Νίκος Ζαχαριάς Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαιομετρία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νίκος Ζαχαριάς Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαιομετρία"

Transcript

1 Νίκος Ζαχαριάς Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαιομετρία Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο, Καλαμάτα Τηλ.: , / Φαξ: Σπουδές Πτυχίο της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου (1991). Διπλωματούχος της Σχολής Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου (1992). Κύκλος Μεταπτυχιακών Μαθημάτων, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος (1995). Διδάκτορας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου στη θεματική των ραδιοχρονολογήσεων κεραμικών και ασβεστιτικών υλικών με τεχνικές φωταύγειας (2000).

2 Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2010 Διευθυντής του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας, του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών 2009 Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Ερευνητής Γ στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος, Εργαστήριο Αρχαιομετρίας, Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών Συνεργαζόμενος Ερευνητής Δ στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος, Εργαστήριο Αρχαιομετρίας, Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος, Εργαστήριο Αρχαιομετρίας, Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών Εργαστηριακός Συνεργάτης στο Γενικό Τμήμα Φυσικής, Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών των Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Ινστιτούτο Ακτινο- και Πυρηνικής- Φυσικής του Πανεπιστημίου της Βόννης Διδακτικό έργο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 1. Αρχαιομετρία 2. Ειδικά θέματα Αρχαιομετρίας Εργαστήριο, 3. Πολιτισμικά Αγαθά και Νέες Τεχνολογίες, 4. Μουσειολογία και Προληπτική Συντήρηση Τ.Ε.Ι. Πειραιά 1. Χημική Τεχνολογία 2. Τεχνολογία Περιβάλλοντος Mεταπτυχιακά σεμινάρια 1. Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο: Αρχαιομετρία, 2. Τμήμα Προϊστορίας, Αρχαίας Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης: Απόλυτες Χρονολογήσεις Ανόργανων Υλικών Ερευνητικά ενδιαφέροντα Αναλύσεις, Μελέτες Χαρακτηρισμού και Προέλευσης Αρχαιολογικών Υλικών, Γεωχρονολογήσεις, Χρονολογήσεις με Φωταύγεια, Μελέτες Ανασύνθεσης Παλαιο- και Αρχαιο-Περιβάλλοντος, Δοσιμετρία Προσωπικού, Ψηφιακές Εφαρμογές στην Πολιτισμική Κληρονομιά. Ερευνητικό έργο / Συμμετοχή σε προγράμματα (25) Funded Research Projects (25) 1. Επιστηµονικός Υπεύθυνος στο έργο Mobile Care for the Documentation, Characterisation and Conservation of Movable Cultural Heritage Artefacts from Remote Areas in Greece funded by the Swiss Confederation ( ). 2. Έµπειρος Ερευνητής στο έργο Late Quaternary Climate Variability and Vegetation Dynamics in Southern Greece, χρηµατοδότηση Swedish Research Council, Επιστηµονικός Υπεύθυνος Καθ. Κ. Holmgen ( ). 3. Έµπειρος Ερευνητής στο έργο AROURA: Archaeological Reconnaissance of Unexplored Remains of Agriculture, Συνεργασία University of Maryland, Αµερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών της Αθήνας και Θ ΕΠΚΑ. Επ. Υπεύθυνος Dr. M. Lane ( ). 4. Έµπειρος Ερευνητής στο έργο Reconstructing the Landscape of Early Humans in Crete, INSTAP USA, Research Collaborator, Luminescence

3 Dating and Dosimetry Specialist, Συνεργασία University of Επ. Υπεύθυνος Prof. T. Strasser ( ). 5. Επιστηµονικός Υπεύθυνος στο έργο Μελέτες Προέλευσης Ταναγραϊκών Ειδωλίων από Ανασκαφές Θέσεων της Βοιωτίας, Συνεργασία University of Rome 2 Tor Vergata / Παν/µιο Βόννης Θ' ΕΠΚΑ, ΥΠ.ΠΟ. Αφορά στην διεξαγωγή χηµικών και ορυκτολογικών αναλύσεων για την διαλεύκανση της προέλευσης διαφόρων τύπων Ταναγραϊκών ειδωλίων και µε απώτερο στόχο τον εντοπισµό της προέλευσης παρόµοιων τέχνεργων που φιλοξενούνται σε Μουσεία και Συλλογές ( ). 6. Επιστηµονικός Υπεύθυνος στο έργο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Γ Κ.Π.Σ.-Ε.Σ.Π.Α για τον εξοπλισµό του Εργαστηρίου Αρχαιοµετρίας και Αναπληρωτής Υπεύθυνος για τον εξοπλισµό του Ι.Α..Π.Α. ( ). 7. Έµπειρος Ερευνητής στο έργο NARNIA: New Archaeological Research Network for Integrating Approaches to Ancient Material Studies (FP7- PEOPLE-2010-ITN - Marie Curie), στη θεµατική Luminescence Dating and Dosimetry Επ. Υπεύθυνος V. Kassianidou ( ). 8. Έµπειρος Ερευνητής στο έργο Archaeological and Paleoenvironmental studies at Kato Phana, Chios Island, (University of Sydney, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ηµόκριτος, Αρχαιολογική Εφορεία Κυκλάδων, British School at Athens), Επ. Υπεύθυνος Καθ. J. Moody ( ). 9. Έµπειρος Ερευνητής στο έργο Νέες Τεχνολογίες για την Περιφερειακή Πολιτιστική Ανάπτυξη: Αρχές Μυκηναϊκής Χαλκουργίας στη Ν Πελοπόννησο και Ανασύνθεση Αρχαίου Τοπίου στην Ανατ. Κρήτη, ΠΕΝΕ Εκπόνηση δύο διδακτορικών διατριβών, (α) χρονολογήσεις ιζηµάτων της Ανατ. Κρήτης, µε Οπτική Φωταύγεια, (β) τεχνολογική εξέταση µεταλλικών αρχαιολογικών ευρηµάτων των Μουσείων Αγ. Νικολάου Κρήτης και Αρχαίας Ολυµπίας, Επ. Υπεύθυνος ρ. Ι Μπασιάκος ( ). 10. Επιστηµονικός Υπεύθυνος στο έργο Αρχαιοµετρικές Μελέτες Ανασκαφικού Υλικού Οικοπέδου Ι.. Μανίσαλη, Θήβα: Οικία του Μυθικού Ήρωα Ηρακλή; Θ' ΕΠΚΑ/ ΥΠ.ΠΟ (2007). 11. Συνεργαζόµενος Ερευνητής στο έργο ιάγνωση Αυθεντικότητας Αρχαίων Μαρµάρινων Ευρηµάτων µε Μεθόδους Φωταύγειας (ΑΥΘΕΝΤΙΚΌΝ), Παν/µίο Κύπρου Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ηµόκριτος, Συνεργασία µε την ερευνητική οµάδα του Εργαστηρίου Φωτονικής & Οπτοηλεκτρονικής του Πανεπιστηµίου της Κύπρου για την διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης της Οπτικής Φωταύγειας στον έλεγχο αυθεντικότητας µαρµάρινων ευρηµάτων, Επ. Υπεύθυνος Καθ. Κ. Χριστοφίδης ( ). 12. Κύριος Ερευνητής στο έργο In situ XRF analysis of bronze age metallic artifacts hosted at museums and archaeological Εphorates in Greece, Intern. Atomic Energy Agency. Αναφέρεται στον χηµικό χαρακτηρισµό µεταλλικών αντικειµένων και τέχνεργων µε την τεχνική της φασµατοσκοπίας XRF, Επ. Υπεύθυνος ρ. Ι. Μπασιάκος ( ). 13. Συνεργαζόµενος Ερευνητής στο έργο Paleoenvironmental Evolution at Istron Valey, Eastern Crete. Συνεργασία University of Pennsylvania Museum, Laboratory of Archaeometry, N.C.S.R. Demokritos και Institute of Aegean Prehistory, USA. Το έργο στόχευε στην ανασύσταση του αρχαίου τοπίου της περιοχής Ίστρον, Κρήτης µε χρήση διεπιστηµονικών προσεγγίσεων χρονολογήσεων, διασκοπίσεων, αρχαιοµεταλλουργίας, µικροµορφολογίας, ορυκτολογίας, παλαιοθερµοκρασιών και παλυνολογίας Επ. Υπεύθυνος B. Hayden ( ). 14. Νέος Ερευνητής του έργου οσιµετρία Περιβάλλοντος µε Εφαρµογή στη Χρονολόγηση µε Θερµοφωταύγεια Γεωλογικών και Αρχαιολογικών Υλικών, διακρατική συνεργασία Ελλάδας-Σλοβενίας ( ). Το έργο στόχευε στην ανάπτυξη τεχνικών µικροδοσιµετρίας περιβάλλοντος µε εφαρµογή στις απόλυτες χρονολογήσεις Θερµοφωταύγειας (ΘΦ). Επιστηµονικός Υπεύθυνος, ρ. Χ. Μιχαήλ. 15. Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών για εκπόνηση έρευνας µε τίτλο Χρονολογικός Προσδιορισµός Γεωλογικών

4 Συµβάντων µε Εφαρµογή Μεθόδων Φωταύγειας σε Σχετιζόµενες Αποθέσεις ( ). 16. Επιστηµονικός Υπεύθυνος του έργου Χρονολόγηση µε Τεχνικές Θερµοφωταύγειας Κεραµικών Ευρηµάτων από το Σπήλαιο Θεόπετρας, Καλαµπάκας, χρηµατοδότηση Ι ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Λαµία Το έργο απέδωσε χρονολογήσεις υψηλής ακρίβειας, µε την τεχνική της Θερµοφωταύγειας σε κεραµικά ανασκαφικά ευρήµατα του σπηλαίου, Επ. Υπεύθυνη ρ. Ν. Κυπαρίσση (2003). 17. Νέος Ερευνητής του έργου Νέες Τεχνικές για οσιµετρία και Χρονολόγηση µε ΘΦ και EPR, διακρατική συνεργασία Ελλάδας-Ουκρανίας. Το έργο στόχευε στην ανάπτυξη νέων χρονολογικών τεχνικών Θερµοφωταύγειας (ΘΦ) και Ηλεκτρονικού Παραµαγνητικού Συντονισµού (EPR). Επιστηµονικός Υπεύθυνος, ρ. Χ. Μιχαήλ ( ). 18. Κύριος Ερευνητής στο έργο ενίσχυσης οργανολογίας Upgrading of dating and scientific analysis in Greece for cultural purposes, Ίδρυµα Στ. Νιάρχου/Lichtenstein. Επ. Υπεύθυνος ρ. Ι. Μπασιάκος ( ). 19. Κύριος Ερευνητής στο έργο Eργασίες Συντήρησης και Αποκατάστασης στο Άγαλµα της Νίκης, Μπίργου, Μάλτας. Το έργο αφορά την συντήρηση του αγάλµατος, αφού προηγουµένως πραγµατοποιήθηκαν εργασίες λεπτοµερούς αποτύπωσης, καταγραφής του υλικού, των προηγούµενων επεµβάσεων συντήρησης και της συνολικής κατάστασης του µνηµείου. Συνεργασία ΤΙΜΕ Heritage, Σχολή Συντήρησης της Μάλτας (2002). 20. Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο έργο (TMR Network) GEOPRO - Integrating Geochemical and Mineralogical Techniques: a new approach to raw materials and archaeological ceramic provenance, χρηµατοδότηση Ε.Ε. (ERB FMRX CT ), Ε.Υ. P. Day ( ). 21. Επιστηµονικός Υπεύθυνος στο έργο Αρχαιοµετρικές µελέτες της Αγ. Τριάδας, Μαύρικα, Αγρινίου. Η έρευνα, η οποία πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο ανασκαφέα Καθ. Α. Παλιούρα, απέδωσε τον χρονολογικό προσδιορισµό του κτίσµατος καθώς και τον τεχνολογικό χαρακτηρισµό ευρηµάτων κεραµικής, µεταλλικών στοιχείων και υαλωδών αντικειµένων ( ). 22. Έµπειρος Ερευνητής στο έργο Ανάπτυξη Συνδυασµένης Μεθοδολογίας Τεχνικών Ιοντικών εσµών και Οπτικών Μεθόδων για την Ολοκληρωµένη Μη-καταστροφική Ανάλυση Υλικών Πολιτισµικής Κληρονοµιάς. Εφαρµογή στη Συλλογή Υαλωδών Αντικειµένων του Μουσείου Θηβών, Πρόγραµµα ΗΜΟΕΡΕΥΝΑ 2007, Επ. Υπεύθυνος ρ. Α. Καρύδας, (2007). 23. Έµπειρος Ερευνητής στο έργο Ανασκαφικές Μελέτες στο Σπήλαιο Ανάβαλου, Αγ. Φωκά, Λακωνίας. Η συµµετοχή στο έργο αφορά τις χρονολογικές και ορυκτολογικές µελέτες ιζηµατογενών αποθέσεων του σπηλαίου. Χρηµατοδότηση INSTAP 2007, Ε.Υ. Ι. Ευσταθίου (2008). 24. Επιστηµονικός Συνεργάτης στο έργο Obsidian Studies on Yali Island (Dodecannese, Aegean), ( ), χρηµατοδότηση LAVA Mining Co, S.A. Πραγµατοποιήθηκαν χηµικές αναλύσεις και µετρήσεις δοσιµετρίας σε σχηµατισµούς οψιανού του νησιού µε σκοπό τον εντοπισµό διακριτών πηγών του υλικού καθώς και του επιπέδου φυσικής ραδιενέργειας περιβάλλοντος. Επ. Υπεύθ. ρ. Γ. Μπασιάκος ( ). 25. Κύριος Ερευνητής του έργου Χρονολογήσεις Εκκλησιαστικών και Βυζαντινών Μνηµείων περιοχής ήµου Αιτωλικού, χρηµατοδότηση ήµος Αιτωλικού. Χρονολογήθηκαν µε Θερµοφωταύγεια, κεραµικά δείγµατα από εκκλησιαστικά µνηµεία της περιοχής, µε σκοπό τον εντοπισµό οικοδοµικών φάσεων. Επ. Υπεύθ. ρ. Χ. Μιχαήλ ( ). Ανασκαφικές συνεργασίες (επιλεγμένα) Αρχαία Μεσσήνη, Αρχαία Θουρία, Σπήλαιο Καλαμπάκας, Ανασκαφικά Σύνολα Θήβας και Βοιωτίας, Κλεισούρα Αργολίδας, Γλα/Κωπαΐδα, Ι. Απόλλωνος/Αμύκλες, Πλακιάς/Κρήτη

5 Nikos Zacharias Associate Professor Archaeometry University of the Peloponnese Department of History, Archaeology, and Cultural Resources Management Palaio Stratopedo Anatoliko Kentro, GR Kalamata Tel.: , / Fax: Education 2000: PhD, National Technical University of Athens (N.T.U.A.), School of Chemical Engineering. 1995: Postgraduate Courses, National Center for Scientific Research (N.C.S.R.) Demokritos, Greece. 1992: Diploma in Chemical Engineering, NTUA, Greece. 1991: Degree in Chemical Engineering, NTUA, Greece. Academic positions 2013 Associate Professor Department of History, Archaeology and Cultural Resources Management, University of the Peloponnese Director of the Laboratory of Archaeometry, Department of History, Archaeology and Cultural Resources Management Assistant Professor at the Department of History, Archaeology and Cultural Resources Management Researcher at the Laboratory of Archaeometry, Institute of Materials Science (I.M.S.), N.C.S.R. Demokritos Associate Researcher at the Laboratory of Archaeometry, Institute of Materials Science, N.C.S.R. Demokritos Post-Doctoral Researcher at the Laboratory of Archaeometry, I.M.S., N.C.S.R. Demokritos Laboratory / Teaching Fellow at the Technological Educational Institute of Piraeus, Dept. of Physics, Chemistry and Materials Technology Post-Doctoral Researcher at the Institut fuer Strahlen- und -Kernphysik, Bonn Universitaet Courses taught University of the Peloponnese 1. Archaeometry, 2. Archaeometry Laboratory Course, 3. Cultural Heritage and New Technologies, 4. Museuology and Preventive Conservation

6 TEI of Piraeus 1.Technology of Chemistry, 2. Environmental Technology Post-Graduate Courses 1. N.T.U.A.: Archaeometry, 2. Dept. of Prehistory, Ancient History and Archaeology, University of Barcelona: Absolute Dating of Inorganic Material Research Interests Archaeological Materials Analyses, Characterisation and Provenance Studies, Geochronology, Luminescence Dating, Landscape Evolution for Palaeo- and Archaeo-Environments, Environmental and Personal Dosimetry, Digital Applications for Cultural Heritage. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ PUBLICATION WORK (total 103) A) ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟ BOOKS, EDITORIALS (22) 1) Συγγραφή της Εργαστηριακής Άσκησης Κρυοσκοπία κατά Rast (Δ. Δημοτίκαλη, Ν. Ζαχαριάς) του μαθήματος «Φυσικοχημεία ΙΙ», (3ου εξαμήνου, του Τμήματος Χημικών Μηχανικών), έκδοση Ε. Μ. Πολυτεχνείου, , ) Ν. Ζαχαριάς, Νέες Τεχνικές για τον Προσδιορισμό της Ηλικίας Κεραμικών και Ασβεστιτικών Υλικών Υλικών με Θερμοφωταύγεια, Διδακτορική Διατριβή, Ε. Μ. Πολυτεχνείο, 1999/ ) Συγγραφή αφιερωματικού άρθρου στο Δελτίο του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών, με τίτλο Αρχαιομετρία και Χρονολογήσεις Υλικών, Τ.146, 20-31, ) Συγγραφή Σημειώσεων Μαθήματος Εισαγωγή στην Αρχαιομετρία, Tμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Παν/μιο Πελοποννήσου, ) Συγγραφή Σημειώσεων Μαθήματος Ειδικά Θέματα Αρχαιομετρίας Εργαστήριο, Tμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Παν/μιο Πελοποννήσου, 2007, επικαιροποίηση ) Επιστημονική Επιμέλεια των Πρακτικών της Ημερίδας Η Λιμνοθάλλασσα Αιτωλικού και το Περιβάλλον της: Υδάτινο, Γεωμορφολογικό, Πολιτισμικό (ΙSBN ), Eκδόσεις TIME Heritage, ) Συγγραφή Μονογραφίας με τίτλο Φωταύγεια: Απόλυτες Χρονολογήσεις και Δοσιμετρία Υλικών Eκδόσεις TIME Heritage, Αθήνα, ) Ι. Μπασιάκος, Ν. Ζαχαριάς, Αρχαιομετρικές Προσεγγίσεις για την Μελέτη της Πολιτισμικής Κληρονομιάς, τίτλος βιβλίου Νέες Τεχνολογίες στις Αρχαιογνωστικές Επιστήμες (εκδ. Ι. Λυριτζής), έκδοση Gutenberg, Αθήνα, ) Proceedings of the 4 th HSA Symposium, Y. Facorellis, N. Zacharias, K. Polikreti (editors), British Archaeological Reports-BAR, Archaeopress, Oxford, ) Ι. Liritzis, N. Zacharias, Portable XRF for Use in Archaeology, in XRF Technology and Modern Applications, Εκδόσεις Springer-Verlag, S. Shackley (επιμέλεια), ) N. Zacharias, Luminescence in Archaeology, Proceedings of LAIS2009 Symposium, Mediterranean Archaeology and Archaeometry Journal, V.10.4 Special Issue, ) I. Λυριτζής και Ν. Ζαχαριάς, (επιμέλεια) ΑρχαιοΥλικά, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα, 2011.

7 13) Ι. Λυριτζής, Ν. Ζαχαριάς, Σύντομη επισκόπησης στα αρχαιουλικά και τέχνεργα, ΑρχαιοΥλικά I. Λυριτζής, N. Ζαχαριάς (επιμ.), εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 17-38, ) N. Ζαχαριάς, A. Οικονόμου, Γυαλιά: Η φυσικοχημεία και η παθολογία τους, ΑρχαιοΥλικά, I. Λυριτζής, N. Ζαχαριάς (επιμ.), εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, , ) Ν. Ζαχαριάς, J. Henderson, Αρχαιολογικό Γυαλί: Τύποι, Αναλύσεις και Μελέτες Προέλευσης, ΑρχαιοΥλικά I. Λυριτζής, N. Ζαχαριάς (επιμ.), εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, , ) Πρακτικά 1 ου Συμποσίου Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες, Ν. Ζαχαριάς (επιμέλεια), Καλαμάτα, ) Πρακτικά 2 ου Συμποσίου ARCH_RNT, Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες, Ν. Ζαχαριάς (επιμέλεια), Καλαμάτα ) Πρακτικά του 5 ου Συμποσίου της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας (ΕΑΕ), Ν. Ζαχαριάς, Μ. Γεωργακοπούλου, Κ. Πολυκρέτη, Γ. Φακορέλλης, Θ. Βάκουλης (επιμελητές), Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, ) K.G. Βeltsios, Ar. Oikonomou, N. Zacharias P. Triantafyllidis, Characterisation and provenance of archaeological glass artifacts from Mainland and Aegean Greece in: Liritzis I., Stevenson C. (eds) The dating and provenance of volcanic and ancient manufactured glasses-a global overview. University of New Mexico Press, Albuquerque, , ) I. Liritzis, A. Singhvi, J. Feathers, G. Wagner, A. Kadereit, N. Zacharias, S-H. Li, Luminescence Dating in Archaeology, Anthropology and Geoarchaeology. An Overview, Springer Briefs in Earth System Sciences, Springer, ) N. Zαχαριάς, Εξαλλοίωση και Διάβρωση Αρχαιoλογικής Κεραμικής και Υαλωδών Υλικών: Επιπτώσεις στον Χαρακτηρισμό, Προέλευση και Απόλυτες Χρονολογήσεις, Συλλογική Έκδοση, Ε. Κουλουμπή, Χ. Καρύδης (επιμ.), (υπό έκδοση). 22) Ν. Zacharias, Absolute Chronological Studies of Archaeometallurgical Cycladic Sites Using Luminesence, in Archaeometallurgy of the Aegean, Y. Bassiakos (ed.) Springer-Verlag (υπό έκδοση). Β) ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ SPECIAL EDITIONS, PROCEEDINGS (46) 23) Ν. Ζαχαριάς, Χ. Μιχαήλ, Θ. Θέος, Ε. Βαρδαλά-Θεοδώρου, Δ. Δημοτίκαλη, Μια νέα προσέγγιση χρονολόγησης απολιθωμένων κελυφών μαλακίων με τη μέθοδο της Θερμοφωταύγειας, Πρακτικά ΙΓ Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, , Θεσσαλονίκη, ) C. T. Michael, N. Zacharias, Determination of U and Th using thick source alpha counting, Πρακτικά Συνεδρίου: European Conference on Advances in Nuclear Physics and related Areas, 966, Θεσσαλονίκη ) Χ. Μιχαήλ, Ν. Ζαχαριάς, Δ. Δημοτίκαλη, Ε. Βαρδαλά-Θεοδώρου, Γ. Μπασιάκος, Συνδυασμένες απόλυτες χρονολογήσεις TL και EPR απολιθωμένων κελυφών μαλακίων, Πρακτικά XIV Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, , Ιωάννινα, ) N. Ζαχαριάς, Χ. Μιχαήλ, Δ. Δημοτίκαλη, Ε. Βαρδαλά Θεοδώρου, Γ. Θεοδώρου, Γ. Μπασιάκος, Φασματοσκοπικές μελέτες Φωταύγειας και EPR για τη χρονολόγηση θαλασσίων απολιθωμένων οστράκων του Άνω Τεταρτογενούς από την περιοχή του Ναυπλίου, Πρακτικά XVI Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, , Ναύπλιο, ) N. Zacharias, E. J. Rhodes, C. T. Michael, G. Adamiec, D. Dimotikali, A comparison study for the estimation of palaeodose in Luminescence Dating,

8 Physics in Culture, (Editor K. Paraskeuopoulos) Aristotle University Publications, 194, ) E. Aloupi, N. Zacharias, A. Karydas, The gold statuette of Aphrodite: Problems of authentication, Benaki Museum Editions, 33-40, ) Ν. Ζacharias, C.T. Michael, K. Polikreti, D. Dimotikali Spurious Thermoluminescence Signals of Recently Fired Ceramics: The Advantageous Use of the Foil Technique. Archaeometric Studies and the Ancient Greek World, (eds. Y. Bassiakos, E. Aloupi, Y. Facorellis), , ) Χ. Μιχαήλ, Ν. Ζαχαριάς, A. Hein, Ν. Μαυροκέφαλος, Π. Μπακανδρέα, Δ. Δημοτίκαλη, Χρονολογικός προσδιορισμός της κατασκευής και ύστερων οικοδομικών φάσεων εκκλησιαστικών μνημείων με την τεχνική της Θερμοφωταύγειας, Πρακτικά XVIΙ Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, , Ξάνθη, ) Ν. Ζαχαριάς, Χ. Μιχαήλ, Χρονολόγηση κονιάματος με χρήση οπτικής φωταύγειας. Μια νέα ερευνητική προσπάθεια απόλυτης χρονολόγησης. Πρακτικά XVΙIΙ Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Ηράκλειο, (σε ηλεκτρονική μορφή ) N. Zacharias, J. Buxeda i Garrigos, H. Mommsen, A. Schwedt, V. Kilikoglou, The effect of post-burial alterations of ceramics on the TL/OSL dating, in Ceramic in the Society, (eds S. Di Pierro, V. Serneels, M. Maggetti), Proceedings of the EMAC 2001, , Fribourg, ) Χ. Μιχαήλ, Ν. Ζαχαριάς, Η Τεχνική της Αναγεννώμενης Δόσης του Ενός Δείγματος: Ένα Νέο Πρωτόκολλο Χρονολογήσεων με Θερμοφωταύγεια, Πρακτικά ΧΙΧ Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, , Θεσσαλονίκη, ) A. Schwedt, H. Mommsen and N. Zacharias, Direct evidence of alterations in pottery during burial by neutron activation analysis of surface samples, Geoarchaeological and Bioarchaeological Studies, Vol.3, (eds. H. Kars, E. Burke), , ) H. Mommsen, A. Bonanno, K. Chetcuti Bonavita, I. Kakoulli, M. Musumeci, C. Sagona, A. Schwedt, N. C. Vella, N. Zacharias, Characterization of Maltese Pottery of the Late Neolithic, Bronze Age and Punic Periods by Neutron Activation Analysis, 'The Geological Society Publishing House' (eds M. Maggetti, B. Messiga), Geomaterials in Cultural Heritage. Geological Society, London, Special Publications, 257, 81 89, ) Ν. Ζαχαριάς, Φυσικοχημικές και Ραδιοαναλυτικές Τεχνικές για τα Αρχαιολογικά Υλικά και το Παλαιοπεριβάλλον: Παράμετροι του Αιτωλικού, Πρακτικά Ημερίδας Η Λιμνοθάλλασσα Αιτωλικού και το Περιβάλλον της: Υδάτινο, Γεωμορφολογικό, Πολιτισμικό (Ν. Ζαχαριάς, Επ. Επιμέλεια), ) Ε. Καμπούρογλου, Θ. Χατζηθεοδώρου, Δ. Μπούζας, Ι. Μήτσης, Ν. Ζαχαριάς, Παλαιοντολογική-Ιζηματολογική Ανασκαφική Έρευνα 2005 και Χρονολογικοί Προσδιορισμοί Σπηλαίου Α Λουτρακίου Αριδαίας, Πρακτικά Συμποσίου Το Επιστημονικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη, , Θεσσαλονίκη ) Α. Καστανιά, Δ. Δημοτίκαλη, Χ. Μιχαήλ, Ν. Ζαχαριάς, Έλεγχος χρονολογήσιμων ορίων με μελέτη ΘΦ ασβεστιτικών κελυφών μαλακίων, Πρακτικά XXI Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, , Αθήνα ) N. Zacharias, E. Filippaki, A. Oikonomou, Y. Bassiakos, Analysis and Authenticity Investigations of Glass and Metallic Art Objects, in Application of Nuclear Techniques to Investigate the Authenticity of Art Objects, IAEA Publication, Vienna, 82-93, ) N. Zacharias, C.T. Michael,M. Stuhec, Y. Bassiakos, E. Vardala-Theodorou, G. Theodorou, D. Dimotikali, Comparative Studies on the Determination of Environmental Radiation Doses, Proceedings of the 4 th HSA Symposium, Βritish Archaeological Reports, (eds Y. Facorellis, N. Zacharias, K. Polikreti),

9 (2008). 41) N. Zacharias, A. Schwedt, C T. Michael, J. Buxeda i Garrigós, H. Mommsen, V. Kilikoglou, Detecting a Potential Source of Error in TL Dating of Pottery Proceedings of the 4 th HSA Symposium, Βritish Archaeological Reports, (eds Y. Facorellis, N. Zacharias, K. Polikreti), (2008). 42) C.T. Michael, N. Zacharias, A Single- Aliquot Polymineral TL Protocol applied for fired material, Proceedings of the 4 th HSA Symposium, Βritish Archaeological Reports, (eds Y. Facorellis, N. Zacharias, K. Polikreti), (2008). 43) N. Zacharias, C.T. Michael, Y. Bassiakos, V. Kilikoglou, TL study on steatite formations: properties and perspectives, Proceedings of the 4 th HSA Symposium, Βritish Archaeological Reports, (eds Y. Facorellis, N. Zacharias, K. Polikreti), (2008). 44) N. Zacharias, Luminescence Beyond Pottery Dating: A Review, Proceedings of the 4 th HSA Symposium, Βritish Archaeological Reports, (eds Y. Facorellis, N. Zacharias, K. Polikreti), (2008). 45) Ν. Ζαχαριάς, J. Buxeda I Garrigos, Β. Κυλίκογλου, I. Μπασιάκος, Χ. Μιχαήλ, H. Mommsen, A. Schwedt, Παράγοντες επιπλοκών στις χρονολογήσεις κεραμικών με τεχνικές φωταύγειας: το πρόβλημα της διαφυγής καλίου, Πρακτικά XX Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης (2008). 46) Ν. Ζαχαριάς, Χ. Μιχαήλ, Γ. Μανιάτης, Δ. Δημοτίκαλη, Γ. Φακορέλλης, Η τεχνική του ελάσματος αλουμινίου στη χρονολόγηση με θερμοφωταύγεια. Εφαρμογή της σε ασβεστοκονίαμα που περιέχει κόκκους κεραμικού, Πρακτικά ΧΙΙ Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης (ηλεκτρονική δημοσίευση), ) E. Tsota, N. Zacharias, H. Mommsen, A Late Roman workshop producing ceramic goods at Tanagra : Preliminary presentation of the material, in Κεραμική της Ύστερης Αρχαιότητας από τον Ελλαδικό χώρο (3ος-7ος αι. μ.χ.), Δ. Παπανικόλα-Μπακιρτζή, Ν. Κουσουλάκου Eds., Archaeological Institute of Macedonia and Thracian Studies, Greek Ministry of Culture and Tourism, , ) Ν. Zacharias, Y. Bassiakos, Dating Based Studies of Authenticity for Art Objects, IAEA Publication, Vienna, 71-99, ) Ν. Ζαχαριάς, Απόλυτες Χρονολογήσεις Ανόργανων Τέχνεργων και Υλικών και η Συμβολή τους στην Αρχαιολογική Έρευνα: Μια Επισκόπηση Μέσα από την Εφαρμογή των Τεχνικών Φωταύγειας, στα Πρακτικά 1 ου Συμποσίου ARCH_RNT, Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες, Ν. Ζαχαριάς (επιμέλεια), 23-31, Καλαμάτα, ) Ν. Ζαχαριάς, Ν. Κυπαρίσση, Ι. Μπασιάκος, Χ. Μιχαήλ Νέες χρονολογήσεις με οπτική φωταύγεια της εισόδου του Σπηλαίου της Θεόπετρας, Πρακτικά του 5 ου Συμποσίου της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας (ΕΑΕ), Ν. Ζαχαριάς, Μ. Γεωργακοπούλου, Κ. Πολυκρέτη, Γ. Φακορέλλης, Θ. Βάκουλης (επιμελητές), Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, , ) Κ. Αθανασσάς, Ι. Φουντούλης, Ν. Ζαχαριάς, Ι. Μπασιάκος, Ζ. Καροτσιέρης Παράκτιες νεοτεκτονικές και ευστατικές μεταβολές στην Δυτική Μεσσηνία από την Κατώτερη Παλαιολιθική περίοδο ως σήμερα, βάσει γεωχρονολογήσεων φωταύγειας, Πρακτικά του 5 ου Συμποσίου της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας (ΕΑΕ), Ν. Ζαχαριάς, Μ. Γεωργακοπούλου, Κ. Πολυκρέτη, Γ. Φακορέλλης, Θ. Βάκουλης (επιμελητές), Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, , ) B. Hayden, Ι. Μπασιάκος, Α. Σαρρής, Ν. Ζαχαριάς, Κ. Παυλόπουλος, Κ. Θεοδωρακοπούλου, Κ. Αθανασάς, Μ. Τριανταφύλλου, Κ. Κούλη, Ν. Παπαδόπουλος, Π. Σούπιος, Η. Παπαδόπουλος Μια διεπιστημονική προσέγγιση του παλαιοπεριβάλλοντος και των πολιτισμικών-τεχνολογικών

10 καταλοίπων στο Ίστρον, Κόλπου Μιραμπέλο, Πρακτικά του 5 ου Συμποσίου της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας (ΕΑΕ), Ν. Ζαχαριάς, Μ. Γεωργακοπούλου, Κ. Πολυκρέτη, Γ. Φακορέλλης, Θ. Βάκουλης (επιμελητές), Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, , ) Ν. Ζαχαριάς, Μ. Καπαρού, Γ. Μαστροθεόδωρος, Α. Οικονόμου, Κ. Μπέλτσιος, Θ. Τσέλιος, Β. Αραβαντινός, Κ. Καλιγά, Δ. Οικονόμου Τεχνολογική μελέτη των πυρομεταλλουργικών προϊόντων της ανασκαφής χώρου αφιερωμένου στη λατρεία του Ηρακλή, πλησίον των Ηλεκτρών Πυλών, (Καδμεία, Θήβα), Πρακτικά του 5 ου Συμποσίου της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας (ΕΑΕ), Ν. Ζαχαριάς, Μ. Γεωργακοπούλου, Κ. Πολυκρέτη, Γ. Φακορέλλης, Θ. Βάκουλης (επιμελητές), Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, , ) Γ. Μαστροθεόδωρος, Κ. Μπέλτσιος, Ν. Ζαχαριάς, Προσεγγίσεις τεχνητών αρχαίων σιδηρούχων χρωστικών, Πρακτικά του 5 ου Συμποσίου της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας (ΕΑΕ), Ν. Ζαχαριάς, Μ. Γεωργακοπούλου, Κ. Πολυκρέτη, Γ. Φακορέλλης, Θ. Βάκουλης (επιμελητές), Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, , ) Α. Οικονόμου, Κ. Μπέλτσιος, Ν. Ζαχαριάς, Β. Αραβαντινός, Π. Τριανταφυλλίδης Ύαλοι της Ηπειρωτικής και Αιγιακής Ελλάδας των αρχαίων ιστορικών χρόνων, Πρακτικά του 5 ου Συμποσίου της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας (ΕΑΕ), Ν. Ζαχαριάς, Μ. Γεωργακοπούλου, Κ. Πολυκρέτη, Γ. Φακορέλλης, Θ. Βάκουλης (επιμελητές), Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, , ) Μ. Καπαρού, Ν. Ζαχαριάς, Τεχνολογική Μελέτη Υαλωδών Αντικειμένων της Μυκηναϊκής Περιόδου από την Αργολίδα: Πρώτες Παρατηρήσεις, Πρακτικά 2 ου Συμποσίου ARCH_RNT, Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες, Ν. Ζαχαριάς (επιμέλεια), , Καλαμάτα ) M. Παπαγεωργίου, Ν. Ζαχαριάς, Συγκριτική Αναλυτική Μελέτη Γυάλινων Αγγείων της Ύστερης Αρχαιότητας: Συλλογές Πελοποννήσου και Μαγνησίας, Πρακτικά 2 ου Συμποσίου ARCH_RNT, Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες, Ν. Ζαχαριάς (επιμέλεια), Καλαμάτα, , ) Γ. Μαστροθεόδωρος, Ν. Ζαχαριάς, Κ.Γ. Μπέλτσιος, Β. Αραβαντινός, Κ. Καλλιγά, Δ. Οικονόμου, Μελέτη Διακοσμητικών Χρωστικών Αρχαικής Κεραμικής απ πο τη Θήβα. Συμβολή στην Εξακρίβωση της Προέλευσης, Πρακτικά 2 ου Συμποσίου ARCH_RNT, Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες, Ν. Ζαχαριάς (επιμέλεια), Καλαμάτα, , ) M. Papageorgiou, N. Zacharias, K.G. Beltsios, Analytical and Typological Investigation of Late Roman mosaic tesserae from Ancient Messene, Greece, Proceedings of the ΑΙHV 18, D. Ignatiadou, A. Antonaras (eds.), Thessaloniki, , ) A. Oikonomou, K. Beltsios, N. Zacharias, Analytical and technological study of blue glass from Thebes, Greece: An overall assessment, Proceedings of the ΑΙHV 18, D. Ignatiadou, A. Antonaras (eds.), Thessaloniki, 75-80, ) Ν. Ζαχαριάς, Γ. Ανδριοσόπουλος, Κ. Ντούλας, Ι. Μπασιάκος, Ε. Φουντουκίδης, Χ. Μιχαήλ, Μελέτη σημάτων Θερμο- και Οπτικής-Φωταύγειας σε χαλαζία ποικίλης προέλευσης, Πρακτικά ΧΧΙΙ Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Παν/μιο Πατρών, (υπό δημοσίευση). 62) Ν. Ζαχαριάς, Β. Γαβαλάς, Γ. Κοτσιάς, Χ. Μιχαήλ, Ε. Φουντουκίδης, Ι. Μπασιάκος, Χρήση δοσιμέτρων φωταύγειας για την καταγραφή περιβαλλοντικών δόσεων ραδιενέργειας: Συγκριτική μελέτη, Πρακτικά ΧΧΙΙ Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Παν/μιο Πατρών, (υπό δημοσίευση).

11 63) Δ. Παπανικολάου, Ε. Βασιλάκης, Χ. Γκούβας, Α. Βαλαδάκη, Ν. Ζαχαριάς, Ι. Μανιάτης, Οι Υπολογισμοί του Ρυθμού Ολίσθησης Ρηξιτέμαχων ως Απαραίτητο Εργαλείο για τη Σχεδίαση Πόλεων σε Περιοχές με Ενεργά Ρήγματα. Εφαρμογή στην Περιοχή της παράκτιας Ζώνης του Ηρακλείου Κρήτης, Πρακτικά 3 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Γεωλογίας (υπό δημοσίευση). 64) D. Möncke, D. Palles, N. Zacharias, M. Kaparou, M. Papageorgiou, E. I. Kamitsos, L. Wondraczek, A. Oikonomou, Chemistry, Structural and Technological Examination of a Greek Glass Archaeological Collection Spanning from the Mycenaean to Roman Period probed by SEM/EDS, IR and Raman Spectroscopy, Proceedings of the History, Technology and Conservation of Ancient Metal, Glasses and Enamels, (υποβλήθηκε). 65) M. Kaparou, N. Zacharias, Zs. Kasztovszky, J. Murphy, B. Maróti, V. Szilágyi, Archaeological Glass Weathering and Resulting Implications for Analytical Studies, Proceedings of the History, Technology and Conservation of Ancient Metal, Glasses and Enamels, (υποβλήθηκε). 66) Δ Κ. Δάβρη, Γ. Μαστροθεόδωρος, Ν. Ζαχαριάς, Ταναγραίες κόρες: Πρώτες αναλυτικές παρατηρήσεις, Πρακτικά 3 ου Συμποσίου ARCH_RNT, Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες (υποβλήθηκε). 67) Μ. Καπαρού, Ν. Ζαχαριάς, Ζητήματα τεχνολογίας και διάβρωσης Μυκηναϊκών υάλων, Πρακτικά 3 ου Συμποσίου ARCH_RNT, Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες (υποβλήθηκε). 68) D. Moencke, D. Palles, E.I. Kamitsos, N. Zacharias, A. Oikonomou, M. Papageorgiou, M. Kaparou, E. Palamara, A. Winterstein, S. Reibstein, L. Wondraczek, Colouring vitreous materials pigments, colloids, and ions in glasses and glazes ranging from the Mycenaean to Medieval periods probed by spectroscopic techniques, Πρακτικά 3 ου Συμποσίου ARCH_RNT, Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες (υποβλήθηκε). D) ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΣΗ - PEER REVIEW PUBLICATIONS (35) 69. C. T. Michael, N. Zacharias, D. Dimotikali, Y. Maniatis, A new technique for measuring the natural dose in TL dating and its application in the dating of a mortar containing ceramic grains, Ancient TL Vol.15, No.2-3, 36-42, C.T. Michael, N. Zacharias, K. Polikreti, V. Pagonis, Minimising the spurious TL of recently fired ceramics using the foil technique, Radiation Protection Dosimetry, Vol.84, Nos.1-4, , C. T. Michael and N. Zacharias, A new technique for thick-source alpha counting determination of U and Th, Nuclear Instruments and Methods, Vol.439.1, , N. Zacharias, B. Mauz, C. T. Michael, Luminescence quartz dating of lime mortars. A first research approach, Radiation Protection Dosimetry, Vol. 101, Nos.1-4, , Schwedt, A., Mommsen, H., and Zacharias, N., Post-depositional elemental alterations in pottery: Neutron Activation Analysis of surface samples, Archaeometry, , N. Zacharias, J. Buxeda i Garrigos, H. Mommsen, A. Schwedt, V. Kilikoglou, Implications of burial alterations on luminescence dating of archaeological ceramics, Journal of Archaeological Science, Vol.32.1, 49-57, N. Zacharias, C.T. Michael, O. Philaniotou-Hadjiannastasiou, A. Hein, Y. Bassiakos, Fine-grain TL dating of archaeometallurgical furmace walls, Journal of Cultural Heritage, 7, 23-29, 2006.

12 76. Α. Schwedt, H. Mommsen, N. Zacharias, J. Buxeda i Garrigós, Analcime crystallization and compositional profiles comparing approaches to detect post-depositional alterations in archaeological pottery, Archaeometry, 48.3, , A. Schwedt, V. Aravantinos, A. Harami, V. Kilikoglou, M. Kylafi, H. Mommsen, N. Zacharias, Neutron Activation Analysis of Hellenistic Pottery from Boeotia, Greece, Journal of Archaeological Science 33, , C.T. Michael, N. Zacharias, Equivalent Dose Estimation in TL Dating Using a Single- Aliquot of Polymineral Fine Grains, Radiation Protection Dosimetry, 119, 1-4, , N. Zacharias, C.T. Michael, M. Georgakopoulou, V. Kilikoglou, Y. Bassiakos, Quartz TL dating on selected layers from archaeometallurgical kiln fragments: A proposed procedure to overcome age dispersion, Geochronometria 25, 29-36, Τ. Marketou, E. Karanzali, H. Mommsen N. Zacharias, A. Schwedt, V. Kilikoglou, Pottery wares from the prehistoric settlement at Ialysos (Trianda) in Rhodes, Annual of the British School at Athens, Volume no 101, 1-56, plate 1, N. Zacharias, M. Stuhec, Z. Knezevic, E. Fountoukidis, C.T. Michael, Y. Bassiakos, Low dose environmental dosimetry using Thermo- and Optically Stimulated -Luminescence, Nuclear Instruments and Methods A, 580, , N. Zacharias, A. Schwedt, C T. Michael, J. Buxeda i Garrigós, H. Mommsen, V. Kilikoglou, A contribution to the study of post-depositional alterations of pottery using TL dating analysis, Journal of Archaeological Science 34, , N. Zacharias, A. Oikonomou, K. Beltsios, A. Karydas, Y. Bassiakos, C.T. Michael, Ch. Zarkadas, Solid-State Luminescence Techniques Applied for the Examination of Archaeological Glass Beads, Journal of Optical Materials, 30, , Ar. Oikonomou, P. Triantafyllidis, K. Beltsios, N. Zacharias, M. Karakassides, Raman structural study of ancient glass artefacts from the island of Rhodes, Journal of Non Crystalline Solids, 354 (2-9), , N. Zacharias, K. Beltsios, Ar. Oikonomou, A.G. Karydas, Y. Bassiakos, Thermally and optically stimulated luminescence properties of an archaeological glass collection from Thebes, Greece, Journal of Non Crystalline Solids, 354, , N. Zacharias, E. Kabouroglou, Y. Bassiakos, C.T. Michael, Dating and analysis of speleosediments from Aridaia at Macedonia, Greece, Radiation Measurements, 43 (2008) C.T. Michael, A. Hein, N. Zacharias, P. Kritidis, Disequilibrium estimations in the U and Th series by using thick source alpha particle spectroscopy, Radiation Measurements 43 (2008) Ν. Zacharias, I. Bassiakos, B. Hayden, K. Theodorakopoulou, C.T. Michael, Luminescence dating of nearshore deltaic deposits from Eastern Crete, Greece, Geomorphology, 109 (1-2), 46-53, K. Theodorakopoulou, K. Pavlopoulos, M. Triantaphyllou, K. Kouli, N. Zacharias, Y. Bassiakos, B. Hayden, Geoarchaeological studies in the coastal area of Istron-Kalo Chorio (gulf of Mirabello- Eastern Crete): landscape evolution and paleoenvironmental reconstruction, Zeitschrift fuer Geomorphologie, 53, 55-70, D. Sokaras, A.G. Karydas, A. Oikonomou, N. Zacharias, K. Beltsios, V. Kantarelou, Combined elemental analysis of ancient glass beads by means of

13 ion-beam, portable XRF and EPMA techniques, Analytical Bioanalytical Chemistry 395, , C. Athanassas, N. Zacharias, Equivalent dose estimation in coarse quartz from Pleistocene coastal sediments of south Greece using single-aliquot TT- OSL, Quaternary Geochronology 5(1), 65-75, C.T. Michael, N. Zacharias, A. Hein, Accuracy testing using thick source alpha-particle spectroscopy for the U and Th series estimations, Applied Radiation and Isotopes 68 (4-5), , G. Matrotheodoros, K.G. Beltsios, N. Zacharias, An experimental assessment of antiquity ochres and iron-based pigments, Mediterranean Archaeology and Archaeometry 10 (1), 37-59, Ι. Liritzis, G.S. Polymeris, N. Zacharias, Surface Luminescence Dating of Dragon Houses and Armena Gate at Styra (Euboea, Greece), Mediterranean Archaeology and Archaeometry 10 (3), 65-81, Liritzis, N. Zacharias, G.S. Polymeris, G. Kitis, K. Ernston, D. Sudhaus, A. Neumair, W. Mayer, M.A. Rappenglueck, B. Rappenglueck, The Chiemgau meteorite impact and tsunami event (SouthEast Germany): First OSL Dating, Mediterranean Archaeology and Archaeometry 10 (4), 17-33, I. Liritzis, D. Mavrikis, N. Zacharias, A. Sakalis, N. Tsirliganis, G. Polymeris, Potassium determinations using sem, faas and xrf: Some experimental notes, Mediterranean Archaeology and Archaeometry 11 (2), , K. Theodorakopoulou, K. Pavlopoulos, C. Athanassas, N. Zacharias, Y. Bassiakos, Sedimentological response to Holocene climate events in the Istron area, Gulf of Mirabello, NE Crete, Quaternary International 266, 62-73, G. Mastrotheodoros, K.G. Beltsios, N. Zacharias, Iron based and other ancient pigments for pottery decoration, Emerging Technologies, Non- Destructive Testing V, 83-88, G. Mastrotheodoros, K.G., Beltsios. N. Zacharias, V, Aravantinos, K., Kalliga, Decorated archaic pottery from the Heracles Sanctuary at Thebes: a materials, technology and provenance study, Archaeometry 2013 (in press) D. Moencke, D. Palles, N. Zacharias, M. Kaparou, E.I. Kamitsos, L. Wondraczek, Formation of an outer borosilicate glass layer on late Bronze Age Mycenaean blue vitreous relief fragments, Physics and Chemistry of Glasses: European Journal of Glass Science and Technology, 2013 (in press) I.K. Sfamba, G.S. Polymeris, N. Zacharias, G. Kitis, J. Henderson, Luminescence as a probe in provenance and technological studies of Islamic furnace archaeological glasses, Mediterranean Archaeology and Archaeometry (accepted) D. Möncke, A. Winterstein, M. Papageorgiou, J.A. Duffy, N. Zacharias, L. Wondraczek, Color in Historic Vitreous Artefacts containing dissolved Transition Metal Ions: Optical Spectroscopy and Ligand Field Theory reviewed in Connection with Chemical Analysis, J. of Archaeological Science (accepted) N. Zacharias, G. Mastrotheodoros, Aspects on the Authentications of Black Glazed Pottery Surfaces (submitted). ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ORAL and POSTER ANNOUNCEMENTS September, presentations in national and international symposia

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ Cultural Heritage Materials and Technologies

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ Cultural Heritage Materials and Technologies ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΏΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ Cultural Heritage Materials

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΕΦΕ 2005

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΕΦΕ 2005 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΕΦΕ 2005 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΘΕΜΑ: Νέες Τεχνικές Χρονολόγησης και Αρχαιοµεταλλουργία στην Πολιτιστική Κληρονοµιά (14/7/2005) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ, Οµάδα Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Andreas Charalambous

Andreas Charalambous Andreas Charalambous Address: Archaeological Research Unit, University of Cyprus, P.O. Box 20537, 1678 Nicosia, Cyprus Telephone number: 00357-22893560, Fax number: 00357-22895057 E-mail: anchar@ucy.ac.cy,

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Γ. Γιαγκάκη

Αναστασία Γ. Γιαγκάκη ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αναστασία Γ. Γιαγκάκη Κύρια Ερευνήτρια Τµήµα Βυζαντινών Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών Προγράµµατα: «Ιστορική Γεωγραφία του Ελληνικού Χώρου», «Βυζάντιο

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη (Thursday), 21/10. Παρασκευή (Friday), 22/10. Σάββατο (Saturday), 23/10

Πέμπτη (Thursday), 21/10. Παρασκευή (Friday), 22/10. Σάββατο (Saturday), 23/10 Πέμπτη (Thursday), 21/10 13:00 14:00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ - REGISTRATION 14:00 15:00 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ - OPENING CEREMONY 15:00 15:30 Y. Bassiakos (invited) - Utilisation of indigenous rocks and mineral resources in

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Κασσιανίδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κύπρου Συντονίστρια του προγράμματος NARNIA

Βασιλική Κασσιανίδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κύπρου Συντονίστρια του προγράμματος NARNIA Βασιλική Κασσιανίδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κύπρου Συντονίστρια του προγράμματος NARNIA A Marie Curie Actions Initial Training Network funded by the FP7 People Programme FP7 People: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Prof. Maria Tzani. M.A. Στυλιανή Δασκαλάκη. M.A. Αριστείδης Κοσιονίδης

Prof. Maria Tzani. M.A. Στυλιανή Δασκαλάκη. M.A. Αριστείδης Κοσιονίδης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 17.30 18.00 Τετάρτη 28-Jul Έναρξη Θερινού Σχολείου Prof. Maria Tzani Prof. Maria Tzani 18.15- Εργασίες 18.30 φοιτητών 19.00 19.00-1 9.00- - 10.00 Εργασίες φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. http:// http://www.demokritos.gr/contents.aspx?lang=gr&catid=1054&view=18

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. http:// http://www.demokritos.gr/contents.aspx?lang=gr&catid=1054&view=18 Αγία Παρασκευή Αττικής, 4 Μαρτίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σήμερα Τρίτη 4/3/2014 συνεδρίασε η διμελής επιτροπή αποτελούμενη από τους Δρ. Γ. Φανουράκη, Αναπληρωτή Διευθυντή του ΙΠΣΦ, και τον Δρ. Χ. Μάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα/Επίθετο Γέννηση Στρ. Θητεία Οικ. Κατάσταση Διεύθυνση Σπουδές Ξένες Γλώσσες Επαγγελµατική δραστηριότητα

Όνοµα/Επίθετο Γέννηση Στρ. Θητεία Οικ. Κατάσταση Διεύθυνση Σπουδές Ξένες Γλώσσες Επαγγελµατική δραστηριότητα Όνοµα/Επίθετο: Αναστάσιος (Τάσος) Ραγκούσης Γέννηση: 2 Δεκεµβρίου 1945, Αθήνα, Ελλάδα Στρ. Θητεία: Ναύτης διαχειριστής Π.Ν. 1969-1970 Οικ. Κατάσταση: Διαζευγµένος µε ένα γιό Αρχιτέκτονα Διεύθυνση: Κόνωνος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου ημέρα γνωριμίας Ιανουάριος 2014 Σωκράτης Στρατής, Δρ. Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αρχιτεκτονικής -Δομή Τμήματος -Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Πρόσκληση ενδιαφέροντος Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Προηγμένες τεχνολογίες και υλικά στη συντήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς» Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

TΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

TΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ TΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘ.6/02-04-2014. Αιγάλεω, σήµερα την 02-04-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12/11/2014 Α.Π. : 23269 Προς: Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ T.K : 12210

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12/11/2014 Α.Π. : 23269 Προς: Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ T.K : 12210 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.14 11:07:56 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Β3ΛΡ9-ΡΗΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»-(κωδ.4709)-(THUNDER)» - «Νανοδομές φωτονικών-φωνονικών

Διαβάστε περισσότερα

SYMPOSIUM PROGRAM WEDNESDAY, 1 OCTOBER

SYMPOSIUM PROGRAM WEDNESDAY, 1 OCTOBER 4 th ARCH_RNT SYMPOSIUM PROGRAM UNIVERSITY OF THE PELOPONNESE 17:00-18:00 REGISTRATION 18:00 18:30 OPENING CEREMONY 18:30 20:30 SPECIAL SESSION GEOARCHAEOLOGY I (J. Wright, P. Karkanas) 20:30 WELCOME COCTAIL

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Υπουργείο Πολιτισµού - Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αγ. Ασωµάτων 11, 105 53 Αθήνα Τηλ: 210-3229820, 210-3225323 Φαξ: 210-3225628 E-mail: deam@culture.gr Ιστοσελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Οπτικής του ΤΕΙ Αθήνας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Οπτικής του ΤΕΙ Αθήνας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Αριστείδης Επίθετο: Χανδρινός Τόπος Γέννησης: Αθήνα, Ελλάδα E-Mail: achand@teiath.gr, chandria@yahoo.com ΣΠΟΥΔΕΣ 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αιμιλία Μπάνου Επίκουρος Καθηγήτρια, Προϊστορική Αρχαιολογία

Αιμιλία Μπάνου Επίκουρος Καθηγήτρια, Προϊστορική Αρχαιολογία Αιμιλία Μπάνου Επίκουρος Καθηγήτρια, Προϊστορική Αρχαιολογία Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο, 24100 Καλαμάτα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) Π Θ Τμήμα Φυσικής Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Ερευνητικές δραστηριότητες Στέλιος Σίσκος, Αναπληρωτής καθηγητής Δ/ντής Τομέα Ηλεκτρονικής και Η/Υ Aristotle University

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Ζυμή Επίκουρος Καθηγήτρια, Κλασική Αρχαιολογία

Ελένη Ζυμή Επίκουρος Καθηγήτρια, Κλασική Αρχαιολογία Ελένη Ζυμή Επίκουρος Καθηγήτρια, Κλασική Αρχαιολογία Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο, 24100 Καλαμάτα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 1 Πτυχίο Αρχαιολογίας ΚΡΙΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ και Ιστορίας της πατρ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Τέχνης έτος κτήσης 1991, βαθμ. 7.03, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ) Διδακτορικό: Μορφή και Λειτουργία των Αποθηκευτικών Χώρων στις Οικίες των αρχών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 6 η ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Αθήνα, 4-5 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ. Θετικές Επιστήμες και Αρχαιολογικά Υλικά: Οι φορείς της έρευνας συζητούν και προτείνουν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ. Θετικές Επιστήμες και Αρχαιολογικά Υλικά: Οι φορείς της έρευνας συζητούν και προτείνουν ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Θετικές Επιστήμες και Αρχαιολογικά Υλικά: Οι φορείς της έρευνας συζητούν και προτείνουν 3 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Θετικές Επιστήμες και Αρχαιολογικά Υλικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Anastasia G. Yangaki. Education

Anastasia G. Yangaki. Education INSTITUTE OF HISTORICAL RESEARCH Anastasia G. Yangaki Senior Researcher Department of Byzantine Studies Institute of Historical Research Programmes: Historical Geography of the Helladic Region, Byzantium

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Γιάννα Κατσιαµπούρα Εξωτερική Επιστηµονική Συνεργάτης Τµήµα Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. 210 7273558 Fax: 210 7246212 E-mail: katsiampoura@eie.gr Website: www.hpdst.gr ΣΠΟΥ ΕΣ 1988: Πτυχίο Τµήµατος Φιλοσοφίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 29-1-02 μέχρι 30-9-04 Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 29-1-02 μέχρι 30-9-04 Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΗΣ Π. ΔΡΟΥΜΠΑΛΗΣ Τηλ. οικίας 2721-0-92824 Φιλοποίμενος 23 εργασίας 2761-0-24270 Καλαμάτα Τ.Κ. 24100 Fax 2761-0-62209 κινητό 6976333407 E-mail: ghkypa@otenet.gr fdroumbalis@teikal.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το Κέντρο Αρχαιοµετρίας, το οποίο εγκαταστά- Σχ. 1. Mετρητής υγρού σπινθηριστή Tri-carb 3170TR/SL χαµηλού υποβάθρου. Κέντρο Αρχαιοµετρίας 1

Το Κέντρο Αρχαιοµετρίας, το οποίο εγκαταστά- Σχ. 1. Mετρητής υγρού σπινθηριστή Tri-carb 3170TR/SL χαµηλού υποβάθρου. Κέντρο Αρχαιοµετρίας 1 Κέντρο Αρχαιοµετρίας Γενικά Η περιοχή της Ηπείρου και γενικότερα της Β.. Ελλάδας είναι πλούσια σε αρχαιολογικά ευρήµατα, αλλά και σε λόγια παράδοση. Η µελέτη όµως, τόσο των αρχαιολογικών ευρηµάτων από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2013 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Βιοχημεία ή Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr

ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πανεπιστημιούπολη ΤΚ 69100 τηλ.: +30-25310-39947 φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Αθήνας ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ. Κάντε κλικ στα url και μεταφερθείτε στις αντίστοιχες ιστοσελίδες!!!

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Αθήνας ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ. Κάντε κλικ στα url και μεταφερθείτε στις αντίστοιχες ιστοσελίδες!!! ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Αθήνας ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 19 Κάντε κλικ στα url και μεταφερθείτε στις αντίστοιχες ιστοσελίδες!!! ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΤΕΙ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

1992: Diploma in History, Department of History and Archaeology, University of Athens.

1992: Diploma in History, Department of History and Archaeology, University of Athens. Zisis Melissakis Dr. / Senior Researcher (B) Institute of Historical Research Department of Byzantine Research Phone: +30 210 7273641 Fax: +30 210 7273629 E-mail: zmelis@eie.gr Website: http://www.eie.gr/nhrf/institutes/ibr/index-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Προσωπικά Στοιχεία ΟΝΟΜΑ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-5294552 FAX: 210-5294553 KINHTO: 6977-356013 E-mail: vissilia@aua.gr ΒΙΣΙΛΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Ονομα: Επώνυμο: Στέφανος Γκούμας Ημερομ.Γέννησης: 25/8/1960 Οικογενειακή κατάσταση: Τόπος κατοικίας: Έγγαμος Παλιό Καβάλας Διεύθυνση κατοικίας: Παπαϊωάννου 45 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 NETWORKING DAY Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 Νάνο/Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2001 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστημιούπολη-Δουρούτη,

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Ministry of Education and Religious Affairs, Culture and

Διαβάστε περισσότερα

Sports, Politics and Cultures

Sports, Politics and Cultures 1o Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο 3-5 Ιουλίου 2012, Αρχαία Ολυμπία Σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE

ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Η ΔΕΣΜΗ 2009 2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE To έργο E WAVΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δρ Ιωάννης Θανόπουλος Οπτικές λαβίδες: Θεωρία και εφαρμογές με έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Ο Συµεών Καραφόλας είναι καθηγητής της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, όπου εντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3332/16-6-2015(ΣΥΝ) ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3339/16-6-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Επιμέλεια: Ανανίας Τομπουλίδης Καθηγητής ΤΜΜ ΠΔΜ Συνεργάτης Γραφείου Διασύνδεσης ΠΔΜ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ Βίκυ Βλάχου Χρυσοστόμου Σμύρνης 10 12, 11144 ΑΘΗΝΑ hekataios@yahoo.com

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ Βίκυ Βλάχου Χρυσοστόμου Σμύρνης 10 12, 11144 ΑΘΗΝΑ hekataios@yahoo.com 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ Βίκυ Βλάχου Χρυσοστόμου Σμύρνης 10 12, 11144 ΑΘΗΝΑ hekataios@yahoo.com ΣΠΟΥΔΕΣ Απρίλιος 2010. Μεταδιδακτορική έρευνα σε εξέλιξη. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΟΡΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΟΡΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΟΡΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ :Βορδός ΟΝΟΜΑ :Νικόλαος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :Σάµου 6Α, Περιγίαλι Καβάλας Τ.Κ. 65201 E-MAIL :vordosn@yahoo.com ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ :6993582229

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιόπη Κρητικάκου-Νικολαροπούλου

Καλλιόπη Κρητικάκου-Νικολαροπούλου Καλλιόπη Κρητικάκου-Νικολαροπούλου Ειδική Λειτουργική Επιστήµων Β Πρόγραµµα «Ελληνικός Κόσµος και Ανατολή» Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Τοµέας Ελληνικής και Ρωµαϊκής Αρχαιότητος Τηλ. +30 210-7273681 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Σεμιναρίου: Μαρίζα Μαρθάρη The seminar is organized by Marisa Marthari

Οργάνωση Σεμιναρίου: Μαρίζα Μαρθάρη The seminar is organized by Marisa Marthari CYCLADIC SEMINAR ΚΥΚΛΑΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤHE ARCHAEOLOGICAL SOCIETY AT ATHENS, 22 PANEPISTIMIOU ST. Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 22 Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015, 7 μ.μ. - Thursday, 30 April

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Νικόλαος Κ. Ευαγγελίου Χηµικός ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος» Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας Ακτινοπροστασίας Εργαστήριο Ραδιενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4317 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4317 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4317 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»-(κωδ.4709)-(THUNDER)» - «Νανοδομές φωτονικών-φωνονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα.

Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα. Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα. Εισηγήτριες: Κανελλοπούλου Μπότη Μαρία, Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια του Ιονίου Πανεπιστημίου Βουλιγέα Ελένη, Αρχαιολόγος της Η Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012 1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πάτρα 2012 1979 Πτυχιούχος Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Βαθμός πτυχίου «Αριστα 9» 1987 Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας Εκπαιδευτικής Πολιτικής & Θρησκευμάτων Πολιτικής Τομέων & Δ. Ανθρ. Πόρων Υ Γενική Οικονομικών Υπηρεσιών Υ Γενική και Γενική Αναστήλωσης, Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 30/06/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

«Οι µικροί αρχαιολόγοι της Θράκης» σελίδα 0 από 10 Νατάσα Μιχαηλίδου, Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης

«Οι µικροί αρχαιολόγοι της Θράκης» σελίδα 0 από 10 Νατάσα Μιχαηλίδου, Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης «Οι µικροί αρχαιολόγοι της Θράκης» σελίδα 0 από 10 Περιεχόμενα Εισαγωγικά...2 Α. Αρχαιολογικοί χώροι, Μνημεία και Μουσεία της Θράκης...3 Β. Χάρτης της Θράκης με σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος...5 Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός μαθήματος: ΒΠΟ815 (3Ω/Υ) Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Δρ. Σπυριδάκη Αθηνάς

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Δρ. Σπυριδάκη Αθηνάς ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Δρ. Σπυριδάκη Αθηνάς,, Πολυτεχνειούπολη, Χανιά 73100, Κρήτη Τηλ. (++30)-6976100691, Fax. -, email: athena.spyridaki@enveng.tu c.gr, aspyridaki@isc.tuc.gr http://www.enveng.tuc.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2015 Υλοποίηση έκδοσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright

Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ FULBRIGHT Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ίδρυμα Fulbright Σύντομη ιστορία του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00 Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations Σάββατο, 21 Μαΐου 2011 Saturday, 21 st May 2011 10:00 14:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ TELE CONFERENCE CONGRESS ROOM «Συμπόσιο Πάλης»

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Βολονάκη Λέκτορας Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Αρχαία Ελληνική Πεζογραφία

Ελένη Βολονάκη Λέκτορας Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Αρχαία Ελληνική Πεζογραφία Ελένη Βολονάκη Λέκτορας Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Αρχαία Ελληνική Πεζογραφία Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο,

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Εκδήλωση Κτίριο & Ενέργεια Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015 Διεθνές Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ημερίδας. Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30 Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης»

Πρόγραμμα Ημερίδας. Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30 Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» Πρόγραμμα Ημερίδας Η αφήγηση στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με τη χρήση της Ιστορίας των Φυσικών Επιστημών και των νέων τεχνολογιών και έμφαση στη Φύση της Επιστήμης. Μια συμβολή στην επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικός, Διδάκτωρ Στατιστικής

Μαθηματικός, Διδάκτωρ Στατιστικής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΌΝΟΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ιουλία Παπαγεωργίου Μαθηματικός, Διδάκτωρ Στατιστικής 19-4-07 έως σήμερα Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας για τις Ερευνητικές Υποδοµές, 21 Φεβρουαρίου 2013, Αθήνα

Συνάντηση Εργασίας για τις Ερευνητικές Υποδοµές, 21 Φεβρουαρίου 2013, Αθήνα Η πορεία διαµόρφωσης του νέου Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδοµών. Φ α ρ µ ά κ η, Ε θ ν. Ε µ π ε ι ρ ο γ ν ώ µ ο ν α ς, Ε ρ ε υ ν η τ ι κ έ ς Υ π ο δ ο µ έ ς Γ ε ν ι κ ή Γ ρ α µ µ α τ ε ί α Έ ρ ε υ ν α ς

Διαβάστε περισσότερα

Διοργάνωση Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνιολογίας «Θεσσαλονίκη - Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014» & Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Διοργάνωση Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνιολογίας «Θεσσαλονίκη - Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014» & Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Διοργάνωση Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνιολογίας «Θεσσαλονίκη - Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014» & Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Η μετάβαση των νέων στην κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο» ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο» Επιστ. Υπεύθυνη: Φωτεινή Γαζή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Αντικείμενο του ισχύοντος προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο / Όνομα Διεύθυνση (-εις) Καραμπίνης Λεωνίδας Αλόπης 58, 118 53, Αθήνα, Ελλάδα (οικία) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Αθηνών (εργασία)

Διαβάστε περισσότερα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Σπανού Άννα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 18.04.1982 Διευθύνσεις Ζηργάνου 41Β τ.κ. 55134, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα 6973616490

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλάδα του 2014

Επιχειρηματικότητα Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλάδα του 2014 Επιχειρηματικότητα Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλάδα του 2014 Fasmatech Science and Technology SA Δρ. Μανώλης Ραπτάκης Σύνοψη Φάσματεκ ο δρόμος έως εδώ Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα στα 2010 s τι μάθαμε

Διαβάστε περισσότερα

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (τεχνολογικός τοµέας, Ν. 2916/2001).

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (τεχνολογικός τοµέας, Ν. 2916/2001). ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ KAI ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Institute of Sound

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2007 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα