Wilfred Ruprecht Bion Όνειρο, Παραλήρηµα, Σκέψη, Ύπαρξη (ή να ονειρεύεσαι, να παραληρείς, να σκέπτεσαι, να υπάρχεις)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Wilfred Ruprecht Bion Όνειρο, Παραλήρηµα, Σκέψη, Ύπαρξη (ή να ονειρεύεσαι, να παραληρείς, να σκέπτεσαι, να υπάρχεις)"

Transcript

1 Wilfred Ruprecht Bion Όνειρο, Παραλήρηµα, Σκέψη, Ύπαρξη (ή να ονειρεύεσαι, να παραληρείς, να σκέπτεσαι, να υπάρχεις) Αθήνα, Τον Φεβρουάριο του 1958, ο Βion γράφει την παρακάτω σκέψη σε µία σηµείωση (που δηµοσιεύτηκε στους Συλλογισµούς, κείµενο που εκδόθηκε µετά τον θάνατό του): «επιτέλους βλέπω καθαρά σ ένα σηµείο που µέχρι τώρα µε αποπροσανατόλιζε: ποια είναι η αναπαράσταση του ψυχωτικού για την ανάλυση;» Κατά την άποψή του, η αναπαράσταση που έχει είναι µοιρασµένη. Εν µέρει αντιµετωπίζεται ως µια δραστηριότητα που ανήκει στο ψυχικό κόσµο, εν µέρει ως ένα ψυχικό γεγονός που δεν έχει καµία σχέση µ αυτή την πραγµατικότητα από τη στιγµή που ο ψυχωτικός την αντιλαµβάνεται µόνο ως µία απλή σειρά διαδοχών. Το πρότυπο του ονείρου είναι κεντρικό στην οπτική του Βion: βασίζεται κυρίως στη ψυχωτική λειτουργία. Συµµετέχει στην ανάλυση του παραληρήµατος, της ψευδαισθήτωσης, αυτού που συνιστά την µορφοποίηση του ασθενούς. Ο Βion, επιδιώκει να επεκτείνει τον όρο «όνειρο» προκειµένου να µπορέσει να συµπεριλάβει τα «είδη φαινοµένων που εµφανίζονται στις αναλύσεις ψυχωτικών» και που κατ αυτόν αξίζουν να ονοµάζονται όνειρα, καθώς επιτρέπουν την ανάδυση µιας δραστηριότητας που ο ασθενής την έχει «ονειρευθεί» (dreamed). Αν αφήσουµε στην άκρη τη διαφορά ανάµεσα στον ψυχωτικό που θεωρεί ότι τα γεγονότα µιας συνεδρίας ανήκουν σ ένα όνειρο και στον αναλυτή που θεωρεί ότι ανήκουν στην πραγµατικότητα, ο αναλυτής-βion πιστεύει ότι αυτά τα γεγονότα ο ασθενής «τα ονειρεύεται» (are being dreamed). Έτσι, το ίδιο γεγονός που έχει γίνει αντιληπτό (perceived), µε την έννοια ότι το έχουν συγχρόνως αντιληφθεί και ο αναλυτής και ο ασθενής χάρη στη µεταβιβαστική σχέση, γίνεται αντικείµενο επεξεργασίας και εντάσσεται από τον ασθενή σε µία διαδικασία, αυτή του ονείρου. Ο Βion θέλει να υπογραµµίσει µ αυτό ότι παρά την αποτυχία της εργασίας του ονείρου, υπάρχει ωστόσο µια ψυχική εργασία που διαχειρίζεται αυτά τα γεγονότα ως υλικό για όνειρο. Το «πρίσµα» που επιλέγει ο Βion για να προσεγγίσει το όνειρο δεν φαίνεται να είναι αυτό της φροϋδικής θεωρίας που ευνοεί την ερµηνεία του λανθάνοντος νοήµατος. Θεωρεί την ονειρική δραστηριότητα ως µία λειτουργία που συγκεντρώνει 1

2 και συνθέτει µια ψυχική δραστηριότητα διασπασµένη σε πολλαπλά σκόρπια θραύσµατα. Το σηµαντικό, όπως υπογραµµίζει, δεν είναι το περιεχόµενο του ονείρου αλλά το να έχει κανείς το δικαίωµα ή ακόµα την ανάγκη να «ονειρεύεται» (his having to dream), κάτι που παραπέµπει σε µια µεταβατική πράξη που απαιτεί ένα µεταβατικό ρήµα. Κατά τη διάρκεια της ονειρικής δραστηριότητας κυκλοφορούν εντυπώσεις νοηµάτων. «Αυτές οι εντυπώσεις δεν µπορούν να συνδεθούν µε την συνείδηση, τη µνήµη, την ανάµνηση, τη µη-συνειδητότητα, την απώθηση παρά µόνο στο βαθµό που µετασχηµατίζονται από την εργασία του ονείρου, σηµειώνει ο Βion. Προσθέτει ότι ο τόπος του ονείρου θα πρέπει να γίνει αντιληπτός ως εµπεριέχων µια άµορφη µάζα από µη συνδεδεµένα και αδιαφοροποίητα στοιχεία και αναρωτιέται µήπως πρέπει να θεωρηθεί η εργασία του ονείρου ως µέρος της συνθετικής λειτουργίας του ονείρου. Η αποτυχία της εργασίας του ονείρου και η απουσία διαθεσιµότητας για την εσωτερική κι εξωτερική ψυχική εµπειρία, οδηγούν στον ψυχωτικό σε µία ιδιαίτερη κατάσταση. Ενώ µοιάζει να έχει επαφή µε την πραγµατικότητα, επωφελείται ελάχιστα απ αυτό τόσο στο παρόν όσο και όταν πρόκειται να µάθει από την εµπειρία. Μ αυτή την έννοια, το όνειρο φαίνεται να διαδραµατίζει στη ψυχική ζωή του υποκειµένου τον ίδιο ρόλο µε την διαδικασία της πέψης, της εξώθησης ή της συγκράτησης, παραπέµποντας στη δραστηριότητα της θρέψης. Η προσέγγιση της ψύχωσης δεν ήταν για τον Βion αντικείµενο µελέτης καθεαυτό. Η πρωτότυπη συνεισφορά του αποδεικνύεται κεντρική για την κατανόηση της ψυχικής λειτουργίας κάθε ασθενούς. Από τις πρώτες του παρατηρήσεις ως στρατιωτικός ψυχίατρος ενδιαφέρεται για τη λειτουργία της δραστηριότητας της σκέψης, ιδιαιτέρως όταν αυτή καταλήγει σε ακραίες τραυµατικές συνθήκες στην ίδια της την άρνηση, τη µη σκέψη. Παράλληλα µε το ενδιαφέρον του για το οµαδικό ψυχικό φαινόµενο, διερωτάται, µε αφετηρία τη ποικιλοµορφία λειτουργιών των τραυµατιών του πολέµου, για την επίδραση που θα µπορούσε να έχει στη δραστηριότητα της σκέψης η ιδιαίτερη ψυχική οργάνωση κάθε ατόµου. Αυτές οι παρατηρήσεις συνιστούν τα πρώτα θεµέλια µίας σύλληψης του αρνητικού στην οποία θα εµβαθύνει αργότερα βασιζόµενος στο πρότυπο των ψυχικών σχέσεων µητέρας-παιδιού. Για τον Βion, το υποκείµενο έρχεται ήδη από την γέννηση αντιµέτωπο µε τη ψυχωτική απειλή, από τις επιδράσεις της τοµής και των καταστροφικών της βιωµάτων, το βρέφος, µέσα από τη µάχη που δίνει για να εξασφαλίσει τη ψυχική του 2

3 επιβίωση, θέτει σε δοκιµασία τις ικανότητές του να καθορίσει το µέλλον του, ένα µέλλον καταστροφικότητας ή δηµιουργικότητας. Βρίσκεται έτσι εξαρχής ενώπιον µιας κρίσιµης ψυχικής επιλογής: φυγή ή µεταλλαγή µέσω µιας εργασίας µετασχηµατισµού, που γεννά τις χωροχρονικές κινήσεις του ψυχικού οργάνου και µια λειτουργία ελεύθερη από κάθε υποταγή σε µηχανισµούς που ακρωτηριάζουν, όπως η σχάση και η προβλητική ταύτιση. Μία ιδέα µοιάζει να καθοδηγεί τη σκέψη του. Η καθ' υπερβολή χρήση από το υποκείµενο µηχανισµών όπως η σχάση και η προβλητική ταύτιση, συνιστούν εµπόδιο στην επεξεργασία συµβόλων. Ο Βion επανέρχεται ση φροϋδική σύλληψη για τους δεσµούς του Εγώ µε την πραγµατικότητα στη ψύχωση µε αφετηρία δύο κείµενα του Freud: το κείµενο του 1911, Οι δύο αρχές της ψυχικής λειτουργίας, που µοιάζει καταυτόν να συνοψίζει όλες τις λειτουργίες οι οποίες σε ένα µεταγενέστερο στάδιο της ανάπτυξης συνιστούν απάντηση στην αρχή της πραγµατικότητας: η συνείδηση των αισθητηριακών εντυπώσεων, η προσοχή, η µνήµη, η γλώσσα, η κρίση, η σκέψη, και το κείµενο του 1924, Νεύρωση και Ψύχωση. Επερωτά εκ νέου τον παρακάτω ισχυρισµό του Freud: στη ψύχωση το Εγώ, που τίθεται στην υπηρεσία του Εκείνο, αποσύρεται από ένα µέρος της πραγµατικότητας. Για τον Βion, το Εγώ αποσύρεται εν µέρει από την πραγµατικότητα και όχι από ένα µέρος της πραγµατικότητας, κι αυτό εξαιτίας µιας καθ' υπερβολήν λειτουργίας της προβλητικής ταύτισης, καθώς η επαφή µ αυτήν «καλύπτεται» από µία φαντασίωση παντοδυναµίας που αποσκοπεί να καταστρέψει την πραγµατικότητα ή να καταστρέψει τη συνειδητοποίησής της και να πραγµατοποιήσει µια κατάσταση που δεν είναι ούτε ζωή ούτε θάνατος, κατάσταση που αργότερα θα ονοµάσει, µε αφετηρία το πρότυπο του ονείρου, ως ούτε εγρήγορσης ούτε ύπνου. Οι πρώτες αυτές θεωρητικές επεξεργασίες προεικονίζουν τη θεωρία του για τον «φραγµό επαφής» και τη σκέψη του για την απαραίτητη εγκαθίδρυση ψυχικών ορίων (στην οποία θα επανέλθει ο Green µε την δική του έννοια του διπλού ορίου). Εµπλουτίζουν την κατανόηση των οριακών παθολογιών. Έτσι υπάρχει πάντοτε νεύρωση µέσα στην ψύχωση. Το Εγώ, διατηρώντας µια επαφή µε την πραγµατικότητα, κάνει εφικτή την ύπαρξη µιας µη ψυχωτικής προσωπικότητας, που απειλείται σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό από τις επιθυµίες παντοδυναµίας της ψυχωτικής προσωπικότητας. Αυτή η συνύπαρξη καθιστά εφικτή την τροποποίηση της αντίληψης που έχει ο ασθενής για την επαφή του µε την πραγµατικότητα και υπαινίσσεται ότι η ψύχωση είναι αναλύσιµη. 3

4 Για τον Bion όµως υπάρχει καταρχήν µια φαντασίωση παντοδυναµίας τόσο ισχυρή, ώστε να δρα σαν το αντιληπτικό όργανο να µπορούσε να διχοτοµηθεί σε απειροελάχιστα θραύσµατα και να προβληθεί στα εσωτερικά αντικείµενα. Αυτός ο κατακερµατισµός θα επιφέρει τροµακτικές αναπαραστάσεις από την στιγµή που η διωκτική λειτουργία του Υπερεγώ ενισχύεται εξαιτίας της διχοτόµησης που υφίσταται. Κάθε διχοτοµηµένο κοµµάτι δρα σαν ολικό Υπερεγώ. Αυτό επιφέρει κι άλλες διχοτοµήσεις στον ολοένα και πιο µικροσκοπικό κατακερµατισµό και καθιστά «αόρατα» τα όρια και την διαµόρφωση του ονείρου. Το µίσος της µαταιωτικής πραγµατικότητας θα επιφέρει τις σαδιστικές επιθέσεις του στήθους στην σχιζοπαρανοειδή θέση. Με τη τέχνη που τον διακρίνει στη ζωντανή και «έµψυχη» περιγραφή της ψυχικής ζωής, ο Bion µας φέρνει σε επαφή µε την παράνοια του εσωτερικού κόσµου του υποκειµένου, της κατακυρίευσής του από τα εξωθηµένα σωµατίδια του Εγώ κατά τον κατακερµατισµό του αντιληπτικού οργάνου του υποκειµένου που διαρρηγνύει τα όρια µε τρόπο που να µην µπορεί πια να γίνει γνωστό αν αυτά τα σωµατίδια εµπεριέχονται στα εξωτερικά αντικείµενα ή τα εµπεριέχουν. O Bion, ο Freud κι ο Πρόεδρος Schreber Ξαναδιάβασα το κείµενο του Φρόυντ, ο Πρόεδρος Schreber:µια περίπτωση παράνοιας, και ειδικότερα ένα απόσπασµα αυτό της κατάτµησης των ψυχών. Αυτό το απόσπασµα, το οποίο δεν είχα πραγµατευθεί όταν έγραψα το βιβλίο µου για τον Bion, µου φάνηκε εξαιρετικά συναφές µε ό,τι περιγράφει ο Bion όταν επιµένει στις διεργασίες ψυχικού κατακερµατισµού των ασθενών του. Στο κείµενο του Φρόυντ γίνεται λόγος για την σχέση το Schreber µε τον πρώτο του γιατρό, τον καθηγητή Fleshing από την Λειψία. Ο Freud παρατηρεί ότι ο Fleshing ήταν ο δράστης όλων των διώξεων του Schreber και βασίζεται, σηµειώνω, για να συλλάβει «το σκοτάδι και την ασάφεια» της παράνοιας και «τις ενδείξεις µιας ιδιαίτερα έντονης εργασίας στην επεξεργασία του παραληρήµατος», «στο πολύ πιο γνωστό παράδειγµα του ονείρου». Το ίδιο κι ο Bion. O Fleshing υποτίθεται ότι δολοφόνησε την ψυχή του ασθενούς ή επιχείρησε να το κάνει. 4

5 Η ψυχή του Fleshing, αφού συνδέθηκε στη συνέχεια µε µια νέα ψυχή, αυτή του προϊσταµένου νοσηλευτή, αρχίζει να επιδίδεται στο σύστηµα κατάτµησης της ψυχής ή κατάτµησης µιας ψυχής, σύστηµα που σύντοµα αποκτά µεγάλη εµβέλεια. Ορισµένες στιγµές υπάρχουν σαράντα ως εξήντα απ αυτά τα τµήµατα της ψυχής του Fleshing. Δύο από αυτά τα τµήµατα, τα πιο µεγάλα, θα πάρουν τα ονόµατα Fleshing ο ανώτερος και Fleshing ο µεσαίος. Ύστερα, η ψυχή του νοσηλευτή θα συµπεριφερθεί µε τον ίδιο τρόπο. Οι δύο αυτές ψυχές, του Fleshing και του νοσηλευτή, φιλονικούν παρά τη συµµαχία που έχουν συνάψει. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στην κλινική του Sonnenstein, ο Schreber θέτει επίσης σε δράση τη ψυχή του νέου του γιατρού, του Dr Weber. Προς το τέλος της νοσηλείας του γίνεται µια ανατροπή, µια λεηλασία των ψυχών που είχαν πολλαπλασιαστεί σε σηµείο να γίνουν µάστιγα. Η ψυχή του νοσηλευτή δεν διαθέτει πια παρά µόνο µία µορφή, ενώ του Fleshing µία ή δύο, που σιγά-σιγά χάνουν τόσο την εξυπνάδα όσο και τη δύναµή τους. Παίρνουν τα ονόµατα, Fleshing ο ύστερος και Μέρος του ε καλά. Ο Freud προσθέτει στην ερµηνεία αυτών των ψυχικών φαινοµένων τη σηµασία του συναισθηµατικού δεσµού ανάµεσα στο πρόσωπο του παραληρήµατος και τον ασθενή. Γράφει: «Η συναισθηµατική σηµασία που αναλογεί σ αυτό το πρόσωπο προβάλλεται έξω ως µορφή δύναµης που έρχεται έξωθεν, ενώ η ποιότητα του συναισθήµατος µεταβάλλεται στο αντίθετο. Αυτός που τώρα κάποιος µισεί και φοβάται ως διώκτη έχει υπάρξει κάποτε αντικείµενο αγάπης και λατρείας. Η καταδίωξη που αξιώνει το παραλήρηµα χρησιµεύει πριν απ όλα στο να δικαιολογήσει την αλλαγή συναισθηµατικής τάσης από την πλευρά του ασθενούς». Αν η διαδροµή της σκέψης του Freud ακολουθεί κυρίως την ανάλυση της οιδιπόδειας προβληµατικής που υπονοεί η σχέση του Schreber µε τον Fleshing, παραµένει εξίσου ενδιαφέρον το να εντοπιστεί αυτό που στην ανάλυση του παραληρήµατος του Schreber την οποία προτείνει, παραπέµπει σε µια ανάλυση της λειτουργίας των εσωτερικών αντικειµένων του τελευταίου και του πεπρωµένου τους, σαν κι αυτή που ο Bion επιφυλάσσει από την πλευρά του στις αρχαϊκές σαδιστικές επιθέσεις της σχιζοπαρανοειδούς θέσης στη περίπτωση της ψύχωσης. Χωρίς αµφιβολία, η έννοια της ψυχής είναι δύσκολο να συλληφθεί. Αν εξαιρέσουµε τη σύνδεσή της µε τον Θεό από την πλευρά της ψυχικής της ιδιότητάς της και υπόστασης σε τι παραπέµπει: στο αισθητηριακό βίωµα; Σε µια νοητική δραστηριότητα; Σε µία φαντασίωση; Στην έκπτωσή της σε πράγµα, λόγω του ότι τέθηκε υπο την κυριαρχία µιας παντοδυναµικής φαντασίωσης; Είναι επίσης δύσκολο να καταλάβει κάποιος αν αυτό το κάτι που αναπαριστά την ψυχή εµπεριέχεται στον Schreber ή τον εµπεριέχει, εξ ού και ο Freud οδηγείται µάλλον να 5

6 την παραστήσει ως σκέψη ονείρου. Ωστόσο, σ αυτή την ιδέα της κατάτµησης δεν παύουµε να ξαναβρίσκουµε εκείνη του Bion όταν αναφέρεται στα εξωθηµένα σωµατίδια του Εγώ που διάγουν «µια ζωή ανεξάρτητη κι ανεξέλεγκτη», είτε «εµπεριέχονται στα εξωτερικά αντικείµενα είτε τα εµπεριέχουν» εξ ού και η έννοια του παράξενου αντικειµένου. Ο Bion όµως αυτή την περίοδο ενδιαφέρεται κυρίως για την ενορµητική, αισθητηριακή και συναισθηµατική λειτουργία αυτού του κατακερµατισµένου εσωτερικού κόσµου. Του κόσµου των αισθητηριακών βιωµάτων που, όπως και τα αντικείµενα, εγκολπώνει ή εξωθεί επιτιθέµενος στους δεσµούς αναλυτή-ασθενούς. Το οιδιπόδειο µοντέλο συµµετέχει µόνο µε λανθάνοντα τρόπο στη ψυχαναλυτική του έρευνα. Ο Bion απεικονίζει τη τύχη κάθε σωµατιδίου που στα µάτια του ασθενούς συντίθεται από ένα πραγµατικό αντικείµενο που έχει εγκολπωθεί σε ένα κοµµάτι προσωπικότητας που το καταβρόχθισε. Η φύση του σωµατιδίου εξαρτάται εν µέρει από το πραγµατικό αντικείµενο. Μπορούµε να παραθέσουµε το γνωστό παράδειγµα για το κοµµάτι προσωπικότητας που σχετίζεται µε την όραση. Το γραµµόφωνο που παίζει βιώνεται σαν ένα αντικείµενο που κατασκοπεύει τον ασθενή. Ξαναβρίσκουµε στο παράδειγµα της ψυχής του Προέδρου Schreber αυτή την κατακυρίευση, αυτή την διόγκωση, αυτή τη ψυχική καταβρόχθιση που βιώνεται σαν µια επίθεση η οποία επιφέρει ως άµυνα τη κατάτµηση, όπως περιγράφεται από τον Bion, χωρίς ωστόσο αυτή την αισθητηριακή διάσταση που χαρακτηρίζει κατά προτίµηση το πρίσµα της ψυχικής διερεύνησης που διεξάγει: «Τα αντικείµενο, γράφει ο Bion, οργισµένο που καταβροχθίστηκε διογκώνεται ούτως ειπείν, διαχέεται µέσα σ αυτό το κοµµάτι προσωπικότητας που το καταβρόχθισε και παίρνει τον έλεγχό του: στο βαθµό αυτό το σωµατίδιο της προσωπικότητας έχει γίνει ένα πράγµα». Αυτά τα σωµατίδια, ο ασθενής τείνει να τα χρησιµοποιεί σαν πρότυπα ιδεών που θα αποτελέσουν τη µήτρα απ όπου θα βγουν οι λέξεις. Μας έρχεται στο νου ο Fleshing ο ανώτερος, ο Fleshing ο µεσαίος, ο Fleshing ο ύστερος κλπ. Ο ασθενής οδηγείται τότε να σκεφθεί ότι «οι λέξεις είναι τα ίδια τα πράγµατα που υποδεικνύουν». «Εξισώνει» αντί να συµβολοποιεί. Επικαλούµενος τη λειτουργία άλφα ως λειτουργία µετασχηµατισµού, ο Bion, υπογραµµίζει τη σηµασία των µηχανισµών σύνδεσης και αποσύνδεσης. Διερωτάται: γιατί ο Χ δεν µπορεί να ξυπνήσει αν δεν µπορεί να ονειρευθεί; Θα πρέπει να είναι για τον ίδιο λόγο που κάτι δεν µπορεί να γίνει ασυνείδητο αν η λειτουργία άλφα δεν είναι σε θέση επιτελέσει το έργο µετασχηµατισµού που της αναλογεί. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχουν όνειρα που είναι εκκενωτικά όταν η εργασία ενδοβολής αποδειχθεί ιδιαίτερα ελλειµµατική. 6

7 Ικανότητα του ονειρεύεσθαι και ικανότητα του να µαθαίνεις, ο Bion απευθύνεται και στις δύο περιπτώσεις στη ψυχική δηµιουργικότητα του υποκειµένου. Ο ψυχωτικός ασθενής καταστρέφει την ικανότητα του σκέπτεσθαι, η οποία είναι ουσιώδης για κάθε πράξη στη πραγµατικότητα, καθιστώντας ανεκτή τη µαταίωση, καθώς δεν ανέχεται καµία µαταίωση και µισεί κάθε ερµηνεία από την πλευρά του αναλυτή που παραπέµπει στον κοινό νου. Συµπερασµατικά Το µοντέλο του ονείρου είναι πρωταρχικό, καθώς παραπέµπει της µητέρας-αναλυτή, ασφαλώς οιδιποδειοποιηµένης στον Bion, αλλά κυρίως αφοσιωµένης στο να αφουγκράζεται τις ανάγκες, τις επιθυµίες και τις σαδιστικές επιθέσεις του παιδιού της µέσω της σηµασίας που αποδίδεται στον ρόλο της ως µητέρας τροφού που προσφέρει την ονειροπόληση και την αγάπη στο παιδί κι έτσι είναι σε θέση να κατευνάζει τα άγχη του. Κι έπειτα είναι η θέση του πατέρα. Αναρωτιέµαι αφήνοντας τη συζήτηση να ξεκινήσει : Δεν είναι ο Bion που γράφει: Μπορούµε να υποστηρίξουµε µε βεβαιότητα ότι το γάλα προσλαµβάνεται και αφοµοιώνεται από την τροφική οδό. Αυτή η βεβαιότητα όµως µας λείπει όταν αναρωτιόµαστε από πού προσλαµβάνεται κι αφοµοιώνεται η αγάπη. Έλσα Schmid-Κιτσίκη 7

7 ο Ελληνόφωνο Συνέδριο της ΕΨΕ, Δεκέµβριος 2013 Θέµα: Το Αντικείµενο. Σκέψεις από τις Οµάδες Εργασίας

7 ο Ελληνόφωνο Συνέδριο της ΕΨΕ, Δεκέµβριος 2013 Θέµα: Το Αντικείµενο. Σκέψεις από τις Οµάδες Εργασίας 7 ο Ελληνόφωνο Συνέδριο της ΕΨΕ, Δεκέµβριος 2013 Θέµα: Το Αντικείµενο Σκέψεις από τις Οµάδες Εργασίας Οµάδα εργασίας: Μορφές αντικειµένου στη µεταβίβαση Συντονισµός Ιωάννα Παναγιωτοπούλου Αριέλλα Ασέρ:

Διαβάστε περισσότερα

δελτίο της ελληνικής ψυχαναλυτικής εταιρείας

δελτίο της ελληνικής ψυχαναλυτικής εταιρείας δελτίο περιεχόμενα Σημείωμα της σύνταξης Επιστημονικό συμπόσιο της ΕΨΕ και της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης (ΙΡΑ) Αθήνα, 18-19/02/2011 Ruggero Levy «Εφηβεία, ναρκισσισμός και πολιτισμική πραγματικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

δελτίο της ελληνικής ψυχαναλυτικής εταιρείας περιεχόµενα

δελτίο της ελληνικής ψυχαναλυτικής εταιρείας περιεχόµενα δελτίο περιεχόµενα περιεχόµενα 6ο Συνέδριο ΕΨΕ Η ερμηνεία στην Ψυχανάλυση Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 Ντένυ Πάνιτς Η ερµηνεία στις πρώτες ψυχαναλυτικές συνεντεύξεις Σπύρος Μητροσύλης Ψυχαναλυτικός διάλογος

Διαβάστε περισσότερα

So, good night unto you all. Give me your hands, if you be friends: And Robin shall restore amends. 1

So, good night unto you all. Give me your hands, if you be friends: And Robin shall restore amends. 1 δελτίο περιεχόµενα Εκδήλωση της ΕΨΕ Μνεία André Green 23 Μαρτίου 2012 Άννα Ποταµιάνου Αναφορές στο έργο και την πορεία του André Green Σάββας Σαββόπουλος Green André: Για το Αρνητικό. Εις µνήµην Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ Διάλογοι για την Ψυχανάλυση Έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Περίοδος Α τεύχος 6. Οκτώβριος 2014 ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ Σημείωμα της Σύνταξης Η ομάδα ως σύνολο ψυχικών λειτουργιών:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενορµητικός άξονας της επιθετικότητας: περί της ενορµήσεως του θανάτου.

Ο ενορµητικός άξονας της επιθετικότητας: περί της ενορµήσεως του θανάτου. Ο ενορµητικός άξονας της επιθετικότητας: περί της ενορµήσεως του θανάτου. Νοέµβριος 2013 Σάββας Μπακιρτζόγλου Ψυχολόγος-ψυχαναλυτής 1 Π ΕΡΙ Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Γενικά 2. Οι ψυχικές εντάσεις (διεγέρσεις) 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχαναλυτική Προσέγγιση της Σχιζοφρενικής Ψύχωσης. Θ. Υφαντής Μάθηµα στην Εποπτεία-Επίβλεψη, 12 Νοεµβρίου 2002

Ψυχαναλυτική Προσέγγιση της Σχιζοφρενικής Ψύχωσης. Θ. Υφαντής Μάθηµα στην Εποπτεία-Επίβλεψη, 12 Νοεµβρίου 2002 Ψυχαναλυτική Προσέγγιση της Σχιζοφρενικής Ψύχωσης Θ. Υφαντής Μάθηµα στην Εποπτεία-Επίβλεψη, 12 Νοεµβρίου 2002 Ο όρος Σχιζοφρένεια (από το ελληνικό σχίζω και φρήν) εισήχθη στην ψυχιατρική ορολογία από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ W. R. BION ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑ ΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ W. R. BION ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑ ΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Η εργασία αυτή έγινε στα πλαίσια του µαθήµατος «Ιστορία της Ψυχολογίας» που παρακολούθησα κατά τη φοίτησή µου στο τµήµα Ψυχολογίας. Εποπτεύων καθηγητής ήταν ο κ. Μ. αφέρµος. Κατατέθηκε τον Ιανουάριο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 19, 20, 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΘΗΝΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 19, 20, 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΘΗΝΑ 3 o ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ Η Ασίγαστη Δράση του Οιδιποδείου Συμπλέγματος ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 19, 20, 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΘΗΝΑ «Η ΑΣΙΓΑΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΕΙΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ» ΕSPERIA PALACE

Διαβάστε περισσότερα

1.4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ Γρηγόρης Αµπατζόγλου

1.4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ Γρηγόρης Αµπατζόγλου 1.4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ Γρηγόρης Αµπατζόγλου 1. Εισαγωγική προσέγγιση Η µελέτη της ανάπτυξης του παιδιού µπορεί να διαιρεθεί σε επιµέρους ενότητες, όπως σωµατική ανάπτυξη, (ψυχο)κινητική ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΜΙΑΣ ΣΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΨΥΧΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΜΙΑΣ ΣΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 3o ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΨΥΧΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΜΙΑΣ ΣΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MARILIA AISENSTEIN, CLAUDE SMADJA 1ο μέρος, Marilia Aisenstein Το κείμενο του Claude Smadja, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε την Ψυχανάλυση

Σχετικά µε την Ψυχανάλυση Σχετικά µε την Ψυχανάλυση Τι είναι η Ψυχανάλυση; Σε ποιους απευθύνεται η Ψυχαναλυτική Θεραπεία; Οι πιο σηµαντικές ανακαλύψεις και καινοτοµίες του Freud Το Ασυνείδητο Τα Πρώιµα Παιδικά Βιώµατα Η Ψυχοσεξουαλική

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις επί του έργου του D.W. Winnicott, με αφορμή το επιθανάτιο κείμενό του «Φόβος κατάρρευσης».

Σημειώσεις επί του έργου του D.W. Winnicott, με αφορμή το επιθανάτιο κείμενό του «Φόβος κατάρρευσης». Σημειώσεις επί του έργου του D.W. Winnicott, με αφορμή το επιθανάτιο κείμενό του «Φόβος κατάρρευσης». Σάββας Μπακιρτζόγλου ψυχολόγος ψυχαναλυτής O Winnicott σε ένα δικό του ποίημα, δείχνει να αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Μεταψυχολογία και νευροεπιστήµες. Μιά άποψη

Μεταψυχολογία και νευροεπιστήµες. Μιά άποψη 1 Μεταψυχολογία και νευροεπιστήµες. Μιά άποψη Βασίλης Καψαµπέλης Ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, µέλος της Ψυχαναλυτικής Εταιρείας Παρισιού Η ανάγνωση κειµένων τόσων πλούσιων όσο τά άρθρα τού Ιάκωβου Κλεώπα και

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ JACOB MORENO

ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ JACOB MORENO ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑΣΠΑΙΤΕ) ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ) Θέμα Εργασίας ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ JACOB MORENO Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ αυτό που αποκαλούµε «προσωπικότητα» αναδεικνύεται µέσα από έναν εσωτερικό «χάρτη» που φτιάχνει ο καθένας µας και σύµφωνα µε τον οποίο οργανώνονται οι πληροφορίες για τον εαυτό µας και για τους άλλους,

Διαβάστε περισσότερα

Από τη Σύνταξη. Γρηγόρης Μανιαδάκης

Από τη Σύνταξη. Γρηγόρης Μανιαδάκης ΔΙΑΛΟΓΟΙ για την ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Δημητρέσσα 8, Αθήνα, 11528, τηλ./ φαξ 210-7712901 www.psychoanalysis-psychotherapy.gr Περίοδος B ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σοφοκλέους Οιδίπους τύραννος, 1268-1274. μτφρ. Φώτου Πολίτη, Ίκαρος.

Σοφοκλέους Οιδίπους τύραννος, 1268-1274. μτφρ. Φώτου Πολίτη, Ίκαρος. Ἀποσπάσας γὰρ εἱμάτων χρυσηλάτους περόνας ἀπ αὐτῆς, αἷσιν ἐξεστέλλετο, ἄρας ἔπαισεν ἄρθρα τῶν αὑτοῦ κύκλων, αὐδῶν τοιαῦθ, ὁθούνεκ οὐκ ὄψοιντό νιν οὔθ οἷ ἔπασχεν οὔθ ὁποῐ ἔδρα κακά, ἀλλ ἐν σκότωι τὸ λοιπὸν

Διαβάστε περισσότερα

Το σύμπλεγμα ευνουχισμού

Το σύμπλεγμα ευνουχισμού Το σύμπλεγμα ευνουχισμού Ιωάννης Βαρτζόπουλος 9ο Συνέδριο της ΕΨΕ Η έννοια του ευνουχισμού έχει κεντρική θέση στην ψυχαναλυτική ιεράρχηση των εννοιών. Η πλήρης του μορφή αναδεικνύεται στη σχέση του με

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία συµβολοποίησης κατά την ψυχαναλυτική εργασία Φώτης Μπόµπος

Διαδικασία συµβολοποίησης κατά την ψυχαναλυτική εργασία Φώτης Μπόµπος Διαδικασία συµβολοποίησης κατά την ψυχαναλυτική εργασία Φώτης Μπόµπος Για τους ευνόητους λόγους της διαφύλαξης του προσωπικού απορρήτου, η κλινική περίπτωση που παρουσιάστηκε στο συνέδριο σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία της μνήμης, το τραύμα και η επανάληψη με έναυσμα τις αμνημονικές διαδικασίες 1

Η λειτουργία της μνήμης, το τραύμα και η επανάληψη με έναυσμα τις αμνημονικές διαδικασίες 1 Η λειτουργία της μνήμης, το τραύμα και η επανάληψη με έναυσμα τις αμνημονικές διαδικασίες 1 Αριστέα ΣΚΟΥΛΙΚΑ Εισαγωγή Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσουμε ορισμένα σημεία των επεξεργασιών της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΚΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ

Η ΨΥΧΙΚΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ Η ΨΥΧΙΚΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ Από τον Οκτώβριο του 2005, στo πλαίσιo της Ε.Ψ.Ε., µια οµάδα συναδέλφων, αποτελούµενη αυτή την περίοδο από τις κυρίες Aσσέρ, Ζέη, Κατσαρού, Τατέου, Παπανδρέου και τους

Διαβάστε περισσότερα

«Bλέπω τα δάκρυά σου»

«Bλέπω τα δάκρυά σου» «Bλέπω τα δάκρυά σου» θλίβομαι, μπορώ να ζήσω Παρασκευή 17 έως Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014 Τριήμερο Βιωματικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο επί του πένθους Έναστρη Νύχτα, του Vincent Van Gogh Σάββας Μπακιρτζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

/ ΚαταθυµικάΦαντασιωσικήΨυχοθεραπεία Ηθεραπευτικήδύναµητουβιώµατοςστηνψυχοθεραπείαµέσωτηςφαντασίωσης

/ ΚαταθυµικάΦαντασιωσικήΨυχοθεραπεία Ηθεραπευτικήδύναµητουβιώµατοςστηνψυχοθεραπείαµέσωτηςφαντασίωσης / ΚαταθυµικάΦαντασιωσικήΨυχοθεραπεία Ηθεραπευτικήδύναµητουβιώµατοςστηνψυχοθεραπείαµέσωτηςφαντασίωσης ; ΚεραµάρηςΓιάννηςMSc,PhD Ψυχολόγος,Ψυχοθεραπευτής Καταθυμικά Φαντασιωσική Ψυχοθεραπεία Η θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΜΟΣ: 100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΜΟΣ: 100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ XIVΕΛΛΗΝΙΚΗ o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ XIV o ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΜΟΣ: 100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ www.psychoanalysis-psychotherapy.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΘΗΝΑ 27-29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ Ψαθάς Δημήτρης Παιδαγωγός MSc (16-6-08) Η παιδαγωγική σχέση είναι μια σχέση πολυδιάστατη: α) μεταξύ παιδαγωγού και παιδιού, μαθητή, επιμορφουμένου, β) μεταξύ παιδαγωγού και ομάδας,

Διαβάστε περισσότερα

Η δραστηριότητα της σκέψης ήταν στην προέλευσή της, διαδικασία εκτόνωσης της ψυχής, από υπερχείλισμα ερεθισμάτων.

Η δραστηριότητα της σκέψης ήταν στην προέλευσή της, διαδικασία εκτόνωσης της ψυχής, από υπερχείλισμα ερεθισμάτων. Σκέψη και ονειροπόληση της μητέρας Η δραστηριότητα της σκέψης ήταν στην προέλευσή της, διαδικασία εκτόνωσης της ψυχής, από υπερχείλισμα ερεθισμάτων. Ο Bion εμπνεόμενος από το άρθρο του Freud του 1911,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νευρώσεις μας: Από τη θεωρία στην κλινική πράξη

Οι Νευρώσεις μας: Από τη θεωρία στην κλινική πράξη Οι Νευρώσεις μας: Από τη θεωρία στην κλινική πράξη Σεπτέμβριος 2014 Σάββας Μπακιρτζόγλου Ψυχολόγος- ψυχαναλυτής 1 Περιεχόμενα 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Η ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη κατά Freud (σύνοψις) 1.1.1. Σαδιστικό/Στοματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΡΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΡΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Π.Ψ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΡΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Επιβλέποντες: Κος Ναυρίδης Φοιτήτρια: Φραγκονικολάκη Μαρία Αρ.

Διαβάστε περισσότερα