Written by Πολατίδης Βασίλειος Sunday, 06 February :05 - Last Updated Wednesday, 30 October :42

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Written by Πολατίδης Βασίλειος Sunday, 06 February 2011 00:05 - Last Updated Wednesday, 30 October 2013 23:42"

Transcript

1 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις Περιχές - Πόλεις πι γνωστές πόλεις Πόν, ιδρύθκαν ή επανιδρύθκαν ς απκιστές ευρύτερυ ελλαδικύ χώρυ, πί τελύσαν ς συνδετικύς κρίκυς ανάσα σ μτρόπλ νέες πατρίδες. πόλεις αυτές ανέπτυξαν πλύσια πλιτισμική αλλά κνμική δρασριό, είτε σύνδεσ μτέρα, είτε αυτελώς. Πρώι απκιστές θεωρύνν Ίωνες Μίλ ακλύθσαν Μεγαρείς, Φωκαείς, Αθί κ.α. Όλ αυί, γνωσί Πντικί, έφερν μαζί 1 / 20

2 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις ς ιερό πυρ εστία μτρόπλς, έχνς επικεφαλής ν κιστή, έν εξέχν πλί πλλές φρές αδεικνυόν ήρωα, υπερασπιστή δικαίων απκίας. Πντικί, ν 8 αιώ π.χ., άρχισαν ν' απτύσσυν στενές σχέις ς γγενείς Πόν τελύσαν μαζί ς, ζύμ πία πλάσκαν νέες ελλνικές πατρίδες. ΣΙΝΩΠ δε Σινώπ κείι ν εν ις δεξιίς μέρεσιν Πόν παρά ν εις Φάσιν πλυν (Πλυβίυ 2 / 20

3 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις Ισρία Τέρ, παράγραφς 56) Επανιδρύθκε ς Ίωνες Μιλή σ αρχές 8υ αιώ π.χ. πρώ ελλνική απκία σν Πόν. Αργότερα, Σινωπείς ίδρυσαν, ν ρόδ ν Ξενφών δικές ς απκίες: Τραπεζύν, Κερασύν Κτύωρα. Ο Αθίς πλιτικός Περικλής επισκέφκε, εγκαθίδρυ δμκρατική κυβέρνσ εγκατέσ εκεί 600 Αθίυς πλίτες. Σ Σινώπ γεννήθκε, ν 4 αιώ π.χ., περίφμς κυνικός φιλόσφς Διγένς Τ 183 π.χ. έγινε πρωτεύυσα βασιλείυ Πόν? εκεί γεννήθκε Μιθριδά ΣΤ Ευπάρας. Τ 70 π.χ. έπε σ χέρια Ρωμαίυ στραγύ Λύκυλλυ, πίς έκαψε γαλύτερ μέρς. Λίγα χρόνια αργότερα, έγινε τμήμα Ρωμαϊκής Αυκραρίας. 3 / 20

4 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις Σινωπείς άπκ ίδρυσαν σ Αρχαιό Τραπεζύν Κερασύν. Σ Βυζαντινά χρόνια, Σινώπ υπήρξε σμαντικό λιμάνι έδρα κμρκίυ (αυκραρική δικτική υπρεσία ελέγχυ εμπρίυ). Τν περίδ αραβικών πλέμων έγινε στόχς αραβικών επιδρμών. Τ 1081 κακτήθκε ς Σελτζύκυς, αλλά Αλέξις Α Μεγάλς Κμννός ακατέλαβε. ισρικές πγές πλρφρύν ότι υπήρξε έδρα θέμας, ακμάζν εμπρικό κέντρ πλύσι θσαυρφυλάκι, ενώ ενδεχμέν λειργύ σ' αυτή νμισμακπεί. Σινώπ έινε μικρά χρνικά διαστήμα σ κυριαρχία Μεγάλων Κμννών ( , ), αλλά σ συνέχεια πέρα σν πλήρ έλεγχ Τύρκων ΑΜΙΣΟΣ (ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ) Είι γάλ Πόν απκίσκε ς Σινωπείς περί μέσα 8 υ αιώ π.χ. Έγινε αυτή πρωτεύυσα Πόν εκεί Μιθριδά ΣΤ έχτι ανάκρά. αρχαία είι πλύ κντά σ σρινή? απέχει περί 3 χιλιότρα. Ήν πατρίδα μαθματικών Δμτρίυ Δινυσόδωρυ καθώς λόγι Τυραννίω, δάσκαλς Στράβω. Σς χρόνυς σαίω, Αμισός πήρε όνμα Σαμψύν (ετυμλγικά ''εις Αμισόν'', ''σ'αμισόν'', ''Σαμψύν'' ). Εξέχυσα θέσ σ ισρική μνήμ κατέχει χωριό Καβάκ, 48 χιλιότρα Αμισό. Τν Ιύνι 1921 Τύρκ φέκισαν εκεί 701 ς εξόρισς πρώ σλής, τί θεωρήθκε ότι συμτείχαν σ ίδρυσ ανεξάρ δμκρατίας Πόν. 4 / 20

5 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις Σ Καβάκ συγκέντρωσαν Τύρκ ς μυσικύς Αμισύ ς διέξαν παίξυν ν εθνικό ύμν Τυρκίας. Όμ, ρωικί Πόντι έπαιξαν ν ελλνικό εθνικό ύμν, πότε Τύρκ ς σκότωσαν όλυς ς έριξαν ξερπόμ. Τα βράδια μάζευαν ς συλλάμβαν αφύ ς σκόαν έριχν σώματά ς σ πτάμι. Σύμφω παράδσ σ πτάμι αυτό αντί νερό έτρεχε αίμα. ΤΡΑΠΕΖΟΥΣ Τραπεζύς πόλις, πόλις αρχαιτά εν εώα πασών αρίσ. άρισ σ αλή. Έτσι καλεί Ιωάννς Ευγενικός σ γραφή Εγκωμ 5 / 20

6 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις ιαστική Έκφρασις Τραπεζύνς. Από περιχή αυτή ( όπ βρει ρακλής Απσλίδς πει σ γι Ρέν ) καγόν κγένεια Κ.Π. Καβάφ. Ο Αλεξανδρινός πτής εμπνεύσκε πόντια, πόνε κι έγραψε '' Πάρθεν '':.Όμ απ' τ' άλλα πι πλύ άγγιξε άσμα Τραπεζύντιν παράξενή γλώσσα λύπ Γραικών μακρυνών εκείνων ίσ όλ πίστευαν θα σωθύ ακόμ. Τραπεζύν απκίσκε ς Σινωπείς 756 π.χ. Ο Παυσανίας σιώνει ότι κάικ αρκαδικής Τραπεζύνς είχαν εγκασθεί εκεί. Τραπεζύντι φιλξένσαν, όπ αφέρει Ξενφών, ς Μυρίυς σαν αδελφύς 30 μέρες, ς έδωσαν τρόφιμα κρασιά, έκαν θυσίες πρς τιμή ς ργάνωσαν αθλτικύς αγώνες ιππδρμίες. Ελλνική καλεί Τραπεζύν Ξενφών: Από εδώ επρεύθσαν δύ σθμύς, παρασάγγας επτά ήλθαν εις θάλασσαν, εις Τραπεζύν, πόλιν Ελλνικήν, καικυμένν εις ν Εύξεινν Πόνν, απκίαν Σινωπέων. Μύρι στραπέδευσαν ντιαλικά ς, σ λόφ Μίθρι ( π.χ.). Τραπεζύν πρωτεύυσα Αυκραρίας Κμννών ( ) πρώ αυκράρα ν Αλέξι Κμννό τελευί Δαβίδ Κμννό. 6 / 20

7 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις κακτήθκε 1461 Μωάθ Β ν Πρθτή κι έγινε πεδί απερίγραπ σφαγών, εκπίων διώξεων. Πλλί χριστιανόπαιδες έγιν, βία, γενίτσαρ, ιερί ί έγιν τζάμια ανάκρα Κμννών σπίτι Τύρκυ δικτή. Σ αφθνύν βυζαντινά μνία σώζνι πλλί βυζαντινί ί: Αγίας Σφίας (1260), Αγίυ Ευγενίυ (γαλμάρτυρα, πλιύχυ ς), Αγίας Άνς ( 6 ς - 7 ς αιώς), Αγίυ Φιλίπ, Παγίας Θεσκεπάσ αρχαιότερς όλων, ός Παγίας Χρυσκεφάλυ. Ονμαστό είι μστήρι Παγίας Συλά (386 μ.χ.) απέχει 54 χιλιότρα. Πνευματικός φάρς Πόν υπήρξε περιώνυμ Φρντιστήρι Τραπεζύνς ιδρύθκε 1682 ν Πόντι Σεβαστό Κυμνί λειύργ, ασήμαντες διακπές, έ / 20

8 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις ΚΕΡΑΣΟΥΣ Ο Ξενφών πρώς έγραψε Κερασύν εκθειάζνς φιλξενία Κερασυντίων πρς ς Μυρίυς. Πόλ ελλνικό, ιδρύθκε ν 7 αιώ π.χ. ς Σινωπείς. Κερασύς, όπ άλλες πόλεις Πόν, ανεξάρ, έ ό ιδρύθκε βασίλει Μιθριδατών. Ο βασιλιάς Φαρνάκς νόμα Φαρκία όνμα αυτό διαρήθκε έ λυσ βασιλείυ Πόν ς Ρωμαίυς. Κατά ρωμαϊκή κυρίαρχ διατήρ αυνμία καθώς αρχαί όνμα Κερασύς. Αυτό, σύμφω μια εκδχή, πρέρχει Κέρας-υς εξαιτίας σχήμας κατ' άλλ εκδχή δέντρ κέρασς (κερασιά). Σώζνι επιγραφικά τεκμήρια ρωμαϊκών χρόνων, όπ ρειχάλκι νμίσμα αυκρατόρων Αδριανύ Αυρλίυ, φέρυν σ μία όψ όνμα αυκράρα σ άλλ λέξ Κερασυντίων. Σς βυζαντινύς χρόνυς ανήκε σ επαρχία Πλεμωνιακύ Πόν αργότερα σ επαρχία Χαλδίας, πρωτεύυσα Τραπεζύν. 8 / 20

9 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις Κερασύς, εξαιτίας στραγικής θέσς υπήρξε στόχς κακτικών βλέψεων διαφόρων φυλών. Κατά 1300, επί Αλέξιυ Β Κμννύ, πλυάριθμς στρατός ρκικών φύλων, αρχγό ν Κυσν κυρίευ, αλλά Αλέξις επιστρέφνς Τραπεζύν έδω φνικό μάχ, συνέλαβε ν Κυσγιάν αιχμαλώτι γάλ μέρς στραύ. Τύρκ πλιόρκσαν Κακτήθκε 1461 Μωάθ Β ν Πρθτή. Κερασύν, μακραίων υτική παράδσ, ν τίτλ «Νύμφς Πόν». Άρρκ συνδεδεμέν Κερασύν είι όνμα ισόβιυ δμάρχυ Γεωργίυ Κωνσντινίδ. Επρόκει άνθρωπ ικανό, δραστήρι, δυμικό. Με αυκραρικό φιρμάνι έλαβε ν τίτλ πασά έινε γνωστός σ ισρία καπετάν Γεώργ Πασάς. Κερασύν μία σδαιότερες πόλεις Πόν πλύ νωρίς αδείχκε ανεξάρ μτρόπλ. Κατά πρώ κυνική σύνδ Νίας, 325 μ.χ, αφέρει όνμα Γργρίυ επισκό Κερασύνς. 9 / 20

10 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις λιμάνι ελέγχυ υπήρξε Κμννών Τ Σ υφιστάνες σμασία Μτρπόλε εκκλσιαστική σ Σκύλακς Βυζαντινά κέντρ εμπρίυ). επισκπές. έγινε Νεσαρείας, παραγωγής ιεραρχία χρόνια Εύξεινυ έδρα αυκραρία Κερασύν βάνδυ Κερασύν φυνκιών. Πόν, έδρα ενώ κμρκίυ φανερώνυν ν εξήγαγε τέλε 11 μαρτυρείι Σ απκία αιώ κυρί χρόνια (αυκραρική ξύ στόχ πρβιβάσκε Σινώπς. άλλων Αυκραρίας ν ρκμανικών 5 δικτική Σμαντικό αιώ στυπρία, μτρόπλ χυρώις υπρεσία επισκπή εμπρικό επιδρμών. ενώ Μεγάλων χωρίς. ΑΜΑΣΕΙΑ Αρχαία αρχαιό έ Πόν μία λίγες διατήρ αλλίω όνμά Ο παραλιακή πατρίδα αρχαίς γεωγράφς (Γεωγραφικά, Πόν, ισρικός Βιβλί ΙΒ, Στράβων διασχίζει παράγραφς (63 άλλ πμός π.χ. 547, -ενδύμα εδάφι 23 Ίρις. μ.χ.) Ο 15): Στράβων γράφει Αμάια, ς επιστρέφει ύδα πγάς πρς εις βρράν αυτόν άλλων ν [.] κατόπιν Πόνν, πμών κάμνει ρέων πάλιν ρέει καμπήν ρμτικά πόλε πρς πλσίν αλάς, Ο αυύ Ίρις Κμάνων πμός δεχόνς τείχυς [...] έχει Αμάιας πατρίδς μυ, Κερασύς, πία είι χυρωτά πόλις. (Μετάφρασ Α.Σ. Αρβανιπύλυ). αρχαία ευρήμα. Αμάια συλμέν μνία τάφ σν πρωτεύυσα Πόν. Μιθριδατών. Σ βραχώδ Μιθριδατών Σ Μυί βυνά έ υπάρχυν 183 αφθνύν π.χ. σπλιές αρχαιελλνικά έχει δεν περισσότερα είι παρά Απέχει καστήι περί φυσικό 70 χλμ χυρό. Αμισό διαμέσυ πθεσία ό είι χτισμέν έχει Περιβάλλει γύρω Κυριότερα δαμάσκ περιχή πρϊόν κρμ νστιμό φυ μήλα. δμτριακά, απρόσι αμπέλια, βυνά, πωρφόρα νμαστές δε δέντρα κλίμα μπάμιες, είι κάθε περίφμα υγιεινό. είδυς λαχανικά. Όλ τέχνες εμπόρι βρισκόν σ χέρια Ελλήνων. Τν (αρχαία βράχυς, Αμάια μνία).σδαί βασιλικί δεν μπρεί τάφ. αρχαιλγικό παραβγεί καμία ενδιαφέρν παρυσιάζυν Πόν σκαλισμέν αρχαιότες σς Τ Λύλυδ, ν π.χ. Πμπήι. ενώ Αμάια 63 π.χ. κυριεύκε έγινε μία ς έντεκα επαρχίες υπτάχθκε ιδρύθκαν σν στραγό σν Πόν Ελλενόπν, Σ χρόνια Βυζαντινής τελύ κυριαρχίας, έ Αμάια κυριότερα εμπρικά πρωτεύυσα επαρχίας περιχής. πάλι επί επχής Ιυστινιανύ. καστράφκε σχεδόν λσχερώς ισχυρό ισμό, αλλά κδμήθκε Τν καδικάσκαν αγωνίζνν 11 μ.χ. αιώ ενώ μαρτύρσαν, ανεξαρσία έπε σ χέρια αργότερα, Πόν. Σελτζύκων καγρία Τύρκων. ότικέντρα μαζί Σδαί ς Πόντι αντάρτες κεντρική Πόν. πλατεία ς, Σεπτέμβρι 1821 Τύρκ απαγχόνισαν 174 Σ λειργύσαν περιφέρεια εκεί Αμάιας 325 σχλεία καικύσαν σ αρχές 565 δασκάλυς. 20ύ αιώ Τελευίς εθνική μτρπλί αγωνιστική Αμάιας δράσ. Ρωμαίυς Γερμανός Καραβαγγέλς ( ), γνωστός ΚΟΤΥΩΡΑ Ο καλεί Ξενφών Κύτωρ. απκία Σινώπς, δε Όμρς σ Ιλιάδα (φρύρι). Τ όνμα Κτύωρα πρέρχει βασιλιά Παφλαγνίας Κότυ υπτάχθκαν ώρα Με σ' αυύς. δείχνει ίδρυσ βασιλείυ Πόν ς Μιθριδάτες, Στράβ μας αφέρει ότι επχή ότι κάικ εκείν Κτύωρα Κτυώρων είχαν ίκσαν πλύ γάλ Κτύωρα πλθυσμό. Φαρκία, γεγνός Κατά Κτύωρα ύρκυς Μωάθ 2Β ερμώθκαν Ορνύ αφέρει αιώ Πρθτή. Κτύωρα σμαίνει ν Ελλνικό στρατόπεδ, έ μικρό πλθυσμό τί χωριό. εκεί ς. Όν συγκεντρωνόν Τότε 1461 αλώθκε νμάσκε στρατός Πόλις, ς 10 / 20

11 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις Γύρω Γαργάαι, σσ σ 1770 Δέσ, μίας χριστιανικές ώρας Κασσιόπ κγένειες αυτά υπ εγκαστάθκαν διίκσ Αργυρύπλ, ύρκυ πθεσία χωριά ΝΔ Κρόξε, μυλίμ. Κτυώρων Εκεί λίγν πιθανύ έζσαν ήρθαν εξισλαμισμύ περί πρστεθύν 60 ς. 65 σ' χρόνια αυύς αργότερα κάικ εγκαστάθκαν Τραπεζύνς σ υπ Ορνύ ν φόβ ό φυνύκια, Τα κυριότερα πρϊόν καρύδια, δέρμα, παρήγαγε μαλλί, εξήγαγε λινάρι, αβγά καλαμπόκι, βύτυρ φασόλια, Σχλή ξυλεία. Κατά αρχές. 20υ Τ 1917 αιώ πλθυσμός κ.ά., ς περί φτάνει καίκυς εκ πίων ς πίυς Σεπτέμβρι έξωσ αφανισμός Ελλνικύ σιχείυ Κτυώρων άρχι ν Σ 4τάξι ελλνισμός λόκλρς στόχ αρχές δμτικό λσχερή ελλνισμός 20ύ σχλεί, Κτυώρων αιώ εξαφάνισή νπιαγωγεί λειργύσαν Πόν,. 57 υπέσ γύρω ( Καρυπίδεις εκεί ελλνικών 9τάξι πάνδει Σχλή Γυμνάσι χωριών, )δικτή, ς όπ, (παρθεγωγεί. Ψωιάδεις Τύρκυς άλλωστε Οείχαν ),τ' ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛ Πόλ νμύ Τραπεζύνς έδρα επαρχίας Χαλδίας Πρίν χανέ κγένειες. Τυρκιστί Κιμισχανά Γκιυμυσ Κάικ λλυργία. περιχής ήσαν Χάλυβες ασχλύνν αρχαιό Είι Τραπεζύν λλείων είι έδρα, κυρί επαρχίας αργύρυ. Χαλδίας. Απέχει 100 χιλιότρα Ονμαστό ξεριζωμό βιβλία Γεώργις πλλί χειρόγραφα Κυριακίδς Αργυρυπλίτες Φρντιστήρι.ελλνικές Τελευίς Φρντισρίυ, Αργυρύπλς, εγκαστάθκαν Μτρπλί ψυχή σ πίυ λειργύ νμάζει Νάυσα, Λαυρέντις φέρννς έ δάσκαλς Παπαδόλς μαζί ς ευεργέ Με ν. Χ. γυμσιάρχς αδελφό Ευθυβύλυ, σ διευθυντής Αργυρυπλιτών Τραπεζύν. Φρντισρίυ έ αξιόλγ Αργυρυπόλε, σωματεί όν βρισκόν ίδρυ ή Γεώργις Σκπός παρυσιάζνς γνώρισαν εξαιρετικά αδελφός αξισίω γάλ πρόδ. δρασριό πέρα υλική υπστήριξ σ σχλείων επχή, Χαλδίας, σχλεία Χαλδίας γεινικής Σύμφω Τσάγχς, ν Κανδλάπ σ μέσα (Κάνι), 16 λλεί υ Αργυρύπλ αιώ. ιδρύθκε ς καίκυς Κατά λλεύμας εξετάι ς ές θρύλυς, ειδικός. αργύρυ χωρικός λάμπει, περιχής πήρε είδε μία τέφερε νύχ τυχαία Τσάγχ κμμάτι Όν ακαλύφθκαν διαπιστώθκε άλλες ότι φλέβες ίδιυ τάλλευμα, λλεύμας. ερευνήθκε περιχή Μετά Τραπεζύντι, κίνσ διωκόν καίκων ρκικές Τσάγχς αρχές, σ νέ Καπλακτζήδες χώρ, συνέρρευσαν Κεττζήδες. Σ Αγρίδ' νέα κ.α. ήρθαν κάικ διάφρα χωριά Χαλδίας, καθώς Χάτς, Τ Βαγδά, ιδιωτική 1530, εκτάλλευσ. όν υψλό φιρμάνι περιχή κήρυξε κάικ συλτάνς λλεία αυκραρικά, σ Δ' κατευθυνόνς απαγρεύνς πρς Όλ παραπάνω περιχή κρύχθκε διαγή συστήθκε μπεϊλίκ νμισμακπεί μπεϊλικτζήδες (ρασχανές). δλαδή πρνμιύχ. Με Σ κγένειες. Πλθυσμιακά υπόλπ ακμή Όγκς Μωαθανί. λλείων, συρρικνώθκε Πόντι αργυρύχ πλθυσμός πρίν πλειψφία ν Αργυρύπλς Α παγκόσμι ψυχές, ξεπερνύ πόλεμ 1000 σ έ Αρνίων πέμπ. ΓΚΙΟΥΜΟΥΣ-ΜΑΤΕΝ Χωριό Μερτζιφύνς. Κιυμύσχανε επαρχίας Μαδενί. Ονμαζόν Κιυμύς-Χατζήκιϊ επίσς, νμύ Σίμ, Σεβάστειας ήμυράτ Κιυμύς σ Μαδενί, δυτικά ή Γενί Θρσκευτικά σ Μ.Ασία. υπαγόν σ μτρόπλ Χαλδίας όπ άλλα διεσπαρμέ λλεία Αργυρύπλ, κάικί σ μάλισ πλειψφία φιλόθρσκ ς λλυργί φιλόμυσ. νάστευσαν Τ χωριό ιδρύθκε περί 1760 περί 1700 κγένειες. Τα ασήμι. λλεία περιχής έδιν ασμόχωμα ό τά επεξεργασία έβγαινε Είχε άλλυς εκκλσία ύς πρς μστήρι τιμή Αγίυ Παγίας, γαλμάρτυρα Μστήρ Γεωργίυ δερεσί ή Καπά τρπαιφόρυ. δερέ. Πόν υπρεσίες αυτόνμ καίκων Δμκρατία. Κιυμύς ματέν σμαντικές υπέρ ακύρξς Κνβραχνίδ κάικ συγκρμέν Ευάγγελυ Ιωαννίδ. αντάρτικες μάδες υπό πλαρχγών Χαράλαμ ΣΑΝΤΑ περιχή 1540 ς Σάνς καίκυς 7 ελλνικά Πλατάνωνχωριά Τόνς. χτισμέ πάνω σ βυνπλαγιές. Ιδρύθκε Θρυλική Ακόμα υπήρξε πία γυίκες αντίσσή πλφρύσαν καίκων ν' αντιτωπίζυν Σάνς εντίν ς Τύρκυς. Τύρκων κακτών. ΟΙ ΕΠΤΑ ΕΝΟΡΙΕΣ ΤΣ ΣΑΝΤΑΣ Χριστόφρς,έ Ετυμλγία:πιστόφ«πυρβόλ : 400 σχλεί σπίτια.εκκλσίες:αγία όπλ» + -άν:πνυμικό εκπαίδευσς Κυριακή, Άγις μια επίθμα πγή σ Χρισφόρυ. ελλνικά. Zυρτζάν: Κυριακή, όργαν-φρέας έ σχλεί καλάμων» 120 πρωβάθμιας σπίτια,εκκλσίες:άγις + εκπαίδευσς. Γεώργις, Ετυμλγία Άγις Zυρτζής Κωνσντίνς,Αγία «zυρνά -έ έ2 Τσακαλάν: πρωβάθμιας εκπαίδευσς. 53σπίτια, εκκλσίες: Ετυμλγία Zωδόχυ τσακάλ «τσακάλι» πγής +Παντελεήμων,Άγις Άγις άν. Γεώργις, έ σχλεί Ισχανάν: (έ 150 θλέων). σπίτια. Ετυμλγία εκκλσίες: Αγία Ishan Κυριακή, «πρίγκπας Άγις σ Γεώργις. αρμένικα» δμτικά +Δμκρατία άν. σχλεία ***Πισφάν Kζλαράν: σχλεί πρωβάθμιας 60 σπίτια εκπαίδευσς..άν. Εκκλσίες: Απστόλυ Πέτρυ,Απστόλυ Παύλυ, Πίνετάν: πρωβάθμιας εκπαίδευσς. 30 σπίτια.πρωβάθμιας εκκλσίες:πρόφ λία Αγίυ Γεωργίυ έ σχλεί Τερζάν:200 Tερζής«ράφ σ σπίτια. Τύρκικά» Εκκλσίες + άν. Άγις Θεόδωρς Μεμρφώ. Ετυμλγία Ο ΠΛΘΥΣΜΟΣ Μετά χριστιαν Γεωργίας, συνήθ περισσότερ βρύν Τύρκικά(αυτών 1857 περισσότερ άλλ περισσότερ Αρνία κάικ τόπ hatti Humayun νότι ζυν Σάνς ς ζήσυν σ μέρς πλίτες είι περιχή Πόν κρυπχριστιαν χριστιανί(51%) Ρωσίας. διάρκεια Σάνς αγκάζνι μέχρι κινύνι αρχική ανλλαγή ρωσρκικύ ή γίννι κρυπχριστιανί γλώσσα πρς αφήσυν πλέν πλθυσμών). ς πλέμυ φανερά είι σπίτια (49%). ς ΤΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΤΣ ΣΑΝΤΑΣ ανρτών Σεπτεμβρίυ διαμέρισμα Κατά ργανώσυν Καπετάν Θράκ. διάρκεια Στυλιανύ Πόν Κιλκίς πλισμέν Μετά Nέα είχαν Πρώ σ Koσμίδ Σάν κεντρική εμφανιστεί αντίσσ Παγκόσμιυ ιδρύθκε ανλλαγή Μακεδνία. αντιστάθκαν σ ενάντια Πλέμυ βυνά πλθυσμών ς σν επιτυχώς Σανίυς ρκικό Σάνς εγκαστάθκαν σ σ στρατό. ρκική νμαρχιακό Σάνς 1916 σ επίθεσ υπό πρσπάθσαν ζώνες Μακεδνία σ γεσία 6 ΚΡΩΜΝ Γνωστή πρστευύν χτισμέ κωμόπλ περισσότερα επαρχίας διώξεις χωριά Χαλδίας Τύρκων. περιχής, νμύ Τραπεζύνς. κατέφευγαν πλλί Σ ψλά βυνά, ό ΣΟΥΡΜΑΙΝΑ Παραλιακή ζύσαν Μάκρωνες αλικά. Εκεί λειργύσαν Τραπεζύνς. δμτικά Σ βυνά σχλεία, μιγυμνάσι. ν Ξενφών, ΚΟΜΑΝΑ Αρχαία λατρείας. Χρυσόσμς Σ Κόμα 407. Πόν, πέθανε κντά σ Τκά. κακυχίες Ο Στράβων αφέρει έ Ιωάννς κέντρ Τύρκυς. ΟΙΝΟ Επίσς π.χ. αρχαία απκία αττικής Πόν, νός. ανάσα σ Αμισό στερήις σ Κτύωρα. Από ν 5 αιώ Τ λειργύσαν ελλνισμός εκεί περιχής δμτικά υπέσ σχλεία, απερίγραπς μία σχλή διωγμύς παρθεγωγεί ς. ΜΑΤΣΟΥΚΑ Επαρχία Ιωάνν Πρδρόμυ νμύ Τραπεζύνς, Βαζελώ φμισμέν Αγίυ Γεωργίυ αστική μστήρια Περιστερεώ. : Παγίας Συλά, Ui1rlvPo8A 11 / 20

12 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις Είχε πρωτεύυσα σ Τζεβισλύκ (Μάτσκα). αμιγώς Πρίν ελλνικά 1914 ελλνικός υπόλπα πλθυσμός έφνε μικρή συμχή Είχε πλθυσμό. 70 χωριά εκ πίων 47 Σ επχήθάλατ'' Κμννών τελύ Ματσύκας ''Θάλατ, όν αντίκρισαν φώξαν ν Εύξειν Μύρι δυκά. Πόν. Ξενφών βυνό Θήχς 12 / 20

13 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις Σ Ματσύκα Μεγάλ Κμννί. πλέμσαν στραγί Βυζαντίυ, περίφμ Γαβράδες, ΧΑΛΔΙΑ Περιχή Χάλυβες μόσαν.όνμα Ήν Μέγας αλικύ πρώ Βασίλεις Πόν, περιχή ό, Γργόρις Μικράς Νανζιανζνός. Ασίας αργυτική ασπάσκε εκστρατεία, Χριστιανισμό. καικύσαν Εκεί Όν Χαλδία σ καχή Τύρκων υπέσ γάλες καστρφές. ΑΘΝΑΙ Τ Ρωσίας-Τυρκίας κάικ παλιό Ατή σ Παζάρ πντιακής νμό (δλ, Ριζέ. παραλιακής αγρά Είι γνωστή κωμόπλς Αθής). επίσς Πάζαρ. όνμα Βρίσκει σ έδωσαν σύνρα ΑΡΔΑΣΣΑ Έδρα Τραπεζύνς. τελύ υπδιίκσς φρύρι Σ επχή σ Τρύλ ιρά Βυζαντίυ υπαγόν κάστρων τά σ Μεσχάλδιυ. διίκσ Μεγαλκμννών Αργυρύπλς νμύ χωριό Σ Νεσάρειας. όνμα χρόνια Μεσχάλδιν σαίω υπήρξε μία έδρα επισκό έξι ισχυρές θέις υπαγόν σ θέμας μτρόπλ Χαλδίας Μερικές σθμό Εκκλσία ασχλύνν χωρφυλακής δεκαετίες αφιερωμέν πέρα πριν γεωργία σ ν χυδρί. αγία ξεριζωμό Σφία μικρεμπόρι. Είχε σ μικρή αρκετά κίμσ κωμόπλ καστήμα Θετόκυ. δικτήρι, πανδχεία. κάικ δικαστήρι, ΜΠΑΦΡΑ Πόλ νμαζόν Ντιαλικά Αλύα, ενώ Στράβ Σινώπς. Ανήκει αφέρει σν Δυτικό Γαζλών. Πόν. Σς αρχαίυς χρόνυς 13 / 20

14 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις Τυρκόφων) Απέχει πλθυσμός 100 χλμ άγγιζε ς Σινώπ χλμ ς πίυς Αμισό Σ 1870 κα (Ελλνόφων μία αφρά Παφραί διαρύσαν σχλεία αρένων θλέων. κάικ ρκόφων σ περιχή Πάφρας Καισάρειας. έγραφαν ρκική ελλνικύς χαρακτήρες, όπ 116 Σύμφω αμιγώς Μάγαρας, μαθτές. ελλνικά Τν έ στιστική επχή μιγυμνάσι, χωριά, εκείν μία 80 επισκπική Μτρόπλς πλθυσμός σχλεία αρένων, εκκλσία, υπλγίζετε Αμάιας, θλέων, επαρχία ύς, νπιαγωγεία, Πάφρας καίκυς. μνή Παγίας μία 4.500, περίφμα Πάφρα παρήγαγε καπνά σιτάρι, μαύρ κριθάρι, χαβιάρι. μήλα αχλάδια κ.ά. Ήν νμαστή όμ Τα Αλεξάνδρειας. καπνά εξήγαγε σ αγρές Αμβύργυ, Μασσαλίας, Λνδίνυ, Σ επαρχία Καζά καίκυς πία εκ υπδιίκσ πίων 4/5 Πάφρας, Ελλνρθόδξ. πλθυσμός ανερχόν σ Πρώς τελευίς Ζήλων». ύρκυς επίσκπς Ο λόγω επίσκπς εθνμάρτυρας συμχής Zήλων Αμάια Ευθύμις σ μδικός ανήκε Αγριτέλς αντάρτικ Πάφρα, επίσκπς πίς κίνμα έφερε αυτό Μελέτις περιχής εκτελέσκε ν τίτλ, (600. «αλλά μ.χ. Επίσκπς ς κάικ περιφέρεια όμ Πάφρας πλήρωσαν δμιυργήθκε γάλ τίμμα έ ανάιξ γαλύτερα ς αντάρτικα σ' αυτό. Πόν. άνδρες 3έκαψαν. λικίας πλιρκείτε ετών ό ελλνική συλλαμβάννι συνκία φυλακίζνι. όργα Τπάλ Οσμάν. 570 Οδγύνι Κιόβτ Συ. αργότερα Εκεί ς λήστεψαν τρίωρ πρεία ς σ έκαψαν. εκκλσία Αγίυ Χαραλάμς σ χωριό Ως εκ θαύμας διασώθκαν δύ κατέφυγαν σ βυνά. Σ δγεί Σ ελήστεψαν ς δρόμ 8 Ιυνίυ σ εν Σελαλίκ 1921 μέσω σς ύβρεων Τπάλ έσφαξαν σ εκκλσία Οσμάν χωρίς πρπλακίων συλλαμβάνει ίκ. Αγίυ Κατόπιν Γεωργίυ, συνδεία άλλυς ς 250 πλλών έβαλαν απέχυσα άνδρες μέσα χωρφυλάκων, 4 κάθε ώρες σ λικίας πεζπρία. εκκλσία ς ς Εξέχυσα Αμισό. πρώ δμκρατίας Τν σλής, θέσ Ιύνι σ 1921 Πόν. ισρική τί Τύρκ θεωρήθκε μνήμ φέκισαν κατέχει ότι συμτείχαν εκεί χωριό 701 σ Καβάκ ίδρυσ, 48 χιλιότρα ς ανεξάρ εξόρισς διέξαν ελλνικό ξερπόμ. έριχν νερό Καβάκ έτρεχε εθνικό συγκέντρωσαν σώματά παίξυν αίμα. Τα ύμν, βράδια ς ν πότε μάζευαν εθνικό σ Τύρκ πτάμι. Τύρκ ύμν ς ς Σύμφω Τυρκίας. σκότωσαν συλλάμβαν Όμ, μυσικύς παράδσ όλυς ρωικί σ ς Αμισύ αφύ πτάμι Πόντι έριξαν ς έπαιξαν αυτό ς σκόαν αντί ν Σ συμφωνίες λαύσυν υπσχέις, επαλθεύκαν, λίτισ παλαιότερα αργότερα φιλίας υστερόβυλς περίπτωσ καλής αυτής ς συμφωνίες, Τύρκων κακτήις ς λάχισν γεινίας πλιτικής φυλής, υπεύθυνυς Πάφρας Βυζαντινύς, κράσαν ανάσα ς όπ συνθήκες, κυβερνήτες μίρα, ότι Τύρκων. ελάχισ, αφρά σ μας ς χρτάσυν δύ όλ ένθερμ έδε Κμννύς Εθνότες ίσα ν Ελλνικό Ελλάδας, μαζί Πόν, λόγ, βρωρά Έθνς. βάρβαρα πτέ ός λόγς, Τραπεζύνς Τύρκων Από δεν ς πρσπάθειες εξαιτίας υπκεί παγιώθκαν φιλία πάθ. πτέ εμφάνισ δεν εύπλασ κι σχέις αν έγιν Συνλικά δλφνήθκαν 30 δάσκαλ. κα ή κάκαν περίδ περισσότερ σκτώθκαν ή Παφρνί, εξντώθκαν ανάσά σ εξρίες ς 84 ή ιερωμέν Ξακυστός πλαρχγός καπετάνις Πάφρας Αντών πασάς. Ντιότερα Κλκτρώνς Πόν. Έρπαα Κτσά Αστάς αρχικαπετάνις, θεωρείι Ολίγ καπετάνι, αλικότερα, Ιστίλ αγάς σ Βασίλ' Σαμψύν, Ουστάς. έδρα φόβς τρόμς Τύρκων. ΓΑΛΙΑΝΑ Τμήμα ενώννν ήπεριχής ΓΑΛΙΑΙΝΑ δύ βραχίνες Πόν πυξί άρχιζε πμύ. ν Διπόμ, δλαδή σί λλεία. Τ καίκων όνμα ρισμένυς κτρφία. πρέρχει Κατ' άλλυς λέξ λέξ γάλα, «κάλλια» λόγω εσχόλσς σμαίνει Τέια λλεία όντ βρίσκνν σ όρς Μανό. Άλλα λλεία υπήρχαν σ παρχάρια Ζεμπερέκ. Σ Γαλία βρίσκει νμαστό ``Τρίχας Γεφύρι``. Σ φανερί, καίκυς. μέσα κρυφί υ αιώ φβερά άλλ γύρω 550 σς μυσυλμάν. 3Γελέφ 000 καίκυς, Σ 1922 αριθμύ αυύς ήσαν ΓΟΥΡΟΥΧ Ορεινή χλμ υγιεινό. περιχή αυτήν. Ήν υψότρ φυ 800 μέτρων δάσ αλικά έλα ξιάς. Κερασύνς Τ κλίμα σσ εξαιρετικά 75 Υπήρχαν σ περιχή Γυρύχ, χωριά. δμόσιυ Σίλλ, δρόμυ Γιατμύς, διέσχιζε Ενεγιάτ, χωριά δγύ αξιπήθκαν Κερασύν αρκετά σ Νικόπλ. λόγω Σ περιχή ανεπτυγμέν τρία γεωργία πία κτρφία. Δικτικά Κλωνίας. υπαγόν σ υπδιίκσ Νικπόλε ενώ εκκλσιαστικά σ Μτρόπλ ελάχισι κάικ δάσς. επέζσαν., υπέσσαν Σήρα τρία μαρτύρια αυτά χωριά περιχής ρδές Γυρύχ Τπάλ Οσμάν έχυν σκεπαστεί ΑΚ ΝΤΑΓ ΜΑΤΕΝ Κωμόπλ μώνυμς επαρχίας Ακ Ντάγ Ματέν Δικτικά υπαγόν σ Άγκυρα, ενώ εκκλσιαστικά σ μτρόπλ Χαλδίας Αργυρύπλ παραλλαγές καίκυς γλώσσα ς πίυς λαλύσαν ιδίωμα Πρέρχνν Χαλδίας λίγες Είχε τέσρις γάλες ενρίες : α) Άνω μαχαλά ή Ταχμαζάν β) Σμπύλγλύ μαχαλάς γ) Γατσάγ δ) Τσάρσ μαχαλάς. κάικ ασχλύνν λλυργεία, χαλκυργία, εμπόρι βιτεχνία. γράμμα. επαρχία Ακ Ντάγ Ματέν 30 ελλνικά χωριά πλύ ανεπτυγμέ τέχνες λόγω ς νάστευσ ήρθαν κνμικών αρκετές δυσκλιών κγένειες Αργυρυπλιτών επιβίωσς, σ περιχή Συρίν αντιτώπιζαν Ακ Ντάγ κρυπχριστιανί. σ Ματέν Αργυρύπλ. έγινε σ 1832 Μαζί Κα Δήμαρχς αυτή περίδ δικάσκαν Ακ Δαγ Ματέν καδικάσκαν Συκρή Ακ Δαγ Εφέν. Ματέν αντικεμαλικί, στραγεί ξύ κεμαλικών πίων σ Τα Συριώτες φυλακίις, ατιμάις δεινπαθήμα κρυπρχριστιανί εξρίες, γυικών. Ελλήνων βασανιστήρια, φανέρωσαν Ακ Ντάγ σφαγές, Ματέν πίσ άρχισαν ς. αρπαγές Τότε 1876 άρχισαν περιυσιών, όν κάπ συλλήψεις, Ακ Νγ ελλνισμύ Ματέν, ανάσα σ επαρχία σ 1876 περιχή τραγικές μνής απερίγραπ μαρτύρια σ Ονμαστά ελευθερία, είι, Πεχλιβάνεν παλικάρια Γεώργις Ακ Αμαραντίδς, Ντάγ Ματέν Νικόλ' αγωνίσκαν Εφέν, μπρστάρδες Πύλς. Με πλειψφία συνεχόν ανλλαγή ς πλθυσμών Αριδαία νμύ κάικ Πέλλας. Ακ Δαγ Ματέν εγκαστάθκαν ΙΜΕΡΑ Κωμόπλ Πόν σ Αργυρύπλς. Ήν Κρώμν βρισκόν σ ΒΑ Τραπεζύνς. Ζύγας. Χτισμέν Ξενφών σς αντίκρισαν πρόπδες Θάλασσα, όρυς Θήχς δε βυνά υψότρ τελύν μ.συνέχεια ό μύρι βυνών Είχε σ υγιεινό περιχή κλίμα τά πλύσια άλωσ βλάσσ. Λέγει ότι χτίσκε φυγάδες ήρθαν ρεινύ όγκυ συχνά αγκάζνν γεωργία ξενιτευύν. κτρφία. Λόγω δυσμρφίας Εκκλσιαστικά ασχλύνν ανήκε μτρόπλ Χαλδίας. Πρίν ν παγκόσμι πόλεμ 300 ελλνικές κγένειες Πριν νάστευσ σ Ρωσία Τραπεζύνς. κάικί έφν 500 περί κγένειες. Χωριζόν πέντε ενρίες :σ Τσακαλενάν -Ίρα Ζτράν - Καθρεσίων - Γιαννάν - :Ζυβατσάν, κάικί άλλες τρεις λίγ μακρυσμένες κέντρ Μανδριά -Α Λειβάδι -όμ Θωμάν. Κάθε μστήρι Τραπεζύνς κάικ ενρία Ίρας Αγίυ αλλά δικό Ιωάνν καφύγι εξαιρετικά ό. Λίγ πι φιλπρόδ. επάνω χριστιανών τόπς παραθερισμύ όν κωμόπλ ς εκδίωκαν καίκων ύρκ. βυζαντινό ΝΙΚΟΠΟΛ - ΓΑΡΑΣΑΡ Αρχαία νμαζόν μαυρόκαστρν. πόν ελλνπόντι νόμαζαν Γαράσαρ. Παλαιότερα 14 / 20

15 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις Χτίσκε Στ, όπ αφέρει ν Πμπήι γραμμέ Στράβ 66 π.χ., ανάμνσ νίκς επι Μιθριδά Τ 1870 αριθμύ 500 ελλνικές κγένειες Σ σήρα, σ χωριό ιερό. ακόμα Λίτσασα είι Νικόπλς, νόμα σ εκκλσία Αγίυ σς Γεωργίυ ίχυς, σ σώζει γυικωνί ανλλαγή. Ονόμα ρμνίες. Τα έγραψαν ίχν ς, λίγ πρίν Παραθέτω παρακάτω στιστική ν πριν ν Α Παγκόσμι πόλεμ. Έχυ χωριά Χριστιανύς καικύσαν πόλεις, κωμπόλεις Σ δμτικά εκπαίδευσ σχλεία, διαρύσαν μαθτές 7μιγυμνάσια ακόμ,αφήσυν 3 Ελλήνων γυμνάσια δασκάλυς,11 1 κγένειες, λύκει, καθγτές. σχλαρχεία Τν Ορθδξία υπρεύσαν κλρικί Πόν, δε αριθμός εκκλσιών ανήρχε σ Τέλς αδελφότες ς αδιακρίτ σ γάλες πλλά πόλεις άλλα κνωφελή Πόντι ξένυς. διαρύσαν ιδρύμα,, φιλανθρωπικά πία πρσέφεραν ιδρύμα, υπρεσίες φιλόπτωχες ΜΠΑΛΤΣΑΝΑ Χωριό δμτικό σ σχλεί ΒΑ Νικόπλς εκκλσίες. καικύν 100 περί πλήρες κάικ ασχλύνν γεωργία,κτρφία, λισσκμική υλμία. ΤΟΝ(Γ)ΙΑ (Θανία) Περιχή Καλάνεμα. σ ΝΔ Τραπεζύνς σ νότια Πλατάνων πέρα ν πμό Πρίν ανλλαγή καικύσαν 2000 ελλνόφωνες εξισλαμισμένες κγένειες ΑΡΤΑΧΑΝ Πόλ θωμανική Βερλίνυ. τά Κάρς περιχών 1878 δυτικύ αυτών αυκραρία επιλεγεί Ελλνικί ό σ Καυκάσυ δμιύργσαν πλθυσμί μόθρσκ ς κατόπιν σσ ίκσαν Ρωσία. ακμαίες πέρα σαν 60 κνότες. τόπς σ χλμ σ νάστευσς περιχή χέρια περιχή Κάρς. Ρώσων Αρχάν Ως λόγω Καυκάσυ 1878 συνθήκ ανήκε υπαγωγής ν πόν σ Εκπατρισμί Ελλνρκικύ άρχισαν πλέμυ ς Οκτωβριανής σ Αρχάν επανάσσς. περίδ λόγω Πρόϊα Ελλνικές Συντικής κγένειες Σερρών, σ Αρχάν Αθή εγκαστάθκαν σ Μυτιλήν. σ Πλίχν Θεσσαλνίκς, σ Ήν Ιανυάρις 1919 κρά ν Δεκέμβρι ΟΦΙΣ Ή, χαρακριστικό καθώς Οφλήδες. Οφία, ή καθαρό Οφιύς. πλθυσμύ Περιχή ( αρχαιπρέπεια) περί ν Όφι μαδικός πμό, γλωσσικύ εξισλαμισμός αλικά ιδιώμας Τραπεζύνς. μιλύσαν 17 αιώ, Κύρι ς αλλεπάλλλες έλλειψ Οφλήδες, μσριών λξ, δκιμασίες. σ περιχή εξισλαμισθύν συντέλε βασανιστήρια, ιρά διώξεις αυτή Τν διαρρέυν πμί Καλπόμς Μπαλτζή Ντερέ, (Ψυχρπόμς). περιχή χαρακρίζει λόφυς, βυνά, χαράδρες λαγκάδια. Ο εξισλαμίσκαν Όφς Όφ τελεί έφν σ μέσα χωριά ψυχές. 17 Κάνε αιώ δια καικύσαν βίας. Περί 1866 Οφλήδες κάικ Τα Κνύ, ( Οφλήδων Φώγλυ, νόμα ό δλώνυν καγόν Παπάζγλυ, χωριών Ξένς, επίσς κγένεια ς Μαντάνς, Γργρά, μαρτυρύν αρχαιελλνική Μερτζάνς Ό, Υψλάνδων), γνήσια Παλαχώρι κ.ά ς Ελλνική καγωγή Φωτεινός. (Παλαιχώρι), ς :χριστιανί Αντώνγλυ, Τα καγωγή δέ Σαχάρω, επώνυμά : τραγική Αλθινός, Γιάννγλυ, Υψλή, Πντιακή ευαγγέλια-ιερά εξισλαμισθέντες ς λαλιά βιβλία-ιερά Οφλήδες άμφια-χειρόγραφα-θυμιατήρια-συρύς-εκκλσιαστικά πατρπαράδ διατήρσαν μέχρι έθιμα. Φύλαξαν ανλλαγή βασμό πλθυσμών κειμήλια σκεύ. όπ, Διέφεραν σν πλιτισμό. πλύ όλυς ς άλλυς μυσυλμάνυς τόσ σν χαρακτήρα όσ ιδιαίτερ Οφλήδες Μεσχώρι, κλίσ καλύτερες. σ ήρεμ θελγικές άνθρωπ σδές. ασχλύνν τά μυσυλμανικές γράμμα ιερατικές σχλές τέχνες Όφ Σε Τραπεζύνς. παλιά χειρόγραφα Συνλικά περιχές εξισλαμίσκαν περί Όφε σιώννι Οφλήδες. επισκπές ΟΥΤΣ ΠΟΥΝΑΡ' (Τρείς βρύς) Χωριό Ελλνικός σς πρόπδες εκκλσία όρυς Νεπιεντάγ σχλεί. Πάφρας. Ο πλθυσμός αμιγώς Οτ Τ κλείσκαν Νεπιέν. χέρια ς 1917 Καγιά γυίκες μάλισ Τύρκ άπισ Ούτς πλαρχγός σ μνή νάρ' παιδιά. περικύκλωσαν έθεσαν Χατζγιώργς Παγίας έχα Από τέλς 250 Ουτς σ ψυχές μνή. ζωή νάρ' Οτ Καραβασίλγλυ. ς. όν Καγιά 60λεγόνς πλεμιστές καγόν τά 520 (Μάγαρα ψυχές μ κι καδίωξ Παχατσάχ παραδόθκαν θέλνς επικεφαλής υπ Πασί) συνλικά παραδθύν Τύρκων μάχς ξύ όρυς σ ΧΕΡΡΟΙΑΝΑ ΚΑΙ ΧΕΡΙΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΙΡΙΑΝ όνμα τμήμας Χαλδίας ρκιστί Σεiράν δλαδή, τόπς αξιθέας. Αρνίας καλαμβάνυν έ μέρς ς βυζαντινύς, Μικράς Τα χωριά. χερρία είχαν έδρα υπδιίκσς Γάρατσα περιελάμβανε 72 ελλνικά ΠΛΑΤΑΝΑ Πόλ λιμάνι Δυτικά Τραπεζύνς Σ νμάσκε εκ θέσ πίων Φαρκία σρινών ήσαν επιπλατάνων βασιλείας Φαρνάκ κτισμέν υπδιίκσς Α. αρχαία Καικεί Ερμώσσα 2000 Κιμισχανάς πία καίκυς μισί ΚΕΛΚΙΤ δλαδή Ορεινό πλειψφία χωριό ς, Αργυρύπλς. περιχής Τχριστιανί. Κελκίτ Αργυρύπλς έδρα μώνυμς κάικ πίυ ήσαν νμύ λλωρύχ σ 15 / 20

16 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις Κιθάραι:. ρεινό θέρετρ σ Τραπεζύν, φμισμέν ιαματικές πγές Κλχίς: αρχαιό Πόν ν ελλνικό Αργυτικής έτσι αφέρει λόγω εξής. ελλνόφων Εκστρατείας) Πρόκειι γεωγραφικής σ κόσμ ελλνικές καθ' τμήμα όλ πγές θέσς Αρχαιό Βυζαντινή χώρας δυτικό πάν ( τμήμα μύθς βρέχει ανκτό Μεβυζαντινή Ιβρίας σ ρίζει επικνωνία ν Εύξειν πρρισμό περίδ. Κλώνεια σμαντικότερυς - Sebinkarahisar δρόμυς περίδ. :κντά δγύσαν Μικράς σ αλικά. Ασίας, χτισμέν Σμαντικό πάνω στρατιωτικό έν κέντρ ς Λίμνια: έπαψε σμαντικό Βυζαντινή βυζαντινή είι εμπρικό παραλιακή, λιμάνι. σ λόγω παράλια πρσχώων Εύξεινυ Πόν παρακείνων ( γενέστερυς πμών). χρόνυς Υπήρξε Μαγκλαβί σπλαιώδς Ο αφέρυν "μαγγλαβίι", βυζαντινής αξιωματικό, 1022/3, 11 βυζαντινύ έχει δλαδή αιώ. αυλής ιδιαίτερ ακόλυθ ός, :πγές τίτλ Εξάλλυ, τά σ συνόρυ. χωριό ισρική 10υ-11υ αυτό παλατινών εδραίωσ σωζόν Βασιλείυ Μαγκλαβί, ιχγραφίες 12 σμασία, αιώ σ φρυρών 14 Β, βυζαντινής ό καθώς αιώ, έχει επιγραφή βρέθκε πίυ υτίζει εκφραστεί ενώ Βυζαντινύ κυριαρχίας σήρα Τραπεζύν, σ νμασία ν Τραπεζύν συνδέει σώζνι σκέψ αυκράρα σ Μνή βρειαλικό ενπίζει ότι παραπέμπει ελάχισ αξιωμαύχ ιδρύθκε Στύλυ χειμώ πράγμα. σ τμήμα 10 λέξ Μιθραίν ή Μινθρίν: ντιαλική μτρπλί Τραπεζύνς πλευρά Με ς Ιωσήφ Λαζαρόλς. χρνικγράφς αυτή αφέρυν Μιχαήλ Πανάρες βυνό υψώνει σ σύμφω πρξέν ός νμασία φείλει ργή βί σ αγίυ ειδωλλατρών λατρεία Eυγενίυ, έξω Mίθρα διωκτών άγις έριξε. απτύχθκε κάτω άγαλμα σ χώρ. θεύ Εδώ άλλωστε, γεγνός ακόμ Από Xαρακριστικό χριστιανικά π σμαντικότερες σήρα υπήρχαν πρσκυνήμα ιαματικές ιδιαίτερς σ' πγές πγές πλλά ήνμασία σμασίας ιερά. υπήρχαν αγιάσμα, Κάπες ς μυσυλμάνυς σ έπαιζε δλαδή βυνό αυτές, είι βυνό ιερές όπ καίκυς σ πγές, θρυλικό ζωή Karlik Δρακνπήγαδ. Tepe, διαμρφώθκαν ς Τραπεζύνς. θεωρύνι είι Ρίζαιν: στρατιωτική σμασία σ νότια παράλια Βυζαντινή Εύξεινυ περίδ. Πόν. χυρώις δεικνύυν Τρίπλις χαλκύ, περίδ. σιδήρυ :κνμικής κυρί παραλίων αργύρυ Εύξεινυ ανέδειξαν Πόν. χυρή θέσ λλεία Βυζαντινή Χερσών: Ιδρύθκε ακμής αντιτώπι. ς Μγγόλυς ελλνική Μετά σ χερσόνσ σ απκία. ευρωστίας 1204 τέλς αγνώρι Σς παρά 14υ Κριμαίας Βυζαντινύς αιώ απειλές κυριαρχία σ χρόνυς βόρεια πκίλων παράλια γνώρι Τραπεζύνς. εχθρών περιόδυς Εύξεινυ Καστράφκε γάλς ρύς Πόν. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ Ξακυστές εθνικές χωρίς δυνάσ. καμία ισρικές είι εξαίρεσ, όλες παραδόις δκίμασαν, ελλνικές πόλεις διάφρες ελλνρθόδξ Πόν επχές, -σμαντική κάθε χριστιανική βαρβαρό μία απ' αυτές πίσ. συνδέει Και Τύρκυ όλες, τι Ενδεικτικά χωριό αφέρνι Υψλή επίσς: φιλόδξ Υψλάντες, Θανία Πλά ( Τόν ),υτίζει βυζαντινό Όφ, κάστρ ( Ήλ' κάστρ )κόρ εκλεκτά αρχαίας ν Μιθριδά ν Όμρ λεγόν πυρρίχι καπνά Κλχίδας, ΣΤ, Ευδκία),, χρό γνν Τκά πλύσια ς, Πυλαντζάκ Νικόπλ (ή λλεία Ευδκίας Άδρασα, φείλει ό πύ, ) μό ιδρύθκε Ριζύν όνμα έδρα Γργόρις επί αυκράρα Χαλδίας, σ νίκ Θελόγς, Τρίπλ Πμπίυ ρακλείυ νότι Πάφρα, γνωστή τμήμα ( 16 / 20

17 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις Φάτσα Συρίν Μύζε Κάρς επαρχία Καρς ( σρινή Γεωργία) βρίσκει βρισκόν πάν έξω γεωγραφικά όρια ισρικύ Πόν τέλε γενέστερ απκία Ελλήνων Πόν. μώνυμ είι κτισμέν πάνω ρπέδι, δεσπόζει σ διαβάις Ερζερύμ πρς βρρά υπήρξε πρωτεύυσα κυβερνείυ Καρς. Κατά περίδ νάστευσαν μαδικά χιλιάδες Ελλήνων, πί εγκαστάθκαν σ γενική περιχή κυβερνείυ Καρς. Υπλγίζει ότι γύρω σ ζύσαν μέσα σ περί χωριά κυβερνείυ. Αφέρει ότι όλ κυβερνεί υπήρχαν 75 ελλνικά δμτικά σχλεία, μία τριτάξια αστική σχλή πία αργότερα έγινε κτάξια, επίσς λειργύσαν έ παρθεγωγεί, έ πρακτικό λύκει αρρένων, καθώς έ γυμνάσι θλέων. Τέλς σ Καρς υπήρχαν δύ εκκλσίες, καθεδρικός ός μόρφωσς Σωτήρς Χρισύ Άγις Γεώργις. Τ καίκυς, ς πίυς Ο πλθυσμός Κυβερνείυ τελύνν :, Ρώσυς, Αρμένιυς, Τύρκυς, Κύρδυς-Εζίδγυς, Τυρκμένυς, Καραπαπάχυς, Λεζγίνυς, Οτίνυς, Εσθνύς Μαλακάνυς. Ο πλθυσμός αυτός χωριζόν δυ καγρίες όσν αφρά ν τρόπ ζωής: σς μόνιμα εγκατεσμένυς ς περιφερόνυς σκνίτες ή νμάδες, λπόν μραί έ τόσ πλυπλιτισμικό περιβάλλν κάθε πλιτισμός δεχθεί επιρρές ς γύρω λαύς. Παρακλυθώνς ιδιαιτέρ μυσικχρευτική παράδσ Ελλήνων Πντίων Καρς παραρύ έν αυτές επιρρές τόσ σ λωδίες όργα όσ σς χρύς. Τ Κυβερνεί Καρς (Γεωγραφία) Είχε έκσ τετραγωνικά χιλιότρα. Τ μέγισ μήκς εκτά αυτής βρρά πρς νό 200 χλμ. μέγισ πλάς αλή πρς δύσ 180 χλμ. 17 / 20

18 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις Κυριότερες πόλεις : Τ Καρς έδρα Κυβερνείυ ( νμύ δλαδή) υψότρ 1750 μέτρα, Τ Αρχάν, Τ Σαρίκαμις, Τ Καγκισμάν, Όλ. Καρς απέχει χιλιότρα Κωνσντινύπλ 496 Τραπεζύν. Για νμασία πόλε Καρς, ν Γεωρνί θεωρύσαν π είι γεωρνική λέξ σμαίνει πύλ, δε Αρμένι ετυμλγύσαν αρμένικ λέξ Χαρς σμαίνει νύφ. Είχε καίκυς, εκ πίων σ γαλύτερ αριθμό υπερτερύσαν Αρμένι. Σ Καρς έφν δυ ελλνικές εφρίδες: Φ Μακεδνίας Ακρόπλις Αθνών. περιχή Κυβερνείυ διασχίζει, κυρί, ριρές: Σγανλύκ, Ακ Μπαμπά, Αλά - Νγ βραχώδ όρ Καπάχ Τεπέ σ νό. ριρές τελύνι ψλά όρ. Κατά περιχές υπάρχυν γάλες κλάδες, βαθιές χαράδρες απέραντες πεδιάδες πλύσια βλάσσ άφθ βσκτόπια. πλαγιές βυνών είι μαλές, καλύπνι χόρ σ χαμλά ενώ δάσ σ ψλότερα σία ς. γαλύτερ πμί διαρρέυν Κυβερνεί είι: Κυρά (Κύρς πμός), Αράξ, Καρς Τσάι, Αρπά Τσάι Όλτι Τσάι. τέσρις πρώι εκβάλλυν σ Κασπία Θάλασσα, ενώ τελευίς αφύ ενώνει ν Άκαμψι πμό (oruh), εκβάλλει σ Μαύρ Θάλασσα. Σ απέραν βσκτόπια Κυβερνείυ τά άνξ έρχνν Γεωρνί κπάδια ς βσκή. Υπλγίζει π κάθε χρόν έφερν εκατό εκατόν πενήν χιλιάδες πρόβα. Διίκσ περιχή Καυκάσυ, ανήκε σ ρωσική επικράτεια, τελύνν Κυβερνεία δλαδή Νμύς αντιβασιλέα μέγα δύκα Νικλάι Νικλάγιεβιτς, αδελφό τσάρυ Ρωσίας, πίς διάρκεια Α Παγκσμίυ Πλέμυ αρχιστράγς πλεμικύ τώ σν Καύκασ. Τ Κυβερνεί δικύνν μια στρατιωτική πική διίκσ, σ πία συμτείχαν εκπρόσωπ εθντή καικύσαν σ εδάφ Κυβερνείυ. Τ Κυβερνεί Κάρς τελύνν Διίκσ Καρς ό υπάγνν Υπδικήις Καρς, Συραγκέλ Σγανλύκ, Διίκσ Αρχάν Υπδικήις Αρχάν Κιόλιας, Διίκσ Καγκισμάν Υπδικήις Καγκισμάν Χρσάν τέλς Διίκσ Όλ / 20

19 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις Ατά Παζάρ Ινέπλ 19 / 20

20 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις σσ αρχαία Ελλνρθόδξ διωγμό ς Ινέπλ, Τραπεζύν. χρσιμπύσαν 1867 βυζαντινής ς γύρω χρόνια εκτός Τύρκυς, βρίσκει , Ελλνρθδόξων χωριά έδρα χλμ., κυριαρχίας κάικ γλώσσα πλλά καϊμακαμλικιύ ς νμάσκε σ νμαζόν σ ς σιχεία ντόπιυς παράλια άλλες πίυς ς Ελλνρθδόξων İnebolu. Αβωνότειχς Ελλνρθόδξυς, πόλεις δεν Εύξεινυ Τυρκικής. Ινέπλ, ανήκε ξεπερνύσαν Τ όπ Ινόπλις.. σ Πόν, ήελλνρθόδξ συνλικός σαντζάκι Αβώνυ Σινώπ, Σινώπς, Ινέπλ κισμύ υπήρχαν Μετά σ 40 τείχς Κασμνής. αριθμός βόρεια Καισάρεια 45 σσ κσ έδρα ήαυτή άλλ κγένειες. Ιωνόπλις. Ελλνική, μώνυμυ Κασμνής, καίκων 115 Αρμένι. γνν αλλά Τν χλμ. Πριν περιχής καζά. επχή Σ Σ Από επιπλέν Ινέπλς δυτός διαρύ Αργότερα αλλλδιδακτικό πία εκπαιδευτικό Αστική κυριότερες χριστιανί τέρ 20ύ δίδασκαν Κεντρική αιώ τέσρις έ κάικ τάξ έκαν ίδρυμα ασχλίες σ αλλλδιδακτικό 3 Σχλή ς δάσκαλ χέρια τάξεις. παρθεγωγεί. χνδρεμπόρι κασκεύασαν δμτικύ, μτρπλί Ινεπόλε σ περιχής δυτικά-ντιδυτικά καίκων καίκων πλεινότά γνωστή αριθμός σχλεί ή μαθτές Κεντρική Νεσαρείας νύρι Έτσι Ινέπλς ς Σινώπς, 1831 πήγαιν βιτεχνία, 1896, μαθτών Αστική στεγαζόν κτήρι βρισκόν Μέχρι σ Εμπρική έμπρ σ ς έπει πί Ινέπλ λόγω γεωργία, σχλή 1877 σ ανερχόν έ ή Καισαρείας χωρίσκε Παρθένι Σχλή. τεχνίτες. υπήρχαν κνό ειμόρρπ κνμικής εμπόρι Ιδρύθκε Τ φύσαν Τ Αμβρόσι. σχλεία νμαζόν εμπόρι δύ σπίτι. δυσκλία ς σ τμήμα, ανώτερ Ελλάδα. αλιεία. σ αρχές Μετά ΜεΙνέπλ ανλλαγή πλθυσμών περισσότερ εγκαστάθκαν σ BUi1rlvPo8A https://www.facebook.com/vasileios.polatidis φμισμέν Νεσάρεια Μεσσυδιέ Αργυρυπλίτες, Ιωάνν Πόν, τραγικές πατρίδα Θέρμ ερείπια Αμαζόνων,,μνής Εσπία κντά (αρχαία Πρδρόμυ, ρακλείδ αρχαίυ,σ ερείπια ιαματικά Ματέν Πράσαρ Μελί), ελλνικό νό πύργυ απερίγραπ Ζήλα λυτρά Κερασύνς αρχαία Πντικύ, χωριό Τσάλ ό περιχή περίφμ χτίσκε κδμήμα, μαρτύρια Ρωμαί Τρίπλς, χτίσκε Ίρα αφέρνι ιερδιδασκαλεί νίκσαν 179 λλεία πρωτεύυσα ελλνισμύ π.χ. Ινέπλ 18 γυικεί Τσάμπασι ν αιώ Φαρνάκ,, μστήρι ανάσα βασιλιά Ακ Μερζιφύν Στράβω, Θεμίσκυρα, μνή Νγ κάκε ς βασιλιά σ Φαρνάκ, Ματέν 1876 Αγίυ 1913, πατρίδα ράκλεια,φάτσα Α,, 20 / 20

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΟΝ της «Ενωσης» την 25η Μαρτίου

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΟΝ της «Ενωσης» την 25η Μαρτίου 24 Μαρτίου 2013 38 Διανέι 3.000 φύλλα «Το Μαίλον» κωδ.040005 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΟΝ «Ενωσς» 25 Μαρτίου Η ΕΝΩΣΗ ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΕΚΔΡΟΜΗ λ.2 Η αβλθείσα ολοήρ εκδρομή 10ς Μαρτίου πραγμαπθεί απο ΕΝΩΣΗ Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

Διοργανώσαμε πάρα πολλά επιμορφωτικά σεμινά- 6/2012. Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ρό μας. Πράγμα δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο.

Διοργανώσαμε πάρα πολλά επιμορφωτικά σεμινά- 6/2012. Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ρό μας. Πράγμα δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο. Oκτώβρις Γεν. Γραμματέα ςααππ γιρτές έρχνι υ ι. Δ. Μάνυ, ST Ές - Αριθμ. φύλλυ 3 - Τιμή 0,02 εξασφάλισ εκπτώων μέλ ειρία WIND, τόσ τ σθερή τλεφωνία, όσ κιντή. Πι συγκεκριμέ στ σθερή τλεs Pμή φωνία 20 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΡΑΝΙΔΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΟΡ Α. ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΤΙΚΕ. ΝΤΡΟΥ Σ : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΩΜΑ ΠΟΥ ΔΑΣΤ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣ ΛΗΣ

ΘΕΜΑ: ΚΡΑΝΙΔΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΟΡ Α. ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΤΙΚΕ. ΝΤΡΟΥ Σ : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΩΜΑ ΠΟΥ ΔΑΣΤ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣ ΛΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΡΑΝΙΔΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΟΡ Α. ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΤΙΚΕ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΆΠΛΑΣΗ ΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΑΣΤ Σ : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΩΜΑ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣ ΛΗΣ 1999 Τ Κρανίδι ειναι πρωτεύυσα της επαρχίας Ερμινίδς

Διαβάστε περισσότερα

Εσύ έδωσες ή έστειλες τη συνδρομή σου; ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡ. ΛΟΓ.: 253/37157280

Εσύ έδωσες ή έστειλες τη συνδρομή σου; ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡ. ΛΟΓ.: 253/37157280 Χρόνος 25ος Περίοδος E Αρ. Φύλλου 83 Ιανουάριος - Φεβρουάριος Μάρτιος 2012 Τρίμν έκδοσ Στρωμνίτσς 25, 542 48 Θεσ/νίκ, Τλ. 2310 317.585, Fax: 2310 321.885 Τιμή Φύλλου 0,1 ευρώ e-mail: omvrianos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΤΟΣ 25 - ΜΑΪΟΣ 2015 - ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 289 - ΤΙΜΗ 0,20 - ΚΩΔΙΚΟΣ 1190 ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Στ χρνικ διαστημα πυ η χωρα μας βρισκεται ντως σε δεινη

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τετάρτη, 23 Ιούνιος 2010 10:55 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 23 Ιούνιος 2010 15:48

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τετάρτη, 23 Ιούνιος 2010 10:55 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 23 Ιούνιος 2010 15:48 Τόν σ Αιγαί! Συντάχθκε απ ν/ Administrator Τετάρτ, 23 Ιύνις 2010 10:55 - Τελευία Ενμέρωσ Τετάρτ, 23 Ιύνις 2010 15:48 Bluefin Tuna in the Aegean Sea from deepww on Vimeo. Κείν Δ. Κόλλιας, φω: Deep magazine

Διαβάστε περισσότερα

ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~

ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~ ι... -0.1. = ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~ 2 '::~~,.,./' Σχλή Τεχνλγικών Εφαρμγών ~ι.:,/~:" ~~ - ' Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρνικών 1ι~ v ί10,~. 11 11 t.ι π 111

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ

ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ Η παρουσία των Ελλήνων στον Πόντο πανάρχαια χάνεται στους μυθικούς χρόνους και τους θρύλους της Αργοναυτικής εκστρατείας.

Διαβάστε περισσότερα

Έλλειμμα. πολιτικής... Νέα Δημοκρατία: The day after ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ... Επικαιρότητα. Πεζόδρομος Πυλαρινού Κόρινθος. Club Hotel Casino Loutraki

Έλλειμμα. πολιτικής... Νέα Δημοκρατία: The day after ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ... Επικαιρότητα. Πεζόδρομος Πυλαρινού Κόρινθος. Club Hotel Casino Loutraki ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 303/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / 1 ΕΥΡΩ www.reporteronline.gr Επικαιρότητα Έλλειμμα Κσμσυρρή (Καρναβάλι γαρ) αναμένεται και φέτ Λυτράκι τα δύ επόμενα Σαββατκύριακα

Διαβάστε περισσότερα

έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση

έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση Σκέψυ τν πλανήτη συ... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ συ Εβδμαδιαία πλιτική εφημερίδα Πάρυ - Αντιπάρυ 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 21 Ιανυαρίυ 2011 Φύλλ 145 www.fonitisparou.gr Έτς 66 Νέα Περίδς Έτς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ ΣΤΟ ΠΟΝΤΟ - ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ, ΣΤΗ ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΣΑΚΙΡΕ ΚΑΙ ΚΑΡΑΚΙΛΣΕ ΣΑΝ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο διδασκαλίας της Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Η Σ διαλέκτου σε Ε Ν Η Λ Ι Κ Ε Σ ΑΘΗΝΑ 2013 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέση και φυσικό περιβάλλον

Θέση και φυσικό περιβάλλον Θέση και φυσικό περιβάλλον "Μέλας", "ευρύς", "απείριτος", "ιχθυόεις", "απείρων" και "ατρύγετος" χαρακτηρίζεται ο πόντος από τον Όμηρο. Σ' αυτόν, όπως και στους άλλους ποιητές της Αρχαιότητας, η λέξη σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο διδασκαλίας της Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Η Σ διαλέκτου σε

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο διδασκαλίας της Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Η Σ διαλέκτου σε ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο διδασκαλίας της Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Η Σ διαλέκτου σε Ε Ν Η Λ Ι Κ Ε Σ ΑΘΗΝΑ 2013 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

τετράδιο ασκήσεων Συγγραφείς Κατερίνα Τζαμαλή Ιουλία Σκουνάκη Επιστημονική εποπτεία- επιμέλεια Βασίλης Μπόκολας

τετράδιο ασκήσεων Συγγραφείς Κατερίνα Τζαμαλή Ιουλία Σκουνάκη Επιστημονική εποπτεία- επιμέλεια Βασίλης Μπόκολας τετράδιο ασκήσεων Συγγραφείς Κατερίνα Τζαμαλή Ιουλία Σκουνάκη Επιστημονική εποπτεία- επιμέλεια Βασίλης Μπόκολας Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Εκπαίδευση των Μεταναστών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΗΤΗ: Μαθαίνω την ιστορία του τόπου μου Χαρίδημου Φραγκομιχελάκη Μάριου Μπουργουτζιάνη

ΚΡΗΤΗ: Μαθαίνω την ιστορία του τόπου μου Χαρίδημου Φραγκομιχελάκη Μάριου Μπουργουτζιάνη ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο... 3 Η Κρήτη πριν την κατάκτηση από τους Ρωμαίους (3ος αι. π.χ.-71π.χ.)... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο... 4 Κρήτη-Ρωμαϊκή εποχή 67 π.χ. -330 μ.χ.... 4 Η Ρωμαϊκή κατάκτηση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΕΧΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΚΛΕΧΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γεώργιος Αγγελίδς ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Πειρήνς & Γ. Μπαλή 14 τλ. 27410 21952, fax 27410 29122 ΛΟΥΤΡΑΚΙ: Δαμασκνού & Οικονόμου 2 τλ. & fax 27440 65166 ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΜΥΡΗΣ: τλ. 27410 33324, 27513,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αλλάζει Η αρχή μιας νέας εποχής (4ος -- 5ος αιώνας)

Κεφάλαιο 1 Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αλλάζει Η αρχή μιας νέας εποχής (4ος -- 5ος αιώνας) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κεφάλαιο 1 Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αλλάζει Η αρχή μιας νέας εποχής (4ος -- 5ος αιώνας) Βυζαντινή Αυτοκρατορία Οι όροι Βυζαντινή Αυτοκρατορία, βυζαντινό κράτος, βυζαντινή περίοδος, Βυζάντιο άρχισαν

Διαβάστε περισσότερα

Η ακμή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Η Ευρώπη και ο αραβοϊσλαμικός κόσμος (9ος -- 11ος αιώνας)

Η ακμή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Η Ευρώπη και ο αραβοϊσλαμικός κόσμος (9ος -- 11ος αιώνας) 8oς -- 9oς αιώνας Κεφάλαιο 3 H Βυζαντινή υτοκρατορία ανάμεσα στον ισλαμικό και το δυτικοευρωπαϊκό κόσμο (8ος -- 9ος αιώνας) Κεφάλαιο 4 Η ακμή της Βυζαντινής υτοκρατορίας Η Ευρώπη και ο αραβοϊσλαμικός κόσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ. Δεν μπορώ να δεχτώ πως διαθέτουν τα. φή στη μι- δας. μυαλά στην διπλωματία και μπορώ να το αποδείξω με το πιο απλό παράδειγνα.

ΤΟ ΒΗΜΑ. Δεν μπορώ να δεχτώ πως διαθέτουν τα. φή στη μι- δας. μυαλά στην διπλωματία και μπορώ να το αποδείξω με το πιο απλό παράδειγνα. ΕπιστλέςΤΟ ΒΗΜΑ 008 Σελ. 4 Σελ. 5 ΤΟ ΒΗΜΑ εατρικά δρώµενα ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ...ΕΝΑ ΜΠΡΑΒΟ ήµυ ακίυ - Περαχώρας 31 Αυγύσ 2011 Σύσσωμη η πόλη θέλει τν πραστιακό στ Λυτράκι Η απόγνωση Δηλώσεις πλιτικών αµπελκαλλιεργητών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική Διαδρομή στην πόλη της Δράμας

Πολιτιστική Διαδρομή στην πόλη της Δράμας Πολιτιστική Διαδρομή στην πόλη της Δράμας Αγαπητοί επισκέπτες Καλωσήρθατε στην όμορφη Δράμα μας. Η επιλογή σας να επισκεφθείτε την περιοχή μας, μας τιμά και μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Ελπίζουμε η παραμονή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπομπή 6 η. Καππαδοκία

Εκπομπή 6 η. Καππαδοκία Εκπομπή 6 η Καππαδοκία Μαρία Χαρακοπούλου: Όταν ήρθαν από την Τουρκία, κάθισαν δεν ξέρω πόσο καιρό στην Αθήνα- από κει ήρθαν εδώ στην Ελλάδα. Εδώ δεν είχε.. δάσος ήτανε. Εν τω μεταξύ, ο πατέρας μου με

Διαβάστε περισσότερα

Φωτ. Εξωφύλλου: Νεοκλασικό Χρήστου Χρηστίδη Ιατρού (κατεδαφίστηκε το 1981).

Φωτ. Εξωφύλλου: Νεοκλασικό Χρήστου Χρηστίδη Ιατρού (κατεδαφίστηκε το 1981). Το βιβλίο τυπώθηκε και βιβλιοδετήθηκε στο τυπογραφείο ΑΦΟΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ Ο.Ε. στις Σέρρες τον Μάρτιο του 2012 με έξοδα του συγγραφέα και δεν διατίθεται στο εμπόριο. Φωτ. Εξωφύλλου: Νεοκλασικό Χρήστου Χρηστίδη

Διαβάστε περισσότερα

Editorial. Αλληλογραφία / Korespondence: Řecká obec, Vocelova 3, 120 00 Praha 2. akropolis@ropraha.eu. Εκτύπωση / Tisk: Tiskárna Havlíčkův Brod, thb

Editorial. Αλληλογραφία / Korespondence: Řecká obec, Vocelova 3, 120 00 Praha 2. akropolis@ropraha.eu. Εκτύπωση / Tisk: Tiskárna Havlíčkův Brod, thb Editorial Αγαπητοί Αναγνώστες, Να μας και πάλι στην ώρα μας! Όπως βλέπετε το περιοδικό μας βγαίνει κάθε δύο μήνες και για τώρα είμαστε ευτυχισμένοι ότι δεν έχουμε αργήσει από τότε που ανέλαβαν οι νέοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΤΗΣ ΜΑΤΣΟΥ ΜΕΛΛΩ 148/03 ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ. ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Εξόρμηση 2011 στα Πομακοχώρια Ξάνθης

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ. ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Εξόρμηση 2011 στα Πομακοχώρια Ξάνθης ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - Κολλέγιο Ψυχικού ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Εξόρμηση 2011 στα Πομακοχώρια Ξάνθης ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - Κολλέγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ- ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 2010

ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ- ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 2010 Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ- ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ο Υπό : Χρήστου Κωστάκη - Βασιλείου Βιλδέρη. ΑΙΓΑΛΕΩ 2010 ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

29 Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ ΧΧΙ ΤΘΤ 1 ο ΕΓ/ΓΜΠ 1 ο ΕΓ/ΓΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗ ΦΡΟΥΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

29 Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ ΧΧΙ ΤΘΤ 1 ο ΕΓ/ΓΜΠ 1 ο ΕΓ/ΓΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗ ΦΡΟΥΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 29 Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ ΧΧΙ ΤΘΤ 1 ο ΕΓ/ΓΜΠ 1 ο ΕΓ/ΓΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗ ΦΡΟΥΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΑΪΟΣ 2012 - 1 - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΙΟΙΚΗΤΟΥ Αγαπητέ Κύριε-α Συνάδελφε. Με διαταγή του Γενικού Επιτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟ Η Κυκλαδίτικη μαγεία

ΙΟ Η Κυκλαδίτικη μαγεία ΙΟ Η Κυκλαδίτικη μαγεία Αν έχετε ακούσει να σας μιλούν για την κυκλαδίτικη μαγεία, θα τη βρείτε οπωσδήπ καθώς θα ανηφορίζετε μέσα στα γραφικά στενοσόκακα της Φώρας για να φτ λόφου με τις κάτασπρες εκκλησούλες.

Διαβάστε περισσότερα