ΕΟΦ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΟΦ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ"

Transcript

1 ΕΟΦ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ Επιτροπή Πρόεδρος : Γρηγόρης Θ. Γεροτζιάφας Μέλη : Κώστας Βέμμος, Αλεξανδρος Τσελέπης Εισαγωγικό σημείωμα Τα θεραπευτικά πρωτόκολλα για για την πρόληψη και θεραπεία της φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου συντάχθηκαν με βάση τις ακόλουθες διεθνείς και εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες Ελληνικές κατευθυντήριες Οδηγίες για την προφύλαξη από τη φλεβικής θρομβοεμβολική νόσο. Οδηγίες βασισμένες σε επιστημονικά δεδομένα. Εκδοση υπό την αιγίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Σεπτέμβιος th o American Colleage of Chest Physicians Evidence Based Clinical Practice Guidelines on Antithrombotic and Thrombolytic Treatment. Chest Jun;133(6 Suppl):381S-453S. Prevention and treatment of venous thromboembolism. International Consensus Statement, guidelines according to scientific evidence Edition American Society of Clinical Oncology Guideline: Recommendations for Venous Thromboembolism Prophylaxis and Treatment in Patients With Cancer, Journal of Clinical Oncology, Vol 25, No 34 (December 1), 2007 Τα δοσολογικά σχήματα των φαρμάκων που προτείνονται είναι αυτά που έχουν εγκριθεί από τις Ελληνικές Τα αντιθρομβωτικά φάρμακα προτείνονται στις εγκεκριμένες από τον ΕΟΦ ενδείξεις και δοσολογικά σχήματα για την προφύλαξη και θεραπεία της φλεβικής θρομβοε βολικής νόσου. 1

2 ΤΑ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ (1) Η μη κλασματική ηπαρίνη (ΜΚΗ) (2) Οι ηπαρίνες μικρού μοριακού βάρους (ΗΜΜΒ) Σήμερα στην Ελλάδα είναι διαθέσιμες οι εξής ΗΜΜΒ: bemiparin,dalteparin, enoxaparin, nadroparin, tinzaparin. Κάθε μια από αυτές παρασκευάζεται με διαφορετική μέθοδο αποπολυμερισμού της κλασικής ηπαρίνης. Οι ΗΜΜΒ που αναφέρθηκαν διαφέρουν ως προς τη χημική σύσταση, το μοριακό βάρος και το λόγο anti - Xa/anti - IIa δραστικότητας. Διαφέρουν επίσης ως προς φαρμακοκινητικές και φαρμακοδυναμικές ιδιότητές τους. Οι ενδείξεις των ΗΜΜΒ (αποτελεσματική και ασφαλής δόση των ΗΜΜΒ για την προφύλαξη και τη θεραπεία από τη φλεβική θρομβοεμβολή (ΦΘΕ) και η διάρκεια χορήγησης της αγωγής) προσδιορίζονται από καλής ποιότητας κλινικές μελέτες και για την κάθε μία από αυτές ξεχωριστά. Για το λόγο αυτό οι ΗΜΜΒ δεν θεωρούνται ανταλλάξιμες μεταξύ τους. Σε κάθε περίπτωση, όπου συστήνεται θρομβοπροφύλαξη ή θεραπεία με ΗΜΜΒ, αναφέρονται εκείνες οι ΗΜΜΒ (χρησιμοποιώντας το όνομα της δραστικής ουσίας), για τις οποίες υπάρχουν κλινικές μελέτες και στις δόσεις στις οποίες μελετήθηκαν. Κατά συνέπεια, οι δόσεις και η διάρκεια της σε κάθε περίπτωση είναι αυτές που προτείνονται από τους κατασκευαστές και για τις οποίες υπάρχει έγκριση από τις αρχές δημόσιας υγείας για τη συγκεκριμένη ένδειξη. (3) Οι ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ Οι ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ είναι παράγωγα της κουμαρίνης (acenocumarol, warfarin) ή της ινδαδιόνης (fluindione, phenindione) και διακρίνονται σε βραχείας και μεγάλης διάρκειας ημίσειας ζωής (acenocumarol, warfarin αντίστοιχα). Το αποτέλεσμα της χορήγησης ανταγωνιστών της βιταμίνης Κ είναι η αναστολή σύνθεσης λειτουργικών παραγόντων II, VII, IX, and X, η οποία οδηγεί σε υποπηκτικότητα. Οι ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ αναστέλλουν τη γ-καρβοξυλίωση και άλλων ενζύμων, όπως των πρωτεϊνών C, S και Z, οι οποίες είναι φυσιολογικοί αναστολείς της πήξης. Οι ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ είναι δραστικοί μετά από λήψη από το στόμα, συνδέονται σε μεγάλο ποσοστό με τις πρωτεΐνες του πλάσματος και αλληλεπιδρούν με πολλά φάρμακα (αρκετά από τα οποία είναι ευρέως χρησιμοποιούμενα), ενώ η δράση τους επηρεάζεται από την πρόσληψη βιταμίνης Κ από της τροφές και από το επίπεδο της ηπατικής λειτουργίας. Λόγω του μακρού χρόνου ημίσειας ζωής της προθρομβίνης (παράγοντας ΙΙ), η αντιπηκτική δράση της θεραπείας με ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ εκδηλώνεται μερικές ημέρες μετά την έναρξη της θεραπείας. Το θεραπευτικό παράθυρο των ανταγωνιστών της βιταμίνης Κ είναι μικρό, γεγονός που επιβάλλει την τακτική εργαστηριακή παρακολούθηση της υποπηκτικότητας με το δείκτη INR (International Normalised Ratio). (4) Οι εκλεκτικοί αναστολείς του παράγοντα Χα Fondaparinux: Ο συνθετικός πεντασακχαρίτης (fondaparinux) είναι ένα συνθετικό μεθοξυ-παράγωγο του φυσικού πεντασακχαρίτη. Η μέγιστη συγκέντρωση στο πλάσμα παρατηρείται δύο ώρες μετά την υποδόρια ένεση. Ο χρόνος ημίσειας ζωής στο πλάσμα δεν εξαρτάται από τη χορηγούμενη δόση και είναι 17 ώρες, γεγονός που επιτρέπει τη χορήγηση μιας ημερήσιας υποδόριας ένεσης τόσο στην πρόληψη όσο και στη θεραπεία της φλεβικής θρόμβωσης. Η κάθαρση του fondaparinux γίνεται αποκλειστικά από τους νεφρούς. Στους ηλικιωμένους, όπου η κάθαρση κρεατινίνης είναι ελαττωμένη, ο χρόνος ημίσειας ζωής του fondaparinux μπορεί να είναι παρατεταμένος. Rivaroxaban : Eίναι συνθετικός, εκλεκτικός και άμεσος αναστολέας του ελεύθερου παράγοντα Χa και του παράγοντα Χa που είναι συνδεδεμένος στην προθρομβινάση. Μεταβολίζεται κυρίως στο ήπαρ από τα ένζυμα του κυτοχρώματος P450 (CYP3A4 CYP2J2) αλλά και άλλες μεταβολικές οδύς εκτός του κυτοχρώματος. Αποβάλεται κατά 66% από τους νεφρούς. Η μέγιστη συγκέντρωση του στο πλάσμα παρατηρείται 3 ώρες μετά την από του στόματος λήψη. Ο χρόνος ημίσειας ζωής του είναι 7-11 ώρες και περισσότερο από 12 ώρες σε ασθενείς ηλικίας > 75 έτη. Μετά τη λήψη από το στόμα η βιοδιαθεσιμότητα του rivaroxaban είναι 80%. Η λήψη τροφής δεν επηρεάζει την απορρόφησή του. Η συγχορήγηση του rivaroxaban με αναστολείς του κυτοχρώματος CYP3A4 και της γλυκοπρωτείνης P (π.χ. ριφαμπικίνη, φενυντοΐνη, καρμπαμαζεπίνη φενοβαρβιτάλη, κετοκοναζόλη) ή με αναστολείς πρωτεασών που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία ασθενών με λοίμωξη VIH έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της συγκέντωσής του στην και κατά συνέπεια την αύξηση του κινδύνου αιμορραγίας. o Σε ασθενείς με ήπια ή μέτρια νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης 50 έως 80 ml/min και 30 έως 49 ml/min αντίστοιχα), δε συνιστάται τροποποίηση της δόσης αλλά χρειάζεται ειδιαίτερη προσοχή κατά τη χορήγηση του o Σε ασθενείς με βαριά νεφρική ανεπάρκεια και κάθαρση κρεατινίνης μικρότερη από 30 ml/min η χορήγηση rivaroxaban αντενδείκνυται 2

3 o Δε συνιστάται η χορήγηση του rivaroxaban σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία που παρουσιάζουν διαταραχές της πηξης (5) Οι εκλεκτικοί αναστολείς της θρομβίνης Dabigatran (Pradaxa ). Άμεσος εκλεκτικός αναστολέας της θρομβίνης που βρίσκεται είτε ελεύθερη είτε συνδεδεμένη στο ινώδες. Το dabigatran etexilate είναι προφάρμακο που μετά την απο του στόματος χορήγηση και απορρόφηση μεταβολίζεται στο ήπαρ σε dabigatran. Η μέγιστη συγκέντρωση του dabigatran στο πλάσμα παρατηρείται 1,5 ώρα μετά την από του στόματος λήψη. Ο χρόνος ημίσειας ζωής του είναι ώρες σε υγιείς εθελοντές. Μετά τη λήψη από το στόμα η βιοδιαθεσιμότητα του dabigatran είναι 7,2%. Το Dabigatran etexilate αποβάλεται κυρίως από τα κόπρανα. Αν και ο ενεργός μεταβολίτης του πρόερχεται από τον καταβολισμό του στο ήπαρ, το κυτόχρωμα P450 δεν εμπλέκεται σε αυτόν. Εχουν περιγραφεί αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα όπως η κινίνη και η κινιδίνη, η βεραπαμίλη, η ριφαμπικίνη. Το dabigatran απεκκρίνεται κυρίως (κατά 80%) από τους νεφρούς και για το λόγο αυτό ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία έχουν δεν έχουν συμπεριληφθεί στις κλινικές μελέτες. Σε ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης 30 έως 50 ml/min προτείνεται η χορήγηση 150 mg Dabigatran etexilate ημερησίως αντί της δόσης των 220 mg ημερησίως. Σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια αντεδείκνυται η χορήγηση Dabigatran etexilate. Το Dabigatran etexilate δε συνιστάται σε ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια επειδή αυτοί οι ασθενείς έχουν αποκλειστεί από τις μέχρι σήμερα δημοσιευμένες κλινικές μελέτες. Σε ασθενείς που λαμβάνουν αμιοδαρόνη η δόση του Dabigatran etexilate πρέπει να ελαττώνεται σε 150 mg ημερησίως. Τα μηχανικά μέσα 1 Οι κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης των κάτω άκρων (GCS). 2 Οι συσκευές διαλείπουσας συμπίεσης με αέρα των κάτω άκρων (IPC). 3 Οι αεροθάλαμοι συμπίεσης των κάτω άκρων (FIT). ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αντενδείξεις αντιθρομβωτικών φαρμάκων 1. Σοβαρή θρομβοπενία (< αιμοπετάλια /μl) 2. Αιμορροφιλία ή άλλες κληρονομικές ή επίκτητες αιμορραγικές παθήσεις (θρομβοπάθειες, ελλείψεις παραγόντων της πήξης, ενεργοποίηση της ινωδόλυσης). 3. Μη ελεγχόμενη υπέρταση (συστολική αρτηριακή πίεση μεγαλύτερη από 200 mmhg, διαστολική αρτηριακή πίεση μεγαλύτερη από 120 mmhg). 4. Η βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα του αριστερού κόλπου ή κοιλίας αποτελεί σχετική αντένδειξη. 5. Ενεργός ηπατίτιδα ή ηπατική ανεπάρκεια. 6. Ενεργός αιμορραγία από το πεπτικό ή από άλλο σύστημα. 7. Κιρσοί οισοφάγου. 8. Ρήξη διαχωριστικού ανευρύσματος αορτής. 9. Πρόσφατη χειρουργική επέμβαση στον οφθαλμό ή αιμορραγική αμφιβληστροειδοπάθεια. 10. Ανεύρυσμα εγκεφαλικής αρτηρίας. 11. Ατομικό ιστορικό αυτόματης εγκεφαλικής αιμορραγίας. 12. Πρόσφατο αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο. 13. Ιστορικό υπερευαισθησίας ή αλλεργικής αντίδρασης στο φάρμακο. 14. Πρόσφατος τραυματισμός ήπατος ή σπληνός που δεν έχει αντιμετωπιστεί χειρουργικά. 15. Επαπειλούμενη αποβολή 16. Η θρομβοπενία που προκαλείται από την ηπαρίνη είναι αντένδειξη για τη χορήγηση κλασικής ηπαρίνης ή ΗΜΜΒ 3

4 Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν αντιθρομβωτικά φάρμακα χορηγούνται σε ασθενείς που υποβλήθηκαν πρόσφατα σε οσφυονωτιαία παρακέντηση ή περιοχική αναισθησία ή χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο ή στον κερατειδή Αντενδείξεις εφαρμογής συσκευών διαλείπουσας συμπίεσης των κάτω άκρων 1. Γαγγραινώδες άκρο 2. Πρόσφατο μόσχευμα αρτηριακής παράκαμψης σε ασθενείς που πάσχουν από περιφερική αρτηριοπάθεια 3. Εκτεταμένη αρτηριοσκλήρωση των κάτω άκρων και περιφερική αρτηριοπάθεια 4. Σφυροβραχιόνιος δείκτης 5. Ερυσίπελας 6. Δυσπλασίες των άκρων 7. Μεγάλη περιφέρεια μηρού ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΗΜΜΒ ΚΑΙ FONDAPARINUX Για το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών που λαμβάνουν αντιθρομβωτική αγωγή με ΗΜΜΒ ή Fondaparinux δε συνιστάται εργαστηριακός έλεγχος για τον προσδιορισμό της anti-xa δράσης στο πλάσμα και αντίστοιχη ρύθμιση της δόσης. Η θεραπεία με ΗΜΜΒ πρέπει να παρακολουθείται εργαστηριακά με τον προσδιορισμό της anti-xa δράσης στο πλάσμα σε επιλεγμένες ομάδες ασθενών όπως: ασθενείς που λαμβάνουν αγγειοδραστικά φάρμακα, ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία ή νεφρική ανεπάρκεια, ασταθείς ασθενείς με διαταραχές ενδοαγγειακού όγκου, ηλικιωμένοι, έγκυες, παχύσαρκοι ή λιποβαρείς ασθενείς. Στους ασθενείς αυτούς, η αιμοληψία για τη μέτρηση της anti-xa δράσης στο πλάσμα πρέπει να γίνεται 4 ώρες μετά την τελευταία υποδόρια ένεση ΗΜΜΒ και να ρυθμίζεται η επόμενη δόση, ώστε τα επίπεδα της anti-xa δράσης στο πλάσμα να είναι χαμηλότερα από 0,5 IU/ml anti-xa. Επειδή οι ΗΜΜΒ και το fondaparinux απεκκρίνονται από τους νεφρούς θα πρέπει να εκτιμάται η νεφρική λειτουργία, ιδιαίτερα όταν τα φάρμακα αυτά χορηγούνται σε ηλικιωμένους ασθενείς και σε ασθενείς με υψηλό κίνδυνο αιμορραγίας. Σε περιπτώσεις νεφρικής ανεπάρκειας με κάθαρση κρεατινίνης < 30 ml/min συνιστάται η κατάλληλη ρύθμιση της δόσης της ΗΜΜΒ. Η ρύθμιση αυτή ποικίλλει ανάλογα με το σκεύασμα που χρησιμοποιείται: Εάν χορηγείται ΜΚΗ (5.000 IU δύο φορές ημερησίως), ή dalteparin ή tinzaparin,δεν χρειάζεται να γίνει τροποποίηση της δόσης Εάν χορηγείται enoxaparin, χρειάζεται μείωση της δόσης κατά 25%. Προτείνεται επίσης, μετά από κάθε αλλαγή της δόσης, να γίνεται έλεγχος της anti - Xa δράσης στο πλάσμα (4 ώρες μετά την τελευταία ένεση), ώστε να επιβεβαιώνεται ότι βρίσκεται εντός των προτεινόμενων ορίων (< 0,5 anti-xa IU/ml για την θρομβοπροφύλαξη και 0,5 1 anti - Xa IU/ml για τη θεραπεία της ΦΘΕ). Οι δόσεις του fondaparinux πρέπει να προσαρμόζονται σύμφωνα με τη νεφρική λειτουργία. Η δόση του fondaparinux για την προφύλαξη της ΦΘΕ σε μείζονες ορθοπεδικές επεμβάσεις, επεμβάσεις στην κοιλιά και σε ασθενείς με οξεία παθολογική νόσο είναι: 2,5 mg υποδορίως μία φορά την ημέρα, εάν η κάθαρση κρεατινίνης είναι > 50 ml/min, 1,5 mg υποδορίως μία φορά την ημέρα, εάν η κάθαρση κρεατινίνης είναι μεταξύ 20 και 50 ml/min, Η χορήγηση fondaparinux αντενδείκνυται εάν η κάθαρση κρεατινίνης είναι < 20 ml/ min. Η δόση του fondaparinux για τη θεραπεία της ΦΘΕ συνιστάται να προσαρμόζεται ως εξής : 4

5 o o o o o Για ασθενείς με νεφρική κάθαρση > 30 ml/ min η δόση προσαρμόζεται ανάλογα με το σωματικό βάρος: 5 mg υποδορίως μία φορά την ημέρα για βάρος σώματος < 50 Kg, 7,5 mg υποδορίως μία φορά την ημέρα για βάρος σώματος από 50 έως 100 Kg, 10 mg υποδορίως μία φορά την ημέρα για βάρος σώματος > 100 Kg. Για ασθενείς με κάθαρση < 30 ml/min δε συνιστάται η χορήγηση fondaparinux. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΑΡΙΝΗ (HEPARIN INDUCED THROMBOCYTOPENIA - HIT) Σε όλους τους ασθενείς που πρόκειται να λάβουν ενδοφλέβια ή υποδόρια ηπαρίνη (ΜKH ή HMMB) για οποιοδήποτε λόγο (θρομβοπροφύλαξη, θεραπεία αρτηριακής ή φλεβικής θρόμβωσης ή διατήρηση αρτηριακών ή φλεβικών γραμμών) και σε οποιαδήποτε δόση πρέπει να γίνεται μέτρηση του αριθμού των αιμοπεταλίων πριν την έναρξη χορήγησης ηπαρίνης. Η επόμενη μέτρηση του αριθμού των αιμοπεταλίων συνιστάται να γίνεται την 5η ημέρα από την έναρξη της χορήγησης ΜKH ή HMMB. Για τις πρώτες 14 ημέρες χορήγησης ηπαρίνης, η μέτρηση του αριθμού των αιμοπεταλίων θα πρέπει να γίνεται κάθε δεύτερη μέρα για τους ασθενείς που λαμβάνουν ΗΜΜΒ και καθημερινά, αν λαμβάνουν ΜΚΗ ή όταν ο κίνδυνος εμφάνισης ΗΙΤ είναι υψηλός. Για τις επόμενες 15 ημέρες η μέτρηση του αριθμού των αιμοπεταλίων θα πρέπει να γίνεται μία φορά την εβδομάδα. Για παθολογικούς ασθενείς και γυναικολογικές ασθενείς που λαμβάνουν μακροχρόνια θεραπεία με ΗΜΜΒ χωρίς προηγούμενη έκθεση σε ΜΚΗ δε συνιστάται η παρακολούθηση του αριθμού των αιμοπεταλίων μετά τις πρώτες 14 ημέρες της θεραπείας και κατά τη συνολική περίοδο χορήγησης ΗΜΜΒ. Όταν υπάρχει μείωση του αριθμού των αιμοπεταλίων > 40% από την αρχική τιμή (χωρίς απαραίτητα να υπάρχει θρομβοπενία) θα πρέπει η ΗΙΤ να μπαίνει στη διαφορική διάγνωση. Ο αποκλεισμός άλλων πιθανών αιτιών για τη μείωση του αριθμού των αιμοπεταλίων θα βοηθήσει, ώστε να τεκμηριωθεί η κλινική πιθανότητα για ΗΙΤ (π.χ. αιμοαραίωση μετά από χειρουργική επέμβαση, χημειοθεραπεία, διάχυτη ενδαγγειακή πήξη, σήψη κλπ.) Ο εργαστηριακός έλεγχος για τη διαγνωση της ΗΙΤ θα πρέπει να διενεργείται, όταν υπάρχει ισχυρή υποψία για ΗΙΤ, η οποία βασίζεται είτε στην κινητική του αριθμού των αιμοπεταλίων μετά την έναρξη της ηπαρινοθεραπείας ή/και στην κλινική εκδήλωση θρόμβωσης (φλεβικής ή αρτηριακής) κατά τη διάρκεια της ηπαρινοθεραπείας. Οι εργαστηριακές εξετάσεις χρησιμοποιούνται για την επιβεβαίωση της κλινικής διάγνωσης, αλλά τα αρνητικά αποτελέσματα δεν αποκλείουν τη διάγνωση της ΗΙΤ. Είναι χρήσιμο να διενεργείται ένας συνδυασμός εργαστηριακών εξετάσεων (λειτουργικών και ανοσολογικών) και να επαναλαμβάνονται μετά από διάστημα κάποιων ημερών. Οι αρχικές θεραπευτικές αποφάσεις δεν θα πρέπει να βασίζονται σε ένα θετικό εργαστηριακό αποτέλεσμα, αλλά στα κλινικά ευρήματα (π.χ. θρομβοπενία ή/και νέο θρομβοεμβολικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια χορήγησης της ηπαρίνης). Η αντιμετώπιση των ασθενών με ΗΙΤ απαιτεί συνεργασία κλινικών γιατρών και ειδικών αιματολόγων. Ένας ασθενής με ΗΙΤ πρέπει να θεωρείται ασθενής σε κρίσιμη κατάσταση. Σε ύπαρξη κλινικής υποψίας για ΗΙΤ θα πρέπει να διακόπτεται η χορήγηση ηπαρίνης. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται, ώστε να μη χορηγηθεί καθόλου ηπαρίνη ακόμη και ως flushing στις φλεβικές γραμμές, γιατί μπορεί να επιδεινωθεί η κατάσταση του ασθενούς και να υπάρξουν απειλητικές για τη ζωή του συνέπειες. Οι ασθενείς, για τους οποίους υπάρχει κλινική υποψία ΗΙΤ, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τη χορήγηση άμεσης δράσης εναλλακτικών αντιθρομβωτικών παραγόντων που είναι διαθέσιμοι στην Ευρωπαϊκή αγορά (lepirudin, argatroban, bivalirudin, danaparoid). Η αξιολόγηση της κινητικής του αριθμού των αιμοπεταλίων μετά τη διακοπή της ηπαρίνης σε σχέση με τα αποτελέσματα των εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων και η απόφαση χειρισμού της εναλλακτικής αντιθρομβωτικής αγωγής πρέπει να γίνεται σε συνεργασία των κλινικών γιατρών με αιματολόγο και σε συνεννόηση με εξειδικευμένο αιματολογικό κέντρο αντιμετώπισης της ΗΙΤ. 5

6 ΘΡΟΜΒΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣΜΕ ΟΞΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΟ Ο κίνδυνος Φλεβικής Θρομβοεμβολής σε ασθενείς που νοσηλεύονται με οξεία παθολογική νόσο Η συχνότητα της ασυμπτωματικής ΦΘΕ σε ασθενείς με οξεία παθολογική νόσο κυμαίνεται από 18% έως 23%. Η συχνότητα του μεταθρομβωτικού συνδρόμου στους παθολογικούς ασθενείς ανέρχεται σε 35 69% στα 3 χρόνια μετά την εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (ΕΒΦΘ) και στο % στα 5 10 χρόνια μετά το επεισόδιο της ΕΒΦΘ. Επιπροσθέτως, περίπου 5% των ασθενών με πνευμονική εμβολή (ΠΕ) θα αναπτύξουν πνευμονική υπέρταση. Οι παθολογικοί ασθενείς που δεν παίρνουν θρομβοπροφύλαξη παρουσιάζουν βαρύτερη κλινική εικόνα της ΦΘΕ νόσου σε σύγκριση με τους χειρουργικούς ασθενείς. Ποιοί ασθενείς με οξεία παθολογική νόσο βρίσκονται σε κίνδυνο ΦΘΕ Οι ασθενείς που νοσηλεύονται για οξεία παθολογική νόσο πρέπει να αξιολογηθούν για τον κίνδυνο εμφάνισης ΦΘΕ. Ασθενείς με οξεία παθολογική νόσο, καρδιακή ή πνευμονική νόσο, καρκίνο, ή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο για εμφάνιση ΦΘΕ. 65% των νοσηλευομένων παθολογικών ασθενών με οξεία νόσο παρουσιάζει τουλάχιστον δύο παράγοντες κινδύνου για ΦΘΕ 68% των ασθενών που νοσηλεύονται με οξεία παθολογική νόσο και παρουσίαζουν επεισόδιο ΦΘΕ είχαν παραπάνω από δύο παράγοντες κινδύνου Προκειμένου να εντοπιστούν οι ασθενείς με οξεία παθολογική νόσο που βρίσκονται σε κίνδυνο ΦΘΕ, προτείνουμε τα παρακάτω κριτήρια : Ασθενείς με οξεία παθολογική νόσο, ηλικίας > 40 ετών με προοπτική νοσηλείας τουλάχιστον 6 ημερών και κλινοστατισμό τουλάχiστον 3 ημερών, Καρδιακή ανεπάρκεια σταδίου III ή IV σύμφωνα με την ταξινόμηση NYHA, Οξεία ή χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια ή μια από τις παρακάτω καταστάσεις: o οξεία λοίμωξη, οξεία φλεγμονώδης νόσος, επεισόδιο φλεγμονώδους νόσου του εντέρου, ρευματική νόσος, παχυσαρκεία εφόσον συνυπάρχει με τουλάχιστον ένα παράγοντα κινδύνου ΦΘΕ. o ηλικία >70 ετών, καρκίνος, ατομικό ιστορικό ΦΘΕ νόσου (που έχει διαγνωσθεί με αντικειμενική εξέταση και για το οποίο ο ασθενής έχει πάρει αντιπηκτική θεραπεία), κιρσοί, ορμονική θεραπεία υποκατάστασης ή αντισυλληπτικά, χρόνια αναπνευστική ή καρδιακή ανεπάρκεια. μυελοϋπερπλαστικό σύνδρομο, 6

7 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΟΜΒΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΟ Όλοι οι ασθενείς που νοσηλεύονται για οξεία παθολογική νόσο θα πρέπει να αξιολογούνται για τον κίνδυνο ΦΘΕ. Όλοι οι ασθενείς με οξεία παθολογική νόσο θα πρέπει να κινητοποιούνται πρώιμα. Επίσης, θα πρέπει να εκπαιδεύονται για να αναγνωρίζουν έγκαιρα τα σημεία και τα συμπτώματα της ΦΘΕ. Οι ασθενείς να ενθαρρύνονται για πρώιμη και συχνή κινητοποίηση με ασκήσεις κάμψης/έκτασης των σφυρών. Βαθμός κινδύνου ΦΘΕ Μέθοδος Αντιθρομβωτικό φάρμακο Δόση Διάρκεια Ασθενείς υψηλού ή μέτριου κινδύνου ΦΘΕ Φαρμακευτική Enoxaparin Dalteparin 40 mg ημερισίως s.c anti-xa IU ημερισίως s.c. 10 ημέρες ή έως την ημέρα του εξιτηρίου από το νοσοκομείο Fondaparinux 2,5 mg ημερισίως s.c. Ασθενείς υψηλού ή μέτριου κινδύνου ΦΘΕ με ελαττωμένη κινητικότητα που παραμένει μετά την έξοδο από το νοσοκομείο (ολική ακινητοποίηση ή ασθενείς με δυνατότητα να κάθονται ή με προνόμια μπάνιου μόνο) Φαρμακευτική Enoxaparin 40 mg ημερισίως s.c. 5 εβδομάδες* Υψηλού ή μέτριου κινδύνου με πρόσφατη αιμορραγία ή σε κίνδυνο αιμορραγίας Μηχανική (κάλτσες ελαστικής συμπίεσης, συσκευές διαλείπουσας συμπίεσης των κάτω άκρων, αεροθάλαμοι συμπίεσης των κάτω άκρων) - - Κατά τη περίοδο του κλινοστατισμού και της ύπαρξης του κινδύνου αιμορραγίας *Η παρατεταμένη αντιθρομβωτική προφύλαξη αυξάνει τον κίνδυνο αιμορραγίας και θα πρέπει να χορηγείται μετά από προσεκτική αξιολόγηση του αιμορραγικού κινδύνου σε εξατομικευμένη βάση. 7

8 ΘΡΟΜΒΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΓΓΕΙΑΚΌ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ Ο κίνδυνος Φλεβική Θρομβοεμβολής σε ασθενείς που νοσηλεύονται με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο Η συχνότητα της ΦΘΕ σε σθενείς με οξύ ΑΕΕ που δεν λαμβάνουν θρομβοπροφύλαξη ανέρχεται σε 20% 75% Η μεγάλη διακύμανση στη συχνότητα της ΦΘΕ στους ασθενείς με ΑΕΕ οφείλεται στην ετερογένεια των ασθενών αυτών (π.χ. ισχαιμικό ή αιμορραγικό ΑΕΕ, βαθμός παράλυσης, συνυπάρχουσες νοσολογικές καταστάσεις) Ποιοι ασθενείς με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο βρίσκονται σε κίνδυνο ΦΘΕ Ολοι οι ασθενείς με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο πρέπει ν αξιολογούνται για τον κίνδυνο ΦΘΕ και η απόφαση για την εφαρμογή πρέπει να γίνεται μετά από προσεκτική στάθμιση του κινδύνου αιμορραγίας ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΟΜΒΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ Βαθμός κινδύνου ΦΘΕ Μέθοδος Αντιθρομβωτι κό φάρμακο Δόση Έναρξη Διάρκεια Ασθενείς υψηλού ή μέτριου κινδύνου ΦΘΕ με οξύ ισχαιμικό ΑΕΕ, στους οποίους έχει αποκλειστεί η ύπαρξη αιμορραγίας Φαρμακευτική Enoxaparin 40 mg/ημερισίως s.c. Dalteparin 2500 anti-xa IU ημερισίως s.c. 48 με 72 ώρες μετά την έναρξητων συμπτωμάτων του ισχαιμικού ΑΕΕ 10 ημέρεςή έως την ημέρα του εξιτηρίου από το νοσοκομείο ή 30 ημέρες, εάν ο ασθενής παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο θρόμβωσης. Ο κίνδυνοςαιμορραγίας θα πρέπει να αξιολογείται και να επανεκτιμάται μεταξύ της 1ης και της 3ης εβδομάδας χορήγησης. Αν ο ασθενής πρόκειται να λάβει θρομβολυτική αγωγή συστήνεται αποφυγή της αντιθρομβωτικής αγωγής για το 1 ο 24ωρο 8

9 Βαθμός κινδύνου ΦΘΕ Μέθοδος Αντιθρομβωτι κό φάρμακο Δόση Έναρξη Διάρκεια Ασθενείς με ισχαιμικό ΑΕΕ που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο αιμορραγίας ή αιμορραγικής μετατροπής του εμφράκτου ή ασθενείς με εγκεφαλική αιμορραγία Μηχανική Προτιμητέο η χρήση συσκευών διαλείπουσας συμπίεσης των κάτω άκρων με σύγχρονη εφαρμογή ελαστικών καλτσών Ελαστικές κάλτσες μέχρι το ριζομήριο Αμεσα Εγκεφαλική αιμορραγία Μηχανική Προτιμητέο η χρήση συσκευών διαλείπουσας συμπίεσης των κάτω άκρων με σύγχρονη εφαρμογή ελαστικών καλτσών Ελαστικές κάλτσες μέχρι το ριζομήριο 10 ημέρεςή έως την ημέρα του εξιτηρίου από το νοσοκομείο ή 30 ημέρες, εάν ο ασθενής παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο θρόμβωσης. Ο κίνδυνοςαιμορραγίας θα πρέπει να αξιολογείται και να επανεκτιμάται μεταξύ της 1ης και της 3ης εβδομάδας χορήγησης. Φαρμακευτική ΗΜΜΒ 1-4 ημέρες μετά από αποδεδειγμένη διακοπή της αιμορραγίας και εφόσον ο κίνδυνος υποτροπής είναι μικρός 9

10 ΘΡΟΜΒΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ) Ο κίνδυνος Φλεβικής Θρομβοεμβολής σε ασθενείς που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ 5,5% των ασθενών έχουν ΕΒΦΘ κατά την εισαγωγή τους στη ΜΕΘ Οι ασθενείς της ΜΕΘ με ασυμπτωματική ΕΒΦΘ παρουσιάζουν 10 φορές υψηλότερη συχνότητα ΠΕ κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους σε σχέση με τους ασθενείς που δεν έχουν ΕΒΦΘ Πνευμονική εμβολή συμβαίνει σε 7 27% των ασθενών που πεθαίνουν κατά τη νοσηλεία στη ΜΕΘ Σε 3% των ασθενών που πεθαίνουν στη ΜΕΘ η πνευμονική εμβολή είναι αποκλειστικό ή συνεπικουρικό αίτιο θανάτου. Ποιοι ασθενείς της ΜΕΘ βρίσκονται σε κίνδυνο ΦΘΕ Οι σημαντικότεροι παράγοντες κινδύνου ΦΘΕ στους ασθενείς της ΜΕΘ είναι Παράγοντες κινδύνου ΦΘΕ που προϋπάρχουν της εισαγωγής στη ΜΕΘ Παράγοντες κινδύνου ΦΘΕ που συνδέονται με τη νοσηλεία στη ΜΕΘ Πρόσφατο χειρουργείο Μείζον τραύμα, έγκαυμα Καρκίνος Σήψη Πολυήμερη ακινητοποίηση Καρδιακή ή Αναπνευστική ανεπάρκεια Προηγούμενο ιστορικό ΦΘΕ Εγκυμοσύνη / λοχεία Οιστρογόνα Προχωρημένη ηλικία Κεντρικοί Φλεβικοί Καθετήρες Σήψη Κατασταλτικά και μυοχαλαρωτικά φάρμακα Μηχανικός αερισμός 10

11 ΣΥΣΤΆΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΟΜΒΟΠΡΟΦΎΛΑΞΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΊΣ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΎΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘ Κατά τη εισαγωγή στη ΜΕΘ όλοι οι ασθενείς πρέπει να εκτιμώνται για τον κίνδυνο φλεβοθρόμβωσης και να λαμβάνουν θρομβοπροφύλαξη, εφόσον ο κίνδυνος θρόμβωσης εκτιμάται ότι είναι σημαντικότερος από τον κίνδυνο αιμορραγίας. Η επιλογή της για την ετερογενή ομάδα ασθενών της ΜΕΘ θα πρέπει να είναι εξατομικευμένη και να βασίζεται στην αξιολόγηση του κινδύνου θρόμβωσης και αιμορραγίας για κάθε ασθενή ξεχωριστά. Η θρομβοπροφύλαξη θα πρέπει να αναθεωρείται καθημερινά και να τροποποιείται σε οποιαδήποτε αλλαγή της κλινικής εικόνας του ασθενούς, η οποία συνοδεύεται από αύξηση του κινδύνου αιμορραγίας. Η θρομβοπροφύλαξη δεν πρέπει να διακόπτεται προκειμένου να γίνουν θεραπευτικές επεμβατικές πράξεις (π.χ. κεντρικές φλεβικές γραμμές) ή για χειρουργικές επεμβάσεις, εκτός εάν υπάρχει πολύ υψηλός αιμορραγικός κίνδυνος. Σε ασθενείς που δεν βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο αιμορραγίας, ακόμη και αν είναι πολυτραυματίες με τραύματα συμπαγών οργάνων, η θρομβοπροφύλαξη με ΗΜΜΒ θα πρέπεινα ξεκινά έγκαιρα αλλά εφόσον ελαττώνεται ο κίνδυνος αιμορραγίας. Βαθμός κινδύνου ΦΘΕ Μέθοδος Αντιθρομβωτικ ό φάρμακο Δόση Διάρκεια Σε ασθενείς με υψηλό ή μέτριο κίνδυνο ΦΘΕ παθολογικοί ή μετεγχειρητικοί ασθενείς, ασθενείς με μείζον τραύμα ασθενείς μετά από μείζον ορθοπαιδικό χειρουργείο Φαρμακευτική Enoxaparin 40 mg ημερισίως s.c. Έως την έξοδο του ασθενούς από το νοσοκομείο Dalteparin 5000 anti-xa IU ημερισίως s.c. Fondaparinux 2,5 mg ημερισίως s.c. Ασθενείς με ειδιαίτερα υψηλό κίνδυνο Ασθενείς με υψηλό κίνδυνο αιμορραγίας ή άλλη αντένδειξη φαρμακευτικής Φαρμακευτική και μηχανική* Μηχανική* * κάλτσες ελαστικής συμπίεσης, συσκευές διαλείπουσας συμπίεσης των κάτω άκρων, αεροθάλαμοι συμπίεσης των κάτω άκρων 11

12 Ο κίνδυνος Φλεβικής Θρομβοεμβολής σε χειρουργικούς ασθενείς ΘΡΟΜΒΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 40% των χειρουργικών ασθενών που δε λαμβάνουν θρομβοπροφύλαξη παρουσιάζουν ΕΒΦΘ 20% των θανάτων που συμβαίνουν μετεγχειρητικά σε ασθενείς που δε λαμβάνουν θρομβοπροφύλαξη οφείλονται σε ΠΕ 1% των θανάτων που συμβαίνουν κατά την άμεση μετεγχειρητική περίοδο οφείλονται σε ΠΕ 12

13 Ποιοι χειρουργικοί ασθενείς βρίσκονται σε κίνδυνο ΦΘΕ Χειρουργικοί ασθενείς χαμηλού κινδύνου ΦΘΕ Χειρουργικοί ασθενείς μετρίου κινδύνου ΦΘΕ Χειρουργικοί ασθενείς υψηλού κινδύνου ΦΘΕ χειρουργική αντιμετώπιση φλεβικών κιρσών των κάτω άκρων, σκωληκοειδεκτομή, χολοκυστεκτομή απουσία χολοκυστίτιδας, επεμβάσεις στην πρωκτική χώρα (π.χ. αιμορροϊδεκτομή), ελάσσονες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, ενδοσκοπική ουρολογική επέμβαση, αρθροσκόπηση γόνατος, προγραμματισμένη καισαρική τομή χωρίς επιπλοκές. Ίδιου τύπου επεμβάσεις με εκείνες των χειρουργικών ασθενών χαμηλού κινδύνου, αλλά, όταν η διάρκεια της επέμβασης ή της νοσηλείας είναι παρατεταμένη λόγω περιεγχειρητικών ή μετεγχειρητικών επιπλοκών. Ελάσσονος βαρύτητας χειρουργική επέμβαση σε ασθενείς ηλικίας 40 έως 60 ετών. Ελάσσονος βαρύτητας χειρουργική επέμβαση σε ασθενείς ηλικίας μικρότερης των 40 ετών με παρουσία ενδογενών ή εξογενών προδιαθεσικών παραγόντων κινδύνου όπως: ατομικό ιστορικό ΦΘΕ, καρκίνου, κληρονομικής θρομβοφιλίας, αντιφοσφωλιπιδικού συνδρόμου, χρήσης φαρμάκων που αυξάνουν τον κίνδυνο για ΦΘΕ (π.χ. οιστρογόνα, thalidomide, χημειοθεραπευτικά φάρμακα). Μείζων χειρουργική επέμβαση σε ασθενείς ηλικίας μικρότερης των 40 ετών, χωρίς κανένα προδιαθεσικό παράγοντα κινδύνου. Μείζων γυναικολογική επέμβαση για καλοήθη νόσο. Λαπαροσκοπική χειρουργική που αφορά παρατεταμένες χρονικά επεμβάσεις μείζονος βαρύτητας, χωρίς επιπρόσθετους προδιαθεσικούς παράγοντες κινδύνου. Επείγουσα Καισαρική τομή. Ελάσσονος βαρύτητας επέμβαση σε ασθενείς άνω των 60 ετών, χωρίς επιπρόσθετους παράγοντες κινδύνου για τους οποίους η πρώιμη κινητοποίηση δεν είναι εφικτή. Μείζων χειρουργική επέμβαση σε ασθενείς άνω των 40 ετών, χωρίς επιπρόσθετους παράγοντες κινδύνου. Μείζονες επεμβάσεις κοιλίας ή ουρολογικές επεμβάσεις (π.χ. νεφρεκτομή ή νεφρική μεταμόσχευση), μείζων γυναικολογική επέμβαση σε ασθενείς με κακοήθεια, μείζων αγγειακή επέμβαση όπως επίσης και διενέργεια αορτοστεφανιαίας παράκαμψης. Νευροχειρουργικές επεμβάσεις κρανίου ή νωτιαίου μυελού. Ελάσσονος βαρύτητας επεμβάσεις σε ασθενείς άνω των 40 ετών με επιπρόσθετους παράγοντες κινδύνου. Βαριατρική χειρουργική επέμβαση (λαπαροσκοπικό ή ανοιχτό Μείζων επέμβαση κοιλίας ή θώρακος σε ασθενείς άνω των 40 ετών με ιστορικό προηγούμενης ΦΘΕ ή ενεργού καρκίνου. Όλες οι μείζονες επεμβάσεις κοιλίας ή θώρακος που αφορούν κακοήθη νόσο. Όλοι οι ασθενείς με μείζον, πολυσυστηματικό ή τυφλό τραύμα κάτω άκρου. Εγκαύματα μετρίου και μεγάλου βαθμού. Όλες οι κακώσεις του νωτιαίου μυελού. Οικογενειακό ή ατομικό ιστορικό ΕΒΦΘ/ΠΕ. Χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια. Βαριατρική χειρουργική επέμβαση, λαπαροσκοπικό ή λαπαροτομικό Roux-en-Y, γαστρικό by-pass. BMI > 35 Kg/m 2 και αυξημένο πάχος υποδορίου λίπους. Διάσπαση της αναστόμωσης. Οι χειρουργικές επεμβάσεις που περιγράφονται παραπάνω ή η παρουσία ενεργού καρκίνου ή το ατομικό ιστορικό προηγούμενης ΦΘΕ έχουν πολλαπλασιαστική επίδραση στην αύξηση του κινδύνου θρομβοεμβολικής νόσου. Αντίθετα, η παρουσία άλλων ενδογενών (προδιαθεσικών) παραγόντων κινδύνου δεν έχει σημαντική επιπρόσθετη επίδραση στον κίνδυνο ΦΘΕ. 13

14 Χειρουργικοί ασθενείς χαμηλού κινδύνου ΦΘΕ Χειρουργικοί ασθενείς μετρίου κινδύνου ΦΘΕ Χειρουργικοί ασθενείς υψηλού κινδύνου ΦΘΕ Roux-en-Y γαστρικό by-pass) σε κατά τα άλλα χαμηλού κινδύνου ασθενείς (BMI < 50 Kg/m 2 χωρίς ιστορικό ΕΒΦΘ, ΠΕ ή προηγούμενης επέμβασης στην πυελική χώρα). 14

15 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΟΜΒΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Βαθμός κινδύνου Μέθοδος ΦΘΕ Υψηλού κινδύνου Φαρμακευτική ή φαρμακευτική και ΕΦΘ μηχανική Μηχανική Σε ασθενείς με υψηλό κίνδυνο αιμορραγίας ή με αντένδειξη στην αντιπηκτική θεραπεία Φαρμακευτική και μηχανική Σε ασθενείς που βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο ΦΘΕ Αντιθρομβωτικό Φάρμακο Enoxaparin Dalteparin Δόση 40 mg (4000 anti-xa IU) ημερησίως s.c anti-xa IU/ mg ημερησίως s.c. Tinzaparin 4500 anti-xa IU/ mg ημερησίως s.c. Nadroparin 2850 anti-xa IU (0.3 ml) ημερησίως s.c. Bemiparin fondaparinux 3500 anti-xa IU 2,5 mg ημερησίως s.c. Διάρκεια Τουλάχιστον μέχρι το τέλος της νοσηλείας ή την πλήρη κινητοποίηση του ασθενούς εάν η νοσηλεία είναι παρατεταμένη Η θρομβοπροφύλαξη με ΗΜΜΒ σε μη καρκινοπαθείς χειρουργικούς ασθενείς συνεχίζεται για 2 εβδομάδες μετά την έξοδο από το νοσοκομείο. Εάν ο ασθενής παρουσιάζει ενδογενείς (θρομβοφιλία) ή επίκτητους ή εκλυτικούς παράγοντες κινδύνου που παραμένουν, προτείνεται η επέκταση της με ΗΜΜΒ για 10 ημέρες μετά τη έξοδο από το νοσοκομείο ή όσο παραμένουν οι παράγοντες κινδύνου. Βαθμός κινδύνου ΦΘΕ Μέθοδος Αντιθρομβωτικό Φάρμακο Δόση Μέτριου Φαρμακευτική Enoxaparin 20 mg (2000 anti-xa κινδύνου ΕΦΘ IU) ημερησίως s.c. Χαμηλού κινδύνου ΕΦΘ Dalteparin Tinzaparin 2500 anti-xa IU/mg ημερησίως s.c anti-xa IU/ mg ημερησίως s.c. Nadroparin 2850 anti-xa IU (0.3 ml) ημερησίως s.c. Bemiparin 2500 anti-xa IU/mg ημερησίως s.c. πρώιμη και συχνή κινητοποίηση και επαρκή ενυδάτωση Διάρκεια τουλάχιστον μέχρι το τέλος της νοσηλείας ή την πλήρη κινητοποίηση του ασθενούς εάν η νοσηλεία είναι παρατεταμένη Εάν ο ασθενείς παρουσιάζει ενδογενείς (θρομβοφιλία) ή επίκτητους ή εκλυτικούςπαράγοντες κινδύνου που παραμένουν, προτείνουμε την επέκταση της με ΗΜΜΒ για 10 ημέρες μετά τη έξοδο από το νοσοκομείο ή όσο παραμένουν οι παράγοντες κινδύνου - 15

16 16

17 ΘΡΟΜΒΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ Ο κίνδυνος Φλεβικής Θρομβοεμβολής σε ασθενείς με καρκίνο Σε ασθενείς με καρκίνο, ο κίνδυνος ΦΘΕ είναι 6-7 φορές υψηλότερος συγκριτικά με τους υπόλοιπους ασθενείς. Ένας στους εφτά νοσηλευόμενους ασθενείς με νεοπλασία πεθαίνει όχι εξαιτίας του καρκίνου, αλλά από ΠΕ, 60% των ασθενών που πεθαίνουν από μαζική ΠΕ έχουν εντοπισμένο καρκίνο ή περιορισμένη μεταστατική νόσο Η χημειοθεραπεία, η ορμονοθεραπεία και οι θεραπείες με αντι-αγγειογενετικούς παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο ΦΘΕ τουλάχιστον κατά δύο φορές. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΟΜΒΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ Βαθμός κινδύνου ΦΘΕ Μέθοδος Αντιθρομβωτικό φάρμακο Δόση Διάρκεια Νοσηλευόμενοι μη χειρουργικοί ασθενείς με καρκίνο Φαρμακευτική Enoxaparin Dalteparin 40 mg ημερισίως s.c anti-xa IU ημερισίως s.c. 10 ημέρες ή έως την ημέρα του εξιτηρίου από το νοσοκομείο Fondaparinux 2,5 mg ημερισίως s.c. Χειρουργικοί ασθενείς με καρκίνο Φαρμακευτική Enoxaparin Dalteparin 40 mg ημερισίως s.c IU υποδορίως εντός 2 ωρών πριν από την επέμβαση και 2500 IU υποδορίως 8 μέχρι 12 ώρες αργότερα, αλλά όχι νωρίτερα από 4 ώρες μετά το τέλος της επέμβασης. Αρχίζοντας την ημέρα μετά την επέμβαση, 5000 IU υποδορίως κάθε πρωί 10 ημέρες ή έως την ημέρα του εξιτηρίου από το νοσοκομείο Nadroparin Βemiparin 2850 anti-xa IU) ημερισίως s.c anti-xa IU ημερισίως s.c. 17

18 Βαθμός κινδύνου ΦΘΕ Μέθοδος Αντιθρομβωτικό φάρμακο Δόση Διάρκεια Fondaparinux 2,5 mg ημερισίως s.c. Ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση κοιλίας ή πυέλου λόγω καρκίνου Φαρμακευτική για την περίοδο νοσηλείας ισχύει η προηγούμενη σύσταση Μετά την έξοδο από το νοσοκομείο : Enoxaparin 40 mg ημερισίως s.c. 30 ημέρες μετά την έξοδο από το νοσοκομείο Bemiparin 3500 anti-xa IU ημερισίως s.c. 20 ημέρες μετά την έξοδο από το νοσοκομείο Περιπατητικοί ασθενείς με καρκίνο Δε συνιστάται συστηματική θρομβοπροφύλαξη αλλά εξατομικευμένη εκτίμηση του κινδύνου ΦΘΕ ΗΜΜΒ εφόσον εκτιμηθεί οτι ο κίνδυνος ΦΘΕ είναι υψηλός δόσεις ΗΜΜΒ που συνήθως χρησιμοποιούνται σε υψηλού κινδύνου καθόλη τη διάρκεια ύπαρξης ενεργού καρκίνου και χορήγησης θεραπειών που αυξάνουν τον κίνδυνο ΦΘΕ Ασθενείς που φέρουν κεντρικό φλεβικό καθετήρα Δε συνιστάται συστηματική θρομβοπροφύλαξη αλλά εξατομικευμένη εκτίμηση του κινδύνου ΦΘΕ 18

19 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΟΜΒΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΣΕ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ Βαθμός κινδύνου ΦΘΕ Μέθοδος Αντιθρομβωτικό φάρμακο Δόση Εναρξη Διάρκεια Ολική αρθροπλαστική του ισχύου Φαρμακευτική/και μηχανική (κάλτσες ελαστικής συμπίεσης) Enoxaparin 40 mg (4000 anti-xa IU) ημερησίως s.c. Ή 12 ώρες πριν την επέμβαση ή 4εβδομάδες συνολικά ή 30 mg (3.000 anti-xa IU) δύο φορές την ημέρα, ώρες μετά τη χειρουργική επέμβαση Dalteparin 5000 anti-xa IU ημερησίως s.c anti-xa IU 12 ώρες πριν την επέμβαση, η επόμενη δόση χορηγείται μετά από 24 ώρες 4 εβδομάδες 2500 anti-xa IU 2 ώρες πριν την επέμβαση και 2500 anti-xa IU μετά από 12 ώρες Tinzaparin 4500 anti-xa IU/ mg ημερησίως s.c. 12 ώρες πριν την επέμβαση 4 εβδομάδες Nadroparin 57 anti-xa IU/kg ημερησίως s.c. (ή 2850 anti-xa IU/kg ημερησίως s.c. για σωνατικό βάρος kg 38 anti-xa IU/kg 12 ώρες πριν την επέμβαση, η επόμενη δόση χορηγείται 12 ώρες μετά την επέμβαση και συνεχίζεται μέχρι την 3η μετεγχειρητική ημέρα. Από την 4η μετεγχειρητική ημέρα ημέρα χορηγούνται 57 anti-xa IU/kg ημερησίως s.c. 4 εβδομάδες Bemiparin 3500 anti-xa IU 4 εβδομάδες Fondaparinux 2,5 mg ημερησίως s.c. ημερησίως s.c. 6 ώρες μετά το τέλος της επέμβασης 4 εβδομάδες Rivaroxaban 10 mg ημερισίως 6 10 ώρες μετά την επέμβαση 5 εβδομάδες Dabigatran 110 mg μέσα στις πρώτες 4 ώρες μετά την επέμβαση. Η θρομβοπροφύλαξη συνεχίζεται από την επόμενη μέρα με 220 mg ημερησίως. Εαν δεν έχει επιτευχθεί μετεγχειρητική αιμόσταση η έναρξη χορήγησης dabigatran πρέπει να καθυστερήσει. Εαν η θεραπεία δεν είναι δυνατόν να αρχίσει την ημέρα της επέμβασης τότε η δόση έναρξης είναι 220 mg ημερησίως 4 5 εβδομάδες

20 Βαθμός κινδύνου ΦΘΕ Μέθοδος θρομβοπροφύλαξη ς Αντιθρομβωτικό φάρμακο Δόση Εναρξη Διάρκεια Ασθενείς με υψηλό κίνδυνο αιμορραγίας ή άλλη αντένδειξη φαρμακευτικής θρομβοπροφύλα ξης μηχανική 4 εβδομάδες Ολική αρθροπλαστικ ή γόνατος Φαρμακευτική ΗΜΜΒ όπως στην ολική αρθροπλαστική του ισχύου 2 εβδομάδες Fondaparinux 2,5 mg ημερησίως s.c. 6 ώρες μετά την επέμβαση Rivaroxaban 10 mg ημερισίως 6 10 ώρες μετά την επέμβαση Dabigatran 110 mg μέσα στις πρώτες 4 ώρες μετά την επέμβαση. Η θρομβοπροφύλαξη συνεχίζεται από την επόμενη μέρα με 220 mg ημερησίως. Εαν δεν έχει επιτευχθεί μετεγχειρητική αιμόσταση η έναρξη χορήγησης dabigatran πρέπει να καθυστερήσει. Εαν η θεραπεία δεν είναι δυνατόν να αρχίσει την ημέρα της επέμβασης τότε η δόση έναρξης είναι 220 mg ημερησίως Ασθενείς με υψηλό κίνδυνο αιμορραγίας ή άλλη αντένδειξη φαρμακευτικής θρομβοπροφύλα ξη Μηχανική Όταν εκλείψει ο αιμορραγικός κίνδυνος συστήνουμε τα μηχανικά μέσα προφύλαξης να αντικατασταθούν με φαρμακευτική προφύλαξη για το υπόλοιπο της περιόδου των 2 εβδομάδων του κινδύνου Χειρουργική 20

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ 29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η θρομβοεμβολική νόσος επιπλέκει 1/500-2000 κυήσεις. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στη λοχεία. Τα αέρια αίματος δεν θεωρούνται ευαίσθητη ή ειδική εξέταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν»

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν» ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν» Αντιπηκτική θεραπεία Βαλβιδοπάθειες προσθετικές βαλβίδες Κολπική μαρμαρυγή Φλεβική θρόμβωση πνευμονική εμβολή Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Π.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Π.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Π.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ (ΦΘ) ΠΝΕΥΜΟΝΙ ΚΗ ΕΜΒΟΛΗ (ΠΕ) ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση αιµορραγικού κινδύνου και προετοιµασία για προγραµµατισµένο χειρουργείο. Κων/νος Γ. Τούτουζας Αν. Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ

Εκτίµηση αιµορραγικού κινδύνου και προετοιµασία για προγραµµατισµένο χειρουργείο. Κων/νος Γ. Τούτουζας Αν. Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Εκτίµηση αιµορραγικού κινδύνου και προετοιµασία για προγραµµατισµένο χειρουργείο Κων/νος Γ. Τούτουζας Αν. Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Επείγον χειρουργείο... who cares! Επείγον χειρουργείο... who cares!

Διαβάστε περισσότερα

fondaparinux melagatran ximelagatran :

fondaparinux melagatran ximelagatran : ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο Γ.Χαλµούκη, Ν. Σκάρπα, Ε. Παπασπύρου, Α. Μελά, Σ. Κωστάκη Αναισθησιολογικό τµήµα ΓΝΑ «Ασκληπιείο Βούλας» Οι χειρουργικοί ασθενείς έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Φλεβική Θρόμβωση Πρόληψη - Αντιμετώπιση

Φλεβική Θρόμβωση Πρόληψη - Αντιμετώπιση Φλεβική Θρόμβωση Πρόληψη - Αντιμετώπιση Γεώργιος Θεοδοσιάδης Παθολόγος-Αιματολόγος Διευθυντής 1 ου Περιφερειακού Κέντρου Αιμοδοσίας, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αθήνα Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος Η εν τω βάθει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική Αντιπηκτική Αγωγή. Λύση ή Πρόβλημα?

Περιεγχειρητική Αντιπηκτική Αγωγή. Λύση ή Πρόβλημα? Περιεγχειρητική Αντιπηκτική Αγωγή. Λύση ή Πρόβλημα? Το Πρόβλημα. Κ. Θεοδωράκη Ή αλλιώς. Η σκοτεινή πλευρά των αντιπηκτικών Ποιες μπορεί να είναι οι «παρενέργειες» των αντιπηκτικών? Αυξημένη περιεγχειρητική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Βασίλειος Δ. Σιούλας Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Βασίλειος Δ. Σιούλας Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή (11-12/04/2014) Βασίλειος Δ. Σιούλας Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Ελευθερία Ελμίνα Λευκού Αιματολόγος. Εξειδικευθείσα στην Αιμόσταση Αιματολογία κυήσεως Στο Guy s & St Thomas hospital, London, UK

Δρ Ελευθερία Ελμίνα Λευκού Αιματολόγος. Εξειδικευθείσα στην Αιμόσταση Αιματολογία κυήσεως Στο Guy s & St Thomas hospital, London, UK ΙΜΕΘΑ Αθήνα 10 12/4/2014 Δρ Ελευθερία Ελμίνα Λευκού Αιματολόγος Εξειδικευθείσα στην Αιμόσταση Αιματολογία κυήσεως Στο Guy s & St Thomas hospital, London, UK Δεν υπάρχουν προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

Επίβλεψη. Κολπική µαρµαρυγή 3/12/2014. 1. κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης Καθηγητητής Καρδιολογίας.Π.Θ. 1-2% του γενικού πληθυσµού

Επίβλεψη. Κολπική µαρµαρυγή 3/12/2014. 1. κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης Καθηγητητής Καρδιολογίας.Π.Θ. 1-2% του γενικού πληθυσµού Επίβλεψη 1. κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης Καθηγητητής Καρδιολογίας.Π.Θ Πρόληψη αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων στην κολπική µαρµαρυγή. Η θέση των νέων αντιπηκτικών. 2. Γεώργιος Χαλικιάς Λέκτορας Καρδιολογίας.Π.Θ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιθρομβωτική αγωγή στις περιφερικές αρτηρίες

Αντιθρομβωτική αγωγή στις περιφερικές αρτηρίες ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 5 η Ομάδα εργασίας: Περιφερικές αρτηρίες (Περιφερική αρτηριακή νόσος Ανευρύσματα Καρωτίδες) Εμπλουτισμένη ανακεφαλαίωση των

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική εμβολή. Ενότητα 10: Πνευμονική εμβολή

Πνευμονική εμβολή. Ενότητα 10: Πνευμονική εμβολή Πνευμονική εμβολή Ενότητα 10: Πνευμονική εμβολή Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Σκοποί ενότητας Διάγνωση της πνευμονικής

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγεωργίου Χρυσούλα Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος Praticien Hospitalier, Centre Hospitalier Universitaire Tenon, Paris

Παπαγεωργίου Χρυσούλα Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος Praticien Hospitalier, Centre Hospitalier Universitaire Tenon, Paris Παπαγεωργίου Χρυσούλα Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος Praticien Hospitalier, Centre Hospitalier Universitaire Tenon, Paris Κολπική μαρμαρυγή και κίνδυνος θρομβωτικού επεισοδίου Εάν INR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FRAXIPARINE 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Σύνθεση ανά 1 ml ενέσιμου διαλύματος: Nadroparin Calcium (ΙΝΝ) 9.500 IU αντι-xa

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΟΜΒΩΣΗ & ΙΦΝΕ. Καρακόιδας Χρήστος Επιμελητής Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΝΝΑ

ΘΡΟΜΒΩΣΗ & ΙΦΝΕ. Καρακόιδας Χρήστος Επιμελητής Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΝΝΑ ΘΡΟΜΒΩΣΗ & ΙΦΝΕ Καρακόιδας Χρήστος Επιμελητής Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΝΝΑ 15 Ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΙΦΝΕ, Ιωάννινα, 3-5 Ιουνίου 2016 ουδεμία σύγκρουση συμφερόντων ΙΦΝΕ & θρόμβωση τα θρομβοεμβολικά επεισόδια,

Διαβάστε περισσότερα

Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή

Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή Δρ Σταμάτιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειρουργός Επιμελητής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Ε.Φ.Θ. Επίπτωση Επίπτωση 60% 35%-60% σε # πυέλου

Διαβάστε περισσότερα

Κληρονομικές διαταραχές αιμόστασης και Θρομβοφιλία

Κληρονομικές διαταραχές αιμόστασης και Θρομβοφιλία Κληρονομικές διαταραχές αιμόστασης και Θρομβοφιλία Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 27-02-2015 Κληρονομικές αιμορραγικές διαταραχές αιμόστασης Κληρονομικές διαταραχές πρωτογενούς αιμόστασης Νόσος von Willebrand

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ Guidelines of American Heart Association/American Stroke Association 2013 EFNS Guidelines 2011 Royal College of Physicians National Clinical Guidelines

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ

Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 7-3-2014 Κληρονομικές διαταραχές πρωτογενούς αιμόστασης Νόσος von Willebrand (vwd) Θρομβασθένειες Κληρονομικές διαταραχές πηκτικού μηχανισμού Αιμορροφιλία Α, Β, C Γενετικός

Διαβάστε περισσότερα

15:30 17: 00 Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση Προεδρείο: Κ. Κατσένης, TBA

15:30 17: 00 Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση Προεδρείο: Κ. Κατσένης, TBA Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017 15:00-15:30 Έναρξη Συνεδρίου - Εγγραφές 15:30 17: 00 Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση Προεδρείο: Κ. Κατσένης, TBA 15:30-15:45 Ασθενής με ιστορικό ΠΕ και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ. Αθηνά Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ. Αθηνά Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ Αθηνά Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 25-02-2016 Χρόνια αιμοστατική διαταραχή Πολυπαραγοντικό φαινόμενο Επιπλοκές και υποτροπές Νοσηρότητα και θνητότητα Φλεβική ή αρτηριακή Θρόμβωση: Διαταραχή του

Διαβάστε περισσότερα

ενδονοσοκομειακούς ασθενείς Αποτελεί σημαντικό παράγοντα νοσηρότητας και θνητότητας Η νόσος συχνά διαφεύγει της προσοχής των επιστημόνων υγείας

ενδονοσοκομειακούς ασθενείς Αποτελεί σημαντικό παράγοντα νοσηρότητας και θνητότητας Η νόσος συχνά διαφεύγει της προσοχής των επιστημόνων υγείας ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΑΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΠΕ «ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΑΘΗΝΑ 2017 Η φλεβική θρομβοεμβολική νόσος (ΦΘΝ) : Συνήθης και δυνητικά σοβαρή διαταραχή που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα II. Επιστημονικά πορίσματα

Παράρτημα II. Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα II Επιστημονικά πορίσματα 39 Επιστημονικά πορίσματα Η νατριούχος ενοξαπαρίνη είναι μια ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους που κυκλοφορεί στην αγορά με την εμπορική ονομασία Lovenox και λοιπές εμπορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕς ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΕΣ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕς ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕς ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕς ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 17-03-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ Κληρονομικές διαταραχές πρωτογενούς αιμόστασης Νόσος von Willebrand

Διαβάστε περισσότερα

5 o ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

5 o ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 5 o ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Θρόμβωση Αντιθρομβωτική Αγωγή: Κατανοώντας τα Δεδομένα των Κλινικών Μελετών και την Επίδρασή τους στην Κλινική Πράξη 27-29 Οκτωβρίου 2017 - Πορταριά Ξενοδοχείο Xenia Portaria ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΑΠΟ ΗΠΑΡΙΝΗ ΤΥΠΟΥ ΙΙ (ΗΙΤ-ΙΙ)

ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΑΠΟ ΗΠΑΡΙΝΗ ΤΥΠΟΥ ΙΙ (ΗΙΤ-ΙΙ) ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΑΠΟ ΗΠΑΡΙΝΗ ΤΥΠΟΥ ΙΙ (ΗΙΤ-ΙΙ) ΑΝΘΗ Σ. ΤΡΑΥΛΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΚΟΥ Η ΗΠΑΡΙΝΗ Ειναι το φάρμακο εκλογής όταν απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική Εμβολή. Έλενα Σολωμού Αιματολόγος Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

Πνευμονική Εμβολή. Έλενα Σολωμού Αιματολόγος Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών Πνευμονική Εμβολή Έλενα Σολωμού Αιματολόγος Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών Πήξη αίματος Αιμόσταση: διακοπή της απώλειας αίματος Μηχανισμοί αιμόστασης : Αγγειοσύσπαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CLEXANE 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Συγκέντρωση 10.000 anti-xa IU/ml (100 mg/ml) Ανά προγεμισμένη σύριγγα: CLEXANE INJ.

Διαβάστε περισσότερα

Κανένα για αυτήν την παρουσίαση. Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini,

Κανένα για αυτήν την παρουσίαση. Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini, Κανένα για αυτήν την παρουσίαση Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini, 2 Κυκλοσπορίνη-θεραπευτικές ενδείξεις 3 Θεραπεία σοβαρών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Θρόμβωση & την Αντιθρομβωτική Αγωγή 4 & 5 Νοεμβρίου 2011 Ιωάννινα Ξενοδοχείο Epirus Palace ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οργάνωση: Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων (Ι.Α.Π.) Αγγειοχειρουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ Βιβλιογραφική ενημέρωση Γεωργακόπουλος Παναγιώτης Ειδικευόμενος Παθολογίας Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Α. ΚΑΤ Ως ΑΕΕ ορίζεται σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΧΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αντιθροµβωτική θεραπεία

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΧΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αντιθροµβωτική θεραπεία ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΧΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αντιθροµβωτική θεραπεία ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg).

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg). EMA/230698/2013 EMEA/H/C/000944 Περίληψη EPAR για το κοινό ριβαροξαβάνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,3 ml) περιέχει 1,5 mg fondaparinux sodium.

Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,3 ml) περιέχει 1,5 mg fondaparinux sodium. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Arixtra 1,5 mg/0,3 ml ενέσιμο διάλυμα, προγεμισμένη σύριγγα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,3 ml) περιέχει 1,5 mg fondaparinux sodium.

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμοί στη χρήση των νεότερων. αντιπηκτικών

Περιορισμοί στη χρήση των νεότερων. αντιπηκτικών Περιορισμοί στη χρήση των νεότερων αντιπηκτικών Στέλιος Τζέης MD, PhD, FESC Επιμελητής A - Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν ΥΠΕΡ νεότερων αντιπηκτικών γιατί. Προβλέψιμη φαρμακοκινητική /

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία ΠΕ (σε χώρες Ε.Ε.)

Επιδημιολογία ΠΕ (σε χώρες Ε.Ε.) Επιδημιολογία ΠΕ (σε χώρες Ε.Ε.) Θνητότητα από ΠΕ στις ΗΠΑ 435.000 ασθενείς /ετησίως 95 επεισόδια ΠΕ/ 100.000 κατοίκους Θνητότητα ΠΕ: 10% 30% των ασθενών με ΕΒΦΘ θα εκδηλώσουν ΠΕ Τα 2/3 παραμένουν αδιάγνωστα

Διαβάστε περισσότερα

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας»

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Όσο πιο προσεκτικοί, ήπιοι και ευγενικοί είναι οι χειρουργικοί χειρισμοί, τόσο λιγότερος είναι ο μετεγχειρητικός πόνος του ασθενούς, πιο σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος θρομβοφιλίας: πρακτικές οδηγίες για τον παθολόγο

Έλεγχος θρομβοφιλίας: πρακτικές οδηγίες για τον παθολόγο Έλεγχος θρομβοφιλίας: πρακτικές οδηγίες για τον παθολόγο Δηλώνω ότι δεν έχω (προσωπικά ή ως μέλος εργασιακής/ερευνητικής ομάδας) ή μέλος της οικογένειάς μου οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλου είδους όφελος

Διαβάστε περισσότερα

Το Pradaxa είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ετεξιλική δαβιγατράνη. Διατίθεται υπό μορφή καψακίων (75, 110 και 150 mg).

Το Pradaxa είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ετεξιλική δαβιγατράνη. Διατίθεται υπό μορφή καψακίων (75, 110 και 150 mg). EMA/47517/2015 EMEA/H/C/000829 Περίληψη EPAR για το κοινό ετεξιλική δαβιγατράνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Προφανής κλινική διάγνωση: Ισχαιμικό έμφρακτο αριστερής Μέσης Εγκεφαλικής Αρτηρίας

Προφανής κλινική διάγνωση: Ισχαιμικό έμφρακτο αριστερής Μέσης Εγκεφαλικής Αρτηρίας Περιστατικό 4. Γυναίκα 80 ετών με Κολπική Μαρμαρυγή Ηκ. Ελένη Κ. είναι 80 ετών με Κολπική Μαρμαρυγή, μόνιμη Λαμβάνει κουμαρινικά. INR προ εβδομάδος 2.24 Ιστορικό Υπέρτασης Πλήρως αυτοεξυπηρετούμενη, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΟΜΒΩΣΕΙΣ & ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ

ΘΡΟΜΒΩΣΕΙΣ & ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΘΡΟΜΒΩΣΕΙΣ & ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ 1 ΘΡΟΜΒΩΣΕΙΣ & ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Έκδοση του IΔPYMAΤΟΣ EΛΛHNIKHΣ AIMATOΛOΓIKHΣ ETAIPEIAΣ Οκτώβριος 2016 ΘΡΟΜΒΩΣΕΙΣ & ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ 1 Πρόλογος Το Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία.

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. ΓΡΑΙΔΗΣ Χ., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ., ΝΤΑΤΣΙΟΣ Α., ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Β., ΨΗΦΟΣ Β., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ., ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ.,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο

Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο 10 η Ημερίδα Ελληνικής Εταιρίας Αιμαφαίρεσης Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο Δημήτριος Ε. Μπούτσης Διευθυντής Αιματολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών Ορισμός Αντιφωσφολιπιδικού Συνδρόμου Αρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Σημείωση: Οι σχετικές παράγραφοι της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του

Διαβάστε περισσότερα

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Αιµοδυναµικές αλλαγές κατά την εγκυµοσύνη Όγκος αίµατος 30-50% Μέγιστο 20-24 εβδ Όγκος παλµού Καρδιακή Συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Από: Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών

Από: Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών Από: Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών Οι ρευματικές παθήσεις είναι συχνές στην αναπαραγωγική ηλικία των γυναικών. Στην πρόσφατη πανελλήνια επιδημιολογική έρευνα για τις ρευματικές παθήσεις στο γενικό

Διαβάστε περισσότερα

10 ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο

10 ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο 10 ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο Οι Starr και Edwards ανακοίνωσαν το 1961 την πρώτη κλινικά επιτυχή τοποθέτηση προσθετικής καρδιακής βαλβίδας. Μπουντούλας Χ., Βαλβιδοπάθειες, Εκδ. Γ.Β. Παρισιάνου,

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδας Ε. Πουλημένος Επιμελητής Καρδιολογικού Τμήματος Γ.Ν. «Ασκληπιείο» Βούλας

Λεωνίδας Ε. Πουλημένος Επιμελητής Καρδιολογικού Τμήματος Γ.Ν. «Ασκληπιείο» Βούλας Λεωνίδας Ε. Πουλημένος Επιμελητής Καρδιολογικού Τμήματος Γ.Ν. «Ασκληπιείο» Βούλας Γενικά Η.Π.Α.. : 3.000.000 ασθενείς σε V.K.A. Ερώτημα βέλτιστης διακοπής αντιπηκτικής: : 400.000/έτος Μεγάλο ποσοστό βαλβιδοπαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ Eliquis 2,5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυμμένο με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ IVOR 3.500 IU antixa/0,2 ml ενέσιμου διαλύματος σε προγεμισμένες σύριγγες 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Bemiparin

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 47 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 48 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 10,000 IU/mL (100

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Ιστορικό ασθενούς Γυναίκα, 80 ετών Αδυναμία, δύσπνοια αιφνιδίου έναρξης από τριημέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΟΣ Θ.

ΣΤΕΦΟΣ Θ. Επηρεάζει την αύξηση του βάρους κατά τη διάρκεια της κύησης Επηρεάζει τη μακροχρόνια διατήρηση των προσληφθέντων κιλών κατά τη διάρκεια της κύησης (5-9μήνες) Επηρεάζει την εμφάνιση παχυσαρκίας σε γυναίκες

Διαβάστε περισσότερα

Η κορυφή του παγόβουνου Ενδιαφέρουσα περίπτωση

Η κορυφή του παγόβουνου Ενδιαφέρουσα περίπτωση Η κορυφή του παγόβουνου Ενδιαφέρουσα περίπτωση Π. Μαργέτης Eπιμελητής Α Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς Επιστημονικός Συνεργάτης Κέντρου Εκπαίδευσης στην Ηχωκαρδιολογία Τζανείου Νοσοκομείου Παρουσίαση περιστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ενδοσκόπηση σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιαιμοπεταλιακά ή αντιπηκτικά φάρμακα

Η ενδοσκόπηση σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιαιμοπεταλιακά ή αντιπηκτικά φάρμακα Η ενδοσκόπηση σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιαιμοπεταλιακά ή αντιπηκτικά φάρμακα Σοφία Καραμπάτσου Γαστρεντερολόγος Επιστημονική συνεργάτης ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

(Η εγγραφή στο Συνέδριο είναι ΔΩΡΕΑΝ)

(Η εγγραφή στο Συνέδριο είναι ΔΩΡΕΑΝ) 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή 11 & 12 Απριλίου 2014, ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα (Η εγγραφή στο Συνέδριο είναι ΔΩΡΕΑΝ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τα οφέλη της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής στην πράξη - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 27 Δεκέμβριος :17

Τα οφέλη της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής στην πράξη - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 27 Δεκέμβριος :17 Απαντά ο κ. Θεμιστοκλής Ευκαρπίδης, Γενικός Χειρουργός Ίσως λίγοι από εμάς να είμαστε ενημερωμένοι για τη σπουδαία εργασία που εκτελεί στο σώμα μας, ένα από τα όργανα του, η χοληδόχος κύστη. Εκεί μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό Μεταγγίσεις στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ Eliquis 2,5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυμμένο με

Διαβάστε περισσότερα

14. ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

14. ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ 14. ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ Υδατιδώδης μύλη κύηση ολική μερική Διεισδυτική μύλη κύηση Χοριοκαρκίνωμα PSTT (placental site trophoblastic tumors) Η ολική και μερική υδατιδώδης

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Αποστολοπούλου

Ελένη Αποστολοπούλου Στρατηγικές θεραπείας και αποτελέσµατα των ασθενών µε έµφραγµα µυοκαρδίου µε ανάσπαση του ST διαστήµατος που µεταφέρονται µετά τη χορήγηση ινωδολυτικού φαρµάκου Ελένη Αποστολοπούλου Μονάδα Εµφραγµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ IVORMAX 25.000 IU anti-xa/ml ενέσιμου διαλύματος σε προγεμισμένες σύριγγες 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Bemiparin

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ Δρ. Γεώργιος Ι. Πανουτσόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Φυσιολογίας του Ανθρώπου Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ Θρόμβωση είναι η σύνθεση στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Η κλινική εµπειρία από τη χρήση του συµπυκνωµένου προθροµβινικού συµπλέγµατος (PCC)

Η κλινική εµπειρία από τη χρήση του συµπυκνωµένου προθροµβινικού συµπλέγµατος (PCC) Η κλινική εµπειρία από τη χρήση του συµπυκνωµένου προθροµβινικού συµπλέγµατος (PCC) Μαριάννα Παπαϊωάννου, MD, MSc Επιµελήτρια Β Αναισθησιολόγος, Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας» Σκοπός Ποια είναι τα σύγχρονα κλινικά

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη.

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Καρκίνος του προστάτη Επιδημιολογία: Αποτελεί τον συχνότερα διαγνωσμένο καρκίνο στον άνδρα. 186.320

Διαβάστε περισσότερα

Κολπική Μαρμαρυγή Νέα Δεδομένα. Βασίλειος Καρασαββίδης Ειδικός Καρδιολόγος

Κολπική Μαρμαρυγή Νέα Δεδομένα. Βασίλειος Καρασαββίδης Ειδικός Καρδιολόγος Κολπική Μαρμαρυγή Νέα Δεδομένα Βασίλειος Καρασαββίδης Ειδικός Καρδιολόγος Types and Classification of AF AF Episode: AF documented by ECG monitoring and duration of 30 seconds, or if

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου

Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου Οι δυσλιπιδαιμίες είναι παθολογικές καταστάσεις με διαταραχές των λιπιδίων του αίματος ποσοτικές αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιστατικού Πνευμονική εμβολή. Ρέκλου Ανδρομάχη Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπ. Παθολογική κλινική Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο

Παρουσίαση περιστατικού Πνευμονική εμβολή. Ρέκλου Ανδρομάχη Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπ. Παθολογική κλινική Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Παρουσίαση περιστατικού Πνευμονική εμβολή Ρέκλου Ανδρομάχη Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπ. Παθολογική κλινική Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Παρούσα νόσος Ασθενής ηλικίας 48 ετών προσήλθε σε μέρα γενικής εφημερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (c.m.e. CREDITS) TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η σωστή χρήση των αντιαιμοπεταλιακών και αντιπηκτικών φαρμάκων στην καθημερινή κλινική πράξη Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Συνέδριο Αμερικάνικου Κολεγίου Καρδιολογίας 2017 (ACC.17)

Δελτίο Τύπου. Συνέδριο Αμερικάνικου Κολεγίου Καρδιολογίας 2017 (ACC.17) Δελτίο Τύπου Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Tel. +30 210 618 75 00 www.bayer.gr Συνέδριο Αμερικάνικου Κολεγίου Καρδιολογίας 2017 (ACC.17) Ανακοινώθηκε η μελέτη EINSTEIN CHOICE! Το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (c.m.e. CREDITS) TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η σωστή χρήση των αντιαιμοπεταλιακών και αντιπηκτικών φαρμάκων στην καθημερινή κλινική πράξη Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

24-26 January καρδία, αγγεία & αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια

24-26 January καρδία, αγγεία & αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια καρδία, αγγεία & αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια 24-26 January 2014 Under the Auspices: Hellenic Cardiovascular Research Society Organization: Κosmos Travel Venue: Divani Apollon Palace, Kavouri επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

KOΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΑΝΝΑ Π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

KOΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΑΝΝΑ Π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ KOΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΑΝΝΑ Π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Κολπική Μαρμαρυγή Projected Number of Adults With Atrial Fibrillation in the US: 1995-2050 Go A et al., JAMA 2001 Ασθενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 6ΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΤΡΙΜΗΝΟ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 6ΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΤΡΙΜΗΝΟ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 6ΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΤΡΙΜΗΝΟ) Η κλινική άσκηση στην Παθολογία 6ου έτους είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την εξέλιξη του φοιτητού σε νέο ιατρό με ουσιαστική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΩΤΕΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Συνηθισμένη συγγενής ανωμαλία (6-8% των Σ.Κ.) Συχνότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης

Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης Σημείωση: Αυτές οι τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΧΡΟΝΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. ΚΑΛΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΧΡΟΝΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. ΚΑΛΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΧΡΟΝΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. ΚΑΛΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εκτιμάται ότι ένα με δύο εκατομμύρια ευρωπαίων λαμβάνουν από του στόματος αντιπηκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Θρομβοφιλία. (παθολογική. αιμόσταση). Ο όρος θρομβοφιλία σχετίζεται με επαναλαμβανόμενα ή υποτροπιάζοντα επεισόδια θρομβώσεων (αρτηριακών

Θρομβοφιλία. (παθολογική. αιμόσταση). Ο όρος θρομβοφιλία σχετίζεται με επαναλαμβανόμενα ή υποτροπιάζοντα επεισόδια θρομβώσεων (αρτηριακών «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΗΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ ΙΙ» Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Βιοχημικό Εργαστήριο, Αιματολογικό Τμήμα Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Θυσιάδου Κ, Ραπτάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. FRAGMIN Ενέσιμο Διάλυμα. - Dalteparin sodium IU IU (anti-xa) (anti-xa)

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. FRAGMIN Ενέσιμο Διάλυμα. - Dalteparin sodium IU IU (anti-xa) (anti-xa) ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ FRAGMIN Ενέσιμο Διάλυμα 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Δραστική ουσία: Dalteparin sodium 1.2 Σύνθεση: 1 ml του διαλύματος FRAGMIN περιέχει : - Dalteparin sodium

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της CPET στην παρακολούθηση ασθενούς με πυλαιοπνευμονική υπέρταση

Η σημασία της CPET στην παρακολούθηση ασθενούς με πυλαιοπνευμονική υπέρταση Η σημασία της CPET στην παρακολούθηση ασθενούς με πυλαιοπνευμονική υπέρταση Ιωσήφ Ξενογιάννης, Ελένη Τριανταφυλλίδη Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΠΓΝ Άντρας ηλικίας 27 ετών με γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ. Απόφραξη ενός ή περισσοτέρων κλάδων της πνευμονικής αρτηρίας. Θρόμβος ~90% Αέρας. Λίπος (# μηριαίου οστού) Ενδοκαρδίτιδα TV-PV

ΟΡΙΣΜΟΣ. Απόφραξη ενός ή περισσοτέρων κλάδων της πνευμονικής αρτηρίας. Θρόμβος ~90% Αέρας. Λίπος (# μηριαίου οστού) Ενδοκαρδίτιδα TV-PV ΟΡΙΣΜΟΣ Απόφραξη ενός ή περισσοτέρων κλάδων της πνευμονικής αρτηρίας Θρόμβος ~90% Αέρας Λίπος (# μηριαίου οστού) Ενδοκαρδίτιδα TV-PV Μύξωμα δεξιού κόλπου Νεοπλασματικοί ιστοί Αμνιακό υγρό Ρήξη εχινοκόκκου

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και αντιθέσεις στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - η Αναισθησιολογική Άποψη Δρ. Ράνια Πατρώνη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Προτερήματα Προτερήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ. 17.30-19.30 Κλινικό φροντιστήριο: Αντιθρομβωτική αγωγή του ασθενή με οξύ ή

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ. 17.30-19.30 Κλινικό φροντιστήριο: Αντιθρομβωτική αγωγή του ασθενή με οξύ ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014 17.30-19.30 Κλινικό φροντιστήριο: Αντιθρομβωτική αγωγή του ασθενή με οξύ ή παλαιό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ). Παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων. Πρόεδροι:

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενής άρρεν 67 ετών προσήλθε λόγω ρινορραγίας από 4ημέρου, ενός επεισοδίου μέλαινας κένωσης προ 8ώρου, με συνοδό αδυναμία και καταβολή.

Ασθενής άρρεν 67 ετών προσήλθε λόγω ρινορραγίας από 4ημέρου, ενός επεισοδίου μέλαινας κένωσης προ 8ώρου, με συνοδό αδυναμία και καταβολή. Ασθενής άρρεν 67 ετών προσήλθε λόγω ρινορραγίας από 4ημέρου, ενός επεισοδίου μέλαινας κένωσης προ 8ώρου, με συνοδό αδυναμία και καταβολή. ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ Μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα από έτους(λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι μεταβολές στη ΠΧΠ και το φύλλο οδηγιών χρήσης θα είναι εν ισχύ κατά την έκδοση της Κοινοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 1.1. Επιδημιολογία... 3 1.2. Μηχανισμοί κάκωσης - Ταξινόμηση... 3 1.3. Διαγνωστική προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

AΣΘΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ & ΚΥΗΣΗΣ

AΣΘΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ & ΚΥΗΣΗΣ AΣΘΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ Το άσθμα είναι ένα από τις πιο συχνές νόσους που περιπλέκει την εγκυμοσύνη. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν πως περίπου 8-10% των εγκύων έχουν άσθμα και μπορεί να επηρεάσει την εγκυμοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

9. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ (ΡΡΗ)

9. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ (ΡΡΗ) ΟΡΙΣΜΟΙ Πρωτοπαθής: εντός 24 ωρών από τον τοκετό. Απώλεια αίματος > 500 ml. Η πιο συχνή μορφή σοβαρής μαιευτικής αιμορραγίας. Δευτεροπαθής: η απώλεια αίματος που εκδηλώνεται μετά από 24 ώρες έως και 12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ Σ. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ 2 ή 3 αποβολές προ των 20 wks ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΜΕΘΑ Αθήνα, 11 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 09.00 Εγγραφές 09.00-09.30 Τελετή έναρξης Χαιρετισμοί 09.30-10.30 Εξελίξεις στη θρόμβωση και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Υπουργείου Υγείας για τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση. Τι Είναι η Υπέρταση; Από Τι Προκαλείται η Υπέρταση; Ποιοι Είναι Οι Παράγοντες Κινδύνου Για Την Υπέρταση;

Υπέρταση. Τι Είναι η Υπέρταση; Από Τι Προκαλείται η Υπέρταση; Ποιοι Είναι Οι Παράγοντες Κινδύνου Για Την Υπέρταση; Υπέρταση Τι Είναι η Υπέρταση; Η πίεση του αίματος είναι η δύναμη που ασκεί το αίμα στις αρτηρίες όταν μεταφέρεται από την καρδιά στην κυκλοφορία. Η σταθερά αυξημένη πίεση, άνω των φυσιολογικών ορίων, αποκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΙΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΓΡΙΠΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΙΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΓΡΙΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΙΠΗ 2010-2011 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΓΡΙΠΗΣ 2010-2011 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Κατά την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Quixidar 1,5 mg/0,3 ml ενέσιµο διάλυµα, προγεµισµένη σύριγγα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε προγεµισµένη

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της αντιθρομβωτικής αγωγής στον χρόνο

Η εξέλιξη της αντιθρομβωτικής αγωγής στον χρόνο Η εξέλιξη της αντιθρομβωτικής αγωγής στον χρόνο Μαριάννα Πολίτου Αιματολόγος Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Διευθύντρια Υπηρεσίας Αιμοδοσίας-Αιματολογικού Εργαστηρίου ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ Νοσοκομείο Αντιθρομβωτική

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα