ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα Αριθμ. Πρωτ: 427 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/ ΘΕΜΑ 21 Ο : Εισήγηση σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 70 MW στη θέση Λυκοφωλιά και ηλεκτρική διασύνδεση μέσω νέου υποσταθμού ανύψωσης 20/150Kv στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας». Την Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου) συνήλθε το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό πρωτ. οίκ. 385/ του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, παρόντος του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστού Κωνσταντίνου. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι παρακάτω Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 1 Αγγέλης Αθανάσιος Παρών 28 Μητσιούλης Δημήτριος Παρών 2 Αδαμάκη-Τζαβέλλα Παρούσα 29 Μπάρδας Κων/νος Παρών Ευδοκία 3 Αλεξάκος Φώτης Παρών 30 Μπατζιάκας Πέτρος Παρών 4 Αναστασόπουλος Παρών 31 Μποτός Αργύριος Παρών Αντώνιος 5 Αργυροπούλου- Παρούσα 32 Μπούτας Ευάγγελος Παρών Καλλιάρα Ελένη 6 Βαγενά Αγγελική Παρούσα 33 Νάνης Ηλίας Παρών 7 Γακόπουλος Χρήστος Παρών 34 Νούσιος Κων/νος Παρών 8 Γενηκομσίου Θεοφάνης Παρών 35 Παιδής Αθανάσιος Παρών 9 Γκατζής Νικόλαος Απών 36 Παπατόλιας Απόστολος Παρών 10 Γρηγορίου Ζήσης Παρών 37 Παπαχαραλάμπους Γρηγόριος Παρών 11 Δεσπόπουλος Κων/νος Παρών 38 Πουλάκης Κων/νος-Νικόλαος Παρών 12 Καλιακούδας Νίκος Παρών 39 Ρεντζιάς Ευθύμιος Παρών 13 Καλομπάτσιος Χρήστος Παρών 40 Ρίνης Λεωνίδας Παρών 14 Καλτσογιάννης Παρών 41 Σιδηρόπουλος Χρήστος Παρών Γεώργιος 15 Καπέλος Γεώργιος Παρών 42 Σκούπρας Φώτιος Παρών 16 Κασσοπούλου Λώρεν Παρούσα 43 Σούρλας Πέτρος Παρών 17 Κίτσιος Γεώργιος Παρών 44 Σταφύλη Ουρανία Παρούσα 18 Κόκκαλη-Κουβέλη Παρούσα 45 Τσαλίκη Νερατζούλα Απούσα Γεωργία 19 Κολυνδρίνη Δωροθέα Παρούσα 46 Τσιάρας Αθανάσιος Παρών 1

2 20 Κουρέτας Δημήτριος Παρών 47 Τσίγκας Γεώργιος Παρών 21 Κοπάνας Αργύρης Παρών 48 Χαλέβας Κων/νος Παρών 22 Κρανιάς Βασίλειος Παρών 49 Χήρας Φίλιππος Παρών 23 Λέμας Ευάγγελος Απών 50 Χρουμπ Γιουσέφ Παρών 24 Λιακούλη Ευαγγελία Παρούσα 51 Ψαχούλας Ορέστης Παρών 25 Λιάπης Χρήστος Παρών 26 Μαμάρα Μαρία Παρούσα 27 Μεργιαλής Δημήτριος Απών Ενώ βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία παρουσιάστηκε το θέμα της τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας: Εισήγηση σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 70 MW στη θέση Λυκοφωλιά και ηλεκτρική διασύνδεση μέσω νέου υποσταθμού ανύψωσης 20/150Kv στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Το λόγο πήρε η Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας, κ. Καραλαριώτου Ειρήνη και εισηγήθηκε τα εξής: Κυρίες και κύριοι συνάδερφοι, Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθμ /2008 (ΦΕΚ 2464/Β/2008) Απόφαση Έγκρισης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού. 2. Τον Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/2010) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υ.ΠΕ.Κ.Α» 3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης..» 4. Το Π.Δ. 129/2010/ΦΕΚ 222/ /Α Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας 5. Τον Ν. 1650/1986 Γιά την Προστασία του Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3010/2002(ΦΕΚ91/Α/ ) 6. Τον Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος» 7. Την αριθμ. 1958/ Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 2

3 δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/ » 8. Την ΚΥΑ Η.Π 11014/703/ (ΦΕΚ 332/Β/ ) Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) σύμφωνα με το αρθρο 4 του Ν 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ. και άλλες διατάξεις» 9. Τον Ν 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» 10. Τον Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/ ) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων» 11. Την Κ.Υ.Α Η.Π 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391/Β/ ) Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002» 12. Τον Ν.3147/03 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γής, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθιστάμενων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» 13. Τον Ν. 2040/92 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» 14. Το με αριθ. πρωτ. 3733/115363/ έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος, προκειμένου να γνωμοδοτήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο κατόπιν των διατυπωθεισών απόψεων και προτάσεων των φορέων και πολιτών. 15. Το με αρ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Λάρισας, σύμφωνα με το οποίο α) η προτεινόμενη πιθανή έκταση εγκατάστασης Φ/Β Πάρκου δεν είναι γεωργική γη και β) η προτεινόμενη έκταση εγκατάστασης του Υποσταθμού Ανύψωσης κατατάσσεται στην κατηγορία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας. 16. Το με αρ. πρωτ. 1103/ έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος/Γραφείο Πολεοδομίας Δήμου Τυρνάβου σύμφωνα με το οποίο για την έκταση του προτεινόμενου έργου δεν υπάρχει θεσμοθετημένη χρήση γης. 3

4 17. Τα με αρ. πρωτ. 2345/ , και 4887/ έγγραφα της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και 7 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων αντίστοιχα σύμφωνα με τα οποία δεν έχουν αντίρρηση για την υλοποίηση του έργου. 18. Το με αρ. πρωτ. 4288/ έγγραφο της ΙΕ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων, σύμφωνα με το οποίο δεν έχει αντίρρηση για το έργο με τον όρο ότι οι προβλεπόμενες εγκαταστάσεις θα απέχουν 500 μέτρα από τον προϊστορικό οικισμό «Μαγούλα Τουρκογέφυρα». 19. Την υπ αριθμ. 964/2011 απόφαση της ΡΑΕ σύμφωνα με την οποία χορηγείται άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β σταθμό ισχύος 70MW 20. Το με αρ. πρωτ. Δ3/Δ/26607/6592/ /ΥΠΟΜΕΔΙ/Τμήμα Χαρτών & Εμποδίων, σύμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται γνωμάτευση για το προτεινόμενο έργο από την Υπηρεσία. 21. Το με αρ. πρωτ. Φ.100.1/203921/ /ΓΕΕΘΑ/Γ ΚΛ/Γ2-ΓΕΣ/ΔΙΠΑ/2β έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο δεν έχει αντίρρηση για το έργο με ρητή προϋπόθεση ότι αν κατά τη λειτουργία του Φ/Β πάρκου εμφανιστούν προβλήματα παρεμβολών στα συστήματα της Π.Α θα διακοπεί αμέσως η λειτουργία του. Επιπροσθέτως εφόσον εγκριθεί η εγκατάσταση του πάρκου να ενημερωθεί το Γ.Ε.Α για τις απαραίτητες ενέργειες του για την ενημέρωση των χαρτών με σκοπό την ασφάλεια της αεροπλοίας. 22. Την με αρ. πρωτ. 5638/96435/ έγγραφο του Δασαρχείου Λάρισας σύμφωνα με το οποίο η προτεινόμενη περιοχή εγκατάστασης των φωτοβολταικών στη θέση Λυκοφωλιά της Τ.Κ Δαμασίου Δ.Ε. Τυρνάβου Δήμου Τυρνάβου δεν έχουν καταγραφεί ποιες εκτάσεις υπάγονται και ποιες όχι στη Δασική νομοθεσία γιατί ακόμη δεν έχει καταρτιστεί δασολόγιο και εφόσον ο δασικός χαρακτήρας δεν πιστοποιείται από διαχειριστικά σχέδια, δασικούς χάρτες και πράξεις της διοίκησης, όπως στη προκειμένη περίπτωση, δύναται να εξακριβωθεί μόνο με πράξη χαρακτηρισμού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του Ν. 998/79 και τη σχετική νομολογία. Σε περίπτωση που η εν λόγω έκταση είναι εποικιστική και προέρχεται από παλαιότερη διανομή (όχι αναδασμό) ο χαρακτηρισμός που δόθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Διανομής είναι δεσμευτικός για την Υπηρεσία τους και δεν επανεξετάζεται. Δηλαδή δεν γίνεται πράξη χαρακτηρισμού του άρθ. 14 του Ν. 998/79. Μετά τη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών (εφόσον η έκταση προέρχεται από διανομή) και την κοινή αυτοψία η Υπηρεσία θα προχωρήσει είτε στη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης είτε στη σύνταξη πράξης 4

5 χαρακτηρισμού. Τέλος, στο έγγραφο του Δασαρχείου αναφέρεται ότι δεν υπάγεται στις διατάξεις των περιπτώσεων ε και στ της παρ. 2 του άρθρου 17 της αριθμ / απόφασης έγκρισης πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επιπλέον, κατά την πράξη χαρακτηρισμού που απαιτείται εξαιτίας της έλλειψης δασολογίου, αν προκύψει ότι η περιοχή είναι δασική τότε απαιτείται άδεια επέμβασης, η οποία είναι επιτρεπτή εντός δασικών εκτάσεων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 58 του Ν. 998/79, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρ. 12 του Ν. 2040/92, αναριθμήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2941/2001 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 13 του αρθ. 1 του Ν. 3208/ Το με αρ. πρωτ. οικ. 14/ έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με το οποίο οι παραχωρηθείσες εκτάσεις εποικιστικών λιβαδιών περιοχής Δαμασίου και συγκεκριμένα για τα εποικιστικά λιβάδια: ΣΚΑΛΟΣΙΑΡΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ, ΚΛΙΜΑ & ΤΣΟΥΜΑ είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: ΑΔΙ Έκταση ΛΙΒ (σε στρέμματα) Παραχωρηθείσα έκταση (Π) Χρήστες λιβαδιού ΣΚΑΛΟΣΙ ΑΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΚΛΙΜΑ ΥΜΑ ΤΣΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΑΜΥΓΔΑΛΟ (Χ) Σύνολο (Π+Χ) Υπόλοιπο για διάθεση Στο προαναφερθέν έγγραφο, σημειώνεται ότι υπάρχει σχετικό αίτημα για παραχώρηση έκτασης 1000 στρεμμάτων για βόσκηση ζώων από τη «ΦΑΡΜΑ ΝΤΟΥΛΑ», στη περιοχή του εποικιστικού λιβαδιού «ΚΛΙΜΑ». 24. Το με αρ. πρωτ. 1671/ έγγραφο του Τμήματος Εποικισμού- Αναδασμού της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής με θέμα «Απάντηση σε αίτηση σας», και αποστολή προς την εταιρεία «Ενεργειακή Τεχνική Α.Ε», σύμφωνα με το 5

6 οποίο, η περιοχή ενδιαφέροντος έπειτα από αίτηση του ενδιαφερόμενου επενδυτή διαχειρίζεται από την Υπηρεσία της Δ/νσης Πολιτικής Γης και ανήκει τμηματικά στα εποικιστικά λιβάδια «Σκαλοσιάρα» Δαμασίου, «Κλίμα» Δαμασίου, «Μεγάλο Καλαμάκι» και «Τσούμα Αμύγδαλο» Μεγάλου Ελευθεροχωρίου. Τέλος, γίνεται γνωστό ότι στα παραπάνω εποικιστικά λιβάδια α) έχουν αποκατασταθεί κτηνοτρόφοι για χρήση νομής σύμφωνα με το Ν 3147/03 καθώς και με το Ν. 2040/92 έχουν γίνει παραχωρήσεις εκτάσεων στους ήδη αποκατασταθέντες κτηνοτρόφους για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων και καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών, β) υπάρχουν και παλαιοί χρήστες κτηνοτρόφοι που χρησιμοποιούν εκτάσεις των παραπάνω λιβαδιών για νομή. 25. Το με αρ. πρωτ. 2672/ έγγραφο του Τμήματος Τοπογραφίας της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, με θέμα «Παρέχονται στοιχεία» και αποστέλλεται στη Δ/νση Δασών Περιφέρειας Θεσσαλίας/Δασαρχείο Λάρισας και σύμφωνα με το οποίο η αιτούμενη έκταση όπως απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του πολ.μηχανικού ΣΤΡΙΛΙΓΚΑ ΙΩΑΝΝΗ εμπίπτει εξ ολοκλήρου στα Δημόσια Λιβάδια Δαμασίου και συγκεκριμένα στο Λιβάδι «Κλίμα» και «Μεγάλο Καλαμάκι». Περιγραφή του έργου Α) Το προτεινόμενο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 70 MW στη θέση «Λυκοφωλιά», και σε απόσταση 3,7 χλμ. βορειοανατολικά από τον οικισμό Ζάρκο, 7χλμ δυτικά του οικισμού Αμυγδαλέα, 5,7 χλμ. νοτιοδυτικά από τον οικισμό Δαμασίου και νοτιοανατολικά από τον οικισμό Μέγα Ελευθεροχώρι. Επιπλέον, για τη λειτουργία του έργου απαιτείται και η εγκατάσταση υποσταθμού ανύψωσης 20/150Kv. Το έργο αναπτύσσεται στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και υπάγεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Τυρνάβου. Η θέση ενδιαφέροντος α) για την εγκατάσταση των φωτοβολταικών συστημάτων εμβαδού στρ. περίπου με συνολική τελική απαιτούμενη έκταση (με περίφραξη) για την κατασκευή περίπου στρ, βρίσκεται σε λοφώδη περιοχή και β) η πιθανή θέση ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση του υποσταθμού ανύψωσης προτείνεται σε έκταση εμβαδού στρ., η ακριβής θέση του γηπέδου του υποσταθμού θα διαμορφωθεί με βάση την οριστική προσφορά όρων σύνδεσης από το ΔΕΣΜΗΕ και τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές της ΔΕΗ/ΔΝΕΜ-Υ/Σ1 αναθεώρηση 6 Α και 6

7 εφόσον έχουν εκπονηθεί όλες οι απαραίτητες εδαφομηχανικές και γεωτεχνικές μελέτες Συγκεκριμένα κατά τη φάση κατασκευής του έργου του Φωτοβολταϊκού πάρκου και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης προτείνεται οι παρακάτω εργασίες θα εγκατασταθούν συνολικά φωτοβολταικά πλαίσια τεχνολογίας μονοκρυσταλλικού πυριτίου, ονομαστικής ισχύος 195 Wp έκαστο, πάνω σε μεταλλικές βάσεις στήριξης, οι οποίες θα εδράζονται πάνω σε βάσεις θεμελίωσης με τσιμετοπασσάλωση και εκτιμάται ότι η συνολικά τελική απαιτούμενη έκτασης (με περίφραξη) για την κατασκευή είναι περίπου στρ. Την εγκατάσταση 108 inverters, τύπου 1250 MV-11 Την κατασκευή κέντρου ελέγχου του πάρκου επιφανείας 150 m2 στο οποίο θα περιλαμβάνεται το σύστημα Πυρασφάλειας-Κλιματισμού-Τηλεπικοινωνίες- Σύστημα τηλεπαρακολούθησης και τηλελέγχου και κτιρίου ελέγχου του Υποσταθμού Μέσης/Υψηλής τάσης, ο οποίος θα περιλαμβάνει τους πίνακες τάσης, το χώρο αποθήκευσης ανταλλακτικών και υλικών και το χώρο υγιεινής (W.C). Τα χαντάκια όδευσης καλωδίων DC και AC εσωτερικά του Φ/Β Πάρκου Την ανέγερση του νέου Υποσταθμού Ανύψωσης Μέσης/Υψηλής τάσης Την κατασκευή υπόγειας γραμμής μεταφοράς μέσης τάσης 20Kv μήκους 7,7 km για τη σύνδεση του κέντρου ελέγχου του ΦΣΠΗΕ με τον νέο Υποσταθμό ανύψωσης Μέσης/ Υψηλής τάσης Την βελτίωση της υφιστάμενης χωμάτινης οδοποιίας για την πρόσβαση στο Φωτοβολταϊκό πάρκο και όπου κριθεί απαραίτητο, τη διάνοιξη νέας εσωτερικής οδοποιίας εντός της περίφραξης φωτοβολταϊκού πάρκου για την μεταφορά και εγκατάσταση του εξοπλισμού και έπειτα από την σύνταξη οριστικής μελέτης οδοποιίας. Επίσης για την κατασκευή του Υποσταθμού Μέσης/ Υψηλής τάσης, η υφιστάμενη αγροτική οδοποιία θα βελτιωθεί με διαπλάτυνση και εξομάλυνση των κλίσεων. Τέλος, παράλληλα με την εσωτερική οδοποιία θα οδεύσουν και τα χαντάκια με τα ηλεκτρικά καλώδια. Θα τοποθετηθεί περίφραξη μεταλλικού πλέγματος περί του φωτοβολταϊκού πάρκου και σε όλη την έκταση του γηπέδου του οικοπέδου του υποσταθμού Μέσης/ Υψηλής τάσης. 7

8 Οι εκσκαφές όπου απαιτηθούν για την εγκατάσταση του πλέγματος γειώσεων προστασίας από τάσεις και την εγκατάσταση των υπόγειων καλωδίων χαμηλής τάσης και μέσης τάσης. Οι εκσκαφές των απαραίτητων χαντακιών για την εγκατάσταση αποχέτευσης, υδραυλικών και στραγγιστηρίων-σωλήνων για τον Υποσταθμό. Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου οι αναμενόμενες επιπτώσεις είναι : Απόβλητα από τις εργασίες διαμόρφωσης του χώρου εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού πάρκου και του Υποσταθμού Μέσης/ Υψηλής τάσης, από την παραγωγή προϊόντων ακατάλληλων, τα οποία θα πρέπει να διατεθούν σε κατάλληλο χώρο διάθεσης στερεών αποβλήτων. Απόβλητα συσκευασίας υλικών, από την χρήση υλικών στο εργοτάξιο (πλαστικό, χαρτί, μέταλλο) Αστικά απόβλητα, από απορρίμματα αστικού τύπου από τους εργαζόμενους στο εργοτάξιο. Κατάληψη στρεμμάτων γης Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου Εργασίες και διαδικασίες συντήρησης και ελέγχου του φωτοβολταϊκού πάρκου Κατάληψη στρεμμάτων γης Κατά το στάδιο αποκατάστασης- αποξήλωσης του έργου Κατά το τέλος της διάρκειας ζωής του φωτοβολταϊκού πάρκου, δύναται είτε η αντικατάσταση των παλαιών Φ/Β πλαισίων με νέα πιο αποδοτικά ώστε να ανανεωθεί η λειτουργία τους. Σε περίπτωση τέλους του επενδυτικού ενδιαφέροντος, θα πρέπει να αποξηλωθούν τα παλαιά Φ/Β πλαίσια, οι βάσεις στήριξης και εξοπλισμού και να αποκατασταθεί ο χώρος και να επανέρθει στην αρχική του κατάσταση και να αναλάβει η εταιρεία το κόστος αποκατάστασης του περιβάλλοντος Σκοπιμότητα του έργου: Το έργο αποσκοπεί στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με την αξιοποίηση της ακτινοβολίας του ηλιακού φωτός με συνολική εκτιμώμενη καθαρή παραγωγή MWh. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την εκμετάλλευση Α.Π.Ε. θα 8

9 υποκαταστήσει κατά κύριο μέρος την παραγωγή των πετρελαϊκών μονάδων της Δ.Ε.Η στο διασυνδεδεμένο σύστημα παραγωγής. Αντίστοιχα, από τη λειτουργία του φωτοβολταικού πάρκου, επιτυγχάνεται μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων κατά tn CO2, 1485 tn SO2, 1,14 tn Nox kai 76.6 tn Σωματιδίων. Μετά την εξέταση του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, παρατηρούμε τα εξής: Όπως προκύπτει από την τεχνική έκθεση της Μ.Π.Ε. και σύμφωνα με το κεφ. 6.Δ.4 «Κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον», στο Δημοτικό διαμέρισμα Δαμασίου, από το σύνολο των απασχολούμενων των 673 ατόμων, τα 567 άτομα απασχολούνται στο πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία), όπως άλλωστε αναλύεται και στη παρ. 6Δ.5 «Γεωργία-κτηνοτροφία», στην οποία αναφέρεται ότι «ο πρωτογενής τομέας είναι σημαντικά αναπτυγμένος και ιδιαίτερα οι γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Τυρνάβου. Στη παρ «Χρήσεις γης» αναφέρεται ότι το προτεινόμενο έργο δεν θα προκαλέσει σημαντικές μεταβολές στις υπάρχουσες ή προγραμματιζόμενες χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής». Για την άμεση περιοχή κατάληψης του έργου δεν γίνεται ανάλυση των επιπτώσεων που θα επιφέρει το προτεινόμενο έργο. Όμως, από το (24) σχετικό έγγραφο, προκύπτει όπως παρουσιάζεται στον πίνακα, ότι στα εποικιστικά λιβάδια «Σκαλοσιάρα», «Κλίμα», «Μεγάλο Καλαμάκι» και «Τσούμα Αμύγδαλο» έχουν α) έχουν αποκατασταθεί κτηνοτρόφοι για χρήση νομής σύμφωνα με το Ν 3147/03 καθώς και με το Ν. 2040/92 έχουν γίνει παραχωρήσεις εκτάσεων στους ήδη αποκατασταθέντες κτηνοτρόφους για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων και καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών, β) υπάρχουν και παλαιοί χρήστες κτηνοτρόφοι που χρησιμοποιούν εκτάσεις των παραπάνω λιβαδιών για νομή. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το (23) σχετικό έγγραφο, το Φωτοβολταϊκό πάρκο (έκταση 4475 στρ) θα αναπτυχθεί τμηματικά στα εποικιστικά λιβάδια «Σκαλοσιάρα», «Κλίμα», «Μεγάλο Καλαμάκι» και «Τσούμα Αμύγδαλο», εκ των οποίων οι διαθέσιμες υπόλοιπες εκτάσεις προς διάθεση για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού πάρκου είναι 258 στρέμματα για το λιβάδι Σκαλοσιάρα, 1237 στρέμματα για το λιβάδι Κλίμα, (στο οποίο υπάρχει αίτημα για παραχώρηση 1000 στρεμμάτων για βόσκηση ζώων από ΦΑΡΜΑ), μηδέν στρέμματα για το λιβάδι Μεγάλο Καλαμάκι και 734 στρέμματα για το λιβάδι Τσούμα Αμύγδαλο σύμφωνα με το (23) σχετικό έγγραφο. 9

10 Τέλος, σύμφωνα με το (25) σχετικό έγγραφο, η αιτούμενη έκταση όπως αυτή απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του πολ. μηχανικού ΣΤΡΙΛΙΓΚΑ ΙΩΑΝΝΗ κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου επενδυτή ανήκει εξ ολοκλήρου στα λιβάδια «Κλίμα» και «Μεγάλο Καλαμάκι» εκ των οποίων η διαθέσιμη ελεύθερη έκταση είναι 237 στρέμματα (εφόσον ικανοποιηθεί το αίτημα για παραχώρηση 1000 στρεμμάτων για βοσκή) και 0 στρέμματα σύμφωνα με το (23) σχετικό έγγραφο. Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, η διαθέσιμη έκταση προς διάθεση για την εγκατάσταση του Φωτοβολταϊκού πάρκου είναι 237 στρ. τα οποία καλύπτουν μόνο το 13% περίπου της αιτούμενης προτεινόμενης επένδυσης εφόσον και αν ικανοποιηθεί το αίτημα της «ΦΑΡΜΑ ΝΤΟΥΜΑ» Μετά από τα παραπάνω εισηγούμεθα αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, δεδομένου ότι με το υφιστάμενο καθεστώς χρήσεων γης (παραχωρηθείσες εκτάσεις και χρήστες λιβαδιών) στην περιοχή ενδιαφέροντος εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού πάρκου, οι εκτάσεις κατά το μεγαλύτερο μέρος ως εποικιστικά λιβάδια έχουν παραχωρηθεί στους κτηνοτρόφους της περιοχής και στις δραστηριότητες των οποίων θα προκληθεί αρνητική, σημαντική και μακροχρόνια επίπτωση σε περίπτωση εγκατάστασης του προτεινόμενου έργου. Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση Λαμβάνει υπόψη την πρόταση και Αποφασίζει Θετικά ως προς το περιεχόμενο της εισήγησης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 70 MW στη θέση Λυκοφωλιά και ηλεκτρική διασύνδεση μέσω νέου υποσταθμού ανύψωσης 20/150Kv στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας» και ζητά να γίνουν όλες οι νόμιμες ενέργειες από την περιφέρεια Θεσσαλίας προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την ανάκληση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Δ/νσης Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας. 101

11 Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την απόφαση. Υπέρ ψήφισαν σαράντα οκτώ (46) μέλη. Καταψήφισε ο κ. Κουρέτας Δημήτριος. Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α. 48. Ο Πρόεδρος Του Περιφερειακού Συμβουλίου Χρήστος Β. Λιάπης 11

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 11-4-2014 Αριθµ. Πρωτ: 412 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΘΕΜΑ 16 ο : Εισήγηση σχετικά µε τη Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΘΕΜΑ 21 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων (4*), με την ονομασία ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ, φερόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/16-12-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/16-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/16-12-2014 ΘΕΜΑ 13 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Λειτουργία υφιστάµενου σταθµού βάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΘΕΜΑ 10ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση βατότητας της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΘΕΜΑ 14 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάµενου Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΘΕΜΑ 20ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «ηµοτική αρδευτική γεώτρηση Υ23-ΕΚ35

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Λάρισα 30-03-2015 Αριθµ. Πρωτ: 292 ΘΕΜΑ 18ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Λάρισα 30-03-2015 Αριθµ. Πρωτ: 289 ΘΕΜΑ 15ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-02-2015 Αριθµ. Πρωτ: 161 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΘΕΜΑ 16ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 4/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 23/ 12 /2013 ΑΠΟΚ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 2787/238799 ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πληροφορίες: Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209 21 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4014 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστη ριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 19 ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι, Αττικής Τ: 210 6603 320, F: 210 6603 301-2, http://www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής:

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του ήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2011-2014

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του ήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2011-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 5η

Διαβάστε περισσότερα