fondaparinux melagatran ximelagatran :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "fondaparinux melagatran ximelagatran :"

Transcript

1 ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο Γ.Χαλµούκη, Ν. Σκάρπα, Ε. Παπασπύρου, Α. Μελά, Σ. Κωστάκη Αναισθησιολογικό τµήµα ΓΝΑ «Ασκληπιείο Βούλας» Οι χειρουργικοί ασθενείς έχουν αυξηµένο κίνδυνο θροµβοεµβολικών επεισοδίων. Χωρίς προφύλαξη το ποσοστό, εν τω βάθει φλεβοθρόµβωσης είναι 14% για γυναικολογικές επεµβάσεις, 22% για νευροχειρουργικές, 26% για ενδοκοιλιακές και 45 50% για ορθοπαιδικές. Οι ασθενείς µπορούν να χωρισθούν σε χαµηλού, µετρίου, υψηλού και πολύ υψηλού ως ακολούθως: Χαµηλού Μετρίου Υψηλού Ανεπίπλεκτο έλασσον Μείζων ή έλασσον Μείζον χειρουργείο σε ασθενή χειρουργείο σε χειρουργείο σε < 40 ετών χωρίς ασθενή ετών ασθενή > 40 ετών κλινικούς παράγοντες χωρίς κλινικούς µε επιπλέον παράγοντες παράγοντες Μείζον χειρουργείο σε ασθενή < 40 ετών χωρίς παράγοντες Έλασσον χειρουργείο σε ασθενή µε παράγοντες Πολύ υψηλού Μείζον χειρουργείο σε ασθενή > 40 ετών µε προηγηθείσα θροµβοεµβολική ή µε κακοήθη νόσο ή µε υπερπηκτική κατάσταση. Εκλεκτικό µείζον ορθοπαιδικό χειρουργείο ή κάταγµα ισχίου ή εγκεφαλικό ή κάκωση σπονδυλικής στήλης ή πολλαπλό τραύµα Έλασσον χειρουργείο θεωρείται κάθε επέµβαση κάτω των 45 λεπτών µε εξαίρεση τις ενδοκοιλιακές. Μείζον χειρουργείο θεωρείται κάθε επέµβαση άνω των 45 λεπτών και οι ενδοκοιλιακές επεµβάσεις. Παράγοντες για είναι οι ακόλουθοι: Ηλικία Παχυσαρκία Ακινησία Προηγούµενο Θροµβοφιλία Κακοήθεια Παράλυση κάτω άκρων Μείζον τραύµα ή χειρουργείο

2 Χειρουργείο σε ισχίο, πύελο και κάτω άκρα Γενική αναισθησία Εγκυµοσύνη Αντισυλληπτικά Καρδιακή ανεπάρκεια Λοίµωξη Τα προτεινόµενα προφυλακτικά αντιπηκτικά σχήµατα για κάθε κατηγορία είναι: Χαµηλού Μετρίου Υψηλού Πολύ υψηλού Γρήγορη Χαµηλή δόση Χαµηλή δόση Χαµηλού µοριακού κινητοποίηση, καλή κλασσικής ηπαρίνης κλασσικής ηπαρίνης βάρους ηπαρίνη ενυδάτωση συν διαλείπουσα συµπίεση Ελαστικές κάλτσες Χαµηλού µοριακού βάρους ηπαρίνη Συσκευή διαλείπουσας συµπίεσης κάτω ακρων ή/+ ελαστικές κάλτσες Αντενδείξεις αντιπηκτικής αγωγής είναι: Χαµηλού µοριακού βάρους ηπαρίνη συν διαλείπουσα συµπλιεση Από του στόµατος αντιπηκτικά µε INR 2-3 Συσκευή διαλείπουσας συµπίεσης κάτω άκρων συν ηπαρίνη Σχετικές Απόλυτες Εγκεφαλική αιµορραγία σε οποιοδήποτε Ενεργός αιµορραγία από πληγές, χρονικό διάστηµα πριν παροχετεύσεις, κακώσεις Αιµορραγία πεπτικού ή ουροποιογεννητικού Σύνδροµο θροµβοπενίας και θρόµβωσης από τους προηγούµενους 6 µήνες ηπαρίνη Θροµβοπενία Χορήγηση ουαρφαρίνης σε εγκυµοσύνη ιαταραχές πήξης Σοβαρό τραύµα κεφαλής, σπονδυλικής στήλης, ή άκρων µε αιµορραγία εντός 4 εβδοµάδων Ενεργός ενδοκρανιακή βλάβη ή νεόπλασµα Υπερπλαστική αµφιβληστροειδοπάθεια Παρακέντηση αγγείου ή βιοψία σε µη συµπιεστές περιοχές Σε νευροχειρουργικούς ασθενείς τα µηχανικά µέσα δεν προσφέρουν επαρκή προφύλαξη. Στοιχεία δείχνουν την ασφάλεια της χαµηλού µοριακού βάρους ηπαρίνης από την επόµενη του χειρουργείου µέρα, εφόσον δεν υπάρχουν αιµορραγικά στοιχεία στην αξονική εγκεφάλου. Σε ορθοπαιδικά περιστατικά η χαµηλή δόση από του στόµατος αντιπηκτικών δεν επαρκεί. ιατήρηση του INR 2-3 είναι πιο αποτελεσµατική αλλά έχει ς αιµορραγίας. Η χαµηλοµοριακή ηπαρίνη φαίνεται πιο αποτελεσµατική από την κλασσική στην θροµβοεµβολική προφύλαξη σε επεµβάσεις ισχίου.

3 Σε πολυτραυµατίες η χαµηλοµοριακή ηπαρίνη φαίνεται να είναι πιο αποτελεσµατική από την κλασσική ηπαρίνη και τα µηχανικά µέσα. Η προφυλακτική χρήση φίλτρου κάτω κοίλης παραµένει αµφιλεγόµενη. Τα µηχανικά µέσα συστήνονται σε πολύ σοβαρό τραύµα µε κίνδυνο αιµορραγίας. Οι καρδιοχειρουργικοί ασθενείς δέχονται πλήρη ηπαρινισµό προεγχειρητικά και η πνευµονική εµβολή δεν αποτελεί αιτία θανάτου. Όµως σε θωρακοχειρουργικά περιστατικά και επεµβάσεις περιφερικών αγγείων ο κίνδυνος είναι ανάλογος της γενικής χειρουργικής και συνίσταται προφύλαξη. Η περιεγχειρητική θροµβοπροφύλαξη µε ηπαρίνη συνιστάται σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η χρήση αντισυλληπτικών µε οιστρογόνα δεν έχει διακοπεί. Οι ασθενείς που λαµβάνουν ορµονική υποκατάσταση θα πρέπει να λαµβάνουν θροµβοπροφύλαξη περιεγχειρητικά. Τα προσωρινά φίλτρα κάτω κοίλης µπορεί να είναι µία νέα θεραπευτική προσέγγιση ως περιεγχειρητικό προφυλακτικό µέτρο σε επεµβάσεις υψηλού για θροµβοεµβολή (σπονδυλικής στήλης, ισχίου, τραύµα). Παρ όλα αυτά η συστηµατική χρήση τους δεν µπορεί να συστηθεί µε βάση τα υπάρχοντα στοιχεία. Το fondaparinux είναι ένας νέος πεντασακχαρίτης που ενεργοποιεί την αντιθροµβίνη αλλά αναστέλει µόνο τον παράγοντα Χα και όχι την θροµβίνη. Σε µεγάλα ορθοπαιδικά χειρουργεία φαίνεται να υπερτερεί της χαµηλοµοριακής ηπαρίνης σε δόση 2.5 mg αρχίζοντας 6 ώρες µετά την επέµβαση. Το melagatran και το από του στόµατος παρασκεύασµα ximelagatran είναι αναστολέας της θροµβίνης. Παρόλο που έχουν δοκιµασθεί σε ορθοπαιδικά χειρουργεία και φαίνονται αποτελεσµατικά και ασφαλή δεν έχουν απαντηθεί αρκετά ερωτήµατα, όπως ο ανταγωνισµός τους σε περίπτωση αιµορραγίας και η επίδραση τους στην παράταση του INR. Ειδικές στρατηγικές προφύλαξης θροµβοεµβολής: Γενική χειρουργική Χαµηλοµοριακή ηπαρίνη <3400 U ηµερησίως Κλασσική ηπαρίνη 5000 U κάθε 8 ώρες Υψηλού ασθενείς Χαµηλοµοριακή ηπαρίνη >3400 U Χειρουργείο για καρκίνο Χαµηλοµοριακη ηπαρίνη >3400 U δύο φορές ηµερησίως για 28 ηµερς Νευροχειρουργική Χαµηλοµοριακή ηπαρίνη >3400 U έως την έξοδο από το νοσοκοµείο ± ελαστικές κάλτσες Κρανιοτοµίες Χαµηλοµοριακή ηπαρίνη >3400 U έως την έξοδο από το νοσοκοµείο ±ελαστικές κάλτσες ή διαλείπουσα συµπίεση + US φλεβών πριν το εξητήριο Κατάγµατα ισχίου Fondaparinux 2.5 mg, µε πρώτη δόση 4-8

4 Χαµηλοµοριακή ηπαρίνη >3400 U Ολική αρθροπλαστική ισχίου Χαµηλοµοριακή ηπαρίνη >3400 U συνεχιζόµενη εκτός νοσοκοµείου για ηµέρες Fondaparinux 2.5 mg, µε πρώτη δόση 4-8 Ολική αρθροπλαστική γόνατος Χαµηλοµορακή ηπαρίνη >3400 U Fondaparinux 2.5 mg, µε πρώτη δόση 4-8 Παθολογικοί ασθενείς Χαµηλοµοριακή ηπαρίνη 3400 U Κλασσική ηπαρίνη 5000 U 2-3 φορές ηµερησίως US φλεβών σε ασθενείς µονάδων εντατικής θεραπείας Το προτεινόµενο σχήµα για τους ασθενείς που λαµβάνουν από του στόµατος αντιπηκτικά είναι το ακόλουθο: Παράγοντες Χαµηλού Χωρίς ιστορικό θροµβοεµβολής. Τελευταίο πάνω από 3 µήνες. Μηχανική βαλβίδα χωρίς προηγούµενο ιστορικό θρόµβωσης. Ασθενής χωρίς µόνιµους παράγοντες (καρκίνος, θροµβοφιλία, ακινησία, κλπ. ). Υψηλού Προηγούµενο φλεβικό σε λιγότερο από 3 µήνες. Προηγούµενο αρτηριακό σε λιγότερο από 1 µήνα. Μηχανική βαλβίδα µε προηγούµενο ιστορικό θρόµβωσης. Κολπική µαρµαρυγή. Μόνιµοι παράγοντες του ασθενούς (καρκίνος, θροµβοφιλία, ακινησία, κλπ ). Σχήµα Προεγχειρητικά: διακοπή κουµαρινικών 3-5 ηµέρες. Αν INR<2 έναρξη χαµηλοµοριακής ή κλασσικής ηπαρίνης σε προφυλακτική δόση έως το χειρουργείο. Μετεγχειρητικά: έναρξη χαµηλοµοριακής ή κλασσικής ηπαρίνης ώρες µετά σε προφυλακτική δόση έως INR>2. έναρξη κουµαρινικών ώρες µετά. Προεγχειρητικά: διακοπή κουµαρινικών 3-5 ηµέρες πριν. Αν INR<2 έναρξη κλασσικής ηπαρίνης σε θεραπευτική δόση έως 4-5 ώρες πριν. Εναλλακτικά χαµηλοµοριακή ηπαρίνη σε θεραπευτική δόση. Τελευταία χορήγηση 24 ώρες πριν. Μετεγχειρητικά: 8-12 ώρες µετά έναρξη κλασσικής ηπαρίνης ε.φ. (ή χαµηλοµοριακής υ.δ.) σε αυξανόµενη δόση έως ότου επιτευχθούν θεραπευτικά επίπεδα και συνέχιση έως ότου INR>2. έναρξη κουµαρινικών ώρες µετά.

5 Βιβλογραφία: 1. A. Bullingham, L. Strunin. Prevention of postoperative venous thromboembolism. British journal of anaesthesia 1995; 75: James E. Muntz, MD. Deep vein thrombosis and pulmonary embolism in the perioperative patient. The American journal of managed care 2000; 6: s1045-s G. B. Agus, C. Allegra, G. Arpaia, G. Botta, A. Cataldi, V. Gasbarro, S. Mancini. Guidelines for the prevention and treatment of thromboembolic disease. International Angiology 2001; vol 20 supl T. Bombeli, D. R. Spahn. Updates in the perioperative coagulation: physiology and management of thromboembolism and hemorrhage. British journal of anaesthesia 2004; 93(2): J. Motsch, A. Walther, M. Bock, B. W. Bottiger. Update in the prevention and treatment of deep vein thrombosis and pulmonary embolism. Curr Op Anaesthesiol 2006; 19: D. W. Ramzi,M.D., C. M., K. V. Leeper, M.D.. DVT and Pulmonary Embolism: part II. Treatment and prevention. American Family Physician 2004; vol 69/No 12.

Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: αιτιολογία, προφύλαξη, θεραπεία

Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: αιτιολογία, προφύλαξη, θεραπεία 251 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 8-9, 2007 (251-258) Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: αιτιολογία, προφύλαξη, θεραπεία Α. Τσάκαλη *, Ζ. Κεφαλοπούλου *, Σ. Παπαδούλας, Β. Αργείτης, Α. Λιάμης,

Διαβάστε περισσότερα

(Monitored Anesthesia Care MAC)

(Monitored Anesthesia Care MAC) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑΣ Α. Μπαϊρακτάρη, Β. Αρώνη, Φ. Γιαννακά, Μ. Κοκολάκη, Ε. Μαστροκώστα H χειρουργική και η αναισθησία σε επεµβάσεις µιας ηµέρας θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ XEFO RAPID 8 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Xefo Rapid 8 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της περιφερικής αρτηριακής νόσου

Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της περιφερικής αρτηριακής νόσου 299 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 10-11, 2008 (299-305) Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της περιφερικής αρτηριακής νόσου Ε. Δ. Αυγερινός, Χ. Δ. Λιάπης Πρόσφατα ανακοινώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Yasminelle επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 0,02 mg / 3 mg Ethinylestradiol / Drospirenone Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ Βασίλειος Π. Βασιλικός, Αναπληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας και ανοικτού ωοειδούς τρήματος

Επεμβατική σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας και ανοικτού ωοειδούς τρήματος Επεμβατική σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας και ανοικτού ωοειδούς τρήματος Η φυσιολογική καρδιά Η φυσιολογική καρδιά είναι μία αντλία φτιαγμένη από μυϊκό ιστό, που λειτουργεί εντατικά και συνεχώς. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ (Hellenic Society of Gastroenterology Position Statement on Ulcerative Colitis)

Διαβάστε περισσότερα

11. ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

11. ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 11. ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Όσο ο αριθμός και η τοξικότητα των βακτηριδίων αυξάνονται στην περιοχή του χειρουργικού τραύματος, τόσο αυξάνει ο κίνδυνος της

Διαβάστε περισσότερα

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΓΓΟΥΛΕΣ Xειρουργός Ορθοπαιδικός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Α Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ *

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ * ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ * * ιαµορφώθηκαν απο την Επιστηµονική Οµάδα του ΕΟΦ και µε τις παρατηρήσεις της Ελληνικής Ρευµατολογικής Εταιρείας έγιναν αποδεκτά µε οµόφωνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Βουγιούκα Καλλιόπη 1, Καπάδοχος Θεόδωρος 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ 2. Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ) αποτελεί μια από τις πιο συχνές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω.

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium Comfort B 1500 (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30245) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30245 / 06.2012 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Επίμονος πόνος στα παιδιά

Επίμονος πόνος στα παιδιά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ oλουσ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ NoΣΗΛΕΥΟΥΝ Ή ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΟΝΟ Επίμονος πόνος στα παιδιά Κύρια σημεία για ιατρούς και νοσηλευτές από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ευρωπαϊκής µελέτη της θεραπευτικής υποθερµία (32-35 C) για µείωση της ενδοκράνιας πίεσης µετά από τραυµατική κρανιοεγκεφαλική κάκωση. ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ανώτερος Ερευνητικός

Διαβάστε περισσότερα

Ισοδύναµη Αποτελεσµατικότητα µε τη συµβατική δοξορουβικίνη και µε τη δοσεταξέλη 1,4. Ανώτερο Προφίλ Ασφάλειας σε σχέση µε τη συµβατική δοξορουβικίνη 1

Ισοδύναµη Αποτελεσµατικότητα µε τη συµβατική δοξορουβικίνη και µε τη δοσεταξέλη 1,4. Ανώτερο Προφίλ Ασφάλειας σε σχέση µε τη συµβατική δοξορουβικίνη 1 12SEL_caelyx_karkinos_mastou_6-11-07:10SEL_caelyx_20x28_15/6/07 11/8/07 1:35 PM Page 1 Η Μοναδική Πεγκυλιωµένη Λιποσωµιακή οξορουβικίνη Ισοδύναµη Αποτελεσµατικότητα µε τη συµβατική δοξορουβικίνη και µε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Σύσταση 16: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: I Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 17: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: II Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 18:

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Σύσταση 16: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: I Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 17: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: II Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 18: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ LDL χοληστερόλη Σύσταση 16: Ο πρωτεύων θεραπευτικός στόχος στην αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας είναι η μείωση της LDL χοληστερόλης ανάλογα με το επίπεδο καρδιαγγειακού κινδύνου του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΤΑΣΚΟΣ. Η Ν ευ ρο λογία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. Α. Νευρολογική εξέταση του κωματώδους ασθενούς

Ν. ΤΑΣΚΟΣ. Η Ν ευ ρο λογία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. Α. Νευρολογική εξέταση του κωματώδους ασθενούς 152 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Η Ν ευ ρο λογία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Ν. ΤΑΣΚΟΣ Η συνεχής ανάπτυξη των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας με την ολοένα και περισσότερο τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα Β. Συχνές Ερωτήσεις

Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα Β. Συχνές Ερωτήσεις Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα Β Συχνές Ερωτήσεις Tι είναι ηπατίτιδα; Το ήπαρ (συκώτι) είναι ένα ζωτικό όργανο που βρίσκεται στο δεξιό άνω τμήμα της κοιλιακής χώρας. Έχει πολλές λειτουργίες και διαδραματίζει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α news Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 4 T E Y X O Σ 0 6 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δορυλαίου 24, Πλατεία Μαβίλη, 115 21 Αθήνα Τηλ.: 210 6475000 Fax: 210 6475005 email: info@athinaiki-mediclinic.gr www.athinaiki-mediclinic.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αγόρι με πορεγκεφαλικές κύστεις εγκεφάλου και ευμεγέθη επιδερμοειδή κύστη σπληνός

Αγόρι με πορεγκεφαλικές κύστεις εγκεφάλου και ευμεγέθη επιδερμοειδή κύστη σπληνός ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 Αγόρι με πορεγκεφαλικές κύστεις εγκεφάλου και ευμεγέθη επιδερμοειδή κύστη σπληνός Αθηνά Βέρβερη Δημήτριος Ζαφειρίου Μαρίνα Οικονόμου Εισαγωγή Οι πορεγκεφαλικές κύστεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές οδηγίες για την επείγουσα αντιμετώπιση ασθενών με οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό

Πρακτικές οδηγίες για την επείγουσα αντιμετώπιση ασθενών με οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό Αρτηριακή Υπέρταση, 22, 3: 186-192, 2013 ανασκoπηση Πρακτικές οδηγίες για την επείγουσα αντιμετώπιση ασθενών με οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό Χ. Άντζα Β. Κώτσης Περιληψη Oι οδηγίες αυτές καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζω

Τι πρέπει να γνωρίζω Τι πρέπει να γνωρίζω Ευάγγελος Λυμπερόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων Δ/ντής Β Πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός Η ρευµατολογία είναι ο κλάδος (ειδικότητα) της ιατρικής επιστήµης που ασχολείται µε την παθολογία των νοσηµάτων (αρθρίτιδα και ρευµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Επιστημονική Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων ΑΘΗΝΑ 2007 Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοεµβολικό ΑΕΕ Αιτιολογία-Διαγνωστική προσπέλαση. Τάκης Ξυδάς Συν/στής Δ/ντής Νοσοκοµείο ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

Καρδιοεµβολικό ΑΕΕ Αιτιολογία-Διαγνωστική προσπέλαση. Τάκης Ξυδάς Συν/στής Δ/ντής Νοσοκοµείο ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ Καρδιοεµβολικό ΑΕΕ Αιτιολογία-Διαγνωστική προσπέλαση Τάκης Ξυδάς Συν/στής Δ/ντής Νοσοκοµείο ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ, stroke) Ορισµός Ένα κλινικό σύνδροµο χαρακτηριζόµενο από ταχέως

Διαβάστε περισσότερα