ΕΛΑΝΗ. Ανοικτές Πόρτες. Επιστηµονική Υπεύθυνη Έργου Μαρία Γκασούκα. Τίτλος Παραδοτέου Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΑΝΗ. Ανοικτές Πόρτες. Επιστηµονική Υπεύθυνη Έργου Μαρία Γκασούκα. Τίτλος Παραδοτέου Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΑΝΗ Ανοικτές Πόρτες Επιστηµονική Υπεύθυνη Έργου Μαρία Γκασούκα Τίτλος Παραδοτέου Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Όνοµα Υπεύθυνης/ων συγγραφής ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ 1

2 Ηµεροµηνία 2/3/2007 Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών Εργασίας 1. Υποέργο Κωδ.: 9 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑ Α ΣΤΟΧΟ: ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΓΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 2. Κατηγορία Ενέργειας ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΙ Σηµειώστε την κατηγορία ενέργειας ΟΠΣ στην οποία εντάσσεται η εργασία

3 Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Έργο «Ανοικτές Πόρτες» της Αναπτυξιακής Σύµπραξης ΕΛΑΝΗ της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL για την καταπολέµηση των διακρίσεων και ανισοτήτων σε σχέση µε την αγορά εργασίας, καταρτίστηκε ο Οδηγός ένταξης Γυναικών στην Αγορά Εργασίας. O Οδηγός αυτός ελπίζουµε να αποτελέσει ένα πρακτικό εργαλείο για την ενηµέρωση και πληροφόρηση των γυναικών για τα δικαιώµατά τους καθώς και για την απόκτηση πρακτικών γνώσεων για την ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Είναι γνωστό ότι µέχρι σήµερα έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος στη χώρα µας για την εφαρµογή της ισότητας των φύλων. Θα πρέπει όµως να παραδεχτούµε ότι υπάρχουν πολλά εµπόδια για την ίση συµµετοχή των γυναικών στην οικονοµική, πολιτική και κοινωνική ζωή σε όλο τον κόσµο. Η εφαρµογή της ισότητας των φύλων στην καθηµερινή ζωή προϋποθέτει την ενίσχυση του θεσµικού και νοµοθετικού πλαισίου σε ιεθνές. Κοινοτικό και Εθνικό Επίπεδο. 4

5 ΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Η πιο σηµαντική πρωτοβουλία για την Ισότητα των φύλων είναι η ιεθνής Σύµβαση για την Εξάλειψη των ιακρίσεων σε Βάρος των Γυναικών (CEDAW), του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. Η Κυπριακή ηµοκρατία επικύρωσε τη ιεθνή Σύµβαση το 1985 Η ιεθνής Σύµβαση περιλαµβάνει 16 άρθρα τα οποία καλούνται να υλοποιήσουν, µε θετικές δράσεις όλα τα κράτη-µέλη, και αφορούν: Νοµοθετικές Ρυθµίσεις για την Εξάλειψη των ιακρίσεων κατά των Γυναικών Μηχανισµοί Προώθησης της Ισότητας Μέτρα για την Eξάλειψη της Πορνείας και της Σεξουαλικής Eκµετάλλευσης των Γυναικών Συµµετοχή των Γυναικών στην Πολιτική και τη ηµόσια Ζωή και τη Συµµετοχή των Γυναικών σε ιεθνές Επίπεδο Ίσα ικαιώµατα στην Εθνικότητα και την Ιθαγένεια Ίσα ικαιώµατα στην Εκπαίδευση Ίσα ικαιώµατα στην Απασχόληση Ίσα ικαιώµατα στην Υγειονοµική Περίθαλψη Ίσα ικαιώµατα στον Πολιτισµό και τον Αθλητισµό Εξάλειψη των ιακρίσεων για τις Γυναίκες των Αγροτικών Περιοχών Ίσα ικαιώµατα στις Οικογενειακές Σχέσεις και τον Γάµο Σηµαντικός σταθµός για τις ίσες ευκαιρίες µεταξύ ανδρών και γυναικών είναι η 4 η Παγκόσµια ιάσκεψη των Γυναικών που οργανώθηκε από το ΟΗΕ το 1995 στο Πεκίνο και από την οποία προέκυψε η ιακήρυξη του Πεκίνου και το Πρόγραµµα ράσης του Πεκίνου. Το πρόγραµµα δράσης περιλαµβάνει 12 τοµείς δράσης: Γυναίκες και φτώχεια Εκπαίδευση και κατάρτιση γυναικών Γυναίκες και υγεία Βία εναντίον των γυναικών Γυναίκες και ένοπλες συγκρούσεις Γυναίκες και οικονοµία Γυναίκες στην εξουσία και στη λήψη αποφάσεων Θεσµικοί µηχανισµοί για την προώθηση γυναικών Ανθρώπινα ικαιώµατα των Γυναικών 5

6 Γυναίκες και Μ.Μ.Ε. Γυναίκες και Περιβάλλον Το κορίτσι Η πιο σηµαντική συµβολή της ιακήρυξης του Πεκίνου είναι η εισαγωγή ενός σηµαντικού εργαλείου για την εφαρµογή της ισότητας, η ένταξη των πολιτικών ισότητας σε όλες τις πολιτικές και δράσεις (Gender Mainstreaming). ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Μια σειρά νοµικών κειµένων (Οδηγίες, Αποφάσεις, Συστάσεις, Ψηφίσµατα) αποτελούν τον κορµό της Κοινοτικής πολιτικής για την Ισότητα των φύλων. Μέχρι το 1988 οι κοινοτικές πολιτικές για την ισότητα περιλαµβάνονταν στα Μεσοπρόθεσµα Προγράµµατα ράσης για τις ίσες ευκαιρίες καθώς και στις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (NOW). Το 1996, µετά τη ιάσκεψη του Πεκίνου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί µια διπλή πολιτική για την εφαρµογή της ισότητας που περιλαµβάνει το συνδυασµό θετικών δράσεων και του gender mainstreaming. Σύµφωνα µε τον ορισµό που έδωσε το Συµβούλιο της Ευρώπης: Η ένταξη συνίσταται στην (ανα)διοργάνωση, στη βελτίωση, στην εξέλιξη και στην εκτίµηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, µε σκοπό να ενσωµατώσει την προοπτική της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τοµείς και σε όλους γενικά τους εµπλεκόµενους µετόχους στην υλοποίηση πολιτικών. Σταθµοί για την ανάπτυξη των πολιτικών Ισότητας της Ε-Ε, αποτέλεσε η Συνθήκη του Άµστερνταµ και η Σύνοδος της Λισσαβόνας. Σηµαντικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής πολιτικής είναι: Η Κοινοτική Στρατηγική για την Ισότητα ( ) όπως αντικαταστάθηκε από το Χάρτη Πορείας για την Ισότητα µεταξύ Γυναικών και Ανδρών ( ). Όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 6

7 Ο χάρτης πορείας έχει ως στόχο να συµβάλει στην προώθηση του προγράµµατος για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών. ιαδέχεται τη στρατηγική πλαίσιο για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών για την περίοδο και προβαίνει στον απολογισµό αυτής, ενισχύοντας τις διεξαγόµενες δραστηριότητες και προτείνοντας νέες. Ο χάρτης πορείας προσδιορίζει έξι τοµείς προτεραιότητας και για καθένα από αυτούς καθορίζει στόχους και δράσεις καίριας σηµασίας, που µπορούν να διευκολύνουν την υλοποίησή τους. Θα ακολουθήσει έκθεση προόδου το 2008 και µια αξιολόγηση συνοδευόµενη από πρόταση παρακολούθησης το Ο Χάρτης Πορείας έχει στόχους: Την επίτευξη της οικονοµικής ανεξαρτησίας µε ίσους όρους για τις γυναίκες και τους άνδρες Τον αρµονικό συνδυασµό ιδιωτικής και επαγγελµατικής ζωής Την ίση εκπροσώπηση στη λήψη αποφάσεων Την εξάλειψη κάθε µορφής βίας βασισµένης στο φύλο Την εξάλειψη των στερεοτύπων φύλου Την προαγωγή της ισότητας στις εξωτερικές και αναπτυξιακές πολιτικές Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση στηρίχτηκε στους στόχους που έθεσε η Σύνοδος της Λισσαβόνας για αύξηση του ποσοστού απασχόλησης για τις γυναίκες στο 60% µέχρι το Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε 8 κατευθυντήριες γραµµές µε σκοπό τη βελτίωση της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την πρόταση αυτή οι καταβαλλόµενες προσπάθειες επικεντρώνονται στις πολιτικές που αποσκοπούν στην πλήρη απασχόληση, ιδίως µε τη βελτίωση της ενσωµάτωσης των µειονεκτούντων ατόµων, µε την πραγµατοποίηση αυξηµένων επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναµικό, µε την προσαρµογή των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και µε την προώθηση της ευελιξίας σε συνδυασµό µε την ασφάλεια της απασχόλησης. Ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη και την απασχόληση Μακροοικονοµικές κατευθυντήριες γραµµές 7

8 Να εξασφαλιστεί η οικονοµική σταθερότητα. Να διασφαλιστεί η οικονοµική βιωσιµότητα. Να προωθηθεί η αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων. Να ενισχυθεί η συνοχή µεταξύ των µακροοικονοµικών και των διαρθρωτικών πολιτικών. Να εξασφαλιστεί ότι οι µισθολογικές εξελίξεις συµβάλλουν στη µακροοικονοµική σταθερότητα και την οικονοµική ανάπτυξη. Να καταβληθούν προσπάθειες για µια δυναµική και εύρυθµα λειτουργούσα ΟΝΕ. Μικροοικονοµικές κατευθυντήριες γραµµές Να αναπτυχθεί σε έκταση και σε βάθος η εσωτερική αγορά. Να εξασφαλιστούν ανοικτές και ανταγωνιστικές αγορές. Να δηµιουργηθεί περιβάλλον ελκυστικότερο για την επιχειρηµατικότητα. Να προωθηθεί µια περισσότερο επιχειρηµατική νοοτροπία και να δηµιουργηθεί περιβάλλον ευνοϊκό για τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις. Να επεκταθούν και να βελτιωθούν οι ευρωπαϊκές υποδοµές και να ολοκληρωθούν τα συµφωνηθέντα διασυνοριακά έργα προτεραιότητας. Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις στον τοµέα της Ε&Α Να διευκολυνθούν η καινοτοµία και η υιοθέτηση των ΤΠΕ. Να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη χρησιµοποίηση των πόρων και να ενισχυθούν οι συνεργίες µεταξύ της περιβαλλοντικής προστασίας και της οικονοµικής ανάπτυξης. Να προωθηθεί η δηµιουργία ισχυρής βιοµηχανικής βάσης. Κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση Να εφαρµοστούν πολιτικές απασχόλησης που θα στοχεύουν στην πλήρη απασχόληση, στη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία και στην ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Να προωθηθεί προσέγγιση της εργασίας βασιζόµενη στον κύκλο ζωής. Να δηµιουργηθούν αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισµούς για όσους αναζητούν εργασία και για τα µειονεκτούντα άτοµα. Να βελτιωθεί η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας. Να προωθηθεί η ευελιξία σε συνδυασµό µε την ασφάλεια της απασχόλησης και να µειωθεί ο κατακερµατισµός της αγοράς εργασίας. Να εξασφαλιστεί ευνοϊκή προς την απασχόληση εξέλιξη των µισθών και άλλων στοιχείων κόστους που συνδέονται µε την εργασία. Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναµικό. Να προσαρµοστούν τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες ανάγκες σε δεξιότητες. Οι πολιτικές αναµένεται ότι θα διευκολύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτύχει, κατά µέσο όρο, συνολικό ποσοστό απασχόλησης 70%, ποσοστό απασχόλησης για τις γυναίκες τουλάχιστον 60% και ποσοστό απασχόλησης για τους ηλικιωµένους εργαζόµενους (από 55 8

9 έως 64 ετών) 50%, και να µειώσει την ανεργία και την αεργία. Τα κράτη µέλη πρέπει να θέσουν εθνικούς στόχους όσον αφορά τα ποσοστά απασχόλησης για το 2008 και το 2010 Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την ισότητα των φύλων στην απασχόληση θεσµοθετήθηκε µε την Οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συµβουλίου, της 13ης εκεµβρίου 2004, για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών. Η Οδηγία αφορά την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων στον τοµέα των αγαθών και των υπηρεσιών, εφαρµογή της ίσης µεταχείρισης στον τοµέα των ασφαλίσεων και στην συγκρότηση Οργανισµών προώθησης της ίσης µεταχείρισης σε όλα τα κράτη-µέλη. ΕΘΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Στην Κύπρο, η Ισότητα Ανδρών και Γυναικών αποτελεί µια από τις προτεραιότητες της Κυβερνητικής Πολιτικής, η οποία προωθείται µέσω της Μονάδας Ισότητας του Υπουργείου ικαιοσύνης και ηµοσίας Tάξεως και του Εθνικού Μηχανισµού για τα ικαιώµατα της Γυναίκας. (ΕΜ Γ). Η Μονάδα Ισότητας του Υπουργείου ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως αποτελεί την Κυβερνητική Υπηρεσία που φέρει την κύρια ευθύνη της διαµόρφωσης, συντονισµού και εφαρµογής της κυβερνητικής πολιτικής στα θέµατα Ισότητας καθώς και της παρακολούθησης των διεθνών εξελίξεων. Ο Εθνικός Μηχανισµός για τα ικαιώµατα της Γυναίκας συστάθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο το Φεβρουάριο του 1994 για να προωθεί την ισότητα και τα δικαιώµατα της γυναίκας σ όλους τους τοµείς της ζωής, υπάγεται στο Υπουργείο ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως, τελεί υπό την αιγίδα και προεδρία του Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως 9

10 και σ αυτό µετέχουν Κυβερνητικοί Λειτουργοί, Γυναικείες, Συνδικαλιστικές και άλλες οργανώσεις. Προτεραιότητες του Εθνικού Μηχανισµού για τα ικαιώµατα της Γυναίκας αποτελούν: Η εξάλειψη των διακρίσεων και η κατοχύρωση της ισότητας σ όλους τους τοµείς του δικαίου, Η αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στη δηµόσια και πολιτική ζωή και γενικά στις θέσεις λήψεως αποφάσεων, Η διαφώτιση των γυναικών για τα δικαιώµατα τους και η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για την ισότητα, Η πρόληψη και αντιµετώπιση όλων των µορφών βίας κατά των γυναικών, και η ενδυνάµωση και ενίσχυση των Μη κυβερνητικών οργανώσεων που εργάζονται στον τοµέα αυτό. Ο Εθνικός Μηχανισµός για τα ικαιώµατα της Γυναίκας αποτελείται από τα ακόλουθα Σώµατα: Συµβούλιο για τα ικαιώµατα της Γυναίκας: µε Πρόεδρο τον Υπουργό ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως, Αν. Πρόεδρο το Γενικό ιευθυντή Υπουργείου ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως και εκπροσώπους 15 γυναικείων και συνδικαλιστικών οργανώσεων, Ελληνοκυπριακών και Τουρκοκυπριακών. ιυπουργική Επιτροπή: µε Πρόεδρο το Γενικό ιευθυντή και τους Αρµόδιους Λειτουργούς για τα ικαιώµατα της Γυναίκας από όλα τα Υπουργεία και το Γραφείο Προγραµµατισµού. Εθνική Επιτροπή για τα ικαιώµατα της Γυναίκας: στην οποία συµµετέχουν όλες οι Οργανώσεις - Μέλη του Συµβουλίου για τα ικαιώµατα της Γυναίκας, όλοι οι Αρµόδιοι Λειτουργοί για τα ικαιώµατα της Γυναίκας και τουλάχιστον 50 άλλες Οργανώσεις και Οργανισµοί που προωθούν την ισότητα ανδρών και γυναικών, και Γενική Γραµµατεία: παρέχει γραµµατειακή/διοικητική και επιστηµονική υποστήριξη στα συµβουλευτικά όργανα του Εθνικού Μηχανισµού, προωθεί και υλοποιεί τις αποφάσεις τους. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Για την υλοποίηση των πολιτικών ισότητας, συστάθηκε υπηρεσιακή επιτροπή µε τη συµµετοχή των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισµού, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας υπό την προεδρία και συντονισµό του Υπουργείου ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως για να ετοιµάσει προσχέδιο ενός ολοκληρωµένου σχεδίου ράσης για την Ενσωµάτωση της Ισότητας Ανδρών και Γυναικών σ όλες τις πολιτικές (gender mainstreaming). ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Επίτροπος ιοίκησης λειτουργεί από την 1η Μαϊου, 2004 ως Αρχή Ίσης Μεταχείρισης και της έχουν ανατεθεί καθήκοντα δυνάµει των Νόµων Περί Ισης Μεταχείρισης Ανδρών και 10

11 Γυναικών στην Απασχόληση και την Επαγγελµατική Εκπαίδευση (Ν.205(1)2004) και του Νόµου Περί Ισης Αµοιβής για Ιση Εργασία ή Εργασία Ισης αξίας, δηλαδή καθήκοντα που αφορούν ειδικότερα στην ισότητα των φύλων. Η Επίτροπος ιοικήσης ως Αρχή Ισότητας έχει δικαίωµα επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση µη συµ µόρφωσης αλλά και συστάσεις και διοικητικά πρόστιµα µετά από διαπίστωση παράβασης των διατάξεων του νόµου. Στις αρµοδιότητες της δε, εµπίπτουν και νοµοθετικές διατάξεις, άρα µπορεί να ελέγξει κατά ποσό συγκεκριµένη νοµοθεσία συγκρούεται µε την αρχή της ίσης µεταχείρισης όπως στην πράξη το έχει κάνει, ήδη και να ζητήσει την τροποποίηση του. Αυτό ισχύει και για σχέδια υπηρεσίας και κανονισµούς. Οι αρµοδιότητες Ισότητας δεν περιορίζονται και δεν εξαντλούνται στη διερεύνηση καταγγελιών για τυχόν παραβιάσεις των διατάξεων του νόµου. Η Επίτροπος ιοικήσεως ως Αρχή Ισότητας µπορεί να εξετάζει µετά από γραπτό αίτηµα προσώπου ή οµάδας προσώπων που µπορεί να είναι µη κυβερνητικοί οργανισµοί, επιµελητήρια, οργανώσεις, επιτροπές, σύνδεσµοι, σωµατεία, ιδρύµατα, συντεχνίες, συµβούλια, δηµοτικά συµβούλια, ήµαρχοι, ή Φορείς που διορίζονται από Υπουργό, Υπουργικό Συµβούλιο, ή την Βουλή κατά πόσο προτιθέµενη µεταχείριση ή συµπεριφορά εµπεριέχει διάκριση σε βάρος του. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Με βάση τη νοµοθεσία για την Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και Επαγγελµατική Εκπαίδευση συστάθηκε η πιο πάνω τριµερής επιτροπή. Ο ρόλος της επιτροπής είναι συµβουλευτικός και βασικότερες αρµοδιότητες της είναι να συµβουλεύει αναφορικά µε την εισαγωγή ή αναθεώρηση σχετικής νοµοθεσίας και να εισηγείται µέτρα και προγράµµατα για προώθηση των φύλων στον τοµέα της απασχόλησης και της επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Αυτεπάγγελτα υποβάλλει ή δέχεται παράπονα τα οποία διαβιβάζει στους επιθεωρητές εργασίας για κατάλληλους χειρισµούς. ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Στην Κύπρο υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων που 11

12 δραστηριοποιείται στον τοµέα της ισότητας και των δικαιωµάτων της Γυναίκας, όπως το Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου-ΠΙΚ. Πολύ σηµαντικός είναι ο ρόλος των γυναικείων και συνδικαλιστικών οργανώσεων στην ενηµέρωση των γυναικών για τις νοµοθεσίες που ψηφίζονται και τα δικαιώµατά τους, στη διαφώτιση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου, τη στήριξη και υποστήριξη ευάλωτων οµάδων γυναικών, ιδιαίτερα των θυµάτων βίας αλλά και την αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στην πολιτική και δηµόσια ζωή. H Κυβέρνηση αναγνωρίζοντας τον πολύ σοβαρό ρόλο των οργανώσεων στην εξάλειψη των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας, τις αντιµετωπίζει ως ισότιµους συνεργάτες της, διαβουλεύεται και συνεργάζεται µαζί τους, ενώ παράλληλα τις στηρίζει και τις επιχορηγεί ιδιαίτερα στα πλαίσια του Εθνικού Μηχανισµού για τα ικαιώµατα της Γυναίκας. Στο πλαίσιο του Συµβουλίου του ΕM Γ συµµετέχουν µε απόφαση του Υπουργικού οι βασικές γυναικείες και συνδικαλιστικές Οργανώσεις του τόπου. Μάλιστα από το 2004 συµµετέχουν και δυο Τουρκοκυπριακές Οργανώσεις: το Woman s Research Centre και το New Cyprus Party (πρώην Patriotic Unity Movement). Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΕΞΕΙΣ- ΚΛΕΙ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αγορά Εργασίας- είναι ο µηχανισµός ή ο τόπος στον οποίο συναντώνται αγοραστές και πωλητές εργασίας. Ενεργά εργαζόµενος πληθυσµός- ο πληθυσµός από 16 ετών και άνω που απασχολείται στην αγορά εργασίας. Εργατική ύναµη- ο αριθµός των ατόµων από 16 ετών και άνω τα οποία είναι ικανά για εργασία ανεξάρτητα αν απασχολούνται ή δεν απασχολούνται. Απασχόληση- είναι ο αριθµός των ατόµων οι οποίοι απασχολούνται έµµισθα στην αγορά εργασίας. Πλήρης Απασχόληση- η απασχόληση από 30 ώρες και άνω την εβδοµάδα στην ίδια εργασία. 12

13 Απασχολούµενοι- Τα άτοµα τα οποία εργάζονται για κάποιο πρόσωπο ή οργανισµό και έχουν έµµισθη σχέση εργασίας. Αυτοαπασχολούµενοι- οι εργαζόµενοι στη δική τους εργασία ανεξάρτητα αν απασχολούν ή όχι άλλους υπαλλήλους. Άνεργοι- Σύµφωνα µε τον ορισµό του Παγκόσµιου Οργανισµού Εργασίας, είναι τα άτοµα τα οποία: εν έχουν εργασία αλλά θέλουν να εργαστούν Είναι διαθέσιµοι να βρουν εργασία τις επόµενες δυο εβδοµάδες εν εργάζονται, έχουν βρει εργασία και περιµένουν να ξεκινήσουν τις επόµενες δυο εβδοµάδες Κοινωνικός αποκλεισµός- Είναι η κατάσταση κατά την οποία τα άτοµα υποφέρουν από ανεργία, έλλειψη δεξιοτήτων, χαµηλό εισόδηµα τα οποία οδηγούν σε αρνητικές οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες. Κατάρτιση- Είναι η διαδικασία εξειδικευµένης εκµάθησης για την απόκτηση δεξιοτήτων µε σκοπό την απασχόληση στην αγορά εργασίας. ΑΝΑΖΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ; ε γνωρίζεις τι πρέπει να κάνεις; Συναντάς εµπόδια; Επιθυµείς Βελτίωση των προσόντων σου για καλύτερη εργασία; Που παρέχεται η Υπηρεσία Εξατοµικευµένης προσέγγισης Στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας σε όλες τις πόλεις της Κύπρου και στα κατά τόπους τοπικά Γραφεία εργασίας. Τι προσφέρει Εξειδικευµένες υπηρεσίες και στήριξη των αιτητών/τριών εργασίας για να ενταθούν / επανενταχθούν στις κατάλληλες θέσεις εργασίας και να παραµείνουν σε αυτές. Ενηµέρωση των επιχειρήσεων και στήριξη τους για ικανοποίηση των αναγκών τους µε κατάλληλο προσωπικό. 13

14 Από ποιους παρέχεται Από τους Συµβούλους Απασχόλησης οι οποίοι είναι κατάλληλα καταρτισµένοι για να παρέχουν την Υπηρεσία αυτή. Ποιοι µπορούν να επωφεληθούν Άνεργοι, ιδιαίτερα γυναίκες και νέοι Νέοι απόφοιτοι Σχολών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Αδρανές Γυναικείο Εργατικό υναµικό Άνεργοι και ιδιαίτερα γυναίκες, άνεργοι νέοι (15 24 ετών) Άνεργοι που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες πληθυσµού Λήπτες ηµόσιου βοηθήµατος Άτοµα µε αναπηρία Πως µπορούν να επωφεληθούν Τυγχάνουν εξειδικευµένης προσέγγιση, πληροφόρησης και καθοδήγησης από τους Συµβούλους απασχόλησης για Εκτίµηση των δεξιοτήτων, ικανοτήτων και προσόντων τους Προώθηση της αναβάθµισης των δεξιοτήτων τους (µέσω προγραµµάτων κατάρτισης, εξειδίκευσης, απόκτησης εργασιακής πείρας κλπ) Σύνταξη Βιογραφικού Σηµειώµατος κι ετοιµασία Ατοµικού Σχεδίου ράσης για εξεύρεση απασχόλησης. Τοποθέτηση σε κατάλληλη θέση εργασίας Συνεχής παρακολούθηση και στήριξη στην απασχόληση µε στόχο την παραµονή τους στην αγορά εργασίας. Πως επωφελούνται οι επιχειρήσεις µέσω της Υπηρεσίας Εξατοµικευµένης Προσέγγισης Μέσω της άµεσης επαφής και προσέγγισης των Συµβούλων Απασχόλησης µε τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις, επιτυγχάνεται η ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων µε ντόπιο προσωπικό. Συγκεκριµένα προωθούνται Ορθή διάγνωση των αναγκών των επιχειρήσεων σε προσωπικό Εξακρίβωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και απαιτήσεων για τις προσφερόµενες κενές θέσεις εργασίας Συµβουλευτικές Υπηρεσίες για να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για κάλυψη των κενών θέσεων από άνεργους. Ενηµέρωση για σχετικά προγράµµατα τα οποία µπορούν να κάνουν χρήση οι εργοδότες (όπως προγράµµατα κατάρτισης προσωπικού, επιχορηγήσεις για απασχόληση προσωπικού κλπ) 14

15 Η παροχή Υπηρεσίας Εξατοµικευµένης Προσέγγισης περιλαµβάνεται στα µέτρα που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ). Ανήκει στο Μέτρο 1.1 του Εκσυγχρονισµού της ηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ( ΥΑ). Η χρηµατοδότηση της Υπηρεσίας Εξατοµικευµένης Προσέγγισης γίνεται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους. Η Υπηρεσία Εξατοµικευµένης Προσέγγισης συνδέεται άµεσα µε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού (ΑΝΑ ), των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας (ΥΚΕ) και της Υπηρεσίας Μέριµνας Αναπήρων (ΥΜΑ). Εξατοµικευµένη συµβουλευτική απασχόλησης παρέχει επίσης το Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου ΠΙΚ λειτουργώντας σταθερές µονάδες στη Λευκωσία και Λάρνακα και κινητή µονάδα στη Λεµεσό. Ειδικά καταρτισµένοι σύµβουλοι βοηθούν τις γυναίκες να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση τους και να είναι σε θέση να αναζητήσουν και να εξασφαλίσουν εργασία ή και να δηµιουργήσουν µια δική τους επιχείρηση. Συνεργάζεται στενά µε τις πιο πάνω δηµόσιες υπηρεσίες αλλά και άλλα κυβερνητικά τµήµατα. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ 15

16 έν γνωρίζω τι είναι επαγγελµατική κατάρτιση. Η επαγγελµατική κατάρτιση είναι οι δραστηριότητες εκείνες οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση αναγνωρισµένων προσόντων τα οποία εφοδιάζουν µε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για την απόκτηση εργασίας. Πώς και πού µπορώ να καταρτιστώ; Μήπως είµαι πολύ µεγάλη για να καταρτιστώ; Μήπως χρειάζοµαι πολλά προσόντα για να συµµετάσχω; Εάν είσαι άνεργη και θέλεις να αποκτήσεις ουσιαστικά προσόντα για την απορρόφησή σου στην αγορά εργασίας, έχεις τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις τα προσφερόµενα προγράµµατα κατάρτισης. Ο ρόλος της είναι να καλύψει τα κενά που ίσως έχεις στην εκπαίδευσή σου και να ανταποκριθεί στις ολοένα µεταβαλλόµενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΠΑ) Αρµοδιότητες του Κέντρου είναι: Η διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραµµάτων όπως το πρόγραµµα για την Επαγγελµατική Κατάρτιση Leonardo da Vinci, το Έργο Προώθησης Σύγχρονων και Ευέλικτων Μορφών Απασχόλησης και το Europass. Επιµόρφωση/κατάρτιση στη διευθυντική ανάπτυξη και παραγωγικότητα/ ια Βίου Μάθηση. Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Παροχή υπηρεσιών στήριξης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το Κέντρο Παραγωγικότητας παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες, διοικητική στήριξη και εµπειρογνωµοσύνη στο Υπουργείο και τα Τµήµατά του, όπως το Τµήµα Εργασίας, το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας και τη Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου για υλοποίηση σηµαντικών έργων, τα οποία ευρίσκονται στις προτεραιότητες του Υπουργείου. Το Κέντρο Παραγωγικότητας ανέλαβε την αξιοποίηση σχεδίων και δράσεων της 16

17 Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσα από την διαχείριση και εφαρµογή Ευρωπαϊκών προγραµµάτων και προετοιµασία του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα για εφαρµογή σχεδίων της Ε.Ε στην Κύπρο. Ευρωπαικά Προγράµµατα, Σχέδια και Πρωτοβουλίες: Πρόγραµµα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου για την Προώθηση Σύγχρονων και Ευέλικτων Μορφών Απασχόλησης Εθνικό Κέντρο Europass (ΕΚΕ) ικτυωθείτε: Αναπτύξετε την Επιχείρηση σας εύκολα, γρήγορα, αποδοτικά INTERREG III ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Σκοπός της Αρχής είναι η δηµιουργία των προϋποθέσεων για προγραµµατισµένη και συστηµατική κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της Κύπρου, σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τοµείς, για την ικανοποίηση των αναγκών της οικονοµίας µέσα στα πλαίσια της κοινωνικής και οικονοµικής πολιτικής του Κράτους. Τα Κυριότερα σχέδια της Αρχής Μονοεπιχειρησιακά προγράµµατα - Κατάρτιση µέσα στην επιχείρηση Μονοεπιχειρησιακά προγράµµατα - Κατάρτιση στο εξωτερικό Πολυεπιχειρησιακά προγράµµατα - κατάρτιση σε ιδρύµατα/οργανισµούς στην Κύπρο Προγράµµατα Συνεχιζόµενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζοµένων για Κατάρτιση Συνδικαλιστικών Στελεχών Στελέχωση επιχειρήσεων Σύστηµα Μαθητείας Αρχική κατάρτιση Αναβάθµιση Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης 17

18 ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου παρέχει τη δυνατότητα σε πολίτες που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατέστη δυνατό να σπουδάσουν ή να ολοκληρώσουν τις πανεπιστηµιακές τους σπουδές, να το κατορθώσουν. Επιπλέον, µε την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι κάτοχοι πανεπιστηµιακού πτυχίου έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν σε µεταπτυχιακό επίπεδο, ή ακόµη να σπουδάσουν ένα άλλο αντικείµενο που εκτιµούν ότι θα τους είναι χρήσιµο στην επαγγελµατική τους ανέλιξη. Τέλος, το Ανοικτό Πανεπιστήµιο, µε τα εκπαιδευτικά προγράµµατα σύντοµης διάρκειας, παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να ενηµερώνονται σε αντικείµενα αιχµής κατά τη διάρκεια της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας. Το Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου είναι κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα που παρέχει πτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα, καθώς επίσης και εκπαιδευτικά / επιµορφωτικά προγράµµατα σύντοµης διάρκειας, µε τη µέθοδο της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Παράλληλα, αποστολή του Ανοικτού Πανεπιστηµίου είναι η προαγωγή της επιστηµονικής έρευνας και η ανάπτυξη τεχνολογίας και µεθοδολογίας στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το Ανοικτό Πανεπιστήµιο είναι ισότιµο µε όλα τα αναγνωρισµένα πανεπιστήµια του κόσµου, ανεξάρτητα από τη µεθοδολογία που χρησιµοποιούν - συµβατική ή µη. Τα προγράµµατά του είναι δοµηµένα µε το σύστηµα των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και έτσι δίδεται η δυνατότητα στους φοιτητές να έχουν αµφίδροµη σχέση µεταξύ των συµβατικών πανεπιστηµίων και του Ανοικτού Πανεπιστηµίου. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Είναι δύσκολο να βρω δουλειά; Θα πρέπει να γνωρίζεις ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι που δεν µπορείς να βρεις δουλειά. εν ψάχνεις συστηµατικά για δουλειά εν έχεις αναπτύξει συγκεκριµένο σύστηµα εύρεσης εργασίας εν αντιµετωπίζεις ρεαλιστικά τα προσόντα σου Φοβάσαι την απόρριψη εν έχεις προετοιµαστεί κατάλληλα για να δώσεις προσωπική συνέντευξη εν ξέρεις να πλασάρεις τον εαυτό σου εν ξέρεις που να ψάξεις Πώς πρέπει να ψάξω για δουλειά ; Προσδιόρισε καθαρά για ποιο λόγο θέλεις να εργαστείς. 18

19 Για σένα είναι οικονοµική ανάγκη Για σένα σηµαίνει συµµετοχή στην κοινωνική ζωή Για σένα σηµαίνει να είσαι χρήσιµη Για σένα σηµαίνει ολοκλήρωση Για σένα σηµαίνει κοινωνική αναγνώριση Τι είναι η αναζήτηση εργασίας; Είναι να γνωρίζεις πώς θα δηµιουργήσεις αµφίδροµη επικοινωνία µε τους πιθανούς εργοδότες. Αυτό προϋποθέτει : να γνωρίζεις καλά τον εαυτό σου και αυτό που θέλεις να γνωρίζεις να δηµιουργείς επαφές να γνωρίζεις πως να αποκτάς και πώς να δίνεις πληροφόρηση να κάνεις επιλογές να γνωρίζεις τι ζητούν από σένα να γνωρίζεις να αξιολογείς αντικειµενικά τις ικανότητές σου να γνωρίζεις να αξιολογείς αντικειµενικά τις απαιτήσεις µίας εργασίας Επίσης, είναι ένα παιγνίδι αριθµών. Για το λόγο αυτό, Μέτρησε τα προσόντα που έχεις αποκτήσει Βρες όσο πιο πολλές δουλειές δώσε όσο πιο πολλές συνεντεύξεις µπορείς Που πρέπει να ψάξω για να βρω εργασία Σε καθηµερινές και εβδοµαδιαίες εφηµερίδες Στον οικονοµικό τύπο Σε τοπικές εφηµερίδες Στα Επαρχιακά γραφεία εξευρέσεως εργασίας. Στις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις Αφού έχεις όλες τις πληροφορίες για τον οργανισµό ή την εταιρεία για την οποία ενδιαφέρεσαι µπορείς να στείλεις βιογραφικό σου σηµείωµα µε τη συνοδευτική επιστολή. Μπορείς να απαντήσεις σε µία αγγελία, ακόµη και εάν δεν έχεις όλα τα απαιτούµενα προσόντα υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι κατέχεις την άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος όταν αυτή είναι απαραίτητη. Εκτός από τις αγγελίες µέσα από τις οποίες µπορείς να βρεις εργασία, υπάρχει και η διαδικασία της αυθόρµητης υποψηφιότητας. 19

20 Τι είναι αυθόρµητη υποψηφιότητα; Είναι η διαδικασία µε την οποία προτείνεις τις υπηρεσίες σου σε επιχειρήσεις ή οργανισµούς που δεν έχουν δηµοσιοποιήσει την ανάγκη τους για πρόσληψη προσωπικού. Πώς να παρουσιάσω και να συντάξω την επιστολή της υποψηφιότητάς µου Η επιστολή πρέπει να είναι χειρόγραφη και όχι µακροσκελής.πρόσεξε το γραφικό σου χαρακτήρα και την εν γένει παρουσίαση της επιστολής. Μη στέλνεις φωτοτυπία. Ο Πρόλογος πρέπει να κινεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη: είξε µε τρόπο πρωτότυπο, συγκεκριµένο και ακριβή, γιατί επέλεξες τη συγκεκριµένη επιχείρηση. Στην ανάπτυξη της επιστολής πρέπει να δικαιολογείς την υποψηφιότητά σου και να εξηγείς τι έχεις να προσφέρεις στην επιχείρηση. Θεµελίωσε την επαγγελµατική σου αξία, παρουσιάζοντας γεγονότα καθώς και τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων σου, τις γνώσεις και τις ιδιαίτερες ικανότητές σου, που κρίνεις ότι µπορεί να ενδιαφέρουν την επιχείρηση. Ο επίλογος πρέπει να δείχνει την αισιοδοξία σου ότι θα επιτύχεις συνάντηση µε τον εργοδότη. ΠΡΟΣΟΧΗ : Μην παρουσιάζεσαι µε νοοτροπία επαίτη και µην αναφέρεσαι σε τυχόν προσωπικές δυσκολίες που περνάς. Η επιχείρηση στην οποία απευθύνεσαι δεν είναι οργανισµός κοινωνικής πρόνοιας,χρειάζεται άτοµα µε ικανότητες, δεξιότητες και δυναµισµό. Σε ποιόν πρέπει να απευθύνω την επιστολή µου; Στο γενικό/ή διευθυντή/ντρια της επιχείρησης, όταν πρόκειται για µικρές ή µεσαίες επιχειρήσεις, στο διευθυντή Προσωπικού ή στο/στη διευθυντή/ντρια του τµήµατος που σε ενδιαφέρει, όταν πρόκειται για µεγάλες επιχειρήσεις. Όπου αυτό είναι δυνατό, απεύθυνε την επιστολή σου στους παραπάνω προσωπικά. Μπορώ να επικοινωνήσω ξανά µε τις επιχειρήσεις που δεν µου απάντησαν; Ναι, µετά από τρεις περίπου εβδοµάδες, µπορείς να τους τηλεφωνήσεις. Πώς να οργανώσω την αναζήτηση εργασίας; Μάθε όσο πιο πολλά µπορείς για την εταιρεία και τους εργοδότες Βρες τις πιθανές ερωτήσεις που θα σου απευθύνουν στη συνέντευξη Ετοίµασε ένα καλό βιογραφικό Κάνε κάθε βδοµάδα ένα λεπτοµερές πρόγραµµα,ένα «σχέδιο πορείας», µε τις συναντήσεις τα τηλεφωνήµατα για πληροφορίες και για τον καθορισµό επαφών που πρέπει να γίνουν. Τήρησε αυστηρά την τήρηση αυτού του προγράµµατος,σαν να είσαι στη δουλειά σου Αρχειοθέτησε επιµελώς όλη την πορεία σου,βιογραφικά σηµειώµατα µικρές αγγελίες, αντίγραφα επιστολών,απαντήσεις. 20

21 Πώς µπορώ να κάνω περισσότερο αποτελεσµατική την αναζήτηση εργασίας; Για να βρεις εργασία πρέπει να οπλιστείς µε αυτοπεποίθηση και υποµονή. Χρειάζεσαι όµως και ένα «σχέδιο δράσης».αυτό θα σε κάνει να διώξεις σιγά-σιγά το άγχος και να αποφύγεις άσκοπες ενέργειες που θα σε αποθαρρύνουν και θα σε απογοητεύσουν. Να είσαι σύγουρη ότι σύντοµα το σχέδιο δράσης σου βασισµένο πάνω στις τεχνικές αναζήτησης εργασίας, θα αποδώσει. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πρόκειται για µία µεθοδολογία που θα σε βοηθήσει να προβάλεις πιο αποτελεσµατικά τον εαυτό σου. Οι τεχνικές αναζήτησης εργασίας περιλαµβάνουν: σύνταξη βιογραφικού σηµειώµατος, συνοδευτική επιστολή του βιογραφικού σηµειώµατος, επιστολή αυθόρµητης υποψηφιότητας, Προετοιµασία για προσωπική συνέντευξη Τι είναι ένα Βιογραφικό Σηµείωµα Είναι µια επαγγελµατική «ταυτότητα» που σε παρουσιάζει. ίνει στον εργοδότη πληροφορίες για τα επαγγελµατικά σου προσόντα, την εκπαίδευση, τις δεξιότητες ίνει την ευκαιρία στον εργοδότη να αντλήσει πληροφορίες,να σχηµατίσει µία πρώτη εικόνα για το επαγγελµατικό σου προφίλ. Πώς πρέπει να το παρουσιάσω; Πρώτα απ όλα µε ευκρίνεια ώστε να είναι εύκολη η ανάγνωσή του και µε τρόπο ώστε να κινεί το ενδιαφέρον του παραλήπτη. Γράψε το βιογραφικό από την πλευρά του εργοδότη Επέλεξε µία παρουσίαση επιµεληµένη, µε περιθώρια και παραγράφους καλά χωρισµένες. ακτυλογράφησε το βιογραφικό σου σηµείωµα σε άσπρο χαρτί καλής ποιότητας και µην ξεπεράσεις τις δύο σελίδες Χρησιµοποίησε λεξιλόγιο απλό και ακριβές, χωρίς συντοµογραφίες. Κράτησε φωτοτυπίες από το πρωτότυπο Ποιο πρέπει να είναι το περιεχόµενο του βιογραφικού µου σηµειώµατος ; Πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: την ταυτότητά σου: επώνυµο, όνοµα,διεύθυνση, τηλέφωνο. τις σπουδές σου :απολυτήριο, πτυχίο την κατάρτισή σου, την γνώση ξένων γλωσσών την επαγγελµατική σου εµπειρία περιγράφοντας σύντοµα κάθε θέση, το αντικείµενο της εργασίας σου και τα καθήκοντα που εκπλήρωνες, τη διάρκεια της εργασίας και το όνοµα της επιχείρησης. Τόνισε τη θέση που έχει περισσότερη σχέση µε την τωρινή σου επαγγελµατική αναζήτηση. 21

22 Υπάρχει ένας µοναδικός τύπος βιογραφικού σηµειώµατος ; Όχι. Ανάλογα µε την επαγγελµατική σου εµπειρία και τα σχέδιά σου µπορείς να οργανώσεις το βιογραφικό σου σηµείωµα µε διαφορετικούς τρόπους: Χρονολογικά: ξεκινώντας από την παλαιότερη εµπειρία µέχρι την πιό πρόσφατη. Έτσι τονίζεις την επαγγελµατική σου πρόοδο Αντίστροφα χρονολογικά: ξεκινώντας απο την τελευταία σου εµπειρία µέχρι την πρώτη. Με αυτόν τον τρόπο δίνεις έµφαση στην τελευταία σου εµπειρία. είχνεις έτσι, ότι αυτή είναι η πιο ενδιαφέρουσα σε σχέση µε τη θέση που ψάχνεις. Θεµατικά: χωρίζοντας τις επαγγελµατικές σου εµπειρίες σε κατηγορίες ανάλογα µε το είδος της εργασίας ακόµη και σε περισσότερους εργοδότες. Ανάλογα µε το είδος της επιχείρησης που απευθύνεσαι, τονίζεις περισσότερο τα στοιχεία που έχουν σχέση µε τους στόχους και το αντικείµενο της συγκεκριµένης επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό µπορείς να παρουσιάσεις µε συνοχή εµπειρίες σύντοµης διάρκειας ή πολύ διαφορετικές µεταξύ τους. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη συµπεριλάβεις στο βιογραφικό σου σηµείωµα κάτι που δέν θα µπορέσεις να υποστηρίξεις ή κάτι που πιθανόν να σε φέρει σε δύσκολη θέση στη διάρκεια της συνέντευξης. Πόσο σηµαντική είναι η συνέντευξη πρόσληψης; Πρώτα πρώτα η συνέντευξη δείχνει ότι το βιογραφικό σου σηµείωµα αξιολογήθηκε θετικά και ότι υπάρχει ενδιαφέρον για προσωπική συνάντηση µαζί σου. Η συνάντηση µπορεί να γίνει µε τον υπεύθυνο πρόσληψης προσωπικού, µε το γενικό διευθυντή ή άλλο αρµόδιο. Πριν από τη συνέντευξη πρέπει να είσαι καλά προετοιµασµένη. Πρέπει να ξαναδιαβάσεις την αγγελία, την αίτηση και το βιογραφικό σηµείωµα που έχεις υποβάλει για να τα θυµάσαι. Πώς µπορώ να προετοιµαστώ για τη συνέντευξη πρόσληψης, ώστε να έχω λιγότερο άγχος; Να προβλέψεις πιθανά ερωτήµατα που θα σου τεθούν και να είσαι έτοιµη να τα απαντήσεις. Να εκτιµήσεις τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία ως προς την προσφερόµενη θέση και να τα προβάλεις µε θετικό τρόπο. Μπορείς να έχεις ετοιµάσει ένα κατάλογο µε ερωτήσεις που θέλεις να θέσεις προς το τέλος της συνέντευξης. Να προσέχεις να έχεις µία επιµεληµένη εµφάνιση γιατί ένα καλό και προσεγµένο παρουσιαστικό δηµιουργεί ευχάριστη εντύπωση. Να προσέξεις την έγκαιρη και ακριβή προσέλευσή σου τη συνάντηση. Ποια είναι τα θέµατα που συνήθως γίνονται σε µία συνέντευξη. Οι λόγοι του ενδιαφέροντός σου για τη θέση εργασίας. Η εκπαίδευση και η επιµόρφωσή σου Η προηγούµενη επαγγελµατική σου δραστηριότητα Τα ενδιαφέροντά σου και η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου σου Συζήτηση για κάποιο θέµα άµεσης επικαιρότητας. 22

23 Υπάρχουν κάποιες πρακτικές οδηγίες που θα µε βοηθήσουν; Χαιρετάς ευγενικά, συστήνεσαι και κοιτάς µε αυτοπεποίθηση το συνοµιλητή σου. Προσπαθείς να προβάλεις τα στοιχεία του εαυτού σου που αποδεικνύουν ότι είσαι το κατάλληλο άτοµο για την προσφερόµενη θέση. είχνεις ενδιαφέρον για τη συζήτηση, δεν φλυαρείς άσκοπα,αλλα και ούτε απαντάς µονολεκτικά. Όταν µιλάς για τον εαυτό σου, πρέπει να χρησηµοποιείς επιχειρήµατα, να δείχνεις προθυµία και ενθουσιασµό Θα ήταν χρήσιµο να αποφύγεις να κριτικάρεις ή να δυσφηµίσεις κάποιον προηγούµενο εργοδότη σου. Εάν δεν σου είναι εύκολο να απαντήσεις σε κάποια ερώτηση διατήρησε την ψυχραιµία σου και προσπάθησε µε ευγενικό τρόπο να εξηγήσεις ότι δεν σου έχει δοθεί η ευκαιρία να ασχοληθείς µε το θέµα. Να είσαι έτοιµη για κάποιες δύσκολες ερωτήσεις,όπως ερωτήσεις που αφορούν τον εαυτό σου και κάποια χαρακτηριστικά σου π.χ. Πείτε µου για τον εαυτό σας Ποιος από τους γονείς σας σας επηρέασε περισσότερο; Παίρνεις εύκολα αποφάσεις; Έχετε υποµονή; Προτιµάτε να δουλεύετε µόνη σας ή οµαδικά ; Πώς αντιλαµβάνεστε την επιτυχία; Θεωρείτε ότι έχετε διοικητικές ικανότητες; ώστε µου δύο παραδείγµατα που πήρατε πρωτοβουλία. Θα µου κάνουν ερωτήσεις που αφορούν τις σπουδές µου; Είναι πολύ πιθανό. Ερωτήσεις που συνήθως γίνονται είναι: Ποιες σπουδές κάνατε; Ποιοι λόγοι σας έκανα να επιλέξετε το συγκεκριµένο κλάδο σπουδών Έχετε παρακολουθήσει προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης ; Πιστεύετε ότι σας ωφέλησαν; Θα µου κάνουν ερωτήσεις που αφορούν τη δουλεία µου; Ναι, όπως: Γιατί φύγατε από την προηγούµενη εργασία σας; Πώς βρήκατε τις προηγούµενες εργασίες σας ; Για ποιους λόγους θέλετε να δουλέψετε στην επιχείρησή µας ; Ποια είναι τα µελλοντικά σας σχέδια; Σκέφτεστε να µείνετε πολύ καιρό στην επιχείρησή µας; Ποιος φροντίζει τα παιδιά σας τις ώρες που εργάζεστε; Τι µισθό θέλετε; Μην κάνετε αρνητικά σχόλια για το σχολείο σου, τους προηγούµενους εργοδότες σου, τους συναδέλφους σου. 23

24 Είναι καλύτερα να µην αναφερθείς στην αµοιβή σου και στις πρόσθετες παροχές ακόµη και αν αποτελούν την κυριότερη αιτία που ζητάς δουλειά. Πόσο διαρκεί µία συνέντευξη; Μία συνέντευξη διαρκεί 10 έως 20 λεπτά. Ευχαρίστησε µε ευγένεια το συνοµιλητή σου, όποια και αν είναι η έκβαση της συζήτησης για το χρόνο που σου διέθεσε. ιευκρίνισε το χρονικό πλαίσιο µέσα στο οποίο θα λάβεις απάντηση. Τι είναι η κάρτα παρουσίασης; Πρόκειται για την επαγγελµατική σου κάρτα. Πρέπει να είναι προσεχτικά σχεδιασµένη και τυπωµένη, ώστε να αναδεικνύει το επαγγελµατικό σου προφίλ Την κάρτα αυτή µπορείς να τη µοιράσεις σε φίλους ή γνωστούς, σε εργοδότες και επαγγελµατίες που µπορούν να σου φανούν χρήσιµοι. Η κάρτα αυτή πρέπει να περιλαµβάνει συνοπτικά τα παρακάτω στοιχεία: Ονοµατεπώνυµο ιεύθυνση Τηλέφωνο Επάγγελµα Επαγγελµατική εµπειρία Τεχνογνωσία Επιπλέον προσόντα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 24

25 Υπάρχουν διάφορα προγράµµατα που επιχορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυπριακή ηµοκρατία που δίνουν κίνητρα στις γυναίκες να αυτοαπασχοληθούν. Για πληροφορίες και αιτήσεις µπορείτε να απευθυνθείτε στο Υπουργείο Εµπορίου και Βιοµηχανίας ή στο ΚΕΠΑ. Η Κυπριακή Οµοσπονδία Γυναικών Επιχειρηµατιών (ΚΟΓΕ) µπορεί επίσης να δώσει πληροφορίες και καθοδήγηση. ΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Στην Κύπρο η Εργατική Νοµοθεσία ρυθµίζει θέµατα που αφορούν: Την ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και την επαγγελµατική κατάρτιση Την ισοµισθία Την οργάνωση του χρόνου εργασίας Την προστασία των εργοδοτουµένων µερικής απασχόλησης και µε εργασία ορισµένου χρόνου Τη γονική άδεια και την αδεία για λόγους ανωτέρας βίας Τη µητρότητα Τη σεξουαλική παρενόχληση Την κοινωνική προστασία Εάν είσαι έγκυος εργαζόµενη Απαγορεύεται η απόλυσή σου από τον εργοδότη σου από την στιγµή που του γνωστοποιήσεις την εγκυµοσύνη σου µε πιστοποιητικό ιατρού µέχρι και τρεις µήνες µετά το τέλος της άδειας µητρότητας σου. Σε περίπτωση απόλυσης σου το βάρος της ευθύνης για αιτιολόγηση της απόλυσης σου το έχει ο εργοδότης σου. Αν εργάζεσαι νύκτα δικαιούσαι να µετακινηθείς σε αντίστοιχη θέση ηµέρας. Αυτό ισχύει και κατά την διάρκεια του θηλασµού. 25

26 Απαγορεύεται η απασχόληση σου σε εργασίες που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες για την υγιεινή εξέλιξη της εγκυµοσύνης σου. Έχεις το δικαίωµα να µετακινηθείς σε άλλη µη επιβλαβή εργασία χωρίς µείωση των απολαβών σου. Απαλλάσσεσαι από την εργασία σου για προγεννητικές εξετάσεις χωρίς απώλεια αποδοχών εφόσον προσκοµίσεις σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό και δώσεις έγκαιρη προειδοποίηση στον εργοδότη σου. Εάν είσαι µητέρα εργαζόµενη ικαιούσαι άδεια µητρότητας 16 εβδοµάδων Μειώνεται το ωράριο σου κατά µια ώρα για χρονικό διάστηµα 6 µηνών από τον τοκετό για σκοπούς θηλασµού και των αυξηµένων φροντίδων του παιδιού σου. Αυτό ισχύει και για θετούς γονείς από την ηµέρα που αρχίζει η άδεια µητρότητας. Ο χρόνος της µιας ώρας θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας. Η άδεια µητρότητας σου δεν επηρεάζει την αρχαιότητα σου ή το δικαίωµα σου σε προαγωγή ή την επάνοδο σου σε εργασία την οποία ασκούσες πριν την άδεια µητρότητας σου ή άλλη παρόµοιας φύσης εργασία µε το ίδιο ύψος αποδοχών. Εάν είσαι εργαζόµενος γονέας (µητέρα ή πατέρας) ικαιούσαι γονική άδεια (χωρίς απολαβές) µέχρι 13 εβδοµάδες µέχρι το παιδί σου να γίνει 6 χρονών µε σκοπό την φροντίδα και ανατροφή των παιδιών σου. Ελάχιστη διάρκειας της άδειας για κάθε χρόνο είναι µια εβδοµάδα και µέγιστη τέσσερις εβδοµάδες. Αν και οι δύο γονείς απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη παίρνουν την γονική άδεια εκ περιτροπής. Γονική άδεια δικαιούσαι αν έχει συµπληρώσει συνεχή απασχόληση έξι µηνών στον ίδιο εργοδότη. ικαιούσαι άδεια για λόγους ανωτέρας βίας 7 µέρες τον χρόνο (χωρίς απολαβές) σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήµατος των παιδιών σου, του συζύγου, γονέα, αδελφού, αδελφής, παππού και γιαγιάς. Άλλα ικαιώµατα - Προστασία Γνωρίζει τι είναι η σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους δουλειάς; Είναι κάθε ανεπιθύµητη από εσένα συµπεριφορά σεξουαλικής φύσης ή άλλη συµπεριφορά βασισµένη στο φύλο, η οποία θίγει την αξιοπρέπεια γυναικών και αντρών κατά την απασχόληση ή κατά την πρόσβαση σε απασχόληση ή την επαγγελµατική εκπαίδευση ή κατάρτιση και εκφράζεται µε λόγια ή έργα. Γνωρίζεις ότι η σεξουαλική παρενόχληση συνιστά ποινικό αδίκηµα και απαγορεύεται και τιµωρείται όχι µόνο ο παρενοχλήσας αλλά και ο εργοδότης αν το επιτρέψει ή το ανεχθεί; Γνωρίζεις ότι την ευθύνη της απόδειξης την έχει ο εργοδότης σου; Γνωρίζεις ότι ο ελάχιστος χρόνος για την ετήσια άδεια σου θα είναι 4 εβδοµάδες; 26

27 Εσύ που εργάζεσαι µε µερική απασχόληση, γνωρίζεις την ψήφιση νοµοθεσίας για την προστασία σου; Θα έχεις αναλογικά τα ίδια δικαιώµατα µε τους εργαζοµένους µε πλήρη απασχόληση και απαγορεύεται η διάκριση σε βάρος σου. Εσύ που εργάζεσαι σ εργασία ορισµένου χρόνου, γνωρίζεις ότι απαγορεύεται η διάκρισης σε βάρος σου και ότι ο εργοδότης σου οφείλει µετά από 30 µήνες συνολικής απασχόλησης να σε συµπεριλάβει στο µόνιµο προσωπικό του; ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΑ ΒΑΡΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Και οι δύο σύζυγοι έχουν υποχρέωση να συνεισφέρουν ο καθένας, ανάλογα µε τις δυνάµεις του, στην αντιµετώπιση των αναγκών της οικογένειας, στην αµοιβαία υποχρέωση διατροφής και στη διατροφή των παιδιών τους. Η συνεισφορά αυτή γίνεται µε την προσωπική εργασία, τα εισοδήµατα τους και την περιουσία τους. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ Εάν η περιουσία του ενός συζύγου έχει αυξηθεί κατά την διάρκεια ή µε προσδοκία τον γάµο, ο άλλος σύζυγος εφ όσον συνέβαλε στην αύξηση της περιουσίας, µε οιοδήποτε τρόπο, σε περίπτωση που ο γάµος λυθεί ή ακυρωθεί ή σε περίπτωση διάστασης, τότε δικαιούται να απαιτήσει το µέρος εκείνο της αύξησης που προέρχεται από την δική του συµβολή. Η συνεισφορά του ενός συζύγου στην αύξηση της περιουσίας τεκµαίρεται ότι ανέρχεται στο: ΤΟ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟ της αύξησης, εκτός αν αποδειχθεί µικρότερη ή µεγαλύτερη συνεισφορά. Στην αύξηση της περιουσίας δεν υπολογίζεται ότι απέκτησαν οι σύζυγοι από: Α) ωρεά Β) Κληρονοµιά Γ) Κληροδοσία ) Χαριστική αιτία ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Η γονική µέριµνα περιλαµβάνει την επιµέλεια του τέκνου την διοίκηση της περιουσίας του, την εκπροσώπηση του στις περιουσιακές και προσωπικές του σχέσεις. Η Γονική Μέριµνα αποτελεί καθήκον και δικαίωµα και των δύο γονέων η οποία ασκείται από κοινού. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Η επιµέλεια περιλαµβάνει την ανατροφή, την επίβλεψη, την µόρφωση, την εκπαίδευση, τον προσδιορισµό του τόπου διαµονής του τέκνου. Κάθε απόφαση των γονιών σχετικά µε την άσκηση της γονικής µέριµνας πρέπει να αποβλέπει στο συµφέρον του παιδιού. Η ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΙΑΚΡΙΣΗ ΦΥΛΟΥ. ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΩΝ Οι γονείς έχουν υποχρέωση να διατρέφουν το ανήλικο τέκνο τους. 27

28 ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΑΜΟΥ Σε ποιους πληρώνεται Το βοήθηµα γάµου πληρώνεται και στους δύο συζύγους από ½ στον καθένα, ανεξάρτητα από κατηγορία ασφάλισης, µε την έκδοση δύο επιταγών. Το ποσό του Tο ποσό του βοηθήµατος γάµου το 2007 είναι 340 ( 170 βοηθήµατος για καθένα από τους συζύγους). Tο ποσό αυτό αυξάνεται συνήθως κάθε χρόνο. ιαβήµατα Για να πληρωθεί το βοήθηµα γάµου πρέπει να υποβληθεί 28

29 αιτητών αίτηση σε ειδικό έντυπο που µπορεί να εξασφαλιστεί από οποιοδήποτε Γραφείο Kοινωνικών Aσφαλίσεων. H αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό γάµου και να παραδοθεί στο πλησιέστερο Γραφείο Kοινωνικών Aσφαλίσεων. Προθεσµία για υποβολή της αίτησης H αίτηση για βοήθηµα γάµου πρέπει να υποβληθεί µέσα σε 12 µήνες από την ηµέρα του γάµου. Aν η αίτηση υποβληθεί αργότερα, τότε το βοήθηµα γάµου δεν πληρώνεται. ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ Σε ποιους πληρώνεται Προϋποθέσεις Tο ποσό του Βοηθήµατος Το βοήθηµα τοκετού πληρώνεται στη µητέρα, είτε είναι η ίδια ασφαλισµένη είτε ο σύζυγος της, ανεξάρτητα από κατηγορία ασφάλισης (µισθωτοί, αυτοτελώς εργαζόµενοι, προαιρετικά ασφαλισµένοι). Oι προϋποθέσεις για την πληρωµή του βοηθήµατος τοκετού είναι: - Nα έγινε ο τοκετός. - Tο βοήθηµα τοκετού πληρώνεται για τη γέννηση ζωντανού παιδιού, ή παιδιού που γεννιέται νεκρό ύστερα από εγκυµοσύνη 28 τουλάχιστον εβδοµάδων. Tο ποσό του βοηθήµατος τοκετού το 2007 είναι 250 για όλες τις περιπτώσεις, ανεξάρτητα από µισθό ή ηµεροµίσθιο. Σε περίπτωση όµως που γεννιούνται δίδυµα ή πιο πολλά παιδιά, είναι 250 για κάθε παιδί. Tο ποσό αυτό αυξάνεται συνήθως κάθε χρόνο. ιαβήµατα Αιτήτριας Για να πληρωθεί το βοήθηµα τοκετού, η µητέρα πρέπει να υποβάλει αίτηση σε ειδικό έντυπο που µπορεί να εξασφαλίσει από οποιοδήποτε Γραφείο Kοινωνικών Aσφαλίσεων. H αίτηση πρέπει να παραδοθεί σε ένα από τα Γραφεία Kοινωνικών Aσφαλίσεων και να συνοδεύεται από 29

30 πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού και σε περίπτωση που η αιτήτρια υποβάλλει την αίτηση µε βάση την ασφάλιση του συζύγου της από πιστοποιητικό γάµου. Προθεσµία υποβολή της αίτησης H αίτηση για βοήθηµα τοκετού πρέπει να υποβληθεί µέσα για σε 12 µήνες από την ηµέρα του τοκετού. Aν η αίτηση υποβληθεί αργότερα, το βοήθηµα τοκετού δεν πληρώνεται. ΕΠΙ ΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Ποιες δικαιούνται Eπίδοµα µητρότητας δικαιούνται οι ασφαλισµένες µισθωτές και αυτοτελώς εργαζόµενες καθώς και οι προαιρετικά ασφαλισµένες στην υπηρεσία Kύπριου εργοδότη στο εξωτερικό, οι οποίες αναµένουν τοκετό ή έχουν υιοθετήσει παιδί είτε οι ίδιες είτε ο σύζυγος τους µέσα στα δώδεκα πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού. Προϋποθέσεις Oι προϋποθέσεις για την πληρωµή του επιδόµατος µητρότητας είναι: - η ασφαλισµένη να είναι µε άδεια µητρότητας,χωρίς ηµεροµίσθιό από τον εργοδότη της, Περίοδος H ασφαλισµένη δικαιούται να πληρωθεί πληρωµής επίδοµα για δεκαέξι εβδοµάδες, αρχίζοντας από οποιαδήποτε εβδοµάδα µεταξύ της έκτης και της δεύτερης εβδοµάδας πριν από την εβδοµάδα µέσα στην οποία αναµένει τοκετό. 30

31 Aν ο τοκετός γίνει µετά την εβδοµάδα µέσα στην οποία η ασφαλισµένη ανάµενε τοκετό, τότε η περίοδος των δεκαέξι εβδοµάδων αυξάνεται ανάλογα. Εάν η αίτηση υποβληθεί µετά τον τοκετό, η περίοδος των 16 εβδοµάδων καθορίζεται µε βάση την ηµεροµηνία του τοκετού και όχι µε βάση την ηµεροµηνία του αναµενόµενου τοκετού. Στην περίπτωση υιοθεσίας παιδιού, η ασφαλισµένη δικαιούται επίδοµα µητρότητας από την εβδοµάδα υιοθεσίας για περίοδο δεκατεσσάρων εβδοµάδων. Tο ύψος του Tο ύψος του επιδόµατος µητρότητας επιδόµατος καθορίζεται µε βάση τον εβδοµαδιαίο µέσο όρο των πληρωµένων και πιστωµένων ασφαλιστέων αποδοχών της ασφαλισµένης µέσα στο προηγούµενο έτος εισφορών Aν η ασφαλισµένη λαµβάνει µέρος των απολαβών της από τον εργοδότη της για την περίοδο που δικαιούται επίδοµα µητρότητας, το επίδοµα µειώνεται έτσι που το ολικό ποσό των απολαβών και του επιδόµατος να µην είναι πιο ψηλό από τις κανονικές απολαβές της. ιαβήµατα αιτήτριας Για να πληρωθεί επίδοµα µητρότητας η ασφαλισµένη πρέπει να υποβάλει αίτηση πάνω σε ειδικό έντυπο το οποίο µπορεί να εξασφαλίσει από οποιοδήποτε Γραφείο Kοινωνικών Aσφαλίσεων. H αίτηση πρέπει να παραδοθεί σε ένα από τα Γραφεία Kοινωνικών Aσφαλίσεων, αφού συµπληρωθεί κατάλληλα από την ίδια, το γιατρό της και τον εργοδότη της. Προθεσµία για υποβολή αίτησης H αίτηση για επίδοµα µητρότητας πρέπει να υποβληθεί µέσα σε 21 ηµέρες από την ηµέρα από την οποία αρχίζει η της άδεια µητρότητας. Αν η αίτηση υποβληθεί µε καθυστέρηση, επίδοµα πληρώνεται αναδροµικά µόνο για 21 ηµέρες. Σε εξαιρετικές, όµως, περιπτώσεις, αν η αιτήτρια αποδείξει ότι έχει εύλογη αιτία για την καθυστέρηση στην υποβολή της αίτησης, το επίδοµα µπορεί να πληρωθεί, αν η αίτηση υποβληθεί µέσα σε δώδεκα µήνες από την ηµέρα από την οποία η αιτήτρια ζητά να πληρωθεί επίδοµα. 31

32 ιπλά δικαιώµατα Σε περίπτωση που η ασφαλισµένη δικαιούται ταυτόχρονα επίδοµα µητρότητας και άλλη παροχή από το Tαµείο Kοινωνικών Aσφαλίσεων, λαµβάνει µόνο την πιο ψηλή παροχή. Aυτό δεν εφαρµόζεται όταν υπάρχει ταυτόχρονα δικαίωµα σε επίδοµα µητρότητας και σύνταξη χηρείας, σύνταξη χήρας ή επίδοµα αγνοουµένου. Στην περίπτωση αυτή η ασφαλισµένη πληρώνεται για την ίδια περίοδο και τις δύο παροχές. ΕΠΙ ΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ποιοι δικαιούνται Προϋποθέσεις Επίδοµα ασθενείας δικαιούνται οι ασφαλισµένοι µισθωτοί και αυτοτελώς εργαζόµενοι καθώς και οι προαιρετικά ασφαλισµένοι που εργάζονται στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότης στο εξωτερικό. Ασφαλισµένοι που είναι ηλικίας κάτω των 16 χρόνων ή πέραν των 63 χρόνων δεν δικαιούνται επίδοµα. Το όριο των 63 χρόνων παρατείνεται µέχρι το 65 ο έτος της ηλικίας αν ο ασφαλισµένους δεν δικαιούται σύνταξη γήρατος Οι προϋποθέσεις για την πληρωµή του επιδόµατος ασθενείας είναι: - ο ασφαλισµένος να µην εργάζεται λόγω ασθενείας και να µην παίρνει ολόκληρο το µισθό του ή το ηµεροµίσθιό του από τον εργοδότη του για την περίοδο της 32

33 ασθένειας του, - να έχουν περάσει 26 τουλάχιστον εβδοµάδες από την ηµέρα ασφάλισης µέχρι την ηµέρα που αρχίζει η ανικανότητά του για εργασία και στην περίοδο αυτή να έχει πληρώσει εισφορές πάνω σε4 αποδοχές που στο σύνολο τους να µην είναι λιγότερες από 26 φορές το εβδοµαδιαίο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών και - να έχει πληρωµένες ή πιστωµένες ασφαλιστέες αποδοχές µέσα στο προηγούµενο έτος εισφορών που στο σύνολο του να µην είναι λιγότερες από 20 φορές το εβδοµαδιαίο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών. Περίοδος Πληρωµής Σε περίπτωση µισθωτού/της, το επίδοµα ασθενείας αρχίζει να πληρώνεται από την τέταρτη ηµέρα της απουσίας από την εργασία του λόγω ασθενείας και σε περίπτωση αυτοτελώς εργαζοµένου από την δέκατη ηµέρα. Όταν όµως ο αυτοτελώς εργαζόµενος είναι ανίκανος για εργασία λόγω ατυχήµατος ή εισαχθεί σε νοσοκοµείο ή κλινική µέσα στις πρώτες 4 ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης της ανικανότητας του/της και παραµείνει για ένα τουλάχιστο βράδυ, το επίδοµα πληρώνεται από την 4 η ηµέρα της ανικανότητας. Το επίδοµα ασθενείας καταβάλλεται για 156 τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες σε κάθε περίοδο διακοπής της απασχόλησης. ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 33

34 Εργατικό Eργατικό ατύχηµα θεωρείται κάθε ατύχηµα που συµβαίνει σε µισθωτό στον ατύχηµα τόπο και στη διάρκεια της εργασίας του και που τα αίτια του σχετίζονται µε την εργασία του µισθωτού. Eργατικό ατύχηµα θεωρείται επίσης και το ατύχηµα που συµβαίνει όταν ο µισθωτός µεταβαίνει στην εργασία του ή επιστρέφει απ αυτή. Aτύχηµα που συµβαίνει εκτός Kύπρου, δε θεωρείται εργατικό ατύχηµα. Επαγγελµατικές ασθένειες Eπαγγελµατική ασθένεια θεωρείται κάθε ασθένεια που προκαλείται από την απασχόληση µισθωτού σε ορισµένο επάγγελµα. Oι επαγγελµατικές ασθένειες που καλύπτει η νοµοθεσία Kοινωνικών Aσφαλίσεων και οι εργασίες οι οποίες αναγνωρίζεται ότι προκαλούν τις ασθένειες αυτές, καθορίζονται σε ειδικούς Kανονισµούς. Παροχές Oι παροχές για εργατικά ατυχήµατα και επαγγελµατικές ασθένειες είναι: - επίδοµα σωµατικής βλάβης, - παροχές αναπηρίας, και - παροχές θανάτου. (Α) ΕΠΙ ΟΜΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Ποιοι δικαιούνται Eπίδοµα σωµατικής βλάβης δικαιούνται όσοι εργάζονται ως µισθωτοί, ανεξάρτητα από ηλικία. Προϋποθέσεις Oι προϋποθέσεις για την πληρωµή του επιδόµατος σωµατικής βλάβης είναι: - ο εργαζόµενος να µην µπορεί να εργαστεί λόγω εργατικού ατυχήµατος ή επαγγελµατικής ασθένειας, και - να µην λαµβάνει ολόκληρο το µισθό ή το ηµεροµίσθιό του από τον εργοδότη του για την περίοδο που δεν εργάζεται. Για το επίδοµα αυτό δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για εισφορές. Eίναι αρκετό ο εργαζόµενος να ήταν µισθωτός την ηµέρα που έπαθε το ατύχηµα ή όταν έπαθε επαγγελµατική ασθένεια. Περίοδος πληρωµής Tο επίδοµα σωµατικής βλάβης αρχίζει να πληρώνεται από την τέταρτη ηµέρα της διακοπής της εργασίας λόγω του ατυχήµατος ή της επαγγελµατικής ασθένειας και συνεχίζει για όσες ηµέρες ο δικαιούχος δεν µπορεί να εργαστεί. Όταν όµως συµπληρωθούν δώδεκα µήνες από την ηµέρα του ατυχήµατος ή από την ηµέρα που άρχισε η επαγγελµατική ασθένεια, το επίδοµα σωµατικής βλάβης τερµατίζεται. ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ 34

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Επίδομα Ανεργίας Επίδομα Ασθενείας Επίδομα Μητρότητας Βοηθήματα Τοκετού και Γάμου Επίδομα Σωματικής Βλάβης

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και επίδοµα πατρότητας

Άδεια και επίδοµα πατρότητας Paternity leave and pay - Greek PL514 (Αναθ. 1) Άδεια και επίδοµα πατρότητας Βασική περίληψη 1 Η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να βοηθήσει τους εργαζόµενους γονείς. Καθιερώθηκε το δικαίωµα άδειας και επιδόµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Επεξήγηση των όρων που χρησιμοποιούνται Δικαιούχοι Πότε ο ασφαλισμένος μπορεί να αποταθεί για επίδομα ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ» «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ TΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 100(Ι) του 1997 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Αριθµός 100(Ι) του 1997 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Ε.Ε. Παρ. I(I) Αρ. 3207, 19.12.97 Ν. 100(Ι)/97 Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόµος του 19 97 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» 12 Ιουνίου 2014 Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσία H περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσία 17.1.1957 Πρώτο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 5.10.1964

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής: ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 (Πεδίο Εφαρμογής) Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 90/30-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα, 17 Ιουλίου 2002, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ (ΠΑΚΕΠΕ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ (ΠΑΚΕΠΕ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ (ΠΑΚΕΠΕ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Παγκύπριας έρευνας αναφορικά με τη θέση, το βαθμό συμμετοχής, τις ευκαιρίες ανέλιξης, την ισομισθία των γυναικών και τις συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ερευνητές Πεδίου (Μυστικοί επισκέπτες) σε Δήμους της Λευκωσίας και

ερευνητές Πεδίου (Μυστικοί επισκέπτες) σε Δήμους της Λευκωσίας και Το Γραφείο Σταδιοδρομίας δέχεται αιτήσεις από Πρωτοετείς και Δευτεροετείς φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Κύπρου, για εργασία ως ερευνητές Πεδίου (Μυστικοί επισκέπτες) σε Δήμους της Λευκωσίας και Λεμεσού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη Δράση 13 Εταίρος που υλοποιεί τη δράση Επιλογή των ωφελουμένων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών

Ο ρόλος του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών Ομιλία Επιτρόπου Διοικήσεως σε ημερίδα που διοργάνωσαν από κοινού η Επιτροπή Αιρετών Γυναικών της Ένωσης Δήμων Κύπρου και το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως με θέμα την Ισότητα των δύο φύλων Τετάρτη 12/09/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Σχέδιο Νόµου «Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης Εναρµόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στην άδεια µητρότητας

Αλλαγές στην άδεια µητρότητας Maternity leave changes - Greek PL507 (Rev 3) Αλλαγές στην άδεια µητρότητας Βασική περίληψη Η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να βοηθήσει τους εργαζόµενους γονείς. Οι αλλαγές που αφορούν στα δικαιώµατα της άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Αγαπητοί συνάδελφοι, Ισότητα. Ένα θέμα με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις μεσούσης μάλιστα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΑΠΛΕΣ Ή ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS

Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS Περίληψη Βασικό µέληµα της Coca-Cola Τρία Έψιλον αποτελεί η ευηµερία των εργαζοµένων της. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι οι εργαζόµενοι σε µερικές από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος στην Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»

Πρόοδος στην Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» Πρόοδος στην Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 23 Ιουνίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάμενος Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Έναρξης Πλατφόρμας EPALE- Ιούνιος 20151

Ημερίδα Έναρξης Πλατφόρμας EPALE- Ιούνιος 20151 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Γρηγόρης Δημητρίου Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ης Τάξης Διεύθυνση Υπηρεσιών Κατάρτισης Ημερίδα Έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων µέτρων κρατικής φοιτητικής πρόνοιας

ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων µέτρων κρατικής φοιτητικής πρόνοιας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση ΣΥΝΟΛΙΚΗ. Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής:.. Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΑνΑΔ) ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Γρηγόρης Δημητρίου Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ης Τάξης Holiday Inn Λευκωσία -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα Βεβαίωση ανεργίας, όπου εμφαίνεται ανεργία πάνω από 12 μήνες (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ)

Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα Βεβαίωση ανεργίας, όπου εμφαίνεται ανεργία πάνω από 12 μήνες (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ) Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α «Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Υ Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο Υ» Τ Ι Τ Λ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ «Τ Ο Π Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Ν Τ Α Ξ Η Σ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Έρευνας για τη µισθοδοσία αντρών και γυναικών στον κλάδο του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού.

Αποτελέσµατα Έρευνας για τη µισθοδοσία αντρών και γυναικών στον κλάδο του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. Αποτελέσµατα Έρευνας για τη µισθοδοσία αντρών και γυναικών στον κλάδο του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. Η έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών,τα οποία όµως συµπεριλαµβάνουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Πρωτοβουλία για την υποστήριξη της Τοπικής ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Θυρίδες Επιχειρηματικότητας» Έργο ΤΟΠΣΑ: «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΩ» Συντονισμός Διαχείριση: ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε. Βενιζέλου 1, 42100 Τρίκαλα Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», που υλοποιεί στους ήµους Ζωγράφου και

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση , Matrix, Ελληνική έκδοση Matrix Ελληνική Έκδοση Συντάχθηκε από: LMETB Μεταφράστηκε από: CARDET , Matrix Εισαγωγικό Επίπεδο (για μαθητές ηλικίας 12 14 χρονών) Προσωπικό προφίλ ( ) (να θεωρηθούν από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015 H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο Νοέμβριος 2015 Ατζέντα 1. Εισαγωγή 2. Γενικά Στοιχεία Ερωτηθέντων 3. Εκπαίδευση και Κατάρτιση 4. Νεανική Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα 5. Κοινωνική Ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» VOUCHER 29 Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε (Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Φορτηγών κ.λπ. Αυτοκινήτων Μεταφοράς Σκυροδέµατος - των Χειριστών και Βοηθών Αντλιών Σκυροδέµατος και Εργατών που απασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Γενικός Διευθυντής EC-BIC Σερρών Α. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΡΓΟ Έννοια της Εργασίας Η διάθεση προκαθορισμένου χρόνου, προσωπικών και επίκτητων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας Γενικές Οδηγίες 1.1 Το Πανεπιστήµιο Frederick προκηρύσσει από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK Το Γραφείο Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης του πανεπιστημίου Frederick, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες του

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Οι διακρίσεις συνδέονται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση Κοινωνοικονοµικά µόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής: / /2010 ΑΙΤΗΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8215853 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: www.keaep.gr E-mail: keaep@otenet.gr Αθήνα, 26/11/2012 Αρ. Πρωτ. εξερχόµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Αρχή Ισότητας Κύπρου Ετήσια Έκθεση Γράφημα 1. H ροή των καταγγελιών ανά έτος

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Αρχή Ισότητας Κύπρου Ετήσια Έκθεση Γράφημα 1. H ροή των καταγγελιών ανά έτος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Από τη σύστασή της, τον Μάϊο του 2004, μέχρι και το τέλος του 2012, η Αρχή Ισότητας έλαβε συνολικά 867 καταγγελίες. Οι καταγγελίες που υποβλήθηκαν κατά το 2012 ανήλθαν στις 106, αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3.

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TO ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το Πανεπιστήµιο Frederick προκηρύσσει από τις Οκτωβρίου µέχρι 30 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών/-τριών χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας, χαρτοβιοµηχανίας και πολτού χάρτου όλης της Χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Απρίλιος 2013 Χαρακτηριστικά που ζητούν οι εργοδότες αναπηρία Πως θα όριζες τη λέξη προσόν ή τη λέξη δεξιότητα ; Και τι εννοούν οι εργοδότες

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. Στην Αθήνα την 15 η Νοεµβρίου 2004, οι υπογράφοντες

Διαβάστε περισσότερα

Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη. i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας

Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη. i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη Α) Η αρχή της ισότητας στο ελληνικό Σύνταγμα i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας Το Σύνταγμα της Ελλάδος του 1975 κατοχυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος

Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΧΗΡΕΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΦΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος Όλοι οι ασφαλισμένοι μισθωτοί αυτοτελώς εργαζόμενοι προαιρετικά ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει τη συντάξιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Νομοθεσία απασχόλησης για θέματα αναπηρίας Η εργασία είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου των ανθρώπων με αναπηρία όπως αυτό ορίζεται και προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αθήνα, 1.9.2016 ΑΠ: 00363 για επιστημονικούς συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του κοινωνικού εταίρου ΣΕΒ» (κωδικός ΟΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Επιστημονικός Υπεύθυνος: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Στα πλαίσια του έργου: Improving Gender Equality

Διαβάστε περισσότερα

ράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες»,

ράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες», Α/Α Αίτησης (Φωτογραφία) ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες», Κατηγορία Παρέµβασης 1: «Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 Φεβρουάριος 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ταχύρρυθμα Προγράμματα A' Εξαμήνου 2012 που οργανώνει η Αρχή Ειδικότητα Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων

Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων «Η Εκπαίδευση είναι ένα από τα πιο σηµαντικά µέσα για Ενδυνάµωση των γυναικών µε τη Γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Καταβάλλεται από όλες τις επιχειρήσεις και ηµικρατικούς οργανισµούς Εξαιρούνται: Κυβέρνηση και Αυτοεργοδοτούµενοι.

Καταβάλλεται από όλες τις επιχειρήσεις και ηµικρατικούς οργανισµούς Εξαιρούνται: Κυβέρνηση και Αυτοεργοδοτούµενοι. ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΑνΑ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2 ο Παγκύπριο Συνέδριο για τη Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισµό Νίκη Ματθαίου Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου ΑνΑ 18 Οκτωβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 21/06/2013 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Αγαπητοί φίλοι, Το πρόβλημα της ανεργίας καθημερινά κλιμακώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 79. "Για τον περιορισµό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις µη βιοµηχανικές εργασίες"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 79. Για τον περιορισµό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις µη βιοµηχανικές εργασίες ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 79 "Για τον περιορισµό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις µη βιοµηχανικές εργασίες" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Εργαλείο Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον στα πλαίσια του Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, διακεκριµένοι οµιλητές του σεµιναρίου,

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, διακεκριµένοι οµιλητές του σεµιναρίου, Αρ.Φακ. 18.03.17, 11.10.7 Εισήγηση του κ. Χρ. Αγγελίδη στο εθνικό εκπαιδευτικό σεµινάριο που διοργανώνει η Κυπριακή Συνοµοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) στις 23 24 Ιουνίου 2006 στα πλαίσια του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ο Ρ Ο Ι Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Ο Υ Χ Ω Ν 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ Όλες οι θέσεις δημοσιεύονται σε τρεις (3) τουλάχιστον εφημερίδες του ημερήσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών βιοµηχανικών, βιοτεχνικών, εµπορικών κλπ πάσης φύσεως επιχειρήσεων όλης της χώρας» Στην Αθήνα, σήµερα 26

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Αίτηση Συμμετοχής Υποψηφίου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 4 Κατηγορία Παρέμβασης 1 Δράση 3 Δικαιούχος Πράξης Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού των ταξιδιωτικών και τουριστικών γραφείων και επιχειρήσεων όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα 27 Σεπτεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός, Νίκος Αναλυτής, Αντιπρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικές Συνεργατικές Δράσεις ενάντια στην Ανεργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 93/31-08-2005) Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ιούνιος 2015 Το περιβάλλον του έργου Το τετραετές έργο με τίτλο «Ετήσιες Εκθέσεις για την Πρόοδο της Εφαρμογής των Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2004-2005 Στην Αθήνα σήμερα 20 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ιωάννης Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Cyprus

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Cyprus ZA77 Flash Eurobarometer (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Cyprus FL - Women in the European Union - CY D Πόσων χρονών είστε; (ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ - ΑΝ "ΑΡΝΗΣΗ" ΚΩ ΙΚΟΣ '99') D ΦΥΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ www.anadeixi.gr Υπεύθυνοι έρευνας: Παπαχατζής Κωνσταντίνος, ιευθύνων Σύµβουλος Ρουσοµάνη Βασιλική, Σύµβουλος Ανθρώπινου υναµικού Αθήνα Θεσσαλονίκη Α. ιάκου 21,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΛΥΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΛΥΚΕΙΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (2015)

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 30.4.2013 2012/2292(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-38 Αντιγόνη Παπαδοπούλου (PE508.172v01-00) σχετικά με τις διασυνοριακές συλλογικές

Διαβάστε περισσότερα