Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;"

Transcript

1 Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με τον ασθενή ηλεκτρολύτη. Στην περίπτωση αυτή ο βαθμός ιοντισμού μειώνεται, εξαιτίας της μετατόπισης της ισορροπίας ιοντισμού του ασθενούς ηλεκτρολύτη προς τα αριστερά, σύμφωνα με την αρχή Le Chatelier. Εξηγείστε τι θα συμβεί σε υδατικό διάλυμα ασθενούς μονοπρωτικού οξέος με την προσθήκη κοινού ιόντος στο διάλυμα αυτό. Έστω η ισορροπία ιοντισμού του ασθενούς οξέος ΗΑ: HA H O H O A - Αν στο διάλυμα του οξέος ΗΑ προσθέσουμε Η Ο + με προσθήκη ισχυρού οξέος ή Α - με προσθήκη άλατος που περιέχει ιόντα A -, τότε η παραπάνω ισορροπία μετατοπίζεται προς τα αριστερά σύμφωνα με την αρχή Le Chatelier. Αυτό έχει σα συνέπεια την παραγωγή μικρότερης ποσότητας ιόντων Η Ο + και Α -, δηλαδή μείωση της απόδοσης ιοντισμού α του ΗΑ. Εξηγείστε τι θα συμβεί σε υδατικό διάλυμα ασθενούς μονοπρωτικής βάσης με την προσθήκη κοινού ιόντος στο διάλυμα αυτό. Έστω η ισορροπία ιοντισμού της ασθενούς βάσης Β: BH O BH OH - Αν στο διάλυμα της βάσης Β προσθέσουμε ΟΗ - με προσθήκη ισχυρής βάσης ή ΒΗ + με προσθήκη άλατος που περιέχει ιόντα ΒΗ +, τότε η παραπάνω ισορροπία μετατοπίζεται προς τα αριστερά σύμφωνα με την αρχή Le Chatelier. Αυτό έχει σα συνέπεια την παραγωγή μικρότερης ποσότητας ιόντων ΒΗ + και ΟΗ -, δηλαδή μείωση της απόδοσης ιοντισμού α της Β. Πόση είναι η συγκέντρωση του κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα που υπάρχει επίδραση κοινού ιόντος; Αν σε ένα διάλυμα υπάρχουν δύο ή περισσότερες ουσίες που δίνουν ένα κοινό ιόν π.χ. το Α -, τότε η συγκέντρωση ισορροπίας του Α -, σε όλες τις χημικές ισορροπίες του διαλύματος που συμμετέχει το κοινό ιόν, είναι μία και μόνο. Η συγκέντρωση αυτή του Α - προκύπτει, αν προσθέσουμε όλες τις συγκεντρώσεις των Α - στο διάλυμα, από όπου και αν αυτές προέρχονται. 185

2 Παράδειγμα: Να βρεθεί η συγκέντρωση των ιόντων F - σε διάλυμα που περιέχει HF 1Μ και NaF 1 Μ; Δίνονται: K a HF = 10-4, K w = Όλα τα διαλύματα είναι στους 5 ο C. Λύση Το NaF ως ιοντική ένωση διίσταται πλήρως: NaF Na + + F - 1 M δίνουν 1 Μ 1 Μ Από τον ιοντισμό του HF παρουσία του κοινού ιόντος F- έχουμε: ιοντισμός HF + Η Ο H Ο + + F - αρχικά / Μ ιοντίζονται παράγονται / Μ 1 1 x x x ισορροπία / Μ 1-x x 1+x Από την εφαρμογή της Κα στο υδατικό διάλυμα έχουμε: [H O ][F x(1 x) (1 x) 4 K a 10 (1) HF [HF] Ελέγχουμε αν ισχύουν οι προσεγγίσεις: K 10 C 1 4 a , άρα ισχύουν. Έτσι μπορώ να θεωρήσω ότι 1 x 1 και 1 + x 1 Λύνοντας την (1) βρίσκουμε: ] x ή x = 10-4, Προσδιορίζουμε τη συγκέντρωση [F - ]; [F ] [F ] [F ] [F ] 1M 10 M 4 NaF HF 186

3 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση Αν στο υδατικό διάλυμα του ασθενούς οξέος CH COOH, διαλύσουμε το ισχυρό οξύ HCl: A.. η [CH COO - ] αυξάνεται, ενώ η [Η Ο + ] μειώνεται B η [CH COO - ] και η [Η Ο + ] αυξάνονται Γ. η [Η Ο + ] αυξάνεται, ενώ η [CH COO - ] μειώνεται Δ. η [Η Ο + ] αυξάνεται, και η [ [CH COO - ] δε μεταβάλλεται Κατά την προσθήκη υδατικού διαλύματος ΚCN σε υδατικό διάλυμα HCN, η χημική ισορροπία : HCN - + Η Ο CN - + Η Ο + μετατοπίζεται: A.προς τ αριστερά B. προς τα δεξιά Γ. δε μεταβάλλεται Δ. δεν μπορούμε να γνωρίζουμε 11-. Αν διαλύσουμε μικρή ποσότητα NH 4 Cl σε διάλυμα ΝΗ, έτσι ώστε να μην παρατηρηθεί μεταβολή του όγκου του διαλύματος, τότε η [ΟΗ - ]: A.Θα ελαττωθεί. B. Θα αυξηθεί Γ. Δεν θα μεταβληθεί Δ. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε Ανάμεσα στο υδατικό διάλυμα Δ 1 που περιέχει ΗF και στο υδατικό διάλυμα Δ που περιέχει HF και ΚF ποιο έχει το μεγαλύτερο βαθμό ιοντισμου; (Τα δύο διαλύματα έχουν την ίδια θερμοκρασία και συγκέντρωση) Α. το Δ 1 Β. το Δ Γ. έχουν ίσους αριθμούς ιοντισμού Δ. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε Ανάμεσα στο υδατικό διάλυμα Δ 1 που περιέχει ΗF και στο υδατικό διάλυμα Δ που περιέχει HF και ΚCl ποιο έχει το μεγαλύτερο βαθμό ιοντισμου; (Τα δύο διαλύματα έχουν την ίδια θερμοκρασία και συγκέντρωση) Α. το Δ 1 Β. το Δ Γ. έχουν ίσους αριθμούς ιοντισμού Δ. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε Δεν έχουμε επίδραση κοινού ιόντος σε μία από τις παρακάτω προσθήκες: 187

4 Α. ΝαF σε υδατικό διάλυμα HF Β. ΚCl σε υδατικό διάλυμα HCl Γ. HF σε υδατικό διάλυμα ΝαF Δ. ΝΗ 4 Cl σε υδατικό διάλυμα ΝΗ Η επίδραση κοινού ιόντος προκαλεί: Α. την αύξηση του βαθμού ιοντισμού του ηλεκτρολύτη Β. τη μείωση του βαθμού ιοντισμού του ηλεκτρολύτη Γ. την αύξηση του ρη του διαλύματος Δ. τη μείωση του ρη του διαλύματος Σε υδατικό διάλυμα αμμωνίας προσθέτουμε υδατικό διάλυμα HCl και γίνεται μερική εξουδετέρωση της ΝΗ. Α. Το ph μειώνεται και ο βαθμός ιοντισμού αυξάνεται Β. Το ph και ο βαθμός ιοντισμού αυξάνονται Γ. Το ph αυξάνεται και ο βαθμός ιοντισμού μειώνεται Δ. Το ph και ο βαθμός ιοντισμού μειώνονται Ερωτήσεις σωστό - λάθος Η προσθήκη ΚΝΟ σε υδατικό διάλυμα ΗΝΟ μείωση του ph του διαλύματος Όταν σε ένα διάλυμα ΝΗ προστεθεί ΚΟΗ χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος, ο ιοντισμός της αμμωνίας μειώνεται, ενώ το ph του διαλύματος αυξάνεται Όταν σε ένα διάλυμα CH COOH διαλύσουμε μικρή ποσότητα CH COONa χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος, το ph μειώνεται Για να μειώσουμε τον ιοντισμό της αμμωνίας στο υδατικό της διάλυμα μπορούμε να προσθέσουμε ΝαΟΗ. Να συμπληρωθούν οι λέξεις που συμπληρώνουν σωστά τις προτάσεις Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα... ηλεκτρολύτη προσθέσουμε άλλο ηλεκτρολύτη (συνήθως ισχυρό) που να έχει... ιόν με τον... ηλεκτρολύτη. Στην περίπτωση αυτή ο βαθμός ιοντισμού..., λόγω μετατόπισης της ισορροπίας ιοντισμού του... ηλεκτρολύτη προς τα..., σύμφωνα με την αρχή Le Chatelier Η επίδραση του κοινού ιόντος ΟΗ -... τον βαθμό ιοντισμού της αμμωνίας ΝΗ Στο υδατικό διάλυμα ΗF η προσθήκη του ισχυρού οξέος ΗCl που δεν προκαλεί αύξηση του όγκου του διαλύματος, προκαλεί... του βαθμού ιοντισμού του ΗF Ο ιοντισμός του CH COOH στο νερό δίνεται από την αντίδραση: CH COOH + H O CH COO - + H O + Η αντίδραση αυτή θα μετατοπιστεί προς τα δεξιά, αν προσθέσουμε μικρή ποσότητα από: 188

5 A. NaCI Β. H SO 4 Γ. CH COONa Δ. NaOH Ο ιοντισμός της ΝΗ στο νερό δίνεται από την αντίδραση: ΝΗ + Η O NH 4 + ΟΗ- Η αντίδραση αυτή θα μετατοπιστεί προς τ' αριστερά, αν προσθέσουμε μικρή ποσότητα από: A. NH 4 CI Β. NaCI Γ. NaOH Δ. HCI Σε διάλυμα HCN με συγκέντρωση c mol/l προσθέτουμε ποσότητα άλατος NaCN. Το ρη του διαλύματος: Α. θα αυξηθεί, Β. θα ελαττωθεί, Γ. θα παραμείνει σταθερό, Δ. εξαρτάται από την ποσότητα του άλατος που θα προστεθεί Να αντιστοιχίσετε τους βαθμούς ιοντισμού των οξέων που αναγράφονται στη δεύτερη στήλη (II) μετά διαλύματα που αναγράφονται στην πρώτη στήλη (Ι) Διάλυμα οξέος ΗΑ συγκέντρωσης 0,1 mol/l έχει ρη ίσο με. Προσθέτουμε στο διάλυμα ποσότητα άλατος NaA, χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος και η θερμοκρασία του διαλύματος. Ο βαθμός ιοντισμού του ΗΑ στο τελικό διάλυμα μπορεί να είναι: Α. 0,015 Β. 0,01 Γ. 0,0 Δ. 0,001 Ε Να συμπληρώσετε στον επόμενο πίνακα αν το αντίστοιχο μέγεθος αυξάνεται (Α), μειώνεται (Μ) ή παραμένει σταθερό (Σ) κατά την προσθήκη: α. HCI β.νανο σε διάλυμα του ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΝΟ, χωρίς να προκαλείται μεταβολή στον όγκο του διαλύματος α. Σε υδατικό διάλυμα ασθενούς μονοπρωτικού οξέος (HClO) ποια ιόντα υπάρχουν; β. Αν στο διάλυμα του οξέος προσθέσουμε μικρή ποσότητα NaOH, τι πρόκειται να συμβεί; Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας Διάλυμα μονοπρωτικού οξέος ΗΑ έχει ρη =. Όταν προσθέτουμε στο διάλυμα ποσότητα συζυγούς βάσης (Α ), το ρη του διαλύματος παραμένει σταθερό. α. Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγετε για την ισχύ του οξέος; Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 189

6 β. Ποια είναι η συγκέντρωση σε mol/l του HA; 11-. Πώς μετατοπίζεται η θέση της ιοντικής ισορροπίας υδατικού διαλύματος οξικού οξέος, (CH COOH) όταν προστεθεί: α. υδροχλώριο (HCl); β. οξικό νάτριο (CH COONa); γ. υδροξείδιο του νατρίου (NaOH); δ. νιτρικό κάλιο (ΚΝΟ ); ε. νερό (Η Ο); Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας Σε διάλυμα μονοπρωτικού οξέος ΗΑ προσθέτουμε ποσότητα συζυγούς βάσης (Α ). Ο βαθμός ιοντισμού του HA μπορεί να υπολογιστεί από τους νόμους του Ostwald. Σ Λ Κατά τη μερική εξουδετέρωση του ασθενούς μονοπρωτικού οξέος HA από την ισχυρή βάση NaOH τα κατιόντα οξωνίου στο διάλυμα ισούνται με τα ανιόντα υδροσξειδίου. Σ Λ 190

7 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Τα κυριότερα είδη επίδρασης κοινού ιόντος είναι: 1. Ισχυρό οξύ και ασθενές οξύ π.χ. {ΗCl, CH COOH). Το διάλυμα δημιουργείται με τους εξής τρόπους: i. Με απευθείας ανάμιξη των συστατικών του. ii. Με ανάμιξη διαλύματος του ισχυρού οξέος με διάλυμα άλατος που περιέχει κοινό ανιόν με το ισχυρό οξύ. Το ισχυρό οξύ βρίσκεται σε περίσσεια: HC1 + CH COONa CH COOH + NaCI. Ισχυρή βάση και ασθενής βάση π.χ. (ΚOH, ΝΗ ). Το διάλυμα δημιουργείται με τους εξής τρόπους: i. Με απευθείας ανάμιξη των συστατικών του. ii. Με ανάμιξη διαλύματος ισχυρής βάσης με διάλυμα άλατος που περιέχει κοινό κατιόν με την ισχυρή βάση. Η ισχυρή βάση βρίσκεται σε περίσσεια: ΝH 4 C1 + ΚΟΗ ΝH + ΚCI + Η Ο. Ασθενές οξύ και άλας του οξέος με κοινό ιόν, οπότε σχηματίζεται ρυθμιστικό διάλυμα, π.χ. (CH COOH, CH COONa). Το διάλυμα δημιουργείται με τους εξής τρόπους: i. Με απευθείας ανάμιξη των συστατικών του. ii. Με ανάμιξη διαλύματος ισχυρού οξέος με διάλυμα άλατος που περιέχει κοινό ανιόν με το ασθενές οξύ. Το άλας βρίσκεται σε περίσσεια: HC1 + CH COONa CH COOH + NaCI iii. Με ανάμιξη διαλύματος ασθενούς οξέος με διάλυμα ισχυρής βάσης. Το ασθενές οξύ βρίσκεται σε περίσσεια.: CH COOH + ΝαΟΗ CH COOΝα + H O 4. Ασθενής βάση και άλας της βάσης με κοινό ιόν, οπότε σχηματίζεται ρυθμιστικό διάλυμα, π.χ. (ΝΗ + NH 4 C1). Το διάλυμα δημιουργείται με τους εξής τρόπους: i. Με απευθείας ανάμιξη των συστατικών του. ii. Με ανάμιξη διαλύματος ισχυρής βάσης με διάλυμα με διάλυμα άλατος που περιέχει κοινό κατιόν με το ασθενή βάση. Το άλας βρίσκεται σε περίσσεια: 191

8 ΝαΟΗ + ΝH 4 C1 ΝH + NaCI + H O iii. Με ανάμιξη διαλύματος ασθενούς βάσης με διάλυμα ισχυρού οξέος. Η ασθενής βάση βρίσκεται σε περίσσεια: ΝH + HCI ΝH 4 C1 5. Ασθενές οξύ και ασθενές οξύ, π.χ. (HF, CH COOH) Το διάλυμα δημιουργείται: με απευθείας ανάμιξη των συστατικών του. 6. Ασθενής βάση και ασθενής βάση π.χ. (ΝΗ, CH NH ). Το διάλυμα δημιουργείται: με απευθείας ανάμιξη των συστατικών του. Τρόπος εργασίας για την λύση των ασκήσεων 1. Προσδιορίζουμε τις αρχικές συγκεντρώσεις των χημικών ουσιών που θα ληφθούν υπόψιν στους υπολογισμούς.. Προσδιορίζουμε τις νέες τους συγκεντρώσεις μετά την ανάμιξη η την αραίωση ή τη συμπύκνωση των παραπάνω διαλυμάτων.. Προσδιορίζουμε τις συγκεντρώσεις των χημικών ουσιών που παράγονται μετά από κάποια αντίδραση που συμβαίνει στο διάλυμα με βάση της στοιχειομετρία της αντίδρασης. Για το σκοπό αυτό: Γράφουμε τις μονόδρομες αντιδράσεις και όχι τις διαστάσεις ή τους ιοντισμούς. Ως μονόδρομες μεταθετικές αντιδράσεις θεωρούμε τις: Ι. εξουδετερώσεις κατά Arrhenius: π.χ. HCl + NaOH NaCl + H O II. αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης που έχουν τη μορφή: άλας ασθενούς οξέος + ισχυρό οξύ, π.χ. ΝaF + HCl NaCl + HF ΙII. αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης που έχουν τη μορφή: άλας ασθενούς βάσης + ισχυρή βάση, π.χ. ΝΗ 4Cl + NaOH NaCl + NH + H O 4. Γράφουμε τις αντιδράσεις της διάστασης ή του ιοντισμού των ηλεκτρολυτών από τους οποίους εξαρτάται η λύση του προβλήματος (π.χ. η συγκέντρωση των [Η Ο + ] προκειμένου να προσδιορίσουμε το ρη) και τους αντίστοιχους πίνακες. 5. Εφαρμόζουμε τις σχέσεις για τις Κ α, K b. Σε αυτές η συγκέντρωση του κοινού ιόντος 19

9 προκύπτει από τη διάσταση του ισχυρού ηλεκτρολύτη μόνο. Λυμένα παραδείγματα 1. Δίνεται διάλυμα Δ 1 που περιέχει CH COOH με συγκέντρωση 1 Μ και ΗCl με συγκέντρωση 1 Μ. Να βρείτε I. Το βαθμό ιοντισμού του διαλύματος Δ 1 II. το ph του διαλύματος Δ 1 Δίνεται K α (CH COOH)= Απάντηση I. Έχουμε διάλυμα ισχυρού οξέος με ασθενές οξύ (ΗCl, CH COOH). Υπάρχει επίδραση του κοινού ιόντος Η Ο +. Στο διάλυμα δεν υπάρχει χημική αντίδραση μεταξύ των συστατικών του. Οι αντιδράσεις ιοντισμού των ηλεκτρολυτών είναι: i. HCl HO HO Cl 1M 1M CH COOH H O CH COO H O ii. Από την αντίδραση ιοντισμού του CH COOH στο νερό έχουμε: Συγκέντρωση (Μ) CHCOOH +HO CHCOO HO Αρχικά Αντιδρούν/παράγονται - x + x + x Μένουν σε ΚΧΙ 1-x x 1+x Επειδή 10 [ CH COOH ] 1 K a και υπάρχει επίδραση κοινού ιόντος η οποία περιορίζει ακόμη περισσότερο τον ιοντισμό του CH COOH, ισχύουν χωρίς σημαντικό σφάλμα οι προσεγγίσεις: [ CH COOH ] 1 x 1M και [ H O ] 1 x 1M. Οπότε: 19

10 K a [ HO ] [ CHCOO ] 5 1 x 10 [ CH COOH ] 1 x [ CH COO ] 10 5 M Ο βαθμός ιοντισμού του CH COOH είναι: [ CH COO ] 10 a 10 [ CH COOH ] To ph καθορίζεται τελικά από τον ιοντισμό του ισχυρού οξέος ΗCl. II. [ HO ] 1M log[ HO ] 0 ph 0 Όταν έχουμε επίδραση κοινού ιόντος δ ε ν μπορούμε να εφαρμόσουμε τους νόμους αραιώσεως του Ostwald.. Σε 00 ml διαλύματος Δ 1 που περιέχει CH COOΝα με συγκέντρωση 0,4 Μ προσθέτουμε 00 ml διαλύματος Δ που περιέχει ΝαΟΗ με συγκέντρωση 0,Μ, οπότε προκύπτει το διάλυμα Δ. Να βρείτε: I. Το βαθμό ιοντισμού του CH COO - II. το ph του διαλύματος Δ Δίνεται K α (CH COOH)= Απάντηση I. Έχουμε διάλυμα ισχυρής βάσης με ασθενή βάση (ΝαΟΗ, CH COO - ). Υπάρχει επίδραση του κοινού ιόντος ΟΗ -. Στο διάλυμα δεν υπάρχει χημική αντίδραση μεταξύ των συστατικών του. Προσδιορίζουμε τη συγκέντρωση του [ NaOH ] στο Δ : [ NaOH ] V [ NaOH ] 1 V [ NaOH ] ( V1 V ) [ NaOH ] ( V V ) [ NaOH ] M 1 1 (1) Προσδιορίζουμε τη συγκέντρωση του [ CHCOONa ] στο Δ : [ CH COONa] V [ CH COONa] ( V V ) [ CH COONa] [ CH COONa] ( V V ) [ ] CHCOONa V Από τη διάσταση του ισχυρού ηλεκτρολύτη CHCOONa μέσα στο Δ έχουμε: 1 M () i. CH COONa CH COO Na 1 0 M M 194

11 ii. Από τη διάσταση του ισχυρού ηλεκτρολύτη NaOH μέσα στο Δ έχουμε: NaOH Na OH M 10 iii. Ο ιοντισμός της ασθενούς βάσης CHCOO στο νερό γράφεται: CH COO H O CH COOH OH Από την αντίδραση ιοντισμού του CHCOO στο νερό έχουμε: Συγκέντρωση (Μ) CHCOO +HO CHCOOH M OH Αρχικά 0, 0 0,1 Αντιδρούν/παράγονται - x + x + x Μένουν σε ΚΧΙ 0,-x x 0,1+x Προσδιορίζω την Κ b του CHCOO. K K K K K K 14 W 9 W a b b b K 10 5 b () Ka Επειδή 10 [ CH COO ] 10 K b και υπάρχει επίδραση κοινού ιόντος η οποία περιορίζει ακόμη περισσότερο τον ιοντισμό του CHCOO, ισχύουν χωρίς σημαντικό σφάλμα οι προσεγγίσεις: [ CHCOO ] 0, x 0,M (4)και [ OH ] 0,1 x 0,1M (5). Οπότε: K [ CH COOH ] [ OH ] x 10 (4),(5) 1 9 b 10 1 [ CHCOO ] 10 x [ CH COOH ] 10 9 M Όταν έχουμε επίδραση κοινού ιόντος δ ε ν μπορούμε να εφαρμόσουμε τους νόμους αραιώσεως του Ostwald. Ο βαθμός ιοντισμού του CHCOO είναι: [ CH COOH ] 10 a [ CH COO ] II. 1 () 5 log[ OH ] log10 poh 1 (6). (6) ph poh 14 ph 114 ph 1 To ph καθορίζεται τελικά από τον ιοντισμό της ισχυρής βάσης ΝαΟΗ. 195

12 Μείγμα ισχυρού οξέος ή βάσης και ασθενούς βάσης ή οξέος α. Να υπολογιστεί ο βαθμός ιοντισμού ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ σε καθένα από τα παρακάτω διαλύματα: i. Διάλυμα ΗΑ 0, Μ., ii. Διάλυμα Η Α 0, Μ και Η Br 0,1 Μ. β. Ποια είναι η [Η Ο + ] σε καθένα από τα παραπάνω διαλύματα; Για το ΗΑ δίνεται Ka = Απ. α. i. 0,01, ii β. i M, ii.0,1 Μ Το βενζοϊκό οξύ (C 6 H 5 COOH) είναι ασθενές μονοπρωτικό οξύ με Ka = α. Να υπολογιστεί ο βαθμός ιοντισμού του βενζοϊκού οξέος σε διάλυμα του συγκέντρωσης 0,6 mol/l β. Αν σε 1 L διαλύματος του βενζοϊκού οξέος διαβιβαστούν,4 L αέριου HCI σε STP, να βρείτε το βαθμό ιοντισμού του οξέος; Απ. α. 0,01, β Να βρεθεί το ρη: α. διαλύματος CH NH 0,5 Μ. β. διαλύματος που περιέχει CH NH 0,5 Μ και ΚΟΗ 0,01 Μ. Για την CH NH δίνεται K b = Aπ. α. ρη = 11,5, β. ρη = Διάλυμα περιέχει αμίνη (RNH ) συγκέντρωσης 0,1 Μ και NaOH συγκέντρωσης 0,01 Μ. Στο διάλυμα η αμίνη ιοντίζεται σε ποσοστό 0,%. Να βρεθούν: α. η σταθερά ιοντισμού K b της αμίνης και β. το ρη του διαλύματος. Aπ. α.k b = 10-5.pH = Σε 1 L διαλύματος περιέχονται 0,1 mol HCOONa και 0,4 g NaOH. Να βρεθούν: α. η συγκέντρωση των μορίων του HCOOH στο διάλυμα και β. το ρη του διαλύματος. Για το HCOOH δίνεται Κ α = Απ. α Μ, β.ρη = Διάλυμα περιέχει NH 4 CI 1 Μ και HBr 10 - Μ. Να βρεθούν: α. η συγκέντρωση των μορίων της ΝΗ στο διάλυμα και β. το ρη του διαλύματος. Για την ΝΗ δίνεται K b = Απ. α Μ, β. ρη = Πόσα g αέριου HCI πρέπει να προστεθούν σε 1 L διαλύματος CH COOH συγκέντρωσης 0,1 Μ, για να διπλασιαστεί η συγκέντρωση των Η Ο + ; Για το CH COOH δίνεται Κ, = Απ. 0,05475 g 11-. α. Διάλυμα(Δ1) HCOOH 0,5 Μ έχει ρη =. Ποια είναι η σταθερά ιοντισμού Ka του HCOOH; β. Διάλυμα (Δ) HBr έχει ρη = 0. Ποια είναι η συγκέντρωση του διαλύματος; γ. Αναμειγνύουμε χ L του διαλύματος (Δ1) με y L του διαλύματος (Δ), με αποτέλεσμα να προκύψουν L διαλύματος (Δ) με ρη = 1. Να βρεθεί στο τελικό διάλυμα (Δ) που σχηματίστηκε η [HCOO - ]. Απ. α. Κ α = 10-4, β. C = 1 Μ, γ Μ Διαθέτουμε 1 L διαλύματος ΝΗ 0,1 Μ και NaOH 0,1 Μ. α. Πόσα L Η Ο πρέπει να προσθέσουμε στο παραπάνω διάλυμα, για να διπλασιαστεί το ροη του διαλύματος; β. Να βρεθεί ο λόγος των [ NH 4 ]στο αρχικό και στο αραιωμένο διάλυμα. 196

13 Δίνεται για την ΝΗ : Kb = Aπ. α. 9 L, β. 1 : α. Να προσδιοριστεί η αναλογία των όγκων (V 1 : V ) με την οποία πρέπει να αναμείξουμε V 1 L διαλύματος ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ 0,1 Μ (ρη =,5) με V L διαλύματος HCI 1 M 0 έτσι, ώστε να προκύψει διάλυμα το οποίο θα περιέχει 10-6 Μ A. β. Ποιο είναι το ρη του τελικού διαλύματος; Δίνεται log = 0,. Απ. α. 1 :, β.ρη = 1, Αναμειγνύουμε χ ml διαλύματος ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ 0,5 Μ με y ml διαλύματος HCI 0, Μ. Αποτέλεσμα της ανάμειξης είναι ο σχηματισμός 800 ml διαλύματος με ρη = 1. Να βρεθεί ο λόγος των συγκεντρώσεων των ιόντων A το ΗΑ: Κa = Απ. 00:1 στο αρχικό και στο τελικό διάλυμα. Δίνεται για α. Να υπολογιστεί η ποσότητα του καυστικού νατρίου (NaOH) που πρέπει να προσθέσουμε σε L διαλύματος NaCN συγκέντρωσης 1 Μ, ώστε το ρη του διαλύματος να μεταβληθεί κατά δύο μονάδες. β. Ποια είναι η συγκέντρωση του HCN στο τελικό διάλυμα; Για το HCN δίνεται Κa = Απ. α. mol, β Μ. Yδατικά διαλύματα που περιέχουν πολυπρωτικά οξέα To H SO 4 είναι διπρωτικό οξύ και ιοντίζεται σε δυο στάδια, όταν προστεθεί στο νερό. α. Να γραφούν οι αντιδράσεις ιοντισμού, αν είναι γνωστό ότι το πρώτο στάδιο είναι ποσοτική αντίδραση και το δεύτερο στάδιο είναι αμφίδρομη αντίδραση. β. 8,8 g Η SO 4 διαλύονται σε νερό και το διάλυμα που προκύπτει αραιώνεται μέχρι όγκου 1 L. Αν το ρη του αραιωμένου διαλύματος είναι 1, να βρεθεί η σταθερά ιοντισμού του δεύτερου σταδίου. Aπ.Ka = 0, To HCI ως γνωστόν θεωρείται ότι ιοντίζεται πλήρως (α = 1), ενώ το H SΟ 4 είναι διπρωτικό οξύ και ιοντίζεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο ιοντίζεται πλήρως (α 1 = 1) και στο δεύτερο έχει K α = 1, Να συγκρίνετε το ρη διαλύματος HCI 0,1 Μ και διαλύματος H SΟ 4 0,1 Μ. Απ. ρη = 1 και ρη = 0,96. Yδατικά διαλύματα που περιέχουν δύο ασθενείς ηλεκτρολύτες α. Να βρείτε τη [Η Ο + ] σε διάλυμα που περιέχει δύο ασθενή οξέα ΗΑ 0,05 Μ με K a (HA) = και ΗΒ 0,1 Μ με Ka(HB) = β. Να βρεθεί το ρη διαλύματος όγκου 1 L, το οποίο περιέχει 0,05 mol HA και 0,5 mol HB. Δίνονται Ka(HA) = 10-7 και Ka(HB) = Απ. α. 1, Μ, β. ρη = Αναμειγνύουμε 50 ml διαλύματος ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ συγκέντρωσης 0,0Μ με 50 ml διαλύματος ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΔ συγκέντρωσης 0,Μ. Να υπολογιστεί η [Η Ο + ] του διαλύματος που προκύπτει. Δίνονται για το ΗΑ: K a = 10-5 και για τοηδ: K a = Απ M Υδατικό διάλυμα όγκου 1L σε θερμοκρασία 5 C περιέχει 0,1 mol οξέος ΗΑ και 0,1 mol 197

14 οξέος ΗΒ (όπου A και B μονοσθενή ανιόντα). Το ρη του διαλύματος είναι ίσο με 1. Και τα δύο οξέα ( ΗΑ και ΗΒ) δεν ιοντίζονται πλήρως και η σταθερά ιοντισμού του ΗΑ στους 5 C είναι ίση με 0,. Να βρεθούν: α. η συγκέντρωση των ιόντων [ A ] και η συγκέντρωση των μη ιοντισμένων μορίων [ΗΑ] στο διάλυμα, β. η συγκέντρωση των ιόντων [ B ] και η συγκέντρωση των μη ιοντισμένων μορίων [ΗΒ] στο διάλυμα. γ. Να αποδειχθεί ότι το ΗΑ είναι ισχυρότερο οξύ από το ΗΒ στους 5 C. Aπ. α) 1 M, 1 M 15 0, β) 1 1 M, M Αναμειγνύουμε 0,5 L διαλύματος ασθενούς μονοπρωτικής βάσης Β συγκέντρωσης 0, Μ με 0,5 L διαλύματος ασθενούς μονοπρωτικής βάσης Δ (Kb = 0,0) συγκέντρωσης λ Μ. Το διάλυμα που σχηματίζεται έχει ρη = 1 και η συγκέντρωση του συζυγούς της οξέος ΗΔ στο διάλυμα είναι 1 M. Να 60 βρεθούν: α. η τιμή της συγκέντρωσης λ Μ, β. η συγκέντρωση του συζυγούς οξέος της βάσης Β στο τελικό διάλυμα, γ. ποια βάση είναι η ισχυρότερη. Απ. α. λ = 0,, β. 1 M, γ. η Β α. Να υπολογιστεί το ρη διαλύματος (Δ1) το οποίο περιέχει 0,11 Μ CH COONa και 0,11 M HCOONa. Δίνονται οι σταθερές ιοντισμού για το HCOOH (K a = 10-4 ) και για το CH COOH K a =10-5. β. Σε 1L του διαλύματος (Δ1) προσθέτουμε χωρίς μεταβολή του όγκου ποσότητα ΚΟΗ και στο τελικό διάλυμα (Δ) το ρη είναι ίσο με 1. Να υπολογιστούν τα mol των ασθενών οξέων στο διάλυμα (Δ). Δίνεται log 11 = 1,04. Απ. α. ρη = 9,04, β. 1, mol, 1, mol α. Σε ποσότητα νερού προσθέτουμε 7,75 g CH NH, με αποτέλεσμα να προκύπτει διάλυμα (Δ1) όγκου 10L με [OH ] M. Να βρεθεί η σταθερά ιοντισμού της CH NH. β. Πόσα L αέριας ΝΗ σε STP πρέπει να διαβιβαστούν στο παραπάνω διάλυμα (Δ), για να αποκτήσει ρη = 11; Δίνεται για την ΝΗ : Kb = Να υποθέσετε ότι η προσθήκη της ΝΗ δε μεταβάλλει πρακτικά τον όγκο του διαλύματος. Απ. α. Kb = 10-5, β. 11,L. Ανάμειξη διαλυμάτων με χημική αντίδραση Αναμειγνύονται 00mL διαλύματος ΗF 0,5Μ με 800mL διαλύματος ΝαΟΗ 0,5Μ και προκύπτει διάλυμα Δ. Ka = Να προσδιορίσετε στο Δ: Α. το ph, B. τη συγκέντρωση του ΗF. Aπ. Α. ph=1, B. [HF]=10-8 M Αναμειγνύονται 100mL διαλύματος ΗCl 0,1Μ με 00mL διαλύματος ΝΗ 0,1Μ και προκύπτει διάλυμα Δ. K b = Να προσδιορίσετε στο το ph Δ. Aπ. ph= Εξουδετερώνονται πλήρως 800mL διαλύματος ΗA με ρη= από 00mL διαλύματος ΝαΟΗ 0,4Μ και προκύπτει διάλυμα Δ. Στο Διάλυμα Δ να βρείτε: Α. Είναι το ΗΑ ασθενές ή ισχυρό οξύ; Β. Να προσδιορίστε το Κα(ΗΑ). Γ. την [ΟΗ - ]. Στο Διάλυμα Δ προσθέτουμε 0,01mol άλατος ΗΓ και προκύπτει διάλυμα Δ με όγκο 1L. Nα βρείτε το ρη του διαλύματος Δ. Ka (ΗΔ)= Aπ. Α. ασθενές, B. Ka (ΗΑ)= Γ. [ΟΗ - ]= 4 5, Δ. ph=9 198

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα.

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα. 3.1 Οξέα Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Τι είναι διάλυμα; Διάλυμα είναι κάθε ομογενές μίγμα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων καθαρών ουσιών. Στα διαλύματα, μία από τις ουσίες θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 Χ Η Μ Ε Ι Α Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 2 9. 0 5. 2 0 1 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η θεωρία των κβάντα:

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Οξέα - Βάσεις Άλατα Σελίδα 15 1. Τι ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι πρέπει να γνωρίζετε 1 Οξέα Τι πρέπει να γνωρίζετε 1. Τα οξέα υπάρχουν στη φύση αλλά και σε τεχνητά προϊόντα (προϊόντα που έφτιαξε ο άνθρωπος). 2. Τα υδατικά διαλύματα των οξέων έχουν κάποιες κοινές ιδιότητες, οι οποίες ως

Διαβάστε περισσότερα

Ηλ/ο. HaSO 4. HaP 0 * C a H 2 O 6 6-» O O O C a Η5 ,'-SE' < Ζ + Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Ηλ/ο. HaSO 4. HaP 0 * C a H 2 O 6 6-» O O O C a Η5 ,'-SE' < Ζ + Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ HaSO 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ηλ/ο,'-SE' C a H 2 O 6 HaP 0 * 6-» H - c. < Ζ + Ι O O O C a Η5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΑΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2013 ΤΑΞΗ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 2.30 ώρες ΩΡΑ: 7:45 10:15 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις. 2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 3-1. Τι ονομάζεται περιεκτικότητα ενός διαλύματος; Είναι μία έκφραση που δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-27) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ο ατοµικός αριθµός εκφράζει:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής Χημεία Α ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. Σα όξινα οξείδια είναι τα οξείδια : a. Που αντιδρούν με οξέα b. Που αντιδρούν με βάσεις c. Που λέγονται και ανυδρίτες οξέων αφού προκύπτουν από αφυδάτωση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 5 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 20. Βλέπε θεωρία α) σελ. 8, β) σελ. 8, γ) σελ. 9. 21. α) ζυγού, β) I. προχοΐδας II. ογκομετρικού κυλίνδρου. 22. Με το ζυγό υπολογίζουμε τη μάζα. O όγκος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη YΛΗ - ΥΛΙΚΑ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΧΗΜΕΙΑ: Επιστήμη που ασχολείται με τη σύσταση και τη δομή των υλικών, καθώς και με τη μελέτη των μεταβολών στις οποίες υπόκεινται τα υλικά. Χημεία Πειραματική Επιστήμη Πείραμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικό µέρος. Τα οξέα

Επιστηµονικό µέρος. Τα οξέα Τα οξέα Επιστηµονικό µέρος Οξέα ονοµάζονται οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό "δίνουν" κατιόντα Η +. Τα οξέα οφείλουν το όνοµα τους στην οξεία δηλαδή την ξινή και διαπεραστική τους γεύση. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου Α) Να επιλέξετε σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις τη σωστή απάντηση: 1. To στοιχείο που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο. Αντιδράσεις Προσθήκης

Σ Ο. Αντιδράσεις Προσθήκης Κ ΚΥ ΥΡ ΡΙΙΟ ΟΤ ΤΕ ΕΡ ΡΕ ΕΣ Σ Α ΑΝ ΝΤ ΤΙΙ Ρ ΡΑ ΑΣ ΣΕ ΕΙΙΣ Σ Ο ΟΡ ΡΓ ΓΑ ΑΝ ΝΙΙΚ ΚΩ ΩΝ Ν Ε ΕΝ ΝΩ ΩΣ ΣΕ ΕΩ ΩΝ Ν Αντιδράσεις Προσθήκης 1. Προσθήκη στον διπλό δεσµό Στις αντιδράσεις προσθήκης στο διπλό δεσµό

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνιες Γαίες. Δηµητριοµετρία. ΔιΧηΝΕΤ. Δαµιανός Πασχαλίδης. Η Πράσινη Προσέγγιση της Οξείδωσης

Σπάνιες Γαίες. Δηµητριοµετρία. ΔιΧηΝΕΤ. Δαµιανός Πασχαλίδης. Η Πράσινη Προσέγγιση της Οξείδωσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστηµιακό Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 1 ΔιΧηΝΕΤ ηνετ ΔιΧηΝΕΤ ΧηΝΕΤ Διδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις 2015

Πανελλαδικές εξετάσεις 2015 Πανελλαδικές εξετάσεις 2015 Ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα «Χημεία-Βιοχημεία ΓΕΛ» Θέμα Α Α1 δ Α2 β Α3 α) Λ β) Λ γ) Σ Α4 α) 2H 3 OΟΗ + Na 2 O 3 2H 3 OONa + O 2 + H 2 O β) H 3 N + 2H 2 Ni H 3 H 2 NH 2

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1. Ερώτηση: Τι είναι η ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή; Η συμπλήρωση των τροχιακών με ηλεκτρόνια, λέγεται ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή.

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναμιγνύονται 250mL διαλύματος CH 3 COOH 0,4M με 250mL διαλύματος NaOH

1. Αναμιγνύονται 250mL διαλύματος CH 3 COOH 0,4M με 250mL διαλύματος NaOH ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Γ Λυκείου, Θετική Κατεύθυνση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Νεάπολη,././ 20. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ:...... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 1. Αναμιγνύονται 250mL

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας

Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας Α. Αντιδράσεις προσθήκης. α. Προσθήκη στο διπλό δεσμό C = C Γίνεται σύμφωνα με τον κανόνα του Markownikow όπως παρακάτω: Γενικά: -CΗ = + Α δ+ - Β δ- B A i. Προσθήκη Η C v

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΚ ΟΣΣ Θ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2.1. Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) BaSO4 + 2H2O. 2Al(s) + 6HCl(aq) 2AlCl3(aq) + 3H2

ΙΙΚ ΟΣΣ Θ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2.1. Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) BaSO4 + 2H2O. 2Al(s) + 6HCl(aq) 2AlCl3(aq) + 3H2 1 Κ ΚΩ Ω ΙΙΚ ΚΟ ΟΣΣ Θ ΘΕ ΕΜ ΜΑ ΑΤΤΟ ΟΣΣ:: G GII A A C CH HIIM M 00 997733 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο.1 Ba(OH)(aq) HSO4(aq) BaSO4 HO Al(s) 3HCl(aq) AlCl3(aq) NaCO3(aq) HCl(aq) NaCl(aq) CO HO Η αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 940 25 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Λατινικά της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία :

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : Συνειδητή προσπάθεια για το

Διαβάστε περισσότερα

,1,0, ,2,3,+ ,2,2,+ ,0,1,+ ,3,2,

,1,0, ,2,3,+ ,2,2,+ ,0,1,+ ,3,2, D ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΑΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ηµήτρης Αθανασίου Φυσικός.Ο αριθµός των υποστιβάδων που µπορεί να έχουµε στην τέταρτη στιβάδα είναι α. 4 β.5 γ. δ..τι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια: Εσωτερική ενέργεια: Το άθροισμα της κινητικής (εσωτερική κινητική ενέργεια ή θερμική ενέργεια τυχαία, μη συλλογική κίνηση) και δυναμικής ενέργειας (δεσμών κλπ) όλων των σωματιδίων (ατόμων ή μορίων) του

Διαβάστε περισσότερα