ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΗ"

Transcript

1 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΝΟΥ 1. Προσωπικά Στοιχεία 2. Ακαδημαϊκό Ιστορικό 3. Στοιχεία Προγράμματος 4. Δεσμεύσεις 5. Ακαδημαϊκή Δομή 6. Εγγραφή Εξαμήνου 7. Ωρολόγιο Πρόγραμμα 8. Ερωτηματολόγιο 9. Αιτήματα Φοιτητών 10. Κρατήσεις 11. Ειδοποιήσεις 12. Εκτυπώσεις 13. Αίτηση Αποφοίτησης 14. Αιτήσεις Εισαγωγής 15. Διαμόρφωση Γλώσσας *Δεν εμφανίζονται ακόμη στο η Δήλωση Μαθημάτων και ο Έλεγχος Αποφοίτησης Σελίδα 1 / 23

2 1. Προσωπικά Στοιχεία Ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία για να δείτε τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως είναι καταχω ρημένα στο αρχείο που τηρεί η ΥΣΦΜ. Μπορείτε να αλλάξετε/ενημερώσετε κάποια από αυτά. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχετε ανοιχτή Αίτηση Αποφοίτησης. Επιλέξτε από την καρτέλα Υπηρεσίεςς Φοιτητή την επιλογή Προσωπικά Π Στοιχεία. Προσωπικά Δεδομένα Μπορείτε να αλλάξετε/καταχωρήσετε την οικογενειακή κατάσταση, τη διεύθυνση , και το κινη τό σας τηλέφωνο. Διευθύνσεις Μπορείτε να αλλάξετε/καταχωρήσετε προσωρινής διεύθυνσης αν υπάρχει. το τηλέφωνο της μόνιμης διεύθυνσης και τα στοιχεία της Σχετιζόμενα Πρόσωπα Εμφανίζονται πληροφορίεςς για τα συγγενικά πρόσωπα (Πατέρας, μητέρα, αδέρφια, κηδεμόνας) αλ λά και για τα άτομα που έχουν δώσει ι συστατικές επιστολές (συνήθως( γιαα μεταπτυχιακούς φοιτη τές). Σελίδα 2 / 23

3 Πατήστε Προσθήκη για να καταχωρήσετ τε νέα σχέση. Με αστεράκι εμφανίζονται τα υποχρεωτικά πε δία καταχώρησης. Με τη Διαγραφή μπορείτε να διαγράψετε κάποια σχέση, και με την Επεξεργασία να προβείτε σε αλλαγές σε υφιστάμενη σχέση. 2. Ακαδημαϊκό Ιστορικό Ακολουθήστε την διαδικασία αυτή για να εμφανίσετε πληροφορίες για το ακαδημαϊκό ιστορικό του φοιτητή (βαθμοί, ενδιάμεσες εξετάσεις,, αξιολογήσεις, πτυχία, εξωτερικά ε επιτεύγματα). Επιλέξτε από την καρτέλα Υπηρεσίες Φοιτητή την επιλογή Ακαδημαϊκό Ιστορικό. Σελίδα 3 / 23

4 Ακαδημαϊκό Έργο Εμφανίζονται πληροφορίες για τους βαθμούς σας ανά ακαδημαϊκό έτος και περίοδο, το GPA, τον συνολικό αριθμό ολοκληρωμένων μαθημάτων, τα ECTS ανά περίοδο που πρέπει να πάρετε για να αποφοιτήσετε, ο αριθμός των ολοκληρωμένων πιστωτικών μονάδων και οι πιστώσεις σας (αναγνω ρίσεις). Ενδιάμεσες Εξετάσεις Εμφανίζονται πληροφορίες για τους βαθμούς σας σε ενδιάμεσες εξετάσειςς (όπου ισχύει και εφόσον καταχωρούνται από το διδάσκοντα στο σύστημα). Οι βαθμοί αυτοί είναι καθαρά πληροφοριακοί. Επιλέξτε το πρόγραμμα σπουδών. Επιλέξτε ακαδημαϊκό έτος και περίοδο.. Εμφανίζεται μία γραμμή ανά ενδιάμεση εξέταση ανά μάθη μα. Αξιολογήσεις Εμφανίζονται πληροφορίες για τις εγγραφές σας στις εξετάσεις.. Σελίδα 4 / 23

5 Πτυχία Εμφανίζονται πληροφορίες για το πτυχίο που έχει απονεμηθεί (όπου( αυτό ισχύει). Άλλα Διπλώματα Εμφανίζονται πληροφορίες για άλλα διπλώματα/πτυχία σας (απολυτήριο Λυκείου, Πτυχία, κ.ά) 3. Στοιχεία Προγράμματος Ακολουθήστε την διαδικασία αυτή για να δείτε συγκεντρωτικάά στοιχεία γιαα τις αιτήσεις εισαγωγής, τις εγγραφές σε ακαδημαϊκές περιόδους, την κατεύθυνση και την αίτησηη αποφοίτησης ανά πρό γραμμα σπουδών. Επιλέξτε από την καρτέλα Υπηρεσίες Φοιτητή την επιλογή Στοιχεία Προγράμματος Εισαγωγή Εμφανίζονται πληροφορίες για την εισαγωγή σας στο πρόγραμμα σπουδών (π.χ. έτος, ακαδημαϊκή περίοδος, τρόπος εισαγωγής). Εγγραφή Εμφανίζονται πληροφορίες για τις εγγραφές σας στις ακαδημαϊκές περιόδους (έτος, περίοδος, κατά σταση, πλήρης/ μερική φοίτηση). Σελίδα 5 / 23

6 Ειδικεύσεις Εμφανίζονται πληροφορίες για την ειδίκευση που έχετε δηλώσει (αν ένα πρόγραμμα έχει κατευθύν σεις/ειδικεύσεις). Αποφοίτησηη Εμφανίζονται πληροφορίες για την αίτηση αποφοίτησής σας (ανν έχει υποβάλει σχετική αίτηση) 4. Δεσμεύσεις Ακολουθήστε την διαδικασία αυτή γιαα να εμφανίσετε τυχόν δεσμεύσεις που έχουν καταχωρηθεί στην καρτέλα του φοιτητή. Οι δεσμεύσεις (blocks) μπορεί να αφορούν οικονομικές εκκρεμότητες (π.χ.. δίδακτρα, βιβλιοθήκη) ή οτιδήποτεε άλλο σχετίζεται με υποχρεώσεις του φοιτητή που δεν υλο ποιήθηκαν. Επιλέξτε από την καρτέλα Υπηρεσίες Φοιτητή την επιλογή «Δεσμεύσεις». Εμφανίζονται όλες οι δεσμεύσεις ανά πρόγραμμα σπουδών που τυχόν έχουν καταχωρηθεί. Πατώ ντας Εμφάνιση μπορείτε να δείτε το αναλυτικό κείμενο. Σελίδα 6 / 23

7 Όταν υπάρχουν δεσμεύσεις το σύστημα δεν επιτρέπει σε σ ένα φοιτητή να διεκπεραιώσ ει ακαδημαϊκές λειτουργίες, όπως η εγγραφή σε εξάμηνο, η δήλωση μαθημάτων, η αποφοίτηση, κ.ά. 5. Ακαδημαϊκή Δομή Ακολουθήστε τη διαδικασίαα αυτή για ναα εμφανίσετε στην οθόνη σας την Ακαδημαϊκή Δομή του Πα νεπιστημίου, δηλαδή τις Σχολές, τα Τμήματα και τα προσφερόμενα Προγράμματα Σπουδών. Επιλέξτε από την καρτέλα Υπηρεσίες Φοιτητή την επιλογή Ακαδημαϊκή Δομή. Στην Οθόνη που θα σας εμφανιστεί, κινηθείτε με τα βέλη για να εμφανίσετε τα κατώτερα επί γανωτικές μονάδες του Πανεπιστημίουυ (Σχολές/Τμήματα), τα προγράμματα σπουδών, τις ομάδες μαθημάτων που περιλαμβάνει το κάθεε πρόγραμμαα με τα αντίστοιχα μαθήματα. Μπορείτε, επίσης, να δείτε τους τύπους δραστηριοτήτωνν (π.χ. Θεωρία, Εργαστήριο, Φροντιστήριο, κ.ά) ) και τις αντί στοιχες δραστηριότητες. πεδα της δενδρικής Ακαδημαϊκής Δομής. Ανάλογα με το επίπεδο που είστεε μπορείτε να δείτε τις ορ Επιλέγοντας κάθε επίπεδο μπορείτε να εμφανίσετε κάποια επιμέρους στοιχεία. Επιλέγοντας το πρό γραμμα σπουδών μπορείτε να εμφανίσετε το ακαδημαϊκό ημερολόγιο (περίοδοι και ημερομηνίες). Σελίδα 7 / 23

8 6. Εγγραφή Εξαμήνου Ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία για ναα γίνει η εγγραφή σας στην επόμενηη ακαδημαϊκή περίοδο ( ε ξάμηνο). Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι: Να έχετε συμπληρώσει τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθήματος μ της προηγούμενης περιό δου (για τα μαθήματα που το απαιτούν). Δε θα πρέπει να υπάρχει ενεργοποιημένη Δέσμευση στο αρχείο σας. Επιλέξτε από την καρτέλα Υπηρεσίες Φοιτητή την επιλογή Εγγραφή Εξαμήνου. Επιλέξτε το πρό γραμμα σπουδών στο οποίοο θέλετε να πραγματοποιηθεί η εγγραφή Στη λίστα μπορείτε να δείτε όλες τις εγγραφές σας, ανά ακαδημαϊκή περίοδο με την αντίστοιχη κατάσταση και το εξάμηνο φοίτησης. Σελίδα 8 / 23

9 Επιλέξτε την ακαδημαϊκή περίοδο στην οποία θέλετε να πραγματοποιηθεί η εγγραφή και πατήστε το κουμπί Δημιουργία. Η εγγραφή στην ακαδημαϊκή περίοδο έχει δημιουργηθεί επιτυχώς. Στην περίοδο εγγραφών, μπορεί τε να ακυρώσετε την εγγραφή σας πατώντας το κουμπί Ακύρωση. Σημείωση1 Αν στην προηγούμενη ακαδημαϊκή περίοδο συμμετείχατε σε πρόγραμμα κινητικότηταςς (Erasmus), η εγγραφή μπορεί να γίνει μόνο από την Υπηρεσία Σπουδών. Το μήνυμα μ λάθους που προκύπτει είναι: Σημείωση2 Στην πρώτη εγγραφή, υπάρχει η δυνατότητα εντός της περιόδου εγγραφώνν να ακυρωθεί η εγγραφή αυτή είτε να γίνει απόσυρση του φοιτητή από το πρόγραμμα σπουδών. σ Με την απόσυρση ο φοιτη τής διαγράφεται αυτόματα από το πρόγραμμα σπουδών. 7. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ακολουθήστε την διαδικασία αυτή γιαα να εμφανίσετε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα αλλά και το πρό γραμμα εξετάσεών σας. Επιλέξτε από την καρτέλα Υπηρεσίες Φοιτητή την επιλογή Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Σελίδα 9 / 23

10 Ημερολόγιοο Μαθημάτων Επιλέξτε την καρτέλα Ημερολόγιο Μαθημάτων για να εμφανίσετε το πρόγραμμά σας ανά εβδομάδα. Επιλέξτε τα εικονίδια και για να δείτε το πρόγραμμα για την προηγούμενη ή την επόμενη εβδομάδα αντίστοιχα. Στο κάτω τμήμα της οθόνης μπορείτε να δείτε σε ποιό πρόγραμμα σπουδών αντιστοιχεί το κάθε χρώμα με το οποίο είναι χαρακτηρισμένο το πρόγραμμά σας. Ημερολόγιοο Εξετάσεων Επιλέξτε την καρτέλα Ημερολόγιο Εξετάσεων για να εμφανίσετε το πρόγραμμα εξετάσεων των μα θημάτων που έχετε δηλώσει στη συγκεκριμένη ακαδημαϊκή περίοδο. Μπορείτε να δείτε την ημερο μηνία διεξαγωγής, την ώρα έναρξης και ι λήξης, το κτίριο και την αίθουσα. Σελίδα 10 / 23

11 8. Ερωτηματολόγιο Ακολουθήστε την διαδικασία αυτή για που έχετε δηλώσει. να καταχωρήσετε τη φόρμα φ αξιολόγησης για τα μαθήματα Επιλέξτε από την καρτέλα Υπηρεσίες Φοιτητή την επιλογή Ερωτηματολόγιοο Εμφανίζονται τα μαθήματα που έχετε δηλώσει στην ακαδημαϊκή περίοδο για τα οποία απαιτείται η καταχώρηση του ερωτηματολογίου. Η κατάσταση δηλώνει αν έχει έ συμπληρωθεί η φόρμα ή όχι. Πα τήστε πάνω στον κωδικό ή την περιγραφή του μαθήματος. Εμφανίζονται ερωτήσεις για το μάθημα, τη δραστηριότητα και τους διδάσκοντες. Επιλέξτε, είτε σε κάθεε στήλη τον επιθυμητό χαρακτηρισμό, είτεε απευθείας στον βαθμό τα αστεράκια. Προσοχή Αν δεν καταχωρήσετε τις αξιολογήσεις για όλα τα μαθήματα της λίστας, δε θα μπορείτεε να εγγραφεί στην επόμενη ακαδημαϊκή περίοδο. 9. Αιτήματα Φοιτητών Ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία για ναα καταχωρίσετε Διάφορες Αιτήσεις (π.χ. Φροντιστηριακή στή ριξη, Συμβουλευτική Στήριξη και Ακαδημαϊκές Διευκολύνσεις, κ.ά), κ για να υποβάλετε αίτηση συμμε τοχής στο πρόγραμμα Erasmus και, αν διαμένετε σε φοιτητική εστία, ε για αναφορά Βλάβης. Σελίδα 11 / 23

12 Επιλέξτε από την καρτέλα Υπηρεσίες Φοιτητή Αιτήματα Φοιτητών, την επιλογή Διάφορες Αιτήσεις Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη όπου ο φοιτητής επιλέγει τον τύπο αίτησης που επιθυμεί να κατα χωρήσει. Αφού επιλεγεί ο τύπος της αίτησης, συμπληρώστε το κείμενο της αίτησης στην παρακάτω οθόνη και με το κουμπί αποθηκεύστε την Αίτηση. Αίτηση Erasmus Επιλέξτε την Αίτηση Erasmus για να υποβάλετε αίτημα συμμετοχής στο πρόγραμμα (δενν είναι ενερ γό για την ώρα).. Σελίδα 12 / 23

13 Αίτηση Βλάβης Επιλέξτε την Αίτησης Βλάβης και επιλέξτε τη Δημιουργία νέας αίτησης α για να υποβάλετε στοιχεία για το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε ή την Προβολή για να δείτε αιτήματα που έχετε υποβάλει στο παρελθόν. 10. Κρατήσεις Ακολουθήστε την διαδικασία αυτή για να καταχωρήσετε αίτηση για κράτηση Αίθουσας, Αθλητικού Γηπέδου, Εκδήλωσης, Δραστηριότητας, κ.ά Επιλέξτε από την καρτέλα Υπηρεσίες Φοιτητή την επιλογή Κρατήσεις. Στην οθόνη που εμφανίζεται επιλέγετε τον τύπο του πόρου για να περιορίσετε τα αποτελέσματα και στην συνέχεια επιλέγετε τον πόρο για τον οποίο επιθυμείτε να κάνετε κ κράτηση. Σελίδα 13 / 23

14 Στην οθόνη που εμφανίζεται επιλέγετε την ώρα και την ημέρα που π επιθυμείτε να κάνετε κράτηση. Μπορείτε να συμπληρώσετε κάποιο σχόλιο για τον Διαχειριστή των Πόρων και με το κουμπί ΟΚ α ποθηκεύεται η αίτηση. Σελίδα 14 / 23

15 Στο πάνω μέρος της οθόνηςς εμφανίζεται η λίστα με τις αιτήσεις που έχετεε κάνει. Στη στήλη Κατά σταση εμφανίζεται η κατάσταση της αίτησης: Αρχικό σημαίνει ότι είναι υπό έγκριση. Εγκεκριμένο σημαίνει ότι έχει εγκριθεί η αίτησηη από τον Διαχειριστή Απόρριψη είναι η κατάσταση που εμφανίζεται όταν η αίτηση σου απορρίπτεται από τον Διαχει εμφανίζεται στην πρώτη στήλη. ριστή. Διαγραφή αίτησης από τον Φοιτητή: Όταν η αίτηση είναι σε κατάσταση Αρχικό έχετε τη δυνατότηταα να τη διαγράψετε με το τ κουμπί που Με επιβεβαίωση διαγράφεται η αίτηση. Η αίτηση που διαγράφεται εξαφανίζετα αι από τη λίστα σας. 11. Ειδοποιήσεις Ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία για ναα δείτε τις Ειδοποιήσεις που έχουν καταχωρηθεί στην καρτέ λα σας από την ΥΣΦΜ ή τον ακαδημαϊκό/ερευνητικό σύμβουλο. Επιλέξτε από την καρτέλα Υπηρεσίες Φοιτητή την επιλογή Ειδοποιήσεις Σελίδα 15 / 23

16 Επιλέγοντας Αλλες Σημειώσεις μπορείτεε να δείτε τις σημειώσειςς που έχουν καταχωρηθεί από την ΥΣΦΜ. Επιλέγοντας κάθε μία από αυτές και Εμφάνιση μπορείτε να δείτε το αναλυτικό κείμενο. Επιλέγοντας Συμβουλευτικές Σημειώσεις μπορείτε να δείτε τις σημειώσεις σ που έχουν καταχωρηθεί από τον ακαδημαϊκό ή ερευνητικό σύμβουλο του φοιτητή. Επιλέγοντας κάθε μία από αυτές και Εμφάνιση μπορείτε να δείτε το αναλυτικό κείμενο Εκτυπώσεις Ακολουθήστε την διαδικασία αυτή για να κάνετε αίτηση για πιστοποιητικά, για να δείτε την εξέλιξη των αιτήσεων και να κάνετε ανεπίσημεςς εκτυπώσεις. Επιλέξτε από την καρτέλα Υπηρεσίες Φοιτητή την επιλογή Εκτυπώσεις Σελίδα 16 / 23

17 . Δημιουργία Αίτησης Επιλέξτε και αποθηκεύστε. για να κάνετε αίτηση για τα πιστοποιητικά πουυ εμφανίζονται στη λίστα Η αίτηση δημιουργείται αυτόματα προςς επεξεργασία από την ΥΣΦΜ. Λίστα Αιτήσεων Επιλέξτε δών. για να δείτε την κατάσταση των αιτήσεών σας. Επιλέξτε πρόγραμμα σπου Μπορείτε να δείτε την κατάσταση της αίτησής σας. Σελίδα 17 / 23

18 Οι καταστάσεις μπορεί να είναι: Αναμονή, Παραδόθηκε, Δεν εμφανίστηκε, Απόρριψη. Ανεπίσημες Εκτυπώσειςς Επιλέξτε για να εκτυπώσετε βεβαιώσεις ανεπίσημα. α σπουδών και τον τύπο βεβαίωσης από τη λίστα. Επιλέξτε το πρόγραμμα 13. Αίτηση Αποφοίτησης Ακολουθήστε την διαδικασία αυτή για να δημιουργήσετε αίτηση αποφοίτησης για ένα πρόγραμμα σπουδών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το εξάμηνο φοίτησηςς σας να είναι τουλάχιστον ίσο με το ελάχιστο εξάμηνο που έχει καταχωρηθεί στο βασικό αρχείο τουυ προγράμματος σπουδών (π.χ. να εί στε στο 8 ο εξάμηνο σε προπτυχιακό πρόγραμμα). Σελίδα 18 / 23

19 Επιλέξτε από την καρτέλα Υπηρεσίες Φοιτητή την επιλογή Αίτηση Αποφοίτησης. Επιλέξτε το πρόγραμμα σπουδών για τοο οποίο θέλετε να δημιουργήσετε αίτηση αποφοίτησης. Στην επόμενη οθόνη επιλέξτε ακαδημαϊκό έτος και περίοδο, καθώς κ και αν θα παρευρεθείτε ή όχι στην τελετή. Πατήστε Δημιουργία. Δημιουργείται αυτόματα η αίτηση αποφοίτησης. Έγκριση Αίτησης Αν η ΥΣΦΜ εγκρίνει την αίτηση αποφοίτησης, μπορείτε να δείτε την αλλαγή της κατάστασης της αίτησης και τα στοιχεία της τελετής. Απόρριψη Αίτησης Αν η ΥΣΦΜ απορρίψει την αίτηση αποφοίτησης, μπορείτε να δείτε δ την αλλαγή της κατάστασης της αίτησης. Απόσυρση Αίτησης Έχετε τη δυνατότητα απόσυρσης της αίτησης αποφοίτησης αν δεν δ έχει γίνει έγκριση ή απόρριψή της από την ΥΣΦΜ. Πατήστε το κουμπί. Η κατάσταση της αίτησης αποφοίτησης αλλάζει αυτόματα. Σελίδα 19 / 23

20 14. Αιτήσεις Εισαγωγής Ακολουθείστε αυτή τη διαδικασία για να δημιουργήσετε αίτηση εισαγωγής σε Πρόγραμμαα Σπουδών και να κάνετε αποδοχή της θέσης, εφόσον σας προσφερθεί από ένα Τμήμα. Η περίοδος που είναι δυνατή η δημιουργία αίτησης Εισαγωγής,, όπως και αποδοχής θέσης είναι καθορισμένη.. Η διαδικασία αυτή αφο ρά όλα τα Προγράμματα (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά) και όλες τις τ κατηγορίες υποψηφίων φοιτητών. Επιλέξτε από την καρτέλα Υπηρεσίες Φοιτητή Αιτήσεις, την επιλογή Αιτήσεις Εισαγωγής. Εμφανίζεται η οθόνη όπου ο υποψήφιος φοιτητής καταχωρεί τις αιτήσεις εισαγωγής. Επιλέγοντας το κουμπί Δημιουργία, εμφανίζεται το παράθυροο Δημιουργίας Νέας Αίτησης Εισαγω γής. Επιλέξτε από την λίστα τον Τύπο Αίτησης: Σελίδα 20 / 23

21 Σημείωση Για κάθε τύπο Αίτησης εμφανίζονται και διαφορετικοί τύποι συνημμένων, αριθμός προτιμήσεων για τα Προγράμματα Σπουδών και τύποι Προγραμμάτων Σπουδών (Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά, Διδα κτορικά). Στην συνέχεια, εισάγετε όλα τα απαραίτητα δεδομένα: Προγράμματα Σπουδών (με σειρά προτίμησης) Συνημμένα αρχεία Για να εισάγετε τα συνημμένα αρχεία (δικαιολογητικά): Επιλέξτε το κουμπί Επιλογή αρχείου καιι στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέξτε το ανάλογο αρχείο. Για να προσθέσετε και άλλο δικαιολογητικό, πρέπει να επιλέξετε το κουμπί Προσθήκη γραμμής. Με το κουμπί Αποθήκευση καταχωρείται η αίτηση. Ορισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα απαιτούν να δηλώσετε τα τ στοιχεία δύο ατόμων από τον ακα δημαϊκό ή/και επαγγελματικό χώρο που θα μπορούσαν να δώσουν Συστάσεις για εσάς. Αν έχετε επι λέξει προγράμματα που έχουν τέτοια προϋπόθεση, θα πρέπει να επιλέξετε το κουμπί Συστατική Επι στολή Από (κάτωω από τις Συστάσεις): Σελίδα 21 / 23

22 Στο παράθυρο που ανοίγει καταχωρήστε τα στοιχεία του ατόμου που θαα θέλατε να αποταθεί το Πανεπιστήμιο ώστε να ζητήσει, αν το επιθυμεί, Συστάσεις για εσάς. ε Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά. Αλλαγή αίτησης Εισαγωγής Όσο είναι ανοικτή η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχετε τηη δυνατότητα να αλλάξετε την αίτη ση/ /τις αιτήσεις σας, να δημιουργήσετεε νέα αίτησηη με το κουμπί Δημιουργία, να επιλέξετε μία ήδη υπάρχουσα, να τη διαγράψετε με τη Διαγραφή αίτησης και να αλλάξετε ταα συνημμένα με το κουμπί Αλλαγή Συνημμένων. Με το κουμπί Αποθήκευση καταχωρούνται οι αλλαγές. Σελίδα 22 / 23

23 15. Διαμόρφωση Γλώσσας Ακολουθείστε αυτή τη διαδικασία για να αλλάξετε τη γλώσσα του τ portal, από ελληνικά σε αγγλικά και αντίστροφα. Επιλέξτε από την καρτέλα Υπηρεσίες Φοιτητή Διαμόρφωση Γλώσσας. Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε καιι πατήστε Set. Η αλλαγή γλώσσας θα ενεργοποιηθεί όταν εξέλθετε από το σύστημα και εισέλθετε εκ νέου. Για οποιεσδήποτε απορίες και τυχόν δυσκολίες: Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Κτήριο ΥΣΦΜ, Γωνία οδών Αθηνών και Νικολάου Ξιούτα, 3040, Λεμεσός Τηλ: /11, Φαξ: Υπεύθυνες: Βασιλική Βασιλείου & Μαρίζα Αλωνεύτη Ηλεκτρονική Διεύθυνση: marisa. Σελίδα 23 / 23

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Υπηρεσία Ανάρτησης και διαχείρισης Γραπτών Εργασιών Οδηγίες χρήσης για τους φοιτητές ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 11 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων

Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων Οδηγός χρήσης εφαρμογής καταχώρησης παραστατικών Σελίδα 1 από 15 Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων 1. Εγγραφή στην εφαρμογή Για την εγγραφή σας στη εφαρμογή παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγι ες Παραγ για. ατες. (v.1.0.7)

Οδηγι ες Παραγ για. ατες. (v.1.0.7) Οδηγιες Παραγ γγελιοληψιας μεσω CRM για συνεργα ατες (v.1.0.7) 1 Περιεχόμενα 2 Πρόσβαση στους Πελάτες σας... 3 2.1 Καταχώρηση Νέου Πελάτη... 3 3 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ... 5 3.1 Καταχώρηση Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Moneyfest ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Οδηγίες Χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ... 4 ΜΕΝΟΥ... 4 Τιμολόγηση... 5 Καταχώρηση... 5 Στατιστικά... 6 Εργαλεία... 8 Θέματα... 9 Βοηθητικά... 9 Έξοδος...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Open Discovery Space. ODS Portal Manual

Open Discovery Space. ODS Portal Manual ODS Portal Manual Project Acronym: ODS Project Title: Open Discovery Space: A socially powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of elearning resources ODS Portal Manual

Διαβάστε περισσότερα

«Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη»

«Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» Δικαιούχος Φορέας Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Για να αποκτήσει ένας Συμβεβλημένος Ιατρός & Ασφαλισμένος τη δυνατότητα να κάνει χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2780 16 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 11790 Κανονισμός Λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΣΕΚ) που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Χ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΧΑΤΖΗΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΩΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΤΙΣ ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία της ιδιωτικής μας σφαίρας στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης Facebook

Προστασία της ιδιωτικής μας σφαίρας στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης Facebook Προστασία της ιδιωτικής μας σφαίρας στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης Facebook Πώς μπορούμε να ελέγχουμε και να ρυθμίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα μας μέσα από τις οθόνες του Facebook Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 3 ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 4 ATLANTIS Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος Απρίλιος 2010 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα