ιοίκηση και Οικονοµική των Τηλεπικοινωνιακών ικτύων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιοίκηση και Οικονοµική των Τηλεπικοινωνιακών ικτύων"

Transcript

1 Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ιοίκηση και Οικονοµική των Τηλεπικοινωνιακών ικτύων Οδηγός Σπουδών (Ακαδηµαϊκό έτος )

2 Ο Οδηγός Σπουδών ενηµερώθηκε τον Απρίλιο του 2007, µε την πολύτιµη υποστήριξη του µεταπτυχιακού φοιτητή κ. Γ. Σαββόπουλου. Για τυχόν παρατηρήσεις, διορθώσεις και σχόλια επικοινωνήστε µε τον κ. ηµ. Βαρουτά, Λέκτορα, Τµ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστηµιούπολη, Ιλίσια, Αθήνα. Τηλ: , 2

3 Οδηγός Σπουδών του ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «ιοίκηση και Οικονοµική των Τηλεπικοινωνιακών ικτύων» Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Έκδοση 1 η, Αθήνα

4 Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή 6 Αντικείµενο - Σκοπός 6 Προσέγγιση 7 ιάρθρωση και λειτουργία του Τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 7 ιάρθρωση και λειτουργία του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών 9 Πρόγραµµα Σπουδών 11 Μαθήµατα οµογενοποίησης 11 Μέθοδος διδασκαλίας 11 Εργασίες 11 Προσφερόµενα µαθήµατα 12 Κατανοµή µαθηµάτων ανά εξάµηνο 13 Περιεχόµενο µαθηµάτων 15 Επισκόπηση των τηλεπικοινωνιών 15 ίκτυα κορµού και δίκτυα πρόσβασης 16 Πληροφοριακά συστήµατα 16 Οικονοµική των επιχειρήσεων και των αγορών 16 Μικροοικονοµική και οικονοµική της διοίκησης 16 Οικονοµική του κλάδου των Τηλεπικοινωνιών 17 Κινητές και ασύρµατες επικοινωνίες 17 Νέες υπηρεσίες και τεχνολογίες δικτύων 18 Θεσµικό πλαίσιο τηλεπικοινωνιών 18 Θεωρία και Πολιτική του ανταγωνισµού και της εποπτείας των δικτύων 18 Βιοµηχανική οργάνωση και Οικονοµική των δικτύων 18 Στρατηγική διοίκηση επιχειρήσεων και αλλαγών 19 Τεχνολογία διαδικτύου και ηλεκτρονικό εµπόριο 19 Ασφάλεια συστήµατων 20 Μεθοδολογίες κοστολόγησης και τιµολόγησης για υπηρεσίες και δίκτυα 20 Τεχνοοικονοµική ανάλυση δικτύων 20 Marketing Management τηλεπικοινωνιών 21 Γνώση, εργασία και δικτυακές τεχνολογίες 21 Εναλλακτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα 22 Τεχνολογική και Επιχειρησιακή ιοίκηση Τηλεπικοινωνιακών και Πληροφοριακών Συστηµάτων 23 4

5 Οργανωσιακός Σχεδιασµός και Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού 23 Θεωρία αποφάσεων και βελτιστοποίηση 23 Χρηµατοοικονοµική Λογιστική 24 Ειδικά θέµατα τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών 24 Ειδικά θέµατα διοίκησης και οικονοµικής των τηλεπικοινωνιών 24 ιδακτικό προσωπικό 25 Προσωπικό 25 Σύντοµα βιογραφικά των διδασκόντων 26 Συνέργειες 34 Φοιτητικα Θέµατα 34 ιαδικασία επιλογής 34 ικαίωµα υποβολής αίτησης 34 Αξιολόγηση υποψηφίων επιλογή 35 Σπουδές 35 Συµµετοχή στα µαθήµατα παρουσίες 35 Σύµβουλοι Επίλυση προβληµάτων 35 ίδακτρα και υποτροφίες 35 Απαλλαγή φοιτητικών εισφορών και προσφορά έργου 36 ιοικητικές Υποστηρικτικές οµές 36 ιοίκηση του προγράµµατος 36 Γραµµατειακή υποστήριξη 38 Υλικοτεχνική Υποδοµή 38 Αίθουσες διδασκαλίας 38 Βιβλιοθήκη 39 Αξιολογηση µαθηµάτων 39 Πρόγραµµα ERASMUS 40 Απόφοιτοι 40 Πρακτική Άσκηση 40 Χρήσιµες πληροφορίες 40 Παραρτήµατα 41 Ιστορία και πλαίσιο λειτουργίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών 41 Ίδρυση 41 Αποστολή 41 Στέγαση 42 ιάρθρωση 42 ιοίκηση 43 5

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Τµήµατα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστηµών και Οικονοµικών Επιστηµών της Σχολής Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδηµαϊκό έτος σύµφωνα µε τα άρθρα του Νόµου 2083/92 ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (.Π.Μ.Σ.) µε τίτλο «ιοίκηση και Οικονοµική των Τηλεπικοινωνιακών ικτύων». Πληροφορίες και ενηµερωτικό υλικό αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο Αντικείµενο - Σκοπός Σκοπός του ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ( ΠΜΣ) στη ιοίκηση και Οικονοµική των Τηλεπικοινωνιακών ικτύων είναι η δηµιουργία στελεχών και ερευνητών που θα είναι σε θέση να συµβάλλουν ουσιαστικά στην οικονοµική ανάλυση, στο στρατηγικό σχεδιασµό, στη διοίκηση και τον έλεγχο τηλεπικοινωνιακών δικτύων καθώς και επιχειρησιακών και διοικητικών διαδικασιών που προϋποθέτουν τηλεπικοινωνιακές υποδοµές. Σκοπός επίσης, είναι η δηµιουργία στελεχών ικανών να συµµετέχουν αποτελεσµατικά στη διοίκηση τηλεπικοινωνιακών οργανισµών και επιχειρήσεων. Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος θα είναι σε θέση να προτείνουν σενάρια επίλυσης οικονοµοτεχνικών και τηλεπικοινωνιακών προβληµάτων που εµφανίζονται κατά την ανάλυση απαιτήσεων, το σχεδιασµό και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων που υποστηρίζουν γεωγραφικά διεσπαρµένες ή / και λειτουργικά κατανεµηµένες δραστηριότητες. Θα είναι επίσης σε θέση να συµβάλλουν ουσιαστικά στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση έργων ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακών υποδοµών, καθώς και έργων αναβάθµισης της λειτουργίας και της διοίκησης τηλεπικοινωνιακών οργανισµών. Η φοίτηση στο συγκεκριµένο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανοίγει επίσης το δρόµο για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών σε συναφή ερευνητικά θέµατα και είναι έτσι δυνατόν να αποτελέσει για πολλούς/ές το πρώτο στάδιο ερευνητικής και ακαδηµαϊκής σταδιοδροµίας στο διεπιστηµονικό πεδίο της ιοίκησης και Οικονοµικής των Τηλεπικοινωνιακών ικτύων. Η δυναµική της τηλεπικοινωνιακής αγοράς εξακολουθεί να παρουσιάζει µεγάλη ρευστότητα και κινητικότητα αρκετά χρόνια µετά τις ρυθµιστικές παρεµβάσεις µεγάλης κλίµακας που έλαβαν χώρα στις Η.Π.Α., την Ε.Ε. και πολλές άλλες χώρες. Η κινητικότητα αυτή εκδηλώνεται σε όλες τις επιµέρους διαστάσεις δηλαδή στις υπηρεσίες και εφαρµογές, στις τεχνολογίες, στην επιχειρηµατική συµπεριφορά και ρύθµιση (οικονοµική, νοµική και τεχνική). Σε µια πλειάδα θεµάτων όπως η πρόβλεψη της ζήτησης σταθερών και κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών, οι τρόποι εκχώρησης φάσµατος και ο προσδιορισµός τελών, η προστασία του ανταγωνισµού µε ορθολογικές πολιτικές διασύνδεσης δικτύων, η ασφαλής µετάδοση µε την κρυπτογραφία και τις ψηφιακές υπογραφές, αναθεωρούνται ή προτείνονται νέες µέθοδοι προσέγγισης που συνδυάζουν γνώσεις τεχνικές, οικονοµικές, νοµικές και επιχειρηµατικές. Το παρόν µεταπτυχιακό πρόγραµµα φιλοδοξεί να συµβάλει προς την κατεύθυνση αυτή τόσο µε τον εφοδιασµό των αποφοίτων του µε τις σχετικές απαραίτητες γνώσεις όσο και µε την ανάπτυξη στο πεδίο της έρευνας νέων µεθόδων και προσεγγίσεων. Αποτελεί σήµερα µια πραγµατικότητα ότι οι µεν µηχανικοί δύσκολα λαµβάνουν υπόψη στην ανάλυση και το σχεδιασµό θέµατα κόστους, τιµών, κανονιστικού πλαισίου, οργανωσιακών παραµέτρων κλπ., λόγω της έλλειψης των αναγκαίων γνώσεων, οι δε οικονοµολόγοι ή οι συντελεστές των αποφάσεων και οι νοµοθέτες, στερούνται το υπόβαθρο που θα τους 6

7 επιτρέψει να παρακολουθήσουν τις τεχνικές εξελίξεις. Επίσης, ο συνδυασµός οικονοµικών και τεχνικών γνώσεων λείπει συχνά από τα διοικητικά στελέχη που αναλαµβάνουν ρόλους στο πλαίσιο του σχεδιασµού και της ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριακών συστηµάτων. Τελευταία παρατηρείται διεθνώς ένα αυξανόµενο ενδιαφέρον για διεπιστηµονική έρευνα, νέα προγράµµατα σπουδών και σύµπραξη στους παραπάνω τοµείς. Την τάση αυτή έρχεται να καλύψει και να ενσωµατώσει στην ελληνική κοινωνία το συγκεκριµένο ΠΜΣ. Προσέγγιση Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων συνδυάστηκαν ενέργειες σε τέσσερις άξονες. α. Πρόγραµµα Σπουδών Το πρόγραµµα µαθηµάτων έχει σχεδιασθεί ώστε να καλύψει µε επάρκεια όλη τη θεµατολογία. Τα µαθήµατα είναι προσαρµοσµένα στις ειδικές συνθήκες του µεταπτυχιακού. Μια συµµετρική και ενοποιητική αντίληψη χαρακτηρίζει το σύνολο των σπονδύλων του προγράµµατος. Τα τεχνολογικά µαθήµατα έχουν χαρακτηριστικά κάλυψης και ένα προσανατολισµό απ άκρο σε άκρο, δεν περιορίζονται δηλαδή µόνο στην τεχνολογική διάσταση, αλλά εξετάζουν την οικονοµική, οργανωσιακή και ρυθµιστική διάσταση, τη δυναµική τους και τις αλληλεπιδράσεις. Τα µαθήµατα δεν είναι ανεξάρτητα αλλά ανήκουν σε µια ιεραρχικά διαµορφωµένη γνωστική δοµή που σταδιακά καλύπτει τη διάσταση του βάθους και εγγυάται τη συνέχεια από το γενικό στο ειδικό. β. Ανθρώπινο υναµικό Η οµάδα των διδασκόντων αποτελείται από Καθηγητές του Τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε πλούσια εµπειρία στο αντικείµενο, αλλά και νέους επιστήµονες µε συναφή ερευνητική και αναπτυξιακή δραστηριότητα. Η οµάδα των διδασκόντων διευρύνεται µε επισκέπτες καθηγητές και οµιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό που συµβάλουν διδακτικά µε διαλέξεις, εντατικά µαθήµατα σύντοµης διάρκειας, εξ αποστάσεως οµιλίες κ.ά. γ. Μεταπτυχιακοί φοιτητές υψηλού επιπέδου Η επιλογή µεταπτυχιακών φοιτητών υψηλού επιπέδου είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχή διεκπεραίωση του απαιτητικού προγράµµατος σπουδών. δ. ιοικητικές υποστηρικτικές δοµές του µεταπτυχιακού Η εγκαθίδρυση υποστηρικτικών διοικητικών δοµών συµβάλουν στην αντιµετώπιση των φοιτητικών θεµάτων, στην οµαλή και αποτελεσµατική ροή του προγράµµατος, στην ορθολογική διαχείριση των οικονοµικών, στην υποστήριξη του διδακτικού προσωπικού και στην προβολή των δραστηριοτήτων του µεταπτυχιακού προγράµµατος. Αναλυτική περιγραφή των παραπάνω ακολουθεί στα επόµενα κεφάλαια. ιάρθρωση και λειτουργία του Τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Το Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ανήκει στη Σχολή Θετικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ιδρύθηκε ως Τµήµα Πληροφορικής το 1989, µε το προεδρικό διάταγµα 389/1989, ουσιαστικά όµως άρχισε να λειτουργεί από το 1986, µε απόφαση της Συγκλήτου, ως " ιατµηµατικό Πρόγραµµα. 7

8 Σπουδών στην Επιστήµη των Υπολογιστών και των Τηλεπικοινωνιών". Το 2000 µετονοµάστηκε σε Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Το ιδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό αποτελείται σήµερα από 40 διεθνούς κύρους επιστήµονες και κατανέµεται στις τέσσερις βαθµίδες ως εξής, 12 Καθηγητές, 14 Αναπληρωτές Καθηγητές, 11 Επίκουρους Καθηγητές και 3 Λέκτορες. Το Τµήµα Πληροφορικής αποτελείται από τρεις Τοµείς : Α Τοµέας : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, µε γνωστικό αντικείµενο την ανάπτυξη και θεµελίωση µεθόδων της Πληροφορικής, τα Υπολογιστικά Μαθηµατικά, τη Θεωρία και Μελέτη Αλγορίθµων και Γλωσσών Προγραµµατισµού, οµών εδοµένων, Ανάπτυξης Λογισµικού και Γραφικής µε Υπολογιστή. Β Τοµέας : ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, µε γνωστικό αντικείµενο την Ανάλυση, Σύνθεση και τις Εφαρµογές Συστηµάτων Υλικού και Λογισµικού, ιαχείριση Βάσεων Πληροφοριών και Γνώσεων. Γ Τοµέας : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ, µε γνωστικό αντικείµενο τις ιατάξεις και τα Συστήµατα Επικοινωνίας, τα ίκτυα Επικοινωνίας, την Επεξεργασία Σήµατος και τα Συστήµατα Μικροηλεκτρονικής και Οπτικοηλεκτρονικής. Εκτός από τον Προπτυχιακό Κύκλο Σπουδών, στο Τµήµα Πληροφορικής λειτουργεί Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών µε τους εξής τέσσερις Μεταπτυχιακούς Κύκλους Ειδίκευσης : Υπολογιστική Επιστήµη Προηγµένα Πληροφοριακά Συστήµατα Τεχνολογία Συστηµάτων Υπολογιστών Συστήµατα Επικοινωνιών και ίκτυα Επεξεργασία Σήµατος για Επικοινωνίες και Πολυµέσα Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελµατίες) Το Τµήµα Πληροφορικής συµµετέχει επιπλέον σε ιατµηµατικά/ ιαπανεπιστηµιακά Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε ειδίκευση στους τοµείς : Ηλεκτρονικής, Ραδιοηλεκτρολογίας και Αυτοµατισµού - Ειδίκευση στην Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία - Ειδίκευση στον Ηλεκτρονικό Αυτοµατισµό Λογική και Θεωρία Αλγορίθµων και Υπολογισµού Μικροηλεκτρονική Βασική και Εφαρµοσµένη Γνωσιακή Επιστήµη Πληροφορική Υγείας Οικονοµική και ιοίκηση των Τηλεπικοινωνιακών ικτύων Εκτός από τη διδακτική δραστηριότητα το Τµήµα αναπτύσσει και έντονη ερευνητική δραστηριότητα σε πολλές επιστηµονικές περιοχές, κυριότερες από τις οποίες είναι οι ακόλουθες : 8

9 Αλγόριθµοι Βάσεις εδοµένων Γλώσσες Προγραµµατισµού Γραφικά ίκτυα Επικοινωνιών ιατάξεις και Υποσυστήµατα Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Εκπαίδευση από Απόσταση Ενεργειακή Πολιτική Επεξεργασία Σήµατος και Εικόνας Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής Επιστηµονικοί Υπολογισµοί Εφαρµογές ιαδικτύου Μεθοδολογίες, Τεχνικές και Εργαλεία Ανάπτυξης Λογισµικού Πληροφοριακά Συστήµατα Συστήµατα Επικοινωνιών Τεχνητή Νοηµοσύνη Υλικό και Λογισµικό Υπολογιστικών Συστηµάτων. Το Τµήµα διαθέτει ερευνητικά εργαστήρια όπου απασχολούνται πολλοί µεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες καθώς και µεταδιδακτορικοί ερευνητές. Πρόεδρος του Τµήµατος είναι ο Καθηγητής κος Θωµάς Σφηκόπουλος, µε Αναπληρωτή Πρόεδρο τον Καθηγητή κ. Σέργιο Θεοδωρίδη. Περισσότερες πληροφορίες για το Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικονωνιών βρίσκονται στο δικτυακό τόπο ιάρθρωση και λειτουργία του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών Το Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αθηνών έχει µακρόχρονη ιστορία. Από το 1926 έως και το 1967 λειτουργούσε κάτω από κοινό Πρόγραµµα Σπουδών µε τη Νοµική Σχολή και διαχωρισµό στο 4ο έτος. Το 1967 αποχωρίσθηκε από τη Νοµική και αποτέλεσε το Τµήµα Πολιτικών και Οικονοµικών Επιστηµών µε κοινό Πρόγραµµα Σπουδών και διαχωρισµό στο 3ο έτος. Από το 1972 λειτουργεί αυτοτελώς, απονέµοντας περίπου 350 πτυχία ετησίως. Σήµερα το Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών αριθµεί 56 µέλη ΕΠ, βοηθούς και επιστηµονικούς συνεργάτες, 8 διοικητικούς υπαλλήλους και 5 µέλη Ε ΤΠ. Το Τµήµα υποστηρίζει επίσης τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά του προγράµµατα µε τη συνεργασία ειδικών επιστηµόνων, επισκεπτών καθηγητών και διοικητικών συνεργατών. Οι εγγεγραµµένοι εν ενεργεία φοιτητές ανέρχονται σε περίπου προπτυχιακούς και 20 µεταπτυχιακούς φοιτητές, ενώ κάθε έτος εισάγονται περίπου 450 φοιτητές. 9

10 Η παγκοσµιοποίηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων, οι συνεχείς τεχνολογικές µεταβολές και η ανάδειξη της κοινωνίας της γνώσης επιβάλλουν ευελιξία στον εκπαιδευτικό σχεδιασµό, διαρκή αποτίµηση του εκπαιδευτικού αποτελέσµατος και συνεχή αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Το Οικονοµικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών παρέχει οικονοµική παιδεία υψηλής ποιότητας, προσαρµοζόµενη συνεχώς στις σύγχρονες ανάγκες του οικονοµικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Φιλοδοξεί να αναπτύξει στους φοιτούντες σύγχρονες αναλυτικές δεξιότητες και κριτική σκέψη καθώς και µια πολυδιάστατη αναλυτική προσέγγιση που οι διάφορες σχολές σκέψεις και ερµηνείας προσφέρουν. Πρόεδρος του Τµήµατος είναι ο Καθηγητής κος Παναγιώτης Πετράκης, µε Αναπληρωτή Πρόεδρο τον Καθηγητή κ. Κυριάκο Κιουλάφα Περισσότερες πληροφορίες για το Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών βρίσκονται στο δικτυακό τόπο 10

11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Η χρονική διάρκεια του Προγράµµατος για την απονοµή του Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάµηνα. Το τέταρτο εξάµηνο διατίθεται για την εκπόνηση µεταπτυχιακής ερευνητικής ή συνθετικής διατριβής. Το ιατµηµατικό Πρόγραµµα απονέµει Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στη «ιοίκηση και Οικονοµική των Τηλεπικοινωνιακών ικτύων». Συστατικά στοιχεία του προγράµµατος είναι τα: µαθήµατα οµογενοποίησης διδακτική προσέγγιση δικτυακός τόπος µαθήµατος εργασίες οµάδας Μαθήµατα οµογενοποίησης Τα µαθήµατα οµογενοποίησης εντάσσονται στο Α εξάµηνο του ιατµηµατικού ΠΜΣ. Σκοπεύουν να καλύψουν τις ελλείψεις που παρουσιάζουν οι απόφοιτοι των συναφών Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων. Μέθοδος διδασκαλίας Η διδασκαλία των µαθηµάτων πρέπει να λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των σπουδαστών που προερχόµενοι από διαφορετικά Πανεπιστηµιακά και Πολυτεχνικά τµήµατα έχουν διαφορετική φιλοσοφία σκέψης και διαφορετικό υπόβαθρο γνώσεων όσον αφορά το αντικείµενο των µαθηµάτων. Η διδασκαλία κατά ένα µέρος γίνεται µε την παραδοσιακή µορφή παραδόσεων-διαλέξεων µε χρήση διαφανειών που σταδιακά ενσωµατώνουν παραδείγµατα µε χρήση πολυµέσων (φωνή, εικόνα, video). Ο χαρακτήρας των διαλέξεων είναι σεµιναριακός µε την παρουσίαση µεγάλου όγκου πληροφορίας που θα περιλαµβάνει περιγραφή της Ελληνικής πραγµατικότητας. Τα παρουσιαζόµενα θέµατα παρουσιάζονται από το γενικότερο προς το ειδικότερο (Top Down) όπου αυτό είναι δυνατόν. Η µέθοδος αυτή ενδείκνυται σε ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα µε ανοµοιογενές ακροατήριο αφού δηµιουργείται η αίσθηση στους σπουδαστές ότι δεν φορτώνονται µε άχρηστες γνώσεις ενώ η παρακολούθηση της παρουσίασης γίνεται ευκολότερη και πιο ενδιαφέρουσα. Εργασίες Η διδασκαλία συµπληρώνεται µε την εκπόνηση εργασιών από οµάδες σπουδαστών σε θέµατα αιχµής µε έµφαση στις τρέχουσες και άµεσες µελλοντικές εξελίξεις (έρευνα-προϊόνταυπηρεσίες-τεχνολογία), και καλύπτουν την τεχνολογική αλλά και την οικονοµική πλευρά τους. Οι οµάδες θα είναι µεικτές και κάθε σπουδαστής ανάλογα µε την ειδικότητά του θα έχει καθοδηγητικό ρόλο στον αντίστοιχο τοµέα. Τα θέµατα των εργασιών ορίζονται από τους διδάσκοντες µε την έναρξη των µαθηµάτων και ανακοινώνονται µε το τέλος του πρώτου 11

12 µήνα διδασκαλίας ώστε οι σπουδαστές να έχουν στη διάθεσή τους ένα εύλογο χρονικό διάστηµα για τη διεκπεραίωση τους. Έτσι θα τονωθεί το ενδιαφέρον των φοιτητών, αλλά και διαµορφώνεται πνεύµα οµαδικότητας στην εκτέλεση έργων (projects). Ένα µέρος των διδακτικών ωρών διατίθεται για την παρουσίαση από οµάδες σπουδαστών έτσι ώστε να αναπτυχθούν οι επικοινωνιακές ικανότητες των σπουδαστών. Τονίζεται ότι τα θέµατα των εργασιών θα είναι οριζόντιου χαρακτήρα (end to end project) και θα περιλαµβάνουν εκτός από την τεχνολογική συνιστώσα και την τεχνοοικονοµική, ώστε να αποτελούν ολοκληρωµένο έργο. Επιπλέον οι σπουδαστές µε διαφορετικό γνωστικό υπόβαθρο που συγκροτούν τις οµάδες, πρέπει να επιλέγονται έτσι ώστε ο καθένας να συµβάλει αποφασιστικά στην ολοκλήρωση σηµείων του έργου. Οι εργασίες των σπουδαστών δηµοσιοποιούνται στο διαδίκτυο, στο δικτυακό τόπο του µαθήµατος. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους µελλοντικούς σπουδαστές να µελετήσουν τα έργα των προηγούµενων ετών ώστε να έχουν µία πληρέστερη ενηµέρωση για το αντικείµενο του µαθήµατος αλλά και να αντλούν στοιχεία για τις δικές τους εργασίες. Τελικά οι εργασίες λαµβάνονται υπόψη κατά κύριο λόγο στην αξιολόγηση των σπουδαστών αλλά και στην εξαγωγή συµπερασµάτων µε στόχο τη δυναµική διαµόρφωση του µαθήµατος στο επόµενο εξάµηνο και αποτελούν συστατικό µέρος του µαθήµατος. Προσφερόµενα µαθήµατα Επισκόπηση των τηλεπικοινωνιών ίκτυα κορµού και δίκτυα πρόσβασης Πληροφοριακά συστήµατα Οικονοµική των επιχειρήσεων και των αγορών Μικροοικονοµική και οικονοµική της διοίκησης Οικονοµικά του κλάδου των Τηλεπικοινωνιών Κινητές και ασύρµατες επικοινωνίες Νέες υπηρεσίες και τεχνολογίες δικτύων Θεσµικό πλαίσιο τηλεπικοινωνιών Θεωρία και Πολιτική του ανταγωνισµού και της εποπτείας των δικτύων Βιοµηχανική οργάνωση και οικονοµική των δικτύων Στρατηγική διοίκηση επιχειρήσεων και αλλαγών Τεχνολογία διαδικτύου και ηλεκτρονικό εµπόριο Ασφάλεια συστηµάτων 12

13 Μεθοδολογίες κοστολόγησης και τιµολόγησης για υπηρεσίες και δίκτυα. Τεχνοοικονοµική ανάλυση δικτύων Μarketing Management Τηλεπικοινωνιών Γνώση, εργασία και δικτυακές τεχνολογίες Εναλλακτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα Τεχνολογική και Επιχειρησιακή ιοίκηση Τηλεπικοινωνιακών και Πληροφοριακών Συστηµάτων Οργανωσιακός Σχεδιασµός και Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού Θεωρία αποφάσεων και βελτιστοποίηση Ειδικά θέµατα τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών Ειδικά θέµατα διοίκησης και οικονοµικής των τηλεπικοινωνιών Χρηµατοοικονοµική Λογιστική Για την απόκτηση του Μ Ε προσφέρονται τα ακόλουθα µαθήµατα. Οι ώρες διδασκαλίας θα είναι 2 ή 3 ανά εβδοµάδα για κάθε µάθηµα. Από τα παραπάνω µαθήµατα κάθε φοιτητής πρέπει να παρακολουθεί τουλάχιστον 20, εκ των οποίων τα 6 είναι µαθήµατα οµογενοποίησης, τα 10 είναι υποχρεωτικά και τα 4 τα επιλέγει από το σύνολο των υπολοίπων µαθηµάτων. Τα υποχρεωτικά µαθήµατα καθορίζονται εν µέρει ανάλογα µε την επιστηµονική προέλευση των φοιτητών. Για την απόκτηση του Μ Ε απαιτείται και η συγγραφή µεταπτυχιακής ερευνητικής ή συνθετικής διατριβής υπό την καθοδήγηση ενός εκ των διδασκόντων στο ιατµηµατικό Πρόγραµµα. Η βαθµολογία γίνεται µε άριστα το 10. Η βάση για να θεωρηθεί επιτυχής η εξέταση σε ένα µάθηµα είναι το 6. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής δικαιούται να επαναλάβει το µάθηµα µία φορά, τον αµέσως επόµενο χρόνο, ή να δώσει επαναληπτικές εξετάσεις µία φορά τον αµέσως επόµενο Σεπτέµβριο. Κατανοµή µαθηµάτων ανά εξάµηνο 13

14 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Επισκόπηση των ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 3 τηλεπικοινωνιών ίκτυα κορµού και δίκτυα ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 2 πρόσβασης Πληροφοριακά συστήµατα ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 3 Οικονοµική των ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 2 επιχειρήσεων και των αγορών Μικροοικονοµική και ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 3 οικονοµική της διοίκησης Οικονοµικά του κλάδου των ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 2 Τηλεπικοινωνιών Κινητές και ασύρµατες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2 3 επικοινωνίες Νέες υπηρεσίες και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2/4 3 τεχνολογίες δικτύων Θεσµικό πλαίσιο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2 3 τηλεπικοινωνιών Θεωρία και Πολιτική του ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2 3 ανταγωνισµού και της εποπτείας των δικτύων Βιοµηχανική οργάνωση και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 3 οικονοµική των δικτύων Στρατηγική διοίκηση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 3 επιχειρήσεων και αλλαγών Τεχνολογία διαδικτύου και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 3 ηλεκτρονικό εµπόριο Τεχνοοικονοµική ανάλυση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 3 δικτύων Μεθοδολογίες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 4 3 κοστολόγησης και τιµολόγησης για υπηρεσίες και δίκτυα Ασφάλεια συστήµατων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 4 3 Μarketing Management Τηλεπικοινωνιών Γνώση, εργασία και δικτυακές τεχνολογίες Εναλλακτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα Τεχνολογική και Επιχειρησιακή ιοίκηση Τηλεπικοινωνιακών και Πληροφοριακών ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2 3 ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2 3 ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2/4 3 ΕΠΙΛΟΓΗΣ

15 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Συστηµάτων Οργανωσιακός Σχεδιασµός ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 3 και Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού Θεωρία αποφάσεων και ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2/4 3 βελτιστοποίηση Ειδικά θέµατα τεχνολογίας ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4 3 τηλεπικοινωνιών Ειδικά θέµατα διοίκησης ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4 3 και οικονοµικής των τηλεπικοινωνιών Χρηµατοικονοµική Λογιστική ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Επισκόπηση των τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή (η επανάσταση των υψίρρυθµων επικοινωνιών οπτικών και κινητών, oι τύποι δικτύων πρόσβασης για υπηρεσίες ευρείας ζώνης). Επισκόπηση των Παραδοσιακών Σχηµάτων Ψηφιακής ιαµόρφωσης. Τεχνολογία επικοινωνίων και µέσων µετάδοσης. Εξέλιξη Τηλεπικοινωνιακών ικτύων, αρχές µεταγωγής κυκλώµατος και πακέτων. οµή κόµβου µεταγωγής κυκλώµατος, τρόποι µεταγωγής κυκλώµατος. οµή τηλεφωνικού δικτύου, δροµολόγηση. Θεωρία τηλεφωνικής κίνησης. ίκτυο Σηµατοδοσίας: Αρχιτεκτονική, πρωτόκολλα, λειτουργία. Ευφυές ίκτυο: αρχιτεκτονική, υπηρεσίες. ISDN: χαρακτηριστικά, δοµικά στοιχεία και λειτουργίες δικτύου, σηµατοδοσία χρήστη-δικτύου, υπηρεσίες. Ιεραρχία PDH: Πολυπλεξία 1ης τάξης, πολυπλεξία ανωτέρων τάξεων, σηµατοδοσία σε συστήµατα PDH, cross-connect, αρχιτεκτονική δικτύων PDH. SDH Ιεραρχία: δοµή πλαισίου, λειτουργίες πολυπλέκτη-αποµαστευτή (ADM), αρχιτεκτονική οπτικών δικτύων SDH, συγχρονισµός SDH πολυπλεκτών, δίκτυο συγχρονισµού. Οπτική Πολυπλεξία: συστήµατα, αρχιτεκτονική δικτύου. Λειτουργίες δικτύου πρόσβασης, αρχιτεκτονική δικτύου πρόσβασης, ενσύρµατα, ραδιοηλεκτρικά, οπτικά δίκτυα πρόσβασης. Τεχνολογίες xdsl. ίκτυα Επικοινωνιών και το Internet. ικτυακές Εφαρµογές. Αρχές σχεδιασµού και υπηρεσίες επιπέδου µεταφοράς, πολυπλεξία εφαρµογών, UDP, αρχές αξιόπιστης µεταφοράς δεδοµένων, TCP, έλεγχος συµφόρησης. Εισαγωγή σε ασύρµατα και κυψελωτά συστήµατα και δίκτυα κινητών επικοινωνιών 15

16 ίκτυα κορµού και δίκτυα πρόσβασης Επίπεδο δικτύου, αρχές δροµολόγησης, ιεραρχική δροµολόγηση, IP, δροµολόγηση στο Internet, δροµολογητές, IPv6, δροµολόγηση πολλαπλών παραληπτών. Επίπεδο ζεύξης και τοπικά δίκτυα, ανίχνευση και έλεγχος λαθών, δίκτυα και πρωτόκολλα πολλαπλής πρόσβασης, Ethernet, IEEE , PPP, δίκτυα τεχνολογίας ΑΤΜ, frame relay. Μοντέλα καθυστέρησης: βασικά µοντέλα και αποτελέσµατα από την θεωρία ουρών και εφαρµογές στα δίκτυα. Tεχνικές ελέγχου ποιότητας υπηρεσίας. Εισαγωγή στις οπτικές επικοινωνίες και τα οπτικά δίκτυα. Ταξινοµήσεις (οι γενιές δικτύων, οι τοπολογίες και οι τύποι πολλαπλής πρόσβασης. SONET, OTDN, Αµιγώς Οπτικά ίκτυα WDM). Τοπολογικές όψεις των ικτύων WDM και αναγκαία οµικά Στοιχεία. Κύριες "φυσικές τοπολογίες" για LAN,MAN (απαιτήσεις, συγκρίσεις, προβλήµατα και αντιµετώπισή τους για ζεύξεις, αρτηρίες, αστέρες). Πληροφοριακά συστήµατα Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήµατα. Ο Στρατηγικός Ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων Πληροφοριακά Συστήµατα, Οργανισµοί και Λειτουργικές ιαδικασίες. Πληροφορία, Μάνατζµεντ και Λήψη Αποφάσεων. Ηθική και Κοινωνικές Πτυχές, Οργανωτικός Ανασχεδιασµός και Πληροφοριακά Συστήµατα. Στρατηγικός Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων. 'Ποιότητα' και Πληροφοριακά Συστήµατα. Παράγοντες Επιτυχίας - Λόγοι Αποτυχίας των Πληροφοριακών Συστηµάτων. ιαχείριση Γνώσης και Πληροφοριακά Συστήµατα Υποστήριξης στη Λήψη Αποφάσεων. ιεθνής Στρατηγική Οργανισµών και Πληροφοριακά Συστήµατα. Ειδικές Εφαρµογές (ERPs, Ηλεκτρονικό Εµπόριο, Document Management, Workflow, κλπ.) Οικονοµική των επιχειρήσεων και των αγορών Εναλλακτικές προσεγγίσεις (νεοκλασσική, κόστους συναλλαγών, πόρων και εξελικτική, κ.λπ.) όσον αφορά τα εξής: Η Φύση της Επιχείρησης και της Αγοράς Το Μέγεθος, η Επέκταση και τα Όρια της Επιχείρησης Η Στρατηγική των Επιχειρήσεων (οριζόντια, κάθετη και συσφαιρική ολοκλήρωση, οργάνωση µορφής Μ, απ ευθείας επενδύσεις στο εξωτερικό & πολυεθνικές επιχειρήσεις). Αγορά, Επιχείρηση, Κράτος, ηµόσια Πολιτική Μικροοικονοµική και οικονοµική της διοίκησης Κατανάλωση & Ζήτηση Παραγωγή & Κόστος ιάρθρωση Βιοµηχανικών Κλάδων ιανοµή & Γενική Ισορροπία Οικονοµική Ευηµερίας & Μικροοικονοµική Πολιτική 16

17 Εφαρµογές Μελέτες Περίπτωσης στα παραπάνω. Οικονοµική του κλάδου των Τηλεπικοινωνιών Ζήτηση. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του κλάδου. Μέγεθος της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής αγοράς. Μερίδια προϊόντων και υπηρεσιών. Εξέλιξη της ζήτησης. Ελαστικότητες τιµών και εισοδήµατος. Μακρο-πρόθεσµες προβλέψεις εξέλιξης της ζήτησης. Προσφορά. Κύριες επιχειρήσεις του κλάδου στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινωνιών. Εξέλιξη της προσφοράς. ιάρθρωση και Τεχνολογία της Τηλεπικοινωνιακής Επιχείρησης. ιασύνδεση ικτύων. Μονόδροµη Πρόσβαση και Αµφίδροµη Πρόσβαση. Σταθερή και Κινητή Τηλεφωνία. οµή αγοράς - τιµές. οµή της ελληνικής και Ευρωπαϊκής αγοράς. Τιµολογιακή Πολιτική και Θεωρία Μονοπωλίου. Γραµµική Τιµολόγηση, Κανόνας Ramsey, Μη-γραµµική Τιµολόγηση. Τιµολογιακή Πολιτική στην Πράξη. Θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς. Απελευθέρωση της Αγοράς των Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και την ΕΕ. Ανταγωνισµός και Αποτελεσµατική Είσοδος Επιχειρήσεων στην Αγορά. Το Πρόβληµα του Καθορισµού των Άριστων Τελών ιασύνδεσης σε ίκτυα µε Μονόδροµη και Αµφίδροµη Πρόσβαση. Καθορισµός των Τελών ιασύνδεσης στην Πράξη. Εποπτεία της αγοράς. Ο Ρόλος της Εποπτικής Αρχής στις Τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα και την ΕΕ. Εποπτικοί Κανόνες. Με Βάση το Ποσοστό Απόδοσης. Με βάση Ανώτατο Όριο Τιµών. Η Εµπειρία από τη Μ. Βρετανία και τις ΗΠΑ. Χρηµατο-οικονοµική επίδοση του κλάδου. Χρηµατο-οικονοµική ανάλυση του κλάδου των τηλεπικοινωνιών. Αριθµοδείκτες. υνατότητες επενδύσεων στον κλάδο. Κινητές και ασύρµατες επικοινωνίες Εισαγωγή στα συστήµατα κινητών επικοινωνιών. Κυψελωτά συστήµατα: Βασικές αρχές σχεδίασης: Επαναχρησιµοποίηση Συχνοτήτων, Τεχνικές εκχώρησης καναλιών, Τεχνικές µεταβίβασης, Παρεµβολές και χωρητικότητα του συστήµατος, Βαθµός Εξυπηρέτησης, Παραδείγµατα. ιάδοση ραδιοκυµάτων σε περιβάλλον κινητών επικοινωνιών: Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης: FDMA, TDMA, ιάχυσης Φάσµατος (FHMA, CDMA, Hybrids), SDMA. Σύστηµα GSM: Υπηρεσίες και υνατότητες Αρχιτεκτονική του Συστήµατος, Το ασύρµατο υποσύστηµα - Τύποι καναλιών - οµή πλαισίων, Παραδείγµατα κλήσεων, Τεχνική GPRS - Το Πρωτόκολλο Ασύρµατων Εφαρµογών (WAP). Σύστηµα DECT: υνατότητες και Χαρακτηριστικά, Αρχιτεκτονική του Συστήµατος, Αρχή Λειτουργίας, Η ασύρµατη ζεύξη, Παραδείγµατα (GSM-DECT, To DECT σαν σύστηµα WLL). Σύστηµα TETRA: Συστήµατα PMR, PAMR, Αρχιτεκτονική του Συστήµατος TETRA, Εφαρµογές. Μελλοντικά συστήµατα: To πρότυπο UMTS - IMT

18 Νέες υπηρεσίες και τεχνολογίες δικτύων Ασύρµατα Τοπικά ίκτυα, Κινητικότητα στο IP, Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική του GSM, ίκτυο GPRS, Αρχιτεκτονική και πρωτόκολλα του δικτύου UMTS - Θέµατα υποστήριξης ποιότητας υπηρεσιών διαχείρισης κινητικότητας, χρέωσης χρηστών, πλατφόρµες υποστήριξης υπηρεσιών (MEXe, OSA). Προχωρηµένα θέµατα τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Στοχαστική µελέτη σχηµάτων κατανοµής δικτυακών πόρων για υποστήριξη εφαρµογών ευρείας ζώνης. (Μελέτη σχηµάτων ελέγχου κίνησης, αποδοχής κλήσεων. Ισοδύναµο εύρος ζώνης. Μελέτη ποιότητας υπηρεσιών από άκρη σε άκρη). Ειδικά θέµατα τεχνολογίας Internet και ΑΤΜ (όπως: σχήµατα υποστήριξης ποιότητας υπηρεσιών, πρωτόκολλα επιπέδου εφαρµογής, πρωτόκολλα υποστήριξης πολυµέσων, κ.λ.π.). Θεσµικό πλαίσιο τηλεπικοινωνιών Ευρωπαϊκή νοµοθεσία για τον ανταγωνισµό και τις τηλεπικοινωνίες. ιεθνείς συνθήκες. Εθνικό δίκαιο. Εθνικές και ιεθνείς Εποπτικές αρχές. Εποπτεία (Regulation) και υποχρεώσεις. Αδειοδότηση και διαχείριση φάσµατος. Παροχή ανοικτού δικτύου. ιασύνδεση τηλεπικοινωνιακών οργανισµών. Καθολική υπηρεσία και παροχείς. Ο ρόλος της εποπτείας στην αγορά τηλεπικοινωνιών. Συγχωνεύσεις και εξαγορές στην αγορά τηλεπικοινωνιών. Εποπτεία και κανονιστικό πλαίσιο. Σύγκλιση τεχνολογιών και επιπτώσεις στην εποπτεία. Θεωρία και Πολιτική του ανταγωνισµού και της εποπτείας των δικτύων Θεωρητικό υπόβαθρο πολιτικής ανταγωνισµού ηµόσιες επιχειρήσεις και κλάδοι Κοινής Ωφελείας Ιδιωτικοποιήσεις και εποπτεία ( Ρύθµιση ) Τρόποι και µηχανισµοί υλοποίησης ιεθνής εµπειρία & πρακτική Η περίπτωση των λιγότερο ευνοηµένων χωρών και της Ελλάδος Βιοµηχανική οργάνωση και Οικονοµική των δικτύων ιάρθρωση Συµπεριφορά Επίδοση Συγκέντρωση & Κερδοφορία Υποδείγµατα Βιοµηχανικής Οργάνωσης, ιεκδικήσιµες Αγορές Εµπόδια Εισόδου, Στρατηγικός Αποκλεισµός Νέα Βιοµηχανική Οργάνωση Πολιτική Ανταγωνισµού, Βιοµηχανική Πολιτική Ειδικά Θέµατα (ΒΟ) (Συγχωνεύσεις & Εξαγορές, Έρευνα & Ανάπτυξη, κ.λπ.) Βιοµηχανική Κλάδοι ίκτυα Τιµολογιακή Πολιτική ικτύων ίκτυα και Κάθετη Ολοκλήρωση 18

19 Συνεργασία και ικτυώσεις Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) ηµόσια Πολιτική για κλάδους ικτύων και ίκτυα ΜΜΕ Εφαρµογές Μελέτες Περίπτωσης. Στρατηγική διοίκηση επιχειρήσεων και αλλαγών Το ευρύτερο περιβάλλον των Επιχειρήσεων και των αλλαγών ως καθοριστικός παράγων για τη χάραξη στρατηγικής και την προπαρασκευή των επιχειρησιακών σχεδίων στο χώρο των επιχειρήσεων και στη λήψη αποφάσεων. Η πολυπλοκότητα των καταστάσεων, η αβεβαιότητα των διαφόρων παραγόντων και η αλληλεξάρτηση των φαινοµένων, οι βασικοί παράγοντες στη διατύπωση και ανάπτυξη στρατηγικής. Ο ρόλος των µεγάλων Επιχειρήσεων στην κοινωνία και την οικονοµία και οι αλλαγές που είναι απαραίτητες για την επιβίωση και την πρόοδο τους στο µέλλον. Το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον των επιχειρήσεων. Η ποσοτική αποτύπωση και οι µέθοδοι ανάλυσης και σύνθεσης προβληµατικών καταστάσεων. Μεγάλα παραδείγµατα από το χώρο των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας και των µεταφορών. Τεχνολογία διαδικτύου και ηλεκτρονικό εµπόριο Αρχιτεκτονική Εφαρµογών στο διαδίκτυο: Αρχιτεκτονική Client/Server και ο συσχετισµός της µε το WWW, αρχιτεκτονικές πολλών στρωµάτων (n-tier), ο ρόλος του WEB Server, αρχιτεκτονική OSF DCE, αρχιτεκτονική DNA, αρχιτεκτονική WAP, WAP servers, Application Servers, ενδιάµεσο λογισµικό (middleware - corba, activex, transaction servers, message passing, message queues). Οικοδόµηση εφαρµογών: Σχεδιασµός και µοντελοποίηση, πρωτοκόλλα και προγραµµατισµός (Client Side Programming: HTML, DHTML, XML, scripting languages, Server Side Programming: JSP, ASP, CGI), πρόσβαση σε κληρονοµηµένα (legacy) συστήµατα, επικοινωνία µε βάσεις δεδοµένων και συστήµατα πολυµέσου, τρόποι και περιβάλλοντα υλοποίησης συναλλαγών (transactions). Ηλεκτρονικό Εµπόριο (ΗΕ) και Kατηγορίες ΗΕ, Eπιχειρησιακά Μοντέλα (Business Models) στο ΗΕ, ιαδικασίες καί Συναλλαγές ΗΕ, Ασφάλεια και Κρυπτογραφία, Προστασία Πνευµατικής. Ιδιοκτησίας, Αρχιτεκτονικές και πλατφόρµες για ΗΕ, Συστήµατα πολλαπλών πρακτόρων στο ΗΕ, Συστήµατα Εργασιορροών και ΗΕ, Πρωτόκολλα και υπηρεσίες διαπραγµάτευσης, Έξυπνες Τεχνικές Αναζήτησης, Υπηρεσίες Κατάρτισης Συµβολαίων και Τιµολόγησης, Εικονικές Επιχειρήσεις (Integrated/Virtual Enterprises), Μεθοδολογίες διεπιχειρησιακής τεχνολογίας, Κινητό Ηλεκτρονικό Εµπόριο: WAP (Wireless Application Protocol) οµή, ίκτυα και Τερµατικά, Yπηρεσίες εξαρτώµενες από τη θέση που βρίσκεται ο πελάτης (location-based services) άλλες εφαρµογές και διεπαφές µε χρήστη, Νοµικά ζητήµατα. 19

20 Ασφάλεια συστήµατων Εννοιολογική θεµελίωση όρων Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Έλεγχος προσπέλασης: MAC, DAC, RBAC. Μοντέλα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Αποτίµηση Συστηµάτων Ασφάλειας και σχετικά Πρότυπα. Ιοµορφικό Λογισµικό. Αποτίµηση Συστηµάτων Ασφάλειας και σχετικά Πρότυπα. Στοιχεία Εφαρµοσµένης Κρυπτογραφίας: Κλασικές Κρυπτογραφικές µέθοδοι. Συµµετρικά και Ασύµµετρα Κρυπτοσυστήµατα. Κώδικες Αυθεντικοποίησης Μηνυµάτων. Ψηφιακές Υπογραφές. Έµπιστες Τρίτες Οντότητες: απαιτήσεις χρηστών, παρεχόµενες υπηρεσίες, τεχνολογικές λύσεις, Υποδοµή ηµόσιων Κλειδιών. Ζητήµατα ασφάλειας δικτύων: Κατηγορίες Απειλών, Σηµεία Ευπάθειας, Αντίµετρα, ιασφάλιση. Αρχιτεκτονική Ασφάλειας ικτύων ISO/OSI: Υπηρεσίες Ασφάλειας, Μηχανισµοί Ασφάλειας, ιοίκηση Ασφάλειας. Αρχιτεκτονική Ασφάλειας στο Μοντέλο του Internet: Ασφάλεια επιπέδου Internet, Ασφάλεια επιπέδου Μεταφοράς, Ασφάλεια επιπέδου Εφαρµογής, Ασφάλεια υπεράνω του επιπέδου Εφαρµογής. Συγκριτική αξιολόγηση λύσεων. Ηλεκτρονικές Πύλες Ασφάλειας: Αρχιτεκτονικές, Αξιολόγηση. Εφαρµογές. Συστήµατα Αυθεντικοποίησης σε Κατανεµηµένα Περιβάλλοντα. Ανάλυση και ιαχείριση Επικινδυνότητας Πληροφοριακού Συστήµατος: Μεθοδολογίες και διαθέσιµα εργαλεία. Οδηγίες στον ΟΟΣΑ και την ΕΕ. Νοµοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα. Μεθοδολογίες κοστολόγησης και τιµολόγησης για υπηρεσίες και δίκτυα Εισαγωγή στην κοστολόγηση. Τρόποι κοστολόγησης τηλ/κών δικτύων και υπηρεσιών. Κοστολογικά µοντέλα. Ιστορικό κόστος και πλήρως κατανεµηµένη κοστολόγηση. Έµµεσο, άµεσο κοινό και συνδεδεµένο κόστος. Μέθοδοι ROM, ACM, GRM, Λογιστική Τρέχοντος Κόστους (CCA), Κοστολόγηση Βάσει ιαδικασιών (ABC), Πρότυπο Ένθετου Άµεσου Κόστους (EBC), Πρότυπο Αποµονωµένου Κόστους (SAC). Ramsey prices. Marginal και επαυξητικό κόστος. Πρότυπο LRIC, LRIC+, TSLRIC, TELRIC, LRAIC, FL-LRIC. Νοµοθετικό πλαίσιο και επιπτώσεις. Παραδείγµατα από χώρες. Τiµολόγηση υπηρεσιών. Πρότυπα τιµολόγησης για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Μεθοδολογίες τιµολόγησης για IP υπηρεσίες. Flat pricing, Effective bandwidth pricing, Paris Metro pricing κλπ. Επιδράσεις της τιµολόγησης στον ανταγωνισµό Τεχνοοικονοµική ανάλυση δικτύων Βασικά στοιχεία αξιολόγησης και αποτίµησης επενδύσεων. Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες αποτίµησης επενδύσεων. Μέθοδος CAPM. Προβλήµατα διαµοιρασµού κεφαλαίου. Αποφάσεις επένδυσης και χρηµατοοικονοµικής λογιστικής. Εισαγωγή στην τεχνοοικονοµική αποτίµηση δικτύων και υπηρεσιών. Βασικές έννοιες και τρόποι αποτίµησης επενδύσεων, Ζήτηση υπηρεσιών. Μοντέλα αγοράς για κινητές και σταθερές επικοινωνίες Network externalities και επιδράσεις στη ζήτηση για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Προβλήµατα κρίσιµης µάζας στα δίκτυα. 20

21 Ένταξη τηλεπικοινωνιακών προϊόντων στην αγορά. Κάθετη και οριζόντια διαφοροποίηση τηλ/κών προϊόντων και υπηρεσιών. Συναρτήσεις χρησιµότητας και µεγιστοποίησή τους. Εφαρµογή σε θέµατα ανταγωνισµού τηλ/κής αγοράς και επιλογής τηλ/κών υπηρεσίων. Προβλήµατα αβεβαιότητας και ανάλυση ευαισθησίας. Εφαρµογή θεωρίας παιγνίων για προσοµοίωση του ανταγωνισµού. Εφαρµογές real options theory σε θέµατα τηλ/κών δικτύων.. Marketing Management τηλεπικοινωνιών Η έννοια του σύγχρονου Marketing στις Τηλεπικοινωνίες. The Marketing concept. Η έννοια της ικανοποίησης του πελάτη και της δηµιουργίας αξίας. Η έννοια του στρατηγικού σχεδιασµού Marketing. The Stakeholders Theory International Marketing. Βασικές έννοιες του διεθνούς Marketing. Η παγκόσµια αγορά Τηλεπικοινωνιών (environmental analysis). Case-study Αναζήτηση ευκαιριών / αποφυγή κινδύνων στην παγκόσµια αγορά Τηλεπικοινωνιών. Τρόποι Ανάλυσης Αγοράς. Συµπεριφορά Καταναλωτή. Η έννοια της τµηµατοποίησης της αγοράς στις Τηλεπικοινωνίες Marketing Telecom Services. Βασικές έννοιες του Marketing υπηρεσιών. Προώθηση υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας Στρατηγικός σχεδιασµός Marketing. Τοποθέτηση του προϊόντος / υπηρεσίας στην αγορά. Ο κύκλος ζωής του προϊόντος / υπηρεσίας. Στρατηγικός σχεδιασµός Marketing στις Τηλεπικοινωνίες Η έννοια του branding. Brand versus Brand Image. Μελέτη περίπτωσης στις Τηλεπικοινωνίες Marketing Επικοινωνιών. Η έννοια της διαφήµισης στις σύγχρονες αγορές. Προώθηση πωλήσεων. ηµόσιες Σχέσεις. Άµεσο Marketing. E- Marketing. Μελέτη περίπτωσης στις Τηλεπικοινωνίες Τιµολογιακή πολιτική στις Τηλεπικοινωνίες και Κανάλια ιανοµής. Μελέτη περίπτωσης στις Τηλεπικοινωνίες The Total Marketing Effort. Μελέτη περίπτωσης στις Τηλεπικοινωνίες Γνώση, εργασία και δικτυακές τεχνολογίες Κοινωνικές, οικονοµικές, διοικητικές, πολιτικές και πολιτισµικές διαστάσεις της χρήσης δικτυακών τεχνολογιών ικτυακές τεχνολογίες και ευέλικτες µορφές οργάνωσης Καταµερισµός της εργασίας και των έργων βάσει ευέλικτων µορφών οργάνωσης Τµηµατοποιηµένες τεχνολογικές λειτουργίες και διαδικασίες. Ιεραρχική δόµηση της τεχνολογικής οργάνωσης. Συντονισµός και επικοινωνία µεταξύ λειτουργικών µονάδων µε τη χρήση δικτυακών τεχνολογιών. 21

22 Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναµικού και χρήση δικτυακών τεχνολογιών. ιαχείριση των γνωστικών αποθεµάτων και του διανοητικού κεφαλαίου της επιχείρησης στη βάση πληροφοριακών συστηµάτων ανοικτής αρχιτεκτονικής. ηµιουργία δεξιοτήτων και οργανωσιακών ρόλων σε πολύπλοκα τεχνολογικά συστήµατα. ικτυακές τεχνολογίες και διαχείριση γνώσης σε στρατηγικά πληροφοριακά συστήµατα Εναλλακτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ίκτυο Πρόσβασης, Εναλλακτικοί Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι στην Ελλάδα, Περί αδεσµοσποίητου Βρόχου (LLU), Οι τακτικές του κύριου τηλεπικοινωνιακού παρόχου στην Ελλάδα (Ο.ΚΣ.Α, Α.ΡΥ.Σ). Τεχνολογίες Πρόσβασης (γενικά). Τεχνολογίες ασύρµατης πρόσβασης Τεχνολογίες xdsl, αρχιτεκτονική και βασικές υπηρεσίες. Ευρυζωνικές υπηρεσίες και επιλογή υπηρεσιών. Σύγχρονες τάσεις και εφαρµογές. Θέµατα δικτύων οπτικών ινών και WDM. Τύποι "τοπολογίας φυσικής διαδροµής" MAN,WAN, δροµολόγησης µήκους κύµατος: (στατικής, δυναµικήςαναµορφώσιµης, µε ή χωρίς µετατροπή µήκους κύµατος). Στοιχεία "λογικής" (virtual) τοπολογίας. Επισκόπηση των λειτουργικών χαρακτηριστικών των αναγκαίων δοµικών στοιχείων. ορυφορικές επικοινωνίες: Αρχιτεκτονικές, γενικά χαρακτηριστικά και παρεχόµενες υπηρεσίες. ορυφορικές τροχιές, µελέτη των διαφόρων τύπων τροχιών και υπολογισµός των βασικών χαρακτηριστικών τους. Τεχνικές πολλαπλής προσπέλασης σε δορυφορικά συστήµατα, συστήµατα διαίρεσης συχνότητας (FDMA), χρόνου (TDMA) και κώδικα (CDMA), συστήµατα σταθερής και µεταβλητής χωρητικότητας. ορυφόροι πολλαπλών δεσµών. ορυφορικά συστήµατα µέσης και χαµηλής τροχιάς, µέθοδοι διασύνδεσης δορυφόρων σε δορυφορικά δίκτυα. οµή, χαρακτηριστικά και οργάνωση σταθµού εδάφους και δορυφόρου. Σύγχρονες εξελίξεις στα δορυφορικά συστήµατα και σχετικές τεχνοοικονοµικές παράµετροι. 22

23 Τεχνολογική και Επιχειρησιακή ιοίκηση Τηλεπικοινωνιακών και Πληροφοριακών Συστηµάτων Βασικά ζητήµατα τεχνολογικής και επιχειρησιακής διοίκησης Τηλεπικοινωνιακών και Πληροφοριακών Συστηµάτων. ιοίκηση πληροφοριακών υποδοµών (διοίκηση παγίων και αλλαγών, διοίκηση υποδοµών συστήµατος, δικτύου και εφαρµογών, διοίκηση κατανεµηµένων και διαδικτυακών συστηµάτων). ιοίκηση ποιότητας υπηρεσιών (πολιτικές ασφάλειας, διαθεσιµότητας και αδιάλειπτης λειτουργίας, διοίκηση επιχειρησιακού φόρτου και επιδόσεων, διοίκηση παροχής υπηρεσιών δικτύου, διαδικτύου και εφαρµογών, συµφωνίες επιπέδου υπηρεσιών). ιοίκηση πληροφοριακού περιεχοµένου (διοίκηση δεδοµένων, βελτίωση ποιότητας και επιχειρησιακή αξιοποίηση πληροφοριακού περιεχοµένου). Υποστήριξη χρηστών (οργάνωση και διοίκηση γραφείου υποστήριξης, διαχείριση προβληµάτων, υποστήριξη αποµακρυσµένων και κινούµενων χρηστών). Επιχειρησιακή διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών και Πληροφοριακών Συστηµάτων (αποτίµηση επιχειρησιακού κόστους και ωφέλους, πολιτικές επιχειρησιακής ευθυγράµµισης). Παρουσιάσεις τεχνολογικών προϊόντων.. Οργανωσιακός Σχεδιασµός και Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού Τεχνολογία, οικονοµική οργάνωση και κοινωνική οργάνωση. Κατευθύνσεις της θεωρίας της οργάνωσης και της διοίκησης. Οργάνωση και απόφαση. Τυπικές και άτυπες διαστάσεις της οργάνωσης. Επιχειρηµατική απόφαση και επιχειρησιακή οργάνωση. Εξορθολογισµός οργανωσιακών διαδικασιών και τεχνολογικός σχεδιασµός. Τεχνολογικές διαστάσεις της ευέλικτης οργάνωσης της εργασίας και ανθρωποκεντρικός σχεδιασµός συστηµάτων. Τεχνολογία και οργάνωση στην ψηφιακή οικονοµία. Ο σχεδιασµός της ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναµικού ως κεντρική συνιστώσα της οργανωτικής δράσης. Βασικές µέθοδοι και εργαλεία της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων στο πλαίσιο τεχνολογικά ανεπτυγµένων επιχειρήσεων και οργανισµών. Θεωρία αποφάσεων και βελτιστοποίηση Επιλεγµένα θέµατα από θεωρία πιθανοτήτων. Άλγεβρα αποφάσεων. Βασικές αρχές θεωρίας αποφάσεων. ένδρα αποφάσεων. Αποφάσεις σε περιβάλλον αβεβαιότητας και ρίσκου. Συνάρτηση χρηστικότητας-ωφελιµότητας (Utility). Βασικά προβλήµατα θεωρίας αποφάσεων. Προβλήµατα πεπερασµένων δράσεων και πεπερασµένων καταστάσεων. Bayes risk. Αποφάσεις Bayes και συναρτήσεις απώλειας. Min-Max αποφάσεις. Τυχαίες αποφάσεις. Κανονικές αποφάσεις. Προβλήµατα αποφάσεων συνεχών µεταβλητών. ιαδικασίες Beta-Bernouli. Σειριακά προβλήµατα αποφάσεων. Αποφάσεις Markov. Υπολογιστική πολυπλοκότητα και προσεγγισιµότητα γραφοθεωρητικών προβληµάτων βελτιστοποίησης: Vertex Cover, Traveling Salesman Problem, Steiner tree, Maximum Flow, Maximum Edge-Disjoint Paths, Facility Location, Clustering. 23

24 Γραµµικός και δυναµικός προγραµµατισµός. Περιορισµένη και µη περιορισµένη βελτιστοποίηση. Προβλήµατα βελτιστοποίησης σε δίκτυα: δροµολόγηση και ανάθεση συχνοτήτων σε οπτικά δίκτυα, πρωτόκολλα επικοινωνίας σε ασύρµατα / µεταβαλλόµενα δίκτυα.. Εξερεύνηση γράφων, αλγόριθµοι πλοήγησης, προγραµµατισµός δροµολογίων οχηµάτων. Πρωτόκολλα δροµολόγησης TCP/IP και BGP. Εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων. Εγωιστική δροµολόγηση, σηµεία ισορροπίας Nash, "κόστος της αναρχίας". Ηλεκτρονικές δηµοπρασίες. Εφαρµογή στην ανταγωνιστική αγορά τηλεπικοινωνιών. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Εισαγωγικές λογιστικές έννοιες,λογιστική µονάδα, Λογιστική ισότητα, Βασικές Λογιστικές Αρχές, Λογιστικό Γεγονός, Λογιστική Xρήση,Ισολογισµός, Απογραφή, Λογιστικό Αποτέλεσµα, Λογαριασµός, Λογιστικά Βιβλία, Λογιστικά Σφάλµατα, Ισοζύγιο, Εγγραφές Προσαρµογής,Εγγραφές Προσδιορισµού του Αποτελέσµατος, Εγγραφές Ανοίγµατος και κλεισίµατος Λογιστικής Χρήσης, Λογιστικά Συστήµατα, Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις. ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγικές έννοιες στην Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, Μέθοδοι ανάλυσης Λογιστικών Καταστάσεων, Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων µε αριθµοδείκτες, Αριθµοδείκτες Ρευστότητας, Αριθµοδείκτες ραστηριότητας, Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας, Αριθµοδείκτες απανών Λειτουργίας, Αριθµοδείκτες ιαρθρώσεως Κεφαλαίων και Βιωσιµότητας, Επενδυτικοί Αριθµοδείκτες. Ειδικά θέµατα τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών (Το περιεχόµενο του µαθήµατος καθορίζεται ανάλογα µε τις εξελίξεις της τεχνολογίας προκειµένου να καλύπτει σύγχρονα θέµατα) Ειδικά θέµατα διοίκησης και οικονοµικής των τηλεπικοινωνιών ιαδικασίες Λήψης Αποφάσεων. Ορισµοί Ηγεσίας και Management. Χαρακτηριστικά του Manager. Χαρακτηριστικά του Ηγέτη. ιαφορές Manager και Ηγέτη Ειδικά θέµατα λήψης αποφάσεων Εργασιακών Σχέσεων. Αποφάσεις Marketing ιαδικασίες λήψης επενδυτικών αποφάσεων µέσω διαδικασιών γραµµικού προγραµµατισµού. ιαδικασίες λήψης αποφάσεων δανεισµού µέσω διαδικασιών γραµµικού προγραµµατισµού. Παρακολούθηση Σύνθετων ιαδικασιών Ειδικά Θέµατα ιοίκησης Τηλεπικοινωνιών 24

25 Εφαρµογή της Data Envelopment Analysis (DEA) στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών. Ι ΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Προσωπικό Το βασικό διδακτικό έργο καλύπτεται από καθηγητές των Τµηµάτων Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και Οικονοµικών Επιστηµών. Στη διδασκαλία ορισµένων εξειδικευµένων µαθηµάτων συνδράµουν και ειδικοί επιστήµονες διδάκτορες από δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς ή άλλα Πανεπιστήµια εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 3α του άρθρου 12 του Ν. 2083/1992 σύµφωνα µε απόφαση της Ειδικής ιατµηµατικής Επιτροπής. Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζονται οι διδάσκοντες µε ανάθεση για το ακαδηµαϊκό έτος Σύντοµα βιογραφικά στοιχεία παρατίθενται στην συνέχεια. Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα Τµήµα Αθανασίου Μανώλης Λέκτορας Ο.Ε. Βαρουτάς ηµήτρης Λέκτορας Π.&Τ. Γεωργιάδης Παναγιώτης Αναπλ. Καθηγητής Π.&Τ. Ζησιµόπουλος Βασίλειος Καθηγητής Π.&Τ. Καλουπτσίδης Νικόλαος Καθηγητής Π.&Τ. Κιουλάφας Κυριάκος Καθηγητής Ο.Ε. Μαρτάκος ρακούλης Αναπλ. Καθηγητής Π.&Τ. Μεράκος Λάζαρος Καθηγητής Π.&Τ. Νιάρχος Νικήτας Οµότιµος Καθηγητής Ο.Ε. Παπούλιας ηµήτρης Οµότιµος Καθηγητής Ο.Ε. Στεφάνου Γεώργιος Επίκ. Καθηγητής Π.&Τ. Συβρίδης ηµήτρης Αναπλ. Καθηγητής Π.&Τ. Σφηκόπουλος Θωµάς Καθηγητής Π.&Τ. Χαριτάκης Νίκος Επίκ. Καθηγητής Ο.Ε. Χατζηευθυµιάδης Ευστάθιος Επίκ. Καθηγητής Π.&Τ. Το έργο των ανωτέρω συνεπικουρείται από τους διδάκτορες του παρακάτω πίνακα: 25

26 Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα Τµήµα Γκούσκος ηµήτρης Λέκτορας ΕΜΜΕ Καθαράκη ιδάκτορας, Επιστηµονικός Νος Μαρία Συνεργάτης Καµαλάκης Θωµάς ιδάκτορας, Επιστηµονικός Π.&Τ. Συνεργάτης Κατσιάνης ηµήτρης ιδάκτορας, Επιστηµονικός Π.&Τ. Συνεργάτης Κολοκοτρώνης ιδάκτορας, Επιστηµονικός Π.&Τ. Νικόλαος Συνεργάτης Λιωνής Νικόλας ιδάκτορας, Επιστηµονικός Ο.Ε. Συνεργάτης Μαθιόπουλος Τάκης Ερευνητής Α Αστεροσκοπείο Αθηνών Παπαδηµητρίου ιδάκτορας, Επιστηµονικός Ο.Ε. Αθανάσιος Συνεργάτης Πασκαλής Σαράντης ιδάκτορας, Επιστηµονικός Π.&Τ. Συνεργάτης Πασσάς Νικόλαος ιδάκτορας, Επιστηµονικός Π.&Τ. Συνεργάτης Πάσχος Βασίλης ιδάκτορας Στέλεχος ΟΤΕ Ράµµος Εµµανουήλ ιδάκτορας ESA, YME Σκιαδάς ηµήτρης ιδάκτορας Νοµικών Επιστηµών Στελλάκης Χάρης ιδάκτορας ΚτΠ ΑΕ. Τελέλης Ορέστης ιδάκτορας, Επιστηµονικός Π.&Τ. Συνεργάτης Τσίπουρας Άρης ιδάκτορας, Επιστηµονικός Π.&Τ. Συνεργάτης Ψάρρας Αλκιβιάδης ρ. Νοµικών Επιστηµών Σύντοµα βιογραφικά των διδασκόντων (Τα βιογραφικά παρατίθενται κατά αλφαβητική σειρά) Αθανασίου Μανώλης Πήρε πτυχίο στα Οικονοµικά (ποσοτικές µέθοδοι) από το Πανεπιστήµιο της Γενεύης (Ελβετία), Master s από το Πανεπιστήµιο της Indiana (ΗΠΑ) και διδακτορικό από το Πανεπιστήµιο Αθηνών. Είναι ερευνητής στο Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Τα επιστηµονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Θεσµική Οργάνωση και την Ενδογενή Οικονοµική Ανάπτυξη Βαρουτάς ηµήτρης Kατέχει πτυχίο Φυσικής, δίπλωµα µεταπτυχιακών σπουδών (M.Sc.) στη Ηλεκτρονική - Ραδιοηλεκτρολογία και διδακτορικό δίπλωµα στο σχεδιασµό και την τεχνοοικονοµική αποτίµηση τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων από το Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Από το 1993 εργάζεται στo Εργαστήριο Οπτικών Επικοινωνιών του Τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Έχει διδάξει σαν Λέκτορας Π..407 στα 26

27 µεταπτυχιακά προγράµµατα του ιδίου Τµήµατος τα µαθήµατα «Τεχνοοικονοµική Ανάλυση ικτύων», «Ειδικά Θέµατα ικτύων», «Πολιτικές στις Επικοινωνίες» και «Κεραίες». Από το 2002 ως το 2004, δίδαξε στο Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου τα µαθήµατα «Ηλεκτρονική», «Οικονοµικά και Επιχειρηµατικά Θέµατα στις Επικοινωνίες» και «Πεδία και Κύµατα στις Επικοινωνίες», ενώ έχει συµµετάσχει στη δηµιουργία και επέκταση του Πανεπιστηµίου. Από τον Ιούνιο του 2004, έχει εκλεγεί µέλος ΕΠ στο Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστηµίου Αθηνών σε βαθµίδα Λέκτορα. Έχει συµµετάσχει σε πληθώρα ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων χρηµατοδοτούµενων από την Ε.Ε. ή εθνικούς πόρους, σε θέµατα τηλεπικοινωνιών και τεχνοοικονοµικής αποτίµησης τηλεπικοινωνιακών δικτύων από το 1993 (RACE) µέχρι και σήµερα (IST). Έχει εργαστεί ως σύµβουλος σε πολλά έργα τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής στην Ελλάδα. Υπήρξε µέλος της οµάδας εργασίας του ΕΚΠΑ στα πλαίσια του «FORUM Επικοινωνιών» ενώ συµµετείχε σαν βασικός ερευνητής στην οµάδα υλοποίησης των έργων «Προσδιορισµός της τιµής του φάσµατος στις περιοχές ΜΗz», «Χορήγηση Ειδικών Αδειών Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης», «Προσέγγιση και Πολιτικές της ΕΕΤΤ στο Περιβάλλον της Σύγκλισης» της ΕΕΤΤ και «ιαµόρφωση Εθνικού Προγράµµατος Επικοινωνιών» του ΥΜΕ. Είναι µέλος της οµάδας ειδικών της Παγκόσµιας Οργάνωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) του ΟΗΕ, για θέµατα τηλεπικοινωνιακών επενδύσεων καθώς και της επιτροπής εµπειρογνωµόνων της ΕΥ ΚτΠ για τα έργα ανάπτυξης µητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών. Έχει επίσης αξιολογήσει πλήθος έργων πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και συµβουλευτικών υπηρεσιών σε αντίστοιχα θέµατα. Έχει πάνω από 40 επιστηµονικές δηµοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια σε θέµατα τηλεπικοινωνιών και τεχνοοικονοµικής ανάλυσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων και είναι µέλος επιστηµονικών επιτροπών συνεδρίων και περιοδικών. Είναι µέλος του IEEE (Communications, LEOS, Engineering Management και Education Societies) και της ΕΕΦ. Γεννήθηκε το 1970 στην Τρίπολη Αρκαδίας. Νικόλαος Καλουπτσίδης Γεννήθηκε το 1951 στην Αθήνα. Είναι αριστούχος απόφοιτος του τµήµατος Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωµα στην Επιστήµη των Συστηµάτων. Την περίοδο εξελέγη Λέκτορας, στο Πανεπιστήµιο Washington ενώ την διετία διετέλεσε υπεύθυνος Ερευνητικού Προγράµµατος στο Κέντρο Ερευνών Εθνικής Αµύνης. Το 1980 εξελέγη Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Washington ενώ από το εργάστηκε ως Ειδικός Επιστήµονας στο τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. ιετέλεσε Επισκέπτης Καθηγητής στο τµήµα Μαθηµατικών του Πολυτεχνείου του Τορίνο (1984), Επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής στο τµήµα Computer and Electrical Engineering του Πανεπιστηµίου Northeastern (1985), Αναπληρωτής Καθηγητής του τµήµατος Μηχανικών Η/Υ του Πανεπιστηµίου Πατρών (1985), Επισκέπτης Ερευνητής στο Centre National d'etudes des Telecommunications της Γαλλίας (1987), Αναπληρωτής Καθηγητής του τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών (1988) και Καθηγητής του ιδίου τµήµατος ( ). Από το 1990 έως σήµερα είναι Καθηγητής του Τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το 1993 εξελέγη Επισκέπτης Καθηγητής στο τµήµα Computer and Electrical Engineering του Πανεπιστηµίου Northeastern. Την περίοδο υπήρξε ιευθυντής του Τοµέα Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήµατος στο Τµήµα Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το 1998 εξελέγη Clyde Chair Professor του τµήµατος Electrical Engineering Department στο Πανεπιστήµιο της Utah. ιετέλεσε µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΤΕ, της ΟΤΕ-Νet, , υπεύθυνος της οµάδας εργασίας για τις «Πολιτικές Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών» του Forum για τις Επικοινωνίες, πρόεδρος και µέλος επιτροπών αξιολόγησης µεγάλων διαγωνισµών.. 27

Document History. mail: D.Varoutas@di.uoa.gr

Document History. mail: D.Varoutas@di.uoa.gr Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών.......... ιοίκηση και Οικονοµική των Τηλεπικοινωνιακών ικτύων Οδηγός Σπουδών (Ακαδηµαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ (Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Τεχνικές Προγραµµατισµού Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Γλώσσες Προγραµµατισµού, Θεωρία Γλωσσών Προγραµµατισµού 1999-2002 Θεωρία Γλωσσών 1996-2000, 2000-2002 Αρχές Γλωσσών Προγραµµατισµού 2002-2005 Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

240 ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικού Παν. Αθήνας

240 ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικού Παν. Αθήνας ΣΠΟΥ ΕΣ 2009 1 Οδηγίες χρήσης Η Εισαγωγή Τα Θέµατα Τα Μόρια Μηχανογραφικό Σχολές - Βάσεις ΕΠΑΛ Μεταπτυχιακά Ανοικτό Πανεπ. ΙΕΚ Κολέγια Στο Εξωτερικό Υποτροφίες Επαγγέλµατα Σχετικά 240 ιοικητικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ. 4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 4.1 Δομή και Οργάνωση Στο Τμήμα λειτουργεί αυτοτελώς ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με έξι Μεταπτυχιακές Ειδικεύσεις ως ακολούθως: 1. Υπολογιστική Επιστήμη 2. Προηγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Τμήμα Πληροφορικής. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης To Τμήμα Πληροφορικής του Α.Τ.Ε.Ι-Θ Το Τμήμα Πληροφορικής, στα πλαίσια μιας νέας εποχής που σηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Ιουνίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Ιουνίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 (εξάμηνα εγγραφής από 09-10 Εαρινό έως και 06-07 Χειμερινό) Οι φοιτητές που θα κάνουν ανανέωση από το 2 ο έως και το 7 ο εξάμηνο σπουδών θα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ. 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 7.1. 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά 9.2.32.1 Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις μιας μεταβλητής) 5 0 9.2.04.1 Γραμμική Άλγεβρα 4 0 9.4.31.1 Φυσική Ι (Μηχανική) 5 0 3.4.01.1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς αµιανός

Γαβαλάς αµιανός ίκτυα Υπολογιστών (Γ έτος, ΣΤ εξ) Ύλη εξετάσεων, τρόπος αξιολόγησης, σηµεία στα οποία πρέπει να δοθεί έµφαση / προσοχή κατά την προετοιµασία για την γραπτή εξέταση Γαβαλάς αµιανός dgavalas@aegean.gr Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό) ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014 (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα

Διαβάστε περισσότερα

3ο Επιστηµονικό Πεδίο 3 5ο Επιστηµονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι των παρακάτω Σχολών δεν εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο: Οργάνωσης και ιαχείρισης Αθλητισµού Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1-2o ΕΞΑΜΗΝΟ 3-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα προηγούμενα εξάμηνα οφείλουν να έχουν επιτύχει στα κάτωθι μαθήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Contents No table of contents entries found. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Ίδρυση και λειτουργία του ΤΕΙ ΑΜΘ 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική (BSc & MSc)

Πληροφορική (BSc & MSc) ς Πληροφορική (BSc & MSc) www.nup.ac.cy ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πτυχίο στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική BSc in Applied Informatics Περιγραφή Προγράμματος Στόχος του Προπτυχιακού Προγράμματος στην Εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνίες: βασικές έννοιες και κατευθύνσεις

Τηλεπικοινωνίες: βασικές έννοιες και κατευθύνσεις Τηλεπικοινωνίες: βασικές έννοιες και κατευθύνσεις Καθηγητής Κώστας Κουρκουµπέτης, ΟΠΑ Email: courcou@aueb.gr Περιοχή µαθήµατος: www.aueb.gr/users/courcou/courses/telecoms 1. του µαθήµατος Σήµερα οι τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2002-2003 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό) ΚΩΔΙΚΟΣ Κατηγορία Υ/ΕΥ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογής (Επιλέγεται το πολύ 1 από τα 2) 1. Μεθοδολογία Ερευνας 2. Νομικά Θέματα Πληροφορικής

Επιλογής (Επιλέγεται το πολύ 1 από τα 2) 1. Μεθοδολογία Ερευνας 2. Νομικά Θέματα Πληροφορικής Ι) Τροποποίηση της Διάρκειας, Δομής και Περιεχομένου του Προγράμματος Σπουδών 1 Το ΠΜΣ που οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος διαρκεί τρια (3) διδακτικά εξάμηνα, διάρκειας δεκατριών (13) πλήρων

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ , ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ακαδ. έτος :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ , ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ακαδ. έτος : 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ 2000-2001, 2001-2002 ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ακαδ. έτος : 2016-2017. ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πρώην Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εγκρίνουµε από το ακαδηµαϊκό έτος 2006 2007 τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ C (ΤΕΣΥΔ) -64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (ΕΠΔΟ Α) -0 ΤΡΙΤΗ 23/6/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ.Σ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ)

ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ.Σ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ) ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ.Σ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ) Α1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Tο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης είναι ένα από τα πρώτα οργανωµένα µεταπτυχιακά

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ. 39480/ Ε5 ΦΕΚ 764/ 3-4-2013) και λειτουργεί βάσει του Ν. 3685/16.07.2008/ΦΕΚ 148 τ.α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» Θέση Φωτογραφίας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός πρωτοκόλλου: Ημερομηνία παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ (TΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ T.E) ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ. Ενότητα 98 η ίκτυα ΟΠ νθρώπινου υναµικού 1

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ. Ενότητα 98 η ίκτυα ΟΠ νθρώπινου υναµικού 1 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ [1] εν εφαρµόζονται τυπικές συνταγές. Αδυναµία επίβλεψης και ελέγχου. Περιορισµένη και έµµεση επιρροή της κοινής πολιτιστικής ταυτότητας. [2] Ένταξη οργανωτικών αναγκών σε ρεύµατα ενεργειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ 30/01/2017 31/01/2017 01/02/2017 02/02/2017 03/02/2017 Γραμμική Άλγεβρα Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών Διαφορικές

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

» με έδρα τα Χανιά. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:

» με έδρα τα Χανιά. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή: Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών» με έδρα τα Χανιά. Το ΠΜΣ έχει διάρκεια τριών (3)

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ιάρκεια : Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης δι

Χρονική ιάρκεια : Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης δι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τέρµα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49135, Fax : 23210 49165 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ».

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Ηµεροµηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τµήµατος για συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Μιχάλης Βαΐτης Λέκτορας ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΧΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΥΡΟΣ ΡΟ ΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

13/6/ :00-15:00 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΠΔΟ Μ) -0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΕΠΔΟ Μ) -1 ΚΟΥΓΙΑΣ

13/6/ :00-15:00 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΠΔΟ Μ) -0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΕΠΔΟ Μ) -1 ΚΟΥΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΕΣΥΔ) -11 ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ 13/6/2016 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ίδα, 7 Ιουνίο ου 2012 Ημερ ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Προπτυχιακά μαθήματα ανά θεματική περιοχή: Ενεργειακή Διαχείριση Περιβάλλον Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»:

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»: Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»: Η πορεία υλοποίησης του ΕΠ ΚτΠ και τα έως τώρα αποτελέσµατά του Θεόδωρος Καρούνος Προϊστάµενος της ιαχειριστικής Αρχής Του Επιχειρησιακού Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σπουδές και εκπαίδευση Ποιοί είμαστε Τι προσφέρουμε: Προγράμματα σπουδών Προπτυχιακές σπουδές Επαγγελματικά δικαιώματα Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα Διδακτορικές σπουδές Μεταδιδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Λογιστική Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ««ΣΣΧΧΕΕ ΙΙΑΑΣΣΗ ΙΙΑΑ ΡΡΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΩΝ ΚΚΑΑΙΙ ΒΒΙΙΟΜΗΧΧΑΑΝΙΙΚΚΩΝ ΠΡΡΟΪΪΟΝΤΤΩΝ & ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΜΑΑΤΤΩΝ σε

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενήντα ένα (51) μαθήματα, οργανωμένα ως εξής: Είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 Όσοι οφείλουν τα κάτωθι μαθήματα ακολουθούν τις εξής Διευκρινιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Διεύθυνση Σπουδών ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. Πέμπτη, 01/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Διεύθυνση Σπουδών  ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. Πέμπτη, 01/09/2016 Διεύθυνση Σπουδών http://www.unipi.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πειραιάς:12/7/2016

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 1. Στοιχεία της υπηρεσίας Η υπηρεσία Κ.Υ.Ε.Λ. παρέχεται στο σύνδεσµο http://wwww.gen.teithe.gr/kyel Υλοποιήθηκε µε πόρους του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA Κατεύθυνση «Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση» Χίος, Δεκέμβριος 2013 Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Προηγµένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα και ίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΠΤEΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 E-mail: rescom@upatras.gr Url: http://research.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εξωτερική αξιολόγηση στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Ισχύει ένα πρόγραμμα σπουδών από τον Οκτώβριο του 2013. Για να πάρει κάποιος πτυχίο από το 2014 κι έπειτα απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα