ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Γραφείο Εφαρµογής Εσωτερικών ιαδικασιών & ιασφάλισης Ποιότητας ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Γραφείο Εφαρµογής Εσωτερικών ιαδικασιών & ιασφάλισης Ποιότητας ΜΑΡΤΙΟΣ 2011"

Transcript

1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011 Γραφείο Εφαρµογής Εσωτερικών ιαδικασιών & ιασφάλισης Ποιότητας ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 3.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4.3 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 4.4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 4.5 ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 4.6 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ 5.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΜΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 5.1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 5.2 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ(ΚΕΣΥΚΥ Α) 5.3 ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 5.4 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 5.5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 5.6 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6.ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 7.ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΩΝ & ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 7.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 7.2 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ήµος Αµαρουσίου εγκατέστησε το 2005 το σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΜΑS, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 761/2001 και 196/2006, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για την εκούσια συµµετοχή οργανισµών σε κοινοτικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου. Το σύστηµα αυτό ενσωµατώθηκε στο προϋπάρχον σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας (Πιστοποιηµένο κατά ISO 9001:2000), µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός ενιαίου Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας & Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (Σ Π & Π ). Μετά την επιτυχή επιθεώρηση από ανεξάρτητο φορέα τον Φεβρουάριο του 2010 ο ήµος Αµαρουσίου είναι πιστοποιηµένος κατά ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 και ΕΛΟΤ 1429:2008. Έτσι πλέον εφαρµόζεται ένα συνολικό Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής ιαχείρισης & ιαχειριστικής Επάρκειας. έσµευση του Οργανισµού αποτελεί η σταδιακή επέκταση του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης στο σύνολο των δραστηριοτήτων του ήµου Αµαρουσίου (Νοµικά Πρόσωπα, Επιχειρήσεις κ.λ.π.). Μέσα στο 2010 διεξήχθη η εσωτερική επιθεώρηση του Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας από εξειδικευµένο προσωπικό του ήµου Αµαρουσίου που ανήκει στο Γραφείο Εφαρµογής Εσωτερικών ιαδικασιών και ιασφάλισης Ποιότητας και έχει καταρτιστεί και πιστοποιηθεί προκειµένου να αναλαµβάνει τέτοιου είδους εργασίες σύµφωνα µε την γενική διεργασία «Εσωτερική και Εξωτερική Επιθεώρηση». Η παρούσα περιβαλλοντική έκθεση περιλαµβάνει την αξιολόγηση της εφαρµογής του συστήµατος για το 2010 καθώς και τα αναθεωρηµένο περιβαλλοντικό πρόγραµµα ανά τοµέα δραστηριοτήτων που έχει πιστοποιηθεί κατά ΙSO 14001, όπως αυτό προέκυψε µε βάση: Τα ευρήµατα της εσωτερικής επιθεώρησης. Τις παρατηρήσεις και προτάσεις των αρµοδίων από κάθε υπηρεσία. Τα αποτελέσµατα της ανασκόπησης από τη ιοίκηση και Την εµπειρία από τη µέχρι σήµερα εφαρµογή του συστήµατος.

4 ιευκρινίζεται ότι η σηµερινή κατάσταση θεωρείται µεταβατική αφού µε βάση τον Καλλικράτη θα υπάρξουν τροποποιήσεις, συγχωνεύσεις και αλλαγές στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου. Συνεπώς το 2011 θεωρείται ένα έτος ζυµώσεων και συνεχών αλλαγών. Ο ισχύον Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας περιλαµβάνει τη ιεύθυνση Περιβάλλοντος η οποία διαχειρίζεται τις περιβαλλοντικές συνέπειες που προκύπτουν από τη διοικητική εργασία όλων των Υπηρεσιών του ηµαρχείου. Παράλληλα και θέλοντας να γίνει διάχυση των καλών πρακτικών που εφαρµόζονται στο δήµο Αµαρουσίου, στο πλαίσιο του 4ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας το οποίο διεξήχθη στην Θεσσαλονίκη, Μαρτίου 2011 υπό την αιγίδα διαφόρων υπουργείων, απεστάλη από το γραφείο ποιότητας εργασία µε τίτλο «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ: Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ». Η εργασία έγινε δεκτή για προφορική ανακοίνωση από την Οργανωτική/Επιστηµονική Επιτροπή του συνεδρίου και συµπεριλαµβάνεται στα πρακτικά αυτού. Τέλος, ο δήµος Αµαρουσίου κλήθηκε από το ΥΠΕΚΑ να συµµετάσχει στο Εθνικό Συνέδριο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις ως ο πλέον έµπειρος δήµος που εφαρµόζει καλές πρακτικές στην αγορά πράσινων προϊόντων (Τίτλος Παρουσίασης: Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης: H εµπειρία του ήµου Αµαρουσίου». Το παρόν κείµενο αποτελεί την Περιβαλλοντική Έκθεση του Οργανισµού του ήµου Αµαρουσίου.

5 2.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Γενικά Το Μαρούσι βρίσκεται στα βόρεια του Λεκανοπεδίου Αττικής µε πληθυσµό περίπου κατοίκους. Καλύπτει επιφάνεια 13.5 τετραγωνικών χιλιοµέτρων. Στην πόλη βρίσκεται το Ολυµπιακό Στάδιο, το οποίο φιλοξένησε το 70% των Ολυµπιακών Αγώνων του Αρχικά αποτελούσε προάστιο, το οποίο δέχθηκε µεγάλο αριθµό κατοίκων και επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα ετών. Ο ρυθµός αύξησης του πληθυσµού του δήµου Αµαρουσίου ανήλθε σε 161% κατά την περίοδο Πρόκειται για έναν ρυθµό αύξησης υψηλότερο από τον αντίστοιχο του συνόλου της χώρας και της µητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας. Σήµερα αποτελεί το δεύτερο πιο σηµαντικό «περιφερειακό» κέντρο της Αθήνας, ξεπερνώντας σε επιφάνεια γραφείων και καταστηµάτων το κέντρο του Πειραιά, το οποίο µέχρι σήµερα παραδοσιακά θεωρείτο το δεύτερο πιο σηµαντικό κέντρο. Το κέντρο του Αµαρουσίου αναπτύσσεται συνεχώς, µε συνέπεια την σηµαντική αύξηση της οικοδοµούµενης επιφάνειας και την κυκλοφορία στην περιοχή. Παρόλα αυτά, εκτός από τις υφιστάµενες Ολυµπιακές Εγκαταστάσεις, υπάρχουν τεράστιες ελεύθερες επιφάνειες εντός των ορίων του ήµου, οι χρήσεις γης των οποίων, είτε έχουν ήδη επίσηµα καθορισθεί για πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, χώρους πρασίνου/αναψυχής (π.χ. άσος Συγγρού) ή θα µπορούσαν να καθορισθούν για τέτοιου είδους χρήσεις. Το όραµά για την πόλη του Αµαρουσίου είναι η µετατροπή του σε ένα προάστιο οργανωµένο, µε διακεκριµένες ποιότητες, πολυλειτουργικό και συγκροτηµένο. Μέσα από την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου θα επιτευχθεί: Η ενίσχυση των χρήσεων κατοικίας. Η αύξηση των χώρων πρασίνου κατά 30%. Η αύξηση των κοινόχρηστων χώρων και πεζοδρόµων κατά 80%. Επιπλέον ο ήµος θα εµπλουτισθεί µε αθλητικές δραστηριότητες, δραστηριότητες αναψυχής, χώρους περιπάτου, χώρους για παιδιά, νέους πολιτιστικούς χώρους, σύγχρονες κοινωνικές υποδοµές.

6 Όλα τα παραπάνω θα οδηγήσουν το Μαρούσι σε µια νέα εποχή, στο Μαρούσι του µέλλοντος, του ανθρωποκεντρικού πολιτισµού και του πολιτισµού του περιβάλλοντος. Ο ήµος Αµαρουσίου είναι από τους καινοτόµους δήµους της χώρας µας που για να φανεί συνεπής στην αποστολή και στο όραµα του έχει εισάγει στις λειτουργίες του και εφαρµόζει ένα ολικό σύστηµα διαχείρισης ποιότητας που βασίζεται σε τρεις πυλώνες: Στην εφαρµογή του συστήµατος ποιότητας ISO 9001:2008 Στην εφαρµογή του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 9001:2004, Στην εφαρµογή του προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008 της διαχειριστικής επάρκειας. Στην εφαρµογή του συστήµατος µέτρησης «Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ CAF). Το Μάιο του 2009 ο ήµος Αµαρουσίου έλαβε το τρίτο εθνικό Βραβείο Ποιότητας από το Υπουργείο Εσωτερικών για την ορθή εφαρµογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο ήµος Αµαρουσίου είναι ο µοναδικός Ελληνικός ήµος που εφήρµοσε Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης ΕΜΑS 761:2001 και πιστοποιήθηκε γι αυτό. Στρατηγική στον τοµέα του περιβάλλοντος Ο ήµος Αµαρουσίου θεωρείται ένας από τους πιο δραστήριους ήµους στην Ελλάδα σε θέµατα που αφορούν το περιβάλλον και τη βιώσιµη ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο. Έχει ήδη υλοποιήσει πολλά έργα, τα οποία έχουν συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ κάποια άλλα βρίσκονται τώρα σε στάδιο υλοποίησης. Πολύτιµη εµπειρία απεκτήθη από το τριετούς διάρκειας έργο για τη Local Agenda 21, το οποίο συγχρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Στο πλαίσιο αυτού του έργου εξετάστηκαν θέµατα όπως η ενέργεια, οι µετακινήσεις, η κυκλοφορία, η περιβαλλοντική εκπαίδευση αγορές µε οικολογικά κριτήρια και ο πολεοδοµικός σχεδιασµός. Ειδικοί από το Ιnternational Council for

7 Local Environmental Initiatives (ICLEI), την Αγγλία, τη ανία και την Ιταλία παρείχαν συµβουλευτικές υπηρεσίες στο ήµο για την υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου. Έργα, όπως το PEPESEC και το PROEE υπό το χρηµατοδοτικό εργαλείο INTELLIGENT ENERGY ΕUROPE υλοποιήθηκαν µε µεγάλη επιτυχία από το ήµο Αµαρουσίου. Τέλος, η µέχρι σήµερα αποκτηθείσα εµπειρία του ήµου Αµαρουσίου στον τοµέα της εφαρµογής του EMAS συνθέτει τα µελλοντικά βήµατα του Οργανισµού προς την κατεύθυνση της εφαρµογής ενός συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης στο σύνολο του. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο ήµος Αµαρουσίου διεκδίκησε και έλαβε στην Στοκχόλµη στις 19 Νοεµβρίου 2009 το Εθνικό Βραβείο ΕMAS στο πλαίσιο της επιβράβευσης των οργανισµών που µειώνουν ενεργά τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις εφαρµόζοντας πράσινες προµήθειες στην αλυσίδα εφοδιασµού τους. Τα βραβεία δόθηκαν από την Γενική ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέλος, στο ήµο Αµαρουσίου στις αρχές εκεµβρίου 2009 απενεµήθη το «ΠΡΑΣΙΝΟ» βραβείο για την πρωτοπορία του στα θέµατα ανακύκλωσης, στην εκδήλωση «Green Economy 2009» που διοργάνωσε η ΣΤΑΤ BANK, υπό την αιγίδα της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Εµπορίου Ελληνικού (ΕΣΕΕ), της Ελληνικής Εταιρείας ιοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕ Ε) και του Ελληνικού ικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ( CSR).

8 3.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η περιβαλλοντική πολιτική αποτελεί τη δέσµευση της ιοίκησης του ήµου Αµαρουσίου προς τους πολίτες και τη τοπική κοινωνία για την ανάληψη µέτρων και δράσεων που διασφαλίζουν ολοένα και πιο αποδοτικές και αποτελεσµατικές υπηρεσίες µε σεβασµό στο περιβάλλον. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Ο ήµος Αµαρουσίου υιοθετώντας συγκεκριµένη στρατηγική προς την επίτευξη της Βιώσιµης Ανάπτυξης, δεσµεύεται για : Τη συµµόρφωση των δραστηριοτήτων του µε την ισχύουσα Εθνική και Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νοµοθεσία. Τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών του και την συµβολή του στη βιώσιµη ανάπτυξη. Την πρόληψη της ρύπανσης, µέσω βέλτιστων πρακτικών, που µειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις οι οποίες προκύπτουν από τη λειτουργία του. Οι βασικοί άξονες στους οποίους στηρίζεται το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης είναι: Η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων. Η λήψη προληπτικών µέτρων προς αποφυγή κάθε είδους ρύπανσης. Η ολοκληρωµένη διαχείριση των αποβλήτων. Η υιοθέτηση περιβαλλοντικών κριτηρίων στις προµήθειες αγαθών. Η ενίσχυση της χρήσης των µέσων µαζικής µεταφοράς και η προώθηση των ήπιων µορφών µετακινήσεων. Η προστασία και η ασφάλεια των εργαζοµένων. Η ανάπτυξη, η προστασία και η ενίσχυση των χώρων πρασίνου µε την παράλληλη χρήση οικολογικών λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων. Η προαγωγή της υγιεινής διατροφής. Η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, των µαθητών, των κατοίκων και των εργαζοµένων της πόλης. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση του προσωπικού µε σκοπό την ευαισθητοποίησή του σε θέµατα περιβάλλοντος και την εξοικείωση του στην εφαρµογή του Συστήµατος. Η συνεργασία και επικοινωνία µε άλλους φορείς σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

9 Η περιβαλλοντική πολιτική συνοψίζει τις πρωτοβουλίες τις οποίες αναλαµβάνει ο ήµος Αµαρουσίου για την καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής και τη µείωση των εκποµπών των θερµοκηπιακών αερίων, στο πλαίσιο του συνθήµατος «Σκεπτόµαστε παγκόσµια, δρούµε τοπικά». Η ιοίκηση δεσµεύεται για την κοινοποίηση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της στο προσωπικό του ήµου και στο ευρύτερο κοινό. Ο ήµαρχος Γεώργιος Ε. Πατούλης 4.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ Ο ήµος Αµαρουσίου εγκατέστησε το 2005 το σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΜΑS, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 761/2001 και 196/2006, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εκούσια συµµετοχή των οργανισµών σε κοινοτικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου. Το σύστηµα αυτό ενσωµατώθηκε στο προϋπάρχον σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας (κατά ISO 9001:2000). Μετά και την ενσωµάτωση των απαιτήσεων του προτύπου του ΕΛΟΤ για τη διαχείριση έργων και την εξωτερική επιθεώρηση από ανεξάρτητο φορέα ο ήµος Αµαρουσίου εφαρµόζει πλέον Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας Περιβαλλοντικής ιαχείρισης και ιαχειριστικής Επάρκειας. Στο ενιαίο σύστηµα, υπάρχουν κοινές διαδικασίες που ισχύουν για όλα τα υποσυστήµατά του, όπως είναι: Η ιαχείριση Εγγράφων και Αρχείων Η Εσωτερική & Εξωτερική Επιθεώρηση Οι ιορθωτικές & Προληπτικές Ενέργειες Η Ανασκόπηση ιοίκησης Η Παρακολούθηση και Τήρηση Νοµοθεσίας

10 Η Νοµική Υποστήριξη Υπηρεσιών ήµου Η Εκπαίδευση Προσωπικού Επιπλέον, υπάρχουν διαδικασίες που αφορούν αποκλειστικά στο σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως: Περιβαλλοντική ανάλυση δραστηριοτήτων και σύνταξη ετήσιου Περιβαλλοντικού Προγράµµατος Η κατάρτιση Προγράµµατος Παρακολούθησης της Ποιότητας του πόσιµου Νερού από το ηµοτικό ίκτυο Ύδρευσης Η Αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης Η Προετοιµασία και υλοποίηση άσκησης ασφαλούς εκκένωσης κτηρίου Τα βασικά στοιχεία του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης απεικονίζονται στο επόµενο σχήµα:

11 4.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Έχει ήδη αποτυπωθεί στο κεφάλαιο 3 της παρούσας έκθεσης. 4.3 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Περιβαλλοντικές Πτυχές Ο Οργανισµός του ήµου έχει καθιερώσει και διατηρεί διεργασία για τον εντοπισµό των περιβαλλοντικών πτυχών των δραστηριοτήτων του (Περιβαλλοντική ανάλυση δραστηριοτήτων και σύνταξη ετήσιου Περιβαλλοντικού Προγράµµατος) µε την οποία αξιολογεί ποιες από αυτές έχουν σηµαντικές περιβαλλοντικές συνέπειες, ώστε να τις λάβει υπόψη του στον καθορισµό περιβαλλοντικών αντικειµενικών σκοπών και στόχων και στο σχεδιασµό κατάλληλων προγραµµάτων για την επίτευξη αυτών. Η µεθοδολογία που ακολουθείται περιλαµβάνει: Την αποτύπωση των δραστηριοτήτων των επιλεγέντων τοµέων. Τον προσδιορισµό και την καταγραφή των περιβαλλοντικών πτυχών κάθε δραστηριότητας. Την ανάλυση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των εν λόγω πτυχών. Την περιγραφή των περιβαλλοντικών συνεπειών της κάθε περιβαλλοντικής πτυχής. Τον προσδιορισµό της σηµαντικότητας των περιβαλλοντικών συνεπειών. Η σηµαντικότητα των περιβαλλοντικών πτυχών υπολογίζεται ως το γινόµενο της σηµασίας της περιβαλλοντικής συνέπειας που επιφέρουν (βαθµολογία 1 έως 5) και του βαθµού επιρροής για τον έλεγχό της (βαθµολογία 1 έως 5). Ως σηµαντικές θεωρούνται οι περιβαλλοντικές πτυχές που έχουν βαθµολογία άνω του 9 και οι οποίες εντάσσονται στο περιβαλλοντικό πρόγραµµα του Οργανισµού. Τα ανωτέρω αποτυπώνονται στο έντυπο Ε και τηρούνται ενήµερα τα αντίστοιχα αρχεία κατά επιλεγέντα τοµέα δραστηριοτήτων.

12 4.3.2 Νοµικές απαιτήσεις Ο ήµος Αµαρουσίου γνωρίζει όλη την ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία, καθώς και τις συνέπειες των διατάξεών της για τον οργανισµό. Στο πλαίσιο αυτό έχει καθιερώσει και διατηρεί διεργασία για τον εντοπισµό και την πρόσβαση στη σχετική περιβαλλοντική Νοµοθεσία (.104 «Παρακολούθηση και τήρηση Νοµοθεσίας»), µέσω της οποίας εντοπίζει τα νοµοθετήµατα που σχετίζονται µε το περιβάλλον(διαχείριση αποβλήτων, ποιότητα και διαχείριση αέρα, εδάφους και υδάτων, ενεργειακοί πόροι, ηχορύπανση και ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, κανονισµοί/πρότυπα/οδηγίες) που έχουν εφαρµογή για τον Οργανισµό, ενηµερώνει το εµπλεκόµενο προσωπικό και ελέγχει την εφαρµογή τους. Επιπλέον µηχανισµοί που χρησιµοποιεί ο ήµος για να παρακολουθεί τις νοµοθετικές ρυθµίσεις είναι : α) Η ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί θεµάτων Νοµοθεσίας (www.europa.eu.int/eur-lex/el/index.htm) β) Η ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής αλλαγής (www.ypeka.gr) γ) Η συνδροµητική βάση δεδοµένων : o του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) o του «Νόµος» της ΙΝΤΡΑΚΟΜ (http://lawdb.intrasoftnet.com) o του «ήµοςνετ» (http://www.dimosnet.gr) δ) Η ιστοσελίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (www.elinyae.gr) ε) Ιστοσελίδες οργανισµών και φορέων που σχετίζονται µε το περιβάλλον (Βλ. Παράρτηµα) Αντικειµενικοί σκοποί και στόχοι Ο Οργανισµός του ήµου έχει καθιερώσει περιβαλλοντικούς αντικειµενικούς σκοπούς και στόχους στις σηµαντικές περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων του, των οποίων την

13 επίτευξη παρακολουθεί µέσω ανασκοπήσεων, λαµβάνοντας υπόψη τις νοµοθετικές ρυθµίσεις, τις οικονοµικές, λειτουργικές και επιχειρησιακές του απαιτήσεις καθώς και τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναµικό και τις απόψεις των ενδιαφεροµένων µερών, µε ιδιαίτερη έµφαση στους πολίτες(σχετική διεργασία:.15.03) Προγράµµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης Ο Οργανισµός του ήµου διαµορφώνει περιβαλλοντικά προγράµµατα, κατά τοµέα δραστηριοτήτων, µε σκοπό την επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών και στόχων του. Τα προγράµµατα αποτυπώνονται, µε βάση τη σχετική διεργασία.15.03, στο ειδικό έντυπο Ε , όπου καταγράφονται για κάθε σηµαντική περιβαλλοντική πτυχή: Ο σκοπός της κάθε πτυχής προς διαχείριση Οι δράσεις που θα πραγµατοποιηθούν Οι στόχοι Οι υπεύθυνοι υλοποίησης Το σηµείο τήρησης του αρχείου. Τα προγράµµατα υλοποιούνται από τους αρµόδιους και ανασκοπούνται ετησίως. 4.4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ οµή και ευθύνες Ο Οργανισµός έχει καθορίσει τις υπευθυνότητες/αρµοδιότητες των εµπλεκοµένων στη διαχείριση του ISO 14001, ώστε να µπορούν να εξυπηρετήσουν αποτελεσµατικά το σύστηµα. Για την ουσιώδη εφαρµογή και τον έλεγχο του συστήµατος, η ιοίκηση παρέχει τα απαραίτητα µέσα, όπως τους κατάλληλους ανθρώπινους πόρους, µε τις απαραίτητες δεξιότητες, την εξειδικευµένη

14 τεχνολογία, αλλά και τους αναγκαίους οικονοµικούς πόρους, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του Οργανισµού. Σύµφωνα µε την απόφαση 24/ του ηµάρχου ορίζεται ο ρ. Μιχαήλ Χρηστάκης ως εκπρόσωπος της ιοίκησης του ήµου και ιευθυντής ιαχείρισης Ποιότητας µε τη συνολική ευθύνη για την εφαρµογή και παρακολούθηση του Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής ιαχείρισης και ιαχειριστικής Επάρκειας του ήµου µε βασικές ευθύνες: Την προώθηση και βελτίωση του συστήµατος Την διενέργεια και το συντονισµό των εσωτερικών ελέγχων. Τον έλεγχο της τεκµηρίωσης και των δεδοµένων του συστήµατος. Την επαφή µε τον Φορέα Πιστοποίησης. Τη διαχείριση των διορθωτικών και των προληπτικών ενεργειών Τον συντονισµό του Γραφείου Εφαρµογής Εσωτερικών ιαδικασιών και ιασφάλισης Ποιότητας Εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και ικανότητα Ο Οργανισµός του ήµου προσδιορίζει τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού, του οποίου η εργασία επιφέρει σηµαντική συνέπεια στο περιβάλλον και τις υλοποιεί µέσω τις σχετικής διεργασίας «Εκπαίδευση Προσωπικού». Για το προσωπικό αυτό υπάρχει ο στόχος να αποκτήσει την απαραίτητη ικανότητα, µέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εµπειρίας. Ο ήµος Αµαρουσίου έχει συγκροτήσει και λειτουργεί µια πολυάριθµη «Οµάδα Ποιότητας» αποτελούµενη από προσωπικό του Οµίλου ( ήµος, Νοµικά Πρόσωπα, Επιχειρήσεις).Ωστόσο η οµάδα αυτή είναι υπό ανασύνταξη λόγω των αλλαγών/ ενδοµετακινήσεων του προσωπικού. Στόχος της ιοίκησης είναι η Οµάδα Ποιότητας να αποκτήσει µονιµότερα χαρακτηριστικά λειτουργίας, ώστε τα µέλη της να αποτελέσουν τα σηµεία επαφής του Γραφείου Εφαρµογής Εσωτερικών ιαδικασιών και ιασφάλισης Ποιότητας µε το σύνολο του «Οµίλου» του ήµου Αµαρουσίου.

15 Η επιτυχία του εγχειρήµατος έγκειται στο ότι όλο και περισσότεροι υπάλληλοι αισθάνονται υπεύθυνοι σε ζητήµατα περιβάλλοντος και ποιότητας, στον τοµέα από τον οποίο επιλέχθηκαν. Τέλος πέντε συνολικά υπάλληλοι έχουν εκπαιδευτεί ως Επικεφαλής Επιθεωρητών Αξιολογητών στα Περιβαλλοντικά Συστήµατα ιαχείρισης ISO 14001:2004 από την εταιρεία Bureau Veritas, ενώ τρεις έχουν εκπαιδευτεί ως «Επικεφαλής Επιθεωρητών Αξιολογητών στο Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000. Κατόπιν αυτού ο ήµος διαθέτει 5 στελέχη µε επίσηµη πιστοποίηση εξωτερικού αξιολογητή για το πρότυπο ISO 14001:2004, και 3 στελέχη µε επίσηµη πιστοποίηση για το πρότυπο ISO 9001:2000, καινοτοµώντας και πάλι Πανελλαδικά στον τοµέα αυτό. Πέραν αυτού, µέσω συναντήσεων µε τους αρµόδιους κατά περίπτωση εµπλεκόµενους, γίνεται ενηµέρωση µε στόχο την ευαισθητοποίησή τους για: Τη σπουδαιότητα της συµµόρφωσης προς την Περιβαλλοντική Πολιτική, τις σχετικές διεργασίες και τις απαιτήσεις του Συστήµατος ιαχείρισης. Τις σηµαντικές περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων τους και τα οφέλη από τη βελτιωµένη περιβαλλοντική επίδοσή των υπηρεσιών. Τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, µέσω των αντίστοιχων περιβαλλοντικών προγραµµάτων. Την ανταπόκρισή τους σε επείγοντα περιστατικά µέσω των ετήσιων ασκήσεων ασφαλούς εκκένωσης. Τις πιθανές συνέπειες από την απόκλιση των προκαθορισµένων διεργασιών του Συστήµατος Τεκµηρίωση του Συστήµατος Οι τοµείς του Οργανισµού, που καλύπτονται από το περιβαλλοντικό σύστηµα, τεκµηριώνουν τις σχετικές πληροφορίες, τις µετρήσεις δεικτών και στόχων, τηρώντας σχετικά αρχεία σε έντυπη ή

16 ηλεκτρονική µορφή, µε ευθύνη του εκάστοτε ορισθέντος υπευθύνου του κάθε τοµέα για θέµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τέτοια θέµατα είναι: Η ανασκόπηση των αξιολογήσεων των συνεπειών των περιβαλλοντικών πτυχών, µε στόχο τον εντοπισµό τυχόν αλλαγών που οφείλονται σε µεταβολές εξωτερικών ή εσωτερικών παραγόντων που τις επηρεάζουν. Οι µετρήσεις των στόχων µέσω δεικτών, εντός των προκαθορισµένων χρονοδιαγραµµάτων. Η παρακολούθηση της υλοποίησης σχετικών αποφάσεων για διορθωτικές / προληπτικές ενέργειες, που αφορούν ζητήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης ιαχείριση εγγράφων και αρχείων Η διαχείριση των εγγράφων του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης καλύπτεται µε τη διεργασία.101 «ιαχείριση εγγράφων & αρχείων» του ενιαίου Σ Π Π & Ε, η οποία καλύπτει: Τον καθορισµό των σχετικών εγγράφων του συστήµατος. Την κωδικοποίησή τους για την εύκολη διαχείρισή τους. Τον τρόπο ανασκόπησης, αναθεώρησης και έγκρισής τους µε τις σχετικές υπευθυνότητες. Τη διανοµή τους στο εµπλεκόµενο προσωπικό, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο καθένας έχει το ισχύον έγγραφο. Την αποµάκρυνση και καταστροφή των άκυρων εγγράφων Μηχανισµός επιθεώρησης της οµαλής λειτουργίας Ο Οργανισµός του ήµου έχει καθορίσει τις δραστηριότητες που είναι συνδεδεµένες µε τις εντοπισθείσες περιβαλλοντικές πτυχές που έχουν σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, σε συµφωνία µε την περιβαλλοντική Πολιτική, τους αντικειµενικούς σκοπούς και στόχους.

17 Με το σχεδιασµό και αξιολόγηση της εφαρµογής των ειδικών διεργασιών περιβαλλοντικής διαχείρισης, ο Οργανισµός διασφαλίζει ότι αυτές υλοποιούνται µε στόχο τη συνεχή βελτίωση του συστήµατος και ανασκοπούνται σε ετήσια βάση.

18 4.4.6 Ετοιµότητα και ανταπόκριση σε επείγοντα περιστατικά Ο Οργανισµός έχει σχεδιάσει και εφαρµόζει τις απαραίτητες διεργασίες για τον προσδιορισµό της πιθανότητας εµφάνισης ατυχηµάτων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης αλλά και της αντιµετώπισης αυτών, µε στόχο τον περιορισµό των περιβαλλοντικών συνεπειών τους και την ασφάλεια των εργαζοµένων. Οι διεργασίες αυτές είναι οι παρακάτω: «Αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης» «Προετοιµασία και υλοποίηση άσκησης ασφαλούς εκκένωσης κτιρίου» ΆΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ Μέχρι σήµερα, βρίσκεται σε εκκρεµότητα η διενέργεια της ετήσιας άσκησης προσοµοίωσης ασφαλούς εκκένωσης του ηµαρχιακού Μεγάρου. Έχει ενηµερωθεί ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος και βρισκόµαστε εν αναµονή απάντησης. Πρέπει να σηµειωθεί ότι µεσολάβησαν οι δηµοτικές εκλογές του Νοεµβρίου οι οποίες σε κάθε περίπτωση επέφεραν µία καθυστέρηση. Γνωρίζουµε όµως ότι έχει αποσταλεί σχετική επιστολή από τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο (αρ. Πρωτ.17986/ ) προς το αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώµατος για τη συµβολή του στην επερχόµενη άσκηση εκκένωσης του ηµαρχείου. Να σηµειωθεί ότι, ο δήµος Αµαρουσίου έχει υπογράψει µνηµόνιο συνεργασίας µε το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου για την ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων επιµόρφωσης στη διαχείριση κινδύνων.

19 4.5 ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Παρακολούθηση και µέτρηση Ο Οργανισµός έχει σχεδιάσει και εφαρµόζει τη διεργασία «Περιβαλλοντική ανάλυση δραστηριοτήτων και σύνταξη ετήσιου Περιβαλλοντικού Προγράµµατος» όπου, µέσω των καθορισθέντων προγραµµάτων, παρακολουθεί και µετρά την πορεία επίτευξης των αντίστοιχων στόχων. Τα αποτελέσµατα αξιολογούνται κατά την ανασκόπηση και υλοποιούνται οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες όπου απαιτείται Μη συµµόρφωση και διορθωτικές προληπτικές ενέργειες Ο Οργανισµός µέσω της διεργασίας «Εσωτερική και Εξωτερική Επιθεώρηση» καταγράφει τις µη συµµορφώσεις. Οι µη συµµορφώσεις του Συστήµατος, αξιολογούνται από εκπαιδευµένο προσωπικό, λαµβάνονται ενέργειες για αποκατάσταση της συγκεκριµένης µη συµµόρφωσης και αποφασίζεται η ανάγκη ή µη υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών για τη µη επανεµφάνισή της, οπότε τότε ενεργοποιείται η τεκµηριωµένη διεργασία «ιορθωτικές & Προληπτικές ενέργειες». Η διεργασία προβλέπει Την ανάλυση για τον εντοπισµό της πραγµατικής αιτίας της µη συµµόρφωσης. Τον καθορισµό των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών για να µη επαναληφθεί η µη συµµόρφωση. Την εφαρµογή των διορθωτικών ενεργειών µε καθορισµένους υπεύθυνους, µέσα σε συγκεκριµένο χρόνο υλοποίησης. Τον έλεγχο της εφαρµογής των ενεργειών. Την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των ενεργειών. Την ανασκόπηση των εκκρεµών διορθωτικών ενεργειών για το «κλείσιµό» τους. Τυχόν προβλήµατα εφαρµογής ή επάρκειας διορθωτικών ενεργειών που δεν επιφέρουν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, καθώς και οι

20 εκκρεµότητες διορθωτικών ενεργειών, αποτελούν θέµατα για την Ανασκόπηση του Συστήµατος από τη ιοίκηση Αρχεία Ο Οργανισµός του ήµου έχει καθιερώσει και εφαρµόζει τεκµηριωµένη διεργασία για τη διαχείριση των αρχείων.101 «ιαχείριση Εγγράφων & Αρχείων» που καλύπτει όλα τα αρχεία του Σ Π Π & Ε. Με τη διεργασία αυτή καθορίζονται τα είδη των αρχείων, η µορφή τους (έντυπη ή ηλεκτρονική), οι υπευθυνότητες για την τήρησή τους, καθώς και ο χρόνος και τόπος τήρησης αυτών. Τα αρχεία είναι εύκολα εντοπίσιµα, φέρουν κατάλληλη σήµανση, είναι ευανάγνωστα και προστατεύονται από φθορά ή καταστροφή, ανάλογα µε τη µορφή τους Επιθεώρηση του Συστήµατος Το σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης επειδή είναι ενσωµατωµένο στο Σ Π Π & Ε, επιθεωρείται µε βάση τη σχετική τεκµηριωµένη διεργασία «Εσωτερική & Εξωτερική Επιθεώρηση», που καλύπτει συνολικά το σύστηµα διαχείρισης ποιότητας. Με βάση τα αποτελέσµατα των εσωτερικών επιθεωρήσεων προσδιορίζεται αν το σύστηµα: Συµµορφώνεται µε το σχεδιασµό του και Εφαρµόζεται/διατηρείται σωστά Είναι επαρκές και αποτελεσµατικό Βελτιώνεται συνεχώς Σοβαρά προβλήµατα που εντοπίζονται στους εσωτερικούς ελέγχους παρουσιάζονται στη ιοίκηση κατά την τακτή ή και έκτακτη Ανασκόπηση του Συστήµατος. Για τον προγραµµατισµό και την συχνότητα των εσωτερικών επιθεωρήσεων λαµβάνεται υπόψη η κατάσταση της ελεγχόµενης δραστηριότητας, η σηµαντικότητα των επιπτώσεων των περιβαλλοντικών πτυχών και τα αποτελέσµατα της προηγούµενης εσωτερικής

21 επιθεώρησης, αλλά και τα αποτελέσµατα της επιθεώρησης του φορέα πιστοποίησης. Τα αποτελέσµατα των εσωτερικών επιθεωρήσεων τηρούνται σε σχετικά αρχεία. Σοβαρά προβλήµατα που εντοπίζονται στις εσωτερικές επιθεωρήσεις παρουσιάζονται στη ιοίκηση κατά την Ανασκόπηση του Συστήµατος. 4.6 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Η ιοίκηση του Οργανισµού ανασκοπεί το περιβαλλοντικό σύστηµα διαχείρισης κατά την Ανασκόπηση του ενιαίου Σ Π Π & Ε, που διενεργείται ετησίως, αλλά και έκτακτα, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Η τελευταία ανασκόπηση της ιοίκησης έγινε µέσα στο Μάρτιο 201

22 5.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΜΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Καθ όλη τη διάρκεια του 2010 οι υπηρεσίες που εφήρµοσαν το εν λόγω σύστηµα ήταν: Ο Οργανισµός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ποιότητας Ζωής. Η Κοινωφελής Επιχείρηση Κυκλοφορίας. Το Τµήµα Πρασίνου. Το Τµήµα Προµηθειών. Το Γραφείο Αξιοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών πόρων. Το Γραφείο Εφαρµογής Εσωτερικών ιαδικασιών και ιασφάλισης Ποιότητας. Στην συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι υπηρεσίες που εφάρµοσαν το περιβαλλοντικό σύστηµα διαχείρισης το ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ο Οργανισµός Περιβάλλοντος- Χωροταξίας & Ποιότητας Ζωής ιδρύθηκε το Σκοπός του είναι: Ο συντονισµός και σχεδιασµός όλων των ενεργειών που αφορούν στη συντήρηση και αναβάθµιση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος. Η εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των πολιτών για ζητήµατα πολεοδοµίας, χωροταξίας και χρήσεων γης. Η υλοποίηση διατάξεων, κανονισµών και αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου που στοχεύουν στη σωστή ρύθµιση των λειτουργιών της πόλης και στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Εκτός από τους παραπάνω σκοπούς και στο πλαίσιο εφαρµογής του ΕΜΑS o Oργανισµός Περιβάλλοντος- Χωροταξίας & Ποιότητας Ζωής είναι υπεύθυνος και για τον εντοπισµό των άµεσων περιβαλλοντικών πτυχών και την υλοποίηση των σχετικών σκοπών, στόχων και προγραµµάτων των Γραφείων του ηµαρχιακού Μεγάρου (π.χ. εξοικονόµηση ενέργειας, καυσίµων θέρµανσης και ύδατος στο ηµαρχιακό Μέγαρο).

23 5.2 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ(ΚΕΣΥΚΥ Α) Η ΚΕΣΥΚΥ Α αποτελεί την τροποποίηση της ηµοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνίας και Κυκλοφορίας. Αποτελείται από δυο ιευθύνσεις, τη ιεύθυνση Κυκλοφορίας και τη ιεύθυνση Συγκοινωνίας. Σύµφωνα µε το ΦΕΚ σύστασης της Επιχείρησης (52Β/ ) σκοπός της κοινωφελούς είναι η ανάληψη δράσεων, η εκπόνηση προγραµµάτων, η συµµετοχή σε δράσεις και προγράµµατα, η παροχή υπηρεσιών, η ανάληψη κάθε δυνατής πρωτοβουλίας και η συνεργασία µε τους αρµόδιους κατά περίπτωση φορείς, για την καλύτερη οργάνωση της δηµοτικής συγκοινωνίας, τη βελτίωση του κυκλοφοριακού και την εν γένει εξυπηρέτηση των πολιτών στις µετακινήσεις τους. Ενδεικτικά, δράσεις της κοινωφελούς επιχείρησης αποτελούν: Η καλλιέργεια οδικής συνείδησης, η ενηµέρωση και επιµόρφωση των πολιτών σε θέµατα κυκλοφοριακής αγωγής. Η Ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής. Η, σε συνεργασία µε το ήµο και λοιπούς αρµόδιους φορείς, χωροθέτηση, βάσει σχετικών διατάξεων του Κ.Ο.Κ, η συντήρηση σηµατοδοτών, πινακίδων, θέσεων πυροσβεστικών κρουνών, καθώς και η χωροθέτηση σηµείων διεξαγωγής των λαϊκών αγορών, έτσι ώστε να αποτρέπεται η πρόκληση κυκλοφοριακών δυσλειτουργιών στην πόλη. Η παροχή υπηρεσιών και εκπόνηση µελετών για τη βελτίωση του κυκλοφοριακού και την εξυπηρέτηση των πολιτών στις µετακινήσεις τους. Η, σε συνεργασία µε το ήµο και λοιπούς αρµόδιους φορείς, οργάνωση της δηµοτικής συγκοινωνίας, ο καθορισµός γραµµών δηµοτικής συγκοινωνίας, βάσει των αναγκών της πόλης, αλλά και σε συσχετισµό µε τις γραµµές των αστικών διαδηµοτικών συγκοινωνιών, προς την επαρκέστερη κατά το δυνατό κάλυψη της ανάγκης συνδυασµένων µεταφορών διασύνδεσης της πόλης του Αµαρουσίου µε τις λοιπές γραµµές αστικών συγκοινωνιών του Λεκανοπεδίου. Η συνεργασία µε το ήµο και τους λοιπούς αρµόδιους φορείς για την εγκατάσταση στεγάστρων αφετηριών και στάσεων λεωφορείων.

24 Η συνεργασία µε το ήµο και τους λοιπούς αρµόδιους φορείς, για τη διενέργεια της συστηµατικής καταµέτρησης των ρύπων, την ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, ανακοίνωση των αποτελεσµάτων και επισήµανση των επιπτώσεων στην πόλη και τους πολίτες, προς το σκοπό της αφύπνισης αυτών και ώθησης τους σε υιοθέτηση πιο φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων. Η αξιοποίηση των παρεχόµενων, µέσω της Κυκλοφορίας, δυνατοτήτων σχετικά µε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και την εξεύρεση και εφαρµογή φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων στα θέµατα της κυκλοφορίας (λ.χ. προς τα λεωφορεία, τα στέγαστρα κλπ.). Η, σε συνεργασία µε το ήµο και τους σχετικούς φορείς, ανάληψη πρωτοβουλιών, λήψη και εφαρµογή µέτρων, προς το σκοπό της κατά το δυνατόν εξυπηρέτησης αναγκών µεταφοράς ειδικών οµάδων πληθυσµού (παιδιών αποµακρυσµένων περιοχών, ηλικιωµένων, ΑµεΑ κλπ.). Η έκδοση ενηµερωτικών εντύπων και χαρτών, προς ενηµέρωση των πολιτών για τη συγκοινωνιακή κάλυψη της πόλης και τις δυνατότητες συνδυασµένων µεταφορών, αλλά και της µεταφοράς των ειδικών οµάδων πληθυσµού. Η ενδελεχής µελέτη και συστηµατοποιηµένη λήψη µέτρων, χάραξη πολιτικής και χωροθέτησης, σε συνεργασία µε το δήµο και λοιπούς αρµόδιους φορείς, θέσεων ελεγχόµενης στάθµευσης. Η συµµετοχή σε προγράµµατα του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό και η υλοποίηση έργων στο πλαίσιο των σκοπών της επιχείρησης, η συνεργασία µε όλους τους δηµόσιους, δηµοτικούς και ιδιωτικούς φορείς, για την κατά το δυνατό αποτελεσµατικότερη υλοποίηση των σκοπών της επιχείρησης. Η αξιοποίηση πάσης φύσεως πνευµατικής ιδιοκτησίας και περιουσίας της επιχείρησης στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των σκοπών της. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού, η ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση της εθελοντικής συµµετοχής και της ανιδιοτελούς προσφοράς των δηµοτών, δραστηριοποιούµενων συστηµατικά και οργανωµένα µε κάθε τρόπο, για την προώθηση και στήριξη της επιχείρησης στο έργο της.

25 Η διοργάνωση ηµερίδων, συγκεντρώσεων, οµιλιών και εκδηλώσεων πάσης φύσης, για τη συστηµατική ενηµέρωση των δηµοτών για το έργο της επιχείρησης στον τοµέα της κυκλοφορίας και την πληροφόρηση αυτών για τις νέες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, δυνατότητες εξυπηρέτησης και κατά το δυνατό µέγιστη ωφέλεια τους µέσα από αυτό. Η ανάληψη κάθε άλλης δραστηριότητας που εξυπηρετεί τους µετόχους, τα µέλη και τους σκοπούς της συνολικά. Η επιχείρηση διοικείται από εννιαµελές(9µελές) διοικητικό συµβούλιο, τα µέλη του οποίου (και οι αναπληρωτές τους) ορίζονται από το δηµοτικό συµβούλιο. Από τα ως άνω µέλη τρία (3) τουλάχιστον είναι αιρετοί εκπρόσωποι του ήµου (εκ των οποίων ένα (1) τουλάχιστον προέρχεται από τη µειοψηφία), ένα (1) µέλος (στην περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί πλέον των 20 εργαζοµένων) είναι εκπρόσωπος των εργαζοµένων στην επιχείρηση, υποδεικνυόµενος από τη γενική συνέλευση αυτών και ένα (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής της γεωγραφικής αρµοδιότητας του ήµου. Τα υπόλοιπα µέλη είναι δηµότες ή κάτοικοι του ήµου, τα οποία έχουν γνώσεις ή πείρα σχετικά µε το αντικείµενο της επιχείρησης.

26 5.3 ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Το Τµήµα αυτό: Αναλαµβάνει τον σχεδιασµό και την ανάλυση έργων διαµόρφωσης πλατειών, αλσών, πεζοδρόµων και άλλων ανοικτών χώρων πρασίνου. Μεριµνά για τον έγκαιρο εφοδιασµό του ήµου µε τους απαραίτητους πόρους, φυτά, θάµνους, δένδρα και κάθε είδους φυτοτεχνικό υλικό, εργαλείων-µηχανηµάτων, που θα χρησιµοποιούνται για συντήρηση, εµπλουτισµό και διάδοση του πρασίνου στο ήµο Καταρτίζει και εφαρµόζει λεπτοµερή προγράµµατα φυτεύσεων, συντήρησης, ποτίσµατος και φυτοπροστασίας των χώρων πρασίνου του ήµου. ιενεργεί όλες τις µελέτες που σχετίζονται µε το πράσινο σε συνεργασία, όπου αυτό είναι απαραίτητο, µε τη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Έργων. Καλλιεργεί και φροντίζει τα φυτά και τα δενδρύλλια του φυτωρίου του ήµου. Μεριµνά για την ανάπτυξη και διάδοση του πρασίνου στην πόλη, καθώς και για την συντήρηση, τον εξωραϊσµό και την επαύξηση των δηµοτικών κήπων, χώρων πρασίνου, παιδικών χαρών, αλσών, παρτεριών και δενδροστοιχιών. Ενεργεί τα φυτέµατα και την σπορά σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του ήµου. Υλοποιεί προγράµµατα και πρωτοβουλίες του ήµου για την αειφόρο περιβαλλοντική και αστική ανάπτυξη της πόλης. Μεριµνά για κάθε θέµα που έχει σχέση µε το πράσινο.

27 5.4 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Η εφαρµογή του EMAS στον τοµέα των προµηθειών για το ήµο και τις ηµοτικές Επιχειρήσεις παρέχει µια εξαιρετική ευκαιρία για τη διάδοση της ιδέας της βελτίωσης περιβαλλοντικής επίδοσης στην αλυσίδα των προµηθευτών. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος συνοψίζονται ως εξής: Παραλαµβάνει τις εκθέσεις ανάληψης δαπάνης που αφορούν την προµήθεια ειδών, εκτέλεση εργασιών, κ.λ.π. Εισηγείται την ανάθεση εργασιών στα κατά νόµο αρµόδια όργανα. Συγκεντρώνει τις αιτήσεις εκδήλωσης αναγκών, κεντρικής προµήθειας ειδών από τις επιµέρους υπηρεσίες του ήµου. Εφαρµόζει τις νόµιµες ενέργειες προπαρασκευής, διεξαγωγής και ολοκλήρωσης της προµήθειας πάσης φύσεως και µη αναλωσίµων ειδών και υλικών (διακηρύξεις, διαγωνισµοί, λήψη προσφορών, αξιολόγηση, παραγγελίες ειδών, κ.λ.π.). Μεριµνά για τη διαδικασία χαρακτηρισµού υλικών ως αχρήστων και τήρησης των διαδικασιών εκποίησης ή καταστροφής σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες υπηρεσίες του ήµου σύµφωνα µε τους κείµενους νόµους. Μεριµνά για τη σύνταξη του ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών. Συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά των γενόµενων προµηθειών (δαπανών) και τα υποβάλλει στο Λογιστήριο για την εκκαθάρισή τους. Μεριµνά για την παραλαβή των προµηθευόµενων υλικών σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαδικασίες και τη διάθεσή τους στις υπηρεσίες του ήµου µε βάση τα αποδεικτικά παραλαβής των προϊσταµένων των τµηµάτων. Τηρεί και ενηµερώνει το βιβλίο υλικών µε τα εκδιδόµενα δελτία εισαγωγής και εξαγωγής των διαφόρων υλικών από την αποθήκη. ιενεργεί την ετήσια απογραφής των κινητών περιουσιακών στοιχείων του ήµου τον 1ο µήνα του χρόνου και την υποβάλλει στη ιεύθυνση.

28 5.5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Το γραφείο Αξιοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών πόρων αποτελείται από τρία τµήµατα που έχουν ως εξής : A. ΜΟΝΑ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Υποβάλει, διαχειρίζεται, συντονίζει και παρακολουθεί την πρόοδο και την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραµµάτων στα οποία συµµετέχει ο ήµος Αµαρουσίου, τηρεί χρονοδιάγραµµα, οικονοµικό προγραµµατισµό, υποβάλει εκθέσεις προόδου στο φορέα χρηµατοδότησης, επικοινωνεί µε εταίρους, οργανώνει συναντήσεις, εκδηλώσεις διάδοσης αποτελεσµάτων και συµµετέχει ενεργά στις προγραµµατισµένες διακρατικές συναντήσεις των έργων. Συγκεντρώνει, υπογράφει και αποστέλλει τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα προκειµένου ο ήµος Αµαρουσίου και τα Νοµικά του Πρόσωπα να συµµετάσχουν ως εταίροι σε έργα στα οποία το ρόλο του ανάδοχου φορέα αναλαµβάνει άλλος φορέας. Συντάσσει και υποβάλλει προτάσεις σε έργα στα οποία ο ίδιος ο ήµος αναλαµβάνει ανάδοχος φορέας, συνεπικουρούµενο από τις εκάστοτε αρµόδιες δηµοτικές υπηρεσίες. Παρακολουθεί και αξιολογεί προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Προωθεί την ενηµέρωση των δηµοτών σε ευρωπαϊκά θέµατα µε τη θεσµική µορφή που ορίζει η Ε.Ε. (Info Point), µε την οργάνωση σχετικών εκδηλώσεων µε έντυπο υλικό, µε ενηµερωτικά σεµινάρια σε συνεργασία µε φορείς της πόλης, σχολεία κ.λ.π. Μεριµνά για την αξιοποίηση των προγραµµάτων της Ε.Ε. Τηρεί αρχείο των προγραµµάτων στα οποία συµµετέχει ή έχει συµµετάσχει ο ήµος Αµαρουσίου. Παρακολουθεί τη χρηµατοδοτική ροή και τον απολογισµό των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων. Προτείνει και καταρτίζει προγράµµατα ευρωπαϊκής συνεργασίας σε συνδυασµό µε το Γραφείο ιεθνών Σχέσεων και ιαδηµοτικών Συνεργασιών. Αναζητά συνεργασίες στο εσωτερικό και εξωτερικό για

29 αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα προγράµµατα. ιακινεί µέσα στο ήµο έντυπα και άλλα µέσα πληροφόρησης για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μεριµνά για την ενηµέρωση των υπαλλήλων και των αιρετών στα Κοινοτικά ζητήµατα. Να σηµειωθεί εδώ ότι ο ήµος Αµαρουσίου συµµετέχει ενεργά ως µέλος στο δίκτυο Ευρωπαϊκών πόλεων «EUROCITIES» (συµµετοχή στις επίσηµες εκδηλώσεις και συναντήσεις του Forum). Β. ΜΟΝΑ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΩΝ Παρακολουθεί σε καθηµερινή βάση τις προσκλήσεις που βγαίνουν από τα τοµεακά και επιχειρησιακά προγράµµατα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς(ΕΣΠΑ) κλπ. Συντάσσει Τεχνικά ελτία Έργων Υποέργων. Παρακολουθεί την υλοποίηση έργων Θησέα. Συντάσσει Τεχνικά ελτία του Προγράµµατος Θησέα. Συντάσσει Ερωτηµατολόγια Σ ΙΤ (Σύµπραξη ηµοσίου και ιδιωτικού φορέα ) και τα υποβάλλει στον αρµόδιο φορέα. Παρακολουθεί Έργα Σ ΙΤ. Υποβάλλει προτάσεις σε Εθνικά Προγράµµατα (Πρόγραµµα ηµοσί ων Επενδύσεων κ.α.). Προσδιορίζει τα έργα που εκτιµάται ότι θα συγχρηµατοδοτηθούν. Προσδιορίζει τις απαιτήσεις ωρίµανσης έργων (µελέτες και λοιπές ενέργειες που απαιτούνται για την ένταξη του έργου). Καθορίζει χρονοδιάγραµµα υλοποίησης δράσεων / έργων. Καθορίζει τους απαιτούµενους πόρους (ανθρώπινους και οικονοµικούς). Παρακολουθεί την ισχύουσα νοµοθεσία.

30 Παρακολουθεί την σύνταξη της κατάρτισης τευχών διακηρύξεων / δηµοπράτησης Έργων. Παρακολουθεί τη διενέργεια διαγωνισµών επιλογής αναδόχου. Συµπληρώνει τα απαραίτητα έντυπα τεκµηρίωσης των ενεργειών που έγιναν και δηµοσιοποιεί τα αποτελέσµατα, όπως είναι αναγκαίο βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας (π.χ. συµπλήρωση του Τυποποιηµένου Εντύπου 3 της Οδηγίας 2001/78/ΕΚ Ανακοίνωση Ανάθεσης Σύµβασης και αποστολή του στην Ε.Ε. για δηµοσίευση στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ε.Κ.). Παρακολουθεί τη σύνταξη συµβάσεων σε συνεργασία µε το νοµικό τµήµα. Τηρεί φακέλους έργων. Παρακολουθεί χρονοδιαγράµµατα έργων. Καθορίζει και παρακολουθεί δείκτες υλοποίησης έργων. Επικοινωνεί µε λοιπούς φορείς σχετικά µε την πρόοδο του έργου, όπως οι ιαχειριστικές Αρχές, Υπουργεία κλπ. Συντάσσει και αποστέλλει τριµηνιαία και µηνιαία δελτία στις διαχειριστικές αρχές. Κοινοποιεί έγγραφα που αφορούν τις πράξεις στη ιαχειριστική Αρχή. Συντάσσει εκθέσεις και αναφορές που περιλαµβάνουν στοιχεία που αφορούν την πρόοδο υλοποίησης των έργων, το βαθµό συµµετοχής των προκαθορισµένων πόρων, το βαθµό τήρησης των χρονοδιαγραµµάτων και τις σχετικές εκτιµήσεις για την περαιτέρω πορεία. Η διαδικασία αυτή σχετίζεται µε την ενηµέρωση και την επικοινωνία µεταξύ του Τελικού ικαιούχου και της ιαχειριστικής Αρχής ή του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης. Παρακολουθεί την εφαρµογή των διατάξεων δηµοσιοποίησης / δηµοσιότητας και συγκεκριµένα την υποχρέωση ενηµέρωσης των τελικών ωφελούµενων µιας πράξης προκειµένου να είναι σε θέση να επωφεληθούν από αυτή (π.χ. συµµετοχή ανέργων σε σεµινάρια κατάρτισης, λήψη επιδοτήσεων από επιχειρήσεις κ.λπ.).

31 ιενεργεί τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση πιστώσεων για την υλοποίηση του έργου. ιασφαλίζει την επιλεξιµότητα των δαπανών, στην περίπτωση συγχρηµατοδοτούµενου έργου. Σε συνεργασία µε την οικονοµική υπηρεσία ελέγχει τις πληρωµές του έργου µε βάση τις σχετικές διαδικασίες. Συνεργάζεται µε την ΚΕ ΚΕ, την ΤΕ ΚΝΑ, την ΕΕΤΑΑ και άλλους φορείς για την προώθηση θεµάτων τοπικής Αυτοδιοίκησης. Γ. ΜΟΝΑ Α ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η µονάδα Παρακολούθησης, Προγραµµατισµού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης αποτελεί το κέντρο συγκέντρωσης και επεξεργασίας των κάθε είδους πληροφοριών που απαιτούνται για τον αποτελεσµατικό σχεδιασµό και την αποδοτικότερη υλοποίηση του δηµοτικού προγράµµατος. Οι αρµοδιότητες της Μονάδας Προγραµµατισµού είναι: Συγκεντρώνει πληροφορίες από το εξωτερικό περιβάλλον του ήµου που επηρεάζουν τις δραστηριότητές του (π.χ πλαίσια του εθνικού, περιφερειακού και νοµαρχιακού προγραµµατισµού, θεσµικό πλαίσιο Τ.Α, χρηµατοδοτήσεις, δηµόσιες πολιτικές κατευθύνσεις των συλλογικών οργάνων της ΤΑ, προγράµµατα φορέων υποστήριξης της ΤΑ, προγράµµατα Ε.Ε). Ερευνά και παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις στην περιοχή του ήµου και τις τεκµηριώνει µέσω της συγκέντρωσης στοιχείων και σύνταξης στατιστικών πινάκων, που περιγράφουν την οικονοµική, κοινωνική, πολιτιστική κ.λ.π κατάστασή του. Επικαιροποιεί συνεχώς τα στοιχεία και τα οργανώνει σε ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. Φροντίζει για τη συγκέντρωση µελετών και Τεχνογνωσίας που είναι δυνατόν να βοηθήσουν στην επίτευξη των επιδιώξεων του ήµου. ιεξάγει έρευνες για τις ανάγκες των δηµοτών και καταγράφει

32 αιτήµατα και προτάσεις, µέσω συναντήσεων, επαφών, ηµερίδων κ.λ.π. µε τους κατοίκους και τους τοπικούς φορείς. Επεξεργάζεται προηγούµενα στοιχεία και πληροφορίες και εξάγει συµπεράσµατα ως προς τις πραγµατικές ανάγκες των δηµοτών και της περιοχής του ήµου. Επισηµαίνει προβλήµατα, διερευνά αιτίες, αναλύει δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης. Συνεργάζεται, για τα θέµατα προγραµµατισµού των ΟΤΑ, µε τους κρατικούς φορείς και τους φορείς διαδηµοτικής συνεργασίας. Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του ήµου και των Νοµικών Προσώπων του, στη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράµµατος και των ετήσιων προγραµµάτων δράσης του. Συντάσσει, ή αναθέτει τη σύνταξη, Οικονοµoτεχνικών Μελετών του ήµου και των Νοµικών Προσώπων. Συνεργάζεται µε τις λοιπές υπηρεσίες του ήµου και τους φορείς της πόλης για τη σύνταξη του Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου. Ερευνά και συγκεντρώνει συνεχώς πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν την υφιστάµενη κατάσταση στην περιοχή του ήµου και της ευρύτερης περιοχής και συνθέτουν τα χαρακτηριστικά ή τις ιδιαιτερότητες του, από κοινωνικής, πολιτιστικής, οικονοµικής, εργασιακής και τεχνικής άποψης. Συγκεντρώνει συνεχώς στοιχεία, παρακολουθεί τα προγράµµατα δράσης του ήµου και ενηµερώνει σχετικά τον Πολιτικό Μηχανισµό και Υπηρεσιακό Μηχανισµό. Παρέχει κάθε φύσεως επιστηµονική υποστήριξη στα Επιτελικά Πολιτικά Όργανα του ήµου (Μόνιµες και Έκτακτες Επιτροπές) και τους εκπροσώπους του ήµου σε διάφορους φορείς. Μέριµνα για την κατάλληλη και συστηµατική αρχειοθέτηση των πληροφοριακών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την ορθολογική εκτέλεση των δραστηριοτήτων του ήµου. Οργανώνει ηµερίδες και σεµινάρια επιµόρφωσης-ενηµέρωσης

33 αιρετών του ήµου και των διοικήσεων των Νοµικών του Προσώπων. Συγκεντρώνει το σχετικό υλικό που απαιτείται για την τεκµηριωµένη λήψη αποφάσεων από το.σ., τη.ε και τις επιτροπές του ηµοτικού Συµβουλίου. Εκπονεί /επιβλέπει µελέτες που αφορούν την βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης του ήµου. Επιβλέπει την εφαρµογή των οργανωτικών βελτιώσεων. Παρακολουθεί την εφαρµογή και τις µεταβολές της οργανωτικής δοµής και στελέχωσης των υπηρεσιών του ήµου. Αναλύει τις επιµέρους ενέργειες κάθε διαδικασίας, µε σκοπό τον εντοπισµό εναλλακτικών τρόπων επίτευξης του ίδιου ή καλύτερου αποτελέσµατος (ποιότητα, ποσότητα) µε µεγαλύτερη οικονοµία πόρων και χρόνου. Συγκεντρώνει συνεχώς στοιχεία, αναλύει, επεξεργάζεται και εξάγει συµπεράσµατα και εκτιµήσεις, που αφορούν την απόδοση του υπηρεσιακού µηχανισµού του ήµου (οργανωτικές δοµές, διαδικασίες, µέθοδος εργασίας, ροή πληροφοριών, στελέχωση, τεχνικά µέσα κλπ). Συνεργάζεται µε τις επιµέρους ιευθύνσεις του Υπηρεσιακού Μηχανισµού για την προδιαγραφή των ενεργειών δραστηριοτήτων που περιλαµβάνονται στα προγράµµατα δράσης του ήµου. Υποστηρίζει τους προϊσταµένους των υπηρεσιών, για τη σύνταξη του κανονισµού λειτουργίας της κάθε υπηρεσίας. Υποστηρίζει το ήµο και τους θυγατρικούς φορείς του (ΝΠ και.ε) σε θέµατα βελτίωσης της οργάνωσης, στελέχωσης και των διαδικασιών διοίκησης και λειτουργίας. Εισηγείται και διενεργεί διαδικασίες ανάθεσης ορισµένων δραστηριοτήτων των προγραµµάτων δράσης σε εξειδικευµένο επιστηµονικό δυναµικό, εκτός ήµου όταν απαιτείται. Συνεργάζεται και παρέχει κατευθύνσεις στο εξειδικευµένο αυτό επιστηµονικό δυναµικό. Παρακολουθεί την ισχύουσα νοµοθεσία.

34 Εναρµονίζει τις διαδικασίες που εφαρµόζονται από την Μονάδα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Καταρτίζει ετήσιο σχέδιο δράσεων-έργων, διενεργεί εκτίµηση προϋπολογισµού και σχεδίου χρηµατοδότησης έργων. Προετοιµάζει την υλοποίηση δράσεων, ενεργειών ωρίµανσης έργων (απαιτούµενες άδειες κλπ) σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες του ήµου. Παρακολουθεί την σύνταξη των τευχών διακηρύξεων / δηµοπράτησης έργων. Παρακολουθεί την διενέργεια διαγωνισµών επιλογής αναδόχου. Συντάσσει συµβάσεις σε συνεργασία µε το νοµικό τµήµα. Τηρεί φακέλους έργων. Συντάσσει και παρακολουθεί τα σχεδία υλοποίησης έργων. ιενεργεί τον χρονικό προγραµµατισµό των έργων. Συντάσσει εκθέσεις και αναφορές που περιλαµβάνουν στοιχεία που αφορούν την πρόοδο υλοποίησης των έργων, το βαθµό συµµετοχής των προκαθορισµένων πόρων, το βαθµό τήρησης των χρονοδιαγραµµάτων και τις σχετικές εκτιµήσεις για την περαιτέρω πορεία. Εφαρµόζει και ελέγχει την εφαρµογή των διατάξεων δηµοσιοποίησης /δηµοσιότητας. ιαχειρίζεται και αναλύει κινδύνους που σχετίζονται µε την υλοποίηση των πράξεων, αλλά και του ετήσιου σχεδίου. Εφαρµόζει σύστηµα τήρησης εγγράφων / δικαιολογητικών υλοποίησης, για το απαιτούµενο, µε βάση το θεσµικό πλαίσιο, χρονικό διάστηµα µετά τη λήξη του έργου.

35 5.6 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οι βασικές αρµοδιότητες του Γραφείου ιαχείρισης Ποιότητας είναι οι εξής: Η προώθηση και βελτίωση του Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής ιαχείρισης. Η διενέργεια και ο συντονισµός των Εσωτερικών Ελέγχων. Ο έλεγχος της τεκµηρίωσης και των δεδοµένων του Σ Π Π & Ε. Η Επαφή µε το φορέα πιστοποίησης. Η εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά µε τη ποιότητα. Η διαχείριση των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών. Ο συντονισµός της ανασκόπησης του Σ Π Π & Ε. Η διαχείριση και παρακολούθηση των αιτηµάτων των πολιτών. Η διαχείριση των δεικτών Ποιότητας και Αποδοτικότητας. Πιο αναλυτικά και σύµφωνα µε το νέο Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίες οι αρµοδιότητες του Γραφείου είναι: Η εφαρµογή του Νόµου 3230/2004 «Καθιέρωση συστήµατος διοίκησης µε στόχους, µέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» και η ευθύνη για τη σύνταξη συστήµατος δεικτών ποιότητας και αποδοτικότητας για τη καταγραφή των επιδόσεων των υπηρεσιών του ήµου. Μελετά, καθορίζει και εισάγει καινοτόµες διεργασίες για όλες τις υπηρεσίες του δήµου, των νοµικών προσώπων, οργανισµών και επιχειρήσεων που υπάγονται σε αυτόν. Συνεργάζεται συστηµατικά µε όλες τις διοικητικές δοµές του ήµου για την εφαρµογή και τον έλεγχο των εσωτερικών διεργασιών.

36 Έχει την ευθύνη για τη λειτουργία της οµάδας ποιότητας του ήµου και των οργανισµών του, ως επικουρικού σώµατος στην εφαρµογή των συστηµάτων ποιότητας στον ήµο. Καθορίζει, παρακολουθεί, µετρά και συντάσσει Εκθέσεις Απολογισµού των εικτών ποιότητας και αποδοτικότητας. Εισάγει και εφαρµόζει στο ήµο συστήµατα διοικητικών νεωτερισµών, καινοτοµικών διαδικασιών και διεργασιών όπως προβλέπονται από τα διάφορα πρότυπα ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, µέτρησης της απόδοσης, ασφάλειας τροφίµων, διαχείρισης έργων (ISO, EMAS, CAF, HACCP, ΕΛΟΤ 1429 κ.λ.π). Συνεργάζεται µε το Γραφείο ιεθνών Σχέσεων & ιµερών Συνεργασιών και το Γραφείο Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πόρων για τη διάχυση σε ευρωπαϊκό επίπεδο της εµπειρίας του ήµου στα παραπάνω, για τη δηµιουργία Ευρωπαϊκών δηµοτικών δικτύων συνεργασίας και τη χρηµατοδότηση όλων των παραπάνω από πόρους της Ε.Ε. και άλλων οργανισµών χρηµατοδότησης. Συνεργάζεται µε τη Μονάδα Παρακολούθησης, Προγραµµατισµού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης του Γραφείου Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πόρων του ήµου στον τοµέα της ανάπτυξης και εφαρµογής διεργασιών που διασφαλίζουν τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον νόµο για τη διακρίβωση της διαχειριστικής επάρκειας που είναι απαραίτητη για τη χρηµατοδότηση του ήµου από τους πόρους του ΕΣΠΑ. Συνεργάζεται µε τη ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Φροντίδας της Πόλης για την εφαρµογή του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης. Συνεργάζεται µε το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & ιαχείρισης Κρίσεων για την υποβοήθηση του στην εφαρµογή των Νόµων για τη πολιτική προστασία σε τοπικό επίπεδο όπως στη διεκπεραίωση των κατά τακτά χρονικά διαστήµατα ασκήσεων ετοιµότητας που προβλέπονται από το Πρότυπο Περιβαλλοντικής ιαχείρισης. Έχει την ευθύνη για τη χάραξη πολιτικής για την εισαγωγή της αντίληψης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο ήµο Αµαρουσίου.

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ: Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ: Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ: Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Καπετανάκη Κ. 1, Καπασσά Μ. 2 1 Περιβαλλοντολόγος Μsc-Υπεύθυνη Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου 1 Ο Δήμος Αμαρουσίου προσφέρει καθημερινά, μια σειρά από χρήσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, σε χιλιάδες πολίτες. Αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, που βελτιώνουν την καθημερινότητα τους. Διεκδικεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΑΙΑ 25 /03/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2012

ΝΙΚΑΙΑ 25 /03/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /νση: Π. Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πετρίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

TO ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜ. 2013ΣΕ07580006 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

TO ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜ. 2013ΣΕ07580006 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗNΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. µελέτης: 115/2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΘ ΟΛΗ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ), ΝΠΙ, ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1998 µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ.

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 39001:2012 & ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

«Πράσινες Προμήθειες στο Δήμο Αμαρουσίου»

«Πράσινες Προμήθειες στο Δήμο Αμαρουσίου» «Πράσινες Προμήθειες στο Δήμο Αμαρουσίου» 5 Νοεμβρίου 2008 Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών Λιναρδάτος Ευθύμιος 1 Περιεχόμενα Ο Δήμος Αμαρουσίου και το περιβάλλον Το Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αμαρουσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ήµος Λαρισαίων. Εγχειρίδιο Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας. Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (ΕΛΟΤ 1431-1, 1431-2)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ήµος Λαρισαίων. Εγχειρίδιο Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας. Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (ΕΛΟΤ 1431-1, 1431-2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ήµος Λαρισαίων Εγχειρίδιο Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (ΕΛΟΤ 1431-1, 1431-2) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ίωνος ραγούµη 1, Λάρισα, ΤΚ 41222

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 09 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8.444 Γραφείο Δημάρχου Προς Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ «Ι. Ηµερίδα Παρουσίασης των αποτελεσµάτων και ΙΙ. ηµιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηµατικής Αριστείας σε Θέµατα Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Ίδρυση του Ινστιτούτου Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ιδρύθηκε το 1992, προκειµένου να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ Οι σηµαντικότερες αιτίες που οδηγούν στην ανάγκη µέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού»

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Απρίλιος 2012 1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Το Πράσινο Ταμείο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι η πιστοποίηση των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Αθήνα, 9 Νοεµβρίου 2012 ΑΠ: 00679 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Υποέργο: Πράξη: Προϋπολογισµός: «ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Κοραή 4, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 5271400 Fax : 52 71420 e-mail: eysekt@mou.gr Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προς

Διαβάστε περισσότερα

UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector

UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector ΟδηγόςΑειφορίαςγια Τράπεζες και Ασφαλιστικές: Πώς να εφαρµόσετε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Στην Αθήνα σήµερα την 23 η του µηνός Ιουνίου 2009, οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 1. Το Ελληνικό ηµόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ Ελληνικό, 31/12/2013 Αρ. Πρωτ.636 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν. 3η Συμμετοχή. Η Νέα Χωροταξική - Πολεοδομική Νομοθεσία. & ποιες είναι οι νέες Κατηγορίες Χρήσεων Γης ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Επίκαιρο Σεμινάριο

Δωρεάν. 3η Συμμετοχή. Η Νέα Χωροταξική - Πολεοδομική Νομοθεσία. & ποιες είναι οι νέες Κατηγορίες Χρήσεων Γης ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Επίκαιρο Σεμινάριο Επίκαιρο Σεμινάριο Η Νέα Χωροταξική - Πολεοδομική Νομοθεσία & ποιες είναι οι νέες Κατηγορίες Χρήσεων Γης Δυνατότητα Παρακολούθησης του σεμιναρίου: On-Line / ζωντανά μέσω Διαδικτύου με δυνατότητα ερωτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Β Γ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 :ΕΠΑΡΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5285 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός Υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 / 8 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002609937 2015-03-03

15REQ002609937 2015-03-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ============================ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (ΕΛΟΤ 1431-1, 1431-2) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ã ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης Ιστορικό υπόβαθρο Το παλαιότερο παράδειγµα πιστοποίησης ήταν πρότυπα µέτρα και σταθµά

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) Ταχ. Διεύθυνση : Κυψέλης 101 Πόλη: Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 11361 Ημερομηνία :02/05/2012 Πληροφορίες : Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης Αρ. Πρωτ. 3Α Τηλέφωνο : 2108215853 Fax : 2108215853 E-mail : keaep@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ιούνιος 2013 Βασικοί Στόχοι Αναβάθμιση του Θεσμικού Ρόλου του Ινστιτούτου και του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή Βελτίωση παρεχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Ποιότητας (quality management)

ιοίκηση Ποιότητας (quality management) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιοίκηση Ποιότητας (quality management) ρ. Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης / Εθνική Αρχή Συντονισμού Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα παρουσίασης Α. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαρίου - Μαρτίου 2015

Ιανουαρίου - Μαρτίου 2015 Παρακολουθήστε όλα τα σεμινάρια ON-LINE / REAL TIME με Νέα Έκπτωση Από οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο και αν βρίσκεστε, παρακολουθείτε τον εισηγητή ζωντανά στην οθόνη του Η/Υ σας, με δυνατότητα ερωτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ISO 14001/EMAS. Φελέκη Ελένη, Χημικός Μηχανικός, MSc

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ISO 14001/EMAS. Φελέκη Ελένη, Χημικός Μηχανικός, MSc ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ISO 14001/EMAS Φελέκη Ελένη, Χημικός Μηχανικός, MSc 18/05/2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Εργαλεία οικολογικού σχεδιασμού Ανάγκες έκδοσης κανονισμών και προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα