, : , &

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ", 17-10-2012 .: , &"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ Σας διαβιβάζουµε την υπ αριθµ. 207/2012 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΜΒ, που αφορά στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.ΕΥ.) της ΕΥΑΜΒ. Εισηγούµαστε να συµπεριληφθεί ως θέµα ηµερήσιας διάταξης της προσεχούς Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης. Η ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1

2 Βόλος Αρ. Πρωτ. : Προς ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Χρ. Κωστούλα ήµο Βόλου Σας διαβιβάζουµε την υπ αριθµ. 207/2012 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΜΒ, «Συζήτηση και λήψη απόφασης για νέο Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της ΕΥΑΜΒ» και παρακαλούµε για την εισαγωγή του θέµατος στο ηµοτικό Συµβούλιο, προς έγκριση. Η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΟΥ 2

3 Α Α:Β43ΕΟΕΠΘ-ΜΚΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ , ΒΟΛΟΣ Τηλ FAX: Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά της 11ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΜΒ Βόλος, σήµερα ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 14:00, στο κατάστηµα της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου ( ΕΥΑΜΒ), συνήλθε στην 11η Τακτική Συνεδρίαση το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιχείρησης, ύστερα από την αριθ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που νόµιµα και εµπρόθεσµα κοινοποιήθηκε σε όλα τα µέλη του. Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και από τα µέλη βρέθηκαν παρόντα δέκα (10) και απόντα ένα (1): Π α ρ ό ν τ ε ς 1. Σκοτινιώτης Πάνος Πρόεδρος 2. Μαυρογιάννης Λεωνίδας Αντιπρόεδρος 3. Ξηρακιάς Ηλίας Σύµβουλος 4. Κούντριας Σταµάτης Σύµβουλος 5. Τσιάµη Μαρία Σύµβουλος 6. Οικονόµου Αναστασία Σύµβουλος 7. ουλόπουλος Αριστοτέλης Σύµβουλος 8. Μολοχίδης Ιωάννης Σύµβουλος 9. Σαρούδης Ηλίας Σύµβουλος 10. Καρακώστα Μαρία Σύµβουλος Α π ό ν τ ε ς 11. Φλαµπούρης Κων/νος Σύµβουλος Επίσης παρευρέθηκαν η Γενική ιευθύντρια Α. Κολιού, ο ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών. Κουτσιφέλης, ο ιευθυντής Οικονοµικών και ιοικητικών Υπηρεσιών Γ. Μακρής, ο ιευθυντής Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης Γ. Κοµνηνάκης, η Προϊσταµένη του ιοικητικού Τµήµατος Θ. Μακρή, ο Νοµικός Σύµβουλος της ΕΥΑΜΒ. Μακρυγιάννης και ο ηµοτικός Σύµβουλος Βόλου Κ. Νίκου. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και το ιοικητικό Συµβούλιο επιλαµβάνεται των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 207 ΘΕΜΑ 1ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για νέο Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της ΕΥΑΜΒ Ο Πρόεδρος της Επιχείρησης έθεσε υπόψη του.σ. το Σχέδιο του νέου Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της ΕΥΑΜΒ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση που καταγράφεται στα πρακτικά και το.σ. έχοντας υπόψη το Σχέδιο του νέου Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της ΕΥΑΜΒ και το Οργανόγραµµα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (Α. ουλόπουλος, Ι.Μολοχίδης και Μ. Καρακώστα ΟΧΙ) 1. Εγκρίνει το νέο Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της ΕΥΑΜΒ, ο οποίος έχει ως εξής: 3

4 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ( ΕΥΑΜΒ) 4

5 Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) 1. Με τον ΟΕΥ καθορίζονται: Η οργάνωση της διάρθρωσης της ΕΥΑΜΒ Το αντικείµενο κάθε βαθµίδας Ο αριθµός και οι ειδικότητες του προσωπικού Θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού 2. Το προσωπικό που απασχολείται στη ΕΥΑΜΒ ανήκει στις παρακάτω κατηγορίες: Μόνιµο προσωπικό Τακτικό µε σύµβαση αορίστου χρόνου προσωπικό Προσωπικό µε σύµβαση ορισµένου χρόνου 3. Το µόνιµο και τακτικό προσωπικό και σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία, µε απόφαση Σ, το προσωπικό ορισµένου χρόνου, καταλαµβάνει τις προβλεπόµενες από τον ΟΕΥ οργανικές θέσεις. 4. Η εργασιακή υπηρεσιακή σχέση και κατάσταση του προσωπικού ρυθµίζεται από τον παρόντα ΟΕΥ τις οικείες Συλλογικές Συµβάσεις και τη σχετική νοµοθεσία. Η ιοίκηση της επιχείρησης Άρθρο 2 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΜΒ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου ( ΕΥΑΜΒ), προέκυψε µετά από συγχώνευση των ΕΥΑ που λειτουργούσαν στους πρώην ήµους οι οποίοι συγκρότησαν τον ήµο Βόλου (άρθρο 35 παρ.1 του Ν.3852/2010), µε απορρόφηση από τη µέχρι τότε ΕΥΑΜΒ και επέκταση της περιοχής αρµοδιότητάς της σε όλες τις δηµοτικές ενότητες του ήµου Βόλου, όπου δεν είχε συσταθεί και δεν λειτουργούσε ΕΥΑ, σύµφωνα µε την απόφαση 255/2011 του ηµοτικού Συµβουλίου Βόλου (ΦΕΚ 1265Β/ ). Σκοπός της ΕΥΑΜΒ είναι η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, ώστε να εξασφαλίζεται καλή ποιότητα πόσιµου νερού και κάλυψη των αναγκών σε ύδρευση και άρδευση, µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος για τον καταναλωτή, η προστασία του περιβάλλοντος, µε τη σωστή διαχείριση του νερού και την άριστη επεξεργασία του λύµατος στις ΕΕΛ και η εκµετάλλευση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας του ήµου Βόλου. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥΑΜΒ µεριµνά για τη συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση και εκµετάλλευση των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και όµβριων υδάτων, καθώς και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων. Η ΕΥΑΜΒ διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, έργα και πηγές χρηµατοδότησης από τις διατάξεις του Ν.1069/1980 όπως ισχύει, του ηµοτικού Κώδικα όπως κάθε φορά ισχύει και των ειδικών νόµων. Περιοχή αρµοδιότητας της ΕΥΑΜΒ είναι η περιοχή αρµοδιότητας των διοικητικών ορίων του ήµου Βόλου, στη δε περιουσία της ανήκουν και τα δίκτυα της Α και Β ΒΙ.ΠΕ Βόλου. Περιγραφή Αρµοδιοτήτων ιοικητικών µονάδων Ορισµός Προϊσταµένων 5

6 Η ΕΥΑΜΒ διοικείται από 11µελές ιοικητικό Συµβούλιο του οποίου τα µέλη, ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος, ορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ηµοτικού Κώδικα (άρθρο 255 Ν.3463/2006) και του Ν.1069/1980. Το ιοικητικό Συµβούλιο διοικεί την επιχείρηση και διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους της, αποφασίζει δε για κάθε θέµα που αφορά την Επιχείρηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1069/1980, εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες ορίζεται διαφορετικά στον εν λόγω νόµο. Ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου της επιχείρησης, το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί, µε απόφασή του, να µεταβιβάσει συγκεκριµένες αρµοδιότητες του Προέδρου στον Αντιπρόεδρο ή/και σε µέλη του.σ. Ως προς την αµοιβή, ισχύουν οι διατάξεις του ηµοτικού Κώδικα (άρθρο 255 Ν.3463/2006) και του Ν.1069/1980. Των υπηρεσιών της ΕΥΑΜΒ προΐσταται Γενικός ιευθυντής. Ο Γενικός ιευθυντής επιλέγεται από το ιοικητικό Συµβούλιο µε 4ετή θητεία, η οποία παρατείνεται µέχρι τον ορισµό νέου, µετά από δηµόσια πρόσκληση, δικαίωµα δε υποψηφιότητας έχουν τόσο στελέχη της ΕΥΑΜΒ από το µόνιµο και τακτικό προσωπικό, όσο και στελέχη από τον ιδιωτικό τοµέα, εφόσον πληρούν τα ειδικότερα προσόντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος ΟΕΥ και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως από την κείµενη νοµοθεσία. Σε µία τέτοια περίπτωση, δικαίωµα υποψηφιότητας έχουν τα στελέχη του µόνιµου και τακτικού προσωπικού της ΕΥΑΜΒ και η επιλογή γίνεται µεταξύ αυτών. Οι προϊστάµενοι των ιευθύνσεων, των Τµηµάτων και των Αυτοτελών Γραφείων ορίζονται από το ιοικητικό Συµβούλιο, µε τριετή θητεία, η οποία παρατείνεται µέχρι τον ορισµό νέων, από το µόνιµο και τακτικό προσωπικό της Επιχείρησης που πληροί τα ειδικότερα προσόντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος ΟΕΥ. Οι υπεύθυνοι των Γραφείων ορίζονται από τον ιευθυντή της οικείας ιεύθυνσης και µπορούν να αντικατασταθούν οποτεδήποτε το επιβάλλουν οι υπηρεσιακές ανάγκες. Το ιοικητικό Συµβούλιο και ο Γενικός ιευθυντής συνεπικουρούνται από: Α. Το Τεχνικό Συµβούλιο Β. Τους ικηγόρους και Νοµικούς Συµβούλους και Γ. Τους Ειδικούς Συµβούλους Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Τεχνικό Συµβούλιο αποτελεί συµβουλευτικό όργανο υποστήριξης του έργου της ιοίκησης και ορίζεται µε απόφαση του Σ της Επιχείρησης. Το Τεχνικό Συµβούλιο είναι πενταµελές και συµµετέχουν: ύο (2) µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης που ορίζονται από αυτό, ένα εκ των οποίων ορίζεται ως συντονιστής του Συµβουλίου Οι Προϊστάµενοι της ιεύθυνσης Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδοµών και της ιεύθυνσης Προγραµµατισµού & Νέων Υποδοµών της Επιχείρησης Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου της ΕΥΑΜΒ. Το Τεχνικό Συµβούλιο επεξεργάζεται όλα τα θέµατα του τεχνικού τοµέα της ΕΥΑΜΒ, µετά από παραποµπή τους από τον Πρόεδρο της Επιχείρησης ή τον Γενικό ιευθυντή ή τους ιευθυντές µέλη του ή τον συντονιστή, από τη φάση του αρχικού σχεδιασµού, της µελέτης και κατασκευής ενός έργου, µέχρι τη φάση της παραλαβής και της λειτουργίας του, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας. Σε περίπτωση αµφιβολίας, αποφασίζει αν η υλοποίηση ενός έργου ανήκει στην αρµοδιότητα της ιεύθυνσης Προγραµµατισµού & Νέων Υποδοµών ή της ιεύθυνσης Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδοµών Το Τεχνικό Συµβούλιο συγκαλείται µετά από πρόσκληση του συντονιστή του, όταν υπάρχουν θέµατα που πρέπει να επεξεργαστεί. 6

7 Η γραµµατειακή υποστήριξη παρέχεται από το Γραφείο της Γραµµατείας Συλλογικών Οργάνων, το οποίο παρίσταται στις συνεδριάσεις του Τεχνικού Συµβουλίου και επιµελείται της τήρησης των πρακτικών των Συνεδριάσεων και της αποµαγνητοφώνησής τους. Το Τεχνικό Συµβούλιο τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού ιευθυντή. Οι λεπτοµέρειες για τη λειτουργία του Τεχνικού Συµβουλίου καθορίζονται από το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιχείρησης, µε σχετικό Κανονισµό που εγκρίνει. Β. ΙΚΗΓΟΡΟΙ και ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ως ικηγόροι και Νοµικοί Σύµβουλοι ορίζονται δύο (2) δικηγόροι, µε σχέση έµµισθης εντολής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ικηγόρων όπως ισχύουν κάθε φορά. Οι Νοµικοί Σύµβουλοι είναι δικηγόροι, µέλη του ικηγορικού Συλλόγου Βόλου, εκ των οποίων ένας(1) είναι δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω και ένας(1) Παρ Εφέταις. Οι ικηγόροι και Νοµικοί Σύµβουλοι ασχολούνται µε τις κάθε είδους υποθέσεις της ΕΥΑΜΒ και επιδιώκουν την εξασφάλιση των συµφερόντων και της περιουσίας της Επιχείρησης. Ειδικότερα: Παρέχουν συστηµατικά τις νοµικές τους υπηρεσίες και τις γνωµοδοτήσεις, υπό την ιδιότητά τους αυτή, σε όλες τις υποθέσεις των υπηρεσιών της Επιχείρησης. Παρίστανται για την προάσπιση των συµφερόντων της ΕΥΑΜΒ, ενώπιον των ικαστηρίων κάθε βαθµού και δικαιοδοσίας, καθώς και των ιοικητικών Αρχών. Παρέχουν υποστήριξη σε όλα τα νοµικά θέµατα µε ταυτόχρονη δικαστική ή εξώδικο εκπροσώπηση της Επιχείρησης σε κάθε νοµική της υπόθεση και αναλαµβάνουν τον χειρισµό των ανατεθεισών σ αυτούς δικαστικών υποθέσεων έναντι τρίτων. Συνεργάζονται µε τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό ιευθυντή πάνω στα τρέχοντα νοµικά ζητήµατα και γνωµοδοτούν στα θέµατα που προκύπτουν. Στις υποχρεώσεις των ικηγόρων και Νοµικών Συµβούλων είναι: 1. Η υπεράσπιση των υποθέσεων ενώπιον όλων των ικαστηρίων και Αρχών. 2. Η κάλυψη των εισηγήσεων προς το.σ. για έναρξη και κατάργηση δίκης, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, συµβιβασµούς, αναγνώριση απαιτήσεων, διάλυση συµβάσεων, παραίτηση από αγωγή και ένδικο µέσο, αποδοχή δικαστικών αποφάσεων, χάραξη πορείας της δίκης και διαιτησίας και γενικά για οποιοδήποτε θέµα νοµικής ή δικαστικής φύσης. 3. Ο νοµικός έλεγχος όλων των συµβάσεων που συνάπτει η ΕΥΑΜΒ µε τρίτους, καθώς και των προκηρύξεων της ΕΥΑΜΒ για την ανάθεση έργων, προµηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους και η επεξεργασία εσωτερικών κανονισµών που συντάσσονται από την Υπηρεσία. 4. Η επεξεργασία των κειµένων όλων των σχετικών εγγράφων της ΕΥΑΜΒ που έχουν σχέση µε σύσταση, τροποποίηση και κατάλυση έννοµων σχέσεων µε το προσωπικό της ΕΥΑΜΒ ή τρίτα πρόσωπα. 5. Η παρακολούθηση, καθοδήγηση και έλεγχος για την προάσπιση και επωφελέστερη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Επιχείρησης. 6. Η σύνταξη, ανανέωση και καταγγελία των συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων. 7. Η καθοδήγηση µε γνωµοδοτήσεις και συµβουλές των υπηρεσιών της Επιχείρησης σε απλά ζητήµατα. 8. Η νοµική κάλυψη των υπαλλήλων της Επιχείρησης για δικαστική πράξη κατά την άσκηση εντεταλµένης υπηρεσίας, όταν διώκονται. Οι υπάλληλοι στερούνται της νοµικής κάλυψης στην περίπτωση όπου η δίωξη εναντίον τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ µέρους της υπηρεσίας. Η νοµική κάλυψη συντελείται µετά από γραπτή αίτηση του υπαλλήλου και απόφαση του.σ. της επιχείρησης. 7

8 Προκειµένου για δικαστήρια που διεξάγονται εκτός Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Βόλου ή όταν η υπόθεση είναι ιδιαιτέρως σοβαρή και ο χειρισµός της απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία, µπορούν να διοριστούν δικηγόροι ιδιώτες, µε απόφαση του.σ. Οι ικηγόροι και Νοµικοί Σύµβουλοι τηρούν Αρχείο Φακέλων ικαστικών Υποθέσεων και αντίγραφα αυτών τηρεί το ιοικητικό Τµήµα της Επιχείρησης. Γ. ΕΙ ΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Με αιτιολογηµένη απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, η Επιχείρηση µπορεί να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικών συµβούλων µε ειδικές γνώσεις. Η χρησιµοποίηση εξωτερικών ειδικών συµβούλων γίνεται πάντοτε µε σύµβαση ανάθεσης έργου από τη ΕΥΑΜΒ, στην οποία περιγράφονται και οι αρµοδιότητές τους. Οι εξωτερικοί σύµβουλοι ενεργούν ανάλογα µε τις εντολές του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου και του Γενικού ιευθυντή. Τα της αµοιβής τους καθορίζονται από το.σ. της ΕΥΑΜΒ. ιάρθρωση Υπηρεσιών. 1. Γενική ιεύθυνση. 1.1 Γενικός ιευθυντής Αυτοτελές Γραφείο ιαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου Αυτοτελές Γραφείο Προβολής και Επικοινωνίας 2. ιεύθυνση ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών. 2.1 ιευθυντής ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών. 2.2 Τµήµα ιοικητικό Γραφείο Γραµµατείας Συλλογικών Οργάνων 2.3 Τµήµα Οικονοµικό Γραφείο Λογιστηρίου Γραφείο Προµηθειών Γραφείο Ταµείου 2.4 Τµήµα Καταναλωτών. 3. ιεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδοµών. 3.1 ιευθυντής Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδοµών. 3.2 Τµήµα Ύδρευσης Γραφείο Εγκαταστάσεων και ικτύων Ύδρευσης Γραφείο ΗΛΜ Εγκαταστάσεων Ύδρευσης και οχηµάτων. 3.3 Τµήµα Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) και Αποχέτευσης Γραφείο Λειτουργίας Ε.Ε.Λ και χηµικού εργαστηρίου. 8

9 3.3.2 Γραφείο Συντήρησης ΗΛΜ εξοπλισµού ΕΕΛ και αντλιοστασίων Γραφείο Λειτουργίας & Συντήρησης ικτύου Αποχέτευσης. 3.4 Τµήµα Άρδευσης 4. ιεύθυνση Προγραµµατισµού & Νέων Υποδοµών 4.1 Τµήµα Σχεδιασµού, Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) & Πληροφορικής Γραφείο Πληροφορικής 4.3 Τµήµα Μελετών και Κατασκευών Νέων Υποδοµών 4.4 Τµήµα Ελέγχου Ποιότητας Νερών Η σχηµατική απεικόνιση της οργανωτικής διάρθρωσης των υπηρεσιών της Επιχείρησης επισυνάπτεται στο τέλος του παρόντος Κανονισµού ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο Γενικός ιευθυντής είναι υποχρεωµένος, όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας, καθ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου και ανάλογα µε τις ανάγκες της Επιχείρησης, να επιβλέπει υπεύθυνα όλους τους τοµείς δράσης της Επιχείρησης, µε σκοπό τη συνεχή, απρόσκοπτη, αποδοτική και ορθολογική λειτουργία της και να µεριµνά για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών της και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισµό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της λειτουργίας τους. Οι αρµοδιότητες, τα καθήκοντα και τα δικαιώµατα του Γενικού ιευθυντή καθορίζονται, όπως προβλέπουν κάθε φορά οι ισχύουσες διατάξεις νόµων και οι Κανονισµοί της ΕΥΑΜΒ, ως εξής: 1. Συνεργάζεται µε το.σ. και το ενηµερώνει για όλα τα ζητήµατα που αφορούν τη ΕΥΑΜΒ, έχει την ευθύνη για την εφαρµογή και υλοποίηση των αποφάσεων του.σ. και των Επιτροπών της (παρ. 3 άρθρου 5 του Ν.1069/80) και συµµετέχει στις συνεδριάσεις του.σ., εισηγούµενος τα συζητούµενα θέµατα, χωρίς δικαίωµα ψήφου. 2. ιοικεί το προσωπικό της ΕΥΑΜΒ και µεριµνά για την καλλιέργεια πνεύµατος συνεργασίας και εµπιστοσύνης µεταξύ του, φροντίζει για την εκπαίδευση και επιµόρφωσή του, µε στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητάς του, καθώς και για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του. 3. Προΐσταται, γενικά, όλων των υπηρεσιών της ΕΥΑΜΒ, διευθύνει, εποπτεύει και ελέγχει τις εργασίες αυτών και συνεργάζεται µε τους ιευθυντές των υπηρεσιών για την εύρυθµη λειτουργίας τους. 4. Μεριµνά για: 9

10 α) Την εκπλήρωση των σκοπών της ΕΥΑΜΒ όπως περιγράφονται στη συστατική της πράξη, ιδίως για τη διασφάλιση της καλής ποιότητας του πόσιµου νερού και της κάλυψης των αναγκών σε ύδρευση και άρδευση, µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος για τον καταναλωτή, την προστασία του περιβάλλοντος, µε τη σωστή διαχείριση του νερού και την άριστη επεξεργασία του λύµατος στις ΕΕΛ, καθώς και για την εκµετάλλευση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην περιοχή του ήµου Βόλου. β) Την κατάρτιση του ετήσιου προγράµµατος µελέτης, κατασκευής, επέκτασης και συντήρησης των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης καθώς και των αντίστοιχων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. γ) Την κατάρτιση ετήσιου προγράµµατος έργων και επενδύσεων για το επόµενο οικονοµικό έτος, καθώς και τα επόµενα πέντε(5) χρόνια και την πρόταση των πηγών χρηµατοδότησής του. δ) Τη σύνταξη του προϋπολογισµού εσόδων - εξόδων της ΕΥΑΜΒ ε) Την κατάρτιση των αναγκαίων αναµορφώσεων και τροποποιήσεων στα προγράµµατα κατασκευής έργων και στον ετήσιο προϋπολογισµό εσόδων εξόδων. στ) Τη σύνταξη του ετήσιου απολογισµού της ΕΥΑΜΒ ζ) Τη σύνταξη και έκδοση του ενηµερωτικού υλικού της ΕΥΑΜΒ, που προβλέπεται από το άρθρο 19 του Ν.1069/1980. η) Την παραλαβή της αλληλογραφίας και την κατανοµή της, µέσω της γραµµατείας, µε πρωτόκολλο στις ιευθύνσεις, τα τµήµατα και τα γραφεία. θ) Την επίλυση κάθε αµφισβήτησης για τα όρια των αρµοδιοτήτων των ιευθύνσεων και των Τµηµάτων τους. Σε περίπτωση διαφωνίας, επικρατέστερη θεωρείται η άποψη του Γεν. ιευθυντή µέχρι την τελική επίλυση του θέµατος από το.σ. της ΕΥΑΜΒ. 5. Εισηγείται στο Σ για: α) Την ανάθεση µελετών εκτέλεσης έργων και προµηθειών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες, κάθε φορά, διατάξεις. β) Την εκποίηση ή εκµίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγµάτων της ΕΥΑΜΒ. γ) Την έγερση αγωγών, την άσκηση κάθε ένδικου µέσου, την παραίτηση από αυτό και για κάθε συµβιβασµό, εξώδικο ή δικαστικό. δ) Τη σύναψη δανείων. ε) Τη συµµετοχή φυσικών ή νοµικών προσώπων ή οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας στη δαπάνη κατασκευής έργων, µε προτεραιότητα και τους όρους συµµετοχής τους, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 2 του Ν.1069/1980, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. στ) Τον καθορισµό των τιµολογίων ύδρευσης και αποχέτευσης. ζ) Την οριστική µετακίνηση του προσωπικού από υπηρεσία σε υπηρεσία, καθώς και τη µετάταξή του (µεταβολή κλάδου ή ειδικότητας). 6. Αποφασίζει για: α) Τη διενέργεια προµηθειών, καθώς και την ανάληψη υποχρεώσεων, που η ολική τους δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται κάθε φορά από το Κανονισµό προµηθειών της ΕΥΑΜΒ. β) Την τοποθέτηση κάθε εργαζόµενου στην ανάλογη θέση του ΟΕΥ. γ) Σε συνεργασία µε το ιευθυντή της κάθε ιεύθυνσης, αποφασίζει για τη µετακίνηση των εργαζοµένων από τµήµα σε τµήµα της ίδιας υπηρεσίας, για την κάλυψη τακτικών ή πρόσκαιρων αναγκών. 10

11 δ) Τη χορήγηση αδειών στο προσωπικό, ύστερα από εισήγηση του αντίστοιχου ιευθυντή, µε βάση προγραµµατισµό που εξασφαλίζει την οµαλή λειτουργία της ΕΥΑΜΒ από άποψη επάρκειας προσωπικού στις διάφορες θέσεις, παίρνοντας παράλληλα υπόψη και τις πραγµατικές ανάγκες των εργαζοµένων ε) Την επιβολή των πειθαρχικών ποινών που ανήκουν στην αρµοδιότητά του, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του παρόντος ΟΕΥ. στ) Εγκρίνει τα πρωτόκολλα ζηµιών του άρθρου 28 του Ν.1069/80 7. Υπογράφει και θεωρεί τα ακόλουθα έγγραφα: α) Υπογράφει όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα, εκτός από εκείνα που συνεπάγονται αναλήψεις οικονοµικών υποχρεώσεων προς τρίτους (διακηρύξεις, συµβάσεις, συµβόλαια, κ.λπ.), ανώτερες του ποσού, που προβλέπεται από την παρ.6 α του παρόντος άρθρου, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του.σ. β) Θεωρεί και εγκρίνει τα έγγραφα, που, σύµφωνα µε τους σχετικούς νόµους, υπογράφονται από τον ιευθυντή της ιεύθυνσης Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδοµών ως ιευθύνουσας Υπηρεσίας ή ιευθυντή της ιεύθυνσης Προγραµµατισµού & Νέων Υποδοµών ως ιευθύνουσας Υπηρεσίας, αντιστοίχως, ή τους αρµόδιους υπαλλήλους, πριν την εκτέλεσή τους ή την εισαγωγή τους στο Σ της ΕΥΑΜΒ για λήψη απόφασης. γ) Υπογράφει τα εντάλµατα πληρωµών, τα γραµµάτια εισπράξεων και τα πρωτόκολλα των καθηµερινών µετρήσεων του Ταµείου, µαζί µε το ιευθυντή της Οικονοµικής και ιοικητικής Υπηρεσίας. δ) Θεωρεί, µαζί µε το ιευθυντή της ιεύθυνσης Οικονοµικών και ιοικητικών Υπηρεσιών, τις µισθοδοτικές καταστάσεις, που συντάσσει µε ευθύνη της η Οικονοµική Υπηρεσία. ε) Είναι ο διατάκτης των δαπανών της ταµειακής υπηρεσίας, σε σύµπραξη και κοινή ευθύνη µε το ιευθυντή της ιεύθυνσης Οικονοµικών και ιοικητικών Υπηρεσιών. στ) Μονογράφει όλα τα έγγραφα για τα οποία απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Σ. 8. Καλεί, τουλάχιστον µια φορά το µήνα, τους ιευθυντές των υπηρεσιών και εκείνους που κρίνει απαραίτητο, προκειµένου να ενηµερωθεί για την πορεία της επιχείρησης κατά τον προηγούµενο µήνα, να συντονίσει τις εργασίες των υπηρεσιών, να επιλύσει τυχόν διοικητικά ή τεχνικά προβλήµατα και να ανταλλάξει απόψεις για τους στόχους και το πρόγραµµα δράσης της επιχείρησης τον επόµενο µήνα, αλλά και ευρύτερα για τη µελλοντική πορεία της Επιχείρησης. Παράλληλα, και για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και απόδοσης του έργου της Επιχείρησης, είναι δυνατός ο ορισµός, µε απόφαση του Γενικού ιευθυντή της: α) Μόνιµων ή κατά περίπτωση διατµηµατικών επιτροπών ή οµάδων εργασίας για την επεξεργασία ζητηµάτων που αφορούν περισσότερες διοικητικές µονάδες της Επιχείρησης. β) Οµάδων διοίκησης έργου ή προγράµµατος. γ) Συντονιστών (project managers) για την εκτέλεση έργων ή προγραµµάτων µε αξιοποίηση προσωπικού από διάφορες διοικητικές µονάδες. δ) Υπαλλήλων συνδέσµων µεταξύ διοικητικών µονάδων µε ισχυρή αλληλεξάρτηση. 9. Ασκεί εποπτεία στο Τεχνικό Συµβούλιο. 11

12 10. Παρακολουθεί και ενηµερώνεται για τη σχετική µε τα αντικείµενα της ΕΥΑΜΒ νοµοθεσία και φροντίζει για την εφαρµογή της, σε συνεργασία µε τη Νοµική Υπηρεσία. Ο Γενικός ιευθυντής, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από ένα ιευθυντή της Επιχείρησης, που ορίζεται αναπληρωτής Γενικός /ντής µε απόφαση του Σ της ΕΥΑΜΒ ταυτόχρονα µε τον ορισµό του Γενικού /ντή Αυτοτελές Γραφείο ιαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου. Το Αυτοτελές Γραφείο ιαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανεξάρτητο, υπάγεται απευθείας στη Γενική ιεύθυνση και αναφέρεται σε αυτήν για τα θέµατα της ιαχείρισης Ποιότητας, ενώ για τα θέµατα Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται στον Πρόεδρο του.σ ή στο µέλος του που ορίζει ο Πρόεδρος. Το Γραφείο έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες: 1. Έχει την ευθύνη για τις διαδικασίες πιστοποίησης της Επιχείρησης σε Συστήµατα ιαχείρισης Ποιότητας όπως ISO 9001: Φροντίζει για τη σωστή εφαρµογή των διαδικασιών ποιότητας και των οδηγιών εργασίας, τη σωστή τήρηση των αρχείων ποιότητας και τη σωστή χρήση των εντύπων εργασίας. 3. Πραγµατοποιεί προγραµµατισµένους και έκτακτους εσωτερικούς ελέγχους για την εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας και γενικότερα για την ποιότητα της απόδοσης των µηχανισµών και συστηµάτων στην κατεύθυνση επίτευξη των καθορισµένων στόχων της Επιχείρησης 4. Εντοπίζει τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού και οργανώνει το πρόγραµµα εκπαίδευσης. 5. Προγραµµατίζει τις ενέργειες για την εκπαίδευση του προσωπικού των υπηρεσιών της Επιχείρησης. 6. Εντοπίζει τα σηµεία του συστήµατος ποιότητας που χρειάζονται βελτίωση, καθώς και τις µη συµµορφώσεις σε σηµεία που έχουν εντοπιστεί και προτείνει λύσεις. 7. Παρακολουθεί την εξέλιξη των διορθωτικών ενεργειών. 8. Ελέγχει την τήρηση των Κανονισµών που ισχύουν στην Επιχείρηση, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από το ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και της εν γένει νοµοθεσίας που αφορά την Επιχείρηση. 9. Εισηγείται την ανάπτυξη νέων συστηµάτων µε στόχο την καθιέρωση πιο αποτελεσµατικών συστηµάτων ελέγχου. 10. Αναφέρει στο ιοικητικό Συµβούλιο της Επιχείρησης περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συµφερόντων µελών του ιοικητικού Συµβουλίου ή ιευθυντικών Στελεχών της Επιχείρησης, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 11. Ενηµερώνει εγγράφως τουλάχιστον µια φορά το 6µηνο το ιοικητικό Συµβούλιο για τους διενεργούµενους ελέγχους. Ο Προϊστάµενος του Γραφείου ιαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες: Προΐσταται όλων των υπαλλήλων του Τµήµατος, καθορίζει και αναθέτει τα αντικείµενα στους υφιστάµενούς του, συντονίζει, επιβλέπει και ελέγχει τις εργασίες τους και έχει την ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία του Τµήµατος και είναι υπεύθυνος και υπόλογος στον Γενικό ιευθυντή για θέµατα της αρµοδιότητάς του Αυτοτελές Γραφείο Προβολής και Επικοινωνίας 12

13 Το Αυτοτελές Γραφείο Προβολής και Επικοινωνίας είναι ανεξάρτητο, υπάγεται απευθείας στη Γενική ιεύθυνση και έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες: 1. Φροντίζει την καλή εικόνα της Επιχείρησης µε σκοπό τη διατήρηση της στενής και αρραγούς σχέσης της µε τους πολίτες. 2. Είναι υπεύθυνο για θέµατα ενηµέρωσης, την έκδοση ενηµερωτικού υλικού, δελτίων τύπου κλπ. 3. Φροντίζει για θέµατα επικοινωνίας του Προέδρου, του ιοικητικού Συµβουλίου και του Γενικού ιευθυντή. 4.Είναι υπεύθυνο για την ιστοσελίδα της ΕΥΑΜΒ. 5. ιατηρεί αρχείο τύπου, αρχείο ηλεκτρονικών ΜΜΕ, κλπ. 6. Έχει την ευθύνη της προβολής των δραστηριοτήτων και των προγραµµάτων ανάπτυξης της ΕΥΑΜΒ. 7. Οργανώνει εκδηλώσεις, συνέδρια, ηµερίδες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, κλπ. σε συνεργασία µε τις εµπλεκόµενες ιευθύνσεις, κατά περίπτωση. Οργανώνει εκθέσεις και την παρουσία της επιχείρησης σε εκθέσεις σχετικές µε το αντικείµενο της. 8. Οργανώνει εκδηλώσεις που αποσκοπούν στην σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ εργαζοµένων και στην προαγωγή των σχέσεων µεταξύ εργαζοµένων και Επιχείρησης 9. Προετοιµάζει το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό προβολής της Επιχείρησης και των δραστηριοτήτων της. 10. Παρακολουθεί τις διαδικασίες ανάθεσης, υλοποίησης και παραλαβής υλικού και εργασιών προβολής που ανατίθενται σε τρίτους. 11. Επιµελείται των πάσης φύσεως εκδόσεων της Επιχείρησης. 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.1 Αρµοδιότητες ιευθυντή της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών. Ο ιευθυντής της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες: 1. Προΐσταται όλων των Τµηµάτων της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών, συντονίζει τις εργασίες τους σε συνεργασία µε τους Προϊσταµένους των Τµηµάτων, παρακολουθεί και ελέγχει τη λειτουργία τους και είναι υπεύθυνος και υπόλογος στο Γενικό ιευθυντή για θέµατα της αρµοδιότητάς του. 2. Είναι υποχρεωµένος, όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας, καθ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου και ανάλογα µε τις ανάγκες της Επιχείρησης, να επιβλέπει υπεύθυνα τους τοµείς αρµοδιότητάς του, µε σκοπό τη συνεχή, απρόσκοπτη, αποδοτική και ορθολογική λειτουργία της ιεύθυνσης που προΐσταται, σύµφωνα και µε τις εντολές του Γενικού ιευθυντή. 3. Συντάσσει και υποβάλλει στο Γενικό ιευθυντή µηνιαίες εκθέσεις προόδου εργασιών 4. Μονογράφει όλα τα εξερχόµενα έγγραφα της ιεύθυνσης που διευθύνει, πριν υπογραφούν από το Γενικό ιευθυντή. 5. Λαµβάνει µέριµνα για την επίλυση των αιτηµάτων των πολιτών που έχουν σχέση µε τη ιεύθυνσή του. 6. Παρακολουθεί την εργατικότητα και απόδοση των υπαλλήλων που εργάζονται στα Τµήµατα της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών και, όταν του ζητηθεί, υποβάλλει έκθεση στο.σ. ή το Γενικό ιευθυντή, σχετικά µε την απόδοση των εργαζοµένων. 13

14 7. Εισηγείται στο Γενικό ιευθυντή την επιβολή κυρώσεων στους υπαλλήλους που δεν εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους ή σε αυτούς που δεν εκτελούν σωστά την εργασία που τους αναθέτει ο ίδιος ή οι υπεύθυνοι των τµηµάτων. 8. Σε συνεργασία µε τους Προϊσταµένους των Τµηµάτων και τους Υπευθύνους των Γραφείων εισηγείται τη χορήγηση αδειών στους εργαζοµένους της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών και υποβάλλει τις αιτήσεις στο Τµήµα ιοίκησης, προς έγκριση από το Γενικό ιευθυντή. 9. Σε συνεργασία µε το Γενικό ιευθυντή και τον Προϊστάµενο του Τµήµατος ιοίκησης, καθορίζει και ελέγχει τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της ιεύθυνσης. 10. Χρησιµοποιεί οποιονδήποτε από το προσωπικό της Υπηρεσίας του για την εκτέλεση κάθε άλλης, συναφούς µε την ειδικότητά του, εργασίας, ανάλογα µε τις ανάγκες που παρουσιάζονται σε κάθε τµήµα. 11.Παραλαµβάνει την εισερχόµενη αλληλογραφία και κατανέµει αυτή στα αρµόδια τµήµατα. Ο ιευθυντής ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών: 12. Έχει την ευθύνη για την αποτελεσµατική τήρηση των οικονοµικών προγραµµάτων λειτουργίας της ΕΥΑΜΒ που αποφασίζει το Σ, τη σωστή απεικόνιση των οικονοµικών πράξεων, τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών της και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της περιουσίας της. 13. Εισηγείται στο Γενικό ιευθυντή για θέµατα προσωπικού (αµοιβές, επιβραβεύσεις, µετεκπαίδευση και κατάρτιση, ποινές, άδειες, µεταβολές, προαγωγές, κατάταξη σε κλιµάκια του προσωπικού) και επιβλέπει τη σωστή τήρηση των ατοµικών φακέλων όλου του προσωπικού. 14. Φροντίζει για κάθε άλλη οικονοµικής φύσεως εργασία της ΕΥΑΜΒ, που του ανατίθεται από τον Γενικό ιευθυντή. 15. Έχει την ευθύνη σύνταξης και υπογράφει τον Προϋπολογισµό, Ισολογισµό και Απολογισµό και τους υποβάλλει στο Γενικό ιευθυντή. 16. Ελέγχει τα τιµολόγια για προµήθειες και εκτέλεση εργασιών, προκειµένου να εκδοθούν από το λογιστήριο τα εντάλµατα πληρωµής. 17. Ελέγχει και υπογράφει τα Γραµµάτια Είσπραξης, τα Εντάλµατα Πληρωµής και τα δικαιολογητικά που τα συνοδεύουν και τα υποβάλλει στο Γενικό ιευθυντή για θεώρηση. 18. Ελέγχει καθηµερινά το Ταµείο και φροντίζει να υπάρχει πάντα σε αυτό επαρκές ποσό χρηµάτων, ενώ παράλληλα µεριµνά, σε συνεργασία µε το Γενικό ιευθυντή, για την κατάθεση των χρηµάτων του Ταµείου σε Τράπεζες ή Ταµιευτήριο. 19. Εποπτεύει την οµαλή είσπραξη όλων των απαιτήσεων της Επιχείρησης. 20. Παρακολουθεί την απορρόφηση πιστώσεων και χρηµατοδοτήσεων, ενηµερώνοντας το Γεν. ιευθυντή. 21. Επιβλέπει τις ενέργειες για τη διακοπή του νερού πελατών που δεν εκπληρώνουν τις οικονοµικές απαιτήσεις της Επιχείρησης, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Ύδρευσης. 22. Φροντίζει για την κανονική είσπραξη και έγκαιρη απόδοση των χρηµάτων που εισπράττονται για λογαριασµό του ηµοσίου, των Ασφαλιστικών Ταµείων και λοιπών τρίτων. 23. Ενηµερώνει εγκαίρως το Γενικό ιευθυντή για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές τρίτων. 24. Παρακολουθεί την τήρηση όλων των βιβλίων που προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και είναι υπεύθυνος για κάθε παράλειψη. 25. Παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει την έγκαιρη προµήθεια υλικών και τη διακίνηση των υλικών της αποθήκης. Παρακολουθεί τη σύνταξη των σχετικών στατιστικών πινάκων. 26. Φροντίζει για τη σύνταξη της απογραφής των αποθηκών, ετησίως ή όποτε απαιτηθεί και την υποβάλλει στο Γενικό ιευθυντή. Επίσης για την σύνταξη της απογραφής όποτε χρειασθεί των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 14

15 27. Έχει την ευθύνη, από κοινού µε τον προϊστάµενο του Τµήµατος Οικονοµικών, για τις παρατηρήσεις που περιλαµβάνονται στον έλεγχο από Ορκωτούς Λογιστές και σε κάθε άλλο έλεγχο. 28. Παρακολουθεί, ελέγχει και µεριµνά για την επωφελέστερη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της Επιχείρησης και φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη µισθωµάτων ή άλλων προσόδων που προέρχονται από την εκµετάλλευσή της. Συνεργάζεται µε τον ιευθυντή της ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Νέων Υποδοµών, για την υποβολή, από κοινού, προς το.σ της επιχείρησης προτάσεων για την µέγιστη δυνατή αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης. Τον ιευθυντή, όταν απουσιάζει, τον αναπληρώνει ένας από τους Προϊσταµένους των Τµηµάτων της ιεύθυνσής του, που ορίζει ο Γενικός ιευθυντής, ύστερα από εισήγηση του ιευθυντή. 2.2 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Το ιοικητικό Τµήµα έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες: 1. Επιµελείται την προώθηση και εφαρµογή των αποφάσεων, που σχετίζονται µε την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού. 2. Τηρεί τους ατοµικούς φακέλους όλου του προσωπικού της ΕΥΑΜΒ και τους ενηµερώνει για κάθε µεταβολή. 3. Παρακολουθεί και τηρεί αρχείο πάσης φύσεως αδειών προσωπικού, καθώς και των ασθενειών, επιβραβεύσεων, ποινών, κλπ. 4. Ρυθµίζει την απασχόληση του προσωπικού καθαριότητας και έχει την ευθύνη για την καθαριότητα όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων της Επιχείρησης. 5. Ρυθµίζει την απασχόληση των τηλεφωνητών της Επιχείρησης. 6. Ρυθµίζει, σε συνεργασία µε τους ιευθυντές της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών και ιεύθυνσης Λειτουργίας και Συντήρησης Υποδοµών τα θέµατα της συντήρησης των κεντρικών κτιριακών εγκαταστάσεων της Επιχείρησης. 7. Μεριµνά για θέµατα προσωπικού (αµοιβές - επιβραβεύσεις - µετεκπαίδευση και κατάρτιση - ποινές - άδειες - µεταβολές- προαγωγές - κατάταξη σε κλιµάκια του προσωπικού). 8. Φροντίζει για τη διακίνηση της εισερχόµενης αλληλογραφίας και τη διεκπεραίωση της εξερχόµενης αλληλογραφίας και τηρεί το αντίστοιχο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης. 9. Μεριµνά για την οργάνωση, ταξινόµηση, τήρηση, κλπ του Αρχείου του.σ., του αρχείου της Επιχείρησης, του αρχείου φακέλων δικαστικών υποθέσεων και του Μητρώου Ακινήτων. 10. ιακπεραιώνει τη γραµµατειακή υποστήριξη της Γενικής ιεύθυνσης. Ο Προϊστάµενος του ιοικητικού Τµήµατος έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες: 1. Προΐσταται όλων των υπαλλήλων του Τµήµατος, καθορίζει και αναθέτει τα αντικείµενα στον προϊστάµενο του Γραφείου και στους άλλους υφιστάµενούς του, συντονίζει, επιβλέπει και ελέγχει τις εργασίες τους και έχει την ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία του Τµήµατος και είναι υπεύθυνος και υπόλογος στον ιευθυντή ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών για θέµατα της αρµοδιότητάς του. 2. Ασχολείται µε κάθε εργασία που έχει σχέση µε τις αρµοδιότητες του Τµήµατος, καθώς και µε οποιαδήποτε άλλη σχετική εργασία που ανατίθεται σε αυτόν από το ιευθυντή της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών. 3. Εποπτεύει το προσωπικό του Τµήµατος, ελέγχει την απόδοσή του στην άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων και όταν ζητηθεί, υποβάλλει έκθεση προς τον ιευθυντή της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών. 4. Εισηγείται στο ιευθυντή της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών την εκτέλεση των απαιτούµενων, κάθε φορά, έργων και ενεργειών της αρµοδιότητας του Τµήµατος. 15

16 5. Εισηγείται στο ιευθυντή της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών για την προµήθεια υλικών, οργάνων, συσκευών, οχηµάτων, ανταλλακτικών, εργαλείων, κλπ. που κρίνονται απαραίτητα για την εύρυθµη λειτουργία του Τµήµατος και ύστερα από έγκριση, συντάσσει τις τεχνικές προδιαγραφές. Ο Προϊστάµενος του ιοικητικού Τµήµατος έχει την ευθύνη: 6. Για εισηγήσεις στο ιευθυντή της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών για θέµατα προσωπικού (αµοιβές επιβραβεύσεις µετεκπαίδευση και κατάρτιση- ποινές άδειες µεταβολές προαγωγές κατάταξη σε κλιµάκια του προσωπικού) 7. Για τη σωστή τήρηση των ατοµικών φακέλων όλου του προσωπικού. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ορίζεται αναπληρωτής του από τον ιευθυντή της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο Γραµµατείας Συλλογικών Οργάνων Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη στο Σ και τα άλλα συλλογικά όργανα, µε τον Γραµµατέα του Σ, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο του.σ. και έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες: 1.Προετοιµάζει την ηµερήσια διάταξη του Σ, µε τα θέµατα που δίδονται από τον Γενικό /ντή και έχει την ευθύνη της διανοµής αυτής στα µέλη του Σ και της ανάρτησης στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΜΒ. 2. Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Σ, επιµελείται της αποµαγνητοφώνησης των πρακτικών, της τήρησης των πρακτικών των Συνεδριάσεων, της καθαρογράφησης των αποφάσεων και της κοινοποίησής τους αρµοδίως και εκτελεί κάθε εργασία σχετική µε τη λειτουργία κ.λπ. του Σ. 3. Καταχωρεί τις αποφάσεις του Σ σε σχετικό βιβλίο που αριθµείται, µονογραφείται και θεωρείται από τον Πρόεδρο. 4. Μεριµνά για τις δηµοσιεύσεις των αποφάσεων στο ΦΕΚ όταν αυτό απαιτείται και την ανάρτησή τους στο πρόγραµµα «ιαύγεια». 6. Τηρεί ειδικό ευρετήριο των αποφάσεων του Σ. 7. Μεριµνά για την κοινοποίηση των αποφάσεων του Σ προς τους αρµόδιους της ΕΥΑΜΒ ή τρίτους. 8. Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Τεχνικού Συµβουλίου, επιµελείται της τήρησης των πρακτικών των Συνεδριάσεων και της αποµαγνητοφώνησής τους και τηρεί ειδικό ευρετήριο των αποφάσεών του. 9. Παρίσταται στις συνεδριάσεις των Επιτροπών, διεκπεραιώνει τις αποφάσεις τους και τηρεί το σχετικό ευρετήριο. 2.3 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Το Οικονοµικό Τµήµα έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες: 1. Παρακολουθεί όλες τις δαπάνες και τα έσοδα της Επιχείρησης καταχωρώντας τα καθηµερινά σε βιβλία θεωρηµένα σύµφωνα µε τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 2. Ενηµερώνει τα αρµόδια τµήµατα µε πληροφορίες που απαιτούνται, καθώς και τον ιευθυντή της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών. 3. Ελέγχει το ύψος του ταµειακού υπολοίπου στο τέλος κάθε µήνα και συµφωνεί µε το Τµήµα Καταναλωτών ως προς το ύψος των απαιτήσεων. 4. Παρακολουθεί, µε βοηθητικό πρόγραµµα, την πορεία του προϋπολογισµού στη διάρκεια κάθε έτους και αναστέλλει δαπάνες που επιφέρουν υπέρβαση, µέχρι να εγκριθεί σχετική αναµόρφωση από το Σ. 5. Παρακολουθεί την πορεία των οικονοµικών στοιχείων των έργων και προγραµµάτων και ενηµερώνει σχετικά τον /ντή της Υπηρεσίας του. Συνεργάζεται µε τη ιεύθυνση Λειτουργίας & 16

17 Συντήρησης Υποδοµών και την ιεύθυνση Προγραµµατισµού & Νέων Υποδοµών για συλλογή στοιχείων, τηρεί το αρχείο της οικονοµικής παρακολούθησης των έργων και προγραµµάτων και παρέχει τα αναγκαία στοιχεία για την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών εκθέσεων που απαιτούνται από τους εκάστοτε ελέγχους. 6. Συντάσσει, εκδίδει και υπογράφει τις µισθοδοτικές καταστάσεις που επισυνάπτονται σε αντίστοιχα εντάλµατα πληρωµής. 7. Ελέγχει και υπογράφει τις µισθοδοτικές καταστάσεις και φροντίζει για την έκδοση των ατοµικών δελτίων ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ καθώς και για την έκδοση των σχετικών ενταλµάτων πληρωµής ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών της ΕΥΑΜΒ. 8. Συγκεντρώνει παραστατικά που απαιτούνται για την εκκαθάριση των εκάστοτε δαπανών, ελέγχει και υπογράφει όπου χρειάζεται σε όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και εκδίδει και υπογράφει τα αντίστοιχα εντάλµατα πληρωµής. 9. Τηρεί αρχείο εκδοθέντων ενταλµάτων και γραµµατίων είσπραξης για κάθε έτος 10. Ασχολείται µε την είσπραξη των τακτικών τελών ύδρευσης αποχέτευσης άρδευσης και των κάθε µορφής χρηµατικών απαιτήσεων της ΕΥΑΜΒ από τρίτους, σε συνεργασία µε το Τµήµα Καταναλωτών. 11. ιενεργεί τις προµήθειες κάθε είδους υλικών που είναι αναγκαία για τις υπηρεσίες της ΕΥΑΜΒ, σύµφωνα µε τους νόµους, τα διατάγµατα και τις εγκύκλιες διαταγές που ισχύουν. 12. ιενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των προµηθειών και των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, ήτοι µεριµνά για την κατάρτιση προδιαγραφών σε συνεργασία µε τα αρµόδια κάθε φορά τµήµατα της ΕΥΑΜΒ, καταρτίζει το σχέδιο της διακήρυξης, των συµβάσεων και όλων των αποφάσεων και εισηγείται τη συγκρότηση όλων των επιτροπών που απαιτούνται (διενέργειας διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των ειδών) στο κάθε φορά αποφαινόµενο όργανο της ΕΥΑΜΒ, παρακολουθεί τη λειτουργία τους και γενικά µεριµνά για όλα τα ζητήµατα που αφορούν την εκτέλεση κάθε προµήθειας ή υπηρεσίας µέχρι και την οριστική παραλαβή της σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 13. Έχει την ευθύνη για την έγκυρη προµήθεια των υλικών και την εισαγωγή τους στην αποθήκη. 14. Έχει την ευθύνη για τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισµών, τις απ ευθείας αγορές (µικρές, εξειδικευµένα υλικά κλπ), όπου προβλέπεται από το νόµο, µε την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια. 15. Έχει την ευθύνη για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών προµήθειας και των πρωτοκόλλων παραλαβής των διαφόρων υλικών και τη παράδοσή τους στο λογιστήριο για την έκδοση του εντάλµατος πληρωµής. 16. Έχει την ευθύνη για την τήρηση των διαδικασιών παραλαβής, αποθήκευσης, φύλαξης και χορήγησης αναλώσιµων και παγίων υλικών. 17. Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα των συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών Ο προϊστάµενος του Οικονοµικού Τµήµατος έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες: 1. Προΐσταται όλων των υπαλλήλων του Τµήµατος, καθορίζει και αναθέτει τα αντικείµενα στον υπεύθυνο του Γραφείου Αποθήκης και στους υπόλοιπους υφιστάµενούς του, συντονίζει, επιβλέπει και ελέγχει τις εργασίες τους και έχει την ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία του Τµήµατος. 2. Ασχολείται µε κάθε εργασία που έχει σχέση µε τις αρµοδιότητες του Τµήµατος, καθώς και µε οποιαδήποτε άλλη σχετική εργασία που ανατίθεται σε αυτόν από τον ιευθυντή της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών. 17

18 3. Εποπτεύει το προσωπικό του Τµήµατος, ελέγχει την απόδοσή του στην άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων και όταν του ζητηθεί, υποβάλλει έκθεση προς τον ιευθυντή της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών. 4. Εισηγείται στον ιευθυντή της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών την εκτέλεση των απαιτούµενων, κάθε φορά, έργων και ενεργειών της αρµοδιότητας του Τµήµατος. 5. Εισηγείται στον ιευθυντή της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών για την προµήθεια υλικών, οργάνων, συσκευών, οχηµάτων, ανταλλακτικών, εργαλείων, κλπ. που κρίνονται απαραίτητα για την εύρυθµη λειτουργία του Τµήµατος και ύστερα από έγκριση, συντάσσει τις τεχνικές προδιαγραφές. Ο Προϊστάµενος του Οικονοµικού Τµήµατος έχει την ευθύνη: 1. Για τις διορθώσεις που αφορούν το Τµήµα του επί των παρατηρήσεων που περιλαµβάνονται στον έλεγχο από Ορκωτούς Λογιστές και από κάθε άλλο έλεγχο, από κοινού µε τον ιευθυντή της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών. 2. Για τη σύνταξη και υπογραφή, από κοινού µε το ιευθυντή της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών, του Προϋπολογισµού, Ισολογισµού και Απολογισµού της Επιχείρησης. 3. Για την υπογραφή όλων των ενταλµάτων πληρωµής, των γραµµατίων είσπραξης, των επιταγών, καθώς και για ό,τι ορίζει ο νόµος,. 4. Για την παρακολούθηση της καθηµερινής οικονοµικής κατάστασης της Επιχείρησης 5. Για την παρακολούθηση της είσπραξης όλων των χρηµατικών απαιτήσεων της ΕΥΑΜΒ από τρίτους 6. Για την οµαλή είσπραξη των τελών ύδρευσης, αποχέτευσης και όποιων άλλων εσόδων της Επιχείρησης, σε συνεργασία µε το Τµήµα Καταναλωτών. 7. Για την έγκαιρη ενηµέρωση του ιευθυντή της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές τρίτων 8. Για τον έλεγχο των υπογραφών των υπευθύνων και είναι υπεύθυνος για κάθε παράλειψη. 9. Για την κατάρτιση προγράµµατος προµηθειών της επιχείρησης, συνοδευµένου από έκθεση αιτιολόγησης της σκοπιµότητας αυτών, σε συνεργασία µε τον ιευθυντή του και τους ιευθυντές των άλλων υπηρεσιών. 10. Για την επίβλεψη της διαδικασίας προκήρυξης διαγωνισµών, αξιολόγησης προσφορών και σύναψης συµβάσεων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, για την προµήθεια υλικών ή αναλώσιµων. ιευκρινίζεται ότι η σύνταξη των ειδικών όρων των προµηθειών ή εργασιών, ανήκει στο τµήµα εκείνο της επιχείρησης, που προκάλεσε την ενέργεια. 11. Για τη συγκρότηση επιτροπών για τη διενέργεια διαγωνισµών και για την παραλαβή των υλικών. 12. Για τη σύνταξη των πρακτικών των παραπάνω επιτροπών. 13. Για την προώθηση των αιτήσεων προµηθειών και εκτέλεσης εργασιών όλων των τµηµάτων της Υπηρεσίας. 14. Για την έγκαιρη παραλαβή των διαφόρων υλικών, την καταµέτρηση, τον ποσοτικό έλεγχο και την εισαγωγή τους στην αποθήκη, ύστερα από ποιοτικό έλεγχο. Ο ποιοτικός έλεγχος, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, γίνεται σε συνεργασία µε τους αρµοδίους υπαλλήλους των αντίστοιχων Τµηµάτων που έθεσαν την παραγγελία. 15. Για κάθε έλλειµµα που παρατηρείται στα υλικά αποθήκης. 16. Για την παρακολούθηση της κίνησης των υλικών και της φροντίδας σε συνεργασία µε τα αρµόδια Τµήµατα και γραφεία να υπάρχουν τα απαιτούµενα αποθέµατα. 18

19 17. Για τη διαλογή των υλικών που επιστρέφονται στην αποθήκη από µετατροπές σε παροχές ή αποξηλώσεις, για την εισαγωγή τους στην αποθήκη ή την εκποίησή τους και προβαίνει στην απογραφή τους. 18. Για την τήρηση αρχείου προµηθειών και προµηθευτών. 19. Για την ετήσια απογραφή της αποθήκης, µαζί µε την επιτροπή απογραφής. 20.Ο προϊστάµενος του Οικονοµικού Τµήµατος έχει την ευθύνη για την διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της Επιχείρησης και φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη µισθωµάτων ή άλλων προσόδων που προέρχονται από την εκµετάλλευσή της. Συνεργάζεται µε τον Προιστάµενο του Τµήµατος Σχεδιασµού της ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Νέων Υποδοµών, για την υποβολή, από κοινού, προτάσεων για την µέγιστη δυνατή αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ορίζεται αναπληρωτής του από το ιευθυντή της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο Λογιστηρίου Το Γραφείο Λογιστηρίου έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες: 1. Παρακολουθεί όλες τις δαπάνες της Επιχείρησης. 2. Καταχωρεί τις δαπάνες και τις εισπράξεις καθηµερινά σε βιβλία θεωρηµένα σύµφωνα µε τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 3. Φροντίζει για τη συγκέντρωση των στοιχείων που απαιτούνται για την σύνταξη του προϋπολογισµού, ισολογισµού και απολογισµού της Επιχείρησης. 4. Συγκεντρώνει στοιχεία και δικαιολογητικά για τον υπολογισµό της µισθοδοσίας. 5. Συντάσσει, εκδίδει και υπογράφει τις µισθοδοτικές καταστάσεις που επισυνάπτονται σε αντίστοιχα εντάλµατα πληρωµής. 6. Στο τέλος του έτους συντάσσει οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. των εργαζοµένων και εκδίδει τις βεβαιώσεις αποδοχών τους. 7. Συντάσσει προσωρινές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. και χαρτοσήµου όπως κάθε φορά προβλέπεται από τη Νοµοθεσία. 8. Συγκεντρώνει παραστατικά που απαιτούνται για την εκκαθάριση της εκάστοτε δαπάνης. 9. Εκδίδει και υπογράφει εντάλµατα πληρωµής όλων των δαπανών της Επιχείρησης. 10. Ελέγχει όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και υπογραφές. 15. Επιµελείται την υπογραφή τους από τον προϊστάµενο του Οικονοµικού Τµήµατος, τον ιευθυντή της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών και τον Γενικό ιευθυντή, καθώς και την τακτοποίησή τους σε ειδικό φάκελο για υπογραφή από τον Πρόεδρο η τον Αντιπρόεδρο του Σ της ΕΥΑΜΒ. 11. Τηρεί αρχείο εκδοθέντων ενταλµάτων για κάθε έτος Γραφείο Προµηθειών Το Γραφείο Προµηθειών έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες: 1. ιενεργεί τις προµήθειες κάθε είδους υλικών που είναι αναγκαία για τις υπηρεσίες της ΕΥΑΜΒ, σύµφωνα µε τους νόµους, τα διατάγµατα και τις εγκύκλιες διαταγές που ισχύουν. 2. ιενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των προµηθειών και των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, ήτοι µεριµνά για την κατάρτιση προδιαγραφών σε συνεργασία µε τα αρµόδια κάθε φορά τµήµατα της ΕΥΑΜΒ, καταρτίζει το σχέδιο της διακήρυξης, των συµβάσεων και όλων των αποφάσεων και εισηγείται τη συγκρότηση όλων των επιτροπών που απαιτούνται (διενέργειας 19

20 διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των ειδών) στο κάθε φορά αποφαινόµενο όργανο της ΕΥΑΜΒ, παρακολουθεί τη λειτουργία τους και γενικά µεριµνά για όλα τα ζητήµατα που αφορούν την εκτέλεση κάθε προµήθειας ή υπηρεσίας µέχρι και την οριστική παραλαβή της σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 3. Προµηθεύεται έγκαιρα τα υλικά που, τα αρµόδια κάθε φορά τµήµατα της Επιχείρησης ζητούν και φροντίζει για την εισαγωγή τους στην αποθήκη. 4. ιενεργεί τους πρόχειρους διαγωνισµούς και τις απ ευθείας αγορές (µικρές, εξειδικευµένα υλικά κλπ), όπου προβλέπεται από το νόµο, µε την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια. 5. Συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά προµήθειας και τα πρωτόκολλα παραλαβής των διαφόρων υλικών και φροντίζει για τη παράδοσή τους στο λογιστήριο και για την έκδοση του εντάλµατος πληρωµής. 6. Τηρεί τις διαδικασίες παραλαβής, αποθήκευσης, φύλαξης και χορήγησης αναλώσιµων και παγίων υλικών. 7. Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα των συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών 8. Φροντίζει για τη σωστή αποθήκευση και φύλαξη των διαφόρων υλικών. 9. Φροντίζει για την καταγραφή των εισερχοµένων και εξερχοµένων υλικών στις αποθήκες της ΕΥΑΜΒ και την καθηµερινή διακίνησή τους 10. Φροντίζει για τη συνεχή και απρόσκοπτη ηλεκτρονική παρακολούθηση των εισερχοµένων και εξερχοµένων υλικών Γραφείο Ταµείου Το Γραφείο Ταµείου έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες: 1. ιενεργεί στα Ταµεία εξυπηρέτησης ή µε άλλο τρόπο (πχ. µέσω Τραπεζών) τις εισπράξεις από τακτικά τέλη ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης (λογαριασµοί), από τα τέλη σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης ή αποχέτευσης, από τα τέλη επανασυνδέσεων υδροµέτρων, διάφορα πρόστιµα, έκτακτα έσοδα κλπ., σύµφωνα µε τους Κανονισµό Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Άρδευσης. 2. ιενεργεί τις πληρωµές των ενταλµάτων πληρωµής που εκδίδονται και της µισθοδοσίας του προσωπικού της ΕΥΑΜΒ. 3. Υπογράφει τα γραµµάτια είσπραξης, τα εντάλµατα πληρωµής και τις επιταγές. 4. Εισπράττει και αποδίδει τους λογαριασµούς κατανάλωσης ύδρευσης και αποχέτευσης και τις κάθε µορφής χρηµατικές απαιτήσεις της ΕΥΑΜΒ από τρίτους. 4. Ενηµερώνει έγκαιρα τον Προϊστάµενο του Οικονοµικού Τµήµατος και τον ιευθυντή της ιοικητικής και Οικονοµικής ιεύθυνσης για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές τρίτων. 5. Τηρεί το βιβλίου του Ταµείου. 6. Συντάσσει µηνιαίο δελτίο εσόδων - εξόδων 2.4 ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ. Το Τµήµα Καταναλωτών έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες: 1. Την παραλαβή των αιτήσεων και των κατά περίπτωση απαιτούµενων δικαιολογητικών για νέα σύνδεση ύδρευσης αποχέτευσης- άρδευσης και αποστολή στο αρµόδιο τµήµα. 2. Την σύναψη συµβολαίων για νέα σύνδεση ύδρευσης αποχέτευσης - άρδευσης, και την έκδοση λογαριασµού για την κατασκευή της σύµφωνα µε την εντολή της αρµόδιας υπηρεσίας. 20

21 3. Την δηµιουργία, τήρηση, µεταβολή και ενηµέρωση µε όλα τα απαιτούµενα στοιχεία του µητρώου των καταναλωτών. 4. Τη σύναψη συµβολαίων χρήσης των δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης άρδευσης, την έκδοση και είσπραξη εγγύησης σύµφωνα µε τους κανονισµούς λειτουργίας. 5. Την ακύρωση των συµβολαίων χρήσης των δικτύων και επιστροφή των εγγυήσεων στον δικαιούχο, µετά την εξόφληση των οφειλών έως την ηµέρα της ακύρωσης. 6. Την περιοδική λήψη ενδείξεων υδροµετρητών και τον έλεγχο αυτών 7. Την αποστολή στο Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων Υδρευσης όλων των προβληµάτων για αποκατάσταση πριν την έκδοση των λογαριασµών. 8. Την έκδοση και διανοµή αποδείξεων λογαριασµών 9. Τη µέριµνα για διακοπές ή επανασυνδέσεις υδροδότησης καταναλωτών. 10. Την ικανοποίηση των παραπόνων και αιτηµάτων των καταναλωτών. Την οργάνωση των αιτηµάτων, την τήρηση στατιστικών στοιχείων και τον χειρισµό των προγραµµάτων ηλεκτρονικής διαχείρισης παραπόνων και αιτηµάτων. Όταν τα παράπονα των καταναλωτών δεν βρίσκουν άµεση ικανοποίηση, οι υποθέσεις παραπέµπονται στα αρµόδια τµήµατα προς επίλυση. Ο πελάτης ενηµερώνεται εγγράφως για την έκβαση του αιτήµατός του. 11. Τον έλεγχο του λογαριασµού νερού µετά από αίτηση των καταναλωτών και τη διόρθωσή τους σε περιπτώσεις λανθασµένης µέτρησης ή διαρροής (αφανής διαρροή) ή µε απόφαση του.σ 12. Την συµπλήρωση των αιτήσεων για αλλαγή στοιχείων ιδιοκτήτη και ενοικιαστή µε την προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την ενηµέρωση του µητρώου του. 13. Τον διακανονισµό πάσης φύσεως οφειλών και παρακολούθηση της τήρησής του. 14. Την έκδοση εντύπων για την είσπραξη των τακτικών ή έκτακτων εσόδων και την παράδοση στο αρµόδιο τµήµα 15. Την έκδοση εντύπων για προκαταβολή έναντι µελλοντικής κατανάλωσης και σε ορισµένες περιπτώσεις την προπληρωµή του λογαριασµού πριν την οριστικοποίηση και έκδοσή του. 16. Την αποστολή δικαιολογητικών για είσπραξη λογαριασµών στις δηµόσιες υπηρεσίες. Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Καταναλωτών έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες: 1. Προΐσταται των υπαλλήλων του Τµήµατος, καθορίζει και αναθέτει τα αντικείµενα στους υφιστάµενούς του, συντονίζει, επιβλέπει και ελέγχει τις εργασίες τους και έχει την ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία του Τµήµατος 2. Ασχολείται µε κάθε εργασία που έχει σχέση µε τις αρµοδιότητες του Τµήµατος, καθώς και µε οποιαδήποτε άλλη σχετική εργασία που ανατίθεται σε αυτόν από το ιευθυντή της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών. 3. Εποπτεύει το προσωπικό του Τµήµατος, ελέγχει την απόδοσή του στην άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων και όταν του ζητηθεί, υποβάλλει έκθεση προς το ιευθυντή της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών. 4. Εισηγείται στο ιευθυντή της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών την εκτέλεση των απαιτούµενων, κάθε φορά, έργων και ενεργειών της αρµοδιότητας του Τµήµατός του. 5. Εισηγείται στο ιευθυντή της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών για την προµήθεια υλικών, οργάνων, συσκευών, οχηµάτων, ανταλλακτικών, εργαλείων, κλπ. που κρίνονται απαραίτητα για την εύρυθµη λειτουργία του Τµήµατος και ύστερα από έγκριση, συντάσσει τις τεχνικές προδιαγραφές. Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Καταναλωτών έχει την ευθύνη: 21

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ) 1 Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) 1. Με τον ΟΕΥ καθορίζονται:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (11010/111793/13-06- 2013) Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1539/Β /21-06-2013)

ΑΠΟΦΑΣΗ (11010/111793/13-06- 2013) Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1539/Β /21-06-2013) ΑΠΟΦΑΣΗ (11010/111793/13-06- 2013) Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1539/Β /21-06-2013) Θέμα: «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

, : , &

, :   , & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 17-10-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ Σας διαβιβάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος 29.03.2013 Αρ. Πρωτ. : 4424 Προς ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Χ. Κωστούλα 2421075128 2421075135 ΗΜΟ ΒΟΛΟΥ κ. ήµαρχο

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ης από τα Πρακτικά της 4 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 6 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ από τα Πρακτικά της 3 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 6ης ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) Κανονισµός Λειτουργίας ιοικητικού Συµβουλίου Ο Κανονισµός αυτός περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΝΑΙ/) ΑΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΑΓΝ ΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Εύοσµος Αριθµ.Πρωτ. : 20912

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Εύοσµος Αριθµ.Πρωτ. : 20912 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΡ ΕΛΙΟΥ- ΕΥΟΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 24 Τ.Κ.56224 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΟΛΑΚΙ ΗΣ ΤΗΛ.2313-302.191,192

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 193/2014

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 156 Θέµα: «Έγκριση της τεχνικής περιγραφής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ fax.: 27540 29199 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.600,00 με Φ.Π.Α. και απρόβλεπτα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. Πρακτ. 1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατερίνη, 13/1/2014 Αριθ. Πρωτ. 353/Φ.130 Συνήλθε στην Κατερίνη σήµερα Πέµπτη 2 Ιανουαρίου 2014 στις

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Περίγραμμα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική Διεύθυνση: Διεύθυνση: Τμήμα: Άμεσα Προϊστάμενος (τίτλος): Άμεσα Υφιστάμενοι (τίτλοι): Τίτλος θέσης: Κλάδος / Ειδικότητα: Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Θεσσαλονίκη 2011 Κανονισµός ιαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών 1 Επιµέλεια: Χρήστος Ζηλίδης, ιοικητής 3ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α. Η.Π.ΑΛ Α.Ε ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 25 & ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 12 ΑΛΙΜΟΣ 174 55 ΤΗΛ: 210-9850311, 210-9850313 FAX: 210 9850827 Άλιμος, 10-1-2017 Aρ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κωλύµατα, ασυµβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία διοικητικού συµβουλίου δηµοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του Ν.

ΘΕΜΑ: Κωλύµατα, ασυµβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία διοικητικού συµβουλίου δηµοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. /ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ.Πρωτ: οικ. 43254 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓ.ΚΑΙ ΛΕΙΤ.ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ. ΠΡΟΣ. Ι Ρ. & ΕΠΙΧ. Ταχ. /νση:σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. ΔΥ5γ/Γ.Π./Οίκ. 75762/05 (ΦΕΚ 1037 Β/21-7-2005): Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στις Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 15/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 171/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 167/2015

Διαβάστε περισσότερα

Η παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία:

Η παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 1. Γενικά Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ.Αποφ.:24/2013 Αριθ. Πρωτ.: 1501 ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Ιορδάνης Λουίζος αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας».

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Μαράσλειο Μέγαρο Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613.62770 26613.62775 Fax: 26610.25555 Κέρκυρα 14/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 12/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 100/2016

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : 14398 Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο Δηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Α Α: ΒΙ0ΩΩΚΑ-8Θ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 11/01/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ.: 337 Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο ηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Bόλος 3 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 6477 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε Άρθρο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.840,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.113,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 5.953,20 ΕΥΡΩ C:\p126\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2015\ΜΕΛΕΤΗ 2015.doc 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: "Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος"»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 12/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 121/2014

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002 Στην ΑΘΉΝΑ ΣΉΜΕΡΑ ΤΗΝ 10.04.2002 ΣΤΑ Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ Α.Ε (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφ ενός του κ.στ. ΝΕΖΗ ιευθύνοντος Συµβούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΠΟΛΖΛ-ΖΛ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4ΘΠΟΛΖΛ-ΖΛ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 11/27-08-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 120/2012 Θέμα:«Υποβολή πρότασης για ένταξη στο Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το πρώτο τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ 803/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των τελών διαφήµισης

ΑΠΟΝΤΕΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ 803/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των τελών διαφήµισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 13-12-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ Σας διαβιβάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1η ΑΝΑΘΕΣΗ 2η ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μέριμνα για το άνοιγμα και το κλείσιμο του κτηρίου και τη λειτουργία Τοιχοκόλληση και κοινοποίηση του κλιματιστικού σε καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 Σελίδα 1 από 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛ.Α.Ο. Για την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1.8.2013 Αριθ. Πρωτ.: 14186 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση οργανισµού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Με την αριθ. 175/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 6ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ -ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ Σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 24 Μαρτίου 2011 και ώρα 12:30 µ.µ. συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1103/2015 ΘΕΜΑ: 45 ο Εξέταση της υποβληθείσας ένστασης της εταιρείας, «SECURITY GROUP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ)

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) Το Ε.Σ.Η. Η.Σ. είναι ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 15/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 172/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Προεδρικό Διάταγμα 102/2012 ΦΕΚ Α 169 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο π.δ.102/2012 έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του: Ν.4172/2013, Ν.4249/2014. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 28 / 3/2013 Αρ. Πρωτ. 34333/ΓΠ7613

Βόλος, 28 / 3/2013 Αρ. Πρωτ. 34333/ΓΠ7613 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδοµίας και Βιώσιµης Κινητικότητας Μικρασιατών 81 383 33 Βόλος Τηλ. 24213-56825 Fax 24213-56823 email: nikmoschos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 30957/ΓΠ8601 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα ΘΕΜΑ: «Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα