Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας. Μάρτιος. Research Department. Highlights

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας. Μάρτιος. Research Department. Highlights"

Transcript

1 Reserch Deprmen Μάρτιος Έρευνα 2011 Αγοράς Κατοικίας Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Highlighs Α Τ Τ Ι Κ Η Περιορισμένο αγοραστικό ενδιαφέρον κατά το 2010 που αφορά τόσο σε νεόδμητα διαμερίσματα, όσο και σε οικόπεδα. POLAND UKRAINE Υποχώρηση των ζητούμενων τιμών οικοπέδων στο σύνολο των περιοχών της Ανατολικής Αττικής, κυρίως λόγω των υψηλών επιπέδων προσφοράς. ROMANIA SERBIA BULGARIA Μείωση των ζητούμενων επιπέδων τιμών στις περισσότερες ακριβές περιοχές και σύγκλιση των τιμών ανάμεσα σε περιοχές με ανάλογα ποιοτικά χαρακτηριστικά. GREECE Disclimer Το παρόν διαφημιστικό έντυπο «Έρευνα Αγοράς Κατοικίας» εκδίδεται από τη Διεύθυνση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Eurobnk EFG Propery Services. Υπεύθυνος έκδοσης: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ Ομάδα Έρευνας: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΟΥΚΑΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ημερομηνία Έκδοσης 31 Μαρτίου 2011 Το παρόν διαφημιστικό έντυπο εκδόθηκε από την Eurobnk EFG Propery Services, μέλος του Ομίλου EFG, και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο από τα πρόσωπα στα οποία αποστέλλεται ή να δοθεί σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Το έντυπο αυτό δεν αποτελεί προσφορά αγοράς ή πώλησης ούτε πρόσκληση για υποβολή προσφορών αγοράς ή πώλησης των ακινήτων που αναφέρονται σε αυτό. Η Eurobnk EFG Propery Services και άλλοι που συνδέονται με αυτήν ενδέχεται να έχουν συμμετοχές και ενδέχεται να πραγματοποιούν συναλλαγές σε ακίνητα που αναφέρονται στο παρόν, καθώς επίσης ενδέχεται να παρέχουν ή να επιδιώκουν να παράσχουν υπηρεσίες (επενδυτικής τραπεζικής, μεσιτείας ή άλλες) στις εταιρείες αυτές. Οι επενδύσεις που αναλύονται στο έντυπο αυτό μπορεί να είναι ακατάλληλες για επενδυτές, με κριτήρια τους συγκεκριμένους επενδυτικούς στόχους τους και την οικονομική κατάστασή τους. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν προέρχονται από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες αλλά δεν έχουν επαληθευτεί από την Eurobnk EFG Propery Services. Οι απόψεις που διατυπώνονται στο παρόν ενδέχεται να μη συμπίπτουν με αυτές οποιουδήποτε μέλους του Ομίλου EFG. Καμία δήλωση ή διαβεβαίωση (ρητή ή σιωπηρή) δεν δίδεται όσον αφορά την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα ή χρονική καταλληλότητα των πληροφοριών ή απόψεων που περιέχονται στο παρόν, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Καμία απολύτως ευθύνη, οπωσδήποτε και αν γεννάται, δεν αναλαμβάνεται από την Eurobnk EFG Propery Services ή από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τα στελέχη της ή τους υπαλλήλους της όσον αφορά το περιεχόμενο του παρόντος. Το παρόν έντυπο είναι διαφημιστικό και διανέμεται δωρεάν.

2 Αγορά Κατοικίας Τα στοιχεία τιμών που παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν αφορούν στην πλειονότητα των ζητούμενων τιμών πώλησης νεόδμητων κατοικιών, όπως αυτές προέκυψαν από έρευνα της κτηματαγοράς που εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Eurobnk Propery Services κατά τον μήνα Μάρτιο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με τα δημοσιευμένα διαθέσιμα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα στο σύνολο της χώρας μειώθηκε κατά 11,1% ως προς τον αριθμό των οικοδομικών αδειών και κατά 24,1% ως προς τον οικοδομικό όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του Συγκεκριμένα, για την Περιφέρεια της Αττικής η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα μειώθηκε κατά 35,5% ως προς τον οικοδομικό όγκο, ποσοστό υψηλότερο από την μέση μείωση του συνόλου της Χώρας (23,7%). Οι δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί, τόσο στην εγχώρια, όσο και στη διεθνή οικονομία, αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη νέων ακινήτων, καθώς και την απορρόφηση του υφιστάμενου αποθέματος. Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε μεγαλύτερη διαλλακτικότητα τους κατασκευαστές ιδιοκτήτες ακινήτων, ως προς τις ζητούμενες τιμές πώλησης σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Ωστόσο παρά το υφιστάμενο απόθεμα οικιστικών ακινήτων, σημαντικός αριθμός κατασκευαστών επιδεικνύει ισχυρές αντοχές κατά τη διαπραγμάτευση, κυρίως λόγω των αυξημένων επιπέδων κερδοφορίας που σημείωσαν τα προηγούμενα έτη και της περιορισμένης έκθεσή τους σε δανεισμό. ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ από μέρους των τραπεζικών ιδρυμάτων, κυρίως λόγω της προσπάθειάς τους για μείωση των επισφαλειών, είτε έστρεψε το ενδιαφέρον των δυνητικών αγοραστών σε ακίνητα μικρότερων επιφανειών και μεγαλύτερης παλαιότητας, είτε οδήγησε σε αναβολή ή ματαίωση της αγοράς ακινήτου σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ετήσιος ρυθμός ανόδου της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα τον Φεβρουάριο του 2011, διαμορφώθηκε σε αρνητικό επίπεδο (-0,3), από -0,2% τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους. Η καθαρή ροή των στεγαστικών δανείων παρουσιάστηκε αρνητική κατά 126εκατ. τον Φεβρουάριο του 2011 έναντι θετικής καθαρής ροής 165εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων τον Φεβρουάριο του 2011 με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως ένα έτος, μειώθηκε κατά 2 μονάδες βάσης σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ το επιτόκιο των δανείων σταθερού επιτοκίου από ένα έως πέντε έτη υποχώρησε κατά 7 μονάδες βάσης. Το αγοραστικό ενδιαφέρον παραμένει περιορισμένο, κυρίως λόγω του κλίματος αβεβαιότητας που έχει δημιουργηθεί αναφορικά με την πορεία της εγχώριας οικονομίας και της περιορισμένης αγοραστικής δύναμης των δυνητικών αγοραστών. Επιτόκια δανείων σε ευρώ Δεκ-10 Ιαν-11 Φεβ-11 Νέα στεγαστικά δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος 3,65% 3,93% 3,91% Νέα στεγαστικά δάνεια με επιτόκιο σταθερό άνω του 1 και έως 5 έτη 3,95% 3,64% 3,57% Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των δανείων σε ευρώ Δεκ-10 Ιαν-11 Φεβ-11 Στεγαστικά δάνεια με διάρκεια άνω των 5 ετών 3,68% 3,68% 3,68 Στοιχεία ΤτΕ 2

3 Ανατολικη Αττικη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά την έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε στην Ανατολική Αττική, προέκυψε ότι οι περιοχές που διαθέτουν το μεγαλύτερο απόθεμα νεόδμητων κατοικιών είναι το Μαρκόπουλο, τα Σπάτα, η Ραφήνα, το Λαύριο και ο Γέρακας. Περιορισμένο απόθεμα νεόδμητων κατοικιών συγκριτικά με τις ως άνω περιοχές, παρουσιάζεται στις περιοχές Παλλήνη, Γλυκά Νερά, Παιανία, Αρτέμιδα, Πόρτο Ράφτη, Σαρωνίδα και Νέα Μάκρη. Κύριο χαρακτηριστικό της κτηματαγοράς της Ανατολικής Αττικής αποτελεί το μειωμένο αγοραστικό ενδιαφέρον, τόσο για κατοικίες, όσο και για οικόπεδα. Σε όλη την έκταση της Ανατολικής Αττικής καταγράφεται πληθώρα διαθέσιμων προς πώληση οικοπέδων, ο αριθμός των οποίων συνεχώς αυξάνεται, κυρίως λόγω της ένταξης νέων εκτάσεων στο σχέδιο πόλης. Αυτό το γεγονός έχει ως αποτέλεσμα την υποχώρηση των τιμών των οικοπέδων στο σύνολο των περιοχών της Ανατολικής Αττικής. Σημειώνεται ότι βασικό μειονέκτημα των οικιστικών περιοχών, αποτελεί η έλλειψη αποχετευτικού δικτύου. Βασικός παράγοντας ο οποίος καθορίζει την αξία των ακινήτων στην Ανατολική Αττική είναι η προσφερόμενη θέα στη θάλασσα και η εγγύτητα σε αυτή. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τα υψηλότερα επίπεδα ζητούμενων τιμών νεόδμητων κατοικιών εμφανίζονται στις παραθαλάσσιες περιοχές της Σαρωνίδας, της Ραφήνας και του Πόρτο Ράφτη και κυμαίνονται από έως 3.600/τ.μ. Στις μεσαίες περιοχές της Ανατολικής Αττικής όπως είναι η Παλλήνη, ο Γέρακας, η Νέα Μάκρη, τα Γλυκά Νερά και η Παιανία, οι ζητούμενες τιμές νεόδμητων κατοικιών κυμαίνονται από έως.2.800/τ.μ. Στις οικονομικότερες περιοχές, με ζητούμενες τιμές νεόδμητων κατοικιών από έως.2.300/τ.μ., συγκαταλέγονται τα Σπάτα, το Λαύριο, το Μαρκόπουλο, το Κορωπί και η Αρτέμιδα. Ζητούμενες Τιμές Πώλησης Περιοχή Τύπος Ακινήτου min ( /τ.μ.) mx ( /τ.μ.) Παλλήνη Νεόδμητα διαμερίσματα Παλλήνη* Νεόδμητες μεζονέτες Γέρακας Νεόδμητα διαμερίσματα 2,450 2,750 Γέρακας* Νεόδμητες μεζονέτες 1,700 2,000 Γλυκά Νερά Νεόδμητα διαμερίσματα Γλυκά Νερά* Νεόδμητες μεζονέτες Παιανία Νεόδμητα διαμερίσματα Παιανία* Νεόδμητες μεζονέτες ΠΑΛΛΗΝΗ Η ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΝΗΚΕΙ στον ομώνυμο Δήμο της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής στον οποίο ανήκει και ο Γέρακας και βρίσκεται στους πρόποδες του Πεντελικού όρους. Είναι όμορη των Δήμων Πεντέλης, Σπάτων-Αρτέμιδος, Παιανίας και των περιοχών Γέρακα, Πικερμίου και Ανθούσας. Πρόκειται για ιδιαίτερα εκτεταμένη και ανομοιογενή περιοχή, με τις εξής εντός σχεδίου οικιστικές πολεοδομικές ενότητες: Παλλήνη Κέντρο, Κάντζα, Πανόραμα, Βακαλόπουλο. Στην ευρύτερη περιοχή της Παλλήνης καταγράφεται περιορισμένο απόθεμα νεόδμητων διαμερισμάτων με συνήθεις επιφάνειες 60 90τ.μ. και μεζονετών με συνήθεις επιφάνειες τ.μ. Η συγκεκριμένη περιοχή χαρακτηρίζεται από υπερπροσφορά οικοπέδων, οι τιμές των οποίων σημειώνουν υποχώρηση. Εντούτοις, το αγοραστικό ενδιαφέρον τόσο για κατοικίες όσο και για οικόπεδα, είναι ιδιαίτερα περιορισμένο. ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΑ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΑΝΗΚΟΥΝ στο δήμο Παιανίας της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής και είναι περιοχή όμορη των Δήμων Παλλήνης, Αγίας Παρασκευής της Παιανίας και του ορεινού όγκου του Υμηττού. Το 2004, με αφορμή τα μεγάλα συγκοινωνιακά έργα που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα Γλυκά νερά συνδέονται μέσω της Περιφερειακής Υμηττού με την Αθήνα και εξυπηρετούνται από τους γειτονικούς σταθμούς Μετρό και Προαστιακού. Το απόθεμα νεόδμητων κατοικιών είναι περιορισμένο και κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλη την έκταση της περιοχής με συνήθεις επιφάνειες διαμερισμάτων τ.μ. και μεζονετών τ.μ. Ο δήμος διαχωρίζεται ανατολικά και δυτικά σε δύο βασικές οικιστικές περιοχές, το Φούρεσι και Κάτω Γλυκά Νερά αντίστοιχα από την Λεωφόρο Λαυρίου. Επισημαίνεται ότι καλύτερη περιοχή θεωρείται το Φούρεσι ή Πράσινος λόφος, καθώς στην ευρύτερη περιοχή των Κάτω Γλυκών Νερών, εντοπίζονται πυλώνες υψηλής τάσης, γεγονός το οποίο επηρεάζει αρνητικά τα επίπεδα τιμών ακινήτων. Το αγοραστικό ενδιαφέρον κατά το 2010 ήταν ιδιαίτερα περιορισμένο, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί μικρός αριθμός συναλλαγών. ΠΑΙΑΝΙΑ Η ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ την έδρα του δήμου Παιανίας της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής και βρίσκεται στους πρόποδες του Υμηττού. Είναι όμορη των Δήμων Παλλήνης, Κρωπίας, Σπάτων και των Γλυκών Νερών. Διαθέτει καλή συγκοινωνιακή σύνδεση με τις γειτονικές περιοχές και την Αθήνα, κυρίως μετά την εγκατάσταση του Διεθνούς Αεροδρομίου στα Σπάτα το 2004 και με τα έργα που ακολούθησαν. Συγκεκριμένα απέκτησε πρόσβαση στην Αττική Οδό και την Περιφερειακή Υμηττού, στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο και στο Αττικό Μετρό, μέσω του σταθμού Παιανία-Κάντζα. Το απόθεμα νεόδμητων κατοικιών είναι περιορισμένο, με συνήθεις επιφάνειες διαμερισμάτων 80 90τ.μ. και μεζονετών τ.μ. Η διακύμανση των ζητούμενων τιμών πώλησης εξαρτάται από τη θέση, τον όροφο και την ποιότητα κατασκευής του ακινήτου. 3

4 Ζητούμενες Τιμές Πώλησης Περιοχή Τύπος Ακινήτου min ( /τ.μ.) mx ( /τ.μ.) Κορωπί Νεόδμητα διαμερίσματα Μαρκόπουλο Νεόδμητα διαμερίσματα Μαρκόπουλο* Νεόδμητες μεζονέτες Πόρτο Ράφτη Νεόδμητα διαμερίσματα Πόρτο Ράφτη* Νεόδμητες μεζονέτες Σπάτα Νεόδμητα διαμερίσματα Κατά το 2010, το αγοραστικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε ήταν περιορισμένο, με αποτέλεσμα και τον χαμηλό όγκο συναλλαγών, ενώ το ενδιαφέρον των υποψήφιων αγοραστών ήταν μεγαλύτερο για τα οικονομικότερα οικόπεδα των νεοενταγμένων περιοχών του Αγίου Ανδρέα και της Άνοιξης. των Δήμων Παιανίας, Σπάτων Αρτέμιδος, Κρωπίας, Σαρωνικού, Λαυρεωτικής και βρέχεται ανατολικά από το Αιγαίο Πέλαγος. Κατά την περίοδο των Ολυμπιακών αγώνων ολοκληρώθηκαν στο δήμο σημαντικά έργα υποδομής, λόγω της εγκατάστασης του Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου και του νέου Ιππόδρομου Αττικής. Αυτό είχε ΚΟΡΩΠΙ ΤΟ ΚΟΡΩΠΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ την έδρα του δήμου Κρωπίας της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής, που είναι όμορος των Δήμων Παιανίας, Σαρωνικού, Μαρκοπούλου και βρέχεται νότια από το Σαρωνικό κόλπο. Ο δήμος καταλαμβάνει μεγάλη έκταση, καθώς διαθέτει εκτεταμένη γεωργική περιοχή και δύο περιοχές βιομηχανικών πάρκων. Οι οικιστικές ζώνες διαχωρίζονται από τις βιομηχανικές, ενώ στα όρια του δήμου υπάγεται η παράκτια συνοικία της Αγίας Μαρίνας και η οικιστική περιοχή Καρελλάς. Το υφιστάμενο απόθεμα των νεόδμητων διαμερισμάτων εντοπίζεται στις παρυφές του οικισμού του Κορωπίου, με συνήθεις επιφάνειες τ.μ. Η διακύμανση των ζητούμενων τιμών εξαρτάται από τη θέση, τον όροφο και την ποιότητα κατασκευής του ακινήτου. Τα επίπεδα ζήτησης κατά το 2010 ήταν ιδιαίτερα περιορισμένα και ο περιορισμένος αριθμός των συναλλαγών που σημειώθηκε πραγματοποιήθηκε σε τιμές σημαντικά χαμηλότερες από τις αρχικές ζητούμενες. Τα επίπεδα τιμών οικοπέδων σημείωσαν υποχώρηση κατά το 2010, ενώ το αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε αποκλειστικά από ιδιώτες. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ την έδρα του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, που ανήκει στην Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής. Ο Δήμος είναι όμορος ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικών οδικών υποδομών που μείωσαν τον κυκλοφοριακό φόρτο της περιοχής και την κατέστησαν τελικό προορισμό της Αττικής Οδού. Επίσης, επιτεύχθηκε η άμεση σύνδεση με το Αεροδρόμιο των Σπάτων. Το σημαντικό απόθεμα νεόδμητων διαμερισμάτων και μεζονετών συγκεντρώνεται κυρίως στις παρυφές του πολεοδομικού ιστού, με συνήθεις επιφάνειες διαμερισμάτων τ.μ. και μεζονετών τ.μ. Το αγοραστικό ενδιαφέρον είναι περιορισμένο, τόσο για κατοικίες, όσο και για οικόπεδα, με αποτέλεσμα να έχει πραγματοποιηθεί περιορισμένος αριθμός συναλλαγών κατά το 2010 σε εκπτωτικές τιμές. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΑΥΛΑΚΙ ΤΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΛΑΚΙ ανήκουν στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής, αποτελούν επίνεια του Μαρκόπουλου και συγκαταλέγονται στους δημοφιλείς τόπους καλοκαιρινού παραθερισμού εντός Λεκανοπεδίου. Πρόκειται για περιοχές που διαθέτουν ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, γραφικούς κόλπους, πράσινο και προσφέρουν από πολλά σημεία τους απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα. Οι περιοχές αυτές αναπτύχθηκαν αρχικά ως παραθεριστικοί οικισμοί, αλλά στη συνέχεια απέκτησαν και πολλούς μόνιμους κατοίκους. Απόθεμα νεόδμητων διαμερισμάτων εντοπίζεται στην περιοχή Άγιος Σπυρίδωνας του Πόρτο Ράφτη με συνήθεις επιφάνειες τ.μ., ενώ στην περιοχή του Αυλακίου συναντάται κυρίως απόθεμα μεζονετών με συγκέντρωση στην περιοχή Πανόραμα και συνήθεις επιφάνειες τ.μ. Επίσης καταγράφεται μεγάλο απόθεμα αδόμητων οικοπέδων, καθώς οι ως άνω περιοχές δεν είναι πλήρως αξιοποιημένες. Οι ζητούμενες τιμές των κατοικιών και των οικοπέδων παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις και εξαρτώνται κυρίως από την εγγύτητα και τη θέα στη θάλασσα. Το αγοραστικό ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα περιορισμένο όπως επίσης και ο αριθμός των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν κατά το ΣΠΑΤΑ ΤΑ ΣΠΑΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΔΡΑ του δήμου Σπάτων Αρτέμιδος της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής και βρίσκονται στο κέντρο των Μεσογείων. Η περιοχή είναι όμορη των Δήμων Παλλήνης, Ραφήνας-Πικερμίου, Μαρκοπούλου, Κρωπίας, Παιανίας και Αρτέμιδος και καταλαμβάνει μεγάλη έκταση, το μεγαλύτερο τμήμα της οποίας καλύπτεται από αγροτικές εκτάσεις, το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, το μελλοντικό επιχειρηματικό πάρκο, ένα μικρό τμήμα ζώνης χονδρεμπορίου, υπό ένταξη νέες οικιστικές περιοχές στις παρυφές του δήμου κι ένα μικρό τμήμα που συνιστά το παραδοσιακό κέντρο του οικισμού. Τα τελευταία έτη η περιοχή γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη, τόσο οικιστική όσο και εμπορική, κυρίως λόγω της λειτουργίας του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος». 4

5 Ζητούμενες Τιμές Πώλησης Περιοχή Τύπος Ακινήτου min ( /τ.μ.) mx ( /τ.μ.) Αρτέμιδα* Νεόδμητες μεζονέτες Ραφήνα Νεόδμητα διαμερίσματα Νέα Μάκρη Νεόδμητα διαμερίσματα Νέα Μάκρη* Νεόδμητες μεζονέτες Το απόθεμα νεόδμητων κατοικιών είναι σημαντικό και εντοπίζεται κυρίως στις παρυφές του οικισμού με συνήθεις επιφάνειες 80 95τ.μ. Η διακύμανση των ζητούμενων τιμών των κατοικιών εξαρτάται από τη θέση, τον όροφο και την ποιότητα κατασκευής. Η ζήτηση κατά το 2010 ήταν περιορισμένη και αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε κυρίως για οικόπεδα των οποίων οι τιμές σημείωσαν υποχώρηση. ΑΡΤΕΜΙΔΑ Η ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΑΝΗΚΕΙ στο δήμο Σπάτων Αρτέμιδος της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής, είναι όμορη των Δήμων Μαρκοπούλου, Ραφήνας, των Σπάτων και διαθέτει εκτεταμένη ακτογραμμή στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Αρτέμιδος στο νότιο Ευβοϊκό κόλπο. Από το σύνολο της έκτασης της περιοχής, μικρό τμήμα της αποτελεί το παλαιό κέντρο (Λούτσα), το 50% είναι εκτάσεις ενταγμένες σε Σχέδιο Πόλης και το υπόλοιπο καταλαμβάνεται από γεωργικές κυρίως εκτάσεις. Η Αρτέμιδα αποτελεί κόμβο ανάμεσα στο Διεθνή Αερολιμένα των Αθηνών και το Λιμένα της Ραφήνας. Επίσης αποτελεί το επίνειο των Σπάτων χωρίς σημαντικές λιμενικές υποδομές. Το απόθεμα νεόδμητων κατοικιών κυρίως μεζονετών είναι περιορισμένο με συνήθεις επιφάνειες τ.μ., εντούτοις η περιοχή διαθέτει μεγάλο απόθεμα οικοπέδων. Η διακύμανση των ζητούμενων τιμών των ακινήτων εξαρτάται κυρίως από τη θέα και την απόσταση από τη θάλασσα. Πλεονεκτικότερη παραθαλάσσια οικιστική περιοχή είναι ο Άγιος Νικόλαος, που συνορεύει με τη Ραφήνα. Το περιορισμένο αγοραστικό ενδιαφέρον αφορά σχεδόν αποκλειστικά οικόπεδα που διατίθενται προς πώληση σε ευκαιριακές τιμές και γενικά καταγράφεται υποχώρηση των τιμών των οικοπέδων. ΡΑΦΗΝΑ Η ΡΑΦΗΝΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ έδρα του δήμου Ραφήνας-Πικερμίου της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής είναι όμορη των Δήμων Μαραθώνος, Σπάτων-Αρτέμιδος, του Πικερμίου και διαθέτει εκτεταμένη ακτογραμμή στη θαλάσσια περιοχή του νότιο Ευβοϊκού κόλπου. Η πόλη της Ραφήνας αποτελεί και σημαντικό λιμάνι της Ανατολικής Αττικής με καθημερινά ακτοπλοϊκά δρομολόγια για την Εύβοια και τις Κυκλάδες. Το απόθεμα νεόδμητων διαμερισμάτων είναι σημαντικό με συνήθεις επιφάνειες τ.μ. και κατανέμεται σε όλη την έκταση του δήμου. Οι ζητούμενες τιμές των ακινήτων παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις, που εξαρτώνται από την προσφερόμενη θέα στη θάλασσα και την εγγύτητα στις παραλίες της περιοχής. Το αγοραστικό ενδιαφέρον για κατοικίες είναι ιδιαίτερα περιορισμένο, παρά το γεγονός ότι μέρος των κατασκευαστών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, προχωρούν σε σημαντικές εκπτώσεις των ζητούμενων τιμών. Γενικά, ο όγκος συναλλαγών που πραγματοποιήθηκε κατά το 2010 ήταν ιδιαίτερα περιορισμένος και αφορούσε ακίνητα που θεωρούνται «ευκαιρίες». ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Η ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΑΝΗΚΕΙ στο δήμο Μαραθώνα της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής, είναι όμορη της Ραφήνας, του Μαραθώνα, του ορεινό όγκου του Πεντελικού και βρέχεται ανατολικά από το Νότιο Ευβοϊκό σε μήκος ακτών 10 χλμ. περίπου. Η περιοχή είναι κυρίως παραθεριστικού ενδιαφέροντος και γενικά αραιοκατοικημένη με εξαίρεση το κέντρο της Νέας Μάκρης, την Ανατολή και το Νέο Βουτζά, που αποτελούν και τα κύρια οικιστικά σημεία της. Το απόθεμα νεόδμητων κατοικιών είναι περιορισμένο, τα νεόδμητα διαμερίσματα έχουν συνήθεις επιφάνειες τ.μ. και οι νεόδμητες μεζονέτες τ.μ. Το απόθεμα των οικοπέδων είναι σημαντικό και μάλιστα με συγκρατημένα αυξητικές τάσεις λόγω νεοενταγμένων περιοχών στο σχέδιο πόλης. Οι καταγεγραμμένες αγοραπωλησίες κατοικιών ήταν περιορισμένες κατά το 2010 και πραγματοποιήθηκαν σε τιμές αισθητά χαμηλότερες από τις αρχικές ζητούμενες. Οι τιμές των οικοπέδων σημείωσαν επίσης υποχώρηση, ενώ το αγοραστικό ενδιαφέρον ήταν περιορισμένο, τόσο από κατασκευαστές, όσο και από ιδιώτες και εκδηλώθηκε μόνο στις περιπτώσεις που οι τιμές τους κρίνονται ως «ευκαιρίες». 5

6 Ζητούμενες Τιμές Πώλησης Περιοχή Τύπος Ακινήτου min ( /τ.μ.) mx ( /τ.μ.) Λαύριο Νεόδμητα διαμερίσματα Σαρωνίδα Νεόδμητα διαμερίσματα ΛΑΥΡΙΟ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ του Δήμου Λαυρεωτικής της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής, καταλαμβάνει το νοτιότερο τμήμα της Αττικής με ακτογραμμή 15 χιλιομέτρων περίπου και αποτελεί σημαντικό λιμάνι της Ανατολικής Αττικής. Η πιο πρόσφατη επέκταση της πόλης του Λαυρίου έγινε στην περιοχή Νεάπολη, προς την έξοδο για το Σούνιο, περιοχή που προσφέρει πολύ καλή θέα στη θάλασσα και συναντάται σημαντικό απόθεμα νεόδμητων διαμερισμάτων με συνήθεις επιφάνειες 75 90τ.μ. Η αγορά κατοικίας του Λαυρίου χαρακτηρίζεται από σχετική έλλειψη αγοραστικού ενδιαφέροντος. Το απόθεμα νεόδμητων διαμερισμάτων κατανέμεται σε όλη την έκταση του οικισμού με συνήθεις επιφάνειες τ.μ. Η κτηματαγορά της περιοχής χαρακτηρίζεται από υπερπροσφορά οικοπέδων για τα οποία όμως δεν εκδηλώνεται αντίστοιχο ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα οι τιμές τους να υποχωρούν. Κατά το 2010, ο συνολικός όγκος συναλλαγών ακινήτων στην περιοχή ήταν ιδιαίτερα περιορισμένος και οι περιορισμένες καταγεγραμμένες συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν σε εκπτωτικές τιμές. ΣΑΡΩΝΙΔΑ Η ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΑΝΗΚΕΙ στο Δήμο Σαρωνικού της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής, συνορεύει με την Ανάβυσσο και διαθέτει εκτεταμένο θαλάσσιο μέτωπο στο Σαρωνικό Κόλπο. Η περιοχή παρουσίαζε ανέκαθεν σημαντική τουριστική κίνηση και συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό εξοχικών κατοικιών, λόγω της αμμώδους παραλίας της. Ωστόσο τα τελευταία έτη έχει αποκτήσει σημαντικό αριθμό μόνιμων κατοίκων. 6

7 Κορωπί Μαρκόπουλο Λαύριο Σπάτα Παιανία Γλυκά Νερά Νέα Μάκρη min ( /τ.μ) mx ( /τ.μ) Γέρακας Παλλήνη Πόρτο Ράφτη Ραφήνα Σαρωνίδα ( /τ.μ) Παιανία* Μαρκόπουλο* Αρτέμιδα* Γέρακας* min ( /τ.μ) mx ( /τ.μ) Γλυκά Νερά* Νέα Μάκρη* Παλλήνη* Πόρτο Ράφτη* ( /τ.μ) 7

8 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΖΕΦΥΡΙ ΑΧΑΡΝΕΣ (ΜΕΝΙΔΙ) ΠΕΥΚΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΔΡΟΣΙΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑ ΑΝΟΙΞΗ ΕΚΑΛΗ ΡΟΔΟΠΟΛΗ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΚΗΦΙΣΙΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΜΑΡΟΥΣΙ ΙΛΙΟΝ Ν. ΙΩΝΙΑ ΧΑΪΔΑΡΙ ΦΙΛΟΘΕΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΑΛΑΤΣΙ ΓΕΡΑΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΨΥΧΙΚΟ Ν. ΨΥΧΙΚΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΑΝΘΟΥΣΑ ΝΙΚΑΙΑ ΠΕΡΑΜΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟ ΑΛΙΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΒΥΡΩΝΑΣ ΥΜΗΤΤΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΑΦΝΗ ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΠΡΑΧΑΜΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΒΟΥΛΑ ΚΑΒΟΥΡΙ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΒΑΡΗ ΒΑΡΚΙΖΑ 8

9 Στοιχεία Επικοινωνίας es M me r n ke R es dv ea Inv s E l Re iso e r n A ppr gem ch isls en Broker ge gemen n M s ie i il c y & F e en Proper l Es gem e er n r rpo M o e C ss A e Es l e R M T A T L R EAL E S LU T Te c hn ic ls er vic ION S es ry TOT A O S E Eurobnk EFG Propery Services Σινιόσογλου 6, Κτίριο Δ, 3ος όροφος, Τηλ: , Fx: e-mil: Disclimer Το παρόν διαφημιστικό έντυπο εκδόθηκε από την Eurobnk EFG Propery Services, μέλος του Ομίλου EFG, και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο από τα πρόσωπα στα οποία αποστέλλεται ή να δοθεί σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Το έντυπο αυτό δεν αποτελεί προσφορά αγοράς ή πώλησης ούτε πρόσκληση για υποβολή προσφορών αγοράς ή πώλησης των ακινήτων που αναφέρονται σε αυτό. Η Eurobnk EFG Propery Services και άλλοι που συνδέονται με αυτήν ενδέχεται να έχουν συμμετοχές και ενδέχεται να πραγματοποιούν συναλλαγές σε ακίνητα που αναφέρονται στο παρόν, καθώς επίσης ενδέχεται να παρέχουν ή να επιδιώκουν να παράσχουν υπηρεσίες (επενδυτικής τραπεζικής, μεσιτείας ή άλλες) στις εταιρείες αυτές. Οι επενδύσεις που αναλύονται στο έντυπο αυτό μπορεί να είναι ακατάλληλες για επενδυτές, με κριτήρια τους συγκεκριμένους επενδυτικούς στόχους τους και την οικονομική κατάστασή τους. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν προέρχονται από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες αλλά δεν έχουν επαληθευτεί από την Eurobnk EFG Propery Services. Οι απόψεις που διατυπώνονται στο παρόν ενδέχεται να μη συμπίπτουν με αυτές οποιουδήποτε μέλους του Ομίλου EFG. Καμία δήλωση ή διαβεβαίωση (ρητή ή σιωπηρή) δεν δίδεται όσον αφορά την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα ή χρονική καταλληλότητα των πληροφοριών ή απόψεων που περιέχονται στο παρόν, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Καμία απολύτως ευθύνη, οπωσδήποτε και αν γεννάται, δεν αναλαμβάνεται από την Eurobnk EFG Propery Services ή από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τα στελέχη της ή τους υπαλλήλους της όσον αφορά το περιεχόμενο του παρόντος. Το παρόν έντυπο είναι διαφημιστικό και διανέμεται δωρεάν. 9

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας. Research Department Ιούνιος. Highlights

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας. Research Department Ιούνιος. Highlights Reserch Deprmen Ιούνιος Έρευνα 2010 Αγοράς Κατοικίας Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Highlighs Α Τ Τ Ι Κ Η Περιορισμένος αριθμός νέων αναπτύξεων και επιβράδυνση στην εξέλιξη των εργασιών των υφιστάμενων κατασκευών.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας. Μάρτιος ΑΤΤΙΚΗ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ. Research Department. Highlights

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας. Μάρτιος ΑΤΤΙΚΗ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ. Research Department. Highlights Reserch Deprmen Μάρτιος Έρευνα 2011 Αγοράς Κατοικίας ΑΤΤΙΚΗ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ Highlighs Περιορισμένος αριθμός πράξεων τόσο για νεόδμητες κατοικίες όσο και για κατοικίες παλαιότερης κατασκευής.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας ΑΤΤΙΚΗ - ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ. Research Department Ιούνιος. Highlights

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας ΑΤΤΙΚΗ - ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ. Research Department Ιούνιος. Highlights Reserch Deprmen Ιούνιος Έρευνα 2010 Αγοράς Κατοικίας ΑΤΤΙΚΗ - ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ Highlighs Περιορισμένος αριθμός νέων αναπτύξεων και επιβράδυνση στην εξέλιξη των εργασιών των υπάρχοντων κατασκευών. POLAND

Διαβάστε περισσότερα

Market Report. Σεπτέμβριος Residential Α Θ Η Ν Α - Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η. Research Department. Highlights

Market Report. Σεπτέμβριος Residential Α Θ Η Ν Α - Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η. Research Department. Highlights Reserch Deprmen Σεπτέμβριος Residenil 2009 Mrke Repor Α Θ Η Ν Α - Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Highlighs Μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας για τους πρώτους μήνες του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Office. Market Report. Ιούλιος. Research Department. Highlights

Office. Market Report. Ιούλιος. Research Department. Highlights Reserch Deprtment Ιούλιος Office 010 Mrket Report Α Θ Η Ν Α Highlights POLAND - Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Στάση αναμονής από επενδυτές και χρήστες λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών με αποτέλεσμα περιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Market Report. Ιούλιος 2010 Α Θ Η Ν Α - Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η. Research Department. Highlights

Market Report. Ιούλιος 2010 Α Θ Η Ν Α - Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η. Research Department. Highlights Reserch Deprtment Ιούλιος L o gi s t i cs 2010 Mrket Report Α Θ Η Ν Α - Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Highlights Τήρηση στάσης αναμονής από επενδυτές και χρήστες για βελτίωση των οικονομικών συνθηκών και του αρνητικού

Διαβάστε περισσότερα

Property Market Report

Property Market Report Research Department Ιανουάριος 2010 Property Market Report ΑΘΗΝΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Το 2009 σημειώθηκε μείωση της επενδυτικής δραστηριότητας και περιορισμός του όγκου συναλλαγών κυρίως λόγω της στάσης αναμονής

Διαβάστε περισσότερα

Property Market Report

Property Market Report Research Department Ιανουάριος 2010 Property Market Report ΑΘΗΝΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Το 2009 σημειώθηκε μείωση της επενδυτικής δραστηριότητας και περιορισμός του όγκου συναλλαγών κυρίως λόγω της στάσης αναμονής

Διαβάστε περισσότερα

Property Market Report

Property Market Report Research Department Mid year 2012 Property Market Report Ε Λ Λ Α Δ Α >> ΑΓΟΡΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Highlights >> ΑΓΟΡΑ RETAIL Η κτηματαγορά χαρακτηρίζεται από εξορθολογισμό των ζητούμενων τιμών στις ακριβότερες περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Property Market Report

Property Market Report Μάρτιος 2011 Research Department Property Market Report Ε Λ Λ Α Δ Α >> ΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΑΣ >> ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το παρόν διαφημιστικό έντυπο «Property Market Report» εκδίδεται από τη Διεύθυνση Συμβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Property Market Report Ε Λ Λ Α Δ Α

Property Market Report Ε Λ Λ Α Δ Α Ιανουάριος 2014 Research Department Property Market Report Ε Λ Λ Α Δ Α >> ΑΓΟΡΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Highlights Τάσεις Κτηματαγοράς (Βραχυπρόθεσμες) Τάσεις Οικιστικά Ακίνητα Μισθωμάτων Ζήτηση Προσφορά Αποδόσεις Κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

Property Market Report Ε Λ Λ Α Δ Α

Property Market Report Ε Λ Λ Α Δ Α 2014 2015 Midyear Research Department Property Market Report Ε Λ Λ Α Δ Α >> ΑΓΟΡΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ >> ΑΓΟΡΑ RETAIL Highlights Executive Summary...2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...3 ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ...3 ΕΛΛΑΔΑ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΩΡΩΠΟΥ 156, 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΑΪΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7/372/2006 ΤΗΣ Ε.Κ.

ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΩΡΩΠΟΥ 156, 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΑΪΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7/372/2006 ΤΗΣ Ε.Κ. ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΩΡΩΠΟΥ 156, 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΑΪΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7/372/2006 ΤΗΣ Ε.Κ. ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΩΡΩΠΟΥ 156, 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΑΪΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο στη χωρική υποενότητα της κοιλάδας του Ωρωπού

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο στη χωρική υποενότητα της κοιλάδας του Ωρωπού Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (Ο.Ρ.Σ.Α) Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο στη χωρική υποενότητα της κοιλάδας του Ωρωπού Α ΣΤΑΔΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΜΕΡΟΣ Α - ΑΝΑΛΥΣΗ... 9 Α.1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΣΑ Αθήνας / Αττικής (ΡΣΑ) 2021 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΣΑ Αθήνας / Αττικής (ΡΣΑ) 2021 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΣΑ) 2021 20 Δεκεμβρίου 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔΑΠ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2009

ΕΥΔΑΠ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2009 2009 Α.Ε. Έδρα: Ωρωπού 156, 11146 Γαλάτσι Μάϊος 2010 02 03 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 04 Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α. Ιστορικό Σύσταση Β. Εταιρικοί Σκοποί Δραστηριότητες Εταιρείας Γ. Προοπτικές Δ. Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ 1 Ο Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Click here to get your free novapdf Lite registration key

Click here to get your free novapdf Lite registration key ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Αιγάλεω, Δεκέì βριος 2011 Ιανουάριος 2012 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΡΟΣ 1 Ο - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής και άλλες διατάξεις

Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΚΒ, 30 Ιουλίου 2014, Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών Διεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2013 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου 7 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 8 1.1 Παρουσίαση του ΔΣ 11 1.2 Παρουσιαση των Στελεχών της Εταιρείας 16 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας ISSN:2241 4878 Tεύχος 94 2 Οκτωβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Μαρία Πρανδέκα Οικονομικός Αναλυτής mprandeka@eurobank.gr ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το έντυπο αυτό εκδόθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ετησιοσ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ετησιο δελτιο εταιρεια υδρευσης και αποχετευσης πρωτευουσας α.ε.

ετησιοσ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ετησιο δελτιο εταιρεια υδρευσης και αποχετευσης πρωτευουσας α.ε. ετησιοσ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ετησιο δελτιο εταιρεια υδρευσης και αποχετευσης πρωτευουσας α.ε. ΕΔΡΑ: ΩΡΩΠΟΥ 156, 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΑΪΟΣ 2009 04 14 20 26 32 38 54 I. II. III. IV. V. VI. VII. Περιεχόμενα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ

Α Ν Α Λ Υ Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Η Α Υ Τ Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Μ Α Ρ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η A N Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 108 15 Ιανουαρίου 2015

Tεύχος 108 15 Ιανουαρίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 108 15 Ιανουαρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 111 5 Φεβρουαρίου 2015. Ανάγκη χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμμάτων υψηλής παραγωγικότητας. ISSN:2241-4878

Tεύχος 111 5 Φεβρουαρίου 2015. Ανάγκη χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμμάτων υψηλής παραγωγικότητας. ISSN:2241-4878 ISSN:2241-4878 Tεύχος 111 5 Φεβρουαρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ...8 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ...9 ηµογραφικά και Γεωγραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Γιώργος Μιχαηλίδης

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Γιώργος Μιχαηλίδης ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Γιώργος Μιχαηλίδης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Α.Π.Θ., gmich@plandevel.auth.gr Περίληψη Η οικονομική κρίση επιβεβαίωσε τη θέση ότι στο επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Real Estate & Logistics: Πρόσφατες τάσεις & προοπτικές στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Real Estate & Logistics: Πρόσφατες τάσεις & προοπτικές στην Ελλάδα και την Ευρώπη Real Estate & Logistics: Πρόσφατες τάσεις & προοπτικές στην Ελλάδα και την Ευρώπη 1 Ρένα Καπουτσή, 2 Χρήστου Κάκκαβα Αθηναϊκή Οικονομική ΕΠΕ in alliance with Jones Lang LaSalle, Αθήνα 1 e_kapoutsi@athenseconomics.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ANNUAL REPORT 2013 MACROECONOMIC DEVELOPMENTS & REAL ESTATE TRENDS

ANNUAL REPORT 2013 MACROECONOMIC DEVELOPMENTS & REAL ESTATE TRENDS a ANNUAL REPORT 213 MACROECONOMIC DEVELOPMENTS & REAL ESTATE TRENDS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ i) ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ii) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ iii) ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΑΓΟΡΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα