ΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ"

Transcript

1 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 539 ΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ Αθανασιάδης Κοσµάς 10ο.Σ. Κορυδαλλού Πειραιάς Ανδρεάδης-Παπαδηµητρίου Αλέξανδρος Φυσικής στο 30ο ΕΛ Θεσσαλονίκης Σιµωτάς Κωνσταντίνος 2o.Σ. Αγίας Παρασκευής Αθήνα Περίληψη Η παρούσα εργασία αποτελεί µια προσπάθεια παροχής ενός εκπαιδευτικού πακέτου για το µάθηµα της Αστρονοµίας από απόσταση µε τη χρήση της πλατφόρµας Moodle. Η σειρά των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (educational activities) που αναπτύξαµε απευθύνεται κυρίως στους µαθητές της Β/µιας εκπαίδευσης αλλά και σε ενήλικες που ενδιαφέρονται για την επιστήµη της Αστρονοµίας. Επειδή όµως τα θέµατα της αστρονοµίας απαιτούν βασικές γνώσεις Φυσικής, κρίθηκε απαραίτητο να υπάρχει µια συµπληρωµατική σειρά επιλεγµένων θεµάτων της. Ως κεντρικός άξονας του περιεχοµένου των µαθηµάτων έχουν ληφθεί τα ΑΠΣ των σχολικών βιβλίων µε κάποιες ενδιαφέρουσες προσθήκες. Tο εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από διαδραστικές προσοµοιώσεις, φωτογραφίες, βίντεο, φύλλα εργασίας, εκπαιδευτικά παιχνίδια, ερωτηµατολόγια, δραστηριότητες αναζήτησης µέσω Web για την υλοποίηση συνθετικών εργασιών και οµιλίες podcast. Λέξεις Κλειδιά Αστρονοµία, Μoodle, εποικοδόµηση. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το διαδίκτυο αποτελεί στις µέρες µας την αιχµή του δόρατος της παγκόσµιας εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Η έννοια της τηλεκπαίδευσης, δηλαδή η αλληλεπίδραση µεταξύ µαθητή-εκπαιδευτικού υλικού, µαθητή-δασκάλου και µαθητή-µαθητή, πήρε µια εντελώς διαφορετική διάσταση µέσα από εκπαιδευτικές εφαρµογές υπερµέσων. Τα µεγάλα πλεονεκτήµατα αυτού του τύπου εκπαίδευσης εστιάζονται σε τρία βασικά σηµεία. Μπορεί να διαβιβάσει βίντεο, να προσφέρει προσωπική

2 540 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ αλληλεπίδραση σε πραγµατικό χρόνο και να προβάλλει κείµενο. Η Αστρονοµία και η ιαστηµική εξελίσσονται ραγδαία στις µέρες µας µε την εµπλοκή όλο και περισσοτέρων χωρών στην εξερεύνηση του διαστήµατος. Αποτέλεσµα αυτής της κινητικότητας αποτελούν οι νέες ανακαλύψεις και ο συνεχής πολλαπλασιασµός των ερευνητικών προγράµµατων, προσελκύοντας ταυτόχρονα το ενδιαφέρον των ανθρώπων για τις εξελίξεις. Αντιθέτως, όµως, η επιστήµη αυτή, που στηρίζεται στα Μαθηµατικά, τη Φυσική, τη Χηµεία, την Τεχνολογία και τη ιαστηµική, ως µάθηµα επιλογής στο Λύκειο έχει µικρά ποσοστά στις προτιµήσεις των µαθητών. Για παράδειγµα, στο νοµό Ηµαθίας για το σχολικό έτος µεταξύ 11 Λυκείων το µάθηµα διδάχθηκε µόνο σε 7 τµήµατα. (Πληροφορία από τον υπεύθυνο του Π.Υ.Σ..Ε. Ν. Ηµαθίας) Η προσπάθεια αυτή αποβλέπει στη δηµιουργία ενός online βοηθήµατος για το µάθηµα της αστρονοµίας αλλά και στη διάδοση θεµάτων Αστρονοµίας σε κάθε ενδιαφερόµενο. ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι µαθητές έχουν σοβαρές δυσκολίες στην κατανόηση και στην εφαρµογή ακόµα και βασικών εννοιών σε απλές φυσικές διαδικασίες (Driver et al., Duit et al., 1991) αλλά και στην επίλυση των προβληµάτων (Reif, 1981). Οι πρωτογενείς διαισθητικές αντιλήψεις των παιδιών παρεµβαίνουν καθοριστικά στη µαθησιακή διαδικασία εµποδίζοντας την κατανόηση και αποδοχή των επιστηµονικών εννοιών. Ακόµη και οι «καλοί» µαθητές δεν καταφέρνουν να πετύχουν την εννοιολογική συσχέτιση βασικών εννοιών και αρχών της Φυσικής. Συνήθως η γνώση τους δεν είναι δοµηµένη, αλλά αποτελείται από ανεξάρτητα γεγονότα, διαδικασίες και εξισώσεις, φτωχά οργανωµένες για χρήση ή εφαρµογή (Van Heuvelen, 1991) Το πρόβληµα αυτό προσπαθήσαµε να αµβλύνουµε µε την εφαρµογή της κοινωνικοπολιτισµικής θεωρίας του L. Vygotsky ( ) µέσα σε συνεργατικά µαθησιακά πληροφοριακά περιβάλλοντα. Οι πλατφόρµες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (Content Managements Systems) προσφέρουν στον εκπαιδευόµενο τη δυνατότητα να εστιάσει στην κοινωνική πτυχή της γνώσης και να βελτιώσει τη µάθηση µέσα από αλληλεπιδράσεις και συνεργασίες µεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων. Σύµφωνα µε τον Vygotsky, αυτή η αλληλεπίδραση µε τους εκπαιδευτές και τους συν-εκπαιδευόµενους συντελεί στην επαυξητική µάθηση (incremental learning) και βοηθά τους εµπλεκοµένους να κατακτήσουν ευκολότερα τη ζώνη επικείµενης ανάπτυξης τους (zone of proximal development). Με τη δόµηση των µαθηµάτων και µε το υλικό που συγκεντρώσαµε, προσπαθήσαµε να δώσουµε ένα εναλλακτικό, σύγχρονο βοήθηµα σε όσους επιθυµούν να ασχοληθούν µε το µάθηµα της Αστρονοµίας. Εκτός από την ΑεξΑΕ µε τη χρήση των ΤΠΕ που προσφέρουµε, δίνουµε και τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς που επιθυµούν, να χρησιµοποιήσουν µέρος του υλικού για τη διδασκαλία του µαθήµατος τους στο σχολικό εργαστήριο H/Y (online) ή τη σχολική αίθουσα για την ενίσχυση της διδασκαλίας τους. Παράλληλα, το υλικό προσφέρεται για αξιοποίηση από ενήλικες που επιθυµούν να αποκτήσουν µια επιστηµονική καλλιέργεια (Scientific Literacy) σε θέµατα αστρονοµίας, ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθούν τις επιστηµονικές εξελίξεις. Το σύνολο του υλικού που συγκεντρώθηκε από επιλεγµένους ελληνικούς

3 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 541 και διεθνείς δικτυακούς τόπους µετά από διαρκή αναζήτηση, αξιολογήθηκε από εµάς, µεταφράστηκε στα ελληνικά και εναρµoνίστηκε µε την ύλη των σχολικών βιβλίων. Αναλυτικά, περιλαµβάνει διαδραστικές προσοµοιώσεις Flash, κινούµενες εικόνες (animations), οµιλίες Podcast, υπερκείµενα (hypertext), φύλλα εργασίας, φωτογραφίες, βίντεο, προσανατολισµένες δικτυακές αναζητήσεις (WebQuest) και ερωτηµατολόγια online. Τα µαθήµατα που σχεδιάστηκαν µε τη χρήση του Moodle CMS, χωρίσθηκαν σε ενότητες για το ηµοτικό, το Γυµνάσιο και το Λύκειο µε άξονα το περιεχόµενο των σχολικών βιβλίων. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ To Moodle Course Management System (CMS), αποτελεί την πιο διαδεδοµένη πλατφόρµα τηλεκπαίδευσης ανοιχτού λογισµικού (www.moodle.org). Το περιβάλλον του συγκεκριµένου λογισµικού βοηθά στην επίτευξη κοινωνικών αλληλεπιδράσεων οι οποίες βελτιστοποιούν και επαυξάνουν τη µάθηση σύµφωνα µε τις Κοινωνικογνωστικές Θεωρίες Μάθησης, Vygotsky L (1978) και UNESCO (2005). Χρησιµοποιώντας αυτή τη πλατφόρµα, «χτίσαµε» πάνω της διάφορες δραστηριότητες. Ενσωµατώσαµε διαφόρων ειδών διαδραστικές προσοµοιώσεις (Flash και Shockwave) που έχουν τη δυνατότητα µε την εισαγωγή διαφορετικών δεδοµένων από το χρήστη να παρουσιάζουν διαφορετικά αποτελέσµατα που προσοµοιάζουν µε τα πραγµατικά. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στον µαθητή να εργαστεί πειραµατιζόµενος σε ένα περιβάλλον ελκυστικό που του δίνει άµεσα και µετρήσιµα αποτελέσµατα. Πολλές από τις προσοµοιώσεις δίνουν την ευκαιρία στον µαθητή να τις «τρέξει» σύµφωνα µε το µοντέλο σκέψης που έχει διαµορφώσει, «τρέξε το µοντέλο µου» (run-my-model), όπως διατυπώθηκε από τους Raghavan K. και Glaser R.(1995), ώστε να συγκρίνει τη δική του άποψη µε την επιστηµονικά αποδεκτή. Κατά τους Alessi S., Trollip S. (2005) και Κόµη Β. (2004), οι προσοµοιώσεις δίνουν µια εξαιρετική βοήθεια στους εκπαιδευόµενους. Προσφέρουν τη δυνατότητα µέσω των εικονικών πειραµάτων και των πολλαπλών αναπαραστάσεων να συσχετίσουν φαινόµενα, να ανακαλύψουν σχέσεις, να επαληθεύσουν τις υποθέσεις τους και να δηµιουργήσουν νέες (UNESCO (2005)). Σε άλλες πάλι περιπτώσεις, οι προσοµοιώσεις εµφανίζουν στην οθόνη βήµα προς βήµα δυσνόητα φυσικά φαινόµενα προσφέροντας την ευκαιρία στον εκπαιδευτή για σχολιασµό και συζήτηση µε τους µαθητές του (µε τη παράλληλη χρήση του Chat). Ένα περιβάλλον προσοµοιώσεων όµως, µετατρέπεται σε µαθησιακό εφόσον οι συνοδευτικές δραστηριότητες είναι τέτοιες ώστε να βοηθούν τελικά τους µαθητές να οικοδοµήσουν ή να ολοκληρώσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν στοιχεία επιστηµονικής µεθόδου έρευνας. Οι δραστηριότητες, εποµένως, αποτελούν την καρδιά και την ψυχή ενός διερευνητικού λογισµικού εφόσον δεχόµαστε ότι οι κατάλληλες δραστηριότητες αποτελούν ένα «διδακτικό ενδιάµεσο» ανάµεσα στις δυνατότητες για προσοµοιώσεις ή µοντελοποιήσεις και στην εκµάθηση ενός γνωστικού τοµέα ( απόντες, 1999, 2001). Τα φύλλα εργασίας που χρησιµοποιήσαµε, λαµβάνοντας υπόψη τη διεθνή δικτυακή βιβλιογραφία, και όντας προσαρµοσµένα στο συγκεκριµένο µαθησιακό περιβάλλον συντάχτηκαν µε σκοπό την επίτευξη δύο στόχων. Αφ ενός τη δηµιουργία γνωστικής σύγκρουσης για την αναδόµηση των προϋπάρχουσων ιδεών και των παρανοήσεων των µαθητών, αφετέρου, να τους βοηθήσουν να

4 542 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ολοκληρώσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν στοιχεία επιστηµονικής µεθόδου έρευνας. Στο τελευταίο αποσκοπούν και οι προσανατολισµένες δικτυακές αναζητήσεις (WebQuest) όπου αναζητούν απάντηση στους προβλη- µατισµούς τους. Για την εύκολη εκτύπωση και ανάγνωση τους τα φύλλα εργασίας διατίθενται σε αρχεία FlashPaper (swf), ενώ για ευκολότερη συµπλήρωση και αποστολή τους, σε αρχεία MS Word (doc). Με το πολυµεσικό υλικό που διατίθεται για άµεση χρήση, επιδιώκουµε την ενεργοποίηση περισσότερων αισθήσεων στη µαθησιακή διαδικασία για την επίτευξη των προκαθορισµένων στόχων µας. Τέλος µε τη συµπλήρωση online ερωτηµατολογίων (Hot Potatoes, Flash και Java) ελέγχεται και αξιολογείται η διδασκαλία (Κασσωτάκης Μ. (2003), Βλάχος Ι. (2004), αλλά και το επίπεδο προόδου κάθε µαθητή. Η δυνατότητα της δωρεάν παρακολούθησης των µαθηµάτων ενεργοποιείται µε την εγγραφή των ενδιαφεροµένων, την ένταξή τους σε εικονική τάξη και την απόκτηση κωδικών πρόσβασης. Η διδασκαλία του µαθήµατος µπορεί να γίνει και στο σχολικό εργαστήριο µε το χωρισµό των µαθητών σε οµάδες 2-3 ατόµων ανά Η/Υ, υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού τους. Οι περισσότερες από εκατό προσοµοιώσεις, που έχουν µεταφραστεί στα ελληνικά και έχουν προσαρµοστεί στις ανάγκες του µαθήµατος, µπορούν να αξιοποιηθούν και αποσπασµατικά µε τη χρησιµοποίηση βιντεοπροβολέα ακό- µα και στη σχολική τάξη. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Με την επιλογή µας αυτή, επιδιώξαµε να δώσουµε ποικίλες δυνατότητες ευελιξίας και παραµετροποίησης κυρίως στον εκπαιδευτή, ο οποίος έχοντας στα χέρια του ένα «ζωντανό» λογισµικό να µπορεί να παρεµβαίνει δραστικά στη µαθησιακή πορεία, αλλάζοντας το περιεχόµενο των µαθηµάτων, τη σειρά των δραστηριοτήτων, τους υπερσυνδέσµους αλλά και να ελέγχει διαρκώς τη µαθησιακή εξέλιξη του κάθε µαθητή. Έτσι λοιπόν η προσπάθειά µας αποβλέπει: Α) να δώσει στους µαθητές τη δυνατότητα να ασχοληθούν µε το µάθηµα της Αστρονοµίας και Φυσικής από απόσταση µε τη χρήση των ΤΠΕ. Β) στην εξοικείωση τους σε εικονικά πειράµατα και την ανάλυση δεδοµένων από γραφικές παραστάσεις, φωτογραφικό υλικό για την εξαγωγή συµπερασµάτων Γ) στην ανάπτυξη της εκπαιδευτικής έρευνας για την βελτίωση της ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε τη χρήση των ΤΠΕ. ) στη γνωριµία και εξοικείωση της εκπαιδευτικής κοινότητας (και όχι µόνον) µε την τηλεκπαίδευση ώστε αποκτώντας εµπειρία να καλύψουν µε µεγαλύτερη ευκολία µελλοντικές τους ανάγκες στην επαγγελµατική κατάρτιση, στην παροχή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή και στην κάλυψη επιστηµονικού αλφαβητισµού. Ε) να συνειδητοποιήσουν εκπαιδευτές και µαθητές τις δυνατότητες που τους παρέχουν οι Νέες Τεχνολογίες (χρησιµοποιώντας τες κατάλληλα) στη διαδικασία της µάθησης και να επιδιώξουν την περαιτέρω διάδοσή τους. ΣΤ) να αναλαµβάνουν οι µαθητές ατοµικά και οµαδικά πρωτοβουλίες, να επικοινωνούν µε υπεύθυνους και ειδικούς για διευκρινιστικά σχόλια και άντληση πληροφοριών χωρίς ενδοιασµούς, σε πνεύµα συνεργασίας και

5 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 543 αλληλοσεβασµού. Ζ) να κάνουν κτήµα τους οι µαθητές σύγχρονους εκπαιδευτικούς µηχανισµούς και να τους χρησιµοποιούν µε ευχέρεια για την επίλυση απλών και σύνθετων προβληµάτων. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αρχικά, οι εκπαιδευόµενοι επισκέπτονται τον δικτυακό τόπο του µαθήµατος: και ενηµερώνονται από τον πίνακα ανακοινώσεων «Τελευταία νέα» για το χρονοδιάγραµµα του µαθήµατος. Εκεί µπορούν να διαβάσουν και να εκτυπώσουν τους κανονισµούς του δικτυακού τόπου, οδηγίες χρήσης, σχέδια διδασκαλίας, ανακοινώσεις ή να «κατεβάσουν» φύλλα εργασίας για οµαδική ή ατοµική εργασία. Για την επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευοµένων προβλέπεται η χρήση Forum και Chat, ενώ η αποστολή των εργασιών από τους µαθητές γίνεται µε , οι οποίες και αξιολογούνται από τον εκπαιδευτή. Το υλικό των µαθηµάτων αποτελείται από φύλλα εργασίας µε οδηγίες για τη χρήση των προσοµοιώσεων και περιλαµβάνει διευθύνσεις στο διαδίκτυο µε οδηγίες για την πλοήγηση και τη συλλογή πληροφοριών. Στο δικτυακό τόπο οι µαθητές µπορούν να ανατρέξουν σε εκπαιδευτικό υλικό που αποτελείται από πλήθος προσοµοιώσεων, φωτογραφίες, βίντεο, οµιλίες podcast αλλά και φύλλα εργασίας. Επίσης διατίθενται φύλλα εργασίας MSExcel όπου µε τη µεταφορά δεδοµένων από τις προσοµοιώσεις δηµιουργούνται αυτόµατα γραφικές παραστάσεις που αξιοποιούνται σε κάποιες ενότητες. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Το φαινόµενο της παλίρροιας) Γνωρίζοντας ότι καµιά µέθοδος και καµιά διδακτική προσέγγιση δεν αποτελεί πανάκεια, επιλέξαµε το πρότυπο της εποικοδοµητικής διδασκαλίας και συγκεκριµένα το διδακτικό µοντέλο των Driver και Oldham (1986) ως αυτό που προσαρµόζεται καλύτερα στον τύπο της διδασκαλίας µας. Συνδυάζεται έτσι η κατανόηση φυσικών εννοιών µε την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις επιστηµονικές διαδικασίες και τελικά την απόκτηση επιστηµονικής νοοτροπίας από τους µαθητές. Επίσης, προσπαθούµε να πετύχουµε την πλήρη παιδαγωγική αξιοποίηση των εργαλείων που η πλατφόρµα moodle µας παρέχει. Ο µαθητής έχει τη δυνατότητα να εισέρχεται στο χώρο του µαθήµατος την ώρα που επιθυµεί είτε για να εκφράσει τις απορίες του µε τη βοήθεια του forum (ασύγχρονη επικοινωνία), είτε για να κάνει επαναλήψεις µε τη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού που είναι πάντοτε στη διάθεση του. Τα εργαλεία αυτά δίνουν σάρκα και οστά στην έννοια της ασύγχρονης συνεργατικής µάθησης σπάζοντας τα δεσµά του τόπου και του χρόνου στην εκτέλεση µιας εργασίας. Παράλληλα, το εργαλείο Chat που διαθέτει το moodle παρέχει πολλά πλεονεκτήµατα της σύγχρονης συνεργατικής µάθησης, επιτρέποντας στους µαθητές να εργάζονται από το σπίτι τους και να επικοινωνούν σε πραγµατικό χρόνο.

6 544 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΗΜΑ 1 ο (η φάση του προσανατολισµού) Αρχικά ο εκπαιδευτής καλεί τους µαθητές να παρακολουθήσουν µια προσο- µοίωση µε το φαινόµενο της παλίρροιας, προκειµένου να κεντρίσει την προσοχή τους. Η προσοµοίωση παρουσιάζει µια παραλία όπου η στάθµη των υδάτων ανεβοκατεβαίνει κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Ο εκπαιδευτής απλώς, συνιστά στους µαθητές να εστιάσουν το ενδιαφέρον τους σε αυτό που θεωρούν σηµαντικό. ΒΗΜΑ 2 ο (η φάση της ανάδειξης των ιδεών των µαθητών) Ο εκπαιδευτής παραπέµπει τους µαθητές στο Forum όπου έχει ανοίξει θέµα µε τίτλο: «Σχολιάστε το φαινόµενο που παρατηρήσατε στην προσοµοίωση». Ο εκπαιδευτής µπορεί να παρεµβαίνει διευκολύνοντας τη συζήτηση µε κατάλληλες ερωτήσεις (π.χ. ζητώντας τις απόψεις τους σε κάποιο υποθετικό πείραµα). Αφού γίνει διάλογος και ο σχολιασµός από όλους, αναδεικνύονται οι προϋπάρχουσες ιδέες των µαθητών. Ο εκπαιδευτής καταγράφει και κωδικοποιεί τις ιδέες που αναδεικνύονται σε ατοµικό ή οµαδικό επίπεδο µέσα από τις απαντήσεις που δίνονται, τις κατηγοριοποιεί προκειµένου να συντάξει το κατάλληλο φύλλο εργασίας που θα επιφέρει τη γνωστική σύγκρουση. ΒΗΜΑ 3 ο (η φάση της αναδόµησης των ιδεών των µαθητών) Οι µαθητές ενθαρρύνονται να ελέγξουν τις απόψεις τους. Καλούνται να διαχειριστούν τα δεδοµένα από συγκεκριµένους δικτυακούς τόπους, να πειρα- µατιστούν µε προσοµοιώσεις και να συµπληρώσουν το φύλλο εργασίας. Παράλληλα ο εκπαιδευτής συµµετέχει στη συζήτηση τους στο Forum και δίνει πρόσθετη βοήθεια στη χρήση των προγραµµάτων. Προτείνει τρόπους έρευνας και τους ενθαρρύνει στη διαδικασία υποβολής ερωτήσεων. Οι µαθητές αφού καταγράψουν, συζητήσουν, συγκρίνουν, µετρήσουν, υποθέσουν, προβλέψουν και αξιολογήσουν τα δεδοµένα, καταλήγουν στις απαντήσεις τους. Κάθε εκπαιδευόµενος αποστέλλει µέσω στον εκπαιδευτή συµπληρωµένο ατο- µικό φύλλο εργασίας. ΒΗΜΑ 4 ο (Η φάση της εφαρµογής) Τώρα οι µαθητές εφαρµόζουν τις νέες γνώσεις που απέκτησαν και δίνουν λύσεις σε πραγµατικά προβλήµατα. Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει εικόνες, βίντεο που εστιάζουν στην αξιοποίηση του φαινόµενου της παλίρροιας από τον άνθρωπο. Τους προτείνει να εισάγουν τα µετρήσιµα δεδοµένα από συγκεκρι- µένη προσοµοίωση σε ένα ειδικά σχεδιασµένο φύλλο εργασίας (Excel) όπου αυτόµατα εµφανίζεται η γραφική παράσταση του φαινόµενου. Έτσι επιβεβαιώνουν το συµπέρασµά τους για την περιοδικότητα της και συσχετίζουν αυτά που έµαθαν µε τις εµπειρίες της καθηµερινής ζωής. ΒΗΜΑ 5 ο (Η φάση της ανασκόπησης) Την επόµενη ηµέρα γίνεται συζήτηση στο Chat όπου εκπαιδευτής και εκπαιδευόµενοι συζητούν και συγκρίνουν τις νέες απόψεις τους µε αυτές που είχαν στην αρχή του µαθήµατος. Ο εκπαιδευτής ενθαρρύνει τους µαθητές να συζητήσουν µεταξύ τους τρόπους που χρησιµοποίησαν για την αναδόµηση των αρχικών τους ιδεών και να ανακοινώσουν στο Forum κατόπιν συνεργασίας τα τελικά συµπεράσµατά τους. Όσοι εκπαιδευόµενοι έχουν αλλάξει άποψη αναφέρουν τους λόγους που τους οδήγησαν στην εγκατάλειψη των παλαιών τους

7 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 545 απόψεων. Οι διαδικασίες αυτές µπορεί να θεωρηθούν ως στοιχεία αυτορρύθ- µισης και µεταγνώσης (Ψύλλος κ.ά., 1993). Τα δικτυακά µαθήµατα αστρονοµίας λοιπόν, µπορούν να υλοποιηθούν είτε µέσα σε µια σχολική αίθουσα ως «ενδο-τµηµατική» (intra-classroom) εκπαίδευση, είτε ως «υπερ-τµηµατική» (extra-classroom) εκπαίδευση, δηλαδή ως ΑεξΑΕ. Οι µαθητές αναπτύσσουν µεταγνωστικές δεξιότητες µε τα εργαλεία της πλατφόρµας (forum, chat), µετατοπίζουν το ενδιαφέρον από τη λύση στη διαδικασία, δηλαδή όχι µόνον στην ωρίµανση των βασικών νοητικών λειτουργιών τους, αλλά και στην αντίστοιχη µεθοδολογική διευκόλυνση αυτών. Βασική παραδοχή µας είναι ότι σηµαντικότερη δεξιότητα για το µέλλον, είναι µια σκέψη που θα ελέγχεται και θα κατευθύνεται από το ίδιο το άτοµο, το οποίο θα είναι σε θέση να γνωρίζει τη διαδικαστική αντιµετώπιση δυσκολιών αλλά και την ποικιλότητα στους τρόπους αντιµετώπισης (Λαζακίδου κ.ά., 2004). Ακολουθεί ατοµική βαθµολόγηση από τον εκπαιδευτή και ανάρτησή της βαθµολογίας στον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Κατά την υλοποίηση των µαθηµάτων αξιολογήσαµε τα ακόλουθα προβλήµατα: Α) Για την ολοκλήρωση της διδασκαλίας σε µια ενότητα µαθηµάτων στην εκπαίδευση από απόσταση απαιτήθηκε διπλάσιος ή και τριπλάσιος χρόνος σε σχέση µε τη παραδοσιακή µέθοδο διδασκαλίας στη σχολική τάξη. Για παράδειγµα, η διατύπωση απόψεων διάρκειας δύο λεπτών µε οµιλία, απαιτεί δέκα λεπτά πληκτρολόγηση. Η φωνητική τηλεδιάσκεψη µεταξύ πολλών ατόµων, προς το παρόν παραµένει προβληµατική αλλά µε τα τεχνολογικά άλµατα των τελευταίων ετών σύντοµα θα δοθεί λύση. Τα πλεονεκτήµατα όµως της ασύγχρονης επικοινωνίας (δυνατότητα του µαθητή επιλογής τόπου και χρόνου του µαθήµατος) αντισταθµίζουν τα παραπάνω προβλήµατα. Β) Η αξιολόγηση σε πραγµατικό χρόνο είναι αδύνατη στις ανοικτού τύπου ερωτήσεις. όθηκε λύση µε αποστολή των απαντήσεων σε µορφοποιηµένο έγγραφο Word. Γ) Η χρήση της τηλεδιάσκεψης και του Chat ως µέθοδοι επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων περιορίζει την αυτονοµία των εκπαιδευοµένων λόγω της ανάγκης της ταυτόχρονης συµµετοχής τους τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Εναλλακτικά προτείνουµε τον περιορισµός του Chat και τη χρήση της ασύγχρονης επικοινωνίας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Alessi S., Trollip S. (2005) Πολυµέσα και εκπαίδευση, Αθήνα: Εκδόσεις Γκιούρδα. ASPIRE Astrophysics Science Project, Univerity of Utah, τελευταία πρόσβαση 2 Φεβρουαρίου 2006, ιστοχώρος Beaty W, Children s Misconceptions about Science, τελευταία πρόσβαση 2 Φεβρουαρίου 2006, ιστοχώρος Dodge B., March T., San Diego State University ιστοχώρος Dougiamas M. Επίσηµος δικτυακός τόπος του Moodle, τελευταία πρόσβαση 2 Φεβρουαρίου 2006, ιστοχώρος Driver R και Oldham V (1986), A constructivist approach to curriculum development in science, USA, Studies in Science Education.

8 546 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Driver R., Guesne E. & Tiberghien A. (Eds.) (1985). Children s ideas in Science. Mil ton Keynes: Open University Press. Duit R., Goldberg F. & Nidderer H. (Eds.) (1991). Research in Physics Learning: Theoretical Issues and Empirical Studies, Kiel, IPN-University of Kiel. European Space Agency, τελευταία πρόσβαση 6 Φεβρουαρίου 2006, ιστοχώρος National Aeronautics and Space Administration, τελευταία πρόσβαση 6 Φεβρουαρίου 2006, ιστοχώρος Ninth Grade Astronomy Curriculum Resources, τελευταία πρόσβαση 6 Φεβρουαρίου 2006, ιστοχώρος Philip C. Plait, Bad Astronomy, τελευταία πρόσβαση 6 Φεβρουαρίου 2006, ιστοχώρος badastronomy.com. Reif, F. (1981). Teaching problem solving-a scientific approach, The Physics Teacher, May, Seeds, M. (2001) Astronomy: The Solar System and Beyond. USA, Brooks/ Cole. UNESCO (2005) How ICT Can Create New Open Learning Environment. Van Heuvelen, A. (1991), Learning to think like a physicist: A review of research based instructional strategies, American Journal of Physics, 59(10), Vygotsky L (1978). Mind in Society, Cambridge, Harvard University Press. Αβούρης Ν. κ.α., (2005) Οι προηγµένες τεχνολογίες διαδικτύου στην υπηρεσία της µάθησης, στο Ρετάλης Σ.(επιµ), Αθήνα:Εκδόσεις Καστανιώτης. Βλάχος Ι. (2004), Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήµες: Η πρόταση της Εποικοδόµησης, Αθήνα, Εκδόσεις Γρηγόρη. απόντες Ν., Πρόταση για τη δοµή µιας δραστηριότητας µε διερευνητικό λογισµικό, τελευταία πρόσβαση 6 Φεβρουαρίου 2006, ιστοχώρος Κασσωτάκης Μ. (2003), Η αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών, Αθήνα, Εκδόσεις Γρηγόρη. Κόκκοτας Π. (2004) Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών, 4 η έκδοση, Αθήνα, Εκδότης Κόκκοτας Π. Κόµης Β. (2004) Εισαγωγή στις εκπ/κές εφαρµογές των ΤΠΕ, Αθήνα, Εκδόσεις ΝΤ. Λαζακίδου-Καφετζή Γ., Παρασκευά Φ., Ρετάλης Σ. (2004) Ανιχνεύοντας Τρόπους Αξιοποίησης της Μεταγνώσης στην Επίλυση Μαθηµατικών Προβληµάτων, 4ο Συνέδριο ΕΤΠΕ-Αθήνα 2004 Ψύλλος. κ.α., (1993). Εποικοδόµηση της Γνώσης στην Τάξη µε Συνέρευνα ασκάλου και Μαθητή, περιοδικό Σύγχρονη Εκπαίδευση, τεύχος 70.

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ. Παραδοτέο 4.2.3α: Οµογενοποιηµένο επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, µέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Θέµατα στην Εκπαίδευση, 6 (1) 23-57, 2005 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Κυπαρισία A. Παπανικολάου Συνεργάτης Ερευνήτρια spap@di.uoa.gr Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για το διαβαθµισµένο

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica Τ. Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης

E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης Μεταπτυχιακή Διατριβή Βενιέρη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Ανάπτυξη Μαθημάτων για εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με τη χρήση του Συστήματος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής»

«Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής» Ελευθερία Αλεξανδρή 1, Ιωάννης Στάγιας 2

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του»

Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Γάτου Ευαγγελία 1, Καπανιάρης Αλέξανδρος 2 egatou@sch.gr, kapaniaris@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19-20,2 ο Γυµνάσιο Βόλου 2 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναγνώρισε εγκαίρως την αναγκαιότητα ενσωμάτωσης των ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Mάθηση βασισµένη σε Πηγές: Πληροφοριακός Εγγραµµατισµός και Οργάνωση ιαδικτυακών Εξερευνήσεων

Mάθηση βασισµένη σε Πηγές: Πληροφοριακός Εγγραµµατισµός και Οργάνωση ιαδικτυακών Εξερευνήσεων Κεφάλαιο 6 ο Mάθηση βασισµένη σε Πηγές: Πληροφοριακός Εγγραµµατισµός και Οργάνωση ιαδικτυακών Εξερευνήσεων Κ. Παπανικολάου Σκοπός Σκοπός του συγκεκριµένου κεφαλαίου είναι η ένταξη του πληροφοριακού εγγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση Θέµα: «ηµιουργία ηλεκτρονικού συστήµατος εκµάθησης και υποστήριξης σπουδαστών στις ξένες γλώσσες (φροντιστηρίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Βολάνης Μιχάλης Χρόνης, ΜΕ 10007 Επιβλέπων: Καθηγητής κ. Συμεών Ρετάλης Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση

Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση Α. Γκίκας Διευθυντής ΓΕΛ Προαστίου, Υπ. Δρ. Θεολογικής σχολής Α.Π.Θ. alexgkikas@gmail.com Περίληψη Σήµερα, σε παγκόσµιο επίπεδο, υπάρχει η

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Βερύκιος. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Ο Συντονιστής του Γνωστικού Αντικειμένου. «Πληροφορική» Β.

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Βερύκιος. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Ο Συντονιστής του Γνωστικού Αντικειμένου. «Πληροφορική» Β. Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: Διαδικτυακή συνεργατική εκπαίδευση από απόσταση: LAMS πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ν., ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΛΙΟΥΤΑ Χ., ΜΑΣΟΥΡΟΥ Β. ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ISBN: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ... 6 Θεωρίες μάθησης και υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα