ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΘΕΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΘΕΗ"

Transcript

1 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΑΛΕΥΑ - ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΑΛΑΤΙ ΡΟΙΟΝΤΑ ΑΜΥΛΟΥ ΗΕΛΕ ΑΛΕΥΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΡΟΙΙΑΣ ΡΟΙΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΕΜΙΣΕΙΣ ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΗΑΧΑ/ΙΚΘΣ ΡΟΙΟΝΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΑΩΜΑΤΑ ΗΑΧΑ/ΙΚΘΣ ΗΑΧΑΘ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΜΑΜΕΛΑΔΕΣ ΡΟΤΑ ΗΑΧΑ/ΙΚΘΣ ΕΛΑΙΑ ΜΑΓΙΑ ΦΟΥΤΑ ΒΑΦΛΕΣ, ΚΩΝΟΙ, TΑΤΕΣ, ΣΦΟΛΙΑΤΕΣ ΜΑΓΑΙΝΕΣ ΞΘΟΙ ΚΑΡΟΙ - ΣΡΟΟΙ ΚΟΜΡΟΣΤΕΣ ΡΟΥΑ, ΓΚΟΦΕΤΕΣ, ΜΡΙΣΚΟΤΑ ΜΑΓΕΙΙΚΑ ΛΙΡΘ ΜΡΑΧΑΙΚΑ ΦΑΣΙΤΟΥΕΣ ΑΛΛΑ ΕΙΔΘ ΕΙΔΟ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΘΕΗ (ακ./σμχ./κιβ.) ΑΛΕΤΡΑ - ΙΜΙΓΔΑΛΙ Μύλοι Λούλη Αλεφρι τ. 70% 25 kg ΣΑΚΙ Αλεφρι τ. 70% Άςςοσ Μαλακόσ 25 kg ΣΑΚΙ Αλεφρι τ. 70% Ραραδοςιακό 25 kg ΣΑΚΙ Αλεφρι τ. 70% Δυνατό 25 kg ΣΑΚΙ Αλεφρι τ. 70% Γερμανικό 25 kg ΣΑΚΙ Αλεφρι Μ Τοπικό Αρτοποιίασ 25 kg ΣΑΚΙ Αλεφρι τ. 55% 25 kg ΣΑΚΙ Αλεφρι Ηαχαροπλαςτικισ 25 kg ΣΑΚΙ Αλεφρι Σφολιάτασ 25 kg ΣΑΚΙ Αλεφρι Super K 25 kg ΣΑΚΙ Αλεφρι Super 25 kg ΣΑΚΙ Αλεφρι Super Αμερικισ 25 kg ΣΑΚΙ Αλεφρι Tipo 00 (Ιταλικό) 25 kg ΣΑΚΙ Αλεφρι Μαφρο Ριτυροφχο 25 kg ΣΑΚΙ Αλεφρι Σίκαλθσ 25 kg ΣΑΚΙ Αλεφρι Ρολφκαρπο 25 kg ΣΑΚΙ Αλεφρι τ. 90% 25 kg ΣΑΚΙ Αλεφρι Κομπλζ 25 kg ΣΑΚΙ Κρικάλευρο 25 kg ΣΑΚΙ Καλαμποκάλευρο 25 kg ΣΑΚΙ Αλεφρι Μ Ηυμωτό 25 kg ΣΑΚΙ Αλεφρι Μ Διαλεχτό 25 kg ΣΑΚΙ Αλεφρι Μ Χονδρό 25 kg ΣΑΚΙ Αλεφρι Μ Χωριάτικο Ολικισ 25 kg ΣΑΚΙ Αλεφρι Μ Τοπικό Χωριάτικο 25 kg ΣΑΚΙ Αλεφρι Καμπαγιοφ 25 kg ΣΑΚΙ Αλεφρι Τςιάπο 25 kg ΣΑΚΙ Σελίδα 1

2 Αλεφρι Dinkel Λευκό 25 kg ΣΑΚΙ Αλεφρι Dinkel Ολικισ Άλεςθσ 25 kg ΣΑΚΙ Σιμιγδάλι Ψιλό 25 kg ΣΑΚΙ Σιμιγδάλι Χονδρό 25 kg ΣΑΚΙ Μύλοι Κρήτης Αλεφρι τ. 55% 25 kg ΣΑΚΙ Αλεφρι Σκλθρό Φφλλου 25 kg ΣΑΚΙ Αλεφρι Σφολιάτασ 25 kg ΣΑΚΙ Αλεφρι Άριςτον Φ 25 kg ΣΑΚΙ Αλεφρι Ολικισ 25 kg ΣΑΚΙ Αλεφρι Σίκαλθσ 25 kg ΣΑΚΙ Αλεφρι Ηαχαροπλαςτικισ 25 kg ΣΑΚΙ Αλεφρι χωρίσ Γλουτζνθ 16 kg ΣΑΚΙ Μύλοι Θράκης Αλεφρι τ. 55% 25 kg ΣΑΚΙ Αλεφρι Ρίτςασ 25 kg ΣΑΚΙ Αλεφρι Super Deluxe 25 kg ΣΑΚΙ Αλεφρι Hard Rock 25 kg ΣΑΚΙ Αλεφρι Ηαχαροπλαςτικισ 25 kg ΣΑΚΙ Αλεφρι Μπουγάτςασ 25 kg ΣΑΚΙ Σιμιγδάλι Χονδρό 25 kg ΣΑΚΙ Σιμιγδάλι Ψιλό 25 kg ΣΑΚΙ Μύλοι Παπαφίλη Αλεφρι τ. 55% 25 kg ΣΑΚΙ Αλεφρι τ. 70% 25 kg ΣΑΚΙ Αλεφρι Ρίτςασ 25 kg ΣΑΚΙ Αλεφρι Αμερικισ 25 kg ΣΑΚΙ Αλεφρι Τοςτ Φρυγανιάσ 25 kg ΣΑΚΙ Αλεφρι Ηαχαροπλαςτικισ 25 kg ΣΑΚΙ Σιμιγδάλι 25 kg ΣΑΚΙ ΑΛΕΤΡΑ Ε ΜΙΚΡΕ ΤΚΕΤΑΙΕ Αλεφρι Φαρινάπ 0.5 Kg ΡΑΚΕΤΟ Αλεφρι Φαρινάπ 1 Kg ΡΑΚΕΤΟ Αλεφρι Φαρινάπ 5 Kg ΡΑΚΕΤΟ Αλεφρι Τςουρεκιοφ 1 Kg ΡΑΚΕΤΟ Αλεφρι Τςουρεκιοφ 3 Kg ΡΑΚΕΤΟ Αλεφρι Νο1 1 Kg ΡΑΚΕΤΟ Αλεφρι Νο1 0.5 Kg ΡΑΚΕΤΟ Αλεφρι Νο2 1 Kg ΡΑΚΕΤΟ Αλεφρι Νο2 0.5 Kg ΡΑΚΕΤΟ Αλεφρι για Πλεσ τισ Χριςεισ 1 Kg ΡΑΚΕΤΟ Αλεφρι Ολικισ 1 Kg ΡΑΚΕΤΟ Σελίδα 2

3 Αλεφρι Ζτοιμο Μείγμα για Ψωμί 1 Kg ΡΑΚΕΤΟ Αλεφρι Ζτοιμο Μείγμα για Ρολφςπορο Ψωμί 1 Kg ΡΑΚΕΤΟ Αλεφρι για Pizza 1 Kg ΡΑΚΕΤΟ Αλεφρι Καλαμποκιοφ 0.5 Kg ΡΑΚΕΤΟ Αλεφρι Βιολογικό 1 Kg ΡΑΚΕΤΟ Αλεφρι Χωρίσ Γλουτζνθ 1 Kg ΡΑΚΕΤΟ Φαρίνα Χωρίσ Γλουτζνθ 0.5 Kg ΡΑΚΕΤΟ Αλεφρι Ηυμωτό 1 Kg ΡΑΚΕΤΟ Αλεφρι Ηυμωτό 3 Kg ΡΑΚΕΤΟ Αλεφρι Ηυμωτό 5 Kg ΡΑΚΕΤΟ ΙΜΙΓΔΑΛΙ Ε ΜΙΚΡΕ ΤΚΕΤΑΙΕ Σιμιγδάλι Νο 3 Ψιλό 0.5 Kg ΡΑΚΕΤΟ Σιμιγδάλι Νο 4 Χονδρό 0.5 Kg ΡΑΚΕΤΟ ΖΑΦΑΡΗ Ηάχαρθ Λευκι Κρυςταλλικι 25 kg ΣΑΚΙ Ηάχαρθ Λευκι Κρυςταλλικι Ρακζτο 10 kg ΚΙΒΩΤΙΟ Ηάχαρθ Μαφρθ Κρυςταλλικι 25 kg ΣΑΚΙ Ηάχαρθ Άχνθ 10 kg ΣΑΚΙ Ηάχαρθ Άχνθ Αντιυγραςιακι 5 kg ΣΑΚΙ Ηάχαρθ Μαφρθ Μελωμζνθ 10 kg ΣΑΚΙ Ράςτα Ηάχαρθσ Λευκι 5 kg ΚΙΒΩΤΙΟ Ηάχαρθ Χονδρι Διακοςμθτικι ςε Κόκκουσ 5 kg ΣΑΚΙ ΕΛΑΙΑ Θλιζλαιο 10 Lt ΔΟΧΕΙΟ Θλιζλαιο Sol 5 Lt ΔΟΧΕΙΟ Crispy Fry 5 Lt ΔΟΧΕΙΟ Αραβοςιτζλαιο 10 Lt ΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ Αρτιηάν Φρζςκο 10 kg ΚΙΒΩΤΙΟ Αρτιηάν Μαρφφλ No 1 10 kg ΚΙΒΩΤΙΟ Αρτιηάν Μαρφφλ No 2 10 kg ΚΙΒΩΤΙΟ Αρτιηάν Μαρφφλ No 3 10 kg ΚΙΒΩΤΙΟ Αρτιηάν Μαρφφλ Gold Aroma 10 kg ΚΙΒΩΤΙΟ Αρτιηάν Croissant 10 kg ΚΙΒΩΤΙΟ Aρτιηάν Cake 10 kg ΚΙΒΩΤΙΟ Σελίδα 3

4 ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΛΙΠΗ Αρτίνθ 16 Kg ΔΟΧΕΙΟ Ραλμίνθ 16 Kg ΔΟΧΕΙΟ Φυτίνθ 16 Kg ΔΟΧΕΙΟ ΑΛΑΣΙ Αλάτι Ψιλό 10 Kg 25 Kg ΣΑΚΙ Αλάτι Χονδρό 25 kg ΣΑΚΙ ΜΙΓΜΑΣΑ ΑΡΣΟΠΟΙΙΑ Μίγμα Κλαςικό 25 kg ΣΑΚΙ Μίγμα Χωριάτικο 25 kg ΣΑΚΙ Σπόροι Διακόςμθςθσ 2 kg ΣΑΚΙ ΜΙΓΜΑΣΑ ΖΑΦΑΡΟΠΛΑΣΙΚΗ Αμυγδαλόπαςτα 66% (Διακόςμθςθσ & Ψθςίματοσ) 10 Kg ΚΙΒΩΤΙΟ Μίγμα για Κζικ Λαδιοφ 15 kg ΣΑΚΙ Μίγμα για Κζικ Μαργαρίνθσ 15 kg ΣΑΚΙ Μίγμα για Ραντεςπάνι 15 kg ΣΑΚΙ Μίγμα Φλωρεντίνασ 6 kg ΚΙΒΩΤΙΟ Μίγμα για Λουκουμάδεσ 2 Kg/10 Kg ΣΑΚΙ Μίγμα για Κρζπεσ 10 Kg ΣΑΚΙ Μίγμα για Σοκολατόπιτα 10 Kg ΣΑΚΙ Μίγμα για Βάφλεσ 2 Kg ΣΑΚΙ Μοφσ με γεφςθ Σοκολάτα 10 Kg ΣΑΚΙ Μοφσ με γεφςθ Βανίλια 2 Kg ΣΑΚΙ Μοφσ με γεφςθ Φράουλα 2 Kg ΣΑΚΙ Κρζμα Pannacotta 2 Kg ΣΑΚΙ Κρζμα Καραμελζ 2 Kg ΣΑΚΙ Κρζμα Cheesecake 2 Kg ΣΑΚΙ Κρζμα Αραβοςίτου με γεφςθ Βανίλια 10 Kg ΣΑΚΙ Κρζμα Patisserie Soft 10 Kg ΣΑΚΙ MΙΓΜΑΣΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ Μίγμα Ραναρίςματοσ 5 kg ΣΑΚΙ Σελίδα 4

5 ΒΕΛΣΙΩΣΙΚΑ Βελτιωτικό Ηαχαροπλαςτικισ Super Pals 5 Kg ΔΟΧΕΙΟ Βελτιωτικό Ηαχαροπλαςτικισ Velex 5 Kg ΔΟΧΕΙΟ Βελτιωτικό Αρτοποιίασ S 500 SURACTIV 10 Kg 25 Kg ΣΑΚΙ ΜΑΓΙΑ Μαγιά Ξθρι 10 kg ΚΙΒΩΤΙΟ Μαγιά Νωπι 10 kg ΚΙΒΩΤΙΟ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ - ΠΟΡΟΙ Σθςάμι Αποφλοιωμζνο 99.95% Ινδιϊν 25 Kg ΣΑΚΙ Σθςάμι Φυςικό 99.95% Ινδιϊν 25 Kg ΣΑΚΙ Αμυγδαλόψιχα Ωμι 1 Kg ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Αμυγδαλόψιχα Λευκι 1 Kg ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Αμυγδαλόψιχα Λευκι Κροκάν 1 Kg ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Αμυγδαλόψιχα Φιλζ 1 Kg ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Αμυγδαλόψιχα Λευκι Μπαςτουνάκι 1 Kg ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Αμυγδαλόψιχα Ροφδρα 1 Kg ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Aμφγδαλο Κροκάν Καραμελωμζνο 1 Kg ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Φουντουκόψιχα Ωμι 1 Kg ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Φουντουκόψιχα Ψθμζνθ 1 Kg ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Καρυδόψιχα Τζταρτα 1 Kg ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Καρυδόψιχα Ρεταλοφδα 1 Kg ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Φιςτίκι Αιγίνθσ Ψίχα 1 Kg ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Θλιόςποροσ Ψίχα 1 Kg ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Κουκουνάρι Ψίχα 1 Kg ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Λιναρόςποροσ 1 Kg ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ραπαρουνόςποροσ 1 Kg ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Καρφδα Τριμμζνθ 1 Kg ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Σταφίδα Ξανκι 12.5 Kg ΚΙΒΩΤΙΟ Σταφίδα Μαφρθ 12.5 Kg ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΠΑΦΑΡΙΚΑ Αγάρ Αγάρ 1 Kg ΑΕΟΣΤΕΓΘΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Γαρφφαλλο Ολόκλθρο 1 Kg ΑΕΟΣΤΕΓΘΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Γαρφφαλλο Τριμμζνο 1 Kg ΑΕΟΣΤΕΓΘΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Γλυκάνιςο 1 Kg ΑΕΟΣΤΕΓΘΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Κακουλζσ 0.5 Kg ΑΕΟΣΤΕΓΘΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Κανζλλα Τριμμζνθ 1 Kg ΑΕΟΣΤΕΓΘΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Κανζλλα Ξφλο 1 Kg ΑΕΟΣΤΕΓΘΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Κάρδαμο 0.5 Kg ΑΕΟΣΤΕΓΘΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Σελίδα 5

6 Κάρυ Τριμμζνο 1 Kg ΑΕΟΣΤΕΓΘΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Κόλιανδρο Τριμμζνο 1 Kg ΑΕΟΣΤΕΓΘΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Κφμινο Τριμμζνο 1 Kg ΑΕΟΣΤΕΓΘΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Μαςτίχα Χίου 0.5 Kg ΑΕΟΣΤΕΓΘΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Μαυροςιςαμο 1 Kg ΑΕΟΣΤΕΓΘΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Μαχλζπι Ολόκλθρο 1 Kg ΑΕΟΣΤΕΓΘΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Μαχλζπι Τριμμζνο 1 Kg ΑΕΟΣΤΕΓΘΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Μοςχοκάρυδο Τριμμζνο 1 Kg ΑΕΟΣΤΕΓΘΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ριπζρι Λευκό Τριμμζνο 1 Kg ΑΕΟΣΤΕΓΘΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ριπζρι Μάυρο Ολόκλθρο 1 Kg ΑΕΟΣΤΕΓΘΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ριπζρι Μάυρο Τριμμζνο 1 Kg ΑΕΟΣΤΕΓΘΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ριπζρι οηζ 1 Kg ΑΕΟΣΤΕΓΘΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ριπζρι Κόκκινο Γλυκό 1 Kg ΑΕΟΣΤΕΓΘΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ριπζρι Κόκκινο Καυτερό 1 Kg ΑΕΟΣΤΕΓΘΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ριπερόριηα Tριμμζνθ 1 Kg ΑΕΟΣΤΕΓΘΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ίγανθ 0.5 Kg ΑΕΟΣΤΕΓΘΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Σαλζπι Τριμμζνο 0.5 Kg ΑΕΟΣΤΕΓΘΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΑΜΤΛΟΤ Άμυλο Αραβοςίτου 1 Kg ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Σιρόπι Γλυκόηθσ 25 Kg - 45 Kg ΔΟΧΕΙΟ Δεξτρόηθ Άνυδρθ 1 Kg ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟ Γάλα Εβαπορζ 48 x 0.41 Kg ΚΙΒΩΤΙΟ Γάλα Ρλιρεσ UHT 3.5% 12 x 1 Lt ΚΙΒΩΤΙΟ Γάλα Σκόνθ Άπαχο 1% Βελγίου 1 Kg ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Γάλα Σκόνθ 28% Γερμανίασ 1 Kg ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Γάλα Σκόνθ Ρλιρεσ 26% Βελγίου 1 Kg ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΟΚΟΛΑΣΑ Κουβερτοφρα Golden 10 x 2 Kg ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Κουβερτοφρα Υγείασ 10 x 2 Kg ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Σοκολάτα Λευκι 10 x 2 Kg ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Κουβερτοφρα Υγείασ 3011 (ΙΟΝ) 10 x 2 Kg ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Απομίμθςθ "Ο ΣΕΦ" (ΙΟΝ) 10 x 2 Kg ΚΙΒΩΤΙΟ Σοκολάτα Απομίμθςθ Νο32 10 x 2 Kg ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Σοκολάτα Aπομίμθςθ Νο27 10 x 2 Kg ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Κακάο Σκόνθ 20/22 Ολλανδίασ 5 Kg - 25 Kg ΣΑΚΙ Κακάο Αντιυγραςιακό 1 Kg ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Κακάο ςε Ράςτα 5 Kg ΔΟΧΕΙΟ Σελίδα 6

7 Ρραλίνα Nucrema (ION) 10 Kg ΔΟΧΕΙΟ Ρραλίνα Nucrema Λευκι (ION) 10 Kg ΔΟΧΕΙΟ Τροφφα Υγείασ 5 Kg ΣΑΚΙ Τροφφα Γάλακτοσ 5 Kg ΣΑΚΙ Τροφφα Ρολφχρωμθ 5 Kg ΣΑΚΙ Σκαλιζτα Σοκολάτασ Σκοφρα 5 Kg ΣΑΚΙ Σκαλιζτα Σοκολάτασ Γάλακτοσ 5 Kg ΣΑΚΙ Σκαλιζτα Σοκολάτασ Λευκι 5 Kg ΣΑΚΙ Σταγόνεσ Σοκολάτασ 5 Kg ΣΑΚΙ ΜΑΡΜΕΛΑΔΕ Μαρμελάδα Βερφκοκο 14 Kg ΔΟΧΕΙΟ Μαρμελάδα οδάκινο 14 Kg ΔΟΧΕΙΟ Μαρμελάδα Φράουλα 14 Kg ΔΟΧΕΙΟ Μαρμελάδα Μιλο 14 Kg ΔΟΧΕΙΟ Μαρμελάδα Κεράςι 5 Kg ΔΟΧΕΙΟ Μαρμελάδα Ακτινίδιο 6 Kg ΔΟΧΕΙΟ Μαρμελάδα Φροφτα του Δάςουσ 6 Kg ΔΟΧΕΙΟ ΥΡΟΤΣΑ Κεράςι Στεγνό Ολόκλθρο 5 Kg ΚΙΒΩΤΙΟ Κεράςι Στεγνό Μιςό 5 Kg ΚΙΒΩΤΙΟ Αμαρζνα Στεγνι 20/22 5 Kg ΚΙΒΩΤΙΟ Ρορτοκάλι Φλοφδα Στεγνι 5 Kg ΚΙΒΩΤΙΟ Ρορτοκάλι Σε Φζτεσ Στεγνό 5 Kg ΚΙΒΩΤΙΟ Κάςτανο Κρζμα 1 Kg ΔΟΧΕΙΟ Κάςτανο Ράςτα 0.9 Kg ΔΟΧΕΙΟ Αποξθραμζνο Μιλο 1.25 Kg ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Κφβοι Φροφτων Κοκτζιλ 10 Kg ΚΙΒΩΤΙΟ Κφβοι Ρορτοκαλιοφ 10 Kg ΚΙΒΩΤΙΟ ΚΟΜΠΟΣΕ Ανανάσ ςε φζτεσ Baby Φζτεσ Μαλαιςίασ 3 Kg ΚΟΝΣΕΒΑ ΥΑΡΙΣΟΤΡΕ Φαρτςιτοφρα Ουδζτερθ 5 Kg ΔΟΧΕΙΟ Φαρτςιτοφρα Φράουλα 5 Kg ΔΟΧΕΙΟ Φαρτςιτοφρα Ρορτοκάλι 5 Kg ΔΟΧΕΙΟ Φαρτςιτοφρα Σφκο 6 Kg ΔΟΧΕΙΟ Φαρτςιτοφρα Ακτινίδιο 5 Kg ΔΟΧΕΙΟ Σελίδα 7

8 Φαρτςιτοφρα Μαυροκζραςο 5 Kg ΔΟΧΕΙΟ Φαρτςιτοφρα Βφςςινο 5 Kg ΔΟΧΕΙΟ Φαρτςιτοφρα Καραμζλα 5 Kg ΔΟΧΕΙΟ Φαρτςιτοφρα Σοκολάτα 5 Kg ΔΟΧΕΙΟ Φαρτςιτοφρα Λευκι Σοκολάτα 5 Kg ΔΟΧΕΙΟ ΖΕΛΕ Ηελζ Φράουλα 5 Kg ΔΟΧΕΙΟ Ηελζ Μιλο 5 Kg ΔΟΧΕΙΟ Ηελζ Κεράςι 5 Kg ΔΟΧΕΙΟ Ηελζ Επικάλυψθσ ICE GLAZE 5 Kg ΔΟΧΕΙΟ ΓΕΜΙΕΙ Γζμιςθ Μιλο 11 Kg ΔΟΧΕΙΟ Γζμιςθ Κεράςι 5 Kg ΔΟΧΕΙΟ Γζμιςθ Μαυροκζραςο 5 Kg ΔΟΧΕΙΟ Βανίλια (Κρζμα) 5 Kg ΔΟΧΕΙΟ Σοκολάτα (Κρζμα) 5 Kg ΔΟΧΕΙΟ ΑΡΩΜΑΣΑ ΖΑΦΑΡΟΠΛΑΣΙΚΗ Άρωμα Λεμόνι 0.5 Kg ΦΙΑΛΘ Άρωμα Ρορτοκάλι 0.5 Kg ΦΙΑΛΘ Άρωμα Φράουλα 0.5 Kg ΦΙΑΛΘ Άρωμα Σφκο 0.5 Kg ΦΙΑΛΘ Άρωμα Ανανάσ 0.5 Kg ΦΙΑΛΘ Άρωμα Βατόμουρο 0.5 Kg ΦΙΑΛΘ Άρωμα Βερφκοκο 0.5 Kg ΦΙΑΛΘ Άρωμα Βφςςινο 0.5 Kg ΦΙΑΛΘ Άρωμα Μπανάνα 0.5 Kg ΦΙΑΛΘ Άρωμα Καπουτςίνο 0.5 Kg ΦΙΑΛΘ Άρωμα Φουντοφκι 0.5 Kg ΦΙΑΛΘ Άρωμα Ρεργαμόντο 0.5 Kg ΦΙΑΛΘ Άρωμα Μζλι 0.5 Kg ΦΙΑΛΘ Άρωμα Κανζλλα 0.5 Kg ΦΙΑΛΘ Άρωμα Βανίλια 0.5 Kg ΦΙΑΛΘ Άρωμα Μπιςκότο 0.5 Kg ΦΙΑΛΘ Άρωμα Μζλι 0.5 Kg ΦΙΑΛΘ Μαςτιχζλαιο 0.5 Kg ΦΙΑΛΘ Σελίδα 8

9 ΠΟΣΑ ΖΑΦΑΡΟΠΛΑΣΙΚΗ Κονιάκ Ellvino Chef -20% (Για ηφμεσ) 5 Lt ΦΙΑΛΘ Κονιάκ Ellvino Star -25% (Για κρζμεσ) 5 Lt ΦΙΑΛΘ Λικζρ Ellvino Mαραςκίνο -20% 5 Lt ΦΙΑΛΘ Λικζρ Ellvino Τςζρυ -20% 5 Lt ΦΙΑΛΘ Λικζρ Ellvino Μαςτίχα -20% 5 Lt ΦΙΑΛΘ Λικζρ Ellvino Triple Sec -20% 5 Lt ΦΙΑΛΘ οφμι Ellvino -32% 5 Lt ΦΙΑΛΘ Οφηο Ellvino -38% 5 Lt ΦΙΑΛΘ ΒΑΥΛΕ, ΚΩΝΟΙ, TΑΡΣΕ, ΥΟΛΙΑΣΕ Καμπανάκια ΚΟΝROL Νο τεμάχια ΚΙΒΩΤΙΟ Καμπανάκια ΚΟΝROL Νο2 350 τεμάχια ΚΙΒΩΤΙΟ Μπαλάκι ΚΟΝROL No1 Μικρά 1000 τεμάχια ΚΙΒΩΤΙΟ Μπαλάκι ΚΟΝROL No2 Μεγάλα 1000 τεμάχια ΚΙΒΩΤΙΟ Χωνιά Ραγωτοφ ΚΟΝROL 500 τεμάχια ΚΙΒΩΤΙΟ Κϊνοσ ΚΟΝROL Νο1 500 τεμάχια ΚΙΒΩΤΙΟ Κϊνοσ ΚΟΝROL Νο1 Φαρδφσ 500 τεμάχια ΚΙΒΩΤΙΟ Κϊνοσ ΚΟΝROL Γίγασ 150 τεμάχια ΚΙΒΩΤΙΟ Κϊνοσ ΚΟΝROL Κόπα Ντανιζλα 130 τεμάχια ΚΙΒΩΤΙΟ Κϊνοσ ΚΟΝROL Κόπα Ντανιζλα Δίχρωμθ 130 τεμάχια ΚΙΒΩΤΙΟ Κϊνοσ ΚΟΝROL Νο2 550 τεμάχια ΚΙΒΩΤΙΟ Κϊνοσ ΚΟΝROL Νο3 300 τεμάχια ΚΙΒΩΤΙΟ Κϊνοσ ΚΟΝROL Νο τεμάχια ΚΙΒΩΤΙΟ Τάρτα Μπϊλ ΚΟΝROL 100 τεμάχια ΚΙΒΩΤΙΟ Τάρτα Μπιςκότο ΚΟΝROL Νο1 400 τεμάχια ΚΙΒΩΤΙΟ Τάρτα Μπιςκότο ΚΟΝROL Νο2 100 τεμάχια ΚΙΒΩΤΙΟ Σφολιάτα Φωλιά Νο1 ΚΟΝROL 150 τεμάχια ΚΙΒΩΤΙΟ Σφολιάτα Φωλιά Νο2 ΚΟΝROL 50 τεμάχια ΚΙΒΩΤΙΟ Κορνζ Σφολιάτασ Νο1 ΚΟΝROL 300 τεμάχια ΚΙΒΩΤΙΟ Κορνζ Σφολιάτασ Νο2 ΚΟΝROL 50 τεμάχια ΚΙΒΩΤΙΟ Σαβαρζν Νο1 ΚΟΝROL 400 τεμάχια ΚΙΒΩΤΙΟ Σαβαρζν Νο2 ΚΟΝROL 100 τεμάχια ΚΙΒΩΤΙΟ Μιλφζιγ Νο1 ΚΟΝROL 250 τεμάχια ΚΙΒΩΤΙΟ Μιλφζιγ Νο2 ΚΟΝROL 80 τεμάχια ΚΙΒΩΤΙΟ Μιλφζιγ Ρλάκα ΚΟΝROL 10 τεμάχια ΚΙΒΩΤΙΟ Ρονθρό Νο1 ΚΟΝROL 300 τεμάχια ΚΙΒΩΤΙΟ Ρονθρό Νο2 ΚΟΝROL 80 τεμάχια ΚΙΒΩΤΙΟ Σελίδα 9

10 ΠΟΤΡΑ, ΓΚΟΥΡΕΣΕ, ΜΠΙΚΟΣΑ Ροφρα Νο1 Σοκολάτασ ΚΟΝROL 250 τεμάχια ΚΙΒΩΤΙΟ Ροφρα Νο2 Σοκολάτασ ΚΟΝROL 3 Kg ΚΙΒΩΤΙΟ Ροφρα (Κροκάν, Καρφδα, Τροφφα) ΚΟΝROL 150 τεμάχια ΚΙΒΩΤΙΟ Ροφρα Νο8 Σοκολάτασ ΚΟΝROL 320 τεμάχια ΚΙΒΩΤΙΟ Γκοφρζτακι Τετράγωνο ΚΟΝROL 4 Kg ΚΙΒΩΤΙΟ Γκοφρζτακι Μακρόςτενο ΚΟΝROL 4 Kg ΚΙΒΩΤΙΟ Μπιςκότο Τρίμμα Νο2, Νο3, Νο4 ΚΟΝROL Kg ΚΙΒΩΤΙΟ Σταγόνεσ Μπιςκότου ΚΟΝROL 5 Κg ΚΙΒΩΤΙΟ Μπιςκότο Σκόνθ Νο1 ΚΟΝROL Kg ΚΙΒΩΤΙΟ Μπιςκότο Τρίμμα Γεμιςτό KONROL Kg ΚΙΒΩΤΙΟ Τριμμζνο Μαφρο Μπιςκότο 6 Kg ΚΙΒΩΤΙΟ Σπαςμζνο Μαφρο Μπιςκότο με Λευκι Κρζμα 5 Kg ΚΙΒΩΤΙΟ Μπιςκότο Κακάο με Γζμιςθ Κρζμασ 5 Kg ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ Baking Powder 6 Kg ΔΟΧΕΙΟ Αυγό Ολόκλθρο Σκόνθ 1 Kg ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Αλμπουμίνθ Δανίασ 1 Kg ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Guar Gum Ρθκτικό Ραγωτοφ 1 Kg ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Αμμωνία Διττανκρακικι Συςκευαςμζνθ 2 Kg ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Άρτυμα Λεμονιοφ 250 ml ΦΙΑΛΘ Βανιλλίνθ 1 Kg ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Γλάςο Ηαχαροπλαςτικισ Λευκό 10 Kg ΚΙΒΩΤΙΟ Ηελατίνθ Σκόνθ Βελγίου 25 Kg ΣΑΚΙ Ηελατίνθ Φφλλα Γερμανίασ 0.5 Kg ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ιμβερτοηάχαρο 15 Kg ΔΟΧΕΙΟ Λάδι Αντικολλθτικό 0.6 Lt ΦΙΑΛΘ Μζλι Ηαχαροπλαςτικισ 15 Kg ΔΟΧΕΙΟ Ξινό Κιτρικό Οξφ 1 Kg ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ υηάλευρο Άψθτο 25 Kg ΣΑΚΙ Σόδα Διττανκρακικι 2 Kg ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Συμπυκνωμζνο Σιρόπι Αρτοποιίασ (Σταφιδίνθ) 5 Kg ΔΟΧΕΙΟ Σιρόπι με γεφςθ ςοκολάτα 1.2 Kg ΦΙΑΛΘ Σιρόπι με γεφςθ καραμζλα 1.2 Kg ΦΙΑΛΘ Σιρόπι με γεφςθ φράουλα 1.2 Kg ΦΙΑΛΘ Σιρόπι με γεφςθ βφςςινο 1.2 Kg ΦΙΑΛΘ Σελίδα 10

www.dakidis-valaris.gr

www.dakidis-valaris.gr www.dakidis-valaris.gr Η Εταιρεία Ε. Δακίδης Τ. Βαλάρης & ΣΙΑ Ο.Ε. αποτελεί ένα σημαντικό πάροχο προϊόντων Α' υλών Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής με αποδεδειγμένη εμπειρία ετών στο χώρο. Βασικοί μας στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Πρώτες Ύλες Ζαχαροπλαστικής - Αρτοποιϊας - Παγωτού Εργαλεία - Εξοπλισμός Είδη Συσκευασίας Ένδυση - Είδη HACCP Δημητριάδης Α. & Δ. Ο.Ε. Διεύθυνση: Σ/χου Ζησιμοπούλου 12

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. 6075 ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ GOLDEN 2kg (2 x 1kg) ΠΛΑΚΑ 2 kg 10 τμχ. 6076 ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 2kg (2 x 1kg) ΠΛΑΚΑ 2 kg 10 τμχ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. 6075 ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ GOLDEN 2kg (2 x 1kg) ΠΛΑΚΑ 2 kg 10 τμχ. 6076 ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 2kg (2 x 1kg) ΠΛΑΚΑ 2 kg 10 τμχ. ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΕΣ 6075 ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ GOLDEN 2kg (2 1kg) ΠΛΑΚΑ 2 kg 10 τμχ. 6076 ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 2kg (2 1kg) ΠΛΑΚΑ 2 kg 10 τμχ. 6077 ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 2kg (2 1 kg) ΠΛΑΚΑ 2 kg 10 τμχ. 6093 ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΛΕΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, παγωτού & ειδών συσκευασίας

Πρώτες ύλες αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, παγωτού & ειδών συσκευασίας 1 ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ LAOUDIS foods ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ NATUR ACTIV: ΦΥΣΙΚΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΖΥΜΙ CEREAL PLUS 50%: ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΛΕΥΚΟ ΠΟΛΥΣΠΟΡΟ MYLTIGRAIN FIT 50%: ΣΥΜΠΥΚΝΩΜ. ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΜΑΥΡΟ ΠΟΛΥΣΠΟΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖ0469Η3Η-Θ0Τ. Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος E-mail: tee3@hol.gr

ΑΔΑ: ΒΟΖ0469Η3Η-Θ0Τ. Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος E-mail: tee3@hol.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανάβυσσος,06/02/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙTΙΣMOY & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Aρ. Πρωτ.: 531 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑ.Σ - Ι.Ε.Κ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΒΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Μ/Μ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΒΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Μ/Μ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΒΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Μ/Μ Red Bull κουτί Κιβ. 24 Χ 250 ml Κιβ. Red Bull sugar free κουτί Κιβ. 24 Χ 250 ml Κιβ. Red Bull bottle Κιβ. 24 Χ 250 ml Κιβ. Red Bull 6 pack κουτί Κιβ. 4 Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ HOTEL BB

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ HOTEL BB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ HOTEL BB ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕΛ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΦΥΛΛΑ ΖΥΜΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ ΓΛΥΚΑ ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΦΕΔΕΣ ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ ΜΕΛΙΑ ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ ΚΟΡΝ ΦΛΕΙΚΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΑΛΕΥΡΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

01-100 AROME LEVAIN 01-101 CREME

01-100 AROME LEVAIN 01-101 CREME Κωδικός Περιγραφή 01-000 Μ Α Γ Ι Ε Σ *** 01-001 ΝΩΠΗ ΖΥΜΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ (κιβ.10κ) 01-002 ΝΩΠΗ ΖΥΜΗ *ΚΥΒΟΙ 42ΓΡ* (ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ) 01-003 ΚΟΚΚΙΝΗ ΞΗΡΗ ΜΑΓΙΑ ΑΡΤΟΠ.(κιβ.10κ) 01-004 ΧΡΥΣΗ ΜΑΓΙΑ ΖΑΧΑΡ.ΞΗΡΗ (κιβ.10κ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ HORECA

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ HORECA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ HORECA ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕΛ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΚΤΨ ΨΑΡΙΑ ΚΤΨ - ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ DELICATESSEN ΚΡΕΑΤΑ ΚΤΨ ΚΡΕΑΤΑ ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΝΩΠΑ & ΚΤΨ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΝΩΠΑ & ΚΤΨ FINGER FOOD ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε προϊόν μας είναι παράλληλο με τη γέννηση μιας ιδέας, με την αρχή μιας δημιουργίας που νιώσαμε σαν λύση στη δική σας ανάγκη...

Κάθε προϊόν μας είναι παράλληλο με τη γέννηση μιας ιδέας, με την αρχή μιας δημιουργίας που νιώσαμε σαν λύση στη δική σας ανάγκη... Πάνω από 45 χρόνια έχουν περάσει από τότε που άρχισε να χτυπά η καρδιά της Sefco Zeelandia και μαζί της η ασυγκράτητη επιθυμία για αλλαγή, ανάπτυξη, πρωτοτυπία, διαφοροποίηση και εξέλιξη. Κάθε προϊόν μας

Διαβάστε περισσότερα

BAKE & PASTRY RAW MATERIALS

BAKE & PASTRY RAW MATERIALS 1. FLOUR - SEMOLINA 2. SUGAR 3. SALT 4. SPECIAL BREAD MIXES 5. FOOD IMPROVEMENT MATERIALS 6. SOURDOUGH 7. YEAST 8. FOOD ADDITIVES 9. PASTRY & COOKING MIXES 10. PASTRY CREAMS 11. CHOCOLATE 12. PRALINE SPREADS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Στηριζόμενη σε μια πλούσια κληρονομιά εμπειριών και τεχνογνωσίας, η ΑΡΤΙΖΑΝ αποτελεί την ηγέτιδα εταιρεία διάθεσης πρώτων υλών λιπαρών, αρτοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία ασχολείται µε το εµπόριο τροφίµων και ποτών προµηθεύοντας ξενοδοχεία, εστιατόρια, cafe κ.α. (HO.RE.CA.)

Η εταιρεία ασχολείται µε το εµπόριο τροφίµων και ποτών προµηθεύοντας ξενοδοχεία, εστιατόρια, cafe κ.α. (HO.RE.CA.) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 3 Η εταιρεία ασχολείται µε το εµπόριο τροφίµων και ποτών προµηθεύοντας ξενοδοχεία, εστιατόρια, cafe κ.α. (HO.RE.CA.) Επισηµαίνει τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, τις προσαρµόζει στις ιδιαίτερες

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε προϊόν μας είναι παράλληλο με τη γέννηση μιας ιδέας, με την αρχή μιας δημιουργίας που νιώσαμε σαν λύση στη δική σας ανάγκη...

Κάθε προϊόν μας είναι παράλληλο με τη γέννηση μιας ιδέας, με την αρχή μιας δημιουργίας που νιώσαμε σαν λύση στη δική σας ανάγκη... Πάνω από 45 χρόνια έχουν περάσει από τότε που άρχισε να χτυπά η καρδιά της Sefco Zeelandia και μαζί της η ασυγκράτητη επιθυμία για αλλαγή, ανάπτυξη, πρωτοτυπία, διαφοροποίηση και εξέλιξη. Κάθε προϊόν μας

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων. Κατάλογος Προϊόντων

Κατάλογος Προϊόντων. Κατάλογος Προϊόντων Κατάλογος Προϊόντων Κατάλογος Προϊόντων Φλέμιγκ 22, 18233 Αγ. Ιωάννης Ρέντη, Τηλ.: 210 4832466, Fax: 210 4810082, Ε - mail: info@credin.gr, www.credin.gr Η επιτυχημένη πορεία της ΚΡΕΝΤΙΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. έχει

Διαβάστε περισσότερα

17/ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015. ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ ΑΕΒΕ Ευριπίδου 5, 12133 Περιστέρι τηλ. 210-5772557 headoffice@yiannikasgroup.com

17/ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015. ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ ΑΕΒΕ Ευριπίδου 5, 12133 Περιστέρι τηλ. 210-5772557 headoffice@yiannikasgroup.com 17/ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ ΑΕΒΕ Ευριπίδου 5, 12133 Περιστέρι τηλ. 210-5772557 headoffice@yiannikasgroup.com BARRY CALLEBAUT ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ 2015 Κωδ. Περιγραφή Είδους Συσκευασία Μον. Μετρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΑΛΕΥΡΑ ΝΙΦΑΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΑΛΕΥΡΑ ΝΙΦΑΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 4 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 5204217901012 ΒΙΟ001 Σιτάρι (ιδανικό για σαλάτα, θέλει βράσιμο) ΕΛΛ ΒΙΟ 500gr 5204217901029 ΒΙΟ002 Σίκαλη (βιτ.β, βιτ.ε, πυρίτιο) ΓΕΡ ΒΙΟ 500gr 5204217901036 ΒΙΟ003 Κριθάρι (για σαλάτα ή ρόφημα)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ & ΤΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε.

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ & ΤΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ & ΤΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΕΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΨΗΣΙΜΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4412 /31-08-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ HORECA

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ HORECA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ HORECA ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕΛ ΚΡΕΑΤΑ ΚΤΨ ΚΡΕΑΤΑ ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΝΩΠΑ & ΚΤΨ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΝΩΠΑ & ΚΤΨ FINGER FOOD ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ευρετήριο ΞΗΡΟ ΦΟΡΤΙΟ Άλευρα & Είδη Μαγειρικής... 7-9 Άλευρα. Είδη Ζαχαροπλαστικής & Mαγειρικής. Βιοαγρός... 5

ευρετήριο ΞΗΡΟ ΦΟΡΤΙΟ Άλευρα & Είδη Μαγειρικής... 7-9 Άλευρα. Είδη Ζαχαροπλαστικής & Mαγειρικής. Βιοαγρός... 5 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ευρετήριο Βιοαγρός... 5 ΞΗΡΟ ΦΟΡΤΙΟ Άλευρα & Είδη Μαγειρικής... 7-9 Άλευρα. Είδη Ζαχαροπλαστικής & Mαγειρικής. Άρτος & Αρτοσκευάσµατα... 9-10 Aρτοσκευάσµατα. Kρητικά προϊόντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΟΟ-Υ0Χ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ι.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΟΟ-Υ0Χ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ι.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 21-03-2013 ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 7353 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αμαλίας 12 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

γιορτινά (περίπου 45 κομμάτια)

γιορτινά (περίπου 45 κομμάτια) ΦΙΟΓΚΑΚΙΑ γιορτινά (περίπου 45 κομμάτια) YΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΥΜΗ Αλεύρι ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Σκληρό: 600 γρ. (3 φλιτζάνια) Αυγά: 3 Τσικουδιά: 1 φλιτζανάκι του καφέ Μπέικιν πάουντερ: 5 γρ. (1 κουταλάκι) ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΑ WEIGHT WATCHERS ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΠΟΝΤΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΑ Α

ΔΙΑΙΤΑ WEIGHT WATCHERS ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΠΟΝΤΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΑ Α ΔΙΑΙΤΑ WEIGHT WATCHERS ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΠΟΝΤΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΑ Α Aβοκάντο 30γρ. 1,5 Αγγινάρες 0 Αγγούρι 0 Αγριόχορτα 0 Αθερίνα 120γρ. 2 Actimel υγρό γιαούρτι, το 1 1,5 Ακτινίδιο 0 Αλάτι 0 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3332/30-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3332/30-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3332/30-06-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Efotro Trofodotiki Ltd.

Efotro Trofodotiki Ltd. MISKO-BARILLA 13.026.0025 MISKO catering spaghettini No10 Κιβ.12 κλ. Κιλό MISKO catering spaghettini No10 Case 12 kg KG. 13.026.0023 MISKO catering spaghetti No6 Κιβ.12 κλ. Κιλό MISKO catering spaghetti

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΠΑΓΩΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΠΑΓΩΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΓΩΤΟ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ 1 2 Εταιρική Παρουσίαση 2 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΠΑΓΩΤΟ Κουβερτούρες Σοκολάτες Απομίμησης Γλασάζ - Mirror Σοκολάτας Πραλίνες - Κρέμες Σοκολάτας - Γεμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ COVERCREAM-ΣΑΛΤΣΑ ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ/ΓΚΑΝΑΖ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ 1.000γρ Covercream σοκολάτα (1) 350γρ Γάλα 1.000γρ Covercream λευκό (2) 250γρ Γάλα Ζεσταίνουµε το γάλα µέχρι τους 70 C - 80 C και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 1 Όλα τα είδη ψωμιού σε μεγέθη της επιλογής σας. 01.01.1002 2 Ψωμάκι Hamburger κομμένο 01.01.1003 3 Ψωμάκι Hamburger Σουσάμι κομμένο 01.01.1004 4 Ψωμάκι Hamburger Νιφάδες κομμένο 01.01.1005

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006 του

Διαβάστε περισσότερα