άννα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας Β Πνευμονολογική Κλινική ΕΚΠΑ ΠΓΝ«ΑΤΤΙΚΟΝ» Ε.ΜΕ.ΝΟ Είναι η πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

KOINΩNIKO- HMOΓPAΦIKA XAPAKTHPIΣTIKA KAI ΣYNΘHKEΣ XPHΣHΣ TΩN ATOMΩN ΠOY AΠEYΘYNΘHKAN ΣTA ΣYMBOYΛEYTIKA KENTPA TOY KEΘEA TA ETH AΠO 2000 EΩΣ KAI 2006

KOINΩNIKO- HMOΓPAΦIKA XAPAKTHPIΣTIKA KAI ΣYNΘHKEΣ XPHΣHΣ TΩN ATOMΩN ΠOY AΠEYΘYNΘHKAN ΣTA ΣYMBOYΛEYTIKA KENTPA TOY KEΘEA TA ETH AΠO 2000 EΩΣ KAI 2006 KOINΩNIKO- HMOΓPAΦIKA XAPAKTHPIΣTIKA KAI ΣYNΘHKEΣ XPHΣHΣ TΩN ATOMΩN ΠOY AΠEYΘYNΘHKAN ΣTA ΣYMBOYΛEYTIKA KENTPA TOY KEΘEA TA ETH AΠO 00 EΩΣ KAI 06 IAXPONIKH MEΛETH - AΘHNA, IOYNIOΣ 07 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2015

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2015 ΗΜΕΡΙΔΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2015 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οργάνωση: Συνδιοργάνωση: Υπό την αιγίδα: Εργ. Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ Εθνική μελέτη κατάστασης εμβολιασμού των παιδιών στην Ελλάδα, 2012

ΕΚΘΕΣΗ Εθνική μελέτη κατάστασης εμβολιασμού των παιδιών στην Ελλάδα, 2012 ΕΚΘΕΣΗ Εθνική μελέτη κατάστασης εμβολιασμού των παιδιών στην Ελλάδα, 2012 Τ. Παναγιωτόπουλος 1, Δ. Παπαμιχαήλ 1, Δ. Σταύρου 4, Δ. Λάγγας 1, Μ. Γαβανά 2, Α. Σαλονικιώτη 1, Β. Γκόγκογλου 1, Γ. Θεοχαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Διδακτορική Διατριβή ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΑΝΔΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Β. ΠΥΛΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά 2008-2012 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά 2008-2012 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

The European Health Literacy Project 2009-2012. Η Ευρωπαϊκή Έρευνα για την Εγγραµµατοσύνη σε Θέµατα Υγείας. Ελλάδα. Μετάφραση: Χ.

The European Health Literacy Project 2009-2012. Η Ευρωπαϊκή Έρευνα για την Εγγραµµατοσύνη σε Θέµατα Υγείας. Ελλάδα. Μετάφραση: Χ. The European Health Literacy Project 2009-2012 Η Ευρωπαϊκή Έρευνα για την Εγγραµµατοσύνη σε Θέµατα Υγείας Ελλάδα Μετάφραση: Χ. Μαγουλάς Τελική Έκθεση Βαρβάρα Κονδύλη, MSW, MPH Χαράλαμπος Μαγουλάς, Ph.D.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη των Μεταδοτικών Νοσημάτων 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη των Μεταδοτικών Νοσημάτων 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση της HIV λοίμωξης σε κλινικά και μη κλινικά πλαίσια

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση της HIV λοίμωξης σε κλινικά και μη κλινικά πλαίσια ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ HIV/AIDS ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση της HIV λοίμωξης σε κλινικά και

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000, info@keelpno.gr, http://www.keelpno.gr Αύγουστος 2011 Αρ. 06/ Έτος 1ο ISSN 1792-9016 ÊÅÍÔÑÏ ÅËÅÃ

Διαβάστε περισσότερα

European Center for Social Welfare and policy I.O.M. K.E.E.L. E.A.S.P. S.P.I. - Berlin C.R.R.P.S.

European Center for Social Welfare and policy I.O.M. K.E.E.L. E.A.S.P. S.P.I. - Berlin C.R.R.P.S. European Center for Social Welfare and policy I.O.M. K.E.E.L. E.A.S.P. S.P.I. - Berlin C.R.R.P.S. ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ HIV ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑ Ι ΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (3) Μάιος 2014

ΔΡΑΣΗ «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (3) Μάιος 2014 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φιλοσοφική Σχολή Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των Παιδιών Ρομά» www.keda.gr ΔΡΑΣΗ «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πληθυσμιακή οροεπιδημιολογική μελέτη μόλυνσης με τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Κεντρική Μακεδονία

Έκθεση Πληθυσμιακή οροεπιδημιολογική μελέτη μόλυνσης με τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Κεντρική Μακεδονία Έκθεση Πληθυσμιακή οροεπιδημιολογική μελέτη μόλυνσης με τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Κεντρική Μακεδονία Κ. Ντάνης 1, Μ. Γαβανά 2, Δ. Παπαμιχαήλ 3, G. Ladbury 4,5, Α. Πάνος 2, Θ. Σταρδέλη 2, Α. Βακφάρη

Διαβάστε περισσότερα

09.00 10.00 10.30 11.00 12.30 14.00. Διάλειμμα. Διάλειμμα 09.00 10.00 10.30 11.00 11.30 13.00. Διάλειμμα 09.00 10.00 10.30 11.00 12.30 14.

09.00 10.00 10.30 11.00 12.30 14.00. Διάλειμμα. Διάλειμμα 09.00 10.00 10.30 11.00 11.30 13.00. Διάλειμμα 09.00 10.00 10.30 11.00 12.30 14. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ 09.00 10.00 10.30 11.00 12.30 14.00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑ Α ΑΙΘΟΥΣΑ Β Θεματική Ενότητα: HIV/AIDS στην Ελλάδα της κρίσης Στρογγυλή Τράπεζα: Η πορεία της επιδημίας στην Ελλάδα Ελεύθερες Ανακοινώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών

Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών H Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα Ετήσια Έκθεση 2014 Αθήνα 2015 Η Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα Αθήνα 2015 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 5 o

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 5 o Τεύχος 1 ο - Άρθρο 5 o ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ AIDS. 1 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008, ΛΑΡΙΣΑ. Συγγραφέας: Τσίντου Μαγδαληνή* Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. *Editor in Chief, reviewer,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 7 ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 7 ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 7 ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την αντιµετώπιση των προβληµάτων υγείας στα ουσιοεξαρτηµένα άτοµα ασχολούνται αφενός τα προγράµµατα θεραπείας για τα ναρκωτικά, αφετέρου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000, info@keelpno.gr, http://www.keelpno.gr Μάιος 2011 Αρ. 03/ Έτος 1ο ISSN 1792-9016 ÊÅÍÔÑÏ ÅËÅÃ ÏÕ

Διαβάστε περισσότερα