Written by Πολατίδης Βασίλειος Sunday, 06 February :05 - Last Updated Wednesday, 30 October :42

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Written by Πολατίδης Βασίλειος Sunday, 06 February 2011 00:05 - Last Updated Wednesday, 30 October 2013 23:42"

Transcript

1 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις Περιχές - Πόλεις πι γνωστές πόλεις Πόν, ιδρύθκαν ή επανιδρύθκαν ς απκιστές ευρύτερυ ελλαδικύ χώρυ, πί τελύσαν ς συνδετικύς κρίκυς ανάσα σ μτρόπλ νέες πατρίδες. πόλεις αυτές ανέπτυξαν πλύσια πλιτισμική αλλά κνμική δρασριό, είτε σύνδεσ μτέρα, είτε αυτελώς. Πρώι απκιστές θεωρύνν Ίωνες Μίλ ακλύθσαν Μεγαρείς, Φωκαείς, Αθί κ.α. Όλ αυί, γνωσί Πντικί, έφερν μαζί 1 / 20

2 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις ς ιερό πυρ εστία μτρόπλς, έχνς επικεφαλής ν κιστή, έν εξέχν πλί πλλές φρές αδεικνυόν ήρωα, υπερασπιστή δικαίων απκίας. Πντικί, ν 8 αιώ π.χ., άρχισαν ν' απτύσσυν στενές σχέις ς γγενείς Πόν τελύσαν μαζί ς, ζύμ πία πλάσκαν νέες ελλνικές πατρίδες. ΣΙΝΩΠ δε Σινώπ κείι ν εν ις δεξιίς μέρεσιν Πόν παρά ν εις Φάσιν πλυν (Πλυβίυ 2 / 20

3 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις Ισρία Τέρ, παράγραφς 56) Επανιδρύθκε ς Ίωνες Μιλή σ αρχές 8υ αιώ π.χ. πρώ ελλνική απκία σν Πόν. Αργότερα, Σινωπείς ίδρυσαν, ν ρόδ ν Ξενφών δικές ς απκίες: Τραπεζύν, Κερασύν Κτύωρα. Ο Αθίς πλιτικός Περικλής επισκέφκε, εγκαθίδρυ δμκρατική κυβέρνσ εγκατέσ εκεί 600 Αθίυς πλίτες. Σ Σινώπ γεννήθκε, ν 4 αιώ π.χ., περίφμς κυνικός φιλόσφς Διγένς Τ 183 π.χ. έγινε πρωτεύυσα βασιλείυ Πόν? εκεί γεννήθκε Μιθριδά ΣΤ Ευπάρας. Τ 70 π.χ. έπε σ χέρια Ρωμαίυ στραγύ Λύκυλλυ, πίς έκαψε γαλύτερ μέρς. Λίγα χρόνια αργότερα, έγινε τμήμα Ρωμαϊκής Αυκραρίας. 3 / 20

4 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις Σινωπείς άπκ ίδρυσαν σ Αρχαιό Τραπεζύν Κερασύν. Σ Βυζαντινά χρόνια, Σινώπ υπήρξε σμαντικό λιμάνι έδρα κμρκίυ (αυκραρική δικτική υπρεσία ελέγχυ εμπρίυ). Τν περίδ αραβικών πλέμων έγινε στόχς αραβικών επιδρμών. Τ 1081 κακτήθκε ς Σελτζύκυς, αλλά Αλέξις Α Μεγάλς Κμννός ακατέλαβε. ισρικές πγές πλρφρύν ότι υπήρξε έδρα θέμας, ακμάζν εμπρικό κέντρ πλύσι θσαυρφυλάκι, ενώ ενδεχμέν λειργύ σ' αυτή νμισμακπεί. Σινώπ έινε μικρά χρνικά διαστήμα σ κυριαρχία Μεγάλων Κμννών ( , ), αλλά σ συνέχεια πέρα σν πλήρ έλεγχ Τύρκων ΑΜΙΣΟΣ (ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ) Είι γάλ Πόν απκίσκε ς Σινωπείς περί μέσα 8 υ αιώ π.χ. Έγινε αυτή πρωτεύυσα Πόν εκεί Μιθριδά ΣΤ έχτι ανάκρά. αρχαία είι πλύ κντά σ σρινή? απέχει περί 3 χιλιότρα. Ήν πατρίδα μαθματικών Δμτρίυ Δινυσόδωρυ καθώς λόγι Τυραννίω, δάσκαλς Στράβω. Σς χρόνυς σαίω, Αμισός πήρε όνμα Σαμψύν (ετυμλγικά ''εις Αμισόν'', ''σ'αμισόν'', ''Σαμψύν'' ). Εξέχυσα θέσ σ ισρική μνήμ κατέχει χωριό Καβάκ, 48 χιλιότρα Αμισό. Τν Ιύνι 1921 Τύρκ φέκισαν εκεί 701 ς εξόρισς πρώ σλής, τί θεωρήθκε ότι συμτείχαν σ ίδρυσ ανεξάρ δμκρατίας Πόν. 4 / 20

5 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις Σ Καβάκ συγκέντρωσαν Τύρκ ς μυσικύς Αμισύ ς διέξαν παίξυν ν εθνικό ύμν Τυρκίας. Όμ, ρωικί Πόντι έπαιξαν ν ελλνικό εθνικό ύμν, πότε Τύρκ ς σκότωσαν όλυς ς έριξαν ξερπόμ. Τα βράδια μάζευαν ς συλλάμβαν αφύ ς σκόαν έριχν σώματά ς σ πτάμι. Σύμφω παράδσ σ πτάμι αυτό αντί νερό έτρεχε αίμα. ΤΡΑΠΕΖΟΥΣ Τραπεζύς πόλις, πόλις αρχαιτά εν εώα πασών αρίσ. άρισ σ αλή. Έτσι καλεί Ιωάννς Ευγενικός σ γραφή Εγκωμ 5 / 20

6 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις ιαστική Έκφρασις Τραπεζύνς. Από περιχή αυτή ( όπ βρει ρακλής Απσλίδς πει σ γι Ρέν ) καγόν κγένεια Κ.Π. Καβάφ. Ο Αλεξανδρινός πτής εμπνεύσκε πόντια, πόνε κι έγραψε '' Πάρθεν '':.Όμ απ' τ' άλλα πι πλύ άγγιξε άσμα Τραπεζύντιν παράξενή γλώσσα λύπ Γραικών μακρυνών εκείνων ίσ όλ πίστευαν θα σωθύ ακόμ. Τραπεζύν απκίσκε ς Σινωπείς 756 π.χ. Ο Παυσανίας σιώνει ότι κάικ αρκαδικής Τραπεζύνς είχαν εγκασθεί εκεί. Τραπεζύντι φιλξένσαν, όπ αφέρει Ξενφών, ς Μυρίυς σαν αδελφύς 30 μέρες, ς έδωσαν τρόφιμα κρασιά, έκαν θυσίες πρς τιμή ς ργάνωσαν αθλτικύς αγώνες ιππδρμίες. Ελλνική καλεί Τραπεζύν Ξενφών: Από εδώ επρεύθσαν δύ σθμύς, παρασάγγας επτά ήλθαν εις θάλασσαν, εις Τραπεζύν, πόλιν Ελλνικήν, καικυμένν εις ν Εύξεινν Πόνν, απκίαν Σινωπέων. Μύρι στραπέδευσαν ντιαλικά ς, σ λόφ Μίθρι ( π.χ.). Τραπεζύν πρωτεύυσα Αυκραρίας Κμννών ( ) πρώ αυκράρα ν Αλέξι Κμννό τελευί Δαβίδ Κμννό. 6 / 20

7 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις κακτήθκε 1461 Μωάθ Β ν Πρθτή κι έγινε πεδί απερίγραπ σφαγών, εκπίων διώξεων. Πλλί χριστιανόπαιδες έγιν, βία, γενίτσαρ, ιερί ί έγιν τζάμια ανάκρα Κμννών σπίτι Τύρκυ δικτή. Σ αφθνύν βυζαντινά μνία σώζνι πλλί βυζαντινί ί: Αγίας Σφίας (1260), Αγίυ Ευγενίυ (γαλμάρτυρα, πλιύχυ ς), Αγίας Άνς ( 6 ς - 7 ς αιώς), Αγίυ Φιλίπ, Παγίας Θεσκεπάσ αρχαιότερς όλων, ός Παγίας Χρυσκεφάλυ. Ονμαστό είι μστήρι Παγίας Συλά (386 μ.χ.) απέχει 54 χιλιότρα. Πνευματικός φάρς Πόν υπήρξε περιώνυμ Φρντιστήρι Τραπεζύνς ιδρύθκε 1682 ν Πόντι Σεβαστό Κυμνί λειύργ, ασήμαντες διακπές, έ / 20

8 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις ΚΕΡΑΣΟΥΣ Ο Ξενφών πρώς έγραψε Κερασύν εκθειάζνς φιλξενία Κερασυντίων πρς ς Μυρίυς. Πόλ ελλνικό, ιδρύθκε ν 7 αιώ π.χ. ς Σινωπείς. Κερασύς, όπ άλλες πόλεις Πόν, ανεξάρ, έ ό ιδρύθκε βασίλει Μιθριδατών. Ο βασιλιάς Φαρνάκς νόμα Φαρκία όνμα αυτό διαρήθκε έ λυσ βασιλείυ Πόν ς Ρωμαίυς. Κατά ρωμαϊκή κυρίαρχ διατήρ αυνμία καθώς αρχαί όνμα Κερασύς. Αυτό, σύμφω μια εκδχή, πρέρχει Κέρας-υς εξαιτίας σχήμας κατ' άλλ εκδχή δέντρ κέρασς (κερασιά). Σώζνι επιγραφικά τεκμήρια ρωμαϊκών χρόνων, όπ ρειχάλκι νμίσμα αυκρατόρων Αδριανύ Αυρλίυ, φέρυν σ μία όψ όνμα αυκράρα σ άλλ λέξ Κερασυντίων. Σς βυζαντινύς χρόνυς ανήκε σ επαρχία Πλεμωνιακύ Πόν αργότερα σ επαρχία Χαλδίας, πρωτεύυσα Τραπεζύν. 8 / 20

9 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις Κερασύς, εξαιτίας στραγικής θέσς υπήρξε στόχς κακτικών βλέψεων διαφόρων φυλών. Κατά 1300, επί Αλέξιυ Β Κμννύ, πλυάριθμς στρατός ρκικών φύλων, αρχγό ν Κυσν κυρίευ, αλλά Αλέξις επιστρέφνς Τραπεζύν έδω φνικό μάχ, συνέλαβε ν Κυσγιάν αιχμαλώτι γάλ μέρς στραύ. Τύρκ πλιόρκσαν Κακτήθκε 1461 Μωάθ Β ν Πρθτή. Κερασύν, μακραίων υτική παράδσ, ν τίτλ «Νύμφς Πόν». Άρρκ συνδεδεμέν Κερασύν είι όνμα ισόβιυ δμάρχυ Γεωργίυ Κωνσντινίδ. Επρόκει άνθρωπ ικανό, δραστήρι, δυμικό. Με αυκραρικό φιρμάνι έλαβε ν τίτλ πασά έινε γνωστός σ ισρία καπετάν Γεώργ Πασάς. Κερασύν μία σδαιότερες πόλεις Πόν πλύ νωρίς αδείχκε ανεξάρ μτρόπλ. Κατά πρώ κυνική σύνδ Νίας, 325 μ.χ, αφέρει όνμα Γργρίυ επισκό Κερασύνς. 9 / 20

10 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις λιμάνι ελέγχυ υπήρξε Κμννών Τ Σ υφιστάνες σμασία Μτρπόλε εκκλσιαστική σ Σκύλακς Βυζαντινά κέντρ εμπρίυ). επισκπές. έγινε Νεσαρείας, παραγωγής ιεραρχία χρόνια Εύξεινυ έδρα αυκραρία Κερασύν βάνδυ Κερασύν φυνκιών. Πόν, έδρα ενώ κμρκίυ φανερώνυν ν εξήγαγε τέλε 11 μαρτυρείι Σ απκία αιώ κυρί χρόνια (αυκραρική ξύ στόχ πρβιβάσκε Σινώπς. άλλων Αυκραρίας ν ρκμανικών 5 δικτική Σμαντικό αιώ στυπρία, μτρόπλ χυρώις υπρεσία επισκπή εμπρικό επιδρμών. ενώ Μεγάλων χωρίς. ΑΜΑΣΕΙΑ Αρχαία αρχαιό έ Πόν μία λίγες διατήρ αλλίω όνμά Ο παραλιακή πατρίδα αρχαίς γεωγράφς (Γεωγραφικά, Πόν, ισρικός Βιβλί ΙΒ, Στράβων διασχίζει παράγραφς (63 άλλ πμός π.χ. 547, -ενδύμα εδάφι 23 Ίρις. μ.χ.) Ο 15): Στράβων γράφει Αμάια, ς επιστρέφει ύδα πγάς πρς εις βρράν αυτόν άλλων ν [.] κατόπιν Πόνν, πμών κάμνει ρέων πάλιν ρέει καμπήν ρμτικά πόλε πρς πλσίν αλάς, Ο αυύ Ίρις Κμάνων πμός δεχόνς τείχυς [...] έχει Αμάιας πατρίδς μυ, Κερασύς, πία είι χυρωτά πόλις. (Μετάφρασ Α.Σ. Αρβανιπύλυ). αρχαία ευρήμα. Αμάια συλμέν μνία τάφ σν πρωτεύυσα Πόν. Μιθριδατών. Σ βραχώδ Μιθριδατών Σ Μυί βυνά έ υπάρχυν 183 αφθνύν π.χ. σπλιές αρχαιελλνικά έχει δεν περισσότερα είι παρά Απέχει καστήι περί φυσικό 70 χλμ χυρό. Αμισό διαμέσυ πθεσία ό είι χτισμέν έχει Περιβάλλει γύρω Κυριότερα δαμάσκ περιχή πρϊόν κρμ νστιμό φυ μήλα. δμτριακά, απρόσι αμπέλια, βυνά, πωρφόρα νμαστές δε δέντρα κλίμα μπάμιες, είι κάθε περίφμα υγιεινό. είδυς λαχανικά. Όλ τέχνες εμπόρι βρισκόν σ χέρια Ελλήνων. Τν (αρχαία βράχυς, Αμάια μνία).σδαί βασιλικί δεν μπρεί τάφ. αρχαιλγικό παραβγεί καμία ενδιαφέρν παρυσιάζυν Πόν σκαλισμέν αρχαιότες σς Τ Λύλυδ, ν π.χ. Πμπήι. ενώ Αμάια 63 π.χ. κυριεύκε έγινε μία ς έντεκα επαρχίες υπτάχθκε ιδρύθκαν σν στραγό σν Πόν Ελλενόπν, Σ χρόνια Βυζαντινής τελύ κυριαρχίας, έ Αμάια κυριότερα εμπρικά πρωτεύυσα επαρχίας περιχής. πάλι επί επχής Ιυστινιανύ. καστράφκε σχεδόν λσχερώς ισχυρό ισμό, αλλά κδμήθκε Τν καδικάσκαν αγωνίζνν 11 μ.χ. αιώ ενώ μαρτύρσαν, ανεξαρσία έπε σ χέρια αργότερα, Πόν. Σελτζύκων καγρία Τύρκων. ότικέντρα μαζί Σδαί ς Πόντι αντάρτες κεντρική Πόν. πλατεία ς, Σεπτέμβρι 1821 Τύρκ απαγχόνισαν 174 Σ λειργύσαν περιφέρεια εκεί Αμάιας 325 σχλεία καικύσαν σ αρχές 565 δασκάλυς. 20ύ αιώ Τελευίς εθνική μτρπλί αγωνιστική Αμάιας δράσ. Ρωμαίυς Γερμανός Καραβαγγέλς ( ), γνωστός ΚΟΤΥΩΡΑ Ο καλεί Ξενφών Κύτωρ. απκία Σινώπς, δε Όμρς σ Ιλιάδα (φρύρι). Τ όνμα Κτύωρα πρέρχει βασιλιά Παφλαγνίας Κότυ υπτάχθκαν ώρα Με σ' αυύς. δείχνει ίδρυσ βασιλείυ Πόν ς Μιθριδάτες, Στράβ μας αφέρει ότι επχή ότι κάικ εκείν Κτύωρα Κτυώρων είχαν ίκσαν πλύ γάλ Κτύωρα πλθυσμό. Φαρκία, γεγνός Κατά Κτύωρα ύρκυς Μωάθ 2Β ερμώθκαν Ορνύ αφέρει αιώ Πρθτή. Κτύωρα σμαίνει ν Ελλνικό στρατόπεδ, έ μικρό πλθυσμό τί χωριό. εκεί ς. Όν συγκεντρωνόν Τότε 1461 αλώθκε νμάσκε στρατός Πόλις, ς 10 / 20

11 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις Γύρω Γαργάαι, σσ σ 1770 Δέσ, μίας χριστιανικές ώρας Κασσιόπ κγένειες αυτά υπ εγκαστάθκαν διίκσ Αργυρύπλ, ύρκυ πθεσία χωριά ΝΔ Κρόξε, μυλίμ. Κτυώρων Εκεί λίγν πιθανύ έζσαν ήρθαν εξισλαμισμύ περί πρστεθύν 60 ς. 65 σ' χρόνια αυύς αργότερα κάικ εγκαστάθκαν Τραπεζύνς σ υπ Ορνύ ν φόβ ό φυνύκια, Τα κυριότερα πρϊόν καρύδια, δέρμα, παρήγαγε μαλλί, εξήγαγε λινάρι, αβγά καλαμπόκι, βύτυρ φασόλια, Σχλή ξυλεία. Κατά αρχές. 20υ Τ 1917 αιώ πλθυσμός κ.ά., ς περί φτάνει καίκυς εκ πίων ς πίυς Σεπτέμβρι έξωσ αφανισμός Ελλνικύ σιχείυ Κτυώρων άρχι ν Σ 4τάξι ελλνισμός λόκλρς στόχ αρχές δμτικό λσχερή ελλνισμός 20ύ σχλεί, Κτυώρων αιώ εξαφάνισή νπιαγωγεί λειργύσαν Πόν,. 57 υπέσ γύρω ( Καρυπίδεις εκεί ελλνικών 9τάξι πάνδει Σχλή Γυμνάσι χωριών, )δικτή, ς όπ, (παρθεγωγεί. Ψωιάδεις Τύρκυς άλλωστε Οείχαν ),τ' ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛ Πόλ νμύ Τραπεζύνς έδρα επαρχίας Χαλδίας Πρίν χανέ κγένειες. Τυρκιστί Κιμισχανά Γκιυμυσ Κάικ λλυργία. περιχής ήσαν Χάλυβες ασχλύνν αρχαιό Είι Τραπεζύν λλείων είι έδρα, κυρί επαρχίας αργύρυ. Χαλδίας. Απέχει 100 χιλιότρα Ονμαστό ξεριζωμό βιβλία Γεώργις πλλί χειρόγραφα Κυριακίδς Αργυρυπλίτες Φρντιστήρι.ελλνικές Τελευίς Φρντισρίυ, Αργυρύπλς, εγκαστάθκαν Μτρπλί ψυχή σ πίυ λειργύ νμάζει Νάυσα, Λαυρέντις φέρννς έ δάσκαλς Παπαδόλς μαζί ς ευεργέ Με ν. Χ. γυμσιάρχς αδελφό Ευθυβύλυ, σ διευθυντής Αργυρυπλιτών Τραπεζύν. Φρντισρίυ έ αξιόλγ Αργυρυπόλε, σωματεί όν βρισκόν ίδρυ ή Γεώργις Σκπός παρυσιάζνς γνώρισαν εξαιρετικά αδελφός αξισίω γάλ πρόδ. δρασριό πέρα υλική υπστήριξ σ σχλείων επχή, Χαλδίας, σχλεία Χαλδίας γεινικής Σύμφω Τσάγχς, ν Κανδλάπ σ μέσα (Κάνι), 16 λλεί υ Αργυρύπλ αιώ. ιδρύθκε ς καίκυς Κατά λλεύμας εξετάι ς ές θρύλυς, ειδικός. αργύρυ χωρικός λάμπει, περιχής πήρε είδε μία τέφερε νύχ τυχαία Τσάγχ κμμάτι Όν ακαλύφθκαν διαπιστώθκε άλλες ότι φλέβες ίδιυ τάλλευμα, λλεύμας. ερευνήθκε περιχή Μετά Τραπεζύντι, κίνσ διωκόν καίκων ρκικές Τσάγχς αρχές, σ νέ Καπλακτζήδες χώρ, συνέρρευσαν Κεττζήδες. Σ Αγρίδ' νέα κ.α. ήρθαν κάικ διάφρα χωριά Χαλδίας, καθώς Χάτς, Τ Βαγδά, ιδιωτική 1530, εκτάλλευσ. όν υψλό φιρμάνι περιχή κήρυξε κάικ συλτάνς λλεία αυκραρικά, σ Δ' κατευθυνόνς απαγρεύνς πρς Όλ παραπάνω περιχή κρύχθκε διαγή συστήθκε μπεϊλίκ νμισμακπεί μπεϊλικτζήδες (ρασχανές). δλαδή πρνμιύχ. Με Σ κγένειες. Πλθυσμιακά υπόλπ ακμή Όγκς Μωαθανί. λλείων, συρρικνώθκε Πόντι αργυρύχ πλθυσμός πρίν πλειψφία ν Αργυρύπλς Α παγκόσμι ψυχές, ξεπερνύ πόλεμ 1000 σ έ Αρνίων πέμπ. ΓΚΙΟΥΜΟΥΣ-ΜΑΤΕΝ Χωριό Μερτζιφύνς. Κιυμύσχανε επαρχίας Μαδενί. Ονμαζόν Κιυμύς-Χατζήκιϊ επίσς, νμύ Σίμ, Σεβάστειας ήμυράτ Κιυμύς σ Μαδενί, δυτικά ή Γενί Θρσκευτικά σ Μ.Ασία. υπαγόν σ μτρόπλ Χαλδίας όπ άλλα διεσπαρμέ λλεία Αργυρύπλ, κάικί σ μάλισ πλειψφία φιλόθρσκ ς λλυργί φιλόμυσ. νάστευσαν Τ χωριό ιδρύθκε περί 1760 περί 1700 κγένειες. Τα ασήμι. λλεία περιχής έδιν ασμόχωμα ό τά επεξεργασία έβγαινε Είχε άλλυς εκκλσία ύς πρς μστήρι τιμή Αγίυ Παγίας, γαλμάρτυρα Μστήρ Γεωργίυ δερεσί ή Καπά τρπαιφόρυ. δερέ. Πόν υπρεσίες αυτόνμ καίκων Δμκρατία. Κιυμύς ματέν σμαντικές υπέρ ακύρξς Κνβραχνίδ κάικ συγκρμέν Ευάγγελυ Ιωαννίδ. αντάρτικες μάδες υπό πλαρχγών Χαράλαμ ΣΑΝΤΑ περιχή 1540 ς Σάνς καίκυς 7 ελλνικά Πλατάνωνχωριά Τόνς. χτισμέ πάνω σ βυνπλαγιές. Ιδρύθκε Θρυλική Ακόμα υπήρξε πία γυίκες αντίσσή πλφρύσαν καίκων ν' αντιτωπίζυν Σάνς εντίν ς Τύρκυς. Τύρκων κακτών. ΟΙ ΕΠΤΑ ΕΝΟΡΙΕΣ ΤΣ ΣΑΝΤΑΣ Χριστόφρς,έ Ετυμλγία:πιστόφ«πυρβόλ : 400 σχλεί σπίτια.εκκλσίες:αγία όπλ» + -άν:πνυμικό εκπαίδευσς Κυριακή, Άγις μια επίθμα πγή σ Χρισφόρυ. ελλνικά. Zυρτζάν: Κυριακή, όργαν-φρέας έ σχλεί καλάμων» 120 πρωβάθμιας σπίτια,εκκλσίες:άγις + εκπαίδευσς. Γεώργις, Ετυμλγία Άγις Zυρτζής Κωνσντίνς,Αγία «zυρνά -έ έ2 Τσακαλάν: πρωβάθμιας εκπαίδευσς. 53σπίτια, εκκλσίες: Ετυμλγία Zωδόχυ τσακάλ «τσακάλι» πγής +Παντελεήμων,Άγις Άγις άν. Γεώργις, έ σχλεί Ισχανάν: (έ 150 θλέων). σπίτια. Ετυμλγία εκκλσίες: Αγία Ishan Κυριακή, «πρίγκπας Άγις σ Γεώργις. αρμένικα» δμτικά +Δμκρατία άν. σχλεία ***Πισφάν Kζλαράν: σχλεί πρωβάθμιας 60 σπίτια εκπαίδευσς..άν. Εκκλσίες: Απστόλυ Πέτρυ,Απστόλυ Παύλυ, Πίνετάν: πρωβάθμιας εκπαίδευσς. 30 σπίτια.πρωβάθμιας εκκλσίες:πρόφ λία Αγίυ Γεωργίυ έ σχλεί Τερζάν:200 Tερζής«ράφ σ σπίτια. Τύρκικά» Εκκλσίες + άν. Άγις Θεόδωρς Μεμρφώ. Ετυμλγία Ο ΠΛΘΥΣΜΟΣ Μετά χριστιαν Γεωργίας, συνήθ περισσότερ βρύν Τύρκικά(αυτών 1857 περισσότερ άλλ περισσότερ Αρνία κάικ τόπ hatti Humayun νότι ζυν Σάνς ς ζήσυν σ μέρς πλίτες είι περιχή Πόν κρυπχριστιαν χριστιανί(51%) Ρωσίας. διάρκεια Σάνς αγκάζνι μέχρι κινύνι αρχική ανλλαγή ρωσρκικύ ή γίννι κρυπχριστιανί γλώσσα πρς αφήσυν πλέν πλθυσμών). ς πλέμυ φανερά είι σπίτια (49%). ς ΤΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΤΣ ΣΑΝΤΑΣ ανρτών Σεπτεμβρίυ διαμέρισμα Κατά ργανώσυν Καπετάν Θράκ. διάρκεια Στυλιανύ Πόν Κιλκίς πλισμέν Μετά Nέα είχαν Πρώ σ Koσμίδ Σάν κεντρική εμφανιστεί αντίσσ Παγκόσμιυ ιδρύθκε ανλλαγή Μακεδνία. αντιστάθκαν σ ενάντια Πλέμυ βυνά πλθυσμών ς σν επιτυχώς Σανίυς ρκικό Σάνς εγκαστάθκαν σ σ στρατό. ρκική νμαρχιακό Σάνς 1916 σ επίθεσ υπό πρσπάθσαν ζώνες Μακεδνία σ γεσία 6 ΚΡΩΜΝ Γνωστή πρστευύν χτισμέ κωμόπλ περισσότερα επαρχίας διώξεις χωριά Χαλδίας Τύρκων. περιχής, νμύ Τραπεζύνς. κατέφευγαν πλλί Σ ψλά βυνά, ό ΣΟΥΡΜΑΙΝΑ Παραλιακή ζύσαν Μάκρωνες αλικά. Εκεί λειργύσαν Τραπεζύνς. δμτικά Σ βυνά σχλεία, μιγυμνάσι. ν Ξενφών, ΚΟΜΑΝΑ Αρχαία λατρείας. Χρυσόσμς Σ Κόμα 407. Πόν, πέθανε κντά σ Τκά. κακυχίες Ο Στράβων αφέρει έ Ιωάννς κέντρ Τύρκυς. ΟΙΝΟ Επίσς π.χ. αρχαία απκία αττικής Πόν, νός. ανάσα σ Αμισό στερήις σ Κτύωρα. Από ν 5 αιώ Τ λειργύσαν ελλνισμός εκεί περιχής δμτικά υπέσ σχλεία, απερίγραπς μία σχλή διωγμύς παρθεγωγεί ς. ΜΑΤΣΟΥΚΑ Επαρχία Ιωάνν Πρδρόμυ νμύ Τραπεζύνς, Βαζελώ φμισμέν Αγίυ Γεωργίυ αστική μστήρια Περιστερεώ. : Παγίας Συλά, Ui1rlvPo8A 11 / 20

12 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις Είχε πρωτεύυσα σ Τζεβισλύκ (Μάτσκα). αμιγώς Πρίν ελλνικά 1914 ελλνικός υπόλπα πλθυσμός έφνε μικρή συμχή Είχε πλθυσμό. 70 χωριά εκ πίων 47 Σ επχήθάλατ'' Κμννών τελύ Ματσύκας ''Θάλατ, όν αντίκρισαν φώξαν ν Εύξειν Μύρι δυκά. Πόν. Ξενφών βυνό Θήχς 12 / 20

13 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις Σ Ματσύκα Μεγάλ Κμννί. πλέμσαν στραγί Βυζαντίυ, περίφμ Γαβράδες, ΧΑΛΔΙΑ Περιχή Χάλυβες μόσαν.όνμα Ήν Μέγας αλικύ πρώ Βασίλεις Πόν, περιχή ό, Γργόρις Μικράς Νανζιανζνός. Ασίας αργυτική ασπάσκε εκστρατεία, Χριστιανισμό. καικύσαν Εκεί Όν Χαλδία σ καχή Τύρκων υπέσ γάλες καστρφές. ΑΘΝΑΙ Τ Ρωσίας-Τυρκίας κάικ παλιό Ατή σ Παζάρ πντιακής νμό (δλ, Ριζέ. παραλιακής αγρά Είι γνωστή κωμόπλς Αθής). επίσς Πάζαρ. όνμα Βρίσκει σ έδωσαν σύνρα ΑΡΔΑΣΣΑ Έδρα Τραπεζύνς. τελύ υπδιίκσς φρύρι Σ επχή σ Τρύλ ιρά Βυζαντίυ υπαγόν κάστρων τά σ Μεσχάλδιυ. διίκσ Μεγαλκμννών Αργυρύπλς νμύ χωριό Σ Νεσάρειας. όνμα χρόνια Μεσχάλδιν σαίω υπήρξε μία έδρα επισκό έξι ισχυρές θέις υπαγόν σ θέμας μτρόπλ Χαλδίας Μερικές σθμό Εκκλσία ασχλύνν χωρφυλακής δεκαετίες αφιερωμέν πέρα πριν γεωργία σ ν χυδρί. αγία ξεριζωμό Σφία μικρεμπόρι. Είχε σ μικρή αρκετά κίμσ κωμόπλ καστήμα Θετόκυ. δικτήρι, πανδχεία. κάικ δικαστήρι, ΜΠΑΦΡΑ Πόλ νμαζόν Ντιαλικά Αλύα, ενώ Στράβ Σινώπς. Ανήκει αφέρει σν Δυτικό Γαζλών. Πόν. Σς αρχαίυς χρόνυς 13 / 20

14 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις Τυρκόφων) Απέχει πλθυσμός 100 χλμ άγγιζε ς Σινώπ χλμ ς πίυς Αμισό Σ 1870 κα (Ελλνόφων μία αφρά Παφραί διαρύσαν σχλεία αρένων θλέων. κάικ ρκόφων σ περιχή Πάφρας Καισάρειας. έγραφαν ρκική ελλνικύς χαρακτήρες, όπ 116 Σύμφω αμιγώς Μάγαρας, μαθτές. ελλνικά Τν έ στιστική επχή μιγυμνάσι, χωριά, εκείν μία 80 επισκπική Μτρόπλς πλθυσμός σχλεία αρένων, εκκλσία, υπλγίζετε Αμάιας, θλέων, επαρχία ύς, νπιαγωγεία, Πάφρας καίκυς. μνή Παγίας μία 4.500, περίφμα Πάφρα παρήγαγε καπνά σιτάρι, μαύρ κριθάρι, χαβιάρι. μήλα αχλάδια κ.ά. Ήν νμαστή όμ Τα Αλεξάνδρειας. καπνά εξήγαγε σ αγρές Αμβύργυ, Μασσαλίας, Λνδίνυ, Σ επαρχία Καζά καίκυς πία εκ υπδιίκσ πίων 4/5 Πάφρας, Ελλνρθόδξ. πλθυσμός ανερχόν σ Πρώς τελευίς Ζήλων». ύρκυς επίσκπς Ο λόγω επίσκπς εθνμάρτυρας συμχής Zήλων Αμάια Ευθύμις σ μδικός ανήκε Αγριτέλς αντάρτικ Πάφρα, επίσκπς πίς κίνμα έφερε αυτό Μελέτις περιχής εκτελέσκε ν τίτλ, (600. «αλλά μ.χ. Επίσκπς ς κάικ περιφέρεια όμ Πάφρας πλήρωσαν δμιυργήθκε γάλ τίμμα έ ανάιξ γαλύτερα ς αντάρτικα σ' αυτό. Πόν. άνδρες 3έκαψαν. λικίας πλιρκείτε ετών ό ελλνική συλλαμβάννι συνκία φυλακίζνι. όργα Τπάλ Οσμάν. 570 Οδγύνι Κιόβτ Συ. αργότερα Εκεί ς λήστεψαν τρίωρ πρεία ς σ έκαψαν. εκκλσία Αγίυ Χαραλάμς σ χωριό Ως εκ θαύμας διασώθκαν δύ κατέφυγαν σ βυνά. Σ δγεί Σ ελήστεψαν ς δρόμ 8 Ιυνίυ σ εν Σελαλίκ 1921 μέσω σς ύβρεων Τπάλ έσφαξαν σ εκκλσία Οσμάν χωρίς πρπλακίων συλλαμβάνει ίκ. Αγίυ Κατόπιν Γεωργίυ, συνδεία άλλυς ς 250 πλλών έβαλαν απέχυσα άνδρες μέσα χωρφυλάκων, 4 κάθε ώρες σ λικίας πεζπρία. εκκλσία ς ς Εξέχυσα Αμισό. πρώ δμκρατίας Τν σλής, θέσ Ιύνι σ 1921 Πόν. ισρική τί Τύρκ θεωρήθκε μνήμ φέκισαν κατέχει ότι συμτείχαν εκεί χωριό 701 σ Καβάκ ίδρυσ, 48 χιλιότρα ς ανεξάρ εξόρισς διέξαν ελλνικό ξερπόμ. έριχν νερό Καβάκ έτρεχε εθνικό συγκέντρωσαν σώματά παίξυν αίμα. Τα ύμν, βράδια ς ν πότε μάζευαν εθνικό σ Τύρκ πτάμι. Τύρκ ύμν ς ς Σύμφω Τυρκίας. σκότωσαν συλλάμβαν Όμ, μυσικύς παράδσ όλυς ρωικί σ ς Αμισύ αφύ πτάμι Πόντι έριξαν ς έπαιξαν αυτό ς σκόαν αντί ν Σ συμφωνίες λαύσυν υπσχέις, επαλθεύκαν, λίτισ παλαιότερα αργότερα φιλίας υστερόβυλς περίπτωσ καλής αυτής ς συμφωνίες, Τύρκων κακτήις ς λάχισν γεινίας πλιτικής φυλής, υπεύθυνυς Πάφρας Βυζαντινύς, κράσαν ανάσα ς όπ συνθήκες, κυβερνήτες μίρα, ότι Τύρκων. ελάχισ, αφρά σ μας ς χρτάσυν δύ όλ ένθερμ έδε Κμννύς Εθνότες ίσα ν Ελλνικό Ελλάδας, μαζί Πόν, λόγ, βρωρά Έθνς. βάρβαρα πτέ ός λόγς, Τραπεζύνς Τύρκων Από δεν ς πρσπάθειες εξαιτίας υπκεί παγιώθκαν φιλία πάθ. πτέ εμφάνισ δεν εύπλασ κι σχέις αν έγιν Συνλικά δλφνήθκαν 30 δάσκαλ. κα ή κάκαν περίδ περισσότερ σκτώθκαν ή Παφρνί, εξντώθκαν ανάσά σ εξρίες ς 84 ή ιερωμέν Ξακυστός πλαρχγός καπετάνις Πάφρας Αντών πασάς. Ντιότερα Κλκτρώνς Πόν. Έρπαα Κτσά Αστάς αρχικαπετάνις, θεωρείι Ολίγ καπετάνι, αλικότερα, Ιστίλ αγάς σ Βασίλ' Σαμψύν, Ουστάς. έδρα φόβς τρόμς Τύρκων. ΓΑΛΙΑΝΑ Τμήμα ενώννν ήπεριχής ΓΑΛΙΑΙΝΑ δύ βραχίνες Πόν πυξί άρχιζε πμύ. ν Διπόμ, δλαδή σί λλεία. Τ καίκων όνμα ρισμένυς κτρφία. πρέρχει Κατ' άλλυς λέξ λέξ γάλα, «κάλλια» λόγω εσχόλσς σμαίνει Τέια λλεία όντ βρίσκνν σ όρς Μανό. Άλλα λλεία υπήρχαν σ παρχάρια Ζεμπερέκ. Σ Γαλία βρίσκει νμαστό ``Τρίχας Γεφύρι``. Σ φανερί, καίκυς. μέσα κρυφί υ αιώ φβερά άλλ γύρω 550 σς μυσυλμάν. 3Γελέφ 000 καίκυς, Σ 1922 αριθμύ αυύς ήσαν ΓΟΥΡΟΥΧ Ορεινή χλμ υγιεινό. περιχή αυτήν. Ήν υψότρ φυ 800 μέτρων δάσ αλικά έλα ξιάς. Κερασύνς Τ κλίμα σσ εξαιρετικά 75 Υπήρχαν σ περιχή Γυρύχ, χωριά. δμόσιυ Σίλλ, δρόμυ Γιατμύς, διέσχιζε Ενεγιάτ, χωριά δγύ αξιπήθκαν Κερασύν αρκετά σ Νικόπλ. λόγω Σ περιχή ανεπτυγμέν τρία γεωργία πία κτρφία. Δικτικά Κλωνίας. υπαγόν σ υπδιίκσ Νικπόλε ενώ εκκλσιαστικά σ Μτρόπλ ελάχισι κάικ δάσς. επέζσαν., υπέσσαν Σήρα τρία μαρτύρια αυτά χωριά περιχής ρδές Γυρύχ Τπάλ Οσμάν έχυν σκεπαστεί ΑΚ ΝΤΑΓ ΜΑΤΕΝ Κωμόπλ μώνυμς επαρχίας Ακ Ντάγ Ματέν Δικτικά υπαγόν σ Άγκυρα, ενώ εκκλσιαστικά σ μτρόπλ Χαλδίας Αργυρύπλ παραλλαγές καίκυς γλώσσα ς πίυς λαλύσαν ιδίωμα Πρέρχνν Χαλδίας λίγες Είχε τέσρις γάλες ενρίες : α) Άνω μαχαλά ή Ταχμαζάν β) Σμπύλγλύ μαχαλάς γ) Γατσάγ δ) Τσάρσ μαχαλάς. κάικ ασχλύνν λλυργεία, χαλκυργία, εμπόρι βιτεχνία. γράμμα. επαρχία Ακ Ντάγ Ματέν 30 ελλνικά χωριά πλύ ανεπτυγμέ τέχνες λόγω ς νάστευσ ήρθαν κνμικών αρκετές δυσκλιών κγένειες Αργυρυπλιτών επιβίωσς, σ περιχή Συρίν αντιτώπιζαν Ακ Ντάγ κρυπχριστιανί. σ Ματέν Αργυρύπλ. έγινε σ 1832 Μαζί Κα Δήμαρχς αυτή περίδ δικάσκαν Ακ Δαγ Ματέν καδικάσκαν Συκρή Ακ Δαγ Εφέν. Ματέν αντικεμαλικί, στραγεί ξύ κεμαλικών πίων σ Τα Συριώτες φυλακίις, ατιμάις δεινπαθήμα κρυπρχριστιανί εξρίες, γυικών. Ελλήνων βασανιστήρια, φανέρωσαν Ακ Ντάγ σφαγές, Ματέν πίσ άρχισαν ς. αρπαγές Τότε 1876 άρχισαν περιυσιών, όν κάπ συλλήψεις, Ακ Νγ ελλνισμύ Ματέν, ανάσα σ επαρχία σ 1876 περιχή τραγικές μνής απερίγραπ μαρτύρια σ Ονμαστά ελευθερία, είι, Πεχλιβάνεν παλικάρια Γεώργις Ακ Αμαραντίδς, Ντάγ Ματέν Νικόλ' αγωνίσκαν Εφέν, μπρστάρδες Πύλς. Με πλειψφία συνεχόν ανλλαγή ς πλθυσμών Αριδαία νμύ κάικ Πέλλας. Ακ Δαγ Ματέν εγκαστάθκαν ΙΜΕΡΑ Κωμόπλ Πόν σ Αργυρύπλς. Ήν Κρώμν βρισκόν σ ΒΑ Τραπεζύνς. Ζύγας. Χτισμέν Ξενφών σς αντίκρισαν πρόπδες Θάλασσα, όρυς Θήχς δε βυνά υψότρ τελύν μ.συνέχεια ό μύρι βυνών Είχε σ υγιεινό περιχή κλίμα τά πλύσια άλωσ βλάσσ. Λέγει ότι χτίσκε φυγάδες ήρθαν ρεινύ όγκυ συχνά αγκάζνν γεωργία ξενιτευύν. κτρφία. Λόγω δυσμρφίας Εκκλσιαστικά ασχλύνν ανήκε μτρόπλ Χαλδίας. Πρίν ν παγκόσμι πόλεμ 300 ελλνικές κγένειες Πριν νάστευσ σ Ρωσία Τραπεζύνς. κάικί έφν 500 περί κγένειες. Χωριζόν πέντε ενρίες :σ Τσακαλενάν -Ίρα Ζτράν - Καθρεσίων - Γιαννάν - :Ζυβατσάν, κάικί άλλες τρεις λίγ μακρυσμένες κέντρ Μανδριά -Α Λειβάδι -όμ Θωμάν. Κάθε μστήρι Τραπεζύνς κάικ ενρία Ίρας Αγίυ αλλά δικό Ιωάνν καφύγι εξαιρετικά ό. Λίγ πι φιλπρόδ. επάνω χριστιανών τόπς παραθερισμύ όν κωμόπλ ς εκδίωκαν καίκων ύρκ. βυζαντινό ΝΙΚΟΠΟΛ - ΓΑΡΑΣΑΡ Αρχαία νμαζόν μαυρόκαστρν. πόν ελλνπόντι νόμαζαν Γαράσαρ. Παλαιότερα 14 / 20

15 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις Χτίσκε Στ, όπ αφέρει ν Πμπήι γραμμέ Στράβ 66 π.χ., ανάμνσ νίκς επι Μιθριδά Τ 1870 αριθμύ 500 ελλνικές κγένειες Σ σήρα, σ χωριό ιερό. ακόμα Λίτσασα είι Νικόπλς, νόμα σ εκκλσία Αγίυ σς Γεωργίυ ίχυς, σ σώζει γυικωνί ανλλαγή. Ονόμα ρμνίες. Τα έγραψαν ίχν ς, λίγ πρίν Παραθέτω παρακάτω στιστική ν πριν ν Α Παγκόσμι πόλεμ. Έχυ χωριά Χριστιανύς καικύσαν πόλεις, κωμπόλεις Σ δμτικά εκπαίδευσ σχλεία, διαρύσαν μαθτές 7μιγυμνάσια ακόμ,αφήσυν 3 Ελλήνων γυμνάσια δασκάλυς,11 1 κγένειες, λύκει, καθγτές. σχλαρχεία Τν Ορθδξία υπρεύσαν κλρικί Πόν, δε αριθμός εκκλσιών ανήρχε σ Τέλς αδελφότες ς αδιακρίτ σ γάλες πλλά πόλεις άλλα κνωφελή Πόντι ξένυς. διαρύσαν ιδρύμα,, φιλανθρωπικά πία πρσέφεραν ιδρύμα, υπρεσίες φιλόπτωχες ΜΠΑΛΤΣΑΝΑ Χωριό δμτικό σ σχλεί ΒΑ Νικόπλς εκκλσίες. καικύν 100 περί πλήρες κάικ ασχλύνν γεωργία,κτρφία, λισσκμική υλμία. ΤΟΝ(Γ)ΙΑ (Θανία) Περιχή Καλάνεμα. σ ΝΔ Τραπεζύνς σ νότια Πλατάνων πέρα ν πμό Πρίν ανλλαγή καικύσαν 2000 ελλνόφωνες εξισλαμισμένες κγένειες ΑΡΤΑΧΑΝ Πόλ θωμανική Βερλίνυ. τά Κάρς περιχών 1878 δυτικύ αυτών αυκραρία επιλεγεί Ελλνικί ό σ Καυκάσυ δμιύργσαν πλθυσμί μόθρσκ ς κατόπιν σσ ίκσαν Ρωσία. ακμαίες πέρα σαν 60 κνότες. τόπς σ χλμ σ νάστευσς περιχή χέρια περιχή Κάρς. Ρώσων Αρχάν Ως λόγω Καυκάσυ 1878 συνθήκ ανήκε υπαγωγής ν πόν σ Εκπατρισμί Ελλνρκικύ άρχισαν πλέμυ ς Οκτωβριανής σ Αρχάν επανάσσς. περίδ λόγω Πρόϊα Ελλνικές Συντικής κγένειες Σερρών, σ Αρχάν Αθή εγκαστάθκαν σ Μυτιλήν. σ Πλίχν Θεσσαλνίκς, σ Ήν Ιανυάρις 1919 κρά ν Δεκέμβρι ΟΦΙΣ Ή, χαρακριστικό καθώς Οφλήδες. Οφία, ή καθαρό Οφιύς. πλθυσμύ Περιχή ( αρχαιπρέπεια) περί ν Όφι μαδικός πμό, γλωσσικύ εξισλαμισμός αλικά ιδιώμας Τραπεζύνς. μιλύσαν 17 αιώ, Κύρι ς αλλεπάλλλες έλλειψ Οφλήδες, μσριών λξ, δκιμασίες. σ περιχή εξισλαμισθύν συντέλε βασανιστήρια, ιρά διώξεις αυτή Τν διαρρέυν πμί Καλπόμς Μπαλτζή Ντερέ, (Ψυχρπόμς). περιχή χαρακρίζει λόφυς, βυνά, χαράδρες λαγκάδια. Ο εξισλαμίσκαν Όφς Όφ τελεί έφν σ μέσα χωριά ψυχές. 17 Κάνε αιώ δια καικύσαν βίας. Περί 1866 Οφλήδες κάικ Τα Κνύ, ( Οφλήδων Φώγλυ, νόμα ό δλώνυν καγόν Παπάζγλυ, χωριών Ξένς, επίσς κγένεια ς Μαντάνς, Γργρά, μαρτυρύν αρχαιελλνική Μερτζάνς Ό, Υψλάνδων), γνήσια Παλαχώρι κ.ά ς Ελλνική καγωγή Φωτεινός. (Παλαιχώρι), ς :χριστιανί Αντώνγλυ, Τα καγωγή δέ Σαχάρω, επώνυμά : τραγική Αλθινός, Γιάννγλυ, Υψλή, Πντιακή ευαγγέλια-ιερά εξισλαμισθέντες ς λαλιά βιβλία-ιερά Οφλήδες άμφια-χειρόγραφα-θυμιατήρια-συρύς-εκκλσιαστικά πατρπαράδ διατήρσαν μέχρι έθιμα. Φύλαξαν ανλλαγή βασμό πλθυσμών κειμήλια σκεύ. όπ, Διέφεραν σν πλιτισμό. πλύ όλυς ς άλλυς μυσυλμάνυς τόσ σν χαρακτήρα όσ ιδιαίτερ Οφλήδες Μεσχώρι, κλίσ καλύτερες. σ ήρεμ θελγικές άνθρωπ σδές. ασχλύνν τά μυσυλμανικές γράμμα ιερατικές σχλές τέχνες Όφ Σε Τραπεζύνς. παλιά χειρόγραφα Συνλικά περιχές εξισλαμίσκαν περί Όφε σιώννι Οφλήδες. επισκπές ΟΥΤΣ ΠΟΥΝΑΡ' (Τρείς βρύς) Χωριό Ελλνικός σς πρόπδες εκκλσία όρυς Νεπιεντάγ σχλεί. Πάφρας. Ο πλθυσμός αμιγώς Οτ Τ κλείσκαν Νεπιέν. χέρια ς 1917 Καγιά γυίκες μάλισ Τύρκ άπισ Ούτς πλαρχγός σ μνή νάρ' παιδιά. περικύκλωσαν έθεσαν Χατζγιώργς Παγίας έχα Από τέλς 250 Ουτς σ ψυχές μνή. ζωή νάρ' Οτ Καραβασίλγλυ. ς. όν Καγιά 60λεγόνς πλεμιστές καγόν τά 520 (Μάγαρα ψυχές μ κι καδίωξ Παχατσάχ παραδόθκαν θέλνς επικεφαλής υπ Πασί) συνλικά παραδθύν Τύρκων μάχς ξύ όρυς σ ΧΕΡΡΟΙΑΝΑ ΚΑΙ ΧΕΡΙΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΙΡΙΑΝ όνμα τμήμας Χαλδίας ρκιστί Σεiράν δλαδή, τόπς αξιθέας. Αρνίας καλαμβάνυν έ μέρς ς βυζαντινύς, Μικράς Τα χωριά. χερρία είχαν έδρα υπδιίκσς Γάρατσα περιελάμβανε 72 ελλνικά ΠΛΑΤΑΝΑ Πόλ λιμάνι Δυτικά Τραπεζύνς Σ νμάσκε εκ θέσ πίων Φαρκία σρινών ήσαν επιπλατάνων βασιλείας Φαρνάκ κτισμέν υπδιίκσς Α. αρχαία Καικεί Ερμώσσα 2000 Κιμισχανάς πία καίκυς μισί ΚΕΛΚΙΤ δλαδή Ορεινό πλειψφία χωριό ς, Αργυρύπλς. περιχής Τχριστιανί. Κελκίτ Αργυρύπλς έδρα μώνυμς κάικ πίυ ήσαν νμύ λλωρύχ σ 15 / 20

16 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις Κιθάραι:. ρεινό θέρετρ σ Τραπεζύν, φμισμέν ιαματικές πγές Κλχίς: αρχαιό Πόν ν ελλνικό Αργυτικής έτσι αφέρει λόγω εξής. ελλνόφων Εκστρατείας) Πρόκειι γεωγραφικής σ κόσμ ελλνικές καθ' τμήμα όλ πγές θέσς Αρχαιό Βυζαντινή χώρας δυτικό πάν ( τμήμα μύθς βρέχει ανκτό Μεβυζαντινή Ιβρίας σ ρίζει επικνωνία ν Εύξειν πρρισμό περίδ. Κλώνεια σμαντικότερυς - Sebinkarahisar δρόμυς περίδ. :κντά δγύσαν Μικράς σ αλικά. Ασίας, χτισμέν Σμαντικό πάνω στρατιωτικό έν κέντρ ς Λίμνια: έπαψε σμαντικό Βυζαντινή βυζαντινή είι εμπρικό παραλιακή, λιμάνι. σ λόγω παράλια πρσχώων Εύξεινυ Πόν παρακείνων ( γενέστερυς πμών). χρόνυς Υπήρξε Μαγκλαβί σπλαιώδς Ο αφέρυν "μαγγλαβίι", βυζαντινής αξιωματικό, 1022/3, 11 βυζαντινύ έχει δλαδή αιώ. αυλής ιδιαίτερ ακόλυθ ός, :πγές τίτλ Εξάλλυ, τά σ συνόρυ. χωριό ισρική 10υ-11υ αυτό παλατινών εδραίωσ σωζόν Βασιλείυ Μαγκλαβί, ιχγραφίες 12 σμασία, αιώ σ φρυρών 14 Β, βυζαντινής ό καθώς αιώ, έχει επιγραφή βρέθκε πίυ υτίζει εκφραστεί ενώ Βυζαντινύ κυριαρχίας σήρα Τραπεζύν, σ νμασία ν Τραπεζύν συνδέει σώζνι σκέψ αυκράρα σ Μνή βρειαλικό ενπίζει ότι παραπέμπει ελάχισ αξιωμαύχ ιδρύθκε Στύλυ χειμώ πράγμα. σ τμήμα 10 λέξ Μιθραίν ή Μινθρίν: ντιαλική μτρπλί Τραπεζύνς πλευρά Με ς Ιωσήφ Λαζαρόλς. χρνικγράφς αυτή αφέρυν Μιχαήλ Πανάρες βυνό υψώνει σ σύμφω πρξέν ός νμασία φείλει ργή βί σ αγίυ ειδωλλατρών λατρεία Eυγενίυ, έξω Mίθρα διωκτών άγις έριξε. απτύχθκε κάτω άγαλμα σ χώρ. θεύ Εδώ άλλωστε, γεγνός ακόμ Από Xαρακριστικό χριστιανικά π σμαντικότερες σήρα υπήρχαν πρσκυνήμα ιαματικές ιδιαίτερς σ' πγές πγές πλλά ήνμασία σμασίας ιερά. υπήρχαν αγιάσμα, Κάπες ς μυσυλμάνυς σ έπαιζε δλαδή βυνό αυτές, είι βυνό ιερές όπ καίκυς σ πγές, θρυλικό ζωή Karlik Δρακνπήγαδ. Tepe, διαμρφώθκαν ς Τραπεζύνς. θεωρύνι είι Ρίζαιν: στρατιωτική σμασία σ νότια παράλια Βυζαντινή Εύξεινυ περίδ. Πόν. χυρώις δεικνύυν Τρίπλις χαλκύ, περίδ. σιδήρυ :κνμικής κυρί παραλίων αργύρυ Εύξεινυ ανέδειξαν Πόν. χυρή θέσ λλεία Βυζαντινή Χερσών: Ιδρύθκε ακμής αντιτώπι. ς Μγγόλυς ελλνική Μετά σ χερσόνσ σ απκία. ευρωστίας 1204 τέλς αγνώρι Σς παρά 14υ Κριμαίας Βυζαντινύς αιώ απειλές κυριαρχία σ χρόνυς βόρεια πκίλων παράλια γνώρι Τραπεζύνς. εχθρών περιόδυς Εύξεινυ Καστράφκε γάλς ρύς Πόν. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ Ξακυστές εθνικές χωρίς δυνάσ. καμία ισρικές είι εξαίρεσ, όλες παραδόις δκίμασαν, ελλνικές πόλεις διάφρες ελλνρθόδξ Πόν επχές, -σμαντική κάθε χριστιανική βαρβαρό μία απ' αυτές πίσ. συνδέει Και Τύρκυ όλες, τι Ενδεικτικά χωριό αφέρνι Υψλή επίσς: φιλόδξ Υψλάντες, Θανία Πλά ( Τόν ),υτίζει βυζαντινό Όφ, κάστρ ( Ήλ' κάστρ )κόρ εκλεκτά αρχαίας ν Μιθριδά ν Όμρ λεγόν πυρρίχι καπνά Κλχίδας, ΣΤ, Ευδκία),, χρό γνν Τκά πλύσια ς, Πυλαντζάκ Νικόπλ (ή λλεία Ευδκίας Άδρασα, φείλει ό πύ, ) μό ιδρύθκε Ριζύν όνμα έδρα Γργόρις επί αυκράρα Χαλδίας, σ νίκ Θελόγς, Τρίπλ Πμπίυ ρακλείυ νότι Πάφρα, γνωστή τμήμα ( 16 / 20

17 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις Φάτσα Συρίν Μύζε Κάρς επαρχία Καρς ( σρινή Γεωργία) βρίσκει βρισκόν πάν έξω γεωγραφικά όρια ισρικύ Πόν τέλε γενέστερ απκία Ελλήνων Πόν. μώνυμ είι κτισμέν πάνω ρπέδι, δεσπόζει σ διαβάις Ερζερύμ πρς βρρά υπήρξε πρωτεύυσα κυβερνείυ Καρς. Κατά περίδ νάστευσαν μαδικά χιλιάδες Ελλήνων, πί εγκαστάθκαν σ γενική περιχή κυβερνείυ Καρς. Υπλγίζει ότι γύρω σ ζύσαν μέσα σ περί χωριά κυβερνείυ. Αφέρει ότι όλ κυβερνεί υπήρχαν 75 ελλνικά δμτικά σχλεία, μία τριτάξια αστική σχλή πία αργότερα έγινε κτάξια, επίσς λειργύσαν έ παρθεγωγεί, έ πρακτικό λύκει αρρένων, καθώς έ γυμνάσι θλέων. Τέλς σ Καρς υπήρχαν δύ εκκλσίες, καθεδρικός ός μόρφωσς Σωτήρς Χρισύ Άγις Γεώργις. Τ καίκυς, ς πίυς Ο πλθυσμός Κυβερνείυ τελύνν :, Ρώσυς, Αρμένιυς, Τύρκυς, Κύρδυς-Εζίδγυς, Τυρκμένυς, Καραπαπάχυς, Λεζγίνυς, Οτίνυς, Εσθνύς Μαλακάνυς. Ο πλθυσμός αυτός χωριζόν δυ καγρίες όσν αφρά ν τρόπ ζωής: σς μόνιμα εγκατεσμένυς ς περιφερόνυς σκνίτες ή νμάδες, λπόν μραί έ τόσ πλυπλιτισμικό περιβάλλν κάθε πλιτισμός δεχθεί επιρρές ς γύρω λαύς. Παρακλυθώνς ιδιαιτέρ μυσικχρευτική παράδσ Ελλήνων Πντίων Καρς παραρύ έν αυτές επιρρές τόσ σ λωδίες όργα όσ σς χρύς. Τ Κυβερνεί Καρς (Γεωγραφία) Είχε έκσ τετραγωνικά χιλιότρα. Τ μέγισ μήκς εκτά αυτής βρρά πρς νό 200 χλμ. μέγισ πλάς αλή πρς δύσ 180 χλμ. 17 / 20

18 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις Κυριότερες πόλεις : Τ Καρς έδρα Κυβερνείυ ( νμύ δλαδή) υψότρ 1750 μέτρα, Τ Αρχάν, Τ Σαρίκαμις, Τ Καγκισμάν, Όλ. Καρς απέχει χιλιότρα Κωνσντινύπλ 496 Τραπεζύν. Για νμασία πόλε Καρς, ν Γεωρνί θεωρύσαν π είι γεωρνική λέξ σμαίνει πύλ, δε Αρμένι ετυμλγύσαν αρμένικ λέξ Χαρς σμαίνει νύφ. Είχε καίκυς, εκ πίων σ γαλύτερ αριθμό υπερτερύσαν Αρμένι. Σ Καρς έφν δυ ελλνικές εφρίδες: Φ Μακεδνίας Ακρόπλις Αθνών. περιχή Κυβερνείυ διασχίζει, κυρί, ριρές: Σγανλύκ, Ακ Μπαμπά, Αλά - Νγ βραχώδ όρ Καπάχ Τεπέ σ νό. ριρές τελύνι ψλά όρ. Κατά περιχές υπάρχυν γάλες κλάδες, βαθιές χαράδρες απέραντες πεδιάδες πλύσια βλάσσ άφθ βσκτόπια. πλαγιές βυνών είι μαλές, καλύπνι χόρ σ χαμλά ενώ δάσ σ ψλότερα σία ς. γαλύτερ πμί διαρρέυν Κυβερνεί είι: Κυρά (Κύρς πμός), Αράξ, Καρς Τσάι, Αρπά Τσάι Όλτι Τσάι. τέσρις πρώι εκβάλλυν σ Κασπία Θάλασσα, ενώ τελευίς αφύ ενώνει ν Άκαμψι πμό (oruh), εκβάλλει σ Μαύρ Θάλασσα. Σ απέραν βσκτόπια Κυβερνείυ τά άνξ έρχνν Γεωρνί κπάδια ς βσκή. Υπλγίζει π κάθε χρόν έφερν εκατό εκατόν πενήν χιλιάδες πρόβα. Διίκσ περιχή Καυκάσυ, ανήκε σ ρωσική επικράτεια, τελύνν Κυβερνεία δλαδή Νμύς αντιβασιλέα μέγα δύκα Νικλάι Νικλάγιεβιτς, αδελφό τσάρυ Ρωσίας, πίς διάρκεια Α Παγκσμίυ Πλέμυ αρχιστράγς πλεμικύ τώ σν Καύκασ. Τ Κυβερνεί δικύνν μια στρατιωτική πική διίκσ, σ πία συμτείχαν εκπρόσωπ εθντή καικύσαν σ εδάφ Κυβερνείυ. Τ Κυβερνεί Κάρς τελύνν Διίκσ Καρς ό υπάγνν Υπδικήις Καρς, Συραγκέλ Σγανλύκ, Διίκσ Αρχάν Υπδικήις Αρχάν Κιόλιας, Διίκσ Καγκισμάν Υπδικήις Καγκισμάν Χρσάν τέλς Διίκσ Όλ / 20

19 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις Ατά Παζάρ Ινέπλ 19 / 20

20 Περιχές - Πόλεις Written by Πλατίδς Βασίλεις σσ αρχαία Ελλνρθόδξ διωγμό ς Ινέπλ, Τραπεζύν. χρσιμπύσαν 1867 βυζαντινής ς γύρω χρόνια εκτός Τύρκυς, βρίσκει , Ελλνρθδόξων χωριά έδρα χλμ., κυριαρχίας κάικ γλώσσα πλλά καϊμακαμλικιύ ς νμάσκε σ νμαζόν σ ς σιχεία ντόπιυς παράλια άλλες πίυς ς Ελλνρθδόξων İnebolu. Αβωνότειχς Ελλνρθόδξυς, πόλεις δεν Εύξεινυ Τυρκικής. Ινέπλ, ανήκε ξεπερνύσαν Τ όπ Ινόπλις.. σ Πόν, ήελλνρθόδξ συνλικός σαντζάκι Αβώνυ Σινώπ, Σινώπς, Ινέπλ κισμύ υπήρχαν Μετά σ 40 τείχς Κασμνής. αριθμός βόρεια Καισάρεια 45 σσ κσ έδρα ήαυτή άλλ κγένειες. Ιωνόπλις. Ελλνική, μώνυμυ Κασμνής, καίκων 115 Αρμένι. γνν αλλά Τν χλμ. Πριν περιχής καζά. επχή Σ Σ Από επιπλέν Ινέπλς δυτός διαρύ Αργότερα αλλλδιδακτικό πία εκπαιδευτικό Αστική κυριότερες χριστιανί τέρ 20ύ δίδασκαν Κεντρική αιώ τέσρις έ κάικ τάξ έκαν ίδρυμα ασχλίες σ αλλλδιδακτικό 3 Σχλή ς δάσκαλ χέρια τάξεις. παρθεγωγεί. χνδρεμπόρι κασκεύασαν δμτικύ, μτρπλί Ινεπόλε σ περιχής δυτικά-ντιδυτικά καίκων καίκων πλεινότά γνωστή αριθμός σχλεί ή μαθτές Κεντρική Νεσαρείας νύρι Έτσι Ινέπλς ς Σινώπς, 1831 πήγαιν βιτεχνία, 1896, μαθτών Αστική στεγαζόν κτήρι βρισκόν Μέχρι σ Εμπρική έμπρ σ ς έπει πί Ινέπλ λόγω γεωργία, σχλή 1877 σ ανερχόν έ ή Καισαρείας χωρίσκε Παρθένι Σχλή. τεχνίτες. υπήρχαν κνό ειμόρρπ κνμικής εμπόρι Ιδρύθκε Τ φύσαν Τ Αμβρόσι. σχλεία νμαζόν εμπόρι δύ σπίτι. δυσκλία ς σ τμήμα, ανώτερ Ελλάδα. αλιεία. σ αρχές Μετά ΜεΙνέπλ ανλλαγή πλθυσμών περισσότερ εγκαστάθκαν σ BUi1rlvPo8A https://www.facebook.com/vasileios.polatidis φμισμέν Νεσάρεια Μεσσυδιέ Αργυρυπλίτες, Ιωάνν Πόν, τραγικές πατρίδα Θέρμ ερείπια Αμαζόνων,,μνής Εσπία κντά (αρχαία Πρδρόμυ, ρακλείδ αρχαίυ,σ ερείπια ιαματικά Ματέν Πράσαρ Μελί), ελλνικό νό πύργυ απερίγραπ Ζήλα λυτρά Κερασύνς αρχαία Πντικύ, χωριό Τσάλ ό περιχή περίφμ χτίσκε κδμήμα, μαρτύρια Ρωμαί Τρίπλς, χτίσκε Ίρα αφέρνι ιερδιδασκαλεί νίκσαν 179 λλεία πρωτεύυσα ελλνισμύ π.χ. Ινέπλ 18 γυικεί Τσάμπασι ν αιώ Φαρνάκ,, μστήρι ανάσα βασιλιά Ακ Μερζιφύν Στράβω, Θεμίσκυρα, μνή Νγ κάκε ς βασιλιά σ Φαρνάκ, Ματέν 1876 Αγίυ 1913, πατρίδα ράκλεια,φάτσα Α,, 20 / 20

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τα ΠΑΙ ΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Το 958 µ.χ.. γεννιέται ο Βασίλειος ο Β, γιος του Ρωµανού και της Θεοφανώς. Γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τα ΠΑΙ ΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Το 958 µ.χ.. γεννιέται ο Βασίλειος ο Β, γιος του Ρωµανού και της Θεοφανώς. Γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΣ (976-1025) 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τα ΠΑΙ ΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Το 958 µ.χ.. γεννιέται ο Βασίλειος ο Β, γιος του Ρωµανού και της Θεοφανώς. Γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του ήταν η Ελένη,

Διαβάστε περισσότερα

TOURIST AND TRAVEL AGENCY ΠΑΤΡΩΝ 19 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΗΛ. : 27410-28588 FAX: 27410-25073 E-mail: moraitis.kor@hotmail.com

TOURIST AND TRAVEL AGENCY ΠΑΤΡΩΝ 19 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΗΛ. : 27410-28588 FAX: 27410-25073 E-mail: moraitis.kor@hotmail.com Γ. ΜΩΡΑΙΤΗΣ Ο.Ε. TOURIST AND TRAVEL AGENCY ΠΑΤΡΩΝ 19 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΗΛ. : 27410-28588 FAX: 27410-25073 E-mail: moraitis.kor@hotmail.com ΑΠΟ 07/05/2011 ΕΩΣ 17/ 05/2011 11 ΗΜΕΡΗ ΕΚ ΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό 5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό Η Αµοργός, το νησί του ''Απέραντου Γαλάζιου'', βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο των Κυκλάδων, σε απόσταση 136 ναυτικών µιλίων από τον Πειραιά. Είναι µακρόστενο

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Β 2

Από τα παιδιά της Β 2 Από τα παιδιά της Β 2 Γιαλούσα Η Γιαλούσα βρίσκεται στην Καρπασία. Είναι κοντά στο Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Το χωριό οφείλει το όνομα του στη θέση του, που είναι δίπλα από τη θάλασσα. Οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τετάρτη, 23 Ιούνιος 2010 10:55 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 23 Ιούνιος 2010 15:48

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τετάρτη, 23 Ιούνιος 2010 10:55 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 23 Ιούνιος 2010 15:48 Τόν σ Αιγαί! Συντάχθκε απ ν/ Administrator Τετάρτ, 23 Ιύνις 2010 10:55 - Τελευία Ενμέρωσ Τετάρτ, 23 Ιύνις 2010 15:48 Bluefin Tuna in the Aegean Sea from deepww on Vimeo. Κείν Δ. Κόλλιας, φω: Deep magazine

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ α. η αραβική εξάπλωση με την καθοδήγηση των δύο πρώτων χαλιφών οι Άραβες εισέβαλαν και κατέκτησαν σε σύντομο χρονικό διάστημα τις πλούσιες χώρες της Εγγύς

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη

Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Ε ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σελίδα 1 Κωνσταντινούπολη Η ξακουστή και δοξασµένη πολιτεία, µε τη λαµπρή, χιλιόχρονη ιστορία, που για δέκα αιώνες δέσποζε πρωτεύουσα της

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο κατακόρυφος διαμελισμός;

Τι είναι ο κατακόρυφος διαμελισμός; ΟΡΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Τι είναι ο κατακόρυφος διαμελισμός; Διαμελισμός Κατακόρυφος είναι: Τα βουνά, οι πεδιάδες, οι λόφοι, οι κοιλάδες, τα φαράγγια και γενικά το ανάγλυφο μιας περιοχής. Άλπεις Οι Άλπεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣ ΑΡΑΡΑΤ. «Και εκάθισεν η κιβωτός την δεκάτην εβδόμην του εβδόμου μηνός επί των ορέων Αραράτ.» Γένεσις 8.4

ΟΡΟΣ ΑΡΑΡΑΤ. «Και εκάθισεν η κιβωτός την δεκάτην εβδόμην του εβδόμου μηνός επί των ορέων Αραράτ.» Γένεσις 8.4 Περιβάλλον και Ανάπτυξη 2 η Κατεύθυνση Σπουδών Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών ΟΡΟΣ ΑΡΑΡΑΤ «Και εκάθισεν η κιβωτός την δεκάτην εβδόμην του εβδόμου μηνός επί των ορέων Αραράτ.» Γένεσις 8.4

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 ΕΝΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΓΕΜΑΤΟ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. 33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Ρωμαϊκές λεγεώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στράτος 29-12 - 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟY ΠΛΗΡ: Πατσέας Αναστάσιος ΤΗΛ: 6978558904 Π Ρ Ο Σ Κο Αντιδήμαρχο

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

«Το σταυροδρόµι του πολιτισµού» Ένας προορισµός για όλες τις εποχές του χρόνου!

«Το σταυροδρόµι του πολιτισµού» Ένας προορισµός για όλες τις εποχές του χρόνου! ήµος ΘΗΒΑΙΩΝ 2 ΘΗΒΑ «Το σταυροδρόµι του πολιτισµού» Ένας προορισµός για όλες τις εποχές του χρόνου! Έδρα του ήµου είναι η επτάπυλη και επτάλοφη Θήβα, πόλη πανάρχαια και σεβαστή στην ιστορία και την παράδοση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ.

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ. ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ. Α.ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Β. ΑΠΟΤΗΡΩΜΗΣΤΟΒΥΖΑΝΤΙΟ 1 Τα ελληνιστικά βασίλεια Ελληνιστικός : από το ρήµα ελληνίζω, δηλ. µιµούµαι τους Έλληνες Ήταν τα βασίλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 423

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 423 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΥ ΑΔΑ: 457ΒΩΛΞ-6Φ4 Λάρισα 10-11-2011 ΑΠΦΑΣΗ ΙΚΝΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΠΗΣ ΑΡΙΘΜΣ ΑΠΦΑΣΗΣ 423 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών επιτρπή για την κατακύρωση διαγωνισμύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία]

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία] ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία] ειδικές μορφωτικές εκδηλώσεις 2014 2015 www.eie.gr Νέες προσεγγίσεις στην Ιστορία του Νότου της Ρωσικής Aυτοκρατορίας, 1784-1914 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr. Έλεγχος προόδου (Ενότητες 4 5)

Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr. Έλεγχος προόδου (Ενότητες 4 5) Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr 1. Ποια από τις ακόλουθες μάχες δεν έχει σχέση με τους Μηδικούς Πολέμους; α. η μάχη της Μυκάλης β. η μάχη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης

Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης PROJECT Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης Μέλη: Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Δέσποινα Γρηγοριάδου, Μαρία Γούλα, Αθανάσιος Ουζούνης, Ευθύμης Καραβίτης, Δημήτρης Χατζηβλασίου Επιμελητές:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΕΝΤΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΑΚΑ ΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΥ ΧΑΝΕΙΣ. Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas 90,5 FM Πέμπτη, 27 Σεπτέμβριος :52 - Του Ηλ.

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΥ ΧΑΝΕΙΣ. Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas 90,5 FM Πέμπτη, 27 Σεπτέμβριος :52 - Του Ηλ. Συντάχθκε απο ν/ Studio Lefkatas 905 FM Πέμπτ 27 Σεπτέμβριος 2012 10:52 - Του ΗλΓεωργάκ Eιναι δεδομένο οτι 2013 οικονομική κατάστασ ειναι χειρότερ γάλα θύ ματα υς εργαζόνους υς συνταξιούχους Νεες ιώις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ τυ Prem Rawat ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ πυ είχε μια μικρή επιχείρηση. Όπως ήταν φυσικό, ως, επιθυμύσε να απκτήσει όσ τ δυνατόν περισσότερα χρήματα. Μια μέρα, κάπις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (σελ.84-97) Α. Βασιλεία α. Δικαίωμα να ψηφίζουν για ζητήματα της πόλης είχαν όλοι οι πολίτες, ακόμα και οι πιο φτωχοί

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (σελ.84-97) Α. Βασιλεία α. Δικαίωμα να ψηφίζουν για ζητήματα της πόλης είχαν όλοι οι πολίτες, ακόμα και οι πιο φτωχοί 1. Να αντιστοιχήσετε τις λέξεις της στήλης Α με αυτές της στήλης Β. Α Β Α. Βασιλεία α. Δικαίωμα να ψηφίζουν για ζητήματα της πόλης είχαν όλοι οι πολίτες, ακόμα και οι πιο φτωχοί Β. Αριστοκρατία β. Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Επανάληψη Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ο Κωνσταντίνος Βυζάντιο 1. Αποφασίζει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή κοντά στο αρχαίο Βυζάντιο: νέο διοικητικό κέντρο η Κωνσταντινούπολη 2. 313

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

Ο δρόμος του αλατιού

Ο δρόμος του αλατιού Ο δρόμος του αλατιού Το Μέγα γεφύρι, βρισκόταν πάνω από τον Μέγδοβα, στα όρια Ευρυτανίας και Καρδίτσας, στη περιοχή Κοκκινέϊκα.. Πάνω από την Μαυρομμάτα όπου υπήρχε το γεφύρι της Κότσιτας, ήταν το μοναδικό

Διαβάστε περισσότερα

9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ»

9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» 9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟ 9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΚΤΟΥ 9 ΟΥ ΣΠ Αγαπητέ Κύριε-α Συνάδελφε. Με διαταγή του ΓΕΣ μετατίθεστε στο

Διαβάστε περισσότερα

Διοργανώσαμε πάρα πολλά επιμορφωτικά σεμινά- 6/2012. Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ρό μας. Πράγμα δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο.

Διοργανώσαμε πάρα πολλά επιμορφωτικά σεμινά- 6/2012. Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ρό μας. Πράγμα δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο. Oκτώβρις Γεν. Γραμματέα ςααππ γιρτές έρχνι υ ι. Δ. Μάνυ, ST Ές - Αριθμ. φύλλυ 3 - Τιμή 0,02 εξασφάλισ εκπτώων μέλ ειρία WIND, τόσ τ σθερή τλεφωνία, όσ κιντή. Πι συγκεκριμέ στ σθερή τλεs Pμή φωνία 20 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ)

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Εταιρεία Δμόσιας Υγείας και Περιβαλλντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Σ Σε αυτό τ τεύχς Εκπαιδευτικό Σεμινάρι SHIPSAN......1 Πιόττα & ασφάλεια νερύ κλυμβτικών δεξαμενών....... 2-3 Απικισμός Δικτύυ Ύδρευσς Νσλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγής Υγείας «Τα. δοντάκια. μου φροντίζω»

Αγωγής Υγείας «Τα. δοντάκια. μου φροντίζω» Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Τα δοντάκια μου φροντίζω» Σχολικό ές 2012-2013 49 ο Ν/Γ Πατρών Υπεύθυνη Πρoγράμ Γαλανοπούλου Ευσθία - Υπεύθυνος Ευσθία Συνεργαζόνοι: Τάξη:Νηπιαγωγείο Τμήμα:Ολοήρο εκπαιδευτικός:

Διαβάστε περισσότερα

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις 7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις πώς διαχειρίστηκε ο Ηράκλειος τόσο τους κινδύνους που απειλούσαν τα σύνορα του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους όσο και τα σοβαρά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301.

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301. Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: 1953 Αριθμός δίσκου: Kal-301 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9248 Απόψε μες, απόψε μες στο καπηλειό που τα μπουζού-, που τα μπουζούκια

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-484-159-2

ISBN 978-960-484-159-2 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο Μέγας Αλέξανδρος Κείμενο: Φίλιππος Μανδηλαράς Επιμέλεια κειμένου: Ράνια Ζωίδη Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου 2010, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο τόπος µας. Το σχολείο µας. Πολιτισµός. Η τάξη µας

Ο τόπος µας. Το σχολείο µας. Πολιτισµός. Η τάξη µας Ο τόπος µας Το σχολείο µας Πολιτισµός Η τάξη µας Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ Ανάµεσα στις ακτές του νοµού Μαγνησίας και τη Σκόπελο και απέναντι από το Πήλιο, βρίσκεται η Σκιάθος, ένα νησί µε έκταση 48 τετραγωνικά χιλιόµετρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην «Μεγάλη Πραγματεία» τυ Κμφύκιυ αναφέρεται: «Στ Yi 1 υπάρχει τ tài jí 太 極. Τ tài jí 太 極 γεννά τις 2 πρωταρχικές ενέργειες ή πλικότητες τ liang yi 兩 儀 ή αλλιώς yīn yáng» και

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Cleopatra (Κλεοπάτρα) 69 30 π.χ. Αίγυπτος Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.x και βασίλεψε στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Η σημαία της Βουλγαρίας αποτελείται από τρεις ισομεγέθεις οριζόντιες λωρίδες χρώματος λευκού(στην κορυφή), πράσινου και κόκκινου. Το λευκό αντιπροσωπεύει την ειρήνη,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ Κ*ΑΤοΡ1Α. Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ*Κ*ΑΤοΡ1Α. Η 3υζαντινή εποχή Γ* - * **-^ Διασυνδέσεις. ΒιΒλιογραφία Τ Τ"*-*

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ Κ*ΑΤοΡ1Α. Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ*Κ*ΑΤοΡ1Α. Η 3υζαντινή εποχή Γ* - * **-^ Διασυνδέσεις. ΒιΒλιογραφία Τ Τ*-* Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΚΑΤοΡ1Α Η 3υζαντινή εποχή Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ ΚΑΤοΡ1Α Κωνσταντινούπολη, Μ' ένα λεωφορείο τριγυρνάμε όλοι μέσα στην πόλη, σελ. 59-63. Βυζαντινή αυτοκρατορία, Εμπορικοί δρόμοι, σελ 34 Μύθοι και

Διαβάστε περισσότερα

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ!

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Κωνσταντίνα Ευείδη 29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Η χιλιόχρονη αυτοκρατορία έπεσε. Ο θρύλος λέει ότι «ήτανε θέλημα Θεού». Από τότε το φρόνημα των Ελλήνων το κρατάνε ζωντανό ακριβώς αυτοί οι θρύλοι για την

Διαβάστε περισσότερα

Στο Πίνοβο με την υπέροχη κορυφογραμμή του

Στο Πίνοβο με την υπέροχη κορυφογραμμή του Στο Πίνοβο με την υπέροχη κορυφογραμμή του Το όρος Πίνοβο είναι ένα σχετικά άγνωστο βουνό. Ο ορεινός του όγκος απλώνεται στα βορειοδυτικά του νομού Πέλλας, ανάμεσα στα όρη Βόρας (Καϊμακτσαλάν) και Τζένα.

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ηµιουργία έντυπου και ψηφιακού υλικού για την Τουριστική Προβολή του ήµου Νέας Προποντίδας.

Περίληψη ηµιουργία έντυπου και ψηφιακού υλικού για την Τουριστική Προβολή του ήµου Νέας Προποντίδας. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αρ. 4/2011 πρακτικό Συνεδριάσεων Τ.Σ. της Τοπικής Κοινότητας Ν.Σιλάτων του ήµου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής 7/2011 Απόφ. Αριθ. Περίληψη ηµιουργία έντυπου και ψηφιακού υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝ ΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟΤΕΡΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. 6 15 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 8:10:00 πμ 4:15:00 μμ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝ ΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟΤΕΡΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. 6 15 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 8:10:00 πμ 4:15:00 μμ ΕΞΥΠΡΕΤΜΕΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ Π ΟΧΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΩΡΑ ΑΦΙΞΣ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΣΣ Σ 1 2 10ο ΔΜΟΤΙΚΟ 10ο ΔΜΟΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 4 ΘΕΡΜΟΚΠΙΑ-ΚΟΚΚΙΝ ΕΚΚΛΣΙΑ-ΨΑΡΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 3 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΨΑΡΙ ΔΜ 6 15 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 8:10:00

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Παγκόσμι χωριό γνώσης ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 3 ΜΑΘΗΜΑ Σκπός Σκπός της ενότητας είναι ρισμός της παραγώγυ και τυ ρυθμύ μεταβλής καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΔΙΟΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΟΝΟΜΑΣΤΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το αρχαίο Δίον του Ολύμπου βρίσκεται 15 χλμ. νότια της Κατερίνης, στους πρόποδες του Ολύμπου δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι;

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; Κανένα από αυτά τα ζώα. Στο απόλυτο σκοτάδι είναι αδύνατο να δει κανείς ο,τιδήποτε. Ποια δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΞ Η ΙΑΜΟ ΡΦΩΜΕ ΝΟΥ ΟΧΗΜΑ ΣΥΝΟ ΤΟΣ ΟΣ ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ ΠΡΟΣΦ ΟΡΟΤΕ ΡΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦ ΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΛΕΩΦΟ

ΕΝ ΕΙΞ Η ΙΑΜΟ ΡΦΩΜΕ ΝΟΥ ΟΧΗΜΑ ΣΥΝΟ ΤΟΣ ΟΣ ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ ΠΡΟΣΦ ΟΡΟΤΕ ΡΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦ ΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΛΕΩΦΟ 1 ΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 ΑΙΓΑΛΕΩ 3 ΑΙΓΑΛΕΩ 4 ΑΙΓΑΛΕΩ 5 ΑΙΓΑΛΕΩ 6 ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΞΥΠΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΠΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΩΝ 8/Θ Ε..Σ ΕΚΠ/Σ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ & 8/Θ Ε..Σ ΓΙΑ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το καράβι της Κερύνειας

Το καράβι της Κερύνειας Το καράβι της Κερύνειας Το αρχαίο Καράβι της Κερύνειας Το 300π.Χ. το αρχαίο εμπορικό πλοίο ξεκινούσε από τη Σάμο απ όπου φόρτωσε κρασί. Αφού πέρασε από τα νησιά Κω και Ρόδο και πήρε αμφορείς ταξίδευε προς

Διαβάστε περισσότερα

"Καλησπέρα σας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καλησπέρα σας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δεκελείας 97 Νέα Φιλαδέλφεια Τ.Κ. 14341 Τηλ.: 213 2049012 fax. 213 2049006

Διαβάστε περισσότερα

( ) 11.4 11.7. Μέτρηση κύκλου. α 180. Μήκος τόξου µ ο : Μήκος τόξου α rad : l = αr. Σχέση µοιρών ακτινίων : Εµβαδόν κυκλικού δίσκου : Ε = πr 2

( ) 11.4 11.7. Μέτρηση κύκλου. α 180. Μήκος τόξου µ ο : Μήκος τόξου α rad : l = αr. Σχέση µοιρών ακτινίων : Εµβαδόν κυκλικού δίσκου : Ε = πr 2 1 11. 11.7 Μέτρηση κύκλυ ΘΩΡΙ Μήκς τόξυ µ : µ 180 Μήκς τόξυ α rad : αr Σχέση µιρών ακτινίων : α π µ 180 µβαδόν κυκλικύ δίσκυ : ( ) µβαδόν κυκλικύ τµέα µ : µ µβαδόν κυκλικύ τµέα α rad : ( ) 1 αr µβαδόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΟΤΕΡΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΝ ΕΙΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΟΤΕΡΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΟΣ ΕΞΥΠΡΕΤΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦ ΡΟΜΟΛΟΓΙ Π ΕΝ ΕΙΞ ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝ ΣΥΝΟ ΟΣ ΩΡΑ ΑΦΙΞΣ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΣΣ ΟΧΜΑΤΟΣ Σ 1 2 10ο ΜΟΤΙΚΟ 10ο ΜΟΤΙΚΟ ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 4 ΘΕΡΜΟΚΠΙΑ-ΚΟΚΚΙΝ ΕΚΚΛΣΙΑ-ΨΑΡΙ ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 3 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΨΑΡΙ Μ 6 15 ΜΙΚΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες 11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Συλλογή-επιλογή:Μ. ΛΟΟΣ Μετάφραση: Μ. ΣΚΟΜΠΑ Επιµέλεια: Β. ΚΑΝΤΖΑΡΑ Κλεοπάτρα 69 30 π.χ. Αίγυπτος -Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.χ. Βασίλεψε στην Αίγυπτο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΜΑΔΑ 3 Η ΓΕΩΡΓΙΑ- ΣΤΑΡΙ-ΨΩΜΙ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΜΑΔΑ 3 Η ΓΕΩΡΓΙΑ- ΣΤΑΡΙ-ΨΩΜΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΜΑΔΑ 3 Η ΓΕΩΡΓΙΑ- ΣΤΑΡΙ-ΨΩΜΙ 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Π.Τ.Δ.Ε-ΑΠΘ 2014-15 Λεβεντούλα Λευτέρης Γιώργος Ποια ήταν η βάση της διατροφής εκείνη την εποχή; Το

Διαβάστε περισσότερα

O Αντώνης Χατζηελευθερίου ή Αντών Πασάς ή Αντών Αγάς ή Αντών Καραμπέγ, γεννήθηκε το 1888 στο χωριό Κουρουκοκτσέ της επαρχίας της Πάφρας.

O Αντώνης Χατζηελευθερίου ή Αντών Πασάς ή Αντών Αγάς ή Αντών Καραμπέγ, γεννήθηκε το 1888 στο χωριό Κουρουκοκτσέ της επαρχίας της Πάφρας. Αντών Πασάς O Αντώνης Χατζηελευθερίου ή Αντών Πασάς ή Αντών Αγάς ή Αντών Καραμπέγ, γεννήθηκε το 1888 στο χωριό Κουρουκοκτσέ της επαρχίας της Πάφρας. Το 1912 σε ηλικία 24 ετών προτίμησε να ανέβει αντάρτης

Διαβάστε περισσότερα

SOU ZHELEZNIK Stara Zagora, Bulgaria

SOU ZHELEZNIK Stara Zagora, Bulgaria SOU ZHELEZNIK Stara Zagora, Bulgaria Η Στάρα Ζαγόρα είναι είναι η έκτη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας και ένα σημαντικό οικονομικό κέντρο της χώρας. Είναι γνωστή ως πόλη των ίσιων δρόμων, των φλαμουριών

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Δημοτικές Ενότητες: Είσοδος Ελεύθερη Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Χάλκειας Αποδοτίας, Πλατάνου, Πυλήνης Ο Δήμος Ναυπακτίας διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΕΙΝΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΑΜΤΣΑΤΚΑ

Η ΟΡΕΙΝΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΑΜΤΣΑΤΚΑ Η ΟΡΕΙΝΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΑΜΤΣΑΤΚΑ ΔΠΜΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΟΥΡΑΣ ΒΑΝΕΣΣΑ ΜΠΟΥΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

Φρούρια, Κάστρα Κέρκυρα. Παλαιό Φρούριο

Φρούρια, Κάστρα Κέρκυρα. Παλαιό Φρούριο Παλαιό Φρούριο Είναι χτισμένο σε μια δίκορφη φυσική τοποθεσία από τον 16ο αιώνα στην άλλοτε Βυζαντινή πόλη της Κέρκυρας. Το Παλιό φρούριο είναι ένα χαρακτηριστικό σύμβολο της παλιάς πόλης και οι δύο κορυφές

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ 1 1.1 Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ ΘΕΩΡΙ 1. ιάνυσµα Λέγεται κάθε πρσανατλισµέν ευθύγραµµ τµήµα. (έχει αρχή και πέρας) A B 2. Μηδενικό διάνυσµα 0 Λέγεται τ διάνυσµα τυ πίυ η αρχή και τ πέρας συµπίπτυν. AA= 0 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση, επεξεργασία, προσθήκες, χαρτογραφικό υλικό: Αρχείο Πανοράματος (http://www.apan.gr) Απρίλιος 2014

Ψηφιοποίηση, επεξεργασία, προσθήκες, χαρτογραφικό υλικό: Αρχείο Πανοράματος (http://www.apan.gr) Απρίλιος 2014 Από τα Θρακικά τ. 25 (1956) σσ. 149-158 Άρθρο του Γεώργιου Μαμέλη για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Ξαμίλι ή Εξαμίλιον, ένα μικρό ελληνικό χωριό της Ανατολικής Θράκης / Ευρωπαϊκής Τουρκίας. Ψηφιοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ >ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΚΡΗΣΦΎΓΕΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΊΗΣΕ Ο ΗΡΟΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΖΕΝΤΙΟΥ TOΝ ΚΑΙΡΟ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α, ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ Μ ΚΑΡΔΙΑ ΧΩΡΙΟΥ, ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt Μία ιστρία στην ΕΞΝΓΚΣΜΕΝΗ ΤΛΝΤΩΣΗ Κατά την περσινή σχλική χρνιά, στα πλαίσια της Π.Δ.Σ. πρσπάησα, αντί να λύσ ασκήσεις πυ μπρεί να υπάρχυν σε πλλά ιαφρετικά εξσχλικά βιβλία, να εάν ι μαητές μυ έχυν πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞ Η ΔΙΑΜΟ ΡΦΩΜ ΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑ ΤΟΣ ΠΡΟΣΦ ΟΡΟΤΕ ΡΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦ ΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ

ΕΝΔΕΙΞ Η ΔΙΑΜΟ ΡΦΩΜ ΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑ ΤΟΣ ΠΡΟΣΦ ΟΡΟΤΕ ΡΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦ ΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 1 ΔΜ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ΕΞΥΠΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΠΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΩΝ 8/Θ Ε.Δ.Σ ΕΚΠ/Σ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ & 8/Θ Ε.Δ.Σ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΤΙΚΑ ΠΒΛΜΑΤΑ 8/Θ Ε.Δ.Σ ΕΚΠ/Σ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες Συμμετοχή στην εκδήλωση «Ο πλούτος της διαφορετικότητας» Στις 20-4-2013 μαθητές του γ/σίου Ν. Αλικαρνασσού πραγματοποίησαν στην πλατεία Ελευθερίας διάφορες δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Σωµάτι α (πυρήνας 4 He ) µε µάζα m a και φρτί q a =e και πυρήνας ασβεστίυ 40 Ca 0 µε µάζα mπυρ = 10m a και φρτί Q = 0 e πυρ, βρίσκνται αρχικά σε πλύ µεγάλη απόσταση µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΓΚΙΖΑΣ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΓΚΙΖΑΣ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΓΚΙΖΑΣ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΓΚΙΖΑΣ Χτισμένες στη Νεκρόπολη της Γκίζας, μία ανάσα από την πρωτεύουσα της Αιγύπτου, το Κάιρο, αποτελούν το αρχαιότερο

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 Κυριακή 29 Μαΐου Εξόρμηση εθελοντικών καθαρισμών των ακτών της Σίφνου Τόπος Συγκέντρωσης: πλατεία Αρτεμώνα Ώρα: 11:00 Οργάνωση: ΔΗ.Κ.Ε.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Το νησάκι της Δοκού απέχει 7 ναυτικά μίλια από το

Το νησάκι της Δοκού απέχει 7 ναυτικά μίλια από το ΔΙΑΔΡΟΜΗ 5 ΝΗΣΟΣ ΔΟΚΟΣ Προβλήτα στο ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΣΤΡΟ Κορυφή ΔΟΚΟΥ Μήκος διαδρομής Χρόνος χωρίς στάσεις Ομορφιά διαδρομής 5,8 χλμ. 2 ώρ. 05 3 * Το νησάκι της Δοκού απέχει 7 ναυτικά μίλια από το λιμάνι της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ανακτορούπολη - εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ανακτορούπολη - εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Αρχαιολογικός Χώρος Αβδήρων Αρχαιολογικός Χώρος Ζώνης, Έβρος Ιερό Μεγάλων θεών, Σαμοθράκη Αρχαίο

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία Σουμελά, Μάνα και Προστάτης του Ελληνισμου

Παναγία Σουμελά, Μάνα και Προστάτης του Ελληνισμου Παναγία Σουμελά, Μάνα και Προστάτης του Ελληνισμου 19 Μαΐου ημέρα μνήμης Στο πανέμορφο βουνό της Μακεδονίας Βέρμιο, στη καταπράσινη πλαγιά της Καστανιάς στη Βέροια, ανακαλύπτεις με συγκίνηση, ύστερα από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα. Π. Γιαννακοπούλου Μαθήτριες: Ασσάτωφ Άννα, Μιχαλιού Μαντώ, Αργύρη Μαρία, Τσαουσίδου - Πετρίτση Σοφία Τμήμα: Α3

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα. Π. Γιαννακοπούλου Μαθήτριες: Ασσάτωφ Άννα, Μιχαλιού Μαντώ, Αργύρη Μαρία, Τσαουσίδου - Πετρίτση Σοφία Τμήμα: Α3 Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα. Π. Γιαννακοπούλου Μαθήτριες: Ασσάτωφ Άννα, Μιχαλιού Μαντώ, Αργύρη Μαρία, Τσαουσίδου - Πετρίτση Σοφία Τμήμα: Α3 Η Σπάρτη ήταν πόλη- κράτος στην Αρχαία Ελλάδα, χτισμένη στις όχθες

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η Μάχη της Κρήτης έχει µια ξεχωριστή θέση στη ροή των γεγονότων του Β' Παγκοσµίου Πολέµου. Ο Ελληνικός λαός στη Κρήτη, εγκαταλελειµµένος

Διαβάστε περισσότερα