Written by Πολατίδης Βασίλειος Sunday, 06 February :05 - Last Updated Wednesday, 30 October :42

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Written by Πολατίδης Βασίλειος Sunday, 06 February 2011 00:05 - Last Updated Wednesday, 30 October 2013 23:42"

Transcript

1 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις Περιχές - Πόλεις πι γνωστές πόλεις Πόν, ιδρύθκαν ή επανιδρύθκαν ς απκιστές ευρύτερυ ελλαδικύ χώρυ, πί τελύσαν ς συνδετικύς κρίκυς ανάσα σ μτρόπλ νέες πατρίδες. πόλεις αυτές ανέπτυξαν πλύσια πλιτισμική αλλά κνμική δρασριό, είτε σύνδεσ μτέρα, είτε αυτελώς. Πρώι απκιστές θεωρύνν Ίωνες Μίλ ακλύθσαν Μεγαρείς, Φωκαείς, Αθί κ.α. Όλ αυί, γνωσί Πντικί, έφερν μαζί 1 / 20

2 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις ς ιερό πυρ εστία μτρόπλς, έχνς επικεφαλής ν κιστή, έν εξέχν πλί πλλές φρές αδεικνυόν ήρωα, υπερασπιστή δικαίων απκίας. Πντικί, ν 8 αιώ π.χ., άρχισαν ν' απτύσσυν στενές σχέις ς γγενείς Πόν τελύσαν μαζί ς, ζύμ πία πλάσκαν νέες ελλνικές πατρίδες. ΣΙΝΩΠ δε Σινώπ κείι ν εν ις δεξιίς μέρεσιν Πόν παρά ν εις Φάσιν πλυν (Πλυβίυ 2 / 20

3 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις Ισρία Τέρ, παράγραφς 56) Επανιδρύθκε ς Ίωνες Μιλή σ αρχές 8υ αιώ π.χ. πρώ ελλνική απκία σν Πόν. Αργότερα, Σινωπείς ίδρυσαν, ν ρόδ ν Ξενφών δικές ς απκίες: Τραπεζύν, Κερασύν Κτύωρα. Ο Αθίς πλιτικός Περικλής επισκέφκε, εγκαθίδρυ δμκρατική κυβέρνσ εγκατέσ εκεί 600 Αθίυς πλίτες. Σ Σινώπ γεννήθκε, ν 4 αιώ π.χ., περίφμς κυνικός φιλόσφς Διγένς Τ 183 π.χ. έγινε πρωτεύυσα βασιλείυ Πόν? εκεί γεννήθκε Μιθριδά ΣΤ Ευπάρας. Τ 70 π.χ. έπε σ χέρια Ρωμαίυ στραγύ Λύκυλλυ, πίς έκαψε γαλύτερ μέρς. Λίγα χρόνια αργότερα, έγινε τμήμα Ρωμαϊκής Αυκραρίας. 3 / 20

4 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις Σινωπείς άπκ ίδρυσαν σ Αρχαιό Τραπεζύν Κερασύν. Σ Βυζαντινά χρόνια, Σινώπ υπήρξε σμαντικό λιμάνι έδρα κμρκίυ (αυκραρική δικτική υπρεσία ελέγχυ εμπρίυ). Τν περίδ αραβικών πλέμων έγινε στόχς αραβικών επιδρμών. Τ 1081 κακτήθκε ς Σελτζύκυς, αλλά Αλέξις Α Μεγάλς Κμννός ακατέλαβε. ισρικές πγές πλρφρύν ότι υπήρξε έδρα θέμας, ακμάζν εμπρικό κέντρ πλύσι θσαυρφυλάκι, ενώ ενδεχμέν λειργύ σ' αυτή νμισμακπεί. Σινώπ έινε μικρά χρνικά διαστήμα σ κυριαρχία Μεγάλων Κμννών ( , ), αλλά σ συνέχεια πέρα σν πλήρ έλεγχ Τύρκων ΑΜΙΣΟΣ (ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ) Είι γάλ Πόν απκίσκε ς Σινωπείς περί μέσα 8 υ αιώ π.χ. Έγινε αυτή πρωτεύυσα Πόν εκεί Μιθριδά ΣΤ έχτι ανάκρά. αρχαία είι πλύ κντά σ σρινή? απέχει περί 3 χιλιότρα. Ήν πατρίδα μαθματικών Δμτρίυ Δινυσόδωρυ καθώς λόγι Τυραννίω, δάσκαλς Στράβω. Σς χρόνυς σαίω, Αμισός πήρε όνμα Σαμψύν (ετυμλγικά ''εις Αμισόν'', ''σ'αμισόν'', ''Σαμψύν'' ). Εξέχυσα θέσ σ ισρική μνήμ κατέχει χωριό Καβάκ, 48 χιλιότρα Αμισό. Τν Ιύνι 1921 Τύρκ φέκισαν εκεί 701 ς εξόρισς πρώ σλής, τί θεωρήθκε ότι συμτείχαν σ ίδρυσ ανεξάρ δμκρατίας Πόν. 4 / 20

5 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις Σ Καβάκ συγκέντρωσαν Τύρκ ς μυσικύς Αμισύ ς διέξαν παίξυν ν εθνικό ύμν Τυρκίας. Όμ, ρωικί Πόντι έπαιξαν ν ελλνικό εθνικό ύμν, πότε Τύρκ ς σκότωσαν όλυς ς έριξαν ξερπόμ. Τα βράδια μάζευαν ς συλλάμβαν αφύ ς σκόαν έριχν σώματά ς σ πτάμι. Σύμφω παράδσ σ πτάμι αυτό αντί νερό έτρεχε αίμα. ΤΡΑΠΕΖΟΥΣ Τραπεζύς πόλις, πόλις αρχαιτά εν εώα πασών αρίσ. άρισ σ αλή. Έτσι καλεί Ιωάννς Ευγενικός σ γραφή Εγκωμ 5 / 20

6 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις ιαστική Έκφρασις Τραπεζύνς. Από περιχή αυτή ( όπ βρει ρακλής Απσλίδς πει σ γι Ρέν ) καγόν κγένεια Κ.Π. Καβάφ. Ο Αλεξανδρινός πτής εμπνεύσκε πόντια, πόνε κι έγραψε '' Πάρθεν '':.Όμ απ' τ' άλλα πι πλύ άγγιξε άσμα Τραπεζύντιν παράξενή γλώσσα λύπ Γραικών μακρυνών εκείνων ίσ όλ πίστευαν θα σωθύ ακόμ. Τραπεζύν απκίσκε ς Σινωπείς 756 π.χ. Ο Παυσανίας σιώνει ότι κάικ αρκαδικής Τραπεζύνς είχαν εγκασθεί εκεί. Τραπεζύντι φιλξένσαν, όπ αφέρει Ξενφών, ς Μυρίυς σαν αδελφύς 30 μέρες, ς έδωσαν τρόφιμα κρασιά, έκαν θυσίες πρς τιμή ς ργάνωσαν αθλτικύς αγώνες ιππδρμίες. Ελλνική καλεί Τραπεζύν Ξενφών: Από εδώ επρεύθσαν δύ σθμύς, παρασάγγας επτά ήλθαν εις θάλασσαν, εις Τραπεζύν, πόλιν Ελλνικήν, καικυμένν εις ν Εύξεινν Πόνν, απκίαν Σινωπέων. Μύρι στραπέδευσαν ντιαλικά ς, σ λόφ Μίθρι ( π.χ.). Τραπεζύν πρωτεύυσα Αυκραρίας Κμννών ( ) πρώ αυκράρα ν Αλέξι Κμννό τελευί Δαβίδ Κμννό. 6 / 20

7 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις κακτήθκε 1461 Μωάθ Β ν Πρθτή κι έγινε πεδί απερίγραπ σφαγών, εκπίων διώξεων. Πλλί χριστιανόπαιδες έγιν, βία, γενίτσαρ, ιερί ί έγιν τζάμια ανάκρα Κμννών σπίτι Τύρκυ δικτή. Σ αφθνύν βυζαντινά μνία σώζνι πλλί βυζαντινί ί: Αγίας Σφίας (1260), Αγίυ Ευγενίυ (γαλμάρτυρα, πλιύχυ ς), Αγίας Άνς ( 6 ς - 7 ς αιώς), Αγίυ Φιλίπ, Παγίας Θεσκεπάσ αρχαιότερς όλων, ός Παγίας Χρυσκεφάλυ. Ονμαστό είι μστήρι Παγίας Συλά (386 μ.χ.) απέχει 54 χιλιότρα. Πνευματικός φάρς Πόν υπήρξε περιώνυμ Φρντιστήρι Τραπεζύνς ιδρύθκε 1682 ν Πόντι Σεβαστό Κυμνί λειύργ, ασήμαντες διακπές, έ / 20

8 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις ΚΕΡΑΣΟΥΣ Ο Ξενφών πρώς έγραψε Κερασύν εκθειάζνς φιλξενία Κερασυντίων πρς ς Μυρίυς. Πόλ ελλνικό, ιδρύθκε ν 7 αιώ π.χ. ς Σινωπείς. Κερασύς, όπ άλλες πόλεις Πόν, ανεξάρ, έ ό ιδρύθκε βασίλει Μιθριδατών. Ο βασιλιάς Φαρνάκς νόμα Φαρκία όνμα αυτό διαρήθκε έ λυσ βασιλείυ Πόν ς Ρωμαίυς. Κατά ρωμαϊκή κυρίαρχ διατήρ αυνμία καθώς αρχαί όνμα Κερασύς. Αυτό, σύμφω μια εκδχή, πρέρχει Κέρας-υς εξαιτίας σχήμας κατ' άλλ εκδχή δέντρ κέρασς (κερασιά). Σώζνι επιγραφικά τεκμήρια ρωμαϊκών χρόνων, όπ ρειχάλκι νμίσμα αυκρατόρων Αδριανύ Αυρλίυ, φέρυν σ μία όψ όνμα αυκράρα σ άλλ λέξ Κερασυντίων. Σς βυζαντινύς χρόνυς ανήκε σ επαρχία Πλεμωνιακύ Πόν αργότερα σ επαρχία Χαλδίας, πρωτεύυσα Τραπεζύν. 8 / 20

9 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις Κερασύς, εξαιτίας στραγικής θέσς υπήρξε στόχς κακτικών βλέψεων διαφόρων φυλών. Κατά 1300, επί Αλέξιυ Β Κμννύ, πλυάριθμς στρατός ρκικών φύλων, αρχγό ν Κυσν κυρίευ, αλλά Αλέξις επιστρέφνς Τραπεζύν έδω φνικό μάχ, συνέλαβε ν Κυσγιάν αιχμαλώτι γάλ μέρς στραύ. Τύρκ πλιόρκσαν Κακτήθκε 1461 Μωάθ Β ν Πρθτή. Κερασύν, μακραίων υτική παράδσ, ν τίτλ «Νύμφς Πόν». Άρρκ συνδεδεμέν Κερασύν είι όνμα ισόβιυ δμάρχυ Γεωργίυ Κωνσντινίδ. Επρόκει άνθρωπ ικανό, δραστήρι, δυμικό. Με αυκραρικό φιρμάνι έλαβε ν τίτλ πασά έινε γνωστός σ ισρία καπετάν Γεώργ Πασάς. Κερασύν μία σδαιότερες πόλεις Πόν πλύ νωρίς αδείχκε ανεξάρ μτρόπλ. Κατά πρώ κυνική σύνδ Νίας, 325 μ.χ, αφέρει όνμα Γργρίυ επισκό Κερασύνς. 9 / 20

10 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις λιμάνι ελέγχυ υπήρξε Κμννών Τ Σ υφιστάνες σμασία Μτρπόλε εκκλσιαστική σ Σκύλακς Βυζαντινά κέντρ εμπρίυ). επισκπές. έγινε Νεσαρείας, παραγωγής ιεραρχία χρόνια Εύξεινυ έδρα αυκραρία Κερασύν βάνδυ Κερασύν φυνκιών. Πόν, έδρα ενώ κμρκίυ φανερώνυν ν εξήγαγε τέλε 11 μαρτυρείι Σ απκία αιώ κυρί χρόνια (αυκραρική ξύ στόχ πρβιβάσκε Σινώπς. άλλων Αυκραρίας ν ρκμανικών 5 δικτική Σμαντικό αιώ στυπρία, μτρόπλ χυρώις υπρεσία επισκπή εμπρικό επιδρμών. ενώ Μεγάλων χωρίς. ΑΜΑΣΕΙΑ Αρχαία αρχαιό έ Πόν μία λίγες διατήρ αλλίω όνμά Ο παραλιακή πατρίδα αρχαίς γεωγράφς (Γεωγραφικά, Πόν, ισρικός Βιβλί ΙΒ, Στράβων διασχίζει παράγραφς (63 άλλ πμός π.χ. 547, -ενδύμα εδάφι 23 Ίρις. μ.χ.) Ο 15): Στράβων γράφει Αμάια, ς επιστρέφει ύδα πγάς πρς εις βρράν αυτόν άλλων ν [.] κατόπιν Πόνν, πμών κάμνει ρέων πάλιν ρέει καμπήν ρμτικά πόλε πρς πλσίν αλάς, Ο αυύ Ίρις Κμάνων πμός δεχόνς τείχυς [...] έχει Αμάιας πατρίδς μυ, Κερασύς, πία είι χυρωτά πόλις. (Μετάφρασ Α.Σ. Αρβανιπύλυ). αρχαία ευρήμα. Αμάια συλμέν μνία τάφ σν πρωτεύυσα Πόν. Μιθριδατών. Σ βραχώδ Μιθριδατών Σ Μυί βυνά έ υπάρχυν 183 αφθνύν π.χ. σπλιές αρχαιελλνικά έχει δεν περισσότερα είι παρά Απέχει καστήι περί φυσικό 70 χλμ χυρό. Αμισό διαμέσυ πθεσία ό είι χτισμέν έχει Περιβάλλει γύρω Κυριότερα δαμάσκ περιχή πρϊόν κρμ νστιμό φυ μήλα. δμτριακά, απρόσι αμπέλια, βυνά, πωρφόρα νμαστές δε δέντρα κλίμα μπάμιες, είι κάθε περίφμα υγιεινό. είδυς λαχανικά. Όλ τέχνες εμπόρι βρισκόν σ χέρια Ελλήνων. Τν (αρχαία βράχυς, Αμάια μνία).σδαί βασιλικί δεν μπρεί τάφ. αρχαιλγικό παραβγεί καμία ενδιαφέρν παρυσιάζυν Πόν σκαλισμέν αρχαιότες σς Τ Λύλυδ, ν π.χ. Πμπήι. ενώ Αμάια 63 π.χ. κυριεύκε έγινε μία ς έντεκα επαρχίες υπτάχθκε ιδρύθκαν σν στραγό σν Πόν Ελλενόπν, Σ χρόνια Βυζαντινής τελύ κυριαρχίας, έ Αμάια κυριότερα εμπρικά πρωτεύυσα επαρχίας περιχής. πάλι επί επχής Ιυστινιανύ. καστράφκε σχεδόν λσχερώς ισχυρό ισμό, αλλά κδμήθκε Τν καδικάσκαν αγωνίζνν 11 μ.χ. αιώ ενώ μαρτύρσαν, ανεξαρσία έπε σ χέρια αργότερα, Πόν. Σελτζύκων καγρία Τύρκων. ότικέντρα μαζί Σδαί ς Πόντι αντάρτες κεντρική Πόν. πλατεία ς, Σεπτέμβρι 1821 Τύρκ απαγχόνισαν 174 Σ λειργύσαν περιφέρεια εκεί Αμάιας 325 σχλεία καικύσαν σ αρχές 565 δασκάλυς. 20ύ αιώ Τελευίς εθνική μτρπλί αγωνιστική Αμάιας δράσ. Ρωμαίυς Γερμανός Καραβαγγέλς ( ), γνωστός ΚΟΤΥΩΡΑ Ο καλεί Ξενφών Κύτωρ. απκία Σινώπς, δε Όμρς σ Ιλιάδα (φρύρι). Τ όνμα Κτύωρα πρέρχει βασιλιά Παφλαγνίας Κότυ υπτάχθκαν ώρα Με σ' αυύς. δείχνει ίδρυσ βασιλείυ Πόν ς Μιθριδάτες, Στράβ μας αφέρει ότι επχή ότι κάικ εκείν Κτύωρα Κτυώρων είχαν ίκσαν πλύ γάλ Κτύωρα πλθυσμό. Φαρκία, γεγνός Κατά Κτύωρα ύρκυς Μωάθ 2Β ερμώθκαν Ορνύ αφέρει αιώ Πρθτή. Κτύωρα σμαίνει ν Ελλνικό στρατόπεδ, έ μικρό πλθυσμό τί χωριό. εκεί ς. Όν συγκεντρωνόν Τότε 1461 αλώθκε νμάσκε στρατός Πόλις, ς 10 / 20

11 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις Γύρω Γαργάαι, σσ σ 1770 Δέσ, μίας χριστιανικές ώρας Κασσιόπ κγένειες αυτά υπ εγκαστάθκαν διίκσ Αργυρύπλ, ύρκυ πθεσία χωριά ΝΔ Κρόξε, μυλίμ. Κτυώρων Εκεί λίγν πιθανύ έζσαν ήρθαν εξισλαμισμύ περί πρστεθύν 60 ς. 65 σ' χρόνια αυύς αργότερα κάικ εγκαστάθκαν Τραπεζύνς σ υπ Ορνύ ν φόβ ό φυνύκια, Τα κυριότερα πρϊόν καρύδια, δέρμα, παρήγαγε μαλλί, εξήγαγε λινάρι, αβγά καλαμπόκι, βύτυρ φασόλια, Σχλή ξυλεία. Κατά αρχές. 20υ Τ 1917 αιώ πλθυσμός κ.ά., ς περί φτάνει καίκυς εκ πίων ς πίυς Σεπτέμβρι έξωσ αφανισμός Ελλνικύ σιχείυ Κτυώρων άρχι ν Σ 4τάξι ελλνισμός λόκλρς στόχ αρχές δμτικό λσχερή ελλνισμός 20ύ σχλεί, Κτυώρων αιώ εξαφάνισή νπιαγωγεί λειργύσαν Πόν,. 57 υπέσ γύρω ( Καρυπίδεις εκεί ελλνικών 9τάξι πάνδει Σχλή Γυμνάσι χωριών, )δικτή, ς όπ, (παρθεγωγεί. Ψωιάδεις Τύρκυς άλλωστε Οείχαν ),τ' ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛ Πόλ νμύ Τραπεζύνς έδρα επαρχίας Χαλδίας Πρίν χανέ κγένειες. Τυρκιστί Κιμισχανά Γκιυμυσ Κάικ λλυργία. περιχής ήσαν Χάλυβες ασχλύνν αρχαιό Είι Τραπεζύν λλείων είι έδρα, κυρί επαρχίας αργύρυ. Χαλδίας. Απέχει 100 χιλιότρα Ονμαστό ξεριζωμό βιβλία Γεώργις πλλί χειρόγραφα Κυριακίδς Αργυρυπλίτες Φρντιστήρι.ελλνικές Τελευίς Φρντισρίυ, Αργυρύπλς, εγκαστάθκαν Μτρπλί ψυχή σ πίυ λειργύ νμάζει Νάυσα, Λαυρέντις φέρννς έ δάσκαλς Παπαδόλς μαζί ς ευεργέ Με ν. Χ. γυμσιάρχς αδελφό Ευθυβύλυ, σ διευθυντής Αργυρυπλιτών Τραπεζύν. Φρντισρίυ έ αξιόλγ Αργυρυπόλε, σωματεί όν βρισκόν ίδρυ ή Γεώργις Σκπός παρυσιάζνς γνώρισαν εξαιρετικά αδελφός αξισίω γάλ πρόδ. δρασριό πέρα υλική υπστήριξ σ σχλείων επχή, Χαλδίας, σχλεία Χαλδίας γεινικής Σύμφω Τσάγχς, ν Κανδλάπ σ μέσα (Κάνι), 16 λλεί υ Αργυρύπλ αιώ. ιδρύθκε ς καίκυς Κατά λλεύμας εξετάι ς ές θρύλυς, ειδικός. αργύρυ χωρικός λάμπει, περιχής πήρε είδε μία τέφερε νύχ τυχαία Τσάγχ κμμάτι Όν ακαλύφθκαν διαπιστώθκε άλλες ότι φλέβες ίδιυ τάλλευμα, λλεύμας. ερευνήθκε περιχή Μετά Τραπεζύντι, κίνσ διωκόν καίκων ρκικές Τσάγχς αρχές, σ νέ Καπλακτζήδες χώρ, συνέρρευσαν Κεττζήδες. Σ Αγρίδ' νέα κ.α. ήρθαν κάικ διάφρα χωριά Χαλδίας, καθώς Χάτς, Τ Βαγδά, ιδιωτική 1530, εκτάλλευσ. όν υψλό φιρμάνι περιχή κήρυξε κάικ συλτάνς λλεία αυκραρικά, σ Δ' κατευθυνόνς απαγρεύνς πρς Όλ παραπάνω περιχή κρύχθκε διαγή συστήθκε μπεϊλίκ νμισμακπεί μπεϊλικτζήδες (ρασχανές). δλαδή πρνμιύχ. Με Σ κγένειες. Πλθυσμιακά υπόλπ ακμή Όγκς Μωαθανί. λλείων, συρρικνώθκε Πόντι αργυρύχ πλθυσμός πρίν πλειψφία ν Αργυρύπλς Α παγκόσμι ψυχές, ξεπερνύ πόλεμ 1000 σ έ Αρνίων πέμπ. ΓΚΙΟΥΜΟΥΣ-ΜΑΤΕΝ Χωριό Μερτζιφύνς. Κιυμύσχανε επαρχίας Μαδενί. Ονμαζόν Κιυμύς-Χατζήκιϊ επίσς, νμύ Σίμ, Σεβάστειας ήμυράτ Κιυμύς σ Μαδενί, δυτικά ή Γενί Θρσκευτικά σ Μ.Ασία. υπαγόν σ μτρόπλ Χαλδίας όπ άλλα διεσπαρμέ λλεία Αργυρύπλ, κάικί σ μάλισ πλειψφία φιλόθρσκ ς λλυργί φιλόμυσ. νάστευσαν Τ χωριό ιδρύθκε περί 1760 περί 1700 κγένειες. Τα ασήμι. λλεία περιχής έδιν ασμόχωμα ό τά επεξεργασία έβγαινε Είχε άλλυς εκκλσία ύς πρς μστήρι τιμή Αγίυ Παγίας, γαλμάρτυρα Μστήρ Γεωργίυ δερεσί ή Καπά τρπαιφόρυ. δερέ. Πόν υπρεσίες αυτόνμ καίκων Δμκρατία. Κιυμύς ματέν σμαντικές υπέρ ακύρξς Κνβραχνίδ κάικ συγκρμέν Ευάγγελυ Ιωαννίδ. αντάρτικες μάδες υπό πλαρχγών Χαράλαμ ΣΑΝΤΑ περιχή 1540 ς Σάνς καίκυς 7 ελλνικά Πλατάνωνχωριά Τόνς. χτισμέ πάνω σ βυνπλαγιές. Ιδρύθκε Θρυλική Ακόμα υπήρξε πία γυίκες αντίσσή πλφρύσαν καίκων ν' αντιτωπίζυν Σάνς εντίν ς Τύρκυς. Τύρκων κακτών. ΟΙ ΕΠΤΑ ΕΝΟΡΙΕΣ ΤΣ ΣΑΝΤΑΣ Χριστόφρς,έ Ετυμλγία:πιστόφ«πυρβόλ : 400 σχλεί σπίτια.εκκλσίες:αγία όπλ» + -άν:πνυμικό εκπαίδευσς Κυριακή, Άγις μια επίθμα πγή σ Χρισφόρυ. ελλνικά. Zυρτζάν: Κυριακή, όργαν-φρέας έ σχλεί καλάμων» 120 πρωβάθμιας σπίτια,εκκλσίες:άγις + εκπαίδευσς. Γεώργις, Ετυμλγία Άγις Zυρτζής Κωνσντίνς,Αγία «zυρνά -έ έ2 Τσακαλάν: πρωβάθμιας εκπαίδευσς. 53σπίτια, εκκλσίες: Ετυμλγία Zωδόχυ τσακάλ «τσακάλι» πγής +Παντελεήμων,Άγις Άγις άν. Γεώργις, έ σχλεί Ισχανάν: (έ 150 θλέων). σπίτια. Ετυμλγία εκκλσίες: Αγία Ishan Κυριακή, «πρίγκπας Άγις σ Γεώργις. αρμένικα» δμτικά +Δμκρατία άν. σχλεία ***Πισφάν Kζλαράν: σχλεί πρωβάθμιας 60 σπίτια εκπαίδευσς..άν. Εκκλσίες: Απστόλυ Πέτρυ,Απστόλυ Παύλυ, Πίνετάν: πρωβάθμιας εκπαίδευσς. 30 σπίτια.πρωβάθμιας εκκλσίες:πρόφ λία Αγίυ Γεωργίυ έ σχλεί Τερζάν:200 Tερζής«ράφ σ σπίτια. Τύρκικά» Εκκλσίες + άν. Άγις Θεόδωρς Μεμρφώ. Ετυμλγία Ο ΠΛΘΥΣΜΟΣ Μετά χριστιαν Γεωργίας, συνήθ περισσότερ βρύν Τύρκικά(αυτών 1857 περισσότερ άλλ περισσότερ Αρνία κάικ τόπ hatti Humayun νότι ζυν Σάνς ς ζήσυν σ μέρς πλίτες είι περιχή Πόν κρυπχριστιαν χριστιανί(51%) Ρωσίας. διάρκεια Σάνς αγκάζνι μέχρι κινύνι αρχική ανλλαγή ρωσρκικύ ή γίννι κρυπχριστιανί γλώσσα πρς αφήσυν πλέν πλθυσμών). ς πλέμυ φανερά είι σπίτια (49%). ς ΤΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΤΣ ΣΑΝΤΑΣ ανρτών Σεπτεμβρίυ διαμέρισμα Κατά ργανώσυν Καπετάν Θράκ. διάρκεια Στυλιανύ Πόν Κιλκίς πλισμέν Μετά Nέα είχαν Πρώ σ Koσμίδ Σάν κεντρική εμφανιστεί αντίσσ Παγκόσμιυ ιδρύθκε ανλλαγή Μακεδνία. αντιστάθκαν σ ενάντια Πλέμυ βυνά πλθυσμών ς σν επιτυχώς Σανίυς ρκικό Σάνς εγκαστάθκαν σ σ στρατό. ρκική νμαρχιακό Σάνς 1916 σ επίθεσ υπό πρσπάθσαν ζώνες Μακεδνία σ γεσία 6 ΚΡΩΜΝ Γνωστή πρστευύν χτισμέ κωμόπλ περισσότερα επαρχίας διώξεις χωριά Χαλδίας Τύρκων. περιχής, νμύ Τραπεζύνς. κατέφευγαν πλλί Σ ψλά βυνά, ό ΣΟΥΡΜΑΙΝΑ Παραλιακή ζύσαν Μάκρωνες αλικά. Εκεί λειργύσαν Τραπεζύνς. δμτικά Σ βυνά σχλεία, μιγυμνάσι. ν Ξενφών, ΚΟΜΑΝΑ Αρχαία λατρείας. Χρυσόσμς Σ Κόμα 407. Πόν, πέθανε κντά σ Τκά. κακυχίες Ο Στράβων αφέρει έ Ιωάννς κέντρ Τύρκυς. ΟΙΝΟ Επίσς π.χ. αρχαία απκία αττικής Πόν, νός. ανάσα σ Αμισό στερήις σ Κτύωρα. Από ν 5 αιώ Τ λειργύσαν ελλνισμός εκεί περιχής δμτικά υπέσ σχλεία, απερίγραπς μία σχλή διωγμύς παρθεγωγεί ς. ΜΑΤΣΟΥΚΑ Επαρχία Ιωάνν Πρδρόμυ νμύ Τραπεζύνς, Βαζελώ φμισμέν Αγίυ Γεωργίυ αστική μστήρια Περιστερεώ. : Παγίας Συλά, Ui1rlvPo8A 11 / 20

12 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις Είχε πρωτεύυσα σ Τζεβισλύκ (Μάτσκα). αμιγώς Πρίν ελλνικά 1914 ελλνικός υπόλπα πλθυσμός έφνε μικρή συμχή Είχε πλθυσμό. 70 χωριά εκ πίων 47 Σ επχήθάλατ'' Κμννών τελύ Ματσύκας ''Θάλατ, όν αντίκρισαν φώξαν ν Εύξειν Μύρι δυκά. Πόν. Ξενφών βυνό Θήχς 12 / 20

13 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις Σ Ματσύκα Μεγάλ Κμννί. πλέμσαν στραγί Βυζαντίυ, περίφμ Γαβράδες, ΧΑΛΔΙΑ Περιχή Χάλυβες μόσαν.όνμα Ήν Μέγας αλικύ πρώ Βασίλεις Πόν, περιχή ό, Γργόρις Μικράς Νανζιανζνός. Ασίας αργυτική ασπάσκε εκστρατεία, Χριστιανισμό. καικύσαν Εκεί Όν Χαλδία σ καχή Τύρκων υπέσ γάλες καστρφές. ΑΘΝΑΙ Τ Ρωσίας-Τυρκίας κάικ παλιό Ατή σ Παζάρ πντιακής νμό (δλ, Ριζέ. παραλιακής αγρά Είι γνωστή κωμόπλς Αθής). επίσς Πάζαρ. όνμα Βρίσκει σ έδωσαν σύνρα ΑΡΔΑΣΣΑ Έδρα Τραπεζύνς. τελύ υπδιίκσς φρύρι Σ επχή σ Τρύλ ιρά Βυζαντίυ υπαγόν κάστρων τά σ Μεσχάλδιυ. διίκσ Μεγαλκμννών Αργυρύπλς νμύ χωριό Σ Νεσάρειας. όνμα χρόνια Μεσχάλδιν σαίω υπήρξε μία έδρα επισκό έξι ισχυρές θέις υπαγόν σ θέμας μτρόπλ Χαλδίας Μερικές σθμό Εκκλσία ασχλύνν χωρφυλακής δεκαετίες αφιερωμέν πέρα πριν γεωργία σ ν χυδρί. αγία ξεριζωμό Σφία μικρεμπόρι. Είχε σ μικρή αρκετά κίμσ κωμόπλ καστήμα Θετόκυ. δικτήρι, πανδχεία. κάικ δικαστήρι, ΜΠΑΦΡΑ Πόλ νμαζόν Ντιαλικά Αλύα, ενώ Στράβ Σινώπς. Ανήκει αφέρει σν Δυτικό Γαζλών. Πόν. Σς αρχαίυς χρόνυς 13 / 20

14 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις Τυρκόφων) Απέχει πλθυσμός 100 χλμ άγγιζε ς Σινώπ χλμ ς πίυς Αμισό Σ 1870 κα (Ελλνόφων μία αφρά Παφραί διαρύσαν σχλεία αρένων θλέων. κάικ ρκόφων σ περιχή Πάφρας Καισάρειας. έγραφαν ρκική ελλνικύς χαρακτήρες, όπ 116 Σύμφω αμιγώς Μάγαρας, μαθτές. ελλνικά Τν έ στιστική επχή μιγυμνάσι, χωριά, εκείν μία 80 επισκπική Μτρόπλς πλθυσμός σχλεία αρένων, εκκλσία, υπλγίζετε Αμάιας, θλέων, επαρχία ύς, νπιαγωγεία, Πάφρας καίκυς. μνή Παγίας μία 4.500, περίφμα Πάφρα παρήγαγε καπνά σιτάρι, μαύρ κριθάρι, χαβιάρι. μήλα αχλάδια κ.ά. Ήν νμαστή όμ Τα Αλεξάνδρειας. καπνά εξήγαγε σ αγρές Αμβύργυ, Μασσαλίας, Λνδίνυ, Σ επαρχία Καζά καίκυς πία εκ υπδιίκσ πίων 4/5 Πάφρας, Ελλνρθόδξ. πλθυσμός ανερχόν σ Πρώς τελευίς Ζήλων». ύρκυς επίσκπς Ο λόγω επίσκπς εθνμάρτυρας συμχής Zήλων Αμάια Ευθύμις σ μδικός ανήκε Αγριτέλς αντάρτικ Πάφρα, επίσκπς πίς κίνμα έφερε αυτό Μελέτις περιχής εκτελέσκε ν τίτλ, (600. «αλλά μ.χ. Επίσκπς ς κάικ περιφέρεια όμ Πάφρας πλήρωσαν δμιυργήθκε γάλ τίμμα έ ανάιξ γαλύτερα ς αντάρτικα σ' αυτό. Πόν. άνδρες 3έκαψαν. λικίας πλιρκείτε ετών ό ελλνική συλλαμβάννι συνκία φυλακίζνι. όργα Τπάλ Οσμάν. 570 Οδγύνι Κιόβτ Συ. αργότερα Εκεί ς λήστεψαν τρίωρ πρεία ς σ έκαψαν. εκκλσία Αγίυ Χαραλάμς σ χωριό Ως εκ θαύμας διασώθκαν δύ κατέφυγαν σ βυνά. Σ δγεί Σ ελήστεψαν ς δρόμ 8 Ιυνίυ σ εν Σελαλίκ 1921 μέσω σς ύβρεων Τπάλ έσφαξαν σ εκκλσία Οσμάν χωρίς πρπλακίων συλλαμβάνει ίκ. Αγίυ Κατόπιν Γεωργίυ, συνδεία άλλυς ς 250 πλλών έβαλαν απέχυσα άνδρες μέσα χωρφυλάκων, 4 κάθε ώρες σ λικίας πεζπρία. εκκλσία ς ς Εξέχυσα Αμισό. πρώ δμκρατίας Τν σλής, θέσ Ιύνι σ 1921 Πόν. ισρική τί Τύρκ θεωρήθκε μνήμ φέκισαν κατέχει ότι συμτείχαν εκεί χωριό 701 σ Καβάκ ίδρυσ, 48 χιλιότρα ς ανεξάρ εξόρισς διέξαν ελλνικό ξερπόμ. έριχν νερό Καβάκ έτρεχε εθνικό συγκέντρωσαν σώματά παίξυν αίμα. Τα ύμν, βράδια ς ν πότε μάζευαν εθνικό σ Τύρκ πτάμι. Τύρκ ύμν ς ς Σύμφω Τυρκίας. σκότωσαν συλλάμβαν Όμ, μυσικύς παράδσ όλυς ρωικί σ ς Αμισύ αφύ πτάμι Πόντι έριξαν ς έπαιξαν αυτό ς σκόαν αντί ν Σ συμφωνίες λαύσυν υπσχέις, επαλθεύκαν, λίτισ παλαιότερα αργότερα φιλίας υστερόβυλς περίπτωσ καλής αυτής ς συμφωνίες, Τύρκων κακτήις ς λάχισν γεινίας πλιτικής φυλής, υπεύθυνυς Πάφρας Βυζαντινύς, κράσαν ανάσα ς όπ συνθήκες, κυβερνήτες μίρα, ότι Τύρκων. ελάχισ, αφρά σ μας ς χρτάσυν δύ όλ ένθερμ έδε Κμννύς Εθνότες ίσα ν Ελλνικό Ελλάδας, μαζί Πόν, λόγ, βρωρά Έθνς. βάρβαρα πτέ ός λόγς, Τραπεζύνς Τύρκων Από δεν ς πρσπάθειες εξαιτίας υπκεί παγιώθκαν φιλία πάθ. πτέ εμφάνισ δεν εύπλασ κι σχέις αν έγιν Συνλικά δλφνήθκαν 30 δάσκαλ. κα ή κάκαν περίδ περισσότερ σκτώθκαν ή Παφρνί, εξντώθκαν ανάσά σ εξρίες ς 84 ή ιερωμέν Ξακυστός πλαρχγός καπετάνις Πάφρας Αντών πασάς. Ντιότερα Κλκτρώνς Πόν. Έρπαα Κτσά Αστάς αρχικαπετάνις, θεωρείι Ολίγ καπετάνι, αλικότερα, Ιστίλ αγάς σ Βασίλ' Σαμψύν, Ουστάς. έδρα φόβς τρόμς Τύρκων. ΓΑΛΙΑΝΑ Τμήμα ενώννν ήπεριχής ΓΑΛΙΑΙΝΑ δύ βραχίνες Πόν πυξί άρχιζε πμύ. ν Διπόμ, δλαδή σί λλεία. Τ καίκων όνμα ρισμένυς κτρφία. πρέρχει Κατ' άλλυς λέξ λέξ γάλα, «κάλλια» λόγω εσχόλσς σμαίνει Τέια λλεία όντ βρίσκνν σ όρς Μανό. Άλλα λλεία υπήρχαν σ παρχάρια Ζεμπερέκ. Σ Γαλία βρίσκει νμαστό ``Τρίχας Γεφύρι``. Σ φανερί, καίκυς. μέσα κρυφί υ αιώ φβερά άλλ γύρω 550 σς μυσυλμάν. 3Γελέφ 000 καίκυς, Σ 1922 αριθμύ αυύς ήσαν ΓΟΥΡΟΥΧ Ορεινή χλμ υγιεινό. περιχή αυτήν. Ήν υψότρ φυ 800 μέτρων δάσ αλικά έλα ξιάς. Κερασύνς Τ κλίμα σσ εξαιρετικά 75 Υπήρχαν σ περιχή Γυρύχ, χωριά. δμόσιυ Σίλλ, δρόμυ Γιατμύς, διέσχιζε Ενεγιάτ, χωριά δγύ αξιπήθκαν Κερασύν αρκετά σ Νικόπλ. λόγω Σ περιχή ανεπτυγμέν τρία γεωργία πία κτρφία. Δικτικά Κλωνίας. υπαγόν σ υπδιίκσ Νικπόλε ενώ εκκλσιαστικά σ Μτρόπλ ελάχισι κάικ δάσς. επέζσαν., υπέσσαν Σήρα τρία μαρτύρια αυτά χωριά περιχής ρδές Γυρύχ Τπάλ Οσμάν έχυν σκεπαστεί ΑΚ ΝΤΑΓ ΜΑΤΕΝ Κωμόπλ μώνυμς επαρχίας Ακ Ντάγ Ματέν Δικτικά υπαγόν σ Άγκυρα, ενώ εκκλσιαστικά σ μτρόπλ Χαλδίας Αργυρύπλ παραλλαγές καίκυς γλώσσα ς πίυς λαλύσαν ιδίωμα Πρέρχνν Χαλδίας λίγες Είχε τέσρις γάλες ενρίες : α) Άνω μαχαλά ή Ταχμαζάν β) Σμπύλγλύ μαχαλάς γ) Γατσάγ δ) Τσάρσ μαχαλάς. κάικ ασχλύνν λλυργεία, χαλκυργία, εμπόρι βιτεχνία. γράμμα. επαρχία Ακ Ντάγ Ματέν 30 ελλνικά χωριά πλύ ανεπτυγμέ τέχνες λόγω ς νάστευσ ήρθαν κνμικών αρκετές δυσκλιών κγένειες Αργυρυπλιτών επιβίωσς, σ περιχή Συρίν αντιτώπιζαν Ακ Ντάγ κρυπχριστιανί. σ Ματέν Αργυρύπλ. έγινε σ 1832 Μαζί Κα Δήμαρχς αυτή περίδ δικάσκαν Ακ Δαγ Ματέν καδικάσκαν Συκρή Ακ Δαγ Εφέν. Ματέν αντικεμαλικί, στραγεί ξύ κεμαλικών πίων σ Τα Συριώτες φυλακίις, ατιμάις δεινπαθήμα κρυπρχριστιανί εξρίες, γυικών. Ελλήνων βασανιστήρια, φανέρωσαν Ακ Ντάγ σφαγές, Ματέν πίσ άρχισαν ς. αρπαγές Τότε 1876 άρχισαν περιυσιών, όν κάπ συλλήψεις, Ακ Νγ ελλνισμύ Ματέν, ανάσα σ επαρχία σ 1876 περιχή τραγικές μνής απερίγραπ μαρτύρια σ Ονμαστά ελευθερία, είι, Πεχλιβάνεν παλικάρια Γεώργις Ακ Αμαραντίδς, Ντάγ Ματέν Νικόλ' αγωνίσκαν Εφέν, μπρστάρδες Πύλς. Με πλειψφία συνεχόν ανλλαγή ς πλθυσμών Αριδαία νμύ κάικ Πέλλας. Ακ Δαγ Ματέν εγκαστάθκαν ΙΜΕΡΑ Κωμόπλ Πόν σ Αργυρύπλς. Ήν Κρώμν βρισκόν σ ΒΑ Τραπεζύνς. Ζύγας. Χτισμέν Ξενφών σς αντίκρισαν πρόπδες Θάλασσα, όρυς Θήχς δε βυνά υψότρ τελύν μ.συνέχεια ό μύρι βυνών Είχε σ υγιεινό περιχή κλίμα τά πλύσια άλωσ βλάσσ. Λέγει ότι χτίσκε φυγάδες ήρθαν ρεινύ όγκυ συχνά αγκάζνν γεωργία ξενιτευύν. κτρφία. Λόγω δυσμρφίας Εκκλσιαστικά ασχλύνν ανήκε μτρόπλ Χαλδίας. Πρίν ν παγκόσμι πόλεμ 300 ελλνικές κγένειες Πριν νάστευσ σ Ρωσία Τραπεζύνς. κάικί έφν 500 περί κγένειες. Χωριζόν πέντε ενρίες :σ Τσακαλενάν -Ίρα Ζτράν - Καθρεσίων - Γιαννάν - :Ζυβατσάν, κάικί άλλες τρεις λίγ μακρυσμένες κέντρ Μανδριά -Α Λειβάδι -όμ Θωμάν. Κάθε μστήρι Τραπεζύνς κάικ ενρία Ίρας Αγίυ αλλά δικό Ιωάνν καφύγι εξαιρετικά ό. Λίγ πι φιλπρόδ. επάνω χριστιανών τόπς παραθερισμύ όν κωμόπλ ς εκδίωκαν καίκων ύρκ. βυζαντινό ΝΙΚΟΠΟΛ - ΓΑΡΑΣΑΡ Αρχαία νμαζόν μαυρόκαστρν. πόν ελλνπόντι νόμαζαν Γαράσαρ. Παλαιότερα 14 / 20

15 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις Χτίσκε Στ, όπ αφέρει ν Πμπήι γραμμέ Στράβ 66 π.χ., ανάμνσ νίκς επι Μιθριδά Τ 1870 αριθμύ 500 ελλνικές κγένειες Σ σήρα, σ χωριό ιερό. ακόμα Λίτσασα είι Νικόπλς, νόμα σ εκκλσία Αγίυ σς Γεωργίυ ίχυς, σ σώζει γυικωνί ανλλαγή. Ονόμα ρμνίες. Τα έγραψαν ίχν ς, λίγ πρίν Παραθέτω παρακάτω στιστική ν πριν ν Α Παγκόσμι πόλεμ. Έχυ χωριά Χριστιανύς καικύσαν πόλεις, κωμπόλεις Σ δμτικά εκπαίδευσ σχλεία, διαρύσαν μαθτές 7μιγυμνάσια ακόμ,αφήσυν 3 Ελλήνων γυμνάσια δασκάλυς,11 1 κγένειες, λύκει, καθγτές. σχλαρχεία Τν Ορθδξία υπρεύσαν κλρικί Πόν, δε αριθμός εκκλσιών ανήρχε σ Τέλς αδελφότες ς αδιακρίτ σ γάλες πλλά πόλεις άλλα κνωφελή Πόντι ξένυς. διαρύσαν ιδρύμα,, φιλανθρωπικά πία πρσέφεραν ιδρύμα, υπρεσίες φιλόπτωχες ΜΠΑΛΤΣΑΝΑ Χωριό δμτικό σ σχλεί ΒΑ Νικόπλς εκκλσίες. καικύν 100 περί πλήρες κάικ ασχλύνν γεωργία,κτρφία, λισσκμική υλμία. ΤΟΝ(Γ)ΙΑ (Θανία) Περιχή Καλάνεμα. σ ΝΔ Τραπεζύνς σ νότια Πλατάνων πέρα ν πμό Πρίν ανλλαγή καικύσαν 2000 ελλνόφωνες εξισλαμισμένες κγένειες ΑΡΤΑΧΑΝ Πόλ θωμανική Βερλίνυ. τά Κάρς περιχών 1878 δυτικύ αυτών αυκραρία επιλεγεί Ελλνικί ό σ Καυκάσυ δμιύργσαν πλθυσμί μόθρσκ ς κατόπιν σσ ίκσαν Ρωσία. ακμαίες πέρα σαν 60 κνότες. τόπς σ χλμ σ νάστευσς περιχή χέρια περιχή Κάρς. Ρώσων Αρχάν Ως λόγω Καυκάσυ 1878 συνθήκ ανήκε υπαγωγής ν πόν σ Εκπατρισμί Ελλνρκικύ άρχισαν πλέμυ ς Οκτωβριανής σ Αρχάν επανάσσς. περίδ λόγω Πρόϊα Ελλνικές Συντικής κγένειες Σερρών, σ Αρχάν Αθή εγκαστάθκαν σ Μυτιλήν. σ Πλίχν Θεσσαλνίκς, σ Ήν Ιανυάρις 1919 κρά ν Δεκέμβρι ΟΦΙΣ Ή, χαρακριστικό καθώς Οφλήδες. Οφία, ή καθαρό Οφιύς. πλθυσμύ Περιχή ( αρχαιπρέπεια) περί ν Όφι μαδικός πμό, γλωσσικύ εξισλαμισμός αλικά ιδιώμας Τραπεζύνς. μιλύσαν 17 αιώ, Κύρι ς αλλεπάλλλες έλλειψ Οφλήδες, μσριών λξ, δκιμασίες. σ περιχή εξισλαμισθύν συντέλε βασανιστήρια, ιρά διώξεις αυτή Τν διαρρέυν πμί Καλπόμς Μπαλτζή Ντερέ, (Ψυχρπόμς). περιχή χαρακρίζει λόφυς, βυνά, χαράδρες λαγκάδια. Ο εξισλαμίσκαν Όφς Όφ τελεί έφν σ μέσα χωριά ψυχές. 17 Κάνε αιώ δια καικύσαν βίας. Περί 1866 Οφλήδες κάικ Τα Κνύ, ( Οφλήδων Φώγλυ, νόμα ό δλώνυν καγόν Παπάζγλυ, χωριών Ξένς, επίσς κγένεια ς Μαντάνς, Γργρά, μαρτυρύν αρχαιελλνική Μερτζάνς Ό, Υψλάνδων), γνήσια Παλαχώρι κ.ά ς Ελλνική καγωγή Φωτεινός. (Παλαιχώρι), ς :χριστιανί Αντώνγλυ, Τα καγωγή δέ Σαχάρω, επώνυμά : τραγική Αλθινός, Γιάννγλυ, Υψλή, Πντιακή ευαγγέλια-ιερά εξισλαμισθέντες ς λαλιά βιβλία-ιερά Οφλήδες άμφια-χειρόγραφα-θυμιατήρια-συρύς-εκκλσιαστικά πατρπαράδ διατήρσαν μέχρι έθιμα. Φύλαξαν ανλλαγή βασμό πλθυσμών κειμήλια σκεύ. όπ, Διέφεραν σν πλιτισμό. πλύ όλυς ς άλλυς μυσυλμάνυς τόσ σν χαρακτήρα όσ ιδιαίτερ Οφλήδες Μεσχώρι, κλίσ καλύτερες. σ ήρεμ θελγικές άνθρωπ σδές. ασχλύνν τά μυσυλμανικές γράμμα ιερατικές σχλές τέχνες Όφ Σε Τραπεζύνς. παλιά χειρόγραφα Συνλικά περιχές εξισλαμίσκαν περί Όφε σιώννι Οφλήδες. επισκπές ΟΥΤΣ ΠΟΥΝΑΡ' (Τρείς βρύς) Χωριό Ελλνικός σς πρόπδες εκκλσία όρυς Νεπιεντάγ σχλεί. Πάφρας. Ο πλθυσμός αμιγώς Οτ Τ κλείσκαν Νεπιέν. χέρια ς 1917 Καγιά γυίκες μάλισ Τύρκ άπισ Ούτς πλαρχγός σ μνή νάρ' παιδιά. περικύκλωσαν έθεσαν Χατζγιώργς Παγίας έχα Από τέλς 250 Ουτς σ ψυχές μνή. ζωή νάρ' Οτ Καραβασίλγλυ. ς. όν Καγιά 60λεγόνς πλεμιστές καγόν τά 520 (Μάγαρα ψυχές μ κι καδίωξ Παχατσάχ παραδόθκαν θέλνς επικεφαλής υπ Πασί) συνλικά παραδθύν Τύρκων μάχς ξύ όρυς σ ΧΕΡΡΟΙΑΝΑ ΚΑΙ ΧΕΡΙΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΙΡΙΑΝ όνμα τμήμας Χαλδίας ρκιστί Σεiράν δλαδή, τόπς αξιθέας. Αρνίας καλαμβάνυν έ μέρς ς βυζαντινύς, Μικράς Τα χωριά. χερρία είχαν έδρα υπδιίκσς Γάρατσα περιελάμβανε 72 ελλνικά ΠΛΑΤΑΝΑ Πόλ λιμάνι Δυτικά Τραπεζύνς Σ νμάσκε εκ θέσ πίων Φαρκία σρινών ήσαν επιπλατάνων βασιλείας Φαρνάκ κτισμέν υπδιίκσς Α. αρχαία Καικεί Ερμώσσα 2000 Κιμισχανάς πία καίκυς μισί ΚΕΛΚΙΤ δλαδή Ορεινό πλειψφία χωριό ς, Αργυρύπλς. περιχής Τχριστιανί. Κελκίτ Αργυρύπλς έδρα μώνυμς κάικ πίυ ήσαν νμύ λλωρύχ σ 15 / 20

16 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις Κιθάραι:. ρεινό θέρετρ σ Τραπεζύν, φμισμέν ιαματικές πγές Κλχίς: αρχαιό Πόν ν ελλνικό Αργυτικής έτσι αφέρει λόγω εξής. ελλνόφων Εκστρατείας) Πρόκειι γεωγραφικής σ κόσμ ελλνικές καθ' τμήμα όλ πγές θέσς Αρχαιό Βυζαντινή χώρας δυτικό πάν ( τμήμα μύθς βρέχει ανκτό Μεβυζαντινή Ιβρίας σ ρίζει επικνωνία ν Εύξειν πρρισμό περίδ. Κλώνεια σμαντικότερυς - Sebinkarahisar δρόμυς περίδ. :κντά δγύσαν Μικράς σ αλικά. Ασίας, χτισμέν Σμαντικό πάνω στρατιωτικό έν κέντρ ς Λίμνια: έπαψε σμαντικό Βυζαντινή βυζαντινή είι εμπρικό παραλιακή, λιμάνι. σ λόγω παράλια πρσχώων Εύξεινυ Πόν παρακείνων ( γενέστερυς πμών). χρόνυς Υπήρξε Μαγκλαβί σπλαιώδς Ο αφέρυν "μαγγλαβίι", βυζαντινής αξιωματικό, 1022/3, 11 βυζαντινύ έχει δλαδή αιώ. αυλής ιδιαίτερ ακόλυθ ός, :πγές τίτλ Εξάλλυ, τά σ συνόρυ. χωριό ισρική 10υ-11υ αυτό παλατινών εδραίωσ σωζόν Βασιλείυ Μαγκλαβί, ιχγραφίες 12 σμασία, αιώ σ φρυρών 14 Β, βυζαντινής ό καθώς αιώ, έχει επιγραφή βρέθκε πίυ υτίζει εκφραστεί ενώ Βυζαντινύ κυριαρχίας σήρα Τραπεζύν, σ νμασία ν Τραπεζύν συνδέει σώζνι σκέψ αυκράρα σ Μνή βρειαλικό ενπίζει ότι παραπέμπει ελάχισ αξιωμαύχ ιδρύθκε Στύλυ χειμώ πράγμα. σ τμήμα 10 λέξ Μιθραίν ή Μινθρίν: ντιαλική μτρπλί Τραπεζύνς πλευρά Με ς Ιωσήφ Λαζαρόλς. χρνικγράφς αυτή αφέρυν Μιχαήλ Πανάρες βυνό υψώνει σ σύμφω πρξέν ός νμασία φείλει ργή βί σ αγίυ ειδωλλατρών λατρεία Eυγενίυ, έξω Mίθρα διωκτών άγις έριξε. απτύχθκε κάτω άγαλμα σ χώρ. θεύ Εδώ άλλωστε, γεγνός ακόμ Από Xαρακριστικό χριστιανικά π σμαντικότερες σήρα υπήρχαν πρσκυνήμα ιαματικές ιδιαίτερς σ' πγές πγές πλλά ήνμασία σμασίας ιερά. υπήρχαν αγιάσμα, Κάπες ς μυσυλμάνυς σ έπαιζε δλαδή βυνό αυτές, είι βυνό ιερές όπ καίκυς σ πγές, θρυλικό ζωή Karlik Δρακνπήγαδ. Tepe, διαμρφώθκαν ς Τραπεζύνς. θεωρύνι είι Ρίζαιν: στρατιωτική σμασία σ νότια παράλια Βυζαντινή Εύξεινυ περίδ. Πόν. χυρώις δεικνύυν Τρίπλις χαλκύ, περίδ. σιδήρυ :κνμικής κυρί παραλίων αργύρυ Εύξεινυ ανέδειξαν Πόν. χυρή θέσ λλεία Βυζαντινή Χερσών: Ιδρύθκε ακμής αντιτώπι. ς Μγγόλυς ελλνική Μετά σ χερσόνσ σ απκία. ευρωστίας 1204 τέλς αγνώρι Σς παρά 14υ Κριμαίας Βυζαντινύς αιώ απειλές κυριαρχία σ χρόνυς βόρεια πκίλων παράλια γνώρι Τραπεζύνς. εχθρών περιόδυς Εύξεινυ Καστράφκε γάλς ρύς Πόν. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ Ξακυστές εθνικές χωρίς δυνάσ. καμία ισρικές είι εξαίρεσ, όλες παραδόις δκίμασαν, ελλνικές πόλεις διάφρες ελλνρθόδξ Πόν επχές, -σμαντική κάθε χριστιανική βαρβαρό μία απ' αυτές πίσ. συνδέει Και Τύρκυ όλες, τι Ενδεικτικά χωριό αφέρνι Υψλή επίσς: φιλόδξ Υψλάντες, Θανία Πλά ( Τόν ),υτίζει βυζαντινό Όφ, κάστρ ( Ήλ' κάστρ )κόρ εκλεκτά αρχαίας ν Μιθριδά ν Όμρ λεγόν πυρρίχι καπνά Κλχίδας, ΣΤ, Ευδκία),, χρό γνν Τκά πλύσια ς, Πυλαντζάκ Νικόπλ (ή λλεία Ευδκίας Άδρασα, φείλει ό πύ, ) μό ιδρύθκε Ριζύν όνμα έδρα Γργόρις επί αυκράρα Χαλδίας, σ νίκ Θελόγς, Τρίπλ Πμπίυ ρακλείυ νότι Πάφρα, γνωστή τμήμα ( 16 / 20

17 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις Φάτσα Συρίν Μύζε Κάρς επαρχία Καρς ( σρινή Γεωργία) βρίσκει βρισκόν πάν έξω γεωγραφικά όρια ισρικύ Πόν τέλε γενέστερ απκία Ελλήνων Πόν. μώνυμ είι κτισμέν πάνω ρπέδι, δεσπόζει σ διαβάις Ερζερύμ πρς βρρά υπήρξε πρωτεύυσα κυβερνείυ Καρς. Κατά περίδ νάστευσαν μαδικά χιλιάδες Ελλήνων, πί εγκαστάθκαν σ γενική περιχή κυβερνείυ Καρς. Υπλγίζει ότι γύρω σ ζύσαν μέσα σ περί χωριά κυβερνείυ. Αφέρει ότι όλ κυβερνεί υπήρχαν 75 ελλνικά δμτικά σχλεία, μία τριτάξια αστική σχλή πία αργότερα έγινε κτάξια, επίσς λειργύσαν έ παρθεγωγεί, έ πρακτικό λύκει αρρένων, καθώς έ γυμνάσι θλέων. Τέλς σ Καρς υπήρχαν δύ εκκλσίες, καθεδρικός ός μόρφωσς Σωτήρς Χρισύ Άγις Γεώργις. Τ καίκυς, ς πίυς Ο πλθυσμός Κυβερνείυ τελύνν :, Ρώσυς, Αρμένιυς, Τύρκυς, Κύρδυς-Εζίδγυς, Τυρκμένυς, Καραπαπάχυς, Λεζγίνυς, Οτίνυς, Εσθνύς Μαλακάνυς. Ο πλθυσμός αυτός χωριζόν δυ καγρίες όσν αφρά ν τρόπ ζωής: σς μόνιμα εγκατεσμένυς ς περιφερόνυς σκνίτες ή νμάδες, λπόν μραί έ τόσ πλυπλιτισμικό περιβάλλν κάθε πλιτισμός δεχθεί επιρρές ς γύρω λαύς. Παρακλυθώνς ιδιαιτέρ μυσικχρευτική παράδσ Ελλήνων Πντίων Καρς παραρύ έν αυτές επιρρές τόσ σ λωδίες όργα όσ σς χρύς. Τ Κυβερνεί Καρς (Γεωγραφία) Είχε έκσ τετραγωνικά χιλιότρα. Τ μέγισ μήκς εκτά αυτής βρρά πρς νό 200 χλμ. μέγισ πλάς αλή πρς δύσ 180 χλμ. 17 / 20

18 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις Κυριότερες πόλεις : Τ Καρς έδρα Κυβερνείυ ( νμύ δλαδή) υψότρ 1750 μέτρα, Τ Αρχάν, Τ Σαρίκαμις, Τ Καγκισμάν, Όλ. Καρς απέχει χιλιότρα Κωνσντινύπλ 496 Τραπεζύν. Για νμασία πόλε Καρς, ν Γεωρνί θεωρύσαν π είι γεωρνική λέξ σμαίνει πύλ, δε Αρμένι ετυμλγύσαν αρμένικ λέξ Χαρς σμαίνει νύφ. Είχε καίκυς, εκ πίων σ γαλύτερ αριθμό υπερτερύσαν Αρμένι. Σ Καρς έφν δυ ελλνικές εφρίδες: Φ Μακεδνίας Ακρόπλις Αθνών. περιχή Κυβερνείυ διασχίζει, κυρί, ριρές: Σγανλύκ, Ακ Μπαμπά, Αλά - Νγ βραχώδ όρ Καπάχ Τεπέ σ νό. ριρές τελύνι ψλά όρ. Κατά περιχές υπάρχυν γάλες κλάδες, βαθιές χαράδρες απέραντες πεδιάδες πλύσια βλάσσ άφθ βσκτόπια. πλαγιές βυνών είι μαλές, καλύπνι χόρ σ χαμλά ενώ δάσ σ ψλότερα σία ς. γαλύτερ πμί διαρρέυν Κυβερνεί είι: Κυρά (Κύρς πμός), Αράξ, Καρς Τσάι, Αρπά Τσάι Όλτι Τσάι. τέσρις πρώι εκβάλλυν σ Κασπία Θάλασσα, ενώ τελευίς αφύ ενώνει ν Άκαμψι πμό (oruh), εκβάλλει σ Μαύρ Θάλασσα. Σ απέραν βσκτόπια Κυβερνείυ τά άνξ έρχνν Γεωρνί κπάδια ς βσκή. Υπλγίζει π κάθε χρόν έφερν εκατό εκατόν πενήν χιλιάδες πρόβα. Διίκσ περιχή Καυκάσυ, ανήκε σ ρωσική επικράτεια, τελύνν Κυβερνεία δλαδή Νμύς αντιβασιλέα μέγα δύκα Νικλάι Νικλάγιεβιτς, αδελφό τσάρυ Ρωσίας, πίς διάρκεια Α Παγκσμίυ Πλέμυ αρχιστράγς πλεμικύ τώ σν Καύκασ. Τ Κυβερνεί δικύνν μια στρατιωτική πική διίκσ, σ πία συμτείχαν εκπρόσωπ εθντή καικύσαν σ εδάφ Κυβερνείυ. Τ Κυβερνεί Κάρς τελύνν Διίκσ Καρς ό υπάγνν Υπδικήις Καρς, Συραγκέλ Σγανλύκ, Διίκσ Αρχάν Υπδικήις Αρχάν Κιόλιας, Διίκσ Καγκισμάν Υπδικήις Καγκισμάν Χρσάν τέλς Διίκσ Όλ / 20

19 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις Ατά Παζάρ Ινέπλ 19 / 20

20 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις σσ αρχαία Ελλνρθόδξ διωγμό ς Ινέπλ, Τραπεζύν. χρσιμπύσαν 1867 βυζαντινής ς γύρω χρόνια εκτός Τύρκυς, βρίσκει , Ελλνρθδόξων χωριά έδρα χλμ., κυριαρχίας κάικ γλώσσα πλλά καϊμακαμλικιύ ς νμάσκε σ νμαζόν σ ς σιχεία ντόπιυς παράλια άλλες πίυς ς Ελλνρθδόξων İnebolu. Αβωνότειχς Ελλνρθόδξυς, πόλεις δεν Εύξεινυ Τυρκικής. Ινέπλ, ανήκε ξεπερνύσαν Τ όπ Ινόπλις.. σ Πόν, ήελλνρθόδξ συνλικός σαντζάκι Αβώνυ Σινώπ, Σινώπς, Ινέπλ κισμύ υπήρχαν Μετά σ 40 τείχς Κασμνής. αριθμός βόρεια Καισάρεια 45 σσ κσ έδρα ήαυτή άλλ κγένειες. Ιωνόπλις. Ελλνική, μώνυμυ Κασμνής, καίκων 115 Αρμένι. γνν αλλά Τν χλμ. Πριν περιχής καζά. επχή Σ Σ Από επιπλέν Ινέπλς δυτός διαρύ Αργότερα αλλλδιδακτικό πία εκπαιδευτικό Αστική κυριότερες χριστιανί τέρ 20ύ δίδασκαν Κεντρική αιώ τέσρις έ κάικ τάξ έκαν ίδρυμα ασχλίες σ αλλλδιδακτικό 3 Σχλή ς δάσκαλ χέρια τάξεις. παρθεγωγεί. χνδρεμπόρι κασκεύασαν δμτικύ, μτρπλί Ινεπόλε σ περιχής δυτικά-ντιδυτικά καίκων καίκων πλεινότά γνωστή αριθμός σχλεί ή μαθτές Κεντρική Νεσαρείας νύρι Έτσι Ινέπλς ς Σινώπς, 1831 πήγαιν βιτεχνία, 1896, μαθτών Αστική στεγαζόν κτήρι βρισκόν Μέχρι σ Εμπρική έμπρ σ ς έπει πί Ινέπλ λόγω γεωργία, σχλή 1877 σ ανερχόν έ ή Καισαρείας χωρίσκε Παρθένι Σχλή. τεχνίτες. υπήρχαν κνό ειμόρρπ κνμικής εμπόρι Ιδρύθκε Τ φύσαν Τ Αμβρόσι. σχλεία νμαζόν εμπόρι δύ σπίτι. δυσκλία ς σ τμήμα, ανώτερ Ελλάδα. αλιεία. σ αρχές Μετά ΜεΙνέπλ ανλλαγή πλθυσμών περισσότερ εγκαστάθκαν σ BUi1rlvPo8A https://www.facebook.com/vasileios.polatidis φμισμέν Νεσάρεια Μεσσυδιέ Αργυρυπλίτες, Ιωάνν Πόν, τραγικές πατρίδα Θέρμ ερείπια Αμαζόνων,,μνής Εσπία κντά (αρχαία Πρδρόμυ, ρακλείδ αρχαίυ,σ ερείπια ιαματικά Ματέν Πράσαρ Μελί), ελλνικό νό πύργυ απερίγραπ Ζήλα λυτρά Κερασύνς αρχαία Πντικύ, χωριό Τσάλ ό περιχή περίφμ χτίσκε κδμήμα, μαρτύρια Ρωμαί Τρίπλς, χτίσκε Ίρα αφέρνι ιερδιδασκαλεί νίκσαν 179 λλεία πρωτεύυσα ελλνισμύ π.χ. Ινέπλ 18 γυικεί Τσάμπασι ν αιώ Φαρνάκ,, μστήρι ανάσα βασιλιά Ακ Μερζιφύν Στράβω, Θεμίσκυρα, μνή Νγ κάκε ς βασιλιά σ Φαρνάκ, Ματέν 1876 Αγίυ 1913, πατρίδα ράκλεια,φάτσα Α,, 20 / 20

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τετάρτη, 23 Ιούνιος 2010 10:55 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 23 Ιούνιος 2010 15:48

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τετάρτη, 23 Ιούνιος 2010 10:55 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 23 Ιούνιος 2010 15:48 Τόν σ Αιγαί! Συντάχθκε απ ν/ Administrator Τετάρτ, 23 Ιύνις 2010 10:55 - Τελευία Ενμέρωσ Τετάρτ, 23 Ιύνις 2010 15:48 Bluefin Tuna in the Aegean Sea from deepww on Vimeo. Κείν Δ. Κόλλιας, φω: Deep magazine

Διαβάστε περισσότερα

Διοργανώσαμε πάρα πολλά επιμορφωτικά σεμινά- 6/2012. Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ρό μας. Πράγμα δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο.

Διοργανώσαμε πάρα πολλά επιμορφωτικά σεμινά- 6/2012. Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ρό μας. Πράγμα δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο. Oκτώβρις Γεν. Γραμματέα ςααππ γιρτές έρχνι υ ι. Δ. Μάνυ, ST Ές - Αριθμ. φύλλυ 3 - Τιμή 0,02 εξασφάλισ εκπτώων μέλ ειρία WIND, τόσ τ σθερή τλεφωνία, όσ κιντή. Πι συγκεκριμέ στ σθερή τλεs Pμή φωνία 20 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ)

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Εταιρεία Δμόσιας Υγείας και Περιβαλλντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Σ Σε αυτό τ τεύχς Εκπαιδευτικό Σεμινάρι SHIPSAN......1 Πιόττα & ασφάλεια νερύ κλυμβτικών δεξαμενών....... 2-3 Απικισμός Δικτύυ Ύδρευσς Νσλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης

Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης PROJECT Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης Μέλη: Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Δέσποινα Γρηγοριάδου, Μαρία Γούλα, Αθανάσιος Ουζούνης, Ευθύμης Καραβίτης, Δημήτρης Χατζηβλασίου Επιμελητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ τυ Prem Rawat ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ πυ είχε μια μικρή επιχείρηση. Όπως ήταν φυσικό, ως, επιθυμύσε να απκτήσει όσ τ δυνατόν περισσότερα χρήματα. Μια μέρα, κάπις

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

«Το σταυροδρόµι του πολιτισµού» Ένας προορισµός για όλες τις εποχές του χρόνου!

«Το σταυροδρόµι του πολιτισµού» Ένας προορισµός για όλες τις εποχές του χρόνου! ήµος ΘΗΒΑΙΩΝ 2 ΘΗΒΑ «Το σταυροδρόµι του πολιτισµού» Ένας προορισµός για όλες τις εποχές του χρόνου! Έδρα του ήµου είναι η επτάπυλη και επτάλοφη Θήβα, πόλη πανάρχαια και σεβαστή στην ιστορία και την παράδοση.

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην «Μεγάλη Πραγματεία» τυ Κμφύκιυ αναφέρεται: «Στ Yi 1 υπάρχει τ tài jí 太 極. Τ tài jí 太 極 γεννά τις 2 πρωταρχικές ενέργειες ή πλικότητες τ liang yi 兩 儀 ή αλλιώς yīn yáng» και

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό 5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό Η Αµοργός, το νησί του ''Απέραντου Γαλάζιου'', βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο των Κυκλάδων, σε απόσταση 136 ναυτικών µιλίων από τον Πειραιά. Είναι µακρόστενο

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ 1 1.1 Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ ΘΕΩΡΙ 1. ιάνυσµα Λέγεται κάθε πρσανατλισµέν ευθύγραµµ τµήµα. (έχει αρχή και πέρας) A B 2. Μηδενικό διάνυσµα 0 Λέγεται τ διάνυσµα τυ πίυ η αρχή και τ πέρας συµπίπτυν. AA= 0 3.

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt Μία ιστρία στην ΕΞΝΓΚΣΜΕΝΗ ΤΛΝΤΩΣΗ Κατά την περσινή σχλική χρνιά, στα πλαίσια της Π.Δ.Σ. πρσπάησα, αντί να λύσ ασκήσεις πυ μπρεί να υπάρχυν σε πλλά ιαφρετικά εξσχλικά βιβλία, να εάν ι μαητές μυ έχυν πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Δημοτικές Ενότητες: Είσοδος Ελεύθερη Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Χάλκειας Αποδοτίας, Πλατάνου, Πυλήνης Ο Δήμος Ναυπακτίας διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Β 2

Από τα παιδιά της Β 2 Από τα παιδιά της Β 2 Γιαλούσα Η Γιαλούσα βρίσκεται στην Καρπασία. Είναι κοντά στο Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Το χωριό οφείλει το όνομα του στη θέση του, που είναι δίπλα από τη θάλασσα. Οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

Φρούρια, Κάστρα Κέρκυρα. Παλαιό Φρούριο

Φρούρια, Κάστρα Κέρκυρα. Παλαιό Φρούριο Παλαιό Φρούριο Είναι χτισμένο σε μια δίκορφη φυσική τοποθεσία από τον 16ο αιώνα στην άλλοτε Βυζαντινή πόλη της Κέρκυρας. Το Παλιό φρούριο είναι ένα χαρακτηριστικό σύμβολο της παλιάς πόλης και οι δύο κορυφές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 1. Ανεφορίτ σσα Χορός από τη Γαλίανα (Τραπεζούντα) ή Κιζέλα. Η ονομασία του χορού στην υπόλοιπη περιοχή της Ματσούκας (Τραπεζούντα). Σαν όργανο χρησιμοποιείται κυρίως η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞ Η ΔΙΑΜΟ ΡΦΩΜ ΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑ ΤΟΣ ΠΡΟΣΦ ΟΡΟΤΕ ΡΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦ ΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ

ΕΝΔΕΙΞ Η ΔΙΑΜΟ ΡΦΩΜ ΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑ ΤΟΣ ΠΡΟΣΦ ΟΡΟΤΕ ΡΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦ ΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 1 ΔΜ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ΕΞΥΠΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΠΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΩΝ 8/Θ Ε.Δ.Σ ΕΚΠ/Σ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ & 8/Θ Ε.Δ.Σ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΤΙΚΑ ΠΒΛΜΑΤΑ 8/Θ Ε.Δ.Σ ΕΚΠ/Σ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ανακτορούπολη - εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ανακτορούπολη - εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Αρχαιολογικός Χώρος Αβδήρων Αρχαιολογικός Χώρος Ζώνης, Έβρος Ιερό Μεγάλων θεών, Σαμοθράκη Αρχαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~

ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~ ι... -0.1. = ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~ 2 '::~~,.,./' Σχλή Τεχνλγικών Εφαρμγών ~ι.:,/~:" ~~ - ' Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρνικών 1ι~ v ί10,~. 11 11 t.ι π 111

Διαβάστε περισσότερα

9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ»

9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» 9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟ 9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΚΤΟΥ 9 ΟΥ ΣΠ Αγαπητέ Κύριε-α Συνάδελφε. Με διαταγή του ΓΕΣ μετατίθεστε στο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι ήταν οι Βίκινγκς

Ποιοι ήταν οι Βίκινγκς Βίκινγκς Ποιοι ήταν οι Βίκινγκς Οι Βίκινγκς ζούσαν στους βόρειους λαούς της Ευρώπης: στη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Δανία και την Ισλανδία. Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, εμφανίστηκαν ως εξερευνητές, πειρατές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία]

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία] ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία] ειδικές μορφωτικές εκδηλώσεις 2014 2015 www.eie.gr Νέες προσεγγίσεις στην Ιστορία του Νότου της Ρωσικής Aυτοκρατορίας, 1784-1914 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014 ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Λάζαρς Κυρίζγλυ Υπψήφις Δήμαρχς Μιλάμε με τ έργ μας! Μαζί συνεχίζυμε! 2011-2014 Τ χαρτί πυ χρησιμπιήθηκε είναι από ανακύκλωση Πραγματπιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ζ Ηανάπτυξητης Μακεδονίας.

Κεφάλαιο Ζ Ηανάπτυξητης Μακεδονίας. Πρόταση διδασκαλίας Κεφάλαιο Ζ Ηανάπτυξητης Μακεδονίας. Ενότητα 4. Το έργο του Αλέξανδρου Κύρια σημεία της ενότητας Περιγραφή της γεωγραφικής έκτασης και της ποικιλίας των λαών του κράτους που δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Χρύσα Κουράκη, Δασκάλα, Δρ. Παιδικής Λογοτεχνίας Παν/μίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΝΤΟΣ 2014 24/10/2014-29/10/2014 5 ΗΜΕΡΕΣ 4 ΝΥΧΤΕΣ

ΠΟΝΤΟΣ 2014 24/10/2014-29/10/2014 5 ΗΜΕΡΕΣ 4 ΝΥΧΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : Ημ/νία έκδοσης : Βάκχου 1, Θεσσαλονίκη, 54629, τηλ. 2310 500208 ΠΟΝΤΟΣ 2014 24/10/2014-29/10/2014 5 ΗΜΕΡΕΣ 4 ΝΥΧΤΕΣ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ Ένα ταξίδι στον Πόντο αποτελεί μια αναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων Τιµή και απόδση µετχής Ανάλυση χαρτφυλακίυ Τιµές Απδόσεις και Κίνδυνς µετχών ιαφρπίηση κινδύνυ Χαρτφυλάκια µετχών Η απόδση µιας µετχής είναι ίση πρς τη πσστιαία διαφρά µεταξύ της αρχικής και της τελικής

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Στην Αγορά των αρχαίων Αθηναίων (με τον Κ. Βέτση), Γνώση, Αθήνα 19893, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 20064 (έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη) Αρχαιολογία Ένα ταξίδι στο παρελθόν, οδηγός για παιδιά, Κέδρος,

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Το χωριό της Κασσιόπης βρίσκεται 38χμ βόρεια της πόλης της Κέρκυρας, απέναντι από τα παράλια της Αλβανίας.

Το χωριό της Κασσιόπης βρίσκεται 38χμ βόρεια της πόλης της Κέρκυρας, απέναντι από τα παράλια της Αλβανίας. Η Κασσιόπη είναι μια από τις πιο δημοφιλείς περιοχές της βορειοανατολικής ακτής της Κέρκυρας. Αυτό το μικρό γραφικό ψαράδικο χωριό έχει πληθυσμό περίπου 1200 κατοίκους. Η Κασσιόπη είναι το μεγαλύτερο χωριό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΙΟΥ. 1η ΜΑΙΟΥ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ- ΚΟΣΤΑ ΣΠΕΤΣΕΣ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΤΙΜΗ 18 ΕΥΡΩ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΙΟΥ. 1η ΜΑΙΟΥ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ- ΚΟΣΤΑ ΣΠΕΤΣΕΣ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΤΙΜΗ 18 ΕΥΡΩ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΙΟΥ 1η ΜΑΙΟΥ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ- ΚΟΣΤΑ ΣΠΕΤΣΕΣ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΤΙΜΗ 18 ΕΥΡΩ 7:30 πμ.αναχώρηση για ΙΣΘΜΟ στάση.συνεχίζουμε για ΤΡΑΧΕΙΑ-ΚΡΑΝΙΔΙ-ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ και φτάνουμε στην ΚΟΣΤΑ,παραμονη,μπάνιο,γεύμα.(Προεραιτικά

Διαβάστε περισσότερα

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ >ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΚΡΗΣΦΎΓΕΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΊΗΣΕ Ο ΗΡΟΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΖΕΝΤΙΟΥ TOΝ ΚΑΙΡΟ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α, ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ Μ ΚΑΡΔΙΑ ΧΩΡΙΟΥ, ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το ανακαινισμένο κτίριο που στεγάζει τον ιστορικό μας Σύλλογο

Το ανακαινισμένο κτίριο που στεγάζει τον ιστορικό μας Σύλλογο Το ανακαινισμένο κτίριο που στεγάζει τον ιστορικό μας Σύλλογο Η Χωριστή Δράμας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Η Αναγεννηθείσα Μακεδονία ή απλά ο Σύλλογος όπως για χάρη συντομίας τον αποκαλούν οι Χωριστιανοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 Κυριακή 29 Μαΐου Εξόρμηση εθελοντικών καθαρισμών των ακτών της Σίφνου Τόπος Συγκέντρωσης: πλατεία Αρτεμώνα Ώρα: 11:00 Οργάνωση: ΔΗ.Κ.Ε.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΡΑΝΙΔΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΟΡ Α. ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΤΙΚΕ. ΝΤΡΟΥ Σ : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΩΜΑ ΠΟΥ ΔΑΣΤ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣ ΛΗΣ

ΘΕΜΑ: ΚΡΑΝΙΔΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΟΡ Α. ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΤΙΚΕ. ΝΤΡΟΥ Σ : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΩΜΑ ΠΟΥ ΔΑΣΤ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣ ΛΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΡΑΝΙΔΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΟΡ Α. ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΤΙΚΕ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΆΠΛΑΣΗ ΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΑΣΤ Σ : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΩΜΑ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣ ΛΗΣ 1999 Τ Κρανίδι ειναι πρωτεύυσα της επαρχίας Ερμινίδς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΕΩΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ. Πλωτάρχης Κωνσταντίνος Ξυνός Π.Ν.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΕΩΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ. Πλωτάρχης Κωνσταντίνος Ξυνός Π.Ν. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΕΩΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Πλωτάρχς Κωνσταντίνος Ξυνός Π.Ν. Σδαστής 9ς ΕΣ ΑΔΙΣΠΟ Σ μακρά παράδοσ σύγχρο όπλα συνεχείς ακαδμαϊκής γνωσιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Cleopatra (Κλεοπάτρα) 69 30 π.χ. Αίγυπτος Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.x και βασίλεψε στην

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο Τμήμα Οικγενειακύ Πργραμματισμύ Β Μαιευτικής & Γυναικλγικής Κλινικής ΕΚΠΑ Αρεταίει Νσκμεί 7o Πανελλήνι Συνέδρι Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ & 2o Μαθητικό Συνέδρι Η Oλιστική Θεώρηση τυ Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες Συμμετοχή στην εκδήλωση «Ο πλούτος της διαφορετικότητας» Στις 20-4-2013 μαθητές του γ/σίου Ν. Αλικαρνασσού πραγματοποίησαν στην πλατεία Ελευθερίας διάφορες δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Ορτυγία Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Τοποθεσία Πού βρίσκεται; Το νησί της Ορτυγίας βρίσκεται στην κάτω Ιταλία στις Συρακούσες. Τα αξιοθέατα: Ο ναός του Απόλλωνα üη πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΥ ΤΑΞΗ Δ 1

Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΥ ΤΑΞΗ Δ 1 Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΥ ΤΑΞΗ Δ 1 Στα πλαίσια της «Ευρωπαϊκής εβδομάδας πολιτισμού» συμμετείχαμε τα τμήματα Δ 1 και Δ 2 και το τμήμα Ε 2 του σχολείου μας, σε μια περιήγηση στα πολιτιστικά μέρη του Γερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Η Ευρώπη είναι ήπειρος κυρίως πεδινή, χωρίς έντονο ανάγλυφο. Τα 2/3 της ηπείρου είναι πεδινές εκτάσεις. Έχει το χαμηλότερο μέσο υψόμετρο από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΤΑ ΒΑΡΚΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΑ

ΚΟΤΑ ΒΑΡΚΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΑ ΚΥΚΛΩΣΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Α ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΕΞΕΙΣ: ΚΟΤΑ ΒΑΡΚΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΑ ΜΟΛΥΒΙ ΣΚΥΛΟΣ ΣΗΜΑΔΙ ΩΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙ ΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΥΣΤΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΣΩΜΑ ΒΕΛΟΣ ΣΕΛΑ ΨΕΙΡΕΣ ΧΟΡΟΣ ΓΥΡΗ ΔΕΜΑ ΚΥΚΛΩΣΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Β ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΕΞΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Ο Πειραιάς (Αρχαία Ελληνικά: Πειραιεύς) είναι πόλη της περιφέρειας Αττικής και διαθέτει τον σημαντικότερο λιμένα της Ελλάδας και της ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Συμπλήρωση κενών Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις ακόλουθες λέξεις (τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμός δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια.

Συνδυασμός δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια. Συνδυασμός δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια. ........ Tα δασογεωργικά συστήματα στην Ελλάδα καταλαμβάνουν έκταση 1.044.875 εκτ. που αντιστοιχεί στο 32% της συνολικής γεωργικής γης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια.

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια. ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΙΝΔΟΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ: Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 1912-2012.

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 1912-2012. Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 1912-2012. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Μετάφραση του γαλλικού όρου civilisation αφού αντίστοιχη ελληνική λέξη δεν υπάρχει. Αξίες,παραδόσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ Στο δρόµο Τρικάλων- Καλαµπάκας, 3 χιλιόµετρα πριν από ταμετέωρα, ορθώνεται πάνω από το χωριό Θεόπετρα ένας βραχώδης ασβεστολιθικός όγκος, στη βορειοανατολική πλευρά του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτήριο ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ. Αρχαϊκή Εποχή και στο Ισλάμ. Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤ, 2011-2012»

Εκπαιδευτήριο ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ. Αρχαϊκή Εποχή και στο Ισλάμ. Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤ, 2011-2012» Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤ, 2011-2012» Εκπαιδευτήριο ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ Χαρτογραφία στην Αρχαϊκή Εποχή και στο Ισλάμ Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤ, 2011-2012» Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Καληνύχτα Κεμάλ, τραγουδούσαμε

Καληνύχτα Κεμάλ, τραγουδούσαμε Καληνύχτα Κεμάλ, τραγουδούσαμε Στα σύνορα Τουρκίας Ιράκ Μαριάννα Κορομηλά Με δυο γέρικες καμήλες κι ένα «κίτρινο» φαρί (κίτρινο ήταν το πούλμαν) φτάσαμε την περασμένη Κυριακή, 8 Ιουνίου, στα βόρεια της

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες 11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Συλλογή-επιλογή:Μ. ΛΟΟΣ Μετάφραση: Μ. ΣΚΟΜΠΑ Επιµέλεια: Β. ΚΑΝΤΖΑΡΑ Κλεοπάτρα 69 30 π.χ. Αίγυπτος -Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.χ. Βασίλεψε στην Αίγυπτο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ. ΤΟ ΠΑΛΙΟΦΡΑΝΤΖΙ (ΠΑΛΙΟΥΦΡΑΝΤΖΙ) Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή.

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ. ΤΟ ΠΑΛΙΟΦΡΑΝΤΖΙ (ΠΑΛΙΟΥΦΡΑΝΤΖΙ) Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή. ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟ ΠΑΛΙΟΦΡΑΝΤΖΙ (ΠΑΛΙΟΥΦΡΑΝΤΖΙ) Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή. Είναι γνωστά τα της Μάχης του Σπερχειού. ΒΙΒΛΙΟ ΕΝ ΕΚΑΤΟ (ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ). Στο σηµερινό χωριό Φραντζί

Διαβάστε περισσότερα

1.α 21 Νηπιαγωγεία. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Σύνολο Σχολείων Περιφέρειας: 1

1.α 21 Νηπιαγωγεία. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Σύνολο Σχολείων Περιφέρειας: 1 . ΧΛΙΚΕ ΜΝΔΕ ΠΡΩΤΒΜΙ ΕΚΠΙΔΕΥ.α Νπιαγωγεία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΝΤΛΙΚ ΜΚΕΔΝΙ ΚΙ ΡΚ ύνολο χολείων Περιφέρειας: Ν ΚΒΛ 9006 ΚΩΔΙΚ Υ ΝΜΙ ΤΠ 0o ΛΜΕΡ ΝΠΙΓΩΓ ΕΙ ΡΓΝΙΚΤ Τ ΚΒΛ Ν ΛΕΒΥ 933005 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΒΡΕΙΥ ΙΓΙΥ ύνολο χολείων

Διαβάστε περισσότερα

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982)

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΥ ΦΙΜΕΡΕΛΗ Δ!ΠΛ. ΜΗΧ/ΓΥ - ΗΛ/ΓΥ ΜΗΧ/ΚΥ Ε.Μ.Π. - ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΣΗ ΠΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΣΥΧΝΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO Τ ΜΕΓΙΣΤ ΤΥ 21υ ΗΛΙΑΚΥ ΚΥΚΛΥ (1978-1982) ΔΙΔΑΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδα: www.enallaktiki-drasi.grτηλ-φαξ: (0030)2108958016

Ιστοσελίδα: www.enallaktiki-drasi.grτηλ-φαξ: (0030)2108958016 Ιστοσελίδα: www.enallaktiki-drasi.grτηλ-φαξ: (0030)2108958016 Ε-mail ena.drasi@gmail.com Facebook: enallaktiki drasi 10-13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ-Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ- ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΣΧΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου Συμβλή των φυσικχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων τυ Βυζαντινύ Μυσείυ Νανώ ΧΑΤΖΔΑΚ, J. PHILLIPON, P. AUSSET, ωάννης ΧΡΥΣΥΛΑΚΣ, Αθηνά ΑΛΕΞΠΥΛΥ Δελτίν XAE 13 (1985-1986), Περίδς Δ'. Στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ appleúè ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πόλη έξω από τα Â Ë

Η Πόλη έξω από τα Â Ë Η Πόλη έξω από τα Â Ë Είναι τόσα πολλά αυτά που έχει να κάνει και να δει ο επισκέπτης της Πόλης της Ρόδου, τόσες πολλές οι επιλογές που σίγουρα δεν θα πλήξει. Μέρες ολόκληρες θα µπορούσε κανείς να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιχνίδια είναι δημιουργήματα του Ελληνικού πολιτισμού με ρίζες που φτάνουν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδα: www.enallaktiki-drasi.gr Τηλ.-Φαξ: (0030)2108958016

Ιστοσελίδα: www.enallaktiki-drasi.gr Τηλ.-Φαξ: (0030)2108958016 Ιστοσελίδα: www.enallaktiki-drasi.gr Τηλ.-Φαξ: (0030)2108958016 Ε-mail ena.drasi@gmail.com Facebook: enallaktiki drasi 18 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ, ΤΟ ΜΕΛΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ, ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 45 ΕΤΩΝ, ΟΡΟΘΕΤΙΚΟΙ)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ, ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 45 ΕΤΩΝ, ΟΡΟΘΕΤΙΚΟΙ) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΣ ΡΟΔΟ- ΠΗΣ ΚΟΜΟ- ΤΗΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛ- ΔΙΚΑΣΤΙ ΜΑ ΚΟΜΟΤΗ- ΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΦΥΛΑΚΙΣ ΩΣ ΧΤΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΥΒΛΑ & ΠΕΤΡΕΣ ΛΥΚΕΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

-Οι πολλές εκκλησίες, τα ναΰδρια, τα μοναστήρια και τα λοιπά προσκυνήματα πού

-Οι πολλές εκκλησίες, τα ναΰδρια, τα μοναστήρια και τα λοιπά προσκυνήματα πού 1η Ιανουαρίου Άγιος Βασίλειος Η τιμή και η ευλάβειά του στον Πόντο. https://www.youtube.com/watch?v=dx-f6kwtias Ό,τι και να γράψει κανείς για την αγάπη και την ευλάβεια των Ελλήνων του Πόντου στο πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Eisagwgik sto po hµa Kleid tou poi µatov Fern zhv MARIA CRHSTOU

Eisagwgik sto po hµa Kleid tou poi µatov Fern zhv MARIA CRHSTOU 1 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κωνσταντίνου Π. Καβάφη: «Ό αρείος» 1.Εισαγωγικά στο ποίηµα 2.Τα πρόσωπα του έργου 3. Ο τίτλος του ποιήµατος 4. Ενότητες Ερµηνευτικά 5. Επίπεδα του ποιήµατος- Αφηγηµατικές τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2010 ΙΤΑΛΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΤΣΕΧΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ (ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ - ΠΡΑΓΑ ΜΟΝΑΧΟ ΒΕΝΕΤΙΑ) 12 ΗΜΕΡΕΣ 23/03/2010 ΕΩΣ 03/04/2010 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

3. Να εξηγήσετε γιατί η αστική επανάσταση δεν κατόρθωσε να επιβληθεί και να οδηγήσει τη Ρωσία σ ένα φιλελεύθερο δηµοκρατικό πολίτευµα.

3. Να εξηγήσετε γιατί η αστική επανάσταση δεν κατόρθωσε να επιβληθεί και να οδηγήσει τη Ρωσία σ ένα φιλελεύθερο δηµοκρατικό πολίτευµα. Β. ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Λαµβάνοντας υπόψη σας τα εθνικά, κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτικά χαρακτηριστικά της τσαρικής Ρωσίας καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα Εργασίας. και του Προγράμματος Υγείας. "Βήματα για τη Ζωή" ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ 1ο και 2ο

Φύλλα Εργασίας. και του Προγράμματος Υγείας. Βήματα για τη Ζωή ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ 1ο και 2ο Φύλλα Εργασίας από τη σύνδεση του Πολιτιστικού Προγράμματος "Σεργιάνι στην Παράδοση" και του Προγράμματος Υγείας "Βήματα για τη Ζωή" ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ 1ο και 2ο Ζωγραφίζω το αγαπημένο μου ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα

ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα αετώματα, στις μετώπες και στη ζωφόρο του Παρθενώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΟΝ της «Ενωσης» την 25η Μαρτίου

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΟΝ της «Ενωσης» την 25η Μαρτίου 24 Μαρτίου 2013 38 Διανέι 3.000 φύλλα «Το Μαίλον» κωδ.040005 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΟΝ «Ενωσς» 25 Μαρτίου Η ΕΝΩΣΗ ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΕΚΔΡΟΜΗ λ.2 Η αβλθείσα ολοήρ εκδρομή 10ς Μαρτίου πραγμαπθεί απο ΕΝΩΣΗ Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

Έλλειμμα. πολιτικής... Νέα Δημοκρατία: The day after ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ... Επικαιρότητα. Πεζόδρομος Πυλαρινού Κόρινθος. Club Hotel Casino Loutraki

Έλλειμμα. πολιτικής... Νέα Δημοκρατία: The day after ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ... Επικαιρότητα. Πεζόδρομος Πυλαρινού Κόρινθος. Club Hotel Casino Loutraki ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 303/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / 1 ΕΥΡΩ www.reporteronline.gr Επικαιρότητα Έλλειμμα Κσμσυρρή (Καρναβάλι γαρ) αναμένεται και φέτ Λυτράκι τα δύ επόμενα Σαββατκύριακα

Διαβάστε περισσότερα