Υπάρχουν δυνατότητες ενσωμάτωσης και επικοινωνίας των κυκλοφορητών Wilo σε συστήματα αυτοματισμού (ΒΜS);

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπάρχουν δυνατότητες ενσωμάτωσης και επικοινωνίας των κυκλοφορητών Wilo σε συστήματα αυτοματισμού (ΒΜS);"

Transcript

1 Υπάρχουν δυνατότητες ενσωμάτωσης και επικοινωνίας των κυκλοφορητών Wilo σε συστήματα αυτοματισμού (ΒΜS); Με τη προσθήκη των κατάλληλων στοιχείων, οι κυκλοφορητές της Wilo μπορούν να ενσωματωθούν σε συστήματα κτιριακού BMS. Τα διαθέσιμα στοιχεία της Wilo είναι τα IF-Modul, τα οποία διαθέτουν ψηφιακή θύρα επικοινωνίας για απευθείας σύνδεση με πρωτόκολλα επικοινωνίας Modbus, BACnet ή PLR, LON, CAN, χωρίς να απαιτείται επιπλέον εξοπλισμός.

2 Ποιοι τύποι κυκλοφορητών TOP-S και TOP-Z έχουν ενσωματωμένη θερμική προστασία? Εάν δεν έχουν ενσωματωμένη θερμική προστασία, τι ενέργειες μπορούν να γίνουν; Όλοι οι κυκλοφορητές TOP-S και TOP-Z διαθέτουν διμεταλλικές επαφές που ανοίγουν σε περιπτώση υπερθέρμανσης του κινητήρα (WSK). Οι μικρότεροι μονοφασικοί τύποι (<100W), π.χ. TOP-S(Z) 30/7 ή TOP-S 40/4, διαθέτουν ενσωματωμένο θερμικό με αυτόματη επανάταξη (auto-reset), όταν κρυώσει πάλι ο κινητήρας. Όλοι οι τριφασικοί τύποι διαθέτουν ενσωματωμένο θερμικό με κόκκινη λυχνία σήμανσης πτώσης θερμικού. Η επανάταξη (reset) πραγματοποιείται χειροκίνητα με πάτημα του κομβίου στο Modul. Οι μονοφασικοί τύποι των 180 W, π.χ. TOP-S(Z) 25(30)/10 ή TOP-S(Z) 40/7 ή TOP-S 50/4, δεν διαθέτουν ενσωματωμένο θερμικό. Οι διμεταλλικές επαφές (WSK) μπορεί να αξιοποιηθούν από εξωτερική σύνδεση συσκευής Wilo SK602 ή SK622 με χειροκίνητη επανάταξη (reset). To WSK όλων των παραπάνω κυκλοφορητών μπορούν να αξιοποιηθούν επίσης από φορετή μονάδα Wilo-Protect- Modul-C, η οποία εκτός από τη χειροκίνητη επανάταξη (reset) παρέχει επιπλέον προστασία από μπλοκάρισμα και επικοινωνία με BMS.

3 Όταν σε αντικατάσταση κυκλοφορητών, οι αποστάσεις στομίων είναι διαφορετικές (π.χ. ο νέος κυκλοφορητής έχει μικρότερη απόσταση στομίων από τον παλιό κυκλοφορητή) τι ενέργειες μπορούν να γίνουν; Σε τέτοιες περιπτώσεις όπου υπάρχει διαφορά στο μήκος του παλιού και νέου κυκλοφορητή, μπορούν να χρησιμοποιηθούν βοηθητικά εξαρτήματα σύνδεσης τόσο για σύνδεση με ρακόρ όσο και για φλάτζες. Αυτά περιγράφονται στον τρέχοντα τιμοκατάλογο της Wilo. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορεί να σας δώσει και το Τεχνικό Τμήμα της Wilo Ελλάς.

4 Ποια είναι η σωστή τοποθέτηση υδρολίπαντων αντλιών (κυκλοφορητών) και ελαιολίπαντων αντλιών (In Line), οριζόντια ή κατακόρυφη; Οι υδρολίπαντες αντλίες (κυκλοφορητές) πρέπει να τοποθετούνται πάντα µε τον άξονα σε οριζόντια θέση, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα είχαµε συγκράτηση αέρα στο υψηλότερο έδρανο και εποµένως ελλειπή λίπανση στο σηµείο αυτό. Ακόµα συνιστάται η τοποθέτηση µε το κουτί των ηλεκτρικών προς τα επάνω για την αποφυγή εισροής νερού σε περίπτωση διαρροών. Οι ελαιολίπαντες αντλίες (In Line) δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται µε τον κινητήρα να κρέµεται προς τα κάτω. Επίσης δεν επιτρέπεται η λειτουργία χωρίς νερό γιατί υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του στεγανοποιητικού. Πρέπει να πραγµατοποιηθεί εξαέρωση από την ενσωµατωµένη βαλβίδα εξαερισµού.

5 Πως γνωρίζουµε ότι ο τριφασικός κυκλοφορητής TOP-S περιστρέφεται σωστά; Η φορά περιστροφής, ανάλογα µε το κουτί των ηλεκτρικών συνδέσεων, υποδηλώνεται µε µία λυχνία που βρίσκεται στο κιβώτιο των ηλεκτρικών συνδέσεων του κυκλοφορητή. Η λυχνία σε σωστή φορά ανάβει πράσινη. Σε λανθασµένη φορά η λυχνία µένει σβηστή. Για να ελέγξετε τη φορά περιστροφής του κυκλοφορητή λειτουργείστε τον κυκλοφορητή για λίγο. Σε περίπτωση λανθασµένης φοράς περιστροφής ακολουθήστε τα ακόλουθα βήµατα: Αποσυνδέστε τον κυκλοφορητή από το ηλεκτρικό ρεύµα. Εναλλάξτε δύο φάσεις στο κιβώτιο συνδέσεων του κυκλοφορητή. Σε περίπτωση πτώσης του θερµικού από υπερθέρµανση του κινητήρα, ανάβει η κόκκινη λυχνία.

6 Πως µπορούµε να προστατεύουµε κυκλοφορητές τύπου TOP-S(SD) ή TOP-Z από καταστροφή όταν φρακάρει ο ρότορας; Η ηλεκτρονική συσκευή Wilo-Potect-Modul-C είναι κατάλληλη για ενσωµάτωση σε κυκλοφορητές τύπου TOP-S(SD) και TOP-Z και παρέχει προστασία σε περιπτώσεις µπλοκαρίσµατος, καθώς καταγράφει περιστροφή του ρότορα. Ακόµα, ανάλογα µε τον τύπο, παρέχει προστασία από υπερθέρµανση του κινητήρα, διαθέτει επαφές για την αναγγελία βλάβης/λειτουργίας, όπως υπάρχει η δυνατότητα αυτόµατης διαχείρισης ζεύγους κυκλοφορητών µε εναλλαγή (κάθε 24 ώρες) και εφεδρεία.

7 Τι συµβαίνει κατά την ενεργοποίηση του προγράµµατος Autopilot (δηλ. αυτόµατη µετάβαση σε µειωµένο πρόγραµµα) σε ηλεκτρονικό κυκλοφορητή της Wilo; Όλοι οι ηλεκτρονικοί υδρολίπαντοι κυκλοφορητές της Wilo διαθέτουν αισθητήριο θερµοκρασίας και µετράνε τη θερµοκρασία του νερού της εγκατάστασης. Κατ αυτό τον τρόπο «ξέρουν» πότε θα ενεργοποιήσουν τον «Autopilot», δηλαδή την αυτόµατη µετάβαση σε µειωµένο πρόγραµµα. Ο κυκλοφορητής αναγνωρίζει απότοµη µείωση θερµοκρασίας νερού προσαγωγής που οφείλεται σε µειωµένο πρόγραµµα ελέγχου λέβητα (ή/και αντιστάθµισης) κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο ηλεκτρονικός κυκλοφορητής µεταπίπτει αυτόµατα στις ελάχιστες στροφές του για να µη δηµιουργηθούν θόρυβοι ροής εξαιτίας των θερµοστατικών κεφαλών στα σώµατα (αν υπάρχουν) που θα ανοίξουν πλήρως για να επιτύχουν την προρυθµισµένη θερµοκρασία των περίπου 20 C.

8 Πως µπορούµε να αλλάξουµε το επιθυµητό µανοµετρικό του κυκλοφορητή σε συνάρτηση µε την θερµοκρασία του νερού της εγκατάστασης θέρµανσης; Για να αλλάζει το επιθυµητό µανοµετρικό σε συνάρτηση µε την θερµοκρασία του νερού της επιστροφής σε µια εγκατάσταση θέρµανσης ο κυκλοφορητής πρέπει να είναι τοποθετηµένος στην επιστροφή. Υψηλή θερµοκρασία επιστροφής σηµαίνει µειωµένη ζήτηση και συνεπώς ο κυκλοφορητής θα µειώνει µανοµετρικό. Μπορεί όµως ο κυκλοφορητής να τοποθετηθεί και στην προσαγωγή µε σύστηµα αντιστάθµισης. Υψηλή θερµοκρασία προσαγωγής θα σηµαίνει αυξηµένη ζήτηση και συνεπώς ο κυκλοφορητής θα αυξάνει το µανοµετρικό (αντίστροφη λογική).

9 11. Κατά την πρώτη εκκίνηση του εγκατεστηµένου κυκλοφορητή της Wilo, διαπιστώνετε ότι στο πίσω µέρος του κινητήρα δεν υπάρχει η ανάλογη τάπα εξαέρωσης, για να γίνει χειροκίνητη εξαέρωση του κυκλοφορητή. Τι πρέπει να γίνει σε αυτή τη περίπτωση; εν χρειάζεται να γίνει καµία ενέργεια. Ο κυκλοφορητής διενεργεί αυτόµατα εξαέρωση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Η εξαέρωση τγίνεται αυτόµατα µέσω του συστήµατος του φίλτρου και του καναλιού ροής. Κατά την είσοδο του υγρού κυκλοφορίας στο χώρο του ρότορα ένα φίλτρο στον άξονα και ένα φίλτρο στο προστατευτικό κάλυµµα των εδράνων εµποδίζουν τη διέλευση διαβρωτικών σωµατιδίων. Η στεγανοποίηση ανάµεσα σε πτερωτή και προστατευτικό κάλυµµα εδράνων αποτρέπει την είσοδο ακαθαρσιών στα διάκενα των εδράνων. Η αυτόµατη εξαέρωση επιταχύνει και περιορίζει τα διαστήµατα λειτουργίας χωρίς υγρό και τους θορύβους εξαέρωσης όπως επίσης µειώνεται το ενδεχόµενο πρόκλησης ζηµιών στους ακτινικούς τριβείς ή στο χιτώνιο περιορίζεται µε φιλτράρισµα.

10 Που τοποθετούμε το δοχείο διαστολής σε σχέση με τον κυκλοφορητή; Η πίεση στο σημείο του δοχείου διαστολής παραμένει αμετάβλητη (ουδέτερο σημείο της εγκατάστασης) από δυναμικές μεταβολές πίεσης που δημιουργεί η λειτουργία του κυκλοφορητή. Προτιμάμε γενικά το δοχείο διαστολής, κλειστό ή ανοικτό, να βρίσκεται στην αναρρόφηση του κυκλοφορητή. Έτσι εξασφαλίζεται μια σταθερή πίεση στην αναρρόφηση του κυκλοφορητή (για την αποφυγή σπηλαίωσης) και αποφεύγεται ο κίνδυνος λειτουργίας της εγκατάστασης με υποπίεση (ακόμα κι αν ο κυκλοφορητής είναι τοποθετημένος στην επιστροφή).

11 Μπορεί ένας ηλεκτρονικός κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης, τύπου Stratos, να εγκατασταθεί σε παλαιότερα κτίρια με δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης; Ο ηλεκτρονικός κυκλοφορητής απόδοσης, τύπου Stratos, μπορεί να εγκατασταθεί σε δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης, εάν εγκατασταθεί τόσο στο σωλήνα της επιστροφής προς τον λέβητα, όσο και στο σωλήνα προσαγωγής. Μπορεί να ρυθμιστεί η απόδοση του ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εγκατάστασης. Σε σύγκριση με παλαιότερους κυκλοφορητές καταναλώνει πολύ λιγότερο ρεύμα, χάρη στον πολύ υψηλό βαθμό απόδοσης του. Ειδικά στη περίπτωση τοποθέτησης του στην επιστροφή του λέβητα μπορεί να επιτευχθεί ακόμα υψηλότερη εξοικονόμηση, χρησιμοποιώντας τον τρόπο λειτουργίας Δp-T. Ο κυκλοφορητής προσαρμόζει έτσι αυτόματα την απόδοση του με κριτήριο τη θερμοκρασία επιστροφής προς το λέβητα, την οποία καταγράφει.

12 Ηλεκτρονικός κυκλοφορητής και βαλβίδα διαφορικής πίεσης Η βαλβίδα διαφορικής πίεσης ενεργοποιεί ένα by-pass μεταξύ προσαγωγής και επιστροφής, όταν το μανομετρικό του κυκλοφορητή σταθερών στροφών αυξάνεται, επειδή κλείνουν ηλεκτροβάνες αυτονομίας ή θερμοστατικές κεφαλές σωμάτων. Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές οι οποίοι προσαρμόζουν τις στροφές τους ανάλογα με τη ζήτηση με κριτήριο το μανομετρικό (Δp), δεν πρέπει να συνεργάζονται με βαλβίδες διαφορικής πίεσης, αφού το ένα αναιρεί τη λειτουργία του άλλου. > Πρέπει να υπάρχει by-pass στην εγκατάσταση; By-pass πρέπει να υπάρχει, αν δεν θέλουμε να διακόψουμε αμέσως τη λειτουργία του κυκλοφορητή, όταν δεν υπάρχει πια ζήτηση (π.χ. εξαιτίας κινδύνου υπερθέρμανσης του λέβητα). By-pass πρέπει να υπάρχει, αν δεν εξασφαλίζεται μια ικανοποιητική ελάχιστη παροχή του κυκλοφορητή (5-10% της ονομαστικής παροχής) σε συνθήκες πολύ μικρής ζήτησης.

13 Πως επιλέγουμε βαλβίδα ασφαλείας σε μία εγκατάσταση θέρμανσης; Η επιλογή βαλβίδας ασφαλείας πραγματοποιείται με βάση την θερμική ισχύ του λέβητα και το στατικό ύψος της εγκατάστασης. Το άνοιγμα της βαλβίδας πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον 1,5 bar πάνω από τη στατική πίεση του κτιρίου, ειδάλλως τα περιθώρια της διατήρησης πίεσης περιορίζονται πολύ και κινδυνεύουμε από συχνό άνοιγμα της βαλβίδας: Pάνοιγμα βαλβίδας Pστατικό + 1,5 bar Δηλαδή μια βαλβίδα όταν ανοίγει στα 3 bar μας καλύπτει ικανοποιητικά για εγκαταστάσεις με στατικό ύψος έως 15 m, ενώ μια βαλβίδα όταν ανοίγει στα 4 bar μας καλύπτει για εγκαταστάσεις με στατικό ύψος από 15 m έως 25 m. Ασφαλώς θα πρέπει να εξεταστεί αν όλα τα εξαρτήματα της εγκατάστασης (λέβητας, σώματα) αντέχουν σε αυτές τις πιέσεις.

14 Πώς ρυθμίζουμε τον αέρα και πώς πληρούμε μια εγκατάσταση θέρμανσης ή ψύξης με νερό; Η πίεση του αερίου πρέπει να προσαρμοστεί οπωσδήποτε στο στατικό ύψος της εγκατάστασης. Η συμβουλή είναι: Pαερίου Pστατικό + 0,2 bar 1 bar Δηλαδή όσο το στατικό ύψος συν 0.2 bar και όχι κάτω από 1 bar. Έπειτα μπορεί να πληρωθεί η εγκατάσταση με νερό από τον αυτόματο πλήρωσης. Η πίεση πλήρωσης συστήνεται να είναι: Pπλήρωσης Pαερίου + 0,3 bar Είναι φανερό πως με αυτές τις ρυθμίσεις πετυχαίνουμε στο ψηλότερο σημείο της εγκατάστασης μια αρχική πίεση του νερού τουλάχιστον 0,5 bar πάνω από την ατμοσφαιρική πίεση. Αυτή είναι το ελάχιστο όριο ασφαλείας που μας προστατεύει από είσοδο αέρα στο σύστημα με τα γνωστά αρνητικά επακόλουθα. Επίσης η μεγαλύτερη αρχική πίεση πλήρωσης του νερού έναντι της πίεσης αερίου κατά τουλάχιστον 0,3 bar μας εξασφαλίζει την απαιτούμενη μικρή αποθήκη νερού εντός του δοχείου. Αυτή είναι που προφυλάσσει από δημιουργία υποπίεσης σε μικρές απώλειες και πτώση θερμοκρασίας του νερού. Παράδειγμα ρύθμισης Α: Στατικό ύψος εγκατάστασης 20m. Ρυθμίζουμε πίεση αερίου 2,2 bar και πίεση στον αυτόματο πλήρωσης 2,5 bar (βαλβίδα ασφαλείας στα 4 bar). Δηλαδή πρέπει να προσθέσουμε αέρα στο δοχείο. Παράδειγμα ρύθμισης Β: Στατικό ύψος εγκατάστασης 5m. Ρυθμίζουμε πίεση αερίου 1 bar (ελάχιστη τιμή) και πίεση στον αυτόματο πλήρωσης περίπου 1,3 bar (βαλβίδα ασφαλείας στα 3 bar). Δηλαδή πρέπει να βγάλουμε αέρα από το δοχείο, που έχει εργοστασιακή ρύθμιση 1,5 bar.

15 Σε ποια σημεία πρέπει να δοθεί προσοχή κατά τον έλεγχο της κατάστασης και της λειτουργίας κυκλοφορητών και ελαιολίπαντων αντλιών ; Γενικός οπτικός έλεγχος. Έλεγχος της απορρόφησης ρεύματος του κινητήρα και της ηλεκτρικής τάσης. Έλεγχος για τυχόν θορύβους κατά την περιστροφή της αντλίας και του κινητήρα. Έλεγχος λειτουργίας και στεγανότητας των εξαρτημάτων όπως επίσης και του εξοπλισμού της αντλίας. Έλεγχος διαρροής και καλής λειτουργίας των σωληνώσεων απορροής. Λίπανση γρασάρισμα των εδράνων (όπου απαιτείται). Έλεγχος της φοράς περιστροφής (στους τριφασικούς τύπους) Σύσφιξη των συνδέσεων του κινητήρα και του ηλεκτρικού πίνακα (ων). Έλεγχος για τη σωστή συνδεσμολογία των ηλεκτρικών πινάκων και της χρήσης καλωδίων και λειτουργικός έλεγχος τους. Έλεγχος σύσφιξης βιδών. Οπτικός έλεγχος της στεγανοποίησης άξονα (ισχύει μόνο για τις ελαιολίπαντες αντλίες). Έλεγχος ευκολίας περιστροφής άξονα, έλεγχος της ευθυγράμμισης του κόμπλερ, έλεγχος καταπόνησης και τυχόν φθορές στα τακάκια του κόμπλερ (ισχύει μόνο για τις ελαιολίπαντες αντλίες τύπων VeroNorm NL και NPG).

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του;

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Το υδραυλικό πλήγμα οφείλεται στο απότομο σταμάτημα του αντλητικού συγκροτήματος ή στο απότομο κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-TOP-E/TOP-ED/TOP-EV. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-TOP-E/TOP-ED/TOP-EV. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-TOP-E/TOP-ED/TOP-EV GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Στοιχεία σύνδεσης κι απόδοσης 3 2 Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Συνοπτικά γι αυτό το εγχειρίδιο 4 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS ALPHA2/ALPHA3. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS ALPHA2/ALPHA3. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS ALPHA2/ALPHA3 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-MultiCargo MC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-MultiCargo MC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-MultiCargo MC GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 1.2.2 Κωδικοποίηση τύπου 4 1.2.3

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή - ορισμός... 29 Είδη καυστήρων... 29 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 2 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ...29

Περιεχόμενα. Εισαγωγή - ορισμός... 29 Είδη καυστήρων... 29 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 2 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ...29 Περιεχόμενα 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 Εισαγωγή... 15 Πλαστικές δεξαμενές... 15 Μεταλλικές δεξαμενές... 16 Πάχος χαλυβδόφυλλου (λαμαρίνας)... 17 Σωλήνες δεξαμενής... 17 Σωλήνας παροχής πετρελαίου... 17

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Περιεχόμενα Λέβητας Στερεών Καύσιμων MENSA Σελ. 1 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας 3 2 Γενική περιγραφή 3 3 Τεχνική περιγραφή 5 4 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-MultiVert-MVIE 2G. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-MultiVert-MVIE 2G. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-MultiVert-MVIE 2G GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 2 Εικόνα 4 Εικόνα 5 Εικόνα 6 3 Εικόνα 7 Εικόνα 8 4 Εικόνα 9 Εικόνα 10 5 Περιεχόμενα 1 Γενικά 7 1.1 Τομείς εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Έλεγχος κεντρικών συστημάτων θέρμανσης με χρήση τρίοδης βάνας και ελεγκτή αντιστάθμισης Περιγραφή: θα κατασκευαστεί ένα σύστημα κεντρικής θέρμανσης αποτελούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 2 Εικόνα 2 Εικόνα 3 3 Εικόνα 4 4 Περιεχόμενα 1 Γενικά 6 1.1 Σκοπός εφαρμογής 6 1.2 Οδηγίες για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση ενέργειας σε αντλίες νερού

Εξοικονόµηση ενέργειας σε αντλίες νερού ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE & ΚΑΠΕ ΗΜΕΡΙ Α: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εισηγητής: Χρήστος Μποζατζίδης ιπλ.μηχ.μηχ. Ε.Μ.Π. Μηχανικός Εφαρµογών HVAC Wilo Hellas ABEE 1 Ηλεκτρική Κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-CronoNorm-NL, NLG

Wilo-CronoNorm-NL, NLG Pioneering for You Wilo-CronoNorm-NL, NLG el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 136 329-Ed.03 / 2013-07-Wilo 1 Γενικά... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης 7746800094 12/2006 GR (el) Για τους εγκαταστάτες Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB022-24/24K Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από τη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας ξύλου. Multiplex MCL /MCL-F ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0

Λέβητας ξύλου. Multiplex MCL /MCL-F ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 Λέβητας ξύλου Multiplex MCL /MCL-F ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 1 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 3 3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ 4 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Είδος μελέτης: Πτυχιακή εργασία ΟΝ/ΜΟ: Χατζηπαύλου Μιχάλης 34379 ΙΔ Αποστολίδης Αθανάσιος 33933 ΙΕ Αθήνα, Αιγάλεω 2012 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ l Σχεδόν τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με αυτής των χαλύβδινων l Υψηλή αντίσταση στην οξείδωση-επιφανειακή φθορά

Διαβάστε περισσότερα

Enersave / Enersave Plus

Enersave / Enersave Plus Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave / Enersave Plus ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Έκδοση 1.2 10/2014 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 3 3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος Ray Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K έκδοση 13 Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος GR έκδοση Ray 6, 9, 12, 14,

Διαβάστε περισσότερα

Wilo Hellas Πυροσβεστικά Αντλητικά Συγκροτήματα WFFS-D, WFFS-E, WFFS-SUB. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo Hellas Πυροσβεστικά Αντλητικά Συγκροτήματα WFFS-D, WFFS-E, WFFS-SUB. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo Hellas Πυροσβεστικά Αντλητικά Συγκροτήματα WFFS-D, WFFS-E, WFFS-SUB GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά...4 1.1 Τομείς εφαρμογής...4 1.2 Οδηγίες για το προϊόν...4 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S 6 720 648 132-00.2I Αντλία θερμότητας αέρα/νερού Split COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS /E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS /E -S Οδηγίες εγκατάστασης Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

WILO VeroLine-IPL/IPL N/DPL/DPL...N. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

WILO VeroLine-IPL/IPL N/DPL/DPL...N. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας WILO VeroLine-IPL/IPL N/DPL/DPL...N GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Πληροφορίες για τα προϊόντα 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-CR-System/CRn-System. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-CR-System/CRn-System. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-CR-System/CRn-System GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 2 Ασφάλεια 3 2.1 Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

Manual de instalação e funcionamento Notice de montage et de mise en service

Manual de instalação e funcionamento Notice de montage et de mise en service Wilo-Yonos MAXO/-D de Einbau- und Betriebsanleitung pt Manual de instalação e funcionamento fr Notice de montage et de mise en service nl Inbouw- en bedieningsvoorschriften it Istruzioni di montaggio,

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας.

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στα προϊόντα PROTHERM. Μέριμνα της εταιρείας αποτελεί η διατήρηση της υψηλής ποιότητας του τελικού προϊόντος και η συνέχιση της πάγιας αίσθησης εμπιστοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-TWU 4 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Τεχνικές οδηγίες για τα προϊόν 3 2 Ασφάλεια 3 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευών - Εγκαταστάσεων - Παραγωγής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευών - Εγκαταστάσεων - Παραγωγής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευών - Εγκαταστάσεων - Παραγωγής Πτυχιακή Εργασία Τεχνική ανάλυση εγκαταστάσεων θέρμανσης Όνομα Φοιτητή:

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Τομή της αντλίας με αριθμούς θέσης Εικόνα 2 Συναρμολόγηση και σωληνώσεις της αντλίας 2 Εικόνα 3 Διαστάσεις Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα