, : , &

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ", 17-10-2012 .: , &"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ Σας διαβιβάζουµε την υπ αριθµ. 207/2012 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΜΒ, που αφορά στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.ΕΥ.) της ΕΥΑΜΒ. Εισηγούµαστε να συµπεριληφθεί ως θέµα ηµερήσιας διάταξης της προσεχούς Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης. Η ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1

2 Βόλος Αρ. Πρωτ. : Προς ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Χρ. Κωστούλα ήµο Βόλου Σας διαβιβάζουµε την υπ αριθµ. 207/2012 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΜΒ, «Συζήτηση και λήψη απόφασης για νέο Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της ΕΥΑΜΒ» και παρακαλούµε για την εισαγωγή του θέµατος στο ηµοτικό Συµβούλιο, προς έγκριση. Η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΟΥ 2

3 Α Α:Β43ΕΟΕΠΘ-ΜΚΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ , ΒΟΛΟΣ Τηλ FAX: Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά της 11ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΜΒ Βόλος, σήµερα ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 14:00, στο κατάστηµα της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου ( ΕΥΑΜΒ), συνήλθε στην 11η Τακτική Συνεδρίαση το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιχείρησης, ύστερα από την αριθ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που νόµιµα και εµπρόθεσµα κοινοποιήθηκε σε όλα τα µέλη του. Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και από τα µέλη βρέθηκαν παρόντα δέκα (10) και απόντα ένα (1): Π α ρ ό ν τ ε ς 1. Σκοτινιώτης Πάνος Πρόεδρος 2. Μαυρογιάννης Λεωνίδας Αντιπρόεδρος 3. Ξηρακιάς Ηλίας Σύµβουλος 4. Κούντριας Σταµάτης Σύµβουλος 5. Τσιάµη Μαρία Σύµβουλος 6. Οικονόµου Αναστασία Σύµβουλος 7. ουλόπουλος Αριστοτέλης Σύµβουλος 8. Μολοχίδης Ιωάννης Σύµβουλος 9. Σαρούδης Ηλίας Σύµβουλος 10. Καρακώστα Μαρία Σύµβουλος Α π ό ν τ ε ς 11. Φλαµπούρης Κων/νος Σύµβουλος Επίσης παρευρέθηκαν η Γενική ιευθύντρια Α. Κολιού, ο ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών. Κουτσιφέλης, ο ιευθυντής Οικονοµικών και ιοικητικών Υπηρεσιών Γ. Μακρής, ο ιευθυντής Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης Γ. Κοµνηνάκης, η Προϊσταµένη του ιοικητικού Τµήµατος Θ. Μακρή, ο Νοµικός Σύµβουλος της ΕΥΑΜΒ. Μακρυγιάννης και ο ηµοτικός Σύµβουλος Βόλου Κ. Νίκου. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και το ιοικητικό Συµβούλιο επιλαµβάνεται των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 207 ΘΕΜΑ 1ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για νέο Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της ΕΥΑΜΒ Ο Πρόεδρος της Επιχείρησης έθεσε υπόψη του.σ. το Σχέδιο του νέου Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της ΕΥΑΜΒ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση που καταγράφεται στα πρακτικά και το.σ. έχοντας υπόψη το Σχέδιο του νέου Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της ΕΥΑΜΒ και το Οργανόγραµµα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (Α. ουλόπουλος, Ι.Μολοχίδης και Μ. Καρακώστα ΟΧΙ) 1. Εγκρίνει το νέο Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της ΕΥΑΜΒ, ο οποίος έχει ως εξής: 3

4 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ( ΕΥΑΜΒ) 4

5 Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) 1. Με τον ΟΕΥ καθορίζονται: Η οργάνωση της διάρθρωσης της ΕΥΑΜΒ Το αντικείµενο κάθε βαθµίδας Ο αριθµός και οι ειδικότητες του προσωπικού Θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού 2. Το προσωπικό που απασχολείται στη ΕΥΑΜΒ ανήκει στις παρακάτω κατηγορίες: Μόνιµο προσωπικό Τακτικό µε σύµβαση αορίστου χρόνου προσωπικό Προσωπικό µε σύµβαση ορισµένου χρόνου 3. Το µόνιµο και τακτικό προσωπικό και σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία, µε απόφαση Σ, το προσωπικό ορισµένου χρόνου, καταλαµβάνει τις προβλεπόµενες από τον ΟΕΥ οργανικές θέσεις. 4. Η εργασιακή υπηρεσιακή σχέση και κατάσταση του προσωπικού ρυθµίζεται από τον παρόντα ΟΕΥ τις οικείες Συλλογικές Συµβάσεις και τη σχετική νοµοθεσία. Η ιοίκηση της επιχείρησης Άρθρο 2 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΜΒ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου ( ΕΥΑΜΒ), προέκυψε µετά από συγχώνευση των ΕΥΑ που λειτουργούσαν στους πρώην ήµους οι οποίοι συγκρότησαν τον ήµο Βόλου (άρθρο 35 παρ.1 του Ν.3852/2010), µε απορρόφηση από τη µέχρι τότε ΕΥΑΜΒ και επέκταση της περιοχής αρµοδιότητάς της σε όλες τις δηµοτικές ενότητες του ήµου Βόλου, όπου δεν είχε συσταθεί και δεν λειτουργούσε ΕΥΑ, σύµφωνα µε την απόφαση 255/2011 του ηµοτικού Συµβουλίου Βόλου (ΦΕΚ 1265Β/ ). Σκοπός της ΕΥΑΜΒ είναι η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, ώστε να εξασφαλίζεται καλή ποιότητα πόσιµου νερού και κάλυψη των αναγκών σε ύδρευση και άρδευση, µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος για τον καταναλωτή, η προστασία του περιβάλλοντος, µε τη σωστή διαχείριση του νερού και την άριστη επεξεργασία του λύµατος στις ΕΕΛ και η εκµετάλλευση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας του ήµου Βόλου. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥΑΜΒ µεριµνά για τη συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση και εκµετάλλευση των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και όµβριων υδάτων, καθώς και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων. Η ΕΥΑΜΒ διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, έργα και πηγές χρηµατοδότησης από τις διατάξεις του Ν.1069/1980 όπως ισχύει, του ηµοτικού Κώδικα όπως κάθε φορά ισχύει και των ειδικών νόµων. Περιοχή αρµοδιότητας της ΕΥΑΜΒ είναι η περιοχή αρµοδιότητας των διοικητικών ορίων του ήµου Βόλου, στη δε περιουσία της ανήκουν και τα δίκτυα της Α και Β ΒΙ.ΠΕ Βόλου. Περιγραφή Αρµοδιοτήτων ιοικητικών µονάδων Ορισµός Προϊσταµένων 5

6 Η ΕΥΑΜΒ διοικείται από 11µελές ιοικητικό Συµβούλιο του οποίου τα µέλη, ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος, ορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ηµοτικού Κώδικα (άρθρο 255 Ν.3463/2006) και του Ν.1069/1980. Το ιοικητικό Συµβούλιο διοικεί την επιχείρηση και διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους της, αποφασίζει δε για κάθε θέµα που αφορά την Επιχείρηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1069/1980, εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες ορίζεται διαφορετικά στον εν λόγω νόµο. Ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου της επιχείρησης, το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί, µε απόφασή του, να µεταβιβάσει συγκεκριµένες αρµοδιότητες του Προέδρου στον Αντιπρόεδρο ή/και σε µέλη του.σ. Ως προς την αµοιβή, ισχύουν οι διατάξεις του ηµοτικού Κώδικα (άρθρο 255 Ν.3463/2006) και του Ν.1069/1980. Των υπηρεσιών της ΕΥΑΜΒ προΐσταται Γενικός ιευθυντής. Ο Γενικός ιευθυντής επιλέγεται από το ιοικητικό Συµβούλιο µε 4ετή θητεία, η οποία παρατείνεται µέχρι τον ορισµό νέου, µετά από δηµόσια πρόσκληση, δικαίωµα δε υποψηφιότητας έχουν τόσο στελέχη της ΕΥΑΜΒ από το µόνιµο και τακτικό προσωπικό, όσο και στελέχη από τον ιδιωτικό τοµέα, εφόσον πληρούν τα ειδικότερα προσόντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος ΟΕΥ και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως από την κείµενη νοµοθεσία. Σε µία τέτοια περίπτωση, δικαίωµα υποψηφιότητας έχουν τα στελέχη του µόνιµου και τακτικού προσωπικού της ΕΥΑΜΒ και η επιλογή γίνεται µεταξύ αυτών. Οι προϊστάµενοι των ιευθύνσεων, των Τµηµάτων και των Αυτοτελών Γραφείων ορίζονται από το ιοικητικό Συµβούλιο, µε τριετή θητεία, η οποία παρατείνεται µέχρι τον ορισµό νέων, από το µόνιµο και τακτικό προσωπικό της Επιχείρησης που πληροί τα ειδικότερα προσόντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος ΟΕΥ. Οι υπεύθυνοι των Γραφείων ορίζονται από τον ιευθυντή της οικείας ιεύθυνσης και µπορούν να αντικατασταθούν οποτεδήποτε το επιβάλλουν οι υπηρεσιακές ανάγκες. Το ιοικητικό Συµβούλιο και ο Γενικός ιευθυντής συνεπικουρούνται από: Α. Το Τεχνικό Συµβούλιο Β. Τους ικηγόρους και Νοµικούς Συµβούλους και Γ. Τους Ειδικούς Συµβούλους Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Τεχνικό Συµβούλιο αποτελεί συµβουλευτικό όργανο υποστήριξης του έργου της ιοίκησης και ορίζεται µε απόφαση του Σ της Επιχείρησης. Το Τεχνικό Συµβούλιο είναι πενταµελές και συµµετέχουν: ύο (2) µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης που ορίζονται από αυτό, ένα εκ των οποίων ορίζεται ως συντονιστής του Συµβουλίου Οι Προϊστάµενοι της ιεύθυνσης Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδοµών και της ιεύθυνσης Προγραµµατισµού & Νέων Υποδοµών της Επιχείρησης Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου της ΕΥΑΜΒ. Το Τεχνικό Συµβούλιο επεξεργάζεται όλα τα θέµατα του τεχνικού τοµέα της ΕΥΑΜΒ, µετά από παραποµπή τους από τον Πρόεδρο της Επιχείρησης ή τον Γενικό ιευθυντή ή τους ιευθυντές µέλη του ή τον συντονιστή, από τη φάση του αρχικού σχεδιασµού, της µελέτης και κατασκευής ενός έργου, µέχρι τη φάση της παραλαβής και της λειτουργίας του, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας. Σε περίπτωση αµφιβολίας, αποφασίζει αν η υλοποίηση ενός έργου ανήκει στην αρµοδιότητα της ιεύθυνσης Προγραµµατισµού & Νέων Υποδοµών ή της ιεύθυνσης Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδοµών Το Τεχνικό Συµβούλιο συγκαλείται µετά από πρόσκληση του συντονιστή του, όταν υπάρχουν θέµατα που πρέπει να επεξεργαστεί. 6

7 Η γραµµατειακή υποστήριξη παρέχεται από το Γραφείο της Γραµµατείας Συλλογικών Οργάνων, το οποίο παρίσταται στις συνεδριάσεις του Τεχνικού Συµβουλίου και επιµελείται της τήρησης των πρακτικών των Συνεδριάσεων και της αποµαγνητοφώνησής τους. Το Τεχνικό Συµβούλιο τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού ιευθυντή. Οι λεπτοµέρειες για τη λειτουργία του Τεχνικού Συµβουλίου καθορίζονται από το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιχείρησης, µε σχετικό Κανονισµό που εγκρίνει. Β. ΙΚΗΓΟΡΟΙ και ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ως ικηγόροι και Νοµικοί Σύµβουλοι ορίζονται δύο (2) δικηγόροι, µε σχέση έµµισθης εντολής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ικηγόρων όπως ισχύουν κάθε φορά. Οι Νοµικοί Σύµβουλοι είναι δικηγόροι, µέλη του ικηγορικού Συλλόγου Βόλου, εκ των οποίων ένας(1) είναι δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω και ένας(1) Παρ Εφέταις. Οι ικηγόροι και Νοµικοί Σύµβουλοι ασχολούνται µε τις κάθε είδους υποθέσεις της ΕΥΑΜΒ και επιδιώκουν την εξασφάλιση των συµφερόντων και της περιουσίας της Επιχείρησης. Ειδικότερα: Παρέχουν συστηµατικά τις νοµικές τους υπηρεσίες και τις γνωµοδοτήσεις, υπό την ιδιότητά τους αυτή, σε όλες τις υποθέσεις των υπηρεσιών της Επιχείρησης. Παρίστανται για την προάσπιση των συµφερόντων της ΕΥΑΜΒ, ενώπιον των ικαστηρίων κάθε βαθµού και δικαιοδοσίας, καθώς και των ιοικητικών Αρχών. Παρέχουν υποστήριξη σε όλα τα νοµικά θέµατα µε ταυτόχρονη δικαστική ή εξώδικο εκπροσώπηση της Επιχείρησης σε κάθε νοµική της υπόθεση και αναλαµβάνουν τον χειρισµό των ανατεθεισών σ αυτούς δικαστικών υποθέσεων έναντι τρίτων. Συνεργάζονται µε τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό ιευθυντή πάνω στα τρέχοντα νοµικά ζητήµατα και γνωµοδοτούν στα θέµατα που προκύπτουν. Στις υποχρεώσεις των ικηγόρων και Νοµικών Συµβούλων είναι: 1. Η υπεράσπιση των υποθέσεων ενώπιον όλων των ικαστηρίων και Αρχών. 2. Η κάλυψη των εισηγήσεων προς το.σ. για έναρξη και κατάργηση δίκης, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, συµβιβασµούς, αναγνώριση απαιτήσεων, διάλυση συµβάσεων, παραίτηση από αγωγή και ένδικο µέσο, αποδοχή δικαστικών αποφάσεων, χάραξη πορείας της δίκης και διαιτησίας και γενικά για οποιοδήποτε θέµα νοµικής ή δικαστικής φύσης. 3. Ο νοµικός έλεγχος όλων των συµβάσεων που συνάπτει η ΕΥΑΜΒ µε τρίτους, καθώς και των προκηρύξεων της ΕΥΑΜΒ για την ανάθεση έργων, προµηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους και η επεξεργασία εσωτερικών κανονισµών που συντάσσονται από την Υπηρεσία. 4. Η επεξεργασία των κειµένων όλων των σχετικών εγγράφων της ΕΥΑΜΒ που έχουν σχέση µε σύσταση, τροποποίηση και κατάλυση έννοµων σχέσεων µε το προσωπικό της ΕΥΑΜΒ ή τρίτα πρόσωπα. 5. Η παρακολούθηση, καθοδήγηση και έλεγχος για την προάσπιση και επωφελέστερη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Επιχείρησης. 6. Η σύνταξη, ανανέωση και καταγγελία των συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων. 7. Η καθοδήγηση µε γνωµοδοτήσεις και συµβουλές των υπηρεσιών της Επιχείρησης σε απλά ζητήµατα. 8. Η νοµική κάλυψη των υπαλλήλων της Επιχείρησης για δικαστική πράξη κατά την άσκηση εντεταλµένης υπηρεσίας, όταν διώκονται. Οι υπάλληλοι στερούνται της νοµικής κάλυψης στην περίπτωση όπου η δίωξη εναντίον τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ µέρους της υπηρεσίας. Η νοµική κάλυψη συντελείται µετά από γραπτή αίτηση του υπαλλήλου και απόφαση του.σ. της επιχείρησης. 7

8 Προκειµένου για δικαστήρια που διεξάγονται εκτός Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Βόλου ή όταν η υπόθεση είναι ιδιαιτέρως σοβαρή και ο χειρισµός της απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία, µπορούν να διοριστούν δικηγόροι ιδιώτες, µε απόφαση του.σ. Οι ικηγόροι και Νοµικοί Σύµβουλοι τηρούν Αρχείο Φακέλων ικαστικών Υποθέσεων και αντίγραφα αυτών τηρεί το ιοικητικό Τµήµα της Επιχείρησης. Γ. ΕΙ ΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Με αιτιολογηµένη απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, η Επιχείρηση µπορεί να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικών συµβούλων µε ειδικές γνώσεις. Η χρησιµοποίηση εξωτερικών ειδικών συµβούλων γίνεται πάντοτε µε σύµβαση ανάθεσης έργου από τη ΕΥΑΜΒ, στην οποία περιγράφονται και οι αρµοδιότητές τους. Οι εξωτερικοί σύµβουλοι ενεργούν ανάλογα µε τις εντολές του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου και του Γενικού ιευθυντή. Τα της αµοιβής τους καθορίζονται από το.σ. της ΕΥΑΜΒ. ιάρθρωση Υπηρεσιών. 1. Γενική ιεύθυνση. 1.1 Γενικός ιευθυντής Αυτοτελές Γραφείο ιαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου Αυτοτελές Γραφείο Προβολής και Επικοινωνίας 2. ιεύθυνση ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών. 2.1 ιευθυντής ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών. 2.2 Τµήµα ιοικητικό Γραφείο Γραµµατείας Συλλογικών Οργάνων 2.3 Τµήµα Οικονοµικό Γραφείο Λογιστηρίου Γραφείο Προµηθειών Γραφείο Ταµείου 2.4 Τµήµα Καταναλωτών. 3. ιεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδοµών. 3.1 ιευθυντής Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδοµών. 3.2 Τµήµα Ύδρευσης Γραφείο Εγκαταστάσεων και ικτύων Ύδρευσης Γραφείο ΗΛΜ Εγκαταστάσεων Ύδρευσης και οχηµάτων. 3.3 Τµήµα Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) και Αποχέτευσης Γραφείο Λειτουργίας Ε.Ε.Λ και χηµικού εργαστηρίου. 8

9 3.3.2 Γραφείο Συντήρησης ΗΛΜ εξοπλισµού ΕΕΛ και αντλιοστασίων Γραφείο Λειτουργίας & Συντήρησης ικτύου Αποχέτευσης. 3.4 Τµήµα Άρδευσης 4. ιεύθυνση Προγραµµατισµού & Νέων Υποδοµών 4.1 Τµήµα Σχεδιασµού, Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) & Πληροφορικής Γραφείο Πληροφορικής 4.3 Τµήµα Μελετών και Κατασκευών Νέων Υποδοµών 4.4 Τµήµα Ελέγχου Ποιότητας Νερών Η σχηµατική απεικόνιση της οργανωτικής διάρθρωσης των υπηρεσιών της Επιχείρησης επισυνάπτεται στο τέλος του παρόντος Κανονισµού ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο Γενικός ιευθυντής είναι υποχρεωµένος, όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας, καθ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου και ανάλογα µε τις ανάγκες της Επιχείρησης, να επιβλέπει υπεύθυνα όλους τους τοµείς δράσης της Επιχείρησης, µε σκοπό τη συνεχή, απρόσκοπτη, αποδοτική και ορθολογική λειτουργία της και να µεριµνά για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών της και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισµό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της λειτουργίας τους. Οι αρµοδιότητες, τα καθήκοντα και τα δικαιώµατα του Γενικού ιευθυντή καθορίζονται, όπως προβλέπουν κάθε φορά οι ισχύουσες διατάξεις νόµων και οι Κανονισµοί της ΕΥΑΜΒ, ως εξής: 1. Συνεργάζεται µε το.σ. και το ενηµερώνει για όλα τα ζητήµατα που αφορούν τη ΕΥΑΜΒ, έχει την ευθύνη για την εφαρµογή και υλοποίηση των αποφάσεων του.σ. και των Επιτροπών της (παρ. 3 άρθρου 5 του Ν.1069/80) και συµµετέχει στις συνεδριάσεις του.σ., εισηγούµενος τα συζητούµενα θέµατα, χωρίς δικαίωµα ψήφου. 2. ιοικεί το προσωπικό της ΕΥΑΜΒ και µεριµνά για την καλλιέργεια πνεύµατος συνεργασίας και εµπιστοσύνης µεταξύ του, φροντίζει για την εκπαίδευση και επιµόρφωσή του, µε στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητάς του, καθώς και για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του. 3. Προΐσταται, γενικά, όλων των υπηρεσιών της ΕΥΑΜΒ, διευθύνει, εποπτεύει και ελέγχει τις εργασίες αυτών και συνεργάζεται µε τους ιευθυντές των υπηρεσιών για την εύρυθµη λειτουργίας τους. 4. Μεριµνά για: 9

10 α) Την εκπλήρωση των σκοπών της ΕΥΑΜΒ όπως περιγράφονται στη συστατική της πράξη, ιδίως για τη διασφάλιση της καλής ποιότητας του πόσιµου νερού και της κάλυψης των αναγκών σε ύδρευση και άρδευση, µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος για τον καταναλωτή, την προστασία του περιβάλλοντος, µε τη σωστή διαχείριση του νερού και την άριστη επεξεργασία του λύµατος στις ΕΕΛ, καθώς και για την εκµετάλλευση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην περιοχή του ήµου Βόλου. β) Την κατάρτιση του ετήσιου προγράµµατος µελέτης, κατασκευής, επέκτασης και συντήρησης των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης καθώς και των αντίστοιχων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. γ) Την κατάρτιση ετήσιου προγράµµατος έργων και επενδύσεων για το επόµενο οικονοµικό έτος, καθώς και τα επόµενα πέντε(5) χρόνια και την πρόταση των πηγών χρηµατοδότησής του. δ) Τη σύνταξη του προϋπολογισµού εσόδων - εξόδων της ΕΥΑΜΒ ε) Την κατάρτιση των αναγκαίων αναµορφώσεων και τροποποιήσεων στα προγράµµατα κατασκευής έργων και στον ετήσιο προϋπολογισµό εσόδων εξόδων. στ) Τη σύνταξη του ετήσιου απολογισµού της ΕΥΑΜΒ ζ) Τη σύνταξη και έκδοση του ενηµερωτικού υλικού της ΕΥΑΜΒ, που προβλέπεται από το άρθρο 19 του Ν.1069/1980. η) Την παραλαβή της αλληλογραφίας και την κατανοµή της, µέσω της γραµµατείας, µε πρωτόκολλο στις ιευθύνσεις, τα τµήµατα και τα γραφεία. θ) Την επίλυση κάθε αµφισβήτησης για τα όρια των αρµοδιοτήτων των ιευθύνσεων και των Τµηµάτων τους. Σε περίπτωση διαφωνίας, επικρατέστερη θεωρείται η άποψη του Γεν. ιευθυντή µέχρι την τελική επίλυση του θέµατος από το.σ. της ΕΥΑΜΒ. 5. Εισηγείται στο Σ για: α) Την ανάθεση µελετών εκτέλεσης έργων και προµηθειών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες, κάθε φορά, διατάξεις. β) Την εκποίηση ή εκµίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγµάτων της ΕΥΑΜΒ. γ) Την έγερση αγωγών, την άσκηση κάθε ένδικου µέσου, την παραίτηση από αυτό και για κάθε συµβιβασµό, εξώδικο ή δικαστικό. δ) Τη σύναψη δανείων. ε) Τη συµµετοχή φυσικών ή νοµικών προσώπων ή οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας στη δαπάνη κατασκευής έργων, µε προτεραιότητα και τους όρους συµµετοχής τους, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 2 του Ν.1069/1980, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. στ) Τον καθορισµό των τιµολογίων ύδρευσης και αποχέτευσης. ζ) Την οριστική µετακίνηση του προσωπικού από υπηρεσία σε υπηρεσία, καθώς και τη µετάταξή του (µεταβολή κλάδου ή ειδικότητας). 6. Αποφασίζει για: α) Τη διενέργεια προµηθειών, καθώς και την ανάληψη υποχρεώσεων, που η ολική τους δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται κάθε φορά από το Κανονισµό προµηθειών της ΕΥΑΜΒ. β) Την τοποθέτηση κάθε εργαζόµενου στην ανάλογη θέση του ΟΕΥ. γ) Σε συνεργασία µε το ιευθυντή της κάθε ιεύθυνσης, αποφασίζει για τη µετακίνηση των εργαζοµένων από τµήµα σε τµήµα της ίδιας υπηρεσίας, για την κάλυψη τακτικών ή πρόσκαιρων αναγκών. 10

11 δ) Τη χορήγηση αδειών στο προσωπικό, ύστερα από εισήγηση του αντίστοιχου ιευθυντή, µε βάση προγραµµατισµό που εξασφαλίζει την οµαλή λειτουργία της ΕΥΑΜΒ από άποψη επάρκειας προσωπικού στις διάφορες θέσεις, παίρνοντας παράλληλα υπόψη και τις πραγµατικές ανάγκες των εργαζοµένων ε) Την επιβολή των πειθαρχικών ποινών που ανήκουν στην αρµοδιότητά του, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του παρόντος ΟΕΥ. στ) Εγκρίνει τα πρωτόκολλα ζηµιών του άρθρου 28 του Ν.1069/80 7. Υπογράφει και θεωρεί τα ακόλουθα έγγραφα: α) Υπογράφει όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα, εκτός από εκείνα που συνεπάγονται αναλήψεις οικονοµικών υποχρεώσεων προς τρίτους (διακηρύξεις, συµβάσεις, συµβόλαια, κ.λπ.), ανώτερες του ποσού, που προβλέπεται από την παρ.6 α του παρόντος άρθρου, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του.σ. β) Θεωρεί και εγκρίνει τα έγγραφα, που, σύµφωνα µε τους σχετικούς νόµους, υπογράφονται από τον ιευθυντή της ιεύθυνσης Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδοµών ως ιευθύνουσας Υπηρεσίας ή ιευθυντή της ιεύθυνσης Προγραµµατισµού & Νέων Υποδοµών ως ιευθύνουσας Υπηρεσίας, αντιστοίχως, ή τους αρµόδιους υπαλλήλους, πριν την εκτέλεσή τους ή την εισαγωγή τους στο Σ της ΕΥΑΜΒ για λήψη απόφασης. γ) Υπογράφει τα εντάλµατα πληρωµών, τα γραµµάτια εισπράξεων και τα πρωτόκολλα των καθηµερινών µετρήσεων του Ταµείου, µαζί µε το ιευθυντή της Οικονοµικής και ιοικητικής Υπηρεσίας. δ) Θεωρεί, µαζί µε το ιευθυντή της ιεύθυνσης Οικονοµικών και ιοικητικών Υπηρεσιών, τις µισθοδοτικές καταστάσεις, που συντάσσει µε ευθύνη της η Οικονοµική Υπηρεσία. ε) Είναι ο διατάκτης των δαπανών της ταµειακής υπηρεσίας, σε σύµπραξη και κοινή ευθύνη µε το ιευθυντή της ιεύθυνσης Οικονοµικών και ιοικητικών Υπηρεσιών. στ) Μονογράφει όλα τα έγγραφα για τα οποία απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Σ. 8. Καλεί, τουλάχιστον µια φορά το µήνα, τους ιευθυντές των υπηρεσιών και εκείνους που κρίνει απαραίτητο, προκειµένου να ενηµερωθεί για την πορεία της επιχείρησης κατά τον προηγούµενο µήνα, να συντονίσει τις εργασίες των υπηρεσιών, να επιλύσει τυχόν διοικητικά ή τεχνικά προβλήµατα και να ανταλλάξει απόψεις για τους στόχους και το πρόγραµµα δράσης της επιχείρησης τον επόµενο µήνα, αλλά και ευρύτερα για τη µελλοντική πορεία της Επιχείρησης. Παράλληλα, και για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και απόδοσης του έργου της Επιχείρησης, είναι δυνατός ο ορισµός, µε απόφαση του Γενικού ιευθυντή της: α) Μόνιµων ή κατά περίπτωση διατµηµατικών επιτροπών ή οµάδων εργασίας για την επεξεργασία ζητηµάτων που αφορούν περισσότερες διοικητικές µονάδες της Επιχείρησης. β) Οµάδων διοίκησης έργου ή προγράµµατος. γ) Συντονιστών (project managers) για την εκτέλεση έργων ή προγραµµάτων µε αξιοποίηση προσωπικού από διάφορες διοικητικές µονάδες. δ) Υπαλλήλων συνδέσµων µεταξύ διοικητικών µονάδων µε ισχυρή αλληλεξάρτηση. 9. Ασκεί εποπτεία στο Τεχνικό Συµβούλιο. 11

12 10. Παρακολουθεί και ενηµερώνεται για τη σχετική µε τα αντικείµενα της ΕΥΑΜΒ νοµοθεσία και φροντίζει για την εφαρµογή της, σε συνεργασία µε τη Νοµική Υπηρεσία. Ο Γενικός ιευθυντής, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από ένα ιευθυντή της Επιχείρησης, που ορίζεται αναπληρωτής Γενικός /ντής µε απόφαση του Σ της ΕΥΑΜΒ ταυτόχρονα µε τον ορισµό του Γενικού /ντή Αυτοτελές Γραφείο ιαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου. Το Αυτοτελές Γραφείο ιαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανεξάρτητο, υπάγεται απευθείας στη Γενική ιεύθυνση και αναφέρεται σε αυτήν για τα θέµατα της ιαχείρισης Ποιότητας, ενώ για τα θέµατα Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται στον Πρόεδρο του.σ ή στο µέλος του που ορίζει ο Πρόεδρος. Το Γραφείο έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες: 1. Έχει την ευθύνη για τις διαδικασίες πιστοποίησης της Επιχείρησης σε Συστήµατα ιαχείρισης Ποιότητας όπως ISO 9001: Φροντίζει για τη σωστή εφαρµογή των διαδικασιών ποιότητας και των οδηγιών εργασίας, τη σωστή τήρηση των αρχείων ποιότητας και τη σωστή χρήση των εντύπων εργασίας. 3. Πραγµατοποιεί προγραµµατισµένους και έκτακτους εσωτερικούς ελέγχους για την εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας και γενικότερα για την ποιότητα της απόδοσης των µηχανισµών και συστηµάτων στην κατεύθυνση επίτευξη των καθορισµένων στόχων της Επιχείρησης 4. Εντοπίζει τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού και οργανώνει το πρόγραµµα εκπαίδευσης. 5. Προγραµµατίζει τις ενέργειες για την εκπαίδευση του προσωπικού των υπηρεσιών της Επιχείρησης. 6. Εντοπίζει τα σηµεία του συστήµατος ποιότητας που χρειάζονται βελτίωση, καθώς και τις µη συµµορφώσεις σε σηµεία που έχουν εντοπιστεί και προτείνει λύσεις. 7. Παρακολουθεί την εξέλιξη των διορθωτικών ενεργειών. 8. Ελέγχει την τήρηση των Κανονισµών που ισχύουν στην Επιχείρηση, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από το ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και της εν γένει νοµοθεσίας που αφορά την Επιχείρηση. 9. Εισηγείται την ανάπτυξη νέων συστηµάτων µε στόχο την καθιέρωση πιο αποτελεσµατικών συστηµάτων ελέγχου. 10. Αναφέρει στο ιοικητικό Συµβούλιο της Επιχείρησης περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συµφερόντων µελών του ιοικητικού Συµβουλίου ή ιευθυντικών Στελεχών της Επιχείρησης, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 11. Ενηµερώνει εγγράφως τουλάχιστον µια φορά το 6µηνο το ιοικητικό Συµβούλιο για τους διενεργούµενους ελέγχους. Ο Προϊστάµενος του Γραφείου ιαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες: Προΐσταται όλων των υπαλλήλων του Τµήµατος, καθορίζει και αναθέτει τα αντικείµενα στους υφιστάµενούς του, συντονίζει, επιβλέπει και ελέγχει τις εργασίες τους και έχει την ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία του Τµήµατος και είναι υπεύθυνος και υπόλογος στον Γενικό ιευθυντή για θέµατα της αρµοδιότητάς του Αυτοτελές Γραφείο Προβολής και Επικοινωνίας 12

13 Το Αυτοτελές Γραφείο Προβολής και Επικοινωνίας είναι ανεξάρτητο, υπάγεται απευθείας στη Γενική ιεύθυνση και έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες: 1. Φροντίζει την καλή εικόνα της Επιχείρησης µε σκοπό τη διατήρηση της στενής και αρραγούς σχέσης της µε τους πολίτες. 2. Είναι υπεύθυνο για θέµατα ενηµέρωσης, την έκδοση ενηµερωτικού υλικού, δελτίων τύπου κλπ. 3. Φροντίζει για θέµατα επικοινωνίας του Προέδρου, του ιοικητικού Συµβουλίου και του Γενικού ιευθυντή. 4.Είναι υπεύθυνο για την ιστοσελίδα της ΕΥΑΜΒ. 5. ιατηρεί αρχείο τύπου, αρχείο ηλεκτρονικών ΜΜΕ, κλπ. 6. Έχει την ευθύνη της προβολής των δραστηριοτήτων και των προγραµµάτων ανάπτυξης της ΕΥΑΜΒ. 7. Οργανώνει εκδηλώσεις, συνέδρια, ηµερίδες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, κλπ. σε συνεργασία µε τις εµπλεκόµενες ιευθύνσεις, κατά περίπτωση. Οργανώνει εκθέσεις και την παρουσία της επιχείρησης σε εκθέσεις σχετικές µε το αντικείµενο της. 8. Οργανώνει εκδηλώσεις που αποσκοπούν στην σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ εργαζοµένων και στην προαγωγή των σχέσεων µεταξύ εργαζοµένων και Επιχείρησης 9. Προετοιµάζει το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό προβολής της Επιχείρησης και των δραστηριοτήτων της. 10. Παρακολουθεί τις διαδικασίες ανάθεσης, υλοποίησης και παραλαβής υλικού και εργασιών προβολής που ανατίθενται σε τρίτους. 11. Επιµελείται των πάσης φύσεως εκδόσεων της Επιχείρησης. 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.1 Αρµοδιότητες ιευθυντή της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών. Ο ιευθυντής της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες: 1. Προΐσταται όλων των Τµηµάτων της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών, συντονίζει τις εργασίες τους σε συνεργασία µε τους Προϊσταµένους των Τµηµάτων, παρακολουθεί και ελέγχει τη λειτουργία τους και είναι υπεύθυνος και υπόλογος στο Γενικό ιευθυντή για θέµατα της αρµοδιότητάς του. 2. Είναι υποχρεωµένος, όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας, καθ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου και ανάλογα µε τις ανάγκες της Επιχείρησης, να επιβλέπει υπεύθυνα τους τοµείς αρµοδιότητάς του, µε σκοπό τη συνεχή, απρόσκοπτη, αποδοτική και ορθολογική λειτουργία της ιεύθυνσης που προΐσταται, σύµφωνα και µε τις εντολές του Γενικού ιευθυντή. 3. Συντάσσει και υποβάλλει στο Γενικό ιευθυντή µηνιαίες εκθέσεις προόδου εργασιών 4. Μονογράφει όλα τα εξερχόµενα έγγραφα της ιεύθυνσης που διευθύνει, πριν υπογραφούν από το Γενικό ιευθυντή. 5. Λαµβάνει µέριµνα για την επίλυση των αιτηµάτων των πολιτών που έχουν σχέση µε τη ιεύθυνσή του. 6. Παρακολουθεί την εργατικότητα και απόδοση των υπαλλήλων που εργάζονται στα Τµήµατα της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών και, όταν του ζητηθεί, υποβάλλει έκθεση στο.σ. ή το Γενικό ιευθυντή, σχετικά µε την απόδοση των εργαζοµένων. 13

14 7. Εισηγείται στο Γενικό ιευθυντή την επιβολή κυρώσεων στους υπαλλήλους που δεν εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους ή σε αυτούς που δεν εκτελούν σωστά την εργασία που τους αναθέτει ο ίδιος ή οι υπεύθυνοι των τµηµάτων. 8. Σε συνεργασία µε τους Προϊσταµένους των Τµηµάτων και τους Υπευθύνους των Γραφείων εισηγείται τη χορήγηση αδειών στους εργαζοµένους της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών και υποβάλλει τις αιτήσεις στο Τµήµα ιοίκησης, προς έγκριση από το Γενικό ιευθυντή. 9. Σε συνεργασία µε το Γενικό ιευθυντή και τον Προϊστάµενο του Τµήµατος ιοίκησης, καθορίζει και ελέγχει τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της ιεύθυνσης. 10. Χρησιµοποιεί οποιονδήποτε από το προσωπικό της Υπηρεσίας του για την εκτέλεση κάθε άλλης, συναφούς µε την ειδικότητά του, εργασίας, ανάλογα µε τις ανάγκες που παρουσιάζονται σε κάθε τµήµα. 11.Παραλαµβάνει την εισερχόµενη αλληλογραφία και κατανέµει αυτή στα αρµόδια τµήµατα. Ο ιευθυντής ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών: 12. Έχει την ευθύνη για την αποτελεσµατική τήρηση των οικονοµικών προγραµµάτων λειτουργίας της ΕΥΑΜΒ που αποφασίζει το Σ, τη σωστή απεικόνιση των οικονοµικών πράξεων, τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών της και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της περιουσίας της. 13. Εισηγείται στο Γενικό ιευθυντή για θέµατα προσωπικού (αµοιβές, επιβραβεύσεις, µετεκπαίδευση και κατάρτιση, ποινές, άδειες, µεταβολές, προαγωγές, κατάταξη σε κλιµάκια του προσωπικού) και επιβλέπει τη σωστή τήρηση των ατοµικών φακέλων όλου του προσωπικού. 14. Φροντίζει για κάθε άλλη οικονοµικής φύσεως εργασία της ΕΥΑΜΒ, που του ανατίθεται από τον Γενικό ιευθυντή. 15. Έχει την ευθύνη σύνταξης και υπογράφει τον Προϋπολογισµό, Ισολογισµό και Απολογισµό και τους υποβάλλει στο Γενικό ιευθυντή. 16. Ελέγχει τα τιµολόγια για προµήθειες και εκτέλεση εργασιών, προκειµένου να εκδοθούν από το λογιστήριο τα εντάλµατα πληρωµής. 17. Ελέγχει και υπογράφει τα Γραµµάτια Είσπραξης, τα Εντάλµατα Πληρωµής και τα δικαιολογητικά που τα συνοδεύουν και τα υποβάλλει στο Γενικό ιευθυντή για θεώρηση. 18. Ελέγχει καθηµερινά το Ταµείο και φροντίζει να υπάρχει πάντα σε αυτό επαρκές ποσό χρηµάτων, ενώ παράλληλα µεριµνά, σε συνεργασία µε το Γενικό ιευθυντή, για την κατάθεση των χρηµάτων του Ταµείου σε Τράπεζες ή Ταµιευτήριο. 19. Εποπτεύει την οµαλή είσπραξη όλων των απαιτήσεων της Επιχείρησης. 20. Παρακολουθεί την απορρόφηση πιστώσεων και χρηµατοδοτήσεων, ενηµερώνοντας το Γεν. ιευθυντή. 21. Επιβλέπει τις ενέργειες για τη διακοπή του νερού πελατών που δεν εκπληρώνουν τις οικονοµικές απαιτήσεις της Επιχείρησης, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Ύδρευσης. 22. Φροντίζει για την κανονική είσπραξη και έγκαιρη απόδοση των χρηµάτων που εισπράττονται για λογαριασµό του ηµοσίου, των Ασφαλιστικών Ταµείων και λοιπών τρίτων. 23. Ενηµερώνει εγκαίρως το Γενικό ιευθυντή για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές τρίτων. 24. Παρακολουθεί την τήρηση όλων των βιβλίων που προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και είναι υπεύθυνος για κάθε παράλειψη. 25. Παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει την έγκαιρη προµήθεια υλικών και τη διακίνηση των υλικών της αποθήκης. Παρακολουθεί τη σύνταξη των σχετικών στατιστικών πινάκων. 26. Φροντίζει για τη σύνταξη της απογραφής των αποθηκών, ετησίως ή όποτε απαιτηθεί και την υποβάλλει στο Γενικό ιευθυντή. Επίσης για την σύνταξη της απογραφής όποτε χρειασθεί των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 14

15 27. Έχει την ευθύνη, από κοινού µε τον προϊστάµενο του Τµήµατος Οικονοµικών, για τις παρατηρήσεις που περιλαµβάνονται στον έλεγχο από Ορκωτούς Λογιστές και σε κάθε άλλο έλεγχο. 28. Παρακολουθεί, ελέγχει και µεριµνά για την επωφελέστερη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της Επιχείρησης και φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη µισθωµάτων ή άλλων προσόδων που προέρχονται από την εκµετάλλευσή της. Συνεργάζεται µε τον ιευθυντή της ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Νέων Υποδοµών, για την υποβολή, από κοινού, προς το.σ της επιχείρησης προτάσεων για την µέγιστη δυνατή αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης. Τον ιευθυντή, όταν απουσιάζει, τον αναπληρώνει ένας από τους Προϊσταµένους των Τµηµάτων της ιεύθυνσής του, που ορίζει ο Γενικός ιευθυντής, ύστερα από εισήγηση του ιευθυντή. 2.2 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Το ιοικητικό Τµήµα έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες: 1. Επιµελείται την προώθηση και εφαρµογή των αποφάσεων, που σχετίζονται µε την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού. 2. Τηρεί τους ατοµικούς φακέλους όλου του προσωπικού της ΕΥΑΜΒ και τους ενηµερώνει για κάθε µεταβολή. 3. Παρακολουθεί και τηρεί αρχείο πάσης φύσεως αδειών προσωπικού, καθώς και των ασθενειών, επιβραβεύσεων, ποινών, κλπ. 4. Ρυθµίζει την απασχόληση του προσωπικού καθαριότητας και έχει την ευθύνη για την καθαριότητα όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων της Επιχείρησης. 5. Ρυθµίζει την απασχόληση των τηλεφωνητών της Επιχείρησης. 6. Ρυθµίζει, σε συνεργασία µε τους ιευθυντές της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών και ιεύθυνσης Λειτουργίας και Συντήρησης Υποδοµών τα θέµατα της συντήρησης των κεντρικών κτιριακών εγκαταστάσεων της Επιχείρησης. 7. Μεριµνά για θέµατα προσωπικού (αµοιβές - επιβραβεύσεις - µετεκπαίδευση και κατάρτιση - ποινές - άδειες - µεταβολές- προαγωγές - κατάταξη σε κλιµάκια του προσωπικού). 8. Φροντίζει για τη διακίνηση της εισερχόµενης αλληλογραφίας και τη διεκπεραίωση της εξερχόµενης αλληλογραφίας και τηρεί το αντίστοιχο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης. 9. Μεριµνά για την οργάνωση, ταξινόµηση, τήρηση, κλπ του Αρχείου του.σ., του αρχείου της Επιχείρησης, του αρχείου φακέλων δικαστικών υποθέσεων και του Μητρώου Ακινήτων. 10. ιακπεραιώνει τη γραµµατειακή υποστήριξη της Γενικής ιεύθυνσης. Ο Προϊστάµενος του ιοικητικού Τµήµατος έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες: 1. Προΐσταται όλων των υπαλλήλων του Τµήµατος, καθορίζει και αναθέτει τα αντικείµενα στον προϊστάµενο του Γραφείου και στους άλλους υφιστάµενούς του, συντονίζει, επιβλέπει και ελέγχει τις εργασίες τους και έχει την ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία του Τµήµατος και είναι υπεύθυνος και υπόλογος στον ιευθυντή ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών για θέµατα της αρµοδιότητάς του. 2. Ασχολείται µε κάθε εργασία που έχει σχέση µε τις αρµοδιότητες του Τµήµατος, καθώς και µε οποιαδήποτε άλλη σχετική εργασία που ανατίθεται σε αυτόν από το ιευθυντή της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών. 3. Εποπτεύει το προσωπικό του Τµήµατος, ελέγχει την απόδοσή του στην άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων και όταν ζητηθεί, υποβάλλει έκθεση προς τον ιευθυντή της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών. 4. Εισηγείται στο ιευθυντή της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών την εκτέλεση των απαιτούµενων, κάθε φορά, έργων και ενεργειών της αρµοδιότητας του Τµήµατος. 15

16 5. Εισηγείται στο ιευθυντή της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών για την προµήθεια υλικών, οργάνων, συσκευών, οχηµάτων, ανταλλακτικών, εργαλείων, κλπ. που κρίνονται απαραίτητα για την εύρυθµη λειτουργία του Τµήµατος και ύστερα από έγκριση, συντάσσει τις τεχνικές προδιαγραφές. Ο Προϊστάµενος του ιοικητικού Τµήµατος έχει την ευθύνη: 6. Για εισηγήσεις στο ιευθυντή της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών για θέµατα προσωπικού (αµοιβές επιβραβεύσεις µετεκπαίδευση και κατάρτιση- ποινές άδειες µεταβολές προαγωγές κατάταξη σε κλιµάκια του προσωπικού) 7. Για τη σωστή τήρηση των ατοµικών φακέλων όλου του προσωπικού. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ορίζεται αναπληρωτής του από τον ιευθυντή της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο Γραµµατείας Συλλογικών Οργάνων Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη στο Σ και τα άλλα συλλογικά όργανα, µε τον Γραµµατέα του Σ, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο του.σ. και έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες: 1.Προετοιµάζει την ηµερήσια διάταξη του Σ, µε τα θέµατα που δίδονται από τον Γενικό /ντή και έχει την ευθύνη της διανοµής αυτής στα µέλη του Σ και της ανάρτησης στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΜΒ. 2. Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Σ, επιµελείται της αποµαγνητοφώνησης των πρακτικών, της τήρησης των πρακτικών των Συνεδριάσεων, της καθαρογράφησης των αποφάσεων και της κοινοποίησής τους αρµοδίως και εκτελεί κάθε εργασία σχετική µε τη λειτουργία κ.λπ. του Σ. 3. Καταχωρεί τις αποφάσεις του Σ σε σχετικό βιβλίο που αριθµείται, µονογραφείται και θεωρείται από τον Πρόεδρο. 4. Μεριµνά για τις δηµοσιεύσεις των αποφάσεων στο ΦΕΚ όταν αυτό απαιτείται και την ανάρτησή τους στο πρόγραµµα «ιαύγεια». 6. Τηρεί ειδικό ευρετήριο των αποφάσεων του Σ. 7. Μεριµνά για την κοινοποίηση των αποφάσεων του Σ προς τους αρµόδιους της ΕΥΑΜΒ ή τρίτους. 8. Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Τεχνικού Συµβουλίου, επιµελείται της τήρησης των πρακτικών των Συνεδριάσεων και της αποµαγνητοφώνησής τους και τηρεί ειδικό ευρετήριο των αποφάσεών του. 9. Παρίσταται στις συνεδριάσεις των Επιτροπών, διεκπεραιώνει τις αποφάσεις τους και τηρεί το σχετικό ευρετήριο. 2.3 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Το Οικονοµικό Τµήµα έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες: 1. Παρακολουθεί όλες τις δαπάνες και τα έσοδα της Επιχείρησης καταχωρώντας τα καθηµερινά σε βιβλία θεωρηµένα σύµφωνα µε τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 2. Ενηµερώνει τα αρµόδια τµήµατα µε πληροφορίες που απαιτούνται, καθώς και τον ιευθυντή της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών. 3. Ελέγχει το ύψος του ταµειακού υπολοίπου στο τέλος κάθε µήνα και συµφωνεί µε το Τµήµα Καταναλωτών ως προς το ύψος των απαιτήσεων. 4. Παρακολουθεί, µε βοηθητικό πρόγραµµα, την πορεία του προϋπολογισµού στη διάρκεια κάθε έτους και αναστέλλει δαπάνες που επιφέρουν υπέρβαση, µέχρι να εγκριθεί σχετική αναµόρφωση από το Σ. 5. Παρακολουθεί την πορεία των οικονοµικών στοιχείων των έργων και προγραµµάτων και ενηµερώνει σχετικά τον /ντή της Υπηρεσίας του. Συνεργάζεται µε τη ιεύθυνση Λειτουργίας & 16

17 Συντήρησης Υποδοµών και την ιεύθυνση Προγραµµατισµού & Νέων Υποδοµών για συλλογή στοιχείων, τηρεί το αρχείο της οικονοµικής παρακολούθησης των έργων και προγραµµάτων και παρέχει τα αναγκαία στοιχεία για την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών εκθέσεων που απαιτούνται από τους εκάστοτε ελέγχους. 6. Συντάσσει, εκδίδει και υπογράφει τις µισθοδοτικές καταστάσεις που επισυνάπτονται σε αντίστοιχα εντάλµατα πληρωµής. 7. Ελέγχει και υπογράφει τις µισθοδοτικές καταστάσεις και φροντίζει για την έκδοση των ατοµικών δελτίων ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ καθώς και για την έκδοση των σχετικών ενταλµάτων πληρωµής ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών της ΕΥΑΜΒ. 8. Συγκεντρώνει παραστατικά που απαιτούνται για την εκκαθάριση των εκάστοτε δαπανών, ελέγχει και υπογράφει όπου χρειάζεται σε όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και εκδίδει και υπογράφει τα αντίστοιχα εντάλµατα πληρωµής. 9. Τηρεί αρχείο εκδοθέντων ενταλµάτων και γραµµατίων είσπραξης για κάθε έτος 10. Ασχολείται µε την είσπραξη των τακτικών τελών ύδρευσης αποχέτευσης άρδευσης και των κάθε µορφής χρηµατικών απαιτήσεων της ΕΥΑΜΒ από τρίτους, σε συνεργασία µε το Τµήµα Καταναλωτών. 11. ιενεργεί τις προµήθειες κάθε είδους υλικών που είναι αναγκαία για τις υπηρεσίες της ΕΥΑΜΒ, σύµφωνα µε τους νόµους, τα διατάγµατα και τις εγκύκλιες διαταγές που ισχύουν. 12. ιενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των προµηθειών και των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, ήτοι µεριµνά για την κατάρτιση προδιαγραφών σε συνεργασία µε τα αρµόδια κάθε φορά τµήµατα της ΕΥΑΜΒ, καταρτίζει το σχέδιο της διακήρυξης, των συµβάσεων και όλων των αποφάσεων και εισηγείται τη συγκρότηση όλων των επιτροπών που απαιτούνται (διενέργειας διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των ειδών) στο κάθε φορά αποφαινόµενο όργανο της ΕΥΑΜΒ, παρακολουθεί τη λειτουργία τους και γενικά µεριµνά για όλα τα ζητήµατα που αφορούν την εκτέλεση κάθε προµήθειας ή υπηρεσίας µέχρι και την οριστική παραλαβή της σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 13. Έχει την ευθύνη για την έγκυρη προµήθεια των υλικών και την εισαγωγή τους στην αποθήκη. 14. Έχει την ευθύνη για τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισµών, τις απ ευθείας αγορές (µικρές, εξειδικευµένα υλικά κλπ), όπου προβλέπεται από το νόµο, µε την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια. 15. Έχει την ευθύνη για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών προµήθειας και των πρωτοκόλλων παραλαβής των διαφόρων υλικών και τη παράδοσή τους στο λογιστήριο για την έκδοση του εντάλµατος πληρωµής. 16. Έχει την ευθύνη για την τήρηση των διαδικασιών παραλαβής, αποθήκευσης, φύλαξης και χορήγησης αναλώσιµων και παγίων υλικών. 17. Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα των συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών Ο προϊστάµενος του Οικονοµικού Τµήµατος έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες: 1. Προΐσταται όλων των υπαλλήλων του Τµήµατος, καθορίζει και αναθέτει τα αντικείµενα στον υπεύθυνο του Γραφείου Αποθήκης και στους υπόλοιπους υφιστάµενούς του, συντονίζει, επιβλέπει και ελέγχει τις εργασίες τους και έχει την ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία του Τµήµατος. 2. Ασχολείται µε κάθε εργασία που έχει σχέση µε τις αρµοδιότητες του Τµήµατος, καθώς και µε οποιαδήποτε άλλη σχετική εργασία που ανατίθεται σε αυτόν από τον ιευθυντή της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών. 17

18 3. Εποπτεύει το προσωπικό του Τµήµατος, ελέγχει την απόδοσή του στην άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων και όταν του ζητηθεί, υποβάλλει έκθεση προς τον ιευθυντή της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών. 4. Εισηγείται στον ιευθυντή της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών την εκτέλεση των απαιτούµενων, κάθε φορά, έργων και ενεργειών της αρµοδιότητας του Τµήµατος. 5. Εισηγείται στον ιευθυντή της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών για την προµήθεια υλικών, οργάνων, συσκευών, οχηµάτων, ανταλλακτικών, εργαλείων, κλπ. που κρίνονται απαραίτητα για την εύρυθµη λειτουργία του Τµήµατος και ύστερα από έγκριση, συντάσσει τις τεχνικές προδιαγραφές. Ο Προϊστάµενος του Οικονοµικού Τµήµατος έχει την ευθύνη: 1. Για τις διορθώσεις που αφορούν το Τµήµα του επί των παρατηρήσεων που περιλαµβάνονται στον έλεγχο από Ορκωτούς Λογιστές και από κάθε άλλο έλεγχο, από κοινού µε τον ιευθυντή της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών. 2. Για τη σύνταξη και υπογραφή, από κοινού µε το ιευθυντή της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών, του Προϋπολογισµού, Ισολογισµού και Απολογισµού της Επιχείρησης. 3. Για την υπογραφή όλων των ενταλµάτων πληρωµής, των γραµµατίων είσπραξης, των επιταγών, καθώς και για ό,τι ορίζει ο νόµος,. 4. Για την παρακολούθηση της καθηµερινής οικονοµικής κατάστασης της Επιχείρησης 5. Για την παρακολούθηση της είσπραξης όλων των χρηµατικών απαιτήσεων της ΕΥΑΜΒ από τρίτους 6. Για την οµαλή είσπραξη των τελών ύδρευσης, αποχέτευσης και όποιων άλλων εσόδων της Επιχείρησης, σε συνεργασία µε το Τµήµα Καταναλωτών. 7. Για την έγκαιρη ενηµέρωση του ιευθυντή της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές τρίτων 8. Για τον έλεγχο των υπογραφών των υπευθύνων και είναι υπεύθυνος για κάθε παράλειψη. 9. Για την κατάρτιση προγράµµατος προµηθειών της επιχείρησης, συνοδευµένου από έκθεση αιτιολόγησης της σκοπιµότητας αυτών, σε συνεργασία µε τον ιευθυντή του και τους ιευθυντές των άλλων υπηρεσιών. 10. Για την επίβλεψη της διαδικασίας προκήρυξης διαγωνισµών, αξιολόγησης προσφορών και σύναψης συµβάσεων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, για την προµήθεια υλικών ή αναλώσιµων. ιευκρινίζεται ότι η σύνταξη των ειδικών όρων των προµηθειών ή εργασιών, ανήκει στο τµήµα εκείνο της επιχείρησης, που προκάλεσε την ενέργεια. 11. Για τη συγκρότηση επιτροπών για τη διενέργεια διαγωνισµών και για την παραλαβή των υλικών. 12. Για τη σύνταξη των πρακτικών των παραπάνω επιτροπών. 13. Για την προώθηση των αιτήσεων προµηθειών και εκτέλεσης εργασιών όλων των τµηµάτων της Υπηρεσίας. 14. Για την έγκαιρη παραλαβή των διαφόρων υλικών, την καταµέτρηση, τον ποσοτικό έλεγχο και την εισαγωγή τους στην αποθήκη, ύστερα από ποιοτικό έλεγχο. Ο ποιοτικός έλεγχος, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, γίνεται σε συνεργασία µε τους αρµοδίους υπαλλήλους των αντίστοιχων Τµηµάτων που έθεσαν την παραγγελία. 15. Για κάθε έλλειµµα που παρατηρείται στα υλικά αποθήκης. 16. Για την παρακολούθηση της κίνησης των υλικών και της φροντίδας σε συνεργασία µε τα αρµόδια Τµήµατα και γραφεία να υπάρχουν τα απαιτούµενα αποθέµατα. 18

19 17. Για τη διαλογή των υλικών που επιστρέφονται στην αποθήκη από µετατροπές σε παροχές ή αποξηλώσεις, για την εισαγωγή τους στην αποθήκη ή την εκποίησή τους και προβαίνει στην απογραφή τους. 18. Για την τήρηση αρχείου προµηθειών και προµηθευτών. 19. Για την ετήσια απογραφή της αποθήκης, µαζί µε την επιτροπή απογραφής. 20.Ο προϊστάµενος του Οικονοµικού Τµήµατος έχει την ευθύνη για την διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της Επιχείρησης και φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη µισθωµάτων ή άλλων προσόδων που προέρχονται από την εκµετάλλευσή της. Συνεργάζεται µε τον Προιστάµενο του Τµήµατος Σχεδιασµού της ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Νέων Υποδοµών, για την υποβολή, από κοινού, προτάσεων για την µέγιστη δυνατή αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ορίζεται αναπληρωτής του από το ιευθυντή της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο Λογιστηρίου Το Γραφείο Λογιστηρίου έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες: 1. Παρακολουθεί όλες τις δαπάνες της Επιχείρησης. 2. Καταχωρεί τις δαπάνες και τις εισπράξεις καθηµερινά σε βιβλία θεωρηµένα σύµφωνα µε τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 3. Φροντίζει για τη συγκέντρωση των στοιχείων που απαιτούνται για την σύνταξη του προϋπολογισµού, ισολογισµού και απολογισµού της Επιχείρησης. 4. Συγκεντρώνει στοιχεία και δικαιολογητικά για τον υπολογισµό της µισθοδοσίας. 5. Συντάσσει, εκδίδει και υπογράφει τις µισθοδοτικές καταστάσεις που επισυνάπτονται σε αντίστοιχα εντάλµατα πληρωµής. 6. Στο τέλος του έτους συντάσσει οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. των εργαζοµένων και εκδίδει τις βεβαιώσεις αποδοχών τους. 7. Συντάσσει προσωρινές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. και χαρτοσήµου όπως κάθε φορά προβλέπεται από τη Νοµοθεσία. 8. Συγκεντρώνει παραστατικά που απαιτούνται για την εκκαθάριση της εκάστοτε δαπάνης. 9. Εκδίδει και υπογράφει εντάλµατα πληρωµής όλων των δαπανών της Επιχείρησης. 10. Ελέγχει όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και υπογραφές. 15. Επιµελείται την υπογραφή τους από τον προϊστάµενο του Οικονοµικού Τµήµατος, τον ιευθυντή της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών και τον Γενικό ιευθυντή, καθώς και την τακτοποίησή τους σε ειδικό φάκελο για υπογραφή από τον Πρόεδρο η τον Αντιπρόεδρο του Σ της ΕΥΑΜΒ. 11. Τηρεί αρχείο εκδοθέντων ενταλµάτων για κάθε έτος Γραφείο Προµηθειών Το Γραφείο Προµηθειών έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες: 1. ιενεργεί τις προµήθειες κάθε είδους υλικών που είναι αναγκαία για τις υπηρεσίες της ΕΥΑΜΒ, σύµφωνα µε τους νόµους, τα διατάγµατα και τις εγκύκλιες διαταγές που ισχύουν. 2. ιενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των προµηθειών και των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, ήτοι µεριµνά για την κατάρτιση προδιαγραφών σε συνεργασία µε τα αρµόδια κάθε φορά τµήµατα της ΕΥΑΜΒ, καταρτίζει το σχέδιο της διακήρυξης, των συµβάσεων και όλων των αποφάσεων και εισηγείται τη συγκρότηση όλων των επιτροπών που απαιτούνται (διενέργειας 19

20 διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των ειδών) στο κάθε φορά αποφαινόµενο όργανο της ΕΥΑΜΒ, παρακολουθεί τη λειτουργία τους και γενικά µεριµνά για όλα τα ζητήµατα που αφορούν την εκτέλεση κάθε προµήθειας ή υπηρεσίας µέχρι και την οριστική παραλαβή της σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 3. Προµηθεύεται έγκαιρα τα υλικά που, τα αρµόδια κάθε φορά τµήµατα της Επιχείρησης ζητούν και φροντίζει για την εισαγωγή τους στην αποθήκη. 4. ιενεργεί τους πρόχειρους διαγωνισµούς και τις απ ευθείας αγορές (µικρές, εξειδικευµένα υλικά κλπ), όπου προβλέπεται από το νόµο, µε την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια. 5. Συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά προµήθειας και τα πρωτόκολλα παραλαβής των διαφόρων υλικών και φροντίζει για τη παράδοσή τους στο λογιστήριο και για την έκδοση του εντάλµατος πληρωµής. 6. Τηρεί τις διαδικασίες παραλαβής, αποθήκευσης, φύλαξης και χορήγησης αναλώσιµων και παγίων υλικών. 7. Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα των συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών 8. Φροντίζει για τη σωστή αποθήκευση και φύλαξη των διαφόρων υλικών. 9. Φροντίζει για την καταγραφή των εισερχοµένων και εξερχοµένων υλικών στις αποθήκες της ΕΥΑΜΒ και την καθηµερινή διακίνησή τους 10. Φροντίζει για τη συνεχή και απρόσκοπτη ηλεκτρονική παρακολούθηση των εισερχοµένων και εξερχοµένων υλικών Γραφείο Ταµείου Το Γραφείο Ταµείου έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες: 1. ιενεργεί στα Ταµεία εξυπηρέτησης ή µε άλλο τρόπο (πχ. µέσω Τραπεζών) τις εισπράξεις από τακτικά τέλη ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης (λογαριασµοί), από τα τέλη σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης ή αποχέτευσης, από τα τέλη επανασυνδέσεων υδροµέτρων, διάφορα πρόστιµα, έκτακτα έσοδα κλπ., σύµφωνα µε τους Κανονισµό Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Άρδευσης. 2. ιενεργεί τις πληρωµές των ενταλµάτων πληρωµής που εκδίδονται και της µισθοδοσίας του προσωπικού της ΕΥΑΜΒ. 3. Υπογράφει τα γραµµάτια είσπραξης, τα εντάλµατα πληρωµής και τις επιταγές. 4. Εισπράττει και αποδίδει τους λογαριασµούς κατανάλωσης ύδρευσης και αποχέτευσης και τις κάθε µορφής χρηµατικές απαιτήσεις της ΕΥΑΜΒ από τρίτους. 4. Ενηµερώνει έγκαιρα τον Προϊστάµενο του Οικονοµικού Τµήµατος και τον ιευθυντή της ιοικητικής και Οικονοµικής ιεύθυνσης για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές τρίτων. 5. Τηρεί το βιβλίου του Ταµείου. 6. Συντάσσει µηνιαίο δελτίο εσόδων - εξόδων 2.4 ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ. Το Τµήµα Καταναλωτών έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες: 1. Την παραλαβή των αιτήσεων και των κατά περίπτωση απαιτούµενων δικαιολογητικών για νέα σύνδεση ύδρευσης αποχέτευσης- άρδευσης και αποστολή στο αρµόδιο τµήµα. 2. Την σύναψη συµβολαίων για νέα σύνδεση ύδρευσης αποχέτευσης - άρδευσης, και την έκδοση λογαριασµού για την κατασκευή της σύµφωνα µε την εντολή της αρµόδιας υπηρεσίας. 20

21 3. Την δηµιουργία, τήρηση, µεταβολή και ενηµέρωση µε όλα τα απαιτούµενα στοιχεία του µητρώου των καταναλωτών. 4. Τη σύναψη συµβολαίων χρήσης των δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης άρδευσης, την έκδοση και είσπραξη εγγύησης σύµφωνα µε τους κανονισµούς λειτουργίας. 5. Την ακύρωση των συµβολαίων χρήσης των δικτύων και επιστροφή των εγγυήσεων στον δικαιούχο, µετά την εξόφληση των οφειλών έως την ηµέρα της ακύρωσης. 6. Την περιοδική λήψη ενδείξεων υδροµετρητών και τον έλεγχο αυτών 7. Την αποστολή στο Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων Υδρευσης όλων των προβληµάτων για αποκατάσταση πριν την έκδοση των λογαριασµών. 8. Την έκδοση και διανοµή αποδείξεων λογαριασµών 9. Τη µέριµνα για διακοπές ή επανασυνδέσεις υδροδότησης καταναλωτών. 10. Την ικανοποίηση των παραπόνων και αιτηµάτων των καταναλωτών. Την οργάνωση των αιτηµάτων, την τήρηση στατιστικών στοιχείων και τον χειρισµό των προγραµµάτων ηλεκτρονικής διαχείρισης παραπόνων και αιτηµάτων. Όταν τα παράπονα των καταναλωτών δεν βρίσκουν άµεση ικανοποίηση, οι υποθέσεις παραπέµπονται στα αρµόδια τµήµατα προς επίλυση. Ο πελάτης ενηµερώνεται εγγράφως για την έκβαση του αιτήµατός του. 11. Τον έλεγχο του λογαριασµού νερού µετά από αίτηση των καταναλωτών και τη διόρθωσή τους σε περιπτώσεις λανθασµένης µέτρησης ή διαρροής (αφανής διαρροή) ή µε απόφαση του.σ 12. Την συµπλήρωση των αιτήσεων για αλλαγή στοιχείων ιδιοκτήτη και ενοικιαστή µε την προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την ενηµέρωση του µητρώου του. 13. Τον διακανονισµό πάσης φύσεως οφειλών και παρακολούθηση της τήρησής του. 14. Την έκδοση εντύπων για την είσπραξη των τακτικών ή έκτακτων εσόδων και την παράδοση στο αρµόδιο τµήµα 15. Την έκδοση εντύπων για προκαταβολή έναντι µελλοντικής κατανάλωσης και σε ορισµένες περιπτώσεις την προπληρωµή του λογαριασµού πριν την οριστικοποίηση και έκδοσή του. 16. Την αποστολή δικαιολογητικών για είσπραξη λογαριασµών στις δηµόσιες υπηρεσίες. Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Καταναλωτών έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες: 1. Προΐσταται των υπαλλήλων του Τµήµατος, καθορίζει και αναθέτει τα αντικείµενα στους υφιστάµενούς του, συντονίζει, επιβλέπει και ελέγχει τις εργασίες τους και έχει την ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία του Τµήµατος 2. Ασχολείται µε κάθε εργασία που έχει σχέση µε τις αρµοδιότητες του Τµήµατος, καθώς και µε οποιαδήποτε άλλη σχετική εργασία που ανατίθεται σε αυτόν από το ιευθυντή της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών. 3. Εποπτεύει το προσωπικό του Τµήµατος, ελέγχει την απόδοσή του στην άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων και όταν του ζητηθεί, υποβάλλει έκθεση προς το ιευθυντή της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών. 4. Εισηγείται στο ιευθυντή της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών την εκτέλεση των απαιτούµενων, κάθε φορά, έργων και ενεργειών της αρµοδιότητας του Τµήµατός του. 5. Εισηγείται στο ιευθυντή της ιεύθυνσης ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών για την προµήθεια υλικών, οργάνων, συσκευών, οχηµάτων, ανταλλακτικών, εργαλείων, κλπ. που κρίνονται απαραίτητα για την εύρυθµη λειτουργία του Τµήµατος και ύστερα από έγκριση, συντάσσει τις τεχνικές προδιαγραφές. Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Καταναλωτών έχει την ευθύνη: 21

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ) 1 Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) 1. Με τον ΟΕΥ καθορίζονται:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος 29.03.2013 Αρ. Πρωτ. : 4424 Προς ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Χ. Κωστούλα 2421075128 2421075135 ΗΜΟ ΒΟΛΟΥ κ. ήµαρχο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 6 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ από τα Πρακτικά της 3 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 6ης ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 Σελίδα 1 από 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛ.Α.Ο. Για την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: "Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος"»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 12/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 121/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ.Αποφ.:24/2013 Αριθ. Πρωτ.: 1501 ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Ιορδάνης Λουίζος αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 5ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 15ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ)

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) Το Ε.Σ.Η. Η.Σ. είναι ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Κανονισµός λειτουργίας και εσωτερικής υπηρεσίας του Ειδικού ικαστηρίου του άρθρου 99 του Συντάγµατος και αναπροσαρµογή του παραβόλου για την άσκηση αγωγής κακοδικίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 186 /ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 Ταχ. /νση : Πλ. Ελευθερίας 3

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 1. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SOUKOS ROBOTS ABEE για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ» ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.) 2200/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Τύπος Αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ «Κ.Ο.ΔΗ.Π»

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ «Κ.Ο.ΔΗ.Π» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ «Κ.Ο.ΔΗ.Π» Ιούλιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Άρθρο 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 14ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 126/2014 Θέµα: «Περί βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του νησιού της Ρόδου και σύσταση της ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου Καθορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου. Νομικό Πλαίσιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Γραµµατεία του Πρωτοδικείου διαιρείται σε δέκα εννέα (19) τµήµατα. 1. ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ: Σ αυτό οι υπάλληλοι θα ασχολούνται µε τις εξής εργασίες: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Π E P I E X O M E N A

Π E P I E X O M E N A ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Π E P I E X O M E N A Άρθρο 1 ο : Αντικείµενο Κανονισµού Σελ. 1 Άρθρο 2 ο : Σύσταση Σκοπός, Νοµικό Καθεστώς Σελ. 1 Άρθρο 3 ο : Έγκριση - Τροποποίηση και Ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 95/93 Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΘΕΜΑ: 55 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση συγκρότησης συλλογικού οργάνου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 29/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1 Ι ΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρθρο 1 Σύσταση-Επωνυµία 1. Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε έδρα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/204 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 42/204 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 22 Α του ν. 2362/1995 «περί Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση 1. Συνιστάται Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή υπό την επωνυµία «Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» (Α.Ε.Π.Ε.), µε έδρα την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Από το πρακτικό 2/14-2-2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου. Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα 31/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αρ. Αποφ. 194/2015 Αρ. Πρωτ 194 ΘΕΜΑ: Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 14 / 07 / 2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 92738 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 22 η / 18-07-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμ. Απόφ. 192/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ μόνο υπηρεσίες αποχέτευσης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμ. Απόφ. 192/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ μόνο υπηρεσίες αποχέτευσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 18/20-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 192/2012 Θέμα:«Καταβολή δαπανών που έχουν σχέση με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 24 η Απόφαση υπ αριθ. 1140/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις.

N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις. N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής Ελληνική ΑΔΑ: 45ΒΝΝ-8Ρ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 44403 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Η εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών γίνεται την 1η Σεπτεμβρίου του έτους των εκλογών. Μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών και πριν την εγκατάσταση, πραγματοποιείται η

Διαβάστε περισσότερα

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24379/22-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 752 Από το πρακτικό 42 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τον προέλεγχο του

Διαβάστε περισσότερα