ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ και

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ katsoul@aueb.gr και ysk@hol.gr"

Transcript

1 Α. Κύριες Θέσεις, Εµπειρία και Διακρίσεις ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ και Ο Ιωάννης Κατσουλάκος είναι Καθηγητής στο Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΟΠΑ) ( ) και Πρόεδρος του Τµήµατος ( ). Έχει διατελέσει Αντιπρύτανης Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού ( ). Έχει επίσης διατελέσει Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος (2000-4) και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος για Εφαρµοσµένα Οικονοµικά και Χρηµατοοικονοµικά ( ). Υπήρξε Αναπληρωτής Καθηγητής του ΟΠΑ κατά το διάστηµα και του Πανεπιστηµίου Liverpool κατά το διάστηµα Έχει διδάξει στα Πανεπιστήµια του Bristol (1983-4), Southampton (1981-2), και στο London School of Economics ( ). Πήρε το Master και το Διδακτορικό του δίπλωµα στα Οικονοµικά από το London School of Economics (Επιβλέπων Καθηγητής: John Sutton) και διδάσκει ή έχει διδάξει για µεγάλα χρονικά διαστήµατα Θεωρία Βιοµηχανικής Οργάνωσης, Οικονοµικά Πολιτικής Ανταγωνισµού και Ρυθµιστικής Πολιτικής, καθώς και Οικονοµικά Τεχνολογικής Αλλαγής και Καινοτοµιών σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο. Υπήρξε Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο του Pittsburgh ( ) στο Centre of Economic Research and Graduate Education, Charles University, Πράγα και Visiting Research Fellow (άνοιξη 1994) στο Κέντρο Οικονοµικών Ερευνών και Στατιστικής στο CREST-ENSAE (Παρίσι). Επίσης υπήρξε Πρόεδρος του Ινστιτούτου Μελετών Οικονοµικής Πολιτικής (ΙΜΟΠ), , και Διευθυντής του Διαπανεπιστηµιακού Διδακτορικού Προγράµµατος Σπουδών του ΟΠΑ και του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Είναι Academic Associate Senior Consultant της CRA European Competition Practice ( ). Έχει επίσης διατελέσει : Ø Ερευνητικός Έταιρος του Centre of Economic Policy Research (CEPR) του Λονδίνου ( ), Ø Μέλος του Editorial Board του Journal of Evolutionary Economics ( ), Ø Μέλος του Editorial Board του European Competition Journal ( ), Ø Guest Editor, Journal of Industrial Economics, Symposium on Competition Policy: Procedures, Institutions, IPRs, 2009 (with P. Regibeau and D. Ulph), Ø Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της International Schumpeter Society ( ), Ø Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου του European Association for Research in Industrial Economics ( ), Ø Εθνικός Εκπρόσωπος στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ερευνητικό Πρόγραµµα Στοχοθετηµένη κοινωνικο-οικονοµική έρευνα» ( ). Ø Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής του έργου «Το Μέλλον της Ελληνικής Βιοµηχανίας» του Υπουργείου Ανάπτυξης ( ), Ø Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταµείου Νέας Οικονοµίας (ΤΑΝΕΟ), (2001-3), Ø Μέλος του Συµβουλίου Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων (ΣΟΕ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας (2002-4),

2 Ø Τακτικό Μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού ( ) και Σύµβουλος κατά την τροποποίηση του Νόµου περί Ανταγωνισµού το 1995 και το Ø Τακτικό Μέλος τηε Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την αναθεώρηση του Νόµου 703 περί ανταγωνισµού (2010). Β. Περίληψη Ερευνητικών και Συµβουλευτικών Δραστηριοτήτων Έρευνα Δηµοσιεύσεις / Αναφορές Το ερευνητικό και συµβουλευτικό του έργο επικεντρώνεται στα Εφαρµοσµένα Μικροοικονοµικά και ειδικότερα την Πολιτική Ανταγωνισµού, τη Ρυθµιστική Πολιτική και τη Βιοµηχανική Πολιτική καθώς και τα Οικονοµικά της Τεχνολογικής Αλλαγής και Καινοτοµιών. Έχει δηµοσιεύσει σηµαντικό αριθµό άρθρων σε διεθνώς αναγνωρισµένα περιοδικά µε κριτές - συµπεριλαµβανοµένων των European Economic Review, Economic Journal, Journal of Industrial Economics, Scandinavian Journal of Economics, Journal of Regional Science and Urban Economics, Journal of Comparative Economics, Journal of Transport Economics and Policy, Journal of Competition Law and Economics κλπ). Έχει επίσης δηµοσιεύσει και εκδώσει 8 βιβλία. Αναφορές στο επιστηµονικό του έργο έχουν γίνει σε πάνω από 1500 άρθρα, πολλά από τα οποία έχουν δηµοσιευτεί σε κορυφαία διεθνώς περιοδικά (όπως American Economic Review, Review of Economic Studies, Economic Journal, European Economic Review, Journal of Industrial Economics, International Journal of Industrial Organization, κλπ). Έχει επανειληµµένα από το 1983 υπάρξει κριτής άρθρων για επιστηµονικά περιοδικά και εκδοτικούς οίκους (συµπεριλαµβανοµένων των Econometrica, Review of Economic Studies, the Rand Journal, European Economic Review, Economic Journal, Journal of Industrial Economics, Journal of Regional Science and Urban Economics, Scandinavian Journal of Economics, International Journal of Industrial Organization, Cambridge and Oxford University Press,κλπ). Έχει συχνά συνεισφέρει άρθρα σε θέµατα Οικονοµικής Πολιτικής, Ανταγωνισµού και Ρυθµιστικής Πολιτικής σε έγκυρα περιοδικά και εφηµερίδας της Ελλάδας και του εξωτερικού (Καθηµερινή, ΒΗΜΑ, Έθνος, Κέρδος, Οικονοµικός Ταχυδρόµος, ΕΠΙΛΟΓΗ, Οικονοµική Επιθεώρηση, Wall Street Journal κλπ). Χρηµατοδοτούµενη Έρευνα και Συµβουλευτικές Υπηρεσίες Έχει συχνά διατελέσει σύµβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), του ΟΟΣΑ και της Παγκόσµιας Τράπεζας από το Έχει επίσης επανειληµµένα ενεργήσει ως αξιολογητής προτάσεων σε ερευνητικά προγράµµατα για την ΕΕ και Ελληνικά Υπουργεία. Έχει συντονίσει ή υπήρξε ο κύριος ερευνητής σε πάνω από 40 ερευνητικά προγράµµατα που χρηµατοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το Διευθύνσεις DG12 ( Έρευνα και Τεχνολογία), DG2 (Οικονοµικές Υποθέσεις) και DG4 (Ανταγωνισµός). Έχει εκτεταµένη πολυετή εµπειρία σε θέµατα Πολιτικής Ανταγωνισµού και Ρυθµιστικής Πολιτικής, την οποία απέκτησε µέσω της συµµετοχής του σαν Τακτικό Μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού ( ), περίοδο κατά την οποία πήρε µέρος στην εκδίκαση άνω των 150 υποθέσεων, και έχοντας ενεργήσει ως Σύµβουλος ή Αξιολογητής για την Εθνική

3 Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) και για τον ΟΤΕ σε διάφορες περιπτώσεις. Την περίοδο ήταν Σύµβουλος της Παγκόσµιας Τράπεζας σε θέµατα εφαρµογής θεσµών και µέτρων Πολιτικής Ανταγωνισµού σε διάφορες χώρες της Βαλκανικής. Έχει συχνά διατελέσει σύµβουλος για την Ελληνική Ρυθµιστική Αρχή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤΤ), για την Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), για την Επιτροπή Ανταγωνισµού, για τον ΟΤΕ, την ΔΕΗ και πολλές άλλες µεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές επιχιερήσεις όπως τα Ελληνικά Πετρέλαια, Minoan, VIVARTIA, Heineken / Athenian Breweries, SIDENOR, BSH, PMI, PepsicoInt., Wind Hellas, κλπ. Γ. Δηµοσιεύσεις Άρθρα σε Επιστηµονικά Περιοδικά (* = αξιολόγηση µε κριτές) 1. * Product Innovation and Employment, European Economic Review, 26, 1984, pp * The Effect of Technical Change in the Long-Run, Greek Economic Review, December 1985, pp * Technical Change and Structural Unemployment, Scottish Journal of Political Economy, August 1986, pp * Sequential Product Innovaiton and Industry Evolution (µε τους J. Beath and D. Ulph), Economic Journal, 1987, pp * On Incentives to Cooperate in R&D when Imitation is Difficult: a simple Economic Model, Aussenwirtschaft (The Swiss Review of International Economic Relations), No. I/II, April/May 1988, pp * R&D Rivalry Vs R&D Cooperation under Uncertainty, (µε τους J. Beath and D. Ulph), Researchers Economiques De Louvain, 1988, No. 4, pp * Quality Competition in Bus Services: some Welfare Implications of Bus-Deregulation, (µε τον J. Dodgson), Journal of Transport Economics and Policy, September 1988, pp * Strategic R&D Policy, (µε τον J. Beath and D. Ulph), Economic Journal, 1988, pp Επίσης δηµοσιεύθηκε σε αναθεωρηµένη µορφή ως Centre for Economic Policy Research Paper, No. 276, * The Game Theoretic Analysis of Innovation: a Survey (µε τους J. Beath and D. Ulph), Bulletin of Economic Research, 1989, 42: 3, pp (κατόπιν πρόσκλησης από τον εκδότη). 10.* On the Welfare Effects of Trade and Innovation in Vertically Differentiated Products, Journal of Economics (Zeitschrift fur Nationalokonomie), 1989, Vol. 49, No. 2, pp * Competition, Contestability and Predation: the Economics of Competition in Deregulated Bus Markets (µε τον J. Dodgson), Transportation Planning and Technology, 1991, vol. 15, pp * Technical Change and Employment under Imperfect Competition with Perfect and Imperfect Information, Journal of Evolutionary Economics, Vol. 2, * A Modelling Framework for the Empirical Analysis of Predatory Behaviour in the Bus Services Industry (µε τους J. Dodgson and C. Newton), Regional Science and Urban Economics, * Application of the Economic Modelling Approach to the Identification of Predation (µε τους J. Dogsdon and C. Newton), Journal of Transport Economics and Policy, May * Market R&D Allocations when Research Paths are Product Specific, (µε τον D. Ulph), Scandinavian Journal of Economics, 1993, 95 (3),

4 16.* Firm Objectives in Transition Economies, Journal of Comparative Economics, 1994, 19, * Environmental Policy Under Oligopoly With Endogenous Market Structure (µε τον A. Xepapadeas), Scandinavian Journal of Economics, 1995, 97 (3), * Towards a National System of Research Evaluation in Greece (µε τον N. Kastrinos), Research Evaluation, 1995, vol. 5, pages * Innovation Spillovers and Technology Policy (µε τον D. Ulph), Annales d Economie et de Statistique, * Endogenous Spillovers and the Performance of Research Joint Venutres (µε τον D. Ulph), Journal of Industrial Economics, September * Services as carriers of technology flows in the Greek Economy (µε τον N. Τσούνη) The Cyprus Journal of Science and Technology, 1999, Vol. 2, Exploitative Practices in Article 82EC in The European Enterprise Journal, March * Integrating corporate responsibility principles and stakeholder approaches into mainstream strategy: A stakeholder-oriented and integrative strategic management framework (with Takis Katsoulacos), Corporate Governance, Vol.7, No. 4, Got the Outstanding Paper Award of Emerald Publishers (the world s largest publisher of management research) for * Optimal Legal Standards for Refusals to License IP: a Welfare-Based Analysis, forthcoming in The Journal of Competition Law and Economics, 2009, 5 (1). 25.* On Optimal Legal Standards for Competition Policy: A General Welfare-Based Analysis (with D. Ulph), Journal of Industrial Economics, September Some Critical Comments on the Commission s Guidance Paper on Art. 82 EC in the GCP - The Online Magazine for Global Competition Policy, February 2009 (1). 27. *Optimal Enforcement Structures for Competition Policy: Implications of Judicial Reviews and of Internal Error Correction Mechanisms (with D. Ulph) European Competition Journal, March/April * The Distortive Effects of Anti-trust Fines Based on Revenues (with V Bageri and G Spangolo), Economic Journal, Vol. 123, Issue 572, Nov * Antitrust Penalties and the Implications of Empirical Evidence on Cartel Overcharges, (with D. Ulph), Economic Journal, Vol. 123, Issue 572, Nov * Quantitative price tests in antitrust market definition with an application to the savory snacks markets (with I Konstantakopoulou, E Metsiou and E Tsionas), in Journal of Agricultural & Food Industrial Organization, * A Simple Quantitative Methodology for the Setting of Optimal Fines by Competition and Regulatory Authorities (with V. Bageri), European Competition Journal, August Penalizing Cartels: the Case for Basing Penalties on Cartel Overcharges (with Evgenia Motchenkova and David Ulph), International Journal of Industrial Organization, August Legal Uncertainty, Competition Law Enforcement Procedures and Optimal Penalties (with D. Ulph), European Journal of Law and Economics, August Βιβλία και Μονογραφίες 34. The Employment Effect of Technical Change: A Theoretical Study of New Technology and the Labour Market, Brighton: Wheatsheaf Books, Simon and Schuster International, 1986, pp The Economic Theory of Product Differentiation, (µε τον J. Beath), Cambridge University Press, January 1991, pp. 204.

5 36. Predatory Behavior in Aviation (µε τους J. Dodgson and R. Pryke), Commission of the European Community Official Publications, Luxemburg, Θεωρία Βιοµηχανικής Οργάνωσης, Gutenberg - Δαρδανός, Αθήνα, European Community R&D Support: Effects on the Cooperative Behavior of Firms, Commission of the EU Official Publications, EUR EN. 39. Science and Technology for Regional Development : the Applied Side The Case of Greece. Report for the Institute for Prospective Technological Studies, (µε τους K. Kanela and N. Tsounis), European Commission, Trade, Labour and Capital-Flows: the Less-Developed Regions, Κεφάλαια 1 & 2, Social Economy, Commission of EU Official Publications, Μικρο-Οικονοµική Πολιτική: Μέτρα και Εφαρµογές, Gutenberg - Δαρδανός, Αθήνα, Εφαρµοσµένη Βιοµηχανική Οργάνωση και Πολιτική, (µε τον Κ. Ουσταπασίδη), ΖΗΓΟΣ, Θεσσαλονίκη. 43. Αξιολόγηση Επενδύσεων και Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου: Πανεπιστηµιακές Σηµειώσεις, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Η Νέα Οικονοµία, το Διαδίκτυο και Ηλεκτρονικό Εµπόριο, Εκδόσεις Κέρκυρα, Αθήνα, The Barcelona 3% RTD Intensity Objective: A Contribution of the Greek Presidency to the Analysis for Further Thought (µε την Λ. Τσιπούρη), Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείο Ανάπτυξης, Μάρτιος Πολιτική Ανταγωνισµού και Ρυθµιστική Πολιτική (µε Ν. Βέττα), Εκδόσεις Δαρδανός, Αθήνα, Θεωρία Βιοµηχανικής Οργάνωσης Αγορές, Επιχειρησιακές Στρατηγικές και Πολιτική Ανταγωνισµού, Gutenberg, Άρθρα σε Συλλογικούς Τόµους 48. Models of Competition in the Provision of Bus Services (µε τον J. Dodgson), στο J. Dodgson and N. Topham (Eds.), Bus Deregulation and Privatisation: an International Perspective, Gower Press, 1988, p * Strategic Innovation (µε τους J. Beath and D. Ulph), στο Bacharach M., Dempster M.A.H. and Enos J.L., (Eds.) Mathematical Models in Economics, Oxford University Press, Oxford, * Sequential Product Innovation with Endogenous Market Structure, (µε τους J. Beath and D. Ulph), στο Gee A. and Norman G. (Eds.) Market Strategy and Structure, London: Harvester Press, * Strategic R&D and Innovation (µε τους J. Beath and D. Ulph), στο J. Cable (ed.) Current Issues in Industrial Economics Macmillan, * Game Theoretic Approaches (µε τους J. Beath and D. Ulph), Κεφάλαιο 4 του Handbook of the Economics of Innovation and Technical Change, P. Stoneman (Ed.), Basil Blackwell, Ιδιωτικοποιήσεις, Απορύθµιση και Οικονοµική Ανάπτυξη, στο T. Γιαννίτσης (Εκδ.) New Factors in the Formulation of Macroeconomic and Economic Development Policies, Gutenberg, * Rationale and Optimal Implementation of Privatisation Strategies, στο C. Pitelis and T. Clarke (Eds.) The Political Economy of Privatisation, Routledge, London European Community R&D Support: Effects on the Cooperative Behaviour of Firms (µε τον E. Nowell), στο Europe s Economic Challenge, Bianchi P., Cowling K. και Sugden R.. (Eds.) Routledge, London, 1994.

6 56. The European Commission s Framework Programme Support : Impact on Greek Organisations (µε τους G. Strogylopoulos and P. Kritsalis), στο Competitiveness, Subsidiarity and Economic Policy edited by Devine P., Katsoulacos Y., and Sugden R., Routledge, London, Emission Taxes and Market Structure (µε τον A. Xepapadeas) στο Environmental Policy and Market Structure, edited by C. Carraro, Y. Katsoulacos and A. Xepapadeas, Environmental Innovation, Spillovers and Optimal Policy Rules (µε τον A. Xepapadeas) στο Environmental Policy and Market Structure, edited by C. Carraro, Y. Katsoulacos and A. Xepapadeas, Technology Polidy: A Selective Review with Emphasis on European Policy and the Role of RJVs (µε τον D. Ulph), στο Competition, Cooperation, Research and Development, edited by J.A. Poyago-Theotoky, Macmillan, Product Innovation, Growth and Employment, στο Essays in Economic Analysis in Honour of D. R. Theoharis, edited by Sideris, Knowledge Intensive Business Services and Productivity Growth: The Greek Evidence, (µε τον N. Tsounis) στο Innovation and the Knowledge based Economy, edited by I. Miles, MacMillan, Οριζόντιες Δράσεις Βιοµηχανικής Πολιτικής: η Σηµασία τους στην Ελλάδα (µε τον N. Τσούνη), στο Διεθνής Ανταγωνιστικότητα και Βιοµηχανική Στρατηγική, επιµέλεια Χρ. Πιτέλης και Ν. Αντωνάκης, Γ. Δαρδανός, Ιδιωτικοποιήσεις Δηµοσίων Επιχειρήσεων (µε τους Γ. Καλογήρου, A. Λυµπεράκη και K. Μπενετάτου) στο Διαρθρωτικά Προβλήµατα της Ελληνικής Οικονοµίας, Εκδόσεις του Ινστιτούτου Μελετών Οικονοµικής Πολιτικής, Σειρά: Μελέτες Οικονοµικής Πολιτικής, The Effects of Environmental Policy on the Performance of Environmental Research Joint Ventures, (µε τους A. Ulph & D. Ulph), στο Behavioural and Distributional Effects of Environmental Policy, edited by C. Carraro and G.E Metcalf, National Bureau of Economic Research, The University of Chicago Press, The Economics of Research Joint Ventures (µε τον D. Ulph), στο Essays in Economic Theory, Growth and Labour Markets a Festschrift in Honour of E. Drandakis, edited by G. Bitros and Y. Katsoulacos, Edward Elgar Publishing, Optimal Legal Standards (With a Brief Application to Refusals to License IPs), (with D. Ulph). In Modernization of EU Competition Law, edited by I. Kokkoris and I. Lianos, Kluwers Publishers, How Effective is Competition Policy in Handling Cartels? in Cartels in the Greek Economy, ISTAME, Livanis Publications, 2009 (in Greek). 68. Optimal Enforcement and Decision Structures for Competition Policy: Economic Considerations (with D. Ulph) in Challenges in the Enforcement of Art. 82, Oxford University Press, edited by F. Etro and I Kokkoris, National Competition Policy and Green Growth Strategies: The Impact of Environmental Policies on Competition and Competition Policy in Policy Studies for the Greek and International Economy: Essays in Honour of Prof. K Prodromidis, edited by N Vettas, Th. Lianos and N. Baltas, I Sideris Publications, 2012 (in Greek). 70."Optimal Enforcement and Decision Structures for Competition Policy: Economic Considerations" (with D Ulph) in Towards an optimal enforcement of competition rules in Europe, edited by Merola, M. and D. Waelbroeck, Bruylant, Bruxelles, pp [Different content from article 59]. 71. Interrelationships between Enforcement Procedures, Optimal Fines and Legal Uncertainty (with D. Ulph) in The Limits of Competition Law, Stanford University Press, edited by Lianos I and D. Sokel 2011.

7 72. «Οικονοµική Ανάλυση του Ανταγωνισµού», στο «Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισµού», Επιστ. Επιµ. Δ. Τζουγανάτος, Νοµική Βιβλιοθήκη. 73."Legal Uncertainty, penalties and the limits to effects-based standards", with David Ulph, inin I. Lianos and D. Geradin (eds.), Handbook on European Competition Law, Edward Elgar, Chelthenham, Consequences of a NOME type regulation on the Greek Electricity Market (with C. Courcoubetis and G Stamoulis), στο Δοκίµια σε Εφαρµοσµένα Οικονοµικά και Χρηµατοοικονοµικά, Edited by Y. Katsoulacos, Athens University of Economics and Business Publications, 2013, in Greek. 75. Product Market Regulation and Competitiveness: Towards a National Competition and Competitiveness Policy in Greece, with Christos Genakos and George Houpis, in C. Meghir, C. Pissarides, D. Vayanos and N. Vettas (eds.), Reforming the Greek Economy, MIT Press, forthcoming. Άρθρα σε Τόµους Συνεδρίων 76. Economic Theory and Bus Deregulation (µε τον J. Dodgson), στο Proceedings of Conference on Planning and Transport Research and Computation, 1987, pp Economic Models and Artificial Intelligence Techniques for Innovation Analysis in Shipping, (µε τον P. Katsoulacos), στο Applications of New Technology in Shipping, Proceedings of Annual Conference of Marine Engineers, Athens, May 24-26, Μικρο-οκονοµική Πολιτική: Η Σηµασία της και Βιοµηχανική Στρατηγική στην Ελλάδα, στο Η Ελληνική Οικονοµία: Εξελίξεις και Προοπτικές, Οικονοµικό Παν/µιο Αθηνών, Τόµος Συνεδρίου, Rethinking Merger Control Policy, στο EU Competition Law and Policy Developments and Priorities, Hellenic Competition Commission, Athens Conference, April 2002, Nomiki Vivliothiki. 80. Structural Reforms in Europe s Product and Capital Markets: Creating a Competitive Advantage in the Global Marketplace in Conference Proceedings on Economic Policy and New Sources of Growth: Challenges and Perspectives, Greek Ministry of Economy and Finance, Edited by G. Papakonstantinou (2003). 81. Competition and the Regulatory Environment, in The Regulators of Competition, Kerkyra Publications, Athens (in Greek) (2004). 82. National Competition Policy and Green Growth Strategies: The Impact of Environmental Policies on Competition and Competition Policy in Policy Studies for the Greek and International Economy: Studies in Honour of Prof. K. Prodromidis, edited by N Vettas, Th. Lianos and N. Baltas, I Sideris Publications (2012) (in Greek). 83. Should the Protection of Economic Freedom or the Protection of Economic Efficiency be the Objective of Competition Law? in Proceedings of the 21 st Conference of the Association of Commercial Law on The Competition Process and its Protection, Nomiki Vivliothiki, 2012 (in Greek). Δραστηριότητα ως Εκδότης 84.Επισκέπτης Εκδότης, Journal of Evolutionary Economics, Special Issue on Evolutionary and Neoclassical Perspectives on Market Structure and Economic Growth, Εκδότης, Competitiveness, Subsidiarity and Economic Policy, Routledge, London, 1995 (µε τους P. Devine and R. Sugden).

8 86. Εκδότης, Environmental Policy and Market Structure, Kluwer Publishers, 1996 (µε τους C. Carraro and A. Xepapadeas). 87. Εκδότης, Essays in Economic Theory, Growth and Labour Markets a Festschrift in Honour of E. Drandakis, Edward Elgar Publishing, 2002 (µε τον G. Bitros). 88. Επισκέπτης Εκδότης, Journal of Industrial Economics, Symposium on Competition Policy: Procedures, Institutions, IPRs, 2008 (µε τους P. Regibeau και D. Ulph). 89. Εκδότης (with Joe Harrington) of Advances in the Analysis of Competition Policy and Regulation, Edward Elgar, Εκδότης, Δοκίµια σε Εφαρµοσµένα Οικονοµικά και Χρηµατοοικονοµικά, Athens University of Economics and Business Publications, 2014.