1/5/2011. Συστήματα βρόχινου νερού. Αντληση Αποβλήτων Θέρμανση Ψύξη Κλιματισμός. Υδρευση Αρδευση. πηγή: WILO

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1/5/2011. Συστήματα βρόχινου νερού. Αντληση Αποβλήτων Θέρμανση Ψύξη Κλιματισμός. Υδρευση Αρδευση. πηγή: WILO"

Transcript

1

2 Στις θερμικές εγκαταστάσεις ( κυκλοφορητές) Στις εγκαταστάσεις κλιματισμού ( κυκλοφορητές) Στην ανακυκλοφορία του ζεστού νερού χρήσης (κυκλοφορητές ανακυκλοφορίας) Σε υδραυλικές εγκαταστάσεις ( πιεστικά συγκροτήματα ) Σε εγκαταστάσεις αποχέτευσης ( αντλίες λυμάτων). Στην απομάκρυνση υδάτων ( αντλίες αποστράγγισης) Σε πυροσβεστικά δίκτυα ( πιεστικά πυροσβεστικά συγκροτήματα) Στην άντληση από μεγάλα βάθη (πολυβάθμιες αντλίες) για πότισμα αγρών. Σε ειδικές χρήσεις, πισίνες,βιομηχανία,βιολογικούς καθαρισμούς, θαλασσινό νερό κ.αλλ. 2

3 Συστήματα βρόχινου νερού Υδρευση Αρδευση πηγή: WILO Αντληση Αποβλήτων Θέρμανση Ψύξη Κλιματισμός 3

4 πηγή: WILO 4

5 πηγή:grundfos 5

6 ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΜΕ ΦΛΑΤΖΕΣ 6

7 πηγή:grundfos 7

8 Για την επιλογή αντλιών απαιτείται η παροχή Q σε m3/hr και το μανομετρικό ύψος Η σε mυσ. H παροχή προκύπτει είτε από τον αριθμό των υδραυλικών υποδοχέων (0,6 m3/hr για κάθε παροχή 1/2 ) λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονη λειτουργία %, είτε από νομοθεσία (π.χ. για μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο Ι κατηγορίας 114 m3/hr), είτε από τις εκάστωτε απαιτήσεις της κάθε χρήσης(ποτιστικά,αποστράγγιση κ.αλλ.) Το συνολικό μανομετρικό ύψος προκύπτει : H = Η ΥΨΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ +Η Υ.ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ + Η ΤΡΙΒΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ + ΗΕΚΡΟΗΣ Τα Η ΥΨΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ μετρούνται εύκολα για την κάθε χρήση το δε ΗΕΚΡΟΗΣ δίδεται από νομοσχέδιο ( π.χ. για μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο Ι κατηγορίας 44 mυσ) ή από τις εκάστωτε απαιτήσεις ενώ οι απώλειες σωλήνων (Η ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ) υπολογίζονται ανάλογα με το δίκτυο και με την βοήθεια αντίστοιχου νομογραφήματος. 8

9 Για την επιλογή κυκλοφορητών όπως και για τις αντλίες απαιτείται η παροχή Q σε m3/hr και το μανομετρικό ύψος Η σε mυσ. Από τον γενικό τύπο H = Η ΥΨΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ +Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ + Η ΤΡΙΒΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ + ΗΕΚΡΟΗΣ Τα Η ΥΨΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ,Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ, ΗΕΚΡΟΗΣ είναι 0. Επομένως στα κλειστά κυκλώματα υπολογίζονται μόνο οι τριβές στις σωληνώσεις καθώς και οι τοπικές αντιστάσεις. Εμπειρικά μπορούμε να πούμε πως έχουμε για Δισωλήνιες εγκαταστάσεις : 2,5-3mΥΣ Μονοσωλήνιες εγκαταστάσεις : 4-6mΥΣ Δισωλήνιες εγκαταστάσεις -ομπρέλα : 4,5-6mΥΣ Συνήθως όμως απαιτείται μελέτη μηχανολόγου για τον υπολογισμό των τριβών σωληνώσεων είτε με λογισμικό είτε κάνοντας χρήση του ανάλογου νομογραφήματος των σωληνώσεων που χρησιμοποιήθηκαν στην 9

10 Η παροχή του V (σε m3/h) προκύπτει από την σχέση : V = Q / (ΔΤ x 1000) όπου: Q η ισχύς του λέβητα σε kcal/h ΔΤ η διαφορά θερμοκρασίας νερού προσαγωγής-επιστροφής, συνήθως ΔΤ = 15οC για δισωλήνια συστήματα και (10οC - 15οC) για μονοσωλήνια συστήματα. 10

11 ΕΠΙΛΟΓΗ πηγή: IT POWER πηγή: GRUNDFOS 11

12 ΕΠΙΛΟΓΗ πηγή: GRUNDFOS 12

13 ΕΠΙΛΟΓΗ πηγή: WILO 13

14 ΕΠΙΛΟΓΗ πηγή: WILO 14

15 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ. 15

16 16

17 . ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) (πηγή: GRUNDFOS) (πηγή: WILO) 17

18 18

19 Οι Inverter κυκλοφορητές είναι κυκλοφορητές μεταβλητών στροφών,συνήθως με ρότορα μόνιμο μαγνήτη. Οι κυκλοφορητές αυτοί διαθέτουν ένα αισθητήριο, κατάλληλο λογισμικό και ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας. Ο αισθητήρας αντιλαμβάνεται τις αλλαγές στην παροχή του νερού και μεταβιβάζει την πληροφορία στον μετατροπέα συχνότητας έτσι ώστε να ρυθμιστούν ανάλογα οι στροφές του κυκλοφορητή άρα και το μανομετρικό. Ας θυμηθούμε ότι: Η2/Η1=(n2 /n1) 2, Q2/Q1 = n2 /n1, P2/P1 = ( n2/n1)3 Η χρήση τους σε μονοσωλήνια συστήματα και σε δισωλήνια συστήματα τα οποία έχουν προχωρήσει σε αυτονόμηση σωμάτων, με θερμοστατικές κεφαλές, μπορεί να οδηγήσει σε πολύ μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και προστασία των δικτύων. Από το 2015 θα γίνουν υποχρεωτικοί στις εγκαταστάσεις. 19

20 πηγή: WILO (πηγή: GRUNDFOS) 20

21 ΜΙΚΡΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΜΕ PRESSCONTROL (πηγή: GRUNDFOS KAI WILO ) 21

22 ΜΙΚΡΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ (πηγή: GRUNDFOS) 22

23 ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ( ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ) (πηγή: GRUNDFOS) πηγή: WILO 23

24 ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ (πηγή: GRUNDFOS) 24

25 (πηγή: GRUNDFOS) 25

26 Μικρή μονάδα αυτόματης άντλησης λυμάτων με κοπτήρες για ένα WC, τοποθετείται πίσω από την λεκάνη (πηγή: GRUNDFOS) 26

27 Κοπτήρας 2. Αντλία στροβιλισμού (Vortex) 3. Ελεγκτής 4. Αντεπίστροφη 5. Φίλτρο ενεργού άνθρακα 6. Κατάθλιψη 25/32 mm 7. Είσοδος 40 mm 8. Καλάθι φίλτρου (πηγή: GRUNDFOS) 27

28 (πηγή: GRUNDFOS) 28

29 Ηλεκτρονική οριζόντια πολυβάθμια αντλία. Υποβρύχια αντλία βαθέων φρεάτων (γεωτρήσεων). Κατακόρυφη πολυβάθμια ανοξείδωτη αντλία. Αντλίες Norm. πηγή: WILO 29

30 πηγή: WILO 30

31 ΤΕΛΟΣ Σημείωση: Οι παραπάνω διαφάνειες σε καμιά περίπτωση δεν προορίζονται για διαφημιστικούς ή εμπορικούς λόγους παρά μόνο για εκπαιδευτική χρήση. 31