ιοίκηση και Οικονοµική των Τηλεπικοινωνιακών ικτύων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιοίκηση και Οικονοµική των Τηλεπικοινωνιακών ικτύων"

Transcript

1 Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ιοίκηση και Οικονοµική των Τηλεπικοινωνιακών ικτύων Οδηγός Σπουδών (Ακαδηµαϊκό έτος )

2 Ο Οδηγός Σπουδών ενηµερώθηκε τον Απρίλιο του 2007, µε την πολύτιµη υποστήριξη του µεταπτυχιακού φοιτητή κ. Γ. Σαββόπουλου. Για τυχόν παρατηρήσεις, διορθώσεις και σχόλια επικοινωνήστε µε τον κ. ηµ. Βαρουτά, Λέκτορα, Τµ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστηµιούπολη, Ιλίσια, Αθήνα. Τηλ: , 2

3 Οδηγός Σπουδών του ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «ιοίκηση και Οικονοµική των Τηλεπικοινωνιακών ικτύων» Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Έκδοση 1 η, Αθήνα

4 Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή 6 Αντικείµενο - Σκοπός 6 Προσέγγιση 7 ιάρθρωση και λειτουργία του Τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 7 ιάρθρωση και λειτουργία του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών 9 Πρόγραµµα Σπουδών 11 Μαθήµατα οµογενοποίησης 11 Μέθοδος διδασκαλίας 11 Εργασίες 11 Προσφερόµενα µαθήµατα 12 Κατανοµή µαθηµάτων ανά εξάµηνο 13 Περιεχόµενο µαθηµάτων 15 Επισκόπηση των τηλεπικοινωνιών 15 ίκτυα κορµού και δίκτυα πρόσβασης 16 Πληροφοριακά συστήµατα 16 Οικονοµική των επιχειρήσεων και των αγορών 16 Μικροοικονοµική και οικονοµική της διοίκησης 16 Οικονοµική του κλάδου των Τηλεπικοινωνιών 17 Κινητές και ασύρµατες επικοινωνίες 17 Νέες υπηρεσίες και τεχνολογίες δικτύων 18 Θεσµικό πλαίσιο τηλεπικοινωνιών 18 Θεωρία και Πολιτική του ανταγωνισµού και της εποπτείας των δικτύων 18 Βιοµηχανική οργάνωση και Οικονοµική των δικτύων 18 Στρατηγική διοίκηση επιχειρήσεων και αλλαγών 19 Τεχνολογία διαδικτύου και ηλεκτρονικό εµπόριο 19 Ασφάλεια συστήµατων 20 Μεθοδολογίες κοστολόγησης και τιµολόγησης για υπηρεσίες και δίκτυα 20 Τεχνοοικονοµική ανάλυση δικτύων 20 Marketing Management τηλεπικοινωνιών 21 Γνώση, εργασία και δικτυακές τεχνολογίες 21 Εναλλακτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα 22 Τεχνολογική και Επιχειρησιακή ιοίκηση Τηλεπικοινωνιακών και Πληροφοριακών Συστηµάτων 23 4

5 Οργανωσιακός Σχεδιασµός και Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού 23 Θεωρία αποφάσεων και βελτιστοποίηση 23 Χρηµατοοικονοµική Λογιστική 24 Ειδικά θέµατα τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών 24 Ειδικά θέµατα διοίκησης και οικονοµικής των τηλεπικοινωνιών 24 ιδακτικό προσωπικό 25 Προσωπικό 25 Σύντοµα βιογραφικά των διδασκόντων 26 Συνέργειες 34 Φοιτητικα Θέµατα 34 ιαδικασία επιλογής 34 ικαίωµα υποβολής αίτησης 34 Αξιολόγηση υποψηφίων επιλογή 35 Σπουδές 35 Συµµετοχή στα µαθήµατα παρουσίες 35 Σύµβουλοι Επίλυση προβληµάτων 35 ίδακτρα και υποτροφίες 35 Απαλλαγή φοιτητικών εισφορών και προσφορά έργου 36 ιοικητικές Υποστηρικτικές οµές 36 ιοίκηση του προγράµµατος 36 Γραµµατειακή υποστήριξη 38 Υλικοτεχνική Υποδοµή 38 Αίθουσες διδασκαλίας 38 Βιβλιοθήκη 39 Αξιολογηση µαθηµάτων 39 Πρόγραµµα ERASMUS 40 Απόφοιτοι 40 Πρακτική Άσκηση 40 Χρήσιµες πληροφορίες 40 Παραρτήµατα 41 Ιστορία και πλαίσιο λειτουργίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών 41 Ίδρυση 41 Αποστολή 41 Στέγαση 42 ιάρθρωση 42 ιοίκηση 43 5

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Τµήµατα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστηµών και Οικονοµικών Επιστηµών της Σχολής Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδηµαϊκό έτος σύµφωνα µε τα άρθρα του Νόµου 2083/92 ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (.Π.Μ.Σ.) µε τίτλο «ιοίκηση και Οικονοµική των Τηλεπικοινωνιακών ικτύων». Πληροφορίες και ενηµερωτικό υλικό αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο Αντικείµενο - Σκοπός Σκοπός του ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ( ΠΜΣ) στη ιοίκηση και Οικονοµική των Τηλεπικοινωνιακών ικτύων είναι η δηµιουργία στελεχών και ερευνητών που θα είναι σε θέση να συµβάλλουν ουσιαστικά στην οικονοµική ανάλυση, στο στρατηγικό σχεδιασµό, στη διοίκηση και τον έλεγχο τηλεπικοινωνιακών δικτύων καθώς και επιχειρησιακών και διοικητικών διαδικασιών που προϋποθέτουν τηλεπικοινωνιακές υποδοµές. Σκοπός επίσης, είναι η δηµιουργία στελεχών ικανών να συµµετέχουν αποτελεσµατικά στη διοίκηση τηλεπικοινωνιακών οργανισµών και επιχειρήσεων. Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος θα είναι σε θέση να προτείνουν σενάρια επίλυσης οικονοµοτεχνικών και τηλεπικοινωνιακών προβληµάτων που εµφανίζονται κατά την ανάλυση απαιτήσεων, το σχεδιασµό και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων που υποστηρίζουν γεωγραφικά διεσπαρµένες ή / και λειτουργικά κατανεµηµένες δραστηριότητες. Θα είναι επίσης σε θέση να συµβάλλουν ουσιαστικά στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση έργων ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακών υποδοµών, καθώς και έργων αναβάθµισης της λειτουργίας και της διοίκησης τηλεπικοινωνιακών οργανισµών. Η φοίτηση στο συγκεκριµένο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανοίγει επίσης το δρόµο για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών σε συναφή ερευνητικά θέµατα και είναι έτσι δυνατόν να αποτελέσει για πολλούς/ές το πρώτο στάδιο ερευνητικής και ακαδηµαϊκής σταδιοδροµίας στο διεπιστηµονικό πεδίο της ιοίκησης και Οικονοµικής των Τηλεπικοινωνιακών ικτύων. Η δυναµική της τηλεπικοινωνιακής αγοράς εξακολουθεί να παρουσιάζει µεγάλη ρευστότητα και κινητικότητα αρκετά χρόνια µετά τις ρυθµιστικές παρεµβάσεις µεγάλης κλίµακας που έλαβαν χώρα στις Η.Π.Α., την Ε.Ε. και πολλές άλλες χώρες. Η κινητικότητα αυτή εκδηλώνεται σε όλες τις επιµέρους διαστάσεις δηλαδή στις υπηρεσίες και εφαρµογές, στις τεχνολογίες, στην επιχειρηµατική συµπεριφορά και ρύθµιση (οικονοµική, νοµική και τεχνική). Σε µια πλειάδα θεµάτων όπως η πρόβλεψη της ζήτησης σταθερών και κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών, οι τρόποι εκχώρησης φάσµατος και ο προσδιορισµός τελών, η προστασία του ανταγωνισµού µε ορθολογικές πολιτικές διασύνδεσης δικτύων, η ασφαλής µετάδοση µε την κρυπτογραφία και τις ψηφιακές υπογραφές, αναθεωρούνται ή προτείνονται νέες µέθοδοι προσέγγισης που συνδυάζουν γνώσεις τεχνικές, οικονοµικές, νοµικές και επιχειρηµατικές. Το παρόν µεταπτυχιακό πρόγραµµα φιλοδοξεί να συµβάλει προς την κατεύθυνση αυτή τόσο µε τον εφοδιασµό των αποφοίτων του µε τις σχετικές απαραίτητες γνώσεις όσο και µε την ανάπτυξη στο πεδίο της έρευνας νέων µεθόδων και προσεγγίσεων. Αποτελεί σήµερα µια πραγµατικότητα ότι οι µεν µηχανικοί δύσκολα λαµβάνουν υπόψη στην ανάλυση και το σχεδιασµό θέµατα κόστους, τιµών, κανονιστικού πλαισίου, οργανωσιακών παραµέτρων κλπ., λόγω της έλλειψης των αναγκαίων γνώσεων, οι δε οικονοµολόγοι ή οι συντελεστές των αποφάσεων και οι νοµοθέτες, στερούνται το υπόβαθρο που θα τους 6

7 επιτρέψει να παρακολουθήσουν τις τεχνικές εξελίξεις. Επίσης, ο συνδυασµός οικονοµικών και τεχνικών γνώσεων λείπει συχνά από τα διοικητικά στελέχη που αναλαµβάνουν ρόλους στο πλαίσιο του σχεδιασµού και της ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριακών συστηµάτων. Τελευταία παρατηρείται διεθνώς ένα αυξανόµενο ενδιαφέρον για διεπιστηµονική έρευνα, νέα προγράµµατα σπουδών και σύµπραξη στους παραπάνω τοµείς. Την τάση αυτή έρχεται να καλύψει και να ενσωµατώσει στην ελληνική κοινωνία το συγκεκριµένο ΠΜΣ. Προσέγγιση Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων συνδυάστηκαν ενέργειες σε τέσσερις άξονες. α. Πρόγραµµα Σπουδών Το πρόγραµµα µαθηµάτων έχει σχεδιασθεί ώστε να καλύψει µε επάρκεια όλη τη θεµατολογία. Τα µαθήµατα είναι προσαρµοσµένα στις ειδικές συνθήκες του µεταπτυχιακού. Μια συµµετρική και ενοποιητική αντίληψη χαρακτηρίζει το σύνολο των σπονδύλων του προγράµµατος. Τα τεχνολογικά µαθήµατα έχουν χαρακτηριστικά κάλυψης και ένα προσανατολισµό απ άκρο σε άκρο, δεν περιορίζονται δηλαδή µόνο στην τεχνολογική διάσταση, αλλά εξετάζουν την οικονοµική, οργανωσιακή και ρυθµιστική διάσταση, τη δυναµική τους και τις αλληλεπιδράσεις. Τα µαθήµατα δεν είναι ανεξάρτητα αλλά ανήκουν σε µια ιεραρχικά διαµορφωµένη γνωστική δοµή που σταδιακά καλύπτει τη διάσταση του βάθους και εγγυάται τη συνέχεια από το γενικό στο ειδικό. β. Ανθρώπινο υναµικό Η οµάδα των διδασκόντων αποτελείται από Καθηγητές του Τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε πλούσια εµπειρία στο αντικείµενο, αλλά και νέους επιστήµονες µε συναφή ερευνητική και αναπτυξιακή δραστηριότητα. Η οµάδα των διδασκόντων διευρύνεται µε επισκέπτες καθηγητές και οµιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό που συµβάλουν διδακτικά µε διαλέξεις, εντατικά µαθήµατα σύντοµης διάρκειας, εξ αποστάσεως οµιλίες κ.ά. γ. Μεταπτυχιακοί φοιτητές υψηλού επιπέδου Η επιλογή µεταπτυχιακών φοιτητών υψηλού επιπέδου είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχή διεκπεραίωση του απαιτητικού προγράµµατος σπουδών. δ. ιοικητικές υποστηρικτικές δοµές του µεταπτυχιακού Η εγκαθίδρυση υποστηρικτικών διοικητικών δοµών συµβάλουν στην αντιµετώπιση των φοιτητικών θεµάτων, στην οµαλή και αποτελεσµατική ροή του προγράµµατος, στην ορθολογική διαχείριση των οικονοµικών, στην υποστήριξη του διδακτικού προσωπικού και στην προβολή των δραστηριοτήτων του µεταπτυχιακού προγράµµατος. Αναλυτική περιγραφή των παραπάνω ακολουθεί στα επόµενα κεφάλαια. ιάρθρωση και λειτουργία του Τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Το Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ανήκει στη Σχολή Θετικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ιδρύθηκε ως Τµήµα Πληροφορικής το 1989, µε το προεδρικό διάταγµα 389/1989, ουσιαστικά όµως άρχισε να λειτουργεί από το 1986, µε απόφαση της Συγκλήτου, ως " ιατµηµατικό Πρόγραµµα. 7

8 Σπουδών στην Επιστήµη των Υπολογιστών και των Τηλεπικοινωνιών". Το 2000 µετονοµάστηκε σε Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Το ιδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό αποτελείται σήµερα από 40 διεθνούς κύρους επιστήµονες και κατανέµεται στις τέσσερις βαθµίδες ως εξής, 12 Καθηγητές, 14 Αναπληρωτές Καθηγητές, 11 Επίκουρους Καθηγητές και 3 Λέκτορες. Το Τµήµα Πληροφορικής αποτελείται από τρεις Τοµείς : Α Τοµέας : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, µε γνωστικό αντικείµενο την ανάπτυξη και θεµελίωση µεθόδων της Πληροφορικής, τα Υπολογιστικά Μαθηµατικά, τη Θεωρία και Μελέτη Αλγορίθµων και Γλωσσών Προγραµµατισµού, οµών εδοµένων, Ανάπτυξης Λογισµικού και Γραφικής µε Υπολογιστή. Β Τοµέας : ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, µε γνωστικό αντικείµενο την Ανάλυση, Σύνθεση και τις Εφαρµογές Συστηµάτων Υλικού και Λογισµικού, ιαχείριση Βάσεων Πληροφοριών και Γνώσεων. Γ Τοµέας : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ, µε γνωστικό αντικείµενο τις ιατάξεις και τα Συστήµατα Επικοινωνίας, τα ίκτυα Επικοινωνίας, την Επεξεργασία Σήµατος και τα Συστήµατα Μικροηλεκτρονικής και Οπτικοηλεκτρονικής. Εκτός από τον Προπτυχιακό Κύκλο Σπουδών, στο Τµήµα Πληροφορικής λειτουργεί Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών µε τους εξής τέσσερις Μεταπτυχιακούς Κύκλους Ειδίκευσης : Υπολογιστική Επιστήµη Προηγµένα Πληροφοριακά Συστήµατα Τεχνολογία Συστηµάτων Υπολογιστών Συστήµατα Επικοινωνιών και ίκτυα Επεξεργασία Σήµατος για Επικοινωνίες και Πολυµέσα Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελµατίες) Το Τµήµα Πληροφορικής συµµετέχει επιπλέον σε ιατµηµατικά/ ιαπανεπιστηµιακά Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε ειδίκευση στους τοµείς : Ηλεκτρονικής, Ραδιοηλεκτρολογίας και Αυτοµατισµού - Ειδίκευση στην Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία - Ειδίκευση στον Ηλεκτρονικό Αυτοµατισµό Λογική και Θεωρία Αλγορίθµων και Υπολογισµού Μικροηλεκτρονική Βασική και Εφαρµοσµένη Γνωσιακή Επιστήµη Πληροφορική Υγείας Οικονοµική και ιοίκηση των Τηλεπικοινωνιακών ικτύων Εκτός από τη διδακτική δραστηριότητα το Τµήµα αναπτύσσει και έντονη ερευνητική δραστηριότητα σε πολλές επιστηµονικές περιοχές, κυριότερες από τις οποίες είναι οι ακόλουθες : 8

9 Αλγόριθµοι Βάσεις εδοµένων Γλώσσες Προγραµµατισµού Γραφικά ίκτυα Επικοινωνιών ιατάξεις και Υποσυστήµατα Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Εκπαίδευση από Απόσταση Ενεργειακή Πολιτική Επεξεργασία Σήµατος και Εικόνας Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής Επιστηµονικοί Υπολογισµοί Εφαρµογές ιαδικτύου Μεθοδολογίες, Τεχνικές και Εργαλεία Ανάπτυξης Λογισµικού Πληροφοριακά Συστήµατα Συστήµατα Επικοινωνιών Τεχνητή Νοηµοσύνη Υλικό και Λογισµικό Υπολογιστικών Συστηµάτων. Το Τµήµα διαθέτει ερευνητικά εργαστήρια όπου απασχολούνται πολλοί µεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες καθώς και µεταδιδακτορικοί ερευνητές. Πρόεδρος του Τµήµατος είναι ο Καθηγητής κος Θωµάς Σφηκόπουλος, µε Αναπληρωτή Πρόεδρο τον Καθηγητή κ. Σέργιο Θεοδωρίδη. Περισσότερες πληροφορίες για το Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικονωνιών βρίσκονται στο δικτυακό τόπο ιάρθρωση και λειτουργία του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών Το Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αθηνών έχει µακρόχρονη ιστορία. Από το 1926 έως και το 1967 λειτουργούσε κάτω από κοινό Πρόγραµµα Σπουδών µε τη Νοµική Σχολή και διαχωρισµό στο 4ο έτος. Το 1967 αποχωρίσθηκε από τη Νοµική και αποτέλεσε το Τµήµα Πολιτικών και Οικονοµικών Επιστηµών µε κοινό Πρόγραµµα Σπουδών και διαχωρισµό στο 3ο έτος. Από το 1972 λειτουργεί αυτοτελώς, απονέµοντας περίπου 350 πτυχία ετησίως. Σήµερα το Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών αριθµεί 56 µέλη ΕΠ, βοηθούς και επιστηµονικούς συνεργάτες, 8 διοικητικούς υπαλλήλους και 5 µέλη Ε ΤΠ. Το Τµήµα υποστηρίζει επίσης τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά του προγράµµατα µε τη συνεργασία ειδικών επιστηµόνων, επισκεπτών καθηγητών και διοικητικών συνεργατών. Οι εγγεγραµµένοι εν ενεργεία φοιτητές ανέρχονται σε περίπου προπτυχιακούς και 20 µεταπτυχιακούς φοιτητές, ενώ κάθε έτος εισάγονται περίπου 450 φοιτητές. 9

10 Η παγκοσµιοποίηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων, οι συνεχείς τεχνολογικές µεταβολές και η ανάδειξη της κοινωνίας της γνώσης επιβάλλουν ευελιξία στον εκπαιδευτικό σχεδιασµό, διαρκή αποτίµηση του εκπαιδευτικού αποτελέσµατος και συνεχή αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Το Οικονοµικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών παρέχει οικονοµική παιδεία υψηλής ποιότητας, προσαρµοζόµενη συνεχώς στις σύγχρονες ανάγκες του οικονοµικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Φιλοδοξεί να αναπτύξει στους φοιτούντες σύγχρονες αναλυτικές δεξιότητες και κριτική σκέψη καθώς και µια πολυδιάστατη αναλυτική προσέγγιση που οι διάφορες σχολές σκέψεις και ερµηνείας προσφέρουν. Πρόεδρος του Τµήµατος είναι ο Καθηγητής κος Παναγιώτης Πετράκης, µε Αναπληρωτή Πρόεδρο τον Καθηγητή κ. Κυριάκο Κιουλάφα Περισσότερες πληροφορίες για το Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών βρίσκονται στο δικτυακό τόπο 10

11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Η χρονική διάρκεια του Προγράµµατος για την απονοµή του Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάµηνα. Το τέταρτο εξάµηνο διατίθεται για την εκπόνηση µεταπτυχιακής ερευνητικής ή συνθετικής διατριβής. Το ιατµηµατικό Πρόγραµµα απονέµει Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στη «ιοίκηση και Οικονοµική των Τηλεπικοινωνιακών ικτύων». Συστατικά στοιχεία του προγράµµατος είναι τα: µαθήµατα οµογενοποίησης διδακτική προσέγγιση δικτυακός τόπος µαθήµατος εργασίες οµάδας Μαθήµατα οµογενοποίησης Τα µαθήµατα οµογενοποίησης εντάσσονται στο Α εξάµηνο του ιατµηµατικού ΠΜΣ. Σκοπεύουν να καλύψουν τις ελλείψεις που παρουσιάζουν οι απόφοιτοι των συναφών Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων. Μέθοδος διδασκαλίας Η διδασκαλία των µαθηµάτων πρέπει να λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των σπουδαστών που προερχόµενοι από διαφορετικά Πανεπιστηµιακά και Πολυτεχνικά τµήµατα έχουν διαφορετική φιλοσοφία σκέψης και διαφορετικό υπόβαθρο γνώσεων όσον αφορά το αντικείµενο των µαθηµάτων. Η διδασκαλία κατά ένα µέρος γίνεται µε την παραδοσιακή µορφή παραδόσεων-διαλέξεων µε χρήση διαφανειών που σταδιακά ενσωµατώνουν παραδείγµατα µε χρήση πολυµέσων (φωνή, εικόνα, video). Ο χαρακτήρας των διαλέξεων είναι σεµιναριακός µε την παρουσίαση µεγάλου όγκου πληροφορίας που θα περιλαµβάνει περιγραφή της Ελληνικής πραγµατικότητας. Τα παρουσιαζόµενα θέµατα παρουσιάζονται από το γενικότερο προς το ειδικότερο (Top Down) όπου αυτό είναι δυνατόν. Η µέθοδος αυτή ενδείκνυται σε ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα µε ανοµοιογενές ακροατήριο αφού δηµιουργείται η αίσθηση στους σπουδαστές ότι δεν φορτώνονται µε άχρηστες γνώσεις ενώ η παρακολούθηση της παρουσίασης γίνεται ευκολότερη και πιο ενδιαφέρουσα. Εργασίες Η διδασκαλία συµπληρώνεται µε την εκπόνηση εργασιών από οµάδες σπουδαστών σε θέµατα αιχµής µε έµφαση στις τρέχουσες και άµεσες µελλοντικές εξελίξεις (έρευνα-προϊόνταυπηρεσίες-τεχνολογία), και καλύπτουν την τεχνολογική αλλά και την οικονοµική πλευρά τους. Οι οµάδες θα είναι µεικτές και κάθε σπουδαστής ανάλογα µε την ειδικότητά του θα έχει καθοδηγητικό ρόλο στον αντίστοιχο τοµέα. Τα θέµατα των εργασιών ορίζονται από τους διδάσκοντες µε την έναρξη των µαθηµάτων και ανακοινώνονται µε το τέλος του πρώτου 11

12 µήνα διδασκαλίας ώστε οι σπουδαστές να έχουν στη διάθεσή τους ένα εύλογο χρονικό διάστηµα για τη διεκπεραίωση τους. Έτσι θα τονωθεί το ενδιαφέρον των φοιτητών, αλλά και διαµορφώνεται πνεύµα οµαδικότητας στην εκτέλεση έργων (projects). Ένα µέρος των διδακτικών ωρών διατίθεται για την παρουσίαση από οµάδες σπουδαστών έτσι ώστε να αναπτυχθούν οι επικοινωνιακές ικανότητες των σπουδαστών. Τονίζεται ότι τα θέµατα των εργασιών θα είναι οριζόντιου χαρακτήρα (end to end project) και θα περιλαµβάνουν εκτός από την τεχνολογική συνιστώσα και την τεχνοοικονοµική, ώστε να αποτελούν ολοκληρωµένο έργο. Επιπλέον οι σπουδαστές µε διαφορετικό γνωστικό υπόβαθρο που συγκροτούν τις οµάδες, πρέπει να επιλέγονται έτσι ώστε ο καθένας να συµβάλει αποφασιστικά στην ολοκλήρωση σηµείων του έργου. Οι εργασίες των σπουδαστών δηµοσιοποιούνται στο διαδίκτυο, στο δικτυακό τόπο του µαθήµατος. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους µελλοντικούς σπουδαστές να µελετήσουν τα έργα των προηγούµενων ετών ώστε να έχουν µία πληρέστερη ενηµέρωση για το αντικείµενο του µαθήµατος αλλά και να αντλούν στοιχεία για τις δικές τους εργασίες. Τελικά οι εργασίες λαµβάνονται υπόψη κατά κύριο λόγο στην αξιολόγηση των σπουδαστών αλλά και στην εξαγωγή συµπερασµάτων µε στόχο τη δυναµική διαµόρφωση του µαθήµατος στο επόµενο εξάµηνο και αποτελούν συστατικό µέρος του µαθήµατος. Προσφερόµενα µαθήµατα Επισκόπηση των τηλεπικοινωνιών ίκτυα κορµού και δίκτυα πρόσβασης Πληροφοριακά συστήµατα Οικονοµική των επιχειρήσεων και των αγορών Μικροοικονοµική και οικονοµική της διοίκησης Οικονοµικά του κλάδου των Τηλεπικοινωνιών Κινητές και ασύρµατες επικοινωνίες Νέες υπηρεσίες και τεχνολογίες δικτύων Θεσµικό πλαίσιο τηλεπικοινωνιών Θεωρία και Πολιτική του ανταγωνισµού και της εποπτείας των δικτύων Βιοµηχανική οργάνωση και οικονοµική των δικτύων Στρατηγική διοίκηση επιχειρήσεων και αλλαγών Τεχνολογία διαδικτύου και ηλεκτρονικό εµπόριο Ασφάλεια συστηµάτων 12

13 Μεθοδολογίες κοστολόγησης και τιµολόγησης για υπηρεσίες και δίκτυα. Τεχνοοικονοµική ανάλυση δικτύων Μarketing Management Τηλεπικοινωνιών Γνώση, εργασία και δικτυακές τεχνολογίες Εναλλακτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα Τεχνολογική και Επιχειρησιακή ιοίκηση Τηλεπικοινωνιακών και Πληροφοριακών Συστηµάτων Οργανωσιακός Σχεδιασµός και Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού Θεωρία αποφάσεων και βελτιστοποίηση Ειδικά θέµατα τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών Ειδικά θέµατα διοίκησης και οικονοµικής των τηλεπικοινωνιών Χρηµατοοικονοµική Λογιστική Για την απόκτηση του Μ Ε προσφέρονται τα ακόλουθα µαθήµατα. Οι ώρες διδασκαλίας θα είναι 2 ή 3 ανά εβδοµάδα για κάθε µάθηµα. Από τα παραπάνω µαθήµατα κάθε φοιτητής πρέπει να παρακολουθεί τουλάχιστον 20, εκ των οποίων τα 6 είναι µαθήµατα οµογενοποίησης, τα 10 είναι υποχρεωτικά και τα 4 τα επιλέγει από το σύνολο των υπολοίπων µαθηµάτων. Τα υποχρεωτικά µαθήµατα καθορίζονται εν µέρει ανάλογα µε την επιστηµονική προέλευση των φοιτητών. Για την απόκτηση του Μ Ε απαιτείται και η συγγραφή µεταπτυχιακής ερευνητικής ή συνθετικής διατριβής υπό την καθοδήγηση ενός εκ των διδασκόντων στο ιατµηµατικό Πρόγραµµα. Η βαθµολογία γίνεται µε άριστα το 10. Η βάση για να θεωρηθεί επιτυχής η εξέταση σε ένα µάθηµα είναι το 6. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής δικαιούται να επαναλάβει το µάθηµα µία φορά, τον αµέσως επόµενο χρόνο, ή να δώσει επαναληπτικές εξετάσεις µία φορά τον αµέσως επόµενο Σεπτέµβριο. Κατανοµή µαθηµάτων ανά εξάµηνο 13

14 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Επισκόπηση των ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 3 τηλεπικοινωνιών ίκτυα κορµού και δίκτυα ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 2 πρόσβασης Πληροφοριακά συστήµατα ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 3 Οικονοµική των ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 2 επιχειρήσεων και των αγορών Μικροοικονοµική και ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 3 οικονοµική της διοίκησης Οικονοµικά του κλάδου των ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 2 Τηλεπικοινωνιών Κινητές και ασύρµατες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2 3 επικοινωνίες Νέες υπηρεσίες και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2/4 3 τεχνολογίες δικτύων Θεσµικό πλαίσιο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2 3 τηλεπικοινωνιών Θεωρία και Πολιτική του ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2 3 ανταγωνισµού και της εποπτείας των δικτύων Βιοµηχανική οργάνωση και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 3 οικονοµική των δικτύων Στρατηγική διοίκηση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 3 επιχειρήσεων και αλλαγών Τεχνολογία διαδικτύου και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 3 ηλεκτρονικό εµπόριο Τεχνοοικονοµική ανάλυση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 3 δικτύων Μεθοδολογίες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 4 3 κοστολόγησης και τιµολόγησης για υπηρεσίες και δίκτυα Ασφάλεια συστήµατων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 4 3 Μarketing Management Τηλεπικοινωνιών Γνώση, εργασία και δικτυακές τεχνολογίες Εναλλακτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα Τεχνολογική και Επιχειρησιακή ιοίκηση Τηλεπικοινωνιακών και Πληροφοριακών ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2 3 ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2 3 ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2/4 3 ΕΠΙΛΟΓΗΣ

15 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Συστηµάτων Οργανωσιακός Σχεδιασµός ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 3 και Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού Θεωρία αποφάσεων και ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2/4 3 βελτιστοποίηση Ειδικά θέµατα τεχνολογίας ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4 3 τηλεπικοινωνιών Ειδικά θέµατα διοίκησης ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4 3 και οικονοµικής των τηλεπικοινωνιών Χρηµατοικονοµική Λογιστική ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Επισκόπηση των τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή (η επανάσταση των υψίρρυθµων επικοινωνιών οπτικών και κινητών, oι τύποι δικτύων πρόσβασης για υπηρεσίες ευρείας ζώνης). Επισκόπηση των Παραδοσιακών Σχηµάτων Ψηφιακής ιαµόρφωσης. Τεχνολογία επικοινωνίων και µέσων µετάδοσης. Εξέλιξη Τηλεπικοινωνιακών ικτύων, αρχές µεταγωγής κυκλώµατος και πακέτων. οµή κόµβου µεταγωγής κυκλώµατος, τρόποι µεταγωγής κυκλώµατος. οµή τηλεφωνικού δικτύου, δροµολόγηση. Θεωρία τηλεφωνικής κίνησης. ίκτυο Σηµατοδοσίας: Αρχιτεκτονική, πρωτόκολλα, λειτουργία. Ευφυές ίκτυο: αρχιτεκτονική, υπηρεσίες. ISDN: χαρακτηριστικά, δοµικά στοιχεία και λειτουργίες δικτύου, σηµατοδοσία χρήστη-δικτύου, υπηρεσίες. Ιεραρχία PDH: Πολυπλεξία 1ης τάξης, πολυπλεξία ανωτέρων τάξεων, σηµατοδοσία σε συστήµατα PDH, cross-connect, αρχιτεκτονική δικτύων PDH. SDH Ιεραρχία: δοµή πλαισίου, λειτουργίες πολυπλέκτη-αποµαστευτή (ADM), αρχιτεκτονική οπτικών δικτύων SDH, συγχρονισµός SDH πολυπλεκτών, δίκτυο συγχρονισµού. Οπτική Πολυπλεξία: συστήµατα, αρχιτεκτονική δικτύου. Λειτουργίες δικτύου πρόσβασης, αρχιτεκτονική δικτύου πρόσβασης, ενσύρµατα, ραδιοηλεκτρικά, οπτικά δίκτυα πρόσβασης. Τεχνολογίες xdsl. ίκτυα Επικοινωνιών και το Internet. ικτυακές Εφαρµογές. Αρχές σχεδιασµού και υπηρεσίες επιπέδου µεταφοράς, πολυπλεξία εφαρµογών, UDP, αρχές αξιόπιστης µεταφοράς δεδοµένων, TCP, έλεγχος συµφόρησης. Εισαγωγή σε ασύρµατα και κυψελωτά συστήµατα και δίκτυα κινητών επικοινωνιών 15

16 ίκτυα κορµού και δίκτυα πρόσβασης Επίπεδο δικτύου, αρχές δροµολόγησης, ιεραρχική δροµολόγηση, IP, δροµολόγηση στο Internet, δροµολογητές, IPv6, δροµολόγηση πολλαπλών παραληπτών. Επίπεδο ζεύξης και τοπικά δίκτυα, ανίχνευση και έλεγχος λαθών, δίκτυα και πρωτόκολλα πολλαπλής πρόσβασης, Ethernet, IEEE , PPP, δίκτυα τεχνολογίας ΑΤΜ, frame relay. Μοντέλα καθυστέρησης: βασικά µοντέλα και αποτελέσµατα από την θεωρία ουρών και εφαρµογές στα δίκτυα. Tεχνικές ελέγχου ποιότητας υπηρεσίας. Εισαγωγή στις οπτικές επικοινωνίες και τα οπτικά δίκτυα. Ταξινοµήσεις (οι γενιές δικτύων, οι τοπολογίες και οι τύποι πολλαπλής πρόσβασης. SONET, OTDN, Αµιγώς Οπτικά ίκτυα WDM). Τοπολογικές όψεις των ικτύων WDM και αναγκαία οµικά Στοιχεία. Κύριες "φυσικές τοπολογίες" για LAN,MAN (απαιτήσεις, συγκρίσεις, προβλήµατα και αντιµετώπισή τους για ζεύξεις, αρτηρίες, αστέρες). Πληροφοριακά συστήµατα Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήµατα. Ο Στρατηγικός Ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων Πληροφοριακά Συστήµατα, Οργανισµοί και Λειτουργικές ιαδικασίες. Πληροφορία, Μάνατζµεντ και Λήψη Αποφάσεων. Ηθική και Κοινωνικές Πτυχές, Οργανωτικός Ανασχεδιασµός και Πληροφοριακά Συστήµατα. Στρατηγικός Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων. 'Ποιότητα' και Πληροφοριακά Συστήµατα. Παράγοντες Επιτυχίας - Λόγοι Αποτυχίας των Πληροφοριακών Συστηµάτων. ιαχείριση Γνώσης και Πληροφοριακά Συστήµατα Υποστήριξης στη Λήψη Αποφάσεων. ιεθνής Στρατηγική Οργανισµών και Πληροφοριακά Συστήµατα. Ειδικές Εφαρµογές (ERPs, Ηλεκτρονικό Εµπόριο, Document Management, Workflow, κλπ.) Οικονοµική των επιχειρήσεων και των αγορών Εναλλακτικές προσεγγίσεις (νεοκλασσική, κόστους συναλλαγών, πόρων και εξελικτική, κ.λπ.) όσον αφορά τα εξής: Η Φύση της Επιχείρησης και της Αγοράς Το Μέγεθος, η Επέκταση και τα Όρια της Επιχείρησης Η Στρατηγική των Επιχειρήσεων (οριζόντια, κάθετη και συσφαιρική ολοκλήρωση, οργάνωση µορφής Μ, απ ευθείας επενδύσεις στο εξωτερικό & πολυεθνικές επιχειρήσεις). Αγορά, Επιχείρηση, Κράτος, ηµόσια Πολιτική Μικροοικονοµική και οικονοµική της διοίκησης Κατανάλωση & Ζήτηση Παραγωγή & Κόστος ιάρθρωση Βιοµηχανικών Κλάδων ιανοµή & Γενική Ισορροπία Οικονοµική Ευηµερίας & Μικροοικονοµική Πολιτική 16

17 Εφαρµογές Μελέτες Περίπτωσης στα παραπάνω. Οικονοµική του κλάδου των Τηλεπικοινωνιών Ζήτηση. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του κλάδου. Μέγεθος της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής αγοράς. Μερίδια προϊόντων και υπηρεσιών. Εξέλιξη της ζήτησης. Ελαστικότητες τιµών και εισοδήµατος. Μακρο-πρόθεσµες προβλέψεις εξέλιξης της ζήτησης. Προσφορά. Κύριες επιχειρήσεις του κλάδου στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινωνιών. Εξέλιξη της προσφοράς. ιάρθρωση και Τεχνολογία της Τηλεπικοινωνιακής Επιχείρησης. ιασύνδεση ικτύων. Μονόδροµη Πρόσβαση και Αµφίδροµη Πρόσβαση. Σταθερή και Κινητή Τηλεφωνία. οµή αγοράς - τιµές. οµή της ελληνικής και Ευρωπαϊκής αγοράς. Τιµολογιακή Πολιτική και Θεωρία Μονοπωλίου. Γραµµική Τιµολόγηση, Κανόνας Ramsey, Μη-γραµµική Τιµολόγηση. Τιµολογιακή Πολιτική στην Πράξη. Θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς. Απελευθέρωση της Αγοράς των Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και την ΕΕ. Ανταγωνισµός και Αποτελεσµατική Είσοδος Επιχειρήσεων στην Αγορά. Το Πρόβληµα του Καθορισµού των Άριστων Τελών ιασύνδεσης σε ίκτυα µε Μονόδροµη και Αµφίδροµη Πρόσβαση. Καθορισµός των Τελών ιασύνδεσης στην Πράξη. Εποπτεία της αγοράς. Ο Ρόλος της Εποπτικής Αρχής στις Τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα και την ΕΕ. Εποπτικοί Κανόνες. Με Βάση το Ποσοστό Απόδοσης. Με βάση Ανώτατο Όριο Τιµών. Η Εµπειρία από τη Μ. Βρετανία και τις ΗΠΑ. Χρηµατο-οικονοµική επίδοση του κλάδου. Χρηµατο-οικονοµική ανάλυση του κλάδου των τηλεπικοινωνιών. Αριθµοδείκτες. υνατότητες επενδύσεων στον κλάδο. Κινητές και ασύρµατες επικοινωνίες Εισαγωγή στα συστήµατα κινητών επικοινωνιών. Κυψελωτά συστήµατα: Βασικές αρχές σχεδίασης: Επαναχρησιµοποίηση Συχνοτήτων, Τεχνικές εκχώρησης καναλιών, Τεχνικές µεταβίβασης, Παρεµβολές και χωρητικότητα του συστήµατος, Βαθµός Εξυπηρέτησης, Παραδείγµατα. ιάδοση ραδιοκυµάτων σε περιβάλλον κινητών επικοινωνιών: Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης: FDMA, TDMA, ιάχυσης Φάσµατος (FHMA, CDMA, Hybrids), SDMA. Σύστηµα GSM: Υπηρεσίες και υνατότητες Αρχιτεκτονική του Συστήµατος, Το ασύρµατο υποσύστηµα - Τύποι καναλιών - οµή πλαισίων, Παραδείγµατα κλήσεων, Τεχνική GPRS - Το Πρωτόκολλο Ασύρµατων Εφαρµογών (WAP). Σύστηµα DECT: υνατότητες και Χαρακτηριστικά, Αρχιτεκτονική του Συστήµατος, Αρχή Λειτουργίας, Η ασύρµατη ζεύξη, Παραδείγµατα (GSM-DECT, To DECT σαν σύστηµα WLL). Σύστηµα TETRA: Συστήµατα PMR, PAMR, Αρχιτεκτονική του Συστήµατος TETRA, Εφαρµογές. Μελλοντικά συστήµατα: To πρότυπο UMTS - IMT

18 Νέες υπηρεσίες και τεχνολογίες δικτύων Ασύρµατα Τοπικά ίκτυα, Κινητικότητα στο IP, Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική του GSM, ίκτυο GPRS, Αρχιτεκτονική και πρωτόκολλα του δικτύου UMTS - Θέµατα υποστήριξης ποιότητας υπηρεσιών διαχείρισης κινητικότητας, χρέωσης χρηστών, πλατφόρµες υποστήριξης υπηρεσιών (MEXe, OSA). Προχωρηµένα θέµατα τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Στοχαστική µελέτη σχηµάτων κατανοµής δικτυακών πόρων για υποστήριξη εφαρµογών ευρείας ζώνης. (Μελέτη σχηµάτων ελέγχου κίνησης, αποδοχής κλήσεων. Ισοδύναµο εύρος ζώνης. Μελέτη ποιότητας υπηρεσιών από άκρη σε άκρη). Ειδικά θέµατα τεχνολογίας Internet και ΑΤΜ (όπως: σχήµατα υποστήριξης ποιότητας υπηρεσιών, πρωτόκολλα επιπέδου εφαρµογής, πρωτόκολλα υποστήριξης πολυµέσων, κ.λ.π.). Θεσµικό πλαίσιο τηλεπικοινωνιών Ευρωπαϊκή νοµοθεσία για τον ανταγωνισµό και τις τηλεπικοινωνίες. ιεθνείς συνθήκες. Εθνικό δίκαιο. Εθνικές και ιεθνείς Εποπτικές αρχές. Εποπτεία (Regulation) και υποχρεώσεις. Αδειοδότηση και διαχείριση φάσµατος. Παροχή ανοικτού δικτύου. ιασύνδεση τηλεπικοινωνιακών οργανισµών. Καθολική υπηρεσία και παροχείς. Ο ρόλος της εποπτείας στην αγορά τηλεπικοινωνιών. Συγχωνεύσεις και εξαγορές στην αγορά τηλεπικοινωνιών. Εποπτεία και κανονιστικό πλαίσιο. Σύγκλιση τεχνολογιών και επιπτώσεις στην εποπτεία. Θεωρία και Πολιτική του ανταγωνισµού και της εποπτείας των δικτύων Θεωρητικό υπόβαθρο πολιτικής ανταγωνισµού ηµόσιες επιχειρήσεις και κλάδοι Κοινής Ωφελείας Ιδιωτικοποιήσεις και εποπτεία ( Ρύθµιση ) Τρόποι και µηχανισµοί υλοποίησης ιεθνής εµπειρία & πρακτική Η περίπτωση των λιγότερο ευνοηµένων χωρών και της Ελλάδος Βιοµηχανική οργάνωση και Οικονοµική των δικτύων ιάρθρωση Συµπεριφορά Επίδοση Συγκέντρωση & Κερδοφορία Υποδείγµατα Βιοµηχανικής Οργάνωσης, ιεκδικήσιµες Αγορές Εµπόδια Εισόδου, Στρατηγικός Αποκλεισµός Νέα Βιοµηχανική Οργάνωση Πολιτική Ανταγωνισµού, Βιοµηχανική Πολιτική Ειδικά Θέµατα (ΒΟ) (Συγχωνεύσεις & Εξαγορές, Έρευνα & Ανάπτυξη, κ.λπ.) Βιοµηχανική Κλάδοι ίκτυα Τιµολογιακή Πολιτική ικτύων ίκτυα και Κάθετη Ολοκλήρωση 18

19 Συνεργασία και ικτυώσεις Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) ηµόσια Πολιτική για κλάδους ικτύων και ίκτυα ΜΜΕ Εφαρµογές Μελέτες Περίπτωσης. Στρατηγική διοίκηση επιχειρήσεων και αλλαγών Το ευρύτερο περιβάλλον των Επιχειρήσεων και των αλλαγών ως καθοριστικός παράγων για τη χάραξη στρατηγικής και την προπαρασκευή των επιχειρησιακών σχεδίων στο χώρο των επιχειρήσεων και στη λήψη αποφάσεων. Η πολυπλοκότητα των καταστάσεων, η αβεβαιότητα των διαφόρων παραγόντων και η αλληλεξάρτηση των φαινοµένων, οι βασικοί παράγοντες στη διατύπωση και ανάπτυξη στρατηγικής. Ο ρόλος των µεγάλων Επιχειρήσεων στην κοινωνία και την οικονοµία και οι αλλαγές που είναι απαραίτητες για την επιβίωση και την πρόοδο τους στο µέλλον. Το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον των επιχειρήσεων. Η ποσοτική αποτύπωση και οι µέθοδοι ανάλυσης και σύνθεσης προβληµατικών καταστάσεων. Μεγάλα παραδείγµατα από το χώρο των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας και των µεταφορών. Τεχνολογία διαδικτύου και ηλεκτρονικό εµπόριο Αρχιτεκτονική Εφαρµογών στο διαδίκτυο: Αρχιτεκτονική Client/Server και ο συσχετισµός της µε το WWW, αρχιτεκτονικές πολλών στρωµάτων (n-tier), ο ρόλος του WEB Server, αρχιτεκτονική OSF DCE, αρχιτεκτονική DNA, αρχιτεκτονική WAP, WAP servers, Application Servers, ενδιάµεσο λογισµικό (middleware - corba, activex, transaction servers, message passing, message queues). Οικοδόµηση εφαρµογών: Σχεδιασµός και µοντελοποίηση, πρωτοκόλλα και προγραµµατισµός (Client Side Programming: HTML, DHTML, XML, scripting languages, Server Side Programming: JSP, ASP, CGI), πρόσβαση σε κληρονοµηµένα (legacy) συστήµατα, επικοινωνία µε βάσεις δεδοµένων και συστήµατα πολυµέσου, τρόποι και περιβάλλοντα υλοποίησης συναλλαγών (transactions). Ηλεκτρονικό Εµπόριο (ΗΕ) και Kατηγορίες ΗΕ, Eπιχειρησιακά Μοντέλα (Business Models) στο ΗΕ, ιαδικασίες καί Συναλλαγές ΗΕ, Ασφάλεια και Κρυπτογραφία, Προστασία Πνευµατικής. Ιδιοκτησίας, Αρχιτεκτονικές και πλατφόρµες για ΗΕ, Συστήµατα πολλαπλών πρακτόρων στο ΗΕ, Συστήµατα Εργασιορροών και ΗΕ, Πρωτόκολλα και υπηρεσίες διαπραγµάτευσης, Έξυπνες Τεχνικές Αναζήτησης, Υπηρεσίες Κατάρτισης Συµβολαίων και Τιµολόγησης, Εικονικές Επιχειρήσεις (Integrated/Virtual Enterprises), Μεθοδολογίες διεπιχειρησιακής τεχνολογίας, Κινητό Ηλεκτρονικό Εµπόριο: WAP (Wireless Application Protocol) οµή, ίκτυα και Τερµατικά, Yπηρεσίες εξαρτώµενες από τη θέση που βρίσκεται ο πελάτης (location-based services) άλλες εφαρµογές και διεπαφές µε χρήστη, Νοµικά ζητήµατα. 19

20 Ασφάλεια συστήµατων Εννοιολογική θεµελίωση όρων Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Έλεγχος προσπέλασης: MAC, DAC, RBAC. Μοντέλα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Αποτίµηση Συστηµάτων Ασφάλειας και σχετικά Πρότυπα. Ιοµορφικό Λογισµικό. Αποτίµηση Συστηµάτων Ασφάλειας και σχετικά Πρότυπα. Στοιχεία Εφαρµοσµένης Κρυπτογραφίας: Κλασικές Κρυπτογραφικές µέθοδοι. Συµµετρικά και Ασύµµετρα Κρυπτοσυστήµατα. Κώδικες Αυθεντικοποίησης Μηνυµάτων. Ψηφιακές Υπογραφές. Έµπιστες Τρίτες Οντότητες: απαιτήσεις χρηστών, παρεχόµενες υπηρεσίες, τεχνολογικές λύσεις, Υποδοµή ηµόσιων Κλειδιών. Ζητήµατα ασφάλειας δικτύων: Κατηγορίες Απειλών, Σηµεία Ευπάθειας, Αντίµετρα, ιασφάλιση. Αρχιτεκτονική Ασφάλειας ικτύων ISO/OSI: Υπηρεσίες Ασφάλειας, Μηχανισµοί Ασφάλειας, ιοίκηση Ασφάλειας. Αρχιτεκτονική Ασφάλειας στο Μοντέλο του Internet: Ασφάλεια επιπέδου Internet, Ασφάλεια επιπέδου Μεταφοράς, Ασφάλεια επιπέδου Εφαρµογής, Ασφάλεια υπεράνω του επιπέδου Εφαρµογής. Συγκριτική αξιολόγηση λύσεων. Ηλεκτρονικές Πύλες Ασφάλειας: Αρχιτεκτονικές, Αξιολόγηση. Εφαρµογές. Συστήµατα Αυθεντικοποίησης σε Κατανεµηµένα Περιβάλλοντα. Ανάλυση και ιαχείριση Επικινδυνότητας Πληροφοριακού Συστήµατος: Μεθοδολογίες και διαθέσιµα εργαλεία. Οδηγίες στον ΟΟΣΑ και την ΕΕ. Νοµοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα. Μεθοδολογίες κοστολόγησης και τιµολόγησης για υπηρεσίες και δίκτυα Εισαγωγή στην κοστολόγηση. Τρόποι κοστολόγησης τηλ/κών δικτύων και υπηρεσιών. Κοστολογικά µοντέλα. Ιστορικό κόστος και πλήρως κατανεµηµένη κοστολόγηση. Έµµεσο, άµεσο κοινό και συνδεδεµένο κόστος. Μέθοδοι ROM, ACM, GRM, Λογιστική Τρέχοντος Κόστους (CCA), Κοστολόγηση Βάσει ιαδικασιών (ABC), Πρότυπο Ένθετου Άµεσου Κόστους (EBC), Πρότυπο Αποµονωµένου Κόστους (SAC). Ramsey prices. Marginal και επαυξητικό κόστος. Πρότυπο LRIC, LRIC+, TSLRIC, TELRIC, LRAIC, FL-LRIC. Νοµοθετικό πλαίσιο και επιπτώσεις. Παραδείγµατα από χώρες. Τiµολόγηση υπηρεσιών. Πρότυπα τιµολόγησης για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Μεθοδολογίες τιµολόγησης για IP υπηρεσίες. Flat pricing, Effective bandwidth pricing, Paris Metro pricing κλπ. Επιδράσεις της τιµολόγησης στον ανταγωνισµό Τεχνοοικονοµική ανάλυση δικτύων Βασικά στοιχεία αξιολόγησης και αποτίµησης επενδύσεων. Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες αποτίµησης επενδύσεων. Μέθοδος CAPM. Προβλήµατα διαµοιρασµού κεφαλαίου. Αποφάσεις επένδυσης και χρηµατοοικονοµικής λογιστικής. Εισαγωγή στην τεχνοοικονοµική αποτίµηση δικτύων και υπηρεσιών. Βασικές έννοιες και τρόποι αποτίµησης επενδύσεων, Ζήτηση υπηρεσιών. Μοντέλα αγοράς για κινητές και σταθερές επικοινωνίες Network externalities και επιδράσεις στη ζήτηση για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Προβλήµατα κρίσιµης µάζας στα δίκτυα. 20

21 Ένταξη τηλεπικοινωνιακών προϊόντων στην αγορά. Κάθετη και οριζόντια διαφοροποίηση τηλ/κών προϊόντων και υπηρεσιών. Συναρτήσεις χρησιµότητας και µεγιστοποίησή τους. Εφαρµογή σε θέµατα ανταγωνισµού τηλ/κής αγοράς και επιλογής τηλ/κών υπηρεσίων. Προβλήµατα αβεβαιότητας και ανάλυση ευαισθησίας. Εφαρµογή θεωρίας παιγνίων για προσοµοίωση του ανταγωνισµού. Εφαρµογές real options theory σε θέµατα τηλ/κών δικτύων.. Marketing Management τηλεπικοινωνιών Η έννοια του σύγχρονου Marketing στις Τηλεπικοινωνίες. The Marketing concept. Η έννοια της ικανοποίησης του πελάτη και της δηµιουργίας αξίας. Η έννοια του στρατηγικού σχεδιασµού Marketing. The Stakeholders Theory International Marketing. Βασικές έννοιες του διεθνούς Marketing. Η παγκόσµια αγορά Τηλεπικοινωνιών (environmental analysis). Case-study Αναζήτηση ευκαιριών / αποφυγή κινδύνων στην παγκόσµια αγορά Τηλεπικοινωνιών. Τρόποι Ανάλυσης Αγοράς. Συµπεριφορά Καταναλωτή. Η έννοια της τµηµατοποίησης της αγοράς στις Τηλεπικοινωνίες Marketing Telecom Services. Βασικές έννοιες του Marketing υπηρεσιών. Προώθηση υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας Στρατηγικός σχεδιασµός Marketing. Τοποθέτηση του προϊόντος / υπηρεσίας στην αγορά. Ο κύκλος ζωής του προϊόντος / υπηρεσίας. Στρατηγικός σχεδιασµός Marketing στις Τηλεπικοινωνίες Η έννοια του branding. Brand versus Brand Image. Μελέτη περίπτωσης στις Τηλεπικοινωνίες Marketing Επικοινωνιών. Η έννοια της διαφήµισης στις σύγχρονες αγορές. Προώθηση πωλήσεων. ηµόσιες Σχέσεις. Άµεσο Marketing. E- Marketing. Μελέτη περίπτωσης στις Τηλεπικοινωνίες Τιµολογιακή πολιτική στις Τηλεπικοινωνίες και Κανάλια ιανοµής. Μελέτη περίπτωσης στις Τηλεπικοινωνίες The Total Marketing Effort. Μελέτη περίπτωσης στις Τηλεπικοινωνίες Γνώση, εργασία και δικτυακές τεχνολογίες Κοινωνικές, οικονοµικές, διοικητικές, πολιτικές και πολιτισµικές διαστάσεις της χρήσης δικτυακών τεχνολογιών ικτυακές τεχνολογίες και ευέλικτες µορφές οργάνωσης Καταµερισµός της εργασίας και των έργων βάσει ευέλικτων µορφών οργάνωσης Τµηµατοποιηµένες τεχνολογικές λειτουργίες και διαδικασίες. Ιεραρχική δόµηση της τεχνολογικής οργάνωσης. Συντονισµός και επικοινωνία µεταξύ λειτουργικών µονάδων µε τη χρήση δικτυακών τεχνολογιών. 21

22 Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναµικού και χρήση δικτυακών τεχνολογιών. ιαχείριση των γνωστικών αποθεµάτων και του διανοητικού κεφαλαίου της επιχείρησης στη βάση πληροφοριακών συστηµάτων ανοικτής αρχιτεκτονικής. ηµιουργία δεξιοτήτων και οργανωσιακών ρόλων σε πολύπλοκα τεχνολογικά συστήµατα. ικτυακές τεχνολογίες και διαχείριση γνώσης σε στρατηγικά πληροφοριακά συστήµατα Εναλλακτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ίκτυο Πρόσβασης, Εναλλακτικοί Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι στην Ελλάδα, Περί αδεσµοσποίητου Βρόχου (LLU), Οι τακτικές του κύριου τηλεπικοινωνιακού παρόχου στην Ελλάδα (Ο.ΚΣ.Α, Α.ΡΥ.Σ). Τεχνολογίες Πρόσβασης (γενικά). Τεχνολογίες ασύρµατης πρόσβασης Τεχνολογίες xdsl, αρχιτεκτονική και βασικές υπηρεσίες. Ευρυζωνικές υπηρεσίες και επιλογή υπηρεσιών. Σύγχρονες τάσεις και εφαρµογές. Θέµατα δικτύων οπτικών ινών και WDM. Τύποι "τοπολογίας φυσικής διαδροµής" MAN,WAN, δροµολόγησης µήκους κύµατος: (στατικής, δυναµικήςαναµορφώσιµης, µε ή χωρίς µετατροπή µήκους κύµατος). Στοιχεία "λογικής" (virtual) τοπολογίας. Επισκόπηση των λειτουργικών χαρακτηριστικών των αναγκαίων δοµικών στοιχείων. ορυφορικές επικοινωνίες: Αρχιτεκτονικές, γενικά χαρακτηριστικά και παρεχόµενες υπηρεσίες. ορυφορικές τροχιές, µελέτη των διαφόρων τύπων τροχιών και υπολογισµός των βασικών χαρακτηριστικών τους. Τεχνικές πολλαπλής προσπέλασης σε δορυφορικά συστήµατα, συστήµατα διαίρεσης συχνότητας (FDMA), χρόνου (TDMA) και κώδικα (CDMA), συστήµατα σταθερής και µεταβλητής χωρητικότητας. ορυφόροι πολλαπλών δεσµών. ορυφορικά συστήµατα µέσης και χαµηλής τροχιάς, µέθοδοι διασύνδεσης δορυφόρων σε δορυφορικά δίκτυα. οµή, χαρακτηριστικά και οργάνωση σταθµού εδάφους και δορυφόρου. Σύγχρονες εξελίξεις στα δορυφορικά συστήµατα και σχετικές τεχνοοικονοµικές παράµετροι. 22

23 Τεχνολογική και Επιχειρησιακή ιοίκηση Τηλεπικοινωνιακών και Πληροφοριακών Συστηµάτων Βασικά ζητήµατα τεχνολογικής και επιχειρησιακής διοίκησης Τηλεπικοινωνιακών και Πληροφοριακών Συστηµάτων. ιοίκηση πληροφοριακών υποδοµών (διοίκηση παγίων και αλλαγών, διοίκηση υποδοµών συστήµατος, δικτύου και εφαρµογών, διοίκηση κατανεµηµένων και διαδικτυακών συστηµάτων). ιοίκηση ποιότητας υπηρεσιών (πολιτικές ασφάλειας, διαθεσιµότητας και αδιάλειπτης λειτουργίας, διοίκηση επιχειρησιακού φόρτου και επιδόσεων, διοίκηση παροχής υπηρεσιών δικτύου, διαδικτύου και εφαρµογών, συµφωνίες επιπέδου υπηρεσιών). ιοίκηση πληροφοριακού περιεχοµένου (διοίκηση δεδοµένων, βελτίωση ποιότητας και επιχειρησιακή αξιοποίηση πληροφοριακού περιεχοµένου). Υποστήριξη χρηστών (οργάνωση και διοίκηση γραφείου υποστήριξης, διαχείριση προβληµάτων, υποστήριξη αποµακρυσµένων και κινούµενων χρηστών). Επιχειρησιακή διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών και Πληροφοριακών Συστηµάτων (αποτίµηση επιχειρησιακού κόστους και ωφέλους, πολιτικές επιχειρησιακής ευθυγράµµισης). Παρουσιάσεις τεχνολογικών προϊόντων.. Οργανωσιακός Σχεδιασµός και Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού Τεχνολογία, οικονοµική οργάνωση και κοινωνική οργάνωση. Κατευθύνσεις της θεωρίας της οργάνωσης και της διοίκησης. Οργάνωση και απόφαση. Τυπικές και άτυπες διαστάσεις της οργάνωσης. Επιχειρηµατική απόφαση και επιχειρησιακή οργάνωση. Εξορθολογισµός οργανωσιακών διαδικασιών και τεχνολογικός σχεδιασµός. Τεχνολογικές διαστάσεις της ευέλικτης οργάνωσης της εργασίας και ανθρωποκεντρικός σχεδιασµός συστηµάτων. Τεχνολογία και οργάνωση στην ψηφιακή οικονοµία. Ο σχεδιασµός της ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναµικού ως κεντρική συνιστώσα της οργανωτικής δράσης. Βασικές µέθοδοι και εργαλεία της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων στο πλαίσιο τεχνολογικά ανεπτυγµένων επιχειρήσεων και οργανισµών. Θεωρία αποφάσεων και βελτιστοποίηση Επιλεγµένα θέµατα από θεωρία πιθανοτήτων. Άλγεβρα αποφάσεων. Βασικές αρχές θεωρίας αποφάσεων. ένδρα αποφάσεων. Αποφάσεις σε περιβάλλον αβεβαιότητας και ρίσκου. Συνάρτηση χρηστικότητας-ωφελιµότητας (Utility). Βασικά προβλήµατα θεωρίας αποφάσεων. Προβλήµατα πεπερασµένων δράσεων και πεπερασµένων καταστάσεων. Bayes risk. Αποφάσεις Bayes και συναρτήσεις απώλειας. Min-Max αποφάσεις. Τυχαίες αποφάσεις. Κανονικές αποφάσεις. Προβλήµατα αποφάσεων συνεχών µεταβλητών. ιαδικασίες Beta-Bernouli. Σειριακά προβλήµατα αποφάσεων. Αποφάσεις Markov. Υπολογιστική πολυπλοκότητα και προσεγγισιµότητα γραφοθεωρητικών προβληµάτων βελτιστοποίησης: Vertex Cover, Traveling Salesman Problem, Steiner tree, Maximum Flow, Maximum Edge-Disjoint Paths, Facility Location, Clustering. 23

24 Γραµµικός και δυναµικός προγραµµατισµός. Περιορισµένη και µη περιορισµένη βελτιστοποίηση. Προβλήµατα βελτιστοποίησης σε δίκτυα: δροµολόγηση και ανάθεση συχνοτήτων σε οπτικά δίκτυα, πρωτόκολλα επικοινωνίας σε ασύρµατα / µεταβαλλόµενα δίκτυα.. Εξερεύνηση γράφων, αλγόριθµοι πλοήγησης, προγραµµατισµός δροµολογίων οχηµάτων. Πρωτόκολλα δροµολόγησης TCP/IP και BGP. Εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων. Εγωιστική δροµολόγηση, σηµεία ισορροπίας Nash, "κόστος της αναρχίας". Ηλεκτρονικές δηµοπρασίες. Εφαρµογή στην ανταγωνιστική αγορά τηλεπικοινωνιών. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Εισαγωγικές λογιστικές έννοιες,λογιστική µονάδα, Λογιστική ισότητα, Βασικές Λογιστικές Αρχές, Λογιστικό Γεγονός, Λογιστική Xρήση,Ισολογισµός, Απογραφή, Λογιστικό Αποτέλεσµα, Λογαριασµός, Λογιστικά Βιβλία, Λογιστικά Σφάλµατα, Ισοζύγιο, Εγγραφές Προσαρµογής,Εγγραφές Προσδιορισµού του Αποτελέσµατος, Εγγραφές Ανοίγµατος και κλεισίµατος Λογιστικής Χρήσης, Λογιστικά Συστήµατα, Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις. ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγικές έννοιες στην Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, Μέθοδοι ανάλυσης Λογιστικών Καταστάσεων, Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων µε αριθµοδείκτες, Αριθµοδείκτες Ρευστότητας, Αριθµοδείκτες ραστηριότητας, Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας, Αριθµοδείκτες απανών Λειτουργίας, Αριθµοδείκτες ιαρθρώσεως Κεφαλαίων και Βιωσιµότητας, Επενδυτικοί Αριθµοδείκτες. Ειδικά θέµατα τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών (Το περιεχόµενο του µαθήµατος καθορίζεται ανάλογα µε τις εξελίξεις της τεχνολογίας προκειµένου να καλύπτει σύγχρονα θέµατα) Ειδικά θέµατα διοίκησης και οικονοµικής των τηλεπικοινωνιών ιαδικασίες Λήψης Αποφάσεων. Ορισµοί Ηγεσίας και Management. Χαρακτηριστικά του Manager. Χαρακτηριστικά του Ηγέτη. ιαφορές Manager και Ηγέτη Ειδικά θέµατα λήψης αποφάσεων Εργασιακών Σχέσεων. Αποφάσεις Marketing ιαδικασίες λήψης επενδυτικών αποφάσεων µέσω διαδικασιών γραµµικού προγραµµατισµού. ιαδικασίες λήψης αποφάσεων δανεισµού µέσω διαδικασιών γραµµικού προγραµµατισµού. Παρακολούθηση Σύνθετων ιαδικασιών Ειδικά Θέµατα ιοίκησης Τηλεπικοινωνιών 24

25 Εφαρµογή της Data Envelopment Analysis (DEA) στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών. Ι ΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Προσωπικό Το βασικό διδακτικό έργο καλύπτεται από καθηγητές των Τµηµάτων Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και Οικονοµικών Επιστηµών. Στη διδασκαλία ορισµένων εξειδικευµένων µαθηµάτων συνδράµουν και ειδικοί επιστήµονες διδάκτορες από δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς ή άλλα Πανεπιστήµια εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 3α του άρθρου 12 του Ν. 2083/1992 σύµφωνα µε απόφαση της Ειδικής ιατµηµατικής Επιτροπής. Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζονται οι διδάσκοντες µε ανάθεση για το ακαδηµαϊκό έτος Σύντοµα βιογραφικά στοιχεία παρατίθενται στην συνέχεια. Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα Τµήµα Αθανασίου Μανώλης Λέκτορας Ο.Ε. Βαρουτάς ηµήτρης Λέκτορας Π.&Τ. Γεωργιάδης Παναγιώτης Αναπλ. Καθηγητής Π.&Τ. Ζησιµόπουλος Βασίλειος Καθηγητής Π.&Τ. Καλουπτσίδης Νικόλαος Καθηγητής Π.&Τ. Κιουλάφας Κυριάκος Καθηγητής Ο.Ε. Μαρτάκος ρακούλης Αναπλ. Καθηγητής Π.&Τ. Μεράκος Λάζαρος Καθηγητής Π.&Τ. Νιάρχος Νικήτας Οµότιµος Καθηγητής Ο.Ε. Παπούλιας ηµήτρης Οµότιµος Καθηγητής Ο.Ε. Στεφάνου Γεώργιος Επίκ. Καθηγητής Π.&Τ. Συβρίδης ηµήτρης Αναπλ. Καθηγητής Π.&Τ. Σφηκόπουλος Θωµάς Καθηγητής Π.&Τ. Χαριτάκης Νίκος Επίκ. Καθηγητής Ο.Ε. Χατζηευθυµιάδης Ευστάθιος Επίκ. Καθηγητής Π.&Τ. Το έργο των ανωτέρω συνεπικουρείται από τους διδάκτορες του παρακάτω πίνακα: 25

26 Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα Τµήµα Γκούσκος ηµήτρης Λέκτορας ΕΜΜΕ Καθαράκη ιδάκτορας, Επιστηµονικός Νος Μαρία Συνεργάτης Καµαλάκης Θωµάς ιδάκτορας, Επιστηµονικός Π.&Τ. Συνεργάτης Κατσιάνης ηµήτρης ιδάκτορας, Επιστηµονικός Π.&Τ. Συνεργάτης Κολοκοτρώνης ιδάκτορας, Επιστηµονικός Π.&Τ. Νικόλαος Συνεργάτης Λιωνής Νικόλας ιδάκτορας, Επιστηµονικός Ο.Ε. Συνεργάτης Μαθιόπουλος Τάκης Ερευνητής Α Αστεροσκοπείο Αθηνών Παπαδηµητρίου ιδάκτορας, Επιστηµονικός Ο.Ε. Αθανάσιος Συνεργάτης Πασκαλής Σαράντης ιδάκτορας, Επιστηµονικός Π.&Τ. Συνεργάτης Πασσάς Νικόλαος ιδάκτορας, Επιστηµονικός Π.&Τ. Συνεργάτης Πάσχος Βασίλης ιδάκτορας Στέλεχος ΟΤΕ Ράµµος Εµµανουήλ ιδάκτορας ESA, YME Σκιαδάς ηµήτρης ιδάκτορας Νοµικών Επιστηµών Στελλάκης Χάρης ιδάκτορας ΚτΠ ΑΕ. Τελέλης Ορέστης ιδάκτορας, Επιστηµονικός Π.&Τ. Συνεργάτης Τσίπουρας Άρης ιδάκτορας, Επιστηµονικός Π.&Τ. Συνεργάτης Ψάρρας Αλκιβιάδης ρ. Νοµικών Επιστηµών Σύντοµα βιογραφικά των διδασκόντων (Τα βιογραφικά παρατίθενται κατά αλφαβητική σειρά) Αθανασίου Μανώλης Πήρε πτυχίο στα Οικονοµικά (ποσοτικές µέθοδοι) από το Πανεπιστήµιο της Γενεύης (Ελβετία), Master s από το Πανεπιστήµιο της Indiana (ΗΠΑ) και διδακτορικό από το Πανεπιστήµιο Αθηνών. Είναι ερευνητής στο Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Τα επιστηµονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Θεσµική Οργάνωση και την Ενδογενή Οικονοµική Ανάπτυξη Βαρουτάς ηµήτρης Kατέχει πτυχίο Φυσικής, δίπλωµα µεταπτυχιακών σπουδών (M.Sc.) στη Ηλεκτρονική - Ραδιοηλεκτρολογία και διδακτορικό δίπλωµα στο σχεδιασµό και την τεχνοοικονοµική αποτίµηση τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων από το Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Από το 1993 εργάζεται στo Εργαστήριο Οπτικών Επικοινωνιών του Τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Έχει διδάξει σαν Λέκτορας Π..407 στα 26

27 µεταπτυχιακά προγράµµατα του ιδίου Τµήµατος τα µαθήµατα «Τεχνοοικονοµική Ανάλυση ικτύων», «Ειδικά Θέµατα ικτύων», «Πολιτικές στις Επικοινωνίες» και «Κεραίες». Από το 2002 ως το 2004, δίδαξε στο Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου τα µαθήµατα «Ηλεκτρονική», «Οικονοµικά και Επιχειρηµατικά Θέµατα στις Επικοινωνίες» και «Πεδία και Κύµατα στις Επικοινωνίες», ενώ έχει συµµετάσχει στη δηµιουργία και επέκταση του Πανεπιστηµίου. Από τον Ιούνιο του 2004, έχει εκλεγεί µέλος ΕΠ στο Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστηµίου Αθηνών σε βαθµίδα Λέκτορα. Έχει συµµετάσχει σε πληθώρα ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων χρηµατοδοτούµενων από την Ε.Ε. ή εθνικούς πόρους, σε θέµατα τηλεπικοινωνιών και τεχνοοικονοµικής αποτίµησης τηλεπικοινωνιακών δικτύων από το 1993 (RACE) µέχρι και σήµερα (IST). Έχει εργαστεί ως σύµβουλος σε πολλά έργα τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής στην Ελλάδα. Υπήρξε µέλος της οµάδας εργασίας του ΕΚΠΑ στα πλαίσια του «FORUM Επικοινωνιών» ενώ συµµετείχε σαν βασικός ερευνητής στην οµάδα υλοποίησης των έργων «Προσδιορισµός της τιµής του φάσµατος στις περιοχές ΜΗz», «Χορήγηση Ειδικών Αδειών Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης», «Προσέγγιση και Πολιτικές της ΕΕΤΤ στο Περιβάλλον της Σύγκλισης» της ΕΕΤΤ και «ιαµόρφωση Εθνικού Προγράµµατος Επικοινωνιών» του ΥΜΕ. Είναι µέλος της οµάδας ειδικών της Παγκόσµιας Οργάνωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) του ΟΗΕ, για θέµατα τηλεπικοινωνιακών επενδύσεων καθώς και της επιτροπής εµπειρογνωµόνων της ΕΥ ΚτΠ για τα έργα ανάπτυξης µητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών. Έχει επίσης αξιολογήσει πλήθος έργων πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και συµβουλευτικών υπηρεσιών σε αντίστοιχα θέµατα. Έχει πάνω από 40 επιστηµονικές δηµοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια σε θέµατα τηλεπικοινωνιών και τεχνοοικονοµικής ανάλυσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων και είναι µέλος επιστηµονικών επιτροπών συνεδρίων και περιοδικών. Είναι µέλος του IEEE (Communications, LEOS, Engineering Management και Education Societies) και της ΕΕΦ. Γεννήθηκε το 1970 στην Τρίπολη Αρκαδίας. Νικόλαος Καλουπτσίδης Γεννήθηκε το 1951 στην Αθήνα. Είναι αριστούχος απόφοιτος του τµήµατος Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωµα στην Επιστήµη των Συστηµάτων. Την περίοδο εξελέγη Λέκτορας, στο Πανεπιστήµιο Washington ενώ την διετία διετέλεσε υπεύθυνος Ερευνητικού Προγράµµατος στο Κέντρο Ερευνών Εθνικής Αµύνης. Το 1980 εξελέγη Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Washington ενώ από το εργάστηκε ως Ειδικός Επιστήµονας στο τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. ιετέλεσε Επισκέπτης Καθηγητής στο τµήµα Μαθηµατικών του Πολυτεχνείου του Τορίνο (1984), Επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής στο τµήµα Computer and Electrical Engineering του Πανεπιστηµίου Northeastern (1985), Αναπληρωτής Καθηγητής του τµήµατος Μηχανικών Η/Υ του Πανεπιστηµίου Πατρών (1985), Επισκέπτης Ερευνητής στο Centre National d'etudes des Telecommunications της Γαλλίας (1987), Αναπληρωτής Καθηγητής του τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών (1988) και Καθηγητής του ιδίου τµήµατος ( ). Από το 1990 έως σήµερα είναι Καθηγητής του Τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το 1993 εξελέγη Επισκέπτης Καθηγητής στο τµήµα Computer and Electrical Engineering του Πανεπιστηµίου Northeastern. Την περίοδο υπήρξε ιευθυντής του Τοµέα Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήµατος στο Τµήµα Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το 1998 εξελέγη Clyde Chair Professor του τµήµατος Electrical Engineering Department στο Πανεπιστήµιο της Utah. ιετέλεσε µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΤΕ, της ΟΤΕ-Νet, , υπεύθυνος της οµάδας εργασίας για τις «Πολιτικές Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών» του Forum για τις Επικοινωνίες, πρόεδρος και µέλος επιτροπών αξιολόγησης µεγάλων διαγωνισµών.. 27

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 2007-2008 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (εν συντοµία MSCIS) ΠΑΦΟΣ 2015 Περιεχόµενα Σκοπός και Στόχοι του Προγράµµατος...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: Σαµαράς Νικόλαος, Ph.D. Καθηγητής Τµήµα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)... i 6.1 Εισαγωγή... 6-1 6.2 ιάρθρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ.... 6-1 6.2.1 Θεσµικό Πλαίσιο... 6-1 6.2.2 Εκπόνηση ιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ BSC IN APPLIED INFORMATICS (BSCAI) ΠΑΦΟΣ 2015 Περιεχόµενα Σκοπός και Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας µε θέµα : «Νέες Ειδικότητες Μηχανικών Καταγραφή Προγράµµατα Σπουδών» Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009-2010 ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42, 10682, ΑΘΗΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυσης καταγραφής καινοτόµων εκπαιδευτικών αναγκών για νέους επιχειρηµατίες ή επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά εξάμηνα: εαρινό 2007/8 χειμερινό 2008/9 Βόλος Φεβρουάριος 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2010-2011 ΠΑΤΡΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 2 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 9

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Τρίπολη, Φεβρουάριος 2010 1 Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων...1 1 Πρόλογος... 2 2 Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 3 3 Παρουσίαση του Τµήµατος...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2009-2010 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικών Μηχανικών. Υπολογιστών. και Μηχανικών ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2009 2010 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. www.ece.tuc.gr

Ηλεκτρονικών Μηχανικών. Υπολογιστών. και Μηχανικών ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2009 2010 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. www.ece.tuc.gr ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2009 2010 www.ece.tuc.gr Προπτυχιακός Οδηγός Σπουδών 2009 2010 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Μηχανικού. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Συντάκτες

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Μηχανικού. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Συντάκτες ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Συντάκτες Έλληνας Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Μητσάρας Άγγελος Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Οκτώβριος 2007 2 Πρόλογος Η σύνταξη του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης ΠPOEΔPOΣ Hρακλής Βλαδιμήρου ANTIΠPOEΔPOΣ Ελένη Σταύρου-Κωστέα KAΘHΓHTΕΣ Hρακλής Bλαδιμήρου Λεωνίδας K. Λεωνίδου Ανδρέας Σωτηρίου Χαρίδημος Τσούκας Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 2 Πληροφορίες Επικοινωνίας Τμήμα Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σεπτέµβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.5 ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.7

ΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.5 ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι αγροτικές περιοχές καταλαμβάνουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση) και χαρακτηρίζονται ως ζωτικός χώρος για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.8.1 Μελέτη διερεύνησης και καταγραφής της παρούσης κατάστασης

Παραδοτέο Π.8.1 Μελέτη διερεύνησης και καταγραφής της παρούσης κατάστασης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σεπτέµβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ. Καβάλα 2015 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ. Καβάλα 2015 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ΤΜΗΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Καβάλα 2015 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2 Αγαπητοί Φίλοι, Ονομάζομαι Ελευθέριος Μωυσιάδης και έχω την τιμή, κατά τον χρόνο της συγγραφής αυτού του οδηγού,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές:

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κωδικός/Βάση 2014 κατ.90%/βαθμίδα/ονομασία 327 [ 12454](ΑΕΙ)-Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Οδηγός Σπουδών 2009-2010 Το εξώφυλλο είναι αναπαραγωγή από το πρωτότυπο του Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα για τα ονόματα των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III

Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα