Σύντοµες σκέψεις από την οµιλία της Άννας Ποταµιάνου: 1 Αναφορά σε αµνηµονικές διαδικασίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύντοµες σκέψεις από την οµιλία της Άννας Ποταµιάνου: 1 Αναφορά σε αµνηµονικές διαδικασίες"

Transcript

1 Σύντοµες σκέψεις από την οµιλία της Άννας Ποταµιάνου: 1 Αναφορά σε αµνηµονικές διαδικασίες Πέτρος ΚΕΦΑΛΑΣ 2 Από τους σχολιασµούς που προηγήθηκαν, έχουν ήδη τεθεί πολλά ερωτήµατα. Θα κάνω µόνο ορισµένες γενικές παρατηρήσεις, στις προεκτάσεις της οµιλίας σας: 1.Για τις συνέπειες της στροφής του 20 Η εργασία σας, που εντάσσεται στη συνέχεια προηγούµενων δηµοσιεύσεων σας, ανοίγει κυρίως στον άξονα των πολλαπλών συνεπειών, εκ των υστέρων, της θεωρητικής στροφής του 20, η οποία έχει αφήσει ενεργά ίχνη του τραύµατος που προκάλεσε στην ψυχανάλυση («κατακλυσµού» όπως λέει ο de M Uzan). Θεωρώ ότι οι θεωρητικές και κλινικές συνέπειες αυτής της συνθήκης, λόγω της εισαγωγής του καταναγκασµού της επανάληψης πέρα από την αρχή της ευχαρίστησης/ δυσαρέσκειας, επανέρχονται συνεχώς µε διάφορους τρόπους στις συζητήσεις µας και στη θεσµική ζωή των ψυχαναλυτικών εταιρειών. Συνέπειες που αφορούν αφενός στη θεωρία της ψευδαίσθησης, της αντίληψης, του ναρκισσισµού κλπ., µε κεντρικό ζήτηµα την τάση για απόσβεση κι αφετέρου στη τεχνική, αφού έχουµε µετακινηθεί από την επανάληψη του επιθυµητού προς την επανάληψη του οδυνηρού και του τραυµατικού στην ψυχική ζωή. Συνεπώς, πιστεύω ότι η εργασία σας συνεισφέρει στην επεξεργασία αυτών των θεµελιακών θεµάτων, σηµειώνοντας για την συζήτηση ότι δεν αναφερθήκατε ευθέως στην έννοια της ενόρµησης θανάτου. 2. Μνήµη του τραύµατος Η αναφορά σας σε αµνηµονικές διαδικασίες, παραπέµπει σε µηχανισµούς µνήµης υπό το φως της φροϋδικής µεταψυχολογίας, αµνησιακή µνήµη 3, που σηµαίνει ότι δεν πρόκειται για µνήµη που αφορά 1 Εκδήλωση της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας προς τιμήν της κ Αννας Ποταμιάνου, Ινστιτούτο Παστέρ, 3/ Κλινικός Ψυχολόγος, υποψήφιος ΕΨΕ. 3 Green, A.: Le temps éclaté, Ed. Minuit

2 στο συνειδητό και είναι το αντικείµενο της ψυχολογίας και των φαινοµενολογικών προσεγγίσεων. Συνείδηση και µνήµη αποκλείονται αµοιβαία, γράφει ο Freud 4. Στην ψυχαναλυτική οπτική, η µνήµη αναγνωρίζεται µόνον έµµεσα, από τις λειτουργίες της αµνησίας, της απώθησης, του εκ των υστέρων, της διάψευσης καθώς και των αναµνήσεων-οθόνη. Ο αναλυόµενος δεν θυµάται το απωθηµένο, δεν µπορεί να το ανακαλέσει, το επαναλαµβάνει στη µεταβίβαση ως εµπειρία βιωµένη στο παρόν. Αναφορικά όµως στη µνήµη του τραύµατος 5, ο καταναγκασµός επανάληψης επαναφέρει κι εµπειρίες του παρελθόντος οι οποίες δεν έχουν καµία δυνατότητα ευχαρίστησης, επαναφέρει ίχνη εξωτερικών διεγέρσεων ή βιωµένων ως εξωτερικών που παραβιάζουν το αλεξιερεθιστικό σύστηµα. Αυτές οι σωµατοψυχικές παραγωγές είναι παράδοξες γιατί το άτοµο δεν αναγνωρίζει σ αυτές το αποτύπωµα της δικής του ψυχικής συµµετοχής/εργασίας. Ο αναλυτής µπορεί να προτείνει κατασκευές σε σχέση µ αυτό που υποθέτει ότι έχει βιώσει στο παρελθόν ο ασθενής. Έχω βρει ενδιαφέρουσα και διευκολύνουσα για την κατανόηση του θέµατος, τη διάκριση που κάνει ο Αλεξανδρίδης 6 σε ονοµασθείσα ανάµνηση, το µόρφωµα που αναγνωρίζει ο αναλυόµενος κι εκδραµατισθείσα ανάµνηση, εκείνο που υποθέτει ο αναλυτής ως βίωµα που έχει ενεργοποιηθεί, παρότι δεν υπάρχει στην ουσία τροφοδότηση από µνήµες. Η µείζων κλινική υπόθεση σας, αφορά λοιπόν σε µη αναπαράστασιµα ίχνη ως στοιχεία κιναισθητικά που είναι ενδείξεις ενεργοποίησης της τραυµατικής ζώνης του υποκειµένου. Είναι αυτή η υπόθεση που δίνει στα εντυπώµατα-ίχνη, τη θέση/αξία ίχνους, σε κάτι που δεν παρουσιάζεται ως τέτοιο κι επιτρέπει να τα εντάξουµε σε ένα «όργανο µνήµης» του οποίου η αισθητηριο-αντιληπτικο-κινητικότητα είναι ο τρόπος έκφρασης. Για να είµαστε ακριβείς, αυτά τα ίχνη δεν αναγνωρίζονται ως ίχνη γιατί τους λείπει µία υποκειµενική ένδειξη που θα επέτρεπε στο υποκείµενο να τα εντάξει (Botella). Η καθήλωση στο αντιληπτικό σηµαίνει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης και µεταλλαγής. Έχουµε εδώ µία διχοτόµηση στο Εγώ που αφορά σε όσα δεν µπορεί να ιδιοποιηθεί; Τίθεται εποµένως το ζήτηµα, ως προς το ίχνος µη αναπαρασταθέντων εµπειριών, πώς µπορούµε να συλλάβουµε την επανάληψη του αντιληπτικού που έχει µείνει εκτός της ιστορίας του υποκειµένου, αφού δεν έχει ούτε πρωτογενώς συµβολοποιηθεί; Ο Roussillon έχει µιλήσει για την επιστροφή του διχοτοµηµένου, παραµένει 4 Freud, S.: Lettre à Fliess, , Στο: La naissance de la psychanalyse, Paris PUF, 1979, σελ Schmid- Kitsikis, E.: La mémoire du traumatisme ou comment nier l oubli pour ne pour ne pas se souvenir, RFP, 1, Αλεξανδρίδης, Α.: Φύση και λόγος στη ψυχανάλυση, Ίκαρος 2011, σελ

3 όµως το γεγονός ότι θεωρητικά, αυτά τα αντιληπτικά στοιχεία, έχουν διατρέξει το ψυχικό όργανο πριν αναµειχθούν στην ενεστώσα αντίληψη, χωρίς να λάβουν αξία αναπαράστασης. Πώς διατηρήθηκαν σ αυτή την κατάσταση χωρίς να υποστούν την εκ των υστέρων επεξεργασία; Ίσως θα µπορούσαν να συζητηθούν εδώ οι εµπειρίες ψευδών αναγνωρίσεων (fausses reconnaissances), του ήδη ιδωθέντος (déjà vu) και του ήδη ακουσθέντος (déjà entendu), παράδοξα αισθήµατα που το Εγώ αδυνατεί να εντάξει. Βρισκόµαστε στην τάξη της ιστορικής αλήθειας (Freud, 1937, 1939) και στο πώς θα σκεφθούµε τον ενδοψυχικό µεταβολισµό ανεξάρτητα από την ιστορία του τρόπου µε τον οποίο σηµατοδοτήθηκαν οι κινήσεις της εκφόρτισης όταν εκδηλώνεται ο καταναγκασµός της επανάληψης. Σκέπτοµαι δηλαδή ότι το πρόβληµα αφορά στην σχέση µε την απάντηση του περιβάλλοντος στην κίνηση της εκφόρτισης. Οι εκφορτιστικές διαδικασίες, µε την συνδροµή της κινητικότητας, υποχρεώνουν το ψυχικό όργανο να συµπεριφερθεί σαν µυς (Bion) που θα ανακουφίσει από την ψυχική ένταση. Η απάντηση του αντικειµένου είναι αποφασιστικής σηµασίας για την πιθανότητα επένδυσης κι ένταξης στα πολλαπλά µνηµονικά συστήµατα, αφού σχετίζεται µε το πώς ερµηνεύτηκε από το περιβάλλον η διαδικασία. Άραγε, επαναλαµβάνουµε µέχρι να υπάρξει µία απάντηση κατάλληλη; Στην υπόθεση του µαζοχιστικού αιτήµατος και την σχέση µεταξύ Εγώ/Υπερεγώ, όταν δεν εργάζονται αρµονικά, το Υπερεγώ, που έχει τις ρίζες του στο Εκείνο, µέσω των ταυτίσεων (ναρκισσικών, µε τον επιτιθέµενο κλπ) εισάγει την ιστορία των απαντήσεων των αντικειµένων στις ψυχικές κινήσεις. Ένα επόµενο ερώτηµα τίθεται ως προς τον καταναγκασµό επανάληψης και στην ενδεχόµενη επεξεργασία των διαφορών που ενδεχοµένως εµπεριέχει καθώς και το σκέλος της δηµιουργικότητας του υποκειµένου. Το ζήτηµα αυτό έθιξε πρόσφατα ο Δηµόπουλος 7, ο οποίος δεν πιστεύει ότι οι επαναλήψεις µπορεί να είναι ταυτόσηµες, όπως λέει ο de M Uzan (1969) και το υποστηρίζει λέγοντας ότι όλες οι επαναλήψεις έχουν υποστεί µία ελάχιστη µεταλλαγή, µια πρώτη αποµάκρυνση από το αρχικό. Άλλωστε, η επαναφορά-επανάληψη µιας αρχικής εγγραφής περνάει µέσα από διαστρωµατώσεις του ψυχικού οργάνου, ίχνη του οποίου δεν µπορεί παρά να φέρει µαζί της. Την ίδια θέση υποστηρίζει και για το αρνητικό του τραύµατος. Θα πρέπει εποµένως να συζητήσουµε το ζήτηµα της φθοράς της επανάληψης. Υπάρχει πάντα βέβαια η οπτική: δεν αφήνει ίχνη αλλά θα επανέλθει µέσα από τον χαρακτήρα, αποτέλεσµα ισχυρών αντιεπενδύσεων, που αντιστρατεύονται ίχνη που το ψυχικό όργανο δεν µπορεί να χειριστεί αλλιώς. Ίσως η απάντηση να σχετίζεται 7 Δημόπουλος, Β.: Το σώμα και οι ψυχικές αναπαραστάσεις του, Γαβριηλίδης Αθήνα 2013, σελ

4 µε τους τύπους των επαναλήψεων που έχετε διακρίνει (οργανωτικές, προκειµένου να ενταχθούν στοιχεία παλαιότερα, αποδιοργανωτικές, στερηµένες αναπαραστάσεων και αυτοµατισµούς), νοµίζω πάντως ότι συζητούµε την παραδοξότητα και πολυπλοκότητα της ψυχαναλυτικής σκέψης καθώς και τις προεκτάσεις της στους θεσµούς και τις οµάδες, θέµα που έχει αναπτύξει ο Μανωλόπουλος 8. Για την τεχνική Έχετε υποστηρίξει τη θέση ότι η ουδετερότητα, που δεν σηµαίνει αποστασιοποίηση του ψυχαναλυτή, είναι θέση διαµεσολαβούντος οργανωτή: ούτε υπέρ, ούτε κατά. Η τάση προς διευκολύνσεις και προσφορές στις περιπτώσεις που συζητούµε, θέτει πολλά ερωτήµατα: τεχνικής, αµφιθυµίας, συµβιβασµού αλλά και για την αυταπάτη ότι όλα είναι αναλύσιµα. Το ότι αναγνωρίζουµε την αντιµεταβίβαση σήµερα, δεν σηµαίνει βέβαια ότι «εξαντλήσαµε» το ασυνείδητο. Ας θυµηθούµε ότι την περίοδο της στροφής του 20, ο Freud αντιµετωπίζει καταστάσεις οι οποίες δεν µπορεί να ελεγχθούν, «το πραγµατικό» και την αρνητική θεραπευτική αντίδραση στη δουλειά του που οδήγησε τον Guillaumin να προτείνει την ιδέα ότι έθαψε, ο Freud, µέσα στην ιδέα της ενόρµησης θανάτου το θέµα της µεταβίβασης/αντιµεταβίβασης. Έχετε υπογραµµίσει 9 ωστόσο ότι στη φάση αυτή ο Freud το βεβαιώνει µέσω του βράχου της παθητικότητας-θηλυκότητας που στηρίζει την δεκτικότητά µας σε ότι έρχεται από τον άλλο. Στο µεταξύ, ο Green 10 έχει συµπυκνώσει τη σηµασία και τα αδιέξοδα των θεωρητικών και κλινικών επιλογών, παραφράζοντας επιτυχώς νοµίζω τον τίτλο του κειµένου του Freud σε µεταβιβάσιµη και µη µεταβιβάσιµη µεταβίβαση. Στις περιπτώσεις για τις οποίες δεν ενδείκνυται η κλασσική τεχνική, απαιτούνται ειδικοί χειρισµοί. Στα κλινικά σας παραθέµατα είναι νοµίζω ξεκάθαρη η οπτική σας προς την κατεύθυνση των συνδέσεων. Θα θυµίσω επ αυτού µόνο την φράση του Freud 11, κατά την οποία η σύνδεση είναι µία προπαρασκευαστική πράξη που εισάγει και εξασφαλίζει την επικυριαρχία της αρχής της ευχαρίστησης, που δείχνει την κατεύθυνση της εργασίας. Ετοιµαζόµουν να προσανατολίσω ένα τελευταίο ερώτηµα µου ως προς την διεγερτική αξία, ισοδύναµα πράξης, ορισµένων παρεµβάσεων, όµως προτιµώ να αναφέρω το κλινικό παράδειγµα που µας δίνει ο 8 Μανωλόπουλος, Σ.: Η τραγική ανάγνωση της ιστορίας, Ίκαρος Αθήνα, Ποταμιάνου, Α.: Μονοπάτια Θανάτου, Ίκαρος 2007, σελ Green, A: Le temps éclaté, Ed. Minuit 2000, σελ Freud, S.: Essais de psychanalyse, Payot, σελ δική μου απόδοση 4

5 Scarfonne στην έκθεσή του για το Επίκαιρο 12 κι έχω στο νου µου από την επεξεργασία που γίνεται στην οµάδα 13 προετοιµασίας του συνεδρίου. Η περίπτωση του της Σολάνζ, εν συντοµία, παρουσιάζει εν µέσω της ανάλυσης, έντονη αϋπνία αµέσως µετά την ανακοίνωση της καλοκαιρινής διακοπής και ζητά επίµονα από τον αναλυτή «να κάνει κάτι». Εκείνος, µη βρίσκοντας όπως λέει άλλη αναλυτική δυνατότητα, ακουµπά το χέρι του στο µέτωπο στη διάρκεια µιας ολόκληρης σιωπηλής συνεδρίας. Επιστροφή στα ίχνη των πρώτων βηµάτων του Freud; Παρά την λεπτοµερή εξέταση της µεταβίβασης/ αντιµεταβίβασης που κάνει ο Scarfonne γι αυτό το enactment 14, µιλά για το τέλος της αναπαράστασης 15. Η µήπως είναι η αρχή; Φεβρουάριος L impassé, actualité de l inconscient, CPLF 2014, σελ Ομάδα εργασίας για την προετοιμασία του CPLF (Σ. Μητροσύλης και Ι. Παναγιωτοπούλου- Αχειμάστου, υπεύθυνοι) 14 Fonagy Ό.π, σελ. 75 5

Σκέψεις για την επανάληψη στο έργο του Φρόυντ Αριστέα Σκούλικα

Σκέψεις για την επανάληψη στο έργο του Φρόυντ Αριστέα Σκούλικα Σκέψεις για την επανάληψη στο έργο του Φρόυντ Αριστέα Σκούλικα...εδώ ακριβώς συναντούµε τη µεταβίβασή µας επί της ψυχαναλυτικής λειτουργίας, αυτής της κινήσεως που κυκλώνει κενά, ρήγµατα και ελλείψεις...

Διαβάστε περισσότερα

δελτίο της ελληνικής ψυχαναλυτικής εταιρείας περιεχόµενα

δελτίο της ελληνικής ψυχαναλυτικής εταιρείας περιεχόµενα δελτίο περιεχόµενα περιεχόµενα 6ο Συνέδριο ΕΨΕ Η ερμηνεία στην Ψυχανάλυση Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 Ντένυ Πάνιτς Η ερµηνεία στις πρώτες ψυχαναλυτικές συνεντεύξεις Σπύρος Μητροσύλης Ψυχαναλυτικός διάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία της μνήμης, το τραύμα και η επανάληψη με έναυσμα τις αμνημονικές διαδικασίες 1

Η λειτουργία της μνήμης, το τραύμα και η επανάληψη με έναυσμα τις αμνημονικές διαδικασίες 1 Η λειτουργία της μνήμης, το τραύμα και η επανάληψη με έναυσμα τις αμνημονικές διαδικασίες 1 Αριστέα ΣΚΟΥΛΙΚΑ Εισαγωγή Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσουμε ορισμένα σημεία των επεξεργασιών της

Διαβάστε περισσότερα

1 Άννα Ποταµιάνου: Ψυχική Οικονοµία και Δυναµική στις Οριακές Καταστάσεις.

1 Άννα Ποταµιάνου: Ψυχική Οικονοµία και Δυναµική στις Οριακές Καταστάσεις. Μερικές πλευρές του ζητήµατος των οριακών οργανώσεων, µε αφορµή- αναφορά στο βιβλίο της Α. Ποταµιάνου «Ψυχική Οικονοµία και Δυναµική στις Οριακές Καταστάσεις» 1 από τον Β. Δηµόπουλο Η Άννα Ποταµιάνου,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΚΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ

Η ΨΥΧΙΚΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ Η ΨΥΧΙΚΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ Από τον Οκτώβριο του 2005, στo πλαίσιo της Ε.Ψ.Ε., µια οµάδα συναδέλφων, αποτελούµενη αυτή την περίοδο από τις κυρίες Aσσέρ, Ζέη, Κατσαρού, Τατέου, Παπανδρέου και τους

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία

Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία δελτίο περιεχόµενα Ιωάννης Βαρτζόπουλος Εσωτερική και εξωτερική πραγµατικότητα Σταυρούλα Μπεράτη Εσωτερική και εξωτερική πραγµατικότητα στο έργο του Φρόυντ Ε. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Μαρίλια Αϊζενστάιν Ψυχική πραγµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

7 ο Ελληνόφωνο Συνέδριο της ΕΨΕ, Δεκέµβριος 2013 Θέµα: Το Αντικείµενο. Σκέψεις από τις Οµάδες Εργασίας

7 ο Ελληνόφωνο Συνέδριο της ΕΨΕ, Δεκέµβριος 2013 Θέµα: Το Αντικείµενο. Σκέψεις από τις Οµάδες Εργασίας 7 ο Ελληνόφωνο Συνέδριο της ΕΨΕ, Δεκέµβριος 2013 Θέµα: Το Αντικείµενο Σκέψεις από τις Οµάδες Εργασίας Οµάδα εργασίας: Μορφές αντικειµένου στη µεταβίβαση Συντονισµός Ιωάννα Παναγιωτοπούλου Αριέλλα Ασέρ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία συµβολοποίησης κατά την ψυχαναλυτική εργασία Φώτης Μπόµπος

Διαδικασία συµβολοποίησης κατά την ψυχαναλυτική εργασία Φώτης Μπόµπος Διαδικασία συµβολοποίησης κατά την ψυχαναλυτική εργασία Φώτης Μπόµπος Για τους ευνόητους λόγους της διαφύλαξης του προσωπικού απορρήτου, η κλινική περίπτωση που παρουσιάστηκε στο συνέδριο σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη, Δελτίο της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας, τεύχος 48

Συνέντευξη, Δελτίο της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας, τεύχος 48 Ιάκωβος Κλεώπας Ιστορία και βασικά γνωρίσµατα της ψυχοσωµατικής σκέψης Συνέντευξη, Δελτίο της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας, τεύχος 48 Δελτίο : Κύριε Κλεώπα, σας ευχαριστούµε που δεχθήκατε να έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Θρήνοι νηπενθείς Άννα Ποταµιάνου

Θρήνοι νηπενθείς Άννα Ποταµιάνου Θρήνοι νηπενθείς Άννα Ποταµιάνου Για την σηµερινή παρουσίαση χρησιµοποίησα µια λέξη παρούσα ήδη στην οµηρική γλώσσα ως ουδέτερο «το νηπενθές», δηλαδή εκείνο που δεν επιτρέπει το πένθος (Οδύσ., 221). Καµία

Διαβάστε περισσότερα

So, good night unto you all. Give me your hands, if you be friends: And Robin shall restore amends. 1

So, good night unto you all. Give me your hands, if you be friends: And Robin shall restore amends. 1 δελτίο περιεχόµενα Εκδήλωση της ΕΨΕ Μνεία André Green 23 Μαρτίου 2012 Άννα Ποταµιάνου Αναφορές στο έργο και την πορεία του André Green Σάββας Σαββόπουλος Green André: Για το Αρνητικό. Εις µνήµην Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία

Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία δελτίο περιεχόµενα Σηµείωµα της σύνταξης Εκδήλωση της ΕΨΕ µε τον Johannes Picht Συνέντευξη Νίκου Τζαβάρα Οι σχέσεις της µουσικής µε την ψυχανάλυση. Αναφορά στις δύο οµιλίες του Johannes Picht ΧΡΥΣΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

δελτίο της ελληνικής ψυχαναλυτικής εταιρείας

δελτίο της ελληνικής ψυχαναλυτικής εταιρείας δελτίο περιεχόμενα Σημείωμα της σύνταξης Επιστημονικό συμπόσιο της ΕΨΕ και της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης (ΙΡΑ) Αθήνα, 18-19/02/2011 Ruggero Levy «Εφηβεία, ναρκισσισμός και πολιτισμική πραγματικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Wilfred Ruprecht Bion Όνειρο, Παραλήρηµα, Σκέψη, Ύπαρξη (ή να ονειρεύεσαι, να παραληρείς, να σκέπτεσαι, να υπάρχεις)

Wilfred Ruprecht Bion Όνειρο, Παραλήρηµα, Σκέψη, Ύπαρξη (ή να ονειρεύεσαι, να παραληρείς, να σκέπτεσαι, να υπάρχεις) Wilfred Ruprecht Bion Όνειρο, Παραλήρηµα, Σκέψη, Ύπαρξη (ή να ονειρεύεσαι, να παραληρείς, να σκέπτεσαι, να υπάρχεις) Αθήνα, 25.05.12 Τον Φεβρουάριο του 1958, ο Βion γράφει την παρακάτω σκέψη σε µία σηµείωση

Διαβάστε περισσότερα

Το διάβηµα της αναλογίας. Σχεδίασµα ενός επιστηµολογικού στοχασµού

Το διάβηµα της αναλογίας. Σχεδίασµα ενός επιστηµολογικού στοχασµού 1 Το διάβηµα της αναλογίας. Σχεδίασµα ενός επιστηµολογικού στοχασµού Στο βάθος, εκείνο που γνωρίζουµε λιγότερο µέσα στην επιστήµη, είναι η ίδια η επιστήµη. Jean-Marc Levy Leblond 1 Ο επιστηµονικός ορθολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενορµητικός άξονας της επιθετικότητας: περί της ενορµήσεως του θανάτου.

Ο ενορµητικός άξονας της επιθετικότητας: περί της ενορµήσεως του θανάτου. Ο ενορµητικός άξονας της επιθετικότητας: περί της ενορµήσεως του θανάτου. Νοέµβριος 2013 Σάββας Μπακιρτζόγλου Ψυχολόγος-ψυχαναλυτής 1 Π ΕΡΙ Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Γενικά 2. Οι ψυχικές εντάσεις (διεγέρσεις) 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΜΙΑΣ ΣΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΨΥΧΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΜΙΑΣ ΣΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 3o ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΨΥΧΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΜΙΑΣ ΣΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MARILIA AISENSTEIN, CLAUDE SMADJA 1ο μέρος, Marilia Aisenstein Το κείμενο του Claude Smadja, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Σοφοκλέους Οιδίπους τύραννος, 1268-1274. μτφρ. Φώτου Πολίτη, Ίκαρος.

Σοφοκλέους Οιδίπους τύραννος, 1268-1274. μτφρ. Φώτου Πολίτη, Ίκαρος. Ἀποσπάσας γὰρ εἱμάτων χρυσηλάτους περόνας ἀπ αὐτῆς, αἷσιν ἐξεστέλλετο, ἄρας ἔπαισεν ἄρθρα τῶν αὑτοῦ κύκλων, αὐδῶν τοιαῦθ, ὁθούνεκ οὐκ ὄψοιντό νιν οὔθ οἷ ἔπασχεν οὔθ ὁποῐ ἔδρα κακά, ἀλλ ἐν σκότωι τὸ λοιπὸν

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη (Δελτίο 48 της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας)

Συνέντευξη (Δελτίο 48 της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας) Άννα Ποταµιάνου Η ψυχοσωµατική οπτική, η ψυχικοποίηση, οι κάµψεις της και η αναλυτική στάση Συνέντευξη (Δελτίο 48 της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας) Δελτίο : Κυρία Ποταµιάνου, ευχαριστούµε που δεχθήκατε

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα Εργασίας Αθανασίου Αλεξανδρίδη. Η Σαγήνη στον Nietzsche. Ο σαγηνευτικός και σαγηνευµένος Νίτσε

Οµάδα Εργασίας Αθανασίου Αλεξανδρίδη. Η Σαγήνη στον Nietzsche. Ο σαγηνευτικός και σαγηνευµένος Νίτσε Οµάδα Εργασίας Αθανασίου Αλεξανδρίδη Η Σαγήνη στον Nietzsche Νίκου Τζαβάρα Ο σαγηνευτικός και σαγηνευµένος Νίτσε Αριστέα Σκούλικα Ευχαριστώ τον Α. Αλεξανδρίδη για τις ενδιαφέρουσες σκέψεις. Θα ήθελα πριν

Διαβάστε περισσότερα

Πεπρωµένα και Σήµαντρα της Ενοχής Α. Ποταµιάνου

Πεπρωµένα και Σήµαντρα της Ενοχής Α. Ποταµιάνου Πεπρωµένα και Σήµαντρα της Ενοχής Α. Ποταµιάνου Η αναφορά στην προβληµατική της ενοχής εµπεριέχει ένα αίτηµα που ξεπερνάει µονοσήµαντες προσεγγίσεις. Γιατί η έννοια της ενοχής διαποτίζει τους πολιτισµούς,

Διαβάστε περισσότερα

«Xρηστική Σκέψη και Σωµατοποίηση» Σ.Μπακιρτζόγλου Ψυχολόγος-Ψυχαναλυτής

«Xρηστική Σκέψη και Σωµατοποίηση» Σ.Μπακιρτζόγλου Ψυχολόγος-Ψυχαναλυτής Σειρά Βιωµατικών Εκπαιδευτικών Σεµιναρίων «ΕΠΕΚΕΙΝΑ». Απόσπασµα από τις σηµειώσεις του βιωµατικού σεµιναρίου µε θέµα «Σωµατοποίηση-Ψυχοσωµατικές Νόσοι» «Xρηστική Σκέψη και Σωµατοποίηση» Σ.Μπακιρτζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

WUNSCH 11. ιεθνές έντυπο της Σχολής Ψυχανάλυσης των Φόρουµ του Λακανικού Πεδίου. Μέρος 1 ο. Οκτώβριος 2011

WUNSCH 11. ιεθνές έντυπο της Σχολής Ψυχανάλυσης των Φόρουµ του Λακανικού Πεδίου. Μέρος 1 ο. Οκτώβριος 2011 WUNSCH 11 Μέρος 1 ο ιεθνές έντυπο της Σχολής Ψυχανάλυσης των Φόρουµ του Λακανικού Πεδίου Οκτώβριος 2011 Μετάφραση: Καλλιόπη Κουκουλάκη // Επιµέλεια: ιονύσιος Μπράτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το σηµείωµα του εκδότη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταψυχολογία και νευροεπιστήµες. Μιά άποψη

Μεταψυχολογία και νευροεπιστήµες. Μιά άποψη 1 Μεταψυχολογία και νευροεπιστήµες. Μιά άποψη Βασίλης Καψαµπέλης Ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, µέλος της Ψυχαναλυτικής Εταιρείας Παρισιού Η ανάγνωση κειµένων τόσων πλούσιων όσο τά άρθρα τού Ιάκωβου Κλεώπα και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία

Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία δελτίο περιεχόµενα Συνέδριο της Γερµανικής Ψυχαναλυτικής Ενώσεως, Bad Homburg, Νοέµβριος 2011 Νίκος Τζαβάρας Διαπολιτισµική ψυχανάλυση στη Γερµανική Ψυχαναλυτική Ένωση Πολυτίµη Ζέη Αναπαραγωγή και συγκρούσεις

Διαβάστε περισσότερα

2o µετασυµπόσιο της εψσε - ipso p. marty

2o µετασυµπόσιο της εψσε - ipso p. marty 2o µετασυµπόσιο της εψσε - ipso p. marty 15 Νοεµβρίου 2014 Συζήτηση του κειµένου του Σάββα Σαββόπουλου, Ασθένεια κατά κρίσεις και ασθένεια στο πλαίσιο προϊούσας αποδιοργάνωσης. ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άδηλη µνήµη. Αθανάσιος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ 1. Σχολιασµός στο κείµενο της Άννας Ποταµιάνου Αναφορά σε αµνηµονικές διαδικασίες

Άδηλη µνήµη. Αθανάσιος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ 1. Σχολιασµός στο κείµενο της Άννας Ποταµιάνου Αναφορά σε αµνηµονικές διαδικασίες Άδηλη µνήµη Αθανάσιος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ 1 Σχολιασµός στο κείµενο της Άννας Ποταµιάνου Αναφορά σε αµνηµονικές διαδικασίες Το κείµενο της Άννας Ποταµιάνου σχετικά µε τις αµνηµονικές διαδικασίες θέτει κεντρικά

Διαβάστε περισσότερα

OI ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

OI ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ OI ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Σάββας Μπακιρτζόγλου ψυχολόγος ψυχαναλυτής 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τον Winniccott, όπως αναφέρεται από την Ι. Lasvergnas (1994), ο κάθε

Διαβάστε περισσότερα

"Η εµφάνιση σωµατικής νόσου κατά την ψυχαναλυτική διαδικασία" 16 & 17 Μαΐου 2014

Η εµφάνιση σωµατικής νόσου κατά την ψυχαναλυτική διαδικασία 16 & 17 Μαΐου 2014 3o Συµπόσιο της εψσε - ipso p. marty "Η εµφάνιση σωµατικής νόσου κατά την ψυχαναλυτική διαδικασία" 16 & 17 Μαΐου 2014 Ασθένεια κατά κρίσεις και ασθένεια στο πλαίσιο προϊούσας αποδιοργάνωσης Σάββας Σαββόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Μία απάντηση στις παρατηρήσεις της Έλσας Κιτσίκη και του Βασίλη Καψαμπέλη

Μία απάντηση στις παρατηρήσεις της Έλσας Κιτσίκη και του Βασίλη Καψαμπέλη 1 Ψυχανάλυση και Νευροεπιστήμες Μία απάντηση στις παρατηρήσεις της Έλσας Κιτσίκη και του Βασίλη Καψαμπέλη Ι. Κλεώπας Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Έλσα Σμιτ-Κιτσίκη και τον Βασίλη Καψαμπέλη για την συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα