Πολεοδοµικές Εφαρµογές και όµηση Σχολιασµός διατάξεων Ν3212/03 : Αδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας του ΥΠΕΧΩ Ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολεοδοµικές Εφαρµογές και όµηση Σχολιασµός διατάξεων Ν3212/03 : Αδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας του ΥΠΕΧΩ Ε"

Transcript

1 ιηµερίδα ΤΕΕ Πολεοδοµικές Εφαρµογές και όµηση Σχολιασµός διατάξεων Ν3212/03 : Αδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας του ΥΠΕΧΩ Ε Αδειοδότηση κτιριακών εγκαταστάσεων: Προβλήµατα, απαιτήσεις, προτάσεις Εισηγητής : Απ. Ευθυµιάδης, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μαΐου

2 1 Το σηµερινό καθεστώς των κτιριακών εγκαταστάσεων 1.1 Η σηµασία των κτιριακών εγκαταστάσεων Η σηµασία και το µέγεθος των κτιριακών εγκαταστάσεων αυξάνεται συνεχώς καθ όλη την διάρκεια των τελευταίων πενήντα ετών. Το ποσοστό της δαπάνης των κτιριακών εγκαταστάσεων αγγίζει σήµερα ή πολλές φορές (στην περίπτωση των ειδικών κτιρίων) υπερβαίνει το κόστος των δοµικών έργων ή των έργων διαµόρφωσης χώρου. Πέραν της ύδρευσης και αποχέτευσης, εγκαταστάσεις µε ευρεία ανάπτυξη και διάδοση περιλαµβάνουν: o την κεντρική θέρµανση η οποία άρχισε να αναπτύσσεται την δεκαετία του 50 και του 60, µαζί µε τις εγκαταστάσεις απαγωγής και επεξεργασίας καπναερίων (καπνοδόχοι, καπνοσυλλέκτες, κλπ) o τις εγκαταστάσεις υγρών καυσίµων (πετρέλαιο υγραέριο) o τα θερµοσιφωνικά ηλιακά συστήµατα και τα κεντρικά συστήµατα παραγωγής ζεστού νερού (κυρίως την δεκαετία του 80 και του 90), o τις εγκαταστάσεις ψύξης κλιµατισµού, αερισµού τόσο στον εµπορικό όσο και τον οικιακό τοµέα (κυρίως από την δεκαετία του 80 και µετά), o τις εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνίας συµπεριλαµβανοµένων και των κεραιών τηλεόρασης και κινητής τηλεφωνίας, o τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου o τις εγκαταστάσεις ενεργητικής πυροπροστασίας και ιδιαίτερα τα δίκτυα νερού πυρόσβεσης Άλλες εγκαταστάσεις που γνώρισαν και γνωρίζουν ευρεία διάδοση περιλαµβάνουν τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίµων και νερού, τα πάσης φύσεως δίκτυα, τις φωτεινές επιγραφές και τις φωτεινές προθήκες, τις εγκαταστάσεις δοµηµένης καλωδίωσης, τις εγκαταστάσεις ηλεκτρονικής διαχείρισης και επιτήρησης κτιρίων, κλπ. Παράλληλα αναπτύσσονται οι τεχνολογίες εξοικονόµησης ενέργειας µε κυριότερους εκπροσώπους τις νέες τεχνολογίες φωτισµού, τα συστήµατα αυτόµατης ρύθµισης θερµοκρασίας χώρων και τις ρυθµιστικές βαλβίδες. 1.2 Τα προβλήµατα της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης Η ραγδαία και συχνά ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των συστηµάτων αυτών συνοδεύτηκε σε µεγάλο βαθµό από το φαινόµενο των πρόχειρων µελετών ή της ανυπαρξίας µελετών καθώς και της κακής ποιότητας των κατασκευών. Το φαινόµενο αυτό µε την σειρά του προκάλεσε και προκαλεί µία αλυσίδα προβληµάτων όπως : α β Η επιβάρυνση της ατµόσφαιρας µε αέριους ρύπους, (π.χ. κεντρική θέρµανση), µε θερµική ρύπανση (π.χ. κεντρική θέρµανση ή κλιµατισµός) ή θόρυβο (π.χ. διαιρούµενα συστήµατα κλιµατισµού) Η αισθητική επιβάρυνση ή η οπτική ρύπανση του δοµηµένου περιβάλλοντος µε εγκαταστάσεις όπως καπνοδόχοι, θερµοσιφωνικά ηλιακά συστήµατα, κεραίες τηλεπικοινωνίας, διαιρούµενα κλιµατιστικά, πύργοι ψύξεως, δεξαµενές και άλλα. Συχνά η οπτική ρύπανση από τις κτιριακές εγκαταστάσεις υπερβαίνει αυτή καθ εαυτή την αισθητική επιβάρυνση που προέρχεται από τα ίδια τα δοµικά έργα. -2-

3 γ δ Η ραγδαία αύξηση της κατανάλωσης και της σπατάλης ενέργειας και δη της ηλεκτρικής. Η εγκατεστηµένη ισχύς των κλιµατιστικών µονάδων στην χώρας µας εκτιµάται σήµερα ότι υπερβαίνει τα 1000 ΜW, δηλαδή ανέρχεται περίπου στο 10% της εγκατεστηµένης ηλεκτροπαραγωγικής ισχύος της ΕΗ. Σηµαντική σπατάλη ενέργειας επέρχεται από τις ηλεκτρικές τοπικές µονάδες θέρµανσης (π.χ. θερµοσυσσωρευτές) καθώς επίσης και από τους παλαιούς και κακοσυντηρηµένους καυστήρες. Η ραγδαία αύξηση των ενεχόµενων κινδύνων ιδιαίτερα στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις υγραερίου ή άλλων καυσίµων και τις εγκαταστάσεις ανελκυστήρων. Ένα µεγάλο µέρος των κτιριακών εγκαταστάσεων δεν διαθέτει οικοδοµική άδεια. Τα συστήµατα κλιµατισµού µε διαιρούµενες µονάδες έχουν σχεδόν στο σύνολό τους εγκατασταθεί χωρίς µελέτη και προφανώς χωρίς άδεια. Το ίδιο ισχύει και για τις εγκαταστάσεις υγραερίου µε υπαίθριες ή υπόγειες δεξαµενές. Αντίστοιχα φαινόµενα παρατηρούνται και για τις θερµοσιφωνικές ηλιακές εγκαταστάσεις, τις τηλεπικοινωνιακές κεραίες ή τις κεντρικές εγκαταστάσεις ψύξης και κλιµατισµού. 1.3 Βασικά αίτια του σηµερινού καθεστώτος Πολλές είναι οι αιτίες αυτής της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης των κτιριακών εγκαταστάσεων, οι κυριότερες εκ των οποίων περιλαµβάνουν : o Η ταχεία ανάπτυξη της οικοδοµικής δραστηριότητας και των κατασκευών. Η οικοδοµή ήταν και παραµένει ατµοµηχανή της οικονοµικής ανάπτυξης στην χώρα µας. Όµως τα τελευταία χρόνια µε την συρρίκνωση της βιοµηχανικής και γεωργικής δραστηριότητας ο κλάδος των κατασκευών έχει φθάσει σήµερα στο 22% του ΑΕΠ, και έχει καταστεί η κύρια οικονοµική δραστηριότητα µαζί µε τον τουρισµό. Η ανάπτυξη αυτή συνδέεται άµεσα µε την οικονοµία της χώρας και στηρίζει ένα µεγάλο µέρος της απασχόλησης. Ως συνέπεια αυτού, η κοινωνική και πολιτική πίεση για οικονοµική ανάπτυξη, απασχόληση και ποιότητα ζωής υπερίσχυσε της ανάγκης για πλήρη συµµόρφωση µε τους υφιστάµενους νόµους και κανονισµούς που διέπουν τον κλάδο των οικοδοµικών κατασκευών. Από την άλλη πλευρά καθυστέρησε σηµαντικά η µετεξέλιξη του θεσµικού πλαισίου που διέπει την οικοδοµή, προς ένα πλαίσιο απλών και ενιαίων κανόνων το οποίο να διευκολύνει την ερµηνεία, την εφαρµογή και τον έλεγχο των κατασκευών. o Πολυπλοκότητα και οι αντινοµίες του θεσµικού πλαισίου. Σήµερα η οικοδοµική δραστηριότητα διέπεται από ένα πλήθος νόµων, κανονισµών, υπουργικών αποφάσεων, ευρωπαϊκών οδηγιών και διοικητικών πράξεων (εγκυκλίων) οι οποίες συχνά είναι αντιφατικές µεταξύ τους. Από τα τέλη της δεκαετίας του 90 παρατηρείται ένα φαινόµενο πληµµυριδικής έκδοσης νέων Ευρωπαϊκών Οδηγιών σε όλους τους τοµείς. Βασική προτεραιότητα της διοίκησης κατά τα τελευταία δέκα χρόνια ήταν και παραµένει η προσαρµογή και η εναρµόνιση της διογκούµενης Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας στο Ελληνικό δίκαιο. Από την άλλη πλευρά η ανάγκη απλοποίησης, κωδικοποίησης και προσαρµογής της υφιστάµενης νοµοθεσίας στις νέες εξελίξεις πέρασε εκ των πραγµάτων σε δεύτερη µοίρα. -3-

4 Η ερµηνεία του πλαισίου αυτού αποτελεί µία δύσκολη υπόθεση. Συχνά αποτελεί αφορµή για την δηµιουργία ανυπέρβλητων γραφειοκρατικών εµποδίων στην οικοδοµή. Η συµµόρφωση των µελετητών, κατασκευαστών και ιδιοκτητών στο θεσµικό αυτό πλαίσιο αποτελεί µία δύσκολη, χρονοβόρα και ιδιαίτερα γραφειοκρατική υπόθεση. Βασική αιτία της γραφειοκρατίας ή της ροπής της γραφειοκρατίας προς τον χρηµατισµό και την αυθαιρεσία αποτελεί αυτό καθ εαυτό το υφιστάµενο πλαίσιο. o Έλλειψη συντονισµού µεταξύ ΥΠΕΧΩ Ε και συναρµοδίων υπουργείων Βασική αιτία της αντιφατικότητας του θεσµικού πλαισίου αποτελεί η συχνή έλλειψη συνεννόησης µεταξύ των υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩ Ε και των υπηρεσιών άλλων παραγωγικών υπουργείων όπως το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών. Π.χ. ο νέος κανονισµός του υγραερίου (Υ.Α. ΠΕΧΩ Ε Αριθ /Σεπ. 2003) ο οποίος εκδόθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης έρχεται σε αντίθεση µε τον Κτιριοδοµικό Κανονισµό ο οποίος εκδόθηκε από το ΥΠΕΧΩ Ε (Αποφ/ 3046/304/1989) σε ότι αφορά την χρήση υγραερίου για την κεντρική θέρµανση. Το ίδιο ισχύει για τις εγκαταστάσεις κεραιών οι οποίες βάσει του ΓΟΚ απαιτείται να εντάσσονται στην οικοδοµική άδεια, κάτι το οποίο δεν προβλέπουν ρητώς οι αποφάσεις αδειοδότησης του Υπουργείου Μεταφορών. o Η έλλειψη ουσιαστικού πολεοδοµικού/κτιριοδοµικού ελέγχου. To φαινόµενο συνδέεται άµεσα µε την πληµµελή στελέχωση των πολεοδοµικών υπηρεσιών της χώρας, µε αποτέλεσµα ο πολεοδοµικός και τεχνικός έλεγχος των εγκαταστάσεων να παραµελείται πλήρως στην πράξη. Το γεγονός αυτό ενέτεινε στο έπακρο τα φαινόµενα των αυθαιρέτων κτιριακών εγκαταστάσεων, ακόµα και σε περιπτώσεις όπου τίθεται σε κίνδυνο η ζωή και η υγεία των κατοίκων. Σε εγκαταστάσεις όπως υγραερίου, κεραιών, κλιµατισµού, ηλιακών θερµοσιφωνικών συστηµάτων και φωτεινών επιγραφών, το ποσοστό των αυθαίρετων κατασκευών υπερβαίνει κατά πολύ το 50%. o Η υπονόµευση του ανταγωνισµού στην οικοδοµή. Η οικοδοµή σήµερα αναπτύσσεται ανεξέλεγκτη χωρίς να τηρούνται οι βασικές αρχές του ΓΟΚ και χωρίς να γίνεται συστηµατικός έλεγχος των κατασκευών και ιδιαίτερα των εγκαταστάσεων. Ως αποτέλεσµα των ανωτέρω αναπτυξιακών πιέσεων από την µία και έλλειψη ελέγχου από την άλλη, κυριαρχεί το κριτήριο του ελάχιστου κόστους κατασκευής και της µέγιστης κάλυψης. Η ποιότητα των κατασκευών παρουσιάζει έντονη διακύµανση χωρίς ο καταναλωτής να είναι συχνά σε θέση να διακρίνει την καλή από την κακή κατασκευή. Από την άλλη πλευρά παρατηρούνται έντονα φαινόµενα παραβατικής συµπεριφοράς και αθέµιτου πλουτισµού ο οποίος στηρίζεται στην συστηµατική παραβίαση των διατάξεων του ΓΟΚ και της κείµενης νοµοθεσίας. Οι εγκαταστάσεις συνήθως γίνονται µε πληµµελή µελέτη και παραδίδονται χωρίς κατασκευαστικά σχέδια. Ο εγκαθιστώµενος εξοπλισµός είναι συνήθως µετρίας ή χαµηλής ποιότητας ενώ κυριαρχούν τα φαινόµενα που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο. Συχνά ο εξοπλισµός δεν τηρεί ούτε τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις ασφαλείας. -4-

5 2 Οικοδοµικές άδειες : απαιτήσεις αναβάθµισης 2.1 Γενικά Τα ανωτέρω φαινόµενα επιβάλουν µία ριζική αναθεώρηση του τρόπου που µε τον οποίο αντιµετωπίζονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις κατά τα τις διαδικασίες αδειοδότησης. Επιβάλλεται η θέσπιση ενός απλοποιηµένου συνόλου κανόνων και αντίστοιχων µηχανισµών ελέγχου. Χωρίς απλούς και σαφείς κανόνες και χωρίς έλεγχο συµµόρφωσης δεν νοείται ανταγωνισµός, δεν νοείται ασφαλής, ποιοτική, οικονοµική, αισθητικά αποδεκτή και ενεργειακά αποδοτική κατασκευή. 2.2 Ενοποίηση τυποποίηση - εναρµόνιση κωδικοποίηση κανονισµών Η ενοποίηση, η εναρµόνιση και η κωδικοποίηση της νοµοθεσίας στον τοµέα των κτιριακών εγκαταστάσεων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Σήµερα υπάρχουν πολλές αντιφάσεις και αντινοµίες του θεσµικού πλαισίου στα περισσότερα είδη εγκαταστάσεων. Π.χ. στον τοµέα των ηλιακών εγκαταστάσεων (θερµικά ηλιακά ή φωτοβολταϊκά), δεν υπάρχουν σαφείς αρχιτεκτονικοί κανόνες ώστε να επιτρέπουν την ταχεία ενσωµάτωσή τους στον πολεοδοµικό ιστό, µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζονται συχνά ως «εγκαταστάσεις µέσης όχλησης». Η έλλειψη τυποποίησης οδηγεί σε χρονοβόρες διαδικασίες αρχιτεκτονικού ελέγχου µε συχνά αµφίβολα αποτελέσµατα. Στα ανωτέρω θεσµικά προβλήµατα (γραφειοκρατία, έλλειψη τυποποίησης) η λύση δίδεται συνήθως δια της παρακαµπτήριας οδού, κοινώς δια της αυθαιρεσίας. Οι θερµοσιφωνικές ηλιακές εγκαταστάσεις ζεστού νερού εγκαθίστανται κατά κανόνα εκ των υστέρων χωρίς να περιλαµβάνονται στην οικοδοµική άδεια. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να υποβαθµίζεται αισθητικά το περιβάλλον και να µειώνεται ο συνολικός βαθµός απόδοσης. Η έννοια του «ιδεατού στερεού» που προβλέπει ο ΓΟΚ για όλες τις εγκαταστάσεις στις στέγες, παραβιάζεται συστηµατικά. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα κλιµατιστικά στον οικιακό και εµπορικό τοµέα, τους πύργους ψύξεως, τις κεραίες τις φωτεινές επιγραφές και πάσης φύσεως ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό ο οποίος εγκαθίσταται στον ακάλυπτο χώρο, στις όψεις του κτιρίου ή στην στέγη. Όπως αναφέρεται προηγουµένως ο κτιριοδοµικός κανονισµός απαγορεύει ρητώς την χρήση του υγραερίου στην κεντρική θέρµανση, κάτι που όµως επιτρέπει ο νέος κανονισµός εγκαταστάσεων υγραερίου. Επίσης ο νέος κανονισµός υγραερίου επιτρέπει την χρήση υπέργειων δεξαµενών υγραερίου σε ακάλυπτο χώρο της οικοδοµής, γεγονός που έµµεσα απαγορεύεται από τον ΓΟΚ. Πολλά προβλήµατα θεσµικού και γραφειοκρατικού χαρακτήρα εµφανίζονται σήµερα κατά την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Ο νέος κανονισµός εγκαταστάσεων φυσικού αερίου (Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης αριθ. 3/Α/11346 Ιούλιος 2003) προβλέπει την έγκριση των µελετών από τις ΕΠΑ (Εταιρείες Παροχής Αερίου) ή την ΕΠΑ σε περίπτωση µη ύπαρξης θεσµοθετηµένης ΕΠΑ. Τέτοια διαδικασία έγκρισης δεν προβλέπεται όµως από το υφιστάµενο καθεστώς έκδοσης οικοδοµικών αδειών το οποίο έχει καθοριστεί µε τα Π /8/ (ΦΕΚ 795 ) «Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών» και Π 08-//1983 / -394 καθώς και µε το Π 420/88 το οποίο διέπει την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Βάσει του νέου νόµου ενέργειας (Ν.3175/2003) η χρήση του φυσικού αερίου καθίσταται υποχρεωτική σε ολόκληρη την χώρα και στις πόλεις γύρω από τους αγωγούς µεταφοράς φυσικού αερίου. Εποµένως ακόµα και σε περιοχές όπου το φυσικό αέριο δεν θα είναι άµεσα διαθέσιµο για πολλά χρόνια, -5-

6 απαιτείται η πρόσθετη έγκριση των µελετών φυσικού αερίου που συντάσσουν οι ιπλωµατούχοι Μηχανολόγοι-Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και υποβάλουν στις κατά τόπους πολεοδοµίες µε αποτέλεσµα να παρατηρούνται γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και αύξηση του κόστους της αδείας. Προβλήµατα επίσης δηµιουργούνται ως προς την προώθηση της ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή ζεστού νερού. Όπως είναι γνωστό οι ηλιακοί θερµοσίφωνες καλύπτουν ένα σηµαντικό ποσοστό της κατανάλωσης ενέργειας για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, Με τον τρόπο αυτό συµβάλλουν αποφασιστικά στην ικανοποίηση των διεθνών δεσµεύσεων της χώρας για την µείωση των εκποµπών του θερµοκηπίου (Πρωτόκολλο του Kyoto). Ο νέος νόµος ενέργειας (Ν.3175/2003) επιβάλει την υποχρεωτική χρήση του φυσικού αερίου για την παραγωγή ζεστού νερού σε ένα µεγάλο µέρος της χώρας, χωρίς να διευκρινίζει τον καθεστώς παραγωγής ζεστού νερού από ηλιακή ενέργεια. Στον τοµέα των ανελκυστήρων, η ΚΥΑ Αριθ. Οικ. 3899/253/Φ.9.2 για την εγκατάσταση και λειτουργία των ανελκυστήρων, επιβάλει στην πράξη τον τεχνικό και κτιριοδοµικό έλεγχο της µελέτης. εγκατάστασης και λειτουργίας των ανελκυστήρων από φορείς επιθεωρήσεων, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την υφιστάµενη πολεοδοµική νοµοθεσία. Πέραν αυτού, παρέχει επαγγελµατικά δικαιώµατα σε ένα πλήθος αδειούχων εγκαταστατών τεχνιτών τα οποία είναι σε πλήρη αντίθεση µε την υφιστάµενη επαγγελµατική νοµοθεσία η οποία εκπορεύεται από τον Ν.6422/34 ο οποίος αφορά την άσκηση του επαγγέλµατος του Μηχανολόγο Ηλεκτρολόγου και Ναυπηγού. Τέλος σηµαντικές παραβάσεις της υφιστάµενης νοµοθεσίας παρατηρούνται στον τοµέα των κεραιών τηλεπικοινωνιών. Οι περισσότερες εγκαταστάσεις παρακάµπτουν εντελώς την υφιστάµενη πολεοδοµική/κτιριοδοµική νοµοθεσία και αδειοδοτούνται από τις συναρµόδιες υπηρεσίες Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, µετά από έγκριση του ΗΜΟΚΡΙΤΟΥ. Σηµειώνεται από την σχετική διαδικασία έχει αποκλειστεί ο ιπλ. Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και οι σχετικές άδειες υπογράφονται από Πτυχιούχους Ραδιοφυσικούς. Αποτέλεσµα αυτού είναι να µην υπάρχουν εγγυήσεις για την ασφάλεια των εν λόγων κατασκευών και παράλληλα να µην ενηµερώνεται η κοινή γνώµη µέσω της διαδικασίας αδειοδότησης. Σηµειώνεται ότι οι περισσότερες κεραίες τηλεπικοινωνίας κατασκευάζονται σήµερα µε παραλλαγή τύπου ηλιακού θερµοσίφωνα ή καµινάδας για «αισθητικούς» λόγους, όπως συνήθως επικαλούνται τα στελέχη της κινητής τηλεφωνίας. 2.3 Ενοποίηση τυποποίηση ελέγχου (πολεοδοµικού/αρχιτεκτονικού κτιριοδοµικού / τεχνικού) Σήµερα απαιτείται επίσης να αναβαθµιστεί ριζικά ο πολεοδοµικός και τεχνικός έλεγχος των κτιριακών εγκαταστάσεων. Ο έλεγχος αυτός τυπικά ασκείται από τις αρµόδιες πολεοδοµίες ενώ προσφάτως εισήχθησαν δια της νοµοθεσίας νέοι φορείς ελέγχου (π.χ. φυσικό αέριο, ανελκυστήρες) ως µέτρα για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ανυπαρξίας ελέγχου. Όµως µε την «εξωτερίκευση» του τεχνικού ελέγχου από πλευράς Πολεοδοµίας των επιµέρους Η/Μ εγκαταστάσεων σε διαφόρους φορείς, δεν αντιµετωπίζεται το πρόβληµα του πολεοδοµικού/ κτιριοδοµικού ελέγχου. Ιδιαίτερα πρόβληµα αντιµετωπίζουν εκείνες οι εγκαταστάσεις οι οποίες εµπίπτουν ευθέως στις διατάξεις του ΓΟΚ και αφορούν τον ακάλυπτο χώρο, τις προσόψεις ή την στέγη των κτιρίων. Σηµαντικά προβλήµατα ασφαλείας αντιµετωπίζουν επίσης και οι εγκαταστάσεις οι οποίες τοποθετούνται εντός των κτιριακών χώρων. -6-

7 Η άσκηση του πολεοδοµικού/κτιριοδοµικού ελέγχου αποτελεί µία πολύπλοκη διαδικασία η οποία εµπεριέχει τον έλεγχο των ΕΠΑΕ (Επιτροπές Πολεοδοµικού Αρχιτεκτονικού Ελέγχου) και τον τεχνικό έλεγχο των επιµέρους εγκαταστάσεων. Ο τεχνητός διαχωρισµός του αρχιτεκτονικού από τον τεχνικό έλεγχο είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε σοβαρές παρατυπίες και παραβάσεις και στους δύο τοµείς (πολεοδοµικού/αρχιτεκτονικού και κτιριοδοµικού/τεχνικού ελέγχου). Π.χ. για την εγκατάσταση µετρητών και σωληνώσεων φυσικού αερίου καθώς και καπνοδόχων στις όψεις του κτιρίου χρειάζεται ο τεχνικός έλεγχος να γίνει παράλληλα µε τον πολεοδοµικό/αρχιτεκτονικό έλεγχο. Η τοποθέτηση ενός µετρητή αερίου στο πεζοδρόµιο µίας οδού µεγάλης ή µικρής κυκλοφορίας, θα πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο µικτού ελέγχου τόσο ως προς το αισθητικό µέρος όσο και ως προς τα θέµατα τεχνικής ασφαλείας. Εκ των πραγµάτων αποδεικνύεται ότι ο πολεοδοµικός/αρχιτεκτονικός έλεγχος θα πρέπει να συµβαδίζει µε τον κτιριοδοµικό/τεχνικό έλεγχο ότι δεν είναι δυνατόν να επιχειρηθεί ο διαχωρισµός τους. Η άσκηση αυτού του είδους του ελέγχου αποτελεί στοιχειώδες καθήκον µίας ευνοµούµενης πολιτείας σε κάθε τοµέα της αγοράς, η «εξωτερίκευση» του οποίου θα πρέπει να γίνεται µε φειδώ και µετά από τεκµηριωµένη ανάλυση. Όµως στην πράξη σήµερα έχει καταργηθεί τόσο ο αρχιτεκτονικός/πολεδοµικός έλεγχος όσο και ο κτιριοδοµικός/τεχνικός έλεγχος των εγκαταστάσεων. Το γεγονός αυτό εντείνει τα φαινόµενα αυθαιρέτων κατασκευών και διαιωνίζει το σηµερινό καθεστώς συναλλαγής και καταστρατήγησης των στοιχειωδών αρχιτεκτονικών και τεχνικών κανόνων. 2.4 Ενεργειακή Πιστοποίηση οικοδοµής και κατασκευών Ένα σηµαντικό εργαλείο για την βελτίωση του κλίµατος, την αύξηση του ανταγωνισµού και την πάταξη της διαφθοράς αποτελεί η ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων. Αυτό αποτελεί ήδη δεδηλωµένη πρόθεση της πολιτείας µε την ψήφιση του κανονισµού ΚΟΧΕΕ (Κανονισµός Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόµησης Ενέργειας) ο οποίος όµως µέχρι στιγµής έχει παραµείνει στα χαρτιά. Η πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου (κτίριο και εγκαταστάσεις) θα συµβάλει στην ανάδειξη της καλής κατασκευής έναντι της φθηνής και της πρόχειρης τοιαύτης. Θα συµβάλει όχι µόνο σε σηµαντική µείωση της κατανάλωσης ενέργειας στον οικιακό τοµέα αλλά και στην γενικότερη βελτίωση της ποιότητας των κατασκευών, των υλικών και του εγκαθιστώµενου εξοπλισµού. 3 Η αντίδραση της πολιτείας 3.1 Ο νέος νόµος για τις άδειες δόµησης Η πολιτεία αντί να προωθήσει τις ανωτέρω απαιτούµενες ρυθµίσεις και αλλαγές, οδηγήθηκε ακριβώς προς την αντίθετη κατεύθυνση αποποιούµενη στην πράξη των ευθυνών της. Προχώρησε στην ψήφιση του Νόµου 3212/2003 «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας ΥΠΕΧΩ Ε» και στην συνέχεια στην έκδοση Υπουργικής Απόφασης Αριθ.οικ:8957 (ΦΕΚ Β 425/ ) «Απαιτούµενες µελέτες, δικαιολογητικά και διαδικασίες έκδοσης αδειών δόµησης» εις εφαρµογή του εν λόγω νόµου. -7-

8 Με τα νέα αυτά νοµοθετήµατα καταργείται το Π /8/ (ΦΕΚ 795 ) «Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών» και συναφώς και το αντίστοιχο Π 08-//1983 / -394 «Άδειες οικοδοµών». Με βάση την νέα νοµοθεσία καταργείται και τυπικά ο έλεγχος των εγκαταστάσεων τόσο ο Π/Α (Πολεοδοµικός/Αρχιτεκτονικός) όσο και ο Κ/Τ (Κτιριοδοµικός/ Τεχνικός). ιατηρείται µόνο κάποιο επίπεδο Π/Α ελέγχου για τις δοµικές κατασκευές. Ελέγχεται µόνο το τοπογραφικό σχέδιο και το διάγραµµα κάλυψης της οικοδοµής. Από την άλλη πλευρά η πολιτεία προχωρά σταδιακά στην µεταβίβαση ευθυνών τεχνικού ελέγχου σε τρίτους, όπως αναφέρεται προηγουµένως. Αρχικά ο αυτό γινόταν µε τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των οποίων ο έλεγχος έχει αφεθεί στην αποκλειστική αρµοδιότητα της ΕΗ χωρίς πολεοδοµικό/κτιριοδοµικό ή τεχνικό έλεγχο από πλευράς του ΥΠΕΧΩ Ε. Η συνέχεια έγινε µε τους ανελκυστήρες και τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Η µεταβίβαση αυτή των ευθυνών ελέγχου σε τρίτους δεν φαίνεται να συνοδεύεται µε µέτρα πιστοποίησης των νέων ελεγκτικών µηχανισµών και ιδιαίτερα των νέων επιθεωρητών οι οποίοι ασκούν τον έλεγχο. Μέχρι στιγµής είναι άγνωστο το κατά πόσον οι νέοι ελεγκτές ή επιθεωρητές κατανοούν σε βάθος τόσο τα θέµατα Α/Π ελέγχου όσο και Κ/Τ ελέγχου. Από την άλλη πλευρά οι υπηρεσίες της Πολεοδοµίας παραµένουν επαρκές δυναµικό ενώ δεν διαφαίνεται στο εγγύς µέλλον προοπτική αναβάθµισής τους. Όλες οι ανωτέρω αλλαγές έγιναν χωρίς φυσικά την σύµφωνη γνώµη και παρά την έντονη αντίδραση του τεχνικού κόσµου της χώρας. 3.2 Η οµηρία των µηχανικών Με το προωθούµενο καθεστώς ελέγχου, ή καλύτερη, έλλειψής του, οδηγούµεθα εκ των πραγµάτων σε ένα καθεστώς διαρκούς οµηρίας των µελετητών και επιβλεπόντων µηχανικών. Η οµηρία αυτή αφορά τόσο την αστική ευθύνη όσο και την ποινική ευθύνη του µηχανικού. Ο µηχανικός ανά πάσα στιγµή αυτός και µόνο θα καθίσταται υπόλογος για οποιαδήποτε πολεοδοµική ή κτιριοδοµική παράβαση, ανεξαρτήτως της ασάφειας ή των αντιφάσεων του θεσµικού πλαισίου. Λόγω ακριβώς αυτής της ασάφειας, η ευθύνη της τελικής κρίσεως µεταβιβάζεται εκ των πραγµάτων στο χώρο της ικαιοσύνης, η οποία θα καλείται στο µέλλον να δώσει λύση σε θέµατα που αφορούν καθαρά την ιοίκηση. Οι διάφοροι φορείς ελέγχου δεν µπορούν εκ των πραγµάτων να καλύψουν τις ευθύνες πολεοδοµικού ή κτιριοδοµικού ελέγχου και περιορίζονται στην πράξη καθαρά σε θέµατα τεχνικού ελέγχου. Έτσι εκ των πραγµάτων αυτών οι φορείς αυτοί απαλλάσσονται από κάθε παραβίαση της νοµοθεσίας. Ο µηχανικός όµως παραµένει υπόλογος και για θέµατα τεχνικών αστοχιών ή ατυχηµάτων. Οι ποινικές και αστικές ευθύνες που συνοδεύουν την αστοχία ενός τεχνικού έργου θα επιρρίπτονται αποκλειστικά στον µηχανικό, χωρίς να υπάρχει το τεκµήριο της αθωότητας το οποίο κατοχυρώνεται µέσω του τεχνικού ελέγχου. Παράλληλα το καθεστώς οµηρίας είναι βέβαιο ότι θα αδυνατίσει περαιτέρω την θέση του µηχανικού έναντι των πιέσεων εκείνων που συντείνουν στην διεύρυνση της αυθαιρεσίας και τον αθέµιτο πλουτισµό. Η απουσία του κρατικού ελέγχου µάλλον θα αποθρασύνει παρά θα αποθαρρύνει τους εν λόγο µηχανισµούς. Το αποτέλεσµα θα είναι η περαιτέρω υποβάθµιση του ανταγωνισµού, της ποιότητας και της ασφάλειας των κατασκευών. -8-

9 3.3 Το σηµερινό µεταβατικό στάδιο Τον Απρίλιο του 2004 η ελληνική βουλή ανέστειλε τα βασικά άρθρα του νέου νόµου για την έκδοση των οικοδοµικών αδειών. Παράλληλα ο νέος υπουργός ΠΕΧΩ Ε δεσµεύτηκε ότι θα ανοίξει ένα διάλογο µε τον τεχνικό κόσµο της χώρας και πρωτίστως µε το Τεχνικό Επιµελητήριο. Το γεγονός αυτό επιβάλει σήµερα την δηµιουργική συµβολή όλου του τεχνικού κόσµου και πρωτίστως των µηχανικών, στην επεξεργασία και προβολή ενός ολοκληρωµένου πλαισίου αρχών για την αναβάθµιση των διαδικασιών αδειοδότησης των κτιριακών εγκαταστάσεων. 4 Προτάσεις Στην συνέχεια ακολουθούν προτάσεις οι οποίες αφορούν τις Η/Μ εγκαταστάσεις των κτιρίων. Ο ΠΣ Μ-Η είναι έτοιµος να συµβάλλει στον γενικότερο διάλογο για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου για την έκδοση των οικοδοµικών αδειών. 4.1 Ενοποίηση τυποποίηση κωδικοποίηση θεσµικού πλαισίου Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να προχωρήσει άµεσα. Το ΤΕΕ και οι σύλλογοι µηχανικών θα πρέπει να αναλάβουν την σχετική πρωτοβουλία για τον καθορισµό των αρχών που θα διέπουν αυτήν την διαδικασία ενοποίησης τυποποίησης. Θα πρέπει να καλύψει κατ ελάχιστον τις ακόλουθες κατηγορίες εγκαταστάσεων : - Εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης - Εγκαταστάσεις κεντρικής και τοπικής θέρµανσης - Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου - Εγκαταστάσεις υγραερίου ή άλλων υγρών καυσίµων - Κεντρικές και θερµοσιφωνικές ηλιακές εγκαταστάσεις παραγωγής ζεστού νερού. Υβριδικές εγκαταστάσεις ζεστού νερού µε ηλιακή ενέργεια και φυσικό αέριο - Εγκαταστάσεις κεντρικού και τοπικού κλιµατισµού - Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις φωτισµού - Εγκαταστάσεις δοµηµένης καλωδίωσης (τηλεφωνίας, τηλεόρασης, δορυφορικής επικοινωνίας, διαδικτύου, διαχείρισης κτιρίου και συσκευών) - Εγκαταστάσεις κεραιών και τηλεπικοινωνίας - Εγκαταστάσεις φωτεινών επιγραφών - Εγκαταστάσεις ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκών, µικρών ανεµογεννητριών, βιοµάζας) - Εγκαταστάσεις δικτύων κοινής ωφέλειας στους κοινόχρηστους χώρους Η διαδικασία ενοποίησης τυποποίησης κωδικοποίησης θα πρέπει να γίνει µε βάση τις αρχές του ελέγχου όπως αυτές διατυπώνονται στην συνέχεια. 4.2 Υπογραφή και σφραγίδα Η/Μ µελετών Σε κάθε ανεγειρόµενη οικοδοµή ή σε επεκτάσεις οικοδοµών για τις οποίες προβλέπονται αντίστοιχες επεκτάσεις στις Η/Μ εγκαταστάσεις, θα πρέπει να υποβάλλεται ολοκληρωµένη µελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων (σχέδια κατόψεων, -9-

10 µονογραµµικά, αξονοµετρικά ή σχηµατικά διαγράµµατα, σχέδια λεπτοµερειών, τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές, µέτρα ασφαλείας) όπως αυτή ήδη προβλέπεται από το Π 08-//1983 / -394 Άδειες οικοδοµών καθώς και από τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. Οι µελέτες αυτές θα αφορούν κατ ελάχιστον τις εγκαταστάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4.1 ανωτέρω. Βάσει του Ν.6422/34 και για τις µη απλές Η/Μ εγκαταστάσεις, όλα τα σχέδια θα πρέπει να είναι υπογεγραµµένα από ιπλ. Μηχ/γο-Ηλ/γο και να φέρουν την αντίστοιχη σφραγίδα, και τούτο ανεξαρτήτως του άρθρου 25 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού. Για τις απλές Η/Μ εγκαταστάσεις τα σχέδια και οι µελέτες δύναται εναλλακτικά να φέρουν υπογραφή Πτυχιούχων Τεχνολόγων Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών όπως προβλέπεται από την σχετική νοµοθεσία. Τέλος βάσει του κώδικα δεοντολογίας του ΤΕΕ, ουδεµία ετέρα ειδικότητα µηχανικών δύναται να υπογράφει απλές Η/Μ εγκαταστάσεις, εφ όσον δεν διαθέτει εγκύκλιο µόρφωση σε µηχανολογικές ή ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Τονίζεται ότι ουδεµία άλλη ειδικότητα µηχανικών εξετάζεται σήµερα σε θέµατα ηλεκτρολόγου µηχανολόγου κατά τις επαγγελµατικές εξετάσεις του ΤΕΕ, και εποµένως δεν διαθέτει το τεκµήριο της γνώσης στον τοµέα αυτό. 4.3 Αναβάθµιση του αρχιτεκτονικού/πολεοδοµικού ελέγχου Σε περίπτωση ενσωµάτωσης Η/Μ εγκαταστάσεων στους εξωτερικούς χώρους ή το εξωτερικό κέλυφος του κτιρίου, οι υποβαλλόµενες Αρχιτεκτονικές ή Πολεοδοµικές Μελέτες, θα συνοδεύονται από τις αντίστοιχες Η/Μ µελέτες, οι οποίες θα φέρουν υπογραφή και σφραγίδα ιπλ. Μ/Η. Τα στοιχεία των κτιριακών εγκαταστάσεων θα πρέπει οπωσδήποτε να ενσωµατώνονται στο ιάγραµµα Κάλυψης που προβλέπει η νέα νοµοθεσία και να ελέγχονται από την Πολεοδοµία. Το ιάγραµµα Κάλυψης και η αντίστοιχη τεχνική έκθεση θα πρέπει να υπογράφεται και από Μ-Η και θα αφορά τόσο στοιχεία εγκαταστάσεων που τοποθετούνται τόσο στο εσωτερικό όσο και στις όψεις, στην σκεπή ή τον ακάλυπτο χώρο. Ο αρχιτεκτονικός/πολεοδοµικός (Α/Π) έλεγχος θα πρέπει να αναβαθµιστεί ριζικά ώστε να περιλάβει όλες τις εγκαταστάσεις που άπτονται του ΓΟΚ, συµπεριλαµβανοµένων και των δικτύων κοινής ωφελείας. Προτείνονται κατ ελάχιστον οι ακόλουθες δραστηριότητες : o Πλήρη συµµόρφωση των νέων εγκαταστάσεων µε τις απαιτήσεις του ΓΟΚ. Ενεργοποίηση της λειτουργίας των ΕΠΑΕ σε όλα τα επίπεδα o ιαµόρφωση γενικών προτύπων βάσει του άρθρου 26 του ΓΟΚ για την ενσωµάτωση των εγκαταστάσεων στις όψεις, στέγη και τον ακάλυπτο χώρο των κτιριακών έργων. Π.χ. καθορισµός απαιτήσεων για την τοποθέτηση: - µετρητών, καµινάδων ή συσκευών φυσικού αερίου στις εν λόγω θέσεις. - ηλιακών συλλεκτών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή ζεστού νερού - κεραιών κινητής τηλεφωνίας ή τηλεόρασης στη στέγη ενός ακινήτου. o Πλήρης αναδροµικός έλεγχος από τις πολεοδοµίες ή τις ΕΠΑΕ όλων των αυθαιρέτων εγκαταστάσεων οι οποίες τοποθετήθηκαν εκ των υστέρων µετά την λήψη της οικοδοµικής άδειας (κεραίες, ηλιακά, δεξαµενές, εγκαταστάσεις κλιµατισµού, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου ή υγραερίου, κλπ). -10-

11 o Πλήρης έλεγχος και έγκριση των νέων δικτύων διανοµής κοινής ωφέλειας τα οποία αναπτύσσονται εντός των οικισµών (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ύδρευση και αποχέτευση, τηλεφωνία, κλπ). Η έγκριση θα πρέπει πλέον να δίδεται από τις ΕΠΑΕ ή άλλο αρµόδιο περιφερειακό όργανο το οποίο θα ελέγχει την αρτιότητα και την αισθητική του σχεδιασµού, τον συντονισµό µεταξύ των διαφόρων έργων και τον τρόπο οργάνωσης των κατασκευών και εργοταξίων. o Ενίσχυση των κατά τόπους ΕΠΑΕ από δύο στελέχη που θα προτείνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος ιπλωµατούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων (ΠΣ Μ- Η). ιεύρυνση της ευθύνης των ΕΠΑΕ προς τον αρχιτεκτονικό/πολεοδοµικό έλεγχο των κτιριακών εγκαταστάσεων. 4.4 Αναβάθµιση του Κτιριοδοµικού/Τεχνικού Ελέγχου Ο κτιριοδοµικός/τεχνικός έλεγχος (Κ/Τ) θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύπτει πλήρως όλες τις εγκαταστάσεις. Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να ελέγχονται ως προς την ασφάλεια, την οικονοµικότητα της κατασκευής, τον ενεργειακό βαθµό απόδοσης και την εν γένει ποιότητά τους µε βάση τους ισχύοντες κανονισµούς. Ο έλεγχος θα πρέπει να ασκείται από τις αρµόδιες πολεοδοµίες οι οποίες θα πρέπει να στελεχωθούν µε εξειδικευµένο προσωπικό. Σε περίπτωση αδυναµίας στελέχωσης της κάθε πολεοδοµία, η στελέχωση αυτή µπορεί να γίνει σε περιφερειακό επίπεδο. Σε ειδικές περιπτώσεις ο Κ/Τ έλεγχος µπορεί να ανατίθεται σε τρίτους φορείς (ιδιωτικού ή δηµοσίου συµφέροντος) υπό την προϋπόθεση ότι : Οι φορείς αυτοί είναι πλήρως ανεξάρτητη και δεν έχουν ουδεµία εµπορική, οικονοµική ή άλλη σχέση µε το είδος των εγκαταστάσεων το οποίο ελέγχουν. Υπό την έννοια αυτή δεν είναι δυνατόν να ανατίθεται πλέον ο έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στην ΕΗ, αλλά σε άλλο ανεξάρτητο φορέα. Τονίζεται βέβαια ότι η ΕΗ όπως και κάθε άλλη εταιρεία κοινής ωφέλειας θα πρέπει να διατηρεί στο ακέραιο το δικαίωµά της για πρόσθετο έλεγχο µίας εγκατάστασης πριν την σύνδεσή της µε το αντίστοιχο δίκτυο. ιαθέτουν οργανωµένη δοµή και στελέχωση τέτοια η οποία είναι δυνατόν να επιτρέπει την συσσώρευση πείρας και γνώσεων γύρω από το σύνολο της υφιστάµενης πολεοδοµικής ή τεχνικής νοµοθεσίας ιαθέτουν εξειδικευµένα τεχνικά στελέχη τα οποία αφ ενός µεν έχουν τα απαραίτητα κατά νόµο προσόντα και αφ ετέρου έχουν πρόσθετη γνώση και εµπειρία η οποία καλύπτει το σύνολο της νοµοθεσίας και των τεχνικών κανονισµών. Κατά κανόνα τα στελέχη αυτά θα πρέπει να εξετάζονται και να πιστοποιούνται χωριστά από τον φορέα ελέγχου. Αρµόδιος φορέας πιστοποίησης φορέων και επιθεωρητών θα πρέπει να είναι το ΥΠΕΧΩ Ε σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία. 4.5 Ενεργειακή µελέτη και ενεργειακή πιστοποίηση Σε επέκταση του κανονισµού θερµοµόνωσης, σε κάθε νέα ή επεκτεινόµενη οικοδοµή θα υποβάλλεται ενεργειακή µελέτη σύµφωνα µε τις προβλέψεις της απόφασης ΚΟΧΕΕ (Κανονισµός Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόµησης Ενέργειας) και µε βάση λεπτοµερείς τεχνικές οδηγίες τις οποίες θα εκδώσει ο ΠΣ Μ-Η, εφ όσον δεν υπάρχουν αντίστοιχοι εθνικοί ή ευρωπαϊκοί κανονισµοί. Βασικό αντικείµενο του ΚΟΧΕΕ είναι η εισαγωγή του κλιµατισµού και των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο των κτιρίων, ο έλεγχος και η -11-

12 βαθµονόµηση αυτών. Με τον τρόπο αυτό θα περιοριστεί η κατασκευή των σπάταλων και ενεργειοβόρων κτιρίων και θα περιοριστεί η αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στον τόπο µας. Τα περίφηµα «γυάλινα κτίρια» θα βρεθούν στο στόχαστρο της ενεργειακής πιστοποίησης µια και αυτά είναι από τα πλέον ενεργειοβόρα. Επίσης θα περιοριστούν σηµαντικά όλες οι αρνητικές επιπτώσεις από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη του κλιµατισµού. Η µελέτη αυτή θα φέρει την υπογραφή διπλωµατούχων Μ-Η µηχανικών και θα εκπονείται σε συνεργασία µε Αρχιτέκτονες ή ιπλ. Πολιτικούς Μηχανικούς οι οποίοι διαθέτουν ενεργειακή εκπαίδευση. Ο έλεγχος των µελετών αυτών θα πρέπει να γίνεται από αρµόδιες κεντρικές υπηρεσίες ή τις ΕΠΑΕ. Τα ευεργετήµατα που παρέχει ο ΓΟΚ στις εγκαταστάσεις ανανεώσιµων πηγών ενέργειας σε ότι αφορά τον συντελεστή όγκου ή την κάλυψη του οικοπέδου, θα πρέπει να παρέχονται µόνο µετά την έγκριση των υποβαλλόµενων ενεργειακών µελετών. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να ολοκληρωθεί άµεσα και να τεθεί δηµόσια κρίση ο ΚΟΧΕΕ όπως προβλέπεται από την αντίστοιχη Απόφαση ΠΕΧΩ Ε (Aριθ /4707 (1)/1998 ΦΕΚ880) και την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/91/ΕΚ της 16ης εκεµβρίου 2002 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Ήδη η έκδοση του ΚΟΧΕΕ έχει καθυστερήσει για τουλάχιστον 3 έτη. Ο ΚΟΧΕΕ θα πρέπει να περιλάβει διαδικασίες ενεργειακής πιστοποίησης και βαθµονόµησης τόσο των νέων όσο και των υφιστάµενων οικοδοµών όπως προβλέπεται από τις ανωτέρω αποφάσεις. 4.6 Μελέτες ειδικών εγκαταστάσεων Σε περίπτωση ειδικών εγκαταστάσεων (βιοµηχανικών, τηλεπικοινωνιακών, ιατρικών, επεξεργασίας αποβλήτων, κλπ) θα υποβάλλονται χωριστές µελέτες όπως ανωτέρω, οι οποίες θα φέρουν υπογραφή και σφραγίδα ιπλ. Μ/Η καθώς και άλλων συναρµοδίων µηχανικών ή επιστηµόνων, όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. Η µελέτες αυτές θα υποβάλλονται προς έγκριση και αδειοδότηση στους συναρµόδιους φορείς ( /νσεις Νοµαρχιών ή αρµόδια Υπουργεία). 4.7 Τήρηση αρχείου µελετών και µελετητών Όλες οι υποβαλλόµενες µελέτες οι οποίες φέρουν την υπογραφή και σφραγίδα µελετητή Η/Μ, θα πρέπει να καταχωρούνται και να αρχειοθετούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ Ε, σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει επιτέλους να προχωρήσει η µηχανοργάνωση όλων των Πολεοδοµικών Γραφείων καθώς και η στελέχωσή τους από κατάλληλα στελέχη στον τοµέα της πληροφορικής και τεκµηρίωσης. Η αγορά ενός κτιρίου (κατοικία, γραφεία, κλπ) αποτελεί ίσως την σηµαντικότερη απόφαση στην οικονοµική ζωή των ανθρώπων ή επιχειρήσεων. Η αγορά των ακινήτων αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες οικονοµικές δραστηριότητες του τόπου µας. Η εξυγίανση αυτής της αγοράς θα ευεργετήσει πολλαπλώς την χώρα µας. Εποµένως κάθε δαπάνη η οποία οδηγεί προς αυτή την εξυγίανση και την ανάπτυξη του ανταγωνισµού, θεωρείται ως άκρως απαραίτητη. Η στελέχωση και η µηχανοργάνωση των πολεοδοµικών γραφείων της χώρας αποτελεί το πρώτο βήµα για την εξυγίανση αυτή. -12-

Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια: ηµιουργία νέων οικονοµικά βιώσιµων θέσεων εργασίας

Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια: ηµιουργία νέων οικονοµικά βιώσιµων θέσεων εργασίας ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Συνέδριο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μάρτιος 2010 ΑΘΗΝΑ Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια: ηµιουργία νέων οικονοµικά βιώσιµων θέσεων εργασίας Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

B ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ σήμερα ΙΟΥΛ.-ΑΥΓ.-ΣΕΠΤ. 2010 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 59. Καλλικράτης. Περιβάλλον. Μελέτες.

B ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ σήμερα ΙΟΥΛ.-ΑΥΓ.-ΣΕΠΤ. 2010 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 59. Καλλικράτης. Περιβάλλον. Μελέτες. B ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ σήμερα ΙΟΥΛ.-ΑΥΓ.-ΣΕΠΤ. 2010 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 59 Περιφερειακή Ανάπτυξη Επαγγελµατικά Δικαιώµατα Περιβάλλον Καλλικράτης Ενέργεια ΤΣΜΕΔΕ Δηµόσια Έργα? Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις»

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» Σκοπός του παρόντος σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΙΝΗ Μηχανικός Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΚΚΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 11.1.2010, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ

ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ Αργυροπούλου Ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ριζικές αλλαγές στην οικοδομή & στην αγορά ακινήτων».

Οι ριζικές αλλαγές στην οικοδομή & στην αγορά ακινήτων». ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ Αρχιτέκτων d.p.l.g. Πολεοδόμος - Χωροτάκτης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΕΚΑ «Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική και ΚΕΝΑΚ: Οι ριζικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Κ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 1951 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 1951 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 1951 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗΣ ΑΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΠΟΛΗ για WINDOWS 2008

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΠΟΛΗ για WINDOWS 2008 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια 2.3.2) που συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α )

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα, 22 Μαΐου 2006 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) Με το ν.3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών και βιοτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενέργειας στα κτίρια

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενέργειας στα κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενέργειας στα κτίρια Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Φυσικός Αρχιτέκτων Μηχανικός 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή το θέμα...

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση ηλεκτρονικού περιοδικού. Παράλληλη ασφάλιση μηχανικών στον ΟΑΕΕ. Συνάντηση ΣΜΗΒΕ με ΕΠΑ Θεσσαλονίκης.

Έκδοση ηλεκτρονικού περιοδικού. Παράλληλη ασφάλιση μηχανικών στον ΟΑΕΕ. Συνάντηση ΣΜΗΒΕ με ΕΠΑ Θεσσαλονίκης. Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Μ Η Χ Α Ν Ο Λ Ο Γ Ω Ν Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ω Ν Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Ο Σ Σ Η Μ Ε Ι Α Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ : Έκδοση ηλεκτρονικού περιοδικού. Παράλληλη ασφάλιση μηχανικών στον ΟΑΕΕ. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 2009 Η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βιοκλιματικός-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Φυσικό αέριο-ιδιότητες-εφαρµογές-πλεονεκτήµατα.

Εισαγωγή. Φυσικό αέριο-ιδιότητες-εφαρµογές-πλεονεκτήµατα. Εισαγωγή. Φυσικό αέριο-ιδιότητες-εφαρµογές-πλεονεκτήµατα. Από το 2000 και µετά, στη χώρα µας και ειδικά στην περιοχή µας και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, βιώνουµε την ταχεία διείσδυση του φυσικού αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Είναι πρόδηλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: H περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: H περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: H περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα WWF Ελλάς - Ιούνιος 2008 Περιεχόµενα Α. Εισαγωγή...3 Β. Πορίσµατα ανά τοµέα...5 1. Γενική Περιβαλλοντική Νοµοθεσία...5 1.1. Πρόσβαση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση. Προγραμματισμός Δράσεων 2010. Πεπραγμένα 2009

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση. Προγραμματισμός Δράσεων 2010. Πεπραγμένα 2009 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένα 2009 Προγραμματισμός Δράσεων 2010 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ 2009 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ενότητα 1.1 2 Ενότητα 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των ιπλωµατούχων Μηχανικών καθορίζονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των ιπλωµατούχων Μηχανικών καθορίζονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τα µέλη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας κατανέµονται ανάλογα µε την ειδικότητα σε Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ Εξωραϊστικός πολιτιστικός και αθλητικός σύλλογος «Ο Αρδηττός», Γειτονιά, Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κατοίκων Πλάκας, Κίνηση Πολιτών Κολωνακίου, Κίνηση Πολιτών Φιλοπάππου, Κίνηση Πολιτών Άνω Πετραλώνων, Μέγας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ Ιούνιος 2013 Ιανουάριος 2015 1 ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής αποτελεί βασικό αναπτυξιακό υπουργείο, έχοντας στην αρμοδιότητά του βασικούς

Διαβάστε περισσότερα