Πολεοδοµικές Εφαρµογές και όµηση Σχολιασµός διατάξεων Ν3212/03 : Αδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας του ΥΠΕΧΩ Ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολεοδοµικές Εφαρµογές και όµηση Σχολιασµός διατάξεων Ν3212/03 : Αδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας του ΥΠΕΧΩ Ε"

Transcript

1 ιηµερίδα ΤΕΕ Πολεοδοµικές Εφαρµογές και όµηση Σχολιασµός διατάξεων Ν3212/03 : Αδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας του ΥΠΕΧΩ Ε Αδειοδότηση κτιριακών εγκαταστάσεων: Προβλήµατα, απαιτήσεις, προτάσεις Εισηγητής : Απ. Ευθυµιάδης, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μαΐου

2 1 Το σηµερινό καθεστώς των κτιριακών εγκαταστάσεων 1.1 Η σηµασία των κτιριακών εγκαταστάσεων Η σηµασία και το µέγεθος των κτιριακών εγκαταστάσεων αυξάνεται συνεχώς καθ όλη την διάρκεια των τελευταίων πενήντα ετών. Το ποσοστό της δαπάνης των κτιριακών εγκαταστάσεων αγγίζει σήµερα ή πολλές φορές (στην περίπτωση των ειδικών κτιρίων) υπερβαίνει το κόστος των δοµικών έργων ή των έργων διαµόρφωσης χώρου. Πέραν της ύδρευσης και αποχέτευσης, εγκαταστάσεις µε ευρεία ανάπτυξη και διάδοση περιλαµβάνουν: o την κεντρική θέρµανση η οποία άρχισε να αναπτύσσεται την δεκαετία του 50 και του 60, µαζί µε τις εγκαταστάσεις απαγωγής και επεξεργασίας καπναερίων (καπνοδόχοι, καπνοσυλλέκτες, κλπ) o τις εγκαταστάσεις υγρών καυσίµων (πετρέλαιο υγραέριο) o τα θερµοσιφωνικά ηλιακά συστήµατα και τα κεντρικά συστήµατα παραγωγής ζεστού νερού (κυρίως την δεκαετία του 80 και του 90), o τις εγκαταστάσεις ψύξης κλιµατισµού, αερισµού τόσο στον εµπορικό όσο και τον οικιακό τοµέα (κυρίως από την δεκαετία του 80 και µετά), o τις εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνίας συµπεριλαµβανοµένων και των κεραιών τηλεόρασης και κινητής τηλεφωνίας, o τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου o τις εγκαταστάσεις ενεργητικής πυροπροστασίας και ιδιαίτερα τα δίκτυα νερού πυρόσβεσης Άλλες εγκαταστάσεις που γνώρισαν και γνωρίζουν ευρεία διάδοση περιλαµβάνουν τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίµων και νερού, τα πάσης φύσεως δίκτυα, τις φωτεινές επιγραφές και τις φωτεινές προθήκες, τις εγκαταστάσεις δοµηµένης καλωδίωσης, τις εγκαταστάσεις ηλεκτρονικής διαχείρισης και επιτήρησης κτιρίων, κλπ. Παράλληλα αναπτύσσονται οι τεχνολογίες εξοικονόµησης ενέργειας µε κυριότερους εκπροσώπους τις νέες τεχνολογίες φωτισµού, τα συστήµατα αυτόµατης ρύθµισης θερµοκρασίας χώρων και τις ρυθµιστικές βαλβίδες. 1.2 Τα προβλήµατα της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης Η ραγδαία και συχνά ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των συστηµάτων αυτών συνοδεύτηκε σε µεγάλο βαθµό από το φαινόµενο των πρόχειρων µελετών ή της ανυπαρξίας µελετών καθώς και της κακής ποιότητας των κατασκευών. Το φαινόµενο αυτό µε την σειρά του προκάλεσε και προκαλεί µία αλυσίδα προβληµάτων όπως : α β Η επιβάρυνση της ατµόσφαιρας µε αέριους ρύπους, (π.χ. κεντρική θέρµανση), µε θερµική ρύπανση (π.χ. κεντρική θέρµανση ή κλιµατισµός) ή θόρυβο (π.χ. διαιρούµενα συστήµατα κλιµατισµού) Η αισθητική επιβάρυνση ή η οπτική ρύπανση του δοµηµένου περιβάλλοντος µε εγκαταστάσεις όπως καπνοδόχοι, θερµοσιφωνικά ηλιακά συστήµατα, κεραίες τηλεπικοινωνίας, διαιρούµενα κλιµατιστικά, πύργοι ψύξεως, δεξαµενές και άλλα. Συχνά η οπτική ρύπανση από τις κτιριακές εγκαταστάσεις υπερβαίνει αυτή καθ εαυτή την αισθητική επιβάρυνση που προέρχεται από τα ίδια τα δοµικά έργα. -2-

3 γ δ Η ραγδαία αύξηση της κατανάλωσης και της σπατάλης ενέργειας και δη της ηλεκτρικής. Η εγκατεστηµένη ισχύς των κλιµατιστικών µονάδων στην χώρας µας εκτιµάται σήµερα ότι υπερβαίνει τα 1000 ΜW, δηλαδή ανέρχεται περίπου στο 10% της εγκατεστηµένης ηλεκτροπαραγωγικής ισχύος της ΕΗ. Σηµαντική σπατάλη ενέργειας επέρχεται από τις ηλεκτρικές τοπικές µονάδες θέρµανσης (π.χ. θερµοσυσσωρευτές) καθώς επίσης και από τους παλαιούς και κακοσυντηρηµένους καυστήρες. Η ραγδαία αύξηση των ενεχόµενων κινδύνων ιδιαίτερα στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις υγραερίου ή άλλων καυσίµων και τις εγκαταστάσεις ανελκυστήρων. Ένα µεγάλο µέρος των κτιριακών εγκαταστάσεων δεν διαθέτει οικοδοµική άδεια. Τα συστήµατα κλιµατισµού µε διαιρούµενες µονάδες έχουν σχεδόν στο σύνολό τους εγκατασταθεί χωρίς µελέτη και προφανώς χωρίς άδεια. Το ίδιο ισχύει και για τις εγκαταστάσεις υγραερίου µε υπαίθριες ή υπόγειες δεξαµενές. Αντίστοιχα φαινόµενα παρατηρούνται και για τις θερµοσιφωνικές ηλιακές εγκαταστάσεις, τις τηλεπικοινωνιακές κεραίες ή τις κεντρικές εγκαταστάσεις ψύξης και κλιµατισµού. 1.3 Βασικά αίτια του σηµερινού καθεστώτος Πολλές είναι οι αιτίες αυτής της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης των κτιριακών εγκαταστάσεων, οι κυριότερες εκ των οποίων περιλαµβάνουν : o Η ταχεία ανάπτυξη της οικοδοµικής δραστηριότητας και των κατασκευών. Η οικοδοµή ήταν και παραµένει ατµοµηχανή της οικονοµικής ανάπτυξης στην χώρα µας. Όµως τα τελευταία χρόνια µε την συρρίκνωση της βιοµηχανικής και γεωργικής δραστηριότητας ο κλάδος των κατασκευών έχει φθάσει σήµερα στο 22% του ΑΕΠ, και έχει καταστεί η κύρια οικονοµική δραστηριότητα µαζί µε τον τουρισµό. Η ανάπτυξη αυτή συνδέεται άµεσα µε την οικονοµία της χώρας και στηρίζει ένα µεγάλο µέρος της απασχόλησης. Ως συνέπεια αυτού, η κοινωνική και πολιτική πίεση για οικονοµική ανάπτυξη, απασχόληση και ποιότητα ζωής υπερίσχυσε της ανάγκης για πλήρη συµµόρφωση µε τους υφιστάµενους νόµους και κανονισµούς που διέπουν τον κλάδο των οικοδοµικών κατασκευών. Από την άλλη πλευρά καθυστέρησε σηµαντικά η µετεξέλιξη του θεσµικού πλαισίου που διέπει την οικοδοµή, προς ένα πλαίσιο απλών και ενιαίων κανόνων το οποίο να διευκολύνει την ερµηνεία, την εφαρµογή και τον έλεγχο των κατασκευών. o Πολυπλοκότητα και οι αντινοµίες του θεσµικού πλαισίου. Σήµερα η οικοδοµική δραστηριότητα διέπεται από ένα πλήθος νόµων, κανονισµών, υπουργικών αποφάσεων, ευρωπαϊκών οδηγιών και διοικητικών πράξεων (εγκυκλίων) οι οποίες συχνά είναι αντιφατικές µεταξύ τους. Από τα τέλη της δεκαετίας του 90 παρατηρείται ένα φαινόµενο πληµµυριδικής έκδοσης νέων Ευρωπαϊκών Οδηγιών σε όλους τους τοµείς. Βασική προτεραιότητα της διοίκησης κατά τα τελευταία δέκα χρόνια ήταν και παραµένει η προσαρµογή και η εναρµόνιση της διογκούµενης Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας στο Ελληνικό δίκαιο. Από την άλλη πλευρά η ανάγκη απλοποίησης, κωδικοποίησης και προσαρµογής της υφιστάµενης νοµοθεσίας στις νέες εξελίξεις πέρασε εκ των πραγµάτων σε δεύτερη µοίρα. -3-

4 Η ερµηνεία του πλαισίου αυτού αποτελεί µία δύσκολη υπόθεση. Συχνά αποτελεί αφορµή για την δηµιουργία ανυπέρβλητων γραφειοκρατικών εµποδίων στην οικοδοµή. Η συµµόρφωση των µελετητών, κατασκευαστών και ιδιοκτητών στο θεσµικό αυτό πλαίσιο αποτελεί µία δύσκολη, χρονοβόρα και ιδιαίτερα γραφειοκρατική υπόθεση. Βασική αιτία της γραφειοκρατίας ή της ροπής της γραφειοκρατίας προς τον χρηµατισµό και την αυθαιρεσία αποτελεί αυτό καθ εαυτό το υφιστάµενο πλαίσιο. o Έλλειψη συντονισµού µεταξύ ΥΠΕΧΩ Ε και συναρµοδίων υπουργείων Βασική αιτία της αντιφατικότητας του θεσµικού πλαισίου αποτελεί η συχνή έλλειψη συνεννόησης µεταξύ των υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩ Ε και των υπηρεσιών άλλων παραγωγικών υπουργείων όπως το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών. Π.χ. ο νέος κανονισµός του υγραερίου (Υ.Α. ΠΕΧΩ Ε Αριθ /Σεπ. 2003) ο οποίος εκδόθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης έρχεται σε αντίθεση µε τον Κτιριοδοµικό Κανονισµό ο οποίος εκδόθηκε από το ΥΠΕΧΩ Ε (Αποφ/ 3046/304/1989) σε ότι αφορά την χρήση υγραερίου για την κεντρική θέρµανση. Το ίδιο ισχύει για τις εγκαταστάσεις κεραιών οι οποίες βάσει του ΓΟΚ απαιτείται να εντάσσονται στην οικοδοµική άδεια, κάτι το οποίο δεν προβλέπουν ρητώς οι αποφάσεις αδειοδότησης του Υπουργείου Μεταφορών. o Η έλλειψη ουσιαστικού πολεοδοµικού/κτιριοδοµικού ελέγχου. To φαινόµενο συνδέεται άµεσα µε την πληµµελή στελέχωση των πολεοδοµικών υπηρεσιών της χώρας, µε αποτέλεσµα ο πολεοδοµικός και τεχνικός έλεγχος των εγκαταστάσεων να παραµελείται πλήρως στην πράξη. Το γεγονός αυτό ενέτεινε στο έπακρο τα φαινόµενα των αυθαιρέτων κτιριακών εγκαταστάσεων, ακόµα και σε περιπτώσεις όπου τίθεται σε κίνδυνο η ζωή και η υγεία των κατοίκων. Σε εγκαταστάσεις όπως υγραερίου, κεραιών, κλιµατισµού, ηλιακών θερµοσιφωνικών συστηµάτων και φωτεινών επιγραφών, το ποσοστό των αυθαίρετων κατασκευών υπερβαίνει κατά πολύ το 50%. o Η υπονόµευση του ανταγωνισµού στην οικοδοµή. Η οικοδοµή σήµερα αναπτύσσεται ανεξέλεγκτη χωρίς να τηρούνται οι βασικές αρχές του ΓΟΚ και χωρίς να γίνεται συστηµατικός έλεγχος των κατασκευών και ιδιαίτερα των εγκαταστάσεων. Ως αποτέλεσµα των ανωτέρω αναπτυξιακών πιέσεων από την µία και έλλειψη ελέγχου από την άλλη, κυριαρχεί το κριτήριο του ελάχιστου κόστους κατασκευής και της µέγιστης κάλυψης. Η ποιότητα των κατασκευών παρουσιάζει έντονη διακύµανση χωρίς ο καταναλωτής να είναι συχνά σε θέση να διακρίνει την καλή από την κακή κατασκευή. Από την άλλη πλευρά παρατηρούνται έντονα φαινόµενα παραβατικής συµπεριφοράς και αθέµιτου πλουτισµού ο οποίος στηρίζεται στην συστηµατική παραβίαση των διατάξεων του ΓΟΚ και της κείµενης νοµοθεσίας. Οι εγκαταστάσεις συνήθως γίνονται µε πληµµελή µελέτη και παραδίδονται χωρίς κατασκευαστικά σχέδια. Ο εγκαθιστώµενος εξοπλισµός είναι συνήθως µετρίας ή χαµηλής ποιότητας ενώ κυριαρχούν τα φαινόµενα που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο. Συχνά ο εξοπλισµός δεν τηρεί ούτε τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις ασφαλείας. -4-

5 2 Οικοδοµικές άδειες : απαιτήσεις αναβάθµισης 2.1 Γενικά Τα ανωτέρω φαινόµενα επιβάλουν µία ριζική αναθεώρηση του τρόπου που µε τον οποίο αντιµετωπίζονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις κατά τα τις διαδικασίες αδειοδότησης. Επιβάλλεται η θέσπιση ενός απλοποιηµένου συνόλου κανόνων και αντίστοιχων µηχανισµών ελέγχου. Χωρίς απλούς και σαφείς κανόνες και χωρίς έλεγχο συµµόρφωσης δεν νοείται ανταγωνισµός, δεν νοείται ασφαλής, ποιοτική, οικονοµική, αισθητικά αποδεκτή και ενεργειακά αποδοτική κατασκευή. 2.2 Ενοποίηση τυποποίηση - εναρµόνιση κωδικοποίηση κανονισµών Η ενοποίηση, η εναρµόνιση και η κωδικοποίηση της νοµοθεσίας στον τοµέα των κτιριακών εγκαταστάσεων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Σήµερα υπάρχουν πολλές αντιφάσεις και αντινοµίες του θεσµικού πλαισίου στα περισσότερα είδη εγκαταστάσεων. Π.χ. στον τοµέα των ηλιακών εγκαταστάσεων (θερµικά ηλιακά ή φωτοβολταϊκά), δεν υπάρχουν σαφείς αρχιτεκτονικοί κανόνες ώστε να επιτρέπουν την ταχεία ενσωµάτωσή τους στον πολεοδοµικό ιστό, µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζονται συχνά ως «εγκαταστάσεις µέσης όχλησης». Η έλλειψη τυποποίησης οδηγεί σε χρονοβόρες διαδικασίες αρχιτεκτονικού ελέγχου µε συχνά αµφίβολα αποτελέσµατα. Στα ανωτέρω θεσµικά προβλήµατα (γραφειοκρατία, έλλειψη τυποποίησης) η λύση δίδεται συνήθως δια της παρακαµπτήριας οδού, κοινώς δια της αυθαιρεσίας. Οι θερµοσιφωνικές ηλιακές εγκαταστάσεις ζεστού νερού εγκαθίστανται κατά κανόνα εκ των υστέρων χωρίς να περιλαµβάνονται στην οικοδοµική άδεια. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να υποβαθµίζεται αισθητικά το περιβάλλον και να µειώνεται ο συνολικός βαθµός απόδοσης. Η έννοια του «ιδεατού στερεού» που προβλέπει ο ΓΟΚ για όλες τις εγκαταστάσεις στις στέγες, παραβιάζεται συστηµατικά. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα κλιµατιστικά στον οικιακό και εµπορικό τοµέα, τους πύργους ψύξεως, τις κεραίες τις φωτεινές επιγραφές και πάσης φύσεως ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό ο οποίος εγκαθίσταται στον ακάλυπτο χώρο, στις όψεις του κτιρίου ή στην στέγη. Όπως αναφέρεται προηγουµένως ο κτιριοδοµικός κανονισµός απαγορεύει ρητώς την χρήση του υγραερίου στην κεντρική θέρµανση, κάτι που όµως επιτρέπει ο νέος κανονισµός εγκαταστάσεων υγραερίου. Επίσης ο νέος κανονισµός υγραερίου επιτρέπει την χρήση υπέργειων δεξαµενών υγραερίου σε ακάλυπτο χώρο της οικοδοµής, γεγονός που έµµεσα απαγορεύεται από τον ΓΟΚ. Πολλά προβλήµατα θεσµικού και γραφειοκρατικού χαρακτήρα εµφανίζονται σήµερα κατά την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Ο νέος κανονισµός εγκαταστάσεων φυσικού αερίου (Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης αριθ. 3/Α/11346 Ιούλιος 2003) προβλέπει την έγκριση των µελετών από τις ΕΠΑ (Εταιρείες Παροχής Αερίου) ή την ΕΠΑ σε περίπτωση µη ύπαρξης θεσµοθετηµένης ΕΠΑ. Τέτοια διαδικασία έγκρισης δεν προβλέπεται όµως από το υφιστάµενο καθεστώς έκδοσης οικοδοµικών αδειών το οποίο έχει καθοριστεί µε τα Π /8/ (ΦΕΚ 795 ) «Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών» και Π 08-//1983 / -394 καθώς και µε το Π 420/88 το οποίο διέπει την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Βάσει του νέου νόµου ενέργειας (Ν.3175/2003) η χρήση του φυσικού αερίου καθίσταται υποχρεωτική σε ολόκληρη την χώρα και στις πόλεις γύρω από τους αγωγούς µεταφοράς φυσικού αερίου. Εποµένως ακόµα και σε περιοχές όπου το φυσικό αέριο δεν θα είναι άµεσα διαθέσιµο για πολλά χρόνια, -5-

6 απαιτείται η πρόσθετη έγκριση των µελετών φυσικού αερίου που συντάσσουν οι ιπλωµατούχοι Μηχανολόγοι-Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και υποβάλουν στις κατά τόπους πολεοδοµίες µε αποτέλεσµα να παρατηρούνται γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και αύξηση του κόστους της αδείας. Προβλήµατα επίσης δηµιουργούνται ως προς την προώθηση της ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή ζεστού νερού. Όπως είναι γνωστό οι ηλιακοί θερµοσίφωνες καλύπτουν ένα σηµαντικό ποσοστό της κατανάλωσης ενέργειας για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, Με τον τρόπο αυτό συµβάλλουν αποφασιστικά στην ικανοποίηση των διεθνών δεσµεύσεων της χώρας για την µείωση των εκποµπών του θερµοκηπίου (Πρωτόκολλο του Kyoto). Ο νέος νόµος ενέργειας (Ν.3175/2003) επιβάλει την υποχρεωτική χρήση του φυσικού αερίου για την παραγωγή ζεστού νερού σε ένα µεγάλο µέρος της χώρας, χωρίς να διευκρινίζει τον καθεστώς παραγωγής ζεστού νερού από ηλιακή ενέργεια. Στον τοµέα των ανελκυστήρων, η ΚΥΑ Αριθ. Οικ. 3899/253/Φ.9.2 για την εγκατάσταση και λειτουργία των ανελκυστήρων, επιβάλει στην πράξη τον τεχνικό και κτιριοδοµικό έλεγχο της µελέτης. εγκατάστασης και λειτουργίας των ανελκυστήρων από φορείς επιθεωρήσεων, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την υφιστάµενη πολεοδοµική νοµοθεσία. Πέραν αυτού, παρέχει επαγγελµατικά δικαιώµατα σε ένα πλήθος αδειούχων εγκαταστατών τεχνιτών τα οποία είναι σε πλήρη αντίθεση µε την υφιστάµενη επαγγελµατική νοµοθεσία η οποία εκπορεύεται από τον Ν.6422/34 ο οποίος αφορά την άσκηση του επαγγέλµατος του Μηχανολόγο Ηλεκτρολόγου και Ναυπηγού. Τέλος σηµαντικές παραβάσεις της υφιστάµενης νοµοθεσίας παρατηρούνται στον τοµέα των κεραιών τηλεπικοινωνιών. Οι περισσότερες εγκαταστάσεις παρακάµπτουν εντελώς την υφιστάµενη πολεοδοµική/κτιριοδοµική νοµοθεσία και αδειοδοτούνται από τις συναρµόδιες υπηρεσίες Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, µετά από έγκριση του ΗΜΟΚΡΙΤΟΥ. Σηµειώνεται από την σχετική διαδικασία έχει αποκλειστεί ο ιπλ. Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και οι σχετικές άδειες υπογράφονται από Πτυχιούχους Ραδιοφυσικούς. Αποτέλεσµα αυτού είναι να µην υπάρχουν εγγυήσεις για την ασφάλεια των εν λόγων κατασκευών και παράλληλα να µην ενηµερώνεται η κοινή γνώµη µέσω της διαδικασίας αδειοδότησης. Σηµειώνεται ότι οι περισσότερες κεραίες τηλεπικοινωνίας κατασκευάζονται σήµερα µε παραλλαγή τύπου ηλιακού θερµοσίφωνα ή καµινάδας για «αισθητικούς» λόγους, όπως συνήθως επικαλούνται τα στελέχη της κινητής τηλεφωνίας. 2.3 Ενοποίηση τυποποίηση ελέγχου (πολεοδοµικού/αρχιτεκτονικού κτιριοδοµικού / τεχνικού) Σήµερα απαιτείται επίσης να αναβαθµιστεί ριζικά ο πολεοδοµικός και τεχνικός έλεγχος των κτιριακών εγκαταστάσεων. Ο έλεγχος αυτός τυπικά ασκείται από τις αρµόδιες πολεοδοµίες ενώ προσφάτως εισήχθησαν δια της νοµοθεσίας νέοι φορείς ελέγχου (π.χ. φυσικό αέριο, ανελκυστήρες) ως µέτρα για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ανυπαρξίας ελέγχου. Όµως µε την «εξωτερίκευση» του τεχνικού ελέγχου από πλευράς Πολεοδοµίας των επιµέρους Η/Μ εγκαταστάσεων σε διαφόρους φορείς, δεν αντιµετωπίζεται το πρόβληµα του πολεοδοµικού/ κτιριοδοµικού ελέγχου. Ιδιαίτερα πρόβληµα αντιµετωπίζουν εκείνες οι εγκαταστάσεις οι οποίες εµπίπτουν ευθέως στις διατάξεις του ΓΟΚ και αφορούν τον ακάλυπτο χώρο, τις προσόψεις ή την στέγη των κτιρίων. Σηµαντικά προβλήµατα ασφαλείας αντιµετωπίζουν επίσης και οι εγκαταστάσεις οι οποίες τοποθετούνται εντός των κτιριακών χώρων. -6-

7 Η άσκηση του πολεοδοµικού/κτιριοδοµικού ελέγχου αποτελεί µία πολύπλοκη διαδικασία η οποία εµπεριέχει τον έλεγχο των ΕΠΑΕ (Επιτροπές Πολεοδοµικού Αρχιτεκτονικού Ελέγχου) και τον τεχνικό έλεγχο των επιµέρους εγκαταστάσεων. Ο τεχνητός διαχωρισµός του αρχιτεκτονικού από τον τεχνικό έλεγχο είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε σοβαρές παρατυπίες και παραβάσεις και στους δύο τοµείς (πολεοδοµικού/αρχιτεκτονικού και κτιριοδοµικού/τεχνικού ελέγχου). Π.χ. για την εγκατάσταση µετρητών και σωληνώσεων φυσικού αερίου καθώς και καπνοδόχων στις όψεις του κτιρίου χρειάζεται ο τεχνικός έλεγχος να γίνει παράλληλα µε τον πολεοδοµικό/αρχιτεκτονικό έλεγχο. Η τοποθέτηση ενός µετρητή αερίου στο πεζοδρόµιο µίας οδού µεγάλης ή µικρής κυκλοφορίας, θα πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο µικτού ελέγχου τόσο ως προς το αισθητικό µέρος όσο και ως προς τα θέµατα τεχνικής ασφαλείας. Εκ των πραγµάτων αποδεικνύεται ότι ο πολεοδοµικός/αρχιτεκτονικός έλεγχος θα πρέπει να συµβαδίζει µε τον κτιριοδοµικό/τεχνικό έλεγχο ότι δεν είναι δυνατόν να επιχειρηθεί ο διαχωρισµός τους. Η άσκηση αυτού του είδους του ελέγχου αποτελεί στοιχειώδες καθήκον µίας ευνοµούµενης πολιτείας σε κάθε τοµέα της αγοράς, η «εξωτερίκευση» του οποίου θα πρέπει να γίνεται µε φειδώ και µετά από τεκµηριωµένη ανάλυση. Όµως στην πράξη σήµερα έχει καταργηθεί τόσο ο αρχιτεκτονικός/πολεδοµικός έλεγχος όσο και ο κτιριοδοµικός/τεχνικός έλεγχος των εγκαταστάσεων. Το γεγονός αυτό εντείνει τα φαινόµενα αυθαιρέτων κατασκευών και διαιωνίζει το σηµερινό καθεστώς συναλλαγής και καταστρατήγησης των στοιχειωδών αρχιτεκτονικών και τεχνικών κανόνων. 2.4 Ενεργειακή Πιστοποίηση οικοδοµής και κατασκευών Ένα σηµαντικό εργαλείο για την βελτίωση του κλίµατος, την αύξηση του ανταγωνισµού και την πάταξη της διαφθοράς αποτελεί η ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων. Αυτό αποτελεί ήδη δεδηλωµένη πρόθεση της πολιτείας µε την ψήφιση του κανονισµού ΚΟΧΕΕ (Κανονισµός Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόµησης Ενέργειας) ο οποίος όµως µέχρι στιγµής έχει παραµείνει στα χαρτιά. Η πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου (κτίριο και εγκαταστάσεις) θα συµβάλει στην ανάδειξη της καλής κατασκευής έναντι της φθηνής και της πρόχειρης τοιαύτης. Θα συµβάλει όχι µόνο σε σηµαντική µείωση της κατανάλωσης ενέργειας στον οικιακό τοµέα αλλά και στην γενικότερη βελτίωση της ποιότητας των κατασκευών, των υλικών και του εγκαθιστώµενου εξοπλισµού. 3 Η αντίδραση της πολιτείας 3.1 Ο νέος νόµος για τις άδειες δόµησης Η πολιτεία αντί να προωθήσει τις ανωτέρω απαιτούµενες ρυθµίσεις και αλλαγές, οδηγήθηκε ακριβώς προς την αντίθετη κατεύθυνση αποποιούµενη στην πράξη των ευθυνών της. Προχώρησε στην ψήφιση του Νόµου 3212/2003 «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας ΥΠΕΧΩ Ε» και στην συνέχεια στην έκδοση Υπουργικής Απόφασης Αριθ.οικ:8957 (ΦΕΚ Β 425/ ) «Απαιτούµενες µελέτες, δικαιολογητικά και διαδικασίες έκδοσης αδειών δόµησης» εις εφαρµογή του εν λόγω νόµου. -7-

8 Με τα νέα αυτά νοµοθετήµατα καταργείται το Π /8/ (ΦΕΚ 795 ) «Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών» και συναφώς και το αντίστοιχο Π 08-//1983 / -394 «Άδειες οικοδοµών». Με βάση την νέα νοµοθεσία καταργείται και τυπικά ο έλεγχος των εγκαταστάσεων τόσο ο Π/Α (Πολεοδοµικός/Αρχιτεκτονικός) όσο και ο Κ/Τ (Κτιριοδοµικός/ Τεχνικός). ιατηρείται µόνο κάποιο επίπεδο Π/Α ελέγχου για τις δοµικές κατασκευές. Ελέγχεται µόνο το τοπογραφικό σχέδιο και το διάγραµµα κάλυψης της οικοδοµής. Από την άλλη πλευρά η πολιτεία προχωρά σταδιακά στην µεταβίβαση ευθυνών τεχνικού ελέγχου σε τρίτους, όπως αναφέρεται προηγουµένως. Αρχικά ο αυτό γινόταν µε τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των οποίων ο έλεγχος έχει αφεθεί στην αποκλειστική αρµοδιότητα της ΕΗ χωρίς πολεοδοµικό/κτιριοδοµικό ή τεχνικό έλεγχο από πλευράς του ΥΠΕΧΩ Ε. Η συνέχεια έγινε µε τους ανελκυστήρες και τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Η µεταβίβαση αυτή των ευθυνών ελέγχου σε τρίτους δεν φαίνεται να συνοδεύεται µε µέτρα πιστοποίησης των νέων ελεγκτικών µηχανισµών και ιδιαίτερα των νέων επιθεωρητών οι οποίοι ασκούν τον έλεγχο. Μέχρι στιγµής είναι άγνωστο το κατά πόσον οι νέοι ελεγκτές ή επιθεωρητές κατανοούν σε βάθος τόσο τα θέµατα Α/Π ελέγχου όσο και Κ/Τ ελέγχου. Από την άλλη πλευρά οι υπηρεσίες της Πολεοδοµίας παραµένουν επαρκές δυναµικό ενώ δεν διαφαίνεται στο εγγύς µέλλον προοπτική αναβάθµισής τους. Όλες οι ανωτέρω αλλαγές έγιναν χωρίς φυσικά την σύµφωνη γνώµη και παρά την έντονη αντίδραση του τεχνικού κόσµου της χώρας. 3.2 Η οµηρία των µηχανικών Με το προωθούµενο καθεστώς ελέγχου, ή καλύτερη, έλλειψής του, οδηγούµεθα εκ των πραγµάτων σε ένα καθεστώς διαρκούς οµηρίας των µελετητών και επιβλεπόντων µηχανικών. Η οµηρία αυτή αφορά τόσο την αστική ευθύνη όσο και την ποινική ευθύνη του µηχανικού. Ο µηχανικός ανά πάσα στιγµή αυτός και µόνο θα καθίσταται υπόλογος για οποιαδήποτε πολεοδοµική ή κτιριοδοµική παράβαση, ανεξαρτήτως της ασάφειας ή των αντιφάσεων του θεσµικού πλαισίου. Λόγω ακριβώς αυτής της ασάφειας, η ευθύνη της τελικής κρίσεως µεταβιβάζεται εκ των πραγµάτων στο χώρο της ικαιοσύνης, η οποία θα καλείται στο µέλλον να δώσει λύση σε θέµατα που αφορούν καθαρά την ιοίκηση. Οι διάφοροι φορείς ελέγχου δεν µπορούν εκ των πραγµάτων να καλύψουν τις ευθύνες πολεοδοµικού ή κτιριοδοµικού ελέγχου και περιορίζονται στην πράξη καθαρά σε θέµατα τεχνικού ελέγχου. Έτσι εκ των πραγµάτων αυτών οι φορείς αυτοί απαλλάσσονται από κάθε παραβίαση της νοµοθεσίας. Ο µηχανικός όµως παραµένει υπόλογος και για θέµατα τεχνικών αστοχιών ή ατυχηµάτων. Οι ποινικές και αστικές ευθύνες που συνοδεύουν την αστοχία ενός τεχνικού έργου θα επιρρίπτονται αποκλειστικά στον µηχανικό, χωρίς να υπάρχει το τεκµήριο της αθωότητας το οποίο κατοχυρώνεται µέσω του τεχνικού ελέγχου. Παράλληλα το καθεστώς οµηρίας είναι βέβαιο ότι θα αδυνατίσει περαιτέρω την θέση του µηχανικού έναντι των πιέσεων εκείνων που συντείνουν στην διεύρυνση της αυθαιρεσίας και τον αθέµιτο πλουτισµό. Η απουσία του κρατικού ελέγχου µάλλον θα αποθρασύνει παρά θα αποθαρρύνει τους εν λόγο µηχανισµούς. Το αποτέλεσµα θα είναι η περαιτέρω υποβάθµιση του ανταγωνισµού, της ποιότητας και της ασφάλειας των κατασκευών. -8-

9 3.3 Το σηµερινό µεταβατικό στάδιο Τον Απρίλιο του 2004 η ελληνική βουλή ανέστειλε τα βασικά άρθρα του νέου νόµου για την έκδοση των οικοδοµικών αδειών. Παράλληλα ο νέος υπουργός ΠΕΧΩ Ε δεσµεύτηκε ότι θα ανοίξει ένα διάλογο µε τον τεχνικό κόσµο της χώρας και πρωτίστως µε το Τεχνικό Επιµελητήριο. Το γεγονός αυτό επιβάλει σήµερα την δηµιουργική συµβολή όλου του τεχνικού κόσµου και πρωτίστως των µηχανικών, στην επεξεργασία και προβολή ενός ολοκληρωµένου πλαισίου αρχών για την αναβάθµιση των διαδικασιών αδειοδότησης των κτιριακών εγκαταστάσεων. 4 Προτάσεις Στην συνέχεια ακολουθούν προτάσεις οι οποίες αφορούν τις Η/Μ εγκαταστάσεις των κτιρίων. Ο ΠΣ Μ-Η είναι έτοιµος να συµβάλλει στον γενικότερο διάλογο για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου για την έκδοση των οικοδοµικών αδειών. 4.1 Ενοποίηση τυποποίηση κωδικοποίηση θεσµικού πλαισίου Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να προχωρήσει άµεσα. Το ΤΕΕ και οι σύλλογοι µηχανικών θα πρέπει να αναλάβουν την σχετική πρωτοβουλία για τον καθορισµό των αρχών που θα διέπουν αυτήν την διαδικασία ενοποίησης τυποποίησης. Θα πρέπει να καλύψει κατ ελάχιστον τις ακόλουθες κατηγορίες εγκαταστάσεων : - Εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης - Εγκαταστάσεις κεντρικής και τοπικής θέρµανσης - Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου - Εγκαταστάσεις υγραερίου ή άλλων υγρών καυσίµων - Κεντρικές και θερµοσιφωνικές ηλιακές εγκαταστάσεις παραγωγής ζεστού νερού. Υβριδικές εγκαταστάσεις ζεστού νερού µε ηλιακή ενέργεια και φυσικό αέριο - Εγκαταστάσεις κεντρικού και τοπικού κλιµατισµού - Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις φωτισµού - Εγκαταστάσεις δοµηµένης καλωδίωσης (τηλεφωνίας, τηλεόρασης, δορυφορικής επικοινωνίας, διαδικτύου, διαχείρισης κτιρίου και συσκευών) - Εγκαταστάσεις κεραιών και τηλεπικοινωνίας - Εγκαταστάσεις φωτεινών επιγραφών - Εγκαταστάσεις ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκών, µικρών ανεµογεννητριών, βιοµάζας) - Εγκαταστάσεις δικτύων κοινής ωφέλειας στους κοινόχρηστους χώρους Η διαδικασία ενοποίησης τυποποίησης κωδικοποίησης θα πρέπει να γίνει µε βάση τις αρχές του ελέγχου όπως αυτές διατυπώνονται στην συνέχεια. 4.2 Υπογραφή και σφραγίδα Η/Μ µελετών Σε κάθε ανεγειρόµενη οικοδοµή ή σε επεκτάσεις οικοδοµών για τις οποίες προβλέπονται αντίστοιχες επεκτάσεις στις Η/Μ εγκαταστάσεις, θα πρέπει να υποβάλλεται ολοκληρωµένη µελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων (σχέδια κατόψεων, -9-

10 µονογραµµικά, αξονοµετρικά ή σχηµατικά διαγράµµατα, σχέδια λεπτοµερειών, τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές, µέτρα ασφαλείας) όπως αυτή ήδη προβλέπεται από το Π 08-//1983 / -394 Άδειες οικοδοµών καθώς και από τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. Οι µελέτες αυτές θα αφορούν κατ ελάχιστον τις εγκαταστάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4.1 ανωτέρω. Βάσει του Ν.6422/34 και για τις µη απλές Η/Μ εγκαταστάσεις, όλα τα σχέδια θα πρέπει να είναι υπογεγραµµένα από ιπλ. Μηχ/γο-Ηλ/γο και να φέρουν την αντίστοιχη σφραγίδα, και τούτο ανεξαρτήτως του άρθρου 25 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού. Για τις απλές Η/Μ εγκαταστάσεις τα σχέδια και οι µελέτες δύναται εναλλακτικά να φέρουν υπογραφή Πτυχιούχων Τεχνολόγων Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών όπως προβλέπεται από την σχετική νοµοθεσία. Τέλος βάσει του κώδικα δεοντολογίας του ΤΕΕ, ουδεµία ετέρα ειδικότητα µηχανικών δύναται να υπογράφει απλές Η/Μ εγκαταστάσεις, εφ όσον δεν διαθέτει εγκύκλιο µόρφωση σε µηχανολογικές ή ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Τονίζεται ότι ουδεµία άλλη ειδικότητα µηχανικών εξετάζεται σήµερα σε θέµατα ηλεκτρολόγου µηχανολόγου κατά τις επαγγελµατικές εξετάσεις του ΤΕΕ, και εποµένως δεν διαθέτει το τεκµήριο της γνώσης στον τοµέα αυτό. 4.3 Αναβάθµιση του αρχιτεκτονικού/πολεοδοµικού ελέγχου Σε περίπτωση ενσωµάτωσης Η/Μ εγκαταστάσεων στους εξωτερικούς χώρους ή το εξωτερικό κέλυφος του κτιρίου, οι υποβαλλόµενες Αρχιτεκτονικές ή Πολεοδοµικές Μελέτες, θα συνοδεύονται από τις αντίστοιχες Η/Μ µελέτες, οι οποίες θα φέρουν υπογραφή και σφραγίδα ιπλ. Μ/Η. Τα στοιχεία των κτιριακών εγκαταστάσεων θα πρέπει οπωσδήποτε να ενσωµατώνονται στο ιάγραµµα Κάλυψης που προβλέπει η νέα νοµοθεσία και να ελέγχονται από την Πολεοδοµία. Το ιάγραµµα Κάλυψης και η αντίστοιχη τεχνική έκθεση θα πρέπει να υπογράφεται και από Μ-Η και θα αφορά τόσο στοιχεία εγκαταστάσεων που τοποθετούνται τόσο στο εσωτερικό όσο και στις όψεις, στην σκεπή ή τον ακάλυπτο χώρο. Ο αρχιτεκτονικός/πολεοδοµικός (Α/Π) έλεγχος θα πρέπει να αναβαθµιστεί ριζικά ώστε να περιλάβει όλες τις εγκαταστάσεις που άπτονται του ΓΟΚ, συµπεριλαµβανοµένων και των δικτύων κοινής ωφελείας. Προτείνονται κατ ελάχιστον οι ακόλουθες δραστηριότητες : o Πλήρη συµµόρφωση των νέων εγκαταστάσεων µε τις απαιτήσεις του ΓΟΚ. Ενεργοποίηση της λειτουργίας των ΕΠΑΕ σε όλα τα επίπεδα o ιαµόρφωση γενικών προτύπων βάσει του άρθρου 26 του ΓΟΚ για την ενσωµάτωση των εγκαταστάσεων στις όψεις, στέγη και τον ακάλυπτο χώρο των κτιριακών έργων. Π.χ. καθορισµός απαιτήσεων για την τοποθέτηση: - µετρητών, καµινάδων ή συσκευών φυσικού αερίου στις εν λόγω θέσεις. - ηλιακών συλλεκτών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή ζεστού νερού - κεραιών κινητής τηλεφωνίας ή τηλεόρασης στη στέγη ενός ακινήτου. o Πλήρης αναδροµικός έλεγχος από τις πολεοδοµίες ή τις ΕΠΑΕ όλων των αυθαιρέτων εγκαταστάσεων οι οποίες τοποθετήθηκαν εκ των υστέρων µετά την λήψη της οικοδοµικής άδειας (κεραίες, ηλιακά, δεξαµενές, εγκαταστάσεις κλιµατισµού, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου ή υγραερίου, κλπ). -10-

11 o Πλήρης έλεγχος και έγκριση των νέων δικτύων διανοµής κοινής ωφέλειας τα οποία αναπτύσσονται εντός των οικισµών (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ύδρευση και αποχέτευση, τηλεφωνία, κλπ). Η έγκριση θα πρέπει πλέον να δίδεται από τις ΕΠΑΕ ή άλλο αρµόδιο περιφερειακό όργανο το οποίο θα ελέγχει την αρτιότητα και την αισθητική του σχεδιασµού, τον συντονισµό µεταξύ των διαφόρων έργων και τον τρόπο οργάνωσης των κατασκευών και εργοταξίων. o Ενίσχυση των κατά τόπους ΕΠΑΕ από δύο στελέχη που θα προτείνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος ιπλωµατούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων (ΠΣ Μ- Η). ιεύρυνση της ευθύνης των ΕΠΑΕ προς τον αρχιτεκτονικό/πολεοδοµικό έλεγχο των κτιριακών εγκαταστάσεων. 4.4 Αναβάθµιση του Κτιριοδοµικού/Τεχνικού Ελέγχου Ο κτιριοδοµικός/τεχνικός έλεγχος (Κ/Τ) θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύπτει πλήρως όλες τις εγκαταστάσεις. Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να ελέγχονται ως προς την ασφάλεια, την οικονοµικότητα της κατασκευής, τον ενεργειακό βαθµό απόδοσης και την εν γένει ποιότητά τους µε βάση τους ισχύοντες κανονισµούς. Ο έλεγχος θα πρέπει να ασκείται από τις αρµόδιες πολεοδοµίες οι οποίες θα πρέπει να στελεχωθούν µε εξειδικευµένο προσωπικό. Σε περίπτωση αδυναµίας στελέχωσης της κάθε πολεοδοµία, η στελέχωση αυτή µπορεί να γίνει σε περιφερειακό επίπεδο. Σε ειδικές περιπτώσεις ο Κ/Τ έλεγχος µπορεί να ανατίθεται σε τρίτους φορείς (ιδιωτικού ή δηµοσίου συµφέροντος) υπό την προϋπόθεση ότι : Οι φορείς αυτοί είναι πλήρως ανεξάρτητη και δεν έχουν ουδεµία εµπορική, οικονοµική ή άλλη σχέση µε το είδος των εγκαταστάσεων το οποίο ελέγχουν. Υπό την έννοια αυτή δεν είναι δυνατόν να ανατίθεται πλέον ο έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στην ΕΗ, αλλά σε άλλο ανεξάρτητο φορέα. Τονίζεται βέβαια ότι η ΕΗ όπως και κάθε άλλη εταιρεία κοινής ωφέλειας θα πρέπει να διατηρεί στο ακέραιο το δικαίωµά της για πρόσθετο έλεγχο µίας εγκατάστασης πριν την σύνδεσή της µε το αντίστοιχο δίκτυο. ιαθέτουν οργανωµένη δοµή και στελέχωση τέτοια η οποία είναι δυνατόν να επιτρέπει την συσσώρευση πείρας και γνώσεων γύρω από το σύνολο της υφιστάµενης πολεοδοµικής ή τεχνικής νοµοθεσίας ιαθέτουν εξειδικευµένα τεχνικά στελέχη τα οποία αφ ενός µεν έχουν τα απαραίτητα κατά νόµο προσόντα και αφ ετέρου έχουν πρόσθετη γνώση και εµπειρία η οποία καλύπτει το σύνολο της νοµοθεσίας και των τεχνικών κανονισµών. Κατά κανόνα τα στελέχη αυτά θα πρέπει να εξετάζονται και να πιστοποιούνται χωριστά από τον φορέα ελέγχου. Αρµόδιος φορέας πιστοποίησης φορέων και επιθεωρητών θα πρέπει να είναι το ΥΠΕΧΩ Ε σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία. 4.5 Ενεργειακή µελέτη και ενεργειακή πιστοποίηση Σε επέκταση του κανονισµού θερµοµόνωσης, σε κάθε νέα ή επεκτεινόµενη οικοδοµή θα υποβάλλεται ενεργειακή µελέτη σύµφωνα µε τις προβλέψεις της απόφασης ΚΟΧΕΕ (Κανονισµός Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόµησης Ενέργειας) και µε βάση λεπτοµερείς τεχνικές οδηγίες τις οποίες θα εκδώσει ο ΠΣ Μ-Η, εφ όσον δεν υπάρχουν αντίστοιχοι εθνικοί ή ευρωπαϊκοί κανονισµοί. Βασικό αντικείµενο του ΚΟΧΕΕ είναι η εισαγωγή του κλιµατισµού και των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο των κτιρίων, ο έλεγχος και η -11-

12 βαθµονόµηση αυτών. Με τον τρόπο αυτό θα περιοριστεί η κατασκευή των σπάταλων και ενεργειοβόρων κτιρίων και θα περιοριστεί η αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στον τόπο µας. Τα περίφηµα «γυάλινα κτίρια» θα βρεθούν στο στόχαστρο της ενεργειακής πιστοποίησης µια και αυτά είναι από τα πλέον ενεργειοβόρα. Επίσης θα περιοριστούν σηµαντικά όλες οι αρνητικές επιπτώσεις από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη του κλιµατισµού. Η µελέτη αυτή θα φέρει την υπογραφή διπλωµατούχων Μ-Η µηχανικών και θα εκπονείται σε συνεργασία µε Αρχιτέκτονες ή ιπλ. Πολιτικούς Μηχανικούς οι οποίοι διαθέτουν ενεργειακή εκπαίδευση. Ο έλεγχος των µελετών αυτών θα πρέπει να γίνεται από αρµόδιες κεντρικές υπηρεσίες ή τις ΕΠΑΕ. Τα ευεργετήµατα που παρέχει ο ΓΟΚ στις εγκαταστάσεις ανανεώσιµων πηγών ενέργειας σε ότι αφορά τον συντελεστή όγκου ή την κάλυψη του οικοπέδου, θα πρέπει να παρέχονται µόνο µετά την έγκριση των υποβαλλόµενων ενεργειακών µελετών. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να ολοκληρωθεί άµεσα και να τεθεί δηµόσια κρίση ο ΚΟΧΕΕ όπως προβλέπεται από την αντίστοιχη Απόφαση ΠΕΧΩ Ε (Aριθ /4707 (1)/1998 ΦΕΚ880) και την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/91/ΕΚ της 16ης εκεµβρίου 2002 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Ήδη η έκδοση του ΚΟΧΕΕ έχει καθυστερήσει για τουλάχιστον 3 έτη. Ο ΚΟΧΕΕ θα πρέπει να περιλάβει διαδικασίες ενεργειακής πιστοποίησης και βαθµονόµησης τόσο των νέων όσο και των υφιστάµενων οικοδοµών όπως προβλέπεται από τις ανωτέρω αποφάσεις. 4.6 Μελέτες ειδικών εγκαταστάσεων Σε περίπτωση ειδικών εγκαταστάσεων (βιοµηχανικών, τηλεπικοινωνιακών, ιατρικών, επεξεργασίας αποβλήτων, κλπ) θα υποβάλλονται χωριστές µελέτες όπως ανωτέρω, οι οποίες θα φέρουν υπογραφή και σφραγίδα ιπλ. Μ/Η καθώς και άλλων συναρµοδίων µηχανικών ή επιστηµόνων, όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. Η µελέτες αυτές θα υποβάλλονται προς έγκριση και αδειοδότηση στους συναρµόδιους φορείς ( /νσεις Νοµαρχιών ή αρµόδια Υπουργεία). 4.7 Τήρηση αρχείου µελετών και µελετητών Όλες οι υποβαλλόµενες µελέτες οι οποίες φέρουν την υπογραφή και σφραγίδα µελετητή Η/Μ, θα πρέπει να καταχωρούνται και να αρχειοθετούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ Ε, σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει επιτέλους να προχωρήσει η µηχανοργάνωση όλων των Πολεοδοµικών Γραφείων καθώς και η στελέχωσή τους από κατάλληλα στελέχη στον τοµέα της πληροφορικής και τεκµηρίωσης. Η αγορά ενός κτιρίου (κατοικία, γραφεία, κλπ) αποτελεί ίσως την σηµαντικότερη απόφαση στην οικονοµική ζωή των ανθρώπων ή επιχειρήσεων. Η αγορά των ακινήτων αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες οικονοµικές δραστηριότητες του τόπου µας. Η εξυγίανση αυτής της αγοράς θα ευεργετήσει πολλαπλώς την χώρα µας. Εποµένως κάθε δαπάνη η οποία οδηγεί προς αυτή την εξυγίανση και την ανάπτυξη του ανταγωνισµού, θεωρείται ως άκρως απαραίτητη. Η στελέχωση και η µηχανοργάνωση των πολεοδοµικών γραφείων της χώρας αποτελεί το πρώτο βήµα για την εξυγίανση αυτή. -12-

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Σεπτέμβριος 2007 Σύντομα αναμένεται μία κοινή υπουργική απόφαση που θα βάζει μια τάξη σε ότι αφορά την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια και

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων Θεσµικές Ρυθµίσεις για «Αειφόρα Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις: Μηχανισµοί παρακολούθησης και ελέγχου Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ Ανάλυση της Ευφροσύνης Αθαν. Καράµπαµπα, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ Αθήνα, Οκτώβριος 2007 Το πρώτο µέτρο στη χώρα µας για εξοικονόµηση

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ηλιακός θερµοσίφωνας αποτελεί ένα ενεργητικό ηλιακό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών, Αριθ. 40158 ΦΕΚ Β 1556, 22-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά την Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πολ/κών Εγκυκλίων

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πολ/κών Εγκυκλίων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4-03-2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αριθµ. Πρωτ. 10733 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /νση Ο.Κ.Κ. Τµήµα α Ταχ. /νση:μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ.Κώδικας:115 26 Πληροφορίες : Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED Ημερομηνία συμπλήρωσης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Πιλοτική Κατοικία: Τοποθεσία: Ιδιοκτήτης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΟΜΕΝΟΥ Φύλο: Α Θ Ηλικία: Αρχηγός νοικοκυριού: Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Ελλάδα Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ H κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις Το νοµοσχέδιο αυτό έρχεται µε εξαιρετικά µεγάλη καθυστέρηση και αφού προηγήθηκε δυστυχώς

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Εισήγηση : Σωκράτη Αλεξιάδη Μέλος.Ε. ΤΕΕ Η δραµατική και απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στις πολεοδοµικές υπηρεσίες, αποτελεί µέρος του συµπλέγµατος των προβληµάτων που

Διαβάστε περισσότερα

Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ - EnergyRes Αθήνα, Φεβρουάριος 2009 Πρόλογος Με την ιδιότητά µου ως µελετητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΡΦ-ΑΔ2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 2011-06-30 Αρ. Πρ.: ΦΓ9.6/Οικ.7771/561

ΑΔΑ: 4ΑΣΡΦ-ΑΔ2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 2011-06-30 Αρ. Πρ.: ΦΓ9.6/Οικ.7771/561 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙI ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 115 26 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κατσιµαγκλή Α. Τσαρούχα. Α. : Χρόνη Β.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη ΤΕΧNΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΑΘΗΝΑ, 8-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΕ Για την 9η Συνεδρία:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) Συστημάτων ισχύος έως 10 kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) Συστημάτων ισχύος έως 10 kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) Συστημάτων ισχύος έως 10 kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις. IV. Συχνές ερωτήσεις απαντήσεις 1. Τί είναι το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Το αντικείμενο του αναδόχου είναι η συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου Επεξηγηµατικό - ερµηνευτικό υπόµνηµα ανά κατηγορία του «ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΗ/Περιοχή. Ηµεροµηνία παραλαβής αίτησης:. (συµπληρώνεται από την Περιοχή ΕΗ) Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος ισχύος 10 kwp στο ίκτυο ΧΤ (στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Το μισθωτέο ακίνητο πρέπει να πληροί τους όρους της Υπουργικής απόφασης Αρ.Πρ. Γ.Π./οικ.

Διαβάστε περισσότερα

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0 Ενεργειακή Αϖόδοση Κτιρίων και Νοµικό Πλαίσιο Οδηγίες 2002/91/ΕΚ και 2010/31/ΕΚ και ϖρακτική εφαρµογή στην Κύϖρο Σεµινάριο ΕΤΕΚ µε θέµα «Ενεργειακή Αναβάθµιση Κτιρίων στην Κύπρο» 2 Μαρτίου 2013 Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής 1. Με τις παρούσες διατάξεις ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές θα έπρεπε να παρέχονται; Αλλά εν τέλει δεν.. α. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Ποιές θα έπρεπε να παρέχονται; Αλλά εν τέλει δεν.. α. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού Ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός & η Εφαρμογή του Ένα από τα σημαντικότερα θέματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι ο πολεοδομικός σχεδιασμός και

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τελευταία ενημέρωση 29 Οκτωβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ

Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΗΣ Π. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΗ / ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Εισαγωγή 1. Γενικότητες 2. Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Στην παρ6 του αρθ 4 του Ν4067/12 αναφέρεται ότι "σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιµόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Α.Ε. ο ΝΟΚ (ν. 4067/12) και η Μαρία Φραντζή Aρχιτέκτονας µηχ - Πολεοδόµος Μπιρµπίλη 47 11744 Αθήνα Αράχωβα 32004 τηλ: +302109025323

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ησηµερινή. πραγµατικότητα της ενεργειακής ταυτότητας των νεόδµητων οικοδοµών ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ησηµερινή. πραγµατικότητα της ενεργειακής ταυτότητας των νεόδµητων οικοδοµών ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ησηµερινή πραγµατικότητα της ενεργειακής ταυτότητας των νεόδµητων οικοδοµών ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (Σ.Ο.Ε.Β.Ε.).) ΕνεργειακέςπαρεµβάσειςσεΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού Πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η 2 η Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ» Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ οικ.9875 (ΦΕΚ 465/Β/24-2-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΥΑ οικ.9875 (ΦΕΚ 465/Β/24-2-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΥΑ οικ.9875 (ΦΕΚ 465/Β/24-2-2012) Θέμα: «Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης.» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων Έργο: «Προσαρμογή υπάρχουσας μελέτης για εφαρμογή στο Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας»

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά 19 Ιανουαρίου 2009 Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 1. Ορίζεται χρονοδιάγραμμα για την αδειοδότηση από τη ΡΑΕ. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ NIKOΣ ΤΑΒΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΗΣ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 32 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ. 28410 22457 FAX 28410 24381 info@tavlasatsalis.gr EIΣΑΓΩΓΗ Μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Επισκόπηση νομοθετικού πλαισίου Κοινοτική νομοθεσία: οδηγίες 85/337, 97/11, IPPC, κλπ.. Ο θεσμός των Μελετών περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Αθήνα, 17 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Επιδοτήσεις για παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε κατοικίες, βάσει ενεργειακής επιθεώρησης µε: α) άνειο µε επιδότηση επιτοκίου β) Άµεση επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ερωτήσεις Απαντήσεις σχετικά µε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων 1. Που µπορεί να εγκατασταθεί ΦΒ σύστηµα; Το Πρόγραµµα αφορά συστήµατα µέχρι 10 kw p, στο δώµα ή τη στέγη (συµπεριλαµβανόµενων

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Υπόµνηµα θέσεων και προτάσεων του ΣΒΒΕ ενόψει της «Αναµόρφωσης της βιοµηχανικής νοµοθεσίας» (Ν.3325/2005) Γενική αξιολόγηση του νέου νοµοθετικού πλαισίου Στο σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc.

Διαβάστε περισσότερα

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2010 Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Νοµοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 963 Υ.Α. 3/Α/11346/15-07-2003 «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Ψηφίστηκε στις 22/12/08 η νέα Υπουργική Απόφαση (Φ 9.2/ΟΙΚ.28425/ΦΕΚ 2604/Β/2008) για τον περιοδικό έλεγχο και την συντήρηση των ανελκυστήρων. Η απόφαση αυτή αναθεωρεί τις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7-6 - 2013. Αρ. πρωτ.: 33218. ή Μηχ. Κτιριοδοµικός Κανονισµός, Τρόπος έκδοσης αδειών, 1 ΤΕ ή Ε. όµησης

Αθήνα, 7-6 - 2013. Αρ. πρωτ.: 33218. ή Μηχ. Κτιριοδοµικός Κανονισµός, Τρόπος έκδοσης αδειών, 1 ΤΕ ή Ε. όµησης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 7-6 - 2013 Αρ. πρωτ.: 33218 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ EXOIKONOMHΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης και το σενάριο αναφοράς, αναµένεται για το 2030 αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας 1 Ο Διεθνές Συνέδριο «BIOSOL 2011» Εσπερίδα: «ΑΠΕ: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» Χανιά 16/9/2011 Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΑ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Εισηγητής : Χριστόφορος Παντουβάκης 1 Σύντομη παρουσίαση άρθρων ΝΟΚ ΑΡΘΡΑ 1-6: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (τι-πως-ποιος): αναφέρεται στους σκοπούς, στους ορισμούς, πότε απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.

Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12. Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΧΡΗΣΗ: Οικοτροφεία Κτίριο Τμήμα κτιρίου Αριθμός ιδιοκτησίας (για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

τεε Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας

τεε Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας Λάρισα, 11.02 02.2011 τεε Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα Καραβασίλη Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) ή του πληρεξούσιου αυτού 2. Δηλώσεις ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Γιώργος Ανδρέου Λέκτορας Θεσσαλονίκη, 14-16/12/2010 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Τμήμα Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Διενέργεια ελέγχου στατικής επάρκειας ή δελτίο δομικής τρωτότητας σε χιλιάδες ιδιοκτήτες αυθαιρέτων επιβάλει η υπουργική απόφαση, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων

1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Απονέμεται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Από την αρχή λειτουργίας του, το ΤΕΠΑΚ περιλάμβανε κριτήρια Πράσινων Δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα

Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος η Κοινή Υπουργική Απόφαση, βάσει της οποίας θα μπορεί να γίνεται ο συμψηφισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ) Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά);

1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά); 1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά); Εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 1 δισ. kwh κατ έτος. Ευαισθητοποίηση των πολιτών για την

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ

ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ Μάιος 2004 Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3 περ. α) του Ν.2244/1994 Ρύθµιση θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και από συµβατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης»

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης Ενημερωτική Εσπερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας και Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα: Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΔΕΗ/Περιοχή Αρ. Αίτησης: Ημερομηνία: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Στοιχεία Παραγωγού Όνομα/επωνυμία ενδιαφερόμενου φυσικού/νομικού προσώπου Κατοικία/έδρα ενδιαφερομένου

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα