ΚΕΦ. 16 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΙΟΝΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦ. 16 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΙΟΝΑΝΤΑΛΛΑΓΗ"

Transcript

1 ΚΕΦ. 16 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΙΟΝΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασίζεται στην αμφίδρομη ανταλλαγή ιόντων μεταξύ μιας εξωτερικής υγρής φάσης και ιοντικών θέσεων μιας στερεής αδιάλυτης φάσης, του ιονταλλάκτη.

3 Αρχή Ιονανταλλαγής

4 Κατηγορίες Ιονανταλλακτών Ανόργανοι φυσικοί και συνθετικοί ιονανταλλάκτες Ζεόλιθοι (πυριτικά άλατα Al, Ca, Na, K) Άργιλλοι Οργανικοί ιονανταλλάκτες φυσικής προέλευσης Ιονανταλλάκτες από γαιάνθρακες Ιονανταλλακτικές ρητίνες (συνθετικοί οργανικοί ιονανταλλάκτες Ηπλέον ενδιαφέρουσα κατηγορία

5 Ιονανταλλακτικές Ρητίνες Ion exchange resins Υψιμοριακές πολυμερείς οργανικές ενώσεις Συνήθως προϊόντα συμπολυμερισμού στυρολίου διβινυλοβενζολίου Αδιάλυτες στο νερό και συνήθεις οργανικούς διαλύτες Περιέχουν ιονίσιμες δραστικές ομάδες Κατιοντικές, ανιοντικές

6 Συμπολυμερές Στυρολίου - Διβινυλοβενζολίου

7 Άλλοι Ιονανταλλάκτες Πολυσαγχαρίτες Κυτταρίνη Δεξτράνη (Sephadex) Αγαρόζη (Sepharose) Πολυακρυλαμίδιο (με προσθήκη ιονίσιμων ομάδων) Ονομάζονται ιονανταλλακτικές πηκτές ή γέλες, γιατί είναι μαλακότερης υφής από τις ρητίνες πολυστυρολίου

8 Μορφή Ιονανταλλακτικής Ρητίνης

9 Ιονίσιμες Δραστικές Ομάδες Ιονταλλακτών Ιονίζονται προς ιόντα μόνιμα προσκολλημένα στην αλυσίδα του πολυμερούς και προς αντισταθμιστικά ιόντα (counter ions) στην υγρή φάση, που μπορούν να ανταλλαγούν αντιστρεπτά με ιόντα ομώνυμου φορτίου

10 Τύποι Ιονταλλακτικών Ρητινών (1) Ανάλογα με είδος ιονίσιμων ομάδων Κατιονανταλλακτικές Με όξινες ομάδες, αρνητικά φορτισμένες, με κατιόντα ικανά να ανταλλαγούν με κατιόντα του διαλύματος Ανιονανταλλακτικές Με βασικές ομάδες, θετικά φορτισμένες, με ανιόντα ικανά να ανταλλαγούν με ανιόντα του διαλύματος

11 Τύποι Ιονταλλακτικών Ρητινών (2) Με βάση την ισχύ των ιονίσιμων ομάδων (βαθμού ιονισμού) Ισχυρώς όξινες Ασθενώς όξινες Ισχυρώς βασικές Ασθενώς βασικές

12 Τύποι Ιονανταλλακτών

13 Ισχυρώς Όξινες Ρητίνες (1) Εμπορικά ονόματα: Dowex 50, Amberlite IR-120, Sephadex C-50 Περιέχουν ομάδες: SO 3- H + PO(OH) 3 AsO(OH) 2 Δρουν σε όλη την κλίμακα του ph Υπό μορφή οξέος ήάλατος

14 Ισχυρώς Όξινη Ιονανταλλακτική Ρητίνη Amberlite IR-120 PC: polymer chain, ES: Exchange Site, EI: Exchangable Ion

15 Ισχυρώς Όξινες Ρητίνες (2) Παραδείγματα Ιονανταλλαγής R = αμετάβλητο τμήμα μορίου ρητίνης RSO 3- H + + Na + OH - RSO 3- Na + + H 2 O RSO 3- H + + Na + Cl - RSO 3- Na + + H + Cl - 2RSO 3- Na + + Ca 2+ Cl 2 2- (RSO 3- ) 2 Ca Na + Cl - Κατ εξοχήν χρησιμοποιούμενες κατιονανταλλακτικές ρητίνες

16 Ιονανταλλαγή Na + ισχυρώς όξινης ρητίνης από Ca 2+ του διαλύματος

17 Ασθενώς Όξινες Ρητίνες Εμπορικά ονόματα: Amberlite IRC-50 Sephadex CM C-50 Περιέχουν ομάδες: -COOH και OH (φαινολικό) Χρησιμοποιούνται μόνο σε ουδέτερο ήαλκαλικό περιβάλλον Εκλεκτική δέσμευση κατιόντων ισχυρώς βασικών ουσιών παρουσία ασθενών βάσεων

18 Ισχυρώς Βασικές Ρητίνες (1) Εμπορικά ονόματα: Dowex 1 ή 2 Amberlite IRA-400 Περιέχουν ισχυρώς βασικές ομάδες τεταρτοταγούς αμμωνίου, π.χ N(CH 3 ) 3+ OH - Χρησιμοποιούνται σε όλη την κλίμακα ph Για δέσμευση ανιόντων ισχυρών ή ασθενών οξέων και ανταλλαγή ανιόντων

19 Ισχυρώς Βασικές Ρητίνες (2) Παραδείγματα Ιονανταλλαγής RN(CH 3 ) 3+ OH - + H + Cl - RN(CH 3 ) 3+ Cl - + H 2 O RN(CH 3 ) 3+ OH - + CH 3 COO - H + RN(CH 3 ) 3+ CH 3 COO - + H 2 O RN(CH 3 ) 3+ OH - + Na + Cl - RN(CH 3 ) 3+ Cl - + Na + OH - RN(CH 3 ) 3+ Cl - + Na + NO 3- RN(CH 3 ) 3+ NO 3- + Na + Cl -

20 Ασθενώς Βασικές Ρητίνες (1) Εμπορικά ονόματα: Dowex 3 Amberlite IR-45 SephadexDEAE A-50 Περιέχουν πρωτονιωμένες αμινομάδες: Πρωτοταγείς: -NH + 3 Δευτεροταγείς: -NH 2 CH + 3 Τριτοταγείς: -NH(CH 3 ) + 2

21 Ασθενώς Βασικές Ρητίνες (2) Δρουν σε όξινο περιβάλλον υπό μορφή άλατος Χρησιμοποιούνται για διαχωρισμό ασθενών οξέων από ισχυρά οξέα με κατακράτηση μόνο ανιόντων ισχυρών οξέων RNH 3+ Cl - + R SO 3- H + RNH 3+ R SO 3- + H + Cl -

22 Χηλικές Ρητίνες Περιέχουν δραστική ιμινοδιοξική ομάδα -CH 2 N(CH 2 COOH) 2 Σχηματίζει χηλικά σύμπλοκα με πολλά κατιόντα

23 Σχηματισμός Χηλικού Συμπλόκου

24 Ιδιότητες Συμεριφορά Ρητινών (1) Φύση δραστικών ομάδων Καθορίζει το είδος των ανταλλασσόμενων ιόντων Αριθμός δραστικών μονάδων Καθορίζει την ανταλλακτική χωρητικότητα Ισχύς δραστικών ομάδων Καθορίζει την εκλεκτικότητα

25 Ιδιότητες Συμεριφορά Ρητινών (2) Μέγεθος κόκκων Καθορίζει την ταχύτητα ιονανταλλαγής και διαπερατότητα στήλης από ρητίνη Αριθμός διακλαδώσεων Καθορίζει τη συνεκτικότητα, το πορώδες και τη διόγκωση της ρητίνης

26 Ανταλλακτική Χωρητικότητα (Exchange Capacity) ήικανότητα Συγκράτησης Μέτρο ικανότητας να συγκρατεί ανταλλάξιμα ιόντα Ορίζεται ως οαριθμός meq ιόντων (H +, Na +, OH -, Cl -, κλπ) ανά μονάδα ξηρής ρητίνης (meq/g) ή ανά μονάδα διογκωμένης με υγρό ρητίνης (meq/ml), τα οποία μπορούν να ανταλλαγούν Συνήθεις ρητίνες: 3 6 meq/g και 1-2 meq/ml

27 Εκλεκτικότητα Ρητίνης (1) Παρουσίαση αυξημένης προτίμησης για ένα συγκεκριμένο ιόν σε σχέση με ένα άλλο Εκφράζεται με συντελεστή εκλεκτικότητας Ισούται με σταθερά ισορροπίας αντίδρασης ιονανταλλαγής ιόντων

28 Εκλεκτικότητα Ρητίνης (2) Ανταλλαγή κατιόντος: Μ + + Χ + R - X + + M + R - Ανταλλαγή ανιόντος Μ - + R + X - X - + R + M - [X] και [Μ] συγκεντρώσεις δύο ομώνυμα φορτισμένων ιόντων στο διάλυμα (meq/ml) [ΧR] ή [X] r και [MR] ή [M] r συγκεντρώσεις στη ρητίνη (meq/g) M X [ X ][ MR] [ M ][ XR] K = = [ X ][ M ] r [ M ][ X ] r

29 Μέγεθος Κόκκων Ρητίνης Πρέπει να είναι αρκετά μικρό Ωστε επιφάνεια επαφής μεγάλη Όχι πολύ μικρό Ώστε ηταχύτητα ροής στη στήλη να μην είναι πολύ μικρή Έκφραση mm (Συνηθέστερα) σε μονάδες mesh Αμερικανικής Πρότυπης Κλίμακας Κοσκίνων mesh: αριθμός οπών ανά ίντσα (κοσκίνου από το οποίο διέρχεται ηρητίνη) Αναλυτικές ρητίνες: mesh

30 Έννοια mesh κοσκίνων για έκφραση μεγέθους κόκκων

31 Συσχέτιση μονάδων mesh και mm για έκφραση μεγέθους κόκκων

32 Αριθμός Διακλαδώσεων Ρητίνης (1) (Degree of Cross Linkage) Διακλαδώσεις στο συμπολυμερές μόριο ρητίνης συνήθως συνίσταται από διβινυλοβενζόλιο ήφορμαλδεϋδη Αριθμός διακλαδώσεων: εκατοστιαία περιεκτικότητα σε διβινυλοβενζόλιο Συνήθως 8-10, σε ρητίνες Dowex δηλώνεται με αριθμό που ακολουθεί το τύπο της ρητίνης. Π.χ. Dowex 50 X8

33 Αριθμός Διακλαδώσεων Ρητίνης (2) (Degree of Cross Linkage) Επηρεάζει δραστικά τη συμπεριφορά της ρητίνης Αύξηση συνεπάγεται: Αύξηση συνεκτικότητας Μείωση διόγκωσης κατά επαφή με νερό Μείωση πορώδους Μείωση διαλυτότητας ρητίνης Μείωση ταχύτητας ροής δια μέσου στήλης Αύξηση ανταλλακτικής χωρητικότητας Μείωση ταχύτητας ιονανταλλαγής

34 Αριθμός Διακλαδώσεων Ρητίνης (3) (Degree of Cross Linkage) Ταχύτητα ιονανταλλαγής εξαρτάται: Ταχύτητα διάχυσης ιόντων στο μόριο ρητίνης Όσο συνεκτικότερη η ρητίνη (λόγω μεγάλου αριθμού διακλαδώσεων), τόσο δυσκολεύονται τα ιόντα να διεισδύσουν μέσα στο δίκτυο για να βρουν ιόντα να ανταλλαγούν Αξιοποίηση για διαχωρισμό ιόντων με διαφορετικές ιοντικές ακτίνες με εκλογή ρητινών με κατάλληλο αριθμό διακλαδώσεων

35 Μέγεθος Πόρων Μέγεθος πόρων ρητινών πολυστυρολίου περιορίζει τη χρήση σε ιόντα με ΜΒ < 500 Μεγαλύτερα μόρια δεν μπορούν να διαχυθούν μέσα στη ρητίνη Ιονανταλλακτικές πηκτές (gels) χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερους πόρους και χρησιμοποιούνται για διαχωρισμούς μεγαλομορίων (π.χ. πρωτεϊνες)

36 Δομή Ιονανταλλακτικών Πηκτών (Sephadex gels)

37 Πίνακας Διαθέσιμων Πηκτών Sephadex με Περιοχή Κλασμάτωσης

38 Αντιστρεπτότητα Ρητινών Ουσιώδες γνώρισμα Είναι δυνατή ηαναγέννηση και επαναχρησιμοποίησή τους Π.χ. Στη στήλη για την αποσκλήρυνση του νερού τα ιόντα Na + της ρητίνης αντικαθίστανται πλήρως από ιόντα Ca 2+ Ηστήλη αναγεννάται με διαβίβαση μέσα από τη στήλη πυκνού διαλύματος NaCl Χρήση NaCl στα πλυντήρια πιάτων

39 Αναγέννηση Στηλών Ιονανταλλακτικών Ρητινών

40 Συντελεστής Κατανομής K D ιόντος μεταξύ ρητίνης και διαλύματος Για τη γενική αντίδραση ιονανταλλαγής (τα φορτία παραλείπονται χάριν απλότητας) Μ + ΧR X + MR Εάν το Μσε σχετικά μικρή συγκέντρωση (ποσότητα να μην υπερβαίνει το 5% της ανταλλακτικής χωρητικότητας) ισχύει ησχέση: K D [ MR] = [ M ] = ποσότητα _ ιόντος _ στη _ ρητίνη _ ανά _ g _ ρητίνης ποσότητα _ ιόντος _ στο _ διάλυµα _ ανά _ ml _ διαλύµατος

41 Τεχνικές Χρήσεως Ρητινών (1) Τεχνική λουτρού: Ρητίνη τοποθετείται μαζί με το διάλυμα δείγματος μέσα σε υποδοχέα και αναταράσσεται μέχρι αποκατάστασης ισορροπίας Απομάκρυνση ρητίνης με διήθηση, απόχυση ή φυγοκέντρηση Αναγέννηση και επαναχρησιμοποίηση Πλεονέκτημα ηαπλότητα Σημασία έχει ηεκλεκτικότητα της ρητίνης για το ιόν ή ιόντα του διαλύματος

42 Τεχνικές Χρήσεως Ρητινών (2) Τεχνική στήλης: Ρητίνη εντός κατακόρυφου σωλήνα με πορώδη πυθμένα Υγρά τροφοδότησης και αναγέννησης της στήλης ρέουν από πάνω προς τα κάτω Συμβαίνουν πολυάριθμες τεχνικές λουτρού στα επάλληλα στρώματα ρητίνης

43 Τεχνικές Χρήσεως Ρητινών (3) Τεχνική στήλης: Ποσοτική ιονανταλλαγή, ανεξάρτητα από εκλεκτικότητα ρητίνης προς συγκεκρατούμενο ιόν, αρκεί να μην υπερβούμε την ανταλλακτική χωρητικότητα Στήλες με ιονανταλλακτικές ρητίνες χρησιμοποιούνται στην εκχύλιση στερεής φάσης και υγροχρωματογραφία

44 Τεχνική Στήλης

45 Στάδια Διαχωρισμού με Τεχνική Στήλης 1. Διαβίβαση διαλύματος του προς διαχωρισμό ουσιών μέσα από τη στήλη Τα ανταλλασσόμενα ιόντα κατακρατούνται από τη ρητίνη της στήλης Οι μη ηλεκτρολύτες και τα αντιθέτου φορτίου ιόντα διέρχονται από τη στήλη 2. Έκλουση της στήλης με κατάλληλο διαλύτη Σταδιακή εκτόπιση ιόντων που έχουν κατακρατηθεί Έξοδος ιόντων από τη στήλη σε ξεχωριστά κατά το δυνατόν κλάσματα

46 Στάδια διαχωρισμού με στήλη 1: Τοποθέτηση ρητίνης στη στήλη 2:Διαβίβαση υγρού ενεργοποίησης 3. Προσθήκη διαλύματος δείγματος 4. Προσθήκη υγρού για σταδιακή έκλουση ιόντων

47 Εφαρμογές Ιονανταλλαγής (1) Ποικίλες εφαρμογές Σε βιομηχανική κλίμακα Σε εργαστηριακή κλίμακα Μέγεθος στηλών ποικίλλει: Λίγα mm 3 (αναλυτικές στήλες) Πολλά m 3 (παρασκευαστικές στήλες) Διάμετρος στήλης εξαρτάται από Ποσότητα κατεργαζόμενης ύλης Μήκος στήλης εξαρτάται από Δυσκολία εκτελούμενων διαχωρισμών

48 Εργαστηριακή (αριστερά) και Βιομηχανική (δεξιά) Χρήση Ρητινών

49 Στήλες Ρητινών για Εργαστηριακή Χρήση

50 Βιομηχανική Χρήση Ρητινών

51 Εφαρμογές Ιονανταλλαγής (2) Απιονισμός Ύδατος (λήψη απιονισμένου ύδατος) Διαβίβαση φυσικού νερού διαδοχικά μέσα από κατιονανταλλακτική και ανιονανταλλακτική ρητίνη ήμέσα από μείγμα τους, που βρίσκονται υπό μορφή Η + και ΟΗ -, πετυχαίνεται πλήρης απομάκρυνση των ιόντων του. Απιονισμένο νερό (deionised water) χρησιμοποιείται ευρύτατα αντί του απεσταγμένου νερού Το απιονισμένο νερό δεν είναι απαλλαγμένο οργανικών ενώσεων.

52 Πορεία Απιονισμού Ύδατος

53 Απιονισμός Ύδατος

54 Εφαρμογές Ιονανταλλαγής (3) Αποσκλήρυνση Ύδατος Ύδατα υψηλής σκληρότητας διαβιβάζονται μέσα από κατιονανταλλακτική ρητίνη με μορφή ιόντων Na + Τα ιόντα Ca 2+ και Mg 2+ ανταλλάσσονται με ιόντα Na +

55 Πορεία Αποσκλήρυνσης Ύδατος

56 Διαδικασία Αποσκλήρυνσης Ύδατος

57 Εφαρμογές Ιονανταλλαγής (4) Απομάκρυνση Παρεμποδιζόντων Ιόντων και Μη Ηλεκτρολυτών Συνήθως ενδιαφέρει οδιαχωρισμός κατιόντων από παρεμποδίζοντα ανιόντα ήανιόντων από παρεμποδίζοντα κατιόντα Παραδείγματα: 1. Απομάκρυνση φωσφορικών ιόντων με ανιονανταλλακτική ρητίνη, πριν από συμπλοκομετρική ογκομέτρηση Ca 2+ και Mg 2+ με EDTA

58 Εφαρμογές Ιονανταλλαγής (5) Απομάκρυνση Παρεμποδιζόντων Ιόντων και Μη Ηλεκτρολυτών 2. Απομάκρυνση με κατιονανταλλακτική ρητίνη Ca 2+, Fe 3+, Al 3+ που παρεμποδίζουν τον προσδιορισμό φωσφορικών 3. Απομάκρυνση ιχνών βαρέων μετάλλων (Fe, Co, Zn) με χηλικές ρητίνες από πυκνά διαλύματα αλάτων αλκαλίων και αλκαλικών γαιών

59 Εφαρμογές Ιονανταλλαγής (6) Απομάκρυνση Παρεμποδιζόντων Ιόντων και Μη Ηλεκτρολυτών Σημαντική εφαρμογή οδιαχωρισμός ιόντων από μη ηλεκτρολύτες Χρήση στη φαρμακευτική ανάλυση για διαχωρισμό ιοντικών δραστικών από έκδοχα μη ηλεκτρολύτες Παράδειγμα: κατιοντική βιταμίνη Β 1 διαχωρίζεται από παρεμποδίζουσες μη ιοντικές ουσίες που βρίσκονται σε δείγμα ζύμης, με κατιονανταλλακτική ρητίνη

60 Εφαρμογές Ιονανταλλαγής (7) Διαχωρισμοί Σπουδαιότερη εφαρμογή ιονανταλλαγής οι αναλυτικοί διαχωρισμοί ανοργάνων και οργανικών ιόντων Κατάλληλη επιλογή: Ιονανταλλακτικής ρητίνης, Υγρού έκλουσης Πειραματικών συνθηκών (ph, θερμοκρασία, μήκος στήλης)

61 Εφαρμογές Ιονανταλλαγής (8) Διαχωρισμοί Αξιοποίηση με ανάπτυξη της υγροχρωματογραφίας ιονανταλλαγής Σημαντικότερη εφαρμογή ηανάλυση μείγματος αμινοξέων με κατιονανταλλακτική ρητίνη και βαθμιαία αύξηση του ph στο υγρό έκλουσης

62 Χρωματογράφημα Διαχωρισμού Αμινοξέων

63 Εφαρμογές Ιονανταλλαγής (9) Διαχωρισμοί Μεταλλοϊόντων Διαχωρίζονται με μορφή: Εφυδατωμένων κατιόντων με κατιονανταλλακτική ρητίνη Ανιοντικών συμπλόκων με ανιονανταλλακτική ρητίνη Παράδειγμα: Μείγμα Ni(II), Mn(II), Co(II), Cu(II), Fe(III), Zn(II) διαχωρίζεται σε ανιονανταλλακτική ρητίνη με μεταβολή συγκέντρωσης HCl στο υγρό έκλουσης (σχηματίζονται χλωριοσύμπλοκα)

64 Εφαρμογές Ιονανταλλαγής (10) Διαχωρισμοί Μεταλλοϊόντων Παράδειγμα: Διαχωρισμός σπανίων γαιών με ιονανταλλαγή βάσει της διαφοροποίησης των συντελεστών κατανομής συμπλόκων με EDTA

65 Εφαρμογές Ιονανταλλαγής (11) Διαχωρισμοί Οργανικών Ουσιών Παράδειγμα: Διαχωρισμός σακχάρων και παρόμοιων cis-πολυυδροξυλιωμένων ενώσεων (μαννίτης, σορβίτης) με ανιονανταλλακτική ρητίνη μετά από σχηματισμό ανιόντων με βορικά

66 Εφαρμογές Ιονανταλλαγής (12) Συμπύκνωση Αραιών Ηλεκτρολυτών και Ανάληψη Ιχνοστοιχείων Χρησιμοποιούνται ρητίνες για τη συμπύκνωση, απομόνωση και ανάληψη διαφόρων ιοντικών συστατικών, που βρίσκονται σε ίχνη σε αραιά διαλύματα Μεγάλοι όγκοι του αραιού διαλύματος διαβιβάζονται μέσα από τη ρητίνη που στη συνέχεια εκλούονται με μικρούς όγκους υγρού

67 Εφαρμογές Ιονανταλλαγής (13) Στοιχειομετρικές Αντικαταστάσεις Συχνά ενδιαφέρει οπροσδιορισμός ολικής συγκέντρωσης κατιόντων ενός διαλύματος Διαβίβαση του διαλύματος δείγματος μέσα από στήλη ισχυρά όξινης ρητίνης στη μορφή Η + Κατακρατούνται τα ιόντα στη ρητίνη με σύγχρονη απελευθέρωση ισοδύναμης ποσότητας Η + στο έκλουσμα Ογκομετρείται το έκλουσμα και τα υγρά έκπλυσης με πρότυπο διάλυμα NaOH Ανάλογα μπορεί να γίνει οπροσδιορισμός ολικής περιεκτικότητας ανιόντων με χρήση ισχυρά βασικής ανιονανταλλακτικής ρητίνης και ογκομέτρηση του εκλούσματος με πρότυπο διάλυμα HCl

ΙΟΝΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΟΝΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΟΝΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ 1.1 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο όρος ιοντική χρωµατογραφία εισήχθη στη διεθνή βιβλιογραφία το 1975 από τον H. Small, µε σκοπό την περιγραφή µίας τεχνικής υγρής χρωµατογραφίας διαχωρισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι. (Συµπληρωµατικές σηµειώσεις σε θέµατα ιαχωρισµών) Α. Εκχύλιση κατ' αντιρροή. Β. Εκχύλιση στερεάς φάσης

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι. (Συµπληρωµατικές σηµειώσεις σε θέµατα ιαχωρισµών) Α. Εκχύλιση κατ' αντιρροή. Β. Εκχύλιση στερεάς φάσης ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι (Συµπληρωµατικές σηµειώσεις σε θέµατα ιαχωρισµών) Α. Εκχύλιση κατ' αντιρροή Β. Εκχύλιση στερεάς φάσης Αθήνα, Ιανουάριος 2005 A. ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΚΑΤ' ΑΝΤΙΡΡΟΗ - ΣΥΣΚΕΥΗ CRAIG A.1 Θεωρία Η εκχύλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ HO 3 S Εφαρµογή της Ιοντοεναλλαγής SO 3 H SO 3 H στην Επεξεργασία Νερού & Υδατικών ιαλυµάτων HO 3 S SO 3 H Πτυχιακή SO 3 HΕργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους αναλυτικούς διαχωρισμούς

Εισαγωγή στους αναλυτικούς διαχωρισμούς Εισαγωγή στους αναλυτικούς διαχωρισμούς Διαχωρισμός: απομόνωση του αναλύτη από πιθανές παρεμποδίζουσες ουσίες καταβύθιση απόσταξη εκχύλιση Εισαγωγή στους αναλυτικούς διαχωρισμούς Κλασική εκχύλιση [S] οργ

Διαβάστε περισσότερα

12. Διεργασίες επεξεργασίας νερού

12. Διεργασίες επεξεργασίας νερού Γενικά Τα φυσικά νερά, κυρίως τα επιφανειακά, δεν πληρούν ποτέ τις προδιαγραφές ποιότητας που τίθενται από τη νομοθεσία για το «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης». Θα πρέπει συνεπώς να απομακρυνθούν κάποια ανεπιθύμητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Θ. ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Θ. ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Θ. ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΒΗΧΙΚΩΝ-ΑΠΟΧΡΕΜΠΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ ΜΕ ΥΧΥΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Χημείας / Βιοχημείας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ IATΡΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Σ. Μπονάνου Τζεδάκη, A. Tσακάλωφ Λάρισα 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Εισαγωγή Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΙΠΟΥΣ ΣΤΟ ΤΥΡΙ Εισαγωγή Το λίπος είναι ένα συστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Υγιεινής Περιβάλλοντος Συνοπτική Θεωρία και Εργαστηριακές Ασκήσεις

Σημειώσεις Υγιεινής Περιβάλλοντος Συνοπτική Θεωρία και Εργαστηριακές Ασκήσεις ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π.) ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Σημειώσεις Υγιεινής Περιβάλλοντος Συνοπτική Θεωρία και Εργαστηριακές Ασκήσεις Αρτίν Χατζηκιοσεγιάν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Δ. Κομιώτης Σ. Μαντά Αναπληρωτής Καθηγητής Λέκτορας Π.Δ. 407/80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Αθανάσιος Κ. Λάνταβος Καθηγητής ΑΓΡΙΝΙΟ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Εισαγωγή Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΔΑΜΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΔΑΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΧIΤΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

. Πείραμα: Μέτρηση του σημείου τήξεως μιας γνωστής ή άγνωστης καθαρής. Εργαστήριο Οργ. Χημείας 1 ου Εξαμήνου - Περιεχόμενα Μαθήματος

. Πείραμα: Μέτρηση του σημείου τήξεως μιας γνωστής ή άγνωστης καθαρής. Εργαστήριο Οργ. Χημείας 1 ου Εξαμήνου - Περιεχόμενα Μαθήματος Εργαστήριο Οργ. Χημείας 1 ου Εξαμήνου - Περιεχόμενα Μαθήματος Εισαγωγή στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας. Υάλινα σκεύη-θερμαντικά και ψυκτικά μέσα-γνωριμία με τις οργανικές ενώσεις Υγρά-στερεά; τήξη, βρασμός,

Διαβάστε περισσότερα

Υπό: Παύλου Κορδοπάτη & Βασιλικής Μαγκαφά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Υπό: Παύλου Κορδοπάτη & Βασιλικής Μαγκαφά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ) Υπό: Παύλου Κορδοπάτη & Βασιλικής Μαγκαφά ΠΑΤΡΑ 2005 - i - ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Ιατρικής Εργαστήριο Χηµείας / Βιοχηµείας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ IATΡΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Ιατρικής Εργαστήριο Χηµείας / Βιοχηµείας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ IATΡΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Ιατρικής Εργαστήριο Χηµείας / Βιοχηµείας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ IATΡΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Σ. Μπονάνου Τζεδάκη, A. Tσακάλωφ, H.Mυλωνής Λάρισα 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Πρόγραµµα Διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

(YΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ) ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (HIGH PERFORMANCE) LIQUID CHROMATOGRAPHY ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

(YΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ) ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (HIGH PERFORMANCE) LIQUID CHROMATOGRAPHY ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 (YΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ) ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (HIGH PERFORMANCE) LIQUID CHROMATOGRAPHY ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Ονομάζεται έτσι επειδή η κινητή φάση είναι υγρή. Η στατική φάση μπορεί να είναι στερεά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Υπεύθυνη καθηγήτρια: ΕΛΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Υπεύθυνη καθηγήτρια: ΕΛΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ 0 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΛΕΚΤΙΚΩΝ ΖΕΟΛΙΘΙΚΩΝ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Υπεύθυνη καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοποίηση / Σταθεροποίηση

Στερεοποίηση / Σταθεροποίηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Στερεοποίηση / Σταθεροποίηση 8.1 Εισαγωγή Η στερεοποίηση και η σταθεροποίηση (Σ/Σ, Solidification/Stabilization) αποτελούν τεχνικές κατεργασίας οι οποίες μειώνουν την κινητικότητα των ρύπων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΝΑΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΟΞΙΚΟ ΧΑΛΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ. ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ

Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΝΑΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΟΞΙΚΟ ΧΑΛΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ. ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ !Unexpected End of Formula l Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΝΑΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΟΞΙΚΟ ΧΑΛΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ. ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Κοπτερίδου Θεοδώρα Πρόλογος Η εργασία αυτή εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ

ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ 1-1 ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ Θέμα ασκήσεως: Μελέτη της μεταβολής της αγωγιμότητας ισχυρού και ασθενούς ηλεκτρολύτη με την συγκέντρωση, προσδιορισμός της μοριακής αγωγιμότητας σε άπειρη αραίωση ισχυρού

Διαβάστε περισσότερα

BIOANAΛYTIKEΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

BIOANAΛYTIKEΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Π. ΙΩΑΝΝΟΥ-ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ BIANAΛYTIKEΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Bιοαναλυτικές τεχνικές, όλες οι τεχνικές ήδιαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την απομόνωση,

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη Καθαρισμού και Επαναχρησιμοποίησης Ανακύκλωσης Άλμης Τουρσιών»

«Μελέτη Καθαρισμού και Επαναχρησιμοποίησης Ανακύκλωσης Άλμης Τουρσιών» «Μελέτη Καθαρισμού και Επαναχρησιμοποίησης Ανακύκλωσης Άλμης Τουρσιών» Αρ. Κουπονιού: 15370075 01 000034 Υπεύθυνος έργου Δρ. Κων/νος Πετρωτός Εργαστήριο Μηχανικής Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

4. Χημεία Υδατικών Διαλυμάτων

4. Χημεία Υδατικών Διαλυμάτων . Χημεία Υδατικών Διαλυμάτων Ένας πολύ μεγάλος αριθμός χημικών αντιδράσεων λαμβάνει χώρα εντός υδατικών διαλυμάτων. Αυτό θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι είναι λογικό, αναλογιζόμενος ότι το νερό είναι

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΑΓΡΙΑΓΚΙΝΑΡΑ (Cynara cardunculus) ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΑΓΡΙΑΓΚΙΝΑΡΑ (Cynara cardunculus) ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΑΓΡΙΑΓΚΙΝΑΡΑ (Cynara cardunculus) ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

«Πειράματα Ποσοτικοποίησης Παραγώγων των Ενώσεων α-dicarbonyl του Κρασιού»

«Πειράματα Ποσοτικοποίησης Παραγώγων των Ενώσεων α-dicarbonyl του Κρασιού» ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ Υπεύθυνος Καθηγητής: Χρυσανθόπουλος Αθανάσιος «Πειράματα Ποσοτικοποίησης Παραγώγων των Ενώσεων α-dicarbonyl του Κρασιού» Μπίτη Μαρία (ΑΜ858) Μυστηρίδου Εμμανουέλα (ΑΜ861)

Διαβάστε περισσότερα

Σκληρότητα νερού. Μόνιμη και παροδική σκληρότητα

Σκληρότητα νερού. Μόνιμη και παροδική σκληρότητα Σκληρότητα νερού Μόνιμη και παροδική σκληρότητα Τι περιέχει το νερό της βροχής; Ποιο είναι συνήθως το ph του βρόχινου νερού; Γιατί; Τι περιέχει το νερό του εδάφους; Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Cl, SO 4 2,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΝΑΣΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΝΑΣΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΝΑΣΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ... 9. Κεφάλαιο 2 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ, ΓΡΑΜΜΟΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ... 25

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ... 9. Κεφάλαιο 2 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ, ΓΡΑΜΜΟΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ... 25 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ... 9 Εισαγωγή. Μετρικά συστήματα. Διεθνές Σύστημα Μονάδων. Θερμοκρασία. Άλλες κλίμακες θερμοκρασιών. Ορθή και λανθασμένη χρήση των μονάδων. Μέθοδος του συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ

ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ ΘΕΩΡΙΑ Οξέα, βάσεις, άλατα και εξουδετέρωση Γνωρίζουμε ότι ενώσεις οι οποίες διαλυόμενες στο νερό δίνουν κατιόντα υδρογόνου (πρωτόνια) είναι οξέα: ΗΑ Η + + Α Ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα