ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα Αριθμ. Πρωτ: 1100 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/ ΘΕΜΑ 8 Ο : «Γνωμοδότηση σχετικά με την ΜΠΕ του έργου: «Κατασκευή φράγματος Πύλης και συναφών έργων» στους Νομούς Τρικάλων και Καρδίτσης». Την Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου) συνήλθε το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό πρωτ. 1053/ του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, παρόντος του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστού Κωνσταντίνου. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι παρακάτω Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 1 Αγγέλης Αθανάσιος Παρών 28 Μητσιούλης Δημήτριος Παρών 2 Αδαμάκη-Τζαβέλλα Παρούσα 29 Μπάρδας Κων/νος Παρών Ευδοκία 3 Αλεξάκος Φώτης Παρών 30 Μπατζιάκας Πέτρος Παρών 4 Αναστασόπουλος Παρών 31 Μποτός Αργύριος Παρών Αντώνιος 5 Αργυροπούλου- Παρούσα 32 Μπούτας Ευάγγελος Παρών Καλλιάρα Ελένη 6 Βαγενά Αγγελική Παρούσα 33 Νάνης Ηλίας Παρών 7 Γακόπουλος Χρήστος Παρών 34 Νούσιος Κων/νος Παρών 8 Γενηκομσίου Θεοφάνης Παρών 35 Παιδής Αθανάσιος Παρών 9 Γκατζής Νικόλαος Παρών 36 Παπατόλιας Απόστολος Απών 10 Γρηγορίου Ζήσης Παρών 37 Παπαχαραλάμπους Γρηγόριος Παρών 11 Δεσπόπουλος Κων/νος Παρών 38 Πουλάκης Κων/νος-Νικόλαος Παρών 12 Καλιακούδας Νίκος Παρών 39 Ρεντζιάς Ευθύμιος Παρών 13 Καλομπάτσιος Χρήστος Παρών 40 Ρίνης Λεωνίδας Παρών 14 Καλτσογιάννης Παρών 41 Σιδηρόπουλος Χρήστος Παρών Γεώργιος 15 Καπέλος Γεώργιος Παρών 42 Σκούπρας Φώτιος Απών 16 Κασσοπούλου Λώρεν Παρούσα 43 Σούρλας Πέτρος Παρών 17 Κίτσιος Γεώργιος Παρών 44 Σταφύλη Ουρανία Παρούσα 18 Κόκκαλη-Κουβέλη Παρούσα 45 Τσαλίκη Νερατζούλα Απούσα Γεωργία 19 Κολυνδρίνη Δωροθέα Παρούσα 46 Τσιάρας Αθανάσιος Παρών 20 Κουρέτας Δημήτριος Παρών 47 Τσίγκας Γεώργιος Παρών 21 Κοπάνας Αργύρης Παρών 48 Χαλέβας Κων/νος Παρών 1

2 22 Κρανιάς Βασίλειος Παρών 49 Χήρας Φίλιππος Παρών 23 Λέμας Ευάγγελος Παρών 50 Χρουμπ Γιουσέφ Παρών 24 Λιακούλη Ευαγγελία Παρούσα 51 Ψαχούλας Ορέστης Παρών 25 Λιάπης Χρήστος Παρών 26 Μαμάρα Μαρία Παρούσα 27 Μεργιαλής Δημήτριος Παρών Ενώ βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία παρουσιάστηκε το θέμα της ημερησίας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας: «Γνωμοδότηση σχετικά με την ΜΠΕ του έργου: Κατασκευή φράγματος Πύλης και συναφών έργων» στους Νομούς Τρικάλων και Καρδίτσης». Τον λόγο πήρε ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, κ. Μιχαλάκης Χρήστος και εισηγήθηκε τα εξής: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: 1. Το Ν. 1650/85 (Φ.Ε.Κ. 160/Α/ ) «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/Α/ ) και τον Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α/ ). 2. Την Κ.Υ.Α. Η.Π /703/Φ104 (Φ.Ε.Κ. 332/Β/ ) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. Α/ ) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α/91/ ). 3. Την Κ.Υ.Α /2021 (Φ.Ε.Κ. 1391/Β/ ) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002». 4. Την Κ.Υ.Α. Η.Π /2332 (ΦΕΚ 1022// ) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α/91/ ). 2

3 5. Τον Ν. 4014/2012 (Φ.Ε.Κ. 209/Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 6. Την Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 21/Β/ ) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/ (Φ.Ε.Κ. Α 209/2011)». 7. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 8. Το Π.Δ. 129 (Φ.Ε.Κ. 222/Β/ ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας». 9. Την 874/ Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου: «Σύσταση Περιφερειακών Επιτροπών: α. Περιβάλλοντος, Αγροτικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας, β. Πολιτισμού-Τουρισμού, Δια βίου Μάθησης και Υγείας». 10. Το υπ αριθ. πρωτ. οικ / έγγραφο του Τμήματος Β της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος της Μελέτης στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδοοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων. (α.π. 1010/20445/ ). 11. Το υπ αριθ. 1010/20445/ έγγραφο της υπηρεσίας μας με το οποίο ζητήθηκε η γνώμη του Δήμου Πύλης επί της ΜΠΕ του έργου. Το υπ αριθ / έγγραφο του Δήμου Πύλης με το οποίο απεστάλλει στην υπηρεσία μας η υπ αριθ. 143/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης. Με το αριθ. πρωτ. 4478/141065/ έγγραφο του Τμήματος Με το αριθ. πρωτ. οικ / έγγραφο του Τμήματος Β της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής διαβιβάστηκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδοοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων (αρ. πρωτ. 1010/20445/ ) η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου που αναφέρεται στο θέμα. Μετά την εξέταση των στοιχείων που περιέχονται στον φάκελο της μελέτης έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 3

4 Πρόκειται για έργο που έχει ως σκοπό την εξασφάλιση ποσοτήτων υδάτων για τις ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης των κατάντη περιοχών του φράγματος και συγκεκριμένα οικισμών των Δήμων Πύλης και Τρικκαίων, την αντιπλημμυρική προστασία των κατάντη περιοχών και τον εμπλουτισμό των υπογείων υδροφορέων οριζόντων και την αποφυγή της υπερεκμετάλλευσης τους. Η περιοχή στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί το συγκεκριμένο έργο και αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, είναι στα όρια των Κοινοτικών Διαμερισμάτων Πύλης, Κοτρωνίου, Ρωποτού και Στουρναραίικων του Δήμου Πύλης και εντοπίζεται στην κοίτη του Πορταϊκού ποταμού. Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου απαιτεί σύμφωνα με την μελέτη : 1. Την κατασκευή φράγματος (με αμμοχάλικα ποταμού και κεντρικό αργιλικό πυρήνα) μέγιστου ύψους 77m και όγκου 2,34 x10 6 m Την κατασκευή ταμιευτήρα ωφέλιμου όγκου 34,50x10 6 m 3, ολικού όγκου 43,90 x10 6 m 3 και επιφάνειας στην Ανώτατη στάθμη Λειτουργίας (Α.Σ.Λ. +326,00m) εμβαδού περίπου στρεμμάτων. 3. Εκχειλιστή πλημμυρών με παροχή πλημμύρας 1.170m 3 /sec και μέγιστη εκρροή m 3 /sec. 4. Σήραγγα εκτροπής μήκους 400m και διαμέτρου 7,5m (κατασκευασμένη). 5. Σήραγγα εκκένωσης ταμιευτήρα, μήκους 281,60m. 6. Κατασκευή νέων οδικών τμημάτων στα σημεία όπου το υφιστάμενο δίκτυο κατακλύζεται από τον ταμιευτήρα και συγκεκριμένα: Τμήμα της οδού Πύλης Ελάτης μήκους 3.150m, με 2 ισόπεδους κόμβους. Τμήμα της οδού Πύλης Ροπωτού μήκους 6.556m, με 3 ισόπεδους κόμβους και 1 ισόπεδη διάβαση. Τμήμα της οδού Πύλης Στουρναραίικων μήκους 3.905m με 1 ισόπεδο κόμβο και 1 ισόπεδη διάβαση. Συγκεκριμένα πρόκειται να κατακλυστούν m εθνικού κα επαρχιακού δικτύου τα οποία προβλέπεται αν αντικατασταθούν από νέο οδικό δίκτυο συνολικού μήκους m. Στα μελλοντικά σχέδια προβλέπεται και η κατασκευή και λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 6ΜW. Η περιοχή «επέμβασης» βρίσκεται εντός του δικτύου των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 και συγκεκριμένα της περιοχής GR «ΚΕΚΡΚΕΤΙΟ ΟΡΟΣ ΚΟΖΙΑΚΑΣ» αλλά και της ζώνης ειδικής προστασίας GR

5 «ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΟΖΙΑΚΑ». Συγκεκριμένα η εκτιμώμενη δεσμευόμενη επιφάνεια της περιοχής GR είναι περίπου 1600 στρέμματα και εκτιμώμενη δεσμευόμενη έκταση εντός της ζώνης ΖΕΠ περίπου 40 στρέμματα (ποσοστό 0,02% της συνολικής επιφάνειας της ζώνης). Από την πραγματοποίηση του έργου αναμένονται επιπτώσεις στην τοπογραφία της περιοχής λόγω διασπάσεων, μετατοπίσεων και υπερκαλύψεων του επιφανειακού στρώματος του εδάφους. Αναμένονται εκσκαφές της τάξης των 2x10 6 m 3, επιφάνεια κατάκλυσης ~2.180 στρέμματα. Το ανάγλυφο της περιοχής παρουσιάζει αστάθειες (κατολισθήσεις και αποκολλήσεις τμημάτων) κυρίως στο αριστερό πρανές οι οποίες δύναται να επιδεινωθούν κατά την πλήρωση του ταμιευτήρα. Λόγω της γεωλογίας της λεκάνης κατάκλυσης τα πετρώματα στην παροχή παρουσιάζουν μεγάλη διαπερατότητα με αποτέλεσμα την διαφυγή νερού. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η πραγματοποίηση τσιμεντενέσεων με σκοπό την εξασφάλιση της στεγανοποίησης της περιοχής. Με την πλήρωση του ταμιευτήρα το οικοσύστημα μεταβάλλεται από ποτάμιο σε λημναίο με αντίκτυπο στην χλωρίδα, την πανίδα, την ατμόσφαιρα αλλά και την αισθητική της περιοχής. Για την χλωρίδα αναμένεται εξαφάνιση των διαφόρων τύπων φυσικών οικοτόπων εντός της περιοχής κατάκλισης αλλά και μεταβολή κατά θέσεις της σύνθεσης της νεοδημιουργούμενης παρόχθιας βλάστησης καθώς και απομάκρυνση της βλάστησης στις θέσεις κατασκευής των υπέργειων έργων, στις εισόδους, εξόδους και στα παράθυρα των σηράγγων και στην κατασκευή των δρόμων. Αντίθετα, στις όχθες που θα σχηματιστούν με την πλήρωση του ταμιευτήρα θα ευνοηθεί η ανάπτυξη νέων ειδών (πλατάνια, και άλλα πλατύφυλλα είδη). Στον τομέα της πανίδας τα ζώα έχουν το πλεονέκτημα της μετακίνησης από την περιοχές με αυξημένη όχληση ή/και ρύπανση. Γενικά η κατασκευή ενός φράγματος επιφέρει αλλαγές στην σύνθεση και διατάραξη ολόκληρης της υδρόβιας κοινωνίας τόσο στα ανάντη όσο και στα κατάντη του. Η μετατροπή του οικοσυστήματος από ποτάμια σε λημναίο θα επιφέρει, ίσως, την εξαφάνιση ορισμένων ειδών αλλά και την αύξηση του πληθυσμού ορισμένων άλλων. Σύμφωνα με τους μελετητές η δημιουργία του φράγματος στη συγκεκριμένη θέση δεν θα εμποδίζει τις μεταναστευτικές κινήσεις των ανάδρομων ειδών της ιχθυοπανίδας (πέστροφα) επειδή η θέση αυτή βρίσκεται στο κατώτατο όριο του βιοτόπου τους. Στον αισθητικό τομέα θα εξαφανισθεί ο μαιανδρικός και οφειοειδής χαρακτήρας του ποτάμιου συστήματος με τις εναλλαγές του πλάτους του ποταμού, την ποικιλότητα ροής ανάμεσα σε απότομους και απαλούς όγκους, τους χρωματισμούς του νερού, κλπ. Αντίθετα, η δημιουργία του λιμναίου συστήματος 5

6 δημιουργεί διαφορετική αισθητική, αυξημένη θέα, κατοπτρισμό κορυφογραμμών και βλάστησης, διαφορετικό χρωματισμό του νερού, διαφορετικά είδη αναψυχής και τουρισμού. Η ποιότητα των υδάτων εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τον όγκο του ταμιευτήρα, τον τρόπο ανανέωσης του νερού σε αυτόν και του σημείου από το οποίο παροχετεύονται τα νερά στα κατάντη του φράγματος. Αυτό έχει σαν συνέπεια να επηρεάζονται παράγοντες όπως η θερμοκρασία υδάτων, στρωματοποίηση νερών αναλόγως του βάθους, διάφοροι δείκτες όπως το διαλελυμένο οξυγόνο, αλκαλικότητα, BOD, ph, CO 2, θρεπτικά άλατα, κλπ. με άμεσο αντίκτυπο στην υδρόβια κοινωνία. Η διακύμανση της στάθμης των υδάτων του ταμιευτήρα αποτελεί σημαντικό παράγοντα σε όλες τις περιπτώσεις: μείωση της επιφάνειας ωοτοκία των ψαριών, αφυδάτωση των αυγών, κατάκλυση δενδρώδους δάσους, κατασκευαστικά ίχνη σπιτιών, στάβλων, πυλώνων κλπ.). Για τους δανειοθαλάμους που βρίσκονται εκτός της λεκάνης κατάκλυσης προτείνεται η φύτευση με ενδημικά είδη που απαντώνται στην γειτονιά των χώρων του έργου. Επίσης, προτείνεται η εκπόνηση ειδικής φυτοτεχνικής μελέτης για το σύνολο των επιφανειών στις οποίες θα υπάρξουν επεμβάσεις και βρίσκονται εκτός της Ανώτατης Στάθμης Λειτουργίας. Απομάκρυνση και αποκατάσταση όλων των εργοταξιακών χώρων που θα δημιουργηθούν. Για τα υγρά απόβλητα (ορυκτέλαια, πίσσα κλπ), στερεά απόβλητα (μπάζα, απορρίμματα), αέρια απόβλητα (καυσαέρια μηχανημάτων έργου, σκόνη) και θόρυβος θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις. Οι αποψιλώσεις και οι εκχερσώσεις θα γίνουν επιλεκτικά με σκοπό να διατηρηθούν ή/και να δημιουργηθούν οικότοποι για τα ψάρια και τους υδρόβιους οργανισμούς.. Επιπλέον, η επιλεκτική αποψίλωση συντελεί στην παρεμπόδιση παράσυρσης υλικών μέσα στον ταμιευτήρα. Μείωση των στερεοπαροχών στα κατάντη του φράγμαρτος με αποτέλεσμα την διάβρωση της κοίτης του ποταμού στα κατάντη. Η κοίτη του ποταμού στα κατάντη θα δέχεται μόνο την οικολογική παροχή και την παροχή των ρεμάτων που εκβάλλουν σε αυτόν. Δεν αναμένεται εξάντληση οποιονδήποτε μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων. Από τα στοιχεία που παρατίθενται στη μελέτη έχουμε να παρατηρήσουμε τα κάτωθι: Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου να χορηγηθούν όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις με δεσμευτική την 6

7 άδεια εκτέλεσης έργου και αξιοποίησης υδατικών πόρων. Κατά την έκδοση των αδειών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι υφιστάμενες απαγορεύσεις και περιορισμοί για την προστασία του υδατικού δυναμικού. Να ληφθεί μέριμνα για την ομαλή ενταξή του συγκεκριμένου τεχνικού στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής έτσι ώστε να αποφευχθεί στο μέτρο του δυνατού η αλλοίωση του. Να καθοριστεί η διαχειριστική πρακτική που θα ακολουθηθεί για την διάθεση των φυτικών ειδών που θα αποξηλωθούν από την περιοχή επέμβασης (εκπόνηση ειδικής φυτοτεχνικής μελέτης για το σύνολο των επιφανειών που βρίσκονται εκτός της Ανώτατης Στάθμης Πλημμύρας, - όπως αναφέρεται στη μελέτη). Να προσκομισθεί ειδική ιχθυολογική μελέτη για τις επιπτώσεις του φράγματος στην υδρόβια βιολογία και την ιχθυοπανίδα της περιοχής Ειδική ορνιθολογική μελέτη καθώς η περιοχή βρίσκεται εντός ΖΕΠ. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση του συγκεκριμένου έργου δεν θα πρέπει να γίνει ανεξάρτητα των οδών πρόσβασης, των θαλάμων λήψης υλικών αλλά και των θαλάμων απόθεσης των πλεοναζόντων υλικών σε περίπτωση που απαιτηθούν τέτοια, διότι τα τελευταία αποτελούν συνοδά έργα του κυρίως έργου. Κρίνουμε σκόπιμο να προσκομιστούν στην αδειοδοτούσα υπηρεσία λεπτομερέστερα γεωλογικά και γεωτεχνικά στοιχεία για τη ζώνη θεμελίωσης του φράγματος και να τεκμηριώνεται ότι σε συνδιασμό με μέτρα στεγάνωσης (τσιμεντενέσεις) δεν υφίσταται κίνδυνος υδραυλικής υποσκαφής. Να προσκομιστούν στοιχεία (γεωλογικά, γεωτεχνικά εργαστηριακά ή ακόμη και μακροσκοπικά) που να τεκμηριώνεται σε υψηλό βαθμό η καταλληλότητα και επάρκεια των υλικών των δανειοθαλάμων. Επειδη στα πρανη (αντερείσματα) έχουν παρατηρηθεί αστάθειες του μορφολογικού ανάγλυφου και παρατηρούνται φαινόμενα καταλισθήσεων αποκολλήσεων, να προσκομισθούν στην αδειοδοτούσα αρχή λεπτομερέστερα γεωλογικά και γεωτεχνικά στοιχεία καθώς και σχέδιο αντιμετώπισης των ασταθειών. Να προσκομισθούν ειδικά Σχέδια Εκτάκτου Ανάγκης (ΣΕΑ) για τις περιπτώσεις αστοχίας του φράγματος, εάν αυτά δεν αναφέρονται στη Μελέτη Διάδοσης Πλημμυρικού Κύματος που έχει υποβληθεί στην Αδειοδοτούσα Αρχή. Επιπλέον, κατά την λειτουργία του έργου 7

8 Προτείνεται η εκπόνηση Σχεδίου Παρακολούθησης της Λειτουργίας και Συντήρησης (ΣΠΛΣ) του φράγματος και των αντερισμάτων του που θα προβλέπει: Γενικές επιθεωρήσεις Έκτακτες επιθεωρήσεις μετά από σεισμούς, κατά τη διάρκεια και μετά από μεγάλες πλημμύρες και μετά από απότομη μείωση της στάθμης του ταμιευτήρα. Μετρήσεις (γεωδαιτικές, γεωτεχνικών οργάνων, πιεζομέτρων και φρεατίων παρακολούθησης στάθμης υπογείων υδάτων) Τακτικός έλεγχος της ποιότητας των υδάτων του ταμιευτήρα ώστε να πληροί τα κριτήρια για άρδευση και ύδρευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σχέδιο οργάνωσης και λειτουργίας ειδικής μονάδας επιτήρησης που θα περιλαμβάνει: Καθορισμό των ευθυνών της Εκπαίδευση στη λειτουργία και συντήρηση των έργων Καταγραφή των μετρήσεων Γνώση του σχεδίου προειδοποίησης και εκκένωσης των κατοίκων των περιοχών κατάντη του φράγματος. Εκπόνηση οργανωμένου σχεδίου απομάκρυνσης των χρηστών των περιοχών κατάληψης του πλημμυρικού κύματος. Σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας του υπερχειλιστή θα πρέπει να γίνει άμεσα η εκκένωση του φράγματος Θα πρέπει να λειτουργεί σύστημα μέτρησης βροχοπτώσεων στη λεκάνη απορροής του ρέματος με δυνατότητα ενημέρωσης των υπεύθυνων για τη λειτουργία και την εκμετάλλευση του έργου φορέων Να διατηρείται κατά προτεραιότητα η οικολογική παροχή κατάντη του φράγματος. Τέλος, να ληφθεί υπόψη και να τηρηθούν οι προϋποθέσεις της με αριθμό 3163/102253/08, ΦΕΚ 2716/Β/ απόφασης του Γενικού Γραμματέα των Περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα «Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία του υδατικού δυναμικού σε ολόκληρη την Περιφέρεια 8

9 Θεσσαλίας.», καθώς μέσα στα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων περιλαμβάνονται και τα φράγματα και τα αρδευτικά δίκτυα για τα οποία απαιτείται άδεια εκτέλεσης έργου και άδεια χρήσης νερού. Λαμβάνοντας, επιπλέον, υπόψη ότι για τα συγκεκριμένο έργο υπάρχουν οι: Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση με τη Θετική Γνωμοδότηση της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ / (Α.Δ.Α. 41ΙΦΓΟ-Τ). Η Υ.Α / 2003 (Φ.Ε.Κ. 1484/Β/ ) Έγκριση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στο Σχέδιο Διαχείρισης της Υδρολογικής Λεκάνης του Ποταμού Πηνειού (Ν. 3841/2006). Το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο του Δήμου Πύλης (ΑΔΑ: Β4ΛΒΩ14-4ΜΒ) με το οποίο διαβιβάζεται η υπ αριθ. 143/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίζει ομόφωνα θετικά επί του Περιεχομένου της ΜΠΕ. Και το γεγονός ότι τα μέτρα που προτείνονται στο κεφάλαιο 7, 8 και 10 της μελέτης κρίνονται ικανοποιητικά, γνωμοδοτούμε θετικά ως προς το συγκεκριμένο έργο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση Λαμβάνει υπόψη την πρόταση και Αποφασίζει Να γνωμοδοτήσει θετικά ως προς συγκεκριμένο έργο, εφόσον τηρηθούν οι ανωτέρω συμπληρώσεις και παρατηρήσεις που παρουσιάζονται αναλυτικά στο σώμα της παρούσας εισήγησης. Εγκρίνει ομόφωνα την απόφαση. Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α Ο Πρόεδρος Του Περιφερειακού Συμβουλίου Χρήστος Β. Λιάπης 9

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 23-10-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1892 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012 ΘΕΜΑ 9 o : Εισήγηση σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 23-10-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1893 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012 ΘΕΜΑ 10 o : Εισήγηση σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 10-09-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1545 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΘΕΜΑ 29 : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 11-4-2014 Αριθµ. Πρωτ: 412 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΘΕΜΑ 16 ο : Εισήγηση σχετικά µε τη Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 22-06-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1108 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΘΕΜΑ 16 o : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ37ΛΡ-ΙΦ1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 24-10-2013

ΑΔΑ: ΒΛΛ37ΛΡ-ΙΦ1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 24-10-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 24-10-2013 Αριθµ. Πρωτ: 1642 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013 ΘΕΜΑ 22 ο : Εισήγηση σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΘΕΜΑ 22 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου δύο αστέρων (2*), με την ονομασία GOLDEN BEACH, φερόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-8-2014 Αριθµ. Πρωτ: 1003 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΘΕΜΑ 16 ο : Εισήγηση σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/25-01-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/25-01-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 26-01-2012 Αριθμ. Πρωτ: 149 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/25-01-2012 ΘΕΜΑ 14 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 01-03-2012 Αριθμ. Πρωτ: 427 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012 ΘΕΜΑ 21 Ο : Εισήγηση σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/30-08-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/30-08-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 02-09-2013 Αριθμ. Πρωτ:1430 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/30-08-2013 ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/27-05-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/27-05-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 30-05-2013 Αριθμ. Πρωτ: 834 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/27-05-2013 ΘΕΜΑ 22 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 10-09-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1550 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΘΕΜΑ 34 : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-8-2014 Αριθµ. Πρωτ: 1001 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΘΕΜΑ 14 ο : Εισήγηση σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 05-04-2012 Αριθμ. Πρωτ: 662 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΘΕΜΑ 22 ο : «Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/25-6-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/25-6-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 27-6-2014 Αριθμ. Πρωτ: 710 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/25-6-2014 ΘΕΜΑ 36 ο : Εισήγηση επί της «Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΘΕΜΑ 21 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων (4*), με την ονομασία ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ, φερόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 10-09-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1549 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΘΕΜΑ 33 : Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22/13-12-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22/13-12-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 14-12-2011 Αριθμ. Πρωτ: 1788 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22/13-12-2011 ΘΕΜΑ 3 o : «Εισήγηση σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΘΕΜΑ 15 ο : Εισήγηση σχετικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση μονάδας παραγωγής βιοαερίου και σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0.498 MW, φερόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7/14-03-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7/14-03-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7/14-03-2013 ΘΕΜΑ 4 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την ίδρυση Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής, με Α ύλη απόβλητα ελαιοτριβείων και άλλα γεωργικά υπολείμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 05-04-2012 Αριθμ. Πρωτ: 661 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΘΕΜΑ 21 ο : «Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 22-06-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1094 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΘΕΜΑ 2 Ο : «Τροποποίησης του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΓ7ΛΡ-1Ι4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/19-12-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-12-2013

ΑΔΑ: ΒΛΓΓ7ΛΡ-1Ι4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/19-12-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-12-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-12-2013 Αριθµ. Πρωτ: 1975 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/19-12-2013 ΘΕΜΑ 18 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 01-03-2012 Αριθμ. Πρωτ: 408 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012 ΘΕΜΑ 2 Ο : «Καθορισμός θέσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 10-09-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1543 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΘΕΜΑ 27 : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20/26-11-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20/26-11-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 27-11-2012 Αριθμ. Πρωτ: 2096 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20/26-11-2012 ΘΕΜΑ 7 o : «Έγκριση των μελετών:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ζ7ΛΡ-ΞΛΓ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13/25-07-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-07-2013

ΑΔΑ: ΒΛ4Ζ7ΛΡ-ΞΛΓ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13/25-07-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-07-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-07-203 Αριθµ. Πρωτ: 253 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/25-07-203 ΘΕΜΑ 7 ο : Κοινή εισήγηση των Τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΘΕΜΑ 10ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση βατότητας της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 05-04-2012 Αριθμ. Πρωτ: 648 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΘΕΜΑ 8 ο : «Άσκηση δικαιώματος προτίμησης

Διαβάστε περισσότερα