Πολεοδοµικές Εφαρµογές και όµηση Σχολιασµός διατάξεων Ν3212/03 : Αδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας του ΥΠΕΧΩ Ε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολεοδοµικές Εφαρµογές και όµηση Σχολιασµός διατάξεων Ν3212/03 : Αδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας του ΥΠΕΧΩ Ε"

Transcript

1 ιηµερίδα ΤΕΕ Πολεοδοµικές Εφαρµογές και όµηση Σχολιασµός διατάξεων Ν3212/03 : Αδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας του ΥΠΕΧΩ Ε Αδειοδότηση κτιριακών εγκαταστάσεων: Προβλήµατα, απαιτήσεις, προτάσεις Εισηγητής : Απ. Ευθυµιάδης, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μαΐου

2 1 Το σηµερινό καθεστώς των κτιριακών εγκαταστάσεων 1.1 Η σηµασία των κτιριακών εγκαταστάσεων Η σηµασία και το µέγεθος των κτιριακών εγκαταστάσεων αυξάνεται συνεχώς καθ όλη την διάρκεια των τελευταίων πενήντα ετών. Το ποσοστό της δαπάνης των κτιριακών εγκαταστάσεων αγγίζει σήµερα ή πολλές φορές (στην περίπτωση των ειδικών κτιρίων) υπερβαίνει το κόστος των δοµικών έργων ή των έργων διαµόρφωσης χώρου. Πέραν της ύδρευσης και αποχέτευσης, εγκαταστάσεις µε ευρεία ανάπτυξη και διάδοση περιλαµβάνουν: o την κεντρική θέρµανση η οποία άρχισε να αναπτύσσεται την δεκαετία του 50 και του 60, µαζί µε τις εγκαταστάσεις απαγωγής και επεξεργασίας καπναερίων (καπνοδόχοι, καπνοσυλλέκτες, κλπ) o τις εγκαταστάσεις υγρών καυσίµων (πετρέλαιο υγραέριο) o τα θερµοσιφωνικά ηλιακά συστήµατα και τα κεντρικά συστήµατα παραγωγής ζεστού νερού (κυρίως την δεκαετία του 80 και του 90), o τις εγκαταστάσεις ψύξης κλιµατισµού, αερισµού τόσο στον εµπορικό όσο και τον οικιακό τοµέα (κυρίως από την δεκαετία του 80 και µετά), o τις εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνίας συµπεριλαµβανοµένων και των κεραιών τηλεόρασης και κινητής τηλεφωνίας, o τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου o τις εγκαταστάσεις ενεργητικής πυροπροστασίας και ιδιαίτερα τα δίκτυα νερού πυρόσβεσης Άλλες εγκαταστάσεις που γνώρισαν και γνωρίζουν ευρεία διάδοση περιλαµβάνουν τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίµων και νερού, τα πάσης φύσεως δίκτυα, τις φωτεινές επιγραφές και τις φωτεινές προθήκες, τις εγκαταστάσεις δοµηµένης καλωδίωσης, τις εγκαταστάσεις ηλεκτρονικής διαχείρισης και επιτήρησης κτιρίων, κλπ. Παράλληλα αναπτύσσονται οι τεχνολογίες εξοικονόµησης ενέργειας µε κυριότερους εκπροσώπους τις νέες τεχνολογίες φωτισµού, τα συστήµατα αυτόµατης ρύθµισης θερµοκρασίας χώρων και τις ρυθµιστικές βαλβίδες. 1.2 Τα προβλήµατα της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης Η ραγδαία και συχνά ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των συστηµάτων αυτών συνοδεύτηκε σε µεγάλο βαθµό από το φαινόµενο των πρόχειρων µελετών ή της ανυπαρξίας µελετών καθώς και της κακής ποιότητας των κατασκευών. Το φαινόµενο αυτό µε την σειρά του προκάλεσε και προκαλεί µία αλυσίδα προβληµάτων όπως : α β Η επιβάρυνση της ατµόσφαιρας µε αέριους ρύπους, (π.χ. κεντρική θέρµανση), µε θερµική ρύπανση (π.χ. κεντρική θέρµανση ή κλιµατισµός) ή θόρυβο (π.χ. διαιρούµενα συστήµατα κλιµατισµού) Η αισθητική επιβάρυνση ή η οπτική ρύπανση του δοµηµένου περιβάλλοντος µε εγκαταστάσεις όπως καπνοδόχοι, θερµοσιφωνικά ηλιακά συστήµατα, κεραίες τηλεπικοινωνίας, διαιρούµενα κλιµατιστικά, πύργοι ψύξεως, δεξαµενές και άλλα. Συχνά η οπτική ρύπανση από τις κτιριακές εγκαταστάσεις υπερβαίνει αυτή καθ εαυτή την αισθητική επιβάρυνση που προέρχεται από τα ίδια τα δοµικά έργα. -2-

3 γ δ Η ραγδαία αύξηση της κατανάλωσης και της σπατάλης ενέργειας και δη της ηλεκτρικής. Η εγκατεστηµένη ισχύς των κλιµατιστικών µονάδων στην χώρας µας εκτιµάται σήµερα ότι υπερβαίνει τα 1000 ΜW, δηλαδή ανέρχεται περίπου στο 10% της εγκατεστηµένης ηλεκτροπαραγωγικής ισχύος της ΕΗ. Σηµαντική σπατάλη ενέργειας επέρχεται από τις ηλεκτρικές τοπικές µονάδες θέρµανσης (π.χ. θερµοσυσσωρευτές) καθώς επίσης και από τους παλαιούς και κακοσυντηρηµένους καυστήρες. Η ραγδαία αύξηση των ενεχόµενων κινδύνων ιδιαίτερα στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις υγραερίου ή άλλων καυσίµων και τις εγκαταστάσεις ανελκυστήρων. Ένα µεγάλο µέρος των κτιριακών εγκαταστάσεων δεν διαθέτει οικοδοµική άδεια. Τα συστήµατα κλιµατισµού µε διαιρούµενες µονάδες έχουν σχεδόν στο σύνολό τους εγκατασταθεί χωρίς µελέτη και προφανώς χωρίς άδεια. Το ίδιο ισχύει και για τις εγκαταστάσεις υγραερίου µε υπαίθριες ή υπόγειες δεξαµενές. Αντίστοιχα φαινόµενα παρατηρούνται και για τις θερµοσιφωνικές ηλιακές εγκαταστάσεις, τις τηλεπικοινωνιακές κεραίες ή τις κεντρικές εγκαταστάσεις ψύξης και κλιµατισµού. 1.3 Βασικά αίτια του σηµερινού καθεστώτος Πολλές είναι οι αιτίες αυτής της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης των κτιριακών εγκαταστάσεων, οι κυριότερες εκ των οποίων περιλαµβάνουν : o Η ταχεία ανάπτυξη της οικοδοµικής δραστηριότητας και των κατασκευών. Η οικοδοµή ήταν και παραµένει ατµοµηχανή της οικονοµικής ανάπτυξης στην χώρα µας. Όµως τα τελευταία χρόνια µε την συρρίκνωση της βιοµηχανικής και γεωργικής δραστηριότητας ο κλάδος των κατασκευών έχει φθάσει σήµερα στο 22% του ΑΕΠ, και έχει καταστεί η κύρια οικονοµική δραστηριότητα µαζί µε τον τουρισµό. Η ανάπτυξη αυτή συνδέεται άµεσα µε την οικονοµία της χώρας και στηρίζει ένα µεγάλο µέρος της απασχόλησης. Ως συνέπεια αυτού, η κοινωνική και πολιτική πίεση για οικονοµική ανάπτυξη, απασχόληση και ποιότητα ζωής υπερίσχυσε της ανάγκης για πλήρη συµµόρφωση µε τους υφιστάµενους νόµους και κανονισµούς που διέπουν τον κλάδο των οικοδοµικών κατασκευών. Από την άλλη πλευρά καθυστέρησε σηµαντικά η µετεξέλιξη του θεσµικού πλαισίου που διέπει την οικοδοµή, προς ένα πλαίσιο απλών και ενιαίων κανόνων το οποίο να διευκολύνει την ερµηνεία, την εφαρµογή και τον έλεγχο των κατασκευών. o Πολυπλοκότητα και οι αντινοµίες του θεσµικού πλαισίου. Σήµερα η οικοδοµική δραστηριότητα διέπεται από ένα πλήθος νόµων, κανονισµών, υπουργικών αποφάσεων, ευρωπαϊκών οδηγιών και διοικητικών πράξεων (εγκυκλίων) οι οποίες συχνά είναι αντιφατικές µεταξύ τους. Από τα τέλη της δεκαετίας του 90 παρατηρείται ένα φαινόµενο πληµµυριδικής έκδοσης νέων Ευρωπαϊκών Οδηγιών σε όλους τους τοµείς. Βασική προτεραιότητα της διοίκησης κατά τα τελευταία δέκα χρόνια ήταν και παραµένει η προσαρµογή και η εναρµόνιση της διογκούµενης Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας στο Ελληνικό δίκαιο. Από την άλλη πλευρά η ανάγκη απλοποίησης, κωδικοποίησης και προσαρµογής της υφιστάµενης νοµοθεσίας στις νέες εξελίξεις πέρασε εκ των πραγµάτων σε δεύτερη µοίρα. -3-

4 Η ερµηνεία του πλαισίου αυτού αποτελεί µία δύσκολη υπόθεση. Συχνά αποτελεί αφορµή για την δηµιουργία ανυπέρβλητων γραφειοκρατικών εµποδίων στην οικοδοµή. Η συµµόρφωση των µελετητών, κατασκευαστών και ιδιοκτητών στο θεσµικό αυτό πλαίσιο αποτελεί µία δύσκολη, χρονοβόρα και ιδιαίτερα γραφειοκρατική υπόθεση. Βασική αιτία της γραφειοκρατίας ή της ροπής της γραφειοκρατίας προς τον χρηµατισµό και την αυθαιρεσία αποτελεί αυτό καθ εαυτό το υφιστάµενο πλαίσιο. o Έλλειψη συντονισµού µεταξύ ΥΠΕΧΩ Ε και συναρµοδίων υπουργείων Βασική αιτία της αντιφατικότητας του θεσµικού πλαισίου αποτελεί η συχνή έλλειψη συνεννόησης µεταξύ των υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩ Ε και των υπηρεσιών άλλων παραγωγικών υπουργείων όπως το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών. Π.χ. ο νέος κανονισµός του υγραερίου (Υ.Α. ΠΕΧΩ Ε Αριθ /Σεπ. 2003) ο οποίος εκδόθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης έρχεται σε αντίθεση µε τον Κτιριοδοµικό Κανονισµό ο οποίος εκδόθηκε από το ΥΠΕΧΩ Ε (Αποφ/ 3046/304/1989) σε ότι αφορά την χρήση υγραερίου για την κεντρική θέρµανση. Το ίδιο ισχύει για τις εγκαταστάσεις κεραιών οι οποίες βάσει του ΓΟΚ απαιτείται να εντάσσονται στην οικοδοµική άδεια, κάτι το οποίο δεν προβλέπουν ρητώς οι αποφάσεις αδειοδότησης του Υπουργείου Μεταφορών. o Η έλλειψη ουσιαστικού πολεοδοµικού/κτιριοδοµικού ελέγχου. To φαινόµενο συνδέεται άµεσα µε την πληµµελή στελέχωση των πολεοδοµικών υπηρεσιών της χώρας, µε αποτέλεσµα ο πολεοδοµικός και τεχνικός έλεγχος των εγκαταστάσεων να παραµελείται πλήρως στην πράξη. Το γεγονός αυτό ενέτεινε στο έπακρο τα φαινόµενα των αυθαιρέτων κτιριακών εγκαταστάσεων, ακόµα και σε περιπτώσεις όπου τίθεται σε κίνδυνο η ζωή και η υγεία των κατοίκων. Σε εγκαταστάσεις όπως υγραερίου, κεραιών, κλιµατισµού, ηλιακών θερµοσιφωνικών συστηµάτων και φωτεινών επιγραφών, το ποσοστό των αυθαίρετων κατασκευών υπερβαίνει κατά πολύ το 50%. o Η υπονόµευση του ανταγωνισµού στην οικοδοµή. Η οικοδοµή σήµερα αναπτύσσεται ανεξέλεγκτη χωρίς να τηρούνται οι βασικές αρχές του ΓΟΚ και χωρίς να γίνεται συστηµατικός έλεγχος των κατασκευών και ιδιαίτερα των εγκαταστάσεων. Ως αποτέλεσµα των ανωτέρω αναπτυξιακών πιέσεων από την µία και έλλειψη ελέγχου από την άλλη, κυριαρχεί το κριτήριο του ελάχιστου κόστους κατασκευής και της µέγιστης κάλυψης. Η ποιότητα των κατασκευών παρουσιάζει έντονη διακύµανση χωρίς ο καταναλωτής να είναι συχνά σε θέση να διακρίνει την καλή από την κακή κατασκευή. Από την άλλη πλευρά παρατηρούνται έντονα φαινόµενα παραβατικής συµπεριφοράς και αθέµιτου πλουτισµού ο οποίος στηρίζεται στην συστηµατική παραβίαση των διατάξεων του ΓΟΚ και της κείµενης νοµοθεσίας. Οι εγκαταστάσεις συνήθως γίνονται µε πληµµελή µελέτη και παραδίδονται χωρίς κατασκευαστικά σχέδια. Ο εγκαθιστώµενος εξοπλισµός είναι συνήθως µετρίας ή χαµηλής ποιότητας ενώ κυριαρχούν τα φαινόµενα που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο. Συχνά ο εξοπλισµός δεν τηρεί ούτε τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις ασφαλείας. -4-

5 2 Οικοδοµικές άδειες : απαιτήσεις αναβάθµισης 2.1 Γενικά Τα ανωτέρω φαινόµενα επιβάλουν µία ριζική αναθεώρηση του τρόπου που µε τον οποίο αντιµετωπίζονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις κατά τα τις διαδικασίες αδειοδότησης. Επιβάλλεται η θέσπιση ενός απλοποιηµένου συνόλου κανόνων και αντίστοιχων µηχανισµών ελέγχου. Χωρίς απλούς και σαφείς κανόνες και χωρίς έλεγχο συµµόρφωσης δεν νοείται ανταγωνισµός, δεν νοείται ασφαλής, ποιοτική, οικονοµική, αισθητικά αποδεκτή και ενεργειακά αποδοτική κατασκευή. 2.2 Ενοποίηση τυποποίηση - εναρµόνιση κωδικοποίηση κανονισµών Η ενοποίηση, η εναρµόνιση και η κωδικοποίηση της νοµοθεσίας στον τοµέα των κτιριακών εγκαταστάσεων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Σήµερα υπάρχουν πολλές αντιφάσεις και αντινοµίες του θεσµικού πλαισίου στα περισσότερα είδη εγκαταστάσεων. Π.χ. στον τοµέα των ηλιακών εγκαταστάσεων (θερµικά ηλιακά ή φωτοβολταϊκά), δεν υπάρχουν σαφείς αρχιτεκτονικοί κανόνες ώστε να επιτρέπουν την ταχεία ενσωµάτωσή τους στον πολεοδοµικό ιστό, µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζονται συχνά ως «εγκαταστάσεις µέσης όχλησης». Η έλλειψη τυποποίησης οδηγεί σε χρονοβόρες διαδικασίες αρχιτεκτονικού ελέγχου µε συχνά αµφίβολα αποτελέσµατα. Στα ανωτέρω θεσµικά προβλήµατα (γραφειοκρατία, έλλειψη τυποποίησης) η λύση δίδεται συνήθως δια της παρακαµπτήριας οδού, κοινώς δια της αυθαιρεσίας. Οι θερµοσιφωνικές ηλιακές εγκαταστάσεις ζεστού νερού εγκαθίστανται κατά κανόνα εκ των υστέρων χωρίς να περιλαµβάνονται στην οικοδοµική άδεια. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να υποβαθµίζεται αισθητικά το περιβάλλον και να µειώνεται ο συνολικός βαθµός απόδοσης. Η έννοια του «ιδεατού στερεού» που προβλέπει ο ΓΟΚ για όλες τις εγκαταστάσεις στις στέγες, παραβιάζεται συστηµατικά. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα κλιµατιστικά στον οικιακό και εµπορικό τοµέα, τους πύργους ψύξεως, τις κεραίες τις φωτεινές επιγραφές και πάσης φύσεως ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό ο οποίος εγκαθίσταται στον ακάλυπτο χώρο, στις όψεις του κτιρίου ή στην στέγη. Όπως αναφέρεται προηγουµένως ο κτιριοδοµικός κανονισµός απαγορεύει ρητώς την χρήση του υγραερίου στην κεντρική θέρµανση, κάτι που όµως επιτρέπει ο νέος κανονισµός εγκαταστάσεων υγραερίου. Επίσης ο νέος κανονισµός υγραερίου επιτρέπει την χρήση υπέργειων δεξαµενών υγραερίου σε ακάλυπτο χώρο της οικοδοµής, γεγονός που έµµεσα απαγορεύεται από τον ΓΟΚ. Πολλά προβλήµατα θεσµικού και γραφειοκρατικού χαρακτήρα εµφανίζονται σήµερα κατά την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Ο νέος κανονισµός εγκαταστάσεων φυσικού αερίου (Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης αριθ. 3/Α/11346 Ιούλιος 2003) προβλέπει την έγκριση των µελετών από τις ΕΠΑ (Εταιρείες Παροχής Αερίου) ή την ΕΠΑ σε περίπτωση µη ύπαρξης θεσµοθετηµένης ΕΠΑ. Τέτοια διαδικασία έγκρισης δεν προβλέπεται όµως από το υφιστάµενο καθεστώς έκδοσης οικοδοµικών αδειών το οποίο έχει καθοριστεί µε τα Π /8/ (ΦΕΚ 795 ) «Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών» και Π 08-//1983 / -394 καθώς και µε το Π 420/88 το οποίο διέπει την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Βάσει του νέου νόµου ενέργειας (Ν.3175/2003) η χρήση του φυσικού αερίου καθίσταται υποχρεωτική σε ολόκληρη την χώρα και στις πόλεις γύρω από τους αγωγούς µεταφοράς φυσικού αερίου. Εποµένως ακόµα και σε περιοχές όπου το φυσικό αέριο δεν θα είναι άµεσα διαθέσιµο για πολλά χρόνια, -5-

6 απαιτείται η πρόσθετη έγκριση των µελετών φυσικού αερίου που συντάσσουν οι ιπλωµατούχοι Μηχανολόγοι-Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και υποβάλουν στις κατά τόπους πολεοδοµίες µε αποτέλεσµα να παρατηρούνται γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και αύξηση του κόστους της αδείας. Προβλήµατα επίσης δηµιουργούνται ως προς την προώθηση της ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή ζεστού νερού. Όπως είναι γνωστό οι ηλιακοί θερµοσίφωνες καλύπτουν ένα σηµαντικό ποσοστό της κατανάλωσης ενέργειας για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, Με τον τρόπο αυτό συµβάλλουν αποφασιστικά στην ικανοποίηση των διεθνών δεσµεύσεων της χώρας για την µείωση των εκποµπών του θερµοκηπίου (Πρωτόκολλο του Kyoto). Ο νέος νόµος ενέργειας (Ν.3175/2003) επιβάλει την υποχρεωτική χρήση του φυσικού αερίου για την παραγωγή ζεστού νερού σε ένα µεγάλο µέρος της χώρας, χωρίς να διευκρινίζει τον καθεστώς παραγωγής ζεστού νερού από ηλιακή ενέργεια. Στον τοµέα των ανελκυστήρων, η ΚΥΑ Αριθ. Οικ. 3899/253/Φ.9.2 για την εγκατάσταση και λειτουργία των ανελκυστήρων, επιβάλει στην πράξη τον τεχνικό και κτιριοδοµικό έλεγχο της µελέτης. εγκατάστασης και λειτουργίας των ανελκυστήρων από φορείς επιθεωρήσεων, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την υφιστάµενη πολεοδοµική νοµοθεσία. Πέραν αυτού, παρέχει επαγγελµατικά δικαιώµατα σε ένα πλήθος αδειούχων εγκαταστατών τεχνιτών τα οποία είναι σε πλήρη αντίθεση µε την υφιστάµενη επαγγελµατική νοµοθεσία η οποία εκπορεύεται από τον Ν.6422/34 ο οποίος αφορά την άσκηση του επαγγέλµατος του Μηχανολόγο Ηλεκτρολόγου και Ναυπηγού. Τέλος σηµαντικές παραβάσεις της υφιστάµενης νοµοθεσίας παρατηρούνται στον τοµέα των κεραιών τηλεπικοινωνιών. Οι περισσότερες εγκαταστάσεις παρακάµπτουν εντελώς την υφιστάµενη πολεοδοµική/κτιριοδοµική νοµοθεσία και αδειοδοτούνται από τις συναρµόδιες υπηρεσίες Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, µετά από έγκριση του ΗΜΟΚΡΙΤΟΥ. Σηµειώνεται από την σχετική διαδικασία έχει αποκλειστεί ο ιπλ. Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και οι σχετικές άδειες υπογράφονται από Πτυχιούχους Ραδιοφυσικούς. Αποτέλεσµα αυτού είναι να µην υπάρχουν εγγυήσεις για την ασφάλεια των εν λόγων κατασκευών και παράλληλα να µην ενηµερώνεται η κοινή γνώµη µέσω της διαδικασίας αδειοδότησης. Σηµειώνεται ότι οι περισσότερες κεραίες τηλεπικοινωνίας κατασκευάζονται σήµερα µε παραλλαγή τύπου ηλιακού θερµοσίφωνα ή καµινάδας για «αισθητικούς» λόγους, όπως συνήθως επικαλούνται τα στελέχη της κινητής τηλεφωνίας. 2.3 Ενοποίηση τυποποίηση ελέγχου (πολεοδοµικού/αρχιτεκτονικού κτιριοδοµικού / τεχνικού) Σήµερα απαιτείται επίσης να αναβαθµιστεί ριζικά ο πολεοδοµικός και τεχνικός έλεγχος των κτιριακών εγκαταστάσεων. Ο έλεγχος αυτός τυπικά ασκείται από τις αρµόδιες πολεοδοµίες ενώ προσφάτως εισήχθησαν δια της νοµοθεσίας νέοι φορείς ελέγχου (π.χ. φυσικό αέριο, ανελκυστήρες) ως µέτρα για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ανυπαρξίας ελέγχου. Όµως µε την «εξωτερίκευση» του τεχνικού ελέγχου από πλευράς Πολεοδοµίας των επιµέρους Η/Μ εγκαταστάσεων σε διαφόρους φορείς, δεν αντιµετωπίζεται το πρόβληµα του πολεοδοµικού/ κτιριοδοµικού ελέγχου. Ιδιαίτερα πρόβληµα αντιµετωπίζουν εκείνες οι εγκαταστάσεις οι οποίες εµπίπτουν ευθέως στις διατάξεις του ΓΟΚ και αφορούν τον ακάλυπτο χώρο, τις προσόψεις ή την στέγη των κτιρίων. Σηµαντικά προβλήµατα ασφαλείας αντιµετωπίζουν επίσης και οι εγκαταστάσεις οι οποίες τοποθετούνται εντός των κτιριακών χώρων. -6-

7 Η άσκηση του πολεοδοµικού/κτιριοδοµικού ελέγχου αποτελεί µία πολύπλοκη διαδικασία η οποία εµπεριέχει τον έλεγχο των ΕΠΑΕ (Επιτροπές Πολεοδοµικού Αρχιτεκτονικού Ελέγχου) και τον τεχνικό έλεγχο των επιµέρους εγκαταστάσεων. Ο τεχνητός διαχωρισµός του αρχιτεκτονικού από τον τεχνικό έλεγχο είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε σοβαρές παρατυπίες και παραβάσεις και στους δύο τοµείς (πολεοδοµικού/αρχιτεκτονικού και κτιριοδοµικού/τεχνικού ελέγχου). Π.χ. για την εγκατάσταση µετρητών και σωληνώσεων φυσικού αερίου καθώς και καπνοδόχων στις όψεις του κτιρίου χρειάζεται ο τεχνικός έλεγχος να γίνει παράλληλα µε τον πολεοδοµικό/αρχιτεκτονικό έλεγχο. Η τοποθέτηση ενός µετρητή αερίου στο πεζοδρόµιο µίας οδού µεγάλης ή µικρής κυκλοφορίας, θα πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο µικτού ελέγχου τόσο ως προς το αισθητικό µέρος όσο και ως προς τα θέµατα τεχνικής ασφαλείας. Εκ των πραγµάτων αποδεικνύεται ότι ο πολεοδοµικός/αρχιτεκτονικός έλεγχος θα πρέπει να συµβαδίζει µε τον κτιριοδοµικό/τεχνικό έλεγχο ότι δεν είναι δυνατόν να επιχειρηθεί ο διαχωρισµός τους. Η άσκηση αυτού του είδους του ελέγχου αποτελεί στοιχειώδες καθήκον µίας ευνοµούµενης πολιτείας σε κάθε τοµέα της αγοράς, η «εξωτερίκευση» του οποίου θα πρέπει να γίνεται µε φειδώ και µετά από τεκµηριωµένη ανάλυση. Όµως στην πράξη σήµερα έχει καταργηθεί τόσο ο αρχιτεκτονικός/πολεδοµικός έλεγχος όσο και ο κτιριοδοµικός/τεχνικός έλεγχος των εγκαταστάσεων. Το γεγονός αυτό εντείνει τα φαινόµενα αυθαιρέτων κατασκευών και διαιωνίζει το σηµερινό καθεστώς συναλλαγής και καταστρατήγησης των στοιχειωδών αρχιτεκτονικών και τεχνικών κανόνων. 2.4 Ενεργειακή Πιστοποίηση οικοδοµής και κατασκευών Ένα σηµαντικό εργαλείο για την βελτίωση του κλίµατος, την αύξηση του ανταγωνισµού και την πάταξη της διαφθοράς αποτελεί η ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων. Αυτό αποτελεί ήδη δεδηλωµένη πρόθεση της πολιτείας µε την ψήφιση του κανονισµού ΚΟΧΕΕ (Κανονισµός Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόµησης Ενέργειας) ο οποίος όµως µέχρι στιγµής έχει παραµείνει στα χαρτιά. Η πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου (κτίριο και εγκαταστάσεις) θα συµβάλει στην ανάδειξη της καλής κατασκευής έναντι της φθηνής και της πρόχειρης τοιαύτης. Θα συµβάλει όχι µόνο σε σηµαντική µείωση της κατανάλωσης ενέργειας στον οικιακό τοµέα αλλά και στην γενικότερη βελτίωση της ποιότητας των κατασκευών, των υλικών και του εγκαθιστώµενου εξοπλισµού. 3 Η αντίδραση της πολιτείας 3.1 Ο νέος νόµος για τις άδειες δόµησης Η πολιτεία αντί να προωθήσει τις ανωτέρω απαιτούµενες ρυθµίσεις και αλλαγές, οδηγήθηκε ακριβώς προς την αντίθετη κατεύθυνση αποποιούµενη στην πράξη των ευθυνών της. Προχώρησε στην ψήφιση του Νόµου 3212/2003 «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας ΥΠΕΧΩ Ε» και στην συνέχεια στην έκδοση Υπουργικής Απόφασης Αριθ.οικ:8957 (ΦΕΚ Β 425/ ) «Απαιτούµενες µελέτες, δικαιολογητικά και διαδικασίες έκδοσης αδειών δόµησης» εις εφαρµογή του εν λόγω νόµου. -7-

8 Με τα νέα αυτά νοµοθετήµατα καταργείται το Π /8/ (ΦΕΚ 795 ) «Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών» και συναφώς και το αντίστοιχο Π 08-//1983 / -394 «Άδειες οικοδοµών». Με βάση την νέα νοµοθεσία καταργείται και τυπικά ο έλεγχος των εγκαταστάσεων τόσο ο Π/Α (Πολεοδοµικός/Αρχιτεκτονικός) όσο και ο Κ/Τ (Κτιριοδοµικός/ Τεχνικός). ιατηρείται µόνο κάποιο επίπεδο Π/Α ελέγχου για τις δοµικές κατασκευές. Ελέγχεται µόνο το τοπογραφικό σχέδιο και το διάγραµµα κάλυψης της οικοδοµής. Από την άλλη πλευρά η πολιτεία προχωρά σταδιακά στην µεταβίβαση ευθυνών τεχνικού ελέγχου σε τρίτους, όπως αναφέρεται προηγουµένως. Αρχικά ο αυτό γινόταν µε τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των οποίων ο έλεγχος έχει αφεθεί στην αποκλειστική αρµοδιότητα της ΕΗ χωρίς πολεοδοµικό/κτιριοδοµικό ή τεχνικό έλεγχο από πλευράς του ΥΠΕΧΩ Ε. Η συνέχεια έγινε µε τους ανελκυστήρες και τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Η µεταβίβαση αυτή των ευθυνών ελέγχου σε τρίτους δεν φαίνεται να συνοδεύεται µε µέτρα πιστοποίησης των νέων ελεγκτικών µηχανισµών και ιδιαίτερα των νέων επιθεωρητών οι οποίοι ασκούν τον έλεγχο. Μέχρι στιγµής είναι άγνωστο το κατά πόσον οι νέοι ελεγκτές ή επιθεωρητές κατανοούν σε βάθος τόσο τα θέµατα Α/Π ελέγχου όσο και Κ/Τ ελέγχου. Από την άλλη πλευρά οι υπηρεσίες της Πολεοδοµίας παραµένουν επαρκές δυναµικό ενώ δεν διαφαίνεται στο εγγύς µέλλον προοπτική αναβάθµισής τους. Όλες οι ανωτέρω αλλαγές έγιναν χωρίς φυσικά την σύµφωνη γνώµη και παρά την έντονη αντίδραση του τεχνικού κόσµου της χώρας. 3.2 Η οµηρία των µηχανικών Με το προωθούµενο καθεστώς ελέγχου, ή καλύτερη, έλλειψής του, οδηγούµεθα εκ των πραγµάτων σε ένα καθεστώς διαρκούς οµηρίας των µελετητών και επιβλεπόντων µηχανικών. Η οµηρία αυτή αφορά τόσο την αστική ευθύνη όσο και την ποινική ευθύνη του µηχανικού. Ο µηχανικός ανά πάσα στιγµή αυτός και µόνο θα καθίσταται υπόλογος για οποιαδήποτε πολεοδοµική ή κτιριοδοµική παράβαση, ανεξαρτήτως της ασάφειας ή των αντιφάσεων του θεσµικού πλαισίου. Λόγω ακριβώς αυτής της ασάφειας, η ευθύνη της τελικής κρίσεως µεταβιβάζεται εκ των πραγµάτων στο χώρο της ικαιοσύνης, η οποία θα καλείται στο µέλλον να δώσει λύση σε θέµατα που αφορούν καθαρά την ιοίκηση. Οι διάφοροι φορείς ελέγχου δεν µπορούν εκ των πραγµάτων να καλύψουν τις ευθύνες πολεοδοµικού ή κτιριοδοµικού ελέγχου και περιορίζονται στην πράξη καθαρά σε θέµατα τεχνικού ελέγχου. Έτσι εκ των πραγµάτων αυτών οι φορείς αυτοί απαλλάσσονται από κάθε παραβίαση της νοµοθεσίας. Ο µηχανικός όµως παραµένει υπόλογος και για θέµατα τεχνικών αστοχιών ή ατυχηµάτων. Οι ποινικές και αστικές ευθύνες που συνοδεύουν την αστοχία ενός τεχνικού έργου θα επιρρίπτονται αποκλειστικά στον µηχανικό, χωρίς να υπάρχει το τεκµήριο της αθωότητας το οποίο κατοχυρώνεται µέσω του τεχνικού ελέγχου. Παράλληλα το καθεστώς οµηρίας είναι βέβαιο ότι θα αδυνατίσει περαιτέρω την θέση του µηχανικού έναντι των πιέσεων εκείνων που συντείνουν στην διεύρυνση της αυθαιρεσίας και τον αθέµιτο πλουτισµό. Η απουσία του κρατικού ελέγχου µάλλον θα αποθρασύνει παρά θα αποθαρρύνει τους εν λόγο µηχανισµούς. Το αποτέλεσµα θα είναι η περαιτέρω υποβάθµιση του ανταγωνισµού, της ποιότητας και της ασφάλειας των κατασκευών. -8-

9 3.3 Το σηµερινό µεταβατικό στάδιο Τον Απρίλιο του 2004 η ελληνική βουλή ανέστειλε τα βασικά άρθρα του νέου νόµου για την έκδοση των οικοδοµικών αδειών. Παράλληλα ο νέος υπουργός ΠΕΧΩ Ε δεσµεύτηκε ότι θα ανοίξει ένα διάλογο µε τον τεχνικό κόσµο της χώρας και πρωτίστως µε το Τεχνικό Επιµελητήριο. Το γεγονός αυτό επιβάλει σήµερα την δηµιουργική συµβολή όλου του τεχνικού κόσµου και πρωτίστως των µηχανικών, στην επεξεργασία και προβολή ενός ολοκληρωµένου πλαισίου αρχών για την αναβάθµιση των διαδικασιών αδειοδότησης των κτιριακών εγκαταστάσεων. 4 Προτάσεις Στην συνέχεια ακολουθούν προτάσεις οι οποίες αφορούν τις Η/Μ εγκαταστάσεις των κτιρίων. Ο ΠΣ Μ-Η είναι έτοιµος να συµβάλλει στον γενικότερο διάλογο για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου για την έκδοση των οικοδοµικών αδειών. 4.1 Ενοποίηση τυποποίηση κωδικοποίηση θεσµικού πλαισίου Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να προχωρήσει άµεσα. Το ΤΕΕ και οι σύλλογοι µηχανικών θα πρέπει να αναλάβουν την σχετική πρωτοβουλία για τον καθορισµό των αρχών που θα διέπουν αυτήν την διαδικασία ενοποίησης τυποποίησης. Θα πρέπει να καλύψει κατ ελάχιστον τις ακόλουθες κατηγορίες εγκαταστάσεων : - Εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης - Εγκαταστάσεις κεντρικής και τοπικής θέρµανσης - Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου - Εγκαταστάσεις υγραερίου ή άλλων υγρών καυσίµων - Κεντρικές και θερµοσιφωνικές ηλιακές εγκαταστάσεις παραγωγής ζεστού νερού. Υβριδικές εγκαταστάσεις ζεστού νερού µε ηλιακή ενέργεια και φυσικό αέριο - Εγκαταστάσεις κεντρικού και τοπικού κλιµατισµού - Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις φωτισµού - Εγκαταστάσεις δοµηµένης καλωδίωσης (τηλεφωνίας, τηλεόρασης, δορυφορικής επικοινωνίας, διαδικτύου, διαχείρισης κτιρίου και συσκευών) - Εγκαταστάσεις κεραιών και τηλεπικοινωνίας - Εγκαταστάσεις φωτεινών επιγραφών - Εγκαταστάσεις ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκών, µικρών ανεµογεννητριών, βιοµάζας) - Εγκαταστάσεις δικτύων κοινής ωφέλειας στους κοινόχρηστους χώρους Η διαδικασία ενοποίησης τυποποίησης κωδικοποίησης θα πρέπει να γίνει µε βάση τις αρχές του ελέγχου όπως αυτές διατυπώνονται στην συνέχεια. 4.2 Υπογραφή και σφραγίδα Η/Μ µελετών Σε κάθε ανεγειρόµενη οικοδοµή ή σε επεκτάσεις οικοδοµών για τις οποίες προβλέπονται αντίστοιχες επεκτάσεις στις Η/Μ εγκαταστάσεις, θα πρέπει να υποβάλλεται ολοκληρωµένη µελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων (σχέδια κατόψεων, -9-

10 µονογραµµικά, αξονοµετρικά ή σχηµατικά διαγράµµατα, σχέδια λεπτοµερειών, τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές, µέτρα ασφαλείας) όπως αυτή ήδη προβλέπεται από το Π 08-//1983 / -394 Άδειες οικοδοµών καθώς και από τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. Οι µελέτες αυτές θα αφορούν κατ ελάχιστον τις εγκαταστάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4.1 ανωτέρω. Βάσει του Ν.6422/34 και για τις µη απλές Η/Μ εγκαταστάσεις, όλα τα σχέδια θα πρέπει να είναι υπογεγραµµένα από ιπλ. Μηχ/γο-Ηλ/γο και να φέρουν την αντίστοιχη σφραγίδα, και τούτο ανεξαρτήτως του άρθρου 25 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού. Για τις απλές Η/Μ εγκαταστάσεις τα σχέδια και οι µελέτες δύναται εναλλακτικά να φέρουν υπογραφή Πτυχιούχων Τεχνολόγων Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών όπως προβλέπεται από την σχετική νοµοθεσία. Τέλος βάσει του κώδικα δεοντολογίας του ΤΕΕ, ουδεµία ετέρα ειδικότητα µηχανικών δύναται να υπογράφει απλές Η/Μ εγκαταστάσεις, εφ όσον δεν διαθέτει εγκύκλιο µόρφωση σε µηχανολογικές ή ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Τονίζεται ότι ουδεµία άλλη ειδικότητα µηχανικών εξετάζεται σήµερα σε θέµατα ηλεκτρολόγου µηχανολόγου κατά τις επαγγελµατικές εξετάσεις του ΤΕΕ, και εποµένως δεν διαθέτει το τεκµήριο της γνώσης στον τοµέα αυτό. 4.3 Αναβάθµιση του αρχιτεκτονικού/πολεοδοµικού ελέγχου Σε περίπτωση ενσωµάτωσης Η/Μ εγκαταστάσεων στους εξωτερικούς χώρους ή το εξωτερικό κέλυφος του κτιρίου, οι υποβαλλόµενες Αρχιτεκτονικές ή Πολεοδοµικές Μελέτες, θα συνοδεύονται από τις αντίστοιχες Η/Μ µελέτες, οι οποίες θα φέρουν υπογραφή και σφραγίδα ιπλ. Μ/Η. Τα στοιχεία των κτιριακών εγκαταστάσεων θα πρέπει οπωσδήποτε να ενσωµατώνονται στο ιάγραµµα Κάλυψης που προβλέπει η νέα νοµοθεσία και να ελέγχονται από την Πολεοδοµία. Το ιάγραµµα Κάλυψης και η αντίστοιχη τεχνική έκθεση θα πρέπει να υπογράφεται και από Μ-Η και θα αφορά τόσο στοιχεία εγκαταστάσεων που τοποθετούνται τόσο στο εσωτερικό όσο και στις όψεις, στην σκεπή ή τον ακάλυπτο χώρο. Ο αρχιτεκτονικός/πολεοδοµικός (Α/Π) έλεγχος θα πρέπει να αναβαθµιστεί ριζικά ώστε να περιλάβει όλες τις εγκαταστάσεις που άπτονται του ΓΟΚ, συµπεριλαµβανοµένων και των δικτύων κοινής ωφελείας. Προτείνονται κατ ελάχιστον οι ακόλουθες δραστηριότητες : o Πλήρη συµµόρφωση των νέων εγκαταστάσεων µε τις απαιτήσεις του ΓΟΚ. Ενεργοποίηση της λειτουργίας των ΕΠΑΕ σε όλα τα επίπεδα o ιαµόρφωση γενικών προτύπων βάσει του άρθρου 26 του ΓΟΚ για την ενσωµάτωση των εγκαταστάσεων στις όψεις, στέγη και τον ακάλυπτο χώρο των κτιριακών έργων. Π.χ. καθορισµός απαιτήσεων για την τοποθέτηση: - µετρητών, καµινάδων ή συσκευών φυσικού αερίου στις εν λόγω θέσεις. - ηλιακών συλλεκτών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή ζεστού νερού - κεραιών κινητής τηλεφωνίας ή τηλεόρασης στη στέγη ενός ακινήτου. o Πλήρης αναδροµικός έλεγχος από τις πολεοδοµίες ή τις ΕΠΑΕ όλων των αυθαιρέτων εγκαταστάσεων οι οποίες τοποθετήθηκαν εκ των υστέρων µετά την λήψη της οικοδοµικής άδειας (κεραίες, ηλιακά, δεξαµενές, εγκαταστάσεις κλιµατισµού, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου ή υγραερίου, κλπ). -10-

11 o Πλήρης έλεγχος και έγκριση των νέων δικτύων διανοµής κοινής ωφέλειας τα οποία αναπτύσσονται εντός των οικισµών (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ύδρευση και αποχέτευση, τηλεφωνία, κλπ). Η έγκριση θα πρέπει πλέον να δίδεται από τις ΕΠΑΕ ή άλλο αρµόδιο περιφερειακό όργανο το οποίο θα ελέγχει την αρτιότητα και την αισθητική του σχεδιασµού, τον συντονισµό µεταξύ των διαφόρων έργων και τον τρόπο οργάνωσης των κατασκευών και εργοταξίων. o Ενίσχυση των κατά τόπους ΕΠΑΕ από δύο στελέχη που θα προτείνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος ιπλωµατούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων (ΠΣ Μ- Η). ιεύρυνση της ευθύνης των ΕΠΑΕ προς τον αρχιτεκτονικό/πολεοδοµικό έλεγχο των κτιριακών εγκαταστάσεων. 4.4 Αναβάθµιση του Κτιριοδοµικού/Τεχνικού Ελέγχου Ο κτιριοδοµικός/τεχνικός έλεγχος (Κ/Τ) θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύπτει πλήρως όλες τις εγκαταστάσεις. Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να ελέγχονται ως προς την ασφάλεια, την οικονοµικότητα της κατασκευής, τον ενεργειακό βαθµό απόδοσης και την εν γένει ποιότητά τους µε βάση τους ισχύοντες κανονισµούς. Ο έλεγχος θα πρέπει να ασκείται από τις αρµόδιες πολεοδοµίες οι οποίες θα πρέπει να στελεχωθούν µε εξειδικευµένο προσωπικό. Σε περίπτωση αδυναµίας στελέχωσης της κάθε πολεοδοµία, η στελέχωση αυτή µπορεί να γίνει σε περιφερειακό επίπεδο. Σε ειδικές περιπτώσεις ο Κ/Τ έλεγχος µπορεί να ανατίθεται σε τρίτους φορείς (ιδιωτικού ή δηµοσίου συµφέροντος) υπό την προϋπόθεση ότι : Οι φορείς αυτοί είναι πλήρως ανεξάρτητη και δεν έχουν ουδεµία εµπορική, οικονοµική ή άλλη σχέση µε το είδος των εγκαταστάσεων το οποίο ελέγχουν. Υπό την έννοια αυτή δεν είναι δυνατόν να ανατίθεται πλέον ο έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στην ΕΗ, αλλά σε άλλο ανεξάρτητο φορέα. Τονίζεται βέβαια ότι η ΕΗ όπως και κάθε άλλη εταιρεία κοινής ωφέλειας θα πρέπει να διατηρεί στο ακέραιο το δικαίωµά της για πρόσθετο έλεγχο µίας εγκατάστασης πριν την σύνδεσή της µε το αντίστοιχο δίκτυο. ιαθέτουν οργανωµένη δοµή και στελέχωση τέτοια η οποία είναι δυνατόν να επιτρέπει την συσσώρευση πείρας και γνώσεων γύρω από το σύνολο της υφιστάµενης πολεοδοµικής ή τεχνικής νοµοθεσίας ιαθέτουν εξειδικευµένα τεχνικά στελέχη τα οποία αφ ενός µεν έχουν τα απαραίτητα κατά νόµο προσόντα και αφ ετέρου έχουν πρόσθετη γνώση και εµπειρία η οποία καλύπτει το σύνολο της νοµοθεσίας και των τεχνικών κανονισµών. Κατά κανόνα τα στελέχη αυτά θα πρέπει να εξετάζονται και να πιστοποιούνται χωριστά από τον φορέα ελέγχου. Αρµόδιος φορέας πιστοποίησης φορέων και επιθεωρητών θα πρέπει να είναι το ΥΠΕΧΩ Ε σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία. 4.5 Ενεργειακή µελέτη και ενεργειακή πιστοποίηση Σε επέκταση του κανονισµού θερµοµόνωσης, σε κάθε νέα ή επεκτεινόµενη οικοδοµή θα υποβάλλεται ενεργειακή µελέτη σύµφωνα µε τις προβλέψεις της απόφασης ΚΟΧΕΕ (Κανονισµός Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόµησης Ενέργειας) και µε βάση λεπτοµερείς τεχνικές οδηγίες τις οποίες θα εκδώσει ο ΠΣ Μ-Η, εφ όσον δεν υπάρχουν αντίστοιχοι εθνικοί ή ευρωπαϊκοί κανονισµοί. Βασικό αντικείµενο του ΚΟΧΕΕ είναι η εισαγωγή του κλιµατισµού και των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο των κτιρίων, ο έλεγχος και η -11-

12 βαθµονόµηση αυτών. Με τον τρόπο αυτό θα περιοριστεί η κατασκευή των σπάταλων και ενεργειοβόρων κτιρίων και θα περιοριστεί η αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στον τόπο µας. Τα περίφηµα «γυάλινα κτίρια» θα βρεθούν στο στόχαστρο της ενεργειακής πιστοποίησης µια και αυτά είναι από τα πλέον ενεργειοβόρα. Επίσης θα περιοριστούν σηµαντικά όλες οι αρνητικές επιπτώσεις από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη του κλιµατισµού. Η µελέτη αυτή θα φέρει την υπογραφή διπλωµατούχων Μ-Η µηχανικών και θα εκπονείται σε συνεργασία µε Αρχιτέκτονες ή ιπλ. Πολιτικούς Μηχανικούς οι οποίοι διαθέτουν ενεργειακή εκπαίδευση. Ο έλεγχος των µελετών αυτών θα πρέπει να γίνεται από αρµόδιες κεντρικές υπηρεσίες ή τις ΕΠΑΕ. Τα ευεργετήµατα που παρέχει ο ΓΟΚ στις εγκαταστάσεις ανανεώσιµων πηγών ενέργειας σε ότι αφορά τον συντελεστή όγκου ή την κάλυψη του οικοπέδου, θα πρέπει να παρέχονται µόνο µετά την έγκριση των υποβαλλόµενων ενεργειακών µελετών. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να ολοκληρωθεί άµεσα και να τεθεί δηµόσια κρίση ο ΚΟΧΕΕ όπως προβλέπεται από την αντίστοιχη Απόφαση ΠΕΧΩ Ε (Aριθ /4707 (1)/1998 ΦΕΚ880) και την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/91/ΕΚ της 16ης εκεµβρίου 2002 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Ήδη η έκδοση του ΚΟΧΕΕ έχει καθυστερήσει για τουλάχιστον 3 έτη. Ο ΚΟΧΕΕ θα πρέπει να περιλάβει διαδικασίες ενεργειακής πιστοποίησης και βαθµονόµησης τόσο των νέων όσο και των υφιστάµενων οικοδοµών όπως προβλέπεται από τις ανωτέρω αποφάσεις. 4.6 Μελέτες ειδικών εγκαταστάσεων Σε περίπτωση ειδικών εγκαταστάσεων (βιοµηχανικών, τηλεπικοινωνιακών, ιατρικών, επεξεργασίας αποβλήτων, κλπ) θα υποβάλλονται χωριστές µελέτες όπως ανωτέρω, οι οποίες θα φέρουν υπογραφή και σφραγίδα ιπλ. Μ/Η καθώς και άλλων συναρµοδίων µηχανικών ή επιστηµόνων, όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. Η µελέτες αυτές θα υποβάλλονται προς έγκριση και αδειοδότηση στους συναρµόδιους φορείς ( /νσεις Νοµαρχιών ή αρµόδια Υπουργεία). 4.7 Τήρηση αρχείου µελετών και µελετητών Όλες οι υποβαλλόµενες µελέτες οι οποίες φέρουν την υπογραφή και σφραγίδα µελετητή Η/Μ, θα πρέπει να καταχωρούνται και να αρχειοθετούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ Ε, σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει επιτέλους να προχωρήσει η µηχανοργάνωση όλων των Πολεοδοµικών Γραφείων καθώς και η στελέχωσή τους από κατάλληλα στελέχη στον τοµέα της πληροφορικής και τεκµηρίωσης. Η αγορά ενός κτιρίου (κατοικία, γραφεία, κλπ) αποτελεί ίσως την σηµαντικότερη απόφαση στην οικονοµική ζωή των ανθρώπων ή επιχειρήσεων. Η αγορά των ακινήτων αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες οικονοµικές δραστηριότητες του τόπου µας. Η εξυγίανση αυτής της αγοράς θα ευεργετήσει πολλαπλώς την χώρα µας. Εποµένως κάθε δαπάνη η οποία οδηγεί προς αυτή την εξυγίανση και την ανάπτυξη του ανταγωνισµού, θεωρείται ως άκρως απαραίτητη. Η στελέχωση και η µηχανοργάνωση των πολεοδοµικών γραφείων της χώρας αποτελεί το πρώτο βήµα για την εξυγίανση αυτή. -12-

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Σεπτέμβριος 2007 Σύντομα αναμένεται μία κοινή υπουργική απόφαση που θα βάζει μια τάξη σε ότι αφορά την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια και

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων Θεσµικές Ρυθµίσεις για «Αειφόρα Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις: Μηχανισµοί παρακολούθησης και ελέγχου Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΕΖΑΔΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Όπως είναι σε όλους μας γνωστό από 9 Ιανουαρίου 2011 σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη αγοροπωλησίας αλλά και σε μισθώσεις ενιαίων κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Ελλάδα Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ηλιακός θερµοσίφωνας αποτελεί ένα ενεργητικό ηλιακό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πολ/κών Εγκυκλίων

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πολ/κών Εγκυκλίων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4-03-2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αριθµ. Πρωτ. 10733 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /νση Ο.Κ.Κ. Τµήµα α Ταχ. /νση:μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ.Κώδικας:115 26 Πληροφορίες : Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ Ανάλυση της Ευφροσύνης Αθαν. Καράµπαµπα, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ Αθήνα, Οκτώβριος 2007 Το πρώτο µέτρο στη χώρα µας για εξοικονόµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 429/2006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4148 Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2006 3691 Αριθμός 429 Οι περί Οδών και Οικοδομών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ ιεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED Ημερομηνία συμπλήρωσης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Πιλοτική Κατοικία: Τοποθεσία: Ιδιοκτήτης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΟΜΕΝΟΥ Φύλο: Α Θ Ηλικία: Αρχηγός νοικοκυριού: Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ.Α. ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΟΠΙΟ

ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ.Α. ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ.Α. ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΟΠΙΟ 1. Κτίρια και εγκαταστάσεις Φ.Α. Ξεκινώντας, θα ήθελα να διαχωρίσω τις εγκαταστάσεις Φ.Α. καθώς και τα κτίρια στα οποία αυτές εφαρµόζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές

ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές Στυλιανός Διαμαντίδης, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πειραιά Δήμος Πειραιά Πειραιάς, 20 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η Μ Ε Ρ Ι Α

ΤΕΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η Μ Ε Ρ Ι Α ΤΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ιεύθυνση Επαγγελµατικής ραστηριότητας Τµήµα Επαγγελµατικής Ανάπτυξης Γραφείο ΓΟΚ & Πολεοδοµικών Εφαρµογών Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου Η Μ Ε Ρ Ι Α ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΗ/Περιοχή. Ηµεροµηνία παραλαβής αίτησης:. (συµπληρώνεται από την Περιοχή ΕΗ) Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος ισχύος 10 kwp στο ίκτυο ΧΤ (στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών, Αριθ. 40158 ΦΕΚ Β 1556, 22-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά την Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ - EnergyRes Αθήνα, Φεβρουάριος 2009 Πρόλογος Με την ιδιότητά µου ως µελετητής

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εφαρμογές Α.Π.Ε. σε Κτίρια και Οικιστικά Σύνολα Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ - Τμήμα Κτιρίων Αρχιτέκτων MSc Αναφορές: RES Dissemination, DG

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη ΤΕΧNΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΑΘΗΝΑ, 8-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΕ Για την 9η Συνεδρία:

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά της Κοινοτικής Οδηγίας στην Ελληνική Νοµοθεσία

Μεταφορά της Κοινοτικής Οδηγίας στην Ελληνική Νοµοθεσία Μεταφορά της Κοινοτικής Οδηγίας στην Ελληνική Νοµοθεσία Αργυρώ ΗΜΟΥ Η Πολιτικός - Ενεργειακός Μηχ/κός, MsC, PhD Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό ΥΠΕΧΩ Ε ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συνέστησε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Το αντικείμενο του αναδόχου είναι η συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τελευταία ενημέρωση 29 Οκτωβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ. Κέρκυρα, 3 Ιουλίου 2009

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ. Κέρκυρα, 3 Ιουλίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Κέρκυρα, 3 Ιουλίου 2009 1. Εισαγωγή Το ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας 1 Ο Διεθνές Συνέδριο «BIOSOL 2011» Εσπερίδα: «ΑΠΕ: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» Χανιά 16/9/2011 Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΕΣ Εισηγητής: Λιόλιος Αντώνης Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. Υπεύθυνος Τµήµατος Μελετών Πολεοδοµίας ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. 10-14 εκεµβρίου 2007 1. Νοµοθετικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2302/16934/9.8.2012 Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων Αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2302/16934

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

4.1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 4.1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 4.1.1 Ειδικότερη Ισχύουσα Νοµοθεσία και Κανονισµοί 4.1.1.1 ΓΟΚ Κτιριοδοµικός Κανονισµός (1) Ν-1577/85 (ΦΕΚ-210/Α/18-12-85) «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» όπως αυτός τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α 17-10-2011 ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ Με το Β Κεφάλαιο του Ν.4014/11 θεσµοθετήθηκε η διαδικασία δηλώσεων των αυθαιρέτων αλλά και η συµµετοχή των Μηχανικών στα συµβόλαια µε τη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Επιθεώρησης και ενεργειακού Πιστοποιητικού

Νοµοθεσία Επιθεώρησης και ενεργειακού Πιστοποιητικού ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ρ Τσικαλάκης Αντώνης Νοµοθετικό Πλαίσιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Με τον Νόµο 3661/08 (ΦΕΚ 89/19-5-08) «Μέτρα για τη µείωση της

Διαβάστε περισσότερα

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0 Ενεργειακή Αϖόδοση Κτιρίων και Νοµικό Πλαίσιο Οδηγίες 2002/91/ΕΚ και 2010/31/ΕΚ και ϖρακτική εφαρµογή στην Κύϖρο Σεµινάριο ΕΤΕΚ µε θέµα «Ενεργειακή Αναβάθµιση Κτιρίων στην Κύπρο» 2 Μαρτίου 2013 Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Χανιά, 22 και 23 Μαΐου 2009 1.

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

============== =============== ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΕ «Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ Η ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ» 25 ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑ

============== =============== ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΕ «Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ Η ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ» 25 ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΕ «Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ Η ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ» 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 - ΑΘΗΝΑ ΘΕΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ============== ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΑΝΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις Το νοµοσχέδιο αυτό έρχεται µε εξαιρετικά µεγάλη καθυστέρηση και αφού προηγήθηκε δυστυχώς

Διαβάστε περισσότερα

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Εκπαιδευτικά θεματικά πακέτα (ΚΙΤ) για ευρωπαϊκά θέματα Τ4Ε 2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Teachers4Europe Οδηγιεσ χρησησ Το αρχείο που χρησιμοποιείτε είναι μια διαδραστική ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 10. Μελέτη Περίπτωσης ΙV: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία. Ενεργειακοί Επιθεωρητές, Έντυπα Επιθεωρήσεων και. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου ΠΕΑ (ΤΟΤΕΕ /2010)

Νομοθεσία. Ενεργειακοί Επιθεωρητές, Έντυπα Επιθεωρήσεων και. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου ΠΕΑ (ΤΟΤΕΕ /2010) Νομοθεσία Ενεργειακοί Επιθεωρητές, Έντυπα Επιθεωρήσεων και Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου ΠΕΑ (ΤΟΤΕΕ 20701-4/2010) Ο κτηριακός τομέας αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 40% της τελικής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΡΦ-ΑΔ2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 2011-06-30 Αρ. Πρ.: ΦΓ9.6/Οικ.7771/561

ΑΔΑ: 4ΑΣΡΦ-ΑΔ2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 2011-06-30 Αρ. Πρ.: ΦΓ9.6/Οικ.7771/561 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙI ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 115 26 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κατσιµαγκλή Α. Τσαρούχα. Α. : Χρόνη Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής που βρίσκεται ή πρόκειται να εγκατασταθεί η μονάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 12. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Εισήγηση : Σωκράτη Αλεξιάδη Μέλος.Ε. ΤΕΕ Η δραµατική και απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στις πολεοδοµικές υπηρεσίες, αποτελεί µέρος του συµπλέγµατος των προβληµάτων που

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Εμπειρία από Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών και Προτάσεις για την Ανάπτυξη των Εφαρμογών στην Ελλάδα

Διεθνής Εμπειρία από Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών και Προτάσεις για την Ανάπτυξη των Εφαρμογών στην Ελλάδα Διεθνής Εμπειρία από Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών και Προτάσεις για την Ανάπτυξη των Εφαρμογών στην Ελλάδα Χρήστος Πρωτογερόπουλος Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός Παγκόσμια Αγορά Εγκατεστημένων Φ/Β Μέγεθος Αγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 15. 30 16. 00 16. 00 17. 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Π 100, για ενεργειακούς επιθεωρητές, ΟΛΟΙ 30 30 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΛΟΙ 60 60 60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17. 00 17. 45 ΚΟΙΝ. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ρόδος, 8 και 9 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα Εναρμόνιση της Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 1 ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιασμός των προτεινόμενων διατάξεων για τα φωτοβολταϊκά στο νομοσχέδιο για τη συμπαραγωγή ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΦ

Σχολιασμός των προτεινόμενων διατάξεων για τα φωτοβολταϊκά στο νομοσχέδιο για τη συμπαραγωγή ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΦ 1 Δεκεμβρίου 2008 Σχολιασμός των προτεινόμενων διατάξεων για τα φωτοβολταϊκά στο νομοσχέδιο για τη συμπαραγωγή ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΦ 1. Να διατυπωθεί ρητά και στo κείμενο του σχεδίου νόμου η δέσμευση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLEARSUPPORT

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLEARSUPPORT ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLEARSUPPORT Του Γιάννη Βουρδουµπά ΤΕΙ Κρήτης Τµήµα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος Ρωµανού 3, Χαλέπα, 73133 Χανιά E-mail: gboyrd@tee.gr XANIA 18/04/2007

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικός - Προφίλ Επαγγέλµατος

Υδραυλικός - Προφίλ Επαγγέλµατος Υδραυλικός - Προφίλ Επαγγέλµατος Ειδικότητες: Αδειούχος Βοηθός Τεχνίτης Υδραυλικού, Αδειούχος Τεχνίτης Υδραυλικός Α Τάξης, Αδειούχος Τεχνίτης Υδραυλικός Β Τάξης, Αδειούχος Εγκαταστάτης Υδραυλικός 3ης ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ έως 0,5bar Μέρος 1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ έως 0,5bar Μέρος 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ έως 0,5bar Μέρος 1 Κανονισμός Διαδικασία υποβολής μελετών Τι είναι Εσωτερική Εγκατάσταση Ο μετρητής αερίου και συγκεκριμένα, η έξοδος του, αποτελεί το σημείο Παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας GLOBAL COLLEGE 9. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (2 Έτη, Δίπλωμα) Εγγεγραμμένος Διάρκεια Σπουδών: 2 Έτη Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Στόχοι του κλάδου Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘK4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος. Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ)

Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος. Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ) Παρουσίαση αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου και προτεινόμενων ενεργειακών λύσεων για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας και το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγλαντζιάς Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος Ομάδα Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου Επεξηγηµατικό - ερµηνευτικό υπόµνηµα ανά κατηγορία του «ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες δόµησης µικρής κλίµακας για τις οποίες απαιτείται έγκριση εργασιών, αντί της έκδοσης άδείας δόµησης.

Εργασίες δόµησης µικρής κλίµακας για τις οποίες απαιτείται έγκριση εργασιών, αντί της έκδοσης άδείας δόµησης. Εργασίες δόµησης µικρής κλίµακας για τις οποίες απαιτείται έγκριση εργασιών, αντί της έκδοσης άδείας δόµησης. [Απόφαση Υφ/γού ΠΕΧΩ Ε οικ.5219/3-2-2004 (ΦΕΚ 114/ )] Η απόφαση αυτή εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια υνατότητες για ΟΤΑ. Αργυρώ ΗΜΟΥ Η Πολιτικός - Ενεργειακός Μηχ/κός, MsC, PhD Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό ΥΠΕΧΩ Ε

Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια υνατότητες για ΟΤΑ. Αργυρώ ΗΜΟΥ Η Πολιτικός - Ενεργειακός Μηχ/κός, MsC, PhD Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό ΥΠΕΧΩ Ε Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια υνατότητες για ΟΤΑ Αργυρώ ΗΜΟΥ Η Πολιτικός - Ενεργειακός Μηχ/κός, MsC, PhD Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό ΥΠΕΧΩ Ε Ενεργειακή κατάσταση στην Ελλάδα Η ζήτηση ενέργειας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Ψηφίστηκε στις 22/12/08 η νέα Υπουργική Απόφαση (Φ 9.2/ΟΙΚ.28425/ΦΕΚ 2604/Β/2008) για τον περιοδικό έλεγχο και την συντήρηση των ανελκυστήρων. Η απόφαση αυτή αναθεωρεί τις

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) Συστημάτων ισχύος έως 10 kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) Συστημάτων ισχύος έως 10 kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) Συστημάτων ισχύος έως 10 kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις. IV. Συχνές ερωτήσεις απαντήσεις 1. Τί είναι το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης

Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της Ευρώπης να υπερβούν τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Μπακούρας Λεωνίδας. ιευθυντής Εµπορικών ραστηριοτήτων ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Μπακούρας Λεωνίδας. ιευθυντής Εµπορικών ραστηριοτήτων ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Επιχειρηµατικός σχεδιασµός 2009 2013 Τιµολογιακή πολιτική και διαµόρφωση τιµών ίκτυα φυσικού αερίου Εσωτερικές εγκαταστάσεις ιαχείριση Μελετών Πολεοδοµίας Μπακούρας Λεωνίδας ιευθυντής Εµπορικών ραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταικά (Φ/Β) Συστήµατα σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

Φωτοβολταικά (Φ/Β) Συστήµατα σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Φωτοβολταικά (Φ/Β) Συστήµατα σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Νοέµβριος 2009 1 Κατηγορίες Φ/Β Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις. 1. Αυτόνοµα Φ/Β Συστήµατα : Συνήθως χρησιµοποιούνται για κάλυψη του 100%

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τίτλος θέματος Επιβλέπων Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε. Ε. Δρ. Ι.

Α/Α Τίτλος θέματος Επιβλέπων Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε. Ε. Δρ. Ι. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ MHXANIΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 203-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα