Οξέα και Βάσεις ΟΡΙΣΜΟΙ. Οξύ Βάση + Η +

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οξέα και Βάσεις ΟΡΙΣΜΟΙ. Οξύ Βάση + Η +"

Transcript

1 Οξέα και Βάσεις ΟΡΙΣΜΟΙ Arrhenius: ΟΞΕΑ : ενώσεις που παρέχουν σε υδατικό διάλυµα Η + ΒΑΣΕΙΣ: ενώσεις που παρέχουν σε υδατικό διάλυµα ΟΗ - Bronsted και Lowry: ΟΞΕΑ: Ουσίες που δρουν ως δότες πρωτονίων ΒΑΣΕΙΣ: Ουσίες που δρουν ως δέκτες πρωτονίων Οξύ Βάση + Η + Τύποι Οξέων Μοριακά HNO 3, H 2 SO 4, H 2 O, H 2 S, CH 3 COOH Ανιοντικά HSO - 4, H 2 PO - 4, HPO ,, HCO 3 Κατιοντικά ΝΗ + 4, εφυδατωµένα κατιόντα [Al(H 2 O) 6 ] 3+, [Fe(H 2 O) 6 ] 3+ Τύποι βάσεων Μοριακές ΝΗ 3, CH 3 NH 2, H 2 O Ανιοντικές HSO - 4, OH -, I -, CO 2-3 (γενικά κάθε ανιόν) Κατιοντικές [Al(H 2 O) 5 (OH)] 2+

2 Αµφιπρωτικές Ουσίες ή Αµφολύτες Ουσίες που δρουν ως οξέα ή βάσεις, ανάλογα µε τις συνθήκες. Τα συνηθέστερα οξέα είναι µοριακού χαρακτήρα (π.χ Η 2 Ο) Οι συνηθέστερες βάσεις είναι ανιοντικές (π.χ. HSO - 4, HCO - 3 ) Όσο ισχυρότερο είναι ένα οξύ, τόσο ασθενέστερη είναι η συζυγής βάση του Όσο ισχυρότερη είναι µια βάση, τόσο ασθενέστερο είναι το συζυγές οξύ της Πρωτολυτική Αντίδραση Οξύ 1 ¾ Βάση 1 + Η + 2 συζυγή ζεύγη Η + + Βάση 2 ¾ Οξύ Οξύ 1 + Βάση 2 ¾ Οξύ 2 + Βάση 1 Στις πρωτολυτικές αντιδράσεις η ισορροπία ευνοεί το σχηµατισµό του ασθενέστερου οξέος και της ασθενέστερης βάσεως

3 Ιοντισµός Ασθενών Μονοπρωτικών Οξέων και Βάσεων Γενική εξίσωση (Οξύ σε Η 2 Ο) ΗΑ + Η 2 Ο ¾ Η 3 Ο + + Α - Χρησιµοποιείται το σύµβολο του Η 3 Ο + για να καταδειχθεί ο ρόλος του υδροξωνίου ως δότη πρωτονίων Κ = [Η 3 Ο + ][Α - ]/[ΗΑ][Η 2 Ο] [Η 2 Ο]: πρακτικά σταθερή για διαλύµατα ασθενών οξέων συγκεντρώσεων < 1 Μ [Η 2 Ο]Κ = [Η 3 Ο + ][Α - ]/ [ΗΑ] [Η 2 Ο]Κ = Κ α : σταθερά ιοντισµού του οξέος ΗΑ Κ α = [Η 3 Ο + ][Α - ] / [ΗΑ] ή Κ α = [Η + ][Α - ]/ [ΗΑ] Κ α : ποσοτικό µέτρο της ισχύος ενός οξέος. Όσο µεγαλύτερη η Κ α τόσο µεγαλύτερη η ισχύς του οξέος ( ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΠΥΚΝΑ /ΤΑ)

4 Με ανάλογο τρόπο: ΒΗ + +Η 2 Ο ¾ Β + Η 3 Ο + Ιοντισµός Ασθενούς Κατιοντικού Οξέος Κ α = [Β][Η 3 Ο + ] / [ΒΗ + ] ή Κ α = [Β][Η + ] / [ΒΗ + ] π.χ. ΝΗ Η 2 Ο ΝΗ 3 + Η 3 Ο + Κ α = [ΝΗ 3 ][Η 3 Ο + ] / [ΝΗ 4 + ] ή Κ α = [ΝΗ 3 ][Η + ] / [ΝΗ 4 + ] Κα κατιοντικών οξέων λέγεται και σταθερά υδρολύσεως οπότε συµβολίζεται ως Κ h (hydrolysis: υδρόλυση) Σταθερά Ιονισµού Μονοπρωτικής Βάσης Β + Η 2 Ο ΒΗ + + ΟΗ - Κ b = [BH + ][OH - ] / [B] Κ b = σταθερά ιοντισµού της βάσεως Β π.χ. ΝΗ 3 + Η 2 Ο ΝΗ ΟΗ - Κ b = [ΝΗ + 4 ][ΟΗ - ] / [ΝΗ 3 ] Κ b : ποσοτικό µέτρο της ισχύος µιας βάσεως Όσο µεγαλύτερη η Κ b, τόσο µεγαλύτερη η ισχύς της βάσεως. Ιοντισµός Ύδατος Η µικρή ηλεκτρική αγωγιµότητα του χηµικώς καθαρού ύδατος οφείλεται στον ιοντισµό εξόχως µικρού αριθµού µορίων ύδατος, σύµφωνα µε την εξίσωση Η 2 Ο + Η 2 Ο Η 3 Ο + + ΟΗ - ή όπως γράφεται συνήθως Η 2 Ο Η + + ΟΗ - Κ = [Η 3 Ο + ] [ΟΗ - ] /[Η 2 Ο] 2 Κ[Η 2 Ο] 2 = [Η 3 Ο + ][ΟΗ - ]

5 Το γινόµενο Κ[Η 2 Ο] είναι πρακτικά σταθερό ([H 2 O] = 55,33 Μ) [Η + ][ΟΗ - ] = Κ[Η 2 Ο] = 55,33Κ = Κ w K w : σταθερά ιοντισµού ύδατος = Κ w : γινόµενο ιόντων ύδατος ή σταθερά ιοντισµού του ύδατος ή σταθερά αυτοϊοντισµού του ύδατος ή σταθερά αυτοπρωτολύσεως του ύδατος. Σχετική ισχύς οξέων και των συζυγών τους βάσεων CH 3 COOH+ Η 2 Ο CH 3 COO - + Η 3 Ο + ΗCN + Η 2 Ο CN - + Η 3 Ο + Όσο ισχυρότερο είναι ένα οξύ τόσο ασθενέστερη είναι η συζυγής του βάση. ΗCN: ασθενέστερο οξύ απ ότι το CH 3 COOH CH 3 COO - : ασθενέστερη βάση απ ότι το CN - Υπολογισµός Κ b ασθενούς βάσης από την Κ α του συζυγούς οξέος CH 3 COO - + Η 2 Ο CH 3 COOH+ ΟΗ -, Κ b = [CH 3 COOH][ΟΗ - ] / [CH 3 COO - ] (1) CH 3 COOH CH 3 COO - + Η +, Κ α =[Η + ] [CH 3 COO - ]/[CH 3 COOH] (2) K α Κ b = [Η + ] [ΟΗ - ] = Κw Κ b = Κ w / K α Κ α(ch3cooh) = 1,8 10-5, Κ b(ch3coo-) = Κ w / Κ α(ch3cooh) = 5, Κ α(ηcn) = , Κ b(cn-) = Κ w / Κ α(ηcn) = 2,5 10-5

6 ΠΡΩΤΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙ ΡΑΣΗ CH 3 COOH+ CN - ¾ CH 3 COO - + ΗCN Η ισορροπία ευνοεί το σχηµατισµό του ασθενέστερου οξέος και της ασθενέστερης βάσης. K = [CH 3 COO - ][HCN]/ [CH 3 COOH][CN - ] = K = [CH 3 COO - ][HCN] [H + ]/ [CH 3 COOH][CN - ][H + ] K = Κ α(ch3cooh) / Κ α(ηcn) = 1, / = 4, K>> 1 ή Κ = Κ α(ch3cooh) Κ b(cn-) / Κ w = 1, ,5 x10-5 /1, = 4, Ιοντισµός Ασθενών Μονοπρωτικών Βάσεων Αντίδραση: Ισχυρό οξύ + ισχυρή βάση : Κ = 1 / Κ w Η + + ΟΗ - Η 2 Ο K>>1 πρακτικά ποσοτική Ισχυρό οξύ + ασθενής βάση : Κ = K b /K w π.χ. Η + + ΝΗ 3 ΝΗ 4 + Αν Κ b > Κ w Κ > 1 Συνήθως Κ b > Κ w Κ > 1 πρακτικά ποσοτική Ισχυρή βάση + ασθενές οξύ: Κ = K α /Κ w π.χ. ΟΗ - + CH 3 COOH Η 2 Ο + CH 3 COO - (ΟΗ - από ΝaΟΗ) Αν Κ α > Κ w Κ > 1 Συνήθως Κ α > Κ w Κ > 1 πρακτικά ποσοτική Ασθενές οξύ + ασθενής βάση: Κ = (K α K b )/K w π.χ. CH 3 COOH+ CN - CH 3 COO - + ΗCN

7 Αν K α Κ b > Κ w Κ > 1 Σε άλλες περιπτώσεις Κ > 1 Σε πολλές περιπτώσεις Κ< 1 Υπολογισµός Σταθεράς Ιοντισµού Η ισχύς ενός ηλεκτρολύτη εκφράζεται ποσοτικά µε τη σταθερά ιονισµού ή µε το βαθµό διαστάσεως ή ιονισµού, α Το α παριστάνει το κλάσµα µορίων του ηλεκτρολύτη που έχουν διασταθεί α = [Η + ]/C = [A - ]/C [Η + ] = [Α - ] = αc Ακριβής σχέση: [Η + ] = [ΟΗ - ] + [Α - ], η [ΟΗ - ] όµως θεωρείται αµελητέα [HA] = C-αC = C(1-α) C: M (συνήθεις συγκεντρώσεις): αγνοείται ο ιοντισµός Η 2 Ο (εκτός αν Κ α C< οπότε δεν αγνοείται) C < M και Κ α < δεν αγνοείται C < M δεν αγνοείται (ανεξάρτητα από την τιµή της Κ α ) Όταν δεν µπορεί να αγνοηθεί ο ιοντισµός του Η 2 Ο, τότε [ΟΗ - ] ΟΧΙ αµελητέα ΑΡΑ Η.Ο. [Η + ] = [ΟΗ - ] + [Α - ] [Α - ] = [Η + ]-[ΟΗ - ] Ι.Μ. C = [ΗΑ] + [Α - ] [ΗΑ] = C-[Α - ] Αν Κ α /C < 0,01 (α<0,1) τότε [Α - ] < C [ΗΑ]=C-[Α - ]=C [ΗΑ]=C Κ α =[Η + ]([Η + ]-[ΟΗ - ])/C = [Η + ] 2 Κw/ C [Η + ]= Κ α C + Κ w Ισχύει ΜΟΝΟ Κ α /C<0,01 Έστω διάλυµα ασθενούς οξέος ΗΑ, ολικής συγκέντρωσης C HA H + + A - H 2 O H + + OH -

8 α = [Α - ]/C = [H + ]/C εφόσον αγνοηθεί ο ιοντισµός Η 2 Ο [Α - ] = [Η + ] = αc Ι.Μ. C = [HA] + [Α - ] [HA]=C- [Α - ] [HA] = C- αc Kα = αc x αc/ C-αC =α 2 C/ 1-α (1) Αν σε V ml υπάρχει 1 mole οξέος τότε C = 1/V K α = α 2 /(1-α)V (2) (1) + (2) Νόµος αραιώσεως Ostwald Σχέση Σταθεράς Ιοντισµού και Βαθµού Ιοντισµού Όταν α < 0,1 ή K α /C < 0,01 Τότε Κ α = α 2 C ή α = Κα/C Υπολογισµός της Κ α εάν είναι γνωστός ο βαθµός ιονισµού α και η συγκέντρωση C Παράδειγµα Ο βαθµός ιονισµού διαλύµατος CH 3 COOH 0,0100 Μ είναι 0,0415. Να υπολογισθεί η σταθερά ιονισµού του CH 3 COOH Λύση Αφού α = 0,0415, έχουµε [CH 3 COO - ] = [H + ] = (0,0415)(0,0100Μ) = 0, Μ [CH 3 COOH] = C-αC = 0,0100-0, = 0, M Με αντικατάσταση αυτών των τιµών στην Κ α = [CH 3 COO - ][H + ]/[CH 3 COOH] Έχουµε Κ α = (0,000415)2/0,00985 =1, Το ίδιο αποτέλεσµα βρίσκεται και µε άµεση αντικατάσταση των δεδοµένων στην εξίσωση Κ α = α 2 C/1-α Σχέση σταθεράς ιοντισµού (Κ b ) και βαθµού ιοντισµού (α) ασθενούς βάσης Β, ολικής συγκέντρωσης C (νόµος αραιώσεως του Ostwald) B+ H 2 O BH + + OH - Κ b = [BH + ][OH - ]/[B] H 2 O H + + OH - K w = [H + ][OH - ]

9 α = [BH + ]/C (εξ ορισµού) Κ b = α 2 C/1-α (εφόσον αγνοηθεί ο ιοντισµός H 2 O) α = Κ b /C (εφόσον Κ b /C < 0,01 και αγνοηθεί ο ιοντισµός H 2 O) Οξέα και Βάσεις σε Μη Υδατικούς ιαλύτες Ο ιοντισµός οξέος ή βάσεως επηρεάζεται από: τη διηλεκτρική σταθερά του διαλύτη την ικανότητα επιδιαλυτώσεως του διαλύτη τον όξινο ή βασικό χαρακτήρα του διαλύτη Π.χ. Οι σταθερές ιονισµού των οξέων σε αλκοολικά διαλύµατα είναι πολύ µικρότερες ( ) φορές από τις αντίστοιχες σε υδατικά διαλύµατα Λόγω της µικρότερης διηλεκτρικής σταθεράς των αλκοολών έναντι του νερού. Κατά την αξιολόγηση ισχύος των οξέων και βάσεων πρέπει να αναφέρεται ο διαλύτης Το HNO 3 είναι ισχυρότερο του CH 3 COOH σε νερό, αλλά σε υγρή αµµωνία τα δύο οξέα έχουν την ίδια ισχύ Το φαινόµενο αυτό λέγεται φαινόµενο εξισώσεως διαστάσεως ιαλύτης που εξισώνει την ισχύ λέγεται εξισωτής (π.χ υγρή αµµωνία) ιαλύτης που διευκολύνει τη διαπίστωση υφιστάµενης διαφοράς λέγεται διαφοροποιητής (π.χ νερό) Ισχυρά όξινοι διαλύτες (H 2 SO 4, HClO 4 ) καθιστούν δυνατή την εµφάνιση βασικών ιδιοτήτων σε όξινες ουσίες H 2 SO 4 + CH 3 COOH HSO CH 3 COOH 2 Εφαρµογή του φαινοµένου στην ποσοτική ανάλυση στις ογκοµετρήσεις εξουδετερώσεως σε µη υδατικούς διαλύτες. Στάδια επίλυσης προβληµάτων χηµικής ισορροπίας 1. Αναγραφή χηµικής εξισώσεως χηµικής ισορροπίας 2. Αναγραφή εκφράσεως σταθεράς ισορροπίας 3. Αντικατάσταση δεδοµένων στην έκφραση σταθεράς ισορροπίας

10 4. Λύση εξισώσεως Με χρήση εξισώσεων ισοστάθµισης µάζας και ηλεκτρικής ουδετερότητας λαµβάνεται εξίσωση µε ένα µόνο άγνωστο. Συγκέντρωση ιόντων και µορίων σε διάλυµα ασθενούς µονοπρωτικού οξέος ΗΑ Η + + Α - Κ α = [Η + ][Α - ] / [ΗΑ] (1) Η 2 Ο Η + + ΟΗ - Κ w = [H + ][OH - ] (2) Ισοστάθµιση µάζας: C = [HA] + [A - ] (3) Ηλεκτρική ουδετερότητα: [Η + ] = [Α - ] + [ΟΗ - ] (4) από την οποία: [Α - ] = [Η + ] [ΟΗ - ] (4α) Με συνδυασµό των (1), (2), (3), (4α): [Η + ] 3 + Κ α [Η + ] 2 (CK α +K w )[H + ] K w K α = 0 ίνεται η ακριβής συγκέντρωση πρωτονίων Απαιτείται επίλυση µόνο σε πολύ αραιά διαλύµατα Προσεγγίσεις: Σε συνήθεις συγκεντρώσεις διαλυµάτων ασθενών οξέων η [ΟΗ - ] είναι αµελητέα σε σύγκριση µε [Α - ]. (Αν CK α < δεν αγνοείται ο ιοντισµός Η 2 Ο) Απλοποιήσεις εξισώσεων: [Η + ] [Α - ] [ΗΑ] = C-[A - ] C [H + ] K α = [Η + ][Α - ] / [ΗΑ] [Η + ] 2 / C-[H + ] ή [Η + ] 2 + Κ α [Η + ] CK α 0 Εάν ο βαθµός ιονισµού είναι µικρός ([Η + ]<0,1C) Κ α [Η + ] 2 / C ή [Η + ] CΚ α

11 Να υπολογισθούν οι συγκεντρώσεις ιόντων και µορίων σε διάλυµα HF 0,00100 Μ Λύση ΗF Η + + F - Η 2 Ο Η + + ΟΗ - Κ α = [Η + ][F - ]/[HF] = 6, (1) Κ w = [Η + ] [ΟΗ - ] = 1, (2) Ι.Μ. C = [ΗF] + [F - ] (3) Η.Ο. [Η + ] = [ΟΗ - ] + [F - ] (4) 1η προσέγγιση C= M, διάλυµα συνήθους συγκέντρωσης και Κ α C=6, ,00100> Αγνοούµε τον ιοντισµό του Η 2 Ο δηλαδή θεωρούµε: [ΟΗ - ]<<[F - ] Άρα (4) Η.Ο. [Η + ] = [ΟΗ - ] + [F - ] [Η + ] = [F - ] (3) Ι.Μ. C = [ΗF] + [F - ] [ΗF] = C- [Η + ] Κ α = [Η + ][F - ]/ [ΗF] Κ α = [Η + ] 2 / C- [Η + ] 2η προσέγγιση Κ α /C = 6, / = 0,69 > 0,01 εν µπορεί να γίνει η 2η προσέγγιση δηλαδή η [Η + ] δεν είναι αµελητέα σε σχέση µε τη C Χρησιµοποιούµε Κ α Κ α = [Η + ] 2 /C-[Η + ] = 6, [Η + ] 2 + 6, [Η + ] - 6, = 0 Οπότε [Η + ] = 5, Μ [F - ] = [Η + ] = 5, Μ [ΗF] = 0, , = 4, Μ [ΟΗ - ] = 1, Μ

12 Να υπολογισθεί ο βαθµός ιοντισµού διαλύµατος CH 3 COOH c = 1, M (K α = 1, ) Λύση CH 3 COOH CH 3 COO - + Η + H 2 O H + + OH - α = [CH 3 COO - ]/C (εξ ορισµού) Κ α = α 2 C/1-α (εφόσον αγνοηθεί ο ιοντισµός του H 2 O) α = Κα/C (εφόσον Κα/c<0,01 και αγνοηθεί ο ιοντισµός H 2 O) 1) Εξετάζουµε αν µπορεί να αγνοηθεί ο ιοντισµός του H 2 O Κ α c = 1, , = 1, > Άρα µπορεί να αγνοηθεί ο ιοντισµός H 2 O Μπορεί να χρησιµοποιηθεί η σχέση Κ α =α 2 C/1-α 2) Εξετάζουµε αν µπορεί να χρησιµοποιηθεί η απλοποιηµένη εξίσωση α = Κ α /C α = Κ α /C = 1,8 x10-5 /1,0 x10-5 = 1,8=1,34 > 1 ΑΤΟΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Για ισχυρά οξέα α = 1 γιατί ιονίζονται πλήρως. Ασθενή οξέα α<1 Κ α = α 2 C/1-α α = 0,72 Να υπολογισθούν οι συγκεντρώσεις των ιόντων και µορίων, καθώς και το ph σε διάλυµα HCN, C=1, Μ και να δικαιολογηθούν οι τυχόν προσεγγίσεις (HCN Κ α = 4, , Κ w = 1, ) Λύση. HCN Η + + CN - Η 2 Ο Η + + ΟΗ - (1) Κ α = [Η + ] [CN - ]/[HCN] = 4, (2) Κ w = [Η + ] [ΟΗ - ] =1,

13 Ι.Μ. C = [ΗCN] + [CN - ] (3) Η.Ο. [Η + ] = [ΟΗ - ] + [CN - ] (4) εν µπορεί να αγνοηθεί ο ιοντισµός του Η 2 Ο γιατί C< Μ και Κ α < ή Κ α C< [ΟΗ - ] όχι αµελητέα Η.Ο. [Η + ] = [ΟΗ - ] + [CN - ] [CN - ] = [Η + ]-[ΟΗ - ] Ι.Μ. C = [ΗCN] + [CN - ] [ΗCN] = C-[CN - ] Κ α /C = 4, /1, = 4, << 0,01 α<<0,1 [CN - ]<<C [ΗCN] = C-[CN - ] C Κ α = [Η + ]([Η + ]-[ΟΗ - ])/C [Η + ] = Κ α C+Κ w = 1, [ΟΗ - ] = 1, /1, [CN - ] = [Η + ]-[ΟΗ - ] = 1, , = 3, Μ [ΗCN] = C-[CN - ] =1, , [ΗCN] =1, Μ ph = 6,93 Έλεγχος προσέγγισης 10[CN - ] = 10 3, = 3, < 1, = C Σωστή η προσέγγιση Αν αγνοηθεί ο ιοντισµός του Η 2 Ο: [Η + ] = 6, < Μ, ph = 7,2>7 ΑΤΟΠΟ Να υπολογισθεί ο βαθµός ιοντισµού του διαλύµατος HCN C = 1, Μ (Κ α = 4, ) Λύση εν µπορεί να αγνοηθεί ο ιοντισµός του Η 2 Ο, δεν ισχύει η εξίσωση γιατί C < M K α < και K α C < Κα = α 2 C/1-α α = [CN - ]/C = 3, /1, = 3, Σύµφωνα µε την προηγούµενη άσκηση

14 Συγκέντρωση Ιόντων και Μορίων σε ιάλυµα Ασθενούς Μονοπρωτικής Βάσεως Εξισώσεις ανάλογες µε αυτές µονοπρωτικών οξέων, όπου [Η + ] αντικαθίσταται από [ΟΗ - ] και Κα αντικαθίσταται από Kb B + H 2 O BH + + OH -, K b = [BH + ][OH - ] / [B] (1) H 2 O H + + OH -, K w = [H + ][OH - ] (2) Ισοστάθµιση µάζας: C = [B] + [BH + ] (3) Ηλεκτρική ουδετερότητα: [ΟΗ - ] = [Η + ] + [ΒΗ + ] (4) από την οποία: [ΒΗ + ] = [ΟΗ - ] [Η + ] (4α) Με συνδυασµό των (1), (2), (3) και (4α): [ΟΗ - ] 3 + Κ b [OH - ] 2 -(CK b +K w )[OH - ] K w K b = 0 Προσεγγίσεις: Σε συνήθεις συγκεντρώσεις: [Η + ] << [ΒΗ + ] [ΟΗ - ] [ΒΗ + ] [Β] = C [BH + ] C [OH - ] K b = [OH - ] 2 / C [OH - ] [OH - ] 2 + K b [OH - ] CK b 0 Εάν ο βαθµός ιοντισµού της βάσεως είναι µικρός, [ΟΗ - ] << C K b [OH - ] 2 / C και [ΟΗ - ] CK b Πρέπει 10 [OH - ] < C για να είναι η 2η προσέγγιση σωστή. Όταν δεν µπορεί να αγνοηθεί ο ιοντισµός του Η 2 Ο σε διάλυµα βάσεως Β, συγκέντρωσης C π.χ. C < M και K b (ή Κ b C < ) ή C < M ανεξάρτητα από τιµή K b [Η + ] όχι αµελητέα Η.Ο. [ΟΗ - ] = [Η + ] + [ΒΗ + ] [ΒΗ + ] = [ΟΗ - ] - [Η + ] Ι.Μ. C = [B] + [BH + ] [B] = C - [BH + ] Αν K b /C < 0,01 (α<0,1) [BH + ]<<C

15 [B] = C - [BH + ] C Κ b = ([ΟΗ - ] - [Η + ]) [ΟΗ - ]/C [ΟΗ - ] = Κb C + Κw Άρα 1η προσέγγιση αφορά ιοντισµό H 2 O, γίνεται στην εξίσωση Η.Ο. όταν C: ,1 M, εκτός αν Κ b C < η προσέγγιση αφορά ιοντισµό της βάσεως Β, γίνεται στην εξίσωση Ι.Μ. όταν α < 0,1 ή Κ b C < 0,01 Συγκέντρωση Ιόντων και Μορίων σε ιάλυµα Πολυπρωτικού Οξέος H 2 S H + + HS -, K 1 = [H + ][HS - ]/[H 2 S] = 1, (1) HS - H + + S 2-, K 2 = [H + ][S 2- ]/[HS - ] = 1, (2) H 2 O H + + OH -, K w = [H + ][OH - ] = 1, (3) Ισοστάθµιση µάζας: C = [H 2 S]+[HS - ]+[S 2- ] (4) Ισοστάθµιση ουδετερότητας: [Η + ] = [HS - ] + [OH - ] + 2[S 2- ] (5) Με συνδυασµό (1), (2), (3), (4), (5): [Η + ] 4 +Κ 1 [Η + ] 3 +(Κ 1 Κ 2 -CK 1 -K w )[H + ] 2 (K 1 K w +2CK 1 K 2 )[H + ] K 1 K 2 K w = 0 Προσεγγίσεις: Σε συνήθη διαλύµατα [ΟΗ - ] αµελητέα (αγνοείται ο ιοντισµός Η 2 Ο Επειδή Κ 1 /Κ 2 > δηλαδή Κ 2 << Κ 1, µπορεί να αγνοηθεί το 2ο στάδιο ιοντισµού, οπότε [S 2- ] αµελητέα, εποµένως [Η + ] [HS - ] Απλοποιήσεις: C [H 2 S] + [HS - ] [H + ] [HS - ] K 1 = 1,0x10-7 = [H + ] 2 / C-[H + ], από την οποία υπολογίζεται η [Η + ]

16 Για οποιοδήποτε ασθενές πολυπρωτικό οξύ Η n A λαµβάνεται υπόψη µόνο το 1ο στάδιο ιοντισµού για υπολογισµό [Η + ] εφόσον Κ 1 /Κ 2 > Σε περίπτωση κορεσµένου διαλύµατος H 2 S, C = 0,10 M (25 o C), και [Η + ]<< C 1) ιάλυµα συνήθους συγκέντρωσης και Κ 1 /Κ 2 > Ισχύει Κ 1 = [H + ] 2 / C-[H + ] 2) Κ 1 /C = 1, / 0,1 = 1, <<0,01 Αρα [H + ]<<C C-[H + ] C Κ 1 = [H + ] 2 / C, [H + ] = Κ 1 C [H + ] = 1,0x10-7 0,10 = 1, M [HS - ] [H 2 S] = C- [HS - ] = 0,10-1, = 0,10Μ [ΟΗ - ] = 1, /1, = 1, K 2 =[Η + ][S 2- ]/[HS - ]=1, K 2 = 1, = ( ) [S 2- ] / , άρα [S 2- ] = 1,0x10-14 M [S 2- ]= K2 (γιατί [Η + ] [HS - ]) Γενικά για διπρωτικό οξύ Η 2 Α, εάν Κ 2 << Κ 1 : [Α 2- ] Κ 2 Με πολλαπλασιασµό των εξισώσεων Κ 1, Κ 2 κατά µέλη: Κ 1,2 = [Η + ] 2 [S 2- ] / [H 2 S] = 1, (ολική σταθερά ιοντισµού) Ασθενές τριπρωτικό οξύ (Η 3 Α) Αν Κ 1 /Κ για υπολογισµό [Η + ] λαµβάνεται µόνο υπόψη το 1ο στάδιο ιοντισµού. Αν Κ 1 /Κ και εφόσον µπορεί να αγνοηθεί ο ιοντισµός του Η 2 Ο η συγκέντρωση του δισθενούς ανιόντος = Κ 2, ηλαδή [ΗΑ 2- ] = Κ 2 Η [Α 3- ] υπολογίζεται από την εξίσωση που παρέχει την Κ3. Επίδραση Κοινού Ιόντος Προσθήκη κοινού ιόντος σε διάλυµα ασθενούς οξέος ή βάσεως συνεπάγεται µετατόπιση της ισορροπίας προς όφελος των αδιάστατων µορίων του οξέος ή βάσεως Με επίδραση κοινού ιόντος ρυθµίζουµε τις συγκεντρώσεις των µορίων και ιόντων Π.χ ρύθµιση [Η 2 S] µε προσθήκη ισχυρού οξέος

17 Σύσταση ιαλυµάτων Πολυπρωτικών Οξέων ως Συνάρτηση ph Συνυπάρχουν τα αδιάστατα µόρια του οξέος και τα ανιόντα από τη διάσταση Οι συγκεντρώσεις των σωµατιδίων µπορούν να υπολογισθούν ως συνάρτηση της [Η + ] Σύσταση διαλυµάτων ασθενών οξέων (µονοπρωτικών ή πολυπρωτικών) ως συνάρτηση της [Η + ] 1) Έστω διάλυµα ΗΑ ολικής συγκέντρωσης C α 0 = κλάσµα ολικής συγκέντρωσης µε τη µορφή ΗΑ α 1 = κλάσµα ολικής συγκέντρωσης µε τη µορφή Α - ΗΑ Η + + Α - Κ α = [Η + ][Α - ] / [ΗΑ] (1) Ι.Μ. C = [ΗΑ] + [Α - ] (2) α 0 = [ΗΑ]/C (3) α 1 = [Α - ]/C (4) α 0 + α 1 = 1 (5) (1) [Α - ] = Κ α [ΗΑ]/[Η + ] (1 ) (2) C = [ΗΑ] + [Α - (3) C = [ΗΑ] + Κ α [ΗΑ]/[Η + ] (2 ) [ΗΑ] = C[H + ]/[H + ] + K α (6) (3),(6) α 0 = [ΗΑ]/C = [Η + ]/ [Η + ] + Κ α α 1 = [Α - ]/C = Κ α /[Η + ] + Κ α Το ποσοστό κάθε σωµατιδίου του οξέος εξαρτάται από τη [Η + ] και είναι ανεξάρτητο από την C

18 2) Έστω διάλυµα Η 2 Α ολικής συγκέντρωσης C α 0 = κλάσµα ολικής συγκέντρωσης µε τη µορφή Η 2 Α α 1 = κλάσµα ολικής συγκέντρωσης µε τη µορφή HA - α 2 = κλάσµα ολικής συγκέντρωσης µε τη µορφή Α 2- Η 2 Α Η + + ΗΑ - Κ 1 = [Η + ][ΗΑ - ]/[Η 2 Α] (1) ΗΑ - Η + + Α 2- Κ 2 = [Η + ][Α 2- ]/[ΗΑ - ] (2) Ι.Μ. C = [Η 2 Α]+[ΗΑ - ]+[Α 2- ] (3) α 0 = [Η 2 Α]/C (4) α 1 = [ΗΑ - ]/ C (5) α 2 = [Α 2- ]/ C (6) α 0 + α 1 + α 2 = 1 (7) [ΗΑ - ] = Κ 1 [Η 2 Α]/[Η + ] (1 ) [Α 2- ] = Κ 2 [ΗΑ - ]/[Η + ]= Κ 1 Κ 2 [Η 2 Α]/[Η + ] 2 (2 ) C = [Η 2 Α]+[ΗΑ - ]+[Α 2- ] (3) C = [Η 2 Α]+Κ 1 [Η 2 Α]/[Η + ] + Κ 1 Κ 2 [Η 2 Α]/[Η + ] 2 (3 ) [Η 2 Α]= C[Η + ] 2 / [Η + ] 2 + Κ 1 [Η + ] + Κ 1 Κ 2 (8) α 0 = [Η 2 Α]/C = [Η + ] 2 /[Η + ] 2 +Κ 1 [Η + ]+ Κ 1 Κ 2 α 1 = [ΗΑ - ]/ C= Κ 1 [Η + ] / [Η + ] 2 +Κ 1 [Η + ]+ Κ 1 Κ 2 α 2 = [Α 2- ]/ C= Κ 1 Κ 2 / [Η + ] 2 +Κ 1 [Η + ]+ Κ 1 Κ 2 Το ποσοστό κάθε σωµατιδίου του οξέος εξαρτάται από τη [Η + ] και είναι ανεξάρτητο από την C. α 0 = [Η n Α]/C α 1 = [Η n-1 Α - ]/ C α 2 = [H n-2 Α 2- ]/ C α 3 = [H n-3 Α 3- ]/ C α n = [Α n- ]/ C

19 Γενική περίπτωση πολυπρωτικού οξέος Η n Α α 0 = [H + ] n / [H + ] n +K 1 [H + ] n-1 +K 1 K 2 [H + ] n-2 + +K 1 K 2 K n α 1 = K 1 [H + ] n-1 / [H + ] n +K 1 [H + ] n-1 + K 1 K 2 [H + ] n-2 + +K 1 K 2 K n α 2 = K 1 K 2 [H + ] n-2 / [H + ] n +K 1 [H + ] n-1 + K 1 K 2 [H + ] n-2 + +K 1 K 2 K n α n = K 1 K 2 K n / [H + ] n +K 1 [H + ] n-1 + K 1 K 2 [H + ] n-2 + +K 1 K 2 K n Παρανοµαστής: πολυώνυµο µε n+1 όρους όπου n ο αριθµός Η + που µπορεί να δώσει το οξύ Συγκέντρωση Η + σε διάλυµα δύο ασθενών οξέων ΗΑ 1 Η + + Α 1 - ΗΑ 2 Η + + Α 2 - Κ 1 = [Η + ][Α 1 - ] /[ΗΑ 1 ] (1) Κ 2 = [Η + ][Α 2 - ] /[ΗΑ 2 ] (2) Ηλεκτρική ουδετερότητα: [Η + ] = [Α - 1 ] + [Α - 2 ] + [ΟΗ - ] (3) Ισοστάθµιση µάζας για HΑ 1 : C 1 = [HA 1 ] + [Α - 1 ] (4) Ισοστάθµιση µάζας για HΑ 2 : C 2 = [HA 2 ] + [Α - 2 ] (5) [H + ] = (K 1 C 1 /[H + ]+ K 1 ) + (K 2 C 2 /[H + ]+K 2 ) + K w /[H + ] [H + ] = K 1 C 1 + K 2 C 2 + K w [H + ] = K 1 C 1 + K 2 C 2

20 Να υπολογισθούν οι συγκεντρώσεις των ιόντων και µορίων σε διάλυµα Η 2 S 0,050M (K α1 = 1,0 10-7, K α2 = 1, ) Λύση H 2 S H + + HS -, K α1 = [H + ][HS - ]/[H 2 S] = 1, HS - H + + S 2-, K α2 = [H + ][S 2- ]/[HS - ] = 1, H 2 O H + + OH -, K w = [H + ][OH - ] = 1, Ισοστάθµιση µάζας: C = [H 2 S] + [HS - ] + [S 2- ] Απλοποιήσεις: C [H 2 S] + [HS - ] [H + ] [HS - ] K 1 = 1, = [Η + ][ΗS - ]/[Η 2 S] [H + ] 2 / C-[H + ], [H + ] = Κ 1 C [S 2- ] = K 2 (γιατί [Η + ] [HS - ]) [Η + ] = K α1 C Η2S = 1,0x10-7 0,05 = 7,1 x10-5 M [HS - ] [H + ] = 7, M [OH - ] = K w /[H + ] = 1, /7, = 1, M [Η 2 S] = C-[HS - ] = 0,050-7, M 0,050M [S 2- ] = K α2 = 1, Πόσα g NH 4 Cl πρέπει να προστεθούν σε 100 ml διαλύµατος NH 3 0,100Μ για να εκατονταπλασιαστεί η [Η + ] σε αυτό. (Κ bnh3 =1, ) Λύση NH 4 Cl NH Cl - NH 3 +H 2 O NH OH - Επειδή Κ bnh3 /C NH 3 <0,01 για τους υπολογισµούς χρησιµοποιείται η απλοποιηµένη σχέση [ΟΗ - ] 1 = Κ b C = 1, = 1, M [ΟΗ - ] 2 = [ΟΗ - ]1/100 = 1, M K b = 1, = [OH - ][NH + 4 ]/[NH 3 ] =1, M[NH + 4 ]/0,100 [NH + 4 ] = 0,134 M g NH 4 Cl στα 100 ml=0,134 mmol/ml 100 ml x 53,5 mg/mmol = 717 mg = 0,72 g

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα από 7 Κεφάλαιο 3: Οξέα Βάσεις Ιοντική ισορροπία ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ιοντικής ένωσης (υδροξείδια µετάλλων, άλατα): αποµάκρυνση των ιόντων του κρυσταλλικού της πλέγµατος ΙΟΝΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7 Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ ιάλυµα NaHSO 4 0,1 M έχει ph > 7 στους 25 ο C. Πανελλήνιες

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει ποιες ουσίες ονοµάζονται ηλεκτρολύτες. Να γνωρίζει τι είναι ο ιοντισµός, τι η διάσταση, σε ποιες περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Όλα τα πολλαπλής επιλογής και σωστό λάθος από τις πανελλήνιες.

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Όλα τα πολλαπλής επιλογής και σωστό λάθος από τις πανελλήνιες. ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Όλα τα πολλαπλής επιλογής και σωστό λάθος από τις πανελλήνιες. Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Όλα τα πολλαπλής επιλογής και

Διαβάστε περισσότερα

Οξέα και βάσεις κατά Brönsted Lowry NH H 2 O F NH 3 + H 3 O + CN - + H 2 O F HCN + OH - H-CN + H-OH F CN - + H 3 O +

Οξέα και βάσεις κατά Brönsted Lowry NH H 2 O F NH 3 + H 3 O + CN - + H 2 O F HCN + OH - H-CN + H-OH F CN - + H 3 O + ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ και ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Οξέα και βάσεις κατά Brönsted Lowry Σύµφωνα µε την θεωρία Brönsted Lowry οξέα είναι τα σώµατα που δίνουν πρωτόνια (κατιόντα υδρογόνου) ΟΤΕΣ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ, ενώ βάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 5η. Οξέα Βάσεις - Προσδιορισμός του ph διαλυμάτων. Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας - Ακαδ.

Άσκηση 5η. Οξέα Βάσεις - Προσδιορισμός του ph διαλυμάτων. Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας - Ακαδ. Άσκηση 5η Οξέα Βάσεις - Προσδιορισμός του ph διαλυμάτων Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας - Ακαδ. έτος 2016-17 Ιοντικά διαλύματα- 2 Διάσταση Οι ιοντικές ενώσεις γενικώς διαλύονται

Διαβάστε περισσότερα

Δρ.Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ιοντικής ισορροπίας Επίδοση

Δρ.Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ιοντικής ισορροπίας Επίδοση 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ιοντικής ισορροπίας Επίδοση Βαθμός./100 Επιμέλεια: Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός 1. Σύμφωνα με τη θεωρία Bronsted Lowry το HCl είναι οξύ επειδή: α) είναι ηλεκτρολύτης

Διαβάστε περισσότερα

25 επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στα Οξέα - Βάσεις και ιοντική ισορροπία με τις απαντήσεις.

25 επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στα Οξέα - Βάσεις και ιοντική ισορροπία με τις απαντήσεις. 25 επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στα Οξέα - Βάσεις και ιοντική ισορροπία με τις απαντήσεις. 1. Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη αποτελεί συζυγές ζεύγος οξέος βάσης κατά Bronsted Lowry α) Η 3Ο +

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει ποιες ουσίες ονοµάζονται ηλεκτρολύτες. Να γνωρίζει τι είναι ο ιοντισµός, τι η διάσταση, σε ποιες περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα.

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα. 3.1 Οξέα Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Τι είναι διάλυμα; Διάλυμα είναι κάθε ομογενές μίγμα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων καθαρών ουσιών. Στα διαλύματα, μία από τις ουσίες θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ)

3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ) Χημεία Γ Λυκείου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Σταθερά ιοντισμού Κ a - K b Νόμος αραίωσης του Ostwald Επίδραση κοινού ιόντος Ιοντισμός ασθενούς οξέος - Σταθερά ιοντισμού Κ a ασθενούς οξέος: Σταθερά ιοντισμού Κ b ασθενούς

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ιοντισμός ασθενούς οξέος και ασθενούς βάσης - Σταθερές ιοντισμού Κα και Κβ.

Α. Ιοντισμός ασθενούς οξέος και ασθενούς βάσης - Σταθερές ιοντισμού Κα και Κβ. Α. Ιοντισμός ασθενούς οξέος και ασθενούς βάσης - Σταθερές ιοντισμού Κα και Κβ. Ο ιοντισμός ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ, σε αραιό υδατικό διάλυμα, περιγράφεται από τη χημική εξίσωση: ΗΑ + Η 2 Ο Α + Η

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση κοινού ιόντος

Επίδραση κοινού ιόντος Επίδραση κοινού ιόντος Έστω υδατικό διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ. Στο διάλυμα αυτό υπάρχει η ιοντική ισορροπία: ΗΑ + Η 2 Ο Α - + Η 3 Ο + (1) c o -x x x Στο παραπάνω διάλυμα προσθέτουμε έστω άλας NaA σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 26

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 26 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 26 Θέµατα πολλαπλής επιλογής Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Όξινο διάλυµα είναι το διάλυµα του α. CH 3 COONa 0,1

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές ισοσταθμίσεως της μάζας και ηλεκτρικής ουδετερότητας

Αρχές ισοσταθμίσεως της μάζας και ηλεκτρικής ουδετερότητας Αρχές ισοσταθμίσεως της μάζας και ηλεκτρικής ουδετερότητας Κατά τη λύση προβλημάτων χημικής ισορροπίας, χρησιμοποιούμε, συνήθως, εκτός από τις εκφράσεις των σταθερών ισορροπίας, (δηλαδή τις εξισώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Α. 0,5 mol HCl mol CH 3 COOH Β. 0,5 mol NaOH mol NH 3 Γ. 0,25 mol HCl mol NH 3. 0,5 mol HCl mol NH 3

Α. 0,5 mol HCl mol CH 3 COOH Β. 0,5 mol NaOH mol NH 3 Γ. 0,25 mol HCl mol NH 3. 0,5 mol HCl mol NH 3 1. Αναµιγνύονται ίσοι όγκοι διαλυµάτων Α και Β. Προκύπτει δ/µα µε µεγαλύτερη ρυθµιστική ικανότητα εάν Α. το Α είναι NaOH 0,5 M και το Β είναι CH 3 COOH 1 M B. το Α είναι NaOH 1 M και το Β είναι HCl 0,5

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 02 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου ΘΕΜΑ Α A1. Όταν το ΚΒr διαλύεται στο νερό: α. ιοντίζεται β. δημιουργούνται ιόντα

Διαβάστε περισσότερα

1. Όταν γνωρίζουμε τα αρχικά moles όλων των αντιδρώντων:

1. Όταν γνωρίζουμε τα αρχικά moles όλων των αντιδρώντων: Ιοντική Ισορροπία: Ανάμιξη διαλυμάτων Παρατηρήσεις για τη λύση πιο σύνθετων ασκήσεων Α) Ασκήσεις με προσθήκη οξέος ή βάσης σε διάλυμα που περιέχει δύο ηλεκτρολύτες οι οποίοι αντιδρούν και οι δύο με το

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Το στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 01 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

12. ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΟΞΕΩΝ-ΒΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

12. ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΟΞΕΩΝ-ΒΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 12. ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΟΞΕΩΝ-ΒΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ισορροπίες ιοντισμού οξέων Πολυπρωτικά οξέα Ισορροπίες ιοντισμού βάσεων Οξεοβασικές ιδιότητες διαλυμάτων αλάτων Επίδραση κοινού ιόντος Ρυθμιστικά διαλύματα Καμπύλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α.1 γ Α.2 β Α.3 δ Α.4 β Α.5 α. Διαφορές μεταξύ της βάσης κατά Arrhenius και της βάσης κατά Bronsted Lowry: 1. Κατά Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις Χηµεία Γ Λυκείου - Θετικής Κατεύθυνσης Βήµα 3 ο Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 61. Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 1. ιαθέτουµε 500 ml διαλύµατος ( ) NaOH µε ph = 13. α. Στο διάλυµα ( ) προσθέτουµε 1500 ml

Διαβάστε περισσότερα

+ HSO 4 είναι µετατοπισµένη προς την κατεύθυνση του ασθενέστερου οξέος ή της ασθενέστερης βάσης, δηλαδή προς τα αριστερά.

+ HSO 4 είναι µετατοπισµένη προς την κατεύθυνση του ασθενέστερου οξέος ή της ασθενέστερης βάσης, δηλαδή προς τα αριστερά. Β2. α. K a Οξύ Συζυγής βάση K b 10-2 - HSO 4 2- SO 4 10-12 10-5 CH 3 COOH CH 3 COO - 10-9 β. Η ισορροπία: 2- CH 3 COOH + SO 4 CH 3 COO - - + HSO 4 είναι µετατοπισµένη προς την κατεύθυνση του ασθενέστερου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΣΧΥΡΩΝ ΟΞΕΩΝ/ΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΣΧΥΡΩΝ ΟΞΕΩΝ/ΒΑΣΕΩΝ Ασκήσεις σε διαλύματα ισχυρών ηλεκτρολυτών I.ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΣΧΥΡΩΝ ΟΞΕΩΝ/ΒΑΣΕΩΝ 1. Υδατικό διάλυμα NaOH έχει ph=12. Να υπολογισθεί η %w/v περιεκτικότητα του διαλύματος. [ Απ. 0,04%] 2. Ένα διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 0 Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις επόµενες ερωτήσεις:

ΘΕΜΑ 1 0 Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις επόµενες ερωτήσεις: 1ο Λ.Βουλιαγµένης 283, Αγ. ηµήτριος (Παναγίτσα), τηλ: 210-9737773 2ο Κάτωνος 13, Ηλιούπολη (Κανάρια), τηλ: 210-9706888 3o Αρχιµήδους 22 & Γούναρη (Άνω Γλυφάδα), τηλ: 210-9643433 4ο Θεοµήτορος 60 (Άλιµος),

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 16: Οξέα- Βάσεις- Άλατα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 16: Οξέα- Βάσεις- Άλατα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Χημεία Ενότητα 16: Οξέα- Βάσεις- Άλατα Αν. Καθηγητής Γεώργιος Μαρνέλλος e-mail: gmarnellos@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 7 ΜΑΪΟΥ 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Ιοντικής Ισορροπίας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Ιοντικής Ισορροπίας Εξεταστέα ύλη: Μάθημα: Χημεία Τάξη: Γ Λυκείου Κατεύθυνση: Θετική Ονοματεπώνυμο:. Ζήτημα 1:.../25 Ημερομηνία: Ζήτημα 2:../25 Διάρκεια: hr Ζήτημα :../25 Ζήτημα 4:../25 Επιμέλεια: Δρ. Ιωάννης Σ. Καλαμαράς,

Διαβάστε περισσότερα

Ιοντική Ισορροπία. α β γ δ ε H 2 O

Ιοντική Ισορροπία. α β γ δ ε H 2 O Ιοντική Ισορροπία 1) Ενα υδατικό διάλυμα είναι βασικό στους 25 C, όταν: α. [OH - ] > [H 3 O + ] β. [OH - ] < [H 3 O + ] γ. ph < 7 δ. poh > 7 2) Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα συμπληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων.

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. A. Εύρεση συγκέντρωσης c. A. Δίνονται τα mol της διαλυμένης ουσίας και ο όγκος του διαλύματος: n C, C σε Μ, V σε λίτρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3 ο ΚΕΦ. (IONTIKH ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ) ( ) Χημεία Γ Λυκείου

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3 ο ΚΕΦ. (IONTIKH ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ) ( ) Χημεία Γ Λυκείου Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3 ο ΚΕΦ. (IONTIKH ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ) (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου Α) Να επιλέξετε σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις τη σωστή απάντηση: 1. Σε αραιό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Μονάδες Για τις ερωτήσεις 1.1-1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113 949422 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑ 1 Ο : Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Διάλυμα καλείται κάθε ομογενές σύστημα, το οποίο αποτελείται από δύο ή περισσότερες χημικές ουσίες, και έχει την ίδια σύσταση σε όλη του τη μάζα.

Διάλυμα καλείται κάθε ομογενές σύστημα, το οποίο αποτελείται από δύο ή περισσότερες χημικές ουσίες, και έχει την ίδια σύσταση σε όλη του τη μάζα. 1. ΔΙΑΛΥΜΑ Διάλυμα καλείται κάθε ομογενές σύστημα, το οποίο αποτελείται από δύο ή περισσότερες χημικές ουσίες, και έχει την ίδια σύσταση σε όλη του τη μάζα. Ετερογενές σύστημα καλείται αυτό, το οποίο αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.3 γράψτε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 ο Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.3 γράψτε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : EΠΤΑ (7) Επιµέλεια : Μπεντρός Χαλατζιάν ΘΕΜΑ 1 ο Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.3 γράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3 ΘΕΜΑ 1 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3 1. Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών n,, m, και ms περιγράφουν ένα από τα ηλεκτρόνια σθένους στη θεµελιώδη κατάσταση για το άτοµο του στροντίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ii. Στις βάσεις κατά Arrhenius, η συμπεριφορά τους περιορίζεται μόνο στο διαλύτη H 2 O.

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ii. Στις βάσεις κατά Arrhenius, η συμπεριφορά τους περιορίζεται μόνο στο διαλύτη H 2 O. ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1 γ Α2 β Α3 δ Α4 β Α5. α. i. Βάσεις κατά Arrhenius είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο H 2 O δίνουν OH ενώ κατά Bronsted Lowry είναι οι ουσίες που μπορούν να δεχτούν ένα

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÖÁÓÌÁ ÐÅÔÑÏÕÐÏËÇ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α1. γ. Α2. β. Α3. δ. Α4. β

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÖÁÓÌÁ ÐÅÔÑÏÕÐÏËÇ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α1. γ. Α2. β. Α3. δ. Α4. β ΘΕΜΑ Α Α. γ Α. β Α. δ Α4. β Α5. α) Θεώρηµα Arrhenius: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 9 ΜΑΪΟΥ 0 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ) Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν ΟΗ ) Οι βάσεις είναι ουδέτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης. Α.1 Ηλεκτρολύτες ονομάζονται: α. όσες χημικές ενώσεις είναι ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Οι ορτανσίες σε όξινα εδάφη έχουν μπλε άνθη, σε βασικά ροζ και σε ουδέτερα μοβ. Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015 Ιοντικά υδατικά διαλύματα Ιοντικές ενώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αποδείξεις σχέσεων και τύπων στο κεφάλαιο της Ιοντικής Ισορροπίας

Αποδείξεις σχέσεων και τύπων στο κεφάλαιο της Ιοντικής Ισορροπίας Αποδείξεις σχέσεων και τύπων στο κεφάλαιο της Ιοντικής Ισορροπίας 3 (q) (l) 3 (q) (q). Να αποδείξετε ότι η ισορροπία H OOH HO H OO H3O έχει σταθερά Κ Κ = Κ,, H3OOH και ΗΝΟ. όπου Κ, και K, είναι αντίστοιχα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ÈÅÌÅËÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ÈÅÌÅËÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γενική και Ανόργανη Χημεία. Ύλη του Καθ. Γεωργίου ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΙΟΝΤΙΚΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ

Γενική και Ανόργανη Χημεία. Ύλη του Καθ. Γεωργίου ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΙΟΝΤΙΚΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ Γενική και Ανόργανη Χημεία Ύλη του Καθ. Γεωργίου ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΙΟΝΤΙΚΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ άλλα κεφάλαια αναλόγως της ροής Κώστας Γεωργίου www.aua.gr/georgiou www.leangreenfood.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κύριο ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗ ΓΙΑΝΝΗ του ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κύριο ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗ ΓΙΑΝΝΗ του ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κύριο ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗ ΓΙΑΝΝΗ του ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ www.orion.edu.gr ΘΕΑ Α Α1. γ Α. β Α. δ Α4. β Α5. α. ιάλεξε

Διαβάστε περισσότερα

- Νόµος αραίωσης του Ostwald ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ο Α +Η 3. Η σταθερά χηµικής ισορροπίας για τον ιοντισµό του οξέος είναι: Kc.

- Νόµος αραίωσης του Ostwald ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ο Α +Η 3. Η σταθερά χηµικής ισορροπίας για τον ιοντισµό του οξέος είναι: Kc. Σταθερά ιοντισµού Κ a - Κ b - Νόµος αραίωσης του Ostwald 155 7 o Σταθερά ιοντισµού Κ a - K b Νόµος αραίωσης του Οstwald Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ιοντισµός ασθενούς οξέος - Σταθερά ιοντισµού Κ a ασθενούς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ. ΞΑΝΘΟΥ 7 & 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΗΛ:

ΑΣΚΗΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ. ΞΑΝΘΟΥ 7 & 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΗΛ: ΑΣΚΗΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1. ίνονται οι εξής χηµικές ενώσεις: 1. CH 3 CO 2. Na 3. NH 3 4. HCl 5. NaF 6. HF 7. NH 4 CN 8. CH 3 CH=O 9. CH 3 CH= CHC CH 10. CH 3 CHCH 3 11.CH 3 CH 2 CH 2 A. ιαθέτουµε υδατικό διάλυµα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Ο : 1.1 Από τα παρακάτω υδατικά διαλύµατα είναι ρυθµιστικό διάλυµα το: α. Η 2 SO 4. (0,1Μ) Na 2 (0,1M) β. HCl (0,1M) NH 4

ΘΕΜΑ 1 Ο : 1.1 Από τα παρακάτω υδατικά διαλύµατα είναι ρυθµιστικό διάλυµα το: α. Η 2 SO 4. (0,1Μ) Na 2 (0,1M) β. HCl (0,1M) NH 4 ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ 009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο : Για τις ερωτήσεις 11-14 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα Α ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις προτάσεις Α1 και Α2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και, δίπλα, το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Πολυμερισμό 1,4 δίνει η ένωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α A1. β Α. β. Α3. β. Α. γ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 013 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α5. α) Το κύριο προϊόν της αντίδρασης καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 20 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α. γ Α2. β Α. δ Α4. β Α5. α) Θεώρηµα Arrhenius: ) Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν ΟΗ 2) Οι βάσεις είναι ουδέτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 201 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Πολυµερισµό 1,4

Διαβάστε περισσότερα

2) Σύμφωνα με τη θεωρία B-L τα οξέα μπορεί να είναι ουδέτερα μόρια ή ιόντα.

2) Σύμφωνα με τη θεωρία B-L τα οξέα μπορεί να είναι ουδέτερα μόρια ή ιόντα. Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός www.xhmeiastokyma.gr Διάσταση ιοντισμός 1) Όλα τα οξέα είναι υδρογονούχες ενώσεις. 2) Σύμφωνα με τη θεωρία B-L τα οξέα μπορεί να είναι ουδέτερα μόρια ή ιόντα. 3)

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων. Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ

Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων. Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης o ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1. να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Δεδομένα: Α.Β.: Ο = 15,9994 amu, S = 32,066 amu Εξίσωση του Bohr για τα επίπεδα ενέργειας του ατόμου Η: E = R H /n 2 Σχετική ισχύς οξέων (ελάττωση από αριστερά προς τα δεξιά):

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. δ Α4. β Α5. Arrhenius ένωση διαλύτης νερό σε υδατικά διαλύματα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτoϊοντισμός του νερού ph

Αυτoϊοντισμός του νερού ph Αυτoϊοντισμός του νερού ph Το καθαρό νερό είναι ηλεκτρολύτης; Το καθαρό νερό είναι ομοιοπολική ένωση και θα περιμέναμε να είναι μην εμφανίζει ηλεκτρική αγωγιμότητα. Μετρήσεις μεγάλης ακρίβειας όμως έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

ÏÅÖÅ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12

ÏÅÖÅ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις. έως. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Η ενέργεια ιοντισµού του ατόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ 01 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ(4) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων. Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ

Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων. Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης 4o ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΘΕΜΑ 1ο 1.1. Σωστή απάντηση είναι η γ. m l = 1 σημαίνει ένα τροχιακό σε κάθε υποστιβάδα με l 1. Δηλαδή ένα τροχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ (Μονάδες Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.3, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ» Α ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) Διδάσκουσα: ΣΟΥΠΙΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 005 ΘΕΜΑ 1 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 11-1 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 11 Ο µέγιστος αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 01 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α. β Α. δ Α4. β Α5. α. Σύμφωνα με τη θεωρία Arrheius βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό απελευθερώνουν ανιόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ οµή Ατόµων 1) Να βρείτε ποιο από τα ακόλουθα σύνολα δεσµών αντιστοιχεί στο µόριο CH 3 -C C-CH 3 : α. 3σ, 1π β. 8σ, 1π γ. 9σ, 2π δ. 3σ, 2π 2) ίνονται τα στοιχεία H, O, Cl

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 200 ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ Διδάσκων : ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ Διάλεξη 5η 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ EINAI Η ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ/ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Λογαριθµίζοντας την παραπάνω σχέση προκύπτει η εξίσωση Ηenderson - Hasselbalch, µε

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Λογαριθµίζοντας την παραπάνω σχέση προκύπτει η εξίσωση Ηenderson - Hasselbalch, µε Ρυθµιστικά διαλύµατα 205. 9 o Ρυθµιστικά διαλύµατα Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ρυθµιστικά διαλύµατα: Ρυθµιστικά είναι τα διαλύµατα που διατηρούν το ph τους πρακτικά σταθερό, κατά την προσθήκη σε αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ 01 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. γ Α. β Α. δ Α4. β Α5. α) Μπορεί ενδεικτικά

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες- Ρυθμιστικά διαλύματα. Εισαγωγική Χημεία

Δείκτες- Ρυθμιστικά διαλύματα. Εισαγωγική Χημεία Δείκτες- Ρυθμιστικά διαλύματα Εισαγωγική Χημεία 2013-14 1 ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣΗ ή ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ Τιτλοδότηση ισχυρού οξέος με ισχυρή βάση ΤΕΛΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ = ΣΗΜΕΙΟ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ= ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΗΜΕΙΟ Κατά την τιτλοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 1

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 1 Θεωρητικό Μέρος ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 1 Ορισμένα ζεύγη οξέων και των συζυγών τους βάσεων (καθώς και βάσεων και των συζυγών τους οξέων) έχουν την ιδιότητα να διατηρούν το ph των διαλυμάτων τους σταθερό όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2011 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2011 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. α Α. δ Α4. β ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΜΑΪΟΥ 2011 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α5. α. Σωστό β. Σωστό γ. Λάθος δ. Λάθος ε. Σωστό ΘΕΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο. A. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις.

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο. A. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις. 1 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο A. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις. 1. H κατανοµή των ηλεκτρονίων του ατόµου του οξυγόνου (z=8) στη θεµελιώδη κατάσταση παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 06 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις Επιμέλεια: Ομάδα Χημικών www.othisi.gr ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 06 ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 06 Δευτέρα, 0 Μαΐου 06 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Tο ηλεκτρόνιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ph ΚΑΙ ΠΕΧΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Εργαστήριο Φυσικής Χημείας Τμήμα Φαρμακευτικής Δημήτριος Τσιπλακίδης

ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ph ΚΑΙ ΠΕΧΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Εργαστήριο Φυσικής Χημείας Τμήμα Φαρμακευτικής Δημήτριος Τσιπλακίδης ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ph ΚΑΙ ΠΕΧΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Εργαστήριο Φυσικής Χημείας Τμήμα Φαρμακευτικής Δημήτριος Τσιπλακίδης ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΞΕΩΝ ΒΑΣΕΩΝ Arrhenius: οξέα είναι ουσίες που όταν διαλυθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1:γ Α2:β Α3:δ Α4:β Α5:α)διαφορές θεωρίας του Arrhenius- Brönsted

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 7 ΜΑΪΟΥ 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α 1. : β, Α 2.: α, Α. :δ, Α 4.: β, Α 5. α. Σ, β. Σ, γ. Λ, δ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÊÁËÁÌÁÔÁ. Κάνω τις ηλεκτρονιακές κατανοµές των ατόµων σε στιβάδες:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÊÁËÁÌÁÔÁ. Κάνω τις ηλεκτρονιακές κατανοµές των ατόµων σε στιβάδες: ΘΕΜΑ.. β.. α.. α.4. γ.5. α. Σωστό β. Λάθος γ. Λάθος δ. Σωστό ε. Σωστό ΘΕΜΑ.. α. Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κάνω τις ηλεκτρονιακές κατανοµές των ατόµων σε στιβάδες: Ο: s s p 4 9F: s

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 8 από 14

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 8 από 14 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 8 από 14 Ρυθµιστικά διαλύµατα Περιέχουν (από τη διάσταση ή τον ιοντισµό διαφορετικών ηλεκτρολυτών) : ένα ασθενές οξύ και τη συζυγή του βάση (ΗΑ / Α - ) ή µια ασθενή βάση και το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Μερικές επισημάνσεις Οξέα και βάσεις κατά Arrhenius ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Στα οξέα κατά τον ορισμό του Arrhenius ανήκουν οι χημικές ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν Η + ( Η3Ο +

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στα θέματα Χημείας Κατεύθυνσης Γ Λυκείου ΘΕΜΑ Α Α1 γ, Α2 β, Α3 δ, Α4 β Α5. α. Σύμφωνα με την θεωρία του Αrrhenius οξέα ονομάζονται οι

Απαντήσεις στα θέματα Χημείας Κατεύθυνσης Γ Λυκείου ΘΕΜΑ Α Α1 γ, Α2 β, Α3 δ, Α4 β Α5. α. Σύμφωνα με την θεωρία του Αrrhenius οξέα ονομάζονται οι Απαντήσεις στα θέματα Χημείας Κατεύθυνσης Γ Λυκείου ΘΕΜΑ Α Α1 γ, Α2 β, Α3 δ, Α4 β Α5. α. Σύμφωνα με την θεωρία του Αrrhenius οξέα ονομάζονται οι υδρογονούχες ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό, δίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. β, Α2. α, Α. δ, Α4. β, Α5. α. Σ, β. Σ, γ. Λ, δ. Λ, ε. Σ ΘΕΜΑ Β Β1.α. β. Β2.α. 12 15 19 26 Mg : 1s 2s 2p 2+ 2 2 6 P : 1s 2s 2p s p

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α έως και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α. Ο τομέας

Διαβάστε περισσότερα

3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα

3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα 3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα Ρυθμιστικά διαλύματα ονομάζονται τα διαλύματα των οποίων το ph παραμείνει πρακτικά σταθερό, όταν προστεθεί μικρή αλλά υπολογίσιμη ποσότητα ισχυρών οξέων ή βάσεων ή αραιωθούν μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ÏÅÖÅ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ÏÅÖÅ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

ÈÅÌÁÔÁ 2011 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A. [ Ar ]3d 4s. [ Ar ]3d

ÈÅÌÁÔÁ 2011 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A. [ Ar ]3d 4s. [ Ar ]3d Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις 2015 Ενδεικτικές απαντήσεις στο µάθηµα «ΧΗΜΕΙΑ»

Πανελλαδικές εξετάσεις 2015 Ενδεικτικές απαντήσεις στο µάθηµα «ΧΗΜΕΙΑ» Πανελλαδικές εξετάσεις 205 Ενδεικτικές απαντήσεις στο µάθηµα «ΧΗΜΕΙΑ» Θέµα Α Α. γ Α2. β Α. γ Α4. α Α5. β Θέµα Β Β. α. Λ β. Σ γ. Σ δ. Λ ε. Λ Αιτιολογήσεις: α) Το NaF διίσταται ως εξής: NaF Na + + F - Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες. Δείκτες οξέων βάσεων ή ηλεκτρολυτικοί ή πρωτολυτικοί δείκτες είναι ουσίες των

Δείκτες. Δείκτες οξέων βάσεων ή ηλεκτρολυτικοί ή πρωτολυτικοί δείκτες είναι ουσίες των Δείκτες Δείκτες οξέων βάσεων ή ηλεκτρολυτικοί ή πρωτολυτικοί δείκτες είναι ουσίες των οποίων το χρώμα αλλάζει ανάλογα προστίθενται. με το ph του διαλύματος στο οποίο Οι δείκτες είναι συνήθως ασθενή οργανικά

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της.

Διαβάστε περισσότερα