ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ. «Σύγκριση μεταξύ καθεστώτων απονομής ιθαγένειας στην Ε.Ε. και αντιστοιχία σε μοντέλα υποδοχής μεταναστών»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ. «Σύγκριση μεταξύ καθεστώτων απονομής ιθαγένειας στην Ε.Ε. και αντιστοιχία σε μοντέλα υποδοχής μεταναστών»"

Transcript

1 ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ «Σύγκριση μεταξύ καθεστώτων απονομής ιθαγένειας στην Ε.Ε. και αντιστοιχία σε μοντέλα υποδοχής μεταναστών» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΤΡΙΚΟΥΝΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ Γ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΤΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το ζήτημα της απονομής ιθαγένειας βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της πρόκλησης που θέτει προς τα κράτη η αντιμετώπιση της ανατροπής των δημογραφικών ισορροπιών των κοινωνιών που υποδέχτηκαν μετανάστες στην Ευρώπη μετά την κατάρρευση του Τείχους του Βερολίνου. Έχει παρατηρηθεί ότι η μεγάλη εισροή μεταναστευτικού πληθυσμού στην Δυτική Ευρώπη έχει οδηγήσει στην de facto ανάδειξη ενός εθνοτικού πλουραλισμού, ο οποίος με τη σειρά του οδήγησε σε μεταρρυθμίσεις των καθεστώτων πολιτογράφησης, ιδίως εκείνων που βασίζονται στο δίκαιο του αίματος (ius sanguinis) όπως η Ελλάδα, η Γερμανία και η Αυστρία. Η τάση σήμερα είναι να ενσωματωθεί η διάσταση της αρχής του τόπου γέννησης (κατά το δίκαιο του εδάφους, ius soli). Προς αυτήν την κατεύθυνση κινήθηκε η πρόσφατη μεταρρύθμιση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3838/2010 της 16 ης Μαρτίου 2010), η οποία αποτέλεσε τη σημαντικότερη τομή που έχει καταγραφεί έως τώρα στο δίκαιο της ελληνικής ιθαγένειας Στα πλαίσια αυτών των εξελίξεων, με την παρούσα ερευνητική εργασία συγκρίνονται τα καθεστώτα πολιτογράφησης των τριών ευρωπαϊκών χωρών, της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Ελλάδας, και διερευνάται η σχέση μεταξύ νομικών αρχών και διοικητικών πρακτικών. Καθώς η ελληνική νομοθεσία δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί, στόχος είναι να επισημανθούν οι διοικητικές επιλογές που μπορεί να ακολουθήσει η ελληνική πολιτεία όπως αυτές αντλούνται από τις αυστριακές και γερμανικές μελέτες περιπτώσεων. Η επιλογή της συγκριτικής προσέγγισης ως μεθόδου έρευνας δικαιολογείται από τους ακόλουθους λόγους: Πρώτον, ο εντοπισμός των πολλών ομοίων περιπτώσεων που εντάσσονται στο πλαίσιο που ορίζει ο σκοπός του νόμου αποκαλύπτει πιο έντονα, μέσα από την αντιπαραβολή τους, τόσο τις εξαιρετικά κοινές, όσο και εξαιρετικά διαφορετικές προκλήσεις για τη Διοίκηση. Δεύτερον, η αντιπαραβολή σημαντικά όμοιων νομικών μεταβολών των ρυθμιστικών πλαισίων πολιτογράφησης, επιτρέπει την, με κριτικό πνεύμα και επί της ουσίας, αξιολόγηση των αλλαγών του ελληνικού καθεστώτος πολιτογράφησης. Υπό αυτή την έννοια, η βασική «προστιθέμενη αξία» του ερευνητικού αυτού έργου είναι ο προσδιορισμός των επιλογών εκείνων οι οποίες βρίσκονται στη διάθεση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, ώστε να μπορεί αποτελεσματικότερα να επιδιώξει την υλοποίηση αυτής της κανονιστικής μετάβασης. 2

3 ABSTRACT The issue of naturalization is at the heart of the demographic balance issue that migrant host societies face in Europe since the collapse of the Berlin Wall. It is observed that the large influx of migrant populations in Western Europe has led to de facto emergence of ethnic pluralism which, in turn, has led to reforms in citizenship regimes, especially those founded on ius sanguinis principle such as Greece, Germany and Austria; the trend is now to incorporate dimension of the ius soli principle. Along these lines, the recent reform of the Code of Greek Citizenship (3838/2010 of 16th March 2010) was the most incisive change on record In the context of these developments, this research project compares naturalization regimes of three European countries, namely Austria, Germany and Greece, exploring the relation between legal principles and administrative practices. Because the Greek law has not as yet been made operational, the objective is to identify administrative options for the Greek polity drawn from the Austrian and German case studies The rational of a comparative research methodology is legitimated on the following grounds: First, the identification of substantial similar cases on the level of legal substance leads, through their juxtaposition, to significantly similar and significantly different administrative challenges. Second, the juxtaposition of substantially similar legal transitions in naturalization regimes allows us to critically assess the transformation of the Greek naturalization regime in a meaningful way. The main added value of this research project in this sense is the identification of options, which are available to the Greek Public Administration, so that it can more effectively pursue the implementation of this normative transition. 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΑΥΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Α. Ουσιαστικό μέρος Γενικό μέρος α. Βασικές αρχές και πλαίσιο του δικαίου ιθαγένειας i. Αυστρία ii. Γερμανία β.. Γενικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης i. Αυστρία ii.γερμανία γ. Νομικές βάσεις απονομής ιθαγένειας i. Κτήση της ιθαγένειας βάσει έννομης αξίωσης α) Αυστρία β) Γερμανία ii. Κτήση της ιθαγένειας βάσει διακριτικής ευχέρειας α) Αυστρία β) Γερμανία iii. Κτήση της ιθαγένειας με δήλωση / επανάκτηση α) Αυστρία β) Γερμανία iv. Κτήση της ιθαγένειας με επέκταση α) Αυστρία β) Γερμανία δ. Διπλή υπηκοότητα i. Αυστρία ii.γερμανία Β. Διαδικαστικό μέρος Αρμοδιότητα α. Αυστρία β. Γερμανία Κόστος

5 α. Αυστρία β. Γερμανία Δικαιολογητικά α. Αυστρία β. Γερμανία Ένδικα μέσα α. Αυστρία β. Γερμανία Διοικητική πρακτική α. Αυστρία β. Γερμανία Το παράδειγμα της Βιέννης και της Βαυαρίας α. Βιέννη β. Βαυαρία Νομικοπολιτικές τάσεις, εξελίξεις και συμπεράσματα α. Αυστρία β. Γερμανία ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Α. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με τη γέννηση α. Απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας σε τέκνα που γεννιούνται στην Ελλάδα...45 β. Απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας σε αλλοδαπά τέκνα που έχουν παρακολουθήσει σχολείο στην Ελλάδα Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με αναγνώριση, υιοθεσία, κατάταξη στις ένοπλες δυνάμεις Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση α.τυπικές.προϋποθέσεις.πολιτογράφησης β.ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης Διαδικασία α. Δικαιολογητικά

6 β. Κόστος γ. Απόφαση Β. Παρατηρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Α. Σύγκριση των καθεστώτων απονομής ιθαγένειας Β. Προβληματισμοί / Συμπεράσματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Α. Ανακεφαλαίωση και συμπεράσματα Ιστορικό και νομικοπολιτικό πλαίσιο Το πνεύμα του νόμου σε Αυστρία, Γερμανία Διοικητική πρακτική Πνεύμα του ελληνικού νόμου Νέος Κωδικας Ελληνικής Ιθαγένειας α. Προβλήματα β. Προτάσεις / Επιλογές γ. Θεμελίωση επιλογών Β. Επίλογος ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παράρτημα 1: Γλωσσάριο (Βασικές έννοιες του δικαίου ιθαγένειας) Παράρτημα 2: Συγκριτικά στοιχεία ως προς την πρόσβαση στην ιθαγένεια Παράρτημα 3: Ο ν. 3838/2010 Παράρτημα 4: Φάκελος Αυστρία Νόμος περί την ιθαγένεια (Staatsbürgerschaftsgesetz, StbG),Πίνακες, Διαγράμματα Παράρτημα 5: Φάκελος Γερμανία Νόμος περί την ιθαγένεια (Staatsbürgerschaftsgesetz, StAG) Υπόδειγμα αίτησης με δικαιολογητικά, Τεστ Πολιτογράφησης, Πίνακες 6

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η περιγραφή των νομικών καθεστώτων απονομής ιθαγένειας τριών ευρωπαϊκών χωρών και η συγκριτική επισκόπησή τους με απώτερη συγκεκριμένη αξία: την κατάδειξη της παράλληλης πορείας υπό την επιρροή κοινών παραγόντων, και τελικά της σύγκλισης στην οποία η πορεία αυτή οδηγεί, ώστε με τον εντοπισμό των αδυναμιών και αστοχιών της πρόσφατης μεταρρύθμισης του Ελληνικού Κώδικα Ιθαγένειας, να οδηγηθεί ο εφαρμοστής του στην επιλογή των καλύτερων διοικητικών επιλογών και τη λήψη νομικά απρόσβλητων και πολιτικά ορθών αποφάσεων. Η φιλοδοξία και πρόκληση για την εργασία αυτή έγκειται στην πετυχημένη περιγραφή και ερμηνεία, τη διάγνωση των ευρύτερων τάσεων, τη διεύρυνση της αντίληψής μας για την άντληση διδαγμάτων και τη διατύπωση πιθανών κινδύνων και προβλέψεων. Μεθοδολογία Η σύγκριση ως μέθοδος έρευνας στηρίζεται σε ιδεοτυπικές διχοτομίες. Δεν πρόκειται για πολλαπλή μελέτη περίπτωσης αλλά για εστιασμένη σύγκριση της πολιτικής πολιτογράφησης σε συγκεκριμένες χώρες που φέρουν πολλές ομοιότητες, ώστε να είναι πιο εύκολη η απομόνωση και παρατήρηση των διαφορών. Οι διαφορές από χώρες που μοιράζονται κοινές αρχές και κοινή φιλοσοφία αποκαλύπτουν διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους απαντούν σε κοινά προβλήματα και προκλήσεις, όπως αυτής της επίδρασης της διεθνούς μετανάστευσης στη διαμόρφωση του δικαίου ιθαγένειας και τον προσδιορισμό της πολιτικής ταυτότητας. Έτσι μας αποκαλύπτεται ένα πεδίο επιλογών προς υιοθέτηση και προσαρμογή στα δικά μας δεδομένα των βέλτιστων πρακτικών. Έχοντας ως μονάδες έρευνας τρεις χώρες, η γραμμή της ανάλυσής μας και το πνεύμα των συμπερασμάτων μας αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα: το κοινωνικοκεντρικό, δείχνοντας πώς τα πολιτικά συστήματα δέχονται εισροές από από τις πολυπολιτισμικές κοινωνίες τους, οι οποίες συγκροτούν αιτήματα για συγκεκριμένες πολιτικές. Στη συνέχεια τα πολιτικά συστήματα μετατρέπουν τις εισροές αυτές σε εκροές, δηλαδή σε εκτελεστές πολιτικές, νομοθετήματα και διοικητικές πρακτικές. Το μοντέλο του πολιτικού συστήματος κατά τον Easton υπήρξε πηγή της σχετικής έμπνευσης, για να εξηγηθεί η υποχώρηση από το αυστηρό πλαίσιο του δικαίου του αίματος (ius sanguinis) και η εισαγωγή στοιχείων δικαίου του 7

8 εδάφους (ius soli) στις νομοθεσίες τριών τυπικών εθνών-κρατών, της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Ελλάδας. Το δεύτερο επίπεδο είναι το κρατικοκεντρικό, με το οποίο εκφράζεται η επίδραση των προτεραιοτήτων του κράτους, μέσω του ρυθμιστικού πλαισίου που αυτό θέτει, στην κοινωνία. Η οπτική αυτή επιλέχθηκε για τη συγκεκριμένη εργασία προκειμένου να καταδείξουμε πώς τα κράτη χρησιμοποιειούν την κυριαρχική τους εξουσία και τις διοικητικέ ς τους δυνατότητες για να επιφέρουν θεμελιώδεις κοινωνικές αλλάγες και να προσδιορίσουν τη σύνθεση της πολιτικής του κοινότητας. Η Αυστρία, η Γερμανία και η Ελλάδα επιλέχθηκαν ως μονάδες σύγκρισης με το κριτήριο της μέγιστης ομοιότητας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μπάγκαβος και Παπαδοπούλου, 2003: 87, Cinar and Waldrauch, 2006: 24, Hailbronner,2006: 229).. Καταρχήν και οι τρεις χώρες αποτελούν χώρες υποδοχής μεταναστών, οι οποίες μέχρι πρόσφατα αρνούνταν να το αναγνωρίσουν Βιώνουν δε και οι τρεις τη μετανάστευση υπό δύο κυρίως μορφές: την οικονομική μετανάστευση και την οικογενειακή επανένωση. Διέρχονται της ίδιας μετάβασης: από την οικονομική και προσωρινή μετανάστευση σε εκείνη της μόνιμης κατοικίας ή μακρόχρονης διαμονής. Εξαιτίας δε της ύπαρξης σχετικά μεγάλου αριθμού μεταναστών στην ενδοχώρα τους η εθνολογική ομοιογένεια του πληθυσμού τους έχει αλλοιωθεί, με μετατροπή των κοινωνιών τους σε πολυπολιτισμικές (Εμκε-Πουλοπούλου, 2007: 191 επ., βλ. κεφ τέταρτο), αντιμετωπίζοντας κοινά προβλήματα, όπως ενδοαστικά γκέττο (στην Αθήνα, το Βερολίνο, τη Βιέννη), ενώ η νομοθεσία τους που διέπει τα ζητήματα ιθαγένειας διαχρονικά απέδιδε και αποδίδει σημασία στην εθνική καταγωγή και ελάχιστη στον τόπο γέννησης (Cinar, 2010: 4 επ, Hailbronner, 2006). Αποτελούν έτσι τυπικές χώρες ius sanguinis, με τη Γερμανία και την Ελλάδα να απομακρύνονται τα τελευταία χρόνια διστακτικά από αυτό εισάγοντας διατάξεις ius soli (Τριανταφυλλίδου, 2005: 34). Είναι κράτη-έθνη, κράτη δηλαδή με δικό τους έθνος ή με κυρίαρχη πολιτικά και αριθμητικά μία εθνική ομάδα (Smooha, 2002). Τους πολίτες τους συνδέει κατεξοψήν η κοινή εθνική ταυτότητα, η οποία θεμελιώνεται στην έννοια του γένους. Οι δε αλλοδαποί που έλκουν την καταγωγή τους από την αντίστοιχη εθνότητα (ομογενείς, Aussiedler), αντιμετωπίζονται προνομιακά όσον αφορά ζητήματα απόκτησης ή αναγνώρισης της ιθαγένειας 1. Οι έννοιες του γένους, του επαναπατρισμού και της εθνικής διασποράς είναι ριζωμένες στα εθνικά δίκαια και των τριών χωρών (Bauböck et al, 2006: 28). 8

9 Μέσα Η εκπόνηση της εργασίας στηρίχθηκε στη μελέτη των νόμων με χρήση πρωτογενών κυρίως πηγών: άρθρων περιοδικών και εφημερίδων, αναφορών και εκθέσεων επιστημονικών ομάδων, αλλά και δημοσιευμένου στο διαδίκτυο πληροφοριακού υλικού από κρατικούς φορείς των επιμέρους χωρών (κυρίως ηλεκτρονικές βάσεις υπουργείων και στατιστικών κρατικών υπηρεσιών). Η πρόσφατη ξένη και κυρίως ελληνική αρθρογραφία υπήρξε το βασικό πλαίσιο έμπνευσης και προβληματισμού καθώς αποτύπωνε τις σύγχρονες τάσεις και πολιτικές συζητήσεις. Η μεταρρύθμιση της ελληνικής νομοθεσίας, που πραγματοποιήθηκε μόλις πριν δύο μήνες, κατέστησε την έρευνά μας πρωτογενή, ελλειπόντων επικαιροποιημένων εκδόσεων βιβλίων σχετικών με το ελληνικό δίκαιο ιθαγένειας, σχολιασμένου κώδικα από την ελληνική νομική επιστημονική κοινότητα καθώς και σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών. Η πρόσβαση δε σε αυστριακά και γερμανικά νομικά εγχειρίδια υπήρξε περιορισμένη, καθώς ούτε οι πρεσβείες διέθεταν νομική βιβλιοθήκη ούτε οι δημόσιες ελληνικές βιβλιοθήκες ξενόγλωσσα βιβλία σε συμφωνία με τα ισχύοντα δίκαια. Τα βιβλία και οι μονογραφίες που μελετήθηκαν χρησίμευσαν ως θεωρητικό υπόβαθρο της διαχρονικής νομικοπολιτικής διαφοροποίησης, αλλά και ως πηγή προσέγγισης των πολιτικών συστημάτων των τριών χωρών. Λόγω των παραπάνω εγγενών και εξωτερικών περιορισμών της μελέτης και του περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου κατέστη αδύνατο να διεξαχθούν συνεντεύξεις με διοικητικούς υπαλλήλους που χειρίζονται υποθέσεις πολιτογράφησης ή υποψήφιους αλλοδαπούς μετανάστες. Οι συγκριτικές μελέτες που έχουν εκπονήσει ακαδημαϊκοί ξένων πανεπιστημίων και ερευνητές οργανώσεων που ασχολούνται με τα μεταναστευτικά θέματα αποτέλεσαν ένα χρήσιμο πληροφοριακό υπόβαθρο. Πολύτιμη δε υπήρξε και η προσωπική εμπειρία από την πενταετή διαμονή της γράφουσας λόγω μεταπτυχιακών σπουδών στη Γερμανία, την συνδιαλλαγή με τις δημόσιες αρχές, την απασχόληση σε κρατικούς φορείς, την ένταξη στην τοπική κοινωνία και το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Διάρθρωση κεφαλαίων Η συγκριτική επισκόπηση αποτελεί εν τέλει μία κριτική επισκόπηση και τοποθέτηση. Τα παραπάνω μεθοδολογικά εργαλεία, που συνδυάζουν θεωρίες, νομικά στοιχεία και γεγονότα αποτελούν τον ιστό αυτής της εργασίας. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το το νομοθετικό πλαίσιο, η διοικητική εφαρμογή και η ποιοτική εξέλιξη του δικαίου της ιθαγένειας στην Αυστρία και τη Γερμανία. Ακολουθεί μία επισκόπηση των βασικών αλλάγων 9

10 στον Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας με κριτικό σχολιασμό αυτών και επισημάνσεις των κενών, ασφειών και αντιφάσεων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα κατά την διοικητική πρακτική. Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη συγκριτική αντιπαραβολή και κριτική επισκόπηση των καθεστώτων απονομής ιθαγένειας της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Ελλάδας Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο παραθέτουμε τις τελικές παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά μας, εξετάζοντας τον τρόπο που οι κοινωνικές εξελίξεις επηρέασαν τις νομοθεσίες προκαλώντας την ικανότητα του έθνους κράτους να προσαρμοστεί στις νέες πραγματικότητες. Το νέο πνεύμα του νόμου σε συνδυασμό με την διοικητική πρακτική Προσδιορίζουμε τους λόγους και το αποτελέσματα των δικαιοπολιτικών αλλαγών, ώστε μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με γνώμονα το πνεύμα του νόμου και τη διοικητική πρακτική των δύο ξένων χωρών να καταδείξουμε τις επιλογές που βρίσκονται στη διάθεση της ελληνικής δημόσιας Διοίκησης για τη αποτελεσματική διαχείριση της μεταρρύθμισης αλλά και την ανάπτυξη μιας σύγχρονης διοικητικής πρακτικής σε θέματα πολιτογραφησης. 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΑΥΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Α. Ουσιαστικό μέρος 1. Γενικό μέρος Για την απονομή της αυστριακής ιθαγένειας είναι απαραίτητη η πλήρωση των γενικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 10 του Αυστριακού νόμου περί Ιθαγένειας (Staatsbürgerschaftsgesetz, StbG), και η υποβολή σχετικής αίτησης εκ μέρους του ενδιαφερομένου. Περαιτέρω προϋποθέσεις ορίζονται βάσει ειδικότερων έννομων αξιώσεων, σχέσεων και καθεστώτων ή στα πλαίσια άσκησης της διακριτικής ευχέρειας των αρμοδίων αρχών, περιπτώσεις που εξετάζονται στο ειδικό μέρος του παρό ντος κεφαλαίου. α Βασικές αρχές και πλαίσιο του δικαίου ιθαγένειας i. Αυστρία Η απονομή ιθαγένειας στην Αυστρία βασίζεται στο δίκαιο του αίματος (ius sanguinis). Τα παιδιά που γενιούνται εντός γάμου αποκτούν αυτόματα την αυστριακή ιθαγένεια, αν ένας από τους γονείς του είναι Αυστριακός πολίτης ή σε πρότερη της στιγμής γέννησης του παιδιού αποδήμησε φέροντας την ιδιότητα του Αυστριακού πολίτη (ά. 7 StbG). Η αυτόματη απόδοση της ιθαγένειας σε παιδιά Αυστριακών είναι ανεξάρτητη του τόπου γέννησης αυτών και κατοικίας των γονέων τους, κανόνας που βρίσκει εφαρμογή και στην περίπτωση γέννησης, διαμονής ή κατοικίας στο εξωτερικό. Η κατοχή έτσι της αυστριακής ιθαγένειας νομιμοποιεί την πρόσκτηση αυτής από όλες τις μετέπειτα γενεές. Τα δε παιδιά εκτός γάμου αποκτούν αυτόματα τη αυστριακή ιθαγένεια αν τη φέρει η μητέρα τους τη στιγμή γέννησής τους, ανεξάρτητα από τον τόπο γέννησης ή την ιθαγένεια του πατέρα. Αν τη φέρει μόνο ο πατέρας, αυτή αποκτάται από το παιδί μέσω νομιμοποίησής του (κατόπιν γάμου των γονέων ή αναγνώρισής του).. 11

12 Στην περίπτωση δε που οι γονείς είναι διαφορετικής εθνικότητας (ο ένας εκ των δύο της αυστριακής και ο άλλος διαφορετικής) και στην χώρα καταγωγής του αλλοδαπού γονέα ισχύει όπως και στην Αυστρία το δίκαιο του αίματος, τότε το παιδί απο κτά διπλή υπηκοότητα, χωρίς την υποχρέωση επιλογής μίας εκ των δύο με την ενηλικίωσή του. ii. Γερμανία Στο γερμανικό δίκαιο ιθαγένειας κυριαρχούν δύο αρχές: η αρχή της καταγωγής και η αρχή του τόπου γέννησης. Σύμφωνα με την πρώτη, ένα παιδί αποκτά αυτόματα με τη γέννησή του τη γερμανική υπηκοότητα αν ο ένας από τους δύο ή και οι δύο γονείς του είναι Γερμανοί. Αν μόνο ο πατέρας φέρει τη γερμανική υπηκοότητα και δεν είναι παντρεμένος με τη μητέρα είναι αναγκαία η αναγνώριση ή διαπίστωση της πατρότητας πριν το παιδί να συμπληρώσει το 23 ο έτος της ηλικίας του. Στην περίπτωση δε που ο ένας γονέας είναι αλλοδαπός το παιδί μπορεί να αποκτήσει και την ξένη υπηκοότητα από τον γονέα αυτόν, οπότε και καταλήγει να φέρει πολλαπλή υπηκοότητα. Συμπληρωματικά ισχύει από την 1 η Ιανουαρίου 2000 η αρχή του τόπου γέννησης. Σύμφωνα με την αρχή αυτή ένα παιδί που γεννιέται στη Γερμανία, γίνεται αυτόματα Γερμανός, όταν ένας από τους γονείς του διαμένει νόμιμα (με δικαίωμα αορίστου διαμονής ή άδειας βάσει της συμφωνίας ελευθερίας κίνησης και εγκατάστασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετίας) και συνεχώς στη Γερμανία τα τελευταία οχτώ χρόνια πριν από τη γέννηση του παιδιού. Ταυτόχρονα όμως το παιδί σε πολλές περιπτώσεις αποκτά κατά τη γέννησή του και τις υπηκοότητες που οι αλλοδαποί γονείς του φέρουν σε εφαρμογή της αρχής της καταγωγής. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το παιδί αυτό, το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση του 23 ου έτους της ηλικίας του, υποχρεούται να δηλώσει αν θέλει να διατηρήσει τη γερμανική ή κάποια άλλη από τις υπηκοότητες που φέρει («υποχρέωση άσκησης του δικαιώματος επιλογής», Optionsplficht ) 2. Προϋπόθεση αποτελεί βέβαια να μην έχει αποκτήσει τη γερμανική υπηκοότητα κανένας από τους γονείς για να υποχρεούται σε επιλογή. Αν επιλέξει την ξένη ή αν μέχρι την ηλικία των 23 ετών δεν έχει προβεί σε επιλογή ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών αρχών, χάνει τη γερμανική. Σε περιπτώσεις βέβαια, όπως όταν κατά τη νομοθεσία του άλλου κράτους δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την υπηκοότητα ή αποτελεί η παραίτηση από την τελευταία ιδιαίτερο βάρος για να το απαιτήσει κανείς (π.χ πολύ υψηλό 12

13 κόστος), επιτρέπεται η διατήρηση της γερμανικής υπηκότητας, με αίτηση όμως πριν από τη συμπλήρωση του 21 ου ηλικιακού έτους προκειμένου να δοθεί η έγκριση. Αν δεν εγκριθεί ή δεν επιλεχθεί κατά τα παραπάνω η γερμανική υπηκοότητα, το παιδί χρειάζεται κάποιον τίτλο διαμονής για να παραμείνει στη χώρα. Να τονίσουμε ότι η αρχή του τόπου γέννησης δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση αλλοδαπών τέκνων που γεννήθηκαν πριν την , ημερομηνία θέσης σε ισχύ του νέου νόμου περί ιθαγένειας. Για τα παιδιά που την ημερομηνία αυτή δεν είχαν συμπληρώσει ακόμα το 10 ο έτος υπήρξε μία μεταβατική περίοδος μέχρι την για κατάθεση ειδικής αίτησης πολιτογράφησης. Έκτοτε πρέπει να καλύπτονται οι γενικές προϋποθ έσεις. β. Γενικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης i. Αυστρία Στις γενικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης κατά την αυστριακή νομοθεσία περιλαμβάνονται: Ελάχιστη χρονική διάρκεια δεκαετούς νόμιμης και αδιάκοπης παραμονής στην Αυστρία, με τουλάχιστον πενταετή περίοδο με άδεια εγκατάστασης 13. Η διάρκεια της νόμιμης διαμονής διακόπτεται αν ο υποψήφιος διανύσει πάνω από το 20% του απαιτούμενου χρόνου στο εξωτερικό (ά. 15(1)3 StbG). Απουσία δικαστικής καταδίκης ή εκκρεμούς δίωξης του υποψηφίου από δικαστήριο της Αυστρίας ή του εξωτερικού, σοβαρών διοικητικών παραβάσεων με βαρύτητα ως προς τον άδικο χαρακτήρα της πράξης τελέσεως αυτών (παραβάσεις διατάξεων αστυνομικών, δημόσιας και οδικής τάξεως και ασφάλειας, ή νόμων περί εργασίας, διαμονής και εγκατάστασης αλλοδαπών, διεθνών, δημοσιονομικών ή και «νεανικών» εγκλημάτων, που επισείρουν φυλάκιση περισσοτέρων των τριών μηνών, ά 10(2)και(3) StbG). Δεν έχει ανακληθεί η άδεια διαμονής του και δεν εκκρεμεί διαδικασία άρσης αυτής. Δεν υπήρξε απέλαση κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Δεν υπάρχει σχέση με εξτρεμιστικές ή τρομακρατικές ομάδες. Να διάκειται θετικά προς την Αυστρία και να μην αποτελεί απειλή για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, τα διεθνή ή κάθε άλλο δημόσιο συμφέρον της χώρας που 13

14 κατοχυρώνεται στο ά. 8 (2) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Δεν τελεί σε τέτοια σχέση με ξένες χώρες ώστε η απονομή της αυστριακής ιθαγένειας να θέτει σε κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον της χώρας Να μπορεί να αυτοσυντηρηθεί ( μέσω σταθερών και τακτικών εισοδημάτων από περιουσία, εισόδημα, δημόσιες ή άλλες ασφαλιστικές παροχές των τελευταίων κατά μέσο όρο τριών χρόνων) χωρίς προσφυγή στο δημόσιο σύστημα προνοίας, εκτός αν συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι δυσκολίας (π.χ. ιατρικοί λόγοι). Να προβεί ο υποψήφιος σε πράξεις αποδέσμευσης από την ξένη υπηκοότητα που φέρει, στα πλαίσια του εύλογου και δυνατού (ά. 10(3) StbG) Απόδειξη γνώσεων της γερμανικής γλώσσας και βασικές γνώσεις της δημοκρατικής τάξης και ιστορίας της χώρας και του κάθε κρατιδίου μέσω γραπτών εξετάσεων, εκτός όσων ρήτα εξαιρούνται. Στους τελευταίους ανήκουν όσοι ομιλούν τη γερμανική ως μητρική γλώσσα, οι ανήλικοι, οι φοιτούντες σε γερμανικά σχολεία με θετική αξιολόγηση του μαθήματος των «Γερμανικών». Οι βασικές πολιτειακές και ιστορικές γνώσεις περιλαμβάνουν τις οργανωτικές αρχές της αυστριακής ομοσπονδίας και των βασικών θεσμών της, τα θεμελιώδη δικαιωμάτα, τις δυνατότητες δικαστικής προστασίας, το δικαίωμα ψήφου και γνώσεις ιστορίας στο επίπεδο και την έκταση που αυτά διδάσκονται στο μάθημα «Ιστορία και Αγωγή του Πολίτη» κατά τη βασική σχολική εκπαίδευση (10 α (6) StbG). Οι εξετάσεις έχουν την μορφή πολλαπλών ερωτήσεων και διοργανώνονται από το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με τις τοπικές κυβερνήσεις. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν 18 ερωτήσεις σχετικά με τη δημοκρατική έννομη τάξη και την ιστορία της Αυστρίας π.χ. για το δικαίωμα ψήφου των γυναικών ή την ομοσπονδιακή οργάνωση της χώρας. Τουλάχιστον οι μισές από τις 18 ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν σωστά. Σ αυτές συμπεριλαμβάνεται και η εξέταση της γλώσσας. Το ειδικότερο περιεχόμενο του τεστ γλώσσας και των γενικών γνώσεων προσδιορίζονται από τα επιμέρους κρατίδια, τα οποία είναι και αρμόδια για τη διεξαγωγή τους (VO 1 (1)). Οι κυβερνήσεις των κρατιδίων υποχρεούνται μόνο να ενημερώσουν τον εξεταζόμενο για την ημερομηνία της εξέτασης και την εξεταζόμενη ύλη (VO 1(2)). Δεν προσφέρονται αυτή τη στιγμή μαθήματα προετοιμασίας αλλά διατίθεται υλικό στις ιστοσελίδες των κρατικών υπηρεσιών και βιβλία αυτοδιδασκαλίας (www.bmi.gv.at, ). Εξετάσεις διεξάγονται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο (ά. 1 παρ. 1 StbP-V). 14

15 Η γλωσσική επάρκεια και η γνώση της χώρας τέθηκαν με το νόμο περί εγκατάστασης και διαμονής αλλοδαπών του 2005 (NAG) ως προϋποθέσεις πολιτογράφησης. Με το ά. 14 του νόμου αυτού καθιερώνεται υποχρέωση συμμετοχής σε «συμφωνία ένταξης» με παρακολούθηση τουλάχιστον 300 ωρών 4 μαθημάτων γερμανικής γλώσσας ή εναλλακτικά απόδειξη γνώσης της γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο Α2 κατά το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (Common European Framework of Reference, ). Τα έξοδα για την εκμάθηση της γλώσσας δεν καλύπτονται από την αυστριακή κυβέρνηση. Τα μαθήματα αναλαμβάνουν πιστοποιημένοι φορείς του Αυστριακού Ταμείου Ένταξης (Österreichische IntegrationsFonds, ÖIF) που αποτελούν και εξεταστικά κέντρα για την απόκτηση του αυστριακού διπλώματος της γερμανικής ως ξένης γλώσσας ( Österreichische Sprachdiplom Deutsch, ÖSD ). Τα εξέταστρα κυμαίνονται γύρω στα 95 ευρώ (www.dig.co.at, ). ii. Γερμανία Βασικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης αποτελούν κατ άρθρο 10 του γερμανικού νόμου περί ιθαγένειας (StAG) οι εξής: Οκτώ χρόνια νόμιμης και αδιάκοπης διαμονής στη Γερμανία και κατοχή άδειας διαμονής ή άδειας εγκατάστασης ή άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας 5 για Ευρωπαίο πολίτη. Στην περίπτωση επιτυχούς συμμετοχής σε πρόγραμμα ενσωμάτωσης που προβλέπεται στο νόμο περί διαμονής (Aufenthaltsgesetz) η χρονική διάρκεια προαπαιτούμενης διαμονής μειώνεται στα επτά χρόνια. Αν δε συντρέχουν εξαιρετικές επιδόσεις ενσωμάτωσης απαιτούνται έξι χρόνια. Στις τελευταίες συγκαταλέγονται η απόδειξη εξαιρετικά καλής γνώσης της γερμανικής γλώσσας ή η άμισθη δραστηριοποίηση/εθελοντική εργασία σε κοινωφελή οργανισμό ή σύλλογο. Αναγνώριση και αποδοχή (ομολογία, Bekenntnis) του φιλελεύθερου και δημοκρατικού κοινωνικού συστήματος της Γερμανίας, με βάση το γερμανικό Σύνταγμα. Σε αυτό περιλαμβάνονται η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο σεβασμός της αρχής της κυριαρχίας, η διάκριση των εξουσιών, η αρχή του κράτους δικαίου. Ο υποψήφιος οφείλει να δηλώσει γραπτώς ότι ουδέποτε υποστήριξε ή συμμετείχε σε εχθρικές προς το Σύνταγμα πράξεις, ενάντια στην ύπαρξη ή ασφάλεια του ομοσπονδιακού κράτους ή κάποιου εκ των κρατιδίων του ή με σκοπό την παράνομη παρεμπόδιση του έργου των 15

16 κρατικών οργάνων ή τη διακύβευση των εξωτερικών συμφερόντων της ομοσπονδιακής δημοκρατίας της Γερμανίας. Προηγούμενες αντισυνταγματικές πεποιθήσεις δεν αποκλείουν την πολιτογράφηση, αν πειστούν οι αρχές πολιτογράφησης (με τη χρήση π.χ και μαρτύρων) ότι δεν υφίστανται αυτές πια. Αντίθετα η πολιτογράφηση αποκλείεται αν έχουν αναπτυχθεί εχθρικές προς το Σύνταγμα δραστηριότητες. Οι πληροφορίες αντλούνται με υποχρεωτική ερώτηση των αρχών πολιτογράφησης προς τις αρχές προστασίας του Συντάγματος. Να σημειώσουμε ότι πριν την παράδοση των εγγράφων πολιτογράφησης, ο αιτών/η αιτούσα διακηρύττει πανηγυρικά προφορικά το σεβασμό του προς το Σύνταγμα και τους νόμους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και την παράλειψη κάθε βλαπτικής προς αυτήν πράξης, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την προηγούμενη γραπτή δήλωση. Να εξασφαλίζει κατ αρχήν τα προς το ζην μέσα από τη δική του εργασία (δυνατότητα και ικανότητα αυτοσυντήρησης και συντήρησης των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας) χωρίς προσφυγή στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και λήψη κοινωνικών παροχών/επιδομάτων που προβλέπονται στο δεύτερο και δωδέκατο τόμο του Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλειας (Sozialgesetzbuch, κοινωνικά επιδόματα και επίδομα ανεργίας ΙΙ, Sozialhilfe und Arbeitslosengeld II- Hartz IV ). Εξαιρούνται οι περιπτώσεις στις οποίες ο αιτών τη λήψη κοινωνικών παροχών δεν φέρει την ευθύνη για την κατάσταση αυτή π.χ σε περίοδο ανεργίας κατόπιν απόλυσης αποδιδόμενης σε όρους λειτουργίας της επιχείρησης και απόδειξη καταβολής ιδιαίτερης προσπάθειας προς ανεύρεση νέας θέσης εργασίας, ή σε ειδικές προσωπικές ή οικογενειακές καταστάσεις όπως η φροντίδα μικρών παιδιών ή στην λήψη δημόσιων παροχών κατά την εκπαίδευση (σχολική, επαγγελματική ή ακαδημαϊκή). Η προσφυγή σε άλλες κοινωνικές παροχές όπως στεγαστικών επιδομάτων ή επιδομάτων σπουδών, δεν εμποδίζει τη γένεση της αξίωσης προς πολιτογράφηση. Επαρκείς γνώσεις της γερμανικής γλώσσας. Αρκεί η απόδειξη προφορικών και γραπτών γνώσεων που αντιστοιχούν στο επίπεδο Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.Ο υποψήφιος που δεν μπορεί να προσκομίσει πτυχίο ή βεβαίωση φοίτησης και σπουδών σε γερμανόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σε πρόγραμμα ενσωμάτωσης 6, θα πρέπει να συμμετάσχει σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων γερμανικής γλώσσας (π.χ. σε διοργανώσεις του ανοιχτού πανεπιστημίου, Volkshochschule).Εξαιρούνται όσοι 16

17 αδυνατούν να αποκτήσουν τις γνώσεις αυτές λόγω αρρώστιας, αναπηρίας ή προχωρημένης ηλικίας (μπορεί να ζητηθεί από τις αρχές ιατρική εξέταση και γνωμάτευση). Η γλώσσα θεωρείται κλειδί επιτυχούς ενσωμάτωσης. Γι αυτό και η διδασκαλία της εντάσσσεται στα πλαίσια προγραμμάτων ένταξης (το οποίο περιλαμβάνει 650 διδακτικές ώρες των 45 λεπτών η κάθε μια). Στο πρώτο μέρος αυτών παρέχονται μαθήματα γλώσσας με στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινής επικοινωνίας και την προσέγγιση της γερμανικής κοινωνίας. Το δεύτερο μέρος του προγράμματος ένταξης αποτελούν τα μαθήματα προσανατολισμού σχετικά με τον πολιτισμό, το νομικό σύστημα και την τάξη αξιών στη Γερμανία (συνολικά 45 διδακτικές ώρες, βλ. επόμενη προϋπόθεση). Το κόστος συμμετοχής στα μαθήματα ανέρχεται σε ένα ευρώ την ώρα, ενώ τα έξοδα για την πρώτη συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις καλύπτει το Ομοσπονδιακό Γραφείο για τη Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες. Από το κόστος συμμετοχής μπορούν να απαλλαχθούν όσοι λαμβάνουν κοινωνικά επιδόματα σύμφωνα με τον δεύτερο τόμο του Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλειας (επίδομα ανεργίας) ή με το δωδέκατο τόμο του ιδίου Κώδικα (επίδομα κοινωνικής πρόνοιας για διαβίωση-sozialhilfe). Όταν δε η υπηρεσία που παρέχει κοινωνικά επιδόματα κρίνει την παρακολούθηση των μαθημάτων απαραίτητη και όταν απουσιάζει η ικανότητα προφορικής συνεννόησης στη γερμανική γλώσσα, η παρακολούθηση των μαθημάτων καθίσταται υποχρεωτική. Καταρχήν η παρακολούθηση των μαθημάτων αποτελεί δικαίωμα, και δη αλλοδαπών που εισήλθαν μετά την και τους έχει δοθεί άδεια εγκατάστασης ή αόριστης διαμονή, όσοι είναι γερμανικής καταγωγής (Spätaussiedler), οι σύζυγοι και τα τέκνα τους. Οι αιτούντες πολιτογράφηση μπορούν να λάβουν μέρος στις τελικές εξετάσεις χωρίς προηγουμένως να έχουν παρακολουθήσει μαθήματα γλώσσας. Σκοπός είναι οι συμμετέχοντες να επιτύχουν στις τελικές εξετάσεις, αποκτώντας γλωσσικό επίπεδο Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Να αναφέρουμε ότι κυκλοφορεί και περιοδικό «Η Γερμανική ως δεύτερη γλώσσα» ( Deutsch als Zweitsprache ), που προσφέρει υλικό και παραδείγματα σχετικά με τα μάθηματα ένταξης. Για τη διασφάλιση δε της ποιότητας των προγραμμάτων τα προγράμματα σπουδών και οι τελικές εξετάσεις αξιολογούνται συνεχώς και επαναπροσδιορίζονται από αρμόδια γι αυτό επιτροπή 7. Αποτέλεσμα των επαναξιολογήσεων ήταν η τροποποίηση του διατάγματος σχετικά με τα προγράμματα ένταξης (Integrationskursverordnung) με την 17

18 εισαγωγή εντατικών μαθημάτων 430 ωρών, την επιστροφή εξόδων μετακίνησης για τους υπόχρεους και τους απαλλαχθέντες από τα τέλη συμμετέχοντες, την επιστροφή των τελών μετά την επιτυχή συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις και εντός δύο ετών. Γνώσεις σχετικά με το νομικό και κοινωνικό σύστημα, καθώς και τον τρόπο ζωής στη Γερμανία. Το σχετικό τεστ στο οποίο υποβάλλονται οι υποψήφιοι ισχύει από την 1 η Σεπτεμβρίου , ονομάζεται τεστ πολιτογράφησης (Einbürgerungstest) και εφαρμόζεται ήδη σε όλες τις αιτήσεις πολιτογράφησης που κατατέθηκαν από την 31 Μαϊου 2007 και για τις οποίες δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία την 1 Σεπτεμβρίου Περιλαμβάνει απλές ερωτήσεις σε βασικές αρχές της γερμανικής έννομης τάξης, κουλτούρας και ιστορίας, όπως η δημοκρατική αρχή, η αρχή του κράτους δικαίου, η ισότητα, η ανεκτικότητα, η ανεξιθρησκεία. Το τεστ περιλαμβάνει 33 ερωτήσεις επιλεγμένες από έναν κατάλογο συνολικά 310 ερωτήσεων. 17 από τις 33 ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν σωστά υπό τη μορφή επιλογής μίας εκ των τεσσάρων απαντήσεων (Multiple-Choice) εντός εξήντα λεπτών χρόνου. Οι ερωτήσεις εντάσσονται στους θεματικούς κύκλους «Ζώντας σε μια Δημοκρατία», «Ιστορία και Ευθύνη» και «Άνθρωπος και Κοινωνία». Τρεις ερωτήσεις αφορούν το κρατίδιο όπου είναι εγγεγραμένη η κύρια κατοικία. Επισκόπηση όλων των σημαντικών για την εξέταση θεμάτων προσφέρει ο γενικός κατάλογος ερωτήσεων του τεστ υπηκοότητας και το υποχρεωτικό πρόγραμμα του κύκλου σπουδών για την πολιτογράφηση. Για την προετοιμασία της εξέτασης αναρτάται ηλεκτρονικά σχετικό υλικό (και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών αλλά και από ιδιώτες παρόχους με την καταβολή αντιτίμου, την ευθύνη των οποίων δεν αναλαμβάνει βέβαια το Υπουργείο) με πρότυπα δοκιμαστικά τεστ, ενώ προσφέρονται και οργανωμένα μαθήματα (Einbürgerungskurse) από τα επιμέρους κρατίδια. H συμμετοχή στα σχετικά τμήματα δεν είναι υποχρεωτική. Στη δε ιστοσελίδα του Γραφείου για την Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες προσφέρεται κατάλογος 300 γενικών ερωτήσεων και 10 σχετικών με τα κρατίδια, που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, με τις απαντήσεις. Πληροφοριακό υλικό για τα θέματα του τεστ πολιτογράφησης διατίθεται και στον Ομοσπονδιακό Οργανισμό για την εκπαίδευση των πολιτών (Bundeszentrale für politische Bildung) ή στα Γραφεία Πολιτικής Εκπαίδευσης των επιμέρους κρατιδίων (Landeszentralen für politische Bildung). 18

19 Οι ερωτήσεις διαμορφώνονται από εμπειρογνώμονες του ακαδημαϊκού χώρου και εκπροσώπους των ομοσπονδιακών υπουργείων και των πολιτειακών κυβερνήσεων βάσει των θεματικών κύκλων του πλαισίου προγράμματος σπουδών (Rahmencurriculum) που καταρτίζεται από το Ομοσπονδικό Γραφείο για τη Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες σε συνεργασία με τα κρατίδια, για την ανάπτυξη ενιαίων ομοσπονδιακών προδιαγραφών για την πολιτογράφηση, και το οποίο ψηφίζεται από τη Διάσκεψη των υπουργών εσωτερικών όλων των κρατιδίων (το ισχύον πλαίσιο ψηφίστηκε την άνοιξη του 2007) (http://www.bmi.bund.de, ). Η συμμετοχή στην εξέταση κοστίζει 25 Ευρώ.Από τη σχετική εξέταση απαλλάσσονται όσοι αποδεικνύουν τις σχετικές γνώσεις μέσω της εκπαίδευσης που έχουν λάβει (σχολικής ή ανώτερης) στη Γερμανία ή όταν λόγω αρρώστιας, αναπηρίας ή προχωρημένης ηλικίας δεν μπορούν να τις αποκτήσουν. Αν αποδεικνύει ο υποψήφιος αρκετές γνώσεις γερμανικής μπορεί να λάβει μέρος σε ένα πρόγραμμα ενσωμάτωσης, τουτέστιν ένα 45ωρο πρόγραμμα προσανατολισμού που επεξεργάζεται πολλά θέματα του τεστ πολιτογράφησης, αποκτώντας στο τέλος το Πιστοποιητικό της Γερμανικής. Να μην έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος ή να του έχει επιβληθεί κάποιο σωφρονιστικό μέτρο λόγω ανικανότητας καταλογισμού. Βέβαια μετά από ένα συγκεκριμένο διάστημα (ανάλογα με τη βαρύτητα) διαγράφονται οι πράξεις από το ποινικό μητρώο (Bundeszentralregister), οπότε και καθίσταται πάλι δυνατή η πολιτογράφηση. Ο υποψήφιος οφείλει δε να ενημερώσει τις αρχές πολιτογράφησης σχετικά με καταδίκες του στο εξωτερικό ή εκκρεμή δίωξη. Στην τελευταία περίπτωση οι αρχές αναβάλλουν τη λήψη απόφασης μέχρι το πέρας της ανακριτικής διαδικασίας ή την απόφαση του δικαστηρίου. Μικρές καταδίκες δεν αποκλείουν την πολιτογράφηση, ενώ περισσότερες ποινές φυλάκισης ή χρηματικές προσμετρούνται, εκτός και αν το δικαστήριο έχει ορίσει μικρότερη συνολική ποινή. Δεν λαμβάνονται υπόψη κυρώσεις με τη μορφή πειθαρχικών μέτρων επιβαλλομένων από το Δικαστήριο Ανηλίκων, πρόστιμα έως 90 ημερών χρηματική ποινή, φυλάκιση μέχρι τρείς μήνες και εφόσον είχε ανασταλεί και η ποινή δόθηκε μετά τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου. 19

20 Απώλεια / παραίτηση από άλλου κράτους φέρουσα υπηκοότητα. Αποτελεί βασική αρχή του γερμανικού δίκαιου ιθαγένειας η κατά το δυνατόν αποφυγή της πολλαπλής υπηκοότητας. Γι αυτό κατά την πολιτογράφηση στη Γερμανία οφείλει ο υποψήφιος να μη φέρει την παλιά του ξένη υπηκοότητα, είτε κατόπιν απώλειας είτε κατόπιν παραίτησης από αυτήν. Εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετίας. γ. Νομικές βάσεις απονομής ιθαγένειας. i. Κτήση της ιθαγένειας βάσει έννομης αξίωσης α) Αυστρία Στην περίπτωση στοιχειοθέτησης εννόμου αξιώσεως, το αίτημα πολιτογράφησης μπορεί να απορριφθεί μόνο αν συντρέχει νομικό κώλυμα, όπως π.χ. καταδίκες ή σοβαρές διοικητικές παραβάσεις. Κατά το αυστριακό δίκαιο, προϋποθέσεις θεμελίωσης εννόμου αξιώσεως προς απονομή ιθαγένειας αποτελούν: Η πλήρωση των γενικών προϋποθέσεων Ελάχιστη τριαντακονταετή συνεχή διαμονή στην Αυστρία ή Ελάχιστη νόμιμη και συνεχή δεκαπενταετή διαμονή στην Αυστρία, με απόδειξη συνεχούς προσωπικής και επαγγελματικής ένταξης ή Ελάχιστη νόμιμη και συνεχή εξαετή διαμονή στην Αυστρία, στην περίπτωση o υποστατού γάμου και συγκατοίκησης με Αυστριακό πολίτη ή o πολιτικού ασύλου o πολίτη χώρας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης o γέννησης στην Αυστρία o εξαιρετικών επιδόσεων και μεγάλων επιτευγμάτων στον επιστημονικό, οικονομικό, καλλιτεχνικό ή αθλητικό τομέα Έννομη αξίωση επανάκτησης της αυστριακής ιθαγένειας παρέχεται σε πρώην πολίτες, οι οποίοι έχασαν την ιθαγένεια με κάποιο τρόπο εξαιρουμένης της αφαίρεσης και πριν αποκτήσουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Όταν δε την αποκτήσουν και σε χρονικό 20

21 διάστημα δύο χρόνων μπορούν να υποβάλλουν αίτηση θεμελιώνοντας σχετική έννομη αξίωση. Ίδια αξίωση γεννάται με αίτηση όσων έχασαν την αυστριακή ιθαγένεια λόγω γάμου με αλλοδαπό και την καταθέτουν εντός πέντε ετών μετά τη λύση του γάμου (ά και 13 StbG). Και στις δύο αυτές περιπτώσεις πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προαναφερθείσες γενικές προϋποθέσεις και δη εκείνη της δεκαετούς διαμονής στην Αυστρία. Η επέκταση της ιθαγένειας σε συζύγους και τέκνα αποτελεί έννομη αξίωση κάθε πολιτογραφημένου (www.wien.gv.at, ). β) Γερμανία Το δίκαιο ιθαγένειας της Γερμανίας αναγνωρίζει σε όσους πληρούν τις ως άνω γενικές προϋποθέσεις έννομη αξίωση πολιτογράφησης. Η επιλογή των προϋποθέσεων αυτών αποτέλεσε όχι απλά ελεύθερη επιλογή του νομοθέτη αλλά κυρίως συγκεκριμενοποίηση και νομική αποτύπωση άτυπων προϋποθέσεων που είχαν διαμορφωθεί στο παρελθόν κατά την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης (Hailbronner, Renner, 1998: 512). ii. Κτήση της ιθαγένειας βάσει διακριτικής ευχέρειας α) Αυστρία Στην περίπτωση που πληρούνται οι γενικές προϋποθέσεις αλλά όχι και εκείνες που θεμελιώνουν έννομη αξίωση απονομής ιθαγένειας, τίθεται στη διακριτική ευχέρεια των αρμοδίων να αρχών να αποφασίσουν θετικά ή αρνητικά. Καθοριστικό στοιχείο ορίζεται η γενική συμπεριφορά του υποψηφίου ενόψει του γενικού καλού, των δημόσιων συμφερόντων και του βαθμού ενσωμάτωσής του. Η συμμετοχή του υποψηφίου στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της Αυστρίας, καθώς και η αποδοχή εκ μέρους του των βασικών αρχών ενός ευρωπαϊκού δημοκρατικού κράτους και κοινωνίας λαμβάνονται υπόψη (ά. 11 StBG). Η επαγγελματική ή οδική δεοντολογική και νόμιμη αντίστοιχα συμπεριφορά μπορούν να αποτελέσουν κριτήρια αξιολόγησης (Mussger et al. 2001:80). Σε κάθε περίπτωση πάντως οι αρχές οφείλουν να αιτιολογούν τις βασιζόμενες στη διακριτική ευχέρεια αποφάσεις τους. 21

22 β) Γερμανία Στη Γερμανία κατά την εξέταση και απόφαση περί της συνδρομής εξαιρετικών επιδόσεων ως λόγου μείωσης του χρόνου διαμονής στα έξι χρόνια, οι αρχές πολιτογράφησης κινούνται εντός ενός ευρύ πεδίου διακριτικής ευχέρειας. Γι αυτό στις εξαιρετικές περιπτώσεις συνίσταται η ενημέρωση των αρχών και η συνεργασία με τους δημόσιους υπαλλήλους. Αν έχουν επιβληθεί καταδίκες που οριακά ξεπερνούν το όριο της μη συμπερίληψής τους στην εξέταση της αίτησης και τη θεμελίωση δικαιώματος πολιτογράφησης, δύνανται οι αρχές να αποφασίσουν λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της συγκεκριμένης περίπτωσης περιστατικά και να απονείμουν ιθαγένεια. Γενικότερα, στην περίπτωση που δεν πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις για τη θεμελίωση και γέννηση αξίωσης πολιτογράφησης, υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης της γερμανικής ιθαγένειας κατά τη διακριτική ευχέρεια των αρμόδιων αρχών. Οι τελευταίες μπορούν να απονείμουν αυτή όταν συντρέχει δημόσιο συμφέρον και πληρούνται οι εξής ελάχιστες απαιτήσεις: o Αίτηση πολιτογράφησης o Απουσία καταδίκης (ισχύουν όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω στις γενικές προϋποθέσεις) o Νόμιμη διαμονή στη Γερμανία o Ύπαρξη καταλύματος o Ικανότητα αυτοσυντήρησης από ίδια βιοποριστική δραστηριότητα ή περιουσία. Εξαιρετικά και δε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατή η πολιτογράφηση με χρήση κοινωνικών παροχών, συγκεκριμένα όταν η άρνηση της πολιτογράφησης θα αποτελούσε ιδιαίτερα σκληρό μέτρο για τον αιτούντα, π.χ. για άτομα με αναπηρία ή προχωρημένης ηλικίας άτομα με μακροχρόνια διαμονή στη Γερμανία 9. Οταν πληρούνται οι ανωτέρω όροι, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αποφασίσουν κατά κρίση, στα πλαίσια βέβαια των δεσμεύσεων που ορίζουν οι διοικητικές διατάξεις. Κατά κανόνα απαιτείται παραίτηση ή απώλεια της παλιάς υπηκοότητας και απόδειξη επαρκούς γνώσης της γερμανικής γλώσσας. Πέρα από τους όρους και τις εξαιρέσεις, όπως εκτέθηκαν ανωτέρω στις γενικές προϋποθέσεις, οι απαιτήσεις (κυρίως γλωσσικές) μειώνονται για άτομα με συμπληρωμένο το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους και με ελάχιστη διαμονή 12 χρόνια στη Γερμανία. Επίσης 22

23 ζητείται η απόδειξη γνώσεων του νομικού και κοινωνικού συστήματος της Γερμανίας και του τρόπου ζωής στη χώρα. Εξαιρέσεις από το γενικό κανόνα της οκτάχρονης νόμιμης διαμονής εφαρμόζονται όταν συντρέχουν λόγοι ειδικότερου δημοσίου συμφέροντος (π.χ κορυφαίοι αθλητές κτλ.). Το δε άρθρο 8 του νόμου περί ιθαγένειας προβλέπει τη δυνατότητα εισαγωγής εξαιρέσεων από προϋποθέσεις πολιτογράφησης, κατά διακριτική ευχέρεια των αρχών, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για αποφευχθεί ιδιαίτερη σκληρότητα που στηρίζεται σε ασυνήθη μειονεκτήματα ή δυσκολίες στην περίπτωση της μη πολιτογράφησης (π.χ παραιτήθηκαν από την προηγούμενη ιθαγένεια, έγιναν ανιθαγενείς, και ανυπαίτια άνεργοι οπότε δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις πολιτογράφησης). Βέβαια η ρήτρα διακριτικής ευχέρειας εφαρμόζεται μόνο όταν δεν γεννάται έννομη αξίωση πολιτογράφησης κατά το άρθρο 10 του νόμου. iii. Κτήση της ιθαγένειας με δήλωση / επανάκτηση α) Αυστρία Ανιθαγενείς κάτοικοι της Αυστρίας και πρώην Αυστριακοί πολίτες που αναγκάστηκαν κατόπιν δίωξης ή βάσιμου φόβου δίωξης για λόγους ρατσιστικούς ή πολιτικούς να εγκαταλείψουν την χώρα πριν την 9η Μαϊου 1945 και με την απόκτηση κατόπιν της υπηκοότητας ενός των διάδοχων κρατών της πρώην αυστριακής ουγγαρικής Μοναρχίας να χάσουν την αυστριακή, μπορούν να επανακτήσουν την τελευταία με δήλωση (ά. 10(4)2, 58c StbG ). Η ρήξη με τον προηγούμενο νομικό δεσμό με την ξένη χώρα και η απόδειξη εξασφάλισης των «προς το ζην» δεν απαιτούνται, ενώ απαλλάσσονται από την καταβολή παραβόλου.. β) Γερμανία Σύμφωνα με το άρθρο 7 του γερμανικού νόμου περί ιθαγένειας του 1999/2000 οι επαναπατρισθέντες και τα μέλη της οικογένειας τους λαμβάνουν αυτόματα την γερμανική ιθαγένεια με την έκδοση ενός πιστοποιητικού Γερμανού επαναπατρισθέντος (Spätaussiedlerbescheinigung). Για την απόκτηση όμως αυτού και την αναγνώριση κάποιου ως επαναπατρισθέντα, πρέπει να αποδειχθεί κατ αρχήν γέννηση μετά το 1923, καταγωγή από Γερμανό και προσκόλληση στο γερμανικό έθνος, με ενδεικτικό στοιχείο την εκμάθηση της 23

24 γερμανικής γλώσσας εντός της οικογένειας, σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο περί προσφύγων (Bundesvertriebenengesetz της 19 Μαϊου 1953). Σύμφωνα δε με τον μεταναστευτικό νόμο του 2004 οι Γερμανοί επαναπατρισθέντες και οι οικογένειές τους δικαιούνται συμμετοχής σε προγράμματα ενσωμάτωσης και κρατικής υποστήριξης για εκπαίδευση και επαγγελματικό προσανατολισμό. Η διαδικασία για την απόκτηση του καθεστώτος του επαναπατρισθέντος είναι η ακόλουθη: Εξέταση αν συντρέχουν οι βασικές προϋποθέσεις για την υποδοχή του προσώπου με την ιδιότητα αυτή και αν εμπίπτει στην ορισμένη ποσόστωση για τον επιτρεπόμενο αριθμό επαναπατρισθέντων. Σε καταφατική των ανωτέρω περίπτωση χορηγείται στο άτομο αυτό πιστοποιητικό υποδοχής (Aufnahmebescheid) που εξοπλίζει με δικαίωμα μόνιμης διαμονής στη Γερμανία. Με την είσοδό του δε στη Γερμανία και μέσω μίας άλλης διαδικασίας χορηγείται το πιστοποιητικό αναγνώρισης ως Γερμανού επαναπατρισθέντα (Spätaussiedlerbescheinigung) σύμφωνα με το άρθρο 15 του ομοσπονδιακού νόμου περί προσφύγων, το οποίο και οδηγεί σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου περί ιθαγένειας στην αυτόματη απόκτηση αυτής. Το δεύτερο αυτό πιστοποιητικό χορηγείται αυτόματα και όχι κατόπιν αίτησης από τη θέση σε ισχύ του μεταναστευτικού νόμου του 2004, ενώ και τα δύο χορηγούνται από κοινή αρχή, την ομοσπονδιακή διοικητική αρχή (Bundesverwaltungsamt) του Βερολίνου. iv. Κτήση της ιθαγένειας με επέκταση α) Αυστρία Είναι δυνατή η επέκταση της αυστριακής ιθαγένειας σε μέλη της οικογένειας πολιτογραφηθέντος αλλοδαπού υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις: Να μην έχουν καταστεί αλλοδαποί κατόπιν αφαίρεσης της αυστριακής ιθαγένειας κατα το άρθρο 33 του Αυστριακού Νόμου περί Ιθαγένειας (StbG). Στον αλλοδαπό σύζυγο που κατοικεί τουλάχιστον έξι χρόνια συνεχώς και βάσει νομόμου τίτλου στην Αυστρία, ενώ ο γάμος του με Αυστριακό πολίτη, με τον οποίο και διάγει κοινό βίο, υφίσταται τα τελευταία πέντε χρόνια τουλάχιστον. Σε ανήλικα ανύπανδρα τέκνα. Εξαίρεση στην ανηλικότητα αποτελεί μόνο η περίπτωση ενήλικων συνοικούντων τέκνων ανάπηρων και ανίκανων να ζήσουν 24

25 αυτοδύναμα, γεγονός που πιστοποιείται με ιατρική βεβαίωση από εθνικό δημόσιο νοσοκομείο. Στα εντός γάμου τέκνα του αλλοδαπού συζύγου Στα εκτός γάμου τέκνα της συζύγου Στα εκτός γάμου τέκνα του συζυγου, των οποίων την πατρότητα έχει αναγνωρίσει και έχει αναλάβει την επιμέλεια και ανατροφή τους Τα παιδιά που συνοδεύουν τον αλλοδαπό και των οποίων έχει αναλάβει την επιμέλεια Η ανηλικότητα, η απουσία γάμου και η έλλειψη προγούμενης αφαίρεσης της ιθαγένειας, αποτελούν αναγκαίες συντρέχουσες προϋποθέσεις για την επέκταση της ιθαγένειας στα τέκνα (ά. 17 StbG). Τη στιγμή της υποβολής της αίτησης για την επέκταση τόσο ο/η σύζυγος όσο και τα τέκνα πρέπει να είναι κάτοχοι νόμιμου τίτλου διαμονής. β) Γερμανία Στη Γερμανία αναγνωρίζεται το δικαίωμα ανήλικων τέκνων και συζύγων όσων έχουν αξίωση πολιτογράφησης να ζητήσουν να πολιτογραφηθούν από κοινού. Βέβαια απαραίτητο είναι να συντρέχουν και στο πρόσωπό τους οι ορισθείσες γενικές προϋποθέσεις πολιτογράφηση ς. Είναι δε στη διακριτική ευχέρεια των αρχών να συμπολιτογραφήσουν τα ανωτέρω μέλη της οικογένειας ακόμα κι αν δεν έχουν συπληρώσει τα οκτώ χρόνια διαμονής: στην περίπτωση των συζύγων μετά από τρία χρόνια και εφόσον ο γάμος υφίσταται δύο χρόνια εντός της χώρας, ενώ για τα παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει το 16 ο έτος της ηλικίας τους, μετά από τρία χρόνια διαμονής. Για τα τελευταία ισχύουν και ελαφρύνσεις ως προς τη γνώση της γερμανικής γλώσσας. Οι δε σύζυγοι ή αναγνωρισμένοι σύντροφοι (που είναι δηλωμένοι συμβιούντες) δεν μπορούν να εγείρουν αξιώσεις πολιτογράφησης αν δεν συμβιούν, επίκειται διαζύγιο ή ο γάμος ή η συντροφική σχέση πάσχουν από εικονικότητα. Τα μέλη της οικογένειας και οι απόγονοι επαναπατρισθέντος Γερμανού συμπεριλαμβάνονται στο δελτίο υποδοχής επαναπατρισθέντος (Aufnahmebescheid) αν αποδείξουν βασική γνώση της γερμανικής γλώσσας σύμφωνα με τον μεταναστευτικό νόμο του 2004 και ενώ μέχρι τότε δεν ζητείτο. Δεν είναι όμως ξεκάθαρο αν το επίπεδο αυτό είναι ισότιμο των γλωσσικών απαιτήσεων που τίθενται από τις διατάξεις για την πολιτογράφηση

26 δ. Διπλή υπηκοότητα i)aυστρία Βασικό στοιχείο της αυστριακής και της γερμανικής νομοθεσίας αποτελεί η απαγόρευση της διπλής υπηκοότητας. ii) Γερμανία Η γερμανική νομοθεσία προβλέπει εντούτοις για ορισμένες κατηγορίες μεταναστών δεύτερης γενιάς το δικαίωμα να επιλέξουν με την ενηλικίωσή τους, στην ηλικία των δεκαοκτώ, μεταξύ της ιθαγένειας που απέκτησαν από τους γονείς τους βάσει εφαρμογής του ius sanguini και της γερμανικής λόγω της γέννησής τους στη Γερμανία (ius soli). Αντίθετα τα παιδιά μεικτών γάμων (μεταξύ Γερμανού και αλλοδαπού) δεν υποχρεούνται σε επιλογή. Τη νομοθετική μεταρρύθμιση του 1999/2000 ακολούθησε η υπογραφή και προσχώρηση το Φεβρουάριο του 2002 της Γερμανίας στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη για την υπηκοότητα της 6 ης Νοεμβρίου 1997 και η με αυτό τον τρόπο αποδοχή των βασικών αρχών της, επιτρέποντας έτσι κατά το άρθρο 14 αυτής να αποκτούν τα παιδιά αυτόματα την ιθαγένεια της χώρας στην οποία γεννιούνται καθώς και οι σύζυγοι που φέρουν ξένη υπη κοότητα. Ο νόμος προβλέπει μια σειρά από περιπτώσεις, στις οποίες γίνεται δεκτή η κατοχή περισσότερων υπηκοοτήτων (Mehrstaatigkeit). Οι κυριότερες είναι οι ακόλουθες: Όταν η άλλη χώρα, της οποίας την υπηκοότητα φέρει ο αιτών, είτε δεν προβλέπει στη νομοθεσία της την αποδέσμευση από την υπηκοότητα ή αρνείται αυτή όπως συμβαίνει με υπηκόους του Αφγανιστάν, της Αλγερίας, της Συρίας, του Μαρόκο, της Κούβας, του Λιβάνου, της Τυνησίας. Επίσης όταν δεν επιτυγχάνεται η παραίτηση αν και έχουν καταβληθεί προσπάθειες προς τούτο: δεν έγινε αποδεκτό το αίτημά τους, παρότι παρήλθε εύλογο χρονικό διάστημα εκκρεμεί ακόμα απόφαση (πάνω από δύο χρόνια από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης), το ξένο κράτος θέτει υπερβολικούς και δυσανάλογους της παραίτησης όρους 11. Νόμιμες διεκδικήσεις του ξένου κράτους δεν μπορούν να προβληθούν ως λόγοι άρνησης του ξένου κράτους, με εξαιρέσεις όμως και εδώ, π.χ. στη στρατιωτική υποχρέωση ο αντιρρησίας συνείδησης χωρίς να παρέχει το ξένο κράτος εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία (BMFI, σελ. 33). Τέλος σε πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται η κατοχή και άλλης υπηκοότητας. 26

27 Η νομοθετική επιλογή της απαγόρευσης αποσκοπεί στην αποφυγή σύγκρουσης καθηκόντων (όπως π.χ. στρατιωτικής θητείας σε καθένα από τα κράτη), νομικών αβεβαιοτήτων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και συγκρούσεων ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο ή την άσκηση διπλωματικής προστασίας (Hailbronner/Renner, 1998: 518). Β. Διαδικαστικό μέρος 1. Αρμοδιότητα α. Αυστρία Αρμόδιο Υπουργείο σε ζητήματα πολιτογράφησης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό προσδιορίζει με κανονισμούς το περιεχόμενο των εξετάσεων περί της δημοκρατικής τάξης της Ομοσπονδίας της Γερμανίας και της ιστορίας της Αυστρίας (ά. 10a (6) StbG) ενώ η διεξαγωγή αυτών, σύμφωνα με επίσης οδηγίες του Υπουργείου, αποτελεί αρμοδιότητα των τοπικών κυβερνήσεων όπου λαμβάνουν χώρα (ά. 10a (5) StbG). Το περιεχόμενο της εξέτασης ως προς τις βασικές γνώσεις ιστορίας του εκάστοτε κρατιδίου, στο οποίο καταθέτει αίτηση πολιτογράφησης ο αλλοδαπός, καθορίζεται με κανονισμό της τοπικής κυβέρνησης, με τον οποίο μπορεί να εξουσιοδοτήσει τις περιφερειακές αρχές να διεξάγουν τις εξετάσεις αυτές (ά. 10 α (7) StbG). Κατά τόπο αρμοδιότητα για την παραλαβή αιτήσεων ή έκδοση βεβαιώσεων και αντιγράφων έχει η κυβέρνηση του κάθε κρατιδίου, όπου βρίσκεται η κατοικία του αλλοδαπού (ά. 39 StbG). Ειδικότερα διεκπεραιωτική και αποφασιστική αρμοδιότητα έχει η κοινότητα (Gemeinde) όπου βρίσκεται η κύρια κατοικία του αλλοδαπού (ά 41 (1) StbG). Σε αυτήν διατηρούνται αρχεία με στοιχεία των πολιτογραφηθέντων αλλοδαπών. Συνοψίζοντας, ενώ η νομοθέτηση σε ζητήματα πολιτογράφησης είναι ομοσποδιακή υπόθεση, τη εκτέλεση των νόμων επιλαμβάνονται οι κυβερνήσεις των κρατιδίων. Οι δε αποφάσεις πολιτογράφησης λαμβάνονται μόνο από τις κυβερνήσεις των κρατιδίων. β. Γερμανία Την αποκλειστική νομοθετική αρμοδιότητα σε θέματα ιθαγένειας έχει το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο. Ζητήματα δε σχετικά αντιμετωπίζονται συνήθως από το Υπουργείο 27

Πρόλογος... VII ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Πρόλογος... VII ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1. Έννοια και σημασία της ιθαγένειας... 3 1.1. Ορισμός... 3 1.2. Συγγενείς έννοιες... 4 1.3. Ειδικότερα σε νομικά πρόσωπα ή

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1. Νομοθεσία για την διαδικασία υιοθεσίας Σύμβαση της Χάγης για την Προστασία των Παιδιών και τη Συνεργασία στην Διακρατική Υιοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο κοινωνικής ενσωμάτωσης

Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο κοινωνικής ενσωμάτωσης Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο για μετανάστες δικαιούχους και υπόχρεους συμμετοχής, όπως και για αλλοδαπούς υπόχρεους συμμετοχής, οι οποίοι διαμένουν για μεγαλύτερο διάστημα στη Γερμανία. Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο για την επαγγελματική αναγνώριση

Ενημερωτικό φυλλάδιο για την επαγγελματική αναγνώριση Diese Broschüre wurde ausgehändigt von: Ενημερωτικό φυλλάδιο για την επαγγελματική αναγνώριση Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, για να σας προσφέρουμε όσο το δυνατό καλύτερη υποστήριξη κατά την αναγνώριση επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο κοινωνικής ενσωμάτωσης

Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο κοινωνικής ενσωμάτωσης Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο για αλλοδαπούς και αλλοδαπές που διαμένουν μεγαλύτερο διάστημα στη Γερμανία, για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για Γερμανούς υπηκόους με ανεπαρκείς γνώσεις γερμανικών.

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 1 Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 6.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.3.2000, σύμφωνα με το άρθρο 27 Κείμενο: European Treaty Series, No. 166 Προοίμιο Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διεύθυνση: Αλκμάνος 10, Αθήνα, ΤΚ 11528, Mail address: 10 Alkmanos str, Athens 11528, τηλ.: 2107247056, φαξ:2107247556 tel.: +30 2107247056 fax 210 7247556 e-mail: info@jneurology.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πληροφοριακό έντυπο για οικογενειακή επανένωση πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νομίμως στην Ελλάδα με σύζυγο και τέκνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. για συμμετοχή στην Πράξη:

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. για συμμετοχή στην Πράξη: Α.Σ. ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ Τράιμπερ 4 και Σωνιέρου, Αθήνα Τ.Κ. 104 38 Πλ. Βάθης 210. 88.18.946 210.52.45.302 Ημερομηνία:./ /. Αρ. Αίτησης:./ 2013 horizonsline12@gmail.com ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ για συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Βεβαίωση κατοικίας.

Αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Βεβαίωση κατοικίας. Α. ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΣΥΖΥΓΟΙ ΟΜΟΓΕΝΩΝ Για την εγγραφή τους σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ΟΤΑ α βαθμού της χώρας, οι εκλογείς όλων των κατηγοριών οφείλουν να προσέλθουν οι ίδιοι ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ. 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σύμφωνα με τη Δ/νση του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση» Άρθρο 1 Νέο Λύκειο 1. Από το σχολικό έτος 2013-2014 καθιερώνεται ο θεσμός του Νέου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005)

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση :ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

21 Ιανουαρίου, 2011. [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές]

21 Ιανουαρίου, 2011. [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές] This document was reproduced from http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_3/2011/3-201101- 193-07.htm (accessed 16 August 2013) ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Στην παρούσα ανακοίνωση συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 1. Προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών. 2. Προϋποθέσεις χορήγησης του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ A. Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ

ΙΔΡΥΜΑ A. Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ ΙΔΡΥΜΑ A. Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ «Υποτροφίες Ολυμπιακής Προετοιμασίας» ************** Προκήρυξη Το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη (A. G. Leventis Foundation), με στόχους την ενίσχυση της προσπάθειας αθλητών/αθλητριών και την

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών - 7 Μαΐου 2013 www.bakertillyklitou.com Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ/λου Αίτησης [συμπληρώνεται από τον εταίρο της Α.Σ.] ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.... ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ.. ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ I. Απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η αλήθεια και η ακρίβεια των ιδιοτήτων για την εφαρμογή της περ.δ της παρ.2 του άρθρου 90 του ν.4172/2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Κέντρων για συμμετοχή σε πρόγραμμα με τίτλο «Επιδοτούμενη κατάρτιση και πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Κέντρων για συμμετοχή σε πρόγραμμα με τίτλο «Επιδοτούμενη κατάρτιση και πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας» Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Κέντρων για συμμετοχή σε πρόγραμμα με τίτλο «Επιδοτούμενη κατάρτιση και πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας» E-GNOSIS ENGLISH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ E.K.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 11, 4 ος όροφος, γραφείο 407 Τηλ.: 210 36.92.154, 210 36.92.156, 210 36.92.111, 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 Ειρήνης Ελευθερίας Γαληνού Γ ΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ Σ ΗΜΕΙΩΜΑ Ερώτημα: Να διερευνηθεί αν, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς στην κοινωνική ασφάλιση, θεμελιώνεται για τον ερωτώντα συνταξιοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-96Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-96Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ Ή ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Ή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Οι ενεργοί (**) φοιτητές των Τμημάτων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με έδρα το Αγρίνιο (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψ. διδάκτορες), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (F.A.Q.)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (F.A.Q.) Διεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (F.A.Q.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Έκδοση 1.0 Απρίλιος 2013 ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΧΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Ι. Έννοια και λειτουργία του δικαίου πηγές κανόνες δικαίου. ΙΙ. Δικαίωμα : Έννοια διακρίσεις γένεση κτήση αλλοίωση απώλεια άσκηση.

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΕ469ΗΥΖ-ΓΝ2. Αθήνα 3 / 4/2012. Αριθ. Πρωτ. 141. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: Β4ΩΕ469ΗΥΖ-ΓΝ2. Αθήνα 3 / 4/2012. Αριθ. Πρωτ. 141. Έχοντας υπόψη: 1 Αθήνα 3 / 4/2012 Αριθ. Πρωτ. 141 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 342/1976 «Περί του Οργανισμού της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης» (ΦΕΚ 138/Α/1976). 2. Τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΤΜΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ : Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ : πόλη.τ.κ.οδός.αριθμ...τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους)

Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-6 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ.Πρωτ.Υ7α/ΓΠ 11455 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α` Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ H ΚΛΙΜΑΚΑ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων» (MIS 377099) η οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

(Aναθεωρητική Εφεση Αρ. 59/07) 1 Φεβρουαρίου, 2010. [ΑΡΤΕΜΗΣ, Π., ΝΙΚΟΛΑЇΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ, Δ/στές] YOUSIFE MOHAMAD,

(Aναθεωρητική Εφεση Αρ. 59/07) 1 Φεβρουαρίου, 2010. [ΑΡΤΕΜΗΣ, Π., ΝΙΚΟΛΑЇΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ, Δ/στές] YOUSIFE MOHAMAD, This document was reproduced from http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_3/2010/3-201002-59-07.htm (accessed 16 August 2013) (2010) 3 ΑΑΔ 18 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών.

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. 3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. Θεσμικό πλαίσιο: Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α ), Υ.Α. αριθμ. Γ6/8645/1974, άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη:

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη: Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario): Επαρχιακό Πρόγραμμα Προτεινόμενων Υποψήφιων Μεταναστών (Provincial Nominee Programme) Πληροφορίες σχετικά με τους Φοιτητές εξωτερικού Οι μετανάστες φέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 4-02-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 4-02-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1. Θέλω να συμμετάσχω στο πρόγραμμα απασχόλησης κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2014

Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2014 Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2014 Όσα πρέπει να γνωρίζεις για τα προαπαιτούμενα, τις υποχρεώσεις και το επενδυτικό σχέδιο Ένας διαφωτιστικός οδηγός για την καλύτερη ενημέρωση σας Για μια ερμηνευμένη λύση κομμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ. 45610 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 06-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρώτ: 5550 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) Αρχαίου Θεάτρου 42 & Λιοσίων 3 ος Όροφος Τ.Κ. 13673. Αχαρνές Τηλ.: 210 2477900

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση των µεταναστών στην

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ (φωτογραφία) «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» Έργο ΤΟΠΣΑ: «Eχετλαίος» Συντονισμός Διαχείριση: ΠΡΟΟΨΙΣ Α.Ε. Τρεμπεσίνας 32, 12136 Περιστέρι Τηλ. 210 5244760,Fax:210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις κατάρτισης & στήριξης ανέργων με κατεύθυνση στην προώθηση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

SECTIME ΜΕΠΕ, Τηλ. 2102005003, www.sectime.gr. Τι ισχύει για την Ανανέωση Άδειας Εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας:

SECTIME ΜΕΠΕ, Τηλ. 2102005003, www.sectime.gr. Τι ισχύει για την Ανανέωση Άδειας Εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας: Σεμινάριο Ταχύρρυθμης Φροντιστηριακής Προετοιμασίας για τη Συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας και την Ανανέωση Άδειας Εργασίας SECTIME ΜΕΠΕ, Τηλ. 2102005003, www.sectime.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοί Kοινωνικής Ασφάλισης για παιδιά

Αριθμοί Kοινωνικής Ασφάλισης για παιδιά Αριθμοί Kοινωνικής Ασφάλισης για παιδιά Αριθμοί Kοινωνικής Ασφάλισης για παιδιά Όταν αποκτήσετε παιδί, ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνετε είναι ν αποκτήσετε αριθμό Kοινωνικής Ασφάλισης για το παιδί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ Δημιουργία Απασχόλησης στους τομείς φροντίδας κατοικιών, εξωτερικών χώρων και χειροτεχνίας-οικοτεχνίας. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κκ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο της Απόφασης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΗΛΙΟΣ» προσκαλεί

1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΗΛΙΟΣ» προσκαλεί Πάτρα, 18/12/2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη προσκαλεί τους-τις ενδιαφερόμενους-ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις (βλ. ενότητα 4) για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας Μαρούσι, 25/06/2015

Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας  Μαρούσι, 25/06/2015 Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9, Μαρούσι, 15124 Τηλέφωνο: 2132031930-9 Fax: 2132031950, 2106146421 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@eddyppy.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Στουρνάρη -, Αθήνα 10 2 Τηλ.: 210-12000 Fax: 210-208 E-mail: edop@ppc.gr, www.edopdei.gr Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Εισαγωγικό σημείωμα Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ παρακολουθώντας τις εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ- ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού» στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ» Πρέβεζα 06-03-2013 Αρ. πρωτ: 6611 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Η ΕΤΑΝΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 1. Περίοδος διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων 2013 Tέλος Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους.

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους. Η εργασία στο εξωτερικό αποτελεί μία επιλογή συχνά συναντώμενη στην ελληνική πραγματικότητα και στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα. Το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού, εκ των πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, για άνεργους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ)

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ) Ολοκληρωμένο Σεμινάριο (Διάρκεια: 10 ώρες) Ειδικό στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσίων Συμβάσεων με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία 28 & 29 Σεπτ. // 30 Σεπτ. & 01 Οκτ. // 08 & 09 Οκτ. // το Σεμινάριο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Οι υποψήφιοι της Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ Πεύκη 29/06/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ Πεύκη 29/06/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ Πεύκη 29/06/2015 Αρ. Πρωτ. : 7147 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών

Διαβάστε περισσότερα