ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα Αριθμ. Πρωτ: 1545 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/ ΘΕΜΑ 29 : Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Εκμετάλλευση λατομείου σχιστολιθικών πλακών της Αγλαΐας Ζαχαροπούλου, σε έκταση 21,42 στρεμμάτων στη θέση Λάη Καναλάκι Νεοχωρίου, του Δήμου Νοτίου Πηλίου», στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Την Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου) συνήλθε το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό πρωτ. 1515/ του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, παρόντος του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστού Κωνσταντίνου. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι παρακάτω Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 1 Αγγέλης Αθανάσιος Παρών 28 Μητσιούλης Δημήτριος Παρών 2 Αδαμάκη-Τζαβέλλα Παρούσα 29 Μπάρδας Κων/νος Παρών Ευδοκία 3 Αδάμου Αντώνιος Παρών 30 Μπατζιάκας Πέτρος Απών 4 Αλεξάκος Φώτης Παρών 31 Μποτός Αργύριος Παρών 5 Αναστασόπουλος Παρών 32 Μπούτας Ευάγγελος Απών Αντώνιος 6 Αργυροπούλου- Παρούσα 33 Νάνης Ηλίας Απών Καλλιάρα Ελένη 7 Βαγενά Αγγελική Παρούσα 34 Νούσιος Κων/νος Παρών 8 Γακόπουλος Χρήστος Παρών 35 Παιδής Αθανάσιος Παρών 9 Γκατζής Νικόλαος Παρών 36 Παπατόλιας Απόστολος Παρών 10 Γρηγορίου Ζήσης Παρών 37 Παπαχαραλάμπους Γρηγόριος Παρών 11 Δεσπόπουλος Κων/νος Παρών 38 Πουλάκης Κων/νος-Νικόλαος Παρών 12 Καλιακούδας Νίκος Παρών 39 Ρεντζιάς Ευθύμιος Παρών 13 Καλομπάτσιος Χρήστος Απών 40 Ρίνης Λεωνίδας Παρών 14 Καλτσογιάννης Παρών 41 Σιδερόπουλος Χρήστος Παρών Γεώργιος 15 Καπέλος Γεώργιος Παρών 42 Σκούπρας Φώτιος Παρών 16 Κασσοπούλου Λώρεν Παρούσα 43 Σούρλας Πέτρος Παρών 17 Κίτσιος Γεώργιος Παρών 44 Σταφύλη Ουρανία Παρών 18 Κόκκαλη-Κουβέλη Γεωργία Παρούσα 45 Τσαλίκη Νερατζούλα Απούσα 1

2 19 Κολυνδρίνη Δωροθέα Παρούσα 46 Τσιάρας Αθανάσιος Παρών 20 Κουρέτας Δημήτριος Παρών 47 Τσίγκας Γεώργιος Παρών 21 Κοπάνας Αργύρης Παρών 48 Χαλέβας Κων/νος Παρών 22 Κρανιάς Βασίλειος Παρών 49 Χήρας Φίλιππος Απών 23 Λέμας Ευάγγελος Παρών 50 Χρουμπ Γιουσέφ Παρών 24 Λιακούλη Ευαγγελία Παρούσα 51 Ψαχούλας Ορέστης Παρών 25 Λιάπης Χρήστος Παρών 26 Μαμάρα Μαρία Παρούσα 27 Μεργιαλής Δημήτριος Απών Ενώ βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία παρουσιάστηκε το θέμα της ημερησίας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας: Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Εκμετάλλευση λατομείου σχιστολιθικών πλακών της Αγλαϊας Ζαχαροπούλου, σε έκταση 21,42 στρεμμάτων στη θέση Λάη Καναλάκι Νεοχωρίου, του Δήμου Νοτίου Πηλίου», στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Τον λόγο πήρε ο κ. Αργύρης Κοπάνας, Αντιπεριφερειάρχης Βορείων Σποράδων, Περιβάλλοντος- Αγροτικής Οικονομίας και Προστασίας του Καταναλωτή και εισηγήθηκε τα εξής: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ΣΧΕΤ. : 1) Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/A/ ), σχετικός με την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/ ), σχετικό με την εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε. 2) Ο Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α / ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων, κ.ά.». 3) Η Υ.Α. με Α.Π. 1958/ (Φ.Ε.Κ. 21/Β/ ), σχετική με την κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1, παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό 20741/ (Φ.Ε.Κ. 1565/Β/ ) όμοιά της. 4) Η Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π /2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/ ), σχετική με την κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 5) Ο Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24/Α / ) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής & διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 2

3 6) Η Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π /703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/ ), σχετική με τη διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.). 7) Η Κ.Υ.Α /5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/ ), σχετική με το περιεχόμενο των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 8) Η Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π /2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/ ), σχετική με τον καθορισμό τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/ ) Ο Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/ ) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. 10) Το Π.Δ. 129/2010 (Φ.Ε.Κ. 222/Α/ ) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 11) Η με αριθμό πρωτ. 874/ Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας για «Σύσταση Περιφερειακών Επιτροπών: α. Περιβάλλοντος, Αγροτικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας, β. Πολιτισμού-Τουρισμού, Δια Βίου Μάθησης και Υγείας». 12) Ο Ν.669/1977 (ΦΕΚ 241/Α / ) «Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 13) Ο Ν.998/1979 (ΦΕΚ 289/Α / ) «Περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» και, ειδικότερα, το άρθρο 57 αυτού Μεταλλευτικαί και λατομικαί εργασίαι, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 14) Ο Ν. 3851/2010 (Φ.Ε.Κ. 85/Α/ ) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» και, ειδικότερα, το άρθρο 16 αυτού Λατομεία σχιστολιθικών πλακών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 15) Η Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223/2011 (Φ.Ε.Κ. 1227/Β / ) του Υ.Π.Ε.Κ.Α., Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.). 16) Το με αριθμό πρωτ. 784/43221/ έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού, της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του εν λόγω έργου, προκειμένου να διατυπώσουμε τις απόψεις μας, όπως και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, ώστε να γνωμοδοτήσει σχετικά με το εν λόγω έργο. 3

4 17) Η με αριθμό πρωτ. 2848/ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου σχιστολιθικών πλακών έκτασης ,5 τ.μ. των Κληρονόμων Γεωργ. Κοντογιώργη, στη θέση Καναλάκι του Δήμου Αφετών στο Ν. Μαγνησίας, που εκδόθηκε από τη Δ/νση Περ/ντος & Χωροταξίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 18) Το με αριθμό πρωτ. 4934/ έγγραφο της ΙΓ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, σχετικά με το έργο του θέματος. 19) Το με αριθμό πρωτ. Δ.Α.Α / έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Α. Μαγνησίας, σχετικό με το συγκεκριμένο έργο. 20) Το με αριθμό πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Α. Μαγνησίας, σχετικό με το συγκεκριμένο έργο. 21) Το με αριθμό πρωτ. 2690/ έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Μαγνησίας σχετικό με το εν λόγω έργο. 22) Η με αριθμό πρωτ / Γνωμοδότηση της Δ/νσης Νέων Έργων Μεταφοράς της ΔΕΗ για το εν λόγω έργο. 23) Το με αριθμό πρωτ / έγγραφο της ΔΠΚΕ/ Περιοχή Βόλου της ΔΕΗ, σχετικό με το έργο του θέματος. 24) Η με αριθμό πρωτ. οικ. 1277/ γνωμοδότηση της Δ/νσης Προστασίας Περιβάλλοντος Ν. Α. Μαγνησίας, σχετικά με το έργο του θέματος. 25) Η με αριθμό πρωτ. 6141/π.ε./2008/ γνωμοδότηση του Δασαρχείου Βόλου της Δ/νσης Δασών Μαγνησίας, σχετικά με το έργο του θέματος. Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω σχετικά, σας γνωρίζουμε τα εξής : Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του αναφερόμενου στο θέμα έργου, κατατέθηκε στο Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού, της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος και κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας, προκειμένου να διατυπώσουμε τις απόψεις μας επί του έργου του θέματος και, κυρίως, συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους για την αντιμετώπιση των όποιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την πραγματοποίηση αυτού. Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Η μελέτη προτείνει τη λατομική εκμετάλλευση χώρου συνολικής έκτασης ,8249 τ.μ. για την απόληψη σχιστολιθικών πλακών (πλάκα Πηλίου), στη θέση Λάη-Καναλάκι, στο μέσον περίπου της απόστασης Συκής-Νεοχωρίου, στην Τ.Κ. Νεοχωρίου του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Η περιοχή μελέτης είναι όμορη με το χώρο 4

5 στον οποίο βρίσκονται τα με αριθμό άδειας εκμετάλλευσης ΕΜΝΕ/Φ /4289/ της κοινότητας Συκής και ΕΜΝΕ/Φ /2301/ της κοινότητας Νεοχωρίου, λατομεία με το ίδιο λατομικό αντικείμενο. Η περιοχή του έργου και η ευρύτερη περιοχή είναι δασικές εκτάσεις (σύμφωνα με το νόμο 998/79), στις οποίες αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια λατομική δραστηριότητα για την εκμετάλλευση της πλάκας Πηλίου, αρχής γενομένης από τις γειτονικές περιοχές των κοινοτήτων Καλαμακίου και Νεοχωρίου. Η υπό μελέτη έκταση διαθέτει από πολλά χρόνια διαμορφωμένο δρόμο προσπέλασης, εφόσον ένα τμήμα της λειτούργησε προπολεμικά ως λατομείο και, επίσης, νότια του λατομικού χώρου λειτουργεί ήδη το κοινοτικό λατομείο με άδεια ΕΜΝΕ/4289/ Για τη συγκεκριμένη έκταση και ευρύτερη αυτής (59,94 στρ.) είχε εκδοθεί η (17) σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς και η με αριθμό 1792/ έγκριση επέμβασης σε δασική έκταση από τη Δ/νση Δασών Μαγνησίας, όπως αναφέρεται στο (25) σχετικό, όμως δεν ακολούθησε καμία εκμετάλλευση του λατομικού χώρου. Η ενδιαφερόμενη κα Ζαχαροπούλου επανέρχεται με νέο αίτημα για την έκταση των 21,42 στρεμμάτων. Η εν λόγω περιοχή ανήκει στην ευρύτερη έκταση που κηρύχθηκε αναδασωτέα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του Ιουνίου 2007, με την 2654/ Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας. Όπως αναφέρεται στην (25) σχετική γνωμοδότηση του Δασαρχείου Βόλου, η άρση της απόφασης αυτής είναι δυνατή για τη δημιουργία λατομείου σχιστολιθικών πλακών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σήμερα ο χώρος μελέτης αποτελείται από τα νότια πρανή ενός λόφου με ομαλές πτυχώσεις αναγλύφου. Στην τελική μορφή θα διαμορφωθεί ένα ενιαίο τελικό δάπεδο και θα εγκαταλειφθούν στο δυτικό, ανατολικό και νότιο τμήμα βαθμίδες ύψους 8 μέτρων και πλάτους 6 μέτρων. Η προσπέλαση του λατομικού χώρου γίνεται από το δημόσιο ασφαλτοστρωμένο δρόμο Βόλου-Νεοχωρίου κοντά στο Δέλτα Νεοχωρίου, μέσω χωμάτινου δρόμου μήκους 4χλμ. και πλάτους 6μ. ο οποίος λειτουργεί ικανοποιητικά από 25ετίας. Δεν θα χρειαστούν πρόσθετα έργα υποδομής, εκτός από την προέκταση του δρόμου αυτού κατά 50μ. για να εισέλθει στο λατομικό χώρο. Για την εσωτερική προσπέλαση των βαθμίδων θα διανοίγονται δρόμοι κάθε φορά από το όριο της γειτονικής, πλησιέστερης βαθμίδας. Το συνολικό μήκος των δρόμων αυτών μετράται επί χάρτου σε 250 μέτρα. Η εκμετάλλευση του λατομικού χώρου θα γίνει με τη μέθοδο των «ορθών ανοικτών βαθμίδων», χωρίς τη δημιουργία κλειστής εκσκαφής, εφόσον η 5

6 σχιστολιθική εμφάνιση είναι απολύτως επιφανειακή. Με βάση τα γεωλογικά δεδομένα και το ανάγλυφο της περιοχής, θα αναπτυχθούν πέντε (5) βαθμίδες περί τα υψόμετρα +340, +348, +356, +364 και Οι βαθμίδες αυτές θα έχουν τελικό κατακόρυφο ύψος μετώπου τα 8μ., πλην της βαθμίδας +372 που θα έχει ύψος 10μ. Η εκμετάλλευση ξεκινά από την υψηλότερη βαθμίδα +372, ενώ το τελικό δάπεδο θα διαμορφωθεί στο υψόμετρο των 340 μέτρων. Ο χώρος υψομέτρου κάτω του +340 θα χρησιμοποιηθεί για τις απορρίψεις των στείρων. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της μελέτης, τα εκμεταλλεύσιμα (βέβαια) αποθέματα υλικού ανέρχονται σε m³, ενώ τα απολήψιμα αποθέματα υπολογίζονται σε m³ υλικού. Από την εξόρυξη προκύπτουν τα εμπορεύσιμα προϊόντα (σχιστολιθικές πλάκες) και υποπροϊόντα (πέτρα κτισίματος και πιο παχιές σχιστολιθικές πλάκες) και τα εναπομείναντα υλικά προς απόρριψη, που αποτελούν τα στείρα υλικά. Τα στείρα υλικά υπολογίζονται εδώ σε m³ περίπου και η απόρριψή τους θα γίνεται στα κατάντη του δαπέδου +340, σε χώρο με νότια έκθεση. Μέρος των στείρων υλικών θα πωλείται σαν δομικό υλικό σε διάφορες κατασκευές. Το εδαφικό υλικό που θα προκύψει από την εξόρυξη θα συγκεντρώνεται σε άλλη θέση στο νότιο τμήμα της λατομική έκτασης και θα χρησιμοποιηθεί για την πλήρωση του χώρου στη φάση της αποκατάστασης. Οι εργασίες προετοιμασίας των νέων βαθμίδων θα γίνεται με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού, ενώ οι κύριες εργασίες εξόρυξης θα γίνονται χειρωνακτικά και, όπου κριθεί απαραίτητο, θα υποστηρίζονται από κατάλληλο εξοπλισμό. Η εσωτερική διακίνηση προϊόντων και στείρων θα εξυπηρετείται από δύο φορτωτές. Στο σύνολό της η δραστηριότητα θα απασχολεί μεγάλο αριθμό τεχνιτών εργατών. Η μελέτη αναφέρει ότι δεν θα γίνεται χρήση εκρηκτικών υλών για την εξόρυξη και, εάν παρουσιαστεί ανάγκη, θα γίνει πολύ περιορισμένη χρήση με τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας που προβλέπονται από τον Κ.Μ.Λ.Ε. (σχετικό (15) ). Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών εκμετάλλευσης καλύπτει επτά (7) πενταετίες, όπου γίνεται ανάπτυξη όλων των βαθμίδων, ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για την περίπτωση που θα διακοπεί η λειτουργία του λατομείου στο τέλος της δεκαπενταετίας (τρίτη πενταετία). Η έκταση όπου θα αναπτυχθεί το λατομείο δεν βρίσκεται μέσα στα όρια κάποιας προστατευμένης περιοχής (π.χ. NATURA 2000). Το εργοτάξιο θα εργάζεται 9 παραγωγικούς μήνες ετησίως, ενώ για ένα περίπου ακόμη μήνα θα γίνονται εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού. Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 6

7 Οι κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του λατομείου προέρχονται από τη μεταβολή της μορφολογίας και της αισθητικής του τοπίου, εφόσον μια ομαλή πλαγιά μετατρέπεται σε βαθμιδωμένα πρανή πλάτους 6 μέτρων και ύψους έως 10 μέτρων. Για την αισθητική και λειτουργική βελτίωση της άμεσης ζώνης εκμετάλλευσης, η μελέτη προβλέπει τη σταδιακή αποκατάσταση των βαθμίδων με φυτοτεχνική διαμόρφωση των πρανών. Θα γίνουν τεχνητές φυτεύσεις με δασικά είδη που εναρμονίζονται με τη φυτοκοινωνία της περιοχής, ώστε να υπάρξει επαναφορά του διαταραγμένου αναγλύφου, σταθεροποίηση των εδαφών στα ορύγματα και τις επιχώσεις και ελαχιστοποίηση της διάβρωσης του εδάφους. Η μελέτη του έργου προβλέπει συγκεκριμένα φυτικά είδη και διαδικασίες φύτευσης για να υπάρξουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Οι επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας κατά τη φάση λειτουργίας του λατομικού χώρου, εστιάζονται στις εκπομπές αερίων ρύπων από τα μηχανήματα και τα βαρέα οχήματα που εξυπηρετούν την εκμετάλλευση, καθώς και στη σωματιδιακή ρύπανση από τη διακίνηση και εναπόθεση διαφόρων υλικών. Ειδικά όταν πνέουν άνεμοι, τα υλικά δημιουργούν σκόνη (dust fall) με σωματίδια μεγέθους άνω των 30 μικρών, η οποία καθιζάνει σε μικρή απόσταση από το έργο. Η χρήση μηχανημάτων που τηρούν τις προδιαγραφές και η σωστή συντήρηση αυτών συντελεί στον περιορισμό της αέριας ρύπανσης, ενώ η διαμόρφωση προστατευτικής ζώνης βλάστησης μπορεί να λειτουργήσει σαν φίλτρο συγκράτησης των ατμοσφαιρικών ρύπων και της σκόνης. Η λατομική δραστηριότητα δημιουργεί περίσσεια στείρων υλικών και εδαφικού υλικού, τα οποία σύμφωνα με τους υπολογισμούς της μελέτης μπορούν να εναποτεθούν σε ικανό χώρο εντός της λατομικής έκτασης και σε αποστάσεις από τα όριά της όπως ορίζονται από τον ΚΜΛΕ. Μέρος των στείρων μπορεί να πωληθεί ως δομικό υλικό, ενώ σημαντικό τμήμα του εδαφικού υλικού θα χρησιμοποιηθεί στις εργασίες αποκατάστασης των βαθμίδων. Η λειτουργία της εκμετάλλευσης αναμένεται να επηρεάσει την υπάρχουσα στάθμη θορύβου λόγω της χρήσης των μηχανημάτων, η οποία όμως είναι ήδη υψηλή λόγω της λειτουργίας των όμορων κοινοτικών λατομείων της Συκής. Η περιοχή επέμβασης δεν είναι ορατή από οποιοδήποτε ασφαλτόδρομο και τουριστική διαδρομή, παρά μόνο από τα αντικριστά κοινοτικά λατομεία της Συκής, οπότε δεν επηρεάζει τις δυνατότητες αναψυχής, ούτε παρεμποδίζει τη θέα. Λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα αναφέρονται παραπάνω, 7

8 Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε Θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εκμετάλλευση λατομείου σχιστολιθικών πλακών της Αγλαϊας Ζαχαροπούλου, σε έκταση 21,42 στρεμμάτων στη θέση Λάη Καναλάκι Νεοχωρίου, του Δήμου Νοτίου Πηλίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του έργου, τις επιπτώσεις που θα έχει στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον και τα μέτρα για την αντιμετώπισή τους που προτείνονται από τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου. Επιπλέον, η Υπηρεσία μας εισηγείται τους παρακάτω όρους και περιορισμούς: 1. Πριν την έναρξη των λατομικών εργασιών να προηγηθεί η οριοθέτηση του παρακείμενου ρέματος, όπως έχει ζητηθεί και με το (24) σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Περιβάλλοντος Ν. Α. Μαγνησίας. Δεν θα γίνει καμία επέμβαση ή απόθεση στείρων στα 10 μέτρα εκατέρωθεν της κοίτης του ρέματος. 2. Να οριοθετηθεί ο λατομικός χώρος με τεχνητά και μόνιμα ορόσημα. 3. Να δημιουργηθεί πράσινη ζώνη προστασίας περιμετρικά του λατομικού χώρου και να γίνει περιμετρική περίφραξη, ώστε να προστατευθούν από τη βόσκηση τα φυτά που θα φυτευτούν. 4. Το ελάχιστο πλάτος κάθε εξοφλημένης βαθμίδας να είναι 6 μέτρα, το μέγιστο ύψος 8 μέτρα. Μετά την ολοκλήρωση κάθε βαθμίδας θα αρχίζει η αποκατάστασή της που θα ολοκληρώνεται σε ένα χρόνο. 5. Ο φυτευτικός σύνδεσμος των φυτών που θα φυτευτούν στις τελικές βαθμίδες εκμετάλλευσης και στις επιφάνειες των στείρων υλικών να είναι 2Χ2 μ., ώστε σε κάθε βαθμίδα να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις σειρές φυτών. 6. Να κατασκευαστεί περιμετρική τάφρος ώστε να διοχετεύονται εκτός του εργοταξίου τα όμβρια ύδατα και να αποφεύγονται ζημιές και κατακρημνίσεις πρανών. Παρόμοια, τα εντός του λατομικού χώρου νερά να συλλέγονται εντός μικρών τάφρων επί του δαπέδου των βαθμίδων και να διοχετεύονται στον εξωτερικό χώρο. 7. Σε περίπτωση διακοπής της εκμετάλλευσης για οποιοδήποτε λόγο, να γίνει πλήρης αποκατάσταση του χώρου που έχει διαταραχθεί. 8. Απαγορεύεται οποιαδήποτε απόρριψη στείρων εκτός του λατομικού χώρου. Σε αντίθετη περίπτωση θα διακοπεί αμέσως η λειτουργία του λατομείου. 8

9 9. Να προβλεφθεί η εγκατάσταση σπαστηροτριβείου (σχετικό (24) ), για την αποτελεσματική διαχείριση των στείρων υλικών που θα προκύψουν από την εκμετάλλευση. 10. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας. 11. Σε περίπτωση χρήσης εκρηκτικών να τηρούνται αυστηρά όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπει ο Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ). 12. Τα μηχανήματα και οχήματα που χρησιμοποιούνται να τηρούν τις προδιαγραφές και να συντηρούνται τακτικά, ώστε να ελαχιστοποιείται η αέρια ρύπανση. 13. Απαγορεύεται η παραμονή στο λατομικό χώρο μηχανημάτων και εξοπλισμού που δεν διαθέτουν Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου. 14. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια, παντός είδους ενέματα κλπ, θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου, η δε διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ) στο χώρο του λατομείου. 15. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα, κλπ. Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων (απόβλητα λιπαντικών ελαίων) επί του εδάφους. Η διαχείρισή τους θα γίνεται βάσει του Π. Δ/τος 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/ ), σχετικό με την αντικατάσταση της 98012/2001/1996 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων (Β 40)», Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων. Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση Λαμβάνει υπόψη την πρόταση και Αποφασίζει Θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εκμετάλλευση λατομείου σχιστολιθικών πλακών της Αγλαϊας Ζαχαροπούλου, σε έκταση 21,42 στρεμμάτων στη θέση Λάη Καναλάκι Νεοχωρίου, του Δήμου Νοτίου Πηλίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του 9

10 έργου, τις επιπτώσεις που θα έχει στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον και τα μέτρα για την αντιμετώπισή τους που προτείνονται από τη Μελέτη, με την προσθήκη των περιβαλλοντικών όρων που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Εγκρίνει ομόφωνα την απόφαση. Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α Ο Πρόεδρος Του Περιφερειακού Συμβουλίου Χρήστος Β. Λιάπης 1

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 22-06-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1108 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΘΕΜΑ 16 o : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 23-10-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1893 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012 ΘΕΜΑ 10 o : Εισήγηση σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/25-01-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/25-01-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 26-01-2012 Αριθμ. Πρωτ: 149 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/25-01-2012 ΘΕΜΑ 14 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 23-10-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1892 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012 ΘΕΜΑ 9 o : Εισήγηση σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/30-08-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/30-08-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 02-09-2013 Αριθμ. Πρωτ:1430 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/30-08-2013 ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 10-09-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1550 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΘΕΜΑ 34 : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ37ΛΡ-ΙΦ1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 24-10-2013

ΑΔΑ: ΒΛΛ37ΛΡ-ΙΦ1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 24-10-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 24-10-2013 Αριθµ. Πρωτ: 1642 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013 ΘΕΜΑ 22 ο : Εισήγηση σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/27-05-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/27-05-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 30-05-2013 Αριθμ. Πρωτ: 834 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/27-05-2013 ΘΕΜΑ 22 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 11-4-2014 Αριθµ. Πρωτ: 412 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΘΕΜΑ 16 ο : Εισήγηση σχετικά µε τη Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 05-04-2012 Αριθμ. Πρωτ: 662 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΘΕΜΑ 22 ο : «Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/25-6-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/25-6-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 27-6-2014 Αριθμ. Πρωτ: 710 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/25-6-2014 ΘΕΜΑ 36 ο : Εισήγηση επί της «Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 10-09-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1549 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΘΕΜΑ 33 : Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 01-03-2012 Αριθμ. Πρωτ: 427 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012 ΘΕΜΑ 21 Ο : Εισήγηση σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7/14-03-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7/14-03-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7/14-03-2013 ΘΕΜΑ 4 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την ίδρυση Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής, με Α ύλη απόβλητα ελαιοτριβείων και άλλα γεωργικά υπολείμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 10-09-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1543 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΘΕΜΑ 27 : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-8-2014 Αριθµ. Πρωτ: 1003 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΘΕΜΑ 16 ο : Εισήγηση σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΘΕΜΑ 22 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου δύο αστέρων (2*), με την ονομασία GOLDEN BEACH, φερόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΘΕΜΑ 21 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων (4*), με την ονομασία ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ, φερόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΘΕΜΑ 15 ο : Εισήγηση σχετικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση μονάδας παραγωγής βιοαερίου και σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0.498 MW, φερόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-8-2014 Αριθµ. Πρωτ: 1001 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΘΕΜΑ 14 ο : Εισήγηση σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 05-04-2012 Αριθμ. Πρωτ: 661 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΘΕΜΑ 21 ο : «Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΓ7ΛΡ-1Ι4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/19-12-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-12-2013

ΑΔΑ: ΒΛΓΓ7ΛΡ-1Ι4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/19-12-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-12-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-12-2013 Αριθµ. Πρωτ: 1975 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/19-12-2013 ΘΕΜΑ 18 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΘΕΜΑ 25 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) (α) για τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 01-03-2012 Αριθμ. Πρωτ: 408 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012 ΘΕΜΑ 2 Ο : «Καθορισμός θέσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22/13-12-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22/13-12-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 14-12-2011 Αριθμ. Πρωτ: 1788 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22/13-12-2011 ΘΕΜΑ 3 o : «Εισήγηση σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 22-06-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1094 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΘΕΜΑ 2 Ο : «Τροποποίησης του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΘΕΜΑ 22 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ζ7ΛΡ-ΞΛΓ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13/25-07-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-07-2013

ΑΔΑ: ΒΛ4Ζ7ΛΡ-ΞΛΓ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13/25-07-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-07-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-07-203 Αριθµ. Πρωτ: 253 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/25-07-203 ΘΕΜΑ 7 ο : Κοινή εισήγηση των Τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/16-12-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/16-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/16-12-2014 ΘΕΜΑ 13 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Λειτουργία υφιστάµενου σταθµού βάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΘΕΜΑ 15 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή Σταθµού Βάσης Κινητής

Διαβάστε περισσότερα