Αποτελέσµατα Έρευνας για τη µισθοδοσία αντρών και γυναικών στον κλάδο του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτελέσµατα Έρευνας για τη µισθοδοσία αντρών και γυναικών στον κλάδο του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού."

Transcript

1 Αποτελέσµατα Έρευνας για τη µισθοδοσία αντρών και γυναικών στον κλάδο του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. Η έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών,τα οποία όµως συµπεριλαµβάνουν και το έκτακτο προσωπικό που πιθανό σήµερα δεν ανήκει στο ωροµίσθιο προσωπικό και σε άτοµα τα οποία αφυπηρέτησαν. Αυτό όµως σε καµιά περίπτωση δεν ανατρέπει τα αποτελέσµατα της έρευνας, γιατί οι αριθµοί µιλούν από µόνοι τους. Παραθέτουµε πιο κάτω τα αποτελέσµατα της έρευνας, που διεξήγαγε το Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου,σε µια προσπάθεια του να αναδείξει το πρόβληµα της ανισοµισθίας στην Κύπρο µε στόχο την καθιέρωση συστηµάτων αξιολόγησης των επαγγελµάτων,για να αρθούν οι µισθολογικές διακρίσεις,που οφείλονται στο φύλο. Η Ε1 και η Ε2 που είναι η χαµηλότερη κλίµακα µισθοδοσίας στο ωροµίσθιο προσωπικό η αναλογία των γυναικών εργαζόµενων είναι 96% έναντι 4% των αντρών. Γυναίκες Άντρες Σύνολο E % 34 4% 794 E % 25 4% 685 E % % 502 E % % 2448 E % % 4368 E % % 1919 E7 48 1% % 3656 E8 34 5% % 637 E9 0 0% 571 0% 571 E10 0 0% 300 0% 300 Παρατηρείται ότι όσο προχωράµε στις υψηλότερες κλίµακες µισθοδοσίας, το ποσοστό των γυναικών εργαζόµενων µειώνεται αισθητά έως και µηδενικά στις δύο τελευταίες κλίµακες, µε εξαίρεση την Ε4 που συµπεριλαµβάνει επαγγέλµατα νοσοκοµείων, γηροκοµείων, διάφορες υπηρεσίες του Τµήµατος Ευηµερίας όπου εργάζονται πολλές γυναίκες. Ακόµα και στην κλίµακα αυτή δε θα βρούµε γυναίκα καθαρίστρια, ενώ συναντάµε άντρες καθαριστές. Οι γυναίκες καθαρίστριες π.χ στα

2 νοσοκοµεία ανήκουν στην Ε1 ή Ε2 ενώ ο άντρας καθαριστής στην Ε4. Στην ουσία η καθηκοντολογία τους είναι ίδια. Παρατηρείται επίσης στους τίτλους των σχεδίων υπηρεσίας να εµπεριέχονται άµεσες ή έµµεσες διακρίσεις µε βάση το φύλο, αφού αυτοί δεν είναι τουλάχιστον ουδέτεροι. Είναι έντονη η συγκέντρωση των γυναικών στις χαµηλές κλίµακες µισθοδοσίας και δεν γίνεται αναφορά σε γυναίκες, οι οποίες αποκλείονται ουσιαστικά και στην διεκδίκηση θέσης στα επαγγέλµατα του κλητήρα, των ζυγιστών ζυγιστικών σταθµών, συντονιστή πολιτικής αεροπορίας, αρχιεργάτη µηχανοδηγών, καθαριστή αεροσκαφών, αχθοφόρους, γενικούς εργάτες, χωροµέτρες( αυτά είναι µερικά από τα απλά επαγγέλµατα),αφού οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία. Ταυτόχρονα όλες αυτές οι θέσεις που απευθύνονται σε άντρες, οι κλίµακες µισθοδοσίας τους είναι Ε4 και πάνω, ενώ οι πλείστες των γυναικών είναι Ε1 Ε4. Ο αποκλεισµός των γυναικών από κάποια επαγγέλµατα βοηθά στη συγκέντρωση τους στα χαµηλόµισθα επαγγέλµατα,που είναι αυτά που απασχολούνται σχεδόν µόνο γυναίκες. ιαπιστώσεις: Όπου βασικές επαγγελµατικές κατηγορίες ή επαγγέλµατα είναι κατειληµµένα από γυναίκες, αυτά είναι χαµηλόµισθα σε σύγκριση µε αυτά των αντρών. Η ταξινόµηση των επαγγελµάτων δεν βασίζεται στα καθήκοντα, αλλά στο φύλο των ατόµων που τα ασκούν, αφού µελετώντας τα σχέδια υπηρεσίας π.χ του καθαριστή /καθαρίστριας έχουν την ίδια καθηκοντολογία,εκτός από ένα σηµείο το οποίο δεν είναι κοινό. Σίγουρα αν γινόταν αξιολόγηση των επαγγελµάτων δεν θα δικαιολογούσε τόση διαφορά στην αµοιβή. Για να αρθούν οι διακρίσεις στη µισθοδοσία, πρέπει να αναθεωρηθεί η µέθοδος καθορισµού των µισθών. Οι γυναίκες ανειδίκευτες εργάτριες αµείβονται λιγότερο από τους ανειδίκευτους άντρες, άσχετα αν απαιτούνται οι ίδιες προσπάθειες, δεξιότητες ή ευθύνες. Βασισµένοι στη µυϊκή δύναµη αποκλείουν τις γυναίκες από «βαριά» επαγγέλµατα. Τα συστήµατα αµοιβής χρειάζονται ανάλυση από τους κοινωνικούς εταίρους, για να εξαλειφθούν οι διακρίσεις λόγω φύλου από αυτά.

3 Να καθιερωθεί η περιγραφή των επαγγελµάτων,η οποία θα δηλώσει επακριβώς την εργασία που επιτελείται από αυτόν/αυτήν που κατέχει την θέση. Η αξιολόγηση της εργασίας να βασίζεται σε αντικειµενικά κριτήρια. Να µη γίνεται σύγκριση αντρών γυναικών αλλά των αντίστοιχων επαγγελµάτων. Εισηγήσεις Επανεξέταση και µελέτη αναθεώρηση/τροποποίηση των υφιστάµενων σχεδίων υπηρεσίας του ωροµίσθιου προσωπικού, για να αρθούν όλοι οι διακριτικοί όροι λόγω φύλου,όπου χρειάζεται. Η ταξινόµηση των επαγγελµάτων να βασίζεται στα καθήκοντα και όχι στο φύλο των εργαζόµενων που τα ασκούν. Μείωση των κλιµάκων µισθοδοσίας στους διάφορους κλάδους,για να µειωθεί το χάσµα αµοιβών από τη χαµηλότερη στη ψηλότερη κλίµακα µισθοδοσίας και κατ επέκταση µεταξύ ανδρών και γυναικών. Άρση των διακριτικών όρων στον τίτλο του επαγγέλµατος, για να µην αποκλείονται εξ υπαρχής οι άνδρες ή οι γυναίκες από την διεκδίκηση τέτοιων επαγγελµάτων. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Λαµβάνονται Υπόψη: Γνώση δεξιότητες Προσπάθεια Υπευθυνότητα Συνθήκες εργασίας Πείρα Παραγωγικότητα Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΦΥΛΟ

4 Στην αξιολόγηση του επαγγέλµατος πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: Γνώση: Τεχνική γνώση (εξοπλισµός) Εξειδικευµένη γνώση Οργανωτική γνώση Προσόντα: Πνευµατικά Φυσικά ιαπροσωπικά και επικοινωνιακά Προσπάθεια: Πρωτοβουλία ανεξαρτησία Φυσική δύναµη απαίτηση Πνευµατική απαίτηση Συναισθηµατική απαίτηση Υπευθυνότητα Υπευθυνότητα για ανθρώπους Υπευθυνότητα για επιθεώρηση/καθοδήγηση/συντονισµός εργαζόµενων. Συνθήκες Εργασίας: Έκθεση σε δυσάρεστο, σε µη ευχάριστο, µη άνετο περιβάλλον εργασίας ή σε επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, οι οποίες προκύπτουν από το περιβάλλον. Η διαφορά ανάµεσα στα εισοδήµατα των γυναικών και των αντρών αποδίδεται σε πολλούς παράγοντες και ιδίως: Στους πολυάριθµους τοµείς δραστηριοτήτων όπου επικρατούν οι άντρες και όπου δίδονται πρόσθετες αποδοχές, επιδόµατα χρόνου εργασίας κλπ., που διευρύνουν τις διαφορές αµοιβών, ανάµεσα στους τοµείς έξω από τα βασικά ποσοστά. Στα συστήµατα συλλογικών συµβάσεων, που επιτρέπουν στα µισθολόγια να αντικατοπτρίζουν τη σχετική διαπραγµατευτική ισχύ των διαφόρων οµάδων µισθωτών. Όµως γενικά οι γυναίκες διαθέτουν πιο ασθενές δυναµικό διαπραγµατεύσεων. Παρατηρείται λοιπόν το φαινόµενο οι γυναίκες να αµείβονται λιγότερο από τους άντρες σε πολλές περιπτώσεις όπως:

5 Οι γυναίκες έχουν χαµηλότερες µέσες αποδοχές από τους άντρες στην ίδια θέση εργασίας. Οι γυναίκες έχουν χαµηλότερες µέσες αποδοχές από τους άντρες στον ίδιο βαθµό. Οι γυναίκες που εργάζονται σε «γυναικοκρατούµενες θέσεις» ανειδίκευτης εργασίας αµείβονται λιγότερο σε σύγκριση µε τη χαµηλότερη «ανδροκρατούµενη» ανειδίκευτη εργασία. Σε παρόµοια επίπεδα προσπαθειών, δεξιοτήτων ή ευθύνης, οι «γυναικοκρατούµενες» εργασίες κατατάσσονται ή αξιολογούνται πιο χαµηλά σε σχέση µε τις «ανδροκρατούµενες» θέσεις. Κοινωνικοί παράγοντες που επηρέασαν και επηρεάζουν αρνητικά Είναι πολύ σηµαντικό να κάνουµε µια αναδροµή στο παρελθόν,για να δούµε σε ποιους άλλους λόγους οφείλεται η υφιστάµενη κατάσταση,το γεγονός δηλαδή οι γυναίκες να τοποθετούνται στα χαµηλόµισθα επαγγέλµατα και να αµείβονται λιγότερο από τους άντρες. Είναι εξίσου σηµαντικό να αναφέρουµε ότι η εικόνα αυτή αντικατοπτρίζει λίγο πολύ, τη γενικότερη εικόνα στη µισθοδοσία των γυναικών, στους πλείστους τοµείς της οικονοµίας. Το ερώτηµα που εύλογα τίθεται είναι αν υπήρχε και υπάρχει η τάση,να υποβαθµίζεται η προσφορά της γυναίκας στην εργασία. Αυτό που κατά την άποψη µας επηρέασε και επηρεάζει αρνητικά τη µισθοδοσία της γυναίκας,είναι οι καλά εδραιωµένες προκαταλήψεις και στερεότυπα που θεωρούσαν ότι η θέση της γυναίκας είναι στο σπίτι, για τη φροντίδα των παιδιών,του συζύγου και των ηλικιωµένων συγγενών τους και ότι ο άντρας είναι αυτός που θα εφοδιάσει την οικογένεια για τα προς το ζην. Σήµερα οι οικογένειες χρειάζονται το ευ ζην και η συνεισφορά της γυναίκας στο οικογενειακό εισόδηµα δεν είναι συµπληρωµατική,αλλά βασική και απαραίτητη, τόσο για την οικογένεια της,αλλά και για την οικονοµία του τόπου. Σήµερα το 60% των γυναικών της Κύπρου ανήκουν στο εργατικό δυναµικό της Κύπρου και η συνεισφορά τους στην οικονοµία του τόπου,είναι αδιαµφισβήτητα µεγάλη.

6 Είναι γι αυτό που και η Ενωµένη Ευρώπη, µας καλεί να πάρουµε όλα τα δέοντα µέτρα,ώστε η αξία της εργασίας της γυναίκας να αµείβεται, χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου.. Οφείλει λοιπόν η Κυβέρνηση σαν εργοδότης να δώσει πρώτη το καλό παράδειγµα στην κυπριακή κοινωνία,αποδεικνύοντας ότι θα εφαρµόσει το πνεύµα και το γράµµα του Νόµου για την Ίση Αµοιβή για Εργασία Ίσης Αξίας και υποδεικνύοντας στους υπόλοιπους εργοδότες τον τρόπο,µε τον οποίο θα εξαλείψουν τις µισθολογικές διακρίσεις σε βάρος της γυναίκας,λόγω του φύλου τους. Το Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου, τάσσοντας ως πρωταρχικό του στόχο, την εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος της γυναίκας στην αγορά εργασίας, δηλώνει ότι θα παρακολουθεί στενά την πρακτική εφαρµογή των Νόµων,που αφορούν την ισότητα και µε έρευνες του θα αποδεικνύει όσα είναι σε όλους γνωστά,αλλά κανείς δεν τα αγγίζει, µε σκοπό την άρση των όποιων διακρίσεων σε βάρος της γυναίκας της Κύπρου. Για τη συγκεκριµένη έρευνα αναφέρουµε ότι επαληθεύεται και στην Κύπρο το γνωστό σλόγκαν Πες µου το φύλο σου,να σου πω την αµοιβή σου. Αναφέρουµε ενδεικτικά τη µεθοδολογία αξιολόγησης των επαγγελµάτων που εφαρµόζεται,τόσο σε χώρες της Ε.Ε,όσο και σε άλλες χώρες παγκόσµια.

Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ:

Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΜΟ RC ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΞΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Πάνος Πασιαρδής 1 Πανεπιστήµιο Κύπρου Λούης Χριστοφίδης University of Guelph, Canada

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επιμέλεια Εργασίας: Καρτσέλα Ευαγγελία 213/04/039

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επιμέλεια Εργασίας: Καρτσέλα Ευαγγελία 213/04/039 Η ΚΑΤΤΑΣΣΚΕΕΥΗ ΤΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΜΙΑ ΠΡΡΟΒΛΗΜΑΤΤΙ ΙΚΗ ΓΓΙ ΙΑ ΤΤΗΝ ΓΓΥΝΑΙ ΙΚΕΕΙ ΙΑ ΕΕΠΑΓΓΓΓΕΕΛΜΑΤΤΙ ΙΚΗ ΚΑΤΤΟΧΥΡΡΩΣΣΗ ΚΑΙΙ ΕΕΞΕΕΛΙ ΙΞΗ.. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Επιστημών Διοίκησης- MBA Κατεύθυνση: Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Οι συνθήκες της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα: 1980-2000» Αθανασιάδου Χριστίνα, Πετροπούλου Στεφανία, Μιµίκου Γεωργία

«Οι συνθήκες της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα: 1980-2000» Αθανασιάδου Χριστίνα, Πετροπούλου Στεφανία, Μιµίκου Γεωργία «Οι συνθήκες της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα: 1980-2000» Αθανασιάδου Χριστίνα, Πετροπούλου Στεφανία, Μιµίκου Γεωργία Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι) Αθήνα, Μάιος 2001 Περιεχόµενα Πρόλογος....2

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΕΛΑΝΗ Έργο «Ανοικτές Πόρτες» Επιστηµονική Υπεύθυνη Έργου: Μαρία Γκασούκα Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Φορέας Επίβλεψης:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ»

«ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ» Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Πειραιά Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Ειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

1. Η κοινωνική θέση της γυναίκας

1. Η κοινωνική θέση της γυναίκας Απόσπασµα από τη διδακτορική διατριβή «Νέες γυναίκες µε πανεπιστηµιακή µόρφωση και η συµφιλίωση της ιδιωτικής και της δηµόσιας σφαίρας στο σχεδιασµό της ενήλικης ζωής», Χριστίνα Αθανασιάδου, Τµήµα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΑΣ ΑΣ ΕΛΑΝΗ Λευκωσία 2008 1 Μαρία Γκασούκα ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Καταπολέμηση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Καταπολέμηση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση DS-31-11-259-EL-C Καταπολέμηση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εκστρατεία για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων http://ec.europa.eu/equalpay Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις

Ισότητα των αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις Ισότητα των αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις Ματίνα Γιαννακούρου ικηγόρος, ρ. Εργατικού ικαίου (Παν/µιο Paris X-Nanterre), & Ευαγγελία Σουµέλη Επιστ. Συνεργάτις ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α

Διαβάστε περισσότερα

Καταπολέμηση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Καταπολέμηση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Καταπολέμηση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πίνακας περιεχομένων Τι εννοούμε όταν λέμε μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων; 2 Ποιες είναι οι κύριες αιτίες των διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 Εισαγωγή... 11. ΕΝΟΤΗΤΑ I: Το αγαθό «υγεία» και ο ρόλος του κράτους 15. ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Συστήµατα Υγείας 61

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 Εισαγωγή... 11. ΕΝΟΤΗΤΑ I: Το αγαθό «υγεία» και ο ρόλος του κράτους 15. ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Συστήµατα Υγείας 61 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...9 Εισαγωγή... 11 ΕΝΟΤΗΤΑ I: Το αγαθό «υγεία» και ο ρόλος του κράτους 15 Κεφάλαιο 1: Υγεία και Φροντίδα Υγείας...17 Εισαγωγή...17 Υγεία: Ορισµοί, προσδιοριστικοί παράγοντες, δείκτες...18

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Μ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η απορρόφηση των πτυχιούχων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1.

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. Θετικές ράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών στις ΜΜΕ και στις µεγάλες επιχειρήσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ)

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΜΕΛΕΤΗ «ιερεύνηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ»

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ» ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ» ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: ΑΒΡΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ AΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2001 Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ο Ε Ν Τ Υ Π Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το μοντέλο Beypazari 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ»

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ» ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ» ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: ΑΒΡΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ AΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2001 Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Εποπτεία και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz

Διαβάστε περισσότερα

«Γυναίκα στη Σύγχρονη Κοινωνία ιεθνώς και στην Κύπρο: Προσωπικότητα και Παράγοντες Επιτυχίας» Έκδοση, Λευκωσία -Οκτώβρης 2008

«Γυναίκα στη Σύγχρονη Κοινωνία ιεθνώς και στην Κύπρο: Προσωπικότητα και Παράγοντες Επιτυχίας» Έκδοση, Λευκωσία -Οκτώβρης 2008 «Γυναίκα στη Σύγχρονη Κοινωνία ιεθνώς και στην Κύπρο: Προσωπικότητα και Παράγοντες Επιτυχίας» Έκδοση, Λευκωσία -Οκτώβρης 2008 «To Έργο συγχρηµατοδοτήθηκε κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τε χ ν ο λ ο γ ι κ ο Εκ π α ι δ ε υ τ ι κ ο Ιδ ρ υ μ α Κα β α λ α ς ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΝΗ. Ανοικτές Πόρτες. Επιστηµονική Υπεύθυνη Έργου Μαρία Γκασούκα. Τίτλος Παραδοτέου Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΑΝΗ. Ανοικτές Πόρτες. Επιστηµονική Υπεύθυνη Έργου Μαρία Γκασούκα. Τίτλος Παραδοτέου Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΑΝΗ Ανοικτές Πόρτες Επιστηµονική Υπεύθυνη Έργου Μαρία Γκασούκα Τίτλος Παραδοτέου Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Όνοµα Υπεύθυνης/ων συγγραφής ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ 1 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Προφορική εισήγηση ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ - Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ. ΚΟΓΚΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΑ Η ισορροπία ανάµεσα στην επαγγελµατική και την ιδιωτική /οικογενειακή ζωή σήµερα είναι ένα δύσκολο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL

Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL Κύπρος Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου ΑΣ ΕΛΑΝΗ Ισπανία ΑΣ Melilla es Mujer ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ SEMELI ΚΥΠΡΟΣ ΕΛΛΑ Α - ΙΣΠΑΝΙΑ Η είσοδος των γυναικών στην αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Διπλωματική Εργασία Σταυρούλας Αρ.

ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Διπλωματική Εργασία Σταυρούλας Αρ. Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με το καθεστώς απασχόλησης ομάδας γυναικών καθαριστριών στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου

Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με το καθεστώς απασχόλησης ομάδας γυναικών καθαριστριών στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 12/2007 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με το καθεστώς απασχόλησης ομάδας γυναικών καθαριστριών στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 1. Ομάδα ογδόντα γυναικών, με επιστολή ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα