ΕΛΑΝΗ. Ανοικτές Πόρτες. Επιστηµονική Υπεύθυνη Έργου Μαρία Γκασούκα. Τίτλος Παραδοτέου Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΑΝΗ. Ανοικτές Πόρτες. Επιστηµονική Υπεύθυνη Έργου Μαρία Γκασούκα. Τίτλος Παραδοτέου Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΑΝΗ Ανοικτές Πόρτες Επιστηµονική Υπεύθυνη Έργου Μαρία Γκασούκα Τίτλος Παραδοτέου Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Όνοµα Υπεύθυνης/ων συγγραφής ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ 1

2 Ηµεροµηνία 2/3/2007 Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών Εργασίας 1. Υποέργο Κωδ.: 9 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑ Α ΣΤΟΧΟ: ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΓΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 2. Κατηγορία Ενέργειας ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΙ Σηµειώστε την κατηγορία ενέργειας ΟΠΣ στην οποία εντάσσεται η εργασία

3 Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Έργο «Ανοικτές Πόρτες» της Αναπτυξιακής Σύµπραξης ΕΛΑΝΗ της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL για την καταπολέµηση των διακρίσεων και ανισοτήτων σε σχέση µε την αγορά εργασίας, καταρτίστηκε ο Οδηγός ένταξης Γυναικών στην Αγορά Εργασίας. O Οδηγός αυτός ελπίζουµε να αποτελέσει ένα πρακτικό εργαλείο για την ενηµέρωση και πληροφόρηση των γυναικών για τα δικαιώµατά τους καθώς και για την απόκτηση πρακτικών γνώσεων για την ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Είναι γνωστό ότι µέχρι σήµερα έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος στη χώρα µας για την εφαρµογή της ισότητας των φύλων. Θα πρέπει όµως να παραδεχτούµε ότι υπάρχουν πολλά εµπόδια για την ίση συµµετοχή των γυναικών στην οικονοµική, πολιτική και κοινωνική ζωή σε όλο τον κόσµο. Η εφαρµογή της ισότητας των φύλων στην καθηµερινή ζωή προϋποθέτει την ενίσχυση του θεσµικού και νοµοθετικού πλαισίου σε ιεθνές. Κοινοτικό και Εθνικό Επίπεδο. 4

5 ΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Η πιο σηµαντική πρωτοβουλία για την Ισότητα των φύλων είναι η ιεθνής Σύµβαση για την Εξάλειψη των ιακρίσεων σε Βάρος των Γυναικών (CEDAW), του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. Η Κυπριακή ηµοκρατία επικύρωσε τη ιεθνή Σύµβαση το 1985 Η ιεθνής Σύµβαση περιλαµβάνει 16 άρθρα τα οποία καλούνται να υλοποιήσουν, µε θετικές δράσεις όλα τα κράτη-µέλη, και αφορούν: Νοµοθετικές Ρυθµίσεις για την Εξάλειψη των ιακρίσεων κατά των Γυναικών Μηχανισµοί Προώθησης της Ισότητας Μέτρα για την Eξάλειψη της Πορνείας και της Σεξουαλικής Eκµετάλλευσης των Γυναικών Συµµετοχή των Γυναικών στην Πολιτική και τη ηµόσια Ζωή και τη Συµµετοχή των Γυναικών σε ιεθνές Επίπεδο Ίσα ικαιώµατα στην Εθνικότητα και την Ιθαγένεια Ίσα ικαιώµατα στην Εκπαίδευση Ίσα ικαιώµατα στην Απασχόληση Ίσα ικαιώµατα στην Υγειονοµική Περίθαλψη Ίσα ικαιώµατα στον Πολιτισµό και τον Αθλητισµό Εξάλειψη των ιακρίσεων για τις Γυναίκες των Αγροτικών Περιοχών Ίσα ικαιώµατα στις Οικογενειακές Σχέσεις και τον Γάµο Σηµαντικός σταθµός για τις ίσες ευκαιρίες µεταξύ ανδρών και γυναικών είναι η 4 η Παγκόσµια ιάσκεψη των Γυναικών που οργανώθηκε από το ΟΗΕ το 1995 στο Πεκίνο και από την οποία προέκυψε η ιακήρυξη του Πεκίνου και το Πρόγραµµα ράσης του Πεκίνου. Το πρόγραµµα δράσης περιλαµβάνει 12 τοµείς δράσης: Γυναίκες και φτώχεια Εκπαίδευση και κατάρτιση γυναικών Γυναίκες και υγεία Βία εναντίον των γυναικών Γυναίκες και ένοπλες συγκρούσεις Γυναίκες και οικονοµία Γυναίκες στην εξουσία και στη λήψη αποφάσεων Θεσµικοί µηχανισµοί για την προώθηση γυναικών Ανθρώπινα ικαιώµατα των Γυναικών 5

6 Γυναίκες και Μ.Μ.Ε. Γυναίκες και Περιβάλλον Το κορίτσι Η πιο σηµαντική συµβολή της ιακήρυξης του Πεκίνου είναι η εισαγωγή ενός σηµαντικού εργαλείου για την εφαρµογή της ισότητας, η ένταξη των πολιτικών ισότητας σε όλες τις πολιτικές και δράσεις (Gender Mainstreaming). ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Μια σειρά νοµικών κειµένων (Οδηγίες, Αποφάσεις, Συστάσεις, Ψηφίσµατα) αποτελούν τον κορµό της Κοινοτικής πολιτικής για την Ισότητα των φύλων. Μέχρι το 1988 οι κοινοτικές πολιτικές για την ισότητα περιλαµβάνονταν στα Μεσοπρόθεσµα Προγράµµατα ράσης για τις ίσες ευκαιρίες καθώς και στις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (NOW). Το 1996, µετά τη ιάσκεψη του Πεκίνου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί µια διπλή πολιτική για την εφαρµογή της ισότητας που περιλαµβάνει το συνδυασµό θετικών δράσεων και του gender mainstreaming. Σύµφωνα µε τον ορισµό που έδωσε το Συµβούλιο της Ευρώπης: Η ένταξη συνίσταται στην (ανα)διοργάνωση, στη βελτίωση, στην εξέλιξη και στην εκτίµηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, µε σκοπό να ενσωµατώσει την προοπτική της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τοµείς και σε όλους γενικά τους εµπλεκόµενους µετόχους στην υλοποίηση πολιτικών. Σταθµοί για την ανάπτυξη των πολιτικών Ισότητας της Ε-Ε, αποτέλεσε η Συνθήκη του Άµστερνταµ και η Σύνοδος της Λισσαβόνας. Σηµαντικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής πολιτικής είναι: Η Κοινοτική Στρατηγική για την Ισότητα ( ) όπως αντικαταστάθηκε από το Χάρτη Πορείας για την Ισότητα µεταξύ Γυναικών και Ανδρών ( ). Όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 6

7 Ο χάρτης πορείας έχει ως στόχο να συµβάλει στην προώθηση του προγράµµατος για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών. ιαδέχεται τη στρατηγική πλαίσιο για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών για την περίοδο και προβαίνει στον απολογισµό αυτής, ενισχύοντας τις διεξαγόµενες δραστηριότητες και προτείνοντας νέες. Ο χάρτης πορείας προσδιορίζει έξι τοµείς προτεραιότητας και για καθένα από αυτούς καθορίζει στόχους και δράσεις καίριας σηµασίας, που µπορούν να διευκολύνουν την υλοποίησή τους. Θα ακολουθήσει έκθεση προόδου το 2008 και µια αξιολόγηση συνοδευόµενη από πρόταση παρακολούθησης το Ο Χάρτης Πορείας έχει στόχους: Την επίτευξη της οικονοµικής ανεξαρτησίας µε ίσους όρους για τις γυναίκες και τους άνδρες Τον αρµονικό συνδυασµό ιδιωτικής και επαγγελµατικής ζωής Την ίση εκπροσώπηση στη λήψη αποφάσεων Την εξάλειψη κάθε µορφής βίας βασισµένης στο φύλο Την εξάλειψη των στερεοτύπων φύλου Την προαγωγή της ισότητας στις εξωτερικές και αναπτυξιακές πολιτικές Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση στηρίχτηκε στους στόχους που έθεσε η Σύνοδος της Λισσαβόνας για αύξηση του ποσοστού απασχόλησης για τις γυναίκες στο 60% µέχρι το Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε 8 κατευθυντήριες γραµµές µε σκοπό τη βελτίωση της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την πρόταση αυτή οι καταβαλλόµενες προσπάθειες επικεντρώνονται στις πολιτικές που αποσκοπούν στην πλήρη απασχόληση, ιδίως µε τη βελτίωση της ενσωµάτωσης των µειονεκτούντων ατόµων, µε την πραγµατοποίηση αυξηµένων επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναµικό, µε την προσαρµογή των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και µε την προώθηση της ευελιξίας σε συνδυασµό µε την ασφάλεια της απασχόλησης. Ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη και την απασχόληση Μακροοικονοµικές κατευθυντήριες γραµµές 7

8 Να εξασφαλιστεί η οικονοµική σταθερότητα. Να διασφαλιστεί η οικονοµική βιωσιµότητα. Να προωθηθεί η αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων. Να ενισχυθεί η συνοχή µεταξύ των µακροοικονοµικών και των διαρθρωτικών πολιτικών. Να εξασφαλιστεί ότι οι µισθολογικές εξελίξεις συµβάλλουν στη µακροοικονοµική σταθερότητα και την οικονοµική ανάπτυξη. Να καταβληθούν προσπάθειες για µια δυναµική και εύρυθµα λειτουργούσα ΟΝΕ. Μικροοικονοµικές κατευθυντήριες γραµµές Να αναπτυχθεί σε έκταση και σε βάθος η εσωτερική αγορά. Να εξασφαλιστούν ανοικτές και ανταγωνιστικές αγορές. Να δηµιουργηθεί περιβάλλον ελκυστικότερο για την επιχειρηµατικότητα. Να προωθηθεί µια περισσότερο επιχειρηµατική νοοτροπία και να δηµιουργηθεί περιβάλλον ευνοϊκό για τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις. Να επεκταθούν και να βελτιωθούν οι ευρωπαϊκές υποδοµές και να ολοκληρωθούν τα συµφωνηθέντα διασυνοριακά έργα προτεραιότητας. Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις στον τοµέα της Ε&Α Να διευκολυνθούν η καινοτοµία και η υιοθέτηση των ΤΠΕ. Να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη χρησιµοποίηση των πόρων και να ενισχυθούν οι συνεργίες µεταξύ της περιβαλλοντικής προστασίας και της οικονοµικής ανάπτυξης. Να προωθηθεί η δηµιουργία ισχυρής βιοµηχανικής βάσης. Κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση Να εφαρµοστούν πολιτικές απασχόλησης που θα στοχεύουν στην πλήρη απασχόληση, στη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία και στην ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Να προωθηθεί προσέγγιση της εργασίας βασιζόµενη στον κύκλο ζωής. Να δηµιουργηθούν αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισµούς για όσους αναζητούν εργασία και για τα µειονεκτούντα άτοµα. Να βελτιωθεί η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας. Να προωθηθεί η ευελιξία σε συνδυασµό µε την ασφάλεια της απασχόλησης και να µειωθεί ο κατακερµατισµός της αγοράς εργασίας. Να εξασφαλιστεί ευνοϊκή προς την απασχόληση εξέλιξη των µισθών και άλλων στοιχείων κόστους που συνδέονται µε την εργασία. Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναµικό. Να προσαρµοστούν τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες ανάγκες σε δεξιότητες. Οι πολιτικές αναµένεται ότι θα διευκολύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτύχει, κατά µέσο όρο, συνολικό ποσοστό απασχόλησης 70%, ποσοστό απασχόλησης για τις γυναίκες τουλάχιστον 60% και ποσοστό απασχόλησης για τους ηλικιωµένους εργαζόµενους (από 55 8

9 έως 64 ετών) 50%, και να µειώσει την ανεργία και την αεργία. Τα κράτη µέλη πρέπει να θέσουν εθνικούς στόχους όσον αφορά τα ποσοστά απασχόλησης για το 2008 και το 2010 Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την ισότητα των φύλων στην απασχόληση θεσµοθετήθηκε µε την Οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συµβουλίου, της 13ης εκεµβρίου 2004, για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών. Η Οδηγία αφορά την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων στον τοµέα των αγαθών και των υπηρεσιών, εφαρµογή της ίσης µεταχείρισης στον τοµέα των ασφαλίσεων και στην συγκρότηση Οργανισµών προώθησης της ίσης µεταχείρισης σε όλα τα κράτη-µέλη. ΕΘΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Στην Κύπρο, η Ισότητα Ανδρών και Γυναικών αποτελεί µια από τις προτεραιότητες της Κυβερνητικής Πολιτικής, η οποία προωθείται µέσω της Μονάδας Ισότητας του Υπουργείου ικαιοσύνης και ηµοσίας Tάξεως και του Εθνικού Μηχανισµού για τα ικαιώµατα της Γυναίκας. (ΕΜ Γ). Η Μονάδα Ισότητας του Υπουργείου ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως αποτελεί την Κυβερνητική Υπηρεσία που φέρει την κύρια ευθύνη της διαµόρφωσης, συντονισµού και εφαρµογής της κυβερνητικής πολιτικής στα θέµατα Ισότητας καθώς και της παρακολούθησης των διεθνών εξελίξεων. Ο Εθνικός Μηχανισµός για τα ικαιώµατα της Γυναίκας συστάθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο το Φεβρουάριο του 1994 για να προωθεί την ισότητα και τα δικαιώµατα της γυναίκας σ όλους τους τοµείς της ζωής, υπάγεται στο Υπουργείο ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως, τελεί υπό την αιγίδα και προεδρία του Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως 9

10 και σ αυτό µετέχουν Κυβερνητικοί Λειτουργοί, Γυναικείες, Συνδικαλιστικές και άλλες οργανώσεις. Προτεραιότητες του Εθνικού Μηχανισµού για τα ικαιώµατα της Γυναίκας αποτελούν: Η εξάλειψη των διακρίσεων και η κατοχύρωση της ισότητας σ όλους τους τοµείς του δικαίου, Η αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στη δηµόσια και πολιτική ζωή και γενικά στις θέσεις λήψεως αποφάσεων, Η διαφώτιση των γυναικών για τα δικαιώµατα τους και η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για την ισότητα, Η πρόληψη και αντιµετώπιση όλων των µορφών βίας κατά των γυναικών, και η ενδυνάµωση και ενίσχυση των Μη κυβερνητικών οργανώσεων που εργάζονται στον τοµέα αυτό. Ο Εθνικός Μηχανισµός για τα ικαιώµατα της Γυναίκας αποτελείται από τα ακόλουθα Σώµατα: Συµβούλιο για τα ικαιώµατα της Γυναίκας: µε Πρόεδρο τον Υπουργό ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως, Αν. Πρόεδρο το Γενικό ιευθυντή Υπουργείου ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως και εκπροσώπους 15 γυναικείων και συνδικαλιστικών οργανώσεων, Ελληνοκυπριακών και Τουρκοκυπριακών. ιυπουργική Επιτροπή: µε Πρόεδρο το Γενικό ιευθυντή και τους Αρµόδιους Λειτουργούς για τα ικαιώµατα της Γυναίκας από όλα τα Υπουργεία και το Γραφείο Προγραµµατισµού. Εθνική Επιτροπή για τα ικαιώµατα της Γυναίκας: στην οποία συµµετέχουν όλες οι Οργανώσεις - Μέλη του Συµβουλίου για τα ικαιώµατα της Γυναίκας, όλοι οι Αρµόδιοι Λειτουργοί για τα ικαιώµατα της Γυναίκας και τουλάχιστον 50 άλλες Οργανώσεις και Οργανισµοί που προωθούν την ισότητα ανδρών και γυναικών, και Γενική Γραµµατεία: παρέχει γραµµατειακή/διοικητική και επιστηµονική υποστήριξη στα συµβουλευτικά όργανα του Εθνικού Μηχανισµού, προωθεί και υλοποιεί τις αποφάσεις τους. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Για την υλοποίηση των πολιτικών ισότητας, συστάθηκε υπηρεσιακή επιτροπή µε τη συµµετοχή των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισµού, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας υπό την προεδρία και συντονισµό του Υπουργείου ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως για να ετοιµάσει προσχέδιο ενός ολοκληρωµένου σχεδίου ράσης για την Ενσωµάτωση της Ισότητας Ανδρών και Γυναικών σ όλες τις πολιτικές (gender mainstreaming). ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Επίτροπος ιοίκησης λειτουργεί από την 1η Μαϊου, 2004 ως Αρχή Ίσης Μεταχείρισης και της έχουν ανατεθεί καθήκοντα δυνάµει των Νόµων Περί Ισης Μεταχείρισης Ανδρών και 10

11 Γυναικών στην Απασχόληση και την Επαγγελµατική Εκπαίδευση (Ν.205(1)2004) και του Νόµου Περί Ισης Αµοιβής για Ιση Εργασία ή Εργασία Ισης αξίας, δηλαδή καθήκοντα που αφορούν ειδικότερα στην ισότητα των φύλων. Η Επίτροπος ιοικήσης ως Αρχή Ισότητας έχει δικαίωµα επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση µη συµ µόρφωσης αλλά και συστάσεις και διοικητικά πρόστιµα µετά από διαπίστωση παράβασης των διατάξεων του νόµου. Στις αρµοδιότητες της δε, εµπίπτουν και νοµοθετικές διατάξεις, άρα µπορεί να ελέγξει κατά ποσό συγκεκριµένη νοµοθεσία συγκρούεται µε την αρχή της ίσης µεταχείρισης όπως στην πράξη το έχει κάνει, ήδη και να ζητήσει την τροποποίηση του. Αυτό ισχύει και για σχέδια υπηρεσίας και κανονισµούς. Οι αρµοδιότητες Ισότητας δεν περιορίζονται και δεν εξαντλούνται στη διερεύνηση καταγγελιών για τυχόν παραβιάσεις των διατάξεων του νόµου. Η Επίτροπος ιοικήσεως ως Αρχή Ισότητας µπορεί να εξετάζει µετά από γραπτό αίτηµα προσώπου ή οµάδας προσώπων που µπορεί να είναι µη κυβερνητικοί οργανισµοί, επιµελητήρια, οργανώσεις, επιτροπές, σύνδεσµοι, σωµατεία, ιδρύµατα, συντεχνίες, συµβούλια, δηµοτικά συµβούλια, ήµαρχοι, ή Φορείς που διορίζονται από Υπουργό, Υπουργικό Συµβούλιο, ή την Βουλή κατά πόσο προτιθέµενη µεταχείριση ή συµπεριφορά εµπεριέχει διάκριση σε βάρος του. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Με βάση τη νοµοθεσία για την Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και Επαγγελµατική Εκπαίδευση συστάθηκε η πιο πάνω τριµερής επιτροπή. Ο ρόλος της επιτροπής είναι συµβουλευτικός και βασικότερες αρµοδιότητες της είναι να συµβουλεύει αναφορικά µε την εισαγωγή ή αναθεώρηση σχετικής νοµοθεσίας και να εισηγείται µέτρα και προγράµµατα για προώθηση των φύλων στον τοµέα της απασχόλησης και της επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Αυτεπάγγελτα υποβάλλει ή δέχεται παράπονα τα οποία διαβιβάζει στους επιθεωρητές εργασίας για κατάλληλους χειρισµούς. ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Στην Κύπρο υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων που 11

12 δραστηριοποιείται στον τοµέα της ισότητας και των δικαιωµάτων της Γυναίκας, όπως το Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου-ΠΙΚ. Πολύ σηµαντικός είναι ο ρόλος των γυναικείων και συνδικαλιστικών οργανώσεων στην ενηµέρωση των γυναικών για τις νοµοθεσίες που ψηφίζονται και τα δικαιώµατά τους, στη διαφώτιση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου, τη στήριξη και υποστήριξη ευάλωτων οµάδων γυναικών, ιδιαίτερα των θυµάτων βίας αλλά και την αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στην πολιτική και δηµόσια ζωή. H Κυβέρνηση αναγνωρίζοντας τον πολύ σοβαρό ρόλο των οργανώσεων στην εξάλειψη των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας, τις αντιµετωπίζει ως ισότιµους συνεργάτες της, διαβουλεύεται και συνεργάζεται µαζί τους, ενώ παράλληλα τις στηρίζει και τις επιχορηγεί ιδιαίτερα στα πλαίσια του Εθνικού Μηχανισµού για τα ικαιώµατα της Γυναίκας. Στο πλαίσιο του Συµβουλίου του ΕM Γ συµµετέχουν µε απόφαση του Υπουργικού οι βασικές γυναικείες και συνδικαλιστικές Οργανώσεις του τόπου. Μάλιστα από το 2004 συµµετέχουν και δυο Τουρκοκυπριακές Οργανώσεις: το Woman s Research Centre και το New Cyprus Party (πρώην Patriotic Unity Movement). Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΕΞΕΙΣ- ΚΛΕΙ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αγορά Εργασίας- είναι ο µηχανισµός ή ο τόπος στον οποίο συναντώνται αγοραστές και πωλητές εργασίας. Ενεργά εργαζόµενος πληθυσµός- ο πληθυσµός από 16 ετών και άνω που απασχολείται στην αγορά εργασίας. Εργατική ύναµη- ο αριθµός των ατόµων από 16 ετών και άνω τα οποία είναι ικανά για εργασία ανεξάρτητα αν απασχολούνται ή δεν απασχολούνται. Απασχόληση- είναι ο αριθµός των ατόµων οι οποίοι απασχολούνται έµµισθα στην αγορά εργασίας. Πλήρης Απασχόληση- η απασχόληση από 30 ώρες και άνω την εβδοµάδα στην ίδια εργασία. 12

13 Απασχολούµενοι- Τα άτοµα τα οποία εργάζονται για κάποιο πρόσωπο ή οργανισµό και έχουν έµµισθη σχέση εργασίας. Αυτοαπασχολούµενοι- οι εργαζόµενοι στη δική τους εργασία ανεξάρτητα αν απασχολούν ή όχι άλλους υπαλλήλους. Άνεργοι- Σύµφωνα µε τον ορισµό του Παγκόσµιου Οργανισµού Εργασίας, είναι τα άτοµα τα οποία: εν έχουν εργασία αλλά θέλουν να εργαστούν Είναι διαθέσιµοι να βρουν εργασία τις επόµενες δυο εβδοµάδες εν εργάζονται, έχουν βρει εργασία και περιµένουν να ξεκινήσουν τις επόµενες δυο εβδοµάδες Κοινωνικός αποκλεισµός- Είναι η κατάσταση κατά την οποία τα άτοµα υποφέρουν από ανεργία, έλλειψη δεξιοτήτων, χαµηλό εισόδηµα τα οποία οδηγούν σε αρνητικές οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες. Κατάρτιση- Είναι η διαδικασία εξειδικευµένης εκµάθησης για την απόκτηση δεξιοτήτων µε σκοπό την απασχόληση στην αγορά εργασίας. ΑΝΑΖΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ; ε γνωρίζεις τι πρέπει να κάνεις; Συναντάς εµπόδια; Επιθυµείς Βελτίωση των προσόντων σου για καλύτερη εργασία; Που παρέχεται η Υπηρεσία Εξατοµικευµένης προσέγγισης Στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας σε όλες τις πόλεις της Κύπρου και στα κατά τόπους τοπικά Γραφεία εργασίας. Τι προσφέρει Εξειδικευµένες υπηρεσίες και στήριξη των αιτητών/τριών εργασίας για να ενταθούν / επανενταχθούν στις κατάλληλες θέσεις εργασίας και να παραµείνουν σε αυτές. Ενηµέρωση των επιχειρήσεων και στήριξη τους για ικανοποίηση των αναγκών τους µε κατάλληλο προσωπικό. 13

14 Από ποιους παρέχεται Από τους Συµβούλους Απασχόλησης οι οποίοι είναι κατάλληλα καταρτισµένοι για να παρέχουν την Υπηρεσία αυτή. Ποιοι µπορούν να επωφεληθούν Άνεργοι, ιδιαίτερα γυναίκες και νέοι Νέοι απόφοιτοι Σχολών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Αδρανές Γυναικείο Εργατικό υναµικό Άνεργοι και ιδιαίτερα γυναίκες, άνεργοι νέοι (15 24 ετών) Άνεργοι που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες πληθυσµού Λήπτες ηµόσιου βοηθήµατος Άτοµα µε αναπηρία Πως µπορούν να επωφεληθούν Τυγχάνουν εξειδικευµένης προσέγγιση, πληροφόρησης και καθοδήγησης από τους Συµβούλους απασχόλησης για Εκτίµηση των δεξιοτήτων, ικανοτήτων και προσόντων τους Προώθηση της αναβάθµισης των δεξιοτήτων τους (µέσω προγραµµάτων κατάρτισης, εξειδίκευσης, απόκτησης εργασιακής πείρας κλπ) Σύνταξη Βιογραφικού Σηµειώµατος κι ετοιµασία Ατοµικού Σχεδίου ράσης για εξεύρεση απασχόλησης. Τοποθέτηση σε κατάλληλη θέση εργασίας Συνεχής παρακολούθηση και στήριξη στην απασχόληση µε στόχο την παραµονή τους στην αγορά εργασίας. Πως επωφελούνται οι επιχειρήσεις µέσω της Υπηρεσίας Εξατοµικευµένης Προσέγγισης Μέσω της άµεσης επαφής και προσέγγισης των Συµβούλων Απασχόλησης µε τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις, επιτυγχάνεται η ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων µε ντόπιο προσωπικό. Συγκεκριµένα προωθούνται Ορθή διάγνωση των αναγκών των επιχειρήσεων σε προσωπικό Εξακρίβωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και απαιτήσεων για τις προσφερόµενες κενές θέσεις εργασίας Συµβουλευτικές Υπηρεσίες για να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για κάλυψη των κενών θέσεων από άνεργους. Ενηµέρωση για σχετικά προγράµµατα τα οποία µπορούν να κάνουν χρήση οι εργοδότες (όπως προγράµµατα κατάρτισης προσωπικού, επιχορηγήσεις για απασχόληση προσωπικού κλπ) 14

15 Η παροχή Υπηρεσίας Εξατοµικευµένης Προσέγγισης περιλαµβάνεται στα µέτρα που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ). Ανήκει στο Μέτρο 1.1 του Εκσυγχρονισµού της ηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ( ΥΑ). Η χρηµατοδότηση της Υπηρεσίας Εξατοµικευµένης Προσέγγισης γίνεται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους. Η Υπηρεσία Εξατοµικευµένης Προσέγγισης συνδέεται άµεσα µε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού (ΑΝΑ ), των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας (ΥΚΕ) και της Υπηρεσίας Μέριµνας Αναπήρων (ΥΜΑ). Εξατοµικευµένη συµβουλευτική απασχόλησης παρέχει επίσης το Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου ΠΙΚ λειτουργώντας σταθερές µονάδες στη Λευκωσία και Λάρνακα και κινητή µονάδα στη Λεµεσό. Ειδικά καταρτισµένοι σύµβουλοι βοηθούν τις γυναίκες να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση τους και να είναι σε θέση να αναζητήσουν και να εξασφαλίσουν εργασία ή και να δηµιουργήσουν µια δική τους επιχείρηση. Συνεργάζεται στενά µε τις πιο πάνω δηµόσιες υπηρεσίες αλλά και άλλα κυβερνητικά τµήµατα. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ 15

16 έν γνωρίζω τι είναι επαγγελµατική κατάρτιση. Η επαγγελµατική κατάρτιση είναι οι δραστηριότητες εκείνες οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση αναγνωρισµένων προσόντων τα οποία εφοδιάζουν µε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για την απόκτηση εργασίας. Πώς και πού µπορώ να καταρτιστώ; Μήπως είµαι πολύ µεγάλη για να καταρτιστώ; Μήπως χρειάζοµαι πολλά προσόντα για να συµµετάσχω; Εάν είσαι άνεργη και θέλεις να αποκτήσεις ουσιαστικά προσόντα για την απορρόφησή σου στην αγορά εργασίας, έχεις τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις τα προσφερόµενα προγράµµατα κατάρτισης. Ο ρόλος της είναι να καλύψει τα κενά που ίσως έχεις στην εκπαίδευσή σου και να ανταποκριθεί στις ολοένα µεταβαλλόµενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΠΑ) Αρµοδιότητες του Κέντρου είναι: Η διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραµµάτων όπως το πρόγραµµα για την Επαγγελµατική Κατάρτιση Leonardo da Vinci, το Έργο Προώθησης Σύγχρονων και Ευέλικτων Μορφών Απασχόλησης και το Europass. Επιµόρφωση/κατάρτιση στη διευθυντική ανάπτυξη και παραγωγικότητα/ ια Βίου Μάθηση. Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Παροχή υπηρεσιών στήριξης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το Κέντρο Παραγωγικότητας παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες, διοικητική στήριξη και εµπειρογνωµοσύνη στο Υπουργείο και τα Τµήµατά του, όπως το Τµήµα Εργασίας, το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας και τη Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου για υλοποίηση σηµαντικών έργων, τα οποία ευρίσκονται στις προτεραιότητες του Υπουργείου. Το Κέντρο Παραγωγικότητας ανέλαβε την αξιοποίηση σχεδίων και δράσεων της 16

17 Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσα από την διαχείριση και εφαρµογή Ευρωπαϊκών προγραµµάτων και προετοιµασία του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα για εφαρµογή σχεδίων της Ε.Ε στην Κύπρο. Ευρωπαικά Προγράµµατα, Σχέδια και Πρωτοβουλίες: Πρόγραµµα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου για την Προώθηση Σύγχρονων και Ευέλικτων Μορφών Απασχόλησης Εθνικό Κέντρο Europass (ΕΚΕ) ικτυωθείτε: Αναπτύξετε την Επιχείρηση σας εύκολα, γρήγορα, αποδοτικά INTERREG III ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Σκοπός της Αρχής είναι η δηµιουργία των προϋποθέσεων για προγραµµατισµένη και συστηµατική κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της Κύπρου, σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τοµείς, για την ικανοποίηση των αναγκών της οικονοµίας µέσα στα πλαίσια της κοινωνικής και οικονοµικής πολιτικής του Κράτους. Τα Κυριότερα σχέδια της Αρχής Μονοεπιχειρησιακά προγράµµατα - Κατάρτιση µέσα στην επιχείρηση Μονοεπιχειρησιακά προγράµµατα - Κατάρτιση στο εξωτερικό Πολυεπιχειρησιακά προγράµµατα - κατάρτιση σε ιδρύµατα/οργανισµούς στην Κύπρο Προγράµµατα Συνεχιζόµενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζοµένων για Κατάρτιση Συνδικαλιστικών Στελεχών Στελέχωση επιχειρήσεων Σύστηµα Μαθητείας Αρχική κατάρτιση Αναβάθµιση Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης 17

18 ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου παρέχει τη δυνατότητα σε πολίτες που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατέστη δυνατό να σπουδάσουν ή να ολοκληρώσουν τις πανεπιστηµιακές τους σπουδές, να το κατορθώσουν. Επιπλέον, µε την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι κάτοχοι πανεπιστηµιακού πτυχίου έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν σε µεταπτυχιακό επίπεδο, ή ακόµη να σπουδάσουν ένα άλλο αντικείµενο που εκτιµούν ότι θα τους είναι χρήσιµο στην επαγγελµατική τους ανέλιξη. Τέλος, το Ανοικτό Πανεπιστήµιο, µε τα εκπαιδευτικά προγράµµατα σύντοµης διάρκειας, παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να ενηµερώνονται σε αντικείµενα αιχµής κατά τη διάρκεια της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας. Το Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου είναι κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα που παρέχει πτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα, καθώς επίσης και εκπαιδευτικά / επιµορφωτικά προγράµµατα σύντοµης διάρκειας, µε τη µέθοδο της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Παράλληλα, αποστολή του Ανοικτού Πανεπιστηµίου είναι η προαγωγή της επιστηµονικής έρευνας και η ανάπτυξη τεχνολογίας και µεθοδολογίας στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το Ανοικτό Πανεπιστήµιο είναι ισότιµο µε όλα τα αναγνωρισµένα πανεπιστήµια του κόσµου, ανεξάρτητα από τη µεθοδολογία που χρησιµοποιούν - συµβατική ή µη. Τα προγράµµατά του είναι δοµηµένα µε το σύστηµα των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και έτσι δίδεται η δυνατότητα στους φοιτητές να έχουν αµφίδροµη σχέση µεταξύ των συµβατικών πανεπιστηµίων και του Ανοικτού Πανεπιστηµίου. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Είναι δύσκολο να βρω δουλειά; Θα πρέπει να γνωρίζεις ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι που δεν µπορείς να βρεις δουλειά. εν ψάχνεις συστηµατικά για δουλειά εν έχεις αναπτύξει συγκεκριµένο σύστηµα εύρεσης εργασίας εν αντιµετωπίζεις ρεαλιστικά τα προσόντα σου Φοβάσαι την απόρριψη εν έχεις προετοιµαστεί κατάλληλα για να δώσεις προσωπική συνέντευξη εν ξέρεις να πλασάρεις τον εαυτό σου εν ξέρεις που να ψάξεις Πώς πρέπει να ψάξω για δουλειά ; Προσδιόρισε καθαρά για ποιο λόγο θέλεις να εργαστείς. 18

19 Για σένα είναι οικονοµική ανάγκη Για σένα σηµαίνει συµµετοχή στην κοινωνική ζωή Για σένα σηµαίνει να είσαι χρήσιµη Για σένα σηµαίνει ολοκλήρωση Για σένα σηµαίνει κοινωνική αναγνώριση Τι είναι η αναζήτηση εργασίας; Είναι να γνωρίζεις πώς θα δηµιουργήσεις αµφίδροµη επικοινωνία µε τους πιθανούς εργοδότες. Αυτό προϋποθέτει : να γνωρίζεις καλά τον εαυτό σου και αυτό που θέλεις να γνωρίζεις να δηµιουργείς επαφές να γνωρίζεις πως να αποκτάς και πώς να δίνεις πληροφόρηση να κάνεις επιλογές να γνωρίζεις τι ζητούν από σένα να γνωρίζεις να αξιολογείς αντικειµενικά τις ικανότητές σου να γνωρίζεις να αξιολογείς αντικειµενικά τις απαιτήσεις µίας εργασίας Επίσης, είναι ένα παιγνίδι αριθµών. Για το λόγο αυτό, Μέτρησε τα προσόντα που έχεις αποκτήσει Βρες όσο πιο πολλές δουλειές δώσε όσο πιο πολλές συνεντεύξεις µπορείς Που πρέπει να ψάξω για να βρω εργασία Σε καθηµερινές και εβδοµαδιαίες εφηµερίδες Στον οικονοµικό τύπο Σε τοπικές εφηµερίδες Στα Επαρχιακά γραφεία εξευρέσεως εργασίας. Στις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις Αφού έχεις όλες τις πληροφορίες για τον οργανισµό ή την εταιρεία για την οποία ενδιαφέρεσαι µπορείς να στείλεις βιογραφικό σου σηµείωµα µε τη συνοδευτική επιστολή. Μπορείς να απαντήσεις σε µία αγγελία, ακόµη και εάν δεν έχεις όλα τα απαιτούµενα προσόντα υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι κατέχεις την άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος όταν αυτή είναι απαραίτητη. Εκτός από τις αγγελίες µέσα από τις οποίες µπορείς να βρεις εργασία, υπάρχει και η διαδικασία της αυθόρµητης υποψηφιότητας. 19

20 Τι είναι αυθόρµητη υποψηφιότητα; Είναι η διαδικασία µε την οποία προτείνεις τις υπηρεσίες σου σε επιχειρήσεις ή οργανισµούς που δεν έχουν δηµοσιοποιήσει την ανάγκη τους για πρόσληψη προσωπικού. Πώς να παρουσιάσω και να συντάξω την επιστολή της υποψηφιότητάς µου Η επιστολή πρέπει να είναι χειρόγραφη και όχι µακροσκελής.πρόσεξε το γραφικό σου χαρακτήρα και την εν γένει παρουσίαση της επιστολής. Μη στέλνεις φωτοτυπία. Ο Πρόλογος πρέπει να κινεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη: είξε µε τρόπο πρωτότυπο, συγκεκριµένο και ακριβή, γιατί επέλεξες τη συγκεκριµένη επιχείρηση. Στην ανάπτυξη της επιστολής πρέπει να δικαιολογείς την υποψηφιότητά σου και να εξηγείς τι έχεις να προσφέρεις στην επιχείρηση. Θεµελίωσε την επαγγελµατική σου αξία, παρουσιάζοντας γεγονότα καθώς και τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων σου, τις γνώσεις και τις ιδιαίτερες ικανότητές σου, που κρίνεις ότι µπορεί να ενδιαφέρουν την επιχείρηση. Ο επίλογος πρέπει να δείχνει την αισιοδοξία σου ότι θα επιτύχεις συνάντηση µε τον εργοδότη. ΠΡΟΣΟΧΗ : Μην παρουσιάζεσαι µε νοοτροπία επαίτη και µην αναφέρεσαι σε τυχόν προσωπικές δυσκολίες που περνάς. Η επιχείρηση στην οποία απευθύνεσαι δεν είναι οργανισµός κοινωνικής πρόνοιας,χρειάζεται άτοµα µε ικανότητες, δεξιότητες και δυναµισµό. Σε ποιόν πρέπει να απευθύνω την επιστολή µου; Στο γενικό/ή διευθυντή/ντρια της επιχείρησης, όταν πρόκειται για µικρές ή µεσαίες επιχειρήσεις, στο διευθυντή Προσωπικού ή στο/στη διευθυντή/ντρια του τµήµατος που σε ενδιαφέρει, όταν πρόκειται για µεγάλες επιχειρήσεις. Όπου αυτό είναι δυνατό, απεύθυνε την επιστολή σου στους παραπάνω προσωπικά. Μπορώ να επικοινωνήσω ξανά µε τις επιχειρήσεις που δεν µου απάντησαν; Ναι, µετά από τρεις περίπου εβδοµάδες, µπορείς να τους τηλεφωνήσεις. Πώς να οργανώσω την αναζήτηση εργασίας; Μάθε όσο πιο πολλά µπορείς για την εταιρεία και τους εργοδότες Βρες τις πιθανές ερωτήσεις που θα σου απευθύνουν στη συνέντευξη Ετοίµασε ένα καλό βιογραφικό Κάνε κάθε βδοµάδα ένα λεπτοµερές πρόγραµµα,ένα «σχέδιο πορείας», µε τις συναντήσεις τα τηλεφωνήµατα για πληροφορίες και για τον καθορισµό επαφών που πρέπει να γίνουν. Τήρησε αυστηρά την τήρηση αυτού του προγράµµατος,σαν να είσαι στη δουλειά σου Αρχειοθέτησε επιµελώς όλη την πορεία σου,βιογραφικά σηµειώµατα µικρές αγγελίες, αντίγραφα επιστολών,απαντήσεις. 20

21 Πώς µπορώ να κάνω περισσότερο αποτελεσµατική την αναζήτηση εργασίας; Για να βρεις εργασία πρέπει να οπλιστείς µε αυτοπεποίθηση και υποµονή. Χρειάζεσαι όµως και ένα «σχέδιο δράσης».αυτό θα σε κάνει να διώξεις σιγά-σιγά το άγχος και να αποφύγεις άσκοπες ενέργειες που θα σε αποθαρρύνουν και θα σε απογοητεύσουν. Να είσαι σύγουρη ότι σύντοµα το σχέδιο δράσης σου βασισµένο πάνω στις τεχνικές αναζήτησης εργασίας, θα αποδώσει. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πρόκειται για µία µεθοδολογία που θα σε βοηθήσει να προβάλεις πιο αποτελεσµατικά τον εαυτό σου. Οι τεχνικές αναζήτησης εργασίας περιλαµβάνουν: σύνταξη βιογραφικού σηµειώµατος, συνοδευτική επιστολή του βιογραφικού σηµειώµατος, επιστολή αυθόρµητης υποψηφιότητας, Προετοιµασία για προσωπική συνέντευξη Τι είναι ένα Βιογραφικό Σηµείωµα Είναι µια επαγγελµατική «ταυτότητα» που σε παρουσιάζει. ίνει στον εργοδότη πληροφορίες για τα επαγγελµατικά σου προσόντα, την εκπαίδευση, τις δεξιότητες ίνει την ευκαιρία στον εργοδότη να αντλήσει πληροφορίες,να σχηµατίσει µία πρώτη εικόνα για το επαγγελµατικό σου προφίλ. Πώς πρέπει να το παρουσιάσω; Πρώτα απ όλα µε ευκρίνεια ώστε να είναι εύκολη η ανάγνωσή του και µε τρόπο ώστε να κινεί το ενδιαφέρον του παραλήπτη. Γράψε το βιογραφικό από την πλευρά του εργοδότη Επέλεξε µία παρουσίαση επιµεληµένη, µε περιθώρια και παραγράφους καλά χωρισµένες. ακτυλογράφησε το βιογραφικό σου σηµείωµα σε άσπρο χαρτί καλής ποιότητας και µην ξεπεράσεις τις δύο σελίδες Χρησιµοποίησε λεξιλόγιο απλό και ακριβές, χωρίς συντοµογραφίες. Κράτησε φωτοτυπίες από το πρωτότυπο Ποιο πρέπει να είναι το περιεχόµενο του βιογραφικού µου σηµειώµατος ; Πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: την ταυτότητά σου: επώνυµο, όνοµα,διεύθυνση, τηλέφωνο. τις σπουδές σου :απολυτήριο, πτυχίο την κατάρτισή σου, την γνώση ξένων γλωσσών την επαγγελµατική σου εµπειρία περιγράφοντας σύντοµα κάθε θέση, το αντικείµενο της εργασίας σου και τα καθήκοντα που εκπλήρωνες, τη διάρκεια της εργασίας και το όνοµα της επιχείρησης. Τόνισε τη θέση που έχει περισσότερη σχέση µε την τωρινή σου επαγγελµατική αναζήτηση. 21

22 Υπάρχει ένας µοναδικός τύπος βιογραφικού σηµειώµατος ; Όχι. Ανάλογα µε την επαγγελµατική σου εµπειρία και τα σχέδιά σου µπορείς να οργανώσεις το βιογραφικό σου σηµείωµα µε διαφορετικούς τρόπους: Χρονολογικά: ξεκινώντας από την παλαιότερη εµπειρία µέχρι την πιό πρόσφατη. Έτσι τονίζεις την επαγγελµατική σου πρόοδο Αντίστροφα χρονολογικά: ξεκινώντας απο την τελευταία σου εµπειρία µέχρι την πρώτη. Με αυτόν τον τρόπο δίνεις έµφαση στην τελευταία σου εµπειρία. είχνεις έτσι, ότι αυτή είναι η πιο ενδιαφέρουσα σε σχέση µε τη θέση που ψάχνεις. Θεµατικά: χωρίζοντας τις επαγγελµατικές σου εµπειρίες σε κατηγορίες ανάλογα µε το είδος της εργασίας ακόµη και σε περισσότερους εργοδότες. Ανάλογα µε το είδος της επιχείρησης που απευθύνεσαι, τονίζεις περισσότερο τα στοιχεία που έχουν σχέση µε τους στόχους και το αντικείµενο της συγκεκριµένης επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό µπορείς να παρουσιάσεις µε συνοχή εµπειρίες σύντοµης διάρκειας ή πολύ διαφορετικές µεταξύ τους. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη συµπεριλάβεις στο βιογραφικό σου σηµείωµα κάτι που δέν θα µπορέσεις να υποστηρίξεις ή κάτι που πιθανόν να σε φέρει σε δύσκολη θέση στη διάρκεια της συνέντευξης. Πόσο σηµαντική είναι η συνέντευξη πρόσληψης; Πρώτα πρώτα η συνέντευξη δείχνει ότι το βιογραφικό σου σηµείωµα αξιολογήθηκε θετικά και ότι υπάρχει ενδιαφέρον για προσωπική συνάντηση µαζί σου. Η συνάντηση µπορεί να γίνει µε τον υπεύθυνο πρόσληψης προσωπικού, µε το γενικό διευθυντή ή άλλο αρµόδιο. Πριν από τη συνέντευξη πρέπει να είσαι καλά προετοιµασµένη. Πρέπει να ξαναδιαβάσεις την αγγελία, την αίτηση και το βιογραφικό σηµείωµα που έχεις υποβάλει για να τα θυµάσαι. Πώς µπορώ να προετοιµαστώ για τη συνέντευξη πρόσληψης, ώστε να έχω λιγότερο άγχος; Να προβλέψεις πιθανά ερωτήµατα που θα σου τεθούν και να είσαι έτοιµη να τα απαντήσεις. Να εκτιµήσεις τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία ως προς την προσφερόµενη θέση και να τα προβάλεις µε θετικό τρόπο. Μπορείς να έχεις ετοιµάσει ένα κατάλογο µε ερωτήσεις που θέλεις να θέσεις προς το τέλος της συνέντευξης. Να προσέχεις να έχεις µία επιµεληµένη εµφάνιση γιατί ένα καλό και προσεγµένο παρουσιαστικό δηµιουργεί ευχάριστη εντύπωση. Να προσέξεις την έγκαιρη και ακριβή προσέλευσή σου τη συνάντηση. Ποια είναι τα θέµατα που συνήθως γίνονται σε µία συνέντευξη. Οι λόγοι του ενδιαφέροντός σου για τη θέση εργασίας. Η εκπαίδευση και η επιµόρφωσή σου Η προηγούµενη επαγγελµατική σου δραστηριότητα Τα ενδιαφέροντά σου και η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου σου Συζήτηση για κάποιο θέµα άµεσης επικαιρότητας. 22

23 Υπάρχουν κάποιες πρακτικές οδηγίες που θα µε βοηθήσουν; Χαιρετάς ευγενικά, συστήνεσαι και κοιτάς µε αυτοπεποίθηση το συνοµιλητή σου. Προσπαθείς να προβάλεις τα στοιχεία του εαυτού σου που αποδεικνύουν ότι είσαι το κατάλληλο άτοµο για την προσφερόµενη θέση. είχνεις ενδιαφέρον για τη συζήτηση, δεν φλυαρείς άσκοπα,αλλα και ούτε απαντάς µονολεκτικά. Όταν µιλάς για τον εαυτό σου, πρέπει να χρησηµοποιείς επιχειρήµατα, να δείχνεις προθυµία και ενθουσιασµό Θα ήταν χρήσιµο να αποφύγεις να κριτικάρεις ή να δυσφηµίσεις κάποιον προηγούµενο εργοδότη σου. Εάν δεν σου είναι εύκολο να απαντήσεις σε κάποια ερώτηση διατήρησε την ψυχραιµία σου και προσπάθησε µε ευγενικό τρόπο να εξηγήσεις ότι δεν σου έχει δοθεί η ευκαιρία να ασχοληθείς µε το θέµα. Να είσαι έτοιµη για κάποιες δύσκολες ερωτήσεις,όπως ερωτήσεις που αφορούν τον εαυτό σου και κάποια χαρακτηριστικά σου π.χ. Πείτε µου για τον εαυτό σας Ποιος από τους γονείς σας σας επηρέασε περισσότερο; Παίρνεις εύκολα αποφάσεις; Έχετε υποµονή; Προτιµάτε να δουλεύετε µόνη σας ή οµαδικά ; Πώς αντιλαµβάνεστε την επιτυχία; Θεωρείτε ότι έχετε διοικητικές ικανότητες; ώστε µου δύο παραδείγµατα που πήρατε πρωτοβουλία. Θα µου κάνουν ερωτήσεις που αφορούν τις σπουδές µου; Είναι πολύ πιθανό. Ερωτήσεις που συνήθως γίνονται είναι: Ποιες σπουδές κάνατε; Ποιοι λόγοι σας έκανα να επιλέξετε το συγκεκριµένο κλάδο σπουδών Έχετε παρακολουθήσει προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης ; Πιστεύετε ότι σας ωφέλησαν; Θα µου κάνουν ερωτήσεις που αφορούν τη δουλεία µου; Ναι, όπως: Γιατί φύγατε από την προηγούµενη εργασία σας; Πώς βρήκατε τις προηγούµενες εργασίες σας ; Για ποιους λόγους θέλετε να δουλέψετε στην επιχείρησή µας ; Ποια είναι τα µελλοντικά σας σχέδια; Σκέφτεστε να µείνετε πολύ καιρό στην επιχείρησή µας; Ποιος φροντίζει τα παιδιά σας τις ώρες που εργάζεστε; Τι µισθό θέλετε; Μην κάνετε αρνητικά σχόλια για το σχολείο σου, τους προηγούµενους εργοδότες σου, τους συναδέλφους σου. 23

24 Είναι καλύτερα να µην αναφερθείς στην αµοιβή σου και στις πρόσθετες παροχές ακόµη και αν αποτελούν την κυριότερη αιτία που ζητάς δουλειά. Πόσο διαρκεί µία συνέντευξη; Μία συνέντευξη διαρκεί 10 έως 20 λεπτά. Ευχαρίστησε µε ευγένεια το συνοµιλητή σου, όποια και αν είναι η έκβαση της συζήτησης για το χρόνο που σου διέθεσε. ιευκρίνισε το χρονικό πλαίσιο µέσα στο οποίο θα λάβεις απάντηση. Τι είναι η κάρτα παρουσίασης; Πρόκειται για την επαγγελµατική σου κάρτα. Πρέπει να είναι προσεχτικά σχεδιασµένη και τυπωµένη, ώστε να αναδεικνύει το επαγγελµατικό σου προφίλ Την κάρτα αυτή µπορείς να τη µοιράσεις σε φίλους ή γνωστούς, σε εργοδότες και επαγγελµατίες που µπορούν να σου φανούν χρήσιµοι. Η κάρτα αυτή πρέπει να περιλαµβάνει συνοπτικά τα παρακάτω στοιχεία: Ονοµατεπώνυµο ιεύθυνση Τηλέφωνο Επάγγελµα Επαγγελµατική εµπειρία Τεχνογνωσία Επιπλέον προσόντα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 24

25 Υπάρχουν διάφορα προγράµµατα που επιχορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυπριακή ηµοκρατία που δίνουν κίνητρα στις γυναίκες να αυτοαπασχοληθούν. Για πληροφορίες και αιτήσεις µπορείτε να απευθυνθείτε στο Υπουργείο Εµπορίου και Βιοµηχανίας ή στο ΚΕΠΑ. Η Κυπριακή Οµοσπονδία Γυναικών Επιχειρηµατιών (ΚΟΓΕ) µπορεί επίσης να δώσει πληροφορίες και καθοδήγηση. ΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Στην Κύπρο η Εργατική Νοµοθεσία ρυθµίζει θέµατα που αφορούν: Την ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και την επαγγελµατική κατάρτιση Την ισοµισθία Την οργάνωση του χρόνου εργασίας Την προστασία των εργοδοτουµένων µερικής απασχόλησης και µε εργασία ορισµένου χρόνου Τη γονική άδεια και την αδεία για λόγους ανωτέρας βίας Τη µητρότητα Τη σεξουαλική παρενόχληση Την κοινωνική προστασία Εάν είσαι έγκυος εργαζόµενη Απαγορεύεται η απόλυσή σου από τον εργοδότη σου από την στιγµή που του γνωστοποιήσεις την εγκυµοσύνη σου µε πιστοποιητικό ιατρού µέχρι και τρεις µήνες µετά το τέλος της άδειας µητρότητας σου. Σε περίπτωση απόλυσης σου το βάρος της ευθύνης για αιτιολόγηση της απόλυσης σου το έχει ο εργοδότης σου. Αν εργάζεσαι νύκτα δικαιούσαι να µετακινηθείς σε αντίστοιχη θέση ηµέρας. Αυτό ισχύει και κατά την διάρκεια του θηλασµού. 25

26 Απαγορεύεται η απασχόληση σου σε εργασίες που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες για την υγιεινή εξέλιξη της εγκυµοσύνης σου. Έχεις το δικαίωµα να µετακινηθείς σε άλλη µη επιβλαβή εργασία χωρίς µείωση των απολαβών σου. Απαλλάσσεσαι από την εργασία σου για προγεννητικές εξετάσεις χωρίς απώλεια αποδοχών εφόσον προσκοµίσεις σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό και δώσεις έγκαιρη προειδοποίηση στον εργοδότη σου. Εάν είσαι µητέρα εργαζόµενη ικαιούσαι άδεια µητρότητας 16 εβδοµάδων Μειώνεται το ωράριο σου κατά µια ώρα για χρονικό διάστηµα 6 µηνών από τον τοκετό για σκοπούς θηλασµού και των αυξηµένων φροντίδων του παιδιού σου. Αυτό ισχύει και για θετούς γονείς από την ηµέρα που αρχίζει η άδεια µητρότητας. Ο χρόνος της µιας ώρας θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας. Η άδεια µητρότητας σου δεν επηρεάζει την αρχαιότητα σου ή το δικαίωµα σου σε προαγωγή ή την επάνοδο σου σε εργασία την οποία ασκούσες πριν την άδεια µητρότητας σου ή άλλη παρόµοιας φύσης εργασία µε το ίδιο ύψος αποδοχών. Εάν είσαι εργαζόµενος γονέας (µητέρα ή πατέρας) ικαιούσαι γονική άδεια (χωρίς απολαβές) µέχρι 13 εβδοµάδες µέχρι το παιδί σου να γίνει 6 χρονών µε σκοπό την φροντίδα και ανατροφή των παιδιών σου. Ελάχιστη διάρκειας της άδειας για κάθε χρόνο είναι µια εβδοµάδα και µέγιστη τέσσερις εβδοµάδες. Αν και οι δύο γονείς απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη παίρνουν την γονική άδεια εκ περιτροπής. Γονική άδεια δικαιούσαι αν έχει συµπληρώσει συνεχή απασχόληση έξι µηνών στον ίδιο εργοδότη. ικαιούσαι άδεια για λόγους ανωτέρας βίας 7 µέρες τον χρόνο (χωρίς απολαβές) σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήµατος των παιδιών σου, του συζύγου, γονέα, αδελφού, αδελφής, παππού και γιαγιάς. Άλλα ικαιώµατα - Προστασία Γνωρίζει τι είναι η σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους δουλειάς; Είναι κάθε ανεπιθύµητη από εσένα συµπεριφορά σεξουαλικής φύσης ή άλλη συµπεριφορά βασισµένη στο φύλο, η οποία θίγει την αξιοπρέπεια γυναικών και αντρών κατά την απασχόληση ή κατά την πρόσβαση σε απασχόληση ή την επαγγελµατική εκπαίδευση ή κατάρτιση και εκφράζεται µε λόγια ή έργα. Γνωρίζεις ότι η σεξουαλική παρενόχληση συνιστά ποινικό αδίκηµα και απαγορεύεται και τιµωρείται όχι µόνο ο παρενοχλήσας αλλά και ο εργοδότης αν το επιτρέψει ή το ανεχθεί; Γνωρίζεις ότι την ευθύνη της απόδειξης την έχει ο εργοδότης σου; Γνωρίζεις ότι ο ελάχιστος χρόνος για την ετήσια άδεια σου θα είναι 4 εβδοµάδες; 26

27 Εσύ που εργάζεσαι µε µερική απασχόληση, γνωρίζεις την ψήφιση νοµοθεσίας για την προστασία σου; Θα έχεις αναλογικά τα ίδια δικαιώµατα µε τους εργαζοµένους µε πλήρη απασχόληση και απαγορεύεται η διάκριση σε βάρος σου. Εσύ που εργάζεσαι σ εργασία ορισµένου χρόνου, γνωρίζεις ότι απαγορεύεται η διάκρισης σε βάρος σου και ότι ο εργοδότης σου οφείλει µετά από 30 µήνες συνολικής απασχόλησης να σε συµπεριλάβει στο µόνιµο προσωπικό του; ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΑ ΒΑΡΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Και οι δύο σύζυγοι έχουν υποχρέωση να συνεισφέρουν ο καθένας, ανάλογα µε τις δυνάµεις του, στην αντιµετώπιση των αναγκών της οικογένειας, στην αµοιβαία υποχρέωση διατροφής και στη διατροφή των παιδιών τους. Η συνεισφορά αυτή γίνεται µε την προσωπική εργασία, τα εισοδήµατα τους και την περιουσία τους. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ Εάν η περιουσία του ενός συζύγου έχει αυξηθεί κατά την διάρκεια ή µε προσδοκία τον γάµο, ο άλλος σύζυγος εφ όσον συνέβαλε στην αύξηση της περιουσίας, µε οιοδήποτε τρόπο, σε περίπτωση που ο γάµος λυθεί ή ακυρωθεί ή σε περίπτωση διάστασης, τότε δικαιούται να απαιτήσει το µέρος εκείνο της αύξησης που προέρχεται από την δική του συµβολή. Η συνεισφορά του ενός συζύγου στην αύξηση της περιουσίας τεκµαίρεται ότι ανέρχεται στο: ΤΟ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟ της αύξησης, εκτός αν αποδειχθεί µικρότερη ή µεγαλύτερη συνεισφορά. Στην αύξηση της περιουσίας δεν υπολογίζεται ότι απέκτησαν οι σύζυγοι από: Α) ωρεά Β) Κληρονοµιά Γ) Κληροδοσία ) Χαριστική αιτία ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Η γονική µέριµνα περιλαµβάνει την επιµέλεια του τέκνου την διοίκηση της περιουσίας του, την εκπροσώπηση του στις περιουσιακές και προσωπικές του σχέσεις. Η Γονική Μέριµνα αποτελεί καθήκον και δικαίωµα και των δύο γονέων η οποία ασκείται από κοινού. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Η επιµέλεια περιλαµβάνει την ανατροφή, την επίβλεψη, την µόρφωση, την εκπαίδευση, τον προσδιορισµό του τόπου διαµονής του τέκνου. Κάθε απόφαση των γονιών σχετικά µε την άσκηση της γονικής µέριµνας πρέπει να αποβλέπει στο συµφέρον του παιδιού. Η ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΙΑΚΡΙΣΗ ΦΥΛΟΥ. ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΩΝ Οι γονείς έχουν υποχρέωση να διατρέφουν το ανήλικο τέκνο τους. 27

28 ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΑΜΟΥ Σε ποιους πληρώνεται Το βοήθηµα γάµου πληρώνεται και στους δύο συζύγους από ½ στον καθένα, ανεξάρτητα από κατηγορία ασφάλισης, µε την έκδοση δύο επιταγών. Το ποσό του Tο ποσό του βοηθήµατος γάµου το 2007 είναι 340 ( 170 βοηθήµατος για καθένα από τους συζύγους). Tο ποσό αυτό αυξάνεται συνήθως κάθε χρόνο. ιαβήµατα Για να πληρωθεί το βοήθηµα γάµου πρέπει να υποβληθεί 28

29 αιτητών αίτηση σε ειδικό έντυπο που µπορεί να εξασφαλιστεί από οποιοδήποτε Γραφείο Kοινωνικών Aσφαλίσεων. H αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό γάµου και να παραδοθεί στο πλησιέστερο Γραφείο Kοινωνικών Aσφαλίσεων. Προθεσµία για υποβολή της αίτησης H αίτηση για βοήθηµα γάµου πρέπει να υποβληθεί µέσα σε 12 µήνες από την ηµέρα του γάµου. Aν η αίτηση υποβληθεί αργότερα, τότε το βοήθηµα γάµου δεν πληρώνεται. ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ Σε ποιους πληρώνεται Προϋποθέσεις Tο ποσό του Βοηθήµατος Το βοήθηµα τοκετού πληρώνεται στη µητέρα, είτε είναι η ίδια ασφαλισµένη είτε ο σύζυγος της, ανεξάρτητα από κατηγορία ασφάλισης (µισθωτοί, αυτοτελώς εργαζόµενοι, προαιρετικά ασφαλισµένοι). Oι προϋποθέσεις για την πληρωµή του βοηθήµατος τοκετού είναι: - Nα έγινε ο τοκετός. - Tο βοήθηµα τοκετού πληρώνεται για τη γέννηση ζωντανού παιδιού, ή παιδιού που γεννιέται νεκρό ύστερα από εγκυµοσύνη 28 τουλάχιστον εβδοµάδων. Tο ποσό του βοηθήµατος τοκετού το 2007 είναι 250 για όλες τις περιπτώσεις, ανεξάρτητα από µισθό ή ηµεροµίσθιο. Σε περίπτωση όµως που γεννιούνται δίδυµα ή πιο πολλά παιδιά, είναι 250 για κάθε παιδί. Tο ποσό αυτό αυξάνεται συνήθως κάθε χρόνο. ιαβήµατα Αιτήτριας Για να πληρωθεί το βοήθηµα τοκετού, η µητέρα πρέπει να υποβάλει αίτηση σε ειδικό έντυπο που µπορεί να εξασφαλίσει από οποιοδήποτε Γραφείο Kοινωνικών Aσφαλίσεων. H αίτηση πρέπει να παραδοθεί σε ένα από τα Γραφεία Kοινωνικών Aσφαλίσεων και να συνοδεύεται από 29

30 πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού και σε περίπτωση που η αιτήτρια υποβάλλει την αίτηση µε βάση την ασφάλιση του συζύγου της από πιστοποιητικό γάµου. Προθεσµία υποβολή της αίτησης H αίτηση για βοήθηµα τοκετού πρέπει να υποβληθεί µέσα για σε 12 µήνες από την ηµέρα του τοκετού. Aν η αίτηση υποβληθεί αργότερα, το βοήθηµα τοκετού δεν πληρώνεται. ΕΠΙ ΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Ποιες δικαιούνται Eπίδοµα µητρότητας δικαιούνται οι ασφαλισµένες µισθωτές και αυτοτελώς εργαζόµενες καθώς και οι προαιρετικά ασφαλισµένες στην υπηρεσία Kύπριου εργοδότη στο εξωτερικό, οι οποίες αναµένουν τοκετό ή έχουν υιοθετήσει παιδί είτε οι ίδιες είτε ο σύζυγος τους µέσα στα δώδεκα πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού. Προϋποθέσεις Oι προϋποθέσεις για την πληρωµή του επιδόµατος µητρότητας είναι: - η ασφαλισµένη να είναι µε άδεια µητρότητας,χωρίς ηµεροµίσθιό από τον εργοδότη της, Περίοδος H ασφαλισµένη δικαιούται να πληρωθεί πληρωµής επίδοµα για δεκαέξι εβδοµάδες, αρχίζοντας από οποιαδήποτε εβδοµάδα µεταξύ της έκτης και της δεύτερης εβδοµάδας πριν από την εβδοµάδα µέσα στην οποία αναµένει τοκετό. 30

31 Aν ο τοκετός γίνει µετά την εβδοµάδα µέσα στην οποία η ασφαλισµένη ανάµενε τοκετό, τότε η περίοδος των δεκαέξι εβδοµάδων αυξάνεται ανάλογα. Εάν η αίτηση υποβληθεί µετά τον τοκετό, η περίοδος των 16 εβδοµάδων καθορίζεται µε βάση την ηµεροµηνία του τοκετού και όχι µε βάση την ηµεροµηνία του αναµενόµενου τοκετού. Στην περίπτωση υιοθεσίας παιδιού, η ασφαλισµένη δικαιούται επίδοµα µητρότητας από την εβδοµάδα υιοθεσίας για περίοδο δεκατεσσάρων εβδοµάδων. Tο ύψος του Tο ύψος του επιδόµατος µητρότητας επιδόµατος καθορίζεται µε βάση τον εβδοµαδιαίο µέσο όρο των πληρωµένων και πιστωµένων ασφαλιστέων αποδοχών της ασφαλισµένης µέσα στο προηγούµενο έτος εισφορών Aν η ασφαλισµένη λαµβάνει µέρος των απολαβών της από τον εργοδότη της για την περίοδο που δικαιούται επίδοµα µητρότητας, το επίδοµα µειώνεται έτσι που το ολικό ποσό των απολαβών και του επιδόµατος να µην είναι πιο ψηλό από τις κανονικές απολαβές της. ιαβήµατα αιτήτριας Για να πληρωθεί επίδοµα µητρότητας η ασφαλισµένη πρέπει να υποβάλει αίτηση πάνω σε ειδικό έντυπο το οποίο µπορεί να εξασφαλίσει από οποιοδήποτε Γραφείο Kοινωνικών Aσφαλίσεων. H αίτηση πρέπει να παραδοθεί σε ένα από τα Γραφεία Kοινωνικών Aσφαλίσεων, αφού συµπληρωθεί κατάλληλα από την ίδια, το γιατρό της και τον εργοδότη της. Προθεσµία για υποβολή αίτησης H αίτηση για επίδοµα µητρότητας πρέπει να υποβληθεί µέσα σε 21 ηµέρες από την ηµέρα από την οποία αρχίζει η της άδεια µητρότητας. Αν η αίτηση υποβληθεί µε καθυστέρηση, επίδοµα πληρώνεται αναδροµικά µόνο για 21 ηµέρες. Σε εξαιρετικές, όµως, περιπτώσεις, αν η αιτήτρια αποδείξει ότι έχει εύλογη αιτία για την καθυστέρηση στην υποβολή της αίτησης, το επίδοµα µπορεί να πληρωθεί, αν η αίτηση υποβληθεί µέσα σε δώδεκα µήνες από την ηµέρα από την οποία η αιτήτρια ζητά να πληρωθεί επίδοµα. 31

32 ιπλά δικαιώµατα Σε περίπτωση που η ασφαλισµένη δικαιούται ταυτόχρονα επίδοµα µητρότητας και άλλη παροχή από το Tαµείο Kοινωνικών Aσφαλίσεων, λαµβάνει µόνο την πιο ψηλή παροχή. Aυτό δεν εφαρµόζεται όταν υπάρχει ταυτόχρονα δικαίωµα σε επίδοµα µητρότητας και σύνταξη χηρείας, σύνταξη χήρας ή επίδοµα αγνοουµένου. Στην περίπτωση αυτή η ασφαλισµένη πληρώνεται για την ίδια περίοδο και τις δύο παροχές. ΕΠΙ ΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ποιοι δικαιούνται Προϋποθέσεις Επίδοµα ασθενείας δικαιούνται οι ασφαλισµένοι µισθωτοί και αυτοτελώς εργαζόµενοι καθώς και οι προαιρετικά ασφαλισµένοι που εργάζονται στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότης στο εξωτερικό. Ασφαλισµένοι που είναι ηλικίας κάτω των 16 χρόνων ή πέραν των 63 χρόνων δεν δικαιούνται επίδοµα. Το όριο των 63 χρόνων παρατείνεται µέχρι το 65 ο έτος της ηλικίας αν ο ασφαλισµένους δεν δικαιούται σύνταξη γήρατος Οι προϋποθέσεις για την πληρωµή του επιδόµατος ασθενείας είναι: - ο ασφαλισµένος να µην εργάζεται λόγω ασθενείας και να µην παίρνει ολόκληρο το µισθό του ή το ηµεροµίσθιό του από τον εργοδότη του για την περίοδο της 32

33 ασθένειας του, - να έχουν περάσει 26 τουλάχιστον εβδοµάδες από την ηµέρα ασφάλισης µέχρι την ηµέρα που αρχίζει η ανικανότητά του για εργασία και στην περίοδο αυτή να έχει πληρώσει εισφορές πάνω σε4 αποδοχές που στο σύνολο τους να µην είναι λιγότερες από 26 φορές το εβδοµαδιαίο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών και - να έχει πληρωµένες ή πιστωµένες ασφαλιστέες αποδοχές µέσα στο προηγούµενο έτος εισφορών που στο σύνολο του να µην είναι λιγότερες από 20 φορές το εβδοµαδιαίο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών. Περίοδος Πληρωµής Σε περίπτωση µισθωτού/της, το επίδοµα ασθενείας αρχίζει να πληρώνεται από την τέταρτη ηµέρα της απουσίας από την εργασία του λόγω ασθενείας και σε περίπτωση αυτοτελώς εργαζοµένου από την δέκατη ηµέρα. Όταν όµως ο αυτοτελώς εργαζόµενος είναι ανίκανος για εργασία λόγω ατυχήµατος ή εισαχθεί σε νοσοκοµείο ή κλινική µέσα στις πρώτες 4 ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης της ανικανότητας του/της και παραµείνει για ένα τουλάχιστο βράδυ, το επίδοµα πληρώνεται από την 4 η ηµέρα της ανικανότητας. Το επίδοµα ασθενείας καταβάλλεται για 156 τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες σε κάθε περίοδο διακοπής της απασχόλησης. ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 33

34 Εργατικό Eργατικό ατύχηµα θεωρείται κάθε ατύχηµα που συµβαίνει σε µισθωτό στον ατύχηµα τόπο και στη διάρκεια της εργασίας του και που τα αίτια του σχετίζονται µε την εργασία του µισθωτού. Eργατικό ατύχηµα θεωρείται επίσης και το ατύχηµα που συµβαίνει όταν ο µισθωτός µεταβαίνει στην εργασία του ή επιστρέφει απ αυτή. Aτύχηµα που συµβαίνει εκτός Kύπρου, δε θεωρείται εργατικό ατύχηµα. Επαγγελµατικές ασθένειες Eπαγγελµατική ασθένεια θεωρείται κάθε ασθένεια που προκαλείται από την απασχόληση µισθωτού σε ορισµένο επάγγελµα. Oι επαγγελµατικές ασθένειες που καλύπτει η νοµοθεσία Kοινωνικών Aσφαλίσεων και οι εργασίες οι οποίες αναγνωρίζεται ότι προκαλούν τις ασθένειες αυτές, καθορίζονται σε ειδικούς Kανονισµούς. Παροχές Oι παροχές για εργατικά ατυχήµατα και επαγγελµατικές ασθένειες είναι: - επίδοµα σωµατικής βλάβης, - παροχές αναπηρίας, και - παροχές θανάτου. (Α) ΕΠΙ ΟΜΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Ποιοι δικαιούνται Eπίδοµα σωµατικής βλάβης δικαιούνται όσοι εργάζονται ως µισθωτοί, ανεξάρτητα από ηλικία. Προϋποθέσεις Oι προϋποθέσεις για την πληρωµή του επιδόµατος σωµατικής βλάβης είναι: - ο εργαζόµενος να µην µπορεί να εργαστεί λόγω εργατικού ατυχήµατος ή επαγγελµατικής ασθένειας, και - να µην λαµβάνει ολόκληρο το µισθό ή το ηµεροµίσθιό του από τον εργοδότη του για την περίοδο που δεν εργάζεται. Για το επίδοµα αυτό δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για εισφορές. Eίναι αρκετό ο εργαζόµενος να ήταν µισθωτός την ηµέρα που έπαθε το ατύχηµα ή όταν έπαθε επαγγελµατική ασθένεια. Περίοδος πληρωµής Tο επίδοµα σωµατικής βλάβης αρχίζει να πληρώνεται από την τέταρτη ηµέρα της διακοπής της εργασίας λόγω του ατυχήµατος ή της επαγγελµατικής ασθένειας και συνεχίζει για όσες ηµέρες ο δικαιούχος δεν µπορεί να εργαστεί. Όταν όµως συµπληρωθούν δώδεκα µήνες από την ηµέρα του ατυχήµατος ή από την ηµέρα που άρχισε η επαγγελµατική ασθένεια, το επίδοµα σωµατικής βλάβης τερµατίζεται. ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ 34

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Επίδομα Ανεργίας Επίδομα Ασθενείας Επίδομα Μητρότητας Βοηθήματα Τοκετού και Γάμου Επίδομα Σωματικής Βλάβης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

Καταβάλλεται από όλες τις επιχειρήσεις και ηµικρατικούς οργανισµούς Εξαιρούνται: Κυβέρνηση και Αυτοεργοδοτούµενοι.

Καταβάλλεται από όλες τις επιχειρήσεις και ηµικρατικούς οργανισµούς Εξαιρούνται: Κυβέρνηση και Αυτοεργοδοτούµενοι. ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΑνΑ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2 ο Παγκύπριο Συνέδριο για τη Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισµό Νίκη Ματθαίου Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου ΑνΑ 18 Οκτωβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Α.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ηρώων Πολυτεχνείου 229, Λάρισα 2410-287061 /2 www.tirnavs-tpek.gr kek@dynamiki.gr Αρμόδια: Βουτσελά Πολίνα ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στην άδεια µητρότητας

Αλλαγές στην άδεια µητρότητας Maternity leave changes - Greek PL507 (Rev 3) Αλλαγές στην άδεια µητρότητας Βασική περίληψη Η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να βοηθήσει τους εργαζόµενους γονείς. Οι αλλαγές που αφορούν στα δικαιώµατα της άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. Στην Αθήνα την 15 η Νοεµβρίου 2004, οι υπογράφοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Εργαλείο Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον στα πλαίσια του Έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Έναρξης Πλατφόρμας EPALE- Ιούνιος 20151

Ημερίδα Έναρξης Πλατφόρμας EPALE- Ιούνιος 20151 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Γρηγόρης Δημητρίου Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ης Τάξης Διεύθυνση Υπηρεσιών Κατάρτισης Ημερίδα Έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων µέτρων κρατικής φοιτητικής πρόνοιας

ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων µέτρων κρατικής φοιτητικής πρόνοιας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση ΣΥΝΟΛΙΚΗ. Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής:.. Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΑνΑΔ) ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Γρηγόρης Δημητρίου Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ης Τάξης Holiday Inn Λευκωσία -

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ» Πρέβεζα 06-03-2013 Αρ. πρωτ: 6611 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Η ΕΤΑΝΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3.

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TO ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το Πανεπιστήµιο Frederick προκηρύσσει από τις Οκτωβρίου µέχρι 30 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & TIPSΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΩΡΑΡΙΟ Α ΕΙΕΣ ΥΓIΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Αν η ΠΡΟΣΛΗΨΗ γίνει µε: τότε: Σχέση εξαρτηµένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη προώθηση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο της οργάνωσης και της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Εισήγηση για τη προώθηση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο της οργάνωσης και της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Εισήγηση για τη προώθηση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο της οργάνωσης και της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σεπτέµβριος 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κύρια χαρακτηριστικά της γυναικείας

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή της αρχής της ισότητας των φυλών στις εργασιακές σχέσεις και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ. 10/Α/2-2-84) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εφαρµογή της αρχής της ισότητας των φυλών στις εργασιακές σχέσεις και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ. 10/Α/2-2-84) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: 1414/84 Εφαρµογή της αρχής της ισότητας των φυλών στις εργασιακές σχέσεις και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ. 10/Α/2-2-84) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρούµεν και εκδίδοµεν των κατωτέρω υπό της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 Φεβρουάριος 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ταχύρρυθμα Προγράμματα A' Εξαμήνου 2012 που οργανώνει η Αρχή Ειδικότητα Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8215853 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: www.keaep.gr E-mail: keaep@otenet.gr Αθήνα, 26/11/2012 Αρ. Πρωτ. εξερχόµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ Δημιουργία Απασχόλησης στους τομείς φροντίδας κατοικιών, εξωτερικών χώρων και χειροτεχνίας-οικοτεχνίας. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» VOUCHER 29 Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε (Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Κύπρο

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Κύπρο Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Κύπρο Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος

Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΧΗΡΕΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΦΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος Όλοι οι ασφαλισμένοι μισθωτοί αυτοτελώς εργαζόμενοι προαιρετικά ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει τη συντάξιμη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Αγαπητοί φίλοι, Το πρόβλημα της ανεργίας καθημερινά κλιμακώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ανακοίνωση προς τα Μέλη Θέµα: Πρόγραµµα της ελληνικής προεδρίας - Πρώτο εξάµηνο 2003 Επισυνάπτεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση»

Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Άστρος Αρκαδίας 30/11/2012 Εισηγήτριες: Βασιλική Λάτση Άννα Κοδέλλα Παρουσίαση Σχεδίου Το Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού» στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Η σύμβαση εργασίας 1.1. Είδη Συμβάσεων Εργασίας και η ισχύς τους 1.1.1. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 1.1.2. Σύμβαση Έργου 1.1.3. Σύμβαση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας Τμήμα Εργασίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Επιστημονικός Υπεύθυνος: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Στα πλαίσια του έργου: Improving Gender Equality

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών βιοµηχανικών, βιοτεχνικών, εµπορικών κλπ πάσης φύσεως επιχειρήσεων όλης της χώρας» Στην Αθήνα, σήµερα 26

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www.aueb.gr/statistical-institute ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ιθάκης 29 Αθήνα 112 57

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων σε Επιχειρήσεις Παρασκευής Τυποποιηµένων Πρόχειρων - Στιγµιαίας Παρασκευής Τροφίµων (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 Στην Αθήνα σήμερα 25 Ιουλίου 2008, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου»

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Α.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου, της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες»,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

1.5. Τα κοινοτικά. Ιδιωτικά νηπιαγωγεία. τα οποία. προσωπικού. εκπαιδευτικά. 1.6. Σύμφωνα με. ίου. 2.1. 2.2.

1.5. Τα κοινοτικά. Ιδιωτικά νηπιαγωγεία. τα οποία. προσωπικού. εκπαιδευτικά. 1.6. Σύμφωνα με. ίου. 2.1. 2.2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1. Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩ ΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 1.1. Τα κοινοτικά νηπιαγωγεία ιδρύονται μετά από έγκρισηη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ιδρυτής μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984 Προστασία και διευκόλυνση των εργαζοµένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις -Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόµων (ΦΕΚ 153 Α /8.10.1984) Άρθρο 1 Έκταση εφαρµογής 1. Οι διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Στην Αθήνα, την 29 Ιουλίου 2004 οι υπογράφοντες νόµιµοι εκπρόσωποι αφενός: α) του Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή Το έργο Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη "Κοινωνικός Στρυµώνας"

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ»

«ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» Α.Σ. «TEXNHMA» Ιστοσελίδα: http://tehnima.omegatechnology.gr/ ΕΤΑΙΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΚΕ.Α.ΕΠ. (ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) Ταχ. Δν/ση : Κυψέλης 16, 113 62, Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8210419

Διαβάστε περισσότερα

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας.

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας. Αθήνα Μάρτιος 2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012 2013

ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012 2013 Αρ. Εντύπου: 1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Λεµεσός, 17 εκεµβρίου 2012 Προς τους Γονείς / Κηδεµόνες των µαθητών και µαθητριών. Αγαπητοί γονείς, Σας πληροφορούµε ότι µε απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ Ελληνικό, 31/12/2013 Αρ. Πρωτ.636 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta Περιγραφή του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο σημαντικότερος τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Θέμα: «Συμπλήρωση εντύπου καταγραφής προτεινόμενων έργων στους θεματικούς στόχους της

Προς: Κοιν.: Θέμα: «Συμπλήρωση εντύπου καταγραφής προτεινόμενων έργων στους θεματικούς στόχους της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ (AD HOC ΕΝΟΤΗΤΑ Ε.Ε., ΕΤΟΥΣ 2008) Η ad hoc έρευνα εργατικού δυναµικού έχει στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Η ράση απευθύνεται σε ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών εκ των οποίων: 15.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστηµίων /ΤΕΙ 20.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθµιας και µεταδευτεροβάθµιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων»

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞH ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Σ Επαγγελματοβιοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» Εθννιικό ΣΣττραττηγγιικό Πλαίίσιιο Ανναφοράςς 2007 2013 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ Mεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στις Γυναικείες Σπουδές/Σπουδές του Φύλου (Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Κοινωνιολογίας Τµήµα Θεολογίας Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών).

Διαβάστε περισσότερα

Σε θέση: στην ακόλουθη εταιρεία ή εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου : ...

Σε θέση: στην ακόλουθη εταιρεία ή εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου : ... ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αίτηση για Πρόσληψη Σε θέση: στην ακόλουθη εταιρεία ή εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου :... Να συμπληρωθεί ιδιοχείρως από τον/ την αιτητή/ αιτήτρια και να αποσταλεί στη διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 22+1 ερωτήσεις-απαντήσεις Πώς θα εξαγοράσετε χρόνο ασφάλισης ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/09/2010, 06:46 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 03/09/2010, 06:46 Απαντήσεις σε 23 γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2004 ΚΑΙ 2005

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2004 ΚΑΙ 2005 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2004 ΚΑΙ 2005 Στην Aθήνα, σήµερα την 24 η Μαΐου 2004, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, αφενός: α) Οδυσσέας Κυριακόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV)

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV) ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV) Στόχοι του Σεμιναρίου Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα είστε σε θέση να γνωρίζετε: Τα χαρακτηριστικά ενός Βιογραφικού Σημειώματος Τι περιέχει και πως συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα