ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ"

Transcript

1 ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1_.indd 1

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ 1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ Η πιο βασική διάκριση του Δίκαιου (summa divisio) είναι η διάκρισή του σε δύο ευρείς κλάδους: α) το Δημόσιο Δίκαιο και β) το Ιδιωτικό Δίκαιο. Δημόσιο Δίκαιο είναι ο κλάδος του Δικαίου που ρυθμίζει την οργάνωση, τη συγκρότηση και την άσκηση της κρατικής εξουσίας και τις σχέσεις των πολιτών με αυτή. Ιδιωτικό Δίκαιο είναι ο κλάδος του Δικαίου που ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ των ιδιωτών μέσα σε μια κοινωνία 1. Ένα βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί τους κανόνες του Δημοσίου δικαίου από τους κανόνες του Ιδιωτικού Δικαίου (πέραν του αντικειμένου τους) είναι ο βαθμός της επιτακτικότητάς τους. Έτσι, προς επιβεβαίωση της επιτακτικότητας του Δημοσίου Δικαίου, όλοι οι κανόνες του Δημοσίου Δικαίου είναι «αναγκαστικοί» (jus cogens), δηλαδή η εφαρμογή τους δεν μπορεί να αποκλεισθεί με βάση τη βούληση των ενδιαφερομένων. Αντίθετα, μερικοί (όχι όλοι) από τους κανόνες του Ιδιωτικού Δικαίου είναι «ενδοτικοί» (jus dispositivum), δηλαδή μπορούν να παρακαμφθούν στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι ρυθμίσουν με τρόπο διαφορετικό τις μεταξύ τους σχέσεις. Η ενδοτικότητα των κανόνων δικαίου είναι μια έννοια ξένη προς το Δημόσιο Δίκαιο. Το Δημόσιο Δίκαιο διακρίνεται σε επιμέρους κλάδους, οι σημαντικότεροι από τους οποίους είναι το Συνταγματικό Δίκαιο, το Διοικητικό Δίκαιο,το Ποινικό Δίκαιο, το Δημοσιονομικό Δίκαιο, το Φορολογικό Δίκαιο, το Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, το Δικονομικό Δίκαιο κ.λπ.. Το Συνταγματικό Δίκαιο περιλαμβάνει τους γενικότερους κανόνες που αφορούν τη συγκρότηση της Πολιτείας, την 1 Β λ. τελείως ενδεικτικά Γ. Κορδάτος: Εισαγωγή εις την νομικήν επιστήμην (1939), σελ Επίσης βλ. τη σχετική ανάπτυξη του Α. Δημητρόπουλου: Σύστημα Συνταγματικού Δικαίου (2011) σελ _.indd 3

3 4 ΜΕΡΟΣ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ άσκηση των κρατικών λειτουργιών και τα θεμελιώδη δικαιώματα των προσώπων. Το Διοικητικό Δίκαιο είναι ο κλάδος του Δικαίου που αφορά την οργάνωση, τη συγκρότηση και την άσκηση της εκτελεστικής λειτουργίας. Το Δημοσιονομικό Δίκαιο αφορά την περιέλευση εσόδων στις κρατικές λειτουργίες και τη διάθεσή τους για την εξυπηρέτηση των δημόσιων και κοινωνικών σκοπών. Το Φορολογικό Δίκαιο είναι ο κλάδος του Δικαίου που αφορά την επιβολή, τη βεβαίωση και την είσπραξη των φόρων. Το Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης είναι ο κλάδος του δικαίου που αφορά την παροχή ασφαλιστικής καλύψεως από δημόσιους ασφαλιστικούς φορείς. Το Ποινικό Δίκαιο είναι ο κλάδος του Δικαίου που αφορά τον προσδιορισμό των εγκλημάτων και τις διαδικασίες επιβολής ποινών στους δράστες τους. Το Δικονομικό Δίκαιο είναι ο κλάδος του δικαίου που αφορά τη διαδικασία με την οποία απονέμεται η Δικαιοσύνη ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο λογιστής είναι ένας εφαρμοστής του Δικαίου και, λόγω της ιδιότητάς του αυτής, οφείλει να γνωρίζει το Δίκαιο και ειδικότερα το Δημόσιο Δίκαιο. Για την κατανόηση της σημασίας που έχει το Δίκαιο και μάλιστα το Δημόσιο Δίκαιο για τον λογιστή, πρέπει πρωτίστως να επισημανθεί ότι το Κράτος, λαμβάνοντας υπ όψη τη σημασία του επαγγέλματος του λογιστή για την κοινωνία και τα μέλη της, το ρυθμίζει με κανόνες αναγκαστικού δικαίου, θέτοντας τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για την άσκησή του και προβλέποντας διοικητικές κυρώσεις για τον λογιστή φοροτεχνικό που παραβαίνει τα καθήκοντά του 3. Για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή-φοροτεχνικού απαιτείται να προβεί ο ενδιαφερόμενος σε αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος προς την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά -αντίγραφα πτυχίων κ.λπ.-. Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, εφόσον η αναγγελία πληρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις χορηγεί στον αναγγέλλοντα επαγγελματική ταυτότητα ή διαφορετικά απαγορεύει σε αυτόν την άσκηση του 2 Η σημασία της διάκρισης του Δικαίου σε κλάδους έγκειται στο ότι διευκολύνει τη διδασκαλία (για τη γνωριμία των σπουδαστών με το Δίκαιο) και οδηγεί στον επιμερισμό-καταμερισμό της επιστημονικής έρευνας. Οπωσδήποτε η διάκριση του Δικαίου σε κλάδους έχει σχετική αξία και όχι απόλυτη ισχύ, ενόψει ιδίως του ότι κανένας κλάδος δικαίου δεν είναι στεγανά διαχωρισμένος από τους άλλους κλάδους δικαίου, υπάρχει η δυνατότητα για ατέρμονη διαίρεση των κλάδων του Δικαίου σε υποκλάδους κ.λπ. και παράλληλα η δυνατότητα συνθέσεως νέων κλάδων δικαίου. Βλ. Ν. Παπαδόπουλος: Γενικές Αρχές Δικαίου (2010) σελ Βλ. βλ. ν. 2515/1997 Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών κ.λπ.), π.δ. 340/1998 περί του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του, τα οποία τροποποιήθηκαν εν μέρει με μεταγενέστερες διατάξεις. 1_.indd 4

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ 5 επαγγέλματος του λογιστή-φοροτεχνικού. Επίσης το Ο.Ε.Ε. μπορεί οποτεδήποτε να επιβάλει σε λογιστή-φοροτεχνικό την απαγόρευση της άσκησης της επαγγέλματος και να αφαιρέσει από αυτόν την επαγγελματική ταυτότητα, εφόσον διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις (άρθρο 4 π.δ. 340/1998). Το εύρος της επαγγελματικής δραστηριότητας του λογιστή ρυθμίζεται με βάση την τάξη στην οποία κατατάσσεται: οι λογιστές φοροτεχνικοί Α τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών, οι οποίοι τηρούν απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία, ενώ οι λογιστές φοροτεχνικοί Β τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών, οι οποίοι τηρούν απλογραφικά βιβλία. Για την προαγωγή του λογιστή φοροτεχνικού σε ανώτερη τάξη απαιτείται αίτηση προς την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και προσκομιδή πιστοποιητικού παρακολουθήσεως επιμορφωτικών σεμιναρίων και αξιολογήσεώς του 4. Έναντι του Ο.Ε.Ε., ο λογιστής φοροτεχνικός υπέχει μία σειρά υποχρεώσεων: α)υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης κάθε έτος, με την οποία θα δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για αδικήματα με ατιμωτικό χαρακτήρα που επισύρουν την έκπτωσή του από το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού 5, ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα προβλεπόμενο από τον Κώδικα Δεοντολογίας λογιστών - φοροτεχνικών και ότι έχει παρακολουθήσει όλη την την παρεχομένη από το Ο.Ε.Ε. αναγκαία εκπαίδευση που αντιστοιχεί στο επίπεδο της επαγγελματικής του κατάταξης. β)υποχρέωση ετήσιας καταβολής χρηματικού ποσού ως δικαιωμάτων του Ο.Ε.Ε.. Λογιστικές ή φοροτεχνικές Υπηρεσίες μπορεί να παρέχονται και από νομικά πρόσωπα, που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις (νόμιμη σύσταση, λειτουργία, εκπροσώπηση και φορολογική έναρξη δραστηριότητας) και αναγγέλλονται στο Ο.Ε.Ε. (άρθρο 10 π.δ. 340/1998). Τόσο τα φυσικά πρόσωπα όσο και τα νομικά πρόσωπα που νομίμως παρέχουν λογιστικές φοροτεχνικές υπηρεσίες εγγράφονται σε ειδικό μητρώο που τηρείται στο Ο.Ε.Ε.. Ρητώς ορίζεται στο π.δ. 340/1998 (άρθρο 12) ότι ο λογιστής φοροτεχνικός ευθύνεται έναντι του εντολέα του (πελάτη του) για κάθε είδους φορολογικές ή άλλες επιβαρύνσεις που προέκυψαν από υπαιτιότητά του. Στις περιπτώσεις τελέσεως από τους λογιστές φοροτεχνικούς εργασιών που υπερβαίνουν τα όρια της άδειάς τους προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις. Καταρχήν επιβάλλεται από την Κεντρική Διοίκηση του Ο.Ε.Ε. πρόστιμο και σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής (δηλαδή δεύτερης επαναλήψεως της παραβάσεως) ή μη καταβολής των επιβληθέντων προστίμων από τον παραβάτη, τού ανακαλείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (άρθρο 13 π.δ. 340/98). Επίσης, προβλέπεται η κύρωση της αφαίρεσης της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από τον λογιστή φοροτεχνικό 1)εάν καταδικάσθηκε για ατιμωτικό αδίκημα (που ορίζεται στο άρθρο 18 1 π.δ. 340/98), 2)εάν συνέπραξε αποδεδειγμένα σε πράξεις ή παραλείψεις που έχουν ως συνέπεια τα βιβλία και στοιχεία να μην εμφανίζουν την πραγματική κατάσταση. Αντιστοίχως, η άδεια λειτουργίας γραφείου παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών αφαιρείται, όταν εκλείψουν οι νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας του ή όταν αφαιρείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού του υπευθύνου ή των υπευθύνων για τη λειτουργία του (άρθρο 14 3 π.δ. 340/1998). 4 Για την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων και την αξιολόγηση (εξέτασή) του ο λογιστής φοροτεχνικός πρέπει να πληρεί ορισμένες τυπικές προϋποθέσεις. Βλ. ιδίως άρθρα 5 και 7 π.δ. 340/ Τα αδικήματα αυτά αναφέρονται στο άρθρο 14 του π.δ. 340/98. 1_.indd 5

5 6 ΜΕΡΟΣ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Επίσης, ο λογιστής φοροτεχνικός είναι υποχρεωμένος να τηρεί δεσμευτικούς κανόνες δεοντολογίας που αφορούν τις επαγγελματικές υπηρεσίες του, την ανεξαρτησία και αντικειμενικότητά του, την εχεμύθειά του, την ποιοτική επάρκεια των εργασιών του, τη διαφήμισή του, τις σχέσεις του με τους συναδέλφους του, τους ελεγκτικούς φορείς και τους άλλους δημόσιους φορείς, το καθήκον του να προστατεύει το κύρος του Ο.Ε.Ε.. Η παράβαση των υποχρεώσεων αυτών επισύρει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (επίπληξη, πρόστιμο, προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της επαγγελματικής ταυτότητας 6. Πέραν της ρυθμίσεως του επαγγέλματος του λογιστή με κανόνες Δημοσίου Δικαίου, η ουσιαστική γνώση του Δημοσίου Δικαίου έχει ιδιαίτερη σημασία για τον λογιστή. Στο αντικείμενο του λογιστή εμπίπτει μεταξύ άλλων η διεκπεραίωση φορολογικών και ασφαλιστικών υποθέσεων των διοικουμένων έναντι των δημόσιων αρχών λ.χ. είτε των φορολογικών αρχών, οι οποίες είναι συνήθως δημόσιες υπηρεσίες, είτε των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίοι συνήθως περιβάλλονται το σχήμα των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Ο λογιστής τηρεί τα επίσημα φορολογικά βιβλία και στοιχεία των επιχειρήσεων, υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις (εισοδήματος, ΦΠΑ κ.λπ.), εκπροσωπεί τους φορολογούμενους εντολείς του ενώπιον των φορολογικών αρχών για καθημερινά ή εξαιρετικά ζητήματα 7. Επίσης, ο λογιστής καταρτίζει τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των εργοδοτών προς το Ι.Κ.Α., υπολογίζει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές και μεριμνά για την καταβολή τους στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων αυτών (οι οποίες αναφέρονται τελείως ενδεικτικά) ενημερώνει, συμβουλεύει και υποδεικνύει λύσεις προς τους πελάτες του ή τον εργοδότη του. Οφείλει επομένως να γνωρίζει εκείνους τους δεσμευτικούς κανόνες που τις διέπουν και αποτελούν ύλη του Δημοσίου Δικαίου, δεδομένου ότι είναι κανόνες δικαίου που διέπουν τη συγκρότηση, τη λειτουργία και την άσκηση δημόσιας εξουσίας καθώς επίσης τις σχέσεις των διοικουμένων με αυτήν. Πέραν από τη γενική γνώση και εποπτεία του Γενικού Μέρους του Δημοσίου Δικαίου, ο λογιστής οφείλει να γνωρίζει και να ερευνά ιδίως δύο ιδιαίτερους κλάδους του Δημοσίου Δικαίου: το Φορολογικό Δίκαιο και το Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης. Επίσης, αξίζει ιδιαίτερης μνείας ότι στο Δημόσιο Δίκαιο συγκαταλέγονται οι ειδικοί νομοθετικοί κανόνες που διέπουν την κατάρτιση της απογραφής και των λογιστικών εκθέσεων που αποβλέπουν στην πληροφόρηση των εξωτερικών χρηστών -δηλαδή του ισολογισμού, του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως, του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, του προσαρτήματος, του λογαριασμού 6 Βλ. απόφαση 57088/ΔΙΟΕ-1033 Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών (ΦΕΚ Α 3314/ ). 7 Βλ. και άρθρο 9 του π.δ. 340/ _.indd 6

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ 7 Γενικής Εκμεταλλεύσεως -, τη δημοσίευση του ισολογισμού, την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στις οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά ανωνύμων εταιρειών, την τήρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων κ.λπ. Αυτοί οι κανόνες περιέχονται στα άρθρα 41,42α και 43 του ν. 2190/1920 (κατάρτιση απογραφής, σύνταξη ισολογισμού και αποτίμηση περιουσίας ανωνύμων εταιρειών), 22 1 και 23 1 του ν. 3190/1955 ( κατάρτιση απογραφής, αποτίμηση περιουσίας, σύνταξη ισολογισμού εταιρειών περιορισμένης ευθύνης), στο άρθρο , του π.δ. 1123/1980, στο άρθρο 13 του ν. 3229/2004, που πρόσθεσε τα άρθρα στον ν. 2190/1920 (εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στις οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά ανωνύμων εταιρειών), στον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012, τήρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων), ο οποίος αντικατέστησε τον μη ισχύοντα πλέον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992) 8 κ.λπ.. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗ 1. Ποιο είναι το αντικείμενο του Δημοσίου Δικαίου; 2. Ενδιαφέρει το Δημόσιο Δίκαιο το Λογιστή; 3. Μπορείτε να κάνετε μία γενική καταγραφή (όχι κατ' ανάγκην πλήρη ούτε εξαντλητική) των κανόνων Δημοσίου Δικαίου που συνδέονται άμεσα με τη Λογιστική; ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. Ράικος: Συνταγματικό Δίκαιο Ι-Εισαγωγή στη Γενική Πολιτειολογία και Οργανωτικό Μέρος Ι σελ , Α. Δημητρόπουλος: Σύστημα Συνταγματικού Δικαίου (2011) σελ. 59επ., Ν. Παπαδόπουλος: Γενικές Αρχές Δικαίου (2010) σελ. 5-9, Ν. Πομόνης: Λογιστική (2004) σελ , Γ. Κορδάτος: Εισαγωγή εις την νομικήν επιστήμην (1939), σελ Πβλ. και Ν. Πομόνης: Λογιστική (2004) σελ , όπου μνημονεύονται οι σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας. 1_.indd 7

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ του Π.Δ 340/1998 «Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του» (συμπεριλαμβάνονται οι τροποποιήσεις με τους Ν. 2771/1999,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ Κ.Δ ΤΟΥ ΟΕΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 Σκοπός Ο παρών Κώδικας έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας των παρεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αριθµ. 57088 / ΙΟΕ-1033/18.12.2013 Κώδικας εοντολογίας Λογιστών Αριθµ. 57088 / ΙΟΕ-1033 (ΦΕΚ Β' 3314/24-12-2013) Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω σφάλµατος Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Λογιστή

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Λογιστή Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Λογιστή Λάρισα 2012 1 Σύνταξη Οδηγού: Τσιφόρα Ευδοκία Kαθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Λογιστικής Τηλ.: 2410684463 Fax: 2410610803 Ε-mail: tsifora@teilar.gr Συντονισμός αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥΣ Υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ3469ΗΖΞ-2ΦΠ. Μύρινα 23/10/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 6491

ΑΔΑ: ΒΛΛ3469ΗΖΞ-2ΦΠ. Μύρινα 23/10/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 6491 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Γραφείο Προμηθειών Ιωάννινα 20-09 - 2013 Πληροφορίες : Σωτ. Αλεξίου Αριθμ. πρωτ. 16184 ΤΗΛ.. 26510 80625 FAX 26510

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Την προηγούμενη εβδομάδα αναφερθήκαμε στο βασικό Π.Δ. 340/1998 που αναφέρεται γενικώς στο «ευαγγέλιο» του λογιστή φοροτεχνικού καθώς και στην

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176)

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Άρθρο 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Οικονομολογικό επάγγελμα συνιστούν οι κατ' επάγγελμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Άρθρο 1 Σύσταση

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Άρθρο 1 Σύσταση Νόµος 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 38/10.02.2004) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 1. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 1. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Συνεχίζουμε με τις υπηρεσίες που ασκούν φορολογικό έλεγχο και όχι μόνο. Σήμερα θα ασχοληθούμε με: 1. Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών και 2. Το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επάγγελμα του λογιστή - φοροτεχνικού στην Ελλάδα. (The profession of accountant

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία. Θέμα: ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία. Θέμα: ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος - ΑΜ: 14674 Επιβλέπων: Συκιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Σεπτέμβριος 2013 Στις 26.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4174/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 170/2013) με τον οποίο θεσπίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ.

ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. Υπό των φοιτητριών: ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διαχρονικού δικαίου. στο Φορολογικό Ποινικό Δίκαιο. [Φοροδιαφυγή & Χρέη προς το Δημόσιο]

Θέματα διαχρονικού δικαίου. στο Φορολογικό Ποινικό Δίκαιο. [Φοροδιαφυγή & Χρέη προς το Δημόσιο] ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ στο μάθημα των ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174/13 (ΦΕΚ 170 Α/26-7-2013) : Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα εταιρική μορφή: Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (άρθρα 43-120 Ν 4072/2012)

Μια νέα εταιρική μορφή: Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (άρθρα 43-120 Ν 4072/2012) ΑΡΘΡΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Μια νέα εταιρική μορφή: Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (άρθρα 43-120 Ν 4072/2012) Αθανάσιος Δράγιος, Συμβολαιογράφος Αθηνών, Μέλος του ΔΣ του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2328 Έτος: 1995 ΦΕΚ: Α 159 19950803 Τέθηκε σε ισχύ: 03.08.1995 Ημ.Υπογραφής: 03.08.1995 Τίτλος Νομικό καθεστώς της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (εφεξής «ο Κώδικας»)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3832 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΛ.Σ.Σ.) Άρθρο 1 Αρχές και περιεχόμενο του ΕΛ.Σ.Σ.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3832 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΛ.Σ.Σ.) Άρθρο 1 Αρχές και περιεχόμενο του ΕΛ.Σ.Σ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3832 όπως τροποποιήθηκε από τους Νόμους 3842/2010, 3899/2010, 3943/2011, 3965/2011, 4047/2012, 4072/2012, 4182/2013, 4244/2014, 4254/2014, 4258/2014 και την από 18/11/2012 Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες... 2 Περίληψη... 3 Πίνακας Περιεχομένων... 4 Πρόλογος... 6

Ευχαριστίες... 2 Περίληψη... 3 Πίνακας Περιεχομένων... 4 Πρόλογος... 6 Τ.Ε.Ι. Πειραιά Σχολή ιοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Η φορολογία των Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.)» Σπουδάστριες: Κοκόρια Ευανθία /Α.Μ.:10987 Γεωργάκη Αικατερίνη /Α.Μ.:10770

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ. ΤΣΑΚΙΡΗ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ» - ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ. ΤΣΑΚΙΡΗ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ» - ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ. ΤΣΑΚΙΡΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ» - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ»

«Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ» Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ» Υποβληθείσα στον καθηγητή κ. ΠΑΡΧΑΡΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Από την σπουδάστρια ΡΥΜΕΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις 1

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις 1 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις 1 Ι. Εθνική νομοθεσία Α. Νόμοι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ i. Νόμος 3691/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» Επιμέλεια Εργασίας: Νέγκας Δημήτριος (Α.Μ. 8079) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα