ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ. «Σύγκριση μεταξύ καθεστώτων απονομής ιθαγένειας στην Ε.Ε. και αντιστοιχία σε μοντέλα υποδοχής μεταναστών»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ. «Σύγκριση μεταξύ καθεστώτων απονομής ιθαγένειας στην Ε.Ε. και αντιστοιχία σε μοντέλα υποδοχής μεταναστών»"

Transcript

1 ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ «Σύγκριση μεταξύ καθεστώτων απονομής ιθαγένειας στην Ε.Ε. και αντιστοιχία σε μοντέλα υποδοχής μεταναστών» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΤΡΙΚΟΥΝΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ Γ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΤΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το ζήτημα της απονομής ιθαγένειας βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της πρόκλησης που θέτει προς τα κράτη η αντιμετώπιση της ανατροπής των δημογραφικών ισορροπιών των κοινωνιών που υποδέχτηκαν μετανάστες στην Ευρώπη μετά την κατάρρευση του Τείχους του Βερολίνου. Έχει παρατηρηθεί ότι η μεγάλη εισροή μεταναστευτικού πληθυσμού στην Δυτική Ευρώπη έχει οδηγήσει στην de facto ανάδειξη ενός εθνοτικού πλουραλισμού, ο οποίος με τη σειρά του οδήγησε σε μεταρρυθμίσεις των καθεστώτων πολιτογράφησης, ιδίως εκείνων που βασίζονται στο δίκαιο του αίματος (ius sanguinis) όπως η Ελλάδα, η Γερμανία και η Αυστρία. Η τάση σήμερα είναι να ενσωματωθεί η διάσταση της αρχής του τόπου γέννησης (κατά το δίκαιο του εδάφους, ius soli). Προς αυτήν την κατεύθυνση κινήθηκε η πρόσφατη μεταρρύθμιση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3838/2010 της 16 ης Μαρτίου 2010), η οποία αποτέλεσε τη σημαντικότερη τομή που έχει καταγραφεί έως τώρα στο δίκαιο της ελληνικής ιθαγένειας Στα πλαίσια αυτών των εξελίξεων, με την παρούσα ερευνητική εργασία συγκρίνονται τα καθεστώτα πολιτογράφησης των τριών ευρωπαϊκών χωρών, της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Ελλάδας, και διερευνάται η σχέση μεταξύ νομικών αρχών και διοικητικών πρακτικών. Καθώς η ελληνική νομοθεσία δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί, στόχος είναι να επισημανθούν οι διοικητικές επιλογές που μπορεί να ακολουθήσει η ελληνική πολιτεία όπως αυτές αντλούνται από τις αυστριακές και γερμανικές μελέτες περιπτώσεων. Η επιλογή της συγκριτικής προσέγγισης ως μεθόδου έρευνας δικαιολογείται από τους ακόλουθους λόγους: Πρώτον, ο εντοπισμός των πολλών ομοίων περιπτώσεων που εντάσσονται στο πλαίσιο που ορίζει ο σκοπός του νόμου αποκαλύπτει πιο έντονα, μέσα από την αντιπαραβολή τους, τόσο τις εξαιρετικά κοινές, όσο και εξαιρετικά διαφορετικές προκλήσεις για τη Διοίκηση. Δεύτερον, η αντιπαραβολή σημαντικά όμοιων νομικών μεταβολών των ρυθμιστικών πλαισίων πολιτογράφησης, επιτρέπει την, με κριτικό πνεύμα και επί της ουσίας, αξιολόγηση των αλλαγών του ελληνικού καθεστώτος πολιτογράφησης. Υπό αυτή την έννοια, η βασική «προστιθέμενη αξία» του ερευνητικού αυτού έργου είναι ο προσδιορισμός των επιλογών εκείνων οι οποίες βρίσκονται στη διάθεση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, ώστε να μπορεί αποτελεσματικότερα να επιδιώξει την υλοποίηση αυτής της κανονιστικής μετάβασης. 2

3 ABSTRACT The issue of naturalization is at the heart of the demographic balance issue that migrant host societies face in Europe since the collapse of the Berlin Wall. It is observed that the large influx of migrant populations in Western Europe has led to de facto emergence of ethnic pluralism which, in turn, has led to reforms in citizenship regimes, especially those founded on ius sanguinis principle such as Greece, Germany and Austria; the trend is now to incorporate dimension of the ius soli principle. Along these lines, the recent reform of the Code of Greek Citizenship (3838/2010 of 16th March 2010) was the most incisive change on record In the context of these developments, this research project compares naturalization regimes of three European countries, namely Austria, Germany and Greece, exploring the relation between legal principles and administrative practices. Because the Greek law has not as yet been made operational, the objective is to identify administrative options for the Greek polity drawn from the Austrian and German case studies The rational of a comparative research methodology is legitimated on the following grounds: First, the identification of substantial similar cases on the level of legal substance leads, through their juxtaposition, to significantly similar and significantly different administrative challenges. Second, the juxtaposition of substantially similar legal transitions in naturalization regimes allows us to critically assess the transformation of the Greek naturalization regime in a meaningful way. The main added value of this research project in this sense is the identification of options, which are available to the Greek Public Administration, so that it can more effectively pursue the implementation of this normative transition. 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΑΥΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Α. Ουσιαστικό μέρος Γενικό μέρος α. Βασικές αρχές και πλαίσιο του δικαίου ιθαγένειας i. Αυστρία ii. Γερμανία β.. Γενικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης i. Αυστρία ii.γερμανία γ. Νομικές βάσεις απονομής ιθαγένειας i. Κτήση της ιθαγένειας βάσει έννομης αξίωσης α) Αυστρία β) Γερμανία ii. Κτήση της ιθαγένειας βάσει διακριτικής ευχέρειας α) Αυστρία β) Γερμανία iii. Κτήση της ιθαγένειας με δήλωση / επανάκτηση α) Αυστρία β) Γερμανία iv. Κτήση της ιθαγένειας με επέκταση α) Αυστρία β) Γερμανία δ. Διπλή υπηκοότητα i. Αυστρία ii.γερμανία Β. Διαδικαστικό μέρος Αρμοδιότητα α. Αυστρία β. Γερμανία Κόστος

5 α. Αυστρία β. Γερμανία Δικαιολογητικά α. Αυστρία β. Γερμανία Ένδικα μέσα α. Αυστρία β. Γερμανία Διοικητική πρακτική α. Αυστρία β. Γερμανία Το παράδειγμα της Βιέννης και της Βαυαρίας α. Βιέννη β. Βαυαρία Νομικοπολιτικές τάσεις, εξελίξεις και συμπεράσματα α. Αυστρία β. Γερμανία ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Α. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με τη γέννηση α. Απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας σε τέκνα που γεννιούνται στην Ελλάδα...45 β. Απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας σε αλλοδαπά τέκνα που έχουν παρακολουθήσει σχολείο στην Ελλάδα Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με αναγνώριση, υιοθεσία, κατάταξη στις ένοπλες δυνάμεις Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση α.τυπικές.προϋποθέσεις.πολιτογράφησης β.ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης Διαδικασία α. Δικαιολογητικά

6 β. Κόστος γ. Απόφαση Β. Παρατηρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Α. Σύγκριση των καθεστώτων απονομής ιθαγένειας Β. Προβληματισμοί / Συμπεράσματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Α. Ανακεφαλαίωση και συμπεράσματα Ιστορικό και νομικοπολιτικό πλαίσιο Το πνεύμα του νόμου σε Αυστρία, Γερμανία Διοικητική πρακτική Πνεύμα του ελληνικού νόμου Νέος Κωδικας Ελληνικής Ιθαγένειας α. Προβλήματα β. Προτάσεις / Επιλογές γ. Θεμελίωση επιλογών Β. Επίλογος ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παράρτημα 1: Γλωσσάριο (Βασικές έννοιες του δικαίου ιθαγένειας) Παράρτημα 2: Συγκριτικά στοιχεία ως προς την πρόσβαση στην ιθαγένεια Παράρτημα 3: Ο ν. 3838/2010 Παράρτημα 4: Φάκελος Αυστρία Νόμος περί την ιθαγένεια (Staatsbürgerschaftsgesetz, StbG),Πίνακες, Διαγράμματα Παράρτημα 5: Φάκελος Γερμανία Νόμος περί την ιθαγένεια (Staatsbürgerschaftsgesetz, StAG) Υπόδειγμα αίτησης με δικαιολογητικά, Τεστ Πολιτογράφησης, Πίνακες 6

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η περιγραφή των νομικών καθεστώτων απονομής ιθαγένειας τριών ευρωπαϊκών χωρών και η συγκριτική επισκόπησή τους με απώτερη συγκεκριμένη αξία: την κατάδειξη της παράλληλης πορείας υπό την επιρροή κοινών παραγόντων, και τελικά της σύγκλισης στην οποία η πορεία αυτή οδηγεί, ώστε με τον εντοπισμό των αδυναμιών και αστοχιών της πρόσφατης μεταρρύθμισης του Ελληνικού Κώδικα Ιθαγένειας, να οδηγηθεί ο εφαρμοστής του στην επιλογή των καλύτερων διοικητικών επιλογών και τη λήψη νομικά απρόσβλητων και πολιτικά ορθών αποφάσεων. Η φιλοδοξία και πρόκληση για την εργασία αυτή έγκειται στην πετυχημένη περιγραφή και ερμηνεία, τη διάγνωση των ευρύτερων τάσεων, τη διεύρυνση της αντίληψής μας για την άντληση διδαγμάτων και τη διατύπωση πιθανών κινδύνων και προβλέψεων. Μεθοδολογία Η σύγκριση ως μέθοδος έρευνας στηρίζεται σε ιδεοτυπικές διχοτομίες. Δεν πρόκειται για πολλαπλή μελέτη περίπτωσης αλλά για εστιασμένη σύγκριση της πολιτικής πολιτογράφησης σε συγκεκριμένες χώρες που φέρουν πολλές ομοιότητες, ώστε να είναι πιο εύκολη η απομόνωση και παρατήρηση των διαφορών. Οι διαφορές από χώρες που μοιράζονται κοινές αρχές και κοινή φιλοσοφία αποκαλύπτουν διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους απαντούν σε κοινά προβλήματα και προκλήσεις, όπως αυτής της επίδρασης της διεθνούς μετανάστευσης στη διαμόρφωση του δικαίου ιθαγένειας και τον προσδιορισμό της πολιτικής ταυτότητας. Έτσι μας αποκαλύπτεται ένα πεδίο επιλογών προς υιοθέτηση και προσαρμογή στα δικά μας δεδομένα των βέλτιστων πρακτικών. Έχοντας ως μονάδες έρευνας τρεις χώρες, η γραμμή της ανάλυσής μας και το πνεύμα των συμπερασμάτων μας αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα: το κοινωνικοκεντρικό, δείχνοντας πώς τα πολιτικά συστήματα δέχονται εισροές από από τις πολυπολιτισμικές κοινωνίες τους, οι οποίες συγκροτούν αιτήματα για συγκεκριμένες πολιτικές. Στη συνέχεια τα πολιτικά συστήματα μετατρέπουν τις εισροές αυτές σε εκροές, δηλαδή σε εκτελεστές πολιτικές, νομοθετήματα και διοικητικές πρακτικές. Το μοντέλο του πολιτικού συστήματος κατά τον Easton υπήρξε πηγή της σχετικής έμπνευσης, για να εξηγηθεί η υποχώρηση από το αυστηρό πλαίσιο του δικαίου του αίματος (ius sanguinis) και η εισαγωγή στοιχείων δικαίου του 7

8 εδάφους (ius soli) στις νομοθεσίες τριών τυπικών εθνών-κρατών, της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Ελλάδας. Το δεύτερο επίπεδο είναι το κρατικοκεντρικό, με το οποίο εκφράζεται η επίδραση των προτεραιοτήτων του κράτους, μέσω του ρυθμιστικού πλαισίου που αυτό θέτει, στην κοινωνία. Η οπτική αυτή επιλέχθηκε για τη συγκεκριμένη εργασία προκειμένου να καταδείξουμε πώς τα κράτη χρησιμοποιειούν την κυριαρχική τους εξουσία και τις διοικητικέ ς τους δυνατότητες για να επιφέρουν θεμελιώδεις κοινωνικές αλλάγες και να προσδιορίσουν τη σύνθεση της πολιτικής του κοινότητας. Η Αυστρία, η Γερμανία και η Ελλάδα επιλέχθηκαν ως μονάδες σύγκρισης με το κριτήριο της μέγιστης ομοιότητας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μπάγκαβος και Παπαδοπούλου, 2003: 87, Cinar and Waldrauch, 2006: 24, Hailbronner,2006: 229).. Καταρχήν και οι τρεις χώρες αποτελούν χώρες υποδοχής μεταναστών, οι οποίες μέχρι πρόσφατα αρνούνταν να το αναγνωρίσουν Βιώνουν δε και οι τρεις τη μετανάστευση υπό δύο κυρίως μορφές: την οικονομική μετανάστευση και την οικογενειακή επανένωση. Διέρχονται της ίδιας μετάβασης: από την οικονομική και προσωρινή μετανάστευση σε εκείνη της μόνιμης κατοικίας ή μακρόχρονης διαμονής. Εξαιτίας δε της ύπαρξης σχετικά μεγάλου αριθμού μεταναστών στην ενδοχώρα τους η εθνολογική ομοιογένεια του πληθυσμού τους έχει αλλοιωθεί, με μετατροπή των κοινωνιών τους σε πολυπολιτισμικές (Εμκε-Πουλοπούλου, 2007: 191 επ., βλ. κεφ τέταρτο), αντιμετωπίζοντας κοινά προβλήματα, όπως ενδοαστικά γκέττο (στην Αθήνα, το Βερολίνο, τη Βιέννη), ενώ η νομοθεσία τους που διέπει τα ζητήματα ιθαγένειας διαχρονικά απέδιδε και αποδίδει σημασία στην εθνική καταγωγή και ελάχιστη στον τόπο γέννησης (Cinar, 2010: 4 επ, Hailbronner, 2006). Αποτελούν έτσι τυπικές χώρες ius sanguinis, με τη Γερμανία και την Ελλάδα να απομακρύνονται τα τελευταία χρόνια διστακτικά από αυτό εισάγοντας διατάξεις ius soli (Τριανταφυλλίδου, 2005: 34). Είναι κράτη-έθνη, κράτη δηλαδή με δικό τους έθνος ή με κυρίαρχη πολιτικά και αριθμητικά μία εθνική ομάδα (Smooha, 2002). Τους πολίτες τους συνδέει κατεξοψήν η κοινή εθνική ταυτότητα, η οποία θεμελιώνεται στην έννοια του γένους. Οι δε αλλοδαποί που έλκουν την καταγωγή τους από την αντίστοιχη εθνότητα (ομογενείς, Aussiedler), αντιμετωπίζονται προνομιακά όσον αφορά ζητήματα απόκτησης ή αναγνώρισης της ιθαγένειας 1. Οι έννοιες του γένους, του επαναπατρισμού και της εθνικής διασποράς είναι ριζωμένες στα εθνικά δίκαια και των τριών χωρών (Bauböck et al, 2006: 28). 8

9 Μέσα Η εκπόνηση της εργασίας στηρίχθηκε στη μελέτη των νόμων με χρήση πρωτογενών κυρίως πηγών: άρθρων περιοδικών και εφημερίδων, αναφορών και εκθέσεων επιστημονικών ομάδων, αλλά και δημοσιευμένου στο διαδίκτυο πληροφοριακού υλικού από κρατικούς φορείς των επιμέρους χωρών (κυρίως ηλεκτρονικές βάσεις υπουργείων και στατιστικών κρατικών υπηρεσιών). Η πρόσφατη ξένη και κυρίως ελληνική αρθρογραφία υπήρξε το βασικό πλαίσιο έμπνευσης και προβληματισμού καθώς αποτύπωνε τις σύγχρονες τάσεις και πολιτικές συζητήσεις. Η μεταρρύθμιση της ελληνικής νομοθεσίας, που πραγματοποιήθηκε μόλις πριν δύο μήνες, κατέστησε την έρευνά μας πρωτογενή, ελλειπόντων επικαιροποιημένων εκδόσεων βιβλίων σχετικών με το ελληνικό δίκαιο ιθαγένειας, σχολιασμένου κώδικα από την ελληνική νομική επιστημονική κοινότητα καθώς και σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών. Η πρόσβαση δε σε αυστριακά και γερμανικά νομικά εγχειρίδια υπήρξε περιορισμένη, καθώς ούτε οι πρεσβείες διέθεταν νομική βιβλιοθήκη ούτε οι δημόσιες ελληνικές βιβλιοθήκες ξενόγλωσσα βιβλία σε συμφωνία με τα ισχύοντα δίκαια. Τα βιβλία και οι μονογραφίες που μελετήθηκαν χρησίμευσαν ως θεωρητικό υπόβαθρο της διαχρονικής νομικοπολιτικής διαφοροποίησης, αλλά και ως πηγή προσέγγισης των πολιτικών συστημάτων των τριών χωρών. Λόγω των παραπάνω εγγενών και εξωτερικών περιορισμών της μελέτης και του περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου κατέστη αδύνατο να διεξαχθούν συνεντεύξεις με διοικητικούς υπαλλήλους που χειρίζονται υποθέσεις πολιτογράφησης ή υποψήφιους αλλοδαπούς μετανάστες. Οι συγκριτικές μελέτες που έχουν εκπονήσει ακαδημαϊκοί ξένων πανεπιστημίων και ερευνητές οργανώσεων που ασχολούνται με τα μεταναστευτικά θέματα αποτέλεσαν ένα χρήσιμο πληροφοριακό υπόβαθρο. Πολύτιμη δε υπήρξε και η προσωπική εμπειρία από την πενταετή διαμονή της γράφουσας λόγω μεταπτυχιακών σπουδών στη Γερμανία, την συνδιαλλαγή με τις δημόσιες αρχές, την απασχόληση σε κρατικούς φορείς, την ένταξη στην τοπική κοινωνία και το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Διάρθρωση κεφαλαίων Η συγκριτική επισκόπηση αποτελεί εν τέλει μία κριτική επισκόπηση και τοποθέτηση. Τα παραπάνω μεθοδολογικά εργαλεία, που συνδυάζουν θεωρίες, νομικά στοιχεία και γεγονότα αποτελούν τον ιστό αυτής της εργασίας. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το το νομοθετικό πλαίσιο, η διοικητική εφαρμογή και η ποιοτική εξέλιξη του δικαίου της ιθαγένειας στην Αυστρία και τη Γερμανία. Ακολουθεί μία επισκόπηση των βασικών αλλάγων 9

10 στον Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας με κριτικό σχολιασμό αυτών και επισημάνσεις των κενών, ασφειών και αντιφάσεων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα κατά την διοικητική πρακτική. Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη συγκριτική αντιπαραβολή και κριτική επισκόπηση των καθεστώτων απονομής ιθαγένειας της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Ελλάδας Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο παραθέτουμε τις τελικές παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά μας, εξετάζοντας τον τρόπο που οι κοινωνικές εξελίξεις επηρέασαν τις νομοθεσίες προκαλώντας την ικανότητα του έθνους κράτους να προσαρμοστεί στις νέες πραγματικότητες. Το νέο πνεύμα του νόμου σε συνδυασμό με την διοικητική πρακτική Προσδιορίζουμε τους λόγους και το αποτελέσματα των δικαιοπολιτικών αλλαγών, ώστε μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με γνώμονα το πνεύμα του νόμου και τη διοικητική πρακτική των δύο ξένων χωρών να καταδείξουμε τις επιλογές που βρίσκονται στη διάθεση της ελληνικής δημόσιας Διοίκησης για τη αποτελεσματική διαχείριση της μεταρρύθμισης αλλά και την ανάπτυξη μιας σύγχρονης διοικητικής πρακτικής σε θέματα πολιτογραφησης. 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΑΥΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Α. Ουσιαστικό μέρος 1. Γενικό μέρος Για την απονομή της αυστριακής ιθαγένειας είναι απαραίτητη η πλήρωση των γενικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 10 του Αυστριακού νόμου περί Ιθαγένειας (Staatsbürgerschaftsgesetz, StbG), και η υποβολή σχετικής αίτησης εκ μέρους του ενδιαφερομένου. Περαιτέρω προϋποθέσεις ορίζονται βάσει ειδικότερων έννομων αξιώσεων, σχέσεων και καθεστώτων ή στα πλαίσια άσκησης της διακριτικής ευχέρειας των αρμοδίων αρχών, περιπτώσεις που εξετάζονται στο ειδικό μέρος του παρό ντος κεφαλαίου. α Βασικές αρχές και πλαίσιο του δικαίου ιθαγένειας i. Αυστρία Η απονομή ιθαγένειας στην Αυστρία βασίζεται στο δίκαιο του αίματος (ius sanguinis). Τα παιδιά που γενιούνται εντός γάμου αποκτούν αυτόματα την αυστριακή ιθαγένεια, αν ένας από τους γονείς του είναι Αυστριακός πολίτης ή σε πρότερη της στιγμής γέννησης του παιδιού αποδήμησε φέροντας την ιδιότητα του Αυστριακού πολίτη (ά. 7 StbG). Η αυτόματη απόδοση της ιθαγένειας σε παιδιά Αυστριακών είναι ανεξάρτητη του τόπου γέννησης αυτών και κατοικίας των γονέων τους, κανόνας που βρίσκει εφαρμογή και στην περίπτωση γέννησης, διαμονής ή κατοικίας στο εξωτερικό. Η κατοχή έτσι της αυστριακής ιθαγένειας νομιμοποιεί την πρόσκτηση αυτής από όλες τις μετέπειτα γενεές. Τα δε παιδιά εκτός γάμου αποκτούν αυτόματα τη αυστριακή ιθαγένεια αν τη φέρει η μητέρα τους τη στιγμή γέννησής τους, ανεξάρτητα από τον τόπο γέννησης ή την ιθαγένεια του πατέρα. Αν τη φέρει μόνο ο πατέρας, αυτή αποκτάται από το παιδί μέσω νομιμοποίησής του (κατόπιν γάμου των γονέων ή αναγνώρισής του).. 11

12 Στην περίπτωση δε που οι γονείς είναι διαφορετικής εθνικότητας (ο ένας εκ των δύο της αυστριακής και ο άλλος διαφορετικής) και στην χώρα καταγωγής του αλλοδαπού γονέα ισχύει όπως και στην Αυστρία το δίκαιο του αίματος, τότε το παιδί απο κτά διπλή υπηκοότητα, χωρίς την υποχρέωση επιλογής μίας εκ των δύο με την ενηλικίωσή του. ii. Γερμανία Στο γερμανικό δίκαιο ιθαγένειας κυριαρχούν δύο αρχές: η αρχή της καταγωγής και η αρχή του τόπου γέννησης. Σύμφωνα με την πρώτη, ένα παιδί αποκτά αυτόματα με τη γέννησή του τη γερμανική υπηκοότητα αν ο ένας από τους δύο ή και οι δύο γονείς του είναι Γερμανοί. Αν μόνο ο πατέρας φέρει τη γερμανική υπηκοότητα και δεν είναι παντρεμένος με τη μητέρα είναι αναγκαία η αναγνώριση ή διαπίστωση της πατρότητας πριν το παιδί να συμπληρώσει το 23 ο έτος της ηλικίας του. Στην περίπτωση δε που ο ένας γονέας είναι αλλοδαπός το παιδί μπορεί να αποκτήσει και την ξένη υπηκοότητα από τον γονέα αυτόν, οπότε και καταλήγει να φέρει πολλαπλή υπηκοότητα. Συμπληρωματικά ισχύει από την 1 η Ιανουαρίου 2000 η αρχή του τόπου γέννησης. Σύμφωνα με την αρχή αυτή ένα παιδί που γεννιέται στη Γερμανία, γίνεται αυτόματα Γερμανός, όταν ένας από τους γονείς του διαμένει νόμιμα (με δικαίωμα αορίστου διαμονής ή άδειας βάσει της συμφωνίας ελευθερίας κίνησης και εγκατάστασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετίας) και συνεχώς στη Γερμανία τα τελευταία οχτώ χρόνια πριν από τη γέννηση του παιδιού. Ταυτόχρονα όμως το παιδί σε πολλές περιπτώσεις αποκτά κατά τη γέννησή του και τις υπηκοότητες που οι αλλοδαποί γονείς του φέρουν σε εφαρμογή της αρχής της καταγωγής. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το παιδί αυτό, το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση του 23 ου έτους της ηλικίας του, υποχρεούται να δηλώσει αν θέλει να διατηρήσει τη γερμανική ή κάποια άλλη από τις υπηκοότητες που φέρει («υποχρέωση άσκησης του δικαιώματος επιλογής», Optionsplficht ) 2. Προϋπόθεση αποτελεί βέβαια να μην έχει αποκτήσει τη γερμανική υπηκοότητα κανένας από τους γονείς για να υποχρεούται σε επιλογή. Αν επιλέξει την ξένη ή αν μέχρι την ηλικία των 23 ετών δεν έχει προβεί σε επιλογή ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών αρχών, χάνει τη γερμανική. Σε περιπτώσεις βέβαια, όπως όταν κατά τη νομοθεσία του άλλου κράτους δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την υπηκοότητα ή αποτελεί η παραίτηση από την τελευταία ιδιαίτερο βάρος για να το απαιτήσει κανείς (π.χ πολύ υψηλό 12

13 κόστος), επιτρέπεται η διατήρηση της γερμανικής υπηκότητας, με αίτηση όμως πριν από τη συμπλήρωση του 21 ου ηλικιακού έτους προκειμένου να δοθεί η έγκριση. Αν δεν εγκριθεί ή δεν επιλεχθεί κατά τα παραπάνω η γερμανική υπηκοότητα, το παιδί χρειάζεται κάποιον τίτλο διαμονής για να παραμείνει στη χώρα. Να τονίσουμε ότι η αρχή του τόπου γέννησης δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση αλλοδαπών τέκνων που γεννήθηκαν πριν την , ημερομηνία θέσης σε ισχύ του νέου νόμου περί ιθαγένειας. Για τα παιδιά που την ημερομηνία αυτή δεν είχαν συμπληρώσει ακόμα το 10 ο έτος υπήρξε μία μεταβατική περίοδος μέχρι την για κατάθεση ειδικής αίτησης πολιτογράφησης. Έκτοτε πρέπει να καλύπτονται οι γενικές προϋποθ έσεις. β. Γενικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης i. Αυστρία Στις γενικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης κατά την αυστριακή νομοθεσία περιλαμβάνονται: Ελάχιστη χρονική διάρκεια δεκαετούς νόμιμης και αδιάκοπης παραμονής στην Αυστρία, με τουλάχιστον πενταετή περίοδο με άδεια εγκατάστασης 13. Η διάρκεια της νόμιμης διαμονής διακόπτεται αν ο υποψήφιος διανύσει πάνω από το 20% του απαιτούμενου χρόνου στο εξωτερικό (ά. 15(1)3 StbG). Απουσία δικαστικής καταδίκης ή εκκρεμούς δίωξης του υποψηφίου από δικαστήριο της Αυστρίας ή του εξωτερικού, σοβαρών διοικητικών παραβάσεων με βαρύτητα ως προς τον άδικο χαρακτήρα της πράξης τελέσεως αυτών (παραβάσεις διατάξεων αστυνομικών, δημόσιας και οδικής τάξεως και ασφάλειας, ή νόμων περί εργασίας, διαμονής και εγκατάστασης αλλοδαπών, διεθνών, δημοσιονομικών ή και «νεανικών» εγκλημάτων, που επισείρουν φυλάκιση περισσοτέρων των τριών μηνών, ά 10(2)και(3) StbG). Δεν έχει ανακληθεί η άδεια διαμονής του και δεν εκκρεμεί διαδικασία άρσης αυτής. Δεν υπήρξε απέλαση κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Δεν υπάρχει σχέση με εξτρεμιστικές ή τρομακρατικές ομάδες. Να διάκειται θετικά προς την Αυστρία και να μην αποτελεί απειλή για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, τα διεθνή ή κάθε άλλο δημόσιο συμφέρον της χώρας που 13

14 κατοχυρώνεται στο ά. 8 (2) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Δεν τελεί σε τέτοια σχέση με ξένες χώρες ώστε η απονομή της αυστριακής ιθαγένειας να θέτει σε κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον της χώρας Να μπορεί να αυτοσυντηρηθεί ( μέσω σταθερών και τακτικών εισοδημάτων από περιουσία, εισόδημα, δημόσιες ή άλλες ασφαλιστικές παροχές των τελευταίων κατά μέσο όρο τριών χρόνων) χωρίς προσφυγή στο δημόσιο σύστημα προνοίας, εκτός αν συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι δυσκολίας (π.χ. ιατρικοί λόγοι). Να προβεί ο υποψήφιος σε πράξεις αποδέσμευσης από την ξένη υπηκοότητα που φέρει, στα πλαίσια του εύλογου και δυνατού (ά. 10(3) StbG) Απόδειξη γνώσεων της γερμανικής γλώσσας και βασικές γνώσεις της δημοκρατικής τάξης και ιστορίας της χώρας και του κάθε κρατιδίου μέσω γραπτών εξετάσεων, εκτός όσων ρήτα εξαιρούνται. Στους τελευταίους ανήκουν όσοι ομιλούν τη γερμανική ως μητρική γλώσσα, οι ανήλικοι, οι φοιτούντες σε γερμανικά σχολεία με θετική αξιολόγηση του μαθήματος των «Γερμανικών». Οι βασικές πολιτειακές και ιστορικές γνώσεις περιλαμβάνουν τις οργανωτικές αρχές της αυστριακής ομοσπονδίας και των βασικών θεσμών της, τα θεμελιώδη δικαιωμάτα, τις δυνατότητες δικαστικής προστασίας, το δικαίωμα ψήφου και γνώσεις ιστορίας στο επίπεδο και την έκταση που αυτά διδάσκονται στο μάθημα «Ιστορία και Αγωγή του Πολίτη» κατά τη βασική σχολική εκπαίδευση (10 α (6) StbG). Οι εξετάσεις έχουν την μορφή πολλαπλών ερωτήσεων και διοργανώνονται από το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με τις τοπικές κυβερνήσεις. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν 18 ερωτήσεις σχετικά με τη δημοκρατική έννομη τάξη και την ιστορία της Αυστρίας π.χ. για το δικαίωμα ψήφου των γυναικών ή την ομοσπονδιακή οργάνωση της χώρας. Τουλάχιστον οι μισές από τις 18 ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν σωστά. Σ αυτές συμπεριλαμβάνεται και η εξέταση της γλώσσας. Το ειδικότερο περιεχόμενο του τεστ γλώσσας και των γενικών γνώσεων προσδιορίζονται από τα επιμέρους κρατίδια, τα οποία είναι και αρμόδια για τη διεξαγωγή τους (VO 1 (1)). Οι κυβερνήσεις των κρατιδίων υποχρεούνται μόνο να ενημερώσουν τον εξεταζόμενο για την ημερομηνία της εξέτασης και την εξεταζόμενη ύλη (VO 1(2)). Δεν προσφέρονται αυτή τη στιγμή μαθήματα προετοιμασίας αλλά διατίθεται υλικό στις ιστοσελίδες των κρατικών υπηρεσιών και βιβλία αυτοδιδασκαλίας (www.bmi.gv.at, ). Εξετάσεις διεξάγονται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο (ά. 1 παρ. 1 StbP-V). 14

15 Η γλωσσική επάρκεια και η γνώση της χώρας τέθηκαν με το νόμο περί εγκατάστασης και διαμονής αλλοδαπών του 2005 (NAG) ως προϋποθέσεις πολιτογράφησης. Με το ά. 14 του νόμου αυτού καθιερώνεται υποχρέωση συμμετοχής σε «συμφωνία ένταξης» με παρακολούθηση τουλάχιστον 300 ωρών 4 μαθημάτων γερμανικής γλώσσας ή εναλλακτικά απόδειξη γνώσης της γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο Α2 κατά το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (Common European Framework of Reference, ). Τα έξοδα για την εκμάθηση της γλώσσας δεν καλύπτονται από την αυστριακή κυβέρνηση. Τα μαθήματα αναλαμβάνουν πιστοποιημένοι φορείς του Αυστριακού Ταμείου Ένταξης (Österreichische IntegrationsFonds, ÖIF) που αποτελούν και εξεταστικά κέντρα για την απόκτηση του αυστριακού διπλώματος της γερμανικής ως ξένης γλώσσας ( Österreichische Sprachdiplom Deutsch, ÖSD ). Τα εξέταστρα κυμαίνονται γύρω στα 95 ευρώ (www.dig.co.at, ). ii. Γερμανία Βασικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης αποτελούν κατ άρθρο 10 του γερμανικού νόμου περί ιθαγένειας (StAG) οι εξής: Οκτώ χρόνια νόμιμης και αδιάκοπης διαμονής στη Γερμανία και κατοχή άδειας διαμονής ή άδειας εγκατάστασης ή άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας 5 για Ευρωπαίο πολίτη. Στην περίπτωση επιτυχούς συμμετοχής σε πρόγραμμα ενσωμάτωσης που προβλέπεται στο νόμο περί διαμονής (Aufenthaltsgesetz) η χρονική διάρκεια προαπαιτούμενης διαμονής μειώνεται στα επτά χρόνια. Αν δε συντρέχουν εξαιρετικές επιδόσεις ενσωμάτωσης απαιτούνται έξι χρόνια. Στις τελευταίες συγκαταλέγονται η απόδειξη εξαιρετικά καλής γνώσης της γερμανικής γλώσσας ή η άμισθη δραστηριοποίηση/εθελοντική εργασία σε κοινωφελή οργανισμό ή σύλλογο. Αναγνώριση και αποδοχή (ομολογία, Bekenntnis) του φιλελεύθερου και δημοκρατικού κοινωνικού συστήματος της Γερμανίας, με βάση το γερμανικό Σύνταγμα. Σε αυτό περιλαμβάνονται η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο σεβασμός της αρχής της κυριαρχίας, η διάκριση των εξουσιών, η αρχή του κράτους δικαίου. Ο υποψήφιος οφείλει να δηλώσει γραπτώς ότι ουδέποτε υποστήριξε ή συμμετείχε σε εχθρικές προς το Σύνταγμα πράξεις, ενάντια στην ύπαρξη ή ασφάλεια του ομοσπονδιακού κράτους ή κάποιου εκ των κρατιδίων του ή με σκοπό την παράνομη παρεμπόδιση του έργου των 15

16 κρατικών οργάνων ή τη διακύβευση των εξωτερικών συμφερόντων της ομοσπονδιακής δημοκρατίας της Γερμανίας. Προηγούμενες αντισυνταγματικές πεποιθήσεις δεν αποκλείουν την πολιτογράφηση, αν πειστούν οι αρχές πολιτογράφησης (με τη χρήση π.χ και μαρτύρων) ότι δεν υφίστανται αυτές πια. Αντίθετα η πολιτογράφηση αποκλείεται αν έχουν αναπτυχθεί εχθρικές προς το Σύνταγμα δραστηριότητες. Οι πληροφορίες αντλούνται με υποχρεωτική ερώτηση των αρχών πολιτογράφησης προς τις αρχές προστασίας του Συντάγματος. Να σημειώσουμε ότι πριν την παράδοση των εγγράφων πολιτογράφησης, ο αιτών/η αιτούσα διακηρύττει πανηγυρικά προφορικά το σεβασμό του προς το Σύνταγμα και τους νόμους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και την παράλειψη κάθε βλαπτικής προς αυτήν πράξης, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την προηγούμενη γραπτή δήλωση. Να εξασφαλίζει κατ αρχήν τα προς το ζην μέσα από τη δική του εργασία (δυνατότητα και ικανότητα αυτοσυντήρησης και συντήρησης των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας) χωρίς προσφυγή στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και λήψη κοινωνικών παροχών/επιδομάτων που προβλέπονται στο δεύτερο και δωδέκατο τόμο του Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλειας (Sozialgesetzbuch, κοινωνικά επιδόματα και επίδομα ανεργίας ΙΙ, Sozialhilfe und Arbeitslosengeld II- Hartz IV ). Εξαιρούνται οι περιπτώσεις στις οποίες ο αιτών τη λήψη κοινωνικών παροχών δεν φέρει την ευθύνη για την κατάσταση αυτή π.χ σε περίοδο ανεργίας κατόπιν απόλυσης αποδιδόμενης σε όρους λειτουργίας της επιχείρησης και απόδειξη καταβολής ιδιαίτερης προσπάθειας προς ανεύρεση νέας θέσης εργασίας, ή σε ειδικές προσωπικές ή οικογενειακές καταστάσεις όπως η φροντίδα μικρών παιδιών ή στην λήψη δημόσιων παροχών κατά την εκπαίδευση (σχολική, επαγγελματική ή ακαδημαϊκή). Η προσφυγή σε άλλες κοινωνικές παροχές όπως στεγαστικών επιδομάτων ή επιδομάτων σπουδών, δεν εμποδίζει τη γένεση της αξίωσης προς πολιτογράφηση. Επαρκείς γνώσεις της γερμανικής γλώσσας. Αρκεί η απόδειξη προφορικών και γραπτών γνώσεων που αντιστοιχούν στο επίπεδο Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.Ο υποψήφιος που δεν μπορεί να προσκομίσει πτυχίο ή βεβαίωση φοίτησης και σπουδών σε γερμανόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σε πρόγραμμα ενσωμάτωσης 6, θα πρέπει να συμμετάσχει σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων γερμανικής γλώσσας (π.χ. σε διοργανώσεις του ανοιχτού πανεπιστημίου, Volkshochschule).Εξαιρούνται όσοι 16

17 αδυνατούν να αποκτήσουν τις γνώσεις αυτές λόγω αρρώστιας, αναπηρίας ή προχωρημένης ηλικίας (μπορεί να ζητηθεί από τις αρχές ιατρική εξέταση και γνωμάτευση). Η γλώσσα θεωρείται κλειδί επιτυχούς ενσωμάτωσης. Γι αυτό και η διδασκαλία της εντάσσσεται στα πλαίσια προγραμμάτων ένταξης (το οποίο περιλαμβάνει 650 διδακτικές ώρες των 45 λεπτών η κάθε μια). Στο πρώτο μέρος αυτών παρέχονται μαθήματα γλώσσας με στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινής επικοινωνίας και την προσέγγιση της γερμανικής κοινωνίας. Το δεύτερο μέρος του προγράμματος ένταξης αποτελούν τα μαθήματα προσανατολισμού σχετικά με τον πολιτισμό, το νομικό σύστημα και την τάξη αξιών στη Γερμανία (συνολικά 45 διδακτικές ώρες, βλ. επόμενη προϋπόθεση). Το κόστος συμμετοχής στα μαθήματα ανέρχεται σε ένα ευρώ την ώρα, ενώ τα έξοδα για την πρώτη συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις καλύπτει το Ομοσπονδιακό Γραφείο για τη Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες. Από το κόστος συμμετοχής μπορούν να απαλλαχθούν όσοι λαμβάνουν κοινωνικά επιδόματα σύμφωνα με τον δεύτερο τόμο του Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλειας (επίδομα ανεργίας) ή με το δωδέκατο τόμο του ιδίου Κώδικα (επίδομα κοινωνικής πρόνοιας για διαβίωση-sozialhilfe). Όταν δε η υπηρεσία που παρέχει κοινωνικά επιδόματα κρίνει την παρακολούθηση των μαθημάτων απαραίτητη και όταν απουσιάζει η ικανότητα προφορικής συνεννόησης στη γερμανική γλώσσα, η παρακολούθηση των μαθημάτων καθίσταται υποχρεωτική. Καταρχήν η παρακολούθηση των μαθημάτων αποτελεί δικαίωμα, και δη αλλοδαπών που εισήλθαν μετά την και τους έχει δοθεί άδεια εγκατάστασης ή αόριστης διαμονή, όσοι είναι γερμανικής καταγωγής (Spätaussiedler), οι σύζυγοι και τα τέκνα τους. Οι αιτούντες πολιτογράφηση μπορούν να λάβουν μέρος στις τελικές εξετάσεις χωρίς προηγουμένως να έχουν παρακολουθήσει μαθήματα γλώσσας. Σκοπός είναι οι συμμετέχοντες να επιτύχουν στις τελικές εξετάσεις, αποκτώντας γλωσσικό επίπεδο Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Να αναφέρουμε ότι κυκλοφορεί και περιοδικό «Η Γερμανική ως δεύτερη γλώσσα» ( Deutsch als Zweitsprache ), που προσφέρει υλικό και παραδείγματα σχετικά με τα μάθηματα ένταξης. Για τη διασφάλιση δε της ποιότητας των προγραμμάτων τα προγράμματα σπουδών και οι τελικές εξετάσεις αξιολογούνται συνεχώς και επαναπροσδιορίζονται από αρμόδια γι αυτό επιτροπή 7. Αποτέλεσμα των επαναξιολογήσεων ήταν η τροποποίηση του διατάγματος σχετικά με τα προγράμματα ένταξης (Integrationskursverordnung) με την 17

18 εισαγωγή εντατικών μαθημάτων 430 ωρών, την επιστροφή εξόδων μετακίνησης για τους υπόχρεους και τους απαλλαχθέντες από τα τέλη συμμετέχοντες, την επιστροφή των τελών μετά την επιτυχή συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις και εντός δύο ετών. Γνώσεις σχετικά με το νομικό και κοινωνικό σύστημα, καθώς και τον τρόπο ζωής στη Γερμανία. Το σχετικό τεστ στο οποίο υποβάλλονται οι υποψήφιοι ισχύει από την 1 η Σεπτεμβρίου , ονομάζεται τεστ πολιτογράφησης (Einbürgerungstest) και εφαρμόζεται ήδη σε όλες τις αιτήσεις πολιτογράφησης που κατατέθηκαν από την 31 Μαϊου 2007 και για τις οποίες δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία την 1 Σεπτεμβρίου Περιλαμβάνει απλές ερωτήσεις σε βασικές αρχές της γερμανικής έννομης τάξης, κουλτούρας και ιστορίας, όπως η δημοκρατική αρχή, η αρχή του κράτους δικαίου, η ισότητα, η ανεκτικότητα, η ανεξιθρησκεία. Το τεστ περιλαμβάνει 33 ερωτήσεις επιλεγμένες από έναν κατάλογο συνολικά 310 ερωτήσεων. 17 από τις 33 ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν σωστά υπό τη μορφή επιλογής μίας εκ των τεσσάρων απαντήσεων (Multiple-Choice) εντός εξήντα λεπτών χρόνου. Οι ερωτήσεις εντάσσονται στους θεματικούς κύκλους «Ζώντας σε μια Δημοκρατία», «Ιστορία και Ευθύνη» και «Άνθρωπος και Κοινωνία». Τρεις ερωτήσεις αφορούν το κρατίδιο όπου είναι εγγεγραμένη η κύρια κατοικία. Επισκόπηση όλων των σημαντικών για την εξέταση θεμάτων προσφέρει ο γενικός κατάλογος ερωτήσεων του τεστ υπηκοότητας και το υποχρεωτικό πρόγραμμα του κύκλου σπουδών για την πολιτογράφηση. Για την προετοιμασία της εξέτασης αναρτάται ηλεκτρονικά σχετικό υλικό (και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών αλλά και από ιδιώτες παρόχους με την καταβολή αντιτίμου, την ευθύνη των οποίων δεν αναλαμβάνει βέβαια το Υπουργείο) με πρότυπα δοκιμαστικά τεστ, ενώ προσφέρονται και οργανωμένα μαθήματα (Einbürgerungskurse) από τα επιμέρους κρατίδια. H συμμετοχή στα σχετικά τμήματα δεν είναι υποχρεωτική. Στη δε ιστοσελίδα του Γραφείου για την Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες προσφέρεται κατάλογος 300 γενικών ερωτήσεων και 10 σχετικών με τα κρατίδια, που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, με τις απαντήσεις. Πληροφοριακό υλικό για τα θέματα του τεστ πολιτογράφησης διατίθεται και στον Ομοσπονδιακό Οργανισμό για την εκπαίδευση των πολιτών (Bundeszentrale für politische Bildung) ή στα Γραφεία Πολιτικής Εκπαίδευσης των επιμέρους κρατιδίων (Landeszentralen für politische Bildung). 18

19 Οι ερωτήσεις διαμορφώνονται από εμπειρογνώμονες του ακαδημαϊκού χώρου και εκπροσώπους των ομοσπονδιακών υπουργείων και των πολιτειακών κυβερνήσεων βάσει των θεματικών κύκλων του πλαισίου προγράμματος σπουδών (Rahmencurriculum) που καταρτίζεται από το Ομοσπονδικό Γραφείο για τη Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες σε συνεργασία με τα κρατίδια, για την ανάπτυξη ενιαίων ομοσπονδιακών προδιαγραφών για την πολιτογράφηση, και το οποίο ψηφίζεται από τη Διάσκεψη των υπουργών εσωτερικών όλων των κρατιδίων (το ισχύον πλαίσιο ψηφίστηκε την άνοιξη του 2007) (http://www.bmi.bund.de, ). Η συμμετοχή στην εξέταση κοστίζει 25 Ευρώ.Από τη σχετική εξέταση απαλλάσσονται όσοι αποδεικνύουν τις σχετικές γνώσεις μέσω της εκπαίδευσης που έχουν λάβει (σχολικής ή ανώτερης) στη Γερμανία ή όταν λόγω αρρώστιας, αναπηρίας ή προχωρημένης ηλικίας δεν μπορούν να τις αποκτήσουν. Αν αποδεικνύει ο υποψήφιος αρκετές γνώσεις γερμανικής μπορεί να λάβει μέρος σε ένα πρόγραμμα ενσωμάτωσης, τουτέστιν ένα 45ωρο πρόγραμμα προσανατολισμού που επεξεργάζεται πολλά θέματα του τεστ πολιτογράφησης, αποκτώντας στο τέλος το Πιστοποιητικό της Γερμανικής. Να μην έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος ή να του έχει επιβληθεί κάποιο σωφρονιστικό μέτρο λόγω ανικανότητας καταλογισμού. Βέβαια μετά από ένα συγκεκριμένο διάστημα (ανάλογα με τη βαρύτητα) διαγράφονται οι πράξεις από το ποινικό μητρώο (Bundeszentralregister), οπότε και καθίσταται πάλι δυνατή η πολιτογράφηση. Ο υποψήφιος οφείλει δε να ενημερώσει τις αρχές πολιτογράφησης σχετικά με καταδίκες του στο εξωτερικό ή εκκρεμή δίωξη. Στην τελευταία περίπτωση οι αρχές αναβάλλουν τη λήψη απόφασης μέχρι το πέρας της ανακριτικής διαδικασίας ή την απόφαση του δικαστηρίου. Μικρές καταδίκες δεν αποκλείουν την πολιτογράφηση, ενώ περισσότερες ποινές φυλάκισης ή χρηματικές προσμετρούνται, εκτός και αν το δικαστήριο έχει ορίσει μικρότερη συνολική ποινή. Δεν λαμβάνονται υπόψη κυρώσεις με τη μορφή πειθαρχικών μέτρων επιβαλλομένων από το Δικαστήριο Ανηλίκων, πρόστιμα έως 90 ημερών χρηματική ποινή, φυλάκιση μέχρι τρείς μήνες και εφόσον είχε ανασταλεί και η ποινή δόθηκε μετά τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου. 19

20 Απώλεια / παραίτηση από άλλου κράτους φέρουσα υπηκοότητα. Αποτελεί βασική αρχή του γερμανικού δίκαιου ιθαγένειας η κατά το δυνατόν αποφυγή της πολλαπλής υπηκοότητας. Γι αυτό κατά την πολιτογράφηση στη Γερμανία οφείλει ο υποψήφιος να μη φέρει την παλιά του ξένη υπηκοότητα, είτε κατόπιν απώλειας είτε κατόπιν παραίτησης από αυτήν. Εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετίας. γ. Νομικές βάσεις απονομής ιθαγένειας. i. Κτήση της ιθαγένειας βάσει έννομης αξίωσης α) Αυστρία Στην περίπτωση στοιχειοθέτησης εννόμου αξιώσεως, το αίτημα πολιτογράφησης μπορεί να απορριφθεί μόνο αν συντρέχει νομικό κώλυμα, όπως π.χ. καταδίκες ή σοβαρές διοικητικές παραβάσεις. Κατά το αυστριακό δίκαιο, προϋποθέσεις θεμελίωσης εννόμου αξιώσεως προς απονομή ιθαγένειας αποτελούν: Η πλήρωση των γενικών προϋποθέσεων Ελάχιστη τριαντακονταετή συνεχή διαμονή στην Αυστρία ή Ελάχιστη νόμιμη και συνεχή δεκαπενταετή διαμονή στην Αυστρία, με απόδειξη συνεχούς προσωπικής και επαγγελματικής ένταξης ή Ελάχιστη νόμιμη και συνεχή εξαετή διαμονή στην Αυστρία, στην περίπτωση o υποστατού γάμου και συγκατοίκησης με Αυστριακό πολίτη ή o πολιτικού ασύλου o πολίτη χώρας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης o γέννησης στην Αυστρία o εξαιρετικών επιδόσεων και μεγάλων επιτευγμάτων στον επιστημονικό, οικονομικό, καλλιτεχνικό ή αθλητικό τομέα Έννομη αξίωση επανάκτησης της αυστριακής ιθαγένειας παρέχεται σε πρώην πολίτες, οι οποίοι έχασαν την ιθαγένεια με κάποιο τρόπο εξαιρουμένης της αφαίρεσης και πριν αποκτήσουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Όταν δε την αποκτήσουν και σε χρονικό 20

21 διάστημα δύο χρόνων μπορούν να υποβάλλουν αίτηση θεμελιώνοντας σχετική έννομη αξίωση. Ίδια αξίωση γεννάται με αίτηση όσων έχασαν την αυστριακή ιθαγένεια λόγω γάμου με αλλοδαπό και την καταθέτουν εντός πέντε ετών μετά τη λύση του γάμου (ά και 13 StbG). Και στις δύο αυτές περιπτώσεις πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προαναφερθείσες γενικές προϋποθέσεις και δη εκείνη της δεκαετούς διαμονής στην Αυστρία. Η επέκταση της ιθαγένειας σε συζύγους και τέκνα αποτελεί έννομη αξίωση κάθε πολιτογραφημένου (www.wien.gv.at, ). β) Γερμανία Το δίκαιο ιθαγένειας της Γερμανίας αναγνωρίζει σε όσους πληρούν τις ως άνω γενικές προϋποθέσεις έννομη αξίωση πολιτογράφησης. Η επιλογή των προϋποθέσεων αυτών αποτέλεσε όχι απλά ελεύθερη επιλογή του νομοθέτη αλλά κυρίως συγκεκριμενοποίηση και νομική αποτύπωση άτυπων προϋποθέσεων που είχαν διαμορφωθεί στο παρελθόν κατά την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης (Hailbronner, Renner, 1998: 512). ii. Κτήση της ιθαγένειας βάσει διακριτικής ευχέρειας α) Αυστρία Στην περίπτωση που πληρούνται οι γενικές προϋποθέσεις αλλά όχι και εκείνες που θεμελιώνουν έννομη αξίωση απονομής ιθαγένειας, τίθεται στη διακριτική ευχέρεια των αρμοδίων να αρχών να αποφασίσουν θετικά ή αρνητικά. Καθοριστικό στοιχείο ορίζεται η γενική συμπεριφορά του υποψηφίου ενόψει του γενικού καλού, των δημόσιων συμφερόντων και του βαθμού ενσωμάτωσής του. Η συμμετοχή του υποψηφίου στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της Αυστρίας, καθώς και η αποδοχή εκ μέρους του των βασικών αρχών ενός ευρωπαϊκού δημοκρατικού κράτους και κοινωνίας λαμβάνονται υπόψη (ά. 11 StBG). Η επαγγελματική ή οδική δεοντολογική και νόμιμη αντίστοιχα συμπεριφορά μπορούν να αποτελέσουν κριτήρια αξιολόγησης (Mussger et al. 2001:80). Σε κάθε περίπτωση πάντως οι αρχές οφείλουν να αιτιολογούν τις βασιζόμενες στη διακριτική ευχέρεια αποφάσεις τους. 21

22 β) Γερμανία Στη Γερμανία κατά την εξέταση και απόφαση περί της συνδρομής εξαιρετικών επιδόσεων ως λόγου μείωσης του χρόνου διαμονής στα έξι χρόνια, οι αρχές πολιτογράφησης κινούνται εντός ενός ευρύ πεδίου διακριτικής ευχέρειας. Γι αυτό στις εξαιρετικές περιπτώσεις συνίσταται η ενημέρωση των αρχών και η συνεργασία με τους δημόσιους υπαλλήλους. Αν έχουν επιβληθεί καταδίκες που οριακά ξεπερνούν το όριο της μη συμπερίληψής τους στην εξέταση της αίτησης και τη θεμελίωση δικαιώματος πολιτογράφησης, δύνανται οι αρχές να αποφασίσουν λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της συγκεκριμένης περίπτωσης περιστατικά και να απονείμουν ιθαγένεια. Γενικότερα, στην περίπτωση που δεν πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις για τη θεμελίωση και γέννηση αξίωσης πολιτογράφησης, υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης της γερμανικής ιθαγένειας κατά τη διακριτική ευχέρεια των αρμόδιων αρχών. Οι τελευταίες μπορούν να απονείμουν αυτή όταν συντρέχει δημόσιο συμφέρον και πληρούνται οι εξής ελάχιστες απαιτήσεις: o Αίτηση πολιτογράφησης o Απουσία καταδίκης (ισχύουν όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω στις γενικές προϋποθέσεις) o Νόμιμη διαμονή στη Γερμανία o Ύπαρξη καταλύματος o Ικανότητα αυτοσυντήρησης από ίδια βιοποριστική δραστηριότητα ή περιουσία. Εξαιρετικά και δε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατή η πολιτογράφηση με χρήση κοινωνικών παροχών, συγκεκριμένα όταν η άρνηση της πολιτογράφησης θα αποτελούσε ιδιαίτερα σκληρό μέτρο για τον αιτούντα, π.χ. για άτομα με αναπηρία ή προχωρημένης ηλικίας άτομα με μακροχρόνια διαμονή στη Γερμανία 9. Οταν πληρούνται οι ανωτέρω όροι, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αποφασίσουν κατά κρίση, στα πλαίσια βέβαια των δεσμεύσεων που ορίζουν οι διοικητικές διατάξεις. Κατά κανόνα απαιτείται παραίτηση ή απώλεια της παλιάς υπηκοότητας και απόδειξη επαρκούς γνώσης της γερμανικής γλώσσας. Πέρα από τους όρους και τις εξαιρέσεις, όπως εκτέθηκαν ανωτέρω στις γενικές προϋποθέσεις, οι απαιτήσεις (κυρίως γλωσσικές) μειώνονται για άτομα με συμπληρωμένο το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους και με ελάχιστη διαμονή 12 χρόνια στη Γερμανία. Επίσης 22

23 ζητείται η απόδειξη γνώσεων του νομικού και κοινωνικού συστήματος της Γερμανίας και του τρόπου ζωής στη χώρα. Εξαιρέσεις από το γενικό κανόνα της οκτάχρονης νόμιμης διαμονής εφαρμόζονται όταν συντρέχουν λόγοι ειδικότερου δημοσίου συμφέροντος (π.χ κορυφαίοι αθλητές κτλ.). Το δε άρθρο 8 του νόμου περί ιθαγένειας προβλέπει τη δυνατότητα εισαγωγής εξαιρέσεων από προϋποθέσεις πολιτογράφησης, κατά διακριτική ευχέρεια των αρχών, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για αποφευχθεί ιδιαίτερη σκληρότητα που στηρίζεται σε ασυνήθη μειονεκτήματα ή δυσκολίες στην περίπτωση της μη πολιτογράφησης (π.χ παραιτήθηκαν από την προηγούμενη ιθαγένεια, έγιναν ανιθαγενείς, και ανυπαίτια άνεργοι οπότε δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις πολιτογράφησης). Βέβαια η ρήτρα διακριτικής ευχέρειας εφαρμόζεται μόνο όταν δεν γεννάται έννομη αξίωση πολιτογράφησης κατά το άρθρο 10 του νόμου. iii. Κτήση της ιθαγένειας με δήλωση / επανάκτηση α) Αυστρία Ανιθαγενείς κάτοικοι της Αυστρίας και πρώην Αυστριακοί πολίτες που αναγκάστηκαν κατόπιν δίωξης ή βάσιμου φόβου δίωξης για λόγους ρατσιστικούς ή πολιτικούς να εγκαταλείψουν την χώρα πριν την 9η Μαϊου 1945 και με την απόκτηση κατόπιν της υπηκοότητας ενός των διάδοχων κρατών της πρώην αυστριακής ουγγαρικής Μοναρχίας να χάσουν την αυστριακή, μπορούν να επανακτήσουν την τελευταία με δήλωση (ά. 10(4)2, 58c StbG ). Η ρήξη με τον προηγούμενο νομικό δεσμό με την ξένη χώρα και η απόδειξη εξασφάλισης των «προς το ζην» δεν απαιτούνται, ενώ απαλλάσσονται από την καταβολή παραβόλου.. β) Γερμανία Σύμφωνα με το άρθρο 7 του γερμανικού νόμου περί ιθαγένειας του 1999/2000 οι επαναπατρισθέντες και τα μέλη της οικογένειας τους λαμβάνουν αυτόματα την γερμανική ιθαγένεια με την έκδοση ενός πιστοποιητικού Γερμανού επαναπατρισθέντος (Spätaussiedlerbescheinigung). Για την απόκτηση όμως αυτού και την αναγνώριση κάποιου ως επαναπατρισθέντα, πρέπει να αποδειχθεί κατ αρχήν γέννηση μετά το 1923, καταγωγή από Γερμανό και προσκόλληση στο γερμανικό έθνος, με ενδεικτικό στοιχείο την εκμάθηση της 23

24 γερμανικής γλώσσας εντός της οικογένειας, σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο περί προσφύγων (Bundesvertriebenengesetz της 19 Μαϊου 1953). Σύμφωνα δε με τον μεταναστευτικό νόμο του 2004 οι Γερμανοί επαναπατρισθέντες και οι οικογένειές τους δικαιούνται συμμετοχής σε προγράμματα ενσωμάτωσης και κρατικής υποστήριξης για εκπαίδευση και επαγγελματικό προσανατολισμό. Η διαδικασία για την απόκτηση του καθεστώτος του επαναπατρισθέντος είναι η ακόλουθη: Εξέταση αν συντρέχουν οι βασικές προϋποθέσεις για την υποδοχή του προσώπου με την ιδιότητα αυτή και αν εμπίπτει στην ορισμένη ποσόστωση για τον επιτρεπόμενο αριθμό επαναπατρισθέντων. Σε καταφατική των ανωτέρω περίπτωση χορηγείται στο άτομο αυτό πιστοποιητικό υποδοχής (Aufnahmebescheid) που εξοπλίζει με δικαίωμα μόνιμης διαμονής στη Γερμανία. Με την είσοδό του δε στη Γερμανία και μέσω μίας άλλης διαδικασίας χορηγείται το πιστοποιητικό αναγνώρισης ως Γερμανού επαναπατρισθέντα (Spätaussiedlerbescheinigung) σύμφωνα με το άρθρο 15 του ομοσπονδιακού νόμου περί προσφύγων, το οποίο και οδηγεί σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου περί ιθαγένειας στην αυτόματη απόκτηση αυτής. Το δεύτερο αυτό πιστοποιητικό χορηγείται αυτόματα και όχι κατόπιν αίτησης από τη θέση σε ισχύ του μεταναστευτικού νόμου του 2004, ενώ και τα δύο χορηγούνται από κοινή αρχή, την ομοσπονδιακή διοικητική αρχή (Bundesverwaltungsamt) του Βερολίνου. iv. Κτήση της ιθαγένειας με επέκταση α) Αυστρία Είναι δυνατή η επέκταση της αυστριακής ιθαγένειας σε μέλη της οικογένειας πολιτογραφηθέντος αλλοδαπού υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις: Να μην έχουν καταστεί αλλοδαποί κατόπιν αφαίρεσης της αυστριακής ιθαγένειας κατα το άρθρο 33 του Αυστριακού Νόμου περί Ιθαγένειας (StbG). Στον αλλοδαπό σύζυγο που κατοικεί τουλάχιστον έξι χρόνια συνεχώς και βάσει νομόμου τίτλου στην Αυστρία, ενώ ο γάμος του με Αυστριακό πολίτη, με τον οποίο και διάγει κοινό βίο, υφίσταται τα τελευταία πέντε χρόνια τουλάχιστον. Σε ανήλικα ανύπανδρα τέκνα. Εξαίρεση στην ανηλικότητα αποτελεί μόνο η περίπτωση ενήλικων συνοικούντων τέκνων ανάπηρων και ανίκανων να ζήσουν 24

25 αυτοδύναμα, γεγονός που πιστοποιείται με ιατρική βεβαίωση από εθνικό δημόσιο νοσοκομείο. Στα εντός γάμου τέκνα του αλλοδαπού συζύγου Στα εκτός γάμου τέκνα της συζύγου Στα εκτός γάμου τέκνα του συζυγου, των οποίων την πατρότητα έχει αναγνωρίσει και έχει αναλάβει την επιμέλεια και ανατροφή τους Τα παιδιά που συνοδεύουν τον αλλοδαπό και των οποίων έχει αναλάβει την επιμέλεια Η ανηλικότητα, η απουσία γάμου και η έλλειψη προγούμενης αφαίρεσης της ιθαγένειας, αποτελούν αναγκαίες συντρέχουσες προϋποθέσεις για την επέκταση της ιθαγένειας στα τέκνα (ά. 17 StbG). Τη στιγμή της υποβολής της αίτησης για την επέκταση τόσο ο/η σύζυγος όσο και τα τέκνα πρέπει να είναι κάτοχοι νόμιμου τίτλου διαμονής. β) Γερμανία Στη Γερμανία αναγνωρίζεται το δικαίωμα ανήλικων τέκνων και συζύγων όσων έχουν αξίωση πολιτογράφησης να ζητήσουν να πολιτογραφηθούν από κοινού. Βέβαια απαραίτητο είναι να συντρέχουν και στο πρόσωπό τους οι ορισθείσες γενικές προϋποθέσεις πολιτογράφηση ς. Είναι δε στη διακριτική ευχέρεια των αρχών να συμπολιτογραφήσουν τα ανωτέρω μέλη της οικογένειας ακόμα κι αν δεν έχουν συπληρώσει τα οκτώ χρόνια διαμονής: στην περίπτωση των συζύγων μετά από τρία χρόνια και εφόσον ο γάμος υφίσταται δύο χρόνια εντός της χώρας, ενώ για τα παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει το 16 ο έτος της ηλικίας τους, μετά από τρία χρόνια διαμονής. Για τα τελευταία ισχύουν και ελαφρύνσεις ως προς τη γνώση της γερμανικής γλώσσας. Οι δε σύζυγοι ή αναγνωρισμένοι σύντροφοι (που είναι δηλωμένοι συμβιούντες) δεν μπορούν να εγείρουν αξιώσεις πολιτογράφησης αν δεν συμβιούν, επίκειται διαζύγιο ή ο γάμος ή η συντροφική σχέση πάσχουν από εικονικότητα. Τα μέλη της οικογένειας και οι απόγονοι επαναπατρισθέντος Γερμανού συμπεριλαμβάνονται στο δελτίο υποδοχής επαναπατρισθέντος (Aufnahmebescheid) αν αποδείξουν βασική γνώση της γερμανικής γλώσσας σύμφωνα με τον μεταναστευτικό νόμο του 2004 και ενώ μέχρι τότε δεν ζητείτο. Δεν είναι όμως ξεκάθαρο αν το επίπεδο αυτό είναι ισότιμο των γλωσσικών απαιτήσεων που τίθενται από τις διατάξεις για την πολιτογράφηση

26 δ. Διπλή υπηκοότητα i)aυστρία Βασικό στοιχείο της αυστριακής και της γερμανικής νομοθεσίας αποτελεί η απαγόρευση της διπλής υπηκοότητας. ii) Γερμανία Η γερμανική νομοθεσία προβλέπει εντούτοις για ορισμένες κατηγορίες μεταναστών δεύτερης γενιάς το δικαίωμα να επιλέξουν με την ενηλικίωσή τους, στην ηλικία των δεκαοκτώ, μεταξύ της ιθαγένειας που απέκτησαν από τους γονείς τους βάσει εφαρμογής του ius sanguini και της γερμανικής λόγω της γέννησής τους στη Γερμανία (ius soli). Αντίθετα τα παιδιά μεικτών γάμων (μεταξύ Γερμανού και αλλοδαπού) δεν υποχρεούνται σε επιλογή. Τη νομοθετική μεταρρύθμιση του 1999/2000 ακολούθησε η υπογραφή και προσχώρηση το Φεβρουάριο του 2002 της Γερμανίας στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη για την υπηκοότητα της 6 ης Νοεμβρίου 1997 και η με αυτό τον τρόπο αποδοχή των βασικών αρχών της, επιτρέποντας έτσι κατά το άρθρο 14 αυτής να αποκτούν τα παιδιά αυτόματα την ιθαγένεια της χώρας στην οποία γεννιούνται καθώς και οι σύζυγοι που φέρουν ξένη υπη κοότητα. Ο νόμος προβλέπει μια σειρά από περιπτώσεις, στις οποίες γίνεται δεκτή η κατοχή περισσότερων υπηκοοτήτων (Mehrstaatigkeit). Οι κυριότερες είναι οι ακόλουθες: Όταν η άλλη χώρα, της οποίας την υπηκοότητα φέρει ο αιτών, είτε δεν προβλέπει στη νομοθεσία της την αποδέσμευση από την υπηκοότητα ή αρνείται αυτή όπως συμβαίνει με υπηκόους του Αφγανιστάν, της Αλγερίας, της Συρίας, του Μαρόκο, της Κούβας, του Λιβάνου, της Τυνησίας. Επίσης όταν δεν επιτυγχάνεται η παραίτηση αν και έχουν καταβληθεί προσπάθειες προς τούτο: δεν έγινε αποδεκτό το αίτημά τους, παρότι παρήλθε εύλογο χρονικό διάστημα εκκρεμεί ακόμα απόφαση (πάνω από δύο χρόνια από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης), το ξένο κράτος θέτει υπερβολικούς και δυσανάλογους της παραίτησης όρους 11. Νόμιμες διεκδικήσεις του ξένου κράτους δεν μπορούν να προβληθούν ως λόγοι άρνησης του ξένου κράτους, με εξαιρέσεις όμως και εδώ, π.χ. στη στρατιωτική υποχρέωση ο αντιρρησίας συνείδησης χωρίς να παρέχει το ξένο κράτος εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία (BMFI, σελ. 33). Τέλος σε πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται η κατοχή και άλλης υπηκοότητας. 26

27 Η νομοθετική επιλογή της απαγόρευσης αποσκοπεί στην αποφυγή σύγκρουσης καθηκόντων (όπως π.χ. στρατιωτικής θητείας σε καθένα από τα κράτη), νομικών αβεβαιοτήτων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και συγκρούσεων ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο ή την άσκηση διπλωματικής προστασίας (Hailbronner/Renner, 1998: 518). Β. Διαδικαστικό μέρος 1. Αρμοδιότητα α. Αυστρία Αρμόδιο Υπουργείο σε ζητήματα πολιτογράφησης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό προσδιορίζει με κανονισμούς το περιεχόμενο των εξετάσεων περί της δημοκρατικής τάξης της Ομοσπονδίας της Γερμανίας και της ιστορίας της Αυστρίας (ά. 10a (6) StbG) ενώ η διεξαγωγή αυτών, σύμφωνα με επίσης οδηγίες του Υπουργείου, αποτελεί αρμοδιότητα των τοπικών κυβερνήσεων όπου λαμβάνουν χώρα (ά. 10a (5) StbG). Το περιεχόμενο της εξέτασης ως προς τις βασικές γνώσεις ιστορίας του εκάστοτε κρατιδίου, στο οποίο καταθέτει αίτηση πολιτογράφησης ο αλλοδαπός, καθορίζεται με κανονισμό της τοπικής κυβέρνησης, με τον οποίο μπορεί να εξουσιοδοτήσει τις περιφερειακές αρχές να διεξάγουν τις εξετάσεις αυτές (ά. 10 α (7) StbG). Κατά τόπο αρμοδιότητα για την παραλαβή αιτήσεων ή έκδοση βεβαιώσεων και αντιγράφων έχει η κυβέρνηση του κάθε κρατιδίου, όπου βρίσκεται η κατοικία του αλλοδαπού (ά. 39 StbG). Ειδικότερα διεκπεραιωτική και αποφασιστική αρμοδιότητα έχει η κοινότητα (Gemeinde) όπου βρίσκεται η κύρια κατοικία του αλλοδαπού (ά 41 (1) StbG). Σε αυτήν διατηρούνται αρχεία με στοιχεία των πολιτογραφηθέντων αλλοδαπών. Συνοψίζοντας, ενώ η νομοθέτηση σε ζητήματα πολιτογράφησης είναι ομοσποδιακή υπόθεση, τη εκτέλεση των νόμων επιλαμβάνονται οι κυβερνήσεις των κρατιδίων. Οι δε αποφάσεις πολιτογράφησης λαμβάνονται μόνο από τις κυβερνήσεις των κρατιδίων. β. Γερμανία Την αποκλειστική νομοθετική αρμοδιότητα σε θέματα ιθαγένειας έχει το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο. Ζητήματα δε σχετικά αντιμετωπίζονται συνήθως από το Υπουργείο 27

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πληροφοριακό έντυπο για οικογενειακή επανένωση πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νομίμως στην Ελλάδα με σύζυγο και τέκνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ I. Απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η αλήθεια και η ακρίβεια των ιδιοτήτων για την εφαρμογή της περ.δ της παρ.2 του άρθρου 90 του ν.4172/2013

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας οργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων. Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ» Πρέβεζα 06-03-2013 Αρ. πρωτ: 6611 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Η ΕΤΑΝΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο για την επαγγελματική αναγνώριση

Ενημερωτικό φυλλάδιο για την επαγγελματική αναγνώριση Diese Broschüre wurde ausgehändigt von: Ενημερωτικό φυλλάδιο για την επαγγελματική αναγνώριση Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, για να σας προσφέρουμε όσο το δυνατό καλύτερη υποστήριξη κατά την αναγνώριση επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

21 Ιανουαρίου, 2011. [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές]

21 Ιανουαρίου, 2011. [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές] This document was reproduced from http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_3/2011/3-201101- 193-07.htm (accessed 16 August 2013) ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ Δημιουργία Απασχόλησης στους τομείς φροντίδας κατοικιών, εξωτερικών χώρων και χειροτεχνίας-οικοτεχνίας. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών.

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. 3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. Θεσμικό πλαίσιο: Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α ), Υ.Α. αριθμ. Γ6/8645/1974, άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διευκρινίσεις επί ζητημάτων εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων (Ενότητα Β1, σελ. 6 εγκυκλίου 12)-Αίτηση θεραπείας Μη άσκηση ενδίκων μέσων

Α. Διευκρινίσεις επί ζητημάτων εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων (Ενότητα Β1, σελ. 6 εγκυκλίου 12)-Αίτηση θεραπείας Μη άσκηση ενδίκων μέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας Μαρούσι, 25/06/2015

Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας  Μαρούσι, 25/06/2015 Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9, Μαρούσι, 15124 Τηλέφωνο: 2132031930-9 Fax: 2132031950, 2106146421 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@eddyppy.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού» στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. για συμμετοχή στην Πράξη:

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. για συμμετοχή στην Πράξη: Α.Σ. ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ Τράιμπερ 4 και Σωνιέρου, Αθήνα Τ.Κ. 104 38 Πλ. Βάθης 210. 88.18.946 210.52.45.302 Ημερομηνία:./ /. Αρ. Αίτησης:./ 2013 horizonsline12@gmail.com ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ για συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αρ. Φακέλου: 13.32.31.8.1.Φ /14 Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης:.. /.. /2014 Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη.. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθ. ανακοίνωσης Τ O Π Σ Α... /... /... [συμπληρώνεται από τον υποψήφιο] Αριθ. πρωτ/λου αίτησης... [συμπληρώνεται από το δικαιούχο φορέα] ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (*) Υποψήφιου Ωφελούμενου στο πλαίσιο Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Μυτιλήνη 31.03.2015 Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Ι. Έννοια και λειτουργία του δικαίου πηγές κανόνες δικαίου. ΙΙ. Δικαίωμα : Έννοια διακρίσεις γένεση κτήση αλλοίωση απώλεια άσκηση.

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ (φωτογραφία) «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» Έργο ΤΟΠΣΑ: «Eχετλαίος» Συντονισμός Διαχείριση: ΠΡΟΟΨΙΣ Α.Ε. Τρεμπεσίνας 32, 12136 Περιστέρι Τηλ. 210 5244760,Fax:210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΨΥΧΙΚΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ www.topsagfp.gr Η Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου.

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου. Αγιος Νικόλαος, 24-1-2014 Αρ. πρωτ: 2 4 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις κατάρτισης & στήριξης ανέργων με κατεύθυνση στην προώθηση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ Πεύκη 29/06/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ Πεύκη 29/06/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ Πεύκη 29/06/2015 Αρ. Πρωτ. : 7147 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ Ν. 1798/88 Αρθ. 16 - Ν. 1882/90 Αρθ. 23 Ν. 490/76 Αρθ. 1

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ Ν. 1798/88 Αρθ. 16 - Ν. 1882/90 Αρθ. 23 Ν. 490/76 Αρθ. 1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ Ν. 1798/88 Αρθ. 16 - Ν. 1882/90 Αρθ. 23 Ν. 490/76 Αρθ. 1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΤΕΛΕΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α. Ανάπηροι Έλληνες πολίτες ηλικίας 4-70 ετών εφόσον: ( Άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Α.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ηρώων Πολυτεχνείου 229, Λάρισα 2410-287061 /2 www.tirnavs-tpek.gr kek@dynamiki.gr Αρμόδια: Βουτσελά Πολίνα ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 1-Οι αλλοδαποί ιατροί μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ελληνική Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατης έκδοσης) Η παρούσα αίτηση κατατίθεται στην Περιφέρεια του τόπου κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη:

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη: Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario): Επαρχιακό Πρόγραμμα Προτεινόμενων Υποψήφιων Μεταναστών (Provincial Nominee Programme) Πληροφορίες σχετικά με τους Φοιτητές εξωτερικού Οι μετανάστες φέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕ: Σ07-ΓΕΝ/30-5-05. ΘΕΜΑ:Αναγνώριση γερµανικού χρόνου ασφάλισης λόγω ανατροφής παιδιών-πληροφοριακά έντυπα & έντυπα αιτήσεων

ΓΕ: Σ07-ΓΕΝ/30-5-05. ΘΕΜΑ:Αναγνώριση γερµανικού χρόνου ασφάλισης λόγω ανατροφής παιδιών-πληροφοριακά έντυπα & έντυπα αιτήσεων /ΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕ: Σ07-ΓΕΝ/30-5-05 ΘΕΜΑ:Αναγνώριση γερµανικού χρόνου ασφάλισης λόγω ανατροφής παιδιών-πληροφοριακά έντυπα & έντυπα αιτήσεων Σχετικά µε το ανωτέρω θέµα σας γνωρίζουµε τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών - 7 Μαΐου 2013 www.bakertillyklitou.com Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Γιολδάση 2 & Ρουμπέση, Αθήνα, T.K. 11744, Τ: 2109273118, F: 2109273119, E: asset@asset-tec.gr, Πληρ.: Α.Καντιδάκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

Γιολδάση 2 & Ρουμπέση, Αθήνα, T.K. 11744, Τ: 2109273118, F: 2109273119, E: asset@asset-tec.gr, Πληρ.: Α.Καντιδάκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ Στην Πράξη: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 3 ης Σεπτεμβρίου 36, 10432 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 52 18 700 Φαξ: 210 52 18 754 Email: kanep@otenet.gr Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Όνομα ΠΑΤΕΡΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΗΛΙΟΣ» προσκαλεί

1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΗΛΙΟΣ» προσκαλεί Πάτρα, 18/12/2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη προσκαλεί τους-τις ενδιαφερόμενους-ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις (βλ. ενότητα 4) για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας 5: Παραχώρηση Θέσεων σε Υποψήφιους που εισάγονται στο Πανεπιστήμιο Βάσει Ειδικών Κριτηρίων ως Υπεράριθμοι

Κανόνας 5: Παραχώρηση Θέσεων σε Υποψήφιους που εισάγονται στο Πανεπιστήμιο Βάσει Ειδικών Κριτηρίων ως Υπεράριθμοι 1.5.1 Καθορισμένος αριθμός υπεράριθμων θέσεων σε ποσοστό μέχρι 14% των Κυπρίων εισακτέων κατανέμεται σε υποψηφίους που ανήκουν σε «ειδικές κατηγορίες». Ο υπολογισμός των θέσεων γίνεται ανά πρόγραμμα σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1101 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ. 1101 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24-6-2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ A, Β ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι- Άποροι - Άτομα με αναπηρία.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι- Άποροι - Άτομα με αναπηρία. ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Τηλ.: 2613 610210 E mail: dimospatras@gmail.com Πάτρα 24/2/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 06-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρώτ: 5550 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) Αρχαίου Θεάτρου 42 & Λιοσίων 3 ος Όροφος Τ.Κ. 13673. Αχαρνές Τηλ.: 210 2477900

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ναύπλιο, 28-1-2014 Αριθμ.πρωτ:690 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Στουρνάρη -, Αθήνα 10 2 Τηλ.: 210-12000 Fax: 210-208 E-mail: edop@ppc.gr, www.edopdei.gr Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Εισαγωγικό σημείωμα Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ παρακολουθώντας τις εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας στο Δήμο για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας στο Δήμο για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γύθειο:10/7/2014 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.:14723 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ελευθερολακώνων Γύθειο Λακωνίας Τ.Κ. 23200 Πληροφορίες : Mαρία Μπερτζελέτου Τηλ.: 2733360344 Fax.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Τ Α Ν Α Γ Ρ Α Σ

Δ Η Μ Ο Σ Τ Α Ν Α Γ Ρ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Τ Α Ν Α Γ Ρ Α Σ Ξεκινούν στις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για την Κοινωφελή Εργασία στους δήμους και περιφέρειες, με σύμβαση 5 μηνων ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, 2013 Α. Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας που πιθανό να παραχωρηθούν σε μέλη της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας από

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθ. ανακοίνωσης Τ O Π Σ Α... /... /... [συμπληρώνεται από τον υποψήφιο] Αριθ. πρωτ/λου αίτησης... [συμπληρώνεται από το δικαιούχο φορέα] ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (*) Υποψήφιου Ωφελούμενου στο πλαίσιο Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Μετά από την έγκριση διαφόρων ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων, τόσο οι διεθνείς οδικές μεταφορές όσο και οι εμπορευματικές και επιβατικές ενδομεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Οκτώβριος 2010 Η 17χρονη σήμερα Α, δημοσιεύει,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. (Έκδοση 2.0 24/10/12)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. (Έκδοση 2.0 24/10/12) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Έκδοση 2.0 24/10/12) Το Παράρτημα που ακολουθεί περιλαμβάνει: α) επισημάνσεις σχετικά με τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων ωφελούμενων της Πράξης σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 1. Έντυπο αίτησης πολιτογράφησης. 2. Υπόδειγµα δήλωσης πολιτογράφησης. 3. Υπόδειγµα έκθεσης προξένου. 4. Υπόδειγµα πρακτικού ορκωµοσίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 1. Έντυπο αίτησης πολιτογράφησης. 2. Υπόδειγµα δήλωσης πολιτογράφησης. 3. Υπόδειγµα έκθεσης προξένου. 4. Υπόδειγµα πρακτικού ορκωµοσίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Έντυπο αίτησης πολιτογράφησης 2. Υπόδειγµα δήλωσης πολιτογράφησης 3. Υπόδειγµα έκθεσης προξένου 4. Υπόδειγµα πρακτικού ορκωµοσίας 5. Υπόδειγµα ατοµικής δήλωσης εγγραφής σε ήµο 6. Υπόδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο* (Το έντυπο δίνεται από τη Γραμματεία και υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή). Σε περίπτωση υποβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ------ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία,

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, Rise Entertainment A.E., Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, καλούµενη στο εξής «Rise» ή η Διοργανώτρια. 2. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ Οικογένειες με παιδιά κάτω των 12 ετών στις οποίες εργάζονται και οι δύο γονείς Μονογονεϊκές οικογένειες με παιδιά κάτω των 12 ετών στις οποίες ο γονέας εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΧΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΧΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΧΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Χατζηφραγκούλη Ανδρεάδη 67, ΤΚ 82200, Βροντάδος, Χίος ΤΗΛ: 22710 93364, ΦΑΞ: 22710 93760 e-mail: chios-eko@gmail.com Πληροφορίες: www.chios-eko.gr Αίτηση υποψήφιου

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων;

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων; Ποιος θεωρείται παλαιός και ποιος νέος ασφαλισμένος; Παλαιός ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ 1. Ο διαγωνισµός ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν. 4332/2015)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν. 4332/2015) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-96Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-96Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ Ή ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Ή

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ως τις 19/07/2013

2 Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ως τις 19/07/2013 Θεσσαλονίκη, 30-05-2013 Α.Π.: 39 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΝΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ταχ. Διεύθυνση: ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 14, ΕΔΕΣΣΑ Τ.Κ.: 58200 Τηλέφωνο: 2381024858 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 216/90 2030. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Επώνυμο του τέκνου.

Ν. 216/90 2030. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Επώνυμο του τέκνου. Ν. 216/90 2030 Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα