ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 Περαία, 9/07/2014 Αρ. Πρωτ.: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάθεση υπηρεσιών: «Δικτύωση Τοπικών Επιχειρήσεων» και «Πληροφόρηση Εργοδοτών σε Θέματα ΕΚΕ» του Δήμου Θερμαϊκού στο πλαίσιο των Δράσεων Δικτύωσης και Συμβουλευτική Πληροφόρηση - Υποστήριξη της Πράξης " Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης "

2 .: Ο Δήμος Θερμαϊκού Έχοντας υπόψη: 1. Την υπ αριθμ. 219/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού για ψήφιση πίστωσης ποσού 7.640,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την εκτέλεση των ως άνω έργων 2. Το σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Πρωτοβουλία Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης «ΠΡΩΤ.Α.» Διαδικασία 01 (Δ. 01) για τη Διενέργεια διαγωνισμού και ανάθεσης συμβάσεων όπως αυτή διέπεται από το Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64 Α/ ) και το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ Α 150/2007) 3. Την υπ αριθμ. 7962/ Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Την υπ αριθμ. 2/ Απόφαση Αυτεπιστασίας υλοποίησης της Πράξης «Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» από την Α.Σ. «Πρωτοβουλία Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης «ΠΡΩΤ.Α πρόκειται να προχωρήσει σε ανάθεση των υπηρεσιών: Δράση 5 «Δικτύωση Τοπικών Επιχειρήσεων» και Δράση 27 «Πληροφόρηση Εργοδοτών σε Θέματα ΕΚΕ» του Δήμου Θερμαϊκού 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Α.Σ. «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΡΩΤ.Α.» με Συντονιστή Εταίρο την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ» Α.Ε., υλοποιεί το Σχέδιο Δράσης «Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης», Δράσης 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας», της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ». Σκοπός του Έργου είναι η κινητοποίηση και ενδυνάμωση των τοπικών φορέων της περιοχής

3 παρέμβασης του Σχεδίου και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης ανέργων, μέσω της εξειδικευμένης διάγνωσης των τοπικών αναγκών και της ανάδειξης των ιδιαιτέρων τοπικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ/ΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ Ο Δήμος Θερμαϊκού, ως εταίρος της Α.Σ. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Δικτύωση»/Δράση 5: «Δράση Δικτύωσης Τοπικών Επιχειρήσεων» και της Δράσης «Συμβουλευτική Πληροφόρηση Υποστήριξη» / Δράση 27: «Πληροφόρηση Εργοδοτών σε Θέματα ΕΚΕ» του Σχεδίου Δράσης «Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» πρόκειται να προχωρήσει σε ανάθεση σε Εξωτερικό/ους Εμπειρογνώμονα/ες / Σύμβουλο/ους Επιχειρήσεων των έργων «Δράση Δικτύωσης Τοπικών Επιχειρήσεων» και «Πληροφόρηση Εργοδοτών σε Θέματα ΕΚΕ» του Δήμου Θερμαϊκού. Οι ενέργειες Δικτύωσης Τοπικών Επιχειρήσεων και Πληροφόρησης Εργοδοτών σε Θέματα ΕΚΕ στο πλαίσιο της Πράξης στοχεύουν τόσο στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των εν δυνάμει Εργοδοτών ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι ευκαιρίες που δημιουργεί η Πράξη «Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» όσο και στην αύξηση του κύρους και της διαφάνειας της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κράτους μέλους. Αναλυτικότερα, οι αποκηρυσσόμενες υπηρεσίες αφορούν στα εξής: Δράση 5: Δικτύωση Τοπικών Επιχειρήσεων Οι δράσεις Δικτύωσης Τοπικών Επιχειρήσεων θα αποτελέσουν βασικό παράγοντα για την απορρόφηση των ωφελουμένων στην τοπική αγορά εργασίας, αφού θα αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο προώθησης της σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας δημιουργώντας κανάλια δικτύωσης και συνεργασίας με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της απασχόλησης, μέσω της προσφοράς θέσεων εργασίας στους άνεργους ωφελούμενους της Πράξης. Σύμφωνα με τα ως άνω ο Δήμος Θερμαϊκού προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου «Δικτύωση Τοπικών Επιχειρήσεων» Δήμο Θερμαϊκού. Το αντικείμενο του

4 έργου αφορά τα εξής: Προσέγγιση, ενημέρωση, καταγραφή και Δικτύωση 100 Επιχειρήσεων Δήμου Θερμαϊκού Συμβουλευτική- Πληροφόρηση Επιχειρήσεων Δημιουργία Βάσης Δεδομένων καταγραφής 100 Επιχειρήσεων Δήμου Θερμαϊκού ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η προσέγγιση και ενημέρωση των επιχειρήσεων με στόχο την ανάπτυξη συνεργασίας και δικτύωσης για τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας αφορά τα εξής: ΔΡΑΣΗ 5: Δικτύωση Τοπικών Επιχειρήσεων Δήμου Θερμαϊκού Α/α Είδος Περιγραφή Ποσότητα 1 Ερωτηματολόγιο Καταγραφής Επιχειρήσεων Ενημερωτική Επιστολή και Σχεδιασμός Δημιουργία και Αναπαραγωγή Ερωτηματολογίου Καταγραφής Επιχειρήσεων Σχεδιασμός Δημιουργία και 100 Πίνακας Αποδεκτών Δικτύωσης Αναπαραγωγή Ενημερωτικής 100 Επιχειρήσεων Επιστολής Δικτύωσης Επιχειρήσεων 2 Προσέγγιση, Ενημέρωση και Καταγραφή Επιχειρήσεων Επιτόπια (door-to-door) Προσέγγιση, ενημέρωση, Δικτύωση Επιχειρήσεων και Συμπλήρωση Ερωτηματολογίων Έντυπο «Αναφορά Συνάντησης Ενημερωτικής Επαφής» Δημιουργία και Συμπλήρωση Εντύπου «Αναφοράς Συναντήσεων Ενημερωτικών Επαφών 100 Επιχειρήσεων» 4 Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων 100 Επιχειρήσεων Δήμου Θερμαϊκού Δημιουργία Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων και καταχώρηση δεδομένων 100 Επιχειρήσεων Δήμου Θερμαϊκού 1 Ειδικότερα η αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου περιγράφεται στον ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δράση 27: Πληροφόρηση Εργοδοτών σε Θέματα ΕΚΕ Στόχος της Δράσης Πληροφόρησης Εργοδοτών σε Θέματα ΕΚΕ είναι η προώθηση της ΕΚΕ ως επιχειρηματικής κουλτούρας που προάγει την απασχόληση και βιώσιμη τοπική ανάπτυξη,

5 αναβαθμίζοντας τη σύνδεση της επιχειρηματικής κοινότητας με τις τοπικές κοινωνίες, με αμφίδρομα οφέλη. Η σημασία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε διεθνές επίπεδο είναι διττή καθώς αφορά στην αυθύπαρκτη και αυτόνομη λειτουργία και συνεισφορά των επιχειρήσεων στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον, όπου δραστηριοποιούνται, καθώς και στη σχέση τους με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις με τις οποίες συνδέονται ως προμηθευτές, υπεργολάβοι ή συνεργάτες. Επιπλέον, η ΕΚΕ αφορά τόσο τις μεγάλες επιχειρήσεις όσο και τις ΜΜΕ, επηρεάζει τόσο το εσωτερικό, όσο και το εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους. Στα πλαίσια αυτά η ΕΚΕ αποτελεί επιχειρηματική στρατηγική και φιλοσοφία προσέγγισης της επιχειρηματικότητας. Σύμφωνα με τα ως άνω ο Δήμος Θερμαϊκού προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου «Πληροφόρηση Εργοδοτών σε Θέματα ΕΚΕ στο Δήμο Θερμαϊκού». Το αντικείμενο του έργου αφορά την υλοποίηση τριών (3) δίωρων (2) Ομάδων εκπαίδευσης και ενημέρωσης 20 επιχειρηματιών Δήμου Θερμαϊκού, σε θέματα ΕΚΕ. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν τρείς δίωρες εκπαιδευτικές συναντήσεις στις οποίες θα συμμετέχουν επιχειρηματίες από επιχειρήσεις του Δήμου Θερμαϊκού οι οποίοι θα δηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής, προκειμένου να ενημερωθούν σε επιμέρους ενότητες και θέματα ΕΚΕ. Παράλληλα, θα εκπονηθεί ειδικό εκπαιδευτικό υλικό ΕΚΕ, βάσει του οποίου θα πραγματοποιηθούν οι ομάδες εκπαίδευσης των επιχειρηματιών. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η μεθοδολογία οργάνωσης και υλοποίησης των τριών ομάδων αφορά τα εξής: ΔΡΑΣΗ 27: Πληροφόρηση Εργοδοτών σε Θέματα ΕΚΕ στο Δήμο Θερμαϊκού Α) Υπηρεσίες Δημοσιοποίησης και Προβολής Συναντήσεων Ενημερωτικό Έντυπο, Πρόσκληση, Σχεδιασμός και Ηλεκτρονική Πρόγραμμα αποστολή σε επιχειρήσεις αποστολές 2 Σέλιδο Ενημερωτικό Δελτίο Σχεδιασμός- Έγχρωμη εκτύπωση 2 Πληροφόρησης Εργοδοτών σε 130 τμχ διπλής όψης θέματα ΕΚΕ Β) Υπηρεσίες Οργανωτικής Υποστήριξης Τριών (3) δίωρων Συναντήσεων Ομάδας Εργοδοτών που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια του Δήμου Θερμαϊκού Τροφοδοσία συμμετεχόντων 3 Catering 60 άτομα (20 άτομα Χ 3 Συναντήσεις) 4 Φάκελοι συμμετεχόντων Χάρτινοι φάκελοι με λάστιχο 60 τμχ

6 Αυτοκόλλητα Φακέλων Σχεδιασμός- εκτύπωση: 4 στο Α4 60τμχ 5 Παροχή αναλώσιμων Υλικών Στυλό 60 τμχ Λευκές κόλλες Α4 1 πακέτο Εκπαιδευτικό Υλικό 6 Παρουσιάσεις Συναντήσεων Εγγραφή- αναπαραγωγή CD 60 cds 7 Πρακτικά Συναντήσεων Δημιουργία Πρακτικών Συναντήσεων 3 Γ) Εκπόνηση Εκπαιδευτικού Υλικού για την ενημέρωση εκπαίδευση των Εργοδοτών 8 Εκπόνηση Εκπαιδευτικού υλικού εκπαίδευσης Εργοδοτών σε θέματα ΕΚΕ Ειδικότερα η αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου περιγράφεται στον ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Η 3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης αποτελεί και την ημερομηνία έναρξης του χρονοδιαγράμματος εργασιών των έργων. ΔΡΑΣΗ 5: Δικτύωση Τοπικών Επιχειρήσεων Δήμου Θερμαϊκού Α/α Είδος Από Έως Ερωτηματολόγιο Καταγραφής Τοπικών Επιχειρήσεων Επιστολή Δικτύωσης Τοπικών Επιχειρήσεων Πίνακας Αποδεκτών Επιστολής Δικτύωσης Τοπικών Επιχειρήσεων Σχεδιασμός Δημιουργία, Αναπαραγωγή Ερωτηματολογίου Καταγραφής Τοπικών Επιχειρήσεων Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης 15 εργάσιμες ημέρες μετά την Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης Προσέγγιση, Ενημέρωση, Δικτύωση 100 επιχειρήσεων του Δήμου Θερμαϊκού Από Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης Έως να συμπληρωθούν οι 100 επιχειρήσεις έως Προσέγγιση, Ενημέρωση Καταγραφή και Έντυπα Αναφοράς Συναντήσεων 50 Επιχειρήσεων Προσέγγιση, Ενημέρωση Καταγραφή και Έντυπα Αναφοράς Συναντήσεων 50 Επιχειρήσεων 3 Βάση Δεδομένων 100 Επιχειρήσεων Δήμου Θερμαϊκού Έως δύο μήνες μετά την υπογραφή της Σύμβασης Έως 30/09/ Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Επιχειρήσεων 15 εργάσιμες ημέρες μετά την Ημερομηνία Υπογραφής

7 Ενημέρωση Βάσης Δεδομένων Στοιχεία 3.2 Καταγραφής 50 Επιχειρήσεων Ενημέρωση Βάσης Δεδομένων Στοιχεία 3.3 Καταγραφής 50 Επιχειρήσεων 4 Συμβουλευτική Πληροφόρηση Επιχειρήσεων Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης Σύμβασης Έως δύο μήνες μετά την υπογραφή της Σύμβασης Έως 30/09/2014 Έως 31/10/2014 Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/10/2014 ΔΡΑΣΗ 27: Πληροφόρηση Εργοδοτών σε Θέματα ΕΚΕ στο Δήμο Θερμαϊκού 1 Εκπόνηση Εκπαιδευτικού υλικού εκπαίδευσης Εργοδοτών σε θέματα ΕΚΕ. Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης Έως τρείς μήνες μετά την υπογραφή της Σύμβασης 2 Εκπόνηση Ενημερωτικού Δελτίου ΕΚΕ και Αποστολή σε 100 Επιχειρήσεις Έως 30/09/2014 Οργάνωση και Διεξαγωγή 1 ης Δίωρης 3 Συνάντησης Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Έως 20/09/2014 Εργοδοτών Οργάνωση και Διεξαγωγή 2 ης Δίωρης Έως 30/09/ Συνάντησης Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Εργοδοτών Οργάνωση και Διεξαγωγή 3 ης Δίωρης Έως 15/10/ Συνάντησης Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Εργοδοτών Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/ 10/ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης 5: Δικτύωση Τοπικών Επιχειρήσεων ορίζεται στο ποσό των ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και λοιπών κρατήσεων. Προκαταβολή δεν θα δοθεί. Η αμοιβή θα καταβάλλεται μετά την παραλαβή των παραδοτέων και την προσκόμιση των

8 νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής και θα γίνει ως εξής: 1. Πρώτη Δόση ύψους 1500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με την ολοκλήρωση των παραδοτέων 1, 2.1, 3.1 και Δεύτερη Δόση ύψους 1500 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με την ολοκλήρωση των παραδοτέων 2.2 και Τρίτη Δόση και αποπληρωμή ύψους συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με την ολοκλήρωση του παραδοτέου 4. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης 27: Πληροφόρηση Εργοδοτών σε Θέματα ΕΚΕ ορίζεται στο ποσό των ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και λοιπών κρατήσεων. Προκαταβολή δεν θα δοθεί. Η αμοιβή θα καταβάλλεται μετά την παραλαβή των παραδοτέων και την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής και θα γίνει ως εξής: 1. Πρώτη Δόση ύψους 1000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με την ολοκλήρωση του παραδοτέου 1 2. Δεύτερη Δόση ύψους 1000 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με την ολοκλήρωση των παραδοτέων 2 και 3 3. Τρίτη Δόση και αποπληρωμή ύψους συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με την ολοκλήρωση του παραδοτέου 4 και 5 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων με εμπειρία στην παροχή συναφών υπηρεσιών και μπορούν να υποβάλλουν προσφορές είτε για τις υπηρεσίες των δύο (2) Δράσεων (Δράση 5 και Δράση 27) είτε και μεμονωμένα για κάθε Δράση, σε ξεχωριστές προσφορές. 6. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ Η επιλογή του/ων αναδόχου/ων θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά. 7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους το αργότερο έως την Τετάρτη 16/7/2014 και ώρα 14.30, στην έδρα της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ που είναι ο Δήμος Θερμαϊκού, στο Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ανάπτυξης, 1ος όροφος Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Τ.Κ , Περαία.

9 Αποδεκτές γίνονται οι προσφορές που υποβάλλονται και μέσω: 1. ΕΛΤΑ. 2. Εταιρειών Ταχυμεταφορών. Όσες προσφορές υποβληθούν κατά τους παραπάνω τρόπους, θα παραληφθούν μόνο εάν φτάσουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και παραληφθούν, μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στο Δήμο Θερμαϊκού έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα. 8. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στην ιστοσελίδα του Δήμου Θερμαϊκού, 9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται κατά τις ώρες 09:00 έως 14:00, τις εργάσιμες ημέρες, από 10/7/2014 στο τηλέφωνο , Ο Δήμαρχος Θερμαϊκού Ιωάννης Αλεξανδρής

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΡΑΣΗ 5: Δικτύωση Τοπικών Επιχειρήσεων Δήμου Θερμαϊκού Η υλοποίηση της Δράσης αφορά στην Προσέγγιση και Ενημέρωση 100 επιχειρήσεων του Δήμου Θερμαϊκού με στόχο την προώθηση της σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας στα πλαίσια της Πράξης. Ερωτηματολόγιο Καταγραφής Επιχειρήσεων Δήμου Θερμαϊκού Ερωτηματολόγιο Καταγραφής Επιχειρήσεων Η υπηρεσία περιλαμβάνει το Σχεδιασμό Δημιουργία Ερωτηματολογίου Καταγραφής Τοπικών Επιχειρήσεων του Δήμου Θερμαϊκού, όπου θα καταγράφονται ενδεικτικά τα εξής: Α) τα στοιχεία της κάθε επιχείρησης; -στοιχεία επικοινωνίας -Κλάδος δραστηριοποίησης και δραστηριότητες, ώστε να συνάδει με τους τομείς παρέμβασης του σχεδίου - Χρόνια λειτουργίας και νομική μορφή - Μεταβολή προσωπικού την τελευταία τριετία - Συγκρίσεις από χρηματοδοτικά μέσα ενίσχυσης επιχειρήσεων (π.χ. επενδυτικός Νόμος, ΟΠΑΑΧ, LEADER, κλπ), με έμφαση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Β) πληροφορίες για τις ζητούμενες θέσεις εργασίας ή απόκτησης εργασιακής εμπειρίας: - Αριθμός κενών θέσεων εργασίας - Ζητούμενες ειδικότητες - Απαιτούμενα προσόντα (τυπικά και άτυπα) - Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα - Προσδιορισμός της σχέσης εργασίας και της μορφής απασχόλησης. - βούληση απασχόλησης προσωπικού στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης - η άποψη των επιχειρηματιών για το οικονομικό μέλλον των επιχειρήσεών τους τα επόμενα 2 (δύο) χρόνια. Επιστολή Δικτύωσης Τοπικών Επιχειρήσεων Η υπηρεσία περιλαμβάνει το Σχεδιασμό Δημιουργία Επιστολής Δικτύωσης Τοπικών Επιχειρήσεων του Δήμου Θερμαϊκού, η οποία θα παρέχει γενικές πληροφορίες για την Πράξη "Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης" καθώς και

11 Πληροφορίες για τις δράσεις του έργου Πληροφορίες για τη Δράση Δικτύωση τοπικών επιχειρήσεων και το στόχο Πληροφορίες για τους ωφελούμενους Παρουσίαση των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Πρωτοβουλία Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης «ΠΡΩΤ.Α» Ο ανάδοχος επιπλέον, στα πλαίσια της υπηρεσίας 1.2 Επιστολή Δικτύωσης Τοπικών Επιχειρήσεων, αναλαμβάνει την εκτύπωση της Επιστολής Δικτύωσης Τοπικών Επιχειρήσεων σε 100 αντίτυπα. Πίνακας Αποδεκτών Επιστολής Δικτύωσης -Επιτόπιας Καταγραφής Τοπικών Επιχειρήσεων Η υπηρεσία περιλαμβάνει την επιλογή Επιχειρήσεων μέσα από: o τα αποτελέσματα των Μελετών της υφιστάμενης κατάστασης και της δυναμικής ανάπτυξης του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς παραγωγικού κλάδου της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, o την αξιοποίηση στοιχείων και υφιστάμενων καταγραφών επιχειρήσεων των Δομών Απασχόλησης του Δήμου και τη Δημιουργία Πίνακα Αποδεκτών Επιστολής Δικτύωσης - Επιτόπιας Καταγραφής Τοπικών Επιχειρήσεων. Όσον αφορά στην επιλογή των επιχειρήσεων, βασικό κριτήριο θα αποτελέσει το αντικείμενο δραστηριοποίησής τους, ώστε να συνάδει με τους τομείς παρέμβασης του σχεδίου, αλλά και το είδος των ζητούμενων ειδικοτήτων ώστε να συμβαδίζουν με τις ειδικότητες των ωφελουμένων, προκειμένου η ζήτηση εργασίας να είναι ανάλογη της προσφοράς. Επιπλέον κριτήριο θα αποτελέσει το είδος απασχόλησης (πρόσληψη ή απόκτηση εργασιακής εμπειρίας) έτσι ώστε να τηρηθούν τα ποσοστά στους στόχους που έχουν τεθεί κατά το σχεδιασμό του έργου. Προσέγγιση, Ενημέρωση, Δικτύωση Επιχειρήσεων Δήμου Θερμαϊκού Η υπηρεσία περιλαμβάνει την Επιτόπια (door-to-door) Προσέγγιση 100 Επιχειρήσεων και τη Συμπλήρωση 100 Ερωτηματολογίων Καταγραφής Τοπικών Επιχειρήσεων Δήμου Θερμαϊκού με στόχο την προώθηση της σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας στα πλαίσια της Πράξης. Ειδικότερα, για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα χρησιμοποιηθούν: o το ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο καταγραφής Τοπικών Επιχειρήσεων o συνδυαστικά συμπεράσματα από τη συνέντευξη ανοιχτού τύπου και την παρατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης από το στέλεχος διενέργειας της συνέντευξης ενώ παράλληλα θα γίνεται και ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις δράσεις της Πράξης «Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης», το προφίλ των ωφελουμένων της Πράξης, καθώς και την

12 αξιοποίηση προγραμμάτων επιδοτήσεων που θα μπορούσε η επιχείρηση να επωφεληθεί. Βασικό πλαίσιο λειτουργίας της παραπάνω διαδικασίας είναι να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπεύθυνο της επιχείρησης ή του προσωπικού της επιχείρησης και να έχει οριστεί συγκεκριμένο, ως προς την ημέρα και ώρα, ραντεβού στο χώρο της επιχείρησης προκειμένου να διεξαχθεί η συνάντηση-ενημέρωση. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εξασφάλιση της εχεμύθειας των πληροφοριών που δίνουν οι εργοδότες/υπεύθυνοι επιχειρήσεων και η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης ώστε να προσδιοριστούν στο μέγιστό βαθμό οι υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. Έντυπο «Αναφορά Συνάντησης Ενημερωτικής Επαφής» Δημιουργία Εντύπου «Αναφορά Συνάντησης Ενημερωτικής Επαφής» Η υπηρεσία περιλαμβάνει το Σχεδιασμό - Δημιουργία Εντύπου «Αναφορά Συνάντησης Ενημερωτικής Επαφής» όπου θα καταγράφονται τα εξής στοιχεία: - τα κριτήρια πρόσληψης προσωπικού που θέτει η επιχείρηση - η επιθυμία για χρήση προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας - η επιθυμία για χρήση επιδοτήσεων απόκτησης - η επιθυμία για χρήση επιδοτήσεων νέων θέσεων εργασίας - η διατήρηση του προσωπικού της επιχείρησης, έτσι όπως εκφράζεται σε 12μηνη βάση στις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) - η βούληση απασχόλησης προσωπικού στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης - Τέλος, θα συνεκτιμάται η άποψη των επιχειρηματιών για το οικονομικό μέλλον των επιχειρήσεών τους τα επόμενα 2 (δύο) χρόνια. Συμπλήρωση Εντύπου «Αναφορά Συνάντησης Ενημερωτικής Επαφής» Η υπηρεσία περιλαμβάνει τη Συμπλήρωση 100 Εντύπων «Αναφορά Συνάντησης Ενημερωτικής Επαφής» μετά την ολοκλήρωση κάθε συνάντησης Καταγραφής με τις τοπικές επιχειρήσεις. Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων 100 Επιχειρήσεων Δήμου Θερμαϊκού Η υπηρεσία περιλαμβάνει το Σχεδιασμό Δημιουργία μίας Βάσης Δεδομένων και την καταγραφή των δεδομένων 100 Επιχειρήσεων του Δήμου Θερμαϊκού, όπως αυτά προέκυψαν από την προσέγγιση, ενημέρωση, δικτύωση των τοπικών επιχειρήσεων του Δήμου Θερμαϊκού. Τα στοιχεία ανά επιχείρηση που θα διαθέτει η Βάση ενδεικτικά είναι στοιχεία ταυτότητας, γεωγραφικής, νομικής και οικονομικής φύσης καθώς και σχετικά με τη διάρκεια και την ηλικία της επιχείρησης. Ενδεικτικά τα ανά επιχείρηση στοιχεία μπορεί να είναι τα ακόλουθα:

13 i) Επωνυμία ii) Ονοματεπώνυμο (ιδιοκτήτη ή διευθυντή ή επιχειρηματία) iii) Ταχυδρομική διεύθυνση επιχείρησης (οδός, αριθμός και ταχ. κώδικας) ίν) Τηλέφωνα και φαξ επικοινωνίας ν) Περιφέρεια, Νομός, Δήμος, Κοινότητα εγκατάστασης vi) Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας vii) Νομική μορφή viii) Χρονολογία έναρξης εργασιών (έτος ίδρυσης) και ix) Κύκλος εργασιών της επιχείρησης Χ) Θέσεις προσωπικού Τα παραπάνω έντυπα (ερωτηματολόγιο, επιστολή, πίνακας αποδεκτών, Έντυπο «Αναφορά Συνάντησης Ενημερωτικής Επαφής, Βάση Δεδομένων) θα παραδοθεί στο Δήμο Θερμαϊκού και ηλεκτρονικά και θα χρησιμοποιηθούν απαραίτητα τα στοιχεία της ταυτότητας του έργου, το λογότυπο και το κεντρικό σύνθημα του έργου. Επιπλέον, ο ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει τις διακριτές φωτογραφίες του έργου, οι οποίες θα του παραδοθούν από το Δήμο Θερμαϊκού (εφόσον χρειασθεί) με μορφή «ανοιχτών» (επεξεργάσιμων) αρχείων υψηλής ανάλυσης. Κανόνες Προβολής και Δημοσιότητας έντυπου υλικού Στο υποσέλιδο αυτής θα πρέπει απαραίτητα να εμφανίζονται τα παρακάτω: Το έμβλημα (Σημαία) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Λογότυπο Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ Αναφορά στο οικείο Ταμείο από το οποίο λαμβάνεται η χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το Λογότυπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (ΕΠΑΝΑΔ) Μήνυμα του ΕΠΑΝΑΔ «ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» Το μήνυμα που έχει επιλέξει η ΔΑ για να προβάλει την προστιθέμενη αξία της κοινοτικής παρέμβασης). Η φράση: «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

14 ΔΡΑΣΗ 27: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΕ Στα πλαίσια της Δράσης Πληροφόρησης Εργοδοτών σε θέματα ΕΚΕ, θα πραγματοποιηθούν τρείς δίωρες συναντήσεις μιας Ομάδας πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης επιχειρηματιών του Δήμου Θερμαϊκού σε θέματα ΕΚΕ. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν σε αίθουσα του Δήμου Θερμαϊκού. Ο Δήμος Θερμαϊκού είναι υπεύθυνος για την παραχώρηση μίας Αίθουσας χωρητικότητας 50 ατόμων κατά τις ημερομηνίες και τη διάρκεια υλοποίησης των συναντήσεων. Η χρήση της Αίθουσας για τις ανάγκες υλοποίησης των συναντήσεων περιλαμβάνει την καθαριότητα, θέρμανση και φωτισμό της αίθουσας κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενώ θα πρέπει να είναι διαθέσιμη για χρήση από τον Ανάδοχο τουλάχιστον δύο ώρες πριν την ώρα έναρξης των συναντήσεων για την καλύτερη προετοιμασία της εκδήλωσης. ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗ: Η αίθουσα θα πρέπει να διαθέτει τον εξοπλισμό Laptop, videoprojector, οθόνη, μικροφωνική, στρογγυλή διάταξη καθισμάτων για την υλοποίηση των συναντήσεων. Ενημερωτικό Έντυπο, Πρόσκληση, Πρόγραμμα Σχεδίαση και Παραγωγή Ενημερωτικού Έντυπου Πρόσκληση, Πρόγραμμα υλοποίησης της Δράσης 27: Πληροφόρηση Εργοδοτών σε Θέματα ΕΚΕ το οποίο θα παρέχει γενικές και ειδικές πληροφορίες για το έργο και πιο συγκεκριμένα: Πρόσκληση Συμμετεχόντων Πληροφορίες για τη Δράση πληροφόρηση εργοδοτών σε θέματα ΕΚΕ και τους στόχους της Το αναλυτικό Πρόγραμμα Συναντήσεων Πληροφορίες για την μέρα, ώρα και χώρο των συναντήσεων Πληροφορίες για το φορέα που διοργανώνει τις συναντήσεις Παρουσίαση των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Πρωτοβουλία Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης «ΠΡΩΤ.Α» Η σύνταξη του κείμενου του εντύπου και η παράδοση του στον Ανάδοχο αποτελεί υποχρέωση του Δήμου Θερμαϊκού. Ενημερωτικό Δελτίο Πληροφόρησης Εργοδοτών σε θέματα ΕΚΕ Η υπηρεσία περιλαμβάνει το σχεδιασμό, αναπαραγωγή και διανομή Ενημερωτικού Δελτίου Πληροφόρησης Εργοδοτών σε θέματα ΕΚΕ. Το Ενημερωτικό Δελτίο Πληροφόρησης Εργοδοτών σε θέματα ΕΚΕ θα παρέχει γενικές πληροφορίες για την Πράξη "Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης" Πληροφορίες για τις δράσεις του έργου Πληροφορίες για τη δράση Πληροφόρησης Εργοδοτών σε θέματα ΕΚΕ και το στόχο της

15 Παρουσίαση των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Πρωτοβουλία Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης «ΠΡΩΤ.Α» Καθώς ειδικότερα, ενδεικτικά πληροφορίες για: Οφέλη ΕΚΕ για την Επιχείρηση: Επίδρασή της ΕΚΕ στο Ανθρώπινο Δυναμικό Δυνατότητα απόκτησης συγκριτικών πλεονεκτημάτων στην αγορά Ενίσχυση των σχέσεων καλής γειτονίας και προώθηση της θετικής εικόνας της επιχείρησης σε τοπικό, περιφερειακό ή κλαδικό επίπεδο Επέκταση και βελτίωση της φήμης της επιχείρησης τόσο προς το εσωτερικό όσο και προς το εξωτερικό περιβάλλον Εξοικονόμηση κόστους και διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των επενδύσεων για το περιβάλλον Πρακτική Εφαρμογή ΕΚΕ: Προσδιορισμός σκοπού και οράματος Επιχείρησης Ορισμός Υπευθύνου ΕΚΕ Καθορισμός προτεραιοτήτων Προσδιορισμός ενδιαφερόμενων μερών Εκπόνηση Προγράμματος ΕΚΕ Εφαρμογή- Παρακολούθηση- Μέτρηση Επικοινωνία Δημοσιοποίηση Αποτελεσμάτων Τα παραπάνω έντυπα (Ενημερωτικό Έντυπο, Πρόσκληση, Πρόγραμμα & Ενημερωτικό Δελτίο Πληροφόρησης Εργοδοτών σε θέματα ΕΚΕ) θα παραδοθούν στο Δήμο Θερμαϊκού και ηλεκτρονικά και θα χρησιμοποιηθούν απαραίτητα τα στοιχεία της ταυτότητας του έργου. και θα χρησιμοποιηθούν απαραίτητα τα στοιχεία της ταυτότητας του έργου, το λογότυπο και το κεντρικό σύνθημα του έργου. Κανόνες Προβολής και Δημοσιότητας έντυπου υλικού Σε όλο το υλικό θα πρέπει απαραίτητα να εμφανίζονται τα παρακάτω: Το έμβλημα (Σημαία) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λογότυπο Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ Αναφορά στο οικείο Ταμείο από το οποίο λαμβάνεται η χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Λογότυπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (ΕΠΑΝΑΔ) Μήνυμα του ΕΠΑΝΑΔ «ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» Το μήνυμα που έχει επιλέξει η ΔΑ για να προβάλει την προστιθέμενη αξία της κοινοτικής παρέμβασης. Η φράση: «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

16 Β. Υπηρεσίες Οργανωτικής Υποστήριξης Εστίαση συμμετεχόντων Η υπηρεσία εστίασης των συμμετεχόντων στις 3 συναντήσεις της ομάδας πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης εργοδοτών του Δήμου Θερμαϊκού περιλαμβάνει το catering των τριών συναντήσεων για συνολικά 60 άτομα (20 άτομα/συνάντηση). Συγκεκριμένα στα πλαίσια της συνάντησης θα υπάρχει μπουφές, σε χώρο έξω από την αίθουσα της συνάντησης όπου, μισή ώρα πριν την έναρξη και κατά το διάλλειμα, θα προσφέρονται καφές και βουτήματα, ενώ, κατά το τέλος της συνάντησης θα προσφέρεται ελαφρύ γεύμα, σε μορφή μπουφέ. Ο Δήμος Θερμαϊκού είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη ενημέρωση του Αναδόχου για τις ημερομηνίες και το ακριβές πρόγραμμα των Συναντήσεων. Ο Δήμος Θερμαϊκού οφείλει να ενημερώσει τον Ανάδοχο τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες για την ημερομηνία και το πρόγραμμα της κάθε συνάντησης και τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες πριν την συνάντηση για οποιαδήποτε τροποποίηση του προγράμματος αυτής. Τέλος, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εξασφάλιση και τη μεταφορά του απαραίτητου εξοπλισμού εστίασης των συμμετεχόντων από και προς το χώρο της εκδήλωσης (τραπέζια, τραπεζομάντιλα, σερβίτσια, ποτήρια κλπ) καθώς και τη διαμόρφωση του χώρου όπου θα παρέχονται οι υπηρεσίες του catering της εκδήλωσης. 4. Φάκελοι συμμετεχόντων Φάκελοι Η υπηρεσία περιλαμβάνει την προμήθεια χάρτινων (οικολογικών) φακέλων με λάστιχο, 60 τμχ. Διαστάσεις: 25 Χ35 εκ. για το υλικό που θα παραλάβουν οι συμμετέχοντες κατά την πρώτη Συνάντηση. Επιπλέον ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει του φακέλους με το αυτοκόλλητο στο εξώφυλλο κάθε φακέλου (4.2) και το υλικό των συμμετεχόντων στο Δήμο Θερμαϊκού μία μέρα πριν την υλοποίηση της εκδήλωσης. Κάθε φάκελος θα περιλαμβάνει: Ενημερωτικό Έντυπο Πρόσκληση Πρόγραμμα Ενημερωτικό Δελτίο Πληροφόρησης Εργοδοτών σε θέματα ΕΚΕ Αναλώσιμα Υλικά: 4 λευκές σελίδες Α4 και στυλό CD με εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάσεις Συνάντησης Αυτοκόλλητα φακέλων Η υπηρεσία περιλαμβάνει το σχεδιασμό, παραγωγή και επικόλληση αυτοκόλλητων των φακέλων συμμετεχόντων σε 60 τμχ. και διάσταση 4 στο Α4 το οποίο θα παρέχει τις εξής πληροφορίες: Ταυτότητα της Πράξης Πληροφορίες για τις μέρες, ώρες και χώρο των Συναντήσεων Πληροφορίες για τον φορέα που διοργανώνει την ημερίδα

17 Επιπλέον, στο αυτοκόλλητο θα αναφέρονται απαραίτητα τα στοιχεία της ταυτότητας του έργου, το λογότυπο και το κεντρικό σύνθημα του έργου, τα οποία θα παραδώσει ο Δήμος Θερμαϊκού στον Ανάδοχο. Παροχή αναλώσιμων υλικών Η υπηρεσία περιλαμβάνει την προμήθεια αναλώσιμων υλικών τα οποία θα τοποθετηθούν από τον Ανάδοχο στο εσωτερικό των φακέλων συμμετεχόντων και συγκεκριμένα αφορά στην προμήθεια στυλό σε 60 τμχ. (1 στυλό/φάκελο) και 1 πακέτου λευκές σελίδες, διάστασης Α4 (4 φύλλα/ φάκελο). Υλικό Παρουσιάσεις Τριών Συναντήσεων σε CD Η υπηρεσία περιλαμβάνει την εγγραφή και αναπαραγωγή 60 CD με το υλικό των παρουσιάσεων και εισηγήσεων των τριών συναντήσεων. Επιπλέον ο ανάδοχος αναλαμβάνει την τοποθέτηση των CD στο εσωτερικό των φακέλων συμμετεχόντων πριν τη παράδοσή τους στο Δήμο Θερμαϊκού. Ο Δήμος Θερμαϊκού οφείλει να παραδώσει το υλικό εγγραφής των CD με τις παρουσιάσεις- ενημερωτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή έως 3 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης Συνάντησης. Πρακτικά Συναντήσεων Η υπηρεσία περιλαμβάνει την καταγραφή των Πρακτικών των τριών (3) δίωρων Συναντήσεων της Ομάδας πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης επιχειρηματιών του Δήμου Θερμαϊκού σε θέματα ΕΚΕ. Τα πρακτικά των συναντήσεων θα περιέχουν τα εξής θέματα: o Ημερομηνία Συνάντησης, o Τόπος Συνάντησης, o Διοργάνωση, o Συμμετέχοντες και ειδικοί επιστήμονες o και αναλυτική περιγραφή των θεμάτων που συζητήθηκαν.

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ A/A ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΗ 5: Δικτύωση Τοπικών Επιχειρήσεων Δήμου Θερμαϊκού ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 1 Ερωτηματολόγιο Καταγραφής Επιχειρήσεων Επιστολή Δικτύωσης Επιχειρήσεων 1 Πίνακας Αποδεκτών Επιστολής- Επιτόπιας Καταγραφής 2 Προσέγγιση και ενημέρωση επιχειρήσεων του Δήμου Θερμαϊκού 3 Έντυπα «Αναφορά Συνάντησης Ενημερωτικής Επαφής» 4 Βάση Δεδομένων 100 Επιχειρήσεων Δήμου Θερμαϊκού 5 Συμβουλευτική Πληροφόρηση Επιχειρήσεων ΔΡΑΣΗ 27: Πληροφόρηση Εργοδοτών σε Θέματα ΕΚΕ στο Δήμο Θερμαϊκού A/A ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1 Ενημερωτικό Έντυπο, Πρόσκληση, Πρόγραμμα 2 Ενημερωτικό Δελτίο Πληροφόρησης Εργοδοτών σε θέματα ΕΚΕ 3 Οργάνωση και Διεξαγωγή 3 Δίωρων Συναντήσεων Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης Εργοδοτών ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ ΜΕ ΦΠΑ

Περαία, 20/02/2015 Αριθµ. Πρωτ.:3633

Περαία, 20/02/2015 Αριθµ. Πρωτ.:3633 Περαία, 20/02/2015 Αριθµ. Πρωτ.:3633 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάθεση της υπηρεσίας: Πρόγραµµα Ενεργειών Ευαισθητοποίησης Τοπικής Κοινωνίας ήµου Θερµαϊκού στο πλαίσιο της ράσης Ενηµέρωση-Ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

2. Την με αριθμ. πρωτ. 2.25432/οικ.4.2867/22-10-2012 1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης

2. Την με αριθμ. πρωτ. 2.25432/οικ.4.2867/22-10-2012 1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Οργάνωση και διεξαγωγή τοπικής ημερίδας ολοκλήρωσης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων της δράσης στο Δήμο Καλαμαριάς». στο πλαίσιο της Δράσης Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµος Θερµαϊκού Έχοντας υπόψη:

Ο ήµος Θερµαϊκού Έχοντας υπόψη: 1 Περαία, 20/02/2015 Αρ. Πρωτ.:3634 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάθεση υπηρεσιών: «Πρόγραµµα Ευαισθητοποίησης Τοπικής Κοινωνίας ήµου Θερµαϊκού» στο πλαίσιο της ράσης Ενηµέρωση-Ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ «Ι. Ηµερίδα Παρουσίασης των αποτελεσµάτων και ΙΙ. ηµιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηµατικής Αριστείας σε Θέµατα Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Περαία 17/02/2015. Πληροφορίες: Σοφία Αγγέλου. Τηλ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Περαία 17/02/2015. Πληροφορίες: Σοφία Αγγέλου. Τηλ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Περαία 17/02/2015 Πληροφορίες: Σοφία Αγγέλου Τηλ.: 2392330067 FAX: 2392076316 e-mail: develop2@thermaikos.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Θεσσαλονίκη, 26/4/2013 Αρ. πρωτ. : 341 5/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο 4019/2011(216/Α) «Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ Πληροφορίες : Ταχ. Δ/νση : Τ. Κ. : Τηλ. : Fax : Email : Πρωτογενές αίτημα Κ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ Πληροφορίες : Ταχ. Δ/νση : Τ. Κ. : Τηλ. : Fax : Email : Πρωτογενές αίτημα Κ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Γραφείο Απασχόλησης & Τουρισμού Πληροφορίες : Σ. Τοροσίδης Ταχ. Δ/νση : Σμίνθη Τ. Κ. : 67100 Τηλ. : 2541352304 Fax : 2541352331

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ημερομηνία υποβολής προσφορών στο ορθό 27/9/2013 Θεσ/νίκη 13-9-2013 Μ.Ε.Π.Κ.Μ. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Μ.Ε.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ημερομηνία υποβολής προσφορών στο ορθό 27/9/2013 Θεσ/νίκη 13-9-2013 Μ.Ε.Π.Κ.Μ. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Μ.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ημερομηνία υποβολής προσφορών στο ορθό 27/9/2013 Θεσ/νίκη 13-9-2013 Μ.Ε.Π.Κ.Μ. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Μ.Ε.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι.ΤΣΑΜΑΣΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP»

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου»

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Δικαιούχος: ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Δ/νση: Δημαρχείο Διδυμοτείχου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr Αρ.Πρωτ.

Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr Αρ.Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ 40 Ταχ. Κώδικας: 66100 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» από το Δικαιούχο/Α.Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ:Β4ΣΩ469ΗΞΗ-45Χ Αριθμ. Πρωτ.: 3569 Χανιά, 13/11/2012 Πληρ. Ε.Μηλιδάκης τηλ.: 28210-29214 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τίτλος : «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Δημοσιότητας στα πλαίσια του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΒΧ-ΤΛΘ. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/Β2/1496 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΟΒΧ-ΤΛΘ. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/Β2/1496 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β2

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο TRAWBOR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Θεσσαλονίκη, 26/4/2013 Αρ. πρωτ: 340 4/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο 4019/2011(216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Αρχάνες, 29/09/2014 Αρ.Πρωτ: 887 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Φυλής ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail

Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Ξενοφώντος 7 : 10557 Αθήνα : Μακέδου Σοφία : 210 3253123 : 210 3216653 : info@developathens.gr Αθήνα, 20/1/2015 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 104 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΩΞΧ-18 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -0490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ»

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: «Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές» ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα